SHOPPINGORDBOK. Svensk Engelsk. Art director. Affärsuppgörelse. Andrahandsuthyrning 1 (19)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SHOPPINGORDBOK. Svensk Engelsk. Art director. Affärsuppgörelse. Andrahandsuthyrning 1 (19)"

Transkript

1 SHOPPINGORDBOK Innehåll Inledning. Svensk Engelsk ordlista. Engelsk Svensk ordlista. Titlar. Måttenheter. Detaljhandelsbegrepp. Hjälp oss att förbättra boken. Shoppingordboken Säkert har du precis som vi många gånger varit med om att det där ordet eller begreppet skulle jag kunna på engelska, men inte hittat det just då. Det kan vara i ett samtal, på en konferens, ett mail, en artikel, en rapport, en bok eller i samband med ett besök utomlands men det är lika irriterande varje gång. Att det dessutom är så att det inte finns någon enkel lättåtkomlig shoppingordbok på svenska för engelska ord och begrepp i vår bransch gör det svårt att i efterhand skaffa sig den kunskapen. Av de skälen så har vi på Steen & Ström tagit fram en liten bok med de viktigaste orden, begreppen och måtten på engelska. Vi har fokuserat på det som är relevanta för shopping i allmänhet och valt att inte gå för djupt eller brett för att få en liten behändig produkt som man lätt kan ha i fickan eller väskan. Vi kallar den shoppingordboken version 1.0 eftersom vi tror att vi kommer att behöva uppdatera, komplettera och korrigera den flera gånger. Här tror vi att du som mottagare av Shoppingordboken kan vara till stor hjälp. Om du hittar ett fel, en bättre förklaring eller tycker att det saknas något så maila oss på Förutom en liten behändig bok så kommer den också att finnas på vår hemsida där den kommer att uppdateras mer löpande. Där kan du också beställa fler exemplar om vill dela med dig till någon på ditt företag eller i branschen. Gå in på vår hemsida och läs mer under publikationer. Svensk Engelsk AB AD Administrationsavgift Affisch Affärscentrum Affärsområdesledning Affärsplan Affärsuppgörelse Aktuell avkastning Allmänyta A-läge Anbud Andrahandsuthyrning Ankarbutik Ankarhyresgäst Anläggningstillgång Ltd Art director Administration fee Poster Business center Business management Business plan Deal Current yield Common area Premier position Bid Sublease Anchor store Anchor tenant Fixed asset 1 (19)

2 Annons Ad Annonsbyrå Advertising agency Annonsera Advertise Ansvar Liability Ansvarig utgivare Publisher Apotek Pharmacy Arbetsmarknad Labor market Arrende Lease Automat Vending machine Avkastning Yield Avkastningsgrad Internal rate of return (IRR ) Avsiktsförklaring Letter of intent Avskrivning Depreciation Avtalspart Contractor Avtalsvillkor Contract condition Balansräkning Balance sheet Bankkort Debit card Bankomat Atm Bankränta Bank rate Barnvagn Pram Bashyra Basic rent Befolkningsprognos Population forecast Belåning Factoring Beläggning Occupancy Besittning Possession Besöksfrekvens Footfall Betalningsföreläggande Payment injunction Betalningspåminnelse Chaser Bilaga Appendix Bokföring Accounting Bokfört värde Book value Bokslut Financials Bolag Company Bolagsskatt Corporation tax Bolagsstämma Annual general meeting Borgen Guarantee Borgensman Guarantor Borgenär Creditor Boränta Mortgage yield Bostadsrätt Co-operative flat Bostäder Residential property Brandmur Firewall Brandskydd Fire protection Bransch Trade Broschyr Booklet Brutto Gross Bruttoinkomst Gross income Bruttomarginal Gross margin Bruttonationalprodukt (BNP) Gross domestic product (GDP) Bruttovinst Gross profit 2 (19)

3 Butik Butiksbiträde Butiksfasad Butikslokal Butiksundersökning Byggherre Byggledare Byggnadslov Byggnadsyta Börsbolag Citykärna Dagligvaror Dagligvarubranschen Dagligvarubutik Debitera Demografi Deposition Depositionsränta Detaljhandel Detaljhandelsfastighet Detaljist Diagram Disponibel inkomst DM-reklam Dotterbolag Drift Driftskostnad Dröjsmålsränta Dålig publicitet Dörrsnurra Efterfrågan Eftertest Eget kapital Egna märkesvaror Ekonomiavdelning EMV (egna märkesvaror) Entreprenör Etablerare Externt köpcentrum Fackförening Fackhandel Faktura Fakturering Fast egendom Fast kostnad Fastighet Fastighetsmäklare Fastighetsskatt Fastighetsuthyrning Fastighetsägare Shop, US: Store Shop assistant, US: Sales person Shop front, US: Storefront Shop premises Retailer survey Investor Construction manager Planning permission, US: Building permit Floorspace Listed companies Central business district (CBD) Convenience goods Grocery trade Grocery stores Charge Demography Security deposit Deposit interest Retail, retail trade Retail property Retailer Graph Disposable income Direct mail offer Subsidiary company Operations Operating cost Default interest Bad will Revolving door Demand Post-test Stockholders equility Private labels Finance department Private labels Entrepreneur, contractor Entrepreneur Out-of-town shopping centre Labor union Specialty stores Bill, invoice Billing Fixed asset Fixed cost Real estate Real estate, US: Realtor Property tax Real estate leasing Landlord 3 (19)

4 Finansiering Firmatecknare Flaggskeppsbutik Folkbokföringsadress Franchisetagare Fritidsvaror Fullmakt Fusion Fåmansbolag Fältundersökning Företagarförening Förfallodag Förort Förseningsavgift Förstudie Försäkring Försäkringstagare Försäljning Försäljning i jämförbara butiker Försäljningsmaterial Försäljningsmix Försäljningsområde Försäljningsplan Försäljningsprognos Förvaltning Förvaltningsavgift Förvärv Garanti God man Golvyta Grossist Gäldenär Gör det själv-handeln Handelsbolag Handlarförening Handpenning Hemutrustning Herrkläder Hiss Hushållsinkomst Hyllvärmare Hyra Hyra ut Hyresavtal Hyresgäst Hyresgästsmanual Hyresgästsmix Hyresrätt Hyrestid Hyresvärd Financing Signatories Flagship store Civic address Franchisee Recreation goods Credentials, power of attorney Merger Close corporation Field survey Merchants association Date of maturity Suburb Delay fee Predevelopment research analysis Insurance Policyholder Sales Same-store sales Sales material Merchandise mix Sales area Merchandise plan Sales projection Management Management fee Acquisition Warranty Trustee Floor area Wholesaler Debtor Do-it-yourself (DIY) Partnership Merchants association Deposit Household equipment Menswear Lift, US: Elevator Household income Sticker Rent Let Lease Tenant, lessee Tenant manual Tenant mix Right of tenacy Term of lease Landlord 4 (19)

5 Högkonjunktur Boom Immateriella anläggningstillgångar Intangible assets Impulsvaror Impulse goods Indexreglering Index adjustment Inflyttningsdatum Date of occupancy Inkomstskatt Income tax Innehavare Holder Inregistreringskontrakt Registration contract Insättningsgaranti Deposit guarantee Intäkt Revenue Inventarier Equipment Juridisk person Legal person KAM kundansvarig Key account manager Kassa Cashier, US: Checkout Kassaflöde Cash flow Kategori Category Kommersiell drift Commercial operation Kommersiell fastighet Commercial real estate Konceptbyrå Advertising and branding agency Koncern Group Konkurrens Competition Konkurs Bankruptcy Konsortium Joint venture Konsument Consumer Konsumentprisindex (KPI) Consumer price index (CPI) Konsumentundersökning Consumer survey Kontraktsbrott Breach of contract Kreditrisk Credit risk Kundvagn Trolley, US: Shopping cart Kvalitativ undersökning Qualitative study Kvantitativ undersökning Quantitative study Köp Purchase Köpbeslut Point of purchase Köpcentrum Shopping centre, US: Mall Köpcentrumchef Center manager Köpkraft Spending power Köpman Merchant Lagfart Title deed Landschef Country manager Ledstång Handrail Lekrum Crèche Licensavtal License agreement Likvida medel Cash Likviditet Liquidity Lokal Commercial property Lågprisbutik Discount store Långfristig skuld Long term liability Långivare Lenders Långtidsarrende Long term lease Låntagare Borrowers 5 (19)

