Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "www.sjodalsgymnasiet.se/indval"

Transkript

1 Läsåret NU ÄR DET DAGS ATT VÄLJA DE KURSER SOM DU SKULLE VILJA LÄSA INOM INDIVIDUELLA VAL I den här kurskatalogen finns de kurser som erbjuds inom Individuellt val. Oavsett om Du går i årskurs 1 eller 2 skall du välja kurs för nästa läsår. OBS! Schemapositioner och annan information hittar ni på: Du gör Ditt individuella val via Internet med samma lösenord du tidigare fått av din mentor. Har du tappat det kan du fråga din mentor. Att inte välja kurser som redan ingår i ditt gymnasieprogram, kolla din timplan/studieplan! Att kontrollera att du har rätt förkunskaper till de kurser du väljer. Läs texterna som finns om kurserna! Observera att majoriteten av kurserna är 100 p, men inte alla! Att välja kurs: Är du osäker fråga SYV! Det kan vara många som väljer samma kurs, om det finns fler sökande än platser på en kurs, så besätts kurserna med hjälp av lottning (blivande åk.3-elever har företräde), blir du bortlottad får du göra ett nytt val under omvalet. INDIVIDUELLT VAL OCH BEHÖRIGHET/MERITPOÄNG I de flesta fall kan du välja bland kurserna inom individuellt val utan att fundera över om någon kurs krävs för att bli behörig (uppfylla kraven) till högskola, universitet eller annan högre utbildning. Från och med antagningen till högskola och universitet höstterminen 2010 gäller Meritpoäng och områdesbehörigheter. Du hittar mer information om detta på vår hemsida under studievägledning, FAQ fr.o.m. 2011: d html 1

2 Följande kurser kan du välja: DATAKUNSKAP Programmering 1 (PRRPRR01) Du kommer att lära dig att programmera objektorienterat och samtidigt skapa grafiska användargränssnitt eller program med en layout. I den här kursen kommer du hela tiden sitta framför datorn och programmera, teori varvas hela tiden med att du praktiskt skapar program där interaktionen med användaren sker i enkla grafiska användargränssnitt. Programmeringsspråk: C# och Java I slutet av kursen kan du stolt visa upp enkla program för andra t.ex. en applikation i mobilen. Kontaktperson: Ann-Gela Jonsén Webbserverprogrammering 1 (WEBWEB01) Att kunna göra en snygg hemsida räcker inte för dagens Internet. Användarna förväntar sig att hemsidor ska vara dynamiska och interaktiva, vilket i tekniska termer betyder att de är databasdrivna. Idag är webben den huvudsakliga plattformen för all slags media. Vi kommer att jobba med PHP och.net och HTML5 när vi t.ex. skapar bloggar, webbshopar, din egen variant av Facebook från grunden, där du som elev har kontroll över all kod. Kontaktperson: Ann-Gela Jonsén Webbutveckling 1 (WEBWEU01) Kursen ger dig en djup kunskap i xhtml och hur man skapar "dynamiska dokument", CSSlayout och mallar. Olika bildformat och kort om grafikhantering, vad ett script är, länkar tabeller och säkerhetsaspekter. WWW-publicering/riktlinjer och råd. Ljud- och videoöverföring berörs, liksom Webbtjänster. Kursen är en interaktiv kurs vilket innebär att du får arbeta till stor del självständigt. Föreläsningar kommer att ges. Kontaktperson: Gunnar Bergholtz 2

