KyrkA och samhälle ur kvinnors perspektiv :: NUMMER 3/10. tema: makt åt världens kvinnor

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KyrkA och samhälle ur kvinnors perspektiv :: NUMMER 3/10. tema: makt åt världens kvinnor"

Transkript

1 KyrkA och samhälle ur kvinnors perspektiv :: NUMMER 3/10 tema: makt åt världens kvinnor

2 Nyhetsbrev från Sveriges Ekumeniska Kvinnoråd, SEK Innehåll 2 Kortnytt 3 Ledaren Carin Gardbring 4 Projekt Fredbygge Resolution år 6 FNs kvinnokonvention 7 Feministisk bibeltolkning 8 Recension Kampen går vidare 9 Kvinnor, makt och Moder Jord 10 Nordisk Kvinnokonferens i Norge 12 Recension Oreda i skapelsen 13 Recension På väg mot verkligheten 14 Rapport från IKETH Rapport från EFECW 16 Artikelserie: Kvinnor och tro 17 Filmrecension 18 Kalendarium 19 Världens fest i Växjö kortnytt Kvinnorna och makten Temat för detta nummer av ELSA präglas av att det gått tio år sedan FNs säkerhetsråd antog resolution 1325 som talar om kvinnors utökade roll i förebyggande arbete och freds- och konflikthantering. Vad har hänt under dessa tio år? Hur ser det ut för världens kvinnor 2010, har vi halva makten? Utifrån olika infallsvinklar har vi velat ge glimtar om hur världens kvinnor, har det med makten. Slutsatsen är att mycket har hänt men att mycket fortfarande finns att göra. Ny svensk ordförande i EFECW Under Ecumenical Forum of European Christian Womens generalkonferens i Loccum, Hannover i Tyskland, valdes en ny styrelse. EFECW är den enda ekumeniska organisation som samlar alla kyrkofamiljerna, därför har man också tre ordföranden för att säkra balansen mellan kyrkofamiljerna. Under konferensen i år valdes till ordförande Martina Heinrichs från Nederländerna, katolik (omval), Vivie Mavroska från Grekland, grekisk ortodox (nyval) och Annika Damirjian från Sverige, baptist (nyval). Framsidan Bilden föreställer Jasmine Khoury, Aya Levy och Frida Karlsson från Projekt Fredbygge (se sidan 4-5). Bilden är tagen av Frida Karlsson. Tidningen har fått sitt namn efter Elsa Cedergren, född Bernadotte, initiativtagare till Kristna Kvinnors Samarbetskommitté, föregångaren till Sveriges Ekumeniska Kvinnoråd. Hon var SEK:s första ordförande och avled 1996, 103 år gammal. ELSA vill spegla läget inom kyrkor och samhälle ur kvinnoperspektiv. För enskilda artiklar svarar respektive författare. Ansvarig utgivare: Birgitta Larsson Redaktör: Annika Damirjian tel Redaktionskommitté: Madeleine Fredell, Ragnhild Greek, Susanne Rodmar, Hanna Stenström, Mariann Sönnebo. Grafisk form: Rebecka Hellquist För adressändring och prenumerationsärenden, kontakta SEK, Sundbyberg, tel: , e-post: Material till ELSA nr 4, 2010 Manusstopp: 8/ Sänds till: SEK, Ekumeniska Centret, SUNDBYBERG, Elsa nr 4: Utkommer vecka 49 Annonser: Annika Damirjian, De fyra senaste protestantiska ordförandena inom EFECW. Från vänster Ragni Lantz, Sverige ( ), Inge Schintlmeister, Österrike ( ), Dorothy Knight, Storbritannien ( ) och nyvalda Annika Damirjian, Sverige (2010 ) Lusten att leda Kvinnor och ledarskap Seminarium på Sigtunastiftelsen lördagen den 16 oktober klockan Fyra kvinnor med bred kunnighet och kompetens att leda kommer samtala om sitt ledarskap. De kommer att delge sina erfarenheter, ge tips och rekommendationer för dem som befinner sig i en ledarskapsposition eller är på väg in i en uppgift. Varifrån kommer lusten att leda? Vad är ledarskap egentligen? Hur kan vi stötta och uppmuntra varandra och varifrån kommer kraften att orka när det blir tungt? Finns det en andlig dimension i ledarskapet? Det är några av de många frågor vi kommer att diskutera under seminariet. Under dagen medverkar: AnnBritt Grünewald, fd fängelsechef, föreläsare och debattör Ebba Lindsö, civilekonom, företagsledare, journalist och kristdemokratisk politiker Gertrud Åström, samhällsvetare, föreläsare och expert på jämställdhet Lisbeth Gustafsson, moderator under dagen, journalist och kultursekreterare på Svenska kyrkan Kostnaden för dagen är 100 kr och då ingår lunch och fika. För mer information och anmälan, kontakta Sveriges Ekumeniska Kvinnoråd, generalsekreterare Annika Damirjian, eller e-post Välkommen! Dagen arrangeras av Sveriges Ekumeniska Kvinnoråd tillsammans med Sigtunastiftelsen Elsa nr Kyrka och samhälle ur kvinnors perspektiv

