Inledning Snabbstart

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Inledning Snabbstart"

Transkript

1 1

2 2 Inledning Programmet är framtaget för att på ett snabbt och enkelt sätt beräkna resultatet på en kappsegling där handikappet är SRS (tidigare LYS). Programmet hanterar en mängd olika kappseglingsvarianter. Från gemensamt startfält, olika startklasser, respit med olika kriterier samt entyp. Det finns även möjligheter att lägga in serier med ett flertal olika poängberäkningar och där programmet automatiskt särskiljer deltagare på samma poäng enligt KSR A Du kan importera SRS-tabell samt klubbdistriktsuppgifter från webben, vilket ger en korrekt stavning med alla uppgifter inlagda i programmets skepparbas. För klubbar med egna hemsidor på internet kan man lägga ut resultat från de egna kappseglingarna då programmet kan exportera HTML kod. ( Websidor.) Programmet stödjer även SRSv med tre decimaler samt SRSp som är ett båtindividuellt prestandabaserat handikappsystem. Som alla nya program för användaren kan det kännas motigt att behöva sätta sig in i alla finesser som programmet erbjuder. Gör inte det. Fortsätt att läsa sidan 4-6 för att få en inblick i programmets upplägg och kommandon. Därefter, gå direkt på att öva dig i att skapa en ny segling med det stöd som finns i hjälpen under punkten Snabbstart sid 7. Genom att följa den får du en inblick i hur en segling skapas med de uppgifter som bör ingå samt hur du skapar dina skeppare som du lägger till seglingen. Därefter kan du fördjupa dig i de avsnitt som krävs för att Din segling skall kunna genomföras med hjälp av programmet.

3 3 Innehåll Inledning... 2 Upplägg... 4 Installation... 5 Systemkrav Hur gör man?... 6 Mus och tangentbord... 6 Snabbstart... 7 Skeppare... 9 Skapa ny skeppare/båt Egenskaper skeppare/båtar Seglingar Skapa en segling Skapa klass-set Ändra starttid på befintligt klass-set Lägg skeppare till vald segling Status/målgång Målgång Manuell placering Utskrift Hjälp Skapa en Serie Resultat / poängberäkning i en serie Skapa serieberäkningsmall Skapa Webbsida HTML Klocka SRS-tids kalkylatorn Arkiv/Säkerhetskopia Arkiv/Arbetsmapp Arkiv/Historiska Arkiv/Import Ladda SRS-tabell från Seglarförbundet.. 30 Startnummerhantering Arkiv/Inställningar SRSp Information om Exempelbaserna Frågor och svar

4 4 Upplägg Programmet består i huvudsak av två delar. I den ena delen finns databasen med skeppare, klubbar och båtar. Med möjlighet att notera en stor mängd information om både skepparen, klubben och båten. I den andra delen finns seglingarna. Här skapas en segling med de premisser som gäller, vilken typ av segling, starttid, banlängd, vindstyrka etc. Här printar du även ut din startlista matar in resultaten som efter seglingen kan skrivas ut och redovisas som en webbsida. Med hjälp av valfritt FTP-program kan du sedan lägga upp sidorna på klubbens webbplats.

5 5 Installation Starta installationen genom att klicka på Kappseglingsetup****.exe. Följ texten och läs igenom licensavtalet. Observera infotextsidans avsnitt om ev. tidigare installation av segling. Normalt sett behöver Du inte ändra installationens förslag till mappar där program respektive databaser skall placeras. Efter installationen startar du programmet genom att dubbelklicka på kappseglingsikonen på skrivbordet eller via start/programmenyn års klubb och SRS-tabell följer med vid installation men kan behöva laddas in i rätt mapp. Till varje ny säsong bör man uppdatera klubb och SRS-tabell. (Se sidan 30). Första gången programmet startar, kommer det att starta i en arbetsmapp kallad Exempel. Där finner du diverse seglingar/serier/skeppare att studera som information. Dessa baser är bra att använda som övning då man slipper riskera att felaktiga seglingar/skeppare blir liggande bland äkta seglingar. För beskrivning se avsnitt Information om Exempelbaser. När det sedan blir dags att arbeta med "skarpa" databaser går du dit genom att i seglingsprogrammets meny välja "Arkiv/Arbetsmapp" / "...\Skarp\". Första gången får du en helt blank sida att börja skapa dina skeppare och seglingar i. Systemkrav Microsoft Windows XP, Vista, 7 & 8

6 6 Hur gör man? Starta programmet genom att klicka på ikonen. Utseendet på skärmen beror på hur programmet avslutades. Första gången du startar programmet får du upp fyra fönster. I vänstra övre hörnet lägger sig en klocka. I övre högra hörnet lägger sig Huvudfönstret med tre knappar, Skeppare, Segling och Avsluta. Med hjälp av de kan du växla mellan skepparfönstret och seglingsfönstret. Knappen Avsluta, avslutar programmet. När muspekaren förs över huvudfönstret öppnas en underdel med snabbknappar till SRSkalkylatorn, Klockfönstret samt Almanack. ( Se respektive avsnitt.) De andra två fönstren är Skeppare och Seglingar. Här är det en smaksak om man vill köra programmet med alla fyra fönstren synliga, staplade på varandra eller som helskärm. Önskar man fönstren staplade klickar man på Fönster uppe i huvudmeny och väljer stapla. Önskas helskärm klickar man på knappen maximera i övre högra hörnet på fönstret man vill maximera. Om både skeppare och seglingsfönstret är maximerat växlar man mellan fönstren med knapparna uppe till höger på skärmen, eller genom att trycka Alt + P resp. Alt + E. All hantering i skeppar/seglingsfönstret med dess olika underfönster kan hanteras med mus eller via tangentbord, allt efter operatörens önskan. I de båda fönstrens huvudmeny finns Arkiv, Hjälpmedel, Fönster och? Under Arkiv hittar du Säkerhetskopiering, Arbetsmapp, Import, Seglarförbundet och Inställningar. Under Hjälpmedel SRS-tidskalkylatorn, Windows vanliga kalkylator, Klocka samt Almanack. I Skepparfönstret under Arkiv finns även Historiska. ( Se respektive avsnitt.) Mus och tangentbord Det finns en rad olika varianter för att öppna underfönster, markera och flytta deltagare i programmet. Från att klicka med mus på vald knapp, dubbelklick, högerklick i listor alternativt "drag och släpp" till tangenttryck. Väljer man att använda tangentbordet vilket ger ökad snabbhet gäller generellt i alla listor: Insert = ny rad / post. Delete = ta bort rad / post. Enter = editera rad / post ( öppna editeringfönster). F3 = sök i aktuellt fält / kolumn. Piltangenter = förflyttning i lista. Shift + pil = markerar flera poster. I alla editeringsfönster gäller : Tab = fokuserar nästa textruta. Skift-tab = fokuserar föregående textruta. Ctrl-tab = fokuserar nästa flik Alt + F4 = stänger fokuserat fönster. Mellanslagstangent = lägger till och tar bort "bock" Enter = spara. Escape = avbryt. Många flikar och knappar på skärmen har en understruken bokstav i rubriken. De aktiveras genom att trycka på Alt + den bokstaven.

