Identitet, profil och image

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Identitet, profil och image"

Transkript

1 Grafisk manual

2 Innehållsförteckning Identitet, profil och image 1 Logotyp 2 Filformat för logotyp 3 Färger 4 Typografi 6 Fotografier 7 Illustrationer 8 Papper 9 Sigill 10 Tillämpningar 11 Webbsidor 12 E-post 13 PowerPoint 14 Brevpapper 15 Kuvert 16 Blanketter och meddelanden 17 Dokumentmallar 18 Visitkort 19 Kontorstryck 20 Broschyrer 21 Övriga trycksaker 22 Annonser 23 Utställningsmaterial 24 Profilprodukter 25

3 Identitet, profil och image I Bolagsverkets grafiska manual finner du en beskrivning av vår visuella identitet tillsammans med regler för hur vi profilerar oss med hjälp av vår logotyp, i vår annonsering, på vår webbplats, i våra trycksaker, i brev och i presentationer. Förutom den visuella identiteten skapas vår profilering av hela vår kommunikation (vad vi säger och hur vi säger det) och av vårt agerande (vad vi gör och hur vi gör det). Vår vision och vår värdegrund är utgångspunkter för all kommunikation och den samlade profileringen är grunden för hur vi uppfattas, dvs. vårt anseende eller vår image. Våra åtgärder för att påverka och styra vår image i omvärlden är vårt varumärkesarbete. Bolagsverket är inte bara ett namn eller en logotyp, utan summan av kännedom, känslor och upplevelser. Ett varumärke lever ett eget liv och förknippas ofta med olika värden av varje individ. Bilden av Bolagsverket påverkar upplevelsen av oss som myndighet. Ju positivare allmänbild människor har, desto större är förståelsen för varför vi agerar som vi gör. Ett konsekvent varumärkesarbete stärker förtroendet för oss som myndighet. Förtroende är det kapital med vilket varje organisation verkar. Ju starkare relationer vi har till våra intressenter (kunder, medarbetare, samarbetspartner, uppdragsgivare etc.), desto större förtroendekapital och starkare varumärke får vi. Vårt anseende, bilden av Bolagsverket och förtroendet för oss, är avgörande för vår framgång. Inställningen till den service vi erbjuder som myndighet kan tydligt förbättras genom vår visuella profil och genom att konsekvent bygga upp förtroendet för vårt varumärke Den grafiska manualen har tagits fram av informations- och marknadsenheten, som har ansvar för vår visuella identitet. Men Bolagsverkets varumärke ägs inte av informations- och marknadsenheten. Alla medarbetare på Bolagsverket har ett ansvar för att vi långsiktigt skapar ett rättvisande varumärke, sett ur såväl vårt eget som kundernas perspektiv. Åtgärder för att vårda varumärket och vår visuella identitet baseras bäst på en enkel grafisk manual med tydliga regler. Manualen kan emellertid inte förväntas täcka alla de möjliga tillämpningar av logotypen, typsnitt, färger, bilder osv., som kan bli aktuella i en framtid, i form av trycksaker, webbsidor, utställningsmaterial, annonser etc. Därför behövs professionell hjälp och stöd att tolka manualen för att komma fram till de lösningar som bäst skapar enhetlighet och som bäst bidrar till att bygga och vårda vårt varumärke. Detta stöd får du bäst från Bolagsverkets informations- och marknadsenhet. Sundsvall Annika Bränström generaldirektör

4 Logotyp Logotypen är vårt samlande märke och gemensamma signatur. Logotypens färger är svart, blått och gult. Färgerna är valda för att ge associationer till trygghet, affärsmässighet, rörelse och energi. Vårt namn Bolagsverket, skrivet i ett speciellt och unikt typsnitt, utgör huvuddelen i logotypen. I kombination till detta finns även ett särskiljande figurmärke (symbol). Figurmärket i logotypen är avsett att symbolisera ett nära samarbete mellan näringsliv och myndighet samt kommunikation och möten mellan människor. Det gula i märket är en stiliserad krona som symboliserar stat och myndighet. Det är viktigt att poängtera att figurmärket och namnet tillsammans utgör logotypen och att det inte ska separeras och användas var för sig. Logotypen ska också alltid återges på ett strikt reglerat sätt, vilket finns beskrivet i en rad tillämpningar i den här manualen. Eventuella avvikelser beslutas av informationschefen. Logotypen ska till exempel alltid ges en frizon för att framstå tydligt. Storleken på frizonen utgörs av höjden på versalt B i logotypen. Inga bilder, ramar, färgplattor, linjer etc., får förekomma innanför frizonen. Logotypen finns att hämta på vår webbplats, Logotypen - färg Logotypen - engelsk Logotypen - gråskala Frizon = = = = = = =

5 Filformat för logotyp För att på bästa sätt återge logotypen i olika media, och på olika material, krävs anpassade filformat. Innan du väljer filformat bör du stämma av mot matrisen nedan. Kontakta informations- och marknadsenheten för att mera i detalj diskutera användning och få råd om vilket filformat som ger bästa kvalitet och resultat. Lämplig för... För bearbetning i... Filformat trycksaker webb Microsoft Office Photoshop Illustrator JPEG GIF TIF EPS WMF 3

6 Färger Logotypens färger är svart, blått och gult. Färgerna är valda för att ge associationer till trygghet, affärsmässighet, rörelse och energi. Som komplement till logotypens färger använder vi fyra färger - blått, grönt, rött och gult. Dessa färger finns överallt i våra lokaler och de skapar enhetlighet men ger även valfrihet. Färgerna i logotypen ska inte användas som dekorfärger. Undantag från detta beslutas av informationschefen. I tabellen nedan finns de färgkoder som vi använder angivna i olika färgsystem. Färgkoderna används för att definiera färgblandningar och gråskalor på olika material och tryckunderlag. Vid trycksaksproduktion ska i första hand färgblandningar med de angivna cmyk-värdena användas. Logotypen På obestruket papper PMS CMYK Gul 109 U C=0, M=8,5, Y=94, K=0 Blå 300 U C=100, M=43, Y=0, K=0 Svart Svart C=0, M=0, Y=0, K=100 På bestruket papper PMS CMYK Gul 116 C C=0, M=15, Y=94, K=0 Blå 300 C C=100, M=43, Y=0, K=0 Svart Svart version Svart CMYK Ljusgrå 20% svart simulerar gult Mörkgrå 55% svart simulerar blått Svart 100% svart Webb RGB Hexadecimal Gul R=255, G=202, B=16 #FFCC00 Blå R=0, G=105, B=180 #0066CC Svart R=0, G=0, B=0 #000000

7 Profilfärger Tryck CMYK Blå C=90, M=48, Y=0, K= Grön C=58, M=6, Y=90, K= Röd för tryck C=2, M=100, Y=82, K= Gul för tryck C=0, M=32, Y=100, K= Mörkgrå C=0, M=0, Y=0, K=30 Ljusgrå C=0, M=0, Y=0, K=8 PMS på bestruket papper Webb RGB Hexadecimal Blå för webb R=0, G=115, B=207 #0073CF Grön för webb R=106, G=150, B=59 #6A963B Röd för webb R=198, G=12, B=48 #C60C30 Gul för webb R=234, G=171, B=0 #EAAB00 Mörkgrå webb R=197, G=199, B=200 #C5C7C8 Ljusgrå för webb R=240, G=240, B=240 #F0F0F0 PMS på obestruket papper 5

8 Typografi Logotypen kompletteras med en begränsad och enhetlig uppsättning typsnitt. Syftet är att vi i vår skriftliga och elektroniska kommunikation ska ge ett enhetligt intryck av en väl sammanhållen organisation. Till rubriker i trycksaker som till exempel brev, meddelanden och annonser, använder vi Trebuchet MS och till brödtext använder vi Garamond. Som brödtext på webbplatserna använder vi Verdana. Aa Bc Rubrik/mellanrubrik Trebuchet MS abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö ABCDEFGHIJKLMNOPQSTUVWXYZÅÄÖ Webb Verdana abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö ABCDEFGHIJKLMNOPQSTUVWXYZÅÄÖ Brödtext Garamond abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö ABCDEFGHIJKLMNOPQSTUVWXYZÅÄÖ E-post Arial abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö ABCDEFGHIJKLMNOPQSTUVWXYZÅÄÖ

9 Fotografier Ett enhetligt och noga valt bildmaterial som används konsekvent och genomgående förstärker den profil vi eftersträvar att förmedla. Därför finns ett utvalt sortiment av friköpta fotografier som i motiv och manér understryker Bolagsverket som en kundtillvänd myndighet. Ett konsekvent användande förstärker dessutom intrycket av en väl sammanhållen organisation. Av dessa skäl ska vårt bildsortiment användas i vår kommunikation och i vårt material; på webben, och i trycksakerna etc. Du beställer fotografier från informations- och marknadsenheten. Diskutera också gärna urvalet så att ditt önskemål om en viss bild inte kommer i konflikt med någon annans användning av samma bild. Tänk på att bilder såsom fotografier, teckningar och illustrationer skyddas av upphovsrättslagen. Kontakta informations- och marknadsenheten när du ska använda bilder. 7

10 Illustrationer Som komplement till våra fotografiska bilder använder vi illustrationer som tagits fram för Bolagsverket. Illustrationerna finns presenterade i två varianter och i samtliga profilfärger. Illustrationsmanéret är enkelt och stiliserat vilket bidrar till ett stort användningsområde. Jämfört med våra fotografier är illustrationerna mer abstrakta vilket ger betraktaren en ökad möjlighet till egen tolkning. Detta ställer krav på hur illustrationerna presenteras och därför bör de alltid samspela med brödtext eller en rubrik. Tänk på att bilder såsom fotografier, teckningar och illustrationer skyddas av upphovsrättslagen. Kontakta informations- och marknadsenheten när du ska använda bilder.

