Högskolan i Halmstad Bilaga 1. Tvärvetenskaplig introduktion till arbetsvetenskap 60 hp. Studier av strategi, organisering och utveckling 30 hp

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Högskolan i Halmstad Bilaga 1. Tvärvetenskaplig introduktion till arbetsvetenskap 60 hp. Studier av strategi, organisering och utveckling 30 hp"

Transkript

1 Högskolan i Halmstad Bilaga 1 Sektionen för Hälsa och Samhälle Fastställt av sektionsstyrelsen Examinatorer Ht 10 Arbetsvetenskap Tvärvetenskaplig introduktion till arbetsvetenskap 60 hp Arbetsvetenskap 1-30 Studier av strategi, organisering och utveckling 30 hp Jämställdhet och mångfald i arbetslivet 7,5 hp Förändringsarbete 15 hp Magisterprogram Arbetsvetenskap Beteendevetenskaplig grundkurs Folkhälsovetenskap Folkhälsovetenskap 1-30 hp, inkl programmet Folkhälsovetenskap hp Handikappvetenskap Att arbeta med barn och ungdomar med funktionshinder 30 hp Att arbeta med vuxna med funktionshinder 30 hp Anpassad fysisk aktivitet för barn o ungd med funktionsneds 15 hp Magisterprogrammet med inriktning handikapp Handikappvetenskaplig teori 7,5 hp Aktuell handikappvetenskaplig forskning 7,5 hp Handikappvetenskap - självständigt arbete 30 hp Handikappvetenskap - självständigt arbete 15 hp Funktionshinder och handikapp individuella och sociala perspektiv 15 hp Funktionshinder och handikapp kategorisering och bemästring 7,5 hp Idrott och Hälsa Idrott och Hälsa 1-30 hp Idrott och Hälsa hp Lek, rörelse, idrott och hälsa hp Idrottsvetenskapligt program Ledarskap och lärande inom det idrottsvetenskapliga fältet 30hp, Idrottsvetenskap 60 hp Bernd Hofmaier Bernd Hofmaier Bernd Hofmaier Eva Schmitz Mats Holmqvist Roland Ahlstrand Christopher Kindblad Solgun Folke Maria Nyholm Karoline Karlsson Karoline Karlsson Åsa Wengelin Åsa Wengelin Cecilia Kjellman Hansi Hinic Hansi Hinic

2 Medie- och kommunikationsvetenskap Medie- och kommunikationsvetenskap 1-30 hp Medie- och kommunikationsvetenskap Medie- och kommunikationsvetenskap avancerad nivå Ingegerd Rydin Strategisk kommunikation & medieproduktion inriktning strategisk kommunikation Lars Palm - inriktning medieproduktion Lennart Andreasson Informationsproduktion/Medieproduktion, påbyggnadsutbildning Lennart Andreasson Dokumentärfilm 30 hp Medieanalys 7,5 hp Grafisk produktion 7,5 distans Klimatförändringar, jordens resurser och samhället 7,5 hp Media, kommunikation och IT som verktyg i pedagogisk verksamhet 7,5 Medialiseringsprocessen 7,5 hp Pedagogik Hälsopedagogik 15hp Hälsopedagogik 15hp (ITD) Hälsa, livsstil och levnadsvanor 15hp Hälsa, livsstil och levnadsvanor 15hp (ITD) Introduktion till företagshälsovård 15hp Mediepedagogiska perspektiv 15hp (ITD) Lärande och undervisning i högre utb 15hp Att undervisa II 7,5hp Pedagogik inriktning idrott 61-90hp IVP 1-30 termin 1, delkurs 1, 7,5hp IVP 1-30 termin 1, delkurs 2, 7,5hp IVP termin 3, delkurs 3, 7,5hp AFA 15hp (distans) Pedagogik 1-30hp (halvfart) Introduktion till pedagogik 15hp Introduktion till pedagogik 15hp (ITD) Vuxenpedagogik 15hp (ITD) Lek, spel, lärande och nya medier 7,5hp Ped idétraditioner och nya medier 7,5hp Kreativitet, lärande och nya medier 7,5hp BMP Ped ledarskap och coaching, 7,5hp (SET) Psykologi Psykologiska grundbegrepp i ett utvecklingsperspektiv med tillämpning i arbete o idrott 30 hp (Psy10) Hälsopsykologi (Psy09) Socialpsykologi (Psy09) Tillämpad arbetspsykologi (Psy09) Tillämpad idrottspsykologi (Psy09), Psykologi Idrott helfart 1-30 Psykologi Idrott helfart Psykologi Allmän helfart 1-30 Psykologi Allmän helfart Lena Ewertsson Matts Skagshöj Björn Sterner Lennart Andreasson Eva Flodin Eva Flodin Lena Petersson Lena Petersson Jan Karlsson Vaike Fors Mattias Nilsson Mattias Nilsson Eva-Carin Lindgren Jan Karlsson Eva-Carin Lindgren Jeanette Sjöberg Anniqa Lagergren Lotta Fritzdorf Bertil Gustafsson Lotta Fritzdorf Vaike Fors Anniqa Lagergren Jeanette Sjöberg Andreas Bencker Andreas Bencker KarinJosefsson KarinJosefsson Hansi Hinic Urban Johnson Peter Karlsson Tomas Berggren

