Innehåll. Friskt Vatten och rena sjöar med Svenskt Vatten

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Innehåll. Friskt Vatten och rena sjöar med Svenskt Vatten"

Transkript

1 Medlemsmatrikel

2 Innehåll Friskt Vatten och rena sjöar med Svenskt Vatten Vision...3 Verksamhetsidé...4 Långsiktiga mål...4 Kännetecken...5 Strategier...5 Styrelse, revisorer, valberedning Styrelseledamöter...7 Revisor...7 Revisorsuppleant...7 Lekmannarevisorer...7 Lekmannarevisorsuppleanter...7 Valberedning...8 Kommittéverksamahet Avloppskommittén...8 Rörnätskommittén...8 Dricksvattenkommittén...9 Svenskt Vatten Utveckling...9 Utbildningskommittén Managementkommittén Kontor Medarbetare Adressförteckningar Medlemmar Medlemmar i kommunsamverkan Kommunala VA-bolag Företagsabonnenter Myndigheter och organisationer Internationell samverkan Branschorganisationer i Norden/Baltikum Ny adress! Box 14057, BROMMA. Besöksadress: Gustavslundsvägen 12 Tfn: Fax: Bankgiro: Postgiro: org nr

3 Friskt dricksvatten, rena sjöar och hav med Svenskt Vatten Svenskt Vatten har antagit en verksamhetsstrategi för åren Arbetet i organisationen kommer under kommande år att präglas av verksamhetsstrategins inriktning, vilket innebär att effektmålen varje år kommer att omsättas i verksamhetsmål i den årligt upprättade verksamhetsplanen. Svenskt Vattens verksamhetsstrategi har följande vision, mission, position och effektmål: Vision (=vad vi vill uppnå) Sverige ska ha friskt dricksvatten, rena sjöar och hav och tillgång till långsiktigt hållbara ) vattentjänster. Mission (=vad är vårt uppdrag) Svenskt Vatten är branschorganisation för landets viktigaste livsmedelsproducenter och miljövårdsföretag VA-organisationerna. I syfte att nå visionen ovan ska Svenskt Vatten med spetskompetens: - Aktivt företräda och vinna gehör för medlemmarnas intressen i nationella och internationella sammanhang - Bidra till medlemmarnas utveckling Position (=vilken plats vi och våra frågor vill ha i samhället) Den position som Svenskt Vatten vill ha för sig och VA-organisationerna är: - Svenskt Vatten ska vara den självklara företrädaren för de svenska VA-organisationerna med tillgång till den kunskap och de arenor som behövs för att få påverka viktiga beslut - Svenskt Vatten ska aktivt verka för att Sveriges VA-organisationer uppfattas som centrala och strategiska aktörer för en långsiktigt hållbar utveckling - Svenskt Vatten ska tillsammans med medlemmarna arbeta för att landets vattentjänstkunder uppskattar värdet av det svenska vattnet och förstår vikten av att vårda denna resurs för framtiden. Effektmål Effektmål är den utveckling vi vill se mot vår vision: - Medvetenheten ökar hos medborgarna och hos politiska beslutsfattare om vattnets värde och att vattenresurser och vattentjänster måste tryggas för framtiden. - Statens myndighetsstruktur inom frågor relaterade till vattentjänster är mer sammanhållen, med myndigheter som ger relevant och tydlig vägledning i viktiga frågor. 3

4 - VA-organisationerna stärks genom samverkan och utvecklade organisationsformer. Investerings- och reinvesteringstakten i VA-organisationernas infrastruktur tryggar långsiktigt hållbara vattentjänster och bygger på hållbar finansiering. Säkert dricksvatten av god kvalitet levereras dygnet runt. Utsläppen av förorenande ämnen till vatten, mark och luft minskas på ett effektivt sätt. VA-organisationernas naturresurshushållning är mycket god. Kommunerna klimatanpassas för att säkra dricksvatten och förebygga översvämningar VA-organisationernas kompetens och innovativa förmåga utvecklas och säkras långsiktigt. Medlemmarna ser Svenskt Vatten som en värdefull företrädare för sektorn och i rollen som stöd i det lokala arbetet. Effektmålen omfattar utveckling som Svenskt Vatten som organisation inte ensamt rår över, i flera fall inte heller branschen som helhet, men Svenskt Vattens insatser kommer att medverka till att effektmålen kan uppnås. De kan förutsätta utveckling hos medlemmarna men även till exempel ny lagstiftning eller i vissa fall påverkas av beslut på EU-nivå. Våra årliga verksamhetsmål och aktiviteter ska styras av att det är dessa effektmål Svenskt Vatten ska bidra till. Arbetssätt Verksamhetsstrategin bygger på insikten att det krävs en palett av olika arbetssätt och verktyg för att nå varje effektmål. Arbetssätt som kommunikation, påverkansarbete, forskning och utveckling kommer igen i effektmål om dricksvatten, hållbar resurshantering, finansiering etc. I arbetet med verksamhetsstrategin har vi identifierat ett antal arbetssätt, som strategiskt samverkar mot de olika effektmålen. - Forskning, utveckling och innovation - Vägledande riktlinjer, standarder och kunskapsöversikter i strategiskt valda frågor 4