11 Papper Även valet av papper till våra trycksaker påverkar hur våra kunder uppfattar oss och vår verksamhet. Pappersvalet är också en kostnadsfråga då priset på olika papperskvaliteter kan variera avsevärt och göra kostnaden för en trycksak onödigt hög. Detta är de papperskvaliteter vi använder Förtyckt brevpapper Kopieringspapper Korrespondenskort och visitkort Kuvert Produktblad Mappar Broschyrer, omslag Broschyrer, inlaga Åldringsbeständigt, högvitt, 100 g A-kvalitet, vitt, 80 g MultiDesign Original, white, 250 g Vita med grå fodring MultiArt Silk, g Mappar Arctic the volume, vitt, 300 g MultiArt Silk, g MultiDesign Smooth natural, 100 g 9

12 Sigill I syfte att styrka äktheten och höja säkerheten på vissa av våra dokument förser vi dem med ett sigill som bottentryck och i vissa fall med en sigillstämpel och ett klistermärke med sigillet. Detta gäller framför allt våra olika bevisdokument och andra värdehandlingar. Sigillet innehåller ett heraldiskt vapen med texten Bolagsverket på svenska och engelska. Sigillet finns även i en tysk och en fransk version. Sigillet ska användas på ett enhetligt sätt. Det får inte ersätta logotypen eller konkurrera med logotypen som samlande symbol för Bolagsverket. Sigill som bottentryck eller stämpel, svart/vit. Klistermärke med sigill Registreringsbevis, engelsk 10

13 Tillämpningar På följande sidor beskriver vi hur vi sätter samman de olika profilerande komponenterna; logotyp, färger, typsnitt, papper etc. för att på bästa sätt skapa en enhetlig och tydlig framtoning för våra kunder och för att få till stånd en effektiv produktion av vårt kommunikationsmaterial. För vissa områden finns mer utförliga riktlinjer än vad du finner i denna manual. Det gäller bland annat brevmallar, e-post och publicering på den externa webbplatsen. Dessutom finns skrivregler som vi alltid ska följa när vi skriver. Dessa riktlinjer och regler hittar du på intranätet. Har du frågor kring tolkningen av den grafiska manualen och hur de olika komponenterna kan användas, är du välkommen att vända dig till informations- och marknadsenheten. 11

14 Webbsidor Myndighetens information och kommunikation med kunder sker i allt högre grad via webben. Därför är utformningen av webbsidorna en allt viktigare profiloch imagebärare. Vi strävar efter att skapa en ljus och luftig karaktär på webbsidorna utan tunga bilder eller färgplattor som tynger och förlänger nedladdning och svarstider. Trots att karaktären på presentationerna i tryckt material och i det elektroniska mediet skiljer sig åt strävar vi efter största möjliga överensstämmelse och igenkänning i framtoningen oavsett framställningsmetod. Många gånger integreras dessutom det tryckta materialet i webbsidorna i form av Pdf-filer och den grafiska profileringen bör harmoniera och ge intryck av en väl sammanhållen och effektiv organisation. Logotypen placeras på webbsidorna på ett enhetligt sätt i övre vänstra hörnet.typsnittet för brödtext på webbsidorna är Verdana. Information om färger på våra webbplatser finns på vårt intranät, där finns också information och riktlinjer kring arbetet med våra webbplatser. E-nyhetsbrev Nytt från Bolagsverket 12

15 E-post E-postmeddelanden är att betrakta som officiella brev i elektronisk form och ska utformas på ett enhetligt sätt. Vi skriver därför all text i e-postmeddelanden med typsnittet Arial (storlek: 10 p) och eventuella rubriker med Arial (storlek: 10 p) i fet stil. Varje e-postmeddelande ska förses med en autosignatur. Information om hur du skapar en autosignatur hittar du på Förnamn Efternamn Titel (Enhet, frivillig uppgift) Telefon direkt: XX XX, Mobil: 070-XXX XX XX Bolagsverket, Sundsvall (Besökare: Stuvarvägen 21) Telefon: , Fax: Tänk på miljön innan du skriver ut det här e-postmeddelandet! Använd våra e-tjänster: Förnamn Efternamn Titel Enhet Tel direct: x xx - Mobile: xxx xx xx Bolagsverket, SE Sundsvall, Sweden (Visitors: Stuvarvägen 21) Tel: Fax: Please consider the environment before printing this ! Use our e-services: 13

16 Powerpoint Det finns färdiga mallar på intranätet för våra presentationer i Powerpoint. Liksom övrigt material är det viktigt att alla Powerpoint-presentationer är enhetliga och stämmer överens med den grafiska profilen. Detta gäller oavsett om presentationen ska användas för undervisning, interna möten eller externa föredrag. Det är också viktigt att vi använder oss av Bolagsverkets friköpta bilder när vi kompletterar textinformationen med fotografier och illustrationer. Kontakta informations- och marknadsenheten när du ska använda bilder. Skriv alltid mycket kort, gärna i form av nyckelord. Långa och ordrika presentationer tröttar ut publiken och stjäl uppmärksamhet från vad presentatören säger. Dela hellre upp budskapet på flera sidor. Typsnittet Trebuchet MS används i följande storlekar: Nivå 1: 38 p Nivå 2: 28 p Nivå 3: 24 p Nivå 4: 20 p 14

17 Brevpapper Det förtryckta brevpapperet med logotypen i färg trycks på åldringsbeständigt, högvitt, 100 grams papper i formatet A4 (210 x 297 mm). Texten i brevet i övrigt skrivs med typsnitten: Trebuchet MS i rubriker och mellanrubriker Garamond i brödtext På intranätet finns ifyllnadsbara mallar för brev, blanketter och dylikt som ska användas. 13 mm 20 mm 50 mm 15

18 SE Sundsvall, Sweden SE Sundsvall, Sweden SUNDSVALL PORTO BETALT PORT PAYÈ SUNDSVALL PORTO BETALT PORT PAYÉ SE Sundsvall, Sweden SE Sundsvall, Sweden SUNDSVALL PORTO BETALT PORT PAYÈ SUNDSVALL P PORTO BETALT PORT PAYÉ P 163 Kuvert Kuverten är vita med grå infodringar och finns i formaten: C5, C5H2, C4, EC4H2 och expanderkuvert. På samtliga kuvert placeras logotyp och kontaktuppgifter i övre vänstra hörnet enligt bilden nedan. Även måttangivelser finns på bilden. Logotypens storlek och placering gäller för alla typer av kuvert. 20 mm 50 mm 13 mm SE Sundsvall, Sweden Frizonshöjd = Höjden av B i logotypen SUNDSVALL PORTO BETALT PORT PAYÉ Exempel på kuvertformat som vi använder. C5 C5 H2 Expanderkuvert SE Sundsvall, Sweden SUNDSVALL PORTO BETALT PORT PAYÈ C4 H2 C4 16

19 Blanketter och meddelanden Blanketterna och meddelandena skrivs ut på vitt 80 grams papper i formatet A4 (210 x 297 mm). I blanketterna placeras logotyp och kontaktuppgifter i övre vänstra hörnet. Blanketterna finns i Pdf- och Word-format. Texten skrivs i Arial och Times New Roman Sundsvall Besöksadress: Badhusparken Tel: , Fax: Bg: , Pg: Meddelande Aktiebolag Datum XXXXXX XXXXX XX XXXXXXXXX XXXXXXXX BOX XXXXX XXX XX STOCKHOLM Sundsvall Tfn: Fax: Fyll i blanketten via din dator eller texta tydligt. Anmälan ska skickas in i original. handlingar (t.ex. registreringsbevis) till en av personerna i styrelsen. Företagsnamn Nyregistrering 816 Aktiebolag 1(4) Ombud/kontaktperson i detta ärende Om bolaget inte har något ombud/kontaktperson ska dessa fält inte fyllas i. Vi skickar då alla Datum Ärendets diarienummer: XXXXX/XX Postutdelningsadress (ombudets/kontaktpersonens) Kontaktpersonens förnamn och efternamn Postnummer Postort (ombudets/kontaktpersonens) E-postadress (ombudets/kontaktpersonens) Bolagets företagsnamn Variera förslagen. Se upplysningar. Telefonnummer kontorstid (ombudets/kontaktpersonens) Förslag nr 1 (Ange alltid detta förslag när du betalar registreringsavgiften) Förslag nr 2 Org nr: XXXXXX-XXXX Firma : Exempelföretaget AB Förslag nr 3 Vi har börjat granska ert ärende. För att vi ska kunna registrera ärendet föreläggs ni att åtgärda följande anmärkningar senast Aktiekapital Aktiekapitalet ska vara på lägst kronor för privata aktiebolag och lägst kronor för publika aktiebolag. Bolagets aktiekapital Belopp som inbetalts i pengar Apportegendom som betalning Anmärkningar (koden före anmärkningen behövs för vår handläggning) 101) Registraringsavgiften, 800 kronor ska betalas. Plusgironummer: Bankgironummer: ) Se Anmärkningar / övriga upplysningar nedan. Antal och typ av aktier (t.ex. A-aktier och B-aktier) Bolagets adress Kom ihåg att anmälan alltid ska undertecknas. För att A-aktier och B-aktier ska kunna finnas måste det anges i bolagsordningen vilken skillnad det är mellan aktieslagen och hur många aktier som ska eller får ges ut. Vid behov skriv i stället: "Stam-aktier" eller "Preferens-aktier". Postutdelningsadress Postnummer Postort Anmärkningar / övriga upplysningar: Kod 997: Datum saknas i bolagsstämmoprotokollet. Stiftare Även juridisk person inom EES kan vara stiftare. Då ska den juridiska personens företagsnamn (firma) anges. Personnummer/organisationsnummer För att påskynda vår handläggning ber vi er skicka tillbaka detta meddelande tillsammans med de handlingar ni skickar in. Namn Hemvist (folkbokförd i kommun) Vad händer om meddelandet inte besvaras i tid? Ärendet som avser bolagsordning, räkenskapsår avskrivs helt eller delvis och tidigare uppgifter kommer att kvarstå i registret. Handläggare Bolagsverket Sektion D2 Telefon Bolagsverket Personnummer/organisationsnummer Namn Personnummer Efternamn Postutdelningsadress Hemvist (folkbokförd i kommun) Styrelseledamöter Aktiebolag ska ha tre ledamöter. Privata aktiebolag kan ha 1-2 ledamöter om suppleant utses. Publika aktiebolag ska välja verkställande direktör. Hemvist (folkbokförd i kommun) Samtliga förnamn Postnummer Postort Registreringsavgift Se gällande prislista. Registreringsavgiften ska betalas samtidigt som anmälan skickas in. Avgiften återbetalas inte när handläggningen har påbörjats. När bolaget har registrerats skickar vi ett registreringsbevis utan kostnad. För att vi ska kunna registrera avgiften på rätt ärende, måste du ange det först föreslagna företagsnamnet när du betalar. Avgiften betald, datum Betalt belopp Betalningssätt Bankgiro Plusgiro Check 17

