#2/2008. Samarbete med Transport upphör. Nu kommer de unga NM i bowling till Halmstadstuvare. För Therése är medlemsdemokratin nr 1!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "#2/2008. Samarbete med Transport upphör. Nu kommer de unga NM i bowling till Halmstadstuvare. För Therése är medlemsdemokratin nr 1!"

Transkript

1 #2/2008 Samarbete med Transport upphör KOngress 2008: Nu kommer de unga NM i bowling till Halmstadstuvare För Therése är medlemsdemokratin nr 1!

2 ledaren Nej tack, till fackligt samarbete när Transport dikterar villkoren Årets avtalsrörelse inom hamn- och stuveribranschen inleddes på ett helt nytt sätt då Hamnarbetarförbundets verkställande utskott deltog med observatörsstatus vid två förhandlingsomgångar i februari månad. Visserligen innebar detta att vi hade tre representanter i den ca 20 man starka delegation som Transportarbetareförbundet ställer upp med, men den huvudsakliga upplevelsen för oss tre som deltog var positiv och vi kände oss ha ett visst inflytande över processen och de ställningstaganden som gjordes på den fackliga sidan. Detta mellan Hamnarbetarförbundet och Transportarbetareförbundet unika samarbete tog sitt egentliga avstamp i samband med den övertidsblockad vi genomförde under tre dagar i samband med avtalsrörelsen Denna tredagarsblockad var egentligen tänkt att vara steg ett i en rad blockadåtgärder, som vi dock beslöt avbryta efter positiva kontakter med Sveriges Hamnars Peter Jeppsson och Transports Per Winberg. Dessa kontakter resulterade i några möten mellan representanter för de två fackförbunden vid vilka avtalssituationen diskuterades och i behovet av en enad hamnarbetarfront i fackliga hänseenden tyckte vi oss finna en gemensam nämnare. Att Transportsarbetarförbundets Per Winberg med detta avsåg att söka integrera Hamnarbetarförbundet med hans förbund var inget han hycklade med och likaså framfördes klart och tydligt från Hamnarbetarförbundets sida att vi var intresserade av en förhandlingskoalition med Transport i syfte att båda förbunden tecknar kollektivavtalet med Sveriges Hamnar. Detta var också den väg arbetsgivarorganisationen menade vara framkomlig för Hamnarbetarförbundet för att nå kollektivavtalsstatus. Om denna arbetsgivarståndpunkt kan man tycka en hel del därför att det är ju ändå, som så många gånger påpekats, Sveriges Hamnar som avgör med vilken eller vilka organisationer kollektivavtalet tecknas. Förhandlandet avbröts i slutet av februari då parterna stod alltför långt från varandra i flera avgörande frågor: löneökningen såklart, men också den principiella frågan om avtalets 4b som behandlar frågan om schemaläggning och vem som till syvende och sis tbestämmer i denna fråga. Efter de två förhandlingsomgångarna i februari har det mest förekommit sporadiska kontakter mellan de två förbunden och Transportarbetareförbundet har ensidigt beslutat om de stridsåtgärder som vidtagits. Långt om länge fick Hamnarbetarförbundet en begäran om att delta i övertidsblockaden. Ja, så sent att vi var tvungna att skicka varslet med bud för att det skulle nå fram till arbetsgivarorganisationen i laga tid. Information om varsel om strejk i Varberg, Wallhamn och Stockholm nådde oss kvällen innan nyheten publicerades i tidningarna. Till yttermera visso är Stockholm ett mycket starkt fäste för Hamnarbetarförbundet, där endast 4 av ca 100 hamnarbetare är organiserade i Transport, och strejkvarslet omfattade Stockholm trots vår avrådan. Man kan ju ställa sig frågan hur Transport skulle reagera i en omvänd situation; att vi varslar om strejk i en hamn där de knappt har några medlemmar. Det kan knappast kallas för samarbete då besluten tas av blott den ena parten (= Transport) och då våra medlemmar blir helt utelämnade till dessa beslut fattade av Transports ledning. En grundval för Hamnarbetarförbundet, och ett av huvudskälen till att välja medlemskap i vår organisation, är att man som medlem själv har ett direkt inflytande över alla viktiga beslut genom beslutande omröstningar. Det var denna rättighet som Stockholms hamnarbetare använde sig av då de röstade nej till strejk; en strejk till vilken vi inte fått något som helst motiv, speciellt som inget blockadbryteri förekommit i Stockholms hamn. Hamnarbetare med fler än 50 strejkdagar och deltagande i säkert 15 olika arbetsmarknadskonflikter är mer än väl skickade att fatta egna självständiga beslut. - Ett samarbete kräver två parter som erkänner varandra som jämbördiga organisationer i egen rätt. - Ett samarbete kräver en gemensam målsättning. Det har funnits ett sådant vad gäller att få till stånd ett bra avtal för hamnarbetarna men sedan finner vi en stor skillnad; Transport vill integrera Hamnarbetarförbundet i sin organisation, medan vi har som målsättning att bli kollektivavtalspart tillsammans med Transport. - Ett samarbete kräver en gemensam strategi. Den strategi som använts har blott och enbart fastställts av Transports ledning utan att vi varit delaktiga. - Ett samarbete kräver ett gemensamt agerande grundat på gemensamt fattade beslut och uppenbarligen har Transports ledning väntat sig ett gemensamt agerande grundat på deras ensidiga beslut. Detta är de kriterier vi finner vara nödvändiga för ett fungerande fackligt samarbete. Vi tror att ett fackligt samarbete som omfattar alla hamnarbetare i vårt land är viktigt för att med framgång företräda hamnarbetarnas sak; för att säkerställa trygga anställningar med goda villkor i en bransch som alltmer utsätts för ett hårt tryck från arbetsgivare och kunder. Vi har gemensamma erfarenheter från två framgångsrika kampanjer mot de två europeiska hamndirektivsförslagen och hade inte hamnarbetarna i sista stund funnit en gemensam plattform för detta agerande då hade redan det första förslaget vunnit gehör i Europaparlamentet. Vi söker och vill ha samarbete med Transportarbetarförbundet och dess medlemmar, men då måste det ske från ovan skisserade gemensamma plattform och med ömsesidig respekt för varandras organisationer och beslutsstrukturer. Björn A Borg HAMNARBETAREN 2 08

3 Svenska Hamnarbetarförbundet är ett fristående fackförbund för arbetare inom hamn- och stuverinäringen, samt arbetare med likartade arbetsuppgifter. Förbundet bildades i Örnsköldsvik 1972 och har idag 22 avdelningar med medlemmar i 24 hamnar samt på land- och flygterminaler. Målsättningen för Svenska Hamnarbetarförbundet är att främja medlemmarnas fackliga, ekonomiska, sociala och kulturella intressen. Detta sker bl a genom att verka för löntagarnas bestämmanderätt i företagen och krav på produktionens styrning i sådan riktning att löntagarnas och samhällets intressen tillgodoses på bästa sätt. Förbundet skall också verka för sociala reformer för välfärdssamhällets utveckling och solidaritet med arbetarklassen såväl inom som utanför landets gränser. För ytterligare upplysningar kontaktas den lokala avdelningen eller förbundskontoret i Stockholm, tel Hamnarbetarnas A-kassa nås på telefon gällande ersättningsärenden och i övriga frågor på telefon Hemsida: Redaktion ANSVARIG UTGIVARE: BJÖRN A. BORG. CHEFREDAKTÖR: MIKAEL ÖDESJÖ. FACKREDAKTÖR: BJÖRN A. BORG. GRAFISK FORM: JONAS JOHNSSON. POSTADRESS: HAMNARBETAREN, runmarö söderby 610, runmarö. MOBIL FAX PRENUMERATION: KR ÅR. UTKOMMER: 4 GÅNGER ÅR. UPPLAGA: EXEMPLAR. PRODUKTION: MANDARIN, BOX 19019, SÖDERTÄLJE. TEL FAX TRYCK: GRAFISKA P NKTEN, VÄXJÖ. ADRESSÄNDRING? NÄR D ÄNDRAR ADRESS SKALL D MEDDELA DETTA TILL: SV HAMNARBETARFÖRB NDET, SÖDRA HAMNVÄGEN 42, 5 4 STOCKHOLM. Innehåll 4 7 LOSSAT GRATTIS 4 övertidsblockad hävdes Hamnarbetarnas a-kassa sänker avgiften Kongress 2008 vår blotta närvaro radikaliserar fackföreningsrörelsen HAIPHONG sönderbombad hamn blomstrar i stalig regi krönika David Ericsson två förbund en vilja? henke s stänkare bib bang på gång igen dunders värld pensionsproblem pressar politiker profilen therése norén första kvinnan i hamnarbetarnas styrelse l ssat o MUA konferens Vid australiska hamnfackets, MUAs, stora konferens med över delegater var Peter Shaw som representant för IDC och Björn A. Borg, för Svenska Hamnarbetarförbundet speciellt inbjudna. Det var en mäktig tillställning som varade i fem dagar med ett stort antal seminarier och möten i syfte att stärka den internationella solidariteten mellan hamnarbetare över hela världen, rapporterar Peter Shaw. Konferensen innebar också ett firande av att MUA för tio år sedan vann den bittra striden mot Patrick Stevedoring, som tog in beväpnade vakter och körde iväg hamnarbetarna, under stillatigande överinseende av den australiska regeringen med nyliberalare premiärministern Howard i spetsen. MUA vann sedan rättegången och hamnarbetarna fick tillbaka sina jobb. Nu har man fått en socialdemokratisk regering i landet som hamnarbetarna är mer nöjda med, berättar Peter, som också tillsammans med Björn lyckades få ett möte med ITFs högsta ledning för att skapa bättre former för framtida samarbete. ledaren / lossat

