GRAFISK MANUAL FÖR ÖVERENSKOMMELSEN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "GRAFISK MANUAL FÖR ÖVERENSKOMMELSEN"

Transkript

1 GRAFISK MANUAL FÖR ÖVERENSKOMMELSEN Uppdaterad april 2014.

2 INNEHÅLL 1. VARFÖR EN GRAFISK PROFIL? 2. ORDLISTA 3. LOGOTYP 3.1 Varianter 3.2 Otillåtna varianter 3.3 Placering 3.4 Otillåten placering 3.5 Frizon 3.6 Lokala versioner 4. FÄRG 5. TYPOGRAFI 5.1 Gotham vikter 5.2 Charter vikter 5.3 Brödtext 5.4 Alternativa typsnitt 6. FOTO 7. ILLUSTRATION 8. MÖNSTER 8.1 Varianter 8.2 Applicering 8.3 Otillåten applicering 9. PAPPER 10. WEBB 11. SPRÅK 12. CHECKKLISTA 13. EXEMPEL

3 VARFÖR EN GRAFISK PROFIL? 1 I en grafisk profil ingår bland annat regler för hur logotypen får visas, vilka typsnitt och färger som ska användas och rekommendationer kring bildspråk och papper. Dessa regler är viktiga att följa för att allt material, både digitalt och tryckt, skall ha en tydlig avsändare Överenskommelsen. En enhetlig och rätt utnyttjad grafisk profil har hög igenkänningsgrad, inger förtroende och sparar både tid och pengar. I denna manual finns riktlinjer och praktiska anvisningar om hur den grafiska profilen ska användas.

4 ORDLISTA 2 Brödtext En längre, löpande text. CMYK (Cyan, Magenta, Gul, Svart) Färgmodell för fyrfärgstryck. EPS Filformat för framförallt objektgrafik, t ex logotyper. Frizon Yta runt logotyp där inga andra element får placeras. Kägel Kägeln anger radavståndet i en text. PMS (Pantone Matching System). Färgmodell för dekorfärger. Kulören anges med färgnamn och/eller nummer och PMS som prefix, t ex PMS300C. Punkt Typografisk måttenhet, 1 punkt = 0,376 mm. Typsnitt En uppsättning bokstäver, siffror och tecken som har ett gemensamt utseende och ett gemensamt namn. Exempel på typsnitt är Times New Roman, Arial och Helvetica. Upplösning Antal pixlar/tum hos en bild. 72 ppi (pixel per inch) används som standard för bilder på webben och 300 ppi som standard för tryck. Grad Anger storleken för texten. Måttenheten är en punkt, 1 pt. Hexadecimal Det hexadecimala talsystemet används för att benämna färger för webben. Obestruket papper Papper utan pålagt ytskikt. Objektgrafik (vektorgrafik) Bilder uppbyggda med objektgrafik kan till skillnad från pixeluppbyggda bilder skalas upp och ner med bibehållen kvalitet. Vikter Olika skärningar av ett typsnitt, t ex book (normal), bold (fet) och italic (kursiv). JPG Komprimerat filformat för pixel- uppbyggda bilder. RGB (Röd, Grön, Blå). Färgmodell som används på bildskärmar.

5 LOGOTYP 3 12 mm Att sluta en överenskommelse är som att sluta en cirkel. En överenskommelse har slutits mellan tre parter regeringen, idéburna organisationer inom det sociala området och Sveriges Kommuner och Landsting. Överenskommelsens logotyp består av en cirkel med tre kvadrater ett Ö med tre prickar. Logotypen måste alltid visas i sin helhet och den får inte på något sätt modifieras. Symbolen får aldrig kombineras med något annat namn eller text. Logotypen skall alltid placeras centrerad och kring logotypen ska det alltid finnas en frizon. Ingående regler kring logotypens användning finns i detta kapitel. Logotypens proportioner får aldrig ändras. Att förändra storleken är tillåtet dock är minimumbredden 12 mm.

6 LOGOTYP VARIANTER 3.1 Använd i första hand logotypen i färg. Logotypen i färg samt logotypen i svart ska alltid ligga mot vit bakgrund. På svart bakgrund eller på bilder, använd den negativa versionen av logotypen.

7 LOGOTYP OTILLÅTNA VARIANTER 3.2 Logotypen får inte tryckas ihop eller dras ut. Det är ej tillåtet att göra egna versioner av logotypen. Originalfilen skall alltid användas och får inte modifieras.

8 LOGOTYP OTILLÅTNA VARIANTER 3.2 ÖVERENSKOMMELSEN Logotypens färger får inte ändras. Det är ej tillåtet att byta ut texten i logotypen mot något annat typsnitt.

9 LOGOTYP OTILLÅTNA VARIANTER 3.2 Logotypens element symbol och text, är en helhet och får aldrig delas upp.

10 LOGOTYP PLACERING 3.3 Logotypen skall alltid ligga centrerad. Den normala positionen är centrerad i toppen av ytan, med hänsyn till frizonen gentemot papprets övre kant (se: 3.5 Frizon). Logotypen kan också förekomma centrerad mitt på ytan då företrädesvis inga eller få andra designelement förekommer. T ex som framsida på en broschyr.

11 LOGOTYP OTILLÅTEN PLACERING 3.4 Logotypen måste alltid ligga centrerad.

12 LOGOTYP FRIZON 3.5 Den markerade ytan ovan visar frizonen, inom denna yta får inga andra element förekomma, varken text eller andra bilder. Detta för att garantera att logotypen alltid ska vara tydlig och synlig. Detta är en minimumfrizon, rekommendationen är att låta logotypen få så mycket luft kring sig som det är möjligt. Frizonen står i proportion till logotypens storleksförändring.

