rörlighet Internationellt och akademiskt utbyte ger tillväxt nytt Full fart på karriären T i l lvä x t kräver ansvar No 1 mars 2011

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "rörlighet Internationellt och akademiskt utbyte ger tillväxt nytt Full fart på karriären T i l lvä x t kräver ansvar No 1 mars 2011"

Transkript

1 forskningo innovationo tillväxt No 1 mars 2011 nytt T i l lvä x t kräver ansvar Projektet i n n o vat i o n för tillväxt h ä m ta r i n s p i r at i o n f r å n a n d r a l ä n d e r f ö r at t f ö r e s l å ko n k r e ta åt g ä r d e r f ö r s v e n s k tillväxt. Full fart på karriären R A U N I S E P PÄ N E N H A R g åt t f r å n a k a d e m i s k f o r s k n i n g t i l l c h e f s p o s i t i o n i n ä r i n g s l i v e t via internationellt utbyte. Tema rörlighet Internationellt och akademiskt utbyte ger tillväxt ostron blir exportsuccé metalltråd minskar spill

2 LEDARE Ökat fokus på samhällsutmaningar Som Sveriges innovationsmyndighet är det viktigt för VINNOVA att jobba utmaningsdrivet och fokuserat. Jag berättade redan i förra numret av VINNOVA-nytt att vi sedan en tid tillbaka fokuserar delar av våra kommande satsningar på fyra stora samhällsutmaningar. De utmaningar vi valt är Hållbara attraktiva städer, Framtidens hälsa och sjukvård, Informationssamhället 3.0 samt Konkurrenskraftig produktion. Vi tror att många av Sveriges framtida styrkeområden och framgångar ryms inom dessa utmaningar som drivs av samhällsbehov och efterfrågan samt är gränsöverskridande över flera områden. Vi presenterar de första satsningarna utifrån detta arbetssätt redan nu under våren. VINNOVA har som en del i förberedelsearbetet hållit fyra workshops under januari och februari kring utmaningarna. Tillsammans med representanter från olika aktörer från näringsliv, universitet, högskola, institut och samhälle har vi diskuterat vilka styrkor Sverige har och vilka insatser som bör göras inom respektive utmaning. Diskussionerna och kreativiteten under mötena har varit otroligt givande för oss på VINNOVA och har gett värdefulla underlag för framtida beslut och prioriteringar. Ni kan följa vårt fortsatta arbete både i kommande nummer av VINNOVA-nytt och på vår webbplats! Vi är medvetna om att VINNOVAs medel bara utgör en liten andel av de investeringar som årligen Charlotte Brogren görs i svensk forskning, innovation och konkurrenskraft men detta gör också att vi måste vara än mer noggranna med vad vi satsar på och investerar våra pengar i. VINNOVA har därför en viktig roll att spela som förändringsagent i det svenska innovationssystemet. En roll som i grunden innebär att vi med relativt små medel, men med en bra omvärldsanalys, stor kompetens och... vara än mer noggranna med vad vi satsar på och investerar våra pengar i. välutvecklade nätverk, kan koppla ihop de aktörer och faktorer som behövs för ökad svensk innovationskraft. På så sätt kan vi katalysera en positiv svensk innovationsutveckling. Jag är övertygad om att vi på VINNOVA genom att spetsa delar av vår verksamhet mot viktiga samhällsutmaningar i kombination med en större samverkan och kontakt med andra viktiga aktörer kan påverka svensk tillväxt och innovationskraft positivt. På så sätt drar vi vårt viktiga strå till stacken för att Sverige ska fortsätta vara konkurrenskraftigt och framgångsrikt! Charlotte Brogren, GD för VINNOVA Vinjett: Algbatterier Miljövänliga batterier Innehåll NR Ångströmslaboratoriets nanoteknikenhet vid Uppsala universitet har l arbetat med grönalger inom området bioteknik. I samband med ett pr där professor Maria Strömme och hennes forskarkollegor undersökte a beteende i vatten insåg de att grönalger även kan fungera som en bes del i batterier. Det visade sig att cellulosan hos grönalger ger stor ledn förmåga. Algbatteriet är också miljövänligt då det endast består av nan turerad cellulosa från grönlager, en ledande polymer och en saltvatten trolyt. Till sommaren beräknas en första prototyp vara färdig, ett batteri till tv-fjärrkontroll som Motorola beställt. Användningsområden för batte nästa oändliga eftersom de kan göras bara ett par millimeter stora och tillverkas i många olika storleker. Exempel på produkter med algbatter skulle kunna vara: skor med återuppladdningsbara värmeelement, klä med inbyggd gps, värmefiltar, matförpackningar, inbyggd läslampa i b eller intelligenta plåster. I stor skala kan batterierna agera byggmateria inbyggda i vägg eller tak, som isolering och lagring av sol- och vinden Det kvarstår en hel del forskning för att förbättra kapaciteten och förh degradering. VINNOVA stödjer forskningen inom VINN NU. Kontakt: Erik Litborn Bilden i bifogat material. Ev. bild på grönalg. Grönalger 03 Kort & koncist Svensk innovationskraft i topp, innovationer på internationell turné och unga rådgivare. 06 tema VINNMER Ökad mångfald och större rörlighet internationellt främjar forskarkarriären och tillväxten. 11 OSTRONodlare kläcker idéer Svenska ostron kan bli en exportsuccé, men först krävs en vassare produktionsprocess. 12 snabb kur med rätt medicin Ny metod för snabb upptäckt av antibiotikaresistenta bakterier ger anpassad behandling. 13 utblick INNOVaTION FÖR TILLVÄxT Projektet blickar utomlands för att lämna konkreta förslag på åtgärder för svensk tillväxt. 14 mindre spill med metalltrådar Genom att sticka komplicerade lastbärande strukturer av ståltråd minskar spill och vikt. 15 NATURENS EGET BATTERI Grönalger har egenskaper som används för att utveckla miljövänliga batterier. REDAKTIONEN: Ansvarig utgivare Charlotte Brogren, VINNOVA Redaktion Krystyna Nilsson, Vinnova samt Anders Nordner och Petra Lodén, Appelberg Art Director Erich Blunck, Appelberg Tryck Edita Västra Aros Papper Arctic Volume Omslagsfoto Jenny Gaulitz Adress Telefon ISSN Tidningen ges ut fem gånger per år. För prenumeration gå in på 16 profilen Enligt Kristina Höök inbegriper bra interaktion mellan människa och maskin också känslor. 19 lästips Publikationer från VINNOVA och kalendarium. 2 vinnova-nytt mars 2011