5 - Verktyg åt medlemmar för utveckling av verksamheten (MittVatten - medlemmarnas gemensamma kommunikationssatsning, HBI - Hållbarhetsindex, VA-chefens verktygslåda, VASS VA statistiksystem, Revaq certifieringssystemet för uppströmsarbete och kretslopp av näringsämnen) - Utbildning - Kommunikation bransch-allmänhet - Påverkansarbete beslutsfattare Sverige - Påverkansarbete beslutsfattare EU 1 *) Med hållbarhet menas att såväl miljömässig, social som ekonomisk hållbarhet uppnås. 2 *) Med VA-organisationer menas den organisation (förvaltning, bolag eller kommunalförbund) som har kommunfullmäktiges uppdrag att sköta VA-verksamheten. En VA-organisation kan ansvara för en kommun (i förvaltnings eller bolagsform) eller flera kommuner (kommunalt bolag eller kommunalförbund). 5

6 Styrelseledamöter Agneta Granberg, ordf. Tfn: Göteborg Fax: Eva Andersson Tfn: Norrköpings kommun Fax: Johanna Blomberg Tfn: Haninge kommun Tomas Blomqvist Tfn: UMEVA Fax: Tommie Eriksson Tfn: Norrtälje kommun Fax: Hans Gillsbro Tfn: Norrvatten Fax: Mats Helmfrid Tfn: Lunds kommun Fax: Per Johansson Tfn: Gävle kommun Fax: Teresa Kalisky Tfn: Vara kommun Fax: Styrelse Henrik Kant Tfn: Göteborgs Stad Fax: Mats Lindqvist Tfn: Stockholm KyrkogårdsförvFax: Liza-Maria Norlin Tfn: Sundsvalls kommun Fax: Lena Olofsdotter Tfn: Laholms kommun Fax: Johan Persson Tfn: Kalmar kommun Fax: Ulf Thysell Tfn: NSVA Fax: Revisor Anna Landerholm GranbergTfn: KPMG AB Fax Revisorsuppleant Fredrik Sjölander Tfn: KPMG AB Fax: Lekmannarevisorer Bo Dahlström Tfn: Stockholm Fax: Per Manhem Tfn: Käppalaförbundet Fax: Lekmannarevisorsuppleanter Per Stockhaus Tfn: Solna Fax Petra Viklund Tfn: Luleå kommun Fax:

7 Valberedning Lars-Erik Salminen, ordf Tfn: Solna Mob: Catharina Andersson Tfn: Upplands-Bro kommun Fax: Tommy Bernevång Tfn: Forsberg Fax: Kristdemokraterna Avloppskommittén VAK Kommittéverksamhet Peter Sörngård, sekr Tfn: Svenskt Vatten Fax: Anders Finnson Tfn: Svenskt Vatten Fax: Stefan Marklund, ordf Tfn: Luleå kommun Fax: Malin Engström Tfn: Växjö kommun Fax: Pär Gustavsson Tfn: NSVA Fax: Lotta Edström Tfn: Sörmland Vatten o Avfall AB Fax: Lenita Ericson Tfn: Luleå kommun Fax: Tage Hägerman Tfn: Smedjebacken Energi Fax: & Vatten AB Jörgen Johansson v ordf Tfn: Sydvatten AB Fax: Katarina Tano Tfn: Kalix kommun Fax: Susanne Tumlin Tfn: GRYAAB Fax: Malin Tuvesson Tfn: MittSverige Vatten Fax: Cajsa Wahlberg Tfn: Stockholm Vatten AB Fax: Rörnäts- och Klimatkommittén RÖK Hans Bäckman, sekr Tfn: Svenskt Vatten Fax: Ulrika Olofsson Tfn: UMEVA Fax: Liselotte Stålhandske Tfn: VA SYD Fax: Anne Adrup Tfn: Svenskt Vatten Fax: Kenneth Johansson, ordf Tfn: Karlskrona kommun Fax:

8 Marie Falk Tfn: Göteborgs Stad Fax: Markus Holm Tfn: Sydvatten AB Fax: Elin Granberg Tfn: Köpings kommun Fax: Kristina Hall Tfn: VA SYD Fax: Elin Jansson Tfn: Uppsala Vatten o Avall AB Fax: Erik Karlsson Stockholm Vatten AB Cornelia Ljungerud Tfn: Ängeholms kommun Fax: Christer Stenmark Tfn: UMEVA Fax: Birger Wallsten Tfn: Mälarenergi AB Fax; Dricksvattenkommittén DRIK Gullvy Hedenberg, sekr. Tfn: Svenskt Vatten Fax: Gisela Holm Tfn: Svenskt Vatten Fax: Pehr Andersson, ordf Tfn: Växjö kommun Fax: Johanna Ansker Tfn: Stockholm Vatten AB Fax: 08- Lubomira Eng Tfn: Habo kommun Fax: 8 Charlotte Lindstedt Tfn: Göteborgs Stad Fax: Viktor Lund Tfn: Borås Energi och Miljö AB Fax: Uno Schön Tfn: MittSverige Vatten AB Fax: uno. Svenskt Vatten Utveckling SVU Daniel Hellström, sekr Tfn: Svenskt Vatten AB Fax: Per Ericsson Tfn: Norrvatten Fax: Tove Göthner Tfn: Sveriges Kommuner Fax: och Landsting, SKL Tage Hägerman Tfn: Smedjebacken Energi Fax: & Vatten AB Stefan Johansson Tfn: Skellefteå kommun Fax: Anna Linusson, ordf Tfn: Svenskt Vatten AB Fax: Kristina Laurell Tfn: FORMAS Fax: Annika Malm Tfn: Göteborgs Stad Fax:

