#2/2008. Samarbete med Transport upphör. Nu kommer de unga NM i bowling till Halmstadstuvare. För Therése är medlemsdemokratin nr 1!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "#2/2008. Samarbete med Transport upphör. Nu kommer de unga NM i bowling till Halmstadstuvare. För Therése är medlemsdemokratin nr 1!"

Transkript

1 #2/2008 Samarbete med Transport upphör KOngress 2008: Nu kommer de unga NM i bowling till Halmstadstuvare För Therése är medlemsdemokratin nr 1!

2 ledaren Nej tack, till fackligt samarbete när Transport dikterar villkoren Årets avtalsrörelse inom hamn- och stuveribranschen inleddes på ett helt nytt sätt då Hamnarbetarförbundets verkställande utskott deltog med observatörsstatus vid två förhandlingsomgångar i februari månad. Visserligen innebar detta att vi hade tre representanter i den ca 20 man starka delegation som Transportarbetareförbundet ställer upp med, men den huvudsakliga upplevelsen för oss tre som deltog var positiv och vi kände oss ha ett visst inflytande över processen och de ställningstaganden som gjordes på den fackliga sidan. Detta mellan Hamnarbetarförbundet och Transportarbetareförbundet unika samarbete tog sitt egentliga avstamp i samband med den övertidsblockad vi genomförde under tre dagar i samband med avtalsrörelsen Denna tredagarsblockad var egentligen tänkt att vara steg ett i en rad blockadåtgärder, som vi dock beslöt avbryta efter positiva kontakter med Sveriges Hamnars Peter Jeppsson och Transports Per Winberg. Dessa kontakter resulterade i några möten mellan representanter för de två fackförbunden vid vilka avtalssituationen diskuterades och i behovet av en enad hamnarbetarfront i fackliga hänseenden tyckte vi oss finna en gemensam nämnare. Att Transportsarbetarförbundets Per Winberg med detta avsåg att söka integrera Hamnarbetarförbundet med hans förbund var inget han hycklade med och likaså framfördes klart och tydligt från Hamnarbetarförbundets sida att vi var intresserade av en förhandlingskoalition med Transport i syfte att båda förbunden tecknar kollektivavtalet med Sveriges Hamnar. Detta var också den väg arbetsgivarorganisationen menade vara framkomlig för Hamnarbetarförbundet för att nå kollektivavtalsstatus. Om denna arbetsgivarståndpunkt kan man tycka en hel del därför att det är ju ändå, som så många gånger påpekats, Sveriges Hamnar som avgör med vilken eller vilka organisationer kollektivavtalet tecknas. Förhandlandet avbröts i slutet av februari då parterna stod alltför långt från varandra i flera avgörande frågor: löneökningen såklart, men också den principiella frågan om avtalets 4b som behandlar frågan om schemaläggning och vem som till syvende och sis tbestämmer i denna fråga. Efter de två förhandlingsomgångarna i februari har det mest förekommit sporadiska kontakter mellan de två förbunden och Transportarbetareförbundet har ensidigt beslutat om de stridsåtgärder som vidtagits. Långt om länge fick Hamnarbetarförbundet en begäran om att delta i övertidsblockaden. Ja, så sent att vi var tvungna att skicka varslet med bud för att det skulle nå fram till arbetsgivarorganisationen i laga tid. Information om varsel om strejk i Varberg, Wallhamn och Stockholm nådde oss kvällen innan nyheten publicerades i tidningarna. Till yttermera visso är Stockholm ett mycket starkt fäste för Hamnarbetarförbundet, där endast 4 av ca 100 hamnarbetare är organiserade i Transport, och strejkvarslet omfattade Stockholm trots vår avrådan. Man kan ju ställa sig frågan hur Transport skulle reagera i en omvänd situation; att vi varslar om strejk i en hamn där de knappt har några medlemmar. Det kan knappast kallas för samarbete då besluten tas av blott den ena parten (= Transport) och då våra medlemmar blir helt utelämnade till dessa beslut fattade av Transports ledning. En grundval för Hamnarbetarförbundet, och ett av huvudskälen till att välja medlemskap i vår organisation, är att man som medlem själv har ett direkt inflytande över alla viktiga beslut genom beslutande omröstningar. Det var denna rättighet som Stockholms hamnarbetare använde sig av då de röstade nej till strejk; en strejk till vilken vi inte fått något som helst motiv, speciellt som inget blockadbryteri förekommit i Stockholms hamn. Hamnarbetare med fler än 50 strejkdagar och deltagande i säkert 15 olika arbetsmarknadskonflikter är mer än väl skickade att fatta egna självständiga beslut. - Ett samarbete kräver två parter som erkänner varandra som jämbördiga organisationer i egen rätt. - Ett samarbete kräver en gemensam målsättning. Det har funnits ett sådant vad gäller att få till stånd ett bra avtal för hamnarbetarna men sedan finner vi en stor skillnad; Transport vill integrera Hamnarbetarförbundet i sin organisation, medan vi har som målsättning att bli kollektivavtalspart tillsammans med Transport. - Ett samarbete kräver en gemensam strategi. Den strategi som använts har blott och enbart fastställts av Transports ledning utan att vi varit delaktiga. - Ett samarbete kräver ett gemensamt agerande grundat på gemensamt fattade beslut och uppenbarligen har Transports ledning väntat sig ett gemensamt agerande grundat på deras ensidiga beslut. Detta är de kriterier vi finner vara nödvändiga för ett fungerande fackligt samarbete. Vi tror att ett fackligt samarbete som omfattar alla hamnarbetare i vårt land är viktigt för att med framgång företräda hamnarbetarnas sak; för att säkerställa trygga anställningar med goda villkor i en bransch som alltmer utsätts för ett hårt tryck från arbetsgivare och kunder. Vi har gemensamma erfarenheter från två framgångsrika kampanjer mot de två europeiska hamndirektivsförslagen och hade inte hamnarbetarna i sista stund funnit en gemensam plattform för detta agerande då hade redan det första förslaget vunnit gehör i Europaparlamentet. Vi söker och vill ha samarbete med Transportarbetarförbundet och dess medlemmar, men då måste det ske från ovan skisserade gemensamma plattform och med ömsesidig respekt för varandras organisationer och beslutsstrukturer. Björn A Borg HAMNARBETAREN 2 08

3 Svenska Hamnarbetarförbundet är ett fristående fackförbund för arbetare inom hamn- och stuverinäringen, samt arbetare med likartade arbetsuppgifter. Förbundet bildades i Örnsköldsvik 1972 och har idag 22 avdelningar med medlemmar i 24 hamnar samt på land- och flygterminaler. Målsättningen för Svenska Hamnarbetarförbundet är att främja medlemmarnas fackliga, ekonomiska, sociala och kulturella intressen. Detta sker bl a genom att verka för löntagarnas bestämmanderätt i företagen och krav på produktionens styrning i sådan riktning att löntagarnas och samhällets intressen tillgodoses på bästa sätt. Förbundet skall också verka för sociala reformer för välfärdssamhällets utveckling och solidaritet med arbetarklassen såväl inom som utanför landets gränser. För ytterligare upplysningar kontaktas den lokala avdelningen eller förbundskontoret i Stockholm, tel Hamnarbetarnas A-kassa nås på telefon gällande ersättningsärenden och i övriga frågor på telefon Hemsida: Redaktion ANSVARIG UTGIVARE: BJÖRN A. BORG. CHEFREDAKTÖR: MIKAEL ÖDESJÖ. FACKREDAKTÖR: BJÖRN A. BORG. GRAFISK FORM: JONAS JOHNSSON. POSTADRESS: HAMNARBETAREN, runmarö söderby 610, runmarö. MOBIL FAX PRENUMERATION: KR ÅR. UTKOMMER: 4 GÅNGER ÅR. UPPLAGA: EXEMPLAR. PRODUKTION: MANDARIN, BOX 19019, SÖDERTÄLJE. TEL FAX TRYCK: GRAFISKA P NKTEN, VÄXJÖ. ADRESSÄNDRING? NÄR D ÄNDRAR ADRESS SKALL D MEDDELA DETTA TILL: SV HAMNARBETARFÖRB NDET, SÖDRA HAMNVÄGEN 42, 5 4 STOCKHOLM. Innehåll 4 7 LOSSAT GRATTIS 4 övertidsblockad hävdes Hamnarbetarnas a-kassa sänker avgiften Kongress 2008 vår blotta närvaro radikaliserar fackföreningsrörelsen HAIPHONG sönderbombad hamn blomstrar i stalig regi krönika David Ericsson två förbund en vilja? henke s stänkare bib bang på gång igen dunders värld pensionsproblem pressar politiker profilen therése norén första kvinnan i hamnarbetarnas styrelse l ssat o MUA konferens Vid australiska hamnfackets, MUAs, stora konferens med över delegater var Peter Shaw som representant för IDC och Björn A. Borg, för Svenska Hamnarbetarförbundet speciellt inbjudna. Det var en mäktig tillställning som varade i fem dagar med ett stort antal seminarier och möten i syfte att stärka den internationella solidariteten mellan hamnarbetare över hela världen, rapporterar Peter Shaw. Konferensen innebar också ett firande av att MUA för tio år sedan vann den bittra striden mot Patrick Stevedoring, som tog in beväpnade vakter och körde iväg hamnarbetarna, under stillatigande överinseende av den australiska regeringen med nyliberalare premiärministern Howard i spetsen. MUA vann sedan rättegången och hamnarbetarna fick tillbaka sina jobb. Nu har man fått en socialdemokratisk regering i landet som hamnarbetarna är mer nöjda med, berättar Peter, som också tillsammans med Björn lyckades få ett möte med ITFs högsta ledning för att skapa bättre former för framtida samarbete. ledaren / lossat

4 Grattis! 92 år Tore Engman, Stråtjära 18/8 90 år Paul Fredriksson, Töre 6/9 85 år Wilhelm Hedin, Luleå 16/8 Sune Jonsson, Bjurholm 20/9 80 år Ragnar Bok, V:a Frölunda 16/9 Edvard Larsson, Råneå 22/9 75 år Kjell Nilsson, Åstorp 3/7 Hans Strömberg, Karlshamn 19/7 Alf Wikström, Hemmingsmark 9/8 Rune Sjöberg, Holmsund 18/8 Tore Olsson, Kvissleby 12/9 70 år Tage Nordkvist, Lillpite 9/7 Alf Engman, Sundsvall 10/7 Göran Lindberg, Malmö 19/7 Bernt Olof Malmsten, Hjärnarp 24/7 Sten Södergran, Sollentuna 26/7 Tore Johansson, Torpshammar 2/8 Leif Arplöv, V:a Frölunda 9/8 Steve Grann, Göteborg 13/8 Kjell Norden, Malmö 6/9 Kermit Pettersson, V:a Frölunda 18/9 65 år Rolf Söderberg, Sundsvall 2/7 Bo Hammarberg, Våxtorp 4/7 Rolf Sahlin, Örnsköldsvik 6/7 Roland Ahlqvist, Piteå 6/7 Bengt Gunnarsson, Ödeshög 21/7 Thord Lindström, Sundsvall 3/8 60 år Christer Öhund, Byske 1/7 Lars Lindberg, Hortlax 5/7 Lars Ladestam, Öckerö 6/7 Steve Young, Lund 13/7 Kenneth Welam, Norrköping 22/7 Hans Löfgren, Helsingborg 16/8 Bo Hansson, Malmö 21/8 Lars Ove Svensson, Svängsta 29/8 Eero Väänänen, Tyresö 2/9 Rune Bäckman, Kalix 9/9 Tommy Lindberg, Henån 16/9 Christer Lindberg, Ellös 16/9 Kent Bondesson, Stockholm 19/9 Anders Holmgren, Oxelösund 26/9 50 år Tommy Blom, Delsbo 6/7 Jörgen Rundberg, Helsingborg 19/7 Sven Olof Lemén, Halmstad 24/7 Dick Hansson, Göteborg 2/8 Kenneth Svensson, Karlshamn 10/8 Bosse Rundberg, Staffanstorp 26/8 Björn Larsson, Kållered 11/9 Mikael Sjöberg, Örnsköldsvik 13/9 Anders Lindestrand, Asarum 14/9 Sven-Ove Lindén, Göteborg 18/9 Ulf Johansson, Luleå 25/9 Sören Axelsson, Lycke 28/9 Eugen Feldgeber, Sollentuna 23/9 Karl Ivar Berglund, Jävrebyn 29/9 Grattis till: Roland Ahlqvist som fyller 65 år den 6 juli l ssat o P R E S S T O P P Nya avtalet klart! Det nya Hamn- och stuveriavtalet är nu klart efter att ha undertecknats av Sveriges Hamnar och Transportarbetareförbundet 15 juni. Innehållet i avtalet var dock i praktiken klart redan i torsdags morse vilket alltså var innan det att Hamnarbetarförbundet fick en begäran om att dra tillbaka sympatiåtgärden med motiveringen: På grund av Era ställningstaganden i den pågående arbetsmarknadskonflikten och andra inträffade omständigheter.. Nu vet vi förklaringen till andra inträffade omständigheter, som måste ha varit att allt var klart och någon konflikt inte längre behövdes, konstaterar Björn A. Borg. De viktigaste delarna av överenskommelsen är: Avtalsperioden är på 39 månader, 1 april 2008 till 30 juni 2011 och kan sägas upp efter knappt halva tiden. Lönerna höjs med kr/månad den och kr/månad den Konsekvenshöjningarna av tilläggen är 5,5 procent och 5,5 procent Lägsta semesterlön (det s k balkongtillägget) är kr/dag för Ny karensdagsregel vid sjukskrivning som innebär att avdrag görs med 1/5 av veckoarbetstiden. Avsättningen till Avtalspension SAF-LO höjs stegvis för att vara 4,5 procent av lönesumman Två arbetsgrupper tillsätts: en för att hantera arbetstidsfrågor och en för kollektivavtalsstiftelsen PortSide. Alf Dunder, Surahammar 4/8 Hans Göran Lindgren, Halmstad 25/8 Arne Ahlgren, Söderhamn 11/9 Harald Renlund, Piteå 15/9 Thore Melander, Piteå 18/9 Sören Näslund, Örnsköldsvik 21/9 Hamnarbetaren önskar alla läsare en riktigt skön sommar! HAMNARBETAREN 2 08

