Vård&Omsorg Barn&Fritid

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vård&Omsorg Barn&Fritid"

Transkript

1 MMXV Vård&Omsorg Barn&Fritid Läromedel Låt alla bli sedda och skapa en bättre värld Intervju med Katri Cronlund Läromedel Vård & omsorg Barn & fritid 2015 Att förstå sig själv och andra bättre Intervju med Gabriella Bernerson

2 MMXV Vård & Omsorg Läromedel Barn Gabriella Bernerson & Fritid 18 Lärande och utveckling 4 6 Vård- och omsorgsprogrammet 16 Att förstå sig själv och andra bättre Intervju med Gabriella Bernerson Barn- och fritidsprogrammet 20 Kurslitteratur Universitet /Högskola 4 Låt alla bli sedda och skapa en bättre värld Intervju med Katri Cronlund 21 Titelregister 22 Beställningssedel 23 Försäljningsvillkor Redaktion Lena Rydorff, Sanoma Utbildning och AB Huset Makalösa Tryck Scanprint Reservation för eventuella prisändringar efter publikationens tryckning. Aktuella priser finns på 2

3 Vi söker alltid personer med undervisnings erfaranhet från Vård och omsorgs och Barn och fritidsprogrammet som har tankar och idéer kring morgondagens läromedel. Du kanske har en färdig idé till en bok eller bara funderingar i allmänhet inom ditt område? Ta då kontakt med oss. Lyssna direkt i mobilen, surfplattan eller datorn! Mp3 filer och studiehandledningar finns kostnadsfritt på Ladda ner vår app! Vill du bli författare? Förläggare Redaktör Redaktör app De flesta av våra läromedel finns även för Ipad och Android. Ladda ner appen Sanoma Utb på App Store (för ipad) eller Google Play (för Android). Appen fungerar även offline! Läs mer på: Beställ vårt digitala nyhetsbrev! Vill du ta del av nyheter om vår utgivning och våra fortbildningar? Anmäl dig till vårt nyhetsbrev på Planerar ni nätverksträffar eller andra konferenser för lärare på Vård- och omsorgs programmet, eller Barn-och fritidsprogrammet? Vid sådana tillfällen deltar vi gärna samt berättar om och visar våra läromedel. Sanoma Utbildning

4 Låt alla bli sedda och skapa en bättre värld Intervju med Text Ulrika Almquist Foto Juliana Wiklund Katri Cronlund Rektor Katri Cronlund, som tidigare var lärare i samhällskunskap och psykologi, har bland annat skrivit böckerna Lev i tiden Psykologi 1 och Etik och människans livs villkor. Både under intervjun och i böckerna återkommer Katri till vikten av utveckling, reflektion och mångfald för att vi alla ska kunna bli bättre på att bemöta varandra med respekt och se allas lika värde. Det gäller såväl i vardagen som inom vård och omsorg. 4

5 Mångfald MMXV Psykologi atri Cronlund som ursprungligen kommer från Finland, gifte sig med en svensk man och flyttade till Sverige Katris skrivande tog fart redan innan hon kom till Sverige, men när hon flyttade hit upplevde hon att hon tappat sitt skrivspråk; att hon inte kunde skriva på svenska trots att hon kunde språket. Rektorn på den landstingsvårdskola där Katri arbetade fick en förfrågan från ett förlag om hon visste någon som kunde författa läromedel. Katri fick skriva ett provkapitel och blev sedan kontrakterad av förlaget. Det var så hennes författarskap inleddes. Din bok Lev i tiden Psykologi 1 har levt i hela 20 år. Vad tror du att det beror på? Andra lärare säger att eleverna har lätt för att ta till sig språket i boken. Kanske beror det på att jag som skriver på ett andra språk, uttrycker mig mer avskalat och tydligt. Jag tänker alltid på att jag skriver till en elev, så att det automatiskt blir ett elevperspektiv. Jag använder många exempel i boken, det gör att den blir verklighetsförankrad. Numera känner kanske fler igen min bok och då bidrar det också till att fler blir intresserade av den. Vem är du? NAMN Katri Cronlund YRKE Tidigare lärare i samhällskunskap och psykologi, numera rektor FAMILJ Gift, 3 utflugna barn, 3 barnbarn BOR I Enhörna utanför Södertälje INTRESSEN Litteratur, samhällsfrågor, kultur, motion INSIKT Alla behöver frisk luft varje dag, man mår bra av det. FRAMTIDEN Nu har jag skrivit 6 böcker och jag kommer att fortsätta skriva. Vad är god etik? Även om värderingar och moral kan se olika ut så är den gemensamma nämnaren och det viktigaste med en god etik att man inte skadar andra. Hur kan vi se till att människor får utrymme för sin integritet även när de är i behov av vård? Genom ständig utbildning och reflektion. Vissa sjukhus har exempelvis etikronder, vilket jag tycker är ett gott initiativ. En annan sak jag tycker är viktig för att vi ska bli mer mänskliga mot varandra är att vi ser helheten och har ett holistiskt perspektiv. Att till exempel hos en patient inte bara se en brusten blindtarm, utan även kunna förstå den oro som patienten kanske känner för att få ett ärr på sin kropp. Vi måste se hela bilden, hela människan! Är vi ibland alltför snara med att döma våra medmänniskor i vår allt snabbare värld? Vi har mycket mer sociala kontakter än tidigare generationer. Det gör att vi måste bli snabbare på att bedöma och då finns risken att vi dömer utifrån våra fördomar. Vi behöver alla tänka på hur vi pratar med barn redan när de är små. Att istället för att säga vad söt du är som premierar det yttre, plocka fram en egenskap man vill berömma. Alla människor mår bra av att bli sedda och accepterade. Om vi bemöter alla med respekt och ser till allas lika värde så bidrar vi till en bättre psykisk hälsa. Vi människor behöver bli bättre på att förankra etiken i vårt vardagsliv för att sedan ha den med oss i arbetet också. Till vem vänder sig dina böcker? I första hand till de som tänkt sig att arbeta inom vård och omsorg, både unga och vuxna. Jag har jobbat med båda grupperna och det finns fler likheter än skillnader. Boken beskrivs som en upptäcktsresa i psykologi. Varför? De flesta elever som läser boken kan inte så mycket om teorier, forskning och evidensbaserad kunskap. Det blir intressant när man upptäcker hur fakta förklarar vad till exempel olika beteenden kan bero på. Vilken är din intention med din andra bok Etik och människans livsvillkor? Inom vård och omsorg kommer du i kontakt med många olika människor, med olika etnicitet, könsidentitet och så vidare. Boken lägger fokus på hur vi bemöter och behandlar varandra. Vi människor behöver bli bättre på att förankra etiken i vårt vardagsliv för att sedan ha den med oss även i arbetet. Vilken betydelse har mångfald för människans och samhällets utveckling? Mångfald berikar ett samhälle. Människor med olika förmågor och olika egenskaper bidrar till utveckling. I en grupp där alla tänker lika händer inte mycket. Det behövs förändring för att nå utveckling. Mångfald kan vara jobbigt, då det kan innebära att vi behöver tänka annorlunda. Det kan också skapa konflikter. På så sätt kräver mångfald mer av oss. Därför är det extra viktigt att vi hela tiden jobbar med mångfald för att visa att den är något som berikar oss. Och som lärare och personal behöver vi vara förebilder och ambassadörer genom att lyssna på alla. Som medmänniska, vad vill du bidra med här i världen? Om jag genom de utbildningar jag organiserar kan hjälpa människor vidare, ännu en bit på vägen till ett bättre liv, så är jag tacksam. Jag vill gärna passa på att dela med mig av siouxindianernas bön som jag tycker mycket om: Store ande, må jag bara döma dem i vilkas mockasiner jag vandrat. Mer info om Lev i tiden Psykologi 1 och Etik och människans livs villkor Sanoma Utbildning

6 Vård- och omsorgsarbete 1 Vård- och omsorgsarbete 2 Vård- och omsorgsprogrammet Vård- och omsorgsarbete 1 Monica Imborn Britta Åsbrink Vård- och omsorgsarbete 2 Monica Imborn Britta Åsbrink Vård- och om sorgs arbete 1 ger eleven grund läggande kunskaper i vård och omsorg och utvecklar förmågan att utföra arbetsuppgifter på ett yrkesmässigt, etiskt, hygieniskt, rehabiliterande och pedagogiskt sätt. Författarna betonar värdet av att vård och omsorg förenas, vilket skapar en helhetssyn på den enskilde personen som är i behov av hjälp och stöd. Eleven ska ges möjlighet att utveckla ett empatiskt förhållningssätt. Boken innehåller berättelser och studieupp gifter, samt är skriven på lättbegriplig svenska. Historiskt perspektiv, Centrala begrepp, Kommunikation, Bemötande och etiskt förhållningssätt, Gerontologi, Hygien, Personlig vård, Mat dryck vila, Observationer och medicintekniska uppgifter, Förflyttningsteknik och tekniska hjälpmedel. Vård och omsorgsprogrammet, kompetensutveckling för vårdoch omsorgspersonal samt Yrkeshögskolan. Vård- och omsorgsarbete : Onlinebok (elevlicens) 1 år : Monica Imborn lärare i vård och omsorg Britta Åsbrink leg. sjuksköterska, omvårdnadslärare Vård- och omsorgsarbete 2 består av två delar: Del 1 beskriver den fysiska och psykosociala arbetsmiljön inom vård och omsorg, hur social dokumentation skrivs på ett etiskt och säkert sätt samt hur biståndsbedömning leder fram till konkreta hjälp och stödinsatser. Hälso och sjukvårdens och socialtjänstens organisation samt aktuell lagstiftning förklaras ingående. Socialtjänstens insatser för barn, familjer, personer med funktionsnedsättning och äldre beskrivs i ett särskilt kapitel. I kapitlet Anhöriga lyfter författarna fram de anhörigas roll och socialtjänstens insatser för anhöriga. Del 2 beskriver vården och omsorgen vid vanliga sjukdomar och hur rehabilitering och habilitering planeras utifrån personens behov, önskemål och förutsättningar. I kapitlet Hälso och sjukvårdsuppgifter beskrivs bland annat syrgasbehandling, sugning av övre luftvägar, sondmatning, katetrisering och blodprovstagning. Kapitlen innehåller berättelser och studieuppgifter. Vård och omsorgsprogrammet, kompetensutveckling för vård och omsorgspersonal samt Yrkeshögskolan. Vård- och omsorgsarbete : Onlinebok (elevlicens) 1 år : Monica Imborn lärare i vård och omsorg Britta Åsbrink leg. sjuksköterska, omvårdnadslärare Digitalt material Onlineböcker Böckerna finns även som onlineböcker. De innehåller funktioner som uppläsning av text, zoomverktyg, skriva och rita samt sätta ut bokmärken, göra noteringar och anteckningar. Läs mer på app 6

7 Vård- och omsorgsarbete 1 3 Vårdpedagogik och handledning Vård och omsorg 1 3 eina linder åse lundèn welden anja aronsson Nyhet Vårdpedagogik och handledning Agneta Blohm Hannu Sparre Vård- och omsorgsprogrammet Utkommer hösten Vård- och omsorgsarbete 1 3 ger eleven grundläggande och fördjupade kunskaper i vård och omsorg. Bokens innehåll syftar till att utveckla elevens förmåga att utföra arbetsuppgifter inom vård och omsorg på ett etiskt, hygieniskt, ergonomiskt och säkert sätt. Författarna har bearbetat och anpassat boken utifrån Vård och omsorgsarbete 1 och 2. Boken har en grundläggande del och en fördjupningsdel som följer det centrala innehållet för kurserna Vård och omsorg 1 3 inom gymnasiesärskolan. Boken har lättläst text med många bilder och berättelser från vårdoch omsorgssituationer med fokus på äldreomsorg. I varje kapitel finns även Samtala om som ger lärare och elever möjlighet att stanna upp, repetera och reflektera över bild och textinnehåll. Till boken finns en studiehandledning med studieuppgifter, förslag på studiebesök, filmer, litteratur och övningar. Vård och omsorg, Kommunikation och Bemötande, Serviceuppgifter och Sociala aktiviter i vård och omsorgsarbete, Hygien, Säkra förflyttningar, Hjälpmedel. Läran om åldrandet, Att möta personer med demenssjukdomar. Gymnasiesärskolans program Hälsa, vård och omsorg, yrkesinriktad särskild utbildning för vuxna samt för elever i behov av ett anpassat och lättläst läromedel Vårdpedagogik och handledning beskriver hur vård och omsorgspersonal kan hjälpa en person att lära sig hantera olika vårdoch egenvårdsuppgifter. I boken beskrivs också hur handledaren hjälper eleven att lära sig praktiska färdigheter och ett etiskt förhållningssätt under sitt lärande på arbetsplatsen, APL. Berättelser tränar elevens förmåga att reflektera över vilka pedagogiska behov som finns i vård och omsorgssituationer samt hur undervisning eller handledning ska anpassas till den enskildes behov och förutsättningar. Kunskaper om kommunikation går som en röd tråd genom boken. Kunskap och kompetens inom vård och omsorg, Handledarrollen, Validering, Empowerment, Begrepp och teorier, Motiverande samtal, Dokumentation, Utvärdering, Bedömningssamtal. Vård och omsorgsprogrammet, kompetensutveckling för vård och omsorgspersonal samt Yrkeshögskolan. Vårdpedagogik och handledning : Onlinebok (elevlicens) 1 år : Agneta Blohm pedagog och Marte Meo handledare Hannu Sparre omvårdnadslärare Vård och omsorgsarbete : Anja Aronsson leg. sjuksköterska, vård och omsorgslärare Eina Linder verksamhetschef inom yrkesinriktad särskild utbildning för vuxna, har flerårig erfarenhet av pedagogiskt arbete med elever i behov av anpassat studiematerial. Åse Lundén-Welden yrkeslärare inom särskild utbildning för vuxna, tidigare projektledare på FUB/AL A. Handbok i vård och omsorg Handbok i vård och omsorg visar 100 praktiska vård och omsorgsuppgifter. Metodbeskrivningarna är illustrerade med pedagogiska teckningar och placerade i alfabetisk ordning. Handboken är en utmärkt uppslagsbok och är lätt att bära med sig. Basala hygienrutiner, Förflyttningar, Hjärtoch lungräddning, Sondmatning med PEG, Såromläggning. Vård och omsorgsprogrammet samt för personal inom vård och omsorg. Handbok i vård och omsorg : Britta Åsbrink och Helle Ploug Hansen 7

