Språk och skrivande, särskilt i kursen Ingenjörsmetodik IF1611

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Språk och skrivande, särskilt i kursen Ingenjörsmetodik IF1611"

Transkript

1 Språk och skrivande, särskilt i kursen Ingenjörsmetodik IF1611 Richard Nordberg Enheten för språk och kommunikation september 2008 Språk och skrivande 1

2 Dagens föreläsning Språk och skrivande i IF1611, i civilingenjörsutbildningen och på KTH Allmänt om språk och skrivande Disposition och textstruktur Plagiering Litteraturstudien och laborationsrapporten 2 september 2008 Språk och skrivande 2

3 Två föreläsningar om språk och rapportskrivande Föreläsning 4, 8 september: allmänt om språk och skrivande; plagiering; litteraturstudien; laborationsrapporten Föreläsning 14, 10 oktober: specifikt om laborationsrapporten med bra och mindre bra exempel från tidigare år Syfte: förmedla vikten av språk och skrivande i ingenjörsutbildningen med särskilt fokus på skrivandet i kursen IF september 2008 Språk och skrivande 3

4 Kort om litteraturstudien Skall behandla hybridbilar i någon mening Ca ord Skall bygga på minst tre källor från olika tidskrifter 29 september: inlämning senast Mer exakta instruktioner senare i föreläsningen och i Kompendium 2 2 september 2008 Språk och skrivande 4

5 Kort om laborationsrapporten Ca ord + titelsida, sammanfattning, innehållsförteckning och eventuella referenser 3 november: inlämning senast Mer exakta instruktioner senare i föreläsningen och i Kompendium 2 2 september 2008 Språk och skrivande 5

6 Språkfokusering i civilingenjörsprogrammet IT och ME Kursen Ingenjörsmetodik åk 1 Kursen Projekt IT åk 2 Fördjupningsarbete åk 3 Examensarbetet åk 5 2 september 2008 Språk och skrivande 6

7 Svenskkurser på KTH (valbara) Svenska i tal och skrift (6 hp). Särskilt för studenter med annat modersmål än svenska. Svensk rapportskrivning (6 hp). Mer avancerat skrivande. Retorik (7,5 hp). Huvudsakligen muntligt med många anföranden. 2 september 2008 Språk och skrivande 7

8 Övriga språkkurser på KTH Engelska Tyska Franska Spanska Italienska Japanska Kinesiska Flera nivåer på alla språk Vår webbplats: 2 september 2008 Språk och skrivande 8

9 Dagens föreläsning Språk och skrivande i IF1611, i civilingenjörsutbildningen och på KTH Allmänt om språk och skrivande Disposition och textstruktur Plagiering Litteraturstudien och laborationsrapporten 2 september 2008 Språk och skrivande 9

10 Språket ditt redskap i livet Mitt språks gränser är mitt universums gränser. Ludwig Wittgenstein Om mitt språk inte erbjuder mig ord för att fråga den rätta frågan, hur i all världen skall jag då kunna ge det rätta svaret? Patrick Hassel Zein (http://www.zein.se/patrick/loglosvp.html) 2 september 2008 Språk och skrivande 10

11 Den skrivande ingenjören Flera studier visar att många yrkesverksamma ingenjörer ägnar mellan 25 och 50 procent av sin arbetstid åt skrivande!! 2 september 2008 Språk och skrivande 11

12 Goda språkkunskaper efterfrågas av arbetsgivaren Du har en djup teknisk kompetens och en förmåga att med lätthet kunna kommunicera i tal och skrift, både på svenska och engelska. Du rapporterar och dokumenterar på god svenska. Du har lätt att uttrycka dig i både skrift och tal. Förmåga att kommunicera med lätthet i tal och skrift på svenska och engelska. 2 september 2008 Språk och skrivande 12

13 Skrivande Hantverk, process du tillverkar en produkt Flera försök, ändra, bearbeta, ta bort, lägga till, kvalitetstesta Ingen automatisk färdighet, den måste tränas upp Därför flera gånger under utbildningen, kulmen i examensarbetet 2 september 2008 Språk och skrivande 13

14 Skrivprocessen Idé Faktasamlande Organisation Textproduktion Gensvar Bearbetning Stegen går in i varandra och upprepas flera gånger under processen! 2 september 2008 Språk och skrivande 14

15 Dagens föreläsning Språk och skrivande i IF1611, i civilingenjörsutbildningen och på KTH Allmänt om språk och skrivande Disposition och textstruktur Plagiering Litteraturstudien och laborationsrapporten 2 september 2008 Språk och skrivande 15

16 Generellt om disposition Gå från det allmänna till det specifika helheten till detaljerna orsakerna till verkan grundmaterialet till produkten 2 september 2008 Språk och skrivande 16

17 Textstruktur Texten är hierarkisk, fungerar på flera nivåer (hela texten/rapporten, kapitlen, avsnitten, styckena, meningarna, orden). Nivåerna hänger logiskt samman och måste konstrueras på liknande sätt. Sammanhanget mellan delarna och nivåerna måste visas för läsaren. 2 september 2008 Språk och skrivande 17

18 Textens trädstruktur Sjuka husproblemet Två huvudgrupper 1 2 Lätta att åtgärda: De med kända orsaker 2 Svåra att åtgärda: De utan kända orsaker 25 Vissa skadliga ämnen Fukt, ventilation Forskning Förebyggande 3 m.m. 4 krävs 5 åtgärder 6 Beprövade 6 God mate-rialkunskap 7 Underhåll Boendes metoder används beteende Sammanfattande slutkommentar 11 2 september

19 Kapitel, avsnitt och stycken i en rapport om Ledningsrättslagen Sammanfattning Förkortningar Innehållsförteckning Inledning Ledningsrättslag Diskussion och slutsatser Källor och litteratur 2 september 2008 Språk och skrivande 19

20 Kapitel avsnitt stycke Inledning Bakgrund Syfte Ledningar i förh. till samhället Ledningsrättsl. i förh. till ledningar och infrastruktur Ledningsrättslag Rapportens syfte och avgränsning Diskussion och slutsatser 2 september 2008 Språk och skrivande 20

21 Kapitel avsnitt stycke Inledning Ledningsrättslag Allmänt Vad ledningsrätt innebär Olika slags ledningar Ny lag 1/ När ledningsrätt inte får upplåtas Diskussion och slutsatser Lantmäterimyndighetens handläggning Villkor för upplåtelse Undantag Ändr. av ledningsrätt 2 september 2008 Språk och skrivande Överlåtelse av ledn.r.

22 Kapitel avsnitt stycke Inledning Allmänt LMs möjlighet att bilda, ändra, upphäva ledn.r. Ledningsrättslag Diskussion och slutsatser Lantmäterimyndighetens handläggning När bör förordnandet ske? Ledningsförrättningsförfarandet Ledningsbeslut Tillträde Om ersättning inte betalats Om ledningsbeslutet inte vunnit laga kraft Ersättning 2 september 2008 Språk och skrivande 22

23 Kapitel avsnitt stycke Inledning LLs brister Ledningsrättsutredningens uppdrag Ledningsrättsutredningens delbetänkande Ledningsrättslag Följder av ledningsrättsutredningens delbetänkande Operatörer som kan åläggas skyldighet att erbjuda tillträde Diskussion och slutsatser Förhoppning inför framtiden Resultat av översynen 2 september 2008 Språk och skrivande 23

24 Det viktigaste, kärnan, överblicken måste komma först Texten (rapporten) sammanfattning, innehållsförteckning, inledning Stycket huvudmeningen först Meningen det redan kända, temat, kommer först 2 september 2008 Språk och skrivande 24

25 Sammanfattningen Sammanfattningen skall täcka in och visa strukturen för hela rapporten: Ritprogrammet Pro/Desktop 2000i 2 har använts för att utforma en undervattensskoter. Materialet PVC- och Delrinplast har styrt designen. De olika delarna av skotern har utförts som separata designs i olika workplanes. Formgivaren har gjort delritningar som sedan satts ihop till assemblies och sub assemblies. Resultatet visar att ritningen blev mer detaljerad än planerat. Konstruktionen klarar dock kraven på design och funktion. Trots att programmets svagheter kan kringgås, bör formgivare betänka alternativa ritningsmetoder. Formgivaren bör inte använda onödiga detaljer. Vidare bör denna i stor utsträckning använda sub assemblies. 25