4 Grattis! 92 år Tore Engman, Stråtjära 18/8 90 år Paul Fredriksson, Töre 6/9 85 år Wilhelm Hedin, Luleå 16/8 Sune Jonsson, Bjurholm 20/9 80 år Ragnar Bok, V:a Frölunda 16/9 Edvard Larsson, Råneå 22/9 75 år Kjell Nilsson, Åstorp 3/7 Hans Strömberg, Karlshamn 19/7 Alf Wikström, Hemmingsmark 9/8 Rune Sjöberg, Holmsund 18/8 Tore Olsson, Kvissleby 12/9 70 år Tage Nordkvist, Lillpite 9/7 Alf Engman, Sundsvall 10/7 Göran Lindberg, Malmö 19/7 Bernt Olof Malmsten, Hjärnarp 24/7 Sten Södergran, Sollentuna 26/7 Tore Johansson, Torpshammar 2/8 Leif Arplöv, V:a Frölunda 9/8 Steve Grann, Göteborg 13/8 Kjell Norden, Malmö 6/9 Kermit Pettersson, V:a Frölunda 18/9 65 år Rolf Söderberg, Sundsvall 2/7 Bo Hammarberg, Våxtorp 4/7 Rolf Sahlin, Örnsköldsvik 6/7 Roland Ahlqvist, Piteå 6/7 Bengt Gunnarsson, Ödeshög 21/7 Thord Lindström, Sundsvall 3/8 60 år Christer Öhund, Byske 1/7 Lars Lindberg, Hortlax 5/7 Lars Ladestam, Öckerö 6/7 Steve Young, Lund 13/7 Kenneth Welam, Norrköping 22/7 Hans Löfgren, Helsingborg 16/8 Bo Hansson, Malmö 21/8 Lars Ove Svensson, Svängsta 29/8 Eero Väänänen, Tyresö 2/9 Rune Bäckman, Kalix 9/9 Tommy Lindberg, Henån 16/9 Christer Lindberg, Ellös 16/9 Kent Bondesson, Stockholm 19/9 Anders Holmgren, Oxelösund 26/9 50 år Tommy Blom, Delsbo 6/7 Jörgen Rundberg, Helsingborg 19/7 Sven Olof Lemén, Halmstad 24/7 Dick Hansson, Göteborg 2/8 Kenneth Svensson, Karlshamn 10/8 Bosse Rundberg, Staffanstorp 26/8 Björn Larsson, Kållered 11/9 Mikael Sjöberg, Örnsköldsvik 13/9 Anders Lindestrand, Asarum 14/9 Sven-Ove Lindén, Göteborg 18/9 Ulf Johansson, Luleå 25/9 Sören Axelsson, Lycke 28/9 Eugen Feldgeber, Sollentuna 23/9 Karl Ivar Berglund, Jävrebyn 29/9 Grattis till: Roland Ahlqvist som fyller 65 år den 6 juli l ssat o P R E S S T O P P Nya avtalet klart! Det nya Hamn- och stuveriavtalet är nu klart efter att ha undertecknats av Sveriges Hamnar och Transportarbetareförbundet 15 juni. Innehållet i avtalet var dock i praktiken klart redan i torsdags morse vilket alltså var innan det att Hamnarbetarförbundet fick en begäran om att dra tillbaka sympatiåtgärden med motiveringen: På grund av Era ställningstaganden i den pågående arbetsmarknadskonflikten och andra inträffade omständigheter.. Nu vet vi förklaringen till andra inträffade omständigheter, som måste ha varit att allt var klart och någon konflikt inte längre behövdes, konstaterar Björn A. Borg. De viktigaste delarna av överenskommelsen är: Avtalsperioden är på 39 månader, 1 april 2008 till 30 juni 2011 och kan sägas upp efter knappt halva tiden. Lönerna höjs med kr/månad den och kr/månad den Konsekvenshöjningarna av tilläggen är 5,5 procent och 5,5 procent Lägsta semesterlön (det s k balkongtillägget) är kr/dag för Ny karensdagsregel vid sjukskrivning som innebär att avdrag görs med 1/5 av veckoarbetstiden. Avsättningen till Avtalspension SAF-LO höjs stegvis för att vara 4,5 procent av lönesumman Två arbetsgrupper tillsätts: en för att hantera arbetstidsfrågor och en för kollektivavtalsstiftelsen PortSide. Alf Dunder, Surahammar 4/8 Hans Göran Lindgren, Halmstad 25/8 Arne Ahlgren, Söderhamn 11/9 Harald Renlund, Piteå 15/9 Thore Melander, Piteå 18/9 Sören Näslund, Örnsköldsvik 21/9 Hamnarbetaren önskar alla läsare en riktigt skön sommar! HAMNARBETAREN 2 08

5 Övertidsblockaden hävdes Svenska Hamnarbetarförbundet hävde den sympatiåtgärd med Transports övertidsblockad m m som var i kraft sedan den 26 maj. Transportarbetareförbundets Per Winberg begärde av oss att vi skall häva den pågående sympatiåtgärden med omedelbar verkan med motiveringen På grund av Era ställningstaganden i den pågående arbetsmarknadskonflikten samt andra inträffade omständigheter. Självklart har vi idag med anledning av denna begäran hävt vår sympatiblockad. Vilka ställningstagande och andra inträffade omständigheter som syftas på framgår inte men Transportarbetareförbundet skriver på sin hemsida att de betackar sig för vår fortsatta hjälp eftersom vi inte ställde upp på strejk i Stockholm. Strejken varslades trots vår avrådan och trots att endast 4 av ca 100 hamnarbetare i Stockholm är medlemmar i Transport. Då vi av Transport begärde ett motiv till denna strejk gavs svaret att Stockholms valts ut är strategiöverväganden som jag inte delger någon utanför vår organisation. Med denna icke-motivering, och med vetskap om att inget blockadbryteri förekommit i Stockholms hamn, var det minst sagt svårt att få Stockholms hamnarbetare finna en strejk vara en speciellt god idé. Anders Forsström talar inför Stockholms Hamnarbetare. Hamnarbetarförbundet har satsat ärligt på att få tillstånd ett samarbete för alla hamnarbetares bästa men tyvärr tvingas vi konstatera att här förekommit dubbla dagordningar vilket vi beklagar. Med fackliga hälsningar Björn A.Borg Stridsåtgärderna fryses (Från Transports hemsida innan avtalet blev klart) I den pågående konflikten mellan Transport och Sveriges Hamnar har nu förbundet fått ett så pass seriöst avtalsbud att vi härmed FRYSER stridsåtgärderna. (treårsavtal och inga förbättringar avseende 4b och stålar som åkeriavtalet, eller?) På söndag träffas förhandlingsdelegationen för att ta ställning till budet. Fram till dess fryser (upphäver tillfälligt) vi den pågående övertids- nyanställnings- och inhyrningsblockaden, liksom den strejk som natten till fredag skulle utlösas i tre hamnar. Transport betonar att varslen kan träda i kraft igen om förbundet och delegationen på söndag inte skriver under. Men till dess kan man alltså jobba precis som vanligt, inklusive övertid osv, i hamnarna. Mer information kommer på söndag den 15/6. Eftersom Hamnarbetarförbundet inte ville ställa upp på strejk i Stockholm, har Transport konstaterat att vi lika bra kan betacka oss för deras fortsatta hjälp. Transport har därför begärt av Hamnarbetarförbundet att de häver sina pågående sympatiåtgärder. Kommentar från en hamnarbetare Detta är ett mycket märkligt sätt att se på saker och ting. Transports ordförande beter sig som om Svenska Hamnarbetarförbundet vore en (under)avdelning inom Transport och inte en självständig part som söker kollektivavtal. Och när det inte funkar beter han sig som en tjurig barnunge. Svenska Hamnarbetarförbundet är majoritetsorganisation i Sveriges hamnar och verkar för ett reellt samarbete med alla Sveriges hamnarbetare, Vi är beredda att ta till strejkvapnet för ett eget avtal men inte som en nådig ynnest från Transports ledning att delta i klasskampen genom att vara kanonmat på dess kommando. Det går an att sitta vid Norra Bantorget och skicka ut trupper i strid, men i Hamnarbetarförbundet har vi en idag förkättrad, men traditionsenlig vana vid att medlemmarna själva väljer var, när och hur och ifall vi ska sätta våra jobb på spel med stridsåtgärder. Vanan kallas demokrati och den uppskattas inte av alla. Total majoritet emot strejk i hamnen efter omröstning bland Hamnarbetarförbundets medlemmar i Stockholm. lossat

