BODY BALANCE COMFORT SELECT Bruksanvisning BMI

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BODY BALANCE COMFORT SELECT Bruksanvisning BMI"

Transkript

1 BODY BALANCE COMFORT SELECT Bruksanvisning BMI

2 Innehåll Sidan 1 Introduktion 1.1 Avsedd användning Säkerhetsanvisningar Programvara för kroppsanalys Bioimpedansanalys (BIA) Body Mass Index (BMI) Vägningsregler 8 2 Idrifttagande 2.1 Beskrivning av produkt och reglage Isättning eller byte av batterier Installation Allmänna menyer Grundinställningar Språk Första inställning av klockan Första inställning av datum Ytterligare inställningar Inställning av viktenhet (kg - lb) Inställning av temperaturenhet ( C - F) Inställning av displayens kontrast Visningsläge / Batteriförbrukning Ändra klockan Ändra datum Byt språk Skapa en ny användare Inskrivning av personliga data Korrigering av personliga data Förnyad användaridentifiering Radera en användare 32 3 Kroppsanalys 33 4 Visning av analysvärdena 36 5 Vägning utan kroppsanalys 38 6 Utvärdering av mätresultaten och individuell rekommendation 39 7 Meddelanden 44 8 Tekniska Data 46 9 Konformitet Återvinning Service och support Garanti 48 2

3 1. Introduktion 1.1 Avsedd användning Bra att du bestämde dig för en Soehnle kroppsanalysvåg! Du hör alltså till de människor som bryr sig om sin hälsa. Bra kost och tillräcklig motion gör att man slipper övervikt och därmed förbundna sjukdomar. Även för låg vikt kan vara skadligt och får absolut inte ignoreras. Den som är medveten om sina svaga punkter och sina problem kan förbättra sitt kroppsliga välbefinnande och sin motståndskraft med ganska enkla medel. Förutsatt att man känner till sina kroppsvärden och hur man tolkar dem. Soehnle hjälper dig att sätta upp konkreta mål och att finna lämpliga medel till nytta för din hälsa. Din nya våg analyserar din kropps nuvarande tillstånd och visar om värdena är väl balanserade eller ligger utanför det normala området. Om ett eller flera av dina kroppsvärden avviker från det normala, är det en god idé att först ta reda på så mycket som möjligt om det. På Internet finns det utförlig information om dessa saker. Men lita inte på standardpåståenden. Varje människa behöver individuella koncept, som är anpassade till hans eller hennes speciella behov. Med våra produkter vill vi hjälpa dig att ta eget ansvar för din kropp och motivera dig till en sund livsstil. Om du är osäker på vilka åtgärder som är lämpliga för just ditt välbefinnande, så bör du absolut begära professionell rådgivning av en läkare eller kostrådgivare. Den här vågen är avsedd för personer från 16 års ålder. Vågen är inte lämpad för medicinsk eller kommersiell användning. Även för gravida och kroppsbyggare kan mätresultaten bli orimliga på grund av deras speciella förutsättningar. Läs i synnerhet även säkerhetsföreskrifterna noga och följ serviceanvisningarna, så kommer du att ha glädje av din kroppsanalysvåg länge. Spara bruksanvisningen för framtida frågor. Ytterligare information finns på vår hemsida 3

4 1.2 Säkerhetsföreskrifter Varning Felaktig användning kan medföra risker som kan leda till dödsfall eller svåra skador. Varning Felaktig användning kan i vissa situationer leda till skador och hälsorisker. Försiktigt! Felaktig användning kan leda till person- och sakskador. Observera Viktig information Varning Använd aldrig denna apparat tillsammans med elektroniska medicinska apparater t.ex. pace-maker elektroniska medicinska apparater t.ex. EKG-utrustning Apparaten kan orsaka funktionsstörningar hos de ovannämnda elektroniska medicinska utrustningarna. Använd inte apparaten på hala golvbeläggningar. Om plattformens yta eller dina fötter är våta finns risk att halka. Torka av fötterna och plattformen innan du ställer dig på den. Kasta aldrig använda batterier i elden. Explosionsrisk. Kortslut aldrig batterier. Varning Låt en läkare eller en dietspecialist ge dig råd inför en planerad viktminskning. Förvara apparaten oåtkomligt för små barn. Hjälp handikappade som vill använda apparaten. Stå alltid på rätt ställe på vågen och inte på hörn och kanter och stå stilla medan analysen pågår. Tänk på att använda rätt typ av batterier. Sätt i batterierna åt rätt håll. Vid byte av batteri ska alltid nya batterier användas och aldrig batterier från olika tillverkare, med olika laddning eller med tydliga skador det kan leda till överhettning eller explosioner. Förvara alltid batterier utom räckhåll för barn. 4

5 Försiktigt! De enskilda delarna av denna apparat får inte monteras isär, repareras eller byggas om. Batterier innehåller kemikalier. Om dessa läcker ut, kan de orsaka sakskador och kroppsskador. Om man får batterisyra i ögonen, måste man omedelbart skölja med riktigt med vatten och därefter omedelbart uppsöka sjukvården. Ta bort batterierna ur apparaten om den inte ska användas under en lång tid. Anvisningar Mätresultatet kan bli fel i närheten av mobiltelefoner i närheten av värmekällor eller på platser där temperaturen varierar där luftfuktigheten är stor på platser som är utsatta för vibrationer och stötar på heltäckningsmattor. Ställ därför alltid vågen på ett fast och jämnt underlag. Utsätt inte apparaten för direkt solbestrålning. Stå aldrig på displayen. Avfallshantera använda batterier enligt bestämmelserna i landet där du vistas. Rengör apparatens delar endast med en fuktig trasa och om nödvändigt med ett skonsamt rengöringsmedel. Frätande eller nötande rengöringsmedel leder till skador.. 5

