folkbildning.net en antologi om folkbildningen och det flexibla lärandet andra reviderade upplagan SÄRTRYCK

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "folkbildning.net en antologi om folkbildningen och det flexibla lärandet andra reviderade upplagan SÄRTRYCK"

Transkript

1 folkbildning.net en antologi om folkbildningen och det flexibla lärandet andra reviderade upplagan SÄRTRYCK Folkbildningsrådet & Nationellt centrum för flexibelt lärande Stockholm 2003

2 Kan man plocka hjortron på distans? av Kenneth Hermansson Alltjämt känner jag ilskan och besvikelsen inom mig efter den soliga fjällturen. Det förargliga bestod inte i det faktum att jag vistats ensam en dag i härlig fjällmiljö. Nej, det handlade om den där sagolika hjortronmyren som ingen annan upptäckt och där jag utan svårighet kunnat skörda åtskilliga liter av fjällvärldens läckra guld. Om jag bara haft något att ta hjortronen i! Men som den opraktiske smålänning och slarver jag är hade jag förstås inte förberett mig på att jag skulle hitta ett sådant fenomenalt hjortronställe. Och den lilla ynka plastpåsen jag faktiskt hade med mig rymde knappt en halv liter. När jag på kvällen kom hem med mina läckerheter och lite ilsket kastade ett öga på hinkar och betydligt större plastpåsar önskade jag inget hellre än att det varit tekniskt möjligt att plocka hjortron på distans. Jag hade ingen möjlighet att återvända till skattgömman. Men såvitt jag vet går det tyvärr inte att plocka hjortron på distans. Inte ens om man eljest är en duktig hjortronplockare! Vad hjälper det att vara en god pedagog om man glömmer ta med sig verktygen och redskapen? Den frågan kan med fog ställas inte minst då det handlar om flexibelt lärande. Bara för att man är en duktig lärare behöver inte det per automatik innebära att man utan vidare lyckas med distansundervisning. Man bör i varje fall se till att inskaffa lämpliga redskap och verktyg. folkbildning.net 79

3 Folkbildningsnätet/FirstClass Många ser Internet som en fantastisk resurs till att inskaffa information. Men om vi inte nöjer oss med att stapla teoretiska tegelstenar utan vill slå vakt om levande folkbildning räcker det inte med att samla information. Det handlar om att tillsammans skapa och bygga kunskap. Därför är mötet och samtalet mellan människor centralt i den folkbildande pedagogiken. Sådana redskap som bidrar till att underlätta detta är alltså nödvändiga. Folkbildningsnätet, som bygger på programmet FirstClass, betraktas måhända som självklara verktyg i det här sammanhanget. Men det kanske ändå är värt att påpeka att fc är ett utmärkt medel för kontakt, diskussion och utbyte av erfarenheter. Låt mig göra några påminnelser om Folkbildningsnätet som digitalt och flexibelt verktyg. Varje kursdeltagare med tillgång till Folkbildningsnätet har en privat s.k. MailBox som kursledaren inte bör glömma bort. Att få en personlig hälsning betyder något helt annat än att bara läsa ett för alla gemensamt meddelande i kurskonferensen. Ett välkommen före kursstarten, personlig respons lite nu och då samt en uppmuntran och en försiktig fråga då deltagaren under en tid verkat passiv, allt detta bidrar till att denne känner sig sedd och värdefull. Ibland händer att kursdeltagare finner varandra och utvecklar en relation i form av personliga brev och diskussioner, en relation som kan bestå långt efter kursens avslutning. Den privata mailboxen har därför sin givna plats i varje distanskurs. Kurskonferensen bör hållas snygg och välskött. En gemytligt välkomnande ikon som lyser upp FirstClass-skrivbordet kan gärna kompletteras med en trivsam bakgrundsbild. Se bara till att den inte är rörig och försvårar upptäckten av meddelanden. Allteftersom konferensen fylls med inlägg kan det vara lämpligt att sortera in äldre meddelanden i undermappar med tydliga namn som hjälper deltagaren att när som helst på ett enkelt sätt hitta vad som skrivits tidigare. Liksom man i närundervisningen regelbundet behöver bryta av med en kafferast och lite prat om allt möjligt, bör man ha liknande avslappningsmöjligheter även i en distanskurs. Ett kurscafé, där vad som helst kan ventileras, men där framförallt den varma, humoristiska tonen får 80 folkbildning.net

4 prägla inläggen, hjälper till att skapa en närhet och dialog som i sin tur påverkar kursen i dess helhet. Överhuvudtaget bör man sträva efter att meddelanden och konferensinlägg hålls korta och med en positiv ton. Långa, komplexa och alltför välformulerade texter blir inte bara svårlästa och tråkiga. De riskerar även att göra skrivtröskeln högre för den som själv har svårare att skriftligt formulera sina tankar. fc-meddelanden i gemensamma kurskonferenser eller till privata brevlådor fungerar utmärkt under förutsättning att de hålls relativt korta. Men ibland behöver man kanske som kursledare skriva längre texter med mycken information. För min del har jag då funnit det utmärkt att komplettera FirstClass-dialogen på Folkbildningsnätet med informationsbärande webbsidor på Internet. Det fina med FirstClass i detta sammanhang är dess webbintegrering; man skriver bara in länken till den webbsida där hela texten kan läsas. Kombinationen FirstClass-inlägg webbsidor är både enkel och genial. Webben För att med god behållning tillgodogöra sig lite längre texter via bildskärmen krävs något utöver meddelanden via mejl. En webbsida går att göra betydligt mer läsvänlig. Redan det att man växlar mellan fc och webben innebär en aktivitet som friskar upp studiedeltagandet. Kanske är själva kombinationen FirstClass webben en pedagogisk poäng i sig. En ytterligare fördel med att arbeta med webbsidor är möjligheten till snabba förändringar i materialet. I en distanskurs av folkbildande karaktär har man knappast ett färdigt kursmaterial som en gång för alla är fastställt. Texter och bilder växer fram alltefter kursens gång och i samverkan med kursens deltagare. Bland fördelarna med att skapa en hemsida till distanskursen kan man konstatera att den är ett utmärkt sätt att presentera kursen och göra den känd. Fler och fler av dem som sökt en distanskurs berättar att de hittat kursen via Internet. En kurs har alla möjligheter att te sig mer attraktiv för presumtiva distansdeltagare om den har en egen hemsida. Förutsätt- folkbildning.net 81

