Programbladet. Johannebergs Equmeniakyrka

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Programbladet. Johannebergs Equmeniakyrka"

Transkript

1 Programbladet Johannebergs Equmeniakyrka mars - augusti 2015

2 BLÅSIPPAN UTE I BACKARNA STÅR, NIGER OCH SÄGER ATT NU ÄR DET VÅR Med den kända sångstrofen vill jag inleda denna hälsning till er, min nya församling. Jag såg dem faktiskt idag, blåsipporna. Inte så stora ännu, men gick jag riktigt nära lyste de klart i sin blålila färg i backarna här hemma längs Tabergsån. Så tänkte jag, att nästa vår går jag på andra stigar. Det kändes en aning konstigt, men samtidigt riktigt spännande. Jag ser verkligen fram emot att börja min nya pastorstjänst i Johannebergs Equmeniakyrka. Den 15 september börjar min anställning och efter det får vi chans att lära känna varandra. Men redan nu är en kort presentation på sin plats. Jag är född och uppvuxen i Värnamo och den staden är nog fortfarande lite hemma, trots att jag flyttade därifrån Där bor mina syskon och en del av min och min mans släkt och strax utanför Värnamo ligger vårt älskade lilla torp vi sjön Lången. Efter gymnasiet flyttade jag till Göteborg för att arbeta som gymnasistsekreterare i FKG, Frikyrkliga gymnasiströrelsen. Studenthemmet Jeriko blev såväl bostad som arbetsplats. Därefter påbörjade jag mina teologistudier, först på Göteborgs universitet och sedan på Uppsala universitet. Min man Thomas och jag blev ett par redan på gymnasiet och han gick hela sin utbildning på Chalmers. År 1985 ordinerades jag som pastor i Svenska Missionsförbundet och har sedan dess arbetat i fyra olika församlingar; Sollentuna Missionsförsamling, Nässjö Missionsförsamling, Tabergs Missionsförsamling och nu Immanuelskyrkans församling i Jönköping. Våra tre barn, Johanna, Emma och Carl är nu vuxna och både min man och jag känner att nu vill vi ta chansen att börja något nytt. Men visst är det ett stort beslut att bryta upp, så är det. Men med det varma bemötandet vi redan känt från er känns det helt rätt och vi har faktiskt ibland drömt om att få återvända till Göteborg. Nu väntar en tid med avslut i Immanuelskyrkan, husförsäljning och letande av ny bostad. Processer som kanske inte blir helt enkla, men vi hoppas och ber att allt skall lösas på bästa sätt. Till dess att vi ses i september får vi innesluta varandra i tankar och bön! P Å S T Y R E L S E N S B O R D Nu befinner vi oss mitt i verksamhetsåret. Det känns på ett väldigt konkret sätt att det är mitt i en övergångsfas. Jag tänker förstås på att vi nu i halvtid blivit klara med rekryteringen av en pastor. Ett enhälligt beslut fattades på församlingsmötet i februari att kalla Carin Folkesson. Vill nu passa på att tacka alla som varit med i processen för det fina arbete som gjorts i samband med detta Carin kommer att påbörja sin tjänst hos oss i samband med Tillsammanslägret. Boka in detta redan nu! Förutom rekrytering så arbetar vi i styrelsen nu med tankar om verksamheten och hur vi på sikt vill vara Johannebergs Equmeniakyrka. Nyligen hade vi en styrelsedag tillsammans med equmneniastyrelsen på Överås. Där ledde föreningsutvecklare Mikael Nilsson oss i en metod att använda berättelser för att få fatt i vad som är positivt och viktigt för oss i kyrkan. Vad vi vill ta med oss in i framtiden? Vi återkommer med hur vi kan arbeta vidare med detta framöver. Verksamheterna i vår kyrka fungerar väl med våra gemensamma krafter och ekonomin är i nuläget stabil. Lönekostnaderna är förstås låga just nu och det gör att vi har utrymme för en del investeringar. En ljudanläggning till fikasalen är på gång och renoveringen av villans källare pågår. Dock är trenden för kollekt och servering något negativ. Ett sätt att försöka förenkla och bättra möjligheterna att ge kollekt är att införa Swish. Styrelsen har fattat beslut på att prova detta under ett år. Johannebergs Equmeniakyrka är en levande kyrka och det sker ständigt nya saker i stort och smått. Internationella gruppen arbetar med att se hur vi kan bli en Rättvisemärkt kyrka, en improvisationsteatergrupp har precis börjat öva i våra lokaler, temagudstjänsterna i mars håller på, en ny trådlös mikrofon kanske köps in snart. Ja, ni förstår. Det bara pågår. Vi gör detta tillsammans. Med hopp om att vi fortsätter att göra vår kyrka till en öppen gemenskap. /Patrik Lind, ordförande Guds rika välsignelse önskar jag er! Carin Folkesson 1 2

3 ÄR KLIMATHOTET EN ANDLIG FRÅGA? Det har skrivits så mycket bra om Gud, skapelse, andlighet, omvändelse och klimat. Det börjar redan i bibelns första bok, med berättelsen om hur Gud skapar hela världen med allt vad den rymmer. Gud är nöjd och glad och säkert lite stolt. För Gud ser att allt är gott. Allra gladast verkar Gud vara när Gud skapar människorna, till sin avbild. Människan skapas genom en slags förening av jord och himmel. Hon formas av jorden och av Guds Ande. Vi människor är därför skapade av jord och ande. Vi har del i det skapade och det gudomliga och hör ihop med allt skapat och med Gud. Människorna skapas till att vara och göra det Gud själv skulle varit och gjort (avbildstanken), om inte Gud skapat människorna. Men nu skapar Gud människorna, till att vara en del av, vårda och bruka och skydda, allt skapat. I trosbekännelserna bekänner vi Gud som hela världens skapare. Gud är skapare av allt synligt och osynligt. Det betyder att Gud är ursprunget och källan, uppehållaren av allt liv, att Gud är den som skapar och utan vars (fortsatta) skapande ingenting skulle finnas till. Man kan tänka sig den enkla bilden att om Gud skulle sluta att skapa precis nu, sluta andas, skulle allt vi ser och tiden, upphöra att vara. För Gud är den livets och kärlekens energi som ger allt liv och håller allt vid liv. Varför har vi glömt det jag tror att vi alla en gång vetat, att vi hör samman med Gud, varandra och med resten av skapelsen? Synd betyder i bibeln att missa målet. Om målet är gemenskap, med det skapade och Skaparen, då har vi missat målet. I alla tider har kyrkan försökt tolka syndens orsaker. En orsak är att människan vill bestämma och klara sig själv, inte vara människa utan Gud. Otro är en annan orsak, själva ursynden. När vi inte litar på Gud måste vi lita på oss själva. Då säkrar vi vårt eget på andras bekostnad. Tänker kortsiktigt. Till slut blir vi ensamma, också inför döden. Om vi inte tror att Gud är allnärvarande och verksam, den som ger och upprätthåller allt liv, då ser vi inte Gud i det skapade, det heliga, och vi ser inte helheten. Vi ser inte livet i livet. Då blir tillvaron möjlig att plocka isär och vanhelga (motsats till helig). Maten, kläderna på kroppen eller prylarna blir inte något att tacka Gud för. Inte heller blir det självklart att djur och andra människor är djupt älskade av Gud. Så klimatfrågan är en trosfråga, en andlig fråga. Vi behöver omvända oss, från oss själva tillbaka till Gud och därmed till helheten. Vi behöver en ny omvändelse, en ny ödmjukhet. Vi tenderar att förstå och praktisera mission som något som görs av medmänsklighet för andra. Istället kan människor delta i gemenskap med alla i skapelsen. På många sätt missionerar skapelsen för mänskligheten. Naturen har en kraft som kan hela det mänskliga hjärtat och kroppen. Skaparens glädje och förundran inför skapelsen är en av källorna till vår spiritualitet. Vi vill bekräfta vår andliga förbindelse med skapelsen, men verkligheten är att jorden förorenas och exploateras. Konsumism utlöser inte gränslös tillväxt utan leder snarare till ett obegränsat utnyttjande av jordens resurser. Mänsklig girighet bidrar till global uppvärmning och klimatförändringar. Om jorden på ett ödesdigert sätt skadas, vad är då vår föreställning om frälsning? Mänskligheten kan inte ensam räddas medan resten av den skapade världen går under. Ekologisk rättvisa kan inte skiljas från frälsning, och frälsning kan inte komma utan en ny ödmjukhet som respekterar behoven hos allt liv på jorden. Om klimatfrågan är en andlig fråga, är vår skuld till Gud reell, men just därför är också hoppet något reellt. Ja, vi behöver omvända oss, men vi kan också lita på att det är i Gud vi omvänder oss. Det är Gud som i Jesus blir människa, sann Gud och sann människa, förening av jordiskt och himmelskt, hela världens frälsare och återupprättare. Och det är Gud som sänder sin Ande över hela skapelsen. Det är därför i Gud vi lever, rör oss och är till och det är Guds Ande som manar oss till omvändelse, tro och besinning, men som samtidigt är den som ber för oss. (Rom 8:26f) Sofia Camnerin (Citaten är hämtade ur Tillsammans för livet. Mission och Evangelisation i en värld i förändring (SKR 2013). Texten är här något redigerad.) 3 4