20 Dokumentmallar Använd alltid wordmallarna som finns på intranätet varje gång du ska skriva ett nytt dokument. Exempel på mallar är brev, rapporter, minnesanteckningar och faxmeddelanden. Texten i alla våra mallar skrivs med typsnitten: Trebuchet MS i rubriker och mellanrubriker Garamond i brödtext Logotypen har samma placering som på vårt förtryckta brevpapper, se sidan 13. Minnesanteckningar APT (1) Tfn: Fax: (1) Sundsvall Frida Thorstensson Badhusparken Sundvall Sektion/enhet: Informations- och marknadsenheten Datum: Närvarande: Alla närvarade Inte närvarande: Sök svensk företagsinformation Näringslivsregistret Verksamhetsfrågor VP-arbetet stundar. Precis som i fjol kommer cheferna på utvecklingsavdelningen att träffas för att utvärdera året och dra upp riktlinjer inför nästa. Det sker 4-5/9. Det finns önskemål om att årets VP ska blir kortare och mer lättläst. Vill du göra säkrare affärer? Bli kund på Sveriges Näringslivsregister! Registrera dig som webbkund och se aktuell information om cirka en miljon företag. Företagets organisationsnummer och information om försäkringsförmedlare kan du söka fram utan kostnad. Fortsätt med att, mot debitering, leta fakta om företaget, t.ex. vem som tecknar firman, vem som sitter i styrelsen och om det finns några företagsinteckningar. Ladda hem registreringsbevis eller årsredovisningar och bolagsordningar för aktiebolag. Arbetsmiljöfrågor Vi har fått se en ritning över vår placering i det nya huset. Personalfrågor Rekryteringen av informatör och språkvårdare går vidare. Runt 150 sökande, intervjuer hålls i juni och förhoppningsvis är kontrakten påskrivna innan semestrarna så att de kan börja arbeta i augusti Kompetensbreddningsfrågor Vi har tecknat ett avtal med Mediegruppen om en timbank som vi kan disponera, bland annat till utbildningar. För att bli kund och kunna söka information i Sveriges Näringslivsregister via Internet ska du fylla i anmälan och acceptera avtalet. Du kan nu enkelt fylla i dina uppgifter via vår kundanmälan som finns på vår webbplats, När vi har fått in din anmälan skickar vi användaridentitet och lösenord till dig och en faktura på anslutningsavgiften. Avgiften är en engångsavgift som betalas i samband med att du blir kund. Därefter tillkommer endast kostnader för de sökningar du gör, enligt prislistan. Övriga frågor Frågan väcks om vem som kan svara på frågor om statistik när Stefka är borta. Micke, Cissi och Martin kan svara på urvalsstatistik. Nästa möte blir den 20 februari. Med vänlig hälsning Bolagsverket Vid pennan Olov Vikström Ulrika Sahlin Tfn:

21 Visitkort Visitkorten har formatet 90 x 52 mm. Logotypen placeras centrerat på ena sidan av det svenska visitkortet. Bredd 50 mm. Kontakttexten placeras på den andra sidan med kontaktuppgifter enligt bilderna nedan. Texten på det svenska kortet skrivs enligt följande: Namn: Trebuchet MS 10 p, versalt, radavstånd 16 p Titel: Trebuchet MS 8 p, radavstånd 16 p Kontaktuppgifter: Garamond 7 p, radavstånd 11 p Visitkort kan du beställa via intranätet. Visitkorten finns i en svensk respektive en svensk/ engelsk variant. 13 mm 14 mm 13 mm BO LAGERQVIST Enhetschef/Jurist Bolagsverket, 5 Sundsvall Besökare: Badhusparken Tfn direkt: Mobil: Tfn växel: Fax: mm 25 mm Svenskt visitkort, sida 1 Svenskt visitkort, sida 2 35 mm 10 mm 10,5 mm 10,5 mm 13 mm DANIEL SJÖBERG Bolagsverket, 5 Sundsvall Besökare: Badhusparken Tfn direkt: Mobil: Tfn växel: Fax: DANIEL SJÖBERG Bolagsverket, SE-5 Sundsvall, Sweden Visitors: Badhusparken Tel direct: Mobile: Tel switchboard: Fax: Svenskt/engelskt visitkort, sida 1 Svenskt/engelskt visitkort, sida 2 19

22 Kontorstryck Korrespondenskort finns i formaten A6 och A7. Vi har klisterdekaler i ett antal storlekar. Vi har bordskyltar för konferensdeltagare. Deltagarnamnet ska skrivas för hand. Skyltarna är bigade (de har ett böjbart veck inpressat i papperet) för att de enkelt ska kunna vikas. Informationsmaterial och andra dokument som vi delar ut till kunder och intressenter i anslutning till kundträffar, utbildningar, pressträffar och utställningar läggs i en mapp. Mappen förmedlar kort information om vår verksamhet. På mappens flik kan man fästa ett visitkort. Exempel på andra trycksaker med tryckt logotyp är post-it lappar och anteckningsblock Sundsvall Tfn: Fax: Korrespondenskort Post-it lapp Vi är till för dig som är företagare Bolagsverket är näringslivets egen myndighet för bolagsfrågor, företagsregistrering och prövning av företagsnamn. Vårt uppdrag är att skapa goda möjligheter för ett levande näringsliv. Hör gärna av dig till vår kundservice på telefon , eller läs mer på bolagsverket.se Mapp, omslag Anteckningsblock 20

23 Broschyrer I våra broschyrer presenterar vi bland annat vår verksamhet och hur man gör för att starta ett företag eller ändra registrerade uppgifter. Broschyrerna är ljusa och luftiga med många vita ytor. Vi vill förmedla en känsla av en modern och transparent myndighet. Alla fotografier och illustrationer i broschyrerna är friköpta. Logotypen placeras centrerat överst på omslaget. På baksidan placeras logotypen och kontaktuppgifterna i nedre vänstra hörnet. Brödtexten i inlagan skrivs i trespalt. Formatet är A4 (210 x 297 mm). Förutom i tryck finns alla våra broschyrer i Pdfformat på vår externa webbplats. Måttangivelser för broschyrers omslag 21

