En enkätstudie om utfodringsrutiner, hästhållning och hälsostatus hos galoppörer i träning hos svenska proffstränare Jessica Schenck

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "En enkätstudie om utfodringsrutiner, hästhållning och hälsostatus hos galoppörer i träning hos svenska proffstränare Jessica Schenck"

Transkript

1 En enkätstudie om utfodringsrutiner, hästhållning och hälsostatus hos galoppörer i träning hos svenska proffstränare Jessica Schenck Fördjupningsarbete i amatörtränarkursen Steg 3, hösten 2014, Svensk Galopp Kontaktperson: J. Schenck, Sammanfattning Syftet med den här studien var att samla in information om utfodringsrutiner, hästhållningsrutiner och hälsoproblem hos galoppörer som är i träning hos svenska proffstränare. Tjugonio proffstränare intervjuades och i medeltal hade tränarna 14.3 hästar i träning och totalt tränades 415 hästar. Resultatet visade att kraftfodergivan i medeltal varierade mellan 4,7 kg och 5,6 kg till starthästar. Grovfodergivan varierade i medeltal mellan 8,0 kg till 9,6 kg för hö och mellan 10,1 kg och 12,8 kg för hösilage. En tredjedel av tränarna uppgav att hästarna inte gick ut i hage dagligen. Stereotypiska beteenden förekom hos hälften av tränarna och 6 % av hästarna var krubbitare. Hälsoproblemen kan bero dels på en hög kraftfodergiva och stärkelsegiva och dels på att utevistelsetiden för hästarna är reducerad. Ingen vetenskaplig studie har utförts på galoppörer i full träning som går på lösdrift alternativt har en lång utevistelsetid kombinerat med boxhållning och dessutom har utfodrats med enbart högkvalitativt grovfoder och därmed en låg stärkelsegiva. Det skulle i framtiden vara av intresse att utföra en sådan studie av galoppörer för att se om hälsoproblemen går att minska och att hästarna samtidigt kan prestera i samma utsträckning. Bakgrund Det är vanligt förekommande med hälsoproblem som t.ex. stereotypiska beteenden, kolik och magsår hos fullblodshästar i galoppträning. I dagsläget är kraftfoder ett vanligt inslag hos galoppörernas foderstater och kraftfoder innehåller ofta höga koncentrationer av stärkelse. Det är väl känt att en diet med högt stärkelseinnehåll är associerat med hälsoproblem hos häst. En hög stärkelsediet är kopplat till magproblem hos häst och kan orsaka magsår vilket är ett vanligt problem som bl.a. Murray et al. (1996) visat i en studie där fullblodshästar i träning i USA studerades. Den studien visade att ca 90 % av galoppörerna hade skador på magsäckens slemhinna som undersöktes med gastroskopi. Ett annat vanligt förekommande problem hos galoppörer är kolik. Kolik är en multifunktionell sjukdom i hästens mag- eller tarmsystem. En studie av Hillyer et al. (2001) visade att 7 % av galoppörerna fick kolikproblem under ett år. Stereotypiska beteenden som krubbitning, boxvandring, vävning och träätning är ett allmänt kända problem hos galoppörer (Winskill et al. 1995). I Sverige har stereotypiska beteenden studerats av Redbo et al. (1998) och i den studien ingick 644 fullblodshästar i träning och av dessa visade 3 % krubbitning, 16 % träätning, 5 % vävning och 2 % boxvandring. I studien ingick även 4596

2 varmblodiga travare och i jämförelse med galoppörerna visade travarna på mindre stereotypiska beteenden. En signifikant skillnad mellan de två grupperna var utfodringsrutiner där galoppörerna utfodrades med mer kraftfoder i jämförelse med travarna. Återkommande korsförlamningar orsakar smärta och muskelnekros och hos galoppörer kan det påverka upp till 5 % av populationen (MacLeay, 1999). En orsakande faktor till korsförlamning tros vara en diet med högt innehåll av lösliga kolhydrater, d.v.s. stärkelse (McKenzie et al., 2003). En studie av McKenzie et al. (2003) visade att korsförlamningar som var orsakande av träning kunde minskas genom att utfodra hästarna med en foderdiet med lågt stärkelseinnehåll och med högt fettinnehåll. Sammantaget visar detta att det finns ett behov av att förbättra förhållandena för galoppörer för att förebygga hälsoproblem och främja en framgångsrik karriär. Därför är en diet som dels stöder ett naturligt beteende och är anpassad till hästens mag- och tarmsystem av intresse. Andra faktor som kan påverka hästens hälsostatus är utevistelsetid och rörelse. Syftet med den här enkätstudien var att se om det finns hälsoproblem hos galoppörer i träning och hur utfodringsrutiner och hästhållningsrutiner ser ut hos svenska proffstränare. Material och metoder På Svensk Galopps webbsida (www.svenskgalopp.se) finns det register över galopptränare och hästar i träning. I Sverige finns det totalt sextio proffstränare (för engelskt fullblod och arabiskt fullblod) med giltig licens för 2014 (Svensk Galopp, 2014). Av dessa proffstränare valdes trettio tränare slumpmässigt ut med hjälp av en randomiserad funktion i Microsoft Excel. Om en tränare inte gick att nå eller om tränaren valde att avstå deltagande valdes nästa tränare på listan. Alla tränare intervjuades muntligt över telefon mellan den 15 oktober och 16 oktober Svaren behandlades konfidentiellt och det var samma person som utförde alla intervjuer. Antalet hästar tränaren hade i träning inhämtades från Svensk Galopps webbsida (www.svenskgalopp.se). Dock uppgav en del tränare att listan inte var uppdaterad. I enkäten inkluderades frågor om utfodringsrutiner som vattentillgång och mängd kraftfoder och grovfoder. Dessutom noterades antal hästar i träning och hästarnas utevistelsetid. Frågor om hästarnas hälsotillstånd ingick och tränarna fick uppge om deras hästar har haft problem med kolik, stereotypiska beteenden, magsår och korsförlamning. Tränarna fick även uppge om de upplever några hälsoproblem som kan vara foderrelaterade. Se Appendix 1 för enkätformuläret. Resultat Totalt intervjuades 29 proffstränare via telefon. Det var tre som avböjde med motiveringarna tidsbrist och enbart en häst i träning. Som registrerad licensbana hade femton tränare Täby, tio tränare Jägersro och fyra tränare Göteborg. Tränarna hade totalt 415 hästar (104 tvååringar eller yngre och 311 treåringar eller äldre) i träning och i medel 14,3 hästar i träning (min = 3,0, max = 33,0),

3 varav i medel 3,0 tvååringar eller yngre (min = 0,0, max = 13,0) eller yngre och i medel 9,9 treåringar eller äldre (min = 3,0, max = 22,0). Hästhållning Alla 29 tränare hade hästarna på box. Dock uppgav tre tränare att de hade en del av sina hästar på lösdrift. En tränare hade cirka hälften på lösdrift av totalt 23 hästar och en annan tränare hade två konvalescenthästar på lösdrift. Spån var det vanligaste strömedlet (79,3 %) följt av halm (24,1 %) och torv (13,8 %). En tränare använde halm under vintertid och spån under sommaren. En tränare använde halm- och spånpellets. Flera tränare påpekade att de föredrog halm men att det är svårt att få tag på halm av god hygienisk kvalitet. En del tränare uppgav att de hästar som drar runt grovfodret i spånet fick stå på halm istället. En tredjedel (31,0 %) av tränarna uppgav att hästarna inte alltid gick ut i hage eller paddock. Detta berodde på bland annat skaderisk och dåligt väder som t.ex. nederbörd. Dessutom uppgav flera tränare att de inte hade tillgång till hagar till alla hästar eftersom anläggningen inte hade utrymme för det. Detta gällde framförallt en del tränare på Täbys anläggning. Flera av dessa tränare hade aldrig hästarna i hage utan de fick gå på skrittmaskin istället (mellan minuter). Hästarna gick ute i genomsnitt minst 2,2 h och i genomsnitt maximalt 3,8 h. Fem tränare lät hästarna gå ute i hage åtta timmar eller längre. Utfodring Hösilage var det vanligaste grovfodret följt av hö och ensilage, Tabell 1. Cirka tio procent uppgav att de även utfodrade med lusern, pelleterad eller hackad. De flesta hästar fick fri tillgång på grovfoder (72,4 %). En tränare gav inte alla unghästar (tvååringar eller yngre) fri tillgång eftersom de blev för kraftiga och en del tränare gav sina unghästar fri tillgång. De flesta tränare (72,4 %) har tillgång till en näringsmässig analys (smältbart råprotein och omsättningsbar energi) på grovfodret. Dock uppger flera av dessa tränare att de ej räknar foderstat utifrån den näringsmässiga analysen på grovfodret. Flest tränare (58,6) utfodrar på golvet, följt av (37,9 %) som utfodrar i foderhäck och därefter stormaskigt hönät (27,6). Andra utfodringssätt är via småmaskigt hönät (17,2 %) och normalt hönät (6,8 %). En tränare utfodrar grovfoder med hjälp av foderautomat. Dryg en tiondel av tränarna (13,8 %) utfodrar både på golv och med hönät. Flera tränare uppgav att de hästar som drar runt fodret på golvet får hönät. En tränare utfodrade några hästar enbart med grovfoder på golvet eftersom de ställer sig på bakbenen i boxen och därmed är risken att fastna med frambenen i hönätet stor. Tre fjärdedelar av tränarna (75,9 %) ger sina hästar kompletteringsfoder eller tillsatser. De flesta tränarna individanpassar kompletteringsfodret och tillsatser och ger det vid behov. De kompletteringsfoder som används är B-, C-, och E- vitamin, noni- juice, vitlök, glukosamin (t.ex. MSM), örter, djävulsklo alger, produkter från Finish Line, Steal Joint, nypon och receptfria preparat för att motverka magsår.

