Grafisk. profilmanual

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Grafisk. profilmanual"

Transkript

1 Grafisk profilmanual

2 Innehåll 1 Förord 1:1 Kontaktpersoner 1:2 2 Profilfärger 2:1 Accentfärger 2:2 3 Logotyp 3:1 Logotyp varianter 3:2 3:3 Logotypens placering 3:4 Kommunvapen 3:5 4 Dekorelement 4:1 Illustration 4:2 Bård och tonplattor 4:3 5 Typografi 5:1 Typografi internt 5:2 Typografi exempel 5:3 6 Kontorstryck 6:1 Pappersval 6:2 Visitkort 6:3 Korrespondenskort 6:4 Brevpapper 6:5 Kuvert 6:6 Mapp 6:7 Officemallar 6:8 7 Digital publicering 7:1 Färglikare för bildskärm 7:2 Bildskärmsoptimerad typografi 7:3 8 Extern kommunikation 8:1 Pappersval 8:2 Bilder och text 8:3 Annonsering 8:4 Annonser exempel 8:5 Broschyrer, foldrar 8:6 Broschyrer exempel 8:7 Marknadsföringsmaterial, övrigt 8:8 9 Övriga applikationer 9:1 Skyltning, fordon m m 9:2 10 Praktisk hantering 10:1 Hjälpreda för digitala filer 10:2 Sökvägar 10:3

3 Förord En genomtänkt, väl utformad och enhetlig grafisk profilering ger en gemensam identitet åt Malung-Sälens kommun och dess enheter. Ett enhetligt intryck inger förtroende och stärker vår image i omvärlden. Kommunen ska vara en tydlig avsändare vid marknadsföring, information etc. En distinkt avsändare ökar logotypens värde som gemensam symbol för alla anställda inom kommunen och ökar den interna samhörigheten. Det grafiska profilprogrammet bidrar till att både omvärlden och vi själva upplever oss som en kommun att räkna med. Profilen gäller för alla enheter och förvaltningar inom kommunen och omfattar alla typer av dokument, annonser och trycksaker etc. Enhetliga mallar och klara direktiv underlättar arbetet för såväl egna medarbetare som samarbetspartners. På så vis frigörs både tid och pengar. I manualen finns inte regler för alla sammanhang, men den visar de vanligast förekommande tillämpningarna av vår grafiska profil för att andemeningen tydligt skall framgå. Se det som bruksanvisning för att behandla vårt varumärke på ett korrekt sätt. 1:1

4 Kontaktpersoner Grafiska profilgruppen Ulla Andersson Webbmaster/IT-tekniker Tel Per Eriksson Ekonomichef Tel Anna Haars IT-chef Tel Ingemar Kyhlberg Näringslivschef Tel Johan Forssell Kommunsekreterare Tel Rolf Davidsson Kommunchef Tel Frågor angående tillämpning av den grafiska profilen och beställning av filer (logotyp, grafiska element, manual etc) samt frågor om kommunens webbplats, kontakta: Ulla Andersson Webbmaster/IT-tekniker Tel Frågor angående PuL (personuppgiftslagen), kontakta kommunens PuL-ombud: Johan Forssell Kommunsekreterare Tel Tel Beställning av kontorsmaterial, kontakta: Micke Larsson Vaktmästare Tel :2

5 Profilfärger Färgerna är utvalda för att knyta an till kommunens historia, verksamhet och prägel av årstidernas särart. Våra bärande färger är brunt, beige, vitt och grått. Den bruna färgen (Pantone 464) är också logotypens färg. Den ljusare beige färgen används som komplement i exempelvis dekorelement, vilket finns beskrivet längre fram. Färgvalet ska föra tankarna till trä, läder och järnsmide. Vi vill också framhålla den vita färgen som aldrig brukar nämnas i sådana här sammanhang, men den är bärare av den luftighet och lätthet som är en viktig del av vår profil. Den mörkgrå används med fördel till text i lite större grader, där den ger orden en lättare framtoning än svart. Pantone (PMS) 464 C = 10 M = 50 Y = 100 K = 35 Pantone Cool Gray 11 C = 0 M = 2 Y = 0 K = 68 Vit C = 0 M = 0 Y = 0 K = 0 Pantone 467 C = 9 M = 15 Y = 34 K = 0 (RGB-värden för bildskärm/digitala medier finns beskrivna längre fram) Dekorfärgstryck PMS PMS (Pantone Matching System) är ett färgsystem som innehåller så kallade platta färger. Dessa färger blandas inte inbördes utan återges var och en för sig. Trycksaker som inte innehåller färgfoton trycks med fördel enligt PMS. Detta färgsystem används också för det mesta vid screentryck, en metod för tryck på exempelvis plast, tyg och porslin. Fyrfärgstryck CMYK Det vanligaste sättet att trycka i färg. CMYK är ett färgblandningssystem man använder vid offsettryck. De fyra grundfärgerna cyan, magenta, gul och svart blandas sinsemellan i olika proportioner för att återge övriga färger. Trycksaker med färgfoton trycks uteslutande med CMYK. Vid separation från PMS till CMYK bör man vara medveten om att man inte kan återskapa PMS-systemets kulörer exakt. Bildskärmsvisning RGB Bildskärmar återger färger enligt det additiva systemet RGB. Detta system lämpar sig inte för att ange färger i trycksaksproduktioner. Färglikare för bildskärm/ digitala medier finns i kapitel 7 som behandlar digital publicering. 2:1