7 7 Snabbstart I de flesta momenten som vi nu kommer att gå igenom går det att göra samma sak med olika kommandon. Klicka på knapp med muspekaren, högerklicka eller enbart med tangentbord. För enkelhetens skull går vi inte in på de olika alternativen nu. Är det första gången du startar programmet kommer du att arbeta i exempelmappen med fiktiva skeppare och båtar. När du vill skapa riktiga seglingar går du till arbetsmapp Skarp via Arkiv / Arbetsmapp / Skarp. Som exempel säger vi att det är en segling med tre skilda startklasser. Första start kl för SRS t.o.m.1,050. Andra start för båtar med SRS från 1,051 t.o.m.1,100. Och tredje start för båtar med SRS 1,101 och uppåt. 1, Välj seglingsfönstret genom att markera fönstret, eller om du kör med helskärm klicka på knappen seglingar uppe till höger. 2, Välj Ny segling med knappen Ny uppe till vänster ovanför datumkolumnen vilket visar en popupmeny med ny segling / serie. Klicka ny segling. Ett nytt fönster kommer upp där alla seglingsdata skall fyllas i. 3, Klicka på knappen Tävlingstyp (droplist). välj Normal + skilda startklasser. Nere till höger har ett nytt fönster tänts, här ser du vilket klass-set som är förvalt. Är det inte rätt, klicka på droplisten ovanför klassfönstret och välj annat klass-set. I vårt exempel finns klass-set Exempel att använda som har tre olika SRS klasser med fem minuters mellanrum (300 sek) för de olika starttiderna. Se till att klass-set Exempel är vald. Finns ej det önskvärda alternativet måste nytt klass-set skapas. Se avsnitt Skapa klass-set. 4, Under textrutan Tävlingstyp markeras hur du vill att deltagarna skall placeras i mål. Klass för klass separat eller alla deltagare tillsammans. Detta kan ändras hur många gånger som helst efter seglingen. 5, Skriv in startdatum eller klicka på datumknappen för att öppna upp almanackan. Klicka på valfritt datum som noteras i datumrutan. För därefter in tid för första start. 6, Är det så att man använder sig av en maxtid som är två ggr. beräknad tid måste banlängd och vindstyrka noteras för att programmet skall kunna beräkna fram maxtiden. Används en fixtid för seglingen kolla att den är korrekt eller skriv in maxtiden ex Markera även om maxtiden skall SRS korrigeras eller gälla för alla båtar oavsett SRS-tal. (I programmets inställningar finns förval på maxtid). 7, Fortsätt med att notera seglingens namn och ev. typ av bana (kryss/läns, skärgård). Därefter banlängd och vindstyrka om det är känt, inte nödvändigt för denna seglingstyp men SRS-kommittén kanske vill få in uppgifterna. Detsamma gäller vindriktning och kryssprocent 8, För därefter in ditt namn i funktionärsrutan, avsluta med att klicka Spara eller Enter. Därmed har du skapat en segling med 0 deltagare i som syns till vänster under datumkolumnen. Här kommer alla dina seglingar att samlas i datumordning. Fortsättning nästa sida.