5 Övertidsblockaden hävdes Svenska Hamnarbetarförbundet hävde den sympatiåtgärd med Transports övertidsblockad m m som var i kraft sedan den 26 maj. Transportarbetareförbundets Per Winberg begärde av oss att vi skall häva den pågående sympatiåtgärden med omedelbar verkan med motiveringen På grund av Era ställningstaganden i den pågående arbetsmarknadskonflikten samt andra inträffade omständigheter. Självklart har vi idag med anledning av denna begäran hävt vår sympatiblockad. Vilka ställningstagande och andra inträffade omständigheter som syftas på framgår inte men Transportarbetareförbundet skriver på sin hemsida att de betackar sig för vår fortsatta hjälp eftersom vi inte ställde upp på strejk i Stockholm. Strejken varslades trots vår avrådan och trots att endast 4 av ca 100 hamnarbetare i Stockholm är medlemmar i Transport. Då vi av Transport begärde ett motiv till denna strejk gavs svaret att Stockholms valts ut är strategiöverväganden som jag inte delger någon utanför vår organisation. Med denna icke-motivering, och med vetskap om att inget blockadbryteri förekommit i Stockholms hamn, var det minst sagt svårt att få Stockholms hamnarbetare finna en strejk vara en speciellt god idé. Anders Forsström talar inför Stockholms Hamnarbetare. Hamnarbetarförbundet har satsat ärligt på att få tillstånd ett samarbete för alla hamnarbetares bästa men tyvärr tvingas vi konstatera att här förekommit dubbla dagordningar vilket vi beklagar. Med fackliga hälsningar Björn A.Borg Stridsåtgärderna fryses (Från Transports hemsida innan avtalet blev klart) I den pågående konflikten mellan Transport och Sveriges Hamnar har nu förbundet fått ett så pass seriöst avtalsbud att vi härmed FRYSER stridsåtgärderna. (treårsavtal och inga förbättringar avseende 4b och stålar som åkeriavtalet, eller?) På söndag träffas förhandlingsdelegationen för att ta ställning till budet. Fram till dess fryser (upphäver tillfälligt) vi den pågående övertids- nyanställnings- och inhyrningsblockaden, liksom den strejk som natten till fredag skulle utlösas i tre hamnar. Transport betonar att varslen kan träda i kraft igen om förbundet och delegationen på söndag inte skriver under. Men till dess kan man alltså jobba precis som vanligt, inklusive övertid osv, i hamnarna. Mer information kommer på söndag den 15/6. Eftersom Hamnarbetarförbundet inte ville ställa upp på strejk i Stockholm, har Transport konstaterat att vi lika bra kan betacka oss för deras fortsatta hjälp. Transport har därför begärt av Hamnarbetarförbundet att de häver sina pågående sympatiåtgärder. Kommentar från en hamnarbetare Detta är ett mycket märkligt sätt att se på saker och ting. Transports ordförande beter sig som om Svenska Hamnarbetarförbundet vore en (under)avdelning inom Transport och inte en självständig part som söker kollektivavtal. Och när det inte funkar beter han sig som en tjurig barnunge. Svenska Hamnarbetarförbundet är majoritetsorganisation i Sveriges hamnar och verkar för ett reellt samarbete med alla Sveriges hamnarbetare, Vi är beredda att ta till strejkvapnet för ett eget avtal men inte som en nådig ynnest från Transports ledning att delta i klasskampen genom att vara kanonmat på dess kommando. Det går an att sitta vid Norra Bantorget och skicka ut trupper i strid, men i Hamnarbetarförbundet har vi en idag förkättrad, men traditionsenlig vana vid att medlemmarna själva väljer var, när och hur och ifall vi ska sätta våra jobb på spel med stridsåtgärder. Vanan kallas demokrati och den uppskattas inte av alla. Total majoritet emot strejk i hamnen efter omröstning bland Hamnarbetarförbundets medlemmar i Stockholm. lossat

6 l ssat o Göteborgs hamnarbetare ger sin version i egen publikation Efter den mediala och politiska smutskastning som Göteborgs hamnarbetare fått utstå det senaste året ger de nu ut en egen tidning. Publikationen ger en heltäckande beskrivning av situationen som skapat en ohållbart dålig stämning bland hamnarbetarna i landets största hamn. Vi måste få ge vår version till allmänheten och de ansvariga politikerna. Rapporteringen i massmedia har varit ensidigt till vår nackdel och folk undrar väl vad vi hamnarbetare håller på med, kommenterar Hans Kindgren som sitter i redaktionen för StuveriArbetaren, tillsammans med skribenterna Erik Helgeson, hamnarbetare i Göteborg och Lasse Henriksson, fackligt aktiv på Volvo. Tidningen, som tryckts i ex har delats ut till såväl hamnarbetarna i Göteborg och hamnens ledning som till politikerna i stadens kommunfullmäktige och fackkollegor runt om i landet. Man undrar ju vad de som ska fatta besluten har för bild, inte minst efter att ha hört kommunalrådet Göran Johansson uttala sig på ett möte hos Svenskt Näringsliv om att Hamnarbetarförbundet bara håller på och jävlas i hamnen. Vi har suttit i hundratals timmars förhandlingar med en part som inte vill ha en dialog och nu råder det något slags vakuum, en trist och tung stämning bland oss som jobbar här. Men bolagsledningen sitter kanske och väntar på att det centrala avtalet ska bli klart och att det då ska bli möjligt att köra över oss, befarar Kindgren. Jag var ordförande i Hamns avdelning i 20 år och vi har haft våra meningsskiljaktigheter arbetsgivare och hamnarbetare emellan, men vi har alltid lyckats lösa dem. Nu verkar det dock handla om att visa vem som bestämmer, inte om att komma överens. Det är sorgligt, tycker Hans Kindgren. Tidningen som beskriver situationen i Göteborgs hamn på 8 sidor kan beställas på e-post: se eller tel: Göteborgs Hamn AB:s syn på läget Pressmeddelande maj 2008: Förhandlingarna om ett avtal mellan Göteborgs Hamn och fackförbunden har avslutats utan att ha nått fram till ett lokalt avtal. Därför kommer det rikstäckande hamn- och stuveriavtalet som tillämpats sedan 1 januari 2008 att fortsätta gälla i Göteborgs Hamn. Sedan oktober förra året har det pågått förhandlingar mellan Göteborgs Hamn och de båda fackförbunden Transportarbetareförbundets och Hamnarbetarförbundets lokalavdelningar. Förhandlingarna har främst handlat om hur arbete på helgdagar och utanför schemalagd tid ska hanteras, och i grunden om arbetsgivarens rätt att styra över arbetstiden. Målet är också att alla medarbetare ska få en bättre balans mellan arbete och fritid genom att minska övertidsuttaget och schemalägga mer. Vid årsskiftet sades det lokala avtalet göteborgsbilagan upp. Sedan dess har riksavtalet gällt i hamnen, men parterna har fortsatt förhandlingarna för att hitta lokala anpassningar av avtalet. Förhandlingarna har nu avslutas utan att några sådana anpassningar finns på plats. Alltså gäller riksavtalet även fortsättningsvis i hamnen. Våra kunder måste kunna lita på att vi hanterar deras fartyg med hög effektivitet och tillförlitlighet. Riksavtalet ger oss bättre möjligheter än den gamla göteborgsbilagan, men det hade varit ännu smidigare om vi hade hittat lokala lösningar, säger Peter Svanberg, förhandlingschef på Göteborgs Hamn. Den största skillnaden mellan riksavtalet och det tidigare avtalet är att det finns en möjlighet att beordra arbete på icke schemalagd tid. Frivilligheten kommer fortfarande att utgöra grunden för arbete utanför ordinarie schema, men det är viktigt att vi har möjlighet att beordra arbetstid om det skulle behövas, säger Peter Svanberg. Bakgrunden till förhandlingarna är att Göteborgs Hamn måste anpassa sig till de krav som industrin och samhället ställer på hamnen. Målet är att växa och bli dubbelt så stor på åtta år och utvecklas till en omlastningshamn för Östersjöregionen. Tillväxten är nödvändig för att behålla ställningen som Nordens största hamn och på allvar ta upp konkurrensen med hamnarna på kontinenten, säger Peter Svanberg. HAMNARBETAREN 2 08