8 Medicin 1 Medicin 1 Vård- och omsorgsprogrammet Medicin 1 Urban Gillå Boken beskriver människokroppens uppbyggnad, utveckling och funktion samt orsaker och symtom på vanliga sjukdomar. För varje diagnos beskrivs undersökningsmetoder och olika behandlingar. Stor vikt har lagts vid vård och omsorg vid olika sjukdomstillstånd. Dessa kunskaper ska utveckla elevens förmåga att observera och rapportera förändringar i patientens och brukarens hälsotillstånd samt förmåga att handla vid akuta sjukdomstillstånd och skador. Den medicinska terminologin ingår som en naturlig del i texten. Berättelser ger eleven möjlighet att på ett nyanserat sätt få kunskaper om sambandet mellan människa, miljö, livsstil och sjukdom. Varje kapitel avslutas med studieupp gifter. Medicin 1 är rikt illustrerad med teckningar gjorda av Kari C Toverud, CMI, certifierad medicinsk tecknare. Vanliga läkemedel och deras användningsområden, Läkemedelsbiverkningar, Lagstiftning inom hälso och sjukvård, Smittspridning, Mikrobiologi, Fortplantning, Hjärt lungräddning, Samhällets insatser vid krig och katastrofer, Brandsäkerhet. Vård och omsorgsprogrammet, kompetensutveckling för vård och omsorgspersonal samt Yrkeshögskolan. Medicin : Onlinebok (elevlicens) 1 år : Urban Gillå omvårdnadslärare Boken beskriver människokroppens uppbyggnad och funktion. Inom varje organsystem görs en genomgång av den friska människans anatomi och fysiologi, därefter beskrivs förändringar vid olika sjukdomstillstånd. Vanliga sjukdomar, deras orsaker, symtom, diagnos, undersökningar, behandlingar och prognos tas upp. Berättelser levandegör sjukdomsbeskrivningarna. Medicinsk terminologi ingår genomgående och förklaras på svenska i sitt sammanhang. I boken finns även kapitel om Mikrobiologi, Undersökningsmetoder, Läkemedel, Första hjälpen vid akuta sjukdomar och skador, Boken är översatt från danska av Elisabeth Dominique Lindström. Kjell Hjelm, lärare i vård och omsorg, har granskat och bearbetat texten samt utarbetat studieuppgifter. Han har även skrivit de kapitel som tillkommit i den svenska utgåvan, samhällets insatser vid krig och katastrofer och Brandsäkerhet. Vård och omsorgsprogram met, Naturvetenskapsprogrammet, gym na siekurser som behandlar människokroppens byggnad och funktion samt Yrkeshögskolan, t.ex. utbildning av medicinska sekreterare. Medicin : Kjell Hjelm leg. sjuksköterska, leg. lärare i vård och omsorg, Vibeke von der Lieth, Marianne Looft, Inge Olsen, Henrik Andersen och Lissi Hansen Studiehandledningar och mp3 filer finns kostnadsfritt på 8

9 Etik och människans livsvillkor Lev i tiden Psykologi 1 Hälsopedagogik Etik och människans livsvillkor Katri Cronlund Hälsopedagogik Anna-Karin Axelsson Vård- och omsorgsprogrammet Etik och människans livsvillkor ger eleven kunskaper om hur människors livsåskådning och kultur påverkar synen på hälsa, ohälsa och funktionsnedsättning. Att möta, kommunicera och samarbeta med människor är några av de viktigaste utgångspunkterna inom vård och omsorg. Etik och människosyn har en central roll inom yrkesområdet. Etiska begrepp och riktlinjer, rätten till självbestämmande och integritet samt bemötande och förhållningssätt är viktiga begrepp inom vård och omsorg. Detta går som en röd tråd genom boken. Berättelser ger eleven möjlighet att på ett nyanserat sätt reflektera, diskutera och beskriva hur etik och människosyn påverkar vårt sätt att handla och agera. Kapitlen avslutas med studieuppgifter samt film och boktips. Vård och omsorgsprogrammet, kompetensutveckling för vård och omsorgspersonal samt Yrkeshögskolan. Etik och människans livsvillkor : Onlinebok (elevlicens) 1 år : Katri Cronlund lärare i samhällskunskap och psykologi Hur gör vi en rättvis personbedömning? Varför använder vi försvarsmekanismer? Vilka upplevelser stannar kvar i minnet? Det mänskliga psyket är en aldrig sinande källa till ny kunskap. Är du nyfiken på människan så följ med på en upptäcktsresa i psykologi. Varje kapitel innehåller frågeställningen Fundera och avslutas med Sammanfattning. I boken finns tips på skönlitteratur och filmer som kan fungera som diskussionsunderlag och fördjupning i ämnet. Ur innehållet : Anknytningsteorier, Olika perspektiv på psykologi, Neuropsykologi, Kommunikation, Socialpsykologi, Stress och stresshantering, Kriser och krishantering, Behandling av psykisk ohälsa. Psykologi för gymnasiet. Lev i tiden Psykologi : Onlinebok (elevlicens) 1 år : Katri Cronlund lärare i samhällskunskap och psykologi Hälsopedagogik ger kunskaper om människors hälsa, hälsorelaterade levnadsvanor och livsvillkor sett ur olika teorier och perspektiv historiskt, internationellt, socialt och kulturellt samt miljö. Att självständigt och i samarbete med andra planera, genomföra, utvärdera och dokumentera hälsofrämjande aktiviteter ska ge eleven kunskaper om ett hälsopedagogiskt förhållningssätt. Att diskutera egna och andras värderingar och attityder samt att kritiskt granska olika källors tillförlitlighet är en viktig del av innehållet. Kapitlet Övningar ger tips och råd hur lärare och elever kan arbeta utifrån ett hälsopedagogiskt förhållningssätt. Varje kapitel avslutas med studieuppgifter. Prevention, Promotion, Salutogent förhållningssätt, Barns och ungas hälsa, Hälsodiplomering, Friskvårdsaktiviteter, Coping, Äldres hälsa, Kommunikation, Interaktion. Vård och omsorgsprogrammet, Barn och fritidsprogrammet, kompetensutveckling för vård och omsorgspersonal och personal inom förskola och fritidsverksamhet samt Yrkeshögskolan. Hälsopedagogik : Onlinebok (elevlicens) 1 år : Digitalt material app Onlineböcker Böckerna finns även som onlineböcker. De innehåller funktioner som uppläsning av text, zoomverktyg, skriva och rita samt sätta ut bokmärken, göra noteringar och anteckningar. Läs mer på Anna-Karin Axelsson gymnasielärare och skolledare 9

10 Specialpedagogik 1 Specialpedagogik 2 Socialpedagogik Vård- och omsorgsprogrammet Specialpedagogik 1 Sonja Svensson Höstfält Nyhet Specialpedagogik 1 ger en övergripande introduktion till det specialpedagogiska området. Boken ger grundläggande kunskaper om olika funktionsnedsättningar och hur de påverkar människors liv och delaktighet i samhället. Utgångspunkten är ett perspektiv och ett förhållningssätt som medverkar till att personer med funktionsnedsättning ska inkluderas i samhället. Boken innehåller diskussionsuppgifter, sammanfattningar och exempel som förtydligar begrepp och fakta. Historik, Kommunikation, Pedagogik, Funktionsnedsättningar, Metoder, Stöd och hjälpmedel, Anhörigas roll, Dokumentation. Vård och omsorgsprogrammet, Barn och fritidsprogrammet, kompetensutveckling för vård och omsorgspersonal och personal inom barn och fritidsområdet samt Yrkeshögskolan. Specialpedagogik : Onlinebok (elevlicens) 1 år : Sonja Svensson Höstfält vårdlärare. Specialpedagogik 2 fördjupar och utvecklar kunskaperna inom specialpedagogiken. I boken har författaren lyft fram barnperspektivet även om innehållet ska kunna användas i verksamheter som vänder sig till alla åldrar. Innehållet i boken präglas av det salutogena perspektivet och de fyra grundpelarna i värdegrundsarbete: ömsesidig trygghet hänsyn respekt tillit. Med utgångspunkt i berättelser vill författaren förtydliga begrepp och förklaringar samt ge eleven möjlighet till reflektion över etiska dilemman. Varje kapitel avslutas med sammanfattning och diskussionsuppgifter. Integrering, Exkludering, Delaktighet, Empowerment, Evidensbaserat arbetssätt, Strategier för handikappolitiken, Intresseorganisationer, Dokumentation, Lagstiftning. Vård och omsorgsprogrammet, Barn och fritidsprogrammet, kompetensutveckling för vård och omsorgspersonal och personal inom förskola och fritidsverksamhet samt Yrkeshögskolan. Specialpedagogik : Onlinebok (elevlicens) 1 år : Sonja Svensson Höstfält vårdlärare Socialpedagogik beskriver det mångfacetterade arbetet med personer i utanförskap eller de som riskerar att hamna i utanförskap. Fokus är lagt på lärande och den enskildes möjligheter till utveckling. n tar upp olika förklaringsmodeller till utanförskap och problematiska livssituationer, samt beskriver olika arbetssätt och metoder. Det mellanmänskliga, professionella och dialogiska förhållningssättets betydelse går som en röd tråd genom boken. I kapitlet som behandlar APL ger författaren förslag på uppgifter som eleven kan göra under sin praktik inom vård och omsorg. Centrala begrepp, Problemlösande samtal, Livsvillkor, Omsorgsarenor, Livsvärld Systemvärld, Empowerment, Kommunikativa och strategiska handlingar, Socialpedagogik ur ett historiskt perspektiv. Vård och omsorgsprogrammet, fritidsledarutbildning, utbildning för personliga assistenter, kompetensutveckling för personal som arbetar med personer som befinner sig i en utsatt livssituation samt Yrkeshögskolan. Socialpedagogik : Onlinebok (elevlicens) 1 år : Helen Carlander vård och omsorgslärare med inriktning mot socialpedagogik Studiehandledningar och mp3 filer finns kostnadsfritt på 10

