Användarmanual för UKÄ Bedömarvy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Användarmanual för UKÄ Bedömarvy"

Transkript

1 Användarmanual för UKÄ Bedömarvy

2 Reg.nr Användarmanual för UKÄ Bedömarvy Utgiven av Universitetskanslersämbetet 2016 Utvitsy förvaltningsgrupp Universitetskanslersämbetet Löjtnantsgatan 21 Box 7703, Stockholm tfn fax e-post

3 Innehåll Inledning... 5 Tekniska krav... 6 Pop-up-fönster... 6 Internetuppkoppling... 6 Inloggning... 7 Startsida och personuppgifter... 8 Kontakta UKÄ... 9 Mina uppdrag Examenstillståndsprövning Startsida uppdrag Underlag för bedömning Utbildningsutvärdering på grundnivå och avancerad nivå Startsida uppdrag Mina självständiga arbeten Mina bedömningsunderlag Självvärdering Utbildningsutvärdering på forskarnivå Startsida uppdrag Mina bedömningsunderlag Självvärdering Allmän studieplan Individuella studieplaner Bedömargruppens intervjuer Bedömargruppens yttrande Bilaga Att arbeta med en text i ett gemensamt intervju- eller yttrandeformulär 27 Öppna formuläret i redigeringsläge Redigera i formuläret Kommentera i formuläret Spara formuläret Lämna formuläret Klarmarkering av texten i formuläret ANVÄNDARMANUAL UKÄ BEDÖMARVY

4 4 ANVÄNDARMANUAL UKÄ BEDÖMARVY

5 Inledning UKÄ:s webbaserade ärendehanteringssystem har anpassats till att omfatta komponenterna examenstillståndsprövning, granskning av lärosätenas kvalitetssäkringsarbete och utbildningsutvärdering i ett nationellt system för kvalitetssäkring av högre utbildning. Systemet har två ingångar för externa användare, dels UKÄ Direkt där lärosätena registrerar de underlag som UKÄ efterfrågar, dels UKÄ Bedömarvy där bedömare får tillgång till de underlag som de behöver för sitt arbete. Denna användarmanual beskriver kortfattat hur UKÄ Bedömarvy fungerar och hur du som bedömare går tillväga för att ta del av underlag, lämna bedömningar, förbereda för intervju och skriva ett yttrande. Om du har frågor som rör det uppdrag du arbetar med, vänligen kontakta ansvarig utredare vid UKÄ. För systemtekniska frågor kan du även skicka e-post till ANVÄNDARMANUAL UKÄ BEDÖMARVY

6 Tekniska krav För att kunna arbeta i UKÄ Bedömarvy behövs en internetläsare eller webbläsare. Använd internetläsare Mozilla Firefox, Internet Explorer, Chrome eller Safari. Om du får problem med din internetläsare kan det bero på att du använder en gammal version som inte stöds av UKÄ Bedömarvy. Ladda då ned och installera en nyare version. För att kunna öppna och läsa dokument krävs också en pdf-läsare. Dessa program kan laddas ned kostnadsfritt från internet om du inte redan har de installerade. Pop-up-fönster Du måste tillåta "popup-fönster" i din internetläsare för att kunna öppna dokument i UKÄ Bedömarvy. Det kan hända att din internetläsare blockerar popup-fönster. Du måste då ändra i inställningarna så att de tillåts. I Mozilla Firefox görs inställningen på följande sätt: Gå till Verktyg. Välj Inställningar och därefter fliken Innehåll i den dialog som öppnas. Se till att checkboxen för "Blockera popup-fönster" inte är markerad. Alternativt lägg till ett undantag för UKÄ Bedömarvy genom att klicka på knappen Undantag och skriva in adressen till UKÄ Bedömarvy, och klicka Tillåt (se bild). Internetuppkoppling Det är viktigt med en stabil internetuppkoppling när du arbetar i UKÄ Bedömarvy. Om kontakten med internet bryts och du fortsätter att skriva finns risk att arbete går förlorat. Ha därför som vana att spara ofta medan du arbetar i UKÄ Bedömarvy. Att hämta Mina uppdrag kan ta olika lång tid beroende på hur snabb uppkoppling du har. Du blir automatiskt utloggad från UKÄ Bedömarvy efter fem timmar utan aktivitet. 6 ANVÄNDARMANUAL UKÄ BEDÖMARVY

7 Inloggning Som bedömare får du ett meddelande per e-post med inloggningsuppgifter (Figur 1). Kontakta din projektledare vid UKÄ om du inte fått inloggningsuppgifter. Figur 1. E-post med inloggningsuppgifter. För att logga in i UKÄ Bedömarvy: 1. Öppna din internetläsare. Systemet är anpassat för Mozilla Firefox, Internet Explorer, Chrome och Safari. 2. Gå till sidan för inloggning (Figur 2), antingen genom att skriva in adressen i adressfältet eller genom att klicka på direktlänken i e-postmeddelandet från UKÄ. 3. Ange ditt användarnamn och lösenord. Figur 2. Inloggningssidan. 4. Första gången du loggar in kommer du till en ny inloggningssida där du får ange ett nytt lösenord som du själv bestämmer. Lösenordet ska vara minst åtta tecken långt och innehålla både bokstäver och siffror. 5. Om du glömmer bort ditt lösenord kan du klicka på länken Har du glömt ditt lösenord? Ett nytt lösenord skickas då till din e-postadress. ANVÄNDARMANUAL UKÄ BEDÖMARVY

8 Startsida och personuppgifter När du har loggat in kommer du till startsidan (Figur 3). Till vänster under rubriken Meny finns länkar till olika funktioner. Genom att klicka på länken Startsida kan du alltid komma tillbaka till översikten oavsett var i systemet du befinner dig. Figur 3. Startsidan. Obs! För att kunna påbörja ditt bedömningsarbete måste du först fylla i uppgifter om dig själv. 1. Klicka på länken Personuppgifter i vänstermarginalen under rubriken Meny på startsidan. 2. På sidan Personuppgifter (Figur 4) fyller du i adressuppgifter m.m. Om du inte har ett svenskt personnummer, fyll i dina födelseuppgifter enligt ååmmdd. 3. Längst upp till höger finns en blankett för ersättning av de utlägg som du fått godkända av projektledaren på UKÄ. 4. Klicka på knappen Klar med personuppgifter. Först nu kan du gå vidare till dina uppdrag. Figur 4. Personuppgifter. 8 ANVÄNDARMANUAL UKÄ BEDÖMARVY

9 Kontakta UKÄ Om du vill kontakta UKÄ kan du klicka på länken Skicka e-post i vänstermarginalen under Meny. Du får då upp ett e-postformulär (Figur 5). Genom att klicka på knappen Bläddra kan du bifoga en fil. Du skickar meddelandet genom att klicka på Skicka längst ned till höger. Figur 5. Skicka e-post till UKÄ. ANVÄNDARMANUAL UKÄ BEDÖMARVY

10 Mina uppdrag På sidan Mina uppdrag (Figur 6) listas de uppdrag, dvs. de examenstillståndsprövningar, granskningar av lärosätenas kvalitetssäkringsarbete eller de utbildningsutvärderingar som du medverkar i. Varje uppdrag har ett individuellt registreringsnummer (t.ex ). Figur 6. Mina uppdrag. I detta exempel medverkar bedömaren i tre uppdrag, men de allra flesta bedömare är endast kopplade till en eller två. Genom att klicka på den blå länken med reg.nr för ett uppdrag kommer du vidare till startsidan för uppdraget. Beroende på om det är en examenstillståndsprövning, granskning av lärosätenas kvalitetssäkringsarbete eller utbildningsutvärdering på grundnivå och avancerad nivå respektive forskarnivå ser startsidan olika ut. 10 ANVÄNDARMANUAL UKÄ BEDÖMARVY

11 Examenstillståndsprövning Startsida uppdrag Figur 7. Startsidan för en examenstillståndsprövning. Här finns två sektioner: Mina ärenden där bedömaren har tillgång till ansökan och de underlag som lärosätet skickat in samt formulär för att lämna sin bedömning. Den andra sektionen, Övriga ärenden, innehåller de underlag som bedömaren inte ska bedöma, men som finns tillgängliga för läsning. Underlag för bedömning På sidan Underlag för bedömning är alla bedömningsunderlag samlade för den ansökan som du har till uppgift att bedöma och ett formulär där du som enskild bedömare lägger in dina bedömningar. På sidan finns en länk till ett formulär för bedömargruppens intervjuer där du, tillsammans med övriga bedömare som ansvarar för bedömningen av ansökan, noterar frågor inför och efter intervjuerna. Det finns också en länk till formuläret där bedömargruppen arbetar med yttrandet över ansökan. För att komma till sidan där du hämtar bedömningsunderlagen och lämnar dina bedömningar väljer du först vilket uppdrag och sedan vilken utbildning i ansökan som det gäller: 1. Gå till sidan Mina uppdrag (Figur 6) och klicka på den blå länken för önskat uppdrag. Du kommer nu till Startsida uppdrag (Figur 7). 2. Klicka på den blå länken för den utbildning i ansökan du vill arbeta med. Du kommer nu till sidan Underlag för bedömning (Figur 8) där du kan hämta de underlag som lärosätet skickat in för den utbildning ansökan gäller samt där du lägger in dina bedömningar i ett formulär. Här finns också länkar till formulär där bedömargruppen arbetar med intervjuer och yttrande. ANVÄNDARMANUAL UKÄ BEDÖMARVY

