SHOPPINGORDBOK. Svensk Engelsk. Art director. Affärsuppgörelse. Andrahandsuthyrning 1 (19)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SHOPPINGORDBOK. Svensk Engelsk. Art director. Affärsuppgörelse. Andrahandsuthyrning 1 (19)"

Transkript

1 SHOPPINGORDBOK Innehåll Inledning. Svensk Engelsk ordlista. Engelsk Svensk ordlista. Titlar. Måttenheter. Detaljhandelsbegrepp. Hjälp oss att förbättra boken. Shoppingordboken Säkert har du precis som vi många gånger varit med om att det där ordet eller begreppet skulle jag kunna på engelska, men inte hittat det just då. Det kan vara i ett samtal, på en konferens, ett mail, en artikel, en rapport, en bok eller i samband med ett besök utomlands men det är lika irriterande varje gång. Att det dessutom är så att det inte finns någon enkel lättåtkomlig shoppingordbok på svenska för engelska ord och begrepp i vår bransch gör det svårt att i efterhand skaffa sig den kunskapen. Av de skälen så har vi på Steen & Ström tagit fram en liten bok med de viktigaste orden, begreppen och måtten på engelska. Vi har fokuserat på det som är relevanta för shopping i allmänhet och valt att inte gå för djupt eller brett för att få en liten behändig produkt som man lätt kan ha i fickan eller väskan. Vi kallar den shoppingordboken version 1.0 eftersom vi tror att vi kommer att behöva uppdatera, komplettera och korrigera den flera gånger. Här tror vi att du som mottagare av Shoppingordboken kan vara till stor hjälp. Om du hittar ett fel, en bättre förklaring eller tycker att det saknas något så maila oss på Förutom en liten behändig bok så kommer den också att finnas på vår hemsida där den kommer att uppdateras mer löpande. Där kan du också beställa fler exemplar om vill dela med dig till någon på ditt företag eller i branschen. Gå in på vår hemsida och läs mer under publikationer. Svensk Engelsk AB AD Administrationsavgift Affisch Affärscentrum Affärsområdesledning Affärsplan Affärsuppgörelse Aktuell avkastning Allmänyta A-läge Anbud Andrahandsuthyrning Ankarbutik Ankarhyresgäst Anläggningstillgång Ltd Art director Administration fee Poster Business center Business management Business plan Deal Current yield Common area Premier position Bid Sublease Anchor store Anchor tenant Fixed asset 1 (19)

2 Annons Ad Annonsbyrå Advertising agency Annonsera Advertise Ansvar Liability Ansvarig utgivare Publisher Apotek Pharmacy Arbetsmarknad Labor market Arrende Lease Automat Vending machine Avkastning Yield Avkastningsgrad Internal rate of return (IRR ) Avsiktsförklaring Letter of intent Avskrivning Depreciation Avtalspart Contractor Avtalsvillkor Contract condition Balansräkning Balance sheet Bankkort Debit card Bankomat Atm Bankränta Bank rate Barnvagn Pram Bashyra Basic rent Befolkningsprognos Population forecast Belåning Factoring Beläggning Occupancy Besittning Possession Besöksfrekvens Footfall Betalningsföreläggande Payment injunction Betalningspåminnelse Chaser Bilaga Appendix Bokföring Accounting Bokfört värde Book value Bokslut Financials Bolag Company Bolagsskatt Corporation tax Bolagsstämma Annual general meeting Borgen Guarantee Borgensman Guarantor Borgenär Creditor Boränta Mortgage yield Bostadsrätt Co-operative flat Bostäder Residential property Brandmur Firewall Brandskydd Fire protection Bransch Trade Broschyr Booklet Brutto Gross Bruttoinkomst Gross income Bruttomarginal Gross margin Bruttonationalprodukt (BNP) Gross domestic product (GDP) Bruttovinst Gross profit 2 (19)

3 Butik Butiksbiträde Butiksfasad Butikslokal Butiksundersökning Byggherre Byggledare Byggnadslov Byggnadsyta Börsbolag Citykärna Dagligvaror Dagligvarubranschen Dagligvarubutik Debitera Demografi Deposition Depositionsränta Detaljhandel Detaljhandelsfastighet Detaljist Diagram Disponibel inkomst DM-reklam Dotterbolag Drift Driftskostnad Dröjsmålsränta Dålig publicitet Dörrsnurra Efterfrågan Eftertest Eget kapital Egna märkesvaror Ekonomiavdelning EMV (egna märkesvaror) Entreprenör Etablerare Externt köpcentrum Fackförening Fackhandel Faktura Fakturering Fast egendom Fast kostnad Fastighet Fastighetsmäklare Fastighetsskatt Fastighetsuthyrning Fastighetsägare Shop, US: Store Shop assistant, US: Sales person Shop front, US: Storefront Shop premises Retailer survey Investor Construction manager Planning permission, US: Building permit Floorspace Listed companies Central business district (CBD) Convenience goods Grocery trade Grocery stores Charge Demography Security deposit Deposit interest Retail, retail trade Retail property Retailer Graph Disposable income Direct mail offer Subsidiary company Operations Operating cost Default interest Bad will Revolving door Demand Post-test Stockholders equility Private labels Finance department Private labels Entrepreneur, contractor Entrepreneur Out-of-town shopping centre Labor union Specialty stores Bill, invoice Billing Fixed asset Fixed cost Real estate Real estate, US: Realtor Property tax Real estate leasing Landlord 3 (19)

