Struktnytt. Intresset har varit bra trots att produkten är ny för marknaden. Ett år som utmanade oss och tvingade oss tänka i nya banor.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Struktnytt. Intresset har varit bra trots att produkten är ny för marknaden. Ett år som utmanade oss och tvingade oss tänka i nya banor."

Transkript

1 Struktnytt STRUKTURINVESTS KUNDTIDNING NR 7 DECEMBER 2014 Intresset har varit bra trots att produkten är ny för marknaden. Martin Fredriksson, Apikal Ett år som utmanade oss och tvingade oss tänka i nya banor. Vi sammanfattar året som gått

2 2 Strukturinvest Fondkommission är ett oberoende värdepappersbolag specialiserat på utveckling och implementering av finansiella investeringslösningar. Vi har skapat en marknadsnära verksamhet som tillgodoser och är lyhörd för marknadens skiftande behov och vi arbetar för att skapa attraktiva kombinationer av avkastning och risk, med investerarens intressen i fokus. Strukturinvest Fondkommission har en genomgående hög kvalitetsnivå på såväl produkter som service, med syfte att långsiktigt skapa en nytta som överträffar vad övriga aktörer i marknaden har att erbjuda. Strukturinvest Fondkommission står under Finansinspektionens tillsyn.

3 Slutet gott, allting gott Ännu ett händelserikt år börjar gå mot sitt slut. Under året har Strukturinvest firat fem år, givit ut omkring 200 publika placeringar och lanserat en nyutgåva av Guide till Strukturerade Placeringar som är del av vår utbildningssatsning inom ramen för Strukturakademin var ett år som präglades av historiskt låga räntor, blandade tillväxtprognoser och stor geopolitisk oro. Aktiemarknaden har under året utvecklats positivt trots en hel del oro i omvärlden och nya kursrekord har nåtts. I detta nummer av Struktnytt tittar vi tillbaka på året som gått, både på marknaden överlag och på hur det speglats i vårt produktutbud. Ett bitvis utmanande klimat i form av låga räntor har tvingat oss att vara innovativa och vrida ännu ett varv på parametrarna för att skapa attraktiva placeringar. Bland årets produktinnovationer kan nämnas duo-autocalls med endast två underliggande tillgångar samt buffertstrukturen som ett alternativ för att konstruera kursfallsskydd i autocalls och indexbevis. Om det senare kan du läsa en fördjupning i ett utdrag ur Strukturakademin som du finner på sidan 14. I detta nummer möter du också Martin Fredriksson som sedan ett par månader tillbaka är ny VD för Apikal Fastighetspartner. Martin berättar om de transaktioner som bolaget genomfört hittills och hur Apexobligationerna modifierats för att öka transparensen gentemot investerarna. Vidare berättar vi om hur förändringar i avdragsrätten för privat pensionssparande gör investeringssparkonto till en än mer förmånlig sparform och om Strukturinvests nyligen lanserade månadssparande i fonder. Strukturinvest önskar dig en god jul och ett gott nytt år! Innehåll Struktnytt nr 7 Börsrekord, räntechocker och oroshärdar vi sammanfattar året som gått... 4 Stort intresse för Apikals fastighetsobligationer... 8 Förändrad avdragsrätt för privat pensionssparande Månadsspara i fonder hos Strukturinvest Strukturakademin Del 19: Buffertbarriär...14 Årets bästa filmer, böcker och skivor

4 Börsrekord, räntechocker och oroshärdar vi sammanfattar året som gått 4

5 5

6 Året börjar gå mot sitt slut var ett år som präglades av historiskt låga räntor, blandade tillväxtprognoser och stor geopolitisk oro. Det var ett år som utmanade oss och tvingade oss tänka i nya banor, vilket lett fram till ett antal nya produktinnovationer. I årets första månandsbrev skrev vi att 2013 präglades av en försiktigt stigande optimism och året avslutades med ytterligare signaler om att världsekonomin blir allt mer robust. Den försiktiga optimismen har kännetecknat även På många håll i världen går den ekonomiska utvecklingen åt rätt håll, men styrkan skiljer sig åt mellan olika marknader. Att USA ligger längre fram än Europa i återhämtningen har varit påtagligt under de senaste åren, något som också synts tydligt i penningpolitiken. Den amerikanska centralbanken agerade kraftfullt efter finanskrisen; räntan har varit närmare noll sedan december 2008 och utöver det har centralbanken ytterligare intervenerat på räntemarknaden genom att köpa egna obligationer. I takt med att den amerikanska ekonomin återhämtat sig har centralbankens stimulanser gradvis minskat för att under hösten avslutas helt. Nedtrappningarna av de amerikanska stimulanserna skapade en viss oro på tillväxtmarknader. Syftet med att stödköpa obligationer är att driva ner räntenivåerna. Med minskade stimulanser och stigande räntor blir det mer attraktivt att placera i USA, vilket ledde till stora kapitalutflöden från tillväxtländer i början av året och kraftigt försvagade valutor. Bland annat föll den argentinska peson med 11 procent en enskild dag sedan centralbanken inte längre hade råd att stödköpa den egna valutan. På den här sidan av Atlanten har stimulanserna inte varit lika kraftfulla. Återhämtningen har inte heller varit lika stark. Det har satt press på centralbankerna att agera ytterligare, vilket de också gjort under året. Den europeiska centralbanken sänkte räntan vid två tillfällen och räntan ligger nu på 0,05 procent. Depositräntan är negativ vilket innebär att bankerna måste betala för att sätta in pengar hos centralbanken. Syftet är att stimulera utlåningen. ECB kommer också inleda obligationsköp som en ytterligare stimulansåtgärd. Också den svenska Riksbanken sänkte räntan vid två tillfällen under året, från 0,75 procent till 0,25 procent i juli och sedan till 0 procent i oktober. Räntesänkningarna motiverades framförallt av en svag inflation som ligger långt under inflationsmålet. Att Sverige nu har en lägre ränta än Eurozonen gläder de svenska exportbolagen då ränteskillnaden bör ha en försvagande effekt på den svenska kronan. Räntesänkningen ökar dock riskerna förknippade med hushållens höga skuldsättning. Finansinspektionen presenterade i november ett förslag om amorteringskrav ner till 50 procent av bostadens värde för nya lån. Syftet är att dämpa de snabba prisuppgångarna på fastighetsmarknaden och förhindra en framtida fastighetskrasch. Under våren blossade konflikten mellan Ryssland och Ukraina upp. Rysslands annektering av Krimhalvön möttes av kraftiga reaktioner från omvärlden. I takt med att konflikten intensifierats har EU och USA:s sanktioner mot Ryssland trappats upp och Ryssland har uteslutits ur G8-gruppen. Sanktionerna har varit kännbara. Den ryska centralbanken har reviderat ner tillväxtprognosen för 2014, kapital har flödat ut ur landet och rubeln har försvagats kraftigt. Den försvagade valutan har lett till stigande priser på importerade varor, som livsmedel, vilket blivit märkbart för ryska konsumenter. I oktober var inflationen drygt 8 procent på årsbasis och rubeln hade försvagats med 35 procent mot dollarn. Centralbanken höjde då styrräntan till 9,5 procent för att stödja valutan. Den oljeberoende ryska ekonomin pressas också av att oljepriset fallit ner till den lägsta nivån sedan 2010 som följd av konjunkturell oro samt ett utbudsöverskott. Utöver konflikten i Ryssland och Ukraina har IS framryckningar i Mellanöstern, stridigheter mellan Israel och Palestina och den snabba spridningen av ebolaviruset spätt på den geopolitiska oron ytterligare. Tillväxtprognoserna har varit varierande och den allmänna synen på världsekonomin är alltjämt försiktigt positiv med ett antal risker som dröjer sig kvar. Internationella valutafonden sänkte den globala tillväxtprognosen till 3,3 procent 2014 och 3,8 procent Tittar man på utvecklingen på aktiemarknaden har den överlag varit skakig men positiv. Trots blandade prognoser har flertalet börser stigit och toppnoteringar har noterats både på den svenska och amerikanska börsen. Den svenska börsen har klättrat uppåt trots ett antal större eller mindre bakslag. I mitten av oktober dök börsen ner till den lägsta noteringen på ett år, men återhämtade sig sedan. Aktiemarknaden har fått stöd av den expansiva penningpolitiken med löften om fortsatt låga räntor och riktade stimulanser som gynnar företagen genom en ökad potentiell efterfrågan, men också aktier som investeringsform relativt räntepapper. Hur har detta klimat då påverkat Strukturinvest i arbetet med att utveckla strukturerade placeringar? När räntan faller stiger obligationspriset, vilket gör att det finns mindre pengar att köpa exponering i form av optioner för. Följden blir en lägre deltagandegrad i kapitalskyddade placeringar, vilket man kan hantera på olika sätt. Ett sätt är att teckna placeringen med överkurs, ett annat är att sänka den kapitalskyddade nivån. Vi har i de flesta fall valt alternativet att sänka kapitalskyddet till 90 procent, vilket ger en billigare obligation och därmed lite mer pengar att köpa optioner för. Genom att använda en sk in-the-money-option kompenserar man till viss del för det lägre kapitalskyddet på så vis att avkastningen i de flesta scenarier kom- 6

7 mer att vara identisk med den i en 100 procent kapitalskyddad placering. För autocalls är det framförallt volatiliteten som påverkar placeringens villkor. Under de senaste åren har volatiliteten fallit som följd av en ökad finansiell stabilitet efter krisåren. Det påverkar villkoren i autocalls negativt och vi har på senare tid sett lägre kupongnivåer än för ett par år sedan. Gällande strukturer har vi framförallt gjort combo-autocalls med en högre ackumulerande kupong som betalas ut vid förfall och en lägre utbetalande kupong som betalas ut i intervallet mellan kupongbarriär och autocallbarriär. Vi har också gjort ett antal sk duo-autocalls, med endast två underliggande tillgångar, vilket ger en lägre risk i placeringen. Under hösten lanserade vi buffertbevis samt buffertautocalls. I dessa skapas kursfallsskyddet med en out-of-the-money-option istället för en barriäroption. Placeringarna fungerar precis som en vanlig autocall eller indexbevis under förutsättning att riskbarriären inte bryts. Skulle barriären brytas ser riskprofilen dock annorlunda ut då förlusten motsvarar nedgången från barriären istället för nedgången från startvärdet, vilket normalt är fallet. Det innebär att förlusten i detta fall blir mindre. Du kan läsa mer om buffertstrukturen på sid 14. Efter sommaren lanserade vi en favorit i repris, Indexbevis Lock & Double, som låste in och dubblade 10 procent avkastning redan efter två veckor. Med årets positiva trend på aktiemarknaden har våra tre första Lock & Double som startade 2010 alla låst in en avkastning om 50 procent som kommer att betalas ut till det dubbla på återbetalningsdagen. Under året förföll också placeringarna från Strukturinvests allra första emission, Råvarar Select Trygghet och Råvaror Select Tillväxt, med en kapitalskyddad fixed beststruktur och exponering mot en råvarukorg. Placeringarna återbetalade 132 respektive 151 procent av nominellt belopp. Marknadsmässigt har fokus legat på den europeiska aktiemarknaden under stora delar av året, med stöd av en förbättrad tillväxt, expansiv penningpolitik och låga värderingar. Sedan emission 2014:4 har vi delat upp våra emissioner i ett antal olika case. Syftet är att lyfta fram ett par områden vi för tillfället tror extra mycket på. Det finns ett stort utbud av olika strukturerade placeringar på marknaden och vi tror därför att det är viktigt att skapa en röd tråd i vårt erbjudande och vara tydliga med varför vi har tagit fram de placeringar vi valt. Utöver Europa har vi haft casen E-Handel, Infrastruktur och Bank och Finans. Bank och Finans har egentligen funnit med oss hela året med underliggande som asiatiska banker, europeiska banker, private equity- bolag eller kapitalförvaltare. Det som talat för denna sektor är en ökad översyn i sektorn, stabilisering på kreditmarknaden med fallande räntor samt värderingar som överlag understiger dem i andra branscher. E-handel är intressant på grund av ett förändrat konsumetbeteende som lockar allt fler aktörer ut på nätet. Utvecklad infrastruktur är en förutsättning för ett väl fungerande samhälle, men investeringarna är på många håll eftersatta på grund av besparingar efter krisen. När tillväxten stärks finns det återigen utrymme att investera i nya och befintliga system. Vad 2015 har att bjuda återstår att se. Vad vi vet säkert är dock att vi på Strukturinvest kommer att fortsätta sträva efter att erbjuda marknadens smartaste placeringar. 7

