Grafisk. profilmanual

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Grafisk. profilmanual"

Transkript

1 Grafisk profilmanual

2 Innehåll 1 Förord 1:1 Kontaktpersoner 1:2 2 Profilfärger 2:1 Accentfärger 2:2 3 Logotyp 3:1 Logotyp varianter 3:2 3:3 Logotypens placering 3:4 Kommunvapen 3:5 4 Dekorelement 4:1 Illustration 4:2 Bård och tonplattor 4:3 5 Typografi 5:1 Typografi internt 5:2 Typografi exempel 5:3 6 Kontorstryck 6:1 Pappersval 6:2 Visitkort 6:3 Korrespondenskort 6:4 Brevpapper 6:5 Kuvert 6:6 Mapp 6:7 Officemallar 6:8 7 Digital publicering 7:1 Färglikare för bildskärm 7:2 Bildskärmsoptimerad typografi 7:3 8 Extern kommunikation 8:1 Pappersval 8:2 Bilder och text 8:3 Annonsering 8:4 Annonser exempel 8:5 Broschyrer, foldrar 8:6 Broschyrer exempel 8:7 Marknadsföringsmaterial, övrigt 8:8 9 Övriga applikationer 9:1 Skyltning, fordon m m 9:2 10 Praktisk hantering 10:1 Hjälpreda för digitala filer 10:2 Sökvägar 10:3

3 Förord En genomtänkt, väl utformad och enhetlig grafisk profilering ger en gemensam identitet åt Malung-Sälens kommun och dess enheter. Ett enhetligt intryck inger förtroende och stärker vår image i omvärlden. Kommunen ska vara en tydlig avsändare vid marknadsföring, information etc. En distinkt avsändare ökar logotypens värde som gemensam symbol för alla anställda inom kommunen och ökar den interna samhörigheten. Det grafiska profilprogrammet bidrar till att både omvärlden och vi själva upplever oss som en kommun att räkna med. Profilen gäller för alla enheter och förvaltningar inom kommunen och omfattar alla typer av dokument, annonser och trycksaker etc. Enhetliga mallar och klara direktiv underlättar arbetet för såväl egna medarbetare som samarbetspartners. På så vis frigörs både tid och pengar. I manualen finns inte regler för alla sammanhang, men den visar de vanligast förekommande tillämpningarna av vår grafiska profil för att andemeningen tydligt skall framgå. Se det som bruksanvisning för att behandla vårt varumärke på ett korrekt sätt. 1:1

4 Kontaktpersoner Grafiska profilgruppen Ulla Andersson Webbmaster/IT-tekniker Tel Per Eriksson Ekonomichef Tel Anna Haars IT-chef Tel Ingemar Kyhlberg Näringslivschef Tel Johan Forssell Kommunsekreterare Tel Rolf Davidsson Kommunchef Tel Frågor angående tillämpning av den grafiska profilen och beställning av filer (logotyp, grafiska element, manual etc) samt frågor om kommunens webbplats, kontakta: Ulla Andersson Webbmaster/IT-tekniker Tel Frågor angående PuL (personuppgiftslagen), kontakta kommunens PuL-ombud: Johan Forssell Kommunsekreterare Tel Tel Beställning av kontorsmaterial, kontakta: Micke Larsson Vaktmästare Tel :2

5 Profilfärger Färgerna är utvalda för att knyta an till kommunens historia, verksamhet och prägel av årstidernas särart. Våra bärande färger är brunt, beige, vitt och grått. Den bruna färgen (Pantone 464) är också logotypens färg. Den ljusare beige färgen används som komplement i exempelvis dekorelement, vilket finns beskrivet längre fram. Färgvalet ska föra tankarna till trä, läder och järnsmide. Vi vill också framhålla den vita färgen som aldrig brukar nämnas i sådana här sammanhang, men den är bärare av den luftighet och lätthet som är en viktig del av vår profil. Den mörkgrå används med fördel till text i lite större grader, där den ger orden en lättare framtoning än svart. Pantone (PMS) 464 C = 10 M = 50 Y = 100 K = 35 Pantone Cool Gray 11 C = 0 M = 2 Y = 0 K = 68 Vit C = 0 M = 0 Y = 0 K = 0 Pantone 467 C = 9 M = 15 Y = 34 K = 0 (RGB-värden för bildskärm/digitala medier finns beskrivna längre fram) Dekorfärgstryck PMS PMS (Pantone Matching System) är ett färgsystem som innehåller så kallade platta färger. Dessa färger blandas inte inbördes utan återges var och en för sig. Trycksaker som inte innehåller färgfoton trycks med fördel enligt PMS. Detta färgsystem används också för det mesta vid screentryck, en metod för tryck på exempelvis plast, tyg och porslin. Fyrfärgstryck CMYK Det vanligaste sättet att trycka i färg. CMYK är ett färgblandningssystem man använder vid offsettryck. De fyra grundfärgerna cyan, magenta, gul och svart blandas sinsemellan i olika proportioner för att återge övriga färger. Trycksaker med färgfoton trycks uteslutande med CMYK. Vid separation från PMS till CMYK bör man vara medveten om att man inte kan återskapa PMS-systemets kulörer exakt. Bildskärmsvisning RGB Bildskärmar återger färger enligt det additiva systemet RGB. Detta system lämpar sig inte för att ange färger i trycksaksproduktioner. Färglikare för bildskärm/ digitala medier finns i kapitel 7 som behandlar digital publicering. 2:1

6 Accentfärger Fyra nyanser av Malung-Sälens kommun Färger som symboliserar årstiderna. I vår kommun har vi fyra riktiga årstider med tydliga skiften. Varje årstid har sin särprägel. Den ljusblå associerar till skuggorna i snön en kall vinterdag. Den ljusgröna för tankarna till björkarnas lövsprickning. Sommarens gröna färg finner man i båda bladverk och gräsmattor. Hösten för tankarna till svampar och gyllenröda löv. Vinter Pantone 544 C = 30 M = 6 Y = 0 K = 0 Vår Pantone 584 C = 12 M = 0 Y = 79 K = 6 Sommar Pantone 576 C = 49 M = 0 Y = 100 K = 39 Höst Pantone 484 C = 0 M = 95 Y = 100 K = 29 (RGB-värden för bildskärm/digitala medier finns beskrivna längre fram) Accentfärgerna kan användas efter årstiderna som på webbplatsen eller som bakgrundsfärg i en tabell etc. En grundregel är att använda dem med måtta. Rätt använda lyfter de kommunikationen och ger anrättningen en angenäm kryddning. 2:2

7 Logotyp Logotypen består av namnet Malung-Sälens kommun och vapnet/symbolen med hammaren och hästskon, som symboliserar kommunens historia med smide och hästskotillverkning. Alltsammans i brunt (Pantone 464) på vit botten. Vår gemensamma logotyp skall betraktas som en enhet som aldrig får förvanskas. Varken placering av eller proportioner mellan text och symbol får ändras. Den får inte heller användas i löpande text. Frizon Konturerna som visas här med svaga blå linjer hjälper oss se logotypens frizon, dvs vilket område som skall lämnas fritt från konkurrerande texter eller bildelement runt omkring den. Detta för att inte störa logotypen och dess Obsvärde. Måtten på det rekommenderade friutrymmet bygger på det versala M:et i ordet Malung. Logotypen kortare Den här kortare varianten av logotypen kan användas i undantagsfall, och då endast där den ordinarie logotypen inte får plats, till exempel på vissa blanketter. Här gäller samma regler om frizon som i exemplet ovan. Rådfråga profilgruppens kontaktperson före användning (se sidan 1:2). 3:1

8 Logotyp varianter Av tekniska och ekonomiska skäl är det inte alltid möjligt eller önskvärt att avbilda vår logotyp i grundutförandet. Här är några tillåtna varianter som kan användas i dessa fall. Tydlighet är ledordet. Svart på vit botten Om möjlighet till rastrering saknas eller inte håller tillräckligt hög kvalitet. Färg Endast på mycket ljusa bakgrunder. Så länge logotypens färg tydligt kontrasterar mot bakgrundsfärgen. Svart Om logotypens kontrast mot bakgrunden blir för svag i färgutförandet, eller rastrering ej håller tillräckligt hög kvalitet för att se konturerna. Negativ Om logotypen måste placeras på en mörk bakgrund. 3:2

9 Logotyp varianter Vid reproduktion i svartvitt/gråskala bör logotypen vara antingen helt svart (K100%) eller negativ (K0%). Detta för att undvika dålig kontrast mot bakgrunden p g a rastrering. Extra viktigt när logotypen återges i små storlekar. Tryckets rasterpunkter gör logotypen oskarp i gråskala. 100% svart eller helt negativ logotyp ger tydligare konturer. 3:3