6 l ssat o Göteborgs hamnarbetare ger sin version i egen publikation Efter den mediala och politiska smutskastning som Göteborgs hamnarbetare fått utstå det senaste året ger de nu ut en egen tidning. Publikationen ger en heltäckande beskrivning av situationen som skapat en ohållbart dålig stämning bland hamnarbetarna i landets största hamn. Vi måste få ge vår version till allmänheten och de ansvariga politikerna. Rapporteringen i massmedia har varit ensidigt till vår nackdel och folk undrar väl vad vi hamnarbetare håller på med, kommenterar Hans Kindgren som sitter i redaktionen för StuveriArbetaren, tillsammans med skribenterna Erik Helgeson, hamnarbetare i Göteborg och Lasse Henriksson, fackligt aktiv på Volvo. Tidningen, som tryckts i ex har delats ut till såväl hamnarbetarna i Göteborg och hamnens ledning som till politikerna i stadens kommunfullmäktige och fackkollegor runt om i landet. Man undrar ju vad de som ska fatta besluten har för bild, inte minst efter att ha hört kommunalrådet Göran Johansson uttala sig på ett möte hos Svenskt Näringsliv om att Hamnarbetarförbundet bara håller på och jävlas i hamnen. Vi har suttit i hundratals timmars förhandlingar med en part som inte vill ha en dialog och nu råder det något slags vakuum, en trist och tung stämning bland oss som jobbar här. Men bolagsledningen sitter kanske och väntar på att det centrala avtalet ska bli klart och att det då ska bli möjligt att köra över oss, befarar Kindgren. Jag var ordförande i Hamns avdelning i 20 år och vi har haft våra meningsskiljaktigheter arbetsgivare och hamnarbetare emellan, men vi har alltid lyckats lösa dem. Nu verkar det dock handla om att visa vem som bestämmer, inte om att komma överens. Det är sorgligt, tycker Hans Kindgren. Tidningen som beskriver situationen i Göteborgs hamn på 8 sidor kan beställas på e-post: se eller tel: Göteborgs Hamn AB:s syn på läget Pressmeddelande maj 2008: Förhandlingarna om ett avtal mellan Göteborgs Hamn och fackförbunden har avslutats utan att ha nått fram till ett lokalt avtal. Därför kommer det rikstäckande hamn- och stuveriavtalet som tillämpats sedan 1 januari 2008 att fortsätta gälla i Göteborgs Hamn. Sedan oktober förra året har det pågått förhandlingar mellan Göteborgs Hamn och de båda fackförbunden Transportarbetareförbundets och Hamnarbetarförbundets lokalavdelningar. Förhandlingarna har främst handlat om hur arbete på helgdagar och utanför schemalagd tid ska hanteras, och i grunden om arbetsgivarens rätt att styra över arbetstiden. Målet är också att alla medarbetare ska få en bättre balans mellan arbete och fritid genom att minska övertidsuttaget och schemalägga mer. Vid årsskiftet sades det lokala avtalet göteborgsbilagan upp. Sedan dess har riksavtalet gällt i hamnen, men parterna har fortsatt förhandlingarna för att hitta lokala anpassningar av avtalet. Förhandlingarna har nu avslutas utan att några sådana anpassningar finns på plats. Alltså gäller riksavtalet även fortsättningsvis i hamnen. Våra kunder måste kunna lita på att vi hanterar deras fartyg med hög effektivitet och tillförlitlighet. Riksavtalet ger oss bättre möjligheter än den gamla göteborgsbilagan, men det hade varit ännu smidigare om vi hade hittat lokala lösningar, säger Peter Svanberg, förhandlingschef på Göteborgs Hamn. Den största skillnaden mellan riksavtalet och det tidigare avtalet är att det finns en möjlighet att beordra arbete på icke schemalagd tid. Frivilligheten kommer fortfarande att utgöra grunden för arbete utanför ordinarie schema, men det är viktigt att vi har möjlighet att beordra arbetstid om det skulle behövas, säger Peter Svanberg. Bakgrunden till förhandlingarna är att Göteborgs Hamn måste anpassa sig till de krav som industrin och samhället ställer på hamnen. Målet är att växa och bli dubbelt så stor på åtta år och utvecklas till en omlastningshamn för Östersjöregionen. Tillväxten är nödvändig för att behålla ställningen som Nordens största hamn och på allvar ta upp konkurrensen med hamnarna på kontinenten, säger Peter Svanberg. HAMNARBETAREN 2 08

7 Johan Jonsson, 24 år, hamnarbetare i Mönsterås, som är nykorad svensk mästare i krankörning. Hur känns det att ta guld i Yrkes-SM? Ö-viksstuvarna nu på Pappers avtal Nu har vi jobbat ihop sedan april, terminalgubbarna som är pappersanslutna och vi som kommer från Ö-viks stuveri och jag måste säga att det går bra. Vi går på Pappers avtal nu. och har fått blandade arbetsuppgifter, både i terminal och ombord på fartyg. Vissa av oss har också börjat lära upp oss på nya maskiner, som t ex vikarmskranar, medan pappersgubbarna lär sig kasettsystem på båtarna, berättar Matti Holmlund. Han menar att skillnaden mot tidigare, när hamnarbetarna inte jobbade åt samma arbetsgivare, inte är så stor. En skillnad är väl att förut gjorde vi kväll när båten var färdig, nu kör vi klart skiftet. Glädjande är att extrafolket har fått jobba ungefär lika mycket som tidigare. De har faktiskt jobb över hela sommaren så rent tidsmässigt tror jag inte de förlorar något. Fusionen med hamnarbetarna ingår i ett större sparpaket hos m-real fram till och med Matti Holmlund Det kan man inte klaga på, och nu efteråt har jag fått fast anställning i hamnen i Mönsterås också. Vad gick tävlingen ut på? Vi fick köra en kransimulator där vi lastade virke och så körde vi en hinderbana, båda momenten på tid och med precision. Jag ska väl inte sticka ut hakan skryta för mycket, för det lär man ju få höra i hamnen sedan, men det gick i alla fall bra. Hur många var ni som tävlade? Sex man två från Mönsterås, två från Bottenvikens Stuveri och så två från Oskarshamn. Har du mött någon uppmärksamhet och uppskattning? Jodå, det har ringt ganska friskt på telefon och det blev även en notis i Östra Småland, klippet sitter på anslagstavlan nere i hamnen. Tänker du ställa upp och tävla nästa år igen? Nja, jag vet inte. Det räcker nästan att tävla med Frank Sköld här i Mönsterås-hamnen, han kom trea i Yrkes-sm och vi brukar driva upp tempot när vi lastar massaved. Tävlingen var i alla fall rolig och jag kan rekommendera andra att pröva. Hur trivs du med jobbet i vardagen? Jag tycker att det är roligt att åka till jobbet varje dag, dels för att det är ett så gott gäng här med mycket skratt och dels för att arbetsuppgifterna varierar. 110-årsjubileum i Ådalen När hamnarbetarförbundets avd 40 i Lunde höll årsmöte och firade 110-årsjubileum nyligen hade man skaffat fram de gamla unika fackföreningsfanorna och fick en historisk tillbakablick signerad Sten Sandin, Baxarboden, som kunde avsluta med en förhoppning om att företagets nyinköpta hamn, Lund Hamn & Marin ska få Ådalens trä och pappersindustri att anlita densamma. Vi hedrade också våra bortgångna kamrater, Karl-Axel Sjölund och Gunnar Eriksson, som båda betytt mycket för oss hamnarbetare i Ådalen, hälsar Håkan Tjärnberg, som omvaldes till ordförande i avdelningen. Rolf Nilsson valdes till sekreterare och Göran Bölin till kassör. Vill du gå på kurs? Hamnarbetarförbundets kurser är populära. Oavsett om det gäller facklig grundkurs, kassörskurs eller om arbetsmiljö. Nu vill förbundet veta vad Du har för önskemål om kurser; vilken, när och var?! Hör av Dig till Berit Schön på förbundskansliet: tel eller e-post: berit. Fakta Yrkes-sm Yrkes-sm arrangeras vartannat år av Youth Skills Sweden och är ett samarbete mellan staten och två av våra största arbetsmarknadsaktörer, lo och Svenskt Näringsliv. Tävlingarna är inte bara ett mästerskap utan ska sporra till en positiv utveckling av yrkena. I år har drygt 250 yrkesskickliga ungdomar kämpat om medaljplatserna i 31 yrken. Hamnarbetarnas A-kassa sänker avgiften Med anledning av regeringens förslag om en effektivare arbetslöshetsförsäkring innebär det bland annat att den förhöjda finansieringsavgiften ska ersättas av en arbetslöshetsavgift som ska betalas med 33 procent av respektive a-kassas utbetalda inkomstrelaterade arbetslöshetsersättning under månaden. Hamnarbetarnas A-kassa har därför ansökt hos IAF om en sänkning till 200 kr av den avgiften. Grundavgiften höjs från 119 kr till 120 kr och det innebär en total avgift av 320 kr/månad från den 1 juli. De medlemmar som är anmälda på arbetsförmedlingen och fullt arbetslösa ska även fortsättningsvis endast betala grundavgiften, 120 kr/månad. men Hamnarbetarförbundet höjer medlemsavgiften Svenska Hamnarbetarförbundets kongress beslutade att höja avgiften 10 kr från 150 till 160 kr/månad med anledning av ökade kostnader inom den fackliga verksamheten bland annat vad gäller utbildning och internationell verksamhet. Avgiften från 1 juli 2008 blir då till: Förbundet 160 Beredskapsfonden 10 A-kassan, grundavgift 120 AK arbetslöshetsavgift kr/mån. Sedan tillkommer avdelningens avgift. Berit Schön lossat

