Förord. Fler exemplar av denna skrift kan beställas på tel: , fax: eller på

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förord. Fler exemplar av denna skrift kan beställas på tel: 020-31 32 30, fax: 020-31 32 40 eller på www.kommentus.se"

Transkript

1

2 Förord Fler exemplar av denna skrift kan beställas på tel: , fax: eller på Sveriges Kommuner och Landsting, 2006 ISBN-10: ISBN-13: Produktion: Ordförrådet AB Tryck: åtta.45, Stockholm Upplaga: ex Snabba samhällsförändringar till följd av globaliseringen, strukturomvandling, ökade regionala skillnader och en förändrad befolkningsstruktur, ställer kommuner och regioner inför stora utmaningar. Tillväxt och ökad sysselsättning är förutsättningar för att klara och förbättra välfärden i kommuner, landsting och regioner. Sysselsättningen finns idag framförallt inom tjänstesektorn där turistnäringen är både sysselsättningsintensiv och platsbunden. Turistnäringen har stor utvecklingspotential och kan ses som en framtidssektor för hela Sverige. Genom väl underbyggda beslut kan politiker medverka till ett för företagen gynnsamt klimat. Med genomtänkta insatser inom en rad områden för att öka konkurrenskraften kan turistnäringen ge arbeten, stärka ekonomin, förbättra serviceutbudet och miljön. I denna skrift tydliggörs turismens betydelse för utvecklingen i såväl kommun som region. Turistnäringens möjligheter att skapa tillväxt och arbete är beroende av att samhällsplaneringen tar hänsyn till turismens behov av vägar, kommunikationer, gästvänliga miljöer etc. För ett fungerande förhållande mellan turistnäringen och de offentliga aktörerna behöver turismperspektiven tydligare integreras bland övriga utvecklingsfrågor i kommunen, landstinget eller regionen. Samhällets och turistnäringens ömsesidiga beroende är tydligt och det nära sambandet måste därför vårdas och utvecklas. Sveriges Kommuner och Landsting och FörTur (Föreningen Turism i Sverige) vill mot bakgrund av detta bredare belysa hur turismutvecklingen strategiskt kan påverkas på kommunal och regional nivå. Boken är framtagen inom ramen för Turistdelegationens (numera Nutek) Innovationsprogram och riktar sig till ledande politiker och tjänstemän i kommuner, landsting

3 regioner som alla har anledning att överväga sitt engagemang i turistnäringen. Hur kan politiker agera för att främja utvecklingen? Sveriges Kommuner och Landsting Föreningen Turism i Sverige Innehåll Turism som professionell näring eller bara en räddningsplanka? sidan 6 Ilmar Reepalu Ordförande Svenska Kommunförbundet Eva Hedenström Verkställande direktör Soloprestationer sidan 9 fungerar inte! Turism är en viktig del av Göteborgs och Västra Götalands näringsliv. Det insåg Göran Johansson, Göteborgs starke man, efter ha fått en plats i Lisebergs styrelse. Men för att turistnäringen ska utvecklas krävs ett nära samarbete mellan politiker och näringsliv, menar han. Fördjupning: Turism får snurr på affärerna sidan 14 Gotland sidan 19 ett Mallorca i Östersjön? På Gotland håller man på att byta ben. Från jordbruk till turism. Från bönder till krögare. Anledningen är att man insett att endast turismen kan skapa nya arbetstillfällen. Fördjupning: Hållbar turism planeras från grunden i översiktsplanen! sidan 25 Haparanda den lilla kommunens sidan 31 konkurrenskraft och gränslösa expansion Där andra såg avfolkad glesbygd såg Sven-Erik Bucht möjligheterna. Han lyckades övertyga Ingvar Kamprad och Ikea om att lilla Haparanda faktiskt är centrum i en region med människor. Idag slåss flera företag om att få köpa tomter, unga flyttar tillbaka och turistföretagarna satsar. Fördjupning: Turism är mer än sol och bad sidan 37

4 Tre Trästäder långsiktig sidan 39 satsning på attraktivitet Tre sinsemellan helt olika städer fann gemensamma nämnare så tillkom Tre Trästäder, samarbetsprojektet mellan Eksjö, Hjo och Nora som vill utveckla trästaden som besöksmål. Att väga in turistiska aspekter i stadsplaneringen blir allt viktigare. Fördjupning: Turismutveckling inte bara turistbyråns sak! sidan 45 Falkenbergs turismutveckling sidan 81 en gemensam angelägenhet Omsättningen för turismen i Falkenberg har ökat med 50 procent på sex år. En stor del kommer från shoppingen i Ullared och sol- och badbesökarna. Men näringslivets engagemang i den lokala turistorganisationen har också haft betydelse. Fördjupning: Kommunens roll som samordnare sidan 87 Åremodellen sidan =3 Samarbete, samarbete och samarbete. Mellan näringsliv och kommun. Långsiktigt har man byggt upp en ömsesidig förståelse för varandra. Mod, generositet och god service kännetecknar kommunen. Det är förklaringen bakom Åres framgångar som turistdestination Fördjupning: Ett gott värdskap sidan 57 Bra paketlösningar sidan 91 ger nya kunder The importance of B to B. Eller på svenska: vikten av att erbjuda bokningsbara produkter. Berit Christoffersson, länsturistchef i Kronoberg, berättar hur man kanske bäst hjälper turistföretagen i en region. Fördjupning: Ett affärsmässigt tänkande och bokningsbara produkter sidan 96 Idéer och inspiration kom sidan 61 från Framtidsprogrammet Förlusten av Amf 1, det anrika amfibieregementet, blev startskottet. Nu satsar Vaxholm på turism. Inspiration till en gemensam plattform fick man bland annat av det nationella Framtidsprogrammet, berättar kommunalrådet Mikael Freimuth. Fördjupning: Nationell och regional strategi ska mötas sidan 67 Maten ger näring sidan 99 åt Kristianstad Att profilera sig, place marketing, har blivit ett allt viktigare konkurrensmedel för kommuner och regioner. För tre år sedan beslutade man i Kristianstad att profilera kommunen som Sveriges livsmedelscentrum Spirit of Foods. En profil som ska genomsyra hela kommunen. Fördjupning: Destinationsmarknadsföring sidan 105 Överraskande statistik satte fart sidan 69 på Västkustens satsning på turism Båtturisterna på Västkusten är många fler än man trott. Och de gör av med mycket mindre pengar än man hade en aning om. Om varje båtturist skulle spendera en enda krona mer per dygn, skulle två nya arbetstillfällen kunna skapas. Detta visade statistik som öppnade helt nya dörrar! Fördjupning: Regionala utvecklingsprogram anger mål och inriktning sidan 76 Visste du att sidan 107 Checklista sidan 108

5 Turism som professionell näring eller bara en räddningsplanka? Turismen erbjuder riktiga arbetstillfällen som också passar för unga utan högre utbildning och för människor i olika åldrar som inte kan svenska så bra! Det är precis vad Sverige behöver. Turismens Utredningsinstitut har på uppdrag av Svensk Turism tittat närmare på hur arbetstillfällen är fördelade över landet och mellan olika branscher i turistnäringen. Bland många intressanta fakta finns uppgiften om att turist- och besöksnäringen har en viktig funktion som inkörsport för många på arbetsmarknaden. Varje tid har sina särskilda argument för att uppmärksamma turistnäringens potential. Att skapa nya arbetstillfällen är en högst aktuell fråga för Sverige och andra länder där den ekonomiska tillväxten sker utan att det blir några nya jobb. Allt färre arbetar inom industrin och de nya jobben kommer framför allt inom den privata tjänstesektorn. De turistintensiva branscherna som hotell och restaurang samt rekreation, kultur och sport bedöms av SCB få en relativt kraftig tillväxt av jobb i framtiden. Enligt data från Nutek och SCB för 2004 fanns det helårsverken fördelade på olika branschområden, där hotell och restaurang svarade för merparten med årsverken och varuhandeln kom på andra plats med Det är värt att nämna att det med ökad forskning och högskoleutbildningar även fanns många kvalificerade arbetstillfällen i turistnäringen under Under perioden ökade antalet jobb inom turism- och besöksnäringen med 20 procent. 1 Vår skrift Ökad turism=tillväxt och sysselsättning har inte ambitionen att presentera hårddata utan verka för en djupare ömsesidig förståelse mellan samhällsföreträdare och turismens tjänstemän och företagare. Vi vill tydliggöra rollerna och lyfta fram vad ett gott ledarskap och tilltro till varandra betyder för att skapa goda förutsättningar för turistnäringen att utvecklas professionellt och långsiktigt. Vi vill ge dem som påstår att politiker vet inget om turism en personlig bild av hur olika politiker uppfattar sin roll och turismföreträdarna en bild av de olika planeringsinstrument som politiken har till sitt förfogande. Alla jobbar på samma arena men på olika sätt. En strategisk satsning från både samhälle och entreprenörer kan vara det som gör skillnad i attraktivitet och livskvalitet för både invånare och besökare. Självkänsla och medvetenhet grundad i den egna kommunens och regionens visioner gör det lättare för alla att dra åt samma håll. Att arbeta professionellt med turistnäringen innebär också att göra ungdomarna och invandrarna som fått sitt första jobb på hotell eller restaurang medvetna om sin roll för gästernas helhetsintryck. Ett gott värdskap i alla led är något att satsa på i en knivskarp konkurrens om turisterna. 1 Hela studien finns tillgänglig på 6 7

6 Soloprestationer fungerar inte! En plats i Lisebergs styrelse på 70-talet fick Göran Johansson, Göteborgs ledande politiker sedan många år, att förstå hur viktig turismen är som tillväxtmotor. Nu driver han på arbetet med att utveckla Göteborg och Väst-Sverige som turistdestination. Nyckeln till framgång är samarbete. Näring och kommun måste mötas, soloprestationer fungerar inte, säger han. Text: Mats Ottosson 9 Foto: Gorilla

