BODY BALANCE COMFORT SELECT Bruksanvisning BMI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BODY BALANCE COMFORT SELECT Bruksanvisning BMI"

Transkript

1 BODY BALANCE COMFORT SELECT Bruksanvisning BMI

2 Innehåll Sidan 1 Introduktion 1.1 Avsedd användning Säkerhetsanvisningar Programvara för kroppsanalys Bioimpedansanalys (BIA) Body Mass Index (BMI) Vägningsregler 8 2 Idrifttagande 2.1 Beskrivning av produkt och reglage Isättning eller byte av batterier Installation Allmänna menyer Grundinställningar Språk Första inställning av klockan Första inställning av datum Ytterligare inställningar Inställning av viktenhet (kg - lb) Inställning av temperaturenhet ( C - F) Inställning av displayens kontrast Visningsläge / Batteriförbrukning Ändra klockan Ändra datum Byt språk Skapa en ny användare Inskrivning av personliga data Korrigering av personliga data Förnyad användaridentifiering Radera en användare 32 3 Kroppsanalys 33 4 Visning av analysvärdena 36 5 Vägning utan kroppsanalys 38 6 Utvärdering av mätresultaten och individuell rekommendation 39 7 Meddelanden 44 8 Tekniska Data 46 9 Konformitet Återvinning Service och support Garanti 48 2

3 1. Introduktion 1.1 Avsedd användning Bra att du bestämde dig för en Soehnle kroppsanalysvåg! Du hör alltså till de människor som bryr sig om sin hälsa. Bra kost och tillräcklig motion gör att man slipper övervikt och därmed förbundna sjukdomar. Även för låg vikt kan vara skadligt och får absolut inte ignoreras. Den som är medveten om sina svaga punkter och sina problem kan förbättra sitt kroppsliga välbefinnande och sin motståndskraft med ganska enkla medel. Förutsatt att man känner till sina kroppsvärden och hur man tolkar dem. Soehnle hjälper dig att sätta upp konkreta mål och att finna lämpliga medel till nytta för din hälsa. Din nya våg analyserar din kropps nuvarande tillstånd och visar om värdena är väl balanserade eller ligger utanför det normala området. Om ett eller flera av dina kroppsvärden avviker från det normala, är det en god idé att först ta reda på så mycket som möjligt om det. På Internet finns det utförlig information om dessa saker. Men lita inte på standardpåståenden. Varje människa behöver individuella koncept, som är anpassade till hans eller hennes speciella behov. Med våra produkter vill vi hjälpa dig att ta eget ansvar för din kropp och motivera dig till en sund livsstil. Om du är osäker på vilka åtgärder som är lämpliga för just ditt välbefinnande, så bör du absolut begära professionell rådgivning av en läkare eller kostrådgivare. Den här vågen är avsedd för personer från 16 års ålder. Vågen är inte lämpad för medicinsk eller kommersiell användning. Även för gravida och kroppsbyggare kan mätresultaten bli orimliga på grund av deras speciella förutsättningar. Läs i synnerhet även säkerhetsföreskrifterna noga och följ serviceanvisningarna, så kommer du att ha glädje av din kroppsanalysvåg länge. Spara bruksanvisningen för framtida frågor. Ytterligare information finns på vår hemsida 3

4 1.2 Säkerhetsföreskrifter Varning Felaktig användning kan medföra risker som kan leda till dödsfall eller svåra skador. Varning Felaktig användning kan i vissa situationer leda till skador och hälsorisker. Försiktigt! Felaktig användning kan leda till person- och sakskador. Observera Viktig information Varning Använd aldrig denna apparat tillsammans med elektroniska medicinska apparater t.ex. pace-maker elektroniska medicinska apparater t.ex. EKG-utrustning Apparaten kan orsaka funktionsstörningar hos de ovannämnda elektroniska medicinska utrustningarna. Använd inte apparaten på hala golvbeläggningar. Om plattformens yta eller dina fötter är våta finns risk att halka. Torka av fötterna och plattformen innan du ställer dig på den. Kasta aldrig använda batterier i elden. Explosionsrisk. Kortslut aldrig batterier. Varning Låt en läkare eller en dietspecialist ge dig råd inför en planerad viktminskning. Förvara apparaten oåtkomligt för små barn. Hjälp handikappade som vill använda apparaten. Stå alltid på rätt ställe på vågen och inte på hörn och kanter och stå stilla medan analysen pågår. Tänk på att använda rätt typ av batterier. Sätt i batterierna åt rätt håll. Vid byte av batteri ska alltid nya batterier användas och aldrig batterier från olika tillverkare, med olika laddning eller med tydliga skador det kan leda till överhettning eller explosioner. Förvara alltid batterier utom räckhåll för barn. 4

5 Försiktigt! De enskilda delarna av denna apparat får inte monteras isär, repareras eller byggas om. Batterier innehåller kemikalier. Om dessa läcker ut, kan de orsaka sakskador och kroppsskador. Om man får batterisyra i ögonen, måste man omedelbart skölja med riktigt med vatten och därefter omedelbart uppsöka sjukvården. Ta bort batterierna ur apparaten om den inte ska användas under en lång tid. Anvisningar Mätresultatet kan bli fel i närheten av mobiltelefoner i närheten av värmekällor eller på platser där temperaturen varierar där luftfuktigheten är stor på platser som är utsatta för vibrationer och stötar på heltäckningsmattor. Ställ därför alltid vågen på ett fast och jämnt underlag. Utsätt inte apparaten för direkt solbestrålning. Stå aldrig på displayen. Avfallshantera använda batterier enligt bestämmelserna i landet där du vistas. Rengör apparatens delar endast med en fuktig trasa och om nödvändigt med ett skonsamt rengöringsmedel. Frätande eller nötande rengöringsmedel leder till skador.. 5

6 1.3 Programvara för kroppsanalys Egentligen är det mycket enkelt: Balanserad och kontrollerad kost och motion är den egentliga hemligheten bakom god hälsa, normalvikt och allmänt välbefinnande. En Soehnle kroppsanalysvåg hjälper till genom att mäta hälsorelevanta kroppsvärden. Eftersom dessa kroppsvärden ändras mycket långsamt, är trendvisningen en viktig fördel med denna kroppsanalysvåg. Med fjärrkontrollen till kroppsanalysvågen har du alltid tillgång till viktiga data och trender. För att göra det hela ännu bekvämare bifogar Soehnle ett program för trendanalys på din PC. Installation av programmet Sätt in CD:n i CD-enheten. CD:n startar automatiskt såvida inte den automatiska CD-starten är avstängd. I så fall måste installationsrutinen initieras via setup.exe i utforskaren. Följ därefter installationsrutinen. Starta programmet när installationen är klar. Anslut fjärrkontrollen i klockläge (när den visar tiden) med den medlevererade usb-kabeln. Datorn registrerar fjärrkontrollen automatiskt. Installationsassistenten för usbdrivrutinen öppnas och installationen avslutas. Därefter kan du läsa av och bearbeta uppgifterna från fjärrkontrollen med datorprogrammet. Av hälsoexperter rekommenderade värden Män Kvinnor ålder Kroppsfett lite normalt mycket väldigt mycket Kroppsfett normalt normalt lite normalt mycket väldigt mycket normalt Kroppsvatten Muskelandel Kroppsvatten Muskelandel normalt < > 24 > 58,5 > 38 < > 33 > 52,5 > < > 24 > 57 > 38 < > 36 > 49,5 > < > 26 > 56 > 38 < > 38 > 47,5 > < > 28 > 55 > 38 < > 40 > 46,5 > < > 30 > 54 > 38 < > 42 > 46 > < > 34 > 53 > 38 < > 47 > 45 > 28 * Baserat på NIH/WHO:s BMI-riktlinjer (USA:s nationella hälsoinstitut / Världshälsoorganisationen). 6

7 1.4 Bioimpedansanalys (BIA) BIA är den allmänt använda mätmetoden för Body Balance kroppsanalysvågar. Värdena såsom kroppsfett, kroppsvatten och muskelmassa mäts inte direkt, utan man gör en mätning av kroppens elektriska motstånd (impedans). Sedan beräknas de respektive kroppsmassorna med en statistisk metod utifrån personliga värden, kroppsvikten och det uppmätta motståndet i kroppen. Som grund för utvärderingen kroppsmassevärdena ligger en vetenskaplig studie av en europeisk referensbefolkningsgrupp. Motståndsmätningen sker via elektrodytor på vågens plattform. En helt ofarlig, svag elektrisk ström skickas genom kroppen (< 0,1 ma). Strömmen går lättare genom kroppsvätskan (vatten) som finns i högre grad i musklerna än i kroppsfettet. Ju högre motstånd den elektriska signalen utsätts för i kroppen, desto högre är andelen kroppsfett och andelen kroppsvatten är lägre. Det gäller även tvärt om: Ju högre den procentuella muskelandelen är, desto högre är den procentuella andelen vatten och den procentuella fettandelen är därmed lägre. Kroppsvattenandelen uppdelas i intracellulärt vatten (i cellerna) och extracellulärt vatten (utanför cellerna). 1.5 Body Mass Index (BMI) Som grund för beräkningen är Body Mass Index - ett tal för beräkning av hur kroppsvikten påverkar hälsan. BMI beräknas genom kroppsvikten i kilo delat med kvadraten på kroppslängden i meter. 75 kg (Exempel: BMI = = 24,5) 1,75 m x 1,75 m Klassifikation av kroppsvikten enligt BMI (Källa: Världshälsoorganisationen, 2000) BMI (kg/m²) Klassificering < 18,5 Undervikt 18,5-24,9 Normalvikt 25,0-29,9 Övervikt 30,0 Fetma 30,0-34,9 Fetma, grad I 35,0-39,9 Fetma, grad II 40,0 Fetma, grad III 7