8 l ssat o NM-guld i bowling till halmstadsstuvare På hemmaplan i halmstad tog en hamnarbetarkvintett hem guld i Nordiska Hamnmästerskapen i bowling. Det var Fredrik Johansson, Erik Johansson, Roger Johansson, Rolf Andersson och Dennis Norell som spelade bäst och vann med bred marginal, där även den individuellt bästa serien slogs av Rolf Andersson på 248 poäng. Vi spelade riktigt bra bra, och extra roligt var det förstås att vi aldrig vunnit tidigare och att vi fick göra det i hemmahallen, som ju i och för sig är en liten favör, rapporterar Roger Johansson. Övriga deltagande lag kom från Köpenhamn, Århus, Oslo och Trondheim som ställde upp med varsina två lag. När NM nästa år avgörs i Köpenhamn kommer ytterligare ett svenskt hamnlag att bjudas in. Om det blir Helsingborg eller Göteborg är ännu inte bestämt. Varbergsbåtar till Halmstad? Övertidsblockaden i landets hamnar har slagit olika. I Halmstads hamn har inte Roger Johansson märkt av så mycket. Jag tycker mig se att hamnledningen lär sig och anpassar godsflödet efter blockaden och hittills har vi hunnit med de mesta jobbet under dagtid. Med Varbergs hamn i strejk är det dock bra om vi kan få koll på vilka båtar som går därifrån till oss istället, säger Roger Johansson, ordförande i Hamnarbetarförbundets avdelning i Halmstad. Han tycker att Transports uttagning av Stockholms hamn till strejken känns fel, dels för att de där, liksom i Halmstad, bara har fyra transportanslutna hamnarbetare och att det i Stockholm dessutom drabbar tredje man med all färjetrafik. Jag har läst på Transports sida hur deras ordförande tar heder och ära av oss i Hamnarbetarförbundet på ett lågt och orättvist sätt. Och jag undrar stilla varför man valde Stockholms hamn utan i princip några egna medlemmar där och inte Trelleborg, Ystad eller Gävle. Det går inte att lita på Transports ledning och de vill ju heller inte att vi ska få vara med och förhandla, så varför ska vi samarbeta?! Havererad hamnkran åter till avsändaren Rysk råolja ska lagras i Göteborgs hamn Göteborgs Hamn har fått tillstånd av länsstyrelsen i Västra Götaland att mellanlagra rysk råolja i ett underjordiskt bergrum nära hamnen. Tillståndet gör det möjligt för ryska tankfartyg att sköta omlastningen från mindre till större tankfartyg i Göteborg. Trafiken beräknas vara igång i slutet av nästa år. Bakgrunden är att Ryssland skeppar ut allt mer olja via Östersjön, men därifrån kan bara mindre tankfartyg gå. När oljan sedan ska ut till resten av världen måste den lastas om till större fartyg. Idag sker omlastningen i någon av de större hamnarna på kontinenten, till exempel Rotterdam, eller ship-to-ship ute till havs. Tillståndet gäller för mellanlagring av åtta miljoner ton råolja per år. Det innebär en fördubbling av råoljehanteringen i Göteborgs Hamn. Lagringen ska ske i ett av de underjordiska bergrummen i Syrhåla vid Torshamnen. Bergrumsanläggningen i Syrhåla var när den stod klar i slutet av sjuttiotalet, världens största med fyra bergrum på vardera kubikmeter. Nu kan hamnens kund, Scandinavian Tank Storage (sts), på allvar inleda diskussionerna med en slutkund. Oljan ska tas in och ut via Torshamnspiren. Men innan trafiken kan vara igång måste piren kompletteras med bland annat en återvinningsanläggning för de gaser som släpps ut vid lastning, nya rörledningar och ett kontrollrum. Reparationerna av den jättestora kran som skadades i stormen i Felixtowe i mars i år påbörjades omedelbart efter haveriet. Kranen, som var lastad på ett transportfartyg, var på väg till Oxelösunds Hamn. Men i England fick fartyget vända och kranen är nu på väg tillbaka till tillverkaren zpmc i Shanghai för reparation. Och Oxelösunds Hamn får vänta ett år på sin kapacitetsförstärkning. Under återresan till tillverkaren görs beräkningar och datorisimuleringar som gör att reservdelar kan tillverkas i Shanghai under tiden. Kranen beräknas anlända till Shanghai i juni då den plockas isär, monteras ihop och kontrolleras. När den åter sätts på transportfartyget i november med destination Oxelösund, kommer den att vara i skick som ny. Det här kommer inte att innebära någon försämring i driften. Det är business as usual i Oxelösunds Hamn. Vi underhåller i stället de kranar som skulle tas ur drift när det stora tillskottet anlände. Självklart blev vi lite besvikna när nyheten om haveriet nådde oss i våras men vi är ivriga i våra expansionsplaner och fortsätter utbyggnaden som planerat. Allt för att bli första hamn för hela Mälardalsregionen, säger Erik Zetterlund, vd för Oxelösunds Hamn, som planerar nytt invigningsdatum i mars nästa år. Hamnmästerskapen i fotboll spelas i år i Halmstad 29 augusti. Turneringen som brukar samla dussintalet lag från främst Sverige och Danmark klassas som de inofficiella Nordiska hamnmästerskapen. Regerande mästare är danska Alåborg. HAMNARBETAREN 2 08

9 Kongress 2008 Hamnarbetarförbundets 12 kongress hölls i Sundsvall. Ett årsmöte som gick i förnyelsens tecken, då fyra nya yngre ledamöter valdes in i styrelsen. Vår blotta närvaro radikaliserar fackföreningsrörelsen Svenska Hamnarbetarförbundet har hållit sin tolfte kongress. Den hölls i Sundsvall och blev ett möte som visar att både till- och återväxt bland såväl medlemmar som förtroendevalda är god. Det blev också en rejäl föryngring av förbundsstyrelsen med fyra nya ledamöter, även om ordförande Björn A.Borg omvaldes på fyra nya år, trots att han redan om tre år går i pension. Jag är stolt och tacksam för det fortsatta förtroendet. Men min förhoppning är att vi ska hitta någon som är beredd att axla ordförandeskapet ganska snart under den här mandatperioden. För det är verkligen inte bara att gå in och sätta sig på en kontorsstol och börja jobba, sa Björn, som tycker att det finns flera lämpliga kandidater, och att det Björn A.Borg omvaldes som ordförande för en ny fyraårsperiod. mest handlar om att någon av dem också ska vilja ha uppdraget. När det gäller Hamnarbetarförbundets framtid konstaterar ordförande Borg att medlemsantalet ökar och nu är upp i 1 731, där i princip alla nyanställda unga hamnarbetare går till Hamnarbetarförbundet. De unga vill uppenbarligen vara med direkt och kunna påverka sina förhållanden på arbetsplatsen, precis som det var även 1973 när Svenska Hamnarbetarförbundet bildades. Björn beskrev också förbundet som en särling på den svenska arbetsmarknaden och att man har en viktig roll att spela som den fackliga världens fribytare. Vår blotta närvaro radikaliserar de andra fackförbunden, inte minst Transport med sina storavdelningar. Vi ökar kontinuerligt vårt medlemsantal sedan flera år och det ger både ett kvitto på att vi jobbar bra och ett ansvar att tillvarata hamnarbetarnas intressen, slog han fast. Ett sådant är hamnarbetarnas arbetsmiljö. För 35 år sedan tillhörde yrket de allra farligaste i landet, med många och svåra arbetsolyckor. Därför har arbetet med skydd och säkerhet haft hör prioritet. Och på senare är har också frågan om vår anställningstrygghet aktualiserats eftersom arbetsgivarna vill luckra upp anställ- lossat / kongress 2008

