Språk och skrivande, särskilt i kursen Ingenjörsmetodik IF1611

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Språk och skrivande, särskilt i kursen Ingenjörsmetodik IF1611"

Transkript

1 Språk och skrivande, särskilt i kursen Ingenjörsmetodik IF1611 Richard Nordberg Enheten för språk och kommunikation september 2008 Språk och skrivande 1

2 Dagens föreläsning Språk och skrivande i IF1611, i civilingenjörsutbildningen och på KTH Allmänt om språk och skrivande Disposition och textstruktur Plagiering Litteraturstudien och laborationsrapporten 2 september 2008 Språk och skrivande 2

3 Två föreläsningar om språk och rapportskrivande Föreläsning 4, 8 september: allmänt om språk och skrivande; plagiering; litteraturstudien; laborationsrapporten Föreläsning 14, 10 oktober: specifikt om laborationsrapporten med bra och mindre bra exempel från tidigare år Syfte: förmedla vikten av språk och skrivande i ingenjörsutbildningen med särskilt fokus på skrivandet i kursen IF september 2008 Språk och skrivande 3

4 Kort om litteraturstudien Skall behandla hybridbilar i någon mening Ca ord Skall bygga på minst tre källor från olika tidskrifter 29 september: inlämning senast Mer exakta instruktioner senare i föreläsningen och i Kompendium 2 2 september 2008 Språk och skrivande 4

5 Kort om laborationsrapporten Ca ord + titelsida, sammanfattning, innehållsförteckning och eventuella referenser 3 november: inlämning senast Mer exakta instruktioner senare i föreläsningen och i Kompendium 2 2 september 2008 Språk och skrivande 5

6 Språkfokusering i civilingenjörsprogrammet IT och ME Kursen Ingenjörsmetodik åk 1 Kursen Projekt IT åk 2 Fördjupningsarbete åk 3 Examensarbetet åk 5 2 september 2008 Språk och skrivande 6

7 Svenskkurser på KTH (valbara) Svenska i tal och skrift (6 hp). Särskilt för studenter med annat modersmål än svenska. Svensk rapportskrivning (6 hp). Mer avancerat skrivande. Retorik (7,5 hp). Huvudsakligen muntligt med många anföranden. 2 september 2008 Språk och skrivande 7

8 Övriga språkkurser på KTH Engelska Tyska Franska Spanska Italienska Japanska Kinesiska Flera nivåer på alla språk Vår webbplats: 2 september 2008 Språk och skrivande 8

9 Dagens föreläsning Språk och skrivande i IF1611, i civilingenjörsutbildningen och på KTH Allmänt om språk och skrivande Disposition och textstruktur Plagiering Litteraturstudien och laborationsrapporten 2 september 2008 Språk och skrivande 9

10 Språket ditt redskap i livet Mitt språks gränser är mitt universums gränser. Ludwig Wittgenstein Om mitt språk inte erbjuder mig ord för att fråga den rätta frågan, hur i all världen skall jag då kunna ge det rätta svaret? Patrick Hassel Zein (http://www.zein.se/patrick/loglosvp.html) 2 september 2008 Språk och skrivande 10

11 Den skrivande ingenjören Flera studier visar att många yrkesverksamma ingenjörer ägnar mellan 25 och 50 procent av sin arbetstid åt skrivande!! 2 september 2008 Språk och skrivande 11

12 Goda språkkunskaper efterfrågas av arbetsgivaren Du har en djup teknisk kompetens och en förmåga att med lätthet kunna kommunicera i tal och skrift, både på svenska och engelska. Du rapporterar och dokumenterar på god svenska. Du har lätt att uttrycka dig i både skrift och tal. Förmåga att kommunicera med lätthet i tal och skrift på svenska och engelska. 2 september 2008 Språk och skrivande 12

13 Skrivande Hantverk, process du tillverkar en produkt Flera försök, ändra, bearbeta, ta bort, lägga till, kvalitetstesta Ingen automatisk färdighet, den måste tränas upp Därför flera gånger under utbildningen, kulmen i examensarbetet 2 september 2008 Språk och skrivande 13

14 Skrivprocessen Idé Faktasamlande Organisation Textproduktion Gensvar Bearbetning Stegen går in i varandra och upprepas flera gånger under processen! 2 september 2008 Språk och skrivande 14

15 Dagens föreläsning Språk och skrivande i IF1611, i civilingenjörsutbildningen och på KTH Allmänt om språk och skrivande Disposition och textstruktur Plagiering Litteraturstudien och laborationsrapporten 2 september 2008 Språk och skrivande 15

16 Generellt om disposition Gå från det allmänna till det specifika helheten till detaljerna orsakerna till verkan grundmaterialet till produkten 2 september 2008 Språk och skrivande 16

17 Textstruktur Texten är hierarkisk, fungerar på flera nivåer (hela texten/rapporten, kapitlen, avsnitten, styckena, meningarna, orden). Nivåerna hänger logiskt samman och måste konstrueras på liknande sätt. Sammanhanget mellan delarna och nivåerna måste visas för läsaren. 2 september 2008 Språk och skrivande 17

18 Textens trädstruktur Sjuka husproblemet Två huvudgrupper 1 2 Lätta att åtgärda: De med kända orsaker 2 Svåra att åtgärda: De utan kända orsaker 25 Vissa skadliga ämnen Fukt, ventilation Forskning Förebyggande 3 m.m. 4 krävs 5 åtgärder 6 Beprövade 6 God mate-rialkunskap 7 Underhåll Boendes metoder används beteende Sammanfattande slutkommentar 11 2 september

19 Kapitel, avsnitt och stycken i en rapport om Ledningsrättslagen Sammanfattning Förkortningar Innehållsförteckning Inledning Ledningsrättslag Diskussion och slutsatser Källor och litteratur 2 september 2008 Språk och skrivande 19

20 Kapitel avsnitt stycke Inledning Bakgrund Syfte Ledningar i förh. till samhället Ledningsrättsl. i förh. till ledningar och infrastruktur Ledningsrättslag Rapportens syfte och avgränsning Diskussion och slutsatser 2 september 2008 Språk och skrivande 20

21 Kapitel avsnitt stycke Inledning Ledningsrättslag Allmänt Vad ledningsrätt innebär Olika slags ledningar Ny lag 1/ När ledningsrätt inte får upplåtas Diskussion och slutsatser Lantmäterimyndighetens handläggning Villkor för upplåtelse Undantag Ändr. av ledningsrätt 2 september 2008 Språk och skrivande Överlåtelse av ledn.r.

22 Kapitel avsnitt stycke Inledning Allmänt LMs möjlighet att bilda, ändra, upphäva ledn.r. Ledningsrättslag Diskussion och slutsatser Lantmäterimyndighetens handläggning När bör förordnandet ske? Ledningsförrättningsförfarandet Ledningsbeslut Tillträde Om ersättning inte betalats Om ledningsbeslutet inte vunnit laga kraft Ersättning 2 september 2008 Språk och skrivande 22

23 Kapitel avsnitt stycke Inledning LLs brister Ledningsrättsutredningens uppdrag Ledningsrättsutredningens delbetänkande Ledningsrättslag Följder av ledningsrättsutredningens delbetänkande Operatörer som kan åläggas skyldighet att erbjuda tillträde Diskussion och slutsatser Förhoppning inför framtiden Resultat av översynen 2 september 2008 Språk och skrivande 23

24 Det viktigaste, kärnan, överblicken måste komma först Texten (rapporten) sammanfattning, innehållsförteckning, inledning Stycket huvudmeningen först Meningen det redan kända, temat, kommer först 2 september 2008 Språk och skrivande 24

25 Sammanfattningen Sammanfattningen skall täcka in och visa strukturen för hela rapporten: Ritprogrammet Pro/Desktop 2000i 2 har använts för att utforma en undervattensskoter. Materialet PVC- och Delrinplast har styrt designen. De olika delarna av skotern har utförts som separata designs i olika workplanes. Formgivaren har gjort delritningar som sedan satts ihop till assemblies och sub assemblies. Resultatet visar att ritningen blev mer detaljerad än planerat. Konstruktionen klarar dock kraven på design och funktion. Trots att programmets svagheter kan kringgås, bör formgivare betänka alternativa ritningsmetoder. Formgivaren bör inte använda onödiga detaljer. Vidare bör denna i stor utsträckning använda sub assemblies. 25

