Dagordning Budget-SM Konglig Datasektionen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Dagordning Budget-SM 2012-11-05 Konglig Datasektionen"

Transkript

1 Konglig Datasektionen Budget-SM (56) Dagordning Budget-SM Konglig Datasektionen 1 Mötets högtidliga öppnande 2 Formalia 1. Val av mötesordförande 2. Val av mötessekreterare 3. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare 4. Mötets behöriga utlysande 5. Eventuella adjungeringar 6. Anmälan av övriga frågor 7. Fastställande av föredragningslistan 8. Tidigare mötens protokoll 3 Rapporter 1. D-rektoratet (a) Presidiet (b) Kassör (c) Sekreterare (d) Ledamot för sociala frågor och relationer (e) Ledamot för utbildningsfrågor (f) Ledamot för studiemiljöfrågor 2. Övriga funktionärer (a) D.E.M.O.N. (b) DIU (c) DKM (d) Fanbärare (e) Fenixorden (f) Ior (g) Jämlikhetsnämnden (h) KF-ledamöter

2 Konglig Datasektionen Budget-SM (56) (i) KÖN (j) METAdorerna (k) Mottagningen (l) Näringslivsgruppen (m) Programansvarig student (n) Prylmånglaren (o) QN (p) Redaqtionen (q) Revisorer (r) SIL (s) Sektionshistoriker (t) Spexmästeriet (u) Studienämnden (v) Valberedningens ordförande 3. Kåren 4. Projekt (a) dåre2013 (b) Jubileumsprojektet (c) Studs Sektionen för Medieteknik 4 Bordlagda ärenden 1. Val av Jämlikhetsnämndens ordförande 2. Val av Sektionsidrottsledare 3. Verksamhetsberttelse för Resultatrapport för Ansvarsfrihet för verksamhetsåret Verksamhetsberttelse för Resultatrapport för Ansvarsfrihet för verksamhetsåret Andra läsningen 1. Stadgeändring angående befogenheter till DM 2. Stadgeändring angående omformatering av valberdningen 6 Propositioner 1. Proposition angående förtydling av lokalbokning 2. Proposition angående införandet av lol-post

3 Konglig Datasektionen Budget-SM (56) 7 Motioner 1. Motion om bilar och motorer och annat coolt. Brum brum 2. Motionssvar angående bilar och motorer och annat coolt. Brum brum. 3. Motion för METAspexet 4. Motionssvar angående METAspexet 5. Motion angående Fenixordens årliga upphörande 6. Motionssvar angående Fenixordens årliga upphörande 7. Motion angående Fenixordens årliga återinförande 8. Motionssvar angående Fenixordens årliga återinförande 9. Motion angående Sektionsaktiva alumnistoler 10. Motionssvar angående Sektionsaktiva alumnistoler 11. Motion angående Alumnimedlemmar 12. Motionssvar angående Alumnimedlemmar 13. Motion angående ljud och ljus i sektionslokalen 14. Motionssvar angående ljud och ljus i sektionslokalen 15. Motion angående skåp och hyllor till QN 16. Motionssvar angående Skåp och hyllor till QN 8 Beslutsärenden 1. Verksamhetsplan Budget Övriga frågor 10 Nästa möte 11 Mötets högtidliga avslutande Bilagor 1. Rapporter 2. Stadgeändring angående befogenheter till DM 3. Stadgeändring angående omformatering av valberdningen 4. Proposition angående förtydling av lokalbokning 5. Proposition angående införandet av lol-post

4 Konglig Datasektionen Budget-SM (56) 6. Motion om bilar och motorer och annat coolt. Brum brum 7. Motionssvar angående bilar och motorer och annat coolt. Brum brum. 8. Motion för METAspexet 9. Motionssvar angående METAspexet 10. Motion angående Fenixordens årliga upphörande 11. Motionssvar angående Fenixordens årliga upphörande 12. Motion angående Fenixordens årliga återinförande 13. Motionssvar angående Fenixordens årliga återinförande 14. Motion angående Sektionsaktiva alumnistoler 15. Motionssvar angående Sektionsaktiva alumnistoler 16. Motion angående Alumnimedlemmar 17. Motionssvar angående Alumnimedlemmar 18. Motion angående ljud och ljus i sektionslokalen 19. Motionssvar angående ljud och ljus i sektionslokalen 20. Motion angående skåp och hyllor till QN 21. Motionssvar angående Skåp och hyllor till QN 22. Verksamhetsplan Budget 2013

5 Rapporter Budget-SM D-rektoratet (a) Presidiet Andreas Tarandi har hjälpt mottagningen under augusti med bland annat alkoholtillstånd. Han har även vart på ordföranderådet och ordnat skiftes med resten av styrelsen innan sommaren. Andreas Johansson har ordnat med bland annat accesser till mottagningen och andra. Han har även gjort allmänt styrelsearbete. (b) Kassör Har tagit tag i lite kassörsaker och har bland annat ordnat en bokföringsafton under sommaren. Har även skrivit budget till dagens SM. (c) Sekreterare Sedan förra SM har det skrivit ett protokoll från Val-SM och jagat underskrifter till protokoller under sommaren. Det har även hämtats post nästan varje vecka under sommaren. Jag har även förberett för DM och dagens SM. (d) Ledamot för sociala frågor och relationer Har nyligen gått på posten. Har gått på METAdormöten och gjort allmänt styrelsearbete. (e) Ledamot för utbildningsfrågor Har nyligen gått på posten. Har gått på studienämndsmöten, ledningsgruppensmöten och gjort allmänt styrelsearbete. (f) Ledamot för studiemiljöfrågor Har nyligen gått på posten. Har gått på ledningsgruppsmöten, lärosalsmöten och mailat systemgruppen och har även gjort allmänt styrelsearbete. 2. Övriga funktionärer (a) D.E.M.O.N. Rapport saknas. (b) DIU Rapport saknas. (c) DKM Rapport saknas. (d) Fanbärare Petter Djupfeldt har burit fanan vid två tillfällen, diplomeringen innan sommaren och när nøllan var i Stadshuset. Vid diplomeringen gjorde vi vågen för Björn Delin. Jag bar hönan ytterst fagt. (e) Fenixorden Rapport saknas. (f) Ior Rapport saknas. (g) Jämlikhetsnämnden Rapport saknas.

6 (h) KF-ledamöter Rapport saknas. (i) KÖN KÖN var med på sektionsrundvandringen så att lilla n0llan ck veta att det nns en sådan fantastisk nämd. Sen har vi haft vår vinprovning där tjejerna från olika årskurser ck umgås dricka vin och kolla på lite roliga lmer. Sen håller vi på att planera vår årliga gasque som kommer ske den 1 december och det kommer bli hur kul som helst! :) (j) METAdorerna Rapport saknas. (k) Mottagningen Sedan senaste SM har vi haft en liten mottagning med 55 mottagare och 201 nøllan. Mottagningen har varit på Netlights kontor tillsammans med Medias mottagning, vi har fått besök av Open Mind i jourveckan som bjöd på frukost, lunch och ka, samt hade tävlingar på puben för D-osquarulda kvällen innan nøllan kom till teknis och hade bl.a. Pimp my ride-station på LQ:n. Findwise sponsrade återigen den mycket uppskattade personalpuben och vi samarbetade även med Sveriges Ingenjörer, Attentec, Academic Work och My Academy i årets mottagning. I år hade för första gången alla grenar på ljusa sidan snuttelt och tillhörande grenspecik accessoar - Dadderiet och Ekonomeriet hade nappaska, Doqumenteriet basker och Mammeriet kockmössa. Mottagningen har även köpt in en bil åt sektionen som varit till stor nytta, särskilt utanför de tre intensiva veckorna då det normalt sett inte brukar nnas någon mottagningsbil. Arrangemangsmässigt har mottagningen sett ut ungefär som tidigare år, men LQ:n var i år återigen på fredagen i andra veckan (Matte-KS:en tillbaka på torsdagen), Hurry Scurryn yttades till tisdag i samma vecka och nattorienteringen var på fredagen i första veckan som vanligt. CSC-skolans dag utökades och kultimret yttades till torsdagskvällen den andra veckan som följd av det. nøllegasquens sittning var liksom de senaste åren på Medicinska föreningen, men för första gånget var det efterkör i och utanför META till kl 05 med högt tryck på dansgolvet och i baren. Tricesimus har anordnat ett grymt daddetack och håller för fullt på med förberedelserna inför Ettans fest den 17 november. Festen kommer även i år vara på M/S Borgilia. Det som återstår för årets mottagning nu är testamentesskrivning, lite bokföring, avtackning och så småningom överlämning till nästa års titel. Vi i Titel12 är väldigt nöjda med årets mottagning som på riktigt varit top notch! (l) Näringslivsgruppen Näringslivsgruppen har sen sist genomfört den största D-dagen i sektionens historia. Inför D-dagen hölls 3 lunchföreläsningar med Google, Spotify och Ericsson där totalt över 600 elever deltog. Under själva D-dagen arbetade hela NLG plus ett antal voluntärer (totalt 30 personer) med att serva de 36 företag som ställde ut. D-dagen avslutades med en sittning på syster&bror samt efterkör där DKM jobbade. Utöver d-dagen har ett antal andra lunchföreläsningar samt pubar genomförts och er är planerade under sluted av Dessutom är det ett antal företag som valt att aschera igenom datasektionen. (m) Programansvarig student PAS har varit på möten med utbildningsansvariga på CSC och THS. Några viktiga grejer som hänt: * Under sommaren blev vi av med Irene som studievägledare och har tills vidare endast en studievägledare, Alicija Lissenko. Vi jobbar på att försöka få en till studievägledare så att vi har två igen. * Studievägledningen har yttat till plan 4 i E-huset (inne i lärarkorridoren). De har även nya öppettider med bokade tider kl och drop in kl * Alla masterprogrammen kommer vara på engelska i fortsättningen vilket betyder att de obligatoriska kurserna i datalogimastern och MDI-mastern kommer att ges på engelska.