11 Psykiatri 1 Psykiatri 2 Samhällsbaserad psykiatri Psykiatri 1 Ann-Marie Göransson Psykiatri 2 Inger Andersson Höglund Britt Hedman Ahlström Vård- och omsorgsprogrammet Psykiatri 1 beskriver hur personer med olika psykiska funktionsnedsättningar upplever att drabbas av psykisk ohälsa. Deras berättelser åtföljs av strukturerade beskrivningar av hur psykisk ohälsa kan ta sig uttryck i form av olika symtom och andra kännetecken. Dessa berättelser bidrar till att utveckla elevens förmåga att möta personer, som mår psykiskt dåligt, med respekt, lyhördhet och empati. Kommunikation och möte med patient och brukare kräver kunskap om olika former av psykiatrisk behandling, omvårdnad, omsorg samt bemötande och förhållningssätt. Innehållet utgår från evidensbaserad kunskap och beprövad erfarenhet. Kapitlen avslutas med Reflektera och Diskutera. Boken innehåller tre delar: Del 1 Psykiatrins historia Del 2 Psykisk hälsa, Psykisk ohälsa, Psykiatrin i dag, Yrkeskompetens Del 3 Olika former av psykisk ohälsa. Vård och omsorgsprogrammet, kompetensutveckling för vård och omsorgspersonal samt Yrkeshögskolan. Psykiatri : Onlinebok (elevlicens) 1 år : Ann-Marie Göransson omvårdnadslärare Psykiatri 2 ger fördjupade kunskaper i vård, omsorg, omvårdnad och prevention vid mindre vanliga psykiska funktionsnedsättningar. Med hjälp av berättelser beskriver författarna kunskaper om behovsbedömning, planering, genomförande, dokumentation och utvärdering av vården och omsorgen för personer med psykisk funktionsnedsättning. I ett särskilt kapitel belyses tvångslagstiftning och andra bestämmelser inom psykiatrisk vård och socialtjänst. Ett kapitel beskriver förbättrings och kvalitetsarbete inom den psykiatriska omvårdnaden. Intresse och anhörigorganisationernas viktiga arbete för att påverka utvecklingen av vården och omsorgen lyfts fram i boken. Samverkan mellan yrkesgrupper, Kontaktmannaskap, Samsjuklighet, Tvång i öppenvård, Beroendeproblematik. Vård och omsorgsprogrammet, kompetensutveckling för personal inom psykiatrisk omvårdnad och Yrkeshögskolan. Psykiatri : Onlinebok (elevlicens) 1 år : Inger Andersson Höglund omvårdnads lärare och handledare Britt Hedman Ahlström lektor och forskare inom omvårdnad Samhällsbaserad psykiatri beskriver den öppna psykiatriska verksamheten som bedrivs av kommuner, landsting och regioner. Författarna lägger tonvikten på personalens attityder och förhållningssätt till psykisk hälsa och ohälsa samt till personer med psykisk funktionsnedsättning. Återhämtning från psykisk sjukdom, rehabilitering, arbete och sysselsättning är områden som också tas upp i boken. Berättelser ger eleven möjlighet till reflektion och ökad förståelse. Studieuppgifter avslutar varje kapitel. Stigmatisering, Kommunikation, Hjälp och stödåtgärder, Samtalsmetodik, Kvalitetsarbete, Samverkan. Vård och omsorgsprogrammet och kompetensutveckling för personal inom socialpsykiatri och psykiatrisk omvårdnad samt Yrkeshögskolan. Samhällsbaserad psykiatri : Onlinebok (elevlicens) 1 år : Inger Andersson Höglund omvårdnads lärare och handledare Britt Hedman Ahlström lektor och forskare inom omvårdnad a p p Digitalt material Onlineböcker Böckerna finns även som onlineböcker. De innehåller funktioner som uppläsning av text, zoomverktyg, skriva och rita samt sätta ut bokmärken, göra noteringar och anteckningar. Läs mer på 11

12 Äldres hälsa och livskvalitet Vård och omsorg vid demenssjukdomar Vård- och omsorgsprogrammet Äldres hälsa och livskvalitet Margareta Skog Margareta Grafström Äldres hälsa och livskvalitet lyfter fram hälsoperspektivet och hur en aktiv livsstil kan påverka den äldres hälsa och livskvalitet. Boken tar även upp hur åldrandet påverkar personer med utvecklingsstörning, och hur det är att bli äldre som homo, bi, queer och transsexuell person. Boken är indelad i fem delar: Hälsa och livskvalitet under åldrandet Kommunikation och förhållningssätt Prevention, boendemiljö och sociala aktiviteter Funktionsbevarande vård och omsorg samt rehabilitering Vanliga sjukdomar vid åldrande. Kosten och måltidens betydelse, Kommunikation och svåra samtal, Fallprevention, Kulturell mångfald, Samverkan med anhöriga. Vård och omsorgspersonal, kompetensutveckling för vård och omsorgspersonal och Yrkeshögskola. Vård och omsorg vid demenssjukdomar presenteras utifrån det palliativa arbetssättets fyra hörnstenar: symtomkontroll, kommunikation och relation, närståendestöd och teamarbete. En faktadel om demenssjukdomar inleder boken. Kapitlen avslutas med frågor och funderingar som manar till eftertanke och reflektion. Boken tar upp alla områden som finns i Socialstyrelsens riktlinjer om demensvård. Konsten att vårda, Etiska aspekter och dilemman, Bemötande och förhållningssätt, Aktiviteter sång, musik och dans, Levnadsberättelsen, Miljöns betydelse, Vård och omsorgsplanering, Social dokumentation, Demensvårdens A Ö, en uppslagsdel med ordförklaringar. Vård och omsorgsprogrammet, kompetensutveckling för personal inom demensomsorg och Yrkeshögskolan. Äldres hälsa och livskvalitet : Margareta Skog leg. sjuksköterska, med. dr med inriktning mot omvårdnad av äldre och fil.mag. i vårdpedagogik, vårdutvecklingssamordnare på Karolinska Universitetssjukhuset, vårdforskningschef Stockholms Borgerskap samt rektor för stiftelsen Silviahemmet Margareta Grafström leg. sjuksköterska, doktor i medicinsk vetenskap och docent i omvårdnad vid Karolinska institutet, professor emerita i vårdvetenskap och sakkunnig vid Sveriges Pensionärsförbund, Stockholm Vård och omsorg vid demenssjukdomar : Onlinebok (elevlicens) 1 år : Margareta Skog leg. sjuksköterska, med. dr med inriktning mot omvårdnad av äldre och fil.mag. i vårdpedagogik, vårdutvecklingssamordnare på Karolinska Universitetssjukhuset, vårdforskningschef Stockholms Borgerskap samt rektor för stiftelsen Silviahemmet app Digitalt material Onlineböcker Böckerna finns även som onlineböcker. De innehåller funktioner som uppläsning av text, zoomverktyg, skriva och rita samt sätta ut bokmärken, göra noteringar och anteckningar. Läs mer på 12

13 Kost, måltid och munhälsa Teknik i vård och omsorg Palliativ vård Kost, måltid och munhälsa sellin marklund löf skagert Nyhet Teknik i vård och omsorg MONICA IMbOrN britta ÅSbrINK Nyhet Palliativ vård margareta widell Nyhet Vård- och omsorgsprogrammet Utkommer ht Utkommer ht Utkommer ht Kost, måltid och munhälsa ger eleven fördjupade kunskaper och bygger vidare på Vård och omsorgsprogrammets grundläggande kurser. Vård och omsorgspersonal möter ofta människor som har problem med ät och sväljsvårigheter, nedsatt munhälsa eller ett försämrat näringstillstånd. Goda teoretiska kunskaper och praktisk erfarenhet hos vård och omsorgspersonalen är en förutsättning för att patienter eller brukare ska uppnå en god hälsa, ett gott näringstillstånd och en god livskvalitet. Författarna har valt att belysa etiska, kulturella och sociala aspekter på måltider och ätande. Dessa aspekter tillsammans med måltidsmiljön är av lika stor betydelse som den mat som serveras. Boken har faktagranskats av tandhygienist, logoped, dietist, arbetsterapeut och tandläkare. Hur man anpassar kosten vid olika sjukdomstillstånd samt vid svälj och matsmältningsbesvär, Kost och måltid ur ett kulturellt, estetiskt och psykosocialt perspektiv, Recept och måltidsförslag, Munhygien och munvård, Livsmedelshygien och livsmedelshantering. Vård och omsorgsprogrammet, Yrkeshögskolan. Kompetensutveckling för vård och omsorgspersonal samt personliga assistenter. Kost, måltid och munhälsa : Teknik i vård och omsorg beskriver och ger exempel på olika former av teknisk utrustning som vård och omsorgspersonal möter i sitt arbete. Tekniska hjälpmedel för med sig flera fördelar för både personal, brukare och patienter men kan även leda till olika svårigheter. I boken beskrivs samspelet mellan människa, miljö och teknik. Berättelser ger exempel på hur det kan vara att leva med tekniska hjälpmedel både som brukare, patient och närstående. I boken behandlas även vikten av att personalen har goda kunskaper om tekniken för att kunna stödja personen som använder den. Kognitiva hjälpmedel, Hörsel och synhjälpmedel, Hjälpmedel vid förflyttning, Grundläggande gas och elsäkerhet, Medicintekniska informationsdatasystem, Teknisk utrustning vid provtagning, Hjälpmedel vid respiration, nutrition och diabetes. Vård och omsorgsprogrammet, kompetensutveckling för vård och omsorgspersonal och personliga assistenter samt Yrkeshögskolan. Teknik i vård och omsorg : Monica Imborn, lärare i vård och omsorg Britta Åsbrink, leg. sjuksköterska, omvårdnadslärare Palliativ vård beskriver hur man kan erbjuda svårt sjuka och deras närstående lindring och stöd under den sista tiden i livet. Boken redogör för den palliativa vårdens fyra hörnstenar: symtomlindring, kontinuitet och kommunikation inom vårdteamet samt mellan vårdteamet och patienten och dennes närstående, samarbete i ett mångprofessionellt arbetslag samt stöd till närstående under sjukdomen och efter dödsfallet. De olika existentiella aspekter som ofta aktualiseras hos den döende och de närstående belyses också. Kommunikation, bemötande och etiskt förhållningssätt löper som en röd tråd genom boken. Symtomlindring vid till exempel smärta, illamående och ångest., Etiska frågeställningar i samband med vård vid livets slutskede, Kriser, krisreaktioner och psykosocialt stöd, Kost och näringsbehov, Omvårdnadsplanering, Dokumentation. Vård och omsorgsprogrammet, fortbildning för personal inom vård och omsorg samt Yrkeshögskolan. Palliativ vård : Margareta Widell distriktssköterska Ingela Sellin Marklund vård och omsorgslärare Annika Löf vård och omsorgslärare Kerstin Skagert legitimerad dietist Studiehandledningar och mp3 filer finns kostnadsfritt på 13

14 ( ) Akutsjukvård Räddningsmedicin Hemsjukvård Vård- och omsorgsprogrammet ar försovit sig och mmer cykelhjälm till rött, men något komma a vad det är. ård- och omsorgsprodiagnos, behandling, jukdomar samt arbetssjukhus, vårdcentraler uta sjukdomstillstånd ientens hälsotillstånd möjlighet att värdera, tsjukvård. rare och skolledare. Akutsjukvård Johan Strömberg Akutsjukvård Johan Strömberg Räddningsmedicin Johan Strömberg Akutsjukvård beskriver orsak, symtom, diagnos och behandling vid akuta sjukdomstillstånd samt arbetsuppgifter för vårdpersonal på sjukhus, vårdcentraler och andra vård och omsorgsinstitutioner. Ingående kunskaper om kroppens vätske balans, vård och omsorg vid brännoch köldskador samt kunskaper om smärta och smärtlindring beskrivs också. Att snabbt kunna identifiera och åtgärda akuta sjukdomstillstånd och skador samt bedöma förändringar i patientens hälsotillstånd är ett genomgående tema i boken. Berättelser, studieuppgifter ger eleven möjlighet att värdera, fördjupa och granska ny kunskap inom akutsjukvård. Pre per och postoperativ vård och omsorg, Avancerad transplantationskirurgi, Medicintekniska uppgifter, Rapportering och dokumentation, Akutsjukvårdens organisation. Vård och omsorgs pro gram met, kompetensutveckling för vård och omsorgspersonal samt Yrkeshögskolan. Akutsjukvård : Onlinebok (elevlicens) 1 år : Johan Strömberg leg. sjuksköterska,omvårdnadslärare och skolledare. Räddningsmedicin beskriver Första hjälpen vid olycksfall, akut insjuknande och psykosocialt omhändertagande. Bemötande av skadade samt fysiska och psykiska reaktioner hos den drabbade, anhöriga, närstående och insatspersonal ingår också. Ett kapitel beskriver hur den statliga och kommunala räddningstjänsten samt den prehospitala akutsjukvården är organiserade. I boken förklaras hur organisationer och myndigheter samarbetar vid olyckor, katastrofer och krissituationer. Risker med transport och hantering av farligt gods samt hur man handlar vid olyckor där farligt gods är involverat belyses också. Berättelser och studieuppgifter ger eleven möjlighet att värdera, fördjupa och granska ny kunskap inom prehospital akutsjukvård. Räddningstjänstens organisation, Prehospital akutsjukvård, Medicinteknisk utrustning, Katastrofmedicin, Etiska dilemman och krishantering, Transport av farligt gods, Hjälporganisationer. Vård och omsorgs program met, kompetensutveckling för vård och omsorgs personal samt Yrkeshögskolan. Räddningsmedicin : Onlinebok (elevlicens) 1 år : Johan Strömberg leg. sjuksköterska,omvårdnadslärare och skolledare. Hemsjukvård beskriver vård och omsorgspersonalens roll och arbetsuppgifter och samarbetet med övriga personalkategorier. Områden som speciellt betonas i boken är etik, bemötande och förmåga att kommunicera med patienter och kollegor. Dessa aspekter är särskilt viktiga inom hemsjukvården och löper därför som en röd tråd genom hela boken. I boken beskrivs hur hemsjukvårdens olika vårdformer ökar och står under ständig utveckling. Organisatoriska reformer, den medicintekniska utvecklingen och kompetensutveckling för vård och omsorgspersonalen medför att allt fler behandlingsmetoder och även omvårdnad kan genomföras utanför sjukhuset med bibehållen patientsäkerhet. Hemsjukvården framtidens vårdform, Arbetsmiljö i enskilt hem, Att uppmärksamma symtom och förändringar, Riskbedömningar, Vårdhygien och att förebygga smitta, Vårdplanering, Samordning, IT i hemsjukvården. Vård och omsorgsprogrammet och kompetensutveckling för vård och omsorgspersonal samt Yrkeshögskolan. Hemsjukvård : Onlinebok (elevlicens) 1 år : Elisabeth Levy omvårdnadslärare Studiehandledningar och mp3 filer finns kostnadsfritt på 14

