Inledning Snabbstart

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Inledning Snabbstart"

Transkript

1 1

2 2 Inledning Programmet är framtaget för att på ett snabbt och enkelt sätt beräkna resultatet på en kappsegling där handikappet är SRS (tidigare LYS). Programmet hanterar en mängd olika kappseglingsvarianter. Från gemensamt startfält, olika startklasser, respit med olika kriterier samt entyp. Det finns även möjligheter att lägga in serier med ett flertal olika poängberäkningar och där programmet automatiskt särskiljer deltagare på samma poäng enligt KSR A Du kan importera SRS-tabell samt klubbdistriktsuppgifter från webben, vilket ger en korrekt stavning med alla uppgifter inlagda i programmets skepparbas. För klubbar med egna hemsidor på internet kan man lägga ut resultat från de egna kappseglingarna då programmet kan exportera HTML kod. ( Websidor.) Programmet stödjer även SRSv med tre decimaler samt SRSp som är ett båtindividuellt prestandabaserat handikappsystem. Som alla nya program för användaren kan det kännas motigt att behöva sätta sig in i alla finesser som programmet erbjuder. Gör inte det. Fortsätt att läsa sidan 4-6 för att få en inblick i programmets upplägg och kommandon. Därefter, gå direkt på att öva dig i att skapa en ny segling med det stöd som finns i hjälpen under punkten Snabbstart sid 7. Genom att följa den får du en inblick i hur en segling skapas med de uppgifter som bör ingå samt hur du skapar dina skeppare som du lägger till seglingen. Därefter kan du fördjupa dig i de avsnitt som krävs för att Din segling skall kunna genomföras med hjälp av programmet.

3 3 Innehåll Inledning... 2 Upplägg... 4 Installation... 5 Systemkrav Hur gör man?... 6 Mus och tangentbord... 6 Snabbstart... 7 Skeppare... 9 Skapa ny skeppare/båt Egenskaper skeppare/båtar Seglingar Skapa en segling Skapa klass-set Ändra starttid på befintligt klass-set Lägg skeppare till vald segling Status/målgång Målgång Manuell placering Utskrift Hjälp Skapa en Serie Resultat / poängberäkning i en serie Skapa serieberäkningsmall Skapa Webbsida HTML Klocka SRS-tids kalkylatorn Arkiv/Säkerhetskopia Arkiv/Arbetsmapp Arkiv/Historiska Arkiv/Import Ladda SRS-tabell från Seglarförbundet.. 30 Startnummerhantering Arkiv/Inställningar SRSp Information om Exempelbaserna Frågor och svar

4 4 Upplägg Programmet består i huvudsak av två delar. I den ena delen finns databasen med skeppare, klubbar och båtar. Med möjlighet att notera en stor mängd information om både skepparen, klubben och båten. I den andra delen finns seglingarna. Här skapas en segling med de premisser som gäller, vilken typ av segling, starttid, banlängd, vindstyrka etc. Här printar du även ut din startlista matar in resultaten som efter seglingen kan skrivas ut och redovisas som en webbsida. Med hjälp av valfritt FTP-program kan du sedan lägga upp sidorna på klubbens webbplats.

5 5 Installation Starta installationen genom att klicka på Kappseglingsetup****.exe. Följ texten och läs igenom licensavtalet. Observera infotextsidans avsnitt om ev. tidigare installation av segling. Normalt sett behöver Du inte ändra installationens förslag till mappar där program respektive databaser skall placeras. Efter installationen startar du programmet genom att dubbelklicka på kappseglingsikonen på skrivbordet eller via start/programmenyn års klubb och SRS-tabell följer med vid installation men kan behöva laddas in i rätt mapp. Till varje ny säsong bör man uppdatera klubb och SRS-tabell. (Se sidan 30). Första gången programmet startar, kommer det att starta i en arbetsmapp kallad Exempel. Där finner du diverse seglingar/serier/skeppare att studera som information. Dessa baser är bra att använda som övning då man slipper riskera att felaktiga seglingar/skeppare blir liggande bland äkta seglingar. För beskrivning se avsnitt Information om Exempelbaser. När det sedan blir dags att arbeta med "skarpa" databaser går du dit genom att i seglingsprogrammets meny välja "Arkiv/Arbetsmapp" / "...\Skarp\". Första gången får du en helt blank sida att börja skapa dina skeppare och seglingar i. Systemkrav Microsoft Windows XP, Vista, 7 & 8

6 6 Hur gör man? Starta programmet genom att klicka på ikonen. Utseendet på skärmen beror på hur programmet avslutades. Första gången du startar programmet får du upp fyra fönster. I vänstra övre hörnet lägger sig en klocka. I övre högra hörnet lägger sig Huvudfönstret med tre knappar, Skeppare, Segling och Avsluta. Med hjälp av de kan du växla mellan skepparfönstret och seglingsfönstret. Knappen Avsluta, avslutar programmet. När muspekaren förs över huvudfönstret öppnas en underdel med snabbknappar till SRSkalkylatorn, Klockfönstret samt Almanack. ( Se respektive avsnitt.) De andra två fönstren är Skeppare och Seglingar. Här är det en smaksak om man vill köra programmet med alla fyra fönstren synliga, staplade på varandra eller som helskärm. Önskar man fönstren staplade klickar man på Fönster uppe i huvudmeny och väljer stapla. Önskas helskärm klickar man på knappen maximera i övre högra hörnet på fönstret man vill maximera. Om både skeppare och seglingsfönstret är maximerat växlar man mellan fönstren med knapparna uppe till höger på skärmen, eller genom att trycka Alt + P resp. Alt + E. All hantering i skeppar/seglingsfönstret med dess olika underfönster kan hanteras med mus eller via tangentbord, allt efter operatörens önskan. I de båda fönstrens huvudmeny finns Arkiv, Hjälpmedel, Fönster och? Under Arkiv hittar du Säkerhetskopiering, Arbetsmapp, Import, Seglarförbundet och Inställningar. Under Hjälpmedel SRS-tidskalkylatorn, Windows vanliga kalkylator, Klocka samt Almanack. I Skepparfönstret under Arkiv finns även Historiska. ( Se respektive avsnitt.) Mus och tangentbord Det finns en rad olika varianter för att öppna underfönster, markera och flytta deltagare i programmet. Från att klicka med mus på vald knapp, dubbelklick, högerklick i listor alternativt "drag och släpp" till tangenttryck. Väljer man att använda tangentbordet vilket ger ökad snabbhet gäller generellt i alla listor: Insert = ny rad / post. Delete = ta bort rad / post. Enter = editera rad / post ( öppna editeringfönster). F3 = sök i aktuellt fält / kolumn. Piltangenter = förflyttning i lista. Shift + pil = markerar flera poster. I alla editeringsfönster gäller : Tab = fokuserar nästa textruta. Skift-tab = fokuserar föregående textruta. Ctrl-tab = fokuserar nästa flik Alt + F4 = stänger fokuserat fönster. Mellanslagstangent = lägger till och tar bort "bock" Enter = spara. Escape = avbryt. Många flikar och knappar på skärmen har en understruken bokstav i rubriken. De aktiveras genom att trycka på Alt + den bokstaven.

7 7 Snabbstart I de flesta momenten som vi nu kommer att gå igenom går det att göra samma sak med olika kommandon. Klicka på knapp med muspekaren, högerklicka eller enbart med tangentbord. För enkelhetens skull går vi inte in på de olika alternativen nu. Är det första gången du startar programmet kommer du att arbeta i exempelmappen med fiktiva skeppare och båtar. När du vill skapa riktiga seglingar går du till arbetsmapp Skarp via Arkiv / Arbetsmapp / Skarp. Som exempel säger vi att det är en segling med tre skilda startklasser. Första start kl för SRS t.o.m.1,050. Andra start för båtar med SRS från 1,051 t.o.m.1,100. Och tredje start för båtar med SRS 1,101 och uppåt. 1, Välj seglingsfönstret genom att markera fönstret, eller om du kör med helskärm klicka på knappen seglingar uppe till höger. 2, Välj Ny segling med knappen Ny uppe till vänster ovanför datumkolumnen vilket visar en popupmeny med ny segling / serie. Klicka ny segling. Ett nytt fönster kommer upp där alla seglingsdata skall fyllas i. 3, Klicka på knappen Tävlingstyp (droplist). välj Normal + skilda startklasser. Nere till höger har ett nytt fönster tänts, här ser du vilket klass-set som är förvalt. Är det inte rätt, klicka på droplisten ovanför klassfönstret och välj annat klass-set. I vårt exempel finns klass-set Exempel att använda som har tre olika SRS klasser med fem minuters mellanrum (300 sek) för de olika starttiderna. Se till att klass-set Exempel är vald. Finns ej det önskvärda alternativet måste nytt klass-set skapas. Se avsnitt Skapa klass-set. 4, Under textrutan Tävlingstyp markeras hur du vill att deltagarna skall placeras i mål. Klass för klass separat eller alla deltagare tillsammans. Detta kan ändras hur många gånger som helst efter seglingen. 5, Skriv in startdatum eller klicka på datumknappen för att öppna upp almanackan. Klicka på valfritt datum som noteras i datumrutan. För därefter in tid för första start. 6, Är det så att man använder sig av en maxtid som är två ggr. beräknad tid måste banlängd och vindstyrka noteras för att programmet skall kunna beräkna fram maxtiden. Används en fixtid för seglingen kolla att den är korrekt eller skriv in maxtiden ex Markera även om maxtiden skall SRS korrigeras eller gälla för alla båtar oavsett SRS-tal. (I programmets inställningar finns förval på maxtid). 7, Fortsätt med att notera seglingens namn och ev. typ av bana (kryss/läns, skärgård). Därefter banlängd och vindstyrka om det är känt, inte nödvändigt för denna seglingstyp men SRS-kommittén kanske vill få in uppgifterna. Detsamma gäller vindriktning och kryssprocent 8, För därefter in ditt namn i funktionärsrutan, avsluta med att klicka Spara eller Enter. Därmed har du skapat en segling med 0 deltagare i som syns till vänster under datumkolumnen. Här kommer alla dina seglingar att samlas i datumordning. Fortsättning nästa sida.