8 1.6 Vägningsregler En vuxen människas vikt kan variera med 2-3 kilo under dagen. Därför är det viktigt att ha konstanta vägningsförhållanden för att viktkontrollen ska vara tillförlitlig. Därför ska man helst väga sig nykter alltid vid samma tid. För en kroppsanalys är tiden mellan 18 och 20 idealisk. utan kläder Se till att plattformen står fast och säkert. Textila eller mjuka golvbeläggningar kan starkt påverka mätresultaten. För att vägningsresultatet inte ska bli fel bör plattformen ha stått stilla de sista tre minuterna före vägningen. Kroppsanalysen Stå barfota på plattformen Stå symmetriskt på plattformen. Ojämn belastning kan ge ett felaktigt mätresultat Stå stilla Håll inte i någonstans och stöd dig inte på något Väg dig alltid på samma ställe. Olika omgivningsförhållanden såsom golvbeläggningar, temperatur och luftfuktighet kan orsaka olika mätresultat. Omständigheter som påverkar kroppsanalysen Uppgifterna om kroppens sammansättning från bioimpedansmetoden kan variera starkt under dagens lopp. Det beror inte på att Body Balance kroppsanalysvågen skulle ha dålig noggrannhet, utan på att kroppens vattenbalans varierar under dagen. Under nattsömnen kan kroppen förlora upp till 2-3 kilo kroppsvatten. Direkt efter uppvaknandet är kroppen därför i normala fall dehydrerad (uttorkad). Ju mindre vatten kroppen innehåller, desto högre är motståndet och därmed den beräknade andelen kroppsfett och alltså är den beräknade andelen muskler mindre. Under dagens lopp fylls vattenreserverna på och mätvärdena blir åter normala. I normala fall rekommenderar man vägning direkt efter uppstigandet på morgonen, men kroppsanalysen fungerar bättre på kvällen. För kroppsanalysen är tiden mellan 18 och 20 lämpligast. 8

9 22 % 21 % 20 % 19 % 18 % 17 % Fettandel Tid _ 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 För att få jämförbara mätvärden bör mätningarna om möjligt förläggas till samma tid på dagen och under samma förutsättningar. Flera omständigheter som påverkar kroppsanalysen Förutom den dagliga variationen hos mätvärdena kan det uppstå skillnader på grund av ändringar i vattenbalansen på grund av maten, vätskeupptagning, mens, sjukdom, träning och bad. Orimliga värden kan förekomma hos personer med feber, ödem eller osteoporos personer som genomgår dialysbehandling personer som tar medicin mot kardiovaskulära sjukdomar gravida kvinnor ungdomar under 16 år personer med asiatiskt eller afrikanskt ursprung 9

10 2 Idrifttagande 2.1 Beskrivning av produkt och reglage Fjärrkontroll Batterifack Vägning plattform Batterifack 1. Displayfält É Menyknappar 2. Return/Escape-knapp 3. Inställningsknapp 4. Bekräfta Knapp för att hämta mätvärde 5. Kroppsvikt 6. Fettandel 7. Vattenandel 8. Muskelandel 9. Totalt energibehov À Ã Â Ä Å Æ Á Ç È USB-gränssnitt (på sidan) 10. Ljussensor för nattavstängning 10

11 2.2 Isättning eller byte av batterier a. a. Öppna batterifacket på vågplattformen b. Sätt i batterier. Se till att batterierna är vända åt rätt håll. c. Öppna batterifacket på fjärrkontrollen. d. Sätt i batterier. Se till att batterierna är vända åt rätt håll. Obs! Vid byte av batterier ska man alltid använda nya batterier av samma typ och aldrig batterier av olika sorter eller olika laddningsgrad. Som alternativ till vanliga alkaliska batterier rekommenderas NiMh-batterier med låg självurladdning (Low Self Discharge). Viktigt: Laddbara batterier måste laddas upp utanför apparaten. Det går inte att ladda batterier via usb-anslutningen i fjärrkontrollen. b. d. 11

12 2.3 Installation 1. Ställ vågen på ett jämnt och fast underlag. Varning! Risk att halka på våta ytor. 2. Fjärrkontrollen kan hållas i handen, ställas på ett bord, sitta kvar på vågen eller hängas upp på väggen. Om man fäster den magnetiska vägghållaren på en fast, jämn, torr, damm- och fettfri yta räcker det att sätta in vägghållaren i det ovala uttaget på baksidan av fjärrkontrollen. Dra av tejpremsan och tryck fast terminalen i ögonhöjd och vågrätt där den ska sitta. 3. Vid stenplattor eller ojämna ytor kan vi inte garantera att limningen håller i längden. Därför är det bättre att skruva fast vägghållaren. Ta bort locket på det magnetiska väggfästet genom att trycka in en nagel eller en knivspets under urtaget och bända upp locket. Borra sedan 2 hål med avståndet 2 cm vågrätt bredvid varandra i väggen. Borrdiametern beror på om man behöver plugga eller inte. Sätt i skruvar och tryck tillbaka locket. Sätt fjärrkontrollen på magnetfästet. 12

13 2.4 Allmänna menyer Den intuitiva styrningen av Soehnle Body Balance Comfort Select sker med endast 3 sensorknappar. När fjärrkontrollen är i standbyläge (visar klockan och temperaturen) trycker man på OK för att aktivera vågen. Startsidan hälsar den senaste användaren välkommen och därefter beskrivs de olika funktionsknapparna. Med kan man byta användare. Med OK kommer man till huvudmenyn och bekräftar det man valde med. Med Escape ( ) går man ett menysteg tillbaka. De 5 undre knapparna är till för att direkt öppna de senaste mätvärdena och tillhörande trendkurvor. Observera Öppningen sker med en liten fördröjning vid aktiveringen (1 sekund). Därefter reagerar knapparna utan fördröjning. 13

14 2.5 Grundinställningar När batterierna satts i fjärrkontrollen visas först startsidan. Därefter måste man göra grundinställningarna med följande menypunkter. Språk Tid Datum Om du vill göra ändringar senare, trycker du på OK och kommer då till huvudmenyn, där du kan ändra önskad menypunkt under Inställningar Språk Välj önskat språk med. Det valda språket markeras mörkt. Bekräfta valet med OK. 14

15 2.5.2 Första inställning av klockan Välj tidsformat (12h / 24h) med och bekräfta med OK. Observera Valet är alltid mörkmarkerat. Bekräfta med OK att du vill ställa klockan. Ställ in varje del av tiden med och bekräfta varje gång med OK. När tiden är helt inställd, så gå med till bekräfta och tryck på OK. 15

16 2.5.3 Första inställning av datum Efter grundinställningen av klockan hoppar menyn automatiskt till datuminställningen. Bekräfta med OK att du vill ändra datum. Ställ in varje del av datumet med och bekräfta varje gång med OK. Observera Glöm inte att skriva in aktuellt datum eftersom mätvärdena sorteras fel om man skriver in ett gammalt datum. Den felaktiga inmatningen kan endast rättas genom att radera och skriva in den aktuella användaren på nytt. Då förlorar man de tidigare sparade mätvärdena. När datumet är helt inställt, så gå med till bekräfta och tryck på OK. Observera Orimliga inmatningar t.ex , accepteras inte. Grundinställningen är klar. 16

17 2.6 Ytterligare inställningar Med OK aktiveras fjärrkontrollen. Startsidan hälsar den senaste användaren välkommen och de olika funktionsknapparna beskrivs. Om det inte finns någon användare ännu, visas ett meddelande om detta. Tryck på OK för att komma till huvudmenyn. Välj med den menypunkt som du vill ändra och bekräfta med OK. 17

18 2.6.1 Inställning av viktenhet (kg - lb) Välj med menypunkten kg / lb för att växla mellan viktenheter och bekräfta med OK. Välj med i vilken enhet du vill visa vikten i och bekräfta med OK. Välj med en annan menypunkt och bekräfta ditt val med OK eller lämna menynivån genom att trycka på Escape ( ). 18

19 2.6.2 Inställning av temperaturenhet ( C - F) Välj med menypunkten C / F för att växla mellan temperaturenheter och bekräfta med OK. Välj med i vilken enhet du vill visa rumstemperaturen och bekräfta med OK. Välj med en annan menypunkt och bekräfta ditt val med OK eller lämna menynivån genom att trycka på Escape ( ). 19

20 2.6.3 Inställning av displayens kontrast Välj med menypunkten Kontrast för att ändra displayens kontrast och bekräfta med OK. Välj med det kontrastvärde, som är bäst läsbart vid de ljusförhållanden som råder hos dig och bekräfta med OK. Välj med en annan menypunkt och bekräfta ditt val med OK eller lämna menynivån genom att trycka på Escape ( ). 20

21 2.6.4 Visningsläge / Batteriförbrukning Batteriernas livslängd kan förlängas avsevärt genom att ändra visningsläget. Välj med menypunkten Batteriförbrukning och bekräfta med OK. Välj med det visningsläge som du vill ha och bekräfta med OK. Normal utan energisparåtgärder / minst ett halvår. Eco med nattavstängning / ca 1 års batterilivslängd. Eco plus med avstängning och aktivering via OK-knappen / ca 3 års batterilivslängd Observera Efter nattavstängningen (Eco) kan aktiveringen ta några sekunder. Håll kvar fingret på OK-knappen tills startsidan visas. Välj med en annan menypunkt och bekräfta ditt val med OK eller lämna menynivån genom att trycka på Escape ( ). 21

