Anmäl dig idag på

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Anmäl dig idag på www.forebygg.nu"

Transkript

1 Göteborg Folkets Hus november 2013 Den främjande och förebyggande konferensen på västkusten. Anmäl dig idag på Förebygg.nu 2013 arrangeras av: Drogförebyggarna - Västra Götaland I samarbete med:

2 Hej! Vad roligt att just Du f ått ett exemplar av årets inbjudan till Förebygg.nu-konf erensen i din hand! Gratulerar till möjligheten att delta på denna häpnadsväckande konf erens. Årets varierande program är skräddarsytt för att berika och intressera ny, som erf aren förebyggare. Förebygg.nu är en konf erens som under 12 år spridit kunskap och ref lektion kring det ANDT-f örebyggande arbetet. Förebygg.nu är en f rämjande och förebyggande konf erens som lyfter nya forskningsrön goda exempel och sätter de mjuka värdena i f okus. Mötet mellan er som arbetar i de lokala verksamheterna inom kommun, hälso och sjukvård, polisen och f rivilligorganisationer, är konf erensens primära syf tena. Konf erensen Förebygg.nu har under åren kommit att bli en högt uppskattad mötesplats för alla som arbetar eller är int resserade av prevention eller f rämjande verksamhet. Konf erensens bjuder på ett brett program med seminarier och storplena-f öreläsningar. Du erbjuds ett smörgåsbord av varierande smak och innehåll. Välj bland olika f okusspår och seminarier, sätt sedan ihop ditt eget kompetensutvecklande program. Succén f rån 2011 års konf erens med ett f ullsatt Folkets hus är här f ör att stanna. För att komma i stämning och ladda upp inför två spännande konf erensdagar kommer Förebygg.nu att ha f örmingel på tisdagkvällen för dig som har tänkt komma redan kvällen innan. Du kanske är arrangör, utställare, föreläsare eller tidigt anländ deltagare, alla är välkomna! Det bjuds på mingel, mat, aptitretande föredrag samt chans att orientera sig i lokalerna. Läs mer längre f ram programmet om detta f örmingel du inte bör missa! En galakväll med hela paketet av glitter, glamour och prisutdelning kommer att gå av stapeln på konf erensens onsdagskväll. CAN, Centralf örbundet för alkohol och narkotikaupplysning, kommer att dela ut olika priser kopplat till förebyggande insatser under det gångna året. Du har möjlighet att göra din röst hörd om vem/vilka som ska tilldelas priser via Mer inf ormation om galakvällen f inns i mitten av inbjudan. Besök orebygg.nu och anmäld dig enkelt via hemsidan idag. Väl mött i november! Bästa hälsningar Arrangörsgruppen av Förebygg.nu 2013 Förebygg.nu 2013 arrangeras av: Drogförebyggarna - Västra Götaland I samarbete med:

3 Seminariedagen den 13 november Registrering och kaffe Invigning av Förebygg.nu 2013 i Draken Förebyggande ger resultat! Ragnwi Marcelind Ordförande i Nationella ANDT-rådet och stadsekreterare för barn och äldreminister Maria Larsson Klas Friberg, Länspolismästare Västra Götaland Ulrika Ankargren och Ninve Dügzün-Khelil Moderatorer från arrangörsgruppen Förebygg.nu Storplenaföreläsning Draken (Engelskspråkig) Evidence based policy and practice: The Icelandic Model Jón Sigfússon Director of ICSRA (Icelandic Centre for Social Research and Analysis) Reykjavik University Kort rast för att förflytta sig till seminarielokalerna Förmiddagens seminarier startar Se de vänstra alternativen längre ner på uppslaget Lunch, serveras i Restaurang Trappan och Kongressen Forskarseminarier i Draken Cannabis sänker IQ - Vilka slutsatser kan man dra av Dunedinstudien? Fred Nyberg, PhD, Professor, Uppsala Universitet Kaffe Alkohol och sex: utmaningar för preventivt arbete Anna Bredström, forskare vid Institutet för forskning om migration, etnicitet och samhälle (REMESO), Linköpings universitet. Våld i relationer och missbruk. Alkoholpåverkade vittnen till partnervåld vad minns de? Malin Hildebrand Karlén, doktorand, Psykologiska institutionen, Göteborgs universitet Svensk beroendeforskning - vad är på gång landet runt? Claudia Fahlke, professor och föreståndare för CERA - ett centrum forskning & utbildning om riskbruk, missbruk och beroende, Göteborgs universitet Eftermiddagens seminarier startar Se de högra alternativen längre ner på uppslaget Kort rast för att förflytta sig till Draken Storplenaföreläsning Draken Möt författaren Susanna Alakoski- ett samtal om Svinalängorna, Oktober i Fattigsverige och Håpas du trifs bra i fengelset Kort summering av dagen och avslutning Gemensam galakväll med middag och prisutdelning Sätt en etta i rutan för ditt förstahandsval och en tvåa i rutan för ditt andrahandsval, Alternativen till vänster är förmiddagsseminarium och de till höger är eftermiddagsseminarium. Nätdroger - ett enkelt klick ger direkt hemleverans i brevlådan! Utbudet av nya missbrukssubstanser på nätet är omfattande. Preparaten marknadsförs som lagliga och ofarliga - nätdroger, vad är det egentligen? Var kommer de ifrån? Hur kommer de in över gränserna? Hur arbetar de brottsbekämpande myndigheterna? Vad finns det för lagar som hjälp för att begränsa tillgängligheten? Hur stor är utbredningen och vilka är användarna? Och är de egentligen farliga? Medverkan: Lars Hansson, Tullverkets narkotikaexpert. Peter Hultén, missbruksexpert, Giftinformationscentralen. Det rosa monstret att motverka aggressiv marknadsföring av alkohol och andra droger till flickor och unga kvinnor Rosa cigaretter, snus med hallonsmak, blommiga ölburkar, rosa sprit och fitnessdoping - allt detta marknadsförs till unga kvinnor med löfte om fest, framgång och frihet trots dokumenterade allvarliga hälsorisker. KSAN vill göra unga kvinnor medvetna om marknadsföringens krafter och syfte för att öka deras makt att göra hälsosamma val och finna sin egen styrka. Som den mest upplysta, penningstarka generationen någonsin kan de stoppa den pågående jakten på nya målgrupper! Medverkande: Leena Haraké, KSAN CAN:s drogvaneundersökning, ett lyckat samverkansarbete i Västra Götaland. Under våren 2013 genomfördes CAN:s drogvaneundersökning i 47 av 49 kommuner i Västra Götaland. Vi vill ge er lite glimtar från förankringsprocessen, genomförandet och framförallt det gemensamma resultatet. Vad är fördelarna med ett stort material och vilka vinster ger samverkan, nu och i framtiden? Medverkande:, Barbara Rubinstein, epidemiolog och Jörgen Hansson, planeringsledare Hälso- o sjukvårdsnämndernas kansli, Isabella Gripe, utredare, skolundersökningar, CAN Visst går det! Goda exempel på hur vi motverkar riskbruk av alkohol på olika arenor. Hur stor plats tar alkoholen på din arbetsplats? Här ligger fokus på alkohol och arbetsliv. Hör alkoholen hemma på arbetsplatsen?. Ett bra uteliv: Varför är ett bra uteliv för unga viktigt ur ett drogförebyggande perspektiv och vilka insatser behövs? Vilken roll spelar vuxnas attityder till ungas alkoholkonsumtion? Fungerande projekt som lyfter alkoholfrågan i kommuner, idrottsföreningar och bland privata aktörer, Medverkande: Helena Bergkvist, IOGT-NTO, Malin Thorson, UNF samt IQ "Röksvampen" - Handbok i tobakstillsyn Ny handbok som beskriver vad olika myndigheter gör inom området för tobakstillsyn och kontroll samt hur myndigheter kan samverka inom området för tobak. Boken har tagits fram i samarbete med Statens folkhälsoinstitut, Rikspolisstyrelsen, Tullverket, Kronofogdemyndigheten, Ekobrottsmyndigheten, Skatteverket, Länsstyrelsen samt medverkan från Konsumentverket, Myndigheten för Samhällsskydd och beredskap samt Läkemedelsverket. Medverkande: Conny Svensson, Skatteverket. Alkohol och hälsa 1. Alkohol och hälsa - nackdelarna överstiger vida fördelarna. Fredrik Spak, lektor, docent socialmedicin, GU och FoU, Primärvården Göteborg 2. Alkohol är ett cancerframkallande ämne och det gäller inte bara för de som dricker mycket. Det har varit känt länge internationellt, men hur är det i Sverige? Per Leimar, politisk sekreterare på IOGT-NTO, berättar om bakgrunden och om vad våra svenska myndigheter säger. ADHD - missbruk - behandling; ett piller räcker inte. Hyperaktivitet, impulsivitet och svårigheter med att planera och organisera kan leda till att man hamnar i farliga situationer. Risken för att personer med ADHD, någon gång i livet, ska hamna i missbruksproblem är därför relativt stor. Samma beteenden som bidrar till missbruksutveckling kan också bidra till hinder på vägen ut ur missbruk. Numera erbjuds ofta medicinering som behandling - men räcker det. Föreläsningen bjuder på erfarenheter och berättelser från den kliniska vardagen. Medverkande: Eva Hallberg, psykolog, beroendekliniken SU Cannabisanvändning bland ungdomar. En sammanställning av forskning för en kunskapsbaserad prevention. Rapporten spänner över en rad frågeställningar: Hur omfattande är bruket av cannabis? Vilka skadeverkningar för det med sig? Vilka är riskgrupperna? Vilka (sub) kulturella sammanhang medverkar till drogbruket? Vilka preventiva insatser finns och vad verkar fungera? Vilka behandlingsmetoder finns och vad fungerar? Medverkande: Torbjörn Forkby, Solveig Olausson, Russell Turner FOU i Väst/GR AAS ett allvarligt problem som få känner till Dopning uppmärksammas allt mer i samhällsdebatten. Mycket pekar på att missbruket av AAS (anabola androgena steroider) är utbrett. AAS förekommer i olika sociala miljöer och missbruket ser olika ut. Det finns en glorifierad bild av AAS men negativa biverkningar kommer förr eller senare. Du välkomnas till en introduktion till vad dopning och AAS är, dess utbredning, vem som tar dessa preparat och varför. Medverkande: Joel Lundholm, leg. sjuksköterska Dopingjouren Smart Ungdom & SANT Ungdomsförbundet Smart Ungdom arbetar förebyggande med att inspirera unga till ett hälsosamt liv, fritt från tobak och alkohol. Vi coachar unga i deras ställningstaganden genom att stärka friskfaktorer och minska riskfaktorer. Grunden för Smart Ungdom är kontraktsskrivning. Ett gott exempel på det är SANTverksamheten i Skövde där 2000 unga i åk 5-9 skriver på kontrakt år för år sedan starten Medverk: Sara Dinwiddie och Farida al-alabani, Smart Ungdom samt Pirjo Svegréus Skövde Kommun God elevhälsa + goda resultat = sant Motivation, ett gott skolklimat, tillitsfulla relationer mellan elever och mellan lärare och elever, det är en del av hälsofrämjande skolutveckling. Därtill vet vi att elever som mår bra presterar bra och forskningen visar att en viktig skyddsfaktor för framtida problem är att lämna skolan med fullständiga betyg. Hur kan man arbeta med hälsofrämjande skolutveckling, vilka resultat ger det och vilken roll har elevhälsan i detta arbete? Medverkande: Per Kornhall, författare, Johan Hallberg, rektor, Köpings Kommun Föräldrastöd en vinst för alla Regeringen tog 2009 fasta på föräldrars behov av stöd i den nationella strategin Föräldrastöd -en vinst för alla. Nu presenteras resultat från aktuella studier, ekonomiska vinster med föräldrastöd och exempel på hur föräldrastödsarbete bedrivs i Sverige, bland annat projektet Glädje och utmaningar i stadsdelen Angered i Göteborg som med medel från Statens folkhälsoinstitut utvecklat ett program för småbarnsföräldrar. Medv: Johanna Ahnquist, Statens folkhälsoinstitut, Christina Kadesjö, Göteborgs universitet Gillbergcentrum. Att skapa trygghet i stadens nöjeskvarter. Följ med Polisen på en resa där medborgarnas trygghet står högst på agendan! Seminariet beskriver arbetet i Göteborgs nöjesliv och svarar på frågor som: Hur arbetar man förebyggande mot våld? Varför har poliserna ett mobilt kontor? Vad gör polisens volontärer? Och framförallt: Har polisens intensiva närvaro i city på helgerna någon effekt på brottsligheten och tryggheten? Medverkande: Polisen i Göteborg City samt Polisens volontärer i Västra Götaland. Den narkotikapolitiska debatten Nationellt och internationellt Samtidigt som den internationella legaliseringsrörelse blir alltmer offensiv diskuteras allt oftare om Sverige skall slopa den restriktiva narkotikapolitiken och istället satsa på skadebegränsande insatser, precis som på många andra håll i Europa. Står vi inför ett vägval? Medverkande: Ove Lundgren