7 * Högskoleverket genomför just nu en stor utvärdering av utbildningen på KTH. Detta tar mycket tid för utbildningsansvariga på skolorna. Om KTH får underkänt på utvärderingen kan examinationsrätten dras in. * THS utbildning jobbar tillsammans med utbildningsbevakarna på sektionerna med 300 hp-frågan för att sätta upp standarder för när en student får välja kurser utanför programmet. Målet är att det inte ska bli någon större förändring från hur det har sett ut tidigare. (n) Prylmånglaren Rapport saknas. (o) QN Rapport saknas. (p) Redaqtionen Thomas Sjöholm har som chefred sedan SM i våras släppt yttdbuggen, Skiftesd- Buggen och nølledbuggen. Utöver det så har vi haft några möten där vi planerat den dbuggen som är på G just snart och den nästkommande dbuggen (som blir SJUKT nice!). Jag har tänkte lite på saker jag kan göra för att locka ettan till att gå med. Jag har även jobbat en del med att få folk att inse att det är inte så jättemycket jobb att vara med i redaqtionen och att det ska vara roligt att vara med. På så vis hoppas jag att min efterträdare faktiskt gör någonting så att dbuggen kanske börjar leva igen! (q) Revisorer Rapport saknas. (r) SIL Rapport saknas. (s) Sektionshistoriker Sektionshistorikern har i år kommit igång genom att skriva en plan för vad året som sektionshistoriker bör innefatta. Det fanns inte mycket dokumentation att ta sig an om arbetet kring detta och därför har jag satt upp punkter på vad som ska göras, detta innefattar bland annat att ha kvar dokumentation till kommande sektionshistoriker. (t) Spexmästeriet Petter Djupfeldt har representerat Spexmästeriet under Mottagningen, framförallt under Sektionsrundvandringen, då jag hade en egen station där nøllan ck tävla. Vinnarna av tävlingen ck sen en signerad, röd ukulele på Sektionsgasquen på kvällen. Jag blev även tvingad att gyckla på D-dagen, och ck då förklara vad det innebär att vara vuxen. Spexmästeriet har skrivit en ny version av Medias visa, som vi framförde på METAgasquen, men texten är inte helt perfekt än. Vi har fått två nya medlemmar och har haft ett möte där vi bestämde hur vårt märke ska se ut, att vi ska producera en skiva under nästa år och att vi ska försöka ordna någon form av spexlektion. (u) Studienämnden Fram tills nu så har SN haft, som vanligt, studiebevakning av den utbildning som genomförts inom D-programmet. Detta har då genomförts genom möten inom nämnden, men även genom möten med lärare, studievägledning(programråd, länkmöten, GRU-möten) och kår(ur-möten). SN har även beslutat om ökad frekvens på de interna mötena likaså länkmöten. Interna möten kommer genomföras ca en gång varje månad mot tidigare två ggr per termin. Länkmöten kommer ske en gång per period, för att snabbare fånga upp och åtgärda problem med kurser. Utöver detta så har SN påbörjat och genomfört ett antal enkäter. Den avslutade är gällande kommunikationskursen, vars resultat kommer att publiceras efter sammanställning och information till direkt berörda parter. De påbörjade är gällande språket på Logik-kursen(då det framförts från studenter och lärare att engelska är önskvärt) samt en större enkät gällande D-programmet i sig. Denna större enkät kommer då vara primärt riktad mot nuvarande aktiva programstudenter och

8 näringslivet för att få en bild över om D-programmet känns aktuell. Det är inte alltid lärarnas åsikt överensstämmer med vare sig studenter och näringslivet, därav denna enkät. Enkätens utformning görs primärt av SN men kommer även få input från PA och studierektor för CSC. SN har även initierat en kvalitetskontroll som kåren övertog då detta ansågs vara lämpligare. SNO kommer även delta i HSV:s utvärdering av DATA/IT/MEDIA på KTH, genom KTH:s läsgrupp för klustret som studentrepresentant. (v) Valberedningens ordförande Valen som bordlades på förra SM är lysta igen. I skrivande stund nns det intresse för båda posterna. Jag har även börjat planera inför nästa SM. 3. Kåren Rapport saknas. 4. Projekt (a) dåre2013 Rapport saknas. (b) Jubileumsprojektet Rapport saknas. (c) Studs2013 Rapport saknas. 5. Sektionen för Medieteknik Rapport saknas.

9 Proposition angående befogenheter till DM Val-SM Bakgrund Beslut angående småsummor tar upp onödigt mycket tid på SM i frågor där SM ofta inte är insatta. Vi vill även ha mer makt. Förslag till beslut att Ÿ4.6 Beslutsrätt gällande mindre summor stoppas in innan nuvarande paragraf Ÿ4.6 i stadgarna med följande lydelse: D-rektoratet äger rätt ta beslut gällande summor under SEK vilket belastar budgetposten Styrelsens dispositionsfond. samt att nuvarande paragrafer omnumreras. att budgetposten Styrelsens dispositionsfond på införs under Centralt i 2012 års budget. D-rektoratet, genom Peter Boström Ledamot för sociala frågor och relationer Andreas Johansson Vice ordförande

10 Motion angående omformatering av valberdningen Val-SM Bakgrund Valberedningen är på datasektionen ålagd att utlysa, administrera och bereda alla val. Detta innebär en viss problematik, både med den bitvis stora arbetsbelastningen och de stora riskerna för framtida utveckling av svågerpolitik. Efter att ha suttit som ensam valberedare anser jag därför å det starkaste att valberedningen bör återgå till att vara en nämnd. Detta skulle göra att valberedningen skulle kunna utföra ett bättre arbete på ett öppnare sätt och undvika de möjligheter till svågerpolitik som den nuvarande organisationen erbjuder. Förslag till beslut Mot bakgrund av ovanstående yrkar jag att paragrafen Valberedaren i sektionens reglemente stryks. att en paragraf 2.15 Valberedningen läggs till i sektionens reglemente med följande lydelse Valberedningen Ändamål Valberedaren har till uppgift att administrera de val som genomförs vid sektionen samt nomineras till THS Kårfullmäktiges valnämnd Organisation Valberedningen leds av valberedningens ordförande. Övriga medlemmar utses av valberedningens ordförande i samråd med D-Rektoratet.

11 Ansvar Valberedningens ordförande ansvarar för att valberedningens uppdrag utför i enlighet med sektionens och THS stadgar Verksamhet Valberedningen ska utlysa samtliga val och ska genom att bereda en lista med lämpliga kandidater sträva efter att samtliga valda funktionärsposter på datasektionen tillsätts på lämpligt sätt. Valberedningen ska inför val hålla intervjuer med samtliga kandidater och göra resultatet tillgängligt för sektionens medlemmar enligt sektionens informationsspridningsguidelines i god tid, dock senast en dag innan sektionsmötet. Valberedningen ska uppmuntra till sektionsengagemang och bistå med information och vägledning om detta bland sektionens medlemmar Urnval Vid urnval ska valberedningen hålla valperiod under minst fem läsdagar direkt innan sektionsmötet. Resultatet av urnvalet ska sedan redovisas på sektionsmötet och där protokollföras. Urnval kan hållas digitalt varpå det ska övervakas av sektionens revisorer med hjälp av systemansvarig. Vid icke-digitalt urnval ska valurnan hållas tillgänglig för sektionens medlemmar i sektionslokalen eller annan likvärdig minst en timme per dag, i första hand under lunchtid. Dessa tider ska senast fem dagar i förväg annonseras enligt sektionens informationsspridningsguidelines. att en paragraf Valberedningens ordförande läggs till i sektionens reglemente med lydelsen. Är ordförande för valberedningen. Väljs på Val-SM. Har läsår som mandatperiod. att följade lydelse under sektionens stadgar Valberedning stryks. SM skall utse en eller flera valberedare. Om flera utses, skall en väljas till sammankallande. Endast sammankallande eller ensam valberedare betraktas som funktionär. att följade lydelse under sektionens stadgar Obligatoriska funktionärer ändras från Utöver D-rektoratets ledamöter, valberedare, revisorer och ordförande för de under 5.1 uppräknade nämnderna, som regleras särskilt, skall

12 det finnas en programansvarig student och ett studerandeskyddsombud. till Utöver D-rektoratets ledamöter, revisorer och ordförande för de under 5.1 uppräknade nämnderna, som regleras särskilt, skall det finnas en programansvarig student och ett studerandeskyddsombud. att följade lydelse under sektionens stadgar Obligatoriska nämnder ändras från Det skall finnas en studienämnd, en sektionslokalnämnd samt en mottagningsnämnd. till Det skall finnas en valberedning, en studienämnd, en sektionslokalnämnd samt en mottagningsnämnd. att samtliga dessa ändrinagar i sektionens stadgar och reglemente endast träder i kraft efter två likalydande beslut på två på varandra följande Sektionsmöten. att i fall av kollision med annan motion ledandes till förändringar i numreringen av berörda paragrafer så åläggs D-rektoratet att under sektionsrevisorernas övervakning identifiera avsedda stycken och kompensera för denna motions felaktiga numrering. Erik Lindström

13 Motionssvar angående omformatering av valberedningen Val-SM Bakgrund Vi tycker att en nämnd som ansvarar för valberedning gynnar sektionen, samt avbelastar valberedaren. Dock bör ordförande för valberedaren inte kunna tillsätta sina nämndmedlemmar för att undvika jäv. Dessutom bör de få lite ka. Förslag till beslut att vi lägger till en kabudget på 1000 SEK. att i andra att-satsen ändras stycket om Ÿ Organisation till Valberedningen leds av valberedningens ordförande. Övriga medlemmar utses av DM. Nomineringar till posterna är öppna för alla sektionsmedlemmar. att motionen bifalles i sin helhet med ovanstående förändringar. D-rektoratet, genom Andreas Johansson Vice ordförande

