Innehåll. Friskt Vatten och rena sjöar med Svenskt Vatten

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Innehåll. Friskt Vatten och rena sjöar med Svenskt Vatten"

Transkript

1 Medlemsmatrikel

2 Innehåll Friskt Vatten och rena sjöar med Svenskt Vatten Vision...3 Verksamhetsidé...4 Långsiktiga mål...4 Kännetecken...5 Strategier...5 Styrelse, revisorer, valberedning Styrelseledamöter...7 Revisor...7 Revisorsuppleant...7 Lekmannarevisorer...7 Lekmannarevisorsuppleanter...7 Valberedning...8 Kommittéverksamahet Avloppskommittén...8 Rörnätskommittén...8 Dricksvattenkommittén...9 Svenskt Vatten Utveckling...9 Utbildningskommittén Managementkommittén Kontor Medarbetare Adressförteckningar Medlemmar Medlemmar i kommunsamverkan Kommunala VA-bolag Företagsabonnenter Myndigheter och organisationer Internationell samverkan Branschorganisationer i Norden/Baltikum Ny adress! Box 14057, BROMMA. Besöksadress: Gustavslundsvägen 12 Tfn: Fax: Bankgiro: Postgiro: org nr

3 Friskt dricksvatten, rena sjöar och hav med Svenskt Vatten Svenskt Vatten har antagit en verksamhetsstrategi för åren Arbetet i organisationen kommer under kommande år att präglas av verksamhetsstrategins inriktning, vilket innebär att effektmålen varje år kommer att omsättas i verksamhetsmål i den årligt upprättade verksamhetsplanen. Svenskt Vattens verksamhetsstrategi har följande vision, mission, position och effektmål: Vision (=vad vi vill uppnå) Sverige ska ha friskt dricksvatten, rena sjöar och hav och tillgång till långsiktigt hållbara ) vattentjänster. Mission (=vad är vårt uppdrag) Svenskt Vatten är branschorganisation för landets viktigaste livsmedelsproducenter och miljövårdsföretag VA-organisationerna. I syfte att nå visionen ovan ska Svenskt Vatten med spetskompetens: - Aktivt företräda och vinna gehör för medlemmarnas intressen i nationella och internationella sammanhang - Bidra till medlemmarnas utveckling Position (=vilken plats vi och våra frågor vill ha i samhället) Den position som Svenskt Vatten vill ha för sig och VA-organisationerna är: - Svenskt Vatten ska vara den självklara företrädaren för de svenska VA-organisationerna med tillgång till den kunskap och de arenor som behövs för att få påverka viktiga beslut - Svenskt Vatten ska aktivt verka för att Sveriges VA-organisationer uppfattas som centrala och strategiska aktörer för en långsiktigt hållbar utveckling - Svenskt Vatten ska tillsammans med medlemmarna arbeta för att landets vattentjänstkunder uppskattar värdet av det svenska vattnet och förstår vikten av att vårda denna resurs för framtiden. Effektmål Effektmål är den utveckling vi vill se mot vår vision: - Medvetenheten ökar hos medborgarna och hos politiska beslutsfattare om vattnets värde och att vattenresurser och vattentjänster måste tryggas för framtiden. - Statens myndighetsstruktur inom frågor relaterade till vattentjänster är mer sammanhållen, med myndigheter som ger relevant och tydlig vägledning i viktiga frågor. 3

4 - VA-organisationerna stärks genom samverkan och utvecklade organisationsformer. Investerings- och reinvesteringstakten i VA-organisationernas infrastruktur tryggar långsiktigt hållbara vattentjänster och bygger på hållbar finansiering. Säkert dricksvatten av god kvalitet levereras dygnet runt. Utsläppen av förorenande ämnen till vatten, mark och luft minskas på ett effektivt sätt. VA-organisationernas naturresurshushållning är mycket god. Kommunerna klimatanpassas för att säkra dricksvatten och förebygga översvämningar VA-organisationernas kompetens och innovativa förmåga utvecklas och säkras långsiktigt. Medlemmarna ser Svenskt Vatten som en värdefull företrädare för sektorn och i rollen som stöd i det lokala arbetet. Effektmålen omfattar utveckling som Svenskt Vatten som organisation inte ensamt rår över, i flera fall inte heller branschen som helhet, men Svenskt Vattens insatser kommer att medverka till att effektmålen kan uppnås. De kan förutsätta utveckling hos medlemmarna men även till exempel ny lagstiftning eller i vissa fall påverkas av beslut på EU-nivå. Våra årliga verksamhetsmål och aktiviteter ska styras av att det är dessa effektmål Svenskt Vatten ska bidra till. Arbetssätt Verksamhetsstrategin bygger på insikten att det krävs en palett av olika arbetssätt och verktyg för att nå varje effektmål. Arbetssätt som kommunikation, påverkansarbete, forskning och utveckling kommer igen i effektmål om dricksvatten, hållbar resurshantering, finansiering etc. I arbetet med verksamhetsstrategin har vi identifierat ett antal arbetssätt, som strategiskt samverkar mot de olika effektmålen. - Forskning, utveckling och innovation - Vägledande riktlinjer, standarder och kunskapsöversikter i strategiskt valda frågor 4

5 - Verktyg åt medlemmar för utveckling av verksamheten (MittVatten - medlemmarnas gemensamma kommunikationssatsning, HBI - Hållbarhetsindex, VA-chefens verktygslåda, VASS VA statistiksystem, Revaq certifieringssystemet för uppströmsarbete och kretslopp av näringsämnen) - Utbildning - Kommunikation bransch-allmänhet - Påverkansarbete beslutsfattare Sverige - Påverkansarbete beslutsfattare EU 1 *) Med hållbarhet menas att såväl miljömässig, social som ekonomisk hållbarhet uppnås. 2 *) Med VA-organisationer menas den organisation (förvaltning, bolag eller kommunalförbund) som har kommunfullmäktiges uppdrag att sköta VA-verksamheten. En VA-organisation kan ansvara för en kommun (i förvaltnings eller bolagsform) eller flera kommuner (kommunalt bolag eller kommunalförbund). 5

6 Styrelseledamöter Agneta Granberg, ordf. Tfn: Göteborg Fax: Eva Andersson Tfn: Norrköpings kommun Fax: Johanna Blomberg Tfn: Haninge kommun Tomas Blomqvist Tfn: UMEVA Fax: Tommie Eriksson Tfn: Norrtälje kommun Fax: Hans Gillsbro Tfn: Norrvatten Fax: Mats Helmfrid Tfn: Lunds kommun Fax: Per Johansson Tfn: Gävle kommun Fax: Teresa Kalisky Tfn: Vara kommun Fax: Styrelse Henrik Kant Tfn: Göteborgs Stad Fax: Mats Lindqvist Tfn: Stockholm KyrkogårdsförvFax: Liza-Maria Norlin Tfn: Sundsvalls kommun Fax: Lena Olofsdotter Tfn: Laholms kommun Fax: Johan Persson Tfn: Kalmar kommun Fax: Ulf Thysell Tfn: NSVA Fax: Revisor Anna Landerholm GranbergTfn: KPMG AB Fax Revisorsuppleant Fredrik Sjölander Tfn: KPMG AB Fax: Lekmannarevisorer Bo Dahlström Tfn: Stockholm Fax: Per Manhem Tfn: Käppalaförbundet Fax: Lekmannarevisorsuppleanter Per Stockhaus Tfn: Solna Fax Petra Viklund Tfn: Luleå kommun Fax:

7 Valberedning Lars-Erik Salminen, ordf Tfn: Solna Mob: Catharina Andersson Tfn: Upplands-Bro kommun Fax: Tommy Bernevång Tfn: Forsberg Fax: Kristdemokraterna Avloppskommittén VAK Kommittéverksamhet Peter Sörngård, sekr Tfn: Svenskt Vatten Fax: Anders Finnson Tfn: Svenskt Vatten Fax: Stefan Marklund, ordf Tfn: Luleå kommun Fax: Malin Engström Tfn: Växjö kommun Fax: Pär Gustavsson Tfn: NSVA Fax: Lotta Edström Tfn: Sörmland Vatten o Avfall AB Fax: Lenita Ericson Tfn: Luleå kommun Fax: Tage Hägerman Tfn: Smedjebacken Energi Fax: & Vatten AB Jörgen Johansson v ordf Tfn: Sydvatten AB Fax: Katarina Tano Tfn: Kalix kommun Fax: Susanne Tumlin Tfn: GRYAAB Fax: Malin Tuvesson Tfn: MittSverige Vatten Fax: Cajsa Wahlberg Tfn: Stockholm Vatten AB Fax: Rörnäts- och Klimatkommittén RÖK Hans Bäckman, sekr Tfn: Svenskt Vatten Fax: Ulrika Olofsson Tfn: UMEVA Fax: Liselotte Stålhandske Tfn: VA SYD Fax: Anne Adrup Tfn: Svenskt Vatten Fax: Kenneth Johansson, ordf Tfn: Karlskrona kommun Fax:

8 Marie Falk Tfn: Göteborgs Stad Fax: Markus Holm Tfn: Sydvatten AB Fax: Elin Granberg Tfn: Köpings kommun Fax: Kristina Hall Tfn: VA SYD Fax: Elin Jansson Tfn: Uppsala Vatten o Avall AB Fax: Erik Karlsson Stockholm Vatten AB Cornelia Ljungerud Tfn: Ängeholms kommun Fax: Christer Stenmark Tfn: UMEVA Fax: Birger Wallsten Tfn: Mälarenergi AB Fax; Dricksvattenkommittén DRIK Gullvy Hedenberg, sekr. Tfn: Svenskt Vatten Fax: Gisela Holm Tfn: Svenskt Vatten Fax: Pehr Andersson, ordf Tfn: Växjö kommun Fax: Johanna Ansker Tfn: Stockholm Vatten AB Fax: 08- Lubomira Eng Tfn: Habo kommun Fax: 8 Charlotte Lindstedt Tfn: Göteborgs Stad Fax: Viktor Lund Tfn: Borås Energi och Miljö AB Fax: Uno Schön Tfn: MittSverige Vatten AB Fax: uno. Svenskt Vatten Utveckling SVU Daniel Hellström, sekr Tfn: Svenskt Vatten AB Fax: Per Ericsson Tfn: Norrvatten Fax: Tove Göthner Tfn: Sveriges Kommuner Fax: och Landsting, SKL Tage Hägerman Tfn: Smedjebacken Energi Fax: & Vatten AB Stefan Johansson Tfn: Skellefteå kommun Fax: Anna Linusson, ordf Tfn: Svenskt Vatten AB Fax: Kristina Laurell Tfn: FORMAS Fax: Annika Malm Tfn: Göteborgs Stad Fax:

9 Kenneth M Persson Tfn: Sydvatten AB Fax: Lisa Osterman Tfn: Örebro kommun Fax: Carl-Olof Zetterman Tfn: Syvab Fax: Utbildningsskommittén UK Ulrika Engvall, sekr Tfn: Svenskt Vatten Fax: Jörgen Westerlund, ordf Tfn: Eskilstuna Energi Fax: & Miljö AB Carl Doverholm Tfn: Skaraborgsvatten KF Fax: Madeleine Malmros Tfn: Roslagsvatten Fax: Mats Norberg Tfn: NSVA Fax: Petra Viklund Tfn: Luleå kommun Fax: Anna-Karin Wickström Tfn: Sydvatten AB Fax: Managementkommittén Magnus Montelius,sekr Tfn: Svenskt Vatten Fax: Ewa Thorén, ordf Tfn: MittSverige Vatten AB Fax: Eva-Lena Beiron Tfn: Karlstads kommun Fax: Hanna Dufva Tfn: Örebro kommun Fax: Mats Falås Tfn: Roslagsvatten Fax: Eva Kristensson Tfn: VA SYD Fax: Bengt Svensson Tfn: Lycksele kommun Fax: Vattentjänstrådet Anna Linusson, ordf Tfn: Svenskt Vatten AB Fax: Pehr Andersson Tfn: Växjö kommun Fax: Kenneth Johansson Tfn: Karlskrona kommun Fax: Annika Malm Tfn: Göteborg stad Liselotte Stålhandske Tfn: VA SYD Ewa Thorén Tfn: MittSverige Vatten AB Fax: Jörgen Westerlund, ordf Tfn: Eskilstuna Energi Fax: & Miljö AB 9

10 Anna Linusson Mob: Verkställande direktör Kontor Anne Adrup Tfn: Rörnät, benchmarking, Mob: dagvatten Hans Bäckman Tfn: Rörnät, CEN-standard, Mob: benchmarking, dagvatten Ulrika Engvall Tfn: Utbildning, rekrytering Mob: Anders Finnson Tfn: Avlopp, miljö, REVAQ Mob: Bo Gärde Tfn: Vaktmästeri Mob: Gullvy Hedenberg Tfn: Dricksvatten Mob: Daniel Hellström Tfn: Utvecklingsledare, Mob: Svenskt Vatten Utveckling. NKV Gisela Holm Tfn: Dricksvatten Mob: Linnea Lindberg Tfn: Redaktör Mob: Inger Malm Tfn: Ekonomichef Mob: Kristina Melander Tfn: Kommunikation Mob: (föräldrarledig åter ) Magnus Montelius Tfn: Managementfrågor Mob: Gilbert Nordenswan Tfn: Juridik Mob: Victoria Sundgren Tfn: Kommunikation Mob: Svenskt Vatten Utveckling Pia Svärdinger Tfn: Kurs- o Event admin Mob: Kristina Swärd Tfn: Ekonomi, IT Mob: Peter Sörngård Tfn: Avlopp och Miljö Mob: Fredrik Vinthagen Tfn: Kommunikation, Mob: management Maria Wedberg Tfn: Kurs- o Event admin Mob: Projektanställda Anna Berggren Mob: REVAQ Lars-Gunnar Bergman Tfn: - Rörnätskurser Mob: - Linda Bühlmann Mob: Kranvattentävlingen 10

11 Ale kommun Tfn: Tekniska förvaltningen Fax: ALAFORS Alingsås kommun Tfn: VA-verket Fax: ALINGSÅS Alvesta kommun Tfn: Tekniska förvaltningen Fax: ALVESTA Aneby Miljö & Vatten AB Tfn: VA-verksamheten Fax: Box ANEBY Arboga kommun Tfn: Tekniska förvaltningen Fax: Box ARBOGA Arjeplogs kommun Tfn: Tekniska kontoret Fax: Tingsbacka ARJEPLOG Arvidsjaurs kommun Tfn: Tekniska avdelningen Fax: ARVIDSJAUR Arvika Teknik AB Tfn: VA- och Renhållning Fax: ARVIKA Adressförteckning Medlemmar Askersunds kommun Tfn: Tekniska förvaltningen Fax: VA-avdelningen ASKERSUND Avesta kommun Tfn: Miljö- o Bygg Fax: AVESTA Avesta VA och Avfall AB Tfn: Box 157 Fax: AVESTA Bengtsfors kommun Tfn: Gatu/Markbyggnad Fax: Box BENGTSFORS Bergs kommun Tfn: Teknik och Miljö Fax: Box SVENSTAVIK Bergslagens Kommunal- Tfn: teknik Fax: Box NORA Bjurholms kommun Tfn: Tekniska avdelningen Fax: Storgatan BJURHOLM Bjuvs kommun Tfn: Mejerigatan 3 Fax: BJUV 11

12 Bjuvs kommun NSVA Tfn: Nordvästra Skånes Fax: Vatten och Avlopp AB Box HELSINGBORG Bodens kommun Tfn: Tekniska förvaltningen Fax: VA-avdelningen BODEN Bollebygds kommun Tfn: Samhällsbyggnadsavd Fax: BOLLEBYGD Bollnäs kommun Tfn: Stadshustorget Fax: BOLLNÄS Bollnäs kommun Helsinge Vatten AB Tfn: Anneforsvägen 51 Fax: ALFTA Borgholms Energi AB Tfn: Box 55 Fax: BORGHOLM Borgholms kommun Tfn: Box 52 Fax: BORGHOLM AB Borlänge Energi Tfn: Ao VA Fax: Box BORLÄNGE Borlänge kommun Tfn: Miljö o Byggn nämnden Fax: BORLÄNGE Borås Energi och Miljö ABTfn: Box 1713 Fax: BORÅS Borås stad Tfn: BORÅS Fax: Botkyrka kommun Tfn: Tekniska förvaltningen Fax: TUMBA AB Boxholmsteknik Tfn: Box 51 Fax: BOXHOLM Bromölla Energi&VattenABTfn: Storgatan 40 Fax: BROMÖLLA Bromölla kommun Tfn: Myndighetskontoret Fax: Box BROMÖLLA Bräcke kommun Tfn: Box 190 Fax: BRÄCKE Burlövs kommun Tfn: Box 53 Fax: ARLÖV Burlövs kommun Tfn: VA SYD Fax Box MALMÖ Båstads kommun Tfn: BÅSTAD 12

13 Båstads kommun NSVA Nordvästra Skånes Tfn: Vatten och Avlopp AB Fax: Box HELSINGBORG Dala Vatten och Avfall AB Tfn: Box 234 Fax: LEKSAND Dals-Eds kommun Tfn: Tekniska kontoret Fax: Box ED Danderyds kommun Tfn: Tekniska kontoret Fax: Box DANDERYD Degerfors kommun Tfn: Tekniska kont VA-avd Fax: VA-verket DEGERFORS Dorotea kommun Tfn GVA-enheten Fax: DOROTEA Eda kommun Tfn: Samhällsbyggnad Fax: Box CHARLOTTENBERG Ekerö kommun Tfn: Box 205 Fax: EKERÖ Eksjö Energi AB Tfn: VA-avd Fax: EKSJÖ Emmaboda Tfn: Energi & Miljö AB Fax: Box EMMABODA Enköpings kommun Tfn: Teknikförvaltningen Fax: Vatten och Avfall ENKÖPING Eskilstuna Energi Tfn: & Miljö AB Fax: ESKILSTUNA Eskilstuna kommun Tfn: Kommunledningskontoret Fax: ESKILSTUNA Eslövs kommun Tfn: ESLÖV Fax: Eslövs kommun Tfn: VA SYD Fax Box MALMÖ Essunga kommun Tfn: Tekniska kontoret Fax: NOSSEBRO Fagersta kommun Tfm_ FAGERSTA Fax: Fagersta kommun NVK Norra Västmanlands Tfn: Kommunalteknikförbund Fax: Box FAGERSTA 13