13 LOGOTYP FRIZON 3.5 Logotypen måste alltid ha en frizon.

14 LOGOTYP LOKALA VERSIONER 3.6 För lokala och regionala överenskommelser kan det finnas behov av en egen logotyp att placera på dokument etc. Riktlinjerna för lokala versioner av logotypen ska följa något av de två alternativen nedan. Alternativ 1 (rekommenderat) Alternativ 2 DEN LOKALA ÖVERENSKOMMELSEN I HELSINGBORG Placera namn på ort eller region centrerat under Överenskommelsens logotyp, separerat med en svart linje. Använd typsnittet Gotham eller Arial. Texta namnet på den lokala överenskommelsen i typsnittet Gotham eller Arial. Använd gärna Överenskommelsens gröna färg (PMS 368) för att markera region eller ort.

15 FÄRG 4 VIT SVART GRÖN C0 M 0 Y0 K0 PMS VIT C/U R255 G255 B255 #FFFFFF C0 M 0 Y0 K PMS SVART C/U R0 G 0 B 0 # C 57 M 0 Y K0 PMS 368 R145 G191 B79 #91BF4F Överenskommelsens profil är ljus allt material som kommer från Överenskommelsen skall ha stora vita ytor, mycket luft. Som accentfärg används en klar grön färg och till text används svart. Inga andra färger än dessa ska användas.

16 TYPOGRAFI 5 Gotham Charter ITC Som identitetstypsnitt används Gotham ett rationellt typsnitt med en egen karaktär. Till längre texter används Charter ITC ett trovärdigt brödsnitt som fungerar med Gotham. Tobias Frere-Jones ritade Gotham ursprungligen åt magasinet GQ år Inspirationen hittade Tobias i New Yorks gatumiljö, där han fotograferade gamla gatuskyltar, fasadtexter, neonrör och handmålade plakat. Resultatet är ett tydligt och samtidigt varmt typsnitt som ekar av 30- talets rätlinjigt modernistiska formgivning. Charter ritades i mitten av 80-talet av den erkände typsnittsformgivaren Matthew Carter. Charter har en universell läsvänlighet och fungerar såväl i rapporter, tidningsspalter och på webben. Charter fungerar även bra i liten grad. Gotham blev känt 2008 då Barack Obama använde typsnittet i sin valkampanj.

17 TYPOGRAFI GOTHAM VIKTER 5.1 Gotham Light abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ Gotham Book abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ Gotham Bold abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ

18 TYPOGRAFI CHARTER ITC VIKTER 5.2 Charter ITC Std Regular abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ Charter ITC Std Italic abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ

19 TYPOGRAFI BRÖDTEXT 5.3 I kortare brödtext används Gotham mellan 7 och 9 punkter och en kägel på mellan 12,5 och 13 punkter. Använd vikterna Book och Bold. I längre brödtext används Egyptienne F mellan 8 och 10 punkter och en kägel på mellan 12,5 och 15 punkter. Använd vikterna Regular och Italic. Exempel: Gotham 8/12,75 pt. Exempel: Charter ITC 8.5/12,75 pt. Den 6 september är det två år sedan Regeringen tog beslutet om att påbörja en dialog med de idéburna organisationerna. Den processen startade som en öppen dialog med cirka 90 organisationer inom det sociala området. Nu har Överenskommelsen, som beslutades i oktober 2008, undertecknats av 51 organisationer. Det pågår flera lokala projekt där idéer och principer som finns i den nationella överenskommelsen är en inspiration. För att utveckla och följa upp Överenskommelsen finns en partssammansatt arbetsgrupp med Regeringen, de idéburna organisationerna och Sveriges Kommuner och Landsting. Ordförande i arbetsgruppen är Lars Pettersson. Den 6 september är det två år sedan Regeringen tog beslutet om att påbörja en dialog med de idéburna organisationerna. Den processen startade som en öppen dialog med cirka 90 organisationer inom det sociala området. Nu har Överenskommelsen, som beslutades i oktober 2008, undertecknats av 51 organisationer. Det pågår flera lokala projekt där idéer och principer som finns i den nationella överenskommelsen är en inspiration. För att utveckla och följa upp Överenskommelsen finns en partssammansatt arbetsgrupp med Regeringen, de idéburna organisationerna och Sveriges Kommuner och Landsting. Ordförande i arbetsgruppen är Lars Pettersson.

20 TYPOGRAFI ALTERNATIVA TYPSNITT 5.4 I de fall då Överenskommelsens typsnitt Gotham och Charter inte är tillgängliga, exempelvis vid visning av PowerPoint-presentationer på andras datorer, så kan följande standardtypsnitt användas. Arial, istället för Gotham abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ Garamond, istället för Charter abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ

21 FOTO 6 För imagebilder, både i print och på webb, används så långt det är möjligt ljusa svartvita bilder samt bilder med gröna inslag. Dessa riktlinjer gäller dock inte redaktionella bilder, exempelvis bilddokumentation från en konferens, då det är tillåtet med färgbilder.

22 ILLUSTRATION 7 Istället för fotografier kan med fördel illustrationer användas. Det är till exempel en bra lösning om materialet innehåller många olika röster som behöver bildsättas. Illustrationer ska färgmässigt följa profilen och utgå från svart och grönt på vitt botten.

23 MÖNSTER 8 Till den grafiska profilen hör ett mönster bestående av kvadrater, ett element som hämtats från logotypen. I format upp till A3 skall mönstret alltid bygga på kvadrater med en sida på ungefär 9 mm. I större format får mönstret skalas upp proportioneligt mot formatet och så att det går jämnt upp på ytan. Varken logotyp eller text får placeras ovanpå mönstret.

24 MÖNSTER VARIANTER 8.1 Mönstret kan också användas som formelement i form av kluster. Kvadraterna ska fortfarande vara cirka 9 mm stora.

25 MÖNSTER APPLICERING 8.2 Mönstret måste vara utfallande och gå jämnt upp med formatet. Mönstret kan också fungera utfasat, d v s utfallande för att sedan glesna.

26 MÖNSTER OTILLÅTEN APPLICERING 8.3 Om formatet är mindre än A3 får rutorna inte vara mindre än 9 mm. Varken logotyp eller text får placeras ovanpå mönstret.