6 Löpande pris Marginal Marginalskatt Marknadsanalys Marknadsandel Marknadsdirektör Marknadsföring Marknadshyra Marknadsinformation Marknadsområde Marknadspris Marknadsprofil Marknadssegmentering Marknadsvärde Massmarknadsföring Moderbolag Moms Mål Målgrupp Nettointäkter Nettoinvestering Nettoomsättning Nettoyta Nominellt värde Nulägesanalys Nyckelfärdigt projekt Nyckeltal Närbutik Offentlig sektor Offentlighet Offert Omlokalisering Ompositionering Omstrukturering Omsättning Omsättningshyra Omsättningstillväxt Omvärldsanalys Ordförande Outletdetaljist Pant Parkeringsplatser Partihandel Passerkort Personal Personlig intervju Portfölj Postal enkätundersökning Primärområde Prognos Current price Margin Marginal rate of tax Market analysis Market share Marketing director Marketing Market rent Market data Market area Market price Market profile Market segmentation Market value Mass marketing Parent company VAT Objectives Target group Net income Net investment Net sales Net floor area Nominal value Current state analysis Turnkey project Ratios Convenience store Public sector Publicity Quote Allocation Repositioning Restructure Turnover Turnover rent Turnover growth Environmental studies Chairman Outlet retailer Pledge Parking lot Wholesale trade Keycard Staff Face to face interview Portfolio Postal survey Primary market Forecast 6 (19)

7 Projektansvarig Projektledning Prospekt Provision Påslag Rabatt Realisation Realisationsvinst Redovisare Regionalt köpcentrum Reklam Reklamkampanj Resultaträkning Revisor Riskkapital Rondell Rullband Rulltrappa Rumskiljande vägg Räkenskapsår Ränta Rörelsemarginal Rörelseresultat Rörlig ränta Sakförsäkring Samfällighet Schaktning Sekundärområde Serviceavgift Servitut Situationsplan Skatt Skuld Skyltfönster Skyltning Slumpmässigt urval Sortiment Specialbutik Stadgar Stadsbild Stadsdel Stadsdelscentrum Stadskärna Statsskuld Stiftelse Stormarknad Strategiskt läge Styrelseledamot Subvention Säkerheter Development manager Project management Prospectus Commissions Surcharge Discount Sale Capital gain Accountant Regional center Promotion Advertising campaign Statement of income Auditor Venture capital Roundabout Travelator Escalator Dividing wall Fiscal year Interest Operating margin Operating profit Variable interest Property insurance Joint ownership unit Excavation Secondary market Service charge Easement Site plan Tax Debt Storefront Signage Random sample Assortment Specialty store By-laws Townscape District Urban center Urban area National debt Foundation Hypermarket Strategic position Board member Subsidy Collateral 7 (19)

8 Säljfrämjande åtgärder Sällanköpsvaror Takhöjd Taxa Taxeringsvärde Taxeringsår Telefonundersökning Tillgång Tillträdesdag Tillväxt Toalett Tomt Tomtgräns Tomtkarta Tomträtt Tomtyta Torg Totalentreprenad Trappuppgång Trycksak Tvisteförfarande Underhåll Underleverantör Undersökning Uppförandeskede Upphandling Upphovsrättslagen Upplaga Upplåtelseavtal Uppsägning Upptagningsområde Urvalsstorlek Utbud Utfart Utgåva Uthyrare Uthyrningsansvarig Uthyrningsbar yta (GLA) Uthyrningsgrad Utvecklare Utveckling Utvecklingsdirektör Vagn Vakans Vakansgrad Valuta Varuhus Varumärke Varumärkeskännetecken Varumärkesprofil Sales promotion Durable goods Ceiling height Tariff Assessed value Fiscal year Telephone survey Asset Occupancy date Growth Toilet, US: Rest room Site, US: Lot Site boundary Property plan Site leasehold Site area Square Turnkey contract Stairway Matter Dispute procedure Maintenance Subcontractor Survey Construction stage Procurement Copyright law Size of edition Grant agreements Notice, termination Catchment area Sample size Range of goods and services Exit Edition Lessor Leasing manager Gross leasable area (GLA) Occupancy rate Developer Development Development director Trolley Vacancy Vacancy rate Currency Department store Brand Brand character Brand image 8 (19)

9 Varuprov Ventil Verkställande direktör (VD) Vindfång Värderingsman Ytplan Årlig avkastning Årsredovisning Återförsäljare Öppethållande Överlåtelse Översiktsplan Sample Valve Chief executive officer (CEO), Managing director (MD) Vestibule Valuer Floor plan Annual return Annual report Retailer Opening hours Transfer Master plan Engelsk Svensk Accountant Redovisare Accountant Redovisare Accountant manager Redovisningsansvarig Accounting Bokföring Acquisition Förvärv Ad Annons Administration fee Administrationsavgift Advertise Annonsera Advertising agency Annonsbyrå Advertising and branding agency Konceptbyrå Advertising campaign Reklamkampanj Allocation Omlokalisering Anchor store Ankarbutik Anchor tenant Ankarhyresgäst Annual general meeting Bolagsstämma Annual report Årsredovisning Annual return Årlig avkastning Appendix Bilaga Art director AD Art director AD Assessed value Taxeringsvärde Asset Tillgång Assortment Sortiment ATM Bankomat Auditor Revisor Auditor Revisor Bad will Dålig publicitet Balance sheet Balansräkning Bank rate Bankränta Bankruptcy Konkurs Basic rent Bashyra Bid Anbud Bill Faktura Billing Fakturering Board member Styrelseledamot Book value Bokfört värde 9 (19)

10 Booklet Boom Borrowers Brand Brand character Brand image Breach of contract Building permit Business center Business management Business plan By-laws Capital gain Cash Cash flow Cashier Catchment area Category Ceiling height Center manager Center manager Center marketing coordinator Center marketing manager Central business district (CBD) Chairman Chairman Charge Chaser Checkout Chief economy & IT officer Chief executive officer (CEO) Chief executive officer (CEO) Chief financial officer (CFO) Chief HR officer Civic address Close corporation Collateral Commercial director Commercial operation Commercial property Commercial real estate Commissions Common area Communication manager Company Competition Construction manager Construction manager Construction stage Consumer Broschyr Högkonjunktur Låntagare Varumärke Varumärkeskännetecken Varumärkesprofil Kontraktsbrott Byggnadslov Affärscentrum Affärsområdesledning Affärsplan Stadgar Realisationsvinst Likvida medel Kassaflöde Kassa Upptagningsområde Kategori Takhöjd Köpcentrumchef Köpcentrumchef Marknadskoordinator (köpcentrum) Marknadschef (köpcentrum) Citykärna Ordförande Ordförande Debitera Betalningspåminnelse Kassa Ekonomi- och IT-direktör Koncernchef Verkställande direktör (VD) Finansdirektör HR-direktör Folkbokföringsadress Fåmansbolag Säkerheter Kommersiell driftchef Kommersiell drift Lokal Kommersiell fastighet Provision Allmänyta Kommunikationschef Bolag Konkurrens Byggledare Byggledare Uppförandeskede Konsument 10 (19)

11 Consumer price index (CPI) Consumer survey Contract condition Contractor Controller Convenience goods Convenience store Co-operative flat Copyright law Corporate development director Corporate marketing director Corporation tax Country manager Country manager CR coordinator Crèche Credentials Credit risk Creditor Currency Current price Current state analysis Current yield Date of maturity Date of occupancy Deal Debit card Debt Debtor Default interest Delay fee Demand Demography Department store Deposit Deposit guarantee Deposit interest Depreciation Developer Developer Development Development coordinator Development director Development director Development manager Development manager Direct mail offer Discount Discount store Disposable income Konsumentprisindex (KPI) Konsumentundersökning Avtalsvillkor Entreprenör, avtalspart Ekonomisk kontrollör Dagligvaror Närbutik Bostadsrätt Upphovsrättslagen Utvecklingsdirektör (koncern) Marknadsdirektör (koncern) Bolagsskatt Landschef Landschef CR-koordinator Lekrum Fullmakt Kreditrisk Borgenär Valuta Löpande pris Nulägesanalys Aktuell avkastning Förfallodag Inflyttningsdatum Affärsuppgörelse Bankkort Skuld Gäldenär Dröjsmålsränta Förseningsavgift Efterfrågan Demografi Varuhus Handpenning Insättningsgaranti Depositionsränta Avskrivning Utvecklare Utvecklare Utveckling Utvecklingskoordinator Utvecklingsdirektör Utvecklingsdirektör Projektansvarig Projektchef DM-reklam Rabatt Lågprisbutik Disponibel inkomst 11 (19)

12 Dispute procedure District Dividing wall Do-it-yourself (DIY) Durable goods Easement Edition Elevator Entrepreneur Environmental studies Equipment Escalator Excavation Exit Face to face interview Factoring Field survey Finance department Finance director Financials Financing Fire protection Firewall Fiscal year Fixed asset Fixed cost Flagship store Floor area Floor plan Floorspace Footfall Forecast Foundation Franchisee Grant agreements Graph Grocery stores Grocery trade Gross Gross domestic product (GDP) Gross income Gross leasable area (GLA) Gross margin Gross profit Group Growth Guarantee Guarantor Handrail Holder Tvisteförfarande Stadsdel Rumskiljande vägg Gör det själv-handeln Sällanköpsvaror Servitut Utgåva Hiss Etablerare, entreprenör Omvärldsanalys Inventarier Rulltrappa Schaktning Utfart Personlig intervju Belåning Fältundersökning Ekonomiavdelning Ekonomidirektör Bokslut Finansiering Brandskydd Brandmur Räkenskapsår, taxeringsår Anläggningstillgång, fast egendom Fast kostnad Flaggskeppsbutik Golvyta Ytplan Byggnadsyta Besöksfrekvens Prognos Stiftelse Franchisetagare Upplåtelseavtal Diagram Dagligvarubutik Dagligvarubranschen Brutto Bruttonationalprodukt (BNP) Bruttoinkomst Uthyrningsbar yta (GLA) Bruttomarginal Bruttovinst Koncern Tillväxt Borgen Borgensman Ledstång Innehavare 12 (19)