22 2.6.5 Ändra klockan Välj med menypunkten Klocka för att ställa in tiden och välja tidsformat och bekräfta med OK. Välj tids- och datumformat (12h / 24h) med och bekräfta med OK. Välj tid med och bekräfta med OK. Ställ in varje del av tiden med och bekräfta varje gång med OK. När tiden är helt inställd, så gå tillbaka till huvudmenyn med Escape ( ). Genom att trycka på Escape ( ) lämnar man huvudmenynivån. 22

23 2.6.6 Ändra datum Välj med menypunkten Datum för att ändra datum och bekräfta med OK. Ställ in varje del av datumet med och bekräfta varje gång med OK. Observera Det går inte att mata in ett datum som är tidigare än dagens datum när det finns aktuellare mätvärden. Inmatningen kan endast rättas genom att radera och skriva in den aktuella användaren på nytt. Då förlorar man de tidigare sparade mätvärdena. När datumet är helt inställd, så gå tillbaka till huvudmenyn med Escape ( ). Genom att trycka på Escape ( ) lämnar man huvudmenynivån Byt språk Gå till huvudmenyn med OK-knappen. Välj med menypunkten Språk och bekräfta med OK. Gå till önskat språk med och bekräfta med OK. Genom att trycka på Escape ( ) lämnar man huvudmenynivån. 23

24 2.7 Skapa en ny användare Din nya kroppsanalysvåg har automatisk användaridentifiering. För att du ska bil igenkänd såsom användare måste du först genomföra en kroppsanalys och därefter direkt mata in följande personliga data: Användarnamn, födelsedatum, kön, kroppslängd och aktivitetsgrad. Observera Vi rekommenderar att du läser igenom hela detta kapitel innan du genomför kroppsanalysen. Under inmatningen som ny användare uppmanas du att ställa dig barfota på kroppsanalysvågen. Det är nödvändigt för kroppsanalysen. Ta av skor och strumpor. Om fjärrkontrollen är i standbyläge (visar klockan och temperaturen) trycker man på OK för att aktivera vågen. Startsidan hälsar den senaste användaren välkommen och därefter beskrivs de olika funktionsknapparna. Gå till huvudmenyn genom att trycka på OK-knappen. Välj med menypunkten Användare och bekräfta med OK. Gå med till menypunkten Ny användare och bekräfta med OK. Ställ dig på plattformen för en första mätning. Den första mätningen är absolut nödvändig för att spara data och för att vågen ska känna igen dig automatiskt. Observera Om man inte går upp på vågen eller om man har skor eller strumpor på sig, visar displayen Fel och man måste göra om mätningen. Stå stilla tills displayen visar Skriv in användarnamn. Fortsätt till inmatningen av personliga data enligt beskrivningen på nedanstående sidor. 24

25 Observera Vågen har ett time-out-läge. Efter 30 sekunder utan användning återgår vågen till att visa klockan Inskrivning av personliga data Efter den första mätningen visas menyn för inskrivning av användarnamn. Tryck på OK. Skriv in användarnamnet bokstav för bokstav. Välj bokstav med och bekräfta med OK. Markören hoppar till nästa läge. Välj åter bokstav med och bekräfta med OK igen, osv. Tryck på Escape ( ) efter den sista bokstaven. Observera Alfabetet gås i grundinställningen igenom från A till Z. Om man trycker på kroppsfettknappen kan man ändra riktning så att det går från Z till A. Gå med till menypunkten Bekräfta och tryck på OK. 25

26 Därefter skriver man in sitt födelsedatum. Välj datum med om det inte redan är markerat. Tryck sedan på OK. Markören för den första siffran blinkar. Med väljer man siffror och med OK bekräftar man inmatningen. Markören hoppar till nästa läge. Välj åter siffra med och bekräfta med OK igen, osv. Bekräfta en gång till med OK efter sista siffran. Gå sedan med till menypunkten Bekräfta och tryck på OK. Därefter skriver man in kön. Välj kön med och bekräfta med OK. 26

27 Därefter anger man sin kroppslängd. Välj en siffra i taget med och bekräfta varje gång med OK. Gå med efter sista siffran till menypunkten Bekräfta och tryck på OK. Därefter skriver man in sin aktivitetsgrad. Välj aktivitetsgrad med och bekräfta med OK. 1 knappast någon motion max 2 h/dag stående eller i rörelse 2 lätt, aktiv, sittande och stående aktivitet 3 Hushålls- och trädgårdsarbete, huvudsakligen stående, bara ibland sittande 4 Idrottare och människor som rör sig mycket 5 Kroppsarbetare, mycket aktiva idrottare minst 5 h/vecka intensiv träning minst 10 h/vecka intensiv träning Aktivitetsgraderna 4 och 5 tas inte med i beräkningen av kroppsvärdena före 18 års ålder. 27

28 Data sparas och nu visas i tur och ordning kroppsvikt med BMI (Body Mass Index), fettandel (%), vattenandel (%), muskelandel (%), energibehov (kcal), en handlingsrekommendation och vikttrenden. Därefter återgår displayen till att visa klockan och rumstemperaturen. Observera Vid undre kanten av displayen utvärderas det aktuella kroppsvärdet i en stapel med 9 segment. Det segment där det individuella mätvärdet befinner sig har svart bakgrund. De mittersta gråmarkerade segmenten är normalområdet. Antal dagar i trendkurvan 28

29 2.7.2 Korrigering av personliga data Om till exempel: din kroppslängd ändras (ungdomar under uppväxtåren), din aktivitetsgrad förändras, eller det ska göras ändringar, då kan du ändra uppgifter i det redan existerande minnet. När fjärrkontrollen är i standbyläge (visar klockan och temperaturen) måste man trycka på OK för att aktivera vågen. Startsidan hälsar den senaste användaren välkommen och därefter beskrivs de olika funktionsknapparna. Tryck på OK för att komma till huvudmenyn. Välj menypunkten Användare med -knappen. Bekräfta valet med OK. Gå sedan med till önskat användarnamn och bekräfta med OK. 29

30 Därefter kan personliga data ändras (namn, kroppslängd, kön, födelsedatum, aktivitetsgrad). Gå sedan med till den inställning som ska ändras och bekräfta med OK. Ändra sedan värdet siffra för siffra eller bokstav för bokstav med och bekräfta varje gång med OK. När alla siffror/bokstäver är inmatade mörkmarkeras hela värdet. Gå sedan med till Bekräfta och bekräfta med OK. Observera Ändring av namnet görs på lite annat sätt. Tryck på Escape ( ) när den sista bokstaven har skrivits in. Gå sedan med till Spara och bekräfta med OK. 30

31 2.7.3 Förnyad användaridentifiering Om användaren inte omedelbart identifieras eller identifieras fel, gör man så här: Om fjärrkontrollen är i standbyläge (visar klockan och temperaturen) trycker man på OK för att aktivera vågen. Startsidan hälsar den senaste användaren välkommen och därefter beskrivs de olika funktionsknapparna. Tryck på OK för att komma till huvudmenyn. Välj menypunkten Användare med -knappen. Bekräfta valet med OK. Gå sedan med till önskat användarnamn och bekräfta med OK. Gå sedan med till Användaridentifiering och bekräfta med OK. Ställ dig barfota på vågen omedelbart efter uppmaningen till det. Därefter sker kroppsanalysen och de olika värdena visas. Användaren registreras i sitt minne och kommer i fortsättningen åter att identifieras automatiskt. 31

32 2.7.4 Radera en användare Om fjärrkontrollen är i standbyläge (visar klockan och temperaturen) trycker man på OK för att aktivera vågen. Startsidan hälsar den senaste användaren välkommen och därefter beskrivs de olika funktionsknapparna. Tryck på OK för att komma till huvudmenyn. Välj menypunkten Användare med -knappen. Bekräfta valet med OK. Gå sedan med till önskat användarnamn och bekräfta med OK. Gå sedan med till Radera användare och bekräfta med OK. Bekräfta den följande säkerhetsfrågan med Ja. Välj Tillbaka i den efterföljande användarmenyn och bekräfta med OK. Tryck på Escape ( klockan. ) för att lämna huvudmenyn och återgå till visningen av 32

33 3 Kroppsanalys Kroppsanalysen förutsätter att man är barfota. Dina personliga data måste först ha skrivits in. För att mätningarna ska bli entydiga och jämförbara, ska man väga sig med så lite kläder som möjligt och under samma förutsättningar (tid, måltider etc.). 1. Ställ dig på plattformen. Din vikt visas. Stå stilla medan kroppsanalysen pågår. 2. Efter automatisk användaridentifiering visas kroppsvikten tillsammans med BMI (Body Mass Index), fettandel, vattenandel, muskelandel och energiförbrukningen. Uppgifterna i stapeln utvärderar mätvärdena. Normalområdet för personen ligger i de 3 mittersta segmenten av stapeln. Observera Vid undre kanten av displayen utvärderas det aktuella kroppsvärdet i en stapel med 9 segment. Det segment där det individuella mätvärdet befinner sig har svart bakgrund. De mittersta gråmarkerade segmenten är normalområdet. 33

34 3. Därefter visas en bedömning av de uppmätta värdena. LIFE IN BALANCE betyder att allt är som det ska. Men om det visas en våg i obalans och en eller flera av följande symboler, då ligger ett eller flera värden inte inom normalområdet. a. Kroppsvikt b. Kroppsfett c. Kroppsvatten d. Muskelmassa Om ett eller flera av dina kroppsvärden avviker från det normala, är det en god idé att först ta reda på så mycket som möjligt om det. Internet innehåller mängder av information inom dessa områden. Men lita inte på standardpåståenden. Varje människa behöver individuella koncept, som är anpassade till hans eller hennes speciella behov. Om du är osäker på vilka åtgärder som är lämpliga för just ditt välbefinnande, så bör du absolut begära professionell rådgivning av en läkare eller kostrådgivare. 4. Stig av vågen. Vågen stänger av sig själv och återgår till att visa klockan och temperaturen. a b c d 34

