Programbladet. Johannebergs Equmeniakyrka

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Programbladet. Johannebergs Equmeniakyrka"

Transkript

1 Programbladet Johannebergs Equmeniakyrka mars - augusti 2015

2 BLÅSIPPAN UTE I BACKARNA STÅR, NIGER OCH SÄGER ATT NU ÄR DET VÅR Med den kända sångstrofen vill jag inleda denna hälsning till er, min nya församling. Jag såg dem faktiskt idag, blåsipporna. Inte så stora ännu, men gick jag riktigt nära lyste de klart i sin blålila färg i backarna här hemma längs Tabergsån. Så tänkte jag, att nästa vår går jag på andra stigar. Det kändes en aning konstigt, men samtidigt riktigt spännande. Jag ser verkligen fram emot att börja min nya pastorstjänst i Johannebergs Equmeniakyrka. Den 15 september börjar min anställning och efter det får vi chans att lära känna varandra. Men redan nu är en kort presentation på sin plats. Jag är född och uppvuxen i Värnamo och den staden är nog fortfarande lite hemma, trots att jag flyttade därifrån Där bor mina syskon och en del av min och min mans släkt och strax utanför Värnamo ligger vårt älskade lilla torp vi sjön Lången. Efter gymnasiet flyttade jag till Göteborg för att arbeta som gymnasistsekreterare i FKG, Frikyrkliga gymnasiströrelsen. Studenthemmet Jeriko blev såväl bostad som arbetsplats. Därefter påbörjade jag mina teologistudier, först på Göteborgs universitet och sedan på Uppsala universitet. Min man Thomas och jag blev ett par redan på gymnasiet och han gick hela sin utbildning på Chalmers. År 1985 ordinerades jag som pastor i Svenska Missionsförbundet och har sedan dess arbetat i fyra olika församlingar; Sollentuna Missionsförsamling, Nässjö Missionsförsamling, Tabergs Missionsförsamling och nu Immanuelskyrkans församling i Jönköping. Våra tre barn, Johanna, Emma och Carl är nu vuxna och både min man och jag känner att nu vill vi ta chansen att börja något nytt. Men visst är det ett stort beslut att bryta upp, så är det. Men med det varma bemötandet vi redan känt från er känns det helt rätt och vi har faktiskt ibland drömt om att få återvända till Göteborg. Nu väntar en tid med avslut i Immanuelskyrkan, husförsäljning och letande av ny bostad. Processer som kanske inte blir helt enkla, men vi hoppas och ber att allt skall lösas på bästa sätt. Till dess att vi ses i september får vi innesluta varandra i tankar och bön! P Å S T Y R E L S E N S B O R D Nu befinner vi oss mitt i verksamhetsåret. Det känns på ett väldigt konkret sätt att det är mitt i en övergångsfas. Jag tänker förstås på att vi nu i halvtid blivit klara med rekryteringen av en pastor. Ett enhälligt beslut fattades på församlingsmötet i februari att kalla Carin Folkesson. Vill nu passa på att tacka alla som varit med i processen för det fina arbete som gjorts i samband med detta Carin kommer att påbörja sin tjänst hos oss i samband med Tillsammanslägret. Boka in detta redan nu! Förutom rekrytering så arbetar vi i styrelsen nu med tankar om verksamheten och hur vi på sikt vill vara Johannebergs Equmeniakyrka. Nyligen hade vi en styrelsedag tillsammans med equmneniastyrelsen på Överås. Där ledde föreningsutvecklare Mikael Nilsson oss i en metod att använda berättelser för att få fatt i vad som är positivt och viktigt för oss i kyrkan. Vad vi vill ta med oss in i framtiden? Vi återkommer med hur vi kan arbeta vidare med detta framöver. Verksamheterna i vår kyrka fungerar väl med våra gemensamma krafter och ekonomin är i nuläget stabil. Lönekostnaderna är förstås låga just nu och det gör att vi har utrymme för en del investeringar. En ljudanläggning till fikasalen är på gång och renoveringen av villans källare pågår. Dock är trenden för kollekt och servering något negativ. Ett sätt att försöka förenkla och bättra möjligheterna att ge kollekt är att införa Swish. Styrelsen har fattat beslut på att prova detta under ett år. Johannebergs Equmeniakyrka är en levande kyrka och det sker ständigt nya saker i stort och smått. Internationella gruppen arbetar med att se hur vi kan bli en Rättvisemärkt kyrka, en improvisationsteatergrupp har precis börjat öva i våra lokaler, temagudstjänsterna i mars håller på, en ny trådlös mikrofon kanske köps in snart. Ja, ni förstår. Det bara pågår. Vi gör detta tillsammans. Med hopp om att vi fortsätter att göra vår kyrka till en öppen gemenskap. /Patrik Lind, ordförande Guds rika välsignelse önskar jag er! Carin Folkesson 1 2