8 8 9, Välj fönstret Skeppare eller klicka på knappen Skeppare uppe till höger om du kör helskärm. I fönstret listas klubbarna på vänstra sidan och skeppare till höger. Genom att välja en klubb på vänstersidan ser man dess skeppare på högersidan. Precis som i fönstret Seglingar går det att utföra samma kommando på flera sätt beroende på den enskildas vana eller vad som för stunden är snabbast/enklast. Nu gör vi på ett sätt. 10, Ex. Kalle Kuling anmäler sig till seglingen. Finns varken Kalle eller hans klubb sen tidigare, välj Ny klubb och ett nytt fönster öppnas. En knapp märkt Hämta ur SSF klubb-tabell ger åtkomst till alla Sveriges båtklubbar. Använd draglisten för att rulla fram rätt klubb eller skriv de första bokstäverna i klubbnamnet alternativt klubbförkortning för att snabbare hitta. Finns ej klubben i databasen (fil saknas) stänger du det fönstret och för in klubbnamnet manuellt i textrutan plus förkortning. För därefter in annan nödvändig information om klubben och Avsluta med spara. Finns klubben sen tidigare men Kalle saknas markerar du Kalles klubb och klickar på Ny ovanför kolumnen Skeppare. Fyll därefter in önskvärd information om Kalle på fliken persondata. Fältet Skeppare är obligatorisk därför rödmärkt. I fliken Båtdata hämtar du båttyp med hjälp av knappen Hämta ur SRS-tabell (om filen finns nedladdad). Ett nytt fönster öppnas där du kan skriva de första bokstäverna i båtens namn eller rulla i listan för att hämta rätt båttyp. När väl båttypen är vald ur listan skrivs automatiskt SRS-talen in såvida det är bockat i respektive SRS-fält. Finns ej båttypen i listan stänger du underfönstret Hämta ur SRS-tabell och skriver direkt i textrutan Båttyp. Men observera att SRS-talen måste vara inskrivna annars går det ej att spara. Därefter för du in segelnummer samt båtnamn om det är känt. De rödfärgade fälten är obligatoriska för programmet, och de gulfärgade krav från SRS-kommittén. Avsluta med spara. 11, Nu kan du föra över Kalle Kuling till din skapade segling genom att markera Kalle Kuling högerklicka samt klicka på första raden i menylistan. Nu har du fört över Kalle till seglingen men detta syns endast i Seglingsfönstret. Om det finns flera seglingar måste rätt segling vara markerad och Deltagarfliken vald i Seglingsfönstret innan skeppare läggs till seglingen. 12, När alla deltagare är införda i seglingen går vi över till fönstret Seglingar igen. Viktigt här är att kontrollera att SRS-talet, eventuell klass samt att segelnummer stämmer, detta syns tydligast i Deltagarfliken i Seglingsfönstret. Även i huvudet på underfönstret Status/målgång finns alla tillgängliga uppgifter deltagare för deltagare. Behöver du ändra i något av ovanstående, se avsnitt Status/målgång. Nu har du skapat dig en deltagarlista som kan printas ut om så önskas. 13, Vid Målgång sätter du målgångstiden i realtid eller skriver in den i Status/målgång. Fönstret Status/målgång öppnar du genom att markera vald deltagare på fliken Målgång och dubbelklicka eller tryck Enter samt skriv in den korrekta målgångstiden. Avsluta med knappen Spara eller Enter. När alla båtarna fått sina respektive målgångstider och gått i mål kan du printa ut en resultatlista. Skulle något vara felskrivet oavsett det gäller Namn, Båttyp, klass eller SRS-tal kan detta lätt rättas till i Status/målgång. När ändringen är gjord och sparad räknar programmet automatiskt om resultatlistan. Gratulerar du har nu skapat en segling med deltagare och fått ut ett resultat. Nu när du har förstått gången i hur man gör är det läge att fördjupa sig i programmets finesser för att öka snabbhet och flexibilitet.

9 9 Skeppare I Skeppare för du in uppgifter på dina skeppare med klubbtillhörighet om sådan finns samt båttyp och vad där tillhör. I fönstret listas klubbarna på vänstra sidan och skeppare till höger. Genom att välja en klubb på vänstersidan ser man dess medlemmar på högersidan. Ovanför klubblisten finns tre knappar. Ny, Ta bort och Egenskaper. Knappen Ny öppnar upp ett nytt fönster för att skapa ny klubb. En knapp märkt Hämta ur SSF klubbtabell där alla Sveriges båtklubbar finns tillgängliga om filen finns nedladdad. (Se Ladda SRStabell från Seglarförbundet ). Använd draglisten för att rulla fram rätt klubb eller skriv de första bokstäverna i klubbnamnet alternativt klubbförkortning för att snabbare hitta. Finns ej klubben i listan avbryter du klubbtabellen och skriver manuellt in klubbnamn samt klubbförkortning. För därefter in övrig information om klubben och Avsluta med spara. Observera att klubbförkortning ej kan ändras när skeppare är lagd till klubben. Har man gjort fel får man skapa ny klubb med rätt klubbförkortning, flytta över skeppare med hjälp av underfönstret Egenskaper skeppare/båtar. Därefter radera alla skeppare i den felaktiga klubben samt slutligen även den felaktiga klubben. Därför är det bra att ha tillgång till SSF:s klubbtabell. Ta bort, avlägsnar vald klubb under förutsättning att inga skeppare finns kvar i klubben. Även skeppare som flyttats till mappen Historiska måste vara borttagna permanent innan klubb kan avlägsnas. (Se avsnitt Arkiv / Historiska). Knappen Egenskaper öppnar Klubbegenskapsfönstret för editering av uppgifter om klubben dock ej klubbförkortning. Dubbelklick i klubblistan ger samma resultat. Det går även att dölja klubbar helt genom att släppa upp knappen Klubbar i fönstrets övre vänstra hörn. Tryck in knappen igen och du öppnar upp klubbfönstret. Ovanstående funktioner fås även med högerklick i listan. Står du i skepparfönstret fliken lista kan du markera en skeppare med musen eller pila upp och ner med pil tangenterna. Önskar du markera flera, (deltagare till en segling) håll ner Ctrltangenten samtidigt som du klickar med musen, eller Skift om du använder piltangent. Skall alla skeppare markeras, högerklicka med musen och välj Markera alla. Med högerklick på musen får du ett flertal valmöjligheter beroende på var du är med pekaren. Förutom att ändra kolumnbredd och ordning genom att dra i kolumnhuvudena kan du även flytta listen mellan klubbar och skeppare för att få bättre överblick. Alla ändringar som du gör i form av kolumnbredd, kolumnernas inbördes placering etc. sparas automatiskt om det är bockat i fliken Start/Stopp under Arkiv/Inställningar. En lång rad olika sorteringsalternativ finns att tillgå både i Skepparfönstret och i de olika flikarna som hör till Seglingsfönstret, allt för att passa den individuella smaken och behovet.

10 10 Skapa ny Skeppare/Båt Med knappen Ny ovanför kolumnen Skeppare i fliken lista skapar du ny skeppare/båt, alternativt högerklicka och välj Ny skeppare eller tryck Inserttangenten. På fliken Persondata för du in önskade uppgifter om skeppare. Rödfärgade fält är obligatorisk uppgift, medan de gulfärgade fälten är uppgifter som SRS-kommittén vill få in om seglingen skall rapporteras dit. Varning om ej ifyllda gulfärgade fält kan väljas bort i arkiv/inställningar. I fliken Båtdata hämtar du båttyp med hjälp av knappen Hämta ur SRS-tabell. (Se Ladda SRStabell från Seglarförbundet). Ett nytt fönster öppnas där du kan skriva de första bokstäverna på båttypen eller rulla i listan för att hämta rätt båttyp. När väl båttypen är vald ur listan skrivs automatiskt SRS-talen in såvida det är bockat för respektive SRS-fält. Finns ej båttypen i tabellen klickar du avbryt och skriver direkt i textrutan Båttyp. Med knappen Ta bort, eller tangenten Delete avlägsnar du vald skeppare som då hamnar under historiska. ( Se avsnitt arkiv / historiska.) Egenskaper Skeppare/Båtar Underfönstret Egenskaper Skeppare/Båtar för editering av skeppare eller båt, tas fram genom att i skepparfönstret: Markera valfri skeppare och klicka på knappen Egenskaper. Eller högerklicka på vald skeppare och välj Egenskaper. Eller dubbelklicka med musen på vald skeppare. Eller markera valfri skeppare tryck på Enter tangenten. Således finns fyra olika sätt att göra samma sak. Likaså finns flera sätt att skriva i fälten. Klicka med musen på de olika fälten eller tabulera med tabb tangenten. För att byta flik använd musen eller Alt och bokstaven som är understruken i önskad flik. Dubbelklick på fältet E-post startar mailprogram.

