Varumärket. Vi bygger varumärket Folkhögskola.nu tillsammans

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Varumärket. Vi bygger varumärket Folkhögskola.nu tillsammans"

Transkript

1

2 Varumärket Vi bygger varumärket tillsammans, såväl genom vårt erbjudande som hur vi bemöter och kommunicerar med vår omvärld. Lyckad kommunikation bygger på att avsändaren är tydlig med sitt budskap. Vilka är vi? Folkhögskolornas informationstjänst (FIN) ansvarar för den samlade informationen om landets folkhögskolor. Vårt uppdrag är att skapa en tydlig bild av folkhögskolan som skolform och bidra till att rekrytera kursdeltagare. Vi är även folkhögskolornas gemensamma funktion för kommunikation, marknadsföring och studievägledning. Vår vision Att alla vet vad folkhögskolan ger, gör och skapar och att FIN är den självklara vägen till den samlade informationen om landets folkhögskolor och deras kursutbud. Detta innebär att vi måste kunna svara på frågor som: vad ger det att gå på folkhögskola, vad gör folkhögskolan för skillnad och vad skapar folkhögskolan i jämförelse med andra skolformer? Huvudbudskap Folkhögskolan är en skolform där människor får lära, växa, mötas och agera för att få behörighet till högre studier, utveckla ett intresse eller utbilda sig till ett yrke. Målgrupper Huvudmålgruppen för vår kommunikation är unga vuxna, år. Sekundär målgrupp är studie- och yrkesvägledare inom utbildnings- och arbetsmarknadsområdet. Vårt varumärke Varumärket är en spegling av hur vi är idag och ska ge en bild av det varumärke vi vill bli. Varumärket är således både en bild av vår befintliga verksamhet lika mycket som vår ambition. Vi bygger varumärket Folkhögskola.nu tillsammans Så arbetar vi med vårt varumärke Vårt varumärke ska avspeglas i allt vi gör. Vi bygger varumärket om folkhögskolan tillsammans, såväl genom vårt erbjudande som hur vi bemöter och kommunicerar med vår omvärld. Lyckad kommunikation bygger på att avsändaren är tydlig med sitt budskap. Tänk på att lyckad kommunikation inte begränsar sig till trycksaker eller vår webbplats. Hur vi bemöter vår målgrupp i det dagliga arbetet är centralt i hur vårt varumärke uppfattas. En tydlig identitet ger en klar bild av vad vi gör och vad vi vill med vår verksamhet, nu och i framtiden. Därför är det viktigt att vi alla beskriver oss på samma sätt och ger samma bild av vilka vi är. Vi vill skapa en samlad och tydlig bild av folkhögskolan, laddad med positiva värden. När vi har skapat en stark bild kommer den att hjälpa oss att utvecklas i framtiden. Samtidigt blir det dagliga arbetet enklare. All kommunikation ska utgå ifrån våra grunder och ledord med anpassade budskap beroende på produkt och målgrupp. Läs mer om vårt uppdrag, inriktningsmål och ledord i vår Kommunikationsplattform. 2

3 Innehåll Grafisk identitet tillämpningar Logotyp sid 4 Katalog sid 25 Färgpalett sid 10 Faktablad sid 26 Typografi sid 13 Brevmallar sid 27 Bilder sid 18 Webbplats sid 28 Grafiskt element sid 21 Nyhetsbrev sid 29 Pappersval sid 23

4 Logotyp Ord som legat till grund för logotypen är att den ska kännas seriös samtidigt som den är lekfull. Vi har även arbetat kring orden levande, tydlig och personlig och strävat efter det uttrycket i skapandet av vår logotyp. 4

5 Logotyp Grundläggande Logotypens utseende är unikt och är en central del i vår kommunikation. Den ska alltid återges på det sätt som visas i denna manual. Logotypen är den huvudsakliga avsändaren av vår identitet och det är därför viktigt att man lätt kan identifiera den. Bokstäverna i logotypen är tecknade för just detta ändamål. Logotypen får inte ändras. Den får heller inte användas i löpande text. I löpande text skriver vi webbplatsens namn som en del av texten; Folkhögskola.nu. Basprinciper Behandla logotypen som en enhet, proportionerna får inte förändras, bytas ut eller skifta plats. Logotypen får endast återges i de färgställningar som beskrivs här i manualen. UTAN pay-off Positiv och negativ återgivning. MEd pay-off Positiv och negativ återgivning. För andra språkversioner än svenska, använd varianten utan pay-off. 5

6 Logotyp Återgivning Nedan ser du de korrekta återgivningarna av logotypen. Logotypen får användas i tre olika färger ur vår färgpalett, utöver svart. Om bakgrunden är en mörkare, färgad platta eller en bild så återges logotypen alltid som svart (positiv) eller vit (negativ). Välj den färgsättning som är mest lämplig och ger bäst läsbarhet för ditt ändamål. Vit eller ljus bakgrund Logotypen får återges i svart, ljusgrön, rosa eller orange på vit bakgrund eller mycket ljus bakgrund. Se färgvärden för logotypen under kapitlet Färgpalett. Mörkare bakgrund eller bild Logoypen återges alltid i vit (negativ) färgställning vid en mörkare färgad platta eller en mörk bild. 6

7 Logotyp Frizon För att logotypen ska vara lätt att uppfatta behöver den en omgivande frizon. En frizon är en minimimarginal, fri från text, symboler, bilder med mera som annars kan störa logotypen. 2x 2x 2x x 2x frizon Logotyp med och utan pay-off har samma frizon. X-et mellan a och n bestämmer proportionen på frizonen och följer skalenligt med oavsett storlek på logotyp. 2x 2x x 2x 2x 7

8 x Logotyp Placering och storlek Hur vet man var en logo bör placeras på en trycksak eller på webben? Hur stor bör den vara? På till exempel ett broschyromslag så är det lämpligt att ha en logotyp både på framsidan och på baksidan. I annonser så lägger man logotypen exempelvis nedtill på ytan för att man som läsare förväntar sig en avsändare på den delen av sidan. På utställningsmaterial kan man tänka på att placera logotypen högt upp på roll-ups eller liknande, så att avsändaren syns om det rör sig mycket folk kring utställningen. I digitala sammanhang är det knepigare att kontrollera hur användaren upplever logotypen. Alla tittar på olika skärmar och har därmed olika inställningar, upplösningar mm. En mobil enhet skiljer sig från en stationär. Man kan utgå från att placering av logo ska ske i början/starten av något. På banners bör den exempelvis ligga med hela tiden om en banner animeras i övrigt. 4x 5.7x Exempel trycksaker Lämplig storlek på ett vanligt A4-dokument är att logotypens bredd är 50 mm. Gäller med och utan pay-off. 50 mm Marginal oavsett trycksak är att ta hjälp av måttet x för att kunna skala lätt upp och ner. I exemplet till vänster, ett utsnitt ur ett A4-format, så är 4x i ytterkant lämpligt med en topp- eller bottenmarginal som är något större, i det här fallet är 5.7x lämpligt. Testa dig fram vad som passar bäst för din trycksak. Minsta tillåtna storlek 36 mm / 310 px 20 mm / 110 px Trycksaker Logotyp med pay-off har minsta tillåtna bredd på 36 mm Utan pay-off så är 20 mm minsta tillåtna bredd. digitalt Logotyp med pay-off har minsta tillåtna bredd på 310 px. Utan pay-off så är 110 px minsta tillåtna bredd. 8

9 Ikon Favicon och avatar Vi har tagit fram en ikon som ska kunna representera oss i digitala kanaler. En favicon är den lilla bild som finns i webbläsarens adressfält intill webbadressen. En avatar är den profilbild som används i olika sociala medier och forum, exempelvis Facebook och Twitter. Ikonen används som huvudbild på vår egna profilsida och hamnar automatiskt som en liten bild intill vårt namn där vi väljer att göra inlägg, statusuppdateringar eller liknande. I båda fallen är den lilla storleken en utmaning och vår ordinarie logotyp fungerar inte i så små format. Ikonen ska inte användas i andra sammanhang än som avatar eller favicon. favicon och avatar Du kan även se faviconen i adressfältet på vår webbplats och avataren kan du se på vår Facebook- eller Twitter-sida. Exempel facebook exempel twitter 9

10 Färgpalett Det är tacksamt att använda färger när man vill kommunicera ett visst budskap eller förmedla en speciell känsla av ett varumärke. Våra är starka, glada och många! 10

