Vård&Omsorg Barn&Fritid

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vård&Omsorg Barn&Fritid"

Transkript

1 MMXV Vård&Omsorg Barn&Fritid Läromedel Låt alla bli sedda och skapa en bättre värld Intervju med Katri Cronlund Läromedel Vård & omsorg Barn & fritid 2015 Att förstå sig själv och andra bättre Intervju med Gabriella Bernerson

2 MMXV Vård & Omsorg Läromedel Barn Gabriella Bernerson & Fritid 18 Lärande och utveckling 4 6 Vård- och omsorgsprogrammet 16 Att förstå sig själv och andra bättre Intervju med Gabriella Bernerson Barn- och fritidsprogrammet 20 Kurslitteratur Universitet /Högskola 4 Låt alla bli sedda och skapa en bättre värld Intervju med Katri Cronlund 21 Titelregister 22 Beställningssedel 23 Försäljningsvillkor Redaktion Lena Rydorff, Sanoma Utbildning och AB Huset Makalösa Tryck Scanprint Reservation för eventuella prisändringar efter publikationens tryckning. Aktuella priser finns på 2

3 Vi söker alltid personer med undervisnings erfaranhet från Vård och omsorgs och Barn och fritidsprogrammet som har tankar och idéer kring morgondagens läromedel. Du kanske har en färdig idé till en bok eller bara funderingar i allmänhet inom ditt område? Ta då kontakt med oss. Lyssna direkt i mobilen, surfplattan eller datorn! Mp3 filer och studiehandledningar finns kostnadsfritt på Ladda ner vår app! Vill du bli författare? Förläggare Redaktör Redaktör app De flesta av våra läromedel finns även för Ipad och Android. Ladda ner appen Sanoma Utb på App Store (för ipad) eller Google Play (för Android). Appen fungerar även offline! Läs mer på: Beställ vårt digitala nyhetsbrev! Vill du ta del av nyheter om vår utgivning och våra fortbildningar? Anmäl dig till vårt nyhetsbrev på Planerar ni nätverksträffar eller andra konferenser för lärare på Vård- och omsorgs programmet, eller Barn-och fritidsprogrammet? Vid sådana tillfällen deltar vi gärna samt berättar om och visar våra läromedel. Sanoma Utbildning

4 Låt alla bli sedda och skapa en bättre värld Intervju med Text Ulrika Almquist Foto Juliana Wiklund Katri Cronlund Rektor Katri Cronlund, som tidigare var lärare i samhällskunskap och psykologi, har bland annat skrivit böckerna Lev i tiden Psykologi 1 och Etik och människans livs villkor. Både under intervjun och i böckerna återkommer Katri till vikten av utveckling, reflektion och mångfald för att vi alla ska kunna bli bättre på att bemöta varandra med respekt och se allas lika värde. Det gäller såväl i vardagen som inom vård och omsorg. 4

5 Mångfald MMXV Psykologi atri Cronlund som ursprungligen kommer från Finland, gifte sig med en svensk man och flyttade till Sverige Katris skrivande tog fart redan innan hon kom till Sverige, men när hon flyttade hit upplevde hon att hon tappat sitt skrivspråk; att hon inte kunde skriva på svenska trots att hon kunde språket. Rektorn på den landstingsvårdskola där Katri arbetade fick en förfrågan från ett förlag om hon visste någon som kunde författa läromedel. Katri fick skriva ett provkapitel och blev sedan kontrakterad av förlaget. Det var så hennes författarskap inleddes. Din bok Lev i tiden Psykologi 1 har levt i hela 20 år. Vad tror du att det beror på? Andra lärare säger att eleverna har lätt för att ta till sig språket i boken. Kanske beror det på att jag som skriver på ett andra språk, uttrycker mig mer avskalat och tydligt. Jag tänker alltid på att jag skriver till en elev, så att det automatiskt blir ett elevperspektiv. Jag använder många exempel i boken, det gör att den blir verklighetsförankrad. Numera känner kanske fler igen min bok och då bidrar det också till att fler blir intresserade av den. Vem är du? NAMN Katri Cronlund YRKE Tidigare lärare i samhällskunskap och psykologi, numera rektor FAMILJ Gift, 3 utflugna barn, 3 barnbarn BOR I Enhörna utanför Södertälje INTRESSEN Litteratur, samhällsfrågor, kultur, motion INSIKT Alla behöver frisk luft varje dag, man mår bra av det. FRAMTIDEN Nu har jag skrivit 6 böcker och jag kommer att fortsätta skriva. Vad är god etik? Även om värderingar och moral kan se olika ut så är den gemensamma nämnaren och det viktigaste med en god etik att man inte skadar andra. Hur kan vi se till att människor får utrymme för sin integritet även när de är i behov av vård? Genom ständig utbildning och reflektion. Vissa sjukhus har exempelvis etikronder, vilket jag tycker är ett gott initiativ. En annan sak jag tycker är viktig för att vi ska bli mer mänskliga mot varandra är att vi ser helheten och har ett holistiskt perspektiv. Att till exempel hos en patient inte bara se en brusten blindtarm, utan även kunna förstå den oro som patienten kanske känner för att få ett ärr på sin kropp. Vi måste se hela bilden, hela människan! Är vi ibland alltför snara med att döma våra medmänniskor i vår allt snabbare värld? Vi har mycket mer sociala kontakter än tidigare generationer. Det gör att vi måste bli snabbare på att bedöma och då finns risken att vi dömer utifrån våra fördomar. Vi behöver alla tänka på hur vi pratar med barn redan när de är små. Att istället för att säga vad söt du är som premierar det yttre, plocka fram en egenskap man vill berömma. Alla människor mår bra av att bli sedda och accepterade. Om vi bemöter alla med respekt och ser till allas lika värde så bidrar vi till en bättre psykisk hälsa. Vi människor behöver bli bättre på att förankra etiken i vårt vardagsliv för att sedan ha den med oss i arbetet också. Till vem vänder sig dina böcker? I första hand till de som tänkt sig att arbeta inom vård och omsorg, både unga och vuxna. Jag har jobbat med båda grupperna och det finns fler likheter än skillnader. Boken beskrivs som en upptäcktsresa i psykologi. Varför? De flesta elever som läser boken kan inte så mycket om teorier, forskning och evidensbaserad kunskap. Det blir intressant när man upptäcker hur fakta förklarar vad till exempel olika beteenden kan bero på. Vilken är din intention med din andra bok Etik och människans livsvillkor? Inom vård och omsorg kommer du i kontakt med många olika människor, med olika etnicitet, könsidentitet och så vidare. Boken lägger fokus på hur vi bemöter och behandlar varandra. Vi människor behöver bli bättre på att förankra etiken i vårt vardagsliv för att sedan ha den med oss även i arbetet. Vilken betydelse har mångfald för människans och samhällets utveckling? Mångfald berikar ett samhälle. Människor med olika förmågor och olika egenskaper bidrar till utveckling. I en grupp där alla tänker lika händer inte mycket. Det behövs förändring för att nå utveckling. Mångfald kan vara jobbigt, då det kan innebära att vi behöver tänka annorlunda. Det kan också skapa konflikter. På så sätt kräver mångfald mer av oss. Därför är det extra viktigt att vi hela tiden jobbar med mångfald för att visa att den är något som berikar oss. Och som lärare och personal behöver vi vara förebilder och ambassadörer genom att lyssna på alla. Som medmänniska, vad vill du bidra med här i världen? Om jag genom de utbildningar jag organiserar kan hjälpa människor vidare, ännu en bit på vägen till ett bättre liv, så är jag tacksam. Jag vill gärna passa på att dela med mig av siouxindianernas bön som jag tycker mycket om: Store ande, må jag bara döma dem i vilkas mockasiner jag vandrat. Mer info om Lev i tiden Psykologi 1 och Etik och människans livs villkor Sanoma Utbildning

6 Vård- och omsorgsarbete 1 Vård- och omsorgsarbete 2 Vård- och omsorgsprogrammet Vård- och omsorgsarbete 1 Monica Imborn Britta Åsbrink Vård- och omsorgsarbete 2 Monica Imborn Britta Åsbrink Vård- och om sorgs arbete 1 ger eleven grund läggande kunskaper i vård och omsorg och utvecklar förmågan att utföra arbetsuppgifter på ett yrkesmässigt, etiskt, hygieniskt, rehabiliterande och pedagogiskt sätt. Författarna betonar värdet av att vård och omsorg förenas, vilket skapar en helhetssyn på den enskilde personen som är i behov av hjälp och stöd. Eleven ska ges möjlighet att utveckla ett empatiskt förhållningssätt. Boken innehåller berättelser och studieupp gifter, samt är skriven på lättbegriplig svenska. Historiskt perspektiv, Centrala begrepp, Kommunikation, Bemötande och etiskt förhållningssätt, Gerontologi, Hygien, Personlig vård, Mat dryck vila, Observationer och medicintekniska uppgifter, Förflyttningsteknik och tekniska hjälpmedel. Vård och omsorgsprogrammet, kompetensutveckling för vårdoch omsorgspersonal samt Yrkeshögskolan. Vård- och omsorgsarbete : Onlinebok (elevlicens) 1 år : Monica Imborn lärare i vård och omsorg Britta Åsbrink leg. sjuksköterska, omvårdnadslärare Vård- och omsorgsarbete 2 består av två delar: Del 1 beskriver den fysiska och psykosociala arbetsmiljön inom vård och omsorg, hur social dokumentation skrivs på ett etiskt och säkert sätt samt hur biståndsbedömning leder fram till konkreta hjälp och stödinsatser. Hälso och sjukvårdens och socialtjänstens organisation samt aktuell lagstiftning förklaras ingående. Socialtjänstens insatser för barn, familjer, personer med funktionsnedsättning och äldre beskrivs i ett särskilt kapitel. I kapitlet Anhöriga lyfter författarna fram de anhörigas roll och socialtjänstens insatser för anhöriga. Del 2 beskriver vården och omsorgen vid vanliga sjukdomar och hur rehabilitering och habilitering planeras utifrån personens behov, önskemål och förutsättningar. I kapitlet Hälso och sjukvårdsuppgifter beskrivs bland annat syrgasbehandling, sugning av övre luftvägar, sondmatning, katetrisering och blodprovstagning. Kapitlen innehåller berättelser och studieuppgifter. Vård och omsorgsprogrammet, kompetensutveckling för vård och omsorgspersonal samt Yrkeshögskolan. Vård- och omsorgsarbete : Onlinebok (elevlicens) 1 år : Monica Imborn lärare i vård och omsorg Britta Åsbrink leg. sjuksköterska, omvårdnadslärare Digitalt material Onlineböcker Böckerna finns även som onlineböcker. De innehåller funktioner som uppläsning av text, zoomverktyg, skriva och rita samt sätta ut bokmärken, göra noteringar och anteckningar. Läs mer på app 6