8 Stort intresse för Apikals fastighetsobligationer I Struktnytt nr 4 berättade vi om Apikal Fastighetspartner som startades under Affärsidén bottnar i det faktum att bankernas utlåning efter finanskrisen begränsats av nya regleringar. Ökade svårigheter att erhålla finansiering har bland annat drabbat aktörer inom fastighetsbranschen. Resultatet är att låntagarna inom detta segment nu är beredda att betala en högre ränta på lånat kapital trots att deras återbetalningsförmåga är oförändrad. Genom att emittera obligationer till investerare tillhandahåller Apikal lånekapital för fastighetstransaktioner och kan samtidigt erbjuda obligationsinvesterarna en kvartalsvis ränta som överstiger den som traditionella ränteplaceringar kan erbjuda. I augusti 2014 tillträdde Martin Fredriksson som ny VD för bolaget. Med det nya ledarskapet kommer en del förändringar genomföras i bolaget, med syfte att stärka erbjudandet och öka transparensen. Sedan Apikal startade sin verksamhet har bolaget givit ut fyra Apex-obligationer. Hur har intresset bland investerare varit? Intresset har varit bra trots att produkten är ny för marknaden. Nu när vi placerat investerarnas kapital i ett antal lån vilka genererar en nettoränta på runt 7 procent om året, till vad vi anser vara begränsad risk, är det lättare att ge konkret bevis på att strategin fungerar och produkten faktiskt ger den avkastning vi aviserat, till den utlovade risken. Då blir det lättare att vinna intresse från ytterligare investerare. Det finns gott om investerare som letar avkastning av fasträntekaraktär och med dagens låga ränteläge krävs det ofta ett avsevärt risktagande för att få en ordentlig avkastning på kapitalet. I Apikals fall har vi nu visat att det finns fickor i marknaden där man kan få attraktiv avkastning till begränsad risk. Hur stort är utbudet av lämpliga investeringsobjekt? Det beror lite på hur man räknar såklart, men vi har inga problem för tillfället att hitta attraktiva transaktioner. Vårt mandat täcker de nordiska länderna även om vi bara gör transaktioner i Sverige för närvarande. Tittar man på Sverige enbart räknar vi med att det finns en potentiell efterfrågan från fastighetsägare på ca miljarder kronor om året för den typen av lånekapital Apikal erbjuder. Detta återigen på grund av bankernas minskade utlåning till följd av det nya regelverket. Lägger man de övriga nordiska länderna till detta så ser man att marknaden är mycket stor och möjligheten likaså. Hur bedömer ni utsikterna för den marknad ni verkar på? Tror ni att förutsättningarna kommer att förändras eller förbli desamma? Vi tror att förutsättningarna aldrig är helt statiska på någon marknad. Men i vårt fall så har vi en väldigt stor efterfrågan på det kapital vi erbjuder, och ett begränsat utbud i marknaden. Efterfrågan har skapats i huvudsak på grund av den nya s.k. Basel III-regleringen vilken styr bankernas risktagande och begränsar deras förmåga att låna ut pengar. Regleringen har fått stora, från politikernas håll avsedda, konsekvenser avseende bankernas beteende i lånemarknaden och öppnat upp för spelare som Apikal. Denna utveckling ser vi som långvarig. Sen tror vi att andra alternativa spelare kommer att komma in och konkurrera med oss på olika sätt över tid. Bankernas beteende kommer sannolikt även att variera från tid till annan, men mest på marginalen, samtidigt som den huvudsakliga trenden fortsätter så länge Basel-reglerna har luft under vingarna, vilket vi tror kommer att vara fallet under åtminstone de kommande fem åren till dess att Basel III-reglerna skall vara fullt implementerade. Vad är det som styr hur hög ränta obligationerna genererar? Det är räntan på de underliggande fastighetslånen som styr räntan på obligationerna. Apikal är en sluss mellan investerarna och låntagarna. Sen styrs räntan på 8

9 själva fastighetslånen av tillgång och efterfrågan på lånekapital samt den risk man tar som långivare i varje enskilt fall. Ju högre vi bedömer risken i en fastighet desto högre ränta begär vi. Risken påverkas naturligtvis av faktorer som vem som äger fastigheten, vem som hyr den och hur kontraktet ser ut (duration, hyresnivå etc.), samt de säkerheter vi kan få som långivare. Hur ser planerna ut för Apikal framöver? Vi är just nu ute med en emission i Apex 4 (som precis kommer ha stängt när denna tidning går i tryck). I denna avser vi att resa runt 100 msek i en ram om ca 300 msek. Detta innebär att vi parallellt med framtida Apex även kommer ha möjlighet att tilläggsemittera mer volym i ett redan levande instrument. Detta blir typiskt drivet av att de låntagare som vi lånat ut pengar till inom denna Apex-ram har ett utökat lånebehov. Vår ambition är att framöver emittera vinstandelslån som är aningen större för en ökad likviditet i andrahandsmarknaden. Vi avser, som nämnt tidigare, att ytterligare öka transparensen i respektive Apex så att investerare skall kunna få möjlighet att såväl inför investering som under under löptiden få mer insyn i vilka bolag som är huvudsakliga låntagare. Vidare har vi ändrat avgiftsstrukturen så att det sk arrangörsarvodet regleras mellan låntagare och Apikal utanför obligationen så att det inte drabbar investerare med en lägre initial utlåning. enbart handel med företagsobligationer samt hjälpte företag att i eget namn emittera obligationer, vilka vi listade på börsen. Jag har under hela min karriär jobbat mot primärt institutionella kunder i Norden samt Luxemburg och Schweiz. Erfarenheten av att ha förhandlat och diskuterat villkor med fastighetsbolag, industriföretag och finansbolag har givit en värdeful kunskap inför vår ambition att bygga upp Apikal. Vad har du för bakgrund? Jag har en snart 20-årig bakgrund inom olika positioner på den svenska och globala finansmarknaden. Under den första hälften av min karriär var fokus på aktierelaterade instrument så som warranter och strukturerade produkter på UBS, Nordea och Knight. Senare hälften och framför allt de sista 8 åren var jag global chef för Fixed Income på ABG Sundal Collier som är en av de större nordiska investmentbankerna. På ABG Sundal Collier byggde vi upp en global desk för 9

10 Förändrad avdragsrätt för privat pensionssparande Vid årsskiftet sänks avdragsrätten för privat pensionssparande. Det innebär att denna sparform blir mindre fördelaktig ur skattesynpunkt och att det därför kan vara värt att se över sitt privata pensionssparande. Ett alternativ som ofta är skattemässigt fördelaktigt är ett investeringssparkonto (ISK). 10

11 Privat pensionssparande är ett komplement till den allmänna pensionen och tjänstepensionen. De flesta får ut ca procent av sin lön när de går i pension och genom att själv spara lite pengar till pensionen varje månad kan detta gap minska genom att pensionen ökar. Det privata pensionssparandet är frivilligt och du väljer själv hur mycket du vill spara varje månad. Fram till idag har man kunnat dra av kr om året för privat pensionssparande. Vid årsskiftet sänks avdraget till kr per år för att sedan slopas helt under Den förändrade avdragsrätten innebär i praktiken att du tidigare kunnat föra över kr i månaden till ett privat pensionssparande utan att skatta för beloppet. Efter årsskiftet kommer detta belopp sänkas till 150 kr i månaden. Om du fortsätter spara kr i månaden skulle du behöva skatta för 850 kr av dessa innan de sätts in i pensionssparandet. När du sedan tar ut pengarna får du skatta för dem igen. Det innebär att det finns andra sparformer som kan vara mer gynnsamma. Ett alternativ är att spara på ett investeringssparkonto (ISK), vilket i många fall kan vara en fördelaktig sparform ur skattesynpunkt. Bakgrunden till att investeringssparkontot infördes som sparform den 1 januari 2012 var att man från regeringens sida önskade förenkla för privatpersoner att investera i olika former av värdepapper. Tidigare har privatpersoner endast kunnat välja mellan en vanlig värdepappersdepå/vp-konto eller en kapitalförsäkring. Nackdelen med ett VP-konto är reavinstskatten på de värdepappersaffärer man gör och den krångliga deklarationen via K4-blanketten. Kapitalförsäkringen har varit ett intressantare alternativ för privatpersoner som vill slippa att löpande deklarera sina värdepappersaffärer och skatten har oftast varit lägre. Nackdelen med en kapitalförsäkring är att man som privatperson inte själv äger värdepappren. Med ett investeringssparkonto finns möjlighet att kombinera fördelarna mellan ett VP-konto och en kapitalförsäkring. Idén bakom investeringssparkontot är främst att förenkla för den som sparar i värdepapper. Istället för att skatta och deklarera varje enskild värdepappersaffär, betalar man som innehavare av investeringssparkontot en schablonskatt som baseras på förväntad avkastning. Kapitalunderlaget beräknas årligen som en fjärdedel av summan för värdet av tillgångarna på investeringssparkkontot vid ingången av varje kvartal, insättningar till kontot samt överföringar av finansiella instrument. Schablonintäkten beräknas genom att kapitalunderlaget multipliceras med statslåneräntan per den 30 november föregående år. Den summan beskattas med 30 procent. Vid en sjunkande statslåneränta innebär det alltså att även schablonskatten på investeringssparkontot sjunker. I din deklaration tas schablonintäkten upp som en vanlig kapitalinkomst, från vilken du kan göra ränteavdrag. Just detta är en stor fördel jämfört med att spara i kapitalförsäkring, där avkastningsskatten inte kan kvittas mot andra eventuella kapitalförluster. Ett överskott i inkomstslaget kapital beskattas på sedvanligt sätt med 30 procent och ett underskott kan medföra skattereduktion. Investeringssparkonto hos Strukturinvest På investeringssparkonto hos Strukturinvest kan du förvara ett urval av strukturerade placeringar och fonder samt kontanta medel. Du kan när som helst ta ut kontanta medel eller sälja investeringstillgångar förvarade på kontot utan att ta hänsyn till skattekonsekvenser. Strukturinvest beräknar och rapporterar schablonintäkten till skatteverket. Läs mer om hur du öppnar ett investeringssparkonto hos Strukturinvest på 11