8 8 9, Välj fönstret Skeppare eller klicka på knappen Skeppare uppe till höger om du kör helskärm. I fönstret listas klubbarna på vänstra sidan och skeppare till höger. Genom att välja en klubb på vänstersidan ser man dess skeppare på högersidan. Precis som i fönstret Seglingar går det att utföra samma kommando på flera sätt beroende på den enskildas vana eller vad som för stunden är snabbast/enklast. Nu gör vi på ett sätt. 10, Ex. Kalle Kuling anmäler sig till seglingen. Finns varken Kalle eller hans klubb sen tidigare, välj Ny klubb och ett nytt fönster öppnas. En knapp märkt Hämta ur SSF klubb-tabell ger åtkomst till alla Sveriges båtklubbar. Använd draglisten för att rulla fram rätt klubb eller skriv de första bokstäverna i klubbnamnet alternativt klubbförkortning för att snabbare hitta. Finns ej klubben i databasen (fil saknas) stänger du det fönstret och för in klubbnamnet manuellt i textrutan plus förkortning. För därefter in annan nödvändig information om klubben och Avsluta med spara. Finns klubben sen tidigare men Kalle saknas markerar du Kalles klubb och klickar på Ny ovanför kolumnen Skeppare. Fyll därefter in önskvärd information om Kalle på fliken persondata. Fältet Skeppare är obligatorisk därför rödmärkt. I fliken Båtdata hämtar du båttyp med hjälp av knappen Hämta ur SRS-tabell (om filen finns nedladdad). Ett nytt fönster öppnas där du kan skriva de första bokstäverna i båtens namn eller rulla i listan för att hämta rätt båttyp. När väl båttypen är vald ur listan skrivs automatiskt SRS-talen in såvida det är bockat i respektive SRS-fält. Finns ej båttypen i listan stänger du underfönstret Hämta ur SRS-tabell och skriver direkt i textrutan Båttyp. Men observera att SRS-talen måste vara inskrivna annars går det ej att spara. Därefter för du in segelnummer samt båtnamn om det är känt. De rödfärgade fälten är obligatoriska för programmet, och de gulfärgade krav från SRS-kommittén. Avsluta med spara. 11, Nu kan du föra över Kalle Kuling till din skapade segling genom att markera Kalle Kuling högerklicka samt klicka på första raden i menylistan. Nu har du fört över Kalle till seglingen men detta syns endast i Seglingsfönstret. Om det finns flera seglingar måste rätt segling vara markerad och Deltagarfliken vald i Seglingsfönstret innan skeppare läggs till seglingen. 12, När alla deltagare är införda i seglingen går vi över till fönstret Seglingar igen. Viktigt här är att kontrollera att SRS-talet, eventuell klass samt att segelnummer stämmer, detta syns tydligast i Deltagarfliken i Seglingsfönstret. Även i huvudet på underfönstret Status/målgång finns alla tillgängliga uppgifter deltagare för deltagare. Behöver du ändra i något av ovanstående, se avsnitt Status/målgång. Nu har du skapat dig en deltagarlista som kan printas ut om så önskas. 13, Vid Målgång sätter du målgångstiden i realtid eller skriver in den i Status/målgång. Fönstret Status/målgång öppnar du genom att markera vald deltagare på fliken Målgång och dubbelklicka eller tryck Enter samt skriv in den korrekta målgångstiden. Avsluta med knappen Spara eller Enter. När alla båtarna fått sina respektive målgångstider och gått i mål kan du printa ut en resultatlista. Skulle något vara felskrivet oavsett det gäller Namn, Båttyp, klass eller SRS-tal kan detta lätt rättas till i Status/målgång. När ändringen är gjord och sparad räknar programmet automatiskt om resultatlistan. Gratulerar du har nu skapat en segling med deltagare och fått ut ett resultat. Nu när du har förstått gången i hur man gör är det läge att fördjupa sig i programmets finesser för att öka snabbhet och flexibilitet.

9 9 Skeppare I Skeppare för du in uppgifter på dina skeppare med klubbtillhörighet om sådan finns samt båttyp och vad där tillhör. I fönstret listas klubbarna på vänstra sidan och skeppare till höger. Genom att välja en klubb på vänstersidan ser man dess medlemmar på högersidan. Ovanför klubblisten finns tre knappar. Ny, Ta bort och Egenskaper. Knappen Ny öppnar upp ett nytt fönster för att skapa ny klubb. En knapp märkt Hämta ur SSF klubbtabell där alla Sveriges båtklubbar finns tillgängliga om filen finns nedladdad. (Se Ladda SRStabell från Seglarförbundet ). Använd draglisten för att rulla fram rätt klubb eller skriv de första bokstäverna i klubbnamnet alternativt klubbförkortning för att snabbare hitta. Finns ej klubben i listan avbryter du klubbtabellen och skriver manuellt in klubbnamn samt klubbförkortning. För därefter in övrig information om klubben och Avsluta med spara. Observera att klubbförkortning ej kan ändras när skeppare är lagd till klubben. Har man gjort fel får man skapa ny klubb med rätt klubbförkortning, flytta över skeppare med hjälp av underfönstret Egenskaper skeppare/båtar. Därefter radera alla skeppare i den felaktiga klubben samt slutligen även den felaktiga klubben. Därför är det bra att ha tillgång till SSF:s klubbtabell. Ta bort, avlägsnar vald klubb under förutsättning att inga skeppare finns kvar i klubben. Även skeppare som flyttats till mappen Historiska måste vara borttagna permanent innan klubb kan avlägsnas. (Se avsnitt Arkiv / Historiska). Knappen Egenskaper öppnar Klubbegenskapsfönstret för editering av uppgifter om klubben dock ej klubbförkortning. Dubbelklick i klubblistan ger samma resultat. Det går även att dölja klubbar helt genom att släppa upp knappen Klubbar i fönstrets övre vänstra hörn. Tryck in knappen igen och du öppnar upp klubbfönstret. Ovanstående funktioner fås även med högerklick i listan. Står du i skepparfönstret fliken lista kan du markera en skeppare med musen eller pila upp och ner med pil tangenterna. Önskar du markera flera, (deltagare till en segling) håll ner Ctrltangenten samtidigt som du klickar med musen, eller Skift om du använder piltangent. Skall alla skeppare markeras, högerklicka med musen och välj Markera alla. Med högerklick på musen får du ett flertal valmöjligheter beroende på var du är med pekaren. Förutom att ändra kolumnbredd och ordning genom att dra i kolumnhuvudena kan du även flytta listen mellan klubbar och skeppare för att få bättre överblick. Alla ändringar som du gör i form av kolumnbredd, kolumnernas inbördes placering etc. sparas automatiskt om det är bockat i fliken Start/Stopp under Arkiv/Inställningar. En lång rad olika sorteringsalternativ finns att tillgå både i Skepparfönstret och i de olika flikarna som hör till Seglingsfönstret, allt för att passa den individuella smaken och behovet.

