Anmäl dig idag på

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Anmäl dig idag på www.forebygg.nu"

Transkript

1 Göteborg Folkets Hus november 2013 Den främjande och förebyggande konferensen på västkusten. Anmäl dig idag på Förebygg.nu 2013 arrangeras av: Drogförebyggarna - Västra Götaland I samarbete med:

2 Hej! Vad roligt att just Du f ått ett exemplar av årets inbjudan till Förebygg.nu-konf erensen i din hand! Gratulerar till möjligheten att delta på denna häpnadsväckande konf erens. Årets varierande program är skräddarsytt för att berika och intressera ny, som erf aren förebyggare. Förebygg.nu är en konf erens som under 12 år spridit kunskap och ref lektion kring det ANDT-f örebyggande arbetet. Förebygg.nu är en f rämjande och förebyggande konf erens som lyfter nya forskningsrön goda exempel och sätter de mjuka värdena i f okus. Mötet mellan er som arbetar i de lokala verksamheterna inom kommun, hälso och sjukvård, polisen och f rivilligorganisationer, är konf erensens primära syf tena. Konf erensen Förebygg.nu har under åren kommit att bli en högt uppskattad mötesplats för alla som arbetar eller är int resserade av prevention eller f rämjande verksamhet. Konf erensens bjuder på ett brett program med seminarier och storplena-f öreläsningar. Du erbjuds ett smörgåsbord av varierande smak och innehåll. Välj bland olika f okusspår och seminarier, sätt sedan ihop ditt eget kompetensutvecklande program. Succén f rån 2011 års konf erens med ett f ullsatt Folkets hus är här f ör att stanna. För att komma i stämning och ladda upp inför två spännande konf erensdagar kommer Förebygg.nu att ha f örmingel på tisdagkvällen för dig som har tänkt komma redan kvällen innan. Du kanske är arrangör, utställare, föreläsare eller tidigt anländ deltagare, alla är välkomna! Det bjuds på mingel, mat, aptitretande föredrag samt chans att orientera sig i lokalerna. Läs mer längre f ram programmet om detta f örmingel du inte bör missa! En galakväll med hela paketet av glitter, glamour och prisutdelning kommer att gå av stapeln på konf erensens onsdagskväll. CAN, Centralf örbundet för alkohol och narkotikaupplysning, kommer att dela ut olika priser kopplat till förebyggande insatser under det gångna året. Du har möjlighet att göra din röst hörd om vem/vilka som ska tilldelas priser via Mer inf ormation om galakvällen f inns i mitten av inbjudan. Besök orebygg.nu och anmäld dig enkelt via hemsidan idag. Väl mött i november! Bästa hälsningar Arrangörsgruppen av Förebygg.nu 2013 Förebygg.nu 2013 arrangeras av: Drogförebyggarna - Västra Götaland I samarbete med:

3 Seminariedagen den 13 november Registrering och kaffe Invigning av Förebygg.nu 2013 i Draken Förebyggande ger resultat! Ragnwi Marcelind Ordförande i Nationella ANDT-rådet och stadsekreterare för barn och äldreminister Maria Larsson Klas Friberg, Länspolismästare Västra Götaland Ulrika Ankargren och Ninve Dügzün-Khelil Moderatorer från arrangörsgruppen Förebygg.nu Storplenaföreläsning Draken (Engelskspråkig) Evidence based policy and practice: The Icelandic Model Jón Sigfússon Director of ICSRA (Icelandic Centre for Social Research and Analysis) Reykjavik University Kort rast för att förflytta sig till seminarielokalerna Förmiddagens seminarier startar Se de vänstra alternativen längre ner på uppslaget Lunch, serveras i Restaurang Trappan och Kongressen Forskarseminarier i Draken Cannabis sänker IQ - Vilka slutsatser kan man dra av Dunedinstudien? Fred Nyberg, PhD, Professor, Uppsala Universitet Kaffe Alkohol och sex: utmaningar för preventivt arbete Anna Bredström, forskare vid Institutet för forskning om migration, etnicitet och samhälle (REMESO), Linköpings universitet. Våld i relationer och missbruk. Alkoholpåverkade vittnen till partnervåld vad minns de? Malin Hildebrand Karlén, doktorand, Psykologiska institutionen, Göteborgs universitet Svensk beroendeforskning - vad är på gång landet runt? Claudia Fahlke, professor och föreståndare för CERA - ett centrum forskning & utbildning om riskbruk, missbruk och beroende, Göteborgs universitet Eftermiddagens seminarier startar Se de högra alternativen längre ner på uppslaget Kort rast för att förflytta sig till Draken Storplenaföreläsning Draken Möt författaren Susanna Alakoski- ett samtal om Svinalängorna, Oktober i Fattigsverige och Håpas du trifs bra i fengelset Kort summering av dagen och avslutning Gemensam galakväll med middag och prisutdelning Sätt en etta i rutan för ditt förstahandsval och en tvåa i rutan för ditt andrahandsval, Alternativen till vänster är förmiddagsseminarium och de till höger är eftermiddagsseminarium. Nätdroger - ett enkelt klick ger direkt hemleverans i brevlådan! Utbudet av nya missbrukssubstanser på nätet är omfattande. Preparaten marknadsförs som lagliga och ofarliga - nätdroger, vad är det egentligen? Var kommer de ifrån? Hur kommer de in över gränserna? Hur arbetar de brottsbekämpande myndigheterna? Vad finns det för lagar som hjälp för att begränsa tillgängligheten? Hur stor är utbredningen och vilka är användarna? Och är de egentligen farliga? Medverkan: Lars Hansson, Tullverkets narkotikaexpert. Peter Hultén, missbruksexpert, Giftinformationscentralen. Det rosa monstret att motverka aggressiv marknadsföring av alkohol och andra droger till flickor och unga kvinnor Rosa cigaretter, snus med hallonsmak, blommiga ölburkar, rosa sprit och fitnessdoping - allt detta marknadsförs till unga kvinnor med löfte om fest, framgång och frihet trots dokumenterade allvarliga hälsorisker. KSAN vill göra unga kvinnor medvetna om marknadsföringens krafter och syfte för att öka deras makt att göra hälsosamma val och finna sin egen styrka. Som den mest upplysta, penningstarka generationen någonsin kan de stoppa den pågående jakten på nya målgrupper! Medverkande: Leena Haraké, KSAN CAN:s drogvaneundersökning, ett lyckat samverkansarbete i Västra Götaland. Under våren 2013 genomfördes CAN:s drogvaneundersökning i 47 av 49 kommuner i Västra Götaland. Vi vill ge er lite glimtar från förankringsprocessen, genomförandet och framförallt det gemensamma resultatet. Vad är fördelarna med ett stort material och vilka vinster ger samverkan, nu och i framtiden? Medverkande:, Barbara Rubinstein, epidemiolog och Jörgen Hansson, planeringsledare Hälso- o sjukvårdsnämndernas kansli, Isabella Gripe, utredare, skolundersökningar, CAN Visst går det! Goda exempel på hur vi motverkar riskbruk av alkohol på olika arenor. Hur stor plats tar alkoholen på din arbetsplats? Här ligger fokus på alkohol och arbetsliv. Hör alkoholen hemma på arbetsplatsen?. Ett bra uteliv: Varför är ett bra uteliv för unga viktigt ur ett drogförebyggande perspektiv och vilka insatser behövs? Vilken roll spelar vuxnas attityder till ungas alkoholkonsumtion? Fungerande projekt som lyfter alkoholfrågan i kommuner, idrottsföreningar och bland privata aktörer, Medverkande: Helena Bergkvist, IOGT-NTO, Malin Thorson, UNF samt IQ "Röksvampen" - Handbok i tobakstillsyn Ny handbok som beskriver vad olika myndigheter gör inom området för tobakstillsyn och kontroll samt hur myndigheter kan samverka inom området för tobak. Boken har tagits fram i samarbete med Statens folkhälsoinstitut, Rikspolisstyrelsen, Tullverket, Kronofogdemyndigheten, Ekobrottsmyndigheten, Skatteverket, Länsstyrelsen samt medverkan från Konsumentverket, Myndigheten för Samhällsskydd och beredskap samt Läkemedelsverket. Medverkande: Conny Svensson, Skatteverket. Alkohol och hälsa 1. Alkohol och hälsa - nackdelarna överstiger vida fördelarna. Fredrik Spak, lektor, docent socialmedicin, GU och FoU, Primärvården Göteborg 2. Alkohol är ett cancerframkallande ämne och det gäller inte bara för de som dricker mycket. Det har varit känt länge internationellt, men hur är det i Sverige? Per Leimar, politisk sekreterare på IOGT-NTO, berättar om bakgrunden och om vad våra svenska myndigheter säger. ADHD - missbruk - behandling; ett piller räcker inte. Hyperaktivitet, impulsivitet och svårigheter med att planera och organisera kan leda till att man hamnar i farliga situationer. Risken för att personer med ADHD, någon gång i livet, ska hamna i missbruksproblem är därför relativt stor. Samma beteenden som bidrar till missbruksutveckling kan också bidra till hinder på vägen ut ur missbruk. Numera erbjuds ofta medicinering som behandling - men räcker det. Föreläsningen bjuder på erfarenheter och berättelser från den kliniska vardagen. Medverkande: Eva Hallberg, psykolog, beroendekliniken SU Cannabisanvändning bland ungdomar. En sammanställning av forskning för en kunskapsbaserad prevention. Rapporten spänner över en rad frågeställningar: Hur omfattande är bruket av cannabis? Vilka skadeverkningar för det med sig? Vilka är riskgrupperna? Vilka (sub) kulturella sammanhang medverkar till drogbruket? Vilka preventiva insatser finns och vad verkar fungera? Vilka behandlingsmetoder finns och vad fungerar? Medverkande: Torbjörn Forkby, Solveig Olausson, Russell Turner FOU i Väst/GR AAS ett allvarligt problem som få känner till Dopning uppmärksammas allt mer i samhällsdebatten. Mycket pekar på att missbruket av AAS (anabola androgena steroider) är utbrett. AAS förekommer i olika sociala miljöer och missbruket ser olika ut. Det finns en glorifierad bild av AAS men negativa biverkningar kommer förr eller senare. Du välkomnas till en introduktion till vad dopning och AAS är, dess utbredning, vem som tar dessa preparat och varför. Medverkande: Joel Lundholm, leg. sjuksköterska Dopingjouren Smart Ungdom & SANT Ungdomsförbundet Smart Ungdom arbetar förebyggande med att inspirera unga till ett hälsosamt liv, fritt från tobak och alkohol. Vi coachar unga i deras ställningstaganden genom att stärka friskfaktorer och minska riskfaktorer. Grunden för Smart Ungdom är kontraktsskrivning. Ett gott exempel på det är SANTverksamheten i Skövde där 2000 unga i åk 5-9 skriver på kontrakt år för år sedan starten Medverk: Sara Dinwiddie och Farida al-alabani, Smart Ungdom samt Pirjo Svegréus Skövde Kommun God elevhälsa + goda resultat = sant Motivation, ett gott skolklimat, tillitsfulla relationer mellan elever och mellan lärare och elever, det är en del av hälsofrämjande skolutveckling. Därtill vet vi att elever som mår bra presterar bra och forskningen visar att en viktig skyddsfaktor för framtida problem är att lämna skolan med fullständiga betyg. Hur kan man arbeta med hälsofrämjande skolutveckling, vilka resultat ger det och vilken roll har elevhälsan i detta arbete? Medverkande: Per Kornhall, författare, Johan Hallberg, rektor, Köpings Kommun Föräldrastöd en vinst för alla Regeringen tog 2009 fasta på föräldrars behov av stöd i den nationella strategin Föräldrastöd -en vinst för alla. Nu presenteras resultat från aktuella studier, ekonomiska vinster med föräldrastöd och exempel på hur föräldrastödsarbete bedrivs i Sverige, bland annat projektet Glädje och utmaningar i stadsdelen Angered i Göteborg som med medel från Statens folkhälsoinstitut utvecklat ett program för småbarnsföräldrar. Medv: Johanna Ahnquist, Statens folkhälsoinstitut, Christina Kadesjö, Göteborgs universitet Gillbergcentrum. Att skapa trygghet i stadens nöjeskvarter. Följ med Polisen på en resa där medborgarnas trygghet står högst på agendan! Seminariet beskriver arbetet i Göteborgs nöjesliv och svarar på frågor som: Hur arbetar man förebyggande mot våld? Varför har poliserna ett mobilt kontor? Vad gör polisens volontärer? Och framförallt: Har polisens intensiva närvaro i city på helgerna någon effekt på brottsligheten och tryggheten? Medverkande: Polisen i Göteborg City samt Polisens volontärer i Västra Götaland. Den narkotikapolitiska debatten Nationellt och internationellt Samtidigt som den internationella legaliseringsrörelse blir alltmer offensiv diskuteras allt oftare om Sverige skall slopa den restriktiva narkotikapolitiken och istället satsa på skadebegränsande insatser, precis som på många andra håll i Europa. Står vi inför ett vägval? Medverkande: Ove Lundgren