6 1.3 Programvara för kroppsanalys Egentligen är det mycket enkelt: Balanserad och kontrollerad kost och motion är den egentliga hemligheten bakom god hälsa, normalvikt och allmänt välbefinnande. En Soehnle kroppsanalysvåg hjälper till genom att mäta hälsorelevanta kroppsvärden. Eftersom dessa kroppsvärden ändras mycket långsamt, är trendvisningen en viktig fördel med denna kroppsanalysvåg. Med fjärrkontrollen till kroppsanalysvågen har du alltid tillgång till viktiga data och trender. För att göra det hela ännu bekvämare bifogar Soehnle ett program för trendanalys på din PC. Installation av programmet Sätt in CD:n i CD-enheten. CD:n startar automatiskt såvida inte den automatiska CD-starten är avstängd. I så fall måste installationsrutinen initieras via setup.exe i utforskaren. Följ därefter installationsrutinen. Starta programmet när installationen är klar. Anslut fjärrkontrollen i klockläge (när den visar tiden) med den medlevererade usb-kabeln. Datorn registrerar fjärrkontrollen automatiskt. Installationsassistenten för usbdrivrutinen öppnas och installationen avslutas. Därefter kan du läsa av och bearbeta uppgifterna från fjärrkontrollen med datorprogrammet. Av hälsoexperter rekommenderade värden Män Kvinnor ålder Kroppsfett lite normalt mycket väldigt mycket Kroppsfett normalt normalt lite normalt mycket väldigt mycket normalt Kroppsvatten Muskelandel Kroppsvatten Muskelandel normalt < > 24 > 58,5 > 38 < > 33 > 52,5 > < > 24 > 57 > 38 < > 36 > 49,5 > < > 26 > 56 > 38 < > 38 > 47,5 > < > 28 > 55 > 38 < > 40 > 46,5 > < > 30 > 54 > 38 < > 42 > 46 > < > 34 > 53 > 38 < > 47 > 45 > 28 * Baserat på NIH/WHO:s BMI-riktlinjer (USA:s nationella hälsoinstitut / Världshälsoorganisationen). 6

7 1.4 Bioimpedansanalys (BIA) BIA är den allmänt använda mätmetoden för Body Balance kroppsanalysvågar. Värdena såsom kroppsfett, kroppsvatten och muskelmassa mäts inte direkt, utan man gör en mätning av kroppens elektriska motstånd (impedans). Sedan beräknas de respektive kroppsmassorna med en statistisk metod utifrån personliga värden, kroppsvikten och det uppmätta motståndet i kroppen. Som grund för utvärderingen kroppsmassevärdena ligger en vetenskaplig studie av en europeisk referensbefolkningsgrupp. Motståndsmätningen sker via elektrodytor på vågens plattform. En helt ofarlig, svag elektrisk ström skickas genom kroppen (< 0,1 ma). Strömmen går lättare genom kroppsvätskan (vatten) som finns i högre grad i musklerna än i kroppsfettet. Ju högre motstånd den elektriska signalen utsätts för i kroppen, desto högre är andelen kroppsfett och andelen kroppsvatten är lägre. Det gäller även tvärt om: Ju högre den procentuella muskelandelen är, desto högre är den procentuella andelen vatten och den procentuella fettandelen är därmed lägre. Kroppsvattenandelen uppdelas i intracellulärt vatten (i cellerna) och extracellulärt vatten (utanför cellerna). 1.5 Body Mass Index (BMI) Som grund för beräkningen är Body Mass Index - ett tal för beräkning av hur kroppsvikten påverkar hälsan. BMI beräknas genom kroppsvikten i kilo delat med kvadraten på kroppslängden i meter. 75 kg (Exempel: BMI = = 24,5) 1,75 m x 1,75 m Klassifikation av kroppsvikten enligt BMI (Källa: Världshälsoorganisationen, 2000) BMI (kg/m²) Klassificering < 18,5 Undervikt 18,5-24,9 Normalvikt 25,0-29,9 Övervikt 30,0 Fetma 30,0-34,9 Fetma, grad I 35,0-39,9 Fetma, grad II 40,0 Fetma, grad III 7

8 1.6 Vägningsregler En vuxen människas vikt kan variera med 2-3 kilo under dagen. Därför är det viktigt att ha konstanta vägningsförhållanden för att viktkontrollen ska vara tillförlitlig. Därför ska man helst väga sig nykter alltid vid samma tid. För en kroppsanalys är tiden mellan 18 och 20 idealisk. utan kläder Se till att plattformen står fast och säkert. Textila eller mjuka golvbeläggningar kan starkt påverka mätresultaten. För att vägningsresultatet inte ska bli fel bör plattformen ha stått stilla de sista tre minuterna före vägningen. Kroppsanalysen Stå barfota på plattformen Stå symmetriskt på plattformen. Ojämn belastning kan ge ett felaktigt mätresultat Stå stilla Håll inte i någonstans och stöd dig inte på något Väg dig alltid på samma ställe. Olika omgivningsförhållanden såsom golvbeläggningar, temperatur och luftfuktighet kan orsaka olika mätresultat. Omständigheter som påverkar kroppsanalysen Uppgifterna om kroppens sammansättning från bioimpedansmetoden kan variera starkt under dagens lopp. Det beror inte på att Body Balance kroppsanalysvågen skulle ha dålig noggrannhet, utan på att kroppens vattenbalans varierar under dagen. Under nattsömnen kan kroppen förlora upp till 2-3 kilo kroppsvatten. Direkt efter uppvaknandet är kroppen därför i normala fall dehydrerad (uttorkad). Ju mindre vatten kroppen innehåller, desto högre är motståndet och därmed den beräknade andelen kroppsfett och alltså är den beräknade andelen muskler mindre. Under dagens lopp fylls vattenreserverna på och mätvärdena blir åter normala. I normala fall rekommenderar man vägning direkt efter uppstigandet på morgonen, men kroppsanalysen fungerar bättre på kvällen. För kroppsanalysen är tiden mellan 18 och 20 lämpligast. 8

