Innehåll. Friskt Vatten och rena sjöar med Svenskt Vatten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Innehåll. Friskt Vatten och rena sjöar med Svenskt Vatten"

Transkript

1 Medlemsmatrikel

2 Innehåll Friskt Vatten och rena sjöar med Svenskt Vatten Vision...3 Verksamhetsidé...4 Långsiktiga mål...4 Kännetecken...5 Strategier...5 Styrelse, revisorer, valberedning Styrelseledamöter...7 Revisor...7 Revisorsuppleant...7 Lekmannarevisorer...7 Lekmannarevisorsuppleanter...7 Valberedning...8 Kommittéverksamahet Avloppskommittén...8 Rörnätskommittén...8 Dricksvattenkommittén...9 Svenskt Vatten Utveckling...9 Utbildningskommittén Managementkommittén Kontor Medarbetare Adressförteckningar Medlemmar Medlemmar i kommunsamverkan Kommunala VA-bolag Företagsabonnenter Myndigheter och organisationer Internationell samverkan Branschorganisationer i Norden/Baltikum Ny adress! Box 14057, BROMMA. Besöksadress: Gustavslundsvägen 12 Tfn: Fax: Bankgiro: Postgiro: org nr

3 Friskt dricksvatten, rena sjöar och hav med Svenskt Vatten Svenskt Vatten har antagit en verksamhetsstrategi för åren Arbetet i organisationen kommer under kommande år att präglas av verksamhetsstrategins inriktning, vilket innebär att effektmålen varje år kommer att omsättas i verksamhetsmål i den årligt upprättade verksamhetsplanen. Svenskt Vattens verksamhetsstrategi har följande vision, mission, position och effektmål: Vision (=vad vi vill uppnå) Sverige ska ha friskt dricksvatten, rena sjöar och hav och tillgång till långsiktigt hållbara ) vattentjänster. Mission (=vad är vårt uppdrag) Svenskt Vatten är branschorganisation för landets viktigaste livsmedelsproducenter och miljövårdsföretag VA-organisationerna. I syfte att nå visionen ovan ska Svenskt Vatten med spetskompetens: - Aktivt företräda och vinna gehör för medlemmarnas intressen i nationella och internationella sammanhang - Bidra till medlemmarnas utveckling Position (=vilken plats vi och våra frågor vill ha i samhället) Den position som Svenskt Vatten vill ha för sig och VA-organisationerna är: - Svenskt Vatten ska vara den självklara företrädaren för de svenska VA-organisationerna med tillgång till den kunskap och de arenor som behövs för att få påverka viktiga beslut - Svenskt Vatten ska aktivt verka för att Sveriges VA-organisationer uppfattas som centrala och strategiska aktörer för en långsiktigt hållbar utveckling - Svenskt Vatten ska tillsammans med medlemmarna arbeta för att landets vattentjänstkunder uppskattar värdet av det svenska vattnet och förstår vikten av att vårda denna resurs för framtiden. Effektmål Effektmål är den utveckling vi vill se mot vår vision: - Medvetenheten ökar hos medborgarna och hos politiska beslutsfattare om vattnets värde och att vattenresurser och vattentjänster måste tryggas för framtiden. - Statens myndighetsstruktur inom frågor relaterade till vattentjänster är mer sammanhållen, med myndigheter som ger relevant och tydlig vägledning i viktiga frågor. 3

4 - VA-organisationerna stärks genom samverkan och utvecklade organisationsformer. Investerings- och reinvesteringstakten i VA-organisationernas infrastruktur tryggar långsiktigt hållbara vattentjänster och bygger på hållbar finansiering. Säkert dricksvatten av god kvalitet levereras dygnet runt. Utsläppen av förorenande ämnen till vatten, mark och luft minskas på ett effektivt sätt. VA-organisationernas naturresurshushållning är mycket god. Kommunerna klimatanpassas för att säkra dricksvatten och förebygga översvämningar VA-organisationernas kompetens och innovativa förmåga utvecklas och säkras långsiktigt. Medlemmarna ser Svenskt Vatten som en värdefull företrädare för sektorn och i rollen som stöd i det lokala arbetet. Effektmålen omfattar utveckling som Svenskt Vatten som organisation inte ensamt rår över, i flera fall inte heller branschen som helhet, men Svenskt Vattens insatser kommer att medverka till att effektmålen kan uppnås. De kan förutsätta utveckling hos medlemmarna men även till exempel ny lagstiftning eller i vissa fall påverkas av beslut på EU-nivå. Våra årliga verksamhetsmål och aktiviteter ska styras av att det är dessa effektmål Svenskt Vatten ska bidra till. Arbetssätt Verksamhetsstrategin bygger på insikten att det krävs en palett av olika arbetssätt och verktyg för att nå varje effektmål. Arbetssätt som kommunikation, påverkansarbete, forskning och utveckling kommer igen i effektmål om dricksvatten, hållbar resurshantering, finansiering etc. I arbetet med verksamhetsstrategin har vi identifierat ett antal arbetssätt, som strategiskt samverkar mot de olika effektmålen. - Forskning, utveckling och innovation - Vägledande riktlinjer, standarder och kunskapsöversikter i strategiskt valda frågor 4

5 - Verktyg åt medlemmar för utveckling av verksamheten (MittVatten - medlemmarnas gemensamma kommunikationssatsning, HBI - Hållbarhetsindex, VA-chefens verktygslåda, VASS VA statistiksystem, Revaq certifieringssystemet för uppströmsarbete och kretslopp av näringsämnen) - Utbildning - Kommunikation bransch-allmänhet - Påverkansarbete beslutsfattare Sverige - Påverkansarbete beslutsfattare EU 1 *) Med hållbarhet menas att såväl miljömässig, social som ekonomisk hållbarhet uppnås. 2 *) Med VA-organisationer menas den organisation (förvaltning, bolag eller kommunalförbund) som har kommunfullmäktiges uppdrag att sköta VA-verksamheten. En VA-organisation kan ansvara för en kommun (i förvaltnings eller bolagsform) eller flera kommuner (kommunalt bolag eller kommunalförbund). 5

6 Styrelseledamöter Agneta Granberg, ordf. Tfn: Göteborg Fax: Eva Andersson Tfn: Norrköpings kommun Fax: Johanna Blomberg Tfn: Haninge kommun Tomas Blomqvist Tfn: UMEVA Fax: Tommie Eriksson Tfn: Norrtälje kommun Fax: Hans Gillsbro Tfn: Norrvatten Fax: Mats Helmfrid Tfn: Lunds kommun Fax: Per Johansson Tfn: Gävle kommun Fax: Teresa Kalisky Tfn: Vara kommun Fax: Styrelse Henrik Kant Tfn: Göteborgs Stad Fax: Mats Lindqvist Tfn: Stockholm KyrkogårdsförvFax: Liza-Maria Norlin Tfn: Sundsvalls kommun Fax: Lena Olofsdotter Tfn: Laholms kommun Fax: Johan Persson Tfn: Kalmar kommun Fax: Ulf Thysell Tfn: NSVA Fax: Revisor Anna Landerholm GranbergTfn: KPMG AB Fax Revisorsuppleant Fredrik Sjölander Tfn: KPMG AB Fax: Lekmannarevisorer Bo Dahlström Tfn: Stockholm Fax: Per Manhem Tfn: Käppalaförbundet Fax: Lekmannarevisorsuppleanter Per Stockhaus Tfn: Solna Fax Petra Viklund Tfn: Luleå kommun Fax:

7 Valberedning Lars-Erik Salminen, ordf Tfn: Solna Mob: Catharina Andersson Tfn: Upplands-Bro kommun Fax: Tommy Bernevång Tfn: Forsberg Fax: Kristdemokraterna Avloppskommittén VAK Kommittéverksamhet Peter Sörngård, sekr Tfn: Svenskt Vatten Fax: Anders Finnson Tfn: Svenskt Vatten Fax: Stefan Marklund, ordf Tfn: Luleå kommun Fax: Malin Engström Tfn: Växjö kommun Fax: Pär Gustavsson Tfn: NSVA Fax: Lotta Edström Tfn: Sörmland Vatten o Avfall AB Fax: Lenita Ericson Tfn: Luleå kommun Fax: Tage Hägerman Tfn: Smedjebacken Energi Fax: & Vatten AB Jörgen Johansson v ordf Tfn: Sydvatten AB Fax: Katarina Tano Tfn: Kalix kommun Fax: Susanne Tumlin Tfn: GRYAAB Fax: Malin Tuvesson Tfn: MittSverige Vatten Fax: Cajsa Wahlberg Tfn: Stockholm Vatten AB Fax: Rörnäts- och Klimatkommittén RÖK Hans Bäckman, sekr Tfn: Svenskt Vatten Fax: Ulrika Olofsson Tfn: UMEVA Fax: Liselotte Stålhandske Tfn: VA SYD Fax: Anne Adrup Tfn: Svenskt Vatten Fax: Kenneth Johansson, ordf Tfn: Karlskrona kommun Fax:

8 Marie Falk Tfn: Göteborgs Stad Fax: Markus Holm Tfn: Sydvatten AB Fax: Elin Granberg Tfn: Köpings kommun Fax: Kristina Hall Tfn: VA SYD Fax: Elin Jansson Tfn: Uppsala Vatten o Avall AB Fax: Erik Karlsson Stockholm Vatten AB Cornelia Ljungerud Tfn: Ängeholms kommun Fax: Christer Stenmark Tfn: UMEVA Fax: Birger Wallsten Tfn: Mälarenergi AB Fax; Dricksvattenkommittén DRIK Gullvy Hedenberg, sekr. Tfn: Svenskt Vatten Fax: Gisela Holm Tfn: Svenskt Vatten Fax: Pehr Andersson, ordf Tfn: Växjö kommun Fax: Johanna Ansker Tfn: Stockholm Vatten AB Fax: 08- Lubomira Eng Tfn: Habo kommun Fax: 8 Charlotte Lindstedt Tfn: Göteborgs Stad Fax: Viktor Lund Tfn: Borås Energi och Miljö AB Fax: Uno Schön Tfn: MittSverige Vatten AB Fax: uno. Svenskt Vatten Utveckling SVU Daniel Hellström, sekr Tfn: Svenskt Vatten AB Fax: Per Ericsson Tfn: Norrvatten Fax: Tove Göthner Tfn: Sveriges Kommuner Fax: och Landsting, SKL Tage Hägerman Tfn: Smedjebacken Energi Fax: & Vatten AB Stefan Johansson Tfn: Skellefteå kommun Fax: Anna Linusson, ordf Tfn: Svenskt Vatten AB Fax: Kristina Laurell Tfn: FORMAS Fax: Annika Malm Tfn: Göteborgs Stad Fax:

9 Kenneth M Persson Tfn: Sydvatten AB Fax: Lisa Osterman Tfn: Örebro kommun Fax: Carl-Olof Zetterman Tfn: Syvab Fax: Utbildningsskommittén UK Ulrika Engvall, sekr Tfn: Svenskt Vatten Fax: Jörgen Westerlund, ordf Tfn: Eskilstuna Energi Fax: & Miljö AB Carl Doverholm Tfn: Skaraborgsvatten KF Fax: Madeleine Malmros Tfn: Roslagsvatten Fax: Mats Norberg Tfn: NSVA Fax: Petra Viklund Tfn: Luleå kommun Fax: Anna-Karin Wickström Tfn: Sydvatten AB Fax: Managementkommittén Magnus Montelius,sekr Tfn: Svenskt Vatten Fax: Ewa Thorén, ordf Tfn: MittSverige Vatten AB Fax: Eva-Lena Beiron Tfn: Karlstads kommun Fax: Hanna Dufva Tfn: Örebro kommun Fax: Mats Falås Tfn: Roslagsvatten Fax: Eva Kristensson Tfn: VA SYD Fax: Bengt Svensson Tfn: Lycksele kommun Fax: Vattentjänstrådet Anna Linusson, ordf Tfn: Svenskt Vatten AB Fax: Pehr Andersson Tfn: Växjö kommun Fax: Kenneth Johansson Tfn: Karlskrona kommun Fax: Annika Malm Tfn: Göteborg stad Liselotte Stålhandske Tfn: VA SYD Ewa Thorén Tfn: MittSverige Vatten AB Fax: Jörgen Westerlund, ordf Tfn: Eskilstuna Energi Fax: & Miljö AB 9

10 Anna Linusson Mob: Verkställande direktör Kontor Anne Adrup Tfn: Rörnät, benchmarking, Mob: dagvatten Hans Bäckman Tfn: Rörnät, CEN-standard, Mob: benchmarking, dagvatten Ulrika Engvall Tfn: Utbildning, rekrytering Mob: Anders Finnson Tfn: Avlopp, miljö, REVAQ Mob: Bo Gärde Tfn: Vaktmästeri Mob: Gullvy Hedenberg Tfn: Dricksvatten Mob: Daniel Hellström Tfn: Utvecklingsledare, Mob: Svenskt Vatten Utveckling. NKV Gisela Holm Tfn: Dricksvatten Mob: Linnea Lindberg Tfn: Redaktör Mob: Inger Malm Tfn: Ekonomichef Mob: Kristina Melander Tfn: Kommunikation Mob: (föräldrarledig åter ) Magnus Montelius Tfn: Managementfrågor Mob: Gilbert Nordenswan Tfn: Juridik Mob: Victoria Sundgren Tfn: Kommunikation Mob: Svenskt Vatten Utveckling Pia Svärdinger Tfn: Kurs- o Event admin Mob: Kristina Swärd Tfn: Ekonomi, IT Mob: Peter Sörngård Tfn: Avlopp och Miljö Mob: Fredrik Vinthagen Tfn: Kommunikation, Mob: management Maria Wedberg Tfn: Kurs- o Event admin Mob: Projektanställda Anna Berggren Mob: REVAQ Lars-Gunnar Bergman Tfn: - Rörnätskurser Mob: - Linda Bühlmann Mob: Kranvattentävlingen 10

11 Ale kommun Tfn: Tekniska förvaltningen Fax: ALAFORS Alingsås kommun Tfn: VA-verket Fax: ALINGSÅS Alvesta kommun Tfn: Tekniska förvaltningen Fax: ALVESTA Aneby Miljö & Vatten AB Tfn: VA-verksamheten Fax: Box ANEBY Arboga kommun Tfn: Tekniska förvaltningen Fax: Box ARBOGA Arjeplogs kommun Tfn: Tekniska kontoret Fax: Tingsbacka ARJEPLOG Arvidsjaurs kommun Tfn: Tekniska avdelningen Fax: ARVIDSJAUR Arvika Teknik AB Tfn: VA- och Renhållning Fax: ARVIKA Adressförteckning Medlemmar Askersunds kommun Tfn: Tekniska förvaltningen Fax: VA-avdelningen ASKERSUND Avesta kommun Tfn: Miljö- o Bygg Fax: AVESTA Avesta VA och Avfall AB Tfn: Box 157 Fax: AVESTA Bengtsfors kommun Tfn: Gatu/Markbyggnad Fax: Box BENGTSFORS Bergs kommun Tfn: Teknik och Miljö Fax: Box SVENSTAVIK Bergslagens Kommunal- Tfn: teknik Fax: Box NORA Bjurholms kommun Tfn: Tekniska avdelningen Fax: Storgatan BJURHOLM Bjuvs kommun Tfn: Mejerigatan 3 Fax: BJUV 11

12 Bjuvs kommun NSVA Tfn: Nordvästra Skånes Fax: Vatten och Avlopp AB Box HELSINGBORG Bodens kommun Tfn: Tekniska förvaltningen Fax: VA-avdelningen BODEN Bollebygds kommun Tfn: Samhällsbyggnadsavd Fax: BOLLEBYGD Bollnäs kommun Tfn: Stadshustorget Fax: BOLLNÄS Bollnäs kommun Helsinge Vatten AB Tfn: Anneforsvägen 51 Fax: ALFTA Borgholms Energi AB Tfn: Box 55 Fax: BORGHOLM Borgholms kommun Tfn: Box 52 Fax: BORGHOLM AB Borlänge Energi Tfn: Ao VA Fax: Box BORLÄNGE Borlänge kommun Tfn: Miljö o Byggn nämnden Fax: BORLÄNGE Borås Energi och Miljö ABTfn: Box 1713 Fax: BORÅS Borås stad Tfn: BORÅS Fax: Botkyrka kommun Tfn: Tekniska förvaltningen Fax: TUMBA AB Boxholmsteknik Tfn: Box 51 Fax: BOXHOLM Bromölla Energi&VattenABTfn: Storgatan 40 Fax: BROMÖLLA Bromölla kommun Tfn: Myndighetskontoret Fax: Box BROMÖLLA Bräcke kommun Tfn: Box 190 Fax: BRÄCKE Burlövs kommun Tfn: Box 53 Fax: ARLÖV Burlövs kommun Tfn: VA SYD Fax Box MALMÖ Båstads kommun Tfn: BÅSTAD 12

13 Båstads kommun NSVA Nordvästra Skånes Tfn: Vatten och Avlopp AB Fax: Box HELSINGBORG Dala Vatten och Avfall AB Tfn: Box 234 Fax: LEKSAND Dals-Eds kommun Tfn: Tekniska kontoret Fax: Box ED Danderyds kommun Tfn: Tekniska kontoret Fax: Box DANDERYD Degerfors kommun Tfn: Tekniska kont VA-avd Fax: VA-verket DEGERFORS Dorotea kommun Tfn GVA-enheten Fax: DOROTEA Eda kommun Tfn: Samhällsbyggnad Fax: Box CHARLOTTENBERG Ekerö kommun Tfn: Box 205 Fax: EKERÖ Eksjö Energi AB Tfn: VA-avd Fax: EKSJÖ Emmaboda Tfn: Energi & Miljö AB Fax: Box EMMABODA Enköpings kommun Tfn: Teknikförvaltningen Fax: Vatten och Avfall ENKÖPING Eskilstuna Energi Tfn: & Miljö AB Fax: ESKILSTUNA Eskilstuna kommun Tfn: Kommunledningskontoret Fax: ESKILSTUNA Eslövs kommun Tfn: ESLÖV Fax: Eslövs kommun Tfn: VA SYD Fax Box MALMÖ Essunga kommun Tfn: Tekniska kontoret Fax: NOSSEBRO Fagersta kommun Tfm_ FAGERSTA Fax: Fagersta kommun NVK Norra Västmanlands Tfn: Kommunalteknikförbund Fax: Box FAGERSTA 13

14 Falkenbergs Vatten och Renhållning AB Vatten & Miljö i Väst AB Tfn: Box 110 Fax: FALKENBERG Falköpings kommun Tfn: Tekniska kontoret Fax: VA-enheten FALKÖPING Falu Energi & Vatten AB Tfn: Box 213 Fax: FALUN Filipstads kommun Tfn: Tekniska kontoret Fax: Box FILIPSTAD Finspångs Tekniska Tfn: Verk AB Fax: FINSPÅNG Flens kommun Tfn: Miljö Fax: FLEN Flens kommun Sörmland Vatten o Avfall ABTfn Vingåkersvägen 18 Fax: KATRINEHOLM Forshaga kommun Tfn: Tekniska förvaltningen Fax: Box FORSHAGA Gagnef Teknik AB Dala Vatten och Avfall AB Tfn: Box 234 Fax: LEKSAND Gislaveds kommun Tfn: Tekniska kontoret Fax: GISLAVED Gnesta kommun Tfn: VA & Renhållningsenh. Fax: V:a Storgatan GNESTA Gnosjö kommun Tfn: Tekniska avdelningen Fax: Storgatan GNOSJÖ Region Gotland Tfn: Samhällsbyggnadsförvaltn Fax: VISBY Grums kommun Tfn: Kommunstyrelsen Fax: GRUMS Gryaab AB Tfn: Box 8984 Fax: GÖTEBORG Grästorps kommun Tfn: Tekniska förvaltningen Fax: Kommunens hus GRÄSTORP Gullspångs kommun Tfn: Tekniska förvaltningen Fax: Box HOVA Gällivare kommun Tfn: Service- o Teknikförvaltn Fax: GÄLLIVARE 14

