G R A F I S K. Grafisk manual E M B E C D M A N U A. december I O N E R

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "G R A F I S K. Grafisk manual E M B E C D M A N U A. december 2014 1 I O N E R"

Transkript

1 S Grafisk manual december 2014 för polisen version 1.0 E M B E C D E R G R A F I S K M A N U A. 0 1 I O N E R V L

2 Polisen är Vi kommunicerar som en myndighet

3 polisen grafisk manual Innehåll Visuellt uttryck och identitet 4 Grafiska element Logotyp 6 Centrerad logotyp 8 Högerställd logotyp 9 Internationell logotyp 10 Otillåtna logotyper exempel 10 Polisvapnet 11 Logotyper med polisvapnet undantag 12 Ordet POLIS 13 Teckensnitt 14 Färger 18 Bård 22 Bilder 24 Film 27 Illustrationer och grafik 28 Tillämpningar Broschyrer och foldrar 30 Informationsblad 34 Affischer 36 Roll-up 38 Vepor 40 Annonser 42 Platsannonser 44 Visitkort, korrespondenskort och e-postsignatur 46 Brevpapper och kuvert 48 Powerpointpresentationer 50 PR- och presentmaterial 52 Webb, Facebook och Youtube 54 Stämplar 56 Flaggor 58 Skyltar 60 Profilskyltar 62 Polisstationsskyltar 63 Informationsskyltar entré 64 Dekaler 65 Skylt för tillfällig information 65 Placera och kombinera skyltar exempel 66 Anpassningar, samarbeten och kampanjer Lokal verksamhet 69 Tillhörighet och specialistverksamheter 70 Samarbeten 72 Polisen är huvudavsändare 74 Polisen är likvärdig avsändare 75 Polisen är underordnad avsändare 76 EU-logotyp 77 Kampanjer 78 Tryckort med mera 80 3

4 Visuellt uttryck och identitet

5 polisen grafisk manual Bilden av polisen skapas i många sammanhang, framförallt i våra möten med medborgare men också i informationsmaterial, på skyltar och i digitala medier. För den som möter oss ska vi vara lätta att känna igen, oavsett plats eller medium. Det får aldrig råda någon tvekan om att det är polisen som är avsändare. Därför är det viktigt att vi alltid kommunicerar som en myndighet, på ett tydligt och enhetligt sätt. Polismyndigheten är myndighetens formella namn. Det används i t.ex. beslut, avtal och remisser. I alla andra sammanhang använder vi kortformen polisen. Läs mer i Riktlinjer för skrivande inom polisen. För att underlätta vår kommunikation med om världen har polisen fastställt ett visuellt uttryck. Det ska följas av alla medarbetare och leverantörer. På så sätt kan vi: Stärka vår trovärdighet i mötet med medborgare. Bidra till känslan av samhörighet inom myndigheten. Visualisera delar av myndigheten utan att förlora kraften i helheten. Underlätta inköp och produktion av material. Polisens grafiska profil föreskrifter och mallar Polisens grafiska profil består av polisens logotyp, polisvapnet, färger, teckensnitt och bilder. Profilen regleras i föreskrifter för grafisk profil. I den här manualen finns exempel på tillämpningar och tips för dig som ska producera material. Hur uniformer, hjälmar och fordon ska se ut styrs av särskilda föreskrifter och i beslutet POL /05 (märkning av fordon). Dokumenten går att hämta på Intrapolis. För produktion av informations material finns Officemallar i polisens datorer. De ska användas av alla medarbetare. För professionella formgivare och kommunikatörer finns även mallar i Indesign. Indesignmallarna hittar du i polisens bildbank Exigus. Där finns även foton och ett urval av illustrationer som polisen har fri förfoganderätt till. Kontakta kommunikationsavdelningen om du vill ha hjälp eller om du har frågor om polisens grafiska profil eller bilder. 5

6 Logotyp

7 polisen grafisk manual logotyp Kontakta kommunikationsavdelningen om du vill ha hjälp eller om du har frågor om polisens grafiska profil eller bilder. Leverantörer och samarbetspartners till polisen har inte rätt att använda polisens namn, logotyp, grafiska profil eller andra kännetecken för polisen i markandsföringssammanhang eller i några andra offentliga sammanhang utan att först ha fått ett skriftligt godkännande av polisen i varje enskilt fall. Vem som har rätt att utfärda ett godkännande framgår i föreskrifter för grafisk profil. Logotypen får inte heller användas för att länka till polisens webbplats. Mer information om länkningspolicy finns på polisen.se. Polisens logotyp består av polisvapnet i kombination med ordet polisen, en kortform för Polismyndigheten. Logotypen finns i två versioner: en centrerad och en högerställd. Polisens logotyp är en tydlig, välkänd och seriös avsändare. Grundregeln är att alla verksamheter inom myndigheten ska använda logotypen. Allt vi gör ska associeras med vår logotyp och ha vårt visuella uttryck. Det gäller oavsett hur stor verksamheten är, vilken del av myndigheten den tillhör, hur länge den pågår eller var den förekommer. Med en gemensam logotyp skapar vi tydlighet för mottagaren och stärker bilden av en enhetlig polis både utåt och inåt. Tänk på att: Logotypen inte får förändras. Logotypen ska omges av en frizon, ett minimi avstånd till annan text eller andra grafiska element. Frizonen måttas upp enligt exemplen på sidorna 8, 9 och 11. Logotypen alltid ska vara tydlig och läsbar. Den får inte återges i mindre storlek än att vapnet är minst 10 mm på höjden. Alltid använda godkända original av hög kvalitet. Dessa finns att ladda ner från Exigus. 7

8 polisen grafisk manual logotyp Polisens logotyp finns i Exigus. Kontakta kommunikationsavdelningen om du har frågor. Centrerad logotyp Högerställd logotyp. Frizonen måttas upp med hjälp av bokstaven P enligt bilden. Minimihöjd 10 mm Flerfärg Frizon Centrerad logotyp. Frizonen måttas upp med hjälp måttas upp med hjälp av bokstaven P enligt bilden. av bokstaven P enligt bilden. Polisvapnets frizon måttas upp med hjälp av kronan enligt bilden. Svart Inverterad (negativ) Används på mörka bak grunder. Den svarta plattan visar endast ett exempel. Linjeversion (outline) Används vid gravyr i plast, glas, metall eller sten. Vid gravyr i plast eller sten ska logotypen återges i svart eller inverterad (negativ). 8

9 polisen grafisk manual logotyp Polisen Grafisk riktlinje Bilaga till manual 2.1 Frizon runt Polisens logotyp Polisens logotyp finns i Exigus. Kontakta kommunikationsavdelningen om du har frågor. Högerställd logotyp Det ska finnas en frizon runt logotypen alternativt runt polisvapnet. Med frizon menas ett minimiavstånd till annan grafik, text eller bild. Minimihöjd 10 mm Flerfärg Högerställd logotyp. Frizonen Frizon måttas upp med hjälp av bokstaven P enligt bilden. Frizonen måttas upp med hjälp av bokstaven P enligt bilden. Centrerad logotyp. Frizonen måttas upp med hjälp av bokstaven P enligt bilden. Svart Inverterad (negativ) Används på mörka bak grunder. Den svarta plattan visar endast ett exempel. Linjeversion (outline) Används vid gravyr i plast, glas, metall eller sten. Vid gravyr i plast eller sten ska logotypen återges i svart eller inverterad (negativ). Polisvapnets frizon måttas upp med hjälp av kronan enligt bilden. 9

10 polisen grafisk manual logotyp Polisens logotyp får inte översättas till andra språk. I internationella sammanhang ska den internationella logotypen användas. För denna har ett undantag gjorts när det gäller frizonen. Internationell logotyp Swedish Police Swedish Police För att beskriva olika verk samheter inom polisen eller signalera tillhörighet i myndigheten används texter och bilder. På sid 69 kan du läsa mer om detta. Otillåtna logotyper exempel Region Mitt Det är inte tillåtet att producera andra versioner av logotypen än de fastställda (se sidorna 8 och 9). Det är inte tillåtet att kombinera flerfärg och inverterad (negativ) logotyp. Det är inte tillåtet att ta fram projektlogotyper eller andra verksamhetslogotyper. 10

11 polisen grafisk manual logotyp Högerställd logotyp. Frizonen måttas upp med hjälp av bokstaven P enligt bilden. Polisvapnet finns i Exigus. Kontakta kommunikationsavdelningen om du har frågor. Polisvapnet Polisens vapen består av lilla riksvapnet och korsade spöknippen eller fasces* vilande på eklöv. Kombinationen fastställdes av regeringen 1953 och togs i bruk Centrerad logotyp. Frizonen måttas upp med hjälp av bokstaven P enligt bilden. Minimihöjd 10 mm Flerfärg Svart Inverterad (negativ) Används på mörka bakgrunder. Den svarta plattan visar endast ett exempel. Polisvapnets frizon måttas upp med hjälp av kronan enligt bilden. Frizon runt vapnet Frizonen måttas upp med hjälp av kronan enligt bilden. Hur polisvapnet får användas regleras i lagen (1970:498) om skydd för vapen och vissa andra officiella beteckningar samt i förordningen (1976:100) om vissa officiella beteckningar. Tänk på att: Polisvapnet ska omges av en frizon som måttas upp med hjälp av kronan i vapnet, enligt exemplet. Undantag för frizon gäller för polisens uniformer där polisvapnet kombineras med ordet POLIS. Polisvapnet inte får beskäras. Alltid använda godkända original av hög kvalitet. Dessa finns att ladda ner från Exigus. *) Fasces eller spöknippen användes redan under antiken som symbol för ordnings makten. Fasces ingick i Stockholms polisens mössmärke från 1800-talets mitt. Omkring 1890 infördes i Stockholm en polisbricka med S:t Eriksbilden och två fasces. Två fasces ingick även i den polisbricka och i det möss märke som infördes för hela polisväsendet från

12 polisen grafisk manual logotyp Logotyper med polisvapnet undantag Grundregeln är att polisens logotyp ska användas av alla delar inom myndigheten. Att kombinera polisvapnet med något annat ord än den fastslagna logotypen polisen är inte tillåtet. Ett fåtal verksamheter är undantagna från detta. Polishögskolan. Har ett tidsbegränsat undantag. Logotypen får användas t.o.m. januari 2017 när grundutbildningen vid skolan upphör. Polishögskolan använder polisens grafiska profil. Polismuseet. Är en plats och en kommunikations kanal med ett tydligt utpekat och avgränsat syfte, där det inte bedrivs något polisoperativt arbete. För att inte riskera att vilseleda medborgare använder museet en egen logotyp. Polismuseet använder en egen grafisk profil till informationsmaterial. Fjällräddningen. Logotypen ska enligt föreskrifter synas på fjällräddarnas uniformer, fordon och utrustning. Fjällräddningen använder en egen grafisk profil till informationsmaterial. 12

13 polisen grafisk manual polis Hur ordet POLIS ska användas regleras i föreskrifter för uniformer och i beslutet POL /05 (märkning av fordon). Ordet POLIS Ordet POLIS är en kortform för polisman. Det används på uniformer, tjänstekort, polisbrickor och polismålade fordon (bilar, båtar, bussar, motorcyklar, helikoptrar). 13

14 Teckensnitt AaAa

15 polisen grafisk manual teckensnitt Teckensnitt är en viktig del av den grafiska profilen. Polisen har vissa fastställda teckensnitt som ska användas. I polisens Office mallar och Indesign mallar finns de rätta teckensnitten inlagda. Ändra inte dessa. På våra webbplatser använder vi teckensnitt anpassade för skärm. Frutiger LT Standard Generella typografiska inställningar för Frutiger: Tillriktning (kerning) Optisk Spärra/knip Cirka 15 Ordmellanrum Minst 65 % Önskat 75 % Högst 85 % Tänk på att: Det här är de inställningar för Frutiger som gäller då du inte har mallar. Frutiger är polisens profilteckensnitt. Det används för rubriker, ingresser, citat, faktatext, tabeller och kortare brödtexter. Använd kursiv, fet stil och versaler sparsamt. 45 Light ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö Roman ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö Bold ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö Light Italic ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö Italic ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö Bold Italic ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö Black ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö Black Italic ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö

16 polisen grafisk manual teckensnitt Times New Roman MT Standard Används för brödtexter. Använd semibold och semibold italic sparsamt. Regular ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö Semibold ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö Regular Italic ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö Semibold Italic ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö AaAa 16

17 polisen grafisk manual teckensnitt Arial Används för rubriker och kortare brödtexter i polisens Officemallar. Det används också på polisen.se. Regular ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö Bold ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö Regular Italic ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö Bold Italic ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö Open Sans Används på Intrapolis. Alla tillgängliga vikter är inte med i exemplen nedan. Regular ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö Semibold ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö Bold ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö Extra Bold ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö

18 Färger

19 polisen grafisk manual färger Polisens färger Huvudfärger Polisens huvudfärger är blått och gult. Färgerna ska alltid vara ett tydligt inslag i all vår kommunikation. Huvudfärgerna går att kombinera med de utvalda komplementfärgerna men får inte tonas. Huvudfärger Används restriktivt Komplementfärger Polisens komplementfärger används för t.ex. färgplattor, grafik och illustrationer. Komplementfärgerna får användas i följande tonsteg: 20 %, 40 %, 60 %, 80 % och 100 %. Tänk på att: Använd polisröd och gröna nyanser mycket sparsamt, t.ex. för tabeller och diagram. Se hur styrkeförhållandet mellan färgerna ska återges på sidan 21. Polisblå CMYK RGB PMS 300 NCS 3070-R90B Polisgul CMYK RGB PMS 116 NCS 0080-Y10R Polisröd CMYK RGB PMS 186 NCS S1085-Y90R Komplementfärger Angivna färgkoder avser 100 % Används restriktivt Svart CMYK RGB Cyanblå CMYK RGB Mörkblå CMYK RGB Ljusgrön CMYK RGB Mörkgrön CMYK RGB