4 MARS 15 Söndag 11:00 Gudstjänst. 'Ett kosmos utan gräns och slut'. En temagudstjänst kring Lars-Åke Lundbergs liv och texter. Nattvard. Sång: Ellen Malmsten. Organist: Staffan Skarrie 17 Tisdag 18:30 Konfakväll 22 Söndag 11:00 Gudstjänst. 'Åter kommer ljuset'. En temagudstjänst kring Ylva Eggehorns liv och texter. Birgitta Rynäs och Carl-Johan Martinius. Musik: Ulrika och Kristoffer Stenman, Organist: Per Björkman. RUG 27 Fredag 18:30 Konfaövernattning i kyrkan. 28 Lördag 08:00 Konfaförmiddag 10:00 Scout - ute 29 Söndag 11:00 Gudstjänst. Palmsöndagen. Konfirmander och ledare. Passionsspel Organist: Staffan Skarrie APRIL 3 Fredag 11:00 Gudstjänst. Långfredagen. Predikan Jan Wennergren. Organist: Karin Eriksson Jeanson 5 Söndag 11:00 Gudstjänst. Påskdagen. Predikan Staffan Engblom. Musik: Minda Fiskum. Nattvard. 12 Söndag 11:00 Gudstjänst. Predikan: Peter Carlsson. Organist: Per Björkman 15 Onsdag 12:00 Onsdagsgruppen. Samling för daglediga 19 Söndag 11:00 Gudstjänst. Barn- och vuxnagudstjänst. Konfirmander och ledare. Emma Carlsson och Lotta Carlsson, Musik: Leo Westlin, Organist: Staffan Skarrie 22 Onsdag 18:30 Verksamhetsråd. För alla råd och grupper. Vår nya pastor Carin Folkesson finns på plats! 24 Fredag 19:00 EKHO-gudstjänst 25 Lördag 09:00 Scout - Kämpalek & Hajk. Vi åker till Donsö på scouttävling - Kämpalek - övernattning och hajk. 26 Söndag 11:00 Gudstjänst med nattvard. Internationella gruppen. Musik: Sånggruppen MARA. RUG 29 Onsdag 18:00 Konfaläger på Råddehult. Lägret pågår till 3 maj. MAJ 3 Söndag 11:00 Gudstjänst. Predikan Nina Holgersson. Musik: Linda Malmsten 5 Tisdag 18:30 Grillkväll med församlingsmöte (se separat notis) 6 Onsdag 18:30 Konfakväll 9 Lördag 10:00 Vårfest. (se separat notis) 10 Söndag 11:00 Barn- och vuxna-gudstjänst. Scouter och ledare. Rebecca Martinius. Musik: Olle Björkman och Sara Hammander Gudstjänst. Predikan: Agneta Wallenstam. Gudstjänstledare Helena Lind. Musik: Susanna Berger 20 Onsdag 12:00 Onsdagsgruppens Vårfest 23 Lördag 16:00 Konfafest i Redbergskyrkan 24 Söndag 11:00 Konfirmationsgudstjänst i Redbergskyrkan. (Ingen gudstjänst i Johanneberg.) 30 Lördag 09:00 Scout - förberedelse, läger. 31 Söndag 11:00 Gudstjänst med nattvard. Predikan: Åke Jonsson, Musik: Karin Lindahl JUNI Gudstjänst. Predikan: Erik Lindberg. Stellan Nilson. 14 Söndag 11:00 Gudstjänst. Musik: Karin och Sune Jeanson 28 Söndag 10:00 Scoutläger, sön-lör) Läs mer här: AUGUSTI 16 Söndag 11:00 Gudstjänst. Ola Westlin. 23 Söndag 11:00 Gudstjänst 30 Söndag 11:00 Gudstjänst SEPTEMBER 6 Söndag 11:00 Gudstjänst. 13 Söndag 11:00 Gudstjänst. 18 Fredag Tillsammansläger på Bobergsgården. Fredag - Söndag 20 Söndag 11:00 Gudstjänst på Bobergsgården 22 Tisdag 19:00 Diakoni - välgörenhet eller förändring Erik Lindberg, socionom, kooperativ företagare, författare. 27 Söndag 11:00 Installationsgudstjänst. Vi välkomnar vår nya församlingsföreståndare, Karin Folkesson. Tomas Hammar. 5 6

5 FÖRENINGEN TRE GÅRDAR I maj avslutas epoken Västkustens distrikt av Svenska Missionskyrkan. I stället kommer, med stor sannolikhet, gårdsföreningen Tre gårdar att bildas. Föreningen kommer, om erforderliga beslut fattas på årsmöte den 9 maj, att förvalta distriktets tre gårdar, Sjöviksgården, Åsengården (med Vänga missionskyrka som hälftenägare) samt Bobergsgården. Förhoppningen är att samtliga församlingar och ungdomsföreningar i regionen kommer att vilja bli medlemmar i gårdsföreningen. Medlemsavgiften föreslås bli 300 kr/ år. Församlingarna/ föreningarna blir inte ekonomiskt ansvariga för verksamheten utan gårdsföreningen får det fulla ansvaret. Samtliga tre gårdar har visat ett ekonomiskt positivt resultat de senaste åren och förhoppningen är att det skall fortsätta så. Karin & Hans Larsson har bevakat frågan åt församlingen vilket vi i styrelsen är tacksamma för. Styrelsen har ställt sig bakom förslaget till bildandet av en gårdsförening, så nu hoppas vi att Tre gårdar kommer att bildas. Våra tuffa scouter hade hajk på Åsengården i november. Församlingen har bokat Bobergsgården för tillsammansläger den augusti. Vad skall vi mer använda gårdarna till? Fundera! Karin Kåberger VÅRFEST. Lördag 10 maj kl 11. Lekar, tävlingar, lotterier, fika, hamburgare, vårtal, manskör... GRILLKVÄLL/FÖRSAMLINGSMÖTE 5 MAJ Vi samlas i kyrkan för att gå igenom motioner etc inför kyrkokonferensen med årets ombud, Eva Kaså och Karin Kåberger. Eva & Karin tar förstås också gärna emot synpunker inför konferensen. Prata med oss i kyrkan eller skicka e-post via HALVTID MED KONFAN Våra 18 konfirmander från Johanneberg, Majorna och Redberg har nu kommit en bra bit in på den väg som vi kallar Konfan. De har varit med om mycket; Tänt ljus på andakterna, sjungit nya sånger, tittat på fotografier och fantiserat, väckts alldeles för tidigt efter konfaövernattning och funderat på vilket hörn som känns bäst i värderingsövningen. De har lärt sig en del; Om Bibelns personer, om att ha ett funktionshinder, om hur det kan vara att vistas i krigszoner och vad Diakonia är för organisation. De har skapat fina saker; Collage om Gud, Fred och Människor i världen, fin musik tillsammans i konfabandet och spännande liknelsedramatiseringar. De har diskuterat; Om vad tro kan vara, hur man tar steg mot ökad rättvisa, om hur man kan tänka runt Jesu underberättelser och vad som ger status i skolan. Att vara konfaledare är en gåva att ta emot. Det är en utmaning att få vara med och bli en del av en helt ny grupp. Det är en glädje att få närhet till unga människor. Det är nyttigt att reflektera över hur den egna tron bär och vad det egentligen betyder att ha en kristen identitet och vad man kan stå för att förmedla vidare. Många ledare från våra tre kyrkor har också gett oss möjligheten att dela på ansvar. Tänk så många fina stunder vi fått ha tillsammans. Och det bästa väntar; Påskgudstjänst i Johanneberg på palmsöndagen med konfirmandernas passionsspel. Konfagudstjänst 19 april. Läger på Råddehult första majhelgen. Och själva konfahelgen maj. Detta är tillfällen för hela församlingen att dela glädjen tillsammans med Konfagruppen och tillfällen att tänka gott om och be för. Konfaledare från Johanneberg är, tillsammans med mig, Leo Westlin, Amanda Forslund, Klara Duregård, Ann-Marie Skarrie och Anna Orrebrand. Staffan Skarrie 7 8