3 Att arbeta som idrottspsykologisk rådgivare 30 hp Samtaslprocesser och metoder - psykologiska teorier om samspel 7,5 hp Personurval: Personbedömning och rekrytering 7,5 hp Hälsopsykologi I - teoretiska perspektiv 7,5 hp Ledarskapets psykologi 7,5 hp Tränarskap inriktning fotboll 30 hp Arbetspsykologi hp DUP, Allmän ämnesintroduktion DUP, Personlighetspsykologi DUP, Idrottspsykologi I DUP, Motion och hälsopsykologi inom idrott Sjuksköterskeprogrammet och fristående kurser inom omvårdnad Omvårdnadens grunder, 15hp (1-30hp), Sjk 60 Sjk 61 Omvårdnad Vetenskaplig teori och metod I, 7,5hp (Omv 1-30 hp) Omvårdnad Vetenskaplig teori och metod II, 7,5hp (Omv 31-60hp) Sjk 52, 53 Human biomedicin som stöd för sjuksköterskefunktionen I, 15hp (1-30p) Sjk 60 Sjk 61 Human biomedicin som stöd för sjuksköterskefunktionen II, 15hp (1-30hp) Sjk 56 Sjk 57 Kommunikation och relationer inom omvårdnad, 7,5hp (1-30hp) Klinisk omvårdnad I, 7,5hp (1-30hp) Klinisk omvårdnad II, 15hp (1-30hp) Sjk 54 Sjk 55 Klinisk omvårdnad III, 15h Sjk 50 Sjk 51 Klinisk omvårdnad IV, 7,5hp Sjk 50 Sjk 51 Natalia Stambulova Eva Twetman Tomas Berggren Andreas Bencker Urban Johnson Tomas Berggren Peter Karlsson Elsie Johansson Margareta Alm Henrika Jormfeldt Ing-Marie Carlsson Kristina Ziegert Stefanie Obermüller Jens Nygren Ulla Hindsén Annelie Lindholm Jörgen Öijervall Gun Axelson Märta Nilsson Annika Wing-Hörnfalk Ing-Marie Bundesen Jörgen Öijervall Karin Rasmusson Gun Axelson Karin Rasmusson

