78 KURSER INDIVIDUELLT VAL

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "78 KURSER INDIVIDUELLT VAL"

Transkript

1 78 KURSER INDIVIDUELLT VAL 2015/2016 De Geer, Eber, Haga, Kungsgård

2 Du har under din gymnasietid möjlighet att välja 200 poäng inom det individuella valet från de kommunala gymnasiernas katalog med 78 kurser. Du kan använda det individuella valet för att bredda din gymnasieutbildning, fördjupa dig inom något specialintresse, öka din behörighet inför fortsatta studier eller helt enkelt välja en kurs bara för att det verkar så roligt. I den här broschyren berättar vi kortfattat om alla de kurser som De Geergymnasiet, Ebersteinska gymnasiet, Hagagymnasiet samt Kungsgårdsgymnasiet erbjuder. Kurserna inom det individuella valet erbjuds på en eller flera av de fyra skolorna. Det förutsätter förstås att tillräckligt många elever söker kursen om den ska kunna genomföras. För att läsa en fortsättningskurs måste du ha läst grundkursen. Kurskatalogen ger korta beskrivningar av kurserna, kurskod och antal kurspoäng. Vill du läsa mer detaljerat om kursen kan du gå in på Skolverkets hemsida, och ange kurskoden. I broschyren hittar du också information om hur du söker kurser inom det individuella valet med hjälp av din dator. 2 3

3 Beteendevetenskap Sida Estetik Sida Etik och människans livsvillkor Filosofi 1 Ledarskap och organisation Pedagogiskt ledarskap Psykologi 1 Psykologi 2a Sociologi Data Programmering 1 Programmering 2 Webbutveckling Sida Bild och form 1b Bruksspel och ackompanjemang Dansteknik 1 Formgivning 1 inredning Formgivning 1 glas och keramik Fotografisk bild 1 Fotografisk bild 2 Grafisk illustration Instrument eller sång 1 Körsång Ljud och ljus Scenisk gestaltning 1 Film-och tv-produktion 1 Film-och tv-produktion Ekonomi, juridik och handel Sida Idrott och hälsa Sida Affärsjuridik Entreprenörskap Företagsekonomi 1 Internationell ekonomi Privatjuridik Rätten och samhället Friskvård och hälsa Friskvård och gym 1 Idrott och hälsa 2 Friskvård och gym 2 Mental träning

4 Matematik och naturvetenskap Sida Språk fort. Sida Biologi 1 Matematik 2a Matematik 2b Matematik 3b Matematik 4 Naturkunskap 2 Naturkunskap 1a2 Samhälle och humaniora Film- och tv-kunskap Geografi 1 Kultur- och idéhistoria Medier, samhälle och kommunikation 1 Samhällskunskap 2 Ungdomskulturer Vem är du? Samhällskunskap 1a2 Historia 1a2 Språk Sida Sida Moderna språk 5 spanska Moderna språk 1 tyska Moderna språk 2 tyska Moderna språk 3 tyska Moderna språk 4 tyska Moderna språk 5 tyska Moderna språk 3 franska Moderna språk 4 franska Moderna språk 5 franska Retorik Skrivande Svenska 2 Svenska 3 Svenska som andraspråk 2 Svenska som andraspråk 3 Svenskt teckenspråk för hörande 1 Yrkesämnen Massage 1 Matlagning 1 Turism Arkitektur Sida Engelska 6 Engelska 7 Moderna språk 1 mandarin Moderna språk 1 spanska Moderna språk 2 spanska Moderna språk 3 spanska Moderna språk 4 spanska

5 BETEENDEVETENSKAP BETEENDEVETENSKAP MÄNETI0 Etik och människans livsvillkor Vi studerar olika kulturer, deras uttryckssätt och kulturmönster samt kulturens betydelse för människors värderingar. Religiösa och icke-religiösa livsåskådningars människosyn. Kulturers och livsåskådningars påverkan på hälsa, ohälsa, funktionsnedsättning, livskvalitet, behandling, vård och omsorg samt liv och död. PSKPSY01 50p Psykologi 1 Psykologi betyder läran om själen och är en vetenskap som försöker beskriva och förklara hur och varför människor tänker, känner och handlar som de gör genom olika historiska perioder. Är du nyfiken på människan kan kursen ge dig svar på en del av dina frågor. FIOFIO01 50p Filosofi 1 Existens och vetande - begreppet verklighet och vad som kan tänkas existera. Dessutom vetenskapsteori och värdefilosofi (vad är sann vetenskap och vad är rätt och orätt). kursen innefattar också språk- och existensfilosofi (argumentationsanalys och den eviga frågan om den mänskliga existensen vad innebär det att vara människa!). PSKPSY02a 50p Psykologi 2a Psykologi 2a är en fortsättning på psykologi 1 och behandlar frågor som hur vi tillämpar psykologin i relation till förändringar som sker i samhället. Idag vet vi att vår personlighet formas både av arv och miljö och vi tittar på närmare på dess betydelse för vår psykiska hälsa och ohälsa. Du ges även möjlighet att utföra enkla experiment och observationer. Kräver förkunskaper. LEDLED0 Ledarskap och organisation Kursen behandlar frågor som berör ledarskap och organisation ur ekonomiska, sociala och etiska perspektiv. Kursen ska bidra till att eleven får en förståelse av ledarskapets roll och villkor samt tillit till sin egen ledarskapsförmåga. Kursen ska även ge kunskaper om individer och grupper och hur de fungerar i en organiserad verksamhet. SOISOO0 Sociologi Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll. Skapandet av samhällen, kulturer, identiteter, sociala processer och socialisation. Sociala strukturer utifrån klass, genus, etnicitet, kultur och religion. Sociala normer och kategoriseringar av människor. Innebörden av integritet, social kontroll, segregering och marginalisering. Diskriminering, jämställdhet och likabehandling. Aktuella sociala frågor. PEDPEG0 Pedagogiskt ledarskap Här får du sätta dig in i olika pedagogiska teorier och hur de påverkar sättet man arbetar i olika verksamheter. Du får lära dig hur man planerar, genomför och utvärderar aktiviteter, samt dokumentera detta. Vi arbetar mycket med kommunikation, attityder och samarbete. Ledarens roll och påverkan i mötet med människor är en central del i kursen. 8 9