7 Göran Johansson insåg att turismen är att räkna med som tillväxtmotor och källa till sysselsättning när han tog plats i nöjesparken Lisebergs styrelse i mitten av sjuttiotalet. Innan dess tyckte man mest att det var ett skoj ställe att gå till. Men sedan såg jag hur mycket folk som kom utifrån, norrmän bland annat, och vad det betydde för hotell och så vidare. När väl fjällen fallit från Göran Johanssons ögon blev han varse hur många andra som fortfarande levde kvar i en gammaldags syn på turism som någonting som i och för sig är trevligt, men som inte är en riktig näring. Turism och kultur har hållits lite i sin egen värld. Och ibland har även deras egna företrädare varit medskyldiga genom att själva ställa sig lite utanför. Till och med i samband med att friidrotts-vm arrangerades i Göteborg 1995 fick han argumentera hårt för att värdskapet även skulle innebära vinster, inte bara utgifter. (I efterhand har Göteborgs universitet räknat ut att arrangemanget gav ett överskott på 175 miljoner kronor, plus skatteintäkter på ytterligare uppskattningsvis 88 miljoner.) Göran Johansson är förutom kommunstyrelsens ordförande också ordförande i Göteborg & Co. Där möts kommunen, viktiga näringar, mässor, stora utflyktsmål som Liseberg och Universeum och så vidare för att marknadsföra Göteborg som turist-, mötes- och evenemangsstad. Att starta Göteborg & Co är det bästa och smartaste som gjorts inom turismområdet i Göteborg, menar Göran Johansson. Vi har lärt oss vikten av att samarbeta. Det finns de som säger att branschen på egen hand ska sköta turismen. Det går inte. Och politikerna kan inte själva sköta den, det går inte heller. Näring och kommun måste mötas, soloprestationer fungerar inte. Göran Johansson, kommunstyrelsens ordförande och ordförande i Göteborg & Co Detta är också Göran Johanssons främsta råd till politiker i andra kommuner som på allvar vill skapa tillväxt och sysselsättning med turismens hjälp: Samverka på orten. Se till att kommunen, hotell, restauranger, transportnäring och så vidare möts och kommer fram till vilka gemensamma intressen de har. Det gäller att göra sin hemläxa ordentligt, annars blir det lätt för ytligt. Man behöver strategi och långsiktighet. Ta reda på vad ni har att marknadsföra, och bestäm vilken marknad ni ska vända er till: den internationella, den nordiska eller den svenska? Det gäller att positionera sig. Är man en liten ort kanske man kan skapa ett samarbete med en större ort. Ett samarbete som är aktuellt i Göteborg är det som kallas Göteborg plus. Det syftar till att i olika sammanhang gemensamt marknadsföra både Göteborg och Västra Götalandsregionen till nytta för båda. För Göteborg blir det en möjlighet att erbjuda besökaren ett mervärde, förutom stadens utbud även till exempel en tur till Läckö slott eller den vilda naturen i Dalsland. Och Västra Götalandsregionen drar i sin tur nytta av varumärket Göteborg. Det går inte att gå ut i Europa och marknadsföra Västra Götaland. Därför använder vi Göteborg plus som begrepp istället. För att satsningar på att marknadsföra en kommun eller en region ska krönas med framgång krävs en viss 10 11

8 smartness. Det är inte bara viktigt att locka turister, det gäller att locka rätt turister. Att tyska campare kommer till Västkusten är i och för sig trevligt, men det ger inte mycket klirr i kassan. Ska man uttrycka sig lite rått så fyller de husvagnen med öl och korv innan de åker hemifrån och sen roar de sig med att gå i skogen, i tyska skor. Önsketuristerna är människor som är beredda att betala för att bo fint, för att gå ut och äta och för att ta del av utbudet av aktiviteter på orten, menar Göran Johansson. Det handlar inte minst om att lära känna målgruppen och att skräddarsy. Ett trädgårdspaket som omfattar Trädgårdsföreningen i Göteborg, Botaniska trädgården, det grönskande nöjesfältet Liseberg samt Gunnebo Slott och Trädgårdar ska exempelvis presenteras på den trädgårdstokiga engelska marknaden. Akilleshälen i Göteborg är att man hittills har saknat lågprisflyg. Det är för dyrt för utländska turister att åka direkt hit, vilket har hämmat staden i konkurrensen med till exempel Stockholm eller Wien, säger Johansson. Men i och med att FlyMe nu etablerar sig på Landvetter tror han på en ljusare framtid även i det hänseendet. Ett liknande prickskytte bedrivs mot seglare. Göteborg har satsat på Volvo Ocean Race och hoppas i framtiden bli en av anhalterna i ett race mellan Oslo och Köpenhamn. Göran Johansson förklarar varför: Åttio procent av alla fritidsbåtar är motorbåtar. Segelbåtarna är färre, för de är dyrare. Då kan man också anta att om man når dem som har segelbåt når man också dem som sitter i styrelser och har inflytande i olika sammanhang. Det handlar då inte först och främst om att marknadsföra Göteborg som turistmål, utan om att visa för de rätta personerna att Göteborg är en trevlig och duglig stad. Det kommer de att minnas när det i framtiden blir dags för deras företag att etablera sig i Norden, säger Göran Johansson. Men marknadsföringen av Göteborg handlar inte bara om att locka turister. Det finns ett annat slags strategiskt arbete som Göteborg satsat mycket på: att i samband med stora publika arrangemang visa upp hur förträfflig staden är för särskilt inflytelserika besökare. Under friidrotts-vm 1995 bestämde man sig exempelvis för att speciellt fördjupa relationerna med medicinföretag. Vi bedömde att det är en tillväxtbransch där vi låg efter och behövde uppdatera oss. Följaktligen specialinbjöds verkställande direktörer från ett antal företag till Göteborg under tävlingarna. Mätningar har i efterhand visat att det var en satsning som lönade sig

9 Turism får snurr på affärerna De senaste åren har intresset för turistnäringen ökat. Turismen har stor utvecklingspotential i ett stort antal kommuner och många ser näringen som en framtidsbransch för hela Sverige. Med väl genomtänkta insatser inom en rad områden för att öka konkurrenskraften kan turistnäringen ge både arbeten, stärka ekonomin samt förbättra serviceutbudet och miljön. 1. Ökad sysselsättning Samhällsutveckling och tillväxt beskrivs ibland med ett mått på sysselsättningen inom olika yrken. I Sverige ger turistnäringen i dag jobb åt cirka människor (årsverken 2004). Samtidigt som sysselsättningen inom många traditionella basnäringar i Sverige minskat under de senaste tio åren har turistnäringen bidragit med drygt nya heltidsarbeten, en ökning med ca 24 procent. Under samma period har antalet arbetade timmar, minskat med nästan 20 procent inom jordbruk, skogsbruk och fiske. 2 Man kan också se att en ökning i turistnäringen inte bara ger arbetstillfällen i renodlade turistföretag utan leder till näringslivsutveckling även i andra branscher såsom byggföretag och livsmedelsföretag. Sju av tio svenskar räknar med att sysselsättningen kommer att öka i den privata tjänstesektorn under de närmaste tio åren. Bara fyra av tio räknar med ökad sysselsättning i den varuproducerande sektorn och lika många tror på fler jobb i offentlig sektor. 3 Turistnäringen är den enskilda bransch där flest människor tror att jobben kommer att bli fler. IT och telekom, privat vård och omsorg, bygg, bemanning och företagstjänster är andra branscher där det finns förhoppningar om många nya jobb. Turistnäringen fyller ytterligare en viktig funktion som inkörsport på arbetsmarknaden. Grupper som vanligtvis har svårare 2 Nuteks Årsbokslut Temoundersökning, gjord på uppdrag av tjänstesektorns fackförbund och arbetsgivarorganisationer, att komma in på arbetsmarknaden som ungdomar, lågutbildade och invandrare är högre representerade i turistnäringen än i jämförelsebranscher Ökade skatteintäkter och viktiga exportinkomster För varje hundralapp en utländsk turist spenderar kommer kronor samhället tillgodo i form av skatter och avgifter. 5 För kommunerna och landstingens del lägger ökad konsumtion grund för ökad sysselsättning, vilket i förlängningen resulterar i fler som också betalar kommun- och landstingsskatt. Turismen omsätter årligen 172 miljarder kronor i Sverige eller totalt exklusive skatter 146 miljarder kronor. Bland annat bidrar våra utländska besökare med 7 miljarder enbart i moms. Turistnäringen är den enda exportnäring som skapar momsintäkter till staten. Turismens andel av svensk export var 2004 högre än för andra viktiga varuområden som livsmedel, trävaror och möbler. Turistnäringens exportvärde, det vill säga vad utländska turister spenderar i Sverige, uppgick till 48,5 miljarder under 2004 och är i samma storleksordning som värdet av Sveriges export av järn och stål Bättre serviceutbud och tillgänglighet En medveten satsning på turism kan förutom fler arbetstillfällen och skatteintäkter också resultera i ett ökat serviceutbud för de egna kommuninvånarna. Det har visat sig att invånare i turistorter har kortare avstånd till närmaste butik och ett större utbud av annan offentlig service som bibliotek, apotek och banker än invånare i andra orter. 7 4 Turismens utredningsinstitut. Turism en näring som skapar jobb, Hälften av utländska turisters konsumtion består av skatt. HUI Fakta om svensk turism, Nutek Propositionen En politik för en långsiktigt konkurrenskraftig svensk turistnäring, 2004/05:

10 Detta beror på att turister genom att handla, äta, tanka, bo, roa sig m m, köper tjänster och varor. De i sin tur ger intäkter till det lokala näringslivet i kommunen. Ökade intäkter innebär fler arbetstillfällen och ger även möjlighet för fler företag att etableras. Turistnäringen är därför extra viktig i glest befolkade regioner. 4. Turismen en näring för hela landet Turismen kan vara en motor för ekonomisk utveckling och sysselsättning i alla delar av landet. Inte minst i de områden som lever med en långvarig befolkningsminskning och en ansträngd ekonomi kan en växande turistnäring vara en motkraft, som i vissa fall vänder en negativ utveckling. Propositionen En politik för en långsiktigt konkurrenskraftig svensk turism 2004/05:56 Turistnäringen har en god geografisk spridning i landet och det finns turistföretagare verksamma på nästan alla platser i vårt land. En fördel med turismen är att den inte kan flytta resurser som fjäll, skogar, kulturmiljöer kan inte exporteras på samma sätt som varor och vissa tjänster inom andra exporterande näringar. Näringen är i många delar platsbunden och har därmed förutsättning att växa i alla regioner i landet. Turismens utveckling kan därför också ha betydelse för sysselsättningen och tillväxten i hela landet. Nutek (tidigare Turistdelegationen) har under senare år byggt upp en databas över antalet besökare vid svenska besöksmål. Sett till utvecklingen över tiden uppvisar alla län utom tre ett ökat antal besökare. Mellan kommunerna finns en stor spännvidd i besöksutvecklingen men vid en kategorisering av kommunerna framgår att besökarantalet ökat i främst gles- och landsbygdskommunerna. 8 Turismen har en stor regionalpolitisk betydelse. Den bidrar till utveckling av service, kommunikationer och arbeten samt kan rätt utvecklad bidra till att natur och kulturvärden bevaras i hela landet. 5. Bidrar till en hållbar utveckling En hållbar utveckling är en grundläggande förutsättning för människans och naturens överlevnad på sikt. Detta innebär ett ansvarstagande från alla, såväl företag som myndigheter och enskilda. En hållbar utveckling sker endast om det finns en balans mellan ekonomiska, sociala och ekologiska intressen. När vi i denna bok talar om turistnäringen och turismutveckling är det därför med utgångspunkt i att hänsyn ska tas till såväl natur, kultur som ekonomi, dvs en hållbar turism. Ett alltför ensidigt fokus på ekonomisk vinning kan skada både natur och kultur, våra gemensamma resurser, om det inte sker på ett förnuftigt sätt. Förståelsen för ett hållbarhetsperspektiv ökar alltmer i samhället och så även inom turistnäringen. Inom turistnäringen sker detta mycket utifrån kundernas efterfrågan direkt eller indirekt. Turismföretagen bygger ofta sin produkt eller tjänst utifrån den natur och kultur som finns i omgivningen att åka skidor på fjället, vandra i naturen, turista på ett bruk etc. Hållbarhetsperspektivet bygger på att inte undergräva eller förbruka de natur- och kulturvärden som är själva grunden och förutsättningen för att göra affärer. Tvärtom kan turistnäringen skapa förutsättningar för att natur och kultur bevaras. Turismen genererar pengar pengar som kan investeras i upprustning av kulturmiljöer eller åtgärder för att skydda naturen likväl som att slå vakt om människors välbefinnande. 8 Besöksmål i Sverige analys av attraktivitet och regional utveckling under åren 1998 till 2003, Turistdelegationen, okt

