Fakta om pneumokocker åldrande befolkning, antibiotikaresistens och vaccination

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fakta om pneumokocker åldrande befolkning, antibiotikaresistens och vaccination"

Transkript

1 Fakta om pneumokocker åldrande befolkning, antibiotikaresistens och vaccination Pneumokocker okända men långt ifrån ofarliga bakterier Till höger ser du en bild på en pneumokockbakterie, (Streptococcus pneumoniae). Pneumokocker är en slags bakterier inom släktet streptokocker. Pneumokocker är den vanligaste orsaken till bakteriella luftvägsinfektioner som lunginflammation, öroninflammation och bihåleinflammation. Dessa är sjukdomar som förekommer i alla åldrar, även om pneumokockinfektioner främst drabbar små barn och äldre. Bakterien är också en av de vanligaste orsakerna till hjärnhinneinflammation och blodförgiftning (sepsis). När en bakteriell infektion uppträder som komplikation till en virusinfektion i de övre luftvägarna (t.ex. i anslutning till en influensa) är det vanligen pneumokocker som är orsaken (1). Trots att pneumokocker tillhör en av våra vanligaste bakterier, är den okänd för de flesta. En undersökning genomförd i mars 2011 bland 500 svenskar 50 år eller äldre visar till exempel att endast 20 procent spontant kunde ge exempel på en sjukdom orsakad av pneumokocker (2). Infektioner orsakade av pneumokocker är en vanlig orsak till dödsfall hos vuxna i världen (3). Över en och en halv miljon människor avlider årligen till följd av allvarliga pneumokockinfektioner, där äldre är en stor grupp (3). Risken att drabbas av en allvarlig pneumokockinfektion ökar från 50 års ålder. Har man dessutom andra underliggande sjukdomar som lungsjukdom, diabetes, hjärt-kärlsjukdom, eller är rökare (4) är risken ännu större. Pneumokockinfektioner behandlas med antibiotika. För att förebygga sjukdom rekommenderas även äldre och riskgrupper vaccinering med en äldre typ av vaccin, så kallat polysackaridvaccin (5). Vaccination är ett sätt att minska förekomsten av pneumokocker och därmed risken för allvarliga sjukdomstillstånd. Flera landsting erbjuder vaccinering både mot säsongsinfluensa och pneumokocker kostnadsfritt för riskgrupper och personer över 65 år, men vissa landsting tar ut en avgift. Dålig kunskap om varför det är viktigt att vaccinera sig mot pneumokocker bland äldre är en trolig bidragande orsak till att få vuxna hittills är vaccinerade i Sverige. Sedan 2009 ingår vaccinering mot pneumokocker för att bland annat skydda mot lunginflammation i det svenska vaccinationsprogrammet för barn. Anledningen är att en ny generation pneumokockvacciner, så kallade konjugatvacciner visat sig ge ett betydligt bättre skydd för barn än polysackaridvaccin (6). Konjugatteknologin gör att vaccinet ger ett mer fullständigt immunsvar genom att engagera immunförsvaret på flera nivåer vilket visat sig leda till längre immunitet och immunologiskt minne (7). Dessa vacciner anses därför ha förutsättningar att ge ett längre och kraftigare skydd än den äldre typen av polysackaridvaccin (6). Konjugatvacciner kan till skillnad mot polysackaridvaccin även minska spridning av pneumokocker, genom att förhindra att man under längre tid har pneumokocker i näsan utan att vara sjuk av dem, så kallat bärarskap, (8). Fakta för media om pneumokocker och vaccination, juni 2012 PRE120322PSE02 1/11

2 Från och med november 2011 finns konjugatvaccinet Prevenar 13 tillgängligt även för vuxna över 50 år. Prevenar 13 är det första nya generationens pneumokockvaccin som godkänts för vuxna (9). Andelen penicillinresistenta pneumokocker (PRP) har ökat de senaste åren vilket gjort att behandling med antibiotika blir allt svårare (10). Vaccination kan därför vara ett viktigt verktyg i kampen mot att minska utbredningen av penicillinresistenta pneumokocker. Vaccination bidrar även till att minska användningen av antibiotika. Immunisering genom vaccination är en av flera viktiga delar i det förebyggande hälsoarbetet (1). Detta faktamaterial för media om pneumokockinfektioner är tänkt som en introduktion till de sjukdomar bakterien orsakar och dagens behandling, inklusive vaccinering. Vad är pneumokockinfektion? Infektionssjukdomar är enligt WHO den näst vanligaste dödsorsaken (25%) efter hjärtkärlsjukdomar (31%) i världen. Bland de akuta luftvägsinfektionerna är lunginflammation den dödligaste, och den vanligaste orsaken till lunginflammation är pneumokockbakterier. Bakterien orsakar även flest fall av öron- och bihåleinflammation. Förutom att orsaka luftvägsinfektioner är den även den vanligaste orsaken till blodförgiftning (sepsis) och hjärnhinneinflammation (11). Pneumokockinfektioner orsakas av bakterien Streptococcus pneumoniae. Pneumokocker är en slags bakterier inom släktet streptokocker. Det är en anpassningsbar bakterie som skyddar sig mot vårt immunförsvar och mot antibiotika med hjälp av en kapsel som ständigt förändras. Denna förändringsbenägenhet har lett till att det finns drygt 90 olika varianter av pneumokocker i världen, så kallade serotyper eller stammar. Flera av dessa typer har utvecklat motståndskraft mot vårt immunförsvar och mot antibiotika. Det är anledningen till att vissa av pneumokockerna orsakar allvarligare infektioner än andra och vissa av dem har utvecklat en nedsatt känslighet mot antibiotika. Pneumokocker sprids genom kontakt mellan människor som är sjuka och som bär på bakterien i näsa och svalg. Bakterier kan färdas genom luften och kan spridas genom nära kontakt mellan människor eller genom nysningar och hostningar. Pneumokocker förekommer även i näsa och svalg hos friska personer både barn och vuxna utan att orsaka sjukdom så kallat bärarskap. Personer kan följaktligen utan att själv vara sjuka smitta andra som riskerar att insjukna. Pneumokocker kan närmast betraktas som normalflora i näsa och svalg hos småbarn. Dessa blir dessutom vanligen bärare av pneumokocker under längre tid (en till flera månader) än äldre barn och vuxna (en till ett par veckor). Smittspridningen är störst i miljöer där många människor vistas på en begränsad yta, till exempel på förskolor, och under vintermånaderna. Trots att pneumokocker är den vanligaste orsaken till bakteriella luftvägsinfektioner, är de okända för många. Sjukdomar orsakade av pneumokocker finns över hela världen. Över en och en halv miljon människor avlider årligen till följd av allvarliga pneumokockinfektioner, där framför allt äldre är en stor grupp (3). Varje år dör också fler barn under fem år av lunginflammation än av någon annan sjukdom (12). Pneumokocker är en av våra vanligaste förekommande bakterier och en av de främsta orsakerna till dödsfall hos vuxna. Pneumokocker är den vanligaste orsaken till lunginflammation och orsakar även flesta fall av öron- och bihåleinflammation. Bakterien är även den vanligaste orsaken till blodförgiftning och hjärnhinneinflammation. Pneumokocker beräknas orsaka över en miljon dödsfall i världen och där äldre är en stor grupp. Fakta för media om pneumokocker och vaccination, juni 2012 PRE120322PSE02 2/11

3 Pneumokockinfektioner icke-invasiva eller invasiva Pneumokockinfektioner kan grovt delas in i två typer. Icke-invasiva infektioner och invasiva infektioner. Till de icke-invasiva pneumokockinfektionerna räknas de vanliga men nog så besvärliga sjukdomarna som övre och nedre luftvägsinfektioner, öroninflammationer och bihåleinflammation. Här ingår även lunginflammation (pneumoni) som drabbar de nedre luftvägarna som lungvävnaden och lungans slemhinna. De invasiva pneumokockinfektionerna är ofta betydligt allvarligare och innebär att pneumokockbakterierna spridit sig in i blodbanan (bakteremi) eller till andra kroppsvätskor som exempelvis ryggmärgsvätskan. Till dessa sjukdomar räknas exempelvis bakteremisk lunginflammation (bakteriemisk pneumokockpneumoni). Detta är den vanligaste invasiva pneumokockinfektionen. Andra allvarliga infektioner orsakade av pneumokocker som spridit sig till blodet är hjärnhinneinflammation och blodförgiftning (sepsis). Invasiva pneumokockinfektioner är en vanlig orsak till både sjuklighet och dödlighet hos personer över 50 år, där allvarlighetsgraden stiger med åldern (18, 23). Generellt kan man säga att de icke-invasiva formerna av pneumokocksjukdomar är mer vanligt förekommande, men de invasiva typerna i allmänhet är allvarligare (19). De invasiva pneumokockinfektionerna är enligt smittskyddslagen en anmälningspliktig sjukdom och anmäls till smittskyddsläkaren i landstinget och till Smittskyddsinstitutet (SMI) rapporterades fall av invasiv pneumokockinfektion. 80 procent av dessa rapporterade fall av infektioner är bakteriell lunginflammation och kräver sjukhusvård. (9). Pneumokockinfektioner kan delas in i två typer; icke-invasiva som är vanligare och invasiva som är mindre vanliga men oftast allvarligare. Till de invasiva infektionerna räknas bland annat lunginflammation där bakterien spridit sig till blodet, hjärnhinneinflammation och blodförgiftning. Pneumokocker kan leda till allvarliga sjukdom Pneumokocker är den vanligaste orsaken till luftvägsinfektioner näst efter virus och uppskattas ligga bakom upp mot närmare hälften alla slutenvårdstillfällen hos vuxna som görs på grund av nedre luftvägsinfektion (13). Figuren nedan illustreras hur en okomplicerad övre luftvägsinfektion kan vidareutvecklas och bli allt allvarligare. Bland de allvarligare, så kallade invasiva, fallen av sjukdom orsakad av pneumokocker är lunginflammation den vanligaste. Fakta för media om pneumokocker och vaccination, juni 2012 PRE120322PSE02 3/11

