Identitet, profil och image

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Identitet, profil och image"

Transkript

1 Grafisk manual

2 Innehållsförteckning Identitet, profil och image 1 Logotyp 2 Filformat för logotyp 3 Färger 4 Typografi 6 Fotografier 7 Illustrationer 8 Papper 9 Sigill 10 Tillämpningar 11 Webbsidor 12 E-post 13 PowerPoint 14 Brevpapper 15 Kuvert 16 Blanketter och meddelanden 17 Dokumentmallar 18 Visitkort 19 Kontorstryck 20 Broschyrer 21 Övriga trycksaker 22 Annonser 23 Utställningsmaterial 24 Profilprodukter 25

3 Identitet, profil och image I Bolagsverkets grafiska manual finner du en beskrivning av vår visuella identitet tillsammans med regler för hur vi profilerar oss med hjälp av vår logotyp, i vår annonsering, på vår webbplats, i våra trycksaker, i brev och i presentationer. Förutom den visuella identiteten skapas vår profilering av hela vår kommunikation (vad vi säger och hur vi säger det) och av vårt agerande (vad vi gör och hur vi gör det). Vår vision och vår värdegrund är utgångspunkter för all kommunikation och den samlade profileringen är grunden för hur vi uppfattas, dvs. vårt anseende eller vår image. Våra åtgärder för att påverka och styra vår image i omvärlden är vårt varumärkesarbete. Bolagsverket är inte bara ett namn eller en logotyp, utan summan av kännedom, känslor och upplevelser. Ett varumärke lever ett eget liv och förknippas ofta med olika värden av varje individ. Bilden av Bolagsverket påverkar upplevelsen av oss som myndighet. Ju positivare allmänbild människor har, desto större är förståelsen för varför vi agerar som vi gör. Ett konsekvent varumärkesarbete stärker förtroendet för oss som myndighet. Förtroende är det kapital med vilket varje organisation verkar. Ju starkare relationer vi har till våra intressenter (kunder, medarbetare, samarbetspartner, uppdragsgivare etc.), desto större förtroendekapital och starkare varumärke får vi. Vårt anseende, bilden av Bolagsverket och förtroendet för oss, är avgörande för vår framgång. Inställningen till den service vi erbjuder som myndighet kan tydligt förbättras genom vår visuella profil och genom att konsekvent bygga upp förtroendet för vårt varumärke Den grafiska manualen har tagits fram av informations- och marknadsenheten, som har ansvar för vår visuella identitet. Men Bolagsverkets varumärke ägs inte av informations- och marknadsenheten. Alla medarbetare på Bolagsverket har ett ansvar för att vi långsiktigt skapar ett rättvisande varumärke, sett ur såväl vårt eget som kundernas perspektiv. Åtgärder för att vårda varumärket och vår visuella identitet baseras bäst på en enkel grafisk manual med tydliga regler. Manualen kan emellertid inte förväntas täcka alla de möjliga tillämpningar av logotypen, typsnitt, färger, bilder osv., som kan bli aktuella i en framtid, i form av trycksaker, webbsidor, utställningsmaterial, annonser etc. Därför behövs professionell hjälp och stöd att tolka manualen för att komma fram till de lösningar som bäst skapar enhetlighet och som bäst bidrar till att bygga och vårda vårt varumärke. Detta stöd får du bäst från Bolagsverkets informations- och marknadsenhet. Sundsvall Annika Bränström generaldirektör

4 Logotyp Logotypen är vårt samlande märke och gemensamma signatur. Logotypens färger är svart, blått och gult. Färgerna är valda för att ge associationer till trygghet, affärsmässighet, rörelse och energi. Vårt namn Bolagsverket, skrivet i ett speciellt och unikt typsnitt, utgör huvuddelen i logotypen. I kombination till detta finns även ett särskiljande figurmärke (symbol). Figurmärket i logotypen är avsett att symbolisera ett nära samarbete mellan näringsliv och myndighet samt kommunikation och möten mellan människor. Det gula i märket är en stiliserad krona som symboliserar stat och myndighet. Det är viktigt att poängtera att figurmärket och namnet tillsammans utgör logotypen och att det inte ska separeras och användas var för sig. Logotypen ska också alltid återges på ett strikt reglerat sätt, vilket finns beskrivet i en rad tillämpningar i den här manualen. Eventuella avvikelser beslutas av informationschefen. Logotypen ska till exempel alltid ges en frizon för att framstå tydligt. Storleken på frizonen utgörs av höjden på versalt B i logotypen. Inga bilder, ramar, färgplattor, linjer etc., får förekomma innanför frizonen. Logotypen finns att hämta på vår webbplats, Logotypen - färg Logotypen - engelsk Logotypen - gråskala Frizon = = = = = = =

5 Filformat för logotyp För att på bästa sätt återge logotypen i olika media, och på olika material, krävs anpassade filformat. Innan du väljer filformat bör du stämma av mot matrisen nedan. Kontakta informations- och marknadsenheten för att mera i detalj diskutera användning och få råd om vilket filformat som ger bästa kvalitet och resultat. Lämplig för... För bearbetning i... Filformat trycksaker webb Microsoft Office Photoshop Illustrator JPEG GIF TIF EPS WMF 3