3 EKONOMI Entreprenörskap (ENTENR0) I denna kurs får du lära dig att driva projekt och utveckla din handlingskraft! Hur utvecklar man och förverkligar sina idéer, håller sina tidsramar och håller sig inom budgeterade ramar. Hur styrs och organiseras projekt? Entreprenörskap, projektmetodik, grupprocesser, enklare marknadsföring och ekonomisk planering är viktiga begrepp i denna kurs som har ett praktiskt upplägg! Kontaktperson: Annika Näther Företagsekonomi 1 (FÖRFÖR01) Vill du lära dig mer om entreprenörskap? Vill du veta hur företag fungerar? Intervjua företagare? Du kanske vill bli egenföretagare i framtiden? Företagsekonomi 1 är en grundkurs som handlar om företagens roll i samhället och de villkor som gäller för företagande. Kursen innehåller grundläggande begrepp, prissättning och budgetering, marknadsföring och bokföring och även en del praktiska moment. Kontaktperson: Annika Näther Företagsekonomi specialisering (FÖRFÖR00S) Inom denna kurs får du som driver UF-företag på ekonomiprogrammet möjlighet att fördjupa dig mer inom området för internationell handel. Hur skaffar man sig exempelvis internationella kontakter och internationella handelspartners? Vilka lagar och regler behöver man känna till som företagare vid internationell handel? Kontaktperson: Diana Bonn-Persson Förkunskaper: Driver UF på ekonomiprogrammet OBS! endast EK-elever åk.3 Kommunikation (PEDKOU0) Denna kurs handlar om samspel mellan människor i olika situationer. Teorier och praktiska övningar samsas med varandra. Vem är du i en grupp? Hur kommunicerar människor? Ser kommunikationen olika ut i olika kulturer? Vad händer med kommunikationen vid konfliktsituationer? Hur kommunicerar personer med speciella behov och hur sker lärande? Kritisk granskning av medier ingår. Kontaktperson: Annika Näther Personlig försäljning (FÖRPER01) Denna kurs behandlar säljarbete, säljprocess och försäljningsteknik i olika branscher och områden, till exempel inom försäljning av varor och försäljning av tjänster. Du lär dig om praktisk säljkommunikation, förhandlingar och presentationsteknik. Kursen behandlar också sälj- och kundpsykologi, kundtyper, omvärldsanalys, segmentering, metoder och kulturella skillnader. Kontaktperson: Gunnar Bergholtz 3

4 ESTETISKA KURSER Bild och form 1a1 (BILBIL01a1) 50p Kursen ger dig en grundläggande kunskap inom bild- och formområdet. Du får grundläggande kunskaper i skissteknik, komposition och färglära som ger dig möjlighet till eget bildskapande och formexperimenterande i olika material och tekniker. Betraktande, analys och tolkning av egna och andras arbeten. (HT-kurs) Kontaktperson: Richard Waldron Bild och form 1a2 (BILBIL01a2) 50p Kursen är en fortsättning/påbyggnad av kursen Bild och form 1a1. Du fortsätter med bildoch formområdet. (VT-kurs) Kontaktperson: Richard Waldron Förkunskaper: Bild och form 1a1 Film och Tv-kunskap (KOSFIL0) Hur påverkas vi av film och tv? Hur speglar de rörliga bilderna vårt samhälle? Hur kan man berätta med hjälp av film? Det är exempel på några frågor som behandlas i kursen. Du får lära dig om filmens historia och se och analysera filmer från olika tider och kulturområden. Du lär dig om olika filmgenrer, dramaturgi, filmens språk och stil, och centrala filmteoretiska begrepp. Du får dessutom lära dig att tolka och kritiskt granska film och fundera på etik- och censurfrågor i samband med film och tv. Kontaktperson: Karin Nilsson Grafisk illustration (GRAGRI0) Du får lära dig skiss och illustrationstekniker för digital vidarebearbetning. Exempel på olika typer av illustrationer är bok och tidningsillustration, information och nyhetsgrafik, logotyper, modeteckning och teknisk illustration. I programmet Adobe Photoshop får du arbeta med t.ex. färgläggning av inskannande original och bearbetning av fotografiska bilder. Du lär dig också att använda ritplatta och digitalpenna för att skapa illustrationer direkt i programmet. I programmet Adobe Illustrator arbetar vi med vektorgrafik för att skapa bl.a. logotyper, information och instruktionsbilder. En viktig del av kursen är också att lära sig hur man når sin målgrupp och uppnår önskad effekt med hjälp av stil och uttryck. På Learnpoint hittar du exempel på olika typer av illustrationer och tekniker. Logga in och gå till: Samarbetsrum och Grafisk Illustration Kontaktperson: Amanda Pihlström Hantverk, introduktion stylist (HAVHAV0) 200p I den här kursen får du lära dig vad en beauty-stylist förväntas kunna. Det innebär grundläggande och fördjupade kunskaper i makeup, hårstyling, färganalys, stilanalys, modespaning bl.a. Ni arbetar mycket med bilder, plåtar före och efter på jobb som ni gör för att samla till er egen portfolio. Kursen avslutas med en total makeover på egen modell. Kontaktperson: Ingert Silverhem Instrument/sång1- Gitarr (MUSINS01S) I kursen ingår grunderna inom ackordspel. Du lär dig kompa efter ackordanalys och på gehör. Kursen innehåller enklare melodispel. Kontaktperson: Hasse Olsson Instrument/sång 1 - Piano (MUSINS01S) För dig som vill lära dig grunderna inom ackordspel. Du får lära dig kompa efter ackordanalys och på gehör. Enklare melodispel samt improvisation ingår. I en del av kursen kommer musik-data via sequencerprogrammet Cubase att ingå. Kontaktperson: Hasse Olsson 4