26 Innehållsförteckningen Innehållsförteckningen skall också visa rapportens struktur: Innehåll 1. Inledning Bakgrund Syfte Ledningsrättslag (1973:1144) Allmänt Lantmäterimyndighetens handläggning Diskussion och slutsatser Källor och litteratur...9 Bilagor: Bilaga 1: Ledningsrättslag (1973:1144) Bilaga 2: Utdrag ur förslaget till lag om ändring i ledningsrättslagen Bilaga 3: Utdrag ur förslaget till lag om elektronisk kommunikation 2 september 2008 Språk och skrivande 26

27 Inledning Eftersom inledningen är det första i själva texten som möter läsaren, måste den vara extremt klar och tydlig! Följ trattstrukturen! Första meningen får inte skapa några frågetecken Litteraturstudie: allmänt sammanhang, bakgrund Rapport: allmänt sammanhang, avgränsning, bakgrund, problem, syfte 27

28 Inledning Datorspel har blivit ett allt vanligare inslag i dagens samhälle, och de har redan börjat påverka oss socialt. Fler och fler spelar regelbundet, och vid årsskiftet 2003/2004 uppgav 9 av 10 pojkar och 8 av 10 flickor att de hade spelat via nätet det senaste halvåret 1. Stora mästerskap i datorspelande (något som för övrigt var otänkbart för bara några år sedan) anordnas med allt tätare mellanrum, där det största och mest prestigefulla är World Cyber Games, vilket fungerar ungefär som VM eller OS i idrott. Kort sagt har datorspel blivit en allt populärare fritidssysselsättning bland barn och ungdomar, detta enligt en färsk studie från EU-projektet SAFT 2. Marknaden för datorspel har ökat explosionsartat de senaste åren och mycket tyder på att spelindustrins omsättning snart passerar filmindustrins. I och med detta har många börjat fundera över datorspelandets effekter, i synnerhet datorspelsvåld. Syftet med denna uppsats är att antingen bekräfta eller avvisa påståendet om att våldet i datorspel gör barn våldsamma. 1 Regeringskansliet (23 okt. 2005) 2 SAFT (10 nov. 2005) 28

29 Stycket huvudmeningen först Vår genuppsättning är en annan faktor som säkert spelar betydande roll i åldrandet. Vi kan tänka oss att alla faser i åldrandet är förprogrammerade i våra gener. Vi individer bara kör programmet som en tvättmaskin med bestämda tvättprogram. När man slår på en sådan maskin utför den vissa funktioner som förtvätt, skölj, centrifug m.m. på förprogrammerade tider. På ett liknande sätt kan våra gener aktiveras för att genomföra de förprogrammerade faserna i ett människoliv. Ett exempel på detta är att våra pubertetsgener slås på när vi når en viss ålder. Samma sak kan tänkas hända när kvinnor går in i klimakteriet. 2 september 2008 Språk och skrivande 29

30 Textstycket huvudmeningen först Vår genuppsättning är en annan faktor som säkert spelar betydande roll i åldrandet. Vi kan tänka oss att alla faser i åldrandet är förprogrammerade i våra gener. Vi individer bara kör programmet som en tvättmaskin med bestämda tvättprogram. När man slår på en sådan maskin utför den vissa funktioner som förtvätt, skölj, centrifug m.m. på förprogrammerade tider. På ett liknande sätt kan våra gener aktiveras för att genomföra de förprogrammerade faserna i ett människoliv. Ett exempel på detta är att våra pubertetsgener slås på när vi når en viss ålder. Samma sak kan tänkas hända när kvinnor går in i klimakteriet. huvudmening kommentarer till huvudmeningen 2 september 2008 Språk och skrivande 30

31 Styckeindelning En text består av inledning, avslutning och däremellan ett antal huvudtankar En huvudtanke = ett stycke Markera nytt stycke med indrag eller blankrad: I den geometriska optiken ges redskap att klarlägga hur en bild byggs upp i ett optiskt system, till exempel linssystemet i en kamera eller de cirka 20 linser som finns i ett mikroskop av hygglig kvalitet. När man konstruerar ett sådant system brukar man i dag först grovt klarlägga den slutliga bildens lägen med hjälp av enklare linsformler. I den geometriska optiken ges redskap att klarlägga hur en bild byggs upp i ett optiskt system, till exempel linssystemet i en kamera eller de cirka 20 linser som finns i ett mikroskop av hygglig kvalitet. När man konstruerar ett sådant system brukar man i dag först grovt klarlägga den slutliga bildens lägen med hjälp av enklare linsformler. 2 september 2008 Språk och skrivande 31

32 Meningen det redan kända först I kursen Svensk rapportskrivning tillämpas processkrivningsmetoden. Denna metod har visat sig vara effektiv eftersom den får studenterna att inse vad skrivandet innebär. Denna insikt är viktig, inte minst för rapportskrivning, som är ett obligatoriskt inslag i kursen. I kursen Svensk rapportskrivning Denna metod eftersom den Denna insikt som tillämpas processkrivningsmetoden. har visat sig vara effektiv får studenterna att inse vad skrivandet innebär. är viktig, inte minst för rapportskrivning, är ett obligatoriskt inslag i kursen. 2 september 2008 Språk och skrivande 32

33 Ordval Precist och exakt Speciella rapportuttryck Sambandssignaler visar sambanden mellan olika delar 2 september 2008 Språk och skrivande 33

34 Dagens föreläsning Språk och skrivande i IF1611, i civilingenjörsutbildningen och på KTH Allmänt om språk och skrivande Disposition och textstruktur Plagiering Litteraturstudien och laborationsrapporten 2 september 2008 Språk och skrivande 34

35 Plagiering Definition: att man kopierar hela eller delar av någon annans arbete, artikel eller dylikt utan att ange källa, så att prestationen ser ut som ens egen. Det finns flera skäl till att man inte ska plagiera: 1) Plagiering är ohederligt eftersom det innebär att ta åt sig äran för något som en annan gjort. 2) Plagiering vid prov, eller när en studieprestation annars skall bedömas, innebär att man vilseleder den som ska bedöma studieprestationen, och därför är det att betrakta som fusk. Lärare är skyldiga att anmäla grundad misstanke om fusk till KTHs rektor och disciplinnämnd. Fusk kan leda till att man blir varnad, eller till och med avstängd från studier och examination. 3) Plagiering är dock inte bara moraliskt och rättsligt fel, det är också att motverka sin egen utveckling. Det är viktigt att själv göra arbetet uppgifterna är ju till för att man ska lära sig. 35

36 Plagiering är pedagogiskt förrädiskt och juridiskt allvarligt! naturligt och viktigt att använda sig av och bygga vidare på andras arbete, tankar och idéer också viktig del av den akademiska traditionen redovisa källorna tydligt och använd citat på korrekt sätt brister i hanteringen av källor och citat kan leda till att ditt arbete blir underkänt, även när förseelsen inte är att betrakta som fusk Skriv alltid med egna ord snarare än att klippa och klistra från referenser! 2 september 2008 Språk och skrivande 36

37 Tips för att undvika plagiatfällan Läs igenom originaltexten flera gånger tills du förstår huvudinnehållet perfekt Lägg ifrån dig texten Skriv en sammanfattning utifrån det du nu har i huvudet Skriv med dina egna ord 2 september 2008 Språk och skrivande 37

38 Dagens föreläsning Språk och skrivande i IF1611, i civilingenjörsutbildningen och på KTH Allmänt om språk och skrivande Disposition och textstruktur Plagiering Litteraturstudien och laborationsrapporten 2 september 2008 Språk och skrivande 38

39 Litteraturstudien Litteraturstudien skall skrivas på svenska och bygga på minst tre källor från olika tidskrifter. Välj bland tidskrifterna i listan nedan. Samtliga dessa, utom Ny Teknik, är tillgängliga via KTHBs, alltså KTHs biblioteks, webbplats. Artiklar ur Ny Teknik kan vara användbara för att hitta de rätta svenska uttrycken då resten av materialet är på engelska. Även Elektroniktidningen och Elektronik i Norden kan ge användbart bakgrundsmaterial. Litteraturstudiens omfattning skall vara ord, vilket motsvarar ca 1,5 A4-sidor med Times New Roman, 12 punkter och 1,5 radavstånd. Den skall lämnas in i pdf-format senast måndag 29 september kl Lämna in den genom att maila till Richard, Innan du skickar uppgiften måste du alltså skapa ett PDF-dokument för inlämning, t.ex. med Adobe Acrobat. Endast pdf-format kan hanteras, annars blir filerna ofta för stora. Målgrupp för texten är inte bara läraren, utan texten skall skrivas med målet att en student som skall gå kursen nästa år skall kunna läsa den, förstå ämnet och även känna sig lite lockad av att läsa en kurs som handlar om detta. 2 september 2008 Språk och skrivande 39