11 Gotland ett Mallorca i Östersjön? Gotland är ön med många sidor. I 15 års tid har man riktat sitt ansikte ut mot omvärlden för att bli ett viktigt nav i Östersjöregionen. En satsning som fått Gotland att byta ben, från jordbruk till turism. Målet är att bli ett brett resmål som kan erbjuda det mesta. Det ska vara på Gotland precis som på Mallorca. Du ska kunna hitta allt här som du kan behöva. Mataffärer, bra shopping, restauranger, bra boende, säger Jan Lundgren, kommunstyrelsens ordförande. Text: Nicolas Jändel 19 Foto: Matton images

12 Det är samma sand och samma bränningar som slår in mot stranden. Samma kalkstensmattor som löper ut mot öppet hav. Ändå känns det väldigt annorlunda att kliva runt på stranden vid Tofta eller Snäck en aprildag istället för en dag i juli. Under månader som april, september eller januari kan du ha stränderna helt för dig själv. Du kan känna nordanvinden rufsa till håret och vandra omkring bland raukarna utan att glassen smälter som droppsten ner i sanden. Gotland off season är något helt annat än Gotland under industrisemestern. Det är bland annat det som Gotlands kommun nu vill få fler att inse. Sedan 15 år tillbaka har de medvetet drivit en aktiv satsning på att få fler besökare till ön. Allt började året Gotland såg att något höll på att hända i världen. Det stängda och isolerade östblocket höll på att luckras upp, järnridån försvann och de baltiska länderna som tidigare varit slutna öppnades. Gotlands ledande kommunpolitiker lade upp en plan för hur man såg på öns roll i framtiden. Jordbruket hade länge varit det starkaste benet som ön stod på, men det benet skulle inte mäkta med att ge en stark utveckling på sikt. Nu insåg man att allt höll på att änd- Utvecklingstips från Jan Lundgren, kommunstyrelsens ordförande Måla upp en vision om vad man vill och tror att kommunen har sin framtid. Arbeta sedan långsiktigt mot det målet. Arbeta inte efter kortsiktiga vinster. Ha tålamod. Var förberedd på några år av motvind innan de positiva effekterna kommer. Håll hela tiden fast vid målbeskrivningen. Använd det lokala kunnandet och de lokala entreprenörerna. Samarbeta och skapa förutsättningar för det lokala näringslivet att växa. Då kommer resultaten på sikt. Jan Lundgren, kommunstyrelsens ordförande, Gotland ras. Framtiden förde med sig ett allt större resande och allt större utbyte mellan länderna kring Östersjön. Gotland ville bli en viktig mötesplats i Östersjöregionen, en sorts samlingspunkt för möten över nationsgränserna. Målet var satt och arbetet tog vid. I dag, 15 år senare, ser kommunstyrelsens ordförande Jan Lundgren tillbaka på de här åren och tycker att arbetet lyckats bra och att den närmaste tiden ser ljus ut för Gotland. Vi satte upp en målbild för Gotland som en betydande mötesplats i Östersjöregionen. Framtiden för oss låg inte inom industrin eller jordbruket, den fanns på turistsidan med en alltmer växande besöksnäring. Vi ville att Gotland skulle bli ett centrum för kultur och upplevelser. Vi har lyckats rätt bra med vår strategi, tycker jag. Viktiga steg på vägen blev att locka till sig ett antal internationella arrangemang, som festivaler och konstarrangemang med internationella besökare. Man skapade en rad kontakter med nya vänorter i Baltikum och även på grekiska ön Rhodos. Det innebar en hel del resor för Jan Lundgren och hans kollegor. Resor som först sågs med lite kritiska ögon från en del håll eftersom re

13 sor för politiker kan sticka i ögonen, men som senare har visat sig ge resultat och därmed också färre kritiker. Det fanns också inledningsvis en viss skepsis från jordbrukets företrädare när Jan Lundgren började tala om besöksnäringen som den stora jobbmagneten för öns befolkning i framtiden. Men i dag verkar de allra flesta vara eniga om att besöksnäringen är den viktigaste inkomstkällan för gotlänningarna, menar Jan Lundgren. Vi har fördubblat antalet turister jämfört med då, för 15 år sedan. I dag har vi turister årligen på Gotland. Turismen omsätter numera 1,2 1,3 miljarder kronor per år och den expanderar hela tiden. Det ska vara på Gotland precis som på Mallorca. Du ska kunna hitta allt här som du kan behöva, mataffärer, bra shopping, restauranger, bra boende. Det finns investeringsplaner på en halv miljard kronor för de närmaste fem åren. Av de som satsar pengar på Gotland just nu är 50 procent gotlänningar och 50 procent fastlänningar. Byggföretaget PEAB kommer enligt Jan Lundgren lägga flera hundra miljoner på gotländska byggprojekt de närmaste åren. Och när en del industri och regementen försvinner är det de nya företagen inom besöksnäringen som ska fylla igen hålet. Huvudmarknaden som Gotland riktar sig till är den invånartäta Mälardalsregionen. Ur ett Gotlandsperspektiv är kommunikationerna A och O. Nu har vi snabbgående färjor som tar sig hit på tre timmar och två flygbolag (Gotlandsflyg och Skyways) som konkurrerar med lägre priser, så det går numera lätt att ta sig hit, vilket är väldigt viktigt för oss. Det finns invånare på Gotland, varav i Visby. Under sommarmånaderna exploderar Visby och det blir knökfullt på de mest kända stränderna kring Tofta och Snäck. Då är det svårt att hitta en plats för handduken på den vita sanden. Det är den bilden många fastlänningar har av Gotland, det är ön med många sol- Idag är det bara att konstatera att det är inom besöksnäringen som de tunga investeringarna sker eller planeras. Jan Lundgren, kommunstyrelsens ordförande, Gotlands kommun. dagar, det perfekta stället för en snygg solbränna. Men för Gotlands kommun är det viktigt att locka till sig fler besökare även under de kallare månaderna. Vi har ju så mycket att erbjuda, det finns egentligen allt här på ön. Vi har innerstadslivet i Visby med en rad restauranger som fått fina utmärkelser. Du kan spela golf här fram till januari och så har vi den unika naturen som du kan vandra i året runt. Gotlands kommun driver nästan inga anläggningar själva, det gör de lokala näringsidkarna. Kommunen har i första hand tagit på sig uppgiften att lägga grunden för företagen att kunna växa. Den viktigaste punkten har varit att få en fungerande infrastruktur för turistföretagen. Just nu pågår arbetet med en ny kongresshall i Visby, ett projekt som finansierats via den så kallade Östersjömiljarden och en av EU:s strukturfonder. Den nya kongresshallen Wisby Strand ska stå klar i början av Hallen har plats för deltagare och har utsikt över Östersjön. Den nya kongresshallen har även fört med sig andra satsningar, till exempel flera nya hotellprojekt som ska förläggas till ön. Även campingutbudet kommer att vässas och moderniseras, också investeringar är på gång och en del lokala jordbrukare vill hänga på vågen och breddar nu sin verksamhet med uthyrningsstugor för turisterna. Antalet bofasta på Gotland räcker inte till för att locka stora nationella varuhus till ön, men nu undersöker affärskedjor som Elgiganten och Rusta möjligheterna att kunna etablera sig i Visby

14 Det är många av de stora affärskedjorna som hört av sig. De räknar förstås inte med att kunna gå runt bara på den inhemska befolkningens köpkraft, utan det är de alltfler besökarna som gör det intressant för dem att etablera sig här, säger Jan Lundgren. Så lugnets tid verkar delvis vara förbi för gotlänningarna och det är säkert inte alla åretruntboende som gillar utvecklingen mot att alltfler turister och företag hittar till den karga, vackra ön. Men enligt Jan Lundgren är det nödvändigt för en långsiktig utveckling och för att få fler arbetstillfällen för gotlänningarna. Han räknar även med att antalet mantalsskrivna på Gotland kommer att öka de närmaste åren. Nyligen sålde Riksbyggen 20 lägenheter i ett nybyggt hus, av dem var det hälften som köptes av ickegotlänningar. Det är ju bara 10 lägenheter, med det ger ändå en indikation på vart vi är på väg, tror jag. Kommuner tror på turistnäringen Enligt en undersökning gjord vid årsskiftet 2006 har 80 procent av kommunerna turismen utpekad som en prioriterad näring i kommunens utvecklingsstrategi. Dessa kommuner vet att turismen är viktig för det lokala näringslivet och att den skapar arbetstillfällen i kommunen. En satsning på turism är en avgörande faktor för tillväxt och sysselsättning inom en kommun. Sju av landets kommuner har turistnäringen som den mest prioriterade näringen i kommunen. Men hela 242 kommuner anser att turistnäringen kommer att få en ökad betydelse för kommunens sysselsättning inom en femårsperiod. För att lyckas med detta måste fler kommuner ha en vision, ett mål och en plan för att lyckas. 9 Hållbar turism planeras från grunden i översiktsplanen! I många kommuner fungerar översiktsplanen som ett visionärt och strategiskt planeringsdokument som beskriver kommunens helhetssyn på verksamheter och utvecklingsbehov för framtiden. En aktualitetsprövning av översiktsplanen brukar vanligen ske i samband med varje ny mandatperiod. Med tanke på att översiktsplanen ska tas fram i samarbete med många olika intressenter i kommunen är det ett bra tillfälle att diskutera hur turistnäringens behov ska beaktas. Kommunen bör också ange på vilket sätt man vill beakta prioriteringar i det regionala utvecklingsprogrammet. Vikten av att turismföreträdare bjuds in När det gäller turismsatsningar är det särskilt viktigt att involvera medborgarna och höja medvetenheten om fördelar och 9 Enligt undersökning gjord av Föreningen Turism i Sverige och Sveriges Kommuner och Landsting vid årsskiftet

