Hundraårig trästomme får moderna glasullskläder läs mer sid 5

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hundraårig trästomme får moderna glasullskläder läs mer sid 5"

Transkript

1 Hundraårig trästomme får moderna glasullskläder läs mer sid 5 Dags att deklarera! sid 3 Optimal marinisolering med Isover ULTIMATE sid 4 Lättare rör på teatern sid 6 Informationsmöte om nya regler och möjligheter sid

2 2 3 Det höga aktivitetsnivån fortsätter Bra resultat för Saint-Gobain under 2006 Saint-Gobainkoncernen är uppdelad i fem aktivitetsområden, varav tre är nära relaterade till byggbranschen. Det har präglat resultatet för 2006 där aktivitetsnivån inom byggbranschen var mycket hög inte bara i Sverige utan i hela Europa. Omsättningen steg från cirka 35 till 42 miljarder euro. Samtidigt förbättrades driftsresultatet från cirka 3 till 4 miljarder euro och antalet anställda i koncernen steg under året från till Jubileum i Vamdrup Från början låg vår danska fabrik i Kastrup vid Köpenhamn. Den byggdes I slutet av 70-talet hade området blivit för trångt, samtidigt önskade man att komma närmare den tyska marknaden. Därför beslöt man att flytta produktionen till Vamdrup på Jylland och stänga fabriken i Kastrup. Den nya fabriken i Vamdrup stod klar 1982 och vi kan konstatera att flytten blev en succé. I februari i år kunde vi då fira 25-årsjubileum för en fabrik som, under de senaste 15 åren, har hört till de mest effektiva inom Isover. Dagen firades som en ren intern angelägenhet. Energiförbrukningen till uppvärmning reducerades från 280 kwh/m 2 per år till 18 kwh/m 2 per år, och kostnaden för uppvärmningen föll från kr till kr årligen. I Europas högutvecklade länder ökar antalet nybyggda hus bara med 1 % om året. Därför blir renoveringen av äldre byggnader, med hjälp av ny teknik som sparar på energiresurserna, mer och mer aktuell. Elegant ansiktslyftning och stora besparingar Det är bakgrunden till Österrikes första renoveringsprojekt som gav ett enfamiljshus i Pettenbach en både energimässig och estetisk uppgradering. Ett helt vanligt hus förvandlades till ett idealiskt mönsterhus med passivhus-standard. Bättre service i norra Sverige I förra numret av Bron berättade vi om det nya lagret i Älandsbro. Det har nu varit igång så pass länge att vi anser att det fungerar efter planen. Men det är egentligen bara kunderna som kan svara på den frågan. Vår egen känsla är att kunderna i norr är nöjda med att vi valde att komma tillbaka bara ett halvt år efter att vi stängde det tidigare lagret i samma område. För oss är det inte bara en fråga om att komma tillbaka till det förra konceptet, vi har ambitionen att bli en bättre samarbetspartner än tidigare. Därför kommer vi framöver att arbeta med att utveckla lagret i riktning mot ett servicecenter med ett bredare utbud än det vi har idag. Den nya utbyggnaden på huset kläddes med liggande lärkträdspanel, medan en slät metallfasad kompletterade den ursprungliga byggnadens karaktär. Stora fönsterpartier - de flesta i full rumshöjd - tillåter rikligt med ljusinsläpp och stör inte husets utseende. Utbyggnaden och renoveringen av husets bottenvåning utfördes med prefabricerade träelement, och i ytterväggen är solfångare inbyggda, som producerar all den elektricitet som huset ska använda. Denna renovering reducerade energiförbrukningen till uppvärmning från 280 kwh/m 2 per år till 18 kwh/m 2 per år, och kostnaden för uppvärmningen föll från kr till kr årligen. Bättre leveranssäkerhet Det är fortfarande brist på byggmaterial, transporter och arbetskraft eftersom byggaktiviteterna fortsätter att ligga på en mycket hög nivå. Under 2007 kommer vi att ha samma teoretiska kapacitet som förra året, men vi förväntar oss att klara efterfrågan bättre. Orsaken till det är att vi hoppas att vi slipper de tekniska problem vi hade med anläggningen i Billesholm under förra året, dels att vi har reducerat exporten drastiskt och slutligen att vi har möjlighet att importera vissa typer av isolering från t. ex. USA. Det sista låter inte klokt, och det är det inte heller ur ekonomisk synpunkt, men på kort sikt är det en möjlighet att ge högre service åt våra kunder - och det är klokt! Med vänliga hälsningar Niels Christian Larsen Villa från 60-talet renoveras till passivhus-standard Dags att deklarera! Det svenska ramverket kring energideklarationer är äntligen klart, och därmed kan lagen från 2006 börja tillämpas. Först ut är bland annat flerbostadshus, som ska ha en giltig energideklaration senast den 31 december Lagen om Energideklarationer kom redan 2006 och är en följd av EUs direktiv om byggnaders energiprestanda. Syftet är att främja effektiv energianvändning och god inomhusmiljö i byggnader, - Att regelverket nu är på plats såväl nybyggda innebär att lagen kan börja som befintliga. tillämpas i praktiken, säger Två nya dokument Klas Partheen, miljösamordnare på Isover. från Boverket som publicerades i februari 2007 innehåller föreskrifter och allmänna råd kring regelverket. - Att regelverket nu är på plats innebär att lagen kan börja tillämpas i praktiken. I de nya dokumenten finns både föreskrifter kring hur själva lagen ska tillämpas, samt föreskrifter och allmänna råd när det gäller certifiering av de oberoende energiexperter som ska utfärda deklarationen, berättar Klas Partheen, miljösamordnare på Isover. Energideklaration I energideklarationen redovisas byggnadens energiprestanda och i Sverige har vi valt samma mått som i BBR, dvs specifik energianvändning definierat som uppmätt normalårskorrigerad energianvändning (kwh/år) dividerad med golvarean A temp (m 2 ). I det dokument som upprättas ska också finnas två referensvärden för byggnadens energiprestanda, allt för att fastighetsägaren, boende och andra intressenter ska ha en möjlighet att jämföra byggnaden med andra liknande. Det ena referensvärdet tas fram utifrån BBRs krav på specifik energianvändning för liknande nya byggnader och det andra tas fram utifrån ett typiskt intervall för liknande befintliga byggnader. Deklarationen ska också innehålla kostnadseffektiva förslag på energieffektivisering samt uppgifter kring ventilationssystem och utförda radonmätningar. Fastighetsägare är skyldiga att ta fram en energideklaration vid uppförande av en ny byggnad, vid försäljning av ny eller befintlig byggnad samt enligt vissa regler även vid innehav av större byggnader. Undantag finns dock. Deklarationen ska skickas in elektroniskt till Boverket som upprättar ett register för ändamålet. I vissa byggnader ska resultatet av energideklarationen anslås på väl synlig plats i byggnaden. Flerbostadshus senast 2008 Att regelverket nu är klart kommer att öka intresset för, men också frågetecknen kring, energideklarationer. - Även om lagen i princip inte innebär uttalade krav på förbättringar av aktuell byggnad för den enskilde fastighetsägaren kommer den ändå att fungera som en slags klassificering och ett medel för rätt prissättning vid exempelvis försäljning av en fastighet. Och det är förmodligen denna aspekt som kommer att driva på fastighetsägarna att vidta åtgärder för att förbättra energieffektiviteten, säger Klas. Det blir ägare till flerbostadshus och lokaler samt vissa offentliga byggnader som först Renovering av ett femvåningshus gav en besparing på energi för uppvärmning på 92 % Huset, som ligger på Markatstraße i Linz i Österrike, byggdes 1958 och innehåller 50 lägenheter. Efter renoveringen föll den samlade årliga energiförbrukningen för uppvärmning från 179 kwh/m 2 till 14,4 kwh/m 2. Och det resulterade även i en drastisk minskning av CO 2 -utsläppen. Vid renoveringen av huset gjordes bland annat en tilläggsisolering av ytterväggarna, vilket rörde sig om en samlad yta på m 2. Isoleringen av ytterväggarna gjordes med hjälp av prefabricerade träkonstruktioner fyllda med Isovers glasull. Dessutom installerades ett nytt effektivt ventilationssystem och nya fönster som även bidrog till en reducering av bullernivån. kommer att tillämpa lagen. Senast den 31 december 2008 ska dessa fastighetsägare vara klara med sina deklarationer, och därefter alltid ha giltiga deklarationer. Först under 2009 ska övriga fastigheter börja energideklareras, exempelvis villor som läggs ut till försäljning. Följande fyra dokument beskriver myndigheternas krav på energideklaration för byggnader. Dokumenten finns att ladda ner på Boverkets hemsida, SFS 2006: 985 Lag om energideklaration för byggnader. SFS 2006: Förordning om energideklaration för byggnader. BFS 2007:4 Boverkets föreskrifter och allmänna råd om energideklaration för byggnader. BFS 2007: 5 Boverkets föreskrifter och allmänna råd för certifiering av energiexpert. När huset var färdigrenoverat hade man uppnått en besparing på energi för uppvärmning på 92 %, från 179 kwh/m 2 till 14,4 kwh/m 2. De månatliga utgifterna för uppvärmning av en lägenhet på 59 m 2 föll med 88 %, från 40,8 till 4,73 euro. Och det årliga utsläppet av CO 2 från hela byggnaden föll med 89 %, från kg till kg. Arkitekter/foto: DI Ingrid Domenig-Meisinger, Arch+More ZT Gmb H.