15 Gästrike Vatten AB Tfn: Hamnleden 20 Fax: GÄVLE Gävle Vatten AB Tfn: Gästrike Vatten AB Fax: Hamnleden GÄVLE Göteborgs Stad Tfn: Kretslopp och vatten Fax: 031- Box ANGERED goteborg.se Götene kommun Tfn: GÖTENE Fax: Götene Vatten & Tfn: Värme AB Fax: GÖTENE Habo kommun Tfn: Tekniska kontoret Fax: Box HABO Hagfors kommun Tfn: Tekniska enheten Fax: HAGFORS Hallsbergs kommun Tfn: Teknik- o planförvaltn Fax: HALLSBERG Hallstahammars kn Tfn: Gatukontoret Fax: Box HALLSTAHAMMAR Halmstads kommun Tfn: Laholmsbukten VA Fax: Box HALMSTAD Hammarö kommun Tfn: Tekniska förvaltningen Fax: Box SKOGHALL Haninge kommun Tfn: Stadsbyggnadsförvaltn Fax: Vatten och Avlopp HANINGE Haparanda Stad Tfn: HAPARANDA Fax: Haparanda Teknik & Tfn: Fastighets AB Fax: Box HAPARANDA Heby kommun Tfn: VA- o Avfallsenheten Fax: HEBY Hedemora Energi AB Tfn: Box 33 Fax: HEDEMORA Hedemora kommun Tfn: Miljö- o samhällsbyggn förv Fax: Box HEDEMORA Helsingborg Stad Tfn: HELSINGBORG Fax: 15

16 Helsingborg stad NSVA Nordvästra Skånes Tfn: Vatten och Avlopp AB Fax: Box HELSINGBORG Helsinge Vatten AB Tfn: Anneforsvägen 51 Fax: ALFTA Herrljunga Vatten AB Tfn: Mariedalsgatan3 Fax: HERRLJUNGA Hjo kommun Tfn: Tekniska kontoret Fax: HJO Hofors kommun Tfn: HOFORS Fax: Hofors Vatten AB Gästrike Vatten AB Tfn: Hamnleden 20 Fax: GÄVLE Hudiksvalls kommun Tfn: Tekniska förvaltningen Fax: VA-avdelningen HUDIKSVALL Huddinge kommun Tfn: Miljö- o samhällsbyggn Fax: HUDDINGE Hylte kommun Tfn: Samhällsbyggnadskontoret Fax: Affärs- och Resultatenheten Storgatan HYLTEBRUK Håbo kommun Tfn: Tekniska förvaltningen Fax: BÅLSTA Hällefors kommun Tfn: HÄLLEFORS Hällefors kommun Bergslagens Kommunal- Tfn: teknik Fax: Box NORA Härjedalens kommun Tfn: Tekniska kontoret Fax: SVEG Härnösand Energi Tfn: & Miljö AB Fax: AO Vatten Box HÄRNÖSAND Härryda kommun Tfn: VA/Avfall Fax: Samhällsbyggnad MÖLNLYCKE Hässleholms Vatten AB Tfn: Stadshuset Fax: HÄSSLEHOLM Höganäs kommun Tfn: Tekniska förvaltningen Fax: Stadshuset HÖGANÄS Hörby kommun Tfn: Mittskåne Vatten Fax: Box HÖÖR 16

17 Höörs kommun Mittskåne Vatten Tfn: Box 50 Fax: HÖÖR Jokkmokks kommun Tfn: Tekniska kontoret Fax: JOKKMOKK Järfälla kommun Tfn: Miljö & Stadsbyggn.kont. Fax: VA-avdelningen JÄRFÄLLA Jönköpings kommun Tfn: VA-verksamheten Fax: JÖNKÖPING Kalix kommun Tfn: Tekniska förvaltningen Fax: Nygatan KALIX Kalmar Vatten AB Tfn: Box 817 Fax: KALMAR Karlsborgs kommun Tfn: Tekniska kontoret Fax: KARLSBORG Karlshamns kommun Tfn: Samhällsbyggn. förvaltning Fax: Tubbarydsvägen KARLSHAMN Karlskoga kommun Tfn: Samhällsbyggn förv 13 Fax: KARLSKOGA VA-Bolaget i Karlskoga AB Tfn: Box 42 Fax: KARLSKOGA Karlskrona kommun Tfn: Tekniska förvaltningen Fax: KARLSKRONA Karlstads kommun Tfn: Teknik-o fastighetsförvaltn Fax: VA-enheten KARLSTAD Katrineholms kommun Tfn: Samhällsbyggnadsförv Fax: KATRINEHOLM Katrineholms kommun Sörmland Vatten o Avfall ABTfn Vingåkersvägen 18 Fax: KATRINEHOLM Kils kommun Tfn: Tekniska kontoret Fax: Box KIL Kinda kommun Tfn: Tekniska förvaltningen Fax: KISA Kiruna kommun Tfn: Kommunkontoret Fax: KIRUNA Tekniska Verken i Tfn: Kiruna AB Fax: Gatu- och VA-avd KIRUNA 17

18 Klippans kommun Tfn: Tekniska kontoret Fax: KLIPPAN Knivsta kommun Tfn: Knivsta Fax: Kungälvs kommun Tfn: VA-verket Fax: KUNGÄLV Käppalaförbundet Tfn: Box 3095 Fax: LIDINGÖ Knivsta kommun Roslagsvatten AB Tfn: ÅKERSBERGA Fax: Kramfors kommun Tfn: Tekniska kontoret Fax: KRAMFORS Kristianstads kommun Tfn: C 4 Teknik Fax: VA avdelningen Björkhemsvägen 15F KRISTIANSTAD Kristinehamns kommun Tfn: VA- o Renhållningsavd Fax: A Teknisk förvaltning KRISTINEHAMN Krokoms kommun Tfn: VA-verket Fax: KROKOM Kumla kommun Tfn: Tekniska kontoret Fax: KUMLA Kungsbacka kommun Tfn: Förvaltning Teknik Fax: KUNGSBACKA Kungsörs KommunTeknik AB KUNGSÖR Tfn: Kävlinge kommun Tfn: Miljö & Teknik Fax: VA-Verket KÄVLINGE Köpings kommun Tfn: Tekniska kontoret VA Fax: KÖPING Laholmsbukten VA Tfn: Box 246 Fax: HALMSTAD Laholms kommun Tfn: Laholmsbukten VA Fax: Box HALMSTAD Landskrona stad Tfn: LANDSKRONA Fax: Landskrona stad NSVA Nordvästra Skånes Tfn: Vatten och Avlopp AB Fax: Box HELSINGBORG Laxå Vatten AB Tfn: Box 60 Fax: LAXÅ 18

19 Lekebergs kommun Tfn: Tekniska förvaltningen Fax: FJUGESTA Leksand Vatten Dala Vatten och Avfall AB Tfn: Box 234 Fax: LEKSAND Lerums kommun Tfn: Tekniska förvaltningen Fax: LERUM Lessebo kommun Tfn: Tekniska förvaltningen Fax: Box LESSEBO Lidingö Stad Tfn: Tekniska förvaltningen Fax: LIDINGÖ Lidköpings kommun Tfn: Teknisk Service Fax: LIDKÖPING Lilla Edets kommun Tfn: LILLA EDET Fax: Lindesbergs kommun Tfn: LINDESBERG Fax: Lindesbergs kommun Bergslagens Kommunal- Tfn: teknik Fax: Box NORA Linköpings kommun Tfn: Miljö- o Samhällsbyggn Fax: LINKÖPING Tekniska Verken i Tfn: Linköping AB Fax: AO Vatten Box LINKÖPING Ljungby kommun Tfn: Tekniska kontoret Fax: LJUNGBY Ljusdals Vatten AB Tfn: Hotellgatan 6D Fax: LJUSDAL Ljusnarsbergs kommun Tfn: KOPPARBERG Fax: Ljusnarsbergs kommun Bergslagens Kommunal- Tfn: teknik Fax: Box NORA Lomma kommun Tfn: VA-verket Fax: Kommunhuset LOMMA Ludvika kommun Tfn: Tekniska kontoret Fax: LUDVIKA Luleå kommun Tfn Stadsbyggnadsförvaltn Fax: VA & Avfall LULEÅ Lunds kommun Tfn: Miljöförvaltningen Fax: Box LUND 19

20 Lunds kommun VA SYD Tfn: Box 191 Fax: MALMÖ Lycksele kommun Tfn: Samhällsb förvaltningen Fax: LYCKSELE LEVA i Lysekil AB Tfn: Box 36 Fax: LYSEKIL Malmö stad Tfn: Miljöförvaltningen Fax: MALMÖ Malmö stad VA SYD Tfn: Box 191 Fax: MALMÖ Malå kommun Tfn: Teknisk stab Fax: Storgatan MALÅ Mariestads kommun Tfn: Tekniska förvaltningen Fax: MARIESTAD Markaryds kommun Tfn VA-enheten Fax: Box MARKARYD Marks kommun Tfn: Teknik- o Serviceförvaltn Fax: KINNA Melleruds kommun Tfn: Tekniska kontoret Fax: MELLERUD Mittskåne Vatten Tfn: Box 50 Fax: HÖÖR MittSverige Vatten AB Tfn: Box 189 Fax: SUNDSVALL Mjölby kommun Tfn: Tekniska kontoret Fax: MJÖLBY Mora Vatten AB Tfn: Box 100 Fax: ORSA Motala kommun Tfn: Tekniska kontoret Fax: Vatten MOTALA Mullsjö Energi & Miljö ABTfn: Box 800 Fax: MULLSJÖ Mullsjö kommun Tfn: Box 800 Fax: MULLSJÖ Munkfors kommun Tfn: Tekniska avdelningen Fax: Box MUNKFORS 20