10 Logotypens placering Logotypen ska presenteras på ett tydligt sätt, väl avgränsad från innehållet. Den får inte hamna mitt i informationen, ej heller användas i löpande text. Inga element eller texter får störa logotypens frizon. Detta gäller även till exempel adresser. Något av dokumentets hörn är den naturliga platsen, gärna i linje med övriga element (till exempel spalter). Text text text Text text text tex Digna conseniamet augiam vent alit ip ea faccummodiam veniamet augait at quam iniam. Text text text Lorem Inisi tet nim atum zzril dip etuerostie commolenibh el do lutpat. Ecte essequis. Ddunt adiat volore magnit, volorer Ut prat, vullum dui tin vero od ea iuscipisl utat. Ut ullan xeraesse facipit dolore mod ia met. Olor quamcon sequisisi ectet wisim sed exer ad ercinim iriliquatum autat, vulputpat luptatue facipsuscip eu faciduisi euipis amcon utet, quiscil il dolortisl do consequissit aliquamet, quate magna conum si. Odo euis doloreet iriurerat wis dolutpatis non veril ilit. autpatie molor se dolessim eum velenis dolorperci blan vulluptat Uutat ut lobor ing eugue praeseq uatummolore doloborero voloborem illaore minim verosto eugiate molore eum am, suscidunt odolore magnit lutet alit utatum la adio odipisis nos am, volenim venim atuercin er.ectetum zzrilla ipisl inci eriliqui bla augait, quismod olummod olorpercil ea feugait el ullum velit laorper sustin elent feum volore dolum quatetum vel non hendre tat wiscipit acin velit lore tie molobortie dolorem vero lumsandreetdigna conseniamet augiam vent alit ip ea faccummodiam odignis cillaortis ad dolore commy veniamet augait at, quam iniam, vulputet, volestis nit luptat la ad tin erit del eum dolesto etummy nos dit iriusto conum num dolum er- Ecte essequis dunt adiat volore Lorem Inisi tet nim atum zzril dip magnit, volorer iuscipisl utat. Ut etuerostie commolenibh el do lutpat. Ut prat, vullum dui tin vero od ullan xeraesse quamcon sequisisi ectet wisim autat, vulputpat luptatue facipsuscip eu faciduisi euipis sed exer ad ercinim iriliquatum ea facipit dolore mod ia met. Olor amcon utet, si. Odo euis doloreet aliquamet, quate magna conum iriurerat wis autpatie molor se quiscil il dolortisl do consequissit dolessim eum velenis dolorperci dolutpatis non veril ilit. blan vulluptat praeseq uatummolore doloborero eugiate molore Uutat ut lobor ing eugue eum am, suscidunt la adio odipisis voloborem illaore minim verosto nos am, volenim ipisl inci eriliqui odolore magnit lutet alit utatum bla augait, quismod olummod venim atuercin er.ectetum zzrilla olorpercil ea feugait non hendre feum volore dolum quatetum vel tat wiscipit acin velit lumsandreet- el ullum velit laorper sustin elent Digna conseniamet augiam vent lore tie molobortie dolorem vero alit ip ea faccummodiam veniamet odignis cillaortis ad dolore commy augait at, quam iniam, vulputet, nis ad erosto. volestis nit luptat la ad tin erit del eum dolesto etummy nos dit iriusto conum num dolum erosto odio el ero duisisis nullandreet Text text Ecte essequis dunt adiat volore magnit, volorer iuscipisl utat. Ut ullan xeraesse quamcon sequisisi ectet wisim autat, vulputpat luptatue facipsuscip eu faciduisi euipis amcon utet, si. Odo euis doloreet iriurerat wis autpatie molor se dolessim eum velenis dolorperci blan vulluptat praeseq uatummolore doloborero eugiate molore Lorem Inisi tet nim atum zzril dip etuerostie commolenibh el dolutpat. Ut prat, vullum dui tin vero od ea facipit dolore modiamet nullam, si. Olor sed exer ad ercinim iriliquatum aliquamet, quate magna conum quiscil il dolortisl do consequissit dolutpatis non veril ilit utat. Ut lobor ing eugue voloborem illaore minim verosto odolore magnit lutet alit utatum venim atuercin er.ectetum zzrilla feum volore dolum. Ecte essequis dunt adiat volore Lorem Inisi tet nim atum zzril dip magnit, volorer iuscipisl utat. Ut etuerostie commolenibh el dolutpat. ullan xeraesse quamcon sequisisi Ut prat, vullum dui tin vero od ea ectet wisim autat, vulputpat luptatue facipsuscip eu faciduisi euipis Olor sed exer ad ercinim iriliqua- facipit dolore modiamet nullam, si. amcon utet, si. Odo euis doloreet tum aliquamet, quate magna conum iriurerat wis autpatie molor se quiscil il dolortisl do consequissit dolessim eum velenis dolorperci dolutpatis non veril ilit utat. Ut blan vulluptat praeseq uatum et al lobor ing eugue voloborem illaore molore dolo borero eugiate molore minim verosto odolore magnit lutet lorem ipsum dolor sit amet al eum alit utatum venim atuercin eremit. am, suscidunt la adio. odipisis nos Ectetum zzrilla. am, volenim ipisl inci eriliquii bla augait, quismod olum modistai olorpercil ea feugait on. Övre vänster hörn. Nedre vänster hörn, i linje med text/innehåll. Nedre höger hörn. 3:4

11 Kommunvapen Kommunvapnet beskrivs som följer: I blått fält en hästsko och däröver en bjälkvis ställd klohammare, båda av guld Historia Bilden kommer ursprungligen från Malungs tingslags sigill från 1631, och symboliserar den stora betydelse som smide hade i äldre tid. Hästskotillverkning och handel med dessa var en specialitet för Västerdalarna. Malungs tingslag omfattade 1631 Malungs, Lima och Transtrands socknar, dvs. det område som i dag är Malung-Sälens kommun. Vapnet fastställdes i sin nuvarande form 1947 för dåvarande Malungs kommun, som omfattade Malungs socken. När denna kommun tillsammans med dåvarande Lima kommun och Transtrands kommun 1971 bildade Malungs kommun övertogs vapnet av den nybildade kommunen. Användning Kommunvapnet används endast i undantagsfall när Malung-Sälens kommuns grafiska profil inte kan tillämpas, t ex vid samproduktiom med andra kommuner där dessa använder sitt kommunvapen. Det kan även användas i speciella fall där det inte finns utrymme för logotypen. Kommunvapnet används företrädesvis i färg. 3:5

12 Dekorelement Följande grafiska komponenter kan användas i den grafiska formgivningen som dekorelement. De är utsmyckningsdetaljer som anknyter till bygden, dess hantverkstraditioner och historia. Rätt använda kan de lätta upp kommunikationen med en personlig prägel. De får inte ta överhanden utan bör enbart ses som komplement en möjlighet till dekoration, när så eftersträvas. Dekorelementen skall reproduceras i färg, endast undantagsvis i svartvitt/ gråskala. Limamönster Mönstret är en bearbetning av en Limamålning utförd av Hållars Mattias i mitten av 1800-talet. Han var en av de mest produktiva Limamålarna och hade en karaktäristisk och egen stil som inte kan jämföras med någon annan svensk möbelmålare. Tulpanknippet var hans favoritmotiv och är därför underlag till mönstret. Det är uppbyggt som en tapet med repetitioner vilket gör att det kan användas på stora ytor. I profilen är mönstret ett komplement till den lite stramare logotypen och mjukar upp intrycket. Detalj av hängskåp, målat 1844 av Hållars Mattias. 4:1

13 Illustration Illustrationen åskådliggör liv och rörelse i natur och fjäll. Den leder tanken till aktivitet och framåtskridande och man anar besöksnäringens stora betydelse för kommunen. Illustrationen kan användas som ett dekorelement i den grafiska formgivningen, t ex på stora vita ytor där man inte använder fotografier. Den finns i två olika utföranden, en kortare och en längre, och ska företrädesvis reproduceras i färg. 4:2

14 Bård och tonplattor Ett annat återkommande element är bården. Den finns bland annat på brevpapper och visitkort. På webbplatsen används bården inte bara som utsmyckning. Där hjälper den även besökare hitta vad de söker. Att använda tonplattor i profilens färger ger ytterligare möjligheter att lyfta kommunikationen både estetiskt och pedagogiskt, till exempel i faktarutor, grafer och tabeller. Ulla Andersson HelpDesk/IT-teknik Box 14, Malung Fax Tfn. direkt Tfn. växel Mobil Postadress: Box 14, Malung Tfn: Fax: Postgiro: Bankgiro: :3

15 Typografi För att tydligare behålla vår ljusa grafiska identitet används Helvetica Neue Light som huvudsakligt typsnitt i extern kommunikation (till exempel trycksaker och annonser). Typsnittet Helvetica Neue finns i flera olika varianter, allt ifrån fet till tunn. Men istället för att använda en tyngre variant till exempel för underrubriker i löpande text, är det bra om man istället kan variera punktstorleken. I stora storlekar kan varianten thin/tunn användas dock med måtta. Helvetica Neue har en formell, tydlig karaktär och är lättläst även i små punktstorlekar. Sätt gärna texten med glesare radmellanrum (kägel) än normalt. Som komplement till Helvetica Neue används Georgia i löpande text, så kallad brödtext. Detta är ett typsnitt av boktryckskaraktär med hög läsbarhet och lämpar sig för längre texter. Helvetica Neue Helvetica Neue Light ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåö :,;µ/ &?)(*«Helvetica Neue Medium ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåö :,;µ/ &?)(*«Georgia Georgia Regular ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåö :,;µ/ &?)(*«5:1

16 Typografi internt I den interna kommunikationen (daglig korrespondens och publikationer i Office-/Windowsmiljö) används standardtypsnittet Arial. Detta eftersom Arial finns installerat som standard i alla datorer och därför aldrig riskerar att återges felaktigt. Internt används även Times New Roman (finns också i alla datorer) i alla öppna dokument, dvs brev, skrivelser, PM, rapporter och enklare publikationer för bearbetning i t ex Word, Excel eller PowerPoint. Arial Arial Regular ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåö :,;µ/ &?)(*«Times New Roman Times New Roman ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåö :,;µ/ &?)(*«Typografi på webben På internet/intranet gäller särskilda riktlinjer för typografi. Mer om detta finns i kapitel 7 som behandlar digital publicering. 5:2

17 Typografi exempel Brev, internt producerat Förvaltning/enhet (Arial) Brödtext (Times New Roman) Utdrag ur nyhetsbrev, extern produktion Rubrik (Helvetica Neue Light) Brödtext (Helvetica Neue Light) 5:3 Nyhetsbrev 07.indd 1