10 10 Skapa ny Skeppare/Båt Med knappen Ny ovanför kolumnen Skeppare i fliken lista skapar du ny skeppare/båt, alternativt högerklicka och välj Ny skeppare eller tryck Inserttangenten. På fliken Persondata för du in önskade uppgifter om skeppare. Rödfärgade fält är obligatorisk uppgift, medan de gulfärgade fälten är uppgifter som SRS-kommittén vill få in om seglingen skall rapporteras dit. Varning om ej ifyllda gulfärgade fält kan väljas bort i arkiv/inställningar. I fliken Båtdata hämtar du båttyp med hjälp av knappen Hämta ur SRS-tabell. (Se Ladda SRStabell från Seglarförbundet). Ett nytt fönster öppnas där du kan skriva de första bokstäverna på båttypen eller rulla i listan för att hämta rätt båttyp. När väl båttypen är vald ur listan skrivs automatiskt SRS-talen in såvida det är bockat för respektive SRS-fält. Finns ej båttypen i tabellen klickar du avbryt och skriver direkt i textrutan Båttyp. Med knappen Ta bort, eller tangenten Delete avlägsnar du vald skeppare som då hamnar under historiska. ( Se avsnitt arkiv / historiska.) Egenskaper Skeppare/Båtar Underfönstret Egenskaper Skeppare/Båtar för editering av skeppare eller båt, tas fram genom att i skepparfönstret: Markera valfri skeppare och klicka på knappen Egenskaper. Eller högerklicka på vald skeppare och välj Egenskaper. Eller dubbelklicka med musen på vald skeppare. Eller markera valfri skeppare tryck på Enter tangenten. Således finns fyra olika sätt att göra samma sak. Likaså finns flera sätt att skriva i fälten. Klicka med musen på de olika fälten eller tabulera med tabb tangenten. För att byta flik använd musen eller Alt och bokstaven som är understruken i önskad flik. Dubbelklick på fältet E-post startar mailprogram.

11 11 Seglingar I Seglingsfönstret skapar du en segling alternativt serie. Precis som i klubbfönstret kan du flytta listen mellan seglingsdatum och deltagare samt seriefönstret, allt för att öka överblicken. Uppe till vänster ovanför datumkolumnen finns tre knappar, Ny, Ta bort och Egenskaper. Med knappen Ny eller Insert tangenten alternativt högerklick skapar du en ny segling/serie. Med högerklick får du välja på en blank segling eller en kopia av markerad segling med flera alternativ. På samma sätt kan du högerklicka i seriefönstret och välja ur listan. Deltagarsidan har ett antal flikar: Segling, Deltagare, Start, Målgång, HTML. I Seglingsfliken finns alla uppgifter om seglingen, såsom datum, starttid, banlängd o.s.v. Deltagarfliken innehåller deltagardata som skeppare, båttyp, segelnummer, SRS-tal o.s.v. Här adderar man deltagare till nyskapad segling genom att klicka på knappen Ny ovanför kolumnen Skeppare. Ta bort avlägsnar vald / valda deltagare och knappen Egenskaper öppnar Status/målgångsfönstret. ( Se avsnitt Status/målgång.) Startfliken används huvudsakligen när man har skilda startklasser eller respitstart. Kan man följa starten med datorn tillgänglig har man en utmärkt överblick över de skilda klass / båttyperna som på skärmen redovisas med dess respektive starttid / nedräkning. Målgångsfliken är uppdelad i tre fönster. Första fönstret är aktiva deltagare, d.v.s. på banan eller före start. I målfönstret hamnar deltagare där målgångstiden är inskriven, antingen med siffror (status/målgång) eller att man har målat båtarna med mus, knapp eller tangent. Till diskvalificeringsfönstret kommer deltagare som inte är aktiva eller i mål. Det går att söka på deltagare som är aktiva genom att klicka i fönstret "Sök" eller Alt + ö. Sökningen kan ske på antingen skeppare, båttyp eller segelnummer. Öppna respektive stänga sökfönstret görs med knappen placerad till höger om knappen för sorteringsval. HTML fliken för att tillverka webbsidor där seglingarna redovisas. Se avsnitt skapa webbsida.

12 12 Skapa en segling Klicka på knappen seglingar uppe till höger på skärmen. Uppe till vänster i seglingsfönstret ovanför datumspalten finner du knappen Ny. Klicka på den eller tryck på Insert tangenten om du tänt upp datum spalten (längst till vänster). Alternativt högerklicka med musen och välj Ny segling samt någon av alternativen, Blank eller Kopia, med ett datum från dagens och en vecka fram. En genväg till fönstret Ny segling är via almanackan som finns under hjälpmedel eller som dold knapp under Avsluta i Huvudfönstret. Här kan du direkt skapa ny segling med dagens datum redan ifylld. Således finns det flera möjligheter att göra samma sak, allt efter önskemål. Nu har du fått ett nytt fönster som heter Ny segling. Här skall du beroende på tävlingstyp notera startdatum, tid för start, banlängd och vindstyrka mm. Men först skall du bestämma vilken typ av segling det är. Alternativen är: Normal, Normal + skilda startklasser Entyp normal, Entyp + skilda startklasser Respit med tre olika starttidsvariationer. Förklaring se nästa sida.