6 Accentfärger Fyra nyanser av Malung-Sälens kommun Färger som symboliserar årstiderna. I vår kommun har vi fyra riktiga årstider med tydliga skiften. Varje årstid har sin särprägel. Den ljusblå associerar till skuggorna i snön en kall vinterdag. Den ljusgröna för tankarna till björkarnas lövsprickning. Sommarens gröna färg finner man i båda bladverk och gräsmattor. Hösten för tankarna till svampar och gyllenröda löv. Vinter Pantone 544 C = 30 M = 6 Y = 0 K = 0 Vår Pantone 584 C = 12 M = 0 Y = 79 K = 6 Sommar Pantone 576 C = 49 M = 0 Y = 100 K = 39 Höst Pantone 484 C = 0 M = 95 Y = 100 K = 29 (RGB-värden för bildskärm/digitala medier finns beskrivna längre fram) Accentfärgerna kan användas efter årstiderna som på webbplatsen eller som bakgrundsfärg i en tabell etc. En grundregel är att använda dem med måtta. Rätt använda lyfter de kommunikationen och ger anrättningen en angenäm kryddning. 2:2

7 Logotyp Logotypen består av namnet Malung-Sälens kommun och vapnet/symbolen med hammaren och hästskon, som symboliserar kommunens historia med smide och hästskotillverkning. Alltsammans i brunt (Pantone 464) på vit botten. Vår gemensamma logotyp skall betraktas som en enhet som aldrig får förvanskas. Varken placering av eller proportioner mellan text och symbol får ändras. Den får inte heller användas i löpande text. Frizon Konturerna som visas här med svaga blå linjer hjälper oss se logotypens frizon, dvs vilket område som skall lämnas fritt från konkurrerande texter eller bildelement runt omkring den. Detta för att inte störa logotypen och dess Obsvärde. Måtten på det rekommenderade friutrymmet bygger på det versala M:et i ordet Malung. Logotypen kortare Den här kortare varianten av logotypen kan användas i undantagsfall, och då endast där den ordinarie logotypen inte får plats, till exempel på vissa blanketter. Här gäller samma regler om frizon som i exemplet ovan. Rådfråga profilgruppens kontaktperson före användning (se sidan 1:2). 3:1

8 Logotyp varianter Av tekniska och ekonomiska skäl är det inte alltid möjligt eller önskvärt att avbilda vår logotyp i grundutförandet. Här är några tillåtna varianter som kan användas i dessa fall. Tydlighet är ledordet. Svart på vit botten Om möjlighet till rastrering saknas eller inte håller tillräckligt hög kvalitet. Färg Endast på mycket ljusa bakgrunder. Så länge logotypens färg tydligt kontrasterar mot bakgrundsfärgen. Svart Om logotypens kontrast mot bakgrunden blir för svag i färgutförandet, eller rastrering ej håller tillräckligt hög kvalitet för att se konturerna. Negativ Om logotypen måste placeras på en mörk bakgrund. 3:2

9 Logotyp varianter Vid reproduktion i svartvitt/gråskala bör logotypen vara antingen helt svart (K100%) eller negativ (K0%). Detta för att undvika dålig kontrast mot bakgrunden p g a rastrering. Extra viktigt när logotypen återges i små storlekar. Tryckets rasterpunkter gör logotypen oskarp i gråskala. 100% svart eller helt negativ logotyp ger tydligare konturer. 3:3

