eneroi Bergvärme är både ekonomiskt och miljömässigt gynnsamt!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "eneroi Bergvärme är både ekonomiskt och miljömässigt gynnsamt!"

Transkript

1 - eneroi En informationstidningpoolen från Energikontor Sydost i samklang med hela energi branschen 1 Trots ett brutet nyckelben, räknar Björn Ferry med att komma till skott i Världscuppremiären i Östersund. Den 2 6 december smäller det! Bergvärme är både ekonomiskt och miljömässigt gynnsamt! Även transportfrågor står nu på energi- och klimatrådgivarnas agenda. Energipoolen undersöker hur effektiv logistik skonar miljön.

2 14 Vi hjälper er med åtgärdspaket gällande ENERGIEFFEKTIVISERING Helautomatisk biobränslepanna kw Österrikisk konstruktion, Tjeckiska priser! Pannor som klarar: flis, spån, briketter, pellets, träavfall och spannmål. Aröds Industriväg Hisings Backa Vi hjälper dig att se över och minska dina energikostnader. Askutmatning, automatisk sotning, eltändning, rörlig roster och rökgasfläkt som standard. Kan levereras inbyggda i pannrumsmodul. Tel: MINSKA ENERGIKOSTNADERNA För mer information kontakta: Magnus Tyrberg WSP Systems, energigruppen Tel: WSP är ett globalt företag som erbjuder konsulttjänster inom hus och industri, transport och infrastruktur samt miljö. Vi utför FÖRSTUDIE KOSTNADSFÖRSLAG UTFÖRANDE UPPFÖLJNING Vi är även certifierad energiexpert Box 49, Mönsterås Nu finns vi även i Oskarshamn Together we can do it Förmånsvärde för Insight endast 784:-/mån Beräknat vid 52 % marginalskatt INSIGHT

3 13 Energisnåla grannar Familjen Ahlgren i Karlskrona sänkte förbrukningen av sin hushållsel med nästan 50 procent. Tillsammans med sina grannar blev de energisnålast i Europa. I Kättilsmåla i Karlskrona har invånarna tänkt till rejält. Ingen onödig hushållsel skulle leda till en bra placering i tävlingen Energismarta grannar. Tävlingen pågick i sex månader. Vi var sammanlagt sex hushåll som ihop fick ner vår elförbrukning med 37,6 procent, berättar Madeleine Ahlgren. Hon och maken Fredrik var lagledare. Och de föregick med gott exempel. Vi fick ner vår förbrukning med nästan 50 procent. Då hade vi ändå ganska låg förbrukning från början. Vissa fick ner elen mer och andra mindre. Tillsammans blev det väldigt bra. Eftersom familjen Ahlgren eldar med ved kunde de inte delta vad gäller uppvärmningen av huset, det gjorde andra i laget. Vad är hemligheten bakom er fantastiska sänkning av elförbrukningen? Rent generellt är det många bäckar små som gäller. Det gäller att se både det stora och det lilla. Till exempel om man ska koka upp te på kvällen, så kokar man inte upp stora mängder vatten utan just den mängd som går åt, säger Ahlgren. Belysningen viktig Den större förändringen familjen gjorde var att gå över belysningen noga. Det gäller att se över hela huset och källaren och se vilken belysning man har och hur den används. Naturligtvis plockar man bort alla glödlampor. Fredrik och jag har hoppat över lågenergilamporna och gått på led-belysning. Det är en ganska stor investering, men det är en belysning som man kan ha tänd nästan jämt eftersom den drar så lite ström. En annan viktig detalj är att se över all onödig standby-el. Det kan vara den klassiska delen med tv, modem och skrivare som man måste stänga av. Men även transforma - torer som man kanske inte tänker på. Vi hade exempelvis en golvlampa som hade en transformator. Den drar ju ström hela tiden även om man kanske inte använder lampan så ofta, säger Madeleine Ahlgren. Blev du förvånad? Ja, det måste jag säga. Målet var så klart att vinna, men att det skulle gå så här bra kunde jag inte ana. Är ni nitiska när ni är hos kompisar om de slösar med elen? Jo, så är det nog faktiskt. Ibland kanske man säger det till kompisar som man känner lite bättre, men de tror redan att de har gjort så mycket de kan. Prisutdelning i Bryssel Familjen Ahlgren och de andra grannarna i laget är faktiskt energisnålast i hela Europa. Priset fick de hämta vid en gala i Bryssel. Främst var det äran vi vann. Sen har vi sparat en massa pengar så klart och slipper betala en massa pengar till elbolagen. Dessutom åkte vi alla sex familjer ner till Bryssel, det var väldigt trevligt, säger Madeleine Ahlgren. text: tobias sandblom Klädsamt samarbete för miljön Scanias etanoldrivna distributionsbil P 270 4x2 är en viktig länk i samarbetet tillsammans med KappAhl, Green Cargo och Volvo. Lastbilstransporter från KappAhls centrallager i Mölndal till kedjans butiker i Stockholmsområdet skulle medföra koldioxidutsläpp på 157 ton årligen. Genom miljövänliga lastbilstransport - er i Göteborg och Stockholm, tillsammans med järnvägstransport mellan de två städerna, minskar koldioxidbelastningen till sex ton årligen. Green Cargo, som sköter alla transporter till KappAhls 150 butiker i Sverige, samarbetar med både Scania och Volvo i logistiklösningen. Det innebär en enorm minskning och vi är nästan CO 2 -neutrala, konstaterar Mårten Kosh ko, konfektions - logistikchef på Green Cargo. I Göteborg transporteras plaggen fram till järnvägen med Volvos distributionsbil som drivs med DME, dimetyleter det biobränsle som tillverkaren valt att satsa på. Väl framme i Västberga omlastas plaggen till Scanias etanoldrivna distributionsbil P 270 4x2. Där väntar Stefan Rodebäck, chaufför på Green Cargo, på att göra sin dagliga runda till butikerna vid Drottninggatan, Hötorget, Gallerian, Skärholmen och Haninge. 20 års erfarenhet Vi tror inte på att vänta in det absolut ideal iska alternativa bränslet, förklarar Scanias R&D-chef Hasse Johansson. Om det nu finns ett sådant kommer den alldeles för sent. Vi har 20 års erfarenhet av etanol som är ett hållbart bränsle som kan produceras till konkurrenskraftigt pris. Samtidigt vet vi att etanol är olika miljövänligt beroende på hur det produceras och anser därför att det måste certifieras. Ett steg framåt KappAhls logistiklösning presenterades vid den internationella ITS-kongressen i september, inte bara som ett nytt exempel på att flera transportslag kan medverka till miljövänliga transporter, utan även ett exempel på svensk samverkan mellan konkurrenter. Det finns inte en transportlösning som är gångbar i alla situationer, menar Pia Jinhage, projektledare på Kapp - Ahls distributionscenter. Men denna lösning innebär definitivt ett stort steg framåt.