3 LEDAre Carin Gardbring, ordförande Sveriges Ekumeniska Kvinnoråd Makt åt världens kvinnor Alla människor vill äga sina liv. Om de får chansen. Alla människor har mod och kraft att utvecklas. Om de får möjligheten. Kvinnor utmanar tradition och maktordning för sitt eget och familjens bästa. Utbildning har gett dem mer inflytande och större ekonomiskt oberoende. Utbildade kvinnor skapar säkerhet för sina familjer och sina sociala sammanhang. Ett av FNs mål är att främja kvinnors makt. Trots det är fattiga kvinnor och flickor fortfarande världens mest utsatta. Varje dag förnekas de sina rättigheter, och diskrimineringen av dem är en viktig orsak till fattigdom hölls det första mötet om kvinnors mänskliga rättigheter och särskilt rösträtten i en metodistkyrka i staten New York. Kvinnorörelsen för rösträtt var en av de stora samhällsrörelserna i slutet på 1800-talet och början av talet. Kvinnor har idag formellt rösträtt även om det tog tid. Det demokratiska genombrottet gav ökade demokratiska fri- och rättigheter för både kvinnor och män. Kvinnorna organiserade sig aktivt i arbetet för fred och var drivande vid tillkomsten av Nationernas förbund. Idag är uppskattningsvis 18 procent av världens parlamentariker kvinnor och 82 procent är män. Antalet kvinnliga ledamöter ökar, men långsamt. I Rwanda är antalet kvinnor i parlamentet 56 procent. Sverige kommer på andra plats i världen med 47 procent. Frågan är om kvinnors politiska inflytande leder till ökad jämställdhet och minskar kvinnor och flickors utsatthet. I år är det 10 år sedan FNs säkerhetsråd antog en unik resolution om kvinnor, fred och säkerhet, resolution 1325, som betonar kvinnors roll som aktiva fredsaktörer. Det är bara om kvinnorna deltar, i lika hög grad och på samma villkor som män, som vi kan bygga upp de grunder som är en förutsättning för fred, utveckling, demokrati, mänskliga rättigheter, lag och ordning sammanfattade FNs före detta generalsekreterare Kofi Annan resolutionen. Antalet kvinnor på beslutsnivåer skulle öka, på nationell, regional och internationell nivå. Vid fredsavtal skulle det införas ett genusperspektiv, kvinnors och flickors särskilda behov skulle beaktas när ett samhälle efter konflikt återuppbyggs. Vad har hänt sedan den 31 oktober 2000? Kvinnorna står fortfarande utanför. Mindre än 10 procent av deltagarna i internationella fredsförhandlingar är kvinnor, trots ambitioner om en mer jämställd representation. Kunskap är makt, men i vilka sammanhang får denna kunskap genomslag? Det finns politiska förutsättningar och infrastruktur för förändring. Den politiska viljan är fortsatt stark när det gäller att öka kvinnors deltagande och att sexuellt våld aktivt ska motarbetas. Men när går den politiska viljan över i praktisk handling, så att det blir en förändring där kvinnor och män deltar och delar lika villkor på lokal, nationell och global nivå? Kommer världens kvinnor, verkligen, att få mer makt nu, sedan FNs generalförsamling den 2 juli i år skapat en ny institution, UN Women (FNs enhet för jämställdhet och ökat medinflytande för kvinnor)? Detta är en sammanslagning av de fyra organ inom FN som arbetar med genusfrågor. Jämställdhet och ökat medinflytande för kvinnor är en av FNs generalsekreterare Ban Ki-moons främsta prioriteringar. Han förklarar det med att UN-Women är ett erkännande av en enkel sanning: Jämställdhet för kvinnor och flickor är inte bara en grundläggande mänsklig rättighet, utan en social och ekonomisk nödvändighet. Där kvinnor är utbildade och bemyndigade, blir ländernas ekonomier mer produktiva och starka. Där kvinnor deltar fullt ut, blir samhällena mer lugna och stabila. Vem sätter villkoren för förändring? De båda manliga företrädarna för FN har pekat på det självklara i att kvinnors deltagande för fred och utveckling är en nödvändighet för mänskligheten. Ändå händer så lite av förändring i vardagen för utsatta människor. Kvinnor i kyrkan måste träda fram. En ensam röst hörs inte, men i nätverk kan minoriteter och frågor som inte anses viktiga bli synliga. I Nya testamentet möter vi utsatta kvinnor som gav sig till känna. Jesus upprättade dem som t ex kvinnan, som rörde vid honom: Min dotter, din tro har hjälpt dig. Gå i frid. (Luk 8:48) Elsa nr