5 ningen är naturligtvis att ingångssidan ger adekvat information om kursens innehåll och om studiesättet. Hemsidan bör tydligt redovisa vem som arrangerar kursen. Vem står bakom och vem leder den? Det är förstås en fördel om kursledaren har skrivit en personlig presentation, helst med ett aktuellt foto. Distanskurser där deltagarna träffas relativt sällan eller kanske aldrig kan lätt drabbas av anonymitet och opersonlighet. Därför gäller det att ta vara på alla möjligheter att skapa personlig närhet och ge förutsättningar för en gynnsam och skapande kursatmosfär. I mina kurser brukar jag ofta ha med en särskild webbsida där kursdeltagarna presenteras med förnamn och foto. Detta bidrar till känslan av samhörighet och delaktighet men förutsätter naturligtvis deltagarnas godkännande samt att de sänt in en användbar bild. I kursens slutna konferens på Folkbildningsnätet har deltagarna förstås skrivit en mer utförlig personlig presentation. När det gäller kursavsnitt och kursuppgifter läggs de med fördel in på undersidor som man når via en länk från ingångssidan. Dessa sidor färdigställs under kursens gång och först när det är dags för deltagarna att ta itu med det aktuella avsnittet. De bör i varje fall inte vara åtkomliga långt i förväg. Kursledaren bör sträva efter att hålla nyfikenheten samt möjligheten att påverka kursutvecklingen vid liv. Ingångssidan bör inte gärna innehålla alltför mycket information. Det är bättre att den har ett antal länkar som leder vidare till de olika kurssidorna. Man kan på en separat webbsida med fördel även lägga upp en särskild länksamling som leder vidare till adekvat information med anknytning till det ämne kursen är inriktad på. Ett exempel på hur man kan skapa en hemsida för en kurs i ett samhälls- eller livsåskådningsämne finns här: Ett tips är att låta ingångssidan med allmän kursinformation vara offentlig, medan man lägger in en lösenordsfunktion för de sidor som endast bör vara åtkomliga för kursdeltagarna. Sedan gäller det förstås för kursledaren att veta hur man skapar en någorlunda attraktiv webbsida. Med attraktiv menar jag enkel, lättöverskådlig och behaglig. Sofistikerade tekniska bländverk innebär inte 82 folkbildning.net

6 bara att sidan kan bli trögöppnad för dem som är beroende av långsamma telefonmodem; inte alla har tillgång till bredbandsuppkoppling. En sådan hemsida är också mycket svårare att skapa. Hemsidan till en distanskurs får inte vara så komplicerad att det krävs professionella webbdesigners för att skapa den. Det är inte meningen att läraren ska överlåta det arbetet åt tekniker som kanske inte alls har den pedagogiska känslan och erfarenheten. Tekniktaffliga lärare kan mycket väl klara av att göra enkla men tydliga och bra hemsidor till sina kurser. Skapa webbsidor Hur gör man då? Vad krävs för att skapa en hemsida till sin kurs? Här är några värdefulla arbetsredskap: En html-editor som gör det enkelt att skapa sidan. Ett bildprogram för att man lätt ska kunna illustrera sidan med bra bilder. En webbläsare så man kan kontrollera hur sidan faktiskt kommer att se ut. En serverplats att lägga ut sidan på. Ett ftp-program med vars hjälp man överför sidan från sin dator till servern och gör den offentlig. Det är naturligtvis bra att lära sig det särskilda språk, html, som används för att bygga upp en hemsida. Men detta kan vara tidskrävande och omständligt och det finns ett antal olika redskap som underlättar arbetet. En html-editor låter mig skriva direkt och det jag ser är också det ungefärliga resultatet i form av en hemsida. Jag brukar använda mig av Dreamweaver. Det är inget gratisprogram, men visst lönar det sig att satsa några kronor i ett bra och lättanvänt program. Det finns dock andra alternativ. Man kan t.ex. göra webbsidor i ordbehandlingsprogram och t.o.m. FirstClass-programmet är användbart. Gå in på Folkbildningsnätet, leta upp Hemsida i konferensen F- näts-info eller Skapa hemsidor i manualsamlingen och följ sedan anvisningarna. Ett program som Dreamweaver gör det emellertid mycket enkelt såväl att skapa webbsidor som att förnya och uppdatera dem. När det gäller folkbildning.net 83

7 avgiften för programmet så bör man acceptera att även en distanskurs måste få ha sina kostnader. Istället för t.ex. lokalkostnader behöver man resurser i form av dataprogram. Distansläraren bör därför frimodigt kunna begära att arbetsgivaren erbjuder de verktyg som behövs för att skapa en bra kurs. För övrigt anser jag att en distanslärare bör investera såväl tid som pengar i att fortbilda sig i konsten att skapa attraktiva webbsidor. Det är en investering som lönar sig och i det långa loppet gör det pedagogiska arbetet både roligare och mer effektivt. Använd bilder Huruvida en bild säger mer än tusen ord kan alltid diskuteras. Men det är ingen tvekan om att bilder inte bara lättar upp utan många gånger även gör en text mer lättbegriplig. Dessutom har ofta bilden i sig ett budskap som kan vara väsentligt i inlärningen. Bilden väcker associationer och sätter tankar i rörelse. För den som vill arbeta med bilder finns en uppsjö av bildverktyg, såväl gratis- som professionella program. Photoshop är ett avancerat sådant program som tillåter högst avancerade bildbearbetningar. Det finns dock även enklare men helt funktionella program, såsom Microsofts Photo Editor, gratisprogrammen Gimp och Irfanview. Irfanview, som är gratis för skolor och privatpersoner, tillåter att man ändrar storlek på bilder, beskär, färgförbättrar och kvalitetsförändrar. Allt detta är användbart då man behöver anpassa sina bilder till en webbsida. Det är viktigt att bilder inte är för stora och tunga eftersom de då kan ha alltför lång uppladdningstid då webbsidan öppnas. Ibland är det kanske egentligen bara en liten del av bilden man vill ha med. Med den enkla beskärningsfunktionen klipper man bort oväsentliga delar och lyfter fram det som bäst illustrerar sidans budskap. Tänk bara på att bilder, liksom naturligtvis även texter, inte får användas hur som helst. Den som har upphovsrätten till en bild avgör om man får använda den på en webbsida eller i annat offentligt sammanhang. 84 folkbildning.net

8 Detta är en hemsida, öppnad i webbläsaren Safari och skapad i form av ett FirstClass-dokument i en mapp på användarens skrivbord på Folkbildningsnätet. Dokumentet görs på samma sätt som man gör ett enkelt e-post-meddelande. Använder man den här möjligheten och tekniken behövs varken något särskilt HTML-program eller FTP-program och ej heller några specialkunskaper. Och serverplatsen har man gratis den får man så att säga på köpet i och med att man använder sig av Folkbildningsnätet. Om man däremot ska skapa mer komplicerade webbsidor då behöver man ett HTML-program (HTML-editor) eller goda kunskaper i HTML-kodning. Arbeta med ljud Även ljud kan vara användbart i en distanskurs. Naturligtvis är telefonen fortfarande ändamålsenlig och oftast brukar distanskursdeltagare bli uppmuntrade och inspirerade av ett telefonsamtal från kursledaren. Telefonkontakter mellan deltagarna kan också gärna uppmuntras eftersom talkontakten många gånger underlättar det gemensamma arbetet. Rösten är en viktig del av vår personlighet och därför bidrar även denna form av samtal till att skapa närhet. Ju mer man lär känna varandra desto bättre blir förutsättningarna för en framgångsrik, gemensam inlärning. folkbildning.net 85

