Språk och skrivande, särskilt i kursen Ingenjörsmetodik IF1611

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Språk och skrivande, särskilt i kursen Ingenjörsmetodik IF1611"

Transkript

1 Språk och skrivande, särskilt i kursen Ingenjörsmetodik IF1611 Richard Nordberg Enheten för språk och kommunikation september 2008 Språk och skrivande 1

2 Dagens föreläsning Språk och skrivande i IF1611, i civilingenjörsutbildningen och på KTH Allmänt om språk och skrivande Disposition och textstruktur Plagiering Litteraturstudien och laborationsrapporten 2 september 2008 Språk och skrivande 2

3 Två föreläsningar om språk och rapportskrivande Föreläsning 4, 8 september: allmänt om språk och skrivande; plagiering; litteraturstudien; laborationsrapporten Föreläsning 14, 10 oktober: specifikt om laborationsrapporten med bra och mindre bra exempel från tidigare år Syfte: förmedla vikten av språk och skrivande i ingenjörsutbildningen med särskilt fokus på skrivandet i kursen IF september 2008 Språk och skrivande 3

4 Kort om litteraturstudien Skall behandla hybridbilar i någon mening Ca ord Skall bygga på minst tre källor från olika tidskrifter 29 september: inlämning senast Mer exakta instruktioner senare i föreläsningen och i Kompendium 2 2 september 2008 Språk och skrivande 4

5 Kort om laborationsrapporten Ca ord + titelsida, sammanfattning, innehållsförteckning och eventuella referenser 3 november: inlämning senast Mer exakta instruktioner senare i föreläsningen och i Kompendium 2 2 september 2008 Språk och skrivande 5

6 Språkfokusering i civilingenjörsprogrammet IT och ME Kursen Ingenjörsmetodik åk 1 Kursen Projekt IT åk 2 Fördjupningsarbete åk 3 Examensarbetet åk 5 2 september 2008 Språk och skrivande 6

7 Svenskkurser på KTH (valbara) Svenska i tal och skrift (6 hp). Särskilt för studenter med annat modersmål än svenska. Svensk rapportskrivning (6 hp). Mer avancerat skrivande. Retorik (7,5 hp). Huvudsakligen muntligt med många anföranden. 2 september 2008 Språk och skrivande 7

8 Övriga språkkurser på KTH Engelska Tyska Franska Spanska Italienska Japanska Kinesiska Flera nivåer på alla språk Vår webbplats: 2 september 2008 Språk och skrivande 8

9 Dagens föreläsning Språk och skrivande i IF1611, i civilingenjörsutbildningen och på KTH Allmänt om språk och skrivande Disposition och textstruktur Plagiering Litteraturstudien och laborationsrapporten 2 september 2008 Språk och skrivande 9

10 Språket ditt redskap i livet Mitt språks gränser är mitt universums gränser. Ludwig Wittgenstein Om mitt språk inte erbjuder mig ord för att fråga den rätta frågan, hur i all världen skall jag då kunna ge det rätta svaret? Patrick Hassel Zein (http://www.zein.se/patrick/loglosvp.html) 2 september 2008 Språk och skrivande 10

11 Den skrivande ingenjören Flera studier visar att många yrkesverksamma ingenjörer ägnar mellan 25 och 50 procent av sin arbetstid åt skrivande!! 2 september 2008 Språk och skrivande 11

12 Goda språkkunskaper efterfrågas av arbetsgivaren Du har en djup teknisk kompetens och en förmåga att med lätthet kunna kommunicera i tal och skrift, både på svenska och engelska. Du rapporterar och dokumenterar på god svenska. Du har lätt att uttrycka dig i både skrift och tal. Förmåga att kommunicera med lätthet i tal och skrift på svenska och engelska. 2 september 2008 Språk och skrivande 12

13 Skrivande Hantverk, process du tillverkar en produkt Flera försök, ändra, bearbeta, ta bort, lägga till, kvalitetstesta Ingen automatisk färdighet, den måste tränas upp Därför flera gånger under utbildningen, kulmen i examensarbetet 2 september 2008 Språk och skrivande 13

14 Skrivprocessen Idé Faktasamlande Organisation Textproduktion Gensvar Bearbetning Stegen går in i varandra och upprepas flera gånger under processen! 2 september 2008 Språk och skrivande 14