26 Innehållsförteckningen Innehållsförteckningen skall också visa rapportens struktur: Innehåll 1. Inledning Bakgrund Syfte Ledningsrättslag (1973:1144) Allmänt Lantmäterimyndighetens handläggning Diskussion och slutsatser Källor och litteratur...9 Bilagor: Bilaga 1: Ledningsrättslag (1973:1144) Bilaga 2: Utdrag ur förslaget till lag om ändring i ledningsrättslagen Bilaga 3: Utdrag ur förslaget till lag om elektronisk kommunikation 2 september 2008 Språk och skrivande 26

27 Inledning Eftersom inledningen är det första i själva texten som möter läsaren, måste den vara extremt klar och tydlig! Följ trattstrukturen! Första meningen får inte skapa några frågetecken Litteraturstudie: allmänt sammanhang, bakgrund Rapport: allmänt sammanhang, avgränsning, bakgrund, problem, syfte 27

28 Inledning Datorspel har blivit ett allt vanligare inslag i dagens samhälle, och de har redan börjat påverka oss socialt. Fler och fler spelar regelbundet, och vid årsskiftet 2003/2004 uppgav 9 av 10 pojkar och 8 av 10 flickor att de hade spelat via nätet det senaste halvåret 1. Stora mästerskap i datorspelande (något som för övrigt var otänkbart för bara några år sedan) anordnas med allt tätare mellanrum, där det största och mest prestigefulla är World Cyber Games, vilket fungerar ungefär som VM eller OS i idrott. Kort sagt har datorspel blivit en allt populärare fritidssysselsättning bland barn och ungdomar, detta enligt en färsk studie från EU-projektet SAFT 2. Marknaden för datorspel har ökat explosionsartat de senaste åren och mycket tyder på att spelindustrins omsättning snart passerar filmindustrins. I och med detta har många börjat fundera över datorspelandets effekter, i synnerhet datorspelsvåld. Syftet med denna uppsats är att antingen bekräfta eller avvisa påståendet om att våldet i datorspel gör barn våldsamma. 1 Regeringskansliet (23 okt. 2005) 2 SAFT (10 nov. 2005) 28

29 Stycket huvudmeningen först Vår genuppsättning är en annan faktor som säkert spelar betydande roll i åldrandet. Vi kan tänka oss att alla faser i åldrandet är förprogrammerade i våra gener. Vi individer bara kör programmet som en tvättmaskin med bestämda tvättprogram. När man slår på en sådan maskin utför den vissa funktioner som förtvätt, skölj, centrifug m.m. på förprogrammerade tider. På ett liknande sätt kan våra gener aktiveras för att genomföra de förprogrammerade faserna i ett människoliv. Ett exempel på detta är att våra pubertetsgener slås på när vi når en viss ålder. Samma sak kan tänkas hända när kvinnor går in i klimakteriet. 2 september 2008 Språk och skrivande 29

30 Textstycket huvudmeningen först Vår genuppsättning är en annan faktor som säkert spelar betydande roll i åldrandet. Vi kan tänka oss att alla faser i åldrandet är förprogrammerade i våra gener. Vi individer bara kör programmet som en tvättmaskin med bestämda tvättprogram. När man slår på en sådan maskin utför den vissa funktioner som förtvätt, skölj, centrifug m.m. på förprogrammerade tider. På ett liknande sätt kan våra gener aktiveras för att genomföra de förprogrammerade faserna i ett människoliv. Ett exempel på detta är att våra pubertetsgener slås på när vi når en viss ålder. Samma sak kan tänkas hända när kvinnor går in i klimakteriet. huvudmening kommentarer till huvudmeningen 2 september 2008 Språk och skrivande 30

31 Styckeindelning En text består av inledning, avslutning och däremellan ett antal huvudtankar En huvudtanke = ett stycke Markera nytt stycke med indrag eller blankrad: I den geometriska optiken ges redskap att klarlägga hur en bild byggs upp i ett optiskt system, till exempel linssystemet i en kamera eller de cirka 20 linser som finns i ett mikroskop av hygglig kvalitet. När man konstruerar ett sådant system brukar man i dag först grovt klarlägga den slutliga bildens lägen med hjälp av enklare linsformler. I den geometriska optiken ges redskap att klarlägga hur en bild byggs upp i ett optiskt system, till exempel linssystemet i en kamera eller de cirka 20 linser som finns i ett mikroskop av hygglig kvalitet. När man konstruerar ett sådant system brukar man i dag först grovt klarlägga den slutliga bildens lägen med hjälp av enklare linsformler. 2 september 2008 Språk och skrivande 31

32 Meningen det redan kända först I kursen Svensk rapportskrivning tillämpas processkrivningsmetoden. Denna metod har visat sig vara effektiv eftersom den får studenterna att inse vad skrivandet innebär. Denna insikt är viktig, inte minst för rapportskrivning, som är ett obligatoriskt inslag i kursen. I kursen Svensk rapportskrivning Denna metod eftersom den Denna insikt som tillämpas processkrivningsmetoden. har visat sig vara effektiv får studenterna att inse vad skrivandet innebär. är viktig, inte minst för rapportskrivning, är ett obligatoriskt inslag i kursen. 2 september 2008 Språk och skrivande 32

33 Ordval Precist och exakt Speciella rapportuttryck Sambandssignaler visar sambanden mellan olika delar 2 september 2008 Språk och skrivande 33

34 Dagens föreläsning Språk och skrivande i IF1611, i civilingenjörsutbildningen och på KTH Allmänt om språk och skrivande Disposition och textstruktur Plagiering Litteraturstudien och laborationsrapporten 2 september 2008 Språk och skrivande 34

35 Plagiering Definition: att man kopierar hela eller delar av någon annans arbete, artikel eller dylikt utan att ange källa, så att prestationen ser ut som ens egen. Det finns flera skäl till att man inte ska plagiera: 1) Plagiering är ohederligt eftersom det innebär att ta åt sig äran för något som en annan gjort. 2) Plagiering vid prov, eller när en studieprestation annars skall bedömas, innebär att man vilseleder den som ska bedöma studieprestationen, och därför är det att betrakta som fusk. Lärare är skyldiga att anmäla grundad misstanke om fusk till KTHs rektor och disciplinnämnd. Fusk kan leda till att man blir varnad, eller till och med avstängd från studier och examination. 3) Plagiering är dock inte bara moraliskt och rättsligt fel, det är också att motverka sin egen utveckling. Det är viktigt att själv göra arbetet uppgifterna är ju till för att man ska lära sig. 35

36 Plagiering är pedagogiskt förrädiskt och juridiskt allvarligt! naturligt och viktigt att använda sig av och bygga vidare på andras arbete, tankar och idéer också viktig del av den akademiska traditionen redovisa källorna tydligt och använd citat på korrekt sätt brister i hanteringen av källor och citat kan leda till att ditt arbete blir underkänt, även när förseelsen inte är att betrakta som fusk Skriv alltid med egna ord snarare än att klippa och klistra från referenser! 2 september 2008 Språk och skrivande 36

37 Tips för att undvika plagiatfällan Läs igenom originaltexten flera gånger tills du förstår huvudinnehållet perfekt Lägg ifrån dig texten Skriv en sammanfattning utifrån det du nu har i huvudet Skriv med dina egna ord 2 september 2008 Språk och skrivande 37

38 Dagens föreläsning Språk och skrivande i IF1611, i civilingenjörsutbildningen och på KTH Allmänt om språk och skrivande Disposition och textstruktur Plagiering Litteraturstudien och laborationsrapporten 2 september 2008 Språk och skrivande 38