7 Johan Jonsson, 24 år, hamnarbetare i Mönsterås, som är nykorad svensk mästare i krankörning. Hur känns det att ta guld i Yrkes-SM? Ö-viksstuvarna nu på Pappers avtal Nu har vi jobbat ihop sedan april, terminalgubbarna som är pappersanslutna och vi som kommer från Ö-viks stuveri och jag måste säga att det går bra. Vi går på Pappers avtal nu. och har fått blandade arbetsuppgifter, både i terminal och ombord på fartyg. Vissa av oss har också börjat lära upp oss på nya maskiner, som t ex vikarmskranar, medan pappersgubbarna lär sig kasettsystem på båtarna, berättar Matti Holmlund. Han menar att skillnaden mot tidigare, när hamnarbetarna inte jobbade åt samma arbetsgivare, inte är så stor. En skillnad är väl att förut gjorde vi kväll när båten var färdig, nu kör vi klart skiftet. Glädjande är att extrafolket har fått jobba ungefär lika mycket som tidigare. De har faktiskt jobb över hela sommaren så rent tidsmässigt tror jag inte de förlorar något. Fusionen med hamnarbetarna ingår i ett större sparpaket hos m-real fram till och med Matti Holmlund Det kan man inte klaga på, och nu efteråt har jag fått fast anställning i hamnen i Mönsterås också. Vad gick tävlingen ut på? Vi fick köra en kransimulator där vi lastade virke och så körde vi en hinderbana, båda momenten på tid och med precision. Jag ska väl inte sticka ut hakan skryta för mycket, för det lär man ju få höra i hamnen sedan, men det gick i alla fall bra. Hur många var ni som tävlade? Sex man två från Mönsterås, två från Bottenvikens Stuveri och så två från Oskarshamn. Har du mött någon uppmärksamhet och uppskattning? Jodå, det har ringt ganska friskt på telefon och det blev även en notis i Östra Småland, klippet sitter på anslagstavlan nere i hamnen. Tänker du ställa upp och tävla nästa år igen? Nja, jag vet inte. Det räcker nästan att tävla med Frank Sköld här i Mönsterås-hamnen, han kom trea i Yrkes-sm och vi brukar driva upp tempot när vi lastar massaved. Tävlingen var i alla fall rolig och jag kan rekommendera andra att pröva. Hur trivs du med jobbet i vardagen? Jag tycker att det är roligt att åka till jobbet varje dag, dels för att det är ett så gott gäng här med mycket skratt och dels för att arbetsuppgifterna varierar. 110-årsjubileum i Ådalen När hamnarbetarförbundets avd 40 i Lunde höll årsmöte och firade 110-årsjubileum nyligen hade man skaffat fram de gamla unika fackföreningsfanorna och fick en historisk tillbakablick signerad Sten Sandin, Baxarboden, som kunde avsluta med en förhoppning om att företagets nyinköpta hamn, Lund Hamn & Marin ska få Ådalens trä och pappersindustri att anlita densamma. Vi hedrade också våra bortgångna kamrater, Karl-Axel Sjölund och Gunnar Eriksson, som båda betytt mycket för oss hamnarbetare i Ådalen, hälsar Håkan Tjärnberg, som omvaldes till ordförande i avdelningen. Rolf Nilsson valdes till sekreterare och Göran Bölin till kassör. Vill du gå på kurs? Hamnarbetarförbundets kurser är populära. Oavsett om det gäller facklig grundkurs, kassörskurs eller om arbetsmiljö. Nu vill förbundet veta vad Du har för önskemål om kurser; vilken, när och var?! Hör av Dig till Berit Schön på förbundskansliet: tel eller e-post: berit. Fakta Yrkes-sm Yrkes-sm arrangeras vartannat år av Youth Skills Sweden och är ett samarbete mellan staten och två av våra största arbetsmarknadsaktörer, lo och Svenskt Näringsliv. Tävlingarna är inte bara ett mästerskap utan ska sporra till en positiv utveckling av yrkena. I år har drygt 250 yrkesskickliga ungdomar kämpat om medaljplatserna i 31 yrken. Hamnarbetarnas A-kassa sänker avgiften Med anledning av regeringens förslag om en effektivare arbetslöshetsförsäkring innebär det bland annat att den förhöjda finansieringsavgiften ska ersättas av en arbetslöshetsavgift som ska betalas med 33 procent av respektive a-kassas utbetalda inkomstrelaterade arbetslöshetsersättning under månaden. Hamnarbetarnas A-kassa har därför ansökt hos IAF om en sänkning till 200 kr av den avgiften. Grundavgiften höjs från 119 kr till 120 kr och det innebär en total avgift av 320 kr/månad från den 1 juli. De medlemmar som är anmälda på arbetsförmedlingen och fullt arbetslösa ska även fortsättningsvis endast betala grundavgiften, 120 kr/månad. men Hamnarbetarförbundet höjer medlemsavgiften Svenska Hamnarbetarförbundets kongress beslutade att höja avgiften 10 kr från 150 till 160 kr/månad med anledning av ökade kostnader inom den fackliga verksamheten bland annat vad gäller utbildning och internationell verksamhet. Avgiften från 1 juli 2008 blir då till: Förbundet 160 Beredskapsfonden 10 A-kassan, grundavgift 120 AK arbetslöshetsavgift kr/mån. Sedan tillkommer avdelningens avgift. Berit Schön lossat

8 l ssat o NM-guld i bowling till halmstadsstuvare På hemmaplan i halmstad tog en hamnarbetarkvintett hem guld i Nordiska Hamnmästerskapen i bowling. Det var Fredrik Johansson, Erik Johansson, Roger Johansson, Rolf Andersson och Dennis Norell som spelade bäst och vann med bred marginal, där även den individuellt bästa serien slogs av Rolf Andersson på 248 poäng. Vi spelade riktigt bra bra, och extra roligt var det förstås att vi aldrig vunnit tidigare och att vi fick göra det i hemmahallen, som ju i och för sig är en liten favör, rapporterar Roger Johansson. Övriga deltagande lag kom från Köpenhamn, Århus, Oslo och Trondheim som ställde upp med varsina två lag. När NM nästa år avgörs i Köpenhamn kommer ytterligare ett svenskt hamnlag att bjudas in. Om det blir Helsingborg eller Göteborg är ännu inte bestämt. Varbergsbåtar till Halmstad? Övertidsblockaden i landets hamnar har slagit olika. I Halmstads hamn har inte Roger Johansson märkt av så mycket. Jag tycker mig se att hamnledningen lär sig och anpassar godsflödet efter blockaden och hittills har vi hunnit med de mesta jobbet under dagtid. Med Varbergs hamn i strejk är det dock bra om vi kan få koll på vilka båtar som går därifrån till oss istället, säger Roger Johansson, ordförande i Hamnarbetarförbundets avdelning i Halmstad. Han tycker att Transports uttagning av Stockholms hamn till strejken känns fel, dels för att de där, liksom i Halmstad, bara har fyra transportanslutna hamnarbetare och att det i Stockholm dessutom drabbar tredje man med all färjetrafik. Jag har läst på Transports sida hur deras ordförande tar heder och ära av oss i Hamnarbetarförbundet på ett lågt och orättvist sätt. Och jag undrar stilla varför man valde Stockholms hamn utan i princip några egna medlemmar där och inte Trelleborg, Ystad eller Gävle. Det går inte att lita på Transports ledning och de vill ju heller inte att vi ska få vara med och förhandla, så varför ska vi samarbeta?! Havererad hamnkran åter till avsändaren Rysk råolja ska lagras i Göteborgs hamn Göteborgs Hamn har fått tillstånd av länsstyrelsen i Västra Götaland att mellanlagra rysk råolja i ett underjordiskt bergrum nära hamnen. Tillståndet gör det möjligt för ryska tankfartyg att sköta omlastningen från mindre till större tankfartyg i Göteborg. Trafiken beräknas vara igång i slutet av nästa år. Bakgrunden är att Ryssland skeppar ut allt mer olja via Östersjön, men därifrån kan bara mindre tankfartyg gå. När oljan sedan ska ut till resten av världen måste den lastas om till större fartyg. Idag sker omlastningen i någon av de större hamnarna på kontinenten, till exempel Rotterdam, eller ship-to-ship ute till havs. Tillståndet gäller för mellanlagring av åtta miljoner ton råolja per år. Det innebär en fördubbling av råoljehanteringen i Göteborgs Hamn. Lagringen ska ske i ett av de underjordiska bergrummen i Syrhåla vid Torshamnen. Bergrumsanläggningen i Syrhåla var när den stod klar i slutet av sjuttiotalet, världens största med fyra bergrum på vardera kubikmeter. Nu kan hamnens kund, Scandinavian Tank Storage (sts), på allvar inleda diskussionerna med en slutkund. Oljan ska tas in och ut via Torshamnspiren. Men innan trafiken kan vara igång måste piren kompletteras med bland annat en återvinningsanläggning för de gaser som släpps ut vid lastning, nya rörledningar och ett kontrollrum. Reparationerna av den jättestora kran som skadades i stormen i Felixtowe i mars i år påbörjades omedelbart efter haveriet. Kranen, som var lastad på ett transportfartyg, var på väg till Oxelösunds Hamn. Men i England fick fartyget vända och kranen är nu på väg tillbaka till tillverkaren zpmc i Shanghai för reparation. Och Oxelösunds Hamn får vänta ett år på sin kapacitetsförstärkning. Under återresan till tillverkaren görs beräkningar och datorisimuleringar som gör att reservdelar kan tillverkas i Shanghai under tiden. Kranen beräknas anlända till Shanghai i juni då den plockas isär, monteras ihop och kontrolleras. När den åter sätts på transportfartyget i november med destination Oxelösund, kommer den att vara i skick som ny. Det här kommer inte att innebära någon försämring i driften. Det är business as usual i Oxelösunds Hamn. Vi underhåller i stället de kranar som skulle tas ur drift när det stora tillskottet anlände. Självklart blev vi lite besvikna när nyheten om haveriet nådde oss i våras men vi är ivriga i våra expansionsplaner och fortsätter utbyggnaden som planerat. Allt för att bli första hamn för hela Mälardalsregionen, säger Erik Zetterlund, vd för Oxelösunds Hamn, som planerar nytt invigningsdatum i mars nästa år. Hamnmästerskapen i fotboll spelas i år i Halmstad 29 augusti. Turneringen som brukar samla dussintalet lag från främst Sverige och Danmark klassas som de inofficiella Nordiska hamnmästerskapen. Regerande mästare är danska Alåborg. HAMNARBETAREN 2 08

9 Kongress 2008 Hamnarbetarförbundets 12 kongress hölls i Sundsvall. Ett årsmöte som gick i förnyelsens tecken, då fyra nya yngre ledamöter valdes in i styrelsen. Vår blotta närvaro radikaliserar fackföreningsrörelsen Svenska Hamnarbetarförbundet har hållit sin tolfte kongress. Den hölls i Sundsvall och blev ett möte som visar att både till- och återväxt bland såväl medlemmar som förtroendevalda är god. Det blev också en rejäl föryngring av förbundsstyrelsen med fyra nya ledamöter, även om ordförande Björn A.Borg omvaldes på fyra nya år, trots att han redan om tre år går i pension. Jag är stolt och tacksam för det fortsatta förtroendet. Men min förhoppning är att vi ska hitta någon som är beredd att axla ordförandeskapet ganska snart under den här mandatperioden. För det är verkligen inte bara att gå in och sätta sig på en kontorsstol och börja jobba, sa Björn, som tycker att det finns flera lämpliga kandidater, och att det Björn A.Borg omvaldes som ordförande för en ny fyraårsperiod. mest handlar om att någon av dem också ska vilja ha uppdraget. När det gäller Hamnarbetarförbundets framtid konstaterar ordförande Borg att medlemsantalet ökar och nu är upp i 1 731, där i princip alla nyanställda unga hamnarbetare går till Hamnarbetarförbundet. De unga vill uppenbarligen vara med direkt och kunna påverka sina förhållanden på arbetsplatsen, precis som det var även 1973 när Svenska Hamnarbetarförbundet bildades. Björn beskrev också förbundet som en särling på den svenska arbetsmarknaden och att man har en viktig roll att spela som den fackliga världens fribytare. Vår blotta närvaro radikaliserar de andra fackförbunden, inte minst Transport med sina storavdelningar. Vi ökar kontinuerligt vårt medlemsantal sedan flera år och det ger både ett kvitto på att vi jobbar bra och ett ansvar att tillvarata hamnarbetarnas intressen, slog han fast. Ett sådant är hamnarbetarnas arbetsmiljö. För 35 år sedan tillhörde yrket de allra farligaste i landet, med många och svåra arbetsolyckor. Därför har arbetet med skydd och säkerhet haft hör prioritet. Och på senare är har också frågan om vår anställningstrygghet aktualiserats eftersom arbetsgivarna vill luckra upp anställ- lossat / kongress 2008