4 Du kanske är utställare, föreläsare, arrangör eller tidigt anländ deltagare och kommer dagen innan Förebygg.nu börjar? Då är du varmt välkommen till Förebygg.nu mingel! Tisdagen den 12 november Restaurang Trappan Folkets Hus Göteborg Vi bjuder på mingelmat, program och trevligt sällskap. Här kommer vi in i konferensstämning på vårt eget sätt med Per Leimar och Björn Spak som bjuder på en show med olika alkoholfria drycker och historielektion om dessa! Kryssa i rutan för minglet på anmälningsformuläret så vi vet hur många som kommer! VARMT VÄLKOMNA! Varmt välkommen till Årets Galakväll dagen den 13 november kl Folkets Hus dagskvällen är en galakväll med hela paketet av glitter, glamour och prisutdelning. CAN, Centralförbundet för alkohol och narkotikaupplysning, att dela ut olika priser kopplat till förebyggande insatser under det gångna året. Du har möjlighet läsa mer om detta och att göra din röst hörd över vem/vilka som ska tilldelas priser direkt på Ta med dina galakläder och var med i glamouren. För er som inte har boendet i närheten finns omklädningsmöjligheter på Folkets hus. Galakvällen ingår i deltagaravgiften för er som anmält er till onsdagen eller båda dagarna. Kom dock ihåg att anmäla om du skall vara med på galakvällen när du anmäler dig! Efter galakvällen kanske du vill sova Tänk på att Göteborg är en mycket populär arrangemangsstad även på hösten så boka ditt boende så snart du har möjlighet. Vi har tyvärr ingen möjlighet att boka boende åt er men du hittar boendealternativ bl.a. på Mer information: Välkommen till CAN:s hemsida om de olika priskategorierna och hur man röstar!

