1 (8) Måndagen den 18 juni 2012 klockan i sessionssal Demokratin, plan 1, Stadshuset, Campusgatan 26

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1 (8) Måndagen den 18 juni 2012 klockan 17.00 i sessionssal Demokratin, plan 1, Stadshuset, Campusgatan 26"

Transkript

1 1 (8) Kallelse/Föredragningslista Nämnd/Styrelse Kommunfullmäktige Handläggare Annette Feldt Tid och plats: Måndagen den 18 juni 2012 klockan i sessionssal Demokratin, plan 1, Stadshuset, Campusgatan 26 Ärenden: 1. Upprop 2. Protokollets justering 3. Delårsbokslut per den 30 april och prognos för 2012 för Södertälje kommun Bil A:133, Dnr KS12/ Kommunstyrelsens kontors tjänsteskrivelse den Delårsbokslut med bilagor OBS! Bilaga 3 (nämndernas rapporter) till delårsrapporten skickas inte ut. Önskar ni ta del av dessa, kontakta kommunfullmäktiges sekreterare Ola Schön, tel

2 2 (8) 4. Detaljplan för del av Kallfors1:4, Norra Kallfors Bil A:134, Dnr KS12/ Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 26 april 2012 Utställningsutlåtande den 22 maj 2012 Antagandehandlingar den 22 maj Detaljplan för del av Kallfors1:4, Kallfors uppsamlingsväg Bil A:135, Dnr KS12/ Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 26 april 2012 Utställningsutlåtande den 22 maj 2012 Antagandehandlingar den 22 maj Exploateringsavtal uppsamlingsvägen och genomförandeavtal Norra Kallfors Bil A:136, Dnr KS12/110 Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 16 april 2012 Exploateringsavtal Uppsamlingsvägen med bilagor Genomförandeavtal Norra Kallfors med bilagor Översiktskarta Kallfors Avtal med Trafikverket Tekniska nämndens beslut den 24 maj 2012, 65

3 3 (8) 7. Köp av del av Vattumannen 2 (Borgmästarvillan) Bil A:137, Dnr KS12/177 Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse Köpekontrakt Karta samrådsförslag Karta Tekniska nämndens beslut den 24 maj 2012, Förvärv av fastigheten Ekan 8 i Södra (fd ÖoB) Bil A:138, Dnr KS12/194 Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 23 maj 2012 Förslag till köpekontrakt, bil 1 Karta, bil 2 9. Fortsatt ägande i AB Fotbollsarena i Södertälje Bil A:139, Dnr KS12/201 Förvaltningens tjänsteskrivelse den 20 maj Utökning av kommunbidraget för utbildningsnämnden Bil A:140, Dnr KS12/103 Kommunstyrelsens kontors tjänsteskrivelse den 15 maj 2012

4 4 (8) 11. Ansökningsavgifter för alkoholtillstånd Bil A:128, Dnr KS12/131 Kommunstyrelsens protokoll den 25 maj 2012, 116 Social- och omsorgskontorets tjänsteskrivelse den 28 december 2011 Förslag till nya taxor och avgifter inom tillståndsverksamheten Socialnämndens beslut den 24 januari 2012, Revidering av ansöknings- och placeringsreglerna för förskolan och skolbarnomsorgen Bil A:129, Dnr KS11/280 Kommunstyrelsens protokoll den 25 maj 2012, 119 Utbildningskontorets tjänsteskrivelse den 26 april 2012 Placeringsregler för förskolan Placeringsregler för skolbarnsomsorg Inkomna synpunkter 13. Naturen, kraftkälla för alla åldrar också de äldre Svar på motion av Tage Gripenstam och Mona Collin båda (C) Bil A:130, Dnr KS11/192 Kommunstyrelsens protokoll den 25 maj 2012, 121 Kommunstyrelsens skrivelse Motionen Äldreomsorgsnämndens yttrande den 21 juni 2011, 60 Äldreomsorgskontorets tjänsteskrivelse den 15 april 2011 inklusive yttrande Järna kommundelsnämnds yttrande den 24 maj 2011, 103 Hölö-Mörkö kommundelsnämnds yttrande den 26 maj 2011, 98 Vårdinge-Mölnbo kommundelsnämnds yttrande den 25 maj 2011, 76 Enhörna kommundelsnämnds yttrande den 30 maj 2011, 75 Kommunala pensionärsrådets yttrande den 31 maj 2011

