SPRÄNGTICKA Inonotus obliquus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SPRÄNGTICKA Inonotus obliquus"

Transkript

1 UMEÅ UNIVERSITET Instutionen för ekologi, miljö och Geovetenskap Svampkunskap IV SPRÄNGTICKA Inonotus obliquus Liknar ingen annan svamp. Alf Pallin Projektarbete Svampkunskap IV, ht-07 Umeå

2 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 Inledning 3 Sammanfattning 3 1. Syfte 3 2. Presentation Indelning i klasser Utseende, uppbyggnad Ekologi biotop Biologi Förväxlingar 7 3. Som skadesvamp Skador Nytta med skadan 7 4. Användning som färgsvamp färgsvampen sprängticka Recept Muntlig källa Användning som medicin Fakta från svampboken 5.2 Hörsägen Från apotek i Ryssland Svenskt recept Köp chaga i Sverige Från internet 13 Diskussion 13 Källor 14 Bilaga 16 2

3 Inledning Det här liknar inte någonting som vanligen förknippas med svamp. Den har ingen hatt. Den har ingen fot. Det är ingen skivling, och ingen sopp eller någon murkla, ej heller en fingersvamp eller tryffel. Det är en ticka, men långt från den vanliga ätliga och goda fårtickan som nog de flesta känner till. Också i utseende långt från de vanliga fnöskticka, björkticka, klibbticka som växer med stora hattar på olika trädslag. Den här ser ut som en av eld (åsknedslag) oformligt bränd svart klump, som ofta sitter på björkstammar. Det är nog inte alla som känner till att detta är orsakat av en ganska vanlig svamp. Fruktkroppen som man sällan ser växer resupinat under barken. SPRÄNGTICKAN. Sammanfattning De svarta hårda knölarna på björkstammar har nog många sett. Det är parasitsvampen sprängticka, Inonotus obliquus som har angripit trädet, bildat knölarna och till sist efter många år tagit död på trädet. Fruktkroppen växer resupinat närmast veden och spränger slutligen bort barken och sprider sina sporer. Av den murkna veden på det döda trädet hämtar taltrasten material till sitt bo. De svarta knölarna går att färga garn med. Också inom folkmedicin, främst i Ryssland och Sibirien har man ända sedan 1500-talet använt sig av sprängtickans sterila svarta knölar under namnet chaga som medel mot bl.a cancer. Det går idag att köpa chaga receptfritt på apotek i Ryssland. Således går det alltså att använda denna parasitsvamp också till någonting nyttigt. 1. Syfte Projektet med sprängtickan är ett försök att ta reda på mera fakta kring denna svamp. Jag kommer att undersöka något om dess skadeverkan på skogen, att använda svampen till att färga garn med, och dess användning som medicin. För att få svar på mina frågor kommer jag att söka i litteraturen, på internet, prata med berörda personer, egna undersökningar och iakttagelser. Förutom redovisning i text använder jag mig av eget bildmaterial och fysiskt påtagligt material. 2. Presentation Här kommer jag att beskriva svampen, indelning i klasser och familj, svampens namn på olika språk. Hur den ser ut hur den luktar hur den smakar. Jag har tittat efter på vilka träd den växer, var man kan hitta den och om det finns förväxlingssvampar. Inonotus obliquus, släktnamnet kommer från grekiskan. Inos betyder kraft, styrka och andra ledet notus betyder baksida, rygg. Obliquus är latin och betyder sned, skev. (Raoul Iseberg 3

4 2003) Svenska: Sprängticka, kallas även kräftticka. Norska: Kreftkjuke Danska: Brike-speljeporesvamp Finska: Pakurikääpä Tyska: Schifer schillerporling USA: Chaga Ryska: чага (kyrilliska alfabetet) (Raul Iseberg 2003) Sprängtickan är vanlig i områden med björkskog. Den finns i stora delar av Europa, Sverige och övriga norden Ryssland, Sibirien, Asien och Nordamerika. Ovanlig i England och efter Europas västkust. (L. Ryvarden och R.L Gilbertson 1993) 2.1 Indelning i klasser Rike: Underrike: Division: Klass: Underklass: Ordning: Familj: Släkte: Art: Svenskt namn: Eukaryota Fungii Basidiomycota Hymenomycetes Homobasidiomycetes Hymenochaetales Hymenochaetacea Inonotus Inonotus Obliquus Sprängticka 2.2 Utseende, uppbyggnad Det är lätt att känna igen en sprängticka, men det man vanligen ser är inte svampens fruktkropp utan dess verkningar på värdträdet. Det är de svarta hårda knölarna som kan bli upp till en halv meter stora. Ibland flera på samma träd, jag har hittat upp till sju stycken på samma björk från roten upp på stammen och på grenarna. Inuti är de här knölarna ljust kanelbruna med vita fläckar. Den svarta ytan är hård och spröd, längre in mot stammen är den mjukare och något seg. Torkad är hela knölen spröd och lätt att smula sönder t.ex i en mortel. Den smakar inget speciellt, som att tugga på en träbit, känns något korkartat. Luktar svagt murken lövved Det här gäller den sterila synliga delen av sprängtickan. (egna iakttagelser) Svampens fruktkropp som växer resupinat närmast veden är några dm stor. De ofta skimrande gulbruna till mörkt rödbruna porerna är kantiga utdragna och varierar i storlek (3-8 per mm). Totalt blir sprängtickans fruktkropp bara några mm tjock. Då svampköttet är dåligt utvecklat består den fertila fruktkroppen till största delen av rör. ( Dan Olofsson 1996) 2.3 Ekologi biotop Sprängtickan är en mycket aggressiv parasit på levande träd. Den förekommer främst på björk (94 %) och på al (6 %), sällsynt på andra lövträd. (Dan Olofsson 1996). 4

5 I mina hemtrakter har jag på björk hittat många lokaler med kollekter av sprängticka. Den verkar förekomma vanligast i något fuktiga områden/sumpskog, men jag har också hittat den på bergssluttning men enstaka björkar insprängda mellan tall och gran. Jag har funnit stor variation på björkarnas ålder och grovlek. På gråal har jag hittat tre lokaler på ganska klena stammar, samt funnit den på ek????, en lokal. Citat i anslutning till det fertila stadiet påträffas ibland tvåfärgsticka, Gloeporus dichrous,( Dan Olofsson 1996) Sprängticka. Inonotus obliquus på ek??? Diskussion. Sprängticka Inonotus obliquus på gråal 5

6 2.4 Biologi Sprängtickan har två stadium, ett sterilt (det som man oftast ser) och ett fertilt (närmast veden). Svampen får fäste i värdträdet via olika skador som går in till veden. Tecken på att ett träd blivit angripet av sprängticka är just de svarta sterila knölarna som beskrivits i 2.2 Inuti trädet bildas röta, trädet dör och bryts så småningom av. På det döda trädet bildas så de fertila fruktkropparna under barken närmast veden sommar och höst. Till slut sprängs barken loss och det blir möjligt för sporerna att sprida sig. (Asko Lehtijärvi 2007). Det är alltså sällan som man ser sprängtickans fruktkropp Barken portsprängd och rester av gammal fruktkropp. Gammal fruktkropp och porlager, nästan uppätet av larver. Sprängtickgnagare? (SLU 2006) 6

7 2.5 Förväxlingar På björk finns det nog inte någon annan svamp att förväxla sprängtickan med. Tittar man inte närmare på trädet så kanske det är möjligt att förväxla med andra skador, utväxter av själva veden, ( knosor eller vril) som kan bli ganska stora. På alm växer en egen art av sprängticka Inonotus ulmicola (Klas Jaederfeldt 2003) 3 Som skadesvamp Här kommer jag att titta på hur trädet blir angripet, hur skadan ser ut, vad som händer med det skadade trädet. Hur omfattande är skadorna? Finns det någon nytta med skadan? 3.1 Skador. När trädet blivit skadat in till veden av olika orsaker, frostsprickor, mänsklig påverkan eller träd som fallit på varandra så får svampen fäste. Sprängtickan är tillsammans med fnöskticka och eldticka den vanligaste rötsvampen på björk (Asko Lethijärvi 2007). Rötans huvudsakliga placering är för björkens del på stam och stambas. På al är det stammen som drabbas.( Tove Hultberg 2006). Själv har jag hittat en björk med angrepp nere från roten upp på stammen och på grenarna. På den skadade veden bildas vitröta med mörkare avgränsande zoner. Citat denna typ av röta har ett annorlunda sätt att bryta ned veden än de flesta andra. De stora kräftliknande såren har till uppgift att döda kambiet (stammens tillväxtlager) genom att trycka mot det, och därigenom öka storleken på såret (Shigo 1979). Det är splintveden i den levande björken som försvagas, brottstyrkan minskar och det är stor risk att det drabbade trädet bryts av vid storm.( Tove Hultberg 2006) När rötangreppet pågått i ca 10 år så dör trädet. Hur stor del av den svenska björkskogen som är drabbad har jag inte lyckats hitta uppgifter om. Jag har pratat med en skogsägare (Lennart Andersson) han är av den uppfattningen att sprängtickan uppträder på enstaka träd och inte hela bestånd. Det stämmer också med mina iakttagelser att enstaka träd drabbas, har som mest hittat fyra angripna björkar inom synhåll för varandra. Men det kan ju se annorlunda ut på andra håll där jag inte har undersökt. 3.2 Nytta med skadan Det som är till skada för många kan också vara till nytta för någon annan. Detta gäller också rötskadorna på björk som sprängtickan står för. När trädet varit infekterat av svampen en längre tid och trädet dött så är det många insekter och småkryp som hittar både skafferi och bostad. Även högre stående av naturens innevånare drar nytta av den röta som sprängtickan åstadkommer, det är taltrasten. Av den ruttna mjuka veden hämtar taltrasten bomaterial som den blandar med saliv och murar insidan av sitt bo i en unggran till alldeles slät boskål där sedan honan lägger sina blå ägg med svarta prickar. 7