5 Fokusdagen 14 November Registrering och kaffe Utbildningspass Fika Utbildningspass Lunch Utbildningspass Kort rast för att förflytta oss till Draken Under fokusdagen får du, som deltagare, möjlighet att koncentrera dig på ett tema under hela dagen. En del spår är mer djupgående och andra har ett bredare perspektiv. Det finns sju fokusspår att välja bland. Gör ditt val och anmäl dig god tid för att öka dina chanser att få ditt första alternativ Gemensam avslutning i Draken ANDT-strategin halvvägs mot Vad har vi uppnått och vad återstår? Maria Renström, ämnesråd, Socialdepartementet. Nå sina mål till varje pris var går gränsen för vad som är okej? Jonas Karlsson, krönikör och sportjournalist. FOKUSSPÅR Alla alternativ är heldagar. Sätt en etta i rutan för ditt förstahandsval och en tvåa i rutan för ditt andrahandsval. Kom ihåg att det är begränsat antal platser, så anmäl dig i god tid! FOKUSSPÅR 1: Förebyggande arbete med unga vuxna - gör vi rätt saker? Unga vuxna är högkonsumenter av alkohol - studier visar att en hög andel uppfyller kriterierna för missbruk och beroende. Unga vuxna är också en vanlig källa till alkohol för minderåriga. Och som om inte det räckte är unga vuxna också en målgrupp som anses extremt svår att nå både rent fysiskt och med budskap. Hur gör vi idag och vad kan göras bättre? Under dagen presenterar CAN en studie om unga vuxnas attityder till att förse minderåriga med alkohol. Vi tar del av exempel på och erfarenheter av PR- och medieinsatser från IQ Initiativet AB och 100% ren hård träning. Helsedirektoratet i Norge och Statens folkhälsoinstitut presenterar brief interventions riktade till unga vuxna och studenter. et avslutas med ett panelsamtal med representanter från Fake Free, Helsedirektoratet, IQ med flera. FOKUSSPÅR 2: CANNABIS, drogen som berör! I senaste studierna om cannabis visas på nytt de skadliga effekterna, speciellt för unga människor. Under dagen får du det senaste forskningsläget varvat med praktiska exempel på arbete mot cannabis. Fred Nyberg från Uppsala talar om den internationella forskningens rön. Mattias Gullberg pratar specifikt om flickor som använder cannabis, Ulla Kungur om sambandet med olika risk- och skyddsfaktorer, Torbjörn Forkby, Solveig Olausson, Russel Turner FoU i Väst/GR om sin sammanställning av forskning för en kunskapsbaserad prevention. Björn Andersson och Lolo Lebedinski, FoU Sjuhärad talar om lokal mobilisering mot cannabis, erfarenheter från en FoU-cirkel. Slutligen kommer Mikael Dahlberg och Annika Hallén-Hemb att berätta om det projekt som pågår på Maria-mottagningarna i storstäderna. Flera rapporter kommer att delas ut. FOKUSSPÅR 3: Jämlik hälsa - en förutsättning för ett socialt hållbart samhälle Klyftorna ökar i vårt samhälle och det får negativa konsekvenser på befolkningens hälsa och välfärd. Detta spår fokuserar kring hur vi kan verka för att nå en hållbar samhällsutveckling istället för att riskera att bli slagfält för sociala konflikter. Utifrån en inledande teoribakgrund lyfts två metoder fram, sociala inves teringar och medborgardialoger. Hur fungerar de och vad krävs? Räcker detta för att få ihop samhället? Praktiska exempel kommer att presenteras inom dessa två områden. Medverkande är Hans Abrahamsson (Freds- och konfliktforskare, Göteborgs universitet), Lena Langlet (projektledare Medborgardialog SKL), Stefan Ackerby (bitr. chefsekonom SKL) Moderator Göran Henriksson (Folkhälsokommitténs sekretariat) FOKUSSPÅR 4 : Brottsförebyggande arbete i samverkan Många aktörer i samhället har ansvar för att förebygga brottslighet och det pratas ofta om vikten av att samverka. Men vad är egentligen god samverkan? Och hur kan vi genom samverkan nå ett bättre resultat? Under dagen kommer vi att få exempel på hur myndigheter, kommuner och frivilliga arbetar kring det gemensamma målet att förebygga brott. Ur olika perspektiv beskrivs arbetet mot ungdomskriminalitet och narkotikamissbruk. Göteborgspolisen beskriver det brottsförebyggande arbetet i s tadens nöjeskvarter. Vi diskuterar samverkan kring våldsbrott i nära relationer och försöker reda ut de olika myndigheternas ansvar för att stötta och skydda brottsoffer. Medverkand e: Polisen: Lisa Pedersen, Christina Kiernan, Helene Blennermark Zendegani, Even Magnusson samt Polisen i Göteborg City och Polisens Volontärer. Kriminalvården: Lennart Palmgren. Länsstyrelsen: Katarina Björkgren. Brottsförebyggande rådet (Brå): Emma Patel FOKUSSPÅR 5 : Tillsyn som fenomen - från teori till praktik En effektiv och samordnad tillsyn är en grundförutsättning för att minska tillgången på illegala tobaksvaror samt att butiker inte säljer tobak till någon under 18 år. Genom att kommunen satsar på tillsyn stärker man också det förebyggande ANDT- arbetet. Begränsad tillgänglighet på tobaksvaror minskar nyrekryteringen och bidrar till en bättre folkhälsa. Det är viktigt att de kriminella aktörer som bedriver handel med illegala produkter uppmärksammas och bekämpas. Dagen fokuserar på metoder och arbetssätt för en fungerande tobakstillsyn både lokalt och nationellt. Den ger även en inblick i vad tillsyn betyder som politiskt styrmedel. Medverkande Vicki Johansson, Förvaltningshögskolan Gbg, Katarina Fingalsson, Borås Stad samt Stefan Persson, Statens folkhälsoinstitut FOKUSSPÅR 6 : Från individ- till familjeperspektiv. Stöd till barn när föräldrar har missbruk och andra svårigheter Barns och ungas psykiska hälsa och möjlighet att fokusera på skolarbetet kan påverkas när föräldrar har missbruk, psykisk ohälsa, allvarlig kroppslig sjukdom eller om en förälder avlider. Socialstyrelsen presenterar ett utvecklingsarbete för ändamålsenligt stöd till barn i dessa familjer i tre seminarier. Arbetet görs på uppdrag av regeringen i samarbete med Statens folkhälsoinstitut och Sveriges Kommuner och Landsting. Läs mer om innehållet och de medverkande på vår hemsida 1) När föräldrar har allvarliga svårigheter vilka är barnen och vad behöver de? Kartläggning. 2) Att se och arbeta med hela familjen när föräldrar har missbruk. Utveckling av socialtjänstens arbete i fem kommuner. 3) Stöd för späda barn och deras föräldrar. Kartläggning och registerstudie. FOKUSSPÅR 7: Alkoholpolitik vs näringsliv i framtiden? Att hitta lösningen på denna svåra ekvation kommer vara avgörande för folkhälsan i framtiden. Sakkunniga från departement, id eell sektor och näringsliv kommer under denna dag, i dialog med Dig, diskutera och debattera hur den internationella, nationella och regionala alkoholpolitiken kommer se ut i framtiden. Du kommer även få möjligheter att möta framtidens beslutsfattare, i en paneldebatt. Detta är fokusspåret där du, som deltagare, väljer hur aktiv du vill vara. Medverkande är: Maria Renström, Socialdepartementet, Sven Andréasson, Statens folkhälsoinstitut, Ann-Therese Enarsson, Systembolaget, Sven-Olof Carlsson, IOGT International, Politiska ungdomsförbunden, Malin Thorsson, Ungdomens Nykterhetsförbund, Paul Åkerlund och Tina Gillberg, Trollhättans Stad samt Svensk Näringsliv. Moderator: Mats Gunnarsson

6 Anmälan: Du kan anmäla dig till Förebygg.nu på flera olika sätt. Det enklaste sättet för både dig och oss är att du går in på bygg.nu och klickar dig fram till anmälningsformuläret på webben. Där kan du även hitta mer information om konferensens program, innehåll samt läsa mer om de föreläsare som gästar konferensen. Vill du hellre anmäla dig via vanlig post så använder du blanketten nedan, se instruktionsrutan. Vi skall göra allt vi kan för att du skall få dina önskemål tillgodosedda, men då vi har begränsat antal platser och använder oss av principen först till kvarn, är det viktigt att du anmäler dig så snart du kan. Gör det redan i dag! När vi fått din anmälan kommer ett bekräftelsebrev. Skall du inte ha fakturan till din adress, var då noga med att ange korrekt f aktura- Så här gör du dina val: Ange en 1:a i rutan för ditt förstahandsval och en 2:a för ditt andrahandsval i rutorna längst ned på formuläret, detta gäller både förmiddag och eftermiddagsseminarierna på onsdagen samt torsdagens fokusspår. Tänk på du deltar på ett fokusspår hela torsdagen. Anmäl dig i god tid! Plats för konferensen: Konferensen kommer att vara på Folkets Hus vid Olof Palmes plats i Göteborg. Dit tar du dig enkelt med kollektivtrafik, hållplatsen heter Järntorget. Du som kommer i bil följer skyltar mot centrum och sedan mot Järntorget. Parkeringsplatser finns i närheten. Vägbeskrivning, kartor samt tips på boenden i området kan du hitta på Kostnad: I priset ingår mingel, seminarier, konferensväska, kaffe och lunch samt galakvällen på onsdag. Anmälan är bindande. Priser Hela konferensen 2 dagar 1950 kr 1 dags biljett 1350 kr Grupp-pris (minst 10 gruppanmälda deltagare på samma faktura) Hela konferensen 2 dagar 1700 kr Studentpris kommer presenteras 25 okt på vår hemsida Sista anmälningsdag är den 20 oktober 2013 Skicka in din anmälan till Förebygg.nu, Kasernvägen 6, Borås. Anmäl dig gärna via Frågor gärna via e-post: Håkan Eriksson Ninve Düzgün Khelil Idé, layout och redigering: Robert Kaskas, Länsnykterhetsförbundet Västra Götaland. Kopiering får ske om inbjudan kopieras i sin helhet och sätts samman som originalet i marknadsföringssyfte av Förebygg.nu -konferensen 13-14/ All annan kopiering är förbjuden. Tryck och häftning: Reklamtryckeriet i Borås 2013 Arrangörerna av Förebygg.nu Fotografnamn för foto på uppslag 2 från vänster, Bild 1 & 4: Regeringskansliet. Bild 2: Peter Philips. Bild 8: SVT. Bild 9: S anna Sjöswärd Bild 10: Länsstyrelsen Västra Götaland. Övriga bilder tillhör respektive avbildad person. Deltagaranmälan FÖREBYGG.NU 2013 Organisation: Förnamn: Efternamn: Postadress: Postnr: Postort: Telefonnr: Mobilnr: E-postadress: Fakturaadress (om annan än ovan) Fakturareferens: Ev. specialkost: Övrig info: Sätt ett kryss i rutan för dina val. OBS. Deltagande på förmingel på tisdag och galakvällen på onsdag måste anges separat! Deltar på hela konferensen Dagsbiljett för onsdag inkl. galakvällen Dagsbiljett för torsdag Deltar på förmingel tisdag kväll Kl:18:30 Pris:1950 kr Pris:1350 kr Pris:1350 kr Kommer att närvara på Galakvällen, onsdag kl Kostnadsfritt för alla deltagare Arrangör/samverkanspartner. Ange här vilket ref.nr: som denna anmälan hänvisar till. OBS: Anmälan av grupp för att få gruppris sker på särskild blankett som kan laddas ned från vår hemsida Sista datum för anmälan 20 oktober 2013 Nätdroger - ett enkelt klick ger direkt hemleverans i brevlådan! CAN:s drogvaneundersökning, ett lyckat samverkansarbete i Västra Götaland. Visst går det! Goda exempel på hur vi motverkar riskbruk av alkohol på olika arenor. "Röksvampen" - Handbok i tobakstillsyn Alkohol och hälsa ADHD-missbruk-behandling; ett piller räcker inte. Cannabisanvändning bland ungdomar Det rosa monstret att motverka aggressiv marknadsföring av alkohol och andra droger till flickor och unga kvinnor Att skapa trygghet i stadens nöjeskvarter. Den narkotikapolitiska debatten Nationellt och internationellt AAS ett allvarligt problem som få känner till Smart Ungdom & SANT God elevhälsa + goda resultat = sant Föräldrastöd en vinst för alla FM 1 FM 2 FM 3 FM 4 FM 5 FM 6 FM 7 EM 7 EM 6 EM 5 EM 4 EM 3 EM 2 EM Anmäl dig på redan idag!

