White paper. Vård i världsklass. En möjlighet för Sverige

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "White paper. Vård i världsklass. En möjlighet för Sverige"

Transkript

1 Vård i världsklass En möjlighet för Sverige 2013

2 Sammanfattning Efterfrågan på vårdinsatser i Sverige är större än tillgången, trots att många medicinska framsteg gjorts i vårt land och trots att vi är kända för vår avancerade tekniska nivå. Framväxten av högkvalitativ realtidsvideo, smartphones, surfplattor, ständig tillgänglighet till internet och sociala medier har resulterat i en ny generation patienter som är kunniga, krävande och nätverkande. Samtidigt blir den svenska befolkningen allt äldre. Sammantaget skapar detta ökade krav på vårdsektorn. Sverige har samtidigt en värdefull tillgång på TMT-området (Teknologi, media och telekommunikation), och det finns goda möjligheter att förbättra vårdkvaliteten med hjälp av denna resurs. Det här dokumentet beskriver kraven som ställs på en svensk vård i världsklass. Det innehåller också en uppmaning till regering, industri och allmänhet att vara pådrivande för en utveckling mot smartare vårdlösningar och ökat välbefinnande hos Sveriges befolkning. Stressen av en ständigt uppkopplad värld En alltmer global och digital värld har resulterat i ett ökat behov av informationshantering bland arbets givare och arbetstagare. Studier visar att den genomsnittliga arbetstiden för anställda i Sverige har ökat med en timme per vecka. Detta är en av nackdelarna med vår ständigt uppkopplade värld. Lyckligtvis överväger dock fördelarna: Det är numera möjligt att ge och erhålla vård oavsett var du befinner dig Verktyg för distansarbete leder till minskad tidsåtgång för arbetsresor, vilket i sin tur leder till ökat välbefinnande. Med säkert distansarbete menar vi i det här dokumentet huvudsakligen: möjligheten att nå och bearbeta filer och dokument i interna sjukhussystem på ett säkert sätt, dvs. med brandväggsskydd end-to-end och säker inloggning möjligheten att ge patienter distanssjukvård, inklusive fjärrdiagnostik med visuella hjälpmedel och webbaserad förskrivning av läkemedel möjligheten att samarbeta och rådgöra med kollegor och att dela dokument och data utan att behöva vara fysiskt närvarande på arbetsplatsen Hittills har den svenska TMT-sektorn ägnat sig betydligt mer åt traditionell IT-systemadministration (exempelvis lagring av patientdata och infrastruktur i sjukhuslokaler) än åt lösningar som möjliggör distansarbete, fjärrdiagnostik och platsoberoende vårdinsatser. Men nu introduceras nät och utrustning för 4G, den fjärde generationens mobilteknologi. Tack vare det kan stora mängder högkvalitativa data överföras mobilt med en användarupplevelse som förr endast kunde skapas via en fast anslutning. Mobil videodiagnostik är i dag en realitet. Mobila applikationer i kombination med videofunktioner hos smartphones skapar ökade möjligheter till bättre patient vård, vilket i sin tur leder till ökat välbefinnande och effektivare vårdadministration. Kompetens, snabbhet, transparens, personlig integritet efterfrågan på vård i världsklass Sjukhus och vårdgivare i hela landet är pressade av den utmaning som dagens paradigmskifte innebär: Lagar och regleringar, inklusive patientsäkerhet Alltmer kunniga och krävande patienter Gränsöverskridande sjukvård, som inkluderar vårdinsatser av privatpraktiker i andra länder Större tryck på IT-organisationen att stödja den dagliga sjukhusverksamheten Efterfrågan ökar på smarta, gemensamma processer i hela vårdsektorn. Detta leder till krav på en säker, integrerad infrastruktur med hög tillgänglighet. Alltfler CIO:er inom vården pekar på behovet av: 1. Mobilitet; mobila arbetsstationer, säker mobil bredbandsanslutning, device management, smartphones, surfplattor, administration av mobilapplikationer 2. Säkerhet; administration av patientdata, VPNlösningar, säker utskrift, positionering av patienter och medicinsk utrustning, datainte gritet, skydd mot skadlig kod 3. Flexibilitet; skalbar kapacitet, nätverksbaserad digital bildhantering, access till data och information baserad på användarens roll och behov 4. Samverkan; integration både internt och med andra sjukvårdssystem, video även i operationssalar, fildelning, globala videokonferenser 5. Robusthet; stabilitet, redundans, tillgänglighet, övervakning och kapacitet Säkerhet är den kritiska faktorn vid sidan av hög dataöverföringshastighet, mobil åtkomst till interna system och distanssamarbete med kollegor. Det är avgörande att kraven på personlig integritet och skydd av patientdata beaktas vid utformningen av säkerhetssystem, verktyg och riktlinjer för samtliga lösningar gällande distansarbete inom vårdsektorn. Dessa riktlinjer behöver nu utvidgas till att inkludera patienters egen spridning av data via sociala media, för att skydda både patienternas och vårdgivarnas integritet.