18 Kontorstryck I detta kapitel finner du anvisningar för tryck av de vanligast förekommande enheterna som används i vår korrespondens. Det som tidigare nämnts om logotyp, färger och typografi upprepas inte på följande sidor annat än om undantag förekommer. 6:1

19 Pappersval Hög papperskvalitet på affärspapper och tryckt material är lika viktigt som logotyp, färger och typografi för helhetsintrycket. Det är den samlade bilden av det mottagaren upplever som är vår identitet. På Malung-Sälens kommun visar vi hänsyn till naturen. Papper och tryckeri väljs därför med omsorg både ur miljöaspekt och i vilket syfte det tryckta materialet ska användas. Målsättningen är att allt kontorsmaterial trycks på papperet Lessebo Linné och även i övrigt använder vi media som på bästa sätt kombinerar ekonomi och miljöhänsyn. Media Papper Rek gramvikt Brevpapper: Lessebo Linné, vitt 100 g/m² Visitkort: Lessebo Linné, vitt 250 g/m² Korrespondenskort: Lessebo Linné, vitt 120 g/m² Kuvert: Scandia g/m² Broschyrer, foldrar och andra trycksaker trycks på papperet Scandia 2000 eller Silverblade. 6:2

20 Visitkort Format: 90 50mm Tryck: Dekorfärg, 3+1 Logo: 55mm bred Namn: 9,5pt Helvetica Neue Medium, Pantone Cool Gray 11 Befattning: 7pt Helvetica Neue Light, Pantone Cool Gray 11 Kontaktinfo: 7pt Helvetica Neue Light, Pantone Cool Gray 11 Endast befattningen inom Malung-Sälens kommun anges, ej akademiska titlar eller meritbeteckningar. Visitkort, framsida 10mm 0mm 3mm 25mm 28mm 32mm Ulla Andersson HelpDesk/IT-teknik 39mm 46mm Box 14, Malung Fax Tfn. direkt Tfn. växel Mobil ,5mm 21mm 55mm Visitkort, baksida 6:3

21 Korrespondenskort Format: A6 Tryck: Dekorfärg, 2+0 Logo: 46mm bred Kontaktinfo: 7pt Helvetica Neue Light, Pantone 464 www: 7pt Helvetica Neue Medium, Pantone 464 Hälsning: 32pt Helvetica Neue Thin, Pantone 467 6mm 16mm 4mm 0mm 34mm Med vänlig hälsning 42mm 5mm Box 14, Malung Tfn: Fax: mm 6mm 6:4

22 Brevpapper Format: A4 (Här förminskat till 50% av verklig storlek) Tryck: Dekorfärg, 3+0 Logo: 52mm bred Kontaktinfo: 7pt Helvetica Neue Light, Pantone Cool Gray 11 www: 12pt Helvetica Neue Thin, Pantone Cool Gray 11 13mm 8mm 8,5mm 6,5mm Postadress: Box 14, Malung Tfn: Fax: Plusgiro: Bankgiro: mm Pantone 467 Pantone (PMS) 464 Pantone Cool Gray 11 6:5

23 Kuvert Format: C5 (C5 Här förminskat till 50% av verklig storlek) Tryck: Dekorfärg, 2+1 Logo: 52mm bred info: 7pt Helvetica Neue Light, Helvetica Neue Light, Pantone Cool Gray 11 www: 12pt Helvetica Neue Thin, Helvetica Neue Light, Pantone Cool Gray 11 10mm Postadress: Box 14, Malung Tfn: Fax: mm 8mm 10mm Kuvert C65 (50% av verklig storlek) Postadress: Box 14, Malung Tfn: Fax: Storlekar på text och logotyp, samt mått från över- och vänsterkanter identiska med C5-kuvertet 6:6

24 Postadress: Box 14, Malung Tfn: Fax: Postgiro: Bankgiro: Mapp Format: mm Tryck: Dekorfärg, 2+1 Logo: 52mm bred info: 7pt Helvetica Neue Light, Pantone 464 www: 12pt Helvetica Neue Thin, Pantone 464 (Här förminskad till 25% av verklig storlek) 17mm 12mm 12mm 6:7

25 Officemallar Malldokument finns tillgängliga för den interna kommunikationen (daglig korrespondens och arbete i Office-/Windowsprogram). De skall användas för öppna dokument såsom brev, skrivelser, PM, rapporter och enklare publikationer i till exempel Word, Excel och PowerPoint. Mallarna görs med hänsyn till reglerna för vår grafiska profil och får inte ändras. Längre fram i avsnittet Praktisk hantering finns mer information och sökvägar. Mall för faktura, utskriftsexempel Box 14, Malung Tfn. växel VAT no. SE Innehar F-skattebevis Wordmall för brev, utskriftsexempel SOCIALFÖRVALTNINGEN Handläggare: Barbro Jansson Tel Rebecka Ekblom-Liljendahl Gruvvägen MALUNGSFORS Hej Rebecka, Vård- och omsorgsenheten ansvarar för socialförvaltningens äldre- och handikappomsorg. Socialtjänstlagen (SoL) Enligt Socialtjänstlagen skall den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt ha rätt till bistånd av socialnämnden för sin försörjning (försörjningsstöd) och för sin livsföring i övrigt. Den enskilde skall genom biståndet tillförsäkras en skälig levnadsnivå. Biståndet skall utformas så att det stärker hans eller hennes möjligheter att leva ett självständigt liv. Huvuduppgiften är omvårdnad och service till äldre och funktionshindrade människor, i enskilt respektive särskilt boende. Många får sin hjälp i form av hemtjänst i sin egen bostad. Inom särskilda boendeformer, såsom servicehus, gruppbostäder och sjukhem har kommunen även hälso- och sjukvårdsansvar till och med sjuksköterskenivå. Socialförvaltningen kan för övrigt erbjuda service i form av dagverksamhet. Andra viktiga delar i verksamheten är nattpatrull, avlösar- respektive ledsagarservice och rehabilitering. MALUNG-SÄLENS KOMMUN Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Den 1 januari 1994 trädde en ny lag i kraft. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Lagen ger rätt till särskilt stöd och särskild service som människor kan behöva utöver vad de får genom andra lagar. Personer som inte omfattas av LSS har möjlighet att få insatser beviljade enligt socialtjänstlagen. Huvuduppgiften är omvårdnad och service till äldre och funktionshindrade människor, i enskilt respektive särskilt boende. Många får sin hjälp i form av hemtjänst i sin egen bostad. Inom särskilda boendeformer, såsom servicehus, gruppbostäder och sjukhem har kommunen även hälso- och sjukvårdsansvar till och med sjuksköterskenivå. Socialförvaltningen kan för övrigt erbjuda service i form av dagverksamhet. Andra viktiga delar i verksamheten är nattpatrull, avlösar- respektive ledsagarservice och rehabilitering. Mvh Barbro Jansson Mall för ledighetsansökan 6:8

26 Digital publicering Via Internet ger vi allmänheten, företag och andra instanser möjlighet att få information om Malung-Sälens kommun och utföra vissa tjänster oberoende av våra arbets- och expeditionstider. Informationen ska naturligtvis alltid vara aktuell och korrekt och det som publiceras i tryck bör också finnas på vår webbplats. För publicering på kommunens externa webbplats finns särskilda riktlinjer. Sidorna är uppbyggda med mallar som säkerställer att rätt typsnitt används osv. I stort sett samma regler gäller publicering internt till exempel via vårt intranät ( KomInfo i Lotus Notes). Syftet skiljer sig dock åt. Intern publicering syftar till att sprida information inom organisationen på ett snabbt och enkelt sätt. Angående publicering av bilder på webben PuL PersonuppgiftsLagen, gäller även för publicering av personuppgifter på webben. Det innebär bland annat att man måste ha medgivande för att få publicera bilder där man kan identifiera personer. Fråga alltså vid fotograferingstillfället alternativt i efterhand eller använd bilder där man inte kan känna igen personerna. Har du frågor angående PuL, läs mer på eller kontakta kommunens PuL-ombud (se Kontaktpersoner sidan 1:2). 7:1

27 Färglikare för bildskärm Bildskärmar, digitalkameror och projektorer återger färger enligt RGB-systemet. Alla färger beskrivs med intensitetsvärden för delkulörerna rött, grönt och blått. För publicering på nätet brukar man som regel begränsa intensitetsvärdena till femtedelar av maxvärdet 255 så kallade webbsäkra färger. Profilfärger Pantone 464 R = 153 G = 102 B = 51 Hexadecimal: # Pantone Cool Gray 11 R = 102 G = 102 B = 102 Hexadecimal: # Vit R = 255 G = 255 B = 255 Hexadecimal: #FFFFFF Pantone 467 R = 204 G = 153 B = 102 Hexadecimal: #CC9966 Accentfärger Vinter Pantone 544 R = 178 G = 204 B = 230 Hexadecimal: #99CCFF Vår Pantone 584 R = 204 G = 204 B = 102 Hexadecimal: #CCCC66 Sommar Pantone 576 R = 102 G = 153 B = 51 Hexadecimal: # Höst Pantone 484 R = 153 G = 51 B = 51 Hexadecimal: # RGB är ett så kallat additivt färgsystem som kan uppvisa större färgrymd än exempelvis CMYK. Dock bör man känna till att RGB är enhetsberoende det verkliga utseendet på en viss kulörblandning styrs av den scanner eller den skärm som används. Samma värden ger alltså inte exakt samma kulör på alla enheter/utrustningar. 7:2