39 Litteraturstudien Litteraturstudien skall skrivas på svenska och bygga på minst tre källor från olika tidskrifter. Välj bland tidskrifterna i listan nedan. Samtliga dessa, utom Ny Teknik, är tillgängliga via KTHBs, alltså KTHs biblioteks, webbplats. Artiklar ur Ny Teknik kan vara användbara för att hitta de rätta svenska uttrycken då resten av materialet är på engelska. Även Elektroniktidningen och Elektronik i Norden kan ge användbart bakgrundsmaterial. Litteraturstudiens omfattning skall vara ord, vilket motsvarar ca 1,5 A4-sidor med Times New Roman, 12 punkter och 1,5 radavstånd. Den skall lämnas in i pdf-format senast måndag 29 september kl Lämna in den genom att maila till Richard, Innan du skickar uppgiften måste du alltså skapa ett PDF-dokument för inlämning, t.ex. med Adobe Acrobat. Endast pdf-format kan hanteras, annars blir filerna ofta för stora. Målgrupp för texten är inte bara läraren, utan texten skall skrivas med målet att en student som skall gå kursen nästa år skall kunna läsa den, förstå ämnet och även känna sig lite lockad av att läsa en kurs som handlar om detta. 2 september 2008 Språk och skrivande 39

40 Litteraturstudien Läsaren skall märka att texten består av andras åsikter, tankar och teorier. Dessa kan blandas med egna åsikter och tankar, men texten skall domineras av det som hittats i källorna Andras måste skiljas från eget!! Referatmarkeringar måste användas: anser, menar, redogör för, skriver, påpekar, enligt, ger uttryck för, är av den åsikten att etc. Litteraturstudien skall återanvändas i laborationsrapporten 2 september 2008 Språk och skrivande 40

41 Litteraturstudien Läses och bedöms av Richard och eventuellt en annan lärare från språkenheten. Låt gärna några kamrater läsa och kommentera texten innan den lämnas in. Se kompendium 2 för detaljer och betygskriterier. 2 september 2008 Språk och skrivande 41

42 Exempel på litteraturstudie inledning Marknaden för solceller som omvandlar energin från solen eller andra ljuskällor till elektrisk energi, har på senare år haft en enorm tillväxt, ungefär 20 % per år enligt Nationalencyklopedin 1. Detta beror på solcellernas potential att förse oss med stora mängder miljövänlig och förnybar energi. I Encyclopædia Britannica kan man läsa att hela världens totala energikonsumtion skulle kunna produceras av solceller över 1 % av jordens yta 2. Inom vilka användningsområden och i hur stor skala det faktiskt är lämpligt att använda solceller beror dock på hur effektiva och billiga solceller man lyckas tillverka. 1 Nationalencyklopedin, Solcell 2 "solar cell." Encyclopædia Britannica Encyclopædia Britannica Online. 23 Sept september 2008 Språk och skrivande 42

43 Exempel på litteraturstudie huvuddel För att skapa solceller behöver man ett halvledarmaterial och då används oftast kisel. Detta för att kisel finns i stora mängder i jordens övre lager och är relativt billigt att framställa 1,2,3. Det är, enligt M. Bosi, så mycket som 25 % av de 15 översta kilometrarna av jordens skorpa som innehåller kisel 4. Kisel i solceller används på flera sätt, både i tunnfilm (amorft kisel 1 ) och i sin kristallina form, då som enstaka celler 1. 1 U Zimmermann (2007) 2 M. Bosi (2006) 3 D.C. Senft (2005) 4 M. Bosi (2006) s 63 2 september 2008 Språk och skrivande 43

44 Exempel på litteraturstudie avslutning För att solceller ska kunna slå igenom rejält så måste priserna sänkas och enligt min uppfattning är det på materialsidan de största vinsterna kan göras. Detta kan ske genom någon av de förbättringar som tas upp i artiklarna men kanske också genom att upptäcka nya tillverkningsmetoder eller kombinationer av ämnen. Förhoppningsvis går utvecklingen snabbt så att vi kan börja avveckla miljöförstörande energikällor och ge jorden en chans att börja återhämta sig. 2 september 2008 Språk och skrivande 44

45 2 september 2008 Språk och skrivande 45

46 2 september 2008 Språk och skrivande 46

47 2 september 2008 Språk och skrivande 47

48 2 september 2008 Språk och skrivande 48

49 Referenser skall visa vilken litteratur du använt för att utföra laborationen och skriva rapporten skall följa bestämda regler. 2 september 2008 Språk och skrivande 49

50 Referenser Etter, D. M, Kuncicky, David C & Moore, Holly, 2004, Introduction to Matlab 7, Prentice Hall, Zhang, Shi-Li, 2006, 2B1116 Ingenjörsmetodik, KTH Kista. 2 september 2008 Språk och skrivande 50

51 Referenser Bloomquist, Leif, Law, Jim & Arnoldi, Charles (2004). The evolution of advanced guidance techniques for autonomous underground vehicles. CIM Bulletin, 97 (2004), 1076 (January), Duff, Elliot, Roberts, Jonathan & Corke, Peter (2003). Automation of an Underground Mining Vehicle using Reactive Navigation and Opportunistic Localization. Proceedings of the 2003 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems, Las Vegas, Nevada, USA, October 2003, p Eriksson, Lars (2001). Malmen körs från skrivbordet. Ny Teknik, Hämtat från <http://www.nyteknik.se/art/13465> 7 april Mäkelä, Hannu (2001a). Outdook navigation of mobile robots. Diss. Helsinki University of Technology. Acta polytechnica Scandinavica, Me 155. ISBN X. Också tillgänglig (13 april 2006) som elektroniskt dokument på <http://lib.hut.fi/diss/2001/isbn /> ISBN Mäkelä, Hannu (2001b). Overview of LHD navigation without artifical beacons. Robotics and Autonomous Systems, 36 (2001), september 2008 Språk och skrivande 51

52 Ange inte söksträngen som källa! Materials for solar cells. av MA GREEN från universitet av New South Wales, Australia (http ience ob=mimg&_imagekey=b6v51-4p301wk- 1- W&_cdi=5773&_user= &_orig=search&_c overdate=10%2f15%2f2007&_sk= &vi ew=c&wchp=dglbvtbzskzs&md5=55dcf8f df0bcf1206 7&ie=_sdarticle) 2 september 2008 Språk och skrivande 52

53 Hänvisningar i texten skall göras på de ställen i texten där du använt referenserna skall visa vad som är ditt eget och vad som är andras kan göras på olika sätt. 2 september 2008 Språk och skrivande 53

54 Hänvisningar i texten Genom att använda minsta kvadratmetoden (Zhang Shi-Li, 2006, sid. 200) i delintervallet får vi fram värdet I 0, där kurvan skär x-axeln. Se även bilder från föreläsning 14! 2 september 2008 Språk och skrivande 54

55 Laborationsrapporten Du ska som andra inlämningsuppgift skriva en laborationsrapport där du redovisar vad du har gjort i den större MATLABuppgiften (en utvärdering av en hybridbils bränsleförbrukning för en viss körcykel). Rapporten skall skrivas individuellt, även om uppgiften utförts i grupp. Rapporten skall lämnas in i pdf-format senast måndag 3 nov kl Lämna in den genom att maila till Richard, Innan du skickar uppgiften måste du alltså skapa ett PDF-dokument för inlämning, t.ex. med Adobe Acrobat. Endast pdf-format kan hanteras, annars blir filerna ofta för stora. Målgrupp för texten är inte bara läraren, utan texten skall skrivas med målet att en student som skall gå kursen nästa år skall kunna läsa den, förstå ämnet och även känna sig lite lockad av att läsa en kurs som handlar om detta. 2 september 2008 Språk och skrivande 55

56 Laborationsrapporten Läses och bedöms av Gunnar och Richard och/eller annan lärare från språkenheten. Låt gärna några kamrater läsa och kommentera rapporten innan den lämnas in. Se kompendium 2 för detaljer och betygskriterier. 2 september 2008 Språk och skrivande 56

57 LYCKA TILL MED SKRIVANDET! VI SES DEN 15 OKTOBER! 2 september 2008 Språk och skrivande 57

IF1611 Ingenjörsmetodik (Engineering Fundamentals)

IF1611 Ingenjörsmetodik (Engineering Fundamentals) IF1611 Ingenjörsmetodik (Engineering Fundamentals) 7.5 hp HT 2007 KursPM Kursens hemsida http://www.kth.se/student/program-kurser/kurshemsidor/ict/map/if1611/ HT07-1 Mål, Krav, Innehåll och Schemaunderlag