14

15 Proposition angående förtydling av lokalbokning Budget-SM Bakgrund Vid bokning av sektionslokalen råder det vissa oklarheter gällande bokningar som sträcker sig över lunchtid. Eftersom lokalen inte är tillgänglig för alla sektionsmedlemmar, vid denna typ av bokning, vill D-rektoratet få klarhet i detta. Förslag till beslut att lydelsen i Ÿ7 Sektionslokalen i reglementet ändras från Sektionslokalen kan endast bokas/hyras av sektionernas styrelser, nämnder och funktionärer, såväl som av organ inom THS, kårföreningar och andra sektioner. Beslut om att bevilja eller avslå bokningsbegäran fattas av sektionslokalsansvariga från fall till fall. till Sektionslokalen kan endast bokas/hyras av sektionernas styrelser, nämnder och funktionärer, såväl som av organ inom THS, kårföreningar och andra sektioner. Beslut om att bevilja eller avslå bokningsbegäran fattas av sektionslokalsansvariga från fall till fall. Bokning av sektionslokalen som sträcker sig över lunchtid, 11:30-13:30, räknas som en stängning enligt Ÿ7.5. D-rektoratet, genom Jesper Annebäck Ledamot för studiemiljöfrågor

16 Proposition angående införandet av lol-post Budget-SM Bakgrund METAs ljud- och ljussystem har länge haft ett lite-för-många-kockar-på-samma-soppa-problem. Detta har resulterat i ett ljud- och ljussystem som ännu inte nått sitt fulla potential. Vad sektionen behöver är en person som tar ansvar för de tekniska fest-detaljerna och tar META från ett megahäftigt festställe till ett UBERmegahäftigt festställe. Förslag till beslut att en sektionsfunktionärspost införs vid namn ljud- och ljusansvarig att posten klassas som övrig funktionär och följande införs i reglementet: Ÿ3.3.9 ljud- och ljusansvarig Väljs på Glögg-SM. Har kalenderår som mandatperiod. Ÿ Ändamål Ljud- och ljusansvarig har till uppgift att underhålla sektionens ljud- och ljusutrustning. D-rektoratet, genom Andreas Johansson, vice ordförande

17 Motion om bilar och motorer och annat coolt. Brum brum Budget-SM Bakgrund Datasektionen har en dröm ihop. Datasektionen har ett liv ihop. Datasektionen har en dröm, ett liv, ett hopp, en van tillsammans. För tillfället är det vår kära ikon, ledare och mansgris Konglig Öfverdrif som har det totala och övergripande ansvaret för denna van. Precis som GammelOsquar Dräpare (GOD) vill ha det. Men GOD är en gammal starrig dönick, som har fel oftare än han har rätt (det är lätt att vara större än noll).vore det inte bra att ha någon som faktiskt tycker om bilar som har koll på bilen? Ser till att den kommer till reparation om den pajar, xar däckbyten och håller koll på nycklarna när ingen använder den? Det tycker jag. Och jag tycker inte så ofta. Men när jag gör det så gör jag det hårt. Och länge. jodu. Vi borde ha nån som xar. Som har kollen. Annars måste vi lita på Konglig Öfverdrif. Wat. Datasektionen behöver dig. Bilen behöver dig. Jag behöver dig. Förslag till beslut Mot bakgrund av ovanstående yrkar jag att en ny post instiftas med namnet Mulle/Mullerina Schmeck. att denna post ansvarar för de pengar som avdelas för bilunderhåll i enlighet med SMs beslut angående bilen. att en bild på personen innehavande posten skall hänga inramad någonstans på insidan av bilen. att posten väljs vid Glögg-SM. Jens Arvidsson Konglig Direktifdrif. Jodu.

18 Motionssvar angående bilar och motorer och annat coolt. Brum brum. Budget-SM Bakgrund Vi i D-rektoratet tycker att det låter vettigt att personen som är ansvarig för bilen kan någonting om bilar. Men det vore bra om posten förs in i reglementet. Förslag till beslut att posten Mulle/Mullerina schmeck förs in i reglementet med förljande lydelse: Ÿ Mulle/Mullerina schmeck Ÿ Ändamål Har till uppgift att ansvara över sektionens bil och tillhörande ekonomi. Ÿ Verksamhet Hanterar bokning, regler för bilen, reparation/underhåll, parkeringstillstånd, försäkringar och annat som hör bilen till. Ÿ Organisation I det fall att posten är vakantsatt har Konglig Öfverdrif ansvar för bilen. Ÿ Mandatperiod Väljs på Glögg-SM. Har kalenderår som mandatperiod. att bifalla motionen i sin helhet med ovanstående förändringar. D-rektoratet, genom Therese Askling

19 Motion för METAspexet Bakgrund METAspexet levererade en strålande succé i våras med det första spexet någonsin mellan två sektioner i studentstockholm och första spexet som data levererat sedan Dataspelet Det blev typ lite pengar kvar och det kan ju vara bra att ha för att komma igång så resultatet från förra året vill jag ha! Spex är ju ett bra sätt att knyta bandet mellan Konglig Datasektionen och Sektionen för Medieteknik ännu tajtare. Många uppskattade denna föreställning och många som var med i spexet tyckte att det var mycket roligt att få möjligheten att göra detta. Vi vill att möjligheten att göra spex ska finnas kvar på sektionen för att spex är roligt både för åskådarna och för spexarna! därför yrkar vi i METAspexets Direqtion att METAspexet startas som ett sektionsprojekt under Konglig Datasektionen med verksamhetsåren 2012 och METAspexets projektledare är Thomas Sjöholm. METAspexet budgeteras enligt bilaga 1. METAspexet regleras engligt bilaga 2, Avtal om METAspexet mellan Sektionen för Medieteknik och Konglig Datasektionen. Härifrån till stjärnorna Direqteur Thomas Sjöholm Direqteur Viktor Leandersson Bilaga 1 Budget Bilaga 2 Avtal

20 Avtal om METAspexet Avtalet reglerar studentspexprojektet METAspexet och avtalets parter är Konglig Datasektionen och Sektionen för Medieteknik. 1 Avtalets giltighet Avtalet gäller endast om 1.1 METAspexet införs som ett projekt under Spexnämnden på Sektionen för Medieteknik. 1.2 METAspexet införs som ett sektionsprojekt under Konglig Datasektionen med läsåren 2011 och 2012 som verksamhetsår. 2 Införande 2.1 METAspexet styrs med ensamrätt av Direqtionen, undantaget beslut som omfattas av Direqtionen utgörs av Thomas Sjöholm och Viktor Leandersson och de två har lika rösträtt. 2.2 Direqtionen kan inte fatta beslut som strider mot detta avtal. 3 Finansiering 3.1 Konglig Datasektionen och Sektionen för Medieteknik skjuter in 500 var i startkapital till METAspexet. 3.2 Konglig Datasektionen lånar räntefritt ut 8270 till METAspexet. 4 Annulering 4.1 Sektionsmöte på Konglig Datasektionen och sektionsmöte på Sektionen för Medieteknik har var för sig full rätt att besluta att METAspexet ska annulleras. 4.2 Endera parts styrelser har rätt att i samråd med Direqtionen besluta att annullera METAspexet. 5 Avslutande Om ett sektionsmöte på endera sektion enligt ovan, eller Direqtionen beslutar att annullera METAspexet, eller när METAspexet avslutas, gäller följande: 5.1 Lösöre och utrustning som projektet köpt ska återsäljas till försäljare i den mån det går och de därvid erhållna medlen ska räknas till likvida medel. 5.2 Likvida medel i METAspexet ska först användas till att betala av lånet till Konglig Datasektionen (se 3.2). 5.2 Om likvida medel återstår efter att lånet till Konglig Datasektionen helt avbetalats ska dessa delas lika mellan parterna. 5.3 Lösöre och utrustning som projektet köpt och som inte går att eller bör återsäljas ska fördelas mellan parterna enligt överenskommelse mellan

21 5.3.1 Direqtionen och de två sektionernas respektive spexdirecteurer/spexmästare om lånet till Konglig Datasektionen är helt avbetalat Direqtionen och respekive parternas ordförande om lånet till Konglig Datasektionen inte är helt avbetalat och att speciell hänsyn ska tas till hur stor del av lånet som kvarstår. Konglig Datasektionen Sektionen med Medieteknik Namnförtydligande: Namnförtydligande: Ort och datum: Ord och datum:

22 Dataanpassad Budget Resultatställe METAspexet Arrangemang Konto Namn Intäker Utgifter Balans Allmänt Huvud sponsor Tidigare resultat (från media) Tidigare resultat (från data) Tröjor Märken Biljetter Tryckkostnader , , , , , , , , ,0 Subtotalt , , ,0 Teatern Dekor Kostymgrupp Teknik Fester Tekniker Lokalhyra Mat till staben Transport Subtotalt , , , , , ,0 Virke, material & färg 8 000,0 Rekvisita 1 500,0 Subtotalt , ,0 Smink Kostym Skådis Danskläder Subtotalt , , , , ,0 Utrustning 2 000,0 Subtotalt , ,0 Internt 5 000,0 Externt 6 000,0 Subtotalt , ,0 Subtotalt , , ,0 Sida 1