12 Figur 8. Sidan Underlag för bedömning innehåller alla underlag för den utbildning i ansökan som du har till uppgift att bedöma. 3. För att hämta underlaget klicka på respektive länk under rubriken Bedömning (Figur 8). Dokumentet öppnas då i den pdf-läsare du har installerad på din dator. Du kan då välja att spara arbetet på din dator eller skriva ut det. 4. Genom att klicka på länken Formulär för bedömning öppnas det formulär (Figur 9) där du fyller i din bedömning och noterar de frågor du behöver ha besvarade innan du kan göra en bedömning och skriva yttrande om utbildningen. 5. I formuläret finns de aspekter som lärosätet har besvarat i ansökan inlagda som rubriker. För varje aspekt ska du lämna en bedömning och skriva in eventuella frågor. I nästa skede kommer dessa frågor att samlas och föras över till intervjuformuläret där du och de bedömare som ska intervjua studenter och företrädare för utbildningen förbereder er inför intervjuerna. 12 ANVÄNDARMANUAL UKÄ BEDÖMARVY

13 Figur 9. Formulär för att skriva in din bedömning av ansökan samt kvarstående frågor som du har för att kunna göra en bedömning. 6. Spara allteftersom du arbetar. Om du inte är klar och vill fortsätta vid ett annat tillfälle klickar du på knappen Spara uppgifter. 7. När du är helt klar med din bedömning klickar du på knappen Tillbaka och kommer till sidan Underlag för bedömning där du klickar på knappen Sätt status till Klar för Bedömning (Figur 8). Obs! Det går inte att ångra en klarmarkering. Du måste alltså vara helt säker på att du fyllt i hela formuläret och att du är nöjd med din bedömning innan du klickar på Klarknappen. För att ha möjlighet att gå tillbaka och justera en bedömning bör du därför vänta med att klarmarkera tills du är färdig. Kontakta ansvarig utredare vid UKÄ om du vill låsa upp en klarmarkerad text. ANVÄNDARMANUAL UKÄ BEDÖMARVY

14 Utbildningsutvärdering på grundnivå och avancerad nivå Startsida uppdrag Figur 10. Startsidan för utbildningsutvärdering på grundnivå och avancerad nivå. Här finns tre sektioner: Mina självständiga arbeten som du som bedömare har till uppgift att bedöma, Mina ärenden där bedömaren har tillgång till underlag för respektive utbildning som den har till uppgift att bedöma samt formulär där bedömningen lämnas. Här finns också formulär där bedömare tillsammans bearbetar frågor inför intervju och skriver yttrande för respektive utbildning. Slutligen den tredje sektionen, Övriga ärenden, innehåller de underlag som bedömaren inte ska bedöma, men som finns tillgängliga för läsning. Mina självständiga arbeten För att komma till sidan där du hämtar de självständiga arbeten som du har till uppgift att bedöma: 1. Gå till sidan Mina uppdrag (Figur 6) och klicka på den blå länken för önskat uppdrag. Du kommer nu till Startsida uppdrag (Figur10). 2. Klicka på den blå länken Gå till självständiga arbeten och sidan där du kan hämta självständiga arbeten och lägga in dina bedömningar i formulär för respektive arbete visas (Figur 11). Under rubriken Arbete finns länkar till respektive självständigt arbete och under rubriken Bedömning finns bedömningsformulär för respektive arbete. Figur 11. Sidan Mina självständiga arbete innehåller de självständiga arbeten som du har till uppgift att bedöma. 3. För att hämta ett arbete klicka på respektive länk. Dokumentet öppnas då i den pdf-läsare du har installerad på din dator. Du kan då välja att spara arbetet på din dator eller skriva ut det. 14 ANVÄNDARMANUAL UKÄ BEDÖMARVY

15 4. Genom att klicka på länken Bedömning följt av titeln för det självständiga arbetet öppnas det formulär där du fyller i din bedömning (Figur 12). 5. I formuläret finns de aspekter och bedömningsgrunder utifrån vilka bedömningen ska göras. För varje aspekt eller bedömningsgrund ska du lämna en bedömning och ge ett omdöme genom att markera något av de fyra alternativen (Mycket hög/ Hög/Ifrågasatt/Ej bedömd). Din projektledare ger närmare instruktioner om detta. Figur 12. Formulär för att fylla i din bedömning om varje självständigt arbete. 6. Spara allteftersom du arbetar. Om du inte är klar och vill fortsätta vid ett annat tillfälle klickar du på knappen Spara uppgifter. 7. När du är helt klar med din bedömning klickar du på knappen Sätt status till klar. Obs! Det går inte att ångra en klarmarkering. Du måste alltså vara helt säker på att du fyllt i hela formuläret och att du är nöjd med din bedömning innan du klickar på Klarknappen. För att ha möjlighet att gå tillbaka och justera en bedömning av ett självständigt arbete bör du därför vänta med att klarmarkera tills du är färdig med alla självständiga arbeten. Kontakta ansvarig utredare vid UKÄ om du vill låsa upp en klarmarkerad text. Mina bedömningsunderlag På sidan Mina bedömningsunderlag är alla bedömningsunderlag samlade för den utbildning som du har till uppgift att bedöma, förutom de självständiga arbetena som har en egen sida. För varje underlag finns det ett formulär där du som enskild bedömare lägger in dina bedömningar. På sidan finns en länk till ett formulär för bedömargruppens intervjuer där du, tillsammans med övriga bedömare som ansvarar för bedömningen av utbildningen, noterar frågor inför och efter intervjuerna. Det finns också en länk till formuläret där bedömargruppen arbetar med yttrandet över utbildningen. För att komma till sidan där du hämtar bedömningsunderlagen och lämnar dina bedömningar för en utbildning väljer du först vilket uppdrag och sedan vilken utbildning det gäller: ANVÄNDARMANUAL UKÄ BEDÖMARVY

16 1. Gå till sidan Mina uppdrag (Figur 6) och klicka på den blå länken för önskat uppdrag. Du kommer nu till Startsida uppdrag (Figur10). 2. Klicka på den blå länken för den utbildning du vill arbeta med. Du kommer nu till sidan Mina bedömningsunderlag (Figur 13) där du kan hämta självvärdering och bilagor till självvärdering för den utbildning du valt samt lägga in dina bedömningar i ett formulär. Här finns också länkar till formulär där bedömargruppen arbetar med intervjuer och yttrande. Figur 13. Sidan Mina bedömningsunderlag innehåller alla underlagen för den utbildning som du har till uppgift att bedöma, förutom de självständiga arbetena. Självvärdering 1. För att hämta självvärderingen eller bilaga till självvärderingen går du till sidan Mina bedömningsunderlag för önskad utbildning och klickar på respektive länk under rubriken Självvärdering (Figur 13). Dokumentet öppnas då i den pdf-läsare du har installerad på din dator. Du kan då välja att spara arbetet på din dator eller skriva ut det. 2. Genom att klicka på länken Formulär för bedömning öppnas det formulär (Figur 14) där du fyller i din bedömning och noterar de frågor du behöver ha besvarade innan du kan göra en slutlig bedömning och skriva yttrande om utbildningen. 3. I formuläret finns de aspekter som lärosätet har besvarat i självvärderingen inlagda som rubriker. För varje aspekt ska du lämna en bedömning och skriva in eventuella frågor. I nästa skede kommer dessa frågor att samlas och föras över till intervjuformuläret där du och de bedömare som ska intervjua studenter och företrädare för utbildningen förbereder er inför intervjuerna. 16 ANVÄNDARMANUAL UKÄ BEDÖMARVY

17 Figur 14. Formulär för att skriva in din bedömning av självvärderingen samt kvarstående frågor som du har för att kunna göra en bedömning. 4. Spara allteftersom du arbetar. Om du inte är klar och vill fortsätta vid ett annat tillfälle klickar du på knappen Spara uppgifter. 5. När du är helt klar med din bedömning klickar du på knappen Tillbaka och kommer till sidan Mina bedömningsunderlag där du klickar på knappen Sätt status till Klar för Självvärdering (Figur 13). Obs! Det går inte att ångra en klarmarkering. Du måste alltså vara helt säker på att du fyllt i hela formuläret och att du är nöjd med din bedömning innan du klickar på Klarknappen. För att ha möjlighet att gå tillbaka och justera en bedömning bör du därför vänta med att klarmarkera tills du är färdig. Kontakta ansvarig utredare vid UKÄ om du vill låsa upp en klarmarkerad text. ANVÄNDARMANUAL UKÄ BEDÖMARVY

18 Utbildningsutvärdering på forskarnivå Startsida uppdrag Figur 15. Startsidan för en utbildningsutvärdering på forskarnivå. Här finns två sektioner: Mina ärenden där du som bedömare får tillgång till alla underlag (självvärdering, allmän studieplan och individuella studieplaner) för respektive utbildning som du har till uppgift att bedöma samt formulär där bedömningen lämnas. Här finns också formulär där bedömare tillsammans bearbetar frågor inför intervju och skriver yttrande för respektive utbildning. Den andra sektionen, Övriga ärenden, innehåller de självvärderingar och allmänna studieplaner som bedömaren inte ska bedöma, men som finns tillgängliga för läsning. Mina bedömningsunderlag På sidan Mina bedömningsunderlag är alla bedömningsunderlag samlade för den utbildning som du har till uppgift att bedöma. För varje underlag finns det ett formulär där du som enskild bedömare lägger in dina bedömningar. På sidan finns en länk till ett formulär för bedömargruppens intervjuer där du, tillsammans med övriga bedömare som ansvarar för bedömningen av utbildningen, noterar frågor inför och efter intervjuerna. Det finns också en länk till formuläret där bedömargruppen arbetar med yttrandet över utbildningen. För att komma till sidan där du hämtar bedömningsunderlagen och lämnar dina bedömningar för en utbildning väljer du först vilket uppdrag och sedan vilken utbildning det gäller: 1. Gå till sidan Mina uppdrag (Figur 6) och klicka på den blå länken för önskat uppdrag. Du kommer nu till Startsida uppdrag (Figur 15). 2. Klicka på den blå länken för den utbildning du vill arbeta med. Du kommer nu till sidan Mina bedömningsunderlag (Figur 16) där du kan hämta självvärdering, allmän studieplan och individuella studieplaner för den utbildning du valt samt lägga in dina bedömningar i formulär för respektive underlag. Här finns också länkar till formulär där bedömargruppen arbetar med intervjuer och yttrande. 18 ANVÄNDARMANUAL UKÄ BEDÖMARVY