11 11 Seglingar I Seglingsfönstret skapar du en segling alternativt serie. Precis som i klubbfönstret kan du flytta listen mellan seglingsdatum och deltagare samt seriefönstret, allt för att öka överblicken. Uppe till vänster ovanför datumkolumnen finns tre knappar, Ny, Ta bort och Egenskaper. Med knappen Ny eller Insert tangenten alternativt högerklick skapar du en ny segling/serie. Med högerklick får du välja på en blank segling eller en kopia av markerad segling med flera alternativ. På samma sätt kan du högerklicka i seriefönstret och välja ur listan. Deltagarsidan har ett antal flikar: Segling, Deltagare, Start, Målgång, HTML. I Seglingsfliken finns alla uppgifter om seglingen, såsom datum, starttid, banlängd o.s.v. Deltagarfliken innehåller deltagardata som skeppare, båttyp, segelnummer, SRS-tal o.s.v. Här adderar man deltagare till nyskapad segling genom att klicka på knappen Ny ovanför kolumnen Skeppare. Ta bort avlägsnar vald / valda deltagare och knappen Egenskaper öppnar Status/målgångsfönstret. ( Se avsnitt Status/målgång.) Startfliken används huvudsakligen när man har skilda startklasser eller respitstart. Kan man följa starten med datorn tillgänglig har man en utmärkt överblick över de skilda klass / båttyperna som på skärmen redovisas med dess respektive starttid / nedräkning. Målgångsfliken är uppdelad i tre fönster. Första fönstret är aktiva deltagare, d.v.s. på banan eller före start. I målfönstret hamnar deltagare där målgångstiden är inskriven, antingen med siffror (status/målgång) eller att man har målat båtarna med mus, knapp eller tangent. Till diskvalificeringsfönstret kommer deltagare som inte är aktiva eller i mål. Det går att söka på deltagare som är aktiva genom att klicka i fönstret "Sök" eller Alt + ö. Sökningen kan ske på antingen skeppare, båttyp eller segelnummer. Öppna respektive stänga sökfönstret görs med knappen placerad till höger om knappen för sorteringsval. HTML fliken för att tillverka webbsidor där seglingarna redovisas. Se avsnitt skapa webbsida.

12 12 Skapa en segling Klicka på knappen seglingar uppe till höger på skärmen. Uppe till vänster i seglingsfönstret ovanför datumspalten finner du knappen Ny. Klicka på den eller tryck på Insert tangenten om du tänt upp datum spalten (längst till vänster). Alternativt högerklicka med musen och välj Ny segling samt någon av alternativen, Blank eller Kopia, med ett datum från dagens och en vecka fram. En genväg till fönstret Ny segling är via almanackan som finns under hjälpmedel eller som dold knapp under Avsluta i Huvudfönstret. Här kan du direkt skapa ny segling med dagens datum redan ifylld. Således finns det flera möjligheter att göra samma sak, allt efter önskemål. Nu har du fått ett nytt fönster som heter Ny segling. Här skall du beroende på tävlingstyp notera startdatum, tid för start, banlängd och vindstyrka mm. Men först skall du bestämma vilken typ av segling det är. Alternativen är: Normal, Normal + skilda startklasser Entyp normal, Entyp + skilda startklasser Respit med tre olika starttidsvariationer. Förklaring se nästa sida.

13 13 1, Tävlingstyp Fortsättning skapa en segling Normal: Alla båtar startar samtidigt och placeras efter korrigerad tid vid målgång. Normal + skilda startklasser: Detta alternativ används då båtar skall starta i olika klasser. Antingen för att de är indelade i olika typer eller för att man har olika starttider för vissa SRS-tal. Ett Klass-set tänds upp när skilda startklasser väljs, där går det att se vilket set som är valt. Man kan om man klickar i droplisten välja vilket klass-set man önskar använda, under förutsättning att man har skapat något klass-set. (Se avsnitt skapa klass-set). Klass-setet Exempel finns i programmet för att åskådliggöra ett tänkt klass-set med tre starttider. Klicka även för placering klass för klass separat eller placera alla deltagare tillsammans vid målgång. Detta kan ändras ett obegränsat antal gånger efter seglingen varvid resultatet räknas om automatiskt. Entyp normalstart: Skillnaden mellan tävlingstyp Normal och Entyp normal är att vid entyp så används inte båtarnas SRS-tal för att beräkna placeringen, (även jollar har SRS-tal). I stället gäller att alla deltagare startar samtidigt och först över mållinjen vinner. SRS-tal om sådana finns syns inom parantes i kolumnen för SRS-tal, men är ej aktiva. Entyp + skilda startklasser: Är användbar då man har stora startfält som kräver att man delar upp startfältet med några minuters mellanrum. Tillvägagångssättet är det samma som vid Normal + skilda startklasser med skillnaden att SRS-talet inte används för att beräkna en båts placering. Vid entypsegling med skilda startklasser använder man sig av ett manuellt klass-set. (Se avsnitt Skapa klass-set). Oavsett om man har valt att placera målgågna deltagare klass för klass eller alla tillsammans så tar programmet bara hänsyn till den seglade tiden och placerar deltagarna därefter. Respit fix 1:a starttid: Används när båt med lägst SRS-tal startar på ett givet klockslag. Övriga starter sker efter det SRS-tal båtarna har och med beräkning av de angivna banlängd och vindstyrkeförhållande som råder vid seglingstillfället. (Gäller all respit segling). Observera att man ej kan lägga till deltagare med ett lägsta SRS-tal efter att någon deltagare fått målgångstid. Respit fix SRS 1,00 starttid: Används när båt med SRS 1,00 startar på ett givet klockslag. Respit fix målgång: Används när målgångstiden är bestämd. Dessa tre respittyper täcker in de flesta önskemålen för en segling där båtar startar individuellt i förhållande till sitt SRS-tal. Vid all respitsegling (seglad tid på distans) är banlängd och gällande vindstyrka av största vikt för att uppnå ett rättvist resultat. För alla de tre respittyperna gäller att man även kan välja placering på strikt målgångstid, eller placering omräknad på korrigerad tid. Den valmöjligheten finns även efter avslutad tävling. Har man seglat efter strikt målgångstid och förhållanden på banan (vindstyrkan) inte överensstämt med beräkningarna, kan seglingen räknas om, bara genom att man klickar på Plac. omräknad på korrigerad tid och därefter på Spara. ( Kan ändras obegränsat antal ggr). En varning om att den vinnande båtens korrigerade tid avviker mer än 10% mot den beräknade tiden får man i listen ovanför flikarna i seglingsfönstret, samt i deltagarkolumnen Diff. Procenttalet är normalt 10% men är omställbart i Arkiv/Inställningar-Diverse.