28 Bildskärmsoptimerad typografi På webbplatsen används typsnittet Verdana. Det är ett relativt nytt typsnitt som är specialanpassat för bildskärm. När det togs fram utgick man från vad som fungerar bäst på bildskärm i både stora och små grader, men framförallt i de viktiga storlekarna 8-12 punkter. Verdana är ett standardtypsnitt som Microsoft tillhandahåller gratis. Det ingår i operativsystemet och kan även laddas ner gratis, för såväl Mac som PC. Därmed är risken för felaktig återgivning i webbläsare närmast obefintlig. Verdana Regular ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåö :,;µ/ &?)(*«Bold ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåö :,;µ/ &?)(*«7:3

29 Extern kommunikation På följande sidor visar vi exempel på material för extern information och marknadsföring via traditionella (~tryckta) medier som annonser, broschyrer, foldrar och andra trycksaker. Det som tidigare nämnts om logotyp, färger och typografi upprepas inte på kommande sidor. Allt marknadsföringsmaterial som tas fram ska vara enligt den grafiska profilen. 8:1

30 Pappersval Hög papperskvalitet på affärspapper och tryckt material är lika viktigt som logotyp, färger och typografi för helhetsintrycket. Det är den samlade bilden av det mottagaren upplever som är vår identitet. Malung-Sälens kommun strävar efter ekologiskt och ekonomiskt hållbara lösningar. Papper och tryckeri bör därför väljas med hänsyn till ekonomi, miljö och syfte med det tryckta materialet. Broschyrer, foldrar och andra trycksaker för extern marknadsföring skall som regel tryckas på papperet Scandia 2000 eller Silverblade. Media Omfång Rek gramvikt Broschyr 8 12 sidor 150 g/m² Broschyr 16 sidor eller fler Omslag 250 g/m² Inlaga 130 g/m² Blad/Folder 4, 6, 8 sidor 150 g/m² Plansch A3 och större 170 g/m² 8:2

31 Bilder och text Kommunens bild- och textspråk ska vara inspirerande, positivt och lättillgängligt. Bilder är en mycket viktig del i vår grafiska profil och bör därför väljas med omsorg. Rätt bild kan stärka vårt budskap och skapa nyfikenhet och engagemang. Fel bild kan bli en innehållslös dekor och i värsta fall förvilla mer än den bidrar. Texterna bör vara tydliga och anpassade i språk och ton för den aktuella målgruppen. Kom ihåg att noga kontrollera rättigheterna för de bilder som används så att inte ekonomiska krav kan riktas mot kommunen i efterhand. Läs nedan om upphovsrätt för bilder och tänk på att upphovsrätten även gäller texter. Har du frågor angående detta, kontakta profilgruppen (se Kontaktpersoner sidan 1:2). Upphovsrätt Lagen om upphovsrätt ger upphovsmannen rättsligt skydd till sitt verk. Upphovsrättslagen gäller för såväl analog som digital bildanvändning. Med bild menas olika typer av bilder, som till exempel fotografier, teckningar, illustrationer, collage. Inga ändringar i bilden får göras utan upphovsmannens tillstånd. Det gäller retuscher, digital manipulering eller andra metoder. I redaktionella sammanhang och informationssammanhang ska namnet på fotografen, illustratören eller bildbyrån sättas ut, i reklamsammanhang bör namnet sättas ut. När du beställer en bild, köper du rätten att använda den i ett bestämt sammanhang. Det kan gälla en viss trycksak med angiven upplagestorlek och spridning eller publicering av en hemsida på nätet under en viss tid. Skulle något ändras efter överenskommelsen, eller om bilden ska återanvändas, måste upphovsmannen först kontaktas. Äganderätten till den levererade bilden, är alltid upphovsmannens. För att få behålla, och fritt använda, bilden krävs en särskild överenskommelse med upphovsmannen. Tänk på att återanvändning innebär ny ersättning - om inte bilden är friköpt. 8:3

En enhetlig profil är viktig för alla organisationer

En enhetlig profil är viktig för alla organisationer En enhetlig profil är viktig för alla organisationer och ännu viktigare för en stor grupp av frivilliga. Då öppnas möjligheten för att alla känner samhörighet och vet åt vilket håll gruppen går. Det gör

Läs mer

GRAFISK PROFIL TIDAHOLMS KOMMUN

GRAFISK PROFIL TIDAHOLMS KOMMUN GRAFISK PROFIL TIDAHOLMS KOMMUN INNEHÅLL 2 3 4 5 6 7 8 8 8 Varför grafisk profil? Övergripande riktlinjer Logotyper Kommunvapen Tidaholmslogotyp Verksamhetsspecifika symboler Skyltar Mallar Audiell profil

Läs mer

FALUN BORLÄNGE GAGNEF LUDVIKA SMEDJEBACKEN SÄTER

FALUN BORLÄNGE GAGNEF LUDVIKA SMEDJEBACKEN SÄTER Grafisk manual Falun Borlänge-regionen INNEHÅLLSFÖRTECKNING Logotyp 4 Färger 6 Typsnitt 7 Bilder och budskap 8 Ordval 9 Profilmaterial 10 Avslutningsvis 11 2 Falun Borlänge-regionen Falun Borlänge-regionen

Läs mer

aloq.se Loxysoft AB Post: Box 153, 840 60 Bräcke Besök: Öneslingan 11, Frösön Tel: 063-18 34 40 Fax: 063-12 40 35 info@loxysoft.se www.loxysoft.

aloq.se Loxysoft AB Post: Box 153, 840 60 Bräcke Besök: Öneslingan 11, Frösön Tel: 063-18 34 40 Fax: 063-12 40 35 info@loxysoft.se www.loxysoft. aloq.se Loxysoft AB Post: Box 53, 840 60 Bräcke Besök: Öneslingan, Frösön Tel: 063-8 34 40 Fax: 063-40 35 info@loxysoft.se www.loxysoft.se Grafisk manual Loxysoft AB Text och design: aloq AB, Östersund

Läs mer

Grafi sk profi l 1 Eslövs kommun 2011

Grafi sk profi l 1 Eslövs kommun 2011 Grafisk profil Eslövs kommun 2011 1 Innehåll Syftet med en grafisk profil... 3 Vårt stadsvapen... 4 Vår logotyp... 5 Designelement... 6 Våra profilfärger... 7 Logotypen i färg, i svart och i vitt... 8

Läs mer

Världens bästa hälsa 2020. Profilmanual. Profilmanual Indexator

Världens bästa hälsa 2020. Profilmanual. Profilmanual Indexator Världens bästa hälsa 2020 Profilmanual Profilmanual Indexator Innehåll Följ profilmanualen 3 Logotyp 4 Logotypanvändning 5 Friyta 6 Färger 7 Typografi 8 Typografi ersättningstypsnitt 9 Grafiskt mönster

Läs mer

Grafisk profilmanual FÖR REGION JÖNKÖPINGS LÄN

Grafisk profilmanual FÖR REGION JÖNKÖPINGS LÄN Grafisk profilmanual FÖR REGION JÖNKÖPINGS LÄN INLEDNING En region, ett varumärke, många möjligheter Den grafiska manualen beskriver Region Jönköpings läns visuella identitet, det vill säga hur vi presenterar

Läs mer

Grafisk profilmanual

Grafisk profilmanual Grafisk profilmanual Innehåll GRAFISK PROFILMANUAL 1 Inledning 2 Logotyp 3 Färger 4 Dekorelement 5 Typsnitt 6 Kontorstryck 7 Powerpoint-mall 8 Trycksaker 9 Annons 10 Webb Inledning. 1 Rätt utnyttjad bygger

Läs mer

Grafisk manual 1.0 2009-10-07

Grafisk manual 1.0 2009-10-07 Grafisk manual 1.0 2009-10-07 Innehåll Logotyp... 3 Profilfärger... 4 Symbolen... 4 Typografi... 5 Svenska Vård i text... 6 Svenska Vård Grafisk manual 1.0 2 Logotyp Svenska Vårds logotyp finns i två versioner.

Läs mer

Manual för Eda kommuns grafiska profil

Manual för Eda kommuns grafiska profil Manual för Eda kommuns grafiska profil Grafisk manual för Eda kommun (av Smalltown Media 2009-10-29) 2(8) Syfte Denna manuals syfte är att ge en enhetlig grafisk form åt all extern och intern kommunikation

Läs mer

TILLÄMPNING. Hudiksvalls kommun. Grafisk profil

TILLÄMPNING. Hudiksvalls kommun. Grafisk profil TILLÄMPNING Hudiksvalls kommun Grafisk profil Förord Hudiksvalls kommunvapen har gamla anor. De tre bockarna, som troligen härstammar från landskapsvapnet hälsingebocken, har använts sedan 1582. Vapnet

Läs mer

Varumärket Polykemi. En grafisk guide till en tydlig profil

Varumärket Polykemi. En grafisk guide till en tydlig profil Varumärket Polykemi En grafisk guide till en tydlig profil Logotype Logotypen är företagets varumärke och den viktigaste grafiska identifikationen bland de grafiska grundelementen. Logotypen består av

Läs mer

Grafisk guide. adress Box 801, 961 17 Boden besök Parkgatan 34 Tel 0921-578 80 FAX 0921-789 03 E-POST info@bodenbo.se internet www.bodenbo.