6 KYRKOKONFERENS 2015 I GÖTEBORG Kyrkokonferensen hålls i Svenska Mässan torsdag till lördag maj. Temat är Förvandla världen! Dagtid är det förhandlingar och seminarier, på kvällarna blir det gudstjänst och dagarna avslutas med olika kvällsaktiviteter i kyrkorna i Göteborg. Programet är snart klart och kommer läggas ut på Equmniakyrkans hemsida. Tag chansen att delta i gudstjänster och kvällsaktiviteter! Konferensen kommer inte att ha gemensam gudstjänst på söndagen den 17 maj, så församlingarna i Göteborg har möjlighet att annonsera i kyrkokonferensens program, vilket vi gjort. På söndagsgudstjänsten i Johannebergs Equmeniakyrkakyrka predikar Agneta Wallenstam och Helena Lind leder gudstjänsten. Välkommen och bjud gärna in tillresta vänner från andra församlingar till gudstjänsten! Det behövs volontärinsatser för att få det praktiska att fungera. Detta är ett trevligt tillfälle att engagera sig i konferensen och få träffa mycket folk från hela landet. Till följande söker man frivilliga: - packa ombudspåsar på onsdagen. - ledare till Barnkonferensen. - incheckning. - konferensbyrån. - kollekt och kyrkvärdar. - guider/information. Är du intresserad att vara med och hjälpa till så meddela konferenssamordnaren Mikael Karlsson, tel: , eller skriv upp dig på listan som finns utlagd i kyrkan. Prata gärna med Eva Kaså som vet mer! Information om konferensen läggs upp löpande på HELENA LIND ÄR FÖRSAMLINGENS VICE FÖRSAMLINGSFÖRESTÅNDARE. Helena är föreståndare fram till Karin Folkesson börjar sin tjänst i höst. Kontakta Helena gällande frågor kring medlemskapet och förrättningar, så hjälper hon till att skapa möjligheter , Övriga frågor och samtal hänvisas till ordförande Karin Kåberger och Patrik Lind på e-post Vill du ha besök av församlingen? Om du vill att någon från församlingen kommer och hälsar på kan du kontakta Karin Larsson på telefonnummer , så samordnar hon besöken. K y r k s k j u t s Vi vill att alla skall ha möjlighet att komma till kyrkan. Därför har vi två personer som erbjuder kyrkskjuts. De hämtar dig gärna och kör dig hem igen. Catta Söderholm tel , eller Karin Larsson tel eller MEDLEM Alla som vill uttrycka sin tillhörighet i Johannebergs missionskyrka genom medlemskap är välkomna att höra av sig till Helena Lind. FÖRRÄTTNINGAR Församlingen erbjuder dop, barnvälsignelse, konfirmation, begravning och vigsel oavsett sexuell läggning. Kontakta Helena Lind för önskemål och frågor kring förrättningar. SAMTAL Vi behöver alla någon att dela det innersta med. Johannebergs missionskyrka erbjuder enskilt samtal i själavård, andlig vägledning och stödsamtal. Om du har frågor kring detta kontakta ordförande Patrik Lind tel , så hjälper han dig att förmedla en kontakt. 9 10

7 Tillsammansläger Johannebergs Equmeniakyrka Johannebergs Equmeniakyrka Pilbågsgatan 17, Göteborg tel , postgiro: Vice församlingsföreståndare Helena Lind , Församlingens ordförande Karin Kåberger och Patrik Lind Vaktmästare Chatarina Söderholm & Ola Westlin Ann-Marie & Staffan Skarrie Musik? Ja! Bästa samtalen? Ja! God mat? Ja! Fågelskådning? Ja! Kreativ verkstad? Ja! Ny pastor på plats? Jajamen! Härja i skogen? Ja! Fina andakter? Ja! Springtur längs havet? Ja! Kreativ verkstad? Ja! Tänka framåt tillsammans? Ja! Lägerbål? Ja! Fotboll! Ja! Vandringsgudstjänst? Ja! Hänga i solen? Ja! Många muffins? Ja! Ja! Ja! ungefär så hoppas vi att vi skall minnas Tillsammanslägret när höststormarna drar in. Vi kan inte lova att allt blir av men Tillsammans kan mycket hända, eller hur? Boka redan nu helgen på Bobergsgården september 2015! Välkommen önskar Tillsammanslägerkommittén: Anna Kjellberg - Anna Orrebrand - Ann-Marie Skarrie - Eva Kaså - Karin Kåberger september 2015

Programbladet. Johannebergs Missionskyrka

Programbladet. Johannebergs Missionskyrka Programbladet Johannebergs Missionskyrka juni - oktober 2013 G å m e d G U D Medvetet eller omedvetet går vi med Gud hela tiden. Gud är inte långt borta från någon av sina dyrbara skapelser. För mig är

Läs mer

Programbladet. Johannebergs Missionskyrka. juni - oktober 2012

Programbladet. Johannebergs Missionskyrka. juni - oktober 2012 Programbladet Johannebergs Missionskyrka juni - oktober 2012 HELGELSE och GENSVAR Jesus sa: Kom och följ mig! (Mark 1:17). Det är Bibelordet framför andra i vår nybildade kyrka: Gemensam framtid. Missionskyrkan,

Läs mer

2014/2015. konfirmand

2014/2015. konfirmand 2014/2015 konfirmand 1 Nya kompisar, läger och gå på vatten Vi lever i en tid där vi möter många olika tankar värderingar och trosuppfattningar. Det kan vara positivt men också förvirrande. Vad är rätt

Läs mer

Välkomnande av nya medlemmar

Välkomnande av nya medlemmar Välkomnande av nya medlemmar Anvisningar Församlingen välkomnar som medlem var och en som bekänner Jesus Kristus som Frälsare och Herre samt är döpt. Församlingen kan ge möjlighet till medlemskap i väntan

Läs mer

Välkommen till Fiskebäckskyrkan Sommar 2014

Välkommen till Fiskebäckskyrkan Sommar 2014 Välkommen till Fiskebäckskyrkan Sommar 2014 Sommarhälsning På småvägarna kan vi möta Gud Nu är det snart semester för min del, ska bli skönt. Inte för att jag inte gillar att jobba utan mer för att bryta

Läs mer

Församlingsblad nr 4B 2009

Församlingsblad nr 4B 2009 Församlingsblad nr 4B 2009 Ett myller av unga som får en personlig tro på Jesus, visar äkta kärlek till varandra och skapar levande hopp för en bättre värld Hej Du håller just nu i handen en folder som