27 PAPPER 9 Till alla trycksaker används obestruket vitt papper. Ett bra exempel är Scandia 2000 White, som är ett papper som alla tryckerier lagerhåller. Det är prisvärt och håller god kvalitet. Papprets ytvikt kan varieras beroende på trycksak.

28 WEBB 10 På webben är det numera möjlighet att använda samma typsnitt som i tryck. Därför ska Gotham och Charter används så långt som möjligt vid webbpubliceringar. Även i övrigt appliceras den grafiska profilen på samma sätt på webben som i tryckt material, d v s mycket vitt och med grön accentfärg.

29 SPRÅK 11 Överenskommelsen skrivs alltid ut som följer: Överenskommelsen mellan regeringen, idéburna organisationer inom det sociala området och Sveriges Kommuner och Landsting.

30 CHECKLISTA 12 Nedanstående lista gör det möjligt för dig att göra en snabb check att din trycksak överrensstämmer med riktlinjerna för Överenskommelsens grafiska profil. Bilder Eventuella bilder stämmer överens med riktlinjerna för bild. Bilder i pixelbaserat format är högupplösta. Bilderna är i CMYK. Layout Trycksakens layout harmonierar med övriga trycksaker. Det vill säga, du säkerställer att trycksakerna har ett tydligt släktskap. Typografi Dokumentet består enbart av typsnitt som ingår i den grafiska profilens riktlinjer för typografi. Rubriknivåer och brödtext är konsekvent hanterade. Format Trycksaken har ett format som tjänar trycksakens syfte. Färger Färgerna är hämtade från färgpaletten, (se särskilt efter så att det är rätt grön färg som används). Färgerna i dokumentet utgår från rätt färgsystem (CMYK eller PMS) beroende på tryckteknik och pappersval. (RGB för digitalt material). Logotyp Logotypen har inte på något sätt modifierats. Logotypen är korrekt placerad och har en frizon. Mönster Mönstret har rätt storlek och är utfallande eller utfasande. Papper Papperstyp och ytvikten passar trycksakens syfte.

31 EXEMPEL 13 Här följer ett urval produktioner från som följer Överenskommelsens grafiska profil. Ekim Caglar Projektledare/kommunikatör (vxl) Följ oss på: facebook.com/overenskommelsen twitter.com/overenskommelse Visitkort, baksida Visitkort, framsida

32 EXEMPEL RAPPORTOMSLAG 13 Uppföljning av Överenskommelsen mellan regeringen, idéburna organisationer inom det sociala området och Sveriges Kommuner och Landsting. Rapport från Överenskommelsen mellan regeringen, idéburna organisationer inom det sociala området och Sveriges Kommuner och Landsting. Staten och det civila samhallets organisationer i ett foranderligt valfardssamhalle Perspektiv på en överenskommelse Tredje delrapporten, maj 2012 Andra tematiska studien, juni 2011 Sammanfattande rapport. Delrapport. Uppföljningsrapport