19 Figur 16. Sidan Mina bedömningsunderlag innehåller alla underlagen för den utbildning som du har till uppgift att bedöma. Självvärdering 1. För att hämta självvärderingen eller annat dokument går du till sidan Mina bedömningsunderlag för önskad utbildning och klickar på respektive länk under rubriken Självvärdering (Figur 16). Dokumentet öppnas då i den pdf-läsare du har installerad på din dator. Du kan då välja att spara arbetet på din dator eller skriva ut det. 2. Genom att klicka på länken Formulär för bedömning öppnas det formulär där du fyller i din bedömning och noterar de frågor du behöver ha besvarade innan du kan göra en slutlig bedömning och skriva yttrande om utbildningen (Figur 17). 3. I formuläret finns de aspekter som lärosätet har besvarat i självvärderingen inlagda som rubriker. För varje aspekt ska du lämna en bedömning och skriva in eventuella frågor. I nästa skede kommer dessa frågor att samlas och föras över till intervjuformuläret där du och de bedömare som ska intervjua studenter och företrädare för utbildningen förbereder er inför intervjuerna. ANVÄNDARMANUAL UKÄ BEDÖMARVY

20 Figur 17. Formulär för att skriva in din bedömning av självvärderingen samt kvarstående frågor som du har för att kunna göra en bedömning. 4. Spara allteftersom du arbetar. Om du inte är klar och vill fortsätta vid ett annat tillfälle klickar du på knappen Spara uppgifter. 5. När du är helt klar med din bedömning klickar du på knappen Tillbaka och kommer till sidan Mina bedömningsunderlag där du klickar på knappen Sätt status till Klar för Självvärdering (Figur 16). Obs! Det går inte att ångra en klarmarkering. Du måste alltså vara helt säker på att du fyllt i hela formuläret och att du är nöjd med din bedömning innan du klickar på Klarknappen. För att ha möjlighet att gå tillbaka och justera en bedömning bör du därför vänta med att klarmarkera tills du är färdig. Kontakta ansvarig utredare vid UKÄ om du vill låsa upp en klarmarkerad text. Allmän studieplan 1. För att hämta den allmänna studieplanen går du till sidan Mina bedömningsunderlag för önskad utbildning och klickar på länken under rubriken Allmän studieplan (Figur 16). Dokumentet öppnas då i den pdf-läsare du har installerad på din dator. Du kan då välja att spara arbetet på din dator eller skriva ut det. 2. Genom att klicka på länken Formulär för bedömning av Allmän studieplan öppnas det formulär där du fyller i din bedömning (Figur 18). 20 ANVÄNDARMANUAL UKÄ BEDÖMARVY

21 Figur 18. Formulär för att skriva in dina bedömningar om den allmänna studieplanen. 3. Spara allteftersom du arbetar. Om du inte är klar och vill fortsätta vid ett annat tillfälle klickar du på knappen Spara uppgifter. 4. När du är helt klar med bedömningen klickar du på knappen Tillbaka och kommer till sidan Mina bedömningsunderlag där du klickar på knappen Sätt status Klar för Allmän studieplan (Figur 16). Obs! Det går inte att ångra en klarmarkering. Du måste alltså vara helt säker på att du fyllt i hela formuläret och att du är nöjd med din bedömning innan du klickar på Klarknappen. För att ha möjlighet att gå tillbaka och justera en bedömning bör du därför vänta med att klarmarkera tills du är färdig. Kontakta ansvarig utredare vid UKÄ om du vill låsa upp en klarmarkerad text. Individuella studieplaner För att komma till de individuella studieplanerna går du till sidan Mina bedömningsunderlag för önskad utbildning och klickar på länken Till sidan för individuella studieplaner under rubriken Individuella studieplaner (Figur 16). Du kommer nu till sidan där de individuella studieplaner som du har tilldelats listas (Figur 19). Figur 19. Sidan Individuella studieplaner innehåller de studieplaner som du har till uppgift att bedöma. 1. För att hämta en individuell studieplan klickar du på en av länkarna under rubriken Mina individuella studieplaner. Dokumentet öppnas då i den pdf-läsare ANVÄNDARMANUAL UKÄ BEDÖMARVY

22 du har installerad på din dator. Du kan då välja att spara arbetet på din dator eller skriva ut det. 2. För att fylla i din bedömning, klickar du på knappen Tillbaka och kommer tillbaka till sidan Mina bedömningsunderlag och klickar på länken Formulär för bedömning - Individuella studieplaner (Figur 16) för att hämta det formulär där du fyller i din bedömning (Figur 20). 3. I formuläret ska du lämna en sammantagen bedömning av samtliga individuella studieplaner som du tilldelats. Figur 20. Formulär för att skriva in din sammantagna bedömning av de individuella studieplanerna du tilldelats. 4. Spara allteftersom du arbetar. Om du inte är klar och vill fortsätta vid ett annat tillfälle klickar du på knappen Spara uppgifter. 5. När du är helt klar med bedömningen klickar du på knappen Tillbaka och kommer till sidan Mina bedömningsunderlag där du klickar på knappen Sätt status Klar för Individuella studieplaner (Figur 16). Obs! Det går inte att ångra en klarmarkering. Du måste alltså vara helt säker på att du fyllt i hela formuläret och att du är nöjd med din bedömning innan du klickar på Klarknappen. För att ha möjlighet att gå tillbaka och justera en bedömning bör du därför vänta med att klarmarkera tills du är färdig med alla individuella studieplaner. Kontakta ansvarig utredare vid UKÄ om du vill låsa upp en klarmarkerad text. 22 ANVÄNDARMANUAL UKÄ BEDÖMARVY

23 Bedömargruppens intervjuer De bedömare som ansvarar för bedömningen av en utbildning har ett gemensamt formulär för förberedelse och efterarbete av intervjuerna. Obs! Det är ett gemensamt formulär där bedömare har möjlighet att skriva och redigera i texten, spåra andra bedömares textändringar, lägga in egna kommentarer samt se andras kommentarer. Enbart en bedömare i taget har tillgång till formuläret för att arbeta med texten. Övriga bedömare ser den senast sparade versionen av texten. 1. Gå till sidan Mina uppdrag (Figur 6) och klicka på den blå länken för önskat uppdrag. Du kommer nu till Startsida uppdrag (Figur 7, 10 eller 15 beroende på om uppdraget är en examenstillståndsprövning eller utbildningsutvärdering på grundnivå och avancerad nivå respektive på forskarnivå). 2. Gå till sidan Mina bedömningsunderlag (Figur 8, 13 eller 16, för examenstillståndsprövning heter sidan Underlag för bedömning) för önskad utbildning och klicka på länken Formulär för Bedömargruppens intervjuer under rubriken Bedömargruppens intervjuer, så öppnas bedömargruppens gemensamma formulär (Figur 21). Figur 21. Formulär för bedömargruppen att skriva in sina frågor inför intervjuer och noteringar efter intervjuerna. 3. För att kunna skriva i formuläret, klicka på knappen Påbörja redigering. Nu är formuläret låst för andra och endast du kan skriva i det. Se bilaga till denna manual för beskrivning av redigeringsfunktionerna. ANVÄNDARMANUAL UKÄ BEDÖMARVY

24 Figur 22. Formuläret är öppnat i redigeringsläge så att bedömaren kan skriva, redigera och lägga in kommentarer i texten. 4. De frågor som du och de andra bedömarna har noterat i samband med bedömning av underlagen förs över av projektledaren på UKÄ till detta formulär. Därefter kan du och de andra bedömarna bearbeta dessa frågor inför intervjuer. Det finns också ett fält för noteringar under eller efter intervjuerna. 5. Kom ihåg att spara allteftersom du arbetar genom att klicka på knappen Spara uppgifter. 6. För att lämna formuläret och öppna upp det för andra att skriva i, klicka på knappen Avsluta redigering. 7. När bedömargruppen är helt klar med formuläret klickar ansvarig bedömare på knappen Sätt status Klar för Intervjuer på sidan Mina bedömningsunderlag (Figur 8, 13 eller 16, för examenstillståndsprövning heter sidan Underlag för bedömning). I och med att denna klarmarkering görs försvinner historiken i formuläret, dvs. den slutliga texten utan tidigare redigeringar och kommentarer visas. Obs! Klarmarkeringen innebär att de bedömare som ansvarar för bedömningen av utbildningen är ense om att intervjuformuläret är klart inför intervjuerna. Det går inte att ångra en klarmarkering. Kontakta ansvarig utredare vid UKÄ om du vill låsa upp en klarmarkerad text. 24 ANVÄNDARMANUAL UKÄ BEDÖMARVY

25 Bedömargruppens yttrande För att komma till sidan där bedömargruppen arbetar med yttrandet för en utbildning väljer du först vilket uppdrag och sedan vilken utbildning du vill arbeta med. Obs! Det är ett gemensamt formulär där bedömare har möjlighet att skriva och redigera i texten, spåra andra bedömares textändringar, lägga in egna kommentarer samt se andras kommentarer. Enbart en bedömare i taget har tillgång till formuläret för att arbeta med texten. Övriga bedömare ser den senast sparade versionen av texten. 1. Gå till sidan Mina uppdrag (Figur 6) och klicka på den blå länken för önskat uppdrag. Du kommer nu till Startsida uppdrag (Figur 7, 10 eller 15 beroende på om uppdraget är en examenstillståndsprövning eller utbildningsutvärdering på grundnivå och avancerad nivå respektive på forskarnivå). 2. Klicka på den blå länken för den utbildning du vill arbeta med. Du kommer nu till sidan Mina bedömningsunderlag där du tidigare hämtat underlag för respektive utbildning (Figur 8, 13 eller 16, för examenstillståndsprövning heter sidan Underlag för bedömning). 3. Längst ned på sidan klickar du på länken Till sidan för Bedömargruppens yttrande under rubriken Bedömargruppens yttrande för att komma till sidan Bedömargruppens yttrande och ingången till formuläret för yttrandet (Figur 23). På ingångssidan, i högerspalten, finns en ruta Dokument från UKÄ där det finns länkar till dokument som UKÄ publicerar, t.ex. olika versioner av yttrandet under skrivprocessen. Figur 23. Sidan Bedömargruppens yttrande är ingången till formuläret för bedömargruppens yttrande. 4. Genom att klicka på länken Formulär för bedömargruppens yttrande hämtas bedömargruppens gemensamma formulär för yttrandet (Figur 24). ANVÄNDARMANUAL UKÄ BEDÖMARVY