11 Färgpalett Trycksaker Färgerna i vår palett är rosa, ljusgrön, orange, lila, röd och grön. Vi jobbar även i nyanser av våra färger där det är lämpligt. Många starka färger ihop kan bli rörigt, särskilt om de konkurrerar med texter och bilder. Tänk därför på mottagaren av den produkt du ska göra och hur folkhögskola.nu bäst kommunicerar sitt budskap och varumärke. En färg kan variera något beroende på om den trycks på bestruket eller obestruket papper, eller på andra underlag som till exempel textil eller plast. Vi rekommenderar att man utgår från de färgställningar för bestruket papper (PMS och CMYK) som visas härintill, vid tryck på obestruket eller matt papper så får man efterlikna det bestrukna resultatet. Vid färginställningar för webben och dokument som ska visas på skärmen rekommenderas de RGBinställningar som visas på nästa sida. primärfärger sekundärfärg Rosa ljusgrön orange ljusgrå Bestruket papper Pantone: 226 C Cmyk: 0,100,2,0 Bestruket papper Pantone: 382 C Cmyk: 34,0,100,0 Bestruket papper Pantone: 158 C Cmyk: 0,65,95,0 Bestruket papper Pantone: finns ej Cmyk: 0,0,1,5 LILA grön RÖD Bestruket papper Pantone: 234 C Cmyk: 18,100,4,18 Bestruket papper Pantone: 376 C Cmyk: 59,0,100,0 Bestruket papper Pantone: 186 C Cmyk: 2,100,82,6 11

12 Färgpalett Digitalt Den ljusgröna färgen använder vi på webben som färg för bakgrund men även som ett komplement för att förstärka vissa detaljer. Den rosa färgen använder vi på webben som färg för toppen på moduler men även som ett komplement för att förstärka vissa detaljer. På webbplatsen finns ett större behov av färger och nyanser än vad som ryms inom paletten för profilfärger. Anledningen till att en utökad palett används är för att webben är mer dynamisk för att det visuella intrycket inte ska bli platt krävs att vi använder toningar och nyanser. Exempelvis har en grå färg använts för ramverket, bakgrunder och plattor. En blå färg används till länkar för att skapa tydlighet för användaren. Värdena nedan används även för dokument i PowerPoint och Word. primärfärger sekundärfärg Rosa LJUSGrön orange ljusgrå Rgb: 254,0,114 Hex: #fe0072 Rgb: 158,208,17 Hex: #9ed011 Rgb: 255,91,0 Hex: #ff5b00 Rgb: 238,238,238 Hex: #eeeee LILA grön RÖD Rgb: 170,0,94 Hex: #aa005e Rgb: 75,187,45 Hex: #4bbb2d Rgb: 229,0,23 Hex: #e

13 Typografi Vår typografi är en av de mest framträdande profilbärarna i vår grafiska profil. Vilka typsnitt vi använder och hur vi använder dem är avgörande för att skapa en tydlig kommunikation som andas folkhögskolan och bygger vårt varumärke. Vi vill bland annat uppfattas som seriösa, glada, personliga och kontrastrika, vilket har legat till grund för valet av typografi. Vi använder oss främst av två olika typsnitt; ITC Century och ITC Berranger Hand. Century är en så kallad serif/antikva och Berranger Hand är ett typsnitt med handskriven känsla. Vi använder även ett typsnitt som heter FF Milo, det används till texter som innehåller mycket information som ska få plats på en begränsad yta, exempelvis i våra kataloger. Undantag På webbplatsen används Helvetica i texter och menyer, läs mer på sidan Typografi Helvetica. Generella typografiska principer Löpande text sätts vänsterställd ej marginaljusterad. Löpande text sätts även alltid med en liten överkägel, dvs att radavståndet är större än textstorleken. All text har stor inledningsbokstav följt av små bokstäver. Rubrik och ingress Rubriker på framsidor eller huvudsidor kan varieras, arbeta gärna med en blandad typografi, Berranger Hand och Century tillsammans skapar fina kontraster. En huvudrubrik i en inlaga sätts i Berranger Hand och har då stor inledningsbokstav följt av små bokstäver. Rubriken får gärna ta lite plats, särskilt effektfullt blir det ihop med ITC Century Condensed i ingressen som här ovan. Kontraster i typografin blir spännande och oftast god läsbarhet. Vid underrubrker så används ITC Century Condensed i skärningen Bold, följt av Book vid behov. Exempel finns på nästa sidas rubrik. Rubriker överlag bör anpassas efter formatet de ska rymmas inom såklart, det som visas här utgår från ett A4-format. Mellanrubrik Är aktuell vid längre texter, såsom denna. Det finns två nivåer av en mellanrubrik, dels en fetare som används till de flesta mellanrubriker och dels en som används om det är ytterligare en dimension under den första mellanrubriken. Mellanrubrikerna har samma radavstånd och storlek som brödtexten, mer visas på sidan som visar ITC Century i detalj. Brödtext löpande text Löpande text, eller brödtext som den ofta kallas, sätts i ITC Century Light och Light Italic (vid behov). Till skillnad från rubriker så kan inte en löpande text skalas upp och ner alltför mycket. Vi mindre format är detta extra känsligt, här används 9 pt med 11.7 pt i radavstånd för att skapa bra läsbarhet. Minsta storlek i längre löpande texter rekommenderas till 8,5/11 pt. 13

14 Typografi ITC Century Ett klassiskt typsnitt med ett brett användningsområde. Typsnittet är välarbetat med mycket hög läsbarhet. Det ger ett trovärdigt och seriöst intryck och klarar av allt från små grader till större utan att förlora i kvalitét och estetik. ITC Century är vårt typsnitt som vi använder oss av mest i vår kommunikation. Det används främst i ingresser, löpande texter, faktatexter och i vissa rubriker. De kondenserade vikterna är mycket lämpliga i rubriker och de regulära passar väldigt bra i brödtext. Tips! Ha alltid kerningen inställd på optisk / optical på din text, valet görs inne i Adobes program. Då blir avstånden automatiskt mellan alla tecken mest lämplig och läsbarheten bäst. I ett bra kernat typsnitt upplevs bokstavsmellanrummen mellan varje tecken som lika. Designat av: Tony Stan, ITC är tillverkaren av just denna Centuryskärning. Förkortning för International TypeFace Corporation. Light Condensed Book Condensed Bold Condensed Light Book Bold används i mellanrubriker, faktatexter mm. används i ingresser, mellanrubriker, faktatexter och vissa rubriker mm. används i vissa rubriker och faktatexter mm. används främst till längre texter. används främst till längre texter och som high-lighter till text satt i Light. används sparsamt och isåfall för att high-lighta en text i en löpande text. Italic Italic Italic Italic Italic Behov av kursiv text? Använd då Italic-varianterna till den skärning du jobbar med. 14

15 Typografi ITC Berranger Hand Ett handskrivet typsnitt som knyter an till.nu i vår logotyp. Typsnittet funkar bra både i stora rubriker och små faktatexter. Vi använder Berranger Hand som ett komplement till Century, de kontrasterar fint ihop och skapar ett personligare och något lekfullare intryck. Tillsammans ger de en fin balans. Berranger Hand används versalgement i större rubriker och endast i versaler vid mindre texter. Tips! Rubriker ställer högre krav på dig som sätter typografin. Man behöver ibland justera avståndet mellan ett bokstavspar genom att kerna manuellt. Rubriker med Berranger Hand bör ha en knipning på -15, kerning på optisk och sen bör man kerna manuellt mellan bokstavsparen. Designat av: Éric de Berranger, ITC är tillverkaren, förkortning för International TypeFace Corporation. Regular Regular används till huvudrubriker. används i ingresser, kortare texter och faktatexter. 15

16 Typografi FF Milo FF milo är ett idealiskt typsnitt för mycket text som ska få plats på en begränsad yta. Det ÄR lättläst, tydligt och snyggt även i mycket små grader. folkhögskolekatalogen och sommarkatalogen. Typsnittet innehåller många skärningar så det är lätt att skapa hög läsbarhet. Vi använder främst Milo till de texttunga delarna i i bakre delen av Designat av: Michael Abbink, FF är tillverkaren, förkortning för FontFont. Light Regular Medium Bold används som grund i alla listningar och brödtext. används för att high-lighta text. används för att high-lighta text. används för att high-lighta text. Italic Italic Italic Behov av kursiv text? Använd då Italic-varianterna till den skärning du jobbar med. 16

17 Typografi Helvetica för att vi ska vara säkra på att mottagaren upplever en webbplats eller nyhetsbrev på samma sätt som vi SÅ krävs vissa justeringar av typografin. Detta beror på att våra egna typsnitt inte finns i alla webbläsare och för att vår webbplats ska förbli snabb att ladda och behålla sin struktur så behöver vi anpassa oss. Idag används ett typsnitt som kan läsas av de allra flesta, oavsett webbläsare och plattform. Vi har valt att arbeta med Helvetica som är ett så kallat standardtypsnitt. Helvetica används i rubriker, ingresser, löpande text, listningar och länkar både i nyhetsbrev och på webbplatsen. Anledningen till att vi inte använder standardtypsnitt i vår övriga kommunikation beror på att standardtypsnitten är begränsade i antal skärningar, variationer och urval. Designat av: Max Miedinger, 1957 Regular Oblique Bold Bold Oblique används i rubriker, menyer, löpande text och länkar. används sparsamt och bara för att high-lighta något. används för att visa markerade länker, länkrubriker och i huvudmenyer används sparsamt och bara för att high-lighta något. 17