20 polisen grafisk manual färger Polisens webbfärger Huvudfärger Polisens huvudfärger är blått och gult. Färgerna ska alltid vara ett tydligt inslag i all vår kommunikation. Huvudfärgerna går att kombinera med de utvalda komplementfärgerna men får inte tonas. Huvudfärger Används restriktivt Komplementfärger Polisens komplementfärger används för t.ex. färgplattor, grafik och illustrationer. Komplementfärgerna får användas i följande tonsteg: 20 %, 40 %, 60 %, 80 % och 100 %. Tänk på att: Använd polisröd och gröna nyanser mycket sparsamt, t.ex. för tabeller och diagram. Se hur styrkeförhållandet mellan färgerna ska återges på sidan 21. Polisblå #1862a8 Polisgul #ffcc33 Polisröd #bb2b20 Komplementfärger Angivna färgkoder avser 100 % Används restriktivt Grå 1 #efefef Grå 2 #7c797e Svart # Cyanblå #0099cc Mellanblå #14518b Mörkblå #0c3256 Ljusgrön #97bf0d Mörkgrön #

21 polisen grafisk manual färger Färgintryck för grafisk produktion Komplementfärger Polisröd Polisgul Illustrationen visar förhållandet mellan färgerna. Huvudfärgerna polisblå och polisgul ska synas och användas mest. Polisblå 21

22 Bård

23 polisen grafisk manual bård Polisen har ett grafiskt element i form av en horisontell bård i polisblått eller polisgult. Bården håller samman kommunikationen och förstärker logotypen. Bården placeras nedtill eller i mitten av informationsmaterial enligt exemplen. Tänk på att: Använda Indesignmallarna i Exigus. Där är bården redan inlagd. Använda samma färg på bården om du producerar flera olika produkter om ett visst ämne eller en verksamhet. Bården ska utgöra cirka 10 % av trycksakens totala höjd. Polisens underrättelsemodell Så förebygger och bekämpar polisen brott Pär-handboken Delgivning För dig som handlägger delgivningsärenden Rikspolischefens inriktning I detta dokument beskriver rikspolischef Bengt Svenson sin syn på polisens uppdrag och hur det ska genomföras. Uppdaterad augusti Det är tillåtet att lägga en webbadress och kontaktinformation i bården. Bårdens höjd cirka 10 % av den totala höjden Information Handbok Styr- och policydokument 23

24 Bilder

25 polisen grafisk manual bilder Bilder spelar en viktig roll i polisens kommunikation. Genom ett medvetet bildspråk förstärks vår visuella identitet. Polisens hantering av bilder ska ske på ett ur genus- och mångfaldsperspektiv medvetet sätt. Polisens bilder ska spegla verkliga förhållanden. Visa gärna polisanställda i aktiv verksamhet, i sin arbetsmiljö och i mötet med andra människor. Bilderna ska bidra till att polisen uppfattas som en tydlig avsändare med hög trovärdighet. Tänk på att: Bildspråket ska vara aktivt, modernt och intressant. Bilderna inte bör vara aggressiva, hotfulla eller visa människor i utlämnande situationer. Alltid visa aktuella och enligt föreskrifterna korrekta polisuniformer, fordon och teknisk utrustning. Använda bilder av hög kvalitet. I Exigus finns bilder som polisen har fri förfoganderätt till. Ange polisen som fotograf om du använder bilder från Exigus. Ange fotografens namn om du köper in bilder. 25

26 polisen grafisk manual bilder 26

27 polisen grafisk manual film Film Tänk på att: Filmer alltid ska ha en tydlig avsändare. Avsluta filmen med en slutbild med polisens logotyp på svart bakgrund. Filmerna ska vara textade. Använda namnskyltar. Skyltarna ska ha vit text i teckensnittet Arial. Ange namn, titel och eventuellt ort. Startskyltar, skyltar med information och skyltar med slutcredit bör vara svarta med vit text i teckensnittet Arial. Mer information finns i Handledning för filmer på polisen.se och Intrapolis. 27

28 Illustrationer och grafik

29 polisen grafisk manual illustrationer Ett urval av illustrationer finns i Exigus. Kontakta kommunikationsavdelningen om du har frågor. Grafiska illustrationer, diagram och tabeller kan användas för att förklara och förtydliga innehåll i tryckt eller digitalt informationsmaterial. Illustrationer kan också användas som bildmanér i kampanjer eller i begränsade och riktade informationsinsatser. För ämnen som är svåra eller känsliga att återge med fotografier kan illustrationer vara lämpliga. Tabeller och diagram ska utformas enligt exemplen. NNW 406 Rubrik Lorem ipsum, % Rubrik Lorem ipsum, % Tänk på att: Illustrationer ska vara funktionella, ändamåls enliga och av hög kvalitet. Undvik att använda illustrationer i dekorativt syfte och Clip Art-bilder. Polisen inte har upphandlat illustratörer och att det därför inte finns ett enhetligt manér för illustrationer. Var vaksam så att illustrationerna inte avviker för mycket från polisens visuella uttryck, varken till form eller innehåll. Försäkra dig om att du har rätt att använda illustrationerna. Vissa illustrationer kan ha begränsade användningsområden. Ange illustratörens namn (när så krävs). I Exigus finns friköpta illustrationer som polisen har förfoganderätt till. Använd polisens färger och teckensnitt. 29

30 Broschyrer och foldrar

31 polisen grafisk manual broschyrer och foldrar Använd Indesignmallar i Exigus. Kontakta kommunikations avdelningen om du har frågor. Handbok för information till brottsoffer Gränspolisen informerar Regeringsuppdraget Sociala insatsgrupper Lorem ipsum dolor sit amet Format för broschyrer och foldrar: A4, 210 x 297 mm mm mm A5, 148 x 210 mm mm Broschyr A4 Broschyr A4 Broschyr A4 Rikspolischefens inriktning Från svart till vitt och gråzonen däremellan I detta dokument beskriver rikspolischef Bengt Svenson sin syn på polisens uppdrag och hur det ska genomföras. Uppdaterad augusti Samhällsnytta genom ideell insats En skrift om penningtvätt Broschyr A5 Polisens volontärer Broschyr mm Folder mm 31

32 polisen grafisk manual broschyrer och foldrar Bilaga till Metodhandbok CBRNE Provtagning och arbete i hetzon Metodhandbok CBRNE Ny kompis eller snuskig gubbe på nätet? Så hjälper du ditt barn att se skillnaden och minskar risken för att råka illa ut Broschyr mm Broschyr mm Broschyr A5 Så minskar vi livsstilskriminellas brottslighet Du som har en utredande funktion Medverka till korta genomströmningstider. Säkra spår och bevisning. Genomför godsspaning. Utnyttja möjligheterna till tvångsmedelsanvändning. Håll motiverande samtal med den livsstilskriminelle. Du som är förundersökningsledare Var insatt i inriktningsbeslutet i PUM-A. Tillämpa en aktiv förunder - sökningsledning. Arbeta aktivt med brottssamordning. Tillämpa förundersökningsbegränsning och åtalsunderlåtelse. Samverka med åklagare och myndighetens stödresurs. Dokumentera och följ upp resultatet. Du som arbetar med kriminalunderrättelsetjänst Identifiera personer för grund- respektive fokuslista. Håll grund- och fokuslistorna aktuella. Sammanställ och sprid information om livsstilskriminella och deras brottslighet. Delta i myndighetens planeringsarbete. Fokuslista Utifrån en grundlista med högst 200 personer väljs de cirka 20 mest brottsaktiva personerna ut och sätts upp på en fokuslista. Denna revideras kontinu erligt och personer flyttas mellan listorna utifrån personens brottsaktivitet, om denne är frihets berövad, på vårdvistelse, har flyttat till annan ort eller dylikt. Alla som arbetar med att bekämpa livsstils kriminellas brottslighet ska veta vilka personer som är uppsatta på fokuslistan samt vara med och påverka vilka som bör finnas på listan. Du som arbetar i yttre tjänst Skriv underrättelseuppslag till kriminalunderrättelsetjänsten. Säkra spår och bevisning. Håll motiverande samtal med den livsstilskriminelle. Du som är yttre befäl Var insatt i inriktningsbeslutet i PUM-A. Ge återkoppling till medarbetarna om resultatet av genomförda åtgärder. Samverka med myndighetens stödresurs. Samverkan För att få en livsstilskriminell att sluta med missbruk och kriminalitet måste Polisens insatser kompletteras med åtgärder av till exempel åklagare, frivården, socialtjänsten och sjukvården. En väl fungerade samverkan är avgörande. Folder mm Uppslag folder mm 32

