SPRÄNGTICKA Inonotus obliquus

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SPRÄNGTICKA Inonotus obliquus"

Transkript

1 UMEÅ UNIVERSITET Instutionen för ekologi, miljö och Geovetenskap Svampkunskap IV SPRÄNGTICKA Inonotus obliquus Liknar ingen annan svamp. Alf Pallin Projektarbete Svampkunskap IV, ht-07 Umeå

2 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 Inledning 3 Sammanfattning 3 1. Syfte 3 2. Presentation Indelning i klasser Utseende, uppbyggnad Ekologi biotop Biologi Förväxlingar 7 3. Som skadesvamp Skador Nytta med skadan 7 4. Användning som färgsvamp färgsvampen sprängticka Recept Muntlig källa Användning som medicin Fakta från svampboken 5.2 Hörsägen Från apotek i Ryssland Svenskt recept Köp chaga i Sverige Från internet 13 Diskussion 13 Källor 14 Bilaga 16 2

3 Inledning Det här liknar inte någonting som vanligen förknippas med svamp. Den har ingen hatt. Den har ingen fot. Det är ingen skivling, och ingen sopp eller någon murkla, ej heller en fingersvamp eller tryffel. Det är en ticka, men långt från den vanliga ätliga och goda fårtickan som nog de flesta känner till. Också i utseende långt från de vanliga fnöskticka, björkticka, klibbticka som växer med stora hattar på olika trädslag. Den här ser ut som en av eld (åsknedslag) oformligt bränd svart klump, som ofta sitter på björkstammar. Det är nog inte alla som känner till att detta är orsakat av en ganska vanlig svamp. Fruktkroppen som man sällan ser växer resupinat under barken. SPRÄNGTICKAN. Sammanfattning De svarta hårda knölarna på björkstammar har nog många sett. Det är parasitsvampen sprängticka, Inonotus obliquus som har angripit trädet, bildat knölarna och till sist efter många år tagit död på trädet. Fruktkroppen växer resupinat närmast veden och spränger slutligen bort barken och sprider sina sporer. Av den murkna veden på det döda trädet hämtar taltrasten material till sitt bo. De svarta knölarna går att färga garn med. Också inom folkmedicin, främst i Ryssland och Sibirien har man ända sedan 1500-talet använt sig av sprängtickans sterila svarta knölar under namnet chaga som medel mot bl.a cancer. Det går idag att köpa chaga receptfritt på apotek i Ryssland. Således går det alltså att använda denna parasitsvamp också till någonting nyttigt. 1. Syfte Projektet med sprängtickan är ett försök att ta reda på mera fakta kring denna svamp. Jag kommer att undersöka något om dess skadeverkan på skogen, att använda svampen till att färga garn med, och dess användning som medicin. För att få svar på mina frågor kommer jag att söka i litteraturen, på internet, prata med berörda personer, egna undersökningar och iakttagelser. Förutom redovisning i text använder jag mig av eget bildmaterial och fysiskt påtagligt material. 2. Presentation Här kommer jag att beskriva svampen, indelning i klasser och familj, svampens namn på olika språk. Hur den ser ut hur den luktar hur den smakar. Jag har tittat efter på vilka träd den växer, var man kan hitta den och om det finns förväxlingssvampar. Inonotus obliquus, släktnamnet kommer från grekiskan. Inos betyder kraft, styrka och andra ledet notus betyder baksida, rygg. Obliquus är latin och betyder sned, skev. (Raoul Iseberg 3

4 2003) Svenska: Sprängticka, kallas även kräftticka. Norska: Kreftkjuke Danska: Brike-speljeporesvamp Finska: Pakurikääpä Tyska: Schifer schillerporling USA: Chaga Ryska: чага (kyrilliska alfabetet) (Raul Iseberg 2003) Sprängtickan är vanlig i områden med björkskog. Den finns i stora delar av Europa, Sverige och övriga norden Ryssland, Sibirien, Asien och Nordamerika. Ovanlig i England och efter Europas västkust. (L. Ryvarden och R.L Gilbertson 1993) 2.1 Indelning i klasser Rike: Underrike: Division: Klass: Underklass: Ordning: Familj: Släkte: Art: Svenskt namn: Eukaryota Fungii Basidiomycota Hymenomycetes Homobasidiomycetes Hymenochaetales Hymenochaetacea Inonotus Inonotus Obliquus Sprängticka 2.2 Utseende, uppbyggnad Det är lätt att känna igen en sprängticka, men det man vanligen ser är inte svampens fruktkropp utan dess verkningar på värdträdet. Det är de svarta hårda knölarna som kan bli upp till en halv meter stora. Ibland flera på samma träd, jag har hittat upp till sju stycken på samma björk från roten upp på stammen och på grenarna. Inuti är de här knölarna ljust kanelbruna med vita fläckar. Den svarta ytan är hård och spröd, längre in mot stammen är den mjukare och något seg. Torkad är hela knölen spröd och lätt att smula sönder t.ex i en mortel. Den smakar inget speciellt, som att tugga på en träbit, känns något korkartat. Luktar svagt murken lövved Det här gäller den sterila synliga delen av sprängtickan. (egna iakttagelser) Svampens fruktkropp som växer resupinat närmast veden är några dm stor. De ofta skimrande gulbruna till mörkt rödbruna porerna är kantiga utdragna och varierar i storlek (3-8 per mm). Totalt blir sprängtickans fruktkropp bara några mm tjock. Då svampköttet är dåligt utvecklat består den fertila fruktkroppen till största delen av rör. ( Dan Olofsson 1996) 2.3 Ekologi biotop Sprängtickan är en mycket aggressiv parasit på levande träd. Den förekommer främst på björk (94 %) och på al (6 %), sällsynt på andra lövträd. (Dan Olofsson 1996). 4

5 I mina hemtrakter har jag på björk hittat många lokaler med kollekter av sprängticka. Den verkar förekomma vanligast i något fuktiga områden/sumpskog, men jag har också hittat den på bergssluttning men enstaka björkar insprängda mellan tall och gran. Jag har funnit stor variation på björkarnas ålder och grovlek. På gråal har jag hittat tre lokaler på ganska klena stammar, samt funnit den på ek????, en lokal. Citat i anslutning till det fertila stadiet påträffas ibland tvåfärgsticka, Gloeporus dichrous,( Dan Olofsson 1996) Sprängticka. Inonotus obliquus på ek??? Diskussion. Sprängticka Inonotus obliquus på gråal 5

6 2.4 Biologi Sprängtickan har två stadium, ett sterilt (det som man oftast ser) och ett fertilt (närmast veden). Svampen får fäste i värdträdet via olika skador som går in till veden. Tecken på att ett träd blivit angripet av sprängticka är just de svarta sterila knölarna som beskrivits i 2.2 Inuti trädet bildas röta, trädet dör och bryts så småningom av. På det döda trädet bildas så de fertila fruktkropparna under barken närmast veden sommar och höst. Till slut sprängs barken loss och det blir möjligt för sporerna att sprida sig. (Asko Lehtijärvi 2007). Det är alltså sällan som man ser sprängtickans fruktkropp Barken portsprängd och rester av gammal fruktkropp. Gammal fruktkropp och porlager, nästan uppätet av larver. Sprängtickgnagare? (SLU 2006) 6

