SHOPPINGORDBOK. Svensk Engelsk. Art director. Affärsuppgörelse. Andrahandsuthyrning 1 (19)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SHOPPINGORDBOK. Svensk Engelsk. Art director. Affärsuppgörelse. Andrahandsuthyrning 1 (19)"

Transkript

1 SHOPPINGORDBOK Innehåll Inledning. Svensk Engelsk ordlista. Engelsk Svensk ordlista. Titlar. Måttenheter. Detaljhandelsbegrepp. Hjälp oss att förbättra boken. Shoppingordboken Säkert har du precis som vi många gånger varit med om att det där ordet eller begreppet skulle jag kunna på engelska, men inte hittat det just då. Det kan vara i ett samtal, på en konferens, ett mail, en artikel, en rapport, en bok eller i samband med ett besök utomlands men det är lika irriterande varje gång. Att det dessutom är så att det inte finns någon enkel lättåtkomlig shoppingordbok på svenska för engelska ord och begrepp i vår bransch gör det svårt att i efterhand skaffa sig den kunskapen. Av de skälen så har vi på Steen & Ström tagit fram en liten bok med de viktigaste orden, begreppen och måtten på engelska. Vi har fokuserat på det som är relevanta för shopping i allmänhet och valt att inte gå för djupt eller brett för att få en liten behändig produkt som man lätt kan ha i fickan eller väskan. Vi kallar den shoppingordboken version 1.0 eftersom vi tror att vi kommer att behöva uppdatera, komplettera och korrigera den flera gånger. Här tror vi att du som mottagare av Shoppingordboken kan vara till stor hjälp. Om du hittar ett fel, en bättre förklaring eller tycker att det saknas något så maila oss på Förutom en liten behändig bok så kommer den också att finnas på vår hemsida där den kommer att uppdateras mer löpande. Där kan du också beställa fler exemplar om vill dela med dig till någon på ditt företag eller i branschen. Gå in på vår hemsida och läs mer under publikationer. Svensk Engelsk AB AD Administrationsavgift Affisch Affärscentrum Affärsområdesledning Affärsplan Affärsuppgörelse Aktuell avkastning Allmänyta A-läge Anbud Andrahandsuthyrning Ankarbutik Ankarhyresgäst Anläggningstillgång Ltd Art director Administration fee Poster Business center Business management Business plan Deal Current yield Common area Premier position Bid Sublease Anchor store Anchor tenant Fixed asset 1 (19)

2 Annons Ad Annonsbyrå Advertising agency Annonsera Advertise Ansvar Liability Ansvarig utgivare Publisher Apotek Pharmacy Arbetsmarknad Labor market Arrende Lease Automat Vending machine Avkastning Yield Avkastningsgrad Internal rate of return (IRR ) Avsiktsförklaring Letter of intent Avskrivning Depreciation Avtalspart Contractor Avtalsvillkor Contract condition Balansräkning Balance sheet Bankkort Debit card Bankomat Atm Bankränta Bank rate Barnvagn Pram Bashyra Basic rent Befolkningsprognos Population forecast Belåning Factoring Beläggning Occupancy Besittning Possession Besöksfrekvens Footfall Betalningsföreläggande Payment injunction Betalningspåminnelse Chaser Bilaga Appendix Bokföring Accounting Bokfört värde Book value Bokslut Financials Bolag Company Bolagsskatt Corporation tax Bolagsstämma Annual general meeting Borgen Guarantee Borgensman Guarantor Borgenär Creditor Boränta Mortgage yield Bostadsrätt Co-operative flat Bostäder Residential property Brandmur Firewall Brandskydd Fire protection Bransch Trade Broschyr Booklet Brutto Gross Bruttoinkomst Gross income Bruttomarginal Gross margin Bruttonationalprodukt (BNP) Gross domestic product (GDP) Bruttovinst Gross profit 2 (19)

3 Butik Butiksbiträde Butiksfasad Butikslokal Butiksundersökning Byggherre Byggledare Byggnadslov Byggnadsyta Börsbolag Citykärna Dagligvaror Dagligvarubranschen Dagligvarubutik Debitera Demografi Deposition Depositionsränta Detaljhandel Detaljhandelsfastighet Detaljist Diagram Disponibel inkomst DM-reklam Dotterbolag Drift Driftskostnad Dröjsmålsränta Dålig publicitet Dörrsnurra Efterfrågan Eftertest Eget kapital Egna märkesvaror Ekonomiavdelning EMV (egna märkesvaror) Entreprenör Etablerare Externt köpcentrum Fackförening Fackhandel Faktura Fakturering Fast egendom Fast kostnad Fastighet Fastighetsmäklare Fastighetsskatt Fastighetsuthyrning Fastighetsägare Shop, US: Store Shop assistant, US: Sales person Shop front, US: Storefront Shop premises Retailer survey Investor Construction manager Planning permission, US: Building permit Floorspace Listed companies Central business district (CBD) Convenience goods Grocery trade Grocery stores Charge Demography Security deposit Deposit interest Retail, retail trade Retail property Retailer Graph Disposable income Direct mail offer Subsidiary company Operations Operating cost Default interest Bad will Revolving door Demand Post-test Stockholders equility Private labels Finance department Private labels Entrepreneur, contractor Entrepreneur Out-of-town shopping centre Labor union Specialty stores Bill, invoice Billing Fixed asset Fixed cost Real estate Real estate, US: Realtor Property tax Real estate leasing Landlord 3 (19)

4 Finansiering Firmatecknare Flaggskeppsbutik Folkbokföringsadress Franchisetagare Fritidsvaror Fullmakt Fusion Fåmansbolag Fältundersökning Företagarförening Förfallodag Förort Förseningsavgift Förstudie Försäkring Försäkringstagare Försäljning Försäljning i jämförbara butiker Försäljningsmaterial Försäljningsmix Försäljningsområde Försäljningsplan Försäljningsprognos Förvaltning Förvaltningsavgift Förvärv Garanti God man Golvyta Grossist Gäldenär Gör det själv-handeln Handelsbolag Handlarförening Handpenning Hemutrustning Herrkläder Hiss Hushållsinkomst Hyllvärmare Hyra Hyra ut Hyresavtal Hyresgäst Hyresgästsmanual Hyresgästsmix Hyresrätt Hyrestid Hyresvärd Financing Signatories Flagship store Civic address Franchisee Recreation goods Credentials, power of attorney Merger Close corporation Field survey Merchants association Date of maturity Suburb Delay fee Predevelopment research analysis Insurance Policyholder Sales Same-store sales Sales material Merchandise mix Sales area Merchandise plan Sales projection Management Management fee Acquisition Warranty Trustee Floor area Wholesaler Debtor Do-it-yourself (DIY) Partnership Merchants association Deposit Household equipment Menswear Lift, US: Elevator Household income Sticker Rent Let Lease Tenant, lessee Tenant manual Tenant mix Right of tenacy Term of lease Landlord 4 (19)

5 Högkonjunktur Boom Immateriella anläggningstillgångar Intangible assets Impulsvaror Impulse goods Indexreglering Index adjustment Inflyttningsdatum Date of occupancy Inkomstskatt Income tax Innehavare Holder Inregistreringskontrakt Registration contract Insättningsgaranti Deposit guarantee Intäkt Revenue Inventarier Equipment Juridisk person Legal person KAM kundansvarig Key account manager Kassa Cashier, US: Checkout Kassaflöde Cash flow Kategori Category Kommersiell drift Commercial operation Kommersiell fastighet Commercial real estate Konceptbyrå Advertising and branding agency Koncern Group Konkurrens Competition Konkurs Bankruptcy Konsortium Joint venture Konsument Consumer Konsumentprisindex (KPI) Consumer price index (CPI) Konsumentundersökning Consumer survey Kontraktsbrott Breach of contract Kreditrisk Credit risk Kundvagn Trolley, US: Shopping cart Kvalitativ undersökning Qualitative study Kvantitativ undersökning Quantitative study Köp Purchase Köpbeslut Point of purchase Köpcentrum Shopping centre, US: Mall Köpcentrumchef Center manager Köpkraft Spending power Köpman Merchant Lagfart Title deed Landschef Country manager Ledstång Handrail Lekrum Crèche Licensavtal License agreement Likvida medel Cash Likviditet Liquidity Lokal Commercial property Lågprisbutik Discount store Långfristig skuld Long term liability Långivare Lenders Långtidsarrende Long term lease Låntagare Borrowers 5 (19)