4 PRE111108PSE12 ALLVARLIGHETSGRAD Invasiv pneumokocksjukdom IPS Hjärnhinneinflammation Blodförgiftning Bakteriell lunginflammation Lunginflammation Övre luftvägsinfektioner Bildtext: Pneumokocker är den vanligaste bakterien bakom både övre och nedre luftvägsinfektioner (1). Om infektionen sprider sig till lungorna kan det bli både allvarligt och långvarigt (14, 15, 16). Den vanligaste orsaken till lunginflammation är pneumokockbakterier. Allvarligast är invasiv pneumokocksjukdom, där bakteriell lunginflammation står för 80 procent av fallen (9). Dödligheten vid invasiv pneumokocksjukdom ligger mellan 30 till 35 procent hos äldre personer (13). Pneumokocker vanligaste orsaken till lunginflammation Pneumokocker är den vanligaste orsaken till bakteriella luftvägsinfektioner och även den vanligaste orsaken till lunginflammation hos vuxna i både öppen- och slutenvård. Mer än hälften av alla lunginflammationer orsakas av pneumokockbakterier (17). Varje år drabbas cirka en procent av den vuxna befolkningen i Sverige av samhällsförvärvad lunginflammation (17). 20 till 40 procent av dess kräver sjukhusvård (17), vilket är förknippat med (mycket) höga kostnader för samhället. Dödligheten bland äldre ligger mellan 10 till 15 procent (5). Med samhällsförvärvad avses smitta som inte är klart relaterad till sjukvård eller omsorg. Varje år drabbas cirka en procent av den vuxna befolkningen i Sverige av samhällsförvärvad lunginflammation. Med samhällsförvärvad avses smitta som inte är klart relaterad till sjukvård eller omsorg. De flesta insjuknar under vintermånaderna. Pneumokocker är den vanligaste orsaken till lunginflammation hos vuxna i både öppen- och slutenvård. Symptom på pneumokockinfektion Symptomen på pneumokockinfektion varierar beroende på vilken typ av infektion man fått. När det gäller pneumokockorsakade luftvägsinfektioner, öroninflammationer eller bihåleinflammation så är de vanligaste symptomen feber, huvudvärk, nästäppa, lomhördhet, hosta och ont i öronen eller i bihålorna. Symptomen på lunginflammation kan vara feber, smärta över bröstet, svårigheter att andas, eller snabb andning, hosta, frossa och trötthet. Många personer som får lunginflammation behöver vård på sjukhus och det kan i värsta fall ta flera månader innan man är helt återställd från sjukdomen. Fakta för media om pneumokocker och vaccination, juni 2012 PRE120322PSE02 4/11

5 Antal fall av IPS per invånare PRE111108PSE12 Symptomen på pneumokockorsakad hjärnhinneinflammation kan vara feber, huvudvärk illamående, trötthet och stelhet i nacken medan symptomen på blodförgiftning vanligtvis är feber, frossa, värk i muskler och leder men även kall, fuktig ibland blåmarmorerad hud, särskilt på händer och fötter samt stark allmänpåverkan. Många personer som får lunginflammation behöver vård på sjukhus och det kan i värsta fall ta flera månader innan man är helt återställd från sjukdomen. De allra yngsta, äldre och riskgrupper drabbas oftare Pneumokockinfektioner kan drabba personer i alla åldrar. Personer som har ett svagt immunförsvar är dock särskilt i riskzonen, som exempelvis små barn under två år där immunförsvaret inte är fullt utvecklat. Även äldre personer över 65 år anses vara en riskgrupp eftersom de blir allt mer mottagliga för infektionssjukdomar då immunförsvaret försämras med tilltagande ålder (5). Det beror både på utvecklingen av samsjuklighet, dvs. att man riskerar att få fler sjukdomar med åldern och på grund av underliggande hälsofaktorer som blir vanligare med ökande ålder (21). Försvagningen i immunförsvaret startar dock redan i 50-årsåldern (22) då man kan se en ökad risk att drabbas av invasiva pneumokocker (18, 22, 23). Till riskgrupperna (10) hör även personer med kroniska sjukdomar som lungsjukdom inklusive astma, diabetes, hjärt-kärlsjukdom, njursjukdomar och kroniska leversjukdomar, inklusive alkoholrelaterade sådana samt även rökare (4). Diagrammet nedan visar hur antal rapporterade fall av invasiv pneumokocksjukdom (IPS) fördelar sig i olika åldersgrupper i Sverige. Först en topp bland de minsta barnen (< 2 år), sen en nedgång, därefter en successiv Risken ökning ökar av antalet med fall åldern stigande ålder. 1 Risken av att drabbas av invasiva pneumokocker Antal fall ökar av redan invasiv i 50-årsåldern, pneumokocksjukdom med en markant (IPS) ökning i olika efter 65 åldersgrupper år (22, 24) fall fall fall fall Fakta för media om pneumokocker och vaccination, juni 2012 PRE120322PSE02 5/11

6 Pneumokockinfektioner blir vanligare med ökad ålder. Redan från 50 års ålder ökar risken att drabbas. Även personer med underliggande kroniska sjukdomar som lungsjukdomar, diabetes och hjärt-kärlsjukdom m.fl, eller rökare bör överväga pneumokockvaccination. Ökad livslängd ger fler antal pneumokockinfektioner I takt med att vi lever allt längre och att antalet äldre i befolkningen därför blir allt fler ökar också antalet personer med risk att drabbas av allvarliga pneumokockinfektioner (21). År 2010 fanns det cirka personer över 50 år i Sverige, och denna siffra väntas stiga till cirka år 2020, dvs. ökning med drygt personer (25). Sverige är inte ensamt land om problemet. Idag har Europa fler personer som är 65 år och äldre än resten av världen (26). Det innebär att vården i framtiden kommer få ta hand om betydligt fler drabbade än idag. I takt med att befolkningen både i Sverige men också resten av Europa blir allt äldre väntas antalet invasiva pneumokockinfektioner öka. Penicillinresistenta pneumokocker försvårar behandling Infektion eller bärarskap av pneumokocker med nedsatt känslighet för penicillin anses vara så allvarligt att det enligt Smittskyddslagen klassas som en allmänfarlig sjukdom och inträffade fall ska anmälas till smittskyddsläkaren i landstinget och till Smittskyddsinstitutet (1) rapporterades i Sverige 315 fall (24). Inte nog med att vi blir allt äldre. Infektion med dessa okänsliga (resistenta) bakterier kan sprida sig i samhället och ge upphov till mycket svårbehandlade infektioner. Det har man sett exempel på i många länder i världen. För att förhindra en liknande utveckling i Sverige, där det vanliga penicillinet fortfarande är verksamt mot nästa alla pneumokocker, antibiotikabehandlar man bara när det är nödvändigt. Vaccination blir därför ett viktigt verktyg i kampen mot att minska utbredningen av penicillinresistenta pneumokocker. Immunisering genom vaccination är en av flera viktiga delar i det förebyggande hälsoarbetet (1). Penicillinresistenta pneumokocker (PRP) klassas som en allmänfarlig sjukdom och ska anmälas till Sittskyddsinstitutet. Immunisering genom vaccination är därför en av flera viktiga delar i det förebyggande hälsoarbetet och förebygga sjukdomsfall. Socialstyrelsen rekommenderar pneumokockvaccination för riskgrupper Mot bakgrund av att pneumokocker kan orsaka både sjukdom och dödsfall rekommenderar Socialstyrelsen (13) sedan 1994 att alla riskgrupper ska vaccinera sig mot pneumokocker. Fakta för media om pneumokocker och vaccination, juni 2012 PRE120322PSE02 6/11

