Förord. Fler exemplar av denna skrift kan beställas på tel: , fax: eller på

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förord. Fler exemplar av denna skrift kan beställas på tel: 020-31 32 30, fax: 020-31 32 40 eller på www.kommentus.se"

Transkript

1

2 Förord Fler exemplar av denna skrift kan beställas på tel: , fax: eller på Sveriges Kommuner och Landsting, 2006 ISBN-10: ISBN-13: Produktion: Ordförrådet AB Tryck: åtta.45, Stockholm Upplaga: ex Snabba samhällsförändringar till följd av globaliseringen, strukturomvandling, ökade regionala skillnader och en förändrad befolkningsstruktur, ställer kommuner och regioner inför stora utmaningar. Tillväxt och ökad sysselsättning är förutsättningar för att klara och förbättra välfärden i kommuner, landsting och regioner. Sysselsättningen finns idag framförallt inom tjänstesektorn där turistnäringen är både sysselsättningsintensiv och platsbunden. Turistnäringen har stor utvecklingspotential och kan ses som en framtidssektor för hela Sverige. Genom väl underbyggda beslut kan politiker medverka till ett för företagen gynnsamt klimat. Med genomtänkta insatser inom en rad områden för att öka konkurrenskraften kan turistnäringen ge arbeten, stärka ekonomin, förbättra serviceutbudet och miljön. I denna skrift tydliggörs turismens betydelse för utvecklingen i såväl kommun som region. Turistnäringens möjligheter att skapa tillväxt och arbete är beroende av att samhällsplaneringen tar hänsyn till turismens behov av vägar, kommunikationer, gästvänliga miljöer etc. För ett fungerande förhållande mellan turistnäringen och de offentliga aktörerna behöver turismperspektiven tydligare integreras bland övriga utvecklingsfrågor i kommunen, landstinget eller regionen. Samhällets och turistnäringens ömsesidiga beroende är tydligt och det nära sambandet måste därför vårdas och utvecklas. Sveriges Kommuner och Landsting och FörTur (Föreningen Turism i Sverige) vill mot bakgrund av detta bredare belysa hur turismutvecklingen strategiskt kan påverkas på kommunal och regional nivå. Boken är framtagen inom ramen för Turistdelegationens (numera Nutek) Innovationsprogram och riktar sig till ledande politiker och tjänstemän i kommuner, landsting

3 regioner som alla har anledning att överväga sitt engagemang i turistnäringen. Hur kan politiker agera för att främja utvecklingen? Sveriges Kommuner och Landsting Föreningen Turism i Sverige Innehåll Turism som professionell näring eller bara en räddningsplanka? sidan 6 Ilmar Reepalu Ordförande Svenska Kommunförbundet Eva Hedenström Verkställande direktör Soloprestationer sidan 9 fungerar inte! Turism är en viktig del av Göteborgs och Västra Götalands näringsliv. Det insåg Göran Johansson, Göteborgs starke man, efter ha fått en plats i Lisebergs styrelse. Men för att turistnäringen ska utvecklas krävs ett nära samarbete mellan politiker och näringsliv, menar han. Fördjupning: Turism får snurr på affärerna sidan 14 Gotland sidan 19 ett Mallorca i Östersjön? På Gotland håller man på att byta ben. Från jordbruk till turism. Från bönder till krögare. Anledningen är att man insett att endast turismen kan skapa nya arbetstillfällen. Fördjupning: Hållbar turism planeras från grunden i översiktsplanen! sidan 25 Haparanda den lilla kommunens sidan 31 konkurrenskraft och gränslösa expansion Där andra såg avfolkad glesbygd såg Sven-Erik Bucht möjligheterna. Han lyckades övertyga Ingvar Kamprad och Ikea om att lilla Haparanda faktiskt är centrum i en region med människor. Idag slåss flera företag om att få köpa tomter, unga flyttar tillbaka och turistföretagarna satsar. Fördjupning: Turism är mer än sol och bad sidan 37

4 Tre Trästäder långsiktig sidan 39 satsning på attraktivitet Tre sinsemellan helt olika städer fann gemensamma nämnare så tillkom Tre Trästäder, samarbetsprojektet mellan Eksjö, Hjo och Nora som vill utveckla trästaden som besöksmål. Att väga in turistiska aspekter i stadsplaneringen blir allt viktigare. Fördjupning: Turismutveckling inte bara turistbyråns sak! sidan 45 Falkenbergs turismutveckling sidan 81 en gemensam angelägenhet Omsättningen för turismen i Falkenberg har ökat med 50 procent på sex år. En stor del kommer från shoppingen i Ullared och sol- och badbesökarna. Men näringslivets engagemang i den lokala turistorganisationen har också haft betydelse. Fördjupning: Kommunens roll som samordnare sidan 87 Åremodellen sidan =3 Samarbete, samarbete och samarbete. Mellan näringsliv och kommun. Långsiktigt har man byggt upp en ömsesidig förståelse för varandra. Mod, generositet och god service kännetecknar kommunen. Det är förklaringen bakom Åres framgångar som turistdestination Fördjupning: Ett gott värdskap sidan 57 Bra paketlösningar sidan 91 ger nya kunder The importance of B to B. Eller på svenska: vikten av att erbjuda bokningsbara produkter. Berit Christoffersson, länsturistchef i Kronoberg, berättar hur man kanske bäst hjälper turistföretagen i en region. Fördjupning: Ett affärsmässigt tänkande och bokningsbara produkter sidan 96 Idéer och inspiration kom sidan 61 från Framtidsprogrammet Förlusten av Amf 1, det anrika amfibieregementet, blev startskottet. Nu satsar Vaxholm på turism. Inspiration till en gemensam plattform fick man bland annat av det nationella Framtidsprogrammet, berättar kommunalrådet Mikael Freimuth. Fördjupning: Nationell och regional strategi ska mötas sidan 67 Maten ger näring sidan 99 åt Kristianstad Att profilera sig, place marketing, har blivit ett allt viktigare konkurrensmedel för kommuner och regioner. För tre år sedan beslutade man i Kristianstad att profilera kommunen som Sveriges livsmedelscentrum Spirit of Foods. En profil som ska genomsyra hela kommunen. Fördjupning: Destinationsmarknadsföring sidan 105 Överraskande statistik satte fart sidan 69 på Västkustens satsning på turism Båtturisterna på Västkusten är många fler än man trott. Och de gör av med mycket mindre pengar än man hade en aning om. Om varje båtturist skulle spendera en enda krona mer per dygn, skulle två nya arbetstillfällen kunna skapas. Detta visade statistik som öppnade helt nya dörrar! Fördjupning: Regionala utvecklingsprogram anger mål och inriktning sidan 76 Visste du att sidan 107 Checklista sidan 108