7 Vård- och omsorgsarbete 1 3 Vårdpedagogik och handledning Vård och omsorg 1 3 eina linder åse lundèn welden anja aronsson Nyhet Vårdpedagogik och handledning Agneta Blohm Hannu Sparre Vård- och omsorgsprogrammet Utkommer hösten Vård- och omsorgsarbete 1 3 ger eleven grundläggande och fördjupade kunskaper i vård och omsorg. Bokens innehåll syftar till att utveckla elevens förmåga att utföra arbetsuppgifter inom vård och omsorg på ett etiskt, hygieniskt, ergonomiskt och säkert sätt. Författarna har bearbetat och anpassat boken utifrån Vård och omsorgsarbete 1 och 2. Boken har en grundläggande del och en fördjupningsdel som följer det centrala innehållet för kurserna Vård och omsorg 1 3 inom gymnasiesärskolan. Boken har lättläst text med många bilder och berättelser från vårdoch omsorgssituationer med fokus på äldreomsorg. I varje kapitel finns även Samtala om som ger lärare och elever möjlighet att stanna upp, repetera och reflektera över bild och textinnehåll. Till boken finns en studiehandledning med studieuppgifter, förslag på studiebesök, filmer, litteratur och övningar. Vård och omsorg, Kommunikation och Bemötande, Serviceuppgifter och Sociala aktiviter i vård och omsorgsarbete, Hygien, Säkra förflyttningar, Hjälpmedel. Läran om åldrandet, Att möta personer med demenssjukdomar. Gymnasiesärskolans program Hälsa, vård och omsorg, yrkesinriktad särskild utbildning för vuxna samt för elever i behov av ett anpassat och lättläst läromedel Vårdpedagogik och handledning beskriver hur vård och omsorgspersonal kan hjälpa en person att lära sig hantera olika vårdoch egenvårdsuppgifter. I boken beskrivs också hur handledaren hjälper eleven att lära sig praktiska färdigheter och ett etiskt förhållningssätt under sitt lärande på arbetsplatsen, APL. Berättelser tränar elevens förmåga att reflektera över vilka pedagogiska behov som finns i vård och omsorgssituationer samt hur undervisning eller handledning ska anpassas till den enskildes behov och förutsättningar. Kunskaper om kommunikation går som en röd tråd genom boken. Kunskap och kompetens inom vård och omsorg, Handledarrollen, Validering, Empowerment, Begrepp och teorier, Motiverande samtal, Dokumentation, Utvärdering, Bedömningssamtal. Vård och omsorgsprogrammet, kompetensutveckling för vård och omsorgspersonal samt Yrkeshögskolan. Vårdpedagogik och handledning : Onlinebok (elevlicens) 1 år : Agneta Blohm pedagog och Marte Meo handledare Hannu Sparre omvårdnadslärare Vård och omsorgsarbete : Anja Aronsson leg. sjuksköterska, vård och omsorgslärare Eina Linder verksamhetschef inom yrkesinriktad särskild utbildning för vuxna, har flerårig erfarenhet av pedagogiskt arbete med elever i behov av anpassat studiematerial. Åse Lundén-Welden yrkeslärare inom särskild utbildning för vuxna, tidigare projektledare på FUB/AL A. Handbok i vård och omsorg Handbok i vård och omsorg visar 100 praktiska vård och omsorgsuppgifter. Metodbeskrivningarna är illustrerade med pedagogiska teckningar och placerade i alfabetisk ordning. Handboken är en utmärkt uppslagsbok och är lätt att bära med sig. Basala hygienrutiner, Förflyttningar, Hjärtoch lungräddning, Sondmatning med PEG, Såromläggning. Vård och omsorgsprogrammet samt för personal inom vård och omsorg. Handbok i vård och omsorg : Britta Åsbrink och Helle Ploug Hansen 7

8 Medicin 1 Medicin 1 Vård- och omsorgsprogrammet Medicin 1 Urban Gillå Boken beskriver människokroppens uppbyggnad, utveckling och funktion samt orsaker och symtom på vanliga sjukdomar. För varje diagnos beskrivs undersökningsmetoder och olika behandlingar. Stor vikt har lagts vid vård och omsorg vid olika sjukdomstillstånd. Dessa kunskaper ska utveckla elevens förmåga att observera och rapportera förändringar i patientens och brukarens hälsotillstånd samt förmåga att handla vid akuta sjukdomstillstånd och skador. Den medicinska terminologin ingår som en naturlig del i texten. Berättelser ger eleven möjlighet att på ett nyanserat sätt få kunskaper om sambandet mellan människa, miljö, livsstil och sjukdom. Varje kapitel avslutas med studieupp gifter. Medicin 1 är rikt illustrerad med teckningar gjorda av Kari C Toverud, CMI, certifierad medicinsk tecknare. Vanliga läkemedel och deras användningsområden, Läkemedelsbiverkningar, Lagstiftning inom hälso och sjukvård, Smittspridning, Mikrobiologi, Fortplantning, Hjärt lungräddning, Samhällets insatser vid krig och katastrofer, Brandsäkerhet. Vård och omsorgsprogrammet, kompetensutveckling för vård och omsorgspersonal samt Yrkeshögskolan. Medicin : Onlinebok (elevlicens) 1 år : Urban Gillå omvårdnadslärare Boken beskriver människokroppens uppbyggnad och funktion. Inom varje organsystem görs en genomgång av den friska människans anatomi och fysiologi, därefter beskrivs förändringar vid olika sjukdomstillstånd. Vanliga sjukdomar, deras orsaker, symtom, diagnos, undersökningar, behandlingar och prognos tas upp. Berättelser levandegör sjukdomsbeskrivningarna. Medicinsk terminologi ingår genomgående och förklaras på svenska i sitt sammanhang. I boken finns även kapitel om Mikrobiologi, Undersökningsmetoder, Läkemedel, Första hjälpen vid akuta sjukdomar och skador, Boken är översatt från danska av Elisabeth Dominique Lindström. Kjell Hjelm, lärare i vård och omsorg, har granskat och bearbetat texten samt utarbetat studieuppgifter. Han har även skrivit de kapitel som tillkommit i den svenska utgåvan, samhällets insatser vid krig och katastrofer och Brandsäkerhet. Vård och omsorgsprogram met, Naturvetenskapsprogrammet, gym na siekurser som behandlar människokroppens byggnad och funktion samt Yrkeshögskolan, t.ex. utbildning av medicinska sekreterare. Medicin : Kjell Hjelm leg. sjuksköterska, leg. lärare i vård och omsorg, Vibeke von der Lieth, Marianne Looft, Inge Olsen, Henrik Andersen och Lissi Hansen Studiehandledningar och mp3 filer finns kostnadsfritt på 8

9 Etik och människans livsvillkor Lev i tiden Psykologi 1 Hälsopedagogik Etik och människans livsvillkor Katri Cronlund Hälsopedagogik Anna-Karin Axelsson Vård- och omsorgsprogrammet Etik och människans livsvillkor ger eleven kunskaper om hur människors livsåskådning och kultur påverkar synen på hälsa, ohälsa och funktionsnedsättning. Att möta, kommunicera och samarbeta med människor är några av de viktigaste utgångspunkterna inom vård och omsorg. Etik och människosyn har en central roll inom yrkesområdet. Etiska begrepp och riktlinjer, rätten till självbestämmande och integritet samt bemötande och förhållningssätt är viktiga begrepp inom vård och omsorg. Detta går som en röd tråd genom boken. Berättelser ger eleven möjlighet att på ett nyanserat sätt reflektera, diskutera och beskriva hur etik och människosyn påverkar vårt sätt att handla och agera. Kapitlen avslutas med studieuppgifter samt film och boktips. Vård och omsorgsprogrammet, kompetensutveckling för vård och omsorgspersonal samt Yrkeshögskolan. Etik och människans livsvillkor : Onlinebok (elevlicens) 1 år : Katri Cronlund lärare i samhällskunskap och psykologi Hur gör vi en rättvis personbedömning? Varför använder vi försvarsmekanismer? Vilka upplevelser stannar kvar i minnet? Det mänskliga psyket är en aldrig sinande källa till ny kunskap. Är du nyfiken på människan så följ med på en upptäcktsresa i psykologi. Varje kapitel innehåller frågeställningen Fundera och avslutas med Sammanfattning. I boken finns tips på skönlitteratur och filmer som kan fungera som diskussionsunderlag och fördjupning i ämnet. Ur innehållet : Anknytningsteorier, Olika perspektiv på psykologi, Neuropsykologi, Kommunikation, Socialpsykologi, Stress och stresshantering, Kriser och krishantering, Behandling av psykisk ohälsa. Psykologi för gymnasiet. Lev i tiden Psykologi : Onlinebok (elevlicens) 1 år : Katri Cronlund lärare i samhällskunskap och psykologi Hälsopedagogik ger kunskaper om människors hälsa, hälsorelaterade levnadsvanor och livsvillkor sett ur olika teorier och perspektiv historiskt, internationellt, socialt och kulturellt samt miljö. Att självständigt och i samarbete med andra planera, genomföra, utvärdera och dokumentera hälsofrämjande aktiviteter ska ge eleven kunskaper om ett hälsopedagogiskt förhållningssätt. Att diskutera egna och andras värderingar och attityder samt att kritiskt granska olika källors tillförlitlighet är en viktig del av innehållet. Kapitlet Övningar ger tips och råd hur lärare och elever kan arbeta utifrån ett hälsopedagogiskt förhållningssätt. Varje kapitel avslutas med studieuppgifter. Prevention, Promotion, Salutogent förhållningssätt, Barns och ungas hälsa, Hälsodiplomering, Friskvårdsaktiviteter, Coping, Äldres hälsa, Kommunikation, Interaktion. Vård och omsorgsprogrammet, Barn och fritidsprogrammet, kompetensutveckling för vård och omsorgspersonal och personal inom förskola och fritidsverksamhet samt Yrkeshögskolan. Hälsopedagogik : Onlinebok (elevlicens) 1 år : Digitalt material app Onlineböcker Böckerna finns även som onlineböcker. De innehåller funktioner som uppläsning av text, zoomverktyg, skriva och rita samt sätta ut bokmärken, göra noteringar och anteckningar. Läs mer på Anna-Karin Axelsson gymnasielärare och skolledare 9

10 Specialpedagogik 1 Specialpedagogik 2 Socialpedagogik Vård- och omsorgsprogrammet Specialpedagogik 1 Sonja Svensson Höstfält Nyhet Specialpedagogik 1 ger en övergripande introduktion till det specialpedagogiska området. Boken ger grundläggande kunskaper om olika funktionsnedsättningar och hur de påverkar människors liv och delaktighet i samhället. Utgångspunkten är ett perspektiv och ett förhållningssätt som medverkar till att personer med funktionsnedsättning ska inkluderas i samhället. Boken innehåller diskussionsuppgifter, sammanfattningar och exempel som förtydligar begrepp och fakta. Historik, Kommunikation, Pedagogik, Funktionsnedsättningar, Metoder, Stöd och hjälpmedel, Anhörigas roll, Dokumentation. Vård och omsorgsprogrammet, Barn och fritidsprogrammet, kompetensutveckling för vård och omsorgspersonal och personal inom barn och fritidsområdet samt Yrkeshögskolan. Specialpedagogik : Onlinebok (elevlicens) 1 år : Sonja Svensson Höstfält vårdlärare. Specialpedagogik 2 fördjupar och utvecklar kunskaperna inom specialpedagogiken. I boken har författaren lyft fram barnperspektivet även om innehållet ska kunna användas i verksamheter som vänder sig till alla åldrar. Innehållet i boken präglas av det salutogena perspektivet och de fyra grundpelarna i värdegrundsarbete: ömsesidig trygghet hänsyn respekt tillit. Med utgångspunkt i berättelser vill författaren förtydliga begrepp och förklaringar samt ge eleven möjlighet till reflektion över etiska dilemman. Varje kapitel avslutas med sammanfattning och diskussionsuppgifter. Integrering, Exkludering, Delaktighet, Empowerment, Evidensbaserat arbetssätt, Strategier för handikappolitiken, Intresseorganisationer, Dokumentation, Lagstiftning. Vård och omsorgsprogrammet, Barn och fritidsprogrammet, kompetensutveckling för vård och omsorgspersonal och personal inom förskola och fritidsverksamhet samt Yrkeshögskolan. Specialpedagogik : Onlinebok (elevlicens) 1 år : Sonja Svensson Höstfält vårdlärare Socialpedagogik beskriver det mångfacetterade arbetet med personer i utanförskap eller de som riskerar att hamna i utanförskap. Fokus är lagt på lärande och den enskildes möjligheter till utveckling. n tar upp olika förklaringsmodeller till utanförskap och problematiska livssituationer, samt beskriver olika arbetssätt och metoder. Det mellanmänskliga, professionella och dialogiska förhållningssättets betydelse går som en röd tråd genom boken. I kapitlet som behandlar APL ger författaren förslag på uppgifter som eleven kan göra under sin praktik inom vård och omsorg. Centrala begrepp, Problemlösande samtal, Livsvillkor, Omsorgsarenor, Livsvärld Systemvärld, Empowerment, Kommunikativa och strategiska handlingar, Socialpedagogik ur ett historiskt perspektiv. Vård och omsorgsprogrammet, fritidsledarutbildning, utbildning för personliga assistenter, kompetensutveckling för personal som arbetar med personer som befinner sig i en utsatt livssituation samt Yrkeshögskolan. Socialpedagogik : Onlinebok (elevlicens) 1 år : Helen Carlander vård och omsorgslärare med inriktning mot socialpedagogik Studiehandledningar och mp3 filer finns kostnadsfritt på 10