4 Samhälls- och beteendevetenskaplig kurs som stöd för sjuksköterskefunktionen I, 7,5hp (1-30hp) Samhälls- och beteendevetenskaplig kurs som stöd för sjuksköterskefunktionen II, 7,5p (1-30hp) Sjk 54 Sjk 55 Omvårdnad vid hälsa och ohälsa, 15ph (31-60hp) Sjk 56 Sjk 57 Omvårdnad med inriktning mot organisation och ledarskap, 7,5hp (31-60hp) Sjk 54, 55 AnneCharlotte Berggren AnneCharlotte Berggren Inger Jansson Elsie Johansson Kärstin Bolse Omvårdnad, vetenskapligt arbete, 15hp (61-90hp) Sjk? Omvårdnad vid komplexa situationer, 7,5hp (61-90hp) Sjk 52 Sjk 43 Omvårdnad med inriktning mot nutrition 7,5 p (61-90) Sjk 50, 51samt fristående kurs Omvårdnad med inriktning mot palliativ vård 7,5 hp (61-90) Sjk 50, 51 samt fristående kurs Omvårdnad med inriktning smärta och smärtbehandling, 7,5 hp Sjk 50, 51 samt fristående kurs Socialt arbete Socialt arbete 30 hp Ledning och organisering i Human serviceorganisationer 15 hp Socialt arbete - ungdom och mångfald 7,5 hp Mentorskap som verktyg i personlig och professionell utveckling 15 hp Ledarskap och organisation - ekonomistyrning inom välfärdssektiorn 7,5 hp Ledarskap och organisation - starta, driva och förvalta sociala vsh 7,5 hp Ledarskap och organisation - Ledarskap - kommuniktativa perspektiv 7,5 hp Socialt arbete - Juridik med inriktning offentlig rätt 7,5 hp Sociologi Sociologi 1-30 hp Sociologi 61-90, halvfart Socialpsykologi 1-30 hp Socialpsykologi hp Genus, etnicitet och andra maktstrukturer 1-30 hp Socialt utvecklingsarbete 30 hp Välfärdssystemet - samhällelig stabilitet och förändring 30 hp Introduktion till Kriminologi 15 hp Magisterprogrammet Sociologi Genus och sahälle, masterprogrammet Socialpsykologi, masterprogrammet Kriminologi, masterprogrammet Annika Jensen Irene Mårtensson Elenita Forsberg Annika Wing-Hörnfalk Marie Sandh Sara Högdin Helena Eriksson Sara Högdin Ingrid Karlsson Jan-Olof Muller Jan-Olof Muller Ingrid Karlsson Ove Svensson Anna Isaksson Eva Schmitz Henrik Stenberg Christopher Kindblad Ann-Katrin Witt Boel Larsson Ove Svensson Veronika Burcar Åke Nilsén Marta Cuesta Henrik Stenberg Veronika Burcar

5 Fristående kurser inom vård Etik och estetik, 7,5hp (31-60p), ½-fart Hälsoteorier, 7,5hp (31-60p), ½-fart Omvårdnad ½-fart Omvårdnad avancerad nivå ½ halvfart Margareta Alm Margareta Alm Inger Jansson Inger Flemme Kurser inom specialistsjuksköterskeutbildningarna Folkhälsa/folkhälsoarbete 30 hp Louise Silwer Omvårdnad inom distriktssköterskans funktionsområde, fördjupn kurs I 15 hp Cathrine Hildingh Omvårdnad inom distriktssköterskans funktionsområde, fördjupn kurs II 15 hp Cathrine Hildingh Neonatologi 7,5 hp Omvårdnad vid smärta och smärtbehandling hos barn o ungdomar 7,5 hp Hälsans villkor i samhället 15 hp Petra Svedberg Ögats anatomi 7,5 hp Jens Nygren Oftalmiatrik 7,5 hp Jeanette Källstrand-Eriksson Omvårdnad inom anestesisjukvård - fördjupningskurs I 15 hp Omvårdnad inom anestesisjukvård - fördjupningskurs II 15 hp Anestesiologi 15 hp Bengt Brodin Medicinsk vetenskap inom ambulanssjukvård 15 hp Bengt Brodin Omvårdnad inom ambulanssjukvård - fördjupningskurs I 15 hp Omvårdnad inom ambulanssjukvård - fördjupningskurs II 15 hp Medicinsk vetenskap inom operationssjukvård 15 hp Omvårdnad inom operationssjukvård - fördjupningskurs I 15 hp Omvårdnad inom operationssjukvård - fördjupningskurs II 15 hp Medicinsk vetenskap inom intensivvård 15 hp Bengt Brodin Omvårdnad inom intensivvård - fördjupningskurs I 15 hp Omvårdnad inom intensivvård - fördjupningskurs II 15 hp Masterprogram Hälsa och livsstil Vetenskaplig teori, vetenskaplig metod, forskningsetik 15 hp Hälsa och livsstil I, 15 hp Statsvetenskap Statsvetenskap 1-30 Introduktion till samhällsvetenskap och kommunikation 30 hp Samhällsvetenskaplig grundkurs 15 hp Kommunikation, ledarskap och lärande 15 hp Politisk kommunkation 30 hp Internationella Relationer 1-30 hp Internationella Relationer hp hp Utredningsarbete / praktik 30 hp (mag progr) Internationella relationer och nationalekonomi (IRE), 180 hp, termin 1 Internationella relationer och nationalekonomi (IRE), 180 hp, termin 3 Uppdragsutbildning Handikappvetenskap 7,5 hp Bilden, berättandet och de digitala verktygen (lärarlyftet) Samhällskunskap Samhällskunskap Cathrine Hildingh Cathrine Hildingh Anders Urbas Ulf Petäjä Anders Urbas Ulf Petäjä Mikael Sandberg Hans Bengtsson Björn Sterner Cecilia Kjellman