3 4 5 Optimal marinisolering med Isover ULTIMATE Marina konstruktioner utförda med Isover ULTIMATE väger 30 till 50 procent mindre än lösningar med andra produkter. - Det betyder att man uppnår en väsentlig viktbesparing som direkt medför till exempel mindre behov av brandskyddsmaterial och ökad lastförmåga. Genom att reducera isoleringens vikt i toppen på fartyget uppnår man dessutom en stabilitetsmässig fördel, säger projektledare Sören Mikkelsen på Offshore Marine Service i Faaborg i Danmark. Företaget har precis isolerat OMS Pollux med Isover ULTIMATE. Fartyget har tidigare seglat som trålare och supportfartyg vid oljeplattformarna i Nordsjön. Efter en fullständig renovering och ombyggnad är det nu chartrat som undersökningsfartyg av ett företag som underhåller rörledningar under vattnet. Det 37 meter långa och nio meter breda fartyget på 424 bruttoton och med plats för en besättning på 24, blev fullständigt rensat så att endast skrovet blev kvar. Därefter började återuppbyggnaden som om det var ett nytt fartyg, och överallt användes Isover ULTIMATE. Isover ULTIMATE är lätt att arbeta med - OMS Pollux är det första fartyget här hemma som isoleras med Isover ULTIMATE, som precis har introducerats på den danska marknaden. Våra erfarenheter av materialet är så goda att vi nu tar med Isover ULTIMATE i de projekt vi har på ritbordet, säger Sören Mikkelsen. - ULTIMATE är ett unikt material - obrännbart med låg vikt, stor stabilitet och flexibilitet. Det ger en god ljudisolering och konstruktionerna passerade med glans Sjöfartsstyrelsens ljudmätningar, berättar Sören Mikkelsen. Isoleringsarbetet utfördes av Teknisk Isolering Fyn och isolermontör Ole Jonsson är också begeistrad: - Det är både lätt och behagligt att arbeta med. Vi upplevde att när vi skar skivorna med lite extra marginal, så vek de ut sig perfekt mellan spanterna och slöt helt tätt. Dessutom är materialet så flexibelt att det, i hela isoleringens tjocklek, kan böjas runt om spanterna, berättar Ole Jonsson. - Den lägre vikten besparar isolermontörerna från att lyfta många tusen kilo varje dag - både under själva isoleringsarbetet, men också när materialet transporteras fram till arbetsstället, tillägger den erfarne fartygsisoleraren. OMS Pollux fullständigt ombyggt och fullisolerat med Isover ULTIMATE - klart för nya uppdrag som undersökningsfartyg. Isolering av motorrum med Isover ULTIMATE. Materialet fyller ut perfekt mellan spanterna och sluter helt tätt. Ekonomisk och effektivt till flytande golv Ytterskottet komfortisolerades med 80 mm ULTIMATE, bro och motorrum i klass A60 isolerades med 2 x 30 mm och förskjutna skarvar med folie på yttersta lagret. På alla folieklädda skivor är skarvarna tejpade. Spanterna isolerades med en 30 mm folieklädd ULTIMATE och taket med 60 mm. Till det flytande golvet användes en speciellt tryckhållfast ULTIMATE-skiva. - Det är både en effektiv och ekonomisk lösning på ett flytande golv, eftersom man kan spara cirka 44 procent i vikt med denna konstruktionen i förhållande till de lösningar som fanns tidigare, säger Sören Mikkelsen. Fakta om Isover ULTIMATE: l Till däck- och skottkonstruktioner - A15-A60 l Låg vikt och effektivt brandskydd l Konstruktionerna blir lättare och mer ekonomiska l Snabb, lätt och ekonomisk hantering l Böjs lätt runt spanterna - mindre spill l Energibesparing på grund av den goda isolerförmågan l Mycket bra isolerförmåga och hög temperaturtålighet ger mycket bra brandegenskaper l Högsta användningstemperatur på upp till 650 C l Goda akustiska egenskaper l Robust fuktskydd i form av förstärkt aluminiumfolie l Lager- och logistikmässiga fördelar tack vare den komprimerade och platsbesparande förpackningen. l Levereras på pallar. Spannmålslagret i Eslöv förvandlas nu till Sveriges högsta bostadshus med trästomme. Det är Midroc Property Development som i samarbete med Saint-Gobain Isover låter det charmiga gamla huset ta ett stort kliv in i framtiden. Lagerhuset är på många sätt ett unikt projekt. Husets karaktär och ålder gör att många kloka hjärnor får slås ihop för att ta fram helt nya konstruktionslösningar. Att huset är ett trähus och 31 meter högt ställer höga krav på brandsäkerhet och Boverkets nya byggregler med skärpta krav kring energihushållning påverkar i hög grad konstruktions- och materialval. Det är Fastighetsutvecklingsföretaget Midroc Property Development som rustar upp det gamla Lagerhuset, i samarbete med Saint- Gobain Isover. Under februari månad startades renoveringsarbetet upp ordentligt genom att två silos revs. Isovers Leif Andersson och Birgitta Ny version av IsoDim IsoDim är Isovers populära beräkningsprogram för teknisk isolering. Programmet är utvecklat för Isovers produkter men kan även användas för andra material. Programmet innehåller åtta separata beräkningsmoduler: Beräkning av värmeförlust Beräknar värmeförlust, energikostnad, erforderlig isolertjocklek och yttemperatur för isoleringen. Beräkningar kan utföras på rör, kanaler och plana ytor. Temperaturfall i strömmande medie Beräknar värmeförlust, energikostnad, utlopps-temperatur och temperaturfall, Programmet kan utföra beräkningar på rör eller kanaler med upp till tjugo areaändringar (sektioner). Hundraårig trästomme får moderna glasullskläder Rydén har funnits med som rådgivare och isolerexperter under hela projekteringsfasen. Ett engagemang som bland annat inneburit att väggarna får bättre isolering än man tänkt från början, och att man tagit beslutet att där behov finns använda Isover ULTIMATE i Lagerhusets väggar, bjälklag och tak. - Det här är ett projekt som innebär en ny roll för oss på Isover. För första gången deltar vi som en aktiv part genom hela projektet, säger Leif Andersson på Isover som i många år arbetat med utvecklingen och marknadsföringen av Isover ULTIMATE m 2 yttervägg Lagerhusets gamla träväggar har burit upp det 31 meter höga spannmålshuset i snart hundra år. När det nu ska bli bostäder tar huset ett stort kliv in i framtiden. - Man har valt att bevara Lagerhusets ursprungliga plankvägg i de väggar som är befintliga. Samtidigt kompletteras byggnaden genom viss utbyggnad, vilket gör att gamla träväggar möter nya, berättar Birgitta. För att skydda den gamla plankväggen kläs såväl insida såväl som utsida med glasull berättar Birgitta vidare. På utsidan används Isover Fasadskiva, på insidan är det Isover ULTIMATE som valts. - Med glasull på båda sidor hamnar både de gamla och de nya väggarna i en torrare och varmare miljö. Risken för köldbryggor minimeras och miljön blir också bättre ur fuktsynpunkt, berättar Birgitta Rydén. - Kravet på brandsäkerhet är hög och genom att använda Isover ULTIMATE drar vi fördel av Temperatur i tank Beräknar temperaturen i förhållande till förvaringstiden. Isolering mot utvändig kondens Beräknar erforderlig isolertjocklek för att förhindra kondens på rör, kanaler eller plana ytor. Isolering mot invändig kondens Beräknar erforderlig isolertjocklek för att förhindra invändig kondens. Beräkning kan utföras på cirkulära och rektangulära kanaler. Frysskydd Beräknar tid till frostsprängning för rör vid olika isolertjocklekar. Ljuddämpning Beräknar ljuddämpning vid olika isolertjocklekar för cirkulära eller rektangulära ventilationskanaler. Man har valt att bevara Lagerhusets ursprungliga plankvägg i de väggar som är befintliga. materialets unika kombination av hög brandsäkerhet och god isolerförmåga mot värme, ljud och fukt, fortsätter Leif. Inflyttning mars 2008 Inklätt i världens modernaste isolermaterial tar Lagerhuset och dess väggar nu ett stort kliv in i framtiden. Och för den som vill följa projektet finns en hemsida, med intressant läsning kring husets många kulturoch industrihistoriska detaljer samt de innovativa konstruktionslösningar som är speciella för huset. - De 31 bostadsrätterna ska stå klara för inflyttning i mars Fram till dess kommer hemsidan att uppdateras löpande med ny, intressant läsning för många olika målgrupper - entreprenörer, arkitekter, konsumenter, studenter och journalister. Lagerhuset representerar en helt ny typ av bostadshus, och jag är säker på att vi kommer att se efterföljare i framtiden. Kanske finns det fler gamla anrika byggnader som på detta sätt kan räddas åt eftervärlden och förvandlas till charmiga bostäder, avslutar Leif. Ekonomi Beräknar ekonomisk isolertjocklek för rör, cirkulära eller rektangulära kanaler samt plana ytor. För ytterligare information: Håkan Gustafsson, Utvecklingsingenjör, Saint-Gobain Isover AB, ,