11 Psykiatri 1 Psykiatri 2 Samhällsbaserad psykiatri Psykiatri 1 Ann-Marie Göransson Psykiatri 2 Inger Andersson Höglund Britt Hedman Ahlström Vård- och omsorgsprogrammet Psykiatri 1 beskriver hur personer med olika psykiska funktionsnedsättningar upplever att drabbas av psykisk ohälsa. Deras berättelser åtföljs av strukturerade beskrivningar av hur psykisk ohälsa kan ta sig uttryck i form av olika symtom och andra kännetecken. Dessa berättelser bidrar till att utveckla elevens förmåga att möta personer, som mår psykiskt dåligt, med respekt, lyhördhet och empati. Kommunikation och möte med patient och brukare kräver kunskap om olika former av psykiatrisk behandling, omvårdnad, omsorg samt bemötande och förhållningssätt. Innehållet utgår från evidensbaserad kunskap och beprövad erfarenhet. Kapitlen avslutas med Reflektera och Diskutera. Boken innehåller tre delar: Del 1 Psykiatrins historia Del 2 Psykisk hälsa, Psykisk ohälsa, Psykiatrin i dag, Yrkeskompetens Del 3 Olika former av psykisk ohälsa. Vård och omsorgsprogrammet, kompetensutveckling för vård och omsorgspersonal samt Yrkeshögskolan. Psykiatri : Onlinebok (elevlicens) 1 år : Ann-Marie Göransson omvårdnadslärare Psykiatri 2 ger fördjupade kunskaper i vård, omsorg, omvårdnad och prevention vid mindre vanliga psykiska funktionsnedsättningar. Med hjälp av berättelser beskriver författarna kunskaper om behovsbedömning, planering, genomförande, dokumentation och utvärdering av vården och omsorgen för personer med psykisk funktionsnedsättning. I ett särskilt kapitel belyses tvångslagstiftning och andra bestämmelser inom psykiatrisk vård och socialtjänst. Ett kapitel beskriver förbättrings och kvalitetsarbete inom den psykiatriska omvårdnaden. Intresse och anhörigorganisationernas viktiga arbete för att påverka utvecklingen av vården och omsorgen lyfts fram i boken. Samverkan mellan yrkesgrupper, Kontaktmannaskap, Samsjuklighet, Tvång i öppenvård, Beroendeproblematik. Vård och omsorgsprogrammet, kompetensutveckling för personal inom psykiatrisk omvårdnad och Yrkeshögskolan. Psykiatri : Onlinebok (elevlicens) 1 år : Inger Andersson Höglund omvårdnads lärare och handledare Britt Hedman Ahlström lektor och forskare inom omvårdnad Samhällsbaserad psykiatri beskriver den öppna psykiatriska verksamheten som bedrivs av kommuner, landsting och regioner. Författarna lägger tonvikten på personalens attityder och förhållningssätt till psykisk hälsa och ohälsa samt till personer med psykisk funktionsnedsättning. Återhämtning från psykisk sjukdom, rehabilitering, arbete och sysselsättning är områden som också tas upp i boken. Berättelser ger eleven möjlighet till reflektion och ökad förståelse. Studieuppgifter avslutar varje kapitel. Stigmatisering, Kommunikation, Hjälp och stödåtgärder, Samtalsmetodik, Kvalitetsarbete, Samverkan. Vård och omsorgsprogrammet och kompetensutveckling för personal inom socialpsykiatri och psykiatrisk omvårdnad samt Yrkeshögskolan. Samhällsbaserad psykiatri : Onlinebok (elevlicens) 1 år : Inger Andersson Höglund omvårdnads lärare och handledare Britt Hedman Ahlström lektor och forskare inom omvårdnad a p p Digitalt material Onlineböcker Böckerna finns även som onlineböcker. De innehåller funktioner som uppläsning av text, zoomverktyg, skriva och rita samt sätta ut bokmärken, göra noteringar och anteckningar. Läs mer på 11

12 Äldres hälsa och livskvalitet Vård och omsorg vid demenssjukdomar Vård- och omsorgsprogrammet Äldres hälsa och livskvalitet Margareta Skog Margareta Grafström Äldres hälsa och livskvalitet lyfter fram hälsoperspektivet och hur en aktiv livsstil kan påverka den äldres hälsa och livskvalitet. Boken tar även upp hur åldrandet påverkar personer med utvecklingsstörning, och hur det är att bli äldre som homo, bi, queer och transsexuell person. Boken är indelad i fem delar: Hälsa och livskvalitet under åldrandet Kommunikation och förhållningssätt Prevention, boendemiljö och sociala aktiviteter Funktionsbevarande vård och omsorg samt rehabilitering Vanliga sjukdomar vid åldrande. Kosten och måltidens betydelse, Kommunikation och svåra samtal, Fallprevention, Kulturell mångfald, Samverkan med anhöriga. Vård och omsorgspersonal, kompetensutveckling för vård och omsorgspersonal och Yrkeshögskola. Vård och omsorg vid demenssjukdomar presenteras utifrån det palliativa arbetssättets fyra hörnstenar: symtomkontroll, kommunikation och relation, närståendestöd och teamarbete. En faktadel om demenssjukdomar inleder boken. Kapitlen avslutas med frågor och funderingar som manar till eftertanke och reflektion. Boken tar upp alla områden som finns i Socialstyrelsens riktlinjer om demensvård. Konsten att vårda, Etiska aspekter och dilemman, Bemötande och förhållningssätt, Aktiviteter sång, musik och dans, Levnadsberättelsen, Miljöns betydelse, Vård och omsorgsplanering, Social dokumentation, Demensvårdens A Ö, en uppslagsdel med ordförklaringar. Vård och omsorgsprogrammet, kompetensutveckling för personal inom demensomsorg och Yrkeshögskolan. Äldres hälsa och livskvalitet : Margareta Skog leg. sjuksköterska, med. dr med inriktning mot omvårdnad av äldre och fil.mag. i vårdpedagogik, vårdutvecklingssamordnare på Karolinska Universitetssjukhuset, vårdforskningschef Stockholms Borgerskap samt rektor för stiftelsen Silviahemmet Margareta Grafström leg. sjuksköterska, doktor i medicinsk vetenskap och docent i omvårdnad vid Karolinska institutet, professor emerita i vårdvetenskap och sakkunnig vid Sveriges Pensionärsförbund, Stockholm Vård och omsorg vid demenssjukdomar : Onlinebok (elevlicens) 1 år : Margareta Skog leg. sjuksköterska, med. dr med inriktning mot omvårdnad av äldre och fil.mag. i vårdpedagogik, vårdutvecklingssamordnare på Karolinska Universitetssjukhuset, vårdforskningschef Stockholms Borgerskap samt rektor för stiftelsen Silviahemmet app Digitalt material Onlineböcker Böckerna finns även som onlineböcker. De innehåller funktioner som uppläsning av text, zoomverktyg, skriva och rita samt sätta ut bokmärken, göra noteringar och anteckningar. Läs mer på 12

13 Kost, måltid och munhälsa Teknik i vård och omsorg Palliativ vård Kost, måltid och munhälsa sellin marklund löf skagert Nyhet Teknik i vård och omsorg MONICA IMbOrN britta ÅSbrINK Nyhet Palliativ vård margareta widell Nyhet Vård- och omsorgsprogrammet Utkommer ht Utkommer ht Utkommer ht Kost, måltid och munhälsa ger eleven fördjupade kunskaper och bygger vidare på Vård och omsorgsprogrammets grundläggande kurser. Vård och omsorgspersonal möter ofta människor som har problem med ät och sväljsvårigheter, nedsatt munhälsa eller ett försämrat näringstillstånd. Goda teoretiska kunskaper och praktisk erfarenhet hos vård och omsorgspersonalen är en förutsättning för att patienter eller brukare ska uppnå en god hälsa, ett gott näringstillstånd och en god livskvalitet. Författarna har valt att belysa etiska, kulturella och sociala aspekter på måltider och ätande. Dessa aspekter tillsammans med måltidsmiljön är av lika stor betydelse som den mat som serveras. Boken har faktagranskats av tandhygienist, logoped, dietist, arbetsterapeut och tandläkare. Hur man anpassar kosten vid olika sjukdomstillstånd samt vid svälj och matsmältningsbesvär, Kost och måltid ur ett kulturellt, estetiskt och psykosocialt perspektiv, Recept och måltidsförslag, Munhygien och munvård, Livsmedelshygien och livsmedelshantering. Vård och omsorgsprogrammet, Yrkeshögskolan. Kompetensutveckling för vård och omsorgspersonal samt personliga assistenter. Kost, måltid och munhälsa : Teknik i vård och omsorg beskriver och ger exempel på olika former av teknisk utrustning som vård och omsorgspersonal möter i sitt arbete. Tekniska hjälpmedel för med sig flera fördelar för både personal, brukare och patienter men kan även leda till olika svårigheter. I boken beskrivs samspelet mellan människa, miljö och teknik. Berättelser ger exempel på hur det kan vara att leva med tekniska hjälpmedel både som brukare, patient och närstående. I boken behandlas även vikten av att personalen har goda kunskaper om tekniken för att kunna stödja personen som använder den. Kognitiva hjälpmedel, Hörsel och synhjälpmedel, Hjälpmedel vid förflyttning, Grundläggande gas och elsäkerhet, Medicintekniska informationsdatasystem, Teknisk utrustning vid provtagning, Hjälpmedel vid respiration, nutrition och diabetes. Vård och omsorgsprogrammet, kompetensutveckling för vård och omsorgspersonal och personliga assistenter samt Yrkeshögskolan. Teknik i vård och omsorg : Monica Imborn, lärare i vård och omsorg Britta Åsbrink, leg. sjuksköterska, omvårdnadslärare Palliativ vård beskriver hur man kan erbjuda svårt sjuka och deras närstående lindring och stöd under den sista tiden i livet. Boken redogör för den palliativa vårdens fyra hörnstenar: symtomlindring, kontinuitet och kommunikation inom vårdteamet samt mellan vårdteamet och patienten och dennes närstående, samarbete i ett mångprofessionellt arbetslag samt stöd till närstående under sjukdomen och efter dödsfallet. De olika existentiella aspekter som ofta aktualiseras hos den döende och de närstående belyses också. Kommunikation, bemötande och etiskt förhållningssätt löper som en röd tråd genom boken. Symtomlindring vid till exempel smärta, illamående och ångest., Etiska frågeställningar i samband med vård vid livets slutskede, Kriser, krisreaktioner och psykosocialt stöd, Kost och näringsbehov, Omvårdnadsplanering, Dokumentation. Vård och omsorgsprogrammet, fortbildning för personal inom vård och omsorg samt Yrkeshögskolan. Palliativ vård : Margareta Widell distriktssköterska Ingela Sellin Marklund vård och omsorgslärare Annika Löf vård och omsorgslärare Kerstin Skagert legitimerad dietist Studiehandledningar och mp3 filer finns kostnadsfritt på 13

14 ( ) Akutsjukvård Räddningsmedicin Hemsjukvård Vård- och omsorgsprogrammet ar försovit sig och mmer cykelhjälm till rött, men något komma a vad det är. ård- och omsorgsprodiagnos, behandling, jukdomar samt arbetssjukhus, vårdcentraler uta sjukdomstillstånd ientens hälsotillstånd möjlighet att värdera, tsjukvård. rare och skolledare. Akutsjukvård Johan Strömberg Akutsjukvård Johan Strömberg Räddningsmedicin Johan Strömberg Akutsjukvård beskriver orsak, symtom, diagnos och behandling vid akuta sjukdomstillstånd samt arbetsuppgifter för vårdpersonal på sjukhus, vårdcentraler och andra vård och omsorgsinstitutioner. Ingående kunskaper om kroppens vätske balans, vård och omsorg vid brännoch köldskador samt kunskaper om smärta och smärtlindring beskrivs också. Att snabbt kunna identifiera och åtgärda akuta sjukdomstillstånd och skador samt bedöma förändringar i patientens hälsotillstånd är ett genomgående tema i boken. Berättelser, studieuppgifter ger eleven möjlighet att värdera, fördjupa och granska ny kunskap inom akutsjukvård. Pre per och postoperativ vård och omsorg, Avancerad transplantationskirurgi, Medicintekniska uppgifter, Rapportering och dokumentation, Akutsjukvårdens organisation. Vård och omsorgs pro gram met, kompetensutveckling för vård och omsorgspersonal samt Yrkeshögskolan. Akutsjukvård : Onlinebok (elevlicens) 1 år : Johan Strömberg leg. sjuksköterska,omvårdnadslärare och skolledare. Räddningsmedicin beskriver Första hjälpen vid olycksfall, akut insjuknande och psykosocialt omhändertagande. Bemötande av skadade samt fysiska och psykiska reaktioner hos den drabbade, anhöriga, närstående och insatspersonal ingår också. Ett kapitel beskriver hur den statliga och kommunala räddningstjänsten samt den prehospitala akutsjukvården är organiserade. I boken förklaras hur organisationer och myndigheter samarbetar vid olyckor, katastrofer och krissituationer. Risker med transport och hantering av farligt gods samt hur man handlar vid olyckor där farligt gods är involverat belyses också. Berättelser och studieuppgifter ger eleven möjlighet att värdera, fördjupa och granska ny kunskap inom prehospital akutsjukvård. Räddningstjänstens organisation, Prehospital akutsjukvård, Medicinteknisk utrustning, Katastrofmedicin, Etiska dilemman och krishantering, Transport av farligt gods, Hjälporganisationer. Vård och omsorgs program met, kompetensutveckling för vård och omsorgs personal samt Yrkeshögskolan. Räddningsmedicin : Onlinebok (elevlicens) 1 år : Johan Strömberg leg. sjuksköterska,omvårdnadslärare och skolledare. Hemsjukvård beskriver vård och omsorgspersonalens roll och arbetsuppgifter och samarbetet med övriga personalkategorier. Områden som speciellt betonas i boken är etik, bemötande och förmåga att kommunicera med patienter och kollegor. Dessa aspekter är särskilt viktiga inom hemsjukvården och löper därför som en röd tråd genom hela boken. I boken beskrivs hur hemsjukvårdens olika vårdformer ökar och står under ständig utveckling. Organisatoriska reformer, den medicintekniska utvecklingen och kompetensutveckling för vård och omsorgspersonalen medför att allt fler behandlingsmetoder och även omvårdnad kan genomföras utanför sjukhuset med bibehållen patientsäkerhet. Hemsjukvården framtidens vårdform, Arbetsmiljö i enskilt hem, Att uppmärksamma symtom och förändringar, Riskbedömningar, Vårdhygien och att förebygga smitta, Vårdplanering, Samordning, IT i hemsjukvården. Vård och omsorgsprogrammet och kompetensutveckling för vård och omsorgspersonal samt Yrkeshögskolan. Hemsjukvård : Onlinebok (elevlicens) 1 år : Elisabeth Levy omvårdnadslärare Studiehandledningar och mp3 filer finns kostnadsfritt på 14