6 Löpande pris Marginal Marginalskatt Marknadsanalys Marknadsandel Marknadsdirektör Marknadsföring Marknadshyra Marknadsinformation Marknadsområde Marknadspris Marknadsprofil Marknadssegmentering Marknadsvärde Massmarknadsföring Moderbolag Moms Mål Målgrupp Nettointäkter Nettoinvestering Nettoomsättning Nettoyta Nominellt värde Nulägesanalys Nyckelfärdigt projekt Nyckeltal Närbutik Offentlig sektor Offentlighet Offert Omlokalisering Ompositionering Omstrukturering Omsättning Omsättningshyra Omsättningstillväxt Omvärldsanalys Ordförande Outletdetaljist Pant Parkeringsplatser Partihandel Passerkort Personal Personlig intervju Portfölj Postal enkätundersökning Primärområde Prognos Current price Margin Marginal rate of tax Market analysis Market share Marketing director Marketing Market rent Market data Market area Market price Market profile Market segmentation Market value Mass marketing Parent company VAT Objectives Target group Net income Net investment Net sales Net floor area Nominal value Current state analysis Turnkey project Ratios Convenience store Public sector Publicity Quote Allocation Repositioning Restructure Turnover Turnover rent Turnover growth Environmental studies Chairman Outlet retailer Pledge Parking lot Wholesale trade Keycard Staff Face to face interview Portfolio Postal survey Primary market Forecast 6 (19)

7 Projektansvarig Projektledning Prospekt Provision Påslag Rabatt Realisation Realisationsvinst Redovisare Regionalt köpcentrum Reklam Reklamkampanj Resultaträkning Revisor Riskkapital Rondell Rullband Rulltrappa Rumskiljande vägg Räkenskapsår Ränta Rörelsemarginal Rörelseresultat Rörlig ränta Sakförsäkring Samfällighet Schaktning Sekundärområde Serviceavgift Servitut Situationsplan Skatt Skuld Skyltfönster Skyltning Slumpmässigt urval Sortiment Specialbutik Stadgar Stadsbild Stadsdel Stadsdelscentrum Stadskärna Statsskuld Stiftelse Stormarknad Strategiskt läge Styrelseledamot Subvention Säkerheter Development manager Project management Prospectus Commissions Surcharge Discount Sale Capital gain Accountant Regional center Promotion Advertising campaign Statement of income Auditor Venture capital Roundabout Travelator Escalator Dividing wall Fiscal year Interest Operating margin Operating profit Variable interest Property insurance Joint ownership unit Excavation Secondary market Service charge Easement Site plan Tax Debt Storefront Signage Random sample Assortment Specialty store By-laws Townscape District Urban center Urban area National debt Foundation Hypermarket Strategic position Board member Subsidy Collateral 7 (19)

8 Säljfrämjande åtgärder Sällanköpsvaror Takhöjd Taxa Taxeringsvärde Taxeringsår Telefonundersökning Tillgång Tillträdesdag Tillväxt Toalett Tomt Tomtgräns Tomtkarta Tomträtt Tomtyta Torg Totalentreprenad Trappuppgång Trycksak Tvisteförfarande Underhåll Underleverantör Undersökning Uppförandeskede Upphandling Upphovsrättslagen Upplaga Upplåtelseavtal Uppsägning Upptagningsområde Urvalsstorlek Utbud Utfart Utgåva Uthyrare Uthyrningsansvarig Uthyrningsbar yta (GLA) Uthyrningsgrad Utvecklare Utveckling Utvecklingsdirektör Vagn Vakans Vakansgrad Valuta Varuhus Varumärke Varumärkeskännetecken Varumärkesprofil Sales promotion Durable goods Ceiling height Tariff Assessed value Fiscal year Telephone survey Asset Occupancy date Growth Toilet, US: Rest room Site, US: Lot Site boundary Property plan Site leasehold Site area Square Turnkey contract Stairway Matter Dispute procedure Maintenance Subcontractor Survey Construction stage Procurement Copyright law Size of edition Grant agreements Notice, termination Catchment area Sample size Range of goods and services Exit Edition Lessor Leasing manager Gross leasable area (GLA) Occupancy rate Developer Development Development director Trolley Vacancy Vacancy rate Currency Department store Brand Brand character Brand image 8 (19)

9 Varuprov Ventil Verkställande direktör (VD) Vindfång Värderingsman Ytplan Årlig avkastning Årsredovisning Återförsäljare Öppethållande Överlåtelse Översiktsplan Sample Valve Chief executive officer (CEO), Managing director (MD) Vestibule Valuer Floor plan Annual return Annual report Retailer Opening hours Transfer Master plan Engelsk Svensk Accountant Redovisare Accountant Redovisare Accountant manager Redovisningsansvarig Accounting Bokföring Acquisition Förvärv Ad Annons Administration fee Administrationsavgift Advertise Annonsera Advertising agency Annonsbyrå Advertising and branding agency Konceptbyrå Advertising campaign Reklamkampanj Allocation Omlokalisering Anchor store Ankarbutik Anchor tenant Ankarhyresgäst Annual general meeting Bolagsstämma Annual report Årsredovisning Annual return Årlig avkastning Appendix Bilaga Art director AD Art director AD Assessed value Taxeringsvärde Asset Tillgång Assortment Sortiment ATM Bankomat Auditor Revisor Auditor Revisor Bad will Dålig publicitet Balance sheet Balansräkning Bank rate Bankränta Bankruptcy Konkurs Basic rent Bashyra Bid Anbud Bill Faktura Billing Fakturering Board member Styrelseledamot Book value Bokfört värde 9 (19)

10 Booklet Boom Borrowers Brand Brand character Brand image Breach of contract Building permit Business center Business management Business plan By-laws Capital gain Cash Cash flow Cashier Catchment area Category Ceiling height Center manager Center manager Center marketing coordinator Center marketing manager Central business district (CBD) Chairman Chairman Charge Chaser Checkout Chief economy & IT officer Chief executive officer (CEO) Chief executive officer (CEO) Chief financial officer (CFO) Chief HR officer Civic address Close corporation Collateral Commercial director Commercial operation Commercial property Commercial real estate Commissions Common area Communication manager Company Competition Construction manager Construction manager Construction stage Consumer Broschyr Högkonjunktur Låntagare Varumärke Varumärkeskännetecken Varumärkesprofil Kontraktsbrott Byggnadslov Affärscentrum Affärsområdesledning Affärsplan Stadgar Realisationsvinst Likvida medel Kassaflöde Kassa Upptagningsområde Kategori Takhöjd Köpcentrumchef Köpcentrumchef Marknadskoordinator (köpcentrum) Marknadschef (köpcentrum) Citykärna Ordförande Ordförande Debitera Betalningspåminnelse Kassa Ekonomi- och IT-direktör Koncernchef Verkställande direktör (VD) Finansdirektör HR-direktör Folkbokföringsadress Fåmansbolag Säkerheter Kommersiell driftchef Kommersiell drift Lokal Kommersiell fastighet Provision Allmänyta Kommunikationschef Bolag Konkurrens Byggledare Byggledare Uppförandeskede Konsument 10 (19)

11 Consumer price index (CPI) Consumer survey Contract condition Contractor Controller Convenience goods Convenience store Co-operative flat Copyright law Corporate development director Corporate marketing director Corporation tax Country manager Country manager CR coordinator Crèche Credentials Credit risk Creditor Currency Current price Current state analysis Current yield Date of maturity Date of occupancy Deal Debit card Debt Debtor Default interest Delay fee Demand Demography Department store Deposit Deposit guarantee Deposit interest Depreciation Developer Developer Development Development coordinator Development director Development director Development manager Development manager Direct mail offer Discount Discount store Disposable income Konsumentprisindex (KPI) Konsumentundersökning Avtalsvillkor Entreprenör, avtalspart Ekonomisk kontrollör Dagligvaror Närbutik Bostadsrätt Upphovsrättslagen Utvecklingsdirektör (koncern) Marknadsdirektör (koncern) Bolagsskatt Landschef Landschef CR-koordinator Lekrum Fullmakt Kreditrisk Borgenär Valuta Löpande pris Nulägesanalys Aktuell avkastning Förfallodag Inflyttningsdatum Affärsuppgörelse Bankkort Skuld Gäldenär Dröjsmålsränta Förseningsavgift Efterfrågan Demografi Varuhus Handpenning Insättningsgaranti Depositionsränta Avskrivning Utvecklare Utvecklare Utveckling Utvecklingskoordinator Utvecklingsdirektör Utvecklingsdirektör Projektansvarig Projektchef DM-reklam Rabatt Lågprisbutik Disponibel inkomst 11 (19)