När ska småhusägarna snöröja trottoarerna utmed sina tomtgränser? (Efter avslutat snöfall)

När ska småhusägarna snöröja trottoarerna utmed sina tomtgränser? (Efter avslutat snöfall) småhusägarnas sina Ale 5-10 cm Alingsås Inga snönivåer tillämpas Alvesta Aneby Inga snönivåer tillämpas Arboga 5-10 cm Arjeplog Arvidsjaur Arvika Vid annan snönivå, nämligen: Askersund Inga snönivåer tillämpas

Läs mer

Förteckning över fördelning av statsbidrag för hjälp med läxor eller annat skolarbete 2016 per kommun

Förteckning över fördelning av statsbidrag för hjälp med läxor eller annat skolarbete 2016 per kommun Förteckning över fördelning av statsbidrag för hjälp med läxor eller annat skolarbete 2016 per kommun Siffror för hela rikets kommuner finns längst ner Huvudman Andel elever som erbjuds läxhjälp Beviljat

Läs mer

Andel behöriga lärare

Andel behöriga lärare Andel behöriga lärare Svenska Matematik Engelska Kommun Totalt antal Andel behöriga % Kommun Totalt antal Andel behöriga % Kommun Totalt antal Andel behöriga % Åtvidaberg 13 100,0 Mariestad 16 100,0 Skellefteå

Läs mer

Sammanställning över tilldelade platser för bussförarutbildning

Sammanställning över tilldelade platser för bussförarutbildning Sammanställning över tilldelade platser för bussförarutbildning Samverkande kommuner Antal tilldelade platser Persontransport 500 vp SKÖVDE KOMMUN 6 ESSUNGA KOMMUN FALKÖPINGS KOMMUN GRÄSTORPS KOMMUN GULLSPÅNGS

Läs mer

Blekinge län , , ,5 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg Dalarnas län

Blekinge län , , ,5 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg Dalarnas län Blekinge län 20980 20 24980 25 44680 36 50680 39 72723,5 51 74923,5 52 78923,5 54 Karlshamn 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 Karlskrona 12200 8 13000 9 32700 20 32700 20 32700 20 32700

Läs mer

2002-05-02 Kostnadsutjämning 2003 jämfört med 2002, kronor per invånare Bilaga 3. 2002041bil3/HB 1 (9)

2002-05-02 Kostnadsutjämning 2003 jämfört med 2002, kronor per invånare Bilaga 3. 2002041bil3/HB 1 (9) Kostnadsutjämning 2003 jämfört med 2002, kronor per invånare Bilaga 3 Stockholms län Botkyrka 142 41-123 -158-12 -20 7 6-3 -18-1 -1 0 6 1-1 -134 Danderyd 114 244 73 9 41-20 -2 6-3 -18-1 -1 0 6 1-1 448

Läs mer

10 eller fler olika läkemedel på recept olämpliga läkemedel

10 eller fler olika läkemedel på recept olämpliga läkemedel Andel (%) av befolkningen 80+ med Andel (%) av befolkningen 80+ med 10 eller fler olika läkemedel på recept olämpliga läkemedel Kommuner 2010 2011 2010 2011 % % % % Genomsnitt riket 46,9 46,0 31,6 30,4

Läs mer

Kommunalt anställda år 2012 lärare och ledning skola/förskola, år 2012. Stockholms län. Uppsala län. Andel 55 år och äldre.

Kommunalt anställda år 2012 lärare och ledning skola/förskola, år 2012. Stockholms län. Uppsala län. Andel 55 år och äldre. Kommunalt anställda år 2012 lärare och ledning skola/förskola, år 2012 Hela riket Hela riket Kommun / Län Andel 55 år och äldre Antal samtliga Antal 55 år och äldre Riket 29% 182840 52130 Stockholms län

Läs mer

Kommunranking 2011 per län

Kommunranking 2011 per län Kommunranking 2011 per län Stockholms län Södertälje 1 9 27,64 Stockholm 2 18 25,51 Sigtuna 3 27 22,85 Upplands Väsby 4 40 21,32 Botkyrka 5 45 20,99 Sundbyberg 6 49 20,24 Huddinge 7 51 20,21 Nacka 8 60

Läs mer

Levande objekt i Fastighetsregistrets allmänna del

Levande objekt i Fastighetsregistrets allmänna del Bilaga till Helårsstatistik 2009 Fastighetsregistrets allmänna del, innehåll per den 31 december 2009 1(8) Levande objekt i Fastighetsregistrets allmänna del Antal levande objekt i Fastighetsregistrets

Läs mer

Placering Poäng Kommun Län 1 43 Huddinge kommun Stockholms län 2 39,5 Helsingborgs stad Skåne län 2 39,5 Lomma kommun Skåne län 4 34 Bromölla kommun

Placering Poäng Kommun Län 1 43 Huddinge kommun Stockholms län 2 39,5 Helsingborgs stad Skåne län 2 39,5 Lomma kommun Skåne län 4 34 Bromölla kommun Placering Poäng Kommun Län 1 43 Huddinge kommun Stockholms län 2 39,5 Helsingborgs stad Skåne län 2 39,5 Lomma kommun Skåne län 4 34 Bromölla kommun Skåne län 4 34 Täby kommun Stockholms län 6 33 Karlstads

Läs mer

Kommun 201412 (Mkr) % Fördelning 201312 (Mkr) % Fördelning Ändr. % Antal företag

Kommun 201412 (Mkr) % Fördelning 201312 (Mkr) % Fördelning Ändr. % Antal företag Urval av aktiebolag: Antal bokslut: minst 3, Omsättning: 0,25 Mkr till 92 Mkr, Antal anställda: 1 till 49. Avser: Aktiebolag som har kalenderår som bokslutsperiod och som redovisat sina årsbokslut den

Läs mer

Placering Andel E-legitimation Säkerhetskod Telefon SMS SmartPhone Totalt 2/5 Möjliga e-dekl Placering 2010 Andel 2010

Placering Andel E-legitimation Säkerhetskod Telefon SMS SmartPhone Totalt 2/5 Möjliga e-dekl Placering 2010 Andel 2010 * Skatteverket Antal personer som deklarerat elektroniskt per 2 maj 2011 - sista dag för deklaration Bästa kommun i respektive län Stockholm Järfälla 1 70,3% 10 482 11 446 7 878 4 276 938 35 020 49 790

Läs mer

Resultat 02 Fordonsgas

Resultat 02 Fordonsgas Resultat Geografiskt Ale Alingsås Alvesta Aneby Arboga Arjeplog Arvidsjaur Arvika Askersund Avesta Bengtsfors Berg Bjurholm Bjuv Boden Bollebygd Bollnäs Borgholm Borlänge Borås Botkyrka E.ON Boxholm Bromölla

Läs mer

Har er kommun något idrottspolitiskt program och/eller någon idrottspolicy (egen eller del av annan policy)?

Har er kommun något idrottspolitiskt program och/eller någon idrottspolicy (egen eller del av annan policy)? Ale NEJ, men det är på gång NEJ, men det är på gång Alingsås NEJ, men det är på gång NEJ, men det är på gång Aneby NEJ NEJ Arboga NEJ NEJ Arjeplog JA NEJ, men det är på gång Arvidsjaur NEJ NEJ Arvika NEJ

Läs mer

STATOILS MILJÖBILSRANKING FÖRSTA HALVÅRET

STATOILS MILJÖBILSRANKING FÖRSTA HALVÅRET KOMMUN (bokstavsordning) STATOILS MILJÖBILSRANKING FÖRSTA HALVÅRET 2013 Statoils Miljöbilsranking baseras på andelen miljöbilar bland de nya bilarna som registrerats i kommunen eller länet under första

Läs mer

Föräldraalliansen Sverige. Kommunalt grundskoleindex - Förändring 2011-2012 2012. SALSA Residual

Föräldraalliansen Sverige. Kommunalt grundskoleindex - Förändring 2011-2012 2012. SALSA Residual alt grundskoleindex - - SALSA personal Övrigt Fritidshem Index Kungsör 0,47 1,48 0,23 0,18 2,36 32 276 244 Dals-Ed 0,69 1,25 0,26 0,18 2,38 29 254 225 Älvsbyn 0,51 1,26 0,22 0,24 2,23 65 259 194 Askersund

Läs mer

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg Blekinge län * 18 16880 20 20980 25 24980 36 44680 39 50680 51 72724 52 74924 Karlshamn 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 Karlskrona 6 8100 8 12200 9 13000 20 32700 20 32700 20 32700 20

Läs mer

StatistikHusarbete2010-01-01--2010-06-30 Antalköpare. Antal köpare riket Hushållstjänster 192.448 ROT-arbete 456.267 648.715

StatistikHusarbete2010-01-01--2010-06-30 Antalköpare. Antal köpare riket Hushållstjänster 192.448 ROT-arbete 456.267 648.715 Page 1 of 18 * Skatteverket StatistikHusarbete2010-01-01--2010-06-30 Antalköpare Typ Antal köpare riket Hushållstjänster 192.448 ROT-arbete 456.267 648.715 Page 2 of 18 Län Antal köpare Typ Blekinge län

Läs mer

Andel funktionsnedsatta som fått hjälpmedel. Ranking

Andel funktionsnedsatta som fått hjälpmedel. Ranking Statistiken är hämtad från Arbetsförmedlingens siffor över hur många hjälpmedel som har skrivits ut under åren 2009-2011 samt hur många med en funktionsnedsättning som har varit inskrivna hos Arbetsförmedlingen