5 Turism som professionell näring eller bara en räddningsplanka? Turismen erbjuder riktiga arbetstillfällen som också passar för unga utan högre utbildning och för människor i olika åldrar som inte kan svenska så bra! Det är precis vad Sverige behöver. Turismens Utredningsinstitut har på uppdrag av Svensk Turism tittat närmare på hur arbetstillfällen är fördelade över landet och mellan olika branscher i turistnäringen. Bland många intressanta fakta finns uppgiften om att turist- och besöksnäringen har en viktig funktion som inkörsport för många på arbetsmarknaden. Varje tid har sina särskilda argument för att uppmärksamma turistnäringens potential. Att skapa nya arbetstillfällen är en högst aktuell fråga för Sverige och andra länder där den ekonomiska tillväxten sker utan att det blir några nya jobb. Allt färre arbetar inom industrin och de nya jobben kommer framför allt inom den privata tjänstesektorn. De turistintensiva branscherna som hotell och restaurang samt rekreation, kultur och sport bedöms av SCB få en relativt kraftig tillväxt av jobb i framtiden. Enligt data från Nutek och SCB för 2004 fanns det helårsverken fördelade på olika branschområden, där hotell och restaurang svarade för merparten med årsverken och varuhandeln kom på andra plats med Det är värt att nämna att det med ökad forskning och högskoleutbildningar även fanns många kvalificerade arbetstillfällen i turistnäringen under Under perioden ökade antalet jobb inom turism- och besöksnäringen med 20 procent. 1 Vår skrift Ökad turism=tillväxt och sysselsättning har inte ambitionen att presentera hårddata utan verka för en djupare ömsesidig förståelse mellan samhällsföreträdare och turismens tjänstemän och företagare. Vi vill tydliggöra rollerna och lyfta fram vad ett gott ledarskap och tilltro till varandra betyder för att skapa goda förutsättningar för turistnäringen att utvecklas professionellt och långsiktigt. Vi vill ge dem som påstår att politiker vet inget om turism en personlig bild av hur olika politiker uppfattar sin roll och turismföreträdarna en bild av de olika planeringsinstrument som politiken har till sitt förfogande. Alla jobbar på samma arena men på olika sätt. En strategisk satsning från både samhälle och entreprenörer kan vara det som gör skillnad i attraktivitet och livskvalitet för både invånare och besökare. Självkänsla och medvetenhet grundad i den egna kommunens och regionens visioner gör det lättare för alla att dra åt samma håll. Att arbeta professionellt med turistnäringen innebär också att göra ungdomarna och invandrarna som fått sitt första jobb på hotell eller restaurang medvetna om sin roll för gästernas helhetsintryck. Ett gott värdskap i alla led är något att satsa på i en knivskarp konkurrens om turisterna. 1 Hela studien finns tillgänglig på 6 7

6 Soloprestationer fungerar inte! En plats i Lisebergs styrelse på 70-talet fick Göran Johansson, Göteborgs ledande politiker sedan många år, att förstå hur viktig turismen är som tillväxtmotor. Nu driver han på arbetet med att utveckla Göteborg och Väst-Sverige som turistdestination. Nyckeln till framgång är samarbete. Näring och kommun måste mötas, soloprestationer fungerar inte, säger han. Text: Mats Ottosson 9 Foto: Gorilla

