Does time have a future

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Does time have a future"

Transkript

1 Does time have a future globaliseringens tidevarv sker det ett ständigt utbyte mellan kulturer, tid och rum har konvergerat i den I medialiserade världsbilden och det är inte längre tiden som definierar varat utan det är människorna som definierar tiden. I dagens konsumtionssamhälle förvandlar tidens förmodade utveckling mot nya nivåer produkter till skräp långt innan de har hunnit bli utslitna. Den västerländska och snart hela jordens livsstil är ohållbar och det erfordras en grundläggande förändring i vårt sätt att leva. Tid sägs forma alla tankar och objekt, men vad innebär det om tiden inte längre har den betydelse som den historiskt har haft? Hur påverkar det utformningen av tankar och objekt. Att formge tiden står det i inledningen till masterprogrammet Experience Design vilket är ett utmanande projekt, att förändra hur vi ser på tid genom konst och formgivning är ett Sisyfosuppdrag. Synen på vår identitet idag grundar sig delvis på vår förståelse av gårdagens estetik. Allt fast och beständigt förflyktigas, allt heligt profaneras, och människorna blir slutligen tvungna att betrakta sin levnadsställning och sina ömsesidiga förbindelser med nyktra ögon. 1 Karl Marx Sophie Gerrard Mixed computer scrap in a recycling yard in Bangalore, the IT capital of India 2006

2 Fasta värden är något som inte kommer att ingå i en ny social världsordning, det flytande är en aldrig sinande rörelse, en rörelse gentemot det stagnerade stela samhället, skräp är uttrycket för det fasta som redan förflyktigas, det har blivit till rörelse, ett uttryck för tidens förgänglighet. Har tid en framtid? Frågan innebär en inneboende motsägelse och det är i diskussionen mellan antagonismen som vi kan lära oss något om oss själva och vår tillvaro. Hur formas vår identitet utifrån objekt som nästan direkt i vår perception uppfattas som minne och förvandlats till skräp? Tankar och idéer som påverkat min utformning är framför allt hur filosofer likt Foucault, Marx och Frankfurtskolan kritiskt ser på vår perception av samhället och tiden. Andra mer konkreta influenser är rörelser likt Fluxus, Surrealism, Droog Design, Bruce Mau, internetcommunityn Superuse, svenska Uglycute och Lagom bra, för att nämna några. Generellt för alla dessa olika tänkare och rörelser är att de har en kritisk inställning till den nuvarande ordningen i samhället och förstår varat och tiden som en social konstruktion vilken går att förändra. Moshekwa Langa Untitled, 1995, Collage Renaissance Society at The University of Chicago, courtesy of Raw Materials Group Syfte Projektets mål är att bland annat att medvetandegöra de hegemoniska hierarkier vilka har legitimerat en historieskrivning vars tolkningsföreträdelser har format ett oftast västcentrerat perspektiv på identitetsbildande och världsuppfattning. Genom att visa hur det inte är tid utan sociala konstruktioner som upprätthåller och förvandlar tankeprojekt och objekt till icke användbara eller skräp. Idéer och objekt laddas med immanenta sanningar utifrån diskursiva formationer som genom en medialiserad världsbild har blivit allt svårare att i grunden ifrågasätta på grund av att tid har förvandlat historien till en avslutad process.