3 ÄR KLIMATHOTET EN ANDLIG FRÅGA? Det har skrivits så mycket bra om Gud, skapelse, andlighet, omvändelse och klimat. Det börjar redan i bibelns första bok, med berättelsen om hur Gud skapar hela världen med allt vad den rymmer. Gud är nöjd och glad och säkert lite stolt. För Gud ser att allt är gott. Allra gladast verkar Gud vara när Gud skapar människorna, till sin avbild. Människan skapas genom en slags förening av jord och himmel. Hon formas av jorden och av Guds Ande. Vi människor är därför skapade av jord och ande. Vi har del i det skapade och det gudomliga och hör ihop med allt skapat och med Gud. Människorna skapas till att vara och göra det Gud själv skulle varit och gjort (avbildstanken), om inte Gud skapat människorna. Men nu skapar Gud människorna, till att vara en del av, vårda och bruka och skydda, allt skapat. I trosbekännelserna bekänner vi Gud som hela världens skapare. Gud är skapare av allt synligt och osynligt. Det betyder att Gud är ursprunget och källan, uppehållaren av allt liv, att Gud är den som skapar och utan vars (fortsatta) skapande ingenting skulle finnas till. Man kan tänka sig den enkla bilden att om Gud skulle sluta att skapa precis nu, sluta andas, skulle allt vi ser och tiden, upphöra att vara. För Gud är den livets och kärlekens energi som ger allt liv och håller allt vid liv. Varför har vi glömt det jag tror att vi alla en gång vetat, att vi hör samman med Gud, varandra och med resten av skapelsen? Synd betyder i bibeln att missa målet. Om målet är gemenskap, med det skapade och Skaparen, då har vi missat målet. I alla tider har kyrkan försökt tolka syndens orsaker. En orsak är att människan vill bestämma och klara sig själv, inte vara människa utan Gud. Otro är en annan orsak, själva ursynden. När vi inte litar på Gud måste vi lita på oss själva. Då säkrar vi vårt eget på andras bekostnad. Tänker kortsiktigt. Till slut blir vi ensamma, också inför döden. Om vi inte tror att Gud är allnärvarande och verksam, den som ger och upprätthåller allt liv, då ser vi inte Gud i det skapade, det heliga, och vi ser inte helheten. Vi ser inte livet i livet. Då blir tillvaron möjlig att plocka isär och vanhelga (motsats till helig). Maten, kläderna på kroppen eller prylarna blir inte något att tacka Gud för. Inte heller blir det självklart att djur och andra människor är djupt älskade av Gud. Så klimatfrågan är en trosfråga, en andlig fråga. Vi behöver omvända oss, från oss själva tillbaka till Gud och därmed till helheten. Vi behöver en ny omvändelse, en ny ödmjukhet. Vi tenderar att förstå och praktisera mission som något som görs av medmänsklighet för andra. Istället kan människor delta i gemenskap med alla i skapelsen. På många sätt missionerar skapelsen för mänskligheten. Naturen har en kraft som kan hela det mänskliga hjärtat och kroppen. Skaparens glädje och förundran inför skapelsen är en av källorna till vår spiritualitet. Vi vill bekräfta vår andliga förbindelse med skapelsen, men verkligheten är att jorden förorenas och exploateras. Konsumism utlöser inte gränslös tillväxt utan leder snarare till ett obegränsat utnyttjande av jordens resurser. Mänsklig girighet bidrar till global uppvärmning och klimatförändringar. Om jorden på ett ödesdigert sätt skadas, vad är då vår föreställning om frälsning? Mänskligheten kan inte ensam räddas medan resten av den skapade världen går under. Ekologisk rättvisa kan inte skiljas från frälsning, och frälsning kan inte komma utan en ny ödmjukhet som respekterar behoven hos allt liv på jorden. Om klimatfrågan är en andlig fråga, är vår skuld till Gud reell, men just därför är också hoppet något reellt. Ja, vi behöver omvända oss, men vi kan också lita på att det är i Gud vi omvänder oss. Det är Gud som i Jesus blir människa, sann Gud och sann människa, förening av jordiskt och himmelskt, hela världens frälsare och återupprättare. Och det är Gud som sänder sin Ande över hela skapelsen. Det är därför i Gud vi lever, rör oss och är till och det är Guds Ande som manar oss till omvändelse, tro och besinning, men som samtidigt är den som ber för oss. (Rom 8:26f) Sofia Camnerin (Citaten är hämtade ur Tillsammans för livet. Mission och Evangelisation i en värld i förändring (SKR 2013). Texten är här något redigerad.) 3 4