4 Du kanske är utställare, föreläsare, arrangör eller tidigt anländ deltagare och kommer dagen innan Förebygg.nu börjar? Då är du varmt välkommen till Förebygg.nu mingel! Tisdagen den 12 november Restaurang Trappan Folkets Hus Göteborg Vi bjuder på mingelmat, program och trevligt sällskap. Här kommer vi in i konferensstämning på vårt eget sätt med Per Leimar och Björn Spak som bjuder på en show med olika alkoholfria drycker och historielektion om dessa! Kryssa i rutan för minglet på anmälningsformuläret så vi vet hur många som kommer! VARMT VÄLKOMNA! Varmt välkommen till Årets Galakväll dagen den 13 november kl Folkets Hus dagskvällen är en galakväll med hela paketet av glitter, glamour och prisutdelning. CAN, Centralförbundet för alkohol och narkotikaupplysning, att dela ut olika priser kopplat till förebyggande insatser under det gångna året. Du har möjlighet läsa mer om detta och att göra din röst hörd över vem/vilka som ska tilldelas priser direkt på Ta med dina galakläder och var med i glamouren. För er som inte har boendet i närheten finns omklädningsmöjligheter på Folkets hus. Galakvällen ingår i deltagaravgiften för er som anmält er till onsdagen eller båda dagarna. Kom dock ihåg att anmäla om du skall vara med på galakvällen när du anmäler dig! Efter galakvällen kanske du vill sova Tänk på att Göteborg är en mycket populär arrangemangsstad även på hösten så boka ditt boende så snart du har möjlighet. Vi har tyvärr ingen möjlighet att boka boende åt er men du hittar boendealternativ bl.a. på Mer information: Välkommen till CAN:s hemsida om de olika priskategorierna och hur man röstar!