12 Dispute procedure District Dividing wall Do-it-yourself (DIY) Durable goods Easement Edition Elevator Entrepreneur Environmental studies Equipment Escalator Excavation Exit Face to face interview Factoring Field survey Finance department Finance director Financials Financing Fire protection Firewall Fiscal year Fixed asset Fixed cost Flagship store Floor area Floor plan Floorspace Footfall Forecast Foundation Franchisee Grant agreements Graph Grocery stores Grocery trade Gross Gross domestic product (GDP) Gross income Gross leasable area (GLA) Gross margin Gross profit Group Growth Guarantee Guarantor Handrail Holder Tvisteförfarande Stadsdel Rumskiljande vägg Gör det själv-handeln Sällanköpsvaror Servitut Utgåva Hiss Etablerare, entreprenör Omvärldsanalys Inventarier Rulltrappa Schaktning Utfart Personlig intervju Belåning Fältundersökning Ekonomiavdelning Ekonomidirektör Bokslut Finansiering Brandskydd Brandmur Räkenskapsår, taxeringsår Anläggningstillgång, fast egendom Fast kostnad Flaggskeppsbutik Golvyta Ytplan Byggnadsyta Besöksfrekvens Prognos Stiftelse Franchisetagare Upplåtelseavtal Diagram Dagligvarubutik Dagligvarubranschen Brutto Bruttonationalprodukt (BNP) Bruttoinkomst Uthyrningsbar yta (GLA) Bruttomarginal Bruttovinst Koncern Tillväxt Borgen Borgensman Ledstång Innehavare 12 (19)

13 Household equipment Household income Hypermarket Impulse goods Income tax Index adjustment Insurance Intangible assets Interest Internal rate of return (IRR) Investor Invoice Joint ownership unit Joint venture Key account manager Key account manager Keycard Labor market Labor union Landlord Lease Leasing director Leasing manager Leasing manager Legal person Lenders Lessor Let Letter of intent Liability License agreement Lift Liquidity Listed companies Long term lease Long term liability Lot Ltd Maintenance Mall Management Management fee Managing director (MD) Margin Marginal rate of tax Market analysis Market area Market data Market price Market profile Hemutrustning Hushållsinkomst Stormarknad Impulsvaror Inkomstskatt Indexreglering Försäkring Immateriella anläggningstillgångar Ränta Avkastningsgrad Byggherre Faktura Samfällighet Konsortium KAM - kundansvarig KAM kundansvarig Passerkort Arbetsmarknad Fackförening Fastighetsägare, hyresvärd Arrende, hyresavtal Uthyrningsdirektör Uthyrningsansvarig Uthyrningschef Juridisk person Långivare Uthyrare Hyra ut Avsiktsförklaring Ansvar Licensavtal Hiss Likviditet Börsbolag Långtidsarrende Långfristig skuld Tomt AB Underhåll Köpcentrum Förvaltning Förvaltningsavgift Verkställande direktör (VD) Marginal Marginalskatt Marknadsanalys Marknadsområde Marknadsinformation Marknadspris Marknadsprofil 13 (19)

14 Market rent Market segmentation Market share Market value Marketing Marketing director Marketing director Marketing manager Mass marketing Master plan Matter Menswear Merchandise manager Merchandise mix Merchandise plan Merchant Merchant Merchants association Merger Mortgage yield National debt Net floor area Net income Net investment Net sales Nominal value Notice Objectives Occupancy Occupancy date Occupancy rate Opening hours Operating cost Operating margin Operating profit Operations Operations manager Outlet retailer Out-of-town shopping centre Parent company Parking lot Partnership Payment injunction Pharmacy Planning permission Pledge Point of purchase Policyholder Population forecast Portfolio Marknadshyra Marknadssegmentering Marknadsandel Marknadsvärde Marknadsföring Marknadsdirektör Marknadsdirektör Marknadschef Massmarknadsföring Översiktsplan Trycksak Herrkläder Försäljningschef Försäljningsmix Försäljningsplan Köpman Köpman Handlarförening Fusion Boränta Statsskuld Nettoyta Nettointäkter Nettoinvestering Nettoomsättning Nominellt värde Uppsägning Mål Beläggning Tillträdesdag Uthyrningsgrad Öppethållande Driftskostnad Rörelsemarginal Rörelseresultat Drift Driftchef Outletdetaljist Externt köpcentrum Moderbolag Parkeringsplatser Handelsbolag Betalningsföreläggande Apotek Byggnadslov Pant Köpbeslut Försäkringstagare Befolkningsprognos Portfölj 14 (19)

15 Possession Besittning Postal survey Postal enkätundersökning Poster Affisch Post-test Eftertest Power of attorney Fullmakt Pram Barnvagn Predevelopment research analysis Förstudie Premier position A-läge Primary market Primärområde Private labels EMV (egna märkesvaror) Procurement Upphandling Project controller Projektkontroller Project management Projektledning Promotion Reklam Property insurance Sakförsäkring Property management director Teknisk direktör Property manager Teknisk chef Property plan Tomtkarta Property tax Fastighetsskatt Prospectus Prospekt Public sector Offentlig sektor Publicity Offentlighet Publisher Ansvarig utgivare Purchase Köp Qualitative study Kvalitativ undersökning Quantitative study Kvantitativ undersökning Quote Offert Random sample Slumpmässigt urval Range of goods and services Utbud Ratios Nyckeltal Real estate Fastighet Real estate leasing Fastighetsuthyrning Realtor Fastighetsmäklare Recreation goods Fritidsvaror Regional center Regionalt köpcentrum Registration contract Inregistreringskontrakt Rent Hyra Repositioning Ompositionering Research manager Marknadsanalytiker Residential property Bostäder Rest room Toalett Restructure Omstrukturering Retail Detaljhandel Retail property Detaljhandelsfastighet Retailer Återförsäljare, detaljist Retailer survey Butiksundersökning Revenue Intäkt Revolving door Dörrsnurra Right of tenacy Hyresrätt Roundabout Rondell 15 (19)

16 Sale Sales Sales area Sales material Sales person Sales projection Sales promotion Same-store sales Sample Sample size Secondary market Security deposit Service charge Shop Shop assistant Shop assistant Shop front Shop premises Shopping cart Shopping centre Signage Signatories Site Site area Site boundary Site leasehold Site plan Size of edition Specialty store Specialty stores Spending power Square Staff Stairway Statement of income Sticker Stockholders equility Store Storefront Storefront Strategic position Subcontractor Sublease Subsidiary company Subsidy Suburb Surcharge Survey Target group Tariff Realisation Försäljning Försäljningsområde Försäljningsmaterial Butiksbiträde Försäljningsprognos Säljfrämjande åtgärd Försäljning i jämförbara butiker Varuprov Urvalsstorlek Sekundärområde Deposition Serviceavgift Butik Butiksbiträde Butiksbiträde Butiksfasad Butikslokal Kundvagn Köpcentrum Skyltning Firmatecknare Tomt Tomtyta Tomtgräns Tomträtt Situationsplan Upplaga Specialbutik Fackhandel Köpkraft Torg Personal Trappuppgång Resultaträkning Hyllvärmare Eget kapital Butik Butiksfasad Skyltfönster Strategiskt läge Underleverantör Andrahandsuthyrning Dotterbolag Subvention Förort Påslag Undersökning Målgrupp Taxa 16 (19)

17 Tax Telephone survey Tenant manual Tenant mix Tenant, lessee Term of lease Termination Title deed Townscape Trade Transfer Travelator Trolley Trustee Turnkey project Turnover Turnover growth Turnover rent Urban area Urban center Vacancy Vacancy rate Valuer Valve Variable interest Warranty VAT Vending machine Venture capital Vestibule Wholesale trade Wholesaler Yield Skatt Telefonundersökning Hyresgästsmanual Hyresgästsmix Hyresgäst Hyrestid Uppsägning Lagfart Stadsbild Bransch Överlåtelse Rullband Kundvagn, vagn God man Nyckelfärdigt projekt, Totalentreprenad Omsättning Omsättningstillväxt Omsättningshyra Stadskärna Stadsdelscentrum Vakans Vakansgrad Värderingsman Ventil Rörlig ränta Garanti Moms Automat Riskkapital Vindfång Partihandel Grossist Avkastning Måttenheter 1 kvadratmeter 10,764 square feet 0,0929 kvadratmeter 1 square feet 1 hektar 2,47 acres 4,048 kvadatmeter 1 acre 1 kilometer 0,62137 miles 1,609 kilometer 1 mile 1 meter 3,2808 feet 1 meter 1,0956 yards 1 km/h 0,6214 miles per hour (mph) 1,609 km/h 1 mile per hour 1 kubikmeter 1,3079 cubic yards 1 kg 2,2046 pounds 0,4536 kg 1 pound 1 liter 1,816 pints 1 liter 0,220 Imperial (Eng) gallons 17 (19)