33 polisen grafisk manual broschyrer och foldrar Corpor similitiam Omnitaquiae rest Omnitaquiae rest aut quodi dolor Omnitaquiae rest aut quodi dolor Psanda ernatibusa veles aut volo explab ium delit aut quat millum nest, fugitium et doluptat ipsasa vitatem porruptatur apel modigendis. Omnitaquiae rest aut quodi dolor asalit simpelit Ommosant elendipsa sequiat il illam senem sinusti volor ma sequam enecte iusdam que intis eosant. Ernatibusa veles aut volo explab ium delit aut quat quo quatmillum nest, fugitium et doluptat ipsasa porruptatur apel modigendis. Quat laudi repelest eosapic tem et et voluptatatus molorest quam venienienim quae vel inciume nienis dest aut plique landae vel iur ipsam, que volorib usapiciis et volor aliquam quo de cuptatiunt Qui omnis dicit volorrum nonsed mo blabo. Nam, cum quo dem voloreperum esto odio estibus. Corpor similitiam se volorrumqui aturitatia sum ipisint erit reribus accumquod essimil liquatis eturehe nihiliti tet dolorro resequi volecer naturem incte nisque illectium aped quam con prorpore arumqui listempor aut ea sus, sim nonet officto eseque num blaborro ommos demolorrores nimint. fugitium et doluptat ipsam, que volorib usapiciis et volor aliquam quo de cuptatiunt earis ea dit ut aped Lumquassit quam con prorpore arumqui blaborro ommos nos Piciandis enis ex estrum alitis de volupta erum re elendis et vendio blab ipsumet aliquia videl ero vit iuntorum et aut omnimporum, ium quassit atest, as rerferf erfercid utendit hari dolorem oluptur eperat. cus sam dolut alique ipsam, ilita venditio qui nis alit occupta necatest alia qui iducidu. Uribusciti optassum Usae nobistores re provit, officiam eum inctium eos Vene verchic atatis accaes id quis ea core nim res suntiae velit autat Maximi, core poremoles id quodiss untius as unt hillupid quiam ius moditat est facimusam et et es etur, vent et vellupt uribusciti optassum fugitior millaut quo eos quiatem lam, nobis ex elendipsant abore core odigentia pro int odipiet. nis delendae nonest od modit pedi ut volupta aut Volore volorer ferumqui blab idus molupid unt. Estint, nes eatem as non nobis eum con ped Tur, inihil mil ius, optios aut et eatios etumqui Ruatatibuste dolorio tem susantio aeperrum quid ut aditati ommos iuntibu scilique pari Blaut eum endam hariati stibus cusam erepta volo maximoditate volupis duci sin Expedi quodiat ecesecatem rectatemos remquo quatur aut im fugiant aut eri verrovid quo voloreperum assum, ipsunt. Vene verchic illuptas dem. Vid ut volenis is inihilique At mo quas rerisque omnihil liquae vernatet id nus, quiassi dit, quaerfero volupta temolore voluptaque nissunt inctatur si volorporem dolorrum quamus, voloris earcia prate maxima vella as eaque sinimus, Fernamus andipsae volecae scipien Aperiorum neturib usciis ditia qui tem recero temosa velenisci nonseque estius conem fugiam, nonet erum ati beratec tureictia quis nobit labo. magnimpera quis iunte sus doluptaquos doluptur, quam Conet, tem voluptio volor eos ditae voloreperum qui ature esto bea nonsequ iamendel ea et, sus doluptatiis repelitatur acepeles autaoccaboreriae vollenet offici nonsequ idebis audament exero officta inctia que is rem es inctur aribusd andiscius delicim oluptin rem eum ea cus, sam reheneces poreribea quiberum rehendamet volupta taquis moditatem rem alit dolupta im qui volendi tet que ea quaspedia Blabo sentur, ommos quias et elendis, quae minctatia dolum hit, cus et optis ius % 20% evellaut mos rem cus aspit fugias voluptatem lam. 10% Cus acerum fuga. Id quid eate sandaecea vent, 70% sundition eribus, qui ut repudae Rates aut etus custi dolupitatut Laudi repelest eosapic tem et et voluptatatus molorest quam venienienim quae vel inciume nienis dest aut plique pore arumqui blaborro ommos nos elendis et vendio blab ipsumet aliquia videl ero vit rerferf erfercid utenlandae vel iur? Qui omnis dicit volorrum nonsed mo blabo. Corpor similitiam se volorrumqui aturitatia sum ces sequis expel minimintius estrupta estotat invenihicte corro es dolut odis rem ipsunt et il ium quatiusa nihiliti tet dolorro resequi volecer naturem incte listempor aut ea sus, sim nonet officto eseque num solorpo ribearia sequatem volo magnisit haria cus, fugitium et doluptat ipsam, que volorib usapiciis et corunt, sectecusam. volor aliquam quo de cuptatiunt earis ea dit ut aped quam con prorpore arumqui blaborro ommos nos Uribusciti optassum elendis et vendio blab ipsumet aliquia videl ero vit Usae nobistores re provit, officiam eum inctium eos rerferf erfercid utendit hari dolorem oluptur eperat. atatis accaes id quis ea core nim res suntiae velit autat Omnitaquiae rest aut quodi dolor a sa simpelit qui vent et vellupt uribusciti optassum fugitior millaut sant lamus num autem venduci doluptat molo tet pla- quo eos quiatem lam, nobis ex elendipsant abore core nis delendae nonest odsequis expel minimintiu modit pedi ut volupta aut molupid unt. Tur, inihil mil ius, optios aut et eatios etumqui aeperrum quid ut aditati ommos iuntibu scilique pari cusam erepta volo maximoditate volupis duci sin remquo quatur aut im fugiant aut eri verrovid quo voloreperum assum, ipsunt. Orat prorpor rates aut etus custi dolupitatem di utem ratempos cus a volum et audis adit hit, tem volest, quia qui te comnis ipsani aut el eos perias eatur? Lumquassit ibra Sapiciandis enis ex estrum alitis de volupta erum re Ommosant elendipsa iuntorum et aut omnimporum, ium quassit atest, sequiat il illam senem sin usti volor ma sequam enecte as cus sam dolut alique ipsam, ilita venditio qui nis iusdam que intis ium quassit eosant. alit occupta necatest alia qui iducidu ntinciis aut vel ipsam ducipidusti dolorup tioris deliquo ma velestotas sunt qui commodis nes eumquamenist ut fuga. Andipsae volecae scipien Vene verchic Aperiorum neturib usciis velenisci nonseque estius ati Maximi, core poremoles id quodiss untius as unt hillupid quiam ius moditat est facimusam et et es etur, quos doluptur, quam eos ditae voloreperum qui repeli- beratec tureictia quis magnimpera quis iunte sus dolupta- odigentia pro int odipiet. tatur acepeles auta occaboreriae vollenet offici ditia qui Volore volorer ferumqui blab idus tem recero temosa conem fugiam, nonet erum nobit labo. Conet, tem voluptio volor ature esto bea nonsequ iamendel ea et, sus doluptatiis nonsequ idebis audament exero Estint, nes eatem as non nobis eum con ped Ruatatibuste dolorio tem susantio ofmlupta taqqem cus aspit fugias voluptatem lam. Blaut eum endam hariati stibus Cus acerum fuga. Id quid eate sandaecea vent, sundition Expedi quodiat ecesecatem rectatemos eribus, qui ut repudae nus, aut abo. Faceatis non et dolora cust laborent volupta verchiciaeri blabor am quatumqui Vene verchic illuptas dem. Vid ut volenis is inihilique audit voluptaernam aribus. nus, quiassi dit, quaerfero volupta temolore voluptaque nissunt inctatur si volorporem dolorrum sinimus, Magnitio ut mos alias denit Faceatis non et dolora cust laborent cum harum il illam senem ea nobit od undae. Ut laccum sequiaepta que doluptae. Aperiorum neturib usciis velenisci Occaboreriae vollenet offici Conet, tem voluptio volor Et et aut verumquam et endipsam volestiusam, voluptatem sam id quam quis qui aut que solorestent Faceatis non et dolora cust laborent volupta verchiciaeri estibus esequi core, ullab id ut autendam quias a nonsequid eate plicto quas et o. aut vel ipsam ducipidusti dolorup tioris deliquo. Vid ut blabor am quatumqui audit voluptaernam aribus u ntinciis volenis is inihilique nus, quiassi dit, quaerfero. Orat prorpor rates aut etus custi dolupitatem di utem ratempos cus a volum et audis adit hit, tem Usae nobistores re provit Usae nobistores re provit Corpor similitiam Corpor similitiam Omnitaquiae rest aut quodi dolor Omnitaquiae rest aut quodi dolor Omnitaquiae rest aut quodi dolor asalit simpelit Orat prorpor rates aut etus custi dolupitatem di utem Quat laudi repelest eosapic tem et et voluptatatus cus, corunt, sectecusam imi, sim volorionsed exped molorest quam venienienim quae vel inciume nienis dest aut plique pore arumqui blaborro ommos volores eum sum int exeruptat laut maximo ellabo. Ut quid quod quo tem aliquunt il es andiciam, ut ut adi nos elendis et vendio blab ipsumet aliquia videl ero oditiunt in res ese conseque sequidit aperest dolorum vit rerferf erfercid utenlandae vel iur? Qui omnis qui quas dolupta cus, consernatiis eossita ssinven dicit volorrum nonsed mo blabo. Nam, cum quo danimin pedis aut ma qui nonsequ odiam, voluptaspe molor accuptatur, temposs imusaepudis delles dem voloreperum esto odio estibus. duntur? Corpor similitiam se volorrumqui aturitatia sum nihiliti tet dolorro resequi volecer naturem incte Uribusciti optassum listempor aut ea sus, sim nonet officto eseque num Usae nobistores re provit, officiam eum inctium eos fugitium et doluptat ipsam, que volorib usapiciis et atatis accaes id quis ea core nim res suntiae velit autat volor aliquam quo de cuptatiunt earis ea dit ut aped vent et vellupt uribusciti optassum fugitior millaut quam con prorpore arumqui blaborro ommos nos quo eos quiatem lam, nobis ex elendipsant abore core elendis et vendio blab ipsumet aliquia videl ero vit nis delendae nonest od modit pedi ut volupta aut rerferf erfercid utendit hari dolorem oluptur eperat. molupid unt. Omnitaquiae rest aut quodi dolor a sa simpelit Tur, inihil mil ius, optios aut et eatios etumqui qui sant lamus num autem venduci doluptat molo tet aeperrum quid ut aditati ommos iuntibu scilique pari places sequis expel minimintius estrupta estotat invenihicte corro es dolut odis rem ipsunt et il ium qua- remquo quatur aut im fugiant aut eri verrovid quo cusam erepta volo maximoditate volupis duci sin tiusa solorpo ribearia sequatem volo magnisit haria voloreperum assum, ipsunt. Ommosant elendipsa sequiat sinusti volor ma sequam enecte Blaborro ommos nos elendis et vendio blab ipsumet alilor ma iusdam que intis eosant. sequam enecte iusdam que intis eosant quis mosa. Orat prorpor rates aut etus custi dolupitatem di Blaborro ommos elendis Pesumet alilorma, tkr utem ratempos cus a volum et audis adit hit, tem volest, quia qui te comnis ipsani aut el eos perias 20 eatur? At mo quas rerisque omnihil liquae vernatet id 15 quamus, voloris earcia prate maxima vella as eaque 10 ipisint erit reribus accumquod essimil liquatis eturehe nisque illectium demolorrores nimint. 5 Lumquassit 0 Sapiciandis enis ex estrum alitis de volupta erum re iuntorum et aut omnimporum, ium quassit atest, as cus sam dolut alique ipsam, ilita venditio qui nis alit occupta necatest alia qui iducidu ntinciis aut vel ipsam ducipidusti dolorup tioris deliquo ma velestotas sunt qui commodis nes eumquamenist ut fuga. Ducipidusti dolorup tioris, % Laborro ipisint erit reribus Et ut ut maximus, omnit volor maiores recum quam 200 consendit fuga. Pelesequi dolenisciis dolorem earum am volesto maiorem etur repratenita dusda quo 150 voluptat audantu metur? 100 Vene verchic Maximi, core poremoles id quodiss untius as unt hillupid quiam ius moditat est facimusam et et es etur, 50 0 odigentia pro int odipiet Volore volorer ferumqui blab idus Estint, nes eatem as non nobis eum con ped Ruatatibuste dolorio tem susantio Vid ut volenis is sequiaepta que doluptae Vene verchic illuptas dem. Vid ut volenis is inihilique Psumet alilorma, % nus, quiassi dit, quaerfero volupta temolore voluptaque nissunt inctatur si volorporem dolorrum sinimus, 100 cum harum il illam senem ea nobit od undae. Ut laccum sequiaepta que doluptae. Et et aut verumquam 75 et endipsam volestiusam, voluptatem sam id quam 50 quis qui aut que solorestent estibus esequi core, ullab 25 id ut autendam quias a nonsequid eate plicto quas et occuptio maion cor magnatem fuga. Et pero officiis 0 sapitat iaerspe qui vel maionseditam illat andiae sum Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 quis quides natem accupta quam, nem. Nam as dus Corpor similitiam se volorrumqui aturitatia sum nihiliti tet dolorro resequi volecer naturem incte listempor aut ea sus, sim nonet officto eseque num fugitiumpore arumqui blaborro ommos nos elendis et vendio blab ipsumet aliquia videl ero vit rerferf erfercid utendit hari dolorem oluptur eperat. Omnitaquiae rest aut quodi dolor a sa simpelit qui sant lamus num autem venduci doluptat molo tet places sequis expel minimintius estrupta estotat invenihicte corro es dolut odis rem ipsunt et il ium quatiusa solorpo ribearia sequatem volo magnisit haria cus, corunt, sectecusam imi, sim volorionsed exped quid quod quo tem aliquunt il es andiciam, ut ut adi volores eum sum int exeruptat laut maximo ellabo. Ut oditiunt in res ese conseque sequidit aperest dolorum qui quas dolupta cus, consernatiis eossita ssinven danimin pedis aut ma qui nonsequ odiam, voluptaspe molor accuptatur, tempo? Uribusciti optassum Usae nobistores re provit, officiam eum inctium eos atatis accaes id quis ea core nim res suntiae velit autat Ommosant elendipsa sequiat il illam senem sinusti volor ma vent et vellupt uribusciti optassum fugitior millaut sequam enecte iusdam que intis eosant. quo eos quiatem lam, nobis ex elendipsant abore core nis delendae nonest od modit pedi ut volupta aut molupid unt. Tur, inihil mil ius, optios aut et eatios etumqui aeperrum quid ut aditati ommos iuntibu scilique pari Vene verchic Maximi, core poremoles id quodiss untius as unt hillupid quiam ius moditat est facimusam et et es etur, remquo quatur aut im fugiant aut eri verrovid quo cusam erepta volo maximoditate volupis duci sin odigentia pro int odipiet. voloreperum assum, ipsunt. Volore volorer ferumqui blab idus Orat prorpor rates aut etus custi dolupitatem di Estint, nes eatem as non nobis eum con ped utem ratempos cus a volum et audis adit hit, tem Ruatatibuste dolorio tem susantio volest, quia qui te comnis ips Blaut eum endam hariati stibus At mo quas rerisque omnihil liquae vernatet id Expedi quodiat ecesecatem rectatemos quamus, voloris earcia prate maxima vella as eaque Elendipsa sequiat il illam senem sinus. Bis ipsanda ernatibusa veles aut volo explab ium delit aut quat millum nest, fugitium et doluptat ipsasa. Elendipsa sequiat il illam senem. ipisint erit reribus accumquod essimil liquatis eturehe Et ut ut maximus, omnit volor maiores recum quam nisque illectium demolorrores nimint. consendit fuga. Pelesequi dolenisciis dolorem earum am volesto maiorem etur repratenita dusda quo Lumquassit voluptat audantu metur? Sapiciandis enis ex estrum alitis de volupta erum re Vene verchic illuptas dem. Vid ut volenis is inihilique nus, quiassi dit, quaerfero volupta temolore iuntorum et aut omnimporum, ium quassit atest, as cus sam dolut alique ipsam, ilita venditio qui nis voluptaque nissunt inctatur si volorporem dolorrum sinimus, cum harum il illam senem ea nobit od alit occupta necatest alia qui iducidu ntinciis aut vel ipsam ducipidusti dolorup tioris deliquo ma velestotas sunt qui commodis nes eumquamenist ut fuga. verumquam et endipsam volestiusam, undae. Ut laccum sequiaepta que doluptae. Et et aut voluptatem Laudi repelest eosapic tem et et voluptatatus molorest quam venienienim quae vel inciume nienis nis delendae nonest odsequis expel minimintiu modit quo eos quiatem lam, nobis ex elendipsant abore core dest aut plique pore arumqui blaborro ommos pedi ut volupta aut molupid unt. nos elendis et vendio blab ipsumet aliquia videl ero Tur, inihil mil ius, optios aut et eatios etumqui vit rerferf erfercid utenlandae vel iur? Qui omnis aeperrum quid ut aditati ommos iuntibu scilique pari dicit volorrum nonsed mo blabo. Nam, cum quo cusam erepta volo maximoditate volupis duci sin dem voloreperum esto. remquo quatur aut im fugiant aut eri verrovid quo voloreperum assum, ipsunt. Corpor similitiam se volorrumqui aturitatia sum Orat prorpor rates aut etus custi dolupitatem di nihiliti tet dolorro resequi volecer naturem incte utem ratempos cus a volum et audis adit hit, tem listempor aut ea sus, sim nonet officto eseque num volest, quia qui te comnis ipsani aut el eos perias fugitium et doluptat ipsam, que volorib usapiciis et eatur? volor aliquam quo de cuptatiunt earis ea dit ut aped quam con prorpore arumqui blaborro ommos nos Lumquassit ibra elendis et vendio blab ipsumet aliquia videl ero vit Sapiciandis enis ex estrum alitis de volupta erum re rerferf erfercid utendit hari dolorem oluptur eperat. iuntorum et aut omnimporum, ium quassit atest, Omnitaquiae rest aut quodi dolor a sa simpelit qui as cus sam dolut alique ipsam, ilita venditio qui nis sant lamus num autem venduci doluptat molo tet places sequis expel minimintius estrupta estotat inveni- ipsam ducipidusti dolorup tioris deliquo ma velesto- alit occupta necatest alia qui iducidu ntinciis aut vel hicte corro es dolut odis rem ipsunt et il ium quatiusa tas sunt qui commodis nes eumquamenist ut fuga. solorpo ribearia sequatem volo magnisit haria cus, Et ut ut maximus, omnit volor maiores recum corunt, sectecusam imi, sim volorionsed exped quid quam consendit fuga. Pelesequi dolenisciis dolorem quod quo tem aliquunt il es andiciam. earum am volesto maiorem. Uribusciti optassum Vene verchic Usae nobistores re provit, officiam eum inctium eos Maximi, core poremoles id quodiss untius as unt hillupid quiam ius moditat est facimusam et et es etur, atatis accaes id quis ea core nim res suntiae velit autat vent et vellupt uribusciti optassum fugitior millaut odigentia pro int odipiet. Andipsae volecae scipien Aperiorum neturib usciis velenisci nonseque estius ati beratec tureictia quis magnimpera quis iunte sus doluptaquos doluptur, quam eos ditae voloreperum qui repelitatur acepeles autaoccaboreriae vollenet offici ditia qui tem recero temosa conem fugiam, nonet erum nobit labo. Conet, tem voluptio volor ature esto bea nonsequ iamendel ea et, sus doluptatiis nonsequ idebis audament exero ofmlupta taqqem cus aspit fugias voluptatem lam. Ommosant elendipsa sequiat il illam senem sinusti volor ma sequam enecte iusdam que intis eosant. Vene verchic illuptas dem. Vid ut volenis is inihilique nus, quiassi dit, quaerfero volupta temolore explab ium delit aut quat millum Psanda ernatibusa veles aut volo voluptaque nissunt inctatur si volorporem dolorrum sinimus, cum harum il illam senem ea nobit od nest, fugitium et doluptat ipsasa undae. Ut laccum sequiaepta que doluptae. Et et aut poruptatur apel modigendis. verumquam et endipsam volestiusam, voluptatem sam id quam quis qui aut que solorestent estibus esequi core, ullab id ut autendam quias a nonsequid eate Tur, inihil mil ius, optios aut et eatios etumqui plicto quas et occuptio maion cor magnatem fuga. Et aeperrum quid ut aditati ommos iuntibu scilique pari pero officiis sapitat iaerspe qui vel maionseditam illat cusam erepta volo maximoditate volupis duci sin andiae sum quis quides natem accupta quam, nem. remquo quatur aut im fugiant aut eri verrovid quo Nam as dus eicatum fuga. voloreperum assum, ipsunt. Corunt, sectecusam imi, sim volorionsed exped Orat prorpor rates aut etus custi dolupitatem di quid quod quo tem aliquunt il es andiciam, ut ut adi utem ratempos cus a volum et audis. volores eum sum int exeruptat laut maximo ellabo. Ut oditiunt in res ese conseque sequidit aperest dolorum Rumquassit qui quas dolupta cus, consernatiis eossita ssinven Sapiciandis enis ex estrum alitis de volupta erum re danimin pedis aut ma qui nonsequ odiam, voluptaspe molor accuptatur. cus sam dolut alique ipsam, ilita venditio qui nis alit iuntorum et aut omnimporum, ium quassit atest, as occupta necatest alia qui iducidu ntinciis. Uribusciti optassum Usae nobistores re provit, officiam eum inctium eos 1 Suntotae nobit, tentios ex excepud itiosae est, alibusam, atatis accaes id quis ea core nim res suntiae velit autat quam faccus que pedi corruptam. vent et vellupt uribusciti optassum fugitior millaut 2 Odicia sitaqui ulpa nobit utnissunt inctatur si vol landita quo eos quiatem lam, nobis ex elen. quosti deliation reperiae Uppslag A4 33

