C cirkulation och blödning. Hjärtinfarkt och hjärtstopp Yttre och inre blödningar Vätskeförluster

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "C cirkulation och blödning. Hjärtinfarkt och hjärtstopp Yttre och inre blödningar Vätskeförluster"

Transkript

1 C cirkulation och blödning Hjärtinfarkt och hjärtstopp Yttre och inre blödningar Vätskeförluster

2 C cirkulation och blödning Kärlsystemet är vägnätet de röda blodkropparna cirkulerar i och som transporterar syre till våra organ. Det är ett slutet vätskesystem(kärl som är fyllda med 5L vätska som bl a innehåller röda blodkroppar) med en pump (hjärtat) och med ett syreupptagande filter(lungan). Om transporten av syre störs eller upphör går vi in i chock och om orsaken inte åtgärdas dör vi Transporten kan störas av att pumpen slutar fungera, om vi förlorar röda blodkroppar via blödning eller om syreupptagningsfiltret skadas därför hjälper vi till att hålla fri luftväg, kollar pulsen, misstänker blödning, startar HLR vid hjärtstopp och stoppar yttre blödningar

3 C Cirkulation och Blödning Kärlsystemet Kärlsystemet utgörs av blodkärl som går från hjärtat (röda) pulsådror och blodkärl som går till hjärtat (blåa) - blodådror

4 C-cirkulation och blödning Hjärtinfarkt och Hjärtstopp Hjärtat slutar att fungera effektivt om hjärtmuskeln inte får syre och om det elektriska systemet i hjärtat kortsluts. Den vanligaste anledningen är en propp i någon av hjärtats kranskärl Personen anger detta som bröstsmärtor eller får ett hjärtstopp och blir medvetslös, andnings- och pulslös. Betrakta alltid bröstsmärtor som en hjärtinfarkt Personen kan ange kramande smärta vänster till i bröstet, smärtor från en eller båda armar, ryggen, käkarna eller övre delen av magen eller andnöd, illamående, yrsel och ångest Smärtan/obehaget blir värre i fysisk aktivitet och lindras av vila Huden är ofta blek och känns kall och svettig

5 C Cirkulation och Blödning Hjärtinfarkt Det klassiska tecknet på hjärtinfarkt är att personen tar sig för bröstet Ring 112 inom 5 min Om du har hjärtstartare - hämta den och bered dig på att påbörja HLR

6 C Cirkulation och Blödning Yttre Blödningar Yttre blödningar ska alltid stoppas Blodåderblödningar läggs om med ett uppsugande förband och kroppsdelen hålls högt Pulsåderblödningar läggs om med ett tryckförband och kroppsdelen hålls högt. Du kan öka trycket med en handsbeklädd hand utanpå förbandet

7 C cirkulation och blödning Inre Blödningar Inre blödningar är förlust av röda blodkroppar och vätskan de cirkulerar i via sår inne i kroppen och kan inte ses bara misstänkas Buken har 4 blodrika organ (levern, mjälten och njurarna), stora kroppspulsådern och bäckenet som vid skada snabbt kan orsaka blödningschock, lungorna är också kärlfyllda organ som tillsammans rymmer hela vår blodvolym Benbrott blöder stor blodförlust: - en överarm blöder 500ml - ett lårben blöder 1000ml - bäckenet blöder tills det inte finns något blod kvar Inre blödningar måste alltid åtgärdas på sjukhus och är alltid ett livshotande tillstånd

8 C cirkulation och blödning Vätskeförluster Via våldsamma kräkningar, stora urinmängder eller svettningar förloras den vätska de röda blodkropparna cirkulerar i men de röda blodkropparna finns kvar. Hjärtat kommer då inte ha något att pumpa runt Denna vätska kan också omfördelas ut från kärlsystemet till andra vävnader och orsaka en mindre cirkulerande volym i kärlsystemet, som precis som ovan resulterar i en för liten volym att pumpa runt. Detta uppstår vid: -immunsystemets aktivering vid livshotande allergisk reaktion -gifter från bakterier vid blodförgiftning -skador på ryggmärgen vid olyckor

9 C Cirkulation och Blödning Vad är det vi kan se, höra och känna?

10 C cirkulation och blödning Vad är det vi kan se, höra och känna? Skadeplatsen ger oss information om vilken typ av olycka som skett Vi kan höra om andningen inte fungerar och se hur bröstkorgen rör på sig Vi kan se yttre blödningar, blåmärken och felställda brutna armar och ben Vi kan se hur huden ser ut och hur den känns Vi kan känna om det finns puls på handledsnivå Vi kan se om personen är vaken och rör på alla sina kroppsdelar spontant och höra om de kan prata med oss Om personen är vaken kan du få information var det finns smärta Alla dessa saker tillsammans hjälper oss i att ta reda på vilka skador som uppstått och hur allvarligt hotad cirkulationen är

11 C cirkulation Skadeplatsen/Skademekanism Fall över 5 meter? Underlag? Detta medför ofta stora skador på bröstkorg, rygg, bäcken och stora rörben vilka blöder mycket T-olycka? Hastighet? Frontalkrock? Bälte? Ger information om vilka krafter som påverkat kroppens organ Klämskada? Slitskada? Stickskada? Magen? Lår? Bröstkorg? Här finns alla de stora pulsådrorna och ger snabbt livshotande blödningar El-olycka? Ligger personen långt från kraftledningen? El stör hjärtrytmen och kan också orsaka att personen kastas långt ifrån el- ledningen och ådra sig stora benbrott Fallit ihop utan anledning? Har personen slagit i något vid fallet? Medvetande påverkan utan föregående olycka är oftast sjukdomsorsakad

12 C cirkulation och blödning Andning Skador på bröstkorgen kan också vara skador på lungan som är ett blodriktorgan Hög andningsfrekvens är ett av de tidigaste tecknen på chock fr a hos barn

13 C cirkulation och blödning Yttre blödning, blåmärken och benbrott Skrapsår? Var? Kan dölja underliggande skador på skelettet Djupa skärsår? I magen kan de blodrika organen blivit skadade, på armar och ben kan kärlen blivit skadade Krossår? Kan dölja skelett, muskel och nervskador Pulserande sår? Innebär alltid att en pulsåder är skadad Blåmärken på bröstkorg, buken, ländryggen, låren? Kan dölja allvarliga skador på lungorna, de blodrika organen i magen och stora benbrott Smärtor vid djupandning? Smärtor i magen? Mjälten, njurarna och levern är stora blodrika organ Sneda armar eller ben? Sticker ben ut genom huden? Kall arm eller fot samma sida som benbrottet? Vassa benbrott i nedre delen av överarmen, i knä och på underbensnivå kan skära av stora kärl och orsaka betydande blödning

14 C cirkulation Hud Blek? Kalla händer och fötter? Svettig? Vaxartad? Blå? Huden blir blek vid blödning av två anledningar, det saknas röda blodkroppar som färgar vit hud och slemhinnor rosa, samt att vid chock drar de yttre blodkärlen ihop sig i armar och ben för att bevara hjärtats och hjärnans cirkulation Huden blir kall för att det cirkulerar lite blod i händer och fötter Huden på öronsnibbar, läppar och naglar blir blå när vi har för lite cirkulerande syre i blodet

15 C cirkulation Pulsen Pulsen är ett bra mått på hur mycket syre vi behöver i en given sekund. När vi är skadade behöver vi mer syre, då pumpar hjärtat runt blodkropparna oftare till våra vävnader för att möta syrgasbehovet. Vi märker det på att pulsen ökar. Detta är ett av de viktigaste måtten på om cirkulationen är hotad. Pulsen påverkas dock av läkemedel, ålder och hur vältränade vi är Känns pulsen i handleden? På halsen hos medvetslös patient? Undvik att känna i ljumske. Är pulsen regelbunden? Går den jättelångsamt eller fort? Om hjärtat är sjukt och den elektriska aktiviteten är är störd påverkas också pulsen I de nya HLR-riktlinjerna är pulskontroll inte längre avgörande för startande av HLR utan det görs vid medvetslöshet i kombination med andningsstopp.