10 Fyra tunga herrar som betytt mycket för Hamnarbetarförbundet genom år av engagemang och gediget arbete i styrelse och arbetsgrupper avtackades, fr v Tommy Andersson, Ulf Larsson, Peter Shaw och Benny Österholm. Berit Schön, Björn Borg och Therése Norén slappnar av efter årsmötet. Peter Shaws insatser i det internationella arbetet för hamnarbetarna kan inte överskattas. Han kommer också att fortsätta arbeta som europeisk koordinator för IDC. nings- och bemanningsformerna och i detta har stöd ända upp i regeringsalliansen. Här hävdar vi att den svenska modellen med en yrkeskårs rätt till jobben bäst gagnar såväl anställda och arbetsgivare som samhällsutvecklingen i stort. Arbetar dygnet runt Björn betonade också att hamnarbetarna idag har acceptabla löner, även om grundlönen inte är särskilt märkvärdig, liksom reglerade arbetstider, men att det också har ett pris. Det är lätt för belackare att peka på oss och säga att ni tjänar ju så bra. Vad de inte tänker på är att vi arbetar dygnet runt 365 dagar om året vad är inte det värt!? Björn betonade också vikten av att fortsätta sträva efter att förbundet ska få teckna kollektivavtal. Vi är en majoritetsorganisation i hamnarna, så det borde vara självklart att vi också är en fullvärdig avtalspart, vilket också flera hamndirektörer inser. Men här har vi två motståndare Sveriges Hamnar och Transportarbetarförbundet, vilka inte hymlar med att de vill ha bort oss från den fackliga kartan. Och visst jämförelsemässigt är vi ett litet förbund, men vi har en reell medlemsdemokrati och vi vet vad vi pratar om på en konkret facklig gräsrotsnivå i direkt anslutning till vårt dagliga arbete. Vi arbetar för varandra och har fantastiskt engagerade och kunniga medlemmar som i autonoma avdelningar har rätt att fatta sina egna beslut. Allt bygger dock på att vi är engagerade i förbundet, att vi orkar anstränga oss lite extra och är beredda att ställa upp, beskrev Björn och ser fram emot att få arbeta med en ny spännande och kunnig styrelse. Jag kommer att sakna de som slutar, men litar på att de kommer att finnas kvar på något sätt och bidra till förbundets fortsatt positiva framtid. En kvartett avgick De styrelseledamöter som avtackades var Tommy Andersson, Ulf Larsson, Benny Österholm och Peter Shaw. Det är vemodigt att sluta, men samtidigt kan man se tillbaka på, som för mig, 28 fantastiska år där man både har haft skoj, lärt sig något och fått en del uträttat, tycker Peter Shaw, som i alla fall har kvar sitt uppdrag som IDCs europeiska koordinator. HAMNARBETAREN 2 08

11 God stämning på ett årsmöte som inte innehöll några kontroversiella spörsmål, utan snarare visade på sammanhållning och beredskap för ett fortsatt hårt fackligt arbete. Peter gav också en rapport från förbundets arbetsgrupp för internationella frågor, som i stort kom att handla om det hamndirektiv som hotat hamnarbetarnas position i Europa. På förra kongressen, för fyra år sedan, talade jag nästan enbart om förslaget till hamndirektiv inom EU och att vårt fackliga motstånd ledde till seger då. Och visst var det häftigt att vara med i Strasbourg bland tårgas och vattenkanoner! Vad vi inte visste, var att det egentligen bara var början på en lång och utdragen process, då ett nytt förslag, nästan identiskt med det förra, genast dök upp på förhandlingsbordet efter omröstningssegern i EU-parlamentet. Fördelen för oss var att det var mycket lättare att snabbt mobilisera hamnarbetarmotståndet mot den egenhantering som många på arbetsgivarsidan vill driva igenom. Genom enträget arbete och Peter Shaws stora engagemang har de europeiska hamnarbetarna, främst genom IDC, lyckats bli en viktig part i diskussionerna om EU-direktivets existens och innehåll. Arbetet och engagemanget kommer att fortsätta med Peter som bra representant för såväl Sveriges som Europas hamnarbetare. Respekterad arbetsmiljöpart Tommy Andersson, även han avgående ur styrelsen, gav ett långt och uppskattat tal om förbundets arbetsmiljöarbete där han inledningsvis berättade om allt föreskriftsarbete som Hamnarbetarförbundet deltagit i och som lett till att man blivit en respekterad part, trots att man inte har kollektivavtal. - Vi har slagit oss in på arbetsmiljömarknaden och vi har fått gehör för våra synpunkter och dessutom fått med en hel del av våra önskemål i den föreskrift som gäller för hamnarbetare i Arbetsmiljöverkets föreskrifter, förkunnade Tommy, och fortsatte: Jag vet inte hur känt det är, men 80 procent av landets arbetsplatser saknar skyddsombud. 90 procent av transportbranschen saknar skyddsombud. I hamnarna saknas det kanske 1 procent beroende på att det finns en del hamnar som vi inte har koll på och en del hamnar som vi inte organiserar medlemmarna i. Men vi kan också säga Hamnarbetarförbundet är det förbund som har ojämförligt flest skyddsombud per medlemmar och detta avspeglar sig också i aktiviteten på arbetsplatserna. Bristerna i vår arbetsmiljö är till största delen avhängiga oss själva. Glöm det här med arbetsgivaren, glöm det här med att pappa ska rätta till saker och ting, bristerna är avhängiga oss själva. Riskerna är alltid mer eller mindre kända av oss. Ofta tar vi risker eller tycker oss tvungna att ta risker. Det är vi som måste säga nej. Det är vi som måste stötta våra skyddsombud också i att säga nej. Vi har en laglig rätt att säga nej. För vi kan ju inte säga: Hej, vad tufft det är med lite risker, får se bara hur vi kommer hem idag i lada eller i låda, och ni vet vad jag menar för låda. Arbetsolyckor är sällan oväntade Att vara skyddsombud innebär att vara besvärlig, även bland sina kamrater. Så ska det inte behöva vara. Man ska upplevas som besvärlig av arbetsgivaren. Kamraterna ska stötta och det gör de faktiskt också, speciellt efter tag när man visar att det faktiskt fungerar när man beter sig som ett skyddsombud! Tommy gav en räcka exempel på olika arbetsplatsolyckor som inträffat i de svenska hamnarna de senaste åren och gav en distinktion kongress

12 Tommy Anderssons engagemang för arbetsmiljö är välkänt och hans tal om vikten om att värna densamma blev till brandtal som fick deltagarna på kongressen att applådera länge. Benny Österholm, Sundsvallsavdelningens ordförande och värd för kongressen på som hölls på Södra Stadsberget i Sundsvall, hälsade delegaterna välkomna och passade också på at slå ett slag för de olika utbildningar som Hamnarbetarförbundet erbjuder. HAMNARBETAREN 2 08

13 om uppfattningen av vad som är olycka. I de flestas ögon, i allmänhetens, i medias och i domstolarnas så är arbetsplatsolyckor just olyckor. Det ligger i själva ordet, det oväntade, de beklagliga händelserna och de flesta kopplar sällan eller aldrig ihop det med arbetsgivarens organisation, att han skulle ha brustit i ansvaret, utan istället tycker man nästan att arbetsgivaren också är ett offer, trots att det är han som är ansvarig. Vi vet att de flesta händelser inte är oväntade, inte är oförutsägbara och därmed också möjliga att undvika och vi måste se till att det blir så. Inte för att göra arbetsgivarens jobb utan för att förbättra oddsen för oss själva. Tommy satte också in arbetsmiljöarbete i ett samhällspolitiskt perspektiv och målade upp en dyster bild. Den senaste samhällsutvecklingen är att en tredjedel av Arbetsmiljöverket försvinner. Det är klassisk maktpolitik från borgarnas sida. Det har alltid varit så att..ge dem vad de vill i lagstiftningen, låt det se snyggt ut på pappret, sedan ser vi till att skära ner på resurserna som ska säkra tillsynen. Det är ungefär som det var i Sovjetunionen, och ungefär som vi befarade med hamndirektivet. Man behåller lagarna men stoppar resurserna för tillsynen. (Tommys tal går att läsa i sin helhet på Kunskap är makt Benny Österholm, värd för kongressen, redogjorde för utbildningskommitténs arbete med att slå fast att kunskap är makt. Så därför ska vi fortsätta att satsa på utbildning förr våra medlemmar. Och det innebär att vi planerar för att kunna erbjuda kurser och utbildningar i arbetsmiljöfrågor, ekonomi- och kassörsarbete, facklig grundkunskap och vi välkomna förstås även önskemål och förslag om andra kurser, sa han. Kultur kan facklig plattform David Ericsson långtradarchaufför, författare till tre böcker och frilansjournalist var inbjuden som extern talare på kongressen. Han har kört sjöcontainrar och löstrailer och genom sitt yrke som lastbilschaufför varit i hamnarna åtskilliga gånger. Därför är det extra roligt att vara här, tyckte han. David inledde med att konstatera at det nog är bra att ha konkurrerande fackförbund, för att det bidrar till att bättre tillgodose Lastbilschauffören och författaren David Ericsson höll ett uppskattat tal om allt från lastbilskörning till kulturpolitik. medlemmarnas intresse att hantera fackföreningsrörelsens krissituation. De allt överskuggande uppgifterna är ju att få upp lönerna och visst, även arbetsförhållandena. Visste ni att arbetare tjänar i snitt 44 procent mindre än tjänstemän, det är inte hållbart. Det är kapitalförstörelse - köpkraft och skattekraft minskar. Mitt lilla bidrag till arbetarkampen, även om jag inte är fackligt aktiv, är att arbeta inom kulturen med böcker, artiklar, osv. Och då kan man ju fråga sig vilken nytta det ger. Jo, se på högern, de har fattat det här med kultur. Ta Maciej Zaremba, DN-journalisten som skrev om Vaxholmsmålet till exempel. Han använder kulturen för att uttrycka sig politiskt. Zaremba hävdar att utländska kollektivavtal ska gälla i Sverige. Skrev om en person, ojojoj så synd det var om honom och så elaka svenskarna är. Där använde Zaremba kulturen för ett politiskt syfte. Ta debatten! Vi måste jobba även kulturellt, för att nå ut med ett fackligt budskap, ge sig in i samhällsdebatten på bred front, för att få folk att förstå, genom samtal på flera nivåer. Har man ett budskap är det bättre än reklam. Och kultur kostar ingenting. Kultur är ett vitt begrepp och Zaremba är en jävla gris. Han höll på att få mitt förlag att gå omkull i diskussionen om Balkanfrågan, men det innebär också Zaremba med sitt svineri är en möjlighet för oss att komma ut om vi tar debatten med sådana som honom. Och vi hade kunnat bemöta detta, om att letterna ska ha svenskt kollektivavtal i Sverige, hur lätt som helst. David Ericson blev också uppmanad att ställa upp på en debatt med DN-journalisten ifråga, men avråddes av flera personer som sa att han kommer att krossa dig. Du har inte en chans. Men jag tackade jag, och satt sedan och darrade som ett asplöv i intervjusoffan. Det visade sig dock att det inte var någon konst alls att ta honom. Han var till och med riktigt trevlig och hade inget att sätta emot mina argument utan fick backa undan. För det finns ju ingen rättvisa i att människor från andra länder ska ha sämre betalt i Sverige! sa David och rekommenderade kongressdelegaterna att se kulturen som ett rum, en samtalsplats där man kan föra fram sina budskap och prova sina idéer David Ericsons anförande blev till en berättelse om hans eget liv, öppenhjärtligt berättat med inlevelse och reflekterande analyser. Han avslutade med at slå ett slag för fler vägbibliotek och varför inte även hamnbibliotek. Två kongressuttalanden togs av delegaterna, ett till de amerikanska hamnarbetarna inom ILWU och deras åtta-timmarsstrejk i maj mot USAs invasion av Afghanistan och Irak, samt ett kongressuttalande till stöd för de franska hamnarbetarna inom CGT. kongress