7 Socialstyrelsen skriver även att för personer över 65 år kan vaccination mot pneumokocker övervägas. Anledningen är att denna åldersgrupp har en ökad risk att insjukna i svåra pneumokockinfektioner, särskilt gäller det dem som redan tidigare har haft en pneumokockinfektion, t.ex. lunginflammation. I dessa fall är risken för ett återinsjuknande i allvarlig pneumokocksjukdom betydande (13). I de flesta landsting erbjuds därför vaccineringen mot pneumokocker för riskgrupper och personer över 65 år. Konjugerat vaccin är ett alternativ som kan övervägas av den som är 50 år eller äldre. Vaccineringen sker vanligtvis på hösten, ofta i anslutning till att man tar influensavaccinet eftersom många av riskgrupperna även har en ökad risk att få denna typ av sjukdom. Man kan dock vaccinera sig mot pneumokocker året om. Vaccinationen sker på den lokala vårdcentralen eller hos en vaccinationscentral. För personer som tillhör riskgrupp är vaccinationen vanligen kostnadsfri eller ges till reducerat pris. Det beror på det enskilda landstingets vaccinationspolicy. För de personer som inte tillhör en riskgrupp men som av andra skäl vill vaccinera sig betalar man vaccinationen själv. Socialstyrelsen rekommenderar att riskgrupper och personer över 65 år vaccinerar sig mot pneumokockinfektioner. Konjugerat vaccin är ett alternativ som kan övervägas av den som är 50 år eller äldre. Hur många äldre och riskgrupper är vaccinerade? Vilken täckningsgrad landstingen har när det gäller såväl säsongsinfluensavaccinering som pneumokockvaccinering, och om det till exempel är någon skillnad mellan landsting där vaccinationen är kostnadsfri och de som tar betalat, finns det idag ingen säker statistik på. I Sverige är andelen influensavaccinerade i riskgrupperna relativt låg jämfört med en del av våra grannländer (27). Under många år har andelen vaccinerade över 65 år uppskattats till lite drygt 50 procent, med stora regionala skillnader (28). I den statliga propositionen; Ny ordning för nationella vaccinationsprogram som presenterades den 22 mars i år föreslås bland annat att vaccinationer ska registreras i ett lagreglerat hälsodataregister (29). I en undersökning genomförd i mars 2011 bland 500 svenskar 50 år eller äldre angav 22 procent av personer i gruppen 65 år och äldre (n=260) att de var vaccinerade mot pneumokocker (2). Detta motsvarar personer i denna åldergrupp fanns det enligt SCB 1,7 miljoner svenskar i åldrarna 65 år eller äldre (30). Ny generation pneumokockvacciner ges till barn Pneumokockinfektioner behandlas idag med antibiotika och förebyggs delvis genom vaccinering. Hittills har vuxna rekommenderats vaccinering med en äldre typ av polysackaridvaccin. Denna vaccinering bör upprepas efter fem till tio år (1). Sedan 2009 ingår vaccinering mot pneumokocker i det svenska vaccinationsprogrammet för barn för att bland annat skydda mot lunginflammation. Anledningen var att en ny generation pneumokockvacciner, så kallade konjugatvacciner, visat sig ha förutsättningar att ge ett betydligt bättre skydd för barn än polysackaridvaccin (10). Konjugatteknologin gör att vaccinet ger ett mer Fakta för media om pneumokocker och vaccination, juni 2012 PRE120322PSE02 7/11

8 fullständigt immunsvar genom att engagera immunförsvaret på flera nivåer (6) vilket visat sig leda till längre immunitet och immunologiskt minne (7). Dessa vacciner har visat sig ha förutsättningar att ge ett längre och kraftigare skydd än den äldre typen av polysackaridvaccin (6). Konjugatteknologin innebär att de olika polysackarider eller sockerarter som finns på cellmembranen på var och en av de olika bakteriestammarna i vaccinet kombineras med ett bärarprotein. Konjugatteknologi inducerar ett T-cellberoende immunsvar som resulterar i produktion både av plasmaceller och B-minnesceller vilket gör att även barn under två år kan bilda antikroppar mot bakteriekapseln. Konjugatvaccin har använts i andra delar av världen sedan Den kliniska betydelsen av att använda konjugatteknologi i pneumokockvaccin har bevistas för spädbarn och små barn. Hos barn under två år har antal fall av invasiva pneumokockinfektioner minskat jämfört med åren före den allmänna vaccinationen. Sjukdomsincidensen i den åldersgruppen har mer än halverats från 26,1 fall per år 2007 till 12,3 fall per år 2010 (31). De övertygande kliniska resultaten av konjugerade vacciner bland små barn, och effekten på så kallat bärarskap som minskar pneumokocksjukdomarna i hela samhället har lett till att WHO efterlyser effektivare vacciner även bland vuxna. I sitt Position Paper 2008 skriver WHO bland annat att det finns behov av mer effektiva konjugerade eller andra vacciner som täcker majoriteten av de pneumokockserotyper som orsakar allvarlig sjukdom hos större barn och vuxna världen över och de serotyper som är resistenta mot vanliga antibiotika. WHO skriver vidare att de stöder utvecklingen av sådana vacciner (3). Man skiljer på en äldre typ av pneumokockvacciner som kallas för polysackaridvaccin och den nya generationens vaccin, så kallade konjugatvaccin. Konjugatteknologi anses leda till längre immunitet och immunologiskt minne. Vid vaccination av små barn som inte har möjlighet att bilda antikroppar mot polysackarid är ett konjugerat vaccin förutsättning för effekt över huvudtaget. Sedan konjugerat pneumokockvaccin infördes i det allmänna vaccinationsprogrammet 2009 har antalet fall av invasiv pneumokocksjukdom hos barn under två år mer än halverats. Prevenar 13 nya generationens pneumokockvaccin godkänt för vuxna I slutet av oktober 2011 godkände EUkommissionen vaccinet Prevenar 13 som första konjugatvaccin för förebyggande av invasiv pneumokocksjukdom för vuxna över 50 års ålder. Prevenar 13 tillhör en ny generation pneumokockvaccin som har förutsättningar att ge ett längre och kraftigare skydd jämfört med dagens standardvaccin mot pneumokocker för vuxna. Prevenar har använts inom ramen för det svenska vaccinationsprogrammet för barn sedan 1 januari 2009 och uppföljaren Prevenar 13 sedan början av I USA och andra delar av världen har vaccinet Prevenar använts sedan I USA har man sett en minskning på 98 procent av invasiv pneumokocksjukdom orsakad av pneumokocker som ingår i vaccinet (32). Prevenar och Prevenar 13 har hittills givits i över 400 miljoner doser i världen. Fakta för media om pneumokocker och vaccination, juni 2012 PRE120322PSE02 8/11

9 Prevenar 13 är ett så kallat konjugatvaccin. Konjugatteknologin innebär att de olika sockerarter som finns i bakteriens kapsel kopplas ihop med ett äggviteämne som underlättar för vårt immunsystem att aktiveras och som dessutom möjliggör för immunsystemet att minnas kontakten med vaccinet (1). Konjugatteknologin gör att vaccinet ger ett mer fullständigt immunförsvar genom att engagera immunförsvaret på flera nivåer (6). Prevenar 13 har därför förutsättningar att ge ett längre och kraftigare skydd än den äldre typen av polysackaridvaccin (6). Prevenar är även det enda vaccin för vuxna som kan minska spridning av pneumokocker, genom så kallat bärarskap, till andra individer i samhället (8). Den utökade indikationen för vaccinet Prevenar 13 omfattar aktiv immunisering för förebyggande av invasiv pneumokocksjukdom orsakade av Streptococcus pneumoniae för personer över 50 år (9). Godkännandet baserar sig på fas III-studier där mer än personer över 50 år ingått och där immunogeniciteten hos Prevenar 13 jämförts med polysackaridvaccin. Resultaten visade att Prevenar 13 är väl tolererat och säkert även hos vuxna (9). Indikationen gäller specifikt för förebyggande av invasiv pneumokocksjukdom orsakad av de 13 serotyper (sockerarter i bakteriens kapsel) som ingår i vaccinet (1, 3, 4, 5, 6A, 6B, 7F, 9V, 14, 18C, 19A, 19F och 23F), vilka svarar för en signifikant andel av de serotyper som orsakar invasiv pneumokocksjukdom hos personer över 50 år, inkluderat sjukdom orsakade av serotyper med nedsatt känslighet för penicillin. Serotyp 6A finns endast i Prevenar 13. Prevenar 13 ges med en dos och kan användas oavsett om man fått den äldre typen av vaccin tidigare. I den nya godkännandetexten för vuxna från EMA och som även beskrivs i FASS framhålls att vuxna som vaccineras mot pneumokocker ska ges Prevenar före det äldre alternativet. Ordalydelsen är följande: Oberoende av tidigare pneumokockvaccineringsstatus ska Prevenar 13 ges först (9). Prevenar 13 kan inte garanteras ge ett hundraprocentigt skydd mot sjukdom. De vanligaste förekommande lokala och systemiska biverkningarna ( 20 procent) i de kliniska studierna med Prevenar 13 var rodnad, svullnad, ömhet, hårdhet och smärta vid injektionsstället, begränsning av armens rörelseförmåga, minskad aptit, huvudvärk, diarré, frossa, trötthet, eksem och förvärrande av, eller ny led- eller muskelsmärta. Prevenar 13 ska inte användas vid överkänslighet mot de aktiva substanserna, mot något av övriga innehållsämnen i Prevenar 13 eller mot något annat vaccin som innehåller difteritoxoid. Den nya generationens pneumokockvaccin, så kallade konjugatvaccin, har hittills endast varit tillgängliga för små barn inom ramen för det svenska vaccinationsprogrammet. Nu har även detta välbeprövade pneumokockvaccin Prevenar 13 godkänts för vuxna. Sedan pneumokockvaccin infördes i det allmänna vaccinationsprogrammet 2009 har antalet fall av invasiv pneumokocksjukdom hos barn under två år mer än halverats. Fakta för media om pneumokocker och vaccination, juni 2012 PRE120322PSE02 9/11