10 Logotypens placering Logotypen ska presenteras på ett tydligt sätt, väl avgränsad från innehållet. Den får inte hamna mitt i informationen, ej heller användas i löpande text. Inga element eller texter får störa logotypens frizon. Detta gäller även till exempel adresser. Något av dokumentets hörn är den naturliga platsen, gärna i linje med övriga element (till exempel spalter). Text text text Text text text tex Digna conseniamet augiam vent alit ip ea faccummodiam veniamet augait at quam iniam. Text text text Lorem Inisi tet nim atum zzril dip etuerostie commolenibh el do lutpat. Ecte essequis. Ddunt adiat volore magnit, volorer Ut prat, vullum dui tin vero od ea iuscipisl utat. Ut ullan xeraesse facipit dolore mod ia met. Olor quamcon sequisisi ectet wisim sed exer ad ercinim iriliquatum autat, vulputpat luptatue facipsuscip eu faciduisi euipis amcon utet, quiscil il dolortisl do consequissit aliquamet, quate magna conum si. Odo euis doloreet iriurerat wis dolutpatis non veril ilit. autpatie molor se dolessim eum velenis dolorperci blan vulluptat Uutat ut lobor ing eugue praeseq uatummolore doloborero voloborem illaore minim verosto eugiate molore eum am, suscidunt odolore magnit lutet alit utatum la adio odipisis nos am, volenim venim atuercin er.ectetum zzrilla ipisl inci eriliqui bla augait, quismod olummod olorpercil ea feugait el ullum velit laorper sustin elent feum volore dolum quatetum vel non hendre tat wiscipit acin velit lore tie molobortie dolorem vero lumsandreetdigna conseniamet augiam vent alit ip ea faccummodiam odignis cillaortis ad dolore commy veniamet augait at, quam iniam, vulputet, volestis nit luptat la ad tin erit del eum dolesto etummy nos dit iriusto conum num dolum er- Ecte essequis dunt adiat volore Lorem Inisi tet nim atum zzril dip magnit, volorer iuscipisl utat. Ut etuerostie commolenibh el do lutpat. Ut prat, vullum dui tin vero od ullan xeraesse quamcon sequisisi ectet wisim autat, vulputpat luptatue facipsuscip eu faciduisi euipis sed exer ad ercinim iriliquatum ea facipit dolore mod ia met. Olor amcon utet, si. Odo euis doloreet aliquamet, quate magna conum iriurerat wis autpatie molor se quiscil il dolortisl do consequissit dolessim eum velenis dolorperci dolutpatis non veril ilit. blan vulluptat praeseq uatummolore doloborero eugiate molore Uutat ut lobor ing eugue eum am, suscidunt la adio odipisis voloborem illaore minim verosto nos am, volenim ipisl inci eriliqui odolore magnit lutet alit utatum bla augait, quismod olummod venim atuercin er.ectetum zzrilla olorpercil ea feugait non hendre feum volore dolum quatetum vel tat wiscipit acin velit lumsandreet- el ullum velit laorper sustin elent Digna conseniamet augiam vent lore tie molobortie dolorem vero alit ip ea faccummodiam veniamet odignis cillaortis ad dolore commy augait at, quam iniam, vulputet, nis ad erosto. volestis nit luptat la ad tin erit del eum dolesto etummy nos dit iriusto conum num dolum erosto odio el ero duisisis nullandreet Text text Ecte essequis dunt adiat volore magnit, volorer iuscipisl utat. Ut ullan xeraesse quamcon sequisisi ectet wisim autat, vulputpat luptatue facipsuscip eu faciduisi euipis amcon utet, si. Odo euis doloreet iriurerat wis autpatie molor se dolessim eum velenis dolorperci blan vulluptat praeseq uatummolore doloborero eugiate molore Lorem Inisi tet nim atum zzril dip etuerostie commolenibh el dolutpat. Ut prat, vullum dui tin vero od ea facipit dolore modiamet nullam, si. Olor sed exer ad ercinim iriliquatum aliquamet, quate magna conum quiscil il dolortisl do consequissit dolutpatis non veril ilit utat. Ut lobor ing eugue voloborem illaore minim verosto odolore magnit lutet alit utatum venim atuercin er.ectetum zzrilla feum volore dolum. Ecte essequis dunt adiat volore Lorem Inisi tet nim atum zzril dip magnit, volorer iuscipisl utat. Ut etuerostie commolenibh el dolutpat. ullan xeraesse quamcon sequisisi Ut prat, vullum dui tin vero od ea ectet wisim autat, vulputpat luptatue facipsuscip eu faciduisi euipis Olor sed exer ad ercinim iriliqua- facipit dolore modiamet nullam, si. amcon utet, si. Odo euis doloreet tum aliquamet, quate magna conum iriurerat wis autpatie molor se quiscil il dolortisl do consequissit dolessim eum velenis dolorperci dolutpatis non veril ilit utat. Ut blan vulluptat praeseq uatum et al lobor ing eugue voloborem illaore molore dolo borero eugiate molore minim verosto odolore magnit lutet lorem ipsum dolor sit amet al eum alit utatum venim atuercin eremit. am, suscidunt la adio. odipisis nos Ectetum zzrilla. am, volenim ipisl inci eriliquii bla augait, quismod olum modistai olorpercil ea feugait on. Övre vänster hörn. Nedre vänster hörn, i linje med text/innehåll. Nedre höger hörn. 3:4

11 Kommunvapen Kommunvapnet beskrivs som följer: I blått fält en hästsko och däröver en bjälkvis ställd klohammare, båda av guld Historia Bilden kommer ursprungligen från Malungs tingslags sigill från 1631, och symboliserar den stora betydelse som smide hade i äldre tid. Hästskotillverkning och handel med dessa var en specialitet för Västerdalarna. Malungs tingslag omfattade 1631 Malungs, Lima och Transtrands socknar, dvs. det område som i dag är Malung-Sälens kommun. Vapnet fastställdes i sin nuvarande form 1947 för dåvarande Malungs kommun, som omfattade Malungs socken. När denna kommun tillsammans med dåvarande Lima kommun och Transtrands kommun 1971 bildade Malungs kommun övertogs vapnet av den nybildade kommunen. Användning Kommunvapnet används endast i undantagsfall när Malung-Sälens kommuns grafiska profil inte kan tillämpas, t ex vid samproduktiom med andra kommuner där dessa använder sitt kommunvapen. Det kan även användas i speciella fall där det inte finns utrymme för logotypen. Kommunvapnet används företrädesvis i färg. 3:5

12 Dekorelement Följande grafiska komponenter kan användas i den grafiska formgivningen som dekorelement. De är utsmyckningsdetaljer som anknyter till bygden, dess hantverkstraditioner och historia. Rätt använda kan de lätta upp kommunikationen med en personlig prägel. De får inte ta överhanden utan bör enbart ses som komplement en möjlighet till dekoration, när så eftersträvas. Dekorelementen skall reproduceras i färg, endast undantagsvis i svartvitt/ gråskala. Limamönster Mönstret är en bearbetning av en Limamålning utförd av Hållars Mattias i mitten av 1800-talet. Han var en av de mest produktiva Limamålarna och hade en karaktäristisk och egen stil som inte kan jämföras med någon annan svensk möbelmålare. Tulpanknippet var hans favoritmotiv och är därför underlag till mönstret. Det är uppbyggt som en tapet med repetitioner vilket gör att det kan användas på stora ytor. I profilen är mönstret ett komplement till den lite stramare logotypen och mjukar upp intrycket. Detalj av hängskåp, målat 1844 av Hållars Mattias. 4:1

13 Illustration Illustrationen åskådliggör liv och rörelse i natur och fjäll. Den leder tanken till aktivitet och framåtskridande och man anar besöksnäringens stora betydelse för kommunen. Illustrationen kan användas som ett dekorelement i den grafiska formgivningen, t ex på stora vita ytor där man inte använder fotografier. Den finns i två olika utföranden, en kortare och en längre, och ska företrädesvis reproduceras i färg. 4:2