26 Figur 24. Ett gemensamt formulär där bedömarna skriver utkast och arbetar fram sitt yttrande. 5. För att kunna skriva i formuläret, klicka på knappen Påbörja redigering. Nu är formuläret låst för andra och endast du kan skriva i det. Se bilaga till denna manual för beskrivning av redigeringsfunktionerna. 6. I formuläret ska bedömargruppen lämna ett yttrande. Formuläret är uppdelat i de delar utifrån vilka utbildningen ska bedömas. För varje del ska bedömargruppen lämna en bedömning. Längst ner i formuläret ska även ett samlat omdöme ges samt något av de två alternativen (Hög kvalitet eller Ifrågasatt kvalitet) markeras. För examenstillståndsprövning ska något av de två omdömena (Tillfredsställande och Inte tillfredsställande) ges för respektive del och för det samlade omdömet. 7. Kom ihåg att spara allteftersom du arbetar genom att klicka på knappen Spara uppgifter. 8. För att lämna formuläret och öppna upp det för andra att skriva i, klicka på knappen Avsluta redigering. 9. När bedömargruppen är helt klar med det preliminära yttrandet alternativt det slutliga yttrandet klickar ansvarig bedömare på knappen Sätt status Klar för Bedömargruppens yttrande (Figur 23) på sidan Bedömargruppens yttrande. I och med att denna klarmarkering görs försvinner historiken i formuläret, dvs. den slutliga texten utan tidigare redigeringar och kommentarer visas. Obs! Klarmarkeringen innebär att de bedömare som ansvarar för yttrandet är ense om att yttrandet är klart. Det går inte att ångra en klarmarkering. Kontakta ansvarig utredare vid UKÄ om du vill låsa upp en klarmarkerad text. Tidigare redigeringar och kommentarer kan dock inte hämtas. 26 ANVÄNDARMANUAL UKÄ BEDÖMARVY

27 Bilaga Att arbeta med en text i ett gemensamt intervju- eller yttrandeformulär På sidorna Bedömargruppens intervju och Bedömargruppens yttrande finns formulär som är gemensamma för de bedömare som ansvarar för bedömningen av den specifika utbildningen och därmed har till uppgift att förbereda en intervju och att arbeta fram en gemensam yttrandetext. För att ge möjlighet så att endast en bedömare åt gången ska kunna arbeta med texten finns det funktioner för att öppna formuläret i redigeringsläge och att stänga det. När formuläret är öppnat för redigering av en bedömare är det låst för övriga bedömare, men den senaste versionen av texten visas och i formuläret anges vem som har låst formuläret. Vid midnatt, kl låses formuläret upp. Eventuella redigeringar och kommentarer sparas inte automatiskt. Bedömaren som har öppnat formuläret har tillgång till redigeringsfunktioner och kan spåra ändringar och lägga in kommentarer och frågor i texten. När bedömarna är färdiga med texten och klarmarkerar den genom att klicka på knappen Sätt status Klar för Intervjuer respektive Sätt status Klar för Bedömargruppens yttrande rensas formuläret från tidigare redigeringsförslag och kommentar, vilket betyder att endast den slutliga texten sparas. Funktionerna för redigering och att hantering av formuläret beskrivs nedan. Öppna formuläret i redigeringsläge Påbörja redigering Klicka på knappen Påbörja redigering för att öppna formuläret i redigeringsläge. Knapparna för redigering blir nu synliga i varje textfält och du har möjlighet att skriva. Om det inte går att öppna formuläret i redigeringsläge på grund av att en annan bedömare har låst det, uppdatera sidan till exempel genom att lämna den och klicka på Mina uppdrag och försök sedan öppna formuläret. På detta sätt kontrollerar du att låsningen inte hänger kvar sedan tidigare. Redigera i formuläret Göm/Visa gjorda ändringar Genom att klicka på knappen väljer du om ändringar gjorda i texten ska visas eller inte. Om du väljer att Visa gjorda ändringar ser du vad som har strukits eller lagts till i texten och av vem. Om du väljer Göm gjorda ändringar ser du bara den slutliga texten utan någon ändringshistorik. Det går att redigera texten i båda lägen. Oavsett i vilket läge du redigerar sparas alltid dina ändringar och presenteras när du väljer läget Visa gjorda ändringar. Formuläret öppnas alltid läget där ändringar visas. Acceptera ändring i markerad fras Om du klickar i en ändring gjord av dig själv eller annan bedömare och därefter klickar på knappen Acceptera ändring accepteras ändringen. Om du klickar i en textfras som du själv har lagt till och ANVÄNDARMANUAL UKÄ BEDÖMARVY

28 därefter accepterar kommer denna text att presenteras utan färgmarkering och namnuppgifter på vem som la till texten. Om du klickar i en textfras som du själv har strukit och därefter accepterar kommer texten helt försvinna från formuläret. Du kan därefter inte se att denna text har strukits även om du väljer läge Visa gjorda ändringar. Ignorera ändring i markerad fras Om du klickar i en ändring gjord av dig själv eller annan bedömare och därefter klickar på knappen Ignorera ändring ignoreras ändringen. Om du klickar i en textfras som du själv har lagt till och därefter ignorerar kommer denna text att försvinna från formuläret. Du kan därefter inte se att denna text har försvunnit även om du väljer läge Visa gjorda ändringar. Om du klickar i struken text och därefter ignorerar denna ändring kommer texten att bli ostruken. Ångra senast inmatning Genom att klicka på knappen ångrar du din senaste ändring. Har du lagt till en textfras eller ord och sedan klickar Ångra försvinner texten. Har du strukit en textfras eller ord som annan bedömare lagt in och sedan klickar Ångra blir texten återigen ostruken. Har du strukit egen text och sedan klickar Ångra kommer texten tillbaka. Kommentera i formuläret Infoga kommentar Genom att klicka på knappen kan du lägga in en fråga eller kommentar i formuläret. Sätt markören i texten och klicka på knappen Infoga kommentar. En kolumn öppnar sig i högermarginalen där du kan skriva din kommentar. Obs! För att spara kommentaren måste du klicka på Klar i kommentarsrutan. Du kan också uppdatera din kommentar genom att klicka på Uppdatera eller svara på en tidigare kommentar genom att skriva in svaret direkt under kommentaren. Spara formuläret Spara uppgifter Observera att det inte är förrän du har klickat på knappen Spara uppgifter längst upp på sidan för formuläret som texten och eventuella kommentarer sparas. Lämna formuläret Avsluta redigering Klicka på knappen Avsluta redigering för att lämna redigeringsläget. Du får alltid en kontrollfråga om du vill spara dina ändringar eller inte, oavsett om du klickat på knappen Spara uppgifter eller inte. Klarmarkering av texten i formuläret När bedömarna är klara med förberedelserna inför en intervju eller yttrandetexten och den är färdig för granskning av UKÄ klickar ansvarig bedömare på knappen Sätt status Klar för Intervjuer respektive Sätt status Klar för Bedömargruppens yttrande. Observera att i och med denna klarmarkering försvinner historiken i formuläret, dvs. endast den slutliga texten utan tidigare redigeringsförslag och kommentarer sparas. 28 ANVÄNDARMANUAL UKÄ BEDÖMARVY

29

30 Universitetskanslersämbetet (UKÄ) ska bidra till att stärka den svenska högskolan och Sverige som kunskapsnation. Vi granskar kvaliteten på högskoleutbildningarna, vi analyserar och följer upp utvecklingen inom högskolan och vi bevakar studenternas rättssäkerhet.

Det finns tre sätt att ta sig till inloggningen för Mina sidor från vår hemsida (startsidan). 1) Genom direktlänk.

Det finns tre sätt att ta sig till inloggningen för Mina sidor från vår hemsida (startsidan). 1) Genom direktlänk. Manual Mina sidor 1 2 Det finns tre sätt att ta sig till inloggningen för Mina sidor från vår hemsida (startsidan). 1) Genom direktlänk. 2) Genom att klicka på Mina sidor i menyn. 3) Genom att klicka på

Läs mer

MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR

MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR I följande dokument hittar ni information om hur ni administrerar er nya hemsida. Manualen går endast igenom grundläggande administration. För mer avancerad redigering

Läs mer

Manual Interbook Bygdegårdar

Manual Interbook Bygdegårdar Manual Interbook Bygdegårdar Bidrag och föreningsuppgifter Datum: 2013 01 23 Version 1.0 Sidan 1 (10) Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1. 1 Föreningsregistret... 3 1.2 Kontaktpersoner... 3 1.3 Huvudanvändare

Läs mer

MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR

MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR I följande dokument hittar ni information om hur ni administrerar er nya hemsida. Manualen går endast igenom grundläggande administration. För mer avancerad redigering

Läs mer

Snabbhjälp Kulturdatabasen.se projektbidrag

Snabbhjälp Kulturdatabasen.se projektbidrag Snabbhjälp Kulturdatabasen.se projektbidrag Kulturdatabasen.se - projektbidrag är en webbapplikation som ska användas för att skicka och redovisa ansökan om arrangörs- och utvecklingsbidrag samt ansökan

Läs mer

MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR

MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR I följande dokument hittar ni information om hur ni administrerar er nya hemsida. Manualen går endast igenom grundläggande administration. För mer avancerad redigering

Läs mer

Det här dokumentet går kortfattat igenom registrerings- och ansökningsprocessen.