14 Falkenbergs Vatten och Renhållning AB Vatten & Miljö i Väst AB Tfn: Box 110 Fax: FALKENBERG Falköpings kommun Tfn: Tekniska kontoret Fax: VA-enheten FALKÖPING Falu Energi & Vatten AB Tfn: Box 213 Fax: FALUN Filipstads kommun Tfn: Tekniska kontoret Fax: Box FILIPSTAD Finspångs Tekniska Tfn: Verk AB Fax: FINSPÅNG Flens kommun Tfn: Miljö Fax: FLEN Flens kommun Sörmland Vatten o Avfall ABTfn Vingåkersvägen 18 Fax: KATRINEHOLM Forshaga kommun Tfn: Tekniska förvaltningen Fax: Box FORSHAGA Gagnef Teknik AB Dala Vatten och Avfall AB Tfn: Box 234 Fax: LEKSAND Gislaveds kommun Tfn: Tekniska kontoret Fax: GISLAVED Gnesta kommun Tfn: VA & Renhållningsenh. Fax: V:a Storgatan GNESTA Gnosjö kommun Tfn: Tekniska avdelningen Fax: Storgatan GNOSJÖ Region Gotland Tfn: Samhällsbyggnadsförvaltn Fax: VISBY Grums kommun Tfn: Kommunstyrelsen Fax: GRUMS Gryaab AB Tfn: Box 8984 Fax: GÖTEBORG Grästorps kommun Tfn: Tekniska förvaltningen Fax: Kommunens hus GRÄSTORP Gullspångs kommun Tfn: Tekniska förvaltningen Fax: Box HOVA Gällivare kommun Tfn: Service- o Teknikförvaltn Fax: GÄLLIVARE 14

15 Gästrike Vatten AB Tfn: Hamnleden 20 Fax: GÄVLE Gävle Vatten AB Tfn: Gästrike Vatten AB Fax: Hamnleden GÄVLE Göteborgs Stad Tfn: Kretslopp och vatten Fax: 031- Box ANGERED goteborg.se Götene kommun Tfn: GÖTENE Fax: Götene Vatten & Tfn: Värme AB Fax: GÖTENE Habo kommun Tfn: Tekniska kontoret Fax: Box HABO Hagfors kommun Tfn: Tekniska enheten Fax: HAGFORS Hallsbergs kommun Tfn: Teknik- o planförvaltn Fax: HALLSBERG Hallstahammars kn Tfn: Gatukontoret Fax: Box HALLSTAHAMMAR Halmstads kommun Tfn: Laholmsbukten VA Fax: Box HALMSTAD Hammarö kommun Tfn: Tekniska förvaltningen Fax: Box SKOGHALL Haninge kommun Tfn: Stadsbyggnadsförvaltn Fax: Vatten och Avlopp HANINGE Haparanda Stad Tfn: HAPARANDA Fax: Haparanda Teknik & Tfn: Fastighets AB Fax: Box HAPARANDA Heby kommun Tfn: VA- o Avfallsenheten Fax: HEBY Hedemora Energi AB Tfn: Box 33 Fax: HEDEMORA Hedemora kommun Tfn: Miljö- o samhällsbyggn förv Fax: Box HEDEMORA Helsingborg Stad Tfn: HELSINGBORG Fax: 15

16 Helsingborg stad NSVA Nordvästra Skånes Tfn: Vatten och Avlopp AB Fax: Box HELSINGBORG Helsinge Vatten AB Tfn: Anneforsvägen 51 Fax: ALFTA Herrljunga Vatten AB Tfn: Mariedalsgatan3 Fax: HERRLJUNGA Hjo kommun Tfn: Tekniska kontoret Fax: HJO Hofors kommun Tfn: HOFORS Fax: Hofors Vatten AB Gästrike Vatten AB Tfn: Hamnleden 20 Fax: GÄVLE Hudiksvalls kommun Tfn: Tekniska förvaltningen Fax: VA-avdelningen HUDIKSVALL Huddinge kommun Tfn: Miljö- o samhällsbyggn Fax: HUDDINGE Hylte kommun Tfn: Samhällsbyggnadskontoret Fax: Affärs- och Resultatenheten Storgatan HYLTEBRUK Håbo kommun Tfn: Tekniska förvaltningen Fax: BÅLSTA Hällefors kommun Tfn: HÄLLEFORS Hällefors kommun Bergslagens Kommunal- Tfn: teknik Fax: Box NORA Härjedalens kommun Tfn: Tekniska kontoret Fax: SVEG Härnösand Energi Tfn: & Miljö AB Fax: AO Vatten Box HÄRNÖSAND Härryda kommun Tfn: VA/Avfall Fax: Samhällsbyggnad MÖLNLYCKE Hässleholms Vatten AB Tfn: Stadshuset Fax: HÄSSLEHOLM Höganäs kommun Tfn: Tekniska förvaltningen Fax: Stadshuset HÖGANÄS Hörby kommun Tfn: Mittskåne Vatten Fax: Box HÖÖR 16

17 Höörs kommun Mittskåne Vatten Tfn: Box 50 Fax: HÖÖR Jokkmokks kommun Tfn: Tekniska kontoret Fax: JOKKMOKK Järfälla kommun Tfn: Miljö & Stadsbyggn.kont. Fax: VA-avdelningen JÄRFÄLLA Jönköpings kommun Tfn: VA-verksamheten Fax: JÖNKÖPING Kalix kommun Tfn: Tekniska förvaltningen Fax: Nygatan KALIX Kalmar Vatten AB Tfn: Box 817 Fax: KALMAR Karlsborgs kommun Tfn: Tekniska kontoret Fax: KARLSBORG Karlshamns kommun Tfn: Samhällsbyggn. förvaltning Fax: Tubbarydsvägen KARLSHAMN Karlskoga kommun Tfn: Samhällsbyggn förv 13 Fax: KARLSKOGA VA-Bolaget i Karlskoga AB Tfn: Box 42 Fax: KARLSKOGA Karlskrona kommun Tfn: Tekniska förvaltningen Fax: KARLSKRONA Karlstads kommun Tfn: Teknik-o fastighetsförvaltn Fax: VA-enheten KARLSTAD Katrineholms kommun Tfn: Samhällsbyggnadsförv Fax: KATRINEHOLM Katrineholms kommun Sörmland Vatten o Avfall ABTfn Vingåkersvägen 18 Fax: KATRINEHOLM Kils kommun Tfn: Tekniska kontoret Fax: Box KIL Kinda kommun Tfn: Tekniska förvaltningen Fax: KISA Kiruna kommun Tfn: Kommunkontoret Fax: KIRUNA Tekniska Verken i Tfn: Kiruna AB Fax: Gatu- och VA-avd KIRUNA 17

18 Klippans kommun Tfn: Tekniska kontoret Fax: KLIPPAN Knivsta kommun Tfn: Knivsta Fax: Kungälvs kommun Tfn: VA-verket Fax: KUNGÄLV Käppalaförbundet Tfn: Box 3095 Fax: LIDINGÖ Knivsta kommun Roslagsvatten AB Tfn: ÅKERSBERGA Fax: Kramfors kommun Tfn: Tekniska kontoret Fax: KRAMFORS Kristianstads kommun Tfn: C 4 Teknik Fax: VA avdelningen Björkhemsvägen 15F KRISTIANSTAD Kristinehamns kommun Tfn: VA- o Renhållningsavd Fax: A Teknisk förvaltning KRISTINEHAMN Krokoms kommun Tfn: VA-verket Fax: KROKOM Kumla kommun Tfn: Tekniska kontoret Fax: KUMLA Kungsbacka kommun Tfn: Förvaltning Teknik Fax: KUNGSBACKA Kungsörs KommunTeknik AB KUNGSÖR Tfn: Kävlinge kommun Tfn: Miljö & Teknik Fax: VA-Verket KÄVLINGE Köpings kommun Tfn: Tekniska kontoret VA Fax: KÖPING Laholmsbukten VA Tfn: Box 246 Fax: HALMSTAD Laholms kommun Tfn: Laholmsbukten VA Fax: Box HALMSTAD Landskrona stad Tfn: LANDSKRONA Fax: Landskrona stad NSVA Nordvästra Skånes Tfn: Vatten och Avlopp AB Fax: Box HELSINGBORG Laxå Vatten AB Tfn: Box 60 Fax: LAXÅ 18

19 Lekebergs kommun Tfn: Tekniska förvaltningen Fax: FJUGESTA Leksand Vatten Dala Vatten och Avfall AB Tfn: Box 234 Fax: LEKSAND Lerums kommun Tfn: Tekniska förvaltningen Fax: LERUM Lessebo kommun Tfn: Tekniska förvaltningen Fax: Box LESSEBO Lidingö Stad Tfn: Tekniska förvaltningen Fax: LIDINGÖ Lidköpings kommun Tfn: Teknisk Service Fax: LIDKÖPING Lilla Edets kommun Tfn: LILLA EDET Fax: Lindesbergs kommun Tfn: LINDESBERG Fax: Lindesbergs kommun Bergslagens Kommunal- Tfn: teknik Fax: Box NORA Linköpings kommun Tfn: Miljö- o Samhällsbyggn Fax: LINKÖPING Tekniska Verken i Tfn: Linköping AB Fax: AO Vatten Box LINKÖPING Ljungby kommun Tfn: Tekniska kontoret Fax: LJUNGBY Ljusdals Vatten AB Tfn: Hotellgatan 6D Fax: LJUSDAL Ljusnarsbergs kommun Tfn: KOPPARBERG Fax: Ljusnarsbergs kommun Bergslagens Kommunal- Tfn: teknik Fax: Box NORA Lomma kommun Tfn: VA-verket Fax: Kommunhuset LOMMA Ludvika kommun Tfn: Tekniska kontoret Fax: LUDVIKA Luleå kommun Tfn Stadsbyggnadsförvaltn Fax: VA & Avfall LULEÅ Lunds kommun Tfn: Miljöförvaltningen Fax: Box LUND 19