Grafisk guide. adress Box 801, 961 17 Boden besök Parkgatan 34 Tel 0921-578 80 FAX 0921-789 03 E-POST info@bodenbo.se internet www.bodenbo. Grafisk guide adress Box 801, 961 17 Boden besök Parkgatan 34 Tel 0921-578 80 FAX 0921-789 03 E-POST info@bodenbo.se internet www.bodenbo.se Grafisk guide Grafisk profil handlar om en helhet där intrycket

Läs mer

GRAFISK MANUAL VÅRGÅRDA KOMMUN. Grafisk manual. Förord 3

GRAFISK MANUAL VÅRGÅRDA KOMMUN. Grafisk manual. Förord 3 Grafisk manual Förord 3 Välkommen till Grafisk manual för Vårgårda kommun Den grafiska manualen beskriver hur vi skall synas för att tydligt visa avsändaren - Vårgårda. Manualen innehåller information

Läs mer

Förord. Innehåll. Logotyp 3 Typsnitt 4 Färger 5 Profilelement 6 Profilmallar 7-9

Förord. Innehåll. Logotyp 3 Typsnitt 4 Färger 5 Profilelement 6 Profilmallar 7-9 Grafisk Guide 1.0 Förord Den grafiska guiden ska fungera som en vägledning för allt profilmaterial; både för tryck och webb och såväl för extern som intern kommunikation. Rocklunda Restaurang & Konferens

Läs mer

VIDARKLINIKEN GRAFISK MANUAL 2010

VIDARKLINIKEN GRAFISK MANUAL 2010 VIDARKLINIKEN GRAFISK MANUAL 2010 LOGOTYP 215 216 ALLTID SAMMA LOGOTYP Vidarklinikens logotyp bör användas på alla produkter som en identifiering av Vidarkliniken. Exempel på olika användningsområden är

Läs mer

Ljungby profilprogram 1.0 Logotype, Färger, Typografi, Användningsexempel 2009-12-01

Ljungby profilprogram 1.0 Logotype, Färger, Typografi, Användningsexempel 2009-12-01 Ljungby profilprogram 1.0 Logotype, Färger, Typografi, Användningsexempel 2009-12-01 Logotype Ljungbys logotyp består av två element: ordmärke som är själva basen och pratbubblan som är en flexibel del

Läs mer

Grafisk manual GAVLEFASTIGHETERS VARUMÄRKE FÖR EN HÅLLBAR TILLVÄXT

Grafisk manual GAVLEFASTIGHETERS VARUMÄRKE FÖR EN HÅLLBAR TILLVÄXT Grafisk manual GAVLEFASTIGHETERS VARUMÄRKE FÖR EN HÅLLBAR TILLVÄXT Gavlefastigheter äger och förvaltar fastigheter för både näringsliv och för kommunala verksamheter. Bolaget ägs av Gävle kommun och är

Läs mer

VERSION 2.0 SEPTEMBER 2010. grafısk manual

VERSION 2.0 SEPTEMBER 2010. grafısk manual VERSION 2.0 SEPTEMBER 2010 grafısk manual Om grafıska manualen Ett viktigt led i vårt informationsarbete är att ha ett gemensamt utseende. Att vara konsekvent med logotype, typsnitt och färger ger tydlighet

Läs mer

HUR VI SKAPAR ETT TYDLIGT VARUMÄRKE

HUR VI SKAPAR ETT TYDLIGT VARUMÄRKE GRAFISK MANUAL HUR VI SKAPAR ETT TYDLIGT VARUMÄRKE Everything you do communicates har en viss person en gång sagt. Och visst är det så. Allt vi gör kommunicerar och skapar en bild av varumärket Solidaritetsfonden.

Läs mer

Pampas Marina Profilmanual version 0.0 17 Juni 2009

Pampas Marina Profilmanual version 0.0 17 Juni 2009 Pampas Marina Profilmanual version 0.0 17 Juni 2009 Innehåll Förord 02 Grundelement Logotype Färger Typsnitt Kontorstryck Brevpapper Kuvert Visitkort Skyltar Flaggor Skyltar 03 05 06 07 08 09 10 11 2 Förord

Läs mer

Logotyp. Logotyp med förvaltningsnamn. Frizon. Typsnitt. Färger. Futura Book ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö

Logotyp. Logotyp med förvaltningsnamn. Frizon. Typsnitt. Färger. Futura Book ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö GRAFISK MANUAL Logotyp Landstinget Dalarnas logotyp består av två enheter, symbol och namn. Landstingets symbol är en kombination av bokstäverna L och D. De bildar en symbol som är enkel att använda och

Läs mer

Brandskyddsföreningen är en allmännyttig ideell förening som arbetar för ett brandsäkrare Sverige. Brandskydds föreningen är ett ledande

Brandskyddsföreningen är en allmännyttig ideell förening som arbetar för ett brandsäkrare Sverige. Brandskydds föreningen är ett ledande Vår grafiska manual Brandskyddsföreningen är en allmännyttig ideell förening som arbetar för ett brandsäkrare Sverige. Brandskydds föreningen är ett ledande kunskapscentrum som ökar fram tidens brandsäkerhet

Läs mer

INLEDNING. Inledning Logotyp Färger Teckensnitt Tillämpningar

INLEDNING. Inledning Logotyp Färger Teckensnitt Tillämpningar GRAFISK MANUAL INLEDNING Den här manualen beskriver hur vi arbetar med vår grafiska profil. I den hittar du allt från användandet av logotypen och hanterandet av färger och typografi, till mallar för utformning

Läs mer

Grafisk manual Märke, typografi, färger Stockholm konst. stockholmkonst.se/grafisk-profil

Grafisk manual Märke, typografi, färger Stockholm konst. stockholmkonst.se/grafisk-profil Grafisk manual Märke, typografi, färger Stockholm konst stockholmkonst.se/grafisk-profil Stockholm konsts uppgift är att ge stadens invånare den allra bästa konsten. Vi tar hand om hela processen som leder

Läs mer

GRAFISKA RIKTLINJER Svenska Ridsportförbundet maj 2015. Svenska Ridsportförbundet Grafiska riktlinjer 1

GRAFISKA RIKTLINJER Svenska Ridsportförbundet maj 2015. Svenska Ridsportförbundet Grafiska riktlinjer 1 GRAFISKA RIKTLINJER Svenska Ridsportförbundet maj 2015 Svenska Ridsportförbundet Grafiska riktlinjer 1 VÅR PROFIL Det här är en grafisk manual för Svenska Ridsportförbundet som talar om hur vi vill se

Läs mer

GRAFISK PROFILMANUAL GRAFISK PROFILMANUAL

GRAFISK PROFILMANUAL GRAFISK PROFILMANUAL 1 GRAFISK PROFILMANUAL 3 Innehåll LOGOTYPEN 6 FÄRGER 8 TYPOGRAFI 10 ANNONS 12 ROLL-UP 13 VEPA/BANDEROLL 14 VISITKORT 15 BREVPAPPER/FAXBLAD 16 KUVERT 17 FLAGGOR 17 PROFILKLÄDER 18 WEBB 19 BILDMANÉR 20

Läs mer

Grafisk manual. Publikation 2012:1

Grafisk manual. Publikation 2012:1 Grafisk manual Publikation 2012:1 PRODUKTION Grafisk manual 2012:1 UTGIVNINGSDATUM 2012-01-16 UTGIVARE YHiM KONTAKTPERSON Ulrika Sundell LAYOUT Booster Reklambyrå 2 INNEHÅLL FÖRORD Inledning 4 1. LOGOTYP

Läs mer

JÄRNAKOMMUNIKATION GRAFISK MANUAL 2010

JÄRNAKOMMUNIKATION GRAFISK MANUAL 2010 GRAFISK MANUAL 2010 1 LOGOTYP ALLTID SAMMA LOGOTYP logotyp bör användas på alla produkter som en identifiering av. Exempel på olika användningsområden är brevpapper, visitkort, telefaxblanketter, broshyrer,

Läs mer

RKM REGIONALA KOLLEKTIVTRAFIKMYNDIGHETEN NORRBOTTEN. Grafisk profilmanual

RKM REGIONALA KOLLEKTIVTRAFIKMYNDIGHETEN NORRBOTTEN. Grafisk profilmanual Grafisk profilmanual YNDIGHETEN Om den grafiska profilen En grafisk profil används för att göra avsändaren tydlig och för att ge ett enhetligt och proffsigt intryck. Människor inom och utanför ska enkelt

Läs mer

Designmanual. Logotype Färger Varumärkesbård Mönster Formgivning Typografi Skyltning

Designmanual. Logotype Färger Varumärkesbård Mönster Formgivning Typografi Skyltning Designmanual Logotype Färger Varumärkesbård Mönster Formgivning Typografi Skyltning Designmanual i korthet För frågor om vår design kontakta Helene Keskitalo, stab Information, tel 08 655 91 05 eller helene.keskitalo@sveaskog.se

Läs mer

Värmdö IFs grafiska profil 4. Logotyp 5-9. Färg 10. Typografi 11-12. Brevpapper 13. Visitkort 14. Korrespondenskort 15.

Värmdö IFs grafiska profil 4. Logotyp 5-9. Färg 10. Typografi 11-12. Brevpapper 13. Visitkort 14. Korrespondenskort 15. 1Grafisk manual 2 Innehåll Sida Värmdö IFs grafiska profil 4 Logotyp 5-9 Färg 10 Typografi 11-12 Brevpapper 13 Visitkort 14 Korrespondenskort 15 Kuvert 16-17 3 Värmdö IFs grafiska profil En enhetlig grafisk

Läs mer

förord Högsby 061219 Ewa Engdahl kommunstyrelsens ordförande

förord Högsby 061219 Ewa Engdahl kommunstyrelsens ordförande grafisk profil förord Högsby kommun står inför stora utmaningar i framtiden. Om vi ska lyckas att etablera oss som en framtidskommun krävs det både att vi arbetar och profilerar oss på ett professionellt

Läs mer

Innehållsförteckning. Om den grafiska manualen... 3. Grundregler... 4. Logotypen... 5. Användande av logotypen... 6

Innehållsförteckning. Om den grafiska manualen... 3. Grundregler... 4. Logotypen... 5. Användande av logotypen... 6 Grafisk Manual Innehållsförteckning Om den grafiska manualen... 3 Grundregler... 4 Logotypen... 5 Användande av logotypen... 6 Storleksförhållande och placering... 7 Bilder... 8 Färger... 8 Typografi...