15 eventuella nackdelar med turismen. Där lägger vi grunden till ett gott värdskap som alla måste vara bärare av om vi vill att besökare ska komma tillbaka många gånger. Kravet på samråd ger goda förutsättningar för en bred dialog mellan politiker, planerare och medborgare om prioriteringar. Det är därför av största vikt att företrädare från turistnäringen bjuds in i ett tidigt skede i planarbetet för att föra in viktiga turismaspekter. Processen med översiktsplanen kan bidra till att mobilisera lokal utvecklingskraft. Nya idéer tas tillvara som kan ha stor betydelse för turismens utveckling. Turistiska intressen vägs mot andra I kommunens översiktsplan redovisas de natur- och kulturvärden som finns, befintliga och planerade vägar, järnvägar och bebyggelse samt övrig markanvändning och allmänna intressen. Genom att frågor som är viktiga för turismen beaktas i planarbetet kan turismens intressen vägas mot andra markanvändningsintressen. Det handlar då dels om att föra fram sambandet mellan turismutveckling och planering men också om att peka ut för turismen viktiga kvalitetsaspekter, t ex skydd av kulturmiljöer, tillgång till rena badplatser eller ett fungerande vägnät. Som det ser ut idag är det inte självklart att planerare och turismföreträdare har en välfungerande dialog. En turismprofil Översiktsplanen bör ange kommunens huvudsakliga turistprofil och hur man vill att turismen ska utvecklas på sikt. Där ska anges mål och visioner men också hur man ska nå dit. Infrastruktur för turism kan handla om både land- och vattenvägar som kan underlätta tillgänglighet till olika besöksmål, behov av kongressanläggning, ytor för parkering, utveckling av hamnområden, campingplatser m m. Om man planerar för att göra en cykelbana för arbetspendling kan det finnas skäl att också fundera över vilka krav man måste ställa för att cykelvägen ska hålla en internationell standard för cykelturism. Att kunna upplåta mark för bl a fisketurismföretag i attraktiva strandnära områden förbättrar möjlig- heterna att kunna locka köpstarka utländska turister som vi vet ställer höga krav på både fiske och boendestandard under sin vistelse i Sverige. Kommunen kan också ange att man i kommunägda vatten vill prioritera ekoturismmärkta företag såsom Naturens Bästa. Då vet kommunen att företaget har riktlinjer för hur verksamheten ska förankras hos lokalbefolkningen och hur turismen ska gynna den lokala ekonomin samt att företaget också har åtgärder för hur miljön ska vårdas. Naturens bästa Visste du att Sverige år 2002 fick den första ekoturismmärkningen Naturens Bästa för naturresor på norra halvklotet? Australien var första nation att genomföra en liknande märkning. En ekoturistisk produkt ska uppfylla följande kriterier: 1 Respektera resmålets begränsningar minsta möjliga slitage på kultur och natur 2 Gynna den lokala ekonomin 3 Miljöanpassa hela verksamheten 4 Bidra aktivt till natur- och kulturskydd 5 Satsa på upptäckarglädje, kunskap och respekt 6 Kvalitet och trygghet på resan. Vill du läsa mer om Naturens bästa se En turismstrategi I flera kommuner tas också fram en särskild plan för turistrelaterade frågor där det framgår hur kommunen ska gå till väga för att uppnå uppsatta mål, ifall detta inte framgår klart i översiktsplanen. Detta kallas ibland för ett turistiskt handlingsprogram eller turismstrategi. Underlaget kan innehålla en beskrivning av de anläggningar som finns, större aktiviteter, vilka natur- och kulturområden som är viktiga, övriga markanspråk samt utvecklingsmöjligheter

16 En SWOT-analys 10 kan ge en bra bild över turismens förutsättningar och fungera som ett bra underlagsmaterial för diskussion. I en SWOT-analys identifieras vad som är kommunens eller regionens styrkor och svagheter. Här finns också utvecklingsmöjligheter av aktiviteter och platser samt de eventuella hot man kan se framför sig identifierade. Förslag på bra beslutsunderlag För att offentligt investerade pengar ska användas på bästa sätt krävs tydliga mål och bra beslutsunderlag. Exempel på underlag som kan vara av värde att ta fram för olika beslutsförfaranden är; Utvecklingsplaner, marknadsplaner inklusive målgruppsanalys Turistisk profil eller strategi för separata områden Natur- och kulturmiljöer som är viktiga Förteckning över anläggningar för boende och service, mässor och konferenser samt aktivitetsområden Identifiera stadsdelar, orter, byar som är betydelsefulla 10 SWOT-analys (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) används för att identifiera styrkor, svagheter, möjligheter och risker

17 Haparanda den lilla kommunens konkurrenskraft och gränslösa expansion Den åttonde juni 2005 utbröt en spontanfest på stadstorget i Haparanda. Flera tusen personer strömmade dit för att fira nyheten: Ikea skulle öppna ett varuhus i staden. Men bakom Ikeas beslut låg hårt arbete i kommunledningen och en övertygelse om att handel och shoppingturism var Haparandas väg ut ur arbetslöshet och utflyttning. Nästan alla som ska landvägen mellan Sverige och Finland passerar ju här. Dessutom finns ju Norge och Ryssland i närheten, säger kommunstyrelsens ordförande Sven-Erik Bucht. Text: Gabriel Arthur 31 Foto: Jann Lipka/Mira

18 Ikeas beslut blev startskottet för en regional byggboom med inriktning på handel och turism. I dessa dagar håller landremsan mellan Haparanda och Torneå på finska sidan på att förvandlas till en enda stor byggarbetsplats. Förutom Ikeavaruhset på kvadratmeter växer köpcenter, hotell, restauranger och andra byggnader fram här. Den totala nya handelsytan kommer att vara kvadratmeter på svenska sidan och på finska motsvarande 25 fotbollsplaner. Inom Haparanda kommun var det bara ett fåtal personer som visste att Ikeas beslut var fattat. I massmedia spekulerades det kring var det nya, nordliga Ikeavaruhuset skulle hamna. Skulle det bli i Haparanda, Luleå eller finska Uleåborg? Ett exempel på lyckad improvisation är hur den första kontakten med Ikea gick till. Hösten 2004 visste Sven-Erik Bucht och hans medarbetare att Ingvar Kamprad skulle delta vid en stor konferens i Stockholm. Ett kommunalt säljmaterial togs fram och med det i portföljen satte sig Sven-Erik Bucht på planet till Stockholm. Sedan såg jag till att hålla mig i närheten av Ingvar Kamprad på konferensen. Till sist dök det upp ett tillfälle då jag kunde presentera mig och Haparanda, minns kommunalrådet med ett leende. Kommunstyrelsens ordförande Sven-Erik Bucht och kommunchefen Christina Lugnet hade valt att själva driva projektet. Kommunens tekniska chef, planeringschef och informationschef var också med i den lilla projektgruppen. Att projektet drevs på chefsnivå och i en liten grupp var en förutsättning för att lyckas, menar Christina Lugnet och Sven-Erik Bucht i efterhand. Sekretessen är mycket viktig för ett företag som Ikea. Vi kunde också fatta snabba beslut. Alla förhandlingar sköttes av mig och Sven-Erik. Jag tror dessutom Christina Lugnet, kommunchef Haparanda kommun att det är lättare att få gehör hos den andra parten om det är chefer som kontaktar företaget, säger Christina Lugnet. Den synen delas av Hans Mattson på Ikea. Han ansvarar för att etablera nya varuhus i Sverige. Samarbetet med Haparanda kommun fungerade utomordentligt. För oss kan det vara en fördel att kommunen är liten. Det är nära till beslutsfattarna och processerna går snabbt. Det var bara att knacka på hos Sven- Erik eller Christina, när jag ville ha besked om något, säger Hans Mattson. Ikeavaruhuset och det nya Ikanohuset uppförs i det som kallas På Gränsen-området, strax nordväst om stadskärnan. Intill löper E4:an och väg 90. Sedan Ikeas beslut blev offentligt har Diös Fastigheter beslutat uppföra ett köpcenter i samma storleksklass. Akelius Fastigheter bygger ett nytt hotell med 260 rum där det gamla tullhuset låg

19 Bara Ikea räknar med 1,5 miljoner kundbesök det första året, säger Christina Lugnet belåtet. En välkänd effekt av att Ikea öppnar ett varuhus, är att fler handelsföretag följer efter. Ikea har rykte om sig att göra mycket grundliga marknadsundersökningar och analyser. Ett nytt Ikeavaruhus är en garant för att det finns köpkraft i regionen; att infrastrukturen fungerar samt att den aktuella kommunen har ett bra företagsklimat. För tre år sedan var bilden en annan i Haparanda. Kommunen kom på 284:e plats i Svenskt Näringslivs rankning av kommunernas företagsklimat. Mycket sämre kunde det inte bli. Arbetslösheten och utflyttningen var hög. Inom kommunledningen satte vi oss ner för att på allvar analysera situationen och se vilka möjligheter vi hade, berättar Sven-Erik Bucht. Lösningen var inte så svår, åtminstone i teorin. Vi insåg tidigt att vi skulle satsa på handel och den turism som handeln kan skapa. Haparanda och Torneå på andra sidan gränsen har en lång tradition av handel. Nästan alla som ska landvägen mellan Sverige och Finland passerar ju här. Dessutom finns ju Norge och Ryssland i närheten, säger Sven-Erik Bucht och fortsätter: Det finns en halv miljon människor inom en och en halv timmes bilresa från Haparanda Torneå. I städerna är 90 procent av befolkningen tvåspråkig. Kunderna kan betala med euro även på svenska sidan. Vid den tiden var dock traditionen inte särskilt levande. Efter andra världskriget hade mycket av handeln dött ut. Landremsan mellan de två syskonstäderna hade blivit ett ingenmansland. När Finland och Sverige gick med i EU 1995 trodde de båda städerna att handeln skulle ta fart igen. Så blev det inte. Den politiska integrationen ökade markant, med allt från gemensam fjärrvärme till räddningstjänst. Men näringslivet släpade efter. Lanseringen av begreppet Eurocity blev mest fagra ord. Man måste ha drömmar men man måste också ut och nöta skosulor. Det är hårt arbete som ger resultat, säger Sven-Erik Bucht med ett leende. Sven-Erik Bucht, kommunstyrelsens ordförande i Haparanda Hårt arbete och anpassning till marknaden, skulle man kunna tillägga. Den politiska majoriteten har i dag Socialdemokraterna och Vänsterpartiet. Men bland alla partier i Haparanda finns en enighet om att den privata sektorn måste växa, menar Christina Lugnet. Det ställer krav på kommunen. Vi försöker lyssna till vad företagen efterfrågar. Vi har minskat byråkratin och blivit mer flexibla. Det är viktigt att folk som arbetar inom kommunen, till exempel med teknisk rådgivning och tillstånd, förstår hur näringslivet fungerar. Sven-Erik Bucht och Christina Lugnet lyfter också fram värdet av att vara tydlig. Haparanda kan inte vara bäst på allt. Det gäller att vi har ett tydligt koncept och inte för mycket planer och idéer om allt mellan himmel och jord, säger Sven-Erik Bucht. Tydligheten ska också prägla ledarskapet. Christina Lugnet håller varannan vecka möten med cheferna inom organisationen, där hon noggrant redogör för utvecklingen. Parallellt har kommunens informatör möten med de cirka 900 anställda, för att förankra ledningens arbete och visioner