8 Brottet på björken med sprängtickans knölbildning. Tvärsnitt av stammen, infekterat av sprängtickan. Längdsnitt av densamma 8

9 Från samma björk, så här ser det ut ovanför brottet barken har ramlat av och det mesta är uppätet, gångsystem från björksplintborren. ( Hubertus H Eideman Allan Klingström 1976) En till art, en ganska sällsynt skalbagge som främst utvecklar sina larver i sprängtickans fertila fruktkroppar är sprängtickgnagaren Dorcatoma substriata.( ArtDatabanken faktablad 2006) 4. Användning som färgsvamp Nu lämnar jag de skador som sprängtickan orsakar och övergår till vad man kan använda de sterila svarta knölarna till. Börjar med tickans användning som färgsvamp. 4.1 Färgsvampen sprängticka. Själv har jag ingen egen erfarenhet av att färga med svamp. I vanliga svampböcker har jag inte heller hittat någonting skrivit om sprängtickan som färgsvamp. ( Carla och Erik Sundström, Miriam Rice 1985) skriver något lite om sprängtickan. Förutom beskrivning av själva svampen nämner man i boken att sprängtickans svarta knölar innehåller stora mängder av färgämnet hispidin, och med ammoniak lakar man så ut hispidinet i färgbadet. Man uppger att ullen betad med alun/vinsten färgas gul till rostgul, vid betning med järn blir färgen gråbrun. Någonting som är bra med sprängtickan är att det går att spara svamparna och använda dom till färgbad efter färgbad med ny tillsats av ammoniak varje gång. Om du vill plocka de svarta knotorna som sprängtickan bildar, för användning till färgning m.m så lossar de ganska lätt från stammen när de vuxit sig stora och trädet dött. Tar du knotorna på ett tidigt stadium så behövs yxa eller såg. Sitter knotorna högt upp så tillkommer också en stege i utrustningen. 9

10 4.2 Recept. Garn Ullgarn Vikt 10g Kärl Rostfritt Betning Alun/vinsten Svamp vikt 10g, torkad och finfördelad Svamp förh. 1:1 Avkok 1 liter Tid 1 tim Färgbad 0,8 liter Temp C Tid 1 tim PH justerat. Färg gul, ljushärdighet 3, mycket bra färgsvamp (Elisabeth Bååth Adobe Acrobat dokument) 4.3 Muntlig källa. Det går att färga ull, siden och silke med sprängtickans utväxta knölar. Man använder sig av garn som är färdigbetat med alun och vinsten. Den färg som man får fram är ljust brunaktig till gyllengul. Färgen varierar beroende på bl:a vilket kärl som används koppar, aluminium, rostfritt eller järn. Det är också beroende på vilket PH värde som vattnet har. Regnvatten och sjövatten går bra, undvik kranvatten. Sprängtickan är hård att arbeta med, men den ger mycket färg och det går att använda färgbadet flera gånger. Hela den hårda utväxten som sprängtickan bildar går att använda såväl det svarta yttre som det kanelbruna inre. Efter blötläggning i ett dygn så kokas den i flera timmar och man provar sig fram till den färg som man vill åstadkomma. ( Linnea Nord och Inger Rehn) 3 liter sprängticka i mindre bitar och en skvätt ammoniak, högst ½ dl ger färgbad till flera hekto garn. (Birgitta Terent) 10

11 5. Användning som medicin Nu har jag kommit fram till ett mycket intressant område där sprängtickan kommer till användning. Här skall jag försöka ta reda på fakta och forskning om tickans egenskaper och verkan inom naturmedicin. 5.1 Fakta från svampboken. I svampböckerna står det inte mycket skrivit om sprängtickan, och med några få ord nämner författarna tickans användning inom medicin. Citat 1: De har under namn av tschaga använts i den ryska folkmedicinen sedan 1500-talet som ett medel mot cancer. Även i nutiden används avkok på knotorna för att stoppa tillväxt av tumörer, särskilt i magen och i lungorna. Den lär även ha effekt mot magsår.(svengunnar Ryman 1992) Citat 2: Svampen är oätlig men har använts i bl a rysk folkmedicin som ett medel mot cancer. (Bo Nylen 2000) Citat 3: På de svarta knölarna kokar man i Ryssland ett te, som man anser vara hälsosamt. (Klas Jaederfeldt 2003) Citat 4: These conks have widely used in Russia for medical purposes, especially stomach problems. ( L. Ryvarden och R. L Gilbertson 1993) 5.2 Hörsägen Första kommentaren om sprängtickans medicinska egenskaper fick jag från Angehlina Larsson. Hon kommer från liten by strax innan uralbergen i Ryssland. När jag visade en bild på sprängtickan så berättade hon, den där brukar min pappa koka te på när han har ont i magen. (juni 2007). Flera av mina övriga vänner från Ryssland känner också till sprängtickan som medicin, men under namnet chaga. Svetlana Heldt berättar att både mamma och mormor har använt sig av chaga, egna recept. ( juni 2007) Och samerna i Sverige använde sprängtickan som kaffesurrogat under 2:a världskriget (Ove Sibirien Andersson 2007) 5.3 Från ett apotek i Ryssland Här följer översättning från asken med chaga inköpt på ett ryskt apotek. Hur görs extrakt: Man tar 2,5 gr (en matsked) råvara (torkad svamp), fyller på med ett glas kokt vatten max grader, och låter stå 48 timmar i rumstemperatur, efter detta silar och pressar man. Färdigt extrakt blandas med kokt (avsvalnat) vatten till 200 ml. Hur man använder extrakt: Man dricker ett glas extrakt 3-4 gånger per dag före maten i 3-5 månader. Extrakt av chaga stimulerar aptit, förbättrar matsmältning och verkar som smärtstillande medel. Extrakt används mot magkatarr med lågt syre och mot cancer. Hur bevaras råvara: Torkad svamp bevaras i torr förpackning, burk plastpåse el dyl., skyddad från sol och ljus. Färdigt extrakt bevaras på en kylig plats max 2 dygn. Förvaras oåtkomligt för barn, gäller både råvara och färdigt extrakt. När extrakt inte skall användas: Om man har anlag att bli upphetsad i nervsystemet. Paketets innehåll: 50 gr i 14 % fuktighet. Får köpas receptfritt på apotek. 11

12 Chaga från Ryssland, bäst före november 2009 Tillverkare: Faros (Svetlana Heldt 2007) 5.4 Svenskt recept Så här skriver Björn Korander. Citat: Krafsa loss knölarna från tickan, en rågad matsked räcker till för 2-3 liter te. Koka ca 10 min eller tills vattnets färg är lämpligt. Smaken är mild (ungefär som Paulings te), sockra efter smak och njut. (www.kolumbus.fi/bjorn-corander ) 5.5 Köp chaga i Sverige Bodystar säljer en produkt under namnet Björk chaga kräm. Den uppges ha en lång tradition som välbeprövad hudkräm, som används för att lindra en mängd hudåkommor. Och har med framgång används vid behandling av eksem. Man skriver följande om produkten: chagan innehåller 12.3% aska som i sin tur innehåller kisel, aluminium, kalcium, magnesium, natrium, kalium, zink, koppar, och mangan och dessutom i chagans utväxter finns oxalsyra, myrsyra, ättiksyra, oljesyra, och vasnilinsyra. Dessa biologiska aktiva ämnen har antioxidantisk och anestetisk verkan samt verkar antiinflammatoriskt. Krämen underlättar hudens regnerationsprocesser samt verkar lugnande på en irriterad hud. En tub innehåller 75mg (www.bodystar.se) Det hela verkar som att applicera en hel kemisk fabrik på huden. En tub kostar 128 kr plus frakt och ev. postförskottsavgift. 5.6 Från internet För den som vill leta och läsa mera om Inonutus obilquus, sprängtickan, chaga så finns det många träffar på internet. чага träffar. Sprängticka 142 träffar, Inonotus obliquus 27400, chaga Det finns också ett projektarbete om sprängtickans medicinska betydelse (Emma Furberg, Ronny Sundqvist 2005) 12

