A1+A2 Textbok Ordlista ( tyska )

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "A1+A2 Textbok Ordlista ( tyska )"

Transkript

1 A1+A2 Textbok Ordlista ( tyska ) Klassrumsfraser klassrumsfraser Phrasen für das Klassenzimmer elev (-en, -er, -erna) Schüler/in lärare (-n,, -lärarna) Lehrer/in Ursäkta. Entschuldigung. Jag har en fråga. Ich habe eine Frage. Vad betyder det? Was bedeutet das? Hur säger man på svenska? Wie sagt man auf Schwedisch? Vad heter på svenska? Wie heißt auf Schwedisch? Hur uttalar man? Wie spricht man aus? Hur stavar/skriver man? Wie schreibt man? Kan du säga det en gång till? Kannst du/können Sie das bitte nochmal sagen? Ursäkta? Wie bitte? Jag förstår inte. Ich verstehe nicht. Jaha! Nu förstår jag! Aha! Jetzt verstehe ich! Förstår du/ni? Verstehst du?/verstehen Sie?/Versteht ihr? Har ni några frågor? Habt ihr/haben Sie Fragen? Titta på sidan X i textboken/övningsboken. Schau/Schauen Sie/Schaut bitte Seite X im Textbuch /Übungsbuch an. Läs texten på sidan X. Lies/Lesen Sie/Lest den Text auf Seite X. Stäng boken. Mach/Machen Sie/Macht das Buch zu. Lyssna. Hör zu. /Hören Sie zu./hört zu. Säg efter mig. Sprich/Sprechen Sie/Sprecht mir nach. Skriv! Schreib! /Schreiben Sie!/Schreibt! Arbeta i par. Arbeiten Sie/Arbeitet im Paar. Prata svenska! Sprich/Sprechen Sie/Sprecht Schwedisch! Kapitel 1 rivstart (-en, -er, -erna) Blitzstart kapitel (kapitlet,, kapitlen) Kapitel sida (-n, -or, -orna) Seite Sidan 8 Du kan svenska! Du kannst/sie können Schwedisch! kunna (kan, kunde, kunnat) können svenska Schwedisch kombinera (-r, -de, -t) kombinieren foto (-t, -n, -na) Photo och und ord (-et,, -en) Wort hamburgare (-n,, hamburgarna) Hamburger advokat (-en, -er, -erna) Anwalt/Anwältin potatis (-en, -ar, -arna) Kartoffel mobil (-en, -er, -erna) Handy papper (-et,, -en) Papier kaffe (-et) Kaffee bok (-en, böcker, böckerna) Buch kanelbulle (-n, -ar, -arna) Zimtschnecke penna (-n, -or, -orna) Stift vatten (vattnet) Wasser lång (-t, -a) lang vokal (-en, -er, -erna) Vokal eller oder konsonant (-en, -er, -erna) Konsonant exempel (exemplet,, exemplen) Beispiel Sidan 9 på auf kurs (-en, -er, -erna) Kurs Hej! Hallo! Jag heter Ich heiße jag ich heta (heter, hette, hetat) heißen varifrån woher komma (kommer, kom, kommit) kommen från aus nej nein jaha aha vad bra wie gut Vad talar du för språk? Welche Sprachen sprichst du sprechen Sie? vad för welche tala (-r, -de, -t) sprechen språk (-et,, -en) Sprache lite ein Bisschen spanska Spanisch så klart natürlich Vad heter du? Wie heißt du/heißen Sie? vad was vara (är, var, varit) sein Och du? Und du/sie? var wo ligga (ligger, låg, legat) liegen det das i in norra nördlich Italien Italien prata (-r, -de, -t) reden pyttelite ein kleines Bisschen italienska Italienisch Vad kul! Wie schön! lyssna (-r, -de, -t) zuhören dialog (-en, -er, -erna) Dialog vilken (vilket, vilka) welcher ha (har, hade, haft) haben betoning (-en, -ar, -arna) Betonung ringa in einen Kreis machen um igen nochmal markera (-r, -de, -t) markieren uttala (-ar, -de, -t) aussprechen inte nicht 1

2 Sidan 10 titta (-r, -de, -t) gucken ruta (-n, -or, -orna) Kästchen här hier nedanför drunter se (ser, såg, sett) sehen ett ein system (-et,, -en) System för für verb (-et,, en) Verb position (-en, -er, -erna) Position läsa (-er, -te, -t) lesen sätta ett kryss ein Kreuz machen sätta (-er, satte, satt) setzten alla alle fråga (-r, -de, -t) fragen svara (-r, -de, -t) antworten frågeord ( -et,, -en) Fragewort mingla (-r, -de, -t) mingeln, sich unter die Menge mischen, oberflächlichen Umgang pflegen grupp (-en, -er, -erna) Gruppe skriva (skriver, skrev, skrivit) schreiben namn (-et,, -en) Name land (-et, länder, länderna) Land Colombia Kolumbien Irland Irland franska Französisch Sidan 11 presentera (-r, -de, -t) vorstellen varandra einander hon sie han er den es det es vi wir ni ihr de sie subjektspronomen Subjektpronomen pronomen (-et,, -en) Pronomen säga (säger, sa/sade, sagt) sagen klass (-en, -er, -erna) Klasse om über Sidan 12 arbeta (-r, -de, -t) arbeiten ingenjör (-en, -er, -erna) Ingenieur/in läkare (-n,, läkarna) Arzt/Ärztin tandläkare (-n,, tandläkarna) Zahnarzt/Zahnärztin sjuksköterska (-n, -or, -orna) Krankenschwester / Krankenpfleger busschaufför (-en, -er, -erna) Busfahrer/in frisör (-en, -er, -erna) Friseur/Friseuse webbdesigner (-n, webbdesigner, webbdesignerna) Webdesigner/in fotograf (-en, -er, -erna) Photograph/in lärare (-n,, lärarna) Lehrer/in servitör (-en, -er, -erna) Kellner kock (-en, -ar, -arna) Koch/Köchin nähä achso göra (gör, gjorde, gjort) machen då denn plugga (-r, -de, -t) studieren studera (-r, -de, -t) studieren design (-en) Design pensionär (-en, -er, -erna) Rentner/in jobba (-r, -de, -t) arbeiten ja ja med mit barn (-et,, -en) Kind förskola (-n, -or, -orna) Kindergarten nu jetzt söka (-er, -te, -t) suchen jobb (-et,, -en) Job restaurang (-en, -er, -erna) Restaurant lycka till viel Glück Sidan 13 negation (-en, -er, -erna) Negation mening (-en, -ar, -arna) Satz Ukraina Ukraine portugisiska Portugiesisch filosofi (-n) Philosophie psykologi (-n) Psychologie yrke (-t, -n, -na) Beruf IT-företag (-et,, -en) IT-Unternehmen bank (-en, -er, -erna) Bank IT IT ekonomi (-n) Wirtschaft programmerare (-n,, programmerarna) Programmierer/in ekonom (-en, -er, -erna) Betriebswirt/in, Volkswirt/in förskolelärare (-n,, -förskolelärarna) Kindergärtner/in programmering (-en, -ar, -arna) Programmierung läsa (-er, -te, -t) studieren studera till studieren um zu werden till zu Sidan 14 höra (hör, hörde, hört) hören kryssa(-r, -de, -t) för ankreuzen rätt alternativ die richtige Alternative rätt (-a) richtig alternativ (-et,, -en) Alternative polis (-en, -er, -erna) Polizei, Polizist/in biolog (-en, -er, -erna) Biologe/Biologin kemist (-en, -en, -erna) Chemiker/in gift (, -a) verheiratet sambo (-n, -r, -rna) Lebensgefährte/Lebensgefährtin singel Single min (mitt, mina) mein man (-nen, män, männen) (Ehe)mann schweizare (-n,, schweizarna) Schweizer/in men aber två zwei en ein son (-en, söner, sönerna) Sohn 2

3 dotter (-n, döttrar, döttrarna) Tochter svensk (-t, -a) schwedisch också auch flickvän (-nen, -ner, -nerna) Freundin bo (-r, bodde, bott) wohnen bo ihop zusammen wohnen USA USA toppen spitze par (-et,, -en) Paar Sverige Schweden skilja(s) (-er, skilde, skilt) sich scheiden lassen samma der/die/das selbe år (-et,, -en) Jahr man (-nen, män, männen) Mann kvinna (-n, -or, -orna) Frau sedan seit källa (-n, -or, -orna) Quelle Sidan 15 skild (skilt, skilda) geschieden separerad (separerat, separerade) getrennt tjej (-en, -er, -erna) Freundin pojkvän (-nen, -ner, -nerna) Freund kille (-n, -ar, -arna) Freund fru (-n, -ar, -arna) (Ehe)frau pojke (-n, -ar, -arna) Junge flicka (-n, -or, orna) Mädchen Ja, det är jag. Ja, das bin ich. bonusbarn (-et,, -en) Stiefkind tre drei person (-en, -er, -erna) Person text (-en, -er, -erna) Text Sidan 16 presens Präsens generell (-t, -a) allgemein stryka (stryker, strök, strukit) under unterstreichen England England universitet (-et,, -en) Universität extra extra nära nahe sortera (-r, -de, -t) sortieren matematik (-en) Mathematik lätt (-a) einfach form (-en, -er, -erna) Form Sidan 17 alfabet (-et,, -en) Alphabet efternamn (-et,, -en) Nachname stava (-r, -de, -t) schreiben annan (annat, andra) anderer om über använda (-er, använde, använt) benutzen som als tyska Deutsch forska (-r, -de, -t) forschen institut (-et,, -en) Institut Kapitel 2 Tjena! Hi! Hur mår du? Wie geht es dir/ihnen? må (mår, mådde, mått) sich fühlen bara bra nur gut bra (bättre, bäst) gut tack danke Jo tack. Ich kann nicht klagen. Det är bra. Mir gehts gut. Hur är läget? Wie geht s so? läge (-t, -n, -na) Lage Det är lugnt. Alles in Butter. lugn (-t, -a) ruhig Själv? Selbst? själv (-a) selbst kanonbra super Hejsan! Hallo! Hur är det? Wie geht s? Fint! Gut! Allt väl? Alles gut? väl wohl Helt okej. Ganz in Ordnung. helt ganz okej OK för mycket zu viel för zu jodå joa som vanligt normal vanlig (-t, -a) gewöhnlich Tja! (= Tjena!) Hi! så där geht so nja naja Hur står det till? Wie gehts? ganska ziemlich dålig (-t, -a) schlecht faktiskt ehrlich gesagt Jag är förkyld. Ich bin erkältet. så so trött müde God morgon! Guten Morgen! jättetrött supermüde Oj då! Au wei. dricka (dricker, drack, druckit) trinken lite ein Bisschen Sidan 19 hälsa (-r, -de, -t) grüßen God dag. Guten Tag god (gott, goda) gut dag (-en, -ar, -arna) Tag retur zurückfragen västra Sverige Westschweden informell (-t, -a) informell formell (-t, -a) formell tillsammans zusammen markering (-en, -ar, -arna) Markierung betonad (betonat, betonade) betont 3