7 Göran Johansson insåg att turismen är att räkna med som tillväxtmotor och källa till sysselsättning när han tog plats i nöjesparken Lisebergs styrelse i mitten av sjuttiotalet. Innan dess tyckte man mest att det var ett skoj ställe att gå till. Men sedan såg jag hur mycket folk som kom utifrån, norrmän bland annat, och vad det betydde för hotell och så vidare. När väl fjällen fallit från Göran Johanssons ögon blev han varse hur många andra som fortfarande levde kvar i en gammaldags syn på turism som någonting som i och för sig är trevligt, men som inte är en riktig näring. Turism och kultur har hållits lite i sin egen värld. Och ibland har även deras egna företrädare varit medskyldiga genom att själva ställa sig lite utanför. Till och med i samband med att friidrotts-vm arrangerades i Göteborg 1995 fick han argumentera hårt för att värdskapet även skulle innebära vinster, inte bara utgifter. (I efterhand har Göteborgs universitet räknat ut att arrangemanget gav ett överskott på 175 miljoner kronor, plus skatteintäkter på ytterligare uppskattningsvis 88 miljoner.) Göran Johansson är förutom kommunstyrelsens ordförande också ordförande i Göteborg & Co. Där möts kommunen, viktiga näringar, mässor, stora utflyktsmål som Liseberg och Universeum och så vidare för att marknadsföra Göteborg som turist-, mötes- och evenemangsstad. Att starta Göteborg & Co är det bästa och smartaste som gjorts inom turismområdet i Göteborg, menar Göran Johansson. Vi har lärt oss vikten av att samarbeta. Det finns de som säger att branschen på egen hand ska sköta turismen. Det går inte. Och politikerna kan inte själva sköta den, det går inte heller. Näring och kommun måste mötas, soloprestationer fungerar inte. Göran Johansson, kommunstyrelsens ordförande och ordförande i Göteborg & Co Detta är också Göran Johanssons främsta råd till politiker i andra kommuner som på allvar vill skapa tillväxt och sysselsättning med turismens hjälp: Samverka på orten. Se till att kommunen, hotell, restauranger, transportnäring och så vidare möts och kommer fram till vilka gemensamma intressen de har. Det gäller att göra sin hemläxa ordentligt, annars blir det lätt för ytligt. Man behöver strategi och långsiktighet. Ta reda på vad ni har att marknadsföra, och bestäm vilken marknad ni ska vända er till: den internationella, den nordiska eller den svenska? Det gäller att positionera sig. Är man en liten ort kanske man kan skapa ett samarbete med en större ort. Ett samarbete som är aktuellt i Göteborg är det som kallas Göteborg plus. Det syftar till att i olika sammanhang gemensamt marknadsföra både Göteborg och Västra Götalandsregionen till nytta för båda. För Göteborg blir det en möjlighet att erbjuda besökaren ett mervärde, förutom stadens utbud även till exempel en tur till Läckö slott eller den vilda naturen i Dalsland. Och Västra Götalandsregionen drar i sin tur nytta av varumärket Göteborg. Det går inte att gå ut i Europa och marknadsföra Västra Götaland. Därför använder vi Göteborg plus som begrepp istället. För att satsningar på att marknadsföra en kommun eller en region ska krönas med framgång krävs en viss 10 11

8 smartness. Det är inte bara viktigt att locka turister, det gäller att locka rätt turister. Att tyska campare kommer till Västkusten är i och för sig trevligt, men det ger inte mycket klirr i kassan. Ska man uttrycka sig lite rått så fyller de husvagnen med öl och korv innan de åker hemifrån och sen roar de sig med att gå i skogen, i tyska skor. Önsketuristerna är människor som är beredda att betala för att bo fint, för att gå ut och äta och för att ta del av utbudet av aktiviteter på orten, menar Göran Johansson. Det handlar inte minst om att lära känna målgruppen och att skräddarsy. Ett trädgårdspaket som omfattar Trädgårdsföreningen i Göteborg, Botaniska trädgården, det grönskande nöjesfältet Liseberg samt Gunnebo Slott och Trädgårdar ska exempelvis presenteras på den trädgårdstokiga engelska marknaden. Akilleshälen i Göteborg är att man hittills har saknat lågprisflyg. Det är för dyrt för utländska turister att åka direkt hit, vilket har hämmat staden i konkurrensen med till exempel Stockholm eller Wien, säger Johansson. Men i och med att FlyMe nu etablerar sig på Landvetter tror han på en ljusare framtid även i det hänseendet. Ett liknande prickskytte bedrivs mot seglare. Göteborg har satsat på Volvo Ocean Race och hoppas i framtiden bli en av anhalterna i ett race mellan Oslo och Köpenhamn. Göran Johansson förklarar varför: Åttio procent av alla fritidsbåtar är motorbåtar. Segelbåtarna är färre, för de är dyrare. Då kan man också anta att om man når dem som har segelbåt når man också dem som sitter i styrelser och har inflytande i olika sammanhang. Det handlar då inte först och främst om att marknadsföra Göteborg som turistmål, utan om att visa för de rätta personerna att Göteborg är en trevlig och duglig stad. Det kommer de att minnas när det i framtiden blir dags för deras företag att etablera sig i Norden, säger Göran Johansson. Men marknadsföringen av Göteborg handlar inte bara om att locka turister. Det finns ett annat slags strategiskt arbete som Göteborg satsat mycket på: att i samband med stora publika arrangemang visa upp hur förträfflig staden är för särskilt inflytelserika besökare. Under friidrotts-vm 1995 bestämde man sig exempelvis för att speciellt fördjupa relationerna med medicinföretag. Vi bedömde att det är en tillväxtbransch där vi låg efter och behövde uppdatera oss. Följaktligen specialinbjöds verkställande direktörer från ett antal företag till Göteborg under tävlingarna. Mätningar har i efterhand visat att det var en satsning som lönade sig