40 Litteraturstudien Läsaren skall märka att texten består av andras åsikter, tankar och teorier. Dessa kan blandas med egna åsikter och tankar, men texten skall domineras av det som hittats i källorna Andras måste skiljas från eget!! Referatmarkeringar måste användas: anser, menar, redogör för, skriver, påpekar, enligt, ger uttryck för, är av den åsikten att etc. Litteraturstudien skall återanvändas i laborationsrapporten 2 september 2008 Språk och skrivande 40

41 Litteraturstudien Läses och bedöms av Richard och eventuellt en annan lärare från språkenheten. Låt gärna några kamrater läsa och kommentera texten innan den lämnas in. Se kompendium 2 för detaljer och betygskriterier. 2 september 2008 Språk och skrivande 41

42 Exempel på litteraturstudie inledning Marknaden för solceller som omvandlar energin från solen eller andra ljuskällor till elektrisk energi, har på senare år haft en enorm tillväxt, ungefär 20 % per år enligt Nationalencyklopedin 1. Detta beror på solcellernas potential att förse oss med stora mängder miljövänlig och förnybar energi. I Encyclopædia Britannica kan man läsa att hela världens totala energikonsumtion skulle kunna produceras av solceller över 1 % av jordens yta 2. Inom vilka användningsområden och i hur stor skala det faktiskt är lämpligt att använda solceller beror dock på hur effektiva och billiga solceller man lyckas tillverka. 1 Nationalencyklopedin, Solcell 2 "solar cell." Encyclopædia Britannica Encyclopædia Britannica Online. 23 Sept september 2008 Språk och skrivande 42

43 Exempel på litteraturstudie huvuddel För att skapa solceller behöver man ett halvledarmaterial och då används oftast kisel. Detta för att kisel finns i stora mängder i jordens övre lager och är relativt billigt att framställa 1,2,3. Det är, enligt M. Bosi, så mycket som 25 % av de 15 översta kilometrarna av jordens skorpa som innehåller kisel 4. Kisel i solceller används på flera sätt, både i tunnfilm (amorft kisel 1 ) och i sin kristallina form, då som enstaka celler 1. 1 U Zimmermann (2007) 2 M. Bosi (2006) 3 D.C. Senft (2005) 4 M. Bosi (2006) s 63 2 september 2008 Språk och skrivande 43

44 Exempel på litteraturstudie avslutning För att solceller ska kunna slå igenom rejält så måste priserna sänkas och enligt min uppfattning är det på materialsidan de största vinsterna kan göras. Detta kan ske genom någon av de förbättringar som tas upp i artiklarna men kanske också genom att upptäcka nya tillverkningsmetoder eller kombinationer av ämnen. Förhoppningsvis går utvecklingen snabbt så att vi kan börja avveckla miljöförstörande energikällor och ge jorden en chans att börja återhämta sig. 2 september 2008 Språk och skrivande 44

45 2 september 2008 Språk och skrivande 45

46 2 september 2008 Språk och skrivande 46

47 2 september 2008 Språk och skrivande 47

48 2 september 2008 Språk och skrivande 48

49 Referenser skall visa vilken litteratur du använt för att utföra laborationen och skriva rapporten skall följa bestämda regler. 2 september 2008 Språk och skrivande 49

50 Referenser Etter, D. M, Kuncicky, David C & Moore, Holly, 2004, Introduction to Matlab 7, Prentice Hall, Zhang, Shi-Li, 2006, 2B1116 Ingenjörsmetodik, KTH Kista. 2 september 2008 Språk och skrivande 50

51 Referenser Bloomquist, Leif, Law, Jim & Arnoldi, Charles (2004). The evolution of advanced guidance techniques for autonomous underground vehicles. CIM Bulletin, 97 (2004), 1076 (January), Duff, Elliot, Roberts, Jonathan & Corke, Peter (2003). Automation of an Underground Mining Vehicle using Reactive Navigation and Opportunistic Localization. Proceedings of the 2003 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems, Las Vegas, Nevada, USA, October 2003, p Eriksson, Lars (2001). Malmen körs från skrivbordet. Ny Teknik, Hämtat från <http://www.nyteknik.se/art/13465> 7 april Mäkelä, Hannu (2001a). Outdook navigation of mobile robots. Diss. Helsinki University of Technology. Acta polytechnica Scandinavica, Me 155. ISBN X. Också tillgänglig (13 april 2006) som elektroniskt dokument på <http://lib.hut.fi/diss/2001/isbn /> ISBN Mäkelä, Hannu (2001b). Overview of LHD navigation without artifical beacons. Robotics and Autonomous Systems, 36 (2001), september 2008 Språk och skrivande 51

52 Ange inte söksträngen som källa! Materials for solar cells. av MA GREEN från universitet av New South Wales, Australia (http ience ob=mimg&_imagekey=b6v51-4p301wk- 1- W&_cdi=5773&_user= &_orig=search&_c overdate=10%2f15%2f2007&_sk= &vi ew=c&wchp=dglbvtbzskzs&md5=55dcf8f df0bcf1206 7&ie=_sdarticle) 2 september 2008 Språk och skrivande 52

53 Hänvisningar i texten skall göras på de ställen i texten där du använt referenserna skall visa vad som är ditt eget och vad som är andras kan göras på olika sätt. 2 september 2008 Språk och skrivande 53

54 Hänvisningar i texten Genom att använda minsta kvadratmetoden (Zhang Shi-Li, 2006, sid. 200) i delintervallet får vi fram värdet I 0, där kurvan skär x-axeln. Se även bilder från föreläsning 14! 2 september 2008 Språk och skrivande 54

55 Laborationsrapporten Du ska som andra inlämningsuppgift skriva en laborationsrapport där du redovisar vad du har gjort i den större MATLABuppgiften (en utvärdering av en hybridbils bränsleförbrukning för en viss körcykel). Rapporten skall skrivas individuellt, även om uppgiften utförts i grupp. Rapporten skall lämnas in i pdf-format senast måndag 3 nov kl Lämna in den genom att maila till Richard, Innan du skickar uppgiften måste du alltså skapa ett PDF-dokument för inlämning, t.ex. med Adobe Acrobat. Endast pdf-format kan hanteras, annars blir filerna ofta för stora. Målgrupp för texten är inte bara läraren, utan texten skall skrivas med målet att en student som skall gå kursen nästa år skall kunna läsa den, förstå ämnet och även känna sig lite lockad av att läsa en kurs som handlar om detta. 2 september 2008 Språk och skrivande 55

56 Laborationsrapporten Läses och bedöms av Gunnar och Richard och/eller annan lärare från språkenheten. Låt gärna några kamrater läsa och kommentera rapporten innan den lämnas in. Se kompendium 2 för detaljer och betygskriterier. 2 september 2008 Språk och skrivande 56

57 LYCKA TILL MED SKRIVANDET! VI SES DEN 15 OKTOBER! 2 september 2008 Språk och skrivande 57

Språk och skrivande, särskilt i kursen Ingenjörsmetodik IF1611

Språk och skrivande, särskilt i kursen Ingenjörsmetodik IF1611 Språk och skrivande, särskilt i kursen Ingenjörsmetodik IF1611 Richard Nordberg Enheten för språk och kommunikation richard1@kth.se 08-790 96 45 4 september 2007 Språk och skrivande 1 Två föreläsningar

Läs mer

Språk och skrivande, särskilt i kursen Ingenjörsmetodik IF1611. Richard Nordberg Enheten för språk och kommunikation

Språk och skrivande, särskilt i kursen Ingenjörsmetodik IF1611. Richard Nordberg Enheten för språk och kommunikation Språk och skrivande, särskilt i kursen Ingenjörsmetodik IF1611 Richard Nordberg Enheten för språk och kommunikation richard1@kth.se 08-790 96 45 Dagens föreläsning Språk och skrivande i IF1611, i civilingenjörsutbildningen

Läs mer

IF1611 Ingenjörsmetodik (Engineering Fundamentals)

IF1611 Ingenjörsmetodik (Engineering Fundamentals) IF1611 Ingenjörsmetodik (Engineering Fundamentals) 7.5 hp HT 2007 KursPM Kursens hemsida http://www.kth.se/student/program-kurser/kurshemsidor/ict/map/if1611/ HT07-1 Mål, Krav, Innehåll och Schemaunderlag

Läs mer

Språk och skrivande, särskilt i kursen Ingenjörsmetodik IF1611. Richard Nordberg Enheten för språk och kommunikation richard1@kth.