4 intonation (-en, -er, -erna) Intonation slut (-et,, -en) Ende fras (-en, -er, -erna) Satzglied gå gehen ton (-en, -er, -erna) Ton upp hoch ner runter Sidan 20 kung (-en, -ar, -arna) König intresserad (intresserat, intresserade) av interessiert an journalist (-en, -er, -erna) Journalist/in thailändsk thailändisch tidning (-en, -ar, -arna) Zeitung nät (-et,, -en) Netz Norden Nordeuropa trivas (trivs, trivdes, trivts) sich wohlfühlen längta (-r, -de, -t) sich sehnen familj (-en, -er, -erna) Familie vän (-nen, -ner, -nerna) Freund Thailand Thailand ofta oft telefon (-en, -er, -erna) Telefon IT-ingenjör (-en, -er, -erna) IT-Ingenieur/in spelföretag (-et,, -en) Spieleunternehmen spel (-et,, -en) Spiel företag (-et,, -en) Unternehmen katt (-en, -er, -erna) Katze sol (-en) Sonne ibland manchmal mamma (-n, -or, -orna) Mama pappa (-an, -or, -orna) Papa vecka (-n, -or, -orna) Woche i sommar diesen Sommer sommar (-en, somrar, somrarna) Sommer det blir das wird bli (blir, blev, blivit) werden rolig (-t, -a) schön, lustig deckare (-n,, deckarna) Krimi jazz (-en) Jazz hemma zu hause Skandinavien Skandinavien Norge Norwegen Danmark Dänemark Island Island självstyrande autonom Färöarna Färöer Grönland Grönland Finland Finnland Åland Åland Sidan 21 till exempel zum Beispiel ses (ses, sågs, setts) sich treffen höras (hörs, hördes, hörts) von einander hören fest (-en, -er, -erna) Party klasskompis (-en, -ar, -arna) Klassenkamerad/in välkommen (välkommet, välkomna) willkommen det här dies trevlig (-t, -a) angenehm att zu träffas (träffas, träffades, träffats) sich treffen fin (-t, -a) schön lägenhet (-en, -er, -erna) Wohnung Kom in! Komm(t) herein! precis genau förlåt Entschuldigung förstå (förstår, förstod, förstått) verstehen webb (-en) Web thai Thailändisch artikel (-n, artiklar, artiklarna) Artikel mat (-en) Essen kul schön, spaßig ska werden (Zukunft) gå (går, gick, gått) gehen detsamma gleichfalls Vi ses! Wir sehen uns! just det genau Ha det så bra! Machs gut! Du med! Du auch! Hej då! Tschüss! Sidan 22 man man komplettera (-r, -de, -t) ergänzen varför warum Sidan 23 presentera (-r, -de, -t) sig sich vorstellen er euch lista (-n, -or, -orna) Liste väska (-n, -or, -orna) Tasche folk Leute på stan (= staden) in der Stadt stad (-en, städer, städerna) Stadt tja naja mobiltelefon (-en, -er, -erna) Handy tuggummipaket (-et,, -en) Kaugummipackung paket (-et,, -en) Packung tuggummi (-t) Kaugummi läsplatta (-n, -or, -orna) E-Book-Reader kam (-men, -mar, -marna) Kamm ordbok (-en, ordböcker, ordböckerna) Wörterbuch cerat (-et,, -en) Lippenpflegestift mössa (-n, -or, -orna) Mütze suddgummi (-t, -n, -na) Radiergummi Tack så mycket. Vielen Dank. Det var så lite. Nicht der Rede wert. bild (-en, -er, -erna) Bild tro (tror, trodde, trott) glauben diskutera (-r, -de, -t )diskutieren förslag (-et,, -en) Vorschlag respons (-en) Rückmeldung kanske vielleicht absolut auf jeden Fall 4

5 Sidan 24 få (får, fick, fått) dürfen sak (-en, -er, -erna) Sache bussbiljett (-en, -er, -erna) Busfahrkarte läppglans (-et) Lipgloss banan (-en, -er, -erna) Banane en flaska vatten eine Flasche Wasser flaska( -n, -or, -orna) Flasche läsk (ugs) (= läskedryck) (-en) Softdrink, Limo pengar (-na) Geld nyckel (nyckeln, nycklar, nycklarna) Schlüssel tröja (-n, -or, -orna) Pullover ett par skor ein paar Schuhe sko (-n, -r, -rna) Schuh necessär (-en, -er, -erna) Kulturbeutel dator (-n, -er, -erna) Computer pass (-et,, -en) Pass visa (-r, -de, -t) Visum ny (nytt, nya) neu tavla (-n, -or, -orna) Tafel substantiv (-et,, -en) Substantiv singular singular obestämd form unbestimmte Form obestämd (obestämt, obestämda) unbestimmt utan ohne artikel (-n, artiklar, artiklarna) Artikel byta (byter, bytte, bytt) austauschen halsduk (-en, -ar, -arna) Halstuch Sidan 25 hund (-en, -ar, -arna) Hund Kapitel 3 räkna (-r, -de, -t) rechnen, zählen siffra (-n, -or, -orna) Zahl plats (-en, -er, -erna) Platz Sidan 27 ljud (-et,, -en) Laut bakre hinterer främre vorderer Kina China Sidan 28 jämn (-t, -a) gerade tal (-et,, -en) Zahl udda ungerade baklänges rückwärts kasta tärning würfeln kasta (-r, -de, -t) werfen tärning (-en, -ar, -arna) Würfel öva (-r, -de, -t) üben plus plus minus minus gata (-n, -or, -orna) Straße nummer (numret,, numren) Nummer hur många wieviele telefonnummer (telefonnumret,, telefonnumren) Telefonnummer ringa (-er, -de, -t) anrufen imorgon morgen När är du född? Wann bist du geboren?/ Wann sind Sie geboren? när wann född geboren samma år som das selbe Jahr wie lillasyster (-n, småsystrar, småsystrarna) kleine Schwester morfar Opa mütterlicherseits gammal (-t, gamla) alt ojojoj ujujuj mycket sehr jamen aber faktiskt inte doch nicht, auch nicht jag fyller 83 i år ich werde dieses Jahr 83 fylla (-er, -de, -t) år Geburtstag haben, Jahre alt werden ungefär ungefär hur mycket wieviel Sidan 29 Hur mycket är klockan? Wieviel Uhr ist es? Hon/Den är... Es ist klocka (-n, -or, -orna) Uhr halv sju halb sieben halv (-t, -a) halb över nach kvart i Viertel vor kvart (-en, -ar, -arna) Viertel prick (precis) genau fem över halv fünf nach halb kvart över Viertel nach fem i fünf vor fem i halv fünf vor halb sekund (-en, -er, -erna) Sekunde minut (-en, -er, -erna) Minute halvtimme (-en, -ar, -arna) halbe Stunde timme (-en, -ar, -arna) Stunde Sidan 30 tid (-en, -er, -erna) Zeit fika (-t) (vard) Kaffeepause program (-met,, -men) Programm konferens (-en, -er, -erna) Tagung självklart selbstverständlich Kanon! Super! vilken tid zu welcher Zeit börja (-r, -de, -t) anfangen hur dags wann äta (äter, åt, ätit) essen lunch (-en, -er, -erna) Mittagessen fikapaus (-en,-er, -erna)(= kaffepaus) Kaffeepause sista letzter sluta (-r, -de, -t) enden vid fem um fünf 5

6 Sidan 31 aktivitet (-en, -er, -erna) Aktivität vakna (-r, -de, -t) aufwachen stiga (stiger, steg, stigit) upp aufstehen frukost (-en, -ar, -arna) Frühstück ta (tar, tog, tagit) nehmen taxi (-n, taxibilar, taxibilarna) Taxi dansa (-r, -de, -t) tanzen väninna (-n, -or, -orna) Freundin röka (-er, -te, -t) rauchen promenera (-r, -de, -t) spazieren mejl (-et,, -n) städa (-r, -de, -t) aufräumen ta en tupplur (-en, -ar, -arna) ein Nickerchen machen laga (-r, -de, -t) mat Essen kochen middag (-en, -ar, -arna) Abendbrot diska (-r, -de, -t) spülen spela (-r, -de, -t) spielen gitarr (-en, -er, -erna) Gitarre radio (-n, radioapparater, radioapparaterna) Radio teve (-n, teveapparater, teveapparaterna) Fernseher vin (-et, -er, -erna) Wein chatta (-r, -de, -t) chatten gå och lägga sig zu Bett gehen lägga (lägger, la/lade, lagt) legen somna (-r, -de, -t) einschlafen jämföra (jämför, -de, -t) vergleichen kontrollera (-r, -de, -t) kontrollieren aktiv (-t, -a) aktiv alltid immer direkt sofort buss (-en, -ar, -arna) Bus danskurs (-en, -er, -erna) Tanzkurs mellan zwischen lindy hop Lindy Hop älska (-r, -de, -t) lieben dans (-en, -er, -erna) Tanz efter nach hungrig (-t, -a) hungrig förstås natürlich liten (litet, lilla) klein idag heute stor (-t, -a) groß biff (-en, -ar, -arna) Beefsteak pommes frites Pommes frites bearnaisesås (-en) Sauce béarnaise sås (-en) Sauce hem nach hause nästan fast på eftermiddagen nachmittags eftermiddag (-en, -ar, -arna) Nachmittag berätta (-r, -de, -t) erzählen liv (-et,, -en) Leben soffa (-n, -or, -orna) Sofa piano (-t, -n, -na) Klavier present (-en, -er, -erna) Geschenk favoritprogram (-met,, -men) Lieblingssendung sedan danach, dann musik (-en) Musik Tyskland Deutschland Sidan 32 subjekt (-et,, -en) Subjekt under unter reflexiva verb reflexive Verben bredvid neben roll (-en, -er, -erna) Rolle på kvällen abends kväll (-en, -ar, -arna) Abend skola (-n, -or, -orna) Schule Sidan 33 bestämd form bestimmte Form bestämd (bestämt, bestämda) bestimmt båda beide Sidan 34 utanför außerhalb klassrum (-met,, -men) Klassenzimmer älg (-en, -ar, -arna) Elch Åh Oh sätta (sätter, satte, satt) på einschalten film (-en, -er, -erna) Film God natt! Gute Nacht! Sov gott! Schlaf gut!/schlafen Sie gut!/schlaft gut! sova (sover, sov, sovit) schlafen köpcentrum (köpcentret,, köpcentren) Einkaufscenter rakt fram geradeaus det ligger es liegt höger sida rechte Seite höger rechts Sidan 35 imperativ Imperativ tips (-et,, tipsen) Tipp din (ditt, dina) dein ordföljd (-en) Wortfolge stund (-en, -er, -erna) Weile glas (-et,, -en) Glas yoga (-r, -de, -t) Yoga kopp (-en, -ar, -arna) Tasse örtte (-t, -er, -erna) Kräutertee surfa (-r, -de, -t) på datorn im Internet surfen studio (-n, -r, -rna) Studio soppa (-n, -or, -orna) Suppe gym (-met,, -men) Fitnessstudio träna (-r, -de, -t) trainieren sallad (-en) Salat mineralvatten (mineralvattnet) Mineralwasser bar (-en, -er, -erna) Bar champagne (-n) Champagner vid bei 6