12 Månadsspara i fonder hos Strukturinvest Strukturinvest erbjuder sina depåkunder handel i ett stort antal fonder. Via vår fondplattform finns möjlighet att investera i några av marknadens mest intressanta fonder från ett stort antal svenska och internationella fondbolag. Nu lanserar Strukturinvest månadssparande i fonder. Som kund hos Strukturinvest kommer du åt ett heltäckande utbud av fonder, närmare tusen fonder från mer än ett femtiotal olika fondbolag. För att lättare kunna välja mellan dessa har Strukturinvest tagit fram Fondlistan, med särskilt utvalda fonder som innehåller några av marknadens mest populära fonder just nu. Fonderna på Fondlistan erbjuds till lägre courtage eller helt courtagefritt, vilket är speciellt fördelaktigt för den som vill köpa och sälja frekvent. Nu lanserar Strukturinvest månadssparande i fonder. Månadssparandet riktar sig till den som söker ett långsiktigt sparande i fonder, men inte har tid att vara aktiv. Vid månadssparande investerar du löpande varje månad via autogiro, vilket innebär att du kommer att köpa till olika kurser vid varje gång och minskar risken för att investera vid fel tillfälle. Vid stigande kurser stiger värdet på ditt befintliga innehav, men du går också in till ett högre värde (NAV). Vid fallande kurser får du däremot möjlighet att investera till en lägre ingångskurs. Genom att månadsspara i fonder med olika inriktning kan du också sprida risken mellan olika marknader och tillgångsslag. Du kan välja mellan att månadsspara i någon av våra fem fondportföljer med olika risknivå som består av en noga utvald sammansättning av populära fonder från Fondlistan. Atlant Stability Fonden investerar på den svenska aktie- och räntemarknaden. Fonden är en hedgefond vilket innebär ett friare placeringsutrymme än vanliga värdepappersfonder. Fonden utnyttjar i stor utsträckning olika options- och terminsstrategier för att effektivt förändra fondens riskoch avkastningsprofil efter rådande marknadsläge. Carnegie Corporate Bond Fonden investerar i företagsobligationer som är emitterade av svenska och nordiska företag. Fonden har en genomsnittlig portföljlöptid på mellan tre och fem år och är koncentrerad till obligationer. Granit Basfonden Fonden investerar i ett flertal olika tillgångsslag såsom aktier, råvaror och obligationer på marknader runt hela världen. Fonden placerar enligt en trendföljande modell i tillgångsslag som uppvisar en positiv trend. För att skapa förutsättningar för jämn och stabil avkasting tas hänsyn till tillgångarnas risk vid investering så att mer kapital investeras i tillgångar med jämförelsevis lägre risk. Granit Global 85 Fonden investerar i globala aktiemarknader med bred geografisk spridning. Fonden kombinerar aktiemarknadens positiva avkastningsmöjligheter på lång sikt med ett dagligt skydd mot plötsliga börsnedgångar på kort sikt. Skyddet motsvarar 85 procent av fondens högsta uppnådda värde (i svenska kronor) under de senaste tolv månaderna. Granit Småbolag Fonden investerar i små och medelstora svenska bolag. Mindre företag har ofta bättre förutsättningar att växa snabbt än företag som befinner sig i en mer mogen fas. Mindre företag har också historiskt genererat en högre avkastning än stora etablerade företag, dock till en högre risk och med större svängningar i aktiekurserna. Granit Trend 50 Fonden är en fond-i-fond som investerar enligt en förvaltningsmodell vars syfte är att fånga upp positiva trender i olika tillgångsslag och samtidigt undvika nedgångar. Vid 12

13 1. Portfölj Trygg Carnegie Corporate Bond 30% Lannebo Likviditet 30% Granit Basfonden 20% Granit Trend 50 20% 2. Portfölj Stabil Granit Basfonden 30% Carnegie Corporate Bond 30% Granit Trend % Atlant Stability 20% en positiv trend på aktiemarknaden och en låg marknadsrisk kan fonden placera upp till 50 procent av sitt kapital i aktiefonder. Vid en negativ trend på marknaden och en hög marknadsrisk kan hela fondens kapital placeras i obligationsfonder. Granit Trend 100 Fonden är en fond-i-fond som investerar enligt en förvaltningsmodell vars syfte är att fånga upp positiva trender i olika tillgångsslag och samtidigt undvika nedgångar. Fonden kan maximalt placera 100 procent av sitt innehav i aktiefonder. Vid en negativ trend på marknaden och en hög marknadsrisk kan hela fondens kapital placeras i obligationsfonder. Lannebo Likviditet Fonden placerar i svenska räntebärande överlåtbara värdepapper och penningmarknadsinstrument med en genomsnittlig löptid på 0-2 år och en hög kreditvärdering. Skagen Kon-Tiki Fonden investerar i undervärderade, underanalyserade och impopulära företag i branscher över hela världen. Minst hälften av tillgångarna investeras i företag i tillväxtmarknaderna. 3. Portfölj Balanserad 4. Portfölj Modig 5. Portfölj Offensiv Granit Trend % Granit Global 85 30% Skagen Kon-Tiki 20% Carnegie Corporate Bond 20% Granit Trend % Granit Global 85 30% Skagen Kon-Tiki 20% Carnegie Corporate Bond 10% Granit Småbolag 30% Skagen Kon-Tiki 30% Granit Trend % Granit Global 85 20% 13

14 Strukturakademin Del 19: Buffertbarriär Indexbevis har normalt ett kursfallsskydd som innebär att investeraren är skyddad mot förluster om underliggande marknad faller ner till en viss nivå, men riskerar förluster vid större marknadsnedgångar. Detta kursfallsskydd konstrueras vanligtvis med hjälp av en barriäroption, men det finns också andra sätt att använda säljoptioner för att begränsa risken vid negativ marknadsutveckling. Ett sådant alternativ är att använda en säljoption som vid start är out-of-the-money, vilket ger investeraren en buffert vid negativ marknadsutveckling. I Strukturakademin del 19 tittar vi närmare på skillnaden mellan dessa olika sätt att skapa ett kursfallsskydd. 14

15 Indexbevisets konstruktion Ett indexbevis liknar i grunden en kapitalskyddad placering, men saknar fullt kapitalskydd. Genom att ge upp en del av kapitalskyddet ger placeringen möjlighet till en högre exponering mot underliggande marknad och därmed en högre avkastningspotential. Ett indexbevis består liksom en kapitalskyddad placering av en obligationsdel och en optionsdel. Indexbevisets optionsdel består normalt av både köpta köpoptioner och sålda säljoptioner. De sålda säljoptionerna finansierar köp av fler köpoptioner, vilket gör att exponeringen mot underliggande marknad, och därmed avkastningspotentialen, ökar. Vid en positiv utveckling i underliggande tillgång betalar köpoptionerna ut en positiv avkastning. Vid negativ utveckling kan istället säljoptionerna göra att förluster uppstår, och återbetalningen kan därmed understiga det nominella beloppet. Indexbevis har normalt ett kursfallsskydd som innebär att investeraren är skyddad mot förluster om underliggande marknad faller ner till en viss nivå, men riskerar förluster vid större marknadsnedgångar. Detta kursfallsskydd konstrueras vanligtvis med hjälp av en barriäroption. Barriäroptioner Barriäroptioner är en typ av optioner som aktiveras eller avaktiveras vid en på förhand bestämd prisnivå i den underliggande tillgången. Barriäroptionen fungerar som en vanlig option när den är aktiverad, men i och med att den kan avaktiveras upphör optionens rättigheter respektive skyldigheter vid en viss nivå. Det finns fyra huvudsakliga typer av barriäroptioner: Up-and-in: Den underliggande tillgången måste stiga till barriärnivån för att optionen ska aktiveras. Up-and-out: Om den underliggande tillgången stiger till barriärnivån förfaller optionen värdelös. Down-and-in: Den underliggande tillgången måste sjunka till barriärnivån för att optionen ska aktiveras. Down-and-out: Om den underliggande tillgången sjunker till barriärnivån förfaller optionen värdelös. Varje barriärtyp kan ta form av antingen en köp- eller säljoption, vilket ger oss totalt åtta olika positioner. De barriäroptioner som främst används i strukturerade placeringar är sålda down-and-in-optioner, vilka används för att skapa kursfallsskyddet i exempelvis ett indexbevis. BARRIÄROPTION % Down-and-in säljoption med en barriär på 70 % -50% 0% 50% 100% Konstruktion av kursfallsskydd med barriäroption Antag att du vill konstruera ett indexbevis med exponering mot OMX Index med en teckningskurs om 100 kr per indexbevis och en löptid på 5 år. Antag vidare att OMX Index idag står i punkter. 1. I steg ett köper du, precis som vid konstruktion av en kapitalskyddad placering, en nollkupongobligation med fem års löptid. Om vi antar att 5-årsräntan idag är 5 procent kostar obligationen ca 78 kr (utan hänsyn tagen till kreditrisk) och ger = 22 kr kvar av de investerade I steg två ställer du ut en femårig säljoption på OMX Index med en knock-in-barriär på 70 procent, med den medföljande skyldigheten att köpa indexet för punkter om det på slutdagen skulle stänga under barriären om 70 % av startkursen (dvs. 700 punkter). För detta erhåller du en premie från köparen, som i exemplet antas vara 10 kr. Du har nu = 32 kr som inte är investerade. 3. I steg tre köper du till sist femåriga köpoptioner på OMX Index med den medföljande rättigheten att köpa indexet för punkter om det på slutdagen stänger över sin startkurs (dvs punkter). Hur många köp-optioner du kan köpa beror på vad dessa kostar, vad obligationen kostade samt hur mycket du erhållit i premie för den sålda säljoptionen. Om vi antar att köpoptionerna kostar 20 kr kan du köpa 32/20 = 1,6 köpoptioner för varje indexbevis. Det indexbevis du skapat har alltså en deltagandegrad om 160 procent vid positiv marknadsutveckling (genom de köpta köpoptionerna) men endast 100 procent vid negativ marknadsutveckling (genom den sålda säljoptionen). Avkastningsanalys med knock-in-barriär Om OMX Index på slutdagen har stigit med 10 procent förfaller säljoptionen värdelös samtidigt som varje köpoption är värd 10 procent av nominellt belopp (som i det här fallet är 100 kr). Eftersom köparen genom indexbeviset har köpt 1,6 köpoptioner blir värdet av köp-optionerna 10 x 1,6 = 16 procent av nominellt belopp. Nollkupongobligationen, som är oberoende av marknadsutvecklingen, har stigit till 100 kr på slutdagen och utbetalningen från indexbeviset blir således = 116 kr. 15