3 Kort & Koncist INNOVATIONER PÅ VÄG VINN NU ger arbete svenska framgångar 16 unga rådgivare utvalda Nu är det klart vilka unga personer mellan 18 och 30 år som ingår i den Advisory Board som knyts till VINNOVAs och Tillväxtverkets gemensamma program Ungas Innovationskraft. Gruppen får stort inflytande över vilka aktiviteter som kommer att genomföras inom programmet. Från början var över 250 personer nominerade, varav 16 mycket meriterade nu valts ut. Syftet med programmet är att ta tillvara och utveckla ungas kunskap och kompetens för att öka innovationskraften i Sverige. Målgruppen är unga mellan 18 och 30, alltså samma ålder som på deltagarna i Advisory Board. Programmet pågår till och med 2012 och har en budget på drygt 50 miljoner kronor. FOTO: anette andersson Efter att ha presenterat sig för generaldirektörerna för VINNOVA och Tillväxtverket fick de unga rådgivarna en lång pratstund med näringsminister Maud Olofsson, som framhöll att man måste lägga stor vikt vid att ta vara på deras synpunkter och erfarenheter i det nya programmet Ungas Innovationskraft. Ungas Innovationskrafts Advisory Board består av: Lottie Rääf, 24, Ydre; Arash Arman, 21, Kalmar; Frida Svensson, 26, Varberg; Sven Heijbel, 23, Lund; Louice Rosdahl, 25, Lund; Martina Johansson, 24, Göteborg; Nils-Erik Jansson, 29, Göteborg; Oskar Lundin, 22, Stockholm; Camilla Ljunggren, 27, Stockholm; Sini Tinfors, 26, Stockholm; Håkan Alfon, 29, Falun; Madeleine Eriksson, 26, Örebro; Simon Nummela, 21, Nora; Juliana Bergman, 23, Korpilombolo; Fredrik Hammargården, 25, Sundsvall; Sara Skoglund, 18, Gävle. FOTO: shutterstock vinnova-nytt mars

4 Kort & Koncist Sverige i topp enligt Innovation Union Scoreboard 2010 Sverige ligger fortfarande i topp när det gäller EU:s medlemsländers innovationsförmåga enligt Innovation Union Scoreboard Rapporten tas fram årligen av Pro Inno Europe. Resultatet och rankinglistan bjuder inte på så många överraskningar. Sverige ligger som vanligt bra till i toppen och Finland har halkat nedåt till fördel för Danmark. Tyskland, Finland, Danmark och Sverige är de ledande, medan de med lägst innovationsförmåga inte oväntat tillhör små eller relativt nya medlemsländer som Lettland, Litauen, Rumänien och Bulgarien. Transport 2030 föreslår forum för transportsektorn Projektet Transport 2030, som drivs av Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) i samarbete med Luftfartsverket, Sjöfartsverket, Trafikverket och VINNOVA, har visat att det behövs ett ökat samarbete mellan transportsystemets intressenter. Nu föreslås ett nationellt forum för samarbete kring strategiutveckling inom transportsektorn. Det föreslagna nationella forumet ska etablera gemensamma strategier, initiera projekt och andra utvecklingsinsatser samt främja kunskapsutbyte. FOTO: gettyimages Ofta svårt att höra läraren, visar elevers forskning I fyra av tio klasser har minst en elev ofta svårt att höra vad läraren säger. Det visar en studie av ljudmiljön i skolan som mer än elever medverkat i. Mätdata från 59 klasser runt om i Sverige har analyserats som en del i vetenskapsfesten ForskarFredag. Evenemanget och akustikförsöket genomfördes förra året med stöd av EU-kommissionen, FAS (Forskningsrådet för arbetsmiljö och socialvetenskap), Stiftelsen för Strategisk Forskning, Vetenskapsrådet och VINNOVA. FOTO: shutterstock Heta innovationer finansieras av VINNOVA FOTO: shutterstock En lista över Sveriges 20 hetaste innovationsföretag inom informations- och kommunikationsteknologi, life science, miljöteknik samt spel- och nöjesindustrin publicerades nyligen av Svenska Institutet. 14 av de 20 företagen på listan har på något sätt finansierats av VINNOVA. Listan har sammanställts med anledning av att Svenska Institutet i höst gör en internationell satsning där bland annat en utställning med dessa innovationsföretag ordnas. Utställningen premiärvisas i Silicon Valley i USA i höst och ska sedan turnera runt om i världen i nära samarbete med berörda svenska ambassader och lokala samarbetsparter. Några företag på listan är Ozma Speldesign, Tobii Technology, Giraff Technologies, Solvatten, Xylophane, OrganoClick och I-Tech. 4 vinnova-nytt mars 2011