7 Kapitel 4 måste müssen köpa (-er, -te, -t) kaufen närbutik (-n, -er, -erna) Tante-Emma-Laden kontantkort (-et,, -en) Prepaidkarte näsduk (-en, -ar, -arna) Taschentuch följa (-er, -de, -t) med mitkommen snus (-et) Tabak den man unter die Lippe legt jättehungrig (-t, -a) superhungrig vilja (vill, ville, velat) wollen kebabställe (-t,, -ena) Dönerbude gärna gerne kompis (-en, -ar, -arna) Kumpel klockan tre um drei Uhr tyvärr leider farfar Opa väterlicherseits en annan dag einen anderen Tag hjälpverb Hilfsverb ta (tar, tog, tagit) en fika einen Kaffee trinken gehen te, (-et, -er-, -erna) Tee bulle (-n, -ar, -arna) Weckchen, Hefegebäck kaka (-n, -or, -orna) Kuchen smörgås (-en, -ar, -arna) Butterbrot Sid 37 muntlig övning (-en, -ar, -arna) mündliche Übung partner (-n-,, -na) Partner nästa nächster skulle vilja würde gerne kosta (-r, -de, -t) kosten krona (-n, -or, -orna) Krone Något annat? Noch etwas? javisst aber ja mer mehr nej tack nein danke Det var bra så. Das wärs. Det blir kronor. Das macht Kronen. kort (-et, -, -en) Karte Tar ni kort? Nehmen Sie Karte? sätta (-er, satte, satt) in reinsetzen kod (-en, -er, -erna) Geheimzahl slå (-r, slog, slagit) koden die Geheimzahl eingeben namnteckning (-en, -ar, -arna) Unterschrift leg (-et, -, -en) (legitimation) Perso(nalausweis) kvitto (-t, -on, -ona,) Quittung meny (-n, -en, -er) Menü falafelmeny (-n, -er, -erna) Falafelteller Vill du äta här eller ta med? Zum hier Essen oder zum Mitnehmen? mellanläsk (-en, -, -en) mittelgroße Limo Var det bra så? Das wärs? vänta (-r, -de, -t) lite einen Augenblick tjuga (-n, -or, -orna) (en tjugolapp) ein Zwanzig- Kronen-Schein en tack. ein bitte. latte Kaffee Latte Vill du ha? Willst du etwas? lyxbulle (-en, -ar, arna) Luxusweckchen Jag tar den. Das nehme ich. varsågod bitte schön strax gleich ovanför über Sidan 38 jag vill ha ich möchte jag skulle vilja ha ich hätte gerne den/det där das da prislista (-n, -or, -orna) Preisliste nedan unten demonstrativa pronomen Denomstrativpronomen apelsin (-en, -er, -erna) Apfelsine äpple (-t, -en, -ena) Apfel kiosk (-en, -er, -erna) Kiosk dosa (-n, -or, -orna) Dose glass (-en, -ar, -arna) Eis godispåse (-en, -ar, -arna) Süßigkeitentüte frimärke (-t, -n, -ena) Briefmarke cigarett (-en, -er, -erna) Zigarette lunchrestaurang (-en, -er, erna) Lunchrestaurant lasagne (-n, -r, -rna) Lasagne ostsmörgås (-en, -ar, -arna) Käsebutterbrot pizza (-n, -or, -orna) Pizza räksallad (-en, -er, -erna) Garnelensalat sushi (-n) Sushi thaicurry (-n) thailändisches Currygericht wrap (-en, -s, -sen) Wrap bröd (-et,, -en) Brot brownie (-n, -s) Brownie chokladboll (-en, -ar- arna) Schokobällchen chokadruta (-n, -or, -orna) Schokoecke dammsugare (-n,, -arna) Punschröllchen morotskaka (-n, -or, -orna) Möhrenkuchen mazarin (-en, -er, -erna) Mandelgebäck wienerbröd (-et, -en, ena) Kopenhagener Gebäck juice (-n, -r, -rna) Saft Sidan 39 kan jag få könnte ich bitte bekommen Ja tack, nästa? Der nächste bitte. Något mer? Noch etwas? Nej, det var bra så tack. Nein danke, das wär s. några ein paar påse (-en, -ar, -arna) Tüte tomat (-en, -er, -erna) Tomate näsa (-n, -or, orna) Nase duk (-en, -ar, -arna) Tischtuch kontant (-a) bar sammansatta ord Komposita flera mehrere Sidan 40 snabbmatställe (-t, -n, -ena) Fast-Food-Restaurant torg (-et,, -en) (Markt-)Platz bokstav (-en, bokstäver, bokstäverna) Buchstabe 7

8 paprika (-n, -or, -orna) Paprika gurka (-n, -or, -orna) Gurke druva/vindruva (-n, -or, -orna) Traube purjolök (-en, -ar, -arna) Lauch päron (-et,, -en) Birne Sidan 41 Vad kostar det? Wieviel kostet das? pluralform (-en, -er, -erna) Pluralform persika (-an, -or, -orna) Pfirsich Sidan 42 mataffär (-en, -er, -erna) Esswarenladen Lebensmittelgeschäft hylla (-n, -or, -orna) Regal till vänster linkerhand till höger rechterhand första erste andra zweite tredje dritte fjärde vierte bageri (-et, -er, -erna) Bäckerei mejeri (-et, -er, -erna) Molkerei kött (-et,, -en) Fleisch hygien (-en) Hygiene fisk (-en, -ar, -arna) Fisch skaldjur (-et,, -en) Schalentiere chark (-en) Fleischabteilung dryck (-en, -er, -erna) Getränk godis (-et) Süßigkeiten snacks Snacks baka (-r, -ade, -ade) backen bakprodukt (-en, -er, -erna) Backware Var finns? Wo gibt es? falukorv (-en, -ar, -arna) große schwedische Fleischwurst Ursäkta har ni? Entschuldigung, haben Sie? turkisk (-t, -a) türkisch yoghurt (-en) Yoghurt förlåt mig Entschuldigung ehh ehh parmesanost (-en, -ar, -arna) Parmesan slut alle, nichts mehr da titta på anschauen karta (-n, -or, -orna) Karte fil (-en) saure Milch köttfärs (-en, -er, -erna) Gehacktes ostbåge (-en, -ar, -arna) Käsering tvål (-en, -ar, -arna) Seife smör (-et) Butter mjöl (-et) Mehl räka (-n, -or, -orna) Garnele sill (-en, -ar, -arna) Hering socker (sockret) Zucker saltlakrits (-et) Salzlakritz fläskkotlett (-en, -er, -erna) Schweinekotelett duschkräm (-en) Duschcreme Sidan 43 förpackning (-en, -ar, -arna) Verpackung burk (-en, -ar, -arna) Dose/Glas tub (-en, -er, -erna) Tube ask (-en, -ar, -arna) Schachtel chips (-et,, -en) Chips choklad (-en) Schokolade kaviar (-en) Kaviar ketchup (-en) Ketchup knäckebröd (-et) Knäckebrot lingonsylt (-en) Preiselbeermarmelade marmelad (-en) Marmelade mjukost (-en, -ar, -arna) Weichkäse mjölk (-en) Milch olja (-n) Öl schampo (-t, -n, -na) Schampoo tandkräm (-en, -er, -erna) Zahnpasta tandpetare (-n,, -na) Zahnstocher tändsticka (-n, -or, -orna) Streichholz ärta (-n, -or, -orna) Erbse öl (-et, alt. -en) Bier Sid 44 Vad ska vi äta? Was essen wir? Vad gott! Wie lecker! behöva (-er, -de, -t) brauchen skinka (-n, -or, -orna) Schinken oliv (-en, -er, -erna) Olive idé (-n, -er, -erna) Idee sugen hungrig auf pytt i panna (-n) gebratene gewürfelte Reste imitera (-r, -de, -t) nachmachen stängd (stängt, stängda) geschlossen mun (-nen, -nar, -narna) Mund öppen (öppet, öppna) offen tunga (-n, -or, -orna) Zunge bak (bakåt) (nach) hinten id-kort (-et,, -en) Personalausweis korv (-en, -ar, -arna) Wurst Australien Australien Spanien Spanien Sidan 45 Vad ska du äta till middag? Was isst du zum Abendbrot? inköpslista (-n, -or, -orna) Einkaufsliste riva (river, rev, rivit) reiben riven ost gerieber Käse hekto (-t,, -na) 100 Gramm gram (-met,, -men) Gramm Kapitel 5 Sidan 46 Ska vi gå på? Wollen wir ins gehen? teater (-n, teatrar, teatrarna) Theater experiment (-et,, -en) Experiment 8