4 12 Prioriterar miljöarbetet Den främsta anledningen till att småföretagare engagerar sig i miljö arbetet är det egna intresset. Lagstiftningens krav är av underordnad betydelse. Miljösatsningar är ofta bra både för miljön och för företagens lönsamhet. Småföretagarna drar sitt strå till stacken, säger Företagarnas regionchef i Kronoberg, Olle Termén, som själv jobbat som konsult tidigare och hjälpt många företag till miljöcertifiering. Det som från början av många kunde uppfattas som ett påtvingat extraarbete, har efter hand vuxit in i medvetandet som självklara och nyttiga åtgärder, menar han. Det är stor skillnad i dag, jämfört med i mitten av 90-talet då certifieringar enligt EMAS och sedermera ISO satte igång. Majoriteten miljöanpassar I en undersökning som Företagarna låtit utföra uppger 54 procent av företagen med 1 49 anställda och 87 procent av de med över 50 anställda att de på något sätt miljöanpassat verksamheten. De vanlig - aste åtgärderna är källsortering av avfall, återvinning samt energibesparingar. Troligen under skattar de mindre företag en sina åtgärder, för på konkret fråga säger två av tre företag att de sparat energi och nio av tio att de ägnat sig åt avfallshantering och återvinning. I dag är den globala uppvärmningen det tema som tilldrar sig det största intresset. 38 procent av de mindre företagen och över hälften av de större säger sig ha minskat utsläppen av koldioxid. De småföretag som har miljöanpassat sin verksamhet upplever affärsmässiga fördelar man har fått nya kunder, stärkt sin konkurrenskraft och sitt varu - märke, men också sänkt sina kostnader. Det man skulle önska sig, säger Olle Termén, är en bättre anpassning av lag stiftning och myndighetsföreskrifter till de små företagens verklighet. De administrativa kraven på miljörapportering av olika slag är ganska stelbenta och slår blint, till exempel när det gäller sanktionsavgifter på grund av utebliven rapportering till myndigheter. EU:s ambition om think small first borde ingjutas hos lagstiftaren i högre grad. Företagarna juridisk hjälp Företagarnas jurister svarar dagligen på frågor från medlemmarna om tolkningar av miljöbalken och olika myndighetsbestämmelser. Vi har bland annat fått många samtal om miljösanktionsavgiften, för att man missat sin rapporteringsskyldighet enligt producentansvaret för elektroniska och elektriska produkter. Mot bakgrund av detta och andra omständig heter drev våra jurister ett fall vilket överklagades och resulterade i att helt undanröja den höga avgiften, berättar Olle Rosén, som handlägger miljöfrågor på Företagarna. Vi gör Sverige företagsammare JURIDIK RÅDGIVNING FÖRSÄKRING Vi representerar de personer som har tagit steget. De företagsamma. De som har gått från ord till handling. De som har realiserat en dröm. Bli en av oss! Som medlem i Företagarna har du tillgång till en rad viktiga tjänster, bland annat kostnadsfri juridisk telefonrådgivning, anpassade försäkringar och förmånliga priser på annat, som du behöver i din verksamhet. Och inte minst företräder vi dina intressen i maktens korridorer. Läs mer på eller ring ditt regionkontor: Region Jönköping Tel E-post Region Kalmar Tel Region Kronoberg Tel Region Syd (Skåne Blekinge) Tel Sveriges största företagarorganisation

5 11 Uthålliga kommuner Kommunala lokaler i Kalmar län ska bli energieffektivare. Målet är hela länet ska bli fossilbränslefritt till år Bland annat tittar vi på möjligheten att få fram mer biogas och att kunna utnyttja solenergi oftare, säger Stefan Svenaeus, länssamord nare för Uthållig kommun. Energimyndigheten driver tillsammans med 66 kommuner i Sverige projektet Uthållig kommun. Det handlar om att samverka och sprida kunskap så att kommunerna kan arbeta effektivt med energi- och klimatfrågor. Tanken är att man ska kunna skapa hållbara kommuner. Även näringslivet ska kunna dra nytta av det här. Energi- och klimatarbetet ska användas som en språngbräda för utveckling. Gemensamma projekt Energimyndigheten har ordnat ett antal teman att jobba efter till exempel biogas, transporter eller vindkraft. I Kalmar län finns ett antal gemensamma projekt: biogas, energieffektivisering i fastigheter och en klimatlöfteskampanj. Dessutom har vi haft en del temadagar där vi belyst de här frågorna, berättar Stefan Svenaeus. Projektet Uthållig kommun i Kalmar län har som mål att få bort all olja från kommunens lokaler och vara fossilbränslefria år Det är ett viktigt mål. Främst handlar det om kommunernas egna lokaler, men vi vänder oss även till industrier och samhället i övrigt. Ska minska oljeförbrukning Målet är att lokalerna ska bli energieffektivare och minska oljeförbrukningen successivt. Redan i dag används i länet förnybara bränslen till 65 procent, men vi ska gå vidare till 100 procent senast Vi ska hitta förnybara bränslen. För att ytterligare bli energieffektiv - are har vi haft en temadag om solenergi, som ju är en viktig förnyelsebar energikälla. Kalmar län får beröm Landstinget har redan en stor solenergianläggning på sjukhuset i Kalmar och Mönsterås kommun har en anläggning på kommunhuset. Det är två bra exempel på hur man kan använda solenergin, säger Stefan Svenaeus. Är kommunerna bra eller dåliga på att energieffektivisera? De är bra. Alla tycker det är viktigt och jobbar med detta på olika sätt. Det finns en god känsla för att gemensamt jobba med de här fråg orna. Vi har dessutom gemensamma mål som alla ställer upp och arbetar efter. Viktiga frågor Kalmar är enda länet i Sverige där alla kommuner är med och dessutom deltar även Länsstyrelsen, Regionförbundet, Landstinget och Linnéuniversitetet. Det tycker jag är ett tecken på att kommun - erna och de regionala part erna anser det är viktiga frågor, säger Svenaeus. Projektet Uthållig kommun pågår till och med Men tanken är naturligtvis att arbets sättet ska fortsätta även efter det att projektet är slut. text: tobias sandblom Lokalt, rikstäckande & nordiskt supersnabbt Ronneby-Karlshamn Karlskrona Växjö Vimmerby-Hultsfred Oskarshamn Kalmar