24 Övriga trycksaker Hej då talsvar! Hej Sök företagsfakta! Vi stänger våra talsvarstjänster Vi har nu så få användare på våra talsvarstjänster att det är dags att stänga dem. Vi kan dessutom ge dig bättre service direkt på webben och i vår nya e-tjänst Sök företagsfakta finns all information som du tidigare hittade i: Bolagsverkets ordermottagning, automatisk årsredovisningsinformation, Talsvarstjänsterna stängs i början av juni Välkommen till Sök företagsfakta! Behöver du snabbt ett bevis eller kanske en årsredovisning? Då är vår nya e-tjänst Sök företagsfakta något för dig. I Sök företagsfakta beställer du våra mest efterfrågade dokument: bolagsordningar årsredovisningar delårsrapporter registreringsbevis bevis - information om en persons uppdrag med historik bevis - information om en persons uppdrag. Dokumenten i Sök företagsfakta levereras till din e-postadress och du betalar med kort. Hela köpet gör du på några minuter. Du behöver inte vara registrerad som kund hos oss. Du söker och beställer dokumenten direkt från Bolagsverkets webbplats. Checklista krissituation Prioritera i denna ordning: människoliv och mänskliga värden, verksamheten och materiella värden, förtroendet för Bolagsverket, internt och externt. Tänkbara scenarion enligt Krisberedskapsmyndigheten är t.ex. olyckor, hot, IT-attacker, naturkatastrofer, terrordåd. Värdera alltid om det är en kris eller inte, utgå från det värsta eller att situationen snabbt kan förvärras. Ta reda på fakta, gör en första bedömning av krisens omfattning och konsekvenser. Förutom gd och informationschef, vilka bör du kontakta omedelbart? Vilka är berörda, vilka ska informeras och vem fattar beslut? Vi själva? Räddningstjänst? Polis? Norrporten? Vilken information behöver våra chefer, verksamhetsansvariga och övriga medarbetare? Var beredd att fatta beslut utan att du har hela bilden klar för dig. Vilka informationsbehov finns Checklista krissituation Prioritera i denna ordning: människoliv och mänskliga värden, verksamheten och materiella värden, förtroendet för Bolagsverket, internt och externt. externt? Media? Kunder? Departement? Kontakterna med media och informationen till samhället hanteras i första hand av gd eller informationschefen. Tänkbara scenarion enligt Krisberedskapsmyndigheten är t.ex. olyckor, hot, IT-attacker, naturkatastrofer, terrordåd. Vilka kanaler och metoder ska användas Värdera alltid om det är en kris eller inte, utgå från det värsta eller att situationen snabbt kan förvärras. Ta reda på fakta, gör en första bedömning av krisens omfattning och konsekvenser. Förutom gd och informationschef, vilka bör du kontakta omedelbart? Vilka är berörda, vilka ska informeras och vem fattar beslut? Vi själva? Räddningstjänst? Polis? Norrporten? för information, datainsamling, tolkning, analys och beslutsfattande? Dokumentera/logga allt som händer. Fördela resurser, personal och arbetsuppgifter. Läs Bolagsverkets policy och handlingsplan för krissituationer på Insidan. Vilken information behöver våra chefer, verksamhetsansvariga och övriga medarbetare? Var beredd att fatta beslut utan att du har hela bilden klar för dig. Vilka informationsbehov finns externt? Media? Kunder? Departement? Kontakterna med media och informationen till samhället hanteras i första hand av gd eller informationschefen. Vilka kanaler och metoder ska användas för information, datainsamling, tolkning, analys och beslutsfattande? Dokumentera/logga allt som händer. Fördela resurser, personal och arbetsuppgifter. Läs Bolagsverkets policy och handlingsplan för krissituationer på Insidan. Mediekontakt och kris Bolagsverkets checklista Mediekontakt och kris Här hittar du instruktioner för hur du ska agera vid kontakter med media och vid krissituationer. Här finns även viktiga kontaktuppgifter, lägg gärna in dem i din mobil. Policy för mediekontakter Bolagsverkets checklista Här hittar du instruktioner för hur du ska agera vid kontakter med media och vid krissituationer. Här finns även viktiga kontaktuppgifter, lägg gärna in dem i din mobil. Faktafrågor kan alla anställda besvara. Policy för mediekontakter Övriga mediekontakter och uttalanden hanteras av gd och informationschef, som tillsammans med verksledningen har rätt att uttala sig för Bolagsverket i media. Som medarbetare har du meddelarfrihet och rätt att uttala dig i media som privatperson, men om ett uttalande ska ske för Bolagsverkets räkning gäller regeln ovan. Rådgör med informationschef eller någon i verksledningen innan du tar emot besök av journalist/fotograf i våra lokaler. Faktafrågor kan alla anställda besvara. Övriga mediekontakter och uttalanden hanteras av gd och informationschef, som tillsammans med verksledningen har rätt att uttala sig för Bolagsverket i media. Som medarbetare har du meddelarfrihet och rätt att uttala dig i media som privatperson, men om ett uttalande ska ske för Bolagsverkets räkning gäller regeln ovan. Rådgör med informationschef eller någon i verksledningen innan du tar emot besök av journalist/fotograf i våra lokaler. Frågor kring mediekontakter? Ring Ulf Karnell Frågor kring mediekontakter? Ring Ulf Karnell

Identitet, profil och image

Identitet, profil och image Grafisk manual Innehållsförteckning Identitet, profil och image 1 Logotyp 2 Filformat för logotyp 3 Färger 4 Typografi 6 Fotografier 7 Illustrationer 8 Papper 9 Sigill 10 Tillämpningar 11 Webbsidor 12

Läs mer

Datum. Stiftare Även juridisk person inom EES kan vara stiftare. Då ska den juridiska personens företagsnamn (firma) anges.

Datum. Stiftare Även juridisk person inom EES kan vara stiftare. Då ska den juridiska personens företagsnamn (firma) anges. Nyregistrering Aktiebolag 816 s. 1(4) 851 81 Sundsvall Tel kundservice: 060-18 40 40 Tel växel: 060-18 40 00 Fax: 060-12 98 40 bolagsverket@bolagsverket.se bolagsverket.se Datum Anmälan ska skickas in

Läs mer

Nyregistrering genom delning 842

Nyregistrering genom delning 842 851 81 Sundsvall 0771-670 670 www.bolagsverket.se Nyregistrering genom delning 842 Aktiebolag 1 (7) Fyll i blanketten på din dator eller texta tydligt. Underteckna blanketten och skicka in den i original.

Läs mer

Grafi sk profi l 1 Eslövs kommun 2011

Grafi sk profi l 1 Eslövs kommun 2011 Grafisk profil Eslövs kommun 2011 1 Innehåll Syftet med en grafisk profil... 3 Vårt stadsvapen... 4 Vår logotyp... 5 Designelement... 6 Våra profilfärger... 7 Logotypen i färg, i svart och i vitt... 8

Läs mer

Genom att följa instruktionerna når vi konsekvens, tydlighet och trovärdighet i vår kommunikation.

Genom att följa instruktionerna når vi konsekvens, tydlighet och trovärdighet i vår kommunikation. Hotell Grafisk Profil Vår grafiska profil är en viktig del av vår identitet och ett grundläggande verktyg i våra relationer. Därför är det avgörande att vi använder vår grafiska profil rätt och att alla

Läs mer

Grafisk profil R AB. Ransäters Invest AB

Grafisk profil R AB. Ransäters Invest AB Grafisk profil R AB Ransäters Invest AB Innehåll 3 Grafisk profil 4 Logotyp Färgversion av logotyp Konturversion av logotyp Inga förändringar tillåtna Frizon Placering Storlek 6 Teckensnitt 7 Färger och

Läs mer

Innehåll. 3 Grafisk profil. 4 Logotyp Färgversion av logotyp Konturversion av logotyp Inga förändringar tillåtna Frizon Placering Storlek

Innehåll. 3 Grafisk profil. 4 Logotyp Färgversion av logotyp Konturversion av logotyp Inga förändringar tillåtna Frizon Placering Storlek Grafisk profil Innehåll 3 Grafisk profil 4 Logotyp Färgversion av logotyp Konturversion av logotyp Inga förändringar tillåtna Frizon Placering Storlek 6 Teckensnitt 7 Färger Profilfärger och kompletterande

Läs mer

Grafisk guide. adress Box 801, 961 17 Boden besök Parkgatan 34 Tel 0921-578 80 FAX 0921-789 03 E-POST info@bodenbo.se internet www.bodenbo.

Grafisk guide. adress Box 801, 961 17 Boden besök Parkgatan 34 Tel 0921-578 80 FAX 0921-789 03 E-POST info@bodenbo.se internet www.bodenbo. Grafisk guide adress Box 801, 961 17 Boden besök Parkgatan 34 Tel 0921-578 80 FAX 0921-789 03 E-POST info@bodenbo.se internet www.bodenbo.se Grafisk guide Grafisk profil handlar om en helhet där intrycket

Läs mer

Inledning. Kontaktperson. Nils Holmberg, 0709-68 44 68 nils.holmberg@sanocon.se

Inledning. Kontaktperson. Nils Holmberg, 0709-68 44 68 nils.holmberg@sanocon.se Grafisk guide Inledning SANOCON AB är sprunget ur Rodhe Miljö AB. Avsikten med namnbytet är att ge utrymme för att modernisera och bredda företagets erbjudanden och det ska även synas i den grafiska profilen.

Läs mer

Grafisk manual GAVLEFASTIGHETERS VARUMÄRKE FÖR EN HÅLLBAR TILLVÄXT

Grafisk manual GAVLEFASTIGHETERS VARUMÄRKE FÖR EN HÅLLBAR TILLVÄXT Grafisk manual GAVLEFASTIGHETERS VARUMÄRKE FÖR EN HÅLLBAR TILLVÄXT Gavlefastigheter äger och förvaltar fastigheter för både näringsliv och för kommunala verksamheter. Bolaget ägs av Gävle kommun och är

Läs mer

Brandskyddsföreningen är en allmännyttig ideell förening som arbetar för ett brandsäkrare Sverige. Brandskydds föreningen är ett ledande

Brandskyddsföreningen är en allmännyttig ideell förening som arbetar för ett brandsäkrare Sverige. Brandskydds föreningen är ett ledande Vår grafiska manual Brandskyddsföreningen är en allmännyttig ideell förening som arbetar för ett brandsäkrare Sverige. Brandskydds föreningen är ett ledande kunskapscentrum som ökar fram tidens brandsäkerhet

Läs mer

Datum. Annan bolagsordningsändring. Revisorerna Revisorssuppleanterna Revisionsbolaget Huvudansvariga revisorn Lekmannarevisorerna

Datum. Annan bolagsordningsändring. Revisorerna Revisorssuppleanterna Revisionsbolaget Huvudansvariga revisorn Lekmannarevisorerna Ändringsanmälan Aktiebolag 817 s. 1(4) 851 81 Sundsvall Tel kundservice: 060-18 40 40 Tel växel: 060-18 40 00 Fax: 060-12 98 40 bolagsverket@bolagsverket.se bolagsverket.se Datum Anmälan ska skickas in

Läs mer

Det ska synas att det är vi. Vår gra ska pro l

Det ska synas att det är vi. Vår gra ska pro l Det ska synas att det är vi Vår gra ska pro l Vår gra ska pro l Inledning Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar (RBU) arbetar för barn och ungdomar med rörelsehinder och deras familjer. RBU

Läs mer

Grafisk manual. Åklagarmyndigheten. Version 1.0

Grafisk manual. Åklagarmyndigheten. Version 1.0 Grafisk manual Åklagarmyndigheten Version 1.0 Varför en grafisk profil? Åklagarmyndigheten ska ha ett gemensamt ansikte mot omvärlden. Därför finns en grafisk profil, med regler för användning av logotype,

Läs mer

Ändra styrelse och firmateckning 818

Ändra styrelse och firmateckning 818 851 81 Sundsvall 0771-670 670 www.bolagsverket.se Ändra styrelse och firmateckning 818 Aktiebolag 1 (4) Fyll i blanketten på din dator eller texta tydligt. Underteckna blanketten och skicka in den i original.