4 Finansiering Firmatecknare Flaggskeppsbutik Folkbokföringsadress Franchisetagare Fritidsvaror Fullmakt Fusion Fåmansbolag Fältundersökning Företagarförening Förfallodag Förort Förseningsavgift Förstudie Försäkring Försäkringstagare Försäljning Försäljning i jämförbara butiker Försäljningsmaterial Försäljningsmix Försäljningsområde Försäljningsplan Försäljningsprognos Förvaltning Förvaltningsavgift Förvärv Garanti God man Golvyta Grossist Gäldenär Gör det själv-handeln Handelsbolag Handlarförening Handpenning Hemutrustning Herrkläder Hiss Hushållsinkomst Hyllvärmare Hyra Hyra ut Hyresavtal Hyresgäst Hyresgästsmanual Hyresgästsmix Hyresrätt Hyrestid Hyresvärd Financing Signatories Flagship store Civic address Franchisee Recreation goods Credentials, power of attorney Merger Close corporation Field survey Merchants association Date of maturity Suburb Delay fee Predevelopment research analysis Insurance Policyholder Sales Same-store sales Sales material Merchandise mix Sales area Merchandise plan Sales projection Management Management fee Acquisition Warranty Trustee Floor area Wholesaler Debtor Do-it-yourself (DIY) Partnership Merchants association Deposit Household equipment Menswear Lift, US: Elevator Household income Sticker Rent Let Lease Tenant, lessee Tenant manual Tenant mix Right of tenacy Term of lease Landlord 4 (19)

5 Högkonjunktur Boom Immateriella anläggningstillgångar Intangible assets Impulsvaror Impulse goods Indexreglering Index adjustment Inflyttningsdatum Date of occupancy Inkomstskatt Income tax Innehavare Holder Inregistreringskontrakt Registration contract Insättningsgaranti Deposit guarantee Intäkt Revenue Inventarier Equipment Juridisk person Legal person KAM kundansvarig Key account manager Kassa Cashier, US: Checkout Kassaflöde Cash flow Kategori Category Kommersiell drift Commercial operation Kommersiell fastighet Commercial real estate Konceptbyrå Advertising and branding agency Koncern Group Konkurrens Competition Konkurs Bankruptcy Konsortium Joint venture Konsument Consumer Konsumentprisindex (KPI) Consumer price index (CPI) Konsumentundersökning Consumer survey Kontraktsbrott Breach of contract Kreditrisk Credit risk Kundvagn Trolley, US: Shopping cart Kvalitativ undersökning Qualitative study Kvantitativ undersökning Quantitative study Köp Purchase Köpbeslut Point of purchase Köpcentrum Shopping centre, US: Mall Köpcentrumchef Center manager Köpkraft Spending power Köpman Merchant Lagfart Title deed Landschef Country manager Ledstång Handrail Lekrum Crèche Licensavtal License agreement Likvida medel Cash Likviditet Liquidity Lokal Commercial property Lågprisbutik Discount store Långfristig skuld Long term liability Långivare Lenders Långtidsarrende Long term lease Låntagare Borrowers 5 (19)

6 Löpande pris Marginal Marginalskatt Marknadsanalys Marknadsandel Marknadsdirektör Marknadsföring Marknadshyra Marknadsinformation Marknadsområde Marknadspris Marknadsprofil Marknadssegmentering Marknadsvärde Massmarknadsföring Moderbolag Moms Mål Målgrupp Nettointäkter Nettoinvestering Nettoomsättning Nettoyta Nominellt värde Nulägesanalys Nyckelfärdigt projekt Nyckeltal Närbutik Offentlig sektor Offentlighet Offert Omlokalisering Ompositionering Omstrukturering Omsättning Omsättningshyra Omsättningstillväxt Omvärldsanalys Ordförande Outletdetaljist Pant Parkeringsplatser Partihandel Passerkort Personal Personlig intervju Portfölj Postal enkätundersökning Primärområde Prognos Current price Margin Marginal rate of tax Market analysis Market share Marketing director Marketing Market rent Market data Market area Market price Market profile Market segmentation Market value Mass marketing Parent company VAT Objectives Target group Net income Net investment Net sales Net floor area Nominal value Current state analysis Turnkey project Ratios Convenience store Public sector Publicity Quote Allocation Repositioning Restructure Turnover Turnover rent Turnover growth Environmental studies Chairman Outlet retailer Pledge Parking lot Wholesale trade Keycard Staff Face to face interview Portfolio Postal survey Primary market Forecast 6 (19)

7 Projektansvarig Projektledning Prospekt Provision Påslag Rabatt Realisation Realisationsvinst Redovisare Regionalt köpcentrum Reklam Reklamkampanj Resultaträkning Revisor Riskkapital Rondell Rullband Rulltrappa Rumskiljande vägg Räkenskapsår Ränta Rörelsemarginal Rörelseresultat Rörlig ränta Sakförsäkring Samfällighet Schaktning Sekundärområde Serviceavgift Servitut Situationsplan Skatt Skuld Skyltfönster Skyltning Slumpmässigt urval Sortiment Specialbutik Stadgar Stadsbild Stadsdel Stadsdelscentrum Stadskärna Statsskuld Stiftelse Stormarknad Strategiskt läge Styrelseledamot Subvention Säkerheter Development manager Project management Prospectus Commissions Surcharge Discount Sale Capital gain Accountant Regional center Promotion Advertising campaign Statement of income Auditor Venture capital Roundabout Travelator Escalator Dividing wall Fiscal year Interest Operating margin Operating profit Variable interest Property insurance Joint ownership unit Excavation Secondary market Service charge Easement Site plan Tax Debt Storefront Signage Random sample Assortment Specialty store By-laws Townscape District Urban center Urban area National debt Foundation Hypermarket Strategic position Board member Subsidy Collateral 7 (19)