16 Om OMX Index på slutdagen istället har fallit med 10 procent förfaller både köpoptionerna och säljoptionen värdelösa eftersom index har fallit, men inte under barriären för säljoptionen. Nollkupongobligationen har stigit till 100 kr på slutdagen och utbetalningen från indexbeviset blir således 100 kr. Om OMX Index på slutdagen skulle ha fallit med 40 procent förfaller köpoptionerna värdelösa, samtidigt som säljoptionen, eftersom index fallit under barriären, är värd 40 procent av nominellt belopp. Eftersom köparen av indexbeviset sålt säljoptionen är värdet på positionen -40 procent. Nollkupongobligationen har stigit till 100 kr på slutdagen och utbetalningen från indexbeviset blir således = 60 kr. Optionens lösenkurs Det finns också andra sätt att använda säljoptioner för att begränsa risken vid negativ marknadsutveckling. Ett sådant alternativ är att använda en säljoption som vid start är out-of-the-money, vilket ger investeraren en buffert vid negativ marknadsutveckling. Det pris som innehavaren av en option har rätt att köpa eller sälja en tillgång till vid optionens förfall kalllas lösenkurs. Avkastningen från optionen beror på hur priset på den underliggande tillgången utvecklats fram till förfallodagen relativt optionens lösenpris. Innehavaren av en köpoption tjänar pengar om priset befinner sig över lösenpriset och innehavaren av en säljoption tjänar pengar om priset på underliggande tillgång befinner sig under lösenpriset. Under löptiden kommer priset på den underliggande tillgången att röra sig och kan således variera både över och under optionens lösenpris. Befinner sig priset på den underliggande tillgången över lösenpriset säger man att en köpoption är in-the-money och optionen skulle alltså ha ett värde om det vore slutdag idag. Befinner sig priset på den underliggande tillgången under lösenpriset säger man att köpoptionen är out-of-the-money. I detta fall skulle optionen inte ha något värde om det vore slutdag idag. För säljoptioner gäller det motsatta då innehavaren av en säljoption tjänar pengar om underliggande tillgång utvecklas negativt. En säljoption är därmed in-the-money om priset på underliggande tillgång befinner sig under lösenpriset och out-of-the-money om priset på underliggande tillgång befinner sig över lösenpriset. Normalt konstrueras optioner så att lösenkursen likställs med den underliggande tillgångens startkurs, men det behöver inte nödvändigtvis vara så. At the money En at-the-money (ATM) köpoption konstrueras så att lösenkursen likställs med startkursen, vilket betyder att optionen på slutdagen kommer att ha ett värde om underliggande tillgång befinner sig över sin startkurs. Antag att du köper en ATM-option på en aktie. Aktien står idag i 100 kr och lösenkursen sätts till 100 kr. Det innebär att du på optionens slutdag kommer ha rättigheten att köpa aktien för 100 kr. Om aktien på optionens slutdag står i 110 kr kommer du välja att utöva din rätt och köpa aktien för 100 kr. Om aktien på slutdagen har fallit med 5 procent och kostar 95 kr kommer du inte välja att utöva din rätt att köpa aktien för 100 kr och optionen förfaller därmed värdelös. För en säljoption gäller det motsatta, dvs optionen kommer få ett värde om aktiekursen understiger 100 kr. In the money En in-the-money (ITM) option konstrueras så att lösenkursen understiger startkursen, vilket betyder att optionen på slutdagen kan ha ett värde även om den underliggande tillgången befinner sig under sin startkurs. Antag att du köper en ITM-option på en aktie. Aktien står idag i 100 kr och lösenkursen sätts till 90 kr. Det innebär att du på optionens slutdag kommer ha rättigheten att köpa aktien för 90 kr. Om aktien på optionens slutdag står i 110 kr kommer du välja att utöva din rätt och köpa aktien för 90 kr. Om aktien på slutdagen har fallit med 5 procent och kostar 95 kr kommer du fortfarande välja att utöva din rätt att köpa aktien för 90 kr trots att aktien utvecklats negativt under löptiden. Om aktien på slutdagen däremot har fallit med 10 procent eller mer och kostar 90 kr eller mindre kommer du inte välja att utöva din rätt att köpa aktien för 90 kr och optionen förfaller då värdelös. För en säljoption gäller det motsatta, dvs lösenkursen skulle i detta fall överstiga 100 kr för en ITM-option. Out of the money En out-of-the-money (OTM) option konstrueras så att lösenkursen överstiger startkursen, vilket betyder att optionen på slutdagen har ett värde först om underliggande tillgång har stigit en viss nivå från sin startkurs. Antag att du köper en OTM-option på en aktie. Aktien står idag i 100 kr och lösenkursen sätts till 110 kr. Det innebär att du på optionens slutdag kommer ha rättigheten att köpa aktien för 110 kr. Om aktien på optionens slutdag står i 120 kr kommer du välja att utöva din rätt och köpa aktien för 110 kr. Om aktien på slutdagen kostar 110 kr eller mindre kommer du inte välja att utöva din rätt att köpa aktien för 110 kr och optionen förfaller då värdelös trots att aktien faktiskt kan ha utvecklats positivt under optionens löptid. För en säljoption gäller det motsatta, dvs lösenkursen skulle i detta fall understiga 100 kr för en OTMoption. 16

17 17

18 UTBETALNING OPTIONER ITM ATM OTM Grafen illustrerar utbetalning i relation till priset på underliggande tillgång på slutdagen för tre optioner: ATM (lösenkurs 100 kr), ITM (lösenkurs 90 kr) och OTM (lösenkurs 110 kr). Konstruktion av kursfallsskydd med OTM-option Ett alternativt sätt att hantera risken vid negativ utveckling är ställa ut en säljoption som initialt är out-of-themoney. Antag att du vill konstruera samma indexbevis som i tidigare exempel men istället för en barriäroption använder du en OTM-option. Du skapar då ett indexbevis mot OMX Index med en teckningskurs om 100 kr per indexbevis och en löptid om 5 år. Vi antar liksom tidigare att OMX idag står i punkter. 1. I steg ett köper du, liksom i tidigare exempel, en nollkupongobligation med fem års löptid. Om vi antar att 5-årsräntan idag är 5 procent kostar obligationen ca 78 kr (utan hänsyn tagen till kreditrisk) och ger = 22 kr kvar av de investerade I steg två ställer du ut en femårig säljoption på OMX Index som är 30 procent OTM, dvs. lösenpriset är 700 punkter. Genom positionen accepterar du skyldigheten att på slutdagen köpa indexet för 700 punkter om köparen skulle välja att utöva sin rätt. För detta erhåller du en premie från köparen. Eftersom det är en lägre sannolikhet att köparen av optionen tjänar pengar på denna option blir premien lägre. Vi antar att du får 5 kr för optionen. Du har nu = 27 kr som inte är investerade. 3. I steg tre köper du till sist femåriga köpoptioner på OMX Index med den medföljande rättigheten att köpa indexet för punkter om det på slutdagen stänger över sin startkurs (dvs punkter). Om vi antar att köpoptionerna kostar 20 kr kan du köpa 27/20 = 1,35 köpoptioner för varje indexbevis. Det indexbevis du skapat har alltså en deltagandegrad om 135 procent vid positiv marknadsutveckling (genom de köpta köpoptionerna) men endast 100 procent vid negativ marknadsutveckling (genom den sålda säljoptionen). Avkastningsanalys med OTM-option Om OMX Index på slutdagen har stigit med 10 procent förfaller säljoptionen värdelös samtidigt som varje köpoption är värd 10 procent av nominellt belopp (som i det här fallet är 100 kr). Eftersom köparen genom indexbeviset har köpt 1,35 köpoptioner blir värdet av köpoptionerna 10 x 1,35 = 13,5 procent av nominellt belopp. Nollkupongobligationen, som är oberoende av marknadsutvecklingen, har stigit till 100 kr på slutdagen och utbetalningen från indexbeviset blir således ,5 = 113,5 kr. Om OMX Index på slutdagen istället har fallit med 10 procent förfaller både köpoptionerna och säljoptionen värdelösa eftersom index har fallit, men säljoptionen fortfarande befinner sig över lösenkursen och därmed är out-of-the-money. Nollkupongobligationen har stigit till 100 kr på slutdagen och utbetalningen från indexbeviset blir således 100 kr. Om OMX Index på slutdagen skulle ha fallit med 40 procent förfaller köpoptionerna värdelösa, samtidigt som säljoptionen nu är in-the-money då OMX står i 600 punkter och optionens lösenpris är 700 punkter. Säljoptionen är nu värd 10 procent av nominellt belopp och eftersom köparen av indexbeviset sålt säljoptionen är värdet på positionen -10 procent. Nollkupongobligationen har stigit till 100 kr på slutdagen och utbetalningen från indexbeviset blir således = 90 kr. Om OMX Index på slutdagen skulle ha fallit med 100 procent förfaller köpoptionerna värdelösa. Säljoptionen är in-the-money då OMX står i 0 punkter och optionens lösenpris är 700 punkter. Säljoptionen är nu värd 70 procent av nominellt belopp och eftersom köparen av indexbeviset sålt säljoptionen är värdet på positionen -70 procent. Nollkupongobligationen har stigit till 100 kr på slutdagen och utbetalningen från indexbeviset blir således = 30 kr. Det innebär att trots att underliggande index fallit med 100 procent får du 30 kr tillbaka. Du har alltså skapat en placering med 30 procent kapitalskydd. AVKASTNINGSANALYS MED OTM-OPTION % Kursfallsskydd med OTM-option Index Kursfallsskydd med barriäroption -50% 0% 50% 100% Grafen visar utbetalningen från ett indexbevis med kursfallsskydd med barriäroption och 160 % deltagandegrad och ett indexbevis med kursfallsskydd med OTM-option och 135 % deltagandegrad. Kursfallsskyddet är i båda fallen 70 % av startvärde. 18