Alkohol Narkotika Doping Tobak

Alkohol Narkotika Doping Tobak Vad du som förälder/ vårdnadshavare vill veta om: Alkohol Narkotika Doping Tobak VI VÄRNAR OM VÅRA UNGA - VÄRMLANDS KOMMUNER I SAMARBETE Denna broschyr om ANDT, det vill säga Alkohol, Narkotika, Doping

Läs mer

Svensk beroendeforskning vad är på gång?

Svensk beroendeforskning vad är på gång? Svensk beroendeforskning vad är på gång? Claudia Fahlke, professor vid Göteborgs universitet & Beroendekliniken, Sahlgrenska universitetssjukhuset Förståndare för CERA, centrum för beroendeforskning vid

Läs mer

Drogpolitiskt program

Drogpolitiskt program Drogpolitiskt program Föreslaget av Rådet för folkhälsa och trygghet Antaget av Kommunfullmäktige den 16 februari 2015 KS/2014/639 Sidan 1(7) Datum Sidan 2(7) INLEDNING Med droger avses tobak, alkohol,

Läs mer

FoU Välfärdskonferens 2014 Kunskap i praktiken - om brukarmedverkan, uppföljning och annat viktigt. 28 29 augusti 2014 Vänersborg

FoU Välfärdskonferens 2014 Kunskap i praktiken - om brukarmedverkan, uppföljning och annat viktigt. 28 29 augusti 2014 Vänersborg FoU Välfärdskonferens 2014 Kunskap i praktiken - om brukarmedverkan, uppföljning och annat viktigt. 28 29 augusti 2014 Vänersborg Välkommen till Vänersborg! I år går intresseföreningen FoU Välfärds konferens

Läs mer

Överenskommelse om Skånesamverkan mot droger

Överenskommelse om Skånesamverkan mot droger LÄNSSTYRELSEN 2011-04-01 1(5) Överenskommelse om Skånesamverkan mot droger 1. Skånesamverkan mot droger Under namnet Skånesamverkan mot droger, SMD samverkar Länsstyrelsen, Region Skåne, Kommunförbundet

Läs mer

Samverka för att motverka

Samverka för att motverka En inspirationsskrift från Skånesamverkan mot droger Samverka för att motverka - om samverkan kring ungdomar i samband med risktillfällen Risktillfällen är ett samlingsnamn för kvällar, helger och perioder

Läs mer

Alkohol och drogsituationen Nationellt och lokalt

Alkohol och drogsituationen Nationellt och lokalt Alkohol och drogsituationen Nationellt och lokalt Pirjo Svegréus Drogförebyggande samordnare pirjo.svegreus@skovde.se 0500-49 87 67 www.skovde.se/drogforebyggande Nationell Baskurs: Riskbruk, missbruk

Läs mer

Ledarskap - ta nästa steg

Ledarskap - ta nästa steg 2014-12-09 15/31 OBS! Var vänlig distribuera inbjudan till berörd målgrupp inom förvaltningen Samtliga nämnder och styrelser Ledarskap - ta nästa steg BAKGRUND/ SYFTE Utbildningen riktar sig till dig som

Läs mer

UK CH BEHANDLING MISS

UK CH BEHANDLING MISS Socialtjänstforum ett möte mellan forskning och socialtjänst MISS ISSBR BRUK UK OCH CH BEHANDLING Gamla problem - nya lösningar Konferens i Göteborg 21 22 april 2009 ALKOHOL-OCH NARKOTIKAMISSBRUK är inte

Läs mer

Psykisk ohälsa hos barn och unga

Psykisk ohälsa hos barn och unga Är ni flera från arbetsplatsen som vill gå kontakta oss för grupprabatt! Psykisk ohälsa hos barn och unga en konferens för dig inom elevhälsan Att arbeta förebyggande i skolan praktiska exempel! Hur mår

Läs mer

Välkommen till Råd för framtiden

Välkommen till Råd för framtiden Välkommen till Råd för framtiden En konferens i lokalt brottsförebyggande arbete Tid: 11 12 november 2013 Plats: Folkets hus, Stockholm All brottslighet är lokal och behöver förebyggas lokalt. Den organiserade

Läs mer

Barn i familjer med missbruk. Insatser till stöd för barn i en otrygg familjemiljö

Barn i familjer med missbruk. Insatser till stöd för barn i en otrygg familjemiljö Barn i familjer med missbruk Insatser till stöd för barn i en otrygg familjemiljö Stöd till utsatta barn och ungdomar Förord av äldre- och folkhälsominister Maria Larsson De flesta barnen i vårt land

Läs mer

Coachande ledarskap 2014-12-22 15/19. OBS! Var vänlig distribuera inbjudan till

Coachande ledarskap 2014-12-22 15/19. OBS! Var vänlig distribuera inbjudan till 2014-12-22 15/19 OBS! Var vänlig distribuera inbjudan till berörd målgrupp inom förvaltningen Samtliga nämnder och styrelser Människor har en inneboende potential som de ibland inte själva är medvetna

Läs mer

Verksamhetsområde Social utveckling

Verksamhetsområde Social utveckling Trestad 2 2012-2014 Fokus: Cannabis Dubbla målgrupper, ungdomar och vuxna nära ungdomar (föräldrar, professionella, föreningar) Utgår från storstädernas förutsättningar och från det som görs idag Verksamhetsnära

Läs mer

Att samverka när barn och unga misstänks fara illa Om sekretess, anmälningsplikt, socialnämndens utredningar och metoder för bra samverkan

Att samverka när barn och unga misstänks fara illa Om sekretess, anmälningsplikt, socialnämndens utredningar och metoder för bra samverkan 2014-12-19 15/36 OBS! Var vänlig distribuera inbjudan till berörd målgrupp inom förvaltningen Skolstyrelsen (motsv) Socialnämnden (motsv) Landstinget Om sekretess, anmälningsplikt, socialnämndens utredningar

Läs mer

Syfte Kommunövergripande handlingsplan för det drogförebyggande arbetet Gäller för Flera förvaltningar Referensdokument

Syfte Kommunövergripande handlingsplan för det drogförebyggande arbetet Gäller för Flera förvaltningar Referensdokument handlingsplan Syfte Kommunövergripande handlingsplan för det drogförebyggande arbetet Gäller för Flera förvaltningar Referensdokument Ansvar och genomförande KSF/Hållbart samhälle/folkhälsa Uppföljning