Läs mer

Dokumentansvarig/Godkänd av: Info GWCS

Dokumentansvarig/Godkänd av: Info GWCS 2011-03-01, 1 (5) 1.3 Inledning Syftet med den grafiska profilen är att göra GoldWing Club Sweden (GWCS) tydligt som avsändare. Med en enhetlig och konsekvent grafisk profil får vår tidning, våra profilprodukter,

Läs mer

Grafisk Profil VERSION 1.5 Vägen ut! kooperativen

Grafisk Profil VERSION 1.5 Vägen ut! kooperativen Grafisk Profil VERSION 1.5 Vägen ut! kooperativen OM VÅR GRAFISKA PROFIL Grafisk Profil för Vägen ut! kooperativen En gemensam grafisk profil för Vägen ut! kooperativen är viktig för att ge ett enhetligt

Läs mer

SWEBO Bioenergy Grafisk profil

SWEBO Bioenergy Grafisk profil SWEBO Bioenergy Grafisk profil Formsmedjan Reklam & Kommunikation Grafisk profil Den image vi har, det vill säga hur andra människor uppfattar vårt företag är ett resultat av alla de intryck vi gör på

Läs mer

Unga Aktiesparares varumärke

Unga Aktiesparares varumärke VARUMÄRKE Varumärke 1:1 Unga Aktiesparares varumärke Unga Aktiesparares varumärke är företagets signatur och igenkänningstecken. Därför är det väldigt viktigt att det används på ett riktigt sätt. Varumärket

Läs mer

Konsumentföreningen Stockholm Grafisk manual. Ett utdrag

Konsumentföreningen Stockholm Grafisk manual. Ett utdrag Grafisk manual Ett utdrag IDENTITET / PROFIL En ny grafisk profil som speglar våra värderingar. Vår huvuduppgift är att göra medlemsnytta och stärka medlemmarnas ställning som konsumenter. All vår verksamhet

Läs mer

Designmanual. Lunds Kommuns Fastighets AB

Designmanual. Lunds Kommuns Fastighets AB Designmanual Lunds Kommuns Fastighets AB 2010 Lunds Kommuns Fastighets AB (publ) Grafisk designmanual Version 1.0 2010 Innehållsförteckning En enhetlig grafisk profil stärker vår identitet Logotypen Färgerna

Läs mer

Grafisk profilhandbok

Grafisk profilhandbok Den bild vi förmedlar av oss själva är betydelsefull idag kanske mer än någonsin tidigare. Antagen av Kommunstyrelsen 122/2013 tillsammans med kommunikationsstrategi 2013 2014. Grafisk profilhandbok Av

Läs mer

Genom att följa instruktionerna når vi konsekvens, tydlighet och trovärdighet i vår kommunikation.

Genom att följa instruktionerna når vi konsekvens, tydlighet och trovärdighet i vår kommunikation. Hotell Grafisk Profil Vår grafiska profil är en viktig del av vår identitet och ett grundläggande verktyg i våra relationer. Därför är det avgörande att vi använder vår grafiska profil rätt och att alla

Läs mer

Inledning 4 6. Märke. Typsnitt 7 9. 10. Färger

Inledning 4 6. Märke. Typsnitt 7 9. 10. Färger GRAFISK PROFIL INNEHÅLL 3. Inledning 4 6. Märke Huvudmärke. Varianter. Tillämpning. 7 9. Typsnitt Huvudtypsnitt. Webbtypsnitt. 10. Färger Huvudfärger. Komplementfärger. Webbfärger INLEDNING Den grafiska

Läs mer

Grafisk manual för Västra Götalandsregionens logotyp

Grafisk manual för Västra Götalandsregionens logotyp Grafisk manual för Västra Götalandsregionens logotyp Innehåll 1. Västra Götalandsregionens logotyp uppbyggnad sid. 4 2. Västra Götalandsregionens logotyp varianter sid. 5 3. Västra Götalandsregionens logotyper

Läs mer

2004-03-23 Grafisk profil

2004-03-23 Grafisk profil 2004-03-23 Grafisk profil 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 3 LOGOTYPENS UTSEENDE... 4 LOGOTYPEFÄRGER... 7 PLACERING AV LOGOTYPEN... 8 KOMMUNVAPNETS HISTORIK... 8 VÅGEN VÅRT GRAFISKA ELEMENT... 9 TYPSNITT...

Läs mer

KULTURRÅDET - EN INSPIRERANDE MYNDIGHET

KULTURRÅDET - EN INSPIRERANDE MYNDIGHET 2008-01-28 09.32 KULTURRÅDET - EN INSPIRERANDE MYNDIGHET Kulturrådet har i uppdrag att förverkliga de kulturpolitiska beslut som riksdag och regering fattat. Det är ett viktigt uppdrag och ett inspirerande

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Sida 3. Övergripande regler. Sida 4. Logotyp. Logotyp alternativ. Sida 5. Sida 6. Färger. Sida 7. Typsnitt.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Sida 3. Övergripande regler. Sida 4. Logotyp. Logotyp alternativ. Sida 5. Sida 6. Färger. Sida 7. Typsnitt. GRAFISK MANUAL INNEHÅLLSFÖRTECKNING Övergripande regler Logotyp Logotyp alternativ Färger Typsnitt Dekor och papper Visitkort Brevpapper Brevpapper internt Korrespondenskort Kuvert Sida 3 Sida 4 Sida 5

Läs mer

Grafisk profil R AB. Ransäters Invest AB

Grafisk profil R AB. Ransäters Invest AB Grafisk profil R AB Ransäters Invest AB Innehåll 3 Grafisk profil 4 Logotyp Färgversion av logotyp Konturversion av logotyp Inga förändringar tillåtna Frizon Placering Storlek 6 Teckensnitt 7 Färger och

Läs mer

VARFÖR BEHÖVER SSDF REGLER FÖR SIN GRAFISKA PROFIL?

VARFÖR BEHÖVER SSDF REGLER FÖR SIN GRAFISKA PROFIL? VÅR GRAFISKA PROFIL VARFÖR BEHÖVER SSDF REGLER FÖR SIN GRAFISKA PROFIL? Det är mycket viktigt för en organisation, oavsett om det är ett företag eller ett ideellt idrottsförbund, att alltid visa samma

Läs mer

INNEHÅLL 1. LOGOTYP 2.TYPSNITT 3. FÄRGER 1.1 KONCEPT 1.2 STORLEKAR 1.3 FÄRGSÄTTNING 1.4 FRIZON & PLACERING 1.5 EXEMPEL 1.

INNEHÅLL 1. LOGOTYP 2.TYPSNITT 3. FÄRGER 1.1 KONCEPT 1.2 STORLEKAR 1.3 FÄRGSÄTTNING 1.4 FRIZON & PLACERING 1.5 EXEMPEL 1. GRAFISK PROFIL INNEHÅLL 1. LOGOTYP 1.1 KONCEPT 1.2 STORLEKAR 1.3 FÄRGSÄTTNING 1.4 FRIZON & PLACERING 1.5 EXEMPEL 1.6 ANVÄNDNING 2.TYPSNITT 2.1 VAL AV TYPSNITT 2.2 TRYCK & EP 2.3 WEB 3. FÄRGER 3.1 PRIMÄR

Läs mer

Profil och riktlinjer

Profil och riktlinjer september 2008 Profil och riktlinjer Kommunförbundet Skåne Vårt uppdrag och våra målgrupper 3 Våra kärnvärden 4 Vår devis 5 Meningen med grafisk profil 6 Vår symbol 7 Vår logotyp 8 Våra profilfärger 9

Läs mer

Innehåll. 3 Grafisk profil. 4 Logotyp Färgversion av logotyp Konturversion av logotyp Inga förändringar tillåtna Frizon Placering Storlek

Innehåll. 3 Grafisk profil. 4 Logotyp Färgversion av logotyp Konturversion av logotyp Inga förändringar tillåtna Frizon Placering Storlek Grafisk profil Innehåll 3 Grafisk profil 4 Logotyp Färgversion av logotyp Konturversion av logotyp Inga förändringar tillåtna Frizon Placering Storlek 6 Teckensnitt 7 Färger Profilfärger och kompletterande

Läs mer

GRAFISK MANUAL 6/2012

GRAFISK MANUAL 6/2012 GRAFISK MANUAL 6/2012 2 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 01 Baselement Svenska folkpartiets logotyp Vår logo: dimensioner och skyddsområde Logoversioner och minimistorlek Logons användning Applikationer

Läs mer

Det ska synas att det är vi. Vår gra ska pro l

Det ska synas att det är vi. Vår gra ska pro l Det ska synas att det är vi Vår gra ska pro l Vår gra ska pro l Inledning Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar (RBU) arbetar för barn och ungdomar med rörelsehinder och deras familjer. RBU

Läs mer

G R A F I S K M A N U A L

G R A F I S K M A N U A L GRAFISK MANUAL 2008 03 01 VARFÖR EN GRAFISK MANUAL? Viktigast för en verksamhet är männi skorna inom organi sa - tionen och vad de gemensamt kan erbjuda sina upp drags - givare. Men även den grafiska formgivningen

Läs mer

Grafisk manual för Härjeåns Kraft AB

Grafisk manual för Härjeåns Kraft AB Grafisk manual för Härjeåns Kraft AB 1 Vår profil I denna manual presenteras den visuella och grafiska profilen för Härjeåns Kraft. En enhetlig och tydlig profil utgör en väsentlig grund för vår långsiktiga

Läs mer

INNEHÅLL. Vår grafiska identitet... 3. Logotyper... 4. Färger... 5. Typografi... 6. Profilmaterial... 7. Profil-CD... 8

INNEHÅLL. Vår grafiska identitet... 3. Logotyper... 4. Färger... 5. Typografi... 6. Profilmaterial... 7. Profil-CD... 8 P R O F I L M A N U A L INNEHÅLL Vår grafiska identitet............... 3 Logotyper..................... 4 Färger........................ 5 Typografi...................... 6 Profilmaterial...................

