BODY BALANCE COMFORT SELECT Bruksanvisning BMI

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BODY BALANCE COMFORT SELECT Bruksanvisning BMI"

Transkript

1 BODY BALANCE COMFORT SELECT Bruksanvisning BMI

2 Innehåll Sidan 1 Introduktion 1.1 Avsedd användning Säkerhetsanvisningar Programvara för kroppsanalys Bioimpedansanalys (BIA) Body Mass Index (BMI) Vägningsregler 8 2 Idrifttagande 2.1 Beskrivning av produkt och reglage Isättning eller byte av batterier Installation Allmänna menyer Grundinställningar Språk Första inställning av klockan Första inställning av datum Ytterligare inställningar Inställning av viktenhet (kg - lb) Inställning av temperaturenhet ( C - F) Inställning av displayens kontrast Visningsläge / Batteriförbrukning Ändra klockan Ändra datum Byt språk Skapa en ny användare Inskrivning av personliga data Korrigering av personliga data Förnyad användaridentifiering Radera en användare 32 3 Kroppsanalys 33 4 Visning av analysvärdena 36 5 Vägning utan kroppsanalys 38 6 Utvärdering av mätresultaten och individuell rekommendation 39 7 Meddelanden 44 8 Tekniska Data 46 9 Konformitet Återvinning Service och support Garanti 48 2

3 1. Introduktion 1.1 Avsedd användning Bra att du bestämde dig för en Soehnle kroppsanalysvåg! Du hör alltså till de människor som bryr sig om sin hälsa. Bra kost och tillräcklig motion gör att man slipper övervikt och därmed förbundna sjukdomar. Även för låg vikt kan vara skadligt och får absolut inte ignoreras. Den som är medveten om sina svaga punkter och sina problem kan förbättra sitt kroppsliga välbefinnande och sin motståndskraft med ganska enkla medel. Förutsatt att man känner till sina kroppsvärden och hur man tolkar dem. Soehnle hjälper dig att sätta upp konkreta mål och att finna lämpliga medel till nytta för din hälsa. Din nya våg analyserar din kropps nuvarande tillstånd och visar om värdena är väl balanserade eller ligger utanför det normala området. Om ett eller flera av dina kroppsvärden avviker från det normala, är det en god idé att först ta reda på så mycket som möjligt om det. På Internet finns det utförlig information om dessa saker. Men lita inte på standardpåståenden. Varje människa behöver individuella koncept, som är anpassade till hans eller hennes speciella behov. Med våra produkter vill vi hjälpa dig att ta eget ansvar för din kropp och motivera dig till en sund livsstil. Om du är osäker på vilka åtgärder som är lämpliga för just ditt välbefinnande, så bör du absolut begära professionell rådgivning av en läkare eller kostrådgivare. Den här vågen är avsedd för personer från 16 års ålder. Vågen är inte lämpad för medicinsk eller kommersiell användning. Även för gravida och kroppsbyggare kan mätresultaten bli orimliga på grund av deras speciella förutsättningar. Läs i synnerhet även säkerhetsföreskrifterna noga och följ serviceanvisningarna, så kommer du att ha glädje av din kroppsanalysvåg länge. Spara bruksanvisningen för framtida frågor. Ytterligare information finns på vår hemsida 3

4 1.2 Säkerhetsföreskrifter Varning Felaktig användning kan medföra risker som kan leda till dödsfall eller svåra skador. Varning Felaktig användning kan i vissa situationer leda till skador och hälsorisker. Försiktigt! Felaktig användning kan leda till person- och sakskador. Observera Viktig information Varning Använd aldrig denna apparat tillsammans med elektroniska medicinska apparater t.ex. pace-maker elektroniska medicinska apparater t.ex. EKG-utrustning Apparaten kan orsaka funktionsstörningar hos de ovannämnda elektroniska medicinska utrustningarna. Använd inte apparaten på hala golvbeläggningar. Om plattformens yta eller dina fötter är våta finns risk att halka. Torka av fötterna och plattformen innan du ställer dig på den. Kasta aldrig använda batterier i elden. Explosionsrisk. Kortslut aldrig batterier. Varning Låt en läkare eller en dietspecialist ge dig råd inför en planerad viktminskning. Förvara apparaten oåtkomligt för små barn. Hjälp handikappade som vill använda apparaten. Stå alltid på rätt ställe på vågen och inte på hörn och kanter och stå stilla medan analysen pågår. Tänk på att använda rätt typ av batterier. Sätt i batterierna åt rätt håll. Vid byte av batteri ska alltid nya batterier användas och aldrig batterier från olika tillverkare, med olika laddning eller med tydliga skador det kan leda till överhettning eller explosioner. Förvara alltid batterier utom räckhåll för barn. 4

5 Försiktigt! De enskilda delarna av denna apparat får inte monteras isär, repareras eller byggas om. Batterier innehåller kemikalier. Om dessa läcker ut, kan de orsaka sakskador och kroppsskador. Om man får batterisyra i ögonen, måste man omedelbart skölja med riktigt med vatten och därefter omedelbart uppsöka sjukvården. Ta bort batterierna ur apparaten om den inte ska användas under en lång tid. Anvisningar Mätresultatet kan bli fel i närheten av mobiltelefoner i närheten av värmekällor eller på platser där temperaturen varierar där luftfuktigheten är stor på platser som är utsatta för vibrationer och stötar på heltäckningsmattor. Ställ därför alltid vågen på ett fast och jämnt underlag. Utsätt inte apparaten för direkt solbestrålning. Stå aldrig på displayen. Avfallshantera använda batterier enligt bestämmelserna i landet där du vistas. Rengör apparatens delar endast med en fuktig trasa och om nödvändigt med ett skonsamt rengöringsmedel. Frätande eller nötande rengöringsmedel leder till skador.. 5