20 Lunds kommun VA SYD Tfn: Box 191 Fax: MALMÖ Lycksele kommun Tfn: Samhällsb förvaltningen Fax: LYCKSELE LEVA i Lysekil AB Tfn: Box 36 Fax: LYSEKIL Malmö stad Tfn: Miljöförvaltningen Fax: MALMÖ Malmö stad VA SYD Tfn: Box 191 Fax: MALMÖ Malå kommun Tfn: Teknisk stab Fax: Storgatan MALÅ Mariestads kommun Tfn: Tekniska förvaltningen Fax: MARIESTAD Markaryds kommun Tfn VA-enheten Fax: Box MARKARYD Marks kommun Tfn: Teknik- o Serviceförvaltn Fax: KINNA Melleruds kommun Tfn: Tekniska kontoret Fax: MELLERUD Mittskåne Vatten Tfn: Box 50 Fax: HÖÖR MittSverige Vatten AB Tfn: Box 189 Fax: SUNDSVALL Mjölby kommun Tfn: Tekniska kontoret Fax: MJÖLBY Mora Vatten AB Tfn: Box 100 Fax: ORSA Motala kommun Tfn: Tekniska kontoret Fax: Vatten MOTALA Mullsjö Energi & Miljö ABTfn: Box 800 Fax: MULLSJÖ Mullsjö kommun Tfn: Box 800 Fax: MULLSJÖ Munkfors kommun Tfn: Tekniska avdelningen Fax: Box MUNKFORS 20

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg Blekinge län * 18 16880 20 20980 25 24980 36 44680 39 50680 51 72724 52 74924 Karlshamn 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 Karlskrona 6 8100 8 12200 9 13000 20 32700 20 32700 20 32700 20

Läs mer

Andel (%) av befolkningen som beviljats Riket

Andel (%) av befolkningen som beviljats Riket Andel (%) av befolkningen som beviljats Riket 9 24 5 15 14 39 Ale 7 20 5 16 12 36 Alingsås 7 19 5 16 12 35 Alvesta 7 17 6 16 13 33 Aneby 11 30 4 11 15 41 Arboga 7 18 6 17 13 35 Arjeplog 8 18 7 19 15 37

Läs mer

2014-10-24. Namn: Värde per kommun Urval: Antal bokslut: minst 3, Omsättning: 0,25 Mkr till 92 Mkr, Antal anställda: 1 till 49

2014-10-24. Namn: Värde per kommun Urval: Antal bokslut: minst 3, Omsättning: 0,25 Mkr till 92 Mkr, Antal anställda: 1 till 49 Urval: Antal bokslut: minst 3, Omsättning: 0,25 Mkr till 92 Mkr, Antal anställda: 1 till 49 ÄLVSBYN 659 0,1% 429 0,1% 53,6% 63 GÖTENE 727 0,1% 536 0,1% 35,6% 67 UPPLANDS-BRO 1 173 0,2% 888 0,2% 32,1% 110

Läs mer

Tabell 1b, Boendeutgifter/månad 2005 (LO-familj)

Tabell 1b, Boendeutgifter/månad 2005 (LO-familj) Stockholms län Danderyd 1 941 6 927 2 749 3 528 15 145 298-1 508 35-8 -1 183 Lidingö 1 685 6 064 2 407 3 231 13 387 42-1 327 28 73-1 184 Solna 1 685 5 555 2 205 3 257 12 702 42-712 188-31 -513 Sundbyberg

Läs mer

Elever som fått studiehjälpen indragen på grund av ogiltig frånvaro Fördelat på län, kommun och läsår

Elever som fått studiehjälpen indragen på grund av ogiltig frånvaro Fördelat på län, kommun och läsår Elever som fått en på grund av ogiltig Blekinge län Karlshamn 1355 74 5,5% 1252 33 2,6% 1148 73 6,4% Karlskrona 2495 163 6,5% 2342 183 7,8% 2180 154 7,1% Olofström 522 92 17,6% 514 44 8,6% 481 32 6,7%

Läs mer

Värde per kommun. Värde 2014 (Mkr) % Fördelning 2014. Värde 2013 (Mkr)

Värde per kommun. Värde 2014 (Mkr) % Fördelning 2014. Värde 2013 (Mkr) Värde per kommun Urval av aktiebolag: Antal bokslut: minst 3, Omsättning: 0,25 Mkr till 92 Mkr, Antal anställda: 1 till 49. Det länsvisa bolagsvärdet för avser aktiebolag med brutna räkenskapsår och bokslutsdatum

Läs mer

MK1 95 E5 98 5 % FAME EO 1 MK1 EO 1 MK3 E10 EO 1 MK3 E32 EO 4 0,4 % EO

MK1 95 E5 98 5 % FAME EO 1 MK1 EO 1 MK3 E10 EO 1 MK3 E32 EO 4 0,4 % EO Ale OKQ8 PREEM OKQ8 OKQ8 OKQ8 OKQ8 OKQ8 PREEM PREEM PREEM ECOIL Alingsås OKQ8 PREEM OKQ8 OKQ8 OKQ8 OKQ8 OKQ8 PREEM PREEM PREEM ECOIL Alvesta OKQ8 PREEM OKQ8 OKQ8 OKQ8 OKQ8 OKQ8 PREEM PREEM PREEM ECOIL

Läs mer

Län och kommun Antal MC Procent av befolkningen Stockholms län

Län och kommun Antal MC Procent av befolkningen Stockholms län Stockholms län Norrtälje 4 373 7,78% Nykvarn 686 7,37% Vallentuna 1 957 6,39% Ekerö 1 636 6,36% Nynäshamn 1 614 6,16% Värmdö 2 270 5,85% Österåker 2 198 5,53% Tyresö 2 100 4,86% Sigtuna 1 890 4,59% Upplands-Bro

Läs mer

REGION BOENDEFORM ÅR 2012 0180 Stockholm flerbostadshus, bostadsrätt 346 661 1480 Göteborg flerbostadshus, bostadsrätt 108 160 1280 Malmö

REGION BOENDEFORM ÅR 2012 0180 Stockholm flerbostadshus, bostadsrätt 346 661 1480 Göteborg flerbostadshus, bostadsrätt 108 160 1280 Malmö REGION BOENDEFORM ÅR 2012 0180 Stockholm flerbostadshus, bostadsrätt 346 661 1480 Göteborg flerbostadshus, bostadsrätt 108 160 1280 Malmö flerbostadshus, bostadsrätt 93 786 0380 Uppsala flerbostadshus,

Läs mer

exkl. moms 25 % Kommun Elnätsbolag Idag 2015 2014 2013 2012 2011 2010 (kr) (%) Arjeplog Vattenfall 8 600 kr 8 224 kr 7 872 kr 7 608 kr 7 360 kr 7 360

exkl. moms 25 % Kommun Elnätsbolag Idag 2015 2014 2013 2012 2011 2010 (kr) (%) Arjeplog Vattenfall 8 600 kr 8 224 kr 7 872 kr 7 608 kr 7 360 kr 7 360 exkl. moms 25 % Januaripriser exkl. moms 25 % Ökning sedan 2010 Kommun Elnätsbolag Idag 2015 2014 2013 2012 2011 2010 (kr) (%) Arjeplog Vattenfall 8 600 kr 8 224 kr 7 872 kr 7 608 kr 7 360 kr 7 360 kr

Läs mer

Bästa skolkommun 2014

Bästa skolkommun 2014 Bästa skolkommun 2014 Kommun Ranking Poäng Resurser Lön y. inom Vellinge 1 707 54 21 145 56 79 10 7 7 30 6 74 20 1 31 Piteå 2 1090 98 9 42 187 116 104 54 84 167 40 45 6 4 83 Nybro 3 1107 109 28 1 90 231

Läs mer

Stockholm Kommun Operatör 127 Botkyrka Kustbandet 162 Danderyd Kustbandet 125 Ekerö Kustbandet 136 Haninge Kustbandet 126 Huddinge Kustbandet 123

Stockholm Kommun Operatör 127 Botkyrka Kustbandet 162 Danderyd Kustbandet 125 Ekerö Kustbandet 136 Haninge Kustbandet 126 Huddinge Kustbandet 123 Stockholm Kommun Operatör 127 Botkyrka Kustbandet 162 Danderyd Kustbandet 125 Ekerö Kustbandet 136 Haninge Kustbandet 126 Huddinge Kustbandet 123 Järfälla Kustbandet 186 Lidingö Kustbandet 182 Nacka Kustbandet

Läs mer

Kartor Regionala indelningar i Sverige den 1 januari 2011. 5. Lokala arbetsmarknader (LA 2008) 5. Local labour markets. 74 Statistiska centralbyrån

Kartor Regionala indelningar i Sverige den 1 januari 2011. 5. Lokala arbetsmarknader (LA 2008) 5. Local labour markets. 74 Statistiska centralbyrån Kartor Regionala indelningar i Sverige den 1 januari 2011 5. a er (LA 2008) 5. s 74 Statistiska centralbyrån Tabeller Regionala indelningar i Sverige den 1 januari 2011 12. a er (LA 2008) i nummerordning,

Läs mer

Källa: Beräkning av Bredbandsforum, 2013 - baserat på PTS Bredbandskartläggning.