20 Inom kommunen måste vi mentalt ställa in oss på förändringen som väntar. Förutom att shoppingturismen kommer att öka markant, så kommer också inflyttningen att öka. Det byggs både hyreshus och privatbostäder. Det här ställer stora krav på vår organisation, allt från skolor till detaljplaner påverkas, säger Christina Lugnet. Även diskussionerna med företagen ska vara tydliga och konkreta. Det är siffror och fakta som räknas, inte visioner. Analyser och detaljerade planer måste presenteras. Var ska alla shoppingturisterna äta, tanka bensin, övernatta? Sådana frågor vill och ska företagen få svar på. Men det räcker inte med bara siffror och fakta, menar Sven-Erik Bucht. Det krävs också ett visst mått av improvisation. Förut var vi för trångsynta, vi insåg inte vilka fördelar det skulle innebära att se Nordkalotten, med Sverige, Finland, Norge och Ryssland som en gemensam marknad. Vi tänkte främst på vår egen kommun och vad som fanns på svenska sidan. Det gäller att våga lyfta blicken. Turism är mer än sol och bad FN-organet World Tourism Organization, (UNWTO) har gjort följande definition av turism: Turism omfattar människors aktiviteter när de reser till och vistas på platser utanför sin vanliga omgivning för kortare tid än ett år för fritid, affärer eller andra syften. Till turister räknas med andra ord alla de som reser till en annan plats än inom sin hemort, oavsett syfte. Att vara turist är att vara resenär. Turism omfattar därmed en mängd olika människor som ägnar sig åt skilda saker både på sin fritid men också i jobbet, t ex utländska fritidsturister, skolbarn på lägerskola, sommarstugegäster, affärsresenärer och de som reser och hälsar på släkt och vänner. En typ av besökare som också räknas till kategorin turister är de som kommer till Sverige på s k technical visits. Technical visits handlar om benchmarking, dvs utländska företag, myndigheter och investerare som kommer till Sverige för att studera svenska företag och organisationer. T ex japaner på besök för att se hur den svenska äldreomsorgen fungerar eller företag från telekombranschen som kommer för att besöka Telia och Sony Ericsson. Vad är turism? Oavsett vilken typ av resenär man talar om, privat- eller affärsresenär, så konsumeras ett antal olika produkter och tjänster, före, under och efter resan. Turismens inkomster kan betraktas som förflyttad konsumtion. Förenklat uttryckt består turistprodukten av resa, bo, äta och göra, dvs det som turisten konsumerar. Det turistiska produktionssystemet består med andra ord av flera olika sektorer och av många olika leverantörer och aktörer: kommersiella (företagen), ideella (bygdespel, hembygdsföreningar m fl), offentliga (turistbyråer, lokala och regionala turistorganisationer, nationella aktörer), de gemensamma resurserna (natur och kultur) samt allmänheten

Shoppingturism i Sverige

Shoppingturism i Sverige Shoppingturism i Sverige Förord Handeln är en motor i Sveriges ekonomi och så även i besöksnäringen. Med en omsättning på mer än 84 miljarder kronor står våra svenska och utländska besökare för 13% av

Läs mer

Antagen av kommunstyrelsen:

Antagen av kommunstyrelsen: Strategi för besöksnäringen i Nykvarns kommun Antagen av kommunstyrelsen: 2017-01-31 Innehållsförteckning Inledning och bakgrund... 2 Turism och besöksnäring... 2 Sverige som besöksmål... 2 Nykvarn som

Läs mer

Må alla samlas. Vi hoppas att den ger dig en stunds inspirerande läsning.

Må alla samlas. Vi hoppas att den ger dig en stunds inspirerande läsning. Utveckling för Skellefteå 2012 2014 Må alla samlas. Det här är det första steget i en lokal utvecklingsstrategi för allas vårt Skellefteå. Därför vill vi att så många som möjligt i Skellefteå ska läsa

Läs mer

Årsbokslut för svensk turism och turistnäring

Årsbokslut för svensk turism och turistnäring Årsbokslut för svensk turism och turistnäring Turistnäringens effekter på ekonomi och sysselsättning i Sverige Fakta & statistik 2008 ÅrSbokSluT För SvenSk TuriSm och TuriSTnäring 2008 Tillväxtverket Stockholm,

Läs mer

Företagspolitik i en nordisk kontext

Företagspolitik i en nordisk kontext Företagspolitik i en nordisk kontext 2 FÖRETAGSPOLITIK I EN NORDISK KONTEXT FÖRETAGSPOLITIK I EN NORDISK KONTEXT 3 Alla prognoser visar att tjänstesektorn kommer att fortsätta växa under de kommande åren,

Läs mer

Passagerarrederiernas betydelse för Sveriges tillväxt

Passagerarrederiernas betydelse för Sveriges tillväxt Ordföranden har ordet Passagerarrederierna en av Sveriges bäst bevarade turismhemligheter Förra året reste fler utrikes kunder med passagerarrederierna än med flyget. Ändå är det få som uppmärksammar den

Läs mer

Shoppingturism i Sverige

Shoppingturism i Sverige Shoppingturism i Sverige 2017 Förord Turisterna finns numer i många av våra städer och orter året om och våra medlemmar ser hur handelns del av den växande besöksnäringen ökar. Gamla förhållningssätt och

Läs mer

Utbildningen Förenkla - helt enkelt FÖR KOMMUNER SOM VILL FÖRBÄTTRA SINA FÖRETAGSKONTAKTER

Utbildningen Förenkla - helt enkelt FÖR KOMMUNER SOM VILL FÖRBÄTTRA SINA FÖRETAGSKONTAKTER Utbildningen Förenkla - helt enkelt FÖR KOMMUNER SOM VILL FÖRBÄTTRA SINA FÖRETAGSKONTAKTER Sveriges Kommuner och Landsting erbjuder på nytt den uppskattade utbildningen Förenkla helt enkelt som syftar

Läs mer

Strategi för besöksnäringen i Ljungandalen Framtagen av Ånge kommun och Destination Ljungandalen

Strategi för besöksnäringen i Ljungandalen Framtagen av Ånge kommun och Destination Ljungandalen Strategi för besöksnäringen i Ljungandalen 2015-2020 Framtagen av Ånge kommun och Destination Ljungandalen Innehåll Inledning Idag och framtiden Bakgrund Byggstenar 1. Varumärke och kommunikation 2. Målgrupper

Läs mer

Design för bättre affärer Fakta och kommentarer utifrån en undersökning om design i svenska företag, genomförd på uppdrag av SVID, Stiftelsen Svensk

Design för bättre affärer Fakta och kommentarer utifrån en undersökning om design i svenska företag, genomförd på uppdrag av SVID, Stiftelsen Svensk Design för bättre affärer Fakta och kommentarer utifrån en undersökning om design i svenska företag, genomförd på uppdrag av SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign, Teknikföretagen och Svensk Teknik och

Läs mer

Storumans kommun. Strategisk plan för utveckling av turismen. Fastställd av kommunfullmäktige 2010-06-22, 63

Storumans kommun. Strategisk plan för utveckling av turismen. Fastställd av kommunfullmäktige 2010-06-22, 63 Storumans kommun Strategisk plan för utveckling av turismen Fastställd av kommunfullmäktige 2010-06-22, 63 Förslaget till strategi är resultatet av ett arbete på uppdrag av kommunstyrelsen i samverkan

Läs mer

Besöksnäringen - nuläge och potential

Besöksnäringen - nuläge och potential Besöksnäringen - nuläge och potential Katrien Vanhaverbeke, Arena för Tillväxt Christina Rådelius, Tillväxtverket 1 Besöksnäringen lyfter med samarbete, hållbarhet och ett attraktivt företagsklimat Besöksnäringen

Läs mer

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör Näringslivsstrategi 2009-03-23 Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör NÄRINGSLIVSSTRATEGI FÖR HELSINGBORGS STAD Utifrån denna strategi ska Helsingborgs stads näringslivsarbete bedrivas. Uppdraget

Läs mer

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Visit Östergötland - för en Visit Östergötland är det nya namnet på det som tidigare hette Östsvenska turistrådet. Förutom att byta namn har vi även påbörjat

Läs mer

2013-09-09. Regionalt handlingsprogram för besöksnäring och turism för Örebroregionen 2014-2020.