6

HÖGSKOLE-/UNIVERSITETS- OCH FOLKHÖGSKOLE- UTBILDNINGAR

HÖGSKOLE-/UNIVERSITETS- OCH FOLKHÖGSKOLE- UTBILDNINGAR ÖVERSIKT HÖGSKOLE-/UNIVERSITETS- OCH FOLKHÖGSKOLE- UTBILDNINGAR MED IDROTTSANKNYTNING 2007/2008 mars 2007 2 Högskole-/universitets- och folkhögskoleutbildningar med idrottsanknytning 2007/2008 Nu finns

Läs mer

Våren 2015 15 OKTOBER

Våren 2015 15 OKTOBER KURSER 2014 2015 www.oru.se Postadress: Örebro universitet 701 82 Örebro Telefon: 019-30 30 00 Studieinformation: E-post: studentcentrum@oru.se Direkttelefon: 019-30 37 00 Sista anmälningsdag Hösten 2014

Läs mer

Välkommen till ditt lokala lärcentrum!

Välkommen till ditt lokala lärcentrum! Välkommen till ditt lokala lärcentrum! I Gävle, Norrtälje, Tierps, Uppsala och Östhammars kommuner finns idag lärcentra du bl a kan använda för att läsa distansutbildningar från olika universitet, högskolor

Läs mer

Utbildningens namn Anm.kod Antagna Reserver

Utbildningens namn Anm.kod Antagna Reserver Grundläggande datasäkerhet LIU-15011 133 82 Medicinsk teknik LIU-18015 99 56 Introduktion till etologi LIU-18105 75 219 Hundens beteendebiologi 1 - introduktion LIU-18121 135 500 Hundens beteendebiologi

Läs mer

Anmälningskod. Lärosäte

Anmälningskod. Lärosäte Sökande till samtliga programutbildningar VT2010 Sorterat efter lärosäte Programmet måste ha minst en sökande för att inkluderas här, sökande inkluderar även obehöriga. Lärosäte Blekinge tekniska högskola

Läs mer

Anmkod Kod Namn Sekt. Stud.takt Stud.form Inställd BII Alla antagna

Anmkod Kod Namn Sekt. Stud.takt Stud.form Inställd BII Alla antagna ANTAGNINGSSTATISTIK VT2013 Kurser BI Sökande med betyg från gymnasieskola och gymnasial vuxenutbildning utan kompletteringsbetyg BII Sökande med betyg från gymnasieskola och gymnasiel vuxenutbildning med

Läs mer

Politik och samhälle

Politik och samhälle UNIVERSITET OCH HÖGSKOLA 2010 Politik och samhälle NYHETSKATALOG Senaste nytt från Sveriges ledande förlag för läromedel och kvalificerad kurs- och facklitteratur Pedagogisk introduktion till medieforskning

Läs mer

Institutionsstyrelsen beslutade att: godkänna föredragningslistan.

Institutionsstyrelsen beslutade att: godkänna föredragningslistan. HÖGSKOLAN I GÄVLE Protokoll, Institutionsstyrelsen Institutionen för Pedagogik, didaktik 4(6) 2007-06-12 och psykologi /agf Tid Tisdagen den 12 juni Plats Högskolan i Gävle, 31:470 klockan 09:00-12.00

Läs mer

Vård&Omsorg Barn&Fritid

Vård&Omsorg Barn&Fritid MMXV Vård&Omsorg Barn&Fritid Läromedel Låt alla bli sedda och skapa en bättre värld Intervju med Katri Cronlund Läromedel Vård & omsorg Barn & fritid 2015 Att förstå sig själv och andra bättre Intervju

Läs mer

2009-12-08. Datum. och tid: Plats: Konferensrum. Tola Jonsson Ingela Rådestad Mats Börjesson Eva Sundgrenn Per. Dekanus

2009-12-08. Datum. och tid: Plats: Konferensrum. Tola Jonsson Ingela Rådestad Mats Börjesson Eva Sundgrenn Per. Dekanus Fakultetsnämnden för humaniora, samhälls- och vårdvetenskap KALLELSE 2009-12-08 Nr 8:2009 Dnr. MDH 2009/1007 Gunnel Eriksson Handläggare Fakultetsnämndenss ledamöter Fackliga företrädaree Övriga för kännedom