13 13 1, Tävlingstyp Fortsättning skapa en segling Normal: Alla båtar startar samtidigt och placeras efter korrigerad tid vid målgång. Normal + skilda startklasser: Detta alternativ används då båtar skall starta i olika klasser. Antingen för att de är indelade i olika typer eller för att man har olika starttider för vissa SRS-tal. Ett Klass-set tänds upp när skilda startklasser väljs, där går det att se vilket set som är valt. Man kan om man klickar i droplisten välja vilket klass-set man önskar använda, under förutsättning att man har skapat något klass-set. (Se avsnitt skapa klass-set). Klass-setet Exempel finns i programmet för att åskådliggöra ett tänkt klass-set med tre starttider. Klicka även för placering klass för klass separat eller placera alla deltagare tillsammans vid målgång. Detta kan ändras ett obegränsat antal gånger efter seglingen varvid resultatet räknas om automatiskt. Entyp normalstart: Skillnaden mellan tävlingstyp Normal och Entyp normal är att vid entyp så används inte båtarnas SRS-tal för att beräkna placeringen, (även jollar har SRS-tal). I stället gäller att alla deltagare startar samtidigt och först över mållinjen vinner. SRS-tal om sådana finns syns inom parantes i kolumnen för SRS-tal, men är ej aktiva. Entyp + skilda startklasser: Är användbar då man har stora startfält som kräver att man delar upp startfältet med några minuters mellanrum. Tillvägagångssättet är det samma som vid Normal + skilda startklasser med skillnaden att SRS-talet inte används för att beräkna en båts placering. Vid entypsegling med skilda startklasser använder man sig av ett manuellt klass-set. (Se avsnitt Skapa klass-set). Oavsett om man har valt att placera målgågna deltagare klass för klass eller alla tillsammans så tar programmet bara hänsyn till den seglade tiden och placerar deltagarna därefter. Respit fix 1:a starttid: Används när båt med lägst SRS-tal startar på ett givet klockslag. Övriga starter sker efter det SRS-tal båtarna har och med beräkning av de angivna banlängd och vindstyrkeförhållande som råder vid seglingstillfället. (Gäller all respit segling). Observera att man ej kan lägga till deltagare med ett lägsta SRS-tal efter att någon deltagare fått målgångstid. Respit fix SRS 1,00 starttid: Används när båt med SRS 1,00 startar på ett givet klockslag. Respit fix målgång: Används när målgångstiden är bestämd. Dessa tre respittyper täcker in de flesta önskemålen för en segling där båtar startar individuellt i förhållande till sitt SRS-tal. Vid all respitsegling (seglad tid på distans) är banlängd och gällande vindstyrka av största vikt för att uppnå ett rättvist resultat. För alla de tre respittyperna gäller att man även kan välja placering på strikt målgångstid, eller placering omräknad på korrigerad tid. Den valmöjligheten finns även efter avslutad tävling. Har man seglat efter strikt målgångstid och förhållanden på banan (vindstyrkan) inte överensstämt med beräkningarna, kan seglingen räknas om, bara genom att man klickar på Plac. omräknad på korrigerad tid och därefter på Spara. ( Kan ändras obegränsat antal ggr). En varning om att den vinnande båtens korrigerade tid avviker mer än 10% mot den beräknade tiden får man i listen ovanför flikarna i seglingsfönstret, samt i deltagarkolumnen Diff. Procenttalet är normalt 10% men är omställbart i Arkiv/Inställningar-Diverse.

14 14 Fortsättning skapa en segling 2, När tävlingstyp är vald skriver du in startdatum samt tid för start eller målgång beroende på vilken typ av segling det är. Precis som i skeppare är de rödfärgade fälten obligatoriska. Klicka på knappen i datumfältet för att få upp en kalender där man kan markera valfritt datum. 3, Maxtiden kan, antingen vara två ggr.beräknad tid, eller en fixtid beroende på hur man har konfigurerat i Arkiv/inställningar/ fliken Klass-set/Maxtid. Om auto är bockad följer maxtiden med eventuella ändringar av seglingen, såsom starttid, banlängd, och vindstyrka. Observera, det gäller endast maxtid två ggr.beräknad tid samt datumet. Fixtiden är alltid fast. När båt går i mål bockar programmet av auto och det värde som då står i maxtid-rutan blir fast. Därefter går det endast att ändra maxtiden manuellt. Båt som passerar maxtiden markeras i resultatlistan med ett? efter placeringen, och >MAX i kolumnen status. Det går även att SRS-korrigera maxtiden båt för båt eller att alla båtar har samma maxtid genom att markera något av alternativen i rutan "Maxtid SRS-korrigerad". SRS-korrigerad maxtid relaterar till SRS 1,000 och efterföljande båtar får sin maxtid uträknad efter sitt SRS-tal. Ändrar man fixtid med eller utan SRS-korrigering för en specifik segling gäller det bara aktuell segling. Ny segling får de värden som är förvalda i Arkiv/Inställningar. Om så önskas kan de inmatade värdena låsas, genom att bocka för i rutan lås värden. I annat fall låses alla heta värden (sådana som påverkar beräkningen) i samband med att första båt går i mål. Kommentar, kryss %, funktionär fält mm. samt maxtiden är alltid editerbar om inte lås värden är bockad. Om seglingen inställs (annulleras) finns en bockruta för det under starttiden. 4, Fortsätt att skriva in seglingens namn i fältet Namn/Bana och vad det är för typ av segling, (kryss/läns, skärgård eller annat). De gulfärgade fälten är uppgifter som SRSkommittén vill få in för att få ett så komplett underlag som möjligt, i annat fall ej obligatorisk. Varning för gulfärgade fält kan väljas bort i Arkiv/Inställningar. 5, Banlängd är viktig när man beräknar seglad tid på distans, eller att resultatet skall skickas till SRS-kommittén. Men det kan även vara intressant att föra in vid andra seglingar då man får veta den beräknade målgångstiden. Den syns under starttiden eller i kolumnen Målgång under flikarna "Deltagare" och "Målgång". 6, Vindstyrka är den andra viktiga komponenten vid respitsegling ( seglad tid på distans). Här finns fem (ändringsbart) olika vindstyrkor att tillgå, vilket ger olika antal seglade sekunder per nautisk mil. Vindstyrkan ändras antingen genom att klicka på droplisten och markera en av de fem alternativen, eller markera droplistens fönster och använda piltangenterna. När du ändrar vindstyrka ändras även värdet i rutan märkt Sek/Nm.(sekunder per nautisk mil). Siffran är det värde som programmet använder i sin beräkning. Det är möjligt att ge programmet ett eget värde men är det varaktigt är det bättre att gå in i inställningar och konfigurera om i vindstyrketabellen. Arkiv/inställningar / vindstyrketabell. För närvarande år 2015 gäller dessa värden, men kontrollera med Seglarförbundet om ändring skett. 7, Vindriktning, funktionär och kommentar fälten är passiva, bara för information. Kryss % är passiv för programmet men är information som SRS-kommittén vill få in och är därför gulfärgat. Avsluta med Spara.