Läs mer

Grafisk manual Vårdsamverkan Skaraborg

Grafisk manual Vårdsamverkan Skaraborg Grafisk manual AaBbCcDdEe FfGgHhIiJjKk LlMmNnOoPp QqRrSsTtnOoPpQq RrSsTtUuVv WwXxYyZzÅåÄäÖö Varför en grafisk manual? s visuella profil syftar till att skapa en tydlig, enhetlig och konsekvent kommunikation

Läs mer

Gränsöverskridande samverkan

Gränsöverskridande samverkan 1 Grafisk Profil Denna grafiska manual är en hjälp för dig som jobbar i eller med Vårdsamverkan Fyrbodal för att skapa en tydlig, enhetlig och konsekvent kommunikation med omvärlden. Vår logga, våra färger

Läs mer

E-postadress Telefonnummer dagtid Ev. depositionskontonr (tre siffror)

E-postadress Telefonnummer dagtid Ev. depositionskontonr (tre siffror) 851 81 Sundsvall 0771-670 670 www.bolagsverket.se Nyregistrering 864 Bankaktiebolag 1 (7) Fyll i blanketten på din dator eller texta tydligt. Underteckna blanketten och skicka in den i original. Skicka

Läs mer

TILLÄMPNING. Hudiksvalls kommun. Grafisk profil

TILLÄMPNING. Hudiksvalls kommun. Grafisk profil TILLÄMPNING Hudiksvalls kommun Grafisk profil Förord Hudiksvalls kommunvapen har gamla anor. De tre bockarna, som troligen härstammar från landskapsvapnet hälsingebocken, har använts sedan 1582. Vapnet

Läs mer

Vår grafiska profil. Tanken bakom manualen

Vår grafiska profil. Tanken bakom manualen Tanken bakom manualen En språngbräda för Norsjö... Vi har tagit fram den grafiska manualen för att stärka vår identitet och ge Norsjö Kommun en tydlig profil gentemot våra medarbetare, kommunmedborgare,

Läs mer

Grafiska riktlinjer Göteborgs miljövetenskapliga centrum, GMV 2011-08-31

Grafiska riktlinjer Göteborgs miljövetenskapliga centrum, GMV 2011-08-31 Grafiska riktlinjer Göteborgs miljövetenskapliga centrum, GMV 2011-08-31 Göteborgs miljövetenskapliga Centrum, GMV 2 Om GMV:s grafiska riktlinjer Om GMV:s grafiska riktlinjer GMV:s grafiska riktlinjer

Läs mer

Bolagsverket. Vi registrerar och informerar för ett enkelt företagande

Bolagsverket. Vi registrerar och informerar för ett enkelt företagande Bolagsverket Vi registrerar och informerar för ett enkelt företagande Vision och verksamhetsidé Vision Tillsammans för ett enkelt företagande! Verksamhetsidé Bolagsverket granskar, registrerar och informerar

Läs mer

E-postadress Telefonnummer dagtid Depositionskontonr (tre siffror)

E-postadress Telefonnummer dagtid Depositionskontonr (tre siffror) 851 81 Sundsvall Tfn: 060-18 40 00 Fax: 060-12 98 40 bolagsverket@bolagsverket.se www.bolagsverket.se Nyregistrering 816 Aktiebolag 1(7) Fyll i blanketten via din dator eller texta tydligt. Underteckna

Läs mer

Vår nya profil. Stefan Käll, kanslichef

Vår nya profil. Stefan Käll, kanslichef Grafisk manual 3 Vår nya profil Neurologiskt Handikappades Riksförbund har fått en ny, tydlig grafisk profil. Logotypen med organisationens hela namn,den välkända nyckelpigan och den varma röda färgen

Läs mer

E-postadress Telefonnummer dagtid Ev. depositionskontonr (tre siffror)

E-postadress Telefonnummer dagtid Ev. depositionskontonr (tre siffror) 851 81 Sundsvall Tfn: 0771-670 670 Fax: 060-12 98 40 bolagsverket@bolagsverket.se www.bolagsverket.se Nyregistrering 816 Aktiebolag 1 (7) Fyll i blanketten på din dator eller texta tydligt. Underteckna

Läs mer

Nyregistrering 867. Ömsesidigt försäkringsbolag 1 (7)

Nyregistrering 867. Ömsesidigt försäkringsbolag 1 (7) 851 81 Sundsvall 0771-670 670 www.bolagsverket.se Nyregistrering 867 Ömsesidigt försäkringsbolag 1 (7) Fyll i blanketten på din dator eller texta tydligt. Underteckna blanketten och skicka in den i original.

Läs mer

aloq.se Loxysoft AB Post: Box 153, 840 60 Bräcke Besök: Öneslingan 11, Frösön Tel: 063-18 34 40 Fax: 063-12 40 35 info@loxysoft.se www.loxysoft.

aloq.se Loxysoft AB Post: Box 153, 840 60 Bräcke Besök: Öneslingan 11, Frösön Tel: 063-18 34 40 Fax: 063-12 40 35 info@loxysoft.se www.loxysoft. aloq.se Loxysoft AB Post: Box 53, 840 60 Bräcke Besök: Öneslingan, Frösön Tel: 063-8 34 40 Fax: 063-40 35 info@loxysoft.se www.loxysoft.se Grafisk manual Loxysoft AB Text och design: aloq AB, Östersund

Läs mer

Revisorer Revisorssuppleanter Revisionsbolag Huvudansvarig revisor. Föreningens e-postadress

Revisorer Revisorssuppleanter Revisionsbolag Huvudansvarig revisor. Föreningens e-postadress 851 81 Sundsvall Tfn: 060-18 40 00 Fax: 060-12 98 40 bolagsverket@bolagsverket.se www.bolagsverket.se Ändringsanmälan Ekonomisk förening, bostadsrättsförening, sambruksförening och kooperativ hyresrättsförening

Läs mer

KULTURRÅDET - EN INSPIRERANDE MYNDIGHET

KULTURRÅDET - EN INSPIRERANDE MYNDIGHET 2008-01-28 09.32 KULTURRÅDET - EN INSPIRERANDE MYNDIGHET Kulturrådet har i uppdrag att förverkliga de kulturpolitiska beslut som riksdag och regering fattat. Det är ett viktigt uppdrag och ett inspirerande

Läs mer

N A T I O N A L F Ö R E N I N G E N F Ö R T R A F I K S Ä K E R H E T E N S F R Ä M J A N D E

N A T I O N A L F Ö R E N I N G E N F Ö R T R A F I K S Ä K E R H E T E N S F R Ä M J A N D E Vår grafiska profil En klar och tydlig profil är viktig av många skäl. Den gör det lättare för omvärlden allmänheten, företag och organisationer, samarbetspartners, beslutsfattare och finansiärer att identifiera

Läs mer

Kommunikationspolicy samt Grafisk profil för Kungsbacka Ridklubb

Kommunikationspolicy samt Grafisk profil för Kungsbacka Ridklubb Kommunikationspolicy samt Grafisk profil för Kungsbacka Ridklubb Den interna Kommunikationen skall ge kunskap om vad som sker inom och utom ridklubben, den skall också skapa motivation och delaktighet

Läs mer

GRAFISK PROFIL TIDAHOLMS KOMMUN

GRAFISK PROFIL TIDAHOLMS KOMMUN GRAFISK PROFIL TIDAHOLMS KOMMUN INNEHÅLL 2 3 4 5 6 7 8 8 8 Varför grafisk profil? Övergripande riktlinjer Logotyper Kommunvapen Tidaholmslogotyp Verksamhetsspecifika symboler Skyltar Mallar Audiell profil

Läs mer

Logotyp, Varianter 3. Färg 4. Luft runt logotype 5. Typsnitt 6. Internt material, exempel 7-9. Profilering av fordon Profilering av kläder 16

Logotyp, Varianter 3. Färg 4. Luft runt logotype 5. Typsnitt 6. Internt material, exempel 7-9. Profilering av fordon Profilering av kläder 16 Grafisk manual Innehållsförteckning Logotyp, Varianter 3 Färg 4 Luft runt logotype 5 Typsnitt 6 Internt material, exempel 7-9 Profilering av fordon 10-15 Profilering av kläder 16 Profilering av presentreklam

Läs mer

RIKTLINJER KRING ANVÄNDANDE AV GRAFISK PROFIL FÖR ARBETE MED HEMSIDOR OCH TRYCKSAKER

RIKTLINJER KRING ANVÄNDANDE AV GRAFISK PROFIL FÖR ARBETE MED HEMSIDOR OCH TRYCKSAKER RIKTLINJER KRING ANVÄNDANDE AV GRAFISK PROFIL FÖR ARBETE MED HEMSIDOR OCH TRYCKSAKER DETTA DOKUMENT ÄR ETT KOMPLEMENT TILL NYFÖRETAGARCENTRUM SVERIGES GRAFISKA PROFIL. I DEN GRAFISKA PROFILEN SPECIFICERAS

Läs mer

Lampladan City. Grafisk manual

Lampladan City. Grafisk manual Grafisk manual Innehåll 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Introduktion Logotyp Logotyp: Färgalternativ Logotyp: Färgalternativ Färger Färger: Förklaring Grafisk dekor Typografi Typografi: Tillämpling

Läs mer

Grafisk profil 2015 Uppdaterad senast 2015-01-13

Grafisk profil 2015 Uppdaterad senast 2015-01-13 Grafisk profil 2015 Uppdaterad senast 2015-01-13 Innehåll Vad är en grafisk profil?... 3 Färger... 4 Profilfärg...4 Komplementfärger...4 Gråtoner...4 Tilläggsfärger...4 Färgkoder...5 SciLifeLabs logotyp...