10 Kontaktinformation För mer information kontakta: Lars Nyman, medicinsk rådgivare Pfizer, , Ulrika Goosens, informationschef, Pfizer, , Se även övrigt pressmaterial och pressbilder om pneumokocker och Prevenar 13 i Pfizers pressrum på MyNewsdesk: se även Referenser 1. Smittskyddsinstitutet, 2. Undersökning genomförd av Ipsos på uppdrag av Pfizer bland 500 slumpmässigt utvalda svenskar 50 år eller äldre, mars WHO. 23-valent pneumococcal polysaccharide vaccine. WHO Position paper. Wkly Epidemiol Rec. 2008;83(42): Lynch JP III, et al. Semin Respir Crit Care Med 2009; 30: SOSFS 1994:26 Socialstyrelsens allmänna råd; Vaccination mot pneumokocker, 6. a) Pollard AJ, Perrett KP, Beverley PC. Maintaining protection against invasive bacteria with protein polysaccharide conjugate vaccines. Nature Review Immunol. 2009;9: b) Lazarus R, Clutterbuck E, et al. A Randomized Study Comparing Combined Pneumococcal Conjugate and Polysaccharide Vaccination Schedules in Adults. Clin Infect Dis. 2011;52(6): c) Black S, Eskola J, et al. Pneumococcal conjugate vaccine and pneumococcal common protein vaccines. In: Plotkin SA, Orenstein WA, Offit PA, et al. Vaccines. Philadelphia: Saunders Elsevier. 2008;5: , d) Paradiso P. Advances in Pneumococcal Disease Prevention: 13-Valent Pneumococcal Conjugate Vaccine for Infants and Children. Clin Infect Dis. 2011;53(10): Goldblatt D. Conjugate Vaccines. Clin Exp Immunol. 2000;119:1 3.World Health Organization (WHO). Expert Committee on Biological Standardization: Recommendations to assure the quality, safety and efficacy of pneumococcal conjugate vaccines ) 8. Sammanfattande bedömning av om pneumokockvaccin ska ingå i det svenska barnvaccinationsprogrammet. Socialstyrelsen. Artikelnummer Sid Data on File (DOF). Prevenar 13* Summary of Product Characteristics; FASS.se, 10. Smittskyddsinstitutet; 11. Smittskyddsinstitutet, 12. WHO Health statistics 2009; 13. Information från Läkemedelsverket 3: 2008, Farmakologisk behandling av nedre luftvägsinfektioner i öppen vård, 14. Metlay JP, et al. Time course of symptom resolution in patients with community-acquired pneumonia, J Gen Intern Med 1997;12: Fakta för media om pneumokocker och vaccination, juni 2012 PRE120322PSE02 10/11

11 15. Moussaoui R, et al. Long-term Symptom Recovery and Health-Related Quality of Life in Patients With Mild-to-Moderate-Severe Community-Acquired Pneumonia, Chest 2006;130: Brandenburg JA, et al. Clinical presentation, processes and outcomes of care for patients with pneumococcal pneumonia. J Gen Intern Med 2000;15: Svenska infektionsläkarföreningen. Vårdprogram 2011, sid 4, 18. Butler JC, Schuchat A. Epidemiology of pneumococcal infections in the elderly. Drugs Aging. 1999;15 Suppl 1: World Health Organization. Immunization, Vaccines and Biologicals. Pneumococcal Vaccines. April Available at: Accessed September 12, European Centre for Disease Prevention and Control. SURVEILLANCE REPORT, Annual epidemiological report on communicable diseases, Weinberger B, Herndler-Brandstetter D, Schwanninger A, et al. Biology of Immune Responses to Vaccines in Elderly Persons. Clin Infect Dis. 2008;46: Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Active Bacterial Core Surveillance (ABCs) Report: Emerging Infections Program Network. Streptococcus pneumoniae, Available at Accessed August 17, Verhaegen J et al. Results of the first year of the population-based nationwide surveillance of Invasive Pneumococcal Disease (IPD) among adults >50 years old in Belgium ( ) late-breaking poster session 2010 ERS. 24. Smittskyddsinstitutet, respektive 25. Statistiska centralbyrån, SCB, befolknings statistik 2010, samt sökning befolkningsframskrivningar, aspx 26. Kinsella K, He W. U.S. Census Bureau, International Population Reports. P95/091, An Aging World: US Government Printing Office: Washington, DC; Mereckiene J, Cotter S, D Ancona F, Giambi C, Nicoll A, Levy-Bruhl D, et al; VENICE project gatekeepers group. Differences in national influenza vaccination policies across the European Union, Norway and Iceland Euro Surveill. 2010;15(44). pii: Hedbäck S. Stor geografisk variation av vaccination bland äldre. Läkartidningen 2004:101: Ny ordning för nationella vaccinationsprogram, Prop. 2011/12:123, 30. Statistiska centralbyrån, SCB, befolknings statistik 2010, aspx 31. Smittskyddsinstitutet, Epidemiologisk årsrapport 2010., 32. Centers for Disease Control and Prevention. MMWR 2008; 57: 1443 Fakta för media om pneumokocker och vaccination, juni 2012 PRE120322PSE02 11/11

Pneumokocker är. är den. okända för. de flesta. (MRSA) svenskar 50 år eller (2). stigande. Risken att insjukna 1 (5)

Pneumokocker är. är den. okända för. de flesta. (MRSA) svenskar 50 år eller (2). stigande. Risken att insjukna 1 (5) Pressmeddelande Sollentuna 6 juni 2012 Sifo: Stor okunskap om vanligaste bakterien som orsakar lunginflammation Pneumokocker är den vanligaste orsaken till lunginflammation och den bakterie som orsakar

Läs mer

SVENSKA LUNGRAPPORTEN

SVENSKA LUNGRAPPORTEN SVENSKA LUNGRAPPORTEN ALLMÄNHETENS KÄNNEDOM OCH ERFARENHETER AV LUNGBESVÄR Ett informationsmaterial för journalister från Pfizer AB Presskontakt: Ulrika Goossens, informationschef, 0768-89 29 57, ulrika.goossens@pfizer.com

Läs mer

Till dig som har fått vaccin mot lunginflammation

Till dig som har fått vaccin mot lunginflammation Till dig som har fått vaccin mot lunginflammation polysackaridvaccin mot pneumokockinfektioner, konjugerat, adsorberat, 13-valent Kort om lunginflammation Du har fått den här broschyren av din läkare eller

Läs mer

EN RAPPORT OM LUNGINFLAMMATION, VACCINATION OCH ATT TA HAND OM SIN HÄLSA

EN RAPPORT OM LUNGINFLAMMATION, VACCINATION OCH ATT TA HAND OM SIN HÄLSA EN RAPPORT OM LUNGINFLAMMATION, VACCINATION OCH ATT TA HAND OM SIN HÄLSA Ett pressmaterial för media från Pfizer och 1,6 miljonerklubben Om rapporten Våra lungor är livsviktiga. Vi behöver dem för att

Läs mer

Det finns enklare sätt att undvika pneumokocker

Det finns enklare sätt att undvika pneumokocker Det finns enklare sätt att undvika pneumokocker Till dig som har fått Prevenar 13 polysackaridvaccin mot pneumokockinfektioner, konjugerat, adsorberat, 13-valent Vad är pneumokocker? Pneumokocker är Sveriges

Läs mer

Fakta om pneumokocker och vaccin

Fakta om pneumokocker och vaccin Fakta om pneumokocker och vaccin Invasiv (allvarlig) pneumokocksjukdom är en fruktad sjukdom. Dödligheten är hög och de som överlever hjärnhinneinflammation får ofta bestående men. Barn under två år är

Läs mer

En skrift om pneumokocksjukdomar, behandling och vaccination.

En skrift om pneumokocksjukdomar, behandling och vaccination. Behöver vi skydda oss mot luftvägsinfektioner? En skrift om pneumokocksjukdomar, behandling och vaccination. Mikroskopisk bild av Streptococcus pneumoniae (pneumokock). Pneumokocker är den vanligaste orsaken

Läs mer

MEDIERAPPORT EN NOVUSUNDERSÖKNING OM LUNGINFLAMMATION OCH VACCINATION. Ett pressmaterial för media från Pfizer och 1,6 miljonerklubben

MEDIERAPPORT EN NOVUSUNDERSÖKNING OM LUNGINFLAMMATION OCH VACCINATION. Ett pressmaterial för media från Pfizer och 1,6 miljonerklubben MEDIERAPPORT EN NOVUSUNDERSÖKNING OM LUNGINFLAMMATION OCH VACCINATION Ett pressmaterial för media från Pfizer och 1,6 miljonerklubben Om rapporten Hur ofta skänker du dina lungor en tanke? Det är alltför

Läs mer

Behöver vi skydda oss mot luftvägsinfektioner?

Behöver vi skydda oss mot luftvägsinfektioner? Behöver vi skydda oss mot luftvägsinfektioner? En skrift om pneumokocksjukdomar, behandling och vaccination. Förhandsgodkänd av IGM pre20130118pse07 Pfizer AB 191 90 Sollentuna Tel 08-550 52 000 www.pfizer.se

Läs mer

BEHÖVER VI SKYDDA OSS MOT LUFTVÄGSINFEKTIONER? En skrift om pneumokocksjukdomar, behandling och vaccinering.