10 Fyra tunga herrar som betytt mycket för Hamnarbetarförbundet genom år av engagemang och gediget arbete i styrelse och arbetsgrupper avtackades, fr v Tommy Andersson, Ulf Larsson, Peter Shaw och Benny Österholm. Berit Schön, Björn Borg och Therése Norén slappnar av efter årsmötet. Peter Shaws insatser i det internationella arbetet för hamnarbetarna kan inte överskattas. Han kommer också att fortsätta arbeta som europeisk koordinator för IDC. nings- och bemanningsformerna och i detta har stöd ända upp i regeringsalliansen. Här hävdar vi att den svenska modellen med en yrkeskårs rätt till jobben bäst gagnar såväl anställda och arbetsgivare som samhällsutvecklingen i stort. Arbetar dygnet runt Björn betonade också att hamnarbetarna idag har acceptabla löner, även om grundlönen inte är särskilt märkvärdig, liksom reglerade arbetstider, men att det också har ett pris. Det är lätt för belackare att peka på oss och säga att ni tjänar ju så bra. Vad de inte tänker på är att vi arbetar dygnet runt 365 dagar om året vad är inte det värt!? Björn betonade också vikten av att fortsätta sträva efter att förbundet ska få teckna kollektivavtal. Vi är en majoritetsorganisation i hamnarna, så det borde vara självklart att vi också är en fullvärdig avtalspart, vilket också flera hamndirektörer inser. Men här har vi två motståndare Sveriges Hamnar och Transportarbetarförbundet, vilka inte hymlar med att de vill ha bort oss från den fackliga kartan. Och visst jämförelsemässigt är vi ett litet förbund, men vi har en reell medlemsdemokrati och vi vet vad vi pratar om på en konkret facklig gräsrotsnivå i direkt anslutning till vårt dagliga arbete. Vi arbetar för varandra och har fantastiskt engagerade och kunniga medlemmar som i autonoma avdelningar har rätt att fatta sina egna beslut. Allt bygger dock på att vi är engagerade i förbundet, att vi orkar anstränga oss lite extra och är beredda att ställa upp, beskrev Björn och ser fram emot att få arbeta med en ny spännande och kunnig styrelse. Jag kommer att sakna de som slutar, men litar på att de kommer att finnas kvar på något sätt och bidra till förbundets fortsatt positiva framtid. En kvartett avgick De styrelseledamöter som avtackades var Tommy Andersson, Ulf Larsson, Benny Österholm och Peter Shaw. Det är vemodigt att sluta, men samtidigt kan man se tillbaka på, som för mig, 28 fantastiska år där man både har haft skoj, lärt sig något och fått en del uträttat, tycker Peter Shaw, som i alla fall har kvar sitt uppdrag som IDCs europeiska koordinator. HAMNARBETAREN 2 08

11 God stämning på ett årsmöte som inte innehöll några kontroversiella spörsmål, utan snarare visade på sammanhållning och beredskap för ett fortsatt hårt fackligt arbete. Peter gav också en rapport från förbundets arbetsgrupp för internationella frågor, som i stort kom att handla om det hamndirektiv som hotat hamnarbetarnas position i Europa. På förra kongressen, för fyra år sedan, talade jag nästan enbart om förslaget till hamndirektiv inom EU och att vårt fackliga motstånd ledde till seger då. Och visst var det häftigt att vara med i Strasbourg bland tårgas och vattenkanoner! Vad vi inte visste, var att det egentligen bara var början på en lång och utdragen process, då ett nytt förslag, nästan identiskt med det förra, genast dök upp på förhandlingsbordet efter omröstningssegern i EU-parlamentet. Fördelen för oss var att det var mycket lättare att snabbt mobilisera hamnarbetarmotståndet mot den egenhantering som många på arbetsgivarsidan vill driva igenom. Genom enträget arbete och Peter Shaws stora engagemang har de europeiska hamnarbetarna, främst genom IDC, lyckats bli en viktig part i diskussionerna om EU-direktivets existens och innehåll. Arbetet och engagemanget kommer att fortsätta med Peter som bra representant för såväl Sveriges som Europas hamnarbetare. Respekterad arbetsmiljöpart Tommy Andersson, även han avgående ur styrelsen, gav ett långt och uppskattat tal om förbundets arbetsmiljöarbete där han inledningsvis berättade om allt föreskriftsarbete som Hamnarbetarförbundet deltagit i och som lett till att man blivit en respekterad part, trots att man inte har kollektivavtal. - Vi har slagit oss in på arbetsmiljömarknaden och vi har fått gehör för våra synpunkter och dessutom fått med en hel del av våra önskemål i den föreskrift som gäller för hamnarbetare i Arbetsmiljöverkets föreskrifter, förkunnade Tommy, och fortsatte: Jag vet inte hur känt det är, men 80 procent av landets arbetsplatser saknar skyddsombud. 90 procent av transportbranschen saknar skyddsombud. I hamnarna saknas det kanske 1 procent beroende på att det finns en del hamnar som vi inte har koll på och en del hamnar som vi inte organiserar medlemmarna i. Men vi kan också säga Hamnarbetarförbundet är det förbund som har ojämförligt flest skyddsombud per medlemmar och detta avspeglar sig också i aktiviteten på arbetsplatserna. Bristerna i vår arbetsmiljö är till största delen avhängiga oss själva. Glöm det här med arbetsgivaren, glöm det här med att pappa ska rätta till saker och ting, bristerna är avhängiga oss själva. Riskerna är alltid mer eller mindre kända av oss. Ofta tar vi risker eller tycker oss tvungna att ta risker. Det är vi som måste säga nej. Det är vi som måste stötta våra skyddsombud också i att säga nej. Vi har en laglig rätt att säga nej. För vi kan ju inte säga: Hej, vad tufft det är med lite risker, får se bara hur vi kommer hem idag i lada eller i låda, och ni vet vad jag menar för låda. Arbetsolyckor är sällan oväntade Att vara skyddsombud innebär att vara besvärlig, även bland sina kamrater. Så ska det inte behöva vara. Man ska upplevas som besvärlig av arbetsgivaren. Kamraterna ska stötta och det gör de faktiskt också, speciellt efter tag när man visar att det faktiskt fungerar när man beter sig som ett skyddsombud! Tommy gav en räcka exempel på olika arbetsplatsolyckor som inträffat i de svenska hamnarna de senaste åren och gav en distinktion kongress

12 Tommy Anderssons engagemang för arbetsmiljö är välkänt och hans tal om vikten om att värna densamma blev till brandtal som fick deltagarna på kongressen att applådera länge. Benny Österholm, Sundsvallsavdelningens ordförande och värd för kongressen på som hölls på Södra Stadsberget i Sundsvall, hälsade delegaterna välkomna och passade också på at slå ett slag för de olika utbildningar som Hamnarbetarförbundet erbjuder. HAMNARBETAREN 2 08