14 John Cronin Martin Berg Kent Sehlstedt Peter Annerback Anders Forsström Eskil Rönér Rolf Axelsson Hamnarbetarförundets nya styrelse och förtroendevalda Ordförande: Björn A.Borg, Stockholm Verkställande Utskottet: Peter Annerback, Göteborg, Rolf Axelsson, Karlshamn och Björn A.Borg, Stockholm. Styrelsens övriga ledamöter: Martin Berg, Göteborg, John Cronin, Malmö, Henrik Henriksson, Sundsvall, Kent Sehlstedt, Holmsund, Eskil Rönér, Helsingborg, Anders Forsström, Stockholm, och Therése Norén, Göteborg. Evert Åhl, Evert Åhl Björn A. Borg Henrik Henriksson Theresé Norén Luleå Regionala förtroendemän för Norra respektive Södra distrikten blev Håkan Tjärnberg, Lunde och Jens Troedsson, Helsingborg. Regional förtroendeman för väst blev Jimmy Ståhl. Valberedning: Bosse Johansson, Göteborg, Robert Österholm, Sundsvall och Peter Ströbaek, Stockholm. Henry Eriksson: Att få hålla Hamnarbetarförbundets kongress i Sundsvall är något jag har drömt om. Nu ör det verklighet. Och för mig som pensionär är det nästan som att vara med på plan igen. Tack för att jag har fått komma detta är en riktig höjdare. Så togs besluten för de åtta motionerna: Svenska Hamnarbetarförbundet skall enligt motionen och beslutet av kongressen jobba för upprättandet av ett hamnarbetarregister. I den av Sverige ratificerade ILO-konventionen 137 skrivs att nationella register över hamnarbetare skall upprättas om det inte finns sådana, vilket är ett relevant skäl. Motionen om inkomstbortfallsförsäkring för förbundets förtroendevalda som utfaller om förtroendevald får sparken p g a sitt fackliga uppdrag bifölls. Idag finns inget som helst skydd, förutom en urholkad a-kassa om detta skulle inträffa. Till förbundets årliga konferenser kallas enligt tidigare ordning förbundsstyrelsen samt avdelningsordförande eller dennes ersättare. Motionären, avd 1 Stockholm, önskar ändra så att om en avdelnings ordförande sitter i förbundsstyrelsen äger avdelningen rätt att utse ytterligare en ledamot. Motionen bifölls. Att förbundets ordförande skall kunna jobba från annan ort än där förbundskontoret finns, för att undvika ett geografiskt urval av kandidater, bifölls också av kongressledamöterna. Helsingborgsavdelningen tog 2007 initiativ till och genomförde en idékonferens. Denna föll så väl ut att förbundet enligt motionen och kongressbeslutet skall initiera idékonferenser minst två gånger per kongressperiod. Dessa konferenser skall i första hand vända sig till unga, fackligt intresserade medlemmar och inrikta sig på idé- och framtidsfrågor. Motion om att förhandlingsordningen skall vara genomförd innan varsel om stridsåtgärd läggs bifölls. Det innebär att såväl lokal som central förhandling skall ha ägt rum, alternativt att parterna i lokal förhandling är ense om att central förhandling ej behövs. Motiveringen är att söka undvika att avdelning hamnar i tvist om formaliteter samt undvika att förbundet hamnar i en juridisk tvist i en fråga som förbundet överhuvudtaget inte kunnat påverka. Förtroendevalda som utför fackligt uppdrag på ledig dag, vardag som helg, skall enligt motionsbeslut erhålla en ersättning som fastställs av förbundsstyrelsen. Motionen om att distriktsverksamheten har spelat ut sin roll och därför bör den paragraf som reglerar detta tas bort ur stadgarna togs tillbaka. Vilket innebär att distrikten själva avgör sin inriktning och framför allt då Norra Distriktet som aviserade att man vill fortsätta sin verksamhet som tidigare. HAMNARBETAREN 2 08

15 Jörgen Lundman, Piteå. Per Öberg, Hudiksvall. Lennart Beije och Roger Johansson, Halmstad. Thommy Lindskog, Sölvesborg. Håkan Tjärnberg och Jimmy Ståhl, Göteborg. De tre tenorerna..eller Hans Kindgren, Jan Annerback och Henning Dahlberg. Henrik Henriksson och Per Christmansson, Sundsvall. säkerhetssysyem i unionens alla hamnar 15

16 hamnreportage vietnam Haiphong HAMNARBETAREN 2 08

17 Sönderbombad hamn blomstrar i statlig regi hamnreportage haiphong, vietnam 17

18 På flera sätt har vi en bättre situation än vad hamnarbetare i västvärlden har. Här är det fortfarande anställningstrygghet trots att omfattande moderniseringar har gjorts i hamnen på senare år. Nguyen Cong Binh är ordförande för Haiphong Port Trade Union, hamnarbetarfacket i norra Vietnams största hamn Haiphong. Han bubblar av självförtroende när han berättar om utvecklingen i hamnen. >Under de senaste åren har ett omfattande moderniseringsprogram sjösatts. Planerna innebär bland annat att det byggs flera nya terminaler för att i framtiden kunna ta emot större fartyg än idag. För närvarande är de största fartyg som kan angöra Haiphongs hamnar på dwt. De 16 kajerna i Haiphongs hamnar har idag en längd på 2565 meter Ekonomin i Vietnam har under senare år gått på högvarv vilket visar sig på många sätt. Överallt i Vietnam byggs det så att det knakar. Att Haiphongs hamn för drygt 35 år sedan låg i ruiner efter usa:s massiva bombningar märks idag inte alls. Nguyen Cong Binh, ordförande för facket Haiphong Port Trade Union. Harmoni hamnen Cong Binh började arbeta som hamnarbetare kort tid efter krigsslutet Jag jobbade som stuvare i tre år innan jag skickades till en facklig skola och därefter blev aktiv i det lokala facket. Fackordförande har jag varit i drygt tio år. HAMNARBETAREN 2 08

19 Han ser oförstående ut när jag frågar om relationen till arbetsgivaren, Vietnams statliga hamnmyndighet. I Haiphongs hamn råder harmoni mellan facket och hamnmyndigheten. Ledningen och arbetarna har samma intresse av att verksamheten går bra och utvecklas positivt. Vietnamesiska arbetare har rätt att strejka, men vi som arbetar i hamnen har ingen anledning att göra det. Hamnarbetare i vårt land har bra anställningsvillkor. Vårt löneläge är dessutom betydligt högre än i de flesta andra vietnamesiska företag. Staten ska driva hamnarna Enligt Cong Binh var hamnarbetarfacken på usa:s västkust och i Australien imponerade när de, vid en internationell konferens hösten 2007, fick information om arbetsförhållandena i Haiphong för de hamnanställda. De amerikanska och australiensiska hamnarbetarna berättade om en verklighet som känns långt bort från oss. De rapporterade om privatiseringar av hamnar, om massavskedanden och att det blir allt fler tillfällighetsanställda i hamnarna. Eftersom Vietnam är ett socialistiskt land är det företeelser som känns främmande för oss. Min bestämda uppfattning är att ett lands hamnar skall drivas i statlig regi! Alla med i facket Idag arbetar i Haiphongs olika hamnar omkring 3600 personer, varav 700 i containerterminalen, fortsätter Nguyen Cong Binh. Närmare 25 procent av de anställda är kvinnor. Genomsnittsinkomsten för en hamnarbetare är ungefär 300 us-dollar vilket är en förhållandevis hög lön i Vietnam. Arbetstiden är fem dagar i veckan men övertid är vanligt. Hur många av de anställda är med i facket? Självklart är samtliga som arbetar i hamnen medlemmar. Det fackliga medlemskapet innebär så många förmåner att hamnreportage haiphong, vietnam 19

20 HAMNARBETAREN 2 08

Du tjänar på kollektivavtal

Du tjänar på kollektivavtal Du tjänar på kollektivavtal Föräldralön. Mer pengar att röra dig med när du är föräldraledig tack vare kollektivavtalet. ITP. Marknadens bästa pensionsförsäkring ger dig mer pengar när du slutar jobba

Läs mer

arbetslivet. Vi är övertygade om att ju fler vi är, desto starkare är

arbetslivet. Vi är övertygade om att ju fler vi är, desto starkare är Vi är Unionen! Vem är du? Du vet bäst vad som är viktigt i ditt arbetsliv. Men det är tillsammans vi ser till att din tid på jobbet blir som du vill ha den. Vi är våra medlemmar och därför är våra viktigaste

Läs mer

Kollektivavtalet skyddar din lön! 020-560056. Fråga facket om medlemskap. Kolla dina rättigheter på www.lo.se

Kollektivavtalet skyddar din lön! 020-560056. Fråga facket om medlemskap. Kolla dina rättigheter på www.lo.se Kollektivavtalet skyddar din lön! 020-560056 Fråga facket om medlemskap. Kolla dina rättigheter på www.lo.se 2 Avtalet är befrielse Kollektivavtalet handlar om löner, arbetstider och ersättningar. Men

Läs mer

Bli medlem i Handels du är värd det! korta argument för dig som värvar nya medlemmar

Bli medlem i Handels du är värd det! korta argument för dig som värvar nya medlemmar Bli medlem i Handels du är värd det! korta argument för dig som värvar nya medlemmar Att bli medlem i Handels en bra affär! Medlemskap i facket är fortfarande en självklarhet samtidigt finns det undersökningar

Läs mer

OBSERVERA VÅRT NYA TELEFONNUMMER: 010 442 90 19

OBSERVERA VÅRT NYA TELEFONNUMMER: 010 442 90 19 OBSERVERA VÅRT NYA TELEFONNUMMER: 010 442 90 19 Telefontider: måndag, onsdag, fredag 8.30 12.00 och tisdag, torsdag kl. 13.00 16.00 Vad jobbar vi med just nu: Mycket händer i TioHundra ab. Hela bolagsstyrelsen

Läs mer

Det här är SEKOs medlemmar

Det här är SEKOs medlemmar Det här är SEKO 1 Det här är SEKOs medlemmar Tåg som kommer i tid, posten hemburen, varma hus, framkomliga vägar och fungerande telefoner. Och så förstås trygg färjetrafik, säkra fängelser och en trevlig

Läs mer

Vår organisation. Kongress 2014. Hur ska vi jobba framöver?

Vår organisation. Kongress 2014. Hur ska vi jobba framöver? 1 Vår organisation Kongress 2014 2 Hur ska vi jobba framöver? Fackliga studier. Information och opinionsbildning. Kultur. Medlemsförsäkringar. Ekonomi och avgiftsfrågor. Medlemsutveckling. Klubbar, avdelningar

Läs mer

Du gör skillnad. Stark tillsammans

Du gör skillnad. Stark tillsammans Du gör skillnad Stark tillsammans Du gör skillnad Som medlem är du alltid i fokus hos oss. Tillsammans hjälps vi åt och ser till att medlemskapet lönar sig för dig och dina arbetskamrater. Ditt engagemang

Läs mer

Inlämningsuppgift. Allmän kommentar: Hej Ksenija,

Inlämningsuppgift. Allmän kommentar: Hej Ksenija, Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej Ksenija, Genomgående mycket bra svar. Väl genomtänkta resonemang kring fackliga grundtankar såväl som bra koll på regelverket. Du hade bara ett par smärre missar

Läs mer

Välkommen till Seko!

Välkommen till Seko! Välkommen till Seko! Gemenskap ger styrka Varmt välkommen till Seko! Som medlem hos oss står du starkare på din arbetsplats. Starkare tack vare att vi är många. Det är det som gör att vi kan ställa krav

Läs mer

ROLLSPEL E 013 Sidan 1 av 5 Arbetsmarknadstolkning. Ordlista

ROLLSPEL E 013 Sidan 1 av 5 Arbetsmarknadstolkning. Ordlista ROLLSPEL E 013 Sidan 1 av 5 Arbetsmarknadstolkning Ordlista ordförande fackförening/facket fackklubb kommunalarbetareförbundet fackförbund kommun landsting medlem löntagare socialdemokrat tjänsteman arbetare

Läs mer

Bilda klubb på arbetsplatsen

Bilda klubb på arbetsplatsen Bilda klubb på arbetsplatsen Bilda klubb på arbetsplatsen Att ha en egen klubb på arbetsplatsen är det bästa sättet att få vara med och påverka villkoren på jobbet, exempelvis arbetstider och omorganisationer.

Läs mer

A-kassan är till för dig som har arbete

A-kassan är till för dig som har arbete A-kassan är till för dig som har arbete Illustration: Robert Nyberg. Trygga vågar Trygga människor vågar. Vågar ställa om och pröva nya banor. Samhällets sätt att tillverka varor och erbjuda tjänster förändras

Läs mer

Frågor och svar om Flexpension

Frågor och svar om Flexpension Frågor och svar om Flexpension Varför Flexpension? Vi lever längre. I takt med att medellivslängden ökar så blir utmaningarna för individen och välfärden allt större. Bristen på flexibilitet i slutet

Läs mer

Välkommen till Handels!