BEHÖVER VI SKYDDA OSS MOT LUFTVÄGSINFEKTIONER? En skrift om pneumokocksjukdomar, behandling och vaccinering. BEHÖVER VI SKYDDA OSS MOT LUFTVÄGSINFEKTIONER? En skrift om pneumokocksjukdomar, behandling och vaccinering. VILKA SJUKDOMAR ORSAKAS AV PNEUMOKOCKER? Näst efter virus är pneumokocker den vanligaste orsaken

Läs mer

Till BVC-personal: Frågor & svar. om pneumokockinfektion. Detta är en broschyr om Prevenar, ett vaccin mot pneumokockinfektioner

Till BVC-personal: Frågor & svar. om pneumokockinfektion. Detta är en broschyr om Prevenar, ett vaccin mot pneumokockinfektioner Till BVC-personal: Frågor & svar om pneumokockinfektion Detta är en broschyr om Prevenar, ett vaccin mot pneumokockinfektioner Hej! Det här är en broschyr från Wyeth om Prevenar pneumokockvaccin. Här har

Läs mer

Lunginflammation och vaccinering

Lunginflammation och vaccinering Låt inte lunginflammation komma som en blixt från klar himmel. Lunginflammation och vaccinering Om lunginflammation Lunginflammation (pneumoni) innebär att de små luftfyllda blåsorna i det inre av lungorna

Läs mer

Barnvaccin pneumokocker

Barnvaccin pneumokocker Barnvaccin pneumokocker Vaccinationsprogram i Sverige De barnvacciner som erbjuds till alla barn inom barnhälsovården och skolan ger skydd mot åtta sjukdomar: polio, difteri, stelkramp, kikhosta, mässling,

Läs mer

Lunginflammation och vaccinering

Lunginflammation och vaccinering Se till att du inte tappar andan när du verkligen behöver den! Lunginflammation och vaccinering Om lunginflammation Lunginflammation (pneumoni) innebär att de små luftfyllda blåsorna i det inre av lungorna

Läs mer

Vaccinera barn mot bakterier förhindra antibiotikaresistens

Vaccinera barn mot bakterier förhindra antibiotikaresistens Vaccinera barn mot bakterier förhindra antibiotikaresistens Bakterier som har utvecklat resistens mot antibiotika blir ett allt större hot mot vår hälsa. information från Barnplantorna Foto: Karim Hatoum

Läs mer

Om influensan. Från och med oktober 2009 kan den här foldern och tillhörande affisch laddas ned på flera andra språk på www.socialstyrelsen.se.

Om influensan. Från och med oktober 2009 kan den här foldern och tillhörande affisch laddas ned på flera andra språk på www.socialstyrelsen.se. Om influensan Influensa A(H1N1) är en så kallad pandemisk influensa, som sprids över världen. Allt fler smittas också här i Sverige. Eftersom det är ett nytt virus är nästan ingen immun mot det än och

Läs mer

FAKTA OM LUNGINFLAMMATION

FAKTA OM LUNGINFLAMMATION FAKTA OM LUNGINFLAMMATION BAKGRUND Lunginflammation är en livshotande infektion i luftvägarna och en av de vanligaste dödsorsakerna i världen. 1 Globalt är det den vanligaste formen av pneumokocksjukdom

Läs mer

1. Bakgrund. Beskrivning Diarienr: Ej tillämpligt 1(8)

1. Bakgrund. Beskrivning Diarienr: Ej tillämpligt 1(8) Beskrivning Diarienr: Ej tillämpligt 1(8) Dokument ID: 09-128818 Fastställandedatum: 2017-06-14 Giltigt t.o.m.: 2018-06-14 Upprättare: Signar K Mäkitalo Fastställare: Signar Mäkitalo Pneumokocker - Vaccination

Läs mer

Hej! Jag vill att du läser det här! Detta är en broschyr om Prevenar, ett vaccin mot pneumokockinfektioner.

Hej! Jag vill att du läser det här! Detta är en broschyr om Prevenar, ett vaccin mot pneumokockinfektioner. Hej! Jag vill att du läser det här! Detta är en broschyr om Prevenar, ett vaccin mot pneumokockinfektioner. Det handlar om vaccination mot pneumokocker Små barn får lätt infektioner av bakterier och virus

Läs mer

维 市 华 人 协 会 健 康 讲 座 2009-11-14 19:00-20:00 甲 流 概 况 及 疫 苗 注 射 主 讲 : 方 静 中 文 注 释 ; 曾 义 根,( 如 有 错 误, 请 以 瑞 典 文 为 准 )

维 市 华 人 协 会 健 康 讲 座 2009-11-14 19:00-20:00 甲 流 概 况 及 疫 苗 注 射 主 讲 : 方 静 中 文 注 释 ; 曾 义 根,( 如 有 错 误, 请 以 瑞 典 文 为 准 ) 维 市 华 人 协 会 健 康 讲 座 2009-11-14 19:00-20:00 甲 流 概 况 及 疫 苗 注 射 主 讲 : 方 静 中 文 注 释 ; 曾 义 根,( 如 有 错 误, 请 以 瑞 典 文 为 准 ) 甲 流 病 毒 图 片 Vad är speciellt med den nya influensan? 甲 流 的 特 点 Den nya influensan A (H1N1)

Läs mer

Information om barnvaccinationer, som ej ingår, eller nyligen införts, i ordinarie program på BVC

Information om barnvaccinationer, som ej ingår, eller nyligen införts, i ordinarie program på BVC Barnhälsovården i Göteborg, 2011-10-04 Thomas Arvidsson barnhälsovårdsöverläkare mail: thomas.arvidsson@vgregion.se Information om barnvaccinationer, som ej ingår, eller nyligen införts, i ordinarie program

Läs mer

Har du barn under fem år?

Har du barn under fem år? Har du barn under fem år? Då är det viktigt att vaccinera mot pneumokocker. information från Barnplantorna Pneumokocker kan leda till dövhet Pneumokocker är bakterier som kan ge mycket svåra infektioner

Läs mer

Influensa och pneumokockvaccination säsongen

Influensa och pneumokockvaccination säsongen Tjänsteställe, handläggare Smittskyddsenheten 2017 10 19 17 333 1(6) Hans Boman Distribution Verksamhets och enhetschefer inom primärvården i Västernorrland Verksamhetschefer inom Specialistvården Mödrahälsovårdsöverläkare

Läs mer

Vaccinationer. DFP Dialogforum för pensionärer Torsdag 14 april Jan Smedjegård, smittskyddsläkare

Vaccinationer. DFP Dialogforum för pensionärer Torsdag 14 april Jan Smedjegård, smittskyddsläkare Vaccinationer DFP Dialogforum för pensionärer Torsdag 14 april 2016 Jan Smedjegård, smittskyddsläkare Influensavirus Kan ge Säsongsinfluensa Pandemisk influensa Mer begränsat antal fall av zoonotisk influensa

Läs mer

GlaxoSmithKline AB, tel 08-638 93 00. www.glaxosmithkline.se, info.produkt@gsk.com 20090406SYNF:225

GlaxoSmithKline AB, tel 08-638 93 00. www.glaxosmithkline.se, info.produkt@gsk.com 20090406SYNF:225 GlaxoSmithKline AB, tel 08-638 93 00. www.glaxosmithkline.se, info.produkt@gsk.com 20090406SYNF:225 Synflorix Nytt vaccin mot pneumokocker! Polysackaridvaccin mot pneumokockinfektioner, konjugerat, adsorberat.

Läs mer

Kostnadsfri eller subventionerad catch-up-vaccination av barn under 2 år mot pneumokocker

Kostnadsfri eller subventionerad catch-up-vaccination av barn under 2 år mot pneumokocker MISSIV 1(1) 27 oktober 2008 HSN 2008/160 Kostnadsfri eller subventionerad catch-up-vaccination av barn under 2 år mot pneumokocker Förslag till beslut Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslås besluta att införa

Läs mer

Influensa och pneumokocker Epidemiologi, smittskyddsåtgärder och hälsoekonomi. Vaccindagen Anders Nystedt, Smittskyddsläkare

Influensa och pneumokocker Epidemiologi, smittskyddsåtgärder och hälsoekonomi. Vaccindagen Anders Nystedt, Smittskyddsläkare Influensa och pneumokocker Epidemiologi, smittskyddsåtgärder och hälsoekonomi Vaccindagen 2016-10-04 Anders Nystedt, Smittskyddsläkare Kan man med vaccination påverka sjuklighet och överdödlighet i influensa?

Läs mer

Tillhör du en riskgrupp?

Tillhör du en riskgrupp? Tillhör du en riskgrupp? Vaccinera dig gratis mot årets influensa Vaccinet gör gott Varför ska jag vaccinera mig? Cirka 100 000 personer i Stockholms län smittas årligen av säsongsinfluensa. Influensan

Läs mer

BESLUT. Datum 2015-09-25

BESLUT. Datum 2015-09-25 BESLUT 1 (8) Datum 2015-09-25 Vår beteckning SÖKANDE Pfizer AB Att: Pricing & Reimbursement, Vetenskapsvägen 10 191 90 Sollentuna SAKEN Ansökan inom läkemedelsförmånerna BESLUT Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket,

Läs mer

Vaccination mot säsongsinfluensa och pneumokocker 2016/2017 Information till sjukvårdspersonal

Vaccination mot säsongsinfluensa och pneumokocker 2016/2017 Information till sjukvårdspersonal Vaccination mot säsongsinfluensa och pneumokocker 2016/2017 Information till sjukvårdspersonal Lisa Labbé Sandelin, smittskyddsläkare Vaccination är bästa skyddet Äldre människor och personer med dåligt

Läs mer

Patient information. Några råd när någon i Din familj får. varskrivelse 131 praktiserende læg. Ett europeiskt projekt med familjeläkare i sex länder

Patient information. Några råd när någon i Din familj får. varskrivelse 131 praktiserende læg. Ett europeiskt projekt med familjeläkare i sex länder Patient information Några råd när någon i Din familj får en infektion varskrivelse 131 praktiserende læg Ett europeiskt projekt med familjeläkare i sex länder LUFTVEJSINFEKTIONER I ALMEN PRAKS Virus eller

Läs mer

Information om barnvaccinationer, som inte ingår i ordinarie program på BVC

Information om barnvaccinationer, som inte ingår i ordinarie program på BVC Information Dokumenttyp: Användning: Författare: Information om barnvaccinationer, som inte ingår i ordinarie program på BVC BVC BHV-öl Thomas Arvidsson och Ann-Sofie Cavefors, Centrala Barnhälsovårdsen,