3 Vägen mot en vård i världsklass Ett flertal undersökningar bland svenska verksamheter i offentlig och privat sektor visar att mycket av den infrastruktur som möjliggör smartare arbetsmetoder redan finns på plats, exempelvis verktyg för webbmöten, smartphones, surfplattor, mobilapplikationer och videokonferenssystem. Men det som saknas är en stark och proaktiv insats för att dra nytta av de möjligheter som teknikutvecklingen skapar. Bland patienter finns det en förväntan och en efterfrågan på bättre vårdkvalitet, från den första kontakten med vårdgivaren till själva behandlingen. En proaktiv TMT-strategi och TMT-användning kan ge följande fördelar: Ökad transparens och bättre information till patienten och dennes närstående Mer information och bättre diagnostik för läkarna Ökad tid för vårdinsatser och därmed ökad uppmärksamhet på patienterna och deras behov Sammantaget innebär detta en effektivare vård med bättre kvalitet. Figuren nedan illustrerar några av möjligheterna. Vårdplanering och samverkan Patientupplevelse Vård på distans Mobilt arbetssätt Vårdklassat nät Tabellen ger exempel från vart och ett av figurens fem områden: Vårdplanering och samverkan Global tillgång till expertis via videomöten Datadelning Tidbokning online Vård på distans Vårdklassat nät Mobilt arbetssätt Patientupplevelse Fjärrövervakning inkl. säkerhet Fjärrdiagnostik via video M2M-lösningar för löpande diagnostik, t.ex. blotryck Högkvalitativ, säker åtkomst via WAN, LAN, 4G o.s.v. Säker lagring, WAN, LAN, 4G o.s.v. Avtalad service nivå end-to-end Device management Mobil e-legitimation, RFID, videofunktion i smartphones o.s.v. Tillgång till information och applikatio ner (röst, video, direkt med delanden m.m.) när och där personalen behöver den Kundtjänst och kontaktcenter Digitala receptioner Nåbarhet och återkoppling 24 timmar per dygn via onlinekanaler inkl. sociala medier

4 TeliaSoneras och Ciscos årliga undersökning: vården släpar efter TeliaSonera gör i samarbete med Cisco Systems en årlig undersökning med syftet att klarlägga hur svenska företag och organisationer använder informa tions- och kommunikationsverktyg för att stimulera ett effektivt arbetssätt. Ett index, baserat på en skala från 0 till 100, speglar i vilken utsträckning verksamheten uppfyller följande fem påståenden: Erbjuder ett mobilt arbetssätt Använder sociala medier Erbjuder fullgoda alternativ till fysiska möten och resor Möjliggör att dela dokument och information med medborgare, kunder och berörda intressenter Servar medborgare och kunder på deras egna villkor Om man väger samman 2013 års resultat från samtliga tillfrågade företag och organisationer hamnar index på 41, en marginell ökning jämfört med föregående år. Vårdsektorn kommer sist, med ett index på 28. Detta beror huvudsakligen på den låga användningen av verktyg som möjliggör distans arbete och fjärradministration.