9 Men man kan även via datorn arbeta med ljud. Distanskurser som på olika sätt sysslar med musik och där det ingår att skicka ljudfiler blir fler och fler. Men ljudet är förstås viktigt även i andra sammanhang. Inte minst gäller det kurser i språk där just uttal, betoning och språkmelodi är en betydelsefull del av inlärningen. I några kurser har jag provat att spela in ett kort hälsningsmeddelande till kursdeltagarna. När de öppnar introduktionsbrevet spelas rösthälsningen automatiskt upp. En sådan funktion finns t.ex. i FirstClass-programmet. Det förutsätter naturligtvis att deltagaren har ett bra ljudkort i datorn samt påslagna högtalare. Den som spelar in ett röstmeddelande behöver även en mikrofon. Om man dessutom har en webbkamera installerad kan man använda videokonferenser i det flexibla lärandet. Detta lämpar sig bäst i kontakten mellan kursledaren och en enstaka deltagare. Videoprogrammet Net- Meeting som redan finns med i Windows 98 kombinerar ljud, bild och skrift samt möjliggör enklare videomöten i realtid. Internetresurser En helt annan typ av användbara kursredskap är de olika resurser som erbjuds via Internet. Genom Esperantoförbundets Kiosken når man t.ex. tidningar från mer än 200 länder. Vilken utmärkt träning i språkkurser där man alltså kan ta fram färska nyheter på engelska, spanska, italienska, ryska eller vilket språk man nu studerar! I den franska språkkursen Route Provençale använder vi oss ibland av dagsfärska texter ur tidningen La Provence. Eftersom Provence är temat för kursen är detta ett utmärkt sätt att hålla sig à jour med det aktuella skeendet i södra Frankrike. Andra internetresurser på medieområdet som kan vara intressanta och användbara inom folkbildande flexibelt lärande är Radio och tv-sändningar från olika länder och på olika språk. Ett stort antal Radio- och tv-kanaler har t.ex. dagliga nyhetssändningar som nås via Internet. Genom Mediearkivet kan man hitta artiklar ur ett 40-tal svenska tidningars och tidskrifters arkiv ett flertal år bakåt. Detta är en prenumerationstjänst där skolor har relativt förmånliga villkor. Andra tidningars 86 folkbildning.net

10 artikelarkiv når man genom Presstext, med omkring 20 tidningar, som är öppet för alla Folkbildningsnätets användare. Om man nu vill läsa tidningar på språk man ej behärskar, finns det översättningshjälp att få. Visserligen brukar det röra sig om dåliga översättningar och man behöver en del fantasi för att få ordning på artiklarnas innehåll. Men det kan ändå vara en kittlande upplevelse att på detta sätt få del av aktuella händelser från hela världen. AltaVistas Babel Fish är ett sådant program. Här finns ett 20-tal översättningskombinationer och förutom språk som italienska, portugisiska och ryska kan man även få hjälp med kinesiska och japanska. Man kan välja om man vill ha en hel webbsida översatt till engelska eller endast ett kortare textavsnitt. Folkbildningsnätets användare erbjuds via de Pedagogiska Resurssidorna förutom Presstext även tillgång till Nationalencyklopedin. Men där finns även en spännande verktygslåda, ett användbart bildarkiv, studiematerial, dokument om flexibel pedagogik, värdefulla länkar samt mycket annat (se s 77). Det finns även andra redskap och möjligheter som kan hjälpa en folkbildare i strävan mot bättre distanspedagogik. Det gäller bara att använda de verktyg man upptäckt och utrustats med. Då fungerar det utmärkt med folkbildning på distans. Däremot lär det dröja länge innan man kan plocka hjortron på distans! Några användbara webbsidor: Folkbildningsnätets resurssidor: Mediearkivet: Tidningar från hela världen: tv-sändningar via Internet: wwitv.com/portal.htm Bildprogrammet Irfanview: Bildprogrammet Gimp: Babel Fish: babelfish.altavista.com folkbildning.net 87

11 Ett exempel på ett virtuellt studierum på Folkbildningsnätet: kursen KreativIT med Ove Rackner, Hola folkhögskola, som kursledare. När man öppnar studierummet (konferensen) ser man till höger ett blått fält i vilket hamnar aktuella instruktioner för kursen, frågor från deltagarna etc kort sagt sådan information som prioriteras och som deltagarna ska sätta blicken på så snabbt som möjligt. Till vänster finns ett antal underkonferenser: Symbol, för teoretiska resonemang utifrån läst litteratur. Paus, för social samvaro. AnslagIT, en anslagstavla i vilken deltagarna endast har behörighet att läsa. Här finns Deltagarlista, som justeras efterhand, Litteraturlista, Kursuppläggning, Arbetsgång, Tidsplan, Netikett, Om samtalsteknik, Om kursstarten, Några nyckelbegrepp som är centrala för kursen, Karta med deltagarnas boendeort markerad och Samtliga utdelade arbetsuppgifter. Slutord, med sammanfattningar, utvärderingar (detta forum introducerad i slutet av kursen). 1-12, med utförda arbetsuppgifter inklusive gruppens kommentarer. Ordat, för ord som inte passar någon annanstans. 88 folkbildning.net

Digitala studiematerial

Digitala studiematerial folkbildning.net 02-03-26 07.30 Sida 97 Digitala studiematerial av Ingemar Svensson & Tore Persson Iden moderna webbaserade självstudievärlden finns pedagogen bara med i kursutvecklingsfasen. Han anger

Läs mer

folkbildning.net en antologi om folkbildningen och det flexibla lärandet andra reviderade upplagan SÄRTRYCK

folkbildning.net en antologi om folkbildningen och det flexibla lärandet andra reviderade upplagan SÄRTRYCK folkbildning.net en antologi om folkbildningen och det flexibla lärandet andra reviderade upplagan SÄRTRYCK Folkbildningsrådet & Nationellt centrum för flexibelt lärande Stockholm 2003 Innehåll Förord...............................................

Läs mer

FC-kurs Röbäcks skolområde, åk 5-6

FC-kurs Röbäcks skolområde, åk 5-6 FC-kurs Röbäcks skolområde, åk 5-6 En kortfattad manual för följande funktioner: 1. Hur det ser ut i FC (repetition) 2. Hur man skickar och läser mail i FC (repetition) 3. Att skicka och ta emot en bilaga

Läs mer

En kort introduktion i First Class. Hur du hämtar, installerar, och använder programmet

En kort introduktion i First Class. Hur du hämtar, installerar, och använder programmet En kort introduktion i First Class Hur du hämtar, installerar, och använder programmet Innehåll 1.Hämta programmet / klienten...3 2.Välj operativsystem...3 3.Spara och installera programmet / klienten...5

Läs mer

Handledning till FC 12 på webben

Handledning till FC 12 på webben Handledning till FC 12 på webben Detta är en kortfattad handledning där vi går igenom de viktigaste funktionerna i nya FirstClass. Förändringen av FirstClass är kanske den största under de snart 25 år

Läs mer

Enkät till folkhögskola

Enkät till folkhögskola Enkät till folkhögskola Om användningen av informations- och kommunikationsteknik i inre arbete, utåtriktad information och och studieverksamhet Enkätens syfte och vad den handlar om Avsikten med enkäten