15 Komplementärmedicin Mental träning Internationellt arbete Mental träning Maria Braula Internationellt arbete Eva Björklund PEtra Björklund Nyhet Vård- och omsorgsprogrammet Komplementärmedicin beskriver olika komplementära behandlingsmetoder och deras verkningssätt för att lindra och bota sjukdom. Kunskaper om miljöns och livs stilens betydelse för hälsa och välbefinnande ska utveckla elevens förmåga att arbeta hälsofrämjande utifrån ett salutogent och holistiskt förhållningssätt. I boken förklaras skillnaden mellan skolmedicin och komplementärmedicin och hur de kan samverka. Med hjälp av diskussionsoch studieuppgifter, får eleven möjlighet att reflektera och diskutera egna och andras värderingar. Traditionell kinesisk medicin, Mindfulness, Antroposofisk medicin, Mat som medicin, Sinnesterapier, Massage och beröring, Lagar och bestämmelser, Yrkesetik. Vård och omsorgsprogrammet, kompetensutveckling för personal inom vård och omsorg, utbildningar inom komplementärmedicin, friskvård och hälsa samt Yrkeshögskolan. Komplementärmedicin : Onlinebok (elevlicens) 1 år : Eva Björklund omvårdnadslärare Mental träning beskriver hur man genom olika mentala avslappnings och träningsmetoder kan bli bättre på stresshantering och på att skapa strategier för att nå sina mål. Boken ger en kort introduktion till den mentala träningens historik och den forskning som har gjorts inom området. n visar i boken att mental träning kan ha många olika användningsområden; bland annat kan man förbättra sin studieteknik, lättare hitta och förstärka sin motivation samt formulera målbilder som hjälper en att uppnå det man har föresatt sig. Stress och stresshantering, Motivation och prestationer i ett kulturellt perspektiv, Mental träning som personlig utveckling, Studieteknik, kreativitet och samarbete. Vård och omsorgsprogrammet, Barn och fritidsprogrammet, Estetiska programmet, idrottsklasser och folkhögskolor. Till kapitlen finns studieuppgifter, reflektions och diskussionsfrågor samt vägledda övningar finns på bokens hemsida Mental träning : Onlinebok (elevlicens) 1 år : Maria Braula lärare i idrott, mental träning och svenska Internationellt arbete skildrar svårigheter, men också möjligheter att ge vård och omsorg i länder där materiella resurser, hygieniska förutsättningar och normer och värderingar är väsensskilda från det vi är vana vid. Internationellt arbete ger en överblick över olika internationella bestämmelser som reglerar biståndsarbete och fördelningen av resurser och olika insatser. Det dagliga vård och omsorgsarbetet färgas också av det aktuella landets politiska, religiösa, ekonomiska och sociala system. För att tydliggöra det komplexa och utmanande i att möta och verka i en annan kultur, innehåller boken reseberättelser från studerande och yrkesverksamma. Världen idag, Vård och omsorgsstrukturer i olika delar av världen, Kulturens påverkan och det egna förhållningssättet, Etik, normer och värderingar, Sociala aspekter och genusaspekter, Internationella överenskommelser, Biståndsorganisationer. Vård och omsorgsprogrammet, folkhögskolor med utbildning som har internationell inriktning och Yrkeshögskolan. Internationellt arbete : Eva Björklund, vård och omsorgslärare samt friskvårdsterapeut Petra Björklund, stöd assistent med studier i sociologi samt utveckling och internationellt samarbete Digitalt material Onlineböcker Böckerna finns även som onlineböcker. De innehåller funktioner som uppläsning av text, zoomverktyg, skriva och rita samt sätta ut bokmärken, göra noteringar och anteckningar. app 15

16 Att förstå sig själv och andra bättre Intervju med Gabriella Bernerson Text Ulrika Almquist Foto Juliana Wiklund Vem är du? NAMN Gabriella Bernerson. YRKE Lärare i pedagogik, psykologi och samhällskunskap. FAMILJ Jag bor på Södermalm med min man och två söner på 12 och 15 år. INSIKT Bra att byta miljö själv ibland för att bredda sina egna referenser. Jag var exempelvis lärare på svenska skolan i Kenya under ett år. INTRESSEN Som ung tränade jag karate, numera mixad träning, kultur, matlagning, resor. FRAMTIDEN Att skriva var roligare än vad jag visste, det kommer jag att göra mer! Gabriella Bernerson 16

17 Uppväxtmiljö MMXV Lärande och utveckling Gabriella Bernerson har alltid tyckt om att arbeta med barn och unga och under lärarutbildningen arbetade hon parallellt som kollo-ledare. Idag arbetar Gabriella som gymnasielärare i pedagogik, psykologi och samhällskunskap. Nu har hon skrivit boken hon själv saknade, Lärande och utveckling, som hon hoppas ska bidra till insikter om hur vi utvecklas och lär genom livet. är Gabriella Bernerson undervisade i den tidigare kursen Utveckling, lärande och socialisation som sedan blev Lärande och utveckling, upplevde hon att det inte fanns tillräckligt bra läromedel. Energisk som hon är tog hon saken i egna händer och skrev ett läromedel. Vad är ditt högsta syfte med boken? Jag hoppas att boken ska bidra till att eleverna blir ännu klokare, och bättre förstår hur vi människor utvecklas och lär genom hela livet. Hur vi formas utifrån den omgivning vi växer upp i och hur det påverkar våra personligheter och egenskaper. Kan vi förstå oss själva och andra bättre ger det möjlighet för oss alla att leva ett bättre liv. Boken tar bland annat upp hur vår uppväxtmiljö påverkar oss människor. Berätta! Allt påverkar; familj, syskon/ensambarn, hur föräldrarna mår, hur skolan är, vilka kamrater jag har, idrottsföreningar med mera. Hur mycket jag kan utvecklas i skolan påverkas av om uppväxten varit lugn och harmonisk eller om det varit hinder i vägen som kanske gjort att jag fått dåliga betyg fast det egentligen inte hade behövt vara så. Framtida val och hälsa påverkas också. Kan vi som jobbar med barn och unga se och fånga varje individ så kan vi bättre hjälpa. Vi kan inte hälla kunskap över eleverna, vi ska möta dem där de är. Boken tar också upp betydelsen av samspelet med andra. Hur är det avgörande? Livet är en växelverkan mellan uppväxtmiljö och samspelet med andra. Socialpsykologiskt påverkas självkänslan exempelvis av om vi blivit mobbade eller stärkta av omgivningen. Det i sin tur påverkar hur vifungerar i grupp, vilken roll vi tar, med mera. Det här med kön, genus och identitet. Hur kan vi tänka kring det för allas bästa? Könsidentitet och sexuell identitet är känsliga ämnen i gymnasieåldern. Vi lärare behöver se till att de som känner att de inte är normen får bekräftelse i det, att de känner jag är jag och jag är okej som den jag är. Jag är förtjust i Grynets (Elin Ek) citat Man får bli kär i vem man vill, och Ta ingen skit. Hur kan vi bli bättre på att skapa lust att lära och försäkra oss om att vi tar till vara på varje individs skaparkraft? Genom att lära av varandra! Fråga eleverna hur de tänker kring saker och ting. Vi kan inte hälla kunskap över eleverna, vi ska möta dem där de är. Vi behöver vara lyhörda. Vilka aktörer bär ansvaret för att barn och ungdomar får den hjälp och den omsorg i samhället som de behöver och har rätt till? Först och främst är det föräldrarna, sedan kommunerna som behöver komplettera och agera ställföreträdandeom föräldrarna inte klarar att ta sitt ansvar. Sedan följer ett statligt ansvar att ge kommuner och föräldrar goda förutsättningar och därefter ett internationellt ansvar. Vi brister på alla nivåer, varför det är ännu viktigare att vi bryr oss om varandra. Mathilda Gardenmark, en av Gabriellas elever, säger så här om boken: Väldigt lättförstådd. Den lär om hur barn utvecklas och hur det är i andra länder. När jag blir lärare blir det en viktigkunskap att ha med mig. Vem vänder sig boken till? Till Barn- och fritidsprogrammet och Samhällsvetenskapsprogrammet, inriktning beteendevetenskap samt som kompetensutveckling inom förskola och fritidsverksamhet. Hur blir boken ett verktyg i undervisningen? Eleverna kan i efterhand själva läsa om det vi pratat om på lektionerna och få en fördjupning. Varje kapitel avslutas med diskussionsfrågor för att inspirera till reflektioner. Själv använder jag också bilderna i boken, som jag tycker är väldigt väl valda, för att sätta i gång funderingar. Vilket är ditt viktigaste råd som du vill dela med dig av för att vi alla ska kunna bidra till en bättre värld där alla får leva sin fulla potential? Var snälla mot varandra. Bry dig om din medmänniska. Bläddra i Lärande och utveckling av Gabriella Bernersson på Sanoma Utbildning

18 Lärande och utveckling Hälsopedagogik Pedagogiskt ledarskap Barn- och fritidsprogrammet Lärande och utveckling Gabriella Bernerson Hälsopedagogik Anna-Karin Axelsson Pedagogiskt ledarskap Anna-Karin Axelsson Agneta Blohm Nyhet Lärande och utveckling ger eleven inblick i olika teorier om människans utveckling och socialisation. Hur vi formas av den miljö vi växer upp i och hur vår personlighet utvecklas eller hämmas i samspel med andra. Boken ger också en förståelse för olika pedagogiska teorier och inriktningar samt hur de har färgat synen på vad kunskap och inlärning är fram till våra dagar. Hur vi skapar en inlärningsmiljö som främjar lust att lära och som tar vara på varje individs inneboende skaparkraft belyses också. Kunskaper om vad barn behöver för att utvecklas till harmoniska individer synliggörs samt kunskaper om barns och ungdomars olika förutsättningar för lärande. Varje kapitel avslutas med diskussions och studieuppgifter. Vetenskap och forskning, Samspel med andra, Kön, genus och identitet, Lärande och pedagogik, Uppväxtvillkor. Barn och fritidsprogrammet, Samhällsvetenskapsprogrammet, inriktning beteendevetenskap och kompetensutveckling för personal inom förskola och fritidsverksamhet samt Yrkeshögskolan. Hälsopedagogik ger kunskaper om människors hälsa, hälsorelaterade levnadsvanor och livsvillkor sett ur olika teorier och perspektiv historiskt, internationellt, socialt och kulturellt samt miljö. Att självständigt och i samarbete med andra planera, genomföra, utvärdera och dokumentera hälsofrämjande aktiviteter ska ge eleven kunskaper om ett hälsopedagogiskt förhållningssätt. Att diskutera egna och andras värderingar och attityder samt att kritiskt granska olika källors tillförlitlighet är en viktig del av innehållet. Kapitlet Övningar ger tips och råd hur lärare och elever kan arbeta utifrån ett hälsopedagogiskt förhållningssätt. Varje kapitel avslutas med studieuppgifter. Prevention, Promotion, Salutogent förhållningssätt, Barns och ungas hälsa, Hälsodiplomering, Friskvårdsaktiviteter, Coping, Äldres hälsa, Kommunikation, Interaktion. Barn och fritidsprogrammet, Vård och omsorgsprogrammet, kompetensutveckling för vård och omsorgspersonal samt personal inom förskola och fritidsverksamhet och Yrkeshögskolan. Pedagogiskt ledarskap sätter fokus på individen, gruppen och ledaren. I boken beskriver författarna synen på kunskap och teorier om lärande samt hur olika pedagogiska synsätt påverkat och påverkar den pedagogiska ledarens arbetssätt. Ett kapitel beskriver hur värderingar påverkar våra ställningstaganden i livet, våra attityder till andra och händelser i tillvaron. Innehållet i boken lyfter även fram genus och jämställdhetsperspektivet och hur detta bör genomsyra den pedagogiska ledarens arbete. Hur förändringar inom arbetslivet påverkar den enskilde individen och arbetsgruppen belyses också. Organisationsteorier, Ledarskap, Feedbackoch utvärderingsmodeller, Kommunikationsteorier, Konflikthantering och svåra samtal, Lösningsfokuserat förhållningssätt, Källor och källkritik. Barn och fritids, Humanistiska, Samhällsvetenskaps och Tekniska programmet, kompetensutveckling för personal inom förskola och fritidsverksamhet samt andra som arbetar som pedagogisk ledare samt Yrkeshögskolan. Lärande och utveckling : Onlinebok (elevlicens) 1 år : Gabriella Bernerson lärare i pedagogik, psykologi och samhällskunskap Hälsopedagogik : Onlinebok (elevlicens) 1 år : Anna-Karin Axelsson gymnasielärare och skolledare Pedagogiskt ledarskap : Onlinebok (elevlicens) 1 år : Anna-Karin Axelsson gymnasielärare och skolledare Agneta Blohm pedagog och Marte Meo handledare För att vara en bra ledare måste man känna sig själv och sina värderingar. Det gäller oavsett om man kommer att jobba med små barn, tonåringar, som personlig assi stent eller som företagsledare. Studiehandledning och mp3 filer finns kostnadsfritt på Agneta Blohm 18