Källa: Beräkning av Bredbandsforum, 2013 - baserat på PTS Bredbandskartläggning. 1 Fiberaccess estimerat som andel av befolkningen uppdelat på villor och flerfamiljshus, 2012 Källa: Beräkning av Bredbandsforum, 2013 - baserat på PTS Bredbandskartläggning. Fiber Totalt Fiber Villa Fiber

Läs mer

Antal juridiska personer i varje kommun som ska deklarera senast 1 november

Antal juridiska personer i varje kommun som ska deklarera senast 1 november BLEKINGE OLOFSTRÖM 46 4 3 53 BLEKINGE KARLSKRONA 229 32 30 291 BLEKINGE RONNEBY 105 5 11 121 BLEKINGE KARLSHAMN 144 6 15 165 BLEKINGE SÖLVESBORG 105 1 12 118 DALARNA VANSBRO 48 3 0 51 DALARNA MALUNG-SÄLEN

Läs mer

Hundstatistik 2014 Antal hundar och ägare per län och kommun

Hundstatistik 2014 Antal hundar och ägare per län och kommun SKÅNE BJUV 1356 1883 SKÅNE HÖÖR 1798 2570 SKÅNE LUND 5553 7015 SKÅNE OSBY 1254 1659 SKÅNE ESLÖV 2906 4028 SKÅNE HÖRBY 1955 2819 SKÅNE LOMMA 1225 1530 SKÅNE MALMÖ 12253 14717 SKÅNE SJÖBO 2687 3956 SKÅNE

Läs mer

Kommunalt grundskoleindex 2014 - Föräldraalliansen Sverige Kommungrupp - Ranking 1/9

Kommunalt grundskoleindex 2014 - Föräldraalliansen Sverige Kommungrupp - Ranking 1/9 Kommunalt grundskoleindex - Kommungrupp Ranking 2014 Måluppfyllelse Residual Pedagogisk personal Övrigt Fritidshem Index Ranking Lägsta 0,04 1,02 0,16 0,07 1,72 Högsta 1,02 1,99 0,41 0,53 3,05 Median 0,44

Läs mer

Ett gemensamt höjdsystem

Ett gemensamt höjdsystem Ett gemensamt höjdsystem Lars E. Engberg Geodesienheten Lantmäteriet Lars.Engberg@lm.se RH 2000 En del av Europas höjdsystem EVRS Stark relation till EVRF 2007 RH2000 är ett certifierat system enligt INSPIRE-direktivet,

Läs mer

Antal hundägare och hundar per län och kommun per 20120102

Antal hundägare och hundar per län och kommun per 20120102 Antal hundägare och hundar per län och kommun per 20120102 Län Namn Kommun Namn Antal ägare Antal djur BLEKINGE KARLSHAMN 2336 3148 BLEKINGE KARLSKRONA 4056 5379 BLEKINGE OLOFSTRÖM 1082 1441 BLEKINGE RONNEBY

Läs mer

Bältesanvändningen i din kommun - hela listan

Bältesanvändningen i din kommun - hela listan NTF 2011-10-28 Bältesanvändningen i din kommun - hela listan Kommun Län Total bältesanvändning Piteå Norrbotten 99,7% Hylte Halland 99,4% Lund Skåne 99,4% Kävlinge Skåne 99,2% Kungälv Västra Götaland 99,2%

Läs mer

Sträckor med fast pris - Övriga landet

Sträckor med fast pris - Övriga landet Sträckor med fast pris - Övriga landet Flygplats Till Kommun/ort Pris per resa i vardera riktning Malmö Sturup Malmö 325,47 Malmö Sturup Lund 273,58 Malmö Sturup Lomma 428,30 Malmö Sturup Vellinge 415,09

Läs mer

Antal hundägare och hundar per län och kommun

Antal hundägare och hundar per län och kommun Antal hundägare och hundar per län och kommun Län Namn Kommun Namn Antal ägare Antal djur BLEKINGE KARLSHAMN 2431 3316 BLEKINGE KARLSKRONA 4296 5609 BLEKINGE OLOFSTRÖM 1134 1505 BLEKINGE RONNEBY 2580 3492

Läs mer

Antal personer som ska deklarera försäljning av bostad, både småhus och bostadsrätt Taxeringsår 2015 257 971 LAN NAMN ANTAL BLEKINGE OLOFSTRÖM 228

Antal personer som ska deklarera försäljning av bostad, både småhus och bostadsrätt Taxeringsår 2015 257 971 LAN NAMN ANTAL BLEKINGE OLOFSTRÖM 228 Antal personer som ska deklarera försäljning av bostad, både småhus och bostadsrätt Taxeringsår 2015 257 971 LAN NAMN ANTAL BLEKINGE OLOFSTRÖM 228 BLEKINGE KARLSKRONA 1 357 BLEKINGE RONNEBY 510 BLEKINGE

Läs mer

Statistik Antal företag 2013-01-01 2013-06-30

Statistik Antal företag 2013-01-01 2013-06-30 Statistik Antal företag 2013-01-01 2013-06-30 Typ ROT RUT TOTALT Antal företag, riket 54 023 13 488 67 511 Antal företag per län 2013-01-01 2013-06-30 Län Typ Antal företag BLEKINGE ROT 836 BLEKINGE RUT

Läs mer

Tjänstepensionstoppen 2015 Sveriges kommuner, län för län

Tjänstepensionstoppen 2015 Sveriges kommuner, län för län Tjänstepensionstoppen 2015 Sveriges kommuner, län för län Prognosen avser månadsutbetalningen av tjänstepensionen ITP 2 som totalt 550 000 tjänstemän tjänar in till i dag. Den del av ITP 2 som kallas för

Läs mer

Statistiken som presenteras här gäller cabrioleter i trafik under maj 2011, dvs personbilar med karosserikod 25. Källa Transportstyrelsen.

Statistiken som presenteras här gäller cabrioleter i trafik under maj 2011, dvs personbilar med karosserikod 25. Källa Transportstyrelsen. Statistiken som presenteras här gäller cabrioleter i trafik under maj 2011, dvs personbilar med karosserikod 25. Källa Transportstyrelsen. Län Antal cabroleter Per 1 000 invånare Kommun Antal cabroleter

Läs mer

Statistik rot och rut antal köpare per kommun 2012

Statistik rot och rut antal köpare per kommun 2012 Statistik rot och rut antal köpare per kommun 2012 Län Kommun Typ Antal köpare okänt okänt RUT 511 okänt okänt ROT 882 BLEKINGE KARLSHAMN RUT 1 572 BLEKINGE KARLSHAMN ROT 3 803 BLEKINGE KARLSKRONA RUT

Läs mer

Allmän fastighetstxering 2015 Småhus Antal fastighetsdeklarationer, respektive förslag till nytt taxeringsvärde, per län och kommun

Allmän fastighetstxering 2015 Småhus Antal fastighetsdeklarationer, respektive förslag till nytt taxeringsvärde, per län och kommun Allmän fastighetstxering 2015 Småhus Antal fastighetsdeklarationer, respektive förslag till nytt taxeringsvärde, per län och kommun Län Kommunnamn Antal Dekl Antal förslag Stockholms Upplands Väsby 218

Läs mer

Förändring i procent. Hela landet 2 120 434 1 401 000 +3 44% 552 000 120 4 140

Förändring i procent. Hela landet 2 120 434 1 401 000 +3 44% 552 000 120 4 140 Bilaga till analysen Så hög blir den nya skatten på småhus 2015 Kommun för kommun Uppskattning av förväntat 2015 baserat på småhusförsäljningarna 2013 och procentuell förändring jämfört med 2013 (2012

Läs mer

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET TRYGGHETSASPEKTER I DIN KOMMUN DIN DELAKTIGHET OCH KOMMUNENS INFORMATION DIN KOMMUNS EFFEKTIVITET DIN KOMMUN SOM SAMHÄLLSUTVECKLARE

Läs mer

Förväntade kommunala skattesatser 2015 och nivån 2014

Förväntade kommunala skattesatser 2015 och nivån 2014 Förväntade kommunala er 2015 och nivån 2014 På sista sidan presenteras kommunerna som får högst respektive lägst total kommunalskatt 2015 och var höjningen blir störst. Detta är en bilaga till pdf "alskatten

Läs mer

Kommunlista över flest nystartade enskilda firmor per invånare

Kommunlista över flest nystartade enskilda firmor per invånare Kommunlista över flest nystartade enskilda firmor per invånare Rank Kommun Län Antal Antal nya firmor per 1000 invånare

Läs mer

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET TRYGGHETSASPEKTER I DIN KOMMUN DIN DELAKTIGHET OCH KOMMUNENS INFORMATION DIN KOMMUNS EFFEKTIVITET DIN KOMMUN SOM SAMHÄLLSUTVECKLARE

Läs mer

Hela listan - Elever per psykolog kommunvis

Hela listan - Elever per psykolog kommunvis Hela listan - Elever per psykolog kommunvis Tillgång till skolpsykolog? Kartläggning av landets kommuner 2011 Undersökningen är gjord under maj och juni 2011 med hjälp av telefonintervjuer med berörda

Läs mer

Företagshälsovårdstjänster 2015 Dnr: 96-96-95-2014

Företagshälsovårdstjänster 2015 Dnr: 96-96-95-2014 Ort Leverantör Alingsås Avonova Hälsa AB, 556500-6821. Anderstorp Aneby Arboga Avonova Hälsa AB, 556500-6821. Arlanda Arvidsjaur Arvika Avonova Hälsa AB, 556500-6821. Askersund Avonova Hälsa AB, 556500-6821.