9 Kenneth M Persson Tfn: Sydvatten AB Fax: Lisa Osterman Tfn: Örebro kommun Fax: Carl-Olof Zetterman Tfn: Syvab Fax: Utbildningsskommittén UK Ulrika Engvall, sekr Tfn: Svenskt Vatten Fax: Jörgen Westerlund, ordf Tfn: Eskilstuna Energi Fax: & Miljö AB Carl Doverholm Tfn: Skaraborgsvatten KF Fax: Madeleine Malmros Tfn: Roslagsvatten Fax: Mats Norberg Tfn: NSVA Fax: Petra Viklund Tfn: Luleå kommun Fax: Anna-Karin Wickström Tfn: Sydvatten AB Fax: Managementkommittén Magnus Montelius,sekr Tfn: Svenskt Vatten Fax: Ewa Thorén, ordf Tfn: MittSverige Vatten AB Fax: Eva-Lena Beiron Tfn: Karlstads kommun Fax: Hanna Dufva Tfn: Örebro kommun Fax: Mats Falås Tfn: Roslagsvatten Fax: Eva Kristensson Tfn: VA SYD Fax: Bengt Svensson Tfn: Lycksele kommun Fax: Vattentjänstrådet Anna Linusson, ordf Tfn: Svenskt Vatten AB Fax: Pehr Andersson Tfn: Växjö kommun Fax: Kenneth Johansson Tfn: Karlskrona kommun Fax: Annika Malm Tfn: Göteborg stad Liselotte Stålhandske Tfn: VA SYD Ewa Thorén Tfn: MittSverige Vatten AB Fax: Jörgen Westerlund, ordf Tfn: Eskilstuna Energi Fax: & Miljö AB 9

10 Anna Linusson Mob: Verkställande direktör Kontor Anne Adrup Tfn: Rörnät, benchmarking, Mob: dagvatten Hans Bäckman Tfn: Rörnät, CEN-standard, Mob: benchmarking, dagvatten Ulrika Engvall Tfn: Utbildning, rekrytering Mob: Anders Finnson Tfn: Avlopp, miljö, REVAQ Mob: Bo Gärde Tfn: Vaktmästeri Mob: Gullvy Hedenberg Tfn: Dricksvatten Mob: Daniel Hellström Tfn: Utvecklingsledare, Mob: Svenskt Vatten Utveckling. NKV Gisela Holm Tfn: Dricksvatten Mob: Linnea Lindberg Tfn: Redaktör Mob: Inger Malm Tfn: Ekonomichef Mob: Kristina Melander Tfn: Kommunikation Mob: (föräldrarledig åter ) Magnus Montelius Tfn: Managementfrågor Mob: Gilbert Nordenswan Tfn: Juridik Mob: Victoria Sundgren Tfn: Kommunikation Mob: Svenskt Vatten Utveckling Pia Svärdinger Tfn: Kurs- o Event admin Mob: Kristina Swärd Tfn: Ekonomi, IT Mob: Peter Sörngård Tfn: Avlopp och Miljö Mob: Fredrik Vinthagen Tfn: Kommunikation, Mob: management Maria Wedberg Tfn: Kurs- o Event admin Mob: Projektanställda Anna Berggren Mob: REVAQ Lars-Gunnar Bergman Tfn: - Rörnätskurser Mob: - Linda Bühlmann Mob: Kranvattentävlingen 10

11 Ale kommun Tfn: Tekniska förvaltningen Fax: ALAFORS Alingsås kommun Tfn: VA-verket Fax: ALINGSÅS Alvesta kommun Tfn: Tekniska förvaltningen Fax: ALVESTA Aneby Miljö & Vatten AB Tfn: VA-verksamheten Fax: Box ANEBY Arboga kommun Tfn: Tekniska förvaltningen Fax: Box ARBOGA Arjeplogs kommun Tfn: Tekniska kontoret Fax: Tingsbacka ARJEPLOG Arvidsjaurs kommun Tfn: Tekniska avdelningen Fax: ARVIDSJAUR Arvika Teknik AB Tfn: VA- och Renhållning Fax: ARVIKA Adressförteckning Medlemmar Askersunds kommun Tfn: Tekniska förvaltningen Fax: VA-avdelningen ASKERSUND Avesta kommun Tfn: Miljö- o Bygg Fax: AVESTA Avesta VA och Avfall AB Tfn: Box 157 Fax: AVESTA Bengtsfors kommun Tfn: Gatu/Markbyggnad Fax: Box BENGTSFORS Bergs kommun Tfn: Teknik och Miljö Fax: Box SVENSTAVIK Bergslagens Kommunal- Tfn: teknik Fax: Box NORA Bjurholms kommun Tfn: Tekniska avdelningen Fax: Storgatan BJURHOLM Bjuvs kommun Tfn: Mejerigatan 3 Fax: BJUV 11

12 Bjuvs kommun NSVA Tfn: Nordvästra Skånes Fax: Vatten och Avlopp AB Box HELSINGBORG Bodens kommun Tfn: Tekniska förvaltningen Fax: VA-avdelningen BODEN Bollebygds kommun Tfn: Samhällsbyggnadsavd Fax: BOLLEBYGD Bollnäs kommun Tfn: Stadshustorget Fax: BOLLNÄS Bollnäs kommun Helsinge Vatten AB Tfn: Anneforsvägen 51 Fax: ALFTA Borgholms Energi AB Tfn: Box 55 Fax: BORGHOLM Borgholms kommun Tfn: Box 52 Fax: BORGHOLM AB Borlänge Energi Tfn: Ao VA Fax: Box BORLÄNGE Borlänge kommun Tfn: Miljö o Byggn nämnden Fax: BORLÄNGE Borås Energi och Miljö ABTfn: Box 1713 Fax: BORÅS Borås stad Tfn: BORÅS Fax: Botkyrka kommun Tfn: Tekniska förvaltningen Fax: TUMBA AB Boxholmsteknik Tfn: Box 51 Fax: BOXHOLM Bromölla Energi&VattenABTfn: Storgatan 40 Fax: BROMÖLLA Bromölla kommun Tfn: Myndighetskontoret Fax: Box BROMÖLLA Bräcke kommun Tfn: Box 190 Fax: BRÄCKE Burlövs kommun Tfn: Box 53 Fax: ARLÖV Burlövs kommun Tfn: VA SYD Fax Box MALMÖ Båstads kommun Tfn: BÅSTAD 12