18 Bilder Valet av bilder påverkar bilden av folkhögskolan. Bilderna ska ge liv och värme åt identiteten. Vi arbetar med illustrationer och foton. Ett enhetligt bildspråk är ett väsentligt redskap för att ge en klar och distinkt uppfattning av oss. Det innebär att bildval inte kan göras enbart utifrån personlig smak. Det är istället viktigt att tänka efter vad bilden ska uttrycka och hur den kan förstärka ett budskap och vår identitet. Våra bilder är ärliga, tydliga, representativa och lättsamma. Om människor är med i bilderna så ska de ha olika åldrar, kön, etnicitet och geografisk bakgrund läs mer i vår kommunikationsplattform. Illustrationer Vi har flera illustrationer som vi arbetar med i all vår kommunikation. De skildrar folkhögskolans vardag, möten mellan människor och detaljer som symboliserar folkhögskolornas kurser. Fotografier Bilderna som används ska kännas naturliga och äkta. De ska ge känslan av att bilderna är tagna här och nu, som ett klipp ur någons vardag på en folkhögskola. Bilderna berättar hur det är, med en dokumentär känsla. Bilderna är både detalj-, porträtt-, när- och helhetsbilder. Rätt färg i tryck För att färgerna i bilden ska bli bra så måste bilden sparas med rätt cmyk-inställning (ICC-profil). Denna inställning fås av det tryckeri som ska anlitas. Professionell repro rekommenderas på alla foton innan tryck. Rätt färg på webben Gör illustrationerna i rätt rgb-värden och spara alla bilder med färginställningen srgb. 18

19 Bilder Illustrationer Våra illustrationer är handritade och sen arbetade med digitalt för att få en bra känsla. Illustrationer som vi arbetar med skildrar folkhögskolans vardag, olika möten mellan människor och detaljer som symboliserar folkhögskolornas kurser. Människorna är i olika åldrar, har olika kön och etnisk bakgrund. Illustrationerna passar att ha mot en ljus bakgrund men även mot bakgrunder i olika färger. 19

20 Bilder Fotografier Aktiva foton ur folkhögskolans vardag och verkliga situationer. Tänket kring motiven är detsammma som i illustrationerna. Fotografierna ska ge känslan av att bilderna är tagna här och nu ett ostylat och ärligt uttryck i motiven. Manéret i bildredigeringen har skarpa kontraster, en mättad känsla i färgerna och ett något gultonad filter över sig. Redigeringen tillåter bilder med olika färger och ljus att få ett mer konskvent resultat. Bilderna lämnar en varm känsla med attityd och en tydligare avsändare i fotona. Toppbilder på undersidor på webbplatsen Bilder på webbens alla undersidor har en storlek på 580x184 pixlar. 20

21 Grafiskt element För att skapa dynamik i formen och för att kunna bryta ut budskap, citat eller fakta från övrig text har vi tagit fram olika unika boxar som lyfter fram dessa texter. 21

22 Grafiskt element Urval boxarna knyter an till de övriga delarna i profilen med handritad känsla. De används till kortare texter. Texten i boxarna är densamma som här ovan i ingressen, Berranger Hand i versaler. Boxarna finns i våra sex profilfärger, svart och vitt. 22

23 Papper Ett bra papper lyfter självklart fram text och bild på ett bra sätt. Men ett bra papper ska även ge en trycksak något extra. Faktablad Vid utskrift av faktablad använder vi ett matt papper med ytvikten 115 g. Kataloger Kurskatalogerna är den produkt där vi valt papper med omsorg. De båda katalogerna trycks i en upplaga om ex. respektive ex. och vi ställer höga krav på papperet. Folkhögskolekatalogen Inlagan är tryckt på Graphomatt 65 g. Det är ett matt bestruket och läsvänligt tryckpapper som används när tryckkvalitet och bildåtergivning är särskilt viktigt. Omslaget är tryckt på Arctic Silk 150 g. Det är ett fullbestruket papper med en silkeslen, slät yta som återger bild och text perfekt. Båda papperskvaliteterna är svensktillverkade och den totala produktionen av folkhögskolekatalogen är FSC-märkt. FSC är en oberoende, internationell medlemsorganisation som verkar för ett miljöanpassat, socialt ansvarstagande och ekonomiskt livskraftigt bruk av världens skogar. FSC är en förkortning av Forest Stewardship Council. Sommarkurskatalogen Inlagan är tryckt på Solaris Press 51 g. och den låga ytvikten är den främsta orsaken till att vi trycker på detta papper. Papperet är lättbestruket. Omslaget är även det tryckt på Arctic Silk 150 g. 23

24 Tillämpningar På följande sidor hittar du olika exempel, både tryckta och digitala, som kan guida dig vid framtagandet av nya enheter. 24

25 Broschyr Folkhögskolekatalogen framsida Exempel på hur man kan variera typografin och hur man kan integrera logotypen i formen utan att inkräkta på frizonen. inlaga Exempel på två olika uppslag men som båda följer manualens riktlinjer. Typografin på uppslaget längst till vänster är den typografi som är mest återkommande i vår kommunikation. Den återfinns här i manualen och även på informationsblad, brevmallar mm. 25

26 Informationsblad Om folkhögskolan på flera språk blad Typografin är helt i svart så att det lämnas utrymme att kunna trycka bladen på olika färgade ark. 26

27 Brevmall Intern och extern brev Utseendet är detsamma för våra externa och interna brevmallar, förutom en viss skillnad i informationen i sidfoten. Breven kan användas utan citat eller faktarutor. Brevet är detsamma och har samma marginaler, se nedan. 27

28 Webbplats Startsida Sidan bygger på olika moduler som skapar en balanserad helhet. 28

29 Webbplats Moduler startsida Exempel blå länkning Hela fältet för en nyhet (till vänster) eller intervju (nedan) är länkat. Den blå länken Läs mer länkar till en ny sida. Denna typ av blå länkning används alltid när det är en längre text som inte får plats i ytan, jämför med skillnaden nedan kring användningen av en grön pil. Exempel grön pil Hela fältet länkar till respektive ämne. För att förtydliga att det är en länkning så har vi använt en grön pil. Den gröna pilen används bara vid kortare underrubriker som länkar till en ny sida, till skillnad från den blå länkningen, se ovan. 29

30 Webbplats Moduler undersidor Exempel blå länkade rubriker Används endast i listningar Exempel vänstermoduler Rubriker och tillhörande undernivåer använder enbart svart färg i text och länkning. Exempel knappar 30

31 Webbplats Illustrationer illustrationer för ämnesområden och kurskategorier Till vår webbplats har vi tagit fram bilder baserade på våra illustrationer. Dessa symboliserar en kurstyp eller ett ämnesområde. Se mer på webbplatsen. Toppbilder undersidor Bilder på webbens alla undersidor har en storlek på 580x184 pixlar, vilket även dessa illustrationer har. 31

32 Frågor kring manualen? Kontakta Lina Remnert på: eller tel: Folkhögskolornas informationstjänst, FIN Postadress: Box , Stockholm Tel: E-post:

aloq.se Loxysoft AB Post: Box 153, 840 60 Bräcke Besök: Öneslingan 11, Frösön Tel: 063-18 34 40 Fax: 063-12 40 35 info@loxysoft.se www.loxysoft.

aloq.se Loxysoft AB Post: Box 153, 840 60 Bräcke Besök: Öneslingan 11, Frösön Tel: 063-18 34 40 Fax: 063-12 40 35 info@loxysoft.se www.loxysoft. aloq.se Loxysoft AB Post: Box 53, 840 60 Bräcke Besök: Öneslingan, Frösön Tel: 063-8 34 40 Fax: 063-40 35 info@loxysoft.se www.loxysoft.se Grafisk manual Loxysoft AB Text och design: aloq AB, Östersund

Läs mer

Brandskyddsföreningen är en allmännyttig ideell förening som arbetar för ett brandsäkrare Sverige. Brandskydds föreningen är ett ledande

Brandskyddsföreningen är en allmännyttig ideell förening som arbetar för ett brandsäkrare Sverige. Brandskydds föreningen är ett ledande Vår grafiska manual Brandskyddsföreningen är en allmännyttig ideell förening som arbetar för ett brandsäkrare Sverige. Brandskydds föreningen är ett ledande kunskapscentrum som ökar fram tidens brandsäkerhet

Läs mer

Innehåll. 3 Grafisk profil. 4 Logotyp Färgversion av logotyp Konturversion av logotyp Inga förändringar tillåtna Frizon Placering Storlek