2013-09-09. Regionalt handlingsprogram för besöksnäring och turism för Örebroregionen 2014-2020. Regionalt handlingsprogram för besöksnäring och turism för Örebroregionen 2014-2020. 1 Inledning Regionförbundets uppdrag är att på olika sätt medverka till att regionen utvecklas så att fler människor

Läs mer

LUP för Motala kommun 2015 till 2018

LUP för Motala kommun 2015 till 2018 LUP för Motala kommun 2015 till 2018 Sammanfattning Det lokala utvecklingsprogrammet (LUP) beskriver den politik som styr verksamheten i Motala kommun under mandatperioden. Programmet bygger på majoritetens

Läs mer

INTERNATIONELL STRATEGI FÖR LULEÅ KOMMUN

INTERNATIONELL STRATEGI FÖR LULEÅ KOMMUN LULEÅ KOMMUN 1(5) INTERNATIONELL STRATEGI FÖR LULEÅ KOMMUN 1. INLEDNING Internationaliseringen är en av de viktigaste förändringarna av samhället under senare år. Ökade möjlighet för information, kunskap,

Läs mer

Hållbar produktutveckling Om cykelturimens betydelse för besöksnäringens utveckling. Cykelkonferensen 2017 i Jönköping

Hållbar produktutveckling Om cykelturimens betydelse för besöksnäringens utveckling. Cykelkonferensen 2017 i Jönköping Hållbar produktutveckling 2016-19 Om cykelturimens betydelse för besöksnäringens utveckling Cykelkonferensen 2017 i Jönköping Källa: Arena för Tillväxt Besöksnäringen bygger på samverkan mellan aktörer

Läs mer

I Mellerud finns cirka 9 000 invånare och 800 företag. Näringslivsplanen är framtagen för att bidra till ett bra företagsklimat i kommunen.

I Mellerud finns cirka 9 000 invånare och 800 företag. Näringslivsplanen är framtagen för att bidra till ett bra företagsklimat i kommunen. 1 Näringslivsplan för Melleruds Kommun 2015-2018 I Mellerud finns cirka 9 000 invånare och 800 företag. Näringslivsplanen är framtagen för att bidra till ett bra företagsklimat i kommunen. Syfte och mål

Läs mer

STRATEGISK PLAN för utveckling av Besöks- och Turismnäringen i Norra Bohuslän - för företagen inom branschen

STRATEGISK PLAN för utveckling av Besöks- och Turismnäringen i Norra Bohuslän - för företagen inom branschen STRATEGISK PLAN för utveckling av Besöks- och Turismnäringen i Norra Bohuslän - för företagen inom branschen INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning 1 Rollfördelning 2 Vision 4 Vad är en hållbar besöks- och turismdestination

Läs mer

Varumärkesplattform för Mariestad och Mariestads kommun

Varumärkesplattform för Mariestad och Mariestads kommun Varumärkesplattform för Mariestad och Mariestads kommun 1 Att bygga ett starkt varumärke Att bygga ett starkt varumärke kräver inte enbart en bra produkt eller tjänst. Att bygga ett starkt varumärke kräver

Läs mer

Klimatklivet - stöd till lokala klimatinvesteringar!

Klimatklivet - stöd till lokala klimatinvesteringar! Nyheter från din kommun Det här är Mariestads kommuns nyhetsbrev för näringslivet, här kan du läsa om vad som händer i kommunen och näringslivet. Har du nyheter som du vill lyfta i det här forumet tar

Läs mer

Tjänsteutlåtande Utfärdat: 2015-01-16 Diarienummer: N137-0033/15

Tjänsteutlåtande Utfärdat: 2015-01-16 Diarienummer: N137-0033/15 Tjänsteutlåtande Utfärdat: 2015-01-16 Diarienummer: N137-0033/15 Utvecklingsavdelningen Lars Olausson Telefon: 366 41 40 E-post: lars.olausson@vastra.goteborg.se Projekt Göteborgs skärgård Förslag till

Läs mer

Shoppingturism i Sverige

Shoppingturism i Sverige Shoppingturism i Sverige 2015 Förord Handeln är en motor i Sveriges ekonomi och så även i besöksnäringen. Vi brukar tala om att handelns bidrag till Sverige är 11 procent av alla sysselsatta, 11 procent

Läs mer

Besöksnäringsstrategi Söderhamn 2015-2020

Besöksnäringsstrategi Söderhamn 2015-2020 Besöksnäringsstrategi Söderhamn 2015-2020 Förord Besöksnäringen räknas som världens största och snabbast växande näring. Den turistiska omsättningen i Sverige 2012 närmade sig 300 miljarder. Den turistiska

Läs mer

Internationell strategi. för Gävle kommun

Internationell strategi. för Gävle kommun Internationell strategi för Gävle kommun Innehåll Inledning Sammanfattning... 4 Syfte med det internationella arbetet... 5 Internationell strategi För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Mostprotos.com

Läs mer

Hela länet ska leva. Dåliga kommunikationer begränsar idag vårt läns möjligheter. Det krävs därför en fortsatt utbyggnad av kollektivtrafiken,

Hela länet ska leva. Dåliga kommunikationer begränsar idag vårt läns möjligheter. Det krävs därför en fortsatt utbyggnad av kollektivtrafiken, Hela länet ska leva. Dåliga kommunikationer begränsar idag vårt läns möjligheter. Det krävs därför en fortsatt utbyggnad av kollektivtrafiken, fibernätet och ett förbättrat vägnät. Järnvägen behöver bli

Läs mer

Skinnskattebergs Företags Nätverk. Samarbete mellan kommunen och näringslivet: Från idé till realisering

Skinnskattebergs Företags Nätverk. Samarbete mellan kommunen och näringslivet: Från idé till realisering Skinnskattebergs Företags Nätverk Samarbete mellan kommunen och näringslivet: Från idé till realisering Nätverks syfte Att främja näringslivet i Skinnskattebergs kommun och utvecklingen av den enskilde

Läs mer

Samhällsekonomi. Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla. Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder

Samhällsekonomi. Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla. Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder Samhällsekonomi Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder Samhällsekonomi Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla

Läs mer

Näringslivsprogram Tillsammans mot nya jobb

Näringslivsprogram Tillsammans mot nya jobb Näringslivsprogram 2017 Tillsammans mot 70 000 nya jobb Näringslivsprogram 2017 Inledning Näringslivsprogrammet beskriver Uppsala kommuns långsiktiga näringslivsarbete och är ett kommunövergripande styrdokument.

Läs mer

VÄXTKRAFT EMMABODA. Näringslivsprogram för ett företagsammare Emmaboda. KF 15 december. Fotograf Anette Odelberg

VÄXTKRAFT EMMABODA. Näringslivsprogram för ett företagsammare Emmaboda. KF 15 december. Fotograf Anette Odelberg VÄXTKRAFT EMMABODA Fotograf Anette Odelberg Näringslivsprogram för ett företagsammare Emmaboda 2009 KF 15 december VÄXTKRAFT EMMABODA! ETT NÄRINGSLIVSPROGRAM FÖR ETT FÖRETAGSAMMARE EMMABODA. Ett väl fungerande

Läs mer

Design för bättre affärer Fakta och kommentarer utifrån en undersökning om design i svenska företag, genomförd på uppdrag av SVID, Stiftelsen Svensk

Design för bättre affärer Fakta och kommentarer utifrån en undersökning om design i svenska företag, genomförd på uppdrag av SVID, Stiftelsen Svensk Design för bättre affärer Fakta och kommentarer utifrån en undersökning om design i svenska företag, genomförd på uppdrag av SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign, Teknikföretagen och Svensk Teknik och

Läs mer

28 DestinationHalland beslut om medfinansiering av EU-projekt RS150304

28 DestinationHalland beslut om medfinansiering av EU-projekt RS150304 Ärende 28 RS 2015-09-23 28 DestinationHalland2020 - beslut om medfinansiering av EU-projekt RS150304 Ärende Projektet syfte är att skapa en attraktiv och innovativ samverkansarena för utveckling av den

Läs mer

NÄRINGSLIVSSTRATEGI STRÖMSUNDS KOMMUN

NÄRINGSLIVSSTRATEGI STRÖMSUNDS KOMMUN SAMMANFATTNING Strömsunds Kommun skall präglas av framtidstro och goda förutsättningar för ett rikt och mångfacetterat näringsliv. NÄRINGSLIVSSTRATEGI Strömsunds kommun 2016 STRÖMSUNDS KOMMUN Innehåll

Läs mer

Fakta och statistik om besöksnäringen i Linköpings kommun 2011

Fakta och statistik om besöksnäringen i Linköpings kommun 2011 Fakta och statistik om besöksnäringen i Linköpings kommun 2011 Turism - en miljardindustri för Linköping Visit Linköping vill med denna broschyr ge dig mer information om besöksnäringen i Sverige och Linköping

Läs mer

Design för bättre affärer

Design för bättre affärer Design för bättre affärer En undersökning från 2008 om design i svenska företag, genomförd på uppdrag av SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign, Teknikföretagen i Sverige, Svensk Teknik och Design (STD).

Läs mer

Version Gruppens uppdrag var att för området Tillväxt och Innovation

Version Gruppens uppdrag var att för området Tillväxt och Innovation ÖSTERGÖTLAND EN VÄRDESKAPANDE REGION 1. Uppdraget Gruppens uppdrag var att för området Tillväxt och Innovation 2. Arbetet 1. Inventera nuläget (vad är gjort hittills och varför, gällande strategier och

Läs mer

SKÄRGÅRDSMILJÖER FÖR ALLA Vision 2020 Framtidsstrategi för Skärgårdsstiftelsen

SKÄRGÅRDSMILJÖER FÖR ALLA Vision 2020 Framtidsstrategi för Skärgårdsstiftelsen SKÄRGÅRDSMILJÖER FÖR ALLA Vision 2020 Framtidsstrategi för Skärgårdsstiftelsen SKÄRGÅRDSMILJÖER FÖR ALLA Vision 2020 Framtidsstrategi för Skärgårdsstiftelsen 1 Sammanfattning Skärgårdsstiftelsens styrelse

Läs mer

Till ännu bättre framtidsutsikter

Till ännu bättre framtidsutsikter JA! Till ännu bättre framtidsutsikter TROSA KOMMUN www.alliansfortrosa.se Ja till länsbyte är ett ja till ännu bättre framtidsutsikter Allians för Trosa kommun förordar ett länsbyte till Stockholm län.

Läs mer

Designing. Future Cities. Magnus vision.

Designing. Future Cities. Magnus vision. Designing Future Cities Magnus vision. Jag heter Magnus Meyer och jag började som vd på WSP i mars 2014. Under ganska många år har jag följt utvecklingen i samhällsbyggnadsbranschen ur olika perspektiv.

Läs mer

Omslagsbild: Christer Engström/ETC BILD. Kartbilderna har medgivande från lantmäteriverket 1998. Ur GSD Blå kartan, diarienummer 507-97-157.