Läs mer

Pneumoni på vårdcentral

Pneumoni på vårdcentral Pneumoni på vårdcentral Vad är rekommenderad behandlingstid vid 1. 7 dagar Rätt pneumoni: 1. 10 dagar 2. 14 dagar När rekommenderas lungrtg som uppföljning vid pneumoni? 1. Alltid (för att kontrollera

Läs mer

Presidium Nämnd för Folkhälsa och sjukvård 87-97

Presidium Nämnd för Folkhälsa och sjukvård 87-97 PROTOKOLL UTDRAG Presidium Nämnd för Folkhälsa och sjukvård 87-97 Tid: 2016-09-19, kl 08:00-09:30 Plats: Maria Frisks tjänsterum, Regionens hus 89 Remiss Riskgruppsvaccinationer som särskilda vaccinationsprogram

Läs mer

Influensa- och pneumokockvaccination 2015/2016

Influensa- och pneumokockvaccination 2015/2016 INSTRUKTION 1 (15) INFLUENSAVACCINATION ORDINATION RISKGRUPPER Inför säsongen 2015/2016 har sammansättningen av säsongsvaccinet ändrats jämfört med föregående år så att en influensa A-stam och influensa

Läs mer

Enheten för smittskydd och vårdhygien 2013-09-20 2013/0017

Enheten för smittskydd och vårdhygien 2013-09-20 2013/0017 1(5) Enheten för smittskydd och vårdhygien Datum Vår beteckning 2013-09-20 2013/0017 Ert datum Er beteckning Influensa- och pneumokockvaccination säsongen 2013/2014 i Västmanland Kampanjstart tisdag den

Läs mer

Att förebygga kikhosta hos spädbarn. Augusti 2016

Att förebygga kikhosta hos spädbarn. Augusti 2016 Att förebygga kikhosta hos spädbarn Augusti 2016 Innehåll 1. Om kikhosta idag 2. Rekommendationer för att förebygga kikhosta hos spädbarn: Vaccination Behandling och diagnostik Uppmärksamhet 3. Veta mer

Läs mer

Influensa- och pneumokockvaccination säsongen 2016/2017 i Västmanland - Kampanjstart onsdag den 9 november 2016

Influensa- och pneumokockvaccination säsongen 2016/2017 i Västmanland - Kampanjstart onsdag den 9 november 2016 INFORMATION 1 (5) Nyheter inför höstens vaccinationskampanj Kampanjen startar en vecka senare än i fjol för att äldre och andra riskpersoner ska ha kvar så höga antikroppshalter som möjligt när influensan

Läs mer

TUBERKULOS. Information till patienter och närstående

TUBERKULOS. Information till patienter och närstående TUBERKULOS Information till patienter och närstående Grafisk form och illustrationer: Ord & Bildmakarna AB. Tryck: Sjuhäradsbygdens Tryckeri AB, 2006 VAD ÄR TUBERKULOS? Tuberkulos är en smittsam men botbar

Läs mer

Influensa och pneumokockvaccination. Säsongen Hans Fredlund Anja Rosdahl Anne Lennell

Influensa och pneumokockvaccination. Säsongen Hans Fredlund Anja Rosdahl Anne Lennell Influensa och pneumokockvaccination Säsongen 2017-2018 Hans Fredlund Anja Rosdahl Anne Lennell 100% Influensavaccinerade i Örebro län Åldersgruppen 65-85 år 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Vaccinerad

Läs mer

Sammanfattande bedömning av om pneumokockvaccin ska ingå i det svenska barnvaccinationsprogrammet

Sammanfattande bedömning av om pneumokockvaccin ska ingå i det svenska barnvaccinationsprogrammet Sammanfattande bedömning av om pneumokockvaccin ska ingå i det svenska barnvaccinationsprogrammet Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är Rekommendationer för planering.

Läs mer

Vaccinering av barn mot pneumokocker?

Vaccinering av barn mot pneumokocker? Vaccinering av barn mot pneumokocker? En rapport om sjukvårdshuvudmännens syn BARNPLANTORNA - Riksförbundet för Barn med Cochleaimplantat Rapport 2006-04-24 Bakgrund De barnvacciner som erbjuds till alla

Läs mer

Remiss: Riskgruppsvaccinationer som särskilda vaccinationsprogram

Remiss: Riskgruppsvaccinationer som särskilda vaccinationsprogram SOCIALDEPARTEMENTET s.registrator@regeringskansliet.se s.fs@regeringskansliet.se Peter Iveroth Datum Vår beteckning 2016-09-30 09/2016 Ert datum Er beteckning 2016-06-10 S2013/00240/FS Remiss: Riskgruppsvaccinationer

Läs mer

Yttrande över remiss från Socialdepartementet om Riskgruppsvaccinationer som särskilda vaccinationsprogram

Yttrande över remiss från Socialdepartementet om Riskgruppsvaccinationer som särskilda vaccinationsprogram Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Handläggare: Åke Örtqvist TJÄNSTEUTLÅTANDE 2016-08-02 Hälso- och sjukvårdsnämnden 2016-08-30, P 24 1 (4) HSN 2016-3330 Yttrande över remiss från Socialdepartementet om

Läs mer

Goda råd vid infektion. En liten guide om hur du som är 65 år och äldre tar hand om din hälsa och dina infektioner

Goda råd vid infektion. En liten guide om hur du som är 65 år och äldre tar hand om din hälsa och dina infektioner Goda råd vid infektion En liten guide om hur du som är 65 år och äldre tar hand om din hälsa och dina infektioner Bästa tiden att plantera ett träd var för tjugo år sedan, den näst bästa tiden är nu Information

Läs mer

Hur ser sjukdomarna ut?

Hur ser sjukdomarna ut? Vilka sjukdomar vaccinerar vi mot? Hur ser sjukdomarna ut? Difteri Smitta via närkontakt och luftburet Toxinproducerande bakterie Laryngit, tjocka beläggningar i svalget Myokardit, neurit Dödlighet 5-10

Läs mer

VACCINATION MOT SÄSONGSINFLUENSA 2014 MICAEL WIDERSTRÖM 2014-10-14 SMITTSKYDD

VACCINATION MOT SÄSONGSINFLUENSA 2014 MICAEL WIDERSTRÖM 2014-10-14 SMITTSKYDD VACCINATION MOT SÄSONGSINFLUENSA 2014 MICAEL WIDERSTRÖM 2014-10-14 SMITTSKYDD VACCINATION MOT SÄSONGSINFLUENSA 2014 Innehåll Fjolårets influensa Influensa södra halvklotet Riktlinjer för influensavaccination

Läs mer

Menjugate , version 1 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN

Menjugate , version 1 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN Menjugate 22.6.2016, version 1 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN VI.2 VI.2.1 Delområden av en offentlig sammanfattning Information om sjukdomsförekomst Bakterien N. meningitidis kan orsaka

Läs mer

Frisk utan antibiotika

Frisk utan antibiotika Frisk utan antibiotika Råd vid vanliga luftvägsinfektioner Antibiotika har räddat miljontals liv......men nu behöver vi alla hjälpas åt att minska onödig användning av antibiotika. Sedan 1940-talet har

Läs mer

Luftvägsinfektioner hos barn. Percy Nilsson Barn- och ungdomscentrum UMAS

Luftvägsinfektioner hos barn. Percy Nilsson Barn- och ungdomscentrum UMAS Luftvägsinfektioner hos barn Percy Nilsson Barn- och ungdomscentrum UMAS Luftvägsinfektioner hos barn Snuva, hosta, feber, ledsen, ont i halsen, ont i örat, röda och svullna ögon, huvudvärk, ont när hon

Läs mer

Fakta om tuberkulos. Smittsamhet, symtom, diagnos och behandling

Fakta om tuberkulos. Smittsamhet, symtom, diagnos och behandling Fakta om tuberkulos Smittsamhet, symtom, diagnos och behandling Vad är tuberkulos? Tuberkulos (tbc) är en infektionssjukdom som orsakas av bakterien Mycobacterium Tuberculosis. Den ger oftast lunginflammation

Läs mer

Rekommendation om pneumokockvaccinering. hör till medicinska riskgrupper REKOMMENDATION

Rekommendation om pneumokockvaccinering. hör till medicinska riskgrupper REKOMMENDATION Rekommendation om pneumokockvaccinering av barn under 5 år som hör till medicinska riskgrupper Institutet för hälsa och välfärd PB 30 (Mannerheimvägen 166) 00271 Helsingfors Telefon: 020 610 6000 www.thl.fi

Läs mer

Pandemisk influensa A(H1N1; AH1p) 2009. Annika Linde Statsepidemiolog Smittskyddsinstitutet

Pandemisk influensa A(H1N1; AH1p) 2009. Annika Linde Statsepidemiolog Smittskyddsinstitutet Pandemisk influensa A(H1N1; AH1p) 2009 Annika Linde Statsepidemiolog Smittskyddsinstitutet H, N Ibland anpassas ett andvirus och börjar spridas mellan andra arter Influensavirus Förekommer i 3 typer A,

Läs mer

Influensa- och pneumokockvaccination

Influensa- och pneumokockvaccination Influensa- och pneumokockvaccination Åke Örtqvist Smittskyddsläkare 1 december, 2016 Influensa- och pneumokockvaccinationskampanjen nästan. Kampanjperiod 9 nov - 28 feb http://www.vardgivarguiden.se/behandlingsstod/smitt

Läs mer

Influensa- och Pneumokockvaccinationskampanjen

Influensa- och Pneumokockvaccinationskampanjen Influensa- och Pneumokockvaccinationskampanjen Åke Örtqvist, Smittskyddsläkare Stockholms läns landsting 151214 Influensavirus Förekommer i 3 typer A, B och C. Influensa A: Finns i mer än 80 undertyper