13 om uppfattningen av vad som är olycka. I de flestas ögon, i allmänhetens, i medias och i domstolarnas så är arbetsplatsolyckor just olyckor. Det ligger i själva ordet, det oväntade, de beklagliga händelserna och de flesta kopplar sällan eller aldrig ihop det med arbetsgivarens organisation, att han skulle ha brustit i ansvaret, utan istället tycker man nästan att arbetsgivaren också är ett offer, trots att det är han som är ansvarig. Vi vet att de flesta händelser inte är oväntade, inte är oförutsägbara och därmed också möjliga att undvika och vi måste se till att det blir så. Inte för att göra arbetsgivarens jobb utan för att förbättra oddsen för oss själva. Tommy satte också in arbetsmiljöarbete i ett samhällspolitiskt perspektiv och målade upp en dyster bild. Den senaste samhällsutvecklingen är att en tredjedel av Arbetsmiljöverket försvinner. Det är klassisk maktpolitik från borgarnas sida. Det har alltid varit så att..ge dem vad de vill i lagstiftningen, låt det se snyggt ut på pappret, sedan ser vi till att skära ner på resurserna som ska säkra tillsynen. Det är ungefär som det var i Sovjetunionen, och ungefär som vi befarade med hamndirektivet. Man behåller lagarna men stoppar resurserna för tillsynen. (Tommys tal går att läsa i sin helhet på Kunskap är makt Benny Österholm, värd för kongressen, redogjorde för utbildningskommitténs arbete med att slå fast att kunskap är makt. Så därför ska vi fortsätta att satsa på utbildning förr våra medlemmar. Och det innebär att vi planerar för att kunna erbjuda kurser och utbildningar i arbetsmiljöfrågor, ekonomi- och kassörsarbete, facklig grundkunskap och vi välkomna förstås även önskemål och förslag om andra kurser, sa han. Kultur kan facklig plattform David Ericsson långtradarchaufför, författare till tre böcker och frilansjournalist var inbjuden som extern talare på kongressen. Han har kört sjöcontainrar och löstrailer och genom sitt yrke som lastbilschaufför varit i hamnarna åtskilliga gånger. Därför är det extra roligt att vara här, tyckte han. David inledde med att konstatera at det nog är bra att ha konkurrerande fackförbund, för att det bidrar till att bättre tillgodose Lastbilschauffören och författaren David Ericsson höll ett uppskattat tal om allt från lastbilskörning till kulturpolitik. medlemmarnas intresse att hantera fackföreningsrörelsens krissituation. De allt överskuggande uppgifterna är ju att få upp lönerna och visst, även arbetsförhållandena. Visste ni att arbetare tjänar i snitt 44 procent mindre än tjänstemän, det är inte hållbart. Det är kapitalförstörelse - köpkraft och skattekraft minskar. Mitt lilla bidrag till arbetarkampen, även om jag inte är fackligt aktiv, är att arbeta inom kulturen med böcker, artiklar, osv. Och då kan man ju fråga sig vilken nytta det ger. Jo, se på högern, de har fattat det här med kultur. Ta Maciej Zaremba, DN-journalisten som skrev om Vaxholmsmålet till exempel. Han använder kulturen för att uttrycka sig politiskt. Zaremba hävdar att utländska kollektivavtal ska gälla i Sverige. Skrev om en person, ojojoj så synd det var om honom och så elaka svenskarna är. Där använde Zaremba kulturen för ett politiskt syfte. Ta debatten! Vi måste jobba även kulturellt, för att nå ut med ett fackligt budskap, ge sig in i samhällsdebatten på bred front, för att få folk att förstå, genom samtal på flera nivåer. Har man ett budskap är det bättre än reklam. Och kultur kostar ingenting. Kultur är ett vitt begrepp och Zaremba är en jävla gris. Han höll på att få mitt förlag att gå omkull i diskussionen om Balkanfrågan, men det innebär också Zaremba med sitt svineri är en möjlighet för oss att komma ut om vi tar debatten med sådana som honom. Och vi hade kunnat bemöta detta, om att letterna ska ha svenskt kollektivavtal i Sverige, hur lätt som helst. David Ericson blev också uppmanad att ställa upp på en debatt med DN-journalisten ifråga, men avråddes av flera personer som sa att han kommer att krossa dig. Du har inte en chans. Men jag tackade jag, och satt sedan och darrade som ett asplöv i intervjusoffan. Det visade sig dock att det inte var någon konst alls att ta honom. Han var till och med riktigt trevlig och hade inget att sätta emot mina argument utan fick backa undan. För det finns ju ingen rättvisa i att människor från andra länder ska ha sämre betalt i Sverige! sa David och rekommenderade kongressdelegaterna att se kulturen som ett rum, en samtalsplats där man kan föra fram sina budskap och prova sina idéer David Ericsons anförande blev till en berättelse om hans eget liv, öppenhjärtligt berättat med inlevelse och reflekterande analyser. Han avslutade med at slå ett slag för fler vägbibliotek och varför inte även hamnbibliotek. Två kongressuttalanden togs av delegaterna, ett till de amerikanska hamnarbetarna inom ILWU och deras åtta-timmarsstrejk i maj mot USAs invasion av Afghanistan och Irak, samt ett kongressuttalande till stöd för de franska hamnarbetarna inom CGT. kongress

14 John Cronin Martin Berg Kent Sehlstedt Peter Annerback Anders Forsström Eskil Rönér Rolf Axelsson Hamnarbetarförundets nya styrelse och förtroendevalda Ordförande: Björn A.Borg, Stockholm Verkställande Utskottet: Peter Annerback, Göteborg, Rolf Axelsson, Karlshamn och Björn A.Borg, Stockholm. Styrelsens övriga ledamöter: Martin Berg, Göteborg, John Cronin, Malmö, Henrik Henriksson, Sundsvall, Kent Sehlstedt, Holmsund, Eskil Rönér, Helsingborg, Anders Forsström, Stockholm, och Therése Norén, Göteborg. Evert Åhl, Evert Åhl Björn A. Borg Henrik Henriksson Theresé Norén Luleå Regionala förtroendemän för Norra respektive Södra distrikten blev Håkan Tjärnberg, Lunde och Jens Troedsson, Helsingborg. Regional förtroendeman för väst blev Jimmy Ståhl. Valberedning: Bosse Johansson, Göteborg, Robert Österholm, Sundsvall och Peter Ströbaek, Stockholm. Henry Eriksson: Att få hålla Hamnarbetarförbundets kongress i Sundsvall är något jag har drömt om. Nu ör det verklighet. Och för mig som pensionär är det nästan som att vara med på plan igen. Tack för att jag har fått komma detta är en riktig höjdare. Så togs besluten för de åtta motionerna: Svenska Hamnarbetarförbundet skall enligt motionen och beslutet av kongressen jobba för upprättandet av ett hamnarbetarregister. I den av Sverige ratificerade ILO-konventionen 137 skrivs att nationella register över hamnarbetare skall upprättas om det inte finns sådana, vilket är ett relevant skäl. Motionen om inkomstbortfallsförsäkring för förbundets förtroendevalda som utfaller om förtroendevald får sparken p g a sitt fackliga uppdrag bifölls. Idag finns inget som helst skydd, förutom en urholkad a-kassa om detta skulle inträffa. Till förbundets årliga konferenser kallas enligt tidigare ordning förbundsstyrelsen samt avdelningsordförande eller dennes ersättare. Motionären, avd 1 Stockholm, önskar ändra så att om en avdelnings ordförande sitter i förbundsstyrelsen äger avdelningen rätt att utse ytterligare en ledamot. Motionen bifölls. Att förbundets ordförande skall kunna jobba från annan ort än där förbundskontoret finns, för att undvika ett geografiskt urval av kandidater, bifölls också av kongressledamöterna. Helsingborgsavdelningen tog 2007 initiativ till och genomförde en idékonferens. Denna föll så väl ut att förbundet enligt motionen och kongressbeslutet skall initiera idékonferenser minst två gånger per kongressperiod. Dessa konferenser skall i första hand vända sig till unga, fackligt intresserade medlemmar och inrikta sig på idé- och framtidsfrågor. Motion om att förhandlingsordningen skall vara genomförd innan varsel om stridsåtgärd läggs bifölls. Det innebär att såväl lokal som central förhandling skall ha ägt rum, alternativt att parterna i lokal förhandling är ense om att central förhandling ej behövs. Motiveringen är att söka undvika att avdelning hamnar i tvist om formaliteter samt undvika att förbundet hamnar i en juridisk tvist i en fråga som förbundet överhuvudtaget inte kunnat påverka. Förtroendevalda som utför fackligt uppdrag på ledig dag, vardag som helg, skall enligt motionsbeslut erhålla en ersättning som fastställs av förbundsstyrelsen. Motionen om att distriktsverksamheten har spelat ut sin roll och därför bör den paragraf som reglerar detta tas bort ur stadgarna togs tillbaka. Vilket innebär att distrikten själva avgör sin inriktning och framför allt då Norra Distriktet som aviserade att man vill fortsätta sin verksamhet som tidigare. HAMNARBETAREN 2 08

15 Jörgen Lundman, Piteå. Per Öberg, Hudiksvall. Lennart Beije och Roger Johansson, Halmstad. Thommy Lindskog, Sölvesborg. Håkan Tjärnberg och Jimmy Ståhl, Göteborg. De tre tenorerna..eller Hans Kindgren, Jan Annerback och Henning Dahlberg. Henrik Henriksson och Per Christmansson, Sundsvall. säkerhetssysyem i unionens alla hamnar 15