19 Specialpedagogik 1 Specialpedagogik 2 Mental träning Specialpedagogik 1 Sonja Svensson Höstfält Specialpedagogik 2 Sonja Svensson Höstfält Mental träning Maria Braula Barn- och fritidsprogrammet Specialpedagogik 1 ger en övergripande introduktion till det specialpedagogiska området. Boken ger grundläggande kunskaper om olika funktionsnedsättningar och hur de påverkar människors liv och delaktighet i samhället. Utgångspunkten är ett perspektiv och ett förhållningssätt som medverkar till att personer med funktionsnedsättning ska inkluderas i samhället. Boken innehåller diskussionsuppgifter, sammanfattningar och exempel som förtydligar begrepp och fakta. Historik, Kommunikation, Pedagogik, Funktionsnedsättningar, Metoder, Stöd och hjälpmedel, Anhörigas roll, Dokumentation. Barn och fritidsprogrammet, Vård och omsorgsprogrammet, kompetensutveckling för personal inom förskola och fritidsverksamhet samt Yrkeshögskolan. Specialpedagogik : Onlinebok (elevlicens) 1 år : Sonja Svensson Höstfält vårdlärare Specialpedagogik 2 fördjupar och utvecklar kunskaperna inom specialpedagogiken. I boken har författaren lyft fram barnperspektivet även om innehållet ska kunna användas i verksamheter som vänder sig till alla åldrar. Innehållet i boken präglas av det salutogena perspektivet och de fyra grundpelarna i värdegrundsarbete: ömsesidig trygghet hänsyn respekt tillit. Med utgångspunkt i berättelser vill författaren förtydliga begrepp och förklaringar samt ge eleven möjlighet till reflektion över etiska dilemman. Varje kapitel avslutas med sammanfattning och diskussionsuppgifter. Integrering, Exkludering, Delaktighet, Empowerment, Evidens baserat arbetssätt, Strategier för handikap politiken, Intresseorganisationer, Dokumentation, Lagstiftning. Barn och fritidsprogrammet, Vård och omsorgsprogrammet, kompetensutveckling för vård och omsorgspersonal och personal inom förskola och fritidsverksamhet samt Yrkeshögskolan. Specialpedagogik : Onlinebok (elevlicens) 1 år : Sonja Svensson Höstfält vårdlärare Mental träning beskriver hur man genom olika mentala avslappnings och träningsmetoder kan bli bättre på stresshantering och på att skapa strategier för att nå sina mål. Boken ger en kort introduktion till den mentala träningens historik och den forskning som har gjorts inom området. n visar i boken att mental träning kan ha många olika användningsområden; bland annat kan man förbättra sin studieteknik, lättare hitta och förstärka sin motivation samt formulera målbilder som hjälper en att uppnå det man har föresatt sig. Stress och stresshantering, Motivation och prestationer i ett kulturellt perspektiv, Mental träning som personlig utveckling, Studieteknik, kreativitet och samarbete. Barn och fritidsprogrammet, Vård och omsorgsprogrammet, Estetiska programmet, idrottsklasser och folkhögskolor. Till kapitlen finns studieuppgifter, reflektions och diskussionsfrågor samt vägledda övningar som är inlästa av författaren och finns att hämta på bokens hemsida. Mental träning : Onlinebok (elevlicens) 1 år : Maria Braula lärare i idrott, mental träning och svenska Digitalt material app Onlineböcker Böckerna finns även som onlineböcker. De innehåller funktioner som uppläsning av text, zoomverktyg, skriva och rita samt sätta ut bokmärken, göra noteringar och anteckningar. Läs mer på 19

20 Hälsopsykologi Health Management Kurslitteratur Universitet /Högskola Hälso psykologi Psykologiska aspekter På Hälsa hälsa och och sjukdom olof rydén ulf stenström fjärde upplagan Ny upplaga Nyhet I denna fjärde upplaga har författarna genomgående uppdaterat text och litteraturreferenser så att de senaste årens utveckling inom hälsopsykologi finns representerad. Författarna beskriver hur man idag med allt större precision kan koppla psykologiska och sociala faktorer till hälsotillståndet, bland annat personlighetens roll och tänkbara orsaker till varför patienten inte gör som doktorn säger. Ett nytt kapitel om smärta har tillkommit eftersom smärta är det symptom som föranleder flest besök inom hälso och sjukvården. Författarna redogör för ny forskning som klarlägger det intrikata samspelet mellan kroppsliga och psykologiska faktorer, vilka kan vara orsaken till smärtproblematik. I kapitlet beskrivs också nya multidisciplinära behandlingsmetoder, främst inriktade mot långvarig smärta. Högskoleutbildningar inom hälsopsykologi, hälsovetenskap, vårdvetenskap och psykologi. Hälsopsykologi : Olof Rydén, professor emeritus i personlighetspsykologi vid Lunds universitet. Ulf Stenström, fil.dr. Docent PhD. Associate Professor vid Linnéuniversitetet, Institutionen för psykologi Växjö. Health Management förklarar fördelarna med att leda och organisera hälsoverksamheter utifrån ett serviceperspektiv. I vardagslivet såväl som på arbetsplatser har det blivit allt viktigare att vara frisk, en utveckling som ställer nya krav på organisation av service och tjänster samt lagstiftning och ledarskap. Forskare vid Lunds universitet klargör hur service främjar bättre hälsa, effektivare verksamheter och tjänster med hög kvalitet inom hälso och sjukvård. Nära människan Hälsa på arbetsplatsen ledarskap och organisering Hälsa, kropp, kultur och samhälle Health Management vänder sig till dig som studerar företagsekonomi, Service Management, offentlig förvaltning och andra samhällsvetenskapliga discipliner. Boken är lika relevant för utbildningar inom hälsofrämjande verksamheter såsom folkhälsovetenskap, vårdvetenskap och medicinsk ledning. Health Management : Henrik Loodin doktor i sociologi Lunds universitet och Lars Nordgren ekonomie dr. och docent i tjänstevetenskap Psykiatri som socialt arbete Social Psykiatri Människor drabbas av psykiska problem. Det är problem som uppstår i sociala sammanhang oavsett vilken förklaring, medicinsk eller psykologisk, man tillgriper för att förstå dem. Människor söker hjälp i sociala sammanhang, psykiatrin är ett sådant och socialtjänsten ett annat. I och genom det sociala arbetet formas en annorlunda praktik och nya kunskaper utvecklas. Utbildning av socionomer, sjuksköterskor, mentalskötare samt behandlingspersonal inom socialtjänsten och olika psykiatriska verksamheter. Förändrade sociala förhållanden har avgörande betydelse för många psykiskt störda personers återhämtning. Sociala insatser kan i många fall ha bättre effekt än medicinsk psykiatriska insatser. Här ges både praktisk och teoretisk kunskap som hjälp i det dagliga arbetet inom socialtjänst och psykiatri. Utbildning av socionomer, sjuksköterskor, mentalskötare samt behandlingspersonal inom socialtjänsten och olika psykiatriska verksamheter. Psykiatri som socialt arbete : Magnus Sundgren, Alain Topor (red.), Gunnel Andersson, Larry Davidson, Anne Denhov, Emma Freiman, Lisbeth Sachs och Bengt Starrin Social Psykiatri : Magnus Sundgren, Alain Topor (red.) G. Andersson, S. Bäärnhielm, P. Bülow, A. Denhov, H. Kihlström, U. Markström, B. Sandström och A. Skerfving 20

Vå rd och omsorgsutbildning

Vå rd och omsorgsutbildning Vå rd och omsorgsutbildning Undervisningen i vård- och omsorgsutbildningen syftar till att du utvecklar kunskaper för arbete nära patienter och brukare inom hälso- och sjukvård samt socialtjänst. I undervisningen

Läs mer

Vård- och omsorgsprogrammet (VO)

Vård- och omsorgsprogrammet (VO) 204 gymnasieskola 2011 (VO) Examensmål för vård- och omsorgsprogrammet Vård- och omsorgsprogrammet är ett yrkesprogram. Efter examen från programmet ska eleverna ha de kunskaper som behövs för att arbeta

Läs mer

PSYKIATRI. Ämnets syfte

PSYKIATRI. Ämnets syfte PSYKIATRI Ämnet psykiatri är tvärvetenskapligt. Det bygger i huvudsak på medicinsk vetenskap, vårdvetenskap och pedagogik. Ämnet behandlar vård- och omsorgsarbete vid psykiska sjukdomar. Ämnets syfte Undervisningen

Läs mer

HÄLSOVÅRD. Ämnets syfte

HÄLSOVÅRD. Ämnets syfte HÄLSOVÅRD Ämnet hälsovård är tvärvetenskapligt och har sin grund i hälsovetenskap, medicin, vårdvetenskap och pedagogik. I ämnet behandlas hälsa, förebyggande och hälsovårdande arbete samt vanligt förekommande

Läs mer

Studiehandledning för kursen Samhällsbaserad psykiatri, 100 poäng. Författare: Inger Andersson Höglund och Britt Hedman Ahlström.

Studiehandledning för kursen Samhällsbaserad psykiatri, 100 poäng. Författare: Inger Andersson Höglund och Britt Hedman Ahlström. Studiehandledning för kursen Samhällsbaserad psykiatri, 100 poäng. Studiehandledningen utgår från boken Samhällsbaserad psykiatri 2012 Studiehandledningen får kopieras. För mer information kontakta: Anja

Läs mer

Vårdutbildningar. som leder till arbete. Studera i grupp. Studera på distans

Vårdutbildningar. som leder till arbete. Studera i grupp. Studera på distans Vårdutbildningar som leder till arbete Studera i grupp Studera på distans Studera flexibelt - individuella upplägg Studera effektivt Studera för framtiden Svensk Vård & Kompetensutveckling vardkompetens@svok.se

Läs mer

OMVÅRDNADSBLADET. generationsväxling. i serien! GY/VUX Hösten 2009 GRÄNSLÖST LÄRANDE

OMVÅRDNADSBLADET. generationsväxling. i serien! GY/VUX Hösten 2009 GRÄNSLÖST LÄRANDE GY/VUX Hösten 2009 OMVÅRDNADSBLADET GRÄNSLÖST LÄRANDE generationsväxling i serien! TESTA EN NY GENERATION omvårdnadsbladet Utgivare liber, 113 98 Stockholm redaktion Miriam Barzelatto linda Ericsson layout

Läs mer

Studiehandledningen består av följande sex (6) studieenheter: 1. Begrepp inom rehabilitering och habilitering

Studiehandledningen består av följande sex (6) studieenheter: 1. Begrepp inom rehabilitering och habilitering Studiehandledning till Rehabilitering och habilitering av Stefan Caplan och Hannu Sparre, Andra upplagan, andra tryckningen, Bonnier Utbildning 2010. Best.nr. 622-7996-7 Denna studiehandledning omfattar

Läs mer

Gymnasial vuxenutbildning

Gymnasial vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning Kursutbud och schematider Skolan har gemensamma provtider vissa onsdagar klockan 13.00 16.00. Det innebär att skriftliga prov för en del kurser/lärare endast görs under denna

Läs mer

Vårdutbildningar. som leder till arbete. Studera i grupp. Studera på distans. Studera flexibelt - individuella upplägg.

