A1+A2 Textbok Ordlista ( tyska )

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "A1+A2 Textbok Ordlista ( tyska )"

Transkript

1 A1+A2 Textbok Ordlista ( tyska ) Klassrumsfraser klassrumsfraser Phrasen für das Klassenzimmer elev (-en, -er, -erna) Schüler/in lärare (-n,, -lärarna) Lehrer/in Ursäkta. Entschuldigung. Jag har en fråga. Ich habe eine Frage. Vad betyder det? Was bedeutet das? Hur säger man på svenska? Wie sagt man auf Schwedisch? Vad heter på svenska? Wie heißt auf Schwedisch? Hur uttalar man? Wie spricht man aus? Hur stavar/skriver man? Wie schreibt man? Kan du säga det en gång till? Kannst du/können Sie das bitte nochmal sagen? Ursäkta? Wie bitte? Jag förstår inte. Ich verstehe nicht. Jaha! Nu förstår jag! Aha! Jetzt verstehe ich! Förstår du/ni? Verstehst du?/verstehen Sie?/Versteht ihr? Har ni några frågor? Habt ihr/haben Sie Fragen? Titta på sidan X i textboken/övningsboken. Schau/Schauen Sie/Schaut bitte Seite X im Textbuch /Übungsbuch an. Läs texten på sidan X. Lies/Lesen Sie/Lest den Text auf Seite X. Stäng boken. Mach/Machen Sie/Macht das Buch zu. Lyssna. Hör zu. /Hören Sie zu./hört zu. Säg efter mig. Sprich/Sprechen Sie/Sprecht mir nach. Skriv! Schreib! /Schreiben Sie!/Schreibt! Arbeta i par. Arbeiten Sie/Arbeitet im Paar. Prata svenska! Sprich/Sprechen Sie/Sprecht Schwedisch! Kapitel 1 rivstart (-en, -er, -erna) Blitzstart kapitel (kapitlet,, kapitlen) Kapitel sida (-n, -or, -orna) Seite Sidan 8 Du kan svenska! Du kannst/sie können Schwedisch! kunna (kan, kunde, kunnat) können svenska Schwedisch kombinera (-r, -de, -t) kombinieren foto (-t, -n, -na) Photo och und ord (-et,, -en) Wort hamburgare (-n,, hamburgarna) Hamburger advokat (-en, -er, -erna) Anwalt/Anwältin potatis (-en, -ar, -arna) Kartoffel mobil (-en, -er, -erna) Handy papper (-et,, -en) Papier kaffe (-et) Kaffee bok (-en, böcker, böckerna) Buch kanelbulle (-n, -ar, -arna) Zimtschnecke penna (-n, -or, -orna) Stift vatten (vattnet) Wasser lång (-t, -a) lang vokal (-en, -er, -erna) Vokal eller oder konsonant (-en, -er, -erna) Konsonant exempel (exemplet,, exemplen) Beispiel Sidan 9 på auf kurs (-en, -er, -erna) Kurs Hej! Hallo! Jag heter Ich heiße jag ich heta (heter, hette, hetat) heißen varifrån woher komma (kommer, kom, kommit) kommen från aus nej nein jaha aha vad bra wie gut Vad talar du för språk? Welche Sprachen sprichst du sprechen Sie? vad för welche tala (-r, -de, -t) sprechen språk (-et,, -en) Sprache lite ein Bisschen spanska Spanisch så klart natürlich Vad heter du? Wie heißt du/heißen Sie? vad was vara (är, var, varit) sein Och du? Und du/sie? var wo ligga (ligger, låg, legat) liegen det das i in norra nördlich Italien Italien prata (-r, -de, -t) reden pyttelite ein kleines Bisschen italienska Italienisch Vad kul! Wie schön! lyssna (-r, -de, -t) zuhören dialog (-en, -er, -erna) Dialog vilken (vilket, vilka) welcher ha (har, hade, haft) haben betoning (-en, -ar, -arna) Betonung ringa in einen Kreis machen um igen nochmal markera (-r, -de, -t) markieren uttala (-ar, -de, -t) aussprechen inte nicht 1

2 Sidan 10 titta (-r, -de, -t) gucken ruta (-n, -or, -orna) Kästchen här hier nedanför drunter se (ser, såg, sett) sehen ett ein system (-et,, -en) System för für verb (-et,, en) Verb position (-en, -er, -erna) Position läsa (-er, -te, -t) lesen sätta ett kryss ein Kreuz machen sätta (-er, satte, satt) setzten alla alle fråga (-r, -de, -t) fragen svara (-r, -de, -t) antworten frågeord ( -et,, -en) Fragewort mingla (-r, -de, -t) mingeln, sich unter die Menge mischen, oberflächlichen Umgang pflegen grupp (-en, -er, -erna) Gruppe skriva (skriver, skrev, skrivit) schreiben namn (-et,, -en) Name land (-et, länder, länderna) Land Colombia Kolumbien Irland Irland franska Französisch Sidan 11 presentera (-r, -de, -t) vorstellen varandra einander hon sie han er den es det es vi wir ni ihr de sie subjektspronomen Subjektpronomen pronomen (-et,, -en) Pronomen säga (säger, sa/sade, sagt) sagen klass (-en, -er, -erna) Klasse om über Sidan 12 arbeta (-r, -de, -t) arbeiten ingenjör (-en, -er, -erna) Ingenieur/in läkare (-n,, läkarna) Arzt/Ärztin tandläkare (-n,, tandläkarna) Zahnarzt/Zahnärztin sjuksköterska (-n, -or, -orna) Krankenschwester / Krankenpfleger busschaufför (-en, -er, -erna) Busfahrer/in frisör (-en, -er, -erna) Friseur/Friseuse webbdesigner (-n, webbdesigner, webbdesignerna) Webdesigner/in fotograf (-en, -er, -erna) Photograph/in lärare (-n,, lärarna) Lehrer/in servitör (-en, -er, -erna) Kellner kock (-en, -ar, -arna) Koch/Köchin nähä achso göra (gör, gjorde, gjort) machen då denn plugga (-r, -de, -t) studieren studera (-r, -de, -t) studieren design (-en) Design pensionär (-en, -er, -erna) Rentner/in jobba (-r, -de, -t) arbeiten ja ja med mit barn (-et,, -en) Kind förskola (-n, -or, -orna) Kindergarten nu jetzt söka (-er, -te, -t) suchen jobb (-et,, -en) Job restaurang (-en, -er, -erna) Restaurant lycka till viel Glück Sidan 13 negation (-en, -er, -erna) Negation mening (-en, -ar, -arna) Satz Ukraina Ukraine portugisiska Portugiesisch filosofi (-n) Philosophie psykologi (-n) Psychologie yrke (-t, -n, -na) Beruf IT-företag (-et,, -en) IT-Unternehmen bank (-en, -er, -erna) Bank IT IT ekonomi (-n) Wirtschaft programmerare (-n,, programmerarna) Programmierer/in ekonom (-en, -er, -erna) Betriebswirt/in, Volkswirt/in förskolelärare (-n,, -förskolelärarna) Kindergärtner/in programmering (-en, -ar, -arna) Programmierung läsa (-er, -te, -t) studieren studera till studieren um zu werden till zu Sidan 14 höra (hör, hörde, hört) hören kryssa(-r, -de, -t) för ankreuzen rätt alternativ die richtige Alternative rätt (-a) richtig alternativ (-et,, -en) Alternative polis (-en, -er, -erna) Polizei, Polizist/in biolog (-en, -er, -erna) Biologe/Biologin kemist (-en, -en, -erna) Chemiker/in gift (, -a) verheiratet sambo (-n, -r, -rna) Lebensgefährte/Lebensgefährtin singel Single min (mitt, mina) mein man (-nen, män, männen) (Ehe)mann schweizare (-n,, schweizarna) Schweizer/in men aber två zwei en ein son (-en, söner, sönerna) Sohn 2