Läs mer

Det händer i. IMMANUELSKYRKAN SKÖVDE Mars Maj 2013. Foto: Daniel Demming. www.imkskovde.se

Det händer i. IMMANUELSKYRKAN SKÖVDE Mars Maj 2013. Foto: Daniel Demming. www.imkskovde.se Det händer i IMMANUELSKYRKAN SKÖVDE Mars Maj 2013 Foto: Daniel Demming www.imkskovde.se Skövde Missionsförsamling & Skövde SMU Kungsgatan 17, 541 31 SKÖVDE Telefon: 0500-41 04 21 Hemsida: www.imkskovde.se

Läs mer

Januari. Ekumeniska böneveckan 18-25 januari Samlingar i Saronhuset varje dag kl. 18

Januari. Ekumeniska böneveckan 18-25 januari Samlingar i Saronhuset varje dag kl. 18 Januari Vecka 1 Torsdag 1 januari 11.00 Ekumenisk gudstjänst i Uddevalla kyrka Söndag 4 januari 11.00 Gudstjänst med nattvard Sönd. eft. nyår Guds hus Lars Widéll, Yvonne Eriksdotter Vecka 2 Tisdag 6 januari

Läs mer

Bikt och bot Anvisningar

Bikt och bot Anvisningar Bikt och bot Anvisningar Som kyrka, församling och kristna har vi fått Guds uppdrag att leva i, och leva ut Guds vilja till frälsning för hela världen. Vår Skapare, Befriare och Livgivare återupprättar.

Läs mer

Jag minns en sommar för några år sedan. Det var väldigt varmt. Jag orkade inte göra något mer än att sitta på altanen och bara titta ut över sjön.

Jag minns en sommar för några år sedan. Det var väldigt varmt. Jag orkade inte göra något mer än att sitta på altanen och bara titta ut över sjön. Pastorn har ordet SOMMAR är förskingringens tid, då vi flyr ut från våra instängda rum! Allt ska hinnas med, helst ska man besöka släkt och vänner, måla om, renovera och städa. Helst ska barnen ha hunnit

Läs mer

Samling - Musikstycke/solosång/gemensam sång till inledning/övergång

Samling - Musikstycke/solosång/gemensam sång till inledning/övergång Ordning vid dop av barn Denna ordning kan infogas som en del i en större gudstjänst eller vara fristående. Anvisningar, bibeltexter och böner är förslag som kan väljas och formuleras efter situationens

Läs mer

Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN

Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN JESUS Jesus föräldrar är Maria & Josef från staden Nasaret. Ängel sa att Maria skulle föda Guds son. Jesus föddes i ett stall i staden Betlehem. 3 vise män kom med gåvor

Läs mer

barnens altarskåp vill du veta mer? ta med mig hem!

barnens altarskåp vill du veta mer? ta med mig hem! barnens altarskåp vill du veta mer? ta med mig hem! gudstjänst Kyrkklockorna ringer när det är dags för gudstjänst i kyrkan. Här sjunger vi sånger som kallas psalmer och vi ber till Gud, att Gud ska

Läs mer

Programbladet. Årets konfirmander! Läs mer på sid 3.

Programbladet. Årets konfirmander! Läs mer på sid 3. Programbladet Johannebergs Missionskyrka Årets konfirmander! Läs mer på sid 3. juni - oktober 2011 En kyrka för hela livet där mötet med Jesus Kristus förvandlar mig, dig och världen. Smaka på orden. Detta

Läs mer

Välkommen till Fiskebäckskyrkan Hösten 2014

Välkommen till Fiskebäckskyrkan Hösten 2014 Välkommen till Fiskebäckskyrkan Hösten 2014 Hösthälsning Månadsblad nr 3 2014 Oskattbar insats Då var man äntligen här. I fem år har jag längtat efter att bli ungdomsledare, och äntligen har drömmen blivit

Läs mer

Mötesplats. juni-november 2015. Du skapade mina inälvor, du vävde mig i moderlivet. förunderligt är allt du gör. Du kände mig alltigenom

Mötesplats. juni-november 2015. Du skapade mina inälvor, du vävde mig i moderlivet. förunderligt är allt du gör. Du kände mig alltigenom Mötesplats juni-november 2015 Du skapade mina inälvor, du vävde mig i moderlivet. förunderligt är allt du gör. Du kände mig alltigenom Gärdsgatan 16 Tel till exp. 044-21 07 12 www.odalkyrkan.se odalkyrkan@bikab.net

Läs mer

bärkraft Snäckan Klintehamn Ida-Maria Brengesjö Peter Halldorf Klintehamn Terese Fredenwall Terese Fredenwall sång musik talare sång & musik GOTLAND

bärkraft Snäckan Klintehamn Ida-Maria Brengesjö Peter Halldorf Klintehamn Terese Fredenwall Terese Fredenwall sång musik talare sång & musik GOTLAND bärkraft 2014 2014 Ida-Maria Brengesjö Peter Halldorf talare 18-20 17-20 juli Snäckan Klintehamn Klintehamn sång & musik sång musik Hanna Hanna Lewin Lewin Samuel Samuel Hector Hector konsert konsert med:

Läs mer

2. Grund för ekumeniskt samarbete i Linköpings city

2. Grund för ekumeniskt samarbete i Linköpings city Samarbetsavtal mellan 1. Grunddokument D etta grunddokument beskriver mål och inriktning samt ekumeniska förutsättningar för samarbetet mellan Linköpings domkyrkoförsamling och Linköpings S:t Lars församling

Läs mer

Equmeniakyrkan i Skeppsås. Måltidsgudstjänst - Cafékväll Jordgubbskväll #1 2015

Equmeniakyrkan i Skeppsås. Måltidsgudstjänst - Cafékväll Jordgubbskväll #1 2015 Equmeniakyrkan i Skeppsås Måltidsgudstjänst - Cafékväll Jordgubbskväll #1 2015 Senaste På gång i kyrkan Måltidsgudstjänst Vi startar firandet av påsken på skärtorsdagen med en måltidsgudstjänst i Equmeniakyrkan

Läs mer

befriad äventyret Snäckan Klintehamn 16-19 juli barnkonferensen talare Robert Eriksson Britta Hermansson Viktor Paulsson sång & musik Jenny Wahlström

befriad äventyret Snäckan Klintehamn 16-19 juli barnkonferensen talare Robert Eriksson Britta Hermansson Viktor Paulsson sång & musik Jenny Wahlström befriad 2015 16-19 juli Snäckan Klintehamn talare Robert Eriksson Britta Hermansson Viktor Paulsson sång & musik Jenny Wahlström konsert med A Treehouse Wait barnkonferensen äventyret GOTLAND Pingstförsamlingarna

Läs mer

SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer.

SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer. R I F T A M N IO N 0 O 2 K 5 1 0 2 6 1 SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer. Så mycket mer än

Läs mer

Programblad för Valdshult Öreryds missionsförsamlingar

Programblad för Valdshult Öreryds missionsförsamlingar Programblad för Valdshult Öreryds missionsförsamlingar Mars Juni 2011 Snö och kyla, tö, halka och is. Denna vinter har vi verkligen fått smaka på båda delarna i fullt måtto. Och än är inte vintern slut.

Läs mer

Guds mål är att RÄDDA MÄNNISKORNA 2005-11-22

Guds mål är att RÄDDA MÄNNISKORNA 2005-11-22 Guds mål är att RÄDDA MÄNNISKORNA 2005-11-22 Guds mål är att rädda människorna Människans väg till räddning Det är 4 steg du som människa tar för att bli räddad. 1. Du möter på olika sätt budskapet om

Läs mer

DET VIKTIGASTE MED KONFIRMATIONEN ÄR DU.

DET VIKTIGASTE MED KONFIRMATIONEN ÄR DU. DET VIKTIGASTE MED KONFIRMATIONEN ÄR DU. Funderar du på om du ska konfirmeras? Då är du inte ensam! Förra året var det nästan 45 000 som konfirmerades i Sverige, och det lär bli minst lika många i år.