4 Mer än hälften (58,6 %) av tränarna använder både vattenhink och vattenkopp och individanpassar behovet. Tabell 1. Minimal och maximal grovfodergiva (kg) och kraftfodergiva (kg) för starthästar. Andel tränare (%) Minim al giva (kg) Maximal giva (kg) Medel minsta giva Medel maximal giva (kg) (kg) Grovfoder Hö 24,1 6,0 15,0 8,0 9,6 Hösilage 75,9 6,0 20,0 10,1 12,8 Ensilage 6,8 10,0 15,0 10,0 15,0 Kraftfoder Havre 41, 4 1,0 6,0 3,0 3,5 Müsli 34,5 1,0 8,0 3,0 3,5 Pelleterat* 27,6 1,0 7,0 3,1 3,8 Egen mix 20,7 3,0 8,0 4,1 5,4 Korn** 6,9 Betfor** 31,0 Olja** 27,6 Linfröolja** 13,8 Mash** 10,3 Total mängd*** 100 1,0 8,0 4,7 5,6 * T.ex. Krafft groov 60, 90 eller 125, Krafft sport, Hippobas och övrigt pelleterat kraftfoder ** Enbart redogörelse av andel tränare *** Total mängd kraftfoder (havre, müsli, pelleterad, egen mix och korn) Hälsoproblem Kolik och magsår Mer än hälften (58,6 %) av tränarna uppgav att deras hästar hade haft koliksymptom eller kolik det senaste året. Enligt tränarens uppgifter berodde ett fall på dåliga tänder och ett annat på dålig vattentillgång. Av tolv tränare uppgav sju tränare att det är samma häst som haft problem och fem tränare att det har varit olika individer. Totalt har två hästar buköppnats det senaste året varav en häst inte var i träning längre. En tredjedel (31,0 %) av tränarna uppgav att de har haft någon eller några hästar som de har misstänkt haft magsår det senaste året. Endast två hästar har blivit undersökta för magsår. Stereotypiska beteenden Mer än hälften (55,2 %) av tränarna uppgav att de har en eller flera krubbitare. Totalt rapporterades det att 25 hästar har varit krubbitare det senaste året, vilket motsvarar 6 % av hästarna i den här studien. Fyra tränare rapporterade att de hade en häst som boxvandrar, tre tränare rapporterade att de hade en häst som vävde och fyra tränare rapporterade att de hade en häst som var luftsnappare. Träätning uteslöts i denna studie eftersom flera av tränarna hade svårt att uppskatta antalet hästar. En tränare uppgav att en häst bet sönder sitt

5 täcke när den stod inne på box. En tränare lät de hästar med någon stereotyp gå på lösdrift och då försvann beteendet. Flera tränare rapporterade att hästen hade problemet innan den kom. Korsförlamning En femtedel (20,7 %) av tränarna rapporterade att de hade haft en eller flera hästar med korsförlamning eller korsförlamningsliknande symptom. Ett fall rapporterades vara stressrelaterad och problemen försvann efter kastration. Flera tränare uppgav att de ändrat foderstaten genom att minska stärkelsegivan och därmed hade problemen med korsförlamningssymptom minskat. Tränarnas kommentarer kring foderrelaterade problem Två tränare upplevde grovfoderhygien som ett problem och att det är svårt att hitta ett bra grovfoder. En tränare förklarade att det är väldigt viktigt med ett grovfoder med bra näringsinnehåll och att hygienen är bra. En tränare rapporterade att det är risk att hästens ben svullnar upp om de går i en paddock med gräs under sommaren. En tränare sa att det är viktigt att individanpassa foderstater och omgående notera om en häst uppvisar avvikande beteende. Samma tränare påstod att genom att se till att hästarna har tillgång till foder hela tiden så kan magsårsproblematik undvikas. Två tränare uppgav att en hög havregiva och högt proteininnehåll i foderstaten kan orsaka större risk för korsförlamning. En tränare rapporterade att stärkelserikt foder inte är bra eftersom det kan orsaka problem med korsförlamning. En annan tränare utfodrade sina hästar med ett stärkelsefritt riskraftfoder. Detta eftersom en hög stärkelsegiva orsakade att hästarna hade svårt att återhämta sig efter löp och att de dessutom blev stela. Två tränare uppgav att foderbyte kan vara en risk, t.ex. om ett nytt parti introduceras. En av dessa tränare sa att det är viktigt att hästarna dricker och att receptfria preparat med mjölksyrabakterier är ett bra alternativ. En tränare blötlägger havren i kokhett vatten med motiveringen att havren ska bli mer lättsmält och att den blir hygieniskt renare om den sköljs. Tränaren förklarar också att risken för kolik minskar om hästarna får i sig blöt och ljummen mat. En tränare är orolig för foderstrupsförstoppning och ger hästarna blött foder när de kommer in från hagen eller efter löp. Tränaren uppger också att det är viktigt att ha översikt över hästen efter löp och kolla att den tuggar och sväljer. Två tränare förklarade att det är av stor vikt att individanpassa fodringen till vad hästen gör. En av dessa tränare sa att om hästen är i full kondition får den högre kraftgiva och är den ur träning får den liten mängd kraftfoder. Den andra tränaren fodrade efter hästens träningsschema, vid vilodagar fick de mindre giva och vid snabbjobb fick de högre kraftfodergiva. En tränare uppgav att många hästar får för hög kraftfodergiva och en tränare uppgav att en del hästar kan svullna upp i benen om de får hög kraftfodergiva. Dock har detta inte varit ett problem de senaste åren. En tränare uppgav att hästarna kan dricka dåligt vintertid och att salt kan behöva ges som komplement för att öka vattendrickandet. En tränare gav alltid äppelcidervinäger i vattnet eftersom de har egen brunn hemma. Detta för att