14 14 Fortsättning skapa en segling 2, När tävlingstyp är vald skriver du in startdatum samt tid för start eller målgång beroende på vilken typ av segling det är. Precis som i skeppare är de rödfärgade fälten obligatoriska. Klicka på knappen i datumfältet för att få upp en kalender där man kan markera valfritt datum. 3, Maxtiden kan, antingen vara två ggr.beräknad tid, eller en fixtid beroende på hur man har konfigurerat i Arkiv/inställningar/ fliken Klass-set/Maxtid. Om auto är bockad följer maxtiden med eventuella ändringar av seglingen, såsom starttid, banlängd, och vindstyrka. Observera, det gäller endast maxtid två ggr.beräknad tid samt datumet. Fixtiden är alltid fast. När båt går i mål bockar programmet av auto och det värde som då står i maxtid-rutan blir fast. Därefter går det endast att ändra maxtiden manuellt. Båt som passerar maxtiden markeras i resultatlistan med ett? efter placeringen, och >MAX i kolumnen status. Det går även att SRS-korrigera maxtiden båt för båt eller att alla båtar har samma maxtid genom att markera något av alternativen i rutan "Maxtid SRS-korrigerad". SRS-korrigerad maxtid relaterar till SRS 1,000 och efterföljande båtar får sin maxtid uträknad efter sitt SRS-tal. Ändrar man fixtid med eller utan SRS-korrigering för en specifik segling gäller det bara aktuell segling. Ny segling får de värden som är förvalda i Arkiv/Inställningar. Om så önskas kan de inmatade värdena låsas, genom att bocka för i rutan lås värden. I annat fall låses alla heta värden (sådana som påverkar beräkningen) i samband med att första båt går i mål. Kommentar, kryss %, funktionär fält mm. samt maxtiden är alltid editerbar om inte lås värden är bockad. Om seglingen inställs (annulleras) finns en bockruta för det under starttiden. 4, Fortsätt att skriva in seglingens namn i fältet Namn/Bana och vad det är för typ av segling, (kryss/läns, skärgård eller annat). De gulfärgade fälten är uppgifter som SRSkommittén vill få in för att få ett så komplett underlag som möjligt, i annat fall ej obligatorisk. Varning för gulfärgade fält kan väljas bort i Arkiv/Inställningar. 5, Banlängd är viktig när man beräknar seglad tid på distans, eller att resultatet skall skickas till SRS-kommittén. Men det kan även vara intressant att föra in vid andra seglingar då man får veta den beräknade målgångstiden. Den syns under starttiden eller i kolumnen Målgång under flikarna "Deltagare" och "Målgång". 6, Vindstyrka är den andra viktiga komponenten vid respitsegling ( seglad tid på distans). Här finns fem (ändringsbart) olika vindstyrkor att tillgå, vilket ger olika antal seglade sekunder per nautisk mil. Vindstyrkan ändras antingen genom att klicka på droplisten och markera en av de fem alternativen, eller markera droplistens fönster och använda piltangenterna. När du ändrar vindstyrka ändras även värdet i rutan märkt Sek/Nm.(sekunder per nautisk mil). Siffran är det värde som programmet använder i sin beräkning. Det är möjligt att ge programmet ett eget värde men är det varaktigt är det bättre att gå in i inställningar och konfigurera om i vindstyrketabellen. Arkiv/inställningar / vindstyrketabell. För närvarande år 2015 gäller dessa värden, men kontrollera med Seglarförbundet om ändring skett. 7, Vindriktning, funktionär och kommentar fälten är passiva, bara för information. Kryss % är passiv för programmet men är information som SRS-kommittén vill få in och är därför gulfärgat. Avsluta med Spara.

15 15 Skapa klass-set Ett Klass-set är ett hjälpmedel att indela båtar i olika startgrupper. Det kan vara båtar av olika typer eller SRS-klasser. När väl indelningen är gjord och sparad håller programmet ordning på de olika starttiderna. Skapa klass-set gör du i Arkiv / Inställningar / fliken Klass-set/Maxtid. Klicka på knappen Visa / Ändra. Klicka på Nytt set. Här döper du ditt klass-set samt väljer antalet klasser som skall ingå, tryck därefter på OK. Ett nytt fönster med editeraknappen nertryckt ger möjlighet att skriva in SRS-talsgränsen för båtar som startar vid första start (normaltid). Markera kolumnen För SRS t.o.m. och skriv in den första SRS-talsgränsen ex. 1,080. Därefter markera raden under (klass2) i kolumnen Offset sek och ange de antal sekunders fördröjning till nästa önskade start och SRStalsgräns. Offset i sekunder kan vara ex.300 = fem min. om det i inställningar/tidvisning är valt sekunder. Annars kan man välja tt.mm.ss = Fortsätt med nästa SRS-talsgräns om fler än två klasser är vald. I annat fall "släpper" du upp editeringsknappen. Vill du att ditt skapade klass-set alltid skall komma upp vid ny segling tryck på knappen Använd detta set på ny segling samt stäng fönstret. Nu kommer det klass-set du skapat att ligga som förval när ny klass-segling skapas, men du kan fortfarande byta mellan de förprogrammerade klass-seten. På det här sättet kan du skapa ett antal klass-set för olika typer av seglingar där antal eller tider mellan klasserna varierar. Det ger dig snabb tillgång till olika klass-set vid nyskapande av en segling. Som exempel på ett klass-set finns klass-set Exempel för att åskådliggöra ett upplägg med. Manuell klassindelning får du skapa när man seglar Entyp men önskar flera startklasser eller då startfältet består av klasser där SRS-talen överlappar varandra. Ex. Klass1: Båtar med SRS från 0,000-1,090. Klass2: endast SRS 1,090. Klass3: från SRS 1,110 och uppåt. Klass-setet skapar du på samma sätt som vid SRS-indelning, skillnaden i ex. ovan är att (klass2) blir manuell. Börja med att markera kolumnen För SRS t.o.m. på rad 1 och skriv in första SRStalsgränsen (ex.1,109) Fortsätt att markera nästa rad på kolumnen Offset och skriv in antalet sekunder på (klass2). Därefter markera kolumnen För SRS t.o.m. och klicka på knappen manuell eller högerklick så att det står manuell i kolumnen För SRS t.o.m. Fortsätt att markera nästa rad (klass3) på kolumnen Offset och skriv in antalet sekunder, släpp därefter upp editera-knappen. Du kan döpa klasserna i kommentarkolumnen genom att markera och skriva ex. Klass2: Scampi. Skall alla klasserna vara manuella (entyp) skall alla raderna markeras med Manuell samt de tidsintervaller (Offset) som klasserna skall starta med. Med knapparna Klass före/efter kan du lägga till klasser, och Ta bort avlägsnar en klass. När du är nöjd släpper du upp editeringsknappen och stänger klassfönstret. OBSERVERA: Till skillnad från klassindelning i SRS kommer manuell klassindelning innebära att operatören manuellt för in varje båt till sin klass. Det görs i seglingsfönstret på fliken Deltagare. Efter att du fört över alla dina deltagare till seglingen kommer alla deltagare att vara markerade med en klass som motsvarar deras SRS-tal (ej entyp). Nu markerar du alla deltagare som skall ingå i den manuella klassen. Högerklicka Ändra klass markera manuell klass samt i drop-boxen markera önskad starttidsoffset (manuell) och tryck på OK. Fortsätt så genom alla klasser om det är fler som är manuella och kontrollera att de startande klasserna har fått rätt starttid. Detta går bara på aktiva deltagare, ej på båtar i mål. Klassindelning SRS innebär att du indelar klasserna efter båtarnas SRS-tal. Manuell klassindelning innebär att du manuellt för in varje båt till sin startklass.

Inledning Snabbstart

Inledning Snabbstart 1 2 Inledning Programmet är framtaget för att på ett snabbt och enkelt sätt beräkna resultatet på en kappsegling där handikappet är SRS (tidigare LYS). Programmet hanterar en mängd olika kappseglingsvarianter.

Läs mer

Grundkurs 1 IKT Filhantering

Grundkurs 1 IKT Filhantering Filhantering Dan Haldin Ålands lyceum I N N E H Å L L S F Ö R T E C K N I N G Innehållsförteckning... 2 Filhantering med Windows... 3 Skapa Mappar... 4 Spara rätt... 5 Öppna sparade filer... 7 Flytta och

Läs mer

Kom igång med. Windows 8. www.datautb.se DATAUTB MORIN AB

Kom igång med. Windows 8. www.datautb.se DATAUTB MORIN AB Kom igång med Windows 8 www.datautb.se DATAUTB MORIN AB Innehållsförteckning Grunderna i Windows.... 1 Miljön i Windows 8... 2 Startskärmen... 2 Zooma... 2 Snabbknappar... 3 Sök... 4 Dela... 4 Start...

Läs mer

Din guide till. Digitala assistenten

Din guide till. Digitala assistenten Din guide till Digitala assistenten Dec 2012 Innehåll SÅ HÄR SÄTTER DU DIGITALA ASSISTENTEN I ARBETE... 3 Steg 1 Skapa en ny kalenderhändelse... 3 Steg 2 Välj vad du vill att Digitala assistenten ska göra...

Läs mer

ALEPH ver. 16 Introduktion

ALEPH ver. 16 Introduktion Fujitsu, Westmansgatan 47, 582 16 Linköping INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SKRIVBORDET... 1 2. FLYTTA RUNT M.M.... 2 3. LOGGA IN... 3 4. VAL AV DATABAS... 4 5. STORLEK PÅ RUTORNA... 5 6. NAVIGATIONSRUTA NAVIGATIONSTRÄD...

Läs mer

Komma igång med 3L Pro 2014. Komma igång med 3L. Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB

Komma igång med 3L Pro 2014. Komma igång med 3L. Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB Komma igång med 3L Innehåll LOGGA IN I 3L... 3 Verktyg och kortkommandon... 6 Övriga tangenter... 9 RAPPORTUTSKRIFT I 3L... 10 Instruktioner för att skriva till fil:... 11 Logga in i 3L Ikonen för 3L Pro

Läs mer

Tävl-adm 3.0. Tävlingsadministrativt system www.braincurrent.se 1

Tävl-adm 3.0. Tävlingsadministrativt system www.braincurrent.se 1 Tävl-adm 3.0 Innehåll Introduktion... 3 Systemkrav... 3 Mjukvara... 3 Grunder... 4 Symboler... 4 Knappar... 4 Kontroller... 4 Tips... 4 Huvudmeny... 5 Flytta data mellan datorer... 5 Tävlingsdata... 5

Läs mer

A. Datorn från grunden

A. Datorn från grunden A-1 A. Vad är en dator? En dator är en apparat som du kan utföra en mängd olika uppgifter med t.ex: Skriva och läsa e-post, lyssna på musik, titta på film, spela spel. De olika uppgifterna utförs av program

Läs mer

Publicera taltidningen

Publicera taltidningen Publicera taltidningen Innehåll Publicera taltidningen...1 Två-stegs-raketen: Webbpubliceringen av taltidningen...1 Manual för publiceringsverktyget WaveFusion...2 Starta verktyget WaveFusion och skapa

Läs mer

Tidtagning med Eresults Lite programmet

Tidtagning med Eresults Lite programmet Tidtagning med Eresults Lite programmet Till en början: Börja med att anlsuta i EMIT läsaren till datorn genom att plugga in den gråa USB kabeln till USBporten där det står EMIT -> Starta sedan EResults

Läs mer

Windows 8.1, hur gör jag?