13 Diskussion Som det framgår av innehållet i projekt sprängticka, Inonotus obliquus så är det på många områden en intressant svamp att undersöka och studera. Resultaten som redovisas är långtifrån fullständiga och det finns mycket utrymme för diskussion. Hur vanlig är svampen? På vilka trädslag går det att hitta den? Vilken biotop föredrar sprängtickan? Hur stora och omfattande är skadorna på skogen? Erfarenheter från färgning med den. Frisör Jörgen Larssons ide att färga håret med tickan, ett framtida projekt!! Är verkligen sprängtickans medicinska egenskaper så bra som det framgår på sina håll, eller tron verkar allt? Kompletterande bilder, färska fruktkroppar av sprängticka. Fotade i taskbergets naturreservat Enånger Den vackert blåskimrande fruktkroppen växer resupinat under barken närmast veden. Det är mycket sällan som man har turen att se den här sidan av svampen som ibland likt norrsken visar sig när barken sprängts loss. Fruktkropparna är flera meter långa där de växer längs stammen, de är ganska kortlivade och blir fort angripna av insekter som förstör svampen, men den hinner bilda tillräckligt med sporer som vinden sprider till nya träd. Till min stora glädje hade jag turen att först se sprängtickans fruktkropp på en björkstam som Bengt Sättlin hittade i Taskbergets reservat, sedan fann jag min egen sprängticka vid linskäkten Styvje Norrala. 13

14 14

15 Bilder på fruktkropp samt de sterila svarta knölarna. Från linskäkten Styvje

16 Källor 1. Naturvandringen. Raul Iseberg. Autodiakten nr Södertälje svampklubb medlemsskrift. 2. European Polypores. L. Ryvarden och R.L. Gilbertson. Del , ISBN , sid 334 och Tickor i Sverige. Dan Olofsson. Projektrapport 1996, sid Skadebeskrivning. Sprängticka. Asko Lehtijärvi. 5. Vedrötor i stadsträd. Examensarbete nr 1. Tove Hultberg Shigo A.L. (1979) Tree decay, an expended concept, US Forest service, Agriculture information bulletin number Skogsägare Lennart Andersson, Sjettene Norrala, Samtal Skog-Björk 9. Skadegörare i skogen. Hubertus H. Eidemann och Allan Klingström ISBN sid 236, och ArtDatabanken Faktablad. Bengt Ehnström Skapa av svampfärgat garn. Carla och Erik Sundström, Miriam Rice ICA bokförlag Elisabeth Bååth Adobe Acrobat document Linnea Nord , och Inger Rehn ,samt Birgitta Terent , samtal om sprängtickan som färgsvamp vid olika tillfällen juni, juli

17 14. Citerad litteratur. Svampar en fälthandbok. Svengunnar Ryman och Ingemar Holmåsen Sid 191. Tredje reviderade upplagan, ISBN Svampar i Norden och Europa. Bo Nylen Sid 130. ISBN Tickboken. Klas Jaederfeldt Sid 51, bild på sid 189, 190. ISBN European Polypores. L. Ryvarden och R.L. Gilbertson. Del , ISBN , sid 334 och Ahghelina Larsson, juni 2007, Svetlana Heldt juni 2007, samt Ove sibirien Andersson september Samtal och berättelser om sprängticka, Chaga. 16. Björn Korander. Allmänt om naturens nyttoväxter Projektarbete, svampkunskap I, 5 p. Umeå Universitet ht Emma Furberg och Ronny Sundqvist. 18. Samtliga foton Alf Pallin 17

18 Bilaga. Hämtat från internet. Här följer en text från Eartborn Wellness, fritt översatt Maria Gustavsson Sibiriskt chagaextrakt kommer från en naturlig antioxidantisk medicinsk svamp och är en av naturens äldsta medicinska örter. Skruten om över hela världen som den mediciniska kungen av örter och en sällsam gåva från naturen, finns den nu äntligen för första gången tillgänglig som ett kraftfullt formula extrakt. Varje flaska innehåller 2 fl. oz. av Chaga och det beräknas räcka i ca 45 dagar. Vi har möjligheten att inhandla det ursprungliga Sibiriska Chaga extraktet direkt från den ryska tillverkaren och därigenom hoppa över alla mellanhänder. Produkttillverkaren är den enda som har de officiella rättigheterna från ryska regeringen att skörda Chaga svamp i de norra regionerna av Irkutsk Företaget har teknologiskt avancerade möjligheter och kvalificerad personal att producera Chaga extrakt av bästa kvalitet genom att använda en lågtrycks vatten process vilket försäkrar att de aktiva delarna i Chaga svampen tas tillvara på bästa sätt. Ingen alkohol används i denna process. Det är denna kunskap som ger dem möjlighet att öppet säga att deras Chaga extrakt har den högsta koncentrationen av essentiella substanser vilket gör denna produkt effektiv, kraftfull och av bästa kvalitet. Detta företag har en nära samverkan med Irkutsk Medicinska Universitet och specifikt deras institutioner i farmakologi och botanik som har utfört tester och forskat om Chaga i mer än 20 år. Sibirisk Chaga är 100 % naturlig, säkert och effektivt skördad i naturen, och växer bäst vid 40 grader C. Innehållande mer än 215 phytoneutrients, Chaga har 25 till 50 gånger mer SOD antioxidanter än Agarigus, CoQ 10, vitamin C och vilda blåbär, och är rankad bland de högsta i den antioxidantiska mätskalan. Sibirisk Chaga innehåller ett överflöd av beta glukosen, saponins, aminosyror, belulinic acid, naturliga mineraler och är utformad i det revolutionära Pi vattnet (Pi vatten har samma funktion och energi som vattnet i din kropp). Över 1400 moderna vetenskapliga publikationer indikerar att dessa komponenter kan erbjuda lösningar för att slåss mot virus och svamp sjukdomar, stimulera det centrala nervsystemet, bromsa tillväxten av tumörer och cancer celler, minska mängden vita blodkroppar, sänka blodtryck arteriellt som venöst, minska sockernivåer, förbättra färg och elasticitet i huden, återfå ungdomligt utseende och avgifta levern, njurarna och mjälten1960 noterade U. S National Cancer Instituten att en dekokt av Chaga hade varit framgångsrikt använt i behandling av cancer i Australien. Den har blivit godkänd av F.D. A som ett dietariskt tillskott och skyddad av Världshandelorganisationen. (World Trade Organization). Hitintills dags datum har inga sideffekter av Chaga blivit rapporterade. Det finns sammanfattningsvis 40 års forskning och 1400 kliniska och vetenskapliga forskningspublikationer som stöder användningen av medicinsk svamp som ett alternativ till drog och receptbelagd medicin över disk. Chaga är godkänd som ett naturligt mat tillägg. I hundratals år har de som praktiserat traditionell kinesisk medicin använt Chaga till allmän hälsa, lång levnad och hålla sig vacker och som kur för: Influensan, artrit, svamp, svulster, hudproblem, magsår, matsmältningsproblem, diabetes, tumörer. Sibirisk Chaga svamp extrakt är ett ickegiftigt hälsotillskott. Chaga är en brun vätska som är löslig i vatten, luktlös och smaklös och passar bra at blanda i vatten, te, kaffe, soppa och andra drycker som nämnts tidigare. Rekommenderat intag på 8-10 droppar av Chaga extrakt med en dryck 2 ggr om dagen för att balansera ditt immunsystem. 18