8 Säljfrämjande åtgärder Sällanköpsvaror Takhöjd Taxa Taxeringsvärde Taxeringsår Telefonundersökning Tillgång Tillträdesdag Tillväxt Toalett Tomt Tomtgräns Tomtkarta Tomträtt Tomtyta Torg Totalentreprenad Trappuppgång Trycksak Tvisteförfarande Underhåll Underleverantör Undersökning Uppförandeskede Upphandling Upphovsrättslagen Upplaga Upplåtelseavtal Uppsägning Upptagningsområde Urvalsstorlek Utbud Utfart Utgåva Uthyrare Uthyrningsansvarig Uthyrningsbar yta (GLA) Uthyrningsgrad Utvecklare Utveckling Utvecklingsdirektör Vagn Vakans Vakansgrad Valuta Varuhus Varumärke Varumärkeskännetecken Varumärkesprofil Sales promotion Durable goods Ceiling height Tariff Assessed value Fiscal year Telephone survey Asset Occupancy date Growth Toilet, US: Rest room Site, US: Lot Site boundary Property plan Site leasehold Site area Square Turnkey contract Stairway Matter Dispute procedure Maintenance Subcontractor Survey Construction stage Procurement Copyright law Size of edition Grant agreements Notice, termination Catchment area Sample size Range of goods and services Exit Edition Lessor Leasing manager Gross leasable area (GLA) Occupancy rate Developer Development Development director Trolley Vacancy Vacancy rate Currency Department store Brand Brand character Brand image 8 (19)

9 Varuprov Ventil Verkställande direktör (VD) Vindfång Värderingsman Ytplan Årlig avkastning Årsredovisning Återförsäljare Öppethållande Överlåtelse Översiktsplan Sample Valve Chief executive officer (CEO), Managing director (MD) Vestibule Valuer Floor plan Annual return Annual report Retailer Opening hours Transfer Master plan Engelsk Svensk Accountant Redovisare Accountant Redovisare Accountant manager Redovisningsansvarig Accounting Bokföring Acquisition Förvärv Ad Annons Administration fee Administrationsavgift Advertise Annonsera Advertising agency Annonsbyrå Advertising and branding agency Konceptbyrå Advertising campaign Reklamkampanj Allocation Omlokalisering Anchor store Ankarbutik Anchor tenant Ankarhyresgäst Annual general meeting Bolagsstämma Annual report Årsredovisning Annual return Årlig avkastning Appendix Bilaga Art director AD Art director AD Assessed value Taxeringsvärde Asset Tillgång Assortment Sortiment ATM Bankomat Auditor Revisor Auditor Revisor Bad will Dålig publicitet Balance sheet Balansräkning Bank rate Bankränta Bankruptcy Konkurs Basic rent Bashyra Bid Anbud Bill Faktura Billing Fakturering Board member Styrelseledamot Book value Bokfört värde 9 (19)

10 Booklet Boom Borrowers Brand Brand character Brand image Breach of contract Building permit Business center Business management Business plan By-laws Capital gain Cash Cash flow Cashier Catchment area Category Ceiling height Center manager Center manager Center marketing coordinator Center marketing manager Central business district (CBD) Chairman Chairman Charge Chaser Checkout Chief economy & IT officer Chief executive officer (CEO) Chief executive officer (CEO) Chief financial officer (CFO) Chief HR officer Civic address Close corporation Collateral Commercial director Commercial operation Commercial property Commercial real estate Commissions Common area Communication manager Company Competition Construction manager Construction manager Construction stage Consumer Broschyr Högkonjunktur Låntagare Varumärke Varumärkeskännetecken Varumärkesprofil Kontraktsbrott Byggnadslov Affärscentrum Affärsområdesledning Affärsplan Stadgar Realisationsvinst Likvida medel Kassaflöde Kassa Upptagningsområde Kategori Takhöjd Köpcentrumchef Köpcentrumchef Marknadskoordinator (köpcentrum) Marknadschef (köpcentrum) Citykärna Ordförande Ordförande Debitera Betalningspåminnelse Kassa Ekonomi- och IT-direktör Koncernchef Verkställande direktör (VD) Finansdirektör HR-direktör Folkbokföringsadress Fåmansbolag Säkerheter Kommersiell driftchef Kommersiell drift Lokal Kommersiell fastighet Provision Allmänyta Kommunikationschef Bolag Konkurrens Byggledare Byggledare Uppförandeskede Konsument 10 (19)

11 Consumer price index (CPI) Consumer survey Contract condition Contractor Controller Convenience goods Convenience store Co-operative flat Copyright law Corporate development director Corporate marketing director Corporation tax Country manager Country manager CR coordinator Crèche Credentials Credit risk Creditor Currency Current price Current state analysis Current yield Date of maturity Date of occupancy Deal Debit card Debt Debtor Default interest Delay fee Demand Demography Department store Deposit Deposit guarantee Deposit interest Depreciation Developer Developer Development Development coordinator Development director Development director Development manager Development manager Direct mail offer Discount Discount store Disposable income Konsumentprisindex (KPI) Konsumentundersökning Avtalsvillkor Entreprenör, avtalspart Ekonomisk kontrollör Dagligvaror Närbutik Bostadsrätt Upphovsrättslagen Utvecklingsdirektör (koncern) Marknadsdirektör (koncern) Bolagsskatt Landschef Landschef CR-koordinator Lekrum Fullmakt Kreditrisk Borgenär Valuta Löpande pris Nulägesanalys Aktuell avkastning Förfallodag Inflyttningsdatum Affärsuppgörelse Bankkort Skuld Gäldenär Dröjsmålsränta Förseningsavgift Efterfrågan Demografi Varuhus Handpenning Insättningsgaranti Depositionsränta Avskrivning Utvecklare Utvecklare Utveckling Utvecklingskoordinator Utvecklingsdirektör Utvecklingsdirektör Projektansvarig Projektchef DM-reklam Rabatt Lågprisbutik Disponibel inkomst 11 (19)