35 Observera I sällsynta fall kan vågen inte hitta rätt personminne automatiskt. Då måste användaren välja minne manuellt: Gå med till önskat användarnamn och bekräfta med OK. Då visas din vikt och andelarna fett, vatten och muskler, ditt totala energibehov och en utvärdering av uppgifterna. I sällsynta fall kan det även förekomma, att vågen tar fel på personer med mycket lika vikt och värden. Det leder tyvärr till att trendkurvorna blir felaktiga. 35

36 4 Visa kroppsanalysvärden Varje användares sist uppmätta värden och tillhörande trendkurvor kan visas direkt. Om fjärrkontrollen är i standbyläge (visar klockan och temperaturen) trycker man på OK för att aktivera vågen. Startsidan hälsar den senaste användaren välkommen och därefter beskrivs de olika funktionsknapparna. Med kan man byta användare. Genom att trycka på en av knapparna för visning av mätvärden visas de senaste mätvärdena för den valda användaren. Om den senaste användaren har vägt sig flera gånger den dagen, då visas de respektive genomsnittsvärdena: Kroppsvikt Kroppsfett Kroppsvatten Muskelmassa Energibehov När man trycker en gång till på samma knapp visas den tillhörande trendkurvan. Med kan man gå till de andra användarnas värden. Fjärrkontrollen stänger av sig automatiskt eller när man trycker på Escape ( ). 36

37 Med kan man även växla mellan olika användare när de olika värdena visas. När man trycker på knappen Visa mätvärden visas de sist uppmätta värdena och när man trycker en gång till på samma knapp visas trendkurvan för den valda användaren. 37

38 5. Vägning utan kroppsanalys När man ställer sig på vågen med skor eller strumpor, kan ingen kroppsanalys genomföras. Kroppsanalysvågen väger dig då bara. 38

39 6. Utvärdering av mätresultaten Body Balance beräknar ditt individuella idealtillstånd beträffande vikt och andel kroppsfett med hjälp av dina personliga data och rekommendationer från hälsoexperter. Dessutom beräknar den andelen vatten i kroppen som helhet och muskelandelen. Observera att musklerna också innehåller vatten, som redan har tagits med i analysen av kroppsvattnet. Därför blir totalsumman alltid över 100 %. Kroppsvikt BMI (kg/m²) Klassificering Medan displayen visar kroppsvikten i kilo visas BMI (Body Mass Index) därunder och stapeln i nederkanten av displayen visar en första tolkning av det individuellt beräknade BMI-värdet. BMI är ett mått på bedömningen av en människas kroppsmassa. Observera Det segment där det individuella mätvärdet befinner sig har svart bakgrund. De mittersta gråmarkerade segmenten är normalområdet. < 18,5 Undervikt 18,5-24,9 Normalvikt 25,0-29,9 Övervikt 30,0 Fetma 30,0-34,9 Fetma, grad I 35,0-39,9 Fetma, grad II 40,0 Fetma, grad III Absolut BMI-avvikelse från det individuella normalvärdet Källa: Världshälsoorganisationen, = < - 7,5 2 = - 7,5 3 = - 5,0 4 = - 2,5 5 = 0,0 6 = + 2,5 7 = + 5,0 8 = + 7,5 9 = > + 7,5 39

40 Fettandel Medan displayen visar kroppsfettandelen i %, visar stapeln i nederkanten av displayen en första utvärdering av den individuellt beräknade kroppsfettandelen. Det segment där det individuella mätvärdet befinner sig har svart bakgrund. De mittersta gråmarkerade segmenten är normalområdet. För mycket kroppsfett är ohälsosamt. Men det som är viktigare, är att en för stor andel fett oftast sammanhänger med förhöjd blodfetthalt, vilket ger en extremt hög risk för olika sjukdomar som t ex diabetes, hjärtsjukdomar, högt blodtryck osv. En mycket låg andel kroppsfett är också skadligt för hälsan. Förutom underhudsfettet avsätter kroppen viktiga fettdepåer som skydd för inre organ och för att garantera viktiga ämnesomsättningsfunktioner. Om dessa nödvändiga fettreserver angrips, kan det uppstå ämnesomsättningsrubbningar. Exempelvis kan mensen utebli hos kvinnor om kroppsfettandelen sjunker under 10%. Dessutom ökar risken för osteoporos (benskörhet). Den normala kroppsfettandelen beror på ålder och framför allt på kön. Hos kvinnor ligger normalvärdet cirka 10% högre än hos män. Med tilltagande ålder minskar kroppen muskelmassan och därmed ökar alltså kroppsfettandelen. Avvikelse från det personliga normalvärdet < -12 % mycket låg fettandel 2-12 % låg fettandel 3-7 % 4-3 % 5 0 % normal fettandel % % hög fettandel % 9 > + 12 % mycket hög fettandel 40

WEB CONNECT ANALYSIS Bruksanvisning BMI

WEB CONNECT ANALYSIS Bruksanvisning BMI WEB CONNECT ANALYSIS Bruksanvisning BMI Innehåll 1. Inledning 3 1.1 Avsedd användning 3 1.2 Säkerhetsanvisningar 4 1.3 Varför är kroppsanalys meningsfullt? 6 1.4 Bio-impedans-analys (BIA) 6 1.5 Body Mass

Läs mer

Elektronisk personvåg med kroppsanalys

Elektronisk personvåg med kroppsanalys B R U K S A N V I S N I N G Elektronisk personvåg med kroppsanalys Artikelnummer 9530-1485 1 Elektronisk personvåg med kroppsanalys Artikelnummer 9530-1485 Förutom vikt mäter vågen kroppsfett, vattenhalt,

Läs mer

GS 42 S Glasvåg Bruksanvisning

GS 42 S Glasvåg Bruksanvisning GS 42 S S Glasvåg Bruksanvisning Beurer GmbH Söflinger Str. 218 89077 Ulm (Germany) Tel. +49 (0) 731 / 39 89-144 Fax: +49 (0) 731 / 39 89-255 www.beurer.de Mail: kd@beurer.de S svenska Bästa kund! Vi gläder

Läs mer

GS 43. S Glasvåg. Bruksanvisning

GS 43. S Glasvåg. Bruksanvisning GS 43 S S Glasvåg Bruksanvisning Beurer GmbH Söflinger Str. 218 89077 Ulm (Germany) Tel. +49 (0) 731 / 39 89-144 Fax: +49 (0) 731 / 39 89-255 www.beurer.de Mail: kd@beurer.de svenska Innehåll 1. Bör läsas...2

Läs mer

BG55 BG56. S Diagnosvåg. Brugsanvisning

BG55 BG56. S Diagnosvåg. Brugsanvisning BG55 BG56 S S Diagnosvåg Brugsanvisning Beurer GmbH Söflinger Str. 218 89077 Ulm (Germany) Tel. +49 (0) 731 / 39 89-144 Fax: +49 (0) 731 / 39 89-255 www.beurer.de Mail: kd@beurer.de Bästa kund! Vi gläder

Läs mer

BG 19. S Diagnosvåg Brugsanvisning

BG 19. S Diagnosvåg Brugsanvisning BG 19 S S Diagnosvåg Brugsanvisning BEURER GmbH + Co. KG Söflinger Str. 218 89077 Ulm (Germany) Tel.: +49 (0) 731 / 39 89-144 Fax: +49 (0) 731 / 39 89-255 www.beurer.de Mail: kd@beurer.de 1 4 2 3 5 5 S

Läs mer

MULTI-FUNCTION BODY ANALYSER SCALES PS 5110

MULTI-FUNCTION BODY ANALYSER SCALES PS 5110 MULTI-FUNCTION BODY ANALYSER SCALES PS 5110 SV A B C D E A F G H I G st lb kg G G 3 SVENSKA 29-36 4 SÄKERHET OCH INSTÄLLNINGAR När du använder vågen första gången ska du vara uppmärksam på följande: 77Den

Läs mer

VIKTIG INFORMATION Kära kund, tack för att du valde UMA digitala vågen från Casa Bugatti. Som alla andra produkter ska denna produkt användas med omsorg och försiktighet för att vågen inte skadas. VAR

Läs mer

PAGE METEO CENTER BRUKSANVISNING

PAGE METEO CENTER BRUKSANVISNING PAGE METEO CENTER BRUKSANVISNING Svenska 57 1. Säkerhetsanvisningar 51 2. Display väderstation 52 3. Reglage väderstation 52 4. Reglage våg 52 5. Reglage utegivare 53 6. Idrifttagande 53 7. Inställningar

Läs mer

Bruksanvisning. HappyDay. talande personvåg

Bruksanvisning. HappyDay. talande personvåg Bruksanvisning HappyDay talande personvåg Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1: Inledning... 3 2: Beskrivning och leveransinnehåll... 4 3: Strömförsörjning... 4 4: Start och knappbeskrivning...

Läs mer

Handhavande. Precisionsvåg KERN-440

Handhavande. Precisionsvåg KERN-440 Handhavande Precisionsvåg KERN-440 B&O vågar Box 30 523 21 Ulricehamn Tel 0321-401 70 www.vagar.com b.o.sweden@telia.com i Ulricehamn AB Uppackning Vid uppackning skall följande detaljer finnas i kartongen.