6 OM VI KAN SPARA STORA PENGAR ÅT SMÅ HUS. TÄNK DÅ VAD VI KAN GÖRA FÖR STORA. Värmepumpar har varit de svenska hushållens kanske allra största sparbössa under de senaste åren. När folk i Sverige pratar med vänner utomlands om hur mycket de sparar så blir de knappt trodda. Nu börjar man höra samma tongångar på fastighetssidan. Allt fler fastighetsägare inser att värmepumpar ger riktigt stora besparingar. Både när det gäller pengar, miljö och tid. Och dessutom utan att binda upp sig till någon leverantör. Vi pratar inte om kronor och ören. Det rör sig ofta om flera hundra tusen kronor. På bara några år! Pengar som tickar in oavsett ränte- och konjunkturläge. Idag har vi driftsatta bergvärmeinstallationer på upp till 540 kw. Från Trelleborg till Jukkasjärvi. Vi har industrier som återvinner värme från maskiner och processer. Fabriker som värms upp av slangar på havets botten. Det finns renoveringsplaner för miljonprogrammet där man ska leda frånluften via värmepumpar. Kreativa tankar i hela landet. Vi är helt säkra på att det finns spännande lösningar även för din fastighet. Hör av dig och berätta vad du har, så berättar vi vad du kan få. Läs mer på NIBE F1330 BERGVÄRMEPUMP Mindre än 3 kg köldmedium per enhetsaggregat. Detta innebär uteblivna besiktningskrav. De två scrollkompressorerna klarar av att leverera upp till 65 C till värmesystemet. Styrning med kommunikationsmöjligheter Se status och gör inställningar över Internet och SMS med tillbehöret RCU. Styr värmepumpen externt med t ex DUC. Flera storlekar: 22, 30, 40 kw. KOM TILL OSS, VI ÄR EXPERTER PÅ NIBE VÄRMEPUMPAR Blekinge län: Kalmar län: Björkanders Rör AB, Rödeby Jonssons Rörfirma, Mörlunda , Glimmans Värmeinstallationer, Hasslö Rör-Karlsson AB, Mönsterås J. Mattsons VVS, Karlshamn Rör-Karlsson AB, Oskarshamn Thermofix, Asarum , Stensö VVS AB, Kalmar , Kronobergs län: YIT Sverige AB, Kalmar Moheda Rör AB, Växjö YIT Sverige AB, Oskarshamn YIT Sverige AB, Växjö

7 9 Effektivare transporter gav mer vårdtid För bara några år sedan var situationen ohållbar. Men med hjälp av en datorbaserad logistikmetod för tjänste - resor, lyckades Karlshamns kommun åter få hemtjänsten att blomstra. Vi har verkligen vind i seglen just nu, säger omsorgsförvaltningens chef Christel Jönsson. Karlshamns kommun stod i fokus när Energi - kontor Sydost, tillsammans med Vägverket, samlade ett 70-tal seminariedeltagare i Nybro för att tala om Bättre kommunala tjänsteresor. Ett pilotprojekt på Orust mellan har nämligen visat att ett hemtjänstdistrikt nästan kunnat halvera sin transporttid och samtidigt öka den så kallade brukartiden (den faktiska arbetstiden i vårdtagarens hem) med över 40 procent. Samtidigt minskade körsträckan med 27 procent, tack vare bättre reseplanering. Karlshamns kommun, som enligt omsorgsförvaltningens chef Christel Jönsson enligt en före detta ekonomichef länge hade svenskt rekord i uthållighet med budgetunderskott, valde att ännu gå ett steg längre och organiserade om hela hemtjänstverksamheten. Vi såg över hela vår organisationsstruktur och byggde upp allting från början, med utgångspunkten att resursfördelningen hela tiden ska utgå från brukarens behov och inte personalsituationen, berättar Christel Jönsson. Pall med tre stadiga ben Den största boven i dramat var planeringen av dagens insatser och transporttid för förflyttning mellan olika vårdtagare. Det är som att ha en pall med tre ben som alla måste stå lika stadigt. Vi måste se till att ge brukarna så hög vårdkvalité som möjligt, samtidigt som vi ser till personalens arbetsmiljö och samtidigt har en god ekonomi. För att få denna svåra ekvation att gå ihop, inrättades dels en central planeringsfunktion, dels ritades kartan om genom att hela hemtjänsten delades in i sex nya distrikt så lika varandra som möjligt storleksmässigt. Ruttoptimering nyckeln Ruttoptimering är nyckelordet. Det innebär att en central planerare, med hjälp av ett dator - baserat logistikprogram, varje dag optimerar hemtjänstbesöken genom att räkna ut den kortaste och effektivaste vägen för personal och fordon. Tack vare ruttoptimering har vi ökat insats - tiden från 52 till 64 procent. Systemet är i skarp drift sedan hösten 2008 och vår utmaning 2010 är att öka brukartiden till 68 procent. Vi ska samtidigt spara tre miljoner genom att effektivisera verksamheten och tittar också på hur vi kan förnya vår bilpark, sammanfattar Christel Jönsson. Hemtjänsten i Karlshamns kommun Resultat mot budget kr kr Kostnadsförändring + 6 procent 0,9 procent Antal årsanställda 189 ca 163 Brukartimmar ca ca Brukartid ca 52 procent ca 64 procent Ruttoptimering ger inte automatiskt bättre vård. Men den frigör mer vårdtid och personal - resurser, genom att minska transporttiden. Liknande logistikprojekt ligger i dag i startgroparna i ett 20-tal svenska kommuner. Bara i sydostregionen tittar Kalmar, Älmhult, Sölvesborg, Ronneby, Karlskrona, Alvesta, Tingsryd, Växjö och Olofström på möjligheten att införa smartare hemtjänstresor. text: andreas hult Christel Jönsson Energijakten fortsätter! Vår energigrupp i Kalmar arbetar framgångsrikt vidare inom industri och fastigheter med: Energieffektivisering Energideklarationer Termografering av byggnader Provtryckning av byggnaders täthet Mätning av elkvalité Energisamordning Projektledning energiuppdrag Vi hjälper dig gärna också! Ring Glenn på Stående: P-G Petersson, Nils Lundberg, Henrik Håkansson. Sittande: Glenn Andersson, Erik Flodström SWECO SYSTEMS Kalmar