Läs mer

FÖRSAMLINGS- BLADET. Det är gott att i stillhet hoppas på hjälp från HERREN. KALMAR ADVENTKYRKA JULI 2014. Klag 3:26

FÖRSAMLINGS- BLADET. Det är gott att i stillhet hoppas på hjälp från HERREN. KALMAR ADVENTKYRKA JULI 2014. Klag 3:26 FÖRSAMLINGS- BLADET KALMAR ADVENTKYRKA JULI 2014 Det är gott att i stillhet hoppas på hjälp från HERREN. Klag 3:26 Hur läser man Bibeln? Under olika bibelsamtal uppstår då och då frågan om hur man läser

Läs mer

Obs att det står fel i det tryckta bladet om gudstjänsten den 28 april. Det skall stå:

Obs att det står fel i det tryckta bladet om gudstjänsten den 28 april. Det skall stå: Obs att det står fel i det tryckta bladet om gudstjänsten den 28 april. Det skall stå: GUDSTJÄNST. INGRID SVENSSON. (1) Gudstjänsten är alltså i Missionskyrkan och inte i Kållereds kyrka 1 10 Att skapa

Läs mer

PULSGRUPPER HUR GÖR MAN OCH VARFÖR?

PULSGRUPPER HUR GÖR MAN OCH VARFÖR? PER PULSGRUP CH VARFÖR? HUR GÖR MAN O VARFÖR PULS? PULSGRUPP- VAD ÄR DET? Och varför ska vi ha det? Två relevanta och bra frågor som vi som jobbar med Puls-Tro och Idrott får ganska ofta. De frågorna försöker

Läs mer

DECEMBER 2010 - APRIL 2011 Nr 1 ÅRGÅNG 45 FÖLJ STJÄRNAN

DECEMBER 2010 - APRIL 2011 Nr 1 ÅRGÅNG 45 FÖLJ STJÄRNAN DECEMBER 2010 - APRIL 2011 Nr 1 ÅRGÅNG 45 FÖLJ STJÄRNAN I NSIDAN av Margareta Martinsson Stjärnan i Betlehem leder ej bort men hem... Vad är det som är så stort med att få tillhöra Guds rike? Det är att

Läs mer

Nu gör jag något nytt

Nu gör jag något nytt Nu gör jag något nytt Linda Alexandersson fredag 15 maj Det började med att två tjejer i min församling i Arvika, åkte ner hit till Göteborgsområdet för att träffa en präst. De hade bekymmer på ett område

Läs mer

Ordning för dopgudstjänst

Ordning för dopgudstjänst Ordning för dopgudstjänst 2 Dopfamiljen, eventuella faddrar och prästen går in i kyrkan Psalm Inledningsord och tackbön Prästen läser inledningsorden och efter dessa ber någon av föräldrarna följande bön

Läs mer

Schema grundkursen 2010 Tema Vecka Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Övrigt. Droginfo (Sal 5) Kulturtorsdag Teater: En midsommarnatts

Schema grundkursen 2010 Tema Vecka Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Övrigt. Droginfo (Sal 5) Kulturtorsdag Teater: En midsommarnatts Schema grundkursen 2010 Tema Vecka Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Övrigt 34 23/8 Skolstart, upprop Info, schema Folkhögskola Förberedelse: Presentation Vi i gruppen (BS, SD) Presentation Pres. Kyrkans

Läs mer

Carlskyrkan. program. december & januari 2012/13. kom som du är

Carlskyrkan. program. december & januari 2012/13. kom som du är Carlskyrkan kom som du är program december & januari 2012/13 FINNS GUD? JA NEJ KANSKE VI TÄNKTE UTFORSKA LIVETS MENING. TA CHANSEN. GRUNDKURS I KRISTEN TRO VÅREN 2013 tisdagar 18-20.30 start 5/2 Ge dig

Läs mer

Andreasakademin En lekmannaakademi Hösten 2015

Andreasakademin En lekmannaakademi Hösten 2015 Andreasakademin En lekmannaakademi Hösten 2015 Vad är Andreasakademin? Målsättningen för församlingsens vuxenfördjupning är att vi ska gripa oss an stora ämnen - utan att krångla till det. Namnet Andreasakademin

Läs mer

Välkommen till Fiskebäckskyrkan Vintern 2014-2015

Välkommen till Fiskebäckskyrkan Vintern 2014-2015 Välkommen till Fiskebäckskyrkan Vintern 2014-2015 Vinterhälsning Jag släpper upp rullgardinen när jag väcker barnen klockan sju. Men ingen soluppgång hjälper längre till med uppvaknandet. Ingen sömndrucken

Läs mer

Håstenskyrkan Programblad för Equmeniakyrkan Varberg Nr 4 Hösten 2014

Håstenskyrkan Programblad för Equmeniakyrkan Varberg Nr 4 Hösten 2014 Håstenskyrkan Programblad för Equmeniakyrkan Varberg Nr 4 Hösten 2014 Equmeniakyrkan Varberg Post- och besöksadress: Håstens torg 432 30 Varberg Telefon 0340-104 66 E-mail: hastenskyrkan@telia.com Hemsida:

Läs mer

Konfirmation 13/14. Helsingborg

Konfirmation 13/14. Helsingborg Konfirmation 13/14 Helsingborg Why Not? Ja, varför ska du inte konfirmeras? Svenska kyrkan Helsingborg erbjuder många olika alternativ för konfirmation, det är grupper med inriktning på friluftsliv, äventyr,

Läs mer

nya vänner Läger Tid att fundera vandra Skapa tillsammans konfirmand malmö 2015 2016 En upplevelse som stannar kvar länge.

nya vänner Läger Tid att fundera vandra Skapa tillsammans konfirmand malmö 2015 2016 En upplevelse som stannar kvar länge. nya vänner Läger Tid att fundera vandra Skapa tillsammans konfirmand malmö 2015 2016 En upplevelse som stannar kvar länge. hur kan det finnas så mycket ondska i världen om Gud är god? konfirmand malmö

Läs mer

FÖRSAMLINGSBLAD P I N G S T K Y R K A N. september 2015 T O L L A R P - K R I S T I A N S T A D

FÖRSAMLINGSBLAD P I N G S T K Y R K A N. september 2015 T O L L A R P - K R I S T I A N S T A D FÖRSAMLINGSBLAD september 2015 P I N G S T K Y R K A N T O L L A R P - K R I S T I A N S T A D Som lamm in bland vargar I Luk 10 kan man läsa om hur Jesus sände ut sjuttio andra och sände dem två och två

Läs mer

stockholms domkyrkoförsamling

stockholms domkyrkoförsamling stockholms domkyrkoförsamling Är du säker eller osäker på om du ska anmäla dig? Läs det här först! Du och jag lever i en tid då trosfrågor kan upplevas förvirrande. Världen förändras och många uppfattningar

Läs mer

Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf

Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf Vi har under de senaste två söndagarna talat om längtan efter liv i den kristna tron. Längtan efter Guds Helige Ande och att fortsätta bygga

Läs mer

I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn.

I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn. VIGSELGUDSTJÄNST KLOCKRINGNING MUSIK SAMLINGSORD I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Inför Guds ansikte har vi samlats till vigsel mellan er, NN och NN. Vi är här för att be om Guds

Läs mer

FÖRSAMLINGS- BLADET. Frid lämnar jag åt er. Min frid ger jag er. Jag ger er inte det som världen ger. Låt inte era hjärtan oroas och tappa inte modet.

FÖRSAMLINGS- BLADET. Frid lämnar jag åt er. Min frid ger jag er. Jag ger er inte det som världen ger. Låt inte era hjärtan oroas och tappa inte modet. FÖRSAMLINGS- BLADET KALMAR ADVENTKYRKA MAJ 2015 Frid lämnar jag åt er. Min frid ger jag er. Jag ger er inte det som världen ger. Låt inte era hjärtan oroas och tappa inte modet. Joh. 14:27 Tappa inte modet

Läs mer

Programblad för Valdshult Öreryds missionsförsamlingar

Programblad för Valdshult Öreryds missionsförsamlingar Programblad för Valdshult Öreryds missionsförsamlingar Nov. 2012 - Feb. 2013 Alla behöver någon att lita på Ja, så sjöng Ingemar Olsson i en sång en gång. Det kommer dagar hos oss alla när vi tycker att

Läs mer

Predikan på ELMBV:s årsmöte 2008 BÄRA BÖRDOR!