Språk och skrivande, särskilt i kursen Ingenjörsmetodik IF1611. Richard Nordberg Enheten för språk och kommunikation richard1@kth. Språk och skrivande, särskilt i kursen Ingenjörsmetodik IF1611 Richard Nordberg Enheten för språk och kommunikation richard1@kth.se 08-790 96 45 Kommunikationsproblem? 8 september 2010 Språk och skrivande

Läs mer

Svenska som främmande språk Förberedande kurs 30 högskolepoäng

Svenska som främmande språk Förberedande kurs 30 högskolepoäng Kursbeskrivning med betygskriterier Svenska som främmande språk Förberedande kurs 30 högskolepoäng Vårterminen 2015 Innehåll Välkommen till Svenska som främmande språk förberedande kurs, 30 högskolepoäng...

Läs mer

AKADEMISK HEDERLIGHET HANDLAR OM ATT INTE FUSKA ELLER PLAGIERA INFORMATION OM PLAGIAT & UPPHOVSRÄTT

AKADEMISK HEDERLIGHET HANDLAR OM ATT INTE FUSKA ELLER PLAGIERA INFORMATION OM PLAGIAT & UPPHOVSRÄTT AKADEMISK HEDERLIGHET HANDLAR OM ATT INTE FUSKA ELLER PLAGIERA INFORMATION OM PLAGIAT & UPPHOVSRÄTT PLAGIAT OCH UPPHOVSRÄTT Akademisk hederlighet handlar om att inte fuska eller plagiera. När du redovisar

Läs mer

Skriv! Hur du enkelt skriver din uppsats

Skriv! Hur du enkelt skriver din uppsats Skriv! Hur du enkelt skriver din uppsats Josefine Möller och Meta Bergman 2014 Nu på gymnasiet ställs högra krav på dig när du ska skriva en rapport eller uppsats. För att du bättre ska vara förberedd

Läs mer

Studiehandledning: Didaktiska perspektiv på lärande, 7,5 hp

Studiehandledning: Didaktiska perspektiv på lärande, 7,5 hp Stockholms universitet ht 2013 Institutionen för pedagogik och didaktik Studiehandledning: Didaktiska perspektiv på lärande, 7,5 hp Inom kursens ram erbjuds fem undervisningstillfällen. Vid det första

Läs mer

1. Eleverna hämtar på skolans hemsida formuläret som ska fyllas i.

1. Eleverna hämtar på skolans hemsida formuläret som ska fyllas i. IUP år 8 1. Eleverna hämtar på skolans hemsida formuläret som ska fyllas i. 2. Elever besvarar frågeställningar kring sin utveckling inom ämnet. Ett formulär gemensamt för alla ämnen används av eleven.

Läs mer

Skrivprocessen. Skrivprocessen och retoriken. Skrivprocessen Retoriken Förklaringar

Skrivprocessen. Skrivprocessen och retoriken. Skrivprocessen Retoriken Förklaringar Skrivprocessen Att skriva är ett hantverk något som du kan lära dig. För att bli en bra hantverkare krävs övning. Skrivprocessen liknar i många avseenden den så kallade retoriska arbetsprocessen som vi

Läs mer

Att skriva uppsats 31:januari

Att skriva uppsats 31:januari Att skriva uppsats Du ska nu skriva en teknikuppsats för att ta reda på inom vilka områden datorer används i. Ta reda på hur tekniska system i samhället förändrats över tid och vilka drivkrafter som ligger

Läs mer

Exempel på gymnasiearbete inom humanistiska programmet språk

Exempel på gymnasiearbete inom humanistiska programmet språk Exempel på gymnasiearbete september 2012 Exempel på gymnasiearbete inom humanistiska programmet språk Ungdomsspråk i spanska bloggar Elevens idé Calle är genuint språkintresserad. Han har studerat spanska,

Läs mer

LPP, Klassiker. Namn: Datum:

LPP, Klassiker. Namn: Datum: LPP, Klassiker Namn: Datum: Svenska Mål att sträva mot att eleven får möjlighet att förstå kulturell mångfald genom att möta skönlitteratur och författarskap från olika tider och i skilda former från Sverige,

Läs mer

Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå

Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå En rapport i psykologi är det enklaste formatet för att rapportera en vetenskaplig undersökning inom psykologins forskningsfält. Något som kännetecknar

Läs mer

Regler för grupparbeten, inlämnings- och laborationsuppgifter

Regler för grupparbeten, inlämnings- och laborationsuppgifter 1 Fastställda av UNRH 2000-12-05 Civilingenjörsprogrammet i riskhanteringsprogrammet Regler för grupparbeten, inlämnings- och laborationsuppgifter Arbete i samband med inlämningsuppgifter och laborationer

Läs mer

EXAMENSARBETE för Nationell montessoriexamen

EXAMENSARBETE för Nationell montessoriexamen EXAMENSARBETE för Nationell montessoriexamen Examensarbetet ska anknyta till montessoripedagogiken och omfatta en enkel vetenskaplig undersökning (ex litteraturstudie, intervju, observation eller enkät),

Läs mer

Folkmord/brott mot mänskligheten fördjupningsarbete i SA1 - Instruktioner

Folkmord/brott mot mänskligheten fördjupningsarbete i SA1 - Instruktioner Folkmord/brott mot mänskligheten fördjupningsarbete i SA1 - Instruktioner Planering Formulera de delfrågor som behövs för att du ska kunna besvara din övergripande frågeställning. Att fundera på: Vad behöver

Läs mer

Delkursplan för Sociologi I, Introduktion, 3 hp, GN

Delkursplan för Sociologi I, Introduktion, 3 hp, GN Delkursplan för Sociologi I, Introduktion, 3 hp, GN Utbildningsnivå: Delkursen ges i kursen Sociologi I Giltig fr.o.m. Höstterminen 2013 Poäng: Delkursen omfattar 3 hp Ansvarig lärare Thomas Florén, Fil

Läs mer

Lärarguide till textkommentering

Lärarguide till textkommentering Lärarguide till textkommentering Förmågan att kunna presentera vetenskapliga resultat, teorier och resonemang på ett sätt så att den tänkta målgruppen kan ta till sig budskapet, är en uppgift som naturvetare

Läs mer

Engelska 7, ENGENG07, 100 p

Engelska 7, ENGENG07, 100 p Prövning Engelska 7, ENGENG07, 100 p Lärobok och litteratur McKay/Brodin/Clayton/Webster, Blueprint C, ISBN: 978-91-47-9196-6 En list på litterära verk skickas ut av läraren till studenterna. Romanerna

Läs mer

KN - Seminarium. Konkreta krav. Kort om kursen. Grov tidtabell HT Kurskod: 6511 Ämnesstudier, 3 sv (5 sp)

KN - Seminarium. Konkreta krav. Kort om kursen. Grov tidtabell HT Kurskod: 6511 Ämnesstudier, 3 sv (5 sp) Konkreta krav KN - Seminarium HT 2007 " Ämnesbeskrivning (ca 150-250 ord) + litteraturlista " Uppsats (ca 20 sidor) " Opposition (2-3 sidor) Kurskod: 6511 Ämnesstudier, 3 sv (5 sp) " Presentation av uppsatsen

Läs mer

SÄRSKILD PRÖVNING I SVENSKA A

SÄRSKILD PRÖVNING I SVENSKA A SÄRSKILD PRÖVNING I SVENSKA A Följande färdigheter ska du uppvisa under prövningen för att få ett godkänt betyg på kursen: SKRIVANDE: Du ska kunna producera olika typer av texter som är anpassade till