16 C cirkulation Är personen vaken och kan prata med oss? Pratar personen spontant och har öppna ögon? Då har personen för tillfället tillräcklig cirkulation till hjärnan Om du måste väcka personen, han/hon bara reagerar på smärta eller inte alls reagerar ska du utgå ifrån att personen blöder och är i chock vid olyckor Om personen är aggressiv eller förvirrad ska du utgå ifrån att personen blöder och är på väg in i chock vid olyckor Om personen är medvetslös och saknar puls påbörja hjärtkompressioner

17 C cirkulation Inre Blödningar Den inre blödningen kan du inte se, men du kan se blåmärken, sår och svullnader på mage, bröstkorg, ländrygg, armar och ben som är indirekta tecken på inre skador på antingen kärl eller blodrika organ som lunga, hjärta, lever, mjälte, bäcken eller pulsådror i armar och ben. Hög andningsfrekvens, snabb puls, kall, blek hud och påverkat medvetande stödjer att skadorna är allvarliga HÖG MISSTÄNKSAMHET RÄDDAR LIV

18 C Cirkulation och Blödning A Fri luftväg? Annars hjälp till att hålla fri luftväg B Hög andningsfrekvens och skador på bröstkorgen? Ring 112 C Puls? Snabb puls? Personens cirkulation är hotad - ring 112. Synliga yttre blödningar? Förbind dem. Blåmärken, smärta i och svullnader på magen? Misstänk inre blödning - ring 112. Är huden blek och kall? Misstänk blödning vid olycka och sjukdom med hotad cirkulation om ingen olycka D Medvetandegrad? Misstänk blödning i första hand vid olycka och skallskada i andra hand vid påverkat medvetande. Om inte olycka och personen har puls kolla efter stickmärken efter insulininjektioner i magen. Luktar personen sprit? Smärtor i nacke och rygg? Domningar eller svaghet? Om olycka misstänk skada på nacke och rygg och låt personen ligga kvar om platsen är säker och ring 112. Om inte olycka misstänk stroke ring 112 inom 5 min. Smärtor från armar och ben? Svullnad? Felställningar? Stabilisera och hjälp personen till sjukhus om A-C är normala. Stabilisering minskar blödning och smärta. E skydda personen från nedkylning av vind och regn/snö

19 C Cirkulation och Blödning CHOCK Vid trauma uppstår chock nästan alltid som ett resultat av blödning Chock är ett reslutat av att kroppens vävnader och organ inte får tillräckligt med syre och vilket gör att de tillslut en efter en slutar att fungera med döden som sista anhalt. Skadade som avlider direkt på olycksplatsen ( 50%) dör av totalskada av inre organ till följd av blödningar och kan inte räddas trots snabb hjälp Men många dör inte av blödningarna på olycksplatsen dessa kan räddas! Vad du gör på olycksplatsen spelar stor roll för resultatet veckor senare DU ÄR VIKTIG!

20 D Medvetandegrad, känsel och rörelseförmåga Inledning, medvetandegradsbedömning, medvetslöshet, orsaker till plötslig eller gradvis påkommen medvetslöshet

21 D Medvetandegrad, känsel och rörelseförmåga Vår medvetandegrad påverkas snabbt av brist på syre och socker. Hjärnan tar skada redan efter 4-6 min utan syre Medvetandegraden beskriver inte bara om personen är vaken eller inte utan beskriver också om de är annorlunda i sitt beteende, t ex aggressivitet, sluddrande tal, talar rappakalja, är vakna men kräver att du stimulerar dem för att få en reaktion Medvetandegraden bedöms enligt AVPU A Alert, vaken person som spontant rör ögonen och talar med dig V Verbal, personen öppnar ögonen och pratar med dig endast om du pratar me dem P Pain, personen reagerar bara om du smärtstimulerar personen genom att trycka i käkvinklarna U Unresponsive, personen reagerar varken på verbal stimulering eller smärtstimulering = medvetslös

22 D medvetandegrad, känsel och rörelseförmåga Medvetslöshet Medvetslöshet personen reagerar varken på verbalt stimuli eller smärtstimuli Medvetslöshet kan uppstå plötsligt eller gradvis och luftvägen är alltid hotad hos medvetslösa personer De viktigaste anledningarna till plötslig medvetslöshet är: Hjärtstillestånd Skallskador Krampanfall Svimning De viktigaste anledningarna till gradvis påkommen medvetslöshet är: - Syrebrist och blödningschock -Stroke - Överdosering av alkohol och droger - Blodsockerrubbningar hos diabetiker

23 D medvetandegrad, känsel och rörelseförmåga Plötsligt påkommen medvetslöshet SKALLSKADOR Skallskador är den vanligaste orsaken till dödsfall i trafiken pga medvetslöshet som orsakar en ofri luftväg Vid skador i skalpen eller i ansiktet misstänk skall- och nackskada och stabilisera manuellt Skallskador som kan bli farliga har nästan alltid varit förenade med någon påverkan på medvetandet någon gång i förloppet kan vara yrsel, omtöckning, minnesluckor, kramper och medvetslöshet någon sekund till längre perioder Hjärnskakningar med medvetande påverkan ska alltid bedömas av läkare

24 D medvetandegrad, känsel och rörelseförmåga Plötsligt påkommen medvetslöshet KRAMPANFALL Krampanfall är ett uttryck för att den elektriska aktiviteten i hjärnan är kaotisk De flesta anfall går över av sig själv på 5 minuter Luftvägen är hotad och personen riskerar att slå sig när de faller ihop och på föremål runtomkring dem som de kan slå i pga av de okontrollerbara muskelryckningarna Orsakerna kan vara syrebrist, skallskador, stroke, svimning, epilepsi eller feber De vanligaste kännetecknen är: Oregelbunden andning Dreglande Ögon som rullar uppåt Stelhet i kroppen Plötsliga, okontrollerbara muskelryckningar Tarm- och blåstömning

25 D medvetandegrad, känsel och rörelseförmåga Plötsligt påkommen medvetslöshet SVIMNING Svimning är en snabbt, spontant övergående medvetslöshet med total förlust av muskelkontrollen, vilket kan medföra att personen faller och slår sig illa Vanligaste orsaken är blodtrycksfall vid stående position eller vid uppresning från liggandes eller sittandes Observandum är alltid: Svimning i sittandes alltid ett tecken på farlig hjärtsjukdom Svimning i kombination med plötslig buksmärta hos personer äldre än 65 år dessa ska alltid betraktas som att de har en brusten kroppspulsålder

26 D medvetandegrad, känsel och rörelseförmåga Gradvis påkommen medvetslöshet SYREBRIST OCH BLÖDNING En orolig, aggressiv person på en skadeplats har syrebrist till motsatsen är bevisad. Denna kan orsakas av att andningsvägarna inte fungerar men utgå att ifrån att de beror på blödningschock vid olyckor Dessa personer behöver syrgas snabbt.