6 Färger Logotypens färger är svart, blått och gult. Färgerna är valda för att ge associationer till trygghet, affärsmässighet, rörelse och energi. Som komplement till logotypens färger använder vi fyra färger - blått, grönt, rött och gult. Dessa färger finns överallt i våra lokaler och de skapar enhetlighet men ger även valfrihet. Färgerna i logotypen ska inte användas som dekorfärger. Undantag från detta beslutas av informationschefen. I tabellen nedan finns de färgkoder som vi använder angivna i olika färgsystem. Färgkoderna används för att definiera färgblandningar och gråskalor på olika material och tryckunderlag. Vid trycksaksproduktion ska i första hand färgblandningar med de angivna cmyk-värdena användas. Logotypen På obestruket papper PMS CMYK Gul 109 U C=0, M=8,5, Y=94, K=0 Blå 300 U C=100, M=43, Y=0, K=0 Svart Svart C=0, M=0, Y=0, K=100 På bestruket papper PMS CMYK Gul 116 C C=0, M=15, Y=94, K=0 Blå 300 C C=100, M=43, Y=0, K=0 Svart Svart version Svart CMYK Ljusgrå 20% svart simulerar gult Mörkgrå 55% svart simulerar blått Svart 100% svart Webb RGB Hexadecimal Gul R=255, G=202, B=16 #FFCC00 Blå R=0, G=105, B=180 #0066CC Svart R=0, G=0, B=0 #000000

7 Profilfärger Tryck CMYK Blå C=90, M=48, Y=0, K= Grön C=58, M=6, Y=90, K= Röd för tryck C=2, M=100, Y=82, K= Gul för tryck C=0, M=32, Y=100, K= Mörkgrå C=0, M=0, Y=0, K=30 Ljusgrå C=0, M=0, Y=0, K=8 PMS på bestruket papper Webb RGB Hexadecimal Blå för webb R=0, G=115, B=207 #0073CF Grön för webb R=106, G=150, B=59 #6A963B Röd för webb R=198, G=12, B=48 #C60C30 Gul för webb R=234, G=171, B=0 #EAAB00 Mörkgrå webb R=197, G=199, B=200 #C5C7C8 Ljusgrå för webb R=240, G=240, B=240 #F0F0F0 PMS på obestruket papper 5

8 Typografi Logotypen kompletteras med en begränsad och enhetlig uppsättning typsnitt. Syftet är att vi i vår skriftliga och elektroniska kommunikation ska ge ett enhetligt intryck av en väl sammanhållen organisation. Till rubriker i trycksaker som till exempel brev, meddelanden och annonser, använder vi Trebuchet MS och till brödtext använder vi Garamond. Som brödtext på webbplatserna använder vi Verdana. Aa Bc Rubrik/mellanrubrik Trebuchet MS abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö ABCDEFGHIJKLMNOPQSTUVWXYZÅÄÖ Webb Verdana abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö ABCDEFGHIJKLMNOPQSTUVWXYZÅÄÖ Brödtext Garamond abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö ABCDEFGHIJKLMNOPQSTUVWXYZÅÄÖ E-post Arial abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö ABCDEFGHIJKLMNOPQSTUVWXYZÅÄÖ

9 Fotografier Ett enhetligt och noga valt bildmaterial som används konsekvent och genomgående förstärker den profil vi eftersträvar att förmedla. Därför finns ett utvalt sortiment av friköpta fotografier som i motiv och manér understryker Bolagsverket som en kundtillvänd myndighet. Ett konsekvent användande förstärker dessutom intrycket av en väl sammanhållen organisation. Av dessa skäl ska vårt bildsortiment användas i vår kommunikation och i vårt material; på webben, och i trycksakerna etc. Du beställer fotografier från informations- och marknadsenheten. Diskutera också gärna urvalet så att ditt önskemål om en viss bild inte kommer i konflikt med någon annans användning av samma bild. Tänk på att bilder såsom fotografier, teckningar och illustrationer skyddas av upphovsrättslagen. Kontakta informations- och marknadsenheten när du ska använda bilder. 7

10 Illustrationer Som komplement till våra fotografiska bilder använder vi illustrationer som tagits fram för Bolagsverket. Illustrationerna finns presenterade i två varianter och i samtliga profilfärger. Illustrationsmanéret är enkelt och stiliserat vilket bidrar till ett stort användningsområde. Jämfört med våra fotografier är illustrationerna mer abstrakta vilket ger betraktaren en ökad möjlighet till egen tolkning. Detta ställer krav på hur illustrationerna presenteras och därför bör de alltid samspela med brödtext eller en rubrik. Tänk på att bilder såsom fotografier, teckningar och illustrationer skyddas av upphovsrättslagen. Kontakta informations- och marknadsenheten när du ska använda bilder.

11 Papper Även valet av papper till våra trycksaker påverkar hur våra kunder uppfattar oss och vår verksamhet. Pappersvalet är också en kostnadsfråga då priset på olika papperskvaliteter kan variera avsevärt och göra kostnaden för en trycksak onödigt hög. Detta är de papperskvaliteter vi använder Förtyckt brevpapper Kopieringspapper Korrespondenskort och visitkort Kuvert Produktblad Mappar Broschyrer, omslag Broschyrer, inlaga Åldringsbeständigt, högvitt, 100 g A-kvalitet, vitt, 80 g MultiDesign Original, white, 250 g Vita med grå fodring MultiArt Silk, g Mappar Arctic the volume, vitt, 300 g MultiArt Silk, g MultiDesign Smooth natural, 100 g 9

12 Sigill I syfte att styrka äktheten och höja säkerheten på vissa av våra dokument förser vi dem med ett sigill som bottentryck och i vissa fall med en sigillstämpel och ett klistermärke med sigillet. Detta gäller framför allt våra olika bevisdokument och andra värdehandlingar. Sigillet innehåller ett heraldiskt vapen med texten Bolagsverket på svenska och engelska. Sigillet finns även i en tysk och en fransk version. Sigillet ska användas på ett enhetligt sätt. Det får inte ersätta logotypen eller konkurrera med logotypen som samlande symbol för Bolagsverket. Sigill som bottentryck eller stämpel, svart/vit. Klistermärke med sigill Registreringsbevis, engelsk 10