9 Turism får snurr på affärerna De senaste åren har intresset för turistnäringen ökat. Turismen har stor utvecklingspotential i ett stort antal kommuner och många ser näringen som en framtidsbransch för hela Sverige. Med väl genomtänkta insatser inom en rad områden för att öka konkurrenskraften kan turistnäringen ge både arbeten, stärka ekonomin samt förbättra serviceutbudet och miljön. 1. Ökad sysselsättning Samhällsutveckling och tillväxt beskrivs ibland med ett mått på sysselsättningen inom olika yrken. I Sverige ger turistnäringen i dag jobb åt cirka människor (årsverken 2004). Samtidigt som sysselsättningen inom många traditionella basnäringar i Sverige minskat under de senaste tio åren har turistnäringen bidragit med drygt nya heltidsarbeten, en ökning med ca 24 procent. Under samma period har antalet arbetade timmar, minskat med nästan 20 procent inom jordbruk, skogsbruk och fiske. 2 Man kan också se att en ökning i turistnäringen inte bara ger arbetstillfällen i renodlade turistföretag utan leder till näringslivsutveckling även i andra branscher såsom byggföretag och livsmedelsföretag. Sju av tio svenskar räknar med att sysselsättningen kommer att öka i den privata tjänstesektorn under de närmaste tio åren. Bara fyra av tio räknar med ökad sysselsättning i den varuproducerande sektorn och lika många tror på fler jobb i offentlig sektor. 3 Turistnäringen är den enskilda bransch där flest människor tror att jobben kommer att bli fler. IT och telekom, privat vård och omsorg, bygg, bemanning och företagstjänster är andra branscher där det finns förhoppningar om många nya jobb. Turistnäringen fyller ytterligare en viktig funktion som inkörsport på arbetsmarknaden. Grupper som vanligtvis har svårare 2 Nuteks Årsbokslut Temoundersökning, gjord på uppdrag av tjänstesektorns fackförbund och arbetsgivarorganisationer, att komma in på arbetsmarknaden som ungdomar, lågutbildade och invandrare är högre representerade i turistnäringen än i jämförelsebranscher Ökade skatteintäkter och viktiga exportinkomster För varje hundralapp en utländsk turist spenderar kommer kronor samhället tillgodo i form av skatter och avgifter. 5 För kommunerna och landstingens del lägger ökad konsumtion grund för ökad sysselsättning, vilket i förlängningen resulterar i fler som också betalar kommun- och landstingsskatt. Turismen omsätter årligen 172 miljarder kronor i Sverige eller totalt exklusive skatter 146 miljarder kronor. Bland annat bidrar våra utländska besökare med 7 miljarder enbart i moms. Turistnäringen är den enda exportnäring som skapar momsintäkter till staten. Turismens andel av svensk export var 2004 högre än för andra viktiga varuområden som livsmedel, trävaror och möbler. Turistnäringens exportvärde, det vill säga vad utländska turister spenderar i Sverige, uppgick till 48,5 miljarder under 2004 och är i samma storleksordning som värdet av Sveriges export av järn och stål Bättre serviceutbud och tillgänglighet En medveten satsning på turism kan förutom fler arbetstillfällen och skatteintäkter också resultera i ett ökat serviceutbud för de egna kommuninvånarna. Det har visat sig att invånare i turistorter har kortare avstånd till närmaste butik och ett större utbud av annan offentlig service som bibliotek, apotek och banker än invånare i andra orter. 7 4 Turismens utredningsinstitut. Turism en näring som skapar jobb, Hälften av utländska turisters konsumtion består av skatt. HUI Fakta om svensk turism, Nutek Propositionen En politik för en långsiktigt konkurrenskraftig svensk turistnäring, 2004/05:

10 Detta beror på att turister genom att handla, äta, tanka, bo, roa sig m m, köper tjänster och varor. De i sin tur ger intäkter till det lokala näringslivet i kommunen. Ökade intäkter innebär fler arbetstillfällen och ger även möjlighet för fler företag att etableras. Turistnäringen är därför extra viktig i glest befolkade regioner. 4. Turismen en näring för hela landet Turismen kan vara en motor för ekonomisk utveckling och sysselsättning i alla delar av landet. Inte minst i de områden som lever med en långvarig befolkningsminskning och en ansträngd ekonomi kan en växande turistnäring vara en motkraft, som i vissa fall vänder en negativ utveckling. Propositionen En politik för en långsiktigt konkurrenskraftig svensk turism 2004/05:56 Turistnäringen har en god geografisk spridning i landet och det finns turistföretagare verksamma på nästan alla platser i vårt land. En fördel med turismen är att den inte kan flytta resurser som fjäll, skogar, kulturmiljöer kan inte exporteras på samma sätt som varor och vissa tjänster inom andra exporterande näringar. Näringen är i många delar platsbunden och har därmed förutsättning att växa i alla regioner i landet. Turismens utveckling kan därför också ha betydelse för sysselsättningen och tillväxten i hela landet. Nutek (tidigare Turistdelegationen) har under senare år byggt upp en databas över antalet besökare vid svenska besöksmål. Sett till utvecklingen över tiden uppvisar alla län utom tre ett ökat antal besökare. Mellan kommunerna finns en stor spännvidd i besöksutvecklingen men vid en kategorisering av kommunerna framgår att besökarantalet ökat i främst gles- och landsbygdskommunerna. 8 Turismen har en stor regionalpolitisk betydelse. Den bidrar till utveckling av service, kommunikationer och arbeten samt kan rätt utvecklad bidra till att natur och kulturvärden bevaras i hela landet. 5. Bidrar till en hållbar utveckling En hållbar utveckling är en grundläggande förutsättning för människans och naturens överlevnad på sikt. Detta innebär ett ansvarstagande från alla, såväl företag som myndigheter och enskilda. En hållbar utveckling sker endast om det finns en balans mellan ekonomiska, sociala och ekologiska intressen. När vi i denna bok talar om turistnäringen och turismutveckling är det därför med utgångspunkt i att hänsyn ska tas till såväl natur, kultur som ekonomi, dvs en hållbar turism. Ett alltför ensidigt fokus på ekonomisk vinning kan skada både natur och kultur, våra gemensamma resurser, om det inte sker på ett förnuftigt sätt. Förståelsen för ett hållbarhetsperspektiv ökar alltmer i samhället och så även inom turistnäringen. Inom turistnäringen sker detta mycket utifrån kundernas efterfrågan direkt eller indirekt. Turismföretagen bygger ofta sin produkt eller tjänst utifrån den natur och kultur som finns i omgivningen att åka skidor på fjället, vandra i naturen, turista på ett bruk etc. Hållbarhetsperspektivet bygger på att inte undergräva eller förbruka de natur- och kulturvärden som är själva grunden och förutsättningen för att göra affärer. Tvärtom kan turistnäringen skapa förutsättningar för att natur och kultur bevaras. Turismen genererar pengar pengar som kan investeras i upprustning av kulturmiljöer eller åtgärder för att skydda naturen likväl som att slå vakt om människors välbefinnande. 8 Besöksmål i Sverige analys av attraktivitet och regional utveckling under åren 1998 till 2003, Turistdelegationen, okt