4 Projekt Fredsbygge Vi delar drömmen om fred I juni möttes svenska, israeliska och palestinska deltagare i Jönköping till den sista etappen av Projekt Fredsbygge. Med hjälp av pengar från Ungdomsstyrelsen har Sveriges Ekumeniska Kvinnoråd, tillsammans med studieförbundet Bilda SydÖst och lokala utbildare tränat unga kvinnor i konflikthantering, Ickevåld och FNs Resolution Första etappen skedde i respektive länder. I steg 2 for svenskarna till Israel och Palestina och arbetade i workshops med tjejerna. Slutligen möttes alla tre grupperna i Sverige. Projektansvarig har varit Margareta Andermo. Tre av deltagarna beskriver sina erfarenheter: Jasmine Khoury. Betlehem Jag är kristen palestinier, bor i det ockuperade Palestina och vill med ickevåld stå emot ockupationen. Jag vill ha fred, men det finns ingen fred utan rättvisa. Genom Wiam, det palestinska centret för konflikthantering i Betlehem, fick jag möjlighet att delta i Projekt Fredsbygge. Att möta de israeliska deltagarna i Sverige kändes först märkligt, men att skiljas från dem var sorgligt. Vi lyssnade intensivt till varandras livsberättelser, antingen de var sorgliga, glada eller t o m provokativa. Det vi upplevde tillsammans gav oss underbara minnen och berättelser som verkligen berörde. Vi gjorde något som våra ledare inte kan göra och vi vågade ta upp frågor som höga domstolar misslyckats med att ta upp. Projektet tog upp FN:s säkerhetsråds Resolution 1325, som kräver av parterna i en konflikt att kvinnors rättigheter respekteras. Vi mötte olika grupper som arbetar med kvinnors frågor och samtalade om vad kvinnor behöver för att få sina rättigheter tillgodosedda med respekt och dignitet. Vår medverkan i en utbildning för lärare genom Den Globala Skolan, SIDA, var en unik upplevelse. Vi blev böcker i ett Levande Bibliotek som lärarna fick låna. Var och en bestämde själv bokens titel. Lärarna fick låna oss och vi berättade om bokens ämne. Jag valde att vara Sanningens Ögonblick Kairos Palestina - kristna palestiniers budskap till världen om ockupationen av Palestina. Dokumentet publicerades december 2009 och är ett uttryck för tro, hopp och kärlek från hjärtat av palestinskt lidande, ett rop om solidaritet för att få slut på över 6 decenniers förtryck. (www.kairospalestine.ps) Låt oss inte tiga. Låt oss i stället gå tillsammans och tala så att alla hör! Aya Levy, Tel Aviv Du som aldrig varit i Israel har inte sett soldaterna på gatorna, du behöver inte visa din väska när du går in varuhuset, du har inte sett muren som skiljer oss åt, du vet inte hur det känns att det finns personer som bor bara en timmes väg bort från ditt hus men som du inte har tillåtelse att träffa. Det är så våra liv ser ut Jag heter Aya och jag kom till Sverige tillsammans med tre israeliska tjejer som deltagare i Projekt Fredsbygge. Där mötte vi de andra deltagarna som vi skulle tillbringa en dryg vecka tillsammans med. Ingen av oss hade träffat de palestinska flickorna förut, bara de svenska. Faktum är att vi som bor i samma land har en armé som står emellan oss. Två av tjejerna bor i Jerusalem, en palestinier och en israel, men de har aldrig träffats. Ingen av dem har varit i den del av staden där den andra bor. Genom Projekt Fredsbygge fick jag möjlighet att lära känna otroliga kvinnor som jag inte har någon möjlighet att träffa i Israel. En av de mest intressanta upplevelserna för mig var att möta svenska unga kvinnor och försöka förstå hur det är att leva ett liv i fred, Mer makt åt världens kvinnor? Resolution 1325 fyller tio år FN:säkerhetsråds resolution 1325 antogs i oktober 2000 och är en bindande resolution för medlemsländerna. Första paragrafen lyder som bekant: Säkerhetsrådet uppmanar enträget medlemsstaterna att se till att kvinnor i ökad utsträckning deltar på alla beslutsnivåer i nationella, regionala och internationella institutioner och mekanismer för förebyggande, hantering och lösning av konflikter. Operation 1325 uppmärksammar att resolutionen fyller tio år med en jubileumskonferens oktober 2010 Vid ett möte 2003 med SEKs, Sveriges Ekumeniska Kvinnoråds, arbetsgrupp Rebella frågade Margareta Ingelstam om vi andra hade hört talas om resolution Neej blev svaret, jag tror från oss alla. Med Hoppets sång - Har du sett att mörkret börjat ljusna av Åke Edvardsson började Rebellagruppen sprida budskapet om resolution 1325 till dem som ville veta mera, i Immanuelskyrkans ungdomsloka- ler lördagen den 13 september Det blev upptakten till ett nätverk som blev början till paraplyorganisationen Operation 1325 med de fem organisationerna IKFF (Internationella kvinnoför- 4 Elsa nr Kyrka och samhälle ur kvinnors perspektiv

5 Deltagarna i projekt Fredsbygge vid avslutningen. utan att behöva göra militärtjänst. Under den här tiden lärde jag mig mycket om människor och särskilt om kvinnor från andra länder och kulturer. Jag lärde mig att fred är komplicerat, men att det egentligen inte har något med människorna på båda sidor att göra. Jag lärde känna och kom att älska både de palestinska och de svenska kvinnorna och det känns som om jag vann nya vänner. Vänner som jag kan drömma tillsammans med om en bättre framtid, om fred. Frida Karlsson, Jönköping Vilken roll har jag som svensk? Det frågade jag mig inför de palestinska och israeliska tjejernas ankomst till Sverige. De är en del av en konflikt som inte berör mig på samma sätt. Det var då extra kul att få höra att vi svenska tjejer hade fungerat som en bro mellan israelerna och palestinierna, eftersom vi hade lärt känna båda grupperna i Israel och Palestina. De hade oss som gemensamma vänner och då kan man ju inte vara helt olika varandra?! Att vara en bro är inte enkelt alla gånger. När två parters viljor inte drar åt samma håll, måste man istället gå till de grundläggande behoven, som oftast är gemensamma. Där kan det gå att mötas och få en utgångspunkt. Att förvandla en konflikt till något positiv, som kan leda till en förändring, är något som vi har lärt oss under projektet. Få av oss kände före projektet till att FNs resolution 1325 om ökad delaktighet för kvinnor existerade. Kvinnor är sårbara på många plan, bl a sexuellt, och det finns många länder som inte har lagar som skyddar kvinnors mänskliga rättigheter. Resolutionen kan bidra till en förändrig som ökar kvinnors trygghet, en nödvändig förutsättning för att man ska våga ta steget och påverka de styrande i samhället. Någon måste börja, precis som en av tjejerna i projektet. Hon är en av få kvinnor i Palestina som läser till advokat för att förändra kvinnornas situation. Jag förstod också att det inte är lätt att vara kvinna i den israeliska armén. I projektet har vi mött människor som kritiserar sitt eget samhälle och dess system. Då känns informationen väldigt tillförlitlig. Jag har fått viktiga redskap för livet, men även en större förståelse kring Israel-Palestina konflikten. Dessa underbara tjejer, som blivit mina vänner, har lärt mig så mycket. Jag har fått se vardagen för civila, på båda sidor i en konflikt. Om många individer går samman, går det att jobba för en förändring. bundet för fred och frihet), Kvinnor för Fred, RIFFI (Riksförbundet Internationella Föreningar för Invandrarkvinnor), UNIFEM Sverige och SEK. 15 september 2003 kom ett pressmeddelande, om att Kvinnonätverket operation 1325 bildats, där det bland annat stod följande text: Trettiosex kvinnor från tolv organisationer samlades den 13 september för att undersöka hur de gemensamt skulle kunna bidraga till att förverkliga FN:s säkerhetsråds resolution De som samlades till mötet den 13 september har utvecklat idéer och förslag om hur de med opinionsbildning, kommunikation, kulturella uttrycksformer, utbildning och politiskt arbete ska kunna bidra till att resolutionen förverkligas. Deltagarna bildade under dagen nätverket OPERATION 1325 för att gemensamt fortsätta arbetet för fredliga relationer i Sverige, Europa och andra delar av världen. Det internationella arbetet har vidgats och fördjupats under åren. Operation 1325 har tagit initiativ till ett flertal utbildningar i Sverige, workshops och seminarier i form av samtal och utbildning om resolutionen i samverkan med ledande kvinnoorganisationer i Sudan, Israel och Palestina. ELSAs läsare har kontinuerligt fått ta del av dessa. Rapporter från samtliga utbildningar och workshops finns att läsa, och kan beställas. Ömsesidighet är ett ledord vid planering och genomförande av utbildningar och seminarier. Våra internationella partner har kunskapen om de sina, om kulturen och kvinnors villkor i sitt eget land. Vi kan bistå med resurser i form av möjlighet att mötas, material, övergripande kunskap om resolutionen i andra länder, och inte minst, vår egen vilja att lyssna till dem. I anslutning till resolution 1325:s 10- årsdag kommer Operation 1325 att arrangera en större jubileumskonferens i Stockholm. Jubileumskonferensen kommer att samla våra internationella samarbetsorganisationer från Israel, Palestina och Sudan tillsammans med beslutsfattare och opinionsbildare från Norden, EU och internationellt. Ragnhild Greek Elsa nr