13 Tillämpningar På följande sidor beskriver vi hur vi sätter samman de olika profilerande komponenterna; logotyp, färger, typsnitt, papper etc. för att på bästa sätt skapa en enhetlig och tydlig framtoning för våra kunder och för att få till stånd en effektiv produktion av vårt kommunikationsmaterial. För vissa områden finns mer utförliga riktlinjer än vad du finner i denna manual. Det gäller bland annat brevmallar, e-post och publicering på den externa webbplatsen. Dessutom finns skrivregler som vi alltid ska följa när vi skriver. Dessa riktlinjer och regler hittar du på intranätet. Har du frågor kring tolkningen av den grafiska manualen och hur de olika komponenterna kan användas, är du välkommen att vända dig till informations- och marknadsenheten. 11

14 Webbsidor Myndighetens information och kommunikation med kunder sker i allt högre grad via webben. Därför är utformningen av webbsidorna en allt viktigare profiloch imagebärare. Vi strävar efter att skapa en ljus och luftig karaktär på webbsidorna utan tunga bilder eller färgplattor som tynger och förlänger nedladdning och svarstider. Trots att karaktären på presentationerna i tryckt material och i det elektroniska mediet skiljer sig åt strävar vi efter största möjliga överensstämmelse och igenkänning i framtoningen oavsett framställningsmetod. Många gånger integreras dessutom det tryckta materialet i webbsidorna i form av Pdf-filer och den grafiska profileringen bör harmoniera och ge intryck av en väl sammanhållen och effektiv organisation. Logotypen placeras på webbsidorna på ett enhetligt sätt i övre vänstra hörnet.typsnittet för brödtext på webbsidorna är Verdana. Information om färger på våra webbplatser finns på vårt intranät, där finns också information och riktlinjer kring arbetet med våra webbplatser. E-nyhetsbrev Nytt från Bolagsverket 12

15 E-post E-postmeddelanden är att betrakta som officiella brev i elektronisk form och ska utformas på ett enhetligt sätt. Vi skriver därför all text i e-postmeddelanden med typsnittet Arial (storlek: 10 p) och eventuella rubriker med Arial (storlek: 10 p) i fet stil. Varje e-postmeddelande ska förses med en autosignatur. Information om hur du skapar en autosignatur hittar du på Förnamn Efternamn Titel (Enhet, frivillig uppgift) Telefon direkt: XX XX, Mobil: 070-XXX XX XX Bolagsverket, Sundsvall (Besökare: Stuvarvägen 21) Telefon: , Fax: Tänk på miljön innan du skriver ut det här e-postmeddelandet! Använd våra e-tjänster: Förnamn Efternamn Titel Enhet Tel direct: x xx - Mobile: xxx xx xx Bolagsverket, SE Sundsvall, Sweden (Visitors: Stuvarvägen 21) Tel: Fax: Please consider the environment before printing this ! Use our e-services: 13

16 Powerpoint Det finns färdiga mallar på intranätet för våra presentationer i Powerpoint. Liksom övrigt material är det viktigt att alla Powerpoint-presentationer är enhetliga och stämmer överens med den grafiska profilen. Detta gäller oavsett om presentationen ska användas för undervisning, interna möten eller externa föredrag. Det är också viktigt att vi använder oss av Bolagsverkets friköpta bilder när vi kompletterar textinformationen med fotografier och illustrationer. Kontakta informations- och marknadsenheten när du ska använda bilder. Skriv alltid mycket kort, gärna i form av nyckelord. Långa och ordrika presentationer tröttar ut publiken och stjäl uppmärksamhet från vad presentatören säger. Dela hellre upp budskapet på flera sidor. Typsnittet Trebuchet MS används i följande storlekar: Nivå 1: 38 p Nivå 2: 28 p Nivå 3: 24 p Nivå 4: 20 p 14

17 Brevpapper Det förtryckta brevpapperet med logotypen i färg trycks på åldringsbeständigt, högvitt, 100 grams papper i formatet A4 (210 x 297 mm). Texten i brevet i övrigt skrivs med typsnitten: Trebuchet MS i rubriker och mellanrubriker Garamond i brödtext På intranätet finns ifyllnadsbara mallar för brev, blanketter och dylikt som ska användas. 13 mm 20 mm 50 mm 15

18 SE Sundsvall, Sweden SE Sundsvall, Sweden SUNDSVALL PORTO BETALT PORT PAYÈ SUNDSVALL PORTO BETALT PORT PAYÉ SE Sundsvall, Sweden SE Sundsvall, Sweden SUNDSVALL PORTO BETALT PORT PAYÈ SUNDSVALL P PORTO BETALT PORT PAYÉ P 163 Kuvert Kuverten är vita med grå infodringar och finns i formaten: C5, C5H2, C4, EC4H2 och expanderkuvert. På samtliga kuvert placeras logotyp och kontaktuppgifter i övre vänstra hörnet enligt bilden nedan. Även måttangivelser finns på bilden. Logotypens storlek och placering gäller för alla typer av kuvert. 20 mm 50 mm 13 mm SE Sundsvall, Sweden Frizonshöjd = Höjden av B i logotypen SUNDSVALL PORTO BETALT PORT PAYÉ Exempel på kuvertformat som vi använder. C5 C5 H2 Expanderkuvert SE Sundsvall, Sweden SUNDSVALL PORTO BETALT PORT PAYÈ C4 H2 C4 16