11 Gotland ett Mallorca i Östersjön? Gotland är ön med många sidor. I 15 års tid har man riktat sitt ansikte ut mot omvärlden för att bli ett viktigt nav i Östersjöregionen. En satsning som fått Gotland att byta ben, från jordbruk till turism. Målet är att bli ett brett resmål som kan erbjuda det mesta. Det ska vara på Gotland precis som på Mallorca. Du ska kunna hitta allt här som du kan behöva. Mataffärer, bra shopping, restauranger, bra boende, säger Jan Lundgren, kommunstyrelsens ordförande. Text: Nicolas Jändel 19 Foto: Matton images

12 Det är samma sand och samma bränningar som slår in mot stranden. Samma kalkstensmattor som löper ut mot öppet hav. Ändå känns det väldigt annorlunda att kliva runt på stranden vid Tofta eller Snäck en aprildag istället för en dag i juli. Under månader som april, september eller januari kan du ha stränderna helt för dig själv. Du kan känna nordanvinden rufsa till håret och vandra omkring bland raukarna utan att glassen smälter som droppsten ner i sanden. Gotland off season är något helt annat än Gotland under industrisemestern. Det är bland annat det som Gotlands kommun nu vill få fler att inse. Sedan 15 år tillbaka har de medvetet drivit en aktiv satsning på att få fler besökare till ön. Allt började året Gotland såg att något höll på att hända i världen. Det stängda och isolerade östblocket höll på att luckras upp, järnridån försvann och de baltiska länderna som tidigare varit slutna öppnades. Gotlands ledande kommunpolitiker lade upp en plan för hur man såg på öns roll i framtiden. Jordbruket hade länge varit det starkaste benet som ön stod på, men det benet skulle inte mäkta med att ge en stark utveckling på sikt. Nu insåg man att allt höll på att änd- Utvecklingstips från Jan Lundgren, kommunstyrelsens ordförande Måla upp en vision om vad man vill och tror att kommunen har sin framtid. Arbeta sedan långsiktigt mot det målet. Arbeta inte efter kortsiktiga vinster. Ha tålamod. Var förberedd på några år av motvind innan de positiva effekterna kommer. Håll hela tiden fast vid målbeskrivningen. Använd det lokala kunnandet och de lokala entreprenörerna. Samarbeta och skapa förutsättningar för det lokala näringslivet att växa. Då kommer resultaten på sikt. Jan Lundgren, kommunstyrelsens ordförande, Gotland ras. Framtiden förde med sig ett allt större resande och allt större utbyte mellan länderna kring Östersjön. Gotland ville bli en viktig mötesplats i Östersjöregionen, en sorts samlingspunkt för möten över nationsgränserna. Målet var satt och arbetet tog vid. I dag, 15 år senare, ser kommunstyrelsens ordförande Jan Lundgren tillbaka på de här åren och tycker att arbetet lyckats bra och att den närmaste tiden ser ljus ut för Gotland. Vi satte upp en målbild för Gotland som en betydande mötesplats i Östersjöregionen. Framtiden för oss låg inte inom industrin eller jordbruket, den fanns på turistsidan med en alltmer växande besöksnäring. Vi ville att Gotland skulle bli ett centrum för kultur och upplevelser. Vi har lyckats rätt bra med vår strategi, tycker jag. Viktiga steg på vägen blev att locka till sig ett antal internationella arrangemang, som festivaler och konstarrangemang med internationella besökare. Man skapade en rad kontakter med nya vänorter i Baltikum och även på grekiska ön Rhodos. Det innebar en hel del resor för Jan Lundgren och hans kollegor. Resor som först sågs med lite kritiska ögon från en del håll eftersom re