4 6 7 Lättare rör på teatern Totalt 13 kilometer rör ska isoleras innan Det Kongelige Teater kan ta sin nya teater på Kvästhusbroen i Köpenhamn i bruk. Det motsvarar cirka 12 meter per åskådarplats i de totalt tre scenerna som byggs i huset - en stor scen med 750 platser, en mindre scen med 250 platser och en övningssal som också kan nyttjas som intimscen med 100 platser. Av de totalt 13 kilometerna rör som ska isoleras är 10 kilometer vatten- och fjärrvärmerör. Övermontör Erik Greve från NCCs Serviceavdelning, som utför arbetet, har valt Isovers lamellmattor och rörskålar till isoleringsarbetet. - Isovers produktsortiment löser alla uppgifterna. Bland annat finns det några ställen där vi av platshänsyn - för att uppnå den korrekta isolerförmågan - måste använda ett lambdavärda ända ner till 0,032. Och detta värde har Isovers AluComfort rörskål, berättar Erik Greve. Stor formstabilitet I en så omfattande isoleringsentreprenad som Teaterhuset är det dessutom viktigt att tidsåtgången kan hållas på den budgeterade nivån. - Rörskålarnas formstabilitet gör det lätt att bekläda materialet. När vi packar upp en lamellmatta på 30 mm, ja då är den 30 mm överallt, säger den erfarne övermontören, som har upplevt andra fabrikat som varierar från 28 till 32 mm, vilket komplicerar arbetet med beklädningen. Formstabiliteten kommer av att glasullsfibrernas riktning i materialet kan styras ganska exakt under produktionen. När de flesta fibrerna kan ställas upp och stå lodrätt ökas stabiliteten. Här har glasullen en fördel eftersom fibrerna kan styras mycket bättre än i stenull. Isovers material besparar isolermontörerna många tons lyft Erik Greve har upp till åtta isolermontörer i arbete i Teaterhuset, och det går åt en stor mängd lamellmattor och rörskålar till denna uppgiften. - Därför betyder materialets vikt mycket, och vi har vid flera tillfällen pratat om hur lätta Isovers paket är, säger Erik Greve. Isolermontörerna slipper lyfta fyra ton genom att välja Isovers material framför stenull till Teaterhuset. På bilden är montören Jesper Kristensen i gång med isoleringsarbetet. Till exempel väger en kubikmeter Isover Alu- Comfort rörskålar 75 kilo. Medan den motsvarande vikten för produkter av stenull väger ca 120 kilo. - Isovers produkter skonar ryggen och besparar oss från att bära runt på en massa onödiga kilon, säger Erik Greve vidare. Han har arbetat med isolering i 35 år och blev chef för NCCs egen isoleringsavdelning i april Avdelningen arbetar efter de allmänna marknadsvillkoren och ska också vara konkurrenskraftiga när det handlar om NCC-projekt. Annars går jobbet till någon annan. - Vi började på Teaterhuset i januari förra året men det kom inte riktigt igång förrän i april. Vid årsskiftet hade vi utfört cirka 70 procent av entreprenaden, berättar Erik Greve. Enligt tidplanen ska Det Kongelige Teater få nycklarna till det färdiga Teaterhuset måndagen den 1 oktober Torsdagen den 14 februari 2008 är det premiär på den första föreställningen. De danska arkitekterna Boje Lundgaard och Lene Tranberg vann i maj 2002 Kulturministeriets öppna, internationella projekttävling om Teaterhuset på Kvästhusbroen i Köpenhamn, som ska stå färdigt den 1 oktober TEL-tekniken har 50 år på nacken! TEL-tekniken, som ligger till grund för produktionen av glasull i både Vamdrup i Danmark och Billesholm i Sverige, utvecklades i Frankrike för 50 år sedan. Ursprungligen använde man en teknik som var utvecklad av Saint-Gobains Laboratoire Electriques et Termiques (förkortat LET) vid framställning av glasull. Det sägs emellertid att processen inte fungerade så särskilt bra förrän huvudkomponenten vändes 180 grader. Därför ändrades även namnet, så processen kom att heta TEL. Det förklarar Isovers produktionsdirektör, Jesper Eeg Knudsen. Processen går i stora drag ut på att den smälta glasmassan spinns till mycket fina fibrer vid en mycket hög temperatur, samtidigt som glaset kyls ner över 1000 C inom loppet av en halv sekund. - Det är denna fibreringsprocess som ger glasullen den luftiga och smidiga konsistens som gör att produkten kan komprimeras, och därmed blir lättare att transportera och arbeta med, berättar Jesper Eeg Knudsen. Löpande utveckling - Det är självklart en stor fördel med våra isoleringsprodukter, men den andra sidan av med- aljen är att det är en mycket känslig process, tillägger han. - För glasmassan ska ha den rätta kemin och råvaran ska ha den rätta sammansättningen och vara fri från orenheter. Annars fungerar det inte. Även om TEL-tekniken nu är 50 år gammal och fortfarande fungerar tillfredsställande så pågår det en ständig utveckling av processen på Saint-Gobains laboratorier i Frankrike med syfte att kunna framställa ännu bättre och billigare glasull. Och man utför många praktiska försök. Även hård glasull Till exempel har vi utvecklat en hård, okomprimerad glasullsprodukt, som bland annat Isover på KTH Syds Byggdag 2007 Torsdagen den 8 februari hölls Byggdagen som är en minimässa, en branschinriktad arbetsmarknadsdag som arrangeras av Företagsgruppen, en del av KTH Syds Ingenjörssektion. De bjuder in företag från byggindustrin och ger företagen en chans att visa upp sig och förmedla sitt budskap till framtidens medarbetare. Mässan var förlagd på utbildningscentrum, KTH Syd, Campus Haninge. Birgitta Rydén och Mattias Bennarp från Isover var inbjudna till KTHs Byggdag för att hålla föredrag om Bygg energismart. I föredraget ingår information om Energieffektivt byggande, Boverkets uppdaterade byggregler, snabba svar om nya regler och nya möjligheter, nya krav och nya lösningar. Byggdagen är till för förstaårseleverna och intresset var så stort att drygt 170 elever kom för att lyssna. Eftersom lokalen inte kunde rymma mer än 100 personer hölls föreläsningen i två omgångar och då tiden var knapp och mycket information skulle förmedlas så fanns det inte tid för några frågor utan det fick vänta till efteråt. På utbildningscentrum kan eleverna, genom att samla alla företag på samma våningsplan, skapa en personlig och avslappnad atmosfär där möten mellan blivande byggnadsingenjörer och företag varvas med föredrag och samtalsintervjuer. Företag får en verklig chans att visa studenterna vad de står för, vilket annars kan vara svårt i vimlet på de större arbetsmarknadsdagarna. Eleverna som träffar företagen den här dagen är de som studerar till högskoleingenjör, magister- och YTH-studenter med inriktning Byggteknik och Design samt teknik- och ekonomistudenter med inriktning Byggteknik och Design. Riktigt bra information. Jag önskar bara att Teknisk direktör Jesper Eeg Knudsen: -TEL-tekniken för produktion av glasull har många fördelar, men det är också en känslig process. kan används till takisolering. Det är denna produkt som används i våra nya, tryckhållfasta takisoleringsprodukter, Isover Taurus PlusPac och Isover Takunderskiva PlusPac, upplyser Jesper Eeg Knudsen. Dessa produkter kännetecknas av att de levereras på pallar som är uppbyggda av samma isolering som det som ligger på pallen - i samma tjocklek - som även det kan användas som isolering. Därmed slipper man bortforslingen av de tomma träpallarna. Mattias Bennarp och Birgitta Rydén från Isover föreläste på KTH Syds Byggdag ni hade hållit detta föredrag förra året också. Det hade underlättat mitt arbete under det här året enormt, men bättre sent än aldrig! sa en andraårselev som smitit in i publiken. Det var mycket positivt att många av eleverna tog tillfället i akt och kom fram efter föredraget med många frågor och funderingar gällande framtidens byggande. Detta visar att Isover väckte intresse och det är det bästa betyg vi kan få.