9 22 % 21 % 20 % 19 % 18 % 17 % Fettandel Tid _ 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 För att få jämförbara mätvärden bör mätningarna om möjligt förläggas till samma tid på dagen och under samma förutsättningar. Flera omständigheter som påverkar kroppsanalysen Förutom den dagliga variationen hos mätvärdena kan det uppstå skillnader på grund av ändringar i vattenbalansen på grund av maten, vätskeupptagning, mens, sjukdom, träning och bad. Orimliga värden kan förekomma hos personer med feber, ödem eller osteoporos personer som genomgår dialysbehandling personer som tar medicin mot kardiovaskulära sjukdomar gravida kvinnor ungdomar under 16 år personer med asiatiskt eller afrikanskt ursprung 9

10 2 Idrifttagande 2.1 Beskrivning av produkt och reglage Fjärrkontroll Batterifack Vägning plattform Batterifack 1. Displayfält É Menyknappar 2. Return/Escape-knapp 3. Inställningsknapp 4. Bekräfta Knapp för att hämta mätvärde 5. Kroppsvikt 6. Fettandel 7. Vattenandel 8. Muskelandel 9. Totalt energibehov À Ã Â Ä Å Æ Á Ç È USB-gränssnitt (på sidan) 10. Ljussensor för nattavstängning 10

11 2.2 Isättning eller byte av batterier a. a. Öppna batterifacket på vågplattformen b. Sätt i batterier. Se till att batterierna är vända åt rätt håll. c. Öppna batterifacket på fjärrkontrollen. d. Sätt i batterier. Se till att batterierna är vända åt rätt håll. Obs! Vid byte av batterier ska man alltid använda nya batterier av samma typ och aldrig batterier av olika sorter eller olika laddningsgrad. Som alternativ till vanliga alkaliska batterier rekommenderas NiMh-batterier med låg självurladdning (Low Self Discharge). Viktigt: Laddbara batterier måste laddas upp utanför apparaten. Det går inte att ladda batterier via usb-anslutningen i fjärrkontrollen. b. d. 11

12 2.3 Installation 1. Ställ vågen på ett jämnt och fast underlag. Varning! Risk att halka på våta ytor. 2. Fjärrkontrollen kan hållas i handen, ställas på ett bord, sitta kvar på vågen eller hängas upp på väggen. Om man fäster den magnetiska vägghållaren på en fast, jämn, torr, damm- och fettfri yta räcker det att sätta in vägghållaren i det ovala uttaget på baksidan av fjärrkontrollen. Dra av tejpremsan och tryck fast terminalen i ögonhöjd och vågrätt där den ska sitta. 3. Vid stenplattor eller ojämna ytor kan vi inte garantera att limningen håller i längden. Därför är det bättre att skruva fast vägghållaren. Ta bort locket på det magnetiska väggfästet genom att trycka in en nagel eller en knivspets under urtaget och bända upp locket. Borra sedan 2 hål med avståndet 2 cm vågrätt bredvid varandra i väggen. Borrdiametern beror på om man behöver plugga eller inte. Sätt i skruvar och tryck tillbaka locket. Sätt fjärrkontrollen på magnetfästet. 12

13 2.4 Allmänna menyer Den intuitiva styrningen av Soehnle Body Balance Comfort Select sker med endast 3 sensorknappar. När fjärrkontrollen är i standbyläge (visar klockan och temperaturen) trycker man på OK för att aktivera vågen. Startsidan hälsar den senaste användaren välkommen och därefter beskrivs de olika funktionsknapparna. Med kan man byta användare. Med OK kommer man till huvudmenyn och bekräftar det man valde med. Med Escape ( ) går man ett menysteg tillbaka. De 5 undre knapparna är till för att direkt öppna de senaste mätvärdena och tillhörande trendkurvor. Observera Öppningen sker med en liten fördröjning vid aktiveringen (1 sekund). Därefter reagerar knapparna utan fördröjning. 13

14 2.5 Grundinställningar När batterierna satts i fjärrkontrollen visas först startsidan. Därefter måste man göra grundinställningarna med följande menypunkter. Språk Tid Datum Om du vill göra ändringar senare, trycker du på OK och kommer då till huvudmenyn, där du kan ändra önskad menypunkt under Inställningar Språk Välj önskat språk med. Det valda språket markeras mörkt. Bekräfta valet med OK. 14

15 2.5.2 Första inställning av klockan Välj tidsformat (12h / 24h) med och bekräfta med OK. Observera Valet är alltid mörkmarkerat. Bekräfta med OK att du vill ställa klockan. Ställ in varje del av tiden med och bekräfta varje gång med OK. När tiden är helt inställd, så gå med till bekräfta och tryck på OK. 15

16 2.5.3 Första inställning av datum Efter grundinställningen av klockan hoppar menyn automatiskt till datuminställningen. Bekräfta med OK att du vill ändra datum. Ställ in varje del av datumet med och bekräfta varje gång med OK. Observera Glöm inte att skriva in aktuellt datum eftersom mätvärdena sorteras fel om man skriver in ett gammalt datum. Den felaktiga inmatningen kan endast rättas genom att radera och skriva in den aktuella användaren på nytt. Då förlorar man de tidigare sparade mätvärdena. När datumet är helt inställt, så gå med till bekräfta och tryck på OK. Observera Orimliga inmatningar t.ex , accepteras inte. Grundinställningen är klar. 16