Läs mer

Om intressen och inflytande i socialtjänsten

Om intressen och inflytande i socialtjänsten Socialtjänstforum ett möte mellan forskning och socialtjänst KUND UND, BRUK UKARE ARE, KLIENT NT, MEDBORGARE GARE? Om intressen och inflytande i socialtjänsten Konferens i Göteborg 27 28 april 2010 Kund,

Läs mer

Handlingsplan Alkohol, Narkotika, Dopnings- och Tobaksarbete i Nacka kommun 2014-2016 för social- och äldrenämndens ansvarsområden Syfte

Handlingsplan Alkohol, Narkotika, Dopnings- och Tobaksarbete i Nacka kommun 2014-2016 för social- och äldrenämndens ansvarsområden Syfte Handlingsplan Alkohol, Narkotika, Dopnings- och Tobaksarbete i Nacka kommun 2014-2016 för social- och äldrenämndens ansvarsområden Syfte Syftet med handlingsplanen är att konkretisera insatserna i kommunen

Läs mer

Övergripande mål Ett samhälle fritt från narkotika och dopning, med minskade medicinska och sociala skador orsakade av alkohol och med ett minskat tobaksbruk Målet innebär - en nolltolerans mot narkotika

Läs mer

Anknytning Funktionshinder Psykisk hälsa /Psykisk störning

Anknytning Funktionshinder Psykisk hälsa /Psykisk störning POMS Handikappsykologernas Yrkesförening inbjuder i samarbete med Barn- och Ungdomshabiliteringen samt Vuxenhabiliteringen i Örebro län till konferensen Anknytning Funktionshinder Psykisk hälsa /Psykisk

Läs mer

Föreläsning för omsorgspersonal inom LSS Högaktuell utvecklings- utbildningsdag

Föreläsning för omsorgspersonal inom LSS Högaktuell utvecklings- utbildningsdag 2013-02-08 13/23 Socialnämnden (motsv) Föreläsning för omsorgspersonal inom LSS Högaktuell utvecklings- utbildningsdag OBS! Två viktiga ämnen på en dag Förmiddag Eftermiddag BAKGRUND/ SYFTE Det svåra samtalet

Läs mer

Drogpolitiskt program

Drogpolitiskt program Drogpolitiskt program för s kommun Innehåll Drogpolitiskt program... 3 Inledning... 3 Bakgrund... 3 Syfte... 3 Metod... 3 Alkohol... 5... 5 Barn och ungdomar... 6 Vuxna... 6 Narkotika... 8... 8 Barn och

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö rum 6 Måndag 26 augusti, 2012 kl. 14.00-16.30. Stefan Trönnhagen

Kommunkontoret, Bergsjö rum 6 Måndag 26 augusti, 2012 kl. 14.00-16.30. Stefan Trönnhagen NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (13) Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö rum 6 Måndag 26 augusti, 2012 kl. 14.00-16.30 ande Monica Olsson (s) Kajsa Gladh (m) Sig-Britt

Läs mer

Mötesplats social hållbarhet

Mötesplats social hållbarhet Mötesplats social hållbarhet Invigning 11 mars 2014 #socialhallbarhet Välkommen till Mötesplats social hållbarhet Cecilia Garme moderator Johan Carlson Generaldirektör, Folkhälsomyndigheten Ulrika Johansson

Läs mer

VISA VÄGAR. 28 maj 2015 ABF-huset,Stockholm

VISA VÄGAR. 28 maj 2015 ABF-huset,Stockholm VISA VÄGAR 2015 28 maj 2015 ABF-huset,Stockholm Arrangörer Konferensen arrangeras av NSPH i samarbete med PRIO-samordningen (Regeringskansliet), Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), Socialstyrelsen,

Läs mer

Ett Drogfritt Liv i Kristianstad

Ett Drogfritt Liv i Kristianstad Behovet är stort Behovet av att öka människors medvetenhet om hur beroende, missbruk och droger styr och begränsar oss som individer är stort. Inte minst med tanke på ökande alkoholkonsumtion för både

Läs mer

Socialtjänstforum. ett möte mellan forskning och socialtjänst VÅLD VÄLFÄRDSLAND. Konferens i Göteborg. 22 23 april 2008

Socialtjänstforum. ett möte mellan forskning och socialtjänst VÅLD VÄLFÄRDSLAND. Konferens i Göteborg. 22 23 april 2008 Socialtjänstforum ett möte mellan forskning och socialtjänst VÅLD I VÄLFÄRDSLAND Konferens i Göteborg 22 23 april 2008 Dagligen möts vi av rapporter om våld i vårt samhälle - på gatan, i hemmet och på

Läs mer

INBJUDAN. Nätverket Krogar mot Knark bjuder in till sin årliga konferens. START Incheckning till konferensen öppnar 7/10 kl 11.00. SLUT 8/10 kl 13.

INBJUDAN. Nätverket Krogar mot Knark bjuder in till sin årliga konferens. START Incheckning till konferensen öppnar 7/10 kl 11.00. SLUT 8/10 kl 13. INBJUDAN Nätverket Krogar mot Knark bjuder in till sin årliga konferens DATUM 7-8 oktober START Incheckning till konferensen öppnar 7/10 kl 11.00 SLUT 8/10 kl 13.00 VAR Hotel Clarion, Söder Stockholm,

Läs mer

Alkohol- och drogpolitiskt program

Alkohol- och drogpolitiskt program 1 Antaget av kommunfullmäktige 1997-09-17, 258, Dnr: 134/96.709 1997-06-18, 244 Alkohol- och drogpolitiskt program Älvkarleby kommuns alkohol- och drogpolitiska program skall ligga i linje med nationella

Läs mer

Anknytning Funktionshinder Psykisk hälsa /Psykisk störning

Anknytning Funktionshinder Psykisk hälsa /Psykisk störning POMS Handikappsykologernas Yrkesförening inbjuder i samarbete med Barn- och Ungdomshabiliteringen samt Vuxenhabiliteringen i Örebro län till konferensen Anknytning Funktionshinder Psykisk hälsa /Psykisk

Läs mer

Att välja framtid. Familjecentralen som unik arena för jämlik hälsa och social hållbarhet

Att välja framtid. Familjecentralen som unik arena för jämlik hälsa och social hållbarhet Inbjudan 19-20 maj 2015 Svenska Mässan i Göteborg Nationell familjecentralskonferens Att välja framtid 15 år med Föreningen För Familjecentralers Främjande Årets konferens uppmärksammar familjecentralens

Läs mer

Missbrukande kvinnor

Missbrukande kvinnor Grupprabatt! Gå fyra betala för tre! Missbrukande kvinnor Nya riskgrupper, verksamma insatser och ett förbättrat bemötande Ändrade drogvanor och nya riskgrupper ta del av senaste nytt! Lär dig mer om missbruk

Läs mer

Inbjudan till nätverksträff för erfarenhetsutbyte

Inbjudan till nätverksträff för erfarenhetsutbyte Inbjudan till nätverksträff för erfarenhetsutbyte Leadergrupper och andra som är engagerade i Leaderfrågor från hela landet nu träffas vi åter för att utbyta erfarenheter! På anmälningsblanketten kan du

Läs mer

Vad kan ni göra för att agera mot näthat?

Vad kan ni göra för att agera mot näthat? Vad kan ni göra för att agera mot näthat? Projektet Nätvaro har sedan 2012 arbetat med att ta fram arbetssätt för att förebygga och hantera hat, hot och kränkningar online. Detta har resulterat i utbildningar,

Läs mer

Konflikthantering 2014-04-15 14/37 OBS! BAKGRUND/ SYFTE

Konflikthantering 2014-04-15 14/37 OBS! BAKGRUND/ SYFTE 2014-04-15 14/37 OBS! Var vänlig distribuera inbjudan till berörd målgrupp inom förvaltningen Samtliga nämnder/styrelser Kommunala bolag/stiftelser BAKGRUND/ SYFTE Att medarbetare hamnar i konflikt är

Läs mer

När tilliten brister. Vänliga hälsningar. Christina Kiernan

När tilliten brister. Vänliga hälsningar. Christina Kiernan Nyhetsbrev augusti 2013 När tilliten brister De ungdomar som kommer i kontakt med sociala insatsgrupper har olika bakgrund, men en sak gemensamt: de har tappat tron på samhället och har svårt att se möjligheten

Läs mer

VÄLKOMMEN TÅRTKALAS! Tisdag 22 oktober Drop in mellan kl. 17.00-20.00. Nordengården, Stockholmsgatan 16, Göteborg Spårvagnshållplats: Stockholmsgatan