5 Fokusdagen 14 November Registrering och kaffe Utbildningspass Fika Utbildningspass Lunch Utbildningspass Kort rast för att förflytta oss till Draken Under fokusdagen får du, som deltagare, möjlighet att koncentrera dig på ett tema under hela dagen. En del spår är mer djupgående och andra har ett bredare perspektiv. Det finns sju fokusspår att välja bland. Gör ditt val och anmäl dig god tid för att öka dina chanser att få ditt första alternativ Gemensam avslutning i Draken ANDT-strategin halvvägs mot Vad har vi uppnått och vad återstår? Maria Renström, ämnesråd, Socialdepartementet. Nå sina mål till varje pris var går gränsen för vad som är okej? Jonas Karlsson, krönikör och sportjournalist. FOKUSSPÅR Alla alternativ är heldagar. Sätt en etta i rutan för ditt förstahandsval och en tvåa i rutan för ditt andrahandsval. Kom ihåg att det är begränsat antal platser, så anmäl dig i god tid! FOKUSSPÅR 1: Förebyggande arbete med unga vuxna - gör vi rätt saker? Unga vuxna är högkonsumenter av alkohol - studier visar att en hög andel uppfyller kriterierna för missbruk och beroende. Unga vuxna är också en vanlig källa till alkohol för minderåriga. Och som om inte det räckte är unga vuxna också en målgrupp som anses extremt svår att nå både rent fysiskt och med budskap. Hur gör vi idag och vad kan göras bättre? Under dagen presenterar CAN en studie om unga vuxnas attityder till att förse minderåriga med alkohol. Vi tar del av exempel på och erfarenheter av PR- och medieinsatser från IQ Initiativet AB och 100% ren hård träning. Helsedirektoratet i Norge och Statens folkhälsoinstitut presenterar brief interventions riktade till unga vuxna och studenter. et avslutas med ett panelsamtal med representanter från Fake Free, Helsedirektoratet, IQ med flera. FOKUSSPÅR 2: CANNABIS, drogen som berör! I senaste studierna om cannabis visas på nytt de skadliga effekterna, speciellt för unga människor. Under dagen får du det senaste forskningsläget varvat med praktiska exempel på arbete mot cannabis. Fred Nyberg från Uppsala talar om den internationella forskningens rön. Mattias Gullberg pratar specifikt om flickor som använder cannabis, Ulla Kungur om sambandet med olika risk- och skyddsfaktorer, Torbjörn Forkby, Solveig Olausson, Russel Turner FoU i Väst/GR om sin sammanställning av forskning för en kunskapsbaserad prevention. Björn Andersson och Lolo Lebedinski, FoU Sjuhärad talar om lokal mobilisering mot cannabis, erfarenheter från en FoU-cirkel. Slutligen kommer Mikael Dahlberg och Annika Hallén-Hemb att berätta om det projekt som pågår på Maria-mottagningarna i storstäderna. Flera rapporter kommer att delas ut. FOKUSSPÅR 3: Jämlik hälsa - en förutsättning för ett socialt hållbart samhälle Klyftorna ökar i vårt samhälle och det får negativa konsekvenser på befolkningens hälsa och välfärd. Detta spår fokuserar kring hur vi kan verka för att nå en hållbar samhällsutveckling istället för att riskera att bli slagfält för sociala konflikter. Utifrån en inledande teoribakgrund lyfts två metoder fram, sociala inves teringar och medborgardialoger. Hur fungerar de och vad krävs? Räcker detta för att få ihop samhället? Praktiska exempel kommer att presenteras inom dessa två områden. Medverkande är Hans Abrahamsson (Freds- och konfliktforskare, Göteborgs universitet), Lena Langlet (projektledare Medborgardialog SKL), Stefan Ackerby (bitr. chefsekonom SKL) Moderator Göran Henriksson (Folkhälsokommitténs sekretariat) FOKUSSPÅR 4 : Brottsförebyggande arbete i samverkan Många aktörer i samhället har ansvar för att förebygga brottslighet och det pratas ofta om vikten av att samverka. Men vad är egentligen god samverkan? Och hur kan vi genom samverkan nå ett bättre resultat? Under dagen kommer vi att få exempel på hur myndigheter, kommuner och frivilliga arbetar kring det gemensamma målet att förebygga brott. Ur olika perspektiv beskrivs arbetet mot ungdomskriminalitet och narkotikamissbruk. Göteborgspolisen beskriver det brottsförebyggande arbetet i s tadens nöjeskvarter. Vi diskuterar samverkan kring våldsbrott i nära relationer och försöker reda ut de olika myndigheternas ansvar för att stötta och skydda brottsoffer. Medverkand e: Polisen: Lisa Pedersen, Christina Kiernan, Helene Blennermark Zendegani, Even Magnusson samt Polisen i Göteborg City och Polisens Volontärer. Kriminalvården: Lennart Palmgren. Länsstyrelsen: Katarina Björkgren. Brottsförebyggande rådet (Brå): Emma Patel FOKUSSPÅR 5 : Tillsyn som fenomen - från teori till praktik En effektiv och samordnad tillsyn är en grundförutsättning för att minska tillgången på illegala tobaksvaror samt att butiker inte säljer tobak till någon under 18 år. Genom att kommunen satsar på tillsyn stärker man också det förebyggande ANDT- arbetet. Begränsad tillgänglighet på tobaksvaror minskar nyrekryteringen och bidrar till en bättre folkhälsa. Det är viktigt att de kriminella aktörer som bedriver handel med illegala produkter uppmärksammas och bekämpas. Dagen fokuserar på metoder och arbetssätt för en fungerande tobakstillsyn både lokalt och nationellt. Den ger även en inblick i vad tillsyn betyder som politiskt styrmedel. Medverkande Vicki Johansson, Förvaltningshögskolan Gbg, Katarina Fingalsson, Borås Stad samt Stefan Persson, Statens folkhälsoinstitut FOKUSSPÅR 6 : Från individ- till familjeperspektiv. Stöd till barn när föräldrar har missbruk och andra svårigheter Barns och ungas psykiska hälsa och möjlighet att fokusera på skolarbetet kan påverkas när föräldrar har missbruk, psykisk ohälsa, allvarlig kroppslig sjukdom eller om en förälder avlider. Socialstyrelsen presenterar ett utvecklingsarbete för ändamålsenligt stöd till barn i dessa familjer i tre seminarier. Arbetet görs på uppdrag av regeringen i samarbete med Statens folkhälsoinstitut och Sveriges Kommuner och Landsting. Läs mer om innehållet och de medverkande på vår hemsida 1) När föräldrar har allvarliga svårigheter vilka är barnen och vad behöver de? Kartläggning. 2) Att se och arbeta med hela familjen när föräldrar har missbruk. Utveckling av socialtjänstens arbete i fem kommuner. 3) Stöd för späda barn och deras föräldrar. Kartläggning och registerstudie. FOKUSSPÅR 7: Alkoholpolitik vs näringsliv i framtiden? Att hitta lösningen på denna svåra ekvation kommer vara avgörande för folkhälsan i framtiden. Sakkunniga från departement, id eell sektor och näringsliv kommer under denna dag, i dialog med Dig, diskutera och debattera hur den internationella, nationella och regionala alkoholpolitiken kommer se ut i framtiden. Du kommer även få möjligheter att möta framtidens beslutsfattare, i en paneldebatt. Detta är fokusspåret där du, som deltagare, väljer hur aktiv du vill vara. Medverkande är: Maria Renström, Socialdepartementet, Sven Andréasson, Statens folkhälsoinstitut, Ann-Therese Enarsson, Systembolaget, Sven-Olof Carlsson, IOGT International, Politiska ungdomsförbunden, Malin Thorsson, Ungdomens Nykterhetsförbund, Paul Åkerlund och Tina Gillberg, Trollhättans Stad samt Svensk Näringsliv. Moderator: Mats Gunnarsson