Läs mer

122 Pneumokockvaccination för barn. Landstingsstyrelsens beslut

122 Pneumokockvaccination för barn. Landstingsstyrelsens beslut Landstingsstyrelsen PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2008-10-14 LS-LED08-554 122 Pneumokockvaccination för barn Landstingsstyrelsens beslut 1. Landstinget Sörmland påbörjar pneumokockvaccinering den 1 januari

Läs mer

Tuberkulos. Information till patienter och närstående

Tuberkulos. Information till patienter och närstående Tuberkulos Information till patienter och närstående Vad är tuberkulos? Tuberkulos är en smittsam men botbar infektionssjukdom som orsakas av bakterien Mycobacterium Tuberculosis. Av alla som blir smittade

Läs mer

» 9 till alla» 1 till flickor (HPV) » BCG vaccination vid 6 månaders ålder» Hepatit B vid 3,5 och 12 månaders ålder

» 9 till alla» 1 till flickor (HPV) » BCG vaccination vid 6 månaders ålder» Hepatit B vid 3,5 och 12 månaders ålder Vaccinationer inom barnhälsovården Vid alla åtgärder som rör barn skall barnets bästa kommer i främsta rummet (artikel 3) Det nationella vaccinationsprogrammet Allmän del 10 olika sjukdomar» 9 till alla»

Läs mer

Vaccination inför och efter njurtransplantation

Vaccination inför och efter njurtransplantation Vaccination inför och efter njurtransplantation Jag har rensat bort tabeller, figurer och andra illustrationer då det inte är tillåtet att distribuera dessa bilder pga copy-right. Marianne Jertborn Infektion,

Läs mer

Influensavaccinationen Vem? Varför? När? Hur?

Influensavaccinationen Vem? Varför? När? Hur? Influensavaccinationen 2012 Vem? Varför? När? Hur? 2 Vem? Varför? När? Hur? Målgrupp: Sjuksköterskor/läkare på vaccinerande enheter och i kommunerna Magnus Tenfält, chefläkare, Närsjukvården Anders Lindberg,

Läs mer

Influensavaccinationen 2011

Influensavaccinationen 2011 Influensavaccinationen 2011 Vem? Varför? När? Hur? Målgrupp: Sjuksköterskor/läkare på vaccinerande enheter och i kommunerna Magnus Tenfält, chefläkare, Närsjukvården Mats Erntell, smittskyddsläkare 2011-09-08

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Hälso- och sjukvårdsnämnden Hälso- och sjukvårdsnämnden Håkan Miörner Smittskyddsläkare 040-33 71 81 Hakan.Miorner@skane.se YTTRANDE Datum 2016-09-06 Dnr 1602288 1 (5) Remiss. Riskgruppsvaccinationer som särskilda vaccinationsprogram

Läs mer

Frisk utan antibiotika

Frisk utan antibiotika Frisk utan antibiotika Råd vid några vanliga infektioner Antibiotika har räddat miljontals liv...... men nu behöver vi alla hjälpas åt att minska onödig användning av antibiotika. I snart 70 år har penicillin

Läs mer

Herd Immunity & Replacement

Herd Immunity & Replacement Folkehelseinstituttet: Vaccinedagene 2009 Tema: Vacciner och sikkerhet OSLO, torsdag den 17 september 2009 Herd Immunity & Replacement - två begrepp inom vaccinologin aglindberg@gmail.com Vacciner - några

Läs mer

Fluenz Tetra Influensavaccin som nässpray för barn och unga 2 17 år

Fluenz Tetra Influensavaccin som nässpray för barn och unga 2 17 år Fluenz Tetra Influensavaccin som nässpray för barn och unga 2 17 år Vad är Fluenz Tetra? Replikering Lokalt och systemiskt immunsvar Vad Levande, försvagat nässprayvaccin Skyddar mot alla fyra cirkulerande

Läs mer

Behandling och förebyggande av influensa

Behandling och förebyggande av influensa Behandling och förebyggande av influensa Sammanfattning Influensa är en smittsam virussjukdom. Hos i övrigt friska ungdomar och vuxna är sjukdomen generellt sett självläkande, och ingen särskild läkemedelsbehandling

Läs mer

4.1 Terapeutiska indikationer Typherix används för aktiv immunisering mot tyfoidfeber av vuxna och barn från 2 års ålder.

4.1 Terapeutiska indikationer Typherix används för aktiv immunisering mot tyfoidfeber av vuxna och barn från 2 års ålder. PRODUKTRESUMÉ 1 LÄKEMEDLETS NAMN Typherix, injektionsvätska, lösning, förfylld spruta Polysackaridvaccin mot tyfoidfeber. 2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING Varje dos om 0,5 ml vaccin innehåller:

Läs mer

Infektioner hos barn i förskolan

Infektioner hos barn i förskolan Infektioner hos barn i förskolan Johanna Rubin Barnhälsovårdsöverläkare Stockholm SV Stockholm, november 2015 Johanna Rubin Barnhälsovårdsenhet Nord & Sydväst johanna.rubin@karolinska.se Tel: 08 6186386,

Läs mer

Vilka riskerar att bli allvarligt sjuka av den nya influensan?

Vilka riskerar att bli allvarligt sjuka av den nya influensan? Den nya influensan - frågor och svar Vilka symtom får man av den nya influensan? De symtom man får av den nya influensan, som också kallas svininfluensa och har fått beteckningen A(H Hur vet man att man

Läs mer

Pneumokocker vaccinera mot onödigt lidande

Pneumokocker vaccinera mot onödigt lidande Pneumokocker vaccinera mot onödigt lidande Pneumokocker Kan leda till dövhet Vissa riskgrupper vaccineras redan Socialstyrelsen rekommenderar vaccination Kristiina Kontoniemi/ Folio Uppskattningsvis hälften

Läs mer

RS-virusinfektion Information om RS-virus och om hur du kan förhindra att spädbarnet får en svår infektion

RS-virusinfektion Information om RS-virus och om hur du kan förhindra att spädbarnet får en svår infektion RS-virusinfektion, mer än en förkylning I den här broschyren kan du läsa om RS-virus (Respiratoriskt Syncytialvirus), hur det smittar, symtom på infektion och hur du kan skydda ditt barn mot smitta. roxenback.com

Läs mer

Frisk utan antibiotika

Frisk utan antibiotika Frisk utan antibiotika Råd vid några vanliga infektioner Antibiotika har räddat miljontals liv...... men nu behöver vi alla hjälpas åt att minska onödig användning av antibiotika. I drygt 60 år har penicillin

Läs mer

Influensa- och pneumokockvaccination

Influensa- och pneumokockvaccination Influensa- och pneumokockvaccination Åke Örtqvist Smittskyddsläkare 30 januari, 2017 Influensa- och pneumokockvaccinationskampanjen nästan. Varför influensavaccinera? Därför att det skyddar mot influensa

Läs mer

Riktlinjer för förebyggande insatser mot, TBC, tuberkulos i Lunds kommun vid nyanställning (3 bilagor)

Riktlinjer för förebyggande insatser mot, TBC, tuberkulos i Lunds kommun vid nyanställning (3 bilagor) Kommunkontoret Personalavdelningen Riktlinjer 1( ) Riktlinjer för förebyggande insatser mot, TBC, tuberkulos i Lunds kommun vid nyanställning (3 bilagor) Ska göras innan arbetet påbörjas Riktlinjerna är

Läs mer

Influensa- och Pneumocockvaccination

Influensa- och Pneumocockvaccination Influensa- och Pneumocockvaccination Åke Örtqvist Smittskyddsläkare Stockholms läns landsting 151111 /Björn K Eriksson Bitr smittskyddsläkare Influensavirus Förekommer i 3 typer A, B och C. Influensa A:

Läs mer

Pneumokocker. vaccinera mot onödigt lidande. PNEUMOKOCKER KAN LEDA TILL DÖVHET Vissa riskgrupper vaccineras redan. I flera länder vaccineras alla barn

Pneumokocker. vaccinera mot onödigt lidande. PNEUMOKOCKER KAN LEDA TILL DÖVHET Vissa riskgrupper vaccineras redan. I flera länder vaccineras alla barn Pneumokocker vaccinera mot onödigt lidande PNEUMOKOCKER KAN LEDA TILL DÖVHET Vissa riskgrupper vaccineras redan I flera länder vaccineras alla barn UPPSKATTNINGSVIS HÄLFTEN av alla barn som vistas på daghem

Läs mer

Pneumokockvaccination av små barn i Sverige i dag och i morgon

Pneumokockvaccination av små barn i Sverige i dag och i morgon Pneumokockvaccination av små barn i Sverige i dag och i morgon en kartläggning av landstingens informations- och utbildningsinsatser samt budgetbeslut Max blev döv på grund av en pneumokockinfektion vid

Läs mer

Myter att krossa om influensa och influensavaccination. Fritt efter 4 Influenza Myths Debunked. Medscape. Mar 10, 2017 (Talbot & Talbot).

Myter att krossa om influensa och influensavaccination. Fritt efter 4 Influenza Myths Debunked. Medscape. Mar 10, 2017 (Talbot & Talbot). Myter att krossa om influensa och influensavaccination Fritt efter 4 Influenza Myths Debunked. Medscape. Mar 10, 2017 (Talbot & Talbot). Influensa är väl ändå en rätt harmlös sjuka? En missuppfattning

Läs mer

S M I T T S A N T INFORMATION FRÅN SMITTSKYDD I NORRBOTTEN SMITTSKYDD, NORRBOTTENS LÄNS LANDSTING, 971 89 LULEÅ, TELEFON 0920-28 43 30.