Innehåll. 3 Grafisk profil. 4 Logotyp Färgversion av logotyp Konturversion av logotyp Inga förändringar tillåtna Frizon Placering Storlek Grafisk profil Innehåll 3 Grafisk profil 4 Logotyp Färgversion av logotyp Konturversion av logotyp Inga förändringar tillåtna Frizon Placering Storlek 6 Teckensnitt 7 Färger Profilfärger och kompletterande

Läs mer

SWEBO Bioenergy Grafisk profil

SWEBO Bioenergy Grafisk profil SWEBO Bioenergy Grafisk profil Formsmedjan Reklam & Kommunikation Grafisk profil Den image vi har, det vill säga hur andra människor uppfattar vårt företag är ett resultat av alla de intryck vi gör på

Läs mer

VARUMÄRKESMANUAL. 2013.07.12 Version 0.9

VARUMÄRKESMANUAL. 2013.07.12 Version 0.9 VARUMÄRKESMANUAL 2013.07.12 Version 0.9 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 3 Ett starkt varumärke Tillsammans har vi skapat ett nytt varumärke 1177 Vårdguiden Ett starkt varumärke Vår varumärkesplattform

Läs mer

INLEDNING. Inledning Logotyp Färger Teckensnitt Tillämpningar

INLEDNING. Inledning Logotyp Färger Teckensnitt Tillämpningar GRAFISK MANUAL INLEDNING Den här manualen beskriver hur vi arbetar med vår grafiska profil. I den hittar du allt från användandet av logotypen och hanterandet av färger och typografi, till mallar för utformning

Läs mer

Inledning 4 6. Märke. Typsnitt 7 9. 10. Färger

Inledning 4 6. Märke. Typsnitt 7 9. 10. Färger GRAFISK PROFIL INNEHÅLL 3. Inledning 4 6. Märke Huvudmärke. Varianter. Tillämpning. 7 9. Typsnitt Huvudtypsnitt. Webbtypsnitt. 10. Färger Huvudfärger. Komplementfärger. Webbfärger INLEDNING Den grafiska

Läs mer

Grafisk profil R AB. Ransäters Invest AB

Grafisk profil R AB. Ransäters Invest AB Grafisk profil R AB Ransäters Invest AB Innehåll 3 Grafisk profil 4 Logotyp Färgversion av logotyp Konturversion av logotyp Inga förändringar tillåtna Frizon Placering Storlek 6 Teckensnitt 7 Färger och

Läs mer

Gränsöverskridande samverkan

Gränsöverskridande samverkan 1 Grafisk Profil Denna grafiska manual är en hjälp för dig som jobbar i eller med Vårdsamverkan Fyrbodal för att skapa en tydlig, enhetlig och konsekvent kommunikation med omvärlden. Vår logga, våra färger

Läs mer

KOMMUNIKATIONS- PLATTFORM FOLKHÖGSKOLORNAS INFORMATIONSTJÄNST MAJ 2012

KOMMUNIKATIONS- PLATTFORM FOLKHÖGSKOLORNAS INFORMATIONSTJÄNST MAJ 2012 KOMMUNIKATIONS- PLATTFORM FOLKHÖGSKOLORNAS INFORMATIONSTJÄNST MAJ 2012 Kommunikationsplattform Folkhögskolornas informationstjänst, FIN Introduktion... 2 Utgångspunkt för kommunikationsplattformen...

Läs mer

En enhetlig profil är viktig för alla organisationer

En enhetlig profil är viktig för alla organisationer En enhetlig profil är viktig för alla organisationer och ännu viktigare för en stor grupp av frivilliga. Då öppnas möjligheten för att alla känner samhörighet och vet åt vilket håll gruppen går. Det gör

Läs mer

GRAFISKA RIKTLINJER Svenska Ridsportförbundet maj 2015. Svenska Ridsportförbundet Grafiska riktlinjer 1

GRAFISKA RIKTLINJER Svenska Ridsportförbundet maj 2015. Svenska Ridsportförbundet Grafiska riktlinjer 1 GRAFISKA RIKTLINJER Svenska Ridsportförbundet maj 2015 Svenska Ridsportförbundet Grafiska riktlinjer 1 VÅR PROFIL Det här är en grafisk manual för Svenska Ridsportförbundet som talar om hur vi vill se

Läs mer

Grafisk manual Version 1.0

Grafisk manual Version 1.0 Grafisk manual 2 0 / Innehåll 1 / Introduktion 1.1 / Syfte 2 / Grafisk manual 2.1 / Logotyp 2.1.1 Logotypens sammansättning 2.1.2 Storlekar & friyta 2.1.3 Användning 2.1.4 Strapline 2.1.5 Operatörslogotyper

Läs mer

Grafisk profilmanual FÖR REGION JÖNKÖPINGS LÄN

Grafisk profilmanual FÖR REGION JÖNKÖPINGS LÄN Grafisk profilmanual FÖR REGION JÖNKÖPINGS LÄN INLEDNING En region, ett varumärke, många möjligheter Den grafiska manualen beskriver Region Jönköpings läns visuella identitet, det vill säga hur vi presenterar

Läs mer

Den grafiska profilieringen för roar

Den grafiska profilieringen för roar Den grafiska profilieringen för roar 2013 edition INNEHÅLL LOGOTYP 04 LOGOTYPENS FRIZON 05 TYPOGRAFI 06 FÄRGER 07 KONTORSMATERIAL 08 ANNONS & BILDER 10 BROSCHYR 12 GRAFISKA ELEMENT/BYXMÄRKE 14 WEBBSIDA

Läs mer

GRAFISK MANUAL VÄGLEDNING OCH REGLER

GRAFISK MANUAL VÄGLEDNING OCH REGLER GRAFISK MANUAL VÄGLEDNING OCH REGLER 2011 Rädda Barnens Ungdomsförbund Grafisk form: Rabash webb- och designbyrå Välkommen 03. Rädda Barnens Ungdomsförbund bildades i Sverige år 2003. Som namnet avslöjar

Läs mer

Grafisk manual. 1.0 Index. Om logotypen... 2 DOTTERBOLAG... 3 DOTTERBOLAG 2 RADER... 4 VARIATIONER... 6 EXEMPEL PÅ EJ TILLÅTEN ANVÄNDNING...

Grafisk manual. 1.0 Index. Om logotypen... 2 DOTTERBOLAG... 3 DOTTERBOLAG 2 RADER... 4 VARIATIONER... 6 EXEMPEL PÅ EJ TILLÅTEN ANVÄNDNING... Grafisk manual 1.0 Index Om logotypen... 2 DOTTERBOLAG... 3 DOTTERBOLAG 2 RADER... 4 Friyta och MinimIstorlek... 5 VARIATIONER... 6 EXEMPEL PÅ EJ TILLÅTEN ANVÄNDNING... 7 EXEMPEL PÅ EJ TILLÅTEN ANVÄNDNING...

Läs mer

Designmanual. Logotype Färger Varumärkesbård Mönster Formgivning Typografi Skyltning

Designmanual. Logotype Färger Varumärkesbård Mönster Formgivning Typografi Skyltning Designmanual Logotype Färger Varumärkesbård Mönster Formgivning Typografi Skyltning Designmanual i korthet För frågor om vår design kontakta Helene Keskitalo, stab Information, tel 08 655 91 05 eller helene.keskitalo@sveaskog.se

Läs mer

Grafisk guide. adress Box 801, 961 17 Boden besök Parkgatan 34 Tel 0921-578 80 FAX 0921-789 03 E-POST info@bodenbo.se internet www.bodenbo.

Grafisk guide. adress Box 801, 961 17 Boden besök Parkgatan 34 Tel 0921-578 80 FAX 0921-789 03 E-POST info@bodenbo.se internet www.bodenbo. Grafisk guide adress Box 801, 961 17 Boden besök Parkgatan 34 Tel 0921-578 80 FAX 0921-789 03 E-POST info@bodenbo.se internet www.bodenbo.se Grafisk guide Grafisk profil handlar om en helhet där intrycket

Läs mer

Grafisk manual. Arvsfondsdelegationen. Riktlinjer för dig som driver ett Arvsfondsprojekt. INNEHÅLL

Grafisk manual. Arvsfondsdelegationen. Riktlinjer för dig som driver ett Arvsfondsprojekt. INNEHÅLL INNEHÅLL Arvsfondsdelegationen Grafisk manual Riktlinjer för dig som driver ett Arvsfondsprojekt. ARVSFONDENS GRAFISKA MANUAL - FÖR DIG SOM DRIVER ARVSFONDSPROJEKT: 2011 1 INNEHÅLL INNEHÅLL 2 LÄTT ATT

Läs mer

Grafisk manual 1.0 2009-10-07

Grafisk manual 1.0 2009-10-07 Grafisk manual 1.0 2009-10-07 Innehåll Logotyp... 3 Profilfärger... 4 Symbolen... 4 Typografi... 5 Svenska Vård i text... 6 Svenska Vård Grafisk manual 1.0 2 Logotyp Svenska Vårds logotyp finns i två versioner.