3 dotter (-n, döttrar, döttrarna) Tochter svensk (-t, -a) schwedisch också auch flickvän (-nen, -ner, -nerna) Freundin bo (-r, bodde, bott) wohnen bo ihop zusammen wohnen USA USA toppen spitze par (-et,, -en) Paar Sverige Schweden skilja(s) (-er, skilde, skilt) sich scheiden lassen samma der/die/das selbe år (-et,, -en) Jahr man (-nen, män, männen) Mann kvinna (-n, -or, -orna) Frau sedan seit källa (-n, -or, -orna) Quelle Sidan 15 skild (skilt, skilda) geschieden separerad (separerat, separerade) getrennt tjej (-en, -er, -erna) Freundin pojkvän (-nen, -ner, -nerna) Freund kille (-n, -ar, -arna) Freund fru (-n, -ar, -arna) (Ehe)frau pojke (-n, -ar, -arna) Junge flicka (-n, -or, orna) Mädchen Ja, det är jag. Ja, das bin ich. bonusbarn (-et,, -en) Stiefkind tre drei person (-en, -er, -erna) Person text (-en, -er, -erna) Text Sidan 16 presens Präsens generell (-t, -a) allgemein stryka (stryker, strök, strukit) under unterstreichen England England universitet (-et,, -en) Universität extra extra nära nahe sortera (-r, -de, -t) sortieren matematik (-en) Mathematik lätt (-a) einfach form (-en, -er, -erna) Form Sidan 17 alfabet (-et,, -en) Alphabet efternamn (-et,, -en) Nachname stava (-r, -de, -t) schreiben annan (annat, andra) anderer om über använda (-er, använde, använt) benutzen som als tyska Deutsch forska (-r, -de, -t) forschen institut (-et,, -en) Institut Kapitel 2 Tjena! Hi! Hur mår du? Wie geht es dir/ihnen? må (mår, mådde, mått) sich fühlen bara bra nur gut bra (bättre, bäst) gut tack danke Jo tack. Ich kann nicht klagen. Det är bra. Mir gehts gut. Hur är läget? Wie geht s so? läge (-t, -n, -na) Lage Det är lugnt. Alles in Butter. lugn (-t, -a) ruhig Själv? Selbst? själv (-a) selbst kanonbra super Hejsan! Hallo! Hur är det? Wie geht s? Fint! Gut! Allt väl? Alles gut? väl wohl Helt okej. Ganz in Ordnung. helt ganz okej OK för mycket zu viel för zu jodå joa som vanligt normal vanlig (-t, -a) gewöhnlich Tja! (= Tjena!) Hi! så där geht so nja naja Hur står det till? Wie gehts? ganska ziemlich dålig (-t, -a) schlecht faktiskt ehrlich gesagt Jag är förkyld. Ich bin erkältet. så so trött müde God morgon! Guten Morgen! jättetrött supermüde Oj då! Au wei. dricka (dricker, drack, druckit) trinken lite ein Bisschen Sidan 19 hälsa (-r, -de, -t) grüßen God dag. Guten Tag god (gott, goda) gut dag (-en, -ar, -arna) Tag retur zurückfragen västra Sverige Westschweden informell (-t, -a) informell formell (-t, -a) formell tillsammans zusammen markering (-en, -ar, -arna) Markierung betonad (betonat, betonade) betont 3

4 intonation (-en, -er, -erna) Intonation slut (-et,, -en) Ende fras (-en, -er, -erna) Satzglied gå gehen ton (-en, -er, -erna) Ton upp hoch ner runter Sidan 20 kung (-en, -ar, -arna) König intresserad (intresserat, intresserade) av interessiert an journalist (-en, -er, -erna) Journalist/in thailändsk thailändisch tidning (-en, -ar, -arna) Zeitung nät (-et,, -en) Netz Norden Nordeuropa trivas (trivs, trivdes, trivts) sich wohlfühlen längta (-r, -de, -t) sich sehnen familj (-en, -er, -erna) Familie vän (-nen, -ner, -nerna) Freund Thailand Thailand ofta oft telefon (-en, -er, -erna) Telefon IT-ingenjör (-en, -er, -erna) IT-Ingenieur/in spelföretag (-et,, -en) Spieleunternehmen spel (-et,, -en) Spiel företag (-et,, -en) Unternehmen katt (-en, -er, -erna) Katze sol (-en) Sonne ibland manchmal mamma (-n, -or, -orna) Mama pappa (-an, -or, -orna) Papa vecka (-n, -or, -orna) Woche i sommar diesen Sommer sommar (-en, somrar, somrarna) Sommer det blir das wird bli (blir, blev, blivit) werden rolig (-t, -a) schön, lustig deckare (-n,, deckarna) Krimi jazz (-en) Jazz hemma zu hause Skandinavien Skandinavien Norge Norwegen Danmark Dänemark Island Island självstyrande autonom Färöarna Färöer Grönland Grönland Finland Finnland Åland Åland Sidan 21 till exempel zum Beispiel ses (ses, sågs, setts) sich treffen höras (hörs, hördes, hörts) von einander hören fest (-en, -er, -erna) Party klasskompis (-en, -ar, -arna) Klassenkamerad/in välkommen (välkommet, välkomna) willkommen det här dies trevlig (-t, -a) angenehm att zu träffas (träffas, träffades, träffats) sich treffen fin (-t, -a) schön lägenhet (-en, -er, -erna) Wohnung Kom in! Komm(t) herein! precis genau förlåt Entschuldigung förstå (förstår, förstod, förstått) verstehen webb (-en) Web thai Thailändisch artikel (-n, artiklar, artiklarna) Artikel mat (-en) Essen kul schön, spaßig ska werden (Zukunft) gå (går, gick, gått) gehen detsamma gleichfalls Vi ses! Wir sehen uns! just det genau Ha det så bra! Machs gut! Du med! Du auch! Hej då! Tschüss! Sidan 22 man man komplettera (-r, -de, -t) ergänzen varför warum Sidan 23 presentera (-r, -de, -t) sig sich vorstellen er euch lista (-n, -or, -orna) Liste väska (-n, -or, -orna) Tasche folk Leute på stan (= staden) in der Stadt stad (-en, städer, städerna) Stadt tja naja mobiltelefon (-en, -er, -erna) Handy tuggummipaket (-et,, -en) Kaugummipackung paket (-et,, -en) Packung tuggummi (-t) Kaugummi läsplatta (-n, -or, -orna) E-Book-Reader kam (-men, -mar, -marna) Kamm ordbok (-en, ordböcker, ordböckerna) Wörterbuch cerat (-et,, -en) Lippenpflegestift mössa (-n, -or, -orna) Mütze suddgummi (-t, -n, -na) Radiergummi Tack så mycket. Vielen Dank. Det var så lite. Nicht der Rede wert. bild (-en, -er, -erna) Bild tro (tror, trodde, trott) glauben diskutera (-r, -de, -t )diskutieren förslag (-et,, -en) Vorschlag respons (-en) Rückmeldung kanske vielleicht absolut auf jeden Fall 4