4 MARS 15 Söndag 11:00 Gudstjänst. 'Ett kosmos utan gräns och slut'. En temagudstjänst kring Lars-Åke Lundbergs liv och texter. Nattvard. Sång: Ellen Malmsten. Organist: Staffan Skarrie 17 Tisdag 18:30 Konfakväll 22 Söndag 11:00 Gudstjänst. 'Åter kommer ljuset'. En temagudstjänst kring Ylva Eggehorns liv och texter. Birgitta Rynäs och Carl-Johan Martinius. Musik: Ulrika och Kristoffer Stenman, Organist: Per Björkman. RUG 27 Fredag 18:30 Konfaövernattning i kyrkan. 28 Lördag 08:00 Konfaförmiddag 10:00 Scout - ute 29 Söndag 11:00 Gudstjänst. Palmsöndagen. Konfirmander och ledare. Passionsspel Organist: Staffan Skarrie APRIL 3 Fredag 11:00 Gudstjänst. Långfredagen. Predikan Jan Wennergren. Organist: Karin Eriksson Jeanson 5 Söndag 11:00 Gudstjänst. Påskdagen. Predikan Staffan Engblom. Musik: Minda Fiskum. Nattvard. 12 Söndag 11:00 Gudstjänst. Predikan: Peter Carlsson. Organist: Per Björkman 15 Onsdag 12:00 Onsdagsgruppen. Samling för daglediga 19 Söndag 11:00 Gudstjänst. Barn- och vuxnagudstjänst. Konfirmander och ledare. Emma Carlsson och Lotta Carlsson, Musik: Leo Westlin, Organist: Staffan Skarrie 22 Onsdag 18:30 Verksamhetsråd. För alla råd och grupper. Vår nya pastor Carin Folkesson finns på plats! 24 Fredag 19:00 EKHO-gudstjänst 25 Lördag 09:00 Scout - Kämpalek & Hajk. Vi åker till Donsö på scouttävling - Kämpalek - övernattning och hajk. 26 Söndag 11:00 Gudstjänst med nattvard. Internationella gruppen. Musik: Sånggruppen MARA. RUG 29 Onsdag 18:00 Konfaläger på Råddehult. Lägret pågår till 3 maj. MAJ 3 Söndag 11:00 Gudstjänst. Predikan Nina Holgersson. Musik: Linda Malmsten 5 Tisdag 18:30 Grillkväll med församlingsmöte (se separat notis) 6 Onsdag 18:30 Konfakväll 9 Lördag 10:00 Vårfest. (se separat notis) 10 Söndag 11:00 Barn- och vuxna-gudstjänst. Scouter och ledare. Rebecca Martinius. Musik: Olle Björkman och Sara Hammander Gudstjänst. Predikan: Agneta Wallenstam. Gudstjänstledare Helena Lind. Musik: Susanna Berger 20 Onsdag 12:00 Onsdagsgruppens Vårfest 23 Lördag 16:00 Konfafest i Redbergskyrkan 24 Söndag 11:00 Konfirmationsgudstjänst i Redbergskyrkan. (Ingen gudstjänst i Johanneberg.) 30 Lördag 09:00 Scout - förberedelse, läger. 31 Söndag 11:00 Gudstjänst med nattvard. Predikan: Åke Jonsson, Musik: Karin Lindahl JUNI Gudstjänst. Predikan: Erik Lindberg. Stellan Nilson. 14 Söndag 11:00 Gudstjänst. Musik: Karin och Sune Jeanson 28 Söndag 10:00 Scoutläger, sön-lör) Läs mer här: AUGUSTI 16 Söndag 11:00 Gudstjänst. Ola Westlin. 23 Söndag 11:00 Gudstjänst 30 Söndag 11:00 Gudstjänst SEPTEMBER 6 Söndag 11:00 Gudstjänst. 13 Söndag 11:00 Gudstjänst. 18 Fredag Tillsammansläger på Bobergsgården. Fredag - Söndag 20 Söndag 11:00 Gudstjänst på Bobergsgården 22 Tisdag 19:00 Diakoni - välgörenhet eller förändring Erik Lindberg, socionom, kooperativ företagare, författare. 27 Söndag 11:00 Installationsgudstjänst. Vi välkomnar vår nya församlingsföreståndare, Karin Folkesson. Tomas Hammar. 5 6