Läs mer

AKADEMISK HEDERLIGHET HANDLAR OM ATT INTE FUSKA ELLER PLAGIERA INFORMATION OM PLAGIAT & UPPHOVSRÄTT

AKADEMISK HEDERLIGHET HANDLAR OM ATT INTE FUSKA ELLER PLAGIERA INFORMATION OM PLAGIAT & UPPHOVSRÄTT AKADEMISK HEDERLIGHET HANDLAR OM ATT INTE FUSKA ELLER PLAGIERA INFORMATION OM PLAGIAT & UPPHOVSRÄTT PLAGIAT OCH UPPHOVSRÄTT Akademisk hederlighet handlar om att inte fuska eller plagiera. När du redovisar

Läs mer

Att skriva uppsats 31:januari

Att skriva uppsats 31:januari Att skriva uppsats Du ska nu skriva en teknikuppsats för att ta reda på inom vilka områden datorer används i. Ta reda på hur tekniska system i samhället förändrats över tid och vilka drivkrafter som ligger

Läs mer

Skriv! Hur du enkelt skriver din uppsats

Skriv! Hur du enkelt skriver din uppsats Skriv! Hur du enkelt skriver din uppsats Josefine Möller och Meta Bergman 2014 Nu på gymnasiet ställs högra krav på dig när du ska skriva en rapport eller uppsats. För att du bättre ska vara förberedd

Läs mer

Skrivprocessen. Skrivprocessen och retoriken. Skrivprocessen Retoriken Förklaringar

Skrivprocessen. Skrivprocessen och retoriken. Skrivprocessen Retoriken Förklaringar Skrivprocessen Att skriva är ett hantverk något som du kan lära dig. För att bli en bra hantverkare krävs övning. Skrivprocessen liknar i många avseenden den så kallade retoriska arbetsprocessen som vi

Läs mer

Exempel på gymnasiearbete inom humanistiska programmet språk

Exempel på gymnasiearbete inom humanistiska programmet språk Exempel på gymnasiearbete september 2012 Exempel på gymnasiearbete inom humanistiska programmet språk Ungdomsspråk i spanska bloggar Elevens idé Calle är genuint språkintresserad. Han har studerat spanska,

Läs mer

Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå

Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå En rapport i psykologi är det enklaste formatet för att rapportera en vetenskaplig undersökning inom psykologins forskningsfält. Något som kännetecknar

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR SPRÅK OCH LITTERATURER. Kursguide: TY1114 Modern tyska i tal och skrift, 7,5 hp

INSTITUTIONEN FÖR SPRÅK OCH LITTERATURER. Kursguide: TY1114 Modern tyska i tal och skrift, 7,5 hp INSTITUTIONEN FÖR SPRÅK OCH LITTERATURER Kursguide: TY1114 Modern tyska i tal och skrift, 7,5 hp Att studera via nätet När man läser en nätkurs i ämnet tyska vid GU innebär det att det inte förekommer

Läs mer

Att skriva en vetenskaplig rapport

Att skriva en vetenskaplig rapport Att skriva en vetenskaplig rapport Eventuell underrubrik Förnamn Efternamn Klass Skola Kurs/ämnen Termin Handledare Abstract/Sammanfattning Du skall skriva en kort sammanfattning som är en koncentrerad

Läs mer

Studenternas attityder till språk och språkstudier

Studenternas attityder till språk och språkstudier Studenternas attityder till språk och språkstudier Sammanfattning av undersökning genomförd vid Mälardalens högskola 2010-03-01-2010-03-08 Sammanfattning Undersökningen genomfördes som en e postenkät till

Läs mer

Skrivprocessen. Skrivprocessen och retoriken. Skrivprocessen Retoriken Förklaringar

Skrivprocessen. Skrivprocessen och retoriken. Skrivprocessen Retoriken Förklaringar Skrivprocessen Att skriva är ett hantverk något som du kan lära dig. För att bli en bra hantverkare krävs övning. Följande arbetsgång rekommenderas när du ska skriva en text men det är inte meningen att

Läs mer

LPP, Reflektion och krönika åk 9

LPP, Reflektion och krönika åk 9 LPP, Reflektion och krönika åk 9 Namn: Datum: Svenska Mål att sträva mot att eleven får möjlighet att förstå kulturell mångfald genom att möta skönlitteratur och författarskap från olika tider och i skilda

Läs mer

Att skriva en ekonomisk, humanistisk eller samhällsvetenskaplig rapport

Att skriva en ekonomisk, humanistisk eller samhällsvetenskaplig rapport Att skriva en ekonomisk, humanistisk eller samhällsvetenskaplig rapport Eventuell underrubrik Förnamn Efternamn Klass Skola Kurs/ämnen Termin Handledare Abstract/Sammanfattning Du skall skriva en kort

Läs mer

Ephorus. Denna manual beskriver Ephorus som är Högskolan Dalarnas plagiatkontrollsystem.

Ephorus. Denna manual beskriver Ephorus som är Högskolan Dalarnas plagiatkontrollsystem. Ephorus Denna manual beskriver Ephorus som är s plagiatkontrollsystem. Innehållsförteckning Vad är plagiatkontroll?... 3 Vad kan ett plagieringsverktyg göra?... 3 Vilka filformat stöds av Ephorus?... 4

Läs mer

Checklista. Hur du enkelt skriver din uppsats

Checklista. Hur du enkelt skriver din uppsats Checklista Hur du enkelt skriver din uppsats Celsiusskolans biblioteksgrupp 2013 När du skriver en uppsats är det några saker som är viktiga att tänka på. Det ska som läsare vara lätt att få en överblick

Läs mer

FORMALIA FÖR INLÄMNINGSUPPGIFTER Akademin för hälsa, vård och välfärd; HVV

FORMALIA FÖR INLÄMNINGSUPPGIFTER Akademin för hälsa, vård och välfärd; HVV FORMALIA FÖR INLÄMNINGSUPPGIFTER Akademin för hälsa, vård och välfärd; HVV Rev. Aug 2006 INLEDNING Följande formalia gäller inlämningsuppgifter och riktar sig till studenter och lärare vid Akademin för

Läs mer

Tala, skriva och samtala

Tala, skriva och samtala Tal och skrift Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar Engelska åk 4-6 - Centralt innehåll Språkliga strategier Förstå och göra sig förstådd, delta och bidra till samtal

Läs mer

Stockholms Universitet Sociologiska Institutionen. Delkursplan till specialkursen Samhällsproblem (6 hp) Sociologi I&II VT15 (13/4 30/4 2015)

Stockholms Universitet Sociologiska Institutionen. Delkursplan till specialkursen Samhällsproblem (6 hp) Sociologi I&II VT15 (13/4 30/4 2015) Stockholms Universitet Sociologiska Institutionen Delkursplan till specialkursen Samhällsproblem (6 hp) Sociologi I&II VT15 (13/4 30/4 2015) Kursansvarig lärare: Sohlberg 1. Innehåll och allmän information

Läs mer

Kursbeskrivning i franska 9AFR71. Franska 91-97,5hp

Kursbeskrivning i franska 9AFR71. Franska 91-97,5hp LINKÖPINGS UNIVERSITET Institutionen för kultur och kommunikation Franska Ht 20 Kursbeskrivning i franska 9AFR71 Franska 91-97,5hp Akademiskt skrivande på avancerad nivå 1 Franska (91-97,5hp), Akademiskt

Läs mer

Sid 1 (6) Uppdragsutbildningsplan Datum: 2014-06-10 Dnr:

Sid 1 (6) Uppdragsutbildningsplan Datum: 2014-06-10 Dnr: Sid 1 (6) Uppdragsutbildning för yrkesverksamma inom socialtjänstens enheter för barn och unga i Norrbotten Syftet med kurserna inom uppdragsutbildningen är att ge deltagarna möjligheten att utveckla sina

Läs mer

Titel: Undertitel: Författarens namn och e-postadress. Framsidans utseende kan variera mellan olika institutioner

Titel: Undertitel: Författarens namn och e-postadress. Framsidans utseende kan variera mellan olika institutioner Linköping Universitet, Campus Norrköping Inst/ Kurs Termin/år Titel: Undertitel: Författarens namn och e-postadress Framsidans utseende kan variera mellan olika institutioner Handledares namn Sammanfattning

Läs mer

Reell kompetens - grundläggande behörighet för utbildning till grundnivå Behörig på annat sätt!