Välkommen till Handels! Välkommen till Handels! Välkommen till Handelsanställdas förbund, eller Handels som vi brukar säga. I den här broschyren vill vi berätta lite mer om förbundet och vad ditt medlemskap innebär och vad vi

Läs mer

KOMMUNIKATION OCH SOCIAL MEDIA (KSM)

KOMMUNIKATION OCH SOCIAL MEDIA (KSM) KOMMUNIKATION OCH SOCIAL MEDIA (KSM) Motionerna KSM 1 KSM 7 MOTION KSM 1 Byggnads Väst Lägg ut små adds (Reklam) på ungdomshemsidor, vi i Byggnads vill ha mer medlemar och de är väldig brist på unga medlemmar,

Läs mer

Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg.

Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg. Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej Emilie! Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg. Hoppas att du har anmält dig till steg 2 och 3, om inte så är det

Läs mer

Du tjänar på kollektivavtal. för dig som är arbetsgivare

Du tjänar på kollektivavtal. för dig som är arbetsgivare Du tjänar på kollektivavtal för dig som är arbetsgivare 2 Kollektivavtal det tjänar du på För dig som är arbetsgivare Varför finns det kollektivavtal? Den svenska arbetsmarknaden bygger på att fackföreningar

Läs mer

Unionens handlingsprogram 2012 2015

Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Vår vision Vår vision är Tillsammans är vi i Unionen den ledande kraften som skapar framgång, trygghet och glädje i arbetslivet.

Läs mer

Att vara facklig representant vid uppsägningar

Att vara facklig representant vid uppsägningar Att vara facklig representant vid uppsägningar PASS När beskedet kommit Det är inte lätt att vara en av de få som vet att det är uppsägningar på gång. När kollegorna sedan får beskedet är det inte heller

Läs mer

En liten broschyr om ditt jobb och dina rättigheter

En liten broschyr om ditt jobb och dina rättigheter JOBBA! En liten broschyr om ditt jobb och dina rättigheter 23 sidor som ger dig bättre koll på ditt jobb och på oss 05 välkommen till ditt arbetsliv! Om att jobba och varför vi ger dig den här broschyren.

Läs mer

Strax dags för jobb. Om anställning och facket

Strax dags för jobb. Om anställning och facket Strax dags för jobb Om anställning och facket IF Metall din Har du eller utbildar du dig till arbete inom industrin är IF Metall din fackförening. Du och alla andra medlemmar ska behandlas rättvist och

Läs mer

ALLT DU BEHÖVER VETA OM ETT MEDLEMSKAP I SHR

ALLT DU BEHÖVER VETA OM ETT MEDLEMSKAP I SHR ALLT DU BEHÖVER VETA OM ETT MEDLEMSKAP I SHR VÄLKOMNA TILL DET ROLIGASTE VI VET! Vi jobbar i en fantastiskt rolig och spännande bransch och vi kan varje år räkna in många nya medlemmar. Restauranger och

Läs mer

talarmanus för skolinformatör i åk 1 vilka är vi?

talarmanus för skolinformatör i åk 1 vilka är vi? talarmanus för skolinformatör i åk 1-3 2011 talarmanus för skolinformatör i åk 1 vilka är vi? JOBBA Värt att veta inför sommar- och extrajobb. Bild 2 Berätta vem du är och varför du är engagerad i facket

Läs mer

Kollektivavtal det tjänar du på

Kollektivavtal det tjänar du på Kollektivavtal det tjänar du på för dig som är arbetsgivare 1 2 Kollektivavtal det tjänar du på För dig som är arbetsgivare Varför finns det kollektivavtal? Den svenska arbetsmarknaden bygger på att fackföreningar

Läs mer

Vår arbetsplats. Kongress 2014. Att trivas och utvecklas på jobbet!

Vår arbetsplats. Kongress 2014. Att trivas och utvecklas på jobbet! 1 Vår arbetsplats Kongress 2014 2 Att trivas och utvecklas på jobbet! Arbetsorganisation. Bemanning. Arbetstider. Arbetsmiljö. Rehabilitering. Kompetensutveckling. Trygga anställningar. Jämställdhet. Lönesystem

Läs mer

Kämpa tillsammans för högre lön, kortare dagar och bättre arbetsvillkor!

Kämpa tillsammans för högre lön, kortare dagar och bättre arbetsvillkor! Kämpa tillsammans för högre lön, kortare dagar och bättre arbetsvillkor! En stark fackförening gör skillnad Kraven på oss arbetstagare ökar hela tiden. Vi ska göra mer på kortare tid. Genom vårt arbete

Läs mer

Nr Innehåll. Medlemstidning för GS-facket avd 4 Östra Småland

Nr Innehåll. Medlemstidning för GS-facket avd 4 Östra Småland Medlemstidning för GS-facket avd 4 Östra Småland www.gsfacket.se/avd4 Plankan Innehåll Vice ordförande sid 2 Ombudsman sid 3 Lenanders sid 4 Infomediaavtalet sid 5 Årsmöten sid 6 Sektioner sid 7 Avtal

Läs mer

Du gör skillnad. Stark tillsammans

Du gör skillnad. Stark tillsammans Du gör skillnad Stark tillsammans Du gör skillnad Som medlem är du alltid i fokus hos oss. Tillsammans hjälps vi åt och ser till att medlemskapet lönar sig för dig och dina arbetskamrater. Ditt engagemang

Läs mer

Hemställan. Bakgrund och alternativ. APM-Terminals Gothenburg AB. Svenska Hamnarbetareförbundets avdelning 4

Hemställan. Bakgrund och alternativ. APM-Terminals Gothenburg AB. Svenska Hamnarbetareförbundets avdelning 4 Hemställan APM-Terminals Gothenburg AB Svenska Hamnarbetareförbundets avdelning 4 Vi, av Medlingsinstitutet utsedda medlare, i konflikten mellan Hamnarbetarförbundets avdelning 4(Hamn 4an) och APM-Terminals

Läs mer

7. Avslutning. 5. Skrivelser. a. b. I. Mötets öppnande. 2. Godkänna dagordningen. 3. Protokolljustering. 4. Rapporter.

7. Avslutning. 5. Skrivelser. a. b. I. Mötets öppnande. 2. Godkänna dagordningen. 3. Protokolljustering. 4. Rapporter. DAGORDNING STYR ELSEMÖTE. 2000/02/21 Möte nr, 2 I. Mötets öppnande. 2. Godkänna dagordningen. 3. Protokolljustering. 4. Rapporter. a. Flytt av Kontoret till Skandiahamnen b. Blixtens agerande ang. Timo

Läs mer

GEMENSAMMA KRAV INFÖR AVTAL 2010

GEMENSAMMA KRAV INFÖR AVTAL 2010 GEMENSAMMA KRAV INFÖR AVTAL 2010 Samordnade förbundsförhandlingar LOs stadgar innehåller sedan kongressen 2008 tre former för samverkan mellan medlemsförbunden i en avtalsrörelse gemensamma förhandlingar,

Läs mer

Bra kompletterat! Nu är jag nöjd och då får såklart godkänt på inlämningsuppgiften.

Bra kompletterat! Nu är jag nöjd och då får såklart godkänt på inlämningsuppgiften. Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej igen Edin, Bra kompletterat! Nu är jag nöjd och då får såklart godkänt på inlämningsuppgiften. Hörde att du drillats av Lena och Krille i veckan så det klart att

Läs mer

Inlämningsuppgift. Fråga 1

Inlämningsuppgift. Fråga 1 Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej igen Thomas, Nu har jag rättat dina kompletteringar och det var i stort sett rätt. Det som kvarstår som ett litet frågetecken är SACO frågan som jag har försökt

Läs mer

Datum Vår referens Dokumentnr. 2009-05-07 Avtalsenheten 09.05. Gallringstid 2014-12-31

Datum Vår referens Dokumentnr. 2009-05-07 Avtalsenheten 09.05. Gallringstid 2014-12-31 CIRKULÄR Till Regionkontor, klubbar och arbetsplatsombud inom Teknikarbetsgivarnas, Industri- och Kemigruppens samt Stål och Metallarbetsgivarförbundets områden. Unionen Direkt Avtalsenheten Datum Vår

Läs mer

Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka

Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka På omslaget: Camilla Jansson, vagnvärd Harjit Kaur, spärrexpeditör Stefan Färnström, behandlingsassistent Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka Varmt välkommen

Läs mer

Bli medlem du också! På unionen.se eller 0771-743 743

Bli medlem du också! På unionen.se eller 0771-743 743 Unionen nära dig Bergslagen 019-17 46 00 Dalarna 0243-21 35 50 Gävleborg 026-64 76 00 Göteborg 031-701 28 00 Mellannorrland 060-55 31 00 Mälardalen 021-40 48 00 Norrbotten 0920-23 35 00 SjuHall 033-20

Läs mer

Verksamhetsplan Verksamhetsplan Antaget av SEKOs kongress 2006

Verksamhetsplan Verksamhetsplan Antaget av SEKOs kongress 2006 Verksamhetsplan Verksamhetsplan 2007 2009. Antaget av SEKOs kongress 2006 Verksamhetsplan 2007 2009 Inledning I SEKO ska medlemmen stå i centrum. SEKOs verksamhet växer fram ur samtalen på arbetsplatserna.

Läs mer

Facket för Service och Kommunikation. Gott & blandat inför yrkeslivet

Facket för Service och Kommunikation. Gott & blandat inför yrkeslivet Facket för Service och Kommunikation Gott & blandat inför yrkeslivet Det här är SEKO 3 Vi tror på solidaritet! 5 Kolla avtalen 7 Åldern inne? 8 Sommarjobbet 9 Jobb utomlands 10 Mer info 10 Försäkra dig!

Läs mer

Till dig som jobbar inom Försvaret

Till dig som jobbar inom Försvaret Till dig som jobbar inom Försvaret Med dig blir vi ännu starkare Tack vare att vi är många kan vi sätta tryck på arbetsgivaren. Men du kan hjälpa oss att bli ännu starkare. Bra villkor När Sverige ställer

Läs mer

Dagordningens punkt 18 Vår organisation. Utlåtande Medlemskapets värde motionerna B1 B6

Dagordningens punkt 18 Vår organisation. Utlåtande Medlemskapets värde motionerna B1 B6 Utlåtande Medlemskapets värde motionerna B1 B6 IF Metalls styrka bygger på att vi är många och kunniga, både när vi driver frågor på arbetsplatserna och i samhället i stort. Organisering handlar inte enbart

Läs mer

Unikt avtal för svensk polis!

Unikt avtal för svensk polis! Avtalsinformation för dig som är medlem i polisförbundet Nr 11 7 december 2007 Är pensionsfrågan så viktig att det är värt en ökad arbetstid? Är det viktigare att inte öka arbetstiden och istället riskera

Läs mer

Kongressen beslutade att ärendet skulle utredas vidare.