27 D medvetandegrad, känsel och rörelseförmåga Gradvis påkommen medvetslöshet STROKE Stroke är upphörd cirkulation i en del av hjärnan orsakat av en blodpropp Tecknen på stroke är: Plötslig ensidig domning eller svaghet i ansikte, arm eller ben Plötslig förvirring, svårigheter att tala eller förstå Plötsligt svårt att se på ett eller båda ögonen Plötsliga gångsvårigheter, balanssvårigheter, yrsel eller koordinationssvårigheter Plötslig svår huvudvärk av okänd anledning

28 D Medvetandegrad, känsel och rörelseförmåga FAST - test F Be personen le är det snett? A Be personen lyfta upp båda sina armar trillar en arm ner? S Be personen upprepa en mening sluddrar personen?

29 D Medvetandegrad, känsel och rörelseförmåga Gradvis påkommen medvetslöshet ÖVERDOSERING AV ALKOHOL ELLER DROGER Överdosering av alkohol eller droger är orsaken till många personskador Påverkade personer kan vara allt ifrån glada, aggressiva eller helt medvetslösa Skallskador och skador på nacke och rygg är svårbedömda hos påverkade personer, varför men ska vara extra noggrann med dessa personer Kräkningar är vanliga och riskerar att blockera luftvägen Morfinpåverkade personer har låg andningsförmåga och är ofta djupt medvetslösa vilket gör att de inte kan hålla en fri luftväg

30 D medvetandegrad, känsel och rörelseförmåga Gradvis påkommen medvetslöshet DIABETES Diabetes eller sockersjuka orsakas av för högt blodsocker pga av brist på ett ämne i kroppen som heter insulin Använder personen insulin i sprutor finns alltid risken att dosen blir för hög av insulin och blodsockernivån för låg. Först blir personen kallsvettig och darrig, sedan lättirriterad, därefter bete sig underligt och slutligen medvetslös. Detta sker under någon timme. Om personen har för höga blodsockernivåer kan personen tillslut drabbas av stora vätskeförluster via urinen och störningar av blodsalterna. Detta tillstånd tar flera dagar till veckor att utveckla men kräver sjukhusvård

31 D medvetandegrad, känsel och rörelseförmåga Under D ska även nack- och ryggskador samt skador på armar och ben bedömas Nack- och ryggskador uppstår vid kraftigt våld mot huvud och kotpelaren som vid skallskador, fallolyckor och trafikolyckor Äldres skelett drabbas lättare av dessa skador varför varje skallskada eller fallolycka ska betraktas som en potentiell nack- eller ryggskada även vid lindrigt våld Medvetslösa eller berusade personer med sår i ansiktet ska också betraktas som att de har en nackskada Personer med nack- eller ryggsmärtor och svaghet eller domningar i hand, arm, ben eller fot efter en olycka ska betraktas som en allvarlig nack- och ryggskada Personer med stora andra skador ska också förutsättas ha en samtidig nack och ryggskada

32 D medvetandegrad, känsel och rörelseförmåga Skador på armar eller ben Blåmärken, sår, svullnad, smärta och tydligt sneda armar, ben eller leder efter en skada kan dölja benbrott Vassa benändar kan slita sönder blodkärl och nerver vid benbrott. Är handen eller foten bortom skadan känsellös och kall är det troligt att dessa strukturer skadats Benbrott gör alltid ont oavsett ålder och personen anger smärta vid rörelse av den skadade kroppsdelen Får de ett enkelt stöd för den skadade kroppsdelen minskar smärtan dramatiskt och blödningen minskar

33 D medvetandegrad, känsel och rörelseförmåga A Fri luftväg? Skapa fri luftväg annars B Ingen andning? Starta HLR om medvetslös person. Oregelbunden andning? Misstänk skallskada vid olycka och stroke om ingen olycka Ring 112 Svag andning? Misstänk morfin överdos starta inblåsningar och Ring 112 Snabb andning? Misstänk blödning vid olycka och syrebrist pga av sjukom om ingen olycka Ring 112 C Puls? Om ingen puls och medvetslös starta HLR och ring 112 Snabb puls? Misstänk blödning vid olycka och sjukdom som hotar cirkulationen om ingen olycka Ring 112 Långsam puls? Misstänk hjärtsjukdom Ring 112 Synliga blödningar? Lägg om dem. D AVPU? FAST-test? Smärtor från nacke och rygg? Domningar och svaghet i ansikte, arm eller ben? Vid olycka misstänk skallskada och samtidig nack- och ryggskada låt personen ligga kvar på platsen, stabilisera nacken manuellt om platsen är säker och ring 112. Misstänk stroke om inte olycka Blåmärken, svullnad, smärta, felställningar på armar och ben? Stabilisera och hjälp personen till sjukhus om A-D i övrigt är normalt E skydda mot nedkylning

Senast uppdaterad: 2012-01-20 av Torbjörn Walberg

Senast uppdaterad: 2012-01-20 av Torbjörn Walberg Senast uppdaterad: 2012-01-20 av Torbjörn Walberg Läs så här: Vad själva skadan är. Vid vilken typ av våld eller händelse skadan troligen har uppstått/kan uppstå. Vad den skadade upplever, samt i förekommande

Läs mer

SJUKVÅRD. DET ÄR BÄTTRE ATT GÖRA NÅGOT ÄN INGET Alla kan du komma i en situation där den kan bli fråga om att rädda liv.

SJUKVÅRD. DET ÄR BÄTTRE ATT GÖRA NÅGOT ÄN INGET Alla kan du komma i en situation där den kan bli fråga om att rädda liv. SJUKVÅRD Kliv in och hjälp till DET ÄR BÄTTRE ATT GÖRA NÅGOT ÄN INGET Alla kan du komma i en situation där den kan bli fråga om att rädda liv. Att lära sig rädda liv är inte så svårt Varje år är det tusentals

Läs mer

Skallskador (lindrig och allvarlig hjärnskakning)

Skallskador (lindrig och allvarlig hjärnskakning) Skallskador (lindrig och allvarlig hjärnskakning) Betrakta alltid en skallskada som allvarlig Avbryt träning eller tävling! Kontrollera puls andning fria luftvägar pupiller (ge konstgjord andning vid behov)

Läs mer

Akut hjälp vid personskada.

Akut hjälp vid personskada. Akut hjälp vid personskada. Inläsningsuppgift inför instruktörsfortbildning våren 2007 CIVILFÖRSVARSFÖRBUNDET Marianne Danell-Kindberg 1 (8) Akut hjälp vid personskador. -En kort teoretisk översikt- Andningsapparaten

Läs mer

Hockeyskador. Handläggning i samband med match och träning. Team -04

Hockeyskador. Handläggning i samband med match och träning. Team -04 Hockeyskador Handläggning i samband med match och träning Team -04 Vid misstanke om nackskada eller ryggskada där spelare ligger stilla undersök på isen. Övriga skador undersöks i båset. Vid kraftig smärta

Läs mer

Till dig som ska genomgå kranskärlsröntgen

Till dig som ska genomgå kranskärlsröntgen Till dig som ska genomgå kranskärlsröntgen En skrift från Hjärtkliniken på Danderyds sjukhus, 2011 Hjärtat kroppens blodpump Hjärtat är en muskel som pumpar cirka 90 000 gånger per dygn för att få ut syresatt

Läs mer

Hjälpen kan vara allt från fem minuter till en timme bort!

