Hundraårig trästomme får moderna glasullskläder läs mer sid 5

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hundraårig trästomme får moderna glasullskläder läs mer sid 5"

Transkript

1 Hundraårig trästomme får moderna glasullskläder läs mer sid 5 Dags att deklarera! sid 3 Optimal marinisolering med Isover ULTIMATE sid 4 Lättare rör på teatern sid 6 Informationsmöte om nya regler och möjligheter sid

2 2 3 Det höga aktivitetsnivån fortsätter Bra resultat för Saint-Gobain under 2006 Saint-Gobainkoncernen är uppdelad i fem aktivitetsområden, varav tre är nära relaterade till byggbranschen. Det har präglat resultatet för 2006 där aktivitetsnivån inom byggbranschen var mycket hög inte bara i Sverige utan i hela Europa. Omsättningen steg från cirka 35 till 42 miljarder euro. Samtidigt förbättrades driftsresultatet från cirka 3 till 4 miljarder euro och antalet anställda i koncernen steg under året från till Jubileum i Vamdrup Från början låg vår danska fabrik i Kastrup vid Köpenhamn. Den byggdes I slutet av 70-talet hade området blivit för trångt, samtidigt önskade man att komma närmare den tyska marknaden. Därför beslöt man att flytta produktionen till Vamdrup på Jylland och stänga fabriken i Kastrup. Den nya fabriken i Vamdrup stod klar 1982 och vi kan konstatera att flytten blev en succé. I februari i år kunde vi då fira 25-årsjubileum för en fabrik som, under de senaste 15 åren, har hört till de mest effektiva inom Isover. Dagen firades som en ren intern angelägenhet. Energiförbrukningen till uppvärmning reducerades från 280 kwh/m 2 per år till 18 kwh/m 2 per år, och kostnaden för uppvärmningen föll från kr till kr årligen. I Europas högutvecklade länder ökar antalet nybyggda hus bara med 1 % om året. Därför blir renoveringen av äldre byggnader, med hjälp av ny teknik som sparar på energiresurserna, mer och mer aktuell. Elegant ansiktslyftning och stora besparingar Det är bakgrunden till Österrikes första renoveringsprojekt som gav ett enfamiljshus i Pettenbach en både energimässig och estetisk uppgradering. Ett helt vanligt hus förvandlades till ett idealiskt mönsterhus med passivhus-standard. Bättre service i norra Sverige I förra numret av Bron berättade vi om det nya lagret i Älandsbro. Det har nu varit igång så pass länge att vi anser att det fungerar efter planen. Men det är egentligen bara kunderna som kan svara på den frågan. Vår egen känsla är att kunderna i norr är nöjda med att vi valde att komma tillbaka bara ett halvt år efter att vi stängde det tidigare lagret i samma område. För oss är det inte bara en fråga om att komma tillbaka till det förra konceptet, vi har ambitionen att bli en bättre samarbetspartner än tidigare. Därför kommer vi framöver att arbeta med att utveckla lagret i riktning mot ett servicecenter med ett bredare utbud än det vi har idag. Den nya utbyggnaden på huset kläddes med liggande lärkträdspanel, medan en slät metallfasad kompletterade den ursprungliga byggnadens karaktär. Stora fönsterpartier - de flesta i full rumshöjd - tillåter rikligt med ljusinsläpp och stör inte husets utseende. Utbyggnaden och renoveringen av husets bottenvåning utfördes med prefabricerade träelement, och i ytterväggen är solfångare inbyggda, som producerar all den elektricitet som huset ska använda. Denna renovering reducerade energiförbrukningen till uppvärmning från 280 kwh/m 2 per år till 18 kwh/m 2 per år, och kostnaden för uppvärmningen föll från kr till kr årligen. Bättre leveranssäkerhet Det är fortfarande brist på byggmaterial, transporter och arbetskraft eftersom byggaktiviteterna fortsätter att ligga på en mycket hög nivå. Under 2007 kommer vi att ha samma teoretiska kapacitet som förra året, men vi förväntar oss att klara efterfrågan bättre. Orsaken till det är att vi hoppas att vi slipper de tekniska problem vi hade med anläggningen i Billesholm under förra året, dels att vi har reducerat exporten drastiskt och slutligen att vi har möjlighet att importera vissa typer av isolering från t. ex. USA. Det sista låter inte klokt, och det är det inte heller ur ekonomisk synpunkt, men på kort sikt är det en möjlighet att ge högre service åt våra kunder - och det är klokt! Med vänliga hälsningar Niels Christian Larsen Villa från 60-talet renoveras till passivhus-standard Dags att deklarera! Det svenska ramverket kring energideklarationer är äntligen klart, och därmed kan lagen från 2006 börja tillämpas. Först ut är bland annat flerbostadshus, som ska ha en giltig energideklaration senast den 31 december Lagen