18 1 liter 0,2642 US gallons 4,545 liter 1 Imperial (Eng) gallons 3,785 liter 1 US gallon 0 grader Celcius 32 grader F (Fahrenheit) 100 grader Celcius 212 grader F Biljon Billion, US: Trillion Kubikmeter Cubic Meters Miljard 1000 Million (1 Milliard), US: Billion Miljon Million Detaljhandelsbegrepp VARUGRUPPER Beklädnad (Clothing) Omfattar varugrupperna kläder, skor samt andra personliga varor (t ex väskor och accessoarer) Dagligvaror (Convenience goods) Omfattar varugrupperna livsmedel och övriga dagligvaror. Gruppen övriga dagligvaror omfattar varugrupperna kemtekniska artiklar, tobak och tidningar, blommor samt djurmat. Fritidsvaror (Recreation goods) Omfattar varugrupperna radio/tv, övrig hemelektronik, film/cd/kassetter, cykel, musik/lek/hobby, sport/campingartiklar, reservdelar till fordon, ur/guld/optik och böcker. Hemutrustning (Household Omfattar varugrupperna möbler, belysning, järn, equipment) bygg och färgvaror Horeca (Horeca) Omfattar hotell, restauranger och catering. Sällanköpsvaror (Durable goods) Omfattar huvudgrupperna beklädnad, fritidsvaror och hemutrustning. Kallas även specialvaror. Kommersiell service Omfattar i huvudsak av tjänster, samt varor där staten (Other services) har monopolservice, t ex Systembolag. KÖPCENTRUM Bostadsområdescentrum (Neighborhood center) Externt Köpcentrum (Out-of-town shopping centre) Handelsområde (Out-of-town shopping centre) Tillhandahåller dagligvaror samt personliga tjänster för det dagliga behovet. Kan också innehålla bank och begränsat utbud av sällanköpsvaror. Huvudbutiken är en större livsmedelsbutik. Storleken varierar mellan m2. Ett område eller köpcentrum som lockar kunder från hela kommunen och den omkringliggande regionen, lokaliserad utanför stadskärna eller bostadsområde. Trafikorienterat med stort antal parkeringsplatser. Minst m2 uthyrbar yta. Även kallat regionalt köpcentrum. Handelsområden är spontant framväxta agglomerationer av detaljhandel, i ett trafikorienterat läge som ursprungligen inte var planlagt för detaljhandel. Dessa områden är ofta stora och har en regional karaktär. 18 (19)

19 Kommuncentrum (Municipal center) Factory outlets (Outlet center) Regionalt köpcentrum (Regional center) Stadsdelscentrum (Urban center) BUTIKER Allivsbutik (Supermarket) Lågprisbutik (Discount store) Närbutik (Convenience store) Stormarknad (Hypermarket) Trafikbutik (Traffic store) Varuhus (Department store) Volymhandel (Volume trade) Omfattar förutom vad som finns i ett bostadsområdescentrum även utbud inom beklädnad och hem & fritid. Innehåller ofta två större livsmedelsbutiker samt Systembolag och bank. Storleken varierar mellan m2. Fabrikant- och designerägda butiker där man säljer överskottsproduktion, varor från föregående säsong eller varor med smärre defekter. Sortimentet utgörs till cirka 70 % beklädnad. Minst m2 uthyrbar yta. Ett område eller köpcentrum som lockar kunder från hela kommunen och den omkringliggande regionen, lokaliserad utanför stadskärna eller bostadsområde. Trafikorienterat med stort antal parkeringsplatser. Minst m2 uthyrbar yta. Även kallat externt köpcentrum. Huvudbutiken utgörs av en dagligvarubutik men stadsdelscentrumet erbjuder ett något större utbud av kommersiell och offentlig service än bostadsområdescentrum. En dagligvarubutik med minst 400 m2 säljyta, som i huvudsak tillämpar självbetjäningsprincipen och som huvudsakligen säljer livsmedel och där över 50 % av säljytan utgörs av livsmedel. En lågprisbutik använder låga priser som ett centralt konkurrensmedel. Lågprisbutiker kan delas in i Hard discounts (t ex Lidl och Netto) samt i Soft discounts (t ex Willys). Liten dagligvarubutik i ett bostadsområde, självbetjäningsbutik med en yta som är mindre än 400 m2. Butik med säljyta över m2 säljyta, som säljer varor från många olika varugrupper och i huvudsak tillämpar självbetjäningsprincipen. I en stormarknad utgör livsmedel omkring hälften av den totala ytan, men försäljningens tyngdpunkt ligger på dagligvaror. En butik som är kombinerad med en bensinstation. En butik med minst m2 säljyta, som säljer produkter från många varugrupper. I ett varuhus har ingen varugrupp en andel av säljytan som skulle överstiga 50 % av den totala säljytan. Handel med tunga eller skrymmande varor, t ex möbler och byggvaror. Hjälp oss att förbättra boken Du som mottagare av Shoppingordboken kan vara till stor hjälp. Om du hittar ett fel, en bättre förklaring eller tycker att det saknas något ord, maila oss på 19 (19)

Vitec 2013 på 30 sekunder

Vitec 2013 på 30 sekunder Vitec 2013 på 30 sekunder Klicka på symbolen för att infoga bild här. Bilden ska vara utfallande (undantag frilagda objekt) och får inte vara bredare än vad stödlinjen visar. Bilden placeras alltid under

Läs mer

Företagsvärdering ME2030

Företagsvärdering ME2030 Företagsvärdering ME2030 24/3 Principer för värdering Jens Lusua DCF-valuation Frameworks LAN-ZWB887-20050620-13749-ZWB Model Measure Discount factor Assessment Enterprise DCF Free cash flow Weighted average

Läs mer

The current state of the VC industry in relation to other financing sources for startup firms

The current state of the VC industry in relation to other financing sources for startup firms The current state of the VC industry in relation to other financing sources for startup firms Ekon Dr Anna Söderblom Handelshögskolan i Stockholm Definition Venture Capital Definition riskkapital Riskkapital

Läs mer

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Svensk presentation 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Trailereffekter AB Bild Specialisten på delar till trailers och släpvagnar 2012-12-28 Anita Lennerstad 2 Utveckling bild bild Axel Johnson AB BRIAB bild

Läs mer

DETALJHANDELN I ESKILSTUNA 2013

DETALJHANDELN I ESKILSTUNA 2013 DETALJHANDELN I ESKILSTUNA 2013 HUI Research Sep-Okt 2014 Anna Mocsáry Henrik Vestin 2010 David Naylor FÖRORD HUI Research har på uppdrag av Eskilstuna Innerstad AB genomfört en kartläggning och analys

Läs mer

Börstrender, konjunktur och räntor

Börstrender, konjunktur och räntor Peter Malmqvist Börstrender, konjunktur och räntor Vinster Konjunktur Inflation och räntor Värdering Teknisk analys Aktiemania Därför älskar svenskar aktier! Aktiesparande ökat samband mellan kursutveckling

Läs mer

Sjöfartsföretag 2012 Water Transport 2012

Sjöfartsföretag 2012 Water Transport 2012 Statistik 2014:11 Sjöfartsföretag 2012 Water Transport 2012 Publiceringsdatum: 2014-05-16 Se Beskrivning av statistiken för metod med mera Kontaktperson: Trafikanalys Jan Östlund tel: 010-414 42 24, e-post:

Läs mer

PRESSINFORMATION från Wallenstamkoncernen

PRESSINFORMATION från Wallenstamkoncernen Wallenstam was founded in 1944 and, with more than 10,000 apartments in its portfolio, is one of the largest residential property companies on the Stockholm Stock Exchange. With floor space totalling about

Läs mer

The current state of the VC industry in relation to other financing sources for startup firms

The current state of the VC industry in relation to other financing sources for startup firms The current state of the VC industry in relation to other financing sources for startup firms Ekon Dr Anna Söderblom Handelshögskolan i Stockholm Finansieringskällor för småföretag Nystartade företags

Läs mer

PRESSINFORMATION Wallenstam

PRESSINFORMATION Wallenstam was founded in 1944 in Gothenburg and is one of Sweden s major dedicated property companies with more than 300 properties in the three major urban areas Gothenburg, Stockholm and Helsingborg. The company

Läs mer

EMIR-European Market Infrastructure Regulation

EMIR-European Market Infrastructure Regulation EMIR-European Market Infrastructure Regulation Omfattande regelverk kring derivat Hur påverkas Ni? 1. Rapporteringsskyldighet 2. Portföljavstämning 3. Tvistelösning 4. Timely confirmations Rapporteringsskyldighet

Läs mer

WELCOME TO BILLERUD S WORLD

WELCOME TO BILLERUD S WORLD WELCOME TO BILLERUD S WORLD BUSINESS CONCEPT Billerud offers demanding customers packaging material and solutions that promote and protect their products packaging that are attractive, strong and made

Läs mer

GALLERIA BOULEVARD. KRISTIANSTADS NYA MÖTESPLATS. www.kristianstadnyagalleria.se

GALLERIA BOULEVARD. KRISTIANSTADS NYA MÖTESPLATS. www.kristianstadnyagalleria.se GALLERIA BOULEVARD. KRISTIANSTADS NYA MÖTESPLATS. www.kristianstadnyagalleria.se DET NYA NAVET I CENTRALA KRISTIANSTAD. Med den nya gallerian kommer centrala Kristianstad att utvecklas och staden får ett

Läs mer

Tomas Stålnacke Huvudprojektledare Project Manager Stadsomvandlingen City in transformation Kirunabostäder AB tomas.stalnacke@kirunabostader.