Läs mer

Grafisk manual GAVLEFASTIGHETERS VARUMÄRKE FÖR EN HÅLLBAR TILLVÄXT

Grafisk manual GAVLEFASTIGHETERS VARUMÄRKE FÖR EN HÅLLBAR TILLVÄXT Grafisk manual GAVLEFASTIGHETERS VARUMÄRKE FÖR EN HÅLLBAR TILLVÄXT Gavlefastigheter äger och förvaltar fastigheter för både näringsliv och för kommunala verksamheter. Bolaget ägs av Gävle kommun och är

Läs mer

GRAFISKA RIKTLINJER 1

GRAFISKA RIKTLINJER 1 GRAFISKA RIKTLINJER 1 ETT PARTITUR FÖR ÖGAT Det går kanske inte att jämföra grafiska riktlinjer med ett partitur. Men lite fritt tolkat kan man säga att en grafisk manual innehåller alla element som behövs

Läs mer

CITY I SAMVERKAN PRESENTATION

CITY I SAMVERKAN PRESENTATION PRESENTATION LOGOTYP / PAYOFF LOGOTYPEN Logotypen består av City i Samverkan och payoffen Utvecklar Stockholm City. Typsnittet/formen som används till texten City i Samverkan är detsamma som tidigare.

Läs mer

Grafisk Manual. Version 1.0

Grafisk Manual. Version 1.0 Grafisk Manual Version 1.0 Innehåll Inledning...3 Logotyp...4-5 Symbol och ordbild...4 Lokalavdelningar...5 Logotypens säkerhetszon...5 Storlekar...5 Grafiskt mönster...6 Flagga... 7 Färger...8 Typografi...9

Läs mer

Grafisk profil 2015 Uppdaterad senast 2015-01-13

Grafisk profil 2015 Uppdaterad senast 2015-01-13 Grafisk profil 2015 Uppdaterad senast 2015-01-13 Innehåll Vad är en grafisk profil?... 3 Färger... 4 Profilfärg...4 Komplementfärger...4 Gråtoner...4 Tilläggsfärger...4 Färgkoder...5 SciLifeLabs logotyp...

Läs mer

Grafisk manual GAKE DOJO. Riktigt bra självförsvar!

Grafisk manual GAKE DOJO. Riktigt bra självförsvar! Grafisk manual 2007 JUJUTSU Riktigt bra självförsvar! Högskolan för Lärande och Kommunikation i Jönköping Andrea Drljaca, Viktor Larsson och Jesper Jarl Grafisk manual 2007-06-08 INNEHÅLL GRAFISK MANUAL...4

Läs mer

LO-TCO Biståndsnämnds grafiska profil. LO-TCO Biståndsnämnds grafiska profil ska utstråla kompetens, engagemang och seriositet.

LO-TCO Biståndsnämnds grafiska profil. LO-TCO Biståndsnämnds grafiska profil ska utstråla kompetens, engagemang och seriositet. LO-TCO Biståndsnämnds grafiska profil LO-TCO Biståndsnämnds grafiska profil ska utstråla kompetens, engagemang och seriositet. Identitet Logotypen LO-TCO BISTÅNDSNÄMND bildar tillsammans med kartbilden

Läs mer

KULTURRÅDET - EN INSPIRERANDE MYNDIGHET

KULTURRÅDET - EN INSPIRERANDE MYNDIGHET 2008-01-28 09.32 KULTURRÅDET - EN INSPIRERANDE MYNDIGHET Kulturrådet har i uppdrag att förverkliga de kulturpolitiska beslut som riksdag och regering fattat. Det är ett viktigt uppdrag och ett inspirerande

Läs mer

GUIDELINES - TILLÄMPNINGSGUIDER

GUIDELINES - TILLÄMPNINGSGUIDER GRAFISK MANUAL 1 INLEDNING Den grafiska manualen är ett viktigt verktyg för alla som arbetar med kommunikation för Smartfront. Manualen är till för att underlätta arbetet med trycksaker och marknadsföring

Läs mer

INTRODUKTION TILL LOGOTYPEN

INTRODUKTION TILL LOGOTYPEN INTRODUKTION TILL LOGOTYPEN Greppa Näringen logotypen är den officiella avsändaren och vårt viktigaste verktyg. Logotypen har en klar och tydlig form som syns mycket bra i alla sammanhang. För att skydda

Läs mer

Värmdö IFs grafiska profil 4. Logotyp 5-9. Färg 10. Typografi 11-12. Brevpapper 13. Visitkort 14. Korrespondenskort 15.

Värmdö IFs grafiska profil 4. Logotyp 5-9. Färg 10. Typografi 11-12. Brevpapper 13. Visitkort 14. Korrespondenskort 15. 1Grafisk manual 2 Innehåll Sida Värmdö IFs grafiska profil 4 Logotyp 5-9 Färg 10 Typografi 11-12 Brevpapper 13 Visitkort 14 Korrespondenskort 15 Kuvert 16-17 3 Värmdö IFs grafiska profil En enhetlig grafisk

Läs mer

FÄRGER PALETT PRIMÄRA FÄRGER SEKUNDÄRA FÄRGER. pantone 529 c. pantone 130 c c=0 m=30 y=100 k=0. c=49 m=11 y=0 k=0 r=121 g=189 b=232 html 9bc1e4

FÄRGER PALETT PRIMÄRA FÄRGER SEKUNDÄRA FÄRGER. pantone 529 c. pantone 130 c c=0 m=30 y=100 k=0. c=49 m=11 y=0 k=0 r=121 g=189 b=232 html 9bc1e4 K S I F GRA L I F O PR FÄRGER PALETT PRIMÄRA FÄRGER pantone 292 c c=49 m=11 y=0 k=0 r=121 g=189 b=232 html 9bc1e4 pantone 368 c c=57 m=0 y=100 k=0 r=122 g=193 b=67 html 93b633 SEKUNDÄRA FÄRGER pantone

Läs mer

Markbyggarna. Markbyggarna. Markbyggarna. Markbyggarna LOGOTYP VARIANTER

Markbyggarna. Markbyggarna. Markbyggarna. Markbyggarna LOGOTYP VARIANTER Grafisk manual Markbyggarna AB, 2013 LOGOTYP Markbyggarnas logotyp föreställer två träd. Logotypen kommunicerar Markbyggarnas uppdrag inom park- och markarbete genom den bruna jordfärgen i texten och de

Läs mer

Förord. Innehåll. Logotyp 3 Typsnitt 4 Färger 5 Profilelement 6 Profilmallar 7-9

Förord. Innehåll. Logotyp 3 Typsnitt 4 Färger 5 Profilelement 6 Profilmallar 7-9 Grafisk Guide 1.0 Förord Den grafiska guiden ska fungera som en vägledning för allt profilmaterial; både för tryck och webb och såväl för extern som intern kommunikation. Rocklunda Restaurang & Konferens

Läs mer

Grafisk manual version 2015-02-10

Grafisk manual version 2015-02-10 Grafisk manual version 2015-02-10 Innehåll 1. Inledning...3 2. Varumärkesfärger...4 2.1 Definitioner...4 3. Carriers logotyp...5 3.1 Logotypens uppbyggnad...5 3.2 Logotypens frizoner...6 3.3 Alternativa

Läs mer

VARUMÄRKESPLATTFORM OCH GRAFISK MANUAL

VARUMÄRKESPLATTFORM OCH GRAFISK MANUAL VARUMÄRKESPLATTFORM OCH GRAFISK MANUAL VARUMÄRKESPLATTFORM 3 4 5 6 Tillsammans bygger vi varumärket Karlskrona Varumärkesplattformen Det som gör platsen unik och känslan vi förmedlar Målgrupper och budskap

Läs mer

GRAFISK MANUAL A1M PHARMA. September 2016

GRAFISK MANUAL A1M PHARMA. September 2016 GRAFISK MANUAL A1M PHARMA September 2016 LOGOTYP A1M:s logotyp är den viktigaste komponenten i den grafiska profilen och ska finnas med på allt kommunikativt material som har A1M som avsändare. Den får

Läs mer

Varumärkesplattform och grafisk manual 2015-05-13

Varumärkesplattform och grafisk manual 2015-05-13 Varumärkesplattform och grafisk manual Hej! Vad roligt att du läser Rinkaby Rörs varumärkesplattform. Andelen hemmafixare som fortfarande gör VVS-arbeten själva blir färre och färre. Mycket på grund av

Läs mer

Grafi sk profi l 1 Eslövs kommun 2011

Grafi sk profi l 1 Eslövs kommun 2011 Grafisk profil Eslövs kommun 2011 1 Innehåll Syftet med en grafisk profil... 3 Vårt stadsvapen... 4 Vår logotyp... 5 Designelement... 6 Våra profilfärger... 7 Logotypen i färg, i svart och i vitt... 8