16 hamnreportage vietnam Haiphong HAMNARBETAREN 2 08

17 Sönderbombad hamn blomstrar i statlig regi hamnreportage haiphong, vietnam 17

18 På flera sätt har vi en bättre situation än vad hamnarbetare i västvärlden har. Här är det fortfarande anställningstrygghet trots att omfattande moderniseringar har gjorts i hamnen på senare år. Nguyen Cong Binh är ordförande för Haiphong Port Trade Union, hamnarbetarfacket i norra Vietnams största hamn Haiphong. Han bubblar av självförtroende när han berättar om utvecklingen i hamnen. >Under de senaste åren har ett omfattande moderniseringsprogram sjösatts. Planerna innebär bland annat att det byggs flera nya terminaler för att i framtiden kunna ta emot större fartyg än idag. För närvarande är de största fartyg som kan angöra Haiphongs hamnar på dwt. De 16 kajerna i Haiphongs hamnar har idag en längd på 2565 meter Ekonomin i Vietnam har under senare år gått på högvarv vilket visar sig på många sätt. Överallt i Vietnam byggs det så att det knakar. Att Haiphongs hamn för drygt 35 år sedan låg i ruiner efter usa:s massiva bombningar märks idag inte alls. Nguyen Cong Binh, ordförande för facket Haiphong Port Trade Union. Harmoni hamnen Cong Binh började arbeta som hamnarbetare kort tid efter krigsslutet Jag jobbade som stuvare i tre år innan jag skickades till en facklig skola och därefter blev aktiv i det lokala facket. Fackordförande har jag varit i drygt tio år. HAMNARBETAREN 2 08

19 Han ser oförstående ut när jag frågar om relationen till arbetsgivaren, Vietnams statliga hamnmyndighet. I Haiphongs hamn råder harmoni mellan facket och hamnmyndigheten. Ledningen och arbetarna har samma intresse av att verksamheten går bra och utvecklas positivt. Vietnamesiska arbetare har rätt att strejka, men vi som arbetar i hamnen har ingen anledning att göra det. Hamnarbetare i vårt land har bra anställningsvillkor. Vårt löneläge är dessutom betydligt högre än i de flesta andra vietnamesiska företag. Staten ska driva hamnarna Enligt Cong Binh var hamnarbetarfacken på usa:s västkust och i Australien imponerade när de, vid en internationell konferens hösten 2007, fick information om arbetsförhållandena i Haiphong för de hamnanställda. De amerikanska och australiensiska hamnarbetarna berättade om en verklighet som känns långt bort från oss. De rapporterade om privatiseringar av hamnar, om massavskedanden och att det blir allt fler tillfällighetsanställda i hamnarna. Eftersom Vietnam är ett socialistiskt land är det företeelser som känns främmande för oss. Min bestämda uppfattning är att ett lands hamnar skall drivas i statlig regi! Alla med i facket Idag arbetar i Haiphongs olika hamnar omkring 3600 personer, varav 700 i containerterminalen, fortsätter Nguyen Cong Binh. Närmare 25 procent av de anställda är kvinnor. Genomsnittsinkomsten för en hamnarbetare är ungefär 300 us-dollar vilket är en förhållandevis hög lön i Vietnam. Arbetstiden är fem dagar i veckan men övertid är vanligt. Hur många av de anställda är med i facket? Självklart är samtliga som arbetar i hamnen medlemmar. Det fackliga medlemskapet innebär så många förmåner att hamnreportage haiphong, vietnam 19

20 HAMNARBETAREN 2 08

peo lundqvist berikar sitt liv som föreningsmänniska #1/2008

peo lundqvist berikar sitt liv som föreningsmänniska #1/2008 #1/2008 Kongressextra: Generationsskifte i förbundet ö-viksstuvare går till pappers bättre flyt i södertälje peo lundqvist berikar sitt liv som föreningsmänniska ledaren Vi vill ha ett starkt avtal tillsammans

Läs mer

För jimmy är hamnen och facket ett

För jimmy är hamnen och facket ett #4/2008 Varsel i Helsingborg Ledaren: Om nyliberalismens korthus privatiseringshot i europas hamnar För jimmy är hamnen och facket ett ledaren Spekulation, girighet och rofferi orsakar den ekonomiska krisen

Läs mer

Johan berggren. Det bästa med hamnarbetarförbundet

Johan berggren. Det bästa med hamnarbetarförbundet hamn 2.11 arbetaren Ledaren: Jobbgaranti, facket och kollektivavtal Portside även för extringarna Sänkt a-kasseavgift redan i sommar Krönikan: Den lille hamnarbetaren Det bästa med hamnarbetarförbundet

Läs mer

KRISTER TAR HUSBILEN TILL FISKET OCH FRIHETEN # 2/2009

KRISTER TAR HUSBILEN TILL FISKET OCH FRIHETEN # 2/2009 # 2/2009 GÖTEBORG: BOLAGET KÖR HAMNEN I BOTTEN KINESISK IMPERIALISM HOTAR PIRAEUS HAMN 41 HAMNARBETARE AVSKEDAS I MALMÖ KRISTER TAR HUSBILEN TILL FISKET OCH FRIHETEN Transports förhandlingsveto ger arbetsgivaren

Läs mer

HAMN 2.10 ARBETAREN VICTORIA KESSEL. Möter jag någon som är sur står jag kvar och ler tills de har slutat sura. Det brukar fungera.

HAMN 2.10 ARBETAREN VICTORIA KESSEL. Möter jag någon som är sur står jag kvar och ler tills de har slutat sura. Det brukar fungera. HAMN 2.10 ARBETAREN BLOCKAD MOT ISRAELFARTYG DUNDER I VÅLDETS BANGKOK ÖKADE RISKER MED UNDERBEMANNING ALLT TRÄNGRE I STOCKHOLMS HAMN Möter jag någon som är sur står jag kvar och ler tills de har slutat

Läs mer

Lagom är bäst för Lars i Luleå Hamn4an säger nej till privatisering Stuvarbilen på turné Bilar överallt i Malmö hamn

Lagom är bäst för Lars i Luleå Hamn4an säger nej till privatisering Stuvarbilen på turné Bilar överallt i Malmö hamn Lagom är bäst för Lars i Luleå Hamn4an säger nej till privatisering Stuvarbilen på turné Bilar överallt i Malmö hamn Varsel om uppsägning är en dagligt återkommande rubrik i tidningarna i dessa tider.

Läs mer

IDC PROTESTERAR MOT DEN EKONOMISKA POLITIKEN KRÖNIKAN: MOSSKIN OM LÄGET I SYRIEN

IDC PROTESTERAR MOT DEN EKONOMISKA POLITIKEN KRÖNIKAN: MOSSKIN OM LÄGET I SYRIEN hamn 3.11 arbetaren LEDAREN: SYSTEMFEL ORSAK TILL EKONOMISK KRIS AVREGLERING hotar i Lissabons hamn IDC PROTESTERAR MOT DEN EKONOMISKA POLITIKEN KRÖNIKAN: MOSSKIN OM LÄGET I SYRIEN Vi plockade fram honom

Läs mer

SA JA TILL APM I GÖTEBORG OUTBILDAD

SA JA TILL APM I GÖTEBORG OUTBILDAD hamn 4.11 arbetaren LEDAREn: VÅRT 40-ÅRIGA FÖRBUND ALLT STARKARE KONKURRENSVERKET SA JA TILL APM I GÖTEBORG OUTBILDAD PERSONAL RISKERAR SINA LIV KRÖNIKAN: EN VÄN JAG ALLTID HAR KVAR Men att påstå att ungdomar

Läs mer

Lasta virke är roligast! Det stimulerar mest. Då man får tänka till, planera och stuva rätt. JOAKIM ABRAHAMSSON. Hamnarbetaren 1.

Lasta virke är roligast! Det stimulerar mest. Då man får tänka till, planera och stuva rätt. JOAKIM ABRAHAMSSON. Hamnarbetaren 1. HAMN 1.11 ARBETAREN LEDAREN: NYA MODERATERNAS TVÅTREDJEDELSSAMHÄLLE LOGENT TAR ÖVER BILHAMNEN I GÖTEBORG SVENSKT LASTREKORD I MÖNSTERÅS PELLETSMÄTNING I HELSINGBORG Lasta virke är roligast! Det stimulerar

Läs mer

Ett fackförbund som svenska Hamnarbetarförbundet

Ett fackförbund som svenska Hamnarbetarförbundet hamn 1.10 arbetaren Sämja i Göteborgs hamn Finska hamnstrejken över Sista Henkes Stänkare Trepartssamtal om avtal Loui Eriksson bor i Dallas och tjänar miljoner i NHL. Vi spelade ishockey tillsammans i

Läs mer

Polhemsgymnasiet Uttag 2010-11-18 68 tryckt press artiklar. Nyhetsklipp

Polhemsgymnasiet Uttag 2010-11-18 68 tryckt press artiklar. Nyhetsklipp Polhemsgymnasiet Uttag 2010-11-18 68 tryckt press artiklar Nyhetsklipp Tvisten kan sluta i Europadomstolen Göteborgs-Posten 1 2008-01-21 3 Hamnparter söker förlikning Göteborgs-Posten 1

Läs mer

ARBETAREN 2/94. Potten och avtalsperioden. positiva i nya avtalet. innehåll: BJÖRN A. BORG

ARBETAREN 2/94. Potten och avtalsperioden. positiva i nya avtalet. innehåll: BJÖRN A. BORG sid 5 LED ARE I I NNE H Å LL Potten och avtalsperioden enda positiva i nya avtalet Så har ett nytt Riksavtal för stuveriområdet slutits mellan Sveriges Hamnoch Stuveriförbund och Svenska Transportarbetarförbundet.