15 15 Skapa klass-set Ett Klass-set är ett hjälpmedel att indela båtar i olika startgrupper. Det kan vara båtar av olika typer eller SRS-klasser. När väl indelningen är gjord och sparad håller programmet ordning på de olika starttiderna. Skapa klass-set gör du i Arkiv / Inställningar / fliken Klass-set/Maxtid. Klicka på knappen Visa / Ändra. Klicka på Nytt set. Här döper du ditt klass-set samt väljer antalet klasser som skall ingå, tryck därefter på OK. Ett nytt fönster med editeraknappen nertryckt ger möjlighet att skriva in SRS-talsgränsen för båtar som startar vid första start (normaltid). Markera kolumnen För SRS t.o.m. och skriv in den första SRS-talsgränsen ex. 1,080. Därefter markera raden under (klass2) i kolumnen Offset sek och ange de antal sekunders fördröjning till nästa önskade start och SRStalsgräns. Offset i sekunder kan vara ex.300 = fem min. om det i inställningar/tidvisning är valt sekunder. Annars kan man välja tt.mm.ss = Fortsätt med nästa SRS-talsgräns om fler än två klasser är vald. I annat fall "släpper" du upp editeringsknappen. Vill du att ditt skapade klass-set alltid skall komma upp vid ny segling tryck på knappen Använd detta set på ny segling samt stäng fönstret. Nu kommer det klass-set du skapat att ligga som förval när ny klass-segling skapas, men du kan fortfarande byta mellan de förprogrammerade klass-seten. På det här sättet kan du skapa ett antal klass-set för olika typer av seglingar där antal eller tider mellan klasserna varierar. Det ger dig snabb tillgång till olika klass-set vid nyskapande av en segling. Som exempel på ett klass-set finns klass-set Exempel för att åskådliggöra ett upplägg med. Manuell klassindelning får du skapa när man seglar Entyp men önskar flera startklasser eller då startfältet består av klasser där SRS-talen överlappar varandra. Ex. Klass1: Båtar med SRS från 0,000-1,090. Klass2: endast SRS 1,090. Klass3: från SRS 1,110 och uppåt. Klass-setet skapar du på samma sätt som vid SRS-indelning, skillnaden i ex. ovan är att (klass2) blir manuell. Börja med att markera kolumnen För SRS t.o.m. på rad 1 och skriv in första SRStalsgränsen (ex.1,109) Fortsätt att markera nästa rad på kolumnen Offset och skriv in antalet sekunder på (klass2). Därefter markera kolumnen För SRS t.o.m. och klicka på knappen manuell eller högerklick så att det står manuell i kolumnen För SRS t.o.m. Fortsätt att markera nästa rad (klass3) på kolumnen Offset och skriv in antalet sekunder, släpp därefter upp editera-knappen. Du kan döpa klasserna i kommentarkolumnen genom att markera och skriva ex. Klass2: Scampi. Skall alla klasserna vara manuella (entyp) skall alla raderna markeras med Manuell samt de tidsintervaller (Offset) som klasserna skall starta med. Med knapparna Klass före/efter kan du lägga till klasser, och Ta bort avlägsnar en klass. När du är nöjd släpper du upp editeringsknappen och stänger klassfönstret. OBSERVERA: Till skillnad från klassindelning i SRS kommer manuell klassindelning innebära att operatören manuellt för in varje båt till sin klass. Det görs i seglingsfönstret på fliken Deltagare. Efter att du fört över alla dina deltagare till seglingen kommer alla deltagare att vara markerade med en klass som motsvarar deras SRS-tal (ej entyp). Nu markerar du alla deltagare som skall ingå i den manuella klassen. Högerklicka Ändra klass markera manuell klass samt i drop-boxen markera önskad starttidsoffset (manuell) och tryck på OK. Fortsätt så genom alla klasser om det är fler som är manuella och kontrollera att de startande klasserna har fått rätt starttid. Detta går bara på aktiva deltagare, ej på båtar i mål. Klassindelning SRS innebär att du indelar klasserna efter båtarnas SRS-tal. Manuell klassindelning innebär att du manuellt för in varje båt till sin startklass.

Mobilus Digital Rehab AB. 3.2 Användarmanual. (Ver. 3.2.1: Rev. A)

Mobilus Digital Rehab AB. 3.2 Användarmanual. (Ver. 3.2.1: Rev. A) Mobilus Digital Rehab AB 3.2 Användarmanual (Ver. 3.2.1: Rev. A) Användarmanual Ver. 3.2.1: Rev. A Innehåll 1. ANVÄNDA PROGRAMMET... 4 1.1 LAYOUT... 4 1.2 NAVIGERA... 5 2. SÖKA BILDER... 7 2.1 SÖK MED

Läs mer

Mora Datorer AB. Professionellt tidtagningsprogram för skidor, löpning, motorsport m.m. Windows 2000/XP. Revision 2010-02-25

Mora Datorer AB. Professionellt tidtagningsprogram för skidor, löpning, motorsport m.m. Windows 2000/XP. Revision 2010-02-25 Mora Datorer AB Windows 2000/XP Professionellt tidtagningsprogram för skidor, löpning, motorsport m.m. Revision 2010-02-25 Innehållsförteckning Introduktion till Wintid 2002 1 Introduktion till Wintid

Läs mer

NORSTEDTS BYRÅ ANVÄNDARMANUAL

NORSTEDTS BYRÅ ANVÄNDARMANUAL NORSTEDTS BYRÅ ANVÄNDARMANUAL Manual för Norstedts Byrå (1.2) Manual för Norstedts Byrå (1.2)... 1 Ord och begrepp i Byrå... 4 Snabbkommandon... 4 Ställa in moment och kontrollpunkter... 5 Anpassa momenten

Läs mer

Användarhandbok Individuell Tävling

Användarhandbok Individuell Tävling Användarhandbok Individuell Tävling OE2003 Edition Sverige Version 10.3 MT2003 Version 10.3 Status: 6.3.2007 Vi tar tacksamt emot alla kommentarer, tips och felrapporter på denna handbok. Skriv till författaren!