Läs mer

folkbildning.net en antologi om folkbildningen och det flexibla lärandet andra reviderade upplagan SÄRTRYCK

folkbildning.net en antologi om folkbildningen och det flexibla lärandet andra reviderade upplagan SÄRTRYCK folkbildning.net en antologi om folkbildningen och det flexibla lärandet andra reviderade upplagan SÄRTRYCK Folkbildningsrådet & Nationellt centrum för flexibelt lärande Stockholm 2003 kombinationer av

Läs mer

IrfanView. Manual 3.80. www.resurs.folkbildning.net. Christina Hemström & Sven E Carlsson

IrfanView. Manual 3.80. www.resurs.folkbildning.net. Christina Hemström & Sven E Carlsson IrfanView Manual 3.80 www.resurs.folkbildning.net hristina Hemström & Sven arlsson Innehållsförteckning Om programmet IrfanView...3. Funktioner i menyerna...3 Hämta IrfanView från Internet...4 Installera

Läs mer

4. Beskriv projektets inslag av och inriktning mot ett flexibelt lärande

4. Beskriv projektets inslag av och inriktning mot ett flexibelt lärande 1. PLE för livslångt lärande Västerås folkhögskola Projektledare Mathias Anbäcken e-postadress info@vfhsk.se Tel 021-14 07 05 Syfte och deltagare 2. Projektets syfte Idag styrs lärandet i våra folkhögskolekurser

Läs mer

Din Pednet-adress är. Ditt Användarnamn är. Ditt lösenordord är.. ( detta ändrar du ju!! )

Din Pednet-adress är. Ditt Användarnamn är. Ditt lösenordord är.. ( detta ändrar du ju!! ) Din Pednet-adress är Ditt Användarnamn är.. Ditt lösenordord är.. ( detta ändrar du ju!! ) Har du inte PedNet hemma? Gå in på www.pedc.se - Där kan du tanka ner programmet! Så börjar vi med att klicka

Läs mer

Gör en egen webbplats

Gör en egen webbplats I det här avsnittet får du lära dig att bygga en egen minsida lägga till text och bilder skapa en egen design lägga till en bakgrund på webbplatsen I nästa nummer får du hjälp att bygga en större webbplats

Läs mer

En guide till. FirstClass. i webbläsaren

En guide till. FirstClass. i webbläsaren En guide till FirstClass i webbläsaren En guide till FirstClass Grundläggande funktioner Logga in i FirstClass Du når FirstClass från vilken modern webbläsare som helst, oavsett plattform (PC, Mac, smartphone

Läs mer

Gör en egen webbplats

Gör en egen webbplats I det här avsnittet får du lära dig att bygga en egen minsida lägga till text och bilder skapa en egen design lägga till en bakgrund på webbplatsen I nästa nummer får du hjälp att bygga en större webbplats

Läs mer

FirstClass Handledning för elever & personal

FirstClass Handledning för elever & personal FirstClass Handledning för elever & personal 2 FIRST CLASS HANDLEDNING FÖR ELEVER OCH PERSONAL VID LAHOLMS SKOLOR Innehåll: Ditt eget skrivbord... sid 3 Din presentation... sid 3 Ditt personliga lösenord...

Läs mer

Sidpanelen och gadgetar De är nya. De är smarta. Lär dig hur du använder dem.

Sidpanelen och gadgetar De är nya. De är smarta. Lär dig hur du använder dem. Kap 03.indd 444 KAPITEL TRE Sidpanelen och gadgetar De är nya. De är smarta. Lär dig hur du använder dem. Gadgetar och den nya Sidpanelen är nog mina favoriter bland de nya funktionerna i Windows Vista.

Läs mer

First Class 9.1 Grunderna i First Class och vårt mail- och konferenssystem BUF On-Line

First Class 9.1 Grunderna i First Class och vårt mail- och konferenssystem BUF On-Line First Class 9.1 Grunderna i First Class och vårt mail- och konferenssystem BUF On-Line Elisabeth Banemark, Pedagogiskt center, Kristianstad 08-07-05 Innehållsförteckning Logga in Användarnamn och Lösenord...

Läs mer

Datorn som Pedagogiskt Verktyg

Datorn som Pedagogiskt Verktyg Lätt-fil för Kortkommandon första hjälpen för att effektivisera arbetet vid datorn Datorn som Pedagogiskt Verktyg Lär dig koppla ihop Internet, MS Word och Paint Shop Pro 6.0 Sammanställd av Peter Essen

Läs mer

DIGITALA BERÄTTELSER. En handbok för digitalt berättande

DIGITALA BERÄTTELSER. En handbok för digitalt berättande DIGITALA BERÄTTELSER En handbok för digitalt berättande 1 Inledning I alla tider har det varit viktigt att berätta. Både för att lära och för att underhålla. Genom berättandet får alla möjlighet att ge

Läs mer

Kårkulla samkommun. Moodle

Kårkulla samkommun. Moodle Kårkulla samkommun Moodle Manual 1 Vad är Moodle?...2 1.1Användarnamn och lösenord...3 1.2Programvara för att ta del av t.ex. nätföreläsningar...3 2.1Logga in på kursen...3 3 BLI BEKANT MED SYSTEMET...4

Läs mer

Skriva och skapa med datorn

Skriva och skapa med datorn 2012-12-06 19:11 Sida 1 (av 6) Skriva och skapa med datorn En dator kan man använda i många olika syften. Kanske spelar du mest dataspel och umgås med vänner i communities och på Facebook? Kanske använder

Läs mer

Välkommen till JENSEN online!

Välkommen till JENSEN online! Välkommen till JENSEN online! Logga in! Den här guiden ger en kort introduktion till hur dina distansstudier på JENSEN vuxenutbildning går till. Om det är första gången du studerar via JENSEN online, behöver

Läs mer

Studiecirkeln omfattar 3 x 3 tim inkl fika. Utöver träffarna ingår en liten förberedande uppgift inför träffarna.

Studiecirkeln omfattar 3 x 3 tim inkl fika. Utöver träffarna ingår en liten förberedande uppgift inför träffarna. Kursplan 1 ipad - Kom igång - grundläggande nivå Studiematerialet som kursplanen bygger på finns på Folkbildningsnätets Pedagogiska resurser. Studiematerialet kan användas som en guide/handledning för

Läs mer

LATHUND FIRSTCLASS 8.0. RXK Läromedel Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 886 08 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se

LATHUND FIRSTCLASS 8.0. RXK Läromedel Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 886 08 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se LATHUND FIRSTCLASS 8.0 RXK Läromedel Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 886 08 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se Detta material är författat av RXK Läromedel. Mångfaldigande av någon del av eller hela innehållet

Läs mer

Scio. en liten användarguide. Skriven av: Josefine Siewertz

Scio. en liten användarguide. Skriven av: Josefine Siewertz Scio en liten användarguide Senast ändrad: 2011-03-18 (Korrigerat typsnitt samt information om kursplaner) Skriven av: Josefine Siewertz Innehåll Allmän information samt att logga in i Scio... 1 Strukturen

Läs mer

Välkommen tillbaka till den sista träffen!