8 8

9 7 Energisnål upplysning Successivt ska glödlamporna bort från vårt samhälle. Bra för miljön. Och bra för plånboken. En win-win-situation, konstaterar Peter Bennich på Energimyndigheten. Utfasningen av glödlampor ingår som en del av EU-direktivet Eko-design, vilket är ett av de sätt EU använder för att lyckas lösa klimatfrågan och begränsa utsläppen. Ekodesign syftar till att öka energi - effektiviteten hos produkter som inte är energieffektiva. Glödlampan är den första produkten som fasas ut och där finns en stor bespar ingspotential, berättar Peter Bennich. Ett annat beslut inom Ekodesign är att standby-lampor inte får dra mer än 1 Watt från och med nästa år. Glödlamporna kommer att fasas ut stegvis genom importförbud. De lampor som fortfarande finns i lager får fortsätta att säljas. Hittills har alla matta glödlampor och klara 100 watts glödlampor förbjudits. Sedan rullar det vidare enligt schemat (se separat faktaruta). Lågenergilampan mer hållbar En glödlampa kostar ungefär 50 kronor mer per år i drift jämfört med en lågenergilampa, som dessutom håller mycket längre. Folk betalar väldigt mycket i onödan på sin elräkning för det ljus man får. Genom att dra ner på elanvändningen, så minskar kostnaderna och samtidigt även koldioxidutsläppen. Skillnad i driftskostnad mellan en vanlig 60Watts glödlampa och en 11 Watt lågenergilampa är 49 kronor per år, om varje kilowattimme kostar en krona och man låter lamp orna lysa timmar per år. Det är en dålig affär att använda glödlampor helt enkelt. Lågenergilampor håller dessutom åtta till sexton gånger längre, säger Peter Bennich. Arga konsumenter Hur mottar folk växlingen från en traditionell glödlampa? Många är förstås arga för att de tycker det är sämre ljus och det har vi natur - ligtvis respekt för, man ska inte byta till det sämre. Men nu har det kommit lågenergilampor som håller samma kvalitet som en glödlampa och ibland till och med bättre. Glödlampan är ganska röd i sitt sken och det är inte alltid som man vill ha det. Då kanske det passar bättre med ett lite blåare ljus, säger Bennich. LED kan ge mys-pys På stark frammarsch är halogenlamp - orna och LED-lamporna. Även om LED-lamporna inte är mogna än, så är det den typen av lamp - or som kommer på sikt. Det kommer att bli ett nytt sätt att ljussätta sitt rum. Man kan gå från rött till blått och labo rera lite som man vill. Ljuset har en viss biologisk påverkan och man kan till exempel använda ett mer röd - are ljus om man vill ha mys-pys och softa ner belysningen. Det kan man styra. Kunskap saknas Peter Bennich menar att problemet är att folk har dålig kunskap om just detta för tillfället. Både återförsäljare och folk som håller på med ljusdesign har en hel del att lära ut till oss vad man kan göra med ljuset. Folk tänker ofta på lågenergilampor för tio år sedan. Då var de inte så bra, men det är de nu. Dessutom kommer en ny belysning som utvecklas. Snabb utveckling Och utvecklingen går snabbt nu. Tidi - gare har glödlamporna till viss del kvävt utvecklingen av alternativa ljuskällor. Eftersom folk hela tiden fortsatt att köpa glödlampor, så bromsades utvecklingen av alternativen till glödlampor. Men nu går det mycket fort - are. Led-lampor är inte alltid bra, där är tekniken mer omogen, men den utvecklas också. Det gäller att man fråg - ar sig fram och ber återförsäljarna att visa hur belysningen ser ut, säger Peter Bennich. text: tobias sandblom foto: peter jansson Så utfasas glödlamporna September 2010: Klara 75 W. September 2011: Klara 60 W. September 2012: Klara 15, 25 och 40 W. September 2013: Skärpta krav på lågenergilampor och LED-lampor. September 2016: Skärpta krav på klara halogenglödlampor. Mer information finns på och Peter Bennich, Energimyndigheten.