Läs mer

1(28) Antal åtgärder för vilka dispens avslagits. Antal åtgärder för vilka dispens medgivits. Antalet beslut om dispens. Stockholm. Botkyrka Stockholm

1(28) Antal åtgärder för vilka dispens avslagits. Antal åtgärder för vilka dispens medgivits. Antalet beslut om dispens. Stockholm. Botkyrka Stockholm Redovisning av regeringsuppdraget uppföljning av strandskyddsbeslut 2012. Naturvårdsverket, NV-00318-13. Bilaga 1. Länsstyrelsernas strandskyddsbeslut 2012 per kommun. Nedan redovisas länsstyrelsernas

Läs mer

SLAPP UT MORMOR En granskning av äldreboenden i Sveriges kommuner

SLAPP UT MORMOR En granskning av äldreboenden i Sveriges kommuner .. SLAPP UT MORMOR En granskning av äldreboenden i Sveriges kommuner Produktionsfakta Utgivare Produktion Produktionsår Vänsterpartiets riksdagsgrupp Vänsterpartiets informationsavdelning 2011 2 Sammanfattning

Läs mer

Bokningsläge (hela landet)

Bokningsläge (hela landet) Bokningsläge (hela landet) Uttagsdatum Provtyp Vecka 2015-06-15 kl 4:00:05 B Antal bokade provtider Summa Kapacitet Andel lediga provtide r % Antal lediga provtider 25 138 5 062 5 200 2,65% Borås 0 141

Läs mer

Statistik från MSB Fallolyckor 2010

Statistik från MSB Fallolyckor 2010 Om statistiken för fall 2010 Uppgifter om antal slutenvårdade personer 65 år eller äldre till följd av fallolyckor kommer från Patientregistret, Socialstyrelsen. Uppgifter om befolkningens storlek kommer

Läs mer

Nyföretagarbarometern 2013:A RANK

Nyföretagarbarometern 2013:A RANK Nyföretagarbarometern 2013:A RANK Nyföretagarbarometern I Nyföretagarbarometern, som är ett samarbete mellan NyföretagarCentrum Sverige och Bolagsverket, presenteras regelbundet dagsfärsk statistik över

Läs mer

Telefonnummer till samtliga kontor går via Lantmäteriets Kundcenter: 0771-63 63 63. Öppettider: kl. 9.00-16.00.

Telefonnummer till samtliga kontor går via Lantmäteriets Kundcenter: 0771-63 63 63. Öppettider: kl. 9.00-16.00. Adresslista Adress för ansökningar i inskrivningsärenden utgår ifrån vilken kommun din fastighet är belägen. Kontaktuppgifter till det kontor du ska skicka din ansökan framgår av nedanstående förteckning.

Läs mer

Småhustaxeringen 2012 - Taxeringsvärdeförändringar & fastighetsavgift per kommun (prognos)

Småhustaxeringen 2012 - Taxeringsvärdeförändringar & fastighetsavgift per kommun (prognos) Småhustaxeringen - Taxeringsvärdeförändringar & fastighetsavgift per kommun (prognos) -09-01 Småhustaxeringen - Taxeringsvärdeförändringar & fastighetsavgift per kommun (prognos) Förklaringar resp. : resp.

Läs mer

Befolkning 2009. per capita 2009

Befolkning 2009. per capita 2009 Kommun Utsläpp per capita 2009 Befolkning 2009 Kommuntyp Sundbyberg 0,92 37722 Förortskommun till storstad Stockholms län Lidingö 1,30 43445 Förortskommun till storstad Stockholms län Tyresö 1,33 42602

Läs mer

2. Vilka av 2. Vilka av följande insatser använde... Återkommande medborgarenkäter

2. Vilka av 2. Vilka av följande insatser använde... Återkommande medborgarenkäter Kommun Län 1. Anger instruktionen för snöröjning och halkbekämpning av gång- och cykelbanor att detta ska ske samtidigt som snöröjning och halkbekämpning av prioriterade huvudvägar som kommunen ansvarar

Läs mer

Vaccinationsstatistik från barnhälsovården, januari 2011.

Vaccinationsstatistik från barnhälsovården, januari 2011. Vaccinationsstatistik från barnhälsovården, januari 2011. Vaccinationstäckning bland barn födda 2008 vaccinerade med 3 doser Län Difteri Stelkramp Kikhosta Polio Hib-infektion* Pneumokocksjukdom 464 Stockholms

Läs mer

FDD1 FDD2 TDD1 TDD2 3600-3620 / 3700-3720 MHz 3620-3640 / 3720-3740 MHz 3660-3680 / 3680-3700 MHz

FDD1 FDD2 TDD1 TDD2 3600-3620 / 3700-3720 MHz 3620-3640 / 3720-3740 MHz 3660-3680 / 3680-3700 MHz Bilaga 2 För samtliga tillstånd tillkommer 2000 kronor i handläggningsavgift per tillstånd förutom auktionslikviden. FDD1 FDD2 TDD1 TDD2 3600-3620 / 3700-3720 MHz 3620-3640 / 3720-3740 MHz 3660-3680 /

Läs mer

Andel deltagare efter kön (%) Antal Studiecirklar. Sammankomster. Deltagare Kvinnor Män. Riket 275 503 3 045 167 9 777 797 1 910 307 58,3 41,7

Andel deltagare efter kön (%) Antal Studiecirklar. Sammankomster. Deltagare Kvinnor Män. Riket 275 503 3 045 167 9 777 797 1 910 307 58,3 41,7 Tabell 6:1. Antal studiecirklar, sammankomster, studietimmar och deltagare efter kommun 2008 Table 6:1. Number of study circles, meetings, study hours and participants by municipality 2008 Antal Studiecirklar

Läs mer

Avropsberättigade. Dokumenthantering 2012 - skrivare, MFP, programvaror och tjänster. KAMMARKOLLEGIET Statens inköpscentral 96-16-2012

Avropsberättigade. Dokumenthantering 2012 - skrivare, MFP, programvaror och tjänster. KAMMARKOLLEGIET Statens inköpscentral 96-16-2012 Bilaga Avropsberättigade - skrivare, MFP, programvaror och tjänster 1 (6) Avropsberättigade Myndigheter under regeringen Deltar med stöd av förordning (1998:796) om statlig inköpssamordning Deltagare i

Läs mer

Bakgrund... 2 1. Andel kvinnor av den totala företagarpopulationen... 3. Län för län... 31

Bakgrund... 2 1. Andel kvinnor av den totala företagarpopulationen... 3. Län för län... 31 Rapport från Företagarna mars 2012 Bakgrund... 2 1. Andel kvinnor av den totala företagarpopulationen... 3 Län för län... 3 Kommun för kommun... 4 2. Andel företagare av kvinnor i arbetsför ålder... 10

Läs mer

ABFs STUV-redovisning

ABFs STUV-redovisning Län Distr Nr Avdelning kod/namn Stockholms län 01 01 501 Stockholms län 1 Stockholm 80 Stockholm 901 Stockholm /studieprogrammet 80 Stockholm 902 Stockholm Syd 80 Stockholm 1003 Stockholm /Administrativa

Läs mer

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET TRYGGHETSASPEKTER I DIN KOMMUN DIN DELAKTIGHET OCH KOMMUNENS INFORMATION DIN KOMMUNS EFFEKTIVITET DIN KOMMUN SOM SAMHÄLLSUTVECKLARE

Läs mer

Nyföretagarbarometern 2010:B Kommungrupper enl. SKL

Nyföretagarbarometern 2010:B Kommungrupper enl. SKL Nyföretagarbarometern 2010:B Kommungrupper enl. SKL NyföretagarCentrum har löpande sedan börjat av 90-talet redovisat utvecklingen över antalet nyregistrerade företag i landet på kommun- och länsnivå i

Läs mer

Kommuner som har svarat nej på frågan, sorterade efter län Dalarnas län Borlänge Nej, men till färre än hälften. Gotlands län

Kommuner som har svarat nej på frågan, sorterade efter län Dalarnas län Borlänge Nej, men till färre än hälften. Gotlands län Fr.1 Räknar kommunen med att i början av 2009 (februari-mars) kunna tillhandahålla plats i förskola eller familjedaghem till barn om föräldrarna anmäler behov i nvember 2008? Kommuner som har svarat nej

Läs mer

Nedlagda myndighetsarbetsplatser 2010-

Nedlagda myndighetsarbetsplatser 2010- Nedlagda myndighetsarbetsplatser 2010- Alvesta Arvidsjaur Statens fastighetsverk Arvika Boden Boden Borgholm Borås Båstad Dorotea Eksjö Eksjö Eskilstuna Eskilstuna Falkenberg Falköping Falun CSN Falun

Läs mer

Kompletterande uppgifter / rättelser? Kontakta Magnus Lindell 08-379152 eller limag@bredband.net

Kompletterande uppgifter / rättelser? Kontakta Magnus Lindell 08-379152 eller limag@bredband.net Alingsås Arboga Arvika 14 BG Vikben 23 Au Vikben 22 BG Vikben 24 BG Vikben 24 Au Sporrong 24 Ag Vikben 24 Ag Vikben+krona 24 Au Sporrong Askersund (väldigt lik Säter??) Avesta Boden 13 Au Vikben 22 Au

Läs mer

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET TRYGGHETSASPEKTER I DIN KOMMUN DIN DELAKTIGHET OCH KOMMUNENS INFORMATION DIN KOMMUNS EFFEKTIVITET DIN KOMMUN SOM SAMHÄLLSUTVECKLARE

Läs mer

Bilaga A12. Avropsberättigade

Bilaga A12. Avropsberättigade 1(7) Bilaga A12 Avropsberättigade 2(7) Avropsberättigade Ramavtal e-förvaltningsstödjande tjänster Statliga myndigheter under regeringen Deltar med stöd av förordning (1998:796) om statlig inköpssamordning.