6 Anmälan: Du kan anmäla dig till Förebygg.nu på flera olika sätt. Det enklaste sättet för både dig och oss är att du går in på bygg.nu och klickar dig fram till anmälningsformuläret på webben. Där kan du även hitta mer information om konferensens program, innehåll samt läsa mer om de föreläsare som gästar konferensen. Vill du hellre anmäla dig via vanlig post så använder du blanketten nedan, se instruktionsrutan. Vi skall göra allt vi kan för att du skall få dina önskemål tillgodosedda, men då vi har begränsat antal platser och använder oss av principen först till kvarn, är det viktigt att du anmäler dig så snart du kan. Gör det redan i dag! När vi fått din anmälan kommer ett bekräftelsebrev. Skall du inte ha fakturan till din adress, var då noga med att ange korrekt f aktura- Så här gör du dina val: Ange en 1:a i rutan för ditt förstahandsval och en 2:a för ditt andrahandsval i rutorna längst ned på formuläret, detta gäller både förmiddag och eftermiddagsseminarierna på onsdagen samt torsdagens fokusspår. Tänk på du deltar på ett fokusspår hela torsdagen. Anmäl dig i god tid! Plats för konferensen: Konferensen kommer att vara på Folkets Hus vid Olof Palmes plats i Göteborg. Dit tar du dig enkelt med kollektivtrafik, hållplatsen heter Järntorget. Du som kommer i bil följer skyltar mot centrum och sedan mot Järntorget. Parkeringsplatser finns i närheten. Vägbeskrivning, kartor samt tips på boenden i området kan du hitta på Kostnad: I priset ingår mingel, seminarier, konferensväska, kaffe och lunch samt galakvällen på onsdag. Anmälan är bindande. Priser Hela konferensen 2 dagar 1950 kr 1 dags biljett 1350 kr Grupp-pris (minst 10 gruppanmälda deltagare på samma faktura) Hela konferensen 2 dagar 1700 kr Studentpris kommer presenteras 25 okt på vår hemsida Sista anmälningsdag är den 20 oktober 2013 Skicka in din anmälan till Förebygg.nu, Kasernvägen 6, Borås. Anmäl dig gärna via Frågor gärna via e-post: Håkan Eriksson Ninve Düzgün Khelil Idé, layout och redigering: Robert Kaskas, Länsnykterhetsförbundet Västra Götaland. Kopiering får ske om inbjudan kopieras i sin helhet och sätts samman som originalet i marknadsföringssyfte av Förebygg.nu -konferensen 13-14/ All annan kopiering är förbjuden. Tryck och häftning: Reklamtryckeriet i Borås 2013 Arrangörerna av Förebygg.nu Fotografnamn för foto på uppslag 2 från vänster, Bild 1 & 4: Regeringskansliet. Bild 2: Peter Philips. Bild 8: SVT. Bild 9: S anna Sjöswärd Bild 10: Länsstyrelsen Västra Götaland. Övriga bilder tillhör respektive avbildad person. Deltagaranmälan FÖREBYGG.NU 2013 Organisation: Förnamn: Efternamn: Postadress: Postnr: Postort: Telefonnr: Mobilnr: E-postadress: Fakturaadress (om annan än ovan) Fakturareferens: Ev. specialkost: Övrig info: Sätt ett kryss i rutan för dina val. OBS. Deltagande på förmingel på tisdag och galakvällen på onsdag måste anges separat! Deltar på hela konferensen Dagsbiljett för onsdag inkl. galakvällen Dagsbiljett för torsdag Deltar på förmingel tisdag kväll Kl:18:30 Pris:1950 kr Pris:1350 kr Pris:1350 kr Kommer att närvara på Galakvällen, onsdag kl Kostnadsfritt för alla deltagare Arrangör/samverkanspartner. Ange här vilket ref.nr: som denna anmälan hänvisar till. OBS: Anmälan av grupp för att få gruppris sker på särskild blankett som kan laddas ned från vår hemsida Sista datum för anmälan 20 oktober 2013 Nätdroger - ett enkelt klick ger direkt hemleverans i brevlådan! CAN:s drogvaneundersökning, ett lyckat samverkansarbete i Västra Götaland. Visst går det! Goda exempel på hur vi motverkar riskbruk av alkohol på olika arenor. "Röksvampen" - Handbok i tobakstillsyn Alkohol och hälsa ADHD-missbruk-behandling; ett piller räcker inte. Cannabisanvändning bland ungdomar Det rosa monstret att motverka aggressiv marknadsföring av alkohol och andra droger till flickor och unga kvinnor Att skapa trygghet i stadens nöjeskvarter. Den narkotikapolitiska debatten Nationellt och internationellt AAS ett allvarligt problem som få känner till Smart Ungdom & SANT God elevhälsa + goda resultat = sant Föräldrastöd en vinst för alla FM 1 FM 2 FM 3 FM 4 FM 5 FM 6 FM 7 EM 7 EM 6 EM 5 EM 4 EM 3 EM 2 EM Anmäl dig på redan idag!