5 5 (8) 14. Avsägelser av uppdrag Bil A:131, Dnr KS 12/4 15. Ev val Dnr KS 12/4 16. Halk- och snöbekämpning Bordlagda likalydande interpellationer av dels Marita Lärnestad (M), dels Mats Siljebrand (FP), dels Mona Collin (C) samt dels Veronica Westergård (KD) till tekniska nämndens Bil A:108-A:111, Dnr KS12/5 17. Slå samman nämnder och förvaltningar Bordlagd interpellation av Anne-Marie Larsson (M) till kommunstyrelsens Bil A:112, Dnr KS12/5 18. Södertälje förtjänar bättre företagsklimat! Bordlagd interpellation av Metin Ataseven (M) till kommunstyrelsens Bil A:113, Dnr KS12/5 19. Almnäsområdet industrimark och bostadsområde? Bordlagd interpellation av Metin Ataseven (M) till stadsbyggnadsnämndens Bil A:114, Dnr KS12/5 20. Fler askkoppar ett renare centrum Bordlagd interpellation av Metin Ataseven (M) till tekniska nämndens Bil A:115, Dnr KS12/5

6 6 (8) 21. Värna vattentäkten i Mälaren Bordlagd interpellation av Anne-Marie Larsson (M) till miljönämndens Bil A:116, Dnr KS12/5 22. Hur fungerar introduktionen av nyanlända elever? Bordlagd interpellation av Mats Siljebrand (FP) till utbildningsnämndens Bil A:117, Dnr KS12/5 23. Vovvar i vården Interpellation av Mats Siljebrand (FP) till äldreomsorgsnämndens Bil A:118, Dnr KS12/5 24. Får rektorerna tillräckligt med tid för det pedagogiska uppdraget? Bordlagd interpellation av Mona Collin (C) till utbildningsnämndens Bil A:119, Dnr KS12/5 25. Socialdemokraterna vill fördubbla arbetsgivaravgiften för ungdomar under 26 år Snabbinterpellation av Robert Halef (KD) till kommunstyrelsens Bil A:132, Dnr KS12/5 Karin Östlund Kommunfullmäktiges

7 7 (8) Tillägg till föredragningslista till sammanträde med kommunfullmäktige i Södertälje måndagen den 18 juni Avsägelse av uppdrag Bil A:141, Dnr KS 12/4 27. Öka läslusten hos våra elever Motion av Folkpartiets fullmäktigegrupp Bil A:142, Dnr KS12/ 28. Glasa in kortsidorna på fotbollsläktaren Motion av Metin Hawsho (FP) Bil A:143, Dnr KS12/ 29. Har Södertälje kommun riktlinjer för att hindra att barn vräks? Interpellation av Mats Siljebrand (FP) till socialnämndens Bil A:144, Dnr KS12/5 30. Vad vill du göra för att Södertälje ska bli en bättre kommun att bo i? Interpellation av Mats Siljebrand (FP) till kommunstyrelsens Bil A:145, Dnr KS12/5 31. Beslut i Järna kommundelsnämnd att avslå ansökan om bygglov för uppsättande av skylt för Burger Kings etablering Fråga av Richard Hoffman (M) till Järna kommundelsnämnds Bil A:146, Dnr KS12/6

8 8 (8) 32. Kommer Södertälje kommun att lyckas amortera tillräckligt? Fråga av Veronica Westergård (KD) till kommunstyrelsens Bil A:147, Dnr KS12/6 33. Inled ett strukturerat och långsiktigt samarbete mellan kultur- och fritidsnämnden och utbildningsnämnden Medborgarförslag av Ingrid Sjökvist Bil A:148, Dnr KS12/ Fontäner vid Maren Medborgarförslag av Asta Karlström Bil A:149, Dnr KS12/ Kostnaden för enskilda avlopp Medborgarförslag av Anna Berglind Bil A:150, Dnr KS12/237