34 Informationsblad

35 polisen grafisk manual informationsblad Använd polisens Officemallar eller Indesignmallar i Exigus. Kontakta kommunikationsavdelningen om du har frågor. Se även polisens Officemall Skylt tillfällig information på sid 65. INBROTT OKTOBER 2014 Intrapolis: xxxxxxx/xxxxxxxx 08-xxx xxx xx Så skyddar du dig Ectae pos ius eum laccatenis voluptasit et laciisci bea cum andero explandenis reptaectet facestis mod molorent lit imet aliqui sinctur re nonsequam, acepedi ariaspis dolum nimil ma ipiciur rehenit accuscipsum in nossitatem quam et endundi tem sunt. Läs mer Ectae pos ius eum Ectae pos ius eum laccatenis voluptasit et laciisci bea cum andero explandenis reptaectet facestis qui dit fugit digent lant is es con re volorro eturi bla serum endignam, nus prepro berro videl magnis mod molorent lit imet aliqui sinctur re nonsequam, acepedi ariaspis dolum nimil ma ipiciur rehenit accuscipsum in nossitatem quam et endundi tem sunt. Läs mer Ectae pos ius eum Ectae pos ius eum laccatenis voluptasit et laciisci bea cum andero explandenis reptaectet facestis mod molorent lit imet aliqui sinctur re nonsequam, acepedi ariaspis dolum nimil ma ipiciur rehenit accuscipsum in nossitatem quam et endundi tem sunt. Läs mer Ectae pos ius eum Ectae pos ius eum laccatenis voluptasit et laciisci bea cum andero explandenis reptaectet facestis qui dit fugit digent lant is es con re volorro eturi bla serum endignam, nus prepro berro videl magnis mod molorent lit imet aliqui sinctur re nonsequam, acepedi ariaspis dolum nimil ma ipiciur rehenit accuscipsum in nossitatem quam et endundi tem sunt. Läs mer Ectae pos ius eum laccatenis voluptasit et laciisci bea cum andero explandenis reptaectet facestis qui dit fugit digent lant is es con re volorro eturi bla serum endignam, nus prepro berro videl magnis accuscipsum in nossitatem quam et endundi tem sunt. Läs mer Ectae pos ius eum Ectae pos ius eum laccatenis voluptasit et laciisci bea cum andero explandenis reptaectet facestis qui dit fugit digent lant is es con re volorro eturi bla serum endignam, nus prepro berro videl magnis mod molorent lit imet aliqui sinctur re nonsequam, acepedi ariaspis dolum nimil ma ipiciur rehenit accuscipsum in nossitatem quam et endundi tem sunt. Läs mer information ÄMNE MÅNAD ÅR Intrapolis: xxxxxxx/xxxxxxxx 08-xxx xxx xx Polisens verksamhetsstyrning Ectae pos ius eum laccatenis voluptasit et laciisci bea cum andero explandenis reptaectet facestis mod molorent lit imet aliqui sinctur re nonsequam, acepedi ariaspis dolum nimil ma ipiciur rehenit accuscipsum in nossitatem quam et endundi tem sunt. Läs mer Ectae pos ius eum Ectae pos ius eum laccatenis voluptasit et laciisci bea cum andero explandenis reptaectet facestis qui dit fugit digent lant is es con re volorro eturi bla serum endignam, nus prepro berro videl magnis mod molorent lit imet aliqui sinctur re nonsequam, acepedi ariaspis dolum nimil ma ipiciur rehenit accuscipsum in nossitatem quam et endundi tem sunt. Läs mer Ectae pos ius eum Ectae pos ius eum laccatenis voluptasit et laciisci bea cum andero explandenis reptaectet facestis mod molorent lit imet aliqui sinctur re nonsequam, acepedi ariaspis dolum nimil ma ipiciur rehenit accuscipsum in nossitatem quam et endundi tem sunt. Läs mer Ectae pos ius eum Ectae pos ius eum laccatenis voluptasit et laciisci bea cum andero explandenis reptaectet facestis qui dit fugit digent lant is es con re volorro eturi bla serum endignam, nus prepro berro videl magnis mod molorent lit imet aliqui sinctur re nonsequam, acepedi ariaspis dolum nimil ma ipiciur rehenit accuscipsum in nossitatem quam et endundi tem sunt. Läs mer Ectae pos ius eum laccatenis voluptasit et laciisci bea cum andero explandenis reptaectet facestis qui dit fugit digent lant is es con re volorro eturi bla serum endignam, nus prepro berro videl magnis accuscipsum in nossitatem quam et endundi tem sunt. Läs mer Ectae pos ius eum Ectae pos ius eum laccatenis voluptasit et laciisci bea cum andero explandenis reptaectet facestis qui dit fugit digent lant is es con re volorro eturi bla serum endignam, nus prepro berro videl magnis mod molorent lit imet aliqui sinctur re nonsequam, acepedi ariaspis dolum nimil ma ipiciur rehenit accuscipsum in nossitatem quam et endundi tem sunt. Läs mer Twitter för chefer Polisen har funnits i sociala medier sedan Syftet med vår digitala närvaro är att minska brottslig heten och öka tryggheten. Det uppnår vi genom att vara tillgängliga, ge brottsförebyggande information, berätta om vårt arbete och uppmana medborgarna att lämna tips. Twitter i tjänsten Fördelar med Twitter Att vara chef i en händelsestyrd verksamhet, med oväntade Snabb kommunikationskanal. utmaningar nästan varje dag, ställer höga krav på den Berätta din historia ur verksamhetens perspektiv kommunikativa förmågan. Nuförtiden letar sig situationerna utan mellanhänder. Nära och direkt. på gatan in på nätet nästan samtidigt som de sker i verkligheten. I sociala medier är dialogen minst lika levande som vid yrkesstolthet. Uppmärksamma enskilda medarbetare och skapa personliga samtal. Skillnaden är att allt kan läsas av alla och Få direkt återkoppling från omvärlden och därigenom spridas vidare till många. förstå hur situationer tolkas. Konkreta förbättringsförslag direkt från allmänheten. Det finns olika åsikter om sociala medier. Vissa gillar det, Varningssignal vid kris. Här uppmärksammas saker på andra inte. Oavsett vad du själv tycker pågår stora diskussioner här, med full kraft, även utan dig. Du kan alltså välja att genom snabbt agerande. nolltid och du ges möjlighet att minimera skadeeffekten vara med och bidra till dialogen som företrädare för Polisen Bidra med fakta till debatten. eller stå utanför och låta andra forma bilden av Polisens Effektiv omvärldsbevakning. verksamhet. Lägg därför ditt eget tyckande åt sidan och ta vara på möjligheterna med sociala medier! Att tänka på innan du börjar Att praktiskt komma igång och använda Twitter är enkelt. Det är i det närmaste självförklarande hur du lägger upp ett konto och börjar skriva. Läs mer i Handledning Polisen Vad? Twitter är en mikroblogg, det vill säga ett i sociala medier. Se även vanliga begrepp nedtill. mellanting mellan blogg och chattforum. Vem? Alla öppna konversationer kan följas av alla Utmaningen med sociala medier ligger i att hitta den rätta och kommenteras av vem som helst. balansen mellan privat, professionellt och personligt. Dialogen sker i realtid, till alla och lämnar utrymme för När? Nu, nu och nu. Dialogen sker i realtid, direkta tolkningar och tyckanden hos mottagarna. Därför är direkt när det händer. en känsla för nyanser i det skrivna ordet viktig. Var? På nätet, oftast via mobilen. Hur? Du kan skriva inlägg om max 140 tecken Följare Någon som prenumererar på dina inlägg med möjlighet att länka till mer information. Tweet Inlägg / kommentar Varför? En möjlighet att ge information, bemöta Retweet En vidarebefordrad tweet rykten, hänvisa till korrekta källor och bidra Hashtag En etikett (ett ord med symbolen # framför) med fakta till dialogen. som kopplar inlägg till varandra ANPR polisens nya ögon i trafiken Med hjälp av kameror ska polisen lättare kunna avgöra vilka fordon som ska stoppas. Systemen går under samlingsbegreppet ANPR, automatic number plate recognition, automatisk avläsning av registreringsskyltar, och används redan idag i flera länder för en ökad trafiksäkerhet. Den första januari 2010 togs kontrollmärket bort. Det innebär att Polisen behöver ett verktyg för att upptäcka och urskilja fordon med brister. ANPR-system kommer att vara till stor hjälp i Polisens trafikövervakning. Kameror, som monteras i polisbilar och på stativ i anslutning till kontrollerna, matchar förbipasserande fordons registreringsskyltar mot Vägtrafikregistret och registret för efterlysta fordon. På det sättet får polisen snabbt information om vilka fordon som exempelvis är efterlysta, har körförbud eller är oskattade. Det handlar inte om ett nytt arbetssätt, utan snarare en effektivisering av det arbete som görs idag. Kameran kompletterar polisens ögon. Syftet är att få bort farliga fordon från vägarna, säger Anders Arvidsson, poliskommissarie på Rikspolisstyrelsen. Bara i Stockholms län finns det fordon med körförbud varav är i trafik. Av dessa är personbilar och lätta lastbilar, är trafik. ANPR-systemet blir ett effektivt sållningsverktyg som hjälper polisen att välja ut de fordon som ska stoppas för vidare kontroll. BÄTTRE PRECISION I KONTROLLERNA Systemen används redan i flera länder, däribland Storbritannien. Där används tekniken på ett lite annorlunda sätt jämfört med hur det ska användas i Sverige. I Sverige kommer användningen anpassas till svensk lagstiftning, vilket bland annat innebär att uppgifterna endast kommer att visas en kort stund och inte sparas i något register. Det är när polisen får en träff som en åtgärd initieras. I de fallen rör det sig om fordon som har en anmärkning. Genom systemet får vi bättre precision i våra kontroller, säger Anders Arvidsson. Just nu genomför Rikspolisstyrelsen tillsammans med polismyndigheterna en pilotdrift av systemet. Piloten görs tillsammans med poliser i yttre tjänst som testar tekniken. Nästa steg blir att under 2014 driftsätta systemet i hela landet. Läs mer i Handledning Polisen i sociala medier Faktablad A4 (Officemall). 2. Informationsblad A4 (Officemall). 3. Exempel informationsblad A4. 4. Exempel informationsblad A4. 5. Exempel flygblad A5 (Officemall) 6. Kort mm (Indesignmall). Lämpligt för mycket kortfattad information och kontaktuppgifter. Nu kan du lämna in vapen till polisen Under perioden 1 mars-31 maj 2013 gäller en tillfällig vapenamnesti i Sverige. Det betyder att du som har skjutvapen och ammunition utan tillstånd kan lämna in dem till polisen. Du kan vara anonym och kommer inte att straffas. Du behöver inte berätta varifrån du fått vapnet och inte heller vem du är. Vi vill bara be dig att kontrollera att vapnet inte är laddat när du lämnar det till oss. Observera att den tillfälliga vapenamnestin endast gäller skjutvapen och ammunition. Om du har sprängmedel eller andra explosiva ämnen ska du ringa för närmare besked om hanteringen. Läs mer på polisen.se. Här har vi samlat allt du behöver veta om vapenamnestin. Du är också välkommen att ringa för att få veta mer. Polar ger dig polisens system och internet i en och samma dator. Välkommen till din nya it-arbetsplats! Läs mer på intrapolis.polisen.se/polar Framsida Följ oss på Facebook facebook.com/polisen.jonkoping Allt i ett Baksida Avhopparjouren För dig som vill lämna en kriminell gruppering och riskerar att utsättas för allvarliga hot. Ring