3 Inom diskursanalysen ses historien som ett aldrig avslutat kapitel som formas och omformas utav diskursiva formationer. I förvandlingen av objekt, från skräp till varor eller i den retoriska gesten a la Duchamp åskådliggörs de processer som förändrar innebörden av begreppet objekt vs skräp. Skräp tilldelas inte sina egenskaper utan är ett begrepp i avsaknande av vissa egenskaper, att de inte uppfyller en funktion längre. Gitta Gschwendtner No.25 Shuttlecock Science Beskrivning av projektet Kontexten avgör i mångt och mycket hur ett koncept mottas och jag vill att projektet dels rör sig inom konstens sfär men likväl i konsumtionens värld, i vardagen där objekten kan ses som vanliga konsumtionsvaror. I syfte att skapa ett hållbart samhälle är det av vikt som Mau uttryckt det We will eliminate the need for raw material and banish waste. 2 De förbrukade varorna är endast skräp i tankens makt. Skräp har en uttalad antiestetik vilken motarbetar en uppfattning av utvecklingen som ett framåtskridande, i kontrast mot det rena och nya som symboliserar en utvecklingstanke där nya varor indikerar att tiden fortskrider. Om skräp inte ses som skräp utan som en tillgång, kan de processer som omvandlar objekt till skräp tydliggöras. Med mitt projekt vill jag belysa tidens verkning på historien och tvärtom hur historien påverkar vår uppfattning av tiden. Genom att se på hur makt och sanning historiskt har format synen på tid som linjär vill jag medvetandegöra de processer som verkar i formandet av skräp och vår identitet. Konkret vill jag dels utforma en utställning utifrån skräpets estetik men även bidra till formandet av en diskurs och livsstil, en mentalitet som ifrågasätter invanda livsstilar och idéer. På så sätt bidrar de till att utvidga den socialt skapade katalog av bilder som människor tittar i när de definierar sina egna livsprojekt. 3 Manzini Ezio

4 Olof Löf Magnetband Privat foto Mitt projekt handlar inte endast om objekt eller uttryck utan om en vilja att förändra världen från att vara som Mau uttrycker det en utopisk ambition i ett konstprojekt till något praktiskt genomförbart ett designprojekt. Dock är det bara fantasin som begränsar vad som kan vara praktiskt genomförbart, därför är det i diskussionen mellan konst och design som en mentalitet kan formas, mellan tanken och det praktiskt genomförbara. I syfte att ge utställningen en god teoretisk grund och legitimitet som en ifrågasättande utställning använder jag mig av diskursanalysens metoder för att förstå hur makt och sanning har uppkommit och reproduceras i dagens samhälle. I boken Textens mening och makt beskrivs det hur Laclau och Mouffe ser på diskursers inre motsättningar, dess antagonism. Den sociala tillvaron ses i termer av konflikt och kan beskrivas som ett krig vilket handlar om meningsskapande på en språklig nivå. 4. One thing is certain: We don t need a thought police. We need discussion. We need thinking. We need critical faculties. 5 Eller som Marx en gång uttryckte det: Filosoferna har bara tolkat världen på olika sätt, men det gäller att förändra den. 6 Dock är tolkandet av världen en förutsättning för att kunna förändra den och som Manzini föreslår, att designern kan använda sin kompetens till att visualisera alternativa framtidsscenarion som kan presenteras för allmänheten. 7 Olof Löf 1http://www.idehist.uu.se/distans/ilmh/pm/pm03-disc.htm 2Mau, Bruce. Massive Change Phaidon Press Limited. London 3Ezio, Manzini. Sustainable Everyday- Scenarios of Everyday Life, Milano Bergström, Göran. Boréus, Kristina. Textens mening och makt. Studentlitteratur, Lund 5Mau, Bruce. Massive Change Phaidon Press Limited. London 6http://sv.wikipedia.org/wiki/Karl_Marx#Teser_om_Feuerbach 7Ezio, Manzini. Sustainable Everyday- Scenarios of Everyday Life, Milano 2003

5 Stuart Haygart Tide chandelier Milano Lounge Chair, Bikefurniture

Identitet och person En titt på Collingwoods personlighetsbegrepp

Identitet och person En titt på Collingwoods personlighetsbegrepp Seminarium vt 1998 för Olli Lagerspetz Filosofiska institutionen vid Åbo Akademi Identitet och person En titt på Collingwoods personlighetsbegrepp Camilla Kronqvist Citera inte utan tillstånd, tack! Inledning

Läs mer

Att lova guld och grön energi

Att lova guld och grön energi Att lova guld och grön energi En diskursanalys av svenska energibolags CSR-rapporter Sofia Asknert Emma Persson C-uppsats 15 hp Inom Medie- och kommunikationsvetenskap Medie- och kommunikationsvetenskapliga

Läs mer

I mörkret ser ingen vad som sker..