5 FÖRENINGEN TRE GÅRDAR I maj avslutas epoken Västkustens distrikt av Svenska Missionskyrkan. I stället kommer, med stor sannolikhet, gårdsföreningen Tre gårdar att bildas. Föreningen kommer, om erforderliga beslut fattas på årsmöte den 9 maj, att förvalta distriktets tre gårdar, Sjöviksgården, Åsengården (med Vänga missionskyrka som hälftenägare) samt Bobergsgården. Förhoppningen är att samtliga församlingar och ungdomsföreningar i regionen kommer att vilja bli medlemmar i gårdsföreningen. Medlemsavgiften föreslås bli 300 kr/ år. Församlingarna/ föreningarna blir inte ekonomiskt ansvariga för verksamheten utan gårdsföreningen får det fulla ansvaret. Samtliga tre gårdar har visat ett ekonomiskt positivt resultat de senaste åren och förhoppningen är att det skall fortsätta så. Karin & Hans Larsson har bevakat frågan åt församlingen vilket vi i styrelsen är tacksamma för. Styrelsen har ställt sig bakom förslaget till bildandet av en gårdsförening, så nu hoppas vi att Tre gårdar kommer att bildas. Våra tuffa scouter hade hajk på Åsengården i november. Församlingen har bokat Bobergsgården för tillsammansläger den augusti. Vad skall vi mer använda gårdarna till? Fundera! Karin Kåberger VÅRFEST. Lördag 10 maj kl 11. Lekar, tävlingar, lotterier, fika, hamburgare, vårtal, manskör... GRILLKVÄLL/FÖRSAMLINGSMÖTE 5 MAJ Vi samlas i kyrkan för att gå igenom motioner etc inför kyrkokonferensen med årets ombud, Eva Kaså och Karin Kåberger. Eva & Karin tar förstås också gärna emot synpunker inför konferensen. Prata med oss i kyrkan eller skicka e-post via HALVTID MED KONFAN Våra 18 konfirmander från Johanneberg, Majorna och Redberg har nu kommit en bra bit in på den väg som vi kallar Konfan. De har varit med om mycket; Tänt ljus på andakterna, sjungit nya sånger, tittat på fotografier och fantiserat, väckts alldeles för tidigt efter konfaövernattning och funderat på vilket hörn som känns bäst i värderingsövningen. De har lärt sig en del; Om Bibelns personer, om att ha ett funktionshinder, om hur det kan vara att vistas i krigszoner och vad Diakonia är för organisation. De har skapat fina saker; Collage om Gud, Fred och Människor i världen, fin musik tillsammans i konfabandet och spännande liknelsedramatiseringar. De har diskuterat; Om vad tro kan vara, hur man tar steg mot ökad rättvisa, om hur man kan tänka runt Jesu underberättelser och vad som ger status i skolan. Att vara konfaledare är en gåva att ta emot. Det är en utmaning att få vara med och bli en del av en helt ny grupp. Det är en glädje att få närhet till unga människor. Det är nyttigt att reflektera över hur den egna tron bär och vad det egentligen betyder att ha en kristen identitet och vad man kan stå för att förmedla vidare. Många ledare från våra tre kyrkor har också gett oss möjligheten att dela på ansvar. Tänk så många fina stunder vi fått ha tillsammans. Och det bästa väntar; Påskgudstjänst i Johanneberg på palmsöndagen med konfirmandernas passionsspel. Konfagudstjänst 19 april. Läger på Råddehult första majhelgen. Och själva konfahelgen maj. Detta är tillfällen för hela församlingen att dela glädjen tillsammans med Konfagruppen och tillfällen att tänka gott om och be för. Konfaledare från Johanneberg är, tillsammans med mig, Leo Westlin, Amanda Forslund, Klara Duregård, Ann-Marie Skarrie och Anna Orrebrand. Staffan Skarrie 7 8