12 Dispute procedure District Dividing wall Do-it-yourself (DIY) Durable goods Easement Edition Elevator Entrepreneur Environmental studies Equipment Escalator Excavation Exit Face to face interview Factoring Field survey Finance department Finance director Financials Financing Fire protection Firewall Fiscal year Fixed asset Fixed cost Flagship store Floor area Floor plan Floorspace Footfall Forecast Foundation Franchisee Grant agreements Graph Grocery stores Grocery trade Gross Gross domestic product (GDP) Gross income Gross leasable area (GLA) Gross margin Gross profit Group Growth Guarantee Guarantor Handrail Holder Tvisteförfarande Stadsdel Rumskiljande vägg Gör det själv-handeln Sällanköpsvaror Servitut Utgåva Hiss Etablerare, entreprenör Omvärldsanalys Inventarier Rulltrappa Schaktning Utfart Personlig intervju Belåning Fältundersökning Ekonomiavdelning Ekonomidirektör Bokslut Finansiering Brandskydd Brandmur Räkenskapsår, taxeringsår Anläggningstillgång, fast egendom Fast kostnad Flaggskeppsbutik Golvyta Ytplan Byggnadsyta Besöksfrekvens Prognos Stiftelse Franchisetagare Upplåtelseavtal Diagram Dagligvarubutik Dagligvarubranschen Brutto Bruttonationalprodukt (BNP) Bruttoinkomst Uthyrningsbar yta (GLA) Bruttomarginal Bruttovinst Koncern Tillväxt Borgen Borgensman Ledstång Innehavare 12 (19)

13 Household equipment Household income Hypermarket Impulse goods Income tax Index adjustment Insurance Intangible assets Interest Internal rate of return (IRR) Investor Invoice Joint ownership unit Joint venture Key account manager Key account manager Keycard Labor market Labor union Landlord Lease Leasing director Leasing manager Leasing manager Legal person Lenders Lessor Let Letter of intent Liability License agreement Lift Liquidity Listed companies Long term lease Long term liability Lot Ltd Maintenance Mall Management Management fee Managing director (MD) Margin Marginal rate of tax Market analysis Market area Market data Market price Market profile Hemutrustning Hushållsinkomst Stormarknad Impulsvaror Inkomstskatt Indexreglering Försäkring Immateriella anläggningstillgångar Ränta Avkastningsgrad Byggherre Faktura Samfällighet Konsortium KAM - kundansvarig KAM kundansvarig Passerkort Arbetsmarknad Fackförening Fastighetsägare, hyresvärd Arrende, hyresavtal Uthyrningsdirektör Uthyrningsansvarig Uthyrningschef Juridisk person Långivare Uthyrare Hyra ut Avsiktsförklaring Ansvar Licensavtal Hiss Likviditet Börsbolag Långtidsarrende Långfristig skuld Tomt AB Underhåll Köpcentrum Förvaltning Förvaltningsavgift Verkställande direktör (VD) Marginal Marginalskatt Marknadsanalys Marknadsområde Marknadsinformation Marknadspris Marknadsprofil 13 (19)

14 Market rent Market segmentation Market share Market value Marketing Marketing director Marketing director Marketing manager Mass marketing Master plan Matter Menswear Merchandise manager Merchandise mix Merchandise plan Merchant Merchant Merchants association Merger Mortgage yield National debt Net floor area Net income Net investment Net sales Nominal value Notice Objectives Occupancy Occupancy date Occupancy rate Opening hours Operating cost Operating margin Operating profit Operations Operations manager Outlet retailer Out-of-town shopping centre Parent company Parking lot Partnership Payment injunction Pharmacy Planning permission Pledge Point of purchase Policyholder Population forecast Portfolio Marknadshyra Marknadssegmentering Marknadsandel Marknadsvärde Marknadsföring Marknadsdirektör Marknadsdirektör Marknadschef Massmarknadsföring Översiktsplan Trycksak Herrkläder Försäljningschef Försäljningsmix Försäljningsplan Köpman Köpman Handlarförening Fusion Boränta Statsskuld Nettoyta Nettointäkter Nettoinvestering Nettoomsättning Nominellt värde Uppsägning Mål Beläggning Tillträdesdag Uthyrningsgrad Öppethållande Driftskostnad Rörelsemarginal Rörelseresultat Drift Driftchef Outletdetaljist Externt köpcentrum Moderbolag Parkeringsplatser Handelsbolag Betalningsföreläggande Apotek Byggnadslov Pant Köpbeslut Försäkringstagare Befolkningsprognos Portfölj 14 (19)