19 Blanketter och meddelanden Blanketterna och meddelandena skrivs ut på vitt 80 grams papper i formatet A4 (210 x 297 mm). I blanketterna placeras logotyp och kontaktuppgifter i övre vänstra hörnet. Blanketterna finns i Pdf- och Word-format. Texten skrivs i Arial och Times New Roman Sundsvall Besöksadress: Badhusparken Tel: , Fax: Bg: , Pg: Meddelande Aktiebolag Datum XXXXXX XXXXX XX XXXXXXXXX XXXXXXXX BOX XXXXX XXX XX STOCKHOLM Sundsvall Tfn: Fax: Fyll i blanketten via din dator eller texta tydligt. Anmälan ska skickas in i original. handlingar (t.ex. registreringsbevis) till en av personerna i styrelsen. Företagsnamn Nyregistrering 816 Aktiebolag 1(4) Ombud/kontaktperson i detta ärende Om bolaget inte har något ombud/kontaktperson ska dessa fält inte fyllas i. Vi skickar då alla Datum Ärendets diarienummer: XXXXX/XX Postutdelningsadress (ombudets/kontaktpersonens) Kontaktpersonens förnamn och efternamn Postnummer Postort (ombudets/kontaktpersonens) E-postadress (ombudets/kontaktpersonens) Bolagets företagsnamn Variera förslagen. Se upplysningar. Telefonnummer kontorstid (ombudets/kontaktpersonens) Förslag nr 1 (Ange alltid detta förslag när du betalar registreringsavgiften) Förslag nr 2 Org nr: XXXXXX-XXXX Firma : Exempelföretaget AB Förslag nr 3 Vi har börjat granska ert ärende. För att vi ska kunna registrera ärendet föreläggs ni att åtgärda följande anmärkningar senast Aktiekapital Aktiekapitalet ska vara på lägst kronor för privata aktiebolag och lägst kronor för publika aktiebolag. Bolagets aktiekapital Belopp som inbetalts i pengar Apportegendom som betalning Anmärkningar (koden före anmärkningen behövs för vår handläggning) 101) Registraringsavgiften, 800 kronor ska betalas. Plusgironummer: Bankgironummer: ) Se Anmärkningar / övriga upplysningar nedan. Antal och typ av aktier (t.ex. A-aktier och B-aktier) Bolagets adress Kom ihåg att anmälan alltid ska undertecknas. För att A-aktier och B-aktier ska kunna finnas måste det anges i bolagsordningen vilken skillnad det är mellan aktieslagen och hur många aktier som ska eller får ges ut. Vid behov skriv i stället: "Stam-aktier" eller "Preferens-aktier". Postutdelningsadress Postnummer Postort Anmärkningar / övriga upplysningar: Kod 997: Datum saknas i bolagsstämmoprotokollet. Stiftare Även juridisk person inom EES kan vara stiftare. Då ska den juridiska personens företagsnamn (firma) anges. Personnummer/organisationsnummer För att påskynda vår handläggning ber vi er skicka tillbaka detta meddelande tillsammans med de handlingar ni skickar in. Namn Hemvist (folkbokförd i kommun) Vad händer om meddelandet inte besvaras i tid? Ärendet som avser bolagsordning, räkenskapsår avskrivs helt eller delvis och tidigare uppgifter kommer att kvarstå i registret. Handläggare Bolagsverket Sektion D2 Telefon Bolagsverket Personnummer/organisationsnummer Namn Personnummer Efternamn Postutdelningsadress Hemvist (folkbokförd i kommun) Styrelseledamöter Aktiebolag ska ha tre ledamöter. Privata aktiebolag kan ha 1-2 ledamöter om suppleant utses. Publika aktiebolag ska välja verkställande direktör. Hemvist (folkbokförd i kommun) Samtliga förnamn Postnummer Postort Registreringsavgift Se gällande prislista. Registreringsavgiften ska betalas samtidigt som anmälan skickas in. Avgiften återbetalas inte när handläggningen har påbörjats. När bolaget har registrerats skickar vi ett registreringsbevis utan kostnad. För att vi ska kunna registrera avgiften på rätt ärende, måste du ange det först föreslagna företagsnamnet när du betalar. Avgiften betald, datum Betalt belopp Betalningssätt Bankgiro Plusgiro Check 17

20 Dokumentmallar Använd alltid wordmallarna som finns på intranätet varje gång du ska skriva ett nytt dokument. Exempel på mallar är brev, rapporter, minnesanteckningar och faxmeddelanden. Texten i alla våra mallar skrivs med typsnitten: Trebuchet MS i rubriker och mellanrubriker Garamond i brödtext Logotypen har samma placering som på vårt förtryckta brevpapper, se sidan 13. Minnesanteckningar APT (1) Tfn: Fax: (1) Sundsvall Frida Thorstensson Badhusparken Sundvall Sektion/enhet: Informations- och marknadsenheten Datum: Närvarande: Alla närvarade Inte närvarande: Sök svensk företagsinformation Näringslivsregistret Verksamhetsfrågor VP-arbetet stundar. Precis som i fjol kommer cheferna på utvecklingsavdelningen att träffas för att utvärdera året och dra upp riktlinjer inför nästa. Det sker 4-5/9. Det finns önskemål om att årets VP ska blir kortare och mer lättläst. Vill du göra säkrare affärer? Bli kund på Sveriges Näringslivsregister! Registrera dig som webbkund och se aktuell information om cirka en miljon företag. Företagets organisationsnummer och information om försäkringsförmedlare kan du söka fram utan kostnad. Fortsätt med att, mot debitering, leta fakta om företaget, t.ex. vem som tecknar firman, vem som sitter i styrelsen och om det finns några företagsinteckningar. Ladda hem registreringsbevis eller årsredovisningar och bolagsordningar för aktiebolag. Arbetsmiljöfrågor Vi har fått se en ritning över vår placering i det nya huset. Personalfrågor Rekryteringen av informatör och språkvårdare går vidare. Runt 150 sökande, intervjuer hålls i juni och förhoppningsvis är kontrakten påskrivna innan semestrarna så att de kan börja arbeta i augusti Kompetensbreddningsfrågor Vi har tecknat ett avtal med Mediegruppen om en timbank som vi kan disponera, bland annat till utbildningar. För att bli kund och kunna söka information i Sveriges Näringslivsregister via Internet ska du fylla i anmälan och acceptera avtalet. Du kan nu enkelt fylla i dina uppgifter via vår kundanmälan som finns på vår webbplats, När vi har fått in din anmälan skickar vi användaridentitet och lösenord till dig och en faktura på anslutningsavgiften. Avgiften är en engångsavgift som betalas i samband med att du blir kund. Därefter tillkommer endast kostnader för de sökningar du gör, enligt prislistan. Övriga frågor Frågan väcks om vem som kan svara på frågor om statistik när Stefka är borta. Micke, Cissi och Martin kan svara på urvalsstatistik. Nästa möte blir den 20 februari. Med vänlig hälsning Bolagsverket Vid pennan Olov Vikström Ulrika Sahlin Tfn:

21 Visitkort Visitkorten har formatet 90 x 52 mm. Logotypen placeras centrerat på ena sidan av det svenska visitkortet. Bredd 50 mm. Kontakttexten placeras på den andra sidan med kontaktuppgifter enligt bilderna nedan. Texten på det svenska kortet skrivs enligt följande: Namn: Trebuchet MS 10 p, versalt, radavstånd 16 p Titel: Trebuchet MS 8 p, radavstånd 16 p Kontaktuppgifter: Garamond 7 p, radavstånd 11 p Visitkort kan du beställa via intranätet. Visitkorten finns i en svensk respektive en svensk/ engelsk variant. 13 mm 14 mm 13 mm BO LAGERQVIST Enhetschef/Jurist Bolagsverket, 5 Sundsvall Besökare: Badhusparken Tfn direkt: Mobil: Tfn växel: Fax: mm 25 mm Svenskt visitkort, sida 1 Svenskt visitkort, sida 2 35 mm 10 mm 10,5 mm 10,5 mm 13 mm DANIEL SJÖBERG Bolagsverket, 5 Sundsvall Besökare: Badhusparken Tfn direkt: Mobil: Tfn växel: Fax: DANIEL SJÖBERG Bolagsverket, SE-5 Sundsvall, Sweden Visitors: Badhusparken Tel direct: Mobile: Tel switchboard: Fax: Svenskt/engelskt visitkort, sida 1 Svenskt/engelskt visitkort, sida 2 19

22 Kontorstryck Korrespondenskort finns i formaten A6 och A7. Vi har klisterdekaler i ett antal storlekar. Vi har bordskyltar för konferensdeltagare. Deltagarnamnet ska skrivas för hand. Skyltarna är bigade (de har ett böjbart veck inpressat i papperet) för att de enkelt ska kunna vikas. Informationsmaterial och andra dokument som vi delar ut till kunder och intressenter i anslutning till kundträffar, utbildningar, pressträffar och utställningar läggs i en mapp. Mappen förmedlar kort information om vår verksamhet. På mappens flik kan man fästa ett visitkort. Exempel på andra trycksaker med tryckt logotyp är post-it lappar och anteckningsblock Sundsvall Tfn: Fax: Korrespondenskort Post-it lapp Vi är till för dig som är företagare Bolagsverket är näringslivets egen myndighet för bolagsfrågor, företagsregistrering och prövning av företagsnamn. Vårt uppdrag är att skapa goda möjligheter för ett levande näringsliv. Hör gärna av dig till vår kundservice på telefon , eller läs mer på bolagsverket.se Mapp, omslag Anteckningsblock 20

23 Broschyrer I våra broschyrer presenterar vi bland annat vår verksamhet och hur man gör för att starta ett företag eller ändra registrerade uppgifter. Broschyrerna är ljusa och luftiga med många vita ytor. Vi vill förmedla en känsla av en modern och transparent myndighet. Alla fotografier och illustrationer i broschyrerna är friköpta. Logotypen placeras centrerat överst på omslaget. På baksidan placeras logotypen och kontaktuppgifterna i nedre vänstra hörnet. Brödtexten i inlagan skrivs i trespalt. Formatet är A4 (210 x 297 mm). Förutom i tryck finns alla våra broschyrer i Pdfformat på vår externa webbplats. Måttangivelser för broschyrers omslag 21