13 Household equipment Household income Hypermarket Impulse goods Income tax Index adjustment Insurance Intangible assets Interest Internal rate of return (IRR) Investor Invoice Joint ownership unit Joint venture Key account manager Key account manager Keycard Labor market Labor union Landlord Lease Leasing director Leasing manager Leasing manager Legal person Lenders Lessor Let Letter of intent Liability License agreement Lift Liquidity Listed companies Long term lease Long term liability Lot Ltd Maintenance Mall Management Management fee Managing director (MD) Margin Marginal rate of tax Market analysis Market area Market data Market price Market profile Hemutrustning Hushållsinkomst Stormarknad Impulsvaror Inkomstskatt Indexreglering Försäkring Immateriella anläggningstillgångar Ränta Avkastningsgrad Byggherre Faktura Samfällighet Konsortium KAM - kundansvarig KAM kundansvarig Passerkort Arbetsmarknad Fackförening Fastighetsägare, hyresvärd Arrende, hyresavtal Uthyrningsdirektör Uthyrningsansvarig Uthyrningschef Juridisk person Långivare Uthyrare Hyra ut Avsiktsförklaring Ansvar Licensavtal Hiss Likviditet Börsbolag Långtidsarrende Långfristig skuld Tomt AB Underhåll Köpcentrum Förvaltning Förvaltningsavgift Verkställande direktör (VD) Marginal Marginalskatt Marknadsanalys Marknadsområde Marknadsinformation Marknadspris Marknadsprofil 13 (19)

14 Market rent Market segmentation Market share Market value Marketing Marketing director Marketing director Marketing manager Mass marketing Master plan Matter Menswear Merchandise manager Merchandise mix Merchandise plan Merchant Merchant Merchants association Merger Mortgage yield National debt Net floor area Net income Net investment Net sales Nominal value Notice Objectives Occupancy Occupancy date Occupancy rate Opening hours Operating cost Operating margin Operating profit Operations Operations manager Outlet retailer Out-of-town shopping centre Parent company Parking lot Partnership Payment injunction Pharmacy Planning permission Pledge Point of purchase Policyholder Population forecast Portfolio Marknadshyra Marknadssegmentering Marknadsandel Marknadsvärde Marknadsföring Marknadsdirektör Marknadsdirektör Marknadschef Massmarknadsföring Översiktsplan Trycksak Herrkläder Försäljningschef Försäljningsmix Försäljningsplan Köpman Köpman Handlarförening Fusion Boränta Statsskuld Nettoyta Nettointäkter Nettoinvestering Nettoomsättning Nominellt värde Uppsägning Mål Beläggning Tillträdesdag Uthyrningsgrad Öppethållande Driftskostnad Rörelsemarginal Rörelseresultat Drift Driftchef Outletdetaljist Externt köpcentrum Moderbolag Parkeringsplatser Handelsbolag Betalningsföreläggande Apotek Byggnadslov Pant Köpbeslut Försäkringstagare Befolkningsprognos Portfölj 14 (19)

15 Possession Besittning Postal survey Postal enkätundersökning Poster Affisch Post-test Eftertest Power of attorney Fullmakt Pram Barnvagn Predevelopment research analysis Förstudie Premier position A-läge Primary market Primärområde Private labels EMV (egna märkesvaror) Procurement Upphandling Project controller Projektkontroller Project management Projektledning Promotion Reklam Property insurance Sakförsäkring Property management director Teknisk direktör Property manager Teknisk chef Property plan Tomtkarta Property tax Fastighetsskatt Prospectus Prospekt Public sector Offentlig sektor Publicity Offentlighet Publisher Ansvarig utgivare Purchase Köp Qualitative study Kvalitativ undersökning Quantitative study Kvantitativ undersökning Quote Offert Random sample Slumpmässigt urval Range of goods and services Utbud Ratios Nyckeltal Real estate Fastighet Real estate leasing Fastighetsuthyrning Realtor Fastighetsmäklare Recreation goods Fritidsvaror Regional center Regionalt köpcentrum Registration contract Inregistreringskontrakt Rent Hyra Repositioning Ompositionering Research manager Marknadsanalytiker Residential property Bostäder Rest room Toalett Restructure Omstrukturering Retail Detaljhandel Retail property Detaljhandelsfastighet Retailer Återförsäljare, detaljist Retailer survey Butiksundersökning Revenue Intäkt Revolving door Dörrsnurra Right of tenacy Hyresrätt Roundabout Rondell 15 (19)

16 Sale Sales Sales area Sales material Sales person Sales projection Sales promotion Same-store sales Sample Sample size Secondary market Security deposit Service charge Shop Shop assistant Shop assistant Shop front Shop premises Shopping cart Shopping centre Signage Signatories Site Site area Site boundary Site leasehold Site plan Size of edition Specialty store Specialty stores Spending power Square Staff Stairway Statement of income Sticker Stockholders equility Store Storefront Storefront Strategic position Subcontractor Sublease Subsidiary company Subsidy Suburb Surcharge Survey Target group Tariff Realisation Försäljning Försäljningsområde Försäljningsmaterial Butiksbiträde Försäljningsprognos Säljfrämjande åtgärd Försäljning i jämförbara butiker Varuprov Urvalsstorlek Sekundärområde Deposition Serviceavgift Butik Butiksbiträde Butiksbiträde Butiksfasad Butikslokal Kundvagn Köpcentrum Skyltning Firmatecknare Tomt Tomtyta Tomtgräns Tomträtt Situationsplan Upplaga Specialbutik Fackhandel Köpkraft Torg Personal Trappuppgång Resultaträkning Hyllvärmare Eget kapital Butik Butiksfasad Skyltfönster Strategiskt läge Underleverantör Andrahandsuthyrning Dotterbolag Subvention Förort Påslag Undersökning Målgrupp Taxa 16 (19)

17 Tax Telephone survey Tenant manual Tenant mix Tenant, lessee Term of lease Termination Title deed Townscape Trade Transfer Travelator Trolley Trustee Turnkey project Turnover Turnover growth Turnover rent Urban area Urban center Vacancy Vacancy rate Valuer Valve Variable interest Warranty VAT Vending machine Venture capital Vestibule Wholesale trade Wholesaler Yield Skatt Telefonundersökning Hyresgästsmanual Hyresgästsmix Hyresgäst Hyrestid Uppsägning Lagfart Stadsbild Bransch Överlåtelse Rullband Kundvagn, vagn God man Nyckelfärdigt projekt, Totalentreprenad Omsättning Omsättningstillväxt Omsättningshyra Stadskärna Stadsdelscentrum Vakans Vakansgrad Värderingsman Ventil Rörlig ränta Garanti Moms Automat Riskkapital Vindfång Partihandel Grossist Avkastning Måttenheter 1 kvadratmeter 10,764 square feet 0,0929 kvadratmeter 1 square feet 1 hektar 2,47 acres 4,048 kvadatmeter 1 acre 1 kilometer 0,62137 miles 1,609 kilometer 1 mile 1 meter 3,2808 feet 1 meter 1,0956 yards 1 km/h 0,6214 miles per hour (mph) 1,609 km/h 1 mile per hour 1 kubikmeter 1,3079 cubic yards 1 kg 2,2046 pounds 0,4536 kg 1 pound 1 liter 1,816 pints 1 liter 0,220 Imperial (Eng) gallons 17 (19)