36 Affischer

37 polisen grafisk manual affischer Använd Indesignmallar i Exigus. Kontakta kommunikationsavdelningen om du har frågor. Format för affischer: mm mm A2, mm polisen.se Tänk på att: Inte ha för mycket text. Placera logotypen högst upp i högra hörnet. Ange webbadressen. Kölapp Ta din kölapp här. Vänligen vänta sedan på din tur tills ditt nummer syns på displayen. polisen.se Tuffare tag mot illegalt avfall Så gör du vid upptäckt: 1 Kontakta länsstyrelsen för att bedöma tillstånds-/anmälningsplikt. Öppet vardagar kl Allt i ett Polar ger dig polisens system och internet i en och samma dator. Välkommen till din nya it-arbetsplats! 2 Ring lokal miljöåklagare Öppet vardagar kl Journummer kväll/helg Mejla underrättelser till lokal KUT som skickar vidare till RKP. Läs mer på intrapolis.polisen.se / polar Svartskrot Gamla bilbatterier Vitvaror Affisch mm Affisch mm Affisch mm 37

38 Roll-up

39 polisen grafisk manual roll-up Använd Indesignmallar i Exigus. Kontakta kommunikationsavdelningen om du har frågor. Format för roll-up: mm Pressroll-up bred: mm Tänk på att: Inte ha för mycket text. En roll-up är primärt till för att väcka uppmärksamhet. Logotypen alltid ska vara väl synlig. Inte placera någon text längre ner än cirka 300 mm från botten. polisen.se Söker du pass till underårig? Om du söker pass till underårig måste samtliga vårdnadshavare fylla i en medgivandeblankett, en för varje underårig. 850 x 2000 mm 850 x 2000 mm Pressroll-up bred 1500 x 2000 mm 39

40 Vepor

41 polisen grafisk manual vepor Använd Indesignmallar i Exigus. Kontakta kommunikations avdelningen om du har frågor. Format för vepor: mm mm mm mm mm mm Tänk på att: Inte ha för mycket text. En vepa är primärt till för att väcka uppmärksamhet. Logotypen alltid ska vara väl synlig. Inte placera någon text längre ner än cirka 300 mm från botten mm mm 41

42 Annonser

43 polisen grafisk manual annonser Använd Indesignmallar i Exigus. Kontakta kommunikationsavdelningen om du har frågor. Kungörelse beslagtaget gods i Linköping polisen.se Skydda din bostad mot inbrott Välkommen till en informationskväll om lås och larm samt inbrottssituationen i Växjö Var: Växjö Fria Gymnasium, Västra Esplanaden 9a När: Onsdag 16 oktober, kl Begränsat antal platser, kom i tid. Välkommen önskar polisen i Växjö Polismyndigheten i Linköping har tagit gods i förvar enligt lagen om visst stöldgods mm (SFS 1974:1065). Den som vill göra anspråk på egendom ska senast den 16 april 2014 anmäla detta till Polismyndigheten. En förteckning över godset finns på vår webbplats polisen.se och på Polismyndighetens anslagstavla. Vid frågor, ring eller polisen.se Så här kan du utforma en kungörelse. Polisen har ingen mall för denna typ av annons. polisen.se Skydda din bostad mot inbrott Välkommen till en informationskväll om lås och larm samt inbrottssituationen i Växjö Var: Växjö Fria Gymnasium, Västra Esplanaden 9a När: Onsdag 16 oktober, kl Begränsat antal platser, kom i tid. Välkommen önskar polisen i Växjö Annons helsida Annons halvsida 43

44 polisen grafisk manual annonser Använd Indesignmallarna för annonser i Exigus. Mallarna kan anpassas efter behov. Kontakta kommunikationsavdelningen om du har frågor. Platsannonser exempel med bilder DIN NYA VARDAG? SÖK TILL POLISENS UTLANDSSTYRKA Vill du bli en av oss i Luleå? Lorem ipsum dolor sit amet. Ectia nihillandiae maios ma dolores pedi occum quam quid. Sista ansökningsdag 20 april Se annons på Intrapolis/Personalentré/ Lediga jobb internationellt Annons kvartssida. Polisen har ingen mall för denna typ av annons. Polismyndigheten söker chef för gränspolisenheten med placering i Göteborg Maiosand aerorum eatem everitatem fugia consequid modi officip istrum veliaesequam que nullatatquas eum qui audionsed etur saniet vel ipitatur atque pratem iliant quuntiatem si tem aut Sista ansökningsdag är 31 mars. Läs mer på polisen.se pero cores sitesciis aligenimi. Maiosand aerorum eatem everitatem fugia consequid modi officip istrum veliaesequam que atque pratem iliant quuntiatem si tem aut pero. Annons halvsida Annons helsida 44

45 polisen grafisk manual annonser Mallar för platsannonser i mindre format med enbart text. Kontakta HR-avdelningen för hjälp. Platsannonser exempel utan bilder Polismyndigheten söker Polismyndigheten söker Utredare Omnihicte nem eris eossimi nulleni musapercipsa sed qui dolorrunt fugitione pa dolut utescil luptat. Luptatiscit voluptatur si blanis que solendi alitate eturi as ea doluptur? Qui doluptatia dollorepero blaut et as sum volupta tquamus aut molupti comni que cuptas volorera cora nienis core coritata consequi uta quassed utatem eat harumque. Besök oss på polisen.se så får du veta mer! Välkommen med din ansökan! Passhandläggare Omnihicte nem eris eossimi nulleni musapercipsa sed qui dolorrunt fugitione pa dolut utescil luptat. Luptatiscit voluptatur si blanis que solendi alitate eturi as ea doluptur? Qui doluptatia dollorepero blaut et as sum volupta tquamus aut molupti comni que cuptas volorera cora nienis core coritata consequi uta quassed utatem eat harumque. Luptatiscit voluptatur si blanis que solendi alitate eturi as ea doluptur? Besök oss på polisen.se så får du veta mer! Välkommen med din ansökan! Polismyndigheten söker It-ansvarig Till it-avdelningen med placering i Norrköping Läs mer under»lediga jobb«på polisen.se 3-spaltsannons, mm 3-spaltsannons, mm 3-spaltsannons, mm 45

46 Visitkort, korrespondenskort och e-postsignatur

47 polisen grafisk manual visitkort korrespondenskort e-postsignatur Beställ visitkort och korrespondenskort på Intrapolis. Kontakta kommunikationsavdelningen om du har frågor. Visitkort och korrespondenskort Visitkort mm 240 g vitt obestruket papper Korrespondenskort mm 150 g vitt obestruket papper ➊ ➋ För- och efternamn Funktion/titel Avdelning/enhet (vid behov) Telefon: XX Mobil: XX E-post: ➊ ➋ För- och efternamn Titel/funktion Avdelning/enhet (vid behov) Polismyndigheten Box XXX, 441 XX Linköping Besök: Norra Strömgatan 8 Jönköping Telefon polisen: Webbplats: polisen.se Telefon: XX Mobil: E-post: Polismyndigheten Box XXX, 5XX 03 Linköping Besök: Norra Strömgatan 8 Jönköping Telefon polisen: Webbplats: polisen.se E-postsignatur ➊ ➋ Carina Alfredsson Språkvårdare Kommunikationsavdelningen Telefon: Mobil: Växel: Post: Polismyndigheten Box 12256, Stockholm Besök: Polhemsgatan 30 ➊ ➋ Titel eller funktion (det som säger mottagaren mest) Avdelning eller enhet (det som säger mottagaren mest) Tänk på miljön! Skriv inte ut det här meddelandet om det inte är nödvändigt. polisen.se 47

48 polisen grafisk manual Brevpapper och kuvert 48

49 polisen grafisk manual brevpapper och kuvert Brevpapper finns i polisens Officemallar. Datum Diarienr (åberopas) 1 (1) Polismyndigheten Kommunikationsavdelningen Carina Alfredsson Turitaqui vent aut ipsa comnimu sdanitaqui ut volore solorias etus doloribusam inulpa ni viditio. Solupta tiatem ut unt magnatum que sequid ut aut que ium re nobis ad quos mod utemporro vernatur solecto rionseque consequaest ut resciliquat archictaquas essitia as am, aut aut estrum niation nus et facius. Exempel fönsterkuvert C5 Berspe voloriberis molorep eritatur? Quia illuptaepuda conet faccull uptatur aut volupta sum in poria nihictur? Ur, vidundam ium faccaborio. Excepti re lia andelesequia dolut laccumqui optiumq uiatemque iliqui berumen dantis soles inte elessita vel et pa qui omnis volorro etur maximi, optioresti rera dia conse cuptur? Quiatia volorum lacessed ut aut haribus sant lam, optatias ius nobitaerume et qui net quasper iatempe omnient aliquias volo enihili tempos et laut res solupti dolupta tessima gnatur? Box 12256, XXX, Södertälje Stockholm Carina Alfredsson Språkvårdare Tel: , Postadress Polismyndigheten Box Stockholm Besöksadress Polhemsgatan 30 Stockholm Telefon Webbplats polisen.se E-post 49

50 Powerpointpresentationer

51 polisen grafisk manual powerpointpresentationer Använd polisens Officemall för Powerpoint. Kontakta kommunikations avdelningen om du har frågor. Färre utsätts för brott 50% 45% Det här är polisen Tänk på att: Inte ha för mycket text på varje sida. Om du behöver talarstöd lägg in texter i anteckningsfältet i stället. Presentationen kan bli svår att e-posta och öppna om du använder många bilder med hög upplösning. Kontrollera att du har rätt att använda eventuella bilder och illustrationer. I Exigus finns friköpta bilder och illustrationer som polisen har förfoganderätt till. Undvik Clip Art-bilder. 40% Polisens e-arkiv En presentation av polisens verksamhet 35% 30% 26% 26% 25% 25% 24% 24% 23% 23% 22% % 15% 10% 5% 0% Några siffror om polisen 2013 Grov organiserad brottslighet Vad, när, hur? Vad? Polisen byter epostsystem från Groupwise till Outlook Totalt anställda är poliser Utma madus dusdidirae raepratem pratemfugit fugitharum harum ea Ut a sinias nist quiditibust dipsa aliquae ea a sinias nist quiditibust dipsa essequo te necuptatibus et hit voluptias aliquae essequo te necuptatibus et hit voluptias alibus aspe rectaest. alibus aspe rectaest kostade polisens verksamhet drygt 18 miljarder kronor 2013 tog polisen emot nästan 6,3 miljoner telefonsamtal När? Bytet sker helgen 4-5 maj Hur? Alla som idag har Groupwise byter till Outlook. Bytet sker vid samma tillfälle för alla användare. Bytet sker på både Basa- och Mops-datorer. All information som fanns i Groupwise kopieras automatiskt över till Outlook. Aliquaeessequo essequotetenecuptatibus necuptatibusetethithit Aliquae voluptias voluptiasalibus alibusaspe asperectaest. rectaest.sinias nist quiditibust dipsa aliquae essequo te necuptatibus et hit voluptias. Av dem som kontaktat polisen när de varit utsatta för brott är 78 procent nöjda med bemötandet Initiera a sinias nist quiditibust dipsa aliquae ea a sinias nist quiditibust dipsa essequo teärendet necuptatibus aliquae essequo tei necuptatibus 2. Diarieför PÄr et hit voluptias et hit voluptias alibus aspe rectaest. alibus aspe rectaest. 3. Dra in handlingar till ärendet från Aliquaeessequo essequotetenecuptatibus necuptatibusetethithit Aliquae myndighetsbrevlådan Checklista Fördelning Grov organiserad brottslighet 1. Sortera och skanna pappershandlingar Utsom kommit in tillpratem fugit harum ea madus dusdidirae rae Ut ma pratem fugit harum myndigheten Handlägga Bereda/Fördela Skanning Grov organiserad brottslighet Grov organiserad brottslighet Utma madus dusdidirae raepratem pratemfugit fugitharum harum ea Ut a sinias nist quiditibust dipsa aliquae ea a sinias nist quiditibust dipsa essequo te necuptatibus et hit voluptias aliquae essequo te necuptatibus et hit voluptias alibus aspe rectaest. alibus aspe rectaest. Mål Digitala akter bort med pappersakter Pappershandlingar gallras direkt Aliquaeessequo essequotetenecuptatibus necuptatibusetethithit Aliquae voluptias voluptiasalibus alibusaspe asperectaest. rectaest.sinias nist quiditibust dipsa aliquae essequo te necuptatibus et hit voluptias. voluptias voluptiasalibus alibusaspe asperectaest. rectaest.sinias nist quiditibust dipsa aliquae essequo te necuptatibus et hit voluptias. Tomas Öhrling 6 Aktivitetslista per saknummer Handläggare ser en checklista på Två alternativ till hur fördela: 1. Enhetens inkorg inkommande ärenden fördelas via grötfatsprincipen. 2. Via en utsedd fördelningsansvarig. Utvad normalt bör göras perharum masom dusdi dirae raepratem pratem fugit Ut ma dus fugit harum ea ärende a sinias nist quiditibust dipsa aliquae ea a sinias nist quiditibust Handläggare kan användadipsa listan te necuptatibus hit voluptias aliquae essequo te necuptatibus essequo som statusöversikt på vadetsom et hit voluptias alibus aspe rectaest. aspe rectaest. alibus gjorts i ärendet Vissa aktiviteter kan sättas som obligatoriska för spårbarhet Enhetens ingående och utgående balans kan tas fram. Aliquaeessequo essequotetenecuptatibus necuptatibusetethithit Aliquae voluptias voluptiasalibus alibusaspe asperectaest. rectaest.sinias nist quiditibust dipsa aliquae essequo Mål te necuptatibus et hit voluptias. Stödja enhetlig Mål Snabb överblick av enhetens ärenden hantering Tomas Öhrling 6 Tomas Öhrling 6 51

52 PR- och presentmaterial

53 polisen grafisk manual pr- och presentmaterial Kontakta kommunikationsavdelningen om du har frågor. Exempel på hur PR-material kan utformas. Tänk på att: Välja produkter av hög kvalitet och miljövänliga alternativ. Kontrollera så att färgåtergivningen stämmer överens med polisens grafiska profil. Följa reglerna för frizon kring logotyp eller vapen. Använda teckensnittet Frutiger för eventuella budskap. Placera logotypen på pennor enligt exemplet. Vara försiktig med att placera text, logotyp eller symboler på reflexer så att inte funktionen försämras. 53

54 Webb, Facebook och Youtube

55 polisen grafisk manual webb facebook och youtube Läs mer i Handledning polisen i sociala medier och Riktlinjer för utformning av polisens webbaserade applikationer. Polisen.se Youtube Intrapolis Facebook 55

Grafisk profil för Polisen

Grafisk profil för Polisen i i Grafisk profil för Polisen oktober 2014 version 0.9 r l a a r b e t s m a t e r a l e t a m s t e b r a Polisen är Vi kommunicerar som en myndighet polisen grafisk profil Innehåll Visuellt uttryck

Läs mer

SMART BUILT ENVIRONMENT GRAFISK MANUAL

SMART BUILT ENVIRONMENT GRAFISK MANUAL SMART BUILT GRAFISK MANUAL DEN HÄR MANUALEN ÄR TÄNKT SOM ETT STÖD FÖR DIG SOM SKA PRODUCERA MATERIAL FÖR SMART BUILT. Här hittar du praktiska tips och inspiration för hur alla grafiska byggstenar ska användas.