Predikan på ELMBV:s årsmöte 2008 BÄRA BÖRDOR! - 1 - Predikan på ELMBV:s årsmöte 2008 Gal 6:1-7 BÄRA BÖRDOR! 1 Bröder, om ni kommer på någon med att begå en överträdelse, då skall ni som är andliga människor i mildhet upprätta en sådan. Men se till

Läs mer

Programblad för Equmeniakyrkan Falköping 6 september 7 december 2014. Tema: Tro

Programblad för Equmeniakyrkan Falköping 6 september 7 december 2014. Tema: Tro Programblad för Equmeniakyrkan Falköping 6 september 7 december 2014 Tema: Tro VÄLKOMMEN KELLY! DET ÄR KNAPPT man tror det är sant! HAR DU NÅGONSIN gjort en fallövning? VAD BETYDER TRON för dig? Det är

Läs mer

Håstenskyrkan Programblad för Equmeniakyrkan Varberg Nr 3 Hösten 2015

Håstenskyrkan Programblad för Equmeniakyrkan Varberg Nr 3 Hösten 2015 Håstenskyrkan Programblad för Equmeniakyrkan Varberg Nr 3 Hösten 2015 Equmeniakyrkan Varberg Post- och besöksadress: Håstens torg 432 30 Varberg Telefon 0340-10466 E-mail: info@hastenskyrkan.se Hemsida:

Läs mer

En körmässa om att hitta hem

En körmässa om att hitta hem En körmässa om att hitta hem Text och musik av Johan & Hanna Sundström Välkommen Klockringning Andas (Introitus) Andas, andas frihet andas nåd. Morgondagen randas. Sjung Guds ära, Han är här. Glädjens

Läs mer

SAMTALSFRÅGOR MER ÄN ORD

SAMTALSFRÅGOR MER ÄN ORD SAMTALSFRÅGOR MER ÄN ORD Här finns förslag till samtalsfrågor till boken Mer än ord trovärdig efterföljelse i en kyrka på väg. Frågorna passar bra att använda i diskussionsgrupper av olika slag. Komplettera

Läs mer

Kontakt. Rädsla finns inte i kärleken, utan den fullkomliga kärleken fördriver rädslan. 1 Joh 4:18

Kontakt. Rädsla finns inte i kärleken, utan den fullkomliga kärleken fördriver rädslan. 1 Joh 4:18 Kontakt Mars Juni 2015 Ett programblad från Löfstad kyrkan i samt Gripenbergs & Åsens missionsförsamlingar Rädsla finns inte i kärleken, utan den fullkomliga kärleken fördriver rädslan. 1 Joh 4:18 lofstadkyrkan.se

Läs mer

En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling

En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling Sida2 BAS ABC Några grunder för BAS grupper i Lidköpings församling En BAS grupp är en grupp i församlingen. Där man på ett nära sätt kan träffas

Läs mer

indelade efter kyrkoårets olika teman

indelade efter kyrkoårets olika teman indelade efter kyrkoårets olika teman Första söndagen i advent Ett nådens år Du är den som kommer Ett nådens år Fast du som kommer Hosianna Hosianna (kanon) Här är det fest I advent På en vanlig åsna Stenarna

Läs mer

Aktuellt från Habo Missionsförsamling och equmenia Habo.

Aktuellt från Habo Missionsförsamling och equmenia Habo. Nr 5/2014 November-Januari B ereden väg för Herran! Berg, sjunken, djup, stån opp. Han kommer, han som fjärran var sedd av fädrens hopp. Rättfärdighetens förste, av Davids hus den störste. Välsignad vare

Läs mer

dec feb 2013-14 www.sodertullskyrkan.se Nr 1 2014 Årgång 27

dec feb 2013-14 www.sodertullskyrkan.se Nr 1 2014 Årgång 27 Nr 1 2014 Årgång 27 dec feb 2013-14 Det klingar en sång i varje människa. Dess ton är unik och varandra ganska lik, även om tonen bara är min. Ibland är ton alldeles ren ibland är den sprucken, märkt av

Läs mer

Förskolematerial/Ordets liturgi för barn

Förskolematerial/Ordets liturgi för barn Jesus, nu är du här! Förskolematerial/Ordets liturgi för barn Jesus, nu är du här! är en katekes för förskolebarn. Materialet är också tänkt för de församlingar som har möjlighet att erbjuda barnen en

Läs mer

Den kristna kyrkans inriktningar

Den kristna kyrkans inriktningar Den kristna kyrkans inriktningar Läran växte fram Budskapet att alla människor var lika mycket värda tilltalade många människor, fattiga och rika, kvinnor och män. De första gudstjänsterna innehöll sång,

Läs mer

Lärjungaskap / Följ mig

Lärjungaskap / Följ mig Lärjungaskap / Följ mig Dela in gruppen i par och bind för ögonen på en av de två i paret. Låt den andra personen leda den med förbundna ögon runt i huset och utomhus, genom trädgården, till exempel, och

Läs mer

Inbjudan. till dop i Lidköpings församling Välkommen till livet, och välkommen till kyrkan!

Inbjudan. till dop i Lidköpings församling Välkommen till livet, och välkommen till kyrkan! Inbjudan till dop i Lidköpings församling Välkommen till livet, och välkommen till kyrkan! Grattis till ett nytt liv! Det finns få händelser i livet som är så omvälvande som när ett litet barn föds. Kanske

Läs mer

Församlingsinstruktion Linköpings Berga församling. Sida 1 av 7

Församlingsinstruktion Linköpings Berga församling. Sida 1 av 7 Sida 1 av 7 Församlingsinstruktion Linköpings Berga församling Innehållsförteckning 1. Vår omvärld... 3 2. Relation församlingens ledord... 3 3. Vår invärld... 4 4. Det pastorala programmet (hur gudstjänst,

Läs mer

Ungdomsgrupp, Ledarutbildning, Musik & Gudstjänst

Ungdomsgrupp, Ledarutbildning, Musik & Gudstjänst Ungdomsgrupp, Ledarutbildning, Musik & Gudstjänst Mariakyrkan våren 2013 Välkommen till Ungdomsverksamheten här hittar du ett varierat utbyt med olika möjligheter att, låta dina talangerna flöda fritt,

Läs mer

Kyrknytt. Information från Svenska kyrkan i Dalstorps församling

Kyrknytt. Information från Svenska kyrkan i Dalstorps församling Kyrknytt Information från Svenska kyrkan i Dalstorps församling Vintern 2012 Julen år 2012 Nu går det mot Jul igen, Förhoppning om: vit Jul julklappar fridfull Jul god mat god gemenskap gamla traditioner.

Läs mer

2013/2014. www.bibelskolagoteborg.se

2013/2014. www.bibelskolagoteborg.se 2013/2014 www.bibelskolagoteborg.se Välkommen till Bibelskola Göteborg! Bibelskola Göteborg vill vara en bibelskola där du får växa i ditt personliga liv som kristen, där du får hjälp att leva och växa

Läs mer

Det är ju lite märkligt att glädjen lyser så i det här brevet när vi ser hur hans omständigheter var.

Det är ju lite märkligt att glädjen lyser så i det här brevet när vi ser hur hans omständigheter var. NYTT HJÄRTA Fil. 1:3-11 Sammanfattning av predikan 31 januari. När Bibeln talar om hjärtat är det oftast inte det fysiska hjärtat som menas utan det handlar om vårt innersta vår personlighet, våra känslor.