9 experimentteater (-n, experimentteatrar, experimentteatrarna) Experimenttheater Vilken dag? Welchen Tag? tisdag (-en, -ar, -arna) Dienstag träffa (-r, -ade, -at) treffen Vad synd! Wie schade! bio (-n) Kino biograf (-en, -er, -er) Kino lördag (-en, -ar, -arna) Samstag hänga (-er, -de, -t) med mitkommen Vad ska ni se? Was guckt ihr? semester (-n, -rar, -rarna) Urlaub helvete (-t, -n, -na) Hölle Var går den? Wo läuft der? Den börjar klockan Er beginnt um Uhr. ta ett glas nimm ein Glas lust (-en, -ar, -arna) Lust hockey (-n) Hockey onsdag (-en, -ar, -arna) Mittwoch Vilka spelar? Welche spielen? arena (-n, -or, -orna) Arena skoj (-et) Spaß fixa (-r, -de, -t) besorgen biljett (-en, -er, -erna) Tickets fredag (-en, -ar, -arna) Freitag Hur så? Wieso? låta (låter, lät, låtit) klingen pjäs (-en, -er, -erna) Theaterstück drömspel (-et,, -en) Traumspiel inte precis nicht gerade favorit (-en, -er, -erna) lieblingsi stället stattdessen Sidan 47 ikväll heute Abend akrobatisk (-t, -a) akrobatisch poesi (-n) Poesi gratis umsonst varför inte warum nicht veckodag (-en, -ar, -arna) Wochentag torsdag (-en, -ar- arna) Donnerstag söndag (-en, -ar, -arna) Sonntag betyda (-er, betydde, betytt) bedeuten hög ton hoher Ton typ (-en, -er, -erna) Art, Typ situation (-en, -er, -erna) Situation melodi (-n, -er, -erna) Melodie tycka (-er, -te, -t) finden Jag tycker om att Ich gerne fotboll (-en, -ar, -arna) Fußball Sidan 48 annons (-en, -er, -erna) Anzeige Har du/ni lust att? Hast du/haben Sie/Habt ihr Lust auf? positiv (-t, -a) positiv negativ (-t, a) negativ Ja, gärna! Ja, gerne! vad kul/roligt/skoj wie schön/spaßig/lustig Kan vi inte i stället? Können wir nicht stattdessen? åka (-er, -te, -t) fahren presens futurum Präsens mit Futurbedeutung Vad ska ni/du göra på? Was machst du/machen Sie/ macht ihr am? squash (-en) Squash Sidan 49 Vad gör du på fritiden? Was machst du in deiner Freizeit? fritid (-en) Freizeit bruka (-ade, har brukat) gewöhnlich machen konsert (-en, -er, -erna) Konzert klassisk musik klassische Musik vattengympa (vard) = vattengymnastik Wassergymnastik sällan selten park (-en, -er, -erna) Park sjunga (sjunger, sjöng, sjungit) singen kör (-en, -er, -erna) Chor fantastisk (-t, -a) fantastisch asiatisk (-t, -a) asiatisch trädgård (-en, -ar, -arna) Garten många viele blomma (-n, blommor, blommorna) Blume stan Stadt auktion (-en, er, -erna) Versteigerung på landet auf dem Land jaga (-r, -ade, -t) jagen fiska (-r, -de, -t) angeln/fischen bibliotek (-et, en, -ena) Bücherei aldrig nie teveserie (-n, -er, -erna) Fernsehserie polisserie (-n, -r, -rna) Krimiserie vinter (-n, vintrar, vintrarna) Winter på vintern im Winter Sidan 50 vi tror att wir glauben dass Tror ni? Glaubt ihr? adverb (-et,, -en) Adverb frekvens (-en, -er, -erna) Frequenz special speziell Sidan 51 innebandy (-n) Unihockey schack (-et,, -en) Schach poker (-n) Poker trumpet (-en, -er, -erna) Trompete skida (-an, -or, -orna) Ski skridsko (-n, -or, -orna) Schlittschuh skateboard (-en, ar, -arna) Skateboard natur (-en) Natur kyrka (-n, -or, -orna) Kirche museum (-et,, -en) Museum krog (-en, -ar, -arna) Kneipe klubb (-en, -ar, -arna) Klubb hennes ihr Jag gillar att Ich gerne 9

10 Sidan 52 Vilken ska vi se? Welchen wollen wir sehen? bioannons (-en, -er, -erna) Kinoanzeige härlig (-t, -a) herrlich romantisk (-t, -a) romantisch historisk (-t, -a) historisch engelsk (-t, -a) englisch skräckfilm (-en, -er, -erna) Horrorfilm läskig (-t, -a) gruselig svår (-t, -a) schwierig hemmakväll (-en, -ar, -arna) gemütlicher Abend zu hause i så fall in dem Fall fotbollsmatch (-en, -er, -erna) Fußballspiel adjektiv (-en) Adjektiv fransk (-t, -a) französisch Sidan 53 dansk (-t, -a) dänisch tråkig (-t, -a) langweilig sorglig (-t, -a) traurig intressant (-a) interessant tysk (-t, -a) deutsch kinesisk (-t, -a) chinesisch amerikansk (-t, -a) amerikanisch indisk (-t, -a) indisch japansk (-t, -a) japanisch spännande ( ) spannend koreansk (-t, -a) koreanisch tänk själv denke selber skriv ner schreib auf nyckelord (-et,, -en) Schlüsselwort jätterolig (-t, -a) superlustig actionfilm (-en, -er, -erna) Actionfilm komedi (-n, -er, -erna) Komödie dokumentär (-en, -er, -erna) Dokumentarfilm science fiction-film (-en, -er, -erna) Science-Fiction-Film drama (-t, -er, -erna) Drama thriller (-n, -ers alt. -rar) Thriller Sidan 54 prat (-et) Gerede tillbaka zurück kollega (-n, -or, -orna) Kollege/Kollegin helg (-en, -er, -erna) Wochenende Jag älskar dig Ich liebe dich stanna (-r, -ade, -t) bleiben beställa (-er, -de, -t) bestellen Var den bra? War er gut? feber (-n) Fieber toppenkväll (-en, -ar, -arna) Superabend preteritum Präteritum sluta (-r, -de, -t) på enden auf ändelse (-n, -er, -erna) Endung författare (-n,, -na) Schriftsteller målare (-n,, -na) Maler roman (-en, -er, -erna) Roman novell (-en, -er, -erna) Kurzgeschichte röd (rött, -a) rot rum (-met,, -men) Zimmer succé (-en, -er, -erna) Erfolg fader (fadern, fäder, fäderna) Vater fröken (fröknar, fröknarna) Fräulein berömd (berömt, -a) berümt utomlands im Ausland gifta (-er, -e, gift) sig heiraten gång (-en, -er, -erna) Mal hans sein skådespelare (-n,, na) Schauspieler/in blå (-tt, -a) blau torn (-et,, -en) Turm drottning (-en, -ar, -arna) Königin Sidan 55 vampyr (-en, -er, -erna) Vampier förkyld (förkylt, -a) erkältet byt tausche liter (-n, litrar, litrarna) Liter gift (-et, -er, -en) Gift nitton neunzehn Hör du? Hörst du? inspiration (-en, -er, -erna) Inspiration jogga (-r, -de, -t) joggen gå ut och äta essen gehen Kapitel 6 Sidan 56 faster (-n, fastrar, fastrarna) Tante väterlicherseits Nobelpristagare (-n,, -arna) Nobelpreisträger stadshus (-et,, -en) Stadthaus/Rathaus Är det sant? Stimmt das? pris (-et, -er, -erna) Preis kemi (-n) Chemie Wow! Wow! 80-talet 80er Jahre examen (, examina) Examen stipendium (stipendiet, stipendier, stipendierna) Stipendium forskningsstipendium Forschungsstipendium besöka (-er, -te, -t) besuchen molekyl (-en, -er, -erna) Molekyl få (-r, fick, fått) barn Kinder bekommen brev (-et,, -en) Brief i höstas letzten Herbst otrolig (-t, -a) unglaublich massa (-n, -or, orna) Menge släkting (-en, -ar, -arna) Verwandter Sidan 57 farbror (farbrodern, farbröder, farbröderna) Onkel väterlicherseits kusin (-en, -er, -erna) Cousin/e mormor (mormodern, mormödrar, mormödrarna) Oma mütterlicherseits 10

11 farmor (farmodern, farmödrar, farmödrarna) Oma väterlicherseits moster (-n, mostrar, mostrarna) Tante mütterlicherseits förälder (-n, föräldrar, föräldrarna) Elternteil plastförälder (-n, plastföräldrar, plastföräldrarna) Stiefelternteil syskon (-et,, -en) Geschwister bonus(-en, -ar, -arna) Bonus bonussyskon (-et,, -en) Stiefgeschwister släktmiddag (-en, -ar, -arna) Familienessen julmat (-en) Weihnachtsessen prisutdelning (-en, -ar, -arna) Preisverleihung honom ihn/ihm vandrarhem (-met,, -men) Jugendherberge nästa gång nächstes Mal objektspronomen Objektspronomen mig mich dig dich den/det es henne sie (sg.) dem sie (pl.) oss uns er euch leta (-r, -ade, -t) suchen Sidan 58 tidsadverb (-et,, -en) Zeitadverb intervjua (-r, -de, -t) interviewen passa (-r, -de, -t) in reinpassen far (fadern, fäder, fädren) Vater mor (modern, mödrar, mödrarna) Mutter morbror (morbroder, morbröder, morbröderna) Onkel mütterlicherseits barnbarn (-et,, -en) Enkelkind Sidan 59 separera (-r, -de, -t) sich trennen plastpappa (-n, -or, -orna) Stiefvater låtsaspappa (-n, -or, -orna) Stiefvater regnbåge (-n, -ar, -arna) Regenbogen regnbågsfamilj (-en, -er, -erna) Regenbogenfamilie relativt pronomen Relativpronomen psykolog (-en, -er, -erna) Psychologe/Psychologin meteorolog (-en, -er, -erna) Meteorologe/Meteorologin ge (-r, gav, gett) respons Rückmeldung geben dansare (-n,, -na) Tänzer/in Sidan 60 Vad heter din? Wie heißt dein? Din då? Und deiner? Nämen! Nanu! Nederländerna die Niederlande possesiva pronomen Possessivpronomen min mein mitt mein mina meine din dein ditt dein dina deine vår (-t, -a) unser er (-t, -a) euer deras ihr hus (-et,, -en) Haus bil (-en, -ar, -arna) Auto Sidan 61 vacker (-t, -vackra) schön anteckna (-r, -de, -t) Notizen machen bäst (-a) beste Stämmer det? Stimmt das? Viktig (-t, -a) wichtig flera gånger mehrmals Sidan 62 dynamit (-en) Dynamit december Dezember speciell (-t, -a) speziell Nobeldagen Nobeltag Carl XIV Gustav Carl XIV Gustav dela (-r, -de, -t) teilen fysik (-en, -er, -erna) Physik medicin (-en, -er, -erna) Medizin litteratur (-en, -er, -erna) Literatur konserthus (-et,, -en) Konzerthaus riksbanken (-en, -er, -erna) schwedische Reichsbank samma dag am selben Tag ceremoni (-n, -er, -erna) Zeremonie fredspris (-et) Friedenspreis prissumma (-n, or, -orna) Preisgeld olik (-t, -a) ungleich, unähnlich varje jeder miljon (-en, -er, -erna) Million festsal (-en, -ar, -arna) Festsaal dekorera (-r, -ade, -t) schmücken just gerade växa (-er, -te, -t) wachsen växa upp aufwachsen flytta (-r, -de, -t) umziehen experimentera (-r, -de, -t) experimentieren nitroglycerin (-en,, -et) Nitroglyzerin katastrof (-en, -er, -erna) Katastrophe explodera (-r, -de, -t) explodieren dö (-r, dog, -tt) sterben bygga (-er, -de, -t) bauen fabrik (-en, -er, -erna) Fabrik fortsätta (fortsätter, fortsatte, fortsatt) weitermachen arbete (-t, -n, -ena) arbeiten patent (-et,, -en) Patent tjäna (-r, -de, -t) (ver)dienen tjäna pengar Geld verdienen cirka ungefär relation (-en, -er, -erna) Beziehung testamente (-t, -n, -na) Testament starta (-r, -de, -t) anfangen fond (-en, -er, -erna) Fond 11

Mein Berlin Levon Mitt Berlin Levon

Mein Berlin Levon Mitt Berlin Levon PROGRAMNR: 103055/tv5 SÄNDNINGSDATUM: 2013-05-05 PRODUCENT: GEORG GÖTMARK PEDAGOG: MINETTE HANSSON KONTAKT: KUNDTJANST@UR.SE FACEBOOK: UR TYSKA Mein Berlin Levon Mitt Berlin Levon Läsa Ordkunskap Höra

Läs mer

lampor Grupp två är Svenska en-ord och grupp tre är en-ord som kommer från andra språk.

lampor Grupp två är Svenska en-ord och grupp tre är en-ord som kommer från andra språk. Lampa Lampor Det finns fem verb grupper. Grupp ett är en-ord som slutar på -a. Grupp två är Svenska en-ord och grupp tre är en-ord som kommer från andra språk. som inte slutar på vokal. En Grupp 1 En lampa

Läs mer

Svenska 1-2-3-4 GRAMMATIK ÖVNINGAR OCH SVAR

Svenska 1-2-3-4 GRAMMATIK ÖVNINGAR OCH SVAR Svenska 1-2-3-4 GRAMMATIK ÖVNINGAR OCH SVAR This is a document containing all the grammar exercises and answers from the website www.svenska.digital ADJEKTIV ÖVNINGAR: Alla mina (fin) saker Jag har många

Läs mer

Svenska 2 ANSWER KEY MÅL 1. 1 -Fraser. 1. förr 2. gör 3. Trevligt 4. länge. 2 - Preteritum. 1. tyckte 2. bodde 3. arbetade 4. var 5. började 6.