Tomas Stålnacke Huvudprojektledare Project Manager Stadsomvandlingen City in transformation Kirunabostäder AB tomas.stalnacke@kirunabostader. Tomas Stålnacke Huvudprojektledare Project Manager Stadsomvandlingen City in transformation Kirunabostäder AB tomas.stalnacke@kirunabostader.se 9 1 Upphandling Procurement Alla projekt kommer att upphandlas

Läs mer

DELÅ RSRÅPPORT 1 JUNI 2014 30 SEPTEMBER 2014. The Esplanade. Stranden. Havet

DELÅ RSRÅPPORT 1 JUNI 2014 30 SEPTEMBER 2014. The Esplanade. Stranden. Havet DELÅ RSRÅPPORT 1 JUNI 2014 30 SEPTEMBER 2014 The Esplanade Stranden Havet London, 31 oktober 2014 VD HÅR ORDET Sedan den 1 juni 2014 har vi varit överens om att sälja fastigheten (the Freehold) i Kilburn

Läs mer

Mälardalen. Virkeshandlaren 10, Röda rummet, Örebro OFFICE/RETAIL

Mälardalen. Virkeshandlaren 10, Röda rummet, Örebro OFFICE/RETAIL Mälardalen Name of property Address Municipality Refurb.year Office Retail Warehouse Industrial Residential Other Total sidiary Note OFFICE/RETAIL Basen 10 Fridhemsgatan 2-4 Örebro 1900/1990 5 830 402

Läs mer

Företagsekonomi, allmän kurs. Business Administration, General Course. Business Administration. 2004-07-01 until further notice

Företagsekonomi, allmän kurs. Business Administration, General Course. Business Administration. 2004-07-01 until further notice 1(6) School of Management and Economics Course syllabus Course Code FEA330 Reg.No. EHVd 2004:35 Date of decision 2004-09-06 Course title in Swedish Course title in English Företagsekonomi, allmän kurs

Läs mer

Delårsrapport 2015-01-01 2015-03-30

Delårsrapport 2015-01-01 2015-03-30 Delårsrapport 2015-01-01 2015-03-30 Online Brands Nordic AB (publ) 73 % ökning i e-handeln driver försäljningstillväxt Sammanfattning första kvartalet 2015 Omsättningstillväxten är 14 %, försäljningen

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1 JUNI 2013 31 MAJ 2014

ÅRSREDOVISNING 1 JUNI 2013 31 MAJ 2014 ÅRSREDOVISNING 1 JUNI 2013 31 MAJ 2014 London 31 juli 2014 VD HÅR ORDET Det här verksamhetsåret 1 juni 2013 till 31 maj 2014 har varit sälj, sälj, sälj. En efter en har lägenheterna i portföljen för Östra

Läs mer

I korta drag. Intäkts- och kostnadsundersökningen för flerbostadshus (IKU) 2010 BO 32 SM 1201

I korta drag. Intäkts- och kostnadsundersökningen för flerbostadshus (IKU) 2010 BO 32 SM 1201 BO 32 SM 1201 Intäkts- och kostnadsundersökningen för flerbostadshus (IKU) 2010 Revenues and expenditure of multi-dwelling buildings in 2010 I korta drag Hyresintäkter År 2010 blev de skattade genomsnittliga

Läs mer

Bonds have more fun Peter Hjalmarson, Group Treasurer, Getinge AB. Fokusgrupp Treasury. 24 Maj, 2013

Bonds have more fun Peter Hjalmarson, Group Treasurer, Getinge AB. Fokusgrupp Treasury. 24 Maj, 2013 Bonds have more fun Peter Hjalmarson, Group Treasurer, Getinge AB Fokusgrupp Treasury 24 Maj, 2013 Getinge in brief GETINGE GROUP is a leading global provider of products and systems that contribute to

Läs mer

Rapporter, blanketter och hantering av interna mellanhavanden. 19 maj, 2011 Senior Group Controller

Rapporter, blanketter och hantering av interna mellanhavanden. 19 maj, 2011 Senior Group Controller Rapporter, blanketter och hantering av interna mellanhavanden Stockholm Patrick Brynskog 19 maj, 2011 Senior Group Controller Innehåll Kort om Kwintet Vår Cognos Controller-installation Avstämning av interna

Läs mer

RNB delårsrapport för tredje kvartalet 2006/2007 1 september 2006 31 maj 2007

RNB delårsrapport för tredje kvartalet 2006/2007 1 september 2006 31 maj 2007 RNB delårsrapport för tredje kvartalet 2006/2007 1 september 2006 31 maj 2007 Fyrdubblat resultat och stärkt finansiell ställning Perioden 1 september 2006 31 maj 2007 Nettoomsättningen uppgick till 2.529,3

Läs mer

Presentation vid bolagsstämma i Malmö 29 april 2009

Presentation vid bolagsstämma i Malmö 29 april 2009 Presentation vid bolagsstämma i Malmö 29 april 2009 Active Properties AB info@activeproperties.se www.activeproperties.se Active Properties AB infoactive@properties. s e www.activeproperties.se Affärsidé

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

Retail Academics/ Research Institute o Origin from Center for Retailing

Retail Academics/ Research Institute o Origin from Center for Retailing Retail Academics/ Research Institute o Origin from Center for Retailing - Retail Management Center at the Stockholm School of Economics o Specialized in Research & Tests in real store environment o Sweden,

Läs mer

Anna Leo Konsult och affärsutvecklare inom CRM. Februari 2010

Anna Leo Konsult och affärsutvecklare inom CRM. Februari 2010 Anna Leo Konsult och affärsutvecklare inom CRM Februari 2010 förväntar sig att vi har koll på dem och deras avtal är kräsna och förväntningar ska helst överträffas vill bara ha relevanta erbjudanden Anna

Läs mer

Eurokrisen. Lars Calmfors Hässleholms Tekniska Skola 16 april, 2012

Eurokrisen. Lars Calmfors Hässleholms Tekniska Skola 16 april, 2012 Eurokrisen Lars Calmfors Hässleholms Tekniska Skola 16 april, 2012 Bakgrund Euron infördes elektroniskt som gemensam valuta 1999 Euron infördes fysiskt 2002 Ursprungligen 11 länder: Tyskland, Frankrike,

Läs mer

Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31

Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31 Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31 Innehållsförteckning: Sida VD har ordet 1 Händelser efter rapportperioden 2 Kommande finansiella rapporter 2 Principer för delårsrapportens upprättande 2

Läs mer

Delårsrapport januari - juni 1999 Anders Diös AB (publ) Koncernen

Delårsrapport januari - juni 1999 Anders Diös AB (publ) Koncernen Delårsrapport januari - juni 1999 Anders Diös AB (publ) Koncernen Resultat efter skatt Periodens resultat efter skatt ökade med 31,2 Mkr till 69,9 Mkr (38,7). I resultatet ingår realisationsvinster med

Läs mer

NASDAQ GLOBAL INDEXES

NASDAQ GLOBAL INDEXES NASDAQ GLOBAL INDEXES Presented by: Peter Tengzelius Product Lead Manager NASDAQ Global Information Services AGENDA Nasdaq Index overview Selected Index launches 2010-2013 Index Offering Smart Beta Nasdaq

Läs mer

Risk Management i Nordea

Risk Management i Nordea Risk Management i Nordea Riskhantering i en finansiell institution Elisabeth Antonsson Chief Analyst, Recovery and Resolution Planning Group Risk Management 29/08/2012 Nordea i korthet Några erfarenheter

Läs mer

Att utveckla och skapa en effektiv och dynamisk process för konsolidering och rapportering

Att utveckla och skapa en effektiv och dynamisk process för konsolidering och rapportering Ulla-Britt Fagerström - Senior lösningsspecialist, IBM Business Analytics 22 maj 2013 Att utveckla och skapa en effektiv och dynamisk process för konsolidering och rapportering Då kan drömmar gå i uppfyllelse

Läs mer

Televerksamhet 2014 Telecommunications 2014

Televerksamhet 2014 Telecommunications 2014 Statistik 2015:17 Televerksamhet 2014 Telecommunications 2014 Publiceringsdatum: 17 juni 2015 Kontaktperson: Trafikanalys Andreas Holmström tel: 010-414 42 13, e-post: andreas.holmstrom@trafa.se Statistiska