5 Informationsturné om de europeiska FoU-programmen I sommar öppnar utlysningarna inom de flesta områdena av EU:s sjunde ramprogram för forskning och utveckling, FP7. Ramprogrammet är inne på sitt femte år och är en av de största externa finansiärerna av forskning i Sverige. VINNOVA besöker under våren några orter runt om i Sverige för att berätta mer om hur man kan ta del av de möjligheter till forskningsfinansiering som finns inom EU:s FoU-program. Turnén är ett unikt tillfälle att få en överblick av möjligheter inom FP7, tips på hur man lyckas med en ansökan, men även ta del av erfarenheter från aktörer som har medverkat i EU-projekt. På varje ort finns det också tillfälle för nätverkande med några nationella kontaktpersoner (NCP) samt EU:s FoUhandläggare från respektive universitet. Turnéplan Informationsturnén är ett samarrangemang mellan VINNOVA och universitetens forskningskontor. Följande universitet besöks under mars och april: Stockholms universitet, 29 mars; KTH, 30 mars; Uppsala universitet, 5 april; Lunds universitet, 7 april; Karlstads universitet, 11 april; Luleå tekniska universitet, 13 april; Göteborgs universitet, 14 april; Umeå universitet, 27 april; Karolinska Institutet, 28 april. Vind i seglen för VINN NU-företag En genomgång av bokslutsdata för de företag som fått finansiering från VINN NU från starten 2002 och till och med 2009 visar att de ökat både sin omsättning och antalet anställda markant. Bäst lyckades de företag som fick finansiering De ökade sin totala omsättning från 15,8 miljoner kronor till 237,8 miljoner De 140 företag som finansierades hade tillsammans 189 anställda. Vid utgången av 2009 hade siffran stigit till 826 anställda. Det är en rätt betydande ökning, konstaterar Ann-Louise Persson, programansvarig. VINN NU vänder sig till nystartade företag som baserar sin verksamhet på forsknings- och utvecklingsresultat. Programmet drivs av VINNOVA tillsammans med Energimyndigheten. Varje år utses upp till 20 företag som finansieras med kronor var. FOTO: shutterstock FOTO: shutterstock Hasse Johansson Ny ordförande för VINNOVA Regeringen har utsett Hasse Johansson till ny styrelseordförande för VINNOVA. Hasse Johansson är civilingenjör och har tidigare arbetat som forsknings- och utvecklingschef för Scania. Han efterträder Birgitta Johansson-Hedberg, vars ordförandeskap gick ut vid årsskiftet. En längre intervju med Hasse Johansson kommer i nästa nummer av VINNOVA-nytt. Svensk framgång i Eurostars Resultatet av den senaste ansökningsomgången till Eurostars blev en svensk framgång. Eurostars är ett gemensamt program av EU-kommissionen och det europeiska samarbetsnätverket EUREKA. Det vänder sig främst till små och medelstora företag med egen forskning. Svenska deltagare var med i 33 inlämnade och utvärderade ansökningar och 15 av dessa godkändes och har lämnats över till de nationella finansieringsmyndigheterna. Det betyder att 45 procent av alla projekt med svenska deltagare blev godkända för finansiering. Återigen deltar svenska partner i det högst rankade projektet, dessutom i projekten rankade nummer 2 och 4. Av de 15 rankade projekten med svensk medverkan ligger tio på den övre halvan. Totalt inlämnades och utvärderades 309 projekt och 110 godkändes för finansiering. vinnova-nytt mars

6 Tema // VINNMER R rlighet f der Forskare som rör sig mellan akademi, näringsliv, offentlig verksamhet och andra miljöer i samhället, liksom mellan olika länder. Det är målgruppen för det framgångsrika VINNMER-programmet. TEXT katarina ahlfort illustration shutterstock Ulf Wahlberg på Ericsson anser att VINNMER på sikt stärker Sveriges konkurrenskraft internationellt. Ö kad diversifiering behövs inom forskarnas meriteringstjänster, inte minst med anledning av den höga andelen män i ledningsfunktioner. Vi vill även se större representation från olika kulturer, kompetenser och erfarenheter, säger Erik Litborn, programledare för VINNMER på VINNOVA. Genom VINNMER-programmet får chefer i organisationer, institutioner och näringsliv chansen att tidigt fånga upp och engagera sig i forskare som kan bli framtidens ledare. Inom akademin ser vi sällan långsiktiga planer för forskares fortsatta verksamhet när den finansierade forskningen väl har avslutats, säger Erik Litborn. De forskare som valts ut till programmet får halva lönen betald av VINNMER och resterande av företaget eller organisationen under tre år. Genom den investeringen kombineras forskningen i ett tidigt skede med karriär och utveckling, säger Erik Litborn. En förutsättning för framgång är enligt programrådet att arbetsgivaren också för en kontinuerlig dialog med individen om framtidsplaner och lämpliga karriärsteg. Jag hoppas att programmet leder till att fler kompetenta forskare kan göra karriär och att deltagarna fungerar som inspiratörer och ledare för andra forskare, säger Ulf Wahlberg, Vice President för Industry and Research Relations på Ericsson och medlem i programrådet för VINNMER. Ulf Wahlberg framhåller att programmet även ger näringslivet tillgång till ökad kompetens genom starka forskningsmiljöer, starka forskningsledare och det faktum att fler unga forskare väljer att göra forskarkarriär. GRÄNSÖVERSKRIDANDE. Forskare med internationell erfarenhet från såväl akademi som näringsliv är målgruppen för VINNMER-programmet. Det stärker på sikt Sveriges och svensk företagsverksamhets internationella konkurrenskraft, säger han. Det internationella intresset för programmet är stort. Norges motsvarighet till VINNOVA har nästan kopierat programupplägget och i Österrike pågår enligt Erik Litborn ett antal snarlika projekt. VINNMER är ett av de första nationella programmen som sponsras genom EU:s forskningsprogram Marie Curie Actions. 6 vinnova-nytt mars 2011