6 NORRKÖPINGS GYMNASIESKOLOR DATA PRRPRR01 Programmering 1 I kursen lär du dig grunderna för att skapa program i programmeringsspåket C++. För att skapa ett program skrivs programmeringskod. Till grunderna hör till exempel att programmet ska kunna hantera val och upprepningar. I kursen ingår till exempel att skapa program som kan söka och sortera data. Mot slutet av kursen ingår ett projekt att skapa ett grafiskt spel. PRRPRR02 Programmering 2 Bygger på kursen Programmering 1 och handlar om objektorienterad programmering. I kursen ingår till exempel att skapa program som kan spara till eller äsa från fil, kommunicera via nätverk och har ett grafiskt gränssnitt. Många utav programmen som skapas i kursen är grafiska spel. Kräver förkunskaper. WEBWEU01 Webbutveckling 1 I kursen lär du dig att skapa, publicera och underhålla en websida från grunden. Kursen utvecklar också en förståelse för kodspråket och hur man designar en bra sida utifrån gällande standarder. Behandling av bilder och andra media är ett viktigt moment i kursen liksom att känna till lagar och bestämmelser för publicering. Du får lära dig utvecklingsprocessen för en webbpublicering gällande planering, design, optimering och underhåll

7 EKONOMI, JURIDIK OCH HANDEL EKONOMI, JURIDIK OCH HANDEL JURAFF0 Affärsjuridik Undervisningen i kursen Affärsjuridik ska syfta till att utveckla kunskaper om det svenska rättssystemet och förståelse hur gällande lagar styr affärslivet. I kursen kommer du att lära dig om avtalsrätt, marknadsrätt, köprätt med mera. Du kommer att arbeta med juridiska begrepp och juridisk problemlösning. JURPRI0 Privatjuridik Undervisningen i kursen ska syfta till att utveckla kunskaper om det svenska rättssystemet och förståelse hur gällande lagar styr privat- och yrkeslivet. I kursen kommer du att lära dig om familjerätt, brott och straff, konsumenträtt med mera. Du kommer att arbeta med juridiska begrepp och juridisk problemlösning. ENTENR0 Entreprenörskap Ordet entreprenörskap kan man byta ut mot: Självtillit, Kreativitet, Handlingskraft, Samarbetsförmåga och Riskvilja. Det är de egenskaperna kursen kommer att utveckla och ge insikt i genom de olika moment som kursen behandlar. Kursen är en blandning mellan teori och praktik då du använder dig av kunskaperna i olika case. JURRÄT0 Rätten och samhället Kursen ger en överblick över de lagar som styr våra vardagsliv. Det kan vara vad som gäller när man blir myndig, vilka regler som gäller för sambo eller gifta och vad som gäller om man köpt en trasig vara. Du får också öva dig i att tolka lagtexter och lösa juridiska problem som till exempel vem som ärver när någon dött. Kursen ger grundläggande kunskaper om brott och straff. Vilka olika typer av domstolar som dömer, hur de dömer och hur domen verkställs. Rätten studeras också på ett internationellt plan som EU-rätt och skyddet för mänskliga fri- och rättigheter. FÖRFÖR01 År2&3 Företagsekonomi 1 Undervisningen i kursen Företagsekonomi 1 ska syfta till att utveckla förståelse av företagens roll och villkor i Sverige. I kursen kommer du att lära dig om hur man startar ett företag samt affärsidéns betydelse. Du kommer även att arbeta med marknadsföring, budgetering, bokföring och bokslut. SAMINE0 Internationell ekonomi Internationell ekonomi och handel och den utveckling och påverkan som skett inom dessa områden är centrala delar i kursen. Du får även bekanta dig med begrepp som valutapolitik, global resursfördelning och vad som menas med finansiella marknader. Den ekonomiska integrationsprocessen inom EU kommer också att beröras

8 ESTETIK ESTETIK BILBIL01b Bild och form 1b I kursen arbetar du med med teckning, målning och skulptur i olika material och tekniker. Du utvecklar ditt bild och formseende i uppgifter som får dig att utvecklas och du jobbar friare under till exempel ett tema. FORMFOR01S Formgivning 1 glas och keramik Du utvecklar din förmåga att genomföra formgivningsprocessen från idé till färdig produkt. Du arbetar praktiskt i materialen lera och glas och får lära dig olika tekniker. MUSBR0 Bruksspel och ackompanjemang Här får du spela ackordsinstrument (gitarr och piano), spela tillsammans med andra och uppträda. Du utvecklar ditt ackordsspelande, att spela på gehör och efter noter. Vi spelar akustiskt och med elinstrument i olika musikstilar. Även slagverk, bas och sång ingår. FOTFOT01 År2&3 Fotografisk bild 1 Kursen skall ge kunskaper och färdigheter i att fotografera, digitalt behandla, färghantera, redigera och skriva ut eller kopiera bilder. I kursen behandlas även grundläggande bildkommunikation, bildens estetiska uttrycksmedel, bildpublicering för olika syften och genom olika kanaler. I kursen övar också eleven förmågan att använda begrepp inom området. DANDAN01 Dansteknik 1 Här jobbar vi med tekniska dansövningar som bygger upp och stärker kroppen varvat med kortare danskombinationer, styrka och strech. Du som elev får här möjlighet att prova på en eller två olika dansstilar, till exempel jazz och modernt. Vi jobbar även med att genom dansen följa puls och rytm och anpassa våra rörelser till varierande musikstil FOTFOT02 Fotografisk bild 2 Kursen är en fortsättningskurs på Fotografisk bild 1. Särskild betoning ligger på bildkommunikation, bildanalys, olika fotografiska genrer, ljushantering och experimenterande fotografi för utvecklande av ett personligt uttryck. Kräver att du läst fotografisk bild 1. FORMFOR01S Formgivning 1 inredning Den här kursen vänder sig till dig som är intresserad av inredning och att jobba med färg och form. Du får lära dig hur du kan planera inredning av olika typer av rum. Du får bland annat lära dig grunder i färgsättning, jobba med rumsmodeller, inredningstrender och olika typer av exponeringar. I formgivningen så får du möjlighet att jobba med olika material och tekniker. GRAGRI0 Grafisk illustration Kursen ska ge dig kunskaper om illustrationstekniker, både manuell skissning och bearbetning i digitala miljöer. Olika digitaliseringsmetoder används i kursen, till exempel digitalkamera och skanner. Illustrationsprogram för pixel- och vektorgrafik används. I kursen kan design av logotype, webbsida, textiltryck eller tidningsomslag förekomma