13 sor för politiker kan sticka i ögonen, men som senare har visat sig ge resultat och därmed också färre kritiker. Det fanns också inledningsvis en viss skepsis från jordbrukets företrädare när Jan Lundgren började tala om besöksnäringen som den stora jobbmagneten för öns befolkning i framtiden. Men i dag verkar de allra flesta vara eniga om att besöksnäringen är den viktigaste inkomstkällan för gotlänningarna, menar Jan Lundgren. Vi har fördubblat antalet turister jämfört med då, för 15 år sedan. I dag har vi turister årligen på Gotland. Turismen omsätter numera 1,2 1,3 miljarder kronor per år och den expanderar hela tiden. Det ska vara på Gotland precis som på Mallorca. Du ska kunna hitta allt här som du kan behöva, mataffärer, bra shopping, restauranger, bra boende. Det finns investeringsplaner på en halv miljard kronor för de närmaste fem åren. Av de som satsar pengar på Gotland just nu är 50 procent gotlänningar och 50 procent fastlänningar. Byggföretaget PEAB kommer enligt Jan Lundgren lägga flera hundra miljoner på gotländska byggprojekt de närmaste åren. Och när en del industri och regementen försvinner är det de nya företagen inom besöksnäringen som ska fylla igen hålet. Huvudmarknaden som Gotland riktar sig till är den invånartäta Mälardalsregionen. Ur ett Gotlandsperspektiv är kommunikationerna A och O. Nu har vi snabbgående färjor som tar sig hit på tre timmar och två flygbolag (Gotlandsflyg och Skyways) som konkurrerar med lägre priser, så det går numera lätt att ta sig hit, vilket är väldigt viktigt för oss. Det finns invånare på Gotland, varav i Visby. Under sommarmånaderna exploderar Visby och det blir knökfullt på de mest kända stränderna kring Tofta och Snäck. Då är det svårt att hitta en plats för handduken på den vita sanden. Det är den bilden många fastlänningar har av Gotland, det är ön med många sol- Idag är det bara att konstatera att det är inom besöksnäringen som de tunga investeringarna sker eller planeras. Jan Lundgren, kommunstyrelsens ordförande, Gotlands kommun. dagar, det perfekta stället för en snygg solbränna. Men för Gotlands kommun är det viktigt att locka till sig fler besökare även under de kallare månaderna. Vi har ju så mycket att erbjuda, det finns egentligen allt här på ön. Vi har innerstadslivet i Visby med en rad restauranger som fått fina utmärkelser. Du kan spela golf här fram till januari och så har vi den unika naturen som du kan vandra i året runt. Gotlands kommun driver nästan inga anläggningar själva, det gör de lokala näringsidkarna. Kommunen har i första hand tagit på sig uppgiften att lägga grunden för företagen att kunna växa. Den viktigaste punkten har varit att få en fungerande infrastruktur för turistföretagen. Just nu pågår arbetet med en ny kongresshall i Visby, ett projekt som finansierats via den så kallade Östersjömiljarden och en av EU:s strukturfonder. Den nya kongresshallen Wisby Strand ska stå klar i början av Hallen har plats för deltagare och har utsikt över Östersjön. Den nya kongresshallen har även fört med sig andra satsningar, till exempel flera nya hotellprojekt som ska förläggas till ön. Även campingutbudet kommer att vässas och moderniseras, också investeringar är på gång och en del lokala jordbrukare vill hänga på vågen och breddar nu sin verksamhet med uthyrningsstugor för turisterna. Antalet bofasta på Gotland räcker inte till för att locka stora nationella varuhus till ön, men nu undersöker affärskedjor som Elgiganten och Rusta möjligheterna att kunna etablera sig i Visby

14 Det är många av de stora affärskedjorna som hört av sig. De räknar förstås inte med att kunna gå runt bara på den inhemska befolkningens köpkraft, utan det är de alltfler besökarna som gör det intressant för dem att etablera sig här, säger Jan Lundgren. Så lugnets tid verkar delvis vara förbi för gotlänningarna och det är säkert inte alla åretruntboende som gillar utvecklingen mot att alltfler turister och företag hittar till den karga, vackra ön. Men enligt Jan Lundgren är det nödvändigt för en långsiktig utveckling och för att få fler arbetstillfällen för gotlänningarna. Han räknar även med att antalet mantalsskrivna på Gotland kommer att öka de närmaste åren. Nyligen sålde Riksbyggen 20 lägenheter i ett nybyggt hus, av dem var det hälften som köptes av ickegotlänningar. Det är ju bara 10 lägenheter, med det ger ändå en indikation på vart vi är på väg, tror jag. Kommuner tror på turistnäringen Enligt en undersökning gjord vid årsskiftet 2006 har 80 procent av kommunerna turismen utpekad som en prioriterad näring i kommunens utvecklingsstrategi. Dessa kommuner vet att turismen är viktig för det lokala näringslivet och att den skapar arbetstillfällen i kommunen. En satsning på turism är en avgörande faktor för tillväxt och sysselsättning inom en kommun. Sju av landets kommuner har turistnäringen som den mest prioriterade näringen i kommunen. Men hela 242 kommuner anser att turistnäringen kommer att få en ökad betydelse för kommunens sysselsättning inom en femårsperiod. För att lyckas med detta måste fler kommuner ha en vision, ett mål och en plan för att lyckas. 9 Hållbar turism planeras från grunden i översiktsplanen! I många kommuner fungerar översiktsplanen som ett visionärt och strategiskt planeringsdokument som beskriver kommunens helhetssyn på verksamheter och utvecklingsbehov för framtiden. En aktualitetsprövning av översiktsplanen brukar vanligen ske i samband med varje ny mandatperiod. Med tanke på att översiktsplanen ska tas fram i samarbete med många olika intressenter i kommunen är det ett bra tillfälle att diskutera hur turistnäringens behov ska beaktas. Kommunen bör också ange på vilket sätt man vill beakta prioriteringar i det regionala utvecklingsprogrammet. Vikten av att turismföreträdare bjuds in När det gäller turismsatsningar är det särskilt viktigt att involvera medborgarna och höja medvetenheten om fördelar och 9 Enligt undersökning gjord av Föreningen Turism i Sverige och Sveriges Kommuner och Landsting vid årsskiftet

VÄRT EN RESA... Kraftprocessen. En vägvisare i destinationsutveckling

VÄRT EN RESA... Kraftprocessen. En vägvisare i destinationsutveckling VÄRT EN RESA... Kraftprocessen En vägvisare i destinationsutveckling Innehåll Världens största näring fortsätter att växa...3 Vad är en destination egentligen?...4 Vilka är turismens verkliga effekter?...6

Läs mer

Den svenska shoppingturismen 2011

Den svenska shoppingturismen 2011 Den svenska shoppingturismen 2011 Augusti 2012 svenskhandel.se Förord Turisternas konsumtion ökar stadigt och besöksnäringen befäster sin ställning som en basnäring i den svenska ekonomin. Exportvärdet

Läs mer

Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län

Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län Fler broschyrer kan beställas från tillvaxtverket.se/publikationer Har du frågor om denna publikation, kontakta: Gunilla Thorstensson Telefon växel, 08-681