15 Possession Besittning Postal survey Postal enkätundersökning Poster Affisch Post-test Eftertest Power of attorney Fullmakt Pram Barnvagn Predevelopment research analysis Förstudie Premier position A-läge Primary market Primärområde Private labels EMV (egna märkesvaror) Procurement Upphandling Project controller Projektkontroller Project management Projektledning Promotion Reklam Property insurance Sakförsäkring Property management director Teknisk direktör Property manager Teknisk chef Property plan Tomtkarta Property tax Fastighetsskatt Prospectus Prospekt Public sector Offentlig sektor Publicity Offentlighet Publisher Ansvarig utgivare Purchase Köp Qualitative study Kvalitativ undersökning Quantitative study Kvantitativ undersökning Quote Offert Random sample Slumpmässigt urval Range of goods and services Utbud Ratios Nyckeltal Real estate Fastighet Real estate leasing Fastighetsuthyrning Realtor Fastighetsmäklare Recreation goods Fritidsvaror Regional center Regionalt köpcentrum Registration contract Inregistreringskontrakt Rent Hyra Repositioning Ompositionering Research manager Marknadsanalytiker Residential property Bostäder Rest room Toalett Restructure Omstrukturering Retail Detaljhandel Retail property Detaljhandelsfastighet Retailer Återförsäljare, detaljist Retailer survey Butiksundersökning Revenue Intäkt Revolving door Dörrsnurra Right of tenacy Hyresrätt Roundabout Rondell 15 (19)

16 Sale Sales Sales area Sales material Sales person Sales projection Sales promotion Same-store sales Sample Sample size Secondary market Security deposit Service charge Shop Shop assistant Shop assistant Shop front Shop premises Shopping cart Shopping centre Signage Signatories Site Site area Site boundary Site leasehold Site plan Size of edition Specialty store Specialty stores Spending power Square Staff Stairway Statement of income Sticker Stockholders equility Store Storefront Storefront Strategic position Subcontractor Sublease Subsidiary company Subsidy Suburb Surcharge Survey Target group Tariff Realisation Försäljning Försäljningsområde Försäljningsmaterial Butiksbiträde Försäljningsprognos Säljfrämjande åtgärd Försäljning i jämförbara butiker Varuprov Urvalsstorlek Sekundärområde Deposition Serviceavgift Butik Butiksbiträde Butiksbiträde Butiksfasad Butikslokal Kundvagn Köpcentrum Skyltning Firmatecknare Tomt Tomtyta Tomtgräns Tomträtt Situationsplan Upplaga Specialbutik Fackhandel Köpkraft Torg Personal Trappuppgång Resultaträkning Hyllvärmare Eget kapital Butik Butiksfasad Skyltfönster Strategiskt läge Underleverantör Andrahandsuthyrning Dotterbolag Subvention Förort Påslag Undersökning Målgrupp Taxa 16 (19)

17 Tax Telephone survey Tenant manual Tenant mix Tenant, lessee Term of lease Termination Title deed Townscape Trade Transfer Travelator Trolley Trustee Turnkey project Turnover Turnover growth Turnover rent Urban area Urban center Vacancy Vacancy rate Valuer Valve Variable interest Warranty VAT Vending machine Venture capital Vestibule Wholesale trade Wholesaler Yield Skatt Telefonundersökning Hyresgästsmanual Hyresgästsmix Hyresgäst Hyrestid Uppsägning Lagfart Stadsbild Bransch Överlåtelse Rullband Kundvagn, vagn God man Nyckelfärdigt projekt, Totalentreprenad Omsättning Omsättningstillväxt Omsättningshyra Stadskärna Stadsdelscentrum Vakans Vakansgrad Värderingsman Ventil Rörlig ränta Garanti Moms Automat Riskkapital Vindfång Partihandel Grossist Avkastning Måttenheter 1 kvadratmeter 10,764 square feet 0,0929 kvadratmeter 1 square feet 1 hektar 2,47 acres 4,048 kvadatmeter 1 acre 1 kilometer 0,62137 miles 1,609 kilometer 1 mile 1 meter 3,2808 feet 1 meter 1,0956 yards 1 km/h 0,6214 miles per hour (mph) 1,609 km/h 1 mile per hour 1 kubikmeter 1,3079 cubic yards 1 kg 2,2046 pounds 0,4536 kg 1 pound 1 liter 1,816 pints 1 liter 0,220 Imperial (Eng) gallons 17 (19)

18 1 liter 0,2642 US gallons 4,545 liter 1 Imperial (Eng) gallons 3,785 liter 1 US gallon 0 grader Celcius 32 grader F (Fahrenheit) 100 grader Celcius 212 grader F Biljon Billion, US: Trillion Kubikmeter Cubic Meters Miljard 1000 Million (1 Milliard), US: Billion Miljon Million Detaljhandelsbegrepp VARUGRUPPER Beklädnad (Clothing) Omfattar varugrupperna kläder, skor samt andra personliga varor (t ex väskor och accessoarer) Dagligvaror (Convenience goods) Omfattar varugrupperna livsmedel och övriga dagligvaror. Gruppen övriga dagligvaror omfattar varugrupperna kemtekniska artiklar, tobak och tidningar, blommor samt djurmat. Fritidsvaror (Recreation goods) Omfattar varugrupperna radio/tv, övrig hemelektronik, film/cd/kassetter, cykel, musik/lek/hobby, sport/campingartiklar, reservdelar till fordon, ur/guld/optik och böcker. Hemutrustning (Household Omfattar varugrupperna möbler, belysning, järn, equipment) bygg och färgvaror Horeca (Horeca) Omfattar hotell, restauranger och catering. Sällanköpsvaror (Durable goods) Omfattar huvudgrupperna beklädnad, fritidsvaror och hemutrustning. Kallas även specialvaror. Kommersiell service Omfattar i huvudsak av tjänster, samt varor där staten (Other services) har monopolservice, t ex Systembolag. KÖPCENTRUM Bostadsområdescentrum (Neighborhood center) Externt Köpcentrum (Out-of-town shopping centre) Handelsområde (Out-of-town shopping centre) Tillhandahåller dagligvaror samt personliga tjänster för det dagliga behovet. Kan också innehålla bank och begränsat utbud av sällanköpsvaror. Huvudbutiken är en större livsmedelsbutik. Storleken varierar mellan m2. Ett område eller köpcentrum som lockar kunder från hela kommunen och den omkringliggande regionen, lokaliserad utanför stadskärna eller bostadsområde. Trafikorienterat med stort antal parkeringsplatser. Minst m2 uthyrbar yta. Även kallat regionalt köpcentrum. Handelsområden är spontant framväxta agglomerationer av detaljhandel, i ett trafikorienterat läge som ursprungligen inte var planlagt för detaljhandel. Dessa områden är ofta stora och har en regional karaktär. 18 (19)