Läs mer

Den grafiska profilieringen för roar

Den grafiska profilieringen för roar Den grafiska profilieringen för roar 2013 edition INNEHÅLL LOGOTYP 04 LOGOTYPENS FRIZON 05 TYPOGRAFI 06 FÄRGER 07 KONTORSMATERIAL 08 ANNONS & BILDER 10 BROSCHYR 12 GRAFISKA ELEMENT/BYXMÄRKE 14 WEBBSIDA

Läs mer

Innehåll. Inledning... 3. Logotyp... 4. Typsnitt... 6. Färger... 7. Grafiska element...8. Bildmanér... 9. Profilprogram... 11. Exempel...

Innehåll. Inledning... 3. Logotyp... 4. Typsnitt... 6. Färger... 7. Grafiska element...8. Bildmanér... 9. Profilprogram... 11. Exempel... Grafisk manual 2009 Innehåll Inledning... 3 Logotyp... 4 Typsnitt... 6 Färger... 7 Grafiska element...8 Bildmanér... 9 Profilprogram... 11 Exempel... 14 Färgguide...19 Inledning I Karlskoga bubblar det

Läs mer

Gränsöverskridande samverkan

Gränsöverskridande samverkan 1 Grafisk Profil Denna grafiska manual är en hjälp för dig som jobbar i eller med Vårdsamverkan Fyrbodal för att skapa en tydlig, enhetlig och konsekvent kommunikation med omvärlden. Vår logga, våra färger

Läs mer

Grafiskt program. Fastställt av styrelsen 2012-04-21. Reviderat av styrelsen 2012-11-10

Grafiskt program. Fastställt av styrelsen 2012-04-21. Reviderat av styrelsen 2012-11-10 Grafiskt program Fastställt av styrelsen 2012-04-21 Reviderat av styrelsen 2012-11-10 Innehåll 1. Vår logotyp 2. Färg 3. Papper 4. Typsnitt 5. Kontorstryck 6. Dekaler, profilprodukter, presentreklam, standar

Läs mer

Grafisk manual Version 1.0

Grafisk manual Version 1.0 Grafisk manual 2 0 / Innehåll 1 / Introduktion 1.1 / Syfte 2 / Grafisk manual 2.1 / Logotyp 2.1.1 Logotypens sammansättning 2.1.2 Storlekar & friyta 2.1.3 Användning 2.1.4 Strapline 2.1.5 Operatörslogotyper

Läs mer

Lampladan City. Grafisk manual

Lampladan City. Grafisk manual Grafisk manual Innehåll 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Introduktion Logotyp Logotyp: Färgalternativ Logotyp: Färgalternativ Färger Färger: Förklaring Grafisk dekor Typografi Typografi: Tillämpling

Läs mer

Färgkodning: Turism & Evenemang. Näringsliv. Kommun & Samhälle. Nya Gällivare

Färgkodning: Turism & Evenemang. Näringsliv. Kommun & Samhälle. Nya Gällivare GRAFISK MANUAL Färgkodning: För att få en tydlig, visuell indelning av Gällivares olika verksamhetsben jobbar Gällivare med färgkodning. Nedan visas de olika färgerna med tillhörande värden i olika färgrymder.

Läs mer

Grafisk profilmanual. Grafisk profilmanual

Grafisk profilmanual. Grafisk profilmanual Grafisk profilmanual 1 INNEHÅLL Inledning 3 Logotyp Färg 4 Logotyp Svart/vit 5 Logotyp Inverterad 6 Färger 7 Typsnitt Trycksaker/utskrifter 8 2 En enhetlig grafisk profil gör Rekal tydligare En grafisk

Läs mer

Grafisk. Profilhandbok AKU - FYS. Akupunktur - Fysioterapi

Grafisk. Profilhandbok AKU - FYS. Akupunktur - Fysioterapi Grafisk IDENTITET Med en enhetlig profil blir företaget tydligare i omvärlden AKU -FYS har en stor verksamhet med kontaktytor mot i praktiken alla delar i samhället. I dessa kontakter är det viktigt att

Läs mer

GUIDELINES - TILLÄMPNINGSGUIDER

GUIDELINES - TILLÄMPNINGSGUIDER GRAFISK MANUAL 1 INLEDNING Den grafiska manualen är ett viktigt verktyg för alla som arbetar med kommunikation för Smartfront. Manualen är till för att underlätta arbetet med trycksaker och marknadsföring

Läs mer

Markbyggarna. Markbyggarna. Markbyggarna. Markbyggarna LOGOTYP VARIANTER

Markbyggarna. Markbyggarna. Markbyggarna. Markbyggarna LOGOTYP VARIANTER Grafisk manual Markbyggarna AB, 2013 LOGOTYP Markbyggarnas logotyp föreställer två träd. Logotypen kommunicerar Markbyggarnas uppdrag inom park- och markarbete genom den bruna jordfärgen i texten och de

Läs mer

GRAFISK MANUAL. Exempel på icke tillåtna skrivningar: Bank-id, Bank-ID, bank-id, Bankid, Bank id, bankid.

GRAFISK MANUAL. Exempel på icke tillåtna skrivningar: Bank-id, Bank-ID, bank-id, Bankid, Bank id, bankid. GRAFISK MANUAL Välkommen till BankIDs grafiska manual som ger grundläggande instruktioner kring skrivregler, logotypens placering och hantering av färger. GRAFISK MANUAL Varför är det viktigt med en grafisk

Läs mer

Grafisk manual. www.alteco.se

Grafisk manual. www.alteco.se Grafisk manual Inledning Alteco har sedan starten 1994 kommit att bli ett etablerat och välrenommerat konsultföretag i elbranschen. Ett företags utveckling sker alltid i samspel med omvärlden. I tider

Läs mer

Vår nya profil. Stefan Käll, kanslichef

Vår nya profil. Stefan Käll, kanslichef Grafisk manual 3 Vår nya profil Neurologiskt Handikappades Riksförbund har fått en ny, tydlig grafisk profil. Logotypen med organisationens hela namn,den välkända nyckelpigan och den varma röda färgen

Läs mer

VISUELL IDENTITET FÖR TELTEK

VISUELL IDENTITET FÖR TELTEK VISUELL IDENTITET FÖR TELTEK En grafisk profil är en viktig byggsten i skapandet av ett starkt varumärke och syftar till att skapa en enhetlig visuell identitet för Teltek som är enkel att känna igen för

Läs mer

Som man sår får man skörda...

Som man sår får man skörda... Som man sår får man skörda... Grafiska anvisningar för Raps Egen identitet i den stora floran En upp till 1,5 meter hög ört med blågröna blad och gula blommor i toppställda klasar. Brassica napus, om man

Läs mer

Grafiska regler för jubileumssymbolen

Grafiska regler för jubileumssymbolen Grafiska regler för jubileumssymbolen Landskrona gör vågen År 2013 fyller Landskrona stad 600 år. För att skapa så positiv uppmärksamhet som möjligt både kring staden och själva jubileet har vi tagit fram

Läs mer

våra grafiska riktlinjer

våra grafiska riktlinjer Grafisk manual för distrikt & föreningar våra grafiska riktlinjer 2014-12-11 Version 1.0 Innehåll Förord 3 1. Logotyp 1.1 Primär logotyp 4 1.2 Sekundär logotyp 5 1.3 Friyta och placering 6 1.4 Välj rätt

Läs mer

Grafisk profil. för Kumla kommun. Februari 2012 Antagen av kommunstyrelsen 2012-02-08, 23

Grafisk profil. för Kumla kommun. Februari 2012 Antagen av kommunstyrelsen 2012-02-08, 23 Grafisk profil för Kumla kommun Februari 2012 Antagen av kommunstyrelsen 2012-02-08, 23 Innehåll Vårt gemensamma ansikte utåt! 3 Logotyp - kommunvapnet 4-5 Logotyp - blomman 6-7 Profilsymboler 8 Typsnitt

Läs mer

CITY I SAMVERKAN PRESENTATION

CITY I SAMVERKAN PRESENTATION PRESENTATION LOGOTYP / PAYOFF LOGOTYPEN Logotypen består av City i Samverkan och payoffen Utvecklar Stockholm City. Typsnittet/formen som används till texten City i Samverkan är detsamma som tidigare.