23 Motionssvar angående METAspexet Budget-SM Bakgrund METAspexet är sjukt najs! Dock innehåller motionen många formaliafel. Val av projektledare måste vara öppet för alla att söka, därför bör detta ske på nästa SM. Avtalet innehåller också fel t.ex. lånet (Ÿ3.2), det tycks vara fel version. Därför bör avtalet ses över, t.ex. genom ett yrkande, innan det skrivs på. Budgeten är inte heller tillräckligt detaljerad. Den valde Spexdireqteuren bör lämna in en reviderad budget efter att denne valts. Då budgeten inte gäller förens efter årskiftet bör detta ej vara ett problem. Förslag till beslut att att-sats 2,3 och 4 stryks. att projektledare för METAspexet väljs på Glögg-SM att att vald projektledare presenterar en reviderad budget innan årskiftet. avtalet skrivs om, samt att ordförande ges rätt att skriva på detta. D-rektoratet, genom Andreas Johansson, vice ordförande

24 Motion angående Fenixordens årliga upphörande Budget-SM Bakgrund Vår tid är över. Förslag till beslut Mot bakgrund av ovanstående yrkar vi: att paragraf 2.14, med underparagrafer, i reglementet sätts till null. att detta sker :59 Fenixorden Simon Ström Jacob Håkansson Ludo den talande dvärghamstern Victor Hallberg

25 Motionssvar angående Fenixordens årliga upphörande Budget-SM Bakgrund Äntligen! Förslag till beslut att motionen bifalles i sin helhet. D-rektoratet, genom Andreas Johansson, vice ordförande

26 Motion angående Fenixordens årliga återinförande Budget-SM Bakgrund Det är vår tid igen. Förslag till beslut Mot bakgrund av ovanstående yrkar vi: att paragraf 2.14 med underparagrafer ändras från null till nedanstående. att detta sker :00:00 Reglementesändring Ÿ2.14 Konglig Fenixorden Ÿ Eventualitet Då det ligger i fenixordens natur att ibland upplösas gäller övriga paragrafer endast då Konglig Fenixorden är instiftad av sektionsmötet. Ÿ Ändamål Att en gång varje år försöka genomgå en upplösning av nämnden, och att därefter verka för nämndens samtidiga återinstiftande. Ÿ Organisation Ordförande för Fenixorden väljs på Glögg-SM. Övriga medlemmar är intresserade sektionsmedlemmar. Ÿ Verksamhet Fenixorden ska under varje verksamhetsperiod verka för att det vid ett passande högtidligt tillfälle delas ut en medalj Årets Fenix till en sektionsmedlem som anses ha förtjänat denna. Fenixorden Simon Ström Jacob Håkansson Ludo the Jesus hamster Victor Hallberg

27 Motionssvar angående Fenixordens årliga återinförande Budget-SM Bakgrund Ja de gör ju i alla fall mat. Förslag till beslut att motionen bifalles i sin helhet. D-rektoratet, genom Andreas Johansson, vice ordförande

28 Motion angående Sektionsaktiva alumnistoler Budget-SM Bakgrund Sektionsmedlemmar är ofta med i svängarna i mer än 5 år. Deras inblandning förhindras för sektionsaktiva som tar examen på utsatt tid, eftersom de inte längre är ordinarie sektionsmedlemmar. Äldre dataloger som inte har tagit examen har däremot ingenting som förhindrar deras sektionsaktivitet. Sektionen bör inte ge fördel till sektionsmedlemmar som borde ha tagit examen men inte gjort det. Stödmedlemmar bör därför även de få ställa upp på val till funktionärsposter. Stödmedlemmar borde dock inte kunna styra på sektionen, så motionen gäller inte stolers rösträtt utan enbart sektionens möjlighet att välja dem till förtroendeposter. Förslag till beslut Mot bakgrund av ovanstående yrkar jag: att paragraf Rättigheter införs under sektionens stadgar med följande lydelse: Hedersmedlem har rätt att: * deltaga med närvaro- och yttranderätt på SM. * kandidera till samtliga förtroendeuppdrag inom sektionen. * närvara på DM såvida det inte beslutats om lyckta dörrar. Peter Boström, D-08

29 Motionssvar angående Sektionsaktiva alumnistoler Budget-SM Bakgrund Vi i D-rektoratet tycker att de alumnistoler som vill hänga kvar i sektionslivet efter examen ska få göra det. Förslag till beslut att i första att-satsen ändra från hedersmedlem till stödmedlem. att i första att-satsen, första punkten ändra raden från deltaga med närvaro- och yttranderätt på SM. till deltaga med närvaro-, yttrande- och yrkanderätt på SM. att bifalla motionen i sin helhet med ovanstående förändringar. D-rektoratet, genom Annica Alstermark

30 Motion angående Alumnimedlemmar Budget-SM Bakgrund Alumnimedlemmar står omnämnda i både reglementet och stadgarna. Bland annat står det att Ordförande Emeriti erhåller kostnadsfritt alumnimedlemsskap. Det vore konstigt att uppdatera stadgar och reglemente så att de erhåller kostnadsfritt stödmedlemsskap, eftersom det antyder kostnadsfritt stödmedlemsskap i THS vilket blir lite konstigt. Dessutom heter det alumni. Förslag till beslut Mot bakgrund av ovanstående yrkar jag: att att Ÿ2.3 Stödmedlem i sektionens stadgar byts ut från följande lydelse: Stödmedlem är medlem som har anknytning till sektionen och erlagt av kårfullmäktige för stödmedlemskap fastställd avgift. Stödmedlem har närvarorätt på SM. Medlemskap för stödmedlem upphör när stödmedlemmen ej erlagt avgift för stödmedlemskap för angiven period eller då denne hos THS frånsäger sig sitt medlemskap. till Ÿ2.3 Alumnimedlem med följande lydelse: Alumnimedlem är medlem som har anknytning till sektionen och antingen under samma period är stödmedlem hos THS eller av annan anledning är alumnimedlem i sektionen. lydelsen stödmedlem enligt Ÿ2.3 under Ÿ2 Medlemsskap i sektionens stadgar byts ut mot alumnimedlem enligt Ÿ2.3. Peter Boström, D-08

31 Motionssvar angående Alumnimedlemmar Budget-SM Bakgrund D-rektoratet anser att ändringen av nämnd paragraf är vettig, då det ger mer sammanhängande styrdokument. Dock bör alumnimedlemmar även tilldelas de rättigheter som behandlas av motionen Sektionsaktiva alumnistoler (närvarorätt, yttranderätt och yrkanderätt). I fallet att nämnd motion ej bifalles så bör någon lägga ett yrkande som tilldelar alumnimedlemmar nämnda rättigheter. Förslag till beslut att motionen bifalles i sin helhet. D-rektoratet, genom Victor Koronen

32 Motion angående ljud och ljus i sektionslokalen Budget-SM Bakgrund Vi har fått nytt ljud i META, dock är det inte klart. Vi behöver fixa elektronik, sladdar samt ett skåp så att allt skyddas. Det finns också några trasiga lampor som behöver underhåll. Elektroniken vi har sett ut är Behringer RX1602 (1145kr) och Behringer FBQ6200 (1600kr). Vi behöver också något som gör det lätt att slå på/stänga av allt. Förslag till beslut Mot bakgrund av ovanstående yrkar vi: att 10000kr avsätts för att införskaffa sladdar, skåp och andra prylar som behövs. att detta belastar resultatet centralt för Simon Ström Niklas Bäckström

33 Motionssvar angående ljud och ljus i sektionslokalen Budget-SM Bakgrund D-rektoratet anser att ny ljud och ljus-utrustning verkligen behövs. Utöver detta tycker D- rektoratet att det är en ypperlig idé med skydd för denna utrustning. Förslag till beslut att motionen bifalles i sin helhet. D-rektoratet, genom Jesper Annebäck Styrelseledamot för studiemiljöfrågor

34 Motion angående skåp och hyllor till QN Budget-SM Bakgrund Qulturnämnden innehar i sin ägo en större mängd brädspel, allmänna prylar, böcker, godis, seriealbum, anrika publikationer, läsk, dansmattor samt spelkonsoller av äldre och yngre modeller. Denna hög måste förvaras på något bra sätt - åtkomligt och strukturerat. För att kunna komprimera prylberget och göra det en smula mer användarvänligt behöver därför Qulturnämnden köpa in hyllor. Förslag till beslut Mot bakgrund av ovanstående yrkar jag att det i sektionens budget för verksamhetsåret 2013 avsätts 1000 för inköp av skåp och hyllor till qulturnämnden. att beloppet belastar resultatet. Erik Lindström Qulturattaché

35 Motionssvar angående Skåp och hyllor till QN Budget-SM Bakgrund Det är klart att QN ska kunna köpa in hyllor för att få lite struktur på sina prylar. Detta borde dock läggas in i budgeten som ska klubbas igenom på detta SM. Förslag till beslut att motionen avslås i sin helhet. att motionären lämnar ett yrkande under punkten om budget för D-rektoratet, genom Victor Koronen

36 Konglig Datasektionen Verksamhetsplan D-rektoratet 1.1 Kårmedlemskap D-rektoratet skall synliggöra THS:s och sektionens arbete i samarbete med Informationsorganet. öka antalet medlemmar för att behålla sektionens trovärdighet gentemot skolan, målet är att över 75% av de studerande vid datateknikprogrammet på CSC skall vara medlemmar till årsskiftet 2013/ Löpande arbete D-rektoratet skall minst två gånger i månaden genomföra arbetsmöten där aktivt styrelsearbete sker gemensamt. lämna återkoppling på frågor och funderingar från medlemmarna inom en arbetsdag. ha D-rektoratsmöte minst två gånger per termin. 1.3 Ekonomi D-rektoratet skall sköta den löpande bokföringen med hjälp av kassören. 1.4 Andra sektioner och systerprogram Sektionen har ett nära samarbete med Sektionen för Medieteknik, ett samarbete kallat Team CSC. Inom ramen för detta samarbete har styrelserna från respektive sektioner drivit gemensamma frågor gentemot skolan och inom THS. Detta samarbete har gett gott resultat i de frågor som drivits. D-rektoratet skall arbeta för att behålla och vidareutveckla Team CSC. aktivt arbeta för att hitta frågor som kan drivas gemensamt av era sektioner och ta initiativ till sådana samarbeten över sektionsgränserna.