Läs mer

Att skriva teknisk ra r p a port r

Att skriva teknisk ra r p a port r Att skriva teknisk rapport Innan du börjar, fråga: Varför skriver jag rapporten: syfte, avsikt vad vill du uppnå? Vilka ska läsa den, omfattning, språk? Vad behöver de veta? Disposition Titelsida Inledande

Läs mer

Plagiatpolicy för den medicinska fakulteten

Plagiatpolicy för den medicinska fakulteten UMEÅ UNIVERSITET Medicinska fakulteten Grundutbildningsrådet 901 87 Umeå Fastställd vid sammanträdet 2004-10-11 Plagiatpolicy för den medicinska fakulteten Nedan följer medicinska fakultetens policy vid

Läs mer

Svenska som främmande språk Behörighetsgivande kurs i svenska 30 högskolepoäng

Svenska som främmande språk Behörighetsgivande kurs i svenska 30 högskolepoäng Kursbeskrivning med betygskriterier Svenska som främmande språk Behörighetsgivande kurs i svenska 30 högskolepoäng Höstterminen 2015 1 (14) Innehåll Välkommen till Behörighetsgivande kurs i svenska, 30

Läs mer

Studenternas attityder till språk och språkstudier

Studenternas attityder till språk och språkstudier Studenternas attityder till språk och språkstudier Sammanfattning av undersökning genomförd vid Mälardalens högskola 2010-03-01-2010-03-08 Sammanfattning Undersökningen genomfördes som en e postenkät till

Läs mer

LPP, Reflektion och krönika åk 9

LPP, Reflektion och krönika åk 9 LPP, Reflektion och krönika åk 9 Namn: Datum: Svenska Mål att sträva mot att eleven får möjlighet att förstå kulturell mångfald genom att möta skönlitteratur och författarskap från olika tider och i skilda

Läs mer

Guide Studieteknik. Tips för lättare studier!

Guide Studieteknik. Tips för lättare studier! Guide Studieteknik Tips för lättare studier! 1 Läs- och anteckningsteknik Att läsa och att anteckna Det finns goda skäl till att göra anteckningar när du läser en text, lyssnar på en föreläsning, förbereder

Läs mer

Språkfärdighet 3 hp, ht 07

Språkfärdighet 3 hp, ht 07 Språkfärdighet 3 hp, ht 07 Gemensamt syfte för samtliga kurser: I denna inriktning/kurs ska de studerande utveckla sina kunskaper och färdigheter inom svenska för undervisning i grundskolans tidigare år.

Läs mer

Skrivprocessen. Skrivprocessen och retoriken. Skrivprocessen Retoriken Förklaringar

Skrivprocessen. Skrivprocessen och retoriken. Skrivprocessen Retoriken Förklaringar Skrivprocessen Att skriva är ett hantverk något som du kan lära dig. För att bli en bra hantverkare krävs övning. Följande arbetsgång rekommenderas när du ska skriva en text men det är inte meningen att

Läs mer

Information om examensarbetet för studenter och examinatorer

Information om examensarbetet för studenter och examinatorer Information om examensarbetet för studenter och examinatorer Institutionen för tillämpad kemi och geovetenskap Luleå tekniska universitet Ht02 Reviderad vt04, vt05, ht06, ht08 Regler för examensarbete

Läs mer

Föreläsning 8 fokus på problemlösande text

Föreläsning 8 fokus på problemlösande text Föreläsning 8 fokus på problemlösande text Problemlösning: riktlinjer, krav på innehåll Struktur och disposition med textexempel Övning: eget skrivande Hänvisningar och referenser Plagiering med övning

Läs mer

Populärvetenskaplig text Elektronik för D - ETIA01

Populärvetenskaplig text Elektronik för D - ETIA01 Populärvetenskaplig text Elektronik för D - ETIA01 Institutionen för elektro- och informationsteknik LTH, Lund University Bertil Larsson, Daniel Sjöberg 2015-06-02 1 Den preliminära planen Den preliminära

Läs mer

TENTAPLUGG.NU AV STUDENTER FÖR STUDENTER. Datum Övrig kommentar

TENTAPLUGG.NU AV STUDENTER FÖR STUDENTER. Datum Övrig kommentar TENTAPLUGG.NU AV STUDENTER FÖR STUDENTER Kurskod Kursnamn R0001N Ekonomistyrning Datum 2012-01-09 -- 2012-01-12 Material Kursexaminator Betygsgränser Tentamenspoäng Tentamen Kent Nilsson 4: 72p, 5: 84p

Läs mer

Första hjälpen år. Nyhetsrapportering s. 9 Enkätundersökning s. 10

Första hjälpen år. Nyhetsrapportering s. 9 Enkätundersökning s. 10 Första hjälpen år 7 Innehåller regler och mallar för: Muntligt framförande s. 2 Intervju s. 3 Datorskrivna arbeten s. 4 Bokrecension s. 5 Fördjupningsarbeten s. 6 Labbrapporter s. 7 Källor s. 8 Nyhetsrapportering

Läs mer

Stockholms universitet Institutionen för pedagogik och didaktik

Stockholms universitet Institutionen för pedagogik och didaktik Stockholms universitet Institutionen för pedagogik och didaktik Kursansvariga: Hanna Karlsson Mimmi Malmer hanna.karlsson@edu.su.se mimmi.malmer@edu.su.se Studiehandledning Det professionella samtalet

Läs mer

1. Bakgrund. 2. Vad är fusk

1. Bakgrund. 2. Vad är fusk - Policy för hantering av fusk vid den Statsvetenskapliga Institutionen 1. Bakgrund För att bevara utbildningens kvalitet och trovärdighet är det viktigt att vi förebygger fusk och vidtar disciplinära

Läs mer

AEC 7 Ch 1-3. 1 av 10. Detta ska du kunna (= konkretisering)

AEC 7 Ch 1-3. 1 av 10. Detta ska du kunna (= konkretisering) AEC 7 Ch 1-3 Nu är det dags att repetera en del av det du lärde dig i franska under år 6 - och så går vi förstås vidare så att du utvecklar din språkliga förmåga i franska. Detta ska du kunna (= konkretisering)

Läs mer

Studiehandledning Pedagogisk forskning III

Studiehandledning Pedagogisk forskning III Stockholms universitet Institutionen för pedagogik och didaktik Studiehandledning Pedagogisk forskning III Vårterminen 2014 Inledning Vetenskapsteori kan definieras som ett ämne inom filosofin: läran om

Läs mer

KN - Seminarium VT Kursledare: Marina Waldén Kursens hemsida:

KN - Seminarium VT Kursledare: Marina Waldén Kursens hemsida: KN - Seminarium VT 2006 Kurskod: 6511 Ämnesstudier, 3 sv Kursledare: Marina Waldén Kursens hemsida: http://www.abo.fi/~mwalden/exfortsemi06.html Kort om kursen Mål: Öva muntlig och skriftlig framställning

Läs mer

Vetenskapligt skrivande. Några råd inför det vetenskapliga skrivandet

Vetenskapligt skrivande. Några råd inför det vetenskapliga skrivandet Vetenskapligt skrivande Några råd inför det vetenskapliga skrivandet Språkverkstaden www.sprakverkstaden.uu.se Engelska parken. Humanistiskt centrum Thunbergsvägen 3 L Rådgivning i svenska och engelska.