VÄLKOMMEN TÅRTKALAS! Tisdag 22 oktober Drop in mellan kl. 17.00-20.00. Nordengården, Stockholmsgatan 16, Göteborg Spårvagnshållplats: Stockholmsgatan VÄLKOMMEN på TÅRTKALAS! I oktober flyttar distriktsexpeditionerna för IOGT-NTO, UNF och Junis in på Nordengården. Detta vill vi självklart fira med ett hejdundrade tårtkalas för hela familjen! Det kommer

Läs mer

Psykisk ohälsa hos skolbarn

Psykisk ohälsa hos skolbarn Gå 4 betala för 3! Psykisk ohälsa hos skolbarn förebyggande praktiskt arbete Skolhälsovård och BUP i samverkan praktiska exempel och samarbetsprojekt som lyckats Hur upptäcka psykisk ohälsa i tid hos barn

Läs mer

Dialog med medarbetare Hur man kan använda utvecklingssamtalet för att förenkla vardagen och få motiverade medarbetare

Dialog med medarbetare Hur man kan använda utvecklingssamtalet för att förenkla vardagen och få motiverade medarbetare 2014-11-21 15/16 OBS! Var vänlig distribuera inbjudan till berörd målgrupp inom förvaltningen Samtliga nämnder och styrelser Hur man kan använda utvecklingssamtalet för att förenkla vardagen och få motiverade

Läs mer

Riskbruk, missbruk och beroende. Nationell fortbildningskurs Missbrukspsykologi

Riskbruk, missbruk och beroende. Nationell fortbildningskurs Missbrukspsykologi Riskbruk, missbruk och beroende Nationell fortbildningskurs Missbrukspsykologi Vision Att fortbildningen ger en orientering om hur missbrukspsykologi kan tillämpas i det kliniska/praktiska arbetet med

Läs mer

Alkohol- och drogpolitiskt program för Eda kommun. Antaget av kommunfullmäktige 2001-06-27, 64 Reviderat 2012-11-28, 202

Alkohol- och drogpolitiskt program för Eda kommun. Antaget av kommunfullmäktige 2001-06-27, 64 Reviderat 2012-11-28, 202 Alkohol- och drogpolitiskt program för Eda kommun Antaget av kommunfullmäktige 2001-06-27, 64 Reviderat 2012-11-28, 202 2 Bakgrund I Eda kommun verkar samverkansgruppen Edas Ansvar, vilken är tvärsektoriell

Läs mer

PROTOKOLL 2013-12-10 FOLKHÄLSORÅDET

PROTOKOLL 2013-12-10 FOLKHÄLSORÅDET 1 Plats och tid NOVA Mat och möten kl.8.30 12.00 Beslutande Ersättare Monica Hanson (ordf.) (KS) Mats Häggner (KS) Kalle Blomgren (HSN) Ulrik Hammar (HSN) Lars-Erik Strömbergson (HSN) Mariana Ekberg (HSN)

Läs mer

Mall: Drogpolitisk plan 2015-2020

Mall: Drogpolitisk plan 2015-2020 Mall: Drogpolitisk plan 2015-2020 Upprättad: 2014-06-02 Antagen av: Kommunfullmäktige Datum för antagande: 2014-09-29, 82 Kontaktperson: Mikael Lundgren Innehållsförteckning VISION... 3 VÄRDEGRUND... 3

Läs mer

FoU-cirkel om lokal mobilisering mot cannabis

FoU-cirkel om lokal mobilisering mot cannabis FoU-cirkel om lokal mobilisering mot cannabis Björn Andersson Institutionen för socialt arbete, Göteborgs universitet Gunilla Henningsson Lerums kommun Sammanhanget Länsstyrelsen Västra Götaland gav våren

Läs mer

Policy mot tobak, alkohol och andra droger i och omkring våra skolområden

Policy mot tobak, alkohol och andra droger i och omkring våra skolområden Policy mot tobak, alkohol och andra droger i och omkring våra skolområden inklusive handlingsplaner Beslutad av kommunfullmäktige 2015-06-24, 50. Framtagen med stöd av länsgemensam mobilisering mot droger;

Läs mer

Riskbruk, missbruk och beroende, Kunskap till praktik

Riskbruk, missbruk och beroende, Kunskap till praktik Riskbruk, missbruk och beroende, Kunskap till praktik Nationell baskurs Under våren 2014 genomförs basutbildningen Riskbruk, missbruk och beroende Kunskap till praktik för sjätte gången i Västerbotten.

Läs mer

ELEVER I TÄBY SVARAR PÅ FRÅGOR. tobak cannabis & alkohol

ELEVER I TÄBY SVARAR PÅ FRÅGOR. tobak cannabis & alkohol ELEVER I TÄBY SVARAR PÅ FRÅGOR OM tobak cannabis & alkohol Foto: Anne Dillner/Scandinav bildbyrå Inte skulle väl mitt barn...? Troligtvis inte! Du har fått den här broschyren för att ditt barn bor i Täby.

Läs mer

Alkohol- och drogpolitiskt program

Alkohol- och drogpolitiskt program Alkohol- och drogpolitiskt program Förslag från livsmiljörådet Antaget av kommunfullmäktige den 19 juni 2006 Dnr KS2006/421 Kommunkansliet Alko_06.doc Innehållsförteckning Inledning... 3 Syfte... 3 Inställning...

Läs mer

Ett socialt hållbart Vaxholm

Ett socialt hållbart Vaxholm 2014-10-02 Handläggare Dnr 144/2014.009 Madeleine Larsson Kommunledningskontoret Ett socialt hållbart Vaxholm - Vaxholms Stads övergripande strategi för Social hållbarhet 2014-2020 Vaxholms Stads övergripande

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL KONFERENSEN. Samverkan i välfärden och i världen Nationell konferens för fi nansiell samordning

VÄLKOMMEN TILL KONFERENSEN. Samverkan i välfärden och i världen Nationell konferens för fi nansiell samordning VÄLKOMMEN TILL KONFERENSEN Samverkan i välfärden och i världen Nationell konferens för fi nansiell samordning Linköping Konsert och Kongress 24 25 mars 2015 VÄLKOMMEN TILL KONFERENSEN Samverkan i välfärden

Läs mer

Unga och droger ett sammandrag 2011-02-22

Unga och droger ett sammandrag 2011-02-22 Unga och droger ett sammandrag 2011-02-22 Det hölls en temadag i stadsdelen Majorna i Göteborg, på Dalheimers Hus, den 22 februari på temat Unga och droger och med underrubriken Om konsekvenser när droger

Läs mer

Energideklarationer och effektiva åtgärder hur hänger det ihop? Inbjudan till EnergiRådgivarnas 31:a kongress. Kongress i Uppsala 3 november 2010

Energideklarationer och effektiva åtgärder hur hänger det ihop? Inbjudan till EnergiRådgivarnas 31:a kongress. Kongress i Uppsala 3 november 2010 Energideklarationer och effektiva åtgärder hur hänger det ihop? Inbjudan till EnergiRådgivarnas 31:a kongress Hur gör vi energideklarationer till färdplaner för ett hållbart samhälle? Under årets kongress

Läs mer

Rättssäker elevhälsa i samverkan Legala och organisatoriska möjligheter och förutsättningar att stödja elevers utveckling och välmående!

Rättssäker elevhälsa i samverkan Legala och organisatoriska möjligheter och förutsättningar att stödja elevers utveckling och välmående! 2014-12-22 15/39 OBS! Var vänlig distribuera inbjudan till berörd målgrupp inom förvaltningen Skolstyrelsen (motsv) Socialnämnden (motsv) Rättssäker elevhälsa i samverkan Legala och organisatoriska möjligheter

Läs mer

Microsoft Office i fokus

Microsoft Office i fokus 2014-11-21 15/09 OBS! Var vänlig distribuera inbjudan till berörd målgrupp inom förvaltningen Samtliga nämnder/styrelser Microsoft Office i fokus Den här dagen fokuserar vi på Word och Excel, tungviktarna

Läs mer

Riskbruk, missbruk och beroende baskurs

Riskbruk, missbruk och beroende baskurs Riskbruk, missbruk och beroende baskurs Under våren 2015 kommer en uppdatering av Socialstyrelsens nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevården att presenteras. Denna kurs bygger på kunskaper

Läs mer

Månadsblad - Februari

Månadsblad - Februari 2013-01-30, Göteborg Månadsblad - Februari Kära IOGT-NTO-medlem! Ett nytt år har gjort intåg och likaså har ett nytt fantastiskt verksamhetsår, där vi fyller på med roliga aktiviteter som ger förnyad energi

Läs mer

program synapsen ledarskapsdagar i Halland

program synapsen ledarskapsdagar i Halland program synapsen ledarskapsdagar i Halland 16-17 april 2015 HoTel TYlÖsaNd Målgrupp: Chefer, ledare och politiker samt specialister inom Hr. Välkommen till 2015 års upplaga av synapsen, som är en etablerad

Läs mer

Unga vuxna om att förse unga med alkohol. Anna Raninen Kommunikation & Samverkan

Unga vuxna om att förse unga med alkohol. Anna Raninen Kommunikation & Samverkan Unga vuxna om att förse unga med alkohol Anna Raninen Kommunikation & Samverkan Bakgrund Många kommunikationsinsatser har de senaste åren genomförts för att påverka föräldrars attityder till att förse

Läs mer

Övervikt praktisk behandling och handledning inom primär- och företagshälsovården!