Svenska 2 ANSWER KEY MÅL 1. 1 -Fraser. 1. förr 2. gör 3. Trevligt 4. länge. 2 - Preteritum. 1. tyckte 2. bodde 3. arbetade 4. var 5. började 6. Svenska 2 ANSWER KEY In some cases several alternatives are possible. The answers are arranged beginning with the best alternative, then the second best etc. MÅL 1 1 -Fraser 1. förr 2. gör 3. Trevligt

Läs mer

Svenska 1-2-3-4 GRAMMATIK

Svenska 1-2-3-4 GRAMMATIK Svenska 1-2-3-4 GRAMMATIK This is a document containing all the grammar explanations and examples from the website www.svenska.digital ADJEKTIV A - Normal konstruktion: en X ett X + t många X + a den X

Läs mer

Svenska 1 ANSWER KEY MÅL 1. 1 -Pronomen subjekt. Jag De det Vi Du Ni Han. 2 - Verb. kommer/är heter är kommer/är. 3 - Frågor. Heter/Är Vad Kommer/Är

Svenska 1 ANSWER KEY MÅL 1. 1 -Pronomen subjekt. Jag De det Vi Du Ni Han. 2 - Verb. kommer/är heter är kommer/är. 3 - Frågor. Heter/Är Vad Kommer/Är Svenska 1 ANSWER KEY In some cases several alternatives are possible. The answers are arranged beginning with the best alternative, then the second best etc. MÅL 1 1 -Pronomen subjekt Jag De det Vi Du

Läs mer

Jonathan Hedlund heter jag, är 20 år och jobbar här i Zürich som au pair för tre killar.

Jonathan Hedlund heter jag, är 20 år och jobbar här i Zürich som au pair för tre killar. SÄNDNINGSDATUM: 2006-11-07 PRODUCENT: ANGELICA ISRAELSSON Abenteuer Ausland Programmanus Torsdag idag, som vanligt pannkaksdag och det blir en del pannkakor, 100 stycken typ Nä, men pannkakor tycker de

Läs mer

Välkommen till arbetsbladet som hjälper dig att förstå och arbeta med den första episoden i serien Bankrånet!

Välkommen till arbetsbladet som hjälper dig att förstå och arbeta med den första episoden i serien Bankrånet! ARBETSBLAD SÄNDNINGSDATUM: 2013-02-20 KONCEPTUTVECKLING AV ARBETSBLAD: JOHAN POPPEN & ANNA NYMAN PEDAGOG: JOHAN POPPEN PROGRAMNR: 103258/TV1 KONTAKT: KUNDTJANST@UR.SE DER BANKRAUB EPISOD 1: PAPAS BANK

Läs mer

Einstufungstest Schwedisch (bis Stufe B1)

Einstufungstest Schwedisch (bis Stufe B1) Einstufungstest Schwedisch (bis Stufe B1) Was passt? a, b oder c? Falls Sie nicht sicher sind, wählen Sie d. Markieren Sie Ihre Lösungen auf dem Antwortbogen. Stufe A1 1. Guten Tag! Ich heisse (Vad heter

Läs mer

!!! Några verb är oregelbundna vara är var!!!

!!! Några verb är oregelbundna vara är var!!! 1 VERB I PRESENS Svenska verb har fem olika böjningsformer: presens, infinitiv, preteritum (imperfekt), supinum och imperativ. Presens använder man om nutid. Man kan också använda det om framtid om det

Läs mer

Vecka 11/ Tema/ Sverige. Läsförståelse: ALFRED NOBEL

Vecka 11/ Tema/ Sverige. Läsförståelse: ALFRED NOBEL Vecka 11/ Tema/ Sverige Läsförståelse: ALFRED NOBEL Den 10 december varje år talar alla om Nobel. Då delar Sveriges kung ut Nobelpriset i fysik, kemi, medicin, litteratur och ekonomi. På kvällen äter 1200

Läs mer

Inplaceringstest A1/A2

Inplaceringstest A1/A2 SVENSKA Inplaceringstest A1/A2 Välj ett ord som passar i meningen. Skriv inte det! Ring in bokstaven med det passande ordet! Exempel: Smöret står i kylskåpet. a) om b) på c) i d) från Svar c) ska ringas

Läs mer

Nachrichten auf Deutsch

Nachrichten auf Deutsch Nachrichten auf Deutsch 24. November 2009 Fragen zu den Nachrichten Der Tod von Robert Enke Wer war Robert Enke? 1) Ein Nationaltorwart 2) Ein Politiker 3) Ein Musiker An was litt Robert Enke? 1) An einem

Läs mer

Diagnostiskt prov för Tyska I

Diagnostiskt prov för Tyska I Avdelningen för tyska Diagnostiskt prov för Tyska I Om du söker till Tyska I (eller Tyska i tal och skrift) bör du göra detta prov (både den allmänna delen och den tyska delen) i god tid före terminsstart.

Läs mer

Välkommen till arbetsbladet som hjälper dig att förstå och arbeta med den tredje episoden i serien Bankrånet!

Välkommen till arbetsbladet som hjälper dig att förstå och arbeta med den tredje episoden i serien Bankrånet! ARBETSBLAD SÄNDNINGSDATUM: 2013-11-03 KONCEPTUTVECKLING AV ARBETSBLAD: JOHAN POPPEN & ANNA NYMAN PEDAGOG: JOHAN POPPEN BESTÄLLNINGSNUMMER: PROGRAMNR: 103258/TV3 KONTAKT: KUNDTJANST@UR.SE DER BANKRAUB EPISOD

Läs mer

Prov svensk grammatik

Prov svensk grammatik Prov svensk grammatik Markera det alternativ som du anser vara rätt i meningarna nedan. Det är bara ett av alternativen som är rätt i varje mening. 1. När farfar hade ätit åt har ätit, sov han middag.

Läs mer

Välkomna! Einstufungstest. Aufgabenblätter

Välkomna! Einstufungstest. Aufgabenblätter Einstufungstest Aufgabenblätter Mit Hilfe dieser Bögen können Sie jetzt in einen Schwedischkurs eingestuft werden, der Ihrem Kenntnisstand entspricht. Zum Einstufungstest gehören Aufgabenblätter und Antwortblätter.

Läs mer

Lektion nr 5 Bra för mig bra för miljön

Lektion nr 5 Bra för mig bra för miljön Lektion nr 5 Bra för mig bra för miljön Copyright ICA AB 2011. 5 om dan gör kroppen glad Intervjua kompisen, skolsköterskan, personalen i matsalen, vaktmästaren, en annan lärare, syskon, föräldrar, idrottstränare

Läs mer

1. Han heter Tim. 2. Hon heter Lisa. 3. Hon heter Malin.

1. Han heter Tim. 2. Hon heter Lisa. 3. Hon heter Malin. Facit Extra! 1 s. 5 penna 3. papper 4. lexikon 5. dator 6. stol 7. elev 8. suddgummi 9. block 10. klocka 11. bord 1 bok s. 6 en penna 3. ett suddgummi 4. ett papper 5. en dator 6. en stol 7. ett block

Läs mer

Ich glaube, ich schreibe meistens über Figuren oder Personen, die gerade Schwierigkeiten in ihrem Leben haben, also die am Kämpfen sind.

Ich glaube, ich schreibe meistens über Figuren oder Personen, die gerade Schwierigkeiten in ihrem Leben haben, also die am Kämpfen sind. SÄNDNINGSDATUM: 2011-09-10 PROGRAMLEDARE/PRODUCENT: THÉRÈSE AMNÉUS KONTAKT: therese.amneus@ur.se PROGRAMNR: 102379/ra2 ANACONDA LITERATUR Finn-Ole Heinrich Programmanus Anaconda literatur med Finn-Ole

Läs mer

A. Schema över kombinationen adjektiv + substantiv

A. Schema över kombinationen adjektiv + substantiv Adjektiv och substantiv - Översikt och övningar sida 1/11 A. Schema över kombinationen adjektiv + substantiv Adjektiv Substantiv exempel I en någon ingen (annan) (sådan) - - en brun tröja någon brun tröja

Läs mer

Nivå 1 ANKOMST. Har du bagage? Ja, jag har en ryggsäck och en stor väska. Ok, Jag tar väskan och du tar ryggsäcken, okay?

Nivå 1 ANKOMST. Har du bagage? Ja, jag har en ryggsäck och en stor väska. Ok, Jag tar väskan och du tar ryggsäcken, okay? Nivå 1 ANKOMST Hej! Är du Sandra? Ja, det är jag. Och du är du Erik? Ja, äntligen. Hur mår du? Bra tack, och du? Bra, tack. Och resan. Gick den bra? Inte illa Jag är ganska trött och jag är törstig Det

Läs mer

SMÅLAND. Kapitel 1. - Jag har en ide vi kan väl resa genom Sverige, till. - Jaa det är en jätte bra ide men, vad ska vi göra med min

SMÅLAND. Kapitel 1. - Jag har en ide vi kan väl resa genom Sverige, till. - Jaa det är en jätte bra ide men, vad ska vi göra med min Kapitel 1 SMÅLAND Vi är hemma i Malmö hos min kompis Stephanie och vi satt och tittade på tv och så tittade vi på ett program om Sveriges landskap. Sen kom Stephanie på en ide, hon sa - Jag har en ide

Läs mer

SVENSKA Inplaceringstest A

SVENSKA Inplaceringstest A SVENSKA Inplaceringstest A Välj ett ord som passar i meningen. Använd bara ordet en gång. Exempel: Smöret står i kylskåpet. Det ringer på dörren. Han fick ett brev från mamma. De pratar om vädret. om /

Läs mer

Besöka grannen Simma Laga mat

Besöka grannen Simma Laga mat Kapitel 3 - Veckodagar och månader Aktivering 3.1. Kalender - att stämma träff. Vi övar oss på veckodagar. Del 1. Kursledaren tar fram ett stort veckoschema på väggen, deltagarna går igenom veckodagarna

Läs mer

Genau!-serien + LGR 11

Genau!-serien + LGR 11 Genau!-serien + LGR 11 Det centrala innehållet i kursplanerna för moderna språk sammanfattas kort i 17 punkter. Vårt läromedel Genau! är skrivet med den nya kursplanen i åtanke. Här visar vi med olika

Läs mer

1 Åsa och Morgan uttal

1 Åsa och Morgan uttal 1 Åsa och Morgan uttal `Åsa är `trettifyra år och psykolog. Hon bor i ett rött `radhus på `Backenvägen `hundrasextisex i Umeå. `Åsa är gift med Morgan `Isaksson och har `fyra barn, en `pojke och tre `flickor.