14 Bård och tonplattor Ett annat återkommande element är bården. Den finns bland annat på brevpapper och visitkort. På webbplatsen används bården inte bara som utsmyckning. Där hjälper den även besökare hitta vad de söker. Att använda tonplattor i profilens färger ger ytterligare möjligheter att lyfta kommunikationen både estetiskt och pedagogiskt, till exempel i faktarutor, grafer och tabeller. Ulla Andersson HelpDesk/IT-teknik Box 14, Malung Fax Tfn. direkt Tfn. växel Mobil Postadress: Box 14, Malung Tfn: Fax: Postgiro: Bankgiro: :3

15 Typografi För att tydligare behålla vår ljusa grafiska identitet används Helvetica Neue Light som huvudsakligt typsnitt i extern kommunikation (till exempel trycksaker och annonser). Typsnittet Helvetica Neue finns i flera olika varianter, allt ifrån fet till tunn. Men istället för att använda en tyngre variant till exempel för underrubriker i löpande text, är det bra om man istället kan variera punktstorleken. I stora storlekar kan varianten thin/tunn användas dock med måtta. Helvetica Neue har en formell, tydlig karaktär och är lättläst även i små punktstorlekar. Sätt gärna texten med glesare radmellanrum (kägel) än normalt. Som komplement till Helvetica Neue används Georgia i löpande text, så kallad brödtext. Detta är ett typsnitt av boktryckskaraktär med hög läsbarhet och lämpar sig för längre texter. Helvetica Neue Helvetica Neue Light ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåö :,;µ/ &?)(*«Helvetica Neue Medium ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåö :,;µ/ &?)(*«Georgia Georgia Regular ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåö :,;µ/ &?)(*«5:1

16 Typografi internt I den interna kommunikationen (daglig korrespondens och publikationer i Office-/Windowsmiljö) används standardtypsnittet Arial. Detta eftersom Arial finns installerat som standard i alla datorer och därför aldrig riskerar att återges felaktigt. Internt används även Times New Roman (finns också i alla datorer) i alla öppna dokument, dvs brev, skrivelser, PM, rapporter och enklare publikationer för bearbetning i t ex Word, Excel eller PowerPoint. Arial Arial Regular ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåö :,;µ/ &?)(*«Times New Roman Times New Roman ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåö :,;µ/ &?)(*«Typografi på webben På internet/intranet gäller särskilda riktlinjer för typografi. Mer om detta finns i kapitel 7 som behandlar digital publicering. 5:2

17 Typografi exempel Brev, internt producerat Förvaltning/enhet (Arial) Brödtext (Times New Roman) Utdrag ur nyhetsbrev, extern produktion Rubrik (Helvetica Neue Light) Brödtext (Helvetica Neue Light) 5:3 Nyhetsbrev 07.indd 1

18 Kontorstryck I detta kapitel finner du anvisningar för tryck av de vanligast förekommande enheterna som används i vår korrespondens. Det som tidigare nämnts om logotyp, färger och typografi upprepas inte på följande sidor annat än om undantag förekommer. 6:1

19 Pappersval Hög papperskvalitet på affärspapper och tryckt material är lika viktigt som logotyp, färger och typografi för helhetsintrycket. Det är den samlade bilden av det mottagaren upplever som är vår identitet. På Malung-Sälens kommun visar vi hänsyn till naturen. Papper och tryckeri väljs därför med omsorg både ur miljöaspekt och i vilket syfte det tryckta materialet ska användas. Målsättningen är att allt kontorsmaterial trycks på papperet Lessebo Linné och även i övrigt använder vi media som på bästa sätt kombinerar ekonomi och miljöhänsyn. Media Papper Rek gramvikt Brevpapper: Lessebo Linné, vitt 100 g/m² Visitkort: Lessebo Linné, vitt 250 g/m² Korrespondenskort: Lessebo Linné, vitt 120 g/m² Kuvert: Scandia g/m² Broschyrer, foldrar och andra trycksaker trycks på papperet Scandia 2000 eller Silverblade. 6:2

20 Visitkort Format: 90 50mm Tryck: Dekorfärg, 3+1 Logo: 55mm bred Namn: 9,5pt Helvetica Neue Medium, Pantone Cool Gray 11 Befattning: 7pt Helvetica Neue Light, Pantone Cool Gray 11 Kontaktinfo: 7pt Helvetica Neue Light, Pantone Cool Gray 11 Endast befattningen inom Malung-Sälens kommun anges, ej akademiska titlar eller meritbeteckningar. Visitkort, framsida 10mm 0mm 3mm 25mm 28mm 32mm Ulla Andersson HelpDesk/IT-teknik 39mm 46mm Box 14, Malung Fax Tfn. direkt Tfn. växel Mobil ,5mm 21mm 55mm Visitkort, baksida 6:3

21 Korrespondenskort Format: A6 Tryck: Dekorfärg, 2+0 Logo: 46mm bred Kontaktinfo: 7pt Helvetica Neue Light, Pantone 464 www: 7pt Helvetica Neue Medium, Pantone 464 Hälsning: 32pt Helvetica Neue Thin, Pantone 467 6mm 16mm 4mm 0mm 34mm Med vänlig hälsning 42mm 5mm Box 14, Malung Tfn: Fax: mm 6mm 6:4

22 Brevpapper Format: A4 (Här förminskat till 50% av verklig storlek) Tryck: Dekorfärg, 3+0 Logo: 52mm bred Kontaktinfo: 7pt Helvetica Neue Light, Pantone Cool Gray 11 www: 12pt Helvetica Neue Thin, Pantone Cool Gray 11 13mm 8mm 8,5mm 6,5mm Postadress: Box 14, Malung Tfn: Fax: Plusgiro: Bankgiro: mm Pantone 467 Pantone (PMS) 464 Pantone Cool Gray 11 6:5