13 Båstads kommun NSVA Nordvästra Skånes Tfn: Vatten och Avlopp AB Fax: Box HELSINGBORG Dala Vatten och Avfall AB Tfn: Box 234 Fax: LEKSAND Dals-Eds kommun Tfn: Tekniska kontoret Fax: Box ED Danderyds kommun Tfn: Tekniska kontoret Fax: Box DANDERYD Degerfors kommun Tfn: Tekniska kont VA-avd Fax: VA-verket DEGERFORS Dorotea kommun Tfn GVA-enheten Fax: DOROTEA Eda kommun Tfn: Samhällsbyggnad Fax: Box CHARLOTTENBERG Ekerö kommun Tfn: Box 205 Fax: EKERÖ Eksjö Energi AB Tfn: VA-avd Fax: EKSJÖ Emmaboda Tfn: Energi & Miljö AB Fax: Box EMMABODA Enköpings kommun Tfn: Teknikförvaltningen Fax: Vatten och Avfall ENKÖPING Eskilstuna Energi Tfn: & Miljö AB Fax: ESKILSTUNA Eskilstuna kommun Tfn: Kommunledningskontoret Fax: ESKILSTUNA Eslövs kommun Tfn: ESLÖV Fax: Eslövs kommun Tfn: VA SYD Fax Box MALMÖ Essunga kommun Tfn: Tekniska kontoret Fax: NOSSEBRO Fagersta kommun Tfm_ FAGERSTA Fax: Fagersta kommun NVK Norra Västmanlands Tfn: Kommunalteknikförbund Fax: Box FAGERSTA 13

14 Falkenbergs Vatten och Renhållning AB Vatten & Miljö i Väst AB Tfn: Box 110 Fax: FALKENBERG Falköpings kommun Tfn: Tekniska kontoret Fax: VA-enheten FALKÖPING Falu Energi & Vatten AB Tfn: Box 213 Fax: FALUN Filipstads kommun Tfn: Tekniska kontoret Fax: Box FILIPSTAD Finspångs Tekniska Tfn: Verk AB Fax: FINSPÅNG Flens kommun Tfn: Miljö Fax: FLEN Flens kommun Sörmland Vatten o Avfall ABTfn Vingåkersvägen 18 Fax: KATRINEHOLM Forshaga kommun Tfn: Tekniska förvaltningen Fax: Box FORSHAGA Gagnef Teknik AB Dala Vatten och Avfall AB Tfn: Box 234 Fax: LEKSAND Gislaveds kommun Tfn: Tekniska kontoret Fax: GISLAVED Gnesta kommun Tfn: VA & Renhållningsenh. Fax: V:a Storgatan GNESTA Gnosjö kommun Tfn: Tekniska avdelningen Fax: Storgatan GNOSJÖ Region Gotland Tfn: Samhällsbyggnadsförvaltn Fax: VISBY Grums kommun Tfn: Kommunstyrelsen Fax: GRUMS Gryaab AB Tfn: Box 8984 Fax: GÖTEBORG Grästorps kommun Tfn: Tekniska förvaltningen Fax: Kommunens hus GRÄSTORP Gullspångs kommun Tfn: Tekniska förvaltningen Fax: Box HOVA Gällivare kommun Tfn: Service- o Teknikförvaltn Fax: GÄLLIVARE 14

15 Gästrike Vatten AB Tfn: Hamnleden 20 Fax: GÄVLE Gävle Vatten AB Tfn: Gästrike Vatten AB Fax: Hamnleden GÄVLE Göteborgs Stad Tfn: Kretslopp och vatten Fax: 031- Box ANGERED goteborg.se Götene kommun Tfn: GÖTENE Fax: Götene Vatten & Tfn: Värme AB Fax: GÖTENE Habo kommun Tfn: Tekniska kontoret Fax: Box HABO Hagfors kommun Tfn: Tekniska enheten Fax: HAGFORS Hallsbergs kommun Tfn: Teknik- o planförvaltn Fax: HALLSBERG Hallstahammars kn Tfn: Gatukontoret Fax: Box HALLSTAHAMMAR Halmstads kommun Tfn: Laholmsbukten VA Fax: Box HALMSTAD Hammarö kommun Tfn: Tekniska förvaltningen Fax: Box SKOGHALL Haninge kommun Tfn: Stadsbyggnadsförvaltn Fax: Vatten och Avlopp HANINGE Haparanda Stad Tfn: HAPARANDA Fax: Haparanda Teknik & Tfn: Fastighets AB Fax: Box HAPARANDA Heby kommun Tfn: VA- o Avfallsenheten Fax: HEBY Hedemora Energi AB Tfn: Box 33 Fax: HEDEMORA Hedemora kommun Tfn: Miljö- o samhällsbyggn förv Fax: Box HEDEMORA Helsingborg Stad Tfn: HELSINGBORG Fax: 15