15 Dagens föreläsning Språk och skrivande i IF1611, i civilingenjörsutbildningen och på KTH Allmänt om språk och skrivande Disposition och textstruktur Plagiering Litteraturstudien och laborationsrapporten 2 september 2008 Språk och skrivande 15

16 Generellt om disposition Gå från det allmänna till det specifika helheten till detaljerna orsakerna till verkan grundmaterialet till produkten 2 september 2008 Språk och skrivande 16

17 Textstruktur Texten är hierarkisk, fungerar på flera nivåer (hela texten/rapporten, kapitlen, avsnitten, styckena, meningarna, orden). Nivåerna hänger logiskt samman och måste konstrueras på liknande sätt. Sammanhanget mellan delarna och nivåerna måste visas för läsaren. 2 september 2008 Språk och skrivande 17

18 Textens trädstruktur Sjuka husproblemet Två huvudgrupper 1 2 Lätta att åtgärda: De med kända orsaker 2 Svåra att åtgärda: De utan kända orsaker 25 Vissa skadliga ämnen Fukt, ventilation Forskning Förebyggande 3 m.m. 4 krävs 5 åtgärder 6 Beprövade 6 God mate-rialkunskap 7 Underhåll Boendes metoder används beteende Sammanfattande slutkommentar 11 2 september

19 Kapitel, avsnitt och stycken i en rapport om Ledningsrättslagen Sammanfattning Förkortningar Innehållsförteckning Inledning Ledningsrättslag Diskussion och slutsatser Källor och litteratur 2 september 2008 Språk och skrivande 19

20 Kapitel avsnitt stycke Inledning Bakgrund Syfte Ledningar i förh. till samhället Ledningsrättsl. i förh. till ledningar och infrastruktur Ledningsrättslag Rapportens syfte och avgränsning Diskussion och slutsatser 2 september 2008 Språk och skrivande 20

21 Kapitel avsnitt stycke Inledning Ledningsrättslag Allmänt Vad ledningsrätt innebär Olika slags ledningar Ny lag 1/ När ledningsrätt inte får upplåtas Diskussion och slutsatser Lantmäterimyndighetens handläggning Villkor för upplåtelse Undantag Ändr. av ledningsrätt 2 september 2008 Språk och skrivande Överlåtelse av ledn.r.

22 Kapitel avsnitt stycke Inledning Allmänt LMs möjlighet att bilda, ändra, upphäva ledn.r. Ledningsrättslag Diskussion och slutsatser Lantmäterimyndighetens handläggning När bör förordnandet ske? Ledningsförrättningsförfarandet Ledningsbeslut Tillträde Om ersättning inte betalats Om ledningsbeslutet inte vunnit laga kraft Ersättning 2 september 2008 Språk och skrivande 22

23 Kapitel avsnitt stycke Inledning LLs brister Ledningsrättsutredningens uppdrag Ledningsrättsutredningens delbetänkande Ledningsrättslag Följder av ledningsrättsutredningens delbetänkande Operatörer som kan åläggas skyldighet att erbjuda tillträde Diskussion och slutsatser Förhoppning inför framtiden Resultat av översynen 2 september 2008 Språk och skrivande 23

24 Det viktigaste, kärnan, överblicken måste komma först Texten (rapporten) sammanfattning, innehållsförteckning, inledning Stycket huvudmeningen först Meningen det redan kända, temat, kommer först 2 september 2008 Språk och skrivande 24

25 Sammanfattningen Sammanfattningen skall täcka in och visa strukturen för hela rapporten: Ritprogrammet Pro/Desktop 2000i 2 har använts för att utforma en undervattensskoter. Materialet PVC- och Delrinplast har styrt designen. De olika delarna av skotern har utförts som separata designs i olika workplanes. Formgivaren har gjort delritningar som sedan satts ihop till assemblies och sub assemblies. Resultatet visar att ritningen blev mer detaljerad än planerat. Konstruktionen klarar dock kraven på design och funktion. Trots att programmets svagheter kan kringgås, bör formgivare betänka alternativa ritningsmetoder. Formgivaren bör inte använda onödiga detaljer. Vidare bör denna i stor utsträckning använda sub assemblies. 25

26 Innehållsförteckningen Innehållsförteckningen skall också visa rapportens struktur: Innehåll 1. Inledning Bakgrund Syfte Ledningsrättslag (1973:1144) Allmänt Lantmäterimyndighetens handläggning Diskussion och slutsatser Källor och litteratur...9 Bilagor: Bilaga 1: Ledningsrättslag (1973:1144) Bilaga 2: Utdrag ur förslaget till lag om ändring i ledningsrättslagen Bilaga 3: Utdrag ur förslaget till lag om elektronisk kommunikation 2 september 2008 Språk och skrivande 26