om Energideklarationer kom redan 2006 och är en följd av EUs direktiv om byggnaders energiprestanda. Syftet är att främja effektiv energianvändning och god inomhusmiljö i byggnader, - Att regelverket nu är på plats såväl nybyggda innebär att lagen kan börja som befintliga. tillämpas i praktiken, säger Två nya dokument Klas Partheen, miljösamordnare på Isover. från Boverket som publicerades i februari 2007 innehåller föreskrifter och allmänna råd kring regelverket. - Att regelverket nu är på plats innebär att lagen kan börja tillämpas i praktiken. I de nya dokumenten finns både föreskrifter kring hur själva lagen ska tillämpas, samt föreskrifter och allmänna råd när det gäller certifiering av de oberoende energiexperter som ska utfärda deklarationen, berättar Klas Partheen, miljösamordnare på Isover. Energideklaration I energideklarationen redovisas byggnadens energiprestanda och i Sverige har vi valt samma mått som i BBR, dvs specifik energianvändning definierat som uppmätt normalårskorrigerad energianvändning (kwh/år) dividerad med golvarean A temp (m 2 ). I det dokument som upprättas ska också finnas två referensvärden för byggnadens energiprestanda, allt för att fastighetsägaren, boende och andra intressenter ska ha en möjlighet att jämföra byggnaden med andra liknande. Det ena referensvärdet tas fram utifrån BBRs krav på specifik energianvändning för liknande nya byggnader och det andra tas fram utifrån ett typiskt intervall för liknande befintliga byggnader. Deklarationen ska också innehålla kostnadseffektiva förslag på energieffektivisering samt uppgifter kring ventilationssystem och utförda radonmätningar. Fastighetsägare är skyldiga att ta fram en energideklaration vid uppförande av en ny byggnad, vid försäljning av ny eller befintlig byggnad samt enligt vissa regler även vid innehav av större byggnader. Undantag finns dock. Deklarationen ska skickas in elektroniskt till Boverket som upprättar ett register för ändamålet. I vissa byggnader ska resultatet av energideklarationen anslås på väl synlig plats i byggnaden. Flerbostadshus senast 2008 Att regelverket nu är klart kommer att öka intresset för, men också frågetecknen kring, energideklarationer. - Även om lagen i princip inte innebär uttalade krav på förbättringar av aktuell byggnad för den enskilde fastighetsägaren kommer den ändå att fungera som en slags klassificering och ett medel för rätt prissättning vid exempelvis försäljning av en fastighet. Och det är förmodligen denna aspekt som kommer att driva på fastighetsägarna att vidta åtgärder för att förbättra energieffektiviteten, säger Klas. Det blir ägare till flerbostadshus och lokaler samt vissa offentliga byggnader som först Renovering av ett femvåningshus gav en besparing på energi för uppvärmning på 92 % Huset, som ligger på Markatstraße i Linz i Österrike, byggdes 1958 och innehåller 50 lägenheter. Efter renoveringen föll den samlade årliga energiförbrukningen för uppvärmning från 179 kwh/m 2 till 14,4 kwh/m 2. Och det resulterade även i en drastisk minskning av CO 2 -utsläppen. Vid renoveringen av huset gjordes bland annat en tilläggsisolering av ytterväggarna, vilket rörde sig om en samlad yta på m 2. Isoleringen av ytterväggarna gjordes med hjälp av prefabricerade träkonstruktioner fyllda med Isovers glasull. Dessutom installerades ett nytt effektivt ventilationssystem och nya fönster som även bidrog till en reducering av bullernivån. kommer att tillämpa lagen. Senast den 31 december 2008 ska dessa fastighetsägare vara klara med sina deklarationer, och därefter alltid ha giltiga deklarationer. Först under 2009 ska övriga fastigheter börja energideklareras, exempelvis villor som läggs ut till försäljning. Följande fyra dokument beskriver myndigheternas krav på energideklaration för byggnader. Dokumenten finns att ladda ner på Boverkets hemsida, SFS 2006: 985 Lag om energideklaration för byggnader. SFS 2006: Förordning om energideklaration för byggnader. BFS 2007:4 Boverkets föreskrifter och allmänna råd om energideklaration för byggnader. BFS 2007: 5 Boverkets föreskrifter och allmänna råd för certifiering av energiexpert. När huset var färdigrenoverat hade man uppnått en besparing på energi för uppvärmning på 92 %, från 179 kwh/m 2 till 14,4 kwh/m 2. De månatliga utgifterna för uppvärmning av en lägenhet på 59 m 2 föll med 88 %, från 40,8 till 4,73 euro. Och det årliga utsläppet av CO 2 från hela byggnaden föll med 89 %, från kg till kg. Arkitekter/foto: DI Ingrid Domenig-Meisinger, Arch+More ZT Gmb H.