Läs mer

Rikspolisstyrelsens författningssamling

Rikspolisstyrelsens författningssamling Rikspolisstyrelsens författningssamling ISSN 0347 545X Utgivare: chefsjuristen Lotta Gustavson Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om Polisens grafiska profil; beslutade den 28 juni 2005.

Läs mer

GRAFISK PROFIL. A till Ö. Vi hjälper dig få bitarna på plats!

GRAFISK PROFIL. A till Ö. Vi hjälper dig få bitarna på plats! GRAFISK PROFIL A till Ö LOGOTYP Standard logotyp I största möjliga mån används denna logotyp. Gråskala Vid tryck i gråskala används denna logotyp. Mindre logotyper Ska logotypen placeras på mindre ytor,

Läs mer

Del 1. Polisens. grafiska profil. www.polisen.se

Del 1. Polisens. grafiska profil. www.polisen.se Del 1 Polisens grafiska profil www.polisen.se SEPTEMBER 2007 Utgivare Beställning Rikspolisstyrelsen Informationsenheten Box 12256 102 26 Stockholm Telefon 08-401 90 00 Rikspolisstyrelsen Kundcentrum Box

Läs mer

RKM REGIONALA KOLLEKTIVTRAFIKMYNDIGHETEN NORRBOTTEN. Grafisk profilmanual

RKM REGIONALA KOLLEKTIVTRAFIKMYNDIGHETEN NORRBOTTEN. Grafisk profilmanual Grafisk profilmanual YNDIGHETEN Om den grafiska profilen En grafisk profil används för att göra avsändaren tydlig och för att ge ett enhetligt och proffsigt intryck. Människor inom och utanför ska enkelt

Läs mer

Brandskyddsföreningen är en allmännyttig ideell förening som arbetar för ett brandsäkrare Sverige. Brandskydds föreningen är ett ledande

Brandskyddsföreningen är en allmännyttig ideell förening som arbetar för ett brandsäkrare Sverige. Brandskydds föreningen är ett ledande Vår grafiska manual Brandskyddsföreningen är en allmännyttig ideell förening som arbetar för ett brandsäkrare Sverige. Brandskydds föreningen är ett ledande kunskapscentrum som ökar fram tidens brandsäkerhet

Läs mer

BJURHOLMS KOMMUN. Antagen av kommunfullmäktige 2014-06-16 17. Grafisk profil. Bjurholms kommun

BJURHOLMS KOMMUN. Antagen av kommunfullmäktige 2014-06-16 17. Grafisk profil. Bjurholms kommun Antagen av kommunfullmäktige 2014-06-16 17 Grafisk profil Bjurholms kommun Innehåll Typsnitt... sid. 3 Färger... sid. 4 Logga... sid. 5 Visitkort... sid. 6 Annonser... sid. 7 Kuvert... sid. 8 Utgående

Läs mer

Grafisk manual för JAK Medlemsbank - Lathund

Grafisk manual för JAK Medlemsbank - Lathund Grafisk manual för JAK Medlemsbank - Lathund VID FRÅGOR VAR VÄNLIG KONTAKTA KOMMUNIKATIONSAVDELNINGEN Kommunikatör Louise Clausen, louise.clausen@jak.se, 0500-46 45 23 eller Webbansvarig Hanna Sikter,

Läs mer

Grafisk manual. Logotyp. Typsnitt. Formgivning. Logotypens uppbyggnad. Ikoner och illustrationer

Grafisk manual. Logotyp. Typsnitt. Formgivning. Logotypens uppbyggnad. Ikoner och illustrationer Grafisk manual Logotyp Logotypens uppbyggnad Logotypens användning Färger Kombination logotyp och färger Typsnitt Formgivning Ikoner och illustrationer Remix av logotyp Länkresurser November 2015 Logotyp

Läs mer

Skriva utbildningsbeskrivningar

Skriva utbildningsbeskrivningar 1 SKRIVA UTBILDNINGSBESKRIVNINGAR FÖR WEBBEN Skriva utbildningsbeskrivningar för webben EN LATHUND VERSION 1.6 2016 LUNDS UNIVERSITET 3 SKRIVA UTBILDNINGSBESKRIVNINGAR FÖR WEBBEN Utbildningsbeskrivningarna

Läs mer

1. Grundelement visuell identitet. Logotyp, symbol, typografi, färger, dekorelement, avsändare och grundprinciper för placeringar.

1. Grundelement visuell identitet. Logotyp, symbol, typografi, färger, dekorelement, avsändare och grundprinciper för placeringar. 1. Grundelement visuell identitet Logotyp, symbol, typografi, färger, dekorelement, avsändare och grundprinciper för placeringar. www.regionostergotland.se 4 1.1 Logotyp Region Östergötlands logotyp består

Läs mer

Avsändartillägg Barkarbystaden

Avsändartillägg Barkarbystaden Avsändartillägg Barkarbystaden Konsumentkommunikation (B2C) Affärskommunikation (B2B) Stationary Rubrik 2014.01.24 Eit imint endus enimintum qui con con conem et laborias dolentus res errum sum, omni cus

Läs mer

Grafisk Manual. Dröm Sötts grafiska manual gäller från och med 25 mars 2015

Grafisk Manual. Dröm Sötts grafiska manual gäller från och med 25 mars 2015 Grafisk Manual Dröm Sötts grafiska manual gäller från och med 25 mars 2015 2 Innehåll Innehållsförteckning Om oss...4 Grafisk Manual...5 Logotyp...6 Felaktig användning...8 Frizon...10 Färgalternativ...11

Läs mer

Grafisk profilmanual

Grafisk profilmanual Grafisk profilmanual Innehåll GRAFISK PROFILMANUAL 1 Inledning 2 Logotyp 3 Färger 4 Dekorelement 5 Typsnitt 6 Kontorstryck 7 Powerpoint-mall 8 Trycksaker 9 Annons 10 Webb Inledning. 1 Rätt utnyttjad bygger

Läs mer

Grafisk profil. Grafisk profilguide. Version 1.1

Grafisk profil. Grafisk profilguide. Version 1.1 Grafisk profil Grafisk profilguide Version 1.1 Logotyp Vår logotyp Logotypen består av en ordbild (Energimarknadsinspektionen, Swedish Energy Markets Inspectorate) och en symbol. Symbolen består av förkortningen

Läs mer

Färdplan Flen. Bredband byggs ut. Engagerar

Färdplan Flen. Bredband byggs ut. Engagerar Sök Med hjärtat på rätt ställe kan alla göra skillnad Kontakt På gång dolores rubrik el ea vendaest atissit maxim que nos es SE ALLA EVENEMANG PUBLICERA / TIPSA OM EVENEMANG Twitter Facebook Instagram

Läs mer

INLEDNING. Inledning Logotyp Färger Teckensnitt Tillämpningar

INLEDNING. Inledning Logotyp Färger Teckensnitt Tillämpningar GRAFISK MANUAL INLEDNING Den här manualen beskriver hur vi arbetar med vår grafiska profil. I den hittar du allt från användandet av logotypen och hanterandet av färger och typografi, till mallar för utformning

Läs mer

Grafisk profil. Version 1.0

Grafisk profil. Version 1.0 Grafisk profil Version 1.0 Vår Grafiska Profil Vår grafiska profil skall fungera som ett styrdokument för att underlätta att vi håller en enhetlig och igenkännande kommunikationsbas. Det grafiska materialet

Läs mer

MORA GYMNASIUM GRAFISK PROFIL

MORA GYMNASIUM GRAFISK PROFIL GRAFISK PROFIL Grafiskt uttryck och namn - färgprofil & symbol MORA GYMNA 2 Grafiskt uttryck och namn - Logotype 3 Grafiskt uttryck och namn - Logotype Tidlösa, moderna färger hämtade från de tre kommunernas

Läs mer

GRAFISK MANUAL WALLOXSTRAND

GRAFISK MANUAL WALLOXSTRAND GRAFISK MANUAL WALLOXSTRAND WALLOXSTRAND INTRODUKTION VARUMÄRKET WALLOXSTRAND För att förstärka och förtydliga varumärket Walloxstrand behövs en tydlig och gemensam hållen identitet. Den grafiska profilen

Läs mer

GUIDELINES - TILLÄMPNINGSGUIDER

GUIDELINES - TILLÄMPNINGSGUIDER GRAFISK MANUAL 1 INLEDNING Den grafiska manualen är ett viktigt verktyg för alla som arbetar med kommunikation för Smartfront. Manualen är till för att underlätta arbetet med trycksaker och marknadsföring

Läs mer

HUR VI SKAPAR ETT TYDLIGT VARUMÄRKE

HUR VI SKAPAR ETT TYDLIGT VARUMÄRKE GRAFISK MANUAL HUR VI SKAPAR ETT TYDLIGT VARUMÄRKE Everything you do communicates har en viss person en gång sagt. Och visst är det så. Allt vi gör kommunicerar och skapar en bild av varumärket Solidaritetsfonden.

Läs mer

GRAFISK Profil. inl4_lisen_a_grafisk_profil_me106a.indd 1 2015-05-17 10:29

GRAFISK Profil. inl4_lisen_a_grafisk_profil_me106a.indd 1 2015-05-17 10:29 GRAFISK Profil inl4_lisen_a_grafisk_profil_me106a.indd 1 2015-05-17 10:29 Logotyp Logotypen är grunden för min verksamhets identitet och dess syfte är att skapa en tydlig avsändare. Jag har arbetat fram

Läs mer

SLUTPRESENTATION K3 KONCEPTPLAN OCH GRAFISK PROFIL. Hannes Svensson Amanda Lundius Mörck Ebba Krigström Linda Hurtig Jon Högman

SLUTPRESENTATION K3 KONCEPTPLAN OCH GRAFISK PROFIL. Hannes Svensson Amanda Lundius Mörck Ebba Krigström Linda Hurtig Jon Högman SLUTPRESENTATION K3 KONCEPTPLAN OCH GRAFISK PROFIL Hannes Svensson Amanda Lundius Mörck Ebba Krigström Linda Hurtig Jon Högman BAKGRUND Otydlig profilering Svårt att ta del av information Dålig koll på

Läs mer

våra grafiska riktlinjer

våra grafiska riktlinjer Grafisk manual för distrikt & föreningar våra grafiska riktlinjer 2014-12-11 Version 1.0 Innehåll Förord 3 1. Logotyp 1.1 Primär logotyp 4 1.2 Sekundär logotyp 5 1.3 Friyta och placering 6 1.4 Välj rätt

Läs mer

Grafisk manual Version 1.0 maj 2011

Grafisk manual Version 1.0 maj 2011 Grafisk manual Version 1.0 maj 2011 WESTRA WERMLAND GRAFISK MANUAL 2 Westra Wermlands Sparbank har ett syfte: Vi ska skapa långsiktig ekonomisk trygghet och tillväxt för våra kunder, samt bidra till att

Läs mer

Prislista 2016 priser2016

Prislista 2016 priser2016 Prislista 2016 Gäller från 1 januari 2016 Priser för återvinning, fjärrvärme och stadsnät är oförändrade under 2016. fev.se/priser2016 Elhandel Det finns fyra olika elavtal att välja mellan: Falupriset,

Läs mer

Världens bästa hälsa 2020. Profilmanual. Profilmanual Indexator

Världens bästa hälsa 2020. Profilmanual. Profilmanual Indexator Världens bästa hälsa 2020 Profilmanual Profilmanual Indexator Innehåll Följ profilmanualen 3 Logotyp 4 Logotypanvändning 5 Friyta 6 Färger 7 Typografi 8 Typografi ersättningstypsnitt 9 Grafiskt mönster

Läs mer

Enkel guide till snygg trycksak

Enkel guide till snygg trycksak Enkel guide till snygg trycksak Planera din kommunikation Säg det viktigaste först Mindre är mer ta bort allt som inte fyller en funktion: färger, illustrationer, rutor, linjer och så vidare Genom att

Läs mer

Vad är en grafisk profil?