18 1 liter 0,2642 US gallons 4,545 liter 1 Imperial (Eng) gallons 3,785 liter 1 US gallon 0 grader Celcius 32 grader F (Fahrenheit) 100 grader Celcius 212 grader F Biljon Billion, US: Trillion Kubikmeter Cubic Meters Miljard 1000 Million (1 Milliard), US: Billion Miljon Million Detaljhandelsbegrepp VARUGRUPPER Beklädnad (Clothing) Omfattar varugrupperna kläder, skor samt andra personliga varor (t ex väskor och accessoarer) Dagligvaror (Convenience goods) Omfattar varugrupperna livsmedel och övriga dagligvaror. Gruppen övriga dagligvaror omfattar varugrupperna kemtekniska artiklar, tobak och tidningar, blommor samt djurmat. Fritidsvaror (Recreation goods) Omfattar varugrupperna radio/tv, övrig hemelektronik, film/cd/kassetter, cykel, musik/lek/hobby, sport/campingartiklar, reservdelar till fordon, ur/guld/optik och böcker. Hemutrustning (Household Omfattar varugrupperna möbler, belysning, järn, equipment) bygg och färgvaror Horeca (Horeca) Omfattar hotell, restauranger och catering. Sällanköpsvaror (Durable goods) Omfattar huvudgrupperna beklädnad, fritidsvaror och hemutrustning. Kallas även specialvaror. Kommersiell service Omfattar i huvudsak av tjänster, samt varor där staten (Other services) har monopolservice, t ex Systembolag. KÖPCENTRUM Bostadsområdescentrum (Neighborhood center) Externt Köpcentrum (Out-of-town shopping centre) Handelsområde (Out-of-town shopping centre) Tillhandahåller dagligvaror samt personliga tjänster för det dagliga behovet. Kan också innehålla bank och begränsat utbud av sällanköpsvaror. Huvudbutiken är en större livsmedelsbutik. Storleken varierar mellan m2. Ett område eller köpcentrum som lockar kunder från hela kommunen och den omkringliggande regionen, lokaliserad utanför stadskärna eller bostadsområde. Trafikorienterat med stort antal parkeringsplatser. Minst m2 uthyrbar yta. Även kallat regionalt köpcentrum. Handelsområden är spontant framväxta agglomerationer av detaljhandel, i ett trafikorienterat läge som ursprungligen inte var planlagt för detaljhandel. Dessa områden är ofta stora och har en regional karaktär. 18 (19)

19 Kommuncentrum (Municipal center) Factory outlets (Outlet center) Regionalt köpcentrum (Regional center) Stadsdelscentrum (Urban center) BUTIKER Allivsbutik (Supermarket) Lågprisbutik (Discount store) Närbutik (Convenience store) Stormarknad (Hypermarket) Trafikbutik (Traffic store) Varuhus (Department store) Volymhandel (Volume trade) Omfattar förutom vad som finns i ett bostadsområdescentrum även utbud inom beklädnad och hem & fritid. Innehåller ofta två större livsmedelsbutiker samt Systembolag och bank. Storleken varierar mellan m2. Fabrikant- och designerägda butiker där man säljer överskottsproduktion, varor från föregående säsong eller varor med smärre defekter. Sortimentet utgörs till cirka 70 % beklädnad. Minst m2 uthyrbar yta. Ett område eller köpcentrum som lockar kunder från hela kommunen och den omkringliggande regionen, lokaliserad utanför stadskärna eller bostadsområde. Trafikorienterat med stort antal parkeringsplatser. Minst m2 uthyrbar yta. Även kallat externt köpcentrum. Huvudbutiken utgörs av en dagligvarubutik men stadsdelscentrumet erbjuder ett något större utbud av kommersiell och offentlig service än bostadsområdescentrum. En dagligvarubutik med minst 400 m2 säljyta, som i huvudsak tillämpar självbetjäningsprincipen och som huvudsakligen säljer livsmedel och där över 50 % av säljytan utgörs av livsmedel. En lågprisbutik använder låga priser som ett centralt konkurrensmedel. Lågprisbutiker kan delas in i Hard discounts (t ex Lidl och Netto) samt i Soft discounts (t ex Willys). Liten dagligvarubutik i ett bostadsområde, självbetjäningsbutik med en yta som är mindre än 400 m2. Butik med säljyta över m2 säljyta, som säljer varor från många olika varugrupper och i huvudsak tillämpar självbetjäningsprincipen. I en stormarknad utgör livsmedel omkring hälften av den totala ytan, men försäljningens tyngdpunkt ligger på dagligvaror. En butik som är kombinerad med en bensinstation. En butik med minst m2 säljyta, som säljer produkter från många varugrupper. I ett varuhus har ingen varugrupp en andel av säljytan som skulle överstiga 50 % av den totala säljytan. Handel med tunga eller skrymmande varor, t ex möbler och byggvaror. Hjälp oss att förbättra boken Du som mottagare av Shoppingordboken kan vara till stor hjälp. Om du hittar ett fel, en bättre förklaring eller tycker att det saknas något ord, maila oss på 19 (19)

VIDTAGNA ÅTGÄRDER ÅTERSTÄLLER RÖRELSEMARGINALEN

VIDTAGNA ÅTGÄRDER ÅTERSTÄLLER RÖRELSEMARGINALEN Delårsrapport Delårsrapport januari januari-juni september 2013 2012 VIDTAGNA ÅTGÄRDER ÅTERSTÄLLER RÖRELSEMARGINALEN NETTOOMSÄTTNING 278,9 Mkr (278,8) RESULTAT EFTER FINANSNETTO 28,9 Mkr (34,6) RÖRELSEMARGINAL

Läs mer

Vitec 2013 på 30 sekunder

Vitec 2013 på 30 sekunder Vitec 2013 på 30 sekunder Klicka på symbolen för att infoga bild här. Bilden ska vara utfallande (undantag frilagda objekt) och får inte vara bredare än vad stödlinjen visar. Bilden placeras alltid under

Läs mer

Shopping Center Industry Evolution from Global and Finnish Perspectives

Shopping Center Industry Evolution from Global and Finnish Perspectives Shopping Center Industry Evolution from Global and Finnish Perspectives Eric Lind Managing Director Centrumutveckling Helsinki 2007-10-09 Content Centrumutveckling in brief Shopping Centre Market in the

Läs mer

Kvartalsrapport Q1 2016

Kvartalsrapport Q1 2016 Kvartalsrapport 2016 1 januari till 31 mars 2016 Official report is the English and in Euro. This is a partly translated version to Swedish and SEK, for convenience purposes only. Exchange rate used as

Läs mer

10 EndValue i CA (P Max (0; w i Min ([30]%; 1))) InitialValue i i=1 The following tables summarise SEB's income statements and balance sheets and provide certain key ratios as at and for each

Läs mer

Kvartalsrapport Q och bokslutskommuniké 2015

Kvartalsrapport Q och bokslutskommuniké 2015 Kvartalsrapport Q4 2015 och bokslutskommuniké 2015 1 oktober till 31 december 2015 Official Q4 report is the English and in Euro. This is a partly translated version to Swedish and SEK, for convenience

Läs mer

School of Management and Economics Reg. No. EHV 2008/220/514 COURSE SYLLABUS. Fundamentals of Business Administration: Management Accounting

School of Management and Economics Reg. No. EHV 2008/220/514 COURSE SYLLABUS. Fundamentals of Business Administration: Management Accounting School of Management and Economics Reg. No. EHV 2008/220/514 COURSE SYLLABUS Fundamentals of Business Administration: Management Accounting Course Code FE3001 Date of decision 2008-06-16 Decision-making

Läs mer

Företagsvärdering ME2030

Företagsvärdering ME2030 Företagsvärdering ME2030 24/3 Principer för värdering Jens Lusua DCF-valuation Frameworks LAN-ZWB887-20050620-13749-ZWB Model Measure Discount factor Assessment Enterprise DCF Free cash flow Weighted average

Läs mer

HANDELSUTREDNING - VÄSTRA GÖTALAND. 3. Verksamhetsuppgifter. 4. Detaljhandelns utveckling. 6. Framtidens butik/handelsplats

HANDELSUTREDNING - VÄSTRA GÖTALAND. 3. Verksamhetsuppgifter. 4. Detaljhandelns utveckling. 6. Framtidens butik/handelsplats HANDELSUTREDNING - VÄSTRA GÖTALAND BILAGOR 1. Definitioner 2. Befolkningsuppgifter 3. Verksamhetsuppgifter 4. Detaljhandelns utveckling 5. Framtidens konsument 6. Framtidens butik/handelsplats 7. Handelsetableringslagstiftning

Läs mer

PRESENTATION NASDAQ OMX

PRESENTATION NASDAQ OMX PRESENTATION NASDAQ OMX 9 mars 2016 Historia 1995, Stendörren grundas av Lars Andersson, genom moderbolaget Kvalitena AB. Affärsområden; Lager/logistik, bostadsfastigheter samt utveckling av byggrätter/

Läs mer

The current state of the VC industry in relation to other financing sources for startup firms

The current state of the VC industry in relation to other financing sources for startup firms The current state of the VC industry in relation to other financing sources for startup firms Ekon Dr Anna Söderblom Handelshögskolan i Stockholm Definition Venture Capital Definition riskkapital Riskkapital

Läs mer

PRESSINFORMATION från Wallenstamkoncernen

PRESSINFORMATION från Wallenstamkoncernen Wallenstam was founded in 1944 and, with more than 10,000 apartments in its portfolio, is one of the largest residential property companies on the Stockholm Stock Exchange. With floor space totalling about

Läs mer

Sjöfartsföretag 2012 Water Transport 2012

Sjöfartsföretag 2012 Water Transport 2012 Statistik 2014:11 Sjöfartsföretag 2012 Water Transport 2012 Publiceringsdatum: 2014-05-16 Se Beskrivning av statistiken för metod med mera Kontaktperson: Trafikanalys Jan Östlund tel: 010-414 42 24, e-post:

Läs mer

Immigration Bank. Bank - Allmänt. Bank - Öppna ett bankkonto. Can I withdraw money in [country] without paying fees?