19 Chaga Inonotus Obliquus Chaga är en parasitisk svamp som växer på björkar och alar i kallare klimat. Chagan har använts i Ryssland som folkmedicin sedan 1500-talet och Nobelprisvinnaren Alexandr Solzjenitsyn krediterar den med att den botade hans cancer. Chaga te används i ryska folkmedicinen som botemedel för en rad olika åkommor, som magkatarr, magsår, tuberkulos och cancer. Färska studier visar att den har en väldigt hög sammansättning av antioxidanter. FDA har rekommenderat att folk bör öka sin antioxidant konsumtion till 7000 ORAC enheter per dag för att minska risken för cancer Vad är ORAC? ORAC står för Oxygen Radical Absorbent Capacity (radikal syreupptagningsförmåga?). Det är en skala som mäter mängden av fria syreradikaler i din kropp som mat eller tillskott kan absorbera. Fria syreradikaler skapas i vår kropp under normalt dagligt leverne; elektricitet, föroreningar, solexponering och många fler oundvikligheter. Dessa fria radikaler studsar omkring i vår kropp, misshandlar vår cellstruktur och inre organ och gör oss mer mottagliga för sjukdomar. Cigarettrök är full av fria radikaler. Någonsin märkt att rökare ser äldre ut? Forskare har också upptäckt att konsumering av mat med högt ORAC resultat hjälper att skydda mot åldersrelaterad minnesförlust. Chaga har den högst rapporterade ORAC resultatet i naturlig föda eller oljor. Chaga har också Polysackarider, som andra medicinska svampar innehåller, och Triterpener som annars bara finns i Ganodema Topp ORAC frukter och grönsaker per 1gram Chaga 36,557 havtornsbär 258,1 plommon/sviskon 58,9 granatäpple 33,7 russin 28,9 blåbär 24,5 björnbär 20,8 grönkål 18 tranbär 17,9 vitlöksklyfta 16,9 jordgubbar 15,7 spenat 12,9 ångkokt spenat 9,3 broccoli huvuden 9,1 betor 8,6 morötter 2 19

20 20

21 .. 21

22 .. 22

23 23

24 24

25 25

VARFÖR VÄLJA EQ ANTI AGE COLLAGEN. EQ Anti Age. kollagen- Premium

VARFÖR VÄLJA EQ ANTI AGE COLLAGEN. EQ Anti Age. kollagen- Premium 2/24 VARFÖR VÄLJA EQ ANTI AGE COLLAGEN 3/24 01 Naturligt kollagen från fisk Låg molekylvikt Berikat med Matcha grönt te, havtorn och vitaminer EQ Anti Age Collagen Premium Utan smaktillsatser eller sötningsmedel

Läs mer

Svenska träslag Ask Avenbok

Svenska träslag Ask Avenbok Al Växer: Sverige, Europa och Mindre Asien. I Sverige finns två arter, Klibbal och Gråal. Alen är snabbväxande och blir 20-25 m, med en omkrets på 0,3-0,4 m. Användningsområde: möbler, modellbygge, trätofflor,

Läs mer

Användbara växter i naturen

Användbara växter i naturen Användbara växter i naturen Pär Leijonhufvud 26 maj 2011 Innehåll par@leijonhufvud.org, CC Gran............................. 2 Tall............................. 2 Björk............................ 2 Brännässla.........................

Läs mer

PRODUKT INFORMATION OCH AFFÄRSMÖJLIGHET

PRODUKT INFORMATION OCH AFFÄRSMÖJLIGHET VÄLKOMMEN! PRODUKT INFORMATION OCH AFFÄRSMÖJLIGHET Det finns ett samband mellan de ökade sjukdomstalen och den minskade näringskvalitén i vår mat. Vad gör du för att gardera dig? Hjälper du din familj

Läs mer

VITAMINER MINERALER. Dagens program. Vitaminer 2010-06-08

VITAMINER MINERALER. Dagens program. Vitaminer 2010-06-08 VITAMINER MINERALER IGU Idrottsliga Gymnasieutbildningar, för Gymnasiet, Uppland Uppsala Dagens program Vitaminer & mineralers funktion Behöver idrottare tillskott? Antioxidanter Fria radikaler kostråd

Läs mer

Apotekets råd om. Vitaminer och mineraler

Apotekets råd om. Vitaminer och mineraler Apotekets råd om Vitaminer och mineraler Din kropp behöver många olika ämnen för att må bra. Den behöver vatten, proteiner, fett, kolhydrater, mineraler och vitaminer. Tillsammans ger de dig energi och

Läs mer

Efter istiden, som tog slut för ca år sedan, började Finland det vill säga landet stiga upp ur havet.

Efter istiden, som tog slut för ca år sedan, började Finland det vill säga landet stiga upp ur havet. Efter istiden, som tog slut för ca 10 000 år sedan, började Finland det vill säga landet stiga upp ur havet. De första djuren som kom till Finland var fiskar, sälar och fåglar. Så småningom kom också däggdjuren,

Läs mer

Urdjur mm. Läs sidorna: 14-17 (cell) 24 (livets utveckling) 37 (urdjur) 28-32 (bakterier) 196-197 (virus, vaccin etc) Anteckningar och stenciler

Urdjur mm. Läs sidorna: 14-17 (cell) 24 (livets utveckling) 37 (urdjur) 28-32 (bakterier) 196-197 (virus, vaccin etc) Anteckningar och stenciler Urdjur mm. Läs sidorna: 14-17 (cell) 24 (livets utveckling) 37 (urdjur) 28-32 (bakterier) 196-197 (virus, vaccin etc) Anteckningar och stenciler 1. När vi pratar om biologi, vad pratar vi om då? Ge förslag

Läs mer

Gråbo, Lavar Sälg, Älgört. Al, Blodrot En Sileshår, Stensöta. Blodrot, Blåbär, Gullris Stensöta Pors, Rölleka, Skvattram Ljung, Vänderot

Gråbo, Lavar Sälg, Älgört. Al, Blodrot En Sileshår, Stensöta. Blodrot, Blåbär, Gullris Stensöta Pors, Rölleka, Skvattram Ljung, Vänderot Detta dokument behandlar vilka medicinalväxter som finns att tillgå i Sverige. Kom ihåg att dessa växter ibland kan förväxlas med giftiga släktingar, så var försiktig. Likaså är de inte lika effektiva

Läs mer

Rita ett vackert höstlöv till din text. Om du vill kan du gå ut och plocka ett.

Rita ett vackert höstlöv till din text. Om du vill kan du gå ut och plocka ett. Naturen på hösten!!!! Namn: Svara på följande frågor i ditt kladdhäfte: 1. Varför har vi olika årstider? 2. Varför har träden blad/löv? 3. Vad är fotosyntes? 4. Skriv så många hösttecken du kan! 5. Varför

Läs mer

Gurkmeja. Curcuma longa.

Gurkmeja. Curcuma longa. Gurkmeja Gurkmeja är en vackert blommande planta i familjen Zingiberaceae. Gurkmeja används ofta för färgning och smak i curryblandningar. Modern forskning pekar på att gurkmeja kank förebygga demens,

Läs mer

Svampfärgning av ull

Svampfärgning av ull En utmärkt färgsvamp: rödskivig spindling, Cortinárius semisanguíneus. Foto: Cajsa Lithell, se referenslista. Svampfärgning av ull - i teori och praktik Maja Agnemo Student Projektarbete 7,5 hp Svampkunskap

Läs mer

Välkommen till Naturstig Miskarp

Välkommen till Naturstig Miskarp Välkommen till Naturstig Miskarp Naturstig Miskarp kom till under Mjölby Golfklubbs arbete med GEOcertifiering. Under arbetet såg man en möjlighet att skapa en lärorik naturstig för allmänheten som en

Läs mer

ProViva Fruktdryck. Blåbärsdryck. Nypondryck. Svartvinbärsdryck. Jordgubbsdryck. Mango

ProViva Fruktdryck. Blåbärsdryck. Nypondryck. Svartvinbärsdryck. Jordgubbsdryck. Mango ProViva Det finns idag många bra-för-magen-produkter. Och så finns det ProViva. Denna unika fruktdryck är resultatet av mer än tio års svensk forskning. ProViva innehåller en dokumenterat nyttig bakteriekultur,

Läs mer

Ny unik produkt. halsosjalen@allt2.se

Ny unik produkt. halsosjalen@allt2.se Ny unik produkt halsosjalen@allt2.se Uttalas sho-sai Innehåll halsosjalen@allt2.se = Kakao + Acai + Blåbär Varför är XOCAI världens nyttigaste choklad? Kakao har högsta antioxodantvärdet av alla livsmedel

Läs mer

JVi. Vanliga frågor INDEX

JVi. Vanliga frågor INDEX JVi Vanliga frågor INDEX 1. Vad är JVi? 2. Varför bör jag dricka 120 ml JVi per dag? 3. Kan jag ta JVi tillsammans med andra produkter från Nu Skin? 4. Är JVi en SCS-certifierad produkt? 5. Gäller pengarna-tillbaka-garantin

Läs mer

Lokalbehandling av sår

Lokalbehandling av sår 2 Lokalbehandling av sår Innehållsförteckning Sid Övergripande målsättning. 2 Tillvägagångssätt.. 2 Den normala sårläkningsprocessen. 3 Lokalt sårstatus. 4 Rengöring och upprensning av sår 5 Hudvård. 6

Läs mer

Matupplevelser metod och idéer

Matupplevelser metod och idéer Matupplevelser metod och idéer Hela kroppen behövs Ögon kan se och öron kan höra Men händer vet bäst hur det känns att röra. Huden vet bäst när någon är nära. Hela kroppen behövs för att lära. Hjärnan