7 2.5 Förväxlingar På björk finns det nog inte någon annan svamp att förväxla sprängtickan med. Tittar man inte närmare på trädet så kanske det är möjligt att förväxla med andra skador, utväxter av själva veden, ( knosor eller vril) som kan bli ganska stora. På alm växer en egen art av sprängticka Inonotus ulmicola (Klas Jaederfeldt 2003) 3 Som skadesvamp Här kommer jag att titta på hur trädet blir angripet, hur skadan ser ut, vad som händer med det skadade trädet. Hur omfattande är skadorna? Finns det någon nytta med skadan? 3.1 Skador. När trädet blivit skadat in till veden av olika orsaker, frostsprickor, mänsklig påverkan eller träd som fallit på varandra så får svampen fäste. Sprängtickan är tillsammans med fnöskticka och eldticka den vanligaste rötsvampen på björk (Asko Lethijärvi 2007). Rötans huvudsakliga placering är för björkens del på stam och stambas. På al är det stammen som drabbas.( Tove Hultberg 2006). Själv har jag hittat en björk med angrepp nere från roten upp på stammen och på grenarna. På den skadade veden bildas vitröta med mörkare avgränsande zoner. Citat denna typ av röta har ett annorlunda sätt att bryta ned veden än de flesta andra. De stora kräftliknande såren har till uppgift att döda kambiet (stammens tillväxtlager) genom att trycka mot det, och därigenom öka storleken på såret (Shigo 1979). Det är splintveden i den levande björken som försvagas, brottstyrkan minskar och det är stor risk att det drabbade trädet bryts av vid storm.( Tove Hultberg 2006) När rötangreppet pågått i ca 10 år så dör trädet. Hur stor del av den svenska björkskogen som är drabbad har jag inte lyckats hitta uppgifter om. Jag har pratat med en skogsägare (Lennart Andersson) han är av den uppfattningen att sprängtickan uppträder på enstaka träd och inte hela bestånd. Det stämmer också med mina iakttagelser att enstaka träd drabbas, har som mest hittat fyra angripna björkar inom synhåll för varandra. Men det kan ju se annorlunda ut på andra håll där jag inte har undersökt. 3.2 Nytta med skadan Det som är till skada för många kan också vara till nytta för någon annan. Detta gäller också rötskadorna på björk som sprängtickan står för. När trädet varit infekterat av svampen en längre tid och trädet dött så är det många insekter och småkryp som hittar både skafferi och bostad. Även högre stående av naturens innevånare drar nytta av den röta som sprängtickan åstadkommer, det är taltrasten. Av den ruttna mjuka veden hämtar taltrasten bomaterial som den blandar med saliv och murar insidan av sitt bo i en unggran till alldeles slät boskål där sedan honan lägger sina blå ägg med svarta prickar. 7

8 Brottet på björken med sprängtickans knölbildning. Tvärsnitt av stammen, infekterat av sprängtickan. Längdsnitt av densamma 8

9 Från samma björk, så här ser det ut ovanför brottet barken har ramlat av och det mesta är uppätet, gångsystem från björksplintborren. ( Hubertus H Eideman Allan Klingström 1976) En till art, en ganska sällsynt skalbagge som främst utvecklar sina larver i sprängtickans fertila fruktkroppar är sprängtickgnagaren Dorcatoma substriata.( ArtDatabanken faktablad 2006) 4. Användning som färgsvamp Nu lämnar jag de skador som sprängtickan orsakar och övergår till vad man kan använda de sterila svarta knölarna till. Börjar med tickans användning som färgsvamp. 4.1 Färgsvampen sprängticka. Själv har jag ingen egen erfarenhet av att färga med svamp. I vanliga svampböcker har jag inte heller hittat någonting skrivit om sprängtickan som färgsvamp. ( Carla och Erik Sundström, Miriam Rice 1985) skriver något lite om sprängtickan. Förutom beskrivning av själva svampen nämner man i boken att sprängtickans svarta knölar innehåller stora mängder av färgämnet hispidin, och med ammoniak lakar man så ut hispidinet i färgbadet. Man uppger att ullen betad med alun/vinsten färgas gul till rostgul, vid betning med järn blir färgen gråbrun. Någonting som är bra med sprängtickan är att det går att spara svamparna och använda dom till färgbad efter färgbad med ny tillsats av ammoniak varje gång. Om du vill plocka de svarta knotorna som sprängtickan bildar, för användning till färgning m.m så lossar de ganska lätt från stammen när de vuxit sig stora och trädet dött. Tar du knotorna på ett tidigt stadium så behövs yxa eller såg. Sitter knotorna högt upp så tillkommer också en stege i utrustningen. 9

10 4.2 Recept. Garn Ullgarn Vikt 10g Kärl Rostfritt Betning Alun/vinsten Svamp vikt 10g, torkad och finfördelad Svamp förh. 1:1 Avkok 1 liter Tid 1 tim Färgbad 0,8 liter Temp C Tid 1 tim PH justerat. Färg gul, ljushärdighet 3, mycket bra färgsvamp (Elisabeth Bååth Adobe Acrobat dokument) 4.3 Muntlig källa. Det går att färga ull, siden och silke med sprängtickans utväxta knölar. Man använder sig av garn som är färdigbetat med alun och vinsten. Den färg som man får fram är ljust brunaktig till gyllengul. Färgen varierar beroende på bl:a vilket kärl som används koppar, aluminium, rostfritt eller järn. Det är också beroende på vilket PH värde som vattnet har. Regnvatten och sjövatten går bra, undvik kranvatten. Sprängtickan är hård att arbeta med, men den ger mycket färg och det går att använda färgbadet flera gånger. Hela den hårda utväxten som sprängtickan bildar går att använda såväl det svarta yttre som det kanelbruna inre. Efter blötläggning i ett dygn så kokas den i flera timmar och man provar sig fram till den färg som man vill åstadkomma. ( Linnea Nord och Inger Rehn) 3 liter sprängticka i mindre bitar och en skvätt ammoniak, högst ½ dl ger färgbad till flera hekto garn. (Birgitta Terent) 10

11 5. Användning som medicin Nu har jag kommit fram till ett mycket intressant område där sprängtickan kommer till användning. Här skall jag försöka ta reda på fakta och forskning om tickans egenskaper och verkan inom naturmedicin. 5.1 Fakta från svampboken. I svampböckerna står det inte mycket skrivit om sprängtickan, och med några få ord nämner författarna tickans användning inom medicin. Citat 1: De har under namn av tschaga använts i den ryska folkmedicinen sedan 1500-talet som ett medel mot cancer. Även i nutiden används avkok på knotorna för att stoppa tillväxt av tumörer, särskilt i magen och i lungorna. Den lär även ha effekt mot magsår.(svengunnar Ryman 1992) Citat 2: Svampen är oätlig men har använts i bl a rysk folkmedicin som ett medel mot cancer. (Bo Nylen 2000) Citat 3: På de svarta knölarna kokar man i Ryssland ett te, som man anser vara hälsosamt. (Klas Jaederfeldt 2003) Citat 4: These conks have widely used in Russia for medical purposes, especially stomach problems. ( L. Ryvarden och R. L Gilbertson 1993) 5.2 Hörsägen Första kommentaren om sprängtickans medicinska egenskaper fick jag från Angehlina Larsson. Hon kommer från liten by strax innan uralbergen i Ryssland. När jag visade en bild på sprängtickan så berättade hon, den där brukar min pappa koka te på när han har ont i magen. (juni 2007). Flera av mina övriga vänner från Ryssland känner också till sprängtickan som medicin, men under namnet chaga. Svetlana Heldt berättar att både mamma och mormor har använt sig av chaga, egna recept. ( juni 2007) Och samerna i Sverige använde sprängtickan som kaffesurrogat under 2:a världskriget (Ove Sibirien Andersson 2007) 5.3 Från ett apotek i Ryssland Här följer översättning från asken med chaga inköpt på ett ryskt apotek. Hur görs extrakt: Man tar 2,5 gr (en matsked) råvara (torkad svamp), fyller på med ett glas kokt vatten max grader, och låter stå 48 timmar i rumstemperatur, efter detta silar och pressar man. Färdigt extrakt blandas med kokt (avsvalnat) vatten till 200 ml. Hur man använder extrakt: Man dricker ett glas extrakt 3-4 gånger per dag före maten i 3-5 månader. Extrakt av chaga stimulerar aptit, förbättrar matsmältning och verkar som smärtstillande medel. Extrakt används mot magkatarr med lågt syre och mot cancer. Hur bevaras råvara: Torkad svamp bevaras i torr förpackning, burk plastpåse el dyl., skyddad från sol och ljus. Färdigt extrakt bevaras på en kylig plats max 2 dygn. Förvaras oåtkomligt för barn, gäller både råvara och färdigt extrakt. När extrakt inte skall användas: Om man har anlag att bli upphetsad i nervsystemet. Paketets innehåll: 50 gr i 14 % fuktighet. Får köpas receptfritt på apotek. 11