Reell kompetens - grundläggande behörighet för utbildning till grundnivå Behörig på annat sätt! Reell kompetens - grundläggande behörighet för utbildning till grundnivå Behörig på annat sätt! 1 (5) Vad är det? Om du saknar den formella grundläggande behörigheten, dvs. du har t.ex. inte ett slutbetyg

Läs mer

Ett projektarbete i svenska, teknik och engelska, riktat mot DICE. Thoren Innovation School HT2012.

Ett projektarbete i svenska, teknik och engelska, riktat mot DICE. Thoren Innovation School HT2012. PROJEKT: DICE Ett projektarbete i svenska, teknik och engelska, riktat mot DICE. Thoren Innovation School HT2012. UPPDRAG Uppgiften är att arbeta med den första delen av teknikutvecklingsprocessen d.v.s.

Läs mer

Svara på remiss hur och varför

Svara på remiss hur och varför SB PM 2003:2 (reviderad 2009-05-02) Svara på remiss hur och varför Om remisser av betänkanden från Regeringskansliet Svara på remiss hur och varför Om remisser av betänkanden från Regeringskansliet SB

Läs mer

Studiehandledning Klinisk Biomekanik, 7,5 Hp.

Studiehandledning Klinisk Biomekanik, 7,5 Hp. Studiehandledning Klinisk Biomekanik, 7,5 Hp. Välkommen till kursen Klinisk biomekanik. Med hjälp av den här studiehandledningen vill vi ge dig en uppfattning om vad du kan förvänta dig av kursen och hur

Läs mer

Dokumentet utvärderas en gång per läsår (vid internatet i juni) och uppdateras vid behov.

Dokumentet utvärderas en gång per läsår (vid internatet i juni) och uppdateras vid behov. Bilaga 1 till Utbildningsplanen Progression i skrivande, muntlig framställning, IKT och statistik i Biologprogrammet med inriktning biologisk mångfald, kommunikation och samhälle 240 hp och Biologprogrammet

Läs mer

En text kan som du förstår inte bestå av ett antal slumpvis hoprafsade meningar:

En text kan som du förstår inte bestå av ett antal slumpvis hoprafsade meningar: Textbyggnad Det är helt grundläggande för läsarens förståelse av en text hur den byggs upp för att hänga ihop logiskt och tydligt. Här tas grunderna till detta upp. En text kan som du förstår inte bestå

Läs mer

Betygskriterier för Examensarbete, 15hp Franska C1/C3, Italienska C, Spanska C/C3

Betygskriterier för Examensarbete, 15hp Franska C1/C3, Italienska C, Spanska C/C3 Uppsala universitet Institutionen för moderna språk VT11 Betygskriterier för Examensarbete, 15hp Franska C1/C3, Italienska C, Spanska C/C3 För betyget G skall samtliga betygskriterier för G uppfyllas.

Läs mer

Första hjälpen år. Nyhetsrapportering s. 9 Enkätundersökning s. 10

Första hjälpen år. Nyhetsrapportering s. 9 Enkätundersökning s. 10 Första hjälpen år 7 Innehåller regler och mallar för: Muntligt framförande s. 2 Intervju s. 3 Datorskrivna arbeten s. 4 Bokrecension s. 5 Fördjupningsarbeten s. 6 Labbrapporter s. 7 Källor s. 8 Nyhetsrapportering

Läs mer

Svenska som andraspråk

Svenska som andraspråk Svenska som andraspråk Studiehandledning Distanskurs i Svenska som andraspråk, "På G". Välkommen till distanskurs i svenska som andraspråk, på grundläggande nivå. Introduktion Förkunskaper Kursöversikt

Läs mer

Att läsa sjuksköterskeutbildning på distans med webbaserad teknik vid Mälardalens högskola

Att läsa sjuksköterskeutbildning på distans med webbaserad teknik vid Mälardalens högskola Att läsa sjuksköterskeutbildning på distans med webbaserad teknik vid Mälardalens högskola Akademin för hälsa, vård och välfärd Distansstudier öppnar nya möjligheter för dig som inte har möjlighet att

Läs mer

M-PROGRAMMETS KANDIDATARBETSINFORMATION VT2015

M-PROGRAMMETS KANDIDATARBETSINFORMATION VT2015 M-PROGRAMMETS KANDIDATARBETSINFORMATION VT2015 KANDIDATARBETE FÖR M-STUDENTER VT15 Kandidatarbete om 15 hp i årskurs 3 ingår i alla civilingenjörsprogram. Avklarat kandidatarbete är ett krav för att få

Läs mer

BEDÖMNINGSSTÖD till TUMMEN UPP! svenska åk 3

BEDÖMNINGSSTÖD till TUMMEN UPP! svenska åk 3 BEDÖMNINGSSTÖD till TUMMEN UPP! svenska åk 3 Det här är ett BEDÖMNINGSSTÖD till Tummen upp! svenska som hjälper dig att göra en säkrare bedömning av elevernas kunskaper i årskurs 3. Av tradition har man

Läs mer

Wireframe när, vad, hur och varför?

Wireframe när, vad, hur och varför? Wireframe när, vad, hur och varför - 1 Wireframe när, vad, hur och varför? Arbetsflöde är ett samlande begrepp för alla steg som används för att göra en webbplats. Från första början till färdig sajt.

Läs mer

1DV405 - Databasteknik. Kursintroduktion. Så här är kursen planerad.

1DV405 - Databasteknik. Kursintroduktion. Så här är kursen planerad. 1DV405 - Databasteknik Kursintroduktion Så här är kursen planerad. Vilka jobbar med den här kursen? Kursansvarig/kursledare och handledare A34:11A (Kalmar Nyckel: A-huset, plan 3, sektion 4, rum 11A) 0480

Läs mer

Projektledning - "Avancerad" Fördjupade modeller och metoder

Projektledning - Avancerad Fördjupade modeller och metoder Projektledning - "Avancerad" Fördjupade modeller och metoder Dokumentversion Studieguide Revision Datum Förändring x 150804 Frisläppt 1 Välkommen till kursen! 1 Vi som jobbar med kursen... 3 2 Beskrivning

Läs mer

Skapa en rapport med snygg formatering, rubriker, sidnummer och innehållsförteckning

Skapa en rapport med snygg formatering, rubriker, sidnummer och innehållsförteckning Skapa en rapport med snygg formatering, rubriker, sidnummer och sförteckning MS Office Word 2010 Precis som med målning och tapetsering blir jobbet med rapportskrivning både bra och roligt om man gjort

Läs mer

Kärlekstema. vecka 11-13. inlämning: torsdag 1 april (v.13)

Kärlekstema. vecka 11-13. inlämning: torsdag 1 april (v.13) Kärlekstema vecka 11-13 inlämning: torsdag 1 april (v.13) Under några veckor kommer vi att arbeta övergripande med temat kärlek, där momenten läsa, skriva, tala, lyssna finns med. arbetsgång: Välj minst

Läs mer

Röda tråden i svenska har vi delat in i fem större delmoment:

Röda tråden i svenska har vi delat in i fem större delmoment: Röda tråden i svenska för F-6 Röda tråden i svenska har vi delat in i fem större delmoment: Varje delmoment innehåller olika arbetsområden. Delmomenten rymmer i sin tur olika arbetsområden. Dessa arbetsområden

Läs mer

Pedagogisk planering för ämnet: Svenska

Pedagogisk planering för ämnet: Svenska 1(5) Pedagogisk planering för ämnet: Svenska Tidsperiod: årskurs 4 Syfte & övergripande mål: Vi kommer att läsa, skriva, lyssna och tala. Syftet är att du ska utveckla förmågan att: - formulera dig och

Läs mer

Examensmål för gymnasieprogrammen http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-ochkurser/gymnasieutbildning/gymnasieskola/programstruktur-ochexamensmal

Examensmål för gymnasieprogrammen http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-ochkurser/gymnasieutbildning/gymnasieskola/programstruktur-ochexamensmal Examensmål för gymnasieprogrammen http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-ochkurser/gymnasieutbildning/gymnasieskola/programstruktur-ochexamensmal Gymnasiearbetet Yrkesprogram: I målen för yrkesprogrammen

Läs mer

Att göra examensarbete i Miljö och vattenteknik. Se W:s exjobbssida. http://www.w-program.nu/