5 8 Öppet spår för trettonde gången För trettonde året i rad arrangerade Isover sin uppskattade Öppet spårtävling för kunder och samarbetspartners. Som vanligt fick åkarna hjälp att ladda med både pastamiddag och vallaservice. Och många välförtjänta priser väntade de lyckliga åkare som en efter en kunde pusta ut i Isover-baren på Mora Hotell. Årets vinnare blev Jonas Persson, från Beijer Byggmaterial i Sundsvall, som kom i mål på tiden 6 timmar, 5 minuter och 3 sekunder. Johan fick äran att behålla det åtråvärda vandringspriset, en jättestor dalahäst, till nästa år. Tina Freby-Hjort från Enskede Trä & Bygg, som var enda dam i år, kom i mål på tiden 7 timmar, 48 minuter och 7 sekunder, vilket var en hedrande åttondeplats totalt. För andra året i rad arrangerade vi också Stafett-Vasan där fem lag anmälde sig. Vinnande stafettlag blev även i år Optimera i Töcksfors. Deras sluttid blev 6 timmar, 16 minuter och 9 sekunder. Tradition som sätter spår Upplägget följer i princip samma mall år efter år och har blivit en uppskattad tradition. Varje år bokas Isover-åkarna in på Mora Hotell, varje söndagskväll före loppet står pastamiddagen och lingondrickan på bordet, och varje söndagsnatt råder det febril aktivitet i hotellets källare. Paraffin, stålsicklar, vallajärn och slippapper far över skidorna medan åkarna och de Stafettlaget Team NCC Komponent AB Hallstahammar består av Anette de Wall, Caroline Nord, Åsa Clifford och Ann Andersson. Ett glatt vinnargäng! två inhyrda vallningsexperterna diskuterar vallatyper, fästzoner och snöförhållanden. På själva tävlingsdagen skjutsas åkarna med Isovers buss till Sälen. Vid två stationer längs sträckan väntar service i form av varm saft, kaffe, grillad korv och andra energitillskott samt hjälp med vallan förstås. Efter loppet kan åkarna som vanligt pusta ut i Isover-baren på Mora Hotell, och på kvällen väntar middag, prisutdelning och dans. Som alltid kastar sig Isovers åkare med glädje upp på dansgolvet, inga trötta ben får komma i vägen för en bugg! Tanken med Isovers Öppet spår-tävling är att bygga gemenskap, men också att slå ett slag för en hälsosammare livsstil. - Att åka nio mil på skidor kräver ju en hel del förberedelser och många träningsmil i benen. Så med tanke på hur många nya åkare som anmäler sig kan vi nog säga att vi bidragit till ett sundare liv för många, berättar Agneta Ebbesson på Isover, som varje år håller i aktiviteten i Mora. Informationsmöte om nya regler och möjligheter Nya direktiv och regler i den senaste utgåvan av BBR ställer förändrade krav på hela bygg- och VVSbranschen. Under ett halvdagsmöte, som genomförs på ett flertal orter i Sverige, ger Isover dig möjlighet att snabbt uppdatera kunskaperna. ler, BBR, fått en rejäl översyn, med nya definitioner kring hur mycket energi en byggnad får använda. Översynen innebär bland annat att man tar ett helhetsgrepp när det gäller hela husets energianvändning och inkluderar all energi som levereras till huset; uppvärmning, kyla, tappvarmvatten, drift av installationer och övrig fastighetsel. En annan konsekvens av direktiven är den nya lagen om energideklarationer, vilken kommer Ett synligt resultat av de nya direktiven inom EU är att Boverkets Byggregatt synliggöra vilka hus som är energisnåla och vilka som är energislösare. Informationsmötet Energismart installation är öppet för alla som jobbar i VVS-branschen och som önskar en snabb och effektiv uppdatering kring de nya krav som gäller i Sverige. Isover presenterar också produkter och installationslösningar som ligger i linje med de uppdaterade kraven. Mötena genomförs under en förmiddag eller en eftermiddag på cirka 30 platser i Sverige. På Isovers hemsida, finns en komplett lista över orter och tider och möjlighet att anmäla sig. BRON utges av: Isover Scandinavia Tfn Fax Redaktion: Niels Christian Larsen (ansvarig utgivare), Jan Riis Nielsen, Camilla Christensen och Lisbeth Hagsholm. Text och produktion: Total-Kommunikation, Esbjerg, Danmark.

Saint-Gobain Isover AB

Saint-Gobain Isover AB Saint-Gobain Isover AB Isolerlösningar sedan 1933 B1-01 2008-02 Vi bygger framtiden Isover är en del av den franska koncernen Saint-Gobain som designar, tillverkar och distribuerar byggmaterial för framtidens

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration Villa. Fastighetsbeteckning. Byggnadens adress. Datum. Energiexpert. Uppsala Storvreta 4:72.

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration Villa. Fastighetsbeteckning. Byggnadens adress. Datum. Energiexpert. Uppsala Storvreta 4:72. ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Villa Fastighetsbeteckning Uppsala Storvreta 4:72 Byggnadens adress Fullerövägen 8 74332 Storvreta Datum 2017-03-02 Energiexpert Peter Sundmark, Cert nr 5546 Sammanfattning

Läs mer

Bättre isolereffekt med premiumprodukter från Isover

Bättre isolereffekt med premiumprodukter från Isover Bättre isolereffekt med premiumprodukter från Isover vinn 50 mm Skapa utrymme för kreativitet vinn 50 mm 2 Isolering med lägre lambdavärde öppnar möjligheter för lågenergihus Stigande energipriser och

Läs mer

Renovering och tilläggsisolering

Renovering och tilläggsisolering Renovering och tilläggsisolering Renovering och tilläggsisolering av äldre bostäder Etterisolering og rehabilitering Renovering och tilläggsisolering Innehåll: Inledning... 3 Renovering... 4 Bostäder byggda

Läs mer

ROCKWOOL SVERIGE. TOPROCK System En ny generation takisolering

ROCKWOOL SVERIGE. TOPROCK System En ny generation takisolering SYSTEM ROCKWOOL SVERIGE System En ny generation takisolering Nya direktiv innebär mer isolering Allt hårdare miljödirektiv och lagar gör att det ställs höga krav på de hus som byggs idag. För att nå de

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration radhus. Fastighetsbeteckning Luthagen 52:8. Byggnadens adress. Datum 2015-09-08. Utetemperatur 15.