Verksamhetsplan 2013. D rektoratet

Verksamhetsplan 2013. D rektoratet Verksamhetsplan 2013 \section{jämlikhetsnämnden} Jämlikhetsnämnden skall genomföra minst en undersökning om hur jämlikhetssituationen på sektionen är. utvärdera resultaten av undersökningen och presentera

Läs mer

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen DM 2012-10-23 1(38) Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2012-10-23, 17:33 20:36 Plats 1537, KTH Närvarande Fanbärare Martin Frost, D-05 QA, KF Erik Lindström, D-10

Läs mer

Dagordning Val-SM 2011-05-05 Konglig Datasektionen

Dagordning Val-SM 2011-05-05 Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen 1(4) Dagordning Konglig Datasektionen 1 Mötets högtidliga öppnande 2 Formalia 1. Val av mötesordförande 2. Val av mötessekreterare 3. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare

Läs mer

Dagordning Budget-SM 2011-09-27 Konglig Datasektionen

Dagordning Budget-SM 2011-09-27 Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen Budget-SM 2011-09-27 1(4) Dagordning Budget-SM 2011-09-27 Konglig Datasektionen 1 Mötets högtidliga öppnande 2 Formalia 1. Val av mötesordförande 2. Val av mötessekreterare 3. Val

Läs mer

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen DM 2010-09-27 1(6) Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2010-09-27, 17:37 18:57 Plats Närvarande E52, KTH Sekreterare Alexander Roghult, D-08 Ordförande, D-06 Ledamot

Läs mer

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen DM 2011-09-20 1(9) Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2011-09-20, 17:37 22:07 Plats Rum 4523, KTH Närvarande Seeterare Frida Jansson, D-09 Ledamot för sociala frågor

Läs mer

Budget för Sektionen för Medieteknik; Verksamhetsåret 2015/2016

Budget för Sektionen för Medieteknik; Verksamhetsåret 2015/2016 Budget för Sektionen för Medieteknik; Verksamhetsåret 2015/2016 Konto (bokföring) Resultatställe Benämning 2015/2016 Anteckningar Resultatställe 1: Sektionen centralt 3050 Medlemsavgifter 10 000 Uppskattat

Läs mer

Protokoll fört vid Revisions-SM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid Revisions-SM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen Revisions-SM 2009-03-24 1(7) Protokoll fört vid Revisions-SM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2009-03-24, 17.20 20.24 Plats Närvarande K2, KTH se bifogad lista 1 Mötets högtidliga öppnande

Läs mer

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen DM 2013-01-31 1(19) Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2013-01-31, 17:42 19:27 Plats 1537, KTH Närvarande Sektionsordförande, Vice fanbärare, m.m. Petter Djupfeldt,

Läs mer

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen DM 2011-03-22 1(6) Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2011-03-22, 17:35 20:17 Plats 1535, KTH Närvarande Sekreterare Frida Jansson, D-09 Ordförande Andreas Falk,

Läs mer

STYRELSENS FÖRSLAG PÅ NYA REGLEMENTET. Reglemente Sektionen för Energi och Miljö

STYRELSENS FÖRSLAG PÅ NYA REGLEMENTET. Reglemente Sektionen för Energi och Miljö STYRELSENS FÖRSLAG PÅ NYA REGLEMENTET Reglemente Sektionen för Energi och Miljö 1 2 Innehåll 1. 1 Allmänt 3 1.1. Ändamål.....................................3 1.2. Reglementsändringar...........................3

Läs mer

Protokoll fört vid Val-SM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid Val-SM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen Val-SM 2010-05-11 1(10) Protokoll fört vid Val-SM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2010-05-11, 17:42 21:03 Plats Närvarande L1, KTH se bilaga 1 Mötets högtidliga öppnande Egil Antonsen

Läs mer

Dagordning DM 2013-10-08 Konglig Datasektionen

Dagordning DM 2013-10-08 Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen DM 20131008 1(18) Dagordning DM 20131008 Konglig Datasektionen 1 Mötets högtidliga öppnande 2 Formalia 1. Val av mötesordförande 2. Val av mötessekreterare 3. Val av justeringsperson

Läs mer

Dagordning SM 4, 11 december 2014, Oasen Klockan 17:00

Dagordning SM 4, 11 december 2014, Oasen Klockan 17:00 Konglig Samhällsbyggnadssektion Dagordning SM 4, 11 december 2014, Oasen Klockan 17:00 1. Formalia 1.1 Mötets öppnande 1.2 Val av mötesordförande 1.3 Val av mötessekreterare 1.4 Val av två justeringspersoner

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-03-18

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-03-18 Stockholm 2015-03-18 Styrelsemöte 10 mars 2015 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppnat kl 16.14 1.2. Mötets behöriga utlysande Extrainsatt Styrelsen beslutar

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-06-03

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-06-03 Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-06-03 Styrelsemöte 3 juni 2015 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppnat kl 17:20 1.2. Mötets behöriga utlysande Styrelsen

Läs mer

Verksamhetsplan juli 2014 - juni 2015 Sektionen för Energi och miljö

Verksamhetsplan juli 2014 - juni 2015 Sektionen för Energi och miljö Verksamhetsplan juli 2014 - juni 2015 Sektionen för Energi och miljö Reviderad 2014-09- 18 Sektionen Sektionen börjar nu gå mot sin slutfas av växande, och programmet kommer under verksamhetsåret examinera

Läs mer

Budget 2012. Fysiksektionens Budget Verksamhetsåret 2012 Sid. 1 av 10

Budget 2012. Fysiksektionens Budget Verksamhetsåret 2012 Sid. 1 av 10 Sid. 1 av 10 Budget 2012 Enligt styrelsens proposition till SM8 2011-12-06, med ändringar: Efter SM1-12, 2012-02-01 Efter STYM1-12, 2012-02-29 Efter SM2-12, 2012-03-28 Efter STYM2-12, 2012-04-25 Sid. 2

Läs mer

GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 Stadgar

GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 Stadgar GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 för Grafisk design och kommunikations sektion Tekniska högskolan vid Linköpings universitet Senast uppdaterade 2013-05-29 GDK-sektionen 2 (10) 2011-05-03 Innehållsförteckning

Läs mer

Verksamhetsplan juli 2014 - juni 2015. Sektionen för Energi och miljö

Verksamhetsplan juli 2014 - juni 2015. Sektionen för Energi och miljö juli 2014 - juni 2015 Sektionen för Energi och miljö Sektionen Sektionen börjar nu gå mot sin slutfas av växande, och programmet kommer under verksamhetsåret examinera sina första studenter. Det kommer

Läs mer

Dagordning DM 2013-12-03 Konglig Datasektionen

Dagordning DM 2013-12-03 Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen DM 2013-12-03 1(24) Dagordning DM 2013-12-03 Konglig Datasektionen 1 Mötets högtidliga öppnande 2 Formalia 1. Val av mötesordförande 2. Val av mötessekreterare 3. Val av justeringsperson

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-04-08

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-04-08 Stockholm 2015-04-08 Styrelsemöte 8 april 2015 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppnat kl 17:15 1.2. Mötets behöriga utlysande Styrelsen beslutar att anse mötet

Läs mer

Budget 2012. Sammanställning. Enligt styrelsens proposition till SM8 2011-12-06

Budget 2012. Sammanställning. Enligt styrelsens proposition till SM8 2011-12-06 Sid. 1 av 9 Budget 2012 Enligt styrelsens proposition till SM8 2011-12-06 Sammanställning Resultatställe/resultatgrupp Intäkter Utgifter Balans Kommentar Fysik centralt 35 000 kr 76 000 kr -41 000 kr fkm

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2014-10-06

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2014-10-06 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppna 17.18 1.2. Mötets behöriga utlysande Kallelse utgick måndagen den 6 oktober, i enlighet med stadgan. att anse mötet behörigt utlyst 1.3. Frånvarande

Läs mer

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen DM 2009-10-27 1(4) Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2009-10-27, 17.19 18.59 Plats E52, KTH Närvarande Sektionsordförande Joel Westberg, D-05 Vice sektionsordförande

Läs mer

2. Rapporter Föredragande 2.1. Ledamot för Utbildningsfrågor Robin Palmberg

2. Rapporter Föredragande 2.1. Ledamot för Utbildningsfrågor Robin Palmberg Sektionen för Medieteknik Stockholm 20131022 Styrelsemöte den 23 oktober 2013 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Kl 17:31. 1.2. Mötets behöriga utlysande Mötet anses behörigt utlyst. 1.3. Närvarande Lukas,

Läs mer

Dagordning DM 2015-04-27 Konglig Datasektionen

Dagordning DM 2015-04-27 Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen DM 2015-04-27 1(23) Dagordning DM 2015-04-27 Konglig Datasektionen 1 Mötets högtidliga öppnande 2 Formalia 1. Val av mötesordförande 2. Val av mötessekreterare 3. Val av justeringsperson

Läs mer

2. Rapporter Föredragande

2. Rapporter Föredragande Styrelsemöte den 6 februari 2013 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet öppnas kl 17:16. 1.2. Mötets behöriga utlysande Mötet anses vara behörigt utlyst. 1.3. Justering av röstlängd Alla är närvarande.

Läs mer

Dagordning DM 2014-05-02 Konglig Datasektionen

Dagordning DM 2014-05-02 Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen DM 2014-05-02 1(14) Dagordning DM 2014-05-02 Konglig Datasektionen 1 Mötets högtidliga öppnande 2 Formalia 1. Val av mötesordförande 2. Val av mötessekreterare 3. Val av justeringsperson

Läs mer

Protokoll fört vid: Sektionen för Medicinsk informatik och Teknik Sektionsmöte Torsdagen den 24/5 å Tolvan, Stockholm

Protokoll fört vid: Sektionen för Medicinsk informatik och Teknik Sektionsmöte Torsdagen den 24/5 å Tolvan, Stockholm Protokoll fört vid: Sektionen för Medicinsk informatik och Teknik Sektionsmöte Torsdagen den 24/5 å Tolvan, Stockholm 1 Formalia 1.1 Mötets öppande Sektionsordförande Tonima Afroze öppnar mötet 17.07.