6 1.3 Programvara för kroppsanalys Egentligen är det mycket enkelt: Balanserad och kontrollerad kost och motion är den egentliga hemligheten bakom god hälsa, normalvikt och allmänt välbefinnande. En Soehnle kroppsanalysvåg hjälper till genom att mäta hälsorelevanta kroppsvärden. Eftersom dessa kroppsvärden ändras mycket långsamt, är trendvisningen en viktig fördel med denna kroppsanalysvåg. Med fjärrkontrollen till kroppsanalysvågen har du alltid tillgång till viktiga data och trender. För att göra det hela ännu bekvämare bifogar Soehnle ett program för trendanalys på din PC. Installation av programmet Sätt in CD:n i CD-enheten. CD:n startar automatiskt såvida inte den automatiska CD-starten är avstängd. I så fall måste installationsrutinen initieras via setup.exe i utforskaren. Följ därefter installationsrutinen. Starta programmet när installationen är klar. Anslut fjärrkontrollen i klockläge (när den visar tiden) med den medlevererade usb-kabeln. Datorn registrerar fjärrkontrollen automatiskt. Installationsassistenten för usbdrivrutinen öppnas och installationen avslutas. Därefter kan du läsa av och bearbeta uppgifterna från fjärrkontrollen med datorprogrammet. Av hälsoexperter rekommenderade värden Män Kvinnor ålder Kroppsfett lite normalt mycket väldigt mycket Kroppsfett normalt normalt lite normalt mycket väldigt mycket normalt Kroppsvatten Muskelandel Kroppsvatten Muskelandel normalt < > 24 > 58,5 > 38 < > 33 > 52,5 > < > 24 > 57 > 38 < > 36 > 49,5 > < > 26 > 56 > 38 < > 38 > 47,5 > < > 28 > 55 > 38 < > 40 > 46,5 > < > 30 > 54 > 38 < > 42 > 46 > < > 34 > 53 > 38 < > 47 > 45 > 28 * Baserat på NIH/WHO:s BMI-riktlinjer (USA:s nationella hälsoinstitut / Världshälsoorganisationen). 6

7 1.4 Bioimpedansanalys (BIA) BIA är den allmänt använda mätmetoden för Body Balance kroppsanalysvågar. Värdena såsom kroppsfett, kroppsvatten och muskelmassa mäts inte direkt, utan man gör en mätning av kroppens elektriska motstånd (impedans). Sedan beräknas de respektive kroppsmassorna med en statistisk metod utifrån personliga värden, kroppsvikten och det uppmätta motståndet i kroppen. Som grund för utvärderingen kroppsmassevärdena ligger en vetenskaplig studie av en europeisk referensbefolkningsgrupp. Motståndsmätningen sker via elektrodytor på vågens plattform. En helt ofarlig, svag elektrisk ström skickas genom kroppen (< 0,1 ma). Strömmen går lättare genom kroppsvätskan (vatten) som finns i högre grad i musklerna än i kroppsfettet. Ju högre motstånd den elektriska signalen utsätts för i kroppen, desto högre är andelen kroppsfett och andelen kroppsvatten är lägre. Det gäller även tvärt om: Ju högre den procentuella muskelandelen är, desto högre är den procentuella andelen vatten och den procentuella fettandelen är därmed lägre. Kroppsvattenandelen uppdelas i intracellulärt vatten (i cellerna) och extracellulärt vatten (utanför cellerna). 1.5 Body Mass Index (BMI) Som grund för beräkningen är Body Mass Index - ett tal för beräkning av hur kroppsvikten påverkar hälsan. BMI beräknas genom kroppsvikten i kilo delat med kvadraten på kroppslängden i meter. 75 kg (Exempel: BMI = = 24,5) 1,75 m x 1,75 m Klassifikation av kroppsvikten enligt BMI (Källa: Världshälsoorganisationen, 2000) BMI (kg/m²) Klassificering < 18,5 Undervikt 18,5-24,9 Normalvikt 25,0-29,9 Övervikt 30,0 Fetma 30,0-34,9 Fetma, grad I 35,0-39,9 Fetma, grad II 40,0 Fetma, grad III 7

8 1.6 Vägningsregler En vuxen människas vikt kan variera med 2-3 kilo under dagen. Därför är det viktigt att ha konstanta vägningsförhållanden för att viktkontrollen ska vara tillförlitlig. Därför ska man helst väga sig nykter alltid vid samma tid. För en kroppsanalys är tiden mellan 18 och 20 idealisk. utan kläder Se till att plattformen står fast och säkert. Textila eller mjuka golvbeläggningar kan starkt påverka mätresultaten. För att vägningsresultatet inte ska bli fel bör plattformen ha stått stilla de sista tre minuterna före vägningen. Kroppsanalysen Stå barfota på plattformen Stå symmetriskt på plattformen. Ojämn belastning kan ge ett felaktigt mätresultat Stå stilla Håll inte i någonstans och stöd dig inte på något Väg dig alltid på samma ställe. Olika omgivningsförhållanden såsom golvbeläggningar, temperatur och luftfuktighet kan orsaka olika mätresultat. Omständigheter som påverkar kroppsanalysen Uppgifterna om kroppens sammansättning från bioimpedansmetoden kan variera starkt under dagens lopp. Det beror inte på att Body Balance kroppsanalysvågen skulle ha dålig noggrannhet, utan på att kroppens vattenbalans varierar under dagen. Under nattsömnen kan kroppen förlora upp till 2-3 kilo kroppsvatten. Direkt efter uppvaknandet är kroppen därför i normala fall dehydrerad (uttorkad). Ju mindre vatten kroppen innehåller, desto högre är motståndet och därmed den beräknade andelen kroppsfett och alltså är den beräknade andelen muskler mindre. Under dagens lopp fylls vattenreserverna på och mätvärdena blir åter normala. I normala fall rekommenderar man vägning direkt efter uppstigandet på morgonen, men kroppsanalysen fungerar bättre på kvällen. För kroppsanalysen är tiden mellan 18 och 20 lämpligast. 8