Läs mer

Ingenjörsmetodik IT & ME 2010 Föreläsning 3. Uppskattningar en effektiv teknisk problemslösningsmetod

Ingenjörsmetodik IT & ME 2010 Föreläsning 3. Uppskattningar en effektiv teknisk problemslösningsmetod Ingenjörsmetodik IT & ME 2010 Föreläsning 3 Uppskattningar en effektiv teknisk problemslösningsmetod 1 Frågor från förra gången? 2 Snabbrepetion Förra gången gick vi igenom SIenheter Kan skrivas på olika

Läs mer

Ephorus. Denna manual beskriver Ephorus som är Högskolan Dalarnas plagiatkontrollsystem. Skapad: 2011-08-05

Ephorus. Denna manual beskriver Ephorus som är Högskolan Dalarnas plagiatkontrollsystem. Skapad: 2011-08-05 Ephorus Denna manual beskriver Ephorus som är s plagiatkontrollsystem. Skapad: 2011-08-05 Innehållsförteckning Vad är plagiatkontroll?... 3 Vad kan ett plagieringsverktyg göra?... 3 Vilka filformat stöds

Läs mer

Betygssättning och betygskriterier för kursen DH1602: rapport, muntlig rapportpresentation och muntliga gruppuppgifter

Betygssättning och betygskriterier för kursen DH1602: rapport, muntlig rapportpresentation och muntliga gruppuppgifter Betygssättning och betygskriterier för kursen H1602: rapport, muntlig rapportpresentation och muntliga gruppuppgifter Slutbetyget på kursen (A F och Fx) ges med utgångspunkt från resultatet på rapporten,

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR SPRÅK OCH LITTERATURER. Kursguide: TY1114 Modern tyska i tal och skrift, 7,5 hp

INSTITUTIONEN FÖR SPRÅK OCH LITTERATURER. Kursguide: TY1114 Modern tyska i tal och skrift, 7,5 hp INSTITUTIONEN FÖR SPRÅK OCH LITTERATURER Kursguide: TY1114 Modern tyska i tal och skrift, 7,5 hp Att studera via nätet När man läser en nätkurs i ämnet tyska vid GU innebär det att det inte förekommer

Läs mer

Instruktion/råd för rapportskrivning

Instruktion/råd för rapportskrivning Läkarprogrammet, självständigt arbete Instruktion/råd för rapportskrivning JK/PN 140211 Bästa/bäste läkarstudent! Nedan följer en kort beskrivning av de punkter en vetenskaplig rapport vanligen innehåller

Läs mer

Prövning i Moderna språk 5

Prövning i Moderna språk 5 Prövning i Moderna språk 5 Prövningsansvarig lärare: Franska: Catherine Tyrenius, email: catherine.tyrenius@vellinge.se Spanska: Antonio Vazquez, email: antonio.s.vazquez@vellinge.se Tyska: Renate Nordenfelt

Läs mer

Dansk litteratur 7,5 högskolepoäng

Dansk litteratur 7,5 högskolepoäng Kursinformation med litteraturförteckning Dansk litteratur 7,5 högskolepoäng Vårterminen 20121 Välkommen till Dansk litteratur 7,5 högskolepoäng! I detta häfte får du information om kursens innehåll och

Läs mer

Uppsatserna skall ha ett försättsblad med Ca 2500 ord inklusive noter och referenser följande information: (ca 4-5 sidor) Titel på uppsatsen

Uppsatserna skall ha ett försättsblad med Ca 2500 ord inklusive noter och referenser följande information: (ca 4-5 sidor) Titel på uppsatsen Uppgiften Tema Medvetandefilosofi (FTEA12:5) Föreläsning 4: Uppsatsskrivande - Att redogöra för det problem som diskuteras i två artiklar, de uppfattningar som försvaras där, tydliggöra de argument som

Läs mer

Ett projektarbete i svenska, teknik och engelska, riktat mot DICE. Thoren Innovation School HT2012.

Ett projektarbete i svenska, teknik och engelska, riktat mot DICE. Thoren Innovation School HT2012. PROJEKT: DICE Ett projektarbete i svenska, teknik och engelska, riktat mot DICE. Thoren Innovation School HT2012. UPPDRAG Uppgiften är att arbeta med den första delen av teknikutvecklingsprocessen d.v.s.

Läs mer

Frontermanual för Rektorsprogrammet

Frontermanual för Rektorsprogrammet Frontermanual för Rektorsprogrammet Denna manual beskriver övergripande vad Fronter är och hur det kan användas. Skapad: 2010-04-27 Version: 1.0 1 Innehållsförteckning Vad är Fronter?... 3 Vilka behörigheter

Läs mer

b) NY KURS (Ange kursnamn, årskurs, önskad läsperiod, schemablocksplacering. Bifoga utkast till kursplan.)

b) NY KURS (Ange kursnamn, årskurs, önskad läsperiod, schemablocksplacering. Bifoga utkast till kursplan.) LINKÖPINGS TEKNISKA HÖGSKOLA Tekniska fakultetskansliet FÖRSLAG TILL PROGRAMNÄMND INFÖR ÅR NÄMND/NÄMNDER: Förslagsställare (Namn, funktion, Inst/Enhet) FÖRSLAGET GÄLLER: a) EXISTERANDE KURS (Ange kurskod

Läs mer

Varianter: 20 p. D-nivå (för magisterexamen) 10 p. C-nivå (för kandidatexamen) 10 p. C-nivå + 10 p. D-nivå (för magisterexamen) Delar:

Varianter: 20 p. D-nivå (för magisterexamen) 10 p. C-nivå (för kandidatexamen) 10 p. C-nivå + 10 p. D-nivå (för magisterexamen) Delar: Varianter: 20 p. D-nivå (för magisterexamen) 10 p. C-nivå (för kandidatexamen) 10 p. C-nivå + 10 p. D-nivå (för magisterexamen) 1 För uppsatskurserna i datorlingvistik gäller generellt att de består av

Läs mer

Utbildningsplan för. Utöver detta krävs för respektive inriktning även behörighet/ kunskaper enligt nedan: Inriktning mot arabiska:

Utbildningsplan för. Utöver detta krävs för respektive inriktning även behörighet/ kunskaper enligt nedan: Inriktning mot arabiska: Utbildningsplan för Kandidatprogram i global management Bachelor's Programme in Global Management 180.0 Högskolepoäng 180.0 ECTS credits Programkod: SFGMA Gäller från: VT 2014 Fastställd: 2013-09-04 Ändrad:

Läs mer

Examensarbete, Högskoleingenjör energiteknik, 15 hp Grundnivå

Examensarbete, Högskoleingenjör energiteknik, 15 hp Grundnivå Examensarbete, Högskoleingenjör energiteknik, 15 hp Grundnivå Studenten ska tillämpa kunskaper och färdigheter förvärvade inom utbildningsprogrammet genom att på ett självständigt och vetenskapligt sätt

Läs mer

Studiehandling för vuxenpedagogik Grundkurs/halvfart, 15hp

Studiehandling för vuxenpedagogik Grundkurs/halvfart, 15hp Institutionen för beteendevetenskap och lärande Vuxenpedagogik, grundkurs, 15hp HT-2016 Studiehandling för vuxenpedagogik Grundkurs/halvfart, 15hp Ansvarig lärare: Karolina Muhrman karolina.muhrman@liu.se

Läs mer

Wireframe när, vad, hur och varför?

Wireframe när, vad, hur och varför? Wireframe när, vad, hur och varför - 1 Wireframe när, vad, hur och varför? Arbetsflöde är ett samlande begrepp för alla steg som används för att göra en webbplats. Från första början till färdig sajt.

Läs mer

UTBILDNINGSVETENSKAPLIGA FAKULTETEN. Institutionen för kost- och idrottsvetenskap. Studiehandledning

UTBILDNINGSVETENSKAPLIGA FAKULTETEN. Institutionen för kost- och idrottsvetenskap. Studiehandledning UTBILDNINGSVETENSKAPLIGA FAKULTETEN Institutionen för kost- och idrottsvetenskap Studiehandledning L9ID45 Idrottsfysiologi med träningslära för idrott och hälsa, 5 hp Avancerad nivå Kursansvarig: Jesper

Läs mer

Ett skriftligt prov samt en inlämningsuppgift. Kompletterar eventuellt vissa delar av det skriftliga provet.