Läs mer

Världens bästa hälsa 2020. Profilmanual. Profilmanual Indexator

Världens bästa hälsa 2020. Profilmanual. Profilmanual Indexator Världens bästa hälsa 2020 Profilmanual Profilmanual Indexator Innehåll Följ profilmanualen 3 Logotyp 4 Logotypanvändning 5 Friyta 6 Färger 7 Typografi 8 Typografi ersättningstypsnitt 9 Grafiskt mönster

Läs mer

GRAFISK PROFIL TIDAHOLMS KOMMUN

GRAFISK PROFIL TIDAHOLMS KOMMUN GRAFISK PROFIL TIDAHOLMS KOMMUN INNEHÅLL 2 3 4 5 6 7 8 8 8 Varför grafisk profil? Övergripande riktlinjer Logotyper Kommunvapen Tidaholmslogotyp Verksamhetsspecifika symboler Skyltar Mallar Audiell profil

Läs mer

Grafisk Profil VERSION 1.5 Vägen ut! kooperativen

Grafisk Profil VERSION 1.5 Vägen ut! kooperativen Grafisk Profil VERSION 1.5 Vägen ut! kooperativen OM VÅR GRAFISKA PROFIL Grafisk Profil för Vägen ut! kooperativen En gemensam grafisk profil för Vägen ut! kooperativen är viktig för att ge ett enhetligt

Läs mer

VISUELL IDENTITET. för Svenska Dreverklubben. Förord. Version 1.1

VISUELL IDENTITET. för Svenska Dreverklubben. Förord. Version 1.1 VISUELL IDENTITET för Svenska Dreverklubben Förord Version 1.1 Januari 2017 INNEHÅLLSFÖRTECKNING LOGOTYP TYPSNITT FÄRGER BILDSPRÅK KONTORSTRYCK TRYCKSAKER WEBBPLATS DIGITALT SKYLTMATERIAL PROFILPRODUKTER

Läs mer

1.2 Logotypens färgsättning

1.2 Logotypens färgsättning GRAFISK MANUAL Vår grafiska profil Den grafiska profilen utgörs av logotypen, våra färger och vår typografi. Dessa bildar tillsammans bilden och uppfattningen av varumärket Ridentity. Denna manual beskriver

Läs mer

Genom att följa instruktionerna når vi konsekvens, tydlighet och trovärdighet i vår kommunikation.

Genom att följa instruktionerna når vi konsekvens, tydlighet och trovärdighet i vår kommunikation. Hotell Grafisk Profil Vår grafiska profil är en viktig del av vår identitet och ett grundläggande verktyg i våra relationer. Därför är det avgörande att vi använder vår grafiska profil rätt och att alla

Läs mer

Grafisk manual Våren 2014 Besök vår webb: www.lillahjartatipitea.se Eller maila på: info@lillahjartatipitea.se Vår grafiska manual Här hittar du riktlinjer och praktiska exempel på hur vår profil ska användas.

Läs mer

Grafisk manual. version 1.2

Grafisk manual. version 1.2 Grafisk manual version 1.2 Innehåll 1.0 Varför en grafisk manual? 1.1 När ska manualen användas? 1.2. Använda profilmaterial 1.3 Lämna synpunkter 2.0 Namnet och organisationen 2.1 Namnet 2.2 Presentationstext

Läs mer

Grafisk profil för Charlott Zsoldos. Holistic Health Coach

Grafisk profil för Charlott Zsoldos. Holistic Health Coach Grafisk profil för Charlott Zsoldos Holistic Health Coach Innehållsförteckning 1. Logotype 2. Typsnitt 3. Annonsering 4. Imagebilder Logotype Charlott Zsoldos använder sig av två stycken olika logotyper.

Läs mer

Vårt sätt att synas. En guide till ett bestående första intryck. December 2016, v. 1.4 VISION LOGOTYPE FÄRG TYPOGRAFI LAYOUT

Vårt sätt att synas. En guide till ett bestående första intryck. December 2016, v. 1.4 VISION LOGOTYPE FÄRG TYPOGRAFI LAYOUT Vårt sätt att synas En guide till ett bestående första intryck. December 2016, v. 1.4 VISION LOGOTYPE FÄRG TYPOGRAFI LAYOUT Vi vill bli igenkända Kungsbacka Golfklubb har under årens lopp tagit stora steg

Läs mer

RIKTLINJER FÖR ETT ENHETLIGT UTTRYCK. Grafisk manual

RIKTLINJER FÖR ETT ENHETLIGT UTTRYCK. Grafisk manual RIKTLINJER FÖR ETT ENHETLIGT UTTRYCK Grafisk manual Riksförbundet Attention är en intresseorganisation för människor med neuropsykiatriska funktionshinder. Vi arbetar för att de barn, ungdomar och vuxna

Läs mer

Sveaskog Manual varumärke. Manual Varumärke

Sveaskog Manual varumärke. Manual Varumärke Manual Varumärke 2 Växtkraft. För generationer. Kanske börjar allt med smörkniven. Den vi gör i slöjden. Doften av trä. Känslan av att skapa något. Stoltheten. Kanske är det här vår relation till skogen

Läs mer

Det ska synas att det är vi. Vår gra ska pro l

Det ska synas att det är vi. Vår gra ska pro l Det ska synas att det är vi Vår gra ska pro l Vår gra ska pro l Inledning Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar (RBU) arbetar för barn och ungdomar med rörelsehinder och deras familjer. RBU

Läs mer

FÄRGER GRAFISKA ELEMENT BILD- OCH TEXTMANÉER ANVÄNDNING SLUTORD

FÄRGER GRAFISKA ELEMENT BILD- OCH TEXTMANÉER ANVÄNDNING SLUTORD GRAFISK MANUAL IDENTITET INNEHÅLL Grafisk design och kommunikation är en sektion med en stark identitet. Vi vet vilka vi är och hur vi gör. Denna manual har gjorts för att alla andra också ska veta vilka

Läs mer

Grafisk Profil. Grafisk Profil Version 1.0 06/12-2005

Grafisk Profil. Grafisk Profil Version 1.0 06/12-2005 Grafisk Profil Gertruds grafiska profil är dess ansiktet utåt. För Gertruds kunder, samarbetspartners och medarbetare ska det vara lätt att identifiera budskap från Gertrud i olika medier. Logotpen är

Läs mer

förankrade i Sverige och den vardag som svenskarna upplever oavsett klass, bostadsort, ålder eller ursprung.

förankrade i Sverige och den vardag som svenskarna upplever oavsett klass, bostadsort, ålder eller ursprung. En guide till Alliansens utseende 2014 OM ALLIANSEN VÅR AMBITION Alliansen ska upplevas som: förankrade i Sverige och den vardag som svenskarna upplever oavsett klass, bostadsort, ålder eller ursprung.

Läs mer

Varumärket - föreningens hjärta... 3. Logotyp... 4. Logotypens frizon... 5. Deviselement... 6. Profilfärger... 7. Primära färger...

Varumärket - föreningens hjärta... 3. Logotyp... 4. Logotypens frizon... 5. Deviselement... 6. Profilfärger... 7. Primära färger... 1 Varumärket - föreningens hjärta... 3 Logotyp... 4 Logotypens frizon... 5 Deviselement... 6 Profilfärger... 7 Primära färger... 7 Sekundära färger... 8 Tertiära färger... 9 Typsnitt & typografi... 10

Läs mer

Soliditets logotyp 1.0 Logotypen 1.0.1

Soliditets logotyp 1.0 Logotypen 1.0.1 Soliditets logotyp 1.0 Logotypen 1.0.1 Soliditets logotyp Bokstäverna som du ser i namnet Soliditet är satt i typsnittet Handel Gothic som ritades av Ronald Trogram 1980. Handel Gothic räknas som ett klassiskt

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Sida 3. Övergripande regler. Sida 4. Logotyp. Logotyp alternativ. Sida 5. Sida 6. Färger. Sida 7. Typsnitt.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Sida 3. Övergripande regler. Sida 4. Logotyp. Logotyp alternativ. Sida 5. Sida 6. Färger. Sida 7. Typsnitt. GRAFISK MANUAL INNEHÅLLSFÖRTECKNING Övergripande regler Logotyp Logotyp alternativ Färger Typsnitt Dekor och papper Visitkort Brevpapper Brevpapper internt Korrespondenskort Kuvert Sida 3 Sida 4 Sida 5

Läs mer

Vår visuella identitet

Vår visuella identitet Vår visuella identitet Vår visuella identitet En stark och tydlig visuell identitet är en viktig del för hur en avsändare uppfattas. SULF:s visuella identitet ska gå att identifieras såväl lokalt på universitet

Läs mer

Grafisk profil ETT ÖPPNARE VÄRMLAND

Grafisk profil ETT ÖPPNARE VÄRMLAND Grafisk profil ETT ÖPPNARE VÄRMLAND Den grafiska handboken ska hjälpa dig och förenkla ditt arbete när du kommunicerar. Den ska fungera som ett praktiskt arbetsverktyg där du bland annat hittar information

Läs mer

Primär. Sekundär. färger 1.0

Primär. Sekundär. färger 1.0 grafisk manual 1.0 färger Primär Den orangea färgen är Apelsinblommans husfärg och är tagen från apelsinen för att skapa en tydlig återkoppling till företagets namn. Orange är en energifylld färg som

Läs mer

Grafisk manual. Innehåll. Kontakt: max@desmond.com

Grafisk manual. Innehåll. Kontakt: max@desmond.com Grafisk manual Innehåll Kontakt: max@desmond.com Förutsättningar Hoop skall ha en modern och sportig profil som skall vara denna manual trogen i allt formellt material som: Brev, Mejl, Instruktionsböcker

Läs mer

Logotyp och Grafisk profil för UT Transport i Norr AB

Logotyp och Grafisk profil för UT Transport i Norr AB Logotyp: Introduktion UT Transport i Norr AB s logotyp är designad för att på ett tydligare och starkare sätt representera det företag som UT har utvecklats till att bli idag och kommer att bli imorgon.