Hjälpen kan vara allt från fem minuter till en timme bort! Slide 1 Första hjälpen samlingsnamn för livräddande insatser, ska kunna upprätthålla livsfunktioner som den skadade inte klarar av själv! Ju fler som kan första hjälpen desto fler liv kan räddas! Slide

Läs mer

Addisons sjukdom 51 MEDICIN. Barnmisshandel vägledning 199. Allergi 43 143 MEDICIN. Balanssvårigheter 111. Andningsbesvär 4 104 ANDNING

Addisons sjukdom 51 MEDICIN. Barnmisshandel vägledning 199. Allergi 43 143 MEDICIN. Balanssvårigheter 111. Andningsbesvär 4 104 ANDNING Addisons sjukdom 51 MEDICIN Allergi 43 143 MEDICIN Andningsbesvär 4 104 ANDNING Andnöd 4 104 ANDNING Andningsuppehåll 104 Andningsstillestånd VP VP Anemi 48 148 MEDICIN Apné 104 Ascites 8 108 KIRURGI Barnmisshandel

Läs mer

Öppen utbildning i HLR, D-HLR och första hjälpen

Öppen utbildning i HLR, D-HLR och första hjälpen Utbildning i första hjälpen Öppen utbildning i HLR, D-HLR och första hjälpen Måndag 8 april 8:00-16:30 i Västerås Vill du lära dig hjärt-lungräddning och hur man räddar liv med hjälp av hjärtstartare?

Läs mer

Utbildningsplan - Grundutbildning Första Hjälpen och HLR (RS1) 2

Utbildningsplan - Grundutbildning Första Hjälpen och HLR (RS1) 2 Utbildningsplan - Grundutbildning Första Hjälpen och HLR (RS1) 1 UTBILDNINGSPLAN Grundutbildning Första Hjälpen och HLR med hjärtstartare (RS1) 3,5 timmar UTBILDNINGSINNEHÅLL Utbildningen är en grundläggande

Läs mer

efter knä- eller höftledsoperation

efter knä- eller höftledsoperation PA T I E N T I N F O R M A T I O N T I L L D I G S O M F ÅT T P R A D A X A efter knä- eller höftledsoperation Innehåll: Inledning 3 Vad är en blodpropp? 4 Behandling med Pradaxa 6 Ordlista 8 Doseringsanvisningar

Läs mer

Öppen utbildning i HLR, D-HLR och första hjälpen

Öppen utbildning i HLR, D-HLR och första hjälpen Utbildning i första hjälpen Öppen utbildning i HLR, D-HLR och första hjälpen Måndag 25 februari 8:00-16:30 i Västerås Vill du lära dig hjärt-lungräddning och hur man räddar liv med hjälp av hjärtstartare?

Läs mer

Aripiprazole Accord (aripiprazol)

Aripiprazole Accord (aripiprazol) Aripiprazole Accord (aripiprazol) Patient/Anhörig Informationsbroschyr Denna broschyr innehåller viktig säkerhetsinformation som du ska bekanta dig med innan påbörjande av behandlingen med aripiprazol

Läs mer

Biologiprov den 18 dec

Biologiprov den 18 dec Biologiprov den 18 dec Cellerna Kroppen är uppbyggd av en mängd små delar som kallas celler. Varje cell är en egen levande enhet som kan föröka sig, ta emot olika typer av information. Även om cellerna

Läs mer

Försämrat hälsotillstånd

Försämrat hälsotillstånd RUTIN METODSTÖD LOKAL RUTIN Område: Trygg och säker hälso- och sjukvård och rehabilitering Ansvarig: Beslutad av: Version: 1 Giltig fr.o.m. 2017-06-01 Ansvarig för revidering: Beslutad datum: Revideras

Läs mer

HLR & ABCDE. Jesper Englund, 2016

HLR & ABCDE. Jesper Englund, 2016 HLR & ABCDE En minnesregel som talar om i vilken ordning man ska prioritera undersökning och behandling vid en olycka/sjukdomstillstånd ABCDE Första hjälpen och kontroll av vitala funktioner. Internationellt

Läs mer

Pregabalin Pfizer. 8.11.2013, version 10.0 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN

Pregabalin Pfizer. 8.11.2013, version 10.0 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN Pregabalin Pfizer 8.11.2013, version 10.0 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN VI.2 Delområden av en offentlig sammanfattning VI.2.1 Information om sjukdomsförekomst Epilepsi Epilepsi är en

Läs mer

Vid tryck mot rygg och buk sammanpressas bröstkorgen och hämmar lungornas kapacitet att expandera och därmed försämras syresättningsförmågan.

Vid tryck mot rygg och buk sammanpressas bröstkorgen och hämmar lungornas kapacitet att expandera och därmed försämras syresättningsförmågan. POSITIONS ASFYXI Asfyxi innebär syrebrist, kroppen är i behov av syre. Man kan förklara att positionsasfyxi innebär otillräckligt intag av luft (syrgas) pga. kroppshållning som hämmar andningen och syresättningen

Läs mer

Skrivning A-HLR SKRIVNING I A-HLR

Skrivning A-HLR SKRIVNING I A-HLR SKRIVNING I A-HLR 1. Vilket påstående är rätt? a. Plötsligt oväntat hjärtstopp drabbar ca 5000 människor i Sverige varje år. b. Ett hjärtstopp startar i de flesta fall med ett ventrikelflimmer- VF. c.

Läs mer

En skrift för närstående. Om organ- och vävnadsdonation

En skrift för närstående. Om organ- och vävnadsdonation En skrift för närstående Om organ- och vävnadsdonation Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får inte använda

Läs mer

ENKLA REGLER FÖR HUR DU MÄTER DIN PULS KÄNN DIN PULS FÖRHINDRA EN HJÄRNINFARKT

ENKLA REGLER FÖR HUR DU MÄTER DIN PULS KÄNN DIN PULS FÖRHINDRA EN HJÄRNINFARKT ENKLA REGLER FÖR HUR DU MÄTER DIN PULS KÄNN DIN PULS FÖRHINDRA EN HJÄRNINFARKT Känn din puls förhindra en hjärninfarkt Vet du om ditt hjärta slår så som det borde? Slår ditt hjärta regelbundet, är pulsen

Läs mer

Du kan rädda andras liv

Du kan rädda andras liv Första Hjälpen Du kan rädda andras liv Det är viktigt att kunna första hjälpen. Att gå en kurs i första hjälpen är en utsträckt hand till dina medmänniskor. Denna vägledning är bara ett smakprov. Kom ihåg

Läs mer

Första hjälpen. Din arbetsplats i handeln lär om arbetsmiljö

Första hjälpen. Din arbetsplats i handeln lär om arbetsmiljö Första hjälpen Innan något händer Ta del av instruktioner om vad du ska göra och tänka på. Ta reda på var första hjälpen-utrustning finns. Ta reda på vem som har kunskap om första hjälpen. Ta reda på vilken

Läs mer

Öppen utbildning i hjärt-lungräddning, 4 timmar

Öppen utbildning i hjärt-lungräddning, 4 timmar Utbildning i första hjälpen Öppen utbildning i hjärt-lungräddning, 4 timmar Måndag 13 maj 8:00-12:00 i Västerås Vill du lära dig hjärt-lungräddning, HLR? Nu börjar vi med öppna utbildningar i Västerås.

Läs mer

Att starta ett stannat hjärta.