17 2.6 Ytterligare inställningar Med OK aktiveras fjärrkontrollen. Startsidan hälsar den senaste användaren välkommen och de olika funktionsknapparna beskrivs. Om det inte finns någon användare ännu, visas ett meddelande om detta. Tryck på OK för att komma till huvudmenyn. Välj med den menypunkt som du vill ändra och bekräfta med OK. 17

18 2.6.1 Inställning av viktenhet (kg - lb) Välj med menypunkten kg / lb för att växla mellan viktenheter och bekräfta med OK. Välj med i vilken enhet du vill visa vikten i och bekräfta med OK. Välj med en annan menypunkt och bekräfta ditt val med OK eller lämna menynivån genom att trycka på Escape ( ). 18

19 2.6.2 Inställning av temperaturenhet ( C - F) Välj med menypunkten C / F för att växla mellan temperaturenheter och bekräfta med OK. Välj med i vilken enhet du vill visa rumstemperaturen och bekräfta med OK. Välj med en annan menypunkt och bekräfta ditt val med OK eller lämna menynivån genom att trycka på Escape ( ). 19

20 2.6.3 Inställning av displayens kontrast Välj med menypunkten Kontrast för att ändra displayens kontrast och bekräfta med OK. Välj med det kontrastvärde, som är bäst läsbart vid de ljusförhållanden som råder hos dig och bekräfta med OK. Välj med en annan menypunkt och bekräfta ditt val med OK eller lämna menynivån genom att trycka på Escape ( ). 20

21 2.6.4 Visningsläge / Batteriförbrukning Batteriernas livslängd kan förlängas avsevärt genom att ändra visningsläget. Välj med menypunkten Batteriförbrukning och bekräfta med OK. Välj med det visningsläge som du vill ha och bekräfta med OK. Normal utan energisparåtgärder / minst ett halvår. Eco med nattavstängning / ca 1 års batterilivslängd. Eco plus med avstängning och aktivering via OK-knappen / ca 3 års batterilivslängd Observera Efter nattavstängningen (Eco) kan aktiveringen ta några sekunder. Håll kvar fingret på OK-knappen tills startsidan visas. Välj med en annan menypunkt och bekräfta ditt val med OK eller lämna menynivån genom att trycka på Escape ( ). 21

22 2.6.5 Ändra klockan Välj med menypunkten Klocka för att ställa in tiden och välja tidsformat och bekräfta med OK. Välj tids- och datumformat (12h / 24h) med och bekräfta med OK. Välj tid med och bekräfta med OK. Ställ in varje del av tiden med och bekräfta varje gång med OK. När tiden är helt inställd, så gå tillbaka till huvudmenyn med Escape ( ). Genom att trycka på Escape ( ) lämnar man huvudmenynivån. 22

23 2.6.6 Ändra datum Välj med menypunkten Datum för att ändra datum och bekräfta med OK. Ställ in varje del av datumet med och bekräfta varje gång med OK. Observera Det går inte att mata in ett datum som är tidigare än dagens datum när det finns aktuellare mätvärden. Inmatningen kan endast rättas genom att radera och skriva in den aktuella användaren på nytt. Då förlorar man de tidigare sparade mätvärdena. När datumet är helt inställd, så gå tillbaka till huvudmenyn med Escape ( ). Genom att trycka på Escape ( ) lämnar man huvudmenynivån Byt språk Gå till huvudmenyn med OK-knappen. Välj med menypunkten Språk och bekräfta med OK. Gå till önskat språk med och bekräfta med OK. Genom att trycka på Escape ( ) lämnar man huvudmenynivån. 23

24 2.7 Skapa en ny användare Din nya kroppsanalysvåg har automatisk användaridentifiering. För att du ska bil igenkänd såsom användare måste du först genomföra en kroppsanalys och därefter direkt mata in följande personliga data: Användarnamn, födelsedatum, kön, kroppslängd och aktivitetsgrad. Observera Vi rekommenderar att du läser igenom hela detta kapitel innan du genomför kroppsanalysen. Under inmatningen som ny användare uppmanas du att ställa dig barfota på kroppsanalysvågen. Det är nödvändigt för kroppsanalysen. Ta av skor och strumpor. Om fjärrkontrollen är i standbyläge (visar klockan och temperaturen) trycker man på OK för att aktivera vågen. Startsidan hälsar den senaste användaren välkommen och därefter beskrivs de olika funktionsknapparna. Gå till huvudmenyn genom att trycka på OK-knappen. Välj med menypunkten Användare och bekräfta med OK. Gå med till menypunkten Ny användare och bekräfta med OK. Ställ dig på plattformen för en första mätning. Den första mätningen är absolut nödvändig för att spara data och för att vågen ska känna igen dig automatiskt. Observera Om man inte går upp på vågen eller om man har skor eller strumpor på sig, visar displayen Fel och man måste göra om mätningen. Stå stilla tills displayen visar Skriv in användarnamn. Fortsätt till inmatningen av personliga data enligt beskrivningen på nedanstående sidor. 24