33 ÖVERENSKOMMELSEN ÖVERENSKOMMELSEN EXEMPEL STUDIEMATERIAL 13»Hitta innovativa»legitimerar vad idéburna alltid gjort«verkligande behövsresurser för för- lösningar«anders Knape / skl maria larsson / regeringen Claes becklin / idéburna Samråd en skrift om Överenskommelsen inom det sociala området RösteR om möjligheter, hinder och utmaningar LuDVIG SANDBERG»Jag tror att många underskattar betydelsen av processerna kring Överenskommelser nationellt, regionalt och lokalt, «ludvig sandberg Forum idéburna organisationer med social inriktning Treåriga bidrag istället för ettåriga ludvig sandberg arbetar på Forum. Han är en av de personer som varit med i hela processen med den nationella Överenskommelsen. Han är också en av dem som engagerat sig för att få till stånd lokala överenskommelser. I uppsala är han processledare för framtagandet av en överenskommelse, och han har nära följt arbetet i flera kommuner och regioner. jag tror att många underskattar betydelsen av processerna kring överenskommelser nationellt, regionalt och lokalt, inleder Ludvig Sandberg. En lokal överenskommelse kan t ex leda till ett partnerskap mellan kommunen och föreningslivet där båda parter vinner på kontinuitet, tillit och långsiktighet. En LuDVIG SANDBERG förening som vill starta ett boende, en daglig Jag har hört den invändningen, men verksamhet med personal, eller en föreningsgård får bättre förutsättningar om de inte förutsättningar för ett fritt föreningsliv? Är jag brukar fråga: Vilken situation ger bäst hänvisas till ettåriga projektbidrag. Kommunen får med ett längre perspektiv stabilitet i arenor och samtal med det offentliga, eller en det en situation med gemensamma principer, sitt utbud av verksamheter för medborgarna, situation utan dessa? Jag hävdar med, säger berättar Ludvig. Ludvig. De senaste tio åren har stiftelser inte delat Jag har också hört att arbete med ut medel till idéburna organisationer i lika överenskommelser gör att de olika parterna stor omfattning som tidigare. kommer för nära varandra. Jag Skälet är att en myndighet tolkat menar att den risken torde vara»partnerskap ett begrepp i skattelagstiftningen på ett annat sätt än staten innebär att nerskap där självständighet och större utan ett strategiskt part- gjort tidigare. För att inte riskera kommunen oberoende är en av grundpelarna, att bli inkomstbeskattade har fortsätter Ludvig. eller regionen stiftelserna hållit igen utdelningarna. Frågan har engagerat bygger en de kommuner som arbetat fram Vad har då blivit skillnaden i många, och tagits upp under långsiktig överenskommelser? Exempelvis arbetet med överenskommelsen. har de båda storstäderna Stockholm och Göteborg tagit fram relation med Nu, till slut, verkar vi gå i mål med frågan, och många föreningar kan förhoppningsvis återi- istället för att även Örebro och Botkyrka. en förening lokala överenskommelser liksom gen få stöd av stiftelser för att En konkret skillnad är de köpa tjänster.«genomföra sin verksamhet. utan partnerskap som nu arbetas fram den nationella Överenskommelsen i ryggen hade dialogen med sandberg på Gotland. Partnerskap innebär ludvid på flera håll, t ex i Västerås och staten om detta varit mycket Forum idéburna att kommunen eller regionen svårare, kanske till och med organisationer med bygger en långsiktig relation med omöjlig, fortsätter Ludvig. social inriktning en förening istället för att köpa tjänster. En fördel är att föreningen får möjlighet att utveckla sin verksamhet den nationella Överenskommelsen bygger på sex principer Självständighet och långsiktigt. En annan fördel är att kommunen oberoende, Dialog, Öppenhet och insyn, Kvalitet, Långsiktighet och Mångfald som ska medborgare metoder eller andra arbetssätt eller regionen får möjlighet att erbjuda sina genomsyra samverkan mellan den offentliga än t ex kommunens egna genom partnerskapen som inte hade kommit till stånd utan sektorn och den idéburna sektorn. Redan själva processen med att ta fram överenskommelserna. en lokal överenskommelse brukar visa behovet av principerna. Det är trots allt två skilda det bästa för samhället är om de idéburna världar, den idéburna och den offentliga. organisationernas engagemang och idéer kan Parterna går in i en process utifrån sin vardag stärkas samtidigt som de offentliga aktörerna och tvingas ibland stanna upp för att förstå är starka i sina roller. Då kan vi tillsammans att den andra parten inte tänker på samma möta de sociala och ekologiska utmaningar sätt. som framtiden, enligt prognoserna, kommer Den nationella Överenskommelsen omfattar både frågor om demokrati och socialt ställa oss inför, avslutar Ludvig Sandberg. arbete. En del menar att dokumentet därmed spretar åt två olika håll. Jag menar att det inte spretar åt olika håll utan att demokrati och socialt arbete förutsätter varandra, svarar Ludvig. En kritik som förts fram mot överenskommelsen är att föreningslivet ska vara en frizon som inte ska regleras. Att varje form av överenskommelse innebär att friheten beskärs. utgiven av Överenskommelsen Studiematerial. DAVID SuNDéN ANNA-KARIN BERGLuND Tillsammans mot hemlöshet i Västerås david sundén, direktor, på stadsmissionen i Västerås är mycket nöjd över det partnerskap om dagverksamheten för vuxna som stadsmissionen kommit överens med kommunen om. Långsiktighet, flexibilitet utifrån målgruppens behov, och jämlikhet parterna emellan är några av skälen som låg till grund för partnerskapet. david sundén har länge varit engagerad i idéburna organisationer. Först som förbundsordförande för Svenska Kyrkans unga, och senare bland annat som ordförande för Ideell Arena. Han är numer bosatt i Västerås, och har varit en av de drivande personerna i arbetet med att bygga upp en helt ny stadsmission. Västerås stadsmission finns till för människor i Västerås stad som behöver hjälp och stöd att hitta sin egen motivation och kraft, för att kunna påverka och förändra sin livssituation. Det kan handla om hemlöshet, missbruksproblematik, psykisk ohälsa, kriminalitet, ungdomar i utsatthet och riskmiljöer med mera, berättar David. Verksamheterna för människor i hemlöshet drivs av Västerås stadsmission i ett partnerskap med Västerås stad. till denna verksamhet kan människor komma oavsett livssituation. Besökarna kan t ex samtala med personal, köpa lunch, få sina kläder tvättade, sköta sin hygien och vila. I samarbete med Västerås stad och landstinget finns i dagverksamheten bland annat också en sjukvårdsmottagning för hemlösa där besökarna får hjälp med basal sjukvård av sjuksköterska och läkare, förklarar David Sundén. för vår del var partnerskapet en nödvändighet. Vi hade som idéburen organisation ingen möjlighet att själva helt finansiera verksamheten, och även hemlösa i Västerås ska ha rätt till stöd och omsorg. Vår verksamhet har dessutom en kvalitativ fördel, vi vinner våra besökares förtroende just för att vi inte är en myndighet, berättar David. Ytterligare en fördel är att vi bedriver annan verksamhet som utgör en möjlighet till arbete och stöd även för deltagarna i dagverksamheten. I dagsläget har vi bl a två second hand-butiker, ett ungdomsteam och vi erbjuder samtal genom talk2me. Egentligen borde man inte behöva kämpa så hårt som vi fick göra för att nå fram till ett partnerskap med kommunen. Men det kommunala regelverket är väldigt komplext, och kräver juridisk kompetens på högsta nivå. Varken tjänstemän eller politiker vill ju göra fel, det förstår jag, men under tiden kan människor fara illa, säger David engagerat.»vår verksamhet har en kvalitativ fördel, vi vinner våra besökares förtroende just för att vi inte är en myndighet.«david sundén Stadsmissionen, Västerås Dialog och samverkan är igång Överenskommelsen har funnits sedan hösten Flera kommuner och en region har i samverkan med lokala idéburna organisationer genomfört dialogprocesser och tagit fram överenskommelser. Ytterligare landsting och regioner är på gång. anna-karin berglund, som arbetar som projektledare på avdelningen för ekonomi och styrning på Sveriges Kommuner och Landsting, är med i Gemensamma arbetsgruppen nationellt. Vi i Gemensamma arbetsgruppen har ansvar för uppföljningsarbetet, både löpande månad för månad och långsiktigt. Överenskommelsen på nationell nivå har visat sig vara en inspirationskälla. Vi ser att fler kommuner, landsting och regioner kommer igång med omfattande dialogprocesser tillsammans med idéburna organisationer, nätverk, sociala entreprenörer och sociala företag, berättar Anna-Karin Berglund. Dialogprocesserna leder ofta fram till en överenskommelse. Det är inte alltid själva dokumentet som är viktigast utan det är vägen dit. Samtalen och möjligheten att bygga goda relationer värderas högt. Det framgår av den utvärdering av lokala överenskommelser som tagits fram, fortsätter Anna- Karin. Det jag har lärt mig är att det tar tid att bygga samverkan och relationer. Därför krävs tålamod hos alla deltagare. Jag kan också konstatera att i dialogen är det viktigt att alla parter är öppna med hur man tänker och känner, och att man är beredd att ta in nya perspektiv och lösningar. Gemensamma arbetsgruppen är ense om att målet inte är att alla ska ha en lokal eller regional överenskommelse. Målet är att man ska utveckla goda relationer, och på så sätt skapa riktigt bra samverkan mellan det offentliga och de idéburna, säger Anna-Karin. Om man vill bygga förtroende är det viktigt att vara respektfull inför varandras olika uppdrag. Det är bra att lyssna uppmärksamt och försöka förstå den andres synsätt. Ju bättre vi lär känna varandra desto fler tillfällen uppstår där vi ser möjligheter och lösningar, avslutar Anna-Karin Berglund.»I dialogen är det viktigt att alla parter är öppna, och att man är beredd att ta in nya perspektiv och lösningar.«anna-karin berglund Projektledare, SKL 8 9