24 Övriga trycksaker Hej då talsvar! Hej Sök företagsfakta! Vi stänger våra talsvarstjänster Vi har nu så få användare på våra talsvarstjänster att det är dags att stänga dem. Vi kan dessutom ge dig bättre service direkt på webben och i vår nya e-tjänst Sök företagsfakta finns all information som du tidigare hittade i: Bolagsverkets ordermottagning, automatisk årsredovisningsinformation, Talsvarstjänsterna stängs i början av juni Välkommen till Sök företagsfakta! Behöver du snabbt ett bevis eller kanske en årsredovisning? Då är vår nya e-tjänst Sök företagsfakta något för dig. I Sök företagsfakta beställer du våra mest efterfrågade dokument: bolagsordningar årsredovisningar delårsrapporter registreringsbevis bevis - information om en persons uppdrag med historik bevis - information om en persons uppdrag. Dokumenten i Sök företagsfakta levereras till din e-postadress och du betalar med kort. Hela köpet gör du på några minuter. Du behöver inte vara registrerad som kund hos oss. Du söker och beställer dokumenten direkt från Bolagsverkets webbplats. Checklista krissituation Prioritera i denna ordning: människoliv och mänskliga värden, verksamheten och materiella värden, förtroendet för Bolagsverket, internt och externt. Tänkbara scenarion enligt Krisberedskapsmyndigheten är t.ex. olyckor, hot, IT-attacker, naturkatastrofer, terrordåd. Värdera alltid om det är en kris eller inte, utgå från det värsta eller att situationen snabbt kan förvärras. Ta reda på fakta, gör en första bedömning av krisens omfattning och konsekvenser. Förutom gd och informationschef, vilka bör du kontakta omedelbart? Vilka är berörda, vilka ska informeras och vem fattar beslut? Vi själva? Räddningstjänst? Polis? Norrporten? Vilken information behöver våra chefer, verksamhetsansvariga och övriga medarbetare? Var beredd att fatta beslut utan att du har hela bilden klar för dig. Vilka informationsbehov finns Checklista krissituation Prioritera i denna ordning: människoliv och mänskliga värden, verksamheten och materiella värden, förtroendet för Bolagsverket, internt och externt. externt? Media? Kunder? Departement? Kontakterna med media och informationen till samhället hanteras i första hand av gd eller informationschefen. Tänkbara scenarion enligt Krisberedskapsmyndigheten är t.ex. olyckor, hot, IT-attacker, naturkatastrofer, terrordåd. Vilka kanaler och metoder ska användas Värdera alltid om det är en kris eller inte, utgå från det värsta eller att situationen snabbt kan förvärras. Ta reda på fakta, gör en första bedömning av krisens omfattning och konsekvenser. Förutom gd och informationschef, vilka bör du kontakta omedelbart? Vilka är berörda, vilka ska informeras och vem fattar beslut? Vi själva? Räddningstjänst? Polis? Norrporten? för information, datainsamling, tolkning, analys och beslutsfattande? Dokumentera/logga allt som händer. Fördela resurser, personal och arbetsuppgifter. Läs Bolagsverkets policy och handlingsplan för krissituationer på Insidan. Vilken information behöver våra chefer, verksamhetsansvariga och övriga medarbetare? Var beredd att fatta beslut utan att du har hela bilden klar för dig. Vilka informationsbehov finns externt? Media? Kunder? Departement? Kontakterna med media och informationen till samhället hanteras i första hand av gd eller informationschefen. Vilka kanaler och metoder ska användas för information, datainsamling, tolkning, analys och beslutsfattande? Dokumentera/logga allt som händer. Fördela resurser, personal och arbetsuppgifter. Läs Bolagsverkets policy och handlingsplan för krissituationer på Insidan. Mediekontakt och kris Bolagsverkets checklista Mediekontakt och kris Här hittar du instruktioner för hur du ska agera vid kontakter med media och vid krissituationer. Här finns även viktiga kontaktuppgifter, lägg gärna in dem i din mobil. Policy för mediekontakter Bolagsverkets checklista Här hittar du instruktioner för hur du ska agera vid kontakter med media och vid krissituationer. Här finns även viktiga kontaktuppgifter, lägg gärna in dem i din mobil. Faktafrågor kan alla anställda besvara. Policy för mediekontakter Övriga mediekontakter och uttalanden hanteras av gd och informationschef, som tillsammans med verksledningen har rätt att uttala sig för Bolagsverket i media. Som medarbetare har du meddelarfrihet och rätt att uttala dig i media som privatperson, men om ett uttalande ska ske för Bolagsverkets räkning gäller regeln ovan. Rådgör med informationschef eller någon i verksledningen innan du tar emot besök av journalist/fotograf i våra lokaler. Faktafrågor kan alla anställda besvara. Övriga mediekontakter och uttalanden hanteras av gd och informationschef, som tillsammans med verksledningen har rätt att uttala sig för Bolagsverket i media. Som medarbetare har du meddelarfrihet och rätt att uttala dig i media som privatperson, men om ett uttalande ska ske för Bolagsverkets räkning gäller regeln ovan. Rådgör med informationschef eller någon i verksledningen innan du tar emot besök av journalist/fotograf i våra lokaler. Frågor kring mediekontakter? Ring Ulf Karnell Frågor kring mediekontakter? Ring Ulf Karnell

Grafisk manual. regler och riktlinjer

Grafisk manual. regler och riktlinjer Grafisk manual regler och riktlinjer Innehåll 1. Logotyp 2. Typsnitt 3. Profilfärger 4. Grafiskt koncept 5. Bilder 6. Text och tonalitet 7. Papper 8. Korrespondensmaterial 9. Trycksaker 10. Annonser 11.

Läs mer

GRAFISK PROFIL FÖR STAFFANSTORPS KOMMUN

GRAFISK PROFIL FÖR STAFFANSTORPS KOMMUN GRAFISK PROFIL FÖR STAFFANSTORPS KOMMUN 1 GRAFISK PROFIL Ett av syftena med en grafisk profil är att det ska finnas ett gemensamt uttryck för all kommunikation inom Staffanstorps kommun och mellan kommunen

Läs mer

GRAFISK PROFIL. för Vadstena kommun

GRAFISK PROFIL. för Vadstena kommun GRAFISK PROFIL för Vadstena kommun Den grafiska profilen är fastställd av Vadstena Kommuns kommunfullmäktige 16 mars 2011. Producerad av: Sofia Boij, informatör Vadstena Kommun Framsidesbild: Lars Forsstedt/bildarkivet.se

Läs mer

Presentation av Skolidrottsförbundet i texter 28 Lång 28 Kortare 28 Kortast 28

Presentation av Skolidrottsförbundet i texter 28 Lång 28 Kortare 28 Kortast 28 Inledning 3 Varför en grafisk manual? 4 Vårt varumärke och vår strategi 6 Vårt budskap 8 Vårt namn och märke 9 Logotyp 9 Kvalitetsstämpeln 11 Logotyp vid samarrangemang 15 Färgbandet med aktiviteter 16