Läs mer

Handelspolicy för Eslövs kommun

Handelspolicy för Eslövs kommun Handelspolicy för Eslövs kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2009-09-28 Innehållsförteckning Handelspolicy för Eslövs kommun 3 Inriktningsmål Policy för handel Syfte 5 Bakgrund 5 Kommunens utveckling Handelns

Läs mer

Den Danske Bank in Sweden

Den Danske Bank in Sweden Capital Market Day, Copenhagen, 29 June 2000 Den Danske Bank in Sweden Ulf Lundahl Senior Executive Vice President of Östgöta Enskilda Bank Östgöta Enskilda Bank Founded 1837 in Linköping Regional bank

Läs mer

Etablering av köpcentrum

Etablering av köpcentrum Etablering av köpcentrum Region Skåne 3 okt 2007, Malmö Steen & Ström Wilner Anderson Hur tänker ni och vad gör ni vid etablering av ett köpcentrum? Presentation Steen&Ström Köpcentrum, ( historia ) definition

Läs mer

ODIN Fastighet I. Fondkommentar september 2015

ODIN Fastighet I. Fondkommentar september 2015 ODIN Fastighet I Fondkommentar september 2015 2 Fondens portfölj ODIN Fastighet I september 2015 Avkastning senaste månaden och hittills i år Fonden hade en avkastning på 0,0 procent under den senaste

Läs mer

Handelspolicy för Falkenbergs kommun Antagen av kommunfullmäktige 2013-06-25

Handelspolicy för Falkenbergs kommun Antagen av kommunfullmäktige 2013-06-25 Handelspolicy för Falkenbergs kommun Antagen av kommunfullmäktige 2013-06-25 HANDELSPOLICY FALKENBERGS KOMMUN 1 1. ÖVERGRIPANDE MÅL & UTGÅNGSPUNKTER Handelns lokalisering har betydelse för såväl markåtgång

Läs mer

Kommunernas och landstingens finansiella tillgångar och skulder den 31 december 2003

Kommunernas och landstingens finansiella tillgångar och skulder den 31 december 2003 OE 12 SM 0401 Kommunernas och landstingens finansiella tillgångar och skulder den 31 december 2003 Financial assets and liabilities for municipalities and county councils, 31 December 2003 I korta drag

Läs mer

APPLICATION GUIDE

APPLICATION GUIDE <Nordic & Baltic Sweden> IATA TRAVEL AGENT APPLICATION GUIDE CHECK LIST IATA TRAVEL AGENT CHECK LIST Head Office Instructions and special requirements in order to become an IATA Accredited Agent: Application

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 Januari Mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 0,5 (-0,6) MSEK. Resultat

Läs mer

Styrelsens i Vitrolife AB (publ), org. nr 556354-3452, förslag till beslut om vinstutdelning (punkten 7 i dagordningen)

Styrelsens i Vitrolife AB (publ), org. nr 556354-3452, förslag till beslut om vinstutdelning (punkten 7 i dagordningen) Styrelsens i Vitrolife AB (publ), org. nr 556354-3452, förslag till beslut om vinstutdelning (punkten 7 i dagordningen) Styrelsen föreslår att stämman beslutar om efterutdelning till aktieägarna av bolagets

Läs mer

Hakon Invests delårsrapport januari - september 2012 CLAES-GÖRAN SYLVÉN, VD GÖRAN BLOMBERG, CFO

Hakon Invests delårsrapport januari - september 2012 CLAES-GÖRAN SYLVÉN, VD GÖRAN BLOMBERG, CFO Hakon Invests delårsrapport januari - september 2012 CLAES-GÖRAN SYLVÉN, VD GÖRAN BLOMBERG, CFO Hakon Invest Finansiell information Sammanfattning Delårsrapport för januari september 2012 Rörelseresultatet

Läs mer

JLT Delårsrapport jan juni 15

JLT Delårsrapport jan juni 15 JLT Delårsrapport jan juni 15 Rörelseresultat 2,4 MSEK (2,7) Omsättning 43,7 MSEK (34,6) Bruttomarginal 45,7 procent (34,9) Resultat efter skatt 2,0 MSEK (2,0) Kommentarer från VD Uppstarten av JLT:s USA-bolag

Läs mer

Akelius Fastigheter AB. Kvartalsrapport juli 2008 - sept 2009

Akelius Fastigheter AB. Kvartalsrapport juli 2008 - sept 2009 Akelius Fastigheter AB Kvartalsrapport juli 2008 - sept 2009 Akelius Fastigheter AB (publ) Org nr 556156-0383 Kvartalsrapport juli 2008 sept 2009 Hyresintäkter ökade till 3 554 Mkr (3 000) Vinster från

Läs mer

Välkommen till Fabege. Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege

Välkommen till Fabege. Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege Välkommen till Fabege Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege FABEGE I KORTHET 80 kommersiella fastigheter Fastighetsvärde: 32,6 Mdkr Uthyrbar yta: 1,0 miljoner

Läs mer

ÖVERSÄTTNING AV REDOVISNINGSTERMER I RESULTAT- OCH BALANSRÄKNINGAR

ÖVERSÄTTNING AV REDOVISNINGSTERMER I RESULTAT- OCH BALANSRÄKNINGAR TOLK- OCH ÖVERSÄTTARINSTITUTET Stockhoms universitet ÖVERSÄTTNING AV REDOVISNINGSTERMER I RESULTAT- OCH BALANSRÄKNINGAR Karin Hellstadius Uppsatsen behandlar termerna i fem engelska resultat- och balansräkningar

Läs mer

Q4 kvartalsrapport 2014 Press och analytikerpresentation

Q4 kvartalsrapport 2014 Press och analytikerpresentation Q4 kvartalsrapport 2014 Press och analytikerpresentation 11 februari 2015 Per Strömberg, Vd Sven Lindskog, CFO Q4 stark försäljningsutveckling och investeringar för fortsatt tillväxt Nettoomsättningen

Läs mer

VACSE AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2015

VACSE AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2015 VACSE AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2015 PERIODEN I KORTHET Hyresintäkterna uppgick till 82,7 mkr (54,4) Driftsöverskottet ökade med 49 procent till 70,3 mkr (47,3) Förvaltningsresultatet ökade

Läs mer

Internationell redovisning

Internationell redovisning Internationell redovisning Omtentamen Ladokkod:22IR1D Tentamen ges för: Namn: (Ifylles av student Personnummer: (Ifylles av student) Tentamensdatum: Tid: 2013 12 17 Hjälpmedel: Lexikon och enkel miniräknare

Läs mer

Företagsbeskrivning. Einar Nilssons Järnhandel AB

Företagsbeskrivning. Einar Nilssons Järnhandel AB Företagsbeskrivning Einar Nilssons Järnhandel AB 1 Inledande information Företagsbeskrivning Syftet med denna företagsbeskrivning är att ge en översiktlig information angående verksamheten och att intressenter

Läs mer

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké 212 Bokslutskommuniké Väsentliga händelser under 212 Redan under 211 aviserade vi att planen för att nå ett kostnadseffektivare

Läs mer

Uppdatering av handelsutredning, Ursvik 2012-08-08

Uppdatering av handelsutredning, Ursvik 2012-08-08 Uppdatering av handelsutredning, Ursvik 2012-08-08 Förutsättningar Vi utreder ett huvudscenario: Nästan all handel restauranger och service koncentreras till Ursviks Torg. En eller ett par serveringar

Läs mer

STADGAR / ARTICLES OF ASSOCIATION För Sweden-India Business Council ek. för.

STADGAR / ARTICLES OF ASSOCIATION För Sweden-India Business Council ek. för. STADGAR / ARTICLES OF ASSOCIATION För Sweden-India Business Council ek. för. Antagen på extra föreningsstämma den 9 juni 2014 Adopted at the extra general meeting of June 9th, 2014. 1 Firma/company Föreningens

Läs mer

Erfarenheter och lärdomar från drift och underhållsarbete

Erfarenheter och lärdomar från drift och underhållsarbete Erfarenheter och lärdomar från drift och underhållsarbete Gert-Olof (Måns) Holst, CEO eno energy Sweden 1010 Page 2 Agenda 1. eno energy 2. Erfarenheter och lärdomar från drift och underhållsarbete 1.

Läs mer

AUTOMATISERAD FAKTURAPROCESS SEN DÅ? OPTIMERA ARBETANDE KAPITAL OCH FÖRBÄTTRA LEVERANTÖRSRELATIONEN

AUTOMATISERAD FAKTURAPROCESS SEN DÅ? OPTIMERA ARBETANDE KAPITAL OCH FÖRBÄTTRA LEVERANTÖRSRELATIONEN AUTOMATISERAD FAKTURAPROCESS SEN DÅ? OPTIMERA ARBETANDE KAPITAL OCH FÖRBÄTTRA LEVERANTÖRSRELATIONEN 1 AGENDA Intro - Basware Varför Finansieringstjänster? Creating Payment Energy av Basware/MasterCard

Läs mer

Vart är konjunkturen på väg?