Läs mer

KOST. Fredrik Claeson, Leg. Sjukgymnast Winternet

KOST. Fredrik Claeson, Leg. Sjukgymnast Winternet KOST Fredrik Claeson, Leg. Sjukgymnast Winternet ENERGI Kroppen är en maskin som behöver energi. Denna energi får du av beståndsdelarna som blir kvar när du bryter ner Kolhydrater, Fett och Protein! Ålder,

Läs mer

BESKÄRNING Morfologi och grundläggande strukturer, samt kort om trädsjukdomar. Vi börjar med stammen och grenens uppbyggnad

BESKÄRNING Morfologi och grundläggande strukturer, samt kort om trädsjukdomar. Vi börjar med stammen och grenens uppbyggnad BESKÄRNING 2017-02-21 Morfologi och grundläggande strukturer, samt kort om trädsjukdomar. Vi börjar med stammen och grenens uppbyggnad Träd och buskar är uppbyggda av Små små celler. Alla växtceller har

Läs mer

Kemiska ämnen som vi behöver

Kemiska ämnen som vi behöver Kemiska ämnen som vi behöver Vatten Mineraler (t ex koksalt) Vitaminer Proteiner- kött, fisk, ägg, mjölk, baljväxter Kolhydrater- ris, pasta, potatis, bröd, socker Fetter- smör, olivolja osv Tallriksmodellen

Läs mer

Livmodersvälsignelse med Miranda Gray

Livmodersvälsignelse med Miranda Gray Jag är mycket förtjust över att du vill vara delaktig i Livmodersvälsignelsen. Välsignelsen är till för att hela och förena dig med din egna livmoder och din kvinnlighet. Den är också skapad för att förankra

Läs mer

Malatonin (Hormon) Melatonin

Malatonin (Hormon) Melatonin Malatonin (Hormon) Melatonin Melatonin är ett hormon som bildas i epifysen (tallkottkörteln), en liten körtel som ligger i mitten av hjärnan. Denna körtel har i långa tider omgivits av mystik, många betraktar

Läs mer

Prova att lägga märke till olika spårtecken och du kommer att upptäcka att naturen är full av liv.

Prova att lägga märke till olika spårtecken och du kommer att upptäcka att naturen är full av liv. SKOGSREFLEXEN ÖVNINGAR ÄMNESVIS: MILJÖ- OCH NATURKUNSKAP Ekorrspåraren Tecken som visar att här har varit ett djur kallas spårtecken. Det kan vara avtryck av fötter, en halväten kotte, märken efter avbitna

Läs mer

FUNGUS. Studiematerial gällande. - ett musikaliskt svampäventyr. FUNGUS fakta. av Sofia Finnilä bilderna av Tellervo Syrjäkari

FUNGUS. Studiematerial gällande. - ett musikaliskt svampäventyr. FUNGUS fakta. av Sofia Finnilä bilderna av Tellervo Syrjäkari Studiematerial gällande FUNGUS - ett musikaliskt svampäventyr av Sofia Finnilä bilderna av Tellervo Syrjäkari FUNGUS fakta Fungus är det latinska ordet för svampar. Det finns jättemycket olika svamparter

Läs mer

Äger du ett gammalt träd?

Äger du ett gammalt träd? Äger du ett gammalt träd? Då har du något speciellt i din vård Projektet Värna skyddsvärda träd ska öka kunskapen om trädens värde. Sexton kommuner i Västra Götaland och Halland vill gemensamt visa hur

Läs mer

Hur mycket ekonomiska k resurser lägger staten förebyggande så att folk inte ska bli sjuka? Varför tillåts sjukdomsframkallande farliga

Hur mycket ekonomiska k resurser lägger staten förebyggande så att folk inte ska bli sjuka? Varför tillåts sjukdomsframkallande farliga Åke Truedsson Sjukvårdskostnaderna var 1970 ca 3 % av BNP. Nu är kostnaderna ca 8 % av BNP. Hur mycket ekonomiska k resurser lägger staten förebyggande så att folk inte ska bli sjuka? Varför tillåts sjukdomsframkallande

Läs mer

Alla önskar vi ha en hälsosam livsstil med

Alla önskar vi ha en hälsosam livsstil med Inledning Alla önskar vi ha en hälsosam livsstil med god och nyttig mat, bra sömn, massor av energi och ett allmänt välbefinnande. Men hur uppnår man detta i vårt moderna hektiska samhälle? Det är lätt

Läs mer

Vitaminer Vitamin A Retinol (Betakaroten) * Vitamin B1 Tiamin

Vitaminer Vitamin A Retinol (Betakaroten) * Vitamin B1 Tiamin Vitaminer Har du koll på vad alla vitaminer egentligen innehåller?. Vet du vad du matar till ditt djur?. Är du säker på att den får i sig allt? Varför är den hängig, tjurig eller seg på att läka? OBS!

Läs mer

Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 5

Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 5 Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 5 Hur mår du? Anledningen till att vi gör den här undersökningen är att vi vill få kunskap om ungas hälsa och levnadsvanor. Alla elever i årskurserna 5,

Läs mer

Förpackning 1 liter Pure Pak Antal/kartong 6 Artikelnummer 57862 Ean 7310867008624. Artikelnummer 57863 Ean 7310867008631

Förpackning 1 liter Pure Pak Antal/kartong 6 Artikelnummer 57862 Ean 7310867008624. Artikelnummer 57863 Ean 7310867008631 Det finns många bra-för-magen-produkter. Och så finns det. Denna unika fruktdryck är resultatet av mer än tio års svensk forskning. innehåller en dokumenterat nyttig bakteriekultur, Lactobacillus plantarum

Läs mer

Juicer & Smoothies. 031-780 27 00 www.hebe.se

Juicer & Smoothies. 031-780 27 00 www.hebe.se Juicer & Smoothies 031-780 27 00 www.hebe.se Juicer & smoothies Hälsosamma juicer, både med frukt & grönsaker är populärt! De passar som snabb påfyllning när du är på språng, som ett nyttigt mellanmål

Läs mer

5 läkande livsmedel alla med envisa magbesvär borde äta

5 läkande livsmedel alla med envisa magbesvär borde äta 5 läkande livsmedel alla med envisa magbesvär borde äta Anton Hansson 1. Kyckling Kyckling är milt för magen och en utmärkt källa till protein. Proteiner är absolut nödvändiga för att reparera mage och

Läs mer

Lättläst om Läkemedelsverket och läkemedel

Lättläst om Läkemedelsverket och läkemedel Lättläst om Läkemedelsverket och läkemedel Här finns inga svåra ord eller långa meningar. Här kan du läsa om läkemedel och om Läkemedelsverket. Denna information finns också på www.lakemedelsverket.se/lattlast

Läs mer

Detta händer mjölken från kon till dess vi kan köpa den i paket i affären.

Detta händer mjölken från kon till dess vi kan köpa den i paket i affären. Mjölk Mjölk betraktas som ett av våra nyttigaste livsmedel. Det beror på att den innehåller så många av de näringsämnen som är särskilt viktiga för kroppen. De viktigaste ämnena är kalcium ( C), protein,

Läs mer

KOPPLINGAR TILL LÄROPLANEN

KOPPLINGAR TILL LÄROPLANEN TALLENS TALANGER DEN HÄR ÖVNINGEN RIKTAR SIG TILL ÅK 4-6. MED TALLENS TALANGER FÅR ELEVERNA UTFORSKA TALLEN OCH DESS INVÅNARE. VI UNDERSÖKER TALLEN SOM ETT EKOSYSTEM OCH FUNDERAR ÖVER NÄRINGSVÄVAR, POLLINERING

Läs mer

Förebygg granbarkborreskador Har du döda granar eller stormfällen i din skog?

Förebygg granbarkborreskador Har du döda granar eller stormfällen i din skog? Förebygg granbarkborreskador Har du döda granar eller stormfällen i din skog? Skogscentralen och Skogsforskningsinstitutet 2014 { 2 } Gå ut i skogen och kontrollera framför allt dina gamla granbestånd!