Läs mer

Nyregistrering 810. Bankfilial 1 (5)

Nyregistrering 810. Bankfilial 1 (5) 851 81 Sundsvall 0771-670 670 www.bolagsverket.se Nyregistrering 810 Bankfilial 1 (5) Fyll i blanketten på din dator eller texta tydligt. Underteckna blanketten och skicka in den i original. Skicka till:

Läs mer

Nyregistrering 904. Ekonomisk förening, bostadsrättsförening, sambruksförening och kooperativ hyresrättsförening

Nyregistrering 904. Ekonomisk förening, bostadsrättsförening, sambruksförening och kooperativ hyresrättsförening Nyregistrering 904 851 81 Sundsvall Tfn: 0771-670 670 Fax: 060-12 98 40 bolagsverket@bolagsverket.se www.bolagsverket.se Ekonomisk förening, bostadsrättsförening, sambruksförening och kooperativ hyresrättsförening

Läs mer

SWEBO Bioenergy Grafisk profil

SWEBO Bioenergy Grafisk profil SWEBO Bioenergy Grafisk profil Formsmedjan Reklam & Kommunikation Grafisk profil Den image vi har, det vill säga hur andra människor uppfattar vårt företag är ett resultat av alla de intryck vi gör på

Läs mer

GÖTEBORGS UNIVERSITETS REGLER FÖR VISUELL IDENTITET

GÖTEBORGS UNIVERSITETS REGLER FÖR VISUELL IDENTITET STYRDOKUMENT Dnr V 2013/1018 GÖTEBORGS UNIVERSITETS REGLER FÖR VISUELL IDENTITET Publicerad Beslutsfattare Ansvarig funktion medarbetarportalen.gu.se/styrdokument Rektor Kommunikationsenheten, Gemensamma

Läs mer

Grafisk profilmanual FÖR REGION JÖNKÖPINGS LÄN

Grafisk profilmanual FÖR REGION JÖNKÖPINGS LÄN Grafisk profilmanual FÖR REGION JÖNKÖPINGS LÄN INLEDNING En region, ett varumärke, många möjligheter Den grafiska manualen beskriver Region Jönköpings läns visuella identitet, det vill säga hur vi presenterar

Läs mer

utdrag ur grafisk profil region halland

utdrag ur grafisk profil region halland utdrag ur grafisk profil region halland innehåll om region hallands grafiska profil... 3 huvudlogotypen... 4 huvudlogotypens alternativa färger... 5 verksamhetslogotypen... 6 logotypen verksamhet som drivs

Läs mer

02/&), profil(!.$"/+ handbok

02/&), profil(!.$/+ handbok profilhandbok INNEHÅLL Former och färger i vår anda 5 Vår logotyp och färger 6 Våra typsnitt och papper 7 Kontorstryck 8 Trycksaker 9 Brev, protokoll, kallelser 10 Nyhetsbrev 11 OH- och PowerPoint-mallar

Läs mer

Grafisk manual. Studentkåren i Sundsvall 2013

Grafisk manual. Studentkåren i Sundsvall 2013 Grafisk manual Studentkåren i Sundsvall 2013 STUDENTKÅREN I SUNDSVALL GRAFISK MANUAL INLEDNING 2 Inledning Detta dokument reglerar Sundsvalls studentkårs grafiska profil med logotyper, typsnitt, färger

Läs mer

Logotyp. Logotyp med förvaltningsnamn. Frizon. Typsnitt. Färger. Futura Book ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö

Logotyp. Logotyp med förvaltningsnamn. Frizon. Typsnitt. Färger. Futura Book ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö GRAFISK MANUAL Logotyp Landstinget Dalarnas logotyp består av två enheter, symbol och namn. Landstingets symbol är en kombination av bokstäverna L och D. De bildar en symbol som är enkel att använda och

Läs mer

E-postadress Telefonnummer dagtid Ev. depositionskontonr (tre siffror)

E-postadress Telefonnummer dagtid Ev. depositionskontonr (tre siffror) Ändringsanmälan 817 851 81 Sundsvall 0771-670 670 www.bolagsverket.se Aktiebolag 1 (8) Fyll i blanketten på din dator eller texta tydligt. Underteckna blanketten och skicka in den i original. Skicka till:

Läs mer

E-postadress Telefonnummer dagtid Ev. depositionskontonr (tre siffror)

E-postadress Telefonnummer dagtid Ev. depositionskontonr (tre siffror) 851 81 Sundsvall 0771-670 670 www.bolagsverket.se Nyregistrering 905 Näringsdrivande ideell förening 1 (6) Fyll i blanketten på din dator eller texta tydligt. Underteckna blanketten och skicka in den i

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Sida 3. Övergripande regler. Sida 4. Logotyp. Logotyp alternativ. Sida 5. Sida 6. Färger. Sida 7. Typsnitt.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Sida 3. Övergripande regler. Sida 4. Logotyp. Logotyp alternativ. Sida 5. Sida 6. Färger. Sida 7. Typsnitt. GRAFISK MANUAL INNEHÅLLSFÖRTECKNING Övergripande regler Logotyp Logotyp alternativ Färger Typsnitt Dekor och papper Visitkort Brevpapper Brevpapper internt Korrespondenskort Kuvert Sida 3 Sida 4 Sida 5

Läs mer

Den grafiska profilieringen för roar

Den grafiska profilieringen för roar Den grafiska profilieringen för roar 2013 edition INNEHÅLL LOGOTYP 04 LOGOTYPENS FRIZON 05 TYPOGRAFI 06 FÄRGER 07 KONTORSMATERIAL 08 ANNONS & BILDER 10 BROSCHYR 12 GRAFISKA ELEMENT/BYXMÄRKE 14 WEBBSIDA

Läs mer

Grafisk profil. för Kumla kommun. Februari 2012 Antagen av kommunstyrelsen 2012-02-08, 23

Grafisk profil. för Kumla kommun. Februari 2012 Antagen av kommunstyrelsen 2012-02-08, 23 Grafisk profil för Kumla kommun Februari 2012 Antagen av kommunstyrelsen 2012-02-08, 23 Innehåll Vårt gemensamma ansikte utåt! 3 Logotyp - kommunvapnet 4-5 Logotyp - blomman 6-7 Profilsymboler 8 Typsnitt

Läs mer

GRAFISK MANUAL. Trollhättans Missionskyrka 2014-04-24

GRAFISK MANUAL. Trollhättans Missionskyrka 2014-04-24 GRAFISK MANUAL Trollhättans Missionskyrka 2014-04-24 Kapitel 8, Marknadsföring är tills vidare utelämnad då det tar tid att genomarbeta konsekvenserna för programblad och hemsida samt hur vi vill marknadsföra

Läs mer

VERSION 2.0 SEPTEMBER 2010. grafısk manual

VERSION 2.0 SEPTEMBER 2010. grafısk manual VERSION 2.0 SEPTEMBER 2010 grafısk manual Om grafıska manualen Ett viktigt led i vårt informationsarbete är att ha ett gemensamt utseende. Att vara konsekvent med logotype, typsnitt och färger ger tydlighet

Läs mer

Riktlinjer kring grafisk profil för arbete med hemsidor och trycksaker

Riktlinjer kring grafisk profil för arbete med hemsidor och trycksaker Riktlinjer kring grafisk profil för arbete med hemsidor och trycksaker Riktlinjer för och lokala NyföretagarCentrum Framtagna av i samarbete med s Kvalitetsråd 1 Logotype Logotype s logotype består av

Läs mer

En enhetlig profil är viktig för alla organisationer

En enhetlig profil är viktig för alla organisationer En enhetlig profil är viktig för alla organisationer och ännu viktigare för en stor grupp av frivilliga. Då öppnas möjligheten för att alla känner samhörighet och vet åt vilket håll gruppen går. Det gör

Läs mer

2004-03-23 Grafisk profil

2004-03-23 Grafisk profil 2004-03-23 Grafisk profil 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 3 LOGOTYPENS UTSEENDE... 4 LOGOTYPEFÄRGER... 7 PLACERING AV LOGOTYPEN... 8 KOMMUNVAPNETS HISTORIK... 8 VÅGEN VÅRT GRAFISKA ELEMENT... 9 TYPSNITT...

Läs mer

Grafisk manual. Arvsfondsdelegationen. Riktlinjer för dig som driver ett Arvsfondsprojekt. INNEHÅLL

Grafisk manual. Arvsfondsdelegationen. Riktlinjer för dig som driver ett Arvsfondsprojekt. INNEHÅLL INNEHÅLL Arvsfondsdelegationen Grafisk manual Riktlinjer för dig som driver ett Arvsfondsprojekt. ARVSFONDENS GRAFISKA MANUAL - FÖR DIG SOM DRIVER ARVSFONDSPROJEKT: 2011 1 INNEHÅLL INNEHÅLL 2 LÄTT ATT

Läs mer

INNEHÅLL. Vår grafiska identitet... 3. Logotyper... 4. Färger... 5. Typografi... 6. Profilmaterial... 7. Profil-CD... 8

INNEHÅLL. Vår grafiska identitet... 3. Logotyper... 4. Färger... 5. Typografi... 6. Profilmaterial... 7. Profil-CD... 8 P R O F I L M A N U A L INNEHÅLL Vår grafiska identitet............... 3 Logotyper..................... 4 Färger........................ 5 Typografi...................... 6 Profilmaterial...................