Ett skriftligt prov samt en inlämningsuppgift. Kompletterar eventuellt vissa delar av det skriftliga provet. PRÖVNINGSANVISNINGAR Prövning i Kurskod Kommunikation PEDKOU0 Gymnasiepoäng 100 Läromedel Prov Teoretiskt prov (240 min) Muntligt prov (60 min) Inlämningsuppgift Kontakt med Examinator Bifogas Enligt lärares

Läs mer

1. Hur många timmar per vecka har du i genomsnitt lagt ner på kursen (inklusive schemalagd tid)?

1. Hur många timmar per vecka har du i genomsnitt lagt ner på kursen (inklusive schemalagd tid)? Vattenresursteknik MV0190, 30056.1314 5 Hp Studietakt = 35% Nivå och djup = Avancerad Kursledare = Abraham Joel Värderingsresultat Värderingsperiod: 2014-03-05-2014-04-04 Antal svar 8 Studentantal 52 Svarsfrekvens

Läs mer

Checklista. Hur du enkelt skriver din uppsats

Checklista. Hur du enkelt skriver din uppsats Checklista Hur du enkelt skriver din uppsats Celsiusskolans biblioteksgrupp 2013 När du skriver en uppsats är det några saker som är viktiga att tänka på. Det ska som läsare vara lätt att få en överblick

Läs mer

Idrott och hälsa: Hälsa och livsstil 7,5 hp

Idrott och hälsa: Hälsa och livsstil 7,5 hp Studieanvisning 2015-01-12 Idrott och hälsa: Hälsa och livsstil 7,5 hp VT 2015 Kurskod: 923G12 Linköpings Universitet Institutionen för Kultur och Kommunikation, IKK Estetiska avdelningen, ESA Kursansvarig:

Läs mer

Offentlig politik och styrning i ett marknadsanpassat samhälle

Offentlig politik och styrning i ett marknadsanpassat samhälle LINKÖPINGS UNIVERSITET Uppdaterad: 2014-09-08 Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Avdelningen för statsvetenskap Statsvetenskap 3 Lisa Hansson (lisa.hansson@liu.se) Offentlig politik

Läs mer

Kursintroduktion. Introduktionskurs i kulturpolitik Karlstad 29 augusti 2016

Kursintroduktion. Introduktionskurs i kulturpolitik Karlstad 29 augusti 2016 Kursintroduktion Introduktionskurs i kulturpolitik Karlstad 29 augusti 2016 Kontakt Peter Almerud peter.almerud@gmail.com 0733-561223 Lärandemål Efter avslutad kurs skall studenten kunna q redogöra för

Läs mer

SÄRSKILD PRÖVNING I SVENSKA B

SÄRSKILD PRÖVNING I SVENSKA B SÄRSKILD PRÖVNING I SVENSKA B Följande färdigheter ska du uppvisa under prövningen för att få ett godkänt betyg på kursen: SKRIVANDE: Du ska kunna producera olika typer av texter som är anpassade till

Läs mer

5. Vad jag kan / What I can do. CHECKLISTA Nivå B2 Level B2. 1. Jag kan i detalj förstå vad man säger till mig på normalt samtalsspråk.

5. Vad jag kan / What I can do. CHECKLISTA Nivå B2 Level B2. 1. Jag kan i detalj förstå vad man säger till mig på normalt samtalsspråk. b2 Nivå B2 Level B2 Språk: Kan mycket bra Kan bra Kan ganska bra Kan inte så bra Lyssna Markera med pilar för varje alternativ. Om 3/4 av pilarna pekar eller i en färdighet har du nått upp till denna nivå.

Läs mer

Uppsatsskrivandets ABC

Uppsatsskrivandets ABC UTBILDNING GÄVLE GYMNASIEBIBLIOTEKARIERNA Uppsatsskrivandets ABC Borgarskolan Polhemsskolan Vasaskolan 1 Innehåll Abstract... 1 Analys... 1 Argument... 1 Bilagor... 1 Bilder... 1 Citat... 2 Enkät... 2

Läs mer

Att göra examensarbete i Miljö och vattenteknik. Se W:s exjobbssida. http://www.w-program.nu/

Att göra examensarbete i Miljö och vattenteknik. Se W:s exjobbssida. http://www.w-program.nu/ Att göra examensarbete i Miljö och vattenteknik Se W:s exjobbssida http://www.w-program.nu/ Ur kursplanen se http://www.uu.se/utbildning/utbildningar/selma/kursplan/?kkod=1tv962 Mål: Syftet med examensarbetet

Läs mer

Studieguide till Matematik för F 3, kurs 4 Vt 2016

Studieguide till Matematik för F 3, kurs 4 Vt 2016 Umeå Universitet NMD Naturvetenskapernas och matematikens Didaktik Studieguide till Matematik för F 3, kurs 4 Vt 2016 6MN025 Kursnamn: Matematik för åk F 3, kurs 4, 7,5 hp Termin: V 16 Kurskod: 6MN025

Läs mer

Samhällsmätning EXTA50, 9 hp

Samhällsmätning EXTA50, 9 hp Samhällsmätning EXTA50, 9 hp Lars Harrie och Perola Olsson Naturgeografi och ekosystemvetenskap Lunds universitet Lars Ollvik och Sven Agardh Teknik och Samhälle, LTH Varför är geografisk information intressant

Läs mer

Introduktionskurs till teckenspråk som nybörjarspråk, 7,5 hp LITN01. Kursbeskrivning VT 17

Introduktionskurs till teckenspråk som nybörjarspråk, 7,5 hp LITN01. Kursbeskrivning VT 17 Introduktionskurs till teckenspråk som nybörjarspråk, 7,5 hp LITN01 Kursbeskrivning VT 17 2 (5) Välkommen till Introduktionskurs i teckenspråk som nybörjarspråk (7,5 högskolepoäng), vårterminen 2017 Kursens

Läs mer

INSTRUKTIONER OCH TIPS Fördjupningsarbete Receptarier (15 hp) och Apotekare (30 hp)

INSTRUKTIONER OCH TIPS Fördjupningsarbete Receptarier (15 hp) och Apotekare (30 hp) 1 INSTRUKTIONER OCH TIPS Fördjupningsarbete Receptarier (15 hp) och Apotekare (30 hp) 1. Försöksplan Syftet med försöksplanen är att du ska få projektets (begränsade) målsättning helt klar för dig innan

Läs mer

G2E, Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen

G2E, Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen Ekonomihögskolan FEKH69, Företagsekonomi: Examensarbete i redovisning på kandidatnivå, 15 högskolepoäng Business Administration:Bachelor Degree Project in Financial and Management Accounting Undergraduate

Läs mer

Laborationsrapport av robotprogrammering

Laborationsrapport av robotprogrammering KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN Laborationsrapport av robotprogrammering Programmering av LEGO MINDSTORMS robot Rikard Bjärlind 2012-09-07 E-post: bjarlind@kth.se Introduktionskurs i datateknik (H12) II1310

Läs mer

Att skriva en vetenskaplig rapport

Att skriva en vetenskaplig rapport Birgittaskolan Att skriva en vetenskaplig rapport Eventuell underrubrik Förnamn Efternamn Klass Skola Kurs/ämnen Termin Handledare Abstract/Sammanfattning Du skall skriva en kort sammanfattning som är

Läs mer

Kursinformation med litteraturförteckning. Praktisk retorik 15 högskolepoäng

Kursinformation med litteraturförteckning. Praktisk retorik 15 högskolepoäng Kursinformation med litteraturförteckning Praktisk retorik 15 högskolepoäng Vårterminen 2012 Välkommen till Praktisk retorik, 15 högskolepoäng I detta häfte får du information om kursens innehåll och uppläggning,

Läs mer

Skriva, presentera och opponera uppsats på läkarprogrammet Examensarbete termin 10

Skriva, presentera och opponera uppsats på läkarprogrammet Examensarbete termin 10 Skriva, presentera och opponera uppsats på läkarprogrammet Examensarbete termin 10 Maria Björklund (Bibliotek & IKT) & Fredrik von Wowern (Kursansvariga termin 10), reviderad 2014-06-30 Introduktion till

Läs mer

Skapa en rapport med snygg formatering, rubriker, sidnummer och innehållsförteckning

Skapa en rapport med snygg formatering, rubriker, sidnummer och innehållsförteckning Skapa en rapport med snygg formatering, rubriker, sidnummer och sförteckning MS Office Word 2010 Precis som med målning och tapetsering blir jobbet med rapportskrivning både bra och roligt om man gjort

Läs mer

UTBILDNING & ARBETE Uppsatsskrivandets ABC

UTBILDNING & ARBETE Uppsatsskrivandets ABC UTBILDNING & ARBETE Uppsatsskrivandets ABC Borgarskolan Polhemsskolan Vasaskolan 1 Innehåll Abstract... 1 Analys... 1 Argument... 1 Bilagor... 1 Citat... 1 Enkät... 1 Fotnot... 1 Frågeställning... 1 Innehållsförteckning...

Läs mer

Betygskriterier för Examensarbete, 15hp Franska C1/C3, Italienska C, Spanska C/C3

Betygskriterier för Examensarbete, 15hp Franska C1/C3, Italienska C, Spanska C/C3 Uppsala universitet Institutionen för moderna språk VT11 Betygskriterier för Examensarbete, 15hp Franska C1/C3, Italienska C, Spanska C/C3 För betyget G skall samtliga betygskriterier för G uppfyllas.

Läs mer

Ephorus. Denna manual beskriver Ephorus som är Högskolan Dalarnas plagiatkontrollsystem.