27 Inledning Eftersom inledningen är det första i själva texten som möter läsaren, måste den vara extremt klar och tydlig! Följ trattstrukturen! Första meningen får inte skapa några frågetecken Litteraturstudie: allmänt sammanhang, bakgrund Rapport: allmänt sammanhang, avgränsning, bakgrund, problem, syfte 27

28 Inledning Datorspel har blivit ett allt vanligare inslag i dagens samhälle, och de har redan börjat påverka oss socialt. Fler och fler spelar regelbundet, och vid årsskiftet 2003/2004 uppgav 9 av 10 pojkar och 8 av 10 flickor att de hade spelat via nätet det senaste halvåret 1. Stora mästerskap i datorspelande (något som för övrigt var otänkbart för bara några år sedan) anordnas med allt tätare mellanrum, där det största och mest prestigefulla är World Cyber Games, vilket fungerar ungefär som VM eller OS i idrott. Kort sagt har datorspel blivit en allt populärare fritidssysselsättning bland barn och ungdomar, detta enligt en färsk studie från EU-projektet SAFT 2. Marknaden för datorspel har ökat explosionsartat de senaste åren och mycket tyder på att spelindustrins omsättning snart passerar filmindustrins. I och med detta har många börjat fundera över datorspelandets effekter, i synnerhet datorspelsvåld. Syftet med denna uppsats är att antingen bekräfta eller avvisa påståendet om att våldet i datorspel gör barn våldsamma. 1 Regeringskansliet (23 okt. 2005) 2 SAFT (10 nov. 2005) 28

29 Stycket huvudmeningen först Vår genuppsättning är en annan faktor som säkert spelar betydande roll i åldrandet. Vi kan tänka oss att alla faser i åldrandet är förprogrammerade i våra gener. Vi individer bara kör programmet som en tvättmaskin med bestämda tvättprogram. När man slår på en sådan maskin utför den vissa funktioner som förtvätt, skölj, centrifug m.m. på förprogrammerade tider. På ett liknande sätt kan våra gener aktiveras för att genomföra de förprogrammerade faserna i ett människoliv. Ett exempel på detta är att våra pubertetsgener slås på när vi når en viss ålder. Samma sak kan tänkas hända när kvinnor går in i klimakteriet. 2 september 2008 Språk och skrivande 29

30 Textstycket huvudmeningen först Vår genuppsättning är en annan faktor som säkert spelar betydande roll i åldrandet. Vi kan tänka oss att alla faser i åldrandet är förprogrammerade i våra gener. Vi individer bara kör programmet som en tvättmaskin med bestämda tvättprogram. När man slår på en sådan maskin utför den vissa funktioner som förtvätt, skölj, centrifug m.m. på förprogrammerade tider. På ett liknande sätt kan våra gener aktiveras för att genomföra de förprogrammerade faserna i ett människoliv. Ett exempel på detta är att våra pubertetsgener slås på när vi når en viss ålder. Samma sak kan tänkas hända när kvinnor går in i klimakteriet. huvudmening kommentarer till huvudmeningen 2 september 2008 Språk och skrivande 30

31 Styckeindelning En text består av inledning, avslutning och däremellan ett antal huvudtankar En huvudtanke = ett stycke Markera nytt stycke med indrag eller blankrad: I den geometriska optiken ges redskap att klarlägga hur en bild byggs upp i ett optiskt system, till exempel linssystemet i en kamera eller de cirka 20 linser som finns i ett mikroskop av hygglig kvalitet. När man konstruerar ett sådant system brukar man i dag först grovt klarlägga den slutliga bildens lägen med hjälp av enklare linsformler. I den geometriska optiken ges redskap att klarlägga hur en bild byggs upp i ett optiskt system, till exempel linssystemet i en kamera eller de cirka 20 linser som finns i ett mikroskop av hygglig kvalitet. När man konstruerar ett sådant system brukar man i dag först grovt klarlägga den slutliga bildens lägen med hjälp av enklare linsformler. 2 september 2008 Språk och skrivande 31