Läs mer

Sport management i Sverige - utbildning och forskning

Sport management i Sverige - utbildning och forskning Sport management i Sverige - utbildning och forskning Idræt mellem forening og forretning Sportsmanagement i fremtidens danske idrætssektor Aalborg, 18.09.2012 PG Fahlström Linnéuniversitetet, Växjö pergoran.fahlstrom@lnu.se

Läs mer

Studera på Nova Hösten 2009

Studera på Nova Hösten 2009 Studera på Nova Hösten 2009 Välkommen till Nova Oskarshamnsregionens akademiska plattform I din hand håller du höstterminens utbildningskatalog från Nova Högskolecentrum. Vår ambition är att vara lyhörda

Läs mer

Utbildningar. A ö PEFC/02-31-162

Utbildningar. A ö PEFC/02-31-162 AR VID KARLSTADS UNIVERSITET 2014-2015 PEFC/02-31-162 Utbildningar A ö Arbetsvetenskap... 19 Biologi med inriktning mot rinnande vatten... 73 Biologiprogrammet... 60 Biovetenskapligt program: Bred ingång...

Läs mer

urvalsgrupp antagna anmälni ngs- kod reserver antagnpoäng Kurser

urvalsgrupp antagna anmälni ngs- kod reserver antagnpoäng Kurser Actio - rösten och kroppen APS 225 10 46 69618 Actio - rösten och kroppen BF - 0 2 69618 Actio - rösten och kroppen BI 20.07 18 45 69618 Actio - rösten och kroppen BII 19.81 3 14 69618 Actio - rösten och

Läs mer

Välkommen till Fredrikshovs gymnasium

Välkommen till Fredrikshovs gymnasium Välkommen till Fredrikshovs gymnasium I grönskan på Kungliga Djurgården finner eleverna studiero och inspiration, med stadens puls och internationella influenser på promenadavstånd. Vår metod bygger på

Läs mer

Utbildningsplan. Sjuksköterskeprogrammet 180 högskolepoäng Grundnivå. Programme Syllabus

Utbildningsplan. Sjuksköterskeprogrammet 180 högskolepoäng Grundnivå. Programme Syllabus Utbildningsplan Sjuksköterskeprogrammet 180 högskolepoäng Grundnivå Programme Syllabus Degree Programme in Nursing 180 higher education credits First cycle 1.1. BESLUT Utbildningsplan för Sjuksköterskeprogrammet

Läs mer

Bilagor till fakultetsnämndens möte 2012-09-06

Bilagor till fakultetsnämndens möte 2012-09-06 Bilagor till fakultetsnämndens möte 2012-09-06 Bilaga 1: Statuslista för rekryteringskommitténs arbete Status för rekryteringsärenden i HSV 2012-08-22 Ärende Sökande Sakkunnigavtal Status Ref. nr. 64/12

Läs mer

Högskoleutbildningarna i Motala Distansutbildningar i samarbete med landets universitet och högskolor

Högskoleutbildningarna i Motala Distansutbildningar i samarbete med landets universitet och högskolor Högskoleutbildningarna i Motala Distansutbildningar i samarbete med landets universitet och högskolor Ett urval av vårens program och kursutbud 2010 Det finns mer än 3000 högskolekurser och program på

Läs mer

Kort om inriktningsval och individuella val på ED

Kort om inriktningsval och individuella val på ED KURSKATALOG 2011-2012 STUDIEVAL PÅ ED Kort om inriktningsval och individuella val på ED I ditt studieval ska du välja inriktning/profil (se sida 1-7) samt kurser till ditt individuella val (se sida 8-30)

Läs mer

www.grkom.se Saknas något i vårt utbud? Ekonomi/Juridik/Administration Mötesplatser och konferenser

www.grkom.se Saknas något i vårt utbud? Ekonomi/Juridik/Administration Mötesplatser och konferenser Ekonomi/Juridik/Administration staffan.nyqvist@grkom.se, 031-335 53 10 www.grkom.se För mer information om GRs utbud, se www.grkom.se. Under Kurser & konferenser publiceras detalj program till varje utbildning,

Läs mer

Utbildningsplan för. Masterprogram i utbildningsledarskap 120 högskolepoäng. Master Program in Educational Leadership 120 Higher Education Credits

Utbildningsplan för. Masterprogram i utbildningsledarskap 120 högskolepoäng. Master Program in Educational Leadership 120 Higher Education Credits Utbildningsplan för Masterprogram i utbildningsledarskap 120 högskolepoäng Master Program in Educational Leadership 120 Higher Education Credits 1. Inrättande och fastställande Utbildningsplanen för Masterprogram

Läs mer

Teknik/Miljö/Hållbar utveckling

Teknik/Miljö/Hållbar utveckling www.grkom.se För mer information om GRs utbildningar, se www.grkom.se Under Kurser & konferenser publiceras detaljprogram till varje utbildning. På hemsidan finns även information om nytillkomna utbildningar.