19 Kursfallsskydd med flera säljoptioner Vill man inte ha ett kapitalskydd i indexbeviset kan man ställa ut fler säljoptioner. Om du vill att utbetalningen ska vara 0 kr om underliggande index faller med 100 procent, vilket är fallet i de flesta indexbevis, ställer du ut 100/70 = 1,43 säljoptioner. Det ger dig lite större premie att köpa köpoptioner för och deltagandegraden på uppsidan blir 146 procent, medan deltagandegraden på nedsidan blir 143 procent då du ställt ut 1,43 säljoptioner. Med denna konstruktion skulle återbetalningen bli x 1,43 = 85,7 kr vid en indexnedgång om 40 procent och x 1,43 = 0 kr vid en indexnedgång om 100 procent. KURSFALLSSKYDD MED FLERA SÄLJOPTIONER % Index Kursfallsskydd med barriäroption Kursfallsskydd med OTM-option -50% 0% 50% 100% Grafen visar utbetalningen från ett indexbevis med kursfallsskydd med barriäroption och 160 % deltagandegrad och ett indexbevis med kursfallsskydd med OTM-option och 146 % deltagandegrad på uppsidan och 143 % deltagandegrad på nedsidan. Kursfallsskyddet är i båda fallen 70 % av startvärde. Indexutveckling Kursfallsskydd med OTM-option -100% 0% 0% -90% 14% 10% -80% 29% 20% -70% 43% 30% -60% 57% 40% -50% 71% 50% -40% 86% 60% -30% 100% 100% -20% 100% 100% -10% 100% 100% 0% 100% 100% 10% 115% 116% 20% 129% 132% 30% 144% 148% 40% 158% 164% 50% 173% 180% 60% 188% 196% 70% 202% 212% 80% 217% 228% 90% 231% 244% 100% 246% 260% Kursfallsskydd med barriäroption Tabellen visar utbetalningen från ett indexbevis med kursfallsskydd med barriäroption och 160 % deltagandegrad och ett indexbevis med kursfallsskydd med OTM-option och 146 % deltagandegrad på uppsidan och 143 % deltagandegrad på nedsidan. Kursfallsskyddet är i båda fallen 70 % av startvärde. Vänsterkolumnen visar indexutvecklingen. Skillnaden mellan användandet av barriär- och OTM-optioner Huruvida man skapar kursfallsskyddet med en barriäroption eller med en OTM-option påverkar alltså både avkastningen och risken i placeringen. Alternativet med en barriäroption ger en högre deltagandegrad då den sålda barriäroptionen ger mer pengar att köpa köpoptioner för. Används en OTM-option blir deltagandegraden lägre, men också risken. Skillnaden i risk syns först när kursfallsskyddet bryts. I det fall kursfallsskyddet skapats med en barriäroption kommer investeringen när kursfallsskyddet brutits kunna likställas med att äga underliggande index. Faller index med 50 procent återbetalas 50 procent av nominellt belopp osv. Har man använt en OTM-option kommer förlusten initialt bli mindre eftersom man skapat sig en buffert. Självklart kan OTM-optioner också användas för att skapa kursfallsskyddet i en autocall. Effekten blir i detta fall densamma. Autocallens kupong kommer att påverkas negativt då kursfallsskyddet är dyrare, men risken på nedsidan blir också lägre. 19

20 Sverige, klockan 00.30: 9 miljoner människor sover. Samtidigt möter 1,3 miljarder människor en ny dag i Kina. Låt ditt fondkapital jobba medan du sover. Läs mer om Granit Kina 130/30 på 20

21 Om det kostade samma, vad skulle du välja? Granit Småbolag har belönats med 5 stjärnor hos Morningstar. Ratingen baseras på fondens historiska avkastning och risk och 5 stjärnor tilldelas de 10 procent bästa fonderna i respektive fondkategori. Granit Småbolag är en aktivt förvaltad svensk aktiefond som investerar i små och medelstora svenska bolag. Läs mer om fonden på Morningstar rating (3 år) Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Fullständig information såsom förenklat prospekt, prospekt och finansiell information kan erhållas kostnadsfritt från Granit Fonder. *Källa: Morningstar 21

22 Årsbästa! Strukturinvests medarbertare listar sina favoriter bland årets filmer, böcker och skivor. 22

23 Julklappsstress? Beställ Guide till Strukturerade Placeringar senast den 18 december för leverans innan jul. 23

24 Strukturakademin Strukturerade placeringar är investeringslösningar som skapas med hjälp av obligationer, optioner och andra typer av finansiella instrument. Genom att kombinera instrument med olika egenskaper finns det möjlighet att skapa attraktiva investeringslösningar anpassade efter rådande marknadsförutsättningar och individuella investeringsbehov. Strukturakademin riktar sig till dig som vill lära dig mer om strukturerade placeringar, dess konstruktion och egenskaper. Med den kunskapen ökar dina möjligheter att fatta korrekta och väl avvägda investeringsbeslut. Läs mer på 24

Del 19 Buffertbarriär

Del 19 Buffertbarriär Del 19 Buffertbarriär Innehåll Indexbevisets konstruktion... 3 Barriäroptioner... 3 Konstruktion av kursfallsskydd med barriäroption... 3 Avkastningsanalys med knock-in-barriär... 4 Optionens lösenkurs...

Läs mer

Del 17 Optionens lösenpris

Del 17 Optionens lösenpris Del 17 Optionens lösenpris Innehåll Optioner... 3 Optionens lösenkurs... 3 At the money... 3 In the money... 3 Out of the money... 4 Priset... 4 Kapitalskyddet... 5 Sammanfattning... 6 Strukturerade placeringar

Läs mer

Del 16 Kapitalskyddade. placeringar

Del 16 Kapitalskyddade. placeringar Del 16 Kapitalskyddade placeringar Innehåll Kapitalskyddade placeringar... 3 Obligationer... 3 Prissättning av obligationer... 3 Optioner... 4 De fyra positionerna... 4 Konstruktion av en kapitalskyddad

Läs mer

Investeringssparkonto (ISK)

Investeringssparkonto (ISK) Investeringssparkonto (ISK) Investeringssparkonto hos Strukturinvest Fondkommission Samla ditt sparande i strukturerade placeringar och fonder. Med ett investeringssparkonto (ISK) kan du enkelt omplacera

Läs mer

Investeringssparkonto (ISK)

Investeringssparkonto (ISK) Investeringssparkonto (ISK) Investeringssparkonto hos Strukturinvest Fondkommission Samla ditt sparande i strukturerade placeringar, fonder och aktier. Med ett investeringssparkonto (ISK) kan du enkelt

Läs mer

Månadssparande i fonder

Månadssparande i fonder Månadssparande i fonder Månadsspara i fonder ett långsiktigt sparande som sköter sig självt Månadssparandet riktar sig till dig som söker ett långsiktigt sparande i fonder, men inte har tid att vara aktiv.

Läs mer

Innehåll. Kursfallsskydd... 3 Lock & Secure... 3 Konstruktion av Lock & Secure funktionen... 3 Avkastning och risk... 4

Innehåll. Kursfallsskydd... 3 Lock & Secure... 3 Konstruktion av Lock & Secure funktionen... 3 Avkastning och risk... 4 Del 21 Lock & Secure Innehåll Kursfallsskydd... 3 Lock & Secure... 3 Konstruktion av Lock & Secure funktionen... 3 Avkastning och risk... 4 Autocalls och indexbevis har normalt ett kursfallsskydd som innebär

Läs mer

Månadssparande i fonder

Månadssparande i fonder Månadssparande i fonder Månadsspara i fonder ett långsiktigt sparande som sköter sig självt Månadssparandet riktar sig till dig som söker ett långsiktigt sparande i fonder, men inte har tid att vara aktiv.

Läs mer

Investeringssparkonto (ISK)

Investeringssparkonto (ISK) Investeringssparkonto (ISK) Investeringssparkonto hos Strukturinvest Fondkommission Samla ditt sparande i strukturerade placeringar och fonder. Med ett investeringssparkonto (ISK) kan du enkelt omplacera

Läs mer

Strukturakademin Strukturinvest Fondkommission LÅNG KÖPOPTION. Värde option. Köpt köpoption. Utveckling marknad. Rättighet

Strukturakademin Strukturinvest Fondkommission LÅNG KÖPOPTION. Värde option. Köpt köpoption. Utveckling marknad. Rättighet Del 11 Indexbevis Innehåll Grundpositionerna... 3 Köpt köpoption... 3 Såld köpoption... 3 Köpt säljoption... 4 Såld säljoption... 4 Konstruktion av Indexbevis... 4 Avkastningsanalys... 5 knock-in optioner...

Läs mer

Del 18 Autocalls fördjupning

Del 18 Autocalls fördjupning Del 18 Autocalls fördjupning Innehåll Autocalls... 3 Autocallens beståndsdelar... 3 Priset på en autocall... 4 Känslighet för olika parameterar... 5 Avkastning och risk... 5 del 8 handlade om autocalls.

Läs mer

Depå hos Strukturinvest inom ramen för olika depåförsäkringar

Depå hos Strukturinvest inom ramen för olika depåförsäkringar Depåförsäkring Depå hos Strukturinvest inom ramen för olika depåförsäkringar Gillar du enkelhet och smidighet när det handlar om ditt sparande? Då har vi en god nyhet. Nu kan du samla ditt sparande i strukturerade

Läs mer

Del 11 Indexbevis. Strukturakademin. Strukturakademin. Strukturinvest Fondkommission

Del 11 Indexbevis. Strukturakademin. Strukturakademin. Strukturinvest Fondkommission Del 11 Indexbevis 1 Innehåll 1. Grundpositionerna 1.1 Köpt köpoption 1.2 Såld köpoption 1.3 Köpt säljoption 1.4 Såld säljoption 2. Konstruktion av indexbevis 3. Avkastningsanalys 4. Knock-in optioner 5.

Läs mer

Del 7 Barriäroptioner. Strukturakademin

Del 7 Barriäroptioner. Strukturakademin Del 7 Barriäroptioner Strukturakademin Innehåll 1. Barriäroptioner 2. Exotisk option 3. Barriäroptioner med knock-in eller knock-out 4. Varför barriäroptioner? 5. Fyra huvudtyper av barriäroptioner 6.

Läs mer

Del 13 Andrahandsmarknaden

Del 13 Andrahandsmarknaden Del 13 Andrahandsmarknaden Strukturakademin Strukturakademin Srukturinvest Fondkommission 1 Innehåll 1. Produktens värde på slutdagen 2. Produktens värde under löptiden 3. Köp- och säljspread 4. Obligationspriset

Läs mer

Del 7 Barriäroptioner

Del 7 Barriäroptioner Del 7 Barriäroptioner Innehåll Barriäroptioner... 3 Exotisk option... 3 Barriäroptioner med knock-in eller knock-out... 3 Varför barriäroptioner?... 3 Fyra huvudtyper av barriäroptioner... 4 Avläsning

Läs mer

23 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTEGAPET VIDGAS

23 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTEGAPET VIDGAS 23 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTEGAPET VIDGAS Den ekonomiska återhämtningen i Europa fortsätter. Makrosiffror från både USA och Kina har legat på den svaga sidan under en längre tid men böjar nu

Läs mer

Strukturerade Produkter Kista Anna von Knorring

Strukturerade Produkter Kista Anna von Knorring Strukturerade Produkter Kista 2014-11-05 Anna von Knorring Historisk utveckling svenska börsen? 2 Historisk utveckling svenska börsen +190%? -70% -57% 3 Låg risk eller hög avkastning? "Paniken är starkare

Läs mer

Aktiebevis WinWin USA

Aktiebevis WinWin USA Icke kapitalskyddad Bevis är en placering med 1 års löptid som ger möjlighet till avkastning vid såväl stigande som fallande aktiemarknad. Placeringen är kopplad till kursutvecklingen för ett amerikanskt

Läs mer

För några av er kanske strukturerade placeringar är okänt medan andra kanske upplever placeringsformen som snårig. Vilka möjligheter och risker finns

För några av er kanske strukturerade placeringar är okänt medan andra kanske upplever placeringsformen som snårig. Vilka möjligheter och risker finns 1 För några av er kanske strukturerade placeringar är okänt medan andra kanske upplever placeringsformen som snårig. Vilka möjligheter och risker finns det? Under detta pass ska jag besvara frågorna Vad,