Läs mer

Hamnarbetare än sen då? sid 9. Bankkris, inget nytt sid 20. Sista båten till Arvika sid 6.

Hamnarbetare än sen då? sid 9. Bankkris, inget nytt sid 20. Sista båten till Arvika sid 6. Hamnarbetare än sen då? sid 9. Bankkris, inget nytt sid 20. Sista båten till Arvika sid 6. Mobbning, lösningar finns sid 18. Helsingborg mer än färjor sid 12. Kajsa Grytt i hamn sid 16. LEDARE I INNEHÅLL

Läs mer

Ordförandekonferens med fokus på medlemsrekrytering

Ordförandekonferens med fokus på medlemsrekrytering PÅ GRÄNSEN www.tullkust.se Medlemstidning för anställda i Tullverket och Kustbevakningen Nr 3 oktober 2014 Ordförandekonferens med fokus på medlemsrekrytering Tullrådsmöte Dagordningen var även denna gång

Läs mer

Information och inspiration för dig som har ett fackligt uppdrag i Unionen

Information och inspiration för dig som har ett fackligt uppdrag i Unionen Mari-Ann avstår omval. Sugen på karriärmakeover? Många motioner till kongressen. Premiär för Min profil. Demokratiska diskussioner. Pensionen stressar och tryggar. hetluft 4/08 Information och inspiration

Läs mer

Eva Nordmark gäst vid babords pollare

Eva Nordmark gäst vid babords pollare PÅ GRÄNSEN www.tullkust.se Medlemstidning för anställda i Tullverket och Kustbevakningen Nr 1 april 2012 Eva Nordmark gäst vid babords pollare Årsmöten Politikerträff i Sundsvall 1 Nyheter från 1 januari

Läs mer

MTmedlemstidningen. Vi värnar kollektivavtalet! Kommunal. Stockholms län. sidan 7

MTmedlemstidningen. Vi värnar kollektivavtalet! Kommunal. Stockholms län. sidan 7 MT MTmedlemstidningen Kommunal. Stockholms län Kommunal gav mig en framtid sidan 7 Vi värnar kollektivavtalet! nr. 7 2006 Ledaren Arbetsplatserna i fokus Valrörelsen är inte slut om det var det du trodde.

Läs mer

Nu kan du även hitta oss på Facebook

Nu kan du även hitta oss på Facebook Avtal Kongress Utbildning Arbetsmiljö Nummer 2 2013 Årgång 3 Information till medlemmar i Seko Posten Nu kan du även hitta oss på Facebook Ur innehållet Bakom kulisserna Mats Lööf berättar vad som händer

Läs mer

GLAD SOMMAR SPECIAL! + 6 000 SÅ MYCKET. Vi testar golfbanan där eliten snart spelar. nyheterna besluten kamp mot nya organisationen KONGRESS 2010

GLAD SOMMAR SPECIAL! + 6 000 SÅ MYCKET. Vi testar golfbanan där eliten snart spelar. nyheterna besluten kamp mot nya organisationen KONGRESS 2010 grejer&grepp: Så får du taket tätt Vi testar golfbanan där eliten snart spelar VINNARE TIDSKRIFTSPRISET 2009 Håkan vurmar för sin ryska krigs-mc SÅ MYCKET TVISTAR DIN AVDELNING KONGRESS 2010 nyheterna

Läs mer

Snabba ryck när politiken styr

Snabba ryck när politiken styr l l l Nr 1 februari 2014 Snabba ryck när politiken styr Skyddsombudens viktiga roll Pressade tider orsakar stress INNEHÅLL 1 Snabba ryck när politiken styr...4-8 Intervjuer med medlemmar och fackliga företrädare

Läs mer

Arbetslösheten och myten om marknaden

Arbetslösheten och myten om marknaden 2 ledaren A R B E T A R E N 4 I 9 6 Svenska1famnarbetarförbundet är ettfrisfå: ende fackförbund för arbetare inom hamnoch stuverinäringen, samt arbetare med li kartade arbetsuppgifter. Förbundet bildades

Läs mer

förord Stockholm i november 2013 Claes Stråth Generaldirektör lön för mödan 1

förord Stockholm i november 2013 Claes Stråth Generaldirektör lön för mödan 1 förord Det kan vara svårt att veta vad som gäller när man får sitt första jobb. Vilken lön ska jag ha? Hur mycket semester har jag rätt till? Vilka försäkringar har jag om jag blir skadad? Frågorna kan

Läs mer

Unionenvecka Avtalsrörelsen Guldnappen Bra start för ny reklam Höjt studiestöd Pris för hjälteinsats Unionens Säljsektion 505 000

Unionenvecka Avtalsrörelsen Guldnappen Bra start för ny reklam Höjt studiestöd Pris för hjälteinsats Unionens Säljsektion 505 000 Unionenvecka Avtalsrörelsen Guldnappen Bra start för ny reklam Höjt studiestöd Pris för hjälteinsats Unionens Säljsektion 505 000 Information och inspiration för dig som har ett fackligt uppdrag i Unionen

Läs mer

Rapport från Tomtebodas höstmöte. sid 10. sid 11 Klubb Årstas jämställdhetskommitté kritisk till produktionsledartillsättningarna

Rapport från Tomtebodas höstmöte. sid 10. sid 11 Klubb Årstas jämställdhetskommitté kritisk till produktionsledartillsättningarna Seko post Klubbarna Årsta Postterminal och Tomteboda Brev Nr 4 / November 2013 Eva brattström rapporterar från Sekos kongress sid 4-6 Rapport från Tomtebodas höstmöte sid 10 Framgångsrik manifestation

Läs mer

LÖN FÖR MÖDAN. Medlingsinstitutet

LÖN FÖR MÖDAN. Medlingsinstitutet LÖN FÖR MÖDAN Medlingsinstitutet innehall: förord...1 1. VAD ÄR ETT ARBETE VÄRT?...3 2. OLIKA INTRESSEN gemensam lösning...9 3. Arbetslivets regelbok -kollektivavtalet...14 4. förhandlingar och konflikter...20

Läs mer

Skärpta krav på anställningar. B Kollektivavtal, anställningsformer och anställningstrygghet. fakta och information från seko.

Skärpta krav på anställningar. B Kollektivavtal, anställningsformer och anställningstrygghet. fakta och information från seko. fakta och information från seko december 2005 Skärpta krav på anställningar B Kollektivavtal, anställningsformer och anställningstrygghet är SEKO Postens tre fackliga kärnfrågor under det kommande verksamhetsåret.

Läs mer

GRILLFESTEN. Läs i Kvartingen om:

GRILLFESTEN. Läs i Kvartingen om: 3 09 GRILLFESTEN...hölls för andra året i rad i Segmons folkpark. Pappers avd. 96 grillade för fullt och här fanns också en rad andra aktiviteter att delta i, t.ex. tipspromenad i LO-sektionens regi med

Läs mer

Retorikskola 2:2015. Unionen verkar internationellt. Kongress 2015. Allt du behöver veta

Retorikskola 2:2015. Unionen verkar internationellt. Kongress 2015. Allt du behöver veta 2:2015 Unionen verkar internationellt Retorikskola Kongress 2015 Allt du behöver veta Jaqueline Maier Chávez Har man upplevt tuffa saker i sitt liv kan det vara värdefullt att ta ett förtroendevalduppdrag.

Läs mer

Satsa på dig själv med fler i facket

Satsa på dig själv med fler i facket Satsa på dig själv med fler i facket Du är viktigast! Du har det viktigaste fackliga uppdraget av alla. Så sträck på dig och var stolt! Som medlemsvärvare är du med och ser till att vi tillsammans blir

Läs mer

Mikael gillar stora kranar sidan 6

Mikael gillar stora kranar sidan 6 Byggettan tidning för medlemmar i Byggettan, Årgång 42, nr 2, april 2010 Mikael gillar stora kranar sidan 6 Avtalsrörelsen sidan 4 Johan kommenterar Stor skillnad på rut och rot I skrivandets stund har

Läs mer