19 Kommuncentrum (Municipal center) Factory outlets (Outlet center) Regionalt köpcentrum (Regional center) Stadsdelscentrum (Urban center) BUTIKER Allivsbutik (Supermarket) Lågprisbutik (Discount store) Närbutik (Convenience store) Stormarknad (Hypermarket) Trafikbutik (Traffic store) Varuhus (Department store) Volymhandel (Volume trade) Omfattar förutom vad som finns i ett bostadsområdescentrum även utbud inom beklädnad och hem & fritid. Innehåller ofta två större livsmedelsbutiker samt Systembolag och bank. Storleken varierar mellan m2. Fabrikant- och designerägda butiker där man säljer överskottsproduktion, varor från föregående säsong eller varor med smärre defekter. Sortimentet utgörs till cirka 70 % beklädnad. Minst m2 uthyrbar yta. Ett område eller köpcentrum som lockar kunder från hela kommunen och den omkringliggande regionen, lokaliserad utanför stadskärna eller bostadsområde. Trafikorienterat med stort antal parkeringsplatser. Minst m2 uthyrbar yta. Även kallat externt köpcentrum. Huvudbutiken utgörs av en dagligvarubutik men stadsdelscentrumet erbjuder ett något större utbud av kommersiell och offentlig service än bostadsområdescentrum. En dagligvarubutik med minst 400 m2 säljyta, som i huvudsak tillämpar självbetjäningsprincipen och som huvudsakligen säljer livsmedel och där över 50 % av säljytan utgörs av livsmedel. En lågprisbutik använder låga priser som ett centralt konkurrensmedel. Lågprisbutiker kan delas in i Hard discounts (t ex Lidl och Netto) samt i Soft discounts (t ex Willys). Liten dagligvarubutik i ett bostadsområde, självbetjäningsbutik med en yta som är mindre än 400 m2. Butik med säljyta över m2 säljyta, som säljer varor från många olika varugrupper och i huvudsak tillämpar självbetjäningsprincipen. I en stormarknad utgör livsmedel omkring hälften av den totala ytan, men försäljningens tyngdpunkt ligger på dagligvaror. En butik som är kombinerad med en bensinstation. En butik med minst m2 säljyta, som säljer produkter från många varugrupper. I ett varuhus har ingen varugrupp en andel av säljytan som skulle överstiga 50 % av den totala säljytan. Handel med tunga eller skrymmande varor, t ex möbler och byggvaror. Hjälp oss att förbättra boken Du som mottagare av Shoppingordboken kan vara till stor hjälp. Om du hittar ett fel, en bättre förklaring eller tycker att det saknas något ord, maila oss på 19 (19)

Å RSREDOVISNING ANNUAL R EPORT

Å RSREDOVISNING ANNUAL R EPORT 98 Å RSREDOVISNING ANNUAL R EPORT AB Volvofinans är ett auktoriserat kreditmarknadsbolag som bedriver säljfinansieringsverksamhet via den Svenska Volvohandeln. AB Volvofinans ägs av AB Volvo till 50 %

Läs mer

EFFSO Tools. Engelskt - Svenskt - Inköpslexikon

EFFSO Tools. Engelskt - Svenskt - Inköpslexikon Engelskt - Svenskt - Inköpslexikon abatement of debts/creditors ackord (vid konkurs) ABC analysis volymvärdesanalys ability to raise capital kapitalanskaffningsförmåga absentee policy frånvaropolicy (för

Läs mer

EFFSO Tools. Engelskt - Svenskt - Inköpslexikon

EFFSO Tools. Engelskt - Svenskt - Inköpslexikon Engelskt - Svenskt - Inköpslexikon 2 x 2 matrix fyrfältare abatement of debts/creditors ackord (vid konkurs) ABC analysis volymvärdesanalys ability to raise capital kapitalanskaffningsförmåga absentee

Läs mer

Årsredovisning 2008 ICM Kungsholms AB (publ), org.nr. 556257-2189

Årsredovisning 2008 ICM Kungsholms AB (publ), org.nr. 556257-2189 Årsredovisning 2008 Med stort ansvar och egna resurser erbjuder ICM Kungsholms ett heltäckande sortiment av högkvalitativa flyttjänster till kunder som värderar trygghet och bekvämlighet. Årsredovisning

Läs mer

Rapport februari 2013 Skara kommun. Handelsutredning. Förutsättningar för externhandel i Skara kommun

Rapport februari 2013 Skara kommun. Handelsutredning. Förutsättningar för externhandel i Skara kommun Rapport februari 2013 Skara kommun Handelsutredning Förutsättningar för externhandel i Skara kommun Förord HUI Research AB har på uppdrag av Skara kommun genomfört en utredning av handelns förutsättningar

Läs mer

Den perfekta handelsplatsen enkätundersökning bland detaljhandlare, sommaren 2011.