10 6 IT ger åkeri grönare vägval En ny metod gör att chaufför - erna på EB logistik AB lättar på gasen. Med programmet Greater Than kan företaget stödja bästa körstil för de anställda. Det är mycket positivt för miljön, säger styrelseordföranden Per Nordén. Gasen i botten och mullrande V8-motorer som dånar över hela kvarter. Den tiden är förbi sedan länge i transportbranschen. Nu gäller det att tänka miljövänligt. Att utnyttja lastutrymmet på fordonet är nummer ett. Om man nyttjar det till max, så använder man minst energi per kilometer. Det handlar främst om planering, att minska tomkörning så långt det går, jobba effektivt med försäljning, kundkontakter och premiera kunder som ställer upp på bra lösningar, säger Per Nordén. Är det fler och fler kunder som ställer upp på bra lösningar? Ja. Framförallt är det många kunder som har höga krav själva. Dagligvaru handeln har ju ytterst detaljerade krav över vilka fordon som man får använda, vilken typ av drivmedel, smörjmedel och däck man ska ha. Datoriserat förarstöd EB logistik AB, där Per Nordén är verksam, arbetar med ett förarstöd som heter Greater Than. Det monteras in en fordonsdator i varje bil och varje chaufför har sedan ett eget ID och oavsett vilken bil man har så registreras chaufförens körsätt. Då mäter man ett antal parametrar. Bland annat utrullning, det vill säga hur man kör igång. Vidare följer man upp inbromsning, att det rullar i backarna, att fartbegränsningen hålls och att man jobbar med rätt varvtal. Allt det här får man in i datorn, berättar Nordén. Exakt uppföljning Varje anställd person har sedan ett kort och tillgång till ett datorprogram via internet där han eller hon sedan kan följa exakt hur den har kört. Där kan sedan chauffören jämföra med hur den har kört jämfört med bästa kollega i Europa. Det är ett stort antal företag som är anslutna till det här systemet. Om en förare kör en treaxlad lastbil med ett fyraxlat släp och en viss lastkapacitet, så jämför han med ett exakt likadant ekipage i Sverige eller utomlands som har uppnått bästa effekt. Ökad medvetenhet Dessutom har de anställda inom EB delats upp i olika grupper. Då kan de anställda tävla inbördes sinsemellan att skapa bästa resultat. Det här har hjälpt oss väldigt mycket. Vi har fått igång en medvetenhet att köra förnuftigt och kunna få en återkopp ling. Vår vd träffar de här kill arna regelbundet och går igenom alla kördiagram och vi jobbar hela tiden med att förbättra hur vi kör, säger Per Nordén. Han tror att utvecklingen för transportindustrin kommer att kännetecknas av olika stödprogram för att förbättra körstilen i miljömässigt syfte. Fordonstillverkarna arbetar ju med alternativa bränslen. Där får vi se hur snabbt den utvecklingen går. Men sen ser man över vilka kombinerade lösningar det finns mellan järnväg och bil. Tyvärr är infrastrukturen vad gäller järnväg sämre för oss här på ostkusten. Men utmed de stora trafikstråken är det ju så att man nyttjar kombinationen mellan järnväg och lastbil. Utveckling en vad gäller lastbilar är natur - ligtvis viktig. Förbrukningen för en ny lastbil jämfört med en riktigt gammal är ju flera liter lägre per mil och de är oerhört effektiva. Lastbilen kommer alltid att ha en given roll i logistikarbetet även framöver, säger Per Nordén. Ny generation chaufförer Nordén anser att den nya generation ens chaufförer tänker och kör mer miljö medvetet. De är ju datorkunniga och intresserade av det här. Dessutom är de engagerade och tänker på sina egna barn och även efterkommande. Logistikkedjan utvecklas ständigt. Det blir allt lättare för kunder att spåra paket. Vi arbetar en hel del med DHL och där kan vi följa transporten från det att den lastats på en paketbil till dess att den nått sin destination i Sverige eller vart i världen det ska. Det kan vi följa i realtid i datorn. Den här möjlig heten ger givetvis en högre leveranssäkerhet. Kund - ens förväntningar är att leverans sker enligt tidplan vilket i inrikessammanhang oftast avser påföljande dag. Precisionen i transportsystemet är så hög att minsta avvikelse noteras omedel - bart, säger Per Nordén. text: tobias sandblom Med programmet Greater Than kan EB Logistik AB stödja bästa körstil för de anställda. Det är mycket positivt för miljön, säger styrelseordföranden Per Nordén.