Välkommen till Förebygg.nu Folkets Hus, Göteborg 13-15 november 2007

Välkommen till Förebygg.nu Folkets Hus, Göteborg 13-15 november 2007 KUNSKAP PREVENTION REFLEKTION 13-15 NOVEMBER 2007 ANITRA STEEN GABRIEL ROMANUS LO KAUPPI TAMSIN ROSE JESPER ODELBERG BRÖDERNA BROTHERS BRITT-MARIE MATTSSON FÖREBYGG.NU Välkommen till Förebygg.nu Folkets

Läs mer

Nationell konferens om insatser mot cannabis

Nationell konferens om insatser mot cannabis Nationell konferens om insatser mot cannabis Dokumentation från konferens i Stockholm 28 29 november 2013 Anna Raninen, CAN, och Pi Högberg, Statens folkhälsoinstitut Inledning Nu vet vi verkligen mer!

Läs mer

Ett välfyllt konferensprogram

Ett välfyllt konferensprogram Foto: Leif Spångberg Foto: Ida Flanagan 2 Resecentrum Motala Ström Drogfokus är en nationell konferens som arrangeras för andra gången. Denna gång är Norrköping värdkommun och konferensen arrangeras i

Läs mer

Hållbart. Positiv livsstil utan droger Snart är det dags att utse #1/APR/2009. Informationsbrev. från Centrum. för folkhälsa och miljö

Hållbart. Positiv livsstil utan droger Snart är det dags att utse #1/APR/2009. Informationsbrev. från Centrum. för folkhälsa och miljö Hållbart #1/APR/2009 Informationsbrev Positiv livsstil utan droger Snart är det dags att utse bästa n i satsningen Drogfri.nu. Många förväntansfulla elever väntar spänt på resultatet. Det är Region Skåne,

Läs mer

Föräldrastöd börjar ge resultat Nyfiken minister i Södertälje Stora hälsoekonomiska vinster i sikte Vad är egentligen Barns bästa?

Föräldrastöd börjar ge resultat Nyfiken minister i Södertälje Stora hälsoekonomiska vinster i sikte Vad är egentligen Barns bästa? magasin Statens folkhälsoinstituts satsning inom den nationella föräldrastödsstrategin nummer 2 våren 2012 Föräldrastöd börjar ge resultat Nyfiken minister i Södertälje Stora hälsoekonomiska vinster i

Läs mer

INSATSER, FORSKNING & FORTBILDNING I VÄSTRA GÖTALAND

INSATSER, FORSKNING & FORTBILDNING I VÄSTRA GÖTALAND RISKBRUK MISSBRUK BEROENDE INSATSER, FORSKNING & FORTBILDNING I VÄSTRA GÖTALAND En rapport från Forskningsrådet för missbruks och beroendefrågor nätverk i Västra Götaland 2010 Forskningsrådet för missbruks

Läs mer

Familjecentraler som föräldrastöd Samtal med Sven Bremberg Nöjdare efter föräldrakurs Ny forskning om tonårsflickors oro MAGASIN

Familjecentraler som föräldrastöd Samtal med Sven Bremberg Nöjdare efter föräldrakurs Ny forskning om tonårsflickors oro MAGASIN MAGASIN Statens folkhälsoinstituts satsning inom den nationella föräldrastödsstrategin NUMMER 4 HÖSTEN 2013 Familjecentraler som föräldrastöd Samtal med Sven Bremberg Nöjdare efter föräldrakurs Ny forskning

Läs mer

Berusning på schemat? Stöd och inspiration för undervisningen om alkohol, narkotika, dopning och tobak

Berusning på schemat? Stöd och inspiration för undervisningen om alkohol, narkotika, dopning och tobak Berusning på schemat? Stöd och inspiration för undervisningen om alkohol, narkotika, dopning och tobak i grundskolans senare år Berusning på schemat? Stöd och inspiration för undervisningen om alkohol,

Läs mer

"... men ingen berättar om de fula sidorna..."