Läs mer

21 DECEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD FED HÖJDE TILL SLUT

21 DECEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD FED HÖJDE TILL SLUT 21 DECEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD FED HÖJDE TILL SLUT En enig FOMC-direktion valde att höja räntan i USA med 25 baspunkter till 0,25-0,50%. Räntehöjningen var till största del väntad eftersom ekonomin

Läs mer

Aktiebevis Alpinist Sverige

Aktiebevis Alpinist Sverige Aktiebevis Alpinist Sverige Aktiebevis Alpinist Sverige är en placering med 5 års löptid som följer det svenska aktieindexet OMXS3. Vid positiv börsutveckling får du ta del av hela uppgången. Aktiebeviset

Läs mer

4 APRIL, 2016: MAKRO & MARKNAD POSITIVA TONGÅNGAR

4 APRIL, 2016: MAKRO & MARKNAD POSITIVA TONGÅNGAR 4 APRIL, 2016: MAKRO & MARKNAD POSITIVA TONGÅNGAR Globala aktier har stigit mellan 10-13% sedan februari. Även oljepriset har återhämtat sig och är upp nästan 40% sedan botten i år. Den tidigare oron för

Läs mer

Pensionsspara i strukturerade produkter. Nya möjligheter med flytträtten

Pensionsspara i strukturerade produkter. Nya möjligheter med flytträtten Pensionsspara i strukturerade Nya möjligheter med flytträtten 1. Modernt pensionssparande 2. Traditionell försäkring 3. Fondförsäkring 4. Depåförsäkring med strukturerade 5. Indexobligation BAS vs. Traditionell

Läs mer

Investeringssparkonto med förenklad värdepappersskatt

Investeringssparkonto med förenklad värdepappersskatt Investeringssparkonto med förenklad värdepappersskatt investeringssparkonto förenklad värdepappersskatt från årsskiftet Investeringssparkonto, ISK, är en ny kontoform för investerare som är tillgänglig

Läs mer

10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET

10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET 10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET Efter att man röstade ner långivarnas förslag för sparpaket samt att man missade sin betalning till IMF så godkänndes till slut ett sparpaket från

Läs mer

Aktiebevis Sverige. Private Banking

Aktiebevis Sverige. Private Banking Icke kapitalskyddad Bevis Private Banking är en placering med en löptid på 2 år och 8 månader som är kopplad till ett brett svenskt aktieindex. Om index utvecklas positivt erhålls indikativt 1,45 gånger

Läs mer

Del 20 Optimalfunktionen

Del 20 Optimalfunktionen Del 20 Optimalfunktionen Innehåll Optionens start- och slutkurs... 3 Skillnaden mellan genomsnittsberäkning och optimalstart/slut... 3 Fastställande av startkurs... 4 Användningsområden... 4 Prissättning

Läs mer

4 MAJ, 2015: MAKRO & MARKNAD

4 MAJ, 2015: MAKRO & MARKNAD 4 MAJ, 2015: MAKRO & MARKNAD CENTRALBANKERNA I FÖRARSÄTET Veckan som gick präglades av stora rörelser. Vi fick bland annat se den största dagliga nedgången på Stockholmsbörsen sedan oron i oktober förra

Läs mer

Placeringsalternativ kopplat till tre strategier på G10 ländernas valutor

Placeringsalternativ kopplat till tre strategier på G10 ländernas valutor www.handelsbanken.se/mega Strategiobligation SHB FX 1164 Placeringsalternativ kopplat till tre strategier på G10 ländernas valutor Strategierna har avkastat 14,5 procent per år sedan år 2000 Låg korrelation

Läs mer

Månadsbrev november 2017

Månadsbrev november 2017 Månadsbrev november 2017 Världsindex och S&P500 fortsatte att klättra under november månad. Stockholmsbörsen utvecklades dock negativt under månaden efter mycket stark utveckling under september och oktober,

Läs mer

Del 4 Emittenten. Strukturakademin

Del 4 Emittenten. Strukturakademin Del 4 Emittenten Strukturakademin Innehåll 1. Implicita risker och tillgångar 2. Emittenten 3. Obligationer 4. Prissättning på obligationer 5. Effekt på villkoren 6. Marknadsrisk och Kreditrisk 7. Implicit

Läs mer

OPTIONSSTRATEGIER SNABBGUIDE AKTIEOPTIONER

OPTIONSSTRATEGIER SNABBGUIDE AKTIEOPTIONER OPTIONSSTRATEGIER SNABBGUIDE AKTIEOPTIONER Optioner ger investerare många möjligheter eftersom det finns strategier för alla olika marknadslägen. De är också effektiva verktyg för att försäkra innehav

Läs mer

Certifikat WinWin Sverige

Certifikat WinWin Sverige www.handelsbanken.se/mega Certifikat WinWin Sverige Låg värdering på Stockholmsbörsen talar för uppgång, men riskerna är också stora Certifikat WinWin Sverige ger möjlighet till positiv avkastning, oavsett

Läs mer

Bygg smartare portföljer. Pensionskapital Vilande bolag Överlikviditet Långsiktigt sparande

Bygg smartare portföljer. Pensionskapital Vilande bolag Överlikviditet Långsiktigt sparande Bygg smartare portföljer Pensionskapital Vilande bolag Överlikviditet Långsiktigt sparande BYGG SMARTARE PORTFÖLJER MED HJÄLP AV GARANTUM FÖR ALLA TYPER AV PLACERINGSBEHOV Mer kapital i tillväxt, mindre

Läs mer

31 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄDSLA, INGET ANNAT

31 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄDSLA, INGET ANNAT 31 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄDSLA, INGET ANNAT Det blev endast en ytterst kort period av optimism efter att oron för Grekland lagt sig. Finansmarknadernas rörelser har de senaste veckorna präglats

Läs mer

Bygg smartare portföljer. Pensionskapital Vilande bolag Överlikviditet Långsiktigt sparande

Bygg smartare portföljer. Pensionskapital Vilande bolag Överlikviditet Långsiktigt sparande Bygg smartare portföljer Pensionskapital Vilande bolag Överlikviditet Långsiktigt sparande BYGG SMARTARE PORTFÖLJER MED HJÄLP AV GARANTUM FÖR ALLA TYPER AV PLACERINGSBEHOV Mer kapital i tillväxt, mindre

Läs mer

Tjäna pengar på den svaga dollarn utan att ta onödiga risker

Tjäna pengar på den svaga dollarn utan att ta onödiga risker www.handelsbanken.se/kapitalskydd Valutaobligation 840 Tjäna pengar på den svaga dollarn utan att ta onödiga risker Fega och vinn med oss på valutamarknaden Du har säkert hört att den amerikanska dollarn

Läs mer

Bygg smartare portföljer. Pensionskapital Vilande bolag Överlikviditet Långsiktigt sparande

Bygg smartare portföljer. Pensionskapital Vilande bolag Överlikviditet Långsiktigt sparande Bygg smartare portföljer Pensionskapital Vilande bolag Överlikviditet Långsiktigt sparande BYGG SMARTARE PORTFÖLJER MED HJÄLP AV GARANTUM FÖR ALLA TYPER AV PLACERINGSBEHOV Mer kapital i tillväxt, mindre

Läs mer

Fondspara hos Strukturinvest Fondkommission

Fondspara hos Strukturinvest Fondkommission Fondsparande Fondspara hos Strukturinvest Fondkommission Via vår Fondlista kan du som är kund hos Strukturinvest enkelt hitta och investera i några av marknadens mest intressanta fonder från ett stort

Läs mer

Del 12 Genomsnittsberäkning

Del 12 Genomsnittsberäkning Del 12 Genomsnittsberäkning Innehåll Asiatiska optioner... 3 Asiatiska optioner i strukturerade produkter... 3 Hur fungerar det?... 3 Effekt på avkastningen... 4 Effekt på volatilitet... 4 Effekt på löptid...

Läs mer

-4,6% Startdatum Jämförelseindex. Rådgivare 56,3%

-4,6% Startdatum Jämförelseindex. Rådgivare 56,3% US Balanserad 2 1 1 allmän global konjunkturosäkerhet. Den makroekonomiska statistiken har åter varit en aning svagare för samtliga större regioner och pekat mot en global avmattning. Marknadens focus

Läs mer

13 JULI, 2 0 1 5: MAKRO & MARKNAD FRÅN GREKLAND TILL ÅTERHÄMTNING

13 JULI, 2 0 1 5: MAKRO & MARKNAD FRÅN GREKLAND TILL ÅTERHÄMTNING 13 JULI, 2 0 1 5: MAKRO & MARKNAD FRÅN GREKLAND TILL ÅTERHÄMTNING Starten på sommaren blev inte så behaglig. Greklandsoron intensifierades då landet i början av juni fick anstånd med en återbetalning till

Läs mer

Aktiebevis Autocall Combo

Aktiebevis Autocall Combo Icke kapitalskyddad Bevis Aktiebevis Autocall Combo Aktiebevis Autocall Combo är en maximalt tre-årig placeringen kopplad till den genomsnittliga utvecklingen för de fyra svenska aktierna AstraZeneca,

Läs mer

Bygg smartare portföljer. Pensionskapital Vilande bolag Överlikviditet Långsiktigt sparnade

Bygg smartare portföljer. Pensionskapital Vilande bolag Överlikviditet Långsiktigt sparnade Bygg smartare portföljer Pensionskapital Vilande bolag Överlikviditet Långsiktigt sparnade BYGG SMARTARE PORTFÖLJER MED HJÄLP AV GARANTUM FÖR ALLA TYPER AV PLACERINGSBEHOV Mer kapital i tillväxt, mindre

Läs mer

22 FEBRUARI, 2016: MAKRO & MARKNAD BLANDAD STATISTIK OCH RÄDSLA PRESSAR AKTIER

22 FEBRUARI, 2016: MAKRO & MARKNAD BLANDAD STATISTIK OCH RÄDSLA PRESSAR AKTIER 22 FEBRUARI, 2016: MAKRO & MARKNAD BLANDAD STATISTIK OCH RÄDSLA PRESSAR AKTIER Året har inletts med fallande aktiekurser och marknadssentimentet har varit ordentligt nedtryckt, dock har börsen återhämtat

Läs mer

Aktiebevis Svenska Storbolag Kupong

Aktiebevis Svenska Storbolag Kupong Icke kapitalskyddad Bevis är en placering med 1,5 års löptid kopplad till utvecklingen för en likaviktad aktiekorg bestående av de åtta svenska aktierna AstraZeneca, Ericsson, H&M, Nordea, SEB, Skanska,

Läs mer

Strukturinvest på två minuter

Strukturinvest på två minuter Strukturinvest på två minuter Bakgrund Strukturinvest Fondkommission grundades 2009 av två hemvändande svenskar som under sina år på några av världens ledande investmentbanker bidrog till att bygga upp

Läs mer

Aktiebevis Kupong USA

Aktiebevis Kupong USA En placering som kan ge avkastning vid såväl uppgång som nedgång på den amerikanska börsen. Vid positiv börsutveckling erhåller du en kupong på indikativt 16 procent. Vid en sidledes eller svagt negativ

Läs mer

Aktiebevis Autocall Combo Fyrspann

Aktiebevis Autocall Combo Fyrspann Icke kapitalskyddad Bevis Aktiebevis Autocall Combo Fyrspann Placeringen är kopplad till utvecklingen för fyra svenska bolag, ABB, Telia Sonera, H&M och Swedbank. Varje år ges möjlighet att erhålla en

Läs mer

Strukturakademin Strukturinvest Fondkommission FIGUR 1. Utdelning. Återinvesterade utdelningar Ej återinvesterade utdelningar

Strukturakademin Strukturinvest Fondkommission FIGUR 1. Utdelning. Återinvesterade utdelningar Ej återinvesterade utdelningar Del 3 Utdelningar Innehåll Implicita tillgångar... 3 Vad är utdelningar?... 3 Hur påverkar utdelningar optioner?... 3 Utdelningar och forwards... 3 Prognostisera utdelningar... 4 Implicita utdelningar...