11 5 Mitt i prick med naturen i sikte Björn Ferry susar fram snabbt i den vackra naturen. Själv gör han allt han kan för att bevara den. Hemma både källsorterar och komposterar vi, berättar skidskytten. Världscupen i skidskytte inleds den 2 6 december. Den långa resan i jakt - en på guld startar i Östersund. Det är hemmaplan för Björn Ferry, som trots en nyckelbensskada ska försöka hitta tavlans mittpunkt. Givetvis känns det tungt just nu, men målet är att stå på startlinjen i Östersund. Jag har försökt att hitta något positivt och det skulle väl i så fall vara att jag mest troligt sinkar den globala uppvärmningen. Europas koldioxidutsläpp borde minska en hel del då jag bara går på halvfart! Grymt bra arrangemang Att få inleda guldjakten just i Östersund ser Björn Ferry som extra inspirerande. Det blev succé förra året och det lär bli ännu bättre i år. Världscupspremiären kommer att vara i Östersund de kommande fyra, fem åren och det känns väldigt bra. Arrangemanget är grymt bra, mycket folk och bra business för förbundet. Givetvis är det kul för oss aktiva att få köra på hemmaplan, säger Ferry. Miljömedvetet par Han bor tillsammans med Heidi Andersson, Armbryterskan från Ensamheten. Tillsammans är paret väldigt miljömedvetna. Ferry anser bland annat att priset på bensin borde vara dyrare. Vi källsorterar. Dessutom har vi en kompost faktiskt. Dit går vi med överbliven mat och liknande. Vi bor i bostadsrätt, så komposten är inte så stor. Det är en liten plätt på gräsmattan utanför lägenheten. Vi har komposterat i två år ungefär. Är skidskytte en miljövänlig sport? Nej, absolut inte. Men så är det nog i alla sporter där man har en världscup. Det blir mycket flyg mellan tävlingarna, även om vi har ett ganska effektivt program. Och för att fixa till skidutrustningen behövs en del kemi - kalier. Konstsnön är inte lika farlig, tycker jag. Det är mest vatten även om det går åt en del energi för att framställa snön. Gammal snö som ny Men i Östersund har man börjat med att spara snö. Så uttrycket vem minns den snö som föll ifjol stämmer inte så bra. Snön läggs i en stor hög där man har sågspån och frigolit ovanpå. Ungefär 30 procent försvinner, men merparten av snön vi åker på kommer alltså från förra säsongen. Det är smart, för då behöver man inte spruta all snö utan kanske bara på vissa punkter, säger Ferry. Hinner du njuta av miljön du åker i? Ja. Det finns väldigt fina miljöer i alperna bland annat. Men svenska fjällen på våren är ändå min favorit. Populär idrott Förra säsongen hade Helena Jonsson fantastiska framgångar i skidspåret. Otroligt roligt. Inte bara för henne utan för skidskyttet i stort. Det ser jag bara på antalet besökare på min blogg. Man kan även se det på antalet tv-titt - are, det ökar ju hela tiden varje år. Vi är populära nu. Det känns som om det är få idrotter som är så populära som skidskytte just nu. Den galne tysken En stor del bakom Björn Ferrys och de andra svenskarnas framgångar i skidspåren är Wolfgang Pichlers förtjänst Den galne tysken. Han är bra och engagerad som trän - are, han brinner för det här. Wolfgang har en förmåga att motivera folk, det är hans största förmåga egentligen. Och att bygga ett lag. Det är hemligheterna bakom framgångarna. Han är vansinnigt intresserad och engagerad, det kanske kan gå till överdrift ibland. Men utan Wolfgang skulle nog åkarna vara lite mindre intresserade. Jag har rätt höga krav på mig själv, så han passar bra för min del. Utviket en storsäljare Björn Ferry hamnar ofta i media av olika anledningar. Han är öppen och pratglad och nyligen satsade han på en kalender där han poserade lättklädd. Försäljningen går rätt bra faktiskt. Jag skickade iväg sju stycken i dag faktiskt. Från Stockholm till Boden. Även till Österrike faktiskt, så det har varit bra internationell spridning på det utviket, säger Björn Ferry och skrattar. text: tobias sandblom Fotnot: Energikontoren och energi- och klimatrådgivarna har förstås också siktet inställt och kommer likt Björn Ferry att vara högst närvarande under världscuppremiären i Östersund 2 6 december. Hedra oss gärna med ett besök! Björn Ferry Ålder: 31 år Längd: 194 cm Vikt: 81 kg Skostorlek: 46 Titel: Världsmästare, designer Hobby: Fiske och världsekonomi Dricker: Te Äter: Ekologiskt Kontroversiell åsikt: Bensinen är för billig! Kör: Gammal Saab 900 Medlem i: Humanisterna, Epilepsiföreningen, Aktiespararna och ambassadör för Ren Idrott Hemsida:

eneroi Bergvärme är både ekonomiskt och miljömässigt gynnsamt!

eneroi Bergvärme är både ekonomiskt och miljömässigt gynnsamt! - eneroi En informationstidningpoolen från Energikontor Sydost i samklang med hela energi branschen 1 Trots ett brutet nyckelben, räknar Björn Ferry med att komma till skott i Världscuppremiären i Östersund.

Läs mer

eneroi poolen Tung energirabatt på OskarshamnsVarvet 2.2012 Daniel Uppsäll ny tf vd på Energikontor Sydost

eneroi poolen Tung energirabatt på OskarshamnsVarvet 2.2012 Daniel Uppsäll ny tf vd på Energikontor Sydost LÖSNING PÅ VÄG. Stefan Nilsson rapporterar direkt från bilmässan i Paris. Sid 10 11 LYSANDE LED. En del av lösningen och framtidens ljuskälla flyger högt igen. Sid 13 eneroi poolen 2.2012 LÖNSAM AFFÄR.

Läs mer

eneroi Vi smyger runt om natten på industrierna som Sherlock Holmes i jakten på energibovar.

eneroi Vi smyger runt om natten på industrierna som Sherlock Holmes i jakten på energibovar. - eneroi En informationstidningpoolen från Energikontor Sydost i samklang med hela energi branschen. Våren 2011 1 Emåmejeriet energieffektiviserar genom projektet Från ord till handling. Vi smyger runt

Läs mer

RUNDGÅNG. 90 procent av en gammal Volvolastbil återvinns. Jag rullar igen! Sid 13

RUNDGÅNG. 90 procent av en gammal Volvolastbil återvinns. Jag rullar igen! Sid 13 KLIMATAVTAL. Oskarshamn och Mörbylånga har redan skrivit på. Sävsjö står näst på tur. Sid 6 RUNDGÅNG. 90 procent av en gammal Volvolastbil återvinns. Jag rullar igen! Sid 13 eneroi poolen 2.2011 MAT BLIR

Läs mer

eneroi Energieffektivisera! En informationstidningpoolen från Energikontor Sydost i samklang med hela energi branschen

eneroi Energieffektivisera! En informationstidningpoolen från Energikontor Sydost i samklang med hela energi branschen eneroi En informationstidningpoolen från Energikontor Sydost i samklang med hela energi branschen - 1 Det råder stor framtidstro inom kärnkraftsindustrin. Under de närmaste åren ska exempelvis tio miljarder

Läs mer

eneroi Genom att jobba aktivt med miljöfrågor sparar vi pengar och säkrar vår konkurrenskraft.

eneroi Genom att jobba aktivt med miljöfrågor sparar vi pengar och säkrar vår konkurrenskraft. - eneroi En informationstidningpoolen från Energikontor Sydost i samklang med hela energi branschen 1 Daniel Hedin byggde ett eget vindkraftverk i stället för att förbanna blåsten. Miljöfordon Syd har