Läs mer

Religionskunskap. Ämnesprov, läsår 2012/2013. Delprov B. Årskurs. Elevens namn och klass/grupp

Religionskunskap. Ämnesprov, läsår 2012/2013. Delprov B. Årskurs. Elevens namn och klass/grupp Ämnesprov, läsår 2012/2013 Religionskunskap Delprov B Årskurs 6 Elevens namn och klass/grupp Prov som återanvänds omfattas av sekretess enligt 17 kap. 4 offentlighets- och sekretesslagen. Detta prov återanvänds

Läs mer

Vad Gud säger om Sig Själv

Vad Gud säger om Sig Själv Lektion 3 Vad Gud säger om Sig Själv Treenighetens mysterium uppenbaras endast i Bibeln Guds stora plan är att frälsa genom tron allena på vår Frälsare. Denna plan kan förstås och trodd av det minsta barn

Läs mer

Kyrkliga Förbundets Midsommarmöte

Kyrkliga Förbundets Midsommarmöte Kyrkliga Förbundets Midsommarmöte Hjortsberga 19-21 juni 2015 Kyrkliga Förbundets midsommarmöte ett läger för alla åldrar För många är det en utmaning att leva ett kristet liv i samhälle och församling.

Läs mer

SPRICKOR ETT MATERIAL INFÖR TRE DAGAR -14

SPRICKOR ETT MATERIAL INFÖR TRE DAGAR -14 SPRICKOR ETT MATERIAL INFÖR TRE DAGAR -14 PÅSKKONFERENS - 17-20 APRIL 2014 - KUNGSPORTEN HUSKVARNA FÖR UNGT FOLK NYFIKNA PÅ VAD PÅSKEN HANDLAR OM 10 ÅR Detta enkla material vill ge ungdomsledare och ungdomsgrupper

Läs mer

Församlingsblad Julen 2008

Församlingsblad Julen 2008 Församlingsblad Julen 2008 Kära församling! Åra i höjden åt Gud och på jorden fred åt de människor Han finner behag i! Så prisades Gud av en stor himmelsk här i Betlehem när Han själv - den Helige, den

Läs mer

Välkommen att konfirmera dig i Solna församling!

Välkommen att konfirmera dig i Solna församling! TRO LÄGER SAMTAL HOPP KÄRLEK SAKRAMENT Välkommen att konfirmera dig i Solna församling! LEK TANKAR Vad är konfirmation? Konfirmation är gemenskap, det berättar några av Solnas konfirmander. Konfirmation

Läs mer

in i värmen jan - april 2011

in i värmen jan - april 2011 Vårens tema in i värmen jan - april 2011 välkommen till korskyrkan! Vi är några hundra personer i olika åldrar och livssituationer som har en sak gemensamt vi tror på Guds son Jesus Kristus och vi har

Läs mer

En riktigt god sommar tillönskas dig. Gud välsigne dig. juni september 2014 PROGRAM. www.ansgarskyrkan.se

En riktigt god sommar tillönskas dig. Gud välsigne dig. juni september 2014 PROGRAM. www.ansgarskyrkan.se En riktigt god sommar tillönskas dig. Gud välsigne dig. juni september 2014 PROGRAM www.ansgarskyrkan.se Varmt tack! Vilken fantastisk avslutningsfest jag fick vara med om söndag 15 juni. Först med en

Läs mer

En helande Gud! Av: Johannes Djerf

En helande Gud! Av: Johannes Djerf En helande Gud! Av: Johannes Djerf Jag tänkte att vi idag skulle läsa ifrån Mark.7:31 32. Vi läser Det här är en fantastisk berättelse tycker jag om en man, vars öron fick nytt liv. Vi vet inte riktigt,

Läs mer

Se, din konung kommer till dig!

Se, din konung kommer till dig! Missionskyrkan i Alvesta kommun December 2013 - Februari 2014 (2) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------

Läs mer

IMMANUELSKYRKAN SKÖVDE. September- November 2013. www.imkskovde.se. Equmeniakyrkan

IMMANUELSKYRKAN SKÖVDE. September- November 2013. www.imkskovde.se. Equmeniakyrkan IMMANUELSKYRKAN SKÖVDE September- November 2013 Equmeniakyrkan www.imkskovde.se Skövde Missionsförsamling & Skövde SMU Kungsgatan 17, 541 31 SKÖVDE Telefon: 0500-41 04 21 Hemsida: www.imkskovde.se Pastor

Läs mer

En levande församling

En levande församling PINGST VÄSTERÅS En levande församling Och Herren skall alltid leda dig; han skall mätta dig mitt i ödemarken och ge styrka åt benen i din kropp. Du skall vara lik en vattenrik trädgård och likna ett källsprång,

Läs mer

Teatersmedjan + Kammarkören = Lilla Sångakademin!

Teatersmedjan + Kammarkören = Lilla Sångakademin! Nr 7163 november april 2007 2009 Teatersmedjan + Kammarkören = Lilla Sångakademin! En nystartad barngrupp med teaterövningar mixade med sång! Björn Stoltz, Agneta Ljungström och Sylvi Viberg är ledare.

Läs mer

Tillsammans. Studiehäfte av Henrik Steen

Tillsammans. Studiehäfte av Henrik Steen Tillsammans Studiehäfte av Henrik Steen Innehåll Introduktion 5 Samling 1 Varför tillsammans? 6 1. Att ha gudstjänst tillsammans Samling 2 Varför samlas till gudstjänst? 8 Samling 3 Varför lovsjunga Gud

Läs mer

Tre dagar om något nytt!

Tre dagar om något nytt! Tre dagar om något nytt! Helgen 16-18 november gästades vi av Stefan Salmonsson, Huskvarna, Mattias Martinson, Göteborg och Åsa Näslund, Jönköping. På fredagskvällen var det Mattias och Åsa som stod för

Läs mer

e n d e l a v E q u m e n i a k y r k a n

e n d e l a v E q u m e n i a k y r k a n N r 4 2 0 1 5 e n d e l a v E q u m e n i a k y r k a n F ö r s a m l i n g s b l a d 1 3 s e p t e m b e r - 2 9 n o v e m b e r 2 0 1 5 Söndagen den 30 augusti samlades vi till dophögtid vid Åsundens

Läs mer

Om att bli mer lik Gud och sig själv.

Om att bli mer lik Gud och sig själv. Om att bli mer lik Gud och sig själv. 2 Helgjuten Om att bli lik Gud och sig själv 3 Jonas Lundkvist equmenia 2012 Grafisk form & Illustration: Rebecca Miana Olsson Första utgåvan equmenia Box 14038, 167

Läs mer

Anteckningar. Snart är det dags för Konfa 2015 och här nedan följer det lite viktig information inför lägret.

Anteckningar. Snart är det dags för Konfa 2015 och här nedan följer det lite viktig information inför lägret. Konfa 2015 Snart är det dags för Konfa 2015 och här nedan följer det lite viktig information inför lägret. Ankomst Ankomst till Göransborg sker söndagen den 14 juni mellan klockan 15.00 och klockan 17:00.

Läs mer

omkyrkans program för grundskolan gymnasieskolan och gymnasiet

omkyrkans program för grundskolan gymnasieskolan och gymnasiet DDomkyrkans omkyrkans program för program grundskolan och för grundskolan gymnasieskolan och gymnasiet Kyrka - skola Med skolans nya läroplan finns många möjligheter till samarbete mellan skola och kyrka.

Läs mer

Se, jag gör allting nytt.

Se, jag gör allting nytt. Se, jag gör allting nytt. I bibelns sista bok, uppenbarelseboken, kan man i ett av de sista kapitlen läsa hur Gud säger Se jag gör allting nytt (Upp 21:5). Jag har burit med mig de orden under en tid.

Läs mer

Den äldsta riktningen är den Romersk- katolska kyrkan som började ta form redan några sekel efter Jesu verksamhet. Kyrkans högste ledare kallas PÅVE.