Vart är konjunkturen på väg? Peter Malmqvist Vart är konjunkturen på väg? Vinster Konjunktur Inflation och räntor Värdering Eurokrisen Bankmarginaler Börs- /konjunkturutsikter på 6-12 månader Konjunktur Konjunktur 70 65 USA: Inköpschefernas

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014 New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014 SEX MÅNADER SEX MÅNADER Q2 Q2 2014 2013 2014 2013 Nettoomsättning, ksek 136 007 109 955 74 935 58 928 Bruttoresultat, ksek 87 889 75 682 48

Läs mer

Vad händer inom UN/CEFACT? NEA. Presentatör: Karina Duvinger karina.duvinger@gs1.se

Vad händer inom UN/CEFACT? NEA. Presentatör: Karina Duvinger karina.duvinger@gs1.se Vad händer inom UN/CEFACT? NEA Presentatör: Karina Duvinger karina.duvinger@gs1.se Agenda UN/CEFACT på webben Organisationen (Bureau + 5 st PDAer utvecklingsområden ) Publicerade standards (Outputs) Supply

Läs mer

Net Gaming Europe AB (publ)

Net Gaming Europe AB (publ) Delårsrapport för perioden 1 januari 30 september 2014 Samtliga belopp i rapporten avser koncernen och anges i tkr, om inte annat anges. Beloppen inom parentes avser motsvarande period förra året. Spelintäkterna

Läs mer

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013 Ökad omsättning Perioden januari mars Omsättningen ökade till 61,9 MSEK (58,7), vilket ger en tillväxt om 6 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (4,5) vilket ger en rörelsemarginal om 6,9 % (7,7)

Läs mer

Bokslutskommuniké 2013

Bokslutskommuniké 2013 Bokslutskommuniké 213 12 februari 214 Per Strömberg, VD Merlin Poljak, tf CFO Strategiska prioriteringar ger effekt Fortsatt positiv utveckling under Q4 Nettoomsättningen ökade med 1,5%* EBIT exklusive

Läs mer

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ)

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Januari mars 2010 Nettoomsättningen uppgick till 14,9 (12,4) MSEK +20% EBITDA 0,6 (0,2) MSEK Resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

Huvudsaklig sysselsättning: Chief Investment Officer, Nobelstiftelsen.

Huvudsaklig sysselsättning: Chief Investment Officer, Nobelstiftelsen. LEDNINGSORGAN ÖSTGÖTA BRANDSTODSBOLAG KAPITALFÖRVALTNING AB STYRELSE GUSTAV KARNER Födelseår: 1967. Post i styrelsen: Ordförande. Invald: 2007. Huvudsaklig utbildning: Civ.ek. samt Civ.ing. Huvudsaklig

Läs mer

RETAIL/OFFICE/ RESIDENTIAL/ LOGISTICS&INDUSTRIAL

RETAIL/OFFICE/ RESIDENTIAL/ LOGISTICS&INDUSTRIAL RETAIL/OFFICE/ RESIDENTIAL/ LOGISTICS&INDUSTRIAL PROPERTY SALES/PROPERTY ACQUISITION/ASSET MANAGEMENT/ TENANT REPRESANTATION/ DEVELOPMENT&LEASING /VALUATION Rödjans väg 7 Nödinge Kontor/lager, Nol Rödjans

Läs mer

Bokslutskommuniké Januari december 2007. 15 februari 2008

Bokslutskommuniké Januari december 2007. 15 februari 2008 Bokslutskommuniké Januari december 15 februari 2008 1 Verksamhet Ledande på den skandinaviska marknaden för kvalitetsreservdelar och tillbehör Försäljning till verkstäder och övrigt (75%) och konsumenter

Läs mer

Delårsrapport januari - juni 2006. VD Claes-Göran Sylvén

Delårsrapport januari - juni 2006. VD Claes-Göran Sylvén Delårsrapport januari - juni 2006 VD Claes-Göran Sylvén Vision Hakon Invest ska med ägandet i ICA AB som bas vara ett av Nordens ledande bolag som investerar inom handelsområdet Vi ska vara den naturliga

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Smyrna 716426-2763

Bostadsrättsföreningen Smyrna 716426-2763 RESULTATRÄKNING 1 JANUARI - 31 DECEMBER RÖRELSENS INTÄKTER Årsavgifter och hyror Not 1 6 844 970 6 570 505 Övriga rörelseintäkter 7 153 118 161 6 852 123 6 688 666 RÖRELSENS KOSTNADER Not 2 Fastighetsskötsel

Läs mer

ENTRÉ SYD UMEÅ. Nytt shoppingcenter med IKEA under samma tak

ENTRÉ SYD UMEÅ. Nytt shoppingcenter med IKEA under samma tak ENTRÉ SYD UMEÅ Nytt shoppingcenter med IKEA under samma tak N Y T T S H O P P I N G C E N T E R M E D I K E A U N D E R S A M M A T A K Vi utvecklar handelsplatser med IKEA Entré Syd Umeå öppnar våren

Läs mer

Resultatkonferens 2015. Välkommen!

Resultatkonferens 2015. Välkommen! Resultatkonferens 2015 Välkommen! Lite kort information Säkerhet Quality Hotel Reception Lunch Stadshotellet Tallkotten Middag kl 18 Stadshotellet Tallkotten Utvärdering till Katarina 2000 Vintage Resultatkonferens

Läs mer

Behandling av avdragsrätten för utgiftsräntor i räntekostnadsindex

Behandling av avdragsrätten för utgiftsräntor i räntekostnadsindex ES/PR-S Ronny Andersson PM till Nämnden för KPI 2013-10-16 1(7) Behandling av avdragsrätten för utgiftsräntor i räntekostnadsindex För diskussion Räntekostnader utgör 5,4 procent av indexkorgen för KPI

Läs mer

Aqeri Holding AB (publ) Delårsrapport januari-september 2009

Aqeri Holding AB (publ) Delårsrapport januari-september 2009 Välfylld orderbok och ny VD Till ny VD utsågs Jan Israelsson. Nettoomsättningen för niomånadersperioden uppgick till MSEK 50,5 (40,8) Rörelseresultatet för niomånadersperioden uppgick till MSEK -3,1 (-27,7)

Läs mer

Analys av detaljhandelns utveckling i Skövdes tre största handelsområden: City, Norrmalm och Stallsiken

Analys av detaljhandelns utveckling i Skövdes tre största handelsområden: City, Norrmalm och Stallsiken Analys av detaljhandelns utveckling i Skövdes tre största handelsområden: City, Norrmalm och Stallsiken Innehåll... 1 Bakgrund... 3 Inledning... 4 Sällanköpsvaruhandeln... 5 Dagligvaruhandeln... 7 Skövde

Läs mer

Roxi Stenhus Gruppen AB

Roxi Stenhus Gruppen AB Roxi Stenhus Gruppen AB Kvartalsrapport 1 jan - 31 mars 2008 Omsättningen 13 804 Tkr Resultat efter finansiella poster -157 Tkr Roxi Stenhus Gruppen AB (publ) Organisationsnummer 556681-9149 Godsvägen

Läs mer

Vad händer inom UN/CEFACT? NEA. Presentatör: Karina Duvinger karina.duvinger@gs1.se

Vad händer inom UN/CEFACT? NEA. Presentatör: Karina Duvinger karina.duvinger@gs1.se Vad händer inom UN/CEFACT? NEA Presentatör: Karina Duvinger karina.duvinger@gs1.se Agenda UN/CEFACT på webben Organisationen (Bureau + 5 st PDAer utvecklingsområden ) Publicerade standards (Outputs) Supply

Läs mer

Halvårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-06-30

Halvårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-06-30 Halvårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-06-30 Innehållsförteckning: Sida VD har ordet 1 Händelser efter rapportperioden 2 Kommande finansiella rapporter 2 Principer för delårsrapportens upprättande

Läs mer

Koncernen är en av de största i Europa inom inkasso, reskontraadministration och finansiering.