Läs mer

Idag ska jag till djurparken! Wow vad kul det ska bli. Det var 2 år sedan jag var där sisst? Hur gammal var Rut då?

Idag ska jag till djurparken! Wow vad kul det ska bli. Det var 2 år sedan jag var där sisst? Hur gammal var Rut då? MATTE PÅ ZOO HEJSAN! Jag heter Mattias och jag är 8 år. Jag kallas Matte, det har jag gjort sedan jag var väldigt liten. Jag har tre syskon. Elin, Matilda och Rut. Elin är två år mindre än mig. Matilda

Läs mer

Meine Welt. Meine Welt följs av Unsere Welt.

Meine Welt. Meine Welt följs av Unsere Welt. Meine Welt Meine Welt Meine Welt följs av Unsere Welt. H O R S T S T U R M H O E F E L För elever som fortsätter läsa tyska på gymnasiet Meine Welt är ett spännande läromedel av nytt slag! Autentiskt innehåll,

Läs mer

Lyssna på personerna som berättar varför de kommer försent. Du får höra texten två gånger. Sätt kryss för rätt alternativ.

Lyssna på personerna som berättar varför de kommer försent. Du får höra texten två gånger. Sätt kryss för rätt alternativ. Höra 1 Varför kommer de för sent? Lyssna på personerna som berättar varför de kommer försent. Du får höra texten två gånger. Sätt kryss för rätt alternativ. A Ursäkta mig, jag skyndade mig så mycket jag

Läs mer

Vokalprogrammet Sara Wiberg Hanna Hägerland

Vokalprogrammet Sara Wiberg Hanna Hägerland Vokalprogrammet Sara Wiberg Hanna Hägerland Filmer och diktamen Till detta häfte finns en internetsida. Där hittar du filmer om vokalerna. Du kan också träna diktamen. vokalprogrammet.weebly.com Titta

Läs mer

Studiebrev 13. Háskóli Íslands Svenska lektoratet Höstterminen. Grammatik I 05.70.03 (2,5 p) H [ects: 5] Lärare: Maria Riska mar@hi.is.

Studiebrev 13. Háskóli Íslands Svenska lektoratet Höstterminen. Grammatik I 05.70.03 (2,5 p) H [ects: 5] Lärare: Maria Riska mar@hi.is. Háskóli Íslands Svenska lektoratet Höstterminen Grammatik I 05.70.03 (2,5 p) H [ects: 5] Lärare: Maria Riska mar@hi.is Studiebrev 13 Uppgift 1 I det här sista Studiebrevet vill jag att du kommer med lite

Läs mer

Min planering. 1 Jung sein 7

Min planering. 1 Jung sein 7 1 Jung sein Min planering jag / alla 10 Svara på kontaktannons 11 Ordboksövning 12 Slutspel Was ist Mut? jag / alla 13 Intervju Hilfe Peinlich 1 Gradera olika pinsamheter 2 Vad tycker du är pinsamt? 3

Läs mer

Test 2b: Läsa. Samhällsservice SOMMARFEST! Sagostundens förskola. Jag förstår anslag.

Test 2b: Läsa. Samhällsservice SOMMARFEST! Sagostundens förskola. Jag förstår anslag. Samhällsservice Cecilia och Jo han har en dotter som är 3 år. Hon he ter Astrid och går på förskolan. En dag när Cecilia hämtar Astrid ser hon det här anslaget. Jag förstår anslag. SOMMARFEST! Alla föräldrar

Läs mer

Försättsblad till skriftlig tentamen vid Linköpings Universitet

Försättsblad till skriftlig tentamen vid Linköpings Universitet Försättsblad till skriftlig tentamen vid Linköpings Universitet Datum för tentamen 2011-01-15 Sal (1) Om tentan går i flera salar ska du bifoga ett försättsblad till varje sal och ringa in vilken sal som

Läs mer

Kapitel 1 Kalle och polarna!

Kapitel 1 Kalle och polarna! Innehållsförteckning Kapitel 1 Kalle och polarna s.1 Kapitel 2 Sommarlovet är slut s.3 Kapitel 3 Krossat fönster s.5 Kapitel 4 Planen s.7 Kapitel 5 Fel person s.9 Kapitel 6 Tjuven är fast s.11 Kapitel

Läs mer

Hörmanus. 1 Ett meddelande. A Varför kommer hon för sent? B Vem ska hon träffa?

Hörmanus. 1 Ett meddelande. A Varför kommer hon för sent? B Vem ska hon träffa? 1 Ett meddelande Lyssna på meddelandet. Sätt kryss för rätt svar. Du får lyssna två gånger. Hej Peter! Jag är lite försenad. Jag hinner inte komma till klockan sex. Jag måste köra mamma till ögonläkaren.

Läs mer

Sigtuna projektet Ekilaskolan

Sigtuna projektet Ekilaskolan Sigtuna projektet Ekilaskolan Tre stenar och några träd. En kör längst bak i rummet. Några människor söker efter föda. För länge sedan Innan vi hade internet Och människan trodde Att solen var gud. Då

Läs mer

Definition av svarsalternativ i Barn-ULF

Definition av svarsalternativ i Barn-ULF STATISTISKA CENTRALBYRÅN 2011-06-09 1(29) Definition av svarsalternativ i Barn-ULF I nedanstående tabeller visas hur svaren på de olika frågorna i undersökningen av barns levnadsförhållanden har grupperats

Läs mer

Min hälsa Frågor till dig som går i 7:an/8:an

Min hälsa Frågor till dig som går i 7:an/8:an Namn: Klass: Mejladress: Mobilnr: Datum: Min hälsa Frågor till dig som går i 7:an/8:an Hej! I det här häftet finns frågor som förberedelse inför det hälsosamtal du kommer att ha med din skolsköterska.

Läs mer

Namn: Klass: Datum: Frågor till dig som går i 4:an

Namn: Klass: Datum: Frågor till dig som går i 4:an Namn: Klass: Datum: Min hälsa Frågor till dig som går i 4:an Hej! I det här häftet finns frågor som förberedelse inför det hälsosamtal du kommer att ha med din skolsköterska. De flesta frågorna handlar

Läs mer

Kardía. fåglar en sol. ett berg en gungställning. ett träd. en bro. gräs. en å. Substantiv. Hanna Hägerland

Kardía. fåglar en sol. ett berg en gungställning. ett träd. en bro. gräs. en å. Substantiv. Hanna Hägerland Kardía fåglar en sol ett berg en gungställning ett träd en bro gräs en å Substantiv Hanna Hägerland Innehåll Vad är substantiv? 2 Substantivens ordlista 3 Ringa in substantiv 4 Substantiv i bestämd form

Läs mer

Kap.1 Packning. - Ok, säger Elin nu måste vi sätta fart för båten går om fem timmar!

Kap.1 Packning. - Ok, säger Elin nu måste vi sätta fart för båten går om fem timmar! Kap.1 Packning Hej jag heter Elin. Jag och min pojkvän Jonathan ska till Gotland med våra kompisar Madde och Markus. Vi håller på att packa. Vi hade tänkt att vi skulle tälta och bada sedan ska vi hälsa

Läs mer

Nu är det full rulle i tomtelandet. Klapparna tillverkas både natt och dag. Och alla önskelistor läser vi NOGA!

Nu är det full rulle i tomtelandet. Klapparna tillverkas både natt och dag. Och alla önskelistor läser vi NOGA! Hej alla barn. Nu är det full rulle i tomtelandet. Klapparna tillverkas både natt och dag. Och alla önskelistor läser vi NOGA! Jag har hört att ni barn på denna förskola är jätteduktiga på att arbeta med

Läs mer

Introduktion 0 Kapitel 1 Endlich wieder Schule! 1 Kapitel 2 Wann kommst du? 2 Kapitel 3 Klamotten 3 Kapitel 4 Der Tag beginnt 4 Kapitel 5 Frohe

Introduktion 0 Kapitel 1 Endlich wieder Schule! 1 Kapitel 2 Wann kommst du? 2 Kapitel 3 Klamotten 3 Kapitel 4 Der Tag beginnt 4 Kapitel 5 Frohe Introduktion 0 Kapitel 1 Endlich wieder Schule! 1 Kapitel 2 Wann kommst du? 2 Kapitel 3 Klamotten 3 Kapitel 4 Der Tag beginnt 4 Kapitel 5 Frohe Weihnachten! 5 Kapitel 6 Super Schnee! 6 Kapitel 7 Mehr Taschengeld!

Läs mer

Innehållsförteckning Rudolf sida 1 Welcome to New York sida 2 Mystiska tjejen sida 3 Rymlingen Rebecka sida 4 Passet sida 5 Fångad sida 6

Innehållsförteckning Rudolf sida 1 Welcome to New York sida 2 Mystiska tjejen sida 3 Rymlingen Rebecka sida 4 Passet sida 5 Fångad sida 6 Innehållsförteckning Rudolf sida 1 Welcome to New York sida 2 Mystiska tjejen sida 3 Rymlingen Rebecka sida 4 Passet sida 5 Fångad sida 6 Rudolf Nu ska jag berätta om Rudolf Rudenstam. Rudolf är 38 är

Läs mer

Svenska Finska Estniska. Ryska Engelska Koreanska. Franska Tyska Italienska. Grekiska Danska Norska. Isländska Ungerska Spanska

Svenska Finska Estniska. Ryska Engelska Koreanska. Franska Tyska Italienska. Grekiska Danska Norska. Isländska Ungerska Spanska Kapitel 4 - Nationalitet och språk Aktivering 4.1. Vilka språk talar Åsa och Jens? Vi undersöker vilka språk som talas i gruppen och i världen. Material: språkplansch på väggen med olika språk. Affisch

Läs mer

Svenska i fokus 1. Provlektion: Tidsordet/objektet i fundamentet. Sidorna 94 96 plus facit ur Svenska i fokus 1.