Läs mer

Box 79 Hantverksvägen 15 Tel. +46 (0)176-208920 Web www.vetek.se 76040 Väddö, Sverige Fax +46 (0)176-208929 Email info@vetek.se 2

Box 79 Hantverksvägen 15 Tel. +46 (0)176-208920 Web www.vetek.se 76040 Väddö, Sverige Fax +46 (0)176-208929 Email info@vetek.se 2 Manual BC-587 ANVÄNDARMANUAL INTRODUKTION Manualen är till för att hjälpa dig att komma igång och ställa in vågen samt ge dig information om de grundläggande funktionerna. SÄKERHETSVARNING! Observera att

Läs mer

Box 79 Hantverksvägen 15 Tel. +46 (0)176-208920 Web www.vetek.se 76040 Väddö, Sverige Fax +46 (0)176-208929 Email info@vetek.se 2

Box 79 Hantverksvägen 15 Tel. +46 (0)176-208920 Web www.vetek.se 76040 Väddö, Sverige Fax +46 (0)176-208929 Email info@vetek.se 2 Manual FM-621-220X WEIGHT Vägningsläge HEIGHT Längdmått BMI BMI läge >0< Visar om vågen är inställd på noll NET Tara funktionen STA Visar om vikten är används stabil HOLD Låser värdet Ikon för kroppsfett

Läs mer

BG 28. S Diagnosvåg. Brugsanvisning

BG 28. S Diagnosvåg. Brugsanvisning BG 28 S S Diagnosvåg Brugsanvisning Beurer GmbH Söflinger Str. 218 89077 Ulm (Germany) Tel. +49 (0) 731 / 39 89-144 Fax: +49 (0) 731 / 39 89-255 www.beurer.de Mail: kd@beurer.de 5 1 4 2 3 5 S Svenska 1.

Läs mer

Christina Kroppsfettsvåg. Svensk instruktionsmanual

Christina Kroppsfettsvåg. Svensk instruktionsmanual Christina Kroppsfettsvåg Svensk instruktionsmanual Avsett användningsområde Kroppsfettsvågen Christina" används för att mäta kroppsvikt samt andelen kroppsfett/kroppsvatten hos en person. Produkten är

Läs mer

INSTRUKTIONSMANUAL MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA INSTRUKTIONSMANUAL MA100ROS MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA

INSTRUKTIONSMANUAL MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA INSTRUKTIONSMANUAL MA100ROS MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA INSTRUKTIONSMANUAL MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA INSTRUKTIONSMANUAL MA100ROS MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA Struktur Kära kund, Vänligen läs noga igenom hela denna användarmanual innan du

Läs mer

BRUKSANVISNING. TapeKing. Talande måttband med vinkelmätare och vattenpass

BRUKSANVISNING. TapeKing. Talande måttband med vinkelmätare och vattenpass BRUKSANVISNING TapeKing Talande måttband med vinkelmätare och vattenpass SV INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning 3 2. Beskrivnig 3 3. Strömförsörjning 5 Funktioner 6 4.1 Mätning 6 4.2 Mätning med/utan hölje

Läs mer

Tovenco Bruksanvisning

Tovenco Bruksanvisning Tovenco Bruksanvisning För system TSS Tovenco Support System Tovenco AB Vinnersjövägen 9-11 810 40 Hedesunda Tele 0291-10750 Fax 0291-10940 info@tovenco.se www.tovenco.se Inledning Bäste kund, gratulerar!

Läs mer

Installationsinstruktioner

Installationsinstruktioner Installationsinstruktioner T20RX-02AKL, T20RX-02AKM, T20/T60RX-03ADL, T20RX-03ADM, T60RX-04ASL, T60RX-04ASM, T60RX-04BSL, T60RX-04BSM,T60RX-04CSL, T60RX-04CSM, T60RX-04DSL, T60RX-04DSM, T60RX-08ASL, T60RX-08ASM,

Läs mer

BG 39 BG 42. S Diagnosvåg. Brugsanvisning

BG 39 BG 42. S Diagnosvåg. Brugsanvisning BG 39 BG 42 S S Diagnosvåg Brugsanvisning Beurer GmbH Söflinger Str. 218 89077 Ulm (Germany) Tel. +49 (0) 731 / 39 89-144 Fax: +49 (0) 731 / 39 89-255 www.beurer.de Mail: kd@beurer.de Bästa kund! Vi gläder

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Massagedyna Artikelnummer 7580-1033

B R U K S A N V I S N I N G. Massagedyna Artikelnummer 7580-1033 B R U K S A N V I S N I N G Massagedyna Artikelnummer 7580-1033 1 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Massagedyna Artikelnummer 7580-1033 Följ allltid nedanstående säkerhetsföreskrifter vid användning av massagedynan,

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Fotmassage Artikelnummer 7580-1040

B R U K S A N V I S N I N G. Fotmassage Artikelnummer 7580-1040 B R U K S A N V I S N I N G Fotmassage Artikelnummer 7580-1040 1 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Fotmassage Artikelnummer 7580-1040 Följ nedanstående säkerhetsföreskrifter noggrant när du använder fotmassagen, särskilt

Läs mer

Manual Projektorklocka Modell RM318P

Manual Projektorklocka Modell RM318P 1 Manual Projektorklocka Modell RM318P Denna klocka är tillverkad med speciell tanke på design och att den skall vara enkel att använda. Den har elektroniska komponenter av mycket hög kvalitet och har

Läs mer

Zodiac Me2You Privat Mobil Radio. Användarhandbok

Zodiac Me2You Privat Mobil Radio. Användarhandbok Zodiac Me2You Privat Mobil Radio Användarhandbok Introduktion Privat mobil radio(pmr) låter dig prata med så många människor du vill, så ofta du vill, utan licens eller samtalsavgifter. Den är väldigt

Läs mer

Tovenco Bruksanvisning

Tovenco Bruksanvisning Tovenco Bruksanvisning För system TDS + Tovenco Damper System + Tovenco AB Vinnersjövägen 9-11 810 40 Hedesunda Tele 0291-10750 Fax 0291-10940 info@tovenco.se www.tovenco.se Inledning Bäste kund, gratulerar!

Läs mer

FT 45. S Panntermometer Bruksanvisning

FT 45. S Panntermometer Bruksanvisning FT 45 S S Panntermometer Bruksanvisning Model: FHT 6 Medisim LTD, G.G. Neve Ilan, Harey Yehuda, Neve Ilan 90850 Distributed by: Beurer GmbH, Söflinger Str. 218, 89077 Ulm, Germany EU representative: MEDES

Läs mer

Kikare med digitalkamera Bruksanvisning Version 02/08 Artikelnummer: 671439

Kikare med digitalkamera Bruksanvisning Version 02/08 Artikelnummer: 671439 Kikare med digitalkamera Bruksanvisning Version 02/08 Artikelnummer: 671439 Avsedd användning Produkten används som en vanlig kikare, t.ex. för att titta på djur och natur. Det går att överföra bilderna

Läs mer

BRUKSANVISNING EASYSTART REMOTE + MONTERINGSANVISNING FORDONSVÄRMARE TEKNISK DOKUMENTATION BRUKSANVISNING SNABBGUIDE

BRUKSANVISNING EASYSTART REMOTE + MONTERINGSANVISNING FORDONSVÄRMARE TEKNISK DOKUMENTATION BRUKSANVISNING SNABBGUIDE FORDONSVÄRMARE TEKNISK DOKUMENTATION BRUKSANVISNING EASYSTART REMOTE + SV BRUKSANVISNING SNABBGUIDE MONTERINGSANVISNING MANÖVERDON FÖR EBERSPÄCHER VÄRMARE A WORLD OF COMFORT 2 FORDONSVÄRMARE TEKNISK DOKUMENTATION

Läs mer

Manual BC-545 ANVÄNDARMANUAL

Manual BC-545 ANVÄNDARMANUAL Manual BC-545 1 INTRODUKTION Manualen är till för att hjälpa dig att komma igång och ställa in vågen samt ge dig information om de grundläggande funktionerna. SÄKERHETSVARNING! Observera att personer med

Läs mer

Garantin upphör att gälla om skador har tillkommit som resultat av att bruksanvisningen inte har följts! Vi tar inget ansvar för följdskador!

Garantin upphör att gälla om skador har tillkommit som resultat av att bruksanvisningen inte har följts! Vi tar inget ansvar för följdskador! Bruksanvisning Djupmätare med ekolod Användning Djupmätaren med ekolod används för att mäta vattendjup från 0.8 m till 36 m. Vattnets djup eller föremål under vattnet kan bestämmas genom långtidsmätningar

Läs mer

Introduktion. Temperatursändarens finesser

Introduktion. Temperatursändarens finesser Introduktion Gratulerar till köpet av denna fjärrstyrda temperaturstation med radio-kontrollerad tid. Att använda denna produkt är enkelt och okomplicerat, men var vänlig och läs denna bruksanvisning så

Läs mer

Home STAR Reseväderstation Bruksanvisning Artikelnummer 646000

Home STAR Reseväderstation Bruksanvisning Artikelnummer 646000 Home STAR Reseväderstation Bruksanvisning Artikelnummer 646000 Avsedd användning Reseväderstationen visar tid, datum, temperatur, luftfuktighet, väderprognos och månfas. Den har också en integrerad larmfunktion.

Läs mer

LBST-604. NEXA LBST-604 Skymningsrelä. Säkerhet. Tekniska data. Uppdaterad: 23 feb 2015 1 av 7

LBST-604. NEXA LBST-604 Skymningsrelä. Säkerhet. Tekniska data. Uppdaterad: 23 feb 2015 1 av 7 LBST-604 NEXA LBST-604 Skymningsrelä KOMPATIBILITET Den här mottagaren fungerar med alla självlärande Nexa-mottagare. FUNKTIONALITET Skymningsrelä med timer för automatisk avstängning. För utomhusbruk

Läs mer

Före du använder din pedometer

Före du använder din pedometer Instruktionsmanual Före du använder din pedometer Varning Undvik att ha pedometern i direkt solljus, - Undvik slag eller hög tryck mot LCD-displayen, - Använd inte vätskor för att rengöra pedometern, -

Läs mer

Bruksanvisning. Heidi. Talande köksvåg

Bruksanvisning. Heidi. Talande köksvåg Bruksanvisning Heidi Talande köksvåg Innehållsförteckning 1: Inledning... 3 2: Beskrivning och leveransinnehåll... 4 3: Strömförsörjning... 5 4: Start och knappbeskrivning... 6 4.1: Start och avstängning...