34 EXEMPEL STUDIEMATERIAL 13 samtal & samverkan 14 ÖvErEnskOmmElsEn REGION SKåNE först MED REGIONAL överenskommelse Redan år 2009 beslutade regionstyrelsen i Skåne att inleda en samverkansprocess med den idéburna sektorn. Det etablerade nätverket Social Ekonomi Skåne blev den part som fick representera den idéburna sektorn. SAMTAL & SAMVERKAN SAMTAL & SAMVERKAN Ett inspirationsmaterial för idéburna organisationer, politiker och tjänstemän som vill skapa dialog och utveckla välfärden tillsammans. Ett inspirationsmaterial för idéburna organisationer, politiker och tjänstemän som vill skapa dialog och utveckla välfärden tillsammans. Efter ett drygt år hade representanter för region skåne och den idéburna sektorn enats om en överenskommelse om samverkan med vision, syfte, mål och åtgärder. maria leiner och Christoph lukkerz, regionala koordinatorer i nätverk social Ekonomi skåne, berättar om processen och resultaten hittills. nätverk social Ekonomi skåne hade redan vid föreningsbildandet 2006 som ett av sina mål att verka för ett mer tydligt samarbete med region skåne, berättar maria leiner. Det finns två skillnader i vår process jämfört med den nationella. Den idéburna sektorn i skåne krävde att Överenskommelsen om samverkan mellan region skåne och den idéburna sektorn i skåne skulle vara bredare och omfatta alla verksamhetsområden som regionen ansvarar för, och att den skulle antas av ett enigt regionfullmäktige alltså inte enbart av regionstyrelsen, fortsätter Christoph lukkerz. I överenskommelsen har parterna kommit överens om en gemensam vision:»den idéburna sektorn i skåne utgör en naturlig och kraftfull aktör som på likvärdiga villkor, tillsammans med samhällets övriga aktörer, bidrar till välfärdsutveckling i ett livskraftigt skåne, kännetecknat av tillväxt, attraktionskraft, bärkraft och balans.«den definition man valde i skåne är:»den idéburna sektorn är ett samlingsbegrepp för organisationer som främjar ett värde, ett mål eller en idé som gynnar allmän- eller medlemsintresset men som inte är ekonomiskt vinstdrivande eller en del av staten eller en kommun. Det kan röra sig om t ex ideella föreningar, studieförbund, kooperativ, trossamfund eller stiftelser.«en svårighet i arbetet var att orden har olika betydelse och kan tolkas på så olika sätt. Det tog många varv med att be varandra att förklara vad man menar med det man säger, berättar Christoph. Det finns olika språkbruk i den offentliga och idéburna sektorn. så tålamod behövs och respekt för olikhet samt även en portion humor och attityden att man utgår ifrån att den andra vill väl. Det kommer att krocka även framöver men nu kan man reda ut det lättare, säger maria.»en svårighet var att orden har olika betydelse och kan tolkas på så olika sätt.«christoph LuKKERz regional koordinator i näverk social Ekonomi skåne 15 ÖvErEnskOmmElsEn samtal & samverkan»det viktigaste rådet vi kan ge till andra är: Låt det ta sin tid!«christoph LuKKERz regional koordinator i näverk social Ekonomi skåne entreprenöriellt ser ut och hur det fungerar med stöd och coachning för entreprenöriella initiativ, fortsätter Christoph. En annan åtgärd i överenskommelsen är att öka kunskapen om upphandlingsförfarandet. nätverk social Ekonomi skåne har haft ett första nätverksmöte kring lagen Om Upphandling (lou) och andra former av avtal och partnerskap kring tjänste- och produktleverans. Ett seminarium har genomförts där alla möjligheter och utmaningar samlades in och där en strategi kring hur vi som idéburna organisationer ska driva utveckling framåt arbetades fram, säger Christoph. vi ska också ha ett sektorsövergripande seminarium med upphandlingsansvariga på region skåne och några utvalda kommuner för att se vilka förändringar och åtgärder som behövs för att underlätta för den idéburna sektorn, fortsätter maria. I dagsläget är det cirka 25 organisationer som skrivit på överenskommelsen. samverkansprocessen har kommit igång på riktigt. Genom stöd från region skåne har nätverk social Ekonomi skåne fått möjlighet att ha en anställd som enbart jobbar med överenskommelsearbetet. En gång per år kommer det att hållas en regional överenskommelsekonferens som ytterligare bidrar till spridning, berättar Christoph. En åtgärd i överenskommelsen är att inventera, analysera och initiera utvecklingsinsatser rörandet det sociala företagandet. I samarbetet med Centrum för Publikt Entreprenörskap görs en kartläggning vars syfte är att inventera hur de ser ut idag i skåne. En enkät skickades ut till kommuner och idéburna organisationer i skåne, berättar maria som väntar på resultatet. kartläggningen kommer att visa hur förutsättningar, intresse och behov av att verka I överenskommelsen om samverkan mellan region skåne och den idéburna sektorn i skåne finns ett antal viktiga verksamhetsområden uppräknande tillväxt och entreprenörskap, välfärdsutveckling, Befolkningens hälsa, kultur och kunskapsutveckling. Det är till stor del de områden som region skåne ansvarar för och där vi kunde se tydliga kopplingar till den idéburna sektorn. mer komplicerat än så är det inte, säger Christoph. Det bästa med att ha en överenskommelse är att det nu finns tydligare strukturer och ett tydligt forum där vi kan lyfta och dryfta samhällsfrågor utifrån våra olika perspektiv. vägarna har blivit kortare och förståelsen för varandra har ökat, avslutar maria leiner. Det viktigaste rådet vi kan ge till andra är: låt det ta sin tid! Processen och viljan att implementera samverkanstanken efteråt är viktigare än själva överenskommelsetexten, avslutar Christoph lukkerz. 16 ÖvErEnskOmmElsEn»Vägarna har blivit kortare och förståelsen för varandra har ökat.