6 UN Photo/Eskinder Debebe UN Photo/Martine Perret Kvinnokonvention vadå? UN Photo/Eskinder Debebe UN Photo UN Photo/Stephenie Hollyman Alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter. De har utrustats med förnuft och samvete och bör handla gentemot varandra i en anda av gemenskap. Så står det i FNs deklaration om de mänskliga rättigheterna som antogs Deklarationen fortsätter: Var och en är berättigad till alla de rättigheter och friheter som uttalas i denna förklaring utan åtskillnad av något slag, såsom på grund av ras, hudfärg, kön, språk, religion, politisk eller annan uppfattning, nationellt eller socialt ursprung, egendom, börd eller ställning i övrigt. De flesta av världens länder är medlemmar i FN (Vatikanstaten och Palestina står utanför men har status som permanenta observatörer) och borde därför praktisera och vårda sina medborgares individuella rättigheter enligt FN-deklarationen. Vi vet alla att så är det inte. Mänskliga rättigheter kränks dagligen när någon inte får ett sökt arbete på grund av hudfärg eller kön, när en annan hindras utöva sin religion eller sin sexualitet eller när en tredje inte får tillgång till utbildning. FN är ett samarbetsorgan och har få sanktionsmöjligheter mot medlemsstater som inte uppfyller sina allmänna åligganden. Men man kan gå ett steg vidare i ett mera preciserat dokument som ska ratificeras av medlemsstater. Detta hände 1979 när konventionen om avskaffande av all slags diskriminering av kvinnor kom till. Den kallas ofta CEDAW efter den engelska benämningen Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination against Women. Där klargörs regeringars skyldighet att i lagstiftning och praxis avskaffa diskriminering av kvinnor och säkerställa lika rätt för kvinnor och män. Sverige var 1981 bland de första länderna att ratificera konventionen. Nu har 185 länder antagit den men t ex USA och Somalia har inte gjort det. Kvinnokonventionen är det enda MRdokument som betonar kvinnors reproduktiva rättigheter. Kvinnan har rätt att själv välja (bestämmelse 16) när hon vill ha barn, hur många barn hon vill föda och hur tätt det ska vara mellan dem. Hon har rätt till information och utbildning om hur hon ska kunna använda denna rättighet. Konventionen använder inte ordet preventivmedelsrådgivning men i praktiken är det vad som avses. Kultur, sedvänjor och sätt att leva som innebär att kvinnor anses mindre värda än män ska regeringarna sträva efter att förändra med alla tillämpliga medel (bestämmelse 5). Där understryks också att uppfostran av och ansvar för barnen är ett gemensamt ansvar för män och kvinnor och att regeringarna ska se till att sprida förståelse för detta synsätt. I kvinnokonventionen slås vidare fast 6 Elsa nr Kyrka och samhälle ur kvinnors perspektiv