7 framg ng 3frågor till Gunilla Svensson, professor i meteorologi, Stockholms universitet. Vad har VINNMER betytt för dig? Mycket. Framför allt frihet att planera min arbetstid på ett bättre sätt, eftersom jag får hälften av min forskarlön från VINNMER. Dessutom har det betytt mycket för mitt självförtroende att få den här skjutsen i karriären. Och att veta att det finns personer som tror på mig. Hur viktigt är det med internationellt utbyte? Meteorologi är ett väldigt litet ämne i Sverige. Det är nödvändigt att ingå i utländska nätverk för att kunna höja sin egen kunskapsnivå. Det gör också att jag kan påverka vilken typ av forskning som bör prioriteras. Marie Curie Actions bidrag till programmet är fem miljoner euro fördelat över fyra år. Samarbetet innebär att Eu-kommissionen under den tiden står för 40 procent av de beviljade medlen i nästan 40 av drygt 100 pågående VINNMER-projekt. Programmet utvärderas på traditionellt sätt av kommissionen genom ett peer review-system ur såväl vetenskaplig som administrativ synvinkel. Alan Craig och Silvia Dürmeier, programledare på Eu-kommissionens Research Executive Agency, besökte Sverige i januari för att träffa några av programdeltagarna och lära sig mer om programmet. Alan Craig konstaterade att VINNMER fungerar bra inte minst genom att utlysningar görs i tid så att pengarna kommer till optimal nytta. Det är mycket positivt att fokus ligger på att kvinnor, som är underrepresenterade inom forskning, uppmuntras att satsa på en vetenskaplig karriär, sade Silvia Dürmeier. Hur arbetar du konkret med internationellt utbyte? Tack vare VINNMER har jag haft möjlighet att tillbringa sammanlagt drygt åtta månader vid National Center for Atmospheric Research, NCAR, i Boulder, Colorado, ett Mekka för alla forskare inom mitt område. Jag har också utnyttjat möjligheten att resa till andra möten och konferenser i USA i anslutning till NCAR-resorna. 7

8 Tema // VINNMER Hur tillverkar man mjölkoch filpaket med höga vattenavstötande egenskaper? Det var en av frågeställningarna bakom Rauni Seppänens forskningsprojekt. Projektet fick en flygande start och blev klart sex månader före beräknad tid. TEXT annica hulth FOTO jenny gaulitz, holmen Karriärsprång efter forskningsutbyte V i har haft ett väldigt flyt och ett bra samarbete, säger Rauni Seppänen, tidigare forskare på Ytkemiska institutet, YKI, i Stockholm. Efter flera års forskning vid YKI ville hon lära sig mer om den fysiska strukturen i kartongförpackningar. Vad händer till exempel när vätska tränger in vid kanten där förpackningen öppnas? Ett sätt att ta reda på det är att utnyttja röntgentomografi som ger mycket realistiska, tredimensionella bilder av papprets struktur. Röntgenutrustningen fanns vid Jyväskylä universitet i Finland. Där knöts fyra företag till projektet två kartongtillverkare och två kemikalieföretag. Väl på plats i Jyväskylä träffade hon en doktorand som ville delta i studierna och projektet tog ordentlig fart. Det blev verkligen en snöbollseffekt. Hon är fysiker och jag ytkemist, så det var två världar som möttes. Nu har hon disputerat och planerar att fortsätta sin forskning vid YKI. Tack vare projektet har Rauni Seppänen meriterat sig internationellt, inte bara i Finland utan också i Japan. Hon tillbringade tre månader vid Tokyo universitet för att studera ytbehandling av cellulosafibrer. I december bytte hon jobb och började som forsknings- och utvecklingsspecialist vid Holmen Paper. Inom industrin väntar nya utmaningar, till exempel att utveckla papper som fungerar optimalt i tryckprocessen. Forskningen fortsätter hon med. En gång forskare, alltid forskare. Nu är det jag som är kunden, den som beställer forskning. Jag kommer helt klart att ha nytta av mina erfarenheter från YKI. 8 vinnova-nytt oktober 2010

9 KARRIÄRIST. Rauni Seppänen har efter många år som forskare på Ytkemiska institutet tagit steget till näringslivet, bland annat via internationell forskarmeritering. En gång forskare, alltid forskare. Nu är det jag som är kunden, den som beställer forskning. förpackningsteknik Syfte: Att öka förståelsen för ytkemins och strukturens betydelse i livsmedelsförpackningar av kartong. Medverkande: Ytkemiska institutet, Jyväskylä universitet, Tokyo universitet, Korsnäs, Stora Enso, Hercules och Kemira. Finansiering: Anslag via VINNMER (hälften av lönen under tre år), Jyväskylä universitet (forskningsinstrument och en doktorand) samt företagen (kontanter och förmåner). Forskarbakgrund en tillgång Rauni Seppänens forskarbakgrund är en stor tillgång. Det säger Emilia Liiri, utvecklingschef på Holmen Paper som producerar papper till tidningar, magasin och böcker. Har ni många forskningsprojekt på gång? Ja, vi samarbetar mycket med forskningsinstitut men också med universitet och högskolor, till exempel Mittuniversitetet, Sveriges lantbruksuniversitet och Kungliga tekniska högskolan. Vi har inte all specialistkompetens utan tar hjälp där vi behöver. På så sätt kan vi vara med och påverka forskningen så att den svarar mot de behov som vi har. Då skapas ny kunskap som kan användas till att förbättra produkter eller förenkla produktionsprocesser. Vad tillför det er att Rauni Seppänen har forskarbakgrund? Dels har hon en specialistkunskap som vi själva saknar, dels kommer hon från Ytkemiska institutet som vi historiskt har jobbat mycket med, men inte på senare tid. Hon har ett brett nätverk med sig och genom henne får vi nyttiga forskarkontakter. Vilken är er roll i forskningsprojekten? Vi är aktiva beställare och pådrivare. Vi ger uppdragen och efterfrågar kunskap som vi behöver men inte själva har kompetensen att ta fram. Är man själv forskarutbildad är det självklart en fördel. vinnova-nytt oktober