9 22 % 21 % 20 % 19 % 18 % 17 % Fettandel Tid _ 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 För att få jämförbara mätvärden bör mätningarna om möjligt förläggas till samma tid på dagen och under samma förutsättningar. Flera omständigheter som påverkar kroppsanalysen Förutom den dagliga variationen hos mätvärdena kan det uppstå skillnader på grund av ändringar i vattenbalansen på grund av maten, vätskeupptagning, mens, sjukdom, träning och bad. Orimliga värden kan förekomma hos personer med feber, ödem eller osteoporos personer som genomgår dialysbehandling personer som tar medicin mot kardiovaskulära sjukdomar gravida kvinnor ungdomar under 16 år personer med asiatiskt eller afrikanskt ursprung 9

10 2 Idrifttagande 2.1 Beskrivning av produkt och reglage Fjärrkontroll Batterifack Vägning plattform Batterifack 1. Displayfält É Menyknappar 2. Return/Escape-knapp 3. Inställningsknapp 4. Bekräfta Knapp för att hämta mätvärde 5. Kroppsvikt 6. Fettandel 7. Vattenandel 8. Muskelandel 9. Totalt energibehov À Ã Â Ä Å Æ Á Ç È USB-gränssnitt (på sidan) 10. Ljussensor för nattavstängning 10

11 2.2 Isättning eller byte av batterier a. a. Öppna batterifacket på vågplattformen b. Sätt i batterier. Se till att batterierna är vända åt rätt håll. c. Öppna batterifacket på fjärrkontrollen. d. Sätt i batterier. Se till att batterierna är vända åt rätt håll. Obs! Vid byte av batterier ska man alltid använda nya batterier av samma typ och aldrig batterier av olika sorter eller olika laddningsgrad. Som alternativ till vanliga alkaliska batterier rekommenderas NiMh-batterier med låg självurladdning (Low Self Discharge). Viktigt: Laddbara batterier måste laddas upp utanför apparaten. Det går inte att ladda batterier via usb-anslutningen i fjärrkontrollen. b. d. 11

12 2.3 Installation 1. Ställ vågen på ett jämnt och fast underlag. Varning! Risk att halka på våta ytor. 2. Fjärrkontrollen kan hållas i handen, ställas på ett bord, sitta kvar på vågen eller hängas upp på väggen. Om man fäster den magnetiska vägghållaren på en fast, jämn, torr, damm- och fettfri yta räcker det att sätta in vägghållaren i det ovala uttaget på baksidan av fjärrkontrollen. Dra av tejpremsan och tryck fast terminalen i ögonhöjd och vågrätt där den ska sitta. 3. Vid stenplattor eller ojämna ytor kan vi inte garantera att limningen håller i längden. Därför är det bättre att skruva fast vägghållaren. Ta bort locket på det magnetiska väggfästet genom att trycka in en nagel eller en knivspets under urtaget och bända upp locket. Borra sedan 2 hål med avståndet 2 cm vågrätt bredvid varandra i väggen. Borrdiametern beror på om man behöver plugga eller inte. Sätt i skruvar och tryck tillbaka locket. Sätt fjärrkontrollen på magnetfästet. 12

13 2.4 Allmänna menyer Den intuitiva styrningen av Soehnle Body Balance Comfort Select sker med endast 3 sensorknappar. När fjärrkontrollen är i standbyläge (visar klockan och temperaturen) trycker man på OK för att aktivera vågen. Startsidan hälsar den senaste användaren välkommen och därefter beskrivs de olika funktionsknapparna. Med kan man byta användare. Med OK kommer man till huvudmenyn och bekräftar det man valde med. Med Escape ( ) går man ett menysteg tillbaka. De 5 undre knapparna är till för att direkt öppna de senaste mätvärdena och tillhörande trendkurvor. Observera Öppningen sker med en liten fördröjning vid aktiveringen (1 sekund). Därefter reagerar knapparna utan fördröjning. 13

14 2.5 Grundinställningar När batterierna satts i fjärrkontrollen visas först startsidan. Därefter måste man göra grundinställningarna med följande menypunkter. Språk Tid Datum Om du vill göra ändringar senare, trycker du på OK och kommer då till huvudmenyn, där du kan ändra önskad menypunkt under Inställningar Språk Välj önskat språk med. Det valda språket markeras mörkt. Bekräfta valet med OK. 14

15 2.5.2 Första inställning av klockan Välj tidsformat (12h / 24h) med och bekräfta med OK. Observera Valet är alltid mörkmarkerat. Bekräfta med OK att du vill ställa klockan. Ställ in varje del av tiden med och bekräfta varje gång med OK. När tiden är helt inställd, så gå med till bekräfta och tryck på OK. 15

16 2.5.3 Första inställning av datum Efter grundinställningen av klockan hoppar menyn automatiskt till datuminställningen. Bekräfta med OK att du vill ändra datum. Ställ in varje del av datumet med och bekräfta varje gång med OK. Observera Glöm inte att skriva in aktuellt datum eftersom mätvärdena sorteras fel om man skriver in ett gammalt datum. Den felaktiga inmatningen kan endast rättas genom att radera och skriva in den aktuella användaren på nytt. Då förlorar man de tidigare sparade mätvärdena. När datumet är helt inställt, så gå med till bekräfta och tryck på OK. Observera Orimliga inmatningar t.ex , accepteras inte. Grundinställningen är klar. 16

17 2.6 Ytterligare inställningar Med OK aktiveras fjärrkontrollen. Startsidan hälsar den senaste användaren välkommen och de olika funktionsknapparna beskrivs. Om det inte finns någon användare ännu, visas ett meddelande om detta. Tryck på OK för att komma till huvudmenyn. Välj med den menypunkt som du vill ändra och bekräfta med OK. 17