3 4 5 Optimal marinisolering med Isover ULTIMATE Marina konstruktioner utförda med Isover ULTIMATE väger 30 till 50 procent mindre än lösningar med andra produkter. - Det betyder att man uppnår en väsentlig viktbesparing som direkt medför till exempel mindre behov av brandskyddsmaterial och ökad lastförmåga. Genom att reducera isoleringens vikt i toppen på fartyget uppnår man dessutom en stabilitetsmässig fördel, säger projektledare Sören Mikkelsen på Offshore Marine Service i Faaborg i Danmark. Företaget har precis isolerat OMS Pollux med Isover ULTIMATE. Fartyget har tidigare seglat som trålare och supportfartyg vid oljeplattformarna i Nordsjön. Efter en fullständig renovering och ombyggnad är det nu chartrat som undersökningsfartyg av ett företag som underhåller rörledningar under vattnet. Det 37 meter långa och nio meter breda fartyget på 424 bruttoton och med plats för en besättning på 24, blev fullständigt rensat så att endast skrovet blev kvar. Därefter började återuppbyggnaden som om det var ett nytt fartyg, och överallt användes Isover ULTIMATE. Isover ULTIMATE är lätt att arbeta med - OMS Pollux är det första fartyget här hemma som isoleras med Isover ULTIMATE, som precis har introducerats på den danska marknaden. Våra erfarenheter av materialet är så goda att vi nu tar med Isover ULTIMATE i de projekt vi har på ritbordet, säger Sören Mikkelsen. - ULTIMATE är ett unikt material - obrännbart med låg vikt, stor stabilitet och flexibilitet. Det ger en god ljudisolering och konstruktionerna passerade med glans Sjöfartsstyrelsens ljudmätningar, berättar Sören Mikkelsen. Isoleringsarbetet utfördes av Teknisk Isolering Fyn och isolermontör Ole Jonsson är också begeistrad: - Det är både lätt och behagligt att arbeta med. Vi upplevde att när vi skar skivorna med lite extra marginal, så vek de ut sig perfekt mellan spanterna och slöt helt tätt. Dessutom är materialet så flexibelt att det, i hela isoleringens tjocklek, kan böjas runt om spanterna, berättar Ole Jonsson. - Den lägre vikten besparar isolermontörerna från att lyfta många tusen kilo varje dag - både under själva isoleringsarbetet, men också när materialet transporteras fram till arbetsstället, tillägger den erfarne fartygsisoleraren. OMS Pollux fullständigt ombyggt och fullisolerat med Isover ULTIMATE - klart för nya uppdrag som undersökningsfartyg. Isolering av motorrum med Isover ULTIMATE. Materialet fyller ut perfekt mellan spanterna och sluter helt tätt. Ekonomisk och effektivt till flytande golv Ytterskottet komfortisolerades med 80 mm ULTIMATE, bro och motorrum i klass A60 isolerades med 2 x 30 mm och förskjutna skarvar med folie på yttersta lagret. På alla folieklädda skivor är skarvarna tejpade. Spanterna isolerades med en 30 mm folieklädd ULTIMATE och taket med 60 mm. Till det flytande golvet användes en speciellt tryckhållfast ULTIMATE-skiva. - Det är både en effektiv och ekonomisk lösning på ett flytande golv, eftersom man kan spara cirka 44 procent i vikt med denna konstruktionen i förhållande till de lösningar som fanns tidigare, säger Sören Mikkelsen. Fakta om Isover ULTIMATE: l Till däck- och skottkonstruktioner - A15-A60 l Låg vikt och effektivt brandskydd l Konstruktionerna blir lättare och mer ekonomiska l Snabb, lätt och ekonomisk hantering l Böjs lätt runt spanterna - mindre spill l Energibesparing på grund av den goda isolerförmågan l Mycket bra isolerförmåga och hög temperaturtålighet ger mycket bra brandegenskaper l Högsta användningstemperatur på upp till 650 C l Goda akustiska egenskaper l Robust fuktskydd i form av förstärkt aluminiumfolie l Lager- och logistikmässiga fördelar tack vare den komprimerade och platsbesparande förpackningen. l Levereras på pallar. Spannmålslagret i Eslöv förvandlas nu till Sveriges högsta bostadshus med trästomme. Det är Midroc Property Development som i samarbete med Saint-Gobain Isover låter det charmiga gamla huset ta ett stort kliv in i framtiden. Lagerhuset är på många sätt ett unikt projekt. Husets karaktär och ålder gör att många kloka hjärnor får slås ihop för att ta fram helt nya konstruktionslösningar. Att huset är ett trähus och 31 meter högt ställer höga krav på brandsäkerhet och Boverkets nya byggregler med skärpta krav kring energihushållning påverkar i hög grad konstruktions- och materialval. Det är Fastighetsutvecklingsföretaget Midroc Property Development som rustar upp det gamla Lagerhuset, i samarbete med Saint- Gobain Isover. Under februari månad startades renoveringsarbetet upp ordentligt genom att två silos revs. Isovers Leif Andersson och Birgitta Ny version av IsoDim IsoDim är Isovers populära beräkningsprogram för teknisk isolering. Programmet är utvecklat för Isovers produkter men kan även användas för andra material. Programmet innehåller åtta separata beräkningsmoduler: Beräkning av värmeförlust Beräknar värmeförlust, energikostnad, erforderlig isolertjocklek och yttemperatur för isoleringen. Beräkningar kan utföras på rör, kanaler och plana ytor. Temperaturfall i strömmande medie Beräknar värmeförlust, energikostnad, utlopps-temperatur och temperaturfall, Programmet kan utföra beräkningar på rör eller kanaler med upp till tjugo areaändringar (sektioner). Hundraårig trästomme får moderna glasullskläder Rydén har funnits med som rådgivare och isolerexperter under hela projekteringsfasen. Ett engagemang som bland annat inneburit att väggarna får bättre isolering än man tänkt från början, och att man tagit beslutet att där behov finns använda Isover ULTIMATE i Lagerhusets väggar, bjälklag och tak. - Det här är ett projekt som innebär en ny roll för oss på Isover. För första gången deltar vi som en aktiv part genom hela projektet, säger Leif Andersson på Isover som i många år arbetat med utvecklingen och marknadsföringen av Isover ULTIMATE m 2 yttervägg Lagerhusets gamla träväggar har burit upp det 31 meter höga spannmålshuset i snart hundra år. När det nu ska bli bostäder tar huset ett stort kliv in i framtiden. - Man har valt att bevara Lagerhusets ursprungliga plankvägg i de väggar som är befintliga. Samtidigt kompletteras byggnaden genom viss utbyggnad, vilket gör att gamla träväggar möter nya, berättar Birgitta. För att skydda den gamla plankväggen kläs såväl insida såväl som utsida med glasull berättar Birgitta vidare. På utsidan används Isover Fasadskiva, på insidan är det Isover ULTIMATE som valts. - Med glasull på båda sidor hamnar både de gamla och de nya väggarna i en torrare och varmare miljö. Risken för köldbryggor minimeras och miljön blir också bättre ur fuktsynpunkt, berättar Birgitta Rydén. - Kravet på brandsäkerhet är hög och genom att använda Isover ULTIMATE drar vi fördel av Temperatur i tank Beräknar temperaturen i förhållande till förvaringstiden. Isolering mot utvändig kondens Beräknar erforderlig isolertjocklek för att förhindra kondens på rör, kanaler eller plana ytor. Isolering mot invändig kondens Beräknar erforderlig isolertjocklek för att förhindra invändig kondens. Beräkning kan utföras på cirkulära och rektangulära kanaler. Frysskydd Beräknar tid till frostsprängning för rör vid olika isolertjocklekar. Ljuddämpning Beräknar ljuddämpning vid olika isolertjocklekar för cirkulära eller rektangulära ventilationskanaler. Man har valt att bevara Lagerhusets ursprungliga plankvägg i de väggar som är befintliga. materialets unika kombination av hög brandsäkerhet och god isolerförmåga mot värme, ljud och fukt, fortsätter Leif. Inflyttning mars 2008 Inklätt i världens modernaste isolermaterial tar Lagerhuset och dess väggar nu ett stort kliv in i framtiden. Och för den som vill följa projektet finns en hemsida, med intressant läsning kring husets många kulturoch industrihistoriska detaljer samt de innovativa konstruktionslösningar som är speciella för huset. - De 31 bostadsrätterna ska stå klara för inflyttning i mars Fram till dess kommer hemsidan att uppdateras löpande med ny, intressant läsning för många olika målgrupper - entreprenörer, arkitekter, konsumenter, studenter och journalister. Lagerhuset representerar en helt ny typ av bostadshus, och jag är säker på att vi kommer att se efterföljare i framtiden. Kanske finns det fler gamla anrika byggnader som på detta sätt kan räddas åt eftervärlden och förvandlas till charmiga bostäder, avslutar Leif. Ekonomi Beräknar ekonomisk isolertjocklek för rör, cirkulära eller rektangulära kanaler samt plana ytor. För ytterligare information: Håkan Gustafsson, Utvecklingsingenjör, Saint-Gobain Isover AB, ,