6 vattnet ska smaka likadant överallt. Dessutom har äppelcidervinäger en bra effekt på hästens hälsa. Diskussion Det är allmänt känt att det förekommer hälsoproblem hos galoppörer i full träning. Den här studien visade att mer än hälften av tränarna hade en eller flera hästar visade något stereotypiskt beteende som krubbitning, vävning eller boxvandring. Sex procent av hästarna i den här studien var krubbitare vilket är ett resultat som stämmer överens med andra studier, som t.ex. Redbo et al. (1998) där tre procent av hästarna var krubbitare. En femtedel av tränarna hade det senaste året haft problem med korsförlamningssymptom och mer än hälften av tränarna har det senaste året haft en eller flera hästar med koliksymptom. Dessutom har en tredjedel av tränarna haft en eller flera hästar med misstänkt magsårssymptom. Den här studien visar att proffstränare utfodrar galoppörerna med en hög kraftfodergiva med högt stärkelseinnehåll. En intressant fråga som inte ingick i enkätformuläret är hur ofta hästarna utfodras med kraftfoder och grovfoder per dygn. En studie av Ringmark et al. (2012) visade att ettåriga varmblodiga travare, genom att enbart utfodras med en grovfoderdiet med högt energiinnehåll nådde träningsmålen och tillväxtmålen minst lika bra som de åringar med konventionell foderstat med högre kraftfodergiva och högre stärkelseinnehåll. Hästarna i den här studien gick på lösdrift. Sexton åringar fortsatte att tränas och utfodras med fri tillgång på grovfoder med högt näringsinnehåll och kompletteringsfoder och tillsatser. Dessutom utfodrades hästarna med pelleterad lusern vid behov. Nio av hästarna kom till start som treåringar och inga hälsoproblem som kolik, korsförlamningar eller stereotypiska beteenden har rapporterats. Statistiskt sett skulle det ha inträffat två korsförlamningar och tre till fyra fall av kolik om hästarna utfodrats med en konventionell foderstat (Ringmark, muntligt, 2014). Ringmarks studier visar att varmblodiga travare som enbart utfodras med en grovfoderdiet kan prestera minst lika bra som de hästar som utfodras med en konventionell foderdiet. Dessutom verkar hälsostörningar minska. Dock var antalet hästar i studien lågt och det skulle vara intressant att se om samma effekter går att se i ett större hästmaterial. Det går inte av den här studien få fram om hälsoproblemen beror på att hästarna har lite utevistelsetid eller att de utfodras med en hög kraftfodergiva. Dock är det förmodligen en kombination av dessa som kan ha en betydande orsak till hälsoproblemen. Det är flera tränare som inte använder analysresultatet utifrån grovfoderanalysen utan dessa tränare prioriterar att beräkna kraftfodret. I den här studien inhämtades inte analysresultatet men det skulle vara intressant att se analysvärden för omsättningsbar energi och smältbart råprotein. Flera proffstränare som tränar galoppörer hävdar att det inte går att jämföra varmblodiga travare med fullblodshästar. Detta eftersom galoppörer har en annan muskeltyp och därmed måste få en hög kraftfodergiva och att de inte kan utfodras med enbart grovfoder, även om det är högkvalitativt. Dessutom hävdar en del tränare att det inte går att ha galoppörer på lösdrift på grund av

7 hög skaderisk och att hästarna kan få svårt att hålla hullet eller att de inte orkar prestera lika bra. Emellertid finns det olika typer av lösdriftssystem med möjlighet för små eller stora gruppsystem. Det finns även lösdriftssystem där hästen kan gå själv, men med grannhästar. Inga vetenskapliga studier har utförts inom detta område för galoppörer i träning. Därför skulle det i framtiden vara av intresse att utföra en studie på galoppörer för att se om det går att få liknande positiva resultat som för varmblodiga travare. Dock bör den höga grovfodergivan introduceras i ett tidigt skede i hästens liv, helst innan den kommer i träning. Detta eftersom hästens mag- och tarmsystem är komplext och det är flera organismer som t.ex. protozoer, svampar och bakterier som bryter ned fodret. Vid ett foderbyte sker en ändring i den mikrobiologiska floran. Slutsats Svenska proffstränare utfodrar galoppörer med en hög kraftfodergiva med högt stärkelseinnehåll. En tredjedel av tränarna har inte sina hästar ute i hagar dagligen beroende på väderlek och skaderisk, utan hästarna fick istället motionera med hjälp av en skrittmaskin utöver ordinarie träning. Det är vanligt förekommande med hälsoproblem som t.ex. stereotypiska beteenden och kolik. Tack till Jag vill ge ett stort tack till alla tränare som ställde upp i intervjustudien. Jag vill även tacka Sara Ringmark vid Sveriges lantbruksuniversitet för hjälp med att utforma frågorna till enkäten. Referenser Hillyer M.H., Taylor F.G.R. och French P.D A cross- sectional study of colic in horses on Thoroughbred training premises in the British Isles in Equine Veterinary Journal 33, MacLeay J.M., Valberg S.J, Pagan J.D., De la Corte F., Roberts J., Billstrom J., McGinnity J. och Kaese H Effect of diet on Thoroughbred horses with recurrent exertional rhabdomyoiysis performing a standardised exercise test. Equine Exercise Physiology 30, McKenzie E.C., Valberg S.J., Godden S.M., Pagan J.D., MacLeay J.M., Geor R.J. och Carlson G.P Effect of Dietary Starch, Fat and Bicarbonate Content on Exercise Responsens and Serum Creatine Kinase Activity in Equine Recurrent Exterional Rhabdomyolysis. Journal of Veterinary Medicine 17, Murray M.J., Schusser G.F., Pipers F.S. och Gross S.J Factors associated with gastric lesions in Thoroughbreed racehorses. Equine Veterinary Journal 28, Redbo I., Redbo- Torstensson P., Ödberg P.O., Hedendahl A. och Holm J. Factors affecting behavioural disturbances in race- horses. Animal Science 66,

8 Ringmark S., Roepstorff L., Essén- Gustavsson B., Revold T., Lindholm A., Hedenström U., Rundgren M., Ögren G och Jansson A Growth, training response and health in Standardbred yearlings fed a forage- only diet. Animal 1-8. Winskill L., Waran N.K., Channing C. och Young R Stereotypies in the stabled horse: Causes, treatments and prevention. Current Sciences 69, Appendix 1 1. Hur hålls hästarna? Box och/eller lösdrift 2. Vilket eller vilka strömedel används? Halm, kutterspån, torv, halmpellets, spånpellets, övrigt 3. Vilket eller vilka typer av grovfoder använder du dig utav? Hö, hösilage (inplastat men med ts- halt ca eller över 50 %), ensilage (inplastat men med ts- halt under 50 %), lusern (pelleterad), lusern (strå/hackad), halm som extra grovfoder 4. Får dina hästar fri tillgång på grovfoder (hö/hösilage/ensilage) 5. Ungefär hur stor vikt (kg) grovfoder går åt per dygn/häst? 6. Är grovfodret näringsmässiga och kemiska innehåll analyserat? T.ex. smältbart råprotein, omsättningsbar energi, ts- halt. 7. Hur utfodrar du grovfodret? Hönät (småmaskigt eller stormaskigt), foderhäck och golv. 8. Vilka typer av kraftfoder får dina hästar och ungefär hur stor mängd per dygn? Havre, müsli, fibergi, pelleterat kraftfoder (t.ex. Krafft groov, Hippobas), betfor, korn, soja, linfröolja, olja linfrökaka och övrigt. 9. Ger du dina hästar mineraler/salter (utöver saltsten)? 10. Ger du dina hästar något kompletteringsfoder, fodertillskott och tillsatser? T.ex. B- vitamin, C- vitamin, E- vitamin, D- vitamin, vitlök, MSM, glukosamin, örter, djävulsklo, homeopatiska medel, foderjäst, gurkmeja, alger och övrigt 11. Hur ser hästarnas vattentillgång ut Vattenkopp eller hink 12. Går hästarna ut i hage varje dag? a. Har de tillgång till vatten i hagen? b. Ungefär hur många timmar är hästarna ute i hage? 13. Om de inte går i hage går de på skrittmaskin dagligen? Hur länge? 14. Har någon av dina hästar haft problem med kolik/koliksymptom? a. Ungefär hur många av dina hästar har haft kolikproblem? b. Är det vissa individer som får kolik ofta eller är det olika? 15. Har någon häst behövt buköppnats? Hur många hästar?: 16. Har du några hästar som är undersökta för magsår eller har haft magsårsymptom? Hur många hästar och hur ofta?

9 17. Har hästarna några stereotyper (krubbitare, boxvandring, vävare m.m)? Hur många hästar och hur ofta? 18. Har några hästar haft problem med korsförlamning? Hur många hästar och hur ofta? 19. Vad upplever du för problem som kan vara foderrelaterade?

Betfor en riktig klassiker!