5 Sidan 24 få (får, fick, fått) dürfen sak (-en, -er, -erna) Sache bussbiljett (-en, -er, -erna) Busfahrkarte läppglans (-et) Lipgloss banan (-en, -er, -erna) Banane en flaska vatten eine Flasche Wasser flaska( -n, -or, -orna) Flasche läsk (ugs) (= läskedryck) (-en) Softdrink, Limo pengar (-na) Geld nyckel (nyckeln, nycklar, nycklarna) Schlüssel tröja (-n, -or, -orna) Pullover ett par skor ein paar Schuhe sko (-n, -r, -rna) Schuh necessär (-en, -er, -erna) Kulturbeutel dator (-n, -er, -erna) Computer pass (-et,, -en) Pass visa (-r, -de, -t) Visum ny (nytt, nya) neu tavla (-n, -or, -orna) Tafel substantiv (-et,, -en) Substantiv singular singular obestämd form unbestimmte Form obestämd (obestämt, obestämda) unbestimmt utan ohne artikel (-n, artiklar, artiklarna) Artikel byta (byter, bytte, bytt) austauschen halsduk (-en, -ar, -arna) Halstuch Sidan 25 hund (-en, -ar, -arna) Hund Kapitel 3 räkna (-r, -de, -t) rechnen, zählen siffra (-n, -or, -orna) Zahl plats (-en, -er, -erna) Platz Sidan 27 ljud (-et,, -en) Laut bakre hinterer främre vorderer Kina China Sidan 28 jämn (-t, -a) gerade tal (-et,, -en) Zahl udda ungerade baklänges rückwärts kasta tärning würfeln kasta (-r, -de, -t) werfen tärning (-en, -ar, -arna) Würfel öva (-r, -de, -t) üben plus plus minus minus gata (-n, -or, -orna) Straße nummer (numret,, numren) Nummer hur många wieviele telefonnummer (telefonnumret,, telefonnumren) Telefonnummer ringa (-er, -de, -t) anrufen imorgon morgen När är du född? Wann bist du geboren?/ Wann sind Sie geboren? när wann född geboren samma år som das selbe Jahr wie lillasyster (-n, småsystrar, småsystrarna) kleine Schwester morfar Opa mütterlicherseits gammal (-t, gamla) alt ojojoj ujujuj mycket sehr jamen aber faktiskt inte doch nicht, auch nicht jag fyller 83 i år ich werde dieses Jahr 83 fylla (-er, -de, -t) år Geburtstag haben, Jahre alt werden ungefär ungefär hur mycket wieviel Sidan 29 Hur mycket är klockan? Wieviel Uhr ist es? Hon/Den är... Es ist klocka (-n, -or, -orna) Uhr halv sju halb sieben halv (-t, -a) halb över nach kvart i Viertel vor kvart (-en, -ar, -arna) Viertel prick (precis) genau fem över halv fünf nach halb kvart över Viertel nach fem i fünf vor fem i halv fünf vor halb sekund (-en, -er, -erna) Sekunde minut (-en, -er, -erna) Minute halvtimme (-en, -ar, -arna) halbe Stunde timme (-en, -ar, -arna) Stunde Sidan 30 tid (-en, -er, -erna) Zeit fika (-t) (vard) Kaffeepause program (-met,, -men) Programm konferens (-en, -er, -erna) Tagung självklart selbstverständlich Kanon! Super! vilken tid zu welcher Zeit börja (-r, -de, -t) anfangen hur dags wann äta (äter, åt, ätit) essen lunch (-en, -er, -erna) Mittagessen fikapaus (-en,-er, -erna)(= kaffepaus) Kaffeepause sista letzter sluta (-r, -de, -t) enden vid fem um fünf 5

6 Sidan 31 aktivitet (-en, -er, -erna) Aktivität vakna (-r, -de, -t) aufwachen stiga (stiger, steg, stigit) upp aufstehen frukost (-en, -ar, -arna) Frühstück ta (tar, tog, tagit) nehmen taxi (-n, taxibilar, taxibilarna) Taxi dansa (-r, -de, -t) tanzen väninna (-n, -or, -orna) Freundin röka (-er, -te, -t) rauchen promenera (-r, -de, -t) spazieren mejl (-et,, -n) städa (-r, -de, -t) aufräumen ta en tupplur (-en, -ar, -arna) ein Nickerchen machen laga (-r, -de, -t) mat Essen kochen middag (-en, -ar, -arna) Abendbrot diska (-r, -de, -t) spülen spela (-r, -de, -t) spielen gitarr (-en, -er, -erna) Gitarre radio (-n, radioapparater, radioapparaterna) Radio teve (-n, teveapparater, teveapparaterna) Fernseher vin (-et, -er, -erna) Wein chatta (-r, -de, -t) chatten gå och lägga sig zu Bett gehen lägga (lägger, la/lade, lagt) legen somna (-r, -de, -t) einschlafen jämföra (jämför, -de, -t) vergleichen kontrollera (-r, -de, -t) kontrollieren aktiv (-t, -a) aktiv alltid immer direkt sofort buss (-en, -ar, -arna) Bus danskurs (-en, -er, -erna) Tanzkurs mellan zwischen lindy hop Lindy Hop älska (-r, -de, -t) lieben dans (-en, -er, -erna) Tanz efter nach hungrig (-t, -a) hungrig förstås natürlich liten (litet, lilla) klein idag heute stor (-t, -a) groß biff (-en, -ar, -arna) Beefsteak pommes frites Pommes frites bearnaisesås (-en) Sauce béarnaise sås (-en) Sauce hem nach hause nästan fast på eftermiddagen nachmittags eftermiddag (-en, -ar, -arna) Nachmittag berätta (-r, -de, -t) erzählen liv (-et,, -en) Leben soffa (-n, -or, -orna) Sofa piano (-t, -n, -na) Klavier present (-en, -er, -erna) Geschenk favoritprogram (-met,, -men) Lieblingssendung sedan danach, dann musik (-en) Musik Tyskland Deutschland Sidan 32 subjekt (-et,, -en) Subjekt under unter reflexiva verb reflexive Verben bredvid neben roll (-en, -er, -erna) Rolle på kvällen abends kväll (-en, -ar, -arna) Abend skola (-n, -or, -orna) Schule Sidan 33 bestämd form bestimmte Form bestämd (bestämt, bestämda) bestimmt båda beide Sidan 34 utanför außerhalb klassrum (-met,, -men) Klassenzimmer älg (-en, -ar, -arna) Elch Åh Oh sätta (sätter, satte, satt) på einschalten film (-en, -er, -erna) Film God natt! Gute Nacht! Sov gott! Schlaf gut!/schlafen Sie gut!/schlaft gut! sova (sover, sov, sovit) schlafen köpcentrum (köpcentret,, köpcentren) Einkaufscenter rakt fram geradeaus det ligger es liegt höger sida rechte Seite höger rechts Sidan 35 imperativ Imperativ tips (-et,, tipsen) Tipp din (ditt, dina) dein ordföljd (-en) Wortfolge stund (-en, -er, -erna) Weile glas (-et,, -en) Glas yoga (-r, -de, -t) Yoga kopp (-en, -ar, -arna) Tasse örtte (-t, -er, -erna) Kräutertee surfa (-r, -de, -t) på datorn im Internet surfen studio (-n, -r, -rna) Studio soppa (-n, -or, -orna) Suppe gym (-met,, -men) Fitnessstudio träna (-r, -de, -t) trainieren sallad (-en) Salat mineralvatten (mineralvattnet) Mineralwasser bar (-en, -er, -erna) Bar champagne (-n) Champagner vid bei 6