Kongressen beslutade att ärendet skulle utredas vidare. 2015-02-02 Kongress vartannat år? Bakgrund Vid kongress 2014-05-17 2014-05-18 behandlades två motioner gällande kongress vartannat år, en från Västra distriktet samt en från Skånes distrikt tillsammans

Läs mer

Dagordningens punkt 28 Medlemsavgifter

Dagordningens punkt 28 Medlemsavgifter Dagordningens punkt 28 Medlemsavgifter Medlemsavgifter motion 103, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128 och 129 Motion 103 Avdelning Västerås, Eskilstuna och Köping Motionär Henrik Ryman, Patrik Hellström,

Läs mer

Avtal 2016 rörelsen är igång

Avtal 2016 rörelsen är igång Avtal 2016 rörelsen är igång Innehållsförteckning Avtal 2016 rörelsen är igång! 3 Prata avtal och prata lön! 4 Om avtalen och avtalsrörelsen 6 Innehållet i avtalen 7 Samordning 7 Avtalskrav från Livs 8

Läs mer

Därför är det bra med kollektivavtal

Därför är det bra med kollektivavtal Därför är det bra med kollektivavtal ST, 2006. Produktion: STs informationsenhet. Tryck: EO Grafiska, oktober 2007. Upplaga: 10 000 ex. Beställ fler exemplar genom ST Förlag. Tfn: 08-790 52 37. Fax: 08-791

Läs mer

På väg ut i arbetslivet

På väg ut i arbetslivet På väg ut i arbetslivet Arbetsgivaren är skyldig att betala lön och se till att din arbetsmiljö är säker. Ditt ansvar är att göra jobbet och följa de regler som finns på arbetsplatsen. Men det finns många

Läs mer

Lönsamt Inför lönesamtalet

Lönsamt Inför lönesamtalet Lönsamt Inför lönesamtalet Vårdförbundets lönestrategi är individuell löne sättning och lokal lönebildning. Det innebär att din lön ska vara individuell och baseras på din kunskap, kompetens, erfarenhet

Läs mer

Välkommen till IF Metall

Välkommen till IF Metall Välkommen till IF Metall Välkommen till IF Metall 1 IF Metall är en facklig organisation som arbetar för att du och alla andra medlemmar ska behandlas rättvist och få bättre lön, bättre arbetsmiljö samt

Läs mer

Inlämningsuppgift. Lycka till! Hälsningar Lena Danås Jättebra Dennis, nu kan du gå vidare till Steg 2! Lycka till! Hälsn Lena.

Inlämningsuppgift. Lycka till! Hälsningar Lena Danås Jättebra Dennis, nu kan du gå vidare till Steg 2! Lycka till! Hälsn Lena. Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej Dennis! Nu har jag rättat dina svar och önskar kompletteringar på några frågor. Det är 1a), 5 a) och b) samt lite beskrivning av värvning och synlighet på sista

Läs mer

Polhemsgymnasiet Uttag tryckt press artiklar. Nyhetsklipp

Polhemsgymnasiet Uttag tryckt press artiklar. Nyhetsklipp Polhemsgymnasiet Uttag 2010-11-18 4 tryckt press artiklar Nyhetsklipp Blockaden mot Domsjö har hävts Nerikes Allehanda 2002-07-10 2 Domsjö vill avsluta hamnkonflikt Göteborgs-Posten 2002-07-05 3 Hamnblockad

Läs mer

Dina tre viktigaste uppdrag 2012 Som förtroendevald i fackförbundet ST

Dina tre viktigaste uppdrag 2012 Som förtroendevald i fackförbundet ST Dina tre viktigaste uppdrag 2012 Som förtroendevald i fackförbundet ST ST, 2012. Tryck: Realtryck, februari 2012. Upplaga: 10 800 ex. Beställ fler exemplar genom ST Förlag. Webbplats: www.st.org. Ange

Läs mer

Visita en del av en växande framtidsbransch

Visita en del av en växande framtidsbransch Bli medlem Visita en del av en växande framtidsbransch FÖR DIG SOM VERKAR INOM BESÖKSNÄRINGEN HAR Visita jobbat i över hundra år. Vi har sedan starten arbetat för branschens utveckling och för att våra

Läs mer

Medlemmar ser på SEKO ett diskussionsmaterial om SEKOs medlemsundersökningar

Medlemmar ser på SEKO ett diskussionsmaterial om SEKOs medlemsundersökningar Medlemmar ser på SEKO ett diskussionsmaterial om SEKOs medlemsundersökningar Starka tillsammans Genom att vi är många och håller ihop är vi starka. Genom aktiva och engagerade medlemmar formar vi våra

Läs mer

Frågor och svar. Påstående: Veolia vill säga upp 250 anställda och anställa dem på timme.

Frågor och svar. Påstående: Veolia vill säga upp 250 anställda och anställa dem på timme. Frågor och svar Påstående: Veolia vill säga upp 250 anställda och anställa dem på timme. Påstående: Veolia vill sänka lönerna. Påstående: Veolia tvingar personalen till otrygga deltidsanställningar med

Läs mer

Lön är Ersättning KontaKta oss E-post: Webb: telefon: Utan fack och Utan avtal

Lön är Ersättning KontaKta oss E-post: Webb: telefon: Utan fack och Utan avtal Löneladda! Du har rätt att få en lön som motsvarar din prestation på jobbet. Gör du ett bra jobb ska det synas i lönekuvertet, helt enkelt. Det står i kollektivavtalet. Där står också att det är det lokala

Läs mer

Få ut mer av ditt arbetsliv! Bli medlem i Unionen Sveriges största fackförbund för dig i det privata arbetslivet. Tillsammans ökar vi både din

Få ut mer av ditt arbetsliv! Bli medlem i Unionen Sveriges största fackförbund för dig i det privata arbetslivet. Tillsammans ökar vi både din Få ut mer av ditt arbetsliv! Bli medlem i Unionen Sveriges största fackförbund för dig i det privata arbetslivet. Tillsammans ökar vi både din trygghet och dina utvecklingsmöjligheter på jobbet. Investera

Läs mer

Vår referens 2009-11-19 Lena Pesonen. 2009-11-02 Gothia Towers/Svenska Mässan

Vår referens 2009-11-19 Lena Pesonen. 2009-11-02 Gothia Towers/Svenska Mässan MINNESANTECKNINGAR Datum Vår referens 2009-11-19 Lena Pesonen Typ av möte Regionrådets höstmöte Tid 2009-11-02 Gothia Towers/Svenska Mässan Plats Mötets öppnande Val av mötesordförande Val av sekreterare

Läs mer

Kollektivavtalet bra för både arbetsgivare och arbetstagare Information till dig som är arbetsgivare

Kollektivavtalet bra för både arbetsgivare och arbetstagare Information till dig som är arbetsgivare et bra för både arbetsgivare och arbetstagare Information till dig som är arbetsgivare et bra för både arbetsgivare och arbetstagare 1 Stål och Metall 1 april 2013 31 mars 2016 ALLOKEMISK INDUSTRI 2013-04-01

Läs mer

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010.

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010. VERKSAMHETSBERÄTTELSE DISTRIKT NORRBOTTENS Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret. Årets som gick 2 Distriktsverksamheten 3 Distriktstyrelsens

Läs mer

Adresslista NVS-kontor

Adresslista NVS-kontor oktober 2007 1(9) Adresslista NVS-kontor Alstermo Alstermo Värme & Sanitet Aspvägen 13, Box 4, 360 75 ALSTERMO Tel 0481-61485, fax 0481-61487 Bo Andersson bo.andersson@nvs.se mobil 070-682 28 75 oktober

Läs mer

Välkommen till SEKO kriminalvårdsfacket

Välkommen till SEKO kriminalvårdsfacket Välkommen till SEKO kriminalvårdsfacket SEKO Upplaga: 5 000 november 2008 Grafisk form och produktion: ETC Foto: Anna Ledin Tryck: Modintryckoffset Välkommen till SEKO kriminalvårdsfacket I den här broschyren

Läs mer

Kom med i Livsmedelsarbetareförbundet!

Kom med i Livsmedelsarbetareförbundet! Kom med i Livsmedelsarbetareförbundet! Gratis elevmedlemskap för dig som studerar Livs är på din sida! Slaktare och bagare. Snusarbetare och kylpersonal. Maskin skötare och kafferostare. Bryggare och kex

Läs mer

KONGRESSBLADET. Nej till inkomstförsäkring. 14 juni 2014

KONGRESSBLADET. Nej till inkomstförsäkring. 14 juni 2014 KONGRESSBLADET 14 juni 2014 Vi är alla Seko-iter idag sa Karl-Petter Thorwaldsson och fick rungande applåder. LO-ordföranden syftade givetvis på den pågående Sekostrejken mot otrygga anställningar. Nej

Läs mer

Varför ska du vara med i facket?

Varför ska du vara med i facket? Varför ska du vara med i facket? www.gåmedifacket.nu 020-56 00 56 Vill du förhandla på egen hand? Det gör inte din chef. Visst kan du förhandla om din egen lön, och visst kan du själv diskutera dina villkor

Läs mer

Är du MELLAN JOBB. eller riskerar du att bli arbetslös?

Är du MELLAN JOBB. eller riskerar du att bli arbetslös? Är du MELLAN JOBB eller riskerar du att bli arbetslös? 1 Innehåll Ekonomin mellan jobb 4 A-kassa 5 Inkomstförsäkring 6 Avgångsersättning (AGE) 7 Från TRR 8 Från TRS 9 Råd och stöd från TRR 10 Råd och stöd

Läs mer

Facket för dig och alla andra byggnadsarbetare. Bli medlem nu!

Facket för dig och alla andra byggnadsarbetare. Bli medlem nu! Facket för dig och alla andra byggnadsarbetare Bli medlem nu! Du är eftertraktad! Som byggnadsarbetare är du en eftertraktad, respekterad och attraktiv arbetskraft med hög status. Du har en lång och gedigen

Läs mer

Ung i Seko Väst aktiviteter

Ung i Seko Väst aktiviteter Ung i Seko Väst aktiviteter Ung i Seko Väst aktiviteter Ungdomskurser Det finns en hel del att lära sig om man är ny inom den fackliga verksamheten eller behöver fler argument för att gå med, Hur tar jag

Läs mer

Vårt samhälle. Kongress 2014. Var med och påverka ditt framtida arbetsliv!

Vårt samhälle. Kongress 2014. Var med och påverka ditt framtida arbetsliv! 1 Vårt samhälle Kongress 2014 2 Var med och påverka ditt framtida arbetsliv! Kollektivtrafik. Barnomsorg. Utbildning i livets olika faser. Sjukvård. Föräldraförsäkring. Arbetsförmedling och arbetslöshetsförsäkring.

Läs mer

Rör inte min lön! Unga ratar dagens lönemodell. En rapport om lönebildning från Almega och Ledarna. Rör inte min lön 2009, Almega och Ledarna

Rör inte min lön! Unga ratar dagens lönemodell. En rapport om lönebildning från Almega och Ledarna. Rör inte min lön 2009, Almega och Ledarna Rör inte min lön! Unga ratar dagens lönemodell En rapport om lönebildning från Almega och Ledarna Rör inte min lön 2009, Almega och Ledarna 1 Innehåll Om undersökningen 4 Sammanfattning 5 Få unga är nöjda

Läs mer

Underlag vision. Kongressombuden November 2008

Underlag vision. Kongressombuden November 2008 Till Kongressombuden November 2008 Underlag vision Underlag till Extra kongressen 2009 På kongressen 2008 behandlas visionen i gruppsittningen och yrkanden har bearbetats av redaktionsutskotten. Ett nytt

Läs mer

Inför avtalsrörelsen 2017

Inför avtalsrörelsen 2017 Inför avtalsrörelsen 2017 Avtalsrörelsens sex steg 1. Medlemmarnas inflytande I god tid innan en avtalsrörelse startar ska medlemmarna i samarbete med den lokala organisationen få möjlighet att påverka

Läs mer

RÄTTS- HJÄLP FÖRHANDLINGSHJÄLP FACKLIG INFORMATION PÅ BETALD ARBETSTID RÄTT ATT KRÄVA KOLLEKTIVAVTAL

RÄTTS- HJÄLP FÖRHANDLINGSHJÄLP FACKLIG INFORMATION PÅ BETALD ARBETSTID RÄTT ATT KRÄVA KOLLEKTIVAVTAL RÄTTS- HJÄLP FÖRHANDLINGSHJÄLP FACKLIG INFORMATION PÅ BETALD ARBETSTID RÄTT ATT KRÄVA KOLLEKTIVAVTAL AVTALSBEVAKNING KONFLIKTERSÄTTNING VID STREJK RÅDGIVNING UTBILDNING GEMENSAM STYRKA Ditt skydd på arbetsmarknaden

Läs mer

Eslövs TKD Klubb, Lunds TKD Klubb, Champion TKD Klubb, Höganäs TKD och Södra Taekwondoförbundet: Ny domarkommitté med Reza Abrishami som samordnare.