Betfor en riktig klassiker! Frågor & Svar Betfor en riktig klassiker! Ju mer du vet om utfodring, desto större möjligheter har du att ta hand om din häst på ett bra sätt. Men det är inte alldeles enkelt, för det finns mycket att

Läs mer

Foder UTFODRING AV HÄSTEN

Foder UTFODRING AV HÄSTEN Foder Hästen är en gräsätare och i vilt tillstånd söker den föda omkring 16-18 timmar varje dygn. Uppstallade hästar måste utfodras regelbundet med rätt och lagom mängd foder vid varje tillfälle för att

Läs mer

Krubbitning, vävning och andra beteendestörningar hos hästar

Krubbitning, vävning och andra beteendestörningar hos hästar Krubbitning, vävning och andra beteendestörningar hos hästar Text: Sven Forsström Foto: Inger Lantz Del 3 Stereotypa beteendestörningar hos hästar har ett klart och tydligt samband med hästhållningens

Läs mer

Upplevd arbetsbelastning inte alltid verklig Anna Jansson

Upplevd arbetsbelastning inte alltid verklig Anna Jansson 1/14 Utfodring före arbete Upplevd arbetsbelastning inte alltid verklig Bra distansritthästar dricker Osteokondros 2/14 Bra fysik med vila på bete Mögeltillväxt i hö under lagring Hullet avgörande för

Läs mer

NG FÅ EMS N U T R I T I O N C O N C E P T S

NG FÅ EMS N U T R I T I O N C O N C E P T S FÅNG EMS NUTRITION CONCEPTS - Att det finns flera orsaker till att hästen får fång? - Akut överfodring med stärkelse eller protein kan resultera i en feljäsning i grovtarmen med fång som följd. - Långvarig

Läs mer

vitafor HÄSTMINERALER www.kvarnbyfoder.se

vitafor HÄSTMINERALER www.kvarnbyfoder.se vitafor HÄSTMINERALER www.kvarnbyfoder.se Kvarnbyfoders mineralfodersortiment till häst är baserat på de senaste forskningsrönen. Ett bra mineralfoder kan vara avgörande för hästens välbefinnande och prestation.

Läs mer

HIPPOS. Framgång föder framgång

HIPPOS. Framgång föder framgång HIPPOS Fraån föder fraån AB Johan Hansson har sedan 1981 producerat hästfoder med stor fraån och har nu ett av marknadens mest omtyckta hästfoder. EDEL HIPPOS erbjuder ett komplett hökvalitativt foderoch

Läs mer

Betfor Inte bara nyttigt

Betfor Inte bara nyttigt Betfor Inte bara nyttigt Betfor. Från hobbyridning Betfor har varit en viktig komponent i svenska hästars foderstat i mer än 50 år. Skälet till detta är ganska självklart, efter- Betfor påverkar en rad

Läs mer

HÄST MINERALER. vitafor HÄSTMINERALER. www.kvarnbyfoder.se

HÄST MINERALER. vitafor HÄSTMINERALER. www.kvarnbyfoder.se HÄST vitafor MINERALER HÄSTMINERALER www.kvarnbyfoder.se Vitafor Hästmineraler är baserat på de senaste forskningsrönen. Ett bra mineralfoder kan vara avgörande för hästens välbefinnande och prestation.

Läs mer

Få den bästa starten

Få den bästa starten Få den bästa starten Det bästa från naturen För att stoet och hingsten kan leverera hälsosamma avkommor, är det viktigt med en bra start i livet. Fodrets näringsämnen påverkar alla kroppens funktioner,

Läs mer

Märke 2. Käftgrop. Kindkjedjegrop

Märke 2. Käftgrop. Kindkjedjegrop Märke 2 Huvudeds delar Mungipa Nosrygg Näsborre Mun Underläpp Haka Käftgrop Kindkjedjegrop Ganasch Skoning Skorna spikas fast i hoven med spikar som kallas sömmar. Man kan se huvuden på dem här. (6 st)

Läs mer

Sveriges lantbruksuniversitet Fakulteten för Veterinärmedicin och husdjursvetenskap Hippologenheten. Överutfodring med protein. L.

Sveriges lantbruksuniversitet Fakulteten för Veterinärmedicin och husdjursvetenskap Hippologenheten. Överutfodring med protein. L. Sveriges lantbruksuniversitet Fakulteten för Veterinärmedicin och husdjursvetenskap Hippologenheten Seminariekurs i hästens biologi, 5 hp 2012 Överutfodring med protein L.Ploug Elkjær Strömsholm HANDLEDARE:

Läs mer

RS Mustang. Rainer Ström Vd

RS Mustang. Rainer Ström Vd RS Mustang RS Produkter/RS Mustang Lång erfarenhet RS Produkter har funnits i snart 30 år och varit aktiva i utvecklingen av stallströprodukter i Sverige. Idag har vi strötillverkning i tre anläggningar

Läs mer

Vikt Hur mkt väger min häst? Det finns tabeller för olika raser men det bästa är naturligtvis att kontrollera vikten på sin egen häst.

Vikt Hur mkt väger min häst? Det finns tabeller för olika raser men det bästa är naturligtvis att kontrollera vikten på sin egen häst. FODERSTATSBERÄKNING HÄSTEN Det är några saker vi måste ta reda på innan vi kan beräkna en foderstat. Börja med att analysera grov- och kraftfodret. Glöm ej att beräkna kvoterna då du anser att foderstaten

Läs mer

Hästar och foderstater

Hästar och foderstater Hästar och foderstater Hästar är räsätare och har en mae som är anpassad till räs. Stora mänder av andra foder som spannmål är farlit för hästar eftersom de inte kan bryta ner spannmål i större mänder.

Läs mer

Typfoderstater. för ekologisk nötköttsproduktion

Typfoderstater. för ekologisk nötköttsproduktion Typfoderstater för ekologisk nötköttsproduktion HS Konsult AB, Förord Typfoderstater för ekologisk nötköttsproduktion är framtagen av HS Konsult AB på uppdrag av Jordbruksverket. Skriften innehåller typfoderstater

Läs mer

EDEL Nöt Framgång föder framgång

EDEL Nöt Framgång föder framgång EDEL Nöt Framgång föder framgång EDEL Nöt EDEL Nöt är ett komplett högkvalitativt fodersortiment för både mjölkproducenter och uppfödare av köttrasdjur. Sedan 2010 har vi KRAV-godkända foder i vårt sortiment.

Läs mer

Hjälper till att få tillbaka spänsten i benen.

Hjälper till att få tillbaka spänsten i benen. Hjälper till att få tillbaka spänsten i benen. Upprätthåller din hunds rörlighet för att få ut det mesta av livet. En guide från din veterinär och Nestlé Purina. Ledmobilitet GAD (dog UPPRÄTTHÅLLER HÄLSAN

Läs mer

Sveriges lantbruksuniversitet Fakulteten för Veterinärmedicin och husdjursvetenskap Hippologenheten

Sveriges lantbruksuniversitet Fakulteten för Veterinärmedicin och husdjursvetenskap Hippologenheten Sveriges lantbruksuniversitet Fakulteten för Veterinärmedicin och husdjursvetenskap Hippologenheten Seminariekurs i hästens biologi, 5 hp 2015 Ekvint metabolt syndrom Sabina Erikstedt Strömsholm HANDLEDARE:

Läs mer

Seminariekurs i hästens biologi, 5 p 2012. Att utfodra hästen fett i form av vegetabilisk olja. Sofhie Hagen. Strömsholm

Seminariekurs i hästens biologi, 5 p 2012. Att utfodra hästen fett i form av vegetabilisk olja. Sofhie Hagen. Strömsholm Sveriges lantbruksuniversitet Fakulteten för Veterinärmedicin och husdjursvetenskap Hippologenheten Seminariekurs i hästens biologi, 5 p 2012 Att utfodra hästen fett i form av vegetabilisk olja Sofhie

Läs mer

Bibliografiska uppgifter för Åtgärder för att höja fett- och proteininnehåll i ekologisk mjölk. Råd i praktiken

Bibliografiska uppgifter för Åtgärder för att höja fett- och proteininnehåll i ekologisk mjölk. Råd i praktiken Bibliografiska uppgifter för Åtgärder för att höja fett- och proteininnehåll i ekologisk mjölk. Råd i praktiken Författare Andresen N. Utgivningsår 2008 Tidskrift/serie Jordbruksinformation Nr/avsnitt

Läs mer

Fördjupningsarbete Steg 3. Kissing Spines

Fördjupningsarbete Steg 3. Kissing Spines Fördjupningsarbete Steg 3 HT 2010 Kissing Spines Av: Jessica Ohlson Inledning Jag har valt att skriva mitt fördjupningsarbete om kissing spines. Min huvudsakliga fråga är om den hästskötsel som normalt

Läs mer

Nya tider nya strategier

Nya tider nya strategier malin.frojelin@vxa.se, torbjorn.lundborg@vxa.se Under den senaste den har vi ha en situa on där frågan om foderpris och mjölkpris aktualiserats och sä et a hantera de a på gårdsnivå har varierat. A svara