18 2.6.1 Inställning av viktenhet (kg - lb) Välj med menypunkten kg / lb för att växla mellan viktenheter och bekräfta med OK. Välj med i vilken enhet du vill visa vikten i och bekräfta med OK. Välj med en annan menypunkt och bekräfta ditt val med OK eller lämna menynivån genom att trycka på Escape ( ). 18

19 2.6.2 Inställning av temperaturenhet ( C - F) Välj med menypunkten C / F för att växla mellan temperaturenheter och bekräfta med OK. Välj med i vilken enhet du vill visa rumstemperaturen och bekräfta med OK. Välj med en annan menypunkt och bekräfta ditt val med OK eller lämna menynivån genom att trycka på Escape ( ). 19

20 2.6.3 Inställning av displayens kontrast Välj med menypunkten Kontrast för att ändra displayens kontrast och bekräfta med OK. Välj med det kontrastvärde, som är bäst läsbart vid de ljusförhållanden som råder hos dig och bekräfta med OK. Välj med en annan menypunkt och bekräfta ditt val med OK eller lämna menynivån genom att trycka på Escape ( ). 20

21 2.6.4 Visningsläge / Batteriförbrukning Batteriernas livslängd kan förlängas avsevärt genom att ändra visningsläget. Välj med menypunkten Batteriförbrukning och bekräfta med OK. Välj med det visningsläge som du vill ha och bekräfta med OK. Normal utan energisparåtgärder / minst ett halvår. Eco med nattavstängning / ca 1 års batterilivslängd. Eco plus med avstängning och aktivering via OK-knappen / ca 3 års batterilivslängd Observera Efter nattavstängningen (Eco) kan aktiveringen ta några sekunder. Håll kvar fingret på OK-knappen tills startsidan visas. Välj med en annan menypunkt och bekräfta ditt val med OK eller lämna menynivån genom att trycka på Escape ( ). 21

22 2.6.5 Ändra klockan Välj med menypunkten Klocka för att ställa in tiden och välja tidsformat och bekräfta med OK. Välj tids- och datumformat (12h / 24h) med och bekräfta med OK. Välj tid med och bekräfta med OK. Ställ in varje del av tiden med och bekräfta varje gång med OK. När tiden är helt inställd, så gå tillbaka till huvudmenyn med Escape ( ). Genom att trycka på Escape ( ) lämnar man huvudmenynivån. 22

23 2.6.6 Ändra datum Välj med menypunkten Datum för att ändra datum och bekräfta med OK. Ställ in varje del av datumet med och bekräfta varje gång med OK. Observera Det går inte att mata in ett datum som är tidigare än dagens datum när det finns aktuellare mätvärden. Inmatningen kan endast rättas genom att radera och skriva in den aktuella användaren på nytt. Då förlorar man de tidigare sparade mätvärdena. När datumet är helt inställd, så gå tillbaka till huvudmenyn med Escape ( ). Genom att trycka på Escape ( ) lämnar man huvudmenynivån Byt språk Gå till huvudmenyn med OK-knappen. Välj med menypunkten Språk och bekräfta med OK. Gå till önskat språk med och bekräfta med OK. Genom att trycka på Escape ( ) lämnar man huvudmenynivån. 23

24 2.7 Skapa en ny användare Din nya kroppsanalysvåg har automatisk användaridentifiering. För att du ska bil igenkänd såsom användare måste du först genomföra en kroppsanalys och därefter direkt mata in följande personliga data: Användarnamn, födelsedatum, kön, kroppslängd och aktivitetsgrad. Observera Vi rekommenderar att du läser igenom hela detta kapitel innan du genomför kroppsanalysen. Under inmatningen som ny användare uppmanas du att ställa dig barfota på kroppsanalysvågen. Det är nödvändigt för kroppsanalysen. Ta av skor och strumpor. Om fjärrkontrollen är i standbyläge (visar klockan och temperaturen) trycker man på OK för att aktivera vågen. Startsidan hälsar den senaste användaren välkommen och därefter beskrivs de olika funktionsknapparna. Gå till huvudmenyn genom att trycka på OK-knappen. Välj med menypunkten Användare och bekräfta med OK. Gå med till menypunkten Ny användare och bekräfta med OK. Ställ dig på plattformen för en första mätning. Den första mätningen är absolut nödvändig för att spara data och för att vågen ska känna igen dig automatiskt. Observera Om man inte går upp på vågen eller om man har skor eller strumpor på sig, visar displayen Fel och man måste göra om mätningen. Stå stilla tills displayen visar Skriv in användarnamn. Fortsätt till inmatningen av personliga data enligt beskrivningen på nedanstående sidor. 24

25 Observera Vågen har ett time-out-läge. Efter 30 sekunder utan användning återgår vågen till att visa klockan Inskrivning av personliga data Efter den första mätningen visas menyn för inskrivning av användarnamn. Tryck på OK. Skriv in användarnamnet bokstav för bokstav. Välj bokstav med och bekräfta med OK. Markören hoppar till nästa läge. Välj åter bokstav med och bekräfta med OK igen, osv. Tryck på Escape ( ) efter den sista bokstaven. Observera Alfabetet gås i grundinställningen igenom från A till Z. Om man trycker på kroppsfettknappen kan man ändra riktning så att det går från Z till A. Gå med till menypunkten Bekräfta och tryck på OK. 25

26 Därefter skriver man in sitt födelsedatum. Välj datum med om det inte redan är markerat. Tryck sedan på OK. Markören för den första siffran blinkar. Med väljer man siffror och med OK bekräftar man inmatningen. Markören hoppar till nästa läge. Välj åter siffra med och bekräfta med OK igen, osv. Bekräfta en gång till med OK efter sista siffran. Gå sedan med till menypunkten Bekräfta och tryck på OK. Därefter skriver man in kön. Välj kön med och bekräfta med OK. 26