Läs mer

Statistiska centralbyrån Offentlig ekonomi och mikrosimuleringar. April 2012 1( 22)

Statistiska centralbyrån Offentlig ekonomi och mikrosimuleringar. April 2012 1( 22) April 2012 1( 22) 01 0127 Botkyrka 2013 2011 51 x 109 186 67 101 71 22 x 178 272 160 01 0127 Botkyrka 2012 2010 50 x 109 185 70 106 62 23 x 167 253 153 01 0162 Danderyd 2013 2011 17 0 32 39 11 25 9 0 0

Läs mer

Gotlands län Gotland 28 626 kr 11 305 kr 722 kr 6 016 kr 5 580 kr 5 725 kr 12 027 kr 42,0%

Gotlands län Gotland 28 626 kr 11 305 kr 722 kr 6 016 kr 5 580 kr 5 725 kr 12 027 kr 42,0% Kommun Total årlig elräkning Elkostnad varav elcert Nätavgift Elskatt Moms Skatt+elcert +moms Andel skatt+elcert +moms Blekinge Olofström 30 304 kr 12 288 kr 723 kr 6 365 kr 5 589 kr 6 061 kr 12 373 kr

Läs mer

Kommunkod Kommun Kommungrupp Kommungrupp, namn 0180 Stockholm 1 Storstäder 1280 Malmö 1 Storstäder 1480 Göteborg 1 Storstäder 0114 Upplands Väsby 2

Kommunkod Kommun Kommungrupp Kommungrupp, namn 0180 Stockholm 1 Storstäder 1280 Malmö 1 Storstäder 1480 Göteborg 1 Storstäder 0114 Upplands Väsby 2 Kommunkod Kommun Kommungrupp Kommungrupp, namn 0180 Stockholm 1 Storstäder 1280 Malmö 1 Storstäder 1480 Göteborg 1 Storstäder 0114 Upplands Väsby 2 Förortskommuner till storstäderna 0115 Vallentuna 2 Förortskommuner

Läs mer

Korrigerad beräkning - Regeringens avsedda fördelning av stöd till kommuner och landsting i Prop. 2015/16:47 Extra ändringsbudget för 2015

Korrigerad beräkning - Regeringens avsedda fördelning av stöd till kommuner och landsting i Prop. 2015/16:47 Extra ändringsbudget för 2015 2015-11-18 Finansdepartementet Korrigerad beräkning - Regeringens avsedda fördelning av stöd till kommuner och landsting i Prop. 2015/16:47 Extra ändringsbudget för 2015 Fördelningen mellan kommunerna

Läs mer

Län Ortstyp 1 Ortstyp 2 Ortstyp 3 Stockholm Stockholm Södertälje Nacka Norrtälje Nynäshamn. Östhammar

Län Ortstyp 1 Ortstyp 2 Ortstyp 3 Stockholm Stockholm Södertälje Nacka Norrtälje Nynäshamn. Östhammar Bilaga 2 Värdefaktorn ortstyp för byggnadskategorierna 17. Byggnadskategori, 14 För värdefaktorn ortstyp ska na indelas enligt följande för byggnadskategorierna 1 oljeraffinaderier eller petrokemiska industrier,

Läs mer

BILAGA 1. Sammanställning av SKL:s enkät avseende prestationsmål 1

BILAGA 1. Sammanställning av SKL:s enkät avseende prestationsmål 1 Kommun (SIP:ar) rörande barn och unga har ni gjort i er många (SIP) rörande barn och unga ni gjort i er (SIP:ar) har ni gjort under Uppskatta hur många (SIP:ar) som ni har gjort under 2012. Vilken modell

Läs mer

Ersättning i maj 2011 för stödinsatser till barn, enligt 11 a förordning (2002:1118) om statlig ersättning för asylsökande m.fl. Kommun Belopp Antal

Ersättning i maj 2011 för stödinsatser till barn, enligt 11 a förordning (2002:1118) om statlig ersättning för asylsökande m.fl. Kommun Belopp Antal Ersättning i maj 2011 för stödinsatser till barn, enligt 11 a förordning (2002:1118) om statlig ersättning för asylsökande m.fl. Kommun Belopp Antal barn ALE KOMMUN 65 449,34 10 ALINGSÅS KOMMUN 51 720,05

Läs mer

Statistik över rutavdraget per län och kommun

Statistik över rutavdraget per län och kommun Statistik över rutavdraget per län och kommun Statistiken visar förändringen i antal personer som gjort avdrag för hushållsnära tjänster, så som hemstädning, trädgårdsarbete och barnpassning mellan första

Läs mer

Åklagarmyndighetens författningssamling

Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens föreskrifter om ändring i Åklagarmyndighetens föreskrifter (ÅFS 2005:5) om åklagarkamrarnas lokalisering och verksamhetsområden; ÅFS 2007:2 Utkom

Läs mer

' 08:17 Monday, January 18, 2016 1

' 08:17 Monday, January 18, 2016 1 ' 08:17 Monday, January 18, 2016 1 1 Höör 3 099 55% 8 700 8 450 7 580 7 008 6 778 5 601 Kraftringen Nät 2 Skövde 2 000 51% 5 885 4 660 4 660 4 335 4 160 3 885 Skövde Elnät 3 Vallentuna 2 234 37% 8 299

Läs mer

' 08:17 Monday, January 18, 2016 1

' 08:17 Monday, January 18, 2016 1 ' 08:17 Monday, January 18, 2016 1 1 Eda 2 235 23% 12 120 11 465 11 465 10 365 10 365 9 885 Ellevio 2 Forshaga 2 235 23% 12 120 11 465 11 465 10 365 10 365 9 885 Ellevio 3 Grums 2 235 23% 12 120 11 465

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om utlämningsställen för körkort;

Transportstyrelsens föreskrifter om utlämningsställen för körkort; Transportstyrelsens föreskrifter om utlämningsställen för körkort; beslutade den xx 2013. Transportstyrelsen föreskriver följande med stöd av 8 kap. 3 första stycket körkortsförordningen (1998:980). 1

Läs mer

Fördelning av statsbidrag för 2013 till kommuner för kompetensutveckling inom den sociala barn- och ungdomsvården

Fördelning av statsbidrag för 2013 till kommuner för kompetensutveckling inom den sociala barn- och ungdomsvården 2014-05-27 Dnr 27996/2013 1(7) Avdelningen för regler och behörighet Statsbidrag Fördelning av statsbidrag för 2013 till kommuner för kompetensutveckling inom den sociala barn- och ungdomsvården Beslutat

Läs mer

SÅ SEGREGERADE ÄR KOMMUNERNA DAGENS SAMHÄLLE GRANSKAR

SÅ SEGREGERADE ÄR KOMMUNERNA DAGENS SAMHÄLLE GRANSKAR 1 BOTKYRKA 48 51 3 89 422 2 TROLLHÄTTAN 46 50 4 57 095 3 BORLÄNGE 33 50 17 50 989 4 KRISTIANSTAD 44 45 1 82 513 5 LANDSKRONA 43 45 2 43 966 6 GÖTEBORG 43 44 1 548 197 7 ÖREBRO 42 44 2 144 192 8 HUDDINGE

Läs mer

HÄR ÖKADE SEGREGATIONEN MEST DAGENS SAMHÄLLE GRANSKAR

HÄR ÖKADE SEGREGATIONEN MEST DAGENS SAMHÄLLE GRANSKAR RESEARCH 1 UPPVIDINGE 7 33 26 9 317 2 VÄNNÄS 12 35 23 8 591 3 NORSJÖ 9 31 22 4 172 4 BERG 14 32 18 7 026 5 ÖVERKALIX 13 31 18 3 398 6 BORLÄNGE 33 50 17 50 989 7 OVANÅKER 15 32 17 11 474 8 AVESTA 15 31

Läs mer

' 08:17 Monday, January 18, 2016 1

' 08:17 Monday, January 18, 2016 1 ' 08:17 Monday, January 18, 2016 1 Nätbolag Kommentar Ale 565 8% 7 720 7 480 7 480 7 480 7 330 7 155 Ale Elförening ek för 98 Alingsås Alingsås Energi Nät Saknar typkunden Alvesta 1 919 28% 8 666 7 820

Läs mer

Öppna jämförelser webbgranskning: Äldreomsorg 2011 och 2012

Öppna jämförelser webbgranskning: Äldreomsorg 2011 och 2012 Öppna jämförelser webbgranskning: Äldreomsorg 2011 och 2012 Webbgranskningen genomfördes sommaren 2011. I mars 2012 gjordes uppföljningen på frågan Överklagan. Mer info finns om du klickar på de röda trekanterna

Läs mer

PRELIMINÄR KOSTNADSUTJÄMNING ÅR 2000, kronor per invånare Bilaga 2

PRELIMINÄR KOSTNADSUTJÄMNING ÅR 2000, kronor per invånare Bilaga 2 Upplands Väsby 5 500 5 790 2 156 3 190 2 595 122 0 0 41 545 0 0 0 164 0 0 20 103-864 Vallentuna 5 505 6 741 2 286 3 305 1 829 0 0 0 41 545 0 0 0 164 0 0 20 416-551 Österåker 5 140 6 478 2 214 2 886 1 891

Läs mer

Andel (%) av befolkningen som beviljats Riket

Andel (%) av befolkningen som beviljats Riket Andel (%) av befolkningen som beviljats Riket 9 24 5 15 14 39 Ale 7 20 5 16 12 36 Alingsås 7 19 5 16 12 35 Alvesta 7 17 6 16 13 33 Aneby 11 30 4 11 15 41 Arboga 7 18 6 17 13 35 Arjeplog 8 18 7 19 15 37