Att starta ett stannat hjärta. Att starta ett stannat hjärta. När hjärtat slutar slå. Plötsligt hjärtstopp är inte en hjärtsjukdom. Faktum är att många av de cirka 10 000 svenskar som drabbas årligen, är till synes friska, aktiva människor

Läs mer

Kondition, hjärta & blodomlopp Hannah Svensson

Kondition, hjärta & blodomlopp Hannah Svensson Kondition, hjärta & blodomlopp 2016-10-25 Hannah Svensson Arena Älvhögsborg Hjärtat Vårt organ som håller igång vårt blodomlopp och leder ut blod till vår kropp, organ och våra muskler Fungerar som en

Läs mer

PATIENTINFORMATION RYGGMÄRGSSTIMULERING VID SVÅR KÄRLKRAMP

PATIENTINFORMATION RYGGMÄRGSSTIMULERING VID SVÅR KÄRLKRAMP PATIENTINFORMATION RYGGMÄRGSSTIMULERING VID SVÅR KÄRLKRAMP Innehåll Smärta i bröstet 4 Att behandla kärlkramp 5 Ryggmärgsstimulering vid svår kärlkramp 6 Teststimulering och implantation 7 Hur ska jag

Läs mer

Hjärtat och blodomloppet

Hjärtat och blodomloppet Hjärtat och blodomloppet Hjärtat & Blodomloppet Göran Stenman, Ursviksskolan 6-9, Ursviken www.lektion.se Vår kropp behöver Syre Vatten Näring Syre behövs för att vi ska kunna förbränna maten och få energi.

Läs mer

Diane huvudversion av patientkort och checklista för förskrivare 17/12/2014. Patientinformationskort:

Diane huvudversion av patientkort och checklista för förskrivare 17/12/2014. Patientinformationskort: Patientinformationskort: Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt identifiera ny säkerhetsinformation. Du kan hjälpa till genom att rapportera de

Läs mer

INFORMATION TILL DIG SOM FÅR JARDIANCE (empagliflozin)

INFORMATION TILL DIG SOM FÅR JARDIANCE (empagliflozin) Denna broschyr har du fått av din läkare eller sjuksköterska INFORMATION TILL DIG SOM FÅR JARDIANCE (empagliflozin) Patientinformation för dig som behandlas med JARDIANCE mot typ 2-diabetes Ett steg i

Läs mer

Livräddande första hjälp till vuxna

Livräddande första hjälp till vuxna Livräddande första hjälp till vuxna Livräddande första hjälp används vid olyckor och akuta sjukdomstillstånd, till exempel medvetslöshet på grund av stroke, hjärtstillestånd och insulinkoma. Det är viktigt

Läs mer

Din vägledning för. Information till patienter

Din vägledning för. Information till patienter Din vägledning för KEYTRUDA (pembrolizumab) Information till patienter Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt identifiera ny säkerhetsinformation.

Läs mer

Im. Blodet går runt i kroppen. Från hjärtat ut ikroppen. Från hjärtat till lungorna. på sidorna av din hals kan du känna din puls.

Im. Blodet går runt i kroppen. Från hjärtat ut ikroppen. Från hjärtat till lungorna. på sidorna av din hals kan du känna din puls. Blodet Cellerna i din kropp behöver vatten, syre och näring för att fungera. Det är blodet som ser till att cellerna får allt detta. Blodet tar också med sig avfall och värme som bildas när cellerna arbetar.

Läs mer

Till dig som ordinerats

Till dig som ordinerats Aug 2016 Till dig som ordinerats av din läkare Information till patienter Introduktion Din läkare har förskrivit JANUVIA (sitagliptin) för behandling av typ 2-diabetes. Denna broschyr är avsedd för att

Läs mer

Din kropp består av 100000 miljarder celler! Alla celler ser inte ut på samma sätt

Din kropp består av 100000 miljarder celler! Alla celler ser inte ut på samma sätt Din kropp består av 100000 miljarder celler Alla celler ser inte ut på samma sätt Det som skiljer levande varelser från sådant som inte lever är att: Det som lever är uppbyggt av celler. Det som lever

Läs mer

Patientinformation. http://www.arytmia.se/ Drabbas Du av yrsel, svindel eller svimning? Affiliated with. The Heart Rhythm Charity. www.stars.org.

Patientinformation. http://www.arytmia.se/ Drabbas Du av yrsel, svindel eller svimning? Affiliated with. The Heart Rhythm Charity. www.stars.org. Patientinformation Drabbas Du av yrsel, svindel eller svimning? Affiliated with The Heart Rhythm Charity www.heartrhythmcharity.org.uk www.stars.org.uk http://www.arytmia.se/ 2010 Att finna orsaken till

Läs mer

En ny behandlingsform inom RA

En ny behandlingsform inom RA En ny behandlingsform inom RA Du som lever med reumatoid artrit har antagligen redan genomgått en hel del olika behandlingsformer. Nu har din läkare ordinerat MabThera (rituximab) för din RA. Din läkare

Läs mer

Autoimmuna sjukdomar är sjukdomar som uppkommer p.g.a. av att hundens egna immunförsvar ger upphov till sjukdom.

Autoimmuna sjukdomar är sjukdomar som uppkommer p.g.a. av att hundens egna immunförsvar ger upphov till sjukdom. Autoimmuna sjukdomar är sjukdomar som uppkommer p.g.a. av att hundens egna immunförsvar ger upphov till sjukdom. Kroppen bildar antikroppar mot sig själv. Kan vara antingen ANA - antinukleära antikroppar.

Läs mer

HJÄLP ÅT MEDVETSLÖS SOM EJ ANDAS

HJÄLP ÅT MEDVETSLÖS SOM EJ ANDAS BK Kt.- ngen. U 112 (är personer >dstäude. HJÄLP ÅT MEDVETSLÖS SOM EJ ANDAS Det här avsnittet handlar om vad du ska göra när en olycka har inträffat och du ser att personen är medvetslös och inte andas.

Läs mer

Frågor och svar om Pradaxa & RE LY

Frågor och svar om Pradaxa & RE LY Pressmaterial Frågor och svar om Pradaxa & RE LY Vad är blodförtunnande läkemedel? Blodförtunnande läkemedel är preparat som ges för att förebygga blodpropp, i synnerhet vid höft och knäledsoperationer,

Läs mer

Drabbas du eller dina barn av oväntad medvetslöshet (blackout)?

Drabbas du eller dina barn av oväntad medvetslöshet (blackout)? erbjuder stöd och information om synkope och refl exanoxiska anfall i samarbete med individer, familjer och vårdpersonal Drabbas du eller dina barn av oväntad medvetslöshet (blackout)? Checklista Affiliated

Läs mer

HJÄRTGUIDEN. En broschyr för dig som behandlats för förträngningar i hjärtats blodkärl. Från Riksförbundet HjärtLung och SWEDEHEART.

HJÄRTGUIDEN. En broschyr för dig som behandlats för förträngningar i hjärtats blodkärl. Från Riksförbundet HjärtLung och SWEDEHEART. HJÄRTGUIDEN En broschyr för dig som behandlats för förträngningar i hjärtats blodkärl. Från Riksförbundet HjärtLung och SWEDEHEART. Välkommen till Hjärtguiden Hjärtguiden vänder sig till dig som behandlats

Läs mer

Glucosamine ratiopharm

Glucosamine ratiopharm Glucosamine ratiopharm För symtomlindring vid mild till måttlig knäledsartros Observera! Använd inte Glucosamine ratiopharm: om du är allergisk mot skaldjur (eftersom glukosamin utvinns ur skaldjur) om

Läs mer

Din vägledning för KEYTRUDA

Din vägledning för KEYTRUDA Din vägledning för KEYTRUDA (pembrolizumab) Information till patienter Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt identifiera ny säkerhetsinformation.

Läs mer

1. Ont i ryggen Nervositet eller inre oro Återkommande tankar, ord eller idéer som Du inte kan göra Dig fri från

1. Ont i ryggen Nervositet eller inre oro Återkommande tankar, ord eller idéer som Du inte kan göra Dig fri från INSTRUKTIONER Din ålder: Nedan följer en lista över problem och besvär som man ibland har. Listan består av 90 olika påståenden. Läs noggrant igenom ett i taget och ringa därefter in siffran till höger

Läs mer

Ibuprofen ratiopharm. Vid behandling av tillfällig smärta, inflammation och feber

Ibuprofen ratiopharm. Vid behandling av tillfällig smärta, inflammation och feber Ibuprofen ratiopharm Vid behandling av tillfällig smärta, inflammation och feber Du ska inte använda Ibuprofen ratiopharm: Om du har astma eller tidigare fått allergiska reaktioner av smärtstillande medel.