32 Meningen det redan kända först I kursen Svensk rapportskrivning tillämpas processkrivningsmetoden. Denna metod har visat sig vara effektiv eftersom den får studenterna att inse vad skrivandet innebär. Denna insikt är viktig, inte minst för rapportskrivning, som är ett obligatoriskt inslag i kursen. I kursen Svensk rapportskrivning Denna metod eftersom den Denna insikt som tillämpas processkrivningsmetoden. har visat sig vara effektiv får studenterna att inse vad skrivandet innebär. är viktig, inte minst för rapportskrivning, är ett obligatoriskt inslag i kursen. 2 september 2008 Språk och skrivande 32

33 Ordval Precist och exakt Speciella rapportuttryck Sambandssignaler visar sambanden mellan olika delar 2 september 2008 Språk och skrivande 33

34 Dagens föreläsning Språk och skrivande i IF1611, i civilingenjörsutbildningen och på KTH Allmänt om språk och skrivande Disposition och textstruktur Plagiering Litteraturstudien och laborationsrapporten 2 september 2008 Språk och skrivande 34

35 Plagiering Definition: att man kopierar hela eller delar av någon annans arbete, artikel eller dylikt utan att ange källa, så att prestationen ser ut som ens egen. Det finns flera skäl till att man inte ska plagiera: 1) Plagiering är ohederligt eftersom det innebär att ta åt sig äran för något som en annan gjort. 2) Plagiering vid prov, eller när en studieprestation annars skall bedömas, innebär att man vilseleder den som ska bedöma studieprestationen, och därför är det att betrakta som fusk. Lärare är skyldiga att anmäla grundad misstanke om fusk till KTHs rektor och disciplinnämnd. Fusk kan leda till att man blir varnad, eller till och med avstängd från studier och examination. 3) Plagiering är dock inte bara moraliskt och rättsligt fel, det är också att motverka sin egen utveckling. Det är viktigt att själv göra arbetet uppgifterna är ju till för att man ska lära sig. 35

36 Plagiering är pedagogiskt förrädiskt och juridiskt allvarligt! naturligt och viktigt att använda sig av och bygga vidare på andras arbete, tankar och idéer också viktig del av den akademiska traditionen redovisa källorna tydligt och använd citat på korrekt sätt brister i hanteringen av källor och citat kan leda till att ditt arbete blir underkänt, även när förseelsen inte är att betrakta som fusk Skriv alltid med egna ord snarare än att klippa och klistra från referenser! 2 september 2008 Språk och skrivande 36

37 Tips för att undvika plagiatfällan Läs igenom originaltexten flera gånger tills du förstår huvudinnehållet perfekt Lägg ifrån dig texten Skriv en sammanfattning utifrån det du nu har i huvudet Skriv med dina egna ord 2 september 2008 Språk och skrivande 37

38 Dagens föreläsning Språk och skrivande i IF1611, i civilingenjörsutbildningen och på KTH Allmänt om språk och skrivande Disposition och textstruktur Plagiering Litteraturstudien och laborationsrapporten 2 september 2008 Språk och skrivande 38

39 Litteraturstudien Litteraturstudien skall skrivas på svenska och bygga på minst tre källor från olika tidskrifter. Välj bland tidskrifterna i listan nedan. Samtliga dessa, utom Ny Teknik, är tillgängliga via KTHBs, alltså KTHs biblioteks, webbplats. Artiklar ur Ny Teknik kan vara användbara för att hitta de rätta svenska uttrycken då resten av materialet är på engelska. Även Elektroniktidningen och Elektronik i Norden kan ge användbart bakgrundsmaterial. Litteraturstudiens omfattning skall vara ord, vilket motsvarar ca 1,5 A4-sidor med Times New Roman, 12 punkter och 1,5 radavstånd. Den skall lämnas in i pdf-format senast måndag 29 september kl Lämna in den genom att maila till Richard, Innan du skickar uppgiften måste du alltså skapa ett PDF-dokument för inlämning, t.ex. med Adobe Acrobat. Endast pdf-format kan hanteras, annars blir filerna ofta för stora. Målgrupp för texten är inte bara läraren, utan texten skall skrivas med målet att en student som skall gå kursen nästa år skall kunna läsa den, förstå ämnet och även känna sig lite lockad av att läsa en kurs som handlar om detta. 2 september 2008 Språk och skrivande 39

40 Litteraturstudien Läsaren skall märka att texten består av andras åsikter, tankar och teorier. Dessa kan blandas med egna åsikter och tankar, men texten skall domineras av det som hittats i källorna Andras måste skiljas från eget!! Referatmarkeringar måste användas: anser, menar, redogör för, skriver, påpekar, enligt, ger uttryck för, är av den åsikten att etc. Litteraturstudien skall återanvändas i laborationsrapporten 2 september 2008 Språk och skrivande 40