Läs mer

Logotyper. FÄRG Vi har en blå färg som bara används till logotypen. (PMS 2756 C, CMYK ) Vit eller svart kan också användas.

Logotyper. FÄRG Vi har en blå färg som bara används till logotypen. (PMS 2756 C, CMYK ) Vit eller svart kan också användas. BRANDBOOK Brandbook s. 9 Logotyper Det viktigaste grafiska elementet är vår logotyp. Den finns i två huvudversioner med eller utan EST. 1994 samt en tredje alternativ version. EST: 1994 MED ELLER UTAN?

Läs mer

FALUN BORLÄNGE GAGNEF LUDVIKA SMEDJEBACKEN SÄTER

FALUN BORLÄNGE GAGNEF LUDVIKA SMEDJEBACKEN SÄTER Grafisk manual Falun Borlänge-regionen INNEHÅLLSFÖRTECKNING Logotyp 4 Färger 6 Typsnitt 7 Bilder och budskap 8 Ordval 9 Profilmaterial 10 Avslutningsvis 11 2 Falun Borlänge-regionen Falun Borlänge-regionen

Läs mer

Hej! Innehållsförteckning. Inledning 3. Visuell identitet Logotyp 4 Versioner 6 Frizon 9 Minsta storlek 10 Placering 11

Hej! Innehållsförteckning. Inledning 3. Visuell identitet Logotyp 4 Versioner 6 Frizon 9 Minsta storlek 10 Placering 11 Grafisk manual Innehållsförteckning Inledning 3 Visuell identitet Logotyp 4 Versioner 6 Frizon 9 Minsta storlek 10 Placering 11 Typografi Kommunikationsteckensnitt 12 Office och digital media 13 Färger

Läs mer

GRAFISK PROFILMANUAL GRAFISK PROFILMANUAL

GRAFISK PROFILMANUAL GRAFISK PROFILMANUAL 1 GRAFISK PROFILMANUAL 3 Innehåll LOGOTYPEN 6 FÄRGER 8 TYPOGRAFI 10 ANNONS 12 ROLL-UP 13 VEPA/BANDEROLL 14 VISITKORT 15 BREVPAPPER/FAXBLAD 16 KUVERT 17 FLAGGOR 17 PROFILKLÄDER 18 WEBB 19 BILDMANÉR 20

Läs mer

GRAFISK MANUAL PARTNERSKAP BERGSLAGSBANAN PARTNERSKAP BERGSLAGSBANAN

GRAFISK MANUAL PARTNERSKAP BERGSLAGSBANAN PARTNERSKAP BERGSLAGSBANAN GRAFISK MANUAL PARTNERSKAP PARTNERSKAP grafisk manual Innehållsförteckning Inledning 3 Partnerskap Bergslagsbanan 4 Vår logotyp 5 Typografi 7 Färger 9 Gestaltning 11 Material 13 Om du läser denna grafiska

Läs mer

VERSION 2.0 SEPTEMBER 2010. grafısk manual

VERSION 2.0 SEPTEMBER 2010. grafısk manual VERSION 2.0 SEPTEMBER 2010 grafısk manual Om grafıska manualen Ett viktigt led i vårt informationsarbete är att ha ett gemensamt utseende. Att vara konsekvent med logotype, typsnitt och färger ger tydlighet

Läs mer

small phones for big people Grafisk manual Innehåll Förutsättningar small phones for big people En enhetlig grafisk profil 1 Logotyp

small phones for big people Grafisk manual Innehåll Förutsättningar small phones for big people En enhetlig grafisk profil 1 Logotyp Grafisk manual Innehåll Förutsättningar En enhetlig grafisk profil 1 Logotyp Cellulite s logotyp 2 Mini logga 3 Frizon 4 Storlek 5 Placering 5 Färger 2 Cellulite s färger 6 Typografi Cellulite s typografi

Läs mer

PROFILMANUAL. Riktlinjer för grafi sk produktion, informations- och presentationsmaterial

PROFILMANUAL. Riktlinjer för grafi sk produktion, informations- och presentationsmaterial PROFILMANUAL Riktlinjer för grafi sk produktion, informations- och presentationsmaterial INNEHÅLL Vårt varumärke 3 Grafi ska riktlinjer Logotyp 4 Färger 5 Format och papper 6 Typsnitt 7 Ton och attityd

Läs mer

GRAFISK MANUAL. Samverkan för ett Jönköpings län fritt från alkohol- och drogrelaterade skador

GRAFISK MANUAL. Samverkan för ett Jönköpings län fritt från alkohol- och drogrelaterade skador GRAFISK MANUAL Samverkan för ett Jönköpings län fritt från alkohol- och drogrelaterade skador Vikten av att ha grafiska riktlinjer I Insikt/Utsikt ryms en mängd olika aktörer såsom myndigheter och frivilligorganisationer.

Läs mer

Regler och rutiner för Högskolan Dalarnas grafiska profil

Regler och rutiner för Högskolan Dalarnas grafiska profil Regler och rutiner för Högskolan Dalarnas grafiska profil Beslut: Rektor 2012-11-19 Revidering: - Dnr: DUC 2012/1645/10 Gäller fr. o m: 2012-11-19 Ersätter: - Relaterade dokument: - Ansvarig för uppdatering:

Läs mer

Grafisk manual KORTVERSION 2015

Grafisk manual KORTVERSION 2015 Grafisk manual KORTVERSION 2015 Innan du börjar I den här manualen har vi samlat de viktigaste rekommendationerna för hur du använder logotyp, färger och typsnitt för Högskolan i Borås grafiska profil.

Läs mer

GRAFISK MANUAL WALLOXSTRAND

GRAFISK MANUAL WALLOXSTRAND GRAFISK MANUAL WALLOXSTRAND WALLOXSTRAND INTRODUKTION VARUMÄRKET WALLOXSTRAND För att förstärka och förtydliga varumärket Walloxstrand behövs en tydlig och gemensam hållen identitet. Den grafiska profilen

Läs mer

VÅR GRAFISKA PROFIL.

VÅR GRAFISKA PROFIL. VÅR GRAFISKA PROFIL. VÅRT VARUMÄRKE. I det här dokumentet finns riktlinjer som ska göra det lättare att bygga upp och stärka vårt varumärke. Ju mer konsekvent, genomtänkt och sammanhållet vi kommunicerar

Läs mer

Designmanual. Lunds Kommuns Fastighets AB

Designmanual. Lunds Kommuns Fastighets AB Designmanual Lunds Kommuns Fastighets AB 2010 Lunds Kommuns Fastighets AB (publ) Grafisk designmanual Version 1.0 2010 Innehållsförteckning En enhetlig grafisk profil stärker vår identitet Logotypen Färgerna

Läs mer

Grafi skprofi l. för. Kanal 7 Tjejkanalen

Grafi skprofi l. för. Kanal 7 Tjejkanalen Grafi skprofi l för Kanal 7 Tjejkanalen Kanal 7 Tjejkanalen Ska vara tydlig som avsändare i all produktion och det som förmedlas ska stämma överens med det som varumärket Kanal 7 Tjejkanalen står för.