Läs mer

Bästa musik- och kulturskolekommun 2012

Bästa musik- och kulturskolekommun 2012 Bollnäs 1 29 11 15 3 1 Hällefors 2 42 19 10 13 2 Ragunda 3 59 36 22 1 3 Ludvika 4 63 21 24 18 9 Kramfors 5 69 4 24 41 6 Strömsund 5 69 33 15 21 7 Ånge 7 76 14 15 47 5 Söderhamn 8 83 24 15 44 29 Piteå 9

Läs mer

Bästa musik- och kulturskolekommun 2011

Bästa musik- och kulturskolekommun 2011 Bollnäs 1 40 20 17 3 5 Hällefors 2 46 24 8 13 1 Ragunda 3 61 30 30 1 30 Norberg 4 71 3 52 15 18 Ånge 5 70 5 22 43 3 Kramfors 6 74 2 32 40 7 Strömsund 7 78 33 22 22 13 Skinnskatteberg 8 84 11 42 30 50 Ludvika

Läs mer

2014-10-24. Namn: Värde per kommun Urval: Antal bokslut: minst 3, Omsättning: 0,25 Mkr till 92 Mkr, Antal anställda: 1 till 49

2014-10-24. Namn: Värde per kommun Urval: Antal bokslut: minst 3, Omsättning: 0,25 Mkr till 92 Mkr, Antal anställda: 1 till 49 Urval: Antal bokslut: minst 3, Omsättning: 0,25 Mkr till 92 Mkr, Antal anställda: 1 till 49 ÄLVSBYN 659 0,1% 429 0,1% 53,6% 63 GÖTENE 727 0,1% 536 0,1% 35,6% 67 UPPLANDS-BRO 1 173 0,2% 888 0,2% 32,1% 110

Läs mer

ORGNR HUVUDMANNENS NAMN BIDRAGSRAM

ORGNR HUVUDMANNENS NAMN BIDRAGSRAM 2120001439 ALE KOMMUN 7300000 kr 2120001553 ALINGSÅS KOMMUN 10700000 kr 2120000639 ALVESTA KOMMUN 5100000 kr 2120000498 ANEBY KOMMUN 1400000 kr 2120002122 ARBOGA KOMMUN 3850000 kr 2120002668 ARJEPLOGS

Läs mer

2012-06-20 Antal insatser

2012-06-20 Antal insatser 01 0127 Botkyrka 2013 2011 51 x 109 186 67 101 71 22 x 178 272 160 01 0127 Botkyrka 2012 2010 50 x 109 185 70 106 62 23 x 167 253 153 01 0162 Danderyd 2013 2011 17 0 32 39 11 25 9 0 0 47 83 38 01 0162

Läs mer

Statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet

Statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet Statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet Bidragsåret 2013 Tabeller 1 Statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskola, fritidshem

Läs mer

Preliminärt taxeringsutfall och slutavräkning för år 1997

Preliminärt taxeringsutfall och slutavräkning för år 1997 Upplands Väsby 44 023 397 3,00-64 36 368-2 328 Vallentuna 27 675 642 3,89-64 23 621-1 512 Österåker 39 372 169 5,06-64 32 560-2 084 Värmdö 31 908 454 5,82-64 27 189-1 740 Järfälla 75 557 254 2,88-64 58

Läs mer

Fördelning av statsbidrag för 2016 för kompetensutveckling inom den sociala barn- och ungdomsvården

Fördelning av statsbidrag för 2016 för kompetensutveckling inom den sociala barn- och ungdomsvården 2016-11-25 Dnr 9.2-1937/2016 1(8) Regler och behörighet Statsbidrag Fördelning av statsbidrag för 2016 för kompetensutveckling inom den sociala barn- och ungdomsvården Ale kommun 50 000 Alingsås kommun

Läs mer

Att återfå resp betala vid månadsavstämning aug 2013 i samband med debitering av slutlig skatt

Att återfå resp betala vid månadsavstämning aug 2013 i samband med debitering av slutlig skatt Sida 1 Stockholms län 0114 UPPLANDS VÄSBY 3 072 24 165 367 3 863 27 906 286 0115 VALLENTUNA 2 178 20 305 787 2 672 33 827 431 0117 ÖSTERÅKER 3 036 29 787 889 3 126 35 355 528 0120 VÄRMDÖ 2 870 29 226 561

Läs mer

Kommuner rangordnade efter andel av befolkningen som har större skulder än tillgångar:

Kommuner rangordnade efter andel av befolkningen som har större skulder än tillgångar: Sidan 1 av 13 Kommuner rangordnade efter andel av befolkningen som har större skulder än tillgångar: Andel med nettoskuld %: 1 Sundbyberg 31 2 Göteborg 28 3 Malmö 27 4 Landskrona 26 5 Örebro 26 6 Ljusnarsberg

Läs mer

Ranking 2015 A-Ö. Tillämpning av lagar och regler. Kommunpolitikers attityder Allmänhetens attityder. Konkurrens från kommunen

Ranking 2015 A-Ö. Tillämpning av lagar och regler. Kommunpolitikers attityder Allmänhetens attityder. Konkurrens från kommunen Ale 43 18 61 60 78 33 88 1 53 68 48 63 1 23 42 190 95 35 279 148 Alingsås 185-12 220 234 244 160 217 105 56 158 210 266 53 79 120 134 93 80 131 99 Alvesta 221-42 224 218 263 180 179 8 94 161 268 238 183

Läs mer

Kommunkod Kommun Andel Anställda % 0114 UPPLANDS VÄSBY KOMMUN 16% 0115 VALLENTUNA KOMMUN 28% 0117 ÖSTERÅKERS KOMMUN 32% 0120 VÄRMDÖ KOMMUN 31% 0123

Kommunkod Kommun Andel Anställda % 0114 UPPLANDS VÄSBY KOMMUN 16% 0115 VALLENTUNA KOMMUN 28% 0117 ÖSTERÅKERS KOMMUN 32% 0120 VÄRMDÖ KOMMUN 31% 0123 Kommunkod Kommun Andel Anställda % 0114 UPPLANDS VÄSBY KOMMUN 16% 0115 VALLENTUNA KOMMUN 28% 0117 ÖSTERÅKERS KOMMUN 32% 0120 VÄRMDÖ KOMMUN 31% 0123 JÄRFÄLLA KOMMUN 20% 0125 EKERÖ KOMMUN 26% 0126 HUDDINGE

Läs mer

UTGÅNGSLÄGET OM RÄNTA UPP 1 % OM EL UPP 50 % EN ARBETAR 75 % KVAR ATT LEVA PÅ

UTGÅNGSLÄGET OM RÄNTA UPP 1 % OM EL UPP 50 % EN ARBETAR 75 % KVAR ATT LEVA PÅ Rangordnat efter kvar till övrigt vid den nya förutsättningen. Förändringen anger hur "kvar till övrigt" påverkats av räntehöjning, elkostnadshöjning eller 75 % arbete jämfört med utgångsläget. UTGÅNGSLÄGET

Läs mer

Folkbibliotek 2008. Resultat på kommunnivå. Börjar på sida

Folkbibliotek 2008. Resultat på kommunnivå. Börjar på sida Folkbibliotek 2008 Resultat på kommunnivå Börjar på sida Tabell 5:1. Antal bibliotek, bokbussar och övriga utlåningsställen efter kommun. 2 Tabell 5:2. Personal, andel kvinnor och män samt antal årsverken

Läs mer

Totala kommunala skattesatser år 2004 Bilaga 3

Totala kommunala skattesatser år 2004 Bilaga 3 0114 Upplands Väsby 31,85 19,58 12,27 0,65 0115 Vallentuna 31,45 19,18 12,27 0,50 0,65 0117 Österåker 32,50 20,23 12,27 0,65 0120 Värmdö 32,73 20,46 12,27 0,65 0123 Järfälla 31,40 19,13 12,27 0,65 0125

Läs mer

Beviljade medel ansökan 2 yrkesvux + sfi och sva

Beviljade medel ansökan 2 yrkesvux + sfi och sva Beviljade medel ansökan 2 yrkesvux + sfi och sva Huvudsökande kommun UDDEVALLA KOMMUN ESKILSTUNA KOMMUN HÄLLEFORS KOMMUN PITEÅ KOMMUN HELSINGBORGS KOMMUN SOLNA KOMMUN BENGTSFORS KOMMUN NYKÖPINGS KOMMUN

Läs mer

Bästa skolkommun 2011

Bästa skolkommun 2011 Bästa skolkommun 2011 Utbildade Lärartäthet Arvidsjaur 1 975 47 13 29 52 131 13 2 15 48 5 16 222 135 205 1 Lomma 2 1042 139 36 203 94 50 68 67 3 28 6 99 4 1 5 6 Piteå 3 1049 47 6 57 162 138 22 67 62 187

Läs mer

Kommunranking Instagram, mars 2014 Av Placebrander, www.placebrander.se Resultat inhämtat 14 mars 2014

Kommunranking Instagram, mars 2014 Av Placebrander, www.placebrander.se Resultat inhämtat 14 mars 2014 Kommunranking Instagram, mars 2014 Av Placebrander, www.placebrander.se Resultat inhämtat 14 mars 2014 Kommun n Ranking ant inv Instagramkonto Antal följare Stockholm 1 visitstockholm 4892 Jönköping 10

Läs mer

Creditsafes kommunstatistik

Creditsafes kommunstatistik Creditsafes kommunstatistik Antal aktiebolagskonkurser i Sverige uppdelat per kommun: Kommun Januari-September 2015 Januari-September 2014 Januari-September 2013 ALE 5 4 3 ALINGSÅS 10 10 12 ALVESTA 5 6

Läs mer

Insamlade däck per län och kommun

Insamlade däck per län och kommun Karlshamn 268 Karlskrona 479 Olofström 205 Ronneby 218 Sölvesborg 188 Blekinge 1 359 Avesta 316 Borlänge 625 Falun 355 Gagnef 38 Hedemora 202 Leksand 124 Ludvika 242 Malung-Sälen 118 Mora 233 Orsa 41 Rättvik