23 Kuvert Format: C5 (C5 Här förminskat till 50% av verklig storlek) Tryck: Dekorfärg, 2+1 Logo: 52mm bred info: 7pt Helvetica Neue Light, Helvetica Neue Light, Pantone Cool Gray 11 www: 12pt Helvetica Neue Thin, Helvetica Neue Light, Pantone Cool Gray 11 10mm Postadress: Box 14, Malung Tfn: Fax: mm 8mm 10mm Kuvert C65 (50% av verklig storlek) Postadress: Box 14, Malung Tfn: Fax: Storlekar på text och logotyp, samt mått från över- och vänsterkanter identiska med C5-kuvertet 6:6

24 Postadress: Box 14, Malung Tfn: Fax: Postgiro: Bankgiro: Mapp Format: mm Tryck: Dekorfärg, 2+1 Logo: 52mm bred info: 7pt Helvetica Neue Light, Pantone 464 www: 12pt Helvetica Neue Thin, Pantone 464 (Här förminskad till 25% av verklig storlek) 17mm 12mm 12mm 6:7

25 Officemallar Malldokument finns tillgängliga för den interna kommunikationen (daglig korrespondens och arbete i Office-/Windowsprogram). De skall användas för öppna dokument såsom brev, skrivelser, PM, rapporter och enklare publikationer i till exempel Word, Excel och PowerPoint. Mallarna görs med hänsyn till reglerna för vår grafiska profil och får inte ändras. Längre fram i avsnittet Praktisk hantering finns mer information och sökvägar. Mall för faktura, utskriftsexempel Box 14, Malung Tfn. växel VAT no. SE Innehar F-skattebevis Wordmall för brev, utskriftsexempel SOCIALFÖRVALTNINGEN Handläggare: Barbro Jansson Tel Rebecka Ekblom-Liljendahl Gruvvägen MALUNGSFORS Hej Rebecka, Vård- och omsorgsenheten ansvarar för socialförvaltningens äldre- och handikappomsorg. Socialtjänstlagen (SoL) Enligt Socialtjänstlagen skall den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt ha rätt till bistånd av socialnämnden för sin försörjning (försörjningsstöd) och för sin livsföring i övrigt. Den enskilde skall genom biståndet tillförsäkras en skälig levnadsnivå. Biståndet skall utformas så att det stärker hans eller hennes möjligheter att leva ett självständigt liv. Huvuduppgiften är omvårdnad och service till äldre och funktionshindrade människor, i enskilt respektive särskilt boende. Många får sin hjälp i form av hemtjänst i sin egen bostad. Inom särskilda boendeformer, såsom servicehus, gruppbostäder och sjukhem har kommunen även hälso- och sjukvårdsansvar till och med sjuksköterskenivå. Socialförvaltningen kan för övrigt erbjuda service i form av dagverksamhet. Andra viktiga delar i verksamheten är nattpatrull, avlösar- respektive ledsagarservice och rehabilitering. MALUNG-SÄLENS KOMMUN Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Den 1 januari 1994 trädde en ny lag i kraft. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Lagen ger rätt till särskilt stöd och särskild service som människor kan behöva utöver vad de får genom andra lagar. Personer som inte omfattas av LSS har möjlighet att få insatser beviljade enligt socialtjänstlagen. Huvuduppgiften är omvårdnad och service till äldre och funktionshindrade människor, i enskilt respektive särskilt boende. Många får sin hjälp i form av hemtjänst i sin egen bostad. Inom särskilda boendeformer, såsom servicehus, gruppbostäder och sjukhem har kommunen även hälso- och sjukvårdsansvar till och med sjuksköterskenivå. Socialförvaltningen kan för övrigt erbjuda service i form av dagverksamhet. Andra viktiga delar i verksamheten är nattpatrull, avlösar- respektive ledsagarservice och rehabilitering. Mvh Barbro Jansson Mall för ledighetsansökan 6:8

26 Digital publicering Via Internet ger vi allmänheten, företag och andra instanser möjlighet att få information om Malung-Sälens kommun och utföra vissa tjänster oberoende av våra arbets- och expeditionstider. Informationen ska naturligtvis alltid vara aktuell och korrekt och det som publiceras i tryck bör också finnas på vår webbplats. För publicering på kommunens externa webbplats finns särskilda riktlinjer. Sidorna är uppbyggda med mallar som säkerställer att rätt typsnitt används osv. I stort sett samma regler gäller publicering internt till exempel via vårt intranät ( KomInfo i Lotus Notes). Syftet skiljer sig dock åt. Intern publicering syftar till att sprida information inom organisationen på ett snabbt och enkelt sätt. Angående publicering av bilder på webben PuL PersonuppgiftsLagen, gäller även för publicering av personuppgifter på webben. Det innebär bland annat att man måste ha medgivande för att få publicera bilder där man kan identifiera personer. Fråga alltså vid fotograferingstillfället alternativt i efterhand eller använd bilder där man inte kan känna igen personerna. Har du frågor angående PuL, läs mer på eller kontakta kommunens PuL-ombud (se Kontaktpersoner sidan 1:2). 7:1