Ephorus. Denna manual beskriver Ephorus som är Högskolan Dalarnas plagiatkontrollsystem. Ephorus Denna manual beskriver Ephorus som är s plagiatkontrollsystem. Innehållsförteckning Vad är plagiatkontroll?... 3 Vad kan ett plagieringsverktyg göra?... 3 Vilka filformat stöds av Ephorus?... 4

Läs mer

Aristi Fernandes Examensarbete T6, Biomedicinska analytiker programmet

Aristi Fernandes Examensarbete T6, Biomedicinska analytiker programmet Kursens mål Efter avslutad kurs skall studenten kunna planera, genomföra, sammanställa och försvara ett eget projekt samt kunna granska och opponera på annan students projekt. Studenten ska även kunna

Läs mer

Masterprogram i språk och litteratur

Masterprogram i språk och litteratur Masterprogram i språk och litteratur MA Programme (2 years) in Language and Literature 1. Basdata Omfattning 120 högskolepoäng Examen Beroende på valda kurser leder utbildningsprogrammet fram till filosofie

Läs mer

Tala, skriva och samtala

Tala, skriva och samtala Tal och skrift Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar Engelska åk 4-6 - Centralt innehåll Språkliga strategier Förstå och göra sig förstådd, delta och bidra till samtal

Läs mer

Kursinformation med litteraturförteckning. Danska muntlig och skriftlig färdighet, 7,5 hp

Kursinformation med litteraturförteckning. Danska muntlig och skriftlig färdighet, 7,5 hp Kursinformation med litteraturförteckning Danska muntlig och skriftlig färdighet, 7,5 hp Höstterminen 2012 Välkommen till Danska muntlig och skriftlig färdighet, 7,5 högskolepoäng! I detta häfte får du

Läs mer

Kursplan ENGELSKA. Ämnets syfte. Mål. Innehåll. Insikt med utsikt

Kursplan ENGELSKA. Ämnets syfte. Mål. Innehåll. Insikt med utsikt Kursplan ENGELSKA Ämnets syfte Undervisningen i ämnet engelska ska syfta till att deltagarna utvecklar språk- och omvärldskunskaper så att de kan, vill och vågar använda engelska i olika situationer och

Läs mer

Kurs-PM. Mediernas utveckling och förändring VT 2008. Tobias Olsson och Lowe Hedman

Kurs-PM. Mediernas utveckling och förändring VT 2008. Tobias Olsson och Lowe Hedman Kurs-PM Mediernas utveckling och förändring VT 2008 Tobias Olsson och Lowe Hedman Innehåll Sida Detaljschema 3 Föreläsningarna 4 Seminarieer 4 Examination 5 Kursplan 6 Litteraturlista 7 2 Detaljschema

Läs mer

BEDÖMNINGSSTÖD till TUMMEN UPP! svenska åk 3

BEDÖMNINGSSTÖD till TUMMEN UPP! svenska åk 3 BEDÖMNINGSSTÖD till TUMMEN UPP! svenska åk 3 Det här är ett BEDÖMNINGSSTÖD till Tummen upp! svenska som hjälper dig att göra en säkrare bedömning av elevernas kunskaper i årskurs 3. Av tradition har man

Läs mer

Studiehandledning Det professionella samtalet I (7,5 hp) The professional Conversation (ECTS credits 7,5) Ht 2012

Studiehandledning Det professionella samtalet I (7,5 hp) The professional Conversation (ECTS credits 7,5) Ht 2012 Stockholms Universitet Institutionen för pedagogik och didaktik Kursansvariga: Christer Langström Ingrid Hultén Tfn. 08 1207 63 79 christer.langstrom@edu.su.se 08-1207 63 66 ingrid.hulten@edu.su.se Studiehandledning

Läs mer

Reell kompetens - grundläggande behörighet för utbildning till grundnivå Behörig på annat sätt!

Reell kompetens - grundläggande behörighet för utbildning till grundnivå Behörig på annat sätt! Reell kompetens - grundläggande behörighet för utbildning till grundnivå Behörig på annat sätt! 1 (5) Vad är det? Om du saknar den formella grundläggande behörigheten, dvs. du har t.ex. inte ett slutbetyg

Läs mer

Allmänna krav på utformningen och användandet av inlämningsuppgifter i kurser som ges av Brandteknik

Allmänna krav på utformningen och användandet av inlämningsuppgifter i kurser som ges av Brandteknik Administrativ rutin 1 2004-01-29 rev Dnr 99046II/hf Brandteknik Allmänna krav på utformningen och användandet av inlämningsuppgifter i kurser som ges av Brandteknik Syfte med inlämningsuppgifter Inom utbildningen

Läs mer

Personligt brev. de formella kraven på texten. Studieverkstaden Campus (E 204b) Ulla Urde

Personligt brev. de formella kraven på texten. Studieverkstaden Campus (E 204b) Ulla Urde Personligt brev de formella kraven på texten Studieverkstaden Campus (E 204b) Ulla Urde Hur skriver du ett tydligt, lättläst och vinnande personligt brev? Gå från helhet till detaljer texttriangeln Sammanhang:

Läs mer

Lathund för skrivuppgifter

Lathund för skrivuppgifter Med hjälp av sidhuvud eller sidfot visar du vem som producerat arbetet. Välj infoga och sidhuvud eller sidfot och skriv dina uppgifter, som i exemplet ovan. Lathund för skrivuppgifter Rubriken är kortfattad

Läs mer

FORMALIA FÖR INLÄMNINGSUPPGIFTER Akademin för hälsa, vård och välfärd; HVV

FORMALIA FÖR INLÄMNINGSUPPGIFTER Akademin för hälsa, vård och välfärd; HVV FORMALIA FÖR INLÄMNINGSUPPGIFTER Akademin för hälsa, vård och välfärd; HVV Rev. Aug 2006 INLEDNING Följande formalia gäller inlämningsuppgifter och riktar sig till studenter och lärare vid Akademin för

Läs mer

ENGELSKA. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

ENGELSKA. Ämnets syfte. Kurser i ämnet ENGELSKA Det engelska språket omger oss i vardagen och används inom skilda områden som kultur, politik, utbildning och ekonomi. Kunskaper i engelska ökar individens möjligheter att ingå i olika sociala

Läs mer

Anvisningar för ansökan om bedömning av reell kompetens för grundläggande och/eller särskild behörighet

Anvisningar för ansökan om bedömning av reell kompetens för grundläggande och/eller särskild behörighet Malmö högskola / Gemensamt verksamhetsstöd Studentcentrum 1(5) Mars 2015 Anvisningar för ansökan om bedömning av reell kompetens för grundläggande och/eller särskild behörighet Reell kompetens vad är det?

Läs mer

Att skriva en ekonomisk, humanistisk eller samhällsvetenskaplig rapport

Att skriva en ekonomisk, humanistisk eller samhällsvetenskaplig rapport Att skriva en ekonomisk, humanistisk eller samhällsvetenskaplig rapport Eventuell underrubrik Förnamn Efternamn Klass Skola Kurs/ämnen Termin Handledare Abstract/Sammanfattning Du skall skriva en kort

Läs mer

Miljö och hållbar utveckling MHU

Miljö och hållbar utveckling MHU Miljö och hållbar utveckling MHU Kursmål, lärandemål Kursens övergripande mål är att ge kunskaper om ingenjörsmässiga arbetsmetoder och att ge grundläggande färdigheter i att använda olika ingenjörsverktyg,

Läs mer

Föreläsning 1: Intro till kursen och programmering

Föreläsning 1: Intro till kursen och programmering Föreläsning 1: Intro till kursen och programmering λ Kursens hemsida http:www.it.uu.se/edu/course/homepage/prog1/mafykht11/ λ Studentportalen http://www.studentportalen.uu.se UNIX-konton (systemansvariga

Läs mer

Examensarbeten, litteraturstudier och teoretisk geoekologi / geografi. Gemensamma riktlinjer för hela institutionen

Examensarbeten, litteraturstudier och teoretisk geoekologi / geografi. Gemensamma riktlinjer för hela institutionen Examensarbeten, litteraturstudier och teoretisk geoekologi / geografi Gemensamma riktlinjer för hela institutionen Innehåll för examensarbeten Under kursen utför och redovisar studenterna en vetenskaplig

Läs mer