Läs mer

Utveckla turistdestinationer

Utveckla turistdestinationer Magnus Bohlin och Jörgen Elbe (red) Utveckla turistdestinationer ett svenskt perspektiv Uppsala Publishing House provläsning utveckla turistdestinationer 1 Utveckla turistdestinationer 2007 Författarna

Läs mer

Levande stadskärnor. Kartläggning av hot och möjligheter

Levande stadskärnor. Kartläggning av hot och möjligheter Levande stadskärnor Kartläggning av hot och möjligheter Det är inte särsklit konstigt att en stor del av handeln idag etablerar sig utanför staden. De gamla stadskärnorna har varken plats för den nya handeln

Läs mer

Turismen i Västsverige

Turismen i Västsverige 2010:1 ISSN 1650-7965 Turismen i Västsverige Den västsvenska turismen skulle vinna på att lyftas till en regional nivå Västsvenska Industri- och Handelskammaren är en privat näringslivsorganisation. Närmare

Läs mer

Allt om landet en sammanfattning

Allt om landet en sammanfattning Allt om landet en sammanfattning Landsbygdens utmaningar och möjligheter skiljer sig från stadens, vilket visar på ett behov av landsbygdskunskap på flera nivåer i samhället. Det finns trender som är gemensamma

Läs mer

Göteborgs Insjörike. en utvärdering av samverkan i projekt

Göteborgs Insjörike. en utvärdering av samverkan i projekt Göteborgs Insjörike en utvärdering av samverkan i projekt Våren 2013 kontaktade projektledare Martin Dahl Handelshögskolan vid Göteborgs universitet och utbildningen i kulturgeografi med inriktning mot

Läs mer

2007-2009. En gemensam strategi för besöksnäringens utveckling i Sörmland. Välkommen att ta del

2007-2009. En gemensam strategi för besöksnäringens utveckling i Sörmland. Välkommen att ta del WHOPS ACTIVE FAMILY En gemensam strategi för besöksnäringens utveckling i Sörmland 2007-2009 DINKS ACTIVE YOUTH Vill du vara med och skapa en attraktivare och konkurrenskraftigare besöksnäring för våra

Läs mer

Fyra fallstudier för Figeholm

Fyra fallstudier för Figeholm Fyra fallstudier för Figeholm en studie med fokus på destinationsutveckling Per Branthle Carl-Johan Nordblom Våren 2011 Institutionen för kulturvetenskaper Linnéuniversitetet, Kalmar Innehåll Inledning

Läs mer

Att arbeta med internationella marknader. en handbok för besöksnäringen

Att arbeta med internationella marknader. en handbok för besöksnäringen Att arbeta med internationella marknader en handbok för besöksnäringen Robert Patzelt, Familjen Helsingborg, 2015 Intro Den här handboken är till för dig som företagare inom besöksnäringen. Den ska ge

Läs mer

Dags att handla nu. Detaljhandeln och en hållbar samhällsutveckling

Dags att handla nu. Detaljhandeln och en hållbar samhällsutveckling Dags att handla nu Detaljhandeln och en hållbar samhällsutveckling Dags att handla nu Detaljhandeln och en hållbar samhällsutveckling Stellan Svedström och Helena Holm Boverket Titel: Dags att handla nu

Läs mer

EN SVENSK MODELL FÖR ARBETSPLATSENS LÄRANDE

EN SVENSK MODELL FÖR ARBETSPLATSENS LÄRANDE EN SVENSK MODELL FÖR ARBETSPLATSENS LÄRANDE INTRODUKTION Den Europeiska socialfonden i Sverige, ESF, har fem nationella temagrupper, vars uppdrag är att samla, analysera och systematisera erfarenheter

Läs mer

Rapport 2014:6 ISSN 1650-7965. Sveriges mest gästvänliga stad Åmåls affärsklimat i fokus

Rapport 2014:6 ISSN 1650-7965. Sveriges mest gästvänliga stad Åmåls affärsklimat i fokus Rapport 2014:6 ISSN 1650-7965 Sveriges mest gästvänliga stad Åmåls affärsklimat i fokus 2014:6 Sveriges mest gästvänliga stad är publicerad av Västsvenska Handelskammaren 2014. Papper / Munken Polar 200

Läs mer

Delårsboende i norra Bohuslän

Delårsboende i norra Bohuslän Delårsboende i norra Bohuslän Rapport från en intervjustudie Lars Larsson Louise Robertsson GERUM kulturgeografisk arbetsrapport 2012-12-04 Institutionen för geografi och ekonomisk historia, Umeå universitet

Läs mer

DestinationsArenan AB Annamari Thorell Mats Jansson 2014-01-17

DestinationsArenan AB Annamari Thorell Mats Jansson 2014-01-17 Annamari Thorell Mats Jansson 2014-01-17 Finns förutsättningar för utveckling av möten och evenemang på Verket, Avesta Art, i Koppardalen och i Avesta? Rapport på uppdrag av Avesta kommun projekt Avesta

Läs mer

Kajsa Lönn 2015-05-13 NULÄGES & OMVÄRLDSANALYS. Norrtälje Handelsstad

Kajsa Lönn 2015-05-13 NULÄGES & OMVÄRLDSANALYS. Norrtälje Handelsstad Kajsa Lönn 2015-05-13 NULÄGES & OMVÄRLDSANALYS Norrtälje Handelsstad Innehållsförteckning Inledning/bakgrund... 3 Föreningen Norrtälje Handelsstad... 3 Övergripande mål... 3 Övergripande mål för stadskärnan...