Läs mer

Ranking 2015 1-290 1-50. Tillämpning av lagar och regler. Kommunpolitikers attityder Allmänhetens attityder. Konkurrens från kommunen

Ranking 2015 1-290 1-50. Tillämpning av lagar och regler. Kommunpolitikers attityder Allmänhetens attityder. Konkurrens från kommunen 1-50 Solna 1 0 24 16 23 4 7 19 2 12 18 36 20 42 18 3 2 1 11 9 Sollentuna 2 0 23 15 20 7 27 12 9 49 45 54 85 73 2 10 7 40 40 20 Vellinge 3 2 18 22 16 19 3 94 165 3 13 17 23 5 32 1 4 181 41 8 Danderyd 4

Läs mer

Konsumentvägledning 2013

Konsumentvägledning 2013 Konsumentvägledning 2013 Kartläggning gjord av Sveriges Konsumenter och Konsumentvägledarnas förening Saknar konsumentvägledning helt el. under skamgräns Konsumentvägledning över skamgräns Kommunen köper

Läs mer

Tabell 4a, Kvar att leva på (Tjänstemannafamilj)

Tabell 4a, Kvar att leva på (Tjänstemannafamilj) Stockholms län Norrtälje 32 805 6 468 8 547 884-21 894 Nynäshamn 32 940 7 131 8 019 887-107 984 Södertälje 32 801 7 298 7 713 884-362 1 236 Botkyrka 32 801 7 358 7 653 884-214 1 088 Nykvarn 32 884 7 525

Läs mer

Tabell 2, Boendeskatter 2006

Tabell 2, Boendeskatter 2006 Stockholms län 162 Danderyd 1 892 1 281 986 3 173-694 117 108-577 186 Lidingö 1 390 1 231 985 2 620-941 109 108-832 184 Solna 1 305 1 235 1 012 2 540-905 108 108-797 187 Vaxholm 1 241 1 278 986 2 518-519

Läs mer

2012 antal bemannade. Förändring

2012 antal bemannade. Förändring Stockholms län 14 568 827 14 704 272 14 776 856 14 555 177-0,1% -1,5% 5 7,2 7,2 7,1 6,8-5,4% -3,1% Botkyrka 525 950 574 390 498 278 494 774-5,9% -0,7% 0 6,5 7,0 5,9 5,7-11,8% -2,5% Danderyd 232 788 256

Läs mer

Kulturverksamhet År 2007, löpande priser. Allmän kulturverksamhet, Andel nettokostnader för kultur. Kommunernas totala nettokostander.

Kulturverksamhet År 2007, löpande priser. Allmän kulturverksamhet, Andel nettokostnader för kultur. Kommunernas totala nettokostander. Stockholms län 89 174 119 285 554 942 366 714 038 185 360 076 925 1 803 175 2,5 37 636 1 949 516 Upplands Väsby 52 1 963 235 8 953 263 10 022 149 5 670 699 26 608 2,0 35 380 38 055 Vallentuna 13 367 97

Läs mer

Tabell 3a, Disp. Ink. minus boendeskatter 2006 (Tjänstemannafamilj)

Tabell 3a, Disp. Ink. minus boendeskatter 2006 (Tjänstemannafamilj) Stockholms län 180 Stockholm 34 734 2 195 32 539 978-481 1 459 184 Solna 34 974 2 540 32 434 985-797 1 782 160 Täby 34 758 2 338 32 420 1 095-399 1 494 163 Sollentuna 34 494 2 347 32 146 1 017-366 1 383

Läs mer

Tabell 1 Boendeutgifter 2006

Tabell 1 Boendeutgifter 2006 Kom. Stockholm län 162 Danderyd 1 892 9 501 2 749 4 031 2 180 18 173-694 2 574 543 461 2 422 186 Lidingö 1 390 8 317 2 407 3 728 2 172 15 841-941 2 253 497 461 1 809 184 Solna 1 305 7 619 2 205 3 750 2

Läs mer

Tabell 1b, Boendeutgifter/månad 2005 (LO-familj)

Tabell 1b, Boendeutgifter/månad 2005 (LO-familj) Stockholms län Danderyd 1 941 6 927 2 749 3 528 15 145 298-1 508 35-8 -1 183 Lidingö 1 685 6 064 2 407 3 231 13 387 42-1 327 28 73-1 184 Solna 1 685 5 555 2 205 3 257 12 702 42-712 188-31 -513 Sundbyberg

Läs mer

Uppdaterad: Kommunvis redovisning av inkomna rävspillningar Övervakning av dvärgbandmask i Sverige Blekinge län.

Uppdaterad: Kommunvis redovisning av inkomna rävspillningar Övervakning av dvärgbandmask i Sverige Blekinge län. Blekinge län antal Karlshamn 10 7 Ja Karlskrona 10 15 Olofström 4 5 Ronneby 15 12 Ja Sölvesborg 5 3 Ja Dalarnas län antal Avesta 22 9 Ja Borlänge 13 9 Ja Falun 29 29 Ja Gagnef 11 11 Ja Hedemora 24 12 Ja

Läs mer

Att få tillbaka vid månadsavstämningen i juni 2007 i samband med debitering av slutlig skatt.

Att få tillbaka vid månadsavstämningen i juni 2007 i samband med debitering av slutlig skatt. 0114 Upplands-Väsby 10 470 62 600 516 0115 Vallentuna 5 617 38 906 600 0117 Österåker 8 425 66 983 059 0120 Värmdö 7 018 54 608 725 0123 Järfälla 16 081 94 919 428 0125 Ekerö 5 017 39 845 672 0126 Huddinge

Läs mer

Kommunalekonomisk utjämning för kommuner Utjämningsåret 2013 Preliminärt utfall

Kommunalekonomisk utjämning för kommuner Utjämningsåret 2013 Preliminärt utfall Kommunalekonomisk utjämning för kommuner Utjämningsåret 2013 3 Tabeller 1. Kommunalekonomisk utjämning för kommuner, utjämningsåret 2013 2. Inkomstutjämning 2013 3. Kostnadsutjämning 2013 Bilagor 1. Kommunalekonomisk

Läs mer

Elever som fått studiehjälpen indragen på grund av ogiltig frånvaro Fördelat på län, kommun och läsår

Elever som fått studiehjälpen indragen på grund av ogiltig frånvaro Fördelat på län, kommun och läsår Elever som fått en på grund av ogiltig Blekinge län Karlshamn 1422 41 2,9% 1349 74 5,5% 1251 33 2,6% Karlskrona 2589 87 3,4% 2484 163 6,6% 2341 180 7,7% Olofström 575 37 6,4% 522 92 17,6% 513 44 8,6% Ronneby

Läs mer

Elever som fått studiehjälpen indragen på grund av ogiltig frånvaro Fördelat på län, kommun och läsår

Elever som fått studiehjälpen indragen på grund av ogiltig frånvaro Fördelat på län, kommun och läsår Elever som fått en på grund av ogiltig Blekinge län Karlshamn 1355 74 5,5% 1252 33 2,6% 1148 73 6,4% Karlskrona 2495 163 6,5% 2342 183 7,8% 2180 154 7,1% Olofström 522 92 17,6% 514 44 8,6% 481 32 6,7%

Läs mer

Rekvirerade medel Lärarlönelyftet hösten 2016 ORGANISATIONS- NUMMER. BEGÄRT BELOPP (tusentals kronor) HUVUDMANNENS NAMN BIDRAGSRAM

Rekvirerade medel Lärarlönelyftet hösten 2016 ORGANISATIONS- NUMMER. BEGÄRT BELOPP (tusentals kronor) HUVUDMANNENS NAMN BIDRAGSRAM NUMMER HUVUDMANNENS NAMN STOCKHOLMS LÄN 240 897 000 kr 253 900 000 kr 2120000019 UPPLANDS VÄSBY KOMMUN 3 326 000 kr 3 500 000 kr 2120000027 VALLENTUNA KOMMUN 4 231 000 kr 4 275 000 kr 2120002890 ÖSTERÅKERS

Läs mer

Här är företagen som betalar högst snittlön i din kommun

Här är företagen som betalar högst snittlön i din kommun Härärföretagensombetalarhögstsnittlönidinkommun 10 i topplistan Härärkommunernadärföretagenbetalarhögstsnittlön. Källa:affärs ochinformationsföretagetcreditsafe KOMMUN FÖRETAG SNITTLÖNTkr ANSTÄLLDA Malmö

Läs mer

Hjälpens utförande. Hjälpens omfattning. Social samvaro

Hjälpens utförande. Hjälpens omfattning. Social samvaro Tabell 3 NKI kvalitetsfaktorernas index, särredovisade för samtliga landets kommuner. Medelvärden. Vad tycker Du om Hemtjänsten? På en skala 1-10 har brukarna för varje fråga kunnat ange hur nöjd man är

Läs mer

Bästa Förskolekommun 2015

Bästa Förskolekommun 2015 Bästa Förskolekommun 2015 Kommun Bästa förskolekommun Bästa förskolekommun 2014 Ale kommun 265 268 Alingsås kommun 203 222 Alvesta kommun 149 61 Aneby kommun 6 8 Arboga kommun 130 144 Arjeplogs kommun

Läs mer

Stockholms län. Kommun dec-03 dec-04 dec-05 dec-06 dec-07 dec-08 dec-09 dec-10 dec-11 dec-12 dec-13 dec-14

Stockholms län. Kommun dec-03 dec-04 dec-05 dec-06 dec-07 dec-08 dec-09 dec-10 dec-11 dec-12 dec-13 dec-14 Stockholms län Upplands Väsby 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Vallentuna 14 14 12 10 9 8 8 7 6 6 5 4 Österåker 4 4 4 4 4 3 2 1 0 0 0 0 Värmdö 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Järfälla 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ekerö 4 4