Att göra examensarbete i Miljö och vattenteknik. Se W:s exjobbssida. http://www.w-program.nu/ Att göra examensarbete i Miljö och vattenteknik Se W:s exjobbssida http://www.w-program.nu/ Ur kursplanen se http://www.uu.se/utbildning/utbildningar/selma/kursplan/?kkod=1tv962 Mål: Syftet med examensarbetet

Läs mer

Poäng. Start v. Applikationsprogramm ering i Python 7.5. Antal registrerade (män/kvinnor) 50 (34/16)

Poäng. Start v. Applikationsprogramm ering i Python 7.5. Antal registrerade (män/kvinnor) 50 (34/16) TEK/NAT Kursrapport Kurs Kurskod Poäng År Start v. Applikationsprogramm ering i Python 5DA 7.5 215 13 Institution Institutionen för datavetenskap Antal registrerade (män/kvinnor) 5 (34/16) Antal aktiva

Läs mer

AEC 7 Ch 1-3. 1 av 10. Detta ska du kunna (= konkretisering)

AEC 7 Ch 1-3. 1 av 10. Detta ska du kunna (= konkretisering) AEC 7 Ch 1-3 Nu är det dags att repetera en del av det du lärde dig i franska under år 6 - och så går vi förstås vidare så att du utvecklar din språkliga förmåga i franska. Detta ska du kunna (= konkretisering)

Läs mer

Lokal pedagogisk planering Läsåret 2014-2015

Lokal pedagogisk planering Läsåret 2014-2015 Lokal pedagogisk planering Läsåret 2014-2015 Kurs: Engelska årskurs 6 Tidsperiod: Vårterminen 2015 vecka 3-16 Skola: Nordalsskolan, Klass: 6A, 6B och 6C Lärare: Kickie Nilsson Teveborg Kursen kommer att

Läs mer

Förberedelse PM för examensarbete i Industriell ekonomi och Maskinteknik

Förberedelse PM för examensarbete i Industriell ekonomi och Maskinteknik Förberedelse PM för examensarbete i Industriell ekonomi och Maskinteknik Introduktion Examensarbetet är ingenjörsutbildningarnas avslutande kurs (härefter kallad exjobbs-kursen) där du skall tillämpa kunskaper

Läs mer

Att skriva uppsats! En handledning i konsten att skriva en uppsats

Att skriva uppsats! En handledning i konsten att skriva en uppsats Att skriva uppsats! En handledning i konsten att skriva en uppsats Innehållsförteckning Bakgrund... 3 Dispositionen av en uppsats... 4 Titelsida... 4 Sammanfattning / abstract... 4 1. Inledning... 4 Syfte...

Läs mer

WEBB13: Bild och Grafisk produktion, 7,5 hp, H13 (31KBG1)

WEBB13: Bild och Grafisk produktion, 7,5 hp, H13 (31KBG1) Kursrapport för: WEBB13: Bild och Grafisk produktion, 7,5 hp, H13 (31KBG1) Kursansvarigas namn: Jan Buse & Daniel Birgersson Antal registrerade studenter: 30 st. Antal godkända studenter på hela kursen

Läs mer

BAS A01 Baskurs för universitetsstudier! Jeanette Emt, Filosofiska institutionen! Att skriva uppsats

BAS A01 Baskurs för universitetsstudier! Jeanette Emt, Filosofiska institutionen! Att skriva uppsats BAS A01 Baskurs för universitetsstudier! Jeanette Emt, Filosofiska institutionen! Att skriva uppsats ATT SKRIVA UPPSATS inte bara en sak utan (minst) tre Förarbete Förarbete forskningsprocessen Förarbetet

Läs mer

Humanistiska programmet

Humanistiska programmet Humanistiska programmet Gymnasiegemensamma ämnen 1150 poäng Engelska 5 och 6 200 Historia 1b och 2b - kultur 200 Idrott och hälsa 1 100 Matematik 1b 100 Naturkunskap 1b 100 Religionskunskap 1 50 Samhällskunskap

Läs mer

Webbsystems inverkan på innehåll och användbarhet på webbplatser - oppositionsrapport

Webbsystems inverkan på innehåll och användbarhet på webbplatser - oppositionsrapport Webbsystems inverkan på innehåll och användbarhet på webbplatser - oppositionsrapport Respondenter: Emma Henriksson och Ola Ekelund Opponenter: Eva Pettersson och Johan Westerdahl Sammanfattande omdöme

Läs mer

Hur skriver man en vetenskaplig uppsats?

Hur skriver man en vetenskaplig uppsats? Kullagymnasiet Projektarbete PA1201 Höganäs 2005-01-19 Hur skriver man en vetenskaplig uppsats? Anna Svensson, Sp3A Handledare: Erik Eriksson Innehållsförteckning 1. Inledning sid. 1 - Bakgrund - Syfte

Läs mer

Tilldelas efter registrering

Tilldelas efter registrering Institutionen för sjöfart och marin teknik Kurs-PM Kursnamn: Kurskod: Omfattning: Kursmoment: Program: Kandidatarbete för sjöfart och logistik SJOX09 15 hp 0109 Nollmoment, 0 hp; 0209 Kandidatarbete, 15

Läs mer

År 6 Arbetsområde 1 Tema: Holiday

År 6 Arbetsområde 1 Tema: Holiday År 6 Arbetsområde 1 Tema: Holiday Kunskapskrav För betyget E: -Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo samt i enkla texter om vardagliga och välbekanta

Läs mer

Utvecklingen av ett tidregistrerings- och faktureringssystem

Utvecklingen av ett tidregistrerings- och faktureringssystem Datavetenskap Opponenter: Anders Heimer & Jonas Seffel Respondenter: Daniel Jansson & Mikael Jansson Utvecklingen av ett tidregistrerings- och faktureringssystem Oppositionsrapport, C-nivå 2006:10 1 Sammanfattat

Läs mer

ENGELSKA. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

ENGELSKA. Ämnets syfte. Kurser i ämnet ENGELSKA Det engelska språket omger oss i vardagen och används inom skilda områden som kultur, politik, utbildning och ekonomi. Kunskaper i engelska ökar individens möjligheter att ingå i olika sociala

Läs mer

Den förenklade språkpolicyn antogs av universitetsstyrelsen i april 2011.

Den förenklade språkpolicyn antogs av universitetsstyrelsen i april 2011. 2012-10-26 Rapport över språkkommitténs verksamhet 2011-2012 Uppdrag enligt rektors beslut UF-2010-0631 Ta fram ett förslag på en reviderad och förenklad språkpolicy samt ta fram riktlinjer för implementeringen

Läs mer

Föreläsning 1: Intro till kursen och programmering

Föreläsning 1: Intro till kursen och programmering Föreläsning 1: Intro till kursen och programmering Kursens hemsida http:www.it.uu.se/edu/course/homepage/prog1/vt11 Studentportalen http://www.studentportalen.uu.se Lärare: Tom Smedsaas, Tom.Smedsaas@it.uu.se

Läs mer

Uppsatsskrivandets ABC

Uppsatsskrivandets ABC UTBILDNING GÄVLE GYMNASIEBIBLIOTEKARIERNA Uppsatsskrivandets ABC Borgarskolan Polhemsskolan Vasaskolan 1 Innehåll Abstract... 1 Analys... 1 Argument... 1 Bilagor... 1 Bilder... 1 Citat... 2 Enkät... 2

Läs mer

Den akademiska uppsatsen

Den akademiska uppsatsen Den akademiska uppsatsen Skrivprocessen Uppsatsens struktur Språk och stil Källor och referenser Skrivprocessen förstadium skrivstadium efterstadium Förstadium Analysera situationen: 1. Vad har jag för

Läs mer

H14V15 Terminsplanering Vt-15

H14V15 Terminsplanering Vt-15 H14V15 Terminsplanering Vt-15 Terminstid: 12 januari 12 juni Självstudiedagar: vecka 8, vecka 14 och 15/5 Under terminen arbetar vi med: - Böckerna: Språkgrunden + Övningsbok; Skrivarskolan, Läsförståelse

Läs mer

GYMNASIEARBETET - ATT SKRIVA VETENSKAPLIGT

GYMNASIEARBETET - ATT SKRIVA VETENSKAPLIGT GYMNASIEARBETET - ATT SKRIVA VETENSKAPLIGT Ditt gymnasiearbete ska bygga kring den frågeställning du kommit fram till i slutet av vårterminen i årskurs 2 och du ska i ditt arbete besvara din frågeställning