I mörkret ser ingen vad som sker.. Örebro universitet Akademin för humaniora, utbildning och samhällsvetenskap Sociologi I mörkret ser ingen vad som sker.. - En kvalitativ studie av kvinnors upplevelse av trygghet och otrygghet i staden.

Läs mer

NYTT LAND, NYTT LIV?

NYTT LAND, NYTT LIV? SÖDERTÖRNS HÖGSKOLA ALFRED NOBELS ALLÉ 7 141 89 HUDDINGE NYTT LAND, NYTT LIV? En etnologisk studie av flyktingars berättelser om formandet av tillvaron i samband med migration Uppsats för fördjupningskurs

Läs mer

Fakta om projekt En kritisk granskning av den vedertagna projektdiskursen

Fakta om projekt En kritisk granskning av den vedertagna projektdiskursen - Fakta om projekt En kritisk granskning av den vedertagna projektdiskursen Examensarbete för kandidatexamen i personalvetenskap 15 hp Maria Lindquist Lovisa Silfverberg Handledare: Elena Raviola Juni

Läs mer

Informationsförmedling på forskningsbibliotek.

Informationsförmedling på forskningsbibliotek. Institutionen för ABM Biblioteks- och informationsvetenskap Informationsförmedling på forskningsbibliotek. En studie av utvecklingen över tid. Exemplet Uppsala universitetsbibliotek. Mårten Asp Magisteruppsats,

Läs mer

Tema 2: Utifrån kurslitteraturen jämför Jürgen Habermas och Michel Foucaults behandling av relationen struktur-handling-individ.

Tema 2: Utifrån kurslitteraturen jämför Jürgen Habermas och Michel Foucaults behandling av relationen struktur-handling-individ. Tema 2: Utifrån kurslitteraturen jämför Jürgen Habermas och Michel Foucaults behandling av relationen struktur-handling-individ. Inledning Modern sociologisk teori behandlar mest om två saker: relationer

Läs mer

Specialpedagogisk verksamhet i en senmodern tid. Special education services in a late modern period

Specialpedagogisk verksamhet i en senmodern tid. Special education services in a late modern period Specialpedagogisk verksamhet i en senmodern tid En kritisk studie av gymnasieskolan och den specialpedagogiska praktikens sociala konsekvenser Special education services in a late modern period A critical

Läs mer

C-uppsats. Ulf Ekmans konversion till Katolska kyrkan i svensk dagspress. Diskussion utifrån ett diskursanalytiskt perspektiv

C-uppsats. Ulf Ekmans konversion till Katolska kyrkan i svensk dagspress. Diskussion utifrån ett diskursanalytiskt perspektiv C-uppsats Ulf Ekmans konversion till Katolska kyrkan i svensk dagspress Diskussion utifrån ett diskursanalytiskt perspektiv Författare: Jakob Björnell Handledare: Torsten Löfstedt Examinator:Johan Adetorp

Läs mer

En skola för alla? pedagogiskt perspektiv. Helene Tranquist. Normalisering

En skola för alla? pedagogiskt perspektiv. Helene Tranquist. Normalisering En skola för alla? Helene Tranquist Utifrån en vision om en skola för alla, en skola där barn, ungdomar och vuxna inte särskiljs därför att de har olika förutsättningar och behov, tillsatte regeringen

Läs mer

Det emotionella brukandet

Det emotionella brukandet Det emotionella brukandet Ett KU-projekt av Anders Ljungberg Inledning... 3 Konsumtion som identitetsskapare, ett samhällsansvar?... 4 Konsthantverkets potential. Ett alternativt förhållningssätt?... 5

Läs mer

DESIGN FÖR LÄRANDE ETT MULTIMODALT PERSPEKTIV

DESIGN FÖR LÄRANDE ETT MULTIMODALT PERSPEKTIV EN RESUMÉ AV BOKEN DESIGN FÖR LÄRANDE ETT MULTIMODALT PERSPEKTIV AV STAFFAN SELANDER & GUNTHER KRESS Juni 2011 Cecilia Montén Maria Zevenhoven 1 Inledning För att anpassa skolan och undervisningen till