9 ESTETIK MUSINS01S Instrument eller sång 1 Grundläggande instrumental spelteknik, alternativt sångteknik. Spel eller sång efter noter och på gehör. Musikalisk tolkning, stil och form. Grundläggande repertoar för det egna instrumentet. Musikaliska instuderingsmetoder och övningsmetoder. Principer för att möta publik, till exempel presentation av program och medverkande, scennärvaro. FILFIL01 Film-och tv-produktion 1 I kursen genomförs film- och tv-produktioner från idé till färdig produkt. Det handlar om att exempelvis göra kortfilm, reportage, musikvideo och nyhetsinslag. I kursen tränas förmågan att samarbeta och att arbeta inom givna ramar samt att analysera olika typer av film- och TV-produktioner. MUSKÖS01 Körsång Kursen körsång innhåller bl a körmusicerande flerstämmigt, genrer i olika tider och kulturer, samarbetsförmåga, grundläggande röstvård och metoder för musikalisk gestaltning och kommunikation vid framträdande inför publik och i samarbete med andra. FILFIL02 Film-och tv-produktion 2 Kursen är en påbyggnadskurs på Film-och TV-produktion 1 och innehåller produktion inom olika genrer. Bland annat jobbar vi med dokumentärt berättande och reklamfilm. Dessutom genomförs ett längre spelfilmsprojekt, från manus till färdig novellfilm. Till de olika delarna knyts berättarteknik och analys av professionella produktioner. TEALJU00S Ljus och ljud I den här kursen möter du arbetet bakom scenen. Kursen innehåller planering, design, riggning och körning av ljus och ljudteknik för scenbruk. Stor vikt läggs vid det praktiska arbetet och du arbetar konkret med flera sceniska produktioner. Huvudvikten läggs vid ljusteknik men även ljud ingår i mindre omfattning. Kursen pågår under hela läsåret men eftersom du delvis arbetar i projekt blir vissa veckor arbetsintensiva medan andra blir lediga. Ljus och ljudteknik är schemalagd sen eftermiddagstid utanför ordinarie IV-tid. TEASCE01 Scenisk gestaltning 1 En kurs för dig som vill utveckla ditt kroppsspråk, lära känna dig själv och dina uttrycksmöjligheter. Vi använder oss av teaterns olika uttrycksformer och undersöker dramatikens byggstenar. Vi sätter upp ett dramatiskt verk med allt vad det innebär

10 IDROTT OCH HÄLSA IDROTT OCH HÄLSA HÄLFRI0 Friskvård och hälsa Kursen ger dig kunskaper om människors hälsa och hälsorelaterade levnadsvanor, insikt i folkhälsoarbete och olika former av hälsofrämjande metoder och aktiviteter samt deras hälsoeffekter. Du får möjlighet att utveckla insikt om den egna livsstilen och förmåga att utföra handlingar för ett ökat välbefinnande och en positiv självbild. Du lär dig använda hälsoprofil som verktyg samt centrala begrepp och teorier inom hälsoområdet. Kost, näring, fysisk aktivitet och sömn samt stresshantering är kunskapsområden som ingår i kursen. HALMEN0 Mental träning Psykologiska faktorer i relation till prestation. Olika stressorer i vardagen. Teoretiska modeller för stresshantering. Aktuell forskning inom området. Motivation och målfokusering. Mentala avslappnings- och träningsmetoder, till exempel mindfulness. Pedagogiska modeller för instruktion och handledning. IDR01SFG-I Friskvård och gym 1 Regler, tekniker och taktik inom friskvård och gym Planering, genomförande och analys av träningsprogram. Hur träningen utvecklar den kroppsliga förmågan och hälsan. Kulturella och sociala aspekter på vald idrott. Etik och moral i förhållande till vald idrott. IDRIDR02 Idrott och hälsa 2 Kursen ger dig ökade kunskaper om motions-, idrotts- och friluftsaktiviteter för att utveckla en allsidig kroppslig förmåga. Du får lära dig mer om träningsmetoder och dess effekter, till exempel konditions- och koordinationsträning samt rörelse till musik och dans. Du får även kunskap om hälsobegreppets grunder, riskfaktorer vid träning, olika kroppsideals påverkan och ergonomi. Kräver förkunskaper. IDR02SFG-I Friskvård och gym 2 Kursen ger dig ökade kunskaper om motions-, idrotts- och friluftsaktiviteter för att utveckla en allsidig kroppslig förmåga. Du får lära dig mer om träningsmetoder med inriktning på friskvård och gym och dess effekter, till exempel konditions- och koordinationsträning samt rörelse till musik och dans. Du får även kunskap om hälsobegreppets grunder, riskfaktorer vid träning, olika kroppsideals påverkan och ergonomi. Kräver att du läst Friskvård och gym