5 Körsång 1 (MUSKÖS01) Vi sjunger låtar från olika tider och genrer mest i stämmor. Vi sjunger både efter gehör och lär oss grunden i noter. Kören ansvarar för luciatåg mösspåtagningen och eventuellt andra gemensamma aktiviteter Kontaktperson: Hasse Olsson Ljudproduktion 1 (LJULJUO1) I kursen får du lära dig hur en modern DJ arbetar på en radiostation. Vi kommer att sända via webben med ljud, bild och film. Du kommer också att få lära dig hur man skriver ett radiomanus, mixar och redigerar olika inspelningar. Vi kommer att bilda olika redaktionsgrupper efter intresse där du kommer att få pröva på de olika roller som finns i ett radioteam. Kursen är mycket praktiskt upplagd Kontaktperson: Gunnar Bergholtz Musikproduktion 1 (MUSMUS01) Vi lär oss färdigheter i att använda musikteknisk utrustning samt kunskaper om hur musik kan framställas och hanteras digitalt. Kontaktperson: Hasse Olsson Scenisk gestaltning A (TEASCE01) - Drama Du får lära dig använda kroppen och rösten som ett medel för att uttrycka dig på scen. Du tränar också exempelvis scenografi, kostym, mask, ljud och ljus. Du lär dig förmedla tankar, känslor och åsikter till en publik. Kursen har fokus på individuell kreativitet och samspel i grupp. Kursen ges på en termin. Kontaktperson: Tore Vennerblad 5

6 IDROTT Friskvård och hälsa (HÄLFRI0) Kursen riktar sig till dig som är intresserad av att lära dig mer om friskvård och hälsa. Kursen innehåller både teoretiska och praktiska inslag där livskvalité utifrån individperspektiv står i fokus. Delmoment i kursen är folkhälsa och friskvård, kost, träningslära, stress, mental träning och motion. Vi kommer att prova på olika motionsaktiviteter som bl.a. aerobics, motionsgympa och vattenmotion. Kontaktperson: Anna-Katrin Holmberg/Morgan Bygdell Förkunskapskrav: Inga Idrott och hälsa 1 -specialisering bollspel (IDRID01S) Vi lär oss övergripande bollmetodik och teknik samt fördjupar oss i olika bollspel. Observera att fotboll endast är ett av flera olika spel. Delmoment i kursen är även ledarskap, regelkunskap, fair-play samt praktiskt och teoretiskt fördjupningsarbete. Eventuellt kan någon kväll användas till studiebesök. Kursen ges på en termin, antingen HT eller VT. Kontaktperson: Erik Carling Idrott och hälsa 1 -specialisering ledarskap/gym. (IDRID01S) Vi provar på flera olika motionsformer till musik. Vi lär oss bygga upp och leda ett pass samt utvecklas individuellt färdighetsmässigt. Delmoment i kursen är praktisk träning i t.ex. aerobics, body pump, step-up, spinning och motionsgympa. Teoretiska inslag är bl.a. anatomi och fysiologi, musikanalys, programkomposition, rörelseanalys, kommunikation (Qsigns), styrketräning, rörelseträning, riskfri träning, ledarskap och träningsplanering. Kontaktperson: Morgan Bygdell Förkunskapskrav: Inga Idrott och hälsa 2 (IDRID02) Du fördjupar dina praktiska och teoretiska kunskaper inom ämnet idrott och hälsa. I kursen ingår även moment inom ledarskap samt ett teoretiskt fördjupningsarbete. För att vara behörig till vissa utbildningar på Gymnastik- och Idrottshögskolan (GIH) krävs att man läst kursen. Kontaktperson: alla Idrottslärare Massage 1 (MAAMAA01) Undervisningen i ämnet massage ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om kroppens anatomi och fysiologi med tonvikt på kroppens rörelseapparat. Eleverna ska ges möjlighet att utveckla kunskaper om massage som såväl skadeförebyggande som hälsofrämjande behandlingsform. Dessutom ska undervisningen leda till att eleverna utvecklar färdigheter i att använda olika massagetekniker. Genom undervisningen ska eleverna även ges möjlighet att utveckla kunskaper om ergonomi, hygien och miljöfrågor kopplade till verksamheten. Undervisningen ska också ge eleverna möjlighet att utveckla kunskaper om rörelse, avspänning och träning. Kontaktperson: Anna-Karin Holmberg Förkunskapskrav: Inga 6