Ekonomi och ägarstyrning

Ekonomi och ägarstyrning Kallelse/Föredragningslista KOMMUNSTYRELSEN 2007-08-20 Ola Schön Kommunstyrelsens sekreterare 08-550 219 29 Ola.schon@sodertalje.se Tid och plats: fredag den 7 september 2007 klockan 08.30 i Ekdahlssalen

Läs mer

1 (8) Kallelse/Föredragningslista. 1. Protokollets justering. 2. Fastställande av dagordning

1 (8) Kallelse/Föredragningslista. 1. Protokollets justering. 2. Fastställande av dagordning 1 (8) 2010-06-01 Kallelse/Föredragningslista Nämnd/Styrelse Kommunstyrelsen Handläggare Ola Schön 08-523 019 29 ola.schon@sodertalje.se Tid och plats: Tisdagen den 15 juni 2010 klockan 08.30 i Dirigenten,

Läs mer

2009-05-28 kl 08.30 10.50, Dirigenten i Stadshuset

2009-05-28 kl 08.30 10.50, Dirigenten i Stadshuset Kommunstyrelsen 1 (29) Tid och plats 2009-05-28 kl 08.30 10.50, Dirigenten i Stadshuset Ledamöter Anders Lago (S), ordförande Marita Lärnestad (M), 1:e vice ordförande tjänstgör 84-95 Susanne Bergström

Läs mer

Justering. Anslagsbevis. Sal Dirigenten, plan 1, stadshuset. 2015-03-27, Södertälje stadshus

Justering. Anslagsbevis. Sal Dirigenten, plan 1, stadshuset. 2015-03-27, Södertälje stadshus 1 (15) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-03-25 KOMMUNALA PENSIONÄRSRÅDET Tid 08.30-11.15 Plats Sal Dirigenten, plan 1, stadshuset Justering Justering, tid och plats 2015-03-27, Södertälje stadshus Sekreterare

Läs mer

Övriga närvarande redovisas på nästa sida. Arbetslivskontoret, Stadshuset den 4 februari kl. 13.00. Camilla Staberg.

Övriga närvarande redovisas på nästa sida. Arbetslivskontoret, Stadshuset den 4 februari kl. 13.00. Camilla Staberg. Arbetslivsnämnden 1 (16) Tid och plats Torsdagen den 29 januari kl.18.00 21.35. Stadshuset, Symfoni plan 1. Ledamöter Johan Andersson (s), 2:e v ordf Rima Haro (s) Roger Brander (s) Yvonne Hals Wattsgård

Läs mer

Sammanträdesprotokoll KOMMUNFULLMÄKTIGE 2007-05-28. Stadskansliet måndagen den 4 juni 2007 kl 16.00

Sammanträdesprotokoll KOMMUNFULLMÄKTIGE 2007-05-28. Stadskansliet måndagen den 4 juni 2007 kl 16.00 KOMMUNFULLMÄKTIGE 2007-05-28 Tid och plats: Måndagen den 28 maj 2007 klockan 17.00 20.40 St:a Ragnhildsgården, Mälaregatan 4-6, Södertälje Närvarande: Se 232 Plats och tid justering: Stadskansliet måndagen

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-06-17. KilArena, tisdag 17 juni 2014, 18.00 OBS! 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

Sammanträdesdatum 2014-06-17. KilArena, tisdag 17 juni 2014, 18.00 OBS! 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-06-17 PLATS OCH TID KilArena, tisdag 17 juni 2014, 18.00 OBS! FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1 Upprop 2 Val av två justerare samt

Läs mer

Maria Hjernerth 08-523 049 39

Maria Hjernerth 08-523 049 39 2012-09-04 Tjänsteskrivelse SODERTALJE KOMMUN 2012-09-.12 Kontor Utbildningskontoret Handläggare Maria Hjernerth 08-523 049 39 Utbildningsnämnden Kommundelsnämnderna Yttrande - motion fran Mats Siljebrand

Läs mer

Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunfullmäktige 2005-12-21 1. Enligt bilagd förteckning

Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunfullmäktige 2005-12-21 1. Enligt bilagd förteckning Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunfullmäktige 2005-12-21 1 Plats och tid Onsdag 21 december 2005 kl 19.00-20.02 Beslutande Enligt bilagd förteckning Övriga deltagande Utses att justera Justeringens