11 MATEMATIK OCH NATURVETENSKAP MATEMATIK OCH NATURVETENSKAP BIOBIO01 Biologi 1 Här får du lära dig om växter och djur, hur dina kromosomer är uppbyggda och hur arvsanlagen överförs. Du får också lära dig den naturvetenskapliga teorin om livets uppkomst och utveckling. Laborationer är en viktig del av kursen och vi åker på en exkursion. MATMAT4 Matematik 4 I kursen ingår fördjupade studier i aritmetik, algebra och geometri. Där tar vi bland annat upp metoder för beräkningar med komplexa tal skrivna på olika former inklusive rektangulär och polär form. Algebraiska och grafiska metoder för att lösa enkla polynomekvationer med komplexa rötter och reella polynomekvationer av högre grad, även med hjälp av faktorsatsen. Strategier för matematisk problemlösning inklusive användning av digitala medier och verktyg. Kräver förkunskaper. MATMAT02a Matematik 2a Kursen innehåller bland annat strategier för att formulera algebraiska uttryck, formler och ekvationer kopplat till konkreta situationer och karaktärsämnena. Hantering av kvadrerings- och konjugatregeln i samband med ekvationslösning. Räta linjens ekvation samt hur analytisk geometri binder ihop geometriska och algebraiska begrepp. Algebraiska och grafiska metoder för att lösa potens- och andragradsekvationer samt linjära ekvationssystem. Lösning av exponentialekvationer genom prövning och grafiska metoder. Kräver förkunskaper. NAKNAK02 Naturkunskap 2 I den här kursen studerar vi bland annat universums utveckling som förklaring till materians uppkomst och jordens sammansättning. Samband och skillnader mellan energi och materia. Evolutionens mekanismer och organismers utveckling. Människokroppens organ och organsystem, deras uppbyggnad, funktion, evolutionära utveckling och växelverkan med omgivningen. Industriella processer, teknikutveckling och miljöperspektiv som rör framställning av moderna material, livsmedel och andra produkter. Kräver att du läst naturkunskap 1b eller naturkunskap 1a1. MATMAT02b Matematik 2b I kursen tar vi bland annat upp metoder för beräkningar med potenser med rationella exponenter. Begreppet logaritm i samband med lösning av exponentialekvationer. Metoder för beräkningar vid budgetering. Räta linjens ekvation samt hur analytisk geometri binder ihop geometriska och algebraiska begrepp. Begreppet linjärt ekvationssystem. Hantering av kvadrerings- och konjugatregeln i samband med ekvationslösning. Kräver förkunskaper. NAKNA0K1a2 50p Naturkunskap 1a2 Behörighetskurs för vissa högskolekurser. Kräver förkunskaper. MATMAT03b Matematik 3b Matematik 3 är till stora delar gamla Matematik C med tillägg av integraler från Matematik D. Kursen innehåller bland annat fördjupad algebra, mer om olika typer av funktioner samt de helt nya begreppen derivata och integral. Du behöver ha relativt goda kunskaper i Matematik 2 för att kunna förstå och tillgodogöra dig Matematik 3. Kräver förkunskaper

12 SAMHÄLLE OCH HUMANIORA KOSFIL0 Film- och tv-kunskap I kusen får du lära dig om film från olika epoker, genrer och delar av världen och att behärska filmvetenskapliga begrepp och metoder förtolkning och analys av film och tv. Du studerar hur stilistiska drag och filmens berättarspråk i film och tv har sett ut över tid och i olika genrer. I kursen studeras också vilken roll film och tv haft och har i samhället. GEOGEO01 Geografi 1 Kursen handlar om hur vi utnyttjar jordens resurser och vilka konsekvenser detta får. Geografi är en tvärvetenskap som ger eleven en bred kunskap och allmänbildning. Geografiska kunskaper är viktiga för alla som reser, studerar utomlands och arbetar med samhällsplanering mm. Viktiga avsnitt som behandlas är bland annat klimat, kartkunskap, befolkning, vattenresurser, miljö och jordskorpan (jordbävning, vulkanism). KOSKUL0 Kultur- och idéhistoria Epoker, kultur- och idéströmningar från antiken till realismen och impressionismen (1800-tal) - vad som kännetecknar och vad som problematiserar dessa epoker och strömningar. Dessutom ingår konstarternas historia: måleri, skulptur, arkitektur, litteratur, dans och musik. MERMEE01 Medier, samhälle och kommunikation Medier påverkar det vardagliga livet. Facebook och andra sociala medier är för många en viktig del av det sociala livet, medan det i t.ex. diktaturer kan vara en livsviktig kanal för att visa vad som pågår i landet. Vem styr medierna? Hur styr de oss? Kan vi påverka medierna? 22 23

13 SAMHÄLLE OCH HUMANIORA SAMHÄLLE OCH HUMANIORA SAMT SPRÅK SAMSAM02 Samhällskunskap 2 Detta är kursen för dig som intresserar dig för samhällsvetenskapliga frågor inom områden som politik och ekonomi på en individ, grupp och samhällsnivå. Vi jobbar huvudsakligen med fördjupningar som redovisas på olika sätt. Kräver att du läst samhällskunskap 1b eller samhällskunskap 1a1 och 1a2. HISHIS01a2 50p Historia 1a2 I kursen studerar vi olika historiska frågeställningar och förklaringar kring långsiktiga historiska. Industrialisering och demokratisering under och 1900-talen i Sverige och globalt samt viktiga globala förändringsprocesser och händelser. Kräver att du läst historia 1a1. SOIUNG0 Ungdomskulturer Kursen handlar om ungdomars levnadsförhållanden och hur olika ungdomskulturer uppkommer. Eleven ska utveckla kunskaper om hur unga människor skapar sin identitet utifrån genus, etnicitet och klass samt vilka insatser samhället gör för ungdomar. ENGENG06 Engelska 6 Du fördjupar dina kunskaper i det engelska språket. Muntlig och skriftlig produktion och interaktion i olika situationer. Levnadsvillkor, attityder, värderingar, traditioner och samhällsfrågor i olika sammanhang och delar av världen där engelska används. Film och skönlitteratur, författarskap och litterära epoker. Kräver förkunskaper. HUMHUM00S Vem är du? Det blir ett spännande detektivarbete där du genom släktforskning kommer att leta dig tillbaka till dina rötter. Vem var din farmors mormor? Vilka var hennes drömmar och förutsättningar? Hur såg hennes livssituation ut? Vi lär oss om samhällsidéer och samhällets utveckling och du får praktisk kunskap i hur du läser av stadens byggnader för att kunna sätta din förfäder och dig själv i ett historiskt perspektiv. Kursen vänder sig med andra ord till dig som är intresserad av dåtid, nutid men även framtid. Kräver förkunskaper; Samhällskunskap 2 eller historia 2a. ENGENG07 Engelska 7 Du fördjupar och breddar dina kunskaper i det engelska språket. Mer teoretiska och komplexa ämnesområden. Texter av olika slag och med olika syften, så som fördjupande artiklar och vetenskapliga texter. Kulturyttringar i samtiden och historien, till exempel nutida och äldre skönlitteratur. Fördjupningsarbete inom valt område. Kräver förkunskaper. SAMSAM1a2 50p Samhällskunskap 1a2 Vi studerar politiska ideologier och deras koppling till samhällsbyggande och välfärdsteorier. Massmediers och informationsteknikens roll i samhället och deras möjligheter att påverka människor och samhällsutvecklingen. Kräver att du läst samhällskunskap 1a1. MODCMN01 Moderna språk 1 mandarin I den här kursen kommer du att lära dig att göra dig förstådd i enkla vardagliga situationer, förstå tydligt tal samt enkla texter. Du kommer också att få lära dig om den kinesiska kulturen och samhället. Vi kommer att lyssna på kinesisk musik och se kinesisk film 24 25