7 Kapitel 4 måste müssen köpa (-er, -te, -t) kaufen närbutik (-n, -er, -erna) Tante-Emma-Laden kontantkort (-et,, -en) Prepaidkarte näsduk (-en, -ar, -arna) Taschentuch följa (-er, -de, -t) med mitkommen snus (-et) Tabak den man unter die Lippe legt jättehungrig (-t, -a) superhungrig vilja (vill, ville, velat) wollen kebabställe (-t,, -ena) Dönerbude gärna gerne kompis (-en, -ar, -arna) Kumpel klockan tre um drei Uhr tyvärr leider farfar Opa väterlicherseits en annan dag einen anderen Tag hjälpverb Hilfsverb ta (tar, tog, tagit) en fika einen Kaffee trinken gehen te, (-et, -er-, -erna) Tee bulle (-n, -ar, -arna) Weckchen, Hefegebäck kaka (-n, -or, -orna) Kuchen smörgås (-en, -ar, -arna) Butterbrot Sid 37 muntlig övning (-en, -ar, -arna) mündliche Übung partner (-n-,, -na) Partner nästa nächster skulle vilja würde gerne kosta (-r, -de, -t) kosten krona (-n, -or, -orna) Krone Något annat? Noch etwas? javisst aber ja mer mehr nej tack nein danke Det var bra så. Das wärs. Det blir kronor. Das macht Kronen. kort (-et, -, -en) Karte Tar ni kort? Nehmen Sie Karte? sätta (-er, satte, satt) in reinsetzen kod (-en, -er, -erna) Geheimzahl slå (-r, slog, slagit) koden die Geheimzahl eingeben namnteckning (-en, -ar, -arna) Unterschrift leg (-et, -, -en) (legitimation) Perso(nalausweis) kvitto (-t, -on, -ona,) Quittung meny (-n, -en, -er) Menü falafelmeny (-n, -er, -erna) Falafelteller Vill du äta här eller ta med? Zum hier Essen oder zum Mitnehmen? mellanläsk (-en, -, -en) mittelgroße Limo Var det bra så? Das wärs? vänta (-r, -de, -t) lite einen Augenblick tjuga (-n, -or, -orna) (en tjugolapp) ein Zwanzig- Kronen-Schein en tack. ein bitte. latte Kaffee Latte Vill du ha? Willst du etwas? lyxbulle (-en, -ar, arna) Luxusweckchen Jag tar den. Das nehme ich. varsågod bitte schön strax gleich ovanför über Sidan 38 jag vill ha ich möchte jag skulle vilja ha ich hätte gerne den/det där das da prislista (-n, -or, -orna) Preisliste nedan unten demonstrativa pronomen Denomstrativpronomen apelsin (-en, -er, -erna) Apfelsine äpple (-t, -en, -ena) Apfel kiosk (-en, -er, -erna) Kiosk dosa (-n, -or, -orna) Dose glass (-en, -ar, -arna) Eis godispåse (-en, -ar, -arna) Süßigkeitentüte frimärke (-t, -n, -ena) Briefmarke cigarett (-en, -er, -erna) Zigarette lunchrestaurang (-en, -er, erna) Lunchrestaurant lasagne (-n, -r, -rna) Lasagne ostsmörgås (-en, -ar, -arna) Käsebutterbrot pizza (-n, -or, -orna) Pizza räksallad (-en, -er, -erna) Garnelensalat sushi (-n) Sushi thaicurry (-n) thailändisches Currygericht wrap (-en, -s, -sen) Wrap bröd (-et,, -en) Brot brownie (-n, -s) Brownie chokladboll (-en, -ar- arna) Schokobällchen chokadruta (-n, -or, -orna) Schokoecke dammsugare (-n,, -arna) Punschröllchen morotskaka (-n, -or, -orna) Möhrenkuchen mazarin (-en, -er, -erna) Mandelgebäck wienerbröd (-et, -en, ena) Kopenhagener Gebäck juice (-n, -r, -rna) Saft Sidan 39 kan jag få könnte ich bitte bekommen Ja tack, nästa? Der nächste bitte. Något mer? Noch etwas? Nej, det var bra så tack. Nein danke, das wär s. några ein paar påse (-en, -ar, -arna) Tüte tomat (-en, -er, -erna) Tomate näsa (-n, -or, orna) Nase duk (-en, -ar, -arna) Tischtuch kontant (-a) bar sammansatta ord Komposita flera mehrere Sidan 40 snabbmatställe (-t, -n, -ena) Fast-Food-Restaurant torg (-et,, -en) (Markt-)Platz bokstav (-en, bokstäver, bokstäverna) Buchstabe 7

8 paprika (-n, -or, -orna) Paprika gurka (-n, -or, -orna) Gurke druva/vindruva (-n, -or, -orna) Traube purjolök (-en, -ar, -arna) Lauch päron (-et,, -en) Birne Sidan 41 Vad kostar det? Wieviel kostet das? pluralform (-en, -er, -erna) Pluralform persika (-an, -or, -orna) Pfirsich Sidan 42 mataffär (-en, -er, -erna) Esswarenladen Lebensmittelgeschäft hylla (-n, -or, -orna) Regal till vänster linkerhand till höger rechterhand första erste andra zweite tredje dritte fjärde vierte bageri (-et, -er, -erna) Bäckerei mejeri (-et, -er, -erna) Molkerei kött (-et,, -en) Fleisch hygien (-en) Hygiene fisk (-en, -ar, -arna) Fisch skaldjur (-et,, -en) Schalentiere chark (-en) Fleischabteilung dryck (-en, -er, -erna) Getränk godis (-et) Süßigkeiten snacks Snacks baka (-r, -ade, -ade) backen bakprodukt (-en, -er, -erna) Backware Var finns? Wo gibt es? falukorv (-en, -ar, -arna) große schwedische Fleischwurst Ursäkta har ni? Entschuldigung, haben Sie? turkisk (-t, -a) türkisch yoghurt (-en) Yoghurt förlåt mig Entschuldigung ehh ehh parmesanost (-en, -ar, -arna) Parmesan slut alle, nichts mehr da titta på anschauen karta (-n, -or, -orna) Karte fil (-en) saure Milch köttfärs (-en, -er, -erna) Gehacktes ostbåge (-en, -ar, -arna) Käsering tvål (-en, -ar, -arna) Seife smör (-et) Butter mjöl (-et) Mehl räka (-n, -or, -orna) Garnele sill (-en, -ar, -arna) Hering socker (sockret) Zucker saltlakrits (-et) Salzlakritz fläskkotlett (-en, -er, -erna) Schweinekotelett duschkräm (-en) Duschcreme Sidan 43 förpackning (-en, -ar, -arna) Verpackung burk (-en, -ar, -arna) Dose/Glas tub (-en, -er, -erna) Tube ask (-en, -ar, -arna) Schachtel chips (-et,, -en) Chips choklad (-en) Schokolade kaviar (-en) Kaviar ketchup (-en) Ketchup knäckebröd (-et) Knäckebrot lingonsylt (-en) Preiselbeermarmelade marmelad (-en) Marmelade mjukost (-en, -ar, -arna) Weichkäse mjölk (-en) Milch olja (-n) Öl schampo (-t, -n, -na) Schampoo tandkräm (-en, -er, -erna) Zahnpasta tandpetare (-n,, -na) Zahnstocher tändsticka (-n, -or, -orna) Streichholz ärta (-n, -or, -orna) Erbse öl (-et, alt. -en) Bier Sid 44 Vad ska vi äta? Was essen wir? Vad gott! Wie lecker! behöva (-er, -de, -t) brauchen skinka (-n, -or, -orna) Schinken oliv (-en, -er, -erna) Olive idé (-n, -er, -erna) Idee sugen hungrig auf pytt i panna (-n) gebratene gewürfelte Reste imitera (-r, -de, -t) nachmachen stängd (stängt, stängda) geschlossen mun (-nen, -nar, -narna) Mund öppen (öppet, öppna) offen tunga (-n, -or, -orna) Zunge bak (bakåt) (nach) hinten id-kort (-et,, -en) Personalausweis korv (-en, -ar, -arna) Wurst Australien Australien Spanien Spanien Sidan 45 Vad ska du äta till middag? Was isst du zum Abendbrot? inköpslista (-n, -or, -orna) Einkaufsliste riva (river, rev, rivit) reiben riven ost gerieber Käse hekto (-t,, -na) 100 Gramm gram (-met,, -men) Gramm Kapitel 5 Sidan 46 Ska vi gå på? Wollen wir ins gehen? teater (-n, teatrar, teatrarna) Theater experiment (-et,, -en) Experiment 8