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration radhus. Fastighetsbeteckning Luthagen 52:8. Byggnadens adress. Datum 2015-09-08. Utetemperatur 15. ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration radhus Fastighetsbeteckning Luthagen 52:8 Byggnadens adress Geijersgatan 35A 75231 Uppsala Datum 2015-09-08 Utetemperatur 15 Energiexpert Peter Sundmark Tel: 072-860 37

Läs mer

Rapport Energideklaration

Rapport Energideklaration Datum för besiktning: 20/2-2015 Fastighetsbeteckning: Drängsered 2:145 Adress /ort: Timotejv 5, Floda Byggnaden är besiktigad av: Nils Eriksson Sammanfattning I denna rapport presenteras nuvarande energianvändning

Läs mer

Isover Piano. Full kontroll på ljudet!

Isover Piano. Full kontroll på ljudet! Isover Piano Full kontroll på ljudet! Stoppa ljudet i väggen! Lika enkelt som det låter. Utan Med Utan isolering - I en regelvägg utan isolering kommer ljudet att studsa (reflekteras) mellan skivorna i

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Villa

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Villa ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Villa Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: GRÄNNE 1:8 Besiktningsuppgifter Datum: 2012-10-19 Byggnadens adress: PLANEN 16 51890 SANDARED Utetemperatur: 10 C Besiktningstekniker/ort:

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: Björsäter 12:8 Besiktningsuppgifter Datum: 2015-06-04 Byggnadens adress: Björsäter Fallgärdet 1 54295 Mariestad Utetemperatur: 15

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration parhus. Fastighetsbeteckning. Byggnadens adress. Datum. Energiexpert. Uppsala- Svartbäcken 8:31.

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration parhus. Fastighetsbeteckning. Byggnadens adress. Datum. Energiexpert. Uppsala- Svartbäcken 8:31. ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration parhus Fastighetsbeteckning Uppsala- Svartbäcken 8:31 Byggnadens adress Ingvarsgatan 71 75334 Uppsala Datum 2016-01-29 Energiexpert Peter Sundmark Sammanfattning PS Energideklaration

Läs mer

Rapport Energideklaration

Rapport Energideklaration Datum för besiktning: 12/6-2015 Fastighetsbeteckning: Fåle 1:109 Adress /ort: Lindv 4, Limmared Byggnaden är besiktigad av: Nils Eriksson Sammanfattning I denna rapport presenteras nuvarande energianvändning

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration Villa. Fastighetsbeteckning. Byggnadens adress. Datum. Energiexpert. Norrtälje - Asplund 1:1. Hallstaviksvägen 539

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration Villa. Fastighetsbeteckning. Byggnadens adress. Datum. Energiexpert. Norrtälje - Asplund 1:1. Hallstaviksvägen 539 ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Villa Fastighetsbeteckning Norrtälje - Asplund 1:1 Byggnadens adress Hallstaviksvägen 539 76391 Hallstavik Datum 2017-02-03 Energiexpert Peter Sundmark, Cert nr 5546 Sammanfattning

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration Radhus. Fastighetsbeteckning Luthagen 60:17. Byggnadens adress. Datum 2015-04-18. Utetemperatur 7.

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration Radhus. Fastighetsbeteckning Luthagen 60:17. Byggnadens adress. Datum 2015-04-18. Utetemperatur 7. ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Radhus Fastighetsbeteckning Luthagen 60:17 Byggnadens adress Blomgatan 11A 75231 Uppsala Datum 2015-04-18 Utetemperatur 7 Energiexpert Peter Sundmark Tel: 072-860 37 89

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: SMÖGENÖN 73:1 Besiktningsuppgifter Datum: 2014-05-23 Byggnadens adress: HAMNEN 3 45043 SMÖGEN Utetemperatur: 22 C Besiktningstekniker/ort:

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Villa

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Villa ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Villa Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: BILLINGE 3:53 Besiktningsuppgifter Datum: 2011-05-10 Byggnadens adress: RÖSTÅNGAVÄGEN 9 24195 BILLINGE Utetemperatur: 16 C

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration Villa. Fastighetsbeteckning. Byggnadens adress. Datum. Energiexpert. Norrtälje Bro Prästgård 1:11.

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration Villa. Fastighetsbeteckning. Byggnadens adress. Datum. Energiexpert. Norrtälje Bro Prästgård 1:11. ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Villa Fastighetsbeteckning Norrtälje Bro Prästgård 1:11 Byggnadens adress Smedjebacken 11 76175 Norrtälje Datum 2016-10-25 Energiexpert Peter Sundmark, Cert nr 5546 Sammanfattning

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: TOLERED 76:10 Besiktningsuppgifter Datum: 2015-08-31 Byggnadens adress: KRABBELIDERNA 36 41728 GÖTEBORG Utetemperatur: 17 C Expert:

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration villa. Fastighetsbeteckning Uppsala Storvreta 47:112. Byggnadens adress Lingonvägen 5.

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration villa. Fastighetsbeteckning Uppsala Storvreta 47:112. Byggnadens adress Lingonvägen 5. ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration villa Fastighetsbeteckning Uppsala Storvreta 47:112 Byggnadens adress Lingonvägen 5 74340 STORVRETA Datum 2015-05-16 Utetemperatur 14 Energiexpert Peter Sundmark Tel: 072-860

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: KÅHÖG 11:22 Besiktningsuppgifter Datum: 2016-12-16 Byggnadens adress: ÄNGSVÄGEN 2 43376 JONSERED Utetemperatur: 2 C Expert: Liselotte

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration villa. Fastighetsbeteckning Enköping-Rymningen 8:43. Byggnadens adress Frejvägen 8.

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration villa. Fastighetsbeteckning Enköping-Rymningen 8:43. Byggnadens adress Frejvägen 8. ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration villa Fastighetsbeteckning Enköping-Rymningen 8:43 Byggnadens adress Frejvägen 8 749 60 Örsundsbro Datum 2015-09-19 Utetemperatur 20 Energiexpert Peter Sundmark Tel: 072-860

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: MALEVIK 1:180 Besiktningsuppgifter Datum: 2017-05-10 Byggnadens adress: EKEBACKSVÄGEN 11 42935 KULLAVIK Utetemperatur: 10 C Expert:

Läs mer

Isover Multi-Comfort House Bättre komfort i en hållbar framtid

Isover Multi-Comfort House Bättre komfort i en hållbar framtid Isover Multi-Comfort House Bättre komfort i en hållbar framtid 2006-01 God komfort i harmoni m Samtidigt som världens befolkning växer och energiförbrukningen ökar så minskar tillgången till de vanligaste

Läs mer

Energihushållning i boverkets byggregler vid nybyggnad

Energihushållning i boverkets byggregler vid nybyggnad Nybyggnad Energihushållning i boverkets byggregler vid nybyggnad Idag gäller BBR när en byggnad uppförs. för tillbyggda delar när en byggnad byggs till. för ändring av byggnad men med hänsyn till varsamhets-

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: ÄLVSBORG 101:9 Besiktningsuppgifter Datum: 2015-06-02 Byggnadens adress: BLODBOKSGATAN 21 42674 VÄSTRA FRÖLUNDA Utetemperatur: 11

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: KARSEGÅRDEN 6:7 Besiktningsuppgifter Datum: 2015-02-27 Byggnadens adress: KARSEGÅRDSVÄGEN 38 43931 ONSALA Utetemperatur: 3 C Expert:

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Villa

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Villa ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Villa Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: SAXHYTTAN 102:1 Besiktningsuppgifter Datum: 2011-11-23 Byggnadens adress: GRANSTIGEN 2 77014 NYHAMMAR Utetemperatur: 2 C Besiktningstekniker/ort:

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration villa. Fastighetsbeteckning Fullerö 44:19. Byggnadens adress Åskmolnsvägen 21. Datum 2015-09-12.