12 Chaga från Ryssland, bäst före november 2009 Tillverkare: Faros (Svetlana Heldt 2007) 5.4 Svenskt recept Så här skriver Björn Korander. Citat: Krafsa loss knölarna från tickan, en rågad matsked räcker till för 2-3 liter te. Koka ca 10 min eller tills vattnets färg är lämpligt. Smaken är mild (ungefär som Paulings te), sockra efter smak och njut. (www.kolumbus.fi/bjorn-corander ) 5.5 Köp chaga i Sverige Bodystar säljer en produkt under namnet Björk chaga kräm. Den uppges ha en lång tradition som välbeprövad hudkräm, som används för att lindra en mängd hudåkommor. Och har med framgång används vid behandling av eksem. Man skriver följande om produkten: chagan innehåller 12.3% aska som i sin tur innehåller kisel, aluminium, kalcium, magnesium, natrium, kalium, zink, koppar, och mangan och dessutom i chagans utväxter finns oxalsyra, myrsyra, ättiksyra, oljesyra, och vasnilinsyra. Dessa biologiska aktiva ämnen har antioxidantisk och anestetisk verkan samt verkar antiinflammatoriskt. Krämen underlättar hudens regnerationsprocesser samt verkar lugnande på en irriterad hud. En tub innehåller 75mg (www.bodystar.se) Det hela verkar som att applicera en hel kemisk fabrik på huden. En tub kostar 128 kr plus frakt och ev. postförskottsavgift. 5.6 Från internet För den som vill leta och läsa mera om Inonutus obilquus, sprängtickan, chaga så finns det många träffar på internet. чага träffar. Sprängticka 142 träffar, Inonotus obliquus 27400, chaga Det finns också ett projektarbete om sprängtickans medicinska betydelse (Emma Furberg, Ronny Sundqvist 2005) 12

13 Diskussion Som det framgår av innehållet i projekt sprängticka, Inonotus obliquus så är det på många områden en intressant svamp att undersöka och studera. Resultaten som redovisas är långtifrån fullständiga och det finns mycket utrymme för diskussion. Hur vanlig är svampen? På vilka trädslag går det att hitta den? Vilken biotop föredrar sprängtickan? Hur stora och omfattande är skadorna på skogen? Erfarenheter från färgning med den. Frisör Jörgen Larssons ide att färga håret med tickan, ett framtida projekt!! Är verkligen sprängtickans medicinska egenskaper så bra som det framgår på sina håll, eller tron verkar allt? Kompletterande bilder, färska fruktkroppar av sprängticka. Fotade i taskbergets naturreservat Enånger Den vackert blåskimrande fruktkroppen växer resupinat under barken närmast veden. Det är mycket sällan som man har turen att se den här sidan av svampen som ibland likt norrsken visar sig när barken sprängts loss. Fruktkropparna är flera meter långa där de växer längs stammen, de är ganska kortlivade och blir fort angripna av insekter som förstör svampen, men den hinner bilda tillräckligt med sporer som vinden sprider till nya träd. Till min stora glädje hade jag turen att först se sprängtickans fruktkropp på en björkstam som Bengt Sättlin hittade i Taskbergets reservat, sedan fann jag min egen sprängticka vid linskäkten Styvje Norrala. 13

14 14

15 Bilder på fruktkropp samt de sterila svarta knölarna. Från linskäkten Styvje

16 Källor 1. Naturvandringen. Raul Iseberg. Autodiakten nr Södertälje svampklubb medlemsskrift. 2. European Polypores. L. Ryvarden och R.L. Gilbertson. Del , ISBN , sid 334 och Tickor i Sverige. Dan Olofsson. Projektrapport 1996, sid Skadebeskrivning. Sprängticka. Asko Lehtijärvi. 5. Vedrötor i stadsträd. Examensarbete nr 1. Tove Hultberg Shigo A.L. (1979) Tree decay, an expended concept, US Forest service, Agriculture information bulletin number Skogsägare Lennart Andersson, Sjettene Norrala, Samtal Skog-Björk 9. Skadegörare i skogen. Hubertus H. Eidemann och Allan Klingström ISBN sid 236, och ArtDatabanken Faktablad. Bengt Ehnström Skapa av svampfärgat garn. Carla och Erik Sundström, Miriam Rice ICA bokförlag Elisabeth Bååth Adobe Acrobat document Linnea Nord , och Inger Rehn ,samt Birgitta Terent , samtal om sprängtickan som färgsvamp vid olika tillfällen juni, juli

17 14. Citerad litteratur. Svampar en fälthandbok. Svengunnar Ryman och Ingemar Holmåsen Sid 191. Tredje reviderade upplagan, ISBN Svampar i Norden och Europa. Bo Nylen Sid 130. ISBN Tickboken. Klas Jaederfeldt Sid 51, bild på sid 189, 190. ISBN European Polypores. L. Ryvarden och R.L. Gilbertson. Del , ISBN , sid 334 och Ahghelina Larsson, juni 2007, Svetlana Heldt juni 2007, samt Ove sibirien Andersson september Samtal och berättelser om sprängticka, Chaga. 16. Björn Korander. Allmänt om naturens nyttoväxter Projektarbete, svampkunskap I, 5 p. Umeå Universitet ht Emma Furberg och Ronny Sundqvist. 18. Samtliga foton Alf Pallin 17

18 Bilaga. Hämtat från internet. Här följer en text från Eartborn Wellness, fritt översatt Maria Gustavsson Sibiriskt chagaextrakt kommer från en naturlig antioxidantisk medicinsk svamp och är en av naturens äldsta medicinska örter. Skruten om över hela världen som den mediciniska kungen av örter och en sällsam gåva från naturen, finns den nu äntligen för första gången tillgänglig som ett kraftfullt formula extrakt. Varje flaska innehåller 2 fl. oz. av Chaga och det beräknas räcka i ca 45 dagar. Vi har möjligheten att inhandla det ursprungliga Sibiriska Chaga extraktet direkt från den ryska tillverkaren och därigenom hoppa över alla mellanhänder. Produkttillverkaren är den enda som har de officiella rättigheterna från ryska regeringen att skörda Chaga svamp i de norra regionerna av Irkutsk Företaget har teknologiskt avancerade möjligheter och kvalificerad personal att producera Chaga extrakt av bästa kvalitet genom att använda en lågtrycks vatten process vilket försäkrar att de aktiva delarna i Chaga svampen tas tillvara på bästa sätt. Ingen alkohol används i denna process. Det är denna kunskap som ger dem möjlighet att öppet säga att deras Chaga extrakt har den högsta koncentrationen av essentiella substanser vilket gör denna produkt effektiv, kraftfull och av bästa kvalitet. Detta företag har en nära samverkan med Irkutsk Medicinska Universitet och specifikt deras institutioner i farmakologi och botanik som har utfört tester och forskat om Chaga i mer än 20 år. Sibirisk Chaga är 100 % naturlig, säkert och effektivt skördad i naturen, och växer bäst vid 40 grader C. Innehållande mer än 215 phytoneutrients, Chaga har 25 till 50 gånger mer SOD antioxidanter än Agarigus, CoQ 10, vitamin C och vilda blåbär, och är rankad bland de högsta i den antioxidantiska mätskalan. Sibirisk Chaga innehåller ett överflöd av beta glukosen, saponins, aminosyror, belulinic acid, naturliga mineraler och är utformad i det revolutionära Pi vattnet (Pi vatten har samma funktion och energi som vattnet i din kropp). Över 1400 moderna vetenskapliga publikationer indikerar att dessa komponenter kan erbjuda lösningar för att slåss mot virus och svamp sjukdomar, stimulera det centrala nervsystemet, bromsa tillväxten av tumörer och cancer celler, minska mängden vita blodkroppar, sänka blodtryck arteriellt som venöst, minska sockernivåer, förbättra färg och elasticitet i huden, återfå ungdomligt utseende och avgifta levern, njurarna och mjälten1960 noterade U. S National Cancer Instituten att en dekokt av Chaga hade varit framgångsrikt använt i behandling av cancer i Australien. Den har blivit godkänd av F.D. A som ett dietariskt tillskott och skyddad av Världshandelorganisationen. (World Trade Organization). Hitintills dags datum har inga sideffekter av Chaga blivit rapporterade. Det finns sammanfattningsvis 40 års forskning och 1400 kliniska och vetenskapliga forskningspublikationer som stöder användningen av medicinsk svamp som ett alternativ till drog och receptbelagd medicin över disk. Chaga är godkänd som ett naturligt mat tillägg. I hundratals år har de som praktiserat traditionell kinesisk medicin använt Chaga till allmän hälsa, lång levnad och hålla sig vacker och som kur för: Influensan, artrit, svamp, svulster, hudproblem, magsår, matsmältningsproblem, diabetes, tumörer. Sibirisk Chaga svamp extrakt är ett ickegiftigt hälsotillskott. Chaga är en brun vätska som är löslig i vatten, luktlös och smaklös och passar bra at blanda i vatten, te, kaffe, soppa och andra drycker som nämnts tidigare. Rekommenderat intag på 8-10 droppar av Chaga extrakt med en dryck 2 ggr om dagen för att balansera ditt immunsystem. 18