... men ingen berättar om de fula sidorna... Redaktörer Björn Andersson & Lolo Lebedinski "... men ingen berättar om de fula sidorna..." Rapport från en FoU-cirkel för lokal mobilisering mot cannabis "... men ingen berättar om de fula sidorna..."

Läs mer

Lugn skolmiljö skyddar mot alkohol och droger

Lugn skolmiljö skyddar mot alkohol och droger En dokumentation av fyra länsvisa konferenser Gävleborg, Dalarna, Västmanland och Södermanland Lugn skolmiljö skyddar mot alkohol och droger Nya rön om skolans möjligheter att förebygga ohälsa och drogmissbruk.

Läs mer

Utbildningskatalog. ht 2014/vt 2015. Kurser och skräddarsydda uppdrag från Social utveckling. För dig som arbetar med barn och unga i Göteborg

Utbildningskatalog. ht 2014/vt 2015. Kurser och skräddarsydda uppdrag från Social utveckling. För dig som arbetar med barn och unga i Göteborg Utbildningskatalog ht 2014/vt 2015 Kurser och skräddarsydda uppdrag från Social utveckling För dig som arbetar med barn och unga i Göteborg Innehåll Om Social utveckling 5 Nya möjligheter till fortbildning

Läs mer

utveckling och framtid

utveckling och framtid BeroendEvårdens utveckling och framtid vilka utmaningar står vi inför? Dokumentation från jubileumskonferens i Göteborg 17 oktober 2014 när Beroendekliniken, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, fyller 10

Läs mer

Socialdepartementet. Regeringens åtgärdsprogram för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken 2011. Innehållsförteckning

Socialdepartementet. Regeringens åtgärdsprogram för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken 2011. Innehållsförteckning Bilaga till protokoll vid regeringssammanträde 2011-04-28 nr II.2 Socialdepartementet ANDT-sekretariatet Regeringens åtgärdsprogram för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken 2011 Innehållsförteckning

Läs mer

Föreningen Socionomer Inom Familjehemsvården

Föreningen Socionomer Inom Familjehemsvården Föreningen Socionomer Inom Familjehemsvården -Årets NOFCA-konferens -Ensamkommande barn -FSF-pristagare 2012: Eva Körner Ordföranden har ordet Ordföranden har ordet Hej och välkomna igen till webbtidningen

Läs mer

Drogpolitisk handlingsplan för Rättviks kommun från 2015

Drogpolitisk handlingsplan för Rättviks kommun från 2015 Drogpolitisk handlingsplan för Rättviks kommun från 2015 Beslutat av kommunfullmäktige 2014-12-04 88 Gäller från 2015-01-01 Drogpolitisk handlingsplan för Rättviks kommun 1 2(32) Innehållsförteckning Inledning...

Läs mer

KONFERENSDOKUMENTATION

KONFERENSDOKUMENTATION KONFERENSDOKUMENTATION Nationell konferens BARN SOM ANHÖRIGA Uppsala 14 15 oktober 2013 Innehåll 3. Barnombudsmannen om vikten att prata med barn 5. Hur många barn lever i hem med missbruk och/eller allvarlig

Läs mer

Alk oh ol och u n ga. Arbetsgrupp: Ewa Thalén Finné(ordförande) Eva Lohman, Lisbeth Sundén Andersson och Anna Hedman.

Alk oh ol och u n ga. Arbetsgrupp: Ewa Thalén Finné(ordförande) Eva Lohman, Lisbeth Sundén Andersson och Anna Hedman. 1 (15 Alkohol 2009-07-10 Alk oh ol och u n ga Arbetsgrupp: Ewa Thalén Finné(ordförande) Eva Lohman, Lisbeth Sundén Andersson och Anna Hedman. Maj 2009 Sammanfattning Alkohol är en dryck som många vuxna

Läs mer

ATT ARBETA MED Alkohol och Narkotika i KLASSRUMMET

ATT ARBETA MED Alkohol och Narkotika i KLASSRUMMET ATT ARBETA MED Alkohol och Narkotika i KLASSRUMMET - ÖVNINGAR, TIPS OCH LÄNKAR Sammanställt av Maria Asklund, Kristianstads kommun Inledning Det här är ett kompendium till dig som är lärare eller annan

Läs mer

Tryggkommun ETT TRYGGT BOLLPLANK FÖR BARN OCH VUXNA UPPSALA. Barnombudsmannen SIDAN 7. Sociala insatsgrupper motverkar kriminell rekrytering

Tryggkommun ETT TRYGGT BOLLPLANK FÖR BARN OCH VUXNA UPPSALA. Barnombudsmannen SIDAN 7. Sociala insatsgrupper motverkar kriminell rekrytering Skräddarsydda lösningar för ökad trygghet 95 procent av Uppsalaeleverna känner sig trygga i skolan Sociala insatsgrupper motverkar kriminell rekrytering Tryggkommun UPPSALA Barnombudsmannen ETT TRYGGT