Det här dokumentet går kortfattat igenom registrerings- och ansökningsprocessen. Det här dokumentet går kortfattat igenom registrerings- och ansökningsprocessen. 1. Webbläsare Följande versioner av webbläsare stöds: Netscape från version 7.x Firefox från version 1.x Internet Explorer

Läs mer

Regler och anvisningar för ansökan om organisationsstöd gällande år 2016

Regler och anvisningar för ansökan om organisationsstöd gällande år 2016 Dnr CIF 2015/11 Regler och anvisningar för ansökan om organisationsstöd gällande år 2016 Vänligen läs igenom detta dokument innan du påbörjar en ansökan. Var ute i god tid när du ska lämna in en ansökan,

Läs mer

Manual. It s learning. Målgruppen: externa utförare inom Vård och Omsorg

Manual. It s learning. Målgruppen: externa utförare inom Vård och Omsorg Manual It s learning Målgruppen: externa utförare inom Vård och Omsorg Rekommenderade webbläsare: Internet Explorer, aktuella versioner (PC) Safari (ipad, Mac) Örebro kommun 20150911 v 1.1 orebro.se 2

Läs mer

Manual till DIKO 2012-10-19

Manual till DIKO 2012-10-19 Manual till DIKO 2012-10-19 Innehåll Manual till DIKO 2012-10-19... 1 1 Använda DIKO med en dator... 2 1.1 För att logga in i DIKO... 2 1.2 Dag... 3 1.3 Importera bilder... 4 1.4 Redigera bilder i samband

Läs mer

Att använda ELSA. Vad behövs för att använda ELSA?. Felrapportering och support

Att använda ELSA. Vad behövs för att använda ELSA?. Felrapportering och support KI Biobank Instruktion Användarmanual för ELSA Innehållsförteckning Allmänt... 1 Vad är ELSA?... 1 Vad behövs för att använda ELSA?... 2 Felrapportering och support... 2 Att använda ELSA... 2 Viktig information...

Läs mer

Förnyad konkurrensutsättning. Manual för leverantör

Förnyad konkurrensutsättning. Manual för leverantör Förnyad konkurrensutsättning Manual för leverantör Ansvarig utgivare: Göteborgs Stads Upphandlings AB Titel: Förnyad konkurrensutsättning - Manual för leverantör Version: 1.0.0.2013 2 Innehållsförteckning

Läs mer

Skriv http:// före adressen och lämna bort www enligt modellen: http://foreningensnamn.hemochskola.fi/admin

Skriv http:// före adressen och lämna bort www enligt modellen: http://foreningensnamn.hemochskola.fi/admin INTRODUKTION Välkommen att ta i bruk uppdateringsverktyget DigiStoff. För att använda verktyget behöver du en Internetuppkoppling och en webbläsare. Det rekommenderas att du använder webbläsaren Firefox.

Läs mer

Hja lp till Mina sidor

Hja lp till Mina sidor Hja lp till Mina sidor Vanliga Frågor Varför godkänner inte Mina sidor mitt personnummer trots att jag har prövat flera gånger och är säker på att jag skrivit rätt? Du behöver använda ett 12 siffrigt personnummer

Läs mer

lokalnytt.se Manual kundadministration

lokalnytt.se Manual kundadministration lokalnytt.se Manual kundadministration version 2.0 2012-08-23 Innehåll Inledning... sidan 2 Rekommendationer... sidan 2 Gemensamma funktioner... sidan 3 Inloggning... sidan 4 Startsida... sidan 5 Objekt...

Läs mer

Lathund till VFU-portalen

Lathund till VFU-portalen Lathund till VFU-portalen VFU-samordnare Senast uppdaterad: 2013-01-14 Innehåll 1. Startsidan... 3 2. Översikt över arbetsplatser på ett område... 5 3. Redigera information för en arbetsplats... 6 4. Lägg

Läs mer

Visma Proceedo. Att logga in - Manual. Version 1.3 / 140414 1

Visma Proceedo. Att logga in - Manual. Version 1.3 / 140414 1 Visma Proceedo Att logga in - Manual Version 1.3 / 140414 1 Innehållsförteckning 1) INLOGGNING VIA VERKTYG OCH SYSTEM... 3 2) INTERNET EXPLORER... 6 2.1 Java... 6 2.2 Popup-fönster... 8 2.3 Browser, 32-

Läs mer

Lathund skriva reseräkning. Tur och Retur (T&R) 2009-11-10

Lathund skriva reseräkning. Tur och Retur (T&R) 2009-11-10 Lathund skriva reseräkning Tur och Retur (T&R) 2009-11-10 Innehållsförteckning - Normal inloggning Sidan 3 - Inloggning första gången (eller om du glömt lösenordet) Sidan 4 - Ändra lösenord Sidan 5 - T&R

Läs mer

Visma Proceedo. Att logga in - Manual. Version 1.4. Version 1.4 / 151016 1

Visma Proceedo. Att logga in - Manual. Version 1.4. Version 1.4 / 151016 1 Visma Proceedo Att logga in - Manual Version 1.4 Version 1.4 / 151016 1 Innehåll 1) INLOGGNING VIA MEDARBETARWEBBEN... 4 2) INTERNET EXPLORER... 7 2.1 Java... 7 2.2 Popup- fönster... 9 2.3 Browser, 32-64-bitars

Läs mer

Equalis Online Registrera resultat och hämta rapporter via Internet

Equalis Online Registrera resultat och hämta rapporter via Internet Sida 1 av 10 Equalis Online Registrera resultat och hämta rapporter via Internet Innehållsförteckning Allmän information 1 Inloggning och startsidan 3 Användarinformation 4 Registrera resultat 5 Tidigare

Läs mer

Manual Söka ledig tjänst Landstinget i Östergötland. Senast reviderad 2012-03-02

Manual Söka ledig tjänst Landstinget i Östergötland. Senast reviderad 2012-03-02 Manual Söka ledig tjänst Landstinget i Östergötland Senast reviderad 2012-03-02 Sök en specifik tjänst... 3 Första gången du registrerar en ansökan... 4 Vill ansöka och har redan ett användarkonto... 5

Läs mer

Instruktioner i Adoy - Ansökan till Lernias Yrkeshögskola

Instruktioner i Adoy - Ansökan till Lernias Yrkeshögskola Instruktioner i Adoy - Ansökan till Lernias Yrkeshögskola Lernias yrkeshögskola använder Adoy som administrativt verktyg för ansökningar. Vi godkänner enbart digitala ansökningar via detta system och vi

Läs mer

Handledning. Biträdessidan - E-tjänst för offentliga biträden. Handledning till Biträdessidan, 2017 version 1.4 :

Handledning. Biträdessidan - E-tjänst för offentliga biträden. Handledning till Biträdessidan, 2017 version 1.4 : Handledning Biträdessidan - E-tjänst för offentliga biträden Handledning till Biträdessidan, 2017 version 1.4 : 2017-06-13 Innehåll 1 Inledning... 3 2 Logga in/ut på biträdessidan... 3 2.1 Logga in på

Läs mer

Bildtelefoni.net webbklient

Bildtelefoni.net webbklient Bildtelefoni.net webbklient Användarmanual 1.2 www.bildtelefoni.net Direktlänk: www.tolk.sip.nu Copyright 2015 bildtelefoni.net Fokus på tillgänglighet Med webbklienten kan alla få enkel tillgång till

Läs mer

Ditt användarnamn är den e-postadress som du angav när du registrerade dig. Ditt lösenord får du från ditt barns klasslärare.

Ditt användarnamn är den e-postadress som du angav när du registrerade dig. Ditt lösenord får du från ditt barns klasslärare. Att logga in Öppna Internet Explorer (eller någon annan webbläsare). I adressfältet skriver du www.hjarntorget.net (eller bara hjarntorget.net). Tryck sedan på Enter-tangenten. Nu öppnas Hjärntorgets inloggningssida.

Läs mer

Snabbhjälp Kulturdatabasen.se projektbidrag

Snabbhjälp Kulturdatabasen.se projektbidrag Snabbhjälp Kulturdatabasen.se projektbidrag Kulturdatabasen.se projektbidrag är en webbapplikation som ska användas för att skicka och redovisa stöd och bidrag från Kulturutveckling. Innehåll: - Rekommenderade

Läs mer

Aktivitetsstöd Närvarorapportering. Ansvarig i Föreningen

Aktivitetsstöd Närvarorapportering. Ansvarig i Föreningen Aktivitetsstöd Närvarorapportering Ansvarig i Föreningen 2 (27) Datum 2013-09-26 Innehållsförteckning 1. Ansvarig i föreningen/föreningsadministratör... 3 1.1 Internetadress... 3 1.2 Inloggning och glömt

Läs mer

Manual. Patient. version 3.50

Manual. Patient. version 3.50 Manual Patient version 3.50 Innehåll Introduktion till Mina vårdkontakter...2 Vem kan använda tjänsten?... 2 Komma igång... 2 Ett säkert system... 2 Svar inom ett par dagar... 2 Support... 2 Skaffa användarkonto...3

Läs mer

ANVÄNDARBESKRIVNING FÖR PERSONAL

ANVÄNDARBESKRIVNING FÖR PERSONAL ANVÄNDARBESKRIVNING FÖR PERSONAL 1 INLEDNING Programmet ipool är ett system för att på ett effektivt sätt sköta bemanning och personalinformation via ett webbaserat gränssnitt som är enkelt att använda

Läs mer

Manual Trafikdatasystem Grävtillstånd, sökande

Manual Trafikdatasystem Grävtillstånd, sökande Innehållsförteckning Starta systemet...1 Startsidan...2 Hantera ärende...3 Skapa ärende...4 Trafikanordningsplan...5 Redigera ärende...6 Hantera karta...7 Manual Trafikdatasystem Grävtillstånd, sökande

Läs mer

Lathund Fritidshem 2014-10-03

Lathund Fritidshem 2014-10-03 Lathund Fritidshem 2014-10-03 1 Innehåll Logga in... 3 Behörighet... 3 Inloggning till systemet, Hypernet... 3 Glömt lösenord... 3 Uppdatera lösenordet... 3 Vyer anpassa det du vill se... 4 Kolumner...