Immigration Bank. Bank - Allmänt. Bank - Öppna ett bankkonto. Can I withdraw money in [country] without paying fees? - Allmänt Kan jag ta ut pengar i [land] utan att behöva betala extra avgifter? Fråga om det är extra kostnader när du tar ut pengar i ett visst land Vad är avgifterna om jag använder bankautomater från

Läs mer

Immigration Bank. Bank - Allmänt. Bank - Öppna ett bankkonto

Immigration Bank. Bank - Allmänt. Bank - Öppna ett bankkonto - Allmänt Can I withdraw money in [country] without paying fees? Fråga om det är extra kostnader när du tar ut pengar i ett visst land What are the fees if I use external ATMs? Fråga om avgifterna om du

Läs mer

Sjöfartsföretag 2013 Water Transport 2013

Sjöfartsföretag 2013 Water Transport 2013 Statistik 2015:11 Sjöfartsföretag 2013 Water Transport 2013 Publiceringsdatum: 2015-05-21 Se Beskrivning av statistiken för metod med mera Kontaktperson: Trafikanalys Jan Östlund tel: 010-414 42 24, e-post:

Läs mer

DETALJHANDELN I ESKILSTUNA 2013

DETALJHANDELN I ESKILSTUNA 2013 DETALJHANDELN I ESKILSTUNA 2013 HUI Research Sep-Okt 2014 Anna Mocsáry Henrik Vestin 2010 David Naylor FÖRORD HUI Research har på uppdrag av Eskilstuna Innerstad AB genomfört en kartläggning och analys

Läs mer

2010 2011 2012 2013E 2014E

2010 2011 2012 2013E 2014E IAR Systems Group AB Q1 i linje med förväntningarna Analytiker: Johan Broström +46 8 545 07 221 Datum: 2013-04-29 Med en omsättning på SEK 57,7 miljoner och ett rörelseresultat på SEK 8,1 miljoner var

Läs mer

Immigration Bank. Bank - General. Bank - Opening a bank account. Can I withdraw money in [country] without paying fees?

Immigration Bank. Bank - General. Bank - Opening a bank account. Can I withdraw money in [country] without paying fees? - General Can I withdraw money in [country] without paying fees? Kan jag ta ut pengar i [land] utan att behöva betala extra avgifter? Asking whether there are commission fees when you withdraw money in

Läs mer

Analys och bedömning av företag och förvaltning. Omtentamen. Ladokkod: SAN023. Tentamen ges för: Namn: (Ifylles av student.

Analys och bedömning av företag och förvaltning. Omtentamen. Ladokkod: SAN023. Tentamen ges för: Namn: (Ifylles av student. Analys och bedömning av företag och förvaltning Omtentamen Ladokkod: SAN023 Tentamen ges för: Namn: (Ifylles av student Personnummer: (Ifylles av student) Tentamensdatum: Tid: 2014-02-17 Hjälpmedel: Lexikon

Läs mer

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Svensk presentation 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Trailereffekter AB Bild Specialisten på delar till trailers och släpvagnar 2012-12-28 Anita Lennerstad 2 Utveckling bild bild Axel Johnson AB BRIAB bild

Läs mer

Investeringsbedömning

Investeringsbedömning Investeringsbedömning 27/2 2013 Martin Abrahamson Doktorand UU Föreläsningen avhandlar Genomgång av Grundläggande begrepp och metoder NPV och jämförbara tekniker Payback Internränta/Internal Rate of Return

Läs mer

PRESSINFORMATION Wallenstam

PRESSINFORMATION Wallenstam was founded in 1944 in Gothenburg and is one of Sweden s major dedicated property companies with more than 300 properties in the three major urban areas Gothenburg, Stockholm and Helsingborg. The company

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 juli 2015 30 september 2015

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 juli 2015 30 september 2015 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 juli 2015 30 september 2015 Kvartalet, juli september 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 0,9 (-0,7)

Läs mer

Bokslutskommuniké Sleepo AB (publ) (SLEEP) 29 juli 2016 Styrelsen för Sleepo AB

Bokslutskommuniké Sleepo AB (publ) (SLEEP) 29 juli 2016 Styrelsen för Sleepo AB Bokslutskommuniké 2015-06-01 2016-05-31 Sleepo AB (publ) 556857-0146 (SLEEP) 29 juli 2016 Styrelsen för Sleepo AB Sleepo AB är ett e-handelsbolag som säljer möbler och heminredning på nätet med ett uttalat

Läs mer

DETALJHANDELN I ÖREBRO 2014. Nyckeltal för Örebros fyra största handelsplatser November 2015

DETALJHANDELN I ÖREBRO 2014. Nyckeltal för Örebros fyra största handelsplatser November 2015 DETALJHANDELN I ÖREBRO 2014 Nyckeltal för Örebros fyra största handelsplatser November 2015 FÖRORD Årets kartläggning visar ännu en gång att Örebro har återtagit sin position som handelsstad som lockar

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR NEW WAVE GROUP AB (publ)

DELÅRSRAPPORT FÖR NEW WAVE GROUP AB (publ) 1:a kvartalet DELÅRSRAPPORT FÖR NEW WAVE GROUP AB (publ) Januari Mars 1999 New Wave ökade under perioden januari - mars 1999 sin försäljning med 130 procent till 176,4 ( 76,7 ). Av ökningen var 27,2 att

Läs mer

The current state of the VC industry in relation to other financing sources for startup firms

The current state of the VC industry in relation to other financing sources for startup firms The current state of the VC industry in relation to other financing sources for startup firms Ekon Dr Anna Söderblom Handelshögskolan i Stockholm Finansieringskällor för småföretag Nystartade företags

Läs mer

DELÅ RSRÅPPORT 1 JUNI 2014 30 SEPTEMBER 2014. The Esplanade. Stranden. Havet

DELÅ RSRÅPPORT 1 JUNI 2014 30 SEPTEMBER 2014. The Esplanade. Stranden. Havet DELÅ RSRÅPPORT 1 JUNI 2014 30 SEPTEMBER 2014 The Esplanade Stranden Havet London, 31 oktober 2014 VD HÅR ORDET Sedan den 1 juni 2014 har vi varit överens om att sälja fastigheten (the Freehold) i Kilburn

Läs mer

Handelskonsekvensanalys

Handelskonsekvensanalys Handelskonsekvensanalys Älta Centrum maj 2010 Innehåll Bakgrund Metod Dagens Älta C och Tyresö C Trafikflöde Konkurrens i marknadsområdet Delmarknadernas täckningsgrader Konsumtionsflöde i Älta Trender

Läs mer

Kundanalys. Henrik Mannerstråle

Kundanalys. Henrik Mannerstråle Kundanalys Henrik Mannerstråle Känna kunden Härav ordspråket: Om du känner kunden och känner dig själv, behöver du inte frukta resultatet av hundra strider. Om du känner dig själv men inte kunden, så kommer

Läs mer

FASTIGHETS- INVESTERINGAR IDAG OCH IMORGON

FASTIGHETS- INVESTERINGAR IDAG OCH IMORGON FASTIGHETS- INVESTERINGAR IDAG OCH IMORGON FASTIGHETSÄGARFRUKOST FASTIGHETSÄGARNA STOCKHOLM 31 MAJ 2016 PROGRAM Kl. 8:00-8:20 Arvid Lindqvist, analyschef på Catella. Kl 8:20-8:30 Göran Råckle, chef för

Läs mer

SenseAir Delårsrapport januari juni 2012

SenseAir Delårsrapport januari juni 2012 SenseAir delårsrapport Jan-Mars 2012 1 (13) Sensors for Life SenseAir Delårsrapport januari juni 2012 Sex månader i korthet Nettoomsättningen för SenseAir-koncernen uppgick till 61821 ksek varav 61034

Läs mer

SÅ GÅR DET FÖR VÅRA STUDENTER

SÅ GÅR DET FÖR VÅRA STUDENTER SÅ GÅR DET FÖR VÅRA STUDENTER Handelshögskolan vid Göteborgs universitet har försett näringsliv och samhälle med välutbildade medarbetare sedan 1923. Med en ständig strävan efter att utveckla verksamheten

Läs mer

Purple Flag Eskilstuna Innerstad 2014. HUI Research. Oktober 2015. Rickard Johansson Anna Mocsáry

Purple Flag Eskilstuna Innerstad 2014. HUI Research. Oktober 2015. Rickard Johansson Anna Mocsáry Purple Flag Eskilstuna Innerstad 2014 HUI Research Oktober 2015 Rickard Johansson Anna Mocsáry FÖRORD HUI Research har på uppdrag av Eskilstuna Innerstad AB genomfört en kartläggning och analys av handelns

Läs mer

Sjöfartsföretag 2014 Water Transport 2014

Sjöfartsföretag 2014 Water Transport 2014 Statistik 2016:16 Sjöfartsföretag 2014 Water Transport 2014 Publiceringsdatum: 2016-05-19 Se Beskrivning av statistiken för metod med mera Kontaktperson: Trafikanalys Jan Östlund tel: 010-414 42 24, e-post:

Läs mer

SenseAir Delårsrapport januari september 2012

SenseAir Delårsrapport januari september 2012 SenseAir delårsrapport januari-september 2012 1 (1) Sensors for Life SenseAir Delårsrapport januari september 2012 Nio månader i korthet Nettoomsättningen för SenseAir-koncernen uppgick till 90 519 ksek

Läs mer

Förord 1 2 3

Förord 1 2 3 Förord 1 2 3 Sammanfattning Innehållsförteckning 1 Inledning... 7 1.1 Bakgrund... 7 1.2 Syfte... 7 1.3 Mål... 8 1.4 Definition av begrepp... 9 1.5 Läge... 10 1.6 Definition av områden... 11 1.7 Antaganden...