Välkommen tillbaka till den sista träffen! DEL 3 Digidel är ett nationellt projekt som syftar till att få fler medborgare att bli digitalt delaktiga. I Sverige finns 1,5 miljoner personer som inte alls eller i mycket liten utsträckning använder

Läs mer

FirstClass Hur du använder FirstClass.

FirstClass Hur du använder FirstClass. OPEN TEXT FirstClass Hur du använder FirstClass. Mars 2008 Peter Gustafsson, Skf Logga in på FirstClass För att starta FirstClass, dubbelklicka på FirstClass ikonen på skrivbordet eller på start-menyn.

Läs mer

FirstClass Klient 7.0 Manual

FirstClass Klient 7.0 Manual av Sven E Carlsson FirstClass Klient 7.0 Manual till MS Windows FirstClass FAQ... 2 Knappar på Skrivbord och Mailbox... 3 Förkortningar i FirstClass manualen... 4 Koppla upp... 4 Läsa meddelande... 5 Skapa

Läs mer

Blackboard CE8 Användarmanual Student

Blackboard CE8 Användarmanual Student Blackboard CE8 Användarmanual Student 2009-09-02 (CE 8.0.3) Inledning 1 Logga in på Blackboard 1 Verktyg 2 Diskussionsforum 2 Läsa ett diskussionsinlägg (trådade forum) 3 Läsa ett diskussionsinlägg (bloggforum)

Läs mer

Moodle2 STUDENTMANUAL

Moodle2 STUDENTMANUAL Moodle2 STUDENTMANUAL Moodle är en lärplattform med hjälp av vilket du kan kommunicera, dela med dig av information och upprätthålla kontakten med lärarna, handledarna och de andra kursdeltagarna. För

Läs mer

Guide. Webbsidor i Studentportalen. Innehåll. Uppdaterad: 2014-10-07

Guide. Webbsidor i Studentportalen. Innehåll. Uppdaterad: 2014-10-07 Guide Eva Pärt-Enander, 2012-12-14 Webbsidor i Studentportalen Uppdaterad: 2014-10-07 Innehåll Webbsidor i Studentportalen... 1 Om webbsidor... 2 Lägg till en webbsida... 2 Lägg till samma webbsida på

Läs mer

Photo Story 3. Manual till Photo Story 3 1

Photo Story 3. Manual till Photo Story 3 1 Photo Story 3 Manual till Photo Story 3 1 1. Programförklaring...3 Tips på användning... 4 2. 1 - Starta nytt projekt...4 3. 2 - Importera bilder...5 Leta efter bilder... 5 Tidslinjen... 6 4. 3 - Lägga

Läs mer

9 Webbföreläsningar. 9.1 Streaming

9 Webbföreläsningar. 9.1 Streaming 9 Webbföreläsningar Webbföreläsningar innebär att en lärare håller en föreläsning vid sin dator och studenterna kan ta del av den live. För att fler ska kunna titta på detta samtidigt krävs att man använder

Läs mer

Hemligheterna med att kontakta kvinnor via nätet

Hemligheterna med att kontakta kvinnor via nätet Hemligheterna med att kontakta kvinnor via nätet Jonathan Jensen Dejtinghandboken.com Innehåll Inledning... 3 Tips 1: Varför?... 4 Tips 2: Våga fråga... 6 Tips 3: Visa inte allt (på en gång)... 7 Tips

Läs mer

Att läsa sjuksköterskeutbildning på distans med webbaserad teknik vid Mälardalens högskola

Att läsa sjuksköterskeutbildning på distans med webbaserad teknik vid Mälardalens högskola Att läsa sjuksköterskeutbildning på distans med webbaserad teknik vid Mälardalens högskola Akademin för hälsa, vård och välfärd Distansstudier öppnar nya möjligheter för dig som inte har möjlighet att

Läs mer

Välkommen på kurs hos RIGHT EDUCATION!

Välkommen på kurs hos RIGHT EDUCATION! Välkommen på kurs hos RIGHT EDUCATION! När du startar på en ny kurs, börja med att orientera dig i kursupplägget så att du får en uppfattning om vad kursen innehåller. Du har full översikt över kursens

Läs mer

Migrera till PowerPoint 2010

Migrera till PowerPoint 2010 I den här guiden Microsoft Microsoft PowerPoint 2010 skiljer sig rent utseendemässigt mycket, så vi har skapat den här guiden för att hjälpa dig att snabbare lära dig programmet. Här kan du läsa om de

Läs mer

Att Köpa Hund. Inledning

Att Köpa Hund. Inledning Inledning At köpa hund är ett webbaserat studiematerial för den som funderar på att skaffa hund och vill veta mer om vad man ska tänka på när det gäller val av ras, hur man ska uppfostra en hund och vad

Läs mer

Multimediasuccén från Storbritannien är här!

Multimediasuccén från Storbritannien är här! Multimediasuccén från Storbritannien är här! Liber espresso är ett omfattande, ämnesövergripande digitalt arkiv för F 6 som ständigt växer och uppdateras. Nyfiken p å framtide ns skola? Öp pna här >> Med

Läs mer

JAK Distans - Kursplan

JAK Distans - Kursplan JAK Distans - Kursplan Varmt välkommen att delta på JAK Distans! En grundkurs om som folkrörelse och bank samt om våra idéer för ekologisk, rättvis och räntefri ekonomi. Kursen sker i samverkan med Åredalens

Läs mer

Manual. It s learning. Målgruppen: externa utförare inom Vård och Omsorg

Manual. It s learning. Målgruppen: externa utförare inom Vård och Omsorg Manual It s learning Målgruppen: externa utförare inom Vård och Omsorg Rekommenderade webbläsare: Internet Explorer, aktuella versioner (PC) Safari (ipad, Mac) Örebro kommun 20150911 v 1.1 orebro.se 2

Läs mer

Svenska som andraspråk

Svenska som andraspråk Svenska som andraspråk Studiehandledning Distanskurs i Svenska som andraspråk, "På G". Välkommen till distanskurs i svenska som andraspråk, på grundläggande nivå. Introduktion Förkunskaper Kursöversikt

Läs mer

Snabbguide till EpiServer 6. Begrepp

Snabbguide till EpiServer 6. Begrepp Snabbguide till EpiServer 6 Svensk innebandy har en gemensam webbplattform som heter EpiServer 6. För att få en så effektiv och bra webbplats som möjligt krävs en insats av Dig som redaktör i form av arbetssätt

Läs mer

Konstverket Air av Curt Asker

Konstverket Air av Curt Asker Konstverket Air av Curt Asker 1 Innehållsförteckning 1 Bakgrund...s 1 2 Syfte och mål...s 2 3 Genomförande...s 3 4 Resultat...s 4 5 Diskussion...s 5 2 1 Bakgrund Kulltorpsskolan ligger i ett villaområde

Läs mer

Mötesledning i praktiken. Utbildning i två steg byggd på Möteskokboken I och II

Mötesledning i praktiken. Utbildning i två steg byggd på Möteskokboken I och II Mötesledning i praktiken Utbildning i två steg byggd på Möteskokboken I och II Mötesledning i praktiken Ordrum ger utbildning i konsten att leda möten. Mötesledning är en färdighet och precis som med alla