«maria LEINER regional koordinator i näverk social Ekonomi skåne Studiematerial. samtal & samverkan är idéburna organisationer speciella? Många av oss har i idéburna organisationer upplevt något som vi uppfattar som en särskilt samhörighet, en stämning, en logik eller ett sätt att tänka eller göra saker på som vi tillskriver organisationerna. vi anar på ett subtilt sätt att det finns ett särskilt värde i idéburen verksamhet men om någon frågar oss vad det är exakt, är det svårt att förklara. Det kanske är svårt att sätta fingret på skillnaderna och det unika, men tänk dig att det offentliga väljer att ta över ett ideellt startat projekt och driva det med sin personal. som till exempel nattvandring, kamratstöd, besök hos ensamma, ungdomsgrupper, idrottsträningar eller andra evenemang. vilka styrmedel, vilka rutiner, vilka frågor, vilket förtroende och vilka roller har de ideella då i projektet. Fundera på olika verksamheter som drivs av idéburna och hur de skulle förändras i offentlig eller kommersiell miljö. Detta värde har kanske blivit något vi tar för givet. såväl staten som organisationerna själva anser att idéburen verksamhet har ett särskilt värde. Ett värde som kan gå förlorat om vi inte värnar det. forskarna har utifrån olika perspektiv försökte studera detta fenomen, vilket inte har visat sig vara så lätt. I dagens forskning pratar man bland annat om särart och mervärde. särart är hur de idéburna organisationerna skiljer sig från offentliga och privata organisationer. mervärde är vad man tillför, utöver vad andra tillför, just för att man har en särart. Detta resonemang leder till ett behov att kunna redogöra för särart och mervärde. Flera studier i världen har gjorts där man försökt identifiera särart och mervärde och också där man försökt jämföra liknande verk- G R AFISK MAN UAL FÖR ÖVERENSKOM M EL SEN samheter med olika huvudmän för att dels se om det finns en särart, dels se vad den om den finns har för betydelse för t ex medlemmar, brukare, anställda med flera. I en svensk studie har man frågat ledare i idéburna organisationer om deras organisationers särart och mervärde. De menade att de idéburna organisationerna använde speciella arbetsmetoder, var organiserade annorlunda än privata och offentliga verksamheter och att de hade tillgång till andra typer av resurser såsom frivillig arbetskraft eller särskild kunskap. Organisationsledarna De idéburna erbjöd någonting utöver det offentliga, ett mervärde. menade också att de idéburna organisationerna särskiljde sig genom att de byggde på en grundläggande ideologi eller en vision och att det var denna, snarare än exempelvis vinstintresset eller politiska direktiv, som utgjorde verksamhetens centrala mål. Marie Nordfeldt och Karin Gavelin på Ersta sköndal högskola har på uppdrag av Överenskommelsen gjort en forskningskartläggning om de idéburna organisationerna inom det sociala områdets särart och mervärde. totalt genomgicks 41 studier från sverige, Usa, storbritannien, australien, Israel, singapore och kina. En slutsats av kartläggningen är att fler studier är enade om att ideologin eller värdegrunden fyller en funktion men att dess roll i de flesta fall är subtil snarare än konkret. En annan slutsats som flera studier kom fram till är att de idéburna organisationerna i brukarbemötandet erbjöd någonting utöver det offentliga, ett mervärde. Ytterligare en slutsats är att om man antar att idéburna organisationer bidrar med någonting annorlunda än andra aktörer, att de har en särart, så måste också principerna man använder för att utvärdera verksamheterna vara annorlunda. att det är svårt att vetenskapligt bevisa idéburna organisationers särart och mervärde behöver inte betyda att de inte finns. Det ligger också i de idéburna organisationernas intresse att försöka redovisa sin särart och sitt mervärde om man vill kunna ställa krav på stat, kommuner och landsting att värdesätta den. Organisationerna bidrar till att öka mångfalden och människors valfrihet genom att driva viktiga verksamheter inom vård, omsorg och på andra områden i samhället. välfärden utvecklas ytterligare genom att nytänkande och alternativa metoder på olika arenor uppmuntras. De bidrar också till att ge människor arbete, exempelvis inom sociala företag. För många innebär det en möjlighet att ta sig från social utsatthet till egenmakt och därmed till ett självständigt liv, samtidigt som det bidrar till ett växande näringsliv och fler arbetstillfällen. 17 ÖvErEnskOmmElsEn samtal & samverkan IDEELLT ENGAGEMANG I SIffOR De idéburna ses ibland som ett komplement till andra samhällssektorer, men har i grunden helt unika perspektiv, roller och kunskaper. En aktiv dialog ökar kunskapen om de idéburnas erfarenheter, metoder och drivkrafter. 86 % 75 % 54 % 86 procent av befolkningen mellan 16 och 84 år är medlemmar i en eller flera föreningar.2 75 procent av befolkningen gör eller har gjort ideella insatser.2 54% av alla män är aktiva inom ideella organisationer cirka personer deltar varje år i studiecirklar.3 Störst andel ideella insatser gör de mellan 30 och 44 år.2 Det finns minst idéburna organisationer i sverige > Mer än 1 miljon vuxna utför varje år en ideell insats inom idrotten De idéburna organisationerna i sverige har cirka anställda, vilket är nästan lika många som inom sveriges tio största företag.2 Mellan 1992 och 2002 växte omsättningen inom civilsamhällets organisationer från 60 miljarder till 125 miljarder kronor.1 De ideella insatserna totalt i sverige motsvarar årsarbeten på heltid.2 43 % 43% av alla kvinnor är aktiva inom ideella organisationer.2 Källor 1. Wijkström, Filip och Einarsson, torbjörn,»från nationalstat till näringsliv?«, Handelshögskolan i stockholm, svedberg, lars; von Essen, Johan; Jegermalm, magnus»svenskarnas engagemang är större än någonsin«, Ersta sköndal Högskola, »Fakta om folkbildning«, Folkbildningsrådet, I genomsnitt lägger varje aktiv person 16 timmar i månaden på ideellt arbete.2