4 6 7 Lättare rör på teatern Totalt 13 kilometer rör ska isoleras innan Det Kongelige Teater kan ta sin nya teater på Kvästhusbroen i Köpenhamn i bruk. Det motsvarar cirka 12 meter per åskådarplats i de totalt tre scenerna som byggs i huset - en stor scen med 750 platser, en mindre scen med 250 platser och en övningssal som också kan nyttjas som intimscen med 100 platser. Av de totalt 13 kilometerna rör som ska isoleras är 10 kilometer vatten- och fjärrvärmerör. Övermontör Erik Greve från NCCs Serviceavdelning, som utför arbetet, har valt Isovers lamellmattor och rörskålar till isoleringsarbetet. - Isovers produktsortiment löser alla uppgifterna. Bland annat finns det några ställen där vi av platshänsyn - för att uppnå den korrekta isolerförmågan - måste använda ett lambdavärda ända ner till 0,032. Och detta värde har Isovers AluComfort rörskål, berättar Erik Greve. Stor formstabilitet I en så omfattande isoleringsentreprenad som Teaterhuset är det dessutom viktigt att tidsåtgången kan hållas på den budgeterade nivån. - Rörskålarnas formstabilitet gör det lätt att bekläda materialet. När vi packar upp en lamellmatta på 30 mm, ja då är den 30 mm överallt, säger den erfarne övermontören, som har upplevt andra fabrikat som varierar från 28 till 32 mm, vilket komplicerar arbetet med beklädningen. Formstabiliteten kommer av att glasullsfibrernas riktning i materialet kan styras ganska exakt under produktionen. När de flesta fibrerna kan ställas upp och stå lodrätt ökas stabiliteten. Här har glasullen en fördel eftersom fibrerna kan styras mycket bättre än i stenull. Isovers material besparar isolermontörerna många tons lyft Erik Greve har upp till åtta isolermontörer i arbete i Teaterhuset, och det går åt en stor mängd lamellmattor och rörskålar till denna uppgiften. - Därför betyder materialets vikt mycket, och vi har vid flera tillfällen pratat om hur lätta Isovers paket är, säger Erik Greve. Isolermontörerna slipper lyfta fyra ton genom att välja Isovers material framför stenull till Teaterhuset. På bilden är montören Jesper Kristensen i gång med isoleringsarbetet. Till exempel väger en kubikmeter Isover Alu- Comfort rörskålar 75 kilo. Medan den motsvarande vikten för produkter av stenull väger ca 120 kilo. - Isovers produkter skonar ryggen och besparar oss från att bära runt på en massa onödiga kilon, säger Erik Greve vidare. Han har arbetat med isolering i 35 år och blev chef för NCCs egen isoleringsavdelning i april Avdelningen arbetar efter de allmänna marknadsvillkoren och ska också vara konkurrenskraftiga när det handlar om NCC-projekt. Annars går jobbet till någon annan. - Vi började på Teaterhuset i januari förra året men det kom inte riktigt igång förrän i april. Vid årsskiftet hade vi utfört cirka 70 procent av entreprenaden, berättar Erik Greve. Enligt tidplanen ska Det Kongelige Teater få nycklarna till det färdiga Teaterhuset måndagen den 1 oktober Torsdagen den 14 februari 2008 är det premiär på den första föreställningen. De danska arkitekterna Boje Lundgaard och Lene Tranberg vann i maj 2002 Kulturministeriets öppna, internationella projekttävling om Teaterhuset på Kvästhusbroen i Köpenhamn, som ska stå färdigt den 1 oktober TEL-tekniken har 50 år på nacken! TEL-tekniken, som ligger till grund för produktionen av glasull i både Vamdrup i Danmark och Billesholm i Sverige, utvecklades i Frankrike för 50 år sedan. Ursprungligen använde man en teknik som var utvecklad av Saint-Gobains Laboratoire Electriques et Termiques (förkortat LET) vid framställning av glasull. Det sägs emellertid att processen inte fungerade så särskilt bra förrän huvudkomponenten vändes 180 grader. Därför ändrades även namnet, så processen kom att heta TEL. Det förklarar Isovers produktionsdirektör, Jesper Eeg Knudsen. Processen går i stora drag ut på att den smälta glasmassan spinns till mycket fina fibrer vid en mycket hög temperatur, samtidigt som glaset kyls ner över 1000 C inom loppet av en halv sekund. - Det är denna fibreringsprocess som ger glasullen den luftiga och smidiga konsistens som gör att produkten kan komprimeras, och därmed blir lättare att transportera och arbeta med, berättar Jesper Eeg Knudsen. Löpande utveckling - Det är självklart en stor fördel med våra isoleringsprodukter, men den andra sidan av med- aljen är att det är en mycket känslig process, tillägger han. - För glasmassan ska ha den rätta kemin och råvaran ska ha den rätta sammansättningen och vara fri från orenheter. Annars fungerar det inte. Även om TEL-tekniken nu är 50 år gammal och fortfarande fungerar tillfredsställande så pågår det en ständig utveckling av processen på Saint-Gobains laboratorier i Frankrike med syfte att kunna framställa ännu bättre och billigare glasull. Och man utför många praktiska försök. Även hård glasull Till exempel har vi utvecklat en hård, okomprimerad glasullsprodukt, som bland annat Isover på KTH Syds Byggdag 2007 Torsdagen den 8 februari hölls Byggdagen som är en minimässa, en branschinriktad arbetsmarknadsdag som arrangeras av Företagsgruppen, en del av KTH Syds Ingenjörssektion. De bjuder in företag från byggindustrin och ger företagen en chans att visa upp sig och förmedla sitt budskap till framtidens medarbetare. Mässan var förlagd på utbildningscentrum, KTH Syd, Campus Haninge. Birgitta Rydén och Mattias Bennarp från Isover var inbjudna till KTHs Byggdag för att hålla föredrag om Bygg energismart. I föredraget ingår information om Energieffektivt byggande, Boverkets uppdaterade byggregler, snabba svar om nya regler och nya möjligheter, nya krav och nya lösningar. Byggdagen är till för förstaårseleverna och intresset var så stort att drygt 170 elever kom för att lyssna. Eftersom lokalen inte kunde rymma mer än 100 personer hölls föreläsningen i två omgångar och då tiden var knapp och mycket information skulle förmedlas så fanns det inte tid för några frågor utan det fick vänta till efteråt. På utbildningscentrum kan eleverna, genom att samla alla företag på samma våningsplan, skapa en personlig och avslappnad atmosfär där möten mellan blivande byggnadsingenjörer och företag varvas med föredrag och samtalsintervjuer. Företag får en verklig chans att visa studenterna vad de står för, vilket annars kan vara svårt i vimlet på de större arbetsmarknadsdagarna. Eleverna som träffar företagen den här dagen är de som studerar till högskoleingenjör, magister- och YTH-studenter med inriktning Byggteknik och Design samt teknik- och ekonomistudenter med inriktning Byggteknik och Design. Riktigt bra information. Jag önskar bara att Teknisk direktör Jesper Eeg Knudsen: -TEL-tekniken för produktion av glasull har många fördelar, men det är också en känslig process. kan används till takisolering. Det är denna produkt som används i våra nya, tryckhållfasta takisoleringsprodukter, Isover Taurus PlusPac och Isover Takunderskiva PlusPac, upplyser Jesper Eeg Knudsen. Dessa produkter kännetecknas av att de levereras på pallar som är uppbyggda av samma isolering som det som ligger på pallen - i samma tjocklek - som även det kan användas som isolering. Därmed slipper man bortforslingen av de tomma träpallarna. Mattias Bennarp och Birgitta Rydén från Isover föreläste på KTH Syds Byggdag ni hade hållit detta föredrag förra året också. Det hade underlättat mitt arbete under det här året enormt, men bättre sent än aldrig! sa en andraårselev som smitit in i publiken. Det var mycket positivt att många av eleverna tog tillfället i akt och kom fram efter föredraget med många frågor och funderingar gällande framtidens byggande. Detta visar att Isover väckte intresse och det är det bästa betyg vi kan få.