6 KYRKOKONFERENS 2015 I GÖTEBORG Kyrkokonferensen hålls i Svenska Mässan torsdag till lördag maj. Temat är Förvandla världen! Dagtid är det förhandlingar och seminarier, på kvällarna blir det gudstjänst och dagarna avslutas med olika kvällsaktiviteter i kyrkorna i Göteborg. Programet är snart klart och kommer läggas ut på Equmniakyrkans hemsida. Tag chansen att delta i gudstjänster och kvällsaktiviteter! Konferensen kommer inte att ha gemensam gudstjänst på söndagen den 17 maj, så församlingarna i Göteborg har möjlighet att annonsera i kyrkokonferensens program, vilket vi gjort. På söndagsgudstjänsten i Johannebergs Equmeniakyrkakyrka predikar Agneta Wallenstam och Helena Lind leder gudstjänsten. Välkommen och bjud gärna in tillresta vänner från andra församlingar till gudstjänsten! Det behövs volontärinsatser för att få det praktiska att fungera. Detta är ett trevligt tillfälle att engagera sig i konferensen och få träffa mycket folk från hela landet. Till följande söker man frivilliga: - packa ombudspåsar på onsdagen. - ledare till Barnkonferensen. - incheckning. - konferensbyrån. - kollekt och kyrkvärdar. - guider/information. Är du intresserad att vara med och hjälpa till så meddela konferenssamordnaren Mikael Karlsson, tel: , eller skriv upp dig på listan som finns utlagd i kyrkan. Prata gärna med Eva Kaså som vet mer! Information om konferensen läggs upp löpande på HELENA LIND ÄR FÖRSAMLINGENS VICE FÖRSAMLINGSFÖRESTÅNDARE. Helena är föreståndare fram till Karin Folkesson börjar sin tjänst i höst. Kontakta Helena gällande frågor kring medlemskapet och förrättningar, så hjälper hon till att skapa möjligheter , Övriga frågor och samtal hänvisas till ordförande Karin Kåberger och Patrik Lind på e-post Vill du ha besök av församlingen? Om du vill att någon från församlingen kommer och hälsar på kan du kontakta Karin Larsson på telefonnummer , så samordnar hon besöken. K y r k s k j u t s Vi vill att alla skall ha möjlighet att komma till kyrkan. Därför har vi två personer som erbjuder kyrkskjuts. De hämtar dig gärna och kör dig hem igen. Catta Söderholm tel , eller Karin Larsson tel eller MEDLEM Alla som vill uttrycka sin tillhörighet i Johannebergs missionskyrka genom medlemskap är välkomna att höra av sig till Helena Lind. FÖRRÄTTNINGAR Församlingen erbjuder dop, barnvälsignelse, konfirmation, begravning och vigsel oavsett sexuell läggning. Kontakta Helena Lind för önskemål och frågor kring förrättningar. SAMTAL Vi behöver alla någon att dela det innersta med. Johannebergs missionskyrka erbjuder enskilt samtal i själavård, andlig vägledning och stödsamtal. Om du har frågor kring detta kontakta ordförande Patrik Lind tel , så hjälper han dig att förmedla en kontakt. 9 10

7 Tillsammansläger Johannebergs Equmeniakyrka Johannebergs Equmeniakyrka Pilbågsgatan 17, Göteborg tel , postgiro: Vice församlingsföreståndare Helena Lind , Församlingens ordförande Karin Kåberger och Patrik Lind Vaktmästare Chatarina Söderholm & Ola Westlin Ann-Marie & Staffan Skarrie Musik? Ja! Bästa samtalen? Ja! God mat? Ja! Fågelskådning? Ja! Kreativ verkstad? Ja! Ny pastor på plats? Jajamen! Härja i skogen? Ja! Fina andakter? Ja! Springtur längs havet? Ja! Kreativ verkstad? Ja! Tänka framåt tillsammans? Ja! Lägerbål? Ja! Fotboll! Ja! Vandringsgudstjänst? Ja! Hänga i solen? Ja! Många muffins? Ja! Ja! Ja! ungefär så hoppas vi att vi skall minnas Tillsammanslägret när höststormarna drar in. Vi kan inte lova att allt blir av men Tillsammans kan mycket hända, eller hur? Boka redan nu helgen på Bobergsgården september 2015! Välkommen önskar Tillsammanslägerkommittén: Anna Kjellberg - Anna Orrebrand - Ann-Marie Skarrie - Eva Kaså - Karin Kåberger september 2015

Programbladet. Johannebergs Missionskyrka

Programbladet. Johannebergs Missionskyrka Programbladet Johannebergs Missionskyrka juni - oktober 2013 G å m e d G U D Medvetet eller omedvetet går vi med Gud hela tiden. Gud är inte långt borta från någon av sina dyrbara skapelser. För mig är

Läs mer

Programbladet. Årets konfirmander! Läs mer på sid 3.