19 Chaga Inonotus Obliquus Chaga är en parasitisk svamp som växer på björkar och alar i kallare klimat. Chagan har använts i Ryssland som folkmedicin sedan 1500-talet och Nobelprisvinnaren Alexandr Solzjenitsyn krediterar den med att den botade hans cancer. Chaga te används i ryska folkmedicinen som botemedel för en rad olika åkommor, som magkatarr, magsår, tuberkulos och cancer. Färska studier visar att den har en väldigt hög sammansättning av antioxidanter. FDA har rekommenderat att folk bör öka sin antioxidant konsumtion till 7000 ORAC enheter per dag för att minska risken för cancer Vad är ORAC? ORAC står för Oxygen Radical Absorbent Capacity (radikal syreupptagningsförmåga?). Det är en skala som mäter mängden av fria syreradikaler i din kropp som mat eller tillskott kan absorbera. Fria syreradikaler skapas i vår kropp under normalt dagligt leverne; elektricitet, föroreningar, solexponering och många fler oundvikligheter. Dessa fria radikaler studsar omkring i vår kropp, misshandlar vår cellstruktur och inre organ och gör oss mer mottagliga för sjukdomar. Cigarettrök är full av fria radikaler. Någonsin märkt att rökare ser äldre ut? Forskare har också upptäckt att konsumering av mat med högt ORAC resultat hjälper att skydda mot åldersrelaterad minnesförlust. Chaga har den högst rapporterade ORAC resultatet i naturlig föda eller oljor. Chaga har också Polysackarider, som andra medicinska svampar innehåller, och Triterpener som annars bara finns i Ganodema Topp ORAC frukter och grönsaker per 1gram Chaga 36,557 havtornsbär 258,1 plommon/sviskon 58,9 granatäpple 33,7 russin 28,9 blåbär 24,5 björnbär 20,8 grönkål 18 tranbär 17,9 vitlöksklyfta 16,9 jordgubbar 15,7 spenat 12,9 ångkokt spenat 9,3 broccoli huvuden 9,1 betor 8,6 morötter 2 19

20 20

21 .. 21

22 .. 22

23 23

24 24

25 25

Gråbo, Lavar Sälg, Älgört. Al, Blodrot En Sileshår, Stensöta. Blodrot, Blåbär, Gullris Stensöta Pors, Rölleka, Skvattram Ljung, Vänderot

Gråbo, Lavar Sälg, Älgört. Al, Blodrot En Sileshår, Stensöta. Blodrot, Blåbär, Gullris Stensöta Pors, Rölleka, Skvattram Ljung, Vänderot Detta dokument behandlar vilka medicinalväxter som finns att tillgå i Sverige. Kom ihåg att dessa växter ibland kan förväxlas med giftiga släktingar, så var försiktig. Likaså är de inte lika effektiva

Läs mer

ProViva Fruktdryck. Blåbärsdryck. Nypondryck. Svartvinbärsdryck. Jordgubbsdryck. Mango

ProViva Fruktdryck. Blåbärsdryck. Nypondryck. Svartvinbärsdryck. Jordgubbsdryck. Mango ProViva Det finns idag många bra-för-magen-produkter. Och så finns det ProViva. Denna unika fruktdryck är resultatet av mer än tio års svensk forskning. ProViva innehåller en dokumenterat nyttig bakteriekultur,

Läs mer

Apotekets råd om. Vitaminer och mineraler

Apotekets råd om. Vitaminer och mineraler Apotekets råd om Vitaminer och mineraler Din kropp behöver många olika ämnen för att må bra. Den behöver vatten, proteiner, fett, kolhydrater, mineraler och vitaminer. Tillsammans ger de dig energi och

Läs mer

Urdjur mm. Läs sidorna: 14-17 (cell) 24 (livets utveckling) 37 (urdjur) 28-32 (bakterier) 196-197 (virus, vaccin etc) Anteckningar och stenciler

Urdjur mm. Läs sidorna: 14-17 (cell) 24 (livets utveckling) 37 (urdjur) 28-32 (bakterier) 196-197 (virus, vaccin etc) Anteckningar och stenciler Urdjur mm. Läs sidorna: 14-17 (cell) 24 (livets utveckling) 37 (urdjur) 28-32 (bakterier) 196-197 (virus, vaccin etc) Anteckningar och stenciler 1. När vi pratar om biologi, vad pratar vi om då? Ge förslag

Läs mer

Ny unik produkt. halsosjalen@allt2.se

Ny unik produkt. halsosjalen@allt2.se Ny unik produkt halsosjalen@allt2.se Uttalas sho-sai Innehåll halsosjalen@allt2.se = Kakao + Acai + Blåbär Varför är XOCAI världens nyttigaste choklad? Kakao har högsta antioxodantvärdet av alla livsmedel

Läs mer

PRODUKT INFORMATION OCH AFFÄRSMÖJLIGHET

PRODUKT INFORMATION OCH AFFÄRSMÖJLIGHET VÄLKOMMEN! PRODUKT INFORMATION OCH AFFÄRSMÖJLIGHET Det finns ett samband mellan de ökade sjukdomstalen och den minskade näringskvalitén i vår mat. Vad gör du för att gardera dig? Hjälper du din familj

Läs mer

Hur mycket ekonomiska k resurser lägger staten förebyggande så att folk inte ska bli sjuka? Varför tillåts sjukdomsframkallande farliga

Hur mycket ekonomiska k resurser lägger staten förebyggande så att folk inte ska bli sjuka? Varför tillåts sjukdomsframkallande farliga Åke Truedsson Sjukvårdskostnaderna var 1970 ca 3 % av BNP. Nu är kostnaderna ca 8 % av BNP. Hur mycket ekonomiska k resurser lägger staten förebyggande så att folk inte ska bli sjuka? Varför tillåts sjukdomsframkallande

Läs mer

ERBJUDANDE! I Augusti månad har du möjlighet att köpa dessa produkter till 20 % rabatt!

ERBJUDANDE! I Augusti månad har du möjlighet att köpa dessa produkter till 20 % rabatt! ERBJUDANDE! I Augusti månad har du möjlighet att köpa dessa produkter till 20 % rabatt! Art. 103/104 All Purpose Cream normal/torr hud Verkar mjukgörande, binder fuktigheten ihuden och stärker vävnaden.

Läs mer

KOST. Fredrik Claeson, Leg. Sjukgymnast Winternet

KOST. Fredrik Claeson, Leg. Sjukgymnast Winternet KOST Fredrik Claeson, Leg. Sjukgymnast Winternet ENERGI Kroppen är en maskin som behöver energi. Denna energi får du av beståndsdelarna som blir kvar när du bryter ner Kolhydrater, Fett och Protein! Ålder,

Läs mer

Rita ett vackert höstlöv till din text. Om du vill kan du gå ut och plocka ett.

Rita ett vackert höstlöv till din text. Om du vill kan du gå ut och plocka ett. Naturen på hösten!!!! Namn: Svara på följande frågor i ditt kladdhäfte: 1. Varför har vi olika årstider? 2. Varför har träden blad/löv? 3. Vad är fotosyntes? 4. Skriv så många hösttecken du kan! 5. Varför

Läs mer

Förpackning 1 liter Pure Pak Antal/kartong 6 Artikelnummer 57862 Ean 7310867008624. Artikelnummer 57863 Ean 7310867008631

Förpackning 1 liter Pure Pak Antal/kartong 6 Artikelnummer 57862 Ean 7310867008624. Artikelnummer 57863 Ean 7310867008631 Det finns många bra-för-magen-produkter. Och så finns det. Denna unika fruktdryck är resultatet av mer än tio års svensk forskning. innehåller en dokumenterat nyttig bakteriekultur, Lactobacillus plantarum

Läs mer

Maten och måltiden på äldre dar.indd 1

Maten och måltiden på äldre dar.indd 1 Maten och måltiden på äldre dar 1 Maten och måltiden på äldre dar.indd 1 2015-02-05 15:51:40 Maten och måltiden är viktig, den ger dig inte bara näring och energi, utan innebär också för många något trevligt

Läs mer

9. Vitlök är en klassiker i

9. Vitlök är en klassiker i Textstorlek: 25 löjligt nyttiga nyttigheter Rena hälsobomberna, inget knussel. Vissa födoämnen är nästan för nyttiga för sitt eget bästa. Ät dem, nu! 1. Ägg är fullpackade med nyttiga näringsämnen. Bland

Läs mer

SAMMANFATTNING AV REPTILHJÄRNA.NU 2010-08-20

SAMMANFATTNING AV REPTILHJÄRNA.NU 2010-08-20 Att ÄTA RÄTT betyder att maten ger dig näring och energi så att du kan vara koncentrerad på lektionerna och orkar ROCKA FETT på rasterna och på fritiden. SAMMANFATTNING AV REPTILHJÄRNA.NU 2010-08-20 Kroppen,

Läs mer

Claudia Girnth-Diamba

Claudia Girnth-Diamba 1346 Claudia Girnth-Diamba Solrød Gymnasium, Solrød Center 2, DK 2680 Solrød Strand, Danmark Koka gröna grönsaker i saltat vatten och vid olika ph Vill du att dina grönsaker skall bli bruna när de kokas?