Läs mer

FÄRG. Oljebaserad färg med exklusiva eteriska oljor

FÄRG. Oljebaserad färg med exklusiva eteriska oljor FÄRG Oljebaserad färg med exklusiva eteriska oljor Oljebaserad färgning Filosofin Varför ska jag välja Ett etiskt val Oljebaserat färgningssystem för professionellt bruk utan ammoniak, behagligt parfymerad;

Läs mer

Hem- och konsumentkunskap år 7

Hem- och konsumentkunskap år 7 Hem- och konsumentkunskap år 7 följa ett recept planera och organisera arbetet vid matlagning (bli färdig med måltidens delar i ungefär samma tid) baka med jäst och bakpulver tillaga en måltid (koka och

Läs mer

Företags Presentation Kyäni Europe

Företags Presentation Kyäni Europe Företags Presentation Kyäni Europe Kyäni är ett företag som kommer från USA och Idaho Falls. Kyäni betyder stark medicin på enuitiska. (gammalt Alaska språk) Företaget har tagit fram unika hälsoprodukter

Läs mer

Maten och måltiden på äldre dar.indd 1

Maten och måltiden på äldre dar.indd 1 Maten och måltiden på äldre dar 1 Maten och måltiden på äldre dar.indd 1 2015-02-05 15:51:40 Maten och måltiden är viktig, den ger dig inte bara näring och energi, utan innebär också för många något trevligt

Läs mer

Sår - Rena rutiner. Camilla Artinger - Hygiensjuksköterska

Sår - Rena rutiner. Camilla Artinger - Hygiensjuksköterska Sår - Rena rutiner Camilla Artinger - Hygiensjuksköterska Allmänt om sår och behandling Förebygga uppkomst av sår Sårläkning Rena sår ska hållas rena Begränsad antibiotikaanvändning Hindra smittspridning

Läs mer

C Kol H Väte. O Syre. N Kväve P Fosfor. Ca Kalcium

C Kol H Väte. O Syre. N Kväve P Fosfor. Ca Kalcium O Syre C Kol H Väte N Kväve P Fosfor Ca Kalcium Grundämnen som utgör ca 98 % av kroppsvikten Dessa grundämnen bygger i sin tur upp molekylerna i vår kropp Kroppen är uppbyggd av samma beståndsdelar av

Läs mer

ERBJUDANDE! I Augusti månad har du möjlighet att köpa dessa produkter till 20 % rabatt!

ERBJUDANDE! I Augusti månad har du möjlighet att köpa dessa produkter till 20 % rabatt! ERBJUDANDE! I Augusti månad har du möjlighet att köpa dessa produkter till 20 % rabatt! Art. 103/104 All Purpose Cream normal/torr hud Verkar mjukgörande, binder fuktigheten ihuden och stärker vävnaden.

Läs mer

må bra. Trygghet Kärlek Vänner Mat Rörelse Sova Vilka kan du påverka själv?

må bra. Trygghet Kärlek Vänner Mat Rörelse Sova Vilka kan du påverka själv? Viktiga faktorer för att du ska må bra. Trygghet Kärlek Vänner Mat Rörelse Sova Vilka kan du påverka själv? Ingen behöver svälta i Sverige Undernäring = Felnäring = För lite mat Felaktigt sammansatt Antalet

Läs mer

Näringslära Meri Hakkarainen

Näringslära Meri Hakkarainen Näringslära Meri Hakkarainen Lupus Foder AB Djurskyddsföreningen Enköping 5 sept 2015 Grundläggande näringslära för katt och kattens matbeteende Innehållsförteckningar vad står det på påsen egentligen?

Läs mer

Västerbottens läns landsting Hälsoinspiratörer. Dietistkonsult Norr Elin Johansson

Västerbottens läns landsting Hälsoinspiratörer. Dietistkonsult Norr Elin Johansson Västerbottens läns landsting Hälsoinspiratörer Dietist sedan 2006 Driver Dietistkonsult Norr sedan 2008 2 bloggar http://blogg.halsa2020.se/dietistbloggen/ www.dietistkonsult.nu Föreläsningar, kostrådgivning

Läs mer

Allmänt om bakterier

Allmänt om bakterier Bakterier Allmänt om bakterier Bakterier är varken djur eller växter De saknar cellvägg och klorofyll De är viktiga nedbrytare - bryter ner döda växter och djur En matsked jord = 10 miljarder bakterier

Läs mer

SAMMANFATTNING AV REPTILHJÄRNA.NU 2010-08-20

SAMMANFATTNING AV REPTILHJÄRNA.NU 2010-08-20 Att ÄTA RÄTT betyder att maten ger dig näring och energi så att du kan vara koncentrerad på lektionerna och orkar ROCKA FETT på rasterna och på fritiden. SAMMANFATTNING AV REPTILHJÄRNA.NU 2010-08-20 Kroppen,

Läs mer

FÄRG. Oljebaserad färg med exklusiva eteriska oljor

FÄRG. Oljebaserad färg med exklusiva eteriska oljor FÄRG Oljebaserad färg med exklusiva eteriska oljor Oljebaserad färgning Varför ska jag välja detta system? Oljebaserat färgningssystem för professionellt bruk utan ammoniak, behagligt parfymerad; Nickel-

Läs mer

Vikten av småbiotoper i slättbygden. www.m.lst.se

Vikten av småbiotoper i slättbygden. www.m.lst.se Vikten av småbiotoper i slättbygden www.m.lst.se Titel: Utgiven av: Text och bild: Beställningsadress: Layout: Tryckt: Vikten av småbiotoper i slättbygden Länsstyrelsen i Skåne län Eco-e Miljökonsult (Malmö)

Läs mer

Åldersbestämning av träd

Åldersbestämning av träd Åldersbestämning av träd För att få veta exakt hur gammalt ett träd är så måste man borra i det med en tillväxtborr och räkna årsringarna. Men man kan lära sig att uppskatta ålder på träd genom att studera

Läs mer

Trädinventering och okulär trädbesiktning för Lindar vid Stora Nyckelviken 27:e Oktober 2014 Besiktningsdatum: 21-22 Oktober 2014

Trädinventering och okulär trädbesiktning för Lindar vid Stora Nyckelviken 27:e Oktober 2014 Besiktningsdatum: 21-22 Oktober 2014 Trädinventering och okulär trädbesiktning för 27:e Oktober 2014 Besiktningsdatum: 21-22 Oktober 2014 Katarina Bangata 65 116 42 Stockholm 08 41047070 www.jacksonstradvard.se Trädinventering och okulär

Läs mer

Biologi. Livet på jorden

Biologi. Livet på jorden Biologi Livet på jorden Vi känner bara till en planet i universum där det finns liv. Det är jorden. Tack vare solen har vi ljus och lagom temperatur. Här finns också syre att andas, mat att äta och många

Läs mer

SIGNALARTER I HÄLSINGLAND

SIGNALARTER I HÄLSINGLAND UMEÅ UNIVERSITET Instutionen för ekologi, miljö och Geovetenskap Svampkunskap II SIGNALARTER I HÄLSINGLAND Alf Pallin Projektarbete Svampkunskap II, ht 07 Umeå Handledare Elisabeth Bååth Innehållsföteckning

Läs mer

STÄNGA AV FÖNSTER. Spel 1 Minnesspel / Åldersrekommendation: Från 4 år

STÄNGA AV FÖNSTER. Spel 1 Minnesspel / Åldersrekommendation: Från 4 år Sivu 1/6 STÄNGA AV FÖNSTER De 45 vackra illustrerade korten avbildar 15 olika djur som flyger. Alla djuren finns i tre delar och i varje spel försöker man samla och para ihop kort för att få fram den kompletta

Läs mer

Jojo 5B Ht-15. Draken

Jojo 5B Ht-15. Draken 1 Draken Kapitel 1 drakägget - Jojo kan du gå ut och plocka lite ved till brasan frågade mamma - Okej jag kommer sa jag Å föresten jag heter Jojo och jag är 11 år jag bor i ett rike som kallas älvänka

Läs mer

PRODUKTLISTA 2006. Varunr Benämning Innehåll. 1001 OmniDepå, " allt i en" 60t. 1002 OmniDepå, "allt i en" 180t. 2530 Alkavital 250g

PRODUKTLISTA 2006. Varunr Benämning Innehåll. 1001 OmniDepå,  allt i en 60t. 1002 OmniDepå, allt i en 180t. 2530 Alkavital 250g VITAMINER + MINERALER 1001 OmniDepå, " allt i en" 60t 1002 OmniDepå, "allt i en" 180t MAGE TARM 2530 Alkavital 250g 5208 Symbiople, naturläkemedel, nr 151880 210k 5210 Symbiople 100k 5220 Symbiople, Blisterpack

Läs mer

EQ EVERYDAY det du behöver varje dag

EQ EVERYDAY det du behöver varje dag It s in our nature För oss i Eqology är naturen en essentiell drivkraft i och runt omkring oss en kraft som inspirerar oss till att uppnå stora saker. Vi kaller det Naturally Driven. Baserat på denna filosofi

Läs mer

Bekämpning av skador från granbarkborrar

Bekämpning av skador från granbarkborrar Bekämpning av skador från granbarkborrar Finns det döda granar eller stormfällda träd i din skog? Skogscentralen 2014 { 2 } Gå till skogen kontrollera framför allt gamla grandungar! Upptäcker du stående

Läs mer

Din behandling med XALKORI (crizotinib)

Din behandling med XALKORI (crizotinib) Version 1/2015-11 Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt identifiera ny säkerhetsinformation. Du kan hjälpa till genom att rapportera de biverkningar

Läs mer

MÅLTIDSPLANERING. Av: Julia Kleiman & Ylva Hägg PASTA MED RÄKSALLAD

MÅLTIDSPLANERING. Av: Julia Kleiman & Ylva Hägg PASTA MED RÄKSALLAD MÅLTIDSPLANERING Av: Julia Kleiman & Ylva Hägg PASTA MED RÄKSALLAD och alla säsongens grönsaker Måltiden var lagad för en Demi-vegetarian (-kött och mjölkprodukter) som rörde sig mycket och behövde få

Läs mer

SUPER&FOOD& &PRODUKTINFORMATION&

SUPER&FOOD& &PRODUKTINFORMATION& SUPERFOOD PRODUKTINFORMATION Här!bjuder!vi!på!lite!information!om!produkterna!inom!sortimentet!Super!Food.! Samtliga!produkter!är!ekologiska.! ACAI! Acai! är! rikt!på! B1H,! B2H,! B3H,! CH! och! EHvitamin,!