15 Komplementärmedicin Mental träning Internationellt arbete Mental träning Maria Braula Internationellt arbete Eva Björklund PEtra Björklund Nyhet Vård- och omsorgsprogrammet Komplementärmedicin beskriver olika komplementära behandlingsmetoder och deras verkningssätt för att lindra och bota sjukdom. Kunskaper om miljöns och livs stilens betydelse för hälsa och välbefinnande ska utveckla elevens förmåga att arbeta hälsofrämjande utifrån ett salutogent och holistiskt förhållningssätt. I boken förklaras skillnaden mellan skolmedicin och komplementärmedicin och hur de kan samverka. Med hjälp av diskussionsoch studieuppgifter, får eleven möjlighet att reflektera och diskutera egna och andras värderingar. Traditionell kinesisk medicin, Mindfulness, Antroposofisk medicin, Mat som medicin, Sinnesterapier, Massage och beröring, Lagar och bestämmelser, Yrkesetik. Vård och omsorgsprogrammet, kompetensutveckling för personal inom vård och omsorg, utbildningar inom komplementärmedicin, friskvård och hälsa samt Yrkeshögskolan. Komplementärmedicin : Onlinebok (elevlicens) 1 år : Eva Björklund omvårdnadslärare Mental träning beskriver hur man genom olika mentala avslappnings och träningsmetoder kan bli bättre på stresshantering och på att skapa strategier för att nå sina mål. Boken ger en kort introduktion till den mentala träningens historik och den forskning som har gjorts inom området. n visar i boken att mental träning kan ha många olika användningsområden; bland annat kan man förbättra sin studieteknik, lättare hitta och förstärka sin motivation samt formulera målbilder som hjälper en att uppnå det man har föresatt sig. Stress och stresshantering, Motivation och prestationer i ett kulturellt perspektiv, Mental träning som personlig utveckling, Studieteknik, kreativitet och samarbete. Vård och omsorgsprogrammet, Barn och fritidsprogrammet, Estetiska programmet, idrottsklasser och folkhögskolor. Till kapitlen finns studieuppgifter, reflektions och diskussionsfrågor samt vägledda övningar finns på bokens hemsida Mental träning : Onlinebok (elevlicens) 1 år : Maria Braula lärare i idrott, mental träning och svenska Internationellt arbete skildrar svårigheter, men också möjligheter att ge vård och omsorg i länder där materiella resurser, hygieniska förutsättningar och normer och värderingar är väsensskilda från det vi är vana vid. Internationellt arbete ger en överblick över olika internationella bestämmelser som reglerar biståndsarbete och fördelningen av resurser och olika insatser. Det dagliga vård och omsorgsarbetet färgas också av det aktuella landets politiska, religiösa, ekonomiska och sociala system. För att tydliggöra det komplexa och utmanande i att möta och verka i en annan kultur, innehåller boken reseberättelser från studerande och yrkesverksamma. Världen idag, Vård och omsorgsstrukturer i olika delar av världen, Kulturens påverkan och det egna förhållningssättet, Etik, normer och värderingar, Sociala aspekter och genusaspekter, Internationella överenskommelser, Biståndsorganisationer. Vård och omsorgsprogrammet, folkhögskolor med utbildning som har internationell inriktning och Yrkeshögskolan. Internationellt arbete : Eva Björklund, vård och omsorgslärare samt friskvårdsterapeut Petra Björklund, stöd assistent med studier i sociologi samt utveckling och internationellt samarbete Digitalt material Onlineböcker Böckerna finns även som onlineböcker. De innehåller funktioner som uppläsning av text, zoomverktyg, skriva och rita samt sätta ut bokmärken, göra noteringar och anteckningar. app 15

16 Att förstå sig själv och andra bättre Intervju med Gabriella Bernerson Text Ulrika Almquist Foto Juliana Wiklund Vem är du? NAMN Gabriella Bernerson. YRKE Lärare i pedagogik, psykologi och samhällskunskap. FAMILJ Jag bor på Södermalm med min man och två söner på 12 och 15 år. INSIKT Bra att byta miljö själv ibland för att bredda sina egna referenser. Jag var exempelvis lärare på svenska skolan i Kenya under ett år. INTRESSEN Som ung tränade jag karate, numera mixad träning, kultur, matlagning, resor. FRAMTIDEN Att skriva var roligare än vad jag visste, det kommer jag att göra mer! Gabriella Bernerson 16

17 Uppväxtmiljö MMXV Lärande och utveckling Gabriella Bernerson har alltid tyckt om att arbeta med barn och unga och under lärarutbildningen arbetade hon parallellt som kollo-ledare. Idag arbetar Gabriella som gymnasielärare i pedagogik, psykologi och samhällskunskap. Nu har hon skrivit boken hon själv saknade, Lärande och utveckling, som hon hoppas ska bidra till insikter om hur vi utvecklas och lär genom livet. är Gabriella Bernerson undervisade i den tidigare kursen Utveckling, lärande och socialisation som sedan blev Lärande och utveckling, upplevde hon att det inte fanns tillräckligt bra läromedel. Energisk som hon är tog hon saken i egna händer och skrev ett läromedel. Vad är ditt högsta syfte med boken? Jag hoppas att boken ska bidra till att eleverna blir ännu klokare, och bättre förstår hur vi människor utvecklas och lär genom hela livet. Hur vi formas utifrån den omgivning vi växer upp i och hur det påverkar våra personligheter och egenskaper. Kan vi förstå oss själva och andra bättre ger det möjlighet för oss alla att leva ett bättre liv. Boken tar bland annat upp hur vår uppväxtmiljö påverkar oss människor. Berätta! Allt påverkar; familj, syskon/ensambarn, hur föräldrarna mår, hur skolan är, vilka kamrater jag har, idrottsföreningar med mera. Hur mycket jag kan utvecklas i skolan påverkas av om uppväxten varit lugn och harmonisk eller om det varit hinder i vägen som kanske gjort att jag fått dåliga betyg fast det egentligen inte hade behövt vara så. Framtida val och hälsa påverkas också. Kan vi som jobbar med barn och unga se och fånga varje individ så kan vi bättre hjälpa. Vi kan inte hälla kunskap över eleverna, vi ska möta dem där de är. Boken tar också upp betydelsen av samspelet med andra. Hur är det avgörande? Livet är en växelverkan mellan uppväxtmiljö och samspelet med andra. Socialpsykologiskt påverkas självkänslan exempelvis av om vi blivit mobbade eller stärkta av omgivningen. Det i sin tur påverkar hur vifungerar i grupp, vilken roll vi tar, med mera. Det här med kön, genus och identitet. Hur kan vi tänka kring det för allas bästa? Könsidentitet och sexuell identitet är känsliga ämnen i gymnasieåldern. Vi lärare behöver se till att de som känner att de inte är normen får bekräftelse i det, att de känner jag är jag och jag är okej som den jag är. Jag är förtjust i Grynets (Elin Ek) citat Man får bli kär i vem man vill, och Ta ingen skit. Hur kan vi bli bättre på att skapa lust att lära och försäkra oss om att vi tar till vara på varje individs skaparkraft? Genom att lära av varandra! Fråga eleverna hur de tänker kring saker och ting. Vi kan inte hälla kunskap över eleverna, vi ska möta dem där de är. Vi behöver vara lyhörda. Vilka aktörer bär ansvaret för att barn och ungdomar får den hjälp och den omsorg i samhället som de behöver och har rätt till? Först och främst är det föräldrarna, sedan kommunerna som behöver komplettera och agera ställföreträdandeom föräldrarna inte klarar att ta sitt ansvar. Sedan följer ett statligt ansvar att ge kommuner och föräldrar goda förutsättningar och därefter ett internationellt ansvar. Vi brister på alla nivåer, varför det är ännu viktigare att vi bryr oss om varandra. Mathilda Gardenmark, en av Gabriellas elever, säger så här om boken: Väldigt lättförstådd. Den lär om hur barn utvecklas och hur det är i andra länder. När jag blir lärare blir det en viktigkunskap att ha med mig. Vem vänder sig boken till? Till Barn- och fritidsprogrammet och Samhällsvetenskapsprogrammet, inriktning beteendevetenskap samt som kompetensutveckling inom förskola och fritidsverksamhet. Hur blir boken ett verktyg i undervisningen? Eleverna kan i efterhand själva läsa om det vi pratat om på lektionerna och få en fördjupning. Varje kapitel avslutas med diskussionsfrågor för att inspirera till reflektioner. Själv använder jag också bilderna i boken, som jag tycker är väldigt väl valda, för att sätta i gång funderingar. Vilket är ditt viktigaste råd som du vill dela med dig av för att vi alla ska kunna bidra till en bättre värld där alla får leva sin fulla potential? Var snälla mot varandra. Bry dig om din medmänniska. Bläddra i Lärande och utveckling av Gabriella Bernersson på Sanoma Utbildning

18 Lärande och utveckling Hälsopedagogik Pedagogiskt ledarskap Barn- och fritidsprogrammet Lärande och utveckling Gabriella Bernerson Hälsopedagogik Anna-Karin Axelsson Pedagogiskt ledarskap Anna-Karin Axelsson Agneta Blohm Nyhet Lärande och utveckling ger eleven inblick i olika teorier om människans utveckling och socialisation. Hur vi formas av den miljö vi växer upp i och hur vår personlighet utvecklas eller hämmas i samspel med andra. Boken ger också en förståelse för olika pedagogiska teorier och inriktningar samt hur de har färgat synen på vad kunskap och inlärning är fram till våra dagar. Hur vi skapar en inlärningsmiljö som främjar lust att lära och som tar vara på varje individs inneboende skaparkraft belyses också. Kunskaper om vad barn behöver för att utvecklas till harmoniska individer synliggörs samt kunskaper om barns och ungdomars olika förutsättningar för lärande. Varje kapitel avslutas med diskussions och studieuppgifter. Vetenskap och forskning, Samspel med andra, Kön, genus och identitet, Lärande och pedagogik, Uppväxtvillkor. Barn och fritidsprogrammet, Samhällsvetenskapsprogrammet, inriktning beteendevetenskap och kompetensutveckling för personal inom förskola och fritidsverksamhet samt Yrkeshögskolan. Hälsopedagogik ger kunskaper om människors hälsa, hälsorelaterade levnadsvanor och livsvillkor sett ur olika teorier och perspektiv historiskt, internationellt, socialt och kulturellt samt miljö. Att självständigt och i samarbete med andra planera, genomföra, utvärdera och dokumentera hälsofrämjande aktiviteter ska ge eleven kunskaper om ett hälsopedagogiskt förhållningssätt. Att diskutera egna och andras värderingar och attityder samt att kritiskt granska olika källors tillförlitlighet är en viktig del av innehållet. Kapitlet Övningar ger tips och råd hur lärare och elever kan arbeta utifrån ett hälsopedagogiskt förhållningssätt. Varje kapitel avslutas med studieuppgifter. Prevention, Promotion, Salutogent förhållningssätt, Barns och ungas hälsa, Hälsodiplomering, Friskvårdsaktiviteter, Coping, Äldres hälsa, Kommunikation, Interaktion. Barn och fritidsprogrammet, Vård och omsorgsprogrammet, kompetensutveckling för vård och omsorgspersonal samt personal inom förskola och fritidsverksamhet och Yrkeshögskolan. Pedagogiskt ledarskap sätter fokus på individen, gruppen och ledaren. I boken beskriver författarna synen på kunskap och teorier om lärande samt hur olika pedagogiska synsätt påverkat och påverkar den pedagogiska ledarens arbetssätt. Ett kapitel beskriver hur värderingar påverkar våra ställningstaganden i livet, våra attityder till andra och händelser i tillvaron. Innehållet i boken lyfter även fram genus och jämställdhetsperspektivet och hur detta bör genomsyra den pedagogiska ledarens arbete. Hur förändringar inom arbetslivet påverkar den enskilde individen och arbetsgruppen belyses också. Organisationsteorier, Ledarskap, Feedbackoch utvärderingsmodeller, Kommunikationsteorier, Konflikthantering och svåra samtal, Lösningsfokuserat förhållningssätt, Källor och källkritik. Barn och fritids, Humanistiska, Samhällsvetenskaps och Tekniska programmet, kompetensutveckling för personal inom förskola och fritidsverksamhet samt andra som arbetar som pedagogisk ledare samt Yrkeshögskolan. Lärande och utveckling : Onlinebok (elevlicens) 1 år : Gabriella Bernerson lärare i pedagogik, psykologi och samhällskunskap Hälsopedagogik : Onlinebok (elevlicens) 1 år : Anna-Karin Axelsson gymnasielärare och skolledare Pedagogiskt ledarskap : Onlinebok (elevlicens) 1 år : Anna-Karin Axelsson gymnasielärare och skolledare Agneta Blohm pedagog och Marte Meo handledare För att vara en bra ledare måste man känna sig själv och sina värderingar. Det gäller oavsett om man kommer att jobba med små barn, tonåringar, som personlig assi stent eller som företagsledare. Studiehandledning och mp3 filer finns kostnadsfritt på Agneta Blohm 18