10 Tema // VINNMER Genom sin forskning kan Nazanin Emami bidra till att öka livslängden på ortopediska implantat, som exempelvis höftleder. TEXT katarina ahlfort FOTO shutterstock Mindre smärta och lägre vårdkostnader V i minskar både mänskligt lidande och miljarder i vårdkostnader genom att utveckla mer hållbara material till implantaten. Då slipper många patienter genomgå upprepade, svåra operationer, säger Nazanin Emami, universitetslektor på Luleå tekniska universitet. När Nazanin Emami gjorde sin post-dok i biotribologi i Australien 2007 funderade hon mycket på hur hennes framtida forskarambitioner skulle kunna förverkligas. Jag sökte till VINNMER-programmet och när jag slutligen vann anslag konstaterade mina australiensiska kollegor att Sverige är ett underbart land för forskare! säger Nazanin Emami. Men konkurrensen bland de sökande till programmet var hård. VINNMER-anslaget ger 50 procent lön, det vill säga 50 procent frihet att forska under en treårsperiod, och det är en frihet som bara forskarassistenter brukar få. Som senior forskare har man sällan det utrymmet, säger Nazanin Emami. Hennes biotribologiska forskning syftar till att minska friktionen och förbättra smörjningen av implantaten i kroppen. I mer än 40 år har implantatkirurgin för höfter och knän varit en av de största succéerna inom ortopedin. Men implantat som borde hålla ett helt liv har i verkligheten en livslängd på tio till femton år, säger hon. För UNGA krävs i dag som regel ett byte av implantatet och det innebär omfattande kirurgi. Vi hoppas kunna minska antalet smärtsamma ingrepp. Den främsta målgruppen för min forskning är yngre patienter, exempelvis tonåringen som skadats i en bilolycka eller 40-åringen som drabbats av reumatiska besvär. De ska kunna hoppa och studsa och ha ett aktivt liv. implantat som borde hålla ett helt liv har i verkligheten en livslängd på tio till femton år. Nazanin Emami Redan nu har Nazanin Emamis forskning resulterat i fyra nya arbetstillfällen, eftersom hon har anställt tre doktorander till sin forskargrupp. Vi har kommit en bra bit på väg när det gäller förstärkning av polymeriska material med nanopartiklar. Av oss fyra i gruppen är tre kvinnor, vilket är positivt på den i övrigt mansdominerade forskargruppen inom tribologi här på Luleå tekniska universitet. Forskningen är multidisciplinär; forskarna i Luleå samarbetar med medicinska ortopeder såväl i Sverige som utomlands. Programmet har bekräftat gruppens insatser inom ämnet biotribologi och har gjort det möjligt att bygga broar till forskningsinstitut i Australien, Portugal och Storbritannien som medverkar i delprojekt. implantat Vid Luleå tekniska universitet pågår tre projekt inom området biotribologi. Fokus ligger på höft- och knäimplantat. Projekten genomförs i samarbete med Centrum för medicinsk teknik och fysik på Umeå universitet, universitetet i Leeds i Storbritannien, universitetet i Aveiro i Portugal samt ett flertal företag. BIOTRIBOLOGI. Nötning, smörjning och friktion i höft- och knäleder är vad som framför allt intresserar Nazanin Emami och hennes forskningsgrupp. 10 vinnova-nytt mars 2011

11 produktion Svenska ostron öppnar sig mot Europa Den svenska västkusten har unika förutsättningar för att odla det finaste ostronet av alla, det platta ostronet. Företaget Ostreas nya kläckeri för ostronyngel ger Sverige stora möjligheter till en ny exportindustri. text karin myrén foto ostrea Länder som Frankrike, Holland och Spanien har en lång tradition av ostronodling. Fram till på 50-talet odlade de bara platta ostron, men sedan slog parasiter ut hela beståndet och de började odla japanska jätteostron från Stilla havet istället. Men de svenska platta ostronen klarade sig från att smittas och vår låga vattentemperatur gör det dessutom svårt för parasiter att få fäste. Det här ger Sverige en stor fördel. Även om de japanska ostronen är billigare är de inte lika smakrika, enligt Kent Berntsson, produktionschef och en av Ostreas grundare. Och eftersom platta ostron är så sällsynta är efterfrågan i Europa enorm. De anses vara de finaste av alla ostron och står för en väldig exklusivitet. Och eftersom bara vi här i Norden kan odla dem skapar det fantastiska möjligheter. Vattnen utanför Bohuslän har en bra salthalt och är ovanligt näringsrika, vilket gör att ostronen växer snabbt och blir fullmatade. Vi har unika förutsättningar. I våra vatten finns det näring och växtplankton för att producera ton ostron eller musslor per år. Här finns potential för en miljardexport. Däremot varierar produktionen av yngel i havet kraftigt och därför har Ostrea byggt ett eget kläckeri. Hit hämtas vilda avelsostron från havet utanför Koster och läggs i tankar där de parar sig. Ynglen förvaras i kläckeriet tills de är stora nog att placeras ut i havet. Efter tre år har de växt klart. Men processen är mycket känslig och bara 0,25 procent av ynglen blir fullstora ostron. Kent Berntsson Det här vill Ostrea ändra på, och för att lyckas krävs bättre hygien och större kontroll på saltvatten, avelsdjur och mat i kläckeriet. Som stöd för att utveckla det fick företaget i höstas två miljoner kronor från VINNOVA. Tillskottet har gett oss möjlighet att anlita kompetens och samarbeta med personer som hjälper oss att analysera bakterier och ta fram verktyg för att kontrollera kvaliteten i varje steg. Genom att identifiera vad som får fler yngel att överleva och förbättra förhållandena kan produktionen ökas väsentligt, konstaterar Kent Berntsson. Ynglen som sätts ut i år väntas ge en halv miljon ostron år Tack vare åtgärderna i år räknar Ostrea med en skörd på tre miljoner ostron år 2015, och då behöver ytterligare 40 personer anställas. På sikt tror han att ostronnäringen i Sverige kan sysselsätta betydligt fler. Många i kustmiljön är intresserade av vattenbruk men hittills har få vågat kasta sig in i det. När vi har fått igång en större produktion i kläckeriet kan vi förse dem som vill starta egna odlingar med yngel, och då behöver de bara lära sig hantverket. Kontakt: Anne Löfquist ostrea Vänster: Platta ostron kan bli en svensk exportsuccé. Ovan: Bättre kontroll på miljön i kläckeriet krävs för att Ostrea ska kunna öka andelen nykläckta ostronyngel som överlever och blir ostron. Grundat: 2006 av entreprenören Karl Johan Smedman och Kent Berntsson, tidigare forskare vid Tjärnö marinbiologiska laboratorium. Anställda: Sex personer. Samarbetspartner: Statens veterinärmedicinska anstalt, Göteborgs universitet, Sahlgrenska universitetssjukhuset. Övrigt: Varje år produceras 4,5 miljoner ton ostron i världen, varav det mesta i Kina, Japan och Sydkorea. Frankrike producerar ton per år. Det platta ostronet heter Ostrea edulis på latin. Fullvuxet väger det 100 gram och är 10 cm brett. vinnova-nytt mars