Läs mer

VÄXJÖ! Europas grönaste stad

VÄXJÖ! Europas grönaste stad eneroi En informationstidningpoolen från Energikontor Sydost i samklang med hela energi branschen - 1 VÄXJÖ! Europas grönaste stad Möjlighet till smarta och energieffektiva lösningar finns runt om kring

Läs mer

eneroi En informationstidningpoolen från Energikontor Sydost i samklang med hela energi branschen

eneroi En informationstidningpoolen från Energikontor Sydost i samklang med hela energi branschen eneroi En informationstidningpoolen från Energikontor Sydost i samklang med hela energi branschen - 1 Energismart! Företag och lantbruk sparar pengar genom att bli energismarta, säger Roger Gunnarsson,

Läs mer

eneroi En informationstidningpoolen från Energikontor Sydost i samklang med hela energi branschen

eneroi En informationstidningpoolen från Energikontor Sydost i samklang med hela energi branschen eneroi En informationstidningpoolen från Energikontor Sydost i samklang med hela energi branschen - 1 Energismart! Företag och lantbruk sparar pengar genom att bli energismarta, säger Roger Gunnarsson,

Läs mer

Förnyelsebar energi, energieffektivisering. användning av fossila bränslen är verktyg för att komma tillrätta med klimatförändringarna.

Förnyelsebar energi, energieffektivisering. användning av fossila bränslen är verktyg för att komma tillrätta med klimatförändringarna. - eneroi En informationstidningpoolen från Energikontor Sydost i samklang med hela energi branschen 1 Naturlig energi! Människan ligger bakom den pågående klimatförändringen. De ökande koldioxidutsläppen

Läs mer

SPARA ENERGI DINA OSYNLIGA VARDAGSHJÄLTAR. Var med och gör skillnad du också. Pyssla med Energiarbetarna. 28 ENKLA TIPS Så sparar du energi i alla rum

SPARA ENERGI DINA OSYNLIGA VARDAGSHJÄLTAR. Var med och gör skillnad du också. Pyssla med Energiarbetarna. 28 ENKLA TIPS Så sparar du energi i alla rum Hela denna bilaga är en annons från SABO SPARA ENERGI Var med och gör skillnad du också Pyssla med Energiarbetarna SIDAN 10 DINA OSYNLIGA VARDAGSHJÄLTAR Det är smutsigt, varmt och slitsamt. Följ med oss

Läs mer

Världens värmepumpscentrum

Världens värmepumpscentrum 16 Världens värmepumpscentrum Inom kort inviger IVT i Tranås sin nya utbyggda fabrik. Vi kommer att få en kapacitet att tillverka 80 000 värmepumpar om året, säger Christer Jensmar, produktchef för nordiska

Läs mer

Per Malm. Vi har en skyldighet att göra staden vackrare Johan Röklander sparar energi i Jönköping SID 8

Per Malm. Vi har en skyldighet att göra staden vackrare Johan Röklander sparar energi i Jönköping SID 8 EN TIDNING OM ENERGI, KLIMAT OCH MILJÖ FÖR DIG I JÖNKÖPINGS LÄN Nr 4 2012 KLIMATSMART JÖNKÖPINGS LÄN + PLUSENERGILÄN 2050 Vi har en skyldighet att göra staden vackrare Johan Röklander sparar energi i Jönköping

Läs mer

eneroi poolen 1.2013 Miljöfordon i tjänsten lönsamt men snårigt Mariano bygger tak så in i vassen!

eneroi poolen 1.2013 Miljöfordon i tjänsten lönsamt men snårigt Mariano bygger tak så in i vassen! GRÖN FRAMTID. Förnybar energi kan ge 60 000 nya jobb, menar Ulf Hansson. Sid 2 BUSSIGT. Studie visar att batteridriven kollektivtrafik är billigare än traditionell. Sid 12 eneroi poolen 1.2013 KLiMATSMART

Läs mer

klimat & transporter

klimat & transporter Mormor klimathjälte Spårtaxi möjlighet för framtiden Östra Göinge årets miljöbilskommun sidan 16 sidan 34 sidan 20 klimat & transporter en tidning om miljöbilar, förnybara bränslen och en grönare trafik

Läs mer

Hitta din största potential var finns de snabbaste vinsterna med IT som miljöteknik?

Hitta din största potential var finns de snabbaste vinsterna med IT som miljöteknik? ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN IDG CUSTOM PUBLISHING 1 En rapport från Exido IT SOM MILJÖTEKNIK Agera klimatsmart med Grön IT Snabba vinster med rätt prioriteringar Hitta din största potential

Läs mer

spara LJUST & i tennishallen från sol & vind hur gör man då? ketchupeffekten Energi & pengar i din idrottsanläggning

spara LJUST & i tennishallen från sol & vind hur gör man då? ketchupeffekten Energi & pengar i din idrottsanläggning spara Energi & pengar i din idrottsanläggning LJUST & Fräscht i tennishallen EL från sol & vind energi- & klimatrådgivarens bästa tips! hur gör man då? ketchupeffekten spara energi & pengar i din idrottsanläggning

Läs mer

Fokus på höstens två stora konferenser: Lönsam renovering och utveckling av MILJONPROGRAMMEN. Fastighetsbranschens ENERGIDAG

Fokus på höstens två stora konferenser: Lönsam renovering och utveckling av MILJONPROGRAMMEN. Fastighetsbranschens ENERGIDAG Fokus på höstens två stora konferenser: Lönsam renovering och utveckling av MILJONPROGRAMMEN Fastighetsbranschens ENERGIDAG 1 INNEHÅLL MILJONPROGRAMMET Kicki Björklund SigtunaHem, Miljonprogramsdagens