Läs mer

Delårsrapport 1 januari - 31 augusti 2011

Delårsrapport 1 januari - 31 augusti 2011 Delårsrapport 1 januari - 31 augusti 2011 Org. nr 556137-3589 Verksamhet Uppsalahem AB är moderbolag till Storvreta Centrum HB, 2 Torn AB, Attika AB samt Kretia i Kvarngärdet Uppsala AB. Moderbolag till

Läs mer

1 (5) HEMTEX AB Org nr Delårsrapport 1 maj 31 oktober Hemtex AB

1 (5) HEMTEX AB Org nr Delårsrapport 1 maj 31 oktober Hemtex AB 1 (5) Delårsrapport 1 maj 31 oktober 2003 Hemtex AB 2 (5) Hemtex AB, organisationsnummer 556132-7056, får härmed avge delårsrapport för perioden 1 maj 2003 31 oktober 2003. INFORMATION OM VERKSAMHETEN

Läs mer

BILAGA 2: Enkät med frekvensfördelning

BILAGA 2: Enkät med frekvensfördelning BILAGA 2: Enkät med frekvensfördelning FRÅGOR OM DIG OCH DITT HUSHÅLL 1. Är Du 57,3% Kvinna 42,8% Man 2. Hur gammal är Du? _40,11_år k: 39,61 år m: 40,76 år 3. Har Du körkort? 90,1% Ja 9,9% Nej 4. Har

Läs mer

Scandinavian Biogas Fuels International Koncern Delårsrapport januari mars 2014

Scandinavian Biogas Fuels International Koncern Delårsrapport januari mars 2014 Scandinavian Biogas Fuels International Koncern Delårsrapport januari mars 2014 (oreviderad IFRS) Omsättningen ökade med 3 procent jämfört med samma period förra året och uppgick till 40,6 MSEK (39,6 MSEK)

Läs mer

Kort fakta om Swedavia. Omsättning: 4 700 MSEK Rörelseresultat: 737 MSEK Medarbetare: 2 500

Kort fakta om Swedavia. Omsättning: 4 700 MSEK Rörelseresultat: 737 MSEK Medarbetare: 2 500 Kort fakta om Swedavia Omsättning: 4 700 MSEK Rörelseresultat: 737 MSEK Medarbetare: 2 500 Uppdrag att äga, driva och utveckla flygplatser samt inom ramen för affärsmässighet, aktivt medverka i utvecklingen

Läs mer

School of Management and Economics Reg. No. EHV 2008/245/514 COURSE SYLLABUS. Business and Market I. Business Administration.

School of Management and Economics Reg. No. EHV 2008/245/514 COURSE SYLLABUS. Business and Market I. Business Administration. School of Management and Economics Reg. No. EHV 2008/245/514 COURSE SYLLABUS Business and Market I Course Code FE4001 Date of decision 2008-09-02 Decision-making Body Board: School of Management and Economics

Läs mer

Akelius Fastigheter AB. Kvartalsrapport juli 2008 - sept 2009

Akelius Fastigheter AB. Kvartalsrapport juli 2008 - sept 2009 Akelius Fastigheter AB Kvartalsrapport juli 2008 - sept 2009 Akelius Fastigheter AB (publ) Org nr 556156-0383 Kvartalsrapport juli 2008 sept 2009 Hyresintäkter ökade till 3 554 Mkr (3 000) Vinster från

Läs mer

Hakon Invests delårsrapport januari - juni 2012 CLAES-GÖRAN SYLVÉN, VD GÖRAN BLOMBERG, CFO

Hakon Invests delårsrapport januari - juni 2012 CLAES-GÖRAN SYLVÉN, VD GÖRAN BLOMBERG, CFO Hakon Invests delårsrapport januari - juni 2012 CLAES-GÖRAN SYLVÉN, VD GÖRAN BLOMBERG, CFO Hakon Invest Finansiell information Sammanfattning Delårsrapport för januari juni 2012 Rörelseresultatet steg

Läs mer

Kvartalsrapport 1 januari mars 2016

Kvartalsrapport 1 januari mars 2016 Perioden i sammandrag 1 januari 31 mars 2016 RealXState AB (publ) Kvartalsrapport 1 januari 2016 31 mars 2016 Omsättningen i koncernen uppgick till 58 365 tusen kronor (0 tusen kronor under perioden 2015-01-01

Läs mer

WELCOME TO BILLERUD S WORLD

WELCOME TO BILLERUD S WORLD WELCOME TO BILLERUD S WORLD BUSINESS CONCEPT Billerud offers demanding customers packaging material and solutions that promote and protect their products packaging that are attractive, strong and made

Läs mer

Spendrups Bryggeri AB Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2008

Spendrups Bryggeri AB Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2008 Spendrups Bryggeri AB Bokslutskommuniké för såret 2008 Resultat före skatt 94 (105) MSEK Stor förlust i nyförvärvade dotterbolaget Hellefors Bryggeri AB Omsättningen steg 4 procent på jämförbara enheter

Läs mer

Handelsutredning Nybro kommun. 2015-02-02 Anna Mocsáry Rickard Johansson

Handelsutredning Nybro kommun. 2015-02-02 Anna Mocsáry Rickard Johansson Handelsutredning Nybro kommun 2015-02-02 Anna Mocsáry Rickard Johansson Om HUI Research Handel Turism Samhällsekonomi Konsult Forskning Fristående dotterbolag till 2 Agenda 1. Bakgrund 2. Syfte och mål

Läs mer

Skattesystemet är som ett hönshus. Täpper man igen ett hål i nätet så hittar hönsen snart ett annat. SKATTENÄMNDSLEDAMOT I SMÖGEN

Skattesystemet är som ett hönshus. Täpper man igen ett hål i nätet så hittar hönsen snart ett annat. SKATTENÄMNDSLEDAMOT I SMÖGEN 98 Skattesystemet är som ett hönshus. Täpper man igen ett hål i nätet så hittar hönsen snart ett annat. SKATTENÄMNDSLEDAMOT I SMÖGEN 6. SÄRSKILT OM FÖRETAGSBESKATTNING 99 6 Särskilt om företagsbeskattning

Läs mer

Kvartalsrapport 1 juli september 2015

Kvartalsrapport 1 juli september 2015 RealXState AB (publ) Kvartalsrapport 1 juli 2015 30 september 2015 Perioden i sammandrag 1 juli 30 september 2015 RealXState blev en koncern i samband med tillträdet av dotterbolaget OPP Förvaltnings AB

Läs mer

Kvartalsrapport juli 2008 - mars 2009

Kvartalsrapport juli 2008 - mars 2009 Akelius Fastigheter AB Kvartalsrapport juli 2008 - mars 2009 Akelius Fastigheter AB (publ) Org nr 556156-0383 Hyresintäkter ökade till 2 118 Mkr (1 692) Vinster från fastighetsförsäljningar 121 Mkr (571)

Läs mer

Sida 1 av 9. Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN Rapportperioden

Sida 1 av 9. Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN Rapportperioden Sida 1 av 9 Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2009-01-01 2009-03-31 Rapportperioden 2009-01-01 2009-03-31 Koncernens nettoomsättning i första kvartalet uppgick till 819 (1 068) tkr.