Läs mer

A C T A U N I V E R S I T A T I S S T O C K H O L M I E N S I S. Stockholm Studies in Ethnology 5. Öst är Väst men Väst är bäst

A C T A U N I V E R S I T A T I S S T O C K H O L M I E N S I S. Stockholm Studies in Ethnology 5. Öst är Väst men Väst är bäst A C T A U N I V E R S I T A T I S S T O C K H O L M I E N S I S Stockholm Studies in Ethnology 5 Öst är Väst men Väst är bäst Öst är Väst men Väst är bäst Östtysk identitetsformering i det förenade Tyskland

Läs mer

If you re nappy, you ain t happy

If you re nappy, you ain t happy Institutionen för kommunikation och medier Medie- och kommunikationsvetenskap: MKVK04 Kandidatuppsats VT 2015 If you re nappy, you ain t happy Framställningen av naturligt hår till svarta kvinnor Författare:

Läs mer

Detta är ett PM som Anders Engquist ibland ger deltagarna i utbildningar eller föreläsningar som hjälp att komma ihåg några väsentliga kunskaper

Detta är ett PM som Anders Engquist ibland ger deltagarna i utbildningar eller föreläsningar som hjälp att komma ihåg några väsentliga kunskaper Detta är ett PM som Anders Engquist ibland ger deltagarna i utbildningar eller föreläsningar som hjälp att komma ihåg några väsentliga kunskaper NÅGRA PRINCIPER SOM KAN BIDRA TILL UTVECKLANDE KOMMUNIKATION

Läs mer

Man kan fråga sig själv. Om jag ser ut sådär, kommer jag vara lyckligare då?

Man kan fråga sig själv. Om jag ser ut sådär, kommer jag vara lyckligare då? Rapport nr: 2014vt01196 Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier Självständigt arbete i Idrott och hälsa 15 hp Man kan fråga sig själv. Om jag ser ut sådär, kommer jag vara lyckligare

Läs mer

DU - ETT VARUMÄRKE Bygg ditt personliga varumärke och stärk ditt professionella rykte. Per Frykman och Karin Sandin. Copyright: Per Frykman AB

DU - ETT VARUMÄRKE Bygg ditt personliga varumärke och stärk ditt professionella rykte. Per Frykman och Karin Sandin. Copyright: Per Frykman AB DU - ETT VARUMÄRKE Bygg ditt personliga varumärke och stärk ditt professionella rykte Per Frykman och Karin Sandin Copyright: Per Frykman AB Ditt personliga varumärke och professionella rykte avgör din

Läs mer

Grundläggande tankar om språk och språkets betydelse för individen i samhället.

Grundläggande tankar om språk och språkets betydelse för individen i samhället. Grundläggande tankar om språk och språkets betydelse för individen i samhället. Karlstadmodellen är en samling tankar kring språkets väsen och dess betydelse för individen och samhället. Karlstadmodellens

Läs mer

EXAMENSARBETE. En annan betydelse. Symbol och allegori i Astrid Lindgrens två romaner, Spelar min lind, sjunger

EXAMENSARBETE. En annan betydelse. Symbol och allegori i Astrid Lindgrens två romaner, Spelar min lind, sjunger EXAMENSARBETE En annan betydelse Symbol och allegori i Astrid Lindgrens två romaner, Spelar min lind, sjunger min näktergal och Bröderna Lejonhjärta Jonna Persson Lärarexamen, grundnivå Lärarexamen 270/300/330

Läs mer

Ungas framtid. En hermeneutisk studie om hur ungdomar upplever sin framtid.