Läs mer

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET TRYGGHETSASPEKTER I DIN KOMMUN DIN DELAKTIGHET OCH KOMMUNENS INFORMATION DIN KOMMUNS EFFEKTIVITET DIN KOMMUN SOM SAMHÄLLSUTVECKLARE

Läs mer

Kommunens Kvalitet i Korthet resultatredovisning 2014. KS 2015-36

Kommunens Kvalitet i Korthet resultatredovisning 2014. KS 2015-36 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-02-10 29 Kommunens Kvalitet i Korthet resultatredovisning 2014. KS 2015-36 KS Beslut Arbetsutskottet föreslår

Läs mer

Kultur- och fritidspolitikens utformning, finansiering och uppföljning

Kultur- och fritidspolitikens utformning, finansiering och uppföljning 1 Bilaga 4 Enkät till kommuner Kultur- och fritidspolitikens utformning, finansiering och uppföljning 1. Ange kommun Ale Alingsås Alvesta Aneby Arboga Arjeplog Arvidsjaur Arvika Askersund Avesta Bengtsfors

Läs mer

2015-11-02. Överenskommelser om flyktingmottagande och mottagna 2014 och 2015

2015-11-02. Överenskommelser om flyktingmottagande och mottagna 2014 och 2015 Sida 1 av 7-11-02 r om flyktingmottagande och mottagna och Här har vi samlat aktuella uppgifter om vilka som har överenskommelser med länsstyrelsen om flyktingmottagande samt hur många flyktingar m.fl.

Läs mer

2015-09-07. Överenskommelser om flyktingmottagande och mottagna 2014 och 2015

2015-09-07. Överenskommelser om flyktingmottagande och mottagna 2014 och 2015 Sida 1 av 7-09-07 r om flyktingmottagande och mottagna och Här har vi samlat aktuella uppgifter om vilka som har överenskommelser med länsstyrelsen om flyktingmottagande samt hur många flyktingar m.fl.

Läs mer

Elnätsavg 2013 inkl moms [kr/kvm] Elnätsavg 2012 inkl moms [öre/kwh] Elnätsavg 2013 inkl moms [öre/kwh]

Elnätsavg 2013 inkl moms [kr/kvm] Elnätsavg 2012 inkl moms [öre/kwh] Elnätsavg 2013 inkl moms [öre/kwh] Stockholms län Medel 66,3 68,2 33,7 2,9% 74,2 26 Nynäshamn MAX - kommunantal: 1; Elnätslev: Nynäshamn Energi AB Högsta/Lägsta 65% 43,7 1 Sollentuna MIN - kommunantal: 1; Elnätslev: Sollentuna Energi AB

Läs mer

Värmdö 16 21 8 Österåker 0 0 3

Värmdö 16 21 8 Österåker 0 0 3 Redovisning av regeringsuppdraget uppföljning av strandskyddsbeslut 2011. Naturvårdsverket, NV-00289-12. Bilaga 1. Länsstyrelsernas strandskyddsbeslut 2011 per kommun. Nedan redovisas länsstyrelsernas

Läs mer

Uppgifterna ska gälla för 30 september 2014 och ska mailas till: anna.trinks@lj.se alternativt faxas till 036-32 50 85.

Uppgifterna ska gälla för 30 september 2014 och ska mailas till: anna.trinks@lj.se alternativt faxas till 036-32 50 85. 2014-06-18 Senior alert Qulturum, Landstinget i Jönköpings län Box 702 551 20 JÖNKÖPING 036-321289, 036-321211 senioralert@lj.se www.senioralert.se Viktig information till samtliga kommuner från kvalitetsregistret

Läs mer

Lunarstorm Del 1 Del 1 Del 2 Del 2

Lunarstorm Del 1 Del 1 Del 2 Del 2 Dagspress DN, SvD, GP, Sydsvenskan DN, SvD, GP, Sydsvenskan Vecka 33 34 35 36 37 Dag Format Må Ti Ons Tor Fr Lö Sö Må Ti Ons Tor Fr Lö Sö Må Ti Ons Tor Fr Lö Sö Må Ti Ons Tor Fr Lö Sö Må Ti Ons Tor Fr

Läs mer

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET TRYGGHETSASPEKTER I DIN KOMMUN DIN DELAKTIGHET OCH KOMMUNENS INFORMATION DIN KOMMUNS EFFEKTIVITET DIN KOMMUN SOM SAMHÄLLSUTVECKLARE

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2004:9) om utjämningsbidrag till och utjämningsavgift för kommuner för kostnader enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa

Läs mer

2013-08-27. Stickprov av ovanstående uppgifter kommer göras.

2013-08-27. Stickprov av ovanstående uppgifter kommer göras. 2013-08-27 Senior alert Qulturum, Landstinget i Jönköpings län Box 702 551 20 JÖNKÖPING 036-321289, 036-321211 senioralert@lj.se www.senioralert.se Viktig information till samtliga kommuner från kvalitetsregistret

Läs mer

För mer information, vänligen kontakta: Ulrika Eliason, informationschef El-Kretsen: 08-54 52 12 95, ulrika.eliason@el-kretsen.se

För mer information, vänligen kontakta: Ulrika Eliason, informationschef El-Kretsen: 08-54 52 12 95, ulrika.eliason@el-kretsen.se Pressinformation 2014-02-18 Om statistiken: Statistiken ger en samlad bild av hur mycket elavfall, lampor och batterier som svenskarna återvann under 2013 i det insamlingssystem som drivs av El-Kretsen

Läs mer

DEN SVENSKA FRITIDSHUSMARKNADEN

DEN SVENSKA FRITIDSHUSMARKNADEN DEN SVENSKA FRITIDSHUSMARKNADEN JULI 2013 Sida 1 Sammanfattning Detta är en rapport om utvecklingen på den svenska marknaden för fritidshus. Materialet i rapporten baseras på samtliga småhusköp som har

Läs mer

Kommunranking e-tjänster och appar

Kommunranking e-tjänster och appar Utifrån ett urval av enkätfrågorna i den enkätundersökning som SKL genomförde under våren 2014 kring e-förvaltning och e-tjänster i Sveriges kommuner, har ett sammanvägt index tagits fram som rankar kommunerna

Läs mer

Samhällsbyggnadsnämnden. Beslutsärenden. Tid: Måndagen den 24 november 2014, kl. 17.00. Plats: Elffröken, Kommunhuset i Lilla Edet

Samhällsbyggnadsnämnden. Beslutsärenden. Tid: Måndagen den 24 november 2014, kl. 17.00. Plats: Elffröken, Kommunhuset i Lilla Edet Kallelse Samhällsbyggnadsnämnden Tid: Måndagen den 24 november 2014, kl. 17.00 Plats: Elffröken, Kommunhuset i Lilla Edet Ärenden 1. Upprop 2. Val av justerare samt fastställande av tid för justering 3.

Läs mer

Åklagarmyndighetens författningssamling

Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens föreskrifter om ändring i Åklagarmyndighetens föreskrifter (ÅFS 2005:5) om åklagarkamrarnas lokalisering och verksamhetsområden; Utkom från trycket

Läs mer

Tomtköundersökning per kommun. En rapport från Villaägarnas Riksförbund

Tomtköundersökning per kommun. En rapport från Villaägarnas Riksförbund Tomtköundersökning per kommun En rapport från Villaägarnas Riksförbund Innehåll SAMMANFATTNING METOD... 1 AVGRÄNSNINGAR... 1 RESULTAT... 2 LÄNGST TOMTKÖER I LANDET... 2 KOMMUNER MED EFTERFRÅGAN PÅ KOMMUNALA

Läs mer

Betala på pensionsskulden nu

Betala på pensionsskulden nu fakta Betala på en nu Hur ser det ut i din kommun? Ta ut problemen i förskott det lönar sig För fjärde året i rad sätter Skandia kommunernas er i fokus. Det gör vi eftersom en är en stor och viktig samhällsfråga

Läs mer

öppna jämförelser Grundskola 2013 Tabellbilaga hur motiverar skolan eleverna?