14 SPRÅK SPRÅK MODSPA01 Moderna språk 1 spanska I den här kursen kommer du att lära dig att göra dig förstådd i enkla vardagliga situationer, förstå tydligt tal samt enkla texter. Du kommer också att få lära dig om den spanska kulturen och samhället. Vi kommer att lyssna på spansk musik och se spansk film. MODSPA05 Moderna språk 5 spanska En avancerad nivå för dig som läst steg 3 och 4. Ämnesområden som behandlas är till exempel sådana som anknyter till din utbildning, samhälle och arbetsliv, och vi läser en eller två romaner. Kräver förkunskaper. MODSPA02 Moderna språk 2 spanska Bygger vidare med att du ska kunna skriva meddelanden och läsa enklare berättelser. Steg två motsvarar ungefär språknivån i årskurs nio för dem som börjat läsa i sexan eller sjuan. Kräver förkunskaper. MODGER01 Moderna språk 1 tyska I den här kursen kommer du att lära dig att göra dig förstådd i enkla vardagliga situationer, förstå tydligt tal samt enkla texter. Du kommer också att få lära dig om den tyska kulturen och samhället. Vi kommer att lyssna på tysk musik och se tysk film. MODSPA03 Moderna språk 3 spanska Den här nivån börjar du på om du läst och fått betyg i spanska från årskurs nio. En hel del repetition, men du utvecklar också din säkerhet i uttal, ordförråd och grammatik. Kräver förkunskaper. MODGER02 Moderna språk 2 tyska Bygger vidare med att du ska kunna skriva meddelanden och läsa enklare berättelser. Steg två motsvarar ungefär språknivån i årskurs nio för dem som börjat läsa i sexan eller sjuan. Kräver förkunskaper. MODSPA04 Moderna språk 4 spanska Bygger vidare med att utveckla din språkliga säkerhet. Här kommer mer autentiskt material såsom nyhetsartiklar och TV och film att användas. Kräver förkunskaper. MODGER03 Moderna språk 3 tyska Den här nivån börjar du på om du läst och fått betyg i tyska från årskurs nio. En hel del repetition, men du utvecklar också din säkerhet i uttal, ordförråd och grammatik. Kräver förkunskaper

15 SPRÅK SPRÅK MODGER04 Moderna språk 4 tyska Bygger vidare med att utveckla din språkliga säkerhet. Här kommer mer autentiskt material såsom nyhetsartiklar och TV och film att användas. Kräver förkunskaper. MODFRE05 Moderna språk 5 franska En avancerad nivå för dig som läst steg 3 och 4. Ämnesområden som behandlas är till exempel sådana som anknyter till din utbildning, samhälle och arbetsliv, och vi läser en eller två romaner. Kräver förkunskaper. MODGER05 Moderna språk 5 tyska En avancerad nivå för dig som läst steg 3 och 4. Ämnesområden som behandlas är till exempel sådana som anknyter till din utbildning, samhälle och arbetsliv, och vi läser en eller två romaner. Kräver förkunskaper. SVERET0 Retorik Retorik är inte konsten att tala det är konsten att få andra att lyssna. Den här kursen riktar sig både till dig som tycker det kan vara svårt att tala inför andra samt till dig som redan är en van talare. Vi tittar på olika hjälpmedel som kan vara till stöd för din muntliga framställning. Vi går också igenom den retoriska arbetsprocessen och tränar oss i att analysera olika tal. Du får även lära dig hur du ska använda dina retoriska kunskaper så de passar i olika sammanhang. MODFRE03 Moderna språk 3 franska Den här nivån börjar du på om du läst och fått betyg i franska från årskurs nio. En hel del repetition, men du utvecklar också din säkerhet i uttal, ordförråd och grammatik. Kräver förkunskaper. SVESKR0 Skrivande Framställning av olika slags texter, såväl skönlitterära som icke skönlitterära. Den retoriska arbetsprocessen, det vill säga hur man på ett strukturerat och metodiskt sätt planerar och genomför skriftlig framställning som tar hänsyn till syfte, mottagare och kommunikationssituation tillämpas. Textuppbyggnad, sammanhang i text, textmönster och språk står i fokus och förebilder studeras, men även eget friareskrivande ingår i kursen liksom konstruktiv textkritik och arbete med egna och andras texter. MODFRE04 Moderna språk 4 franska Bygger vidare med att utveckla din språkliga säkerhet. Här kommer mer autentiskt material såsom nyhetsartiklar och TV och film att användas. Kräver förkunskaper. SVESVE02 Svenska 2 Muntlig och skriftlig framställning, framför allt av utredande och argumenterande slag. Studier av uppbyggnad, språk och stil i olika typer av texter samt referat och kritisk granskning av texter. Svenska och internationella författarskap och skönlitterära verk, vilket även inkluderar teater samt film och andra medier, läses och analyseras med fokus på skönlitterära verkningsmedel samt relationen mellan skönlitteratur och samhällsutveckling. Förutom svenska språkets uppbyggnad studeras även språkförhållanden i Sverige och övriga Norden i kursen. Kräver förkunskaper