19 Specialpedagogik 1 Specialpedagogik 2 Mental träning Specialpedagogik 1 Sonja Svensson Höstfält Specialpedagogik 2 Sonja Svensson Höstfält Mental träning Maria Braula Barn- och fritidsprogrammet Specialpedagogik 1 ger en övergripande introduktion till det specialpedagogiska området. Boken ger grundläggande kunskaper om olika funktionsnedsättningar och hur de påverkar människors liv och delaktighet i samhället. Utgångspunkten är ett perspektiv och ett förhållningssätt som medverkar till att personer med funktionsnedsättning ska inkluderas i samhället. Boken innehåller diskussionsuppgifter, sammanfattningar och exempel som förtydligar begrepp och fakta. Historik, Kommunikation, Pedagogik, Funktionsnedsättningar, Metoder, Stöd och hjälpmedel, Anhörigas roll, Dokumentation. Barn och fritidsprogrammet, Vård och omsorgsprogrammet, kompetensutveckling för personal inom förskola och fritidsverksamhet samt Yrkeshögskolan. Specialpedagogik : Onlinebok (elevlicens) 1 år : Sonja Svensson Höstfält vårdlärare Specialpedagogik 2 fördjupar och utvecklar kunskaperna inom specialpedagogiken. I boken har författaren lyft fram barnperspektivet även om innehållet ska kunna användas i verksamheter som vänder sig till alla åldrar. Innehållet i boken präglas av det salutogena perspektivet och de fyra grundpelarna i värdegrundsarbete: ömsesidig trygghet hänsyn respekt tillit. Med utgångspunkt i berättelser vill författaren förtydliga begrepp och förklaringar samt ge eleven möjlighet till reflektion över etiska dilemman. Varje kapitel avslutas med sammanfattning och diskussionsuppgifter. Integrering, Exkludering, Delaktighet, Empowerment, Evidens baserat arbetssätt, Strategier för handikap politiken, Intresseorganisationer, Dokumentation, Lagstiftning. Barn och fritidsprogrammet, Vård och omsorgsprogrammet, kompetensutveckling för vård och omsorgspersonal och personal inom förskola och fritidsverksamhet samt Yrkeshögskolan. Specialpedagogik : Onlinebok (elevlicens) 1 år : Sonja Svensson Höstfält vårdlärare Mental träning beskriver hur man genom olika mentala avslappnings och träningsmetoder kan bli bättre på stresshantering och på att skapa strategier för att nå sina mål. Boken ger en kort introduktion till den mentala träningens historik och den forskning som har gjorts inom området. n visar i boken att mental träning kan ha många olika användningsområden; bland annat kan man förbättra sin studieteknik, lättare hitta och förstärka sin motivation samt formulera målbilder som hjälper en att uppnå det man har föresatt sig. Stress och stresshantering, Motivation och prestationer i ett kulturellt perspektiv, Mental träning som personlig utveckling, Studieteknik, kreativitet och samarbete. Barn och fritidsprogrammet, Vård och omsorgsprogrammet, Estetiska programmet, idrottsklasser och folkhögskolor. Till kapitlen finns studieuppgifter, reflektions och diskussionsfrågor samt vägledda övningar som är inlästa av författaren och finns att hämta på bokens hemsida. Mental träning : Onlinebok (elevlicens) 1 år : Maria Braula lärare i idrott, mental träning och svenska Digitalt material app Onlineböcker Böckerna finns även som onlineböcker. De innehåller funktioner som uppläsning av text, zoomverktyg, skriva och rita samt sätta ut bokmärken, göra noteringar och anteckningar. Läs mer på 19

20 Hälsopsykologi Health Management Kurslitteratur Universitet /Högskola Hälso psykologi Psykologiska aspekter På Hälsa hälsa och och sjukdom olof rydén ulf stenström fjärde upplagan Ny upplaga Nyhet I denna fjärde upplaga har författarna genomgående uppdaterat text och litteraturreferenser så att de senaste årens utveckling inom hälsopsykologi finns representerad. Författarna beskriver hur man idag med allt större precision kan koppla psykologiska och sociala faktorer till hälsotillståndet, bland annat personlighetens roll och tänkbara orsaker till varför patienten inte gör som doktorn säger. Ett nytt kapitel om smärta har tillkommit eftersom smärta är det symptom som föranleder flest besök inom hälso och sjukvården. Författarna redogör för ny forskning som klarlägger det intrikata samspelet mellan kroppsliga och psykologiska faktorer, vilka kan vara orsaken till smärtproblematik. I kapitlet beskrivs också nya multidisciplinära behandlingsmetoder, främst inriktade mot långvarig smärta. Högskoleutbildningar inom hälsopsykologi, hälsovetenskap, vårdvetenskap och psykologi. Hälsopsykologi : Olof Rydén, professor emeritus i personlighetspsykologi vid Lunds universitet. Ulf Stenström, fil.dr. Docent PhD. Associate Professor vid Linnéuniversitetet, Institutionen för psykologi Växjö. Health Management förklarar fördelarna med att leda och organisera hälsoverksamheter utifrån ett serviceperspektiv. I vardagslivet såväl som på arbetsplatser har det blivit allt viktigare att vara frisk, en utveckling som ställer nya krav på organisation av service och tjänster samt lagstiftning och ledarskap. Forskare vid Lunds universitet klargör hur service främjar bättre hälsa, effektivare verksamheter och tjänster med hög kvalitet inom hälso och sjukvård. Nära människan Hälsa på arbetsplatsen ledarskap och organisering Hälsa, kropp, kultur och samhälle Health Management vänder sig till dig som studerar företagsekonomi, Service Management, offentlig förvaltning och andra samhällsvetenskapliga discipliner. Boken är lika relevant för utbildningar inom hälsofrämjande verksamheter såsom folkhälsovetenskap, vårdvetenskap och medicinsk ledning. Health Management : Henrik Loodin doktor i sociologi Lunds universitet och Lars Nordgren ekonomie dr. och docent i tjänstevetenskap Psykiatri som socialt arbete Social Psykiatri Människor drabbas av psykiska problem. Det är problem som uppstår i sociala sammanhang oavsett vilken förklaring, medicinsk eller psykologisk, man tillgriper för att förstå dem. Människor söker hjälp i sociala sammanhang, psykiatrin är ett sådant och socialtjänsten ett annat. I och genom det sociala arbetet formas en annorlunda praktik och nya kunskaper utvecklas. Utbildning av socionomer, sjuksköterskor, mentalskötare samt behandlingspersonal inom socialtjänsten och olika psykiatriska verksamheter. Förändrade sociala förhållanden har avgörande betydelse för många psykiskt störda personers återhämtning. Sociala insatser kan i många fall ha bättre effekt än medicinsk psykiatriska insatser. Här ges både praktisk och teoretisk kunskap som hjälp i det dagliga arbetet inom socialtjänst och psykiatri. Utbildning av socionomer, sjuksköterskor, mentalskötare samt behandlingspersonal inom socialtjänsten och olika psykiatriska verksamheter. Psykiatri som socialt arbete : Magnus Sundgren, Alain Topor (red.), Gunnel Andersson, Larry Davidson, Anne Denhov, Emma Freiman, Lisbeth Sachs och Bengt Starrin Social Psykiatri : Magnus Sundgren, Alain Topor (red.) G. Andersson, S. Bäärnhielm, P. Bülow, A. Denhov, H. Kihlström, U. Markström, B. Sandström och A. Skerfving 20

Vård & Omsorg Barn & Fritid

Vård & Omsorg Barn & Fritid Vård & Omsorg Barn & Fritid Läromedel Läs om årets nyheter! Nya upplagor av populära titlar Kostnadsfria studiehandledningar Sanoma Utbildning Läromedel Vård & Omsorg Barn & Fritid 2 016 Vård & Omsorg

Läs mer

Vå rd och omsorgsutbildning

Vå rd och omsorgsutbildning Vå rd och omsorgsutbildning Undervisningen i vård- och omsorgsutbildningen syftar till att du utvecklar kunskaper för arbete nära patienter och brukare inom hälso- och sjukvård samt socialtjänst. I undervisningen

Läs mer

Vård- och omsorgsutbildning

Vård- och omsorgsutbildning Vård- och omsorgsutbildning Undervisningen i vård- och omsorgsutbildningen syftar till att du utvecklar kunskaper för arbete nära patienter och brukare inom hälso- och sjukvård samt socialtjänst. I undervisningen

Läs mer

SJUKVÅRD. Ämnets syfte

SJUKVÅRD. Ämnets syfte SJUKVÅRD Ämnet sjukvård är tvärvetenskapligt och har sin grund i vårdvetenskap, pedagogik, medicin och etik. Det behandlar vård- och omsorgsarbete främst inom hälso- och sjukvård. I begreppet vård och

Läs mer

Vård- och Omsorgsutbildning - Kursbeskrivningar

Vård- och Omsorgsutbildning - Kursbeskrivningar Vård- och Omsorgsutbildning - Kursbeskrivningar Vård- och omsorgsarbete 1, 200 poäng, Kurskod: VÅRVÅR01 Centrala begrepp, till exempel vård och omsorg, omvårdnad och socialt arbete. Hygien, till exempel

Läs mer

Vård- och omsorgsprogrammet (VO)

Vård- och omsorgsprogrammet (VO) Vård- och omsorgsprogrammet (VO) Vård- och omsorgsprogrammet (VO) ska utveckla elevernas kunskaper om och färdigheter i vård och omsorg samt ge kunskaper om hälsa, ohälsa och funktionsnedsättning. Efter

Läs mer

Vård & omsorg Barn & Fritid

Vård & omsorg Barn & Fritid MMXiV Vård & omsorg Barn & Fritid Författaren Eva Björklunds elever lär sig se hela människan / Läromedel 2014 Vård & Omsorg Barn & Fritid / Författaren Johan Strömberg: Jag fick tänka om när boken var

Läs mer

PSYKIATRI. Ämnets syfte

PSYKIATRI. Ämnets syfte PSYKIATRI Ämnet psykiatri är tvärvetenskapligt. Det bygger i huvudsak på medicinsk vetenskap, vårdvetenskap och pedagogik. Ämnet behandlar vård- och omsorgsarbete vid psykiska sjukdomar. Ämnets syfte Undervisningen

Läs mer

HÄLSOVÅRD. Ämnets syfte

HÄLSOVÅRD. Ämnets syfte HÄLSOVÅRD Ämnet hälsovård är tvärvetenskapligt och har sin grund i hälsovetenskap, medicin, vårdvetenskap och pedagogik. I ämnet behandlas hälsa, förebyggande och hälsovårdande arbete samt vanligt förekommande

Läs mer

PEDAGOGIK I VÅRD OCH OMSORG

PEDAGOGIK I VÅRD OCH OMSORG PEDAGOGIK I VÅRD OCH OMSORG Ämnet pedagogik i vård och omsorg har sin vetenskapliga grund i pedagogik, vårdvetenskap, psykologi och sociologi. Ämnet behandlar socialpedagogiska och pedagogiska frågor inom

Läs mer

GERONTOLOGI OCH GERIATRIK

GERONTOLOGI OCH GERIATRIK GERONTOLOGI OCH GERIATRIK Gerontologi är läran om det normala fysiska, psykiska och sociala åldrandet och om de åldersrelaterade förändringar som sker hos människan från det att hon uppnått mogen ålder

Läs mer

Vård- och omsorgsprogrammet (VO)

Vård- och omsorgsprogrammet (VO) 204 gymnasieskola 2011 (VO) Examensmål för vård- och omsorgsprogrammet Vård- och omsorgsprogrammet är ett yrkesprogram. Efter examen från programmet ska eleverna ha de kunskaper som behövs för att arbeta

Läs mer

SKOLFS. På Skolverkets vägnar. ANNA EKSTRÖM Christina Månberg

SKOLFS. På Skolverkets vägnar. ANNA EKSTRÖM Christina Månberg 1 (15) Dnr 2013:454 Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2010:94) om ämnesplan för ämnet hälsa i gymnasieskolan och inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå; beslutade den

Läs mer

Lärarhandledning Hälsopedagogik

Lärarhandledning Hälsopedagogik Lärarhandledning Hälsopedagogik Får kopieras 1 72 ISBN 978-91-47-11592-1 Rune Johansson, Lars Skärgren och Liber AB Redaktion: Anders Wigzell Omslagsbild: Maja Modén Produktion: Adam Dahl Får kopieras

Läs mer

HÄLSA. Ämnets syfte. Undervisningen i ämnet hälsa ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

HÄLSA. Ämnets syfte. Undervisningen i ämnet hälsa ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande: HÄLSA Ämnet hälsa är tvärvetenskapligt och har sin grund i hälsovetenskap, socialmedicin och pedagogik. I ämnet behandlas hälsa och hälsofrämjande arbete utifrån ett individ-, gruppoch samhällsperspektiv.