5 8 Öppet spår för trettonde gången För trettonde året i rad arrangerade Isover sin uppskattade Öppet spårtävling för kunder och samarbetspartners. Som vanligt fick åkarna hjälp att ladda med både pastamiddag och vallaservice. Och många välförtjänta priser väntade de lyckliga åkare som en efter en kunde pusta ut i Isover-baren på Mora Hotell. Årets vinnare blev Jonas Persson, från Beijer Byggmaterial i Sundsvall, som kom i mål på tiden 6 timmar, 5 minuter och 3 sekunder. Johan fick äran att behålla det åtråvärda vandringspriset, en jättestor dalahäst, till nästa år. Tina Freby-Hjort från Enskede Trä & Bygg, som var enda dam i år, kom i mål på tiden 7 timmar, 48 minuter och 7 sekunder, vilket var en hedrande åttondeplats totalt. För andra året i rad arrangerade vi också Stafett-Vasan där fem lag anmälde sig. Vinnande stafettlag blev även i år Optimera i Töcksfors. Deras sluttid blev 6 timmar, 16 minuter och 9 sekunder. Tradition som sätter spår Upplägget följer i princip samma mall år efter år och har blivit en uppskattad tradition. Varje år bokas Isover-åkarna in på Mora Hotell, varje söndagskväll före loppet står pastamiddagen och lingondrickan på bordet, och varje söndagsnatt råder det febril aktivitet i hotellets källare. Paraffin, stålsicklar, vallajärn och slippapper far över skidorna medan åkarna och de Stafettlaget Team NCC Komponent AB Hallstahammar består av Anette de Wall, Caroline Nord, Åsa Clifford och Ann Andersson. Ett glatt vinnargäng! två inhyrda vallningsexperterna diskuterar vallatyper, fästzoner och snöförhållanden. På själva tävlingsdagen skjutsas åkarna med Isovers buss till Sälen. Vid två stationer längs sträckan väntar service i form av varm saft, kaffe, grillad korv och andra energitillskott samt hjälp med vallan förstås. Efter loppet kan åkarna som vanligt pusta ut i Isover-baren på Mora Hotell, och på kvällen väntar middag, prisutdelning och dans. Som alltid kastar sig Isovers åkare med glädje upp på dansgolvet, inga trötta ben får komma i vägen för en bugg! Tanken med Isovers Öppet spår-tävling är att bygga gemenskap, men också att slå ett slag för en hälsosammare livsstil. - Att åka nio mil på skidor kräver ju en hel del förberedelser och många träningsmil i benen. Så med tanke på hur många nya åkare som anmäler sig kan vi nog säga att vi bidragit till ett sundare liv för många, berättar Agneta Ebbesson på Isover, som varje år håller i aktiviteten i Mora. Informationsmöte om nya regler och möjligheter Nya direktiv och regler i den senaste utgåvan av BBR ställer förändrade krav på hela bygg- och VVSbranschen. Under ett halvdagsmöte, som genomförs på ett flertal orter i Sverige, ger Isover dig möjlighet att snabbt uppdatera kunskaperna. ler, BBR, fått en rejäl översyn, med nya definitioner kring hur mycket energi en byggnad får använda. Översynen innebär bland annat att man tar ett helhetsgrepp när det gäller hela husets energianvändning och inkluderar all energi som levereras till huset; uppvärmning, kyla, tappvarmvatten, drift av installationer och övrig fastighetsel. En annan konsekvens av direktiven är den nya lagen om energideklarationer, vilken kommer Ett synligt resultat av de nya direktiven inom EU är att Boverkets Byggregatt synliggöra vilka hus som är energisnåla och vilka som är energislösare. Informationsmötet Energismart installation är öppet för alla som jobbar i VVS-branschen och som önskar en snabb och effektiv uppdatering kring de nya krav som gäller i Sverige. Isover presenterar också produkter och installationslösningar som ligger i linje med de uppdaterade kraven. Mötena genomförs under en förmiddag eller en eftermiddag på cirka 30 platser i Sverige. På Isovers hemsida, finns en komplett lista över orter och tider och möjlighet att anmäla sig. BRON utges av: Isover Scandinavia Tfn Fax Redaktion: Niels Christian Larsen (ansvarig utgivare), Jan Riis Nielsen, Camilla Christensen och Lisbeth Hagsholm. Text och produktion: Total-Kommunikation, Esbjerg, Danmark.