Läs mer

Kommunstyrelsen. Eva Kullenberg (FP) Bengt Sävström. Eiwor Zetterlund (S) Lars-Olle Tuvesson (S)

Kommunstyrelsen. Eva Kullenberg (FP) Bengt Sävström. Eiwor Zetterlund (S) Lars-Olle Tuvesson (S) Plats och tid: Stadshuset, Sammanträdesrum 429, 2010-10-06 klockan 13:30 14.00 Beslutande: Lennart Engström (KD) BrittMarie Hansson (S) Rune Johansson (M) tjg.ers för Åsa Herbst (M) Sven-Ingvar Borgquist

Läs mer

sid 1 (2) KOMMUNSTYRELSEN Protokoll 2013-02-19 Dnr KS-2011-573 Dpl 46 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Sammanfattning av ärendet

sid 1 (2) KOMMUNSTYRELSEN Protokoll 2013-02-19 Dnr KS-2011-573 Dpl 46 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Sammanfattning av ärendet sid 1 (2) KOMMUNSTYRELSEN Protokoll 2013-02-19 7 Återredovisning av möjligheterna för Karlstad att bli en fristad för författare, dramatiker, journalister och andra professionella skribenter som lever

Läs mer

Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll 1 Sammanträdesdatum 2014-05-27

Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll 1 Sammanträdesdatum 2014-05-27 Sammanträdesprotokoll 1 Plats och tid: Stadshusets sessionssal, kl 13:00-15:50 Ordförande: Mats Helmfrid (M) Vice ordförande: Christer Wallin (M) 2:e vice ordförande: Anders Almgren (S) Ledamöter: Ronny

Läs mer

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE. Kommunfullmäktige

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE. Kommunfullmäktige KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Kommunfullmäktige Plats och tid Skärgårdssalen, Haninge kommunhus (entréplan) måndag kl 16:00 Marietta de Pourbaix-Lundin (M) Ordförande Rebecca Band Sekreterare Ca kl 17:20 delar

Läs mer

KALLELSE TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

KALLELSE TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE Kommunfullmäktige i Lindesbergs kommun kallas till sammanträde i Masugnen, Lindesberg måndag den 17 oktober 2011 med början kl. 17:00. Ledamot som är förhindrad att delta,

Läs mer

Sammanträdesdatum 2013-01-24. 1 Upprop. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

Sammanträdesdatum 2013-01-24. 1 Upprop. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2013-01-24 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 24 januari 2013, kl. 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av

Läs mer

6 Riktlinjer för intern kontroll KS 10/382

6 Riktlinjer för intern kontroll KS 10/382 Kungörelse Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2011-01-27 1(16) Plats och tid KilArena, torsdag 27 januari 2011, kl 19.00 Föredragningslista Ärende 1 Upprop 2 Val av två justerare samt tid och plats för

Läs mer

K UNGÖRELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE. Tid och plats Kl 19.00 Vallentuna teater, Vallentuna. Victor Kilén, chef kommunstyrelsens kansli.

K UNGÖRELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE. Tid och plats Kl 19.00 Vallentuna teater, Vallentuna. Victor Kilén, chef kommunstyrelsens kansli. KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-11-08 K UNGÖRELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-11-08 Tid och plats Kl 19.00 Vallentuna teater, Vallentuna Kallade tjänstemän Ann-Charlotte Järnström, kommundirektör Victor Kilén, chef

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2012-09-10 1 (17) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen klockan, 14.30 16.30 Beslutande Catarina Pettersson (S), ordf Joakim Graning (S) Christina Aspenryd (S) Tony Frunk (S) Mariette Sjölund

Läs mer

Kommunstyrelsen 2012-05-14 1(34)

Kommunstyrelsen 2012-05-14 1(34) Kommunstyrelsen 2012-05-14 1(34) Plats och tid Kommunkontoret, klockan 17.15-20.02, med ajournering 18.22-18.30. Beslutande Ledamöter Björn-Olov Hallberg (S), ordförande, 44-67 Birgitta Carlgren (S) 44-67

Läs mer

Kommunkontoret, Heby, 8 december 2014. Sekreterare Paragrafer 107-113 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, Heby, 8 december 2014. Sekreterare Paragrafer 107-113 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Sammanträdesdatum Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 10.00-12.00 Beslutande Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande Susanna Hansson (M), ersättare för Gudrun Wängelin-Lernskog

Läs mer

11111 2004-11-25 1 (13) Plats och tid: Sessionssalen, kommunkontoret, Färgelanda torsdagen den 25 november 2004, kl. 13.00 15.30.