7 JURIDIK Privatjuridik (JURPRI0) Denna kurs är både en allmänbildande kurs och en introduktion till teorier och begrepp som du kommer att möta om du fortsätter att läsa juridik på högskola/universitet. Du ställs inför lagar som du möter i vardagslivet, alltifrån vad som gäller när du köper varor som privatperson och vill lämna tillbaka dessa (konsumentköplagen) till frågor rörande brottmål och testamenten. Kontaktperson: Annika Näther Rätten och samhället (JURRÄT0) Du får lära dig grundläggande juridiska begrepp och förhållanden gällande individen, arbetslivet och företagandet. I kursen ingår att lösa enklare juridiska problem med hjälp av relevanta metoder och hjälpmedel. Du får en orientering i de viktigaste delarna av civil-, process- och straffrätten genom att upprätta och tolka vanligt förekommande juridiska dokument. Kontaktperson: Anna-Karin Leverin 7

8 NATURVETENSKAPLIGA KURSER OCH MATEMATIK Naturkunskap 2 (NAKNAK02) Du får kunskap om människokroppens byggnad och funktion från molekylär nivå till organnivå och du får genomföra experiment och undersökningar. I kursen får du också mer kunskap om livsstilens betydelse för hälsan. Under kursen diskuteras även olika teorier för hur livet en gång uppstod och hur det därefter utvecklats. Du kommer även få ta del av grundläggande begrepp och teorier som förklarar materien och energins egenskaper.(läses ej av elever på NA där motsvarande innehåll läses i Ke 1 och Bi 1) Kontaktperson: Andreas Enebog/Wiebke Leitner Förkunskaper: Naturkunskap 1 Naturvetenskaplig spec. Astrofysik (NAVNAT00S) Undervisningen sker på engelska, målgruppen är NA11 och TE11. After the course the student should be able to: - Explain the main phases of star evolution based on physics arguments. - Fusion. - Telescopes - Newton theory of gravity as well as conceptual understanding of general theory of relativity - Give an account for observations of the large-scale structure of the universe and reflect over theories for the development of structure on different scales. - Describe the most important processes affecting the astrophysical objects discussed in the course, and explain how these give rise to radiation that can be detected. - Elements. Where all elements on the Earth come from? Kontaktperson: Behzad Massoumzadeh Förkunskaper: Fysik 1 och Engelska 5 OBS! målgrupp NA11 och TE11 Matematik 2b (MATMAT02b) Fördjupade matematiska kunskaper som bygger på kurserna Ma1a och Ma1b. Kursen innehåller bl.a. metoder för beräkning vid budgetering och andra metoder för taluppfattning, aritmetik, algebra, geometri, samband & förändringar samt problemlösningar Kontaktpersoner: Jonas Björling Förkunskaper: Ma1a1 eller Ma1b Matematik 3b (MATMAT03b) Fördjupning av innehållet i Ma2b med tyngdpunkt på derivata, samband & förändring och problemlösning. Kursen innehåller aritmetik, algebra, funktionslära och differentialkalkyl. Kontaktpersoner: Robert Andersson Förkunskaper: Ma2b Matematik 4 (MATMAT04) Fördjupning av Ma 3b. Här får du i vissa delmoment relatera till yrkesliv, samhällsliv och matematikens kulturhistoria. Obs! kursen kan endast väljas av elever som går EK åk.2 Kontaktperson: Carin Hammerslag Förkunskaper: Ma3b Matematik 5 (MATMAT05) En avancerad kurs i matematik där fördjupning av tidigare kunskaper sker. Vi tittar t.ex. på strategier för att ställa upp och tolka differentialekvationer som modeller för verkliga situationer, men även strategier för matematisk problemlösning. I kursen använder vi oss av digitala verktyg. Kontaktpersoner: Anna Wigren Förkunskaper: Ma4 8