Läs mer

FrontPage Express. Ämne: Datorkunskap (Internet) Handledare: Thomas Granhäll

FrontPage Express. Ämne: Datorkunskap (Internet) Handledare: Thomas Granhäll FrontPage Express I programpaketet Internet Explorer 4.0 och 5.0 ingår också FrontPage Express som installeras vid en fullständig installation. Det är ett program som man kan använda för att skapa egna

Läs mer

KAPITEL 5 Användbara program. Tillbehör. WordPad. Paint

KAPITEL 5 Användbara program. Tillbehör. WordPad. Paint KAPITEL 5 Användbara program Som jag nämnde i inledningen är Windows mycket mer än bara ett operativsystem. Det följer även med ett antal användbara program som är mycket användbara. Du har fått bekanta

Läs mer

Snabbkurs i Wordpress för IOGT-NTO

Snabbkurs i Wordpress för IOGT-NTO Snabbkurs i Wordpress för IOGT-NTO Välkommen till din nya sida! Det här materialet är till för att ge en snabb genomgång av din nya sida och de olika funktionerna så att du snabbt kan komma igång och arbeta

Läs mer

FIRSTCLASS. Innehåll:

FIRSTCLASS. Innehåll: FIRSTCLASS Innehåll: Hämta klient...2 Installera klient...2 Konfigurera klient...2 Koppla upp...3 Skrivbordet...3 Mailbox...3 Presentation...3 Skapa ett nytt meddelande...4 Söka mottagare för nytt meddelande...4

Läs mer

Familjeverkstan i flexibla former - Studiefrämjandet i Norra Storstockholm

Familjeverkstan i flexibla former - Studiefrämjandet i Norra Storstockholm Familjeverkstan i flexibla former - Studiefrämjandet i Norra Storstockholm Projektledare Veronica Lankarbro / Lloyd Baltz e-postadress 0212@studieframjandet.se Telefon 08-98 19 80 Syfte och deltagare 2.

Läs mer

Uppdragsgivare. Behov

Uppdragsgivare. Behov Uppdragsgivare Vi har fått i uppdrag av ett utbildningsföretag att utveckla ett program för att lärare på bästa sätt ska kunna undervisa och utbilda gymnasieelever i presentationsteknik. Utbildningsföretaget

Läs mer

ADOBE FLASH PLAYER 10.3 Lokal inställningshanterare

ADOBE FLASH PLAYER 10.3 Lokal inställningshanterare ADOBE FLASH PLAYER 10.3 Lokal inställningshanterare PRERELEASE 03/07/2011 Juridisk information Juridisk information Juridisk information finns på http://help.adobe.com/sv_se/legalnotices/index.html. iii

Läs mer

When meetings really matter

When meetings really matter When meetings really matter Webbmöte Pratar du med kunder och kollegor via Skype, Microsoft OSC eller andra kommunikationsverktyg i datorn? Använd Konftel som ljudkälla. Möte via mobilen Anslut din mobiltelefon

Läs mer

First Class ATT TÄNKA PÅ VID INSTALLATIONEN

First Class ATT TÄNKA PÅ VID INSTALLATIONEN ATT TÄNKA PÅ VID INSTALLATIONEN Det händer, speciellt i datorer med spärrkort att man, trots installationen, manuellt måste ställa in adress till FirstClass servern. Detta gör man endast om ett felmeddelande

Läs mer

Interaktion Kommunikation Samtal

Interaktion Kommunikation Samtal Interaktion Kommunikation Samtal Ickeverbal kommunikation Klädsel Kroppshållning Gester Närhet / distans Ansiktsuttryck Ögonrörelser Attityd / bemötande Kultur Kroppskontakt Statusföremål Röst och tonläge

Läs mer

Användarguide för Adobe Connect, avancerade funktioner

Användarguide för Adobe Connect, avancerade funktioner Användarguide för Adobe Connect, avancerade funktioner 1 Back- End... 2 Två olika vyer över mötesrum... 2 Skapa nytt mötesrum... 3 Ändra rummets inställningar... 4 Uppladdat material... 4 Inspelningar...

Läs mer

Sensus 2012-12 Johanna Krook, Katharina Persson katharina.persson@sensus.se 08-4061695

Sensus 2012-12 Johanna Krook, Katharina Persson katharina.persson@sensus.se 08-4061695 Frisk & fri Sensus 2012-12 Johanna Krook, Katharina Persson katharina.persson@sensus.se 08-4061695 2. Projektets syfte Syftet är att utveckla ett material som dels ger djupare kunskaper i ämnet än vad

Läs mer

Projektmaterial. Härnösands folkhögskola

Projektmaterial. Härnösands folkhögskola Projektmaterial LÄSLUST VID HÄRNÖSANDS FOLKHÖGSKOLA Härnösands folkhögskola Folkbildningsnätets Pedagogiska resurser Folkbildningsrådet Box 730 101 34 Stockholm 08-412 48 00 www.resurs.folkbildning.net

Läs mer

Välkommen till vt 2014! I detta häfte har vi samlat lite praktisk information som du ska känna till som studerande på Färnebo folkhögskola i Gävle.

Välkommen till vt 2014! I detta häfte har vi samlat lite praktisk information som du ska känna till som studerande på Färnebo folkhögskola i Gävle. Välkommen till vt 2014! I detta häfte har vi samlat lite praktisk information som du ska känna till som studerande på Färnebo folkhögskola i Gävle. Har du frågor rörande studiemedel och CSN mm kan du ta

Läs mer

SIKTA IKT Viveka Gulda Annika Möl er Larsson Lisa Stenström

SIKTA IKT Viveka Gulda Annika Möl er Larsson Lisa Stenström Genom SIKTAs (Skolans IKT-Arbete i Lund) IKT-fortbildning erbjuds kommunens alla pedagoger och skolledare det senaste inom IKT! Grundtanken med SIKTA är att "pedagoger lär pedagoger - att lära av varandra".

Läs mer

Projektmaterial. Sigtuna folkhögskola

Projektmaterial. Sigtuna folkhögskola Projektmaterial IT I FRITIDSLEDARUTBILDNINGEN Sigtuna folkhögskola Folkbildningsnätets Pedagogiska resurser Folkbildningsrådet Box 730 101 34 Stockholm 08-412 48 00 www.resurs.folkbildning.net INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Moodle. en snabbguide för utvecklare av virtuella rum - Hans Lindetorp 2007. http://moodle.kmh.se

Moodle. en snabbguide för utvecklare av virtuella rum - Hans Lindetorp 2007. http://moodle.kmh.se Moodle en snabbguide för utvecklare av virtuella rum - Hans Lindetorp 2007 http://moodle.kmh.se Moodle är en plattform för nätbaserat flexibelt samarbete och lärande. Det bygger på den nya generationens

Läs mer

MOTTAGARE AV VIDEOMÖTE FÖR DE SOM INTE HAR MICROSOFT LYNC INSTALLERAT SAMORDNAD VÅRD- OCH OMSORGSPLANERING

MOTTAGARE AV VIDEOMÖTE FÖR DE SOM INTE HAR MICROSOFT LYNC INSTALLERAT SAMORDNAD VÅRD- OCH OMSORGSPLANERING MOTTAGARE AV VIDEOMÖTE FÖR DE SOM INTE HAR MICROSOFT LYNC INSTALLERAT SAMORDNAD VÅRD- OCH OMSORGSPLANERING Innehåll sid. Distansmöte via video 3 Inför mötet 4 Ansluta första gången till Lyncmöte 5 Ansluta

Läs mer

Bambusermanual - Plattformen distans

Bambusermanual - Plattformen distans Bambusermanual - Plattformen distans Av: Sofie Sjöstrand, Nätverket SIP Senast reviderad: 2012-09-16 Innehåll Om Bambuser och manualen... 2 Registera ett konto... 3 Dashboard - din startsida... 4 Dashboard

Läs mer

3Växel Softphone i datorn.