11111 2004-11-25 1 (13) Plats och tid: Sessionssalen, kommunkontoret, Färgelanda torsdagen den 25 november 2004, kl. 13.00 15.30. 11111 2004-11-25 1 (13) Plats och tid: Sessionssalen, kommunkontoret, Färgelanda torsdagen den 25 november 2004, kl. 13.00 15.30. ande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare: Ulla Börjesson (s) ordförande

Läs mer

Kommunfullmäktige 2012-10-03. Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv. Tid: 2012-10-15 kl. 18:00

Kommunfullmäktige 2012-10-03. Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv. Tid: 2012-10-15 kl. 18:00 Kungörelse Kommunfullmäktige 2012-10-03 Plats: Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2012-10-15 kl. 18:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för

Läs mer

Nafih Mawlod (S) och Pamela Hopkins (SD) ersättare John Omoomian (S) och Thord Durnell (SD) Kanslienheten, 27 maj kl. 13.00.

Nafih Mawlod (S) och Pamela Hopkins (SD) ersättare John Omoomian (S) och Thord Durnell (SD) Kanslienheten, 27 maj kl. 13.00. Plats och tid Lindesberg Arena, Aktiviteten, kl. 17.00-19.15 ande Se bilaga Övriga deltagande Anna Nilsson, sekreterare Gunilla Sandgren, ekonomichef Marita Haraldsson (MP) ej tjänstgörande 94-97 tjänstgörande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-10-28 1

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-10-28 1 2014-10-28 1 Tid och plats Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Representanter för personalorganisationerna Övriga närvarande Justerare Kl. 15.00-17.15 i Sjuntorpsrummet, Stadshuset Mats Wiking (S) ordförande

Läs mer

Ärendelista Ks 39/2015. 1 Kungörelse, val av protokollsjusterare och bestämmande av tid för justering av protokollet

Ärendelista Ks 39/2015. 1 Kungörelse, val av protokollsjusterare och bestämmande av tid för justering av protokollet Ärendelista Ks 39/2015 Kommunfullmäktige Datum: 2015-06-17 Klockan: 9:00-17:00 Plats: Sessionssalen, Rådhuset 1 Kungörelse, val av protokollsjusterare och bestämmande av tid för justering av protokollet

Läs mer

Datum 2013-11-28. John Henriksson, omsorgschef Johan Norbelie, planeringssamordnare Jenny Ramkrans, ekonom Ingela Sunneskär, MAS 83

Datum 2013-11-28. John Henriksson, omsorgschef Johan Norbelie, planeringssamordnare Jenny Ramkrans, ekonom Ingela Sunneskär, MAS 83 1(16) Plats och tid Tingshuset den 28 november 2013 kl. 16.00-18.30 Ajournering kl.16.50-17.15 Ordförande ande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Tid och plats för justering Bente Johansson (M) Nicolas

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige 1 (13) Plats och tid Centrumgården, måndagen den 12 mars 2012, klockan 18.30-18.50. ande Tjänstgörande ersättare Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Ersättare för justerare

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62)

Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62) Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62) Plats och tid Tingshuset, torsdagen den 4 juni 2009, kl. 14.05-20.25 (ajournering 16.40-17.05) Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Christer Johansson (m)

Läs mer

Kommunfullmäktige 2012-02-08. Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv. Tid: 2012-02-20 kl. 18:00

Kommunfullmäktige 2012-02-08. Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv. Tid: 2012-02-20 kl. 18:00 Kommunfullmäktige 2012-02-08 Plats: Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2012-02-20 kl. 18:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för ledamot måste

Läs mer

MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsen

MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen Sammanträdesdag 2015-05-13 Innehåll 115 Bolagsordning för Mullsjö Bostäder AB... 152 116 Bolagsordning för Mullsjö Energi & Miljö AB... 154 117 Näringslivsrapport... 156 118 Tillkommande/utgående

Läs mer