Läs mer

Designmanual. Lunds Kommuns Fastighets AB

Designmanual. Lunds Kommuns Fastighets AB Designmanual Lunds Kommuns Fastighets AB 2010 Lunds Kommuns Fastighets AB (publ) Grafisk designmanual Version 1.0 2010 Innehållsförteckning En enhetlig grafisk profil stärker vår identitet Logotypen Färgerna

Läs mer

Föreningens postadress Föreningens e-postadress Företrädares postadress Revisors postadress Företrädare och revisor

Föreningens postadress Föreningens e-postadress Företrädares postadress Revisors postadress Företrädare och revisor 851 81 Sundsvall Tfn: 060-18 40 00 Fax: 060-12 98 40 bolagsverket@bolagsverket.se www.bolagsverket.se Ändringsanmälan 914 Ekonomisk förening, bostadsrättsförening, sambruksförening och kooperativ hyresrättsförening

Läs mer

Grafisk Profil. Innehåll: logotyp. teckensnitt/fonter. bilder

Grafisk Profil. Innehåll: logotyp. teckensnitt/fonter. bilder Grafisk Profil Innehåll: logotyp teckensnitt/fonter bilder logotyp KOMMUNVAPEN 1-FÄRG Vilhelminas kommunvapen ska i första hand användas i den information som hanteras av kommunanställda och där budskapet

Läs mer

Nyregistrering 887. Filial 1 (5)

Nyregistrering 887. Filial 1 (5) 851 81 Sundsvall 0771-670 670 www.bolagsverket.se Nyregistrering 887 Filial 1 (5) Fyll i blanketten på din dator eller texta tydligt. Underteckna blanketten och skicka in den i original. Skicka till: Bolagsverket

Läs mer

GRAFISK PROFILMANUAL GRAFISK PROFILMANUAL

GRAFISK PROFILMANUAL GRAFISK PROFILMANUAL 1 GRAFISK PROFILMANUAL 3 Innehåll LOGOTYPEN 6 FÄRGER 8 TYPOGRAFI 10 ANNONS 12 ROLL-UP 13 VEPA/BANDEROLL 14 VISITKORT 15 BREVPAPPER/FAXBLAD 16 KUVERT 17 FLAGGOR 17 PROFILKLÄDER 18 WEBB 19 BILDMANÉR 20

Läs mer

E-postadress Telefonnummer dagtid Ev. depositionskontonr (tre siffror) Bankfilialens adress Namn Verkställande direktör Vice verkställande direktör

E-postadress Telefonnummer dagtid Ev. depositionskontonr (tre siffror) Bankfilialens adress Namn Verkställande direktör Vice verkställande direktör 851 81 Sundsvall 0771-670 670 www.bolagsverket.se Ändringsanmälan 811 Bankfilial 1 (5) Fyll i blanketten på din dator eller texta tydligt. Underteckna blanketten och skicka in den i original. Skicka till:

Läs mer

Grafi sk profi l Mars 2008

Grafi sk profi l Mars 2008 Grafi sk profi l Mars 2008 Innehåll Ett ansikte utåt... 1 Alvesta kommuns logotype...2-3 Dagligt papper... 4 Visitkort... 4 Korrespondenskort... 5 Brevmallar... 6 Marknadsmaterial... 7 Annonser...8-9 Ett

Läs mer

GRAFISK PROFIL FÖR MUNKFORS-RANSÄTER

GRAFISK PROFIL FÖR MUNKFORS-RANSÄTER GRAFISK PROFIL FÖR MUNKFORS-RANSÄTER 1. Värdet med grafisk profil 3 2. Vår logotyp 4 2.1 Användningsområden 4 2.2 Avsändare 5 2.3 Tryckfärger 6 2.4 Placering 6 3. Heraldik: Historien om Munkfors kommuns

Läs mer

Grafisk profil. företagsmärke profilfärger och typsnitt Grafiska element och bilder officemallar profilprodukter

Grafisk profil. företagsmärke profilfärger och typsnitt Grafiska element och bilder officemallar profilprodukter Grafisk profil företagsmärke profilfärger och typsnitt Grafiska element och bilder officemallar profilprodukter 1 varför behövs en grafisk profil? För att uppfattas som en enhet krävs en visuell identitet,

Läs mer

Grafisk profil för Charlott Zsoldos. Holistic Health Coach

Grafisk profil för Charlott Zsoldos. Holistic Health Coach Grafisk profil för Charlott Zsoldos Holistic Health Coach Innehållsförteckning 1. Logotype 2. Typsnitt 3. Annonsering 4. Imagebilder Logotype Charlott Zsoldos använder sig av två stycken olika logotyper.

Läs mer

våra grafiska riktlinjer

våra grafiska riktlinjer Grafisk manual för distrikt & föreningar våra grafiska riktlinjer 2014-12-11 Version 1.0 Innehåll Förord 3 1. Logotyp 1.1 Primär logotyp 4 1.2 Sekundär logotyp 5 1.3 Friyta och placering 6 1.4 Välj rätt

Läs mer

GRAFISKA RIKTLINJER Svenska Ridsportförbundet maj 2015. Svenska Ridsportförbundet Grafiska riktlinjer 1

GRAFISKA RIKTLINJER Svenska Ridsportförbundet maj 2015. Svenska Ridsportförbundet Grafiska riktlinjer 1 GRAFISKA RIKTLINJER Svenska Ridsportförbundet maj 2015 Svenska Ridsportförbundet Grafiska riktlinjer 1 VÅR PROFIL Det här är en grafisk manual för Svenska Ridsportförbundet som talar om hur vi vill se

Läs mer

Dokumentansvarig/Godkänd av: Info GWCS

Dokumentansvarig/Godkänd av: Info GWCS 2011-03-01, 1 (5) 1.3 Inledning Syftet med den grafiska profilen är att göra GoldWing Club Sweden (GWCS) tydligt som avsändare. Med en enhetlig och konsekvent grafisk profil får vår tidning, våra profilprodukter,

Läs mer

Guide för synliggörande av projekt

Guide för synliggörande av projekt Migrationsverket Funktionen för fonderna Rapport 2015-11-12 Guide för synliggörande av projekt Så här bör du som projektägare informera om medfinansieringen från Europeiska unionen och Asyl-, migrations

Läs mer

Grafisk manual Våren 2014 Besök vår webb: www.lillahjartatipitea.se Eller maila på: info@lillahjartatipitea.se Vår grafiska manual Här hittar du riktlinjer och praktiska exempel på hur vår profil ska användas.

Läs mer

VISUELL IDENTITET. för Svenska Dreverklubben. Förord. Version 1.1

VISUELL IDENTITET. för Svenska Dreverklubben. Förord. Version 1.1 VISUELL IDENTITET för Svenska Dreverklubben Förord Version 1.1 Januari 2017 INNEHÅLLSFÖRTECKNING LOGOTYP TYPSNITT FÄRGER BILDSPRÅK KONTORSTRYCK TRYCKSAKER WEBBPLATS DIGITALT SKYLTMATERIAL PROFILPRODUKTER

Läs mer

magtarmförbundet GRAFISK MANUAL Mag- och tarmförbundet

magtarmförbundet GRAFISK MANUAL Mag- och tarmförbundet GRAFISK MANUAL Mag- och tarmförbundet Version 1 oktober 2015 INNEHÅLL INLEDNING 3 1.0 Logotyp 4 1.1 Vår logotyp 5 1.2 Storlekar och varianter 6 1.3 Färgsättning 7 1.4 Frizon 8 1.5 Placering 9 2.0 Typografi

Läs mer

Värmdö IFs grafiska profil 4. Logotyp 5-9. Färg 10. Typografi 11-12. Brevpapper 13. Visitkort 14. Korrespondenskort 15.

Värmdö IFs grafiska profil 4. Logotyp 5-9. Färg 10. Typografi 11-12. Brevpapper 13. Visitkort 14. Korrespondenskort 15. 1Grafisk manual 2 Innehåll Sida Värmdö IFs grafiska profil 4 Logotyp 5-9 Färg 10 Typografi 11-12 Brevpapper 13 Visitkort 14 Korrespondenskort 15 Kuvert 16-17 3 Värmdö IFs grafiska profil En enhetlig grafisk

Läs mer

E-postadress Telefonnummer dagtid Depositionskontonr (tre siffror) Nytt företagsnamn Säte Ny redovisningsvaluta

E-postadress Telefonnummer dagtid Depositionskontonr (tre siffror) Nytt företagsnamn Säte Ny redovisningsvaluta 851 81 Sundsvall Tfn: 060-18 40 00 Fax: 060-12 98 40 bolagsverket@bolagsverket.se www.bolagsverket.se Ändringsanmälan 817 Aktiebolag 1(7) Fyll i blanketten via din dator eller texta tydligt. Underteckna

Läs mer

GRAFISK MANUAL. Samverkan för ett Jönköpings län fritt från alkohol- och drogrelaterade skador

GRAFISK MANUAL. Samverkan för ett Jönköpings län fritt från alkohol- och drogrelaterade skador GRAFISK MANUAL Samverkan för ett Jönköpings län fritt från alkohol- och drogrelaterade skador Vikten av att ha grafiska riktlinjer I Insikt/Utsikt ryms en mängd olika aktörer såsom myndigheter och frivilligorganisationer.

Läs mer

GRAFISK PROFIL SVENSKA DÖVIDROTTSFÖRBUNDET

GRAFISK PROFIL SVENSKA DÖVIDROTTSFÖRBUNDET GRAFISK PROFIL SVENSKA DÖVIDROTTSFÖRBUNDET VERSION 2.0 - JANUARI 2014 E-post: Hemsida: info@dovidrott.se www.dovidrott.se Innehållsförteckning Vår grafiska profil... 4 Bakgrund... 4 Logotyper... 5 Grundmoduler...