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-01-23

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-01-23 Stockholm 2015-01-23 Styrelsemöte 23 januari 2015 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppnat kl 17:20 1.2. Mötets behöriga utlysande Styrelsen beslutar att anse

Läs mer

Verksamhetsplan juli 2013 juni 2014 Sektionen för Energi och miljö

Verksamhetsplan juli 2013 juni 2014 Sektionen för Energi och miljö Verksamhetsplan juli 2013 juni 2014 Sektionen för Energi och miljö Sektionen Sektionen är fortfarande växande och det är viktigt att verksamheten under 2013-2014 präglas av att antalet programstuderande

Läs mer

HANDLINGAR VINTERSEKTIONSMÖTE 2013-12-03 KUNGLIGA MASKINSEKTIONEN, THS

HANDLINGAR VINTERSEKTIONSMÖTE 2013-12-03 KUNGLIGA MASKINSEKTIONEN, THS HANDLINGAR VINTERSEKTIONSMÖTE 2013-12-03 KUNGLIGA MASKINSEKTIONEN, THS Version utan valhandlingar FÖREDRAGNINGSLISTA Kungliga Maskinsektionen, THS Sektionsmöte 2013-12-03 kl 17.17 i sal M1 * = Bilaga finns

Läs mer

Föredragningslista 2011-04-27

Föredragningslista 2011-04-27 Sida 1 av 16 1 Formalia Föredragningslista 1.1 Mötets högtidliga öppnande 1.2 Val av mötesordförande 1.3 Val av mötessekreterare 1.4 Val av två justerare tillika rösträknare 1.5 Fråga om mötets behöriga

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-04-22

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-04-22 Styrelsemöte 22 april 2015 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppnat kl 15:21 1.2. Mötets behöriga utlysande Styrelsen beslutar att anse mötet behörigt utlyst

Läs mer

2.1 ÖPH-representant Johanna Jarl/ Lars Åkesson...lyckad gasque i fredags, kul. satt phöseriet, rgb, jobbar stenhårt

2.1 ÖPH-representant Johanna Jarl/ Lars Åkesson...lyckad gasque i fredags, kul. satt phöseriet, rgb, jobbar stenhårt Protokoll Styrelsemöte 2010 den 9:e februari kl:17.15 1 Formalia 1.1 Mötets öppnande... 17.23 1.2 Mötets behöriga utlysande... Ja 1.3 Val av sekreterare.. Sara Cecilia Lempiäinen 1.4 Närvarande... Tove

Läs mer

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen DM 2012-03-13 1(33) Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2012-03-13, 17:22 19:23 Plats 1537, KTH Närvarande Ledamot för sociala frågor och relationer Peter Boström,

Läs mer

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen DM 2013-10-08 1(22) Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2013-10-08, 17:37 21:41 Plats 1537, KTH Närvarande Ordförande Petter Djupfeldt, D-09 Vice Ordförande, KF-ledamot

Läs mer

2. Rapporter Föredragande

2. Rapporter Föredragande Styrelsemöte den 6 november 2013 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet öppnas kl 17:22. 1.2. Mötets behöriga utlysande Anses behörigt utlyst. 1.3. Närvarande Alla är närvarande. 1.4. Frånvarande Ingen.

Läs mer

Dagordning DM 2014-02-27 Konglig Datasektionen

Dagordning DM 2014-02-27 Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen DM 2014-02-27 1(6) Dagordning DM 2014-02-27 Konglig Datasektionen 1 Mötets högtidliga öppnande 2 Formalia 1. Val av mötesordförande 2. Val av mötessekreterare 3. Val av justeringsperson

Läs mer

Antagna VT 1995 Senaste revidering 2010-05-14. Stadgar för SSK-L

Antagna VT 1995 Senaste revidering 2010-05-14. Stadgar för SSK-L Antagna VT 1995 Senaste revidering 2010-05-14 Stadgar för SSK-L 2 Innehållsförteckning 1 Ändamål 3 2 Medlemskap 3 3 Organisation 3 4 Stormöte 3 5 Valberedningen 4 6 Sjuksköterskesektionens styrelse 5 7

Läs mer

Stadga för Lok Studerandeförening på HLK

Stadga för Lok Studerandeförening på HLK Stadga för Lok Studerandeförening på HLK Kapitel 1 Loks syfte 1:1 Lok är en religiöst-, politiskt- och fackligt obunden studerandeförening för studenter på Högskolan för lärande och kommunikation (HLK)

Läs mer

Stadgar för Datasektionen vid Luleå Tekniska Universitet

Stadgar för Datasektionen vid Luleå Tekniska Universitet Stadgar för Datasektionen vid Luleå Tekniska Universitet Innehållsförteckning Förord 2 1. Föreningen 3 2. Syfte 3 3. Obundenhet 3 4. Verksamhetsåret 3 5. Medlemskap 3 6. Sektionsmöte 3 7. Årsmöte 4 8.

Läs mer

Mötesprotokoll, Sektionen för Energi och miljö Sektionsmöte 2013-02-11

Mötesprotokoll, Sektionen för Energi och miljö Sektionsmöte 2013-02-11 Mötesprotokoll, Sektionen för Energi och miljö Sektionsmöte 2013-02-11 Adress: Lindstedsvägen 3, Stockholm (E36) Sektionsmöte nr 3, VÅ 2013/2014 Datum: 2013-02-11 Tid: 17.33 18.57 Närvarande: Se punkt

Läs mer

Dagordning DM 2015-06-01 Konglig Datasektionen

Dagordning DM 2015-06-01 Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen DM 2015-06-01 1(11) Dagordning DM 2015-06-01 Konglig Datasektionen 1 Mötets högtidliga öppnande 2 Formalia 1. Val av mötesordförande 2. Val av mötessekreterare 3. Val av justeringsperson

Läs mer

Dagordning Revisions-SM 2012-03-22 Konglig Datasektionen

Dagordning Revisions-SM 2012-03-22 Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen 1(54) Dagordning Konglig Datasektionen 1 Mötets högtidliga öppnande 2 Formalia 1. Val av mötesordförande 2. Val av mötessekreterare 3. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare

Läs mer

2. Rapporter Föredragande

2. Rapporter Föredragande Styrelsemöte mars 2014 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet öppnas 16:25 1.2. Mötets behöriga utlysande Mötet anses vara behörigt utlyst. 1.3. Närvarande och frånvarande Terese, Robin, Mikael, Anton,

Läs mer

!!!!!!!! Kongliga Flygsektionen, THS. Handlingar SM 3 2014 Q2, 13/10-14 kl 17:30 TC, 14-15/10 kl 17:30

!!!!!!!! Kongliga Flygsektionen, THS. Handlingar SM 3 2014 Q2, 13/10-14 kl 17:30 TC, 14-15/10 kl 17:30 Kongliga Flygsektionen, THS Handlingar SM 3 2014 Q2, 13/10-14 kl 17:30 TC, 14-15/10 kl 17:30 Kallelse Flygsektionens Sektionsmöte 3 2014 Carl-Anders Carlsson Ordförande 2014-09-22 Sida 1 ( 1) KALLELSE

Läs mer

Protokoll fört vid: Sektionen för Medicinsk Tekniks Budget-SM Torsdag den 15/5 2014, kl 16:17:18 å Osquars Backe 12, Stockholm

Protokoll fört vid: Sektionen för Medicinsk Tekniks Budget-SM Torsdag den 15/5 2014, kl 16:17:18 å Osquars Backe 12, Stockholm 1 Formalia 1.1 Mötets öppnande Protokoll fört vid: Sektionen för Medicinsk Tekniks Budget-SM Torsdag den 15/5 2014, kl 16:17:18 å Osquars Backe 12, Stockholm Sektionsordförande Louise Anderberg öppnar

Läs mer

Stadgar för MediUm Kårföreningen för studenter vid Institutionen för kultur- och mediavetenskaper

Stadgar för MediUm Kårföreningen för studenter vid Institutionen för kultur- och mediavetenskaper Ändamål 1 MediUm har som huvudsakligt syfte att bevaka och medverka i utvecklingen av utbildningen och förutsättningarna för studier vi Umeå universitet. 2 Föreningen fungerar som kårförening inom Humanistiska

Läs mer

STADGA KALMAR ESS Antagen av årsmötet den 11 januari 2011 samt av extra föreningsstämman den 10 februari 2011 1

STADGA KALMAR ESS Antagen av årsmötet den 11 januari 2011 samt av extra föreningsstämman den 10 februari 2011 1 STADGA KALMAR ESS Antagen av årsmötet den 11 januari 2011 samt av extra föreningsstämman den 10 februari 2011 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KAPITEL 1. ALLMÄNT... 4 1.1 Namn... 4 1.2 Ändamål och syfte... 4 KAPITEL

Läs mer

FÖRSLAG STADGAR MESKALIN

FÖRSLAG STADGAR MESKALIN FÖRSLAG STADGAR MESKALIN 1 NAMN Föreningens namn är Meskalin, och har sitt säte i Kalmar. Meskalin är en religiöst och partipolitiskt obunden förening. 2 SYFTE Meskalin ska representera och arbeta för

Läs mer

Dagordning Val-SM 2015-05-11 Konglig Datasektionen

Dagordning Val-SM 2015-05-11 Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen Val-SM 2015-05-11 1(142) Dagordning Val-SM 2015-05-11 Konglig Datasektionen 1 Mötets högtidliga öppnande 2 Formalia 1. Val av mötesordförande 2. Val av mötessekreterare 3. Val av