27 Därefter anger man sin kroppslängd. Välj en siffra i taget med och bekräfta varje gång med OK. Gå med efter sista siffran till menypunkten Bekräfta och tryck på OK. Därefter skriver man in sin aktivitetsgrad. Välj aktivitetsgrad med och bekräfta med OK. 1 knappast någon motion max 2 h/dag stående eller i rörelse 2 lätt, aktiv, sittande och stående aktivitet 3 Hushålls- och trädgårdsarbete, huvudsakligen stående, bara ibland sittande 4 Idrottare och människor som rör sig mycket 5 Kroppsarbetare, mycket aktiva idrottare minst 5 h/vecka intensiv träning minst 10 h/vecka intensiv träning Aktivitetsgraderna 4 och 5 tas inte med i beräkningen av kroppsvärdena före 18 års ålder. 27

28 Data sparas och nu visas i tur och ordning kroppsvikt med BMI (Body Mass Index), fettandel (%), vattenandel (%), muskelandel (%), energibehov (kcal), en handlingsrekommendation och vikttrenden. Därefter återgår displayen till att visa klockan och rumstemperaturen. Observera Vid undre kanten av displayen utvärderas det aktuella kroppsvärdet i en stapel med 9 segment. Det segment där det individuella mätvärdet befinner sig har svart bakgrund. De mittersta gråmarkerade segmenten är normalområdet. Antal dagar i trendkurvan 28

29 2.7.2 Korrigering av personliga data Om till exempel: din kroppslängd ändras (ungdomar under uppväxtåren), din aktivitetsgrad förändras, eller det ska göras ändringar, då kan du ändra uppgifter i det redan existerande minnet. När fjärrkontrollen är i standbyläge (visar klockan och temperaturen) måste man trycka på OK för att aktivera vågen. Startsidan hälsar den senaste användaren välkommen och därefter beskrivs de olika funktionsknapparna. Tryck på OK för att komma till huvudmenyn. Välj menypunkten Användare med -knappen. Bekräfta valet med OK. Gå sedan med till önskat användarnamn och bekräfta med OK. 29

30 Därefter kan personliga data ändras (namn, kroppslängd, kön, födelsedatum, aktivitetsgrad). Gå sedan med till den inställning som ska ändras och bekräfta med OK. Ändra sedan värdet siffra för siffra eller bokstav för bokstav med och bekräfta varje gång med OK. När alla siffror/bokstäver är inmatade mörkmarkeras hela värdet. Gå sedan med till Bekräfta och bekräfta med OK. Observera Ändring av namnet görs på lite annat sätt. Tryck på Escape ( ) när den sista bokstaven har skrivits in. Gå sedan med till Spara och bekräfta med OK. 30

31 2.7.3 Förnyad användaridentifiering Om användaren inte omedelbart identifieras eller identifieras fel, gör man så här: Om fjärrkontrollen är i standbyläge (visar klockan och temperaturen) trycker man på OK för att aktivera vågen. Startsidan hälsar den senaste användaren välkommen och därefter beskrivs de olika funktionsknapparna. Tryck på OK för att komma till huvudmenyn. Välj menypunkten Användare med -knappen. Bekräfta valet med OK. Gå sedan med till önskat användarnamn och bekräfta med OK. Gå sedan med till Användaridentifiering och bekräfta med OK. Ställ dig barfota på vågen omedelbart efter uppmaningen till det. Därefter sker kroppsanalysen och de olika värdena visas. Användaren registreras i sitt minne och kommer i fortsättningen åter att identifieras automatiskt. 31

32 2.7.4 Radera en användare Om fjärrkontrollen är i standbyläge (visar klockan och temperaturen) trycker man på OK för att aktivera vågen. Startsidan hälsar den senaste användaren välkommen och därefter beskrivs de olika funktionsknapparna. Tryck på OK för att komma till huvudmenyn. Välj menypunkten Användare med -knappen. Bekräfta valet med OK. Gå sedan med till önskat användarnamn och bekräfta med OK. Gå sedan med till Radera användare och bekräfta med OK. Bekräfta den följande säkerhetsfrågan med Ja. Välj Tillbaka i den efterföljande användarmenyn och bekräfta med OK. Tryck på Escape ( klockan. ) för att lämna huvudmenyn och återgå till visningen av 32

33 3 Kroppsanalys Kroppsanalysen förutsätter att man är barfota. Dina personliga data måste först ha skrivits in. För att mätningarna ska bli entydiga och jämförbara, ska man väga sig med så lite kläder som möjligt och under samma förutsättningar (tid, måltider etc.). 1. Ställ dig på plattformen. Din vikt visas. Stå stilla medan kroppsanalysen pågår. 2. Efter automatisk användaridentifiering visas kroppsvikten tillsammans med BMI (Body Mass Index), fettandel, vattenandel, muskelandel och energiförbrukningen. Uppgifterna i stapeln utvärderar mätvärdena. Normalområdet för personen ligger i de 3 mittersta segmenten av stapeln. Observera Vid undre kanten av displayen utvärderas det aktuella kroppsvärdet i en stapel med 9 segment. Det segment där det individuella mätvärdet befinner sig har svart bakgrund. De mittersta gråmarkerade segmenten är normalområdet. 33

34 3. Därefter visas en bedömning av de uppmätta värdena. LIFE IN BALANCE betyder att allt är som det ska. Men om det visas en våg i obalans och en eller flera av följande symboler, då ligger ett eller flera värden inte inom normalområdet. a. Kroppsvikt b. Kroppsfett c. Kroppsvatten d. Muskelmassa Om ett eller flera av dina kroppsvärden avviker från det normala, är det en god idé att först ta reda på så mycket som möjligt om det. Internet innehåller mängder av information inom dessa områden. Men lita inte på standardpåståenden. Varje människa behöver individuella koncept, som är anpassade till hans eller hennes speciella behov. Om du är osäker på vilka åtgärder som är lämpliga för just ditt välbefinnande, så bör du absolut begära professionell rådgivning av en läkare eller kostrådgivare. 4. Stig av vågen. Vågen stänger av sig själv och återgår till att visa klockan och temperaturen. a b c d 34