9 SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA KURSER Psykologi 1 (PSKPSYK01) 50p I kursen kommer du att läsa om: - Psykologins historiska framväxt. I samband med det behandlas psykoanalysens och behaviorismens tidiga förklaringar av mänskliga beteenden, känslor och tankar. - Kognitionspsykologi och dess tillämpningar: hur människan uppfattar och förstår sin omvärld och sig själv. I samband med det behandlas hur hjärnan tar emot och bearbetar information. - Biologisk psykologi och dess tillämpningar: hur människan förstås utifrån fysiska förklaringar av tänkande, känslor och beteende. - Socialpsykologi och dess tillämpningar: hur människan påverkas och formas tillsammans med andra utifrån de grupper och organisationer hon eller han tillhör. - Verklighetsuppfattningar och självbilder. Hur de påverkas och formas. - Psykisk hälsa och ohälsa med betoning på stress och stresshantering samt kriser och krishantering. Kontaktperson: Christer Wahlström Psykologi 2b (PSKPSY02b) 50p I kursen kommer du att läsa om: - Fördjupning i några psykologiska perspektiv, till exempel kognitionspsykologi, biologisk psykologi, socialpsykologi, personlighetspsykologi, utvecklingspsykologi eller klinisk psykologi. - Psykologiska tillämpningsområden som är relevanta för elevens utbildning, till exempel rättspsykologi, idrottspsykologi, teknisk psykologi. - Tillämpning av psykologiska teorier och modeller samt experiment och observationer. Kontaktperson: Christer Wahlström Förkunskaper: Psykologi 1 Sociologi (SOISOO0) I kursen kommer du att studera: - Skapandet av samhällen, kulturer, identiteter, sociala processer och socialisation. - Sociala strukturer utifrån klass, genus, etnicitet, kultur och religion. - Sociala normer och kategoriseringar av människor. - Innebörden av integritet, social kontroll, segregering och marginalisering. - Metoder för att kritiskt bearbeta information, till exempel källkritik. - Aktuella sociala frågor. Kontaktperson: Christer Wahlström 9

10 SPRÅK Engelska 6 (ENGENGO6) Kursen ger vidgade och fördjupade kunskaper om och färdigheter i det engelska språket. Du får ännu bättre förutsättningar att hävda dig i en alltmer internationaliserad värld och kursen är tillsammans med svenska 2 och 3 paketet du behöver för att bli behörig till högskolestudier (gäller främst EE, VVS och HV). Kontaktperson: Stig Åsman Förkunskaper: Engelska 5 Engelska 7 (ENGENGO7) Kursen ger fördjupade kunskaper i engelska och förbereder för yrkesarbete, högskolestudier och internationella kontakter där engelska är arbetsspråket. Kursen ger meritpoäng samt förbereder för test (Certificate in advanced English) som berättigar till tillträde vid en rad universitet i engelsktalande länder. Kontaktperson: Richard Waldron Förkunskaper: Engelska 6 Spanska (MODSPA03) Har du börjat med ett språk på grundskolan eller läst steg 1-2 på gymnasiet och har lust att fortsätta? Detta är då kursen för dig. Du får fortsätta att träna dig att tala, läsa och skriva. Kursen är behörighetsgivande för vidare högskolestudier i språket. Förkunskaper: steg 2 Franska, Spanska, Tyska 4 (MODFRE04, MODSPA04, MODGER04) När du läser steg 4 har du så goda språkkunskaper att du kan läsa en enklare skönlitterär text, eller själv berätta och beskriva något som du har kunskap om. Förkunskaper: steg 3 Retorik (SVERET0) Retorik talekonsten från Antiken! Tala för att övertyga! Med retorikens hjälp kan alla bli bättre talare. Det är viktigt för dina framtida studier, i arbetslivet, liksom i privata sammanhang att du kan, vill och vågar göra dig hörd. I kursen ingår förutom övningar i att skriva och hålla olika typer av tal även att analysera andras tal ex politikers, för att se hur de är uppbyggda för att påverka sina lyssnare! Kontaktperson: Ritva Berglund/Christer Olsson Svenska 2 (SVESVEO2) Du fördjupar dina kunskaper om texter och textuppbyggnad och du lära dig att kunna uttrycka dig i tal och skrift så att du gör dig gällande i sammanhang som ställer höga krav på engagemang, kunskaper, argumentationsförmåga, vederhäftighet och precision. Du lär dig att på egen hand läsa och analysera texter, speciellt sådana som har anknytning till din studieinriktning och du lär dig att i olika källor, såväl tryckta som digitala, söka, sovra, värdera och ta ställning till material för att kunna göra sammanställningar, utredningar och argumenteringar. Att kritisk granska och värdera argumentation och budskap i olika medier ingår också i kursen. Kursen är tillsammans med svenska 3 och engelska 6 paketet du behöver för att bli behörig till högskolestudier (gäller främst EE och HV). Kontaktperson: Ritva Berglund/Christer Olsson Förkunskaper: SV1 10