Läs mer

Manual för Menys webbaserade kurser i Fronter

Manual för Menys webbaserade kurser i Fronter Manual för Menys webbaserade kurser i Fronter Innehållsförteckning Introduktion 3 Inloggning & Lösenordsbyte 4 Idagsidan 5 Kursens rum (startsida) 6 Webblektion 7 Deltagare 8 Inlämning 9 Kalender 11 Diskussionsforum

Läs mer

Thomas Pihl 2013. Frontermanual. för studerande vid Forum Ystad

Thomas Pihl 2013. Frontermanual. för studerande vid Forum Ystad Thomas Pihl 2013 Frontermanual för studerande vid Forum Ystad Innehåll Fronter... 2 Inloggning... 2 Komplettera användaruppgifter... 4 Anpassa Min sida... 5 Verktygen på Min sida... 6 Notiser & E-post...

Läs mer

Manual Interbook. Datum: 2013 01 24 Version 1.3 Sidan 1 (14)

Manual Interbook. Datum: 2013 01 24 Version 1.3 Sidan 1 (14) Manual Interbook Datum: 2013 01 24 Version 1.3 Sidan 1 (14) Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1. 1 Föreningsregistret... 3 1.2 Kontaktpersoner... 3 1.3 Huvudanvändare och underanvändare... 3 2. Hitta

Läs mer

Installationsinstruktion med rekommenderade inställningar Extern Uppkoppling med OTP och SITHS-kort mot Landstinget Västmanland

Installationsinstruktion med rekommenderade inställningar Extern Uppkoppling med OTP och SITHS-kort mot Landstinget Västmanland LANDSTINGET VÄSTMANLAND Installationsinstruktion med rekommenderade inställningar Extern Uppkoppling med OTP och SITHS-kort mot Landstinget Västmanland Sida 0 av 9 Innehållsförteckning: 1. Hårdvara...

Läs mer

Manual. It s learning. Målgruppen: privata utförare inom Vård och Omsorg

Manual. It s learning. Målgruppen: privata utförare inom Vård och Omsorg Manual It s learning Målgruppen: privata utförare inom Vård och Omsorg Rekommenderade webbläsare: Internet Explorer, aktuella versioner (PC) Safari (ipad, Mac) Örebro kommun 20160201 v 1.2 orebro.se 2

Läs mer

1. Hur öppnar jag Polisens blanketter / formulär, trycksaker och annat som är i PDF-format?

1. Hur öppnar jag Polisens blanketter / formulär, trycksaker och annat som är i PDF-format? PDF-tips Vill du veta mer eller har problem med att ladda ner eller att öppna PDF-filer på polisen.se? Här får du några tips. 1. Hur öppnar jag Polisens blanketter / formulär, trycksaker och annat som

Läs mer

Lathund till VFU-portalen

Lathund till VFU-portalen Lathund till VFU-portalen VFU-koordinator Senast uppdaterad: 2012-01-12 Innehåll 1. Startsidan... 3 2. Översikt över arbetsplatser på ett område... 5 3. Redigera information för en arbetsplats... 6 4.

Läs mer

Användarmanual för Lunds universitets sökandeportal

Användarmanual för Lunds universitets sökandeportal Användarmanual för Lunds universitets sökandeportal 1 Innehållsförteckning 1. ATT SÖKA EN ANSTÄLLNING VIA SÖKANDEPORTALEN... 3 1.1 LOGGA IN I SÖKANDEPORTALEN... 3 1.2 SKAPA ETT NYTT KONTO... 4 1.3 LÖSENORD...

Läs mer

Krav på webbläsare. Manual för arbetslöshetkassorna. De webbläsare som är kompatibla med portalen är minst Internet Explorer 6.x och Firefox 2.

Krav på webbläsare. Manual för arbetslöshetkassorna. De webbläsare som är kompatibla med portalen är minst Internet Explorer 6.x och Firefox 2. Användarmanual till IAF:s portal för arbetslöshetskassor 1 (8) Manual för arbetslöshetkassorna Krav på webbläsare De webbläsare som är kompatibla med portalen är minst Internet Explorer 6.x och Firefox

Läs mer

1. Ledare... 3 2. Hantera deltagare... 5 3. Rapporter... 13 4. Övriga menyer... 15

1. Ledare... 3 2. Hantera deltagare... 5 3. Rapporter... 13 4. Övriga menyer... 15 Sidan 1 (18) 1. Ledare... 3 1.2 Huvudmeny i Aktivitetsstöd... 3 2. Hantera deltagare... 5 2.1 Deltagare... 6 2.1.1 Lägga in deltagare i ny grupp... 6 2.1.2 Lägga till deltagare i befintlig grupp... 6 2.2

Läs mer

Manual för ansökan till Stiftelsen Kjellbergska Flickskolans Donationer

Manual för ansökan till Stiftelsen Kjellbergska Flickskolans Donationer Manual för ansökan till Stiftelsen Kjellbergska Flickskolans Donationer Ver 3.0 Sida 1 av 19 1. Komma igång med din stipendieansökan 3 1.1 Läs texten Tänka på 3 1.2 Logga in eller Skapa nytt användarkonto

Läs mer

Självbetjäning för arbetsgivare. Användarhandledning Kom igång med Arbetsgivartjänsten Behörighetsadministration

Självbetjäning för arbetsgivare. Användarhandledning Kom igång med Arbetsgivartjänsten Behörighetsadministration Självbetjäning för arbetsgivare Användarhandledning Kom igång med Arbetsgivartjänsten Behörighetsadministration Innehåll 1 DOKUMENTINFORMATION... 3 1.1 SYFTE... 3 1.2 AVGRÄNSNINGAR... 3 1.3 STÖD VID LÄSNING...

Läs mer

Uppdaterad 2010-05-11. Lathund Synpunkten för handläggare och ansvarig chef

Uppdaterad 2010-05-11. Lathund Synpunkten för handläggare och ansvarig chef Uppdaterad 2010-05-11 Lathund Synpunkten för handläggare och ansvarig chef 1 Innehållsförteckning Handläggarens roll och ansvarsuppgifter... 3 Närmaste chefs roll och ansvarsuppgifter... 3 Praktisk handläggning

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL FÖR WORDPRESS

ANVÄNDARMANUAL FÖR WORDPRESS FÖR WORDPRESS Surfa in på http://klubb.seko.se/< din sida >/wp-admin/ vet du inte vad < din sida > är kan du logga in direkt på http://klubb.seko.se/wp-admin 3. Fyll i ert användarnamn 3. Fyll även i ert

Läs mer

Dina inloggningsuppgifter är samma som du använder för att logga in på skolans datorer.

Dina inloggningsuppgifter är samma som du använder för att logga in på skolans datorer. Att logga in Öppna Internet Explorer (eller någon annan webbläsare). I adressfältet skriver du www.hjarntorget.net (eller bara hjarntorget.net). Tryck sedan på Enter-tangenten. Nu öppnas Hjärntorgets inloggningssida.

Läs mer

Välkommen till edwise - Elev

Välkommen till edwise - Elev Välkommen till edwise - Elev 2011 Tieto Corporation Inloggning Skriv www.edwise.se i webbläsarens adressfönster. Ditt användarnamn samt lösenord får du av edwiseansvarige på skolan. Har du haft ett konto

Läs mer

Thomas Pihl Frontermanual för studerande vid Forum Ystad

Thomas Pihl Frontermanual för studerande vid Forum Ystad Thomas Pihl 2007 Frontermanual för studerande vid Forum Ystad Innehåll Fronter...2 Inloggning...2 Ändra användaruppgifter...4 Anpassa Min sida...5 Verktygen på Min sida...6 Notiser...7 Mitt arkiv...9 Fronter

Läs mer

Användarmanual FLEX Res (måste användas i internet Explorer)

Användarmanual FLEX Res (måste användas i internet Explorer) Användarmanual FLEX Res (måste användas i internet Explorer) Börja med att logga in i FLEX portalen genom att skriva in http://df23dmz01.cloudapp.net/ (Viktigt att ni tillåter pop-up fönster om ni får

Läs mer

Visma Proceedo. Att logga in - Manual. Version Version /

Visma Proceedo. Att logga in - Manual. Version Version / Visma Proceedo Att logga in - Manual Version 1.4.1 Version 1.4.1 / 170510 1 Innehåll 1) INLOGGNING VIA MEDARBETARWEBBEN... 4 2) INTERNET EXPLORER... 7 2.1 Java... 7 2.2 Popup- fönster... 9 2.3 Browser,

Läs mer

Användarmanual Vikariekalendern

Användarmanual Vikariekalendern Användarmanual Vikariekalendern Vikariekalendern är ett tilläggsprogram till Winlas Resurs där vikarier, poolanställda, m.fl. kan skriva in de tider då kan arbeta. Kalendern går att komma åt via Internet

Läs mer

Handledning för eklara

Handledning för eklara 2014-04-04 Handledning för eklara Innehåll Tekniska krav... 2 Användarkonto i eklara... 2 Att söka bidrag hos Forte... 3 Anvisningar för ansökan... 3 Ansökansformuläret... 3 Elektroniska bilagor till ansökan...