Vårdutbildningar. som leder till arbete. Studera i grupp. Studera på distans. Studera flexibelt - individuella upplägg. Gymnasial vuxenutbildning Vår och sommar 2013 www.svok.se Vårdutbildningar som leder till arbete Studera i grupp Studera på distans Studera flexibelt - individuella upplägg Studera effektivt Studera för

Läs mer

Gymnasial vuxenutbildning

Gymnasial vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning Kursutbud och schematider Skolan har gemensamma provtider vissa onsdagar klockan 13.00 16.00. Det innebär att skriftliga prov för en del kurser/lärare endast görs under denna

Läs mer

Kompetens ska lyfta vård och omsorg en sista utbildningssatsning från Äldreliv Nordost

Kompetens ska lyfta vård och omsorg en sista utbildningssatsning från Äldreliv Nordost Kompetens ska lyfta vård och omsorg en sista utbildningssatsning från Äldreliv Nordost För att höja kvaliteten inom vård och omsorg satsar Äldreliv Nordost genom kompetensutveckling av medarbetarna. Under

Läs mer

Kursens namn: Etik och moral Kurstyp: Standard Valbar: Nej Yh-poäng: 25

Kursens namn: Etik och moral Kurstyp: Standard Valbar: Nej Yh-poäng: 25 Kursens namn: Etik och moral Yh-poäng: 25 Innehåll Etik / moral Bemötande, Förhållningssätt Livsåskådning Religion, etnicitet, kultur, tradition Kommunikation Salutogent förhållningssätt Offentlighet/

Läs mer

VALIDERING. Vård- och omsorgscollege Västmanland. Struktur, process och principer för validering GY 2011. + Vux 2012. Omvårdnadsoch omsorgskompetens

VALIDERING. Vård- och omsorgscollege Västmanland. Struktur, process och principer för validering GY 2011. + Vux 2012. Omvårdnadsoch omsorgskompetens VALIDERING Vård- och omsorgscollege Västmanland Struktur, process och principer för validering GY 2011 + Vux 2012 Professionell Omvårdnadsoch omsorgs Rehabiliterande Etisk Ergonomisk Pedagogisk 1 Vård-

Läs mer

Kurslitteratur våren 2015

Kurslitteratur våren 2015 Engelska grund Basic Grammar Check Byström,P Studentlitteratur Finns att köpa på skolan 55 kr Engelska 5 Context 1 Cutler/Skoglund Gleerups 978-91-40-66294-1 Grammar Check Engelska 6 Context 2 Cutler/Holmberg

Läs mer

Socialstyrelsens författningssamling

Socialstyrelsens författningssamling 1 Socialstyrelsens författningssamling Ansvarig utgivare: Chefsjurist Eleonore Källstrand Nord 2013 05 06 SOSFS 2013:X (S) Utkom från trycket den 2013 Socialstyrelsens allmänna råd om grundläggande kunskaper

Läs mer

Hälsa och vård yrken med många möjligheter. hälsa och vård. Läs till yrken inom UPPDATERAD NOVEMBER 2012

Hälsa och vård yrken med många möjligheter. hälsa och vård. Läs till yrken inom UPPDATERAD NOVEMBER 2012 Hälsa och vård yrken med många möjligheter UPPDATERAD NOVEMBER 2012 Läs till yrken inom hälsa och vård Att kunna hjälpa människor och ge dem möjlighet till ett bättre liv, är ett bland de mest givande

Läs mer

Vård och omsorg Barn och fritid. Klassrum Distans Lärling

Vård och omsorg Barn och fritid. Klassrum Distans Lärling Vård och omsorg Barn och fritid Klassrum Distans Lärling Välkommen till Lärgården! Hos oss studerar du i en trivsam och trygg miljö. Våra välutbildade lärare ger dig en inspirerande studietid och gör dig

Läs mer

KURSLITTERATUR HÖSTEN 2015

KURSLITTERATUR HÖSTEN 2015 Engelska grund Basic Grammar Check Byström,P Studentlitteratur Finns att köpa på skolan 55 kr Engelska 5 Context 1 Cutler/Skoglund Gleerups 978-91-40-66294-1 Grammar Check Engelska 6 Context 2 Cutler/Holmberg

Läs mer

Period 1 Period 2 Period 3 Kurs Kurstid Kurstid Kurstid

Period 1 Period 2 Period 3 Kurs Kurstid Kurstid Kurstid 1 VÄLKOMMEN TILL ÖPPET HUS Har du frågor gällande studier eller behöver hjälp med din ansökan Kom och träffa våra lärare och studie- och yrkesvägledare! Vi hjälper dig med din ansökan! Under Vuxveckan

Läs mer

Kvalitetskriterier för Socionomer/Kuratorer inom Palliativ vård

Kvalitetskriterier för Socionomer/Kuratorer inom Palliativ vård Kvalitetskriterier för Socionomer/Kuratorer inom Palliativ vård Bakgrund: WHO har gjort en beskrivning av palliativ vård vilken är översatt till svenska år 2002: Palliativ vård bygger på ett förhållningssätt

Läs mer

Kunskaper hos personal som ger stöd, service eller omsorg enligt SoL och LSS till personer med funktionsnedsättning

Kunskaper hos personal som ger stöd, service eller omsorg enligt SoL och LSS till personer med funktionsnedsättning SOSFS (S) Allmänna råd Kunskaper hos personal som ger stöd, service eller omsorg enligt SoL och LSS till personer med funktionsnedsättning Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling

Läs mer

Kursmodulens titel: Yrkesrollen - Rollen/Uppdraget Nivå: 1 OCN-poäng: 1. Läranderesultat Deltagaren ska kunna:

Kursmodulens titel: Yrkesrollen - Rollen/Uppdraget Nivå: 1 OCN-poäng: 1. Läranderesultat Deltagaren ska kunna: Kursmodulens titel: Yrkesrollen - Rollen/Uppdraget Nivå: 1 1. Förstå uppdraget utifrån beslut. 1.1 Känna till basala behov. 1.2 Identifiera brukarens behov utifrån givna förutsättningar. 1.3 Identifiera

Läs mer

LÄROMEDELS- FÖRTECKNING. Vuxenutbildning Skövde HT 15

LÄROMEDELS- FÖRTECKNING. Vuxenutbildning Skövde HT 15 LÄROMEDELS- FÖRTECKNING Vuxenutbildning Skövde HT 15 2015-06-22 Innehållsförteckning Ämne Språk sid 3 Matematik...sid 5 Naturvetenskap... sid 6 Samhälls- och beteendevetenskap. sid 7 Ekonomi och administration.

Läs mer

Studiehandledningen omfattar Inledning samt 8 kapitel och är skriven för GY 2011.

Studiehandledningen omfattar Inledning samt 8 kapitel och är skriven för GY 2011. Studiehandledning till Specialpedagogik 1, Sanoma Utbildning 2011 Studiehandledningen omfattar Inledning samt 8 kapitel och är skriven för GY 2011. I kapitlen finns frågeställningar och diskussionsuppgifter

Läs mer

Studiehandledning till Utvecklingsstörning och andra funktionshinder av Lars-Erik Gotthard, Bonnier Utbildning Andra upplagan, andra tryckningen 2010

Studiehandledning till Utvecklingsstörning och andra funktionshinder av Lars-Erik Gotthard, Bonnier Utbildning Andra upplagan, andra tryckningen 2010 Studiehandledning till Utvecklingsstörning och andra funktionshinder av Lars-Erik Gotthard, Bonnier Utbildning Andra upplagan, andra tryckningen 2010 Studiehandledningen omfattar åtta studieenheter. Dessa

Läs mer

Vårdutbildningar. som ger dig möjligheter. Studera i grupp. Studera på distans. Studera flexibelt - individuella upplägg.

Vårdutbildningar. som ger dig möjligheter. Studera i grupp. Studera på distans. Studera flexibelt - individuella upplägg. Gymnasial vuxenutbildning Vårdutbildningar som ger dig möjligheter Studera i grupp Studera på distans Studera flexibelt - individuella upplägg Studera effektivt Studera för framtiden Falun@svok.se Västra

Läs mer

Inte bara medicin Andra insatser för barn & vuxna med ADHD

Inte bara medicin Andra insatser för barn & vuxna med ADHD Inte bara medicin Andra insatser för barn & vuxna med ADHD Anna Backman, ADHD-center Habilitering & Hälsa Ulla Otterstadh, BUP Kognitivt stöd Annika Brar, Habilitering & Hälsa / Vuxenpsykiatri 2014-05-08

Läs mer

KURSLITTERATURFÖRTECKNING GRUNDLÄGGANDE OCH GYMNASIALA KURSER

KURSLITTERATURFÖRTECKNING GRUNDLÄGGANDE OCH GYMNASIALA KURSER KURSLITTERATURFÖRTECKNING GRUNDLÄGGANDE OCH GYMNASIALA KURSER Hösten 2015 GRUNDLÄGGANDE KURSER Dator Orienterings- Office 2010, Orienteringskurs 1, ISBN: 978-91-85989-59-1 kurs www.behandladeord.se Extrabok

Läs mer

Beskrivning av huvudområdet

Beskrivning av huvudområdet Beskrivning av huvudområdet Huvudområdet i sjuksköterskeexamen är omvårdnad. Omvårdnad har som mål att främja hälsa och välbefinnande genom att stärka och stödja människors hälsoprocesser. Kärninnehållet

Läs mer

God palliativ vård state of the art

God palliativ vård state of the art God palliativ vård state of the art Professor i palliativ medicin, överläkare Karolinska institutet, Stockholm Stockholms sjukhem 2015-03-11 Professor P Strang Vård av döende Vård av döende har alltid

Läs mer

Kurskod X X X X X X X X X X X. Block 1 X X X X. obligatoriska. kurs) Block 2. Geriatrik X X X X X X X. Rehabilitering och. habilitering Psykiatri

Kurskod X X X X X X X X X X X. Block 1 X X X X. obligatoriska. kurs) Block 2. Geriatrik X X X X X X X. Rehabilitering och. habilitering Psykiatri Omvårdnadsutbildning Hösten 2009 1 SÅ HÄR ARBETAR VI OMVÅRDNADSUTBILDNING HÖSTTERMINEN 2009 INTRODUKTION TILL REGULJÄRA OCH FLEIBLA STUDIER INOM OMVÅRDNAD OCH OMSORG Du kan läsa omvårdnadd på två sätt

Läs mer

Värdegrund. för Socialnämndens verksamheter i Kungsörs kommun. Fastställd av Socialnämnden 2006-03-27. Reviderad 2011-05-11

Värdegrund. för Socialnämndens verksamheter i Kungsörs kommun. Fastställd av Socialnämnden 2006-03-27. Reviderad 2011-05-11 Värdegrund för Socialnämndens verksamheter i Kungsörs kommun Fastställd av Socialnämnden 2006-03-27 Reviderad 2011-05-11 Värdegrund Värdegrunden anger de värderingar som ska vara vägledande för ett gott

Läs mer

GRUNDLÄGGANDE VUXENUTBILDNING

GRUNDLÄGGANDE VUXENUTBILDNING GRUNDLÄGGANDE VUXENUTBILDNING Terminstid: Vårterminen 2016 160118-160603 Höstterminen 2016 160815-161216 prel OBS! För alla kurser gäller att de anordnas om de får tillräckligt antal sökande. Om den kurs

Läs mer

Värdegrund - att göra gott för den enskilde

Värdegrund - att göra gott för den enskilde Värdegrundsdokumentet är framarbetat av och för socialförvaltningen i Degerfors kommun, samt antaget av socialnämnden 2012-10-10. Text: Jeanette Karlsson och Sture Gustafsson. Illustrationer: Bo Qvist

Läs mer

LEDARSKAP-MEDARBETARSKAP 140313

LEDARSKAP-MEDARBETARSKAP 140313 CARPE Minnesanteckningar Sida 1 (7) 2014-03-17 LEDARSKAP-MEDARBETARSKAP 140313 Inledning Jansje hälsade välkommen och inledde dagen. Dagen om Ledarskap och medarbetarskap är en fortsättning på förmiddagen