41 Litteraturstudien Läses och bedöms av Richard och eventuellt en annan lärare från språkenheten. Låt gärna några kamrater läsa och kommentera texten innan den lämnas in. Se kompendium 2 för detaljer och betygskriterier. 2 september 2008 Språk och skrivande 41

42 Exempel på litteraturstudie inledning Marknaden för solceller som omvandlar energin från solen eller andra ljuskällor till elektrisk energi, har på senare år haft en enorm tillväxt, ungefär 20 % per år enligt Nationalencyklopedin 1. Detta beror på solcellernas potential att förse oss med stora mängder miljövänlig och förnybar energi. I Encyclopædia Britannica kan man läsa att hela världens totala energikonsumtion skulle kunna produceras av solceller över 1 % av jordens yta 2. Inom vilka användningsområden och i hur stor skala det faktiskt är lämpligt att använda solceller beror dock på hur effektiva och billiga solceller man lyckas tillverka. 1 Nationalencyklopedin, Solcell 2 "solar cell." Encyclopædia Britannica Encyclopædia Britannica Online. 23 Sept september 2008 Språk och skrivande 42

43 Exempel på litteraturstudie huvuddel För att skapa solceller behöver man ett halvledarmaterial och då används oftast kisel. Detta för att kisel finns i stora mängder i jordens övre lager och är relativt billigt att framställa 1,2,3. Det är, enligt M. Bosi, så mycket som 25 % av de 15 översta kilometrarna av jordens skorpa som innehåller kisel 4. Kisel i solceller används på flera sätt, både i tunnfilm (amorft kisel 1 ) och i sin kristallina form, då som enstaka celler 1. 1 U Zimmermann (2007) 2 M. Bosi (2006) 3 D.C. Senft (2005) 4 M. Bosi (2006) s 63 2 september 2008 Språk och skrivande 43

44 Exempel på litteraturstudie avslutning För att solceller ska kunna slå igenom rejält så måste priserna sänkas och enligt min uppfattning är det på materialsidan de största vinsterna kan göras. Detta kan ske genom någon av de förbättringar som tas upp i artiklarna men kanske också genom att upptäcka nya tillverkningsmetoder eller kombinationer av ämnen. Förhoppningsvis går utvecklingen snabbt så att vi kan börja avveckla miljöförstörande energikällor och ge jorden en chans att börja återhämta sig. 2 september 2008 Språk och skrivande 44

45 2 september 2008 Språk och skrivande 45

46 2 september 2008 Språk och skrivande 46

47 2 september 2008 Språk och skrivande 47

48 2 september 2008 Språk och skrivande 48

49 Referenser skall visa vilken litteratur du använt för att utföra laborationen och skriva rapporten skall följa bestämda regler. 2 september 2008 Språk och skrivande 49

50 Referenser Etter, D. M, Kuncicky, David C & Moore, Holly, 2004, Introduction to Matlab 7, Prentice Hall, Zhang, Shi-Li, 2006, 2B1116 Ingenjörsmetodik, KTH Kista. 2 september 2008 Språk och skrivande 50

51 Referenser Bloomquist, Leif, Law, Jim & Arnoldi, Charles (2004). The evolution of advanced guidance techniques for autonomous underground vehicles. CIM Bulletin, 97 (2004), 1076 (January), Duff, Elliot, Roberts, Jonathan & Corke, Peter (2003). Automation of an Underground Mining Vehicle using Reactive Navigation and Opportunistic Localization. Proceedings of the 2003 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems, Las Vegas, Nevada, USA, October 2003, p Eriksson, Lars (2001). Malmen körs från skrivbordet. Ny Teknik, Hämtat från <http://www.nyteknik.se/art/13465> 7 april Mäkelä, Hannu (2001a). Outdook navigation of mobile robots. Diss. Helsinki University of Technology. Acta polytechnica Scandinavica, Me 155. ISBN X. Också tillgänglig (13 april 2006) som elektroniskt dokument på <http://lib.hut.fi/diss/2001/isbn /> ISBN Mäkelä, Hannu (2001b). Overview of LHD navigation without artifical beacons. Robotics and Autonomous Systems, 36 (2001), september 2008 Språk och skrivande 51