16 Helsingborg stad NSVA Nordvästra Skånes Tfn: Vatten och Avlopp AB Fax: Box HELSINGBORG Helsinge Vatten AB Tfn: Anneforsvägen 51 Fax: ALFTA Herrljunga Vatten AB Tfn: Mariedalsgatan3 Fax: HERRLJUNGA Hjo kommun Tfn: Tekniska kontoret Fax: HJO Hofors kommun Tfn: HOFORS Fax: Hofors Vatten AB Gästrike Vatten AB Tfn: Hamnleden 20 Fax: GÄVLE Hudiksvalls kommun Tfn: Tekniska förvaltningen Fax: VA-avdelningen HUDIKSVALL Huddinge kommun Tfn: Miljö- o samhällsbyggn Fax: HUDDINGE Hylte kommun Tfn: Samhällsbyggnadskontoret Fax: Affärs- och Resultatenheten Storgatan HYLTEBRUK Håbo kommun Tfn: Tekniska förvaltningen Fax: BÅLSTA Hällefors kommun Tfn: HÄLLEFORS Hällefors kommun Bergslagens Kommunal- Tfn: teknik Fax: Box NORA Härjedalens kommun Tfn: Tekniska kontoret Fax: SVEG Härnösand Energi Tfn: & Miljö AB Fax: AO Vatten Box HÄRNÖSAND Härryda kommun Tfn: VA/Avfall Fax: Samhällsbyggnad MÖLNLYCKE Hässleholms Vatten AB Tfn: Stadshuset Fax: HÄSSLEHOLM Höganäs kommun Tfn: Tekniska förvaltningen Fax: Stadshuset HÖGANÄS Hörby kommun Tfn: Mittskåne Vatten Fax: Box HÖÖR 16

17 Höörs kommun Mittskåne Vatten Tfn: Box 50 Fax: HÖÖR Jokkmokks kommun Tfn: Tekniska kontoret Fax: JOKKMOKK Järfälla kommun Tfn: Miljö & Stadsbyggn.kont. Fax: VA-avdelningen JÄRFÄLLA Jönköpings kommun Tfn: VA-verksamheten Fax: JÖNKÖPING Kalix kommun Tfn: Tekniska förvaltningen Fax: Nygatan KALIX Kalmar Vatten AB Tfn: Box 817 Fax: KALMAR Karlsborgs kommun Tfn: Tekniska kontoret Fax: KARLSBORG Karlshamns kommun Tfn: Samhällsbyggn. förvaltning Fax: Tubbarydsvägen KARLSHAMN Karlskoga kommun Tfn: Samhällsbyggn förv 13 Fax: KARLSKOGA VA-Bolaget i Karlskoga AB Tfn: Box 42 Fax: KARLSKOGA Karlskrona kommun Tfn: Tekniska förvaltningen Fax: KARLSKRONA Karlstads kommun Tfn: Teknik-o fastighetsförvaltn Fax: VA-enheten KARLSTAD Katrineholms kommun Tfn: Samhällsbyggnadsförv Fax: KATRINEHOLM Katrineholms kommun Sörmland Vatten o Avfall ABTfn Vingåkersvägen 18 Fax: KATRINEHOLM Kils kommun Tfn: Tekniska kontoret Fax: Box KIL Kinda kommun Tfn: Tekniska förvaltningen Fax: KISA Kiruna kommun Tfn: Kommunkontoret Fax: KIRUNA Tekniska Verken i Tfn: Kiruna AB Fax: Gatu- och VA-avd KIRUNA 17

18 Klippans kommun Tfn: Tekniska kontoret Fax: KLIPPAN Knivsta kommun Tfn: Knivsta Fax: Kungälvs kommun Tfn: VA-verket Fax: KUNGÄLV Käppalaförbundet Tfn: Box 3095 Fax: LIDINGÖ Knivsta kommun Roslagsvatten AB Tfn: ÅKERSBERGA Fax: Kramfors kommun Tfn: Tekniska kontoret Fax: KRAMFORS Kristianstads kommun Tfn: C 4 Teknik Fax: VA avdelningen Björkhemsvägen 15F KRISTIANSTAD Kristinehamns kommun Tfn: VA- o Renhållningsavd Fax: A Teknisk förvaltning KRISTINEHAMN Krokoms kommun Tfn: VA-verket Fax: KROKOM Kumla kommun Tfn: Tekniska kontoret Fax: KUMLA Kungsbacka kommun Tfn: Förvaltning Teknik Fax: KUNGSBACKA Kungsörs KommunTeknik AB KUNGSÖR Tfn: Kävlinge kommun Tfn: Miljö & Teknik Fax: VA-Verket KÄVLINGE Köpings kommun Tfn: Tekniska kontoret VA Fax: KÖPING Laholmsbukten VA Tfn: Box 246 Fax: HALMSTAD Laholms kommun Tfn: Laholmsbukten VA Fax: Box HALMSTAD Landskrona stad Tfn: LANDSKRONA Fax: Landskrona stad NSVA Nordvästra Skånes Tfn: Vatten och Avlopp AB Fax: Box HELSINGBORG Laxå Vatten AB Tfn: Box 60 Fax: LAXÅ 18