35 Observera I sällsynta fall kan vågen inte hitta rätt personminne automatiskt. Då måste användaren välja minne manuellt: Gå med till önskat användarnamn och bekräfta med OK. Då visas din vikt och andelarna fett, vatten och muskler, ditt totala energibehov och en utvärdering av uppgifterna. I sällsynta fall kan det även förekomma, att vågen tar fel på personer med mycket lika vikt och värden. Det leder tyvärr till att trendkurvorna blir felaktiga. 35

36 4 Visa kroppsanalysvärden Varje användares sist uppmätta värden och tillhörande trendkurvor kan visas direkt. Om fjärrkontrollen är i standbyläge (visar klockan och temperaturen) trycker man på OK för att aktivera vågen. Startsidan hälsar den senaste användaren välkommen och därefter beskrivs de olika funktionsknapparna. Med kan man byta användare. Genom att trycka på en av knapparna för visning av mätvärden visas de senaste mätvärdena för den valda användaren. Om den senaste användaren har vägt sig flera gånger den dagen, då visas de respektive genomsnittsvärdena: Kroppsvikt Kroppsfett Kroppsvatten Muskelmassa Energibehov När man trycker en gång till på samma knapp visas den tillhörande trendkurvan. Med kan man gå till de andra användarnas värden. Fjärrkontrollen stänger av sig automatiskt eller när man trycker på Escape ( ). 36

37 Med kan man även växla mellan olika användare när de olika värdena visas. När man trycker på knappen Visa mätvärden visas de sist uppmätta värdena och när man trycker en gång till på samma knapp visas trendkurvan för den valda användaren. 37

38 5. Vägning utan kroppsanalys När man ställer sig på vågen med skor eller strumpor, kan ingen kroppsanalys genomföras. Kroppsanalysvågen väger dig då bara. 38

39 6. Utvärdering av mätresultaten Body Balance beräknar ditt individuella idealtillstånd beträffande vikt och andel kroppsfett med hjälp av dina personliga data och rekommendationer från hälsoexperter. Dessutom beräknar den andelen vatten i kroppen som helhet och muskelandelen. Observera att musklerna också innehåller vatten, som redan har tagits med i analysen av kroppsvattnet. Därför blir totalsumman alltid över 100 %. Kroppsvikt BMI (kg/m²) Klassificering Medan displayen visar kroppsvikten i kilo visas BMI (Body Mass Index) därunder och stapeln i nederkanten av displayen visar en första tolkning av det individuellt beräknade BMI-värdet. BMI är ett mått på bedömningen av en människas kroppsmassa. Observera Det segment där det individuella mätvärdet befinner sig har svart bakgrund. De mittersta gråmarkerade segmenten är normalområdet. < 18,5 Undervikt 18,5-24,9 Normalvikt 25,0-29,9 Övervikt 30,0 Fetma 30,0-34,9 Fetma, grad I 35,0-39,9 Fetma, grad II 40,0 Fetma, grad III Absolut BMI-avvikelse från det individuella normalvärdet Källa: Världshälsoorganisationen, = < - 7,5 2 = - 7,5 3 = - 5,0 4 = - 2,5 5 = 0,0 6 = + 2,5 7 = + 5,0 8 = + 7,5 9 = > + 7,5 39

40 Fettandel Medan displayen visar kroppsfettandelen i %, visar stapeln i nederkanten av displayen en första utvärdering av den individuellt beräknade kroppsfettandelen. Det segment där det individuella mätvärdet befinner sig har svart bakgrund. De mittersta gråmarkerade segmenten är normalområdet. För mycket kroppsfett är ohälsosamt. Men det som är viktigare, är att en för stor andel fett oftast sammanhänger med förhöjd blodfetthalt, vilket ger en extremt hög risk för olika sjukdomar som t ex diabetes, hjärtsjukdomar, högt blodtryck osv. En mycket låg andel kroppsfett är också skadligt för hälsan. Förutom underhudsfettet avsätter kroppen viktiga fettdepåer som skydd för inre organ och för att garantera viktiga ämnesomsättningsfunktioner. Om dessa nödvändiga fettreserver angrips, kan det uppstå ämnesomsättningsrubbningar. Exempelvis kan mensen utebli hos kvinnor om kroppsfettandelen sjunker under 10%. Dessutom ökar risken för osteoporos (benskörhet). Den normala kroppsfettandelen beror på ålder och framför allt på kön. Hos kvinnor ligger normalvärdet cirka 10% högre än hos män. Med tilltagande ålder minskar kroppen muskelmassan och därmed ökar alltså kroppsfettandelen. Avvikelse från det personliga normalvärdet < -12 % mycket låg fettandel 2-12 % låg fettandel 3-7 % 4-3 % 5 0 % normal fettandel % % hög fettandel % 9 > + 12 % mycket hög fettandel 40

WEB CONNECT ANALYSIS Bruksanvisning BMI

WEB CONNECT ANALYSIS Bruksanvisning BMI WEB CONNECT ANALYSIS Bruksanvisning BMI Innehåll 1. Inledning 3 1.1 Avsedd användning 3 1.2 Säkerhetsanvisningar 4 1.3 Varför är kroppsanalys meningsfullt? 6 1.4 Bio-impedans-analys (BIA) 6 1.5 Body Mass

Läs mer

Elektronisk personvåg med kroppsanalys

Elektronisk personvåg med kroppsanalys B R U K S A N V I S N I N G Elektronisk personvåg med kroppsanalys Artikelnummer 9530-1485 1 Elektronisk personvåg med kroppsanalys Artikelnummer 9530-1485 Förutom vikt mäter vågen kroppsfett, vattenhalt,