Läs mer

Magisterprogrammet i ledarskap och arbetsliv, 60 högskolepoäng

Magisterprogrammet i ledarskap och arbetsliv, 60 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 5 Programkod: AGM03 MDH 2.1.2-389/11 Magisterprogrammet i ledarskap och arbetsliv, 60 högskolepoäng Master Program (One Year) in Leadership and Work Life Studies, 60 Credits Denna

Läs mer

Utbildningskatalog. Sista ansökningsdag för hösten 2014 15 april

Utbildningskatalog. Sista ansökningsdag för hösten 2014 15 april Utbildningskatalog Sista ansökningsdag för hösten 204 5 april Anmäl dig på www.antagning.se Ta en klunk av kunskapens källa Från världens äldsta aktiebolag till Sveriges första akutsjukhus. I Dalarna har

Läs mer

Registreringsinformation, ht 2015

Registreringsinformation, ht 2015 Registreringsinformation, ht 2015 Kurserna är sorterade efter startvecka och kurskod Distanskurserna presenteras på sidan 8 OBS! WEBBREGISTRERING SKA ALLTID GÖRAS I FÖRSTA HAND! Du kan inte webbregistrera

Läs mer

SVERIGEHÄLSANS KURSER & UTBILDNINGAR 2013

SVERIGEHÄLSANS KURSER & UTBILDNINGAR 2013 SVERIGEHÄLSANS KURSER & UTBILDNINGAR 2013 LANDETS LEDANDE UTBILDNINGAR INOM HÄLSA Välkommen till Sverigehälsan ditt kunskapsforum inom hälsa och personlig utveckling. Vi erbjuder utbildning och kompetensutveckling

Läs mer

Behöriga sökande och antagna till samtliga programutbildningar VT2011, urval 2 Sorterat efter lärosäte

Behöriga sökande och antagna till samtliga programutbildningar VT2011, urval 2 Sorterat efter lärosäte Behöriga och till samtliga programutbildningar VT2011, urval 2 Sorterat efter lärosäte Observera att eftersom samtliga utbildningar visas per urvalsgrupp, så redovisas alla kolumner fram till "Urvalgrupp"

Läs mer

Layout:Åza Olofsdotter Bilder: Pixabay.se, Agne Berg och Åza Olofsdotter Illustrationer: antagninge.se och Uppsla universitet

Layout:Åza Olofsdotter Bilder: Pixabay.se, Agne Berg och Åza Olofsdotter Illustrationer: antagninge.se och Uppsla universitet Programutbud 2015 Layout:Åza Olofsdotter Bilder: Pixabay.se, Agne Berg och Åza Olofsdotter Illustrationer: antagninge.se och Uppsla universitet Innehållsförteckning Om Campus Västervik Hur vet vi vilka

Läs mer

Utbildningar. vid. Ronneby Kunskapskälla

Utbildningar. vid. Ronneby Kunskapskälla Utbildningar vid Ronneby Kunskapskälla hösten 2015 Utbildningar med start hösten 2015 Medicinsk sekreterare... 3 Bättre Lean för service & tjänster... 4 Bättre Produktion... 5 Pedagogik I... 6 Psykologi...

Läs mer

SISTA ANMÄLNINGSDAG Hösten 2015 15 APRIL Våren 2016 15 OKTOBER FÖLJ OSS PÅ NÄTET

SISTA ANMÄLNINGSDAG Hösten 2015 15 APRIL Våren 2016 15 OKTOBER FÖLJ OSS PÅ NÄTET PROGRAM 2015 2016 SISTA ANMÄLNINGSDAG Hösten 2015 15 APRIL Våren 2016 15 OKTOBER FÖLJ OSS PÅ NÄTET WWW.ORU.SE Den senast uppdaterade programinformationen finns på www.oru.se/blivande_student. Facebook

Läs mer