INDIVIDUELLA VALET la sa ret 14-15

INDIVIDUELLA VALET la sa ret 14-15 INDIVIDUELLA VALET la sa ret 14-15 2014-01-23 Information om kursval Nu är det dags att välja kurs som du önskar som individuellt val. I den här kurskatalogen finns de kurser som erbjuds inom Individuellt

Läs mer

INDIVIDUELLA VALET läsåret 15-16

INDIVIDUELLA VALET läsåret 15-16 INDIVIDUELLA VALET läsåret 15-16 2015-01-07 Information om kursval Nu är det dags att välja kurs som du önskar som individuellt val. I den här kurskatalogen finns de kurser som erbjuds inom Individuellt

Läs mer

Kurskatalog för individuella val till läsåret 2015/16

Kurskatalog för individuella val till läsåret 2015/16 KALMARSUNDS GYMNASIEFÖRBUND Jenny Nyströmsskolan Stagneliusskolan Lars Kaggskolan Kurskatalog för individuella val till läsåret 2015/16 Stagneliusskolan Jenny Nyströmsskolan Lars Kaggskolan Rev. 2015-06-18

Läs mer

KURSKATALOG INDIVIDUELLT VAL

KURSKATALOG INDIVIDUELLT VAL 1 KURSKATALOG INDIVIDUELLT VAL 2013/14 ÅK 3 1 Rudbeckianska Gymnasiet Individuellt val och fördjupningskurser åk 3 I din hand håller du den katalog som innehåller de kurser som Rudbeckianska Gymnasiet

Läs mer

Kurskatalog för individuella val till läsåret 2013/14

Kurskatalog för individuella val till läsåret 2013/14 KALMARSUNDS GYMNASIEFÖRBUND Jenny Nyströmsskolan Stagneliusskolan Lars Kaggskolan Kurskatalog för individuella val till läsåret 2013/14 Reviderad 2013-02-20/Ani Stagneliusskolan Stagneliusskolan Jenny

Läs mer

lerum.se/gymnasium/iv KURSKATALOG INDIVIDUELLT VAL för blivande årskurs 2-elever

lerum.se/gymnasium/iv KURSKATALOG INDIVIDUELLT VAL för blivande årskurs 2-elever lerum.se/gymnasium/iv KURSKATALOG INDIVIDUELLT VAL för blivande årskurs 2-elever - 2 - INNEHÅLL Innehåll...3 Vad är Individuellt val?...4 När och hur sker valet?...4 Utökat program...4 Att tänka på om

Läs mer

INDIVIDUELLA VAL. 2014/15 och 2015/16. VID KAROLINSKA SKOLAN och RUDBECKSSKOLAN KURSKATALOG

INDIVIDUELLA VAL. 2014/15 och 2015/16. VID KAROLINSKA SKOLAN och RUDBECKSSKOLAN KURSKATALOG INDIVIDUELLA VAL 2014/15 och 2015/16 VID KAROLINSKA SKOLAN och RUDBECKSSKOLAN KURSKATALOG INDIVIDUELLA VAL LÄSÅRET 2014/2015, ÅK 2 OCH ÅK 3 Det är nu dags för dig att söka kurs/kurser motsvarande 200 poäng

Läs mer

kursutbud för INDIVIDUELLT VAL 13/14 för blivande årskurs 2-elever Lerums Gymnasium

kursutbud för INDIVIDUELLT VAL 13/14 för blivande årskurs 2-elever Lerums Gymnasium kursutbud för INDIVIDUELLT VAL 13/14 för blivande årskurs 2-elever Lerums Gymnasium - 2 - INNEHÅLL Vad är Individuellt val? 4 När och hur sker valet? 4 Max och min 4 Utökat program 4 Att tänka på om du

Läs mer

Val inför 2015-2016. Du gör ditt/dina val på skara.dexter-ist.com.