Windows 8.1, hur gör jag? 2014 Windows 8.1, hur gör jag? Tor Stenberg Piteå Kommun 2014-03-28 1 av 13 Innehåll Hur jobbar jag med Windows 8.1... 2 Logga in... 2 Skrivbordet och programportal... 2 Logga ut och stänga datorn... 3

Läs mer

Installera genom att klicka på setup.exe som kommer att finnas i mappen aetiming efter du packat upp programmet.

Installera genom att klicka på setup.exe som kommer att finnas i mappen aetiming efter du packat upp programmet. Senast ändrad 2014-11-12 Manual för aetiming Installation aetiming Programmet kräver operativsystem minst Windows XP och dator (PC). Programmet kräver också att ditt operativsystem är uppdaterat med de

Läs mer

Miljön i Windows Vista

Miljön i Windows Vista 1 Miljön i Windows Vista Windows Aero Windows Aero (Aero Glass), som det nya utseendet eller gränssnittet heter i Vista, påminner mycket om glas och har en snygg genomskinlig design. Det är enklare att

Läs mer

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt. Kom igång Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.se/login Nu dyker en ruta upp på skärmen. Fyll i ditt användarnamn och lösenord och klicka på "logga in". Nu

Läs mer

BLI VÄN MED DIN DATOR ENHETER MAPPAR FILER

BLI VÄN MED DIN DATOR ENHETER MAPPAR FILER BLI VÄN MED DIN DATOR ENHETER MAPPAR FILER Innehållsförteckning ENHETER...2 MAPPAR...2 VISNINGSLÄGEN...3 SORTERING...4 MAPPAR OCH FILER...5 FILNAMN...6 FILTILLÄGG...6 FILHANTERING KOPIERA FLYTTA BYTA NAMN

Läs mer

Guide till IceTest. Före tävling. Före, under och efter tävling

Guide till IceTest. Före tävling. Före, under och efter tävling Guide till IceTest... 1 Före, under och efter tävling... 1 Före tävling... 1 Lottningen... 1 Dags att skapa databas för tävlingen... 2 Skapa ny gren... 2 Färger m. m.... 3 Importering i IceTest... 3 Kontroll

Läs mer

Om eleven glömmer sitt lösenord, kan lösenordet bytas med hjälp av det allmänna lösenordet.

Om eleven glömmer sitt lösenord, kan lösenordet bytas med hjälp av det allmänna lösenordet. 1. ELEV 1.1. ELEVENS LÖSENORD I Mattekungen kan eleven ha ett eget lösenord. Elevens eget lösenord tar man i bruk genom att först välja elevens namn på elevlistan på huvudsidan. Därefter väljer man Fil

Läs mer

LOTTA MANUAL. t.o.m. version Cederlund 2014-12-07

LOTTA MANUAL. t.o.m. version Cederlund 2014-12-07 LOTTA MANUAL t.o.m. version Cederlund 2014-12-07 Innehållsförteckning 1. Nedladdning, installation och start av programmet 2. Skapa en turnering 3. Lägga in spelare i programmet 3.1. Inmatning av spelare

Läs mer

Inställningar för mus och tangentbord i Windows 7

Inställningar för mus och tangentbord i Windows 7 Inställningar för mus och tangentbord i Windows 7 De inställningar som beskrivs nedan kan man hitta fram till på flera olika sätt, här beskrivs en väg fram till de olika inställningsmöjligheterna. Alla

Läs mer

Symprint Snabbstartsguide

Symprint Snabbstartsguide Symprint Snabbstartsguide Artikelnummer: 12020, 12021, 12022 v.1 0.10 1 Innehåll Välkommen till SymPrint... 3 Installation av medföljande mjukvara:... 3 Komma igång... 4 Skapa nytt dokument från mall...

Läs mer

Att skriva på datorn

Att skriva på datorn Att skriva på datorn Innehåll: Inledning 1 Tangentbordet 2 Att skriva i Word 4 Att skriva på Internet 7 Övningar 8 2 Inledning Välkommen till steg 2 av Internetkursen för nybörjare! Vid detta kurstillfälle

Läs mer

Grundläggande Ordbehandling Microsoft Word

Grundläggande Ordbehandling Microsoft Word Grundläggande Ordbehandling Microsoft Word Programfönstret Namnlist Verktygsfält Menyrad Vågrät linjal Lodrät linjal Rullningslist Statusfält Menyer och Verktygsfält Visa eller dölja ett verktygsfält Högerklicka

Läs mer

KALKYL OCH DIAGRAM. Kalkylbladet. 170 Datorkunskap Kalkyl och diagram

KALKYL OCH DIAGRAM. Kalkylbladet. 170 Datorkunskap Kalkyl och diagram 170 Datorkunskap Kalkyl och diagram KALKYL OCH DIAGRAM När du behöver göra beräkningar, diagram eller sammanställa större mängder data använder du Excel. Kalkylbladet Ett Excel-dokument kallas även för

Läs mer

Analysverktyget Program Version: 2012-09-13

Analysverktyget Program Version: 2012-09-13 Analysverktyget Program Version: 2012-09-13 Analysverktyget Program möjliggör att ta fram all data som mätningen av webb-tv omfattas av. Data finns från och med 1/5 2011 och uppdateras kontinuerligt. I

Läs mer

Operativsystem - Windows 7

Operativsystem - Windows 7 Uppgift 5 B Operativsystem - Windows 7 Skapa mappar och undermappar Det finns olika sätt att skapa nya mappar på. Alternativ. Högerklicka på en tom yta. Håll muspekaren över Nytt. Klicka på Mapp Alternativ.

Läs mer

4 Kolumn Kalkylbladet är uppdelat i rader (horisontellt) och kolumner (vertikalt). Där dessa möts finns alltid en cell.

4 Kolumn Kalkylbladet är uppdelat i rader (horisontellt) och kolumner (vertikalt). Där dessa möts finns alltid en cell. Lathund för Microsoft Excel 1 2 9 4 Kolumn Kalkylbladet är uppdelat i rader (horisontellt) och kolumner (vertikalt). Där dessa möts finns alltid en cell. Innehåll Autofyll Celler Diagram Ändra diagramtyp

Läs mer

Inställningstips. Visuella anpassningar Windows 10 2015-08-06

Inställningstips. Visuella anpassningar Windows 10 2015-08-06 Inställningstips Visuella anpassningar Windows 10 2015-08-06 Innehåll Inledning... 3 Anpassa bildskärmen... 4 Ändra storlek för text, appar och andra objekt... 4 Ändra muspekare och markör... 6 Egenskaper

Läs mer

Datum Ert datum Vår beteckning 2004-04-06 Banförvaltningen Vidmakthållande SE-781 85 Borlänge Besöksadress: Jussi Björlings väg 2

Datum Ert datum Vår beteckning 2004-04-06 Banförvaltningen Vidmakthållande SE-781 85 Borlänge Besöksadress: Jussi Björlings väg 2 Ert datum Banförvaltningen Vidmakthållande SE-781 85 Borlänge Besöksadress: Jussi Björlings väg 2 Telefon 0243-445000 Telefax 0243-445497 www.banverket.se Instruktion Användarhandledning för Besiktningsplan

Läs mer

Anpassning av Windows XP

Anpassning av Windows XP Anpassning av Windows XP Grunderna för hur du som arbetsterapeut ändrar inställningar i Windows XP för att öka tillgängligheten. Habilitering & Hjälpmedel Att komma igång För att komma åt de inställningar

Läs mer

Mer om Outlook. Extratexter till kapitel 4 Mejla. I avsnittet lär du dig: vad Outlook idag är och kan användas till

Mer om Outlook. Extratexter till kapitel 4 Mejla. I avsnittet lär du dig: vad Outlook idag är och kan användas till B Mer om Outlook Extratexter till kapitel Mejla B 8 I avsnittet lär du dig: vad Outlook idag är och kan användas till hur Kalendern är uppbyggd och fungerar att använda funktionen Uppgifter hur du kan

Läs mer

IT-system. BUP Användarmanual

IT-system. BUP Användarmanual IT-system Användarmanual Innehållsförteckning 1. Att komma igång med... 1 1.1 Installera... 1 1.1.1 Byt databas... 1 1.1.2 Behörighet att byta databas... 2 1.2 Logga in... 3 1.2 Inloggad... 3 1.3 Logga

Läs mer

Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 7

Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 7 Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 7 Maj -13 Liljedalsdata.se Liljedalsdata Steg 1 Sida 1 Inledning Välkommen till denna kurs. Att jobba med datorer är ofta som att jobba med matematik. Det nya bygger

Läs mer

Startguide, stafettävling

Startguide, stafettävling Startguide, stafettävling Baserad på OLA 5.0.0-26 Dokumentversion: 20120131 Författare: Redigering och layout: Oskar Berg, Halmstad Henrik Bengtsson, SOFT Niklas Wrane, SOFT Niklas Wrane, SOFT Sid 1 (9)

Läs mer

Dok nr SOF/AV-13:054,Ver I Treserva Genomfo randewebb. 1 Inloggning... 2 1.1 Växla användare... 3 2 Skrivbordet... 4

Dok nr SOF/AV-13:054,Ver I Treserva Genomfo randewebb. 1 Inloggning... 2 1.1 Växla användare... 3 2 Skrivbordet... 4 Treserva Genomfo randewebb Innehåll 1 Inloggning... 2 1.1 Växla användare... 3 2 Skrivbordet... 4 3 Sök... 5 4 Meddelanden... 6 5 Nya uppdrag läsa/kvittera uppdrag... 9 6 Vårdplaner... 10 6.1 Läsa vårdplan...