Svenska i fokus 1. Provlektion: Tidsordet/objektet i fundamentet. Sidorna 94 96 plus facit ur Svenska i fokus 1. Svenska i fokus 1 Svenska i fokus 1 är ett nybörjarläromedel med snabb och tydlig progression. Boken är framtagen för vuxna och tonåringar med studievana. Provlektion: Tidsordet/objektet i fundamentet

Läs mer

NORDEN I BIO 2008/09 Film: Goðir gestir (Island 2006) Svensk text

NORDEN I BIO 2008/09 Film: Goðir gestir (Island 2006) Svensk text 1 Har du köpt tillräckligt med saker? 2 Tja... Jag vet inte. Vad tycker du? Borde jag handla mer saker? 3 Är det nån på ön som du inte har köpt nåt åt? 4 -Ja, en. -En? 5 -Dig. -Men jag bor inte på ön...

Läs mer

Swedish 2015 PUBLIC EXAMINATION. Continuers Level. Transcript. Section 1: Listening and Responding

Swedish 2015 PUBLIC EXAMINATION. Continuers Level. Transcript. Section 1: Listening and Responding 2015 PUBLIC EXAMINATION Swedish Continuers Level Section 1: Listening and Responding Transcript 2015 Board of Studies, Teaching and Educational Standards NSW Section 1, Part A Question 1, Text 1 Välkommen

Läs mer

Min hälsa Frågor till dig som går i 7:an

Min hälsa Frågor till dig som går i 7:an Namn: Klass: Mejladress: Mobilnr: Datum: Min hälsa Frågor till dig som går i 7:an Hej! I det här häftet finns frågor som förberedelse inför det hälsosamtal du kommer att ha med din skolsköterska. De flesta

Läs mer

Amanda: Jaha? Kan man ha svenska som modersmål i Finland? Det visste jag inte!

Amanda: Jaha? Kan man ha svenska som modersmål i Finland? Det visste jag inte! Kapitel 21 Språkförhållanden Aktivering 21.1. Vi förstår varandra! Vi lär oss om likheter och olikheter mellan svenska språket i Sverige och Finland. Gruppen läser texten till övning 21.1. och lyssnar

Läs mer

Grammatik 1 Kapitel 01

Grammatik 1 Kapitel 01 Grammatik 1 Kapitel 01 Börja med att läsa igenom följande: 1. Vad är grammatik? Ordet grammatik kan avse A. en BOK (t.ex: Freund/Sundqvist. Tysk gymnasiegrammatik. Natur och Kultur Freund/Sundqvist. Tysk

Läs mer

Värderingsövningar. Avdelningsmöte. Innehåll. Material. Lek- Antingen eller

Värderingsövningar. Avdelningsmöte. Innehåll. Material. Lek- Antingen eller Avdelningsmöte Värderingsövningar Under detta möte får scouterna möjlighet att sätta sig in i andra människors situationer från olika delar av världen och möta sin fördomar och tankar om hur vi lever.

Läs mer

En kort historia om en Norgeresa som blev Bingo!

En kort historia om en Norgeresa som blev Bingo! En kort historia om en Norgeresa som blev Bingo! Det började för många år sedan när jag och min fd fru, mina föräldrar och min farmor åkte till Oppdal i Norge. Vi skulle besöka farmors syster mm. Farmor

Läs mer

Utsikt över Europapark från ett torn.

Utsikt över Europapark från ett torn. DE SISTA DAGARNA I fredags morgon packade alla sina väskor och steg på bussen för att åka till Europapark! Bussresan gick ganska snabbt och väl framme fanns det massvis med olika attraktioner, allt från

Läs mer

Borlänge Skolors Musikkår

Borlänge Skolors Musikkår Borlänge Skolors Musikkår 27 juni 8 juli 2013 Nu är det snart dags att stiga på bussarna och åka till Lido di Jesolo! Vi ledare ser fram emot ett par härliga veckor tillsammans med er och hoppas att allt

Läs mer

Gula Pressen. Lättläst. Ät bra orka mera sidan 2. Erik gick ner i vikt sidan 3. Lättläst bok om dikter sidan 4. Cirkus i Berlin sidan 6

Gula Pressen. Lättläst. Ät bra orka mera sidan 2. Erik gick ner i vikt sidan 3. Lättläst bok om dikter sidan 4. Cirkus i Berlin sidan 6 gp FDUV Lättläst Gula Pressen Förbundet De Utvecklingsstördas Väl r.f. Nummer 2 Maj 2011 Ät bra orka mera sidan 2 Erik gick ner i vikt sidan 3 Lättläst bok om dikter sidan 4 Cirkus i Berlin sidan 6 Lättläst

Läs mer

B. Hur tror du killarna känner sig innan de går in i varuhuset? C. Hade du valt att gå över isen fast det stod: Varning tunn is?

B. Hur tror du killarna känner sig innan de går in i varuhuset? C. Hade du valt att gå över isen fast det stod: Varning tunn is? Vilken smäll! SIDAN 1 Kapitel 1 En vild jakt A. Varför tror du att de stjäl sprejflaskorna? B. Hur tror du killarna känner sig innan de går in i varuhuset? C. Hade du valt att gå över isen fast det stod:

Läs mer

Från I Ur och Skur Linsbo I Ur och Skur Ekomyran I Ur och Skur Skabersjöskolan JUNI JULI - AUGUSTI 2013. Aktuella datum

Från I Ur och Skur Linsbo I Ur och Skur Ekomyran I Ur och Skur Skabersjöskolan JUNI JULI - AUGUSTI 2013. Aktuella datum 33333333333333333333333333 Från I Ur och Skur Linsbo I Ur och Skur Ekomyran I Ur och Skur Skabersjöskolan JUNI JULI - AUGUSTI 2013 Aktuella datum 4-5/6 Storströvarläger 11/6 Linsboloppet kl 10 11/6 Skabersjöloppet

Läs mer

Min planering. Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt gällande lag och avtal. 1 Mega Das Jugendmagazin 7.

Min planering. Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt gällande lag och avtal. 1 Mega Das Jugendmagazin 7. 1 Mega Das Jugendmagazin Min planering jag / alla 11 Ordboksövning 12 Vanliga småord Ein handyfreier Tag 13 Med egna ord kommentar jag / alla kommentar 14 Gör meningar MEGA fragt 1 Vilken film? 2 Filmfrågor

Läs mer

Helges resa till Holland i mars 2010 Onsdag den 24 mars.

Helges resa till Holland i mars 2010 Onsdag den 24 mars. Helges resa till Holland i mars 2010 Onsdag den 24 mars. Nu är jag på väg till Holland. Här står flygplanet som jag ska åka med till Schiphol i Amsterdam. Jag tycker att planet ser väldigt säkert ut. Sådär

Läs mer

Tillsammans med Birger, Maria, Helena och Annika fick jag en god kopp kaffe.

Tillsammans med Birger, Maria, Helena och Annika fick jag en god kopp kaffe. Måndag den 9 november 2009 Hej kära dagbok. Jag började min resa tidigt den här dagen. Redan klockan 5.30 blev jag hämtad av Birger och damerna. Birger körde oss så lugnt och säkert till Arlanda. På Arlanda

Läs mer

Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 5

Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 5 Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 5 Hur mår du? Anledningen till att vi gör den här undersökningen är att vi vill få kunskap om ungas hälsa och levnadsvanor. Alla elever i årskurserna 5,

Läs mer

bab.la Fraser: Personligt Lyckönskningar Svenska-Tyska

bab.la Fraser: Personligt Lyckönskningar Svenska-Tyska Lyckönskningar : Giftermål Gratulerar. Jag/Vi önskar er båda all lycka i världen. Herzlichen Glückwunsch! Für Euren gemeinsamen Lebensweg wünschen wir Euch alle Liebe und alles Glück dieser Welt. Vi vill

Läs mer

Nell 5A Ht-15. Kapitel 1 Drakägget

Nell 5A Ht-15. Kapitel 1 Drakägget 1 Kapitel 1 Drakägget Jag vaknade på morgonen. Fåglarna kvittrade och solen lyste. Jag gick ut ur den trasiga fula dörren. Idag var det en vacker dag på gården. Jag satte mig på gräset vid min syster.

Läs mer

Information till barn

Information till barn Information till barn Du ska snart operera dina halsmandlar. Om du är bättre förberedd kommer du att må bättre före, under och efter din operation Därför är det viktigt att du läser denna information tillsammans

Läs mer

Kurt qvo vadis? 2007-01-11. Av Ellenor Lindgren

Kurt qvo vadis? 2007-01-11. Av Ellenor Lindgren qvo vadis? 2007-01-11 Av Ellenor Lindgren SCEN 1 HEMMA Publikinsläpp. tar emot publiken och förklarar att slagit huvudet. har bandage runt huvudet och ligger och ojar sig på scenen. leker och gör skuggspel.

Läs mer

Hitta information (kurs C)

Hitta information (kurs C) Hitta information (kurs C) I dagstidningar finns det ofta annonser för olika typer av nöjen och aktiviteter. Svara på frågorna med hjälp av annonserna på nästa sida. A. Var kan man lyssna på musik gratis?

Läs mer

Denna bok är tillägnad till mina bröder Sindre och Filip

Denna bok är tillägnad till mina bröder Sindre och Filip Kapitel: 1 hej! Sid: 5 Kapitel: 2 brevet Sid: 6 Denna bok är tillägnad till mina bröder Sindre och Filip Kapitel: 3 nycklarna Sid: 7 Kapitel: 4 en annan värld Sid: 9 Kapitel: 5 en annorlunda vän Sid: 10

Läs mer

Publicerat med tillstånd Hjälp! Jag gjorde illa Linn Text Jo Salmson Bild Veronica Isaksson Bonnier Carlsen 2012

Publicerat med tillstånd Hjälp! Jag gjorde illa Linn Text Jo Salmson Bild Veronica Isaksson Bonnier Carlsen 2012 Hjälp! Jag Linn gjorde illa hjälp! jag gjorde illa linn Text: Jo Salmson 2012 Bild: Veronica Isaksson 2012 Formgivare: Sandra Bergström Redaktör: Stina Zethraeus Repro: Allmedia Öresund AB, Malmö Typsnitt:

Läs mer

1. Ett bord med flera maträtter eller drycker. 2. När man knådar kroppen så att musklerna blir mjukare. 3. Göra så att något blir svagare.

1. Ett bord med flera maträtter eller drycker. 2. När man knådar kroppen så att musklerna blir mjukare. 3. Göra så att något blir svagare. Att förstå ord hjälper dig att förstå text. Vad betyder orden? Skriv siffran vid rätt ord. 5 4 6 3 2 1 kämpa uppmuntran SPA dämpa massage buffé 1. Ett bord med flera maträtter eller drycker. 2. När man

Läs mer

Lektion. 1 Wie heißt E. Schwedens Hauptstadt

Lektion. 1 Wie heißt E. Schwedens Hauptstadt In dieser Lektion lernen Sie: sich zu begrüßen und zu verabschieden Nationalitäten und Sprachen die Personalpronomen die schwachen Verben die unbestimmte Form der Substantive den Genitiv die Wortfolge

Läs mer

Vattnet finns överallt även inuti varje människa.