16 SPRÅK SVESVE03 Svenska 3 I kursen får du lära dig viktiga generella drag som rör disposition, språk och stil i texter av vetenskaplig karaktär. Du kommer även att utveckla din förmåga att skriva texter som anknyter till den vetenskapliga texttypen. Kursen innefattar även analys av skönlitterära verk samt kunskaper om det svenska språkets historiska utveckling. Kräver förkunskaper. SVASVA02 Svenska som andraspråk 2 Den här kursen riktar sig till dig som inte har svenska som modersmål. Kursen är likvärdig Svenska 2 och syftar till att du ska utveckla ett varierat och nyanserat språk. I denna kurs ges du även tillfällen att möta, skriva och analysera olika typer av texter samt analysera film och andra medier. Kräver förkunskaper. SVASVA03 Svenska som andraspråk 3 Den här kursen riktar sig till dig som inte har svenska som modersmål. Kursen är likvärdig Svenska 3 och syftar till att du ska utveckla ett varierat och nyanserat språk, både muntligt och skriftligt. Här får du lära dig mer om hur du kan göra muntliga presentationer mer intressanta och övertygande med hjälp av tekniska hjälpmedel. Kursen ska också hjälpa dig att hitta strategier för fortsatt lärande. Kräver förkunskaper. SVTSVT01 Svenskt teckenspråk för hörande 1 Kursen ger grundläggande kunskaper i teckenspråk. Vi tar upp ämnesområden som rör vardagliga situationer. Undervisningen bygger på dialoger och samtal, berättelser och rollspel. Du får också en inblick i teckenspråkets grammatik, samt strategier för att lösa språkliga problem genom till exempel bokstavering

17 YRKESÄMNEN MAAMAA01 Massage 1 Grundläggande anatomi och fysiologi med fokus på kroppens rörelseapparat, skelett, leder, muskler och hud. Tillämpad anatomi samt grundläggande muskel- och skelettpalpation. Klassisk massage, ansiktsmassage, sittande massage samt taktil massage. Massagens historia, vetenskapliga effekter och teoretiska grund. Spänningsbehandling och hur massage kan frigöra spänningar i stel och spänd muskulatur. Hygien, miljö och arbetsställning vid massage. MALMAL01 Matlagning 1 I matlagningskunskap får du lära dig grundläggande matlagningsmetoder och variationer av dem. I kursen får du också lära dig hur råvaror används samt betydelsen av produktkvalitet. Dessutom behandlas bestämmelser om hygien och arbetsmiljö vid matlagning. TURBEÖ0 Turism Kursen skall ge grundläggande kunskaper om turismnäringens olika verksamhetsområden, aktörer och yrkesroller. Kursen skall också ge kunskap om turismens utveckling och trender genom tiderna samt en översikt av kända resmål i Sverige och i världen. Ett mål för kursen är även att skapa medvetenhet om olika målgruppers skiftande krav på resor och service. ARKARK0 Arkitektur Kursen innefattar planering, avgränsning, genomförande och redovisning av arkitekturuppgifter. Du får kunskap om den omgivande miljön och dess arkitektur och relevanta lagar och andra bestämmelser, planinstrument och handläggningsprocessen för den byggda miljön. Du får lära dig att arbeta med ritningar, planer och modeller som används i byggplaneringsprocessen

18 Så här gör du ditt kursval - Klicka på Val när du loggat in i Dexter. - Välj en kurs som förstahandsval. - Välj därefter minst tre reservval. - Spara. Om du valt för få kurser så säger programmet till. Du kan alltid ändra dina val fram till den dag valet avslutas. Datumet får du av skolan. Om du får ett felmeddelande som säger att kurserna måste väljas i turordning så beror det på att du klickat fram en period men inte gjort något kursval i den perioden

19 Norrköpings Kommunala Gymnasier Norrköping har fyra kommunala gymnasier. De Geergymnasiet, Ebersteinska gymnasiet, Hagagymnasiet och Kungsgårdsgymnasiet. Tillsammans representerar vi tradition, nytänkande, erfarenhet och den trygghet som de kommunala skolorna står för. Vi kan också erbjuda Norrköpings överlägset största kursutbud inom individuella valet hela 78 kurser! UTBILDNINGSKONTORET Adress: Rådhuset, Norrköping Tel: Fax:

Kurskatalog för individuella val till läsåret 2015/16

Kurskatalog för individuella val till läsåret 2015/16 KALMARSUNDS GYMNASIEFÖRBUND Jenny Nyströmsskolan Stagneliusskolan Lars Kaggskolan Kurskatalog för individuella val till läsåret 2015/16 Stagneliusskolan Jenny Nyströmsskolan Lars Kaggskolan Rev. 2015-06-18

Läs mer

Blivande År 2-elever Kurskatalog för individuella val Läsåret 2012/2013

Blivande År 2-elever Kurskatalog för individuella val Läsåret 2012/2013 1 Blivande År 2-elever Kurskatalog för individuella val Läsåret 2012/2013 INDIVIDUELLA VALET 2012/2013 ÅR 2 gäller elever i nya gymnasiet Det individuella valet ingår i poängplanen för alla utbildningar

Läs mer

Kursbeskrivningar 2014-15 Studieförberedande program

Kursbeskrivningar 2014-15 Studieförberedande program Kursbeskrivningar 2014-15 Studieförberedande program REGISTER Kurser för grundläggande behörighet Svenska som andraspråk 2 2 Svenska som andraspråk 3 3 Behörighetsgivande kurser Idrott och hälsa 2 5 Matematik

Läs mer

Arrangering och komposition 1, MUIARA01, 100 poäng Du får verktyg för att skriva Din egen musik och arrangera för olika musikaliska sammanhang.