Läs mer

Hem- och konsumentkunskap år 7

Hem- och konsumentkunskap år 7 Hem- och konsumentkunskap år 7 följa ett recept planera och organisera arbetet vid matlagning (bli färdig med måltidens delar i ungefär samma tid) baka med jäst och bakpulver tillaga en måltid (koka och

Läs mer

Kött. Det du äter när du äter kött består av. Muskler. Fett. Bindväv MÖRT KÖTT

Kött. Det du äter när du äter kött består av. Muskler. Fett. Bindväv MÖRT KÖTT Kött Det du äter när du äter kött består av Muskler Fett Bindväv MÖRT KÖTT Kött som har varit mycket i arbete har grövre muskeltrådar och mer bindväv. Det gör att vi tycker att köttet är grövre och segare

Läs mer

Kemiska ämnen som vi behöver

Kemiska ämnen som vi behöver Kemiska ämnen som vi behöver Vatten Mineraler (t ex koksalt) Vitaminer Proteiner- kött, fisk, ägg, mjölk, baljväxter Kolhydrater- ris, pasta, potatis, bröd, socker Fetter- smör, olivolja osv Tallriksmodellen

Läs mer

Vitaminer Vitamin A Retinol (Betakaroten) * Vitamin B1 Tiamin

Vitaminer Vitamin A Retinol (Betakaroten) * Vitamin B1 Tiamin Vitaminer Har du koll på vad alla vitaminer egentligen innehåller?. Vet du vad du matar till ditt djur?. Är du säker på att den får i sig allt? Varför är den hängig, tjurig eller seg på att läka? OBS!

Läs mer

Inledning. Krapp (Rubia cardiofolia)

Inledning. Krapp (Rubia cardiofolia) Inledning Detta är en liten handledning för färgning av våra växtfärger. Det är inte på något sätt något slags facit utan snarare några vägar av många tillvägagångssätt. Växtfärgning är en spännande hobby

Läs mer

PRODUKTLISTA 2006. Varunr Benämning Innehåll. 1001 OmniDepå, " allt i en" 60t. 1002 OmniDepå, "allt i en" 180t. 2530 Alkavital 250g

PRODUKTLISTA 2006. Varunr Benämning Innehåll. 1001 OmniDepå,  allt i en 60t. 1002 OmniDepå, allt i en 180t. 2530 Alkavital 250g VITAMINER + MINERALER 1001 OmniDepå, " allt i en" 60t 1002 OmniDepå, "allt i en" 180t MAGE TARM 2530 Alkavital 250g 5208 Symbiople, naturläkemedel, nr 151880 210k 5210 Symbiople 100k 5220 Symbiople, Blisterpack

Läs mer

SUPER&FOOD& &PRODUKTINFORMATION&

SUPER&FOOD& &PRODUKTINFORMATION& SUPERFOOD PRODUKTINFORMATION Här!bjuder!vi!på!lite!information!om!produkterna!inom!sortimentet!Super!Food.! Samtliga!produkter!är!ekologiska.! ACAI! Acai! är! rikt!på! B1H,! B2H,! B3H,! CH! och! EHvitamin,!

Läs mer

TEKNOLOGIN. Består av 2 aktiva nyckelingredienser. KOMBU EXTRAKT: boostar hudens energi och syreupptagningsförmåga

TEKNOLOGIN. Består av 2 aktiva nyckelingredienser. KOMBU EXTRAKT: boostar hudens energi och syreupptagningsförmåga JANUARI 2014 INNERGY TM - en exklusiv teknologi för en idealisk hud CARITA har skapat de första serumen som aktiverar hudens energi. Hudens livscykel påverkas dagligen av externa attacker och interna störningar

Läs mer

Livmodersvälsignelse med Miranda Gray

Livmodersvälsignelse med Miranda Gray Jag är mycket förtjust över att du vill vara delaktig i Livmodersvälsignelsen. Välsignelsen är till för att hela och förena dig med din egna livmoder och din kvinnlighet. Den är också skapad för att förankra

Läs mer

Active Collagen 2 STÄRKER OCH FÖRYNGRAR HUDEN

Active Collagen 2 STÄRKER OCH FÖRYNGRAR HUDEN ACTIVE COLLAGEN 2 1 Active Collagen 2 STÄRKER OCH FÖRYNGRAR HUDEN Slätar ut fina linjer och rynkor och ökar hudens elasticitet Ökar fuktighetsnivån i huden Tillför vitalitet, styrka och flexibilitet Stimulerar

Läs mer

Förebygg granbarkborreskador Har du döda granar eller stormfällen i din skog?

Förebygg granbarkborreskador Har du döda granar eller stormfällen i din skog? Förebygg granbarkborreskador Har du döda granar eller stormfällen i din skog? Skogscentralen och Skogsforskningsinstitutet 2014 { 2 } Gå ut i skogen och kontrollera framför allt dina gamla granbestånd!

Läs mer

STOMIVÅRD. Äta gott Leva gott ILEOSTOMI

STOMIVÅRD. Äta gott Leva gott ILEOSTOMI STOMIVÅRD Äta gott Leva gott ILEOSTOMI Råd till dig som har en ileostomi Alla individer har olika behov oavsett om man har stomi eller inte. De tips och råd som finns i denna broschyr är endast en vägledning

Läs mer

VÅRA GRÖNA HÄLSOBOMBER

VÅRA GRÖNA HÄLSOBOMBER IDÉN Vi kallar dem Naughty forties, Fab fifties. De galna, roliga och spännande åren mellan fyrtio och femtio. Den tid då våra kroppar förändras och behöver bättre och nyttigare mat för att fortfarande

Läs mer

www.clinicmedical.se

www.clinicmedical.se www.clinicmedical.se 1. Vad är Hydrapeel plus Hydrapeel plus behandling är en av de ledande inom icke laser hudföryngring. Hydrapeel plus är den enda hydradermabration förfarande som kombinerar rengöring,

Läs mer

UMEÅ UNIVERSITET Instutionen för ekologi, miljö och Geovetenskap Svampkunskap I LACKTICKA. Alf Pallin. Ganoderma lucidum

UMEÅ UNIVERSITET Instutionen för ekologi, miljö och Geovetenskap Svampkunskap I LACKTICKA. Alf Pallin. Ganoderma lucidum UMEÅ UNIVERSITET Instutionen för ekologi, miljö och Geovetenskap Svampkunskap I LACKTICKA Ganoderma lucidum Alf Pallin Projektarbete Svampkunskap I, ht 07 Linköping Innehållsförteckning sid. Innehållsförteckning

Läs mer

Nej, i förhållande till den beräknade besparing som Bioptron ger, innebär den en avsevärd vård och kostnadseffektivisering.

Nej, i förhållande till den beräknade besparing som Bioptron ger, innebär den en avsevärd vård och kostnadseffektivisering. Hur hjälper behandling med Bioptron immunsystemet? Ljusbehandling har visat sig minska smärta på flera olika sätt. Activerar celler som gör bakterierna till sitt byte. Aktiverar celler som bryter ner mikrober.

Läs mer

Ohyra och andra skador på gloxiniaväxter

Ohyra och andra skador på gloxiniaväxter Ohyra och andra skador på gloxiniaväxter När man byter eller köper nya växter får man tyvärr ibland även ohyra på köpet. Här visas hur några typiska angrepp ser ut. Trips Trips är en rätt vanlig skadeinsekt

Läs mer

Nyttig information Aronia (Latin: Aronia melanocarpa)

Nyttig information Aronia (Latin: Aronia melanocarpa) Nyttig information Aronia (Latin: Aronia melanocarpa) Aroniabusken har blad med en glöd som lyser upp hösten och användbara bär. Foto: Fredrik Funck Aronia tillhör rosväxterna och bland de nära släktingarna

Läs mer

EQ EVERYDAY det du behöver varje dag

EQ EVERYDAY det du behöver varje dag It s in our nature För oss i Eqology är naturen en essentiell drivkraft i och runt omkring oss en kraft som inspirerar oss till att uppnå stora saker. Vi kaller det Naturally Driven. Baserat på denna filosofi

Läs mer

Detta händer mjölken från kon till dess vi kan köpa den i paket i affären.