Läs mer

Modell R6 Bruksanvisning

Modell R6 Bruksanvisning PULSE D I A /min mmhg SYS mmhg SET MEM HEM-6000-E_sv.fm Page 1 Monday, February 28, 2005 3:05 PM Blodtrycksmätare för handleden Modell R6 Bruksanvisning SV HEM-6000-E_sv.fm Page 2 Monday, February 28,

Läs mer

Bruksanvisning. Kroppssammansättningsmätare BF212 IM-HBF-212-EW-01-08/2012 5337409-8A. All for Healthcare 12K2590

Bruksanvisning. Kroppssammansättningsmätare BF212 IM-HBF-212-EW-01-08/2012 5337409-8A. All for Healthcare 12K2590 Bruksanvisning Kroppssammansättningsmätare BF212 All for Healthcare IM-HBF-212-EW-01-08/2012 5337409-8A 12K2590 BF212 Kroppssammansättningsmätare Tack för att du har köpt denna kroppssammansättningsmätare.

Läs mer

Innehåll F E. d a I J K N O P Q R S T W X Y Z AA

Innehåll F E. d a I J K N O P Q R S T W X Y Z AA Innehåll c 1 F L 2 J b Tack för att du har köpt OMRON M3 digital automatisk blodtrycksmätare. OMRON M3 är en kompakt, helt automatisk blodtrycksmätare som fungerar enligt den oscillometriska principen.

Läs mer

Svenska Norsk Dansk Suomi. Doro PhoneEasy. 332gsm

Svenska Norsk Dansk Suomi. Doro PhoneEasy. 332gsm Norsk Dansk Suomi Doro PhoneEasy 332gsm 23 24 Svenska 1. Knapplås 2. Sidoknapp (volym) 3. Ficklampsknapp 4. Display 5. Funktionsknapp vänster 6. Samtalsknapp 7. Snabbvalsknappar 8. 1/Röstbrevlåda 9. Numerisk

Läs mer

Digital automatisk blodtrycksmätare Modell M10-IT Användarhandbok

Digital automatisk blodtrycksmätare Modell M10-IT Användarhandbok Digital automatisk blodtrycksmätare Modell M10-IT Användarhandbok SV IM-HEM-7080IT-E-05-10/2011 Innehåll Innan du använder enheten Introduktion...3 Viktig säkerhetsinformation...4 1. Översikt...6 2. Förberedelse...10

Läs mer

Professionell Trådlös Väderstation WS2355. Svensk Manual. Läs alltid först igenom bruksanvisningen och spara den för framtida hänvisningar

Professionell Trådlös Väderstation WS2355. Svensk Manual. Läs alltid först igenom bruksanvisningen och spara den för framtida hänvisningar Professionell Trådlös Väderstation WS2355 Svensk Manual Läs alltid först igenom bruksanvisningen och spara den för framtida hänvisningar 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19.

Läs mer

5.2 mmol BRUKSANVISNING. System för blodsockerkontroll. Påminn. Alternativ. 12:24 l 13.10. Före måltid

5.2 mmol BRUKSANVISNING. System för blodsockerkontroll. Påminn. Alternativ. 12:24 l 13.10. Före måltid System för blodsockerkontroll 12:24 l 13.10 5.2 mmol Före måltid L Påminn. Alternativ BRUKSANVISNING Använder Bayers Contour Next blodsockerteststickor AVSEDD ANVÄNDNING Bayers Contour Next USB-system

Läs mer

Gigaset. Gigaset A580

Gigaset. Gigaset A580 s Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved. Subject

Läs mer

PR 35. Bedienungsanleitung Operating instructions Bruksanvisning. Käyttöohje ja ko cn

PR 35. Bedienungsanleitung Operating instructions Bruksanvisning. Käyttöohje ja ko cn PR 35 Bedienungsanleitung Operating instructions Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje de en da sv no fi ja ko cn 1 2 3 4 5 6 8 9 7 11 10 BRUKSANVISNING I ORIGINAL PR 35 Lutningslaser

Läs mer

FAX L360 Bruksanvisning

FAX L360 Bruksanvisning FAX L360 Bruksanvisning Den här utrustningen följer i allt väsentligt kraven i EC-direktiv 1999/5/EC. Vi förklarar härmed att denna produkt följer EMC-kraven i ECdirektiv 1999/5/EC vid en nominell ineffekt

Läs mer

Utanför USA, Kanada och Puerto Rico, ring +1-610-644-8990 eller din lokala Animasdistributör.

Utanför USA, Kanada och Puerto Rico, ring +1-610-644-8990 eller din lokala Animasdistributör. 1 Teknisk och klinisk hjälp Om det är någonting som du inte förstår i denna bruksanvisning, om du har frågor kring eller behöver hjälp med din pump, finns vårt pumpsupportteam tillgängligt 24 timmar om

Läs mer

Innehåll. 1. Välkommen 4

Innehåll. 1. Välkommen 4 1.1 Bruksanvisning Innehåll 1. Välkommen 4 2. Lär känna Roger Pen 6 2.1 I förpackningen 6 2.2 Så fungerar Roger Pen 7 2.3 Beskrivning av enheten 8 2.4 Indikatorlampor (LED-status) 9 3. Komma igång 10 3.1

Läs mer

BRUKSANVISNING KOBOLD VR200 ROBOTDAMMSUGARE OCH TILLBEHÖR

BRUKSANVISNING KOBOLD VR200 ROBOTDAMMSUGARE OCH TILLBEHÖR BRUKSANVISNING KOBOLD VR200 ROBOTDAMMSUGARE OCH TILLBEHÖR SNABBSTART 1 3 5 ON 2 4 II. 0,30 m START 0,50 m 0,50 m I. 90 min. 6 7 I. II. CLEAN III. IV. III. V. PRODUKTÖVERSIKT 9c 9d 9e 2a 2b 2c 2d 2e 9b