Läs mer

Batteriladdare 420.093.050, 420.093.050.A, 420.093.050.B

Batteriladdare 420.093.050, 420.093.050.A, 420.093.050.B Batteriladdare 420.093.050, 420.093.050.A, 420.093.050.B Batteriladdare 420.093.050, 420.093.050.A, 420.093.050.B schwedisch 12.09 2009 AUDI AG AUDI AG arbetar ständigt med vidareutveckling av alla typer

Läs mer

BA812 Bilder och originaltext på engelska medföljer produkten.

BA812 Bilder och originaltext på engelska medföljer produkten. BA812 Bilder och originaltext på engelska medföljer produkten. ELEKTRONISK VÄDERKLOCKA MED VÄDERPROGNOS OCH TERMOMETER. BRUKSANVISNING: INLEDNING: Tack för att Ni har köpt denna elektroniska väderklocka.

Läs mer

Alltid redo att hjälpa till. Registrera din produkt och få support på SRP3011. Frågor? Kontakta Philips.

Alltid redo att hjälpa till. Registrera din produkt och få support på  SRP3011. Frågor? Kontakta Philips. Alltid redo att hjälpa till Registrera din produkt och få support på www.philips.com/support Frågor? Kontakta Philips SRP3011 Användarhandbok Innehållsförteckning 1 Din universalfjärrkontroll 2 Introduktion

Läs mer

Bruksanvisning. LumiTest. Ljusdetektiven

Bruksanvisning. LumiTest. Ljusdetektiven Bruksanvisning LumiTest Ljusdetektiven Innehållsförteckning 1: Produktbeskrivning 3 2: Aktivering 3 3: Ljusstyrka och kontrastmätning 3 4: Ljusmätning 4 5: Finmätning 4 6: Mätning med nålspetsen 4 7: Rengöring

Läs mer

LITIUMDUBBELLADDARE 1941-P-1368 LITIUMMINILADDARE 1941-P-1341

LITIUMDUBBELLADDARE 1941-P-1368 LITIUMMINILADDARE 1941-P-1341 LITIUMDUBBELLADDARE 1941-P-1368 LITIUMMINILADDARE 1941-P-1341 LÄS OCH FÖLJ DESSA INSTRUKTIONER NOGA Keelers litiumladdare och handtag Läs detta instruktionsavsnitt noga innan du använder din Keelerprodukt.

Läs mer

(GR101) KROPPSFETTMONITOR med trådlös fjärrdisplay. Bruksanvisning Innehållsförteckning. Introduktion

(GR101) KROPPSFETTMONITOR med trådlös fjärrdisplay. Bruksanvisning Innehållsförteckning. Introduktion KROPPSFETTMONITOR med trådlös fjärrdisplay (GR101) Bruksanvisning Innehållsförteckning Introduktion... 1 Huvuddrag... 2 Innan användning... 2 Uppackning av produkten... 3 Placering av produkten... 3 Innan

Läs mer

THERMOMATIC EC HOME. Trådlös rumsgivare - Installations- och Bruksanvisning

THERMOMATIC EC HOME. Trådlös rumsgivare - Installations- och Bruksanvisning THERMOMATIC EC HOME Trådlös rumsgivare - Installations- och Bruksanvisning OBS! Denna manual är i första hand för installation och manövrering av den trådlösa rumsgivaren för Thermomatic EC Home. Övriga

Läs mer

Nominell Nominell Diameter Höjd Vikt. Spänning Kapacitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83

Nominell Nominell Diameter Höjd Vikt. Spänning Kapacitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83 Produkt Zinc Air-batteri Modellnamn IEC Nominell Nominell Diameter Höjd Vikt Spänning Kapacitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83 PR312-D6A PR41

Läs mer

BC06 BRUKSANVISNING MÄTINSTRUMENT FÖR LUFTFUKTIGHET / TEMPERATUR TRT-BA-BC06-TC-001-SV

BC06 BRUKSANVISNING MÄTINSTRUMENT FÖR LUFTFUKTIGHET / TEMPERATUR TRT-BA-BC06-TC-001-SV BC06 SV BRUKSANVISNING MÄTINSTRUMENT FÖR LUFTFUKTIGHET / TEMPERATUR TRT-BA-BC06-TC-001-SV Innehållsförteckning Information om bruksanvisningen... 1 Information om apparaten... 1 Tekniska data... 2 Säkerhet...

Läs mer

Fickanemometer. Bruksanvisning

Fickanemometer. Bruksanvisning Fickanemometer Bruksanvisning Inledning: Vi gratulerar dig till köpet av anemometern i fickformat. Denna innovativa produkt ger dig viktig information för alla utomhusaktiviteter när det gäller vindhastigheten,

Läs mer

Innehållsförteckning 1) Introduktion 2 2) Egenskaper och funktioner 2 3) Inställningar före användning 2 4) Att få bra estimat 3 5) Automatisk

Innehållsförteckning 1) Introduktion 2 2) Egenskaper och funktioner 2 3) Inställningar före användning 2 4) Att få bra estimat 3 5) Automatisk Innehållsförteckning 1) Introduktion 2 2) Egenskaper och funktioner 2 3) Inställningar före användning 2 4) Att få bra estimat 3 5) Automatisk avstängningsfunktion 3 6) Ändra viktenhet 3 7) Inställning/omställning

Läs mer

OCS-P Högupplöst Prissättningsvåg

OCS-P Högupplöst Prissättningsvåg OCS-P Högupplöst Prissättningsvåg Innehåll 1. Säkerhet... 3 2. Innehåll... 4 3. Specifikationer... 4 4. Kapacitet... 5 5. Knappar på fjärrkontrollen... 5 6. Användning... 5 Sätta på/stänga av... 5 Nollställning

Läs mer

EasyStart R + Bruksanvisning. Bekväm fjärrkontroll med integrerat kopplingsur för parkeringsvärmare m.m.

EasyStart R + Bruksanvisning. Bekväm fjärrkontroll med integrerat kopplingsur för parkeringsvärmare m.m. EasyStart R + Bruksanvisning. Bekväm fjärrkontroll med integrerat kopplingsur för parkeringsvärmare m.m. 22 1000 32 80 05 03.2009 Innehållsförteckning Inledning Läs detta först... 3 Säkerhetsinstruktioner...

Läs mer

Solljusdriven husnummerslampa Version 06/05. Art.nr: 57 16 50. Avsedd användning

Solljusdriven husnummerslampa Version 06/05. Art.nr: 57 16 50. Avsedd användning ANVÄNDARMANUAL www.conrad.com Solljusdriven husnummerslampa Version 06/05 Avsedd användning Art.nr: 57 16 50 Säkerhetsföreskrifter Denna produkt är tänkt att användas för att lysa upp husnumret. Under

Läs mer

BRUKSANVISNING DENVER TRC-1480 MK2 Trådlös inomhus och utomhus termometer, klocka och väderstation

BRUKSANVISNING DENVER TRC-1480 MK2 Trådlös inomhus och utomhus termometer, klocka och väderstation Swedish BRUKSANVISNING DENVER TRC-1480 MK2 Trådlös inomhus och utomhus termometer, klocka och väderstation SNABBINSTALLATIONSGUIDE 1. Skjut upp batteriluckan på baksidan av din inomhusenhet. 2. Sätt i

Läs mer

BRUKSANVISNING. Bästa kund, Du har köpt ett kraftfullt och kompakt djupurladdningsskydd. Tack för att du visat förtroende för våra produkter.

BRUKSANVISNING. Bästa kund, Du har köpt ett kraftfullt och kompakt djupurladdningsskydd. Tack för att du visat förtroende för våra produkter. BRUKSANVISNING Djupurladdningsskydd 6 A med laddningstillståndsindikering b/n 11113 och ytterligare användbara funktioner så som: Överskottshantering Prioriterad frånkoppling Bästa kund, Du har köpt ett

Läs mer

CW263BT. Badrumsvåg. Manual

CW263BT. Badrumsvåg. Manual CW263BT Badrumsvåg Manual Innehållsförteckning 1. Specifikationer... 3 2. Batteri... 4 3. Drift/Funktion... 4 3. Indikation... 5 4. ios Enheter... 5 5. Android Enheter Installation... 10 6. Andra Instuktioner

Läs mer

Fjärrkontroll Telis 16 RTS

Fjärrkontroll Telis 16 RTS Fjärrkontroll Telis 16 RTS Bruksanvisning Telis 16 RTS Pure Art.nr.: 1811020 Telis 16 RTS Silver Art.nr.: 1811021 Fjärrkontroll Telis 16 RTS 16-Kanalsfjärrkontroll Telis 16 RTS Pure Art.nr.: 1811020 Telis

Läs mer

SPARK. Bilkontakt Typ 1. PIN-kod. Väggkontakt typ Schuko CEE7/7 16A. 7,5/10 m 6/10/16 A 100-240 VAC. 1,6 kg -30 /+40.