Detta händer mjölken från kon till dess vi kan köpa den i paket i affären. Mjölk Mjölk betraktas som ett av våra nyttigaste livsmedel. Det beror på att den innehåller så många av de näringsämnen som är särskilt viktiga för kroppen. De viktigaste ämnena är kalcium ( C), protein,

Läs mer

Nedsatt aptit, ofrivillig viktnedgång och viktuppgång efter stroke. Maine Carlsson Dietist, doktorand Umeå Universitet, geriatrik

Nedsatt aptit, ofrivillig viktnedgång och viktuppgång efter stroke. Maine Carlsson Dietist, doktorand Umeå Universitet, geriatrik Nedsatt aptit, ofrivillig viktnedgång och viktuppgång efter stroke Maine Carlsson Dietist, doktorand Umeå Universitet, geriatrik Nutritionsbehandling Europarådets riktlinjer Samma krav på utredning, diagnos,

Läs mer

supersmoothies Sju energidrycker för en bättre matsmältning mer energi bra för matsmältningen med många essentiella näringsämnen

supersmoothies Sju energidrycker för en bättre matsmältning mer energi bra för matsmältningen med många essentiella näringsämnen supersmoothies Sju energidrycker för en bättre matsmältning mer energi bra för matsmältningen med många essentiella näringsämnen Molkosan supersmoothies Lättsmälta, bra för hälsan För att känna dig i form

Läs mer

Juicer & Smoothies. 031-780 27 00 www.hebe.se

Juicer & Smoothies. 031-780 27 00 www.hebe.se Juicer & Smoothies 031-780 27 00 www.hebe.se Juicer & smoothies Hälsosamma juicer, både med frukt & grönsaker är populärt! De passar som snabb påfyllning när du är på språng, som ett nyttigt mellanmål

Läs mer

Människans hälsa. Människans hälsa. 1 Diskutera i gruppen och skriv ner några tankar.

Människans hälsa. Människans hälsa. 1 Diskutera i gruppen och skriv ner några tankar. Människans hälsa beror på mycket. Vi gör många val som påverkar hur vi mår. Hur lever vi Hur äter vi Vad äter vi Hur mycket sover vi Hur mycket tränar vi Många saker att tänka på för att kunna må bra.

Läs mer

Frågor och svar. om åldrande, alkohol och läkemedel

Frågor och svar. om åldrande, alkohol och läkemedel Frågor och svar om åldrande, alkohol och läkemedel S O C I A L - O C H H Ä L S O V Å R D S M I N I S T E R I E T S broschyrer 2006:6swe 1 Frågor och svar om åldrande, alkohol och läkemedel Stigande ålder

Läs mer

men - du får inte skada stängsel och. du måste stänga grindarna efter dig.

men - du får inte skada stängsel och. du måste stänga grindarna efter dig. EKOLOGI ALLEMANSRÄTTEN I Sverige får man röra sig fritt i skog och mark. Man får också plocka svamp, bär och blommor, även om man inte äger marken som de växer på. Detta kallas för allemansrätten. Men

Läs mer

De svenska superbären

De svenska superbären 1 De svenska superbären Gojibär, acai och incabär kallas ofta superbär och hyllas för sina hälsofrämjande effekter. Men de är dyra! Plocka istället dina egna superbär- i Sverige. HÄLSA Nypon, blåbär och

Läs mer

Företags Presentation Kyäni Europe

Företags Presentation Kyäni Europe Företags Presentation Kyäni Europe Kyäni är ett företag som kommer från USA och Idaho Falls. Kyäni betyder stark medicin på enuitiska. (gammalt Alaska språk) Företaget har tagit fram unika hälsoprodukter

Läs mer

3 dagar. Ingredienser v 34. Recept. Hej! Veckans meny: Bra att ha hemma v 34. Köp gärna med fler matvaror!

3 dagar. Ingredienser v 34. Recept. Hej! Veckans meny: Bra att ha hemma v 34. Köp gärna med fler matvaror! dagar v 4 Recept Potatis/ris/pasta 900 gram potatis pkt pasta Grönsaker gul lök vitlök chilipeppar äpplen avokado 400 gram grönkål 500 gram morötter purjolök salladshuvud 50 gram cocktailtomater broccolihuvuden,,,,

Läs mer

Blodbrist. Vad beror det på? Läs mer: Sammanfattning

Blodbrist. Vad beror det på? Läs mer: Sammanfattning Blodbrist Vad beror det på? Läs mer: Sammanfattning Allmänt När man har blodbrist, så kallad anemi, har man för få röda blodkroppar eller för liten mängd hemoglobin i de röda blodkropparna. Hemoglobinet,

Läs mer

Så fungerar MÄNNISKOKROPPEN Matsmältningen

Så fungerar MÄNNISKOKROPPEN Matsmältningen (Förtexter:) Så fungerar MÄNNISKOKROPPEN Matsmältningen Svensk översättning och bearbetning ROGER PERSSON Berättare ROGER PERSSON Klippning TIMO TROLIN BLAESILD Det här programmet handlar om dig och din

Läs mer

Lättläst om Läkemedelsverket och läkemedel

Lättläst om Läkemedelsverket och läkemedel Lättläst om Läkemedelsverket och läkemedel Här finns inga svåra ord eller långa meningar. Här kan du läsa om läkemedel och om Läkemedelsverket. Denna information finns också på www.lakemedelsverket.se/lattlast

Läs mer

Vad påverkar vår hälsa?

Vad påverkar vår hälsa? Goda vanor - maten Vad påverkar vår hälsa? + Arv Gener från föräldrar Förutsättningar att leva efter Livsstil Mat och motion Det vi själva kan påverka Goda matvanor Vem du är och hur mycket du rör dig

Läs mer

1 Checklista för åtgärder i Naturvård / Skötsel bestånd (NS)

1 Checklista för åtgärder i Naturvård / Skötsel bestånd (NS) 1 Checklista för åtgärder i Naturvård / Skötsel bestånd (NS) (Listan ska även användas för generella naturvårdhuggningar) Man kan grovt dela upp NS bestånd i två kategorier. Dels en kategori som utgörs

Läs mer

Recept med Canderel Green

Recept med Canderel Green Recept med Canderel Green Smoothies: Exotisk sötma Energi-smoothie Varma drycker: Lätt-capuccino Efterrätter och sötsaker: Bakade äpplen Päronmos Tigerkaka med pistasch Chokladkaka och vaniljsås Cheesecake

Läs mer

För hundar med hudproblem DermaFlex

För hundar med hudproblem DermaFlex För hundar med hudproblem DermaFlex Produkter som ingår i Aptus lila serie. 2 Aptus serien erbjuder ett stort utbud av hälsovårdsprodukter för hund och katt, med syfte att stärka och bibehålla ditt djurs

Läs mer

Goda tillbehör till sommarens grillmat

Goda tillbehör till sommarens grillmat Apelsin- och dragonkokta morötter 4 portioner 1 knippe morötter 1 apelsin 1 msk koncentrerad apelsinjuice 2 dl vatten 4 salladslökar 1 kruka dragon 1 msk rumstempererat smör 1 msk olivolja Salt & peppar

Läs mer

Weightmanagement. 2009 V2.0 WMM kurz Jan2009 NUR FÜR INTERNE SCHULUNGEN! Seite 1

Weightmanagement. 2009 V2.0 WMM kurz Jan2009 NUR FÜR INTERNE SCHULUNGEN! Seite 1 Weightmanagement 2009 V2.0 WMM kurz Jan2009 NUR FÜR INTERNE SCHULUNGEN! Seite 1 Övervikt har många orsaker! Mat + Dryck Psyke Rörelse Försurning Övervikt Generna Stress Omgivning Hormoner 2009 V2.0 WMM

Läs mer

4 Svampar och lavar bra på samarbete

4 Svampar och lavar bra på samarbete 4 Svampar och lavar bra på samarbete 4.1 OH1 Svampens byggnad 1 Namnge svamparna 2 Svampexkursion och svampbestämning 3 Sporernas färg hos olika svampar 4 En svamps utveckling 5 Hur livnär sig svampar?