Läs mer

Purchase and procurement

Purchase and procurement Purchase and procurement City of Gothenburg Structure, organisation, framework and regulations for purchasing and procurement at City of Gothenburg Robert Göransson Legal officer procurement, City Planning

Läs mer

Börstrender, konjunktur och räntor

Börstrender, konjunktur och räntor Peter Malmqvist Börstrender, konjunktur och räntor Vinster Konjunktur Inflation och räntor Värdering Teknisk analys Aktiemania Därför älskar svenskar aktier! Aktiesparande ökat samband mellan kursutveckling

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 AUGUSTI 2016

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 AUGUSTI 2016 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 AUGUSTI 2016 Ekonomichef ORG. NR 556137-3589 Verksamhet Uppsalahem AB är moderbolag till Kretia i Uppsala Kvarngärdet AB, Uppsalahem Eksätragården AB, Uppsalahem Elmer AB samt

Läs mer

HÖGSKOLAN I BORÅS. ANALYS OCH BEDÖMNING AV FÖRETAG OCH FÖRVALTNING [SANO23] 7,5 Högskolepoäng Provmoment: tentamen Tentamen ges för: CE+FEK MAG

HÖGSKOLAN I BORÅS. ANALYS OCH BEDÖMNING AV FÖRETAG OCH FÖRVALTNING [SANO23] 7,5 Högskolepoäng Provmoment: tentamen Tentamen ges för: CE+FEK MAG HÖGSKOLAN I BORÅS ANALYS OCH BEDÖMNING AV [SANO23] 7,5 Högskolepoäng Provmoment: tentamen Tentamen ges för: CE+FEK MAG Tentamenskod: Tentamensdatum: 2016-01-11 Tid: 09:00 13:00 Hjälpmedel: Miniräknare

Läs mer

Delårsrapport 2015-01-01 2015-03-30

Delårsrapport 2015-01-01 2015-03-30 Delårsrapport 2015-01-01 2015-03-30 Online Brands Nordic AB (publ) 73 % ökning i e-handeln driver försäljningstillväxt Sammanfattning första kvartalet 2015 Omsättningstillväxten är 14 %, försäljningen

Läs mer

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013 Ökad omsättning Perioden januari mars Omsättningen ökade till 61,9 MSEK (58,7), vilket ger en tillväxt om 6 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (4,5) vilket ger en rörelsemarginal om 6,9 % (7,7)

Läs mer

DIÖS FASTIGHETER Q3 2015. Knut Rost, CEO Rolf Larsson, CFO

DIÖS FASTIGHETER Q3 2015. Knut Rost, CEO Rolf Larsson, CFO DIÖS FASTIGHETER Q3 2015 Knut Rost, CEO Rolf Larsson, CFO PERIODENS RESULTAT Periodens hyresintäkter: 967 mkr (969) Förvaltningsresultatet: 383 mkr (323) Värdeförändringar i fastigheter: 114 mkr (-16)

Läs mer

Delårsrapport kvartal 3 2009

Delårsrapport kvartal 3 2009 H1 COMMUNICATION AB (publ) Delårsrapport kvartal 3 2009 1 H1 Communication delårsrapport tredje kvartalet 2009 Omsättningen ökade 68,8% Netto omsättningen uppgick till 12,2 MSEK vilket var en ökning med

Läs mer

8SSJnQJI UPRWRUKDQGHOQ. ) UVlOMQLQJDYELODUJDYVW UVWDLQWlNWHUQD ) UHWDJRFKP\QGLJKHWHUVW UVWDNXQGNDWHJRULQ

8SSJnQJI UPRWRUKDQGHOQ. ) UVlOMQLQJDYELODUJDYVW UVWDLQWlNWHUQD ) UHWDJRFKP\QGLJKHWHUVW UVWDNXQGNDWHJRULQ NV 19 SM 0204 0RWRUKDQGHOQ +DQGHOPHGRFKVHUYLFHDYPRWRUIRUGRQ VDPWGHWDOMKDQGHOPHGGULYPHGHO Motor trade 2000,NRUWDGUDJ 8SSJnQJI UPRWRUKDQGHOQ Under år 2000 fanns det enligt Statistiska centralbyråns företagsregister

Läs mer

2004 ett starkt år för Företagstjänster. Förädlingsvärdet fortsätter att öka. Nettoomsättningen vänder uppåt

2004 ett starkt år för Företagstjänster. Förädlingsvärdet fortsätter att öka. Nettoomsättningen vänder uppåt NV 19 SM 0603 Företagstjänster 2004 Business services 2004 I korta drag 2004 ett starkt år för Företagstjänster Resultatet av undersökningen visar att det går bra för företagen i branschen Företagstjänster.

Läs mer

COMPUTER INNOVATION I VÄXJÖ AB (PUBL) Bokslutskommuniké januari - december 2016

COMPUTER INNOVATION I VÄXJÖ AB (PUBL) Bokslutskommuniké januari - december 2016 COMPUTER INNOVATION I VÄXJÖ AB (PUBL) Bokslutskommuniké januari - december 2016 Bokslutskommuniké januari - december 2016 Oktober - December 2016 Nettoomsättning 403 tkr (500 tkr) Resultat efter finansiella

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

EMIR-European Market Infrastructure Regulation

EMIR-European Market Infrastructure Regulation EMIR-European Market Infrastructure Regulation Omfattande regelverk kring derivat Hur påverkas Ni? 1. Rapporteringsskyldighet 2. Portföljavstämning 3. Tvistelösning 4. Timely confirmations Rapporteringsskyldighet

Läs mer

Dagligvarubranschen. HUI Research på uppdrag av Svensk Dagligvaruhandel. Elin Gabrielsson Nils Bohlin 2014 HUI RESEARCH

Dagligvarubranschen. HUI Research på uppdrag av Svensk Dagligvaruhandel. Elin Gabrielsson Nils Bohlin 2014 HUI RESEARCH Dagligvarubranschen HUI Research på uppdrag av Svensk Dagligvaruhandel Elin Gabrielsson Nils Bohlin 2014 HUI RESEARCH Dagligvarubranschen i siffror 2 Livsmedelskedjan- från jord till bord Branschglidning:

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1 JUNI 2013 31 MAJ 2014

ÅRSREDOVISNING 1 JUNI 2013 31 MAJ 2014 ÅRSREDOVISNING 1 JUNI 2013 31 MAJ 2014 London 31 juli 2014 VD HÅR ORDET Det här verksamhetsåret 1 juni 2013 till 31 maj 2014 har varit sälj, sälj, sälj. En efter en har lägenheterna i portföljen för Östra

Läs mer

Tomas Stålnacke Huvudprojektledare Project Manager Stadsomvandlingen City in transformation Kirunabostäder AB tomas.stalnacke@kirunabostader.

Tomas Stålnacke Huvudprojektledare Project Manager Stadsomvandlingen City in transformation Kirunabostäder AB tomas.stalnacke@kirunabostader. Tomas Stålnacke Huvudprojektledare Project Manager Stadsomvandlingen City in transformation Kirunabostäder AB tomas.stalnacke@kirunabostader.se 9 1 Upphandling Procurement Alla projekt kommer att upphandlas

Läs mer

Golden Heights. 29 maj 2015. Bolaget bedriver detaljhandelsförsäljning av smycken och guldsmedsvaror i Sverige och Finland.

Golden Heights. 29 maj 2015. Bolaget bedriver detaljhandelsförsäljning av smycken och guldsmedsvaror i Sverige och Finland. 29 maj BOKSLUTSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET Bolaget bedriver detaljhandelsförsäljning av smycken och guldsmedsvaror i Sverige och Finland. Förändring Omsättning, TSEK 305 477 285 539 19 938 Bruttomarginal

Läs mer

LifeAssays Bolagsstämma Anders Ingvarsson (CEO), Dan Wahrenberg (CFO), Mika Laitinen (VD Magnasense)

LifeAssays Bolagsstämma Anders Ingvarsson (CEO), Dan Wahrenberg (CFO), Mika Laitinen (VD Magnasense) LifeAssays Bolagsstämma 20160520 Anders Ingvarsson (CEO), Dan Wahrenberg (CFO), Mika Laitinen (VD Magnasense) LifeAssays strategiskt placerat i IDEON Science Park Företaget bildades år 2000 Lokaliserat

Läs mer

DELÅRSRAPPORT SLEEPO AB (PUBL) (SLEEP)

DELÅRSRAPPORT SLEEPO AB (PUBL) (SLEEP) DELÅRSRAPPORT 2015-06-01-2015-11-30 SLEEPO AB (PUBL) 556857-0146 (SLEEP) 29 januari 2016 Styrelsen för Sleepo AB Sleepo AB är ett e-handelsbolag som säljer möbler och heminredning på nätet med ett uttalat

Läs mer

* Resultat per aktie före och efter utspädning FÖRSTA TREDJE KVARTALET 2016 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta

* Resultat per aktie före och efter utspädning FÖRSTA TREDJE KVARTALET 2016 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta Q 3 Delårsrapport januari september 2016 Belopp i Mkr kvartal 3 jan-sep helår FÖRSTA TREDJE KVARTALET 2016 2016 2015 2016 2015 2015 Nettoomsättning 245,4 261,8 847,4 842,8 1 112,6 Rörelseresultat 18,9

Läs mer

så här läser du ditt värdebesked

så här läser du ditt värdebesked så här läser du ditt värdebesked Notera att samtliga redovisade poster/värden i värdebeskedet endast utgör illustration och således är fiktiva. försäkringsinformation och försättsblad INVESTMENT REPORT