Läs mer

Undervisningen ska också bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om åldrandet ur ett mångkulturellt perspektiv.

Undervisningen ska också bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om åldrandet ur ett mångkulturellt perspektiv. ÄMNE GERONTOLOGI OCH GERIATRIK Gerontologi är läran om det normala fysiska, psykiska och sociala åldrandet och om de åldersrelaterade förändringar som sker hos människan från det att hon uppnått mogen

Läs mer

Studiehandledning för kursen Samhällsbaserad psykiatri, 100 poäng. Författare: Inger Andersson Höglund och Britt Hedman Ahlström.

Studiehandledning för kursen Samhällsbaserad psykiatri, 100 poäng. Författare: Inger Andersson Höglund och Britt Hedman Ahlström. Studiehandledning för kursen Samhällsbaserad psykiatri, 100 poäng. Studiehandledningen utgår från boken Samhällsbaserad psykiatri 2012 Studiehandledningen får kopieras. För mer information kontakta: Anja

Läs mer

Förteckning över fördjupningsområden vid utbildnings- och introduktionsanställning

Förteckning över fördjupningsområden vid utbildnings- och introduktionsanställning Förteckning över fördjupningsområden vid utbildnings- och introduktionsanställning Denna vägledning kan ses som ett stöd vid framtagandet av medarbetarens utbildnings- och introduktionsplan. Förslag på

Läs mer

Checklista vid teoretisk validering

Checklista vid teoretisk validering Checklista vid teoretisk validering Kurs: Vård och omsorgsarbete 1, 200 poäng Kurskod: VÅRVÅR01 Validandens namn Lärare: Personnummer: Lärare: Datum för genomförande av teoretisk validering: Kursen omfattar

Läs mer

Akutsjukvård 200 poäng Palliativ vård 100 poäng. Den arbetsplatsförlagda utbildningen ska behandla följande centrala innehåll i kurserna; AKUTSJUKVÅRD

Akutsjukvård 200 poäng Palliativ vård 100 poäng. Den arbetsplatsförlagda utbildningen ska behandla följande centrala innehåll i kurserna; AKUTSJUKVÅRD Elev: APL-plats: Klass: Period: Kurs: Akutsjukvård 200 poäng Palliativ vård 100 poäng Den arbetsplatsförlagda utbildningen ska behandla följande centrala innehåll i kurserna; AKUTSJUKVÅRD Vård och omsorgsåtgärder

Läs mer

VÅRD OCH OMSORG. Ämnets syfte

VÅRD OCH OMSORG. Ämnets syfte VÅRD OCH OMSORG Ämnet vård och omsorg har sin grund i praktiskt arbete men också i vetenskapliga ämnesområden som vårdvetenskap och socialt arbete. Ämnet behandlar vård- och omsorgsarbete ur ett helhetsperspektiv,

Läs mer

VÅRD- OCH OMSORGSUTBILDNING

VÅRD- OCH OMSORGSUTBILDNING VÅRD- OCH OMSORGSUTBILDNING Vård- och omsorgsutbildningen går att läsa på tre respektive fyra studieperioder och innehåller alltid arbetsplatsförlagt lärande (APL). Utbildningen innehåller grundkurser

Läs mer

APL-plats: Kurser: Psykiatri 1 & Vård- och omsorgsarbete 2. Den arbetsplatsförlagda utbildningen ska behandla följande centrala innehåll:

APL-plats: Kurser: Psykiatri 1 & Vård- och omsorgsarbete 2. Den arbetsplatsförlagda utbildningen ska behandla följande centrala innehåll: Elev: Klass: APL-plats: Period: Kurser: Psykiatri 1 & Vård- och omsorgsarbete 2 Den arbetsplatsförlagda utbildningen ska behandla följande centrala innehåll: PSYKIATRI 1 Orsak, symtom, skattningsinstrument,

Läs mer

Vård & Omsorg Barn & Fritid 2013. Läromedel

Vård & Omsorg Barn & Fritid 2013. Läromedel Gymnasieskola Vuxenutbildning Vård & Omsorg Barn & Fritid 2013 Läromedel Nyhetsbrev! Genom att anmäla dig till våra nyhetsbrev får du ta del av nyheter i vår utgivning, våra fortbildningar, lärar- och

Läs mer

Utbildningens mål och inriktning. Yrkesroll Demensspecialiserad undersköterska

Utbildningens mål och inriktning. Yrkesroll Demensspecialiserad undersköterska Utbildningens mål och inriktning Yrkesroll Demensspecialiserad undersköterska Efter avslutad utbildning ska den studerande ha kunskaper om olika former av demenssjukdomar och deras konsekvenser för individen

Läs mer

Checklista för bedömning av teoretisk validering Kurs: Palliativ vård 100 poäng Kurskod: SJULIN0

Checklista för bedömning av teoretisk validering Kurs: Palliativ vård 100 poäng Kurskod: SJULIN0 Checklista för bedömning av teoretisk validering Kurs: Palliativ vård 100 poäng Kurskod: SJULIN0 Validandens namn: Födelsedatum: Lärare: Lärare: Inskriven termin: Datum för genomförande: Kursen omfattar

Läs mer

YH Stödpedagog, 200 poäng Utbildningsnummer: Utbildningsomgång 1 & 2 Ht 2016 tom. Vt 2019

YH Stödpedagog, 200 poäng Utbildningsnummer: Utbildningsomgång 1 & 2 Ht 2016 tom. Vt 2019 Kursplaner YH Stödpedagog, 200 poäng Utbildningsnummer: 201500540 Utbildningsomgång 1 & 2 Ht 2016 tom. Vt 2019 Utbildningen består av sju kurser om totalt 200 YH-poäng och genomförs som en distansutbildning

Läs mer

Ämne - Pedagogik i vård och omsorg. Ämnets syfte. Studiehandledning till. Vårdpedagogik och handledning, Sanoma Utbildning 2012

Ämne - Pedagogik i vård och omsorg. Ämnets syfte. Studiehandledning till. Vårdpedagogik och handledning, Sanoma Utbildning 2012 S T U D I E H A N D L E D N I N G Studiehandledning till Vårdpedagogik och handledning, Sanoma Utbildning 2012 Författare: Agneta Blohm och Hannu Sparre Studiehandledningen utgår från kapitlen i boken

Läs mer

Validand och valideringshandledare

Validand och valideringshandledare Validering av kurs: Vård och omsorg vid demens (100p) Fördjupad kunskapskartläggning Validand och valideringshandledare Validand Mejladress Telefon Särskilda behov Valideringspedagog Mejladress Aktuella

Läs mer

Studiehandledningen består av följande sex (6) studieenheter: 1. Begrepp inom rehabilitering och habilitering

Studiehandledningen består av följande sex (6) studieenheter: 1. Begrepp inom rehabilitering och habilitering Studiehandledning till Rehabilitering och habilitering av Stefan Caplan och Hannu Sparre, Andra upplagan, andra tryckningen, Bonnier Utbildning 2010. Best.nr. 622-7996-7 Denna studiehandledning omfattar

Läs mer

SPECIALPEDAGOGIK. Ämnets syfte

SPECIALPEDAGOGIK. Ämnets syfte SPECIALPEDAGOGIK Ämnet specialpedagogik är tvärvetenskapligt och har utvecklats ur pedagogik med nära kopplingar till filosofi, psykologi, sociologi och medicin. I ämnet behandlas människors olika villkor

Läs mer

OMVÅRDNADSBLADET. generationsväxling. i serien! GY/VUX Hösten 2009 GRÄNSLÖST LÄRANDE

OMVÅRDNADSBLADET. generationsväxling. i serien! GY/VUX Hösten 2009 GRÄNSLÖST LÄRANDE GY/VUX Hösten 2009 OMVÅRDNADSBLADET GRÄNSLÖST LÄRANDE generationsväxling i serien! TESTA EN NY GENERATION omvårdnadsbladet Utgivare liber, 113 98 Stockholm redaktion Miriam Barzelatto linda Ericsson layout

Läs mer

APL-plats: Period: v Kurs: Vård och omsorg vid demenssjukdom 100p

APL-plats: Period: v Kurs: Vård och omsorg vid demenssjukdom 100p Elev: Klass: VO12 APL-plats: Period: v.6-9 2015 Kurs: Vård och omsorg vid demenssjukdom 100p Den arbetsplatsförlagda utbildningen ska behandla följande centrala innehåll i kurserna; Specifik vård och omsorg

Läs mer

Gymnasial vuxenutbildning

Gymnasial vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning Kursutbud och schematider Skolan har gemensamma provtider vissa onsdagar klockan 13.00 16.00. Det innebär att skriftliga prov för en del kurser/lärare endast görs under denna

Läs mer

Bilaga 1. Förteckning över kurser som berättigar till statsbidraget Omvårdnadslyftet 2014

Bilaga 1. Förteckning över kurser som berättigar till statsbidraget Omvårdnadslyftet 2014 Förteckning över bidragsberättigade kurser 2013-11-14 Dnr 9.1-42284/2013 1(7) Regler och behörighet Åsa Pettersson asa.pettersson@socialstyrelsen.se Bilaga 1. Förteckning över kurser som berättigar till

Läs mer

Gymnasial vuxenutbildning

Gymnasial vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning Kursutbud och schematider Skolan har gemensamma provtider vissa onsdagar klockan 13.00 16.00. Det innebär att skriftliga prov för en del kurser/lärare endast görs under denna

Läs mer

Vårdutbildningar. som leder till arbete. Studera i grupp. Studera på distans

Vårdutbildningar. som leder till arbete. Studera i grupp. Studera på distans Vårdutbildningar som leder till arbete Studera i grupp Studera på distans Studera flexibelt - individuella upplägg Studera effektivt Studera för framtiden Svensk Vård & Kompetensutveckling vardkompetens@svok.se

Läs mer

Humanistisk socialpedagog Väddö Folkhögskola. Start augusti 2017

Humanistisk socialpedagog Väddö Folkhögskola. Start augusti 2017 Humanistisk socialpedagog Väddö Folkhögskola Start augusti 2017 Förhållningssätt Vårt förhållningssätt är hämtat ifrån den humanistiska psykologins tro på varje människas förmåga och inneboende kraft till

Läs mer

Kurs: Vård och omsorgsarbete 2, 150p Bedömningsunderlag APL

Kurs: Vård och omsorgsarbete 2, 150p Bedömningsunderlag APL Kurs: Vård och omsorgsarbete 2, 150p Bedömningsunderlag APL Jan 2015 Vård och omsorgsprogrammet Bedömningsunderlag under APL Kurs: Vård- och omsorgsarbete 2, VÅRVÅR 02, 150 poäng Elev: Handledare: APL-plats:

Läs mer

Gymnasial vuxenutbildning

Gymnasial vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning Kursutbud och schematider Skolan har gemensamma provtider vissa onsdagar klockan 13.00 16.00. Det innebär att skriftliga prov för en del kurser/lärare endast görs under denna

Läs mer

Psykologi 25 yh poäng

Psykologi 25 yh poäng Psykologi 25 yh poäng Beskrivning: Den studerande ska ha kunskaper om människans normala psykologiska utveckling samt beteende, tänkande, känsloliv och handlande utifrån psykologiska perspektiv. Den studerande

Läs mer

KURSLITTERATUR HÖSTEN 2017

KURSLITTERATUR HÖSTEN 2017 Grundläggande kurser Engelska grund, basarbetshäfte Basic Grammar Check Byström,P Studentlitteratur Finns att köpa på skolan 55 kr Engelska grund, arbetshäfte Grammar Check Finns att köpa på skolan för

Läs mer

Vårdutbildningar. som leder till arbete. Studera i grupp. Studera på distans. Studera flexibelt - individuella upplägg.

Vårdutbildningar. som leder till arbete. Studera i grupp. Studera på distans. Studera flexibelt - individuella upplägg. Gymnasial vuxenutbildning Vår och sommar 2013 www.svok.se Vårdutbildningar som leder till arbete Studera i grupp Studera på distans Studera flexibelt - individuella upplägg Studera effektivt Studera för

Läs mer

Studiehandledning till. Psykiatri 2, Sanoma Utbildning. Författare: Inger Andersson Höglund, Britt Hedman Ahlström

Studiehandledning till. Psykiatri 2, Sanoma Utbildning. Författare: Inger Andersson Höglund, Britt Hedman Ahlström Studiehandledning till Psykiatri 2, Sanoma Utbildning Studiehandledningen tar upp innehållet i de 16 kapitlen i boken som är skriven för programfördjupningen Psykiatri 2 gymnasieskolans Vård- och omsorgsprogram.