Läs mer

Månadsbrev september 2013

Månadsbrev september 2013 Månadsbrev september 2013 Fortsatta Stödköp Glädje i marknaden Den amerikanska centralbanken FED meddelade i september att man fortsätter stimulera ekonomin genom stödköp av obligationer. I maj flaggade

Läs mer

Brasilien & Ryssland

Brasilien & Ryssland 1391 Indexbevis Brasilien Ryssland Platå INDEX- BEVIS 5 år Tillväxtmarknader Risknivå (Placeringens risknivå är fastställd vid emissionens genomförande och kan förändras under placeringens löptid.) 1 2

Läs mer

sfei tema företagsobligationsfonder

sfei tema företagsobligationsfonder Kort fakta om företagsobligationer Vad är företagsobligationer för något? Företagsobligationer är precis som det låter obligationer som emitteras av företag. Det ökande intresset från investerare och bankernas

Läs mer

26 OKTOBER, 2015: MAKRO & MARKNAD CENTRALBANKER SÄTTER TONEN

26 OKTOBER, 2015: MAKRO & MARKNAD CENTRALBANKER SÄTTER TONEN 26 OKTOBER, 2015: MAKRO & MARKNAD CENTRALBANKER SÄTTER TONEN Centralbanker fortsätter att vara i fokus. I veckan som gick fick vi se PBOC sänka räntan i Kina och ECB öppnade dörren på vid gavel för utvidgade

Läs mer

FlexLiv Överskottslikviditet

FlexLiv Överskottslikviditet FlexLiv Överskottslikviditet 2 5 Förvaltning av överskottslikviditet Regelverket för fåmansföretag i Sverige begränsar nyttan av kapitaluttag genom lön och utdelning. Många företagare väljer därför att

Läs mer

BRANSCHKOD VERSION 4 2014-04-29 INFORMATIONSGIVNING GÄLLANDE STRUKTURERADE PLACERINGAR 1. BAKGRUND

BRANSCHKOD VERSION 4 2014-04-29 INFORMATIONSGIVNING GÄLLANDE STRUKTURERADE PLACERINGAR 1. BAKGRUND BRANSCHKOD VERSION 4 2014-04-29 INFORMATIONSGIVNING GÄLLANDE STRUKTURERADE PLACERINGAR 1. BAKGRUND Strukturerade Placeringar är ett samlingsbegrepp för värdepapper vars avkastning är beroende av utvecklingen

Läs mer

MARKNADSWARRANT Europa Småbolag 4. Hallgrímskirkja, Reykjavik

MARKNADSWARRANT Europa Småbolag 4. Hallgrímskirkja, Reykjavik HÖG RISK MARKNADS- WARRANT 3 ÅR Hallgrímskirkja, Reykjavik Europeiska Småbolag Marknadswarrant med exponering mot europeiska småbolag genom en indikativ deltagandegrad om 100 procent. Placeringen ger möjlighet

Läs mer

MÅNADSBREV FEBRUARI, 2016: BLOX SAMMANFATTNING

MÅNADSBREV FEBRUARI, 2016: BLOX SAMMANFATTNING MÅNADSBREV FEBRUARI, 2016: BLOX SAMMANFATTNING Det globala aktieindexet MSCI World gick ned 1,10%, dock steg svenska börsen med 1,20% (OMXS30). Börs- och kreditmarknaderna har inlett 2016 svagt som en

Läs mer

9 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTORNA ÅT OLIKA HÅLL I DECEMBER

9 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTORNA ÅT OLIKA HÅLL I DECEMBER 9 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTORNA ÅT OLIKA HÅLL I DECEMBER Alla väntar på den, men den har skjutits på framtiden många gånger. Nu behöver vi antagligen inte vänta länge till. I december kommer

Läs mer

Del 3 Utdelningar. Strukturakademin

Del 3 Utdelningar. Strukturakademin Del 3 Utdelningar Strukturakademin Innehåll 1. Implicita tillgångar 2. Vad är utdelningar? 3. Hur påverkar utdelningar optioner? 4. Utdelningar och Forwards 5. Prognostisera utdelningar 6. Implicita utdelningar

Läs mer

25 APRIL, 2016: MAKRO & MARKNAD VOLATILT FÖRSTA KVARTAL

25 APRIL, 2016: MAKRO & MARKNAD VOLATILT FÖRSTA KVARTAL 25 APRIL, 2016: MAKRO & MARKNAD VOLATILT FÖRSTA KVARTAL Efter ett första kvartal som har varit oroligt med stora slag på de globala börserna så har större delen av nedgången på börserna återhämtat sig.

Läs mer

Aktieindexobligation Europeiska Aktieåterköp 1022. Grundutbud. låg risk. 6 år. Aktieindex- Erasmusbrug, Rotterdam

Aktieindexobligation Europeiska Aktieåterköp 1022. Grundutbud. låg risk. 6 år. Aktieindex- Erasmusbrug, Rotterdam Aktieindexobligation Europeiska Aktieåterköp 1022 låg risk Aktieindex- Obligation 6 år Grundutbud Erasmusbrug, Rotterdam Europeiska Aktieåterköp Placeringen ger exponering mot ett index av europeiska bolag

Läs mer

Fondallokering 2014-02-17

Fondallokering 2014-02-17 Fondallokering 2014-02-17 1 Stellum Låg... 2 1.1 Förvaltningsmål och riskprofil... 2 1.2 Värdering och jämförelseindex... 2 1.3 Aktuell fondallokering... 2 1.4 Portföljens prestanda jämfört med jämförelseindex...

Läs mer

17 MAJ, 2016: MAKRO & MARKNAD CENTRALBANKERNA I FOKUS

17 MAJ, 2016: MAKRO & MARKNAD CENTRALBANKERNA I FOKUS 17 MAJ, 2016: MAKRO & MARKNAD CENTRALBANKERNA I FOKUS Flera centralbanker bedriver en mycket expansiv penningpolitik för att ge stöd åt den ekonomiska utvecklingen och för att inflationen skall stiga.

Läs mer

Del 6 Valutor. Strukturakademin

Del 6 Valutor. Strukturakademin Del 6 Valutor Strukturakademin Innehåll 1. Strukturerade produkter och valutor 2. Hur påverkar valutor? 3. Metoder att hantera valutor 4. Quanto Valutaskyddad 5. Composite Icke valutaskyddad 6. Lokal Icke

Läs mer

CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING

CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING Portföljserie LÅNGSIKTIGT CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING - Månadsbrev februari 2012 - VÄRLDEN Det nya börsåret inleddes med en rivstart då världsindex steg med nästan 5% under januari månad. Stockholmsbörsen

Läs mer

Marknadsobligation. Du får. den korg som. stiger mest

Marknadsobligation. Du får. den korg som. stiger mest Marknadsobligation 643 EN PRODUKT FRÅN HANDELSBANKEN CAPITAL MARKETS Möjlighet till hög avkastning Kapitalskyddad placering Mycket bra riskspridning En helhetslösning Du får den korg som stiger mest Marknadsobligation

Läs mer

Ett tryggare sparande med möjlighet till 30 procent årlig ränta.

Ett tryggare sparande med möjlighet till 30 procent årlig ränta. 30 procent Kupongränta DELTA GENOM INBETALNING SENAST 15 mars 2010 Ancoria AUTOCALL Svenska Favoriter Ett tryggare sparande med möjlighet till 30 procent årlig ränta. Fondens placering utgörs av en aktieobligation

Läs mer

30 MARS, 2015: MAKRO & MARKNAD OLIKA VÄRLDAR I BRIC

30 MARS, 2015: MAKRO & MARKNAD OLIKA VÄRLDAR I BRIC 30 MARS, 2015: MAKRO & MARKNAD OLIKA VÄRLDAR I BRIC Vikten av konsumenten lyfts ofta fram när man pratar om den amerikanska ekonomin. Det är dock inte lika vanligt att dess europeiske motsvarighet får

Läs mer

Bra förutsättningar för den svenska aktiemarknaden

Bra förutsättningar för den svenska aktiemarknaden www.handelsbanken.se/mega Premiumcertifikat Sverige Bra förutsättningar för den svenska aktiemarknaden Hög avkastningspotential Minst 25 procents avkastning så länge Stockholmsbörsen inte faller 35 procent

Läs mer

Startdatum Jämförelseindex -3,2% Rådgivare 56,9%

Startdatum Jämförelseindex -3,2% Rådgivare 56,9% US Balanserad Index 2 1 1 med och tyska DAX med 3%. Svenska börsen avvek dock och OMX30 stängde månaden drygt ned. Relativt starka företagsrapporter, men främst av förhoppningar om nya US Balanserad 3,8%

Läs mer

VERSION 3 2010-12-01 BEGREPP OCH DEFINITIONER AVSEENDE VISSA STRUKTURERADE PLACERINGSPRODUKTER BILAGA TILL BRANSCHKOD FÖR STRUKTURERADE

VERSION 3 2010-12-01 BEGREPP OCH DEFINITIONER AVSEENDE VISSA STRUKTURERADE PLACERINGSPRODUKTER BILAGA TILL BRANSCHKOD FÖR STRUKTURERADE ORDLISTA VERSION 3 2010-12-01 BEGREPP OCH DEFINITIONER AVSEENDE VISSA STRUKTURERADE PLACERINGSPRODUKTER BILAGA TILL BRANSCHKOD FÖR STRUKTURERADE PLACERINGSPRODUKTER Denna ordlista utgör endast ett hjälpmedel

Läs mer

Amerikansk Konsumtion

Amerikansk Konsumtion 1120 Aktieobligation Amerikansk Konsumtion LÅG RISK AKTIE- OBLIGATION 3 ÅR Amerikansk Konsumtion Frihetsgudinnan, New York Amerikansk Konsumtion Placeringen ger exponering mot en korg som är likaviktad

Läs mer

Strategiobligation CROCI Alpha Pairs Sectors

Strategiobligation CROCI Alpha Pairs Sectors www.handelsbanken.se/mega Strategiobligation CROCI Alpha Pairs Sectors Marknadsneutral placeringsstrategi på den globala aktiemarknaden Målsättning att ge god och stabil avkastning oavsett börsutveckling

Läs mer

VERSION BEGREPP OCH DEFINITIONER AVSEENDE VISSA STRUKTURERADE PLACERINGSPRODUKTER BILAGA TILL BRANSCHKOD FÖR STRUKTURERADE

VERSION BEGREPP OCH DEFINITIONER AVSEENDE VISSA STRUKTURERADE PLACERINGSPRODUKTER BILAGA TILL BRANSCHKOD FÖR STRUKTURERADE ORDLISTA VERSION 4 2011-01-01 BEGREPP OCH DEFINITIONER AVSEENDE VISSA STRUKTURERADE PLACERINGSPRODUKTER BILAGA TILL BRANSCHKOD FÖR STRUKTURERADE PLACERINGSPRODUKTER Denna ordlista utgör endast ett hjälpmedel

Läs mer

Månadsbrev april 2017

Månadsbrev april 2017 Månadsbrev april 2017 Efter ett starkt första kvartal såg vi under april månad fortsatt styrka på de flesta aktiemarknader. I lokala valutor steg amerikanska S&P 500 med 0,9 %, europeiska Eurostoxx 50

Läs mer

Aktiebevis WinWin Sverige

Aktiebevis WinWin Sverige Icke kapitalskyddad Bevis är en placering med 1,5 års löptid som ger möjlighet till avkastning vid såväl stigande som fallande aktiemarknad. Placeringen är kopplad till kursutvecklingen för det svenska

Läs mer

14 SEPTEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD ALLA VÄNTAR PÅ FED

14 SEPTEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD ALLA VÄNTAR PÅ FED 14 SEPTEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD ALLA VÄNTAR PÅ FED De senaste två veckorna har trots mycket statistik varit lugnare och volatiliteten har fortsatt ner. Både den svenska och amerikanska börsen handlas

Läs mer

Valutabevis. Låt dina pengar upptäcka världen!