Läs mer

9. Vitlök är en klassiker i

9. Vitlök är en klassiker i Textstorlek: 25 löjligt nyttiga nyttigheter Rena hälsobomberna, inget knussel. Vissa födoämnen är nästan för nyttiga för sitt eget bästa. Ät dem, nu! 1. Ägg är fullpackade med nyttiga näringsämnen. Bland

Läs mer

Naturvärdesbedömning i Ådö skog, Upplands Bro kommun November 2012

Naturvärdesbedömning i Ådö skog, Upplands Bro kommun November 2012 ADOXA Naturvård org.nr.590419-1037 F-skattsedel finns Skogshall 640 24 Sköldinge Telefon: 0708-804582, Pg 456 10 12-8 E-mail: janne.elmhag@adoxanatur.se Janne Elmhag Naturvärdesbedömning i Ådö skog, Upplands

Läs mer

Vitaminer A, B, B1, B2, B6, B12, C, E, Mineraler. magnesium, mangan, zink, koppar, krom, kalcium, natrium, kalium och järn, Aminosyror

Vitaminer A, B, B1, B2, B6, B12, C, E, Mineraler. magnesium, mangan, zink, koppar, krom, kalcium, natrium, kalium och järn, Aminosyror Forskning visar att Aloe veran: Innehåller minst 75 näringsämnen: därav Vitaminer A, B, B1, B2, B6, B12, C, E, Mineraler magnesium, mangan, zink, koppar, krom, kalcium, natrium, kalium och järn, Aminosyror

Läs mer

RÖLLEKA. En jämförelse mellan Svensk och Kinesisk Örtmedicin. Examensarbete HT-14. Annelie Nyqvist Akupunkturakademin 2014-11-03

RÖLLEKA. En jämförelse mellan Svensk och Kinesisk Örtmedicin. Examensarbete HT-14. Annelie Nyqvist Akupunkturakademin 2014-11-03 RÖLLEKA En jämförelse mellan Svensk och Kinesisk Örtmedicin Examensarbete HT-14 2014-11-03 INLEDNING Jag har valt att göra en djupdykning i den fantastiska örten rölleka. Röllekan finns både inom den svenska

Läs mer

BioKalcium. Vuxna: A01 // SEK 232 // EUR 25 // PV 29 // BV 29 Barn: A03 // SEK 250 // EUR 27 // PV 31 // BV 31

BioKalcium. Vuxna: A01 // SEK 232 // EUR 25 // PV 29 // BV 29 Barn: A03 // SEK 250 // EUR 27 // PV 31 // BV 31 BioKalcium Kalcium är det mest aktiva och det mest utbredda metalliska macroelementet i den mänskliga kroppen. Kalcium tillverkas inte i kroppen och måste därför erhållas från externa källor. 99 % av kalcium

Läs mer

Laborera åk 4-6. Lärarhandledning anpassad till LGR11

Laborera åk 4-6. Lärarhandledning anpassad till LGR11 Laborera åk 4-6 Lärarhandledning anpassad till LGR11 Att arbeta med Laborera 4-6 Upptechs tema Laborera 4-6 är ett komplement till skolans kemiundervisning. Med glädje och nyfikenhet tar sig Laboria* och

Läs mer

VÅRA GRÖNA HÄLSOBOMBER

VÅRA GRÖNA HÄLSOBOMBER IDÉN Vi kallar dem Naughty forties, Fab fifties. De galna, roliga och spännande åren mellan fyrtio och femtio. Den tid då våra kroppar förändras och behöver bättre och nyttigare mat för att fortfarande

Läs mer

TEKNOLOGIN. Består av 2 aktiva nyckelingredienser. KOMBU EXTRAKT: boostar hudens energi och syreupptagningsförmåga

TEKNOLOGIN. Består av 2 aktiva nyckelingredienser. KOMBU EXTRAKT: boostar hudens energi och syreupptagningsförmåga JANUARI 2014 INNERGY TM - en exklusiv teknologi för en idealisk hud CARITA har skapat de första serumen som aktiverar hudens energi. Hudens livscykel påverkas dagligen av externa attacker och interna störningar

Läs mer

De svenska superbären

De svenska superbären 1 De svenska superbären Gojibär, acai och incabär kallas ofta superbär och hyllas för sina hälsofrämjande effekter. Men de är dyra! Plocka istället dina egna superbär- i Sverige. HÄLSA Nypon, blåbär och

Läs mer

ALLEMANSRÄTT FÖR SVAMPPLOCKARE. Årsmöte SKR 22 februari 2015 Suzanne Kolare

ALLEMANSRÄTT FÖR SVAMPPLOCKARE. Årsmöte SKR 22 februari 2015 Suzanne Kolare ALLEMANSRÄTT FÖR SVAMPPLOCKARE Årsmöte SKR 22 februari 2015 Suzanne Kolare 2015-03-24 1 Upplägg Vad är allemansrätten Får man plocka på annans tomt Förbud mot att plocka utan markägarens tillstånd Fridlysta

Läs mer

3. Livsstil. Vad dricker du? Vad äter du? Namn: Datum: / /

3. Livsstil. Vad dricker du? Vad äter du? Namn: Datum: / / Frågeformulär Konfidentiellt 3. Livsstil Namn: Datum: / / Adress: Telefon: Vänligen besvara följande frågor, addera gärna mer information vid behov för att kunna ge en så korrekt helhets bild av din livsstil

Läs mer

Nyttig information Aronia (Latin: Aronia melanocarpa)

Nyttig information Aronia (Latin: Aronia melanocarpa) Nyttig information Aronia (Latin: Aronia melanocarpa) Aroniabusken har blad med en glöd som lyser upp hösten och användbara bär. Foto: Fredrik Funck Aronia tillhör rosväxterna och bland de nära släktingarna

Läs mer

Linnéa M 5A Ht-15. Kapitel 1 Drakägget

Linnéa M 5A Ht-15. Kapitel 1 Drakägget 1 Kapitel 1 Drakägget Jag heter Sara. Jag är 10 år gammal. Jag har en lillasyster. Hon är 3 år. Hon heter Linda. Jag har en mamma och pappa också. Vi är en fattig familj. Vi bor i ett litet hus på landet.

Läs mer

Handledning: Tvångsmata en sjuk kanin med Critical Care(version 1) Författare: HenricLuijten@hotmail.com. Index:

Handledning: Tvångsmata en sjuk kanin med Critical Care(version 1) Författare: HenricLuijten@hotmail.com. Index: Handledning: Tvångsmata en sjuk kanin med Critical Care(version 1) Författare: HenricLuijten@hotmail.com Index: 1.0 Vad är det här för handledning? 1.1 När tvångsmata? 1.2 Är det svårt att tvångsmata en

Läs mer

STOMIVÅRD. Äta gott Leva gott ILEOSTOMI

STOMIVÅRD. Äta gott Leva gott ILEOSTOMI STOMIVÅRD Äta gott Leva gott ILEOSTOMI Råd till dig som har en ileostomi Alla individer har olika behov oavsett om man har stomi eller inte. De tips och råd som finns i denna broschyr är endast en vägledning

Läs mer

Skogssork (Clethrionomys glareolus)

Skogssork (Clethrionomys glareolus) Skogssork (Clethrionomys glareolus) Är vanlig i hela Sverige. Kroppslängden är 8-13,5 cm med ett smalt huvud. Har en ± tydligt rödbrun rygg, sidor ljusa/gulaktiga och vitaktig buk. Svansen är 3-6 cm och

Läs mer

Kött. Det du äter när du äter kött består av. Muskler. Fett. Bindväv MÖRT KÖTT

Kött. Det du äter när du äter kött består av. Muskler. Fett. Bindväv MÖRT KÖTT Kött Det du äter när du äter kött består av Muskler Fett Bindväv MÖRT KÖTT Kött som har varit mycket i arbete har grövre muskeltrådar och mer bindväv. Det gör att vi tycker att köttet är grövre och segare

Läs mer

ALLEMANSRÄTT FÖR SVAMPPLOCKARE. Årsmöte 2015 Suzanne Kolare

ALLEMANSRÄTT FÖR SVAMPPLOCKARE. Årsmöte 2015 Suzanne Kolare ALLEMANSRÄTT FÖR SVAMPPLOCKARE Årsmöte 2015 Suzanne Kolare 2016-07-14 1 Upplägg Vad är allemansrätten Får man plocka på annans tomt Förbud mot att plocka utan markägarens tillstånd Fridlysta svampar Organiserat

Läs mer

Människans hälsa. Människans hälsa. 1 Diskutera i gruppen och skriv ner några tankar.