Val inför 2015-2016. Du gör ditt/dina val på skara.dexter-ist.com. Val inför 2015-2016 Innehåll: Instruktioner för de olika valen Vem väljer vad? Individuellt val Inriktningsval/djupningsval Språkval (samhällsvetenskapsprogrammet åk1) Diverse information o Områdesbehörigheter,

Läs mer

KURSKATALOG för årskurs 2012

KURSKATALOG för årskurs 2012 KURSKATALOG för årskurs 2012 Kurserna är sorterade i bokstavsordning Samtliga kurser kan läsas som individuellt val Förklaringar: Ämne: Vilket ämne kursen tillhör Eventuell begränsning, t.ex. att kursen

Läs mer

Valkatalog. Individuella val Östersund åk 2

Valkatalog. Individuella val Östersund åk 2 Valkatalog Individuella val Östersund åk 2 2013/2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING TIDSSCHEMA... 2 ALLMÄN INFORMATION OM VALET... 3 INSTRUKTION FÖR VAL I DEXTER... 4 BEHÖRIGHETSKRAV TILL HÖGSKOLA... 5 INFORMATION

Läs mer

Schillerska Gymnasiet Kurskatalog 2011/12. Kurskatalog. Individuellt val läsåret 2011/2012. Ny upplaga

Schillerska Gymnasiet Kurskatalog 2011/12. Kurskatalog. Individuellt val läsåret 2011/2012. Ny upplaga Kurskatalog Individuellt val läsåret 2011/2012 Ny upplaga 1 Översikt Information om antal poäng 4 Information till dig som går ES 4 Information till dig som går SE 4 Information till dig som går SP 4 Viktig

Läs mer

KURSFÖRTECKNING inför läsåret 15/16

KURSFÖRTECKNING inför läsåret 15/16 2015-01-30 KURSFÖRTECKNING inför läsåret 15/16 Kort kurspresentation för kurser som erbjuds på valblock 4/individuellt val Kurs Kurskod Ämne Enhet Aktiviteter och upplevelser TURAKT0 Turism VM Arkitektur

Läs mer

KURSER INDIVIDUELLT VAL läsåret 2013/14

KURSER INDIVIDUELLT VAL läsåret 2013/14 Bild Kurskod BILBIL0 I denna kurs arbetar vi med konstnärliga bilduttryck i olika material och tekniker (teckning, målning, tryck och tredimensionellt). Vi arbetar tematiskt och mycket praktiskt. Digitalt

Läs mer

Alfabetisk register efter ämne:

Alfabetisk register efter ämne: Vill du veta mer? Besök skolverkets hemsida : http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/gymnasieutbildning/ gymnasieskola/sok-amnen-kurser-och-program Läs din skolmail dagligen! Det är på den

Läs mer

Arrangering och komposition 1, MUIARA01, 100 poäng Du får verktyg för att skriva Din egen musik och arrangera för olika musikaliska sammanhang.

Arrangering och komposition 1, MUIARA01, 100 poäng Du får verktyg för att skriva Din egen musik och arrangera för olika musikaliska sammanhang. Arrangering och komposition 1, MUIARA01, 100 poäng Du får verktyg för att skriva Din egen musik och arrangera för olika musikaliska sammanhang. Bild och form 1b, BILBIL01b, 100 poäng Bland annat arbetar

Läs mer

Schemapositioner för individuella valet Blå position =Tisdag och torsdag morgon Gul position = Måndag och onsdag morgon

Schemapositioner för individuella valet Blå position =Tisdag och torsdag morgon Gul position = Måndag och onsdag morgon Vill du veta mer? Besök skolverkets hemsida : http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/gymnasieutbildning/ gymnasieskola/sok-amnen-kurser-och-program Läs din skolmail dagligen! Det är på den

Läs mer

KURSER INDIVIDUELLT VAL på Spyken läsåret 2011/12

KURSER INDIVIDUELLT VAL på Spyken läsåret 2011/12 Nk = nationell kurs, Lk = lokal kurs Aktiekunskap/Lk 50 poäng Kurskod FE1501 Aldrig har så många i Sverige sparat i aktier som nu. Det finns inget land i världen som har så stor andel av befolkningen som

Läs mer

Kort om inriktningsval och individuella val på ED

Kort om inriktningsval och individuella val på ED KURSKATALOG 2011-2012 STUDIEVAL PÅ ED Kort om inriktningsval och individuella val på ED I ditt studieval ska du välja inriktning/profil (se sida 1-7) samt kurser till ditt individuella val (se sida 8-30)