19 Lekebergs kommun Tfn: Tekniska förvaltningen Fax: FJUGESTA Leksand Vatten Dala Vatten och Avfall AB Tfn: Box 234 Fax: LEKSAND Lerums kommun Tfn: Tekniska förvaltningen Fax: LERUM Lessebo kommun Tfn: Tekniska förvaltningen Fax: Box LESSEBO Lidingö Stad Tfn: Tekniska förvaltningen Fax: LIDINGÖ Lidköpings kommun Tfn: Teknisk Service Fax: LIDKÖPING Lilla Edets kommun Tfn: LILLA EDET Fax: Lindesbergs kommun Tfn: LINDESBERG Fax: Lindesbergs kommun Bergslagens Kommunal- Tfn: teknik Fax: Box NORA Linköpings kommun Tfn: Miljö- o Samhällsbyggn Fax: LINKÖPING Tekniska Verken i Tfn: Linköping AB Fax: AO Vatten Box LINKÖPING Ljungby kommun Tfn: Tekniska kontoret Fax: LJUNGBY Ljusdals Vatten AB Tfn: Hotellgatan 6D Fax: LJUSDAL Ljusnarsbergs kommun Tfn: KOPPARBERG Fax: Ljusnarsbergs kommun Bergslagens Kommunal- Tfn: teknik Fax: Box NORA Lomma kommun Tfn: VA-verket Fax: Kommunhuset LOMMA Ludvika kommun Tfn: Tekniska kontoret Fax: LUDVIKA Luleå kommun Tfn Stadsbyggnadsförvaltn Fax: VA & Avfall LULEÅ Lunds kommun Tfn: Miljöförvaltningen Fax: Box LUND 19

20 Lunds kommun VA SYD Tfn: Box 191 Fax: MALMÖ Lycksele kommun Tfn: Samhällsb förvaltningen Fax: LYCKSELE LEVA i Lysekil AB Tfn: Box 36 Fax: LYSEKIL Malmö stad Tfn: Miljöförvaltningen Fax: MALMÖ Malmö stad VA SYD Tfn: Box 191 Fax: MALMÖ Malå kommun Tfn: Teknisk stab Fax: Storgatan MALÅ Mariestads kommun Tfn: Tekniska förvaltningen Fax: MARIESTAD Markaryds kommun Tfn VA-enheten Fax: Box MARKARYD Marks kommun Tfn: Teknik- o Serviceförvaltn Fax: KINNA Melleruds kommun Tfn: Tekniska kontoret Fax: MELLERUD Mittskåne Vatten Tfn: Box 50 Fax: HÖÖR MittSverige Vatten AB Tfn: Box 189 Fax: SUNDSVALL Mjölby kommun Tfn: Tekniska kontoret Fax: MJÖLBY Mora Vatten AB Tfn: Box 100 Fax: ORSA Motala kommun Tfn: Tekniska kontoret Fax: Vatten MOTALA Mullsjö Energi & Miljö ABTfn: Box 800 Fax: MULLSJÖ Mullsjö kommun Tfn: Box 800 Fax: MULLSJÖ Munkfors kommun Tfn: Tekniska avdelningen Fax: Box MUNKFORS 20

2014-10-24. Namn: Värde per kommun Urval: Antal bokslut: minst 3, Omsättning: 0,25 Mkr till 92 Mkr, Antal anställda: 1 till 49

2014-10-24. Namn: Värde per kommun Urval: Antal bokslut: minst 3, Omsättning: 0,25 Mkr till 92 Mkr, Antal anställda: 1 till 49 Urval: Antal bokslut: minst 3, Omsättning: 0,25 Mkr till 92 Mkr, Antal anställda: 1 till 49 ÄLVSBYN 659 0,1% 429 0,1% 53,6% 63 GÖTENE 727 0,1% 536 0,1% 35,6% 67 UPPLANDS-BRO 1 173 0,2% 888 0,2% 32,1% 110

Läs mer

Tabell 1b, Boendeutgifter/månad 2005 (LO-familj)

Tabell 1b, Boendeutgifter/månad 2005 (LO-familj) Stockholms län Danderyd 1 941 6 927 2 749 3 528 15 145 298-1 508 35-8 -1 183 Lidingö 1 685 6 064 2 407 3 231 13 387 42-1 327 28 73-1 184 Solna 1 685 5 555 2 205 3 257 12 702 42-712 188-31 -513 Sundbyberg

Läs mer

Län och kommun Antal MC Procent av befolkningen Stockholms län

Län och kommun Antal MC Procent av befolkningen Stockholms län Stockholms län Norrtälje 4 373 7,78% Nykvarn 686 7,37% Vallentuna 1 957 6,39% Ekerö 1 636 6,36% Nynäshamn 1 614 6,16% Värmdö 2 270 5,85% Österåker 2 198 5,53% Tyresö 2 100 4,86% Sigtuna 1 890 4,59% Upplands-Bro

Läs mer

Värde per kommun. Värde 2014 (Mkr) % Fördelning 2014. Värde 2013 (Mkr)

Värde per kommun. Värde 2014 (Mkr) % Fördelning 2014. Värde 2013 (Mkr) Värde per kommun Urval av aktiebolag: Antal bokslut: minst 3, Omsättning: 0,25 Mkr till 92 Mkr, Antal anställda: 1 till 49. Det länsvisa bolagsvärdet för avser aktiebolag med brutna räkenskapsår och bokslutsdatum

Läs mer

Antal juridiska personer i varje kommun som ska deklarera senast 1 november

Antal juridiska personer i varje kommun som ska deklarera senast 1 november BLEKINGE OLOFSTRÖM 46 4 3 53 BLEKINGE KARLSKRONA 229 32 30 291 BLEKINGE RONNEBY 105 5 11 121 BLEKINGE KARLSHAMN 144 6 15 165 BLEKINGE SÖLVESBORG 105 1 12 118 DALARNA VANSBRO 48 3 0 51 DALARNA MALUNG-SÄLEN