Lågenergihus minskar värmeräkningen. radikalt läs mer sid 5. Isover dubblar produktionen av Isover InsulSafe sid 2. Bra flyt för Isover ULTIMATE sid 3

Lågenergihus minskar värmeräkningen. radikalt läs mer sid 5. Isover dubblar produktionen av Isover InsulSafe sid 2. Bra flyt för Isover ULTIMATE sid 3 Lågenergihus minskar värmeräkningen radikalt läs mer sid 5 Isover dubblar produktionen av Isover InsulSafe sid 2 Bra flyt för Isover ULTIMATE sid 3 Nu byggs Sveriges första Isover Multi-Comfort House sid

Läs mer

Det finns en mängd olika begrepp för byggnader som drar mindre energi än vi hittills vant oss vid. Vi förklarar vad de olika begreppen innebär.

Det finns en mängd olika begrepp för byggnader som drar mindre energi än vi hittills vant oss vid. Vi förklarar vad de olika begreppen innebär. Information från Isover 2-2009 Energieffektiva hus Det finns en mängd olika begrepp för byggnader som drar mindre energi än vi hittills vant oss vid. Vi förklarar vad de olika begreppen innebär. Läs mer

Läs mer

Varför isolera? Bevara din energi

Varför isolera? Bevara din energi Varför isolera? Bevara din energi Se över klimatskärmen! Varför isolera? Ibland glöms det bort vilka stora effekter en bra isolerad bostad kan innebära i sparade energikostnader, bättre inomhusmiljö, ökat

Läs mer

Varför isolera? Bevara din energi

Varför isolera? Bevara din energi Varför isolera? Bevara din energi Se över klimatskärmen! Varför isolera? Ibland glöms det bort vilka stora effekter en bra isolerad bostad kan innebära i sparade energikostnader, bättre inomhusmiljö, ökat

Läs mer

RENOVERING AV MILJONPROGRAMMET TILL PASSIVHUS

RENOVERING AV MILJONPROGRAMMET TILL PASSIVHUS RENOVERING AV MILJONPROGRAMMET TILL PASSIVHUS -Implementering av Tysk prefabteknik Andreas Pihl Institutionen för geovetenskaper, Byggteknik, Uppsala universitet Examensarbeten 2009 Denna rapport är tryckt

Läs mer

eneroi Energieffektivisera! En informationstidningpoolen från Energikontor Sydost i samklang med hela energi branschen

eneroi Energieffektivisera! En informationstidningpoolen från Energikontor Sydost i samklang med hela energi branschen eneroi En informationstidningpoolen från Energikontor Sydost i samklang med hela energi branschen - 1 Det råder stor framtidstro inom kärnkraftsindustrin. Under de närmaste åren ska exempelvis tio miljarder

Läs mer

Petra Einarsson. Engineering ny enhet för ökad effektivitet och säkerhet. Energismart flytt för Benzlers. Utmanande storstopp hos Kemira

Petra Einarsson. Engineering ny enhet för ökad effektivitet och säkerhet. Energismart flytt för Benzlers. Utmanande storstopp hos Kemira Effektiv p r o d u k t i o n en tidning utgiven av Coor Industriservice nr 2 2014 Energismart flytt för Benzlers Utmanande storstopp hos Kemira Bättre avfallshantering: Outokumpu sparar pengar och miljö

Läs mer

Gyproc. Här skapas svängrum för framtidens arkitekter. Unika lösningar

Gyproc. Här skapas svängrum för framtidens arkitekter. Unika lösningar Gyproc Hållbart byggande med lättbyggnadsteknik #2 2014 Här skapas svängrum för framtidens arkitekter Lättviktsskivan på frammarsch Nära samarbeten gynnar alla Byggen på hög nivå En hållbar framtid TEMA:

Läs mer

Planera Bygga Bo. b o v e r k e t s m a g a s i n. Enklare regler för ökat byggande Sant och falskt om reglerna

Planera Bygga Bo. b o v e r k e t s m a g a s i n. Enklare regler för ökat byggande Sant och falskt om reglerna G nr 2 2013 b o v e r k e t s m a g a s i n Planera Bygga Bo Hållbar energianvändning Deklaration+kylskåp=sant Anders har kollen på kostnaden Fler bostäder åt unga Enklare regler för ökat byggande Sant

Läs mer

Från normhus till passivhus

Från normhus till passivhus Från normhus till passivhus Utökade krav på organisation och framställning för hus 1 i Kallebäck From standard house to passive house Extended demands on the organization and the development of hus 1 in

Läs mer

NY ENERGI FÖR MILJONPROGRAMMET. Skärpning av energikraven i byggnader på väg. Profilen: Reinhold Lennebo driver Fastighetsägarna framåt

NY ENERGI FÖR MILJONPROGRAMMET. Skärpning av energikraven i byggnader på väg. Profilen: Reinhold Lennebo driver Fastighetsägarna framåt EN TIDNING OM FÖRNYELSEBAR ENERGI NR 1 2014 Profilen: Reinhold Lennebo driver Fastighetsägarna framåt Skärpning av energikraven i byggnader på väg Ny uppsats: Kan geoenergiborrhål göra intrång hos grannen?

Läs mer

Bo bättre. vägen till BELYSNING MÄSS- SPECIAL! 387% TilläggsisolerA. smart lampa! Snabb energibesparing. undvik de vanligaste felen Tävla

Bo bättre. vägen till BELYSNING MÄSS- SPECIAL! 387% TilläggsisolerA. smart lampa! Snabb energibesparing. undvik de vanligaste felen Tävla b o s t a d s r ä t t s t i d n i n g e n Pris 39:50 kronor Bo bättre NR 4 2009 stor undersökning: det föreningen behöver veta MÄSS- SPECIAL! TilläggsisolerA undvik de vanligaste felen Tävla & Vinn: smart

Läs mer

INNEKLIMAT /2014. Fläkttransport till väders Side 3. Enklare med energisparavtal Side 4. Telenor fasar ut R22 Side 9

INNEKLIMAT /2014. Fläkttransport till väders Side 3. Enklare med energisparavtal Side 4. Telenor fasar ut R22 Side 9 GK PROJEKT TEMA GK PROJEKT AMBITIÖS UPPGRADERING SKOLORNAS INNEKLIMAT TOPPEN ATT BYGGA PÅ HÖJDEN av Grensesvingen 7. Side 18 påverkar prestationer. Side 24 i Köpenhamns nya stadsdel. Side14 INNEKLIMAT

Läs mer

Nu får Stockholm också ett strykjärnshus

Nu får Stockholm också ett strykjärnshus Nr 2 2008 DEN NATURLIGA KONTAKTPUNKTEN FÖR FASTIGHETSBRANSCHEN Årgång 20 Nu får Stockholm också ett strykjärnshus Porträttet Thomas Neldén är chef den avdelning på Swedac som bedömer kompetensen och avgör

Läs mer

Fläkten Nr. Inte lätt räkna rätt vid energieffektivisering. Lönsamt sluta rengöra frånluftsdon. 50 år sedan Vasa lyftes

Fläkten Nr. Inte lätt räkna rätt vid energieffektivisering. Lönsamt sluta rengöra frånluftsdon. 50 år sedan Vasa lyftes Fläkten Nr 1 2011 Lönsamt sluta rengöra frånluftsdon 50 år sedan Vasa lyftes Inte lätt räkna rätt vid energieffektivisering Innehåll s 9 s 20 s 13 s 19 Ledare Miljonprogrammen på gång s 3 Noterat s 5 Balanserad

Läs mer

MILJÖ OCH KOMMUNIKATION...5

MILJÖ OCH KOMMUNIKATION...5 Sammanfattning Syftet med det här projektet är att lära oss och förstå så mycket som möjligt om företagets marknad, organisation, administration och framtidsplaner och sedan göra en nulägesanalys utifrån

Läs mer

Wingårdhs köpcentrum. Fastighetsförvaltaren STÖRST inom bygg- och fastighetsbranschen. DEN NATURLIGA KONTAKTPUNKTEN FÖR FASTIGHETSBRANSCHEN Årgång 19

Wingårdhs köpcentrum. Fastighetsförvaltaren STÖRST inom bygg- och fastighetsbranschen. DEN NATURLIGA KONTAKTPUNKTEN FÖR FASTIGHETSBRANSCHEN Årgång 19 Nr 1 2007 DEN NATURLIGA KONTAKTPUNKTEN FÖR FASTIGHETSBRANSCHEN Årgång 19 Jonas Stålnacke, chefsjurist Fastigo. KRÖNIKA Det är inte helt ovanligt att arbetsgivare upptäcker att en arbetstagare av misstag

Läs mer

Fokus på höstens två stora konferenser: Lönsam renovering och utveckling av MILJONPROGRAMMEN. Fastighetsbranschens ENERGIDAG

Fokus på höstens två stora konferenser: Lönsam renovering och utveckling av MILJONPROGRAMMEN. Fastighetsbranschens ENERGIDAG Fokus på höstens två stora konferenser: Lönsam renovering och utveckling av MILJONPROGRAMMEN Fastighetsbranschens ENERGIDAG 1 INNEHÅLL MILJONPROGRAMMET Kicki Björklund SigtunaHem, Miljonprogramsdagens

Läs mer

Innehåll Klimatsmarta hus

Innehåll Klimatsmarta hus Klimatsmarta hus 1 Innehåll Framtidens byggande 3 Varför välja ett lågenergihus? 4 Villa Solkraft 6 Villa Äntligen 8 Villa Birch 10 Villa Björken 12 One Tonne Life-huset 14 Arkitektens roll 16 Hållbara