Läs mer

Manual. Brainchild Uthyrning. Version 1.1

Manual. Brainchild Uthyrning. Version 1.1 Manual Brainchild Uthyrning Version 1.1 Innehåll Manual... 1 Innehåll... 2 Inledning... 4 Systemkrav... 4 Installation... 4 Nätverk... 5 Att starta och avsluta... 5 Programmets uppbyggnad... 6 Arkiv...

Läs mer

PC-programför programmering av AXCARDkortläsare

PC-programför programmering av AXCARDkortläsare PC-programför programmering av AXCARDkortläsare VER. 2.2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INSTALLATION... 3 1.1 DRIFTSÄTTNING AV KORTLÄSARE... 3 1.2 INSTALLERA AXBASE... 5 1.2.1 SYSTEMKRAV... 5 1.2.2 UPPDATERA

Läs mer

Caspeco Business Control

Caspeco Business Control Caspeco Business Control Introduktionsmanual för att komma igång med arbetet i Caspeco Business Control. Caspeco Business Control har du åtkomst till från vilken dator som helst i hela världen, förutsatt

Läs mer

Manual för Equipe 4. <2007> Equipe AB (2007-04-02)

Manual för Equipe 4. <2007> Equipe AB (2007-04-02) Manual för Equipe 4 I Equipe 4 - datorprogram för administration av ryttartävlingar Innehållsförteckning 0 Del I INLEDNING OCH LICENSBESTÄMMELSER 2 1 Installation... 3 Produktnyckel... Starta programmet...

Läs mer

Redovisning 3L Pro 2014. Redovisning. Copyright VITEC FÖRVALTNINGSSYSTEM AB

Redovisning 3L Pro 2014. Redovisning. Copyright VITEC FÖRVALTNINGSSYSTEM AB Redovisning Innehållsförteckning REDOVISNING... 3 KONTERINGSKODER... 3 Kontoplan... 3 Kostnadsställe... 5 Projekt... 6 Objekt... 7 Utskrift av graf över konteringskoder... 8 STYRPARAMETRAR REDOVISNING...

Läs mer

HANDLEDNING KONTAKT. Rev 8620 Copyright 1992-2009 Lundalogik AB Alla rättigheter förbehålles

HANDLEDNING KONTAKT. Rev 8620 Copyright 1992-2009 Lundalogik AB Alla rättigheter förbehålles HANDLEDNING KONTAKT Rev 8620 Copyright 1992-2009 Lundalogik AB Alla rättigheter förbehålles Lund 046-270 48 00 Stockholm 08-562 776 00 Göteborg 031-712 44 00 info@lundalogik.se www.lundalogik.se 1 HANDBOKENS

Läs mer

BUSINESS INTELLIGENCE VERSION 7.1

BUSINESS INTELLIGENCE VERSION 7.1 BUSINESS INTELLIGENCE VERSION 7.1 INNEHÅLL: 1. Introduktion...2 2. Inloggning...3 3. Formulär...4 4. Nytt frågeformulär...5 5. Ändra befintligt frågeformulär...8 6. Frågeutskrift...10 7. Utskrift av Demoformulär...11

Läs mer

Telofax 6.2. Leverantörsregister för Windows 9x och Windows NT 4

Telofax 6.2. Leverantörsregister för Windows 9x och Windows NT 4 Telofax 6.2 Leverantörsregister för Windows 9x och Windows NT 4 Glamsen utveckling 2000 2 Innehållsförteckning SÅ HÄR FUNGERAR TELOFAX...5 INMATNING...7 ÄNDRA...8 KOPIERA...9 LEVERANTÖRSBEDÖMNING...10

Läs mer

Välkommen till Portalen!... 1 Layout... 1 Lägga till en ny genväg... 1 Redigera en befintlig genväg... 2 Ta bort genväg... 2 E-post... 3 Inkorg...

Välkommen till Portalen!... 1 Layout... 1 Lägga till en ny genväg... 1 Redigera en befintlig genväg... 2 Ta bort genväg... 2 E-post... 3 Inkorg... Välkommen till Portalen!... 1 Layout... 1 Lägga till en ny genväg... 1 Redigera en befintlig genväg... 2 Ta bort genväg... 2 E-post... 3 Inkorg... 3 Mottagna e-postmeddelanden med bilagor... 3 Nytt meddelande...

Läs mer

INNEHÅLL. Copyright 2002 EMS

INNEHÅLL. Copyright 2002 EMS Användarmanual Winjet Preparation EMS AB Svalsätersvägen 13 153 38 Järna http: www.elektromaskiner.se Telefon: +46 8 551 734 80 Fax: +46 8 551 734 87 Sida 1 Copyright 2002 EMS INNEHÅLL Starta programmet...

Läs mer

PlanCon Handledning VVS

PlanCon Handledning VVS PlanCon Handledning VVS 1 Innehållsförteckning PlanCon 1 Innehållsförteckning PlanCon Handledning VVS 1 Innehållsförteckning PlanCon... 1 2 Inledning... 2 2.1 Consultec... 2 2.2 Läsanvisning... 2 2.3

Läs mer

Dokumentet får spridas fritt i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS.