Läs mer

Studiehandledning. Vård och omsorg vid demenssjukdom. Kurskod: GERVÅR0 100 p

Studiehandledning. Vård och omsorg vid demenssjukdom. Kurskod: GERVÅR0 100 p Studiehandledning Vård och omsorg vid demenssjukdom Kurskod: GERVÅR0 100 p Välkommen till studier i kursen Vård och omsorg vid demenssjukdom, 100p Gerontologi är läran om det normala fysiska, psykiska

Läs mer

Normerande utbildningsområden för BALSAMS medlemsskolor. Tvåårig eftergymnasial socialpedagogisk/behandlingspedagogisk yrkesutbildning.

Normerande utbildningsområden för BALSAMS medlemsskolor. Tvåårig eftergymnasial socialpedagogisk/behandlingspedagogisk yrkesutbildning. Normerande utbildningsområden för BALSAMS medlemsskolor Tvåårig eftergymnasial socialpedagogisk/behandlingspedagogisk yrkesutbildning. 2014-10- 03 Innehållsförteckning Inledning Utbildningsområde 1: Socialt

Läs mer

Hälsopedagogik, Närdistans sommarkurs

Hälsopedagogik, Närdistans sommarkurs 1 Ämne: Kurs: Kurskod: Hälsa Hälsopedagogik, Närdistans sommarkurs HÄLHÄLO Poäng: 100 Litteratur : Hälsopedagogik, Anna.Karin Axelsson, Sanoma Utbildning http://www.sanomautbildning.se/content/templates/pages/projectgroup.as

Läs mer

Arbetsmaterial webbutbildning i allmän palliativ vård

Arbetsmaterial webbutbildning i allmän palliativ vård Arbetsmaterial webbutbildning i allmän palliativ vård Allmän palliativ vård Det här arbetsmaterialet riktar sig till dig som i ditt yrke möter personer i livets slutskede som har palliativa vårdbehov samt

Läs mer

Kunskap är nyckeln. Solbohöjden Dagverksamhet och hemtjänst för personer med minnessvikt

Kunskap är nyckeln. Solbohöjden Dagverksamhet och hemtjänst för personer med minnessvikt Kunskap är nyckeln Bemötande vad skall man tänka på i mötet med demenssjuka och deras anhöriga/närstående Trine Johansson Silviasjuksköterska Enhetschef Solbohöjdens dagverksamhet och hemtjänst för personer

Läs mer

Eleven resonerar om hur insikt, förståelse och kunskap kan skapas genom pedagogisk handledning.

Eleven resonerar om hur insikt, förståelse och kunskap kan skapas genom pedagogisk handledning. Studiehandledning till Handledning i vård och omsorg Bonnier Utbildning Författare: Agneta Blohm, Monica Andersson, Jörgen Andersson, Best.nr. 622-8465-7 Studiehandledningen omfattar 10 studieenheter som

Läs mer

Kursplan för den Kvalificerade Yrkesutbildningen i Psykiatri, 80 KY-p

Kursplan för den Kvalificerade Yrkesutbildningen i Psykiatri, 80 KY-p Kursplan för den Kvalificerade Yrkesutbildningen i Psykiatri, 80 KY-p 1. Introduktion, (2 poäng) - redogöra för utbildningens uppläggning, innehåll, genomförande, - kunna tillämpa problembaserat lärande

Läs mer

Undervisningen ska genom praktiska övningar leda till att eleverna utvecklar förmåga att utföra första hjälpen och hjärt-lungräddning.

Undervisningen ska genom praktiska övningar leda till att eleverna utvecklar förmåga att utföra första hjälpen och hjärt-lungräddning. MEDICIN Ämnet medicin grundar sig huvudsakligen på de medicinska kunskapsområdena anatomi, fysiologi, mikrobiologi, farmakologi, patologi och geriatrik men i ämnet finns också inslag av vårdvetenskap.

Läs mer

VALIDERING. Vård- och omsorgscollege Västmanland. Struktur, process och principer för validering GY 2011. + Vux 2012. Omvårdnadsoch omsorgskompetens

VALIDERING. Vård- och omsorgscollege Västmanland. Struktur, process och principer för validering GY 2011. + Vux 2012. Omvårdnadsoch omsorgskompetens VALIDERING Vård- och omsorgscollege Västmanland Struktur, process och principer för validering GY 2011 + Vux 2012 Professionell Omvårdnadsoch omsorgs Rehabiliterande Etisk Ergonomisk Pedagogisk 1 Vård-

Läs mer

PEDAGOGIK. Ämnets syfte

PEDAGOGIK. Ämnets syfte PEDAGOGIK Pedagogik är ett tvärvetenskapligt kunskapsområde nära knutet till psykologi, sociologi och filosofi och har utvecklat en egen identitet som samhällsvetenskaplig disciplin. Ämnet pedagogik tar

Läs mer

Kursens namn: Etik och moral Kurstyp: Standard Valbar: Nej Yh-poäng: 25

Kursens namn: Etik och moral Kurstyp: Standard Valbar: Nej Yh-poäng: 25 Kursens namn: Etik och moral Yh-poäng: 25 Innehåll Etik / moral Bemötande, Förhållningssätt Livsåskådning Religion, etnicitet, kultur, tradition Kommunikation Salutogent förhållningssätt Offentlighet/

Läs mer

Validering i Sörmland Rev

Validering i Sörmland Rev Validering av kurs: Etik och människans livsvillkor (100p) Fördjupad kunskapskartläggning Valideringspedagog Validand Mejladress Personnummer Telefon Särskilda behov Valideringspedagog Mejladress Aktuella

Läs mer

Specialpedagogik 1, 100 poäng

Specialpedagogik 1, 100 poäng Specialpedagogik 1, 100 poäng Kurskod: SPCSPE01 Kurslitteratur: Specialpedagogik 1, Larsson Iréne, Gleerups Utbildning ISBN:978-91-40-68213-0 Centralt innehåll Undervisningen i kursen ska behandla följande

Läs mer

STUDIEPLAN ÄLDRES HÄLSA OCH LIVSVILLKOR

STUDIEPLAN ÄLDRES HÄLSA OCH LIVSVILLKOR STUDIEPLAN ÄLDRES HÄLSA OCH LIVSVILLKOR 200 poäng Kurstid: 18/3 24/5 2013 Litteratur: Vi kommer att använda Medicinsk grundkurs 1 + Vård och omsorg 1 + kompendium som du får här på kursen Lektionstillfällen:

Läs mer

VÅRD OCH OMSORG VID DEMENSSJUKDOM, 100p. Elevens namn:... Kurs/klass:... År: Veckor. Lärare i kursen:... Tel.nr.. Praktikplats:...

VÅRD OCH OMSORG VID DEMENSSJUKDOM, 100p. Elevens namn:... Kurs/klass:... År: Veckor. Lärare i kursen:... Tel.nr.. Praktikplats:... Vård- och omsorgsprogrammet Vård- och omsorgsutbildning vuxna APL - arbetsplatsförlagt lärande Gerontologi är läran om det normala fysiska, psykiska och sociala åldrandet och om de åldersrelaterade förändringar

Läs mer

Idunskolans lokala pedagogiska planering för gymnasiesärskolan. Läsåret 2015/2016 och 2016/2017

Idunskolans lokala pedagogiska planering för gymnasiesärskolan. Läsåret 2015/2016 och 2016/2017 Idunskolans lokala pedagogiska planering för gymnasiesärskolan Läsåret 2015/2016 och 2016/2017 Språk och kommunikation en i ämnesområdet språk och kommunikation ska syfta till att eleverna utvecklar förmåga

Läs mer

OBS! Detta gäller endast studier på Vuxnas Lärande - ej studerande på NTI

OBS! Detta gäller endast studier på Vuxnas Lärande - ej studerande på NTI 1/5 OBS! Detta gäller endast studier på Vuxnas Lärande - ej studerande på NTI NO- Biologi 1 A. Henriksson ISBN: 978-91-40 67599-6 Biologi 1 NO- Biologi 2 A. Henriksson ISBN: 978-91-40-67727-3 Iris Biologi

Läs mer

Pedagogik, kommunikation och ledarskap

Pedagogik, kommunikation och ledarskap KURSPLAN LPK100 LPK150 LPK200 LPK250 Kommentarmaterial Gäller fr.o.m. ht 07 Pedagogik, kommunikation och ledarskap KOMMENTARDEL till inriktningen Pedagogik, kommunikation och ledarskap Inriktningen vänder

Läs mer

Socialstyrelsens författningssamling

Socialstyrelsens författningssamling 1 Socialstyrelsens författningssamling Ansvarig utgivare: Chefsjurist Eleonore Källstrand Nord 2013 05 06 SOSFS 2013:X (S) Utkom från trycket den 2013 Socialstyrelsens allmänna råd om grundläggande kunskaper

Läs mer

Studiehandledning Komvux Vård Bollnäs

Studiehandledning Komvux Vård Bollnäs Studiehandledning Komvux Vård Bollnäs Kurs: Vårdpedagogik och handledning Ämne: Pedagogik i vård och omsorg Kurskod: PEAVÅD0 Poäng: 100 Studiehandledningen gäller personal i Bollnäs kommun som gått Vård

Läs mer

SKOLFS. På Skolverkets vägnar. ANNA EKSTRÖM Christina Månberg

SKOLFS. På Skolverkets vägnar. ANNA EKSTRÖM Christina Månberg 1 (15) Dnr 2013:454 Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet hälsovård i gymnasieskolan och inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå; beslutade den -- april 2014. Skolverket föreskriver följande

Läs mer

KURSLITTERATURFÖRTECKNING GRUNDLÄGGANDE OCH GYMNASIALA KURSER. Kurslitteratur meddelas av lärare vid kursstart

KURSLITTERATURFÖRTECKNING GRUNDLÄGGANDE OCH GYMNASIALA KURSER. Kurslitteratur meddelas av lärare vid kursstart KURSLITTERATURFÖRTECKNING GRUNDLÄGGANDE OCH GYMNASIALA KURSER Våren 2014 GRUNDLÄGGANDE KURSER Engelska nybörjare Engelska grund Matematik Samhällskunskap Svenska andra- Lena Thunberg, Språkgrunden, ISBN

Läs mer

Undervisningen i ämnet träningslära ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

Undervisningen i ämnet träningslära ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande: TRÄNINGSLÄRA Ämnet träningslära har sin grund i humanbiologi och idrottsvetenskap. I ämnet behandlas hur kroppen påverkas av träning och fungerar i tränings- och motionssammanhang. Ämnets syfte Undervisningen

Läs mer

Kvalitetskriterier för Socionomer/Kuratorer inom Palliativ vård

Kvalitetskriterier för Socionomer/Kuratorer inom Palliativ vård Kvalitetskriterier för Socionomer/Kuratorer inom Palliativ vård Bakgrund: WHO har gjort en beskrivning av palliativ vård vilken är översatt till svenska år 2002: Palliativ vård bygger på ett förhållningssätt

Läs mer

UTVECKLINGSGUIDE FÖRSKOLLÄRARPROGRAMMET

UTVECKLINGSGUIDE FÖRSKOLLÄRARPROGRAMMET UTVECKLINGSGUIDE FÖRSKOLLÄRARPROGRAMMET För studenter antagna fr.o.m. H 11 Version augusti 2015 1 2 Utvecklingsguide och utvecklingsplan som redskap för lärande Utvecklingsguidens huvudsyfte är att erbjuda

Läs mer

Kompetensutvecklingsplan. för medarbetare inom äldreomsorgen

Kompetensutvecklingsplan. för medarbetare inom äldreomsorgen Kompetensutvecklingsplan för medarbetare inom äldreomsorgen Kompetensutvecklingsplan för: Namn Arbetsplats och enhet Enhetschef Datum KRAVMÄRKT YRKESROLL, Layout och produktion Birgitta Klingsäter, birgitta@klingsater.se,

Läs mer

Studiehandledning till Demens omsorg och omvårdnad Britt-Louise Abrahamsson. Bonnier Utbildning

Studiehandledning till Demens omsorg och omvårdnad Britt-Louise Abrahamsson. Bonnier Utbildning Studiehandledning till Demens omsorg och omvårdnad Britt-Louise Abrahamsson. Bonnier Utbildning Studiehandledningen omfattar fem studieenheter med studieuppgifter till varje studieenhet. Studiehandledningen

Läs mer

Värdegrund. för hälso- och sjukvården i Stockholms läns landsting

Värdegrund. för hälso- och sjukvården i Stockholms läns landsting Värdegrund för hälso- och sjukvården i Stockholms läns landsting Visionen om en god hälso- och sjukvård Landstinget i Stockholms län ska genom att erbjuda kompetent och effektiv hälso- och sjukvård bidra