5 En djupare analys visar att den kritiska klyftan mellan vårdsektorn och det svenska genomsnittet utgörs av: Åtkomst till interna system för personal som inte befinner sig fysiskt på arbetsplatsen Användning av den senaste teknologin för mobil åtkomst Virtuella möten, video och andra verktyg för distanssamarbete En paradox är att vårdsektorns användning av nya TMT-lösningar ligger klart under genomsnittet, medan investeringarna generellt i ny teknologi hamnar nära det nationella genomsnittet. Tillsammans med andra observationer tyder detta på behovet av ett mer proaktivt tillvägagångssätt, där man uppmuntrar användningen och inpräntar nyttan av ett effektivare digitalt arbetssätt, baserat på befintlig teknologi. Att överbrygga klyftan blir ännu viktigare när patienterna blir smartare i betydelsen mer teknikkunniga i sin vardag. De förväntar sig samma resurser hos vårdgivaren som de själva har tillgång till i privatlivet och på arbetsplatsen. Här ingår kraven på bättre service från vårdsektorn i form av snabbhet och vårdkvalitet. Möjligheten och behovet finns. Teknologin och expertkunnandet finns. Det är dags att TMT-branschen och vårdorganisationerna förenas för att leverera vård i världsklass, baserad på Sveriges redan stabila infrastruktur. TSP-3554_ Vill du veta mer om Vård i världsklass? Kontakta oss via: eller tala med din säljkontakt på Telia

Hur vill primärvården bli mer evidensbaserad?

Hur vill primärvården bli mer evidensbaserad? Hur vill primärvården bli mer evidensbaserad? En kartläggning av primärvårdens användning av och uppfattning om evidensbaserad praktik vid kronisk sjukdom Rapport April 2015 Hur vill primärvården bli mer

Läs mer

Nationell strategi för Sverige. Från tillväxt till välstånd

Nationell strategi för Sverige. Från tillväxt till välstånd Nationell strategi för Sverige Från tillväxt till välstånd Sammanfattning Svenskarna har under de senaste decennierna vant sig vid en hög tillväxt och ett internationellt sett högt välstånd. Men det finns

Läs mer

MARKNADSRAPPORT 2012

MARKNADSRAPPORT 2012 SVENSKA STADSNÄTSFÖRENINGENS MARKNADSRAPPORT 2012 Svenska Stadsnätsföreningen The Swedish Urban Network Association Webb: www.ssnf.org Drottninggatan 71 c 111 36 Stockholm, Sweden Ansvarig utgivare: Mikael

Läs mer

Nyttan med bredband Sammanställning av goda exempel. - för Bredbandsforum Arbetsgrupp III

Nyttan med bredband Sammanställning av goda exempel. - för Bredbandsforum Arbetsgrupp III Nyttan med bredband Sammanställning av goda exempel - för Bredbandsforum Arbetsgrupp III Juni 2011 www.a-focus.se Nyttan med Bredband, - Goda Exempel, 2011 A-focus A-focus, etablerat 2000, är ett svenskt

Läs mer

användning av medicinteknik

användning av medicinteknik Rapport 2015:2 Mot en mer effektiv och jämlik användning av medicinteknik om nyttan med hälsoekonomiska Mot en bedömningar mer effektiv av och medicinteknik jämlik användning av medicinteknik om nyttan

Läs mer

Bättre införande av åtgärder för ett hållbart transportsystem. Sammanfattande råd från tre års tvärvetenskaplig forskning om implementering.

Bättre införande av åtgärder för ett hållbart transportsystem. Sammanfattande råd från tre års tvärvetenskaplig forskning om implementering. Bättre införande av åtgärder för ett hållbart transportsystem Sammanfattande råd från tre års tvärvetenskaplig forskning om implementering. Lund mars 2009 Document information Title: WP/Project: Bättre

Läs mer

Stöd till anhöriga som vårdar och stödjer närstående

Stöd till anhöriga som vårdar och stödjer närstående Ds 2008:18 Stöd till anhöriga som vårdar och stödjer närstående Socialdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer

Läs mer

Ett konkurrenskraftigt ekosystem för Life Science

Ett konkurrenskraftigt ekosystem för Life Science Ett konkurrenskraftigt ekosystem för Life Science Innehåll 1. Sammanfattning 3 2. Uppdraget 5 3. Vad är Life Science-sektorn? 6 4. Om företagen 7 5. Demografisk utveckling 9 6. Hur har vi utfört uppdraget

Läs mer

Bra sjukvård kan bli bättre

Bra sjukvård kan bli bättre Bra sjukvård kan bli bättre 1 En sammanfattning baserad på Närsjukvårdsutredningens rapport Framtidens hälso- och sjukvård i Norrbotten hot, möjligheter och vägval inför år 2020 2 Att möta framtiden Du

Läs mer

DEN MÄNSKLIGA SIDAN AV IT. en bok om e-hälsa. Sammanfattning av projektet Syster Gudruns fullskalelabb i Blekinge för IT i vård och omsorg.