12 medicin ISTÄLLET FÖR ODLING. Q-lineas instrument krymper tiden för att upptäcka antibiotikaresistenta bakterier från tre dagar till tre timmar. Samtidigt som penicillinkurer ofta skrivs ut för ofta ökar problemen med antibiotikaresistenta bakterier. Stora resurser läggs därför på forskning för att snabbare spåra antibiotikaresistens. Svenska Q-linea har utvecklat en teknik som kortar analystiden från tre dagar till tre timmar. text katarina ahlfort foto q-linea, istockphoto Snabb upptäckt av resistenta bakterier Varje år utförs ungefär 10 miljarder antibiotikabehandlingar runt om i världen. En intensiv antibiotikaanvändning har resulterat i resistens hos många bakterier (humana patogener). En del av lösningen på problemet vore att helt enkelt minska antalet onödiga behandlingar. Genom att investera drygt fem miljoner kronor i ett utvecklingsprojekt kan vi leverera ett instrument som genom att detektera en oerhört liten mängd DNA kan avgöra om bakterier är resistenta, berättar Johan Widén, projektledare på Q-linea. Traditionell testteknik för bakterieresistens bygger på 100 år gamla fenotypbaserade metoder där bakterier odlas på plattor i upp till tre dagar. Man ser sedan bakterietillväxten med blotta ögat. Med vårt instrument får man istället ett analysresultat på ett par tre timmar, säger Johan Widén. Tekniken som används kommer ursprungligen från försvarsmakten. Försvarsapplikationen upptäcker förekomst av biologiska stridsmedel i luften genom snabb DNA-analys. Q-lineas patentskyddade teknik, i kombination med avancerad molekylärbiologisk analys, öppnar nu för möjligheter att förändra behandlingen av patienter. med instrumentet går det att snabbt fastställa behovet av antibiotikabehandling, så att onödig förskrivning begränsas. Dessutom visar analysen vilken sorts antibiotika som behövs, så antalet felaktiga penicillinkurer reduceras. En patient som testats på morgonen ska kunna hämta ut sitt recept samma eftermiddag, säger Johan Widén. Till en början planerar Q-linea att sälja tekniken i Sverige i samarbete med Akademiska sjukhuset i Uppsala och övriga regionsjukhus. Därefter satsar vi förstås större. I Europa och resten av världen finns en väntande jättemarknad, säger Johan Widén. Företagets marknadsanalys visar att tekniken bara genom regionsjukhusen och vårdcentralerna skulle omsätta en halv miljard kronor. Inom tio års tid kan det innebära hundratals arbetstillfällen. Kontakt: Elisabet Nielsen, q-linea Grundat: 2008 i Uppsala. Ägare: Fyra forskare från Uppsala universitet, Olink AB och UUAB. Antal anställda: Tio anställda och två konsulter. Finansiering: 2,55 miljoner kronor inom VINNOVAs Forska&Väx-program. 12 vinnova-nytt mars 2011

Välj de bästa. Tema. Koll på hjärtat. minskat spill blodflöde i realtid kalendarium. forskning o innovation o tillväxt No 4 oktober 2010nytt

Välj de bästa. Tema. Koll på hjärtat. minskat spill blodflöde i realtid kalendarium. forskning o innovation o tillväxt No 4 oktober 2010nytt forskning o innovation o tillväxt No 4 oktober 2010nytt Koll på hjärtat e n k e lt t r y c k m e d tummen möjliggör diagnos för patienter med hjärtflimmer Välj de bästa Tema Göran sandberg har fokus på

Läs mer

FORSKNING INNOVATION TILLVÄXT No 2 APRIL 2011nytt

FORSKNING INNOVATION TILLVÄXT No 2 APRIL 2011nytt FORSKNING INNOVATION TILLVÄXT No 2 APRIL 2011nytt VATTEN ur luft SOLVÄRMEPANELER OCH KONDENSERINGSTEKNIK GER TILLGÅNG TILL VATTEN Ö V E R A L LT. Avgifter gör nytta ENLIGT JONAS ELIASSON BLEV NYTTAN AV

Läs mer

SKILLNAD. nytt SVERIGE TÄNJ GRÄNSERNA I VIRTUELLT LABB. Glasklart koncept. Soki Choi vill göra FÖRDEL

SKILLNAD. nytt SVERIGE TÄNJ GRÄNSERNA I VIRTUELLT LABB. Glasklart koncept. Soki Choi vill göra FÖRDEL FORSKNING o INNOVATION o TILLVÄXT No 5 DECEMBER 2011 nytt FÖRDEL SVERIGE Glasklart koncept TÄNJ GRÄNSERNA I VIRTUELLT LABB Soki Choi vill göra SKILLNAD LEDARE Produktion är ett allt mer prioriterat område

Läs mer

LUFT VATTEN. nytt. blir UTMANA DIG SJÄLV OCH ANDRA. Böcker som byter skepnad. Från idé till eget företag. Jonas och Fredrik mjölkar luften

LUFT VATTEN. nytt. blir UTMANA DIG SJÄLV OCH ANDRA. Böcker som byter skepnad. Från idé till eget företag. Jonas och Fredrik mjölkar luften FORSKNING o INNOVATION o TILLVÄXT No 2 APRIL 2012 nytt Från idé till eget företag Böcker som byter skepnad UTMANA DIG SJÄLV OCH ANDRA LUFT VATTEN blir Jonas och Fredrik mjölkar luften LEDARE Ung innovation

Läs mer

Helen Dannetun KUNSKAPS- TRIANGELN NYTT SKALLBEN AV KERAMIK PÅ SPANING I SILICON VALLEY NYCKELAKTÖRER ÖKAR INNOVATIONS- LUSTEN