Läs mer

Kolik. Distriktsveterinärerna tipsar

Kolik. Distriktsveterinärerna tipsar Kolik Distriktsveterinärerna tipsar 2 Vad är kolik? Kolik betyder ont i magen. Hästen kan få ont i magen av många olika anledningar, allt från helt ofarligt till livshotande. Nonchalera aldrig tecken på

Läs mer

Mixat foder 2014-11-14. Vad händer ute på gårdarna med fullfoder eller blandfoder? Jämförelse mellan utfodringssystem. Allt vanligare med mixat foder

Mixat foder 2014-11-14. Vad händer ute på gårdarna med fullfoder eller blandfoder? Jämförelse mellan utfodringssystem. Allt vanligare med mixat foder Vad händer ute på gårdarna med fullfoder eller blandfoder? Ann-Theres Persson Växa Sverige Jan-Anders Bengtsson Stäme Lantbruks AB Mixat foder Allt vanligare med mixat foder Gårdarna blir större Använder

Läs mer

Förstå din katts. MAGhälsa

Förstå din katts. MAGhälsa Förstå din katts MAGhälsa Precis som människor kan katter lida av störningar i mage och tarm som leder till kräkningar och diarré. Dessa störningar är ofta kortvariga och läker ut av sig själv men kan

Läs mer

HUR PÅVERKAS HÄSTENS VATTENINTAG OCH VIKT VID OLIKA FODERDIETER?

HUR PÅVERKAS HÄSTENS VATTENINTAG OCH VIKT VID OLIKA FODERDIETER? Hippologenheten Fördjupningsarbete nr 347 2008 HUR PÅVERKAS HÄSTENS VATTENINTAG OCH VIKT VID OLIKA FODERDIETER? Cajsa Löfqvist Wången HANDLEDARE: Malin Connysson, Wången Fördjupningsarbete omfattande 5

Läs mer

Att träna arabiska fullblod jämfört med engelska fullblod.

Att träna arabiska fullblod jämfört med engelska fullblod. Madeleine Fridlund Steg 3 Amatörtränarutbildning Svensk Galopp Hösten 2010.......... Att träna arabiska fullblod jämfört med engelska fullblod. En intervjustudie med 6 tränare som har erfarenhet av att

Läs mer

Foderkatalog. Tillskott som hjälper din häst att må bra KRAFFT. Nyheter! Vinter/vår 2016 020-30 40 40. direkt@krafft.nu

Foderkatalog. Tillskott som hjälper din häst att må bra KRAFFT. Nyheter! Vinter/vår 2016 020-30 40 40. direkt@krafft.nu Foderkatalog Vinter/vår 016 Nyheter! Tillskott som hjälper din häst att må bra KRAFFT Direkt 00-30 0 0 direkt@krafft.nu KRAFFT A PRODUCT OF SWEDEN Vårt produktlöfte Välmående hästar Det spelar ingen roll

Läs mer

NÖT 2013-14. www.edelfoder.se

NÖT 2013-14. www.edelfoder.se NÖT 2013-14 www.edelfoder.se NÖT EDELfoder - kvalitet med bredd Edelfoder har länge och framgångsrikt funnits på den svenska marknaden. Vår målsättning är att nu och i framtiden förvalta våra goda relationer

Läs mer

Skapa bättre prestationer

Skapa bättre prestationer Skapa bättre prestationer Undvik fodring med krubbfoder mindre än 5 timmar före start. Ska du rida först på dagen, så hoppa över morgonfodring. 1-2 kg hö innan 2 timmar före start hjälper till att hålla

Läs mer

Generella utfodringsrekommendationer

Generella utfodringsrekommendationer Generella utfodringsrekommendationer Generella utfodringsrekommendationer St Hippolyt Foderstatsberäkning och rekommendationer Fem övergripande frågor! 1. Häst information Ras, prestation, hull, vikt,

Läs mer

Foderkatalog. Tillskott som hjälper din häst att må bra KRAFFT. Nyheter! Vinter/vår 2016 020-30 40 40. direkt@krafft.nu

Foderkatalog. Tillskott som hjälper din häst att må bra KRAFFT. Nyheter! Vinter/vår 2016 020-30 40 40. direkt@krafft.nu Foderkatalog Vinter/vår 016 Nyheter! Tillskott som hjälper din häst att må bra KRAFFT Direkt 00-30 0 0 direkt@krafft.nu KRAFFT A PRODUCT OF SWEDEN Vårt produktlöfte Välmående hästar Det spelar ingen roll

Läs mer

Förstå din hunds. Ledhälsa

Förstå din hunds. Ledhälsa Förstå din hunds Ledhälsa Varför är god ledrörlighet så viktigt? Ledsjukdom är ett av de vanligaste tillstånd som påverkar hundar. Man uppskattar att så många som en av fem hundar över ett års ålder drabbas

Läs mer

Vallfoder som enda foder till får

Vallfoder som enda foder till får Vallfoder som enda foder till får Gun Bernes, Inst. för norrländsk jordbruksvetenskap, SLU, Umeå Lena Stengärde, Inst. för kliniska vetenskaper, SLU, Uppsala Tyler Turner, Inst. för livsmedelsvetenskap,

Läs mer

Hur ofta och vad hästar äter spelar roll för deras välbefinnande och svar på arbete.

Hur ofta och vad hästar äter spelar roll för deras välbefinnande och svar på arbete. Hur ofta och vad hästar äter spelar roll för deras välbefinnande och svar på arbete. Utfodringens inverkan på prestation och hälsa hos hästar JAN ERIK LINDBERG De flesta hästar som svettas mycket har saltbrist.

Läs mer

Ge din häst mer livsglädje

Ge din häst mer livsglädje Ge din häst mer livsglädje Det bästa från naturen Hästar med en hälsosam och ett starkt immunförsvar har sällan hälsosamma problem. Hästar i naturen äter ofta upp mot 60 olika växter varje dag och rör

Läs mer

GÅR FETA HÄSTAR ATT BANTA?

GÅR FETA HÄSTAR ATT BANTA? Examensarbete inom Lantmästarprogrammet GÅR FETA HÄSTAR ATT BANTA? FAT HORSES CAN LOOSE WEIGHT? Foto: Annika Lörincz Annika Lörincz Examinator: Anders Herlin Sveriges lantbruksuniversitet Institutionen

Läs mer

Bil 1. Resultat från enkäten och djupintervjuerna

Bil 1. Resultat från enkäten och djupintervjuerna Bil 1. Resultat från enkäten och djupintervjuerna För att få en bättre helhetssyn på svaren presenteras resultaten av både enkäten och djupintervjuerna under samma rubriker som användes i enkäten. delades

Läs mer

Foder till kapplöpningshästar

Foder till kapplöpningshästar Foder till kapplöpningshästar - En introduktion till fodrets roll för en galoppörs prestation Catrine Östberg Fördjupningsarbete PM till Steg 3-kursen 19 OKT 2014 1 Foder till kapplöpningshästar En introduktion

Läs mer

Uppgifterna är baserade på vad hyresvärden själv lämnat och Flyinge AB ansvarar inte för riktigheten i uppgifterna.

Uppgifterna är baserade på vad hyresvärden själv lämnat och Flyinge AB ansvarar inte för riktigheten i uppgifterna. Östra gårdstånga 707 3 km från kungsgården Hyra per box och månad: 2000 Spån, hö, in/utsläpp, morgon och kvälls fodring, belyst paddok, bete, vindskydd Marlene Kastlund Telefon: 070-2416207 marlenefriberg@yahoo.se

Läs mer

"Skillnader i hästens prestation och välbefinnande när den får energi från stärkelse, socker eller fett."