Dokumentet får spridas fritt i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS. Copyright Detta dokument skyddas av upphovsrättslagen. Förändringar av innehåll eller delvis kopiering av innehåll får ej ske utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren. Dokumentet får spridas fritt i

Läs mer

RemoteX Applications Manual för Windowsklient, version 4.4

RemoteX Applications Manual för Windowsklient, version 4.4 klient, version 4.4 RemoteX Technologies AB Innehållsförteckning 1 Inledning... 1 2 Begrepp i RemoteX Applications... 2 2.1 Begreppsmodell... 2 2.2 Beskrivning av de olika begreppen... 3 3 Installation

Läs mer

Version 3.4. Entry Event FÖR ADMINISTRATÖRER

Version 3.4. Entry Event FÖR ADMINISTRATÖRER Version 3.4 Entry Event FÖR ADMINISTRATÖRER INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 CHECKLISTA VID DRIFTSTART... 6 2 PRESENTATION AV MENYFÄLTEN... 7 3 PROFILER...11 3.1 SKAPA NY PROFIL...12 3.2 TA BORT BEFINTLIG PROFIL...13

Läs mer

Winspeak. Symbolbaserat kommunikationsprogram. Bruksanvisning

Winspeak. Symbolbaserat kommunikationsprogram. Bruksanvisning Winspeak Symbolbaserat kommunikationsprogram Bruksanvisning BRUX\...\Winspeak\winspeak 144SV Gewa AB BOX 92, MALMVÄGEN 55, 191 22 SOLLENTUNA TEL: 08-594 694 00 TEXTTEL: 08-594 694 18 FAX: 08-594 694 19

Läs mer

Manual. Boksluts- och årsredovisningsprogram utvecklat av Björn Lundén Information AB och Programgruppen i Stockholm AB.

Manual. Boksluts- och årsredovisningsprogram utvecklat av Björn Lundén Information AB och Programgruppen i Stockholm AB. Manual Boksluts- och årsredovisningsprogram utvecklat av Björn Lundén Information AB och Programgruppen i Stockholm AB. 1 Innehållsförteckning Förord 5 Inledning 6 Installation 7 Systemkrav 7 Installation

Läs mer

Introduktion till Winbas. säljstöd

Introduktion till Winbas. säljstöd Introduktion till Winbas säljstöd Inledning Säljstöd ---------------------------------------------------------------------------------------- 3 Säljstöd Arkiv------------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

Medlemsregistret Roller och Behörigheter. Uppdaterad 2012-12-04

Medlemsregistret Roller och Behörigheter. Uppdaterad 2012-12-04 Medlemsregistret Roller och Behörigheter Uppdaterad 2012-12-04 Innehållsförteckning Klicka på sidan här i innehållsförteckningen och du länkas dit direkt. Du behöver inte skrolla i dokumentet manuellt.

Läs mer

PC-program för programmering av

PC-program för programmering av Installatörs- och användarhandbok AXBASE 3K PC-program för programmering av AXCARD kortläsare Copyright Axema Passagekontroll 2003 Informationen i detta dokument, inklusive webbadresser och dylikt kan

Läs mer

Bruksanvisning EasyMail

Bruksanvisning EasyMail Bruksanvisning EasyMail Handitek Innehållsförteckning Introduktion...4 Bakgrund...5 Utrustning...5 Installation...5 Registrera programmet när demoversion finns installerad...6 Allmänt om Internet och mail...6

Läs mer

File it! - Manual. Innehållsförteckning. 1. Introduktion 2. 2. Grunderna i File it! 3. 4. Övrigt 27. 3. Funktionsmenyn 12

File it! - Manual. Innehållsförteckning. 1. Introduktion 2. 2. Grunderna i File it! 3. 4. Övrigt 27. 3. Funktionsmenyn 12 File it! - Manual Innehållsförteckning 1. Introduktion 2 1.1 Vad är File it? 2 1.2 Förberedelser 2 1. Inställningar 2 2. Registrera patienter 2 3. Registrera besök 2 1.2 Support 2 2. Grunderna i File it!

Läs mer

Nitha Manual. Nitha Manual...1. 1 Inledning och läsanvisning...3. 2 Att arbeta i Nitha...4

Nitha Manual. Nitha Manual...1. 1 Inledning och läsanvisning...3. 2 Att arbeta i Nitha...4 Nitha Manual Innehållsförteckning Nitha Manual...1 1 Inledning och läsanvisning...3 2 Att arbeta i Nitha...4 3 Funktioner i Nitha...7 3.1 Logga in i Nitha... 7 3.2 Avsluta arbetet i Nitha... 7 3.3 Ändra

Läs mer

Anläggning & Inventarier

Anläggning & Inventarier Anläggning & Inventarier Sida 1 av 50 Innehållsförteckning ANLÄGGNINGS- & INVENTARIEREDOVISNING...4 REGISTERVÅRD...4 KONTERINGSMATRISER...4 STYRPARAMETRAR ANLÄGGNING/INVENTARIER...5 INVENTARIEGRUPP...6

Läs mer

Medlemsregistret Roller och Behörigheter. Uppdaterad 2012-10-09

Medlemsregistret Roller och Behörigheter. Uppdaterad 2012-10-09 Medlemsregistret Roller och Behörigheter Uppdaterad 2012-10-09 Innehållsförteckning Inledning...3 Funktioner...4 Logga in NYTT!...4 Medlemsregister-fliken...5 Utländsk person...5 Prova på person...6 Göra

Läs mer

Easy Planning. Version 7. Användarhandbok

Easy Planning. Version 7. Användarhandbok Användarhandbok Easy Planning Version 7 Användarhandbok Mars 2014 3 Copyright Copyright 2014 TECOMP. Alla rättigheter förbehållna Den här handboken publiceras av TECOMP utan några garantier. TECOMP förbehåller

Läs mer

Axalon Office Connector SP Användarhandledning

Axalon Office Connector SP Användarhandledning Axalon Office Connector SP Användarhandledning Axalon Office Connector SP 2013, senast reviderad: den 8 juni 2015 Innehåll Innehåll... 2 Om denna användarhandledning... 4 Syfte... 4 Vem är denna handledning

Läs mer