Den perfekta handelsplatsen enkätundersökning bland detaljhandlare, sommaren 2011. Den perfekta handelsplatsen enkätundersökning bland detaljhandlare, sommaren. Gate6 AB har tillfrågat svenska såväl som utländska detaljhandelsföretag om vad som krävs för att skapa en perfekt handelsplats.

Läs mer

ODIN Finland. Årskommentar 2014

ODIN Finland. Årskommentar 2014 ODIN Finland Årskommentar 2014 Fondens portfölj ODIN Finland december 2014 Avkastning senaste månaden och hittills i år Fonden hade en avkastning på -1,4 procent under den senaste månaden. Avkastningen

Läs mer

Inledning. Introduction. svenska. english

Inledning. Introduction. svenska. english 1 Inledning Introduction Ny i Stockholm vänder sig till dig som nyligen har fått uppehållstillstånd och vill veta mer om hur det svenska samhället fungerar. Boken ska fungera som en kort introduktion

Läs mer

Bolagsbeskrivning Torslanda Property Investment AB

Bolagsbeskrivning Torslanda Property Investment AB Bolagsbeskrivning Torslanda Property Investment AB Publicerad i enlighet med First North Rulebook som en del av Torslandas ansökan om notering på First North vid Nasdaq Stockholm. 29 januari 2015 First

Läs mer

POSTEN ÅLAND Å R S B E R Ä T T E L S E 2 0 1 4

POSTEN ÅLAND Å R S B E R Ä T T E L S E 2 0 1 4 POSTEN ÅLAND ÅRSBERÄTTELSE 2014 INNEHÅLL VERKSTÄLLANDE DIREKTÖRENS ÖVERSIKT 2 AFFÄRSVERKSAMHETENS UTVECKLING 6 Pack & Distribution 6 Logistik 10 Posttjänster 14 Frimärken 18 Personalen i årsbokslutet 22

Läs mer

Med Hjärta, Hjärna och Plånbok

Med Hjärta, Hjärna och Plånbok Med Hjärta, Hjärna och Plånbok Särtryck bilaga 4 Ordlista Eric Martin Afema AB info@afema.se www.afema.se Innehållsförteckning Kapitel Rubrik Förord 0 Teaser 1 Deal flow Första mötet 2 Due diligence Förlovningen

Läs mer

Ekonomiska ord, uttryck och finansiella nyckeltal

Ekonomiska ord, uttryck och finansiella nyckeltal Sammanställning Ekonomiska ord, uttryck och finansiella nyckeltal Barbro Wallin 1 Förord Aktiebolagslagen säger att styrelsen fortlöpande ska bedöma bolagets och, om bolaget är moderbolag i en koncern,

Läs mer

Riskkapi-Tal LOI MBO. Texas shoot-out. Private equity. Due diligence. Lär dig ordens betydelser i riskkapitalbranschen

Riskkapi-Tal LOI MBO. Texas shoot-out. Private equity. Due diligence. Lär dig ordens betydelser i riskkapitalbranschen LOI Due diligence MBO Private equity Texas shoot-out Riskkapi-Tal Lär dig ordens betydelser i riskkapitalbranschen Riskkapi-Tal Private equity-marknaden har under det senaste årtiondet vuxit och blivit

Läs mer

Rapport juni 2015 Valdemarsviks kommun. Konsekvensanalys Valdemarsvik

Rapport juni 2015 Valdemarsviks kommun. Konsekvensanalys Valdemarsvik Rapport juni 2015 Valdemarsviks kommun Konsekvensanalys Valdemarsvik Sammanfattning Syfte och mål Utredningen ska förse Valdemarsviks kommun med ett material som kan ligga till grund för beslut om etablering

Läs mer

VeRKSAMHeTSBeRÄTTeLSe, SAMMANDRAG ANNUAL RePORT, SUMMARY 07

VeRKSAMHeTSBeRÄTTeLSe, SAMMANDRAG ANNUAL RePORT, SUMMARY 07 VeRKSAMHeTSBeRÄTTeLSe, SAMMANDRAG ANNUAL RePORT, SUMMARY 07 Bygginfo 7 Bygginformationsstiftelsen RTS 7 Allmänt 7 Forskningsverksamhet 7 Utvecklingsverksamhet 8 Byggforumen 8 Internationellt samarbete

Läs mer

ÖVERSÄTTNING AV REDOVISNINGSTERMER I RESULTAT- OCH BALANSRÄKNINGAR

ÖVERSÄTTNING AV REDOVISNINGSTERMER I RESULTAT- OCH BALANSRÄKNINGAR TOLK- OCH ÖVERSÄTTARINSTITUTET Stockhoms universitet ÖVERSÄTTNING AV REDOVISNINGSTERMER I RESULTAT- OCH BALANSRÄKNINGAR Karin Hellstadius Uppsatsen behandlar termerna i fem engelska resultat- och balansräkningar

Läs mer

Ordlista till kursen Servicekunskap

Ordlista till kursen Servicekunskap Ordlista till kursen Servicekunskap Abonnemangsavtal Abonnemang innebär förhandsbeställning för viss tid t.ex. mobiltelefonabonnemang på 12 eller 24 månader. Även årskort till träningslokalen räknas hit.