Läs mer

senaste rev 2014-01-27 Grafisk manual

senaste rev 2014-01-27 Grafisk manual senaste rev 2014-01-27 Grafisk manual Innehåll Inledning sid 3 Vision Väsby stad 2014 sid 4 Logotypen sid 6 Komplementfärger sid 8 Typografi sid 9 Bildspråk sid 10 Tonläge sid 13 Papper sid 13 Varumärket

Läs mer

Grafisk profil - riktlinjer för dig

Grafisk profil - riktlinjer för dig Grafisk profil - riktlinjer för dig 1. Därför har vi en grafisk profil 3 1.1 Ansvar 3 1.2 En manual för dig 3 2. Logotyp 4 2.1 Olika alternativ 4 2.2 Tillåtna logotyper 4 2.3 Otillåtna logotyper 5 2.4

Läs mer

Härryda kommuns grafiska profil är upprättad våren 2011 (version 2011-06-08).

Härryda kommuns grafiska profil är upprättad våren 2011 (version 2011-06-08). Grafisk profil Härryda kommuns grafiska profil är upprättad våren 2011 (version 2011-06-08). IDA är kommunens intranät. Externa konsulter har inte tillträde till IDA utan hänvisas till Info. Förvaltningen

Läs mer

Grafisk manual. November 2013

Grafisk manual. November 2013 Grafisk manual November 2013 Innehåll Den grafiska profilen 3 Logotyp 4 Logotypens placering och storlek 5 Logotypens frizon 6 Logotypens tillämpning 7 Logotyp och avsändare 9 Typsnitt 11 Typografi 13

Läs mer

UaFS Blad 1 BESTÄMMELSER OM GRAFISK PROFIL

UaFS Blad 1 BESTÄMMELSER OM GRAFISK PROFIL UaFS Blad 1 BESTÄMMELSER OM GRAFISK PROFIL Ny grafisk profil godkänd av kommunfullmäktige 8 maj 2013, 59 ersätter tidigare bestämmelser om grafisk profil antagen av kommunstyrelsen den 26 april 2006, 99.

Läs mer

KONTORSHANDBOKEN. för Falkenbergs kommun

KONTORSHANDBOKEN. för Falkenbergs kommun KONTORSHANDBOKEN för Falkenbergs kommun 1 Produktionsansvarig: Henrik Lundahl, Kanslichef Grafisk formgivning: Rosanna Dalibor Beijer, kommunikatör Källa foto: Falkenbergs kommun, Jesper Anhede, Christel

Läs mer

Profilprogram för Lidköpings kommun

Profilprogram för Lidköpings kommun Profilprogram för Lidköpings kommun Innehåll Profilering av Lidköpings kommun...3 Logotypen...4 Symboler...7 Vårt platsvarumärke Lidköping vid Vänern...8 Profilfärger...10 Typografi...11 Kuvert, visitkort,

Läs mer

Ärendehandbok. Ärendehandbok. Kommunledningsförvaltningen Datum Diarienummer Kommunledningsförvaltningen 2011-06-16

Ärendehandbok. Ärendehandbok. Kommunledningsförvaltningen Datum Diarienummer Kommunledningsförvaltningen 2011-06-16 1 Ärendehandbok Avsnitt 1 Inledning Avsnitt 2 Administrativa roller Avsnitt 3 Kommunens grafiska profil Avsnitt 4 Offentlighet och sekretess Avsnitt 5 Personuppgiftslagen PuL Avsnitt 6 Mallar Avsnitt 7

Läs mer

Innehållsförteckning. Funderar du på att starta ett aktiebolag?...3. Kort om aktiebolag...4. Bilda aktiebolaget...6. Anmäl till Bolagsverket...

Innehållsförteckning. Funderar du på att starta ett aktiebolag?...3. Kort om aktiebolag...4. Bilda aktiebolaget...6. Anmäl till Bolagsverket... Starta aktiebolag 1 Innehållsförteckning Funderar du på att starta ett aktiebolag?......3 Kort om aktiebolag...4 Bilda aktiebolaget...6 Anmäl till Bolagsverket...8 Välj företagsnamn....10 Styrelsen och

Läs mer

profilbas Bravidas grafiska identitet

profilbas Bravidas grafiska identitet profilbas Bravidas grafiska identitet 1. HANDBOK FÖR VARUMÄRKET BRAVIDA Bravida är Skandinaviens största installations- och serviceföretag med medarbetare i Sverige, Norge och Danmark. Det är ingen slump

Läs mer

Hela denna bilaga är en annons från Bolagsverket. Nya webbtjänster spar tid åt företagare.

Hela denna bilaga är en annons från Bolagsverket. Nya webbtjänster spar tid åt företagare. Elektronisk kontakt med Bolagsverket Nya webbtjänster spar tid åt företagare. sidan15 FÖRETAG & AFFÄRER EN BILAGA FRÅN BOLAGSVERKET OM HUR DET KAN BLI LÄTTARE ATT VARA FÖRETAGARE I SVERIGE Modernare aktiebolagslag

Läs mer

En stark profil en tydlig identitet. Manualens innehåll:

En stark profil en tydlig identitet. Manualens innehåll: 2 En stark profil en tydlig identitet En grafisk profil är en betydande del av organisationens ansikte utåt. Jönköpings kommun med sina förvaltningar och verksamheter ska upplevas som något väsentligt

Läs mer

Manual för Trafikverkets webbtjänster. Manual för Trafikverkets webbtjänster 1

Manual för Trafikverkets webbtjänster. Manual för Trafikverkets webbtjänster 1 Manual för Trafikverkets webbtjänster Manual för Trafikverkets webbtjänster 1 Titel: Manual för Trafikverkets webbtjänster Utgivningsdatum: 2013-02 Utgivare: Trafikverket Den senaste versionen av Manual