Programbladet. Årets konfirmander! Läs mer på sid 3. Programbladet Johannebergs Missionskyrka Årets konfirmander! Läs mer på sid 3. juni - oktober 2011 En kyrka för hela livet där mötet med Jesus Kristus förvandlar mig, dig och världen. Smaka på orden. Detta

Läs mer

Immanuel. Immanuelskyrkan TACK CARIN DET YTTERST ANGELÄGNA STAFETTEN. Jönköping

Immanuel. Immanuelskyrkan TACK CARIN DET YTTERST ANGELÄGNA STAFETTEN. Jönköping TACK CARIN DET YTTERST ANGELÄGNA STAFETTEN Immanuel Immanuelskyrkan Jönköping nr 2 2015 Juni - sept 2015 INSIDAN LÖFTENAS BERG Att få bo i Jönköping med omnejd är nog att bo på en av Sveriges vackraste

Läs mer

nyhetsbladet f r å n k y r k a n v i d b r o m m a p l a n

nyhetsbladet f r å n k y r k a n v i d b r o m m a p l a n nyhetsbladet f r å n k y r k a n v i d b r o m m a p l a n f e b r u a r i a p r i l n r 1 / 2 0 1 1 Vägen till en karenby uppe i bergen. I norra Thailand är vägarna inte alltid att lita på. Foto: Gudrun

Läs mer

Kontakt. www.alvsjokyrkan.se info@alvsjokyrkan.se

Kontakt. www.alvsjokyrkan.se info@alvsjokyrkan.se ÄLVSJÖKYRKAN står till Älvsjöbornas förfogande. Hit är alla åldrar välkomna till gudstjänster och andakter, studieverksamhet, barn- och ungdomsgrupper. Hör också gärna av dig till någon av våra pastorer

Läs mer

Mig, Dig och Världen

Mig, Dig och Världen GLIMTEN Marieborgskyrkan Västervik Nummer 1 / 2014 Årg. 23 2 mars - 1 juni Mig, Dig och Världen En kyrka för hela livet där mötet med Jesus Kristus förvandlar - mig, dig och världen. Så lyder mottot för

Läs mer

ALINGSÅS april juni 2015 årgång 75 nr 2 Tillsammans kan vi

ALINGSÅS april juni 2015 årgång 75 nr 2 Tillsammans kan vi ALINGSÅS april juni 2015 årgång 75 nr 2 Tillsammans kan vi Föreståndare Diakon Musikledare Ungdomsledare Pastor Peter Lindroos tel. 63 72 04, 0739-84 30 47 ledig dag: måndag och oftast lördag, peter@eqal.se

Läs mer

FÖRNYELSE. Ny Horisont. Se på ängens liljor, hur de växer /Matt.6:28/ Nr 2 2009. Missionskyrkan och SMU i Nässjö JUN - JULI - AUGUSTI - SEPTEMBER

FÖRNYELSE. Ny Horisont. Se på ängens liljor, hur de växer /Matt.6:28/ Nr 2 2009. Missionskyrkan och SMU i Nässjö JUN - JULI - AUGUSTI - SEPTEMBER Ny Horisont Nr 2 2009 Missionskyrkan och SMU i Nässjö JUN - JULI - AUGUSTI - SEPTEMBER FÖRNYELSE Se på ängens liljor, hur de växer /Matt.6:28/ Den som söker energi och livskraft får möjlighet möta skapelsens

Läs mer

MARS - JUNI 2015. Baptistförsamlingen, Missionsförsamlingen och equmenia. Tillsammans. Hallstahammar

MARS - JUNI 2015. Baptistförsamlingen, Missionsförsamlingen och equmenia. Tillsammans. Hallstahammar Hallstahammar MARS - JUNI 2015 Baptistförsamlingen, Missionsförsamlingen och equmenia Tillsammans JAG VILL ÄLSKA DET URGAMLA KORS. I DESS KRAFT SKALL JAG SEGRA TILL SLUT, Fäst dina ögon på Jesus, se in

Läs mer

BETANIA- BLADET Programblad för Örebro Norra Baptistförsamling December 2014 Februari 2015

BETANIA- BLADET Programblad för Örebro Norra Baptistförsamling December 2014 Februari 2015 BETANIA- BLADET Programblad för Örebro Norra Baptistförsamling December 2014 Februari 2015 Var hälsad i adventstid! En högtidlig hälsning, ja visst! Advent är ju kyrkans nyårsfirande och om man så vill

Läs mer

Nu gör jag något nytt

Nu gör jag något nytt från Svenska Missionskyrkan/SMU i Mellansvenska distriktet - Nr 22 - maj 2012 Tema: Nu gör jag något nytt Församlingar som tänker nytt sidan 4 Mission i ny kyrka sidan 7 Ledare Att göra något nytt är inte

Läs mer

Telefon. Bjurbäcksgatan 1 665 32 Kil Tel. 0554-148 87 Plusgiro: 438 15 67-9 Bankgiro: 677-8450