Övervikt praktisk behandling och handledning inom primär- och företagshälsovården! Övervikt praktisk behandling och handledning inom primär- och företagshälsovården! Aktuell forskning kring övervikt och fetma Metabola syndromet, övervikt och motion ur ett medicinskt perspektiv! Så här

Läs mer

Allt missbruk kan behandlas.

Allt missbruk kan behandlas. 2014-08-01 1 (5) DROGPOLICY FÖR VOXNADALENS GYMNASIUM Vision Allt missbruk kan behandlas. Att motverka och förhindra missbruk och ohälsa är viktigt. När individen inte längre har förmågan att ta ansvar

Läs mer

Alkohol- och drogförebyggande arbete i Jönköpings län 2009-2014

Alkohol- och drogförebyggande arbete i Jönköpings län 2009-2014 Alkohol- och drogförebyggande arbete i Jönköpings län 2009-2014 Detta dokument är en sammanfattning av Handlingsplan för det alkohol- och drogförebyggande arbetet i Jönköpings län 2009-2014. Du kan läsa

Läs mer

Långvarig smärta. 17 18 mars 2011, Stockholm. Inspirerande och utvecklande dagar för dig som sjukgymnast! Talare:

Långvarig smärta. 17 18 mars 2011, Stockholm. Inspirerande och utvecklande dagar för dig som sjukgymnast! Talare: Långvarig smärta Inspirerande och utvecklande dagar för dig som sjukgymnast! Aktuell forskning kring smärta och behandling Sambandet mellan fysiologi och psykologi Hur motivera patienten att bli mer aktiv

Läs mer

Samverkan för framgång

Samverkan för framgång Kickoff för ANDT-strategin. Landshövding Ingemar Skogö inledde konferensen om ANDT-strategin i länet. Han ser strategin både som verktyg, grund och inspirationskälla i arbetet för ett samhälle fritt från

Läs mer

Personlig presentationsteknik

Personlig presentationsteknik 2014-11-21 15/17 OBS! Var vänlig distribuera inbjudan till berörd målgrupp inom förvaltningen Samtliga nämnder och styrelser Personlig presentationsteknik BAKGRUND Hur når jag fram med mitt budskap? Att

Läs mer

Alkohol- och drogpolicy för Varbergs kommun

Alkohol- och drogpolicy för Varbergs kommun Alkohol- och drogpolicy för Varbergs kommun 2010-2014 Antagen av kommunfullmäktige 2010-09-21 Kf 98 Inledning Varbergs kommun ska medverka till att stärka en god folkhälsa för ökad livskvalitet för medborgarna

Läs mer

Kreativt, meningsfullt och konstruktivt arbete i demensvården

Kreativt, meningsfullt och konstruktivt arbete i demensvården Kreativt, meningsfullt och konstruktivt arbete i demensvården Välkommen till konferensen Demens och välbefinnande den 10 oktober 2012 Det unika med konferensen är att föreläsarna förmedlar såväl det senaste

Läs mer

Handlingsplan utifrån samverkansöverenskommelse mellan Polismyndigheten Gävleborgs län och Ljusdals kommun 2014

Handlingsplan utifrån samverkansöverenskommelse mellan Polismyndigheten Gävleborgs län och Ljusdals kommun 2014 Handlingsplan utifrån samverkansöverenskommelse mellan Polismyndigheten Gävleborgs län och Ljusdals kommun 2014 Innehållsförteckning Bakgrund... 3 Överenskommelsen bygger på fem steg... 3 Inledning...

Läs mer

Handledaremöte 2012-31-01

Handledaremöte 2012-31-01 Handledaremöte 2012-31-01 Närvaro: Annika, Grethe, Dominique, Giovanni, Gun, Lena närvarande en kortis i början, Else (vid datorn) ST-läkarna o ST-café, 2 st per år, nästa gång 2012-04-17 13-16. Tänk efter

Läs mer

Depression Diagnostik, vård och behandling i primärvården!

Depression Diagnostik, vård och behandling i primärvården! Depression Diagnostik, vård och behandling i primärvården! De olika depressiva tillstånden vanliga symtom och diagnostik Suicidriskbedömning och när patienten behöver vidare kontakt till psykiatrin Vid

Läs mer

8-9 november 2012 Gothia Towers Hotel Föreläsningssal J2

8-9 november 2012 Gothia Towers Hotel Föreläsningssal J2 Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Regionarkivet (Göteborg) inbjuder för 16:de året i följd till Dagar om lagar Skydd för privatlivet vem bryr sig? 8-9 november 2012 Gothia Towers Hotel Föreläsningssal

Läs mer

Samverkansavtal mellan Polisen och Östhammars Kommun

Samverkansavtal mellan Polisen och Östhammars Kommun Sidan 1 av 6 Samverkansavtal mellan Polisen och Östhammars Kommun Parter Lokalpolisområde Östhammar och Östhammars kommun. Trygg i Östhammars Kommun (TRÖ) Det lokala brottsförebyggande rådet, Trygg i Östhammars

Läs mer

2013-02-15 13/35. Samtliga nämnder/styrelser Kommunala bolag/stiftelser Landstinget Länsstyrelsen

2013-02-15 13/35. Samtliga nämnder/styrelser Kommunala bolag/stiftelser Landstinget Länsstyrelsen 2013-02-15 13/35 Samtliga nämnder/styrelser Kommunala bolag/stiftelser Landstinget Länsstyrelsen Engelska för kommun och offentlig sektor Utveckla ditt ordförråd i engelska med inriktning på kommun och

Läs mer

PSYKIATRIVECKAN PROGRAM 6-12 OKTOBER 2014

PSYKIATRIVECKAN PROGRAM 6-12 OKTOBER 2014 PSYKIATRIVECKAN PROGRAM 6-12 OKTOBER 2014 Psykiatriveckan är ett samarbete mellan Studieförbundet Vuxenskolan, NSPH, (H)järnkoll samt Kommun- och Landstingspsykiatrin i Blekinge. PSYKIATRIVECKAN 2014,

Läs mer

Kalendarium läsåret 2013/2014 Ung Företagsamhet i Östergötland För utbildningskonceptet UF-företagande

Kalendarium läsåret 2013/2014 Ung Företagsamhet i Östergötland För utbildningskonceptet UF-företagande Kalendarium läsåret 2013/2014 Ung Företagsamhet i Östergötland För utbildningskonceptet UF-företagande Anmälan kommer att krävas till flera av nedanstående aktiviteter och vissa har även platsbegränsning.

Läs mer

Akutpsykiatrisk vård. 8 9 februari 2012, Stockholm

Akutpsykiatrisk vård. 8 9 februari 2012, Stockholm Akutpsykiatrisk vård Akutpsykiatriska bedömningar och diagnossättning Missbrukets fysiologi behandling och risker med abstinens! Suicidriskbedömning hur kan du bedöma hur allvarligt det är? Samtalsteknik

Läs mer

Dialog med medarbetare Hur man kan använda utvecklingssamtalet för att förenkla vardagen och få motiverade medarbetare

Dialog med medarbetare Hur man kan använda utvecklingssamtalet för att förenkla vardagen och få motiverade medarbetare 2014-04-03 14/42 OBS! Var vänlig distribuera inbjudan till berörd målgrupp inom förvaltningen Samtliga nämnder och styrelser Dialog med medarbetare Hur man kan använda utvecklingssamtalet för att förenkla

Läs mer

LSS/Personlig assistans - sekretess, tystnadsoch anmälningsplikt, dokumentationskrav och nya lagbestämmelser 2011

LSS/Personlig assistans - sekretess, tystnadsoch anmälningsplikt, dokumentationskrav och nya lagbestämmelser 2011 2012-02-29 12/35 Socialnämnden (motsv) Assistansföretag LSS/Personlig assistans - sekretess, tystnadsoch anmälningsplikt, dokumentationskrav och nya lagbestämmelser 2011 Stärk dina kunskaper om viktig

Läs mer

Inbjudan. Säkerhetsdagarna 2010 Grand Hôtel 18 19 november

Inbjudan. Säkerhetsdagarna 2010 Grand Hôtel 18 19 november Inbjudan Säkerhetsdagarna 2010 Grand Hôtel 18 19 november Mänskligt, personligt eller omöjligt För 24:e året i rad arrangeras Säkerhetsdagarna säkerhetsbranschens exklusiva kunskapsseminarium och en mötesplats

Läs mer

Kurs i barnsamtal. Kursen vänder sig till socialsekreterare inom barn- och ungdomsvården, familjehemsvården och familjerätten.