Läs mer

1 - GIAB 2008 ÅrsredovIsnInG 2008

1 - GIAB 2008 ÅrsredovIsnInG 2008 1 - GIAB 2008 ÅrsredovIsnInG 2008 2 - GIAB 2008 InnehÅll sida 2. 2008 i sammandrag 3. giabs affärsidé och affärsmodell 4. vd har ordet 5. giab summary 6. fastigheter 10. industri & handel 12. tjänster

Läs mer

Marknadsförarens nyckeltalsbok En årlig skrift från Sveriges Marknadsförbund

Marknadsförarens nyckeltalsbok En årlig skrift från Sveriges Marknadsförbund 2012 Marknadsförarens nyckeltalsbok En årlig skrift från Sveriges Marknadsförbund Stefan Nerpin Anders Sancho Förord Du läser just nu förordet till den första utgåvan av Sveriges Marknadsförbunds Marknadsförarens

Läs mer

Ordlista för Sveriges Domstolar. Glossary for the Courts of Sweden

Ordlista för Sveriges Domstolar. Glossary for the Courts of Sweden Ordlista för Sveriges Domstolar Svensk/engelsk engelsk/svensk Glossary for the Courts of Sweden Swedish/English English/Swedish Producerad av Avd. för kompetensutv. och int. relationer och Avd. för HR

Läs mer

Ordlista för Sveriges Domstolar. Glossary for the Courts of Sweden

Ordlista för Sveriges Domstolar. Glossary for the Courts of Sweden Ordlista för Sveriges Domstolar Svensk/engelsk engelsk/svensk Glossary for the Courts of Sweden Swedish/English English/Swedish Producerad av Internationella kansliet och Informationsavdelningen Domstolsverket,

Läs mer

Årsredovisning 2006. Svenska Kommun Försäkrings AB

Årsredovisning 2006. Svenska Kommun Försäkrings AB Årsredovisning 2006 Svenska Kommun Försäkrings AB Mot nya högre höjder. Innehåll Slussarna i Trollhättan VD har ordet 5 Försäkringar som vi erbjuder 6 Förvaltningsberättelse 8 Kommuner som ingår 10 Femårsöversikt

Läs mer

E-handelns påverkan på köpcentrums fastighetsvärden

E-handelns påverkan på köpcentrums fastighetsvärden E-handelns påverkan på köpcentrums fastighetsvärden - en studie i köpcentrumutveckling Isabella Lundgren 2 Copyright Isabella Lundgren, 2014 Institutionen för Teknik och Samhälle Avdelningen för Fastighetsvetenskap,

Läs mer

2 kap. Medelstilldelning och pensionsutbetalningar m.m. Chapter 2. Allocation of assets and pension payments, etc.

2 kap. Medelstilldelning och pensionsutbetalningar m.m. Chapter 2. Allocation of assets and pension payments, etc. LAG (2000:192) OM ALLMÄNNA PENSIONSFONDER (AP FONDER) THE NATIONAL PENSION INSURANCE FUNDS (AP FUNDS) ACT (SFS 2000:192) FÖRSTA AVDELNINGEN FIRST PART 1 kap. Inledande bestämmelser Chapter 1. Introductory

Läs mer

Handelsutredning Nybro kommun. HUI Research På uppdrag av Nybro kommun. Februari 2015

Handelsutredning Nybro kommun. HUI Research På uppdrag av Nybro kommun. Februari 2015 Handelsutredning Nybro kommun HUI Research På uppdrag av Nybro kommun Februari 2015 Förord HUI Research har på uppdrag av Nybro kommun genomfört en utredning av handeln i Nybro, kartlagt marknadsförutsättningarna,

Läs mer

Detaljhandeln och produktivitetstillväxten

Detaljhandeln och produktivitetstillväxten A2006:002 Detaljhandeln och produktivitetstillväxten Produktivitetsutvecklingen inom svensk detaljhandel 1993 2004 Barbro Widerstedt, Fredrik Bergström, Jonas Arnberg, Malin Blank, Michael Cronholm Detaljhandeln

Läs mer

Att tolka årsredovisning vid köp av bostadsrätt

Att tolka årsredovisning vid köp av bostadsrätt Institutionen för Fastigheter och Byggande Examensarbete nr. 256 Samhällsbyggnad Kandidatnivå, 15 hp Fastighetsekonomi och Fastighetsjuridik Att tolka årsredovisning vid köp av bostadsrätt Författare:

Läs mer

Examensarbete i ämnet företagsekonomi

Examensarbete i ämnet företagsekonomi Institutionen för ekonomi Titel: Fastighetsmäklarföretag med olika förutsättningar Författare: Niklas Weberg & Andreas Ångström Kurspoäng: Kursnivå: 10 poäng Kandidatkurs (C-nivå) Examensarbete i ämnet

Läs mer

Architectural and engineering activities and related technical consultancy. Oförändrad nettoomsättning... Företag med få anställda dominerar

Architectural and engineering activities and related technical consultancy. Oförändrad nettoomsättning... Företag med få anställda dominerar NV 19 SM 0305 Arkitekt- och teknisk konsultverksamhet o.d. Architectural and engineering activities and related technical consultancy I korta drag Oförändrad nettoomsättning... Enligt Företagsstatistiken

Läs mer

GODMORGON OCH VÄLKOMNA! Affärsmässighet och verksamhetsstyrning Business Controlling

GODMORGON OCH VÄLKOMNA! Affärsmässighet och verksamhetsstyrning Business Controlling GODMORGON OCH VÄLKOMNA! Affärsmässighet och verksamhetsstyrning Business Controlling Per Arvidson, PlanB. Per-Magnus Andersson, PlanB. 31 maj 1 juni 2012 Agera som förebild i arbetet med att leda organisationen

Läs mer