SPARK. Bilkontakt Typ 1. PIN-kod. Väggkontakt typ Schuko CEE7/7 16A. 7,5/10 m 6/10/16 A 100-240 VAC. 1,6 kg -30 /+40. Användarmanual SPARK 1 Laddhandtagets delar 2 Starta och stoppa laddning 3 PIN-kod 4 Säkerhetsföreskrifter 5 Vanliga frågor och svar 7 Återvinning 7 Kontaktinformation 7 SPARK Vi på Charge Amps är övertygade

Läs mer

BRUKSANVISNING. Designkapa. Nova Trend 90 EXTM

BRUKSANVISNING. Designkapa. Nova Trend 90 EXTM Nova Trend 90 EXTM BRUKSANVISNING Designkapa Nova Trend 90 EXTM 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING I Generella upplysningar II Delar III Tekniska data IV Driftsvillkor V Montering 1. Montering av väggbeslag 2. Montering

Läs mer

Centronic SunWindControl SWC510

Centronic SunWindControl SWC510 Centronic SunWindControl SWC510 sv Montage- och bruksanvisning sol- och vindstyrenhet med radiomottagare Viktig information för: montörer/ elektriker/ användare Denna anvisning ska finnas tillgänglig tillsammans

Läs mer

Nokia Trådlöst laddningsställ DT-910 Användarhandbok

Nokia Trådlöst laddningsställ DT-910 Användarhandbok Nokia Trådlöst laddningsställ DT-910 Användarhandbok Utgåva 1.1 2 Om din trådlösa laddare Med Nokia Trådlöst laddningsställ DT-910 kan du ladda din telefon trådlöst. Placera bara telefonen på laddaren

Läs mer

NOVIPro TELESKOPSTEGE

NOVIPro TELESKOPSTEGE NOVIPro TELESKOPSTEGE TELESKOPSTEGE AV ALUMINIUM, 3,20 M SP typkontrollsnr SC2299-12 Godkänd enligt: SS 2091 Tillverkad enligt: EN 131-1:2007 Tack för att du bestämde dig för att köpa vår produkt! Vi gör

Läs mer

minipocket Bruksanvisning Hearing Systems

minipocket Bruksanvisning Hearing Systems minipocket Bruksanvisning Hearing Systems Innehåll Din fjärrkontroll 4 Komponenter 5 Knapplås 6 Parkoppla hörapparater 7 Funktionsöversikt 11 Övrig information 13 Rengöring 13 Byta ut batteriet 14 Felsökning

Läs mer

Digital blodtrycksmätare SC för mätning kring handleden

Digital blodtrycksmätare SC för mätning kring handleden Digital blodtrycksmätare SC 7012 -för mätning kring handleden Bruksanvisning Artikelnummer: 840153 Inledning Tack för att du valde blodtrycksmätaren SC 7012 från Scala. För att kunna använda alla funktioner

Läs mer

G220 Bruksanvisning. Räknevåg. 76102-998 Issue 1 17/04/00 SWEDISH *76102-998*

G220 Bruksanvisning. Räknevåg. 76102-998 Issue 1 17/04/00 SWEDISH *76102-998* G220 Bruksanvisning Räknevåg 7602-998 Issue 7/04/00 SWEDISH *7602-998* Innehållstörteckning Varningar Rengöring av vågen Installation Slå på vågen 2 Pipsignaler 3 Test av teckenfönstret/välja insomningsläge

Läs mer

Nokia Wireless Charging Plate DT-900 Användarhandbok

Nokia Wireless Charging Plate DT-900 Användarhandbok Nokia Wireless Charging Plate DT-900 Användarhandbok Utgåva 1.2 2 Om din trådlösa laddare Med Nokia Trådlös laddningsplatta DT-900 kan du ladda din telefon eller andra kompatibla enheter utan tilltrasslade

Läs mer

Din manual NOKIA LS-2 http://sv.yourpdfguides.com/dref/825095

Din manual NOKIA LS-2 http://sv.yourpdfguides.com/dref/825095 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NOKIA LS-2. Du hittar svar på alla dina frågor i NOKIA LS-2 instruktionsbok (information,

Läs mer

BMG 4907. Svensk bruksanvisning

BMG 4907. Svensk bruksanvisning BMG 4907 Svensk bruksanvisning Generella säkerhets instruktioner - Läs bruksanvisningen noggrannt innan produkten används. Spara dessutom bruksanvisningen för framtida bruk och behåll garanti sedeln (warranty),

Läs mer

Handhavande för KSFE. B&O Vågar AB Box 30 523 21 Ulricehamn 0321-530 720 info@vagar.com www.vagar.com

Handhavande för KSFE. B&O Vågar AB Box 30 523 21 Ulricehamn 0321-530 720 info@vagar.com www.vagar.com Handhavande för KSFE 1 Display översikt Knappar Funktioner Av/På Nolla Navigation key Bekräfta val Tarera Navigation key Gå vidare i menyn För att ändra en numerisk angivelse Addera vikt till minnet för

Läs mer

Tryck. COMFORT CONTROL Digital termohygrometer. Art.nr: 10 08 07

Tryck. COMFORT CONTROL Digital termohygrometer. Art.nr: 10 08 07 Tryck Denna manual är utgiven av Voltcraft. Det är inte tillåtet att reproducera detta material (inkl. översättningen), såsom att kopiera, fotokopiera, mikrofilma eller förvara i elektronisk form utan

Läs mer

Bluetooth Halsslinga för hörapparater. Bruksanvisning NL 200

Bluetooth Halsslinga för hörapparater. Bruksanvisning NL 200 Bluetooth Halsslinga för hörapparater Bruksanvisning NL 200 Information om äkerhet 1 Information om äkerhet Avsedd användning NL200 teleslinga har utvecklats att upprätta en anslutning med Bluetooth-kompatibla

Läs mer

Blodtrycksmätare BMG 4922 Svensk bruksanvisning

Blodtrycksmätare BMG 4922 Svensk bruksanvisning Blodtrycksmätare BMG 4922 Svensk bruksanvisning Tack för att du valde AEG från www.moon.se Applikation sektion Typ B Läs manualen och spara den för framtida bruk. Tänk på vår miljö! När produkten inte

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Värmemadrass Artikelnummer 7580-1031

B R U K S A N V I S N I N G. Värmemadrass Artikelnummer 7580-1031 B R U K S A N V I S N I N G Värmemadrass Artikelnummer 7580-1031 1 Värmemadrass Artikelnummer 7580-1031 Värmemadrassen har 4 olika värmenivåer och har timer där automatisk avstänging kan väljas mellan

Läs mer

TMT-918 Fjärrkontroll med timer. Säkerhet. Tekniska data

TMT-918 Fjärrkontroll med timer. Säkerhet. Tekniska data TMT-918 Fjärrkontroll med timer KOMPATIBILITET Den här sändaren är kompatibel med alla självlärande mottagare från System Nexa. Timerfunktionerna bör dock inte användas på mottagare med dimmer. FUNKTIONALITET

Läs mer

ROCK V40 SNABB GUIDE

ROCK V40 SNABB GUIDE ROCK V40 SNABB GUIDE 1 Frigör ROCK V40 batteri skalet Lås upp och ta bort batteriskalet, öppna sedan tätningskyddet. 2 Sätt i SIM kortet Sätt in SIM 1 / 2 kortet i telefonen enligt bilden nedan (kontakt

Läs mer

LBST-609. NEXA LBST-609 Skymningsrelä. Säkerhet. Tekniska data

LBST-609. NEXA LBST-609 Skymningsrelä. Säkerhet. Tekniska data LBST-609 NEXA LBST-609 Skymningsrelä KOMPATIBILITET Den här mottagaren fungerar med alla självlärande Nexa-mottagare. FUNKTIONALITET Skymningsrelä med timer för automatisk avstängning. För utomhusbruk

Läs mer

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381Q916-A. Bruksanvisning RCR-3

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381Q916-A. Bruksanvisning RCR-3 FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381Q916-A Bruksanvisning S RCR-3 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL PEDALASSISTERAD ELCYKEL

ANVÄNDARMANUAL PEDALASSISTERAD ELCYKEL ANVÄNDARMANUAL PEDALASSISTERAD ELCYKEL Grattis till köpet av en pedalassisterad elcykel, som kommer att ge många behagliga kilometer av cykling. Observera att felaktig installation eller skötsel av systemet

Läs mer

ALMÄNNA ANVISNINGAR FÖR IALMÄNNA ANVISNINGAR FÖR

ALMÄNNA ANVISNINGAR FÖR IALMÄNNA ANVISNINGAR FÖR ALMÄNNA ANVISNINGAR FÖR IALMÄNNA ANVISNINGAR FÖR ALMÄNNA ANVISNINGAR FÖR IALMÄNNA ANVISNINGAR FÖR SÄKERHETSANVISNINGAR Tillverkaren rekommenderar en korrekt användning av belysningsapparaterna! Därför

Läs mer

www.nordtec.se testo 410-2 Bruksanvisning Kundtjänst/service:

www.nordtec.se testo 410-2 Bruksanvisning Kundtjänst/service: testo 410-2 Bruksanvisning Kundtjänst/service: Nordtec Instrument AB Leveransadress: Box 12036 Elof Lindälvs Gata 13 402 41 Göteborg Majnabbe (Tysklandsterminalen) Telefon: 031-704 10 70 414 55 Göteborg

Läs mer

STIHL AK 10, 20, 30. Säkerhetsanvisningar

STIHL AK 10, 20, 30. Säkerhetsanvisningar { STIHL AK 10, 20, 30 Säkerhetsanvisningar svenska Innehållsförteckning Översättning av originalbruksanvisningen 1 Säkerhetsanvisningar............................... 1 1.1 Varningssymboler...................................

Läs mer

Lumitester PD-20. Användarmanual. Innehållsförteckning

Lumitester PD-20. Användarmanual. Innehållsförteckning Innehållsförteckning Lumitester PD-20 Användarmanual Tack för att du har valt Lumitester PD-20. Hela användarmanualen måste läsas innan produkten används, för att garantera en säker och korrekt användning.