52 Ange inte söksträngen som källa! Materials for solar cells. av MA GREEN från universitet av New South Wales, Australia (http ience ob=mimg&_imagekey=b6v51-4p301wk- 1- W&_cdi=5773&_user= &_orig=search&_c overdate=10%2f15%2f2007&_sk= &vi ew=c&wchp=dglbvtbzskzs&md5=55dcf8f df0bcf1206 7&ie=_sdarticle) 2 september 2008 Språk och skrivande 52

53 Hänvisningar i texten skall göras på de ställen i texten där du använt referenserna skall visa vad som är ditt eget och vad som är andras kan göras på olika sätt. 2 september 2008 Språk och skrivande 53

54 Hänvisningar i texten Genom att använda minsta kvadratmetoden (Zhang Shi-Li, 2006, sid. 200) i delintervallet får vi fram värdet I 0, där kurvan skär x-axeln. Se även bilder från föreläsning 14! 2 september 2008 Språk och skrivande 54

55 Laborationsrapporten Du ska som andra inlämningsuppgift skriva en laborationsrapport där du redovisar vad du har gjort i den större MATLABuppgiften (en utvärdering av en hybridbils bränsleförbrukning för en viss körcykel). Rapporten skall skrivas individuellt, även om uppgiften utförts i grupp. Rapporten skall lämnas in i pdf-format senast måndag 3 nov kl Lämna in den genom att maila till Richard, Innan du skickar uppgiften måste du alltså skapa ett PDF-dokument för inlämning, t.ex. med Adobe Acrobat. Endast pdf-format kan hanteras, annars blir filerna ofta för stora. Målgrupp för texten är inte bara läraren, utan texten skall skrivas med målet att en student som skall gå kursen nästa år skall kunna läsa den, förstå ämnet och även känna sig lite lockad av att läsa en kurs som handlar om detta. 2 september 2008 Språk och skrivande 55

56 Laborationsrapporten Läses och bedöms av Gunnar och Richard och/eller annan lärare från språkenheten. Låt gärna några kamrater läsa och kommentera rapporten innan den lämnas in. Se kompendium 2 för detaljer och betygskriterier. 2 september 2008 Språk och skrivande 56

57 LYCKA TILL MED SKRIVANDET! VI SES DEN 15 OKTOBER! 2 september 2008 Språk och skrivande 57

Hjälp studenterna att undvika plagiering Jude Carroll och Carl-Mikael Zetterling

Hjälp studenterna att undvika plagiering Jude Carroll och Carl-Mikael Zetterling Hjälp studenterna att undvika plagiering Jude Carroll och Carl-Mikael Zetterling Hjälp studenterna att undvika plagiering Jude Carroll och Carl-Mikael Zetterling Guiding students away from plagiarism /

Läs mer

Att skriva och presentera rapporter

Att skriva och presentera rapporter Att skriva och presentera rapporter Förord Skriftlig och muntlig kommunikation har blivit allt mer viktiga inslag i universitetsutbildningarna. Arbetsgivare, inom näringslivet och den akademiska världen,

Läs mer

Att skriva en teknisk rapport

Att skriva en teknisk rapport Att skriva en teknisk rapport Riktlinjer för tekniska rapporter på Ingenjörshögskolan vid Högskolan i Borås Victoria Johansson vix@ling.gu.se Ett kompendium avsett för rapporter på institutionen Ingenjörshögskolans

Läs mer

Att skriva en god rapport

Att skriva en god rapport Institutionen för Teknik och samhälle Att skriva en god rapport Hjälp och stöd för examensarbeten, rapporter och inlämningsuppgifter 2011 Version 2 April 2011 Teknik och samhälle Framtagen av Koglin, Adell

Läs mer

Controllern och affärssystemet -en studie i att skapa information för analys, kontroll och styrning

Controllern och affärssystemet -en studie i att skapa information för analys, kontroll och styrning Institutionen för informatik Controllern och affärssystemet -en studie i att skapa information för analys, kontroll och styrning Kandidatuppsats i Informatik IT stöd för strategisk och operativ ekonomistyrning

Läs mer

Akademiska uppsatsers uppbyggnad

Akademiska uppsatsers uppbyggnad UPPSALA UNIVERSITET Institutionen för lingvistik och filologi Februari 2014 Mats Dahllöf mats.dahllof@lingfil.uu.se Akademiska uppsatsers uppbyggnad Detta är en elementär introduktion till genren akademisk