Läs mer

GRAFISK MANUAL Atrium Ljungberg

GRAFISK MANUAL Atrium Ljungberg GRAFISK MANUAL Atrium Ljungberg INNEHÅLL Inledning 4 1.0 Logotyp 5 1.1 Vår logotyp 6 1.2 Storlekar och varianter 7 1.3 Färgsättning 8 1.4 Frizon 9 1.5 Placering 10 1.6 Symbolen som grafiskt element 11

Läs mer

En profil med möjligheter Grafisk manual för Sjöfartsverket 2013

En profil med möjligheter Grafisk manual för Sjöfartsverket 2013 En profil med möjligheter Grafisk manual för Sjöfartsverket 2013 1 SJÖFARTSVERKET ÄR ett tjänsteproducerande affärsverk som också har myndighetsuppgifter. Vi utvecklar sjöfarten och ett transportsystem

Läs mer

Ronneby kommuns grafiska profil. Uppdaterad 2009--01-12

Ronneby kommuns grafiska profil. Uppdaterad 2009--01-12 Ronneby kommuns grafiska profil Uppdaterad 2009--01-12 Innehåll Varför grafisk profil?...3 Tydlig avsändare, enhetlig form, hög kvalitet...3 Förenkla...3 De kommunala bolagen...3 Webb...3 Bilden av Ronneby...4

Läs mer

IMs Grafiska riktlinjer

IMs Grafiska riktlinjer IMs Grafiska riktlinjer När bilden av IM blir tydligare syns vi bättre De grafiska riktlinjerna är till för alla som i något sammanhang kommunicerar visuellt, i såväl tryckt som digital form, med IM som

Läs mer

GRAFISK PROFIL. HÖGSKOLECENTRUM BOHUSLÄN, Version 1.2. Högskolecentrum Bohuslän

GRAFISK PROFIL. HÖGSKOLECENTRUM BOHUSLÄN, Version 1.2. Högskolecentrum Bohuslän GRAFISK PROFIL HÖGSKOLECENTRUM BOHUSLÄN, Version 1.2 INNEHÅLL HÖG KVALITET OCH STARK IDENTITET 2 LOGOTYP Uppbyggnad, Internationell, Frizon, Med slogan och adress 4 FÄRGER Färgblandningar 10 TYPOGRAFI

Läs mer

VARUMÄRKESGUIDE REGION SKÅNE

VARUMÄRKESGUIDE REGION SKÅNE VARUMÄRKESGUIDE REGION SKÅNE UPPDATERAD JULI 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Avsnitt 1...Varumärkespolicy Avsnitt 2...Kommunikationspolicy Avsnitt 3...Kommunikationsstrategi Avsnitt 4...Medieanvisningar Avsnitt

Läs mer

Riktlinjer för FMV:s grafiska profil

Riktlinjer för FMV:s grafiska profil Riktlinjer för FMV:s grafiska profil V e r s i o n 3.0 2 0 1 1 1 2 Innehåll Inledning 5 Pressmeddelande 26 Logotyp FMV:s logotyp 6 Logotypfärger 7 Logotyp med undertext eller devis 8 Logotyp svartvit 9

Läs mer

FÖRETAG&AFFÄRER. Martin Lidberg: Företagandet ger mig kickar. Samarbete förenklar för nyföretagare sidan 6. Så väljer du företagsnamn

FÖRETAG&AFFÄRER. Martin Lidberg: Företagandet ger mig kickar. Samarbete förenklar för nyföretagare sidan 6. Så väljer du företagsnamn ANNONS Hela denna tidning är en annons från Bolagsverket ANNONS FÖRETAG&AFFÄRER Samarbete förenklar för nyföretagare sidan 6 Så väljer du företagsnamn sidan 12 Riv ur och spara! Bolagsverket i nya lokaler

Läs mer

Kommunikationshandbok

Kommunikationshandbok Linköpings kyrkliga samfällighet Kommunikationshandbok strategi manualer mallar Innehåll 1 Begreppsförklaringar. Telefonnummer mm Strategidokument 2 Vision och kärnvärden. Övergripande kommunikationsmål

Läs mer

RIKTLINJER FÖR KOMMUNIKATION

RIKTLINJER FÖR KOMMUNIKATION Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler» Styrdokument RIKTLINJER FÖR KOMMUNIKATION ANTAGET AV: Kommunstyrelsen DATUM: 3 november 2014 ANSVAR UPPFÖLJNING/REVIDERING: Kommunikationsstrateg GÄLLER

Läs mer

manual i n s t r u k t i o n e r o c h t i l l ä m p n i n g a r

manual i n s t r u k t i o n e r o c h t i l l ä m p n i n g a r grafisk manual i n s t r u k t i o n e r o c h t i l l ä m p n i n g a r JUNI 2014 Inledning precis som i den grafiska profilen innehåller vår grafiska manual delar i fallande rangordning. I detta dokument

Läs mer

Innehåll. Förord... 5. Got Events affärsplan... 6. Våra logotyper... 9. Grafiska grundelement... 19. Applikationer... 29. Skyltar...

Innehåll. Förord... 5. Got Events affärsplan... 6. Våra logotyper... 9. Grafiska grundelement... 19. Applikationer... 29. Skyltar... Grafisk manual Innehåll Förord... 5 Got Events affärsplan... 6 Våra logotyper... 9 Grafiska grundelement... 19 Applikationer... 29 Skyltar... 38 Riktlinje för arbetskläder... 40 Flaggor... 42 Fordon...

Läs mer