Läs mer

Skapa mappar, spara och hämta dokument

Skapa mappar, spara och hämta dokument Skapa mappar, spara och hämta dokument Övningen görs på hårddisken i mappen Mina dokument 1a Starta programmet utforskaren 1 b Huvudgrupper i utforskaren 1c Expandera huvudgrupper, enheter och mappar Skapa

Läs mer

GEKAB Marking & Sign System - genvägen till en effektiv märkning

GEKAB Marking & Sign System - genvägen till en effektiv märkning GEKAB Marking & Sign System - genvägen till en effektiv märkning www.gekab.se INNEHÅLL LOGGA IN SYSTEMET SKAPA SKYLTAR 5 - SKAPA NY SKYLT 6 - IMPORTERA FRÅN EXCEL 7 - LISTAN 8 SKAPA MÄRKE 9 - IMPORTERA

Läs mer

www.grade.com LUVIT Utbildningsplanering Manual

www.grade.com LUVIT Utbildningsplanering Manual www.grade.com LUVIT Utbildningsplanering Manual Innehåll 1. INLEDNING 4 2. ROLLER 4 2.1. CHEF 4 2.2. MEDARBETARE 4 2.3. ADMINISTRATÖR 4 2.4. KURSLEDARE 5 2.5. UTBILDARE 5 3. BEGREPP 5 3.1. ENHET 5 3.2.

Läs mer

Anmälan till tävling. Starta med startsidan. Innehåll. Guide Eventor

Anmälan till tävling. Starta med startsidan. Innehåll. Guide Eventor Guide Eventor Anmälan till tävling Version 2.0, 2013-10-07 Starta med startsidan På Eventors startsida finns en kortare guide över hur du anmäler dig till tävlingar. Börja med den för att komma igång.

Läs mer

GroupWise 6.5 för Malmö Högskola av Mikael Carlsson

GroupWise 6.5 för Malmö Högskola av Mikael Carlsson GroupWise 6.5 för Malmö Högskola av Mikael Carlsson Kursdokumentation GroupWise för användare Sidan 1 av 25 Skicka e-post med GroupWise 3 Adressboken 4 Bilaga 5 Skapa vidarebefodran i GroupWise 6 Ta bort

Läs mer

Sandsbro AIK - Manual till redaktörer - IdrottOnline Klubb

Sandsbro AIK - Manual till redaktörer - IdrottOnline Klubb Sandsbro AIK - Manual till redaktörer - IdrottOnline Klubb Redigeraläge Startsidan Beskrivning av flikarna Öppna hemsidan: http://www2.idrottonline.se/default.aspx?id=196012 Öppna ditt arbetsrum. Klicka

Läs mer

SS Slören Skepparkannan 2015. Resultatberäkning Instruktion

SS Slören Skepparkannan 2015. Resultatberäkning Instruktion SS Slören Skepparkannan 2015 Resultatberäkning Instruktion Inledning För att citera Liftarens Guide till Galaxen : Ta Det Lugnt Detta resultatberäkningsark är framtaget för att hjälpa till med framräkning

Läs mer

Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 8

Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 8 Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 8 Feb -14 Liljedalsdata.se Liljedalsdata Steg 1 W8 Sida 1 Inledning Välkommen till denna kurs. Att jobba med datorer är ofta som att jobba med matematik. Det nya bygger

Läs mer

Läsa med stöd av talsyntes

Läsa med stöd av talsyntes UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Läsa med stöd av talsyntes ClaroRead Pro Starta talsyntesprogrammet 1. Starta programmet genom att klicka på genvägen på skrivbordet. Du hittar också programmet i startmenyn >

Läs mer

Fönsterbeteende. Mike McBride Jost Schenck Översättare: Stefan Asserhäll

Fönsterbeteende. Mike McBride Jost Schenck Översättare: Stefan Asserhäll Mike McBride Jost Schenck Översättare: Stefan Asserhäll 2 Innehåll 1 Fönsterbeteende 4 1.1 Fokus............................................. 4 1.1.1 Fokuspolicy..................................... 4

Läs mer

Kortkommandon Allmänna i Windows 7

Kortkommandon Allmänna i Windows 7 n Allmänna i Windows 7 F1 CTRL + C CTRL + X CTRL + V CTRL + Z CTRL + Y DELETE SKIFT + DELETE F2 CTRL + HÖGERPIL CTRL + CTRL + NEDPIL CTRL + UPPIL CTRL + SKIFT med en piltangent SKIFT med en piltangent

Läs mer

ANVÄNDARGUIDE. ViTex

ANVÄNDARGUIDE. ViTex ANVÄNDARGUIDE ViTex ViTex snabbguide 1. Inläsning till ViTex från inskannat dokument via kopiatorn 2. Uppläsning i ViTex 3. Navigation & Zoner 4. Ändra inställningar 5. Kontakt och Support 1. Inläsning

Läs mer

Om Mappar... 2. Uppgift 1: Skapa en mapp på Skrivbordet... 2 Om enheter... 3 Uppgift 2: Byt namn på din nya Höst -mapp till Vår...

Om Mappar... 2. Uppgift 1: Skapa en mapp på Skrivbordet... 2 Om enheter... 3 Uppgift 2: Byt namn på din nya Höst -mapp till Vår... RIGMOR SANDER WINDOWS-ÖVN Sid 1 (9) Om Mappar... 2 Om mappars namn... 2 Uppgift 1: Skapa en mapp på Skrivbordet... 2 Om enheter... 3 Uppgift 2: Byt namn på din nya Höst -mapp till Vår... 3 Öva mer på att

Läs mer

Läsa dokument/information i advantum

Läsa dokument/information i advantum Läsa dokument/information i advantum Förhandsgranskning Välj vilken funktion du vill ha på fönstret genom att klicka på knappen i fönstrets övre högra hörn. Intryckt knapp = du granskar varje dokument

Läs mer

www.grade.com LUVIT Utbildningsadministration Manual

www.grade.com LUVIT Utbildningsadministration Manual www.grade.com LUVIT Utbildningsadministration Manual Innehåll 1. KURSKATALOG 3 1.1. SÖK EFTER KURSTILLFÄLLEN 3 2. MINA ATTESTERINGAR 6 3. MINA ANMÄLNINGAR 7 4. HANTERA KURSER 8 4.1. DELTAGARE 9 4.1.1.

Läs mer

E-post. A. Windows Mail. Öppna alternativ. Placera ikonen på skrivbordet.

E-post. A. Windows Mail. Öppna alternativ. Placera ikonen på skrivbordet. E-post A. Windows Mail Öppna alternativ Klicka på startknappen Startmenyn öppnas Klicka på Alla Program Leta reda på Windows Mail Dubbelklicka Windows Mail öppnas. Om ikonen ligger i Start-menyn Klicka

Läs mer

skapa genvägar till andra sidor (externa och interna)

skapa genvägar till andra sidor (externa och interna) Hotspot skapa genvägar till andra sidor (externa och interna) Du kan låta bilder och/eller text bli knappar för genvägar eller navigering. Genvägarna kan leda till en annan sida i din resurs (intern sida)

Läs mer

FirstClass Hur du använder FirstClass.

FirstClass Hur du använder FirstClass. OPEN TEXT FirstClass Hur du använder FirstClass. Mars 2008 Peter Gustafsson, Skf Logga in på FirstClass För att starta FirstClass, dubbelklicka på FirstClass ikonen på skrivbordet eller på start-menyn.