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration villa. Fastighetsbeteckning Fullerö 44:19. Byggnadens adress Åskmolnsvägen 21. Datum 2015-09-12. ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration villa Fastighetsbeteckning Fullerö 44:19 Byggnadens adress Åskmolnsvägen 21 74335 STORVRETA Datum 2015-09-12 Utetemperatur 15 Energiexpert Peter Sundmark Tel: 072-860 37

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: FRÖSVE-TOVATORP 1:33 Besiktningsuppgifter Datum: 2017-02-23 Byggnadens adress: ÅKLEBY LJUNGAGÄRDET 54191 SKÖVDE Utetemperatur: 4

Läs mer

Köldbryggor. Årets vintermode: Prickigt och rutigt. Frosten får inte fäste. Köldbryggan förbinder ute med inne

Köldbryggor. Årets vintermode: Prickigt och rutigt. Frosten får inte fäste. Köldbryggan förbinder ute med inne Köldbryggor Köldbryggor består av icke isolerande material som förbinder en kall yta med en varm yta, t ex ute med inne. Årets vintermode: Prickigt och rutigt Bilderna är från Kalhäll i norra Stockholm.

Läs mer

Besiktningsrapport Energideklaration av villa

Besiktningsrapport Energideklaration av villa Besiktningsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2017-04-20 Fastighetsbeteckning: Hofterup 9:21 Adress/ort: Kungsljusvägen 33, Löddeköpinge Byggnaden är besiktigad av: Daniel Ell, Certifierad

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration Villa. Fastighetsbeteckning. Byggnadens adress. Datum. Energiexpert. Uppsala - Årsta 52:5.

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration Villa. Fastighetsbeteckning. Byggnadens adress. Datum. Energiexpert. Uppsala - Årsta 52:5. ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Villa Fastighetsbeteckning Uppsala - Årsta 52:5 Byggnadens adress Sellerigatan 7 754 49 Uppsala Datum 2016-08-22 Energiexpert Peter Sundmark, Cert nr 5546 Sammanfattning

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration Villa. Fastighetsbeteckning. Byggnadens adress. Datum. Energiexpert. Norrtälje Skärsta 1:83.

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration Villa. Fastighetsbeteckning. Byggnadens adress. Datum. Energiexpert. Norrtälje Skärsta 1:83. ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Villa Fastighetsbeteckning Norrtälje Skärsta 1:83 Byggnadens adress Granlundsvägen 11 763 30 Hallstavik Datum 2016-12-16 Energiexpert Peter Sundmark, Cert nr 5546 Sammanfattning

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: BUR 131:42 Besiktningsuppgifter Datum: 2017-01-26 Byggnadens adress: LÅKEBERGSGATAN 93 42334 TORSLANDA Utetemperatur: 6 C Expert:

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration villa. Fastighetsbeteckning Uppsala Dalby 5:1. Byggnadens adress Dalby Ekbacken 11.

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration villa. Fastighetsbeteckning Uppsala Dalby 5:1. Byggnadens adress Dalby Ekbacken 11. ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration villa Fastighetsbeteckning Uppsala Dalby 5:1 Byggnadens adress Dalby Ekbacken 11 75591 Uppsala Datum 2015-05-27 Utetemperatur 15 Energiexpert Peter Sundmark Tel: 072-860

Läs mer

Boverkets författningssamling

Boverkets författningssamling Boverkets författningssamling Boverkets föreskrifter om ändring i verkets föreskrifter och allmänna råd (2007:4) om energideklaration för byggnader; BFS 2013:xx Utkom från trycket den 0 månad 2013 beslutade

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: TOTTEN 1:245 Besiktningsuppgifter Datum: 2016-11-04 Byggnadens adress: TOTTHYLLAN 31 83013 ÅRE Utetemperatur: -3 C Expert: Johan

Läs mer

Frågeställningar. Varför energideklarering? Energideklarering av byggnader. Beräkningsmetodik. Energicertifiering av byggnader

Frågeställningar. Varför energideklarering? Energideklarering av byggnader. Beräkningsmetodik. Energicertifiering av byggnader Energideklarering av byggnader Energicertifiering av byggnader Beräkningsmetodik Minimikrav för energiprestanda Direktiv 2002/91/EG Kontroller av värmepannor Kontroller av luftkonditioneringssystem Frågeställningar

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration Villa. Fastighetsbeteckning. Byggnadens adress. Datum. Energiexpert. Heby Risänge 1:6. Risänge 130.

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration Villa. Fastighetsbeteckning. Byggnadens adress. Datum. Energiexpert. Heby Risänge 1:6. Risänge 130. ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Villa Fastighetsbeteckning Heby Risänge 1:6 Byggnadens adress Risänge 130 74047 Harbo Datum 2016-07-07 Energiexpert Peter Sundmark Sammanfattning PS Energideklaration har

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Villa

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Villa ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Villa Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: NÄVEKVARN 7:350 Besiktningsuppgifter Datum: 2013-02-14 Byggnadens adress: SJÖSKOGSVÄGEN 26 61176 NÄVEKVARN Utetemperatur:

Läs mer

Isover når toppen i Sveriges högsta bostadshus i trä läs mer sid 5

Isover når toppen i Sveriges högsta bostadshus i trä läs mer sid 5 Isover når toppen i Sveriges högsta bostadshus i trä läs mer sid 5 Sveriges första Isover Multi-Comfort House sid 3 Inga pallar på taket med Isover PlusPac sid 4 Solenergi i nya Vargbroskolan sid 6 Isover

Läs mer

Hur långt kan vi nå? Hur effektiva kan befintliga hus bli? Åke Blomsterberg Energi och ByggnadsDesign Arkitektur och byggd miljö Lunds Universitet

Hur långt kan vi nå? Hur effektiva kan befintliga hus bli? Åke Blomsterberg Energi och ByggnadsDesign Arkitektur och byggd miljö Lunds Universitet 1 Hur långt kan vi nå? Hur effektiva kan befintliga hus bli? Åke Blomsterberg Energi och ByggnadsDesign Arkitektur och byggd miljö Lunds Universitet WSP Environmental 2 Miljonprogrammet Bakgrund - Fram

Läs mer

Energihushållning i boverkets byggregler vid nybyggnad

Energihushållning i boverkets byggregler vid nybyggnad Nybyggnad Energihushållning i boverkets byggregler vid nybyggnad Idag gäller BBR när en byggnad uppförs. för tillbyggda delar när en byggnad byggs till. för ändring av byggnad men med hänsyn till varsamhets-

Läs mer

Boverkets föreskrifter och allmänna råd om energideklaration för byggnader, BED

Boverkets föreskrifter och allmänna råd om energideklaration för byggnader, BED Boverkets föreskrifter och allmänna råd om energideklaration för byggnader, BED BFS 2007:4 med ändringar till och med BFS 2016:14 Detta är en konsoliderad version. Den konsoliderade versionen är en sammanställning

Läs mer

Remiss av ändringsreglerna, dnr: 1101-751/2009

Remiss av ändringsreglerna, dnr: 1101-751/2009 Remiss av ändringsreglerna, dnr: 1101-751/2009 Svar mailas till registraturen@boverket.se Datum 2011-01-31 Remisslämnare Organisation Kontaktperson E-postadress Adress Telefon Swedisol Conny Pettersson

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: TJÄRHOVET 5 Besiktningsuppgifter Datum: 2017-05-04 Byggnadens adress: TJÄRHOVSGATAN 9 90420 UMEÅ Utetemperatur: 10 C Expert: Christer

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: BLIDÖ 1:251 Besiktningsuppgifter Datum: 2015-08-27 Byggnadens adress: FÖRÄNGSUDDEN 47 76017 BLIDÖ Utetemperatur: 22 C Expert: Richard

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration Kedjehus. Fastighetsbeteckning. Byggnadens adress. Datum. Energiexpert. Uppsala Fålhagen 32:5.