Läs mer

Poängbedömning strategiskt arbete med nedskräpning (efter svar i enkät)

Poängbedömning strategiskt arbete med nedskräpning (efter svar i enkät) Årets Håll Sverige Rent kommun 2016 hela Sverige Kommun Placering 2016 (2015) Håll Sverige Rent kommun Poängbedömning strategiskt arbete med nedskräpning (efter svar i enkät) Ansluten till Vi Håller Rent

Läs mer

Bästa Förskolekommun 2015 - Förskoleupprorets statistiska undersökning

Bästa Förskolekommun 2015 - Förskoleupprorets statistiska undersökning Bästa Förskolekommun 2015 - Förskoleupprorets statistiska undersökning Kommun Bästa förskolekommun Totalt resultat Gruppstorlek Personaltäthet Förskollärartäthet Åsele kommun 1 28 1 1 26 Norsjö kommun

Läs mer

Handel per invånare* Utländska hotellnätter i Sveriges kommuner* Sida 1 av 18

Handel per invånare* Utländska hotellnätter i Sveriges kommuner* Sida 1 av 18 Handel per invånare* Utländska hotellnätter i Sveriges kommuner* Kommun SEK Kommun Antal/ invånare 1 Lysekil 2 647 405 1 Åre 7,78 2 Strömstad 1 800 898 2 Strömstad 6,97 3 Olofström 1 737 392 3 Sigtuna

Läs mer

Nyföretagarbarometern 2012:B RANK

Nyföretagarbarometern 2012:B RANK Nyföretagarbarometern 2012:B RANK Nyföretagarbarometern I Nyföretagarbarometern, som är ett samarbete mellan NyföretagarCentrum Sverige och Bolagsverket, presenteras regelbundet dagsfärsk statistik över

Läs mer

Alla 290 kommuner rankade efter antal nyregistrerade företag per 1000 inv.

Alla 290 kommuner rankade efter antal nyregistrerade företag per 1000 inv. Nyföretagarbarometern 2012:B RANK Nyföretagarbarometern I Nyföretagarbarometern, som är ett samarbete mellan NyföretagarCentrum Sverige och Bolagsverket, presenteras regelbundet dagsfärsk statistik över

Läs mer

Nyföretagarbarometern 2013:B RANK

Nyföretagarbarometern 2013:B RANK Nyföretagarbarometern 2013:B RANK Nyföretagarbarometern I Nyföretagarbarometern, som är ett samarbete mellan NyföretagarCentrum Sverige och Bolagsverket, presenteras regelbundet dagsfärsk statistik över

Läs mer

Årligt antal inbrott per småhus hittills under 10-talet. Årligt antal inbrott per småhus under 00-talet. Solna 4.6 % 3.5 % 2.5 % 41.

Årligt antal inbrott per småhus hittills under 10-talet. Årligt antal inbrott per småhus under 00-talet. Solna 4.6 % 3.5 % 2.5 % 41. 11:53 Wednesday, May 10, 2017 1 ( ) ( Solna 4.6 % 3.5 % 2.5 % 41.4% Danderyd 3.2 % 2.5 % 1.3 % 91.0% 289 Sundbyberg 3.1 % 3.7 % 2.3 % 56.6% 288 Stockholm 2.2 % 2.1 % 1.1 % 82.2% 287 Malmö 2.1 % 2.2 % 1.8

Läs mer

Kommunundersökning gällande bidrag för fristående förskolor

Kommunundersökning gällande bidrag för fristående förskolor Göteborg 2015-10-26 Kommunundersökning gällande bidrag för fristående förskolor Kommuner som INTE har svarat: (22 st) Arjeplogs kommun Avesta kommun Bjurholms kommun Bjuvs kommun Borgholms kommun Dorotea

Läs mer

Beviljade medel Lärarlönelyftet våren (8) ORGANISATIONS- NUMMER HUVUDMANNENS NAMN BIDRAGSRAM BESLUTAT BELOPP

Beviljade medel Lärarlönelyftet våren (8) ORGANISATIONS- NUMMER HUVUDMANNENS NAMN BIDRAGSRAM BESLUTAT BELOPP 1 (8) STOCKHOLMS LÄN 253 900 000 kr 238 782 795 kr 2120000019 UPPLANDS VÄSBY KOMMUN 3 500 000 kr 3 449 804 kr 2120000027 VALLENTUNA KOMMUN 4 275 000 kr 4 111 104 kr 2120002890 ÖSTERÅKERS KOMMUN 4 800 000

Läs mer

Konkursåret 2016 uppdelat per kommun

Konkursåret 2016 uppdelat per kommun Konkursåret 2016 uppdelat per kommun Kommuner som minskat mest under 2016 Kommun 2016 2015 Skillnad % 1. SVALÖV 0 5-2. VARA 2 13-85% 3. ÅMÅL 1 6-83% 4. RÄTTVIK 2 10-80% 5. TJÖRN 2 8-75% 6. ÄLVKARLEBY 3

Läs mer

Kostnadsutjämning år 2002, kronor per invånare Bilaga 4

Kostnadsutjämning år 2002, kronor per invånare Bilaga 4 Stockholms län Botkyrka 4 926 7 800 2 703 3 630 4 520 0 747 0 44 577 0 0 0 176 0 0 25 123 525 Danderyd 5 836 6 784 2 139 7 226 1 261 0 0 0 44 577 0 0 0 176 0 0 24 043-555 Ekerö 6 353 9 198 2 577 3 857

Läs mer

Förändring i kommunal fastighetsavgift

Förändring i kommunal fastighetsavgift 2016-04-29 1 2008-2016 ift 2008 2016 Värden i kronor Kod Namn inv 1/11 2007 Basvärde 2008 1314,52*inv 1/11 2007 2008 2009 2009 2009 2010 2010 2010 2011 Intäkt av 2011 114 Upplands Väsby 38 027 49 987 184

Läs mer

Åklagarmyndighetens författningssamling

Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens föreskrifter om ändring i Åklagarmyndighetens föreskrifter (ÅFS 2005:5) om åklagarkamrarnas lokalisering och verksamhetsområden; Utkom från trycket

Läs mer

Nyföretagarbarometern 2012:A RANK

Nyföretagarbarometern 2012:A RANK Nyföretagarbarometern 2012:A RANK Nyföretagarbarometern I Nyföretagarbarometern, som är ett samarbete mellan NyföretagarCentrum Sverige och Bolagsverket, presenteras regelbundet dagsfärsk statistik över

Läs mer

Bilaga 2 Hus med äganderätt som är planerade för byggstart jämfört med 2005

Bilaga 2 Hus med äganderätt som är planerade för byggstart jämfört med 2005 Stockholms län Upplands Väsby 0 0 0 10 0 50 Vallentuna 0 72 0-200 57 Österåker 0 0-25 - 50 Värmdö - 150 - - - 150 Järfälla 0 70 0 30 150 90 Ekerö - 0-0 200 100 Huddinge 13 100 0 0 40 100 Botkyrka 0 100

Läs mer

Nyföretagarbarometern 2011 RANK

Nyföretagarbarometern 2011 RANK Nyföretagarbarometern 2011 RANK Nyföretagarbarometern I Nyföretagarbarometern, som är ett samarbete mellan NyföretagarCentrum Sverige och Bolagsverket, presenteras regelbundet dagsfärsk statistik över

Läs mer

Ranking avgift Medelavgift Ranking

Ranking avgift Medelavgift Ranking Placering Kommun Poäng Ranking avgift Medelavgift Ranking resurser Resurser Kronor per inv. 7-15 år 1 Hällefors 12 10 240 kr 2 6 070 kr 2 Pajala 26 5 175 kr 21 3 711 kr 3 Mora 30 27 340 kr 3 4 928 kr 4

Läs mer

Fördelning av stimulansmedel för 2016 för stärkt bemanning inom den sociala barn- och ungdomsvården

Fördelning av stimulansmedel för 2016 för stärkt bemanning inom den sociala barn- och ungdomsvården 2017-01-12 Dnr 9.2-19535/2016 1(8) Regler och behörighet Statsbidrag Fördelning av stimulansmedel för 2016 för stärkt bemanning inom den sociala barn- och ungdomsvården Kommun Rekvirerat belopp (kronor)

Läs mer

Beviljade bidrag för energieffektivisering i offentliga lokaler

Beviljade bidrag för energieffektivisering i offentliga lokaler Beviljade bidrag för energieffektivisering i offentliga lokaler Fram till den 21 augusti 2008 hade i hela Sverige sökt och beviljats drygt 1,8 miljarder kronor i statligt stöd till energieffektivisering

Läs mer

Nyföretagarbarometern 2011:A RANK

Nyföretagarbarometern 2011:A RANK Nyföretagarbarometern 2011:A RANK För publicering 31 augusti 2011 Nyföretagarbarometern I Nyföretagarbarometern, som är ett samarbete mellan NyföretagarCentrum Sverige och Bolagsverket, presenteras regelbundet

Läs mer

Utvärderingsresultat per anbudsområde och geografiskt område

Utvärderingsresultat per anbudsområde och geografiskt område Ale Swea Energi AB Swea Energi AB Swea Energi AB Swea Energi AB INGET ANBUD Swea Energi AB INGET ANBUD Swea Energi AB INGET ANBUD INGET ANBUD Alingsås Swea Energi AB Swea Energi AB Swea Energi AB Swea

Läs mer

Värde per kommun. Värde 2014 (Mkr) % Fördelning 2014. Värde 2013 (Mkr)

Värde per kommun. Värde 2014 (Mkr) % Fördelning 2014. Värde 2013 (Mkr) Värde per kommun Urval av aktiebolag: Antal bokslut: minst 3, Omsättning: 0,25 Mkr till 92 Mkr, Antal anställda: 1 till 49. Det länsvisa bolagsvärdet för avser aktiebolag med brutna räkenskapsår och bokslutsdatum

Läs mer