9 experimentteater (-n, experimentteatrar, experimentteatrarna) Experimenttheater Vilken dag? Welchen Tag? tisdag (-en, -ar, -arna) Dienstag träffa (-r, -ade, -at) treffen Vad synd! Wie schade! bio (-n) Kino biograf (-en, -er, -er) Kino lördag (-en, -ar, -arna) Samstag hänga (-er, -de, -t) med mitkommen Vad ska ni se? Was guckt ihr? semester (-n, -rar, -rarna) Urlaub helvete (-t, -n, -na) Hölle Var går den? Wo läuft der? Den börjar klockan Er beginnt um Uhr. ta ett glas nimm ein Glas lust (-en, -ar, -arna) Lust hockey (-n) Hockey onsdag (-en, -ar, -arna) Mittwoch Vilka spelar? Welche spielen? arena (-n, -or, -orna) Arena skoj (-et) Spaß fixa (-r, -de, -t) besorgen biljett (-en, -er, -erna) Tickets fredag (-en, -ar, -arna) Freitag Hur så? Wieso? låta (låter, lät, låtit) klingen pjäs (-en, -er, -erna) Theaterstück drömspel (-et,, -en) Traumspiel inte precis nicht gerade favorit (-en, -er, -erna) lieblingsi stället stattdessen Sidan 47 ikväll heute Abend akrobatisk (-t, -a) akrobatisch poesi (-n) Poesi gratis umsonst varför inte warum nicht veckodag (-en, -ar, -arna) Wochentag torsdag (-en, -ar- arna) Donnerstag söndag (-en, -ar, -arna) Sonntag betyda (-er, betydde, betytt) bedeuten hög ton hoher Ton typ (-en, -er, -erna) Art, Typ situation (-en, -er, -erna) Situation melodi (-n, -er, -erna) Melodie tycka (-er, -te, -t) finden Jag tycker om att Ich gerne fotboll (-en, -ar, -arna) Fußball Sidan 48 annons (-en, -er, -erna) Anzeige Har du/ni lust att? Hast du/haben Sie/Habt ihr Lust auf? positiv (-t, -a) positiv negativ (-t, a) negativ Ja, gärna! Ja, gerne! vad kul/roligt/skoj wie schön/spaßig/lustig Kan vi inte i stället? Können wir nicht stattdessen? åka (-er, -te, -t) fahren presens futurum Präsens mit Futurbedeutung Vad ska ni/du göra på? Was machst du/machen Sie/ macht ihr am? squash (-en) Squash Sidan 49 Vad gör du på fritiden? Was machst du in deiner Freizeit? fritid (-en) Freizeit bruka (-ade, har brukat) gewöhnlich machen konsert (-en, -er, -erna) Konzert klassisk musik klassische Musik vattengympa (vard) = vattengymnastik Wassergymnastik sällan selten park (-en, -er, -erna) Park sjunga (sjunger, sjöng, sjungit) singen kör (-en, -er, -erna) Chor fantastisk (-t, -a) fantastisch asiatisk (-t, -a) asiatisch trädgård (-en, -ar, -arna) Garten många viele blomma (-n, blommor, blommorna) Blume stan Stadt auktion (-en, er, -erna) Versteigerung på landet auf dem Land jaga (-r, -ade, -t) jagen fiska (-r, -de, -t) angeln/fischen bibliotek (-et, en, -ena) Bücherei aldrig nie teveserie (-n, -er, -erna) Fernsehserie polisserie (-n, -r, -rna) Krimiserie vinter (-n, vintrar, vintrarna) Winter på vintern im Winter Sidan 50 vi tror att wir glauben dass Tror ni? Glaubt ihr? adverb (-et,, -en) Adverb frekvens (-en, -er, -erna) Frequenz special speziell Sidan 51 innebandy (-n) Unihockey schack (-et,, -en) Schach poker (-n) Poker trumpet (-en, -er, -erna) Trompete skida (-an, -or, -orna) Ski skridsko (-n, -or, -orna) Schlittschuh skateboard (-en, ar, -arna) Skateboard natur (-en) Natur kyrka (-n, -or, -orna) Kirche museum (-et,, -en) Museum krog (-en, -ar, -arna) Kneipe klubb (-en, -ar, -arna) Klubb hennes ihr Jag gillar att Ich gerne 9