Läs mer

Muntlig presentation och retorik

Muntlig presentation och retorik Källa: http://outoppie-presentations.blogspot.se/2010/09/presentation-cartoon.html Källa: http://www.aecindustrymarketing.com/marketing-andadvertising/proposal-responses/ Muntlig presentation och retorik

Läs mer

Manual för masteruppsatsskrivare

Manual för masteruppsatsskrivare Manual för masteruppsatsskrivare Råd och anvisningar vid uppsatsarbete inom masterprogrammet i ABM Kerstin Rydbeck Institutionen för ABM Version 4:1, elektroniskt publicerad hösten 2012. Handledningen

Läs mer

användarvänliga webbgränssnitt

användarvänliga webbgränssnitt Riktlinjer för användarvänliga webbgränssnitt Användarvänlig design skapas genom en ständig process där användarens behov och upplevelse är det centrala. Denna process skall ses ur ett helhetsperspektiv

Läs mer

Användbar webbdesign.

Användbar webbdesign. Examensarbete Användbar webbdesign. Vilka faktorer som är avgörande för att en användare ska uppleva användbarhet på en webbplats. Författare: Ellinor Grönfors Handledare: Peter Adiels Examinator: Patrik

Läs mer

Examensarbete 15 högskolepoäng. Elevers förhållningssätt till nyttan av matematik utanför skolan en jämförelse mellan årskurs 7 och 9.

Examensarbete 15 högskolepoäng. Elevers förhållningssätt till nyttan av matematik utanför skolan en jämförelse mellan årskurs 7 och 9. Malmö högskola Lärarutbildningen Natur, miljö, samhälle Examensarbete 15 högskolepoäng Elevers förhållningssätt till nyttan av matematik utanför skolan en jämförelse mellan årskurs 7 och 9 Students' perceptions

Läs mer

Projektmaterial FOLKBILDNING MED IT. Litorina folkhögskola

Projektmaterial FOLKBILDNING MED IT. Litorina folkhögskola Projektmaterial FOLKBILDNING MED IT Litorina folkhögskola Folkbildningsnätets Pedagogiska resurser Folkbildningsrådet Box 730 101 34 Stockholm 08-412 48 00 www.resurs.folkbildning.net INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Förmedlande av säkerhetsinformation via Mittuniversitetets intranät

Förmedlande av säkerhetsinformation via Mittuniversitetets intranät Räddningsverket Rapport CRS Rosersberg Magnus Svensson SmO-5 Box 4090 Kurs: Systematiskt säkerhetsarbete 195 04 Rosersberg Datum: 2007-01-15 Förmedlande av säkerhetsinformation via Mittuniversitetets intranät

Läs mer

PDP - Personal Development Planning INNEHÅLL. Mina studier och generella färdigheter under terminen

PDP - Personal Development Planning INNEHÅLL. Mina studier och generella färdigheter under terminen INNEHÅLL PDP-mappen Exempel på fri reflektion i anteckningsboken, S.M.A.R.T. Inlärningsstil & studieförmåga efter möte Litteraturtips om inlärning efter möte Litteraturtips om studieteknik efter möte Självreflektion

Läs mer

HANDLEDNING OCH RIKTLINJER FÖR UPPSATSSKRIVNING 1

HANDLEDNING OCH RIKTLINJER FÖR UPPSATSSKRIVNING 1 HANDLEDNING OCH RIKTLINJER FÖR UPPSATSSKRIVNING 1 Råd och anvisningar för masterexamensarbeten och C-uppsatser vid Institutionen för arkeologi och antik historia. Avdelningen för arkeologi Det finns tre

Läs mer

Surfplattan En morot i undervisningen?

Surfplattan En morot i undervisningen? Surfplattan En morot i undervisningen? Ökar den motivationen eller används den som ett tidsfördriv? Akademin för ekonomi, samhälle och Handledare: Mari Stadig Degerman teknik Examinator: Åke Forsberg Inriktning:

Läs mer

Att skriva en rapport

Att skriva en rapport Version 2.9, maj -03 Att skriva en rapport Sammanställd av Maria Björklund och Ulf Paulsson INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 BAKGRUND TILL DENNA SKRIFT...1 2 EN AKADEMISK RAPPORT...2 2.1 KRAV PÅ ETT AKADEMISKT ARBETE...