Läs mer

Revisionsberättelse 2011

Revisionsberättelse 2011 Revisionsberättelse 2011 Rapportens utseende Enligt sektionens reglemente ska en revision bestå av två dokument, en revisionsberättelse och en revisionsrapport (se 3.3.6.3.1 i sektionens reglemente). Revisonsrapporten

Läs mer

Dagordning Budget-SM 2014-10-09 Konglig Datasektionen

Dagordning Budget-SM 2014-10-09 Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen Budget-SM 2014-10-09 1(79) Dagordning Budget-SM 2014-10-09 Konglig Datasektionen 1 Mötets högtidliga öppnande 2 Formalia 1. Val av mötesordförande 2. Val av mötessekreterare 3. Val

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2014-09-24

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2014-09-24 Sektionen för Medieteknik Stockholm 2014-09-24 Styrelsemöte 24 september 2014 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppna 17.21 1.2. Mötets behöriga utlysande Kallelse

Läs mer

Protokoll från Sektionsmöte 1 09/10 (inklusive bilagor)

Protokoll från Sektionsmöte 1 09/10 (inklusive bilagor) Protokoll från Sektionsmöte 1 09/10 (inklusive bilagor), KTH 2009-09-17 1. Formalia 1.1 Mötets öppnande Jonas Lundgren förklarar mötet för öppnat kl. 17.22. 1.2 Mötets behöriga utlysande SM finner mötet

Läs mer

Stadgar för Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker. Senast reviderade 2014-05-13 2013-11-12

Stadgar för Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker. Senast reviderade 2014-05-13 2013-11-12 ! Stadgar för Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker Senast reviderade 2014-05-13 2013-11-12 Stadgar 2(5) Kapitel I: Inledande bestämmelser 1 Definitioner FUTF: Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker F-STORM:

Läs mer

Dagordning DM 2014-09-29 Konglig Datasektionen

Dagordning DM 2014-09-29 Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen DM 2014-09-29 1(60) Dagordning DM 2014-09-29 Konglig Datasektionen 1 Mötets högtidliga öppnande 2 Formalia 1. Val av mötesordförande 2. Val av mötessekreterare 3. Val av justeringsperson

Läs mer

Stadgar för Datateknologsektionen

Stadgar för Datateknologsektionen Sidan 1 av 23 för Chalmers, Göteborg Uppdaterad: 2013-03-19 Sidan 2 av 23 Innehåll 1 Allmänt 3 2 Medlemmar 4 3 Organisation 5 4 Sektionsmötet 6 5 Valberedning 9 6 Sektionsstyrelsen 10 7 Studienämnden 12

Läs mer

STADGAR. Sektionen för Medicinsk Teknik

STADGAR. Sektionen för Medicinsk Teknik STADGAR Sektionen för Medicinsk Teknik Senast ändrad 24 mars 2015 Innehåll 1 Allmänt 3 1.1 Namn............................... 3 1.2 Kårtillhörlighet.......................... 3 1.3 Ändamål.............................

Läs mer

FLiNS Stadgar Föreningen Linköpings Nationalekonomer och Statsvetare FÖRENINGEN LINKÖPINGS NATIONALEKONOMER OCH STATSVETARE STADGAR

FLiNS Stadgar Föreningen Linköpings Nationalekonomer och Statsvetare FÖRENINGEN LINKÖPINGS NATIONALEKONOMER OCH STATSVETARE STADGAR FÖRENINGEN LINKÖPINGS NATIONALEKONOMER OCH STATSVETARE STADGAR Antagna av FLiNS årsmöte 2015 Förslag till FLiNS årsmöte 2015 1 Innehållsförteckning 1 Firma... 3 2 Syfte... 3 3 Firmatecknare... 3 4 Medlemskap...

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2014-11-26

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2014-11-26 Sektionen för Medieteknik Stockholm 2014-11-26 Styrelsemöte 26 november 2014 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppna 18.21 1.2. Mötets behöriga utlysande Kallelse

Läs mer

Dagordning Revisions-SM 2014-03-25 Konglig Datasektionen

Dagordning Revisions-SM 2014-03-25 Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen Revisions-SM 2014-03-25 1(44) Dagordning Revisions-SM 2014-03-25 Konglig Datasektionen 1 Mötets högtidliga öppnande 2 Formalia 1. Val av mötesordförande 2. Val av mötessekreterare

Läs mer

2.3 Studienämndsordförande Maximiliam Nahlén Inget möte än. Har pratat med Björn Hedin om att förbättra pedagogiken hos lärare på KTH.

2.3 Studienämndsordförande Maximiliam Nahlén Inget möte än. Har pratat med Björn Hedin om att förbättra pedagogiken hos lärare på KTH. Styrelsemöte 2010 den 9:e februari kl:17.15 1 Formalia 1.1 Mötets öppnande 1.2 Mötets behöriga utlysande 1.3 Val av sekreterare Lina Höglund, sektionssekreterare. 1.4 Närvarande Cecilia Thorsén, Tora Jansson,

Läs mer

Stadga Teknologsektionen Informationsteknik Chalmers tekniska högskola

Stadga Teknologsektionen Informationsteknik Chalmers tekniska högskola Chalmers tekniska högskola Antagen: 2003 01 27 Sida 1 av 25 Innehåll 1 Allmänt 4 1.1 Definition.................................... 4 1.2 Medlemmar................................... 4 1.3 Verksamhetsår.................................

Läs mer

3 Medlemmar Medlemmar är de som är valda till styrelsen. Medlemsavgiften är 0 kr. Föreningen har ingen medlemsavgift.

3 Medlemmar Medlemmar är de som är valda till styrelsen. Medlemsavgiften är 0 kr. Föreningen har ingen medlemsavgift. Stadgar för Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker Senast reviderade 2013 11 12 2014 05 13 Raderat Tillagt Omformulerat från Omformulerat till Flyttat från Flyttat till Tänk: Rött, lila och blått ska bort

Läs mer

STADGAR KUNGLIGA MASKINSEKTIONEN, THS

STADGAR KUNGLIGA MASKINSEKTIONEN, THS STADGAR KUNGLIGA MASKINSEKTIONEN, THS Fastställd av Sektionsmötet den 25 november 2003 Ändrad av Sektionsmötet den 22 november 2005 ( 5.7.2.7 infördes) Ändrad av Sektionsmötet den 20 april 2006 ( 3.1 ändrades)

Läs mer

Stadgar för Lingsektionen

Stadgar för Lingsektionen Stadgar för Lingsektionen Stadgar för Lingsektionen på Tekniska högskolan vid Linköpings universitet, organisationsnummer 822001-9262. Fastställt under Sektionsmötet 2015-04-22. 1 Innehåll 1 Firma 5 1.1

Läs mer

Kårfullmäktigesammanträde

Kårfullmäktigesammanträde Verksamhetsåret 2012/2013 Kårfullmäktigesammanträde den 17 december 2012 - Utskotts- och kommittéförslag a) förslag om ändring i Reglemente för Ekonomiska sektionen 2011-01-18 Reglemente för Ekonomiska

Läs mer

Protokoll fört vid Revisions-SM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid Revisions-SM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen Revisions-SM 2006-10-10 1(9) Protokoll fört vid Revisions-SM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2006-10-10, 17:20 20:06 Plats E2, KTH Närvarande Sektionsordförande Jakob Bergendahl, D-03

Läs mer

Avtal gällande sektionslokalen - META

Avtal gällande sektionslokalen - META THS ARMADA 2015-06-01 Sida 1 (21) Avtal gällande sektionslokalen - META Tekniska Högskolans Studentkår Organisationsnr: 802005-9153 Kontaktpersoner Jessika Jonsson Spons- och serviceansvarig 2015 076 201

Läs mer

Stadgar. Senast reviderad 2013-11- 04

Stadgar. Senast reviderad 2013-11- 04 Stadgar Senast reviderad 2013-11- 04 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ALLMÄNT... 4 1.1 SYFTE... 4 1.2 FIRMA... 4 1.3 SÄTESORT... 4 1.4 VERKSAMHETSÅR... 4 1.5 FIRMATECKNARE... 4 1.6 ORGANISATION... 4 1.7 STYRDOKUMENT...

Läs mer

Kallelse föreningsmöte 1 (1)

Kallelse föreningsmöte 1 (1) Kallelse föreningsmöte 1 (1) Plats Gamma Tid Tisdagen den 19 mars klockan 17.15 Föredragningslista 1. Preliminärer a. Mötets öppnande b. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare c. Justering av

Läs mer

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen DM 2011-04-12 1(6) Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2011-04-12, 17:26 19:38 Plats Närvarande 1635, KTH se bilaga 1 Mötets högtidliga öppnande förklarade mötet

Läs mer

Till hedersmedlem kan av sektionsmötet utses person som synnerligen främjat sektionens intressen och strävanden.

Till hedersmedlem kan av sektionsmötet utses person som synnerligen främjat sektionens intressen och strävanden. 1. Ändamål 1.1. Syfte N-sektionen är en ideell förening som har till uppgift att verka för sammanhållningen mellan sina medlemmar, samt att bevaka och tillvarata deras intressen. 1.2. Utbildningsprogram

Läs mer

Innehåll. Om verksamhetsplanen 3. Utbildningspåverkan 4. Studiesocialt 5. Organisationsutveckling 6. Digital Utveckling 7.