öppna jämförelser Grundskola 2013 Tabellbilaga hur motiverar skolan eleverna? öppna jämförelser Grundskola 2013 Tabellbilaga hur motiverar skolan eleverna? Tabellbilaga I tabellbilagan redovisar vi värden för samtliga kommuner. Kommunerna är indelade efter län är sorterade i alfabetisk

Läs mer

Fordon i län och kommuner Vehicles in counties and municipalities

Fordon i län och kommuner Vehicles in counties and municipalities Statistik 2014:2 Fordon i län och kommuner Vehicles in counties and municipalities Publiceringsdatum: 2014-02-06 Korrigerad: 2014-02-18 Kontaktperson: Trafikanalys Anette Myhr tel: 010-414 42 17, e-post:anette.myhr@trafa.se

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (1990:1018) med instruktion för Kriminalvårdsverket; SFS 1998:1239 Utkom från trycket den 6 oktober 1998 utfärdad den 24 september 1998.

Läs mer

Varannan ny bil en diesel i Västra Götalands län

Varannan ny bil en diesel i Västra Götalands län 2010-12-22 Varannan ny bil en diesel i Västra Götalands län BIL Swedens läns- och kommunfördelade statistik för januari-november visar att i Västra Götalands län har dieselbilarna ökat sin andel av nybilsregistreringarna

Läs mer

Svensk GlasÅtervinning AB Hammar Tel.nr. vx / kundtj. etc

Svensk GlasÅtervinning AB Hammar Tel.nr. vx / kundtj. etc Kommun Svensk GlasÅtervinning AB Hammar Tel.nr. vx / kundtj. etc Entreprenör Ale Ale kommun 0303-330000 Alingsås SITA Sverige AB Region Mellan 021-349160 Alvesta Alvesta Renhållnings AB 0472-15190 Aneby

Läs mer

Ökad dieselandel och minskad etanolbilsandel

Ökad dieselandel och minskad etanolbilsandel 2011-04-26 Ökad dieselandel och minskad etanolbilsandel BIL Swedens läns- och kommunfördelade statistik för januari-mars visar att en tydlig trend på den svenska bilmarknaden under de senaste åren är den

Läs mer

Nya bilar ökar mest på Gotland

Nya bilar ökar mest på Gotland 2010-10-18 Nya bilar ökar mest på Gotland BIL Swedens läns- och kommunfördelade statistik för januari-september visar att det län som hade den största procentuella ökningen av antalet nyregistrerade personbilar

Läs mer

Appendix till rapporten "Varför kan inte behovet av särskilda boendeformer tillgodoses?"

Appendix till rapporten Varför kan inte behovet av särskilda boendeformer tillgodoses? Appendix till rapporten "Varför kan inte behovet av särskilda boendeformer tillgodoses?" Kommunernas svar på Planerad Stockholms län Upplands Väsby 55 15 6 5 Vallentuna 82 31 Österåker 80 22 2 8 7 Värmdö

Läs mer

1(73) Antal åtgärder som medgivits i besluten om dispens. Antal beslut om dispenser som Länsstyrelsen överprövat (19:3b MB)

1(73) Antal åtgärder som medgivits i besluten om dispens. Antal beslut om dispenser som Länsstyrelsen överprövat (19:3b MB) Redovisning av regeringsuppdraget uppföljning av strandskyddsbeslut 2013. Naturvårdsverket, NV-00640-14. Bilaga 2. ernas strandskyddsbeslut 2013 per kommun 1 Tabell 1K. Beslut om strandskyddsdispens. Antal

Läs mer

Medborgarförslag i Sveriges kommuner Om kommunernas arbete med inflytande genom medborgarförslag

Medborgarförslag i Sveriges kommuner Om kommunernas arbete med inflytande genom medborgarförslag Medborgarförslag i Sveriges kommuner Om kommunernas arbete med inflytande genom medborgarförslag Statistik från Agenda PR:s Kommunspegel Inledning Sveriges kommuner har möjlighet att involvera kommunens

Läs mer

120-gramsdieslar störst på miljöbilsmarknaden

120-gramsdieslar störst på miljöbilsmarknaden 2011-08-18 120-gramsdieslar störst på miljöbilsmarknaden BIL Swedens läns- och kommunfördelade statistik för januari-juli visar att koldioxidsnåla sk 120- gramsdieslar, dvs dieselbilar som släpper ut högst

Läs mer

Högsta miljöbilsandelen i Västra Götalands län

Högsta miljöbilsandelen i Västra Götalands län 2012-05-22 Högsta miljöbilsandelen i Västra Götalands län BIL Swedens läns- och kommunfördelade nyregistreringsstatistik för januari-april visar att Västra Götalands län har den högsta miljöbilsandelen

Läs mer

Åklagarmyndighetens författningssamling

Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens föreskrifter om ändring i Åklagarmyndighetens föreskrifter (ÅFS 2005:5) om åklagarkamrarnas lokalisering och verksamhetsområden; Utkom från trycket

Läs mer

Gotland behåller förstaplatsen på miljöbilstoppen

Gotland behåller förstaplatsen på miljöbilstoppen 2010-06-21 Gotland behåller förstaplatsen på miljöbilstoppen BIL Swedens läns- och kommunfördelade statistik för januari-maj visar att Gotland behåller förstaplatsen som länet med den högsta miljöbilsandelen

Läs mer

Dieselandel per län (nyregistreringar januari 2012)

Dieselandel per län (nyregistreringar januari 2012) 2012-02-27 Nytt rekord: 88 procent dieselandel i Jämtland i januari BIL Swedens läns- och kommunfördelade statistik visar att 88 procent av de nyregistrerade bilarna i Jämtlands län var dieslar i januari.

Läs mer

Ort Butik Telefonnr Mailadress

Ort Butik Telefonnr Mailadress Ort Butik Telefonnr Mailadress Alingsås Intersport 0322-10341 niklas.dahlberg@intersport.se Teamsportia 0322-63 99 90 klubb.alingsas@teamsportia.se Arvika Intersport 0570-12180 Lars.Silfalt@intersport.se

Läs mer

Huvudmän utan samarbete inom Matematiklyftet läsåret 2015/16 2015-02-12, Dnr 2014:1041

Huvudmän utan samarbete inom Matematiklyftet läsåret 2015/16 2015-02-12, Dnr 2014:1041 AB PARTS & PAOMEES 7 1 ACADEMEDIA FRIA GRUNDSKOLOR AB 10 1 ALE KOMMUN 49 3 ALINGSÅS KOMMUN 36 2 AL-ZAHRAA AKADEMI AB 9 1 ARVIKA KOMMUN 111 6 ASKERSUNDS KOMMUN 16 1 AVESTA KOMMUN 19 1 AXEDINSKOLAN AKTIEBOLAG

Läs mer

Mer än varannan ny bil på Gotland är en miljöbil

Mer än varannan ny bil på Gotland är en miljöbil 2012-07-16 Mer än varannan ny bil på Gotland är en miljöbil BIL Swedens läns- och kommunfördelade nyregistreringsstatistik för januari-juni visar att mer än varannan ny bil på Gotland är en miljöbil. Gotlands

Läs mer

Högst miljöbilsandel på Gotland

Högst miljöbilsandel på Gotland Högst miljöbilsandel på Gotland Ny statistik från BIL Sweden visar att varannan ny bil som registrerades på Gotland janmars i år var en miljöbil. Det gör Gotland till det län i Sverige som har den högsta

Läs mer

Antal. beslut om. Antal. dispenser. beslut om. Antal medgivande/bifall. som Lst upphävt. dispenser som Lst överprövat (19:3 b MB)

Antal. beslut om. Antal. dispenser. beslut om. Antal medgivande/bifall. som Lst upphävt. dispenser som Lst överprövat (19:3 b MB) Redovisning av regeringsuppdraget uppföljning av strandskyddsbeslut 2011. Naturvårdsverket, NV-00289-12. Bilaga 2. Kommunernas strandskyddsbeslut 2011 per kommun Nedan redovisas kommunernas strandskyddsbeslut

Läs mer

Riktnummerområden sorterade i bokstavsordning

Riktnummerområden sorterade i bokstavsordning Riktnummerområden sorterade i bokstavsordning Faktabladet listar alla riktnummerområden i Sverige i bokstavsordning. Riktnumren finns för geografiska telefonnummer i den svenska nummerplanen för telefoni.

Läs mer

Lokala arbetsmarknader och tillämpningen av reglerna för geografiskt sökområde i arbetslöshetsförsäkringen: Appendix 2.

Lokala arbetsmarknader och tillämpningen av reglerna för geografiskt sökområde i arbetslöshetsförsäkringen: Appendix 2. 2004-10-21 Lokala arbetsmarknader och tillämpningen av reglerna för geografiskt sökområde i arbetslöshetsförsäkringen: Appendix 2. Tabell A3 bygger helt på uppgifter från AMS IT-stöd (AIS), som IAF inte

Läs mer

Stora regionala skillnader i rekrytering av unga till högre utbildning

Stora regionala skillnader i rekrytering av unga till högre utbildning STATISTISK ANALYS 1(16) Avdelning / löpunmmer 2014-10-06 / Nr 7 Analysavdelningen Handläggare Staffan Nilsson 08-5630 8756 staffan.nilsson@uka.se Universitetskanslersämbetets statistiska analyser är en

Läs mer