Telefon. Bjurbäcksgatan 1 665 32 Kil Tel. 0554-148 87 Plusgiro: 438 15 67-9 Bankgiro: 677-8450 Bjurbäcksgatan 1 665 32 Kil Tel. 0554-148 87 Plusgiro: 438 15 67-9 Bankgiro: 677-8450 Församlingsföreståndare Urban Holmquist Tel 0554-102 51, 0707-87 27 19 urban.holmquist@sannerudskyrkan.se Ledig: måndag

Läs mer

ATT LÄGGA GRUNDEN RÄTT

ATT LÄGGA GRUNDEN RÄTT ATT LÄGGA GRUNDEN RÄTT Förenings- och församlingsutveckling bland barn och unga MANUS TILL PRESENTATIONEN http://prezi.com/_enohqd2r0xp/vaxa-i-tro-forenings-och-forsamlingsutveckling Den som hör dessa

Läs mer

en hälsning från Stuvstakyrkan Krokus utanför Stuvstakyrkan i början av mars 2015.

en hälsning från Stuvstakyrkan Krokus utanför Stuvstakyrkan i början av mars 2015. en hälsning från Stuvstakyrkan Krokus utanför Stuvstakyrkan i början av mars 2015. Stuvstakyrkans församling och Equmenia Stuvsta nr 2 2015 Innersidan Vad gråter du för? Tänk dig 350 pastorer, diakoner

Läs mer

Kyrknytt Juni - Augusti 2015

Kyrknytt Juni - Augusti 2015 Kyrknytt Juni - Augusti 2015 Pastorns funderingar Allt har sin tid, allt som sker under himlen har sin stund. Predikaren 3:1 För 15 år sedan var jag för första gången med och planterade träd tillsammans

Läs mer

Församlingsblad. Eskilstuna Missionsförsamling och SMU. Nr 2 2008 Årgång 71 feb 2008 - juni 2008

Församlingsblad. Eskilstuna Missionsförsamling och SMU. Nr 2 2008 Årgång 71 feb 2008 - juni 2008 Församlingsblad Nr 2 2008 Årgång 71 feb 2008 - juni 2008 Eskilstuna Missionsförsamling och SMU Årsmöte med både allvar och fest Mässa för småfolk En natt i bön blev en vecka 1 Bara den som ser långt hittar

Läs mer

GLIMTEN. Marieborgskyrkan Västervik. Att växa i bön

GLIMTEN. Marieborgskyrkan Västervik. Att växa i bön GLIMTEN Marieborgskyrkan Västervik Nummer 2 / 2015 Årg. 24 Att växa i bön 7 juni - 6 sept. Lär mig att bedja av hjärtat, inte i afton, men nu. Lär mig att göra din vilja, inte imorgon men nu. Hjälp mig

Läs mer

Nu gör jag något nytt

Nu gör jag något nytt Nu gör jag något nytt Linda Alexandersson fredag 15 maj Det började med att två tjejer i min församling i Arvika, åkte ner hit till Göteborgsområdet för att träffa en präst. De hade bekymmer på ett område

Läs mer

Ansgariikyrkan. En Mötesplats! Huskvarnavägen 86 www.ansgariikyrkan.se

Ansgariikyrkan. En Mötesplats! Huskvarnavägen 86 www.ansgariikyrkan.se Ansgariikyrkan Nr 3 September - November 2015 Tema: Bygga kyrka En Mötesplats! När ni läsare tar del av tidningens innehåll denna gång så får ni en berättelse om Ansgariikyrkans tillkomst för femtio år

Läs mer

Bygg upp ditt tempel!

Bygg upp ditt tempel! Bygg upp ditt tempel! Av: Johannes Djerf År 586 f kr. Så hade Babylons arméer lagt Jerusalems tempel i ruiner. Guds hus, beviset på Guds närvaro bland dem var förstört. Men några årtionden senare omkring

Läs mer

KyrkTorget 1. Göteborg. Om BarnKyrkan i BK Upptäck BKsöndagkväll Möt Else Blomgren, präst i Mariakyrkan RPG digert program och god gemenskap

KyrkTorget 1. Göteborg. Om BarnKyrkan i BK Upptäck BKsöndagkväll Möt Else Blomgren, präst i Mariakyrkan RPG digert program och god gemenskap KyrkTorget 1 2014 Göteborg Om BarnKyrkan i BK Upptäck BKsöndagkväll Möt Else Blomgren, präst i Mariakyrkan RPG digert program och god gemenskap Snart är det jul igen Jag hör till dem som tycker det är

Läs mer

Församlingsblad. Eskilstuna Missionsförsamling och SMU. Nr 3 2012 Årgång 75

Församlingsblad. Eskilstuna Missionsförsamling och SMU. Nr 3 2012 Årgång 75 Församlingsblad Nr 3 2012 Årgång 75 juni 2012 - sept 2012 Eskilstuna Missionsförsamling och SMU Årets konfirmander Gemenskap och mångfald Gry har landat och trivs Kalender och notiser 1 Gemenskap och mångfald