Helen Dannetun KUNSKAPS- TRIANGELN NYTT SKALLBEN AV KERAMIK PÅ SPANING I SILICON VALLEY NYCKELAKTÖRER ÖKAR INNOVATIONS- LUSTEN FORSKNING o INNOVATION o TILLVÄXT No 2 APRIL 2013nytt NYTT SKALLBEN AV KERAMIK PÅ SPANING I SILICON VALLEY NYCKELAKTÖRER ÖKAR INNOVATIONS- LUSTEN TEMA KUNSKAPS- TRIANGELN Helen Dannetun Här samlas alla

Läs mer

nytt Två som siktar på den tredje uppgiften #3 2005 Så blir det fler bioteknikjobb Fiberpionjären i Hälsingland Jakten på epo-fuskarna

nytt Två som siktar på den tredje uppgiften #3 2005 Så blir det fler bioteknikjobb Fiberpionjären i Hälsingland Jakten på epo-fuskarna #3 2005 nytt Så blir det fler bioteknikjobb Fiberpionjären i Hälsingland Jakten på epo-fuskarna Två som siktar på den tredje uppgiften Vi ska bli Europas innovationscentrum för e-tjänster till hemmet och

Läs mer

Har medicin för läkemedelsindustrin. nytt

Har medicin för läkemedelsindustrin. nytt forskning innovation tillväxt #3 juni 2009 nytt Ordförandeskapet lyfter svensk forskning Flaggskepp ska göra Östersjöregionen ledande Årskonferens i möjligheternas tecken Har medicin för läkemedelsindustrin

Läs mer

Grafenforskning för miljarder. EU:s FLAGGSKEPP. Doldisen som är en. Misstagen som slumpade fram ett genombrott 34

Grafenforskning för miljarder. EU:s FLAGGSKEPP. Doldisen som är en. Misstagen som slumpade fram ett genombrott 34 IVA maktfaktor AKTUELLT NUMMER 4 2013 Doldisen som är en i forskningen 8 Misstagen som slumpade fram ett genombrott 34 EU:s FLAGGSKEPP Grafenforskning för miljarder Wetterberg om Wallenbergs betydelse

Läs mer

Från idé till applikation

Från idé till applikation Denna bilaga är en annons från NextMedia Framtidens Forskning Från idé till applikation Spetskompetens viktigt för Sverige Forskning prioritet för regeringen Att finna framtidens forskningsledare Svensk-japanskt

Läs mer

Redesign låna och laga

Redesign låna och laga DESTINATION INSPIRATION, FAKTA OCH TIPS FRÅN UNGAS INNOVATIONS- KRAFT Redesign låna och laga Plaggiat har gått från idé till handling Knepen för att bli mer kreativ Metoderna för att få innovationskraft

Läs mer

På jakt efter nya biomarkörer

På jakt efter nya biomarkörer f o r s k n i n g i n n o v a t i o n t i l l v ä x t #3 juni 2007 nytt Maximal styrka i minimal motor Energiforskning som erövrar havets krafter Miljöforskning kräver systemtänkande På jakt efter nya

Läs mer

En innovationspartner med bredd. Magnus Lundin och Charlotte Brogren: I förhållande till sin storlek satsar Sverige mest i världen på forskning.

En innovationspartner med bredd. Magnus Lundin och Charlotte Brogren: I förhållande till sin storlek satsar Sverige mest i världen på forskning. ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS LÄS TIDNINGEN I DIN IPAD ELLER IPHONE. LADDA NER APPEN FRÅN QIOZK! Magnus Lundin och Charlotte Brogren: I förhållande till sin storlek

Läs mer

Framtidens Forskning

Framtidens Forskning Denna tematidning är en annons från NextMedia Framtidens Forskning Från idé till applikation Om Sverige som FoU-nation Forskning måste vara brukbar Starka behov av samarbeten Katarina Bjelke, chef för

Läs mer

UNIVERSITET SOM STIFTELSE Självständigt Aalto lockar forskare till Finland

UNIVERSITET SOM STIFTELSE Självständigt Aalto lockar forskare till Finland IVA slog AKTUELLT NUMMER 6 2013 Linköpingsdatorn som världen med häpnad 34 Årets bästa forskning och teknik i Sverige 2013 18 UNIVERSITET SOM STIFTELSE Självständigt Aalto lockar forskare till Finland

Läs mer

Innovation HÅLLBARA STÄDER RES ENKELT INNOVATIV STAD EN ROBOT. Tidningen. utan bilägande. med enkla medel. utan klös. VINNOVA k Nr 2 2015

Innovation HÅLLBARA STÄDER RES ENKELT INNOVATIV STAD EN ROBOT. Tidningen. utan bilägande. med enkla medel. utan klös. VINNOVA k Nr 2 2015 Innovation Tidningen VINNOVA k Nr 2 2015 RES ENKELT utan bilägande INNOVATIV STAD med enkla medel EN ROBOT utan klös HÅLLBARA STÄDER Innehåll nr 2 2015 Hållbara städer Nu är det dags för varje stad att

Läs mer

»Jag tänker både. hjärna« med hjärta och TEMA: TJÄNSTE- INNOVATION FIXAMINGATA NU! FLEXPROP REVOLUTIONERAR FLYGINDUSTRIN. Gisele Mwepu, IT-entreprenör

»Jag tänker både. hjärna« med hjärta och TEMA: TJÄNSTE- INNOVATION FIXAMINGATA NU! FLEXPROP REVOLUTIONERAR FLYGINDUSTRIN. Gisele Mwepu, IT-entreprenör FORSKNING o INNOVATION o TILLVÄXT No 5 DEC 2014nytt»Jag tänker både med hjärta och hjärna«gisele Mwepu, IT-entreprenör TEMA: TJÄNSTE- INNOVATION FIXAMINGATA NU! FLEXPROP REVOLUTIONERAR FLYGINDUSTRIN LEDARE

Läs mer

I huvudet på Spotifygrundaren 12 SIDOR TEMA: ENTREPRENÖR

I huvudet på Spotifygrundaren 12 SIDOR TEMA: ENTREPRENÖR IVA på AKTUELLT NUMMER 1 2013 Wallenbergsalen fokuserar skarpaste skärmtekniken 24 Svenska tekniker byggde världens snabbaste dator 34 12 SIDOR TEMA: ENTREPRENÖR I huvudet på Spotifygrundaren Tio snabba