GUIDE TILL EN ÖVERENSKOMMELSE

GUIDE TILL EN ÖVERENSKOMMELSE GUIDE TILL EN ÖVERENSKOMMELSE 10 Varför en lokal 4 eller regional överenskommelse? 26 Inledning och syfte 12 De sex I principerna 29 Det här är Överenskommelsen II Framgångsfaktorer i en 8 dialogprocess

Läs mer

Utveckla samverkan med civilsamhället. Inspiration, idéer och metoder

Utveckla samverkan med civilsamhället. Inspiration, idéer och metoder Utveckla samverkan med civilsamhället Inspiration, idéer och metoder Förord Intresset för samverkan med civilsamhället blir allt tydligare. Civilsamhällets potential som förnyare av välfärden, som en kraft

Läs mer

Att stödja utan att styra. Hur kan kommunerna göra för att stödja arbetsintegrerande sociala företag?

Att stödja utan att styra. Hur kan kommunerna göra för att stödja arbetsintegrerande sociala företag? Att stödja utan att styra Hur kan kommunerna göra för att stödja arbetsintegrerande sociala företag? Att stödja utan att styra Bo Blideman Tillväxtverket Upplaga: 300 ex, därefter tryck vid behov Produktion:

Läs mer

Medborgardialog för unga

Medborgardialog för unga Medborgardialog för unga Unga vill inte delta, eller? Vi vet vad unga vill, eller? 9 Medborgardialog med unga NR 9 Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Kjell-Åke Eriksson, kjell-ake.eriksson@skl.se

Läs mer

En handbok om brukarrevision. Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder

En handbok om brukarrevision. Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder En handbok om brukarrevision Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder Text: Anna Jakobsson Lund och David Rosenberg Layout och foto: Sofia Hänström Tryck: Hemströms Tryckeri

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

Uppföljning av Överenskommelsen mellan regeringen, idéburna organisationer inom det sociala området och Sveriges Kommuner och Landsting.

Uppföljning av Överenskommelsen mellan regeringen, idéburna organisationer inom det sociala området och Sveriges Kommuner och Landsting. Uppföljning av Överenskommelsen mellan regeringen, idéburna organisationer inom det sociala området och Sveriges Kommuner och Landsting. Tredje delrapporten, maj 2012 FÖRVÄNTNINGAR OCH spridning En sammanfattande

Läs mer

Folkbildning och lokal utveckling på landsbygden

Folkbildning och lokal utveckling på landsbygden Folkbildningsrådet utvärderar No 1 2009 Folkbildning och lokal utveckling på landsbygden En studie av folkbildningens villkor och vardag i Dalarna Anette Forsberg och Fredrika Säfström Folkbildning och

Läs mer

Brev till Maria. Nio framtida reformer för civila samhället. Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället

Brev till Maria. Nio framtida reformer för civila samhället. Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället Brev till Maria Nio framtida reformer för civila samhället Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället Den här rapporten ges ut av Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället www.sektor3.se Idétidskriften

Läs mer

Gör. Leader. skillnad? En studie av arbetet i sju leaderområden DOING RURAL. Forskning & Utveckling. unga i regional utveckling

Gör. Leader. skillnad? En studie av arbetet i sju leaderområden DOING RURAL. Forskning & Utveckling. unga i regional utveckling Gör Leader skillnad? En studie av arbetet i sju leaderområden DOING RURAL Forskning & Utveckling unga i regional utveckling DOING RURAL Forskning & Utveckling unga i regional utveckling Text: Jacob Käll

Läs mer

två tomma händer ENTREPRENÖRSKAP INOM ARBETSMARKNADSPROJEKT MED STÖD FRÅN EUROPEISKA SOCIALFONDEN ARBETSLIVET TEMAGRUPPEN UNGA I

två tomma händer ENTREPRENÖRSKAP INOM ARBETSMARKNADSPROJEKT MED STÖD FRÅN EUROPEISKA SOCIALFONDEN ARBETSLIVET TEMAGRUPPEN UNGA I TEMAGRUPPEN UNGA I ARBETSLIVET Skrifter från Temagruppen Unga i arbetslivet 2013:1 två tomma händer ENTREPRENÖRSKAP INOM ARBETSMARKNADSPROJEKT MED STÖD FRÅN EUROPEISKA SOCIALFONDEN 1 EUROPEISKA UNIONEN

Läs mer

Nämnden för tillväxt, kultur och bildning BILAGA 4 Nämnden för tillväxt, kultur och bildning Delårsrapport januari-augusti 2012 12OLLxx Nämnden för tillväxt, kultur och bildning avlämnar här sin delårsrapport

Läs mer

En praktisk handbok. idé. idé idé. idé. idé

En praktisk handbok. idé. idé idé. idé. idé En praktisk handbok Entreprenörskap handlar om att utveckla nya er och att omsätta dessa er till något värdeskapande. Värdet kan skapas i företag, i offentlig verksamhet och i föreningslivet. REGERINGEN