25 Observera Vågen har ett time-out-läge. Efter 30 sekunder utan användning återgår vågen till att visa klockan Inskrivning av personliga data Efter den första mätningen visas menyn för inskrivning av användarnamn. Tryck på OK. Skriv in användarnamnet bokstav för bokstav. Välj bokstav med och bekräfta med OK. Markören hoppar till nästa läge. Välj åter bokstav med och bekräfta med OK igen, osv. Tryck på Escape ( ) efter den sista bokstaven. Observera Alfabetet gås i grundinställningen igenom från A till Z. Om man trycker på kroppsfettknappen kan man ändra riktning så att det går från Z till A. Gå med till menypunkten Bekräfta och tryck på OK. 25

26 Därefter skriver man in sitt födelsedatum. Välj datum med om det inte redan är markerat. Tryck sedan på OK. Markören för den första siffran blinkar. Med väljer man siffror och med OK bekräftar man inmatningen. Markören hoppar till nästa läge. Välj åter siffra med och bekräfta med OK igen, osv. Bekräfta en gång till med OK efter sista siffran. Gå sedan med till menypunkten Bekräfta och tryck på OK. Därefter skriver man in kön. Välj kön med och bekräfta med OK. 26

27 Därefter anger man sin kroppslängd. Välj en siffra i taget med och bekräfta varje gång med OK. Gå med efter sista siffran till menypunkten Bekräfta och tryck på OK. Därefter skriver man in sin aktivitetsgrad. Välj aktivitetsgrad med och bekräfta med OK. 1 knappast någon motion max 2 h/dag stående eller i rörelse 2 lätt, aktiv, sittande och stående aktivitet 3 Hushålls- och trädgårdsarbete, huvudsakligen stående, bara ibland sittande 4 Idrottare och människor som rör sig mycket 5 Kroppsarbetare, mycket aktiva idrottare minst 5 h/vecka intensiv träning minst 10 h/vecka intensiv träning Aktivitetsgraderna 4 och 5 tas inte med i beräkningen av kroppsvärdena före 18 års ålder. 27

28 Data sparas och nu visas i tur och ordning kroppsvikt med BMI (Body Mass Index), fettandel (%), vattenandel (%), muskelandel (%), energibehov (kcal), en handlingsrekommendation och vikttrenden. Därefter återgår displayen till att visa klockan och rumstemperaturen. Observera Vid undre kanten av displayen utvärderas det aktuella kroppsvärdet i en stapel med 9 segment. Det segment där det individuella mätvärdet befinner sig har svart bakgrund. De mittersta gråmarkerade segmenten är normalområdet. Antal dagar i trendkurvan 28

29 2.7.2 Korrigering av personliga data Om till exempel: din kroppslängd ändras (ungdomar under uppväxtåren), din aktivitetsgrad förändras, eller det ska göras ändringar, då kan du ändra uppgifter i det redan existerande minnet. När fjärrkontrollen är i standbyläge (visar klockan och temperaturen) måste man trycka på OK för att aktivera vågen. Startsidan hälsar den senaste användaren välkommen och därefter beskrivs de olika funktionsknapparna. Tryck på OK för att komma till huvudmenyn. Välj menypunkten Användare med -knappen. Bekräfta valet med OK. Gå sedan med till önskat användarnamn och bekräfta med OK. 29

30 Därefter kan personliga data ändras (namn, kroppslängd, kön, födelsedatum, aktivitetsgrad). Gå sedan med till den inställning som ska ändras och bekräfta med OK. Ändra sedan värdet siffra för siffra eller bokstav för bokstav med och bekräfta varje gång med OK. När alla siffror/bokstäver är inmatade mörkmarkeras hela värdet. Gå sedan med till Bekräfta och bekräfta med OK. Observera Ändring av namnet görs på lite annat sätt. Tryck på Escape ( ) när den sista bokstaven har skrivits in. Gå sedan med till Spara och bekräfta med OK. 30

31 2.7.3 Förnyad användaridentifiering Om användaren inte omedelbart identifieras eller identifieras fel, gör man så här: Om fjärrkontrollen är i standbyläge (visar klockan och temperaturen) trycker man på OK för att aktivera vågen. Startsidan hälsar den senaste användaren välkommen och därefter beskrivs de olika funktionsknapparna. Tryck på OK för att komma till huvudmenyn. Välj menypunkten Användare med -knappen. Bekräfta valet med OK. Gå sedan med till önskat användarnamn och bekräfta med OK. Gå sedan med till Användaridentifiering och bekräfta med OK. Ställ dig barfota på vågen omedelbart efter uppmaningen till det. Därefter sker kroppsanalysen och de olika värdena visas. Användaren registreras i sitt minne och kommer i fortsättningen åter att identifieras automatiskt. 31

32 2.7.4 Radera en användare Om fjärrkontrollen är i standbyläge (visar klockan och temperaturen) trycker man på OK för att aktivera vågen. Startsidan hälsar den senaste användaren välkommen och därefter beskrivs de olika funktionsknapparna. Tryck på OK för att komma till huvudmenyn. Välj menypunkten Användare med -knappen. Bekräfta valet med OK. Gå sedan med till önskat användarnamn och bekräfta med OK. Gå sedan med till Radera användare och bekräfta med OK. Bekräfta den följande säkerhetsfrågan med Ja. Välj Tillbaka i den efterföljande användarmenyn och bekräfta med OK. Tryck på Escape ( klockan. ) för att lämna huvudmenyn och återgå till visningen av 32