3Växel Softphone i datorn. 3Växel Softphone. För att använda Softphone i dator och mobil samt i fasta IP-telefoner behöver du skaffa tilläggstjänsten Softphone. När du har det kan du använda alla IP-telefonitjänster på ett och samma

Läs mer

IT-körkort för språklärare. Modul 9: Rätta skrivuppgifter

IT-körkort för språklärare. Modul 9: Rätta skrivuppgifter IT-körkort för språklärare Modul 9: Rätta skrivuppgifter Innehåll I. Rätta uppgifter i Word... 3 Markera fel med färger snabbt och enkelt... 3 Använd Words rättningsverktyg skriv kommentarer... 4 Gör ändringar

Läs mer

En introduktion till Community i Mediakatalogen

En introduktion till Community i Mediakatalogen En introduktion till Community i Mediakatalogen Välkommen till Community! Om Community Community är ett verktyg i Mediakatalogen som kan liknas vid ett Facebook för skolan. Det som skrivs och skapas i

Läs mer

Vallhovskolan. IT-handlingsplan för Vallhovskolan

Vallhovskolan. IT-handlingsplan för Vallhovskolan Vallhovskolan IT-handlingsplan för Vallhovskolan Övergripande information Under läsåret 12-13 sker flera förändringar i skolans IT-arbete. First Class systemet Källan som alla elever och lärare använt

Läs mer

Välkommen som användare av medietekniks och informatiks publika studentserver

Välkommen som användare av medietekniks och informatiks publika studentserver Välkommen som användare av medietekniks och informatiks publika studentserver student.ktd.sh.se Syfte Vår server är en kombinerad ftp- och webbserver med två grundläggande syften: 1) Spara dokument som

Läs mer

Vad kan jag låna på biblioteket?

Vad kan jag låna på biblioteket? Startsidan / Vad kan jag låna på biblioteket? Vad kan jag låna på biblioteket? På biblioteket kan du låna böcker böcker och tidningar på andra språk e-böcker e-ljudböcker lättlästa böcker böcker med extra

Läs mer

Lync 2013 utbildningsmaterial för iphone

Lync 2013 utbildningsmaterial för iphone Lync 2013 utbildningsmaterial för iphone Upplägget av utbildning i Lync för iphone Vi kommer att gå igenom följande avsnitt med paus mellan avsnitten Installera Lync, inloggning och inställningar för ljudoch

Läs mer

folkbildning.net en antologi om folkbildningen och det flexibla lärandet andra reviderade upplagan SÄRTRYCK

folkbildning.net en antologi om folkbildningen och det flexibla lärandet andra reviderade upplagan SÄRTRYCK folkbildning.net en antologi om folkbildningen och det flexibla lärandet andra reviderade upplagan SÄRTRYCK Folkbildningsrådet & Nationellt centrum för flexibelt lärande Stockholm 2003 Lyckade grupparbeten

Läs mer

Handledning till FC 12.1 på webben

Handledning till FC 12.1 på webben Handledning till FC 12.1 på webben Innehåll Introduktion... 3 Logga in... 3 Webbklientens startsida... 4 1. Din profil, inställningar, byta lösenord och logga ut... 4 2. Brevlådan... 5 3. Kalender... 8

Läs mer

Använd WordFinder från Mac App Store optimalt! Snabbguide med nyttiga tips och trix.

Använd WordFinder från Mac App Store optimalt! Snabbguide med nyttiga tips och trix. Använd WordFinder från Mac App Store optimalt! Snabbguide med nyttiga tips och trix. Tekniska förutsättningar För WordFinder från Mac App Store krävs följande: Processor: Intel Mac OS X 10.6.6 eller senare.

Läs mer

Lägga in filer i filarkivet

Lägga in filer i filarkivet Så fungerar BSOK:s hemsida Per Svantesson, version 2010-04-27 Vem gör vad? Fredrik Johansson är webbredaktör och uppdaterar materialet på hemsidan. Per Svantesson hjälper till och sköter vissa saker med

Läs mer

Östra skolområdets skolbiblioteksplan

Östra skolområdets skolbiblioteksplan Östra skolområdets skolbiblioteksplan Handlingsplan för hur målen i skolbiblioteksplanen ska uppnås. Planen utvärderas av skolbiblioteksrådet i slutet av varje läsår. Skolbiblioteksrådets deltagare hör

Läs mer

Utvärdering att skriva för webben - Snabbrapport

Utvärdering att skriva för webben - Snabbrapport Utvärdering att skriva för webben Snabbrapport. Jag är 3 3 6 6 7 7 kvinna man egen definition. Befattning 3 3 assistent bibliotekarie chef annan 3. Hur nöjd är du medutbildningen som helhet? Inte alls

Läs mer

Självhjälpsprogram för ADHD. Del 1 Att hitta din väg

Självhjälpsprogram för ADHD. Del 1 Att hitta din väg Självhjälpsprogram för ADHD Del 1 Att hitta din väg Välkommen till vårt självhjälpsprogram för ADHD. Detta program ger dig verktygen att använda din ADHD som en superkraft för att hitta till ett bra liv..

Läs mer

Mappar och filer för webbsidor

Mappar och filer för webbsidor Mappar och filer för webbsidor I de4a dokument illustreras det hur du kan arbeta med mappar och filer, då du skapar webbsidor och ska publicera dem för uppgi=erna. Det visas också hur du skickar in redovisningar

Läs mer

Distansutbildning via lärplattform - en överlevnadsstrategi? Uppfattningar inom Sveriges naturbruksgymnasier

Distansutbildning via lärplattform - en överlevnadsstrategi? Uppfattningar inom Sveriges naturbruksgymnasier Sammanfattning av D-uppsats i Utbildningsdesign Distansutbildning via lärplattform - en överlevnadsstrategi? Uppfattningar inom Sveriges naturbruksgymnasier Malin Seeger Annika Åström Linköpings universitet

Läs mer

Stencilerat och elektroniskt publicerat material tillkommer. Nedan följer en lista över vem på LITU som ansvarar för vad.

Stencilerat och elektroniskt publicerat material tillkommer. Nedan följer en lista över vem på LITU som ansvarar för vad. Datorn i skolan, 4 p Mål och innehåll Kursen avser att ge kunskaper om hur datorn kan användas som ett personligt hjälpmedel och som stöd vid pedagogiskt arbete. Moment: 1. Datorn som ett personligt inlärningshjälpmedel.