S M I T T S A N T INFORMATION FRÅN SMITTSKYDD I NORRBOTTEN SMITTSKYDD, NORRBOTTENS LÄNS LANDSTING, 971 89 LULEÅ, TELEFON 0920-28 43 30. S M I T T S A N T INFORMATION FRÅN SMITTSKYDD I NORRBOTTEN SMITTSKYDD, NORRBOTTENS LÄNS LANDSTING, 971 89 LULEÅ, TELEFON 0920-28 43 30 Nr 4 2005 INNEHÅLL Rapportering av anmälningspliktiga sjukdomar...

Läs mer

Pneumokocker. vaccinera mot onödigt lidande. PNEUMOKOCKER KAN LEDA TILL DÖVHET Vissa riskgrupper vaccineras redan. I flera länder vaccineras alla barn

Pneumokocker. vaccinera mot onödigt lidande. PNEUMOKOCKER KAN LEDA TILL DÖVHET Vissa riskgrupper vaccineras redan. I flera länder vaccineras alla barn Pneumokocker vaccinera mot onödigt lidande PNEUMOKOCKER KAN LEDA TILL DÖVHET Vissa riskgrupper vaccineras redan I flera länder vaccineras alla barn UPPSKATTNINGSVIS HÄLFTEN av alla barn som vistas på daghem

Läs mer

Det svenska vaccinationsprogrammet

Det svenska vaccinationsprogrammet Det svenska vaccinationsprogrammet FÖR BARN Information till föräldrar Denna titel kan beställas från: Folkhälsomyndighetens publikationsservice e-post: publikationsservice@folkhalsomyndigheten.se Den

Läs mer

Varje dos om 0,5 ml innehåller: Pneumokock polysackarid serotyp 23F*

Varje dos om 0,5 ml innehåller: Pneumokock polysackarid serotyp 23F* 1. LÄKEMEDLETS NAMN Prevenar, injektionsvätska, suspension i förfylld spruta Konjugerat pneumokocksackarid vaccin, adsorberat 2. KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING Varje dos om 0,5 ml innehåller:

Läs mer

Behandling av rinosinuit (inflammation i näsa och bihålor)

Behandling av rinosinuit (inflammation i näsa och bihålor) Behandling av rinosinuit (inflammation i näsa och bihålor) Sammanfattning Rinosinuit är en inflammation i näsan och bihålorna. Det kan finnas flera orsaker till inflammationen till exempel infektioner

Läs mer

Vad är förkylning? Förkylning orsakas av virus. Det finns cirka 400 olika förkylningsvirus som alla ger olika besvär.

Vad är förkylning? Förkylning orsakas av virus. Det finns cirka 400 olika förkylningsvirus som alla ger olika besvär. Vad är förkylning? Förkylning orsakas av virus. Det finns cirka 400 olika förkylningsvirus som alla ger olika besvär. Anita Groth, privat ÖNH-specialist Strama Vilka är symtomen vid förkylning? Snuva Ont

Läs mer

RS-virusinfektion. RS-virusinfektion, ibland mer än en förkylning

RS-virusinfektion. RS-virusinfektion, ibland mer än en förkylning RS-virusinfektion, ibland mer än en förkylning SESYN140130 I den här broschyren kan du läsa om RS-virus (Respiratoriskt syncytievirus) och om hur det smittar, symtom på infektion och vad du ska tänka på

Läs mer

Frisk utan antibiotika

Frisk utan antibiotika Frisk utan antibiotika Råd om våra vanliga infektioner Frisk utan antibiotika Antibiotika har räddat miljontals liv...... men nu behöver vi alla hjälpas åt att minska onödig användning av antibiotika.

Läs mer

Pneumokocksjukdomar och vaccin till vuxna. Jonas Ahl PhD, MD Infektionskliniken, SUS, Malmö

Pneumokocksjukdomar och vaccin till vuxna. Jonas Ahl PhD, MD Infektionskliniken, SUS, Malmö Pneumokocksjukdomar och vaccin till vuxna Jonas Ahl PhD, MD Infektionskliniken, SUS, Malmö Vad skall vi prata om idag? Pneumokocken, historik virulens resistens Pneumoni Incidens Riskgrupper Etiologi Vacciner,

Läs mer

Legionärssjuka Björn K Eriksson Bitr smittskyddsläkare Smittskydd Stockholm bjorn.k.eriksson@sll.se

Legionärssjuka Björn K Eriksson Bitr smittskyddsläkare Smittskydd Stockholm bjorn.k.eriksson@sll.se Legionärssjuka Björn K Eriksson Bitr smittskyddsläkare Smittskydd Stockholm bjorn.k.eriksson@sll.se Legionella pneumophila A: Kolonier på agar B: Gram färgning Legionärssjuka 1976 Philadelphia Utbrott

Läs mer

RS-virusinfektion. Information om RS-virus och om hur du kan minska risken att spädbarnet får en svår infektion

RS-virusinfektion. Information om RS-virus och om hur du kan minska risken att spädbarnet får en svår infektion RS-virusinfektion Information om RS-virus och om hur du kan minska risken att spädbarnet får en svår infektion Vad är RS-virus? RS-virus är ett av våra vanligaste luftvägsvirus och det sprids lätt. I stort

Läs mer

Influvac 15 mikrog HA / 0,5 ml injektionsvätska, suspension i förfylld spruta , Version 3.0 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN

Influvac 15 mikrog HA / 0,5 ml injektionsvätska, suspension i förfylld spruta , Version 3.0 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN Influvac 15 mikrog HA / 0,5 ml injektionsvätska, suspension i förfylld spruta 6.7.2016, Version 3.0 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN VI.2 Delområden av en offentlig sammanfattning VI.2.1

Läs mer

RS-virusinfektion. Information om RS-virus och om hur du kan minska risken att ditt barn får en svår infektion

RS-virusinfektion. Information om RS-virus och om hur du kan minska risken att ditt barn får en svår infektion RS-virusinfektion Information om RS-virus och om hur du kan minska risken att ditt barn får en svår infektion Vad är RS-virus? RS-virus är ett av våra vanligaste luftvägsvirus och det sprids lätt. I stort

Läs mer

Upptaktsmöte inför influensasäsongen 2014-15. Per Hagstam Smittskydd Skåne

Upptaktsmöte inför influensasäsongen 2014-15. Per Hagstam Smittskydd Skåne Upptaktsmöte inför influensasäsongen 2014-15 Per Hagstam Smittskydd Skåne 1 Varför influensavaccinera? För de flesta är influensa en ofarlig sjukdom Riskgruppsbaserad strategi Vaccination avser att förebygga

Läs mer

Kan vi skydda oss mot influensa? Annika Linde Statsepidemiolog

Kan vi skydda oss mot influensa? Annika Linde Statsepidemiolog Kan vi skydda oss mot influensa? Annika Linde Statsepidemiolog Varför skydd mot just influensa? Risk för svår sjukdom och död hos många Risk för att vården sviktar IVA känsligast Risk för samhällspåverkan

Läs mer

Bakgrundsmaterial om Zinforo

Bakgrundsmaterial om Zinforo Bakgrundsmaterial om Zinforo December 2012 Antibiotika och antibiotikaresistens För sjuttio år sedan revolutionerade upptäckten av penicillin behandlingen av infektioner orsakade av bakterier. Antibiotika

Läs mer

Influensa i Västernorrlands län säsongen Vecka

Influensa i Västernorrlands län säsongen Vecka Antal anmälda fall SmittnYtt Nyhetsbrev från Smittskyddsenheten Västernorrland Nr 5, 2017 I detta nummer av SmittnYtt kan man bl.a. läsa om den gångna influensasäsongen i länet, den goda effekten av barnvaccinationsprogrammet

Läs mer

Smitt. Smittskyddsenheten NR 1. JANUARI 2017 INNEHÅLL INFLUENSA

Smitt. Smittskyddsenheten NR 1. JANUARI 2017 INNEHÅLL INFLUENSA Smitt Smittskyddsenheten NR 1. JANUARI 2017 INNEHÅLL INFLUENSA... 1 CALICI... 2 RSV- RESPERATORY SYNCYTIAL VIRUS... 2 TBE-VACCINATION... 3 ZIKA... 3 CAMPYLOBACTER... 4 HIV- TESTING WEEK... 5 NY ADRESS

Läs mer

Barnvaccinationsprogrammet

Barnvaccinationsprogrammet Historik: 1300-talet - variolisering 1796 första smittkoppsvaccinationen 1801 första vaccinationen i Sverige 1815 lag om obligatorisk smittkoppsvaccination 1901 Mjölkdroppen grundas 1930-talet Barnavårdscentraler

Läs mer

Riktlinjer för 2011-års influensavaccination JLL

Riktlinjer för 2011-års influensavaccination JLL Riktlinjer för 2011-års influensavaccination JLL Version: 1 Ansvarig: Micael Widerström, smittskyddsläkare Maria Omberg VC Smittskydd och Vårdhygien Mona Landhal, handläggare primärvården 1 ÄNDRINGSFÖRTECKNING

Läs mer

Influensavaccinationskampanjen Region Norrbotten 2017

Influensavaccinationskampanjen Region Norrbotten 2017 Influensavaccinationskampanjen Region Norrbotten 2017 Varför vaccinera patienter och personal? Hur motiverar vi patienter som tillhör riskgrupperna att låta sig vaccineras? Risken för att insjukna i allvarlig

Läs mer