Läs mer

Kursplan ENGELSKA. Ämnets syfte. Mål. Innehåll. Insikt med utsikt

Kursplan ENGELSKA. Ämnets syfte. Mål. Innehåll. Insikt med utsikt Kursplan ENGELSKA Ämnets syfte Undervisningen i ämnet engelska ska syfta till att deltagarna utvecklar språk- och omvärldskunskaper så att de kan, vill och vågar använda engelska i olika situationer och

Läs mer

Rapport för framställande av produkt eller tjänst

Rapport för framställande av produkt eller tjänst Rapport för framställande av produkt eller tjänst PA 1201 Det här är en vägledning för er som arbetat enskilt eller i en projektgrupp för framställande av produkt eller tjänst och ska skriva en projektrapport

Läs mer

Fysik. Arbetslag: Gamma Klass: 8 C, D Veckor: 43-51, ht-2015 Akustik och optik (ljud och ljus) och astronomi Utdrag ur kursplanen i fysik:

Fysik. Arbetslag: Gamma Klass: 8 C, D Veckor: 43-51, ht-2015 Akustik och optik (ljud och ljus) och astronomi Utdrag ur kursplanen i fysik: Fysik Arbetslag: Gamma Klass: 8 C, D Veckor: 43-51, ht-2015 Akustik och optik (ljud och ljus) och astronomi Utdrag ur kursplanen i fysik: - Använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera

Läs mer

Introduktion till Word och Excel

Introduktion till Word och Excel Introduktion till Word och Excel HT 2006 Detta dokument baseras på Introduktion till datoranvändning för ingenjörsprogrammen skrivet av Stefan Pålsson 2005. Omarbetningen av detta dokument är gjord av

Läs mer

UTBILDNING & ARBETE Uppsatsskrivandets ABC

UTBILDNING & ARBETE Uppsatsskrivandets ABC UTBILDNING & ARBETE Uppsatsskrivandets ABC Borgarskolan Polhemsskolan Vasaskolan 1 Innehåll Abstract... 1 Analys... 1 Argument... 1 Bilagor... 1 Citat... 1 Enkät... 1 Fotnot... 1 Frågeställning... 1 Innehållsförteckning...

Läs mer

Engelskaläxa glosor samt fraser till berättelsen En sommar i Storbritannien

Engelskaläxa glosor samt fraser till berättelsen En sommar i Storbritannien Instruktioner Part 1: Glosor - träna på att uttala, stava samt veta vad den svenska motsvarigeten till ordet är. Glosorna får du i pappersform varannan måndag (jämna veckor), för att sätta i din läxpärm.

Läs mer

Minnesanteckningar till IS 1(6) Institutionen för Pedagogik, didaktik och psykologi 2004-11-24 /hpo

Minnesanteckningar till IS 1(6) Institutionen för Pedagogik, didaktik och psykologi 2004-11-24 /hpo Institutionen för pedagogik, didaktik och psykologi Minnesanteckningar till IS 1(6) Institutionen för Pedagogik, didaktik och psykologi 2004-11-24 /hpo Beredningsgruppen för kursplaner och litteraturlistor

Läs mer

Schema för uppsatskurs och förberedelse version 6, 2015-09-04 Lärare: elisabeth.mansen@idehist.su.se & tobias.dahlkvist@idehist.su.

Schema för uppsatskurs och förberedelse version 6, 2015-09-04 Lärare: elisabeth.mansen@idehist.su.se & tobias.dahlkvist@idehist.su. 1 IDÉHISTORIA Stockholms universitet Kandidatkursen ht 2015 Uppsats 15 hp Schema för uppsatskurs och förberedelse version 6, 2015-09-04 Lärare: elisabeth.mansen@idehist.su.se & tobias.dahlkvist@idehist.su.se

Läs mer

- LATHUND MED Tips och exempel för dig som ska skriva en källförteckning

- LATHUND MED Tips och exempel för dig som ska skriva en källförteckning 1(5) - LATHUND MED Tips och exempel för dig som ska skriva en källförteckning 2(5) ALLMÄNT OM KÄLLFÖRTECKNINGAR När du skriver en uppsats eller något annat skolarbete måste du redovisa vilka källor du

Läs mer

Webbdesign med multimedia, 5p Kurskod Kurstillfälle Hösten 2007 Kursansvarig lärare Ulf Larsson, Rum 3047 ulf.larsson@sh.

Webbdesign med multimedia, 5p Kurskod Kurstillfälle Hösten 2007 Kursansvarig lärare Ulf Larsson, Rum 3047 ulf.larsson@sh. Delkursbeskrivning: Webbdesign med multimedia, 5 poäng (Interactive Multimedia for the Web, 7.5 ECTS Credits) Kurs Webbdesign med multimedia, 5p Kurskod Kurstillfälle Kursansvarig lärare Ulf Larsson, Rum

Läs mer

Måldriven, informationscentrerad webbdesign

Måldriven, informationscentrerad webbdesign Måldriven, informationscentrerad webbdesign Linus Forsell Digitala Distributionsformer vid Högskolan Väst, Trollhättan, Sverige linus.forsell@student.hv.se 1 Abstrakt I den här essän kommer måldriven och

Läs mer

Klarspråk på nätet - Webbredaktörens skrivhandbok av Karin Guldbrand & Helena Englund Hjalmarsson

Klarspråk på nätet - Webbredaktörens skrivhandbok av Karin Guldbrand & Helena Englund Hjalmarsson Klarspråk på nätet - Webbredaktörens skrivhandbok av Karin Guldbrand & Helena Englund Hjalmarsson Klarspråk på nätet är en praktisk handbok för dig som någon gång skriver text för webb, surfplattor och

Läs mer

LABORATION 1 Pingpong och Installation av Server 2008 R2

LABORATION 1 Pingpong och Installation av Server 2008 R2 LABORATION 1 Pingpong och Installation av Server 2008 R2 Laboranter: Kurs: Klass: Operativsystem 1 HT12 DD12 Handledare: Hans Ericson Martin Andersson Utskriftsdatum: 2012-08-29 Mål Laborationen skall

Läs mer

Skrivguide. Tillhör:

Skrivguide. Tillhör: Skrivguide Tillhör: Inledning Den här skrivguiden är till för att vägleda dig när du gör skriftliga arbeten här på Sven Eriksonsgymnasiet. Vilket ämne du än skriver om är alltid målet att du ska utöka

Läs mer

VETENSKAPLIG METOD TNGD23 Kursstart: Januari 2013

VETENSKAPLIG METOD TNGD23 Kursstart: Januari 2013 Info GDK3 2013-09-27 Valbara kurser & exjobb Tobias Trofast, LiU 1 VETENSKAPLIG METOD TNGD23 Kursstart: Januari 2013 Kursen kan vara en bra start på ditt examensarbete! Du får: Göra ett upplägg för ditt

Läs mer

Uppstartsmöte: Examensarbete KTS

Uppstartsmöte: Examensarbete KTS Uppstartsmöte: Examensarbete KTS Krav, tips och förslag Skapad av: Modifierad av: Ändrad av: Martin Rudberg Clas Rydergren Henrik Andersson 2004 M. Rudberg 1 Allmänt om arbetet Målet med examensarbetet

Läs mer

Miljö och hållbar utveckling i Chalmers utbildningar. Ulrika Lundqvist Universitetslektor, Pedagogisk utvecklingsledare Chalmers tekniska högskola

Miljö och hållbar utveckling i Chalmers utbildningar. Ulrika Lundqvist Universitetslektor, Pedagogisk utvecklingsledare Chalmers tekniska högskola Miljö och hållbar utveckling i Chalmers utbildningar Ulrika Lundqvist Universitetslektor, Pedagogisk utvecklingsledare Chalmers tekniska högskola Nationella examensordningen för civilingenjörsexamen Färdighet

Läs mer

Kursinformation Svenska som andraspråk 3, ht 2015

Kursinformation Svenska som andraspråk 3, ht 2015 Kursinformation Svenska som andraspråk 3, ht 2015 Kurskoder: 9SAA11, 93SA51, 910G03 Här ges information om examinationsuppgifterna, beskrivning av hur en essä kan utformas, betygskriterier och litteraturlistor.