Den äldsta riktningen är den Romersk- katolska kyrkan som började ta form redan några sekel efter Jesu verksamhet. Kyrkans högste ledare kallas PÅVE. Kristendom lektion 4 Den katolska kyrkan Den äldsta riktningen är den Romersk- katolska kyrkan som började ta form redan några sekel efter Jesu verksamhet. Påven Kyrkans högste ledare kallas PÅVE. Dagens

Läs mer

Årets första nyhetsbrev februari 2014

Årets första nyhetsbrev februari 2014 Årets första nyhetsbrev februari 2014 Nu har olika aktiviteter startat upp igen efter julledighet och många har hunnit med årsmöten, där ni som lokal förening tagit beslut om färdplan för framtiden. Byten

Läs mer

Vill du gifta dig med mig?

Vill du gifta dig med mig? svenska kyrkan årg 72 nr 317 21/4 26/5 2013 Vill du gifta dig med mig? Vad innebär egentligen äktenskapet? plötsligt händer det! En oplanerad Abraham stamfadern som blev lovad lika slump gör att jag får

Läs mer

Detta tror vi på! Apg 4:11-12

Detta tror vi på! Apg 4:11-12 Detta tror vi på! (Årshögtidspredikan) Borlänge 140105 Gott Nytt År! Jag ska nu försöka förmedla till er vad jag tror Gud har lagt på mitt hjärta för den här dagen och för året som ligger framför. På olika

Läs mer

FÖRSAMLINGSBLAD. Gimo-Vattensta och Östhammars Missionsförsamlingar

FÖRSAMLINGSBLAD. Gimo-Vattensta och Östhammars Missionsförsamlingar FÖRSAMLINGSBLAD Gimo-Vattensta och Östhammars Missionsförsamlingar maj - augusti 2011 En glänta... Det finns en glänta Mitt i skogen Som bara kan hittas Av den som gått vilse (ett citat av Tomas Tranströmer,

Läs mer

DECEMBER 2011 - APRIL 2012 Nr 1 ÅRGÅNG 46

DECEMBER 2011 - APRIL 2012 Nr 1 ÅRGÅNG 46 DECEMBER 2011 - APRIL 2012 Nr 1 ÅRGÅNG 46 I NSIDAN av Gun Mari Lingman Livets pussel Pussel, det är något speciellt med pussel. Av någon anledning har jag alltid gillat just pussel. Tänk dig: Du öppnar

Läs mer

Byablad Nr 1 2010 SKOTERUTFLYKT. Lördagen den 20 mars är det dags igen! Samling vid kunskapshuset kl 10.00. se sid 2

Byablad Nr 1 2010 SKOTERUTFLYKT. Lördagen den 20 mars är det dags igen! Samling vid kunskapshuset kl 10.00. se sid 2 Byablad Nr 1 2010 SKOTERUTFLYKT Lördagen den 20 mars är det dags igen! Samling vid kunskapshuset kl 10.00. se sid 2 Skoterutflykt Ekonomiska föreningens skoterutflykt blir i år lördagen den 20 mars. Färden

Läs mer

Tunadalskyrkan 130804. Nådens gåvor 1 Kor 12:4-11

Tunadalskyrkan 130804. Nådens gåvor 1 Kor 12:4-11 1 Tunadalskyrkan 130804 Nådens gåvor 1 Kor 12:4-11 Den helige Ande skickar överraskande budbärare Ja så löd rubriken på ett blogginlägg som jag råkade hitta på internet. En man med en sjukdom som ibland

Läs mer

KULTURPROGRAM ANSGARSKYRKAN VÅREN 2011. Generalprogram för konserter, föreläsningar och studier.

KULTURPROGRAM ANSGARSKYRKAN VÅREN 2011. Generalprogram för konserter, föreläsningar och studier. KULTURPROGRAM ANSGARSKYRKAN VÅREN 2011 Generalprogram för konserter, föreläsningar och studier. FEBRUARI Tisdag 1 februari 11.45 Lunchkonsert. Fredrik Ewaldsson. Kollekt. Efter konserten, ca 12.15, serveras

Läs mer

Aktiviteter. April-Maj-Juni 2014 VÄLFÄRDSFÖRVALTNINGEN. April V.14 Tisdag 1 april Kl.13.00-14.00 Bingo. Onsdag 2 april Kl.13.00-15.00 Tema: Påskpyssel

Aktiviteter. April-Maj-Juni 2014 VÄLFÄRDSFÖRVALTNINGEN. April V.14 Tisdag 1 april Kl.13.00-14.00 Bingo. Onsdag 2 april Kl.13.00-15.00 Tema: Påskpyssel VÄLFÄRDSFÖRVALTNINGEN Aktiviteter Sätt guldkant på tillvarondin eller någon annans April-Maj-Juni 2014 April V.14 Tisdag 1 april Kl.13.00-14.00 Bingo Se sista sidan för mer som händer VARJE VECKA Onsdag

Läs mer

Läs arbetsgruppernas rapporter - här finns de i sammanfattning

Läs arbetsgruppernas rapporter - här finns de i sammanfattning Läs arbetsgruppernas rapporter - här finns de i sammanfattning Processen att bilda en ny gemensam kyrka mellan Baptistsamfundet, Metodistkyrkan och Missionskyrkan tar nya steg framåt. Ett sådant är att

Läs mer

2013 2014 i Danderyds församling

2013 2014 i Danderyds församling 2013 2014 i Danderyds församling Kon firma tion En upplevelse för livet FOTO: ELLIOT ELLIOT Att fundera tillsammans Kanske har du funderat på frågor som: Finns Gud? Vem är jag? Vad är meningen med livet?

Läs mer

Församlingsblad Mars 2009 - Maj 2009 1

Församlingsblad Mars 2009 - Maj 2009 1 Församlingsblad Mars 2009 - Maj 2009 1 Ekbackskyrkans församling Ekbackskyrkan Parkvägen 17 643 30 Vingåker Ekbackskyrkans ungdom Ekbackskyrkan Parkvägen 17 643 30 Vingåker Postgiro: 71 91 26-5 Org. nummer:

Läs mer

De tre fokusområdena blir synliga under våren

De tre fokusområdena blir synliga under våren De tre fokusområdena blir synliga under våren I början av det nya året kommer här en hälsning med ny information från de tre fokusområdena Bibel och Bön, Uppdraget och Trovärdighet. Den handlar om det

Läs mer

M I S S I O N S K Y R K A N O C H SMU I H OV S L Ä T T

M I S S I O N S K Y R K A N O C H SMU I H OV S L Ä T T M I S S I O N S K Y R K A N O C H SMU I H OV S L Ä T T Nr 96 november - december 2010 Snäll och go - Hovslättsbo!? Björkbackavägen 2 556 28 Jönköping Pastor och församlingsföreståndare: Bo Zandén Exp:

Läs mer

Svenska Missionskyrkan/SMU i Södra Götalands distrikt och SMU i Osby. Inbjuder till

Svenska Missionskyrkan/SMU i Södra Götalands distrikt och SMU i Osby. Inbjuder till Svenska Missionskyrkan/SMU i Södra Götalands distrikt och SMU i Osby Inbjuder till för alla som har ett levande intresse för ishockey i åldern från 20 år och uppåt. Den 7-8 februari 2009 går resan till

Läs mer

Är du intresserad av segling, paddling, friluftsliv, skapande, gemenskap och nya vänner?

Är du intresserad av segling, paddling, friluftsliv, skapande, gemenskap och nya vänner? Är du intresserad av segling, paddling, friluftsliv, skapande, gemenskap och nya vänner? Vill du uppleva ett sommaräventyr som skapar minnen för livet? Då är Ängsholmens Skärgårdsläger något för dig! ER

Läs mer

TRE SAMFUND PÅ GEMENSAM RESA

TRE SAMFUND PÅ GEMENSAM RESA TRE SAMFUND PÅ GEMENSAM RESA På resa mot framtiden Det vi är gemensamt SB SMK MK På resa mot framtiden SB SMK MK Det vi kan bli tillsammans Vi bär med oss Baptistsamfundet kommer med en god princip Frihet

Läs mer