Läs mer

INDIVIDUELLA VAL TILL ÅRSKURS 3, LÄSÅRET 2015/2016

INDIVIDUELLA VAL TILL ÅRSKURS 3, LÄSÅRET 2015/2016 INDIVIDUELLA VAL TILL ÅRSKURS 3, LÄSÅRET 2015/2016 För elever på yrkesprogram som önskar grundläggande högskolebehörighet gäller Svenska 3/Svenska som andraspråk 3 i åk 3 som individuellt val. Individuellt

Läs mer

KURSKATALOG INDIVIDUELLT VAL

KURSKATALOG INDIVIDUELLT VAL 1 KURSKATALOG INDIVIDUELLT VAL 2011/12 ÅK 3 Rudbeckianska Gymnasiet Individuellt val och valbara kurser åk 3 I din hand håller du den katalog som innehåller de kurser som Rudbeckianska gymnasiet erbjuder

Läs mer

Önskar du ytterligare information om kurserna gå in på www.skolverket.se gymnasieskolan kursplaner Extern länk kursinfo 2010-12-16

Önskar du ytterligare information om kurserna gå in på www.skolverket.se gymnasieskolan kursplaner Extern länk kursinfo 2010-12-16 Önskar du ytterligare information om kurserna gå in på www.skolverket.se gymnasieskolan kursplaner Extern länk kursinfo 2010-12-16 Kursnamn i klartext Kurskod Poäng Beskrivning av kurs Aktie- och värdepapperskunskap

Läs mer

Kursbeskrivningar 2014-15 Studieförberedande program

Kursbeskrivningar 2014-15 Studieförberedande program Kursbeskrivningar 2014-15 Studieförberedande program REGISTER Kurser för grundläggande behörighet Svenska som andraspråk 2 2 Svenska som andraspråk 3 3 Behörighetsgivande kurser Idrott och hälsa 2 5 Matematik

Läs mer

Innehåll. Forum Ystad

Innehåll. Forum Ystad Innehåll Välkommen till Forum Ystad... 3 Vem kan läsa på Forum Ystad... 4 Kostnad... 4 Studerande från annan kommun... 4 När börjar kurserna?... 4 När ska ansökan skickas in?... 5 Funderar du på att studera

Läs mer

Vill du läsa mer om kurserna kan du hitta fullständiga kursplaner på Skolverkets hemsida.

Vill du läsa mer om kurserna kan du hitta fullständiga kursplaner på Skolverkets hemsida. Kursbeskrivningar Vill du läsa mer om kurserna kan du hitta fullständiga kursplaner på Skolverkets hemsida. http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/gymnasieutbildning/gymnasieskola/sok-amnen-kurser-och-program

Läs mer

KURSKATALOG INDIVIDUELLT VAL

KURSKATALOG INDIVIDUELLT VAL 1 KURSKATALOG INDIVIDUELLT VAL 2012/13 ÅK 3 1 2 Rudbeckianska Gymnasiet Individuellt val och valbara kurser åk 3 I din hand håller du den katalog som innehåller de kurser som Rudbeckianska gymnasiet erbjuder

Läs mer

Individuellt val Läsåret 2015-2016 ÅR 2

Individuellt val Läsåret 2015-2016 ÅR 2 INDIVIDUELLA VAL 2015/2016 Individuellt val Läsåret 2015-2016 ÅR 2 1 INDIVIDUELLA VAL 2015/2016 Du som nu går år 1 ska välja Individuellt val till år 2 uppdat 150114 Att tänka på om du vill plugga vidare..

Läs mer

Information och kursutbud

Information och kursutbud Information och kursutbud Hösten 2015 Innehållsförteckning Hit kan du vända dig...2 Vuxenutbildning...3 Studera på Komvux...4 Har du koll på framtiden...6 Individuell studieplan...7 Studieekonomi...7 Information

Läs mer

KURSKATALOG INDIVIDUELLT VAL

KURSKATALOG INDIVIDUELLT VAL KURSKATALOG INDIVIDUELLT VAL 2010/11 ÅK 3 Rudbeckianska Gymnasiet Individuellt val och valbara kurser åk 3 I din hand håller du den katalog som innehåller de kurser som Rudbeckianska gymnasiet erbjuder

Läs mer

Våren 2015. Information och kursutbud

Våren 2015. Information och kursutbud Våren 2015 Information och kursutbud Innehållsförteckning Hit kan du vända dig...2 Vuxenutbildning...3 Studera på Komvux...4 Har du koll på framtiden...6 Individuell studieplan...7 Studieekonomi...7 Information

Läs mer