Läs mer

Asp - vacker & värdefull

Asp - vacker & värdefull Asp - vacker & värdefull Asp blir alltmer sällsynt i Sverige. I den här foldern berättar vi hur du med några enkla åtgärder kan hjälpa aspen. Du känner nog till hur en asp ser ut. Aspen lyser som en brinnande

Läs mer

MATGLÄDJE FÖR ALLA. Lättuggad mat med färdiga timbaler Extra näring med berikning. Findus Special Foods Upplev skillnaden

MATGLÄDJE FÖR ALLA. Lättuggad mat med färdiga timbaler Extra näring med berikning. Findus Special Foods Upplev skillnaden MATGLÄDJE FÖR ALLA Lättuggad mat med färdiga timbaler Extra näring med berikning Findus Special Foods Upplev skillnaden Rätt och näringsriktig kost en rättighet Att få i sig näringsriktig och energirik

Läs mer

Mineralet för kraft och energi

Mineralet för kraft och energi Vetenskap Magnesium Magnesium hjälper oss att få mer energi, mer ork och bättre förmåga att motstå flera sjukdomar. Susanna Larsson, forskare på Karolinska Institutet i Solna, berättar att 24 000 personer

Läs mer

Häst med kål & lök Filip Fastén

Häst med kål & lök Filip Fastén Häst med kål & lök Filip Fastén Hällstekt hästbiff med kålbrässerad hästbog. Serveras med lättrökt, krispig, kålfylld burritanalök, smör och kumminbakat spetskålshjärta, olja parfymerad med libbsticka,

Läs mer

Laborera åk 4-6. Lärarhandledning anpassad till LGR11

Laborera åk 4-6. Lärarhandledning anpassad till LGR11 Laborera åk 4-6 Lärarhandledning anpassad till LGR11 Att arbeta med Laborera 4-6 Upptechs tema Laborera 4-6 är ett komplement till skolans kemiundervisning. Med glädje och nyfikenhet tar sig Laboria* och

Läs mer

Förstå din katts. MAGhälsa

Förstå din katts. MAGhälsa Förstå din katts MAGhälsa Precis som människor kan katter lida av störningar i mage och tarm som leder till kräkningar och diarré. Dessa störningar är ofta kortvariga och läker ut av sig själv men kan

Läs mer

Vegetariska receptfrån Kurt Weid. var smart! servera vegetariskt

Vegetariska receptfrån Kurt Weid. var smart! servera vegetariskt Vegetariska receptfrån Kurt Weid Vegetarisk tisdagssoppa med röda linser och citrussmak Rotsaker blandade tärnade Svamp - Shiitake svamp Buljong - grönsaksbuljong på tärning Crème fraiche lätt Matlagningsgrädde

Läs mer

PRODUKTKATALOG PRODUKTKATALOG. www.alfavida.se

PRODUKTKATALOG PRODUKTKATALOG. www.alfavida.se lfa ida alfa vida PRODUKTKATALOG PRODUKTKATALOG Hej. Vi är alfa vida. Vårt mål är att hjälpa individen att förbättra sin hälsa och därigenom livskvaliteten. Därför grundades alfa vida International AB

Läs mer

Svensk unggris. inspiration & recept

Svensk unggris. inspiration & recept Svensk unggris inspiration & recept Mört och saftigt premiumkött Svensk unggris föds upp i liten skala runtom i Sverige. Det är en ung gris som väljs ut för sina goda egenskaper. Det speciella med den

Läs mer

Smoothie på blåbär, banan och kokos

Smoothie på blåbär, banan och kokos Smoothie på blåbär, banan och kokos Smoothie på blåbär, banan, kokos och mandel är ett exempel. Smooties går att variera i det oändliga efter tycke och smak eller efter vad som finns hemma. Banan eller

Läs mer

Recept. Ingredienser v.34. Hej! Bra att ha hemma v.34. Veckans meny: Köp gärna med fler matvaror!

Recept. Ingredienser v.34. Hej! Bra att ha hemma v.34. Veckans meny: Köp gärna med fler matvaror! Ingredienser v.4 Recept Kött/fisk Ca 600 gram laxfilé Ca 600 gram kassler Potatis/ris/pasta mm kg färskpotatis förp couscous Grönsaker kruka basilika kruka persilja sötpotatisar 450 gram morötter 500 gram

Läs mer

Ali, Sara och Allemansråttan. - En saga om allemansrätten

Ali, Sara och Allemansråttan. - En saga om allemansrätten Ali, Sara och Allemansråttan - En saga om allemansrätten Stiftelsen Håll Sverige Rent Juni 2014 Författare: Ann-Christin Björnfot, Håll Sverige Rent Illustrationer: Fia Sjögren Grafisk form: Ida Holmberg,

Läs mer

balja ett stort kärl av metall eller plast som man t.ex. diskar eller tvättar i bank ett företag där man t.ex. kan låna pengar eller spara pengar

balja ett stort kärl av metall eller plast som man t.ex. diskar eller tvättar i bank ett företag där man t.ex. kan låna pengar eller spara pengar TUMBA BRUK anlägga börja bygga något anonym som inte talar om sitt namn ark ett blad av papper balja ett stort kärl av metall eller plast som man t.ex. diskar eller tvättar i bank ett företag där man t.ex.

Läs mer

NONIQUE. Naturlig och läkande hudvård från topp till tå

NONIQUE. Naturlig och läkande hudvård från topp till tå NONIQUE Naturlig och läkande hudvård från topp till tå Betydelsen av namnet Står för den vintergröna växten noni som är hjärtat i våra produkter Betyder + eller och Noni från Panama - odlingarnas paradis

Läs mer

Äkta smakupplevelser!

Äkta smakupplevelser! Äkta smakupplevelser! Receptbroschyr för soliga vårdagar Ann-Louises Quinoasallad med passionsfrukt, torkad physalis och nötmix, 4 portioner Ann-Louises fantastiska Lemony-lime hummus, en stor sats Till

Läs mer

Gula Pressen. Lättläst. Ät bra orka mera sidan 2. Erik gick ner i vikt sidan 3. Lättläst bok om dikter sidan 4. Cirkus i Berlin sidan 6

Gula Pressen. Lättläst. Ät bra orka mera sidan 2. Erik gick ner i vikt sidan 3. Lättläst bok om dikter sidan 4. Cirkus i Berlin sidan 6 gp FDUV Lättläst Gula Pressen Förbundet De Utvecklingsstördas Väl r.f. Nummer 2 Maj 2011 Ät bra orka mera sidan 2 Erik gick ner i vikt sidan 3 Lättläst bok om dikter sidan 4 Cirkus i Berlin sidan 6 Lättläst

Läs mer

SORTIMENT KRONANS EXTRA CARE

SORTIMENT KRONANS EXTRA CARE SORTIMENT KRONANS EXTRA CARE Produkter för kropp och ansikte Kronans Extra Care Kroppstvål, pris: 49 kr för 350 ml En mild och skonsamt rengörande tvål med hudvänligt ph-värde för torr och känslig hud.

Läs mer

STO M I V Å R D. Äta gott Leva gott COLOSTOMI

STO M I V Å R D. Äta gott Leva gott COLOSTOMI STO M I V Å R D Äta gott Leva gott COLOSTOMI Råd till dig som har en colostomi Alla individer har olika behov oavsett om man har stomi eller inte. De tips och råd som finns i denna broschyr är endast en

Läs mer

Balansen mellan Svamp (ff Candida Albicans) och Lactobakterierier

Balansen mellan Svamp (ff Candida Albicans) och Lactobakterierier Balansen mellan Svamp (ff Candida Albicans) och Lactobakterierier Candida är en jästsvamp som är normalt förekommande på och i kroppen. Den hjälper till med en del av städningen och fyller därför, som

Läs mer

Värt att veta om tandslitage

Värt att veta om tandslitage Värt att veta om tandslitage www.colgate.se Vad är tandslitage? Tandslitage är en samlad beteckning för förlust av de hårda tandvävnaderna, alltså emalj och dentin. Emaljen är det hårda, yttre skalet som

Läs mer

RENT, NATURLIGT, EKOLOGISKT

RENT, NATURLIGT, EKOLOGISKT RENT, NATURLIGT, EKOLOGISKT www.gaiasverige.se Ax & Lin GAIA:S HISTORIA Hudvårdsserien skapades av mamma Michelle vars son föddes med känslig hud och utvecklade eksem redan vid 8 veckors ålder. De provade

Läs mer

Av: Helen Ljus Klass 7. vt-10

Av: Helen Ljus Klass 7. vt-10 Av: Helen Ljus Klass 7. vt-10 Recept...3 Dokumentation blåbärs pannkaka 8 Dokumentation klassisk svensk pannkaka 9 Pannkakans historia.10 Min egen pannkakas berättelse..11 Källförteckning..13 2 Blåbärspannkaka

Läs mer

Allmänt om bakterier

Allmänt om bakterier Bakterier Allmänt om bakterier Bakterier är varken djur eller växter De saknar cellvägg och klorofyll De är viktiga nedbrytare - bryter ner döda växter och djur En matsked jord = 10 miljarder bakterier

Läs mer

3 dagar. Ingredienser v 16. Recept. Hej! Veckans meny: Bra att ha hemma v 16. Köp gärna med fler matvaror!