Läs mer

Samverkan för framgång

Samverkan för framgång Kickoff för ANDT-strategin. Landshövding Ingemar Skogö inledde konferensen om ANDT-strategin i länet. Han ser strategin både som verktyg, grund och inspirationskälla i arbetet för ett samhälle fritt från

Läs mer

VÄGLEDNING I LOKALT OCH REGIONALT FÖRÄLDRASTÖDSARBETE. Föräldrar spelar roll

VÄGLEDNING I LOKALT OCH REGIONALT FÖRÄLDRASTÖDSARBETE. Föräldrar spelar roll VÄGLEDNING I LOKALT OCH REGIONALT FÖRÄLDRASTÖDSARBETE Föräldrar spelar roll Innehåll Förord 2 Föräldrar spelar roll 5 Det här är föräldrastöd 7 Behov och önskemål om stöd 11 Olika former av föräldrastöd

Läs mer

Kärlek på kongress SÅ MÅNGA MÖTER KÄRLEKEN I FÖRENINGSLIVET

Kärlek på kongress SÅ MÅNGA MÖTER KÄRLEKEN I FÖRENINGSLIVET SVERIGES STÖRSTA TIDNING OM DROGER OCH NYKTERHET EN TIDNING FRÅN IOGT-NTO / NR 4 2015 / PRIS 40 KR Kärlek på kongress SÅ MÅNGA MÖTER KÄRLEKEN I FÖRENINGSLIVET Varför inte ge bort en prenumeration på Accent

Läs mer

VÅREN 2013 SISTA TERMINEN!

VÅREN 2013 SISTA TERMINEN! VÅREN 2013 SISTA TERMINEN! Uppdaterad 2013-03-11 INNEHÅLL ENTRIS 2.0 kompetensutvecklingsutbud våren 2013 Inledning 3 Kompetensutvecklingsutbud våren 2013 3 Övriga insatser våren 2013 4 Mötesplats ENTRIS

Läs mer

Kunskapssammanställning

Kunskapssammanställning Utveckling av missbruks- och beroendevården tillbakablickar och framtidsutsikter Kunskapssammanställning Dokumentation från en tvådagarskonferens för chefer och politiker, 11 12 november 2014 Upplysningar

Läs mer

OKTOBER 2013 LOKALT NYHETSBREV

OKTOBER 2013 LOKALT NYHETSBREV NYHETSBREV OKTOBER 2013 Här kommer nyhetsbrevet för oktober fullspäckat med information och inspiration för och av alla oss som är aktiva och engagerade inom Rädda Barnen i södra Sverige. LOKALT DET HÄR

Läs mer

accent Fotbollsvåldet en del av alkoholkulturen S-O Carlsson slutar Hemlösas egna ord Samarbete hjälper missbrukare INTERVJU Ingrid Almén REPORTAGE

accent Fotbollsvåldet en del av alkoholkulturen S-O Carlsson slutar Hemlösas egna ord Samarbete hjälper missbrukare INTERVJU Ingrid Almén REPORTAGE S-O Carlsson slutar Hemlösas egna ord Samarbete hjälper missbrukare INTERVJU Ingrid Almén REPORTAGE accent EN TIDNING FRÅN IOGT-NTO NR 8/08 PRIS 20 KR SVERIGES STÖRSTA TIDNING OM DROGER OCH NYKTERHET Fotbollsvåldet

Läs mer

Föräldrastödsprogram

Föräldrastödsprogram Föräldrastödsprogram Spelar det någon roll vad man väljer? Dokumentation från konferens 29 maj 2013, arrangerad av FoU i Väst/GR, Göteborgs - regionens kommunalförbund, Göteborgs Stad och Länsstyrelsen

Läs mer

Vänner. Hunden är människans bästa vän, men är människan alltid hundens? Idéburen kommunhjälp kräver eftertanke Vårdkedjan fyller 20 år

Vänner. Hunden är människans bästa vän, men är människan alltid hundens? Idéburen kommunhjälp kräver eftertanke Vårdkedjan fyller 20 år Idéburen kommunhjälp kräver eftertanke Vårdkedjan fyller 20 år I FOKUS Hampus var fast i krigsspel I RÖRELSE Brysselkontor firar accent En tidning från iogt-nto nr 9 2009 pris 20 kr SverigeS S törs ta

Läs mer

POMS bladet. Organ för POMS - Handikappsykologernas Yrkesförening. Trevlig sommar! Nr 2, juni 2007. www.poms.nu

POMS bladet. Organ för POMS - Handikappsykologernas Yrkesförening. Trevlig sommar! Nr 2, juni 2007. www.poms.nu POMS bladet Organ för POMS - Handikappsykologernas Yrkesförening Trevlig sommar! Nr 2, juni 2007 www.poms.nu SHPF POMSbladet sidan 2 Styrelse för Sveriges Handikappsykologers Förening 2006-2007 vald vid

Läs mer

Stöd till ungdomar på hemmaplan!

Stöd till ungdomar på hemmaplan! Stöd till ungdomar på hemmaplan! Några tillbakablickar från nationell konferens i Göteborg 29 30 nov 2006 Historisk tillbakablick TORBJÖRN FORKBY, forskare vid FoU i Väst och Göteborgs universitet, inledde

Läs mer