Läs mer

N A T I O N A L F Ö R E N I N G E N F Ö R T R A F I K S Ä K E R H E T E N S F R Ä M J A N D E

N A T I O N A L F Ö R E N I N G E N F Ö R T R A F I K S Ä K E R H E T E N S F R Ä M J A N D E Vår grafiska profil En klar och tydlig profil är viktig av många skäl. Den gör det lättare för omvärlden allmänheten, företag och organisationer, samarbetspartners, beslutsfattare och finansiärer att identifiera

Läs mer

02/&), profil(!.$"/+ handbok

02/&), profil(!.$/+ handbok profilhandbok INNEHÅLL Former och färger i vår anda 5 Vår logotyp och färger 6 Våra typsnitt och papper 7 Kontorstryck 8 Trycksaker 9 Brev, protokoll, kallelser 10 Nyhetsbrev 11 OH- och PowerPoint-mallar

Läs mer

KIMITOÖNS GRAFISKA MANUAL

KIMITOÖNS GRAFISKA MANUAL DEN VISUELLA IDENTITETEN KIMITOÖNS GRAFISKA MANUAL Logon och det grafiska utseendet förmedlar Kimitoöns kommuns värderingar: öppenhet, aktivitet och förnyelse. Det nya grafiska utseendet är fräscht och

Läs mer

GRAFISK MANUAL VERSION 2013.05.31

GRAFISK MANUAL VERSION 2013.05.31 GRAFISK MANUAL VERSION 2013.05.31 INNEHÅLLsförteckning LOGOTYP Grunder...sid 05 Avståndsförhållanden...sid 06 Varianter...sid 07 Storlekar...sid 07 TYPOGRAFI Grunder...sid 09 Myriad Pro...sid 10 Volvofinans

Läs mer

Grafisk profil ETT ÖPPNARE VÄRMLAND

Grafisk profil ETT ÖPPNARE VÄRMLAND Grafisk profil ETT ÖPPNARE VÄRMLAND Den grafiska handboken ska hjälpa dig och förenkla ditt arbete när du kommunicerar. Den ska fungera som ett praktiskt arbetsverktyg där du bland annat hittar information

Läs mer

GRAFISK PROFIL HAPARANDATORNIO

GRAFISK PROFIL HAPARANDATORNIO GRAFISK PROFIL HAPARANDATORNIO HAPARANDATORNIO - GRAFISK PROFIL Vår grafiska profil - ett gemensamt uttryck Logotypen och den grafiska profilen är Haparanda-Tornios ansikte utåt. I det massiva informationsflödet

Läs mer

Glimåkra folkhögskola

Glimåkra folkhögskola grafisk manual Glimåkra folkhögskola Den grafiska manualen är överenskomna regler inom Glimåkra folkhögskola som anger hur vi bör kommunicera internt och externt. Manualen anger råd och riktlinjer för

Läs mer

Logotyp, Varianter 3. Färg 4. Luft runt logotype 5. Typsnitt 6. Internt material, exempel 7-9. Profilering av fordon Profilering av kläder 16

Logotyp, Varianter 3. Färg 4. Luft runt logotype 5. Typsnitt 6. Internt material, exempel 7-9. Profilering av fordon Profilering av kläder 16 Grafisk manual Innehållsförteckning Logotyp, Varianter 3 Färg 4 Luft runt logotype 5 Typsnitt 6 Internt material, exempel 7-9 Profilering av fordon 10-15 Profilering av kläder 16 Profilering av presentreklam

Läs mer

GRAFISK MANUAL EQUMENIA 2013 2013 09 17

GRAFISK MANUAL EQUMENIA 2013 2013 09 17 EQUMENIA 2013 2013 09 17 INNEHÅLL KAPITEL 1 KAPITEL 2 KAPITEL KAPITEL KAPITEL 3 4 5 INLEDNING s. 3 LOGOTYP Logotyp Lokala & regionala Placering & storlek Felaktig användning s. 4 FÄRGER Färgschema s. 8

Läs mer

ab kristianstadsbyggen grafisk manual

ab kristianstadsbyggen grafisk manual a kristianstadsyggen grafisk manual några inledande ord logotype ABK är synligt i många sammanhang, från informationsladen i trapphuset till vårt månadslad och annonser i lokaltidningen. Vi har egna fordon,

Läs mer

Innehåll. Förord 3 Logotype 4 Frizon 6 Logovarianter 7 Engelsk logotype 8 Färger 9 Dekorelement 10 Typografi 12 Accidens 14 PR-produkter 16

Innehåll. Förord 3 Logotype 4 Frizon 6 Logovarianter 7 Engelsk logotype 8 Färger 9 Dekorelement 10 Typografi 12 Accidens 14 PR-produkter 16 Grafisk manual Innehåll 2 Förord 3 Logotype 4 Frizon 6 Logovarianter 7 Engelsk logotype 8 Färger 9 Dekorelement 10 Typografi 12 Accidens 14 PR-produkter 16 Det är viktigt hur omvärlden uppfattar oss. 3

Läs mer

Svenskt Sigill Grafiska riktlinjer

Svenskt Sigill Grafiska riktlinjer Svenskt Sigill Grafiska riktlinjer Inledning 2 Logotyp Grundversion 3 Logotyp Frizon 4 Logotyp 3D 5 Logotyp Webbanpassad 6 Logotyp Byline 7 Logotyp Tilläggsinformation 8 Tillämpning 10 Typografi 11 Kontakt

Läs mer

Grafisk manual för equmenia

Grafisk manual för equmenia Grafisk manual för equmenia - kommunicera för Guds skull omkänsla identitet medtanke Innehåll: Inledning...2 Syfte Grundregler Ansvar Logotyp...2 Alternativa logotyper Färgvarianter Frizon Placering Filformat

Läs mer

High Voltage Valley möjliggör framtidens energieffektiva värld.

High Voltage Valley möjliggör framtidens energieffektiva värld. High Voltage Valley möjliggör framtidens energieffektiva värld. INNEHÅLL 1 En världsledande region inom Elkraftteknik 2 HVV:s kärnvärden och identitet 3 Logotyp 4 Profilfärger 5 Typografi 6 Layout 7 Avsändare

Läs mer

INTRODUKTION TILL LOGOTYPEN

INTRODUKTION TILL LOGOTYPEN INTRODUKTION TILL LOGOTYPEN Greppa Näringen logotypen är den officiella avsändaren och vårt viktigaste verktyg. Logotypen har en klar och tydlig form som syns mycket bra i alla sammanhang. För att skydda

Läs mer

Förord - Grafiska manualens syften och mål 3 - Huvudanvändning 3 - Distribution 3 - Beställning 3. Logotypen - Huvudlogotypen 4 - Logotyp enspalts 5

Förord - Grafiska manualens syften och mål 3 - Huvudanvändning 3 - Distribution 3 - Beställning 3. Logotypen - Huvudlogotypen 4 - Logotyp enspalts 5 GRAFISK MANUAL 2008 Den grafiska profilens grundpelare är logotypen som tillsammans med typografiska regler bildar en enhet som ger läsaren en tydlig signal om vem som är avsändaren Innehåll Förord - Grafiska

Läs mer

Grafisk manual KORTVERSION 2015

Grafisk manual KORTVERSION 2015 Grafisk manual KORTVERSION 2015 Innan du börjar I den här manualen har vi samlat de viktigaste rekommendationerna för hur du använder logotyp, färger och typsnitt för Högskolan i Borås grafiska profil.

Läs mer

GRAFISK PROFIL FÖR MUNKFORS-RANSÄTER

GRAFISK PROFIL FÖR MUNKFORS-RANSÄTER GRAFISK PROFIL FÖR MUNKFORS-RANSÄTER 1. Värdet med grafisk profil 3 2. Vår logotyp 4 2.1 Användningsområden 4 2.2 Avsändare 5 2.3 Tryckfärger 6 2.4 Placering 6 3. Heraldik: Historien om Munkfors kommuns

Läs mer

Den grafiska profilen är ansiktet utåt. Ett genomtänkt, tydligt och konsekvent grafiskt utseende ökar trovärdigheten och ger ett professionellt

Den grafiska profilen är ansiktet utåt. Ett genomtänkt, tydligt och konsekvent grafiskt utseende ökar trovärdigheten och ger ett professionellt Grafisk manual 1 Den grafiska profilen är ansiktet utåt. Ett genomtänkt, tydligt och konsekvent grafiskt utseende ökar trovärdigheten och ger ett professionellt intryck. Den grafiska manualen ska fungera

Läs mer

Hej! Innehållsförteckning. Inledning 3. Visuell identitet Logotyp 4 Versioner 6 Frizon 9 Minsta storlek 10 Placering 11

Hej! Innehållsförteckning. Inledning 3. Visuell identitet Logotyp 4 Versioner 6 Frizon 9 Minsta storlek 10 Placering 11 Grafisk manual Innehållsförteckning Inledning 3 Visuell identitet Logotyp 4 Versioner 6 Frizon 9 Minsta storlek 10 Placering 11 Typografi Kommunikationsteckensnitt 12 Office och digital media 13 Färger

Läs mer

GRAFISK MANUAL. Trollhättans Missionskyrka 2014-04-24

GRAFISK MANUAL. Trollhättans Missionskyrka 2014-04-24 GRAFISK MANUAL Trollhättans Missionskyrka 2014-04-24 Kapitel 8, Marknadsföring är tills vidare utelämnad då det tar tid att genomarbeta konsekvenserna för programblad och hemsida samt hur vi vill marknadsföra

Läs mer

Valutec Grafisk manual. Grafisk manual

Valutec Grafisk manual. Grafisk manual Grafisk manual 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Logotyp...3 Färger...5 Typografi...6 Brevpapper...7 Mailsignatur...8 Fax...9 Kuvert...10 Powerpoint... 11 Varseljackor...12 2 LOGOTYP Grundversioner Version 1 är den

Läs mer

Vår grafiska profil. Tanken bakom manualen

Vår grafiska profil. Tanken bakom manualen Tanken bakom manualen En språngbräda för Norsjö... Vi har tagit fram den grafiska manualen för att stärka vår identitet och ge Norsjö Kommun en tydlig profil gentemot våra medarbetare, kommunmedborgare,

Läs mer