Läs mer

GRAFISKT PROFILPROGRAM TESKEDSORDEN

GRAFISKT PROFILPROGRAM TESKEDSORDEN GRAFISKT PROFILPROGRAM INLEDNING Hur handlar en människa när det börjar brinna, på tre olika sätt enligt Amos Oz: 1. Hon springer från eldsvådan så fort hon bara kan och struntar i alla dem som inte kan

Läs mer

Svenska klätterförbundets styrelse och kansli Mars 2012

Svenska klätterförbundets styrelse och kansli Mars 2012 Grafisk manual Inledning I denna manual sammanfattas Svenska klätterförbundets visuella identitet. Den visuella identiteten är en viktig del av vår kommunikation, den är ett verktyg för att profilera

Läs mer

Grafisk profil & kommunikation Vänersborgs kommun. Version 1.5 - maj 2013

Grafisk profil & kommunikation Vänersborgs kommun. Version 1.5 - maj 2013 Grafisk profil & kommunikation Vänersborgs kommun Version 1.5 - maj 2013 Innehåll Grafisk profil & kommunikation Vänersborgs kommun 2 Om denna manual 3 Logotypen 4 Logotypen - 3 olika varianter 5 Logotyp

Läs mer

Högskolan i Borås HT10 Webbredaktörsprogrammet distans Grafisk produktion för webb och tryck. Projektarbete Solveig Betnér

Högskolan i Borås HT10 Webbredaktörsprogrammet distans Grafisk produktion för webb och tryck. Projektarbete Solveig Betnér Högskolan i Borås HT10 Webbredaktörsprogrammet distans Grafisk produktion för webb och tryck Projektarbete Solveig Betnér Sammanfattning och syfte Företaget Solveig skapar textila handarbetade produkter

Läs mer

Konsumentföreningen Stockholm Grafisk manual. Ett utdrag

Konsumentföreningen Stockholm Grafisk manual. Ett utdrag Grafisk manual Ett utdrag IDENTITET / PROFIL En ny grafisk profil som speglar våra värderingar. Vår huvuduppgift är att göra medlemsnytta och stärka medlemmarnas ställning som konsumenter. All vår verksamhet

Läs mer

Grafiska riktlinjer Göteborgs miljövetenskapliga centrum, GMV 2011-08-31

Grafiska riktlinjer Göteborgs miljövetenskapliga centrum, GMV 2011-08-31 Grafiska riktlinjer Göteborgs miljövetenskapliga centrum, GMV 2011-08-31 Göteborgs miljövetenskapliga Centrum, GMV 2 Om GMV:s grafiska riktlinjer Om GMV:s grafiska riktlinjer GMV:s grafiska riktlinjer

Läs mer

Grafisk profil EN KULTURSKOLA I RÖRELSE 2011 03 07 Denna grafiska manual tillhör festivalen En Kulturskola i Rörelse som arrangeras av Kulturskolan i

Grafisk profil EN KULTURSKOLA I RÖRELSE 2011 03 07 Denna grafiska manual tillhör festivalen En Kulturskola i Rörelse som arrangeras av Kulturskolan i Grafisk profil EN KULTURSKOLA I RÖRELSE 2011 03 07 Denna grafiska manual tillhör festivalen En Kulturskola i Rörelse som arrangeras av Kulturskolan i Göteborgs Stad. Bakgrund En Kulturskola i Rörelse är

Läs mer

/Nordens största varuhus/nordens største varehus/pohjoismaiden suurin tavaratalo/cdon.com. /grafisk manual

/Nordens största varuhus/nordens største varehus/pohjoismaiden suurin tavaratalo/cdon.com. /grafisk manual /Nordens största varuhus/nordens største varehus/pohjoismaiden suurin tavaratalo/cdon.com /grafisk manual /grafisk manual Ett samlat intryck ger ett bättre intryck, detta är anledningen till att denna

Läs mer

/NORDENS STÖRSTA VARUHUS/NORDENS STØRSTE VAREHUS/POHJOISMAIDEN SUURIN TAVARATALO/CDON.COM /GRAFISK MANUAL

/NORDENS STÖRSTA VARUHUS/NORDENS STØRSTE VAREHUS/POHJOISMAIDEN SUURIN TAVARATALO/CDON.COM /GRAFISK MANUAL /NORDENS STÖRSTA VARUHUS/NORDENS STØRSTE VAREHUS/POHJOISMAIDEN SUURIN TAVARATALO/CDON.COM /GRAFISK MANUAL /GRAFISK MANUAL Ett samlat intryck ger ett bättre intryck, detta är anledningen till att denna

Läs mer

S.M.A.R.T UF 07/11 2014 GRAFISK PROFIL Emin Karalic. Grafisk profil 2014/2015

S.M.A.R.T UF 07/11 2014 GRAFISK PROFIL Emin Karalic. Grafisk profil 2014/2015 Grafisk profil 2014/2015 Förord Vi inom S.M.A.R.T UF arbetar för avstigmatiseringen kring psykisk ohälsa genom olika projekt. Talespersonen som agerar som en del av ansiktet utåt är Emin Agga. Han jobbar

Läs mer

Grafisk profil 2014 Uppdaterad senast 2014-07-07

Grafisk profil 2014 Uppdaterad senast 2014-07-07 Grafisk profil 2014 Uppdaterad senast 2014-07-07 Innehåll Vad är en grafisk profil?...3 Färger...4 Profilfärg... 4 Komplementfärger... 4 Gråtoner... 4 Tilläggsfärger... 4 Färgkoder... 5 SciLifeLabs logotyp...6

Läs mer

Svenskt Sigill Grafiska riktlinjer

Svenskt Sigill Grafiska riktlinjer Svenskt Sigill Grafiska riktlinjer Inledning 2 Logotyp Grundversion 3 Logotyp Frizon 4 Logotyp 3D 5 Logotyp Webbanpassad 6 Logotyp Byline 7 Logotyp Tilläggsinformation 8 Tillämpning 10 Typografi 11 Kontakt

Läs mer

Grafiska riktlinjer. Landstinget Gävleborgs 150-årsjubileum

Grafiska riktlinjer. Landstinget Gävleborgs 150-årsjubileum Grafiska riktlinjer Landstinget Gävleborgs 150-årsjubileum 1 Grafiska riktlinjer kring Landstinget Gävleborgs 150-årsjubileum Inledning Ett varumärke är något som berör, involverar och engagerar. Vare

Läs mer

0.1 PROFILANSVARIG FÖRORD OCH

0.1 PROFILANSVARIG FÖRORD OCH VISUELL IDENTITET 0.1 FÖRORD OCH PROFILANSVARIG I denna manual drar vi upp riktlinjerna för den grafiska kommunikationen kring varumärket Höga Kusten. Syftet med detta är att skapa en tydlig destination.

Läs mer

Vår nya profil. Stefan Käll, kanslichef

Vår nya profil. Stefan Käll, kanslichef Grafisk manual 3 Vår nya profil Neurologiskt Handikappades Riksförbund har fått en ny, tydlig grafisk profil. Logotypen med organisationens hela namn,den välkända nyckelpigan och den varma röda färgen

Läs mer

Logotyp Grafiskt system Typografi Färger Sankt Erik Tillämpning Exempel

Logotyp Grafiskt system Typografi Färger Sankt Erik Tillämpning Exempel 1 Logotyp Grafiskt system Typografi Färger Sankt Erik Tillämpning Exempel 4 6 11 12 13 15 19 2 Grattis, du arbetar med Liljevalchs! I den här manualen berättar vi för dig hur du ska göra för att tillämpa

Läs mer

Version 3.0 2012. Grafiska riktlinjer Nya Ostkustbanan

Version 3.0 2012. Grafiska riktlinjer Nya Ostkustbanan Version 3.0 2012 Grafiska riktlinjer Nya Ostkustbanan Nya Ostkustbanan ökar pulsen i hela Sverige Järnvägen mellan Gävle till Härnösand skulle kunna vara en pulsåder för tillväxt. Som knyter ihop Norrland

Läs mer

Bilaga Digital profilmanual

Bilaga Digital profilmanual Bilaga Digital profilmanual Version 1 Januari 2011 SID 2 Innehåll Inledning... 3 Logotyp... 4 Placering... 4 Alternativ placering... 5 Färger... 6 Färgpalett... 6 Färganvändning... 7 Färghierarki... 8

Läs mer

PM: THS grafiska profil. Regelverk

PM: THS grafiska profil. Regelverk PM: THS grafiska profil Regelverk Skapat av Helen Silvander 2008 Sid 2(9) Innehåll Innehåll... 2 1 Formalia... 3 1.1 Sammanfattning... 3 1.2 Syfte... 3 1.3 Omfattning... 3 1.4 Historik... 3 2 Bakgrund...

Läs mer

En bild säger mer än tusen ord

En bild säger mer än tusen ord Identitet 2 3 En bild säger mer än tusen ord Ideon Science Park är inte bara en organisation och ett geografiskt område. Det är också ett starkt varumärke som skapar positiva bilder i många människors

Läs mer

Innehållsförteckning. Logotyp 3. Logotyp mått 6. Färger 7. Grafiskt element 9. Typsnitt 10. Powerpointpresentation 11. Brevpapper 12.

Innehållsförteckning. Logotyp 3. Logotyp mått 6. Färger 7. Grafiskt element 9. Typsnitt 10. Powerpointpresentation 11. Brevpapper 12. Grafisk manual Innehållsförteckning Logotyp 3 Logotyp mått 6 Färger 7 Grafiskt element 9 Typsnitt 10 Powerpointpresentation 11 Brevpapper 12 Mailsignatur 13 Kuvert 14 Visitkort 15 Exempel i tryck 16 2

Läs mer