10 Sidan 52 Vilken ska vi se? Welchen wollen wir sehen? bioannons (-en, -er, -erna) Kinoanzeige härlig (-t, -a) herrlich romantisk (-t, -a) romantisch historisk (-t, -a) historisch engelsk (-t, -a) englisch skräckfilm (-en, -er, -erna) Horrorfilm läskig (-t, -a) gruselig svår (-t, -a) schwierig hemmakväll (-en, -ar, -arna) gemütlicher Abend zu hause i så fall in dem Fall fotbollsmatch (-en, -er, -erna) Fußballspiel adjektiv (-en) Adjektiv fransk (-t, -a) französisch Sidan 53 dansk (-t, -a) dänisch tråkig (-t, -a) langweilig sorglig (-t, -a) traurig intressant (-a) interessant tysk (-t, -a) deutsch kinesisk (-t, -a) chinesisch amerikansk (-t, -a) amerikanisch indisk (-t, -a) indisch japansk (-t, -a) japanisch spännande ( ) spannend koreansk (-t, -a) koreanisch tänk själv denke selber skriv ner schreib auf nyckelord (-et,, -en) Schlüsselwort jätterolig (-t, -a) superlustig actionfilm (-en, -er, -erna) Actionfilm komedi (-n, -er, -erna) Komödie dokumentär (-en, -er, -erna) Dokumentarfilm science fiction-film (-en, -er, -erna) Science-Fiction-Film drama (-t, -er, -erna) Drama thriller (-n, -ers alt. -rar) Thriller Sidan 54 prat (-et) Gerede tillbaka zurück kollega (-n, -or, -orna) Kollege/Kollegin helg (-en, -er, -erna) Wochenende Jag älskar dig Ich liebe dich stanna (-r, -ade, -t) bleiben beställa (-er, -de, -t) bestellen Var den bra? War er gut? feber (-n) Fieber toppenkväll (-en, -ar, -arna) Superabend preteritum Präteritum sluta (-r, -de, -t) på enden auf ändelse (-n, -er, -erna) Endung författare (-n,, -na) Schriftsteller målare (-n,, -na) Maler roman (-en, -er, -erna) Roman novell (-en, -er, -erna) Kurzgeschichte röd (rött, -a) rot rum (-met,, -men) Zimmer succé (-en, -er, -erna) Erfolg fader (fadern, fäder, fäderna) Vater fröken (fröknar, fröknarna) Fräulein berömd (berömt, -a) berümt utomlands im Ausland gifta (-er, -e, gift) sig heiraten gång (-en, -er, -erna) Mal hans sein skådespelare (-n,, na) Schauspieler/in blå (-tt, -a) blau torn (-et,, -en) Turm drottning (-en, -ar, -arna) Königin Sidan 55 vampyr (-en, -er, -erna) Vampier förkyld (förkylt, -a) erkältet byt tausche liter (-n, litrar, litrarna) Liter gift (-et, -er, -en) Gift nitton neunzehn Hör du? Hörst du? inspiration (-en, -er, -erna) Inspiration jogga (-r, -de, -t) joggen gå ut och äta essen gehen Kapitel 6 Sidan 56 faster (-n, fastrar, fastrarna) Tante väterlicherseits Nobelpristagare (-n,, -arna) Nobelpreisträger stadshus (-et,, -en) Stadthaus/Rathaus Är det sant? Stimmt das? pris (-et, -er, -erna) Preis kemi (-n) Chemie Wow! Wow! 80-talet 80er Jahre examen (, examina) Examen stipendium (stipendiet, stipendier, stipendierna) Stipendium forskningsstipendium Forschungsstipendium besöka (-er, -te, -t) besuchen molekyl (-en, -er, -erna) Molekyl få (-r, fick, fått) barn Kinder bekommen brev (-et,, -en) Brief i höstas letzten Herbst otrolig (-t, -a) unglaublich massa (-n, -or, orna) Menge släkting (-en, -ar, -arna) Verwandter Sidan 57 farbror (farbrodern, farbröder, farbröderna) Onkel väterlicherseits kusin (-en, -er, -erna) Cousin/e mormor (mormodern, mormödrar, mormödrarna) Oma mütterlicherseits 10

11 farmor (farmodern, farmödrar, farmödrarna) Oma väterlicherseits moster (-n, mostrar, mostrarna) Tante mütterlicherseits förälder (-n, föräldrar, föräldrarna) Elternteil plastförälder (-n, plastföräldrar, plastföräldrarna) Stiefelternteil syskon (-et,, -en) Geschwister bonus(-en, -ar, -arna) Bonus bonussyskon (-et,, -en) Stiefgeschwister släktmiddag (-en, -ar, -arna) Familienessen julmat (-en) Weihnachtsessen prisutdelning (-en, -ar, -arna) Preisverleihung honom ihn/ihm vandrarhem (-met,, -men) Jugendherberge nästa gång nächstes Mal objektspronomen Objektspronomen mig mich dig dich den/det es henne sie (sg.) dem sie (pl.) oss uns er euch leta (-r, -ade, -t) suchen Sidan 58 tidsadverb (-et,, -en) Zeitadverb intervjua (-r, -de, -t) interviewen passa (-r, -de, -t) in reinpassen far (fadern, fäder, fädren) Vater mor (modern, mödrar, mödrarna) Mutter morbror (morbroder, morbröder, morbröderna) Onkel mütterlicherseits barnbarn (-et,, -en) Enkelkind Sidan 59 separera (-r, -de, -t) sich trennen plastpappa (-n, -or, -orna) Stiefvater låtsaspappa (-n, -or, -orna) Stiefvater regnbåge (-n, -ar, -arna) Regenbogen regnbågsfamilj (-en, -er, -erna) Regenbogenfamilie relativt pronomen Relativpronomen psykolog (-en, -er, -erna) Psychologe/Psychologin meteorolog (-en, -er, -erna) Meteorologe/Meteorologin ge (-r, gav, gett) respons Rückmeldung geben dansare (-n,, -na) Tänzer/in Sidan 60 Vad heter din? Wie heißt dein? Din då? Und deiner? Nämen! Nanu! Nederländerna die Niederlande possesiva pronomen Possessivpronomen min mein mitt mein mina meine din dein ditt dein dina deine vår (-t, -a) unser er (-t, -a) euer deras ihr hus (-et,, -en) Haus bil (-en, -ar, -arna) Auto Sidan 61 vacker (-t, -vackra) schön anteckna (-r, -de, -t) Notizen machen bäst (-a) beste Stämmer det? Stimmt das? Viktig (-t, -a) wichtig flera gånger mehrmals Sidan 62 dynamit (-en) Dynamit december Dezember speciell (-t, -a) speziell Nobeldagen Nobeltag Carl XIV Gustav Carl XIV Gustav dela (-r, -de, -t) teilen fysik (-en, -er, -erna) Physik medicin (-en, -er, -erna) Medizin litteratur (-en, -er, -erna) Literatur konserthus (-et,, -en) Konzerthaus riksbanken (-en, -er, -erna) schwedische Reichsbank samma dag am selben Tag ceremoni (-n, -er, -erna) Zeremonie fredspris (-et) Friedenspreis prissumma (-n, or, -orna) Preisgeld olik (-t, -a) ungleich, unähnlich varje jeder miljon (-en, -er, -erna) Million festsal (-en, -ar, -arna) Festsaal dekorera (-r, -ade, -t) schmücken just gerade växa (-er, -te, -t) wachsen växa upp aufwachsen flytta (-r, -de, -t) umziehen experimentera (-r, -de, -t) experimentieren nitroglycerin (-en,, -et) Nitroglyzerin katastrof (-en, -er, -erna) Katastrophe explodera (-r, -de, -t) explodieren dö (-r, dog, -tt) sterben bygga (-er, -de, -t) bauen fabrik (-en, -er, -erna) Fabrik fortsätta (fortsätter, fortsatte, fortsatt) weitermachen arbete (-t, -n, -ena) arbeiten patent (-et,, -en) Patent tjäna (-r, -de, -t) (ver)dienen tjäna pengar Geld verdienen cirka ungefär relation (-en, -er, -erna) Beziehung testamente (-t, -n, -na) Testament starta (-r, -de, -t) anfangen fond (-en, -er, -erna) Fond 11

RIVSTART A1+ A2. Övningsbok Facit. 2 i. 4 med B 1 I, 2 A, 3 F, 4 E, 5 C, 6 B, 7 H, 8 J, 9 G. Kapitel 2. 4 ni

RIVSTART A1+ A2. Övningsbok Facit. 2 i. 4 med B 1 I, 2 A, 3 F, 4 E, 5 C, 6 B, 7 H, 8 J, 9 G. Kapitel 2. 4 ni RIVSTART A1+ A2 Övningsbok Facit Kapitel 1 1 Dialog 1 Hej! Jag heter Pia. Vad heter du? 2 Juan. Kommer du från Sverige? 3 Ja. Och du då? 4 Jag kommer från Argentina. 5 Jaha. Vad talar du för språk? 6 Spanska,

Läs mer

FRAMSTEGSTEST 1. Kapitel 1 3. Namn: 1 Vad svarar man? 2 Frågeord. Ringa in rätt alternativ. 6 När är du född? a 1990. b I Malmö. c 25 år.