Läs mer

Sokratisk metod & Sokratiska samtal

Sokratisk metod & Sokratiska samtal Sokratisk metod & Sokratiska samtal Daniel Nordström Institutionen för språkdidaktik Examensarbete 15 hp Språkdidaktik Självständigt arbete 15 hp Avancerad Nivå Vårterminen 2011 Handledare: Ann S. Pihlgren

Läs mer

Läxhjälp i gymnasiematematik över Internet?

Läxhjälp i gymnasiematematik över Internet? Malmö högskola Lärarutbildningen Natur Miljö Samhälle Examensarbete 10 poäng Läxhjälp i gymnasiematematik över Internet? Homework assistance in upper secondary mathematics using the Internet Farzad Fakhim

Läs mer

Lathund för projektarbetet

Lathund för projektarbetet Lathund för projektarbetet Bromma gymnasiums bibliotek Innehållsförteckning Inledning... 3 Kort om projektarbetet... 3 Grupp eller enskilt?... 4 Loggbok och handledning... 4 Projektprocessen... 5 1. Idéarbete...

Läs mer

Lathund för rapportskrivning

Lathund för rapportskrivning Lathund för rapportskrivning Magnus Merkel, Ulrika Andersson, Malin Lundquist och Britta Önnegren Linköpings universitet Linköping 2006-01-20 Omslagsbild: Lat hund. Källa: Ulrika Andersson. Sammanfattning

Läs mer

Plagiathandboken. Tips och råd till elever och studenter V 1.6

Plagiathandboken. Tips och råd till elever och studenter V 1.6 Plagiathandboken Tips och råd till elever och studenter V 1.6 Vad är URKUND? URKUND är ett helt automatiserat system mot plagiering och används framgångsrikt på universitet och högskolor i hela Europa.

Läs mer

Disciplinära åtgärder mot studenter

Disciplinära åtgärder mot studenter Rapport 2011:10 R Disciplinära åtgärder mot studenter Innehåller även disciplinärenden vid högskolor och universitet 2010 www.hsv.se Rapport 2011:10 R Disciplinära åtgärder mot studenter Innehåller även

Läs mer

Att ge struktur åt rapporter och uppsatser 1

Att ge struktur åt rapporter och uppsatser 1 Att ge struktur åt rapporter och uppsatser 1 Sven Åke Hörte 2010 Innehåll Introduktion... 2 I. Allmänna tips och regler... 5 Skriv för läsaren och inte för dig själv... 5 Håll hårt i den "röda tråden"!...

Läs mer

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Introduktion Det finns mycket man kan göra för att lyckas på nätet och att skriva sökmotoroptimerade texter är definitivt en av de viktigare. I korta ordalag kan

Läs mer

Titel. En kort sammanfattning av arbetet (max 5 meningar) eller en underrubrik skrivs under titeln. Johannes Hedbergsgymnasiet Helsingborg

Titel. En kort sammanfattning av arbetet (max 5 meningar) eller en underrubrik skrivs under titeln. Johannes Hedbergsgymnasiet Helsingborg Johannes Hedbergsgymnasiet Helsingborg Håll framsidan så enkel som möjligt! Den ser tråkig ut utan bild, men framsidan på större arbeten ska endast innehålla text och vara informativ! Placera skolans logotype

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:6. Moderna språk

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:6. Moderna språk Kvalitetsgranskning Rapport 2010:6 Moderna språk Skolinspektionens rapport 2010:6 Diarienummer 40-2009:1853 Stockholm 2010 Bildbåry: Bananastock Kvalitetsgranskning Rapport 2010:6 Innehåll 1. Sammanfattning

Läs mer

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTREDNING Projekt: Författare: Version: Elever i behov av särskilt IT-stöd v3.3.017 Förvaltning/avdelning: Godkänd av beställare: Senast ändrad: Utbildningsförvaltningen,

Läs mer

Examensarbete 15 högskolepoäng avancerad nivå. En kväll på hotell

Examensarbete 15 högskolepoäng avancerad nivå. En kväll på hotell Malmö högskola Lärande och Samhälle Examensarbete 15 högskolepoäng avancerad nivå En kväll på hotell - Bilders betydelse för läsförståelsen hos vuxna andraspråksinlärare på Sfi One night at a hotel Images

Läs mer

MILJÖ OCH KOMMUNIKATION...5

MILJÖ OCH KOMMUNIKATION...5 Sammanfattning Syftet med det här projektet är att lära oss och förstå så mycket som möjligt om företagets marknad, organisation, administration och framtidsplaner och sedan göra en nulägesanalys utifrån

Läs mer