Skillnader i hästens prestation och välbefinnande när den får energi från stärkelse, socker eller fett. "Skillnader i hästens prestation och välbefinnande när den får energi från stärkelse, socker eller fett." Differences in performance and well-being of the horse when gaining energy from starch, sugar or

Läs mer

Hej publiken! Jag är en tjej på 9 år det är min pappa Ulf som ska prata idag. Nu kommer han.. Karolina

Hej publiken! Jag är en tjej på 9 år det är min pappa Ulf som ska prata idag. Nu kommer han.. Karolina Hej publiken! Jag är en tjej på 9 år det är min pappa Ulf som ska prata idag. Nu kommer han.. Karolina Välkomna till Wången! * Mitt i Sverige mellan Östersund och Åre *Riksanläggning för trav- och islandshästar

Läs mer

DET SMARTA HÄSTFODRET

DET SMARTA HÄSTFODRET DET SMARTA HÄSTFODRET WWW.NSHORSE.SE HÄSTNÄRINGENS NATIONELLA STIFTELSE 2013 SPARA TUSENLAPPAR KALKYLERNA TALAR FÖR VALLFODER Lägre kostnader mindre klimatpåverkan och friskare hästar med bra vallfoder

Läs mer

Utfodring av prestationshästen för psykiskt och hälsomässigt välbefinnande. Ylva Odelberg

Utfodring av prestationshästen för psykiskt och hälsomässigt välbefinnande. Ylva Odelberg Utfodring av prestationshästen för psykiskt och hälsomässigt välbefinnande Ylva Odelberg 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SAMMANFATTNING... 3 INTRODUKTION... 3 SYFTE... 4 FRÅGESTÄLLNING... 4 MATERIAL OCH METOD...

Läs mer

TUR SERIEN NA N U T R I T I O N C O N C E P T S

TUR SERIEN NA N U T R I T I O N C O N C E P T S NATUR SERIEN NUTRITION CONCEPTS NUTRITION CONCEPTS Vad får du när du väljer foder från St. Hippolyt? Sortimentet består av flera olika basfoder, anpassat för olika hästars behov och livssituationer. När

Läs mer

Hur kan man undvika fetthaltsdepressioner i mjölken vid betesfoderstat

Hur kan man undvika fetthaltsdepressioner i mjölken vid betesfoderstat Hur kan man undvika fetthaltsdepressioner i mjölken vid betesfoderstat En dokumentation från betesperioden på sex KRAV-mjölkgårdar i Östergötlands län år 2003 Margareta Dahlberg LG Husdjurstjänst Öjeby,

Läs mer

mjölk och nöt producenter nr 4

mjölk och nöt producenter nr 4 mjölk och nöt producenter nr 4 gör en bra affär I den här broschyren har vi samlat information för dig som är mjölk- och nötköttsproducent. För att nå goda resultat, och trygghet i din produktion, krävs

Läs mer

Hästens Skafferi. En produktguide från Svenska Foder 1

Hästens Skafferi. En produktguide från Svenska Foder 1 Hästens Skafferi En produktguide från Svenska Foder 1 Svenska Foder som samarbetspartner Med Svenska Foder som samarbetspartner får du tillgång till våra kunniga säljare och återförsäljare. De hjälper

Läs mer

Hästens Skafferi. En produktguide från Svenska Foder

Hästens Skafferi. En produktguide från Svenska Foder Hästens Skafferi 1 En produktguide från Svenska Foder Svenska Foder som samarbetspartner Med Svenska Foder som samarbetspartner får du tillgång till våra kunniga säljare och återförsäljare. De hjälper

Läs mer

Sveriges lantbruksuniversitet Fakulteten för Veterinärmedicin och husdjursvetenskap Hippologenheten. Överhull hos häst och dess konsekvenser

Sveriges lantbruksuniversitet Fakulteten för Veterinärmedicin och husdjursvetenskap Hippologenheten. Överhull hos häst och dess konsekvenser Sveriges lantbruksuniversitet Fakulteten för Veterinärmedicin och husdjursvetenskap Hippologenheten Seminariekurs i hästens biologi, 5 hp 2012 Överhull hos häst och dess konsekvenser Sandra Englund Strömsholm

Läs mer

Finska Foders heltäckande nötfodersortiment är planerat för din gårds bästa.

Finska Foders heltäckande nötfodersortiment är planerat för din gårds bästa. Lyckad utfodring ger resultat! Finska Foders heltäckande nötfodersortiment är planerat för din gårds bästa. Med rätt foderval tryggar du besättningens avkastning och djurens välbefinnande på ett kostnadseffektivt

Läs mer

Hästen I centrum. På omslaget fjordhästen Molly. Foto: Amanda Liljedahl. Ett projektarbete av Amanda Liljedahl och Viktoria Östblom

Hästen I centrum. På omslaget fjordhästen Molly. Foto: Amanda Liljedahl. Ett projektarbete av Amanda Liljedahl och Viktoria Östblom Hästen I centrum På omslaget fjordhästen Molly. Foto: Amanda Liljedahl Ett projektarbete av Amanda Liljedahl och Viktoria Östblom Foto: Anna-Karin Liljedahl Foto:Viktoria Östblom Innehåll Sida 10-11, intervju

Läs mer

HÄSTENS DELAR. Nacke Mankam. Manke Länd Kors Rygg Svansrot. Ganash. Nosrygg. Hals. Mule. Struprand. Flank Bröst Lår Buk Bakknä Armbåge. Bog.

HÄSTENS DELAR. Nacke Mankam. Manke Länd Kors Rygg Svansrot. Ganash. Nosrygg. Hals. Mule. Struprand. Flank Bröst Lår Buk Bakknä Armbåge. Bog. HÄSTENS DELAR Nacke Mankam Mule Nosrygg Struprand Ganash Bogspets Hals Överarm Underarm Framknä Skenben Kota Krona Hov Bog Manke Länd Kors Rygg Svansrot Flank Bröst Lår Buk Bakknä Armbåge Skank Kastanj

Läs mer

Utfodringspraxis Mjölby nov 2010. Carin Clason Växa Halland carin.clason@vxa.se

Utfodringspraxis Mjölby nov 2010. Carin Clason Växa Halland carin.clason@vxa.se Utfodringspraxis Mjölby nov 2010 Carin Clason Växa Halland carin.clason@vxa.se 1 Övergödning och försurning är en lokal/regional miljöeffekt, Klimatpåverkan är Global Kväve Fosfor Koldioxid Metan Lustgas

Läs mer

Sveriges lantbruksuniversitet Fakulteten för Veterinärmedicin och husdjursvetenskap Hippologenheten. Magsår hos häst. Elin Edgren

Sveriges lantbruksuniversitet Fakulteten för Veterinärmedicin och husdjursvetenskap Hippologenheten. Magsår hos häst. Elin Edgren Sveriges lantbruksuniversitet Fakulteten för Veterinärmedicin och husdjursvetenskap Hippologenheten Seminariekurs i hästens biologi, 5 hp 2012 Magsår hos häst Elin Edgren Strömsholm HANDLEDARE: Nina Roepstorff,

Läs mer

Fig.1. Anatomisk bild på hästens magsäck (Kentucky Performance Products, 2002).

Fig.1. Anatomisk bild på hästens magsäck (Kentucky Performance Products, 2002). REFERAT Magsår drabbar framförallt sporthästar och detta anses kunna påverka deras prestationsförmåga i negativ riktning. Ofta relaterar man magsår med stressade varmblodiga hästar, men förekommer magsår

Läs mer

En god tillväxtstart ger produktiva och hållbara kor. Utfodring enligt tillväxtpotentialen ger framgång

En god tillväxtstart ger produktiva och hållbara kor. Utfodring enligt tillväxtpotentialen ger framgång En god tillväxtstart ger produktiva och hållbara kor Utfodring enligt tillväxtpotentialen ger framgång kalvnäring Starter och Mysli startfoder I och Hieho uppfödningsfoder Stabiliser, Electrolyte och Fiber

Läs mer

förstå din hunds maghälsa

förstå din hunds maghälsa förstå din hunds maghälsa Det är inte ovanligt Mag-tarmsjukdomar (vanligtvis associerade med t.ex. kräkningar och/eller diarré) är några av de mest förekommande anledningarna till att man tar hundar till

Läs mer

ATT förstå din hunds. fodermedelsallergier

ATT förstå din hunds. fodermedelsallergier ATT förstå din hunds fodermedelsallergier vad är fodermedels- Allergier? Precis som hos människor föds vissa hundar mer känsliga än andra och kan därför också drabbas av allergier. Även om nysningar och

Läs mer

Tillskott som hjälper din häst att må bra. Nyheter!