Läs mer

Fiskebäcks Missionsförsamling

Fiskebäcks Missionsförsamling Fiskebäcks Missionsförsamling Församlingsblad Nr 3 2001 SCOUTER, SCOUTER ÖVERALLT SCOUTER Visst var det en mäktig syn när 25 000 scouter från hela Sverige samlades under det stora lägret i somras. Och

Läs mer

Att bilda ny församling BERÄTTA TRO - Kyrkokonferens i Karlstad Det viktigaste i det nya

Att bilda ny församling BERÄTTA TRO - Kyrkokonferens i Karlstad Det viktigaste i det nya Mötesplatsen En tidning från Karlstads missionsförsamling Nr 1 februari - april 2013 Att bilda ny församling BERÄTTA TRO - Kyrkokonferens i Karlstad Det viktigaste i det nya Föreståndartankar Tolkningar

Läs mer

FÖRSAMLINGSBLAD. Kyrkokonferensen. Dunderklumpen. Körresa Sid. 13-14. Porträttet Sid. 6-7 Sid. 7. Sid. 12 PROGRAMBLAD SEPTEMBER - NOVEMBER 2014

FÖRSAMLINGSBLAD. Kyrkokonferensen. Dunderklumpen. Körresa Sid. 13-14. Porträttet Sid. 6-7 Sid. 7. Sid. 12 PROGRAMBLAD SEPTEMBER - NOVEMBER 2014 FÖRSAMLINGSBLAD BORÅS PROGRAMBLAD SEPTEMBER - NOVEMBER 2014 Konfirmation 2014. Foto: Knäpparen, Tina Bergstrand Porträttet Sid. 6-7 Sid. 7 Kyrkokonferensen Dunderklumpen Sid. 12 Körresa Sid. 13-14 Församlingsboken

Läs mer

TIDNING från GNOSJÖ MISSIONSKYRKA dec. 2013 - febr. 2014 UTSIKT. Gå ut... et t nyt t år

TIDNING från GNOSJÖ MISSIONSKYRKA dec. 2013 - febr. 2014 UTSIKT. Gå ut... et t nyt t år TIDNING från GNOSJÖ MISSIONSKYRKA dec. 2013 - febr. 2014 UTSIKT Gå ut... et t nyt t år Utsikt Nr 4/2013 ANSVARIG UTGIVARE: Gnosjö missionsförsamling Arne Henrysson Missionskyrkan, Järnvägsgatan 26 Bankgiro

Läs mer

En kyrka för hela livet där mötet med Jesus Kristus förvandlar mig, dig och världen

En kyrka för hela livet där mötet med Jesus Kristus förvandlar mig, dig och världen SOMMAREN/HÖSTEN 2012 Pastorn har ordet Sommar, sommar, sommar... Tänk när man hör den signaturmelodin på radion, vilken känsla! Tänk att få sitta i trädgårdsstolen och läsa en bok och du kan sitta där

Läs mer

- en del av Equmeniakyrkan. Programblad. april - september 2014

- en del av Equmeniakyrkan. Programblad. april - september 2014 Södra Nissadalens Missionsförsamling - en del av Equmeniakyrkan Programblad april - september 2014 Insidan I fårens tid Jag tycker mycket om får. Särskilt nu på våren, när lammen kommer. De år så söta

Läs mer

Församlingsblad. S:t Eskilskyrkans församling och Equmenia. I Guds hand Josef Nsumbu - ny pastor En konfirmand berättar Fredaxtonåringar mötte äldre

Församlingsblad. S:t Eskilskyrkans församling och Equmenia. I Guds hand Josef Nsumbu - ny pastor En konfirmand berättar Fredaxtonåringar mötte äldre Församlingsblad Nr 3 2014 Årgång 77 juni 2014 - sept 2014 S:t Eskilskyrkans församling och Equmenia I Guds hand Josef Nsumbu - ny pastor En konfirmand berättar Fredaxtonåringar mötte äldre 1 I Guds hand

Läs mer

Bibelstudiet: Guds hushåll byggs av skapelserättvisa

Bibelstudiet: Guds hushåll byggs av skapelserättvisa studieförbundet bildas samtalsguider Bibelstudiet: Guds hushåll byggs av skapelserättvisa Jesu uppmaning Följ mig utmanar oss. Den utmanar oss att vara en kyrka som står upp för det rätta, med ödmjukhet

Läs mer