Valutabevis. Låt dina pengar upptäcka världen! Valutabevis Låt dina pengar upptäcka världen! Valutabevis Låt dina pengar upptäcka världen! Reporäntan i dag: 0 % Så här fungerar valutabevis Löptid på cirka två år Nominellt belopp 10 000 kr/post Fyra

Läs mer

Makrokommentar. Januari 2017

Makrokommentar. Januari 2017 Makrokommentar Januari 2017 Lugn start på aktieåret Det hände inte mycket på finansmarknaderna i januari, men aktierna utvecklades i huvudsak positivt. Marknadsvolatiliteten, här mätt mot det amerikanska

Läs mer

OMVÄRLDEN HAR FÖRÄNDRATS

OMVÄRLDEN HAR FÖRÄNDRATS OMVÄRLDEN HAR FÖRÄNDRATS Ekonomi känns ofta obegripligt och skrämmande, men med små åtgärder kan du få koll på din ekonomi och ta makten över dina pengar. Genom årens gång har det blivit allt viktigare

Läs mer

Aktieindexobligationer hög avkastning till låg risk

Aktieindexobligationer hög avkastning till låg risk Aktieindexobligationer hög avkastning till låg risk Utvärdering av Handelsbankens aktieindexobligationer 1994-2007 Sammanfattning Avkastning jämförbar med aktier Handelsbankens aktieindexobligationer har

Läs mer

Ett nytt sätt att placera i Kina & Ryssland

Ett nytt sätt att placera i Kina & Ryssland www.handelsbanken.se/certifikat KupongcERtifikat Kina & RYSSLanD Ett nytt sätt att placera i Kina & Ryssland Sista dag för köp är den 17 Maj 2009 Marknadsläget just nu De enorma stimulanspaket som Kina

Läs mer

Europa. 1204 Autocall Europa Low Trigger. Europa 1204 AUTOCALL EUROPA LOW TRIGGER MEDEL RISK AUTO- CALL 1-5 ÅR. Triumfbågen, Paris

Europa. 1204 Autocall Europa Low Trigger. Europa 1204 AUTOCALL EUROPA LOW TRIGGER MEDEL RISK AUTO- CALL 1-5 ÅR. Triumfbågen, Paris 1204 Autocall Europa Low Trigger MEDEL RISK AUTO- CALL 1-5 ÅR Europa Triumfbågen, Paris Europa Placeringen ger exponering mot fyra europeiska bolag och ger möjlighet till en årlig ackumulerande kupong

Läs mer

Investeringsaktiebolaget Cobond AB. Kvartalsrapport juni 2014

Investeringsaktiebolaget Cobond AB. Kvartalsrapport juni 2014 Investeringsaktiebolaget Cobond AB Kvartalsrapport juni 2014 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Allmänt om bolaget 5 Marknadskommentar 6 2 KVARTALSRAPPORT JUNI 2014 HUVUDPUNKTER

Läs mer

SIP Nordic Fondkommission AB Datum: 20 augusti 2012

SIP Nordic Fondkommission AB Datum: 20 augusti 2012 SIP Nordic Fondkommission AB Datum: 20 augusti 2012 Om SIP Nordic Företaget Start i Stockholm 2006 Tillståndspliktig verksamhet i Sverige, Norge, Finland, Storbritannien, USA Produktportfölj: Börshandlade

Läs mer

Höjdpunkter. Agasti Marknadssyn

Höjdpunkter. Agasti Marknadssyn Höjdpunkter Agasti Marknadssyn Sammanställt av Obligo Investment Management September 2015 Höjdpunkter Marknadsoro... Osäkerhet knuten till den ekonomiska utvecklingen i Kina har präglat de globala aktiemarknaderna

Läs mer

Nytt bränsle åt ditt sparande. Fega och vinn med oss

Nytt bränsle åt ditt sparande. Fega och vinn med oss www.handelsbanken.se/kapitalskydd Råvaruobligation 837 Nytt bränsle åt ditt sparande. Fega och vinn med oss För dig som vill tjäna pengar utan att ta onödiga risker I börsoroliga tider som dessa, kan vi

Läs mer

Emission 8-2015 Sista teckningsdag 2015-11-06

Emission 8-2015 Sista teckningsdag 2015-11-06 Emission 8-215 Sista teckningsdag 215-11-6 Produkt Marknadssyn Aktieobligation Europeiska Bolag Balanserad Start Aktieobligation Svenska Bolag Balanserad Start Aktieobligation Svenska Bolag Balanserad

Läs mer

Tillgångsslag: Aktier Räntor Valutor Råvaror. Marknadstro: Positiv Negativ Neutral Relativ. Återbetalning: Kapitalskyddad Ej kapitalskyddad

Tillgångsslag: Aktier Räntor Valutor Råvaror. Marknadstro: Positiv Negativ Neutral Relativ. Återbetalning: Kapitalskyddad Ej kapitalskyddad 2009-03-11 Bevis Autocall Recovery - Brasilien och Euroland SPEC738 Löptid (år): 1 2 3 1) 4 5 Tillgångsslag: Aktier Räntor Valutor Råvaror Marknadstro: Positiv Negativ Neutral Relativ Kapitalskyddad Ej

Läs mer

8 FEBRUARI, 2016: MAKRO & MARKNAD OROLIG START PÅ ÅRET

8 FEBRUARI, 2016: MAKRO & MARKNAD OROLIG START PÅ ÅRET 8 FEBRUARI, 2016: MAKRO & MARKNAD OROLIG START PÅ ÅRET Starten på det nya året har präglats av rädsla för utvecklingen av den globala ekonomin med stora fall på de globala börserna. Detta kan härledas

Läs mer

AKTIE-ANSVAR PERITUS. Organisationsnummer: 515602-1544. Halvårsredogörelse 2015. Halvårsredogörelsens innehåll: Förvaltningsberättelse Sid 1-3

AKTIE-ANSVAR PERITUS. Organisationsnummer: 515602-1544. Halvårsredogörelse 2015. Halvårsredogörelsens innehåll: Förvaltningsberättelse Sid 1-3 AKTIE-ANSVAR PERITUS Organisationsnummer: 515602-1544 Halvårsredogörelsens innehåll: Förvaltningsberättelse Sid 1-3 Fondförmögenhetens förändring och värdeutveckling Sid 4 Balansräkning Sid 5 Noter till

Läs mer

Makrokommentar. November 2013

Makrokommentar. November 2013 Makrokommentar November 2013 Fortsatt positivt på marknaderna Aktiemarknaderna fortsatte uppåt i november. 2013 ser därmed ut att kunna bli ett riktigt bra år för aktieinvesterare världen över. De nordiska

Läs mer

Grundutbud. Combo Defensiv 1021. Autocall Utvecklade Marknader Combo Defensiv 1021. Medel risk. 1-5 år. Autocall. Taipei 101, Taipei.

Grundutbud. Combo Defensiv 1021. Autocall Utvecklade Marknader Combo Defensiv 1021. Medel risk. 1-5 år. Autocall. Taipei 101, Taipei. Autocall Utvecklade Marknader Combo Defensiv 1021 Medel risk Autocall 1-5 år Grundutbud Taipei 101, Taipei Utvecklade marknader Placeringen ger exponering mot fyra marknader med möjlighet till en årlig

Läs mer

7 DECEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD TUDELAT USA OCH STARKT EUROPA

7 DECEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD TUDELAT USA OCH STARKT EUROPA 7 DECEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD TUDELAT USA OCH STARKT EUROPA I väntan på en närstående räntehöjning i USA är den amerikanska ekonomin tudelad. Arbetsmarknaden utvecklas bra, medan frågetecknen framförallt

Läs mer

Får vi lov att presentera våra bästa certifikat just nu

Får vi lov att presentera våra bästa certifikat just nu Sista HANDElsbANkENs certifikat AUGUsti/SEPTEMBER 2010 Får vi lov att presentera våra bästa certifikat just nu dag för köp 12 sept 1 Varsågod, så här ser de ut Här är två placeringsalternativ som vi tycker

Läs mer

1205 Autocall Amerikansk Konsumtion Low Trigger. Grundutbud 1205 AUTOCALL AMERIKANSK KONSUMTION LOW TRIGGER MEDEL RISK AUTO- CALL 1-5 ÅR

1205 Autocall Amerikansk Konsumtion Low Trigger. Grundutbud 1205 AUTOCALL AMERIKANSK KONSUMTION LOW TRIGGER MEDEL RISK AUTO- CALL 1-5 ÅR 1205 Autocall Amerikansk Konsumtion Low Trigger MEDEL RISK AUTO- CALL 1-5 ÅR Grundutbud Frihetsgudinnan, New York Amerikansk Konsumtion Placeringen ger exponering mot fyra amerikanska bolag och ger möjlighet

Läs mer

Swedbanks Bear-certifikat råvaror x 3 för dig som tror på nedgång

Swedbanks Bear-certifikat råvaror x 3 för dig som tror på nedgång Swedbanks Bear-certifikat råvaror x 3 för dig som tror på nedgång Tror du att marknaden kommer falla? Då är Swedbanks Bear-certifikat något för dig! Swedbanks Bear-certifikat passar dig som tror att marknaden

Läs mer

Bättre avkastning vid uppgång eller skydd vid nedgång

Bättre avkastning vid uppgång eller skydd vid nedgång www.handelsbanken.se/certifikat TILLVÄXTCERTIFIKAT USA OCH indexcertifikat USA Bättre avkastning vid uppgång eller skydd vid nedgång sista dag för köp är den 17 januari 2010 Marknadsläget just nu Återhämtningen

Läs mer