Läs mer

Terminsplanering för årskurs 8 i spanska: Temaområde: spanska (lyssna, läsa, tala, skriva, ord, grammatik och uttal)

Terminsplanering för årskurs 8 i spanska: Temaområde: spanska (lyssna, läsa, tala, skriva, ord, grammatik och uttal) Terminsplanering för årskurs 8 i spanska: Temaområde: spanska (lyssna, läsa, tala, skriva, ord, grammatik och uttal) Mailadress: sandra.bookbinder@live.upplandsvasby.se Samtliga veckor har följande indelning

Läs mer

Nobelpriset i fysik 2014

Nobelpriset i fysik 2014 Pressrelease (eller pressmeddelande) är en informerande text som företag och organisationer använder sig av för att nå ut med ny information till media, i hopp om att de i sin tur ska skriva eller rapportera

Läs mer

Allmänna krav för inlämningsuppgifter vid V- programmet LTH

Allmänna krav för inlämningsuppgifter vid V- programmet LTH V-programmets inlämningsuppgifter 1(6) UNV 2003-09-11 Allmänna krav för inlämningsuppgifter vid V- programmet LTH Mål och syfte Detta dokument ska medverka till att under V-utbildningens gång kontinuerligt

Läs mer

Kursprogram, ETS032 Programvaruutveckling för stora system (PUSS), 7,5 hp

Kursprogram, ETS032 Programvaruutveckling för stora system (PUSS), 7,5 hp ursprogram, S032 Programvaruutveckling för stora system (PUSS), 7,5 hp Version 1.0 Christin Lindholm Läsåret 2012/2013 Våren 2013 1. Inledning Syftet med kursen är att ge grundläggande kunskaper i utvecklingsprocesser,

Läs mer

Boken om SO 1-3. Boken om SO 1-3 är elevernas första grundbok i geografi, historia, religionskunskap och samhällskunskap. Syfte

Boken om SO 1-3. Boken om SO 1-3 är elevernas första grundbok i geografi, historia, religionskunskap och samhällskunskap. Syfte Boken om SO 1-3 Boken om SO 1-3 är elevernas första grundbok i geografi, historia, religionskunskap och samhällskunskap. Provlektion: Om grundläggande mänskliga rättigheter, alla människors lika värde

Läs mer

Läroplanen. Normer och värden. Kunskaper. Elevernas ansvar och inflytande 6 Skola och hem

Läroplanen. Normer och värden. Kunskaper. Elevernas ansvar och inflytande 6 Skola och hem Läroplanen 1. Skolans värdegrund och uppdrag Kursplaner Syfte Centralt innehåll 1-3 2. Övergripande mål och riktlinjer 4-6 Normer och värden 7-9 Kunskaper Kunskapskrav Elevernas ansvar och inflytande 6

Läs mer

MALMÖ HÖGSKOLA Teknik och samhälle. Kurs-PM Fastighetsvetenskap 31-45 hp Fastighetsmarknad och värdering (FF221A)

MALMÖ HÖGSKOLA Teknik och samhälle. Kurs-PM Fastighetsvetenskap 31-45 hp Fastighetsmarknad och värdering (FF221A) MALMÖ HÖGSKOLA Teknik och samhälle Kurs-PM Fastighetsvetenskap 31-45 hp Fastighetsmarknad och värdering (FF221A) HT 2007 1 Detta PM syftar till att ge er mera detaljerad information om kursen utöver vad

Läs mer

Gymnasiearbete Datum. Uppsatsens rubrik. Ev. underrubrik. Ditt namn, klass Handledarens namn

Gymnasiearbete Datum. Uppsatsens rubrik. Ev. underrubrik. Ditt namn, klass Handledarens namn Gymnasiearbete Datum Uppsatsens rubrik Ev. underrubrik Ditt namn, klass Handledarens namn Sammanfattning En uppsats har en kort, inledande sammanfattning av hela arbetet. Den kommer inledningsvis men skrivs

Läs mer

Studiehandledning för kurs:

Studiehandledning för kurs: Kopparberg IT 2012-06-18. Studiehandledning för kurs: Grundkurs ordbehandling i MS Word 2007, 25 poäng. Studieform: Självstudier med handledning. Studieperiod: Kontinuerlig kursstart halvtidsstudier två

Läs mer

Naturvetenskapsprogrammet (NA)

Naturvetenskapsprogrammet (NA) Naturvetenskapsprogrammet (NA) Naturvetenskapsprogrammet (NA) ska utveckla elevernas kunskaper om sammanhang i naturen, om livets villkor, om fysikaliska fenomen och skeenden och om kemiska processer.

Läs mer

Dags att skriva uppsats?

Dags att skriva uppsats? Dags att skriva uppsats? Grundkurs i Word 2010 SDM Studentdatorutbildning vid Malmö högskola Att skriva i Word! 1 Börja skriva/skapa ditt dokument- något att tänka på 1 Spara ditt dokument 1 Bra att veta

Läs mer

Sakernas internet. (Internet of Things)

Sakernas internet. (Internet of Things) Sakernas internet (Internet of Things) Vad är det? Från streckkoder på paket till bokföringssystem ( Datorerna är ju saker ) Transport Självkörande bilar Automobil Självdisciplinering Träning Kost Sömn

Läs mer

Använd WordFinder från Mac App Store optimalt! Snabbguide med nyttiga tips och trix.

Använd WordFinder från Mac App Store optimalt! Snabbguide med nyttiga tips och trix. Använd WordFinder från Mac App Store optimalt! Snabbguide med nyttiga tips och trix. Tekniska förutsättningar För WordFinder från Mac App Store krävs följande: Processor: Intel Mac OS X 10.6.6 eller senare.

Läs mer

Utveckling av ett grafiskt användargränssnitt

Utveckling av ett grafiskt användargränssnitt Datavetenskap Opponenter: Daniel Melani och Therese Axelsson Respondenter: Christoffer Karlsson och Jonas Östlund Utveckling av ett grafiskt användargränssnitt Oppositionsrapport, C-nivå 2010-06-08 1 Sammanfattat

Läs mer

Anpassningsbar applikationsstruktur för flerpunktsskärmar

Anpassningsbar applikationsstruktur för flerpunktsskärmar Datavetenskap Opponent(er): Rikard Boström Lars-Olof Moilanen Respondent(er): Mathias Andersson Henrik Bäck Anpassningsbar applikationsstruktur för flerpunktsskärmar Oppositionsrapport, C/D-nivå 2005:xx

Läs mer

Analys av BI-system och utveckling av BIapplikationer

Analys av BI-system och utveckling av BIapplikationer Computer Science Fredrik Nilsson, Jonas Wånggren Daniel Strömberg Analys av BI-system och utveckling av BIapplikationer Opposition Report, C/D-level 2005:xx 1 Sammanfattat omdöme av examensarbetet Vi tycker

Läs mer

Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN

Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN 1 (7) Institutionen för socialvetenskap Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN Master Programme in Social Work Research

Läs mer

STUDIEANVISNINGAR för Tillämpad biomedicinsk laboratorievetenskap Klinisk mikrobiologi BML 2 7,5hp

STUDIEANVISNINGAR för Tillämpad biomedicinsk laboratorievetenskap Klinisk mikrobiologi BML 2 7,5hp 2014-09-12 STUDIEANVISNINGAR för Tillämpad biomedicinsk laboratorievetenskap Klinisk mikrobiologi BML 2 7,5hp Kurskod: 1BA111 Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-Mail Karolinska Institutet Alfred

Läs mer

ELEVFRÅGOR. International Association for the Evaluation of Educational Achievement. Bo Palaszewski, projektledare Skolverket 106 20 Stockholm

ELEVFRÅGOR. International Association for the Evaluation of Educational Achievement. Bo Palaszewski, projektledare Skolverket 106 20 Stockholm ELEVFRÅGOR International Association for the Evaluation of Educational Achievement Bo Palaszewski, projektledare Skolverket 106 20 Stockholm Instruktioner I det här häftet finns frågor om dig själv och

Läs mer

Rapportens titel obligatorisk

Rapportens titel obligatorisk Formatmallen Titel Rapportens titel obligatorisk Rapportens undertitel Ej obligatoriskt fält men här kan en bild eller en kort sammanfattning på cirka 100 ord läggas in. Formatmallen Undertitel Fält för

Läs mer