Innehåll. Om verksamhetsplanen 3. Utbildningspåverkan 4. Studiesocialt 5. Organisationsutveckling 6. Digital Utveckling 7. Verksamhetsplan 2014 1 Innehåll Om verksamhetsplanen 3 Utbildningspåverkan 4 Studiesocialt 5 Organisationsutveckling 6 Digital Utveckling 7 Sektionslokalen 8 2 Om verksamhetsplanen Syftet med denna verksamhetsplan

Läs mer

1 Föreningens namn Föreningens namn är LÄSK. LÄSK är en förkortning för Lärarstuderande I Karlstad

1 Föreningens namn Föreningens namn är LÄSK. LÄSK är en förkortning för Lärarstuderande I Karlstad LÄSK STADGAR 2014 1 Föreningens namn Föreningens namn är LÄSK. LÄSK är en förkortning för Lärarstuderande I Karlstad 2 Föreningens säte Föreningen har sitt säte i Karlstad kommun 3 Föreningsform Föreningen

Läs mer

Motion 1- Motion om Detektivnämnden

Motion 1- Motion om Detektivnämnden Motion 1- Motion om Detektivnämnden Till SM 3 2014/2015 Motivering/bakgrund: Trots att W-sektionen inte har funnits särskilt länge så kretsar en hel del mysterier runt i dess inre. Var befinner sig den

Läs mer

13/14. Avtal mellan Consensus och X- sektionen. Verksamhetsåret

13/14. Avtal mellan Consensus och X- sektionen. Verksamhetsåret Avtal mellan Consensus och X- sektionen Verksamhetsåret 13/14 Avtalet syftar till att reglera och tydliggöra ansvarsområden och skyldigheter för Consensus och X-sektionen gällande övergripande samverkan,

Läs mer

d-phunktionärsintropholdr

d-phunktionärsintropholdr d-phunktionärsintropholdr Introduktion till d-funktionärsskap, inte riktigt 60 hp Grattis till din post som funktionär på Datasektionen! Med din nya roll som sektionsfunktionär följer både privilegier

Läs mer

Stadgar. LiTHe Kod. Antagna 30 september 2013

Stadgar. LiTHe Kod. Antagna 30 september 2013 Stadgar LiTHe Kod Antagna 30 september 2013 Innehåll 1 Föreningen 3 1.1 Namn............................................. 3 1.2 Säte.............................................. 3 1.3 Syfte..............................................

Läs mer

Stadgar - Funkibator ideell förening

Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar för Funkibator ideell förening. Antagna vid årsmöte 19 mars 2013. 1 - Föreningens namn Föreningens namn är Funkibator ideell förening. 2 - Föreningens säte

Läs mer

Juridiska föreningen vid Umeå universitet

Juridiska föreningen vid Umeå universitet Juridiska föreningen vid Umeå universitet Om föreningen 1. Juridiska föreningen vid Umeå universitet är en underförening till samhällsvetenskapliga sektionen (Samsek) och ytterst till Umeå studentkår (US).

Läs mer

Stadgar. Gäller från senaste stadgeändring 2015-02-11 och ersätter alla tidigare versioner. Karin Elgh Ordförande 2014/2015 1 (8)

Stadgar. Gäller från senaste stadgeändring 2015-02-11 och ersätter alla tidigare versioner. Karin Elgh Ordförande 2014/2015 1 (8) 1 (8) MASKINTEKNOLOGSEKTIONEN Stadgar Gäller från senaste stadgeändring 2015-02-11 och ersätter alla tidigare versioner Karin Elgh Ordförande 2014/2015 Mikael Mäkinen Vice Ordförande 2014/2015 2 (8) Maskinteknologsektionens

Läs mer

Senast reviderad 2010-05-19

Senast reviderad 2010-05-19 STUDENTFIKET CAMPUS NORRKÖPING Studentfiket Campus Norrköping Senast reviderad 2010-05-19 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. ALLMÄNT... 4 1.1. SYFTE... 4 1.2. FIRMA... 4 1.3. SÄTESORT... 4 1.4. VERKSAMHETSÅR... 4

Läs mer

Postbeskrivningar inför Val-SM

Postbeskrivningar inför Val-SM Postbeskrivningar inför Val-SM Innehåll Styrelsen... 2 Ordförande... 2 Vice ordförande... 3 Sekreterare... 4 Programansvarig student (PAS)... 4 Studienämndens Ordförande (SNO)... 4 Näringslivsgruppens

Läs mer

1. Föreningens verksamhet utövas som stadgar föreskriver genom: c) Utbildningsbevakningssamordnare (UBS)

1. Föreningens verksamhet utövas som stadgar föreskriver genom: c) Utbildningsbevakningssamordnare (UBS) NU GÄLLANDE STADGAR för Sektionen för industriell ekonomi Versionsdatum: 2014-03-04 Kapitel 1 Allmänt 1. Sektionen för industriell ekonomi, i fortsättningen benämnd I-sektionen, är en ideell förening för

Läs mer

Stadgar för Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker. Senast reviderade 2015-05-05 2014-05-13 2013-11-12

Stadgar för Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker. Senast reviderade 2015-05-05 2014-05-13 2013-11-12 ! Stadgar för Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker Senast reviderade 2015-05-05 2014-05-13 2013-11-12 Stadgar 2 (6) Kapitel I: Allmänna stadgan Föreningens syfte är att främja studiemiljön och det sociala

Läs mer

Medlemmar är de som är valda till styrelsen. Föreningen har ingen medlemsavgift.

Medlemmar är de som är valda till styrelsen. Föreningen har ingen medlemsavgift. Kapitel I: Allmänna stadgan Föreningens syfte är att främja studiemiljön och det sociala livet för studenter antagna till programmet teknisk fysik vid Uppsala universitet (hädanefter F student). Medlemmar

Läs mer

Protokoll för: Sektionen för Medicinsk Teknik Sektionsmöte #1 Tisdag den 19/5, 17.16.15 å Tolvan, Osquars Backe 12, Stockholm

Protokoll för: Sektionen för Medicinsk Teknik Sektionsmöte #1 Tisdag den 19/5, 17.16.15 å Tolvan, Osquars Backe 12, Stockholm 1 Formalia 1.1 Mötets öppnande Protokoll för: Sektionen för Medicinsk Teknik Sektionsmöte #1 Tisdag den 19/5, 17.16.15 å Tolvan, Osquars Backe 12, Stockholm Mötet öppnas av sektionsordförande Nina Jansson

Läs mer

Protokoll fört vid Glögg-SM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid Glögg-SM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen Glögg-SM 2011-11-21 1(8) Protokoll fört vid Glögg-SM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2011-11-21, 17:48 22:15 Plats Närvarande L1, KTH se bilaga 1 Mötets högtidliga öppnande Andreas

Läs mer

Stadgar för Linköpings Y-teknologsektion

Stadgar för Linköpings Y-teknologsektion Stadgar för Linköpings Y-teknologsektion organisationsnummer 822002-2381 Antagna 140519 Innehåll 1 Ändamål 5 2 Medlemmar 5 2.1 Regler för Medlemskap........................ 5 2.2 Avsägning av medlemskap......................

Läs mer

Handlingar. Flygsektionens Sektionsmöte 1 2015. 17/18/23 februari

Handlingar. Flygsektionens Sektionsmöte 1 2015. 17/18/23 februari Handlingar Flygsektionens Sektionsmöte 1 2015 17/18/23 februari KALLELSE SM1 2015 Mötestid 17:e februari kl. 17:30 i B2 Extra mötestid: 18 februari kl. 17:30 på Tc Extra-extra mötestid 23 februari kl.

Läs mer

Kårens verksamhetsområde är Försvarshögskolan. Försvarshögskolans Studentkår har sitt säte i Stockholm.

Kårens verksamhetsområde är Försvarshögskolan. Försvarshögskolans Studentkår har sitt säte i Stockholm. STÄMMOHANDLINGAR Sida 1 av 8 Antagna: Trädde i kraft: 2015-10-23 1 Sammansättning, ändamål och verksamhetsområde Försvarshögskolans Studentkår är en demokratisk och ideell sammanslutning av studenter och

Läs mer

00011 Val av justeringsmän och tillika rösträknare Beslut tas att välja Elias Olsson och Christoffer Gremlin till justeringsmän tillika rösträknare.

00011 Val av justeringsmän och tillika rösträknare Beslut tas att välja Elias Olsson och Christoffer Gremlin till justeringsmän tillika rösträknare. Närvarande: Tobias Edström, Ordförande Johannes Nilsson, Sekreterare Jacob Samuelsson, Alumniansvarig Jonathan Ohlson, Rekryteringsansvarig Christoffer Gremlin, Festerichef Simon Kronmar, Kassör Andreas

Läs mer

Logistiksektionens Verksamhetsdokument

Logistiksektionens Verksamhetsdokument Logistiksektionens Verksamhetsdokument Senast reviderad: 2014-03-03 Lisa Roslund Ordförande 2013/2014 Erik Andersson Sekreterare 2013/2014 Logistiksektionen Linköpings universitet 601 74 Norrköping www.logistiksektionen.se

Läs mer

KARLEKONS STADGAR. Kapitel 1. Sammansättning och ändamål

KARLEKONS STADGAR. Kapitel 1. Sammansättning och ändamål KARLEKONS STADGAR Kapitel 1 Sammansättning och ändamål 1.1 Sammansättning Karlstads ekonomistuderandes förening (KarlEkon), är en självständig ideell förening vid Karlstads universitet. KarlEkon är fackligt

Läs mer

Medicinska Föreningens verksamhetsplan 15-16

Medicinska Föreningens verksamhetsplan 15-16 Verksamhetsplan 15-16 s verksamhetsplan 15-16 Denna verksamhetsplan beskriver en grundläggande målsättning för föreningens verksamhet. Den antas av fullmäktige och blir därmed en uppdragsbeskrivning från

Läs mer

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422 S T A D G A R för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING org.nr: 822000-8422 Dessa stadgar har antagits vid årsmöte i Linköpings Villaägareförening 2010-03-16 1 Ändamål och verksamhetsområde 1 1. Linköpings Villaägareförening,

Läs mer