Vad är en grafisk profil? Grafisk profil Innehåll Vad är en grafisk profil? Symbol Färger Typsnitt Grafiska element Bildspråk Kontorsmaterial (visitkort, brevpapper, kuvert, korrkort, mapp) Annonser Affischer (A4, A3, 50x70cm)

Läs mer

Digital materialspec - CyclingPlus & Allt om MTB

Digital materialspec - CyclingPlus & Allt om MTB Digital materialspec - CyclingPlus & Allt om MTB PAKET: TOPPBANNER Desktop: 1140x140 Mobilt: 320x240 Beskrivning: Visas på alla sidor på sajten, och upptar cirka 60 procent av startskärmen mobilt. PAKET:

Läs mer

Innehåll. Den grafiska handboken innehåller:

Innehåll. Den grafiska handboken innehåller: GRAFISK HANDBOK Innehåll Den grafiska handboken innehåller: Vision, värdegrund & varumärke 4 Logotyp & kommunvapen 5 Placering & storlek 6 Tilläggstext 7 Symbol 8 Placering & storlek 9 Tilläggstext &

Läs mer

Anvisningar beträffande användning av destinationslogotyp

Anvisningar beträffande användning av destinationslogotyp Anvisningar beträffande användning av destinationslogotyp Halmstad DECEMBER 2010 Om Varför en destinationslogotyp? För att skapa en tydligare profil åt Halmstad som destination och etableringsort, samt

Läs mer

VARUMÄRKES- & DESIGNGUIDE

VARUMÄRKES- & DESIGNGUIDE VARUMÄRKES- & DESIGNGUIDE Vikten av ett starkt varumärke Om du har två likartade produkter eller tjänster att välja mellan, vilken väljer du då? I stort sett varje gång väljer du den du känner igen och

Läs mer

Grafisk manual. Version 1 201201

Grafisk manual. Version 1 201201 Version 1 201201 Innehåll 2 1. Inledning 1.1 Vår grafiska identitet 3 2. Verktygslåda 2.1 Symbol 4 2.2 Logotyp 5 2.3 Friyta 6 2.4 Ej tillåtna logotypplaceringar 7 2.5 Färger 8 2.6 Bakgrundsdekor 9 2.7

Läs mer

Behöver du rekrytera nya medarbetare? Annonsera där du når flest arkitekter

Behöver du rekrytera nya medarbetare? Annonsera där du når flest arkitekter SVERIGES ARKITEKTERS BRANSCH- OCH MEDLEMSTIDNING UTGIVNINGSPLAN 2016 Behöver du rekrytera nya medarbetare? Annonsera där du når flest arkitekter Här hittar du: Utgivningsplan Annonsformat Bokningsinfo

Läs mer

3. Kontorstryck och powerpoint. Tillämpningar utifrån grundelementen i visuella identiteten.

3. Kontorstryck och powerpoint. Tillämpningar utifrån grundelementen i visuella identiteten. 3. Kontorstryck och powerpoint Tillämpningar utifrån grundelementen i visuella identiteten. Brevpapper, kuvert, visitkort, korrespondenskort, anslag, kallelser, protokoll, programblad, inbjudningar, faxmeddelanden,

Läs mer

Logotypen. Grafisk manual Linköpings universitet innehåll

Logotypen. Grafisk manual Linköpings universitet innehåll 10 en visuell representation av varumärket I logotypens enkla och stiliserade form kan man se egenskaper som väl rimmar med Linköpings universitet. Den är modernistisk, lekfull, robust och vänlig. De geometriska

Läs mer

Grafisk manual. ljusdal.se

Grafisk manual. ljusdal.se Grafisk manual Innehåll Inledning 3 Logotyp och vapen 4 Placering och frizon 5 Samarrangemang 6 Särprofilering 6 Grafiska element 7 Typografi 8-9 Språk 10 Bilder 10 Annonser 11 Mallar 12-14 Webb 15 inledning

Läs mer

Symbolen ska alltid användas i färg om det är möjligt. Den ska inte vara mindre än 20 mm eftersom den då blir svårläst och otydlig.

Symbolen ska alltid användas i färg om det är möjligt. Den ska inte vara mindre än 20 mm eftersom den då blir svårläst och otydlig. Grafiska riktlinjer Låna dig rik Låna dig rik är en symbol för det varumärkesarbete som biblioteken i Kalmar, Kronobergs och Blekinge län påbörjade 2010. Därför ska symbolen endast användas i samband med

Läs mer

Grafisk manual. LPM potatis 1.0 2014

Grafisk manual. LPM potatis 1.0 2014 Grafisk manual LPM potatis 1.0 2014 Innehåll OM VÅR GRAFISKA MANUAL 3 MAN BLIR GLAD AV POTATIS 4 LOGOTYP Huvudlogotyper 5 Logotypfärger 6 Logotypversioner 7 Logotyp på bakgrunder 8 TYPSNITT Externt typsnitt

Läs mer

Grafisk manual för Västra Götalandsregionens logotyp

Grafisk manual för Västra Götalandsregionens logotyp Grafisk manual för Västra Götalandsregionens logotyp Innehåll 1. Västra Götalandsregionens logotyp uppbyggnad sid. 4 2. Västra Götalandsregionens logotyp varianter sid. 5 3. Västra Götalandsregionens logotyper

Läs mer

VIDARKLINIKEN GRAFISK MANUAL 2010

VIDARKLINIKEN GRAFISK MANUAL 2010 VIDARKLINIKEN GRAFISK MANUAL 2010 LOGOTYP 215 216 ALLTID SAMMA LOGOTYP Vidarklinikens logotyp bör användas på alla produkter som en identifiering av Vidarkliniken. Exempel på olika användningsområden är

Läs mer

Täby kommun Grafisk profil

Täby kommun Grafisk profil Täby kommun Grafisk profil Bilaga 1 konkurrensutsatta verksamheter 1.0 Täby kommun Bilaga 1.0 konkurrensutsatta verksamheter 1 En gemensam profil för medborgarnas skull Den här bilagan innehåller förtydliganden

Läs mer

Grafisk manual SVEROK - GRAFISK MANUAL, VERSION 1.0 2012

Grafisk manual SVEROK - GRAFISK MANUAL, VERSION 1.0 2012 Grafisk manual SVEROK - GRAFISK MANUAL, VERSION 1.0 2012 Första frågan. Varför en grafisk manual? Allt börjar med inget. Det är ju det som är kul, att man egentligen kan skapa vad som helst när det gäller

Läs mer

G r a f i s k PROFILMANUAL

G r a f i s k PROFILMANUAL Grafisk PROFILMANUAL 2 Grafisk profilmanual Innehåll Bilder 5 Logotyp 6 Färger 8 Typografi 9 PowerPoint 11 Annonser 12-13 Visitkort & korrespondenskort 14 Kuvert & brevpapper 15 E-post signatur 16 Profilkläder

Läs mer

Grafi sk profi l 1 Eslövs kommun 2011

Grafi sk profi l 1 Eslövs kommun 2011 Grafisk profil Eslövs kommun 2011 1 Innehåll Syftet med en grafisk profil... 3 Vårt stadsvapen... 4 Vår logotyp... 5 Designelement... 6 Våra profilfärger... 7 Logotypen i färg, i svart och i vitt... 8

Läs mer

JÄRNAKOMMUNIKATION GRAFISK MANUAL 2010

JÄRNAKOMMUNIKATION GRAFISK MANUAL 2010 GRAFISK MANUAL 2010 1 LOGOTYP ALLTID SAMMA LOGOTYP logotyp bör användas på alla produkter som en identifiering av. Exempel på olika användningsområden är brevpapper, visitkort, telefaxblanketter, broshyrer,

Läs mer

Glimåkra folkhögskola

Glimåkra folkhögskola grafisk manual Glimåkra folkhögskola Den grafiska manualen är överenskomna regler inom Glimåkra folkhögskola som anger hur vi bör kommunicera internt och externt. Manualen anger råd och riktlinjer för

Läs mer

Grafisk manual version 2015-02-10

Grafisk manual version 2015-02-10 Grafisk manual version 2015-02-10 Innehåll 1. Inledning...3 2. Varumärkesfärger...4 2.1 Definitioner...4 3. Carriers logotyp...5 3.1 Logotypens uppbyggnad...5 3.2 Logotypens frizoner...6 3.3 Alternativa

Läs mer

Grafisk manual för Karlshamns kommun

Grafisk manual för Karlshamns kommun Grafisk manual för Karlshamns kommun Grafisk manual Enhetlighet och enkelhet Det krävs en viss ordning för att kunna sprida en tydlig och enhetlig bild av Karlshamn. En profilmanual sparar tid och pengar.

Läs mer

GRAFISK MANUAL LANDSBYGDSNÄTVERKET

GRAFISK MANUAL LANDSBYGDSNÄTVERKET GRAFISK MANUAL LANDSBYGDSNÄTVERKET 2 GRAFISK MANUAL LANDSBYGDSNÄTVERKET Innehåll Varför och hur man använder den grafiska manualen 3 LOGOTYP Färgvarianter av logotypen 4 Logotypens storlek och frizon 6

Läs mer

Grafisk manual. Thermia Värmepumpar

Grafisk manual. Thermia Värmepumpar Grafisk manual Thermia Värmepumpar LOGOTYPE Allt börjar med vår logotype. Den som känner Thermia vet att vår logotype funnits med bolaget länge. Där och då, i Arvika, kombinerade man symbolerna för järn

Läs mer

Grafisk profil 2015 Uppdaterad senast 2015-01-13

Grafisk profil 2015 Uppdaterad senast 2015-01-13 Grafisk profil 2015 Uppdaterad senast 2015-01-13 Innehåll Vad är en grafisk profil?... 3 Färger... 4 Profilfärg...4 Komplementfärger...4 Gråtoner...4 Tilläggsfärger...4 Färgkoder...5 SciLifeLabs logotyp...

Läs mer

GRAFISK MANUAL EQUMENIA 2013 2013 09 17

GRAFISK MANUAL EQUMENIA 2013 2013 09 17 EQUMENIA 2013 2013 09 17 INNEHÅLL KAPITEL 1 KAPITEL 2 KAPITEL KAPITEL KAPITEL 3 4 5 INLEDNING s. 3 LOGOTYP Logotyp Lokala & regionala Placering & storlek Felaktig användning s. 4 FÄRGER Färgschema s. 8

Läs mer

GRAFISK PROFIL FÖR KUNGÄLVS KOMMUN

GRAFISK PROFIL FÖR KUNGÄLVS KOMMUN GRAFISK PROFIL FÖR KUNGÄLVS KOMMUN GRAFISK PROFIL FÖR KUNGÄLVS KOMMUN SID 2 Varför en grafisk profil? Den grafiska profilen är en del av varumärket Kungälvs Kommun. Mot bakgrund av den varumärkesplattform

Läs mer

Grafiska regler för jubileumssymbolen

Grafiska regler för jubileumssymbolen Grafiska regler för jubileumssymbolen Landskrona gör vågen År 2013 fyller Landskrona stad 600 år. För att skapa så positiv uppmärksamhet som möjligt både kring staden och själva jubileet har vi tagit fram

Läs mer

Grafisk manual 1.0 2009-10-07

Grafisk manual 1.0 2009-10-07 Grafisk manual 1.0 2009-10-07 Innehåll Logotyp... 3 Profilfärger... 4 Symbolen... 4 Typografi... 5 Svenska Vård i text... 6 Svenska Vård Grafisk manual 1.0 2 Logotyp Svenska Vårds logotyp finns i två versioner.

Läs mer

Grafisk profilmanual FÖR REGION JÖNKÖPINGS LÄN

Grafisk profilmanual FÖR REGION JÖNKÖPINGS LÄN Grafisk profilmanual FÖR REGION JÖNKÖPINGS LÄN INLEDNING En region, ett varumärke, många möjligheter Den grafiska manualen beskriver Region Jönköpings läns visuella identitet, det vill säga hur vi presenterar

Läs mer

ifk osby grafiska riktlinjer vo 1

ifk osby grafiska riktlinjer vo 1 ifk osby grafiska riktlinjer vo 1 inledning färg Blå Loggo PMS 287 C CMYK 100, 87, 20, 10 RGB 0, 56, 147 #003893 svart PMS Process Black C CMYK 0, 0, 0, 100 RGB 255, 255, 255 #000000 Grafiska riktlinjer

Läs mer

Valutec Grafisk manual. Grafisk manual

Valutec Grafisk manual. Grafisk manual Grafisk manual 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Logotyp...3 Färger...5 Typografi...6 Brevpapper...7 Mailsignatur...8 Fax...9 Kuvert...10 Powerpoint... 11 Varseljackor...12 2 LOGOTYP Grundversioner Version 1 är den

Läs mer

GRAFISK MANUAL VÅRGÅRDA KOMMUN. Grafisk manual. Förord 3

GRAFISK MANUAL VÅRGÅRDA KOMMUN. Grafisk manual. Förord 3 Grafisk manual Förord 3 Välkommen till Grafisk manual för Vårgårda kommun Den grafiska manualen beskriver hur vi skall synas för att tydligt visa avsändaren - Vårgårda. Manualen innehåller information

Läs mer

Grafisk manual Våren 2014 Besök vår webb: www.lillahjartatipitea.se Eller maila på: info@lillahjartatipitea.se Vår grafiska manual Här hittar du riktlinjer och praktiska exempel på hur vår profil ska användas.

Läs mer

Högskolan på Åland Grafisk identitet

Högskolan på Åland Grafisk identitet Högskolan på Åland Grafisk identitet 1 Högskolan på Åland Grafisk identitet version: 3.3 24.11.2015 Högskolan på Åland, kommunikationsenheten kommunikation@ha.ax VÅR GRAFISKA IDENTITET Den här manualen

Läs mer

Grafisk guide. adress Box 801, 961 17 Boden besök Parkgatan 34 Tel 0921-578 80 FAX 0921-789 03 E-POST info@bodenbo.se internet www.bodenbo.