DEN MÄNSKLIGA SIDAN AV IT. en bok om e-hälsa. Sammanfattning av projektet Syster Gudruns fullskalelabb i Blekinge för IT i vård och omsorg. DEN MÄNSKLIGA SIDAN AV IT en bok om e-hälsa Sammanfattning av projektet Syster Gudruns fullskalelabb i Blekinge för IT i vård och omsorg. Produktionsår: 2011 Boken är framtagen på uppdrag av Syster Gudruns

Läs mer

M Myyter och fakta om vården i Sverige

M Myyter och fakta om vården i Sverige Myter och faktaa om vården i Sverigee 2 Förord Vi har i Sverige en vård av högsta internationella klass! Vi har också en intensiv debatt om den svenska vården. Det är naturligt i välfärdssamhället att

Läs mer

En bra välfärd. gör att människor växer och jobben blir fler

En bra välfärd. gör att människor växer och jobben blir fler H En bra välfärd gör att människor växer och jobben blir fler Innehållsförteckning BRA VÅRD EFTER BEHOV... 3 UH1 Utlåtande hälso- och sjukvård... 3 UH2 Utlåtande läkemedel... 29 UH3 Utlåtande psykiatri...

Läs mer

Låt den rätte komma in

Låt den rätte komma in Rapport 2014:3 Låt den rätte komma in Hur har tillgängligheten påverkats av apoteksomregleringen, vårdvalet samt vårdgarantin och Kömiljarden? Citera gärna ur Vårdanalys rapporter, men ange alltid källa.

Läs mer

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTREDNING Projekt: Författare: Version: Elever i behov av särskilt IT-stöd v3.3.017 Förvaltning/avdelning: Godkänd av beställare: Senast ändrad: Utbildningsförvaltningen,

Läs mer

En patientförsäkring för alla VILKA VI ÄR OCH VAD VI GÖR

En patientförsäkring för alla VILKA VI ÄR OCH VAD VI GÖR En patientförsäkring för alla VILKA VI ÄR OCH VAD VI GÖR MED FOKUS PÅ KUNDEN Löf (Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag) är ett rikstäckande försäkrings bolag som har till huvuduppgift att försäkra

Läs mer

Rätt till ett bra liv? Personer med funktionsnedsättnings möjligheter att forma sina liv

Rätt till ett bra liv? Personer med funktionsnedsättnings möjligheter att forma sina liv Rätt till ett bra liv? Personer med funktionsnedsättnings möjligheter att forma sina liv Inledning Målsättningarna för den svenska handikappolitiken är ambitiösa. Under många år och inom en rad olika områden

Läs mer

Report. Sverige Online. Hur internet omvandlar den svenska ekonomin

Report. Sverige Online. Hur internet omvandlar den svenska ekonomin Report Sverige Online Hur internet omvandlar den svenska ekonomin The Boston Consulting Group (BCG) är ett globalt managementkonsultföretag och världsledande rådgivare inom affärsstrategi. Vi samarbetar

Läs mer

Karlstads Kommun ansökan till sveriges it-kommun 2013

Karlstads Kommun ansökan till sveriges it-kommun 2013 KarlstadS kommun Ansökan till SVERIGES IT-kommun 2013 Service, säkerhet och tillgänglighet Många vinster med gemensam IT-nämnd Värmland var först i Sverige med att bilda en gemensam IT-nämnd för ett län,

Läs mer

Patientens tillgång till sin journal En promemoria från Patientmaktsutredningen

Patientens tillgång till sin journal En promemoria från Patientmaktsutredningen TILL SOCIALDEPARTEMENTET Patientens tillgång till sin journal En promemoria från Patientmaktsutredningen 2012-06-07 Innehåll 1 Inledning... 2 1.1 Arbetssätt och avgränsningar... 2 2 Bakgrund... 4 2.1 Patientjournal...

Läs mer

Förslag till Kommunals kongress i Stockholm 28-31 maj 2013. Välfärd ger näring

Förslag till Kommunals kongress i Stockholm 28-31 maj 2013. Välfärd ger näring Förslag till Kommunals kongress i Stockholm 28-31 maj 2013 2013 Välfärd ger näring Innehåll Förord... 4 Uppdrag och syfte... 4 Avgränsningar och förtydliganden... 4 Utredning... 5 Näringspolitik för välfärdstjänsterna...