Läs mer

ANHANG. DB 110plus. Bruksanvisning

ANHANG. DB 110plus. Bruksanvisning ANHANG DB 110plus ES IT Bruksanvisning Denna broschyr visar en översikt över din DB 110plus. DB 110PLUS 1 ON/OFF POWER REFRESH 10 9 8 7 6 5 BATTERY Lo Hum Norm Hi Hum 2 4 3 ANHANG ÖVERSIKT 1 Torkkammare

Läs mer

8137-Twintalker 3000 ZW.fm Page 1 Thursday, June 27, 2002 4:26 PM. Bruksanvisning U8003010/8

8137-Twintalker 3000 ZW.fm Page 1 Thursday, June 27, 2002 4:26 PM. Bruksanvisning U8003010/8 8137-Twintalker 3000 ZW.fm Page 1 Thursday, June 27, 2002 4:26 PM Bruksanvisning U8003010/8 8137-Twintalker 3000 ZW.fm Page 2 Thursday, June 27, 2002 4:26 PM 1. BESKRIVNING (se etuiets framsida) 1. Mikrofon

Läs mer

Bruksanvisning FRT 4900. Golvvåg 56-430. OBS! Läs igenom bruksanvisningen innan produkten tas i bruk.

Bruksanvisning FRT 4900. Golvvåg 56-430. OBS! Läs igenom bruksanvisningen innan produkten tas i bruk. Bruksanvisning FRT 4900 Golvvåg OBS! Läs igenom bruksanvisningen innan produkten tas i bruk. 56-430 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRORD...3 ALLMÄN INFORMATION...3 SÄKERHETSINSTRUKTIONER...3 MILJÖ...4 RENGÖRING...4

Läs mer

Inomhus och utomhustermometer med radiokontrollerad klocka Modell: RMR202 / RMR202A

Inomhus och utomhustermometer med radiokontrollerad klocka Modell: RMR202 / RMR202A Inomhus och utomhustermometer med radiokontrollerad klocka Modell: RMR202 / RMR202A BRUKSANVISNING SWE INNEHÅLL Produktöversikt... 2 Vy Framsida... 2 Vy Baksida... 2 Trådlös sensor... 3 Att Komma Igång...

Läs mer

Batteriladdning. Kontrollernas placering:

Batteriladdning. Kontrollernas placering: ANVÄNDARHANDBOK Batteriladdning Enheten har ett inbyggt, laddningsbart li-jonbatteri av typen DC 3,7 V, 330 mah. Ladda det enligt följande: Sätt i den lilla kontakten i den medföljande anslutningskabeln

Läs mer

Nov N a o vt a r e T n r d e n Ö d Ö

Nov N a o vt a r e T n r d e n Ö d Ö Nova Trend Ö Ö BRUKSANVISNING Nova Trend Ö 3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING I Generella upplysningar II Delar III Tekniska data IV Driftsvillkor V Montering 1. Montering av väggbeslag 2. Montering av spiskåpa 3.

Läs mer

Comfort Focus Bruksanvisning. Comfort Focus. För ökad koncentration och inlärning. Svenska

Comfort Focus Bruksanvisning. Comfort Focus. För ökad koncentration och inlärning. Svenska Comfort Focus Bruksanvisning Comfort Focus För ökad koncentration och inlärning Svenska 1 Laddning Produkterna drivs av uppladdningsbara batterier, och har en driftstid på 6-10 timmar. Ett tomt batteri

Läs mer

Blodtrycksmätare Y701 CA Y701 PC Y700 CA Y700 PC

Blodtrycksmätare Y701 CA Y701 PC Y700 CA Y700 PC A U T O M A T I S K Blodtrycksmätare Y701 CA Y701 PC Y700 CA Y700 PC START STOP / Funktioner Minnesområden för två personer 60 Platser per person Medelvärdet från de 3 senaste mätningarna Datum och tid

Läs mer

MLR-1105 (Batteridriven mottagare med dörrklocka) LMLT-711 (Strömbrytare/sändare för dörrklocka)

MLR-1105 (Batteridriven mottagare med dörrklocka) LMLT-711 (Strömbrytare/sändare för dörrklocka) MODELL: MLR-1105 (Batteridriven mottagare med dörrklocka) LMLT-711 (Strömbrytare/sändare för dörrklocka) Inlärningsknapp Knapp för val av ljudvolym Knapp för val av ringsignal Lysdiodsindikator EGENSKAPER:

Läs mer

Laddningsregulator 12/24V 10A. Bruksanvisning

Laddningsregulator 12/24V 10A. Bruksanvisning Laddningsregulator 12/24V 10A Bruksanvisning 1 Inledning Denna laddningsregulator har statusdisplay och 3-stegs PWM laddningsfunktion. Den har också två USB uttag för laddning av mindre apparater. 2 Anslutningsdiagram

Läs mer

BRUKSANVISNING. Logger XL

BRUKSANVISNING. Logger XL BRUKSANVISNING 000426 Logger XL Logger XL OBS! Om mellanproppen sitter ensam (utan en telefon i "ryggen") i jacket, bryts alla efterliggande jack bort. Om den skall sitta utan en telefon inkopplad kan

Läs mer

ÄGNA EN STUND ÅT ATT LÄSA IGENOM MANUALEN INNAN VÅGEN TAS I BRUK

ÄGNA EN STUND ÅT ATT LÄSA IGENOM MANUALEN INNAN VÅGEN TAS I BRUK CORINA MEDICAL BRUKSANVISNING M-110 ÄGNA EN STUND ÅT ATT LÄSA IGENOM MANUALEN INNAN VÅGEN TAS I BRUK 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING STRÖMFÖRSÖRJNING. 3 SPECIFIKATIONER.... 3 UNDERHÅLL OCH ALLMÄN TILLSYN...........

Läs mer

BRUKSANVISNING Nova Trend

BRUKSANVISNING Nova Trend BRUKSANVISNING Nova Trend INNEHÅLLSFÖRTECKNING I Generella upplysningar II Delar III Tekniska data IV Driftsvillkor V Montering 1. Montering av väggbeslag 2. Montering av spiskåpa 3. Anslutning till elnätet

Läs mer

BG 40. S Diagnosvåg Bruksanvisning

BG 40. S Diagnosvåg Bruksanvisning BG 40 S S Diagnosvåg Bruksanvisning Beurer GmbH Söflinger Str. 218 89077 Ulm (Germany) Tel. +49 (0) 731 / 39 89-144 Fax: +49 (0) 731 / 39 89-255 www.beurer.de Mail: kd@beurer.de svenska Kära/kära kund,

Läs mer

BF06 BRUKSANVISNING MÄTINSTRUMENT FÖR LJUSSTYRKA TRT-BA-BF06-TC-002-SV

BF06 BRUKSANVISNING MÄTINSTRUMENT FÖR LJUSSTYRKA TRT-BA-BF06-TC-002-SV BF06 SV BRUKSANVISNING MÄTINSTRUMENT FÖR LJUSSTYRKA TRT-BA-BF06-TC-002-SV Innehållsförteckning Information om bruksanvisningen... 1 Information om apparaten... 1 Tekniska data... 2 Säkerhet... 2 Transport

Läs mer

BRUKSANVISNING MODEL HV-T36

BRUKSANVISNING MODEL HV-T36 Febertermometer för panna BRUKSANVISNING MODEL HV-T36 SE Förpackningens innehåll IR Febertermometer för panna Skyddslock Bruksanvisning Sensorskydd 1 st 1 st 1 st 3 st Bruksanvisning för IR Febertermometer

Läs mer

Dator i BC2.5-serien. BRUKSANVISNING Reebok-BC2.5-2110719

Dator i BC2.5-serien. BRUKSANVISNING Reebok-BC2.5-2110719 SV Dator i BC2.5-serien BRUKSANVISNING Reebok-BC2.5-2110719 Funktioner och egenskaper: 1. START: Efter att ha tryckt på knappen Enter, kommer 0:00 att börja blinka. Då kan du ställa in tiden med knapparna

Läs mer

RU 24 NDT. Manual 9000-608-26/31

RU 24 NDT. Manual 9000-608-26/31 RU 24 NDT Manual SV 9000-608-26/31 SV 2 9000-608-26/31 2009/03/10 Innehåll Viktig information 1. Allmänt...4 1.1 Direktiv...4 1.2 Allmänna anvisningar...4 1.3. Avfallshantera produkten...4 1.4 Ändamålsenlig

Läs mer

Så här används fjärrkontrollen

Så här används fjärrkontrollen Så här används fjärrkontrollen Så här används fjärrkontrollen Försiktighetsåtgärder vid användning av fjärrkontroll Var försiktig vid hantering av kontrollen, speciellt eftersom den är liten och lätt.

Läs mer

Mobil Aircondition. Svensk Bruksanvisning. Best.nr. 5020

Mobil Aircondition. Svensk Bruksanvisning. Best.nr. 5020 Mobil Aircondition Svensk Bruksanvisning Best.nr. 5020 Innehållsförteckning Instruktion 1 Kontrollpanel - funktioner 2 Fjärrkontroll 4 Rengörning - förvaringsfack 5 Felsökningsguide 6 Installationsinstruktioner

Läs mer

Centronic SensorControl SC811

Centronic SensorControl SC811 Centronic SensorControl SC811 sv Bruksanvisning för radiostyrd sol- och vindsensor Viktig information för: montörer/ elektriker/ användare Denna anvisning ska finnas tillgänglig tillsammans med produkten!

Läs mer

Gigaset Repeater. Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt

Gigaset Repeater. Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt s Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG 2005 All rights reserved. Subject to

Läs mer