27 Färglikare för bildskärm Bildskärmar, digitalkameror och projektorer återger färger enligt RGB-systemet. Alla färger beskrivs med intensitetsvärden för delkulörerna rött, grönt och blått. För publicering på nätet brukar man som regel begränsa intensitetsvärdena till femtedelar av maxvärdet 255 så kallade webbsäkra färger. Profilfärger Pantone 464 R = 153 G = 102 B = 51 Hexadecimal: # Pantone Cool Gray 11 R = 102 G = 102 B = 102 Hexadecimal: # Vit R = 255 G = 255 B = 255 Hexadecimal: #FFFFFF Pantone 467 R = 204 G = 153 B = 102 Hexadecimal: #CC9966 Accentfärger Vinter Pantone 544 R = 178 G = 204 B = 230 Hexadecimal: #99CCFF Vår Pantone 584 R = 204 G = 204 B = 102 Hexadecimal: #CCCC66 Sommar Pantone 576 R = 102 G = 153 B = 51 Hexadecimal: # Höst Pantone 484 R = 153 G = 51 B = 51 Hexadecimal: # RGB är ett så kallat additivt färgsystem som kan uppvisa större färgrymd än exempelvis CMYK. Dock bör man känna till att RGB är enhetsberoende det verkliga utseendet på en viss kulörblandning styrs av den scanner eller den skärm som används. Samma värden ger alltså inte exakt samma kulör på alla enheter/utrustningar. 7:2

28 Bildskärmsoptimerad typografi På webbplatsen används typsnittet Verdana. Det är ett relativt nytt typsnitt som är specialanpassat för bildskärm. När det togs fram utgick man från vad som fungerar bäst på bildskärm i både stora och små grader, men framförallt i de viktiga storlekarna 8-12 punkter. Verdana är ett standardtypsnitt som Microsoft tillhandahåller gratis. Det ingår i operativsystemet och kan även laddas ner gratis, för såväl Mac som PC. Därmed är risken för felaktig återgivning i webbläsare närmast obefintlig. Verdana Regular ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåö :,;µ/ &?)(*«Bold ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåö :,;µ/ &?)(*«7:3

29 Extern kommunikation På följande sidor visar vi exempel på material för extern information och marknadsföring via traditionella (~tryckta) medier som annonser, broschyrer, foldrar och andra trycksaker. Det som tidigare nämnts om logotyp, färger och typografi upprepas inte på kommande sidor. Allt marknadsföringsmaterial som tas fram ska vara enligt den grafiska profilen. 8:1

30 Pappersval Hög papperskvalitet på affärspapper och tryckt material är lika viktigt som logotyp, färger och typografi för helhetsintrycket. Det är den samlade bilden av det mottagaren upplever som är vår identitet. Malung-Sälens kommun strävar efter ekologiskt och ekonomiskt hållbara lösningar. Papper och tryckeri bör därför väljas med hänsyn till ekonomi, miljö och syfte med det tryckta materialet. Broschyrer, foldrar och andra trycksaker för extern marknadsföring skall som regel tryckas på papperet Scandia 2000 eller Silverblade. Media Omfång Rek gramvikt Broschyr 8 12 sidor 150 g/m² Broschyr 16 sidor eller fler Omslag 250 g/m² Inlaga 130 g/m² Blad/Folder 4, 6, 8 sidor 150 g/m² Plansch A3 och större 170 g/m² 8:2

31 Bilder och text Kommunens bild- och textspråk ska vara inspirerande, positivt och lättillgängligt. Bilder är en mycket viktig del i vår grafiska profil och bör därför väljas med omsorg. Rätt bild kan stärka vårt budskap och skapa nyfikenhet och engagemang. Fel bild kan bli en innehållslös dekor och i värsta fall förvilla mer än den bidrar. Texterna bör vara tydliga och anpassade i språk och ton för den aktuella målgruppen. Kom ihåg att noga kontrollera rättigheterna för de bilder som används så att inte ekonomiska krav kan riktas mot kommunen i efterhand. Läs nedan om upphovsrätt för bilder och tänk på att upphovsrätten även gäller texter. Har du frågor angående detta, kontakta profilgruppen (se Kontaktpersoner sidan 1:2). Upphovsrätt Lagen om upphovsrätt ger upphovsmannen rättsligt skydd till sitt verk. Upphovsrättslagen gäller för såväl analog som digital bildanvändning. Med bild menas olika typer av bilder, som till exempel fotografier, teckningar, illustrationer, collage. Inga ändringar i bilden får göras utan upphovsmannens tillstånd. Det gäller retuscher, digital manipulering eller andra metoder. I redaktionella sammanhang och informationssammanhang ska namnet på fotografen, illustratören eller bildbyrån sättas ut, i reklamsammanhang bör namnet sättas ut. När du beställer en bild, köper du rätten att använda den i ett bestämt sammanhang. Det kan gälla en viss trycksak med angiven upplagestorlek och spridning eller publicering av en hemsida på nätet under en viss tid. Skulle något ändras efter överenskommelsen, eller om bilden ska återanvändas, måste upphovsmannen först kontaktas. Äganderätten till den levererade bilden, är alltid upphovsmannens. För att få behålla, och fritt använda, bilden krävs en särskild överenskommelse med upphovsmannen. Tänk på att återanvändning innebär ny ersättning - om inte bilden är friköpt. 8:3

Grafiska riktlinjer Stockholms läns landsting

Grafiska riktlinjer Stockholms läns landsting Grafiska riktlinjer Stockholms läns landsting SLL-profilerad verksamhet 1. Vår logotyp... 6 1.1. Vår logotyp... 7 1.2. Symbol och namn... 8 1.3. Logotypvarianter... 9 1.4. Placering logotyp... 10 1.5.