7 UN Photo/Martine Perret Mera att läsa om kvinnokonventionen finns här: cedaw/text/econvention.htm (klicka på Publikationer) Kvinna i världens mest jämställda land, en handbok om kvinnors rättigheter (2008) Hur jämställda är kvinnor i Sverige? Om kvinnors rättigheter på lättläst svenska (2009) (bestämmelse 6) att regeringarna ska använda alla medel, inklusive lagstiftning, för att förbjuda all slags trafficking med kvinnor liksom exploatering av kvinnor genom prostitution. Just denna bestämmelse är ett tydligt exempel på hur man kan kringgå kravet på förbud. Genom att man inte erkänner att prostitution innebär exploatering av kvinnor kan prostitution vara laglig t ex i Tyskland. Kvinnokonventionen belyser alla livets skeden ur ett jämställdhetsperspektiv. Där finns bestämmelser om kvinnors rätt till utbildning, till arbete, till att välja make, nationalitet och vistelseort för sig och sina barn, att teckna avtal och göra affärer. Kvinnor får inte heller behandlas annorlunda än män när det gäller att vara politiskt aktiv eller när de ägnar sig åt fritidsaktiviteter. Kvinnors rätt till adekvat vård, inklusive familjeplanering, ska vara likvärdig med mäns rättigheter (bestämmelse 12). Dessutom stadgas att kvinnors hälsa kräver särskilda åtgärder under graviditet, förlossning och närmaste tiden därefter. Sådan vård bör vara gratis. Den röda tråden i kvinnokonventionen är att rättigheterna är individuella. När jag talar med Gertrud Åström, ordförande i Sveriges Kvinnolobby, understryker hon detta mycket kraftigt. Demokrati byggs av självständiga individers rättigheter. I en totalitär regim struntar man i detta. Då går det enkelt att ställa grupper mot varandra kvinnor mot män, tutsier mot hutuer, sunnimuslimer mot shiamuslimer osv, menar Gertrud. Också i andra sammanhang finns det en risk att de universella individuella rättigheterna relativiseras och blir giltiga bara på vissa villkor. Jag tycker att det håller på att ske med kvinnokonventionen. Gertrud påminner om att FN:s kvinnokonvention är en av grundpelarna i Kvinnolobbyns arbete. Handlingsplanen som utformades i Beijing 1995 är det andra viktiga dokumentet att hålla i minnet. Den konkretiserar kvinnokonventionen. För att sprida kunskap om kvinnokonventionen och dess innehåll har Kvinnolobbyn tagit fram två skrifter (se faktaruta). På FN:s webbplats kan man läsa hela texten till kvinnokonventionen på engelska och några andra språk. Sidan inleds med ett uppfordrande citat:...the full and complete development of a country, the welfare of the world and the cause of peace require the maximum participation of women on equal terms with men in all fields. Citatet är hämtat från konventionens inledande text och syftar på den övertygelse som ligger bakom kvinnokonventionen. Det går också att rikta som en uppmaning till oss alla att ta vara på de rättigheter vi har tillsammans med alla världens kvinnor. Det är rentav en skyldighet. Birgitta Nyrinder Om feministisk bibeltolkning The Bible and Women. An Encyclopedia of Exegesis and Cultural History är ett stort internationellt bokprojekt, som nu börjat få konkreta resultat: den första volymen, Irmtraud Fishcher och Mercedes Navarro Puerto (red) Torah, kom ut under hösten Planen är att under 2010 kunna publicera ytterligare fyra: Gospels, Narrative and History, Church Fathers, High Middle Ages och Departing for Modernity versus Cling to the Outdated. Women s Biblical Hermeneutics in the Context of Modern Times (den sistnämnda täcker grovt räknat 1800-talet men också talets första decennier). Syftet med projektet är att i 22 volymer täcka dels feministisk forskning kring Bibeln och judisk samt kristen bibeltolkning, dels att ge en historieskrivning där kvinnor som skrifttolkare i judendom, kristendom (och till någon del även islam) är centrala. De feministiska tolkningarnas framväxt och nutida utformningar beskrivs och diskuteras. I den historia som skrivs ingår också exempel från konsthistorien och kulturlivet i stort. Alla volymer ska ges ut på fyra språk: engelska, tyska, spanska och italienska. För mer information se Hanna Stenström Elsa nr

8 elsas bokhylla Kampen går vidare Å alla kära systrar Ebba Witt- Brattström Nordstedts förlag, 2010 Kvinnorörelsen, eller bättre kvinnofrigörelserörelsen (!), var en bland alla befrielserörelser som gick som en stark energigivande ström genom världen under slutet av 60-, 70- och början av 80- talet. Det var initiativ och händelser som påverkade varandra och skapade synergier: solidaritetsrörelsen, en procent till bistånd, alternativ jul, Vietnamrörelsen, fredsrörelsen, kampen mot kärnvapen, den begynnande miljörörelsen, folkomröstningen mot kärnkraft Det var rätt att göra uppror i detta kreativa och löftesrika skede i historien. Rätten till dagis, delat ansvar i familjen, kvinnors arbetsvillkor, kvinnohus, kvinnokultur, kvinnolitteratur, kvinnohistoria och jämställdhet som statspolitik Självklara rättigheter för en del idag: Har de inte alltid funnits? Nej, och de hade kanske inte funnits alls utan dessa målinriktade och kampglada systrar som finns med i 70-talets berättelse. Ebba Witt-Brattström, professor, kvinnolitteraturforskare, rak och stridbar aktivist, välkänd i dagens samhällsliv kom i våras ut med en bok, Å alla kära systrar! Den handlar om hennes och några andra medsystrars minnen av åren i Grupp 8 och kvinnorörelsen mellan 1971 och Mycket ung och nyväckt och nyfiken klappar hon på hos Grupp 8 och får sen vara med om ett årtionde då inte bara rörelsen utan också dess kvinnor växte och utvecklades med turbofart. Med stöd av varandra. Grupp 8 bestod av ett antal självständiga lokalgrupper med gemensamt handlingsprogram som, skriver Ebba W-B, byggde vidare på den ädelfeministiska ideologi som lärdes ut på medborgarskolan i Fogelstad: kvinnans medborgarskap gav politiska rättigheter men också skyldigheter att förändra samhället för allas bästa. Programmet präglades av ideal som liknade Ellen Keys samhällsmoderlighet : Och vi stormar in i politiken, färgar den med våran kvinnlighet (från Jösses Flickor, 1974). Utbildningen gör inte samhället rättvisare men utbildning är ett vapen för ett rättvisare samhälle, stod det också i Grupp 8:s politiska program. Det var inte måttligt vad vi förutsattes läsa, skriver Ebba W-B. I lokalgrupperna skred de sen från medvetandegörande till handling: med nydanande kampformer, spralliga och mopsiga dikter och sånger, politisk teater och gatuteater, kvinnomärket i korsstygnsmönster, demonstrationer övervakade av civila IB-agenter och vildsinta aktioner, t.ex. nattliga raider mot porrklubbar. Däremellan gällde de ständigt återkommande rutinerna med alla flygblad, protokoll och internbulletiner som skulle dras på dessa forna tiders kladdiga, hårddragna och stinkande stencilapparater till långt inpå nätterna. Ideellt privilegierat slavarbete. Berättelsen sjuder av liv och lust. Den inspirerar och eggar. Det är först när jag har streckläst den färdigt som jag börjar undra: fanns det verkligen så lite av hakar och hinder, av konflikter och obehagliga känsloutbrott, i en rörelse med så många viljestarka kvinnor, med sådan intensitet och lidelse? Det finns en rejäl redogörelse av en konflikt i lokalgruppen Aurora, men för det mesta berörs missförhållanden ganska kortfattat. De handlar om hierarkiska mönster och härskartekniker, om de äldre grundarna som frystes ut av en yngre generation, om representantskapsmötena där gemensamma beslut fattades ( stormötena var fasansfulla, tyckte jag, det ena fasansfullare än det andra ), om dem som inte orkade, om systerliga relationer som krävde ett långsamt tempo som kampaktiviteten inte kunde kosta på sig. En av de kloka kommenterar: Konflikterna mellan oss klarades aldrig ut eftersom systertanken bara tillät positiva, inte negativa känslor. I början på 80-talet löstes flera grupper upp, kampen mattades av, Grupp 8 lades ner. Nu skriver vi 2010 och världen slutar inte längre i Trelleborg. Vi vet att så länge som en enda kvinna i världen förtrycks behövs den gemensamma kampen mot förtryck och för befrielse och upprättelse. Ja, kampen den går vidare. Kvinnor med kvinnor. Med kvinnor som har lärt sig att omvandla konflikter, som är uppmärksamma på och lärt sig möta även kvinnors härskartekniker mot kvinnor, som övat sig i både medvetenhet och medkänsla och som vet att det är viktigt att tillåta och bearbeta både positiva och negativa känslor. Ebba Witt-Brattström har gett oss ett spännande och lärorikt bidrag, en lättläst och rolig och samtidigt djupt allvarlig introduktionshandbok inför nästa fas i kvinnokampens historia. Power on! Margareta Ingelstam 8 Elsa nr Kyrka och samhälle ur kvinnors perspektiv