Läs mer

Innehåll. Övergripande kompetensdefinition 3. Delmål 7

Innehåll. Övergripande kompetensdefinition 3. Delmål 7 Psykiatri Innehåll Övergripande kompetensdefinition 3 Definition av kompetensområdet 3 Kompetenskrav 3 Kompetenskrav för medicinsk kompetens 3 Kompetenskrav för kommunikativ kompetens, ledarskapskompetens

Läs mer

Följande är exempel på underliggande mål som ligger till grund för det övergripande målet:

Följande är exempel på underliggande mål som ligger till grund för det övergripande målet: Katrinebergs folkhögskola Kursmål Linje: Friskvård & Hälsa Kursen syftar övergripande till att utbilda ledare som med en bred teoretisk kunskap och med goda praktiska färdigheter kan ta initiativ till

Läs mer

Syftet med dagen. Den palliativa vårdens värdegrund

Syftet med dagen. Den palliativa vårdens värdegrund 2012-12-06 Syftet med dagen att presentera det nationella kunskapsstödet för palliativ vård med innehåll, krav och konsekvenser för kommunernas och regionens ledning i Västra Götaland En värdegrund uttrycker

Läs mer

Nationella riktlinjer för f och omsorg

Nationella riktlinjer för f och omsorg Nationella riktlinjer för f god vård v och omsorg Helle Wijk Institutionen för f r Vårdvetenskap V och HälsaH Sahlgrenska Akademin Göteborgs Universitet Fakta om demenssjukdom Ca 148 000 demenssjuka -

Läs mer

Akutpsykiatrisk vård. 8 9 februari 2012, Stockholm

Akutpsykiatrisk vård. 8 9 februari 2012, Stockholm Akutpsykiatrisk vård Akutpsykiatriska bedömningar och diagnossättning Missbrukets fysiologi behandling och risker med abstinens! Suicidriskbedömning hur kan du bedöma hur allvarligt det är? Samtalsteknik

Läs mer

Bergenmodellen. Vårt sätt att förebygga och bemöta. hot och våld. på psykiatriska vårdavdelningar. i Stockholms läns sjukvårdsområde.

Bergenmodellen. Vårt sätt att förebygga och bemöta. hot och våld. på psykiatriska vårdavdelningar. i Stockholms läns sjukvårdsområde. Bergenmodellen Vårt sätt att förebygga och bemöta hot och våld på psykiatriska vårdavdelningar i Stockholms läns sjukvårdsområde. Innehåll Det här är Bergenmodellen... 5 Hot och våld på psykiatriska avdelningar...

Läs mer

Lokal arbetsplan för Bensby förskola

Lokal arbetsplan för Bensby förskola Lokal arbetsplan för Bensby förskola 2013 2014 Lokal arbetsplan för Bensby förskola 2013 2014 Bensby förskola erbjuder ca 70 platser till barn i åldrarna 1-6 år. Verksamheten bedrivs i en huvudbyggnad

Läs mer

Socialstyrelsens författningssamling. Grundläggande kunskaper hos personal som arbetar i socialtjänstens omsorg om äldre

Socialstyrelsens författningssamling. Grundläggande kunskaper hos personal som arbetar i socialtjänstens omsorg om äldre SOSFS 2011:12 (S) Allmänna råd Grundläggande kunskaper hos personal som arbetar i socialtjänstens omsorg om äldre Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras

Läs mer

Onkologisk omvårdnad för sjuksköterskan i cancervården

Onkologisk omvårdnad för sjuksköterskan i cancervården De 10 först anmälda erhåller boken Perspektiv på onkologisk vård av Maria Hellbom och Bibbi Thomé. Gå 4 betala för 3! Onkologisk omvårdnad för sjuksköterskan i cancervården Cancerrelaterad smärta symtomkontroll

Läs mer

GRUNDLÄGGANDE VUXENUTBILDNING

GRUNDLÄGGANDE VUXENUTBILDNING 2015-05-07 Välkommen till Birgittaskolans vuxenutbildning GRUNDLÄGGANDE VUXENUTBILDNING Kurs CSN poäng Närkurs eller distanskurs Biologi Biologi, två terminer 75/termin Närkurs Data Data, orienteringskurs

Läs mer

UTKAST TILL REVIDERAD MÅLBESKRIVNING

UTKAST TILL REVIDERAD MÅLBESKRIVNING Övergripande kompetensdefinition för basspecialiteten Arbets- och miljömedicin Definition av kompetensområdet Specialiteten Arbets- och miljömedicin omfattar fördjupade kunskaper och färdigheter om hur

Läs mer

Undervisningen i ämnet psykologi ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

Undervisningen i ämnet psykologi ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande: PSYKOLOGI Ämnet psykologi behandlar olika sätt att förstå och förklara mänskliga beteenden, känslor och tankar utifrån olika psykologiska perspektiv. Ämnets syfte Undervisningen i ämnet psykologi ska syfta

Läs mer

PEDAGOGIK. Ämnets syfte

PEDAGOGIK. Ämnets syfte PEDAGOGIK Pedagogik är ett tvärvetenskapligt kunskapsområde nära knutet till psykologi, sociologi och filosofi och har utvecklat en egen identitet som samhällsvetenskaplig disciplin. Ämnet pedagogik tar

Läs mer

Kunskapsbaserad vård av personer med demenssjukdom Socialstyrelsens riktlinjer PO Sandman

Kunskapsbaserad vård av personer med demenssjukdom Socialstyrelsens riktlinjer PO Sandman Kunskapsbaserad vård av personer med demenssjukdom Socialstyrelsens riktlinjer PO Sandman Ca 140 000 personer - de flesta mycket gamla 5 % av befolkningen 65 år och äldre 40 % av befolkningen 90-95 år

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Specialistutbildning för sjuksköterskor. Psykiatrisk vård I, 40 poäng (PSYK1)

UTBILDNINGSPLAN. Specialistutbildning för sjuksköterskor. Psykiatrisk vård I, 40 poäng (PSYK1) KAROLINSKA INSTITUTET STOCKHOLM UTBILDNINGSPLAN Specialistutbildning för sjuksköterskor Psykiatrisk vård I, 40 poäng (PSYK1) Graduate Diploma in Psychiatric Care Specialist Nursing I 60 ECTS INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Sammanställning av kompetensinventering för delprojekt. Rätt stöd till personer som åldras

Sammanställning av kompetensinventering för delprojekt. Rätt stöd till personer som åldras Sammanställning av kompetensinventering för delprojekt Rätt stöd till personer som åldras Innehåll 1. Om kompetensinventeringen i delprojektet... 3 2. Grundläggande kompetensutvecklingsbehov... 3 Kontakt

Läs mer

Arbeta med människor Vuxenutbildning 2014/15 Nacka

Arbeta med människor Vuxenutbildning 2014/15 Nacka Arbeta med människor Vuxenutbildning 2014/15 Nacka Vård & Omsorg Läs vuxenutbildning (Komvux) som ökar dina möjligheter till arbete inom många yrken. Vi utbildar dig inom vård & omsorg, barn & fritid eller

Läs mer

LÄROMEDELS- FÖRTECKNING. Vuxenutbildning Skövde VT 14

LÄROMEDELS- FÖRTECKNING. Vuxenutbildning Skövde VT 14 LÄROMEDELS- FÖRTECKNING Vuxenutbildning Skövde VT 14 2014-01-03 Innehållsförteckning Ämne Språk sid 3 Matematik...sid 5 Naturvetenskap... sid 6 Samhälls- och beteendevetenskap. sid 7 Ekonomi och administration.

Läs mer

BARN- OCH FRITIDSPROGRAMMET

BARN- OCH FRITIDSPROGRAMMET BARN- OCH FRITIDSPROGRAMMET Barn- och fritidsprogrammet utbildar dig för arbete med människor i alla åldrar. Programmet ger dig kunskaper och färdigheter i pedagogik, psykologi, sociologi och service.

Läs mer

Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2013/2014

Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2013/2014 Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2013/2014 Förskolan Båten Simvägen 37 135 40 Tyresö 070-169 83 98 Arbetsplan 2013/2014 Vårt uppdrag Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande.

Läs mer

Själavårdsutbildningen Kyrka Öppenvård Kursplan

Själavårdsutbildningen Kyrka Öppenvård Kursplan Själavårdsutbildningen Kyrka Öppenvård Kursplan Utbildningen är öppen för i församling anställda pastorer, präster och diakoner samt personer med annan lämplig bakgrund som på volontärbasis arbetar i församling

Läs mer

Övergripande mål och riktlinjer - Lgr 11

Övergripande mål och riktlinjer - Lgr 11 Övergripande mål och riktlinjer - Lgr 11 2.1 NORMER OCH VÄRDEN Skolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera eleverna att omfatta vårt samhälles gemensamma värderingar och låta dem komma till uttryck

Läs mer

Själ & kropp. - levnadsvanor och psykisk hälsa

Själ & kropp. - levnadsvanor och psykisk hälsa Själ & kropp - levnadsvanor och psykisk hälsa Lästips från Sjukhusbiblioteken i Värmland 2014 Effekter av fysisk träning vid olika sjukdomstillstånd (2007) Av Ulla Svantesson m fl Motion är medicin! Så

Läs mer

Kurslitteratur våren 2013.

Kurslitteratur våren 2013. Kurslitteratur våren 2013. Engelska grund Lån mot deposition Basic Grammar Check Byström,P Studentlitteratur 91-44-02091-0 Finns att köpa på skolan Engelska 5 dag/distans Context 1 Cutler/Skoglund/Holmberg

Läs mer

REGEL FÖR HÄLSO OCH SJUKVÅRD I SÄRSKILT BOENDE OCH DAGLIG VERKSAMHET ENLIGT LSS:

REGEL FÖR HÄLSO OCH SJUKVÅRD I SÄRSKILT BOENDE OCH DAGLIG VERKSAMHET ENLIGT LSS: Region Stockholms innerstad Sida 1 (7) 2014-05-16 Sjuksköterskor REGEL FÖR HÄLSO OCH SJUKVÅRD I SÄRSKILT BOENDE OCH DAGLIG VERKSAMHET ENLIGT LSS: Sida 2 (7) INNEHÅLLSFÖRTECKNING REGEL FÖR HÄLSO OCH SJUKVÅRD

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL BIRGITTASKOLAN!

VÄLKOMMEN TILL BIRGITTASKOLAN! VÄLKOMMEN TILL BIRGITTASKOLAN! På Birgittaskolan händer allt och lite till! Birgittaskolan är en skola där du blir sedd och får möjlighet att utvecklas. Under din tid på skolan kommer du att lära känna

Läs mer

Välkommen till Fredrikshovs gymnasium

Välkommen till Fredrikshovs gymnasium Välkommen till Fredrikshovs gymnasium I grönskan på Kungliga Djurgården finner eleverna studiero och inspiration, med stadens puls och internationella influenser på promenadavstånd. Vår metod bygger på

Läs mer

Kurslitteratur Gymnasial vuxenutbildning hösten 2014

Kurslitteratur Gymnasial vuxenutbildning hösten 2014 Kurslitteratur Gymnasial vuxenutbildning hösten 2014 Klicka på kursen för att få veta vilka böcker som ingår Akutsjukvård Barn- och ungdomssjukvård Biologi 1 Dator- och nätverksteknik Engelska 5 Engelska

Läs mer

INRIKTNINGSDOKUMENT FO R PRIMÄ RVÄ RDEN I LÄNDSTINGET SO RMLÄND

INRIKTNINGSDOKUMENT FO R PRIMÄ RVÄ RDEN I LÄNDSTINGET SO RMLÄND INRIKTNINGSDOKUMENT FO R PRIMÄ RVÄ RDEN I LÄNDSTINGET SO RMLÄND Detta dokument baseras på Landstingets strategiska mål, som beslutas av Landstingsfullmäktige i landstingsbudgeten och som är styrande för

Läs mer

i samverkan med Välkommen till en kostnadsfri öppen föreläsning via telebild!

i samverkan med Välkommen till en kostnadsfri öppen föreläsning via telebild! Torsdagen den 20 oktober Akut omhändertagande vad händer i mötet mellan patienter, närstående och olika professioner? Carina Elmqvist Sänds från Växjö En patients första möte med involverade personer på

Läs mer

UTVECKLING AV ARBETSPLATSEN

UTVECKLING AV ARBETSPLATSEN UTVECKLING AV ARBETSPLATSEN Att ha medarbetare som har kunskap och vilja att delta i arbetsplatsens förändrings- och utvecklingsarbete, är en avgörande faktor för en verksamhets framgång och utveckling.