Läs mer

ViktoriaBoule Manual. Manual. ViktoriaBoule Programmets startsida

ViktoriaBoule Manual. Manual. ViktoriaBoule Programmets startsida Manual ViktoriaBoule 4.0 www.viktoriaboule.se Programmets startsida 1 1 Inledning ViktoriaBoule är ett lättanvänt dataprogram för administration av bouletävlingar. Programmet följer Bouleregler för veteraner

Läs mer

a) Skapa en ny arbetsbok. b) Skriv in text och värden och ändra kolumnbredd enligt nedan.

a) Skapa en ny arbetsbok. b) Skriv in text och värden och ändra kolumnbredd enligt nedan. 102 Datorkunskap Kalkyl och diagram, övningar Kalkylbladet 1 Skriva in text och värden 170 172 a) Skapa en ny arbetsbok. b) Skriv in text och värden och ändra kolumnbredd enligt nedan. c) Ändra Torget

Läs mer

IdrottOnline Klubb manual medlemsregistret

IdrottOnline Klubb manual medlemsregistret IdrottOnline Klubb manual medlemsregistret IDROTTONLINE KLUBB MEDLEMSREGISTRET... 2 Så loggar du in... 2 Systemets uppbyggnad... 2 Medlemmar... 3 Vad är medlemsfliken?/medlemmar... 3 Lägg till ny medlem/medlemmar...

Läs mer

Information efter genomgång av Microsoft Excel 2010

Information efter genomgång av Microsoft Excel 2010 Information efter genomgång av Microsoft Excel 2010 Här följer lite information om vad vi gick igenom på en datastuga på biblioteket i Åkersberga. Excel är ett kalkylprogram. Förutom rena kalkyler kan

Läs mer

Manual - Introduktionskurs SiteVision

Manual - Introduktionskurs SiteVision Sidan 1 Manual Introduktionskurs SiteVision 20141125 Version 2 Innehållsförteckning Logga in 2 Redigera text 3 Om bilder på ale.se 6 Lägga till en bild 7 Lägga till en länk i text 9 Lägga till länkar under

Läs mer

Grundutbildning EPiServer CMS6

Grundutbildning EPiServer CMS6 Grundutbildning EPiServer CMS6 Välkommen! Presentation av kursledare och kursdeltagare Kursinnehåll Verktygsfält och funktioner Skapa sida, spara och publicera Redigera sida Länkar till andra sidor och

Läs mer

Skapa mapp. * Gör så här: Det finns många sätt att skapa mappar, men det enklaste sättet brukar vara följande.

Skapa mapp. * Gör så här: Det finns många sätt att skapa mappar, men det enklaste sättet brukar vara följande. Ideell IT-förening där äldre lär äldre Skapa mapp Det finns många sätt att skapa mappar, men det enklaste sättet brukar vara följande. * Gör så här: 1. Se till att du befinner dig på den plats i datorn

Läs mer

Grundläggande datorkunskap. Kom igång med dator

Grundläggande datorkunskap. Kom igång med dator Grundläggande datorkunskap Kom igång med dator Korta fakta om datorn: DATORNS OLIKA DELAR BILDSKÄRM SYSTEMENHET TANGENTBORD MUS Använd bara musens vänsterknapp till att börja med. I många fall klarar du

Läs mer

Internet. En enkel introduktion. Innehåll:

Internet. En enkel introduktion. Innehåll: Internet En enkel introduktion Innehåll: Datorns olika delar Starta datorn Så gör du om du kan webbadressen Så gör du om du inte kan webbadressen Kortfattad repetition Alingsås bibliotek, 2012 2 3 4 6

Läs mer

Inlämning i Studentportalen

Inlämning i Studentportalen Guide Inlämning i Studentportalen Via en inlämning kan studenter ladda upp filer som lärare kan bedöma. Det kan vara en individuell inlämning eller en gruppinlämning. Här kan även lärare och studenter

Läs mer

Version 1.9.2a. Tidrapportering med ctimesheet på Android

Version 1.9.2a. Tidrapportering med ctimesheet på Android Version 1.9.2a Tidrapportering med ctimesheet på Android Installation I tidrapporten på webben finns en ikon som heter Mobile. Klicka på ikonen. En sida öppnas och du kan här välja mellan automatisk eller

Läs mer

ONSCREENKEYS 5. Windows XP / Windows Vista / Windows 7 / Windows 8

ONSCREENKEYS 5. Windows XP / Windows Vista / Windows 7 / Windows 8 ONSCREENKEYS 5 Windows XP / Windows Vista / Windows 7 / Windows 8 [ PRODUKTBESKRIVNING ] [ Detta smarta skärmtangentbord med virtuella musklicksfunktioner och ljuduppspelningsfunktion möjliggör snabb skrift

Läs mer

Lathund steg för steg

Lathund steg för steg Lathund Lathund steg för steg Jessica Mattsson Administrativ assistent och Lotta Karlsson Informationsansvarig och Webbredaktör Oktober 2014 Innehållsförteckning Logga in... 1 Logga in på Insidan... 1

Läs mer

1 LATHUND MIN GOLF 5.0

1 LATHUND MIN GOLF 5.0 1 LATHUND MIN GOLF 5.0 Denna sida riktar sig mot den vanlige golfaren, och utgör en kortfattad beskrivning av funktionerna i Min Golf. 1.1 INLOGGNING Direkt i inloggningsrutan, finns snabblänkar för snabbokning

Läs mer

Version 1.8.7A. Tidrapportering med ctimesheet

Version 1.8.7A. Tidrapportering med ctimesheet Version 1.8.7A Tidrapportering med ctimesheet Installation I tidrapporten på webben finns en ikon som heter Mobile. Klicka på ikonen. En sida öppnas och du kan här välja mellan automatisk eller manuell

Läs mer

Mappar och filer för webbsidor

Mappar och filer för webbsidor Mappar och filer för webbsidor I de4a dokument illustreras det hur du kan arbeta med mappar och filer, då du skapar webbsidor och ska publicera dem för uppgi=erna. Det visas också hur du skickar in redovisningar

Läs mer

Inmatningsprogrammet EventManager

Inmatningsprogrammet EventManager Inmatningsprogrammet EventManager Inställningar När programmet startas öppnas nedanstående startfönster. Klicka överst i någon av de sk radioknapparna, Track, Long/Triple Jump, High Jump /Pole Vault eller

Läs mer

Kopplingar via datalänk från Winbas till Excel samt Pivottabell 1 (13)

Kopplingar via datalänk från Winbas till Excel samt Pivottabell 1 (13) Kopplingar via datalänk från Winbas till Excel samt Pivottabell 1 (13) Skapa datakälla Första gången man gör en koppling till databasen måste man skapa en ny datakälla, denna källa kan sedan användas till

Läs mer

SORSELE KOMMUN. Handbok OEW. 28 sept 2012 Mari-Anne Englund Barbro Olofsson. Sorsele kommun Version 2012-09-28, rev 131101 1 (19)

SORSELE KOMMUN. Handbok OEW. 28 sept 2012 Mari-Anne Englund Barbro Olofsson. Sorsele kommun Version 2012-09-28, rev 131101 1 (19) Handbok i OEW 28 sept 2012 Mari-Anne Englund Barbro Olofsson Sorsele kommun Version 2012-09-28, rev 131101 1 (19) Använd det användarnamn och lösenord som du fått. Fungerar det inte hör av dig till Mari-Anne

Läs mer

Workshop PIM 2 - PowerPoint

Workshop PIM 2 - PowerPoint Workshop PIM 2 - PowerPoint Varje ny sida i bildspelet kallas för en Bild. Foton och andra bilder som man lägger in kallas för Bildobjekt. All text skrivs i Textrutor. Växlingen från en bild till nästa

Läs mer

Online-resultat. Manual

Online-resultat. Manual Online-resultat Manual Är onlineresultat något för vår förening? Jag tror vi alla kan hålla med att online-resultat är en fantastisk service! Vi började försiktigt med några få klubbar, sedan fick fler

Läs mer

INSTALLATION AV VITEC MÄKLARSYSTEM

INSTALLATION AV VITEC MÄKLARSYSTEM INSTALLATION AV VITEC MÄKLARSYSTEM Studentversion september 2013 Innehållsförteckning 1. Installera VITEC Mäklarsystem... 2 2. Läs noga igenom manualen... 2 3. Systemkrav... 2 4. Kundservice/Teknisk support...

Läs mer

Grundkurs 1 IKT. Dan Haldin Ålands lyceum

Grundkurs 1 IKT. Dan Haldin Ålands lyceum Dan Haldin Ålands lyceum I N N E H Å L L S F Ö R T E C K N I N G IT 1... Fel! Bokmärket är inte definierat. Grundkurs i Data vid Ålands Lyceum... Fel! Bokmärket är inte definierat. Innehållsförteckning...

Läs mer

1 Allmänt. 2 Hur gör man. 2.1 Gå till lagets sida, Logga in genom att trycka på hänglåset

1 Allmänt. 2 Hur gör man. 2.1 Gå till lagets sida, Logga in genom att trycka på hänglåset 1 Allmänt Detta är den lilla instruktionen för att redigera innehållet för laget. För att få en lagsida skicka ett mail till webmaster, webmaster@vikingstad.nu Ange namn, epostadress och lag 1 ALLMÄNT...1

Läs mer

Marathon Tid. Betyder att dagen är färdigrapporterad. Dagar utan rapporteringskrav, exempelvis helgdagar, är redan från början grönmarkerade.