Läs mer

Rapporteringsstöd för baspersonal. stöd inför sjuksköterskas bedömning av olika symtom hos patient, utifrån SBAR

Rapporteringsstöd för baspersonal. stöd inför sjuksköterskas bedömning av olika symtom hos patient, utifrån SBAR Rapporteringsstöd för baspersonal stöd inför sjuksköterskas bedömning av olika symtom hos patient, utifrån SBAR Detta häfte innehåller ett antal symtombilder. För att sjuksköterskan ska få en så fullständig

Läs mer

Behandla barnet varsamt och med tålamod, eftersom oro och smärta kan förvärra allmäntillståndet hos barnet.

Behandla barnet varsamt och med tålamod, eftersom oro och smärta kan förvärra allmäntillståndet hos barnet. Medicinsk chock Blodcirkulationen försämras Medicinsk chock betyder att blodtrycket och blodflödet i kroppen minskar. Då får viktiga organ i kroppen syrebrist och arbetar sämre. Tillståndet är allvarligt

Läs mer

Vid frågor kontakta oss gärna! Förkunskaper: Inga förkunskaper krävs.

Vid frågor kontakta oss gärna! Förkunskaper: Inga förkunskaper krävs. Akutomhändertagande vid sjukdom eller olycka (L-ABCDE) I utbildningen får kursdeltagaren lära sig hur han eller hon på ett enkelt sätt kan hjälpa en person som drabbas av en akut sjukdom eller olycka.

Läs mer

OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN

OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN VI.2 VI.2.1 Delområden av en offentlig sammanfattning Information om sjukdomsförekomst Ej relevant. Det här är en generisk ansökan. Vår produktresumé följer

Läs mer

Behandlingsriktlinjer för räddningstjänsten i Skåne

Behandlingsriktlinjer för räddningstjänsten i Skåne Rregi Behandlingsriktlinjer för räddningstjänsten i Skåne Allmänt Delegerad brandman/brandbefäl skall arbeta enligt undersökningsteknik ABCDE- systemet. A= airway + cervical spine control B= breathing

Läs mer

Rutin för att kontakta sjuksköterska i Söderköpings kommun

Rutin för att kontakta sjuksköterska i Söderköpings kommun 1(6) Rutin för att kontakta sjuksköterska i Söderköpings kommun Innehåll Detta häfte innehåller information för Dig som arbetar inom äldre- och funktionshinderomsorgen i Söderköpings kommun när Du behöver

Läs mer

Undervisningsmaterial inför delegering Insulingivning

Undervisningsmaterial inför delegering Insulingivning Undervisningsmaterial inför delegering Insulingivning 1 Diabetes Faste P-glucos 7,0 mmol/l eller högre = diabetes. Provet bör upprepas Folksjukdom: mer än 10 000 diabetiker i Dalarna 4-5% av Sveriges befolkning

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning Geting- och bistick Sid 2 Hjärnskakning hos barn Sid 4 Frakturer hos barn (benbrott hos barn) Sid 6 Näsblod Sid 7 Skavsår (blåsor) Sid 8 Stukning eller vrickning Sid 9 Sår/Skärsår

Läs mer

Sammanfattning skelettet och muskler

Sammanfattning skelettet och muskler Sammanfattning skelettet och muskler Skelettet Om du inte hade något skelett skulle din kropp vara som en stor klump, men benen i ditt skelett är starka och hårda. Därför klarar de att hålla upp din kropp.

Läs mer

Hjärtkärlsjukdomar. Fysioterapeutprogramet Termin 2. Anton Gard, ST-läkare Kardiologi

Hjärtkärlsjukdomar. Fysioterapeutprogramet Termin 2. Anton Gard, ST-läkare Kardiologi Hjärtkärlsjukdomar Fysioterapeutprogramet Termin 2 Anton Gard, ST-läkare Kardiologi Vad ska vi lära oss? Förmaksflimmer Pacemaker Hjärtstopp Perifer kärlsjukdom Arytmier Hjärtats anatomi Hjärtats elektriska

Läs mer

STOPPARNA BLÖDNINGS- Pfizer AB, Vetenskapsvägen 10, 191 90 Sollentuna, Sweden www.pfizer.se, tel nr: 08-55052000

STOPPARNA BLÖDNINGS- Pfizer AB, Vetenskapsvägen 10, 191 90 Sollentuna, Sweden www.pfizer.se, tel nr: 08-55052000 BLÖDNINGS- STOPPARNA Pfizer AB, Vetenskapsvägen 10, 191 90 Sollentuna, Sweden www.pfizer.se, tel nr: 08-55052000 REFEU117. Publiceringsdatum: november 2013. VAD ÄR HEMOFILI? Inuti i kroppen har alla pojkar

Läs mer

Risker med kallt vatten vätskebalans

Risker med kallt vatten vätskebalans Risker med kallt vatten vätskebalans SSSKs Iskunskapskurs Version jan 2011 www.paddlingsnyaadress.com har ett par artiklar som jag skrivit om kallt vatten värmebalans och vätskebalans Värmereglering Produktion

Läs mer

Goda råd vid infektion. En liten guide om hur du som är 65 år och äldre tar hand om din hälsa och dina infektioner

Goda råd vid infektion. En liten guide om hur du som är 65 år och äldre tar hand om din hälsa och dina infektioner Goda råd vid infektion En liten guide om hur du som är 65 år och äldre tar hand om din hälsa och dina infektioner Bästa tiden att plantera ett träd var för tjugo år sedan, den näst bästa tiden är nu Information

Läs mer

Detta kompendium är framställt i utbildningssyfte

Detta kompendium är framställt i utbildningssyfte Sjukvård L-ABCDE Detta kompendium är framställt i utbildningssyfte 1 Innehåll Vad är L-ABCDE? L- Livsfarligt läge A - Luftväg med cervical spine control B Andning C Cirkulation D Medvetande E Expose Sjukdomstillstånd

Läs mer

Svårare olycksfall och akut sjukdom. Ibland måste andra personer än skolsköterskan ta ansvar för en sjuk eller skadad innan hjälp har hunnit anlända.

Svårare olycksfall och akut sjukdom. Ibland måste andra personer än skolsköterskan ta ansvar för en sjuk eller skadad innan hjälp har hunnit anlända. ELEVHÄLSAN Sidan 1 av 5 s kommun Svårare olycksfall och akut sjukdom För telefonnummer och adresser se telefonlista. Inledning Ibland måste andra personer än skolsköterskan ta ansvar för en sjuk eller

Läs mer

Människokroppen BLODET AV KARL HALLERUP

Människokroppen BLODET AV KARL HALLERUP Människokroppen BLODET AV KARL HALLERUP KAPITEL 1 BLODET Alla delar av blodet har olika uppgifter. Röda blodkroppar är de som gör blodet rött. Det finns väldigt många röda blodkroppar i vårt blod, många

Läs mer

Denna broschyr har du fått av din behandlande läkare. Guide för anhöriga. Svar på dina frågor. www.bms.se

Denna broschyr har du fått av din behandlande läkare. Guide för anhöriga. Svar på dina frågor. www.bms.se Denna broschyr har du fått av din behandlande läkare Guide för anhöriga Svar på dina frågor Att ta hand om någon med avancerat malignt melanom är inte en lätt uppgift. Det kan också kännas oroväckande

Läs mer

Diclofenac T ratiopharm

Diclofenac T ratiopharm Diclofenac T ratiopharm För korttidsbehandling av lätta till måttliga smärttillstånd, inflammationer och feber Observera! Innan du börjar behandlingen bör du först läsa igenom bipacksedeln som finns i

Läs mer

Har du någonsin stannat för att tänka på vad som händer under halsbandet?