Omslagsbild: Christer Engström/ETC BILD. Kartbilderna har medgivande från lantmäteriverket 1998. Ur GSD Blå kartan, diarienummer 507-97-157. Växtplats Ulricehamn, Översiktsplan 2001 för Ulricehamns kommun, antogs av kommunfullmäktige 2002-02-21, 12. Planen består av tre häften, del 1 Mål och strategier, del 2 Kunskapskälla och del 3 Konsekvensbeskrivning,

Läs mer

COLLABORATIVE TOURISM

COLLABORATIVE TOURISM COLLABORATIVE TOURISM SKÅNEMODELLEN Strategisk plan för turism och besöksnäring i Skåne TOURISM IN SKÅNE AB - Ett av Business Region Skånes fyra dotterbolag Näringsliv Skåne och Business Region Skåne Styrelse

Läs mer

Plattform för den politiska majoriteten på Orust 2014-2018 Samverkan för ett mer hållbart och jämlikt Orust

Plattform för den politiska majoriteten på Orust 2014-2018 Samverkan för ett mer hållbart och jämlikt Orust Plattform för den politiska majoriteten på Orust 2014-2018 Samverkan för ett mer hållbart och jämlikt Orust Den politiska majoriteten i Orust kommun, Socialdemokraterna, Centernpartiet, Miljöpartiet de

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Christina Lugnet Toppmöte Gällivare 24 november 2011

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Christina Lugnet Toppmöte Gällivare 24 november 2011 Christina Lugnet Toppmöte Gällivare 24 november 2011 1 Tillväxtverkets Besöksnäringsprogram Mål Sverige skall ha en hög attraktionskraft som turistland och en långsiktigt konkurrenskraftig turistnäring,

Läs mer

Möten som utvecklar staden.

Möten som utvecklar staden. Möten som utvecklar staden. Redan på 40-talet insåg boråsarna att det behövdes ett speciellt hus för möten. Därför byggdes ett stort möteshus av framsynta invånare. Byggnaden har sedan använts flitigt,

Läs mer

tillgång till offentlig och kommersiell service och investeringar i kommunikationer och infrastruktur.

tillgång till offentlig och kommersiell service och investeringar i kommunikationer och infrastruktur. Antagen av distriktskongressen 30 november 2013 2 (10) 3 (10) Om vi ska klara framtidens välfärd måste fler jobba. Därför har vi socialdemokrater satt upp ett mål om att Sverige senast år 2020 ska ha EU:s

Läs mer

Näringslivsstrategi Strömstads kommun

Näringslivsstrategi Strömstads kommun Strömstads kommun Näringslivsstrategi Strömstads kommun 2017-2020 Dokumenttyp Beslutande organ Förvaltningsdel Strategi Kommunfullmäktige Kommunledningsförvaltningen Antagen 2017-03-23 Ansvar Kommunstyrelsen

Läs mer

En strategi för hur VästerbottensTurism och kommunerna gemensamt driver turistfrågorna i Västerbottens län.

En strategi för hur VästerbottensTurism och kommunerna gemensamt driver turistfrågorna i Västerbottens län. Färdledaren En strategi för hur VästerbottensTurism och kommunerna gemensamt driver turistfrågorna i Västerbottens län. Vad är färdledaren? Färdledaren är framtagen av Strategigruppen som består av representater

Läs mer

Husbilsplatser, ett nytt fenomen i Sverige? Kan vem som helst anordna en husbilsplats? Vad är en husbil?

Husbilsplatser, ett nytt fenomen i Sverige? Kan vem som helst anordna en husbilsplats? Vad är en husbil? Husbilsplatser, ett nytt fenomen i Sverige? Att semestra med husbil blir allt vanligare, både i Sverige och utomlands. Nyregistreringarna av husbilar ökar stadigt och det märks ute på våra vägar. Husbilslivet

Läs mer

Motion till riksdagen: 2014/15:1849 av Catharina Elmsäter-Svärd m.fl. (M) En maritim strategi för fler jobb och nya affärsmöjligheter

Motion till riksdagen: 2014/15:1849 av Catharina Elmsäter-Svärd m.fl. (M) En maritim strategi för fler jobb och nya affärsmöjligheter Kommittémotion Motion till riksdagen: 2014/15:1849 av Catharina Elmsäter-Svärd m.fl. (M) En maritim strategi för fler jobb och nya affärsmöjligheter Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager

Läs mer

Medlemsdirektiv till UVP:s styrelse, utgåva 2012-03-23. Medlemsdirektiv. Upplands Väsby Promotion. Utgåva 2012-03-23

Medlemsdirektiv till UVP:s styrelse, utgåva 2012-03-23. Medlemsdirektiv. Upplands Väsby Promotion. Utgåva 2012-03-23 Medlemsdirektiv Upplands Väsby Promotion Utgåva 2012-03-23 Detta är ett Medlemsdirektiv till UVP:s styrelse. Det ska ses som ett komplement till stadgarna Den finns i en sammanfattande del och en mera

Läs mer

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Uppdrag Se över hur det lokala besöksnäringssamarbetet för Värmdö bör organiseras För att skapa lokalt engagemang och mervärde åt

Läs mer

Värd I Stockholms skärgård en del av Projektet Skärgårdsstrategin. Stockholm Archipelago

Värd I Stockholms skärgård en del av Projektet Skärgårdsstrategin. Stockholm Archipelago Värd I Stockholms skärgård en del av Projektet Skärgårdsstrategin Stockholm Archipelago Skärgårdsstrategin Vi behöver fler starka destinationer i Sverige för att attrahera fler utländska besökare. Stockholms

Läs mer

Vi har en plan! Samråd 9 mars 6 maj 2010. Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner

Vi har en plan! Samråd 9 mars 6 maj 2010. Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner Vi har en plan! Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner Samråd 9 mars 6 maj 2010 Smakprov Hela översiktsplanen med tillhörande dokument finns på Karlskoga och Degerfors

Läs mer

En sammanbunden stad 2035

En sammanbunden stad 2035 En sammanbunden stad 2035 Strategi för samarbetet mellan Helsingör och Helsingborg 2017 2020 Förord En sammanbunden stad 2035 - en gemensam strategi för samarbetet mellan Helsingör och Helsingborg För

Läs mer

Verksamhetsplan 2013. Länsturismen. Effektivitet genom samverkan

Verksamhetsplan 2013. Länsturismen. Effektivitet genom samverkan Verksamhetsplan 2013 Länsturismen Effektivitet genom samverkan Verksamhetsplan för Turismfunktionen vid VKL 2013 Bakgrund Turismfunktionen har sedan 2006 arbetat på uppdrag av föreningens medlemmar i nära

Läs mer

Handelns betydelse för Sveriges ekonomi

Handelns betydelse för Sveriges ekonomi Handelns betydelse för Sveriges ekonomi 2014 7% 6% 5% En halv miljon människor jobbar inom handeln 11 procent av alla sysselsatta i hela Sveriges ekonomi (privat och offentlig sektor) arbetar inom handeln

Läs mer

VAL 2014 SOCIALDEMOKRATERNAS POLITIK FÖR FLER JOBB PÅ LANDSBYGDEN

VAL 2014 SOCIALDEMOKRATERNAS POLITIK FÖR FLER JOBB PÅ LANDSBYGDEN VAL 2014 SOCIALDEMOKRATERNAS POLITIK FÖR FLER JOBB PÅ LANDSBYGDEN INNEHÅLLSFÖRTECKNING SOCIALDEMOKRATERNAS LANDSBYGDSPOLITIK...5 Jobben ska komma i hela Sverige...6 Utbildning och boende...9 Vägar, järnvägar,

Läs mer

Samhällsekonomi. Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla. Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder

Samhällsekonomi. Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla. Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder Samhällsekonomi Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder Samhällsekonomi Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla

Läs mer

Produktion - handel - transporter

Produktion - handel - transporter Produktion - handel - transporter Kunskapskrav E C A Eleven kan undersöka var olika varor och tjänster produceras och konsumeras, och beskriver då enkla geografiska mönster av handel och kommunikation

Läs mer

Shoppingturism i Sverige. Dagens och morgondagens shoppingturist Shoppingturism samarbete för tillväxt

Shoppingturism i Sverige. Dagens och morgondagens shoppingturist Shoppingturism samarbete för tillväxt Shoppingturism i Sverige Dagens och morgondagens shoppingturist Shoppingturism samarbete för tillväxt 2016 Förord Turisterna finns numer i många av våra städer och orter året om och våra medlemmar ser

Läs mer

En starkare arbetslinje

En starkare arbetslinje RÅDSLAG JOBB A R B E T E Ä R BÅ D E E N R Ä T T I G H E T OC H E N S K Y L D I G H E T. Den som arbetar behöver trygghet. Den arbetslöses möjligheter att komma åter. Sverige har inte råd att ställa människor

Läs mer

MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ

MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ FÖRORD Malmö högskola var redan från början en viktig pusselbit i stadens omvandling från industristad till kunskapsstad och

Läs mer

- mer än bara en informationsplats. - Dalsjöfors 2013-01-29

- mer än bara en informationsplats. - Dalsjöfors 2013-01-29 - mer än bara en informationsplats - Dalsjöfors 2013-01-29 I Borås står möten mellan människor i fokus Möten där tillit och respekt är honnörsord och där vi tar till vara individernas unika kraft, kunskap,

Läs mer

Sandviken. Huvudresultat Attitydundersökning 2014

Sandviken. Huvudresultat Attitydundersökning 2014 Sandviken Huvudresultat Attitydundersökning 2014 Disposition presentation 9/4 2014 Metod 2 Varumärkesmodell 4 Associationer till Sandviken 7 Sevärdheter/attraktioner 11 Kännedom om Sandviken 14 Identitet

Läs mer

Näringslivsstrategi Det ska vara roligt och lönsamt att driva företag i Laholm.

Näringslivsstrategi Det ska vara roligt och lönsamt att driva företag i Laholm. Näringslivsstrategi Det ska vara roligt och lönsamt att driva företag i Laholm. Om en av Sveriges mest spännande företagarkommuner. Läge: Laholm berättar om fördelarna med att driva företag i Laholms kommun

Läs mer

Analys av förutsättningar för kommersiellt boende i Nybro kommun

Analys av förutsättningar för kommersiellt boende i Nybro kommun Analys av förutsättningar för kommersiellt boende i Nybro kommun Uppdragets syfte Att undersöka förutsättningarna för kommersiellt boende (Hotell/stugby) i Nybro kommun Frågeställningar: Finns det behov

Läs mer

Handelns betydelse för Sveriges ekonomi

Handelns betydelse för Sveriges ekonomi Handelns betydelse för Sveriges ekonomi 7% 6% 6% 6% 5% En halv miljon människor jobbar inom handeln 11 procent av alla sysselsatta i hela Sveriges ekonomi (privat och offentlig sektor) arbetar inom handeln

Läs mer

hur människor i vårt företag och i vår omvärld ser på oss. för att uppfattas som empatiska och professionella. Skanska Sveriges Ledningsteam

hur människor i vårt företag och i vår omvärld ser på oss. för att uppfattas som empatiska och professionella. Skanska Sveriges Ledningsteam Vårt sätt att vara Vi är Skanska. Men vi är också ett stort antal individer, som tillsammans har ett ansvar för att vårt företag uppfattas på ett sätt som andra respekterar och ser upp till. Det är hur

Läs mer

Våra viktigaste tips

Våra viktigaste tips Våra viktigaste tips Projektteamen bakom utvecklingsprojektet Hållbara Hökarängen har sammanfattat sina viktigaste lärdomar och tips för andra som vill jobba med hållbarhetprojekt och stadsdelsutveckling.