Läs mer

Moodle2 STUDENTMANUAL

Moodle2 STUDENTMANUAL Moodle2 STUDENTMANUAL Moodle är en lärplattform med hjälp av vilket du kan kommunicera, dela med dig av information och upprätthålla kontakten med lärarna, handledarna och de andra kursdeltagarna. För

Läs mer

INSTRUKTIONER FÖR DIGITAL ANSÖKAN AV UTVECKLINGSBIDRAG OCH BIDRAG TILL INTERNATIONELLT KULTURSAMARBETE

INSTRUKTIONER FÖR DIGITAL ANSÖKAN AV UTVECKLINGSBIDRAG OCH BIDRAG TILL INTERNATIONELLT KULTURSAMARBETE INSTRUKTIONER FÖR DIGITAL ANSÖKAN AV UTVECKLINGSBIDRAG OCH BIDRAG TILL INTERNATIONELLT KULTURSAMARBETE Det finns två sätt att gå till ansökningsformulärsidan: 1. http://kulturdatabasen.se/projektbidrag

Läs mer

Användarmanual KTC MeView Lägenhetsinnehavare. Revision 3.0. Användarmanual KTC MeView. Lägenhetsinnehavare. Sida 1

Användarmanual KTC MeView Lägenhetsinnehavare. Revision 3.0. Användarmanual KTC MeView. Lägenhetsinnehavare. Sida 1 Användarmanual KTC MeView Lägenhetsinnehavare Sida 1 Sida 2 Innehåll Inledning... 4 Allmänt... 4 Förutsättningar... 4 Plug-in... 4 Web-läsare... 4 Inloggning... 5 Användaruppgifter... 5 Inloggning... 5

Läs mer

en stor bokstav och en siffra. Lösenordet får inte innehålla några tecken (!,,#,%,&)

en stor bokstav och en siffra. Lösenordet får inte innehålla några tecken (!,,#,%,&) Gå in på www.lernia.se Klicka på rubriken Registrera CV 1. Fyll i dina användaruppgifter. - Skriv in din e-postadress, glöm inte att upprepa e-postadressen - Skriv in ett önskat lösenord och upprepa detta.

Läs mer

Manual för hantering av lagsida inom BSK HFO

Manual för hantering av lagsida inom BSK HFO Manual för hantering av lagsida inom BSK HFO Denna manual innehåller följande ämnen: Strukturen för en lagsida Roller i IdrottOnline Logga in på IdrottOnline Publicera en nyhet Använda en bild (ladda upp

Läs mer

1 Handledning för vårdnadshavare...3 1.1 Vad är lärportalen och vad kan jag göra där?...3

1 Handledning för vårdnadshavare...3 1.1 Vad är lärportalen och vad kan jag göra där?...3 Innehållsförteckning 1 Handledning för vårdnadshavare...3 1.1 Vad är lärportalen och vad kan jag göra där?...3 2 Logga in första gången...3 2.2 Logga in med användarnamn och lösenord...3 2.3 Min profil...4

Läs mer

Användarmanual Allmän REQS 7

Användarmanual Allmän REQS 7 1 Användarmanual Allmän REQS 7 2 Innehållsförteckning: Inloggning... 3 Allmänt... 4 Bokmärken statistik... 5 Fastighetsinformation... 6 Uppdragsöversikt... 7 Listläge filtrera/sortera... 8 Listläge skriv

Läs mer

Ansökan om stöd till kulturverksamhet via webben Gäller från 2015-08-27

Ansökan om stöd till kulturverksamhet via webben Gäller från 2015-08-27 Ansökan om stöd till kulturverksamhet via webben Gäller från 2015-08-27 KULTURFÖRVALTNINGEN Innehåll Kontakta Kulturstöd... 2 Inledning, Ansökan på webben... 3 Logga in... 4 Felmeddelanden... 7 Godkänn

Läs mer

2009-08-20. Manual för Typo3 version 4.2

2009-08-20. Manual för Typo3 version 4.2 2009-08-20 Manual för Typo3 version 4.2 1 2 Innehåll: 1. Allmänt 4 2. Grunderna i Typo3 5 2.1 Knappar 5 2.2 Inloggning 5 2.3 Den inledande vyn 6 2.4 Sidträdet 7 3. Sidor 8 3.1 Skapa en ny sida 8 3.1.1

Läs mer

Arbeta i Sharepoint dokumenthanteringssystem

Arbeta i Sharepoint dokumenthanteringssystem Arbeta i Sharepoint dokumenthanteringssystem För att komma ifrån problemet med olika versioner av dokument ska alla webbdokument läggas in i dokumenthanteringssystemet Sharepoint. Så här laddar du upp

Läs mer

Elsmart Användarmanual Nätanmälan för Installatörer

Elsmart Användarmanual Nätanmälan för Installatörer Elsmart Användarmanual Nätanmälan för Installatörer Inledning Detta är en generell användarmanual till Elsmart - Nätanmälan. Den är skriven för att kunna användas av alla installatörer. Manualen kan användas

Läs mer

Manual för ADDIS-net. Innehåll

Manual för ADDIS-net. Innehåll Manual för ADDIS-net Innehåll Inloggning... 2-3 Söksidan... 3 Registrera en ny intervju... 4 Födelsedatum/UNO-kod... 4 Lås/Lås upp intervju... 4 Redigera intervju-information... 4 Mata in svar i en intervju...

Läs mer

Manual - chef grund. (Version 1.0)

Manual - chef grund. (Version 1.0) Manual - chef grund (Version 1.0) Innehållsförteckning Logga in och navigera... 2 Hjälp och inställningar... 3 Ditt skrivbord - förstasidan... 5 Läsa ansökningar... 6 - CV... 8 - Personligt brev... 9 -

Läs mer

Uppdaterad: 2014-03-18. För dig som är Gruppadministratör

Uppdaterad: 2014-03-18. För dig som är Gruppadministratör Uppdaterad: 2014-03-18 För dig som är Gruppadministratör 1 Skriv ej ut manualen! För att alltid ha aktuell information och slippa dyra utskriftskostnader ber vi dig att ladda hem manualen som en PDF från

Läs mer

Användarhandbok Mealman

Användarhandbok Mealman Användarhandbok Mealman Mars 2015 Innehåll 1 Idén bakom Mealman... 2 2 Varför och hur ska Mealman användas?... 3 3 Installation... 4 3.1 Spara Mealman som en app-ikon.... 4 3.1.1 Jag använder Internet

Läs mer

Lathund Hemsida för Astma- och Allergiförbundets föreningar

Lathund Hemsida för Astma- och Allergiförbundets föreningar 1/17 Lathund Hemsida för Astma- och Allergiförbundets föreningar Webbplatsen är byggd i WordPress 3.8.1. Den är byggd för att på ett enkelt sätt ska kunna skapa nya föreningshemsidor och innehåller: Inloggning

Läs mer

PREMIUM COMAI WEBBKALENDER

PREMIUM COMAI WEBBKALENDER 1 PREMIUM COMAI WEBBKALENDER 2.0 ADMINISTRATÖR utvecklar och säljer anpassningsbara smartphone 2 Innehåll 1 Inledning... 3 1.1 Terminologi... 3 1.2 Teknisk kravspecifikation... 4 1.3 Behörigheter... 4

Läs mer

ODD FELLOW ORDEN. Manual. Sidverktyget. oddfellow.se. version

ODD FELLOW ORDEN. Manual. Sidverktyget. oddfellow.se. version ODD FELLOW ORDEN Manual Sidverktyget oddfellow.se version 1210012 Kort om intranätet odd fellow ordens webplats består av två delar; En publik del vars målgrupp är besökare som inte är medlemmar i orden

Läs mer

Installationsanvisningar. till IST Analys

Installationsanvisningar. till IST Analys Installationsanvisningar för IEklient till IST Analys 2 Med rätt säkerhetsinställningar i din webbläsare ska det vara enkelt att komma igång med IST analys. Allt ska då laddas hem och starta automatiskt

Läs mer

Visma Proceedo Att logga in - Manual

Visma Proceedo Att logga in - Manual Visma Proceedo Att logga in - Manual Version 1.1 / 131028 1 Innehållsförteckning 1) INLOGGNING VIA VERKTYG OCH SYSTEM... 3 2) INTERNET EXPLORER... 6 2.1 Java... 6 2.2 Popup-fönster... 8 2.3 Browser, 32-

Läs mer

Utfärdare/Enhet Telefon Datum Version Sida. Anita Liljegren Folkhälsa och Sjukvård/Bedömning tandvård

Utfärdare/Enhet Telefon Datum Version Sida. Anita Liljegren Folkhälsa och Sjukvård/Bedömning tandvård Anita Liljegren Folkhälsa och Sjukvård/Bedömning tandvård 036-32 42 15 2014-11-25 1.5 1 (8) BEDA Användarmanual Denna manual beskriver hur man använder systemet Beda, en webbaserad applikation där offentliga

Läs mer

E-rekrytering Sökandeportalen

E-rekrytering Sökandeportalen E-rekrytering Sökandeportalen Manual för Sökandeportalen i Göteborgs universitets E-rekryteringssystem 2012-04-24 Innehåll Göteborgs universitets Sökandeportal... 3 Skapa ett nytt konto... 4 Startsidan...

Läs mer

Så här fungerar registreringen i Malmö stads Odlingsslottskö

Så här fungerar registreringen i Malmö stads Odlingsslottskö 1 Så här fungerar registreringen i Malmö stads Odlingsslottskö Det är givetvis kostnadsfritt att stå i Malmö stads odlingslottskö. Innehåll Steg 1: Registrera dig som ny kund och skapa en sökprofil...