Människans hälsa. Människans hälsa. 1 Diskutera i gruppen och skriv ner några tankar. Människans hälsa beror på mycket. Vi gör många val som påverkar hur vi mår. Hur lever vi Hur äter vi Vad äter vi Hur mycket sover vi Hur mycket tränar vi Många saker att tänka på för att kunna må bra.

Läs mer

Av: Helen Ljus Klass 7. vt-10

Av: Helen Ljus Klass 7. vt-10 Av: Helen Ljus Klass 7. vt-10 Recept...3 Dokumentation blåbärs pannkaka 8 Dokumentation klassisk svensk pannkaka 9 Pannkakans historia.10 Min egen pannkakas berättelse..11 Källförteckning..13 2 Blåbärspannkaka

Läs mer

OECHSLEVIKTEN. Räkna ut hur mycket alkohol som bildats i vinet. Räkna ut hur mycket socker som behövs för att ge en viss alkoholstyrka

OECHSLEVIKTEN. Räkna ut hur mycket alkohol som bildats i vinet. Räkna ut hur mycket socker som behövs för att ge en viss alkoholstyrka OECHSLEVIKTEN vikten, även kallad mätare, är vinberedningens viktigaste mätare. I Tyskland är hela vinlagen baserad på vikten! Att brygga vin utan en vikt är som att köra bil utan ratt - man kan komma

Läs mer

1 Checklista för åtgärder i Naturvård / Skötsel bestånd (NS)

1 Checklista för åtgärder i Naturvård / Skötsel bestånd (NS) 1 Checklista för åtgärder i Naturvård / Skötsel bestånd (NS) (Listan ska även användas för generella naturvårdhuggningar) Man kan grovt dela upp NS bestånd i två kategorier. Dels en kategori som utgörs

Läs mer

familj Risonirisotto med champinjoner Kassler med mos och ärtor Fläskfärs i kokosmjölk

familj Risonirisotto med champinjoner Kassler med mos och ärtor Fläskfärs i kokosmjölk a3dagar 6 Personer familj Enkelt, gott och snabbt på bordet nu med vännerna Lollo & Bernie Se veckans roliga tips och pyssel! Vecka 48 a Risonirisotto med champinjoner b Kassler med mos och ärtor c Fläskfärs

Läs mer

VÄXTFÄRGNING FÖR NYBÖRJARE med

VÄXTFÄRGNING FÖR NYBÖRJARE med VÄXTFÄRGNING FÖR NYBÖRJARE med teljé dda FÖRORD: Jag kommer beskriva denna växtfärgningsprocess som om jag växtfärgade endast en garnhärva. Varför då? Jo, för texten är främst för den som aldrig växtfärgat

Läs mer

Claudia Girnth-Diamba

Claudia Girnth-Diamba 1346 Claudia Girnth-Diamba Solrød Gymnasium, Solrød Center 2, DK 2680 Solrød Strand, Danmark Koka gröna grönsaker i saltat vatten och vid olika ph Vill du att dina grönsaker skall bli bruna när de kokas?

Läs mer

Guide till. Naturstigen. vid. Vamlingbo prästgård

Guide till. Naturstigen. vid. Vamlingbo prästgård Guide till Naturstigen vid Vamlingbo prästgård Väg mot Kvarne naturum Stigen är ca. 1 km lång och löper genom lättgången terräng. Det går bra att ta med barnvagn. Välkommen till naturstigen! Stigen är

Läs mer

Kanadabinka (Erigeron canadense)

Kanadabinka (Erigeron canadense) Kanadabinka (Erigeron canadense) Kanadabinka (Erigeron canadense) Beskrivning Ettårig ört med 1-10 dm höga, upprätta, styva, tätt bladbeströdda stjälkar. Blad spiralställda, håriga, lansettlika, helbräddade

Läs mer

Dialysen/ Njurpolikliniken /

Dialysen/ Njurpolikliniken / PRE-DIALYS När njurarnas funktion är nedsatt. Njurarna är bönformade organ som finns på båda sidorna om Din ryggrad ungefär mitt på ryggen. Njurarna fungerar som filter, genom vilka blodet strömmar 24

Läs mer

Sammanfattande dokument Ansökan om Skyddad Ursprungsbeteckning för Suovas

Sammanfattande dokument Ansökan om Skyddad Ursprungsbeteckning för Suovas Sammanfattande dokument Ansökan om Skyddad Ursprungsbeteckning för Suovas 1. Namn för Skyddad Ursprungsbeteckning Suovas. 2. Medlemsstater samt tredjeland Sverige, Finland samt Norge. 3. Beskrivning av

Läs mer

Naturkunskap årskurs 7 elevuppgifter

Naturkunskap årskurs 7 elevuppgifter Naturkunskap årskurs 7 elevuppgifter Olika fiskar har olika former och färger. Platta, runda, långsmala, tjock och kompakta. Fenorna är också olika i form, antal och storlek. Alla fiskar är utvecklade

Läs mer

SMAK- PROV. Utkommer till ht 14

SMAK- PROV. Utkommer till ht 14 SMAK- PROV Utkommer till ht 14 Tankar om biologi I KAPITLET FÅR DU LÄRA DIG: { något om vad biologi är ( hur man vet det man vet idag u hur man sorterar växter och djur och ger dem namn hur man gör en

Läs mer

balja ett stort kärl av metall eller plast som man t.ex. diskar eller tvättar i bank ett företag där man t.ex. kan låna pengar eller spara pengar

balja ett stort kärl av metall eller plast som man t.ex. diskar eller tvättar i bank ett företag där man t.ex. kan låna pengar eller spara pengar TUMBA BRUK anlägga börja bygga något anonym som inte talar om sitt namn ark ett blad av papper balja ett stort kärl av metall eller plast som man t.ex. diskar eller tvättar i bank ett företag där man t.ex.

Läs mer

3 dagar. Ingredienser v 34. Recept. Hej! Veckans meny: Bra att ha hemma v 34. Köp gärna med fler matvaror!

3 dagar. Ingredienser v 34. Recept. Hej! Veckans meny: Bra att ha hemma v 34. Köp gärna med fler matvaror! dagar v 4 Recept Potatis/ris/pasta 900 gram potatis pkt pasta Grönsaker gul lök vitlök chilipeppar äpplen avokado 400 gram grönkål 500 gram morötter purjolök salladshuvud 50 gram cocktailtomater broccolihuvuden,,,,

Läs mer

Livsmedelsverkets föreskrifter och allmänna råd om kaseiner och kaseinater; 1

Livsmedelsverkets föreskrifter och allmänna råd om kaseiner och kaseinater; 1 1 Livsmedelsverkets föreskrifter och allmänna råd om kaseiner och kaseinater; 1 (H 153) Detta dokument har sammanställts i informationssyfte. Kontrollera därför alltid texten mot den tryckta versionen.

Läs mer

Ohyra och andra skador på gloxiniaväxter

Ohyra och andra skador på gloxiniaväxter Ohyra och andra skador på gloxiniaväxter När man byter eller köper nya växter får man tyvärr ibland även ohyra på köpet. Här visas hur några typiska angrepp ser ut. Trips Trips är en rätt vanlig skadeinsekt

Läs mer

Konservering. Bärkompott... 5 Fruktkompott... 5 Grönsaker... 5

Konservering. Bärkompott... 5 Fruktkompott... 5 Grönsaker... 5 Utrustning vid konservering....................................................... 2 Steriliseringsapparat............................................................. 2 Hela och rena...................................................................

Läs mer

Användning Används morgon och kväll. Ta lite mjölk i händerna och applicera med en lätt massage i ansiktet och på halsen, skölj av med varmt vatten.

Användning Används morgon och kväll. Ta lite mjölk i händerna och applicera med en lätt massage i ansiktet och på halsen, skölj av med varmt vatten. milk närande mjukgörande rengöringsmjölk En effektiv och mild rengöring av orenheter, makeup och rester från föroreningar. Ger en mjuk och återställd hud. Innehåller antioxidanter och ger ett avancerat

Läs mer