Läs mer

Western Riders Association of Sweden

Western Riders Association of Sweden sid 1 av 5 GRAFISK PROFIL - MANUAL. Vi behöver en gemensam grafisk profil! Vi vill uppfattas som en trovärdig organisation, igenkänd och uppskattad av många. Det är därför viktigt att vi profilerar oss

Läs mer

GRAFISK MANUAL Arcada studerandekår - ASK

GRAFISK MANUAL Arcada studerandekår - ASK GRAFISK MANUAL Arcada studerandekår - ASK Innehåll 1 Inledning 3 2 Namn och undertecknare 3 3 Färgskala 3 4 Typografi 4 4.1 Brödtext 4 4.2 Rubriker 5 5 Logo 5 5.1 Logo med text 5 5.2 Logo utan text 6 5.3

Läs mer

Innehållsförteckning. Logotyp 3. Logotyp mått 6. Färger 7. Grafiskt element 9. Typsnitt 10. Powerpointpresentation 11. Brevpapper 12.

Innehållsförteckning. Logotyp 3. Logotyp mått 6. Färger 7. Grafiskt element 9. Typsnitt 10. Powerpointpresentation 11. Brevpapper 12. Grafisk manual Innehållsförteckning Logotyp 3 Logotyp mått 6 Färger 7 Grafiskt element 9 Typsnitt 10 Powerpointpresentation 11 Brevpapper 12 Mailsignatur 13 Kuvert 14 Visitkort 15 Exempel i tryck 16 2

Läs mer

Grafisk manual för equmenia

Grafisk manual för equmenia Grafisk manual för equmenia - kommunicera för Guds skull omkänsla identitet medtanke Innehåll: Inledning...2 Syfte Grundregler Ansvar Logotyp...2 Alternativa logotyper Färgvarianter Frizon Placering Filformat

Läs mer

GRAFISK MANUAL PARTNERSKAP BERGSLAGSBANAN PARTNERSKAP BERGSLAGSBANAN

GRAFISK MANUAL PARTNERSKAP BERGSLAGSBANAN PARTNERSKAP BERGSLAGSBANAN GRAFISK MANUAL PARTNERSKAP PARTNERSKAP grafisk manual Innehållsförteckning Inledning 3 Partnerskap Bergslagsbanan 4 Vår logotyp 5 Typografi 7 Färger 9 Gestaltning 11 Material 13 Om du läser denna grafiska

Läs mer

E-postadress Telefonnummer dagtid Ev. depositionskontonr (tre siffror)

E-postadress Telefonnummer dagtid Ev. depositionskontonr (tre siffror) 851 81 Sundsvall 0771-670 670 www.bolagsverket.se Ändringsanmälan 915 Näringsdrivande ideell förening 1 (6) Fyll i blanketten på din dator eller texta tydligt. Underteckna blanketten och skicka in den

Läs mer

Grafiskt program. Fastställt av styrelsen 2012-04-21. Reviderat av styrelsen 2012-11-10

Grafiskt program. Fastställt av styrelsen 2012-04-21. Reviderat av styrelsen 2012-11-10 Grafiskt program Fastställt av styrelsen 2012-04-21 Reviderat av styrelsen 2012-11-10 Innehåll 1. Vår logotyp 2. Färg 3. Papper 4. Typsnitt 5. Kontorstryck 6. Dekaler, profilprodukter, presentreklam, standar

Läs mer

Inledning 4 6. Märke. Typsnitt 7 9. 10. Färger

Inledning 4 6. Märke. Typsnitt 7 9. 10. Färger GRAFISK PROFIL INNEHÅLL 3. Inledning 4 6. Märke Huvudmärke. Varianter. Tillämpning. 7 9. Typsnitt Huvudtypsnitt. Webbtypsnitt. 10. Färger Huvudfärger. Komplementfärger. Webbfärger INLEDNING Den grafiska

Läs mer

GRAFISK PROFIL HJÄLPREDA FÖR GRAFISK PRODUKTION

GRAFISK PROFIL HJÄLPREDA FÖR GRAFISK PRODUKTION GRAFISK PROFIL HJÄLPREDA FÖR GRAFISK PRODUKTION FÖRORD Synas på rätt sätt Den grafiska profilen är vårt ansikte utåt och den ger oss ett enhetligt utseende som stärker vårt varumärke. Genom att konsekvent

Läs mer

Grafisk profil för Ottenby Åkeri

Grafisk profil för Ottenby Åkeri Grafisk profil för Ottenby Åkeri Grafisk profil framtagen för Ottenby Åkeri utav designbyrån ADDinnovation 2006 Inledning Grafisk profil Den största vinsten med en enhetlig grafisk profil är att företagets

Läs mer

Grafisk manual för Härjeåns Kraft AB

Grafisk manual för Härjeåns Kraft AB Grafisk manual för Härjeåns Kraft AB 1 Vår profil I denna manual presenteras den visuella och grafiska profilen för Härjeåns Kraft. En enhetlig och tydlig profil utgör en väsentlig grund för vår långsiktiga

Läs mer

Grafisk manual. www.alteco.se

Grafisk manual. www.alteco.se Grafisk manual Inledning Alteco har sedan starten 1994 kommit att bli ett etablerat och välrenommerat konsultföretag i elbranschen. Ett företags utveckling sker alltid i samspel med omvärlden. I tider

Läs mer

Varumärket Polykemi. En grafisk guide till en tydlig profil

Varumärket Polykemi. En grafisk guide till en tydlig profil Varumärket Polykemi En grafisk guide till en tydlig profil Logotype Logotypen är företagets varumärke och den viktigaste grafiska identifikationen bland de grafiska grundelementen. Logotypen består av

Läs mer

Grattis till ert goda kreditbetyg

Grattis till ert goda kreditbetyg Grattis till ert goda kreditbetyg Tack för att du valt Bisnodes kreditbetyg för att visa upp din kreditvärdighet. Ett bra kreditbetyg visar att ditt företag är framgångsrikt och tryggt. Förklara för kunder,

Läs mer

Grafisk profil & kommunikation Vänersborgs kommun. Version 1.5 - maj 2013

Grafisk profil & kommunikation Vänersborgs kommun. Version 1.5 - maj 2013 Grafisk profil & kommunikation Vänersborgs kommun Version 1.5 - maj 2013 Innehåll Grafisk profil & kommunikation Vänersborgs kommun 2 Om denna manual 3 Logotypen 4 Logotypen - 3 olika varianter 5 Logotyp

Läs mer

BIF Grafisk profil. Bälinge IF. Ett enhetligt utseende visar på förmåga till samordning...

BIF Grafisk profil. Bälinge IF. Ett enhetligt utseende visar på förmåga till samordning... BIF Grafisk profil Vägledning till ett korrekt användande av Bälinge IF:s grafiska profil Ett enhetligt utseende visar på förmåga till samordning... BIF Grafisk profil 2006 Sid. 1 (5) 2006-12-05 Innehåll:

Läs mer

GRAFISK PROFIL HAPARANDATORNIO

GRAFISK PROFIL HAPARANDATORNIO GRAFISK PROFIL HAPARANDATORNIO HAPARANDATORNIO - GRAFISK PROFIL Vår grafiska profil - ett gemensamt uttryck Logotypen och den grafiska profilen är Haparanda-Tornios ansikte utåt. I det massiva informationsflödet

Läs mer

Riktlinjer för Försäkringskassans grafiska profil

Riktlinjer för Försäkringskassans grafiska profil 1 (9) Riktlinjer för Försäkringskassans grafiska profil Allmänt Riktlinjerna är baserade på Försäkringskassans varumärkesplattform och kommunikationskoncept. Riktlinjerna gäller för samtliga interna och

Läs mer

Förord - Grafiska manualens syften och mål 3 - Huvudanvändning 3 - Distribution 3 - Beställning 3. Logotypen - Huvudlogotypen 4 - Logotyp enspalts 5

Förord - Grafiska manualens syften och mål 3 - Huvudanvändning 3 - Distribution 3 - Beställning 3. Logotypen - Huvudlogotypen 4 - Logotyp enspalts 5 GRAFISK MANUAL 2008 Den grafiska profilens grundpelare är logotypen som tillsammans med typografiska regler bildar en enhet som ger läsaren en tydlig signal om vem som är avsändaren Innehåll Förord - Grafiska

Läs mer

GRAFISK MANUAL FASTSTÄLLD AV FULLMÄKTIGE 2014-12-10

GRAFISK MANUAL FASTSTÄLLD AV FULLMÄKTIGE 2014-12-10 GRAFISK MANUAL Studentkåren i Borås Studentkåren i Borås 2014 Fastställd av fullmäktige 2014-12-10 Grafik: Studentkåren i Borås Layout: Paulina Olin Att användas som riktlinje av studentkårens interna

Läs mer

Grafisk manual. För Falu Tank

Grafisk manual. För Falu Tank Grafisk manual För Falu Tank Grafisk profil Vad är en grafisk profil? En grafisk profil är en samling riktlinjer för hur tryckt och elektronisk information ska se ut. Den grafiska profilen består av tre

Läs mer

Policy och riktlinje för Göteborgs Stads grafiska profil (H 2002:26, P 2002-02-28 13) (KF 2015-09-10, 21, H 116)

Policy och riktlinje för Göteborgs Stads grafiska profil (H 2002:26, P 2002-02-28 13) (KF 2015-09-10, 21, H 116) (Styrelsemöte i Förvaltnings AB Framtiden 2015-12-09) Göteborgs Stad Kommunikation Gemensamt för staden Policy och riktlinje för Göteborgs Stads grafiska profil - Vision/program/plan N010G00357 Version:

Läs mer