33 3 Kroppsanalys Kroppsanalysen förutsätter att man är barfota. Dina personliga data måste först ha skrivits in. För att mätningarna ska bli entydiga och jämförbara, ska man väga sig med så lite kläder som möjligt och under samma förutsättningar (tid, måltider etc.). 1. Ställ dig på plattformen. Din vikt visas. Stå stilla medan kroppsanalysen pågår. 2. Efter automatisk användaridentifiering visas kroppsvikten tillsammans med BMI (Body Mass Index), fettandel, vattenandel, muskelandel och energiförbrukningen. Uppgifterna i stapeln utvärderar mätvärdena. Normalområdet för personen ligger i de 3 mittersta segmenten av stapeln. Observera Vid undre kanten av displayen utvärderas det aktuella kroppsvärdet i en stapel med 9 segment. Det segment där det individuella mätvärdet befinner sig har svart bakgrund. De mittersta gråmarkerade segmenten är normalområdet. 33

34 3. Därefter visas en bedömning av de uppmätta värdena. LIFE IN BALANCE betyder att allt är som det ska. Men om det visas en våg i obalans och en eller flera av följande symboler, då ligger ett eller flera värden inte inom normalområdet. a. Kroppsvikt b. Kroppsfett c. Kroppsvatten d. Muskelmassa Om ett eller flera av dina kroppsvärden avviker från det normala, är det en god idé att först ta reda på så mycket som möjligt om det. Internet innehåller mängder av information inom dessa områden. Men lita inte på standardpåståenden. Varje människa behöver individuella koncept, som är anpassade till hans eller hennes speciella behov. Om du är osäker på vilka åtgärder som är lämpliga för just ditt välbefinnande, så bör du absolut begära professionell rådgivning av en läkare eller kostrådgivare. 4. Stig av vågen. Vågen stänger av sig själv och återgår till att visa klockan och temperaturen. a b c d 34

35 Observera I sällsynta fall kan vågen inte hitta rätt personminne automatiskt. Då måste användaren välja minne manuellt: Gå med till önskat användarnamn och bekräfta med OK. Då visas din vikt och andelarna fett, vatten och muskler, ditt totala energibehov och en utvärdering av uppgifterna. I sällsynta fall kan det även förekomma, att vågen tar fel på personer med mycket lika vikt och värden. Det leder tyvärr till att trendkurvorna blir felaktiga. 35

36 4 Visa kroppsanalysvärden Varje användares sist uppmätta värden och tillhörande trendkurvor kan visas direkt. Om fjärrkontrollen är i standbyläge (visar klockan och temperaturen) trycker man på OK för att aktivera vågen. Startsidan hälsar den senaste användaren välkommen och därefter beskrivs de olika funktionsknapparna. Med kan man byta användare. Genom att trycka på en av knapparna för visning av mätvärden visas de senaste mätvärdena för den valda användaren. Om den senaste användaren har vägt sig flera gånger den dagen, då visas de respektive genomsnittsvärdena: Kroppsvikt Kroppsfett Kroppsvatten Muskelmassa Energibehov När man trycker en gång till på samma knapp visas den tillhörande trendkurvan. Med kan man gå till de andra användarnas värden. Fjärrkontrollen stänger av sig automatiskt eller när man trycker på Escape ( ). 36

37 Med kan man även växla mellan olika användare när de olika värdena visas. När man trycker på knappen Visa mätvärden visas de sist uppmätta värdena och när man trycker en gång till på samma knapp visas trendkurvan för den valda användaren. 37

38 5. Vägning utan kroppsanalys När man ställer sig på vågen med skor eller strumpor, kan ingen kroppsanalys genomföras. Kroppsanalysvågen väger dig då bara. 38

39 6. Utvärdering av mätresultaten Body Balance beräknar ditt individuella idealtillstånd beträffande vikt och andel kroppsfett med hjälp av dina personliga data och rekommendationer från hälsoexperter. Dessutom beräknar den andelen vatten i kroppen som helhet och muskelandelen. Observera att musklerna också innehåller vatten, som redan har tagits med i analysen av kroppsvattnet. Därför blir totalsumman alltid över 100 %. Kroppsvikt BMI (kg/m²) Klassificering Medan displayen visar kroppsvikten i kilo visas BMI (Body Mass Index) därunder och stapeln i nederkanten av displayen visar en första tolkning av det individuellt beräknade BMI-värdet. BMI är ett mått på bedömningen av en människas kroppsmassa. Observera Det segment där det individuella mätvärdet befinner sig har svart bakgrund. De mittersta gråmarkerade segmenten är normalområdet. < 18,5 Undervikt 18,5-24,9 Normalvikt 25,0-29,9 Övervikt 30,0 Fetma 30,0-34,9 Fetma, grad I 35,0-39,9 Fetma, grad II 40,0 Fetma, grad III Absolut BMI-avvikelse från det individuella normalvärdet Källa: Världshälsoorganisationen, = < - 7,5 2 = - 7,5 3 = - 5,0 4 = - 2,5 5 = 0,0 6 = + 2,5 7 = + 5,0 8 = + 7,5 9 = > + 7,5 39

40 Fettandel Medan displayen visar kroppsfettandelen i %, visar stapeln i nederkanten av displayen en första utvärdering av den individuellt beräknade kroppsfettandelen. Det segment där det individuella mätvärdet befinner sig har svart bakgrund. De mittersta gråmarkerade segmenten är normalområdet. För mycket kroppsfett är ohälsosamt. Men det som är viktigare, är att en för stor andel fett oftast sammanhänger med förhöjd blodfetthalt, vilket ger en extremt hög risk för olika sjukdomar som t ex diabetes, hjärtsjukdomar, högt blodtryck osv. En mycket låg andel kroppsfett är också skadligt för hälsan. Förutom underhudsfettet avsätter kroppen viktiga fettdepåer som skydd för inre organ och för att garantera viktiga ämnesomsättningsfunktioner. Om dessa nödvändiga fettreserver angrips, kan det uppstå ämnesomsättningsrubbningar. Exempelvis kan mensen utebli hos kvinnor om kroppsfettandelen sjunker under 10%. Dessutom ökar risken för osteoporos (benskörhet). Den normala kroppsfettandelen beror på ålder och framför allt på kön. Hos kvinnor ligger normalvärdet cirka 10% högre än hos män. Med tilltagande ålder minskar kroppen muskelmassan och därmed ökar alltså kroppsfettandelen. Avvikelse från det personliga normalvärdet < -12 % mycket låg fettandel 2-12 % låg fettandel 3-7 % 4-3 % 5 0 % normal fettandel % % hög fettandel % 9 > + 12 % mycket hög fettandel 40