9 Kvinnor, makt och Moder Jord Det är elfte söndagen efter trefaldighet och i radiogudstjänsten predikar K G Hammar. Tro är handling, säger han. Hans uttryck får mig att minnas alla mina möten när vi lyssnat till Moder Jord. De allra flesta har varit överens om att vi måste stötta Moder Jord och alla hennes invånare. Skapelsen utsätts för allt flera våndor oljeutsläpp utefter USA:s finaste kuststräcka, översvämningar i Europa och än värre i Pakistan, jordbävningar i Kina, förödande skogsbränder i Ryssland. Detta är bara några av de klimatrelaterade plågorna som hon utsatts för i sommar. Jag undviker för tillfället att tänka på de ständigt pågående krigen, sjukdomarna, svälten och finanskriserna. Tro är handling men vad gör vi? Att fortsätta förlita sig på att maktens män ska hitta en framkomlig väg vid nästa klimatmöte i Mexico City verkar inte särskilt konstruktivt. Visserligen har FN:s klimatchef Yvo de Boer sagt att I Köpenhamn lyckades vi inte baka en färdig kaka. Men länderna har de rätta ingredienserna för att baka en ny i Mexiko. (Citatet är hämtat från sverigesradio.se.) Även om klimatchefen är händig med visp och degbunke så kommer det att bli trångt i köket. Risken är överhängande för att man glömmer någon väsentlig ingrediens t ex bakpulvret (pengarna) som får kakan att jäsa. Vardagliga livsstilsförändringar är steg på vägen. En av nyheterna på Yahoo. Finance (en amerikansk webbplats) är att vatten i engångsflaskor är definitivt ute. Nu ska det vara vatten från kranen i återbrukade flaskor bättre för miljön och ekonomin. Vackert så, men det måste gå att göra mera. Hoppet ska vara en drivkraft, fick vi bland annat höra under Världens fest i Växjö på försommaren. Jag vill så gärna både tro och hoppas. Jag vet att vi är många som med förenade krafter vill och kan göra något för att Moder Jord inte ska förgås. Men vi måste höras och synas mera. Vi måste ta ledningen och makten. Vägen dit går via kunskap, som Bertolt Brecht 1930 skrev i sin dikt Lärandets lov Lär dig det enklaste! Gör det nu Ty nu är stunden här Det är aldrig för sent! Lär dig ditt ABC, det är inte nog, men Lär det! Låt dig inte hindras! Börja nu! Allting bör du veta! Du skall ta ledningen och makten. Birgitta Nyrinder Elsa nr

KyrkA och samhälle ur kvinnors perspektiv :: NUMMER 4/2014. tema: kristna i europa

KyrkA och samhälle ur kvinnors perspektiv :: NUMMER 4/2014. tema: kristna i europa KyrkA och samhälle ur kvinnors perspektiv :: NUMMER 4/2014 tema: kristna i europa Nyhetsbrev från Sveriges Ekumeniska Kvinnoråd, SEK Innehåll 2 Kortnytt 3 Ledare Suzanne Jenner 4 Intervju med Ulla Ulla

Läs mer

ÄR KÄRLEKEN FRI? INDIVIDENS FRIHET RELIGIONENS MAKT

ÄR KÄRLEKEN FRI? INDIVIDENS FRIHET RELIGIONENS MAKT ÄR KÄRLEKEN FRI? Individens frihet religionens makt 1 ÄR KÄRLEKEN FRI? INDIVIDENS FRIHET RELIGIONENS MAKT Rapport från ett seminarium arrangerat av Riksdagens tvärpolitiska SRHR-grupp (Sexuell Reproduktiv

Läs mer

KyrkA och samhälle ur kvinnors perspektiv :: NUMMER 2/2014

KyrkA och samhälle ur kvinnors perspektiv :: NUMMER 2/2014 KyrkA och samhälle ur kvinnors perspektiv :: NUMMER 2/2014 tema: kristna i afrika Nyhetsbrev från Sveriges Ekumeniska Kvinnoråd, SEK Innehåll 2 Kortnytt 3 Ledare: Birgitta Larsson 4 Intervju med Christer