Tillskott som hjälper din häst att må bra. Nyheter! Tillskott som hjälper din häst att må bra Nyheter! VÅRA FÄRSKASTE NYHETER! STRESS RELIEF Ett väl sammansatt tillskott med tryptofan, magnesium, B-vitaminer och aminosyror som kan balansera hästens temperament

Läs mer

Rätt grovfoderkvalitet är nyckeln till framgång

Rätt grovfoderkvalitet är nyckeln till framgång Rätt grovfoderkvalitet är nyckeln till framgång Kjell Martinsson, Institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap, SLU, tel: 090-786 94 40, e-post: Kjell.Martinsson@njv.slu.se I norra Skandinavien har

Läs mer

Svenska Ridsportförbundets Besöksprotokoll

Svenska Ridsportförbundets Besöksprotokoll Svenska Ridsportförbundets Besöksprotokoll Besöksuppgifter Förening Besöksdatum Anledning Ansökan om anslutning valitetsmärkning Omprövning av anslutning Rutin inom distriktet Annat: Vid besöket närvarande

Läs mer

229:- 50 kr NU! 1130 kr rabatt! utikrabattkuponger i tidningen! Närmaste butik, se baksidan. rabatt!

229:- 50 kr NU! 1130 kr rabatt! utikrabattkuponger i tidningen! Närmaste butik, se baksidan. rabatt! utikrabattkuponger i tidningen! ALLT TILL: Häst Hund & Katt Lantgård Hus & Trädgård www.djuronatur.se nr 6 aug/sept 2008. Gäller t.o.m 6 sept. 50 kr rabatt! (ta med kupong i tidningen) 1130 kr rabatt!

Läs mer

Innehållsförteckning RÄTT FODERSTAT TILL ALLA HÄSTAR - SID. 54 HÄSTEN EN GROVFODER- OMVANDLARE - SID. 2

Innehållsförteckning RÄTT FODERSTAT TILL ALLA HÄSTAR - SID. 54 HÄSTEN EN GROVFODER- OMVANDLARE - SID. 2 Innehållsförteckning HÄSTEN EN GROVFODER- OMVANDLARE - SID. 2 Munhålan första anhalten - sid. 4 Foderstrupen känsligt organ - sid. 6 Magsäcken station på vägen - sid. 7 Tunntarmen snabb energi - sid. 9

Läs mer

förstå din hunds hudhälsa

förstå din hunds hudhälsa förstå din hunds hudhälsa det är inte ovanligt Hudproblem är relativt vanligt förekommande hos hundar. Det kan uppstå pga flera olika orsaker t.ex. infektioner, parasiter eller allergier. Många underliggande

Läs mer

Låt oss presentera ZiwiPeak Beef. Ännu ett helt naturligt, näringsrikt val för husdjuret du älskar!

Låt oss presentera ZiwiPeak Beef. Ännu ett helt naturligt, näringsrikt val för husdjuret du älskar! Låt oss presentera ZiwiPeak Beef Ännu ett helt naturligt, näringsrikt val för husdjuret du älskar! Vårt Nötkött. Märkbart mycket bättre Nötköttet vi använder kommer från djur som är gräsuppfödda på Nya

Läs mer

Slutrapport av Kotledsskador hos svensk halvblodshäst en pilotstudie

Slutrapport av Kotledsskador hos svensk halvblodshäst en pilotstudie Ridskolan Strömsholm 2008-07-15 AgrD Karin Morgan Slutrapport av Kotledsskador hos svensk halvblodshäst en pilotstudie Genomförande Studien har genomförts i fyra delar. 1. Workshop Pilotprojekt rörande

Läs mer

Bra att veta om. fjäderfäproduktion. Svenska Foders Fodersortiment. Ekologiskt värpfoder Värp Eko Trygg. Tänk på...

Bra att veta om. fjäderfäproduktion. Svenska Foders Fodersortiment. Ekologiskt värpfoder Värp Eko Trygg. Tänk på... Nytt&Nyttigt Fågelfoder för en lyckad produktion Producerad av Svenska Foder AB Om Fjäderfä 2014 2015 Tänk på... Bra att veta om Svenska Foders Fodersortiment Ekologiskt värpfoder Värp Eko Trygg fjäderfäproduktion

Läs mer

För aktiva hårt arbetande hundar PRO SPORT DOG

För aktiva hårt arbetande hundar PRO SPORT DOG För aktiva hårt arbetande hundar PRO SPORT DOG Energipasta SPORT X Vätskebalans Aptus PROSPORT DOG Produktbeskrivning Aptus Pro Sport är en koncentrerad energipasta anpassad för tillfällen när hunden arbetar

Läs mer

Lamm med hög tillväxt. Foder för lamm och får

Lamm med hög tillväxt. Foder för lamm och får Lamm med hög tillväxt Foder för lamm och får Kajsa Öhman Produktchef får och lamm Fåråret Tidigare föddes nästan alla lamm i Sverige på våren och slaktades på hösten. Idag blir det allt vanligare med lamning

Läs mer

Publicerat med tillstånd Märtas hästbok Text och bild Erika Eklund Wilson Bonnier Carlsen 2011

Publicerat med tillstånd Märtas hästbok Text och bild Erika Eklund Wilson Bonnier Carlsen 2011 Jag heter Märta. Jag älskar hästar! Det här är min bästa häst Julia. Hon bor på ridskolan. Där finns ridläraren Kattis, alla hästarna och mina ridkompisar. Jag rider där varje vecka. 7 Använd skänklarna!

Läs mer

Hemmaproducerat proteinfoder satsa på kvalitet och kvantitet Råd i praktiken

Hemmaproducerat proteinfoder satsa på kvalitet och kvantitet Råd i praktiken Hemmaproducerat proteinfoder satsa på kvalitet och kvantitet Råd i praktiken Jordbruksinformation 9 2006 100 % ekologiskt foder till mjölkkor en utmaning Från den 1 januari 2008 ska ekologiska mjölkkor

Läs mer

Nr 36. FoU-rapport. Maria Fregidou-Malama, Nina Shamirany, Jenny Andersson. Hästnäringens situation. i Gävleborgs län

Nr 36. FoU-rapport. Maria Fregidou-Malama, Nina Shamirany, Jenny Andersson. Hästnäringens situation. i Gävleborgs län FoU-rapport Nr 36 Maria Fregidou-Malama, Nina Shamirany, Jenny Andersson Hästnäringens situation i Gävleborgs län xxx HÄSTNÄRINGENS SITUATION I GÄVLEBORGS LÄN MARIA FREGIDOU-MALAMA NINA SHAMIRANY JENNY

Läs mer

RYGGPROBLEM PÅ FULLBLOD

RYGGPROBLEM PÅ FULLBLOD RYGGPROBLEM PÅ FULLBLOD Fördjupningsarbete steg III 2004 Elin Ståhl 1 INLEDNING Uppslaget till fördjupningsarbetet kom till när jag efter en undersökning på djursjukhuset i Helsingborg nekades direktreglering

Läs mer

NorFor Plan, en översiktlig beskrivning. Sammanställd och bearbetad av Projektgruppen*, NorFor

NorFor Plan, en översiktlig beskrivning. Sammanställd och bearbetad av Projektgruppen*, NorFor 2004-06-22 NorFor Plan, en översiktlig beskrivning Sammanställd och bearbetad av Projektgruppen*, NorFor * Arnt-Johan Rygh, Maria Mehlqvist, Marie Liljeholm, Mogens Larsen, Anders H Gustafsson, Harald

Läs mer

99:- 99:- 69:-/st. Dags för installning! rabattcheck på 75 kr BUTIKSPREMIÄR BUTIKSPREMIÄR BUTIKSPREMIÄR. NU! från

99:- 99:- 69:-/st. Dags för installning! rabattcheck på 75 kr BUTIKSPREMIÄR BUTIKSPREMIÄR BUTIKSPREMIÄR. NU! från utik ALLT TILL: Häst Hund & Katt Lantgård Hus & Trädgård www.djuronatur.se nr 2 OKTOBER 2007 BUTIKSPREMIÄR BUTIKSPREMIÄR BUTIKSPREMIÄR Ge din häst HippoLin Cubes och HippoVitamin Välgörande för tarm och

Läs mer

Havre som foder till häst. Feeding oats to horses. Anders Herlin

Havre som foder till häst. Feeding oats to horses. Anders Herlin Havre som foder till häst Feeding oats to horses Anders Herlin Summary Oats is a very important and useful feedstuff for horses following forage. Feeding oats contains most of the nutrients needed by the

Läs mer

Ny foderstrategi en lönsam historia

Ny foderstrategi en lönsam historia Ny foderstrategi en lönsam historia Erik Engelbrekts, 34 år, bor i Stockholm med sambo och barn. Han är utbildad ekonomargonom och har sina röer i Hälsingland. Erik arbetar på Växa Sverige, avdelningen