WEB CONNECT ANALYSIS Bruksanvisning BMI

WEB CONNECT ANALYSIS Bruksanvisning BMI WEB CONNECT ANALYSIS Bruksanvisning BMI Innehåll 1. Inledning 3 1.1 Avsedd användning 3 1.2 Säkerhetsanvisningar 4 1.3 Varför är kroppsanalys meningsfullt? 6 1.4 Bio-impedans-analys (BIA) 6 1.5 Body Mass

Läs mer

Elektronisk personvåg med kroppsanalys

Elektronisk personvåg med kroppsanalys B R U K S A N V I S N I N G Elektronisk personvåg med kroppsanalys Artikelnummer 9530-1485 1 Elektronisk personvåg med kroppsanalys Artikelnummer 9530-1485 Förutom vikt mäter vågen kroppsfett, vattenhalt,

Läs mer

BC06 BRUKSANVISNING MÄTINSTRUMENT FÖR LUFTFUKTIGHET / TEMPERATUR TRT-BA-BC06-TC-001-SV

BC06 BRUKSANVISNING MÄTINSTRUMENT FÖR LUFTFUKTIGHET / TEMPERATUR TRT-BA-BC06-TC-001-SV BC06 SV BRUKSANVISNING MÄTINSTRUMENT FÖR LUFTFUKTIGHET / TEMPERATUR TRT-BA-BC06-TC-001-SV Innehållsförteckning Information om bruksanvisningen... 1 Information om apparaten... 1 Tekniska data... 2 Säkerhet...

Läs mer

Tovenco Bruksanvisning

Tovenco Bruksanvisning Tovenco Bruksanvisning För system TDS + Tovenco Damper System + Tovenco AB Vinnersjövägen 9-11 810 40 Hedesunda Tele 0291-10750 Fax 0291-10940 info@tovenco.se www.tovenco.se Inledning Bäste kund, gratulerar!

Läs mer

Manual Projektorklocka Modell RM318P

Manual Projektorklocka Modell RM318P 1 Manual Projektorklocka Modell RM318P Denna klocka är tillverkad med speciell tanke på design och att den skall vara enkel att använda. Den har elektroniska komponenter av mycket hög kvalitet och har

Läs mer

BMG 4907. Svensk bruksanvisning

BMG 4907. Svensk bruksanvisning BMG 4907 Svensk bruksanvisning Generella säkerhets instruktioner - Läs bruksanvisningen noggrannt innan produkten används. Spara dessutom bruksanvisningen för framtida bruk och behåll garanti sedeln (warranty),

Läs mer

Tryck. COMFORT CONTROL Digital termohygrometer. Art.nr: 10 08 07

Tryck. COMFORT CONTROL Digital termohygrometer. Art.nr: 10 08 07 Tryck Denna manual är utgiven av Voltcraft. Det är inte tillåtet att reproducera detta material (inkl. översättningen), såsom att kopiera, fotokopiera, mikrofilma eller förvara i elektronisk form utan

Läs mer

Nominell Nominell Diameter Höjd Vikt. Spänning Kapacitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83

Nominell Nominell Diameter Höjd Vikt. Spänning Kapacitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83 Produkt Zinc Air-batteri Modellnamn IEC Nominell Nominell Diameter Höjd Vikt Spänning Kapacitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83 PR312-D6A PR41

Läs mer

Zodiac Me2You Privat Mobil Radio. Användarhandbok

Zodiac Me2You Privat Mobil Radio. Användarhandbok Zodiac Me2You Privat Mobil Radio Användarhandbok Introduktion Privat mobil radio(pmr) låter dig prata med så många människor du vill, så ofta du vill, utan licens eller samtalsavgifter. Den är väldigt

Läs mer

Nokia Trådlöst laddningsställ DT-910 Användarhandbok

Nokia Trådlöst laddningsställ DT-910 Användarhandbok Nokia Trådlöst laddningsställ DT-910 Användarhandbok Utgåva 1.1 2 Om din trådlösa laddare Med Nokia Trådlöst laddningsställ DT-910 kan du ladda din telefon trådlöst. Placera bara telefonen på laddaren

Läs mer

Bruksanvisning. LumiTest. Ljusdetektiven

Bruksanvisning. LumiTest. Ljusdetektiven Bruksanvisning LumiTest Ljusdetektiven Innehållsförteckning 1: Produktbeskrivning 3 2: Aktivering 3 3: Ljusstyrka och kontrastmätning 3 4: Ljusmätning 4 5: Finmätning 4 6: Mätning med nålspetsen 4 7: Rengöring

Läs mer

BG 40. S Diagnosvåg Bruksanvisning

BG 40. S Diagnosvåg Bruksanvisning BG 40 S S Diagnosvåg Bruksanvisning Beurer GmbH Söflinger Str. 218 89077 Ulm (Germany) Tel. +49 (0) 731 / 39 89-144 Fax: +49 (0) 731 / 39 89-255 www.beurer.de Mail: kd@beurer.de svenska Kära/kära kund,