Läs mer

KyrkA och samhälle ur kvinnors perspektiv :: NUMMER 1/2014. tema: kristna i mellanöstern

KyrkA och samhälle ur kvinnors perspektiv :: NUMMER 1/2014. tema: kristna i mellanöstern KyrkA och samhälle ur kvinnors perspektiv :: NUMMER 1/2014 tema: kristna i mellanöstern Nyhetsbrev från Sveriges Ekumeniska Kvinnoråd, SEK Innehåll 2 Kortnytt 3 Ledaren Ulla-Stina Rask 4 Intervju med Rola

Läs mer

Jag och Du. Ett arbetsmaterial om mänskliga rättigheter

Jag och Du. Ett arbetsmaterial om mänskliga rättigheter Jag och Du Ett arbetsmaterial om mänskliga rättigheter Författare Översättningav ett material från WAGGGS (World Association of Girl Guides and Girl Scouts) Our Rights Our Responsibilities Översättning

Läs mer

25 frågor och svar om. katolsk tro

25 frågor och svar om. katolsk tro 25 frågor och svar om katolsk tro Innehållsförteckning 1. Vem är Gud? 2. Vem är Jesus? 3. Vad är Kyrkan? 4. Tillber katoliker Maria? 5. Är allt som står i Bibeln bokstavligen sant? 6. Varför behövs påven?

Läs mer

Barn har rätt att tro! # 4 2013. julextra! Julevangeliet för de yngsta. Så blir du mindre självkritisk. Är det kristet med nyårslöften?

Barn har rätt att tro! # 4 2013. julextra! Julevangeliet för de yngsta. Så blir du mindre självkritisk. Är det kristet med nyårslöften? en tidning för dig som är medlem i svenska kyrkans unga # 4 2013 julextra! Julevangeliet för de yngsta förtroligt Så blir du mindre självkritisk. troligt Är det kristet med nyårslöften? under samma himmel

Läs mer

JÄMSTÄLLDHET ÄR EN MÄNSKLIG RÄTTIGHET

JÄMSTÄLLDHET ÄR EN MÄNSKLIG RÄTTIGHET JÄMSTÄLLDHET ÄR EN MÄNSKLIG RÄTTIGHET Handledningsmaterialet till handboken Jämställdhet är en mänsklig rättighet är producerat av UNIFEM Sverige. www.unifem.se Text: Afamia Maraha Grafisk form: Jenny

Läs mer

Syrien Jesuitmunkens mod 4 Etiopien Jesu dop från första bänk 14 Stockholm Rabbinen söker dialog 22. en tidskrift från lunds missionssällskap

Syrien Jesuitmunkens mod 4 Etiopien Jesu dop från första bänk 14 Stockholm Rabbinen söker dialog 22. en tidskrift från lunds missionssällskap en tidskrift från lunds missionssällskap nr 2 2012 årgång 166 45 kr Syrien Jesuitmunkens mod 4 Etiopien Jesu dop från första bänk 14 Stockholm Rabbinen söker dialog 22 De fyra elementen ger oss liv Kära

Läs mer

2013 KYRKOKONFERENS. Gemensam Framtid

2013 KYRKOKONFERENS. Gemensam Framtid 2013 KYRKOKONFERENS Gemensam Framtid Gemensam Framtids Kyrkokonferens 2013 Föredragningslista FÖREDRAGNINGSLISTA FÖREDRAGNINGSLISTA Torsdag 9 maj Kl. 10.30 12.30 samt 15.00 17.30 1. Inledning 2. Val av

Läs mer

Mission stavas passion

Mission stavas passion Mission stavas passion Mission stavas passion www.missionskyrkan.se & www.smu.se Svenska Missionskyrkan: 08-674 07 00, info@missionskyrkan.se SMU: 08-545 915 30, info@smu.se Box 6302, 113 81 Stockholm.

Läs mer

Vad kul att du vill använda samtalsmaterialet Förändring för världens skull. Det är precis som det låter ett material som bygger på att världen kan

Vad kul att du vill använda samtalsmaterialet Förändring för världens skull. Det är precis som det låter ett material som bygger på att världen kan Vad kul att du vill använda samtalsmaterialet Förändring för världens skull. Det är precis som det låter ett material som bygger på att världen kan förändras. Förändring bygger på att vi tillsammans är

Läs mer

det mest grundläggande. Det rena, öppna mottagandet är lärandets förutsättning i alla lägen. Utan tillit sluter vi oss i försvarspositioner.

det mest grundläggande. Det rena, öppna mottagandet är lärandets förutsättning i alla lägen. Utan tillit sluter vi oss i försvarspositioner. ärkebiskopen 2 ärkebiskopen när jag skriver denna meditation över vår kyrka har det just gått nio år sedan jag tillträdde tjänsten som ärkebiskop. Det är också den sista verksamhetsberättelse som jag kommer

Läs mer

innehåll inledning 3 del av ett globalt sammanhang 12 fira tillsammans 39 vi vill vara en solidarisk 24 församling hur?

innehåll inledning 3 del av ett globalt sammanhang 12 fira tillsammans 39 vi vill vara en solidarisk 24 församling hur? delande 1.0 2013 innehåll inledning 3 Om Världens kurs 4 Genomgående tankar 4 Till ledarna 5 jag är människa 8 alltså delar jag Övning Vi gör porträtt tillsammans 8 Övning Vi delar med oss i gruppen 9

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

Mänskliga rättigheter för människor med funktionshinder

Mänskliga rättigheter för människor med funktionshinder INTERNATIONELLA HANDIKAPPDAGEN 3 DECEMBER 2002 Rapport från ett seminarium Mänskliga rättigheter för människor med funktionshinder Några röster om det aktuella läget Handikappförbundens samarbetsorgan

Läs mer

K T N ON EXTE TEOLOGI I VÄRLDSSYSTEMET?