Arrangering och komposition 1, MUIARA01, 100 poäng Du får verktyg för att skriva Din egen musik och arrangera för olika musikaliska sammanhang. Arrangering och komposition 1, MUIARA01, 100 poäng Du får verktyg för att skriva Din egen musik och arrangera för olika musikaliska sammanhang. Bild och form 1b, BILBIL01b, 100 poäng Bland annat arbetar

Läs mer

Kurskatalog för individuella val till läsåret 2013/14

Kurskatalog för individuella val till läsåret 2013/14 KALMARSUNDS GYMNASIEFÖRBUND Jenny Nyströmsskolan Stagneliusskolan Lars Kaggskolan Kurskatalog för individuella val till läsåret 2013/14 Reviderad 2013-02-20/Ani Stagneliusskolan Stagneliusskolan Jenny

Läs mer

KURSFÖRTECKNING inför läsåret 15/16

KURSFÖRTECKNING inför läsåret 15/16 2015-01-30 KURSFÖRTECKNING inför läsåret 15/16 Kort kurspresentation för kurser som erbjuds på valblock 4/individuellt val Kurs Kurskod Ämne Enhet Aktiviteter och upplevelser TURAKT0 Turism VM Arkitektur

Läs mer

INDIVIDUELLA VAL. 2014/15 och 2015/16. VID KAROLINSKA SKOLAN och RUDBECKSSKOLAN KURSKATALOG

INDIVIDUELLA VAL. 2014/15 och 2015/16. VID KAROLINSKA SKOLAN och RUDBECKSSKOLAN KURSKATALOG INDIVIDUELLA VAL 2014/15 och 2015/16 VID KAROLINSKA SKOLAN och RUDBECKSSKOLAN KURSKATALOG INDIVIDUELLA VAL LÄSÅRET 2014/2015, ÅK 2 OCH ÅK 3 Det är nu dags för dig att söka kurs/kurser motsvarande 200 poäng

Läs mer

KURSKATALOG för årskurs 2012

KURSKATALOG för årskurs 2012 KURSKATALOG för årskurs 2012 Kurserna är sorterade i bokstavsordning Samtliga kurser kan läsas som individuellt val Förklaringar: Ämne: Vilket ämne kursen tillhör Eventuell begränsning, t.ex. att kursen

Läs mer

KURSKATALOG INDIVIDUELLT VAL

KURSKATALOG INDIVIDUELLT VAL 1 KURSKATALOG INDIVIDUELLT VAL 2013/14 ÅK 3 1 Rudbeckianska Gymnasiet Individuellt val och fördjupningskurser åk 3 I din hand håller du den katalog som innehåller de kurser som Rudbeckianska Gymnasiet

Läs mer

INDIVIDUELLA VAL TILL ÅRSKURS 3, LÄSÅRET 2015/2016

INDIVIDUELLA VAL TILL ÅRSKURS 3, LÄSÅRET 2015/2016 INDIVIDUELLA VAL TILL ÅRSKURS 3, LÄSÅRET 2015/2016 För elever på yrkesprogram som önskar grundläggande högskolebehörighet gäller Svenska 3/Svenska som andraspråk 3 i åk 3 som individuellt val. Individuellt

Läs mer

Vellinge Lärcenter Kommunal vuxenutbildning 2014/2015

Vellinge Lärcenter Kommunal vuxenutbildning 2014/2015 Vellinge Lärcenter Kommunal vuxenutbildning 2014/2015 Ge dig själv ett kunskapslyft! Vellinge.se Studier på ditt sätt - vi ger dig möjligheten. Oavsett om du vill komplettera tidigare studier, förbereda

Läs mer

Valkatalog. Individuella val Östersund åk 2

Valkatalog. Individuella val Östersund åk 2 Valkatalog Individuella val Östersund åk 2 2013/2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING TIDSSCHEMA... 2 ALLMÄN INFORMATION OM VALET... 3 INSTRUKTION FÖR VAL I DEXTER... 4 BEHÖRIGHETSKRAV TILL HÖGSKOLA... 5 INFORMATION

Läs mer

KURSER INDIVIDUELLT VAL läsåret 2013/14

KURSER INDIVIDUELLT VAL läsåret 2013/14 Bild Kurskod BILBIL0 I denna kurs arbetar vi med konstnärliga bilduttryck i olika material och tekniker (teckning, målning, tryck och tredimensionellt). Vi arbetar tematiskt och mycket praktiskt. Digitalt

Läs mer

INDIVIDUELLA VAL HÖGSKOLEFÖRBEREDANDE PROGRAM ÅK 2 OCH 3 2015/2016

INDIVIDUELLA VAL HÖGSKOLEFÖRBEREDANDE PROGRAM ÅK 2 OCH 3 2015/2016 INDIVIDUELLA VAL HÖGSKOLEFÖRBEREDANDE PROGRAM ÅK 2 OCH 3 2015/2016 Version 1 SID 2 INDIVIDUELLA VAL 2015/2016 Individuella val 2015/2016 Omfattning/Innehåll Alla elever ska under sin studietid läsa 200

Läs mer

Schillerska Gymnasiet Kurskatalog 2011/12. Kurskatalog. Individuellt val läsåret 2011/2012. Ny upplaga

Schillerska Gymnasiet Kurskatalog 2011/12. Kurskatalog. Individuellt val läsåret 2011/2012. Ny upplaga Kurskatalog Individuellt val läsåret 2011/2012 Ny upplaga 1 Översikt Information om antal poäng 4 Information till dig som går ES 4 Information till dig som går SE 4 Information till dig som går SP 4 Viktig

Läs mer

Vill du läsa mer om kurserna kan du hitta fullständiga kursplaner på Skolverkets hemsida.