Läs mer

Hundstatistik 2014 Antal hundar och ägare per län och kommun

Hundstatistik 2014 Antal hundar och ägare per län och kommun SKÅNE BJUV 1356 1883 SKÅNE HÖÖR 1798 2570 SKÅNE LUND 5553 7015 SKÅNE OSBY 1254 1659 SKÅNE ESLÖV 2906 4028 SKÅNE HÖRBY 1955 2819 SKÅNE LOMMA 1225 1530 SKÅNE MALMÖ 12253 14717 SKÅNE SJÖBO 2687 3956 SKÅNE

Läs mer

Antal hundägare och hundar per län och kommun

Antal hundägare och hundar per län och kommun Antal hundägare och hundar per län och kommun Län Namn Kommun Namn Antal ägare Antal djur BLEKINGE KARLSHAMN 2431 3316 BLEKINGE KARLSKRONA 4296 5609 BLEKINGE OLOFSTRÖM 1134 1505 BLEKINGE RONNEBY 2580 3492

Läs mer

Källa: Beräkning av Bredbandsforum, 2013 - baserat på PTS Bredbandskartläggning.

Källa: Beräkning av Bredbandsforum, 2013 - baserat på PTS Bredbandskartläggning. 1 Fiberaccess estimerat som andel av befolkningen uppdelat på villor och flerfamiljshus, 2012 Källa: Beräkning av Bredbandsforum, 2013 - baserat på PTS Bredbandskartläggning. Fiber Totalt Fiber Villa Fiber

Läs mer

Kommunlista över flest nystartade enskilda firmor per invånare

Kommunlista över flest nystartade enskilda firmor per invånare Kommunlista över flest nystartade enskilda firmor per invånare Rank Kommun Län Antal Antal nya firmor per 1000 invånare

Läs mer

Kommunalt grundskoleindex 2014 - Föräldraalliansen Sverige Kommungrupp - Ranking 1/9

Kommunalt grundskoleindex 2014 - Föräldraalliansen Sverige Kommungrupp - Ranking 1/9 Kommunalt grundskoleindex - Kommungrupp Ranking 2014 Måluppfyllelse Residual Pedagogisk personal Övrigt Fritidshem Index Ranking Lägsta 0,04 1,02 0,16 0,07 1,72 Högsta 1,02 1,99 0,41 0,53 3,05 Median 0,44

Läs mer

Småhustaxeringen 2012 - Taxeringsvärdeförändringar & fastighetsavgift per kommun (prognos)

Småhustaxeringen 2012 - Taxeringsvärdeförändringar & fastighetsavgift per kommun (prognos) Småhustaxeringen - Taxeringsvärdeförändringar & fastighetsavgift per kommun (prognos) -09-01 Småhustaxeringen - Taxeringsvärdeförändringar & fastighetsavgift per kommun (prognos) Förklaringar resp. : resp.

Läs mer

FDD1 FDD2 TDD1 TDD2 3600-3620 / 3700-3720 MHz 3620-3640 / 3720-3740 MHz 3660-3680 / 3680-3700 MHz

FDD1 FDD2 TDD1 TDD2 3600-3620 / 3700-3720 MHz 3620-3640 / 3720-3740 MHz 3660-3680 / 3680-3700 MHz Bilaga 2 För samtliga tillstånd tillkommer 2000 kronor i handläggningsavgift per tillstånd förutom auktionslikviden. FDD1 FDD2 TDD1 TDD2 3600-3620 / 3700-3720 MHz 3620-3640 / 3720-3740 MHz 3660-3680 /

Läs mer

Förändring i procent. Hela landet 2 120 434 1 401 000 +3 44% 552 000 120 4 140

Förändring i procent. Hela landet 2 120 434 1 401 000 +3 44% 552 000 120 4 140 Bilaga till analysen Så hög blir den nya skatten på småhus 2015 Kommun för kommun Uppskattning av förväntat 2015 baserat på småhusförsäljningarna 2013 och procentuell förändring jämfört med 2013 (2012

Läs mer

ABFs STUV-redovisning

ABFs STUV-redovisning Län Distr Nr Avdelning kod/namn Stockholms län 01 01 501 Stockholms län 1 Stockholm 80 Stockholm 901 Stockholm /studieprogrammet 80 Stockholm 902 Stockholm Syd 80 Stockholm 1003 Stockholm /Administrativa

Läs mer

Andel deltagare efter kön (%) Antal Studiecirklar. Sammankomster. Deltagare Kvinnor Män. Riket 275 503 3 045 167 9 777 797 1 910 307 58,3 41,7

Andel deltagare efter kön (%) Antal Studiecirklar. Sammankomster. Deltagare Kvinnor Män. Riket 275 503 3 045 167 9 777 797 1 910 307 58,3 41,7 Tabell 6:1. Antal studiecirklar, sammankomster, studietimmar och deltagare efter kommun 2008 Table 6:1. Number of study circles, meetings, study hours and participants by municipality 2008 Antal Studiecirklar

Läs mer

Vaccinationsstatistik från barnhälsovården, januari 2011.