Läs mer

Välfärd bortom staten och kapitalet. Civila samhällets närvaro och förutsättningar i välfärden. Andreas Linderyd, Anna Ardin och Johanna Rickne

Välfärd bortom staten och kapitalet. Civila samhällets närvaro och förutsättningar i välfärden. Andreas Linderyd, Anna Ardin och Johanna Rickne Välfärd bortom staten och kapitalet Civila samhällets närvaro och förutsättningar i välfärden Andreas Linderyd, Anna Ardin och Johanna Rickne Den här skriften ges ut av Sektor3 tankesmedjan för det civila

Läs mer

EN SKRIFT OM COACHNING TILL STUDIER

EN SKRIFT OM COACHNING TILL STUDIER stöd konsultation motivera riktlinjer frivillighet nätverk utbildning arbetslivserfarenhet planera rådgivning kartlägga vägledning mentorskap optimism TID FÖR COACHNING EN SKRIFT OM COACHNING TILL STUDIER

Läs mer

Göteborgs Insjörike. en utvärdering av samverkan i projekt

Göteborgs Insjörike. en utvärdering av samverkan i projekt Göteborgs Insjörike en utvärdering av samverkan i projekt Våren 2013 kontaktade projektledare Martin Dahl Handelshögskolan vid Göteborgs universitet och utbildningen i kulturgeografi med inriktning mot

Läs mer

En skrift om vad som engagerar och motiverar oss. Drivkrafter. Att stimulera och stödja ideellt engagemang

En skrift om vad som engagerar och motiverar oss. Drivkrafter. Att stimulera och stödja ideellt engagemang En skrift om vad som engagerar och motiverar oss Drivkrafter 2 Inledning Vad driver volontärer att engagera sig ideellt? Och hur kan vi som volontärsamordnare skapa förutsättningar för volontären att upptäcka

Läs mer

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2 Örebro Kommun En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB Delrapport SATSA 2010, vers 2 Markör Marknad och Kommunikation AB, Box 396, 701 47 Örebro Telefon:

Läs mer

Kooperation. en del av

Kooperation. en del av Kooperation en del av Januari 2015 innehåll 02 05 05 Svensk Kooperation har initierats och drivs av Arbetsgivarföreningen KFO. Syftet är att skapa Kooperation inom välfärden. Varför inte? Vad är speciellt

Läs mer

Ett civilsamhälle i världsklass. Samhället är större än staten och marknaden

Ett civilsamhälle i världsklass. Samhället är större än staten och marknaden Ett civilsamhälle i världsklass Samhället är större än staten och marknaden Forum - idéburna organisationer med social inriktning är en intresseorganisation för socialt inriktade ideella organisationer

Läs mer

Aktörer inom social ekonomi i upphandling

Aktörer inom social ekonomi i upphandling Aktörer inom social ekonomi i upphandling Utredning på uppdrag av Social resursförvaltning Göteborg. Sammanfattning Det finns ett ambitiöst politiskt mål i Göteborg om att den sociala ekonomin ska stimuleras,

Läs mer

En svensk modell för avdragsrätt på gåvor

En svensk modell för avdragsrätt på gåvor En svensk modell för avdragsrätt på gåvor Ett positionspapper, mars 2011 Sektor3 - tankesmedjan för det civila samhället - synliggör, granskar och väcker debatt om förutsättningarna för och betydelsen

Läs mer

Att ge ordet och lämna plats. Vägledning om brukarinflytande inom socialtjänst, psykiatri och missbruks- och beroendevård

Att ge ordet och lämna plats. Vägledning om brukarinflytande inom socialtjänst, psykiatri och missbruks- och beroendevård Att ge ordet och lämna plats Vägledning om brukarinflytande inom socialtjänst, psykiatri och missbruks- och beroendevård Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial

Läs mer

Att ge ordet och lämna plats. Vägledning om brukarmedverkan och inflytande inom socialtjänst, psykiatri och missbruks- och beroendevård

Att ge ordet och lämna plats. Vägledning om brukarmedverkan och inflytande inom socialtjänst, psykiatri och missbruks- och beroendevård Att ge ordet och lämna plats Vägledning om brukarmedverkan och inflytande inom socialtjänst, psykiatri och missbruks- och beroendevård Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis

Läs mer

CIVILSAMHÄLLETS BETYDELSE för välfärd, ekonomi och demokrati

CIVILSAMHÄLLETS BETYDELSE för välfärd, ekonomi och demokrati CIVILSAMHÄLLETS BETYDELSE för välfärd, ekonomi och demokrati En uppföljning av politiken för det civila samhället ur det civila samhällets perspektiv CIVILSAMHÄLLETS BETYDELSE för välfärd, ekonomi och

Läs mer

Om idéburna organisationers särart & mervärde

Om idéburna organisationers särart & mervärde Rapport från Överenskommelsen mellan regeringen, idéburna organisationer inom det sociala området och Sveriges Kommuner och Landsting. Om idéburna organisationers särart & mervärde En forskningskartläggning

Läs mer

riksrevisionen granskar: etablering och integration Staten och det civila samhället i integrationsarbetet rir 2014:3

riksrevisionen granskar: etablering och integration Staten och det civila samhället i integrationsarbetet rir 2014:3 riksrevisionen granskar: etablering och integration Staten och det civila samhället i integrationsarbetet rir 2014:3 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska den verksamhet

Läs mer

Offentlig service i privat företagande

Offentlig service i privat företagande Info 070-2008 EntreprenörSkola Offentlig service i privat företagande Info 070-2008 Entreprenörskola 2008 All rights reserved. 1 I mötet mellan offentlig verksamhet och privat företagande uppstår en ny

Läs mer

Socialt företagande en bransch i tillväxt

Socialt företagande en bransch i tillväxt Socialt företagande en bransch i tillväxt Nutek Stockholm 2008 Infonr 038-2008 ISSN 1102-2574 Text: Bitte Lundborg och Eva Johansson Textredigering: Bitte Lundborg Foto: Bitte Lundborg, Ida Frid, Emilio

Läs mer