Läs mer

Finansiering. Föreläsning 3 Investeringsbedömning BMA: Kap Jonas Råsbrant

Finansiering. Föreläsning 3 Investeringsbedömning BMA: Kap Jonas Råsbrant Finansiering Föreläsning 3 Investeringsbedömning BMA: Kap. 5-6 Jonas Råsbrant jonas.rasbrant@fek.uu.se Investera eller dela ut? F03 - Investeringsbedömning 2 Huvudmetoder för investeringsbedömning Payback-metoden

Läs mer

Presentation vid bolagsstämma i Malmö 29 april 2009

Presentation vid bolagsstämma i Malmö 29 april 2009 Presentation vid bolagsstämma i Malmö 29 april 2009 Active Properties AB info@activeproperties.se www.activeproperties.se Active Properties AB infoactive@properties. s e www.activeproperties.se Affärsidé

Läs mer

Net Gaming Europe AB (publ)

Net Gaming Europe AB (publ) Delårsrapport för perioden 1 januari 30 september 2013 Samtliga belopp i rapporten avser koncernen och anges i tkr, om inte annat anges. Beloppen inom parentes avser motsvarande period förra året. Casinotillväxt,

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2017

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2017 Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2017 Peter Wågström VD och koncernchef Mattias Lundgren CFO Citybanan, Stockholm 1 NCC Q2 2017 Hög orderstock Svagt reslutat i NCC Building och NCC Infrastructure Förbättrat

Läs mer

St Petersburg Property Company AB Delårsrapport 1 juli juni 2014 Räkenskapsåret är förlängt och omfattar perioden

St Petersburg Property Company AB Delårsrapport 1 juli juni 2014 Räkenskapsåret är förlängt och omfattar perioden St Petersburg Property Company AB Delårsrapport 1 juli 2013-30 juni 2014 Räkenskapsåret är förlängt och omfattar perioden 2013-07-01 2014-12-31 Sammanfattning perioden 1 juli 2013 30 juni 2014 Företagets

Läs mer

HUMLEGÅRDEN FASTIGHETER AB DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 1999

HUMLEGÅRDEN FASTIGHETER AB DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 1999 HUMLEGÅRDEN FASTIGHETER AB DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 1999 PERIODEN I SAMMANDRAG Fortsatt stark hyresmarknad för kommersiella lokaler i Stockholm. Periodens hyresintäkter ökade till 72,9 miljoner kronor

Läs mer

Juli-September Computer Innovation i Växjö AB (publ) Delårsrapport

Juli-September Computer Innovation i Växjö AB (publ) Delårsrapport Delårsrapport Juli-September 2016 Computer Innovation i Växjö AB (publ) För perioden 2016-07-01 2016-09-30 Computer Innovation i Växjö AB (publ) www.compinn.se 556245-1269 Juli-September 2016 Ne5oomsä5ning

Läs mer

GALLERIA BOULEVARD. KRISTIANSTADS NYA MÖTESPLATS. www.kristianstadnyagalleria.se

GALLERIA BOULEVARD. KRISTIANSTADS NYA MÖTESPLATS. www.kristianstadnyagalleria.se GALLERIA BOULEVARD. KRISTIANSTADS NYA MÖTESPLATS. www.kristianstadnyagalleria.se DET NYA NAVET I CENTRALA KRISTIANSTAD. Med den nya gallerian kommer centrala Kristianstad att utvecklas och staden får ett

Läs mer

EVERYSPORT MEDIA GROUP AB (Publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2017

EVERYSPORT MEDIA GROUP AB (Publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2017 EVERYSPORT MEDIA GROUP AB (Publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2017 DELÅRSRAPPORT JAN-MARS 2017 SAMMANFATTNING JANUARI MARS 2017 Nettoomsättning: 22,1 mkr (9,9 mkr), tillväxt: 123% Rörelseresultat, EBITDA:

Läs mer

Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31

Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31 Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31 Innehållsförteckning: Sida VD har ordet 1 Händelser efter rapportperioden 2 Kommande finansiella rapporter 2 Principer för delårsrapportens upprättande 2

Läs mer

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké 212 Bokslutskommuniké Väsentliga händelser under 212 Redan under 211 aviserade vi att planen för att nå ett kostnadseffektivare

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 2000

HALVÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 2000 Pressrelease den 10 augusti 2000 från B&N Nordsjöfrakt AB (publ) HALVÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 2000 Resultatet före skatt blev + 7 MSEK (motsvarande resultat föregående år -8 MSEK) 12 MSEK har intäktsförts

Läs mer

Delårsrapport januari - september 2014

Delårsrapport januari - september 2014 Delårsrapport januari - I AB (publ) Obligationslån 8,5 % Allokton I 2015 Januari September Nettoomsättningen för perioden uppgick till - (61,6) MSEK Bruttoresultatet för perioden uppgick till - (23,3)

Läs mer

Mälardalen. Virkeshandlaren 10, Röda rummet, Örebro OFFICE/RETAIL

Mälardalen. Virkeshandlaren 10, Röda rummet, Örebro OFFICE/RETAIL Mälardalen Name of property Address Municipality Refurb.year Office Retail Warehouse Industrial Residential Other Total sidiary Note OFFICE/RETAIL Basen 10 Fridhemsgatan 2-4 Örebro 1900/1990 5 830 402

Läs mer

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ)

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Januari mars 2010 Nettoomsättningen uppgick till 14,9 (12,4) MSEK +20% EBITDA 0,6 (0,2) MSEK Resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

Halvårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-06-30

Halvårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-06-30 Halvårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-06-30 Innehållsförteckning: Sida VD har ordet 1 Händelser efter rapportperioden 2 Kommande finansiella rapporter 2 Principer för delårsrapportens upprättande

Läs mer

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Resultatet efter finansiella poster blev för helåret 13,2 Mkr (1,3) Omsättningen ökade med 54,7% till 24,9 Mkr (16,1) Nettomarginalen

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari december 2014

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari december 2014 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2014 - Oktober December 2014 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -1,3 (1,7) MSEK. Resultat

Läs mer

Hakon Invests delårsrapport januari - september 2012 CLAES-GÖRAN SYLVÉN, VD GÖRAN BLOMBERG, CFO

Hakon Invests delårsrapport januari - september 2012 CLAES-GÖRAN SYLVÉN, VD GÖRAN BLOMBERG, CFO Hakon Invests delårsrapport januari - september 2012 CLAES-GÖRAN SYLVÉN, VD GÖRAN BLOMBERG, CFO Hakon Invest Finansiell information Sammanfattning Delårsrapport för januari september 2012 Rörelseresultatet

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 2010-01-01-2010-06-30 Styrelsen och verkställande direktören för AU Holding AB (publ) avger härmed följande delårsrapport för perioden 2010-01-01-2010-06-30. Innehåll Sida Allmänna kommentarer

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 Insplanets resultat och omsättning utvecklas fortsatt starkt > Nettoomsättningen ökade med 180 procent till 23 974 (8 567) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades

Läs mer

I korta drag. Intäkts- och kostnadsundersökningen för flerbostadshus (IKU) 2010 BO 32 SM 1201

I korta drag. Intäkts- och kostnadsundersökningen för flerbostadshus (IKU) 2010 BO 32 SM 1201 BO 32 SM 1201 Intäkts- och kostnadsundersökningen för flerbostadshus (IKU) 2010 Revenues and expenditure of multi-dwelling buildings in 2010 I korta drag Hyresintäkter År 2010 blev de skattade genomsnittliga

Läs mer

St Petersburg Property Company AB Bokslutskommuniké 1 juli december 2014

St Petersburg Property Company AB Bokslutskommuniké 1 juli december 2014 St Petersburg Property Company AB Bokslutskommuniké 1 juli 2013 31 december 2014 Räkenskapsåret är förlängt och omfattar perioden 2013-07-01 2014-12-31 Sammanfattning av bokslutskommuniké Räkenskapsåret

Läs mer

Mälaråsen AB (publ) Bokslutskommuniké Jacob Anderlund

Mälaråsen AB (publ) Bokslutskommuniké Jacob Anderlund Mälaråsen AB (publ) Bokslutskommuniké 2016 Mälaråsen AB (publ) 559059-8594 Jacob Anderlund + 46 8 402 50 00 jacob.anderlund@paretosec.com Mälaråsen AB (publ) c/o Pareto Business Management AB Box 7415

Läs mer

EAM I FOKUS. Vägen mot anläggningseffektivitet i värdsklass

EAM I FOKUS. Vägen mot anläggningseffektivitet i värdsklass www.ifsworld.com EAM I FOKUS Vägen mot anläggningseffektivitet i värdsklass ULF STERN, CO-FOUNDER & SENIOR ADVISOR STEFAN PERVIK, INDUSTRY DIRECTOR ASSET INTENSIVE INDUSTRIES 2011 IFS AGENDA 09:00-09:45

Läs mer