K T N ON EXTE TEOLOGI I VÄRLDSSYSTEMET? K T N ON EXTE Utgiven av Institutet för Kontextuell Teologi, Lund. Nr 9 1998 TEOLOGI I VÄRLDSSYSTEMET? Ett av ordförandes privilegier har blivit att få skriva inledningen till Kontexten. Tack för förtroendet

Läs mer

Mariabild i månaden maj Röster inför EU-valet Syrien och Chile i fokus Vår livsstil och miljön. katolskt magasin # 5. 2 maj 2014 Pris 40 kr

Mariabild i månaden maj Röster inför EU-valet Syrien och Chile i fokus Vår livsstil och miljön. katolskt magasin # 5. 2 maj 2014 Pris 40 kr # 5 2 maj 2014 Pris 40 kr Mariabild i månaden maj Röster inför EU-valet Syrien och Chile i fokus Vår livsstil och miljön katolskt magasin # 5 katolskt magasin 5 maj 2014 Årg 89. ISSN 1402-3385 Adress:

Läs mer

SVERIGES EKUMENISKA KVINNORÅD

SVERIGES EKUMENISKA KVINNORÅD SVERIGES EKUMENISKA KVINNORÅD VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008 SVERIGES EKUMENISKA KVINNORÅD, SEK består av cirka 1 000 enskilda medlemmar, representanter för 13 kristna samfund och organisationer samt 12 lokala

Läs mer

Forum. Nr 2 2004. Maria Masoomi Årets Yrkeskvinna 2004. BPW Sweden

Forum. Nr 2 2004. Maria Masoomi Årets Yrkeskvinna 2004. BPW Sweden BPW Sweden YRKES- KVINNORS RIKSFÖRBUND Forum Nr 2 2004 Årets Yrkeskvinna 2004 Maria Masoomi tillsammans med krögaren Erik Lallerstedt och förbundsordförande ORDFÖRANDE, 08-661 37 81 0708-444 732, ul.blom@chello.se

Läs mer

Studieplan. (Erga migrantes caritas Christi)

Studieplan. (Erga migrantes caritas Christi) Studieplan KRISTi kärlek till migranterna (Erga migrantes caritas Christi) Innehåll Inledning 3 Till dig som leder en Bildacirkel 4 Första träffen 7 Andra träffen Migrationen ett tidens tecken 13 Tredje

Läs mer

Hållbart liv om hållbart församlingsbyggande

Hållbart liv om hållbart församlingsbyggande Hållbart liv om hållbart församlingsbyggande Diakonins månad 2013 arbetsgruppen för diakonins månad 2013 har bestått av: Inga Johansson, pastor och handläggare temaområde samhälle, Gemensam Framtid Marie

Läs mer

Del 1 Hej Sverige en del av skolans uppdrag 4. Del 2 Att bemöta fördomsfulla och kränkande kommentarer 10

Del 1 Hej Sverige en del av skolans uppdrag 4. Del 2 Att bemöta fördomsfulla och kränkande kommentarer 10 Lärarhandledning Innehållsförteckning Del 1 Hej Sverige en del av skolans uppdrag 4 Del 2 Att bemöta fördomsfulla och kränkande kommentarer 10 Del 3 Lärarhandledning till seriealbumet Vi ska ses igen,

Läs mer

innehåll kyrkan i världen inledning jag i världen vi kan påverka världens kurs världens kurs underlag för övningarna 57 mer att läsa och lära 60

innehåll kyrkan i världen inledning jag i världen vi kan påverka världens kurs världens kurs underlag för övningarna 57 mer att läsa och lära 60 grundkurs version 2.0 2011 innehåll inledning Det här är Världens kurs 4 Så här kan du använda Världens kurs 5 Genomgående tankar 8 Grundkursens upplägg 8 Till ledarna 9 Inledning/avslutning 10 Värderingsövningar

Läs mer

En god soldat åt Kristus Jesus (2 Tim 2:3-4)

En god soldat åt Kristus Jesus (2 Tim 2:3-4) Om medlemskap i Frälsningsarmén En god soldat åt Kristus Jesus (2 Tim 2:3-4) I varje armé finns två sorters människor: Den ena sorten är de som övertalats att ställa upp. De kämpar bara därför att de måste.

Läs mer

»svenska kyrkans kommunikationsplattform: kärnvärden, kommunikationsvision och kommunikationslöfte«

»svenska kyrkans kommunikationsplattform: kärnvärden, kommunikationsvision och kommunikationslöfte« »svenska kyrkans kommunikationsplattform: kärnvärden, kommunikationsvision och kommunikationslöfte«[sedan hösten 2002 pågår ett arbete med att ta fram tydligare riktlinjer för kommunikationsarbetet för

Läs mer

Ny bibelskola siktar högt. nr 6. Mer om Kyrkan, Livet och Gud. Samgående i Gislaved 6 Än lever missionen! 8 En julsaga on the road 21 SIDAN 12

Ny bibelskola siktar högt. nr 6. Mer om Kyrkan, Livet och Gud. Samgående i Gislaved 6 Än lever missionen! 8 En julsaga on the road 21 SIDAN 12 växa nu Mer om Kyrkan, Livet och Gud Ny bibelskola siktar högt SIDAN 12 Toppenkul. Nu startas en ettårig bibelskola med fjällprofil på SMU Fjällgård i Hemavan. Foto: Mojo Andersson Samgående i Gislaved

Läs mer

Prata tro ett riktigt klipp PMU.NU EXTRA TIDNING. Kyrkan som gått igenom en extrem make over. Sten-Gunnar slutar som föreståndare

Prata tro ett riktigt klipp PMU.NU EXTRA TIDNING. Kyrkan som gått igenom en extrem make over. Sten-Gunnar slutar som föreståndare F Pingst.nu Nyheterna Pingst-debatten Länkar & dokument Tidningen på nätet www.pingst.nu NR 1 MARS 2008 Sten-Gunnar slutar som föreståndare Nye direktorn på plats i Pingsthuset Kyrkan som gått igenom en

Läs mer