Marathon Tid. Betyder att dagen är färdigrapporterad. Dagar utan rapporteringskrav, exempelvis helgdagar, är redan från början grönmarkerade. Marathon Tid... 3 Tidrapportering... 3 Massinmatning... 8 Avprickning... 9 Projektbudget... 10 Medarbetarbudget... 11 Byt medarbetare... 11 Summa projekt... 12 Daglista... 13 Veckoöversikt... 14 Funktioner...

Läs mer

1. Uppdateringsmodul (CMS)

1. Uppdateringsmodul (CMS) Innehåll 1. Uppdateringsmodul (CMS)... 2 2. Artiklar... 3 2.1 Upprätta din första artikel... 4 2.2 Skapa innehåll i artikeln... 5 2.2.1 RUBRIK I ARTIKELN:... 5 2.2.3 INFOGA BILDER:... 7 2.2.4 CELLER...

Läs mer

Din guide till. Klientinstallation MS Driftservice

Din guide till. Klientinstallation MS Driftservice Din guide till Klientinstallation MS Driftservice September 2012 Innehåll ALLMÄNT... 3 Gamla klienter... 3 Installation... 3 Vid problem... 5 inställningar för brandväggar... 6 Inställningar för Windows

Läs mer

KURSMÅL WINDOWS STARTA KURSEN

KURSMÅL WINDOWS STARTA KURSEN KURSMÅL WINDOWS Detta är en introduktionskurs för dig som är nybörjare. Du kommer att få bekanta dig med datorns viktigaste delar och lära dig grunderna i operativsystemet Windows, vilket är en förutsättning

Läs mer

Sida 1 av (9) Instruktion Word

Sida 1 av (9) Instruktion Word Sida 1 av (9) Instruktion Word Menyfliksområdet... 2 Snabbåtkomst... 3 Skapa nytt dokument... 3 Skriva in text... 4 Marginalinställningar... 4 Tabulatorinställningar... 5 Placera ut nya tabbar... 5 Ta

Läs mer

SLU anpassad lathund

SLU anpassad lathund SLU anpassad lathund för personpresentation i EPiServer uppdaterad 17 maj 2011 För att kunna använda CV mallen på SLU webben krävs två saker: 1. Att man är anställd på SLU och har AD behörighet. Detta

Läs mer

5HVLVWHQVWDEHOO 'DWD3DUWQHU. Er partner inom data

5HVLVWHQVWDEHOO 'DWD3DUWQHU. Er partner inom data 5HVLVWHQVWDEHOO Tack för att du valde programmet 5HVLVWHQVWDEHOO! Vi hoppas att programmet ska vara till stor hjälp i ditt arbete. Har du synpunkter på programmet är du mycket välkommen att höra av dig

Läs mer

Lathund för fakturaspecifikation med rapportverktyget BusinessObjects, version 4.0. Version 1.0, 2013-06-14

Lathund för fakturaspecifikation med rapportverktyget BusinessObjects, version 4.0. Version 1.0, 2013-06-14 Lathund för fakturaspecifikation med rapportverktyget BusinessObjects, version 4.0 Version 1.0, 2013-06-14 Utgivare: Trafikverket Kontakt: fakturering.jarnvag@trafikverket.se Distributör: Trafikverket,

Läs mer

ALTERNATIV VID VAL/START AV FUNKTIONER I MELIOR

ALTERNATIV VID VAL/START AV FUNKTIONER I MELIOR ALTERNATIV VID VAL/START AV FUNKTIONER I MELIOR Generellt i programmet fungerar Windows-standard när det gäller att bläddra, öppna och stänga fönster ALT + understruken bokstav trycka TAB tills dess önskad

Läs mer

Sekreterare och Plussekreterare Version via Melior

Sekreterare och Plussekreterare Version via Melior Sekreterare och Plussekreterare Version 3.7.3 via Melior Logga in i Melior. Öppna MedSpeech via Externa program i menyraden, välj Utskrift diktatlista, v.g. se nedan. MedSpeech startar och du får upp en

Läs mer

Manual för banläggning i OCAD8 170706 IF ÅLAND

Manual för banläggning i OCAD8 170706 IF ÅLAND Manual för banläggning i OCAD8 170706 IF ÅLAND Alla filer och program vi behöver finns under katalogen c:/ocad8/. Kartorna vi använder som bakgrundsfiler finns under c:/ocad8/kartor/. De är sedan indelade

Läs mer

INTRODUKTION TILL LADOK

INTRODUKTION TILL LADOK Innehåll 1. Huvudmenyn... 2 2. Menyraden... 3 Arkiv... 3 Redigera... 3 Inställningar... 3 Special... 3 Funktion... 4 Hjälp... 4 3. Funktion och förflyttningar... 4 Förflyttning mellan fält... 4 Förflyttning

Läs mer

Word del 3 Sidan 1 av 5

Word del 3 Sidan 1 av 5 Word del 3 Sidan 1 av 5 Visningslägen... 2 Verktygsfält... 2 Textruta... 3 Sök och ersätt... 4 Word del 3 Sidan 2 av 5 Visningslägen Övn 1 Tryck Visa på menyraden. Det går nu att växla dokumentets visningsläge

Läs mer

Arrangera - Resultat Export och Import

Arrangera - Resultat Export och Import 2015 Svenska Motorcykel- och Snöskoterförbundet Box 2314 600 02 NORRKÖPING Tel. 011-23 10 80 www.svemo.se Arrangera - Resultat Export och Import [Här kan du läsa en enkel guide hur du hanterar resultat.]

Läs mer

På följande sidor återfinns en kort dokumentation som beskriver några användbara programfunktioner.

På följande sidor återfinns en kort dokumentation som beskriver några användbara programfunktioner. RengöringsSystemet V4 På följande sidor återfinns en kort dokumentation som beskriver några användbara programfunktioner. Översikt över innehåll i bifogad dokumentation: Visa / Visa ej flikar/knappar i

Läs mer

LATHUND WINDOWS 2000. RXK Läromedel, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk.

LATHUND WINDOWS 2000. RXK Läromedel, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk. LATHUND WINDOWS 2000 RXK Läromedel, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se Detta material är författat av RXK Läromedel. Mångfaldigande

Läs mer

Dokumentation av rapportmall

Dokumentation av rapportmall Dokumentation av rapportmall Utgivningsår: 2003 Författare: Eva Erbenius Samhällsmedicin Centrum för Tillämpad Näringslära Box 175 33 Wollmar Yxkullsgatan 19 118 91 Stockholm Innehåll Inledning... 3 Rapportens

Läs mer

Juni 2003 PlanCon Viewer Handledning PlanCon PROJEKT

Juni 2003 PlanCon Viewer Handledning PlanCon PROJEKT PlanCon Viewer Med PlanCon Viewer kan du som inte har PlanCon öppna PlanCon projekt (*.prj) och skriva ut dessa. Inga ändringar i projektet kan göras. Filtreringar, sorteringar och vissa ändringar i utseendet

Läs mer

Beställning till Husfoto. Handledning

Beställning till Husfoto. Handledning Beställning till Husfoto Handledning Datum: 13 mars 2012 Innehåll Inställningar... 2 Så här gör du en beställning... 4 Så här hämtar du materialet... 7 Hur sparas filerna?... 8 Support...11 Kortkommandon

Läs mer

Datorns delar DATORLÅDA CD/DVD-SPELARE/BRÄNNARE SKÄRM. DISKETT-STATION Finns sällan i nya datorer. TANGENTBORD

Datorns delar DATORLÅDA CD/DVD-SPELARE/BRÄNNARE SKÄRM. DISKETT-STATION Finns sällan i nya datorer. TANGENTBORD Datorns delar På en skivspelare kan du spela olika sorters musik som till exempel pop, rock, jazz, och klassiskt. Utan skivor är skivspelaren inget att ha. För att du ska kunna använda en dator måste du

Läs mer

Live Sök Export. ExacqVision användarguide Live Sök Export. Teletec Connect AB Emil Warnicke

Live Sök Export. ExacqVision användarguide Live Sök Export. Teletec Connect AB Emil Warnicke ExacqVision användarguide Teletec Connect AB Emil Warnicke Version 1 (2009 07 13) för ExacqVision Klient 3.5.3 och nyare Sida 1 Allmänt omexacqvision ExacqVisions klientprogram har tre arbetslägen: Live,

Läs mer

2009-08-20. Manual för Typo3 version 4.2

2009-08-20. Manual för Typo3 version 4.2 2009-08-20 Manual för Typo3 version 4.2 1 2 Innehåll: 1. Allmänt 4 2. Grunderna i Typo3 5 2.1 Knappar 5 2.2 Inloggning 5 2.3 Den inledande vyn 6 2.4 Sidträdet 7 3. Sidor 8 3.1 Skapa en ny sida 8 3.1.1

Läs mer

www.grade.com LUVIT Utbildningsadministration Manual

www.grade.com LUVIT Utbildningsadministration Manual www.grade.com LUVIT Utbildningsadministration Manual Innehåll 1. KURSKATALOG 3 1.1. SÖK EFTER KURSTILLFÄLLEN 3 2. MINA ATTESTERINGAR 6 3. MINA ANMÄLNINGAR 7 4. HANTERA KURSER 8 4.1. DELTAGARE 9 4.1.1.

Läs mer