Läs mer

Raketskolan tar ut svängarna

Raketskolan tar ut svängarna Gyproc Hållbart byggande med lättbyggnadsteknik #2 2012 Raketskolan tar ut svängarna TEMA: Brandskydd n Tuffa krav på Täby centrum n Nya FireCase klarar fukt bättre n Brandsäkring av stål utan profiler

Läs mer

Examensarbete 15 högskolepoäng C-nivå FRAMTIDENS BOENDE. Vad som påverkar kundernas val av bostäder. Erik Falkenström & Jacob Halvarsson

Examensarbete 15 högskolepoäng C-nivå FRAMTIDENS BOENDE. Vad som påverkar kundernas val av bostäder. Erik Falkenström & Jacob Halvarsson Examensarbete 15 högskolepoäng C-nivå FRAMTIDENS BOENDE Vad som påverkar kundernas val av bostäder Erik Falkenström & Jacob Halvarsson Byggingenjörsprogrammet 180 högskolepoäng Örebro vårterminen 2013

Läs mer

Annehem är ett ungt företag. Och litet, åtminstone mätt i antalet medarbetare. Elva personer närmare bestämt. Det är en verksamhet där idéer och

Annehem är ett ungt företag. Och litet, åtminstone mätt i antalet medarbetare. Elva personer närmare bestämt. Det är en verksamhet där idéer och Annehem är ett ungt företag. Och litet, åtminstone mätt i antalet medarbetare. Elva personer närmare bestämt. Det är en verksamhet där idéer och projekt styr organisationen, snarare än traditionella hierarkiska

Läs mer

THOMAS VIKTORSSON, DISTRIKTSSÄLJARE, GYPROC:

THOMAS VIKTORSSON, DISTRIKTSSÄLJARE, GYPROC: Gyproc Hållbart byggande med lättbyggnadsteknik #1 2015 Tema Certifiering Habito flyttar gränserna Umeå fortsätter att växa Musiken i fokus på Malmö Live Skillnader på ljudreglar Ett hållbart samhälle

Läs mer

SOLAR CITY MALMÖ GER SKÅNE SOLENERGI

SOLAR CITY MALMÖ GER SKÅNE SOLENERGI HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS Så bygger du klimatsmart sid 4 De isolerar med återvunnet glas sid 5 Energisnålt & miljövänligt sid 12-13 Energi&Miljö SOLAR CITY MALMÖ GER SKÅNE SOLENERGI mitten Få koll

Läs mer

Bostadsområdet Hagen i Kareby.

Bostadsområdet Hagen i Kareby. ÅRSREDOVISNING 2013 PÅ OMSLAGET: Förbovärden Mariette Johansson visar bygget av Förbos nya hus på Råda torg i Mölnlycke, för en av de närmaste grannarna, Gert-Inge Jonsson som bor på Skolvägen. 2 Bostadsområdet

Läs mer

Göteborgs häftigaste kontorslokaler tar form. Blickar österut 4. Arena med många ansikten 7. Stort värde på bevarande 11

Göteborgs häftigaste kontorslokaler tar form. Blickar österut 4. Arena med många ansikten 7. Stort värde på bevarande 11 Blickar österut 4 Arena med många ansikten 7 Stort värde på bevarande 11 Göteborgs häftigaste kontorslokaler tar form En informationstidning från Wikström VVS-Kontroll Samarbete för hållbar utveckling

Läs mer

energikloka bostadsrättsföreningar berättar energikloka bostadsrättsföreningar berättar 1

energikloka bostadsrättsföreningar berättar energikloka bostadsrättsföreningar berättar 1 energikloka bostadsrättsföreningar berättar energikloka bostadsrättsföreningar berättar 1 Projektet Energiklok bostadsrättsförening genomfördes av Energikontoret Regionförbundet Örebro under 2009 2010.

Läs mer

HBV NYTT. Renovering av kök och bad skapar nya möjligheter. Nyheter i LOU Åsa Sundqvist Olsson ny vd 57 år med HBV. HBV satsar på särskilda ROT-paket

HBV NYTT. Renovering av kök och bad skapar nya möjligheter. Nyheter i LOU Åsa Sundqvist Olsson ny vd 57 år med HBV. HBV satsar på särskilda ROT-paket magasinet HBV NYTT oktober 2009 Utges av HBV tel 08-556 765 00 fax 08-556 765 02 info@hbv.se www.hbv.se Nyheter i LOU Åsa Sundqvist Olsson ny vd 57 år med HBV Renovering av kök och bad skapar nya möjligheter

Läs mer

Skärholmen förnyas. Fastighetsförvaltaren STÖRST inom bygg- och fastighetsbranschen

Skärholmen förnyas. Fastighetsförvaltaren STÖRST inom bygg- och fastighetsbranschen Nr 2 2007 DEN NATURLIGA KONTAKTPUNKTEN FÖR FASTIGHETSBRANSCHEN Årgång 19 Erik Selin. Porträttet Han är ung, han kör sitt race, han är prestigelös. Men Erik Selin, VD för Fastighets AB Balder i Göteborg,

Läs mer

MAGASINET OM PROGRAMMET FÖR ENERGIEFFEKTIVA BYGGNADER

MAGASINET OM PROGRAMMET FÖR ENERGIEFFEKTIVA BYGGNADER MAGASINET OM PROGRAMMET FÖR ENERGIEFFEKTIVA BYGGNADER MILJONPROGRAM BLIR MILJÖPROGRAM FORSKNINGSRESA MED TIDSNÖD VEM TAR ANSVAR FÖR STÖD OCH SUBVENTIONER? GODMORGON VISKAFORS skön ny luft med passivhusen

Läs mer