Läs mer

Näringslivspolitiskt program

Näringslivspolitiskt program Sida 1/5 Näringslivspolitiskt program 2016 2018 Sammanfattning Näringslivsprogrammet för Kungsbacka kommun ska fastställa en långsiktig strategi för kommunens insatser för att främja utveckling och tillväxt

Läs mer

Förslag Framtid Ånge 2.0. Strategi för utveckling av Ånge kommun

Förslag Framtid Ånge 2.0. Strategi för utveckling av Ånge kommun Förslag 2013-03-28 Framtid Ånge 2.0 Strategi för utveckling av Ånge kommun 2014-2020 1 Du håller framtiden i din hand Framtid Ånge 2.0 är Ånge kommuns utvecklingsstrategi för den bygd som vi lever och

Läs mer

TEM 2014 LOFSDALEN LOFSDALEN 2014. Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Lofsdalen 2014. Inklusive åren 2005-2013

TEM 2014 LOFSDALEN LOFSDALEN 2014. Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Lofsdalen 2014. Inklusive åren 2005-2013 TEM 2014 LOFSDALEN Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Lofsdalen 2014 Inklusive åren 2005-2013 RESURS för Resor och Turism i Norden AB INNEHÅLL Nyckeltal turismen i Lofsdalen 2014

Läs mer

Det goda livet, Kulturplan Mönsterås kommun

Det goda livet, Kulturplan Mönsterås kommun Förslag 2012-03-13 Det goda livet, Kulturplan Mönsterås kommun Kulturplanen bygger på insikten att vi, för att må bra, ha framtidstro och kunna utvecklas, behöver en god miljö att leva i, möjligheter till

Läs mer

Samhällets roll för besöksnäringen -

Samhällets roll för besöksnäringen - Samhällets roll för besöksnäringen - Västerås 2011-10-12 Jörgen Elbe Högskolan Dalarna www.du.se/tourism jel@du.se Kurbits Kurbits Destinationsutveckling Utveckla turistdestinationer Exportmognad Exportmognadsguiden

Läs mer

Vision, politisk inriktning, övergripande utvecklingsmål, övergripande kvalitetsområden och styrmodell för Falkenbergs kommun.

Vision, politisk inriktning, övergripande utvecklingsmål, övergripande kvalitetsområden och styrmodell för Falkenbergs kommun. Beslutsförslag Kommunstyrelseförvaltningen Vision, politisk inriktning, övergripande utvecklingsmål, övergripande kvalitetsområden och styrmodell för Falkenbergs kommun. KS 2015-156 Förslag till beslut

Läs mer

2 Internationell policy

2 Internationell policy Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 19 februari 2002 Reviderad den: 20 augusti 2009 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Dokumentet gäller för:

Läs mer

Rapport: Svenska reserapporten 2017

Rapport: Svenska reserapporten 2017 Rapport: Svenska reserapporten 2017 Juni 2017 Älskade svenska sommar! Semester hemma i Sverige ökar Det främsta resmålet för svenskarnas sommarsemester är varken Thailand eller Spanien. Det är Sverige

Läs mer

ÖSTGÖTAREGIONEN 2020. Regionalt Utvecklingsprogram för Östergötland. Kort information om

ÖSTGÖTAREGIONEN 2020. Regionalt Utvecklingsprogram för Östergötland. Kort information om ÖSTGÖTAREGIONEN 2020 Regionalt Utvecklingsprogram för Östergötland Kort information om 1 Regionförbundet Östsams uppgift är att arbeta för Östgötaregionens utveckling. Regionförbundet har bildats av Östergötlands

Läs mer

version Vision 2030 och strategi

version Vision 2030 och strategi version 2012-01-25 Vision 2030 och strategi Två städer - en vision För att stärka utvecklingen i MalmöLund som gemensam storstadsregion fördjupas samarbetet mellan Malmö stad och Lunds kommun. Under år

Läs mer

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN 2004 2007 Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 2 1. Insatsområde: Leva, bo och flytta till... 3 1.1 Boende... 3 1.2 Kommunikationer... 3

Läs mer

Sammanfattning av undersökningarna genomförda 9-10 januari 2006 Bilden av Dalarna

Sammanfattning av undersökningarna genomförda 9-10 januari 2006 Bilden av Dalarna Sammanfattning av undersökningarna genomförda 9-10 januari 2006 Bilden av Dalarna Sammanfattning resultat testgruppen Medverkande 63 personer Fråga 1: Känner du till att politikerna satt och ringde? Ja:

Läs mer

ETT ÅR KVAR. VI SUMMERAR OCH BLICKAR FRAMÅT.

ETT ÅR KVAR. VI SUMMERAR OCH BLICKAR FRAMÅT. ETT ÅR KVAR. VI SUMMERAR OCH BLICKAR FRAMÅT. 1 2 kunskap som lyfter besöksnäringen Visit Västernorrland har som uppdrag att via kunskapsförmedling bidra till att stärka turismen i Västernorrland. Verksamheten

Läs mer

Reviderad 2010-05-25. Näringslivsprogram i Sala 2010-2013

Reviderad 2010-05-25. Näringslivsprogram i Sala 2010-2013 Reviderad 2010-05-25 Näringslivsprogram i Sala 2010-2013 1. Bakgrund Detta program är den gemensamma plattform som näringslivet och Sala kommun antagit för att stimulera näringslivets tillväxt och utveckling

Läs mer

Nominering - Årets Jämställdhetssatsning Med checklista

Nominering - Årets Jämställdhetssatsning Med checklista Nominering - Årets Jämställdhetssatsning Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Jämställdhetssatsning på landsbygden. Namn på förslaget: Byggnadsvårdscentrum i Kalmar län (Ölands Byggnadsvård)

Läs mer

Framtidspaketet. Valprogram för Skövde FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde

Framtidspaketet. Valprogram för Skövde FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde Framtidspaketet Valprogram för Skövde 2015-2018 FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde Framtidspaketet För allas bästa. I hela Skövde. Politiken måste alltid blicka framåt och ta

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Destination Visit Bollnäs

Destination Visit Bollnäs Destination Visit Bollnäs Bakgrund: I spåren av det arbete som Region Gävleborg initierat via projektet Nu kör vi har vår förening Bollnäsdraget ekonomisk förening beslutat oss för att ta taktpinnen och

Läs mer

Vilka associationer rusar genom ditt huvud när jag nämner ordet nöjespark?

Vilka associationer rusar genom ditt huvud när jag nämner ordet nöjespark? Vilka associationer rusar genom ditt huvud när jag nämner ordet nöjespark? Låt mig gissa: Karuseller och radiobilar. Pirret i magen precis innan vagnen kastar sig ner från det första höga krönet i berg-

Läs mer

VISIONER Vision 2015 Visioner för översiktsplanen Strategisk plan

VISIONER Vision 2015 Visioner för översiktsplanen Strategisk plan VISIONER Vision 2015 Visioner för översiktsplanen Strategisk plan Visioner Vision 2015 Kommunfullmäktige antog i maj 2004 en vision för Hammarö, Vision 2015. Utarbetandet av visionen har varit en process

Läs mer

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Antagen av Kommunfullmäktige den 17 juni 2013 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Strategin är framtagen i bred samverkan

Läs mer

Vision för Alvesta kommun

Vision för Alvesta kommun Sida 1 av 5 Vision för Alvesta kommun 1 Bakgrund och utgångspunkter Under våren 2014 har Alvesta kommun genomfört ett visionsarbete som omfattat flera olika aktiviteter med möjlighet för invånare, föreningar,

Läs mer

Turistnäringens konjunkturbarometer 2011 Rapporten är framtagen inom ramen för TRIP, Turistnäringens Utvecklingscenter

Turistnäringens konjunkturbarometer 2011 Rapporten är framtagen inom ramen för TRIP, Turistnäringens Utvecklingscenter Turistnäringens konjunkturbarometer Rapporten är framtagen inom ramen för TRIP, Turistnäringens Utvecklingscenter Turistnäringens konjunkturbarometer för visar att optimismen för den ekonomiska utvecklingen

Läs mer

BESÖKSNÄRINGEN I VÄSTERNORRLAND

BESÖKSNÄRINGEN I VÄSTERNORRLAND 2010 BESÖKSNÄRINGEN I VÄSTERNORRLAND 1 BESÖKSNÄRINGENS BETYDELSE FÖR VÄSTERNORRLAND 2010 När besökare väljer att spendera tid i Västernorrland betyder det också att de spenderar pengar. Detta skapar arbetstillfällen

Läs mer

Hållbar tillväxt Sverige ett attraktivt turistland

Hållbar tillväxt Sverige ett attraktivt turistland Från Arjeplog till Malmö Kontor på 9 orter Cirka 350 medarbetare 1 2 Hållbar tillväxt Sverige ett attraktivt turistland Sverige ska ha en hög attraktionskraft som turistland och en långsiktigt konkurrenskraftig

Läs mer

Då vill jag även å SKL:s vägnar hälsa er alla varmt välkomna till arbetsmarknads- och näringslivsdagarna 2016!

Då vill jag även å SKL:s vägnar hälsa er alla varmt välkomna till arbetsmarknads- och näringslivsdagarna 2016! 1 Anförande Lena Micko SKL:s arbetsmarknads- och näringslivsdagar i Uppsala, 17 mars 2016 Plats: Uppsala Konsert och Kongress Tid: ca kl 10.10-10.35 (inkl Marlenes välkomsthälsning) ca 15 min Tack för

Läs mer

FÖRSLAG KOMMUNSTYRELSEN 2011-06-01

FÖRSLAG KOMMUNSTYRELSEN 2011-06-01 UTVECKLINGSPLAN FÖR DALS-EDS KOMMUN 2012-2015 Dals-Eds kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2011-06-15, FÖRSLAG KOMMUNSTYRELSEN 2011-06-01 Genomstruken text föreslås att tas bort Vision för Dals-Eds kommun

Läs mer

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Riktlinjer Internationellt arbete Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Datum: 2012-02-01 Dnr: Sida: 2 (7) Riktlinjer för internationellt arbete Kommunfullmäktiges beslut 62/02 Bakgrund

Läs mer