3 dagar. Ingredienser v 16. Recept. Hej! Veckans meny: Bra att ha hemma v 16. Köp gärna med fler matvaror! dagar v 6 Recept Potatis/ris/pasta pkt pasta Hej! Vi inleder denna aprilvecka med en riktigt snabb pastarätt med milda goda edamamebönor, även kallat sojabönor. Edamamebönan härstammar från Östasien och

Läs mer

Eko-mellis från kungen av ekologiskt! Perfekt till alla sugna barn!

Eko-mellis från kungen av ekologiskt! Perfekt till alla sugna barn! Eko-mellis från kungen av ekologiskt! Perfekt till alla sugna barn! Gott för barnens magar och ditt samvete! Att svänga ihop ett gott men ändå nyttigt eko-mellis till barnen är inte alltid det lättaste.

Läs mer

Ramp -- svenska som andraspråk

Ramp -- svenska som andraspråk På span efter vårt dagliga bröd (sas) AV-nummer: 31404tv 11 /Vinjettbilder på programledarna: Lina Zacharias och Lincoln Robbin Coker./ Det har funnits i alla tider. Man kan göra det hemma om man vill.

Läs mer

lilla kexboken 12 olika smaker med recept.

lilla kexboken 12 olika smaker med recept. lilla kexboken 12 olika smaker med recept. Torbjörn Sandvall 2 lilla kexboken Y.T.S.Nutrition 2015 3 4 Intro Jag var matskribent för en facktidning om ölbryggning, i 5 år. Under denna tid tog jag fram

Läs mer

Baljväxtakademin. Lund 18 april 2012. Nutritionist Ulla Johansson www.idunmatochnaringskonsult.se

Baljväxtakademin. Lund 18 april 2012. Nutritionist Ulla Johansson www.idunmatochnaringskonsult.se Baljväxtakademin Lund 18 april 2012 Nutritionist Ulla Johansson www.idunmatochnaringskonsult.se Baljväxter, värda sin vikt i guld? Johannesbrödsträdets grekiska namn keration har gett namn åt måttet carat,

Läs mer

Kost för idrottare Träningslära 1

Kost för idrottare Träningslära 1 Kost för idrottare Träningslära 1 Undervisningen i kursen ska innehålla: Närings- och kostkunskap för prestation och hälsa Betydelsen av återhämtning och vila för prestation, välbefinnande och hälsa Lektionsinnehåll

Läs mer

Studier av tillväxt, reproduktion, ämnesomsättning, utveckling, sjukdomar, ekologi och evolution av växter.

Studier av tillväxt, reproduktion, ämnesomsättning, utveckling, sjukdomar, ekologi och evolution av växter. Växtrikets historia Botanik Läran om växter Studier av tillväxt, reproduktion, ämnesomsättning, utveckling, sjukdomar, ekologi och evolution av växter. Studeras på alla nivåer; molekylär, genetisk och

Läs mer

Växtinspektionen informerar 2007-05-16

Växtinspektionen informerar 2007-05-16 Växtinspektionen informerar 2007-05-16 Skadegörare på hästkastanj (Aesculus hippocastanum L.) Kastanjemalen och bakteriesjukdomen bloedingsziekte på hästkastanj är två mycket allvarliga skadegörare på

Läs mer

Information om strålskydd vid kärnkraftsolycka

Information om strålskydd vid kärnkraftsolycka 2011 Information om strålskydd vid kärnkraftsolycka Vad kan hända vid en olycka? Kärnkraftverken är byggda med system som ska skydda mot både tekniska och mänskliga fel. Men om en olycka ändå skulle inträffa

Läs mer

Helt fria från soja, laktos och mjölkprotein.

Helt fria från soja, laktos och mjölkprotein. Helt fria från soja, laktos och mjölkprotein. Vår havredryck är som mjölk. Fast för människor. Hela tanken med kossornas mjölk är ju att den ska drickas av kalvar, inte av oss. Havredryck däremot är fantastisk

Läs mer

mush b.a.r.f. vaisto

mush b.a.r.f. vaisto mush b.a.r.f. vaisto innehåll MUSH-STORYN... 3 MUSH-TIDSLINJE... 4 VÅRA PRODUKTLÖFTEN...6 UTFODRA MED VÅRA MUSH B.A.R.F. VAISTO -PRODUKTER... 8 PRODUKTER...14 I begynnelsen åt hundar kött, ben, organ,

Läs mer

Ge din häst mer livsglädje

Ge din häst mer livsglädje Ge din häst mer livsglädje Det bästa från naturen Hästar med en hälsosam och ett starkt immunförsvar har sällan hälsosamma problem. Hästar i naturen äter ofta upp mot 60 olika växter varje dag och rör

Läs mer

Rune Larssons energikaka

Rune Larssons energikaka Här nedan följer recept på ett antal olika varianter på energikakor. Rune Larssons energikaka Mät upp 7 8 mått havregryn i en bunke! Ett mått kan vara i stort sett vad som helst. Jag själv brukar använda

Läs mer

Fyll på din energi med Raw Food

Fyll på din energi med Raw Food 62 Fyll på din energi med Raw Food Text Liselotte Fritz foto li fernstedt Filosofin bakom raw food är enkel. Du använder nyttiga råvaror och tillagar dem utan upphettning. Kullaliv gick på rawfoodkurs

Läs mer

Handledning: Tvångsmata en sjuk kanin med Critical Care(version 1) Författare: HenricLuijten@hotmail.com. Index:

Handledning: Tvångsmata en sjuk kanin med Critical Care(version 1) Författare: HenricLuijten@hotmail.com. Index: Handledning: Tvångsmata en sjuk kanin med Critical Care(version 1) Författare: HenricLuijten@hotmail.com Index: 1.0 Vad är det här för handledning? 1.1 När tvångsmata? 1.2 Är det svårt att tvångsmata en

Läs mer

Rutiner och riktlinjer för smittsamma sjukdomar i barnomsorgen

Rutiner och riktlinjer för smittsamma sjukdomar i barnomsorgen Rutiner och riktlinjer för smittsamma sjukdomar i barnomsorgen När är barnet så sjukt att det ska stanna hemma? Det är barnets behov, som är avgörande för om barnet ska vara hemma, inte föräldrarnas eller

Läs mer

2 3 THESKINREVOLUTION

2 3 THESKINREVOLUTION THESKIN REVOLUTION 2 3 THESKINREVOLUTION 4 5 Förmodlgen det mest eleganta sättet att uppnå synbart vackrare hy. Det revolutionerande SQOOM konceptet kombinerar ultraljud med jontofores i en stilfull och

Läs mer

Mitt hår är min bästa accessoar

Mitt hår är min bästa accessoar Mitt hår är min bästa accessoar HÅR HUD & NAGLAR SILICEA - NATURLIG SKÖNHET INIFRÅN P M A G E R S O N 6 7 0 E R S V E N S K K O N S U M E N T U N D 9 av 10 nöjda användare I N G E R S Ö K N 2 0 1 2 P Å

Läs mer

Skogliga åtgärder vintern 2011/2012

Skogliga åtgärder vintern 2011/2012 INFORMATION 1 [9] Skogliga åtgärder vintern 2011/2012 Under vintern 2011/2012 kommer gallring att ske på flera platser inom kommunen. Åtgärderna startar som tidigast i mitten av december och kommer att

Läs mer

Päivi Keskinen I BUKEN FINNS EN FABRIK SOM HETER

Päivi Keskinen I BUKEN FINNS EN FABRIK SOM HETER Päivi Keskinen I BUKEN FINNS EN FABRIK SOM HETER Här är jag Den här boken tillhör INNEHÅLL INNEHÅLL Ab Bukspottkörteln... 1 När Ab insulinnyckelproduktionen Bukspottkörteln...1 upphör..2 Vad När behövs

Läs mer

Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 5

Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 5 Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 5 Hur mår du? Anledningen till att vi gör den här undersökningen är att vi vill få kunskap om ungas hälsa och levnadsvanor. Alla elever i årskurserna 5,

Läs mer

AKNE FÅR ALDRIG STOPPA DIG

AKNE FÅR ALDRIG STOPPA DIG AKNE FÅR ALDRIG STOPPA DIG Har du finnar eller akne? Då är du inte ensam. Oftast börjar det i puberteten vilket kan vara en känslig tid för många. Vid 15 18-års ålder brukar aknen vara som värst för att

Läs mer