Läs mer

Låter användarna skapa innovation. nytt. Ny ledare i en ny tid GIS-fakta ska stoppa pandemier Skogen blir fiskmat

Låter användarna skapa innovation. nytt. Ny ledare i en ny tid GIS-fakta ska stoppa pandemier Skogen blir fiskmat forskning innovation tillväxt #2 april 2010 nytt Ny ledare i en ny tid GIS-fakta ska stoppa pandemier Skogen blir fiskmat Låter användarna skapa innovation ledare Innovation kräver investeringar innehåll

Läs mer

Forskar på Excellence nivå. nytt. #4 september 2006

Forskar på Excellence nivå. nytt. #4 september 2006 #4 september 2006 nytt Spel i högsta divisionen Textilindustrin en framtidsbransch Utvandring byggde svensk välfärd Torra vindar en vinnare Forskar på Excellence nivå Det enda som blev som det var tänkt

Läs mer

INNOVATION & FORSKNING

INNOVATION & FORSKNING ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Juni 2013 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus LÄS TIDNINGEN I DIN IPAD ELLER IPHONE. LADDA NER APPEN FRÅN QIOZK! INNOVATION

Läs mer

UNIVERSEN. Lärare i annat land. SciLifeLab får nya lokaler på BMC Sid 3. Universitetet tar hem allt mer EU-medel Sid 10

UNIVERSEN. Lärare i annat land. SciLifeLab får nya lokaler på BMC Sid 3. Universitetet tar hem allt mer EU-medel Sid 10 UNIVERSEN # 2 mars -12 årg 43 En tidning för Uppsala universitets medarbetare Lärare i annat land utbyte Sid 14 15 SciLifeLab får nya lokaler på BMC Sid 3 t tt Fokus på äldre i stor uppdragsutbildning

Läs mer

Tänk om vi hade en Innovationsminister! Snabbare inaktivering av biologiska prover. Smarta fönster spar energi. Idéer för bättre vård

Tänk om vi hade en Innovationsminister! Snabbare inaktivering av biologiska prover. Smarta fönster spar energi. Idéer för bättre vård 2009-2010 Tänk om vi hade en Innovationsminister! Snabbare inaktivering av biologiska prover Smarta fönster spar energi Idéer för bättre vård Lansering på Nasdaq OMX Affärscoacher adderar affärsmannaskap

Läs mer

magasin små, små bakterier av stor betydelse Liisa Husu professor på internationell Carolina till FN-praktik för Afrika tog Örebro universitet

magasin små, små bakterier av stor betydelse Liisa Husu professor på internationell Carolina till FN-praktik för Afrika tog Örebro universitet Nº 1 2012 Örebro universitet magasin små, små bakterier av stor betydelse NY KEMIUTBILDNING PÅ VÄG MOT SUCCÉ Passionen för Afrika tog Carolina till FN-praktik NYA BYGGPROJEKT FÖR VÄXANDE UNIVERSITET Liisa

Läs mer

VINNOVA hjälper skapa affärer av forskning

VINNOVA hjälper skapa affärer av forskning DennA t emat i D n ing ä r e n A n nons f rån n e xtm e D i A Det vi gör ska vara av riktig världsklass med objektiva mått mätt Leif Johansson, ordfö rande i Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien. Det

Läs mer

Hur uppfattas färger i glas?

Hur uppfattas färger i glas? Fokus Ett magasin om utbildning och forskning vid Linnéuniversitetet Nr 2 2010 Hur uppfattas färger i glas? Sidorna 12-15 Sidan 16 Sidan 10 Ett universitet där människor och idéer växer Uppmärksammad studie

Läs mer

UNIVERSITET I FÖRÄNDRING Pam Fredman är en del av ett nytt ledarskap

UNIVERSITET I FÖRÄNDRING Pam Fredman är en del av ett nytt ledarskap IVA för AKTUELLT NUMMER 2 2014 Patrik Fältström Situationen internet mycket ansträngd 28 Carl Bennet Inga innovationer utan entreprenörer 22 Praktik smakstart på ingenjörsutbildning Många minus när skiffer

Läs mer

DETTA ÄR MISTRA MISTRAS VISION

DETTA ÄR MISTRA MISTRAS VISION ÅRSRAPPORT 2007 2 DETTA ÄR MISTRA Stiftelsen för miljöstrategisk forskning, Mistra, stöder forskning av strategisk betydelse för en god livsmiljö och hållbar utveckling. Stiftelsen ska främja utvecklingen

Läs mer

vinnova Årsredovisning 2010 Vinnova information VI 2011:04

vinnova Årsredovisning 2010 Vinnova information VI 2011:04 vinnova Årsredovisning 2010 Vinnova information VI 2011:04 Innehåll Årsredovisning 2010 VINNOVA utvecklar Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt VINNOVA är Sveriges innovationsmyndighet och ska

Läs mer

nytt #2 APRIL 2006 Svettigt test hittar narkotika Vill köra på svensk skog Sätter press på verktygstillverkare Bruksorten och den optiska fibern

nytt #2 APRIL 2006 Svettigt test hittar narkotika Vill köra på svensk skog Sätter press på verktygstillverkare Bruksorten och den optiska fibern #2 APRIL 2006 nytt Svettigt test hittar narkotika Vill köra på svensk skog Sätter press på verktygstillverkare Bruksorten och den optiska fibern Sverige har alla förutsättningarna för att bli en vinnare.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2009 STIFTELSEN FÖR KUNSKAPS- OCH KOMPETENSUTVECKLING

ÅRSREDOVISNING 2009 STIFTELSEN FÖR KUNSKAPS- OCH KOMPETENSUTVECKLING ÅRSREDOVISNING 2009 STIFTELSEN FÖR KUNSKAPS- OCH KOMPETENSUTVECKLING Idé, projektledning och grafisk formgivning: Yra AB Redaktör och skribent: Thomas Heldmark Skribent: Sara Bergqvist Månsson Tryck och

Läs mer