FRAMSTEGSTEST 1. Kapitel 1 3. Namn: 1 Vad svarar man? 2 Frågeord. Ringa in rätt alternativ. 6 När är du född? a 1990. b I Malmö. c 25 år. FRAMSTEGSTEST 1 Kapitel 1 3 Namn: 1 Vad svarar man? Ringa in rätt alternativ. 1 Jag söker jobb på restaurang. a Jaha. Lycka till! b Det var så lite. c Tack så mycket. 2 Vad har du för yrke? a På förskola.

Läs mer

Hörförståelsetexter. Kapitel 1

Hörförståelsetexter. Kapitel 1 Hörförståelsetexter Kapitel K Hej, jag heter Luisa Calderon och jag jobbar här sedan år. Jag kommer från Venezuela och är 5 år. Jag talar spanska och lite italienska. Mitt namn är Peter Andersson. Jag

Läs mer

FRAMSTEGSTEST 1. Kapitel 1 3. 1 Vad svarar man? 2 Frågeord. Ringa in rätt alternativ.

FRAMSTEGSTEST 1. Kapitel 1 3. 1 Vad svarar man? 2 Frågeord. Ringa in rätt alternativ. FRAMSTEGSTEST 1 Kapitel 1 3 1 Vad svarar man? Ringa in rätt alternativ. Namn: 1 Arbetar du? a Ja, tack. b Nej, jag studerar. c Svenska och engelska. 2 Har du barn? a Ja, en dotter och en son. b Ja, jag

Läs mer

Facit till Svenska för utländska studenter GUNILLA REHNQVIST

Facit till Svenska för utländska studenter GUNILLA REHNQVIST Facit till Svenska för utländska studenter GUNILLA REHNQVIST ÖVNING 002 a) svar eller svara b) plural c) hon 003 a) 12 (tolv) b) 21 (tjugoett) c) 18 (arton) d) 11 (elva) e) 20 (tjugo) f) 22 (tjugotvå)

Läs mer

Framstegstest 1 Kapitel 1 3

Framstegstest 1 Kapitel 1 3 Framstegstest 1 Kapitel 1 3 Namn: 1 Adjektiv och adverb Skriv orden under raden i rätt form. 1 Det var så att träffa alla kusiner igen! rolig 2 Tycker du att broccoli är? god 3 Marias söner är. ovanlig

Läs mer

Textbok facit. 5 webbdesigner 6 advokat 7 ingenjör 8 tandläkare 9 busschaufför 10 servitör 11 fotograf 12 frisör

Textbok facit. 5 webbdesigner 6 advokat 7 ingenjör 8 tandläkare 9 busschaufför 10 servitör 11 fotograf 12 frisör Textbok facit Kapitel A kanelbulle potati vatten hamburgare papper B kanelbulle potati vatten hamburgare papper webbdeigner advokat ingenjör tandläkare buchaufför 0 ervitör fotograf friör bok advokat kaffe

Läs mer

12_1 (siffra) 12_2 (siffra) 13_1 (siffra) 13_2 (siffra) 14_1 (siffra) 14_2 (siffra)

12_1 (siffra) 12_2 (siffra) 13_1 (siffra) 13_2 (siffra) 14_1 (siffra) 14_2 (siffra) TAKK-symboler 0 (siffra) 1 (siffra) 10_1 (siffra) 10_2 (siffra) 11_1 (siffra) 11_2 (siffra) 12_1 (siffra) 12_2 (siffra) 13_1 (siffra) 13_2 (siffra) 14_1 (siffra) 14_2 (siffra) 15_1 (siffra) 15_2 (siffra)

Läs mer

Svenska steg för steg 1

Svenska steg för steg 1 Svenska steg för steg 1 Facit till övningsbok 1 G 1. nummer 1 12 6 1 2 5 20 5 20 bokstav L F E T E T 2. nummer 16 18 5 19 5 14 20 1 20 9 15 14 bokstav P R E S E N T T I O N 3. nummer 13 5 12 15 4 9 20

Läs mer

Rivstart B1+B2. Lärarhandledning. Hörförståelsetexter. Kapitel 1

Rivstart B1+B2. Lärarhandledning. Hörförståelsetexter. Kapitel 1 Rivstart B1+B2 Lärarhandledning Hörförståelsetexter Kapitel 1 5 A 1 Jag brukar träna tre gånger i veckan. Om det regnar eller snöar tänker jag ofta. Usch, jag vill inte Men sedan när jag har tagit på mig

Läs mer

RENATE FILZWIESER. Regenbogen ÅR 8. Teckningar Ursula Wilby

RENATE FILZWIESER. Regenbogen ÅR 8. Teckningar Ursula Wilby RENATE FILZWIESER Regenbogen ÅR 8 Teckningar Ursula Wilby Studentlitteratur Skola/Vuxenutbildning Box 4 22 00 LUND Besöksadress: Åkergränden Tfn 046-3 20 00 www.studentlitteratur.se Kopieringsförbud Detta

Läs mer

Introduktion 0 Kapitel 1 Deutsch und Schwedisch 1 Kapitel 2 Willkommen! 2 Kapitel 3 Tschüs! Auf Wiedersehen! 3 Kapitel 4 Das Alphabet 4 Kapitel 5 Wir

Introduktion 0 Kapitel 1 Deutsch und Schwedisch 1 Kapitel 2 Willkommen! 2 Kapitel 3 Tschüs! Auf Wiedersehen! 3 Kapitel 4 Das Alphabet 4 Kapitel 5 Wir Introduktion 0 Kapitel 1 Deutsch und Schwedisch 1 Kapitel 2 Willkommen! 2 Kapitel 3 Tschüs! Auf Wiedersehen! 3 Kapitel 4 Das Alphabet 4 Kapitel 5 Wir 5 Kapitel 6 Mein Freund Lukas 6 Kapitel 7 Wir gewinnen!

Läs mer

SWEA i Berlin firar 10 års jubileum!

SWEA i Berlin firar 10 års jubileum! Berlin Swedish Women s Educational Association International SWEA i Berlin firar 10 års jubileum! SWEA Berlin feiert ihr 10-jähriges Jubiläum! Spännande läsning om våra Sweor i Berlin. Intervjuer, minnen

Läs mer

1 Åsa och Morgan uttal

1 Åsa och Morgan uttal 1 Åsa och Morgan uttal `Åsa är `trettifyra år och psykolog. Hon bor i ett rött `radhus på `Backenvägen `hundrasextisex i Umeå. `Åsa är gift med Morgan `Isaksson och har `fyra barn, en `pojke och tre `flickor.