Läs mer

DIGITALKAMERA. Referenshandbok

DIGITALKAMERA. Referenshandbok DIGITALKAMERA Referenshandbok Ett urval av funktionerna hos COOLPIX L27 Låt kameran göra jobbet G-läget (Enkelt autoläge)... A 32 När du riktar kameran mot motivet väljer kameran rätt inställningar åt

Läs mer

Bruksanvisning. Insulin Management System

Bruksanvisning. Insulin Management System Bruksanvisning Insulin Management System Använd utrymmet nedan för att registrera viktig hälso- och produktinformation. Läkare Sjukförsäkring Kontakter och viktig information Namn Adress Namn Adress Telefon

Läs mer

Ägarmanual. Digital Satellitmottagare FREE-TO-AIR SVENSKA. Innehåll

Ägarmanual. Digital Satellitmottagare FREE-TO-AIR SVENSKA. Innehåll Ägarmanual Digital Satellitmottagare FREE-TO-AIR SVENSKA Innehåll Innehåll 2 Övergripande instruktioner 3 Säkerhetsföreskrifter 4 Koppla in mottagaren 5 Kontrollpanel, fram och bak 6 Fjärrkontroll 7 Installation

Läs mer

Digitalkamera. Bruksanvisning. Studera bruksanvisningen innan ni använder kameran så får ni ut bästa prestanda.

Digitalkamera. Bruksanvisning. Studera bruksanvisningen innan ni använder kameran så får ni ut bästa prestanda. Digitalkamera Bruksanvisning Studera bruksanvisningen innan ni använder kameran så får ni ut bästa prestanda. Tack för att du köpt en RICOH WG-30W digitalkamera. Studera bruksanvisningen innan kameran

Läs mer

Mobile Navigation TravelPilot 100

Mobile Navigation TravelPilot 100 www.blaupunkt.com Mobile Navigation TravelPilot 100 Bruks- och monteringsanvisning (Lång version) Översikt över enheten Översikt över enheten 1 2 3 4 5 6 8 7 2 9 10 Översikt över enheten 1 Teckenfönster

Läs mer

Bruksanvisning. Oyster IV. Digital & Digital "CI" Upplaga: september 2005 Software Version T1.25

Bruksanvisning. Oyster IV. Digital & Digital CI Upplaga: september 2005 Software Version T1.25 Bruksanvisning Oyster IV Digital & Digital "CI" Upplaga: september 2005 Software Version T1.25 Särskilda hänvisningar För att undvika brandfara och skador på apparaten måste mottagaren skyddas mot regn

Läs mer

EX220U. EX220U Användarhandbok DLP PROJEKTOR MODELL

EX220U. EX220U Användarhandbok DLP PROJEKTOR MODELL DLP PROJEKTOR MODELL EX220U Användarhandbok SVENSKA EX220U Den här användarhandboken innehåller viktig information för dig. Läs den innan du använder projektorn. VAR FÖRSIKTIG! RISK FÖR ELEKTRISK STÖT

Läs mer

Bruksanvisning. Värmepumpstumlare T 8967 WP

Bruksanvisning. Värmepumpstumlare T 8967 WP Bruksanvisning Värmepumpstumlare T 8967 WP Bruksanvisningen ska ovillkorligen sv-se läsas innan värmepumpstumlaren installeras och tas i bruk. På så vis undviker du personskador och skador på värmepumpstumlaren.

Läs mer

Din manual CANON POWERSHOT PRO1 http://sv.yourpdfguides.com/dref/817072

Din manual CANON POWERSHOT PRO1 http://sv.yourpdfguides.com/dref/817072 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för CANON POWERSHOT PRO1. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Pulse Sonic K3555 - SVENSKA Avstånds- och hastighetsmätning, puls, fettförbränning och kalorier

Pulse Sonic K3555 - SVENSKA Avstånds- och hastighetsmätning, puls, fettförbränning och kalorier Pulse Sonic K3 - SVENSKA Avstånds- och hastighetsmätning, puls, fettförbränning och kalorier MEM/EL ST/SP/+ MODE/SET SAVE/RST/- MODE / SET (Funktion/inställningar) + Tänd display! MEM / EL (Minne/belysning)

Läs mer

Nokia C2 05 Användarhandbok

Nokia C2 05 Användarhandbok Nokia C2 05 Användarhandbok Utgåva 1.2 2 Innehåll Innehåll Säkerhet 4 Komma i gång 5 Knappar och delar 5 Sätta i SIM-kort och batteri 6 Sätta i ett minneskort 7 Ladda batteriet 8 Slå på eller stänga av

Läs mer

Polar RS300X. Bruksanvisning

Polar RS300X. Bruksanvisning Polar RS300X Bruksanvisning Innehållsförteckning 1. KOMMA IGÅNG... 4 Lär känna din Polar RS300X... 4 Träningsdatorns knappar och menystruktur... 5 Börja med grundläggande inställningar.... 6 Symboler på

Läs mer

sv AnvändArguide 1 2

sv AnvändArguide 1 2 sv Användarguide 1 2 LÄGEN OCH VYER Time (Tid) Training (Träning) Speed & Distance (Hastighet och distans) veckodag datum sekunder alternativ tid tom training effect kalorier genomsnittspuls varvtid tid

Läs mer

Doro PhoneEasy 410gsm

Doro PhoneEasy 410gsm Doro PhoneEasy 410gsm Enkel mobiltelefon HAC Hearing Aid Compability (kompatibel med hörapparater) Göm oönskade funktioner Säkerhetsfunktioner Vår användarvänliga och vikbara mobiltelefon i snyggt utförande

Läs mer

SL650 Bruksanvisning 1

SL650 Bruksanvisning 1 SL650 Bruksanvisning 1 Bästa kund Tack för ditt val av Bea-fon SL650 Läs igenom den här bruksanvisningen noggrant innan du använder telefonen. Tillverkaren förbehåller sig rätten till tolkningsföreträde

Läs mer