Har du någonsin stannat för att tänka på vad som händer under halsbandet? Har du någonsin stannat för att tänka på vad som händer under halsbandet? För människor vet vi att bara 1 whiplash olycka kan orsaka långvarig smärta och lidande. Hundens anatomi är i princip samma som

Läs mer

Att förebygga motionsskador

Att förebygga motionsskador Idrottsskador Att förebygga motionsskador Värm upp ordentligt. Töj korta och strama muskler före och efter motionspasset. Använd bra skor och rätt motionsutrustning. Börja träningen lugnt och öka intensiteten

Läs mer

Till dig som fått VELCADE. Information till patienter och anhöriga

Till dig som fått VELCADE. Information till patienter och anhöriga Till dig som fått VELCADE Information till patienter och anhöriga Information om Velcade till patienter och anhöriga Din läkare har rekommenderat behandling med VELCADE (bortezomib). VELCADE är det första

Läs mer

Forskningsföreläsning Hjärt-Lungfonden. STROKE en folksjukdom. Östersund 2013-02-18 Eva-Lotta Glader

Forskningsföreläsning Hjärt-Lungfonden. STROKE en folksjukdom. Östersund 2013-02-18 Eva-Lotta Glader Forskningsföreläsning Hjärt-Lungfonden STROKE en folksjukdom Östersund 2013-02-18 Eva-Lotta Glader Innehåll Vad är stroke? Hur kan vi behandla? Hur går det sen? Forskning Stroke och läkemedelsföljsamhet

Läs mer

Förmaksflimmer ORSAK, SYMTOM, BEHANDLING PATIENTINFORMATION

Förmaksflimmer ORSAK, SYMTOM, BEHANDLING PATIENTINFORMATION Förmaksflimmer ORSAK, SYMTOM, BEHANDLING PATIENTINFORMATION Sinusknutan Höger förmak Vänster förmak Elektriska retledningssystemet Höger kammare Vänster kammare Vad har hjärtat för uppgift? Hjärtat är

Läs mer

Högt blodtryck. Med nya kostvanor, motion och läkemedel minskar risken för slaganfall och sjukdomar i hjärta och njurar.

Högt blodtryck. Med nya kostvanor, motion och läkemedel minskar risken för slaganfall och sjukdomar i hjärta och njurar. Högt blodtryck Med nya kostvanor, motion och läkemedel minskar risken för slaganfall och sjukdomar i hjärta och njurar. 1 Sjukdomen är ofta förknippad med övervikt. En viktig del av behandlingen är därför

Läs mer

Träningslära 1. Uppvärmning Uthållighetsträning/kondition Skador

Träningslära 1. Uppvärmning Uthållighetsträning/kondition Skador Träningslära 1 Uppvärmning Uthållighetsträning/kondition Skador Uppvärmning Förbereder oss fysiskt och mentalt Fysiskt O Huvudsyfte med uppvärmning är att förebygga skador, lederna smörjs och blodcirkulationen

Läs mer

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå Till dig som ska utföra arbetsuppgifter på delegering i kommunal hälso- och sjukvård asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf

Läs mer

Att förebygga blodproppar efter höft- eller knäledsplastik

Att förebygga blodproppar efter höft- eller knäledsplastik Att förebygga blodproppar efter höft- eller knäledsplastik Det här häftet innehåller information till dig som har ordinerats ELIQUIS (apixaban) efter höft- eller knäledsplastik Läs alltid bipacksedeln

Läs mer

Behandlingsdagbok: Registrera biverkningar under behandlingen. Denna broschyr har du fått av din behandlande läkare

Behandlingsdagbok: Registrera biverkningar under behandlingen. Denna broschyr har du fått av din behandlande läkare Denna broschyr har du fått av din behandlande läkare Behandlingsdagbok: Registrera biverkningar under behandlingen Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att

Läs mer

Smärta och smärtskattning

Smärta och smärtskattning Smärta och smärtskattning VARFÖR GÖR DET ONT? Kroppen har ett signalsystem som har till uppgift att varna för hotande eller faktisk vävnadsskada. Smärta är kroppens sätt att göra dig uppmärksam på att

Läs mer

Vidare se MAS riktlinjer för delegering av enklare hälso- och sjukvårdsuppgifter

Vidare se MAS riktlinjer för delegering av enklare hälso- och sjukvårdsuppgifter 1 Ansvar för dokument Medicinskt ansvarig sjuksköterska Cecilia Linde cecilia.linde@solna.se Gäller från 2015-08-07 Revideras 2017-08-07 Insulin skall endast delegeras efter en noga övervägd riskbedömning

Läs mer

Aripiprazole ratiopharm. Broschyr till patienter/närstående Utfärdad den 03/2016

Aripiprazole ratiopharm. Broschyr till patienter/närstående Utfärdad den 03/2016 Aripiprazole ratiopharm Broschyr till patienter/närstående Utfärdad den 03/2016 Innehåll 1. Inledning s. 4 2. Vad innebär en behandling med Aripiprazole ratiopharm? s.5 3. Vad kan jag förvänta mig av behandlingen?_

Läs mer

Din guide till YERVOY Patientbroschyr

Din guide till YERVOY Patientbroschyr Innehållet i denna broschyr är förenligt med villkor, enligt marknadsföringstillståndet, avseende en säker och effektiv användning av YERVOY TM Din guide till YERVOY Patientbroschyr Bristol-Myers Squibb

Läs mer

Den internationella smärtorganisationen IASP definierar den nociceptiva smärtan som:

Den internationella smärtorganisationen IASP definierar den nociceptiva smärtan som: Manus Nociceptiv smärta Bild 2 Denna föreläsning handlar om nociceptiv smärta, vävnadsskadesmärta, en smärta som drabbar alla, en eller flera gånger i livet och även om du just nu inte har någon smärta

Läs mer

KUNSKAPSTEST Namn:. Flik 9.5. Insulingivning

KUNSKAPSTEST Namn:. Flik 9.5. Insulingivning KUNSKAPSTEST Namn:. Flik 9.5. Insulingivning Datum:. 1. Har man insulinbrist vid diabetes? Rätt Fel Vet Ej 2. Finns det tabletter som sänker blodsockret? Rätt Fel Vet Ej 3. Kan du kontrollera på signeringslistan

Läs mer

Kärlkirurgi. En informationsbroschyr från svenskt nationellt kvalitetsregister för kärlkirurgi SWEDVASC

Kärlkirurgi. En informationsbroschyr från svenskt nationellt kvalitetsregister för kärlkirurgi SWEDVASC Kärlkirurgi En informationsbroschyr från svenskt nationellt kvalitetsregister för kärlkirurgi SWEDVASC Denna folder är en sammanfattning av den vård som ingår i begreppet kärlkirurgi - de olika kärlsjukdomarna

Läs mer

Hälsa och Livsstil: STYRKETRÄNING och IDROTTSSKADOR STYRKETRÄNING

Hälsa och Livsstil: STYRKETRÄNING och IDROTTSSKADOR STYRKETRÄNING Hälsa och Livsstil: STYRKETRÄNING och IDROTTSSKADOR STYRKETRÄNING Vad menas med styrketräning? Med styrketräning menar man att man belastar kroppen med en given belastning. Genom att styrketräna förstärker