Läs mer

Sleutel Zweeds SPREEK VAARDIG! Tine P.G. Jorissen-Wedzinga. u i t g e v e r ij c o u t i n h o. bussum 1999

Sleutel Zweeds SPREEK VAARDIG! Tine P.G. Jorissen-Wedzinga. u i t g e v e r ij c o u t i n h o. bussum 1999 Sleutel Zweeds SPREEK VAARDIG! Tine P.G. Jorissen-Wedzinga u i t g e v e r ij c o u t i n h o c bussum 1999 1999 Uitgeverij Coutinho b.v. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd,

Läs mer

W b e btidning btidning

W b e btidning btidning 1 Webbtidningen juni 2015 K O M V U X M A L M Ö S Ö D E R V Ä R N W W W. M A L M O. S E / K O M V U X S O D E R V A R N A N S V A R I G U T G I V A R E : A N D E R S F R E D R I K S O N R E D A K T Ö R

Läs mer

Nivåplaceringstest i SVENSKA

Nivåplaceringstest i SVENSKA Nivåplaceringstest i SVENSKA Varje rätt svar ger 1 poäng. Test 1 1. Läs visitkorten och svara på frågorna. Martin Bäckström Lärare Susanna Jansson Holmvägen 12, 3 tr 582 67 Göteborg Tel. 031-461 39 12

Läs mer

Den här tidningen handlar om några av alla de unga människor som kämpar för att erövra en ny framtid i Sverige. De har tvingats lämna sina hem.

Den här tidningen handlar om några av alla de unga människor som kämpar för att erövra en ny framtid i Sverige. De har tvingats lämna sina hem. Den här tidningen handlar om några av alla de unga människor som kämpar för att erövra en ny framtid i Sverige. De har tvingats lämna sina hem. Många av dem har flytt fattigdom, förtryck, förföljelse och

Läs mer

Brandmän för ett dygn

Brandmän för ett dygn Nr 47 - mars 2010 Brandmän för ett dygn Hanna spanar efter viktiga och onödiga kunskaper Mike och Jesper utforskar soptunnor Emelie och Julia gör sista godistestet Malin frestar med veggo Natalie utmanar

Läs mer

TJUVEN. Av Gunilla Toll Text: copyright Gunilla Toll.

TJUVEN. Av Gunilla Toll Text: copyright Gunilla Toll. TJUVEN Av Gunilla Toll Text: copyright Gunilla Toll. 1 Pengarna är borta, sa vår lärare Jenny. Två tusen kronor! Hon höll ett brunt kuvert i handen. Det var tomt. Jag såg på Jenny. Sedan såg jag på Diana

Läs mer

Glimtar från en inlåst tid

Glimtar från en inlåst tid Glimtar från en inlåst tid Av Ia Ohrsell "Write the truth the truth never lies and it's the one that sounds best" Mathew Chilcott 1 Förord "Välkommen till polisen. Hur kan jag stå till tjänst?" "Ja hej,

Läs mer

FACIT. E. Repetera personliga pronomen! 1. den 2. de 3. vi 4. han 5. hon 6. honom 7. henne 8. er 9. dem

FACIT. E. Repetera personliga pronomen! 1. den 2. de 3. vi 4. han 5. hon 6. honom 7. henne 8. er 9. dem FACIT till läroboken Studera svenska med Maris! av Maria Melin-Blomqvist Boken är avsedd för lärarledd undervisning. De flesta momenten i övningsavsnitten består av grammatiska översikter, uttalsövningar,

Läs mer

Husets bok. av Berit Åberg

Husets bok. av Berit Åberg Husets bok av Berit Åberg 1 Inledning... 3 1. Hem från semestern... 4 2. En stuga i vardagsrummet... 6 3. Björkbacke mot sjön... 8 4. Nybyggarliv... 9 5. Kolarkojan... 11 6. Med häst och vagn... 13 7.

Läs mer

Lagom Lätt Corso di lingua svedese

Lagom Lätt Corso di lingua svedese Anna Brännström Celina Bunge Repetto Andrea Meregalli Lagom Lätt Corso di lingua svedese Guida dell insegnante EDITORE ULRICO HOEPLI MILANO INDICE Kapitel 1 2 Kapitel 2 3 Kapitel 3 3 Kapitel 4 4 Kapitel

Läs mer

Sommarnummer juni 2014 Valsätraskolan Pris: 0 kronor. Nu är parkourparken klar!

Sommarnummer juni 2014 Valsätraskolan Pris: 0 kronor. Nu är parkourparken klar! Valsätraposten Sommarnummer juni 2014 Valsätraskolan Pris: 0 kronor Nu är parkourparken klar! Skolans unga skribenter bjuder på ett sprängfyllt nummer av VP. Här kan du läsa artiklar, reportage från utflykter,

Läs mer

Die Kulturlandschaft von Süd-Öland schwedisches Weltkulturerbe

Die Kulturlandschaft von Süd-Öland schwedisches Weltkulturerbe Die Themen unserer Ausgabe: - Weltkulturerbe Süd-Öland - Schwedische Essenskultur - Pflege und Fürsorge Herbstausgabe 2010 Die Kulturlandschaft von Süd-Öland schwedisches Weltkulturerbe Es ist Sonntag,

Läs mer

Pristagare 1 3. Verklig framtid eller drömscenario? Uppsatstävling transporter år 9

Pristagare 1 3. Verklig framtid eller drömscenario? Uppsatstävling transporter år 9 Pristagare 1 3 Verklig framtid eller drömscenario? Idag är alltid en bra dag för den påminner mig om igår och är en början på imorgon. Det är den bästa tidpunkten att få saker att hända, genom att börja

Läs mer

PRATRÖR FÖR S:T OLOFSSKOLAN årg.13 nr 39 13.11.2014

PRATRÖR FÖR S:T OLOFSSKOLAN årg.13 nr 39 13.11.2014 PRATRÖR FÖR S:T OLOFSSKOLAN årg.13 nr 39 13.11.2014 Olof 39 är som en fackla i höstmörkret. Då du har den i din hand lyser den upp din tillvaro och dessutom värmer den dig om hjärtat. Med andra ord finns

Läs mer

vonne LULEÅ TRADITIONER LA TOMATINA Tror på Luleå! VAR STOLT Melodifestivalen PILATES PÅ SFI BOKTIPS PIMPLA PÅ ISEN INTERVJU LÄS MER!

vonne LULEÅ TRADITIONER LA TOMATINA Tror på Luleå! VAR STOLT Melodifestivalen PILATES PÅ SFI BOKTIPS PIMPLA PÅ ISEN INTERVJU LÄS MER! LA TOMATINA Världens största tomatslag VAR STOLT ÖVER DIN STAD BOKTIPS från Birgitta i biblioteket LULEÅ DEN VACKRA STADEN INTERVJU Anna Laestadius Stridsman vonne Tror på Luleå! TRADITIONER i Kurdistan,

Läs mer

Webbtidningen. God Jul & Gott Nytt År

Webbtidningen. God Jul & Gott Nytt År O K T O E R 2014 Webbtidningen D E C E M B E R 2 0 1 4 Redaktör: Susan Englund Ansvarig utgivare: Anders Fredrikson K O M V U X M A L M Ö S Ö D E R V Ä R N W W W. M A L M O. S E / K O M V U X S O D E R

Läs mer