Koncernen är en av de största i Europa inom inkasso, reskontraadministration och finansiering. Bokslut 2009 Verksamhet Koncernens affärsidé är att genom personlig service erbjuda marknaden effektiva och anpassade lösningar inom inkasso, reskontraadministration och finansiering. Inom ramen för affärsidén

Läs mer

KVARTALSRAPPORT Q1 2015 STRIKT KONFIDENTIELLT

KVARTALSRAPPORT Q1 2015 STRIKT KONFIDENTIELLT KVARTALSRAPPORT Q1 2015 STRIKT KONFIDENTIELLT SAMMANFATTNING VD-ord Resultatbrygga Utfall - nyckeltal Mounir Tajiou, VD Exerton Verksamheten har under Q1 2015 präglats av förvaltningsarbete i fastigheten

Läs mer

ME2030 - Företagsvärdering

ME2030 - Företagsvärdering ME2030 - Företagsvärdering 31/3 Analys av historik II, Strategisk analys Jens Lusua Investerat kapital OA-OL Investerat kapital NOA Rörelsefrämmande tillgångar Total funds invested Total funds invested

Läs mer

Förvaltning av pensionskapital tankar och tillvägagångssätt. Gustav Karner, Finansdirektör

Förvaltning av pensionskapital tankar och tillvägagångssätt. Gustav Karner, Finansdirektör Förvaltning av pensionskapital tankar och tillvägagångssätt Gustav Karner, Finansdirektör Agenda Länsförsäkringar Kapitalförvaltning Hur hitta en optimal risk budget? Resultat Sammanfattning 2 Agenda Länsförsäkringar

Läs mer

Stadsutvecklingsprocessen Christian Lindfors, Tyréns

Stadsutvecklingsprocessen Christian Lindfors, Tyréns Stadsutvecklingsprocessen Christian Lindfors, Tyréns Hur beskriver man stadsutveckling? Inom Sustainable Business Hub har Sustainable Urban development (SUD)-gruppen haft som mission att tydliggöra sydsvensk

Läs mer

Delårsrapport DNG, Dial Nxt Group AB 2000-01-01-2000-09-30. Viktiga händelser under kvartal 3

Delårsrapport DNG, Dial Nxt Group AB 2000-01-01-2000-09-30. Viktiga händelser under kvartal 3 Delårsrapport DNG, Dial Nxt Group AB 2000-01-01-2000-09-30 Viktiga händelser under kvartal 3 Förvärv av SDM (Scandinavian Database Marketing) tillför 15 konsulter inom CRM Nya orders tecknade till ett

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009 Fortsatt god tillväxt Andra kvartalet Intäkterna ökade med 33 procent till 19,1 (14,3) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 63 procent till 5,5 (3,4) MSEK.

Läs mer

Verksamhet Koncernens affärsidé är att genom personlig service erbjuda marknaden effektiva och anpassade lösningar inom inkasso,

Verksamhet Koncernens affärsidé är att genom personlig service erbjuda marknaden effektiva och anpassade lösningar inom inkasso, 2010 Bokslut Verksamhet Koncernens affärsidé är att genom personlig service erbjuda marknaden effektiva och anpassade lösningar inom inkasso, reskontraadministration och finansiering. Inom ramen för affärsidén

Läs mer

Redab Properties Plc. Erbjudande. Ny unit för nyemission. Maximalt tillgängliga unitar 1,500 st

Redab Properties Plc. Erbjudande. Ny unit för nyemission. Maximalt tillgängliga unitar 1,500 st Redab Properties Plc Erbjudande Ny unit för nyemission Maximalt tillgängliga unitar 1,500 st * Nyteckning * Konvertering, d v s omvandling av Subordinated Loan och/eller Debenture Loan Detta är inget prospekt

Läs mer

Stuart E. Graham Befattning: Född: Invald: Aktieinnehav i Skanska*: Övriga styrelseuppdrag: Utbildning: Arbetslivserfarenhet:

Stuart E. Graham Befattning: Född: Invald: Aktieinnehav i Skanska*: Övriga styrelseuppdrag: Utbildning: Arbetslivserfarenhet: Stuart E. Graham Befattning: Ordförande Född: USA, 1946 Invald: 2009 Aktieinnehav i Skanska*: 98 385 B-aktier AB Industrivärden, ledamot PPL Corporation, ledamot Harsco Corporation, ledamot Brand Energy

Läs mer

Q2-rapport 2014. 20 augusti 2014. Per Strömberg, VD Sven Lindskog, CFO

Q2-rapport 2014. 20 augusti 2014. Per Strömberg, VD Sven Lindskog, CFO Q2-rapport 2014 20 augusti 2014 Per Strömberg, VD Sven Lindskog, CFO Fortsatt ökad försäljning och resultat i Q2 Omsättningen ökade med 4,7%. Justerat för valutaförändringar +4,4%. Rörelseresultat exklusive

Läs mer

Vi hjälper företag och organisationer att utveckla och förnya sina affärer och expandera till nya marknader. Vi erbjuder: Organization

Vi hjälper företag och organisationer att utveckla och förnya sina affärer och expandera till nya marknader. Vi erbjuder: Organization Johan P Bång Chief Executive Officer Denna presentation är skyddat av upphovsrättslagen. Alla rättigheter till presentationen ägs av Future Position X. Utskrift och kopiering av denna presentation får

Läs mer

Svensk Handel. en investering för ditt företag

Svensk Handel. en investering för ditt företag Svensk Handel en investering för ditt företag Svensk Handel är en intresseorganisation för detaljister, partihandlare och importörer Svensk Handel stärker handelns företag och skapar bättre förutsättningar

Läs mer

Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB (publ)

Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB (publ) 1 Bokslutskommuniké 2013 för Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB (publ) Nettoomsättningen under året blev 3,7 (3,8) milj kr. Resultat efter finansiella poster blev -0,8 (-0,2) milj kr. Fjärde kvartalet

Läs mer

Delårsrapport Q1, 2008

Delårsrapport Q1, 2008 Västerås Stockholm Delårsrapport Q1, 2008 Allokton Properties AB Stående lån 8,500000 Allokton I 2015 Frågor kring denna rapport kan ställas till Sören Andersson (tel +46 8 5221 7200) Sammanfattning Nettoomsättning

Läs mer

Kvartalsrapport januari - mars 2014

Kvartalsrapport januari - mars 2014 Kvartalsrapport januari - mars 2014 Omsättningen för januari-mars 2014 uppgick till 1 860 KSEK (4 980 KSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -196 KSEK (473 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

SAMMANFATTNING AV SUMMARY OF

SAMMANFATTNING AV SUMMARY OF Detta dokument är en enkel sammanfattning i syfte att ge en första orientering av investeringsvillkoren. Fullständiga villkor erhålles genom att registera sin e- postadress på ansökningssidan för FastForward

Läs mer

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Omsättningen uppgick till 25,4 MSEK (18,6), en ökning med 37 procent. Rörelseresultatet ökade med 37 procent till 3,3 MSEK (2,4), motsvarande en rörelsemarginal

Läs mer

Brandworld Sverige AB (publ) Delårsrapport, juli sept 2011

Brandworld Sverige AB (publ) Delårsrapport, juli sept 2011 Brandworld Sverige AB (publ) Delårsrapport, juli sept 2011 Öppning av BrandWorld i Halmstad och Löddeköpinge Nettoomsättningen minskade med 13,5 %, 30.405 TSEK (35.140 TSEK) Resultat per aktie uppgick

Läs mer

Nya sätt att sälja Livsmedel - nya krav på information

Nya sätt att sälja Livsmedel - nya krav på information Nya sätt att sälja Livsmedel - nya krav på information GS1 Seminarium Lena Sparring 28 Maj 2013 Detta är ICA Det här är ICA-idén Enskilda handlare i samverkan, som framgångsrikt kombinerar mångfald och

Läs mer

Delårsrapport Januari - mars 2010

Delårsrapport Januari - mars 2010 Pressmeddelande från SäkI AB (publ) 2010-04-19, Nr 3 Delårsrapport Januari - mars 2010 Resultatet efter skatt uppgick till 53,2 MSEK (17,7) Resultatet per aktie efter skatt uppgick till 1,06 kronor (0,35)

Läs mer

Hur går det för vår bostadsrättsförening?

Hur går det för vår bostadsrättsförening? Hur går det för vår bostadsrättsförening? EN ÖVERSIKT OM HUR DU LÄSER ÅRSREDOVISNINGEN Läs bokslutet det handlar om dina pengar Varje år lämnar styrelsen i bostadsrättsföreningen inför ordinarie föreningsstämma

Läs mer

Såsom redogörelse enligt 14 kap 8 aktiebolagslagen får styrelsen för Fingerprint Cards AB (publ), org nr 556154-2381, ( Bolaget ) anföra följande.

Såsom redogörelse enligt 14 kap 8 aktiebolagslagen får styrelsen för Fingerprint Cards AB (publ), org nr 556154-2381, ( Bolaget ) anföra följande. N.B. The English text is an unofficial translation. Styrelsens redogörelse enligt 14 kap 8 aktiebolagslagen The board of directors' report referred to in Chapter 14, section 8 of the Companies Act Såsom

Läs mer