Läs mer

TeamViewer Installation och användning

TeamViewer Installation och användning TeamViewer Installation och användning Funktioner i TeamViewer TeamViewer möjliggör för lärare och faddrar att hjälpa elever och användare på distans. Det finns 2 huvudsakliga användningsområden: Fjärrstyrning

Läs mer

Videokonferenssystem Deltagarmanual. GoToMeeting

Videokonferenssystem Deltagarmanual. GoToMeeting Videokonferenssystem Deltagarmanual GoToMeeting För att kunna delta på lektioner online behöver du en dator en dator med kamera bredbandsuppkoppling med minst 0,5 Mbit/s i båda riktningarna, gärna 2.0

Läs mer

Hålla igång ett samtal

Hålla igång ett samtal Hålla igång ett samtal Introduktion Detta avsnitt handlar om fyra olika samtalstekniker. Lär du dig att hantera dessa på ett ledigt sätt så kommer du att ha användning för dem i många olika sammanhang.

Läs mer

TILL DIG SOM ANSVARAR FÖR OCH UTBILDAR INOM GRÖNT KORT

TILL DIG SOM ANSVARAR FÖR OCH UTBILDAR INOM GRÖNT KORT TILL DIG SOM ANSVARAR FÖR OCH UTBILDAR INOM GRÖNT KORT Du kan vara klubbchef, ordförande, tränare, utbildare i golfvett, fadder, SISU-konsulent - Hur får vi nya spelare att trivas i golfen? - Hur får vi

Läs mer

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Introduktion Det finns mycket man kan göra för att lyckas på nätet och att skriva sökmotoroptimerade texter är definitivt en av de viktigare. I korta ordalag kan

Läs mer

3. Hämta och infoga bilder

3. Hämta och infoga bilder Sida 1 av 8 Lektion 1: sida 4 av 4 «Sida 3 av 4 Till kursens framsida 3. Hämta och infoga bilder Nu vet vi ju hur man sätter in text i sin sida. Men hur gör man med bilder? Det är inte svårt alls! Det

Läs mer

Skapa mappar, spara och hämta dokument

Skapa mappar, spara och hämta dokument Skapa mappar, spara och hämta dokument Övningen görs på hårddisken i mappen Mina dokument 1a Starta programmet utforskaren 1 b Huvudgrupper i utforskaren 1c Expandera huvudgrupper, enheter och mappar Skapa

Läs mer

E-MÖTESVERKTYG SKAPA ETT RUM I ADOBE CONNECT FÖR LÄRARE

E-MÖTESVERKTYG SKAPA ETT RUM I ADOBE CONNECT FÖR LÄRARE E-MÖTESVERKTYG SKAPA ETT RUM I ADOBE CONNECT FÖR LÄRARE Adobe Connect Högskolan i Borås använder Adobe Connect, genom Sunet, som e-mötesverktyg. Via Adobe Connect har du möjlighet att kommunicera med ljud

Läs mer

Datakurs, grund. Thor Stone Education. Datakurs, grund. (Windows 7) Copyright Torsten Nilsson

Datakurs, grund. Thor Stone Education. Datakurs, grund. (Windows 7) Copyright Torsten Nilsson Thor Stone Education Datakurs, grund (Windows 7) 1 Efter att du slagit på strömmen till datorn och den har laddat in operativsystemet (Windows), visas skrivbordet på skärmen. Det som visas på skrivbordet

Läs mer

Kom igång med Skype (Mac)

Kom igång med Skype (Mac) Kom igång med Skype (Mac) Skapa konto och installera Skype 1. a) För att kunna använda Skype måste du först ladda ner programmet till din dator och ditt operativsystem. Klicka på länken nedan så kommer

Läs mer

Instruktionsmanual Poddar, hemsidan, appen och marknadsföring

Instruktionsmanual Poddar, hemsidan, appen och marknadsföring Instruktionsmanual Poddar, hemsidan, appen och marknadsföring Översikt Att skapa en podd Poddar är en central del av dagens radioproduktion, och eftersom Studentradion 98,9 ska producera innehåll av en

Läs mer

Grunder. Grafiktyper. Vektorgrafik

Grunder. Grafiktyper. Vektorgrafik 2 Grunder All vår början bliver svår eller hur det nu brukar heta, och detta är något som gäller även Flash. För den som är ovan vid Flash gäller det säkert extra mycket, då det kan vara knepigt att förstå

Läs mer

MITT I RYMDEN. Uppdrag för åk f-3. Välkommen till uppdraget Mitt i rymden i Universeums rymdutställning på plan 3.

MITT I RYMDEN. Uppdrag för åk f-3. Välkommen till uppdraget Mitt i rymden i Universeums rymdutställning på plan 3. MITT I RYMDEN Uppdrag för åk f-3 Välkommen till uppdraget Mitt i rymden i Universeums rymdutställning på plan 3. Lärarhandledningen är till för att ge dig som lärare en möjlighet att förbereda ditt och

Läs mer

Välkommen till Kriminologi 1 på distans!

Välkommen till Kriminologi 1 på distans! 1 Introduktionsuppgift (1 hp) HT 2014 Välkommen till Kriminologi 1 på distans! Om du är registrerad på kursen har du förhoppningsvis redan fått dina inloggningsuppgifter för kursen. Kursen bedrivs i Mondo

Läs mer

Laboration med Internet och HTML

Laboration med Internet och HTML Laboration med Internet och HTML Denna laboration går ut på att du skall kunna skapa enkla hemsidor i HTML. Vi kommer inte att ta upp edstorer för hemsidor som t.ex. DreamWeaver eller FrontPage. Dessa

Läs mer

Kursdokument APL handledarutbildning HT14

Kursdokument APL handledarutbildning HT14 140813/CH Kursdokument APL handledarutbildning HT14 1 Innehåll Mål för utbildningen... 3 Litteraturlista... 3 Att studera på distans... 4 Kursupplägg omgång 1... 5 Kursupplägg omgång 2... 6 Innehåll närträffar...

Läs mer

Vanliga frågor för VoiceXpress

Vanliga frågor för VoiceXpress Vanliga frågor för VoiceXpress 1) Hur stort ordförråd (vokabulär) innehåller VoiceXpress? VoiceXpress innehåller ett mycket omfattande ordförråd, och svaret på frågan varierar en aning beroende på hur

Läs mer

Innehåll: Startnyckel, introduktion. Internet som resurs 2. Del 3. Funktioner: Länkverktyget Infoga bild Infoga ljud Spara i Galleriet

Innehåll: Startnyckel, introduktion. Internet som resurs 2. Del 3. Funktioner: Länkverktyget Infoga bild Infoga ljud Spara i Galleriet Innehåll: Startnyckel, introduktion. Internet som resurs 2 Del 3 Funktioner: Länkverktyget Infoga bild Infoga ljud Spara i Galleriet 1 Internetuppkoppling förstärker de pedagogiska möjligheterna med en

Läs mer