Vill du läsa mer om kurserna kan du hitta fullständiga kursplaner på Skolverkets hemsida. Kursbeskrivningar Vill du läsa mer om kurserna kan du hitta fullständiga kursplaner på Skolverkets hemsida. http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/gymnasieutbildning/gymnasieskola/sok-amnen-kurser-och-program

Läs mer

Komvux på distans. Personlig distansutbildning. Låter det motsägelsefullt? Inte på NTI-skolan. Hos oss får du en

Komvux på distans. Personlig distansutbildning. Låter det motsägelsefullt? Inte på NTI-skolan. Hos oss får du en Hösten 2014 Komvux på distans Personlig distansutbildning. Låter det motsägelsefullt? Inte på NTI-skolan. Hos oss får du en personlig kurslärare som följer dig hela vägen. Alla lärare arbetar heltid med

Läs mer

Information och kursutbud

Information och kursutbud Information och kursutbud Hösten 2015 Innehållsförteckning Hit kan du vända dig...2 Vuxenutbildning...3 Studera på Komvux...4 Har du koll på framtiden...6 Individuell studieplan...7 Studieekonomi...7 Information

Läs mer

Våren 2015. Information och kursutbud

Våren 2015. Information och kursutbud Våren 2015 Information och kursutbud Innehållsförteckning Hit kan du vända dig...2 Vuxenutbildning...3 Studera på Komvux...4 Har du koll på framtiden...6 Individuell studieplan...7 Studieekonomi...7 Information

Läs mer

lerum.se/gymnasium/iv KURSKATALOG INDIVIDUELLT VAL för blivande årskurs 2-elever

lerum.se/gymnasium/iv KURSKATALOG INDIVIDUELLT VAL för blivande årskurs 2-elever lerum.se/gymnasium/iv KURSKATALOG INDIVIDUELLT VAL för blivande årskurs 2-elever - 2 - INNEHÅLL Innehåll...3 Vad är Individuellt val?...4 När och hur sker valet?...4 Utökat program...4 Att tänka på om

Läs mer

Alfabetisk register efter ämne:

Alfabetisk register efter ämne: Vill du veta mer? Besök skolverkets hemsida : http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/gymnasieutbildning/ gymnasieskola/sok-amnen-kurser-och-program Läs din skolmail dagligen! Det är på den

Läs mer

Schemapositioner för individuella valet Blå position =Tisdag och torsdag morgon Gul position = Måndag och onsdag morgon

Schemapositioner för individuella valet Blå position =Tisdag och torsdag morgon Gul position = Måndag och onsdag morgon Vill du veta mer? Besök skolverkets hemsida : http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/gymnasieutbildning/ gymnasieskola/sok-amnen-kurser-och-program Läs din skolmail dagligen! Det är på den

Läs mer

Val inför 2015-2016. Du gör ditt/dina val på skara.dexter-ist.com.

Val inför 2015-2016. Du gör ditt/dina val på skara.dexter-ist.com. Val inför 2015-2016 Innehåll: Instruktioner för de olika valen Vem väljer vad? Individuellt val Inriktningsval/djupningsval Språkval (samhällsvetenskapsprogrammet åk1) Diverse information o Områdesbehörigheter,

Läs mer

I valet och kvalet 2012/2013. Att välja inför år två och tre ES1, HU1 & SA 1

I valet och kvalet 2012/2013. Att välja inför år två och tre ES1, HU1 & SA 1 I valet och kvalet 2012/2013 Att välja inför år två och tre ES1, HU1 & SA 1 Rektorsrådet I valet och kvalet Det kan vara svårt att välja, men det är inte livsavgörande. Vi tänkte försöka komma med lite

Läs mer

Kort om inriktningsval och individuella val på ED

Kort om inriktningsval och individuella val på ED KURSKATALOG 2011-2012 STUDIEVAL PÅ ED Kort om inriktningsval och individuella val på ED I ditt studieval ska du välja inriktning/profil (se sida 1-7) samt kurser till ditt individuella val (se sida 8-30)

Läs mer

INDIVIDUELLA VAL. YRKESPROGRAM ÅK 2 och 3

INDIVIDUELLA VAL. YRKESPROGRAM ÅK 2 och 3 INDIVIDUELLA VAL YRKESPROGRAM ÅK 2 och 3 2015/2016 Sida 2 INDIVIDUELLA VAL 2015/2016 INDIVIDUELLA VAL 2015/2016 Omfattning/Innehåll Alla elever ska under sin studietid läsa 200 poäng individuellt val.

Läs mer

KURSER INDIVIDUELLT VAL på Spyken läsåret 2011/12

KURSER INDIVIDUELLT VAL på Spyken läsåret 2011/12 Nk = nationell kurs, Lk = lokal kurs Aktiekunskap/Lk 50 poäng Kurskod FE1501 Aldrig har så många i Sverige sparat i aktier som nu. Det finns inget land i världen som har så stor andel av befolkningen som

Läs mer

INDIVIDUELLA VALET la sa ret 14-15

INDIVIDUELLA VALET la sa ret 14-15 INDIVIDUELLA VALET la sa ret 14-15 2014-01-23 Information om kursval Nu är det dags att välja kurs som du önskar som individuellt val. I den här kurskatalogen finns de kurser som erbjuds inom Individuellt

Läs mer

Önskar du ytterligare information om kurserna gå in på www.skolverket.se gymnasieskolan kursplaner Extern länk kursinfo 2010-12-16

Önskar du ytterligare information om kurserna gå in på www.skolverket.se gymnasieskolan kursplaner Extern länk kursinfo 2010-12-16 Önskar du ytterligare information om kurserna gå in på www.skolverket.se gymnasieskolan kursplaner Extern länk kursinfo 2010-12-16 Kursnamn i klartext Kurskod Poäng Beskrivning av kurs Aktie- och värdepapperskunskap

Läs mer

Våren 2014. Information och kursutbud

Våren 2014. Information och kursutbud Våren 2014 Information och kursutbud Välkommen! I katalogen finner du kurser på grundläggande och gymnasial nivå. Vilket är ditt mål med att studera? Behöver du hjälp inför ditt val, kontakta gärna en

Läs mer