Läs mer

= = + 7KG + 3KG +1KG +1KG 25 KG HUND 10 KG HUND VIKTEN AV VARFÖR ÄR ÖVERVIKT HOS HUNDAR SÅ VANLIGT? ATT HÅLLA VIKTEN FETMA

= = + 7KG + 3KG +1KG +1KG 25 KG HUND 10 KG HUND VIKTEN AV VARFÖR ÄR ÖVERVIKT HOS HUNDAR SÅ VANLIGT? ATT HÅLLA VIKTEN FETMA LÅT DIN HUND LEVA LIVET LÄTTARE VIKTEN AV ATT HÅLLA VIKTEN VARFÖR ÄR ÖVERVIKT HOS HUNDAR SÅ VANLIGT? Rätt hull är en förutsättning för din hunds hälsa och välbefinnande Hundar lagrar sina överflödiga fettreserver

Läs mer

Sveriges lantbruksuniversitet Fakulteten för Veterinärmedicin och husdjursvetenskap Hippologenheten

Sveriges lantbruksuniversitet Fakulteten för Veterinärmedicin och husdjursvetenskap Hippologenheten Sveriges lantbruksuniversitet Fakulteten för Veterinärmedicin och husdjursvetenskap Hippologenheten Seminariekurs i hästens biologi, 5 hp 2012 Psyllium som förebyggande eller behandlande mot sandkolik.

Läs mer

Från 1600 meter till 16 mil. för en arabgaloppör är galoppbanan bara uppvärmning!

Från 1600 meter till 16 mil. för en arabgaloppör är galoppbanan bara uppvärmning! Pikaboo i sin första karriär som galopphäst. Från 1600 meter till 16 mil för en arabgaloppör är galoppbanan bara uppvärmning! text monika eicker foto pauline högdahl, monika eicker, stefan olsson 58 galoppmagasinet

Läs mer

2008Hästfodret. Meredith Michaels-Beerbaum & Shutterfly

2008Hästfodret. Meredith Michaels-Beerbaum & Shutterfly 2008Hästfodret Meredith Michaels-Beerbaum & Shutterfly S 2 3 Överallt där du hittar hästar Finner du också Eggersmann! Vi har producerat hästfoder i över 35 år. Innehållsförteckning Kära Hästvänner! I

Läs mer

Kolik hos häst - Vanliga riskfaktorer och profylaktiskt arbete. En mindre enkätundersökning om svenska hästägares erfarenhet

Kolik hos häst - Vanliga riskfaktorer och profylaktiskt arbete. En mindre enkätundersökning om svenska hästägares erfarenhet Kolik hos häst - Vanliga riskfaktorer och profylaktiskt arbete. En mindre enkätundersökning om svenska hästägares erfarenhet Colic in the horse Common risk factors and prophylactic work. A minor questionnaire

Läs mer

Författare Arvidsson K. Utgivningsår 2004

Författare Arvidsson K. Utgivningsår 2004 Bibliografiska uppgifter för Vallfoder fyller mjölken med nyttigheter Författare Arvidsson K. Utgivningsår 2004 Tidskrift/serie Nytt från institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap. Husdjur Nr/avsnitt

Läs mer

Purina Veterinary Diets Enkel, effektiv och omfattande

Purina Veterinary Diets Enkel, effektiv och omfattande Purina Veterinary Diets Enkel, effektiv och omfattande Passionen för djur driver Purinas forskare. Nestlé Purina har ett globalt nätverk för forskning & utveckling som består av flera hundra dedikerade

Läs mer

Jordbruksinformation 22 2011. Starta eko Lamm

Jordbruksinformation 22 2011. Starta eko Lamm Jordbruksinformation 22 2011 Starta eko Lamm Foto: Urban Wigert Börja med ekologisk lammproduktion Text och foto: Birgit Fag, Hushållningssällskapet i Jönköping (om inte annat anges) Denna broschyr vänder

Läs mer

HÄST I NÖD. Häst i nöd

HÄST I NÖD. Häst i nöd Häst i nöd 1 Detta är en kortfattad översikt över vanliga problem som våra hästar kan råka ut för samt några enkla råd. Det du måste ha i åtanke är att ingen skada/sjukdomsbild är den andra lik. Om du

Läs mer

Nitratförgiftning kan bero på grovfoder

Nitratförgiftning kan bero på grovfoder 2013 08 06 Nitratförgiftning kan bero på grovfoder Om djur äter foder med för mycket nitrat kan det dö av kvävning. Blodet är då chokladbrunt till färgen. Vallfoder kan ackumulera nitrat vid stress, det

Läs mer

Gris. producenter nr 2

Gris. producenter nr 2 Gris producenter nr 2 För säker och lönsam grisproduktion I denna broschyr har vi samlat information till dig som är grisproducent. För att få goda resultat och trygghet i din produktion krävs bra foder,

Läs mer

Energianvändning och utsläpp av klimatgaser inom den gårds nära hästnäringen. en gårdsstudie av tolv hästgårdar

Energianvändning och utsläpp av klimatgaser inom den gårds nära hästnäringen. en gårdsstudie av tolv hästgårdar Energianvändning och utsläpp av klimatgaser inom den gårds nära hästnäringen en gårdsstudie av tolv hästgårdar Energianvändning och utsläpp av klimatgaser inom den gårdsnära hästnäringen - En gårdsstudie

Läs mer

Stärkelserika kontra olje- och fiberrika fodermedel till högpresterande hästar Starch rich contra oil- and fibre rich feedstuff to performing horses

Stärkelserika kontra olje- och fiberrika fodermedel till högpresterande hästar Starch rich contra oil- and fibre rich feedstuff to performing horses Stärkelserika kontra olje- och fiberrika fodermedel till högpresterande hästar Starch rich contra oil- and fibre rich feedstuff to performing horses Bachelorprojekt i husdjurfodring 15 ECTS poäng Fag-Tema:

Läs mer

100% rent, naturligt helfoder

100% rent, naturligt helfoder 100% rent, naturligt helfoder Tillverkat i Nya Zealand av färska Nya Zealändska råvaror. www.gibbon.se K9 Natural - Nästa generation hundfoder. DNA-tester visar att hunden har till 99.8% samma DNA som

Läs mer

Hästens tänder. Distriktsveterinärerna tipsar

Hästens tänder. Distriktsveterinärerna tipsar tänder Distriktsveterinärerna tipsar Hästens tänder 2 Inledning Vi människor har haft hästen som husdjur i nästan 6000 år, vilket endast är en bråkdel av den tid som hästen har funnits och utvecklats till

Läs mer

Utfodring av klövvilt

Utfodring av klövvilt Utfodring av klövvilt Att fodra och experimentera med olika foder och metoder är något jag tycker blir allt mer intressant för varje år. Det finns enormt mycket olika teorier om vad som är rätt eller fel.

Läs mer

förstå din katts viktkontroll

förstå din katts viktkontroll förstå din katts viktkontroll Du kanske blev förvånad när din veterinär berättade att din katt är överviktig när hon enligt dig fortfarande är i god form. Det är viktigt att lyssna på din veterinärs åsikt

Läs mer

Nutri5 Frågor och Svar

Nutri5 Frågor och Svar Nutri5 Frågor och Svar Fråga: Vad innehåller Nutri5? Svar: Nutri5 är en sojabaserad mix med jordgubbssmak som innehåller en unik kombination av högkvalitativt sojaprotein, sojafibrer och sojagroddar. Nutri5

Läs mer

I ett bra stall står hästen tillsammans med andra hästar, men är samtidigt skyddad från sina grannar så att den kan äta ifred samt få lugn och ro.

I ett bra stall står hästen tillsammans med andra hästar, men är samtidigt skyddad från sina grannar så att den kan äta ifred samt få lugn och ro. Stallet hästens hem I ett bra stall står hästen tillsammans med andra hästar, men är samtidigt skyddad från sina grannar så att den kan äta ifred samt få lugn och ro. Ett stall är i sig inget måste för

Läs mer

CIRKUS Kontroll enligt djurskyddslagen (1988:534)

CIRKUS Kontroll enligt djurskyddslagen (1988:534) 1 (26) CIRKUS Kontroll enligt djurskyddslagen (1988:534) Datum Diarienummer Cirkusens namn Plats för kontroll Cirkusens adress i hemlandet Cirkusens adress under föreställningssäsong i Sverige Kontaktperson

Läs mer