Läs mer

Kunskaper hos personal som ger stöd, service eller omsorg enligt SoL och LSS till personer med funktionsnedsättning

Kunskaper hos personal som ger stöd, service eller omsorg enligt SoL och LSS till personer med funktionsnedsättning SOSFS (S) Allmänna råd Kunskaper hos personal som ger stöd, service eller omsorg enligt SoL och LSS till personer med funktionsnedsättning Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling

Läs mer

Vård och omsorg Barn och fritid. Klassrum Distans Lärling

Vård och omsorg Barn och fritid. Klassrum Distans Lärling Vård och omsorg Barn och fritid Klassrum Distans Lärling Välkommen till Lärgården! Hos oss studerar du i en trivsam och trygg miljö. Våra välutbildade lärare ger dig en inspirerande studietid och gör dig

Läs mer

Kurslitteratur Vuxenutbildningen, Tierp. Grundläggande kurser. Gymnasiala kurser

Kurslitteratur Vuxenutbildningen, Tierp. Grundläggande kurser. Gymnasiala kurser Kurslitteratur Vuxenutbildningen, Tierp Grundläggande kurser Grund Biologi Spektrum Biologi Lightbok (inbunden) Susanne Fabricius, Fredrik Holm, Anders Nystrand Liber ISBN: 9789147085958 Grund Engelska

Läs mer

OBS! Detta gäller endast studier på Vuxnas Lärande - inte studerande på NTI

OBS! Detta gäller endast studier på Vuxnas Lärande - inte studerande på NTI 1/5 OBS! Detta gäller endast studier på Vuxnas Lärande - inte studerande på NTI NO-ämnen Biologi 1 A. Henriksson ISBN: 978-91-40 67599-6 Biologi 1 Gleerups NO-ämnen Biologi 2 A. Henriksson ISBN: 978-91-40

Läs mer

Kvalitetskriterier för Socionomer/Kuratorer inom Palliativ vård

Kvalitetskriterier för Socionomer/Kuratorer inom Palliativ vård Kvalitetskriterier för Socionomer/Kuratorer inom Palliativ vård Bakgrund: WHO har gjort en beskrivning av palliativ vård vilken är översatt till svenska år 2002: Palliativ vård bygger på ett förhållningssätt

Läs mer

Populära böcker i nya upplagor!

Populära böcker i nya upplagor! Populära böcker i nya upplagor! Nyheter inom Vård och Omsorg Etik och människans livsvillkor ny upplaga! Att möta, kommunicera och samarbeta med människor är några av de viktigaste utgångspunkterna inom

Läs mer

Vuxenutbildningen, Omvårdnadssektorn

Vuxenutbildningen, Omvårdnadssektorn Välkommen Personal Marie Sandberg: Sjukvård, Omvårdnad Rune Wendel: Lindrande vård, Hemsjukvård Ann-Christin Eklind: Omsorg och omvårdnad vid demenssjukdom, Psykiatri, Socialpsykiatri, Geriatrik, Handledning

Läs mer

Vi arbetar aktivt för att varje elev ska utveckla sin förmåga att: *visa empati och förstå hur andra känner. *lyssna aktivt på andra.

Vi arbetar aktivt för att varje elev ska utveckla sin förmåga att: *visa empati och förstå hur andra känner. *lyssna aktivt på andra. Arbetsplan för fritidshemmen på Backaskolan och Lovisaskolan Mål enligt Lgr 11 Normer och värden Kan göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grundade på kunskaper om mänskliga rättigheter

Läs mer

Observera att du som läser på distans via NTI använder ett annat material som meddelas från NTI.

Observera att du som läser på distans via NTI använder ett annat material som meddelas från NTI. Vårdutbildning Akutsjukvård Strömberg, Johan. 2012. Akutsjukvård. Stockholm: Sanoma Utbildning. ISBN: 9789152315200 Ca pris: 420kr Etik och människans livsvillkor Cronlund, Katri. 2011. Etik och människans

Läs mer

Kompetens ska lyfta vård och omsorg en sista utbildningssatsning från Äldreliv Nordost

Kompetens ska lyfta vård och omsorg en sista utbildningssatsning från Äldreliv Nordost Kompetens ska lyfta vård och omsorg en sista utbildningssatsning från Äldreliv Nordost För att höja kvaliteten inom vård och omsorg satsar Äldreliv Nordost genom kompetensutveckling av medarbetarna. Under

Läs mer

Validand och valideringshandledare

Validand och valideringshandledare Validering av kurs: Psykiatri 1 (100p) Fördjupad kunskapskartläggning Validand och valideringshandledare Validand Mejladress Telefon Särskilda behov Valideringspedagog Mejladress Aktuella veckor för teoretisk

Läs mer

KURSLITTERATURFÖRTECKNING. Kurslitteratur meddelas av lärare vid kursstart. Finns även som digital bok, ISBN

KURSLITTERATURFÖRTECKNING. Kurslitteratur meddelas av lärare vid kursstart. Finns även som digital bok, ISBN KURSLITTERATURFÖRTECKNING Hösten 2017 GYMNASIEKURSER Biologi 1 + Gleerups, Henriksson: Iris Biologi 1, ISBN 9789140675996 Biologi 2 + Gleerups, Henriksson: Iris Biologi 2, ISBN 9789140677273 Engelska5

Läs mer

Kurslitteratur våren 2015

Kurslitteratur våren 2015 Engelska grund Basic Grammar Check Byström,P Studentlitteratur Finns att köpa på skolan 55 kr Engelska 5 Context 1 Cutler/Skoglund Gleerups 978-91-40-66294-1 Grammar Check Engelska 6 Context 2 Cutler/Holmberg

Läs mer

Koppling till gymnasieskolans styrdokument

Koppling till gymnasieskolans styrdokument Bilaga 2 DET BÖRJAR MED MIG Koppling till gymnasieskolans styrdokument Koppling till gymnasieskolans styrdokument Både läroplan och ämnesplaner ger stöd för att genomföra detta material. Skolverket har

Läs mer

KURSLITTERATUR VÅREN 2016

KURSLITTERATUR VÅREN 2016 Engelska grund Basic Grammar Check Byström,P Studentlitteratur Finns att köpa på skolan 55 kr Engelska 5 Context 1 Cutler/Skoglund Gleerups 978-91-40-66294-1 Grammar Check Engelska 6 Context 2 Cutler/Holmberg

Läs mer

PEDAGOGIK. Ämnets syfte

PEDAGOGIK. Ämnets syfte PEDAGOGIK Pedagogik är ett tvärvetenskapligt kunskapsområde nära knutet till psykologi, sociologi och filosofi och har utvecklat en egen identitet som samhällsvetenskaplig disciplin. Ämnet pedagogik tar

Läs mer

MÖJLIGHET Läs grundläggande behörighet för högskolestudier! [VO] VÅRD- OCH OMSORGSPROGRAMMET [HV] HANTVERKSPROGRAMMET FRISÖR

MÖJLIGHET Läs grundläggande behörighet för högskolestudier! [VO] VÅRD- OCH OMSORGSPROGRAMMET [HV] HANTVERKSPROGRAMMET FRISÖR Milnergymnasiet [VO] VÅRD- OCH OMSORGSPROGRAMMET [HV] HANTVERKSPROGRAMMET FRISÖR [HV] HANTVERKSPROGRAMMET FLORIST Gör verklighet av dina framtidsdrömmar! Gymnasietiden är en spännande och viktig del i

Läs mer

Den nationella värdegrunden för äldreomsorg Den lokala värdighetsgarantin för äldreomsorgen i Huddinge. Erika Svärdh, kommunikationschef, SÄF

Den nationella värdegrunden för äldreomsorg Den lokala värdighetsgarantin för äldreomsorgen i Huddinge. Erika Svärdh, kommunikationschef, SÄF Den nationella värdegrunden för äldreomsorg Den lokala värdighetsgarantin för äldreomsorgen i Huddinge Erika Svärdh, kommunikationschef, SÄF Nationell värdegrund i socialtjänstlagen Den 1 januari 2011

Läs mer

Psykiatriska specialiteter

Psykiatriska specialiteter Psykiatriska specialiteter Barn- och ungdomspsykiatri 903 Kompetensbeskrivning Specialiteten barn- och ungdomspsykiatri karaktäriseras av kunskap och färdighet i att identifiera, utreda, diagnostisera,

Läs mer

Våren 2013 KURSLITTERATURFÖRTECKNING GRUNDLÄGGANDE KURSER GYMNASIEKURSER. Samhällskunskap för grundläggande vuxenutbildning, ISBN 978-91-85887-41-5

Våren 2013 KURSLITTERATURFÖRTECKNING GRUNDLÄGGANDE KURSER GYMNASIEKURSER. Samhällskunskap för grundläggande vuxenutbildning, ISBN 978-91-85887-41-5 KURSLITTERATURFÖRTECKNING GRUNDLÄGGANDE OCH GYMNASIALA KURSER Våren 2013 GRUNDLÄGGANDE KURSER Engelska nybörjare Dalin,Hanson@Tuthill: Stepping Stone 1, ISBN 978-91-4064523-4 Engelska grund Dalin,Hanson@Tuthill:

Läs mer

för Rens förskolor Bollnäs kommun

för Rens förskolor Bollnäs kommun för Bollnäs kommun 2015-08-01 1 Helhetssyn synen på barns utveckling och lärande Återkommande diskuterar och reflekterar kring vad en helhetssyn på barns utveckling och lärande, utifrån läroplanen, innebär

Läs mer

Utbildningsplan för Specialistsjuksköterskeprogrammet

Utbildningsplan för Specialistsjuksköterskeprogrammet Utbildningsplan för Specialistsjuksköterskeprogrammet Specialist Nursing Programme 60 högskolepoäng Programkod: MSJ2Y Fastställd: 2009-09-16 Beslutad av: Medicinska fakultetens grundutbildningskommitté

Läs mer

God palliativ vård state of the art

God palliativ vård state of the art God palliativ vård state of the art Professor i palliativ medicin, överläkare Karolinska institutet, Stockholm Stockholms sjukhem 2015-03-11 Professor P Strang Vård av döende Vård av döende har alltid

Läs mer

KURSLITTERATUR HÖSTEN 2015

KURSLITTERATUR HÖSTEN 2015 Engelska grund Basic Grammar Check Byström,P Studentlitteratur Finns att köpa på skolan 55 kr Engelska 5 Context 1 Cutler/Skoglund Gleerups 978-91-40-66294-1 Grammar Check Engelska 6 Context 2 Cutler/Holmberg

Läs mer

Kurslitteraturförteckning Hösten 2017

Kurslitteraturförteckning Hösten 2017 1 (7) Kurslitteraturförteckning Hösten 2017 Gymnasiekurser Biologi 1 + Gleerups, Henriksson: Iris Biologi 1, ISBN 9789140675996 Biologi 2 + Gleerups, Henriksson: Iris Biologi 2, ISBN 9789140677273 Engelska5

Läs mer

APL-plats: Period: 2014, vecka 11-14. Specialpedagogik 2, 100 poäng

APL-plats: Period: 2014, vecka 11-14. Specialpedagogik 2, 100 poäng Elev: Klass: VO11 APL-plats: Period: 2014, vecka 11-14 Kurs: Specialpedagogik 2, 100 poäng Den arbetsplatsförlagda utbildningen ska behandla följande centrala innehåll i kursen: SPECIALPEDAGOGIK 2 1. Planering,

Läs mer

Värdegrund. för Socialnämndens verksamheter i Kungsörs kommun. Fastställd av Socialnämnden 2006-03-27. Reviderad 2011-05-11

Värdegrund. för Socialnämndens verksamheter i Kungsörs kommun. Fastställd av Socialnämnden 2006-03-27. Reviderad 2011-05-11 Värdegrund för Socialnämndens verksamheter i Kungsörs kommun Fastställd av Socialnämnden 2006-03-27 Reviderad 2011-05-11 Värdegrund Värdegrunden anger de värderingar som ska vara vägledande för ett gott

Läs mer

KURSLITTERATURFÖRTECKNING GRUNDLÄGGANDE OCH GYMNASIALA KURSER. Kurslitteratur meddelas vid kursstart. Kurslitteratur meddelas av lärare vid kursstart

KURSLITTERATURFÖRTECKNING GRUNDLÄGGANDE OCH GYMNASIALA KURSER. Kurslitteratur meddelas vid kursstart. Kurslitteratur meddelas av lärare vid kursstart KURSLITTERATURFÖRTECKNING GRUNDLÄGGANDE OCH GYMNASIALA KURSER Hösten 2013 GRUNDLÄGGANDE KURSER Engelska nybörjare Dalin,Hanson@Tuthill: Stepping Stone 1, ISBN 978-91-4064523-4 Engelska grund Matematik

Läs mer