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration Kedjehus. Fastighetsbeteckning. Byggnadens adress. Datum. Energiexpert. Uppsala Fålhagen 32:5. ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Kedjehus Fastighetsbeteckning Uppsala Fålhagen 32:5 Byggnadens adress Liljegatan 20B 75324 Uppsala Datum 2016-07-18 Energiexpert Peter Sundmark Sammanfattning PS Energideklaration

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration. Besiktningsuppgifter Datum: FACKELBLOMSTRET 7. Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: Byggnadens adress:

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration. Besiktningsuppgifter Datum: FACKELBLOMSTRET 7. Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: Byggnadens adress: ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: Besiktningsuppgifter Datum: FACKELBLOMSTRET 7 Byggnadens adress: 2015-10-14 Utetemperatur: SOLHAGAVÄGEN 42 16352 SPÅNGA -1 C Expert:

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration - Villa. Besiktningsuppgifter. Byggnadsuppgifter. Uppdragsgivare

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration - Villa. Besiktningsuppgifter. Byggnadsuppgifter. Uppdragsgivare ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration - Villa Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: MÅRTENSRO 33 Adress: SÖDRA MÅRTENSBACKEN 1 Uppdragsgivare 85357 SUNDSVALL Byggnadsägare: NILSSON, RUNE Besiktningsuppgifter

Läs mer

ULTIMATE Protect En ny generation nätmattor och skivor

ULTIMATE Protect En ny generation nätmattor och skivor ULTIMATE Protect En ny generation nätmattor och skivor T5-03 2008-02 ULTIMATE Protect framtidens nätmattor och skivor 2 Med ULTIMATE Protect har Isover utvecklat en produkt med glasullens unika egenskaper

Läs mer

Väggbankboken. Spara pengar med tilläggsisolering

Väggbankboken. Spara pengar med tilläggsisolering Väggbankboken Spara pengar med tilläggsisolering Bygg din egen väggbank Planerar du att byta fasad på ditt hus? Då har vi ett tips på en investering som är mycket bättre än att spara pengarna på ett vanligt

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Villa

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Villa ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Villa Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: MENSÄTTRA 1:76 Besiktningsuppgifter Datum: 2011-05-19 Byggnadens adress: ABBORRVÄGEN 5 13236 SALTSJÖ-BOO Utetemperatur: 14

Läs mer

Energideklarationer för byggnader

Energideklarationer för byggnader BRA FÖR FASTIGHETSMÄKLAREN ATT VETA OM Energideklarationer för byggnader Lagen (2006:985) om energideklarationer för byggnader trädde i kraft den 1 oktober 2006. Systemet med energideklarationer införs

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: TRYNTORP 3:1 Besiktningsuppgifter Datum: 2015-08-31 Byggnadens adress: TRYNTORPS GÅRD 64050 BJÖRNLUNDA Utetemperatur: 13 C Expert:

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Millegarne 2:36

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Millegarne 2:36 Utgåva 1:1 2013-03-22 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Millegarne 2:36 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

byggnad så effektivt som möjligt, rekommenderar vi att ni genomför de åtgärder som vi ger förslag på.

byggnad så effektivt som möjligt, rekommenderar vi att ni genomför de åtgärder som vi ger förslag på. ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Villa Fastighetsbeteckning Uppsala Årsta 11:127 Byggnadens adress Vinbärsgatan 6 75449 Uppsala Datum 2015-03-27 Utetemperatur 7 Energiexpert Peter Sundmark Sammanfattning

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: LOCKETORPS-LARSTORP 2:1 Besiktningsuppgifter Datum: 2015-08-12 Byggnadens adress: LOCKETORP FURUTORP 54015 VÄRING Utetemperatur:

Läs mer

Energideklarationsrapport

Energideklarationsrapport Energideklarationsrapport Fastighetsbeteckning: Sannegården 82:20 Adress: Maj På Malös Gata 19, Göteborg. Radhus, uppvärmd yta (A temp): 152 m 2, byggår 2007. Värmesystem: Fjärrvärme (2007), vattenburet

Läs mer

Isolering och klimatfrågan

Isolering och klimatfrågan Isolering och klimatfrågan T1-03 2008-03 B1-02 2008-03 Med isolering bidrar vi till ett bättre globalt klimat Klimatförändringarna är vår tids stora miljöfråga. Utsläppen av växthusgaser, framförallt koldioxid,

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Västerhejde Vibble 1:362

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Västerhejde Vibble 1:362 Utgåva 1:1 2014-10-24 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Västerhejde Vibble 1:362 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: REPHULT 1:6 Besiktningsuppgifter Datum: 2014-09-08 Byggnadens adress: REPHULT 3 34374 LIATORP Utetemperatur: 15 C Besiktningstekniker/ort:

Läs mer

Saint-Gobain Silent Wall 65 db. En effektiv yttervägg med hög fuktsäkerhet för bullriga stadsmiljöer

Saint-Gobain Silent Wall 65 db. En effektiv yttervägg med hög fuktsäkerhet för bullriga stadsmiljöer Saint-Gobain Silent Wall 65 db En effektiv yttervägg med hög fuktsäkerhet för bullriga stadsmiljöer Saint-Gobain Silent Wall 65 db Från och med 1 juni 2015 infördes nya regler för byggande av bostäder.

Läs mer

Energideklarationen. nu gäller den dig som ska sälja din villa!

Energideklarationen. nu gäller den dig som ska sälja din villa! Energideklarationen nu gäller den dig som ska sälja din villa! Vad kan man göra för att sänka kostnaden för energin? Kan man sänka driftskostnaden och ändå behålla ett bra inomhusklimat? Hur är byggnadens

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Västerhejde Vibble 1:295

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Västerhejde Vibble 1:295 Utgåva 1:1 2014-02-04 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Västerhejde Vibble 1:295 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: HÖGA 3:2 Besiktningsuppgifter Datum: 2015-09-14 Byggnadens adress: HÖGA 470 44696 HÅLANDA Utetemperatur: 15 C Expert: Mikael Abrahamsson

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Öjersjö 5:10

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Öjersjö 5:10 Utgåva 1:1 2015-05-05 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Öjersjö 5:10 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration - Villa. Besiktningsuppgifter. Byggnadsuppgifter. Uppdragsgivare

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration - Villa. Besiktningsuppgifter. Byggnadsuppgifter. Uppdragsgivare ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration - Villa Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: ORREN 17 Adress: SVEDJEGATAN 13 Uppdragsgivare 85643 SUNDSVALL Byggnadsägare: ENGLUND, ROBERT Besiktningsuppgifter Datum:

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Ugglum 147:1

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Ugglum 147:1 Utgåva 1:1 2014-03-01 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Ugglum 147:1 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

ISOVER InsulSafe lösull

ISOVER InsulSafe lösull ISOVER InsulSafe lösull ISOVER InsulSafe ISOVER InsulSafe är en ren lösull av glasull för värmeisolering av främst vindsbjälklag, snedtak och väggar. ISOVER InsulSafe tillverkas speciellt för installation

Läs mer

Allt är möjligt. Specialanpassade mineralullskomponenter för tillverkningsindustrin 2014-10

Allt är möjligt. Specialanpassade mineralullskomponenter för tillverkningsindustrin 2014-10 Allt är möjligt Specialanpassade mineralullskomponenter för tillverkningsindustrin 2014-10 2 Öka lönsamheten med rätt komponenter Konkurrensen är hård inom tillverkningsindustrin. För att vara framgångsrik

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration. Besiktningsuppgifter Datum: SERGEANTEN 17. Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: Byggnadens adress:

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration. Besiktningsuppgifter Datum: SERGEANTEN 17. Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: Byggnadens adress: ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: Besiktningsuppgifter Datum: SERGEANTEN 17 Byggnadens adress: 2015-08-11 Utetemperatur: NYGÅRDSVÄGEN 3C 29135 KRISTIANSTAD 20 C Expert:

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration. Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: Besiktningsuppgifter Datum: Källby 6:163. Byggnadens adress:

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration. Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: Besiktningsuppgifter Datum: Källby 6:163. Byggnadens adress: ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: Besiktningsuppgifter Datum: Källby 6:163 Byggnadens adress: 2014-03-13 Utetemperatur: Björsgårdsvägen 2E 53373 Källby 11 C Besiktningstekniker/ort:

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: KLOSTRET 1 Besiktningsuppgifter Datum: 2015-09-01 Byggnadens adress: RÖNNOWSGATAN 4 29631 ÅHUS Utetemperatur: 17 C Expert: Tomas

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: FORSHÄLLA-RÖD 2:30 Besiktningsuppgifter Datum: 2015-05-21 Byggnadens adress: AMMENÄSVÄGEN 10 45191 UDDEVALLA Utetemperatur: 15 C

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: Foss-Hede 1:27 Besiktningsuppgifter Datum: 2015-05-06 Byggnadens adress: Övre Krokklevsvägen 3 45534 Munkedal Utetemperatur: 13

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Rektorn 1

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Rektorn 1 Utgåva 1:1 2013-10-22 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Rektorn 1 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE ENERGIDEKLARATION

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Lena-Ängeby 5:8

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Lena-Ängeby 5:8 Utgåva 1:1 2012-08-20 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Lena-Ängeby 5:8 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

dentifiera solera fektivisera

dentifiera solera fektivisera dentifiera solera fektivisera Energieffektivisering genom teknisk isolering 3 BRA SKÄL att göra en översyn av dina rörinstallationer 1. 2. 3. Stora energibesparingar kan göras! Undvik att fastigheten drabbas

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration. Besiktningsuppgifter Datum: HOXLA 12:3. Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: Byggnadens adress:

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration. Besiktningsuppgifter Datum: HOXLA 12:3. Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: Byggnadens adress: ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: Besiktningsuppgifter Datum: HOXLA 12:3 Byggnadens adress: 2017-04-26 Utetemperatur: VÄSTERHOXLAVÄGEN 22 14870 SORUNDA 5 C Expert:

Läs mer

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Förnamn Efternamn

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Förnamn Efternamn BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Förnamn Efternamn BFS 2012:xx Boverkets föreskrifter om ändring i verkets föreskrifter och allmänna råd (2007:4) om energideklaration för byggnader; Utkom från trycket

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: HOPPAREN 1 Besiktningsuppgifter Datum: 2017-01-26 Byggnadens adress: MOTIONSVÄGEN 23 691 54 KARLSKOGA Utetemperatur: 3 C Expert:

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration Villa. Fastighetsbeteckning. Byggnadens adress. Datum. Energiexpert. Sjöändan 1:17. Metsjövägen 9.

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration Villa. Fastighetsbeteckning. Byggnadens adress. Datum. Energiexpert. Sjöändan 1:17. Metsjövägen 9. ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Villa Fastighetsbeteckning Sjöändan 1:17 Byggnadens adress Metsjövägen 9 76291 Rimbo Datum 2016-10-04 Energiexpert Peter Sundmark, Cert nr 5546 Sammanfattning PS Energideklaration

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration Villa

Åtgärdsrapport Energideklaration Villa Datum för besiktning: 1/10-2015 Fastighetsbeteckning: Tollered 1:276 Adress/ort: Blåsippsv 6, Älvängen Byggnaden är besiktigad av: Nils Eriksson Företag/ackreditering Sammanfattning I denna rapport presenteras

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Hällsätter 1:16

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Hällsätter 1:16 Utgåva 1:1 2016-01-12 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Hällsätter 1:16 INDEPENDIA ENERGI AB Amalia Jönssons gata 25 421 31 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

ENERGIBESIKTNING. Bilaga till Energideklaration av. Backen 1:25, Ödskölt Bengtsfors kommun Uppdragsnummer 17515

ENERGIBESIKTNING. Bilaga till Energideklaration av. Backen 1:25, Ödskölt Bengtsfors kommun Uppdragsnummer 17515 ENERGIBESIKTNING Bilaga till Energideklaration av, Ödskölt 2017-01-29 Uppdragsnummer 17515 Besiktningen utförd av: Beställarens kontaktperson: Veronica Magnusson NB Kyl & VVS Konsult AB Storgatan 11 666

Läs mer

Har du koll på taket!

Har du koll på taket! Smarta taklösningar Har du koll på taket! Det finns smarta sätt att spara pengar Du ställer krav på taket Smarta taklösningar Som kan lösas Taket är kanske inte det första du tänker på när du ska renovera

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: KYRKBYN 136:1 Besiktningsuppgifter Datum: 2015-03-12 Byggnadens adress: VADSTENAGATAN 50 41871 GÖTEBORG Utetemperatur: 5 C Expert:

Läs mer

Boverkets nya energikrav BBR, avsnitt 9 Energihushållning

Boverkets nya energikrav BBR, avsnitt 9 Energihushållning Boverkets nya energikrav BBR, avsnitt 9 Energihushållning Några nyheter i BBR avsnitt 9 Energihushållning Skärpning av kraven på specifik energianvändning för byggnader med annat uppvärmningssätt än elvärme.

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: LOGEN 5 Besiktningsuppgifter Datum: 2016-01-25 Byggnadens adress: TALGOXEGATAN 10 70348 ÖREBRO Utetemperatur: 3 C Expert: Marcus

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: HAVSDJUPET 4 Besiktningsuppgifter Datum: 2015-04-01 Byggnadens adress: Torsdaggränd 8 30253 Halmstad Utetemperatur: 0 C Expert:

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Villa

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Villa ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Villa Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: TORMESTORP 78:16 Besiktningsuppgifter Datum: 2010-10-07 Byggnadens adress: ÅKERVÄGEN 2 28146 TORMESTORP Utetemperatur: 11

Läs mer

Toprock system. - Takisolering på toppen. Effektiv montering Kostnadseffektivt Optimalt brandskydd Nu med justerade isoleringstjocklekar

Toprock system. - Takisolering på toppen. Effektiv montering Kostnadseffektivt Optimalt brandskydd Nu med justerade isoleringstjocklekar TOPROCK System Rockwool SVERIGE Toprock system - Takisolering på toppen Effektiv montering Kostnadseffektivt Optimalt brandskydd Nu med justerade isoleringstjocklekar Lätt att hantera nyutvecklat lamellsystem

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Tolered 37:4

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Tolered 37:4 Utgåva 1:1 2015-02-02 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Tolered 37:4 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Jordärtskockan 1

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Jordärtskockan 1 Utgåva 1:1 2015-01-16 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Jordärtskockan 1 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration. Besiktningsuppgifter Datum: Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: ARPHUS 1:1. Utetemperatur: 22 C

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration. Besiktningsuppgifter Datum: Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: ARPHUS 1:1. Utetemperatur: 22 C ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: ARPHUS 1:1 Besiktningsuppgifter Datum: 2016-09-06 Byggnadens adress: ARPHUS 1 63504 ESKILSTUNA Utetemperatur: 22 C Expert: Mikael

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: TÖRESTORP 2:7 Besiktningsuppgifter Datum: 2014-08-27 Byggnadens adress: JUNG SVEN BENGTSGÅRDEN 1 53592 KVÄNUM Utetemperatur: 16

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: Smeden 2 Besiktningsuppgifter Datum: 2013-11-07 Byggnadens adress: Smedgatan 3 46740 Grästorp Utetemperatur: 4 C Besiktningstekniker/ort:

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration - Villa. Byggnadsuppgifter. Besiktningsuppgifter

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration - Villa. Byggnadsuppgifter. Besiktningsuppgifter ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration - Villa Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: LYFTSAXEN 10 Adress: VIVSTAVARVSVÄGEN 196 12243 ENSKEDE Besiktningsuppgifter Datum: 2010-05-18 Byggnaden är besiktigad av:

Läs mer

Gällande diskussionen om lågenergihus kopplat till LSS-boende på Dalkarlen 13 kommer här några förtydliganden. Bifogar fil från Isover.

Gällande diskussionen om lågenergihus kopplat till LSS-boende på Dalkarlen 13 kommer här några förtydliganden. Bifogar fil från Isover. Datum 008-0-08 Sida () Hej Anders Gällande diskussionen om lågenergihus kopplat till LSS-boende på Dalkarlen kommer här några förtydliganden. Bifogar fil från Isover. Fastighetens belägenhet i sig med

Läs mer