Kurs i barnsamtal. Kursen vänder sig till socialsekreterare inom barn- och ungdomsvården, familjehemsvården och familjerätten. 2014-03-04 14/43 OBS! Var vänlig distribuera inbjudan till berörd målgrupp inom förvaltningen Socialnämnden (motsv) Kurs i barnsamtal BAKGRUND En av Barnkonventionens grundläggande principer är att alla

Läs mer

SLAN-konferens för länsnykterhetsförbunden.

SLAN-konferens för länsnykterhetsförbunden. SLAN-konferens för länsnykterhetsförbunden. Tid: 30-31 januari 2015. SLANs v.ordf. Marie Bergström hälsade välkommen till Länsnykterhetskonferensen som samlat 25 deltagare på IOGT-NTO gården i Klara (deltagarlista

Läs mer

Läsplattor, e-diarium, sociala medier och annan e-förvaltning

Läsplattor, e-diarium, sociala medier och annan e-förvaltning 2013-04-05 13/21 OBS! Var vänlig distribuera inbjudan till berörd målgrupp inom förvaltningen Samtliga nämnder/styrelser i kommuner och landsting Läsplattor, e-diarium, sociala medier och annan e-förvaltning

Läs mer

Välkomna till Rädda Barnens framtids- och kunskapsdagar 2014!

Välkomna till Rädda Barnens framtids- och kunskapsdagar 2014! Gdj Välkomna till Rädda Barnens framtids- och kunskapsdagar 2014! Datum: 17-18 maj 2014 Plats: IOGT-NTO, Vattentorget i Växjö Snart är det åter dags för lokalföreningar, distrikt och regionkontor att mötas

Läs mer

Nationell konferens om Teknik och demens

Nationell konferens om Teknik och demens Hjälpmedelsinstitutet inbjuder till Nationell konferens om Teknik och demens 22 november 2007 Norra Latin Stockholm Nationell konferens om Teknik och demens Konferensen handlar om teknikens betydelse för

Läs mer

Senaste nytt från Anhörigstödet. Hösten 2015

Senaste nytt från Anhörigstödet. Hösten 2015 Senaste nytt från Anhörigstödet Hösten 2015 Under hösten finns det möjlighet att vara med i samtalsgrupper, gå på caféer, må gott aktiviteter m.m. Tillsammans med de olika aktörerna hälsar vi er hjärtligt

Läs mer

Hot, våld och missbruk för dig inom socialtjänsten

Hot, våld och missbruk för dig inom socialtjänsten Gå 4 betala för 3! Hot, våld och missbruk för dig inom socialtjänsten Våldets mekanismer vad utlöser ett våldsbeteende? Hedersrelaterat våld vart går gränsen för våld i olika kulturer? Missbruksproblematik

Läs mer

Kalendarium läsåret 2015/2016 Ung Företagsamhet i Östergötland UF-företagande

Kalendarium läsåret 2015/2016 Ung Företagsamhet i Östergötland UF-företagande Kalendarium läsåret 2015/2016 Ung Företagsamhet i Östergötland UF-företagande Anmälan kommer att krävas till flera av nedanstående aktiviteter och vissa har även platsbegränsning. Vi skickar ut separata

Läs mer

Råd för framtiden Trygghet -- allas vår rättighet Preliminärt program

Råd för framtiden Trygghet -- allas vår rättighet Preliminärt program Råd för framtiden Trygghet -- allas vår rättighet Preliminärt program Den 24 mars klockan 12:00 -- den 25 mars 14:30 Plats: Quality Hotel Sundsvall, Esplanaden 29 Moderator: Lena Bartholdson, Generalsekreterare,

Läs mer

Långvarig smärta. 12 13 september 2011, Stockholm. Inspirerande och utvecklande dagar för dig som sjukgymnast! Talare:

Långvarig smärta. 12 13 september 2011, Stockholm. Inspirerande och utvecklande dagar för dig som sjukgymnast! Talare: Långvarig smärta Inspirerande och utvecklande dagar för dig som sjukgymnast! Aktuell forskning kring smärta och behandling Sambandet mellan fysiologi och psykologi Hur motivera patienten att bli mer aktiv

Läs mer

Momsdag för kommuner

Momsdag för kommuner 2014-09-12 14/87 OBS! Var vänlig distribuera inbjudan till berörd målgrupp inom förvaltningen Samtliga nämnder/styrelser BAKGRUND Mervärdesskattereglerna är svåra både att tolka och tillämpa. Vad gäller

Läs mer

Framtidens begravningsplatser utveckling samspel bevarande

Framtidens begravningsplatser utveckling samspel bevarande FÖRENINGEN SVERIGES KYRKOGÅRDSCHEFER OCH SVENSKA KYRKANS ARBETSGIVARORGANISATION inbjuder till kyrkogårdskongress den 5 7 september 2011 i Varberg Framtidens begravningsplatser utveckling samspel bevarande

Läs mer

Samverkan - på vems villkor?

Samverkan - på vems villkor? Samverkan - på vems villkor? Utbilningsdag om våld i nära relationer och myndighetssamverkan med fokus på individen i centrum Den 4 mars 2011 i Lund för mellersta Skåne Inledning Göran Tunhammar Hans Nordin

Läs mer

Kommunikationsplan för insatser mot langning i Västra Götalands län 2012

Kommunikationsplan för insatser mot langning i Västra Götalands län 2012 Kommunikationsplan för insatser mot langning i Västra Götalands län 2012 Kommunikationsutmaning/syfte Bakgrund Effekt/önskat resultat Kommunikationsmålgrupp/mottagare Övergripande mål - motverka och minska

Läs mer

Handlingsprogram för Alkohol, Narkotika, Dopning och Tobak i Kristianstads kommun

Handlingsprogram för Alkohol, Narkotika, Dopning och Tobak i Kristianstads kommun Handlingsprogram för Alkohol, Narkotika, Dopning och Tobak i Kristianstads kommun 2012-2015 Innehåll 1.Inledning... 3 2. Folkhälsans 11 mål... 3 2.1 Målområde 11 tobak, alkohol, narkotika, dopning och

Läs mer

Uppsala Konsert & Kongress 1 2 oktober 2014. Läget, prognoser och utmaningar i bostadspolitiken och på bostadsmarknaden

Uppsala Konsert & Kongress 1 2 oktober 2014. Läget, prognoser och utmaningar i bostadspolitiken och på bostadsmarknaden OBS! Tidig anmälan förlängd till 5 september! Välkommen till Bostadsmötet Uppsala Konsert & Kongress 1 2 oktober 2014 Tema: Hur ska vi bo? Läget, prognoser och utmaningar i bostadspolitiken och på bostadsmarknaden

Läs mer

Alkohol- och drogpolitiskt program för Skellefteå kommun

Alkohol- och drogpolitiskt program för Skellefteå kommun Alkohol- och drogpolitiskt program för Skellefteå kommun Ett program framtaget av Förebyggande rådet i Skellefteås ingående aktörer i samverkan med landstinget, föreningar och organisationer, samt med

Läs mer

Enkätundersökning. Ungdomars användning av droger. Grundskolan år 8. Ambjörn Thunberg

Enkätundersökning. Ungdomars användning av droger. Grundskolan år 8. Ambjörn Thunberg Enkätundersökning Ungdomars användning av droger Grundskolan år 8 2014 Ambjörn Thunberg 1 Tänk om fler föräldrar hjälptes åt att sätta gemensamma gränser kring tobak och alkohol. Syftet med drogvaneundersökningen

Läs mer