Läs mer

Andelsägd vindkraft ett bra sätt att veta var och hur din elenergi produceras

Andelsägd vindkraft ett bra sätt att veta var och hur din elenergi produceras November 2012 EN annonsbilaga från de kommunala Energi- och klimatrådgivarna samt de tre energikontoren i Dalarna, gävleborg, Jämtland och Västernorrland Tema: Transport Cykla och njut! Sidan 5 Tema: Elproduktion

Läs mer

magasinet Många miljölöften spikade på mässan LOGISTIK Globala och lokala transport- och logistiklösningar Nummer 2 juni 2008

magasinet Många miljölöften spikade på mässan LOGISTIK Globala och lokala transport- och logistiklösningar Nummer 2 juni 2008 magasinet LOGISTIK Globala och lokala transport- och logistiklösningar Nummer 2 juni 2008 Många miljölöften spikade på mässan Sidan 11 Sidan 15-17 Sidan 20-21 Sidan 25-27 Premiär för första etanollastbilen

Läs mer

värmepumpen Energismart komfort med Uponor Golvvärme För HemmeT steg TIll ett smarta lösningar med golvvärme så Tar du Hand Om på Hem &Villamässan

värmepumpen Energismart komfort med Uponor Golvvärme För HemmeT steg TIll ett smarta lösningar med golvvärme så Tar du Hand Om på Hem &Villamässan OkTOBer 2012 BOendedrömmar på Hem &Villamässan smarta lösningar För HemmeT steg TIll ett 4ENErgisMArt BADrUM spara pengar med golvvärme så Tar du Hand Om värmepumpen europas energisnålaste tv glödlampan

Läs mer

Ladda Sverige. El & jobb. El & transporter. El & boende. El en lösning för klimatet. jobben i Sverige

Ladda Sverige. El & jobb. El & transporter. El & boende. El en lösning för klimatet. jobben i Sverige Svenskarna: El en lösning för klimatet Innehåll Ladda Sverige El & boende El & transporter El & jobb El en lösning för klimatet Det här är en studie om svenskarnas syn på el och klimat. Bakgrunden till

Läs mer

Marknadsföring på internet suger...

Marknadsföring på internet suger... Marknadsföring på internet suger... så varför inte ta den mest uppenbara vägen till fler kunder? Skriven av: Jesper Lindén affärscoach, författare, talare och marknadsförare på internet Om ungefär 10 min

Läs mer

magasinet Fullsatt när Al Gore tog emot klimatpriset LOGISTIK Globala och lokala transport- och logistiklösningar Nummer 1 mars 2008

magasinet Fullsatt när Al Gore tog emot klimatpriset LOGISTIK Globala och lokala transport- och logistiklösningar Nummer 1 mars 2008 magasinet LOGISTIK Globala och lokala transport- och logistiklösningar Nummer 1 mars 2008 Fullsatt när Al Gore tog emot klimatpriset Sidan 10-13 Sidan 14-15 Sidan 18-19 Sidan 22-24 Lyft över fler transporter

Läs mer

Energiguide ger enkla tips

Energiguide ger enkla tips Elpriset stiger varför? Fortum 3 2008 Den laddbara hybridbilen kan tankas från ett vanligt eluttag Energiguide ger enkla tips Energipartner för sina kunder Fortum vill vara den mest efterfrågade energileverantören

Läs mer

värmerapporten 2012 1

värmerapporten 2012 1 värmerapporten 2012 1 Innehållsförteckning 3 Inledning 4 Värme i vår vardag 11 Attityder i Sverige och omvärlden 20 Hållbara städer och goda exempel 26 Framtid 34 Branschfakta inledning ulrika jardfelt,

Läs mer

ENERGIFÄLLA OLJEPRISETS EFFEKTER PÅ DEN FÖRNYBARA ENERGIN GODISFABRIKEN KAPADE HÄLFTEN AV SINA ENERGIKOSTNADER INTERVJUN

ENERGIFÄLLA OLJEPRISETS EFFEKTER PÅ DEN FÖRNYBARA ENERGIN GODISFABRIKEN KAPADE HÄLFTEN AV SINA ENERGIKOSTNADER INTERVJUN INFORMATION OCH NYHETER FRÅN ENERGIMYNDIGHETEN NUMMER 1 2015 INTERVJUN IBRAHIM BAYLAN Redo att lösa kärnkraftsfrågan SÅ MINSKAR SVERIGE DE GLOBALA UTSLÄPPEN OLJEPRISETS EFFEKTER PÅ DEN FÖRNYBARA ENERGIN

Läs mer

Vi har en gemensam ambition med Handelskammaren Region Värmland Compare etc... Läs mer på sida 3.

Vi har en gemensam ambition med Handelskammaren Region Värmland Compare etc... Läs mer på sida 3. Vi har en gemensam ambition med Handelskammaren Region Värmland Compare etc... Läs mer på sida 3. Certifierad partner Sedan 2010 Värmlands Affärer Värmlands ledande affärstidning nr 2 mars 2013 Vi tackar

Läs mer

ENTUSIASTEN KNUT KNUTSON

ENTUSIASTEN KNUT KNUTSON Mars 2008 HUSTILLVERKNING I FABRIK Hus som levereras färdigbyggda och som tillverkas i fabrik kan vara framtidens melodi. Läs om Hjältevadshus som årligen producerar 400 färdigbyggda hus. Sid 6 TRENDIGA

Läs mer

till avgasröret! Elfordon är starka alternativ när växthusgasutsläpp från trafiken ska minskas. 8 EERO AARNIO OCH ELBILAR 26 VEM ÄR PER LANGER 22

till avgasröret! Elfordon är starka alternativ när växthusgasutsläpp från trafiken ska minskas. 8 EERO AARNIO OCH ELBILAR 26 VEM ÄR PER LANGER 22 Fortum 3 2009 EERO AARNIO OCH ELBILAR 26 besök på ett grönt kontor 16 VEM ÄR PER LANGER 22 Elfordon är starka alternativ när växthusgasutsläpp från trafiken ska minskas. 8 ADJÖ till avgasröret! LEDARE

Läs mer