Vaccinationsstatistik från barnhälsovården, januari 2011. Vaccinationsstatistik från barnhälsovården, januari 2011. Vaccinationstäckning bland barn födda 2008 vaccinerade med 3 doser Län Difteri Stelkramp Kikhosta Polio Hib-infektion* Pneumokocksjukdom 464 Stockholms

Läs mer

Nyföretagarbarometern 2010:B Kommungrupper enl. SKL

Nyföretagarbarometern 2010:B Kommungrupper enl. SKL Nyföretagarbarometern 2010:B Kommungrupper enl. SKL NyföretagarCentrum har löpande sedan börjat av 90-talet redovisat utvecklingen över antalet nyregistrerade företag i landet på kommun- och länsnivå i

Läs mer

Svensk GlasÅtervinning AB Hammar Tel.nr. vx / kundtj. etc

Svensk GlasÅtervinning AB Hammar Tel.nr. vx / kundtj. etc Kommun Svensk GlasÅtervinning AB Hammar Tel.nr. vx / kundtj. etc Entreprenör Ale Ale kommun 0303-330000 Alingsås SITA Sverige AB Region Mellan 021-349160 Alvesta Alvesta Renhållnings AB 0472-15190 Aneby

Läs mer

Jämförelse av nätavgifter för villa med elvärme 20A/ 20.000 kwh

Jämförelse av nätavgifter för villa med elvärme 20A/ 20.000 kwh Kommun Sorterat nätbolag 2004 2005 2005 jfr 2004 Stockholms län Norrtälje Norrtälje Energi AB 5768 6193 7% Solna Vattenfall Eldistribution AB, Huvudsta 5745 6065 6% Sundbyberg Vattenfall Eldistribution

Läs mer

Betala på pensionsskulden nu

Betala på pensionsskulden nu fakta Betala på en nu Hur ser det ut i din kommun? Ta ut problemen i förskott det lönar sig För fjärde året i rad sätter Skandia kommunernas er i fokus. Det gör vi eftersom en är en stor och viktig samhällsfråga

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2004:9) om utjämningsbidrag till och utjämningsavgift för kommuner för kostnader enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa

Läs mer

1(73) Antal åtgärder som medgivits i besluten om dispens. Antal beslut om dispenser som Länsstyrelsen överprövat (19:3b MB)

1(73) Antal åtgärder som medgivits i besluten om dispens. Antal beslut om dispenser som Länsstyrelsen överprövat (19:3b MB) Redovisning av regeringsuppdraget uppföljning av strandskyddsbeslut 2013. Naturvårdsverket, NV-00640-14. Bilaga 2. ernas strandskyddsbeslut 2013 per kommun 1 Tabell 1K. Beslut om strandskyddsdispens. Antal

Läs mer

Arbetsskador 2013 län och kommun

Arbetsskador 2013 län och kommun Arbetsmiljöstatistik Rapport 2014:2 Arbetsskador 2013 län och kommun preliminära uppgifter Arbetsmiljöstatistik Rapport 2014:2 Arbetsskador 2013 län och kommun preliminära uppgifter Arbetsskador 2013

Läs mer

Fordon i län och kommuner Vehicles in counties and municipalities

Fordon i län och kommuner Vehicles in counties and municipalities Statistik 2014:2 Fordon i län och kommuner Vehicles in counties and municipalities Publiceringsdatum: 2014-02-06 Korrigerad: 2014-02-18 Kontaktperson: Trafikanalys Anette Myhr tel: 010-414 42 17, e-post:anette.myhr@trafa.se

Läs mer

Tomtköundersökning per kommun. En rapport från Villaägarnas Riksförbund

Tomtköundersökning per kommun. En rapport från Villaägarnas Riksförbund Tomtköundersökning per kommun En rapport från Villaägarnas Riksförbund Innehåll SAMMANFATTNING METOD... 1 AVGRÄNSNINGAR... 1 RESULTAT... 2 LÄNGST TOMTKÖER I LANDET... 2 KOMMUNER MED EFTERFRÅGAN PÅ KOMMUNALA

Läs mer

Vad kostar det att bo?

Vad kostar det att bo? Vad kostar det att bo? En rapport om driftskostnader för småhus i Sveriges 290 kommuner Postadress Besöksdress Telefon Fax E-post Hemsida Box 7118, 192 07 Sollentuna Johan Berndes väg 8-10 010-750 01 00

Läs mer

Varannan kommun saknar information på internet till våldsutsatta kvinnor. Rapport

Varannan kommun saknar information på internet till våldsutsatta kvinnor. Rapport Varannan kommun saknar information på internet till våldsutsatta kvinnor Rapport December 2007 Stärk informationen till våldsutsatta kvinnor Hela 47 procent av landets kommuner tycks helt sakna information

Läs mer

Läsårstiderna länsvis Län Höststart 2014 Höstlov v. 2014 Höstslut 2014 Vårstart 2015 Sportlov v. 2015 Påsklov v. 2015 Vårslut 2015

Läsårstiderna länsvis Län Höststart 2014 Höstlov v. 2014 Höstslut 2014 Vårstart 2015 Sportlov v. 2015 Påsklov v. 2015 Vårslut 2015 Datum: 2014-03-06 Grundskolans läsårstider 2014/2015 Här finner du en detaljerad sammanställning av grundskolans läsårstider per län och kommun. Skolporten samlar och publicerar läsårstiderna årligen i

Läs mer

Redovisning av uppföljning av strandskyddsbeslut 2014. Naturvårdsverket, NV-00453-15. Bilaga 2.

Redovisning av uppföljning av strandskyddsbeslut 2014. Naturvårdsverket, NV-00453-15. Bilaga 2. Redovisning av uppföljning av strandskyddsbeslut 2014. Naturvårdsverket, NV-00453-15. Bilaga 2. Kommunernas strandskyddsbeslut 2014 per kommun Tabell 1K. Beslut om strandskyddsdispens. Antal beslut om

Läs mer

Vad kostar det att bo?

Vad kostar det att bo? Vad kostar det att bo? En rapport om driftskostnader för småhus i Sveriges 290 kommuner Villaägarnas Riksförbund den 15 januari 2013 Postadress Besöksdress Telefon Fax E-post Hemsida Box 7118, 192 07 Sollentuna

Läs mer