Vattnet finns överallt även inuti varje människa. Bygg en karusell tillsammans. Ställ er i en ring och kroka fast i varandras armar. När karusellen inte får energi står den still. En av er låtsas sätta i kontakten. Karusellen börjar snurra. Dra ut kontakten.

Läs mer

Kom ihåg ombyteskläder.

Kom ihåg ombyteskläder. Hej v48 Nu har vi börjat med massage, med tända ljus och skön musik masserade barnen varandra medan jag visade i luften vilka rörelser de skulle göra. Först var det lite fnissigt och de hade lite svårt

Läs mer

EXEMPELTEXTER SKRIVA D

EXEMPELTEXTER SKRIVA D EXEMPELTEXTER SKRIVA D Beskriv Må bra (s. 13) En god hälsa är viktig. Om man vill ha ett långt och bra liv, måste man ta hand om både kropp och själ. Jag försöker äta rätt för att må bra. Jag väljer ofta

Läs mer

Mitt Jobb svenska som andraspråk

Mitt Jobb svenska som andraspråk AV-nummer 41511tv 1 Mitt Jobb svenska som andraspråk Programvinjett Buba veterinär /Veterinären Buba Badjie tar emot dagens första patient, en katt, på djurkliniken i Bromma./ Kattens ägare: Tjena. Vem

Läs mer

Latte i lådan Mette Vedsø

Latte i lådan Mette Vedsø Lärarmaterial SIDAN 1 Boken handlar om: Kamal vill gärna ha ett eget marsvin, men hans mamma tycker inte att man ska ha djur i bur. Nu ska Kamal ta hand om Klaras marsvin, Lotto. Han är jätteglad för det.

Läs mer

Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 8

Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 8 Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 8 Hur mår du? Anledningen till att vi gör den här undersökningen är att vi vill få kunskap om ungas hälsa och levnadsvanor. Alla elever i årskurserna 5,

Läs mer

Fritidsenkät 2014. Åk 5 och 8. Standardrapport

Fritidsenkät 2014. Åk 5 och 8. Standardrapport Fritidsenkät 2014 Åk 5 och 8 Standardrapport Årskurs 5 56,4% 248 Årskurs 8 43,6% 192 Svarande 440 Inget svar 6 Kille 50,9% 227 Tjej 48,2% 215 Bor i Ljungby 59% 263 Bor utanför Ljungby 40,6% 181 Svarande

Läs mer

Ord och fraser: Familjen. Uttal. Fraser om familjen. Grammatik:

Ord och fraser: Familjen. Uttal. Fraser om familjen. Grammatik: Lektion 6 Ord och fraser: Familjen Uttal Fraser om familjen Grammatik: Verb: Hjälpverb + infinitiv Som Satsadverbial Possessiva pronomen Familj och släkt Jag heter Åsa och är gift med min man som heter

Läs mer

Intervju: Björns pappa har alkoholproblem

Intervju: Björns pappa har alkoholproblem Intervju: Björns pappa har alkoholproblem Björns föräldrar separerade när han var ett år. Efter det bodde han mest med sin mamma, men varannan helg hos sin pappa, med pappans fru och sin låtsassyster.

Läs mer

Nu, då och sen. m i n e g e n b o k

Nu, då och sen. m i n e g e n b o k Nu, då och sen m i n e g e n b o k Innehåll Hur mår du idag? Rita ansikten i den gula ringen! Hej! Det här är din egen bok 3 Det här är jag idag 4 5 Min resa 6 Mitt nya hem 7 Så här såg det ut där jag

Läs mer

Sista dagen av ensamhet

Sista dagen av ensamhet Sista dagen av ensamhet - funderingsfrågor, diskussion och skrivövning Ämne: Svenska, SVA, SFI Årskurs: 7-9, Gymn, Vux, Särvux Lektionstyp: reflektion och diskussion, skrivövning Lektionsåtgång: 1-4 Funderingsfrågor

Läs mer

Definition av indikatorer i Barn-ULF 2014

Definition av indikatorer i Barn-ULF 2014 1(18) Barn-ULF 2015-05-26 Definition av indikatorer i Barn-ULF 2014 Innehåll: Barn 10-18 år... 2 Barns arbetsmiljö och inflytande i skolan... 2 Barns ekonomi och materiella resurser... 4 Barns fritid och

Läs mer

Min lillasyster Prim är världens bästa syster, det är hon jag oftast är med. Vi har till och med en massa hemligheter som vi inte har berättat för

Min lillasyster Prim är världens bästa syster, det är hon jag oftast är med. Vi har till och med en massa hemligheter som vi inte har berättat för Av: Sonja Det här är jag, Tris 16 September Kära dagbok, jag önskar att livet var mer som en film. Mer actionfyllt, kärlek. Istället så är livet bara tråkigt, stressat och en massa läxor hela tiden, dåligt

Läs mer

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert Ökpojken Mitt i natten så vaknar Hubert han är kall och fryser. Han märker att ingen av familjen är där. Han blir rädd och går upp och kollar ifall någon av dom är utanför. Men ingen är där. - Hallå är

Läs mer

...som små ljus. i huvudet. Marika Sjödell

...som små ljus. i huvudet. Marika Sjödell ...som små ljus i huvudet Marika Sjödell ...som små ljus i huvudet Copyright 2012, Marika Sjödell Ansvarig utgivare: Marika Sjödell Illustratör: Åsa Wrange Formgivare: Patrik Liski Framställt på vulkan.se

Läs mer

Facit till Språkbanan 2, art. 37852, Studentlitteratur

Facit till Språkbanan 2, art. 37852, Studentlitteratur Facit till Språkbanan 2 s. 5 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö D E F H I J M N O R S T Z Å Ä s. 6 Sista, första, mitten, mitten, första, sista mat lat apa saga sak tak sol val hund

Läs mer

Hörmanus till elevboken (sfi D)

Hörmanus till elevboken (sfi D) 1 Nyheter Lyssna på nyheterna. Vilka påståenden stämmer med nyheterna. Det blir fyra bokstäver över. 1 Elever som byter gymnasieskola eller program får räkna med att de ibland måste studera fyra till fem

Läs mer

Pojke + vän = pojkvän

Pojke + vän = pojkvän Pojke + vän = pojkvän Min supercoola kusin Ella är två år äldre än jag. Det är svårt att tro att det bara är ett par år mellan oss. Hon är så himla mycket smartare och vuxnare än jag. Man skulle kunna

Läs mer

kapitel 1 Publicerat med tillstånd Dilsa och den falska förälskelsen Text Petrus Dahlin Bild Sofia Falkenem Rabén & Sjögren 2013

kapitel 1 Publicerat med tillstånd Dilsa och den falska förälskelsen Text Petrus Dahlin Bild Sofia Falkenem Rabén & Sjögren 2013 kapitel 1 I morgon börjar sommarlovet och vi ska åka till Gröna Lund. Om sommaren fortsätter på det här sättet kommer det att bli den bästa i mitt liv. Jag sitter hemma på rummet och har just berättat

Läs mer

BLI EN BÄTTRE FOTBOLLSSPELARE GENOM ATT ÄTA RÄTT!

BLI EN BÄTTRE FOTBOLLSSPELARE GENOM ATT ÄTA RÄTT! BLI EN BÄTTRE FOTBOLLSSPELARE GENOM ATT ÄTA RÄTT! För att orka prestera måsta du tanka kroppen med rätt mat! Som fotbollsspelare och idrottare behöver vi få i oss mat från alla energikällor men framför

Läs mer

Introduktionsgruppernas verksamhet utgår från Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet; Lgr 11.

Introduktionsgruppernas verksamhet utgår från Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet; Lgr 11. Lokal studieplan för introduktionsgrupper årskurs 8-9 Centrum för tvåspråkighet Introduktionsgruppernas verksamhet utgår från Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet;

Läs mer

Min hälsa Frågor till dig som går i 4:an

Min hälsa Frågor till dig som går i 4:an Namn: Klass: Mejladress: Mobilnr: Datum: Min hälsa Frågor till dig som går i 4:an Hej! I det här häftet finns frågor som förberedelse inför det hälsosamtal du kommer att ha med din skolsköterska. De flesta

Läs mer

Präpositionen. efter. från. von: beim Passiv zur Angabe des Urhebers Tavlan är målad av en svensk konstnär.

Präpositionen. efter. från. von: beim Passiv zur Angabe des Urhebers Tavlan är målad av en svensk konstnär. av Präpositionen von: beim Passiv zur Angabe des Urhebers Tavlan är målad av en svensk konstnär. von: zur Angabe eines partitiven Verhältnisses Vem av löparna leder? von: anderer Fall Vem har du fått boken

Läs mer

Norgeresa med Hurtigrutten till Lofoten och på Motorcykel hem till Karlstad 2015-06-27 2015-07-07

Norgeresa med Hurtigrutten till Lofoten och på Motorcykel hem till Karlstad 2015-06-27 2015-07-07 Norgeresa med Hurtigrutten till Lofoten och på Motorcykel hem till Karlstad 2015-06-27 2015-07-07 27 Juni Första stopp i Årjäng, fint väder. 13:20 Nu är vi i Kongsberg, mat dags det är 23 grader varmt

Läs mer

2.Brevet! Idag har något konstigt hänt i skolan. Det var ett brev som stack ut i en liten springa i dörren, på. det såhär

2.Brevet! Idag har något konstigt hänt i skolan. Det var ett brev som stack ut i en liten springa i dörren, på. det såhär 1.Hej! Hej jag heter Jakob. Jag är 9 år och går på Havsundaskolan. Jag gillar att spela fotboll och hockey. Jag älskar min t-shirt och mina jeanshorts. Vår lärare heter Kerstin, hon är så snäll. Min allra

Läs mer

Kommunikation. Tror du att det finns något universellt kroppsspråk? Vilket kroppsspråk brukar du använda?

Kommunikation. Tror du att det finns något universellt kroppsspråk? Vilket kroppsspråk brukar du använda? Kommunikation Vi människor kommunicerar på många olika sätt. Vi ringer, mejlar och pratar med varandra. Men vi använder också kroppen väldigt mycket. När personer kommunicerar är all kommunikation inte

Läs mer

MÅNS GAHRTON JOHAN UNENGE

MÅNS GAHRTON JOHAN UNENGE MÅNS GAHRTON JOHAN UNENGE HOTELL GYLLENE KNORREN: DEN MYSTISKA GÄSTEN Text: Måns Gahrton och Johan Unenge 2008 Bild: Johan Unenge 2008 En originalproduktion från Bonnier Carlsen Bokförlag, Stockholm Formgivning

Läs mer