Läs mer

Identifiera dina kompetenser

Identifiera dina kompetenser Sida: 1 av 8 Identifiera dina kompetenser Har du erfarenheter från ett yrke och vill veta hur du kan använda dina erfarenheter från ditt yrkesliv i Sverige? Genom att göra en självskattning får du en bild

Läs mer

Studiehandledning till Psykiatri av Inger Andersson Höglund, Britt Hedman Ahlström Bonnier Utbildning.

Studiehandledning till Psykiatri av Inger Andersson Höglund, Britt Hedman Ahlström Bonnier Utbildning. Studiehandledning till Psykiatri av Inger Andersson Höglund, Britt Hedman Ahlström Bonnier Utbildning. Studieenheter utgår från målen för kursen. Studiehandledningen hjälper den studerande att nå målen

Läs mer

Välkommen till Uppdragsutbildningsenheten vid Ersta Sköndal högskola!

Välkommen till Uppdragsutbildningsenheten vid Ersta Sköndal högskola! UPPDRAGSUTBILDNING Välkommen till Uppdragsutbildningsenheten vid Ersta Sköndal högskola! Uppdragsutbildning är för Ersta Sköndal högskola ett viktigt instrument och resurs i samverkan med det omgivande

Läs mer

DISTANSUTBILDNING Omsorgspedagog

DISTANSUTBILDNING Omsorgspedagog DISTANSUTBILDNING Omsorgspedagog - med inriktning neuropsykiatri DISTANSUTBILDNING Vad innebär utbildningen? Detta är en utbildning för dig som vill arbeta med människor. Utbildningen ger dig kunskaper

Läs mer

Mest sjuka äldre och nationella riktlinjer. Hur riktlinjerna kan anpassas till mest sjuka äldres särskilda förutsättningar och behov Bilaga

Mest sjuka äldre och nationella riktlinjer. Hur riktlinjerna kan anpassas till mest sjuka äldres särskilda förutsättningar och behov Bilaga Mest sjuka äldre och nationella riktlinjer Hur riktlinjerna kan anpassas till mest sjuka äldres särskilda förutsättningar och behov Bilaga Innehåll Vägledning om mest sjuka äldre och nationella riktlinjer...

Läs mer

Vård-SFI. Lära och utvecklas tillsammans. Studieinnehåll Norra Mellansverige. SFI Vård och omsorg

Vård-SFI. Lära och utvecklas tillsammans. Studieinnehåll Norra Mellansverige. SFI Vård och omsorg Vård-SFI Studieinnehåll Norra Mellansverige Lära och utvecklas tillsammans SFI Vård och omsorg Förberedande program för Omvårdnadsprogrammet Bakgrund Tanken med att starta en kurs inom SFI vård och omsorg

Läs mer

Ett träd växer ej högre mot himlen än vad rötterna orkar bära det!

Ett träd växer ej högre mot himlen än vad rötterna orkar bära det! Självförtroende; (göra) Självkänsla; (vara) Ett träd växer ej högre mot himlen än vad rötterna orkar bära det! Självförtroende: Vi vill att barnen ska våga uttrycka sig, stå för sina åsikter. Ett gott

Läs mer

IDROTT OCH HÄLSA. Ämnets syfte

IDROTT OCH HÄLSA. Ämnets syfte IDROTT OCH HÄLSA Idrott, friluftsliv och olika former av motion och rekreation har stor betydelse såväl för enskilda människors hälsa som för folkhälsan. Ämnet idrott och hälsa förvaltar ett kulturellt

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap den 11 maj 2004

UTBILDNINGSPLAN. Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap den 11 maj 2004 UTILDNINGSPLN SP-PROGRMMET, 80 POÄNG Spa-Programme, 80 points Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap den 11 maj 2004 1. LLMÄNT Spa-programmet vid Örebro

Läs mer

2008-06-16 Reviderad 2013-01-03. Riktlinjer Demensvård

2008-06-16 Reviderad 2013-01-03. Riktlinjer Demensvård 2008-06-16 Reviderad 2013-01-03 Riktlinjer Demensvård 2(9) Innehållsförteckning Riktlinjer Demensvård... 1 Innehållsförteckning... 2 Inledning... 3 Demenssjukdom... 3 Befolkningsstruktur 4 Demensvård.4

Läs mer

Kurs för personliga assistenter Studiehandledning. Kursansvarig: Maria Klamas

Kurs för personliga assistenter Studiehandledning. Kursansvarig: Maria Klamas Kurs för personliga assistenter Studiehandledning 2015 Kursansvarig: Maria Klamas 1 Välkommen Du är varmt välkommen till kursen för personliga assistenter vid Högskolan Väst. Kursen är utformad i samarbete

Läs mer

Onkologisk omvårdnad

Onkologisk omvårdnad Onkologisk omvårdnad för sjuksköterskan i cancervården Gå 4 betala för 3! Cancerrelaterad smärta symtomkontroll och de senaste behandlingsmetoderna! Kognitiva biverkningar av cancerbehandling Hur påverkas

Läs mer

UTBILDNINGAR & ÖPPNA SEMINARIER

UTBILDNINGAR & ÖPPNA SEMINARIER UTBILDNINGAR & ÖPPNA SEMINARIER Magelungen Utveckling AB Bondegatan 35 116 33 Stockholm 08-556 93 190 Samtal med barn - en processorienterad utbildning i genomförande av samtal med barn och ungdomar i

Läs mer

Kompetensutveckling på Nova Högskolecentrum. För personliga ombud i Kalmar län Hösten 2010

Kompetensutveckling på Nova Högskolecentrum. För personliga ombud i Kalmar län Hösten 2010 Kompetensutveckling på För personliga ombud i Kalmar län Hösten 2010 Hej och varmt välkomna till! Vi hoppas och tror att denna föreläsningsserie ska upplevas som mycket givande för dig och dina kollegor.

Läs mer

Arbeta med människor. Vård och omsorg Barn och fritid Hälsa och friskvård NYHET. Gymnasial vuxenutbildning - Komvux - Nacka

Arbeta med människor. Vård och omsorg Barn och fritid Hälsa och friskvård NYHET. Gymnasial vuxenutbildning - Komvux - Nacka Läs mer på sid 6 Arbeta med människor Gymnasial vuxenutbildning - Komvux - Nacka Vård & Omsorg Barn & Fritid Utbildning och kurser inom: Barn och fritid Hälsa och friskvård...............................................

Läs mer

Sjukgymnastik för äldre personer

Sjukgymnastik för äldre personer Sjukgymnastik för äldre personer Vad är Sjukgymnastik? Sjukgymnaster kan genom sin kunskap hjälpa människor hur de ska var aktiva och i rörelse. Syftet är att främja hälsa, förebygga sjukdom och skada,

Läs mer

Vad är det som gör ett svårt samtal svårt?

Vad är det som gör ett svårt samtal svårt? Vad är det som gör ett svårt samtal svårt? Budskapets innehåll Var mottagaren befinner sig kunskapsmässigt, känslor, acceptans Konsekvens av det svåra samtal, vad det ger för resultat Relationen Ämnet

Läs mer

Skolverkets föreskrifter om påbyggnadsutbildningen Barnskötare inom kommunal vuxenutbildning

Skolverkets föreskrifter om påbyggnadsutbildningen Barnskötare inom kommunal vuxenutbildning SKOLFS 2004:18 Utkom från trycket den 24 augusti 2004 Senaste lydelse av Skolverkets föreskrifter om påbyggnadsutbildningen Barnskötare inom kommunal vuxenutbildning 2004-08-09 Skolverket föreskriver med

Läs mer

SAMVERKANSRUTINER. (enligt SOSFS 2009:6) FÖR HANTERING AV EGENVÅRD I SÖRMLAND

SAMVERKANSRUTINER. (enligt SOSFS 2009:6) FÖR HANTERING AV EGENVÅRD I SÖRMLAND SAMVERKANSRUTINER (enligt SOSFS 2009:6) FÖR HANTERING AV EGENVÅRD I SÖRMLAND Egenvård ska erbjuda möjligheter till ökad livskvalitet och ökat välbefinnande genom självbestämmande, ökad frihetskänsla och

Läs mer

Utvecklings- och bedömningsinstrument för fysioterapeutstuderande i verksamhetsförlagd utbildning MANUAL

Utvecklings- och bedömningsinstrument för fysioterapeutstuderande i verksamhetsförlagd utbildning MANUAL Akademin för hälsa, vård och välfärd Fysioterapeutprogrammet Utvecklings- och bedömningsinstrument för fysioterapeutstuderande i verksamhetsförlagd utbildning MANUAL Termin 4 VFU-period 1, 2 och 3 Termin

Läs mer

Arbeta med människor. Vuxenutbildning Linköping

Arbeta med människor. Vuxenutbildning Linköping Arbeta med människor Vuxenutbildning Linköping Gymnasial vuxenutbildning inom Vård och omsorg Barn och fritid Fritid och hälsa Du kan anpassa studierna efter din livssituation, om du till exempel vill

Läs mer

Daniel N. Sterns teori om barnets självutveckling

Daniel N. Sterns teori om barnets självutveckling PSYKIATRI 2 Innehåll 1 Människans psyke Teorier om människans psykiska utveckling Sigmund Freuds teori om utveckling Erik H. Eriksons teori om utveckling Daniel N. Sterns teori om barnets självutveckling

Läs mer

Håsta förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Håsta förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Håsta förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet 1/9 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet

Läs mer

Den nationella värdegrunden för äldreomsorg Den lokala värdighetsgarantin för äldreomsorgen i Huddinge. Erika Svärdh, kommunikationschef, SÄF

Den nationella värdegrunden för äldreomsorg Den lokala värdighetsgarantin för äldreomsorgen i Huddinge. Erika Svärdh, kommunikationschef, SÄF Den nationella värdegrunden för äldreomsorg Den lokala värdighetsgarantin för äldreomsorgen i Huddinge Erika Svärdh, kommunikationschef, SÄF Nationell värdegrund i socialtjänstlagen Den 1 januari 2011

Läs mer

vuxenutbildning för dig

vuxenutbildning för dig CAS vuxenutbildning för dig Studie- och yrkesvägledarna hjälper dig att hitta rätt Nytt yrke? Högskolebehörighet? Gymnasiekompetens? Jobbkompetens? I samtal med vägledare får du hjälp med att strukturera

Läs mer

Handledarutbildning metodinriktning KBT, 30 hp

Handledarutbildning metodinriktning KBT, 30 hp Kursbeskrivning Handledarutbildning metodinriktning KBT, 30 hp Godkänd inom ramen för specialistordningen, fokus verksamhetshandledning Delkurs A, grundläggande verksamhetshandledning för psykologer, 10

Läs mer

Barn- och fritidsprogrammet (BF)

Barn- och fritidsprogrammet (BF) Barn- och fritidsprogrammet (BF) Barn- och fritidsprogrammet (BF) ska utveckla elevernas kunskaper i pedagogik och deras färdigheter i att utföra arbetsuppgifter som förekommer inom de verksamheter programmet

Läs mer

Verksamhetsförlagd utbildning VFU Kommunikation i omvårdnad OM124G Mikrobiologi och hygien BM191G

Verksamhetsförlagd utbildning VFU Kommunikation i omvårdnad OM124G Mikrobiologi och hygien BM191G Institutionen för hälsa och lärande Sjuksköterskeprogrammet Verksamhetsförlagd utbildning VFU Kommunikation i omvårdnad OM124G Mikrobiologi och hygien BM191G Kursansvariga OM124G Stina Thorstensson, stina.thorstensson@his.se

Läs mer

Sjuksköterskeexamen Degree of Bachelor of Science in Nursing

Sjuksköterskeexamen Degree of Bachelor of Science in Nursing 1(7) Sjuksköterskeprogrammet, 180 högskolepoäng Programkod Nursing Programme, 180 ECTS Inriktningskod ----- VGSSK Examen Sjuksköterskeexamen Degree of Bachelor of Science in Nursing Filosofie kandidatexamen

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete ht12/vt13 Rönnbäret

Systematiskt kvalitetsarbete ht12/vt13 Rönnbäret Läroplanens mål 1.1 Normer och värden. Förskolan skall aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla förståelse för vårt samhälles gemensamma demokratiska värderingar och efterhand omfatta

Läs mer

Verksamhetsplan korttidshem, Barn & Ungdom (Bäckebro / Engelbrektsgården / Junibacken)

Verksamhetsplan korttidshem, Barn & Ungdom (Bäckebro / Engelbrektsgården / Junibacken) Verksamhetsplan korttidshem, Barn & Ungdom (Bäckebro / Engelbrektsgården / Junibacken) Korttidsvistelse utanför det egna hemmet för barn & ungdomar med funktionsnedsättningar 2010 (Utarbetad 2010-02-22)

Läs mer