Eslövs TKD Klubb, Lunds TKD Klubb, Champion TKD Klubb, Höganäs TKD och Södra Taekwondoförbundet: Ny domarkommitté med Reza Abrishami som samordnare. Motionerna I 1-5 Eslövs TKD Klubb, Lunds TKD Klubb, Champion TKD Klubb, Höganäs TKD och Södra Taekwondoförbundet: Ny domarkommitté med Reza Abrishami som samordnare. Motionärernas förslag: Årsmötet yrkar

Läs mer

KONGRESSBLADET. Sveriges näste statsminister besökte kongressen. 13 juni 2014

KONGRESSBLADET. Sveriges näste statsminister besökte kongressen. 13 juni 2014 KONGRESSBLADET 13 juni 2014 Sveriges näste statsminister besökte kongressen Under fredagseftermiddagen kom Socialdemokraternas partiledare Stefan Löfven till Byggnads kongress. Han talade om arbetsrätt

Läs mer

PROTOKOLL Årsmötet. Sammanträdesdatum 2011-05- 14. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av protokolljusterare och rösträknare

PROTOKOLL Årsmötet. Sammanträdesdatum 2011-05- 14. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av protokolljusterare och rösträknare PROTOKOLL Årsmötet Sammanträdesdatum 2011-05- 14 Tid: Plats: 10.00-11.45 Cefalushuset i Riksdagen Närvarande: 15 medlemmar enligt förteckning 1 Öppnande IFFKs ordförande, Ulla Y Gustafsson, hälsade välkommen

Läs mer

Arbetsmiljöbarometern 2010, del 2. Arbetsplatser utan arbetsmiljöombud

Arbetsmiljöbarometern 2010, del 2. Arbetsplatser utan arbetsmiljöombud Arbetsmiljöbarometern, del 2 Arbetsplatser utan arbetsmiljöombud 2 Arbetsmiljöbarometern del 2 Arbetsplatser utan arbetsmiljöombud Denna rapport är en bilaga till Unionens Arbetsmiljöbarometer. Bilagan

Läs mer

Dagordningens punkt 17 Vår arbetsplats. Utlåtande Kollektivavtalsteckning och tydliga avtal motionerna A126 A133

Dagordningens punkt 17 Vår arbetsplats. Utlåtande Kollektivavtalsteckning och tydliga avtal motionerna A126 A133 Utlåtande Kollektivavtalsteckning och tydliga avtal motionerna A126 A133 Motionerna A126 A128 tar upp förbundets arbete med att teckna lokalavtal. Förbundsstyrelsen tillsatte hösten 2013 en arbetsgrupp

Läs mer

Datum Vår referens Cirkulär nr 2013-07-05 Madeleine Lindermann, Avtalsenheten

Datum Vår referens Cirkulär nr 2013-07-05 Madeleine Lindermann, Avtalsenheten A-CIRKULÄR Till Regioner Avtalsenheten Unionen Direkt Datum Vår referens Cirkulär nr 2013-07-05 Madeleine Lindermann, Avtalsenheten 13.60 Avtal 2013 inom Almega IT-Hantverkarna Nu är det nya avtalet för

Läs mer

1 X 2. Läs mer om vad du tjänar på kollektivavtalet och medlemskapet i Unionen på unionen.se

1 X 2. Läs mer om vad du tjänar på kollektivavtalet och medlemskapet i Unionen på unionen.se 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 X 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 X 2 12 13 14 10 11 12 13 14 Fråga 1: Du börjar känna att du kan arbetsuppgifterna och är sugen på nåt nytt. Men du vet inte om du vill utvecklas i den

Läs mer

Facklig introduktion på arbetsplatsen workshop

Facklig introduktion på arbetsplatsen workshop Facklig introduktion på arbetsplatsen workshop Syftet med den fackliga introduktionen är att öka den totala fackliga medvetenheten på arbetsplatsen och vara en första positiv kontakt med facket för att

Läs mer

Hur det är att vara arbetslös i fina Sverige.

Hur det är att vara arbetslös i fina Sverige. Hur det är att vara arbetslös i fina Sverige. Är det inte meningen att samhället ska hjälpa de som har det mindre bra? Är det inte meningen att man ska få stöd till ett bättre mående och leverne? Är det

Läs mer

När du är föräldraledig

När du är föräldraledig När du är föräldraledig När du är föräldraledig Härligt att vara föräldraledig? Just jobbet kanske du inte tänker på nu. Men det är inte bara när du arbetar som du har nytta av att vara medlem i Unionen.

Läs mer

Ordmoln. Fråga hur många i klassen som haft ett jobb någon gång (extrajobb eller sommarjobb) och hur det har fungerat.

Ordmoln. Fråga hur många i klassen som haft ett jobb någon gång (extrajobb eller sommarjobb) och hur det har fungerat. Ordmoln Till dig som informatör: Syftet/budskapet med materialet är att framhäva värdet av kollektivavtalet och att vi måste vara många medlemmar i facket för att teckna starka kollektivavtal. Start talarmanus:

Läs mer

Skillnaden. ü ü ü ü. Rättshjälp Förhandlingshjälp Utbildning på arbetstid Rätt att kräva kollektivavtal Ersättning vid strejk

Skillnaden. ü ü ü ü. Rättshjälp Förhandlingshjälp Utbildning på arbetstid Rätt att kräva kollektivavtal Ersättning vid strejk Det lönar sig att vara med i Byggnads?????? För medlemmar Rättshjälp Förhandlingshjälp Utbildning på arbetstid Rätt att kräva kollektivavtal Ersättning vid strejk STARK STOLT TRYGG Icke medlem Skillnaden

Läs mer

Medlemsrekrytering. Facklig introduktion Fråga alla om medlemskap Medlemsutbildning

Medlemsrekrytering. Facklig introduktion Fråga alla om medlemskap Medlemsutbildning Medlemsrekrytering Medlemsrekrytering Facklig introduktion Fråga alla om medlemskap Medlemsutbildning Facklig introduktion Information till alla nyanställda (t ex i samband med företagets introduktion):

Läs mer

Om enskilda överenskommelser

Om enskilda överenskommelser Fackförbundet ST Förhandlingsenheten 2012-12-14 Om enskilda överenskommelser Viktigt att tänka på om ni ska träffa lokalt kollektivavtal om enskilda överenskommelser Inledning Avsikten är att ge en översiktlig

Läs mer

Sammanfattande rapport av chefsenkät 2014

Sammanfattande rapport av chefsenkät 2014 Innehåll 1. Bakgrund... 2 Syfte... 2 Sammanfattning... 2 2. Om enkäten... 2 Svarsfrekvens... 3 3. Om de svarande... 4 Verksamhetsområden... 4 4. Hur nöjd är du med ditt medlemskap idag?... 5 5. Tycker

Läs mer

SEF varslar om stridsåtgärder inför kommande avtalsperiod! Postad av Patrik Hedlund - 29 jan :41

SEF varslar om stridsåtgärder inför kommande avtalsperiod! Postad av Patrik Hedlund - 29 jan :41 SEF varslar om stridsåtgärder inför kommande avtalsperiod! Postad av Patrik Hedlund - 29 jan 2013 17:41 Voltium. Skulle någon förklara vad det handlar om? Inkasseringsavtalet. Kan någon förklara? Edit:

Läs mer

Polhemsgymnasiet Uttag 2010-11-18 3 tryckt press artiklar. Nyhetsklipp

Polhemsgymnasiet Uttag 2010-11-18 3 tryckt press artiklar. Nyhetsklipp Polhemsgymnasiet Uttag 2010-11-18 3 tryckt press artiklar Nyhetsklipp Ny ordförande för hamnarbetarna Göteborgs-Posten 2000-04-22 2 Syndikalism går bra på spårvagnen Göteborgs-Posten 2000-04-15 3 Indiska

Läs mer

Samorganisation Sundsvall

Samorganisation Sundsvall Samorganisation Sundsvall VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 PRO Alnö, PRO Attmar, PRO City Sundsvall, PRO Holm, Pro Indal, PRO Liden, PRO Matfors-Tuna PRO Njurunda, PRO Selånger, PRO Sköns Norra, PRO Sköns Södra,

Läs mer

Öka inflytandet på jobbet

Öka inflytandet på jobbet Öka inflytandet på jobbet Som medlem kan du förändra och göra skillnad. Maria Larsson, Stockholm foto David Bicho Vill du ha koll på läget? Hos oss är du som medlem alltid i fokus. Du är vår uppdragsgivare.

Läs mer

Inlämningsuppgift. Hoppas att du anmält dig till steg 2 och 3, om inte så är det dags för det nu.

Inlämningsuppgift. Hoppas att du anmält dig till steg 2 och 3, om inte så är det dags för det nu. Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej igen Daniel! Nu är din inlämningsuppgift rättad och godkänd! Du svarade mycket bra på de frågor som du kompletterade och du har överlag bra koll på det fackliga

Läs mer

FÖRSVARSFÖRBUNDET. TCO-förbundet nära dig FÖRSVARSFÖRBUNDET

FÖRSVARSFÖRBUNDET. TCO-förbundet nära dig FÖRSVARSFÖRBUNDET TCO-förbundet nära dig Foto: Sören Andersson VISION VÅR VISION: Vi i Försvarsförbundet ska genom vårt arbete medverka till bättre livskvalitet för medlemmarna FÖR DIG Jobbar du inom försvaret eller en

Läs mer

Avtal om samordning i 2016 års avtalsförhandlingar mellan 6F förbunden

Avtal om samordning i 2016 års avtalsförhandlingar mellan 6F förbunden Avtal om samordning i 2016 års avtalsförhandlingar mellan 6F förbunden 6 F förbunden träffar överenskommelse om gemensamt uppträdande kring avtalskrav i avtalsförhandlingarna i 2016 års avtalsrörelse enligt

Läs mer

Hej arbetsgivare! Som medlem i KFO har du professionella rådgivare vid din sida i med- och motvind.

Hej arbetsgivare! Som medlem i KFO har du professionella rådgivare vid din sida i med- och motvind. Hej arbetsgivare! Som medlem i KFO har du professionella rådgivare vid din sida i med- och motvind. Ett medlemskap Välkommen till Arbetsgivarföreningen KFO Sveriges största fristående arbetsgivarorganisation.

Läs mer

Ett år med Handels. Handels Direkt. Vår verksamhet under ett år. Vivarakanjättestolta! Handels verksamhetsberättelse 2012. Ett växande år.

Ett år med Handels. Handels Direkt. Vår verksamhet under ett år. Vivarakanjättestolta! Handels verksamhetsberättelse 2012. Ett växande år. året då växte 4 000 startade. när växte så växer? och står bakom Vivarakanjättestolta! bli? cirka 200 000 Vad har fått är den få kontakt med Vad har blivit bra för våra Hos får du personlig rådgivning

Läs mer

Newo Drom har gett romerna en tillhörighet och en röst i Göteborg

Newo Drom har gett romerna en tillhörighet och en röst i Göteborg Newo Drom har gett romerna en tillhörighet och en röst i Göteborg Det är dags att försöka hitta lösningar och förmedla hopp istället för att fokusera på problemen I Newo Drom har deltagarna hittat nya

Läs mer

När delegationens medlemmar ska gör anföranden mejlas texten till richard.rosander@socialdemokraterna.se. De kommer läggas ut, i huvudsak på FB.

När delegationens medlemmar ska gör anföranden mejlas texten till richard.rosander@socialdemokraterna.se. De kommer läggas ut, i huvudsak på FB. Syftet med kommunikationen är att informera både medlemmar och allmänhet om delegationens arbete. Kommunikationen kommer inrikta sig på egna kanaler då medieutrymmet är begränsat. All kommunikations ska

Läs mer

SATSA PÅ ETT UTBYTE MED MÅNGA VINNARE PLUGGJOBB. Kvalificerat arbete för akademiker under studietiden

SATSA PÅ ETT UTBYTE MED MÅNGA VINNARE PLUGGJOBB. Kvalificerat arbete för akademiker under studietiden SATSA PÅ ETT UTBYTE MED MÅNGA VINNARE Studenter behöver relevanta extrajobb på schyssta villkor under studietiden Kommuner och landsting behöver rekrytera en halv miljon medarbetare inom 10 år PLUGGJOBB

Läs mer