Läs mer

Vilken nytta kan vi ha av Rakel i vår kommun? Svar på frågor och påståenden om Rakel

Vilken nytta kan vi ha av Rakel i vår kommun? Svar på frågor och påståenden om Rakel Vilken nytta kan vi ha av Rakel i vår kommun? Svar på frågor och påståenden om Rakel Omslagsbilden: Örnsköldsvik är en av de kommuner som satsat på en bred anslutning till Rakel. Jonas Hägglund, brandingenjör

Läs mer

The Health Impact Fund: En kostnadseffektiv, realistisk plan for att förbättra människors hälsa världen över

The Health Impact Fund: En kostnadseffektiv, realistisk plan for att förbättra människors hälsa världen över The Health Impact Fund: En kostnadseffektiv, realistisk plan for att förbättra människors hälsa världen över För närvarande drivs utvecklingen av nya mediciner av möjligheten till vinster från tillfälliga

Läs mer

Vård för papperslösa. Vård som inte kan anstå, dokumentation och identifiering vid vård till personer som vistas i landet utan tillstånd

Vård för papperslösa. Vård som inte kan anstå, dokumentation och identifiering vid vård till personer som vistas i landet utan tillstånd Vård för papperslösa Vård som inte kan anstå, dokumentation och identifiering vid vård till personer som vistas i landet utan tillstånd Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan,

Läs mer

jämförelser mellan Sverige och 10 andra länder

jämförelser mellan Sverige och 10 andra länder Rapport 2014:11 Vården ur patienternas perspektiv jämförelser mellan Sverige och 10 andra länder Resultat från The Commonwealth Fund 2014 International Health Policy Survey Citera gärna ur Vårdanalys rapporter,

Läs mer

Det här vill Vårdförbundet

Det här vill Vårdförbundet Det här vill Vårdförbundet Artikelnummer: 502007 Foto: Nordic Photos, Cecilia Larsson, Janne Lindmark Tryck: 08-Tryck, Stockholm, februari 2009 Layout: Form&Funktion i Sverige AB INNEHÅLL 06 Vår vision

Läs mer

Nationell strategi för att förebygga och behandla kroniska sjukdomar

Nationell strategi för att förebygga och behandla kroniska sjukdomar 2014 2017 Nationell strategi för att förebygga och behandla kroniska sjukdomar Produktion: Socialdepartementet Form: Blomquist Tryck: Elanders 2014 Omslagsfoto: Johnér Artikelnr: S2014.005 Innehåll Därför

Läs mer

Faller en faller då alla? En slutredovisning från KBM:s arbete med samhällskritiska beroenden

Faller en faller då alla? En slutredovisning från KBM:s arbete med samhällskritiska beroenden Faller en faller då alla? En slutredovisning från KBM:s arbete med samhällskritiska beroenden Faller en faller då alla? En slutredovisning från KBM:s arbete med samhällskritiska beroenden Titel: Faller

Läs mer

Företagen måste anpassa sin verksamhet till de ständigt skiftande förutsättningarna

Företagen måste anpassa sin verksamhet till de ständigt skiftande förutsättningarna Företagen måste anpassa sin verksamhet till de ständigt skiftande förutsättningarna genom att kontinuerligt omorganisera eller införa nya organisationsformer. För att nå framgång blir det nödvändigt att

Läs mer

Rapport av uppdrag att samla in statistik om tillgången till mobila kommunikationsnät

Rapport av uppdrag att samla in statistik om tillgången till mobila kommunikationsnät Rapportnummer PTS-ER-2014:11 Datum 2014-03-03 Rapport av uppdrag att samla in statistik om tillgången till mobila kommunikationsnät N2013/2538/ITP Rapport av uppdrag att samla in statistik om tillgången

Läs mer

Första linjen för barn och ungas psykiska hälsa

Första linjen för barn och ungas psykiska hälsa Första linjen för barn och ungas psykiska hälsa Innehållsförteckning Första linjen för barn och ungas psykiska hälsa... 0 framväxt, beskrivning av nuläget och vägen framåt... 0 Inledning... 2 Historik

Läs mer