Läs mer

OCH SEN DÅ......en rapport om tillstånd och framtidsdrömmar i lågkonjunkturens Västra Götaland

OCH SEN DÅ......en rapport om tillstånd och framtidsdrömmar i lågkonjunkturens Västra Götaland ...en rapport om tillstånd och framtidsdrömmar i lågkonjunkturens Västra Götaland Augusti 2009! 1 Och sen då... om framtidsdrömmar Syfte och bakgrund Syftet med denna rapport har varit att göra nedslag

Läs mer

Socialt företagande en bransch i tillväxt

Socialt företagande en bransch i tillväxt Socialt företagande en bransch i tillväxt Nutek Stockholm 2008 Infonr 038-2008 ISSN 1102-2574 Text: Bitte Lundborg och Eva Johansson Textredigering: Bitte Lundborg Foto: Bitte Lundborg, Ida Frid, Emilio

Läs mer

Copyright: Sveriges Kommuner och Landsting, Tillväxtverket, Trygghetsfonden för kommuner och landsting och Vinnova

Copyright: Sveriges Kommuner och Landsting, Tillväxtverket, Trygghetsfonden för kommuner och landsting och Vinnova Den innovativa kommunen lärdomar från åtta kommuner och relevant forskning kan beställas från www.skl.se/publikationer Beställning kan också göras på tel: 020-31 32 30, fax: 020-313240 Pris: 1-4 ex: 200

Läs mer

Strategiska initiativ för utveckling av besöksnäringen i Skåne tema Kommunikation och varumärke

Strategiska initiativ för utveckling av besöksnäringen i Skåne tema Kommunikation och varumärke Strategiska initiativ för utveckling av besöksnäringen i Skåne tema Kommunikation och varumärke Mårten gås? Inledning Varumärke Ett rungande ja för ett hållbart Skåne Starkt varumärke snabbfil till köp

Läs mer

Stadsutveckling Jönköping. Identifiering och beskrivning av arbetsprocesser DEN GODA STADEN

Stadsutveckling Jönköping. Identifiering och beskrivning av arbetsprocesser DEN GODA STADEN Stadsutveckling Jönköping Identifiering och beskrivning av arbetsprocesser DEN GODA STADEN Sammanfattning Jönköpings kommun och stadsregion har under de senaste två decennierna ansetts vara pionjärer inom

Läs mer

SVENSK CAMPING ÅR 2020. Martin Karlsson April 2011

SVENSK CAMPING ÅR 2020. Martin Karlsson April 2011 Martin Karlsson April 2011 Viktoriagatan 13, Box 5068, SE-402 22 Göteborg, Sweden, Tel +46 31 75 95 000, Fax +46 31 75 95 001, www.turismensutredningsinstitut.se Förord Att besöksnäringen är en framtidsbransch

Läs mer

Nationell strategi för Svensk besöksnäring hållbar tillväxt för företag och destinationer

Nationell strategi för Svensk besöksnäring hållbar tillväxt för företag och destinationer strategi2020 1 sammanfattning innehållsförteckning Nationell strategi för Svensk besöksnäring hållbar tillväxt för företag och destinationer Bakom Nationell strategi hållbar tillväxt för företag och destinationer

Läs mer

Destinationsbolag Östra Härjedalen?

Destinationsbolag Östra Härjedalen? FÖRSTUDIE Destinationsbolag Östra Härjedalen? Marlene Ström, Trampolin PR 2009-05-31 1 Innehållsförteckning BAKGRUND... 2 Tillvägagångssätt... 2 Begreppsdefinitioner... 2 Turistdestination... 2 Turistbyrå...

Läs mer

Turistnäringens Trendanalys 2012 Vad krävs för att fördubbla turismens omsättning till 500 miljarder år 2020?

Turistnäringens Trendanalys 2012 Vad krävs för att fördubbla turismens omsättning till 500 miljarder år 2020? Turistnäringens Trendanalys 2012 Vad krävs för att fördubbla turismens omsättning till 500 miljarder år 2020? Trendanalys 2012 Vad krävs för att fördubbla turismens omsättning till 500 miljarder år 2020?

Läs mer

Tillsammans för en lönsam besöksnäring Turismstrategi Ockelbo kommun 2013-2020. Skriven av: Per Ekman, Tendensor AB Lars Arvidsson, Turskap AB

Tillsammans för en lönsam besöksnäring Turismstrategi Ockelbo kommun 2013-2020. Skriven av: Per Ekman, Tendensor AB Lars Arvidsson, Turskap AB Tillsammans för en lönsam besöksnäring Turismstrategi Ockelbo kommun 2013-2020 Skriven av: Per Ekman, Tendensor AB Lars Arvidsson, Turskap AB Version: 1 1 Innehållsförteckning 1. Inledning 3 2. Processen

Läs mer

Svenskt Hästmuseum förstudierapport

Svenskt Hästmuseum förstudierapport Svenskt Hästmuseum förstudierapport av Gunnar Petersson November 2009 ISBN-978-91-977299-2-5 2 Förord Uppdraget är att ge ett allsidigt underlag inför beslut att etablera ett levande svenskt hästmuseum

Läs mer

Besökspunkter i nordöstra Göteborg

Besökspunkter i nordöstra Göteborg Besökspunkter i nordöstra Göteborg Angered Östra Göteborg Visioner och behov för utveckling av attraktiviteten i Angered och Östra Göteborg Utveckling Nordost en satsning från Göteborgs Stad och Europeiska

Läs mer

KRUT. Kreativ utveckling DÅTID. NUTID. FRAMTID.

KRUT. Kreativ utveckling DÅTID. NUTID. FRAMTID. KRUT Kreativ utveckling DÅTID. NUTID. FRAMTID. Jag förstår inte varför folk är rädda för nya idéer. Jag är rädd för de gamla. JOHN CAGE KRUT Kreativ utveckling Producerad av: www.abebarod.se Text: Lars

Läs mer