Läs mer

tranemo kommun grafisk manual

tranemo kommun grafisk manual tranemo kommun grafisk manual innehåll 1 Introduktion 1:1 Ett ansikte, en röst 1:2 Kommunvapnet en del av vår historia 2 Grundregler 2:1 Tranemo kommuns logotyp 2:2 Användning av logotypen 2:3 logotypens

Läs mer

GRAFISK PROFIL. HÖGSKOLECENTRUM BOHUSLÄN, Version 1.2. Högskolecentrum Bohuslän

GRAFISK PROFIL. HÖGSKOLECENTRUM BOHUSLÄN, Version 1.2. Högskolecentrum Bohuslän GRAFISK PROFIL HÖGSKOLECENTRUM BOHUSLÄN, Version 1.2 INNEHÅLL HÖG KVALITET OCH STARK IDENTITET 2 LOGOTYP Uppbyggnad, Internationell, Frizon, Med slogan och adress 4 FÄRGER Färgblandningar 10 TYPOGRAFI

Läs mer

Grafisk manual. November 2013

Grafisk manual. November 2013 Grafisk manual November 2013 Innehåll Den grafiska profilen 3 Logotyp 4 Logotypens placering och storlek 5 Logotypens frizon 6 Logotypens tillämpning 7 Logotyp och avsändare 9 Typsnitt 11 Typografi 13

Läs mer

Grafisk manual. regler och riktlinjer

Grafisk manual. regler och riktlinjer Grafisk manual regler och riktlinjer Innehåll 1. Logotyp 2. Typsnitt 3. Profilfärger 4. Grafiskt koncept 5. Bilder 6. Text och tonalitet 7. Papper 8. Korrespondensmaterial 9. Trycksaker 10. Annonser 11.

Läs mer

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer» Regler. Borås Stads. Grafiska regler. Kulturplan för grundskolan 1

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer» Regler. Borås Stads. Grafiska regler. Kulturplan för grundskolan 1 Strategi Program Plan Policy Riktlinjer» Regler Borås Stads Grafiska regler Kulturplan för grundskolan 1 Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2010-05-20 Reviderad den: 2012-08-16 För revidering ansvarar:

Läs mer

GRAFISK PROFIL FÖR STAFFANSTORPS KOMMUN

GRAFISK PROFIL FÖR STAFFANSTORPS KOMMUN GRAFISK PROFIL FÖR STAFFANSTORPS KOMMUN 1 GRAFISK PROFIL Ett av syftena med en grafisk profil är att det ska finnas ett gemensamt uttryck för all kommunikation inom Staffanstorps kommun och mellan kommunen

Läs mer

En stark profil en tydlig identitet. Manualens innehåll:

En stark profil en tydlig identitet. Manualens innehåll: 2 En stark profil en tydlig identitet En grafisk profil är en betydande del av organisationens ansikte utåt. Jönköpings kommun med sina förvaltningar och verksamheter ska upplevas som något väsentligt

Läs mer

Härryda kommuns grafiska profil är upprättad våren 2011 (version 2011-06-08).

Härryda kommuns grafiska profil är upprättad våren 2011 (version 2011-06-08). Grafisk profil Härryda kommuns grafiska profil är upprättad våren 2011 (version 2011-06-08). IDA är kommunens intranät. Externa konsulter har inte tillträde till IDA utan hänvisas till Info. Förvaltningen

Läs mer

Grafisk profil. Vårt verktyg för att skapa en tydlig grafisk profil i syfte att stärka vårt varumärke

Grafisk profil. Vårt verktyg för att skapa en tydlig grafisk profil i syfte att stärka vårt varumärke Vårt verktyg för att skapa en tydlig grafisk profil i syfte att stärka vårt varumärke Sid 2/30 ens färger er Södertälje kommuns grafiska profil sammanfattar visuellt vad kommunen står för vår värdegrund.

Läs mer

Innehåll. Förord... 5. Got Events affärsplan... 6. Våra logotyper... 9. Grafiska grundelement... 19. Applikationer... 29. Skyltar...

Innehåll. Förord... 5. Got Events affärsplan... 6. Våra logotyper... 9. Grafiska grundelement... 19. Applikationer... 29. Skyltar... Grafisk manual Innehåll Förord... 5 Got Events affärsplan... 6 Våra logotyper... 9 Grafiska grundelement... 19 Applikationer... 29 Skyltar... 38 Riktlinje för arbetskläder... 40 Flaggor... 42 Fordon...

Läs mer

Grafisk manual. Vårt verktyg för att skapa en tydlig grafisk profil i syfte att stärka vårt varumärke. introduktion

Grafisk manual. Vårt verktyg för att skapa en tydlig grafisk profil i syfte att stärka vårt varumärke. introduktion Grafisk manual Vårt verktyg för att skapa en tydlig grafisk profil i syfte att stärka vårt varumärke introduktion 1 2 Pangea design 2008 Innehållsförteckning Introduktion...5 Varumärket ett stöd att nå

Läs mer

Presentation av Skolidrottsförbundet i texter 28 Lång 28 Kortare 28 Kortast 28

Presentation av Skolidrottsförbundet i texter 28 Lång 28 Kortare 28 Kortast 28 Inledning 3 Varför en grafisk manual? 4 Vårt varumärke och vår strategi 6 Vårt budskap 8 Vårt namn och märke 9 Logotyp 9 Kvalitetsstämpeln 11 Logotyp vid samarrangemang 15 Färgbandet med aktiviteter 16

Läs mer

Grafisk manual för Karlskoga kommun

Grafisk manual för Karlskoga kommun Grafisk manual för Karlskoga kommun Grafisk manual för Grafisk Karlskoga manual kommun för Karlskoga Innehåll kommun 2 Därför har vi en grafisk profil Karlskoga kommuns grafiska profil är en del av vårt

Läs mer

Uppdaterad i augusti 2010. Grafisk manual för Länsförsäkringar

Uppdaterad i augusti 2010. Grafisk manual för Länsförsäkringar Uppdaterad i augusti 2010 Grafisk manual för Länsförsäkringar Till dig som är med och bygger varumärket Länsförsäkringar Lika viktigt som det är att vi utvecklar och anpassar våra tjänster och produkter

Läs mer

Grafisk manual Härliga Härjedalen och Härjedalens kommun

Grafisk manual Härliga Härjedalen och Härjedalens kommun Grafisk manual Härliga Härjedalen och Härjedalens kommun Innehållsförteckning Härliga Härjedalen Inledning 3 Visuella identitetens verktygslåda 4 Platssymbol 5 Frizon 6 Minsta storlek 7 Färgversioner 8

Läs mer

UaFS Blad 1 BESTÄMMELSER OM GRAFISK PROFIL

UaFS Blad 1 BESTÄMMELSER OM GRAFISK PROFIL UaFS Blad 1 BESTÄMMELSER OM GRAFISK PROFIL Ny grafisk profil godkänd av kommunfullmäktige 8 maj 2013, 59 ersätter tidigare bestämmelser om grafisk profil antagen av kommunstyrelsen den 26 april 2006, 99.