Ungas framtid. En hermeneutisk studie om hur ungdomar upplever sin framtid. Mälardalens högskola Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling Vt 2012 Ungas framtid En hermeneutisk studie om hur ungdomar upplever sin framtid. Uppsats kandidatnivå Författare: Madeleine Bengtsson

Läs mer

För hur rock n roll är man som chef? En diskursanalytisk studie av ledarskap i dagens folkbibliotek

För hur rock n roll är man som chef? En diskursanalytisk studie av ledarskap i dagens folkbibliotek MASTERUPPSATS I BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP INSTITUTIONEN BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP/BIBLIOTEKSHÖGSKOLAN 2012:9 För hur rock n roll är man som chef? En diskursanalytisk studie av ledarskap

Läs mer

Den attraktiva stadens framväxt

Den attraktiva stadens framväxt Den attraktiva stadens framväxt En analys av begreppet attraktivitet inom planeringsdiskursen Av Linnea Fröjd och Sofia Wendel 1 Key words: Urban Planning, City Planning, Attractiveness, Attractive City,

Läs mer

Attityder och bemötande mot funktionshindrade.

Attityder och bemötande mot funktionshindrade. Beteckning: Institutionen för vårdvetenskap och sociologi. Attityder och bemötande mot funktionshindrade. Tanja Sjöstrand Juni 2008 Examensarbete 10 p Social omsorg HK 97 Anders Hydén Sammanfattning Studien

Läs mer

Världens barn behöver din hjälp!

Världens barn behöver din hjälp! Världens barn behöver din hjälp! En diskursiv analys av representationer av fadderskap i TV-programmet Faddergalan Elsa Mattsson Masteruppsats Centrum för Genusvetenskap och Hugo Valentin Centrum Uppsala

Läs mer

Kriminalitet sätter mannen på prov En studie av identitetsskapande i romanen Snabba Cash

Kriminalitet sätter mannen på prov En studie av identitetsskapande i romanen Snabba Cash MAGISTERUPPSATS I BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP VID INSTITUTIONEN BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP/BIBLIOTEKSHÖGSKOLAN 2008:54 ISSN 1654-0247 Kriminalitet sätter mannen på prov En studie av

Läs mer

Om Tydliggörande pedagogik

Om Tydliggörande pedagogik Om Tydliggörande pedagogik Tydlighet innebär enligt Svensk synonymordbok att något är lätt att uppfatta, förnimma, inse. Det kan också betyda klarlägga, åskådliggöra. För oss människor innebär tydlighet

Läs mer

Angelägna berättelser INRIKTNINGSDOKUMENT FÖR HANDLINGSPROGRAM INOM UPPDRAGSARKEOLOGIN

Angelägna berättelser INRIKTNINGSDOKUMENT FÖR HANDLINGSPROGRAM INOM UPPDRAGSARKEOLOGIN Angelägna berättelser INRIKTNINGSDOKUMENT FÖR HANDLINGSPROGRAM INOM UPPDRAGSARKEOLOGIN Foto: Eva Skyllberg (1, 13, 18), Pål-Nils Nilsson (4), Bengt A Lundberg (7, 15, 16, 20), Carolina Andersson (8, 11),

Läs mer

Verklighetens klassamhälle

Verklighetens klassamhälle Malmö högskola Lärarutbildningen Individ och samhälle Examensarbete 15 högskolepoäng Verklighetens klassamhälle - en studie av sambandet mellan socioekonomisk klass och betyg Reality of class society Mikael

Läs mer

Allt du skulle vilja veta om vad svenska folket tycker, men varit för rädd att fråga om.

Allt du skulle vilja veta om vad svenska folket tycker, men varit för rädd att fråga om. För ett år sedan behövde jag köpa en ny TV. Jag har begränsad ekonomi, som alla studenter, och hade därför ett relativt begränsat urval. I butiken stod jag och tittade på TV-apparater som alla såg mer

Läs mer

D-UPPSATS. Tid för reflektion

D-UPPSATS. Tid för reflektion D-UPPSATS 2008:113 Tid för reflektion en studie över att synliggöra och att bli medveten om sitt eget lärande Märtha Andersson Luleå tekniska universitet D-uppsats Svenska och lärande Institutionen för

Läs mer