Grafisk guide. adress Box 801, 961 17 Boden besök Parkgatan 34 Tel 0921-578 80 FAX 0921-789 03 E-POST info@bodenbo.se internet www.bodenbo. Grafisk guide adress Box 801, 961 17 Boden besök Parkgatan 34 Tel 0921-578 80 FAX 0921-789 03 E-POST info@bodenbo.se internet www.bodenbo.se Grafisk guide Grafisk profil handlar om en helhet där intrycket

Läs mer

Chefer och Ledare grafisk manual

Chefer och Ledare grafisk manual FÖRENINGEN FÖR CHEFER & LEDARE Chefer och Ledare grafisk manual Version 1.1 (121107) 2 GRAFISK PROFIL Föreningen för Chefer och Ledare Föreningen för Chefer och Ledare beslöt om att under våren/ sommaren

Läs mer

Grafisk manual. Platsvarumärket Skellefteå. Innehåll. 1. Målgrupper... 2

Grafisk manual. Platsvarumärket Skellefteå. Innehåll. 1. Målgrupper... 2 Senast uppdaterad 2012.05.04 Grafisk manual. Platsvarumärket Skellefteå. Innehåll Vårt platsvarumärke är vår gemensamma beskrivning av hur vi vill att platsen Skellefteå ska uppfattas av såväl alla oss

Läs mer

GRAFISKA RIKTLINJER. För Horses made in Sweden 2014. Foto: Olovisa Almqvist

GRAFISKA RIKTLINJER. För Horses made in Sweden 2014. Foto: Olovisa Almqvist GRAFISKA RIKTLINJER För Horses made in Sweden 2014 1 Foto: Olovisa Almqvist HORSES MADE IN SWEDEN Horses made in Sweden kom till då vi tyckte det var dags att kraftsamla kring det som är basen i vår hästnäring

Läs mer

Grafisk profil & kommunikation Vänersborgs kommun. Version 1.5 - maj 2013

Grafisk profil & kommunikation Vänersborgs kommun. Version 1.5 - maj 2013 Grafisk profil & kommunikation Vänersborgs kommun Version 1.5 - maj 2013 Innehåll Grafisk profil & kommunikation Vänersborgs kommun 2 Om denna manual 3 Logotypen 4 Logotypen - 3 olika varianter 5 Logotyp

Läs mer

Gränsöverskridande samverkan

Gränsöverskridande samverkan 1 Grafisk Profil Denna grafiska manual är en hjälp för dig som jobbar i eller med Vårdsamverkan Fyrbodal för att skapa en tydlig, enhetlig och konsekvent kommunikation med omvärlden. Vår logga, våra färger

Läs mer

GRAFISK MANUAL. Version 1.0; juni 2014

GRAFISK MANUAL. Version 1.0; juni 2014 GRAFISK MANUAL Version 1.0; juni 2014 INNEHÅLL Gemensamt skapar vi Fyrisgårdens identitet 3 Logotypen 4 Logo typen gör inte så här 6 Färger 7 Färg och typsnitt i praktiken 8 Typo grafi 10 Papper 13 Appendix:

Läs mer

GRAFISK MANUAL SVEROK - GRAFISK MANUAL, VERSION 1.0 2012

GRAFISK MANUAL SVEROK - GRAFISK MANUAL, VERSION 1.0 2012 GRAFISK MANUAL SVEROK - GRAFISK MANUAL, VERSION 1.0 2012 FÖRSTA FRÅGAN. VARFÖR EN GRAFISK MANUAL? Allt börjar med inget. Och det är ju det som är kul, att man egentligen kan skapa vad som helst när det

Läs mer

Huddinge kommun digital styleguide. Värdeord och personlighet

Huddinge kommun digital styleguide. Värdeord och personlighet Värdeord och personlighet Logotyp Logotyp storlek Desktop 1440x900 228x64 px Language Kontakt Sök ipad 768X900 180x50 px Language Kontakt Sök Smartphone 400x900 138x39PX Kontakt Sök Meny kommun digital

Läs mer

Logotyp... 3. Typsnitt... 5. Färger... 10. Foto...11. Grafiska element... 12. Koncept... 18. Budskap... 19. Powerpoint... 21. Word template...

Logotyp... 3. Typsnitt... 5. Färger... 10. Foto...11. Grafiska element... 12. Koncept... 18. Budskap... 19. Powerpoint... 21. Word template... GRAFISKA RIKTLINJER INNEHÅLL Logotyp... 3 Typsnitt... 5 Färger... 10 Foto...11 Grafiska element... 12 Koncept... 18 Budskap... 19 Powerpoint... 21 Word template... 22 Roll ups... 23 Banners... 24 Facebook...

Läs mer

Logotyp IYFSE har en enkel typsnittslogotyp som presenteras med eller utan den internationella Iyengar Yogaföreningssymbolen.

Logotyp IYFSE har en enkel typsnittslogotyp som presenteras med eller utan den internationella Iyengar Yogaföreningssymbolen. Grafisk manual Logotyp IYFSE har en enkel typsnittslogotyp som presenteras med eller utan den internationella Iyengar Yogaföreningssymbolen. Logotypen används antingen inverterat i vitt på någon av föreningens

Läs mer

Grafisk profil ETT ÖPPNARE VÄRMLAND

Grafisk profil ETT ÖPPNARE VÄRMLAND Grafisk profil ETT ÖPPNARE VÄRMLAND Den grafiska handboken ska hjälpa dig och förenkla ditt arbete när du kommunicerar. Den ska fungera som ett praktiskt arbetsverktyg där du bland annat hittar information

Läs mer

Genom att följa instruktionerna når vi konsekvens, tydlighet och trovärdighet i vår kommunikation.

Genom att följa instruktionerna når vi konsekvens, tydlighet och trovärdighet i vår kommunikation. Hotell Grafisk Profil Vår grafiska profil är en viktig del av vår identitet och ett grundläggande verktyg i våra relationer. Därför är det avgörande att vi använder vår grafiska profil rätt och att alla

Läs mer

Grafisk manual. Publikation 2012:1

Grafisk manual. Publikation 2012:1 Grafisk manual Publikation 2012:1 PRODUKTION Grafisk manual 2012:1 UTGIVNINGSDATUM 2012-01-16 UTGIVARE YHiM KONTAKTPERSON Ulrika Sundell LAYOUT Booster Reklambyrå 2 INNEHÅLL FÖRORD Inledning 4 1. LOGOTYP

Läs mer

LBS Grafisk profil. Logotyp. Logotypen används med fördel lite oversizad. Ger ett web 2.0 intryck. Färg: 90% svart.

LBS Grafisk profil. Logotyp. Logotypen används med fördel lite oversizad. Ger ett web 2.0 intryck. Färg: 90% svart. Grafisk Profil Grafisk Profil Vi vill hålla grunden i den grafiska profilen enkel. Vi har valt att jobba med 90% svart i logotyp och rubriker. Detta för att det inte skall kännas för tungt. Enkelheten

Läs mer

I FNUF:s grafiska profil finns information om typsnitt, logga, färger, illustrationer samt mallar för dokument och posters.

I FNUF:s grafiska profil finns information om typsnitt, logga, färger, illustrationer samt mallar för dokument och posters. Grafisk profil FNUF - Föreningen Nordens Ungdomsförbund tror på en bredare och en öppnare relation över landsgränserna i Norden. FNUF arbetar för ett ökat samarbete inom bland annat arbetsmarknad, utbildning,

Läs mer

En enhetlig profil är viktig för alla organisationer

En enhetlig profil är viktig för alla organisationer En enhetlig profil är viktig för alla organisationer och ännu viktigare för en stor grupp av frivilliga. Då öppnas möjligheten för att alla känner samhörighet och vet åt vilket håll gruppen går. Det gör

Läs mer

GRAFISK MANUAL EQUMENIAKYRKAN 2013 2013 09 17

GRAFISK MANUAL EQUMENIAKYRKAN 2013 2013 09 17 EQUMENIAKYRKAN 2013 2013 09 17 INNEHÅLL KAPITEL 1 KAPITEL 2 KAPITEL KAPITEL KAPITEL 3 4 5 INLEDNING s. 3 LOGOTYP Huvudlogotyp & alternativ Lokala & regionala Placering & storlek Felaktig användning s.

Läs mer

Manual för Eda kommuns grafiska profil

Manual för Eda kommuns grafiska profil Manual för Eda kommuns grafiska profil Grafisk manual för Eda kommun (av Smalltown Media 2009-10-29) 2(8) Syfte Denna manuals syfte är att ge en enhetlig grafisk form åt all extern och intern kommunikation

Läs mer

Grafisk Profilmanual HÖGBO BRUK

Grafisk Profilmanual HÖGBO BRUK Grafisk Profilmanual HÖGBO BRUK Innehåll Om Högbo Bruk... 3 Logotyp... 4 Frizon... 5 Minimiformat... 5 Pay-off... 5 Otillåten användning av logotyp...6 Typsnitt för tryck...7 Brukstypsnitt... 8 Färger...9

Läs mer

GRAFISK MANUAL LEADER LEADER SVERIGE. Lokalt ledd utveckling COPYRIGHT LJUNGS KOMMUNIKATION

GRAFISK MANUAL LEADER LEADER SVERIGE. Lokalt ledd utveckling COPYRIGHT LJUNGS KOMMUNIKATION GRAFISK MANUAL LOGOTYP FÄRG Symbol: utveckling/innovativt, gemenskap, samarbete/samverkan, närhet/underifrånperspektiv Typsnitt: tydligt, klassiskt/hållbart, förtroende Färger: förtroende/underifrån, mjukt,

Läs mer

Valutec Grafisk manual

Valutec Grafisk manual 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Logotyp...3 Färger...5 Typografi...6 Brevpapper...7 Mailsignatur...8 Fax...9 Kuvert...10 Powerpoint... 11 Varseljackor...12 2 LOGOTYP Grundversioner Version 1 är den liggande logotypen

Läs mer

förord Högsby 061219 Ewa Engdahl kommunstyrelsens ordförande

förord Högsby 061219 Ewa Engdahl kommunstyrelsens ordförande grafisk profil förord Högsby kommun står inför stora utmaningar i framtiden. Om vi ska lyckas att etablera oss som en framtidskommun krävs det både att vi arbetar och profilerar oss på ett professionellt

Läs mer

Grafisk manual. Arvsfondsdelegationen. Riktlinjer för dig som driver ett Arvsfondsprojekt. INNEHÅLL

Grafisk manual. Arvsfondsdelegationen. Riktlinjer för dig som driver ett Arvsfondsprojekt. INNEHÅLL INNEHÅLL Arvsfondsdelegationen Grafisk manual Riktlinjer för dig som driver ett Arvsfondsprojekt. ARVSFONDENS GRAFISKA MANUAL - FÖR DIG SOM DRIVER ARVSFONDSPROJEKT: 2011 1 INNEHÅLL INNEHÅLL 2 LÄTT ATT

Läs mer

KIMITOÖNS GRAFISKA MANUAL

KIMITOÖNS GRAFISKA MANUAL DEN VISUELLA IDENTITETEN KIMITOÖNS GRAFISKA MANUAL Logon och det grafiska utseendet förmedlar Kimitoöns kommuns värderingar: öppenhet, aktivitet och förnyelse. Det nya grafiska utseendet är fräscht och

Läs mer

Ärenden Sida 6 (30) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-05-30

Ärenden Sida 6 (30) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-05-30 Ärenden Sida 6 (30) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-05-30 KS/2013-0125 Au 66 KS 57 Grafisk profil för Strömstads kommun Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta Enligt arbetsutskottets

Läs mer

4. Annonser. Tillämpningar utifrån grundelementen i visuella identiteten. Rekryteringsannonser, informationsannonser och webbannonser.

4. Annonser. Tillämpningar utifrån grundelementen i visuella identiteten. Rekryteringsannonser, informationsannonser och webbannonser. 4. Annonser Tillämpningar utifrån grundelementen i visuella identiteten. Rekryteringsannonser, informationsannonser och webbannonser. www.regionostergotland.se 54 4.1 Annonser, uppbyggnad och måttförhållanden

Läs mer

Det ska synas att det är vi. Vår gra ska pro l

Det ska synas att det är vi. Vår gra ska pro l Det ska synas att det är vi Vår gra ska pro l Vår gra ska pro l Inledning Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar (RBU) arbetar för barn och ungdomar med rörelsehinder och deras familjer. RBU

Läs mer

GRAFISK GUIDE ÅSTORPS KOMMUN ÅSTORP GRAFISK GUIDE 2012.5.3

GRAFISK GUIDE ÅSTORPS KOMMUN ÅSTORP GRAFISK GUIDE 2012.5.3 GRAFISK GUIDE ÅSTORPS KOMMUN ÅSTORP GRAFISK GUIDE 2012.5.3 INNEHÅLL Inledning Varför en grafi sk guide? 4 Vår logotyp - riktlinjer 5 Vår logotyp - frizon 6 Vår logotyp - förvaltningar 7 Typsnitt 8 Färger

Läs mer

Skriva utbildningsbeskrivningar

Skriva utbildningsbeskrivningar 1 SKRIVA UTBILDNINGSBESKRIVNINGAR FÖR WEBBEN Skriva utbildningsbeskrivningar för webben EN LATHUND VERSION 1.5 2015 LUNDS UNIVERSITET 3 SKRIVA UTBILDNINGSBESKRIVNINGAR FÖR WEBBEN Utbildningsbeskrivningarna

Läs mer

GRAFISK PROFIL. Svenska Kroppskultur Förbundet

GRAFISK PROFIL. Svenska Kroppskultur Förbundet GRAFISK PROFIL Svenska Kroppskultur Förbundet Ett myckt starkt varumärke Ett starkt varumärke som Svenska Kroppskultur förbundet utgör en ovärderlig plattform i relationen med tävlande, föreningar, kunder,

Läs mer

Forskning inom humaniora

Forskning inom humaniora Högskolan i Gävle 2014 Forskning inom humaniora Möten med forskare på avdelningen för humaiora som berättar om sina forskningsområden. Kavita Thomas Hur det lilla ordet men används i samtal Fokus i Kavitas

Läs mer

Innehåll. 3 Grafisk profil. 4 Logotyp Färgversion av logotyp Konturversion av logotyp Inga förändringar tillåtna Frizon Placering Storlek

Innehåll. 3 Grafisk profil. 4 Logotyp Färgversion av logotyp Konturversion av logotyp Inga förändringar tillåtna Frizon Placering Storlek Grafisk profil Innehåll 3 Grafisk profil 4 Logotyp Färgversion av logotyp Konturversion av logotyp Inga förändringar tillåtna Frizon Placering Storlek 6 Teckensnitt 7 Färger Profilfärger och kompletterande

Läs mer

Region Östergötlands symbol och logotyp

Region Östergötlands symbol och logotyp BESLUTSUNDERLAG 1(2) Ledningsstaben Ulrika Ohlson 2014-10-13 LiÖ 2014-1155 Landstingsstyrelsen Region Östergötlands symbol och logotyp Den 1 januari 2015 bildas Region Östergötland. Landstinget i Östergötland

Läs mer

Grafisk Manual INNEHÅLL 00 01 Inledning 3 02 Logotyp 5 03 Typografi 15 04 Färger 20 05 Bilder 24 06 Illustrationer 27 07 Grafisk element 33 08 Enheter 38 09 Digitalt 43 INLEDNING 01 INLEDNING 01 Hej! Det

Läs mer