Läs mer

FÖDA, MATSPJÄLKNING, TRANSPORT OCH FÖRSVAR

FÖDA, MATSPJÄLKNING, TRANSPORT OCH FÖRSVAR FÖDA, MATSPJÄLKNING, TRANSPORT OCH FÖRSVAR Kost och hälsa Vad behöver kroppen för att hålla sig frisk? Varför behöver kroppen mat? FÖDA S. 146-152 Vatten Kolhydrater Fetter Proteiner Vitaminer Mineraler

Läs mer

Träna upp din styrka på ett roligt och effektivt sätt med. Inspirationsguide med 6 (givande/effektiva/bra) basövningar

Träna upp din styrka på ett roligt och effektivt sätt med. Inspirationsguide med 6 (givande/effektiva/bra) basövningar Träna upp din styrka på ett roligt och effektivt sätt med GYMBOLLEN Inspirationsguide med 6 (givande/effektiva/bra) basövningar Viktigt att tänka på innan träning Det är väldigt viktigt att du andas normalt

Läs mer

Body Code studie 2012-2013

Body Code studie 2012-2013 Body Code studie 212-213 Metod och förutsättningar: Studien gick över ca ett halvt år och bestod av 77 sessioner på 2 klienter, varje har fått minst 3 ar, varierande upp till max 7 sessioner. Klienten

Läs mer

Att vara närstående vid livets slut

Att vara närstående vid livets slut Att vara närstående vid livets slut Kvinnosjukvården / Sunderby sjukhus Gynekologisk cancer Anna Pohjanen Anna Pohjanen 1 av 7 Den sista tiden. När livet går mot sitt slut blir den sjuka tröttare och sover

Läs mer

Patientinformation till dig som behandlas med SYNJARDY (empagliflozin/metformin HCl) Information Om din behandling med SYNJARDY

Patientinformation till dig som behandlas med SYNJARDY (empagliflozin/metformin HCl) Information Om din behandling med SYNJARDY Patientinformation till dig som behandlas med SYNJARDY (empagliflozin/metformin HCl) Information Om din behandling med SYNJARDY VAD ÄR SYNJARDY? Din läkare har ordinerat SYNJARDY för att sänka ditt blodsocker.

Läs mer

KURSBOK HJÄRT OCH LUNGRÄDDNING Vuxen

KURSBOK HJÄRT OCH LUNGRÄDDNING Vuxen KURSBOK HJÄRT OCH LUNGRÄDDNING Vuxen Lär dig livsviktig kunskap i din surfplatta, mobil eller dator Innehåll Förord... 3 Grunder i hjärt och lungräddning vuxna... 4 Larma 112... 5 Medvetandekontroll...

Läs mer

Till dig som fått Stelara

Till dig som fått Stelara Till dig som fått Stelara Patientinformation om psoriasis och behandling med Stelara Välkommen till biologiska behandling med Stelara 4 gånger per år * minimerar tiden Du behöver spendera på behandling.

Läs mer

BPQ - kroppsupplevelseformuläret

BPQ - kroppsupplevelseformuläret BPQ - kroppsupplevelseformuläret Kroppsupplevelseformuläret består av fem delformulär: 1) medvetenhet, 2) stressreaktion, 3) reaktivitet hos autonoma nervsystemet, 4) stresstyp och 5) hälsoberättelse.

Läs mer

[Chock] [ Hypovolemisk- och Kardiogen chock ] Health Department, the33

[Chock] [ Hypovolemisk- och Kardiogen chock ] Health Department, the33 [Chock] [ Hypovolemisk- och Kardiogen chock ] Health Department, the33 1 Innehållsförteckning Allmänt......2 ICD-10.......2 Stadieindelning.........2 Patofysiologi.....3 Symtom...... 3 Behandling.......4

Läs mer

Vad är Fabrys sjukdom? Information om Fabrys sjukdom

Vad är Fabrys sjukdom? Information om Fabrys sjukdom Vad är Fabrys sjukdom? Information om Fabrys sjukdom Inledning Fabrys sjukdom (även känd som Anderson-Fabrys sjukdom efter de två forskare som upptäckte sjukdomen) är en sällsynt genetisk sjukdom. Orsaken

Läs mer

Symbicort Turbuhaler. Datum, version OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN

Symbicort Turbuhaler. Datum, version OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN Symbicort Turbuhaler Datum, version OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN VI.2 Delområden av en offentlig sammanfattning VI.2.1 Information om sjukdomsförekomst Astma Astma är en vanlig, kronisk

Läs mer

Områden om människokroppen. Celler

Områden om människokroppen. Celler Celler Vad är en cell? Var finns celler, hur och när upptäcktes dem? Hur många celler består en människa av. Vad finns det för olika typer av celler i människokroppen. Förklara skillnaden mellan cell,

Läs mer

Anafylaxi. Gäller för: Region Kronoberg

Anafylaxi. Gäller för: Region Kronoberg Riktlinje Process: Hälso- och sjukvård Område: Giltig fr.o.m: 2015-12-10 Faktaägare: Helene Axfors, överläkare barn - och ungdomskliniken Växjö Fastställd av: Katarina Hedin, ordförande medicinska kommittén

Läs mer

Symptom. Stamcellsforskning

Symptom. Stamcellsforskning Stamcellsforskning Det stösta hoppet att finna en bot till diabetes just nu är att framkalla insulinbildande celler i kroppen. Det finns dock två stora problem för tillfället som måste lösas innan metoden

Läs mer

Medicin A, Medicinsk temakurs 1, 30 högskolepoäng, Tema Respiration-Cirkulation Skriftlig tentamen 24 oktober 2011

Medicin A, Medicinsk temakurs 1, 30 högskolepoäng, Tema Respiration-Cirkulation Skriftlig tentamen 24 oktober 2011 Medicin A, Medicinsk temakurs 1, 30 högskolepoäng, Tema Respiration-Cirkulation Skriftlig tentamen 24 oktober 2011 1. Sven Karlsson (70) söker upp dig för besvär med episoder med yrsel. Han ledsagas av

Läs mer

Det allra viktigaste är att övningarna präglas av gemenskap, respekt och icke-dömande hållning. Avslappningssagor

Det allra viktigaste är att övningarna präglas av gemenskap, respekt och icke-dömande hållning. Avslappningssagor Övningar att börja med Det allra viktigaste är att övningarna präglas av gemenskap, respekt och icke-dömande hållning. Avslappningssagor Avslappningssagor kan vara bra att börja med, eleverna får träna

Läs mer

Din guide till YERVOY (ipilimumab)

Din guide till YERVOY (ipilimumab) Detta utbildningsmaterial är obligatoriskt enligt ett villkor i godkännandet för försäljning av YERVOY TM för att ytterligare minimera särskilda risker. Din guide till YERVOY (ipilimumab) Patientbroschyr

Läs mer

Underlivsflytning (hos ej gravid kvinna) (114) Underlivsflytning (vid säker/misstänkt graviditet) (106) Underlivsklåda (hos ej gravid kvinna) (116)

Underlivsflytning (hos ej gravid kvinna) (114) Underlivsflytning (vid säker/misstänkt graviditet) (106) Underlivsklåda (hos ej gravid kvinna) (116) Register Abortönskan (108) Aggressivitet (176) Akut sveda/urinträngningar (hos ej gravid kvinna) (116) Akut sveda/urinträngningar (vid säker/misstänkt graviditet) (106) Allergisk snuva (132) Allergiska

Läs mer