Läs mer

Användarmanual för webbapplikationen Fejjan för alla. Manualens version:1.0. Datum: 5 februari 2014

Användarmanual för webbapplikationen Fejjan för alla. Manualens version:1.0. Datum: 5 februari 2014 Fejjan för alla 1.0 Användarmanual för webbapplikationen Fejjan för alla. Manualens version:1.0. Datum: 5 februari 2014 Fejjan för alla gör det lättare för personer med olika typer av funktionsnedsättningar

Läs mer

1 Allmänt. 2 Hur gör man. 2.1 Gå till lagets sida, Logga in genom att trycka på hänglåset

1 Allmänt. 2 Hur gör man. 2.1 Gå till lagets sida, Logga in genom att trycka på hänglåset 1 Allmänt Detta är den lilla instruktionen för att redigera innehållet för laget. För att få en lagsida skicka ett mail till webmaster, webmaster@vikingstad.nu Ange namn, epostadress och lag 1 ALLMÄNT...1

Läs mer

Kommer det inget mail? Kontrollera i så fall att du matat in rätt mailadress och att mailet inte fastnat i ditt skräppostfilter.

Kommer det inget mail? Kontrollera i så fall att du matat in rätt mailadress och att mailet inte fastnat i ditt skräppostfilter. På de följande sidorna beskrivs hur du som installatör kan använda tjänsten föranmälan.nu för att hantera för- och färdiganmälningar till elnätsägare. Tjänsten är gratis för installatörer och är baserad

Läs mer

UTV5 Lathund för skolledning (2013-12-10)

UTV5 Lathund för skolledning (2013-12-10) UTV5 Lathund för skolledning (2013-12-10) Innehåll Sid 2 Inledning Sid 3 Logga in Sid 4 Startsidan Sid 5 Obligatoriska frågor Sid 6 Kursutvärderingar Sid 10 Statistik Sid 12 Formulär Sid 16 Skapa utvärdering

Läs mer

Manual för ParaDifo Vårdgivare/Utförare inom Individ och Familjeomsorg

Manual för ParaDifo Vårdgivare/Utförare inom Individ och Familjeomsorg Manual för ParaDifo Vårdgivare/Utförare inom Individ och Familjeomsorg Vuxen, Insats Chefsspecifika uppgifter stockholm.se Titel: Manual för ParaDifo Vårdgivare/Utförare inom Individ och Familjeomsorg

Läs mer

(Vid tekniska problem, kontakta Mapaz Support, support@mapaz.com, 08-551 142 01)

(Vid tekniska problem, kontakta Mapaz Support, support@mapaz.com, 08-551 142 01) Registrering, inloggning och genomföra prov i Maskinkörkortets provdel (Vid tekniska problem, kontakta Mapaz Support, support@mapaz.com, 08-551 142 01) Maskinkörkortet består i huvudsak av två delar, en

Läs mer

Användarmanual Livsmedelsverkets Mina sidor för Livsmedelsföretagare

Användarmanual Livsmedelsverkets Mina sidor för Livsmedelsföretagare Användarmanual Livsmedelsverkets Mina sidor för Livsmedelsföretagare Innehållsförteckning 1. Översikt... 4 2. Målgrupp... 4 3. Åtkomst till Mina sidor... 4 4. Logga in... 5 5. Glömt lösenord... 5 6. Ändra

Läs mer

Välkommen till JENSEN online!

Välkommen till JENSEN online! Välkommen till JENSEN online! Logga in! Den här guiden ger en kort introduktion till hur dina distansstudier på JENSEN vuxenutbildning går till. Om det är första gången du studerar via JENSEN online, behöver

Läs mer

Snabbhjälp Kulturdatabasen.se Projektbidrag

Snabbhjälp Kulturdatabasen.se Projektbidrag 2017-05-16 Snabbhjälp Kulturdatabasen.se Projektbidrag Kulturdatabasen.se Projektbidrag är en webbapplikation som ska användas för att ansöka om och redovisa regionalt projektbidrag från Kultur och bildning,

Läs mer

Lathund Förskola och annan pedagogisk omsorg 2014-10-03

Lathund Förskola och annan pedagogisk omsorg 2014-10-03 Lathund Förskola och annan pedagogisk omsorg 2014-10-03 1 Innehåll Logga in... 3 Behörighet... 3 Inloggning till systemet, Hypernet... 3 Glömt lösenord... 3 Uppdatera lösenordet... 3 Vyer anpassa det du

Läs mer

Skyltdirekt 08-550 029 79 www2.skyltdirekt.nu support@skyltdirekt.nu

Skyltdirekt 08-550 029 79 www2.skyltdirekt.nu support@skyltdirekt.nu Med Skyltdirekt.nu skapar du på ett användarvänligt sätt pris och produktskyltar. Alla i butiken kan skapa prisskyltar. Ingen datavana eller installation krävs. Skyltdirekt 08-550 029 79 www2.skyltdirekt.nu

Läs mer

Användarmanual - OVK. Användarmanual OVK Version 1.5 Daterad: 2014-09-09

Användarmanual - OVK. Användarmanual OVK Version 1.5 Daterad: 2014-09-09 1 Användarmanual - OVK 2 Inloggning... 3 Allmänt... 4 Öppna protokoll... 6 Fylla i protokoll... 7 Skriva ut protokoll... 16 Returnera protokoll... 17 Uppföljning anmärkningar/åtgärder... 17 3 Inloggning

Läs mer

Närvarorapportering. Ledare

Närvarorapportering. Ledare Närvarorapportering Ledare 2 (16) Datum 2011-09-15 Innehållsförteckning 1. Ledare... 3 1.1 Inloggning och glömt lösenord... 3 1.2 Huvudmeny i Aktivitetsstöd... 5 2. Hantera deltagare... 6 2.1 Deltagare...

Läs mer

BRUKSANVISNING FÖR FÖRETAG

BRUKSANVISNING FÖR FÖRETAG 25.2.2013 BRUKSANVISNING FÖR FÖRETAG Den elektroniska servicen e-vientiasiakirjat www.e-vientiasiakirjat.fi OY SAMLINK AB BRUKSANVISNING FÖR FÖRETAG 2 (42) Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Krav

Läs mer

Kom igång guide för vårdnadshavare. Kom igång med Unikum IUP, mål och omdömen

Kom igång guide för vårdnadshavare. Kom igång med Unikum IUP, mål och omdömen Kom igång guide för vårdnadshavare Kom igång med Unikum IUP, mål och omdömen 1. Introduktion 2 2. Om IUP-mallarna i Unikum 3 3. Vad behöver du för att komma igång? 4 4. Logga in på Unikum 5 5. Bekanta

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 1

INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 1 Januari 2011 Guide för vårdnadshavare - Grundskola Kom igång med Unikum IUP, mål och omdömen. Denna guide beskriver dels vad individuella utvecklingsplaner och skriftliga omdömen är, varför de finns, vad

Läs mer

Regler och anvisningar för ansökan om projektbidrag år 2 fortsättningsansökan

Regler och anvisningar för ansökan om projektbidrag år 2 fortsättningsansökan Dnr CIF 2015/11 Regler och anvisningar för ansökan om projektbidrag år 2 fortsättningsansökan Vänligen läs igenom detta dokument innan du påbörjar en ansökan. Var ute i god tid när du ska lämna in en ansökan,

Läs mer

Handbok kundwebb för kunder Innehållsförteckning

Handbok kundwebb för kunder Innehållsförteckning Handbok kundwebb för kunder Innehållsförteckning Handbok kundwebb för kunder... 1 Översikt... 2 Logga in... 2 Ditt ärende... 3 Hur använder du kundwebben... 3 informationsfältet... 4 Arbetsfältet... 4

Läs mer

Guide till Min ansökan

Guide till Min ansökan Guide till Min ansökan INNAN DU BÖRJAR På startsidan kan du välja språk (svenska eller finska). För att kunna fylla i ansökan behöver du skapa ett användarkonto (se instruktion på bild 3). Ska du som skapar

Läs mer

Hur man lägger upp och redigerar dokument i Typo3.

Hur man lägger upp och redigerar dokument i Typo3. Hur man lägger upp och redigerar dokument i Typo3. Typo3 är ett så kallat CMS, Content Management System där du enkelt och smidigt kan lägga ut kursinformation och bilder. Detta verktyg är webbaserat vilket

Läs mer

För att öppna galleriet, ange adressen http://www.galleri.storsjobygdensfotoklubb.se

För att öppna galleriet, ange adressen http://www.galleri.storsjobygdensfotoklubb.se Använda Bildgalleriet För att öppna galleriet, ange adressen http://www.galleri.storsjobygdensfotoklubb.se Logga in För att skapa och administrera album för galleriet ska du logga in. Användarnamn är användarens

Läs mer

Lathund för att skapa dokument i redigeraren

Lathund för att skapa dokument i redigeraren Lathund för att skapa dokument i redigeraren Denna guide beskriver hur man skapar ett dokument i redigeraren. Redigeraren är Fronters inbyggda textredigerare. Man kan även låta andra skriva och kommentera

Läs mer

Manual Invånare. Stöd och Behandling version 1.4. Stockholm, 2015-11-23

Manual Invånare. Stöd och Behandling version 1.4. Stockholm, 2015-11-23 Manual Invånare Stöd och Behandling version 1.4 Stockholm, 2015-11-23 Innehåll 1. Inledning... 4 1.1. Stöd och behandling... 4 1.2. Roller och Behörigheter... 4 1.3. Förutsättning för att kunna vara aktiv

Läs mer

Version

Version 2 Inloggning i Viltdata För att registrera eller administrera uppgifter i viltdata, navigera till webbplatsen www.viltdata.se På startsidan finns allmän information och nyheter samt kontaktuppgifter till

Läs mer

Användarguide itslearning 3.3 för studenter

Användarguide itslearning 3.3 för studenter Användarguide itslearning 3.3 för studenter - 1 Innehållsförteckning Vad är itslearning... 3 Logga in på itslearning... 4 1. Infopanel... 7 2.1 Kursens ingångssida... 9 2.2 Diskussionsforum... 11 2.3 Lämna

Läs mer