Läs mer

Jordbruksverket. Grafisk manual. Jordbruksverkets nya grafiska manual gäller fr.o.m. den 16 september 2009

Jordbruksverket. Grafisk manual. Jordbruksverkets nya grafiska manual gäller fr.o.m. den 16 september 2009 Jordbruksverket Grafisk manual Jordbruksverkets nya grafiska manual gäller fr.o.m. den 16 september 2009 Innehållsförteckning Förord Generaldirektören har ordet...3 Den grafiska manualen...4 Logotyp Vår

Läs mer

Grafisk profil - riktlinjer för dig

Grafisk profil - riktlinjer för dig Grafisk profil - riktlinjer för dig 1. Därför har vi en grafisk profil 3 1.1 Ansvar 3 1.2 En manual för dig 3 2. Logotyp 4 2.1 Olika alternativ 4 2.2 Tillåtna logotyper 4 2.3 Otillåtna logotyper 5 2.4

Läs mer

Grafisk profil Beslutad den 14 augusti 2012 Gäller från den 1 oktober 2012

Grafisk profil Beslutad den 14 augusti 2012 Gäller från den 1 oktober 2012 Grafisk profil Beslutad den 14 augusti 2012 Gäller från den 1 oktober 2012 Innehåll 2 Innehåll 3 Syfte Ansvar och kontakt 4 Kommunvapnet 5 Logotypen Grundlogotyp 6 Placering, frizon och storlek Logotyp

Läs mer

profilbas Bravidas grafiska identitet

profilbas Bravidas grafiska identitet profilbas Bravidas grafiska identitet 1. HANDBOK FÖR VARUMÄRKET BRAVIDA Bravida är Skandinaviens största installations- och serviceföretag med medarbetare i Sverige, Norge och Danmark. Det är ingen slump

Läs mer

GRAFISK PROFIL. för Vadstena kommun

GRAFISK PROFIL. för Vadstena kommun GRAFISK PROFIL för Vadstena kommun Den grafiska profilen är fastställd av Vadstena Kommuns kommunfullmäktige 16 mars 2011. Producerad av: Sofia Boij, informatör Vadstena Kommun Framsidesbild: Lars Forsstedt/bildarkivet.se

Läs mer

December 2010. Grafisk profil

December 2010. Grafisk profil December 2010 Grafisk profil Komplettering och förtydligande av den grafiska profilen En grafisk identitet har högst några sekunder på sig att kommunicera. Längre än så håller den inte kvar uppmärksamheten

Läs mer

Innehåll. Innehåll. Grafisk profil

Innehåll. Innehåll. Grafisk profil Policydokument 1 Grafisk profil Innehåll Innehåll 1.0 Varför en grafisk profil? (s 3) 2.0 Kommunvapen (s 4) 3.0 Vision 2025 (s 6) 4.0 Logotyp och färger (s 8) 4.1 Logotyp (s 9) 4.2 Frizon (s 10) 4.3 Förvaltningarnas

Läs mer

GRAFISK MANUAL MALMÖ HÖGSKOLA

GRAFISK MANUAL MALMÖ HÖGSKOLA GRAFISK MANUAL MALMÖ HÖGSKOLA GRAFISK MANUAL MALMÖ HÖGSKOLA MALMÖ HÖGSKOLA Malmö högskola inrättades 1998 och är landets åttonde största lärosäte för akademisk grundutbildning. Högskolan gavs redan från

Läs mer

Täby kommun Grafisk profil 1.0

Täby kommun Grafisk profil 1.0 Täby kommun Grafisk profil 1.0 Täby kommun Grafisk profil 1.0 1 Innehåll Inledning................................................... 3 Om varumärket Täby......................................... 4 Historien

Läs mer

Profilprogram för Lidköpings kommun

Profilprogram för Lidköpings kommun Profilprogram för Lidköpings kommun Innehåll Profilering av Lidköpings kommun...3 Logotypen...4 Symboler...7 Vårt platsvarumärke Lidköping vid Vänern...8 Profilfärger...10 Typografi...11 Kuvert, visitkort,

Läs mer

Ronneby kommuns grafiska profil. Uppdaterad 2009--01-12

Ronneby kommuns grafiska profil. Uppdaterad 2009--01-12 Ronneby kommuns grafiska profil Uppdaterad 2009--01-12 Innehåll Varför grafisk profil?...3 Tydlig avsändare, enhetlig form, hög kvalitet...3 Förenkla...3 De kommunala bolagen...3 Webb...3 Bilden av Ronneby...4

Läs mer

Riktlinjer för FMV:s grafiska profil

Riktlinjer för FMV:s grafiska profil Riktlinjer för FMV:s grafiska profil V e r s i o n 3.0 2 0 1 1 1 2 Innehåll Inledning 5 Pressmeddelande 26 Logotyp FMV:s logotyp 6 Logotypfärger 7 Logotyp med undertext eller devis 8 Logotyp svartvit 9

Läs mer