Läs mer

BRUKSANVISNING MODEL HV-T36

BRUKSANVISNING MODEL HV-T36 Febertermometer för panna BRUKSANVISNING MODEL HV-T36 SE Förpackningens innehåll IR Febertermometer för panna Skyddslock Bruksanvisning Sensorskydd 1 st 1 st 1 st 3 st Bruksanvisning för IR Febertermometer

Läs mer

Före du använder din pedometer

Före du använder din pedometer Instruktionsmanual Före du använder din pedometer Varning Undvik att ha pedometern i direkt solljus, - Undvik slag eller hög tryck mot LCD-displayen, - Använd inte vätskor för att rengöra pedometern, -

Läs mer

Centronic SunWindControl SWC510

Centronic SunWindControl SWC510 Centronic SunWindControl SWC510 sv Montage- och bruksanvisning sol- och vindstyrenhet med radiomottagare Viktig information för: montörer/ elektriker/ användare Denna anvisning ska finnas tillgänglig tillsammans

Läs mer

Blodtrycksmätare Y701 CA Y701 PC Y700 CA Y700 PC

Blodtrycksmätare Y701 CA Y701 PC Y700 CA Y700 PC A U T O M A T I S K Blodtrycksmätare Y701 CA Y701 PC Y700 CA Y700 PC START STOP / Funktioner Minnesområden för två personer 60 Platser per person Medelvärdet från de 3 senaste mätningarna Datum och tid

Läs mer

Fickanemometer. Bruksanvisning

Fickanemometer. Bruksanvisning Fickanemometer Bruksanvisning Inledning: Vi gratulerar dig till köpet av anemometern i fickformat. Denna innovativa produkt ger dig viktig information för alla utomhusaktiviteter när det gäller vindhastigheten,

Läs mer

ANHANG. DB 110plus. Bruksanvisning

ANHANG. DB 110plus. Bruksanvisning ANHANG DB 110plus ES IT Bruksanvisning Denna broschyr visar en översikt över din DB 110plus. DB 110PLUS 1 ON/OFF POWER REFRESH 10 9 8 7 6 5 BATTERY Lo Hum Norm Hi Hum 2 4 3 ANHANG ÖVERSIKT 1 Torkkammare

Läs mer

Fjärrkontroll Telis 16 RTS

Fjärrkontroll Telis 16 RTS Fjärrkontroll Telis 16 RTS Bruksanvisning Telis 16 RTS Pure Art.nr.: 1811020 Telis 16 RTS Silver Art.nr.: 1811021 Fjärrkontroll Telis 16 RTS 16-Kanalsfjärrkontroll Telis 16 RTS Pure Art.nr.: 1811020 Telis

Läs mer

Användarhandbok Nokia trådlös laddare DT-601

Användarhandbok Nokia trådlös laddare DT-601 Användarhandbok Nokia trådlös laddare DT-601 Utgåva 1.1 SV Delar Den trådlösa laddarens olika delar. 1 USB-kabel 2 Indikatorlampa 3 Laddningsområde Produktens yta är fri från nickel. Vissa tillbehör som

Läs mer

Kalenderangivelse (veckodag, datum och månad) Alarm snooze funktion Tidzonsinställning Temperaturangivelse i grader Celsius LED bakgrundsljus

Kalenderangivelse (veckodag, datum och månad) Alarm snooze funktion Tidzonsinställning Temperaturangivelse i grader Celsius LED bakgrundsljus Radiostyrt projektorklocka med digital termometer Instruktion Introduktion Gratulerar till Ert val av projektorklocka med radiostyrd DCF-77 tidsangivelse. Produkten är enkel att använda. Läs anvisningen

Läs mer

FRTMS 5400/5410. Digital stolvåg

FRTMS 5400/5410. Digital stolvåg FRTMS 5400/5410 Digital stolvåg 0 Innehållsförteckning FÖRORD... 2 ALLMÄN INFORMATION... 2 SÄKERHETSANVISNINGAR... 2 MILJÖ... 3 RENGÖRING... 3 SKÖTSEL... 3 VÄGNING... 3 GARANTI-ANSVAR... 4 BORTFÖRSKAFFANDE

Läs mer

www.nordtec.se testo 410-2 Bruksanvisning Kundtjänst/service:

www.nordtec.se testo 410-2 Bruksanvisning Kundtjänst/service: testo 410-2 Bruksanvisning Kundtjänst/service: Nordtec Instrument AB Leveransadress: Box 12036 Elof Lindälvs Gata 13 402 41 Göteborg Majnabbe (Tysklandsterminalen) Telefon: 031-704 10 70 414 55 Göteborg

Läs mer

BRUKSANVISNING TRC-1490 Trådlös inomhus och utomhus väderstation

BRUKSANVISNING TRC-1490 Trådlös inomhus och utomhus väderstation BRUKSANVISNING TRC-1490 Trådlös inomhus och utomhus väderstation LOW BATTERY OUTDOOR SENSOR INDOOR TEMPERATURE / ( C/ F) SET / ALARM SNOOZE /CHANNEL / ALARM ON-OFF OUTDOOR TEMPERATURE WIRLESS TRANSMISSION

Läs mer

Lättmonterad termometerplatta med isvarning Modell: EW102

Lättmonterad termometerplatta med isvarning Modell: EW102 Lättmonterad termometerplatta med isvarning Modell: EW102 BRUKSANVISNING INNEHÅLL Produktöversikt...2 Vy framsida...2 Vy baksida...2 Sensor...3 Att komma igång...3 Installation av huvudenhet...3 Installation

Läs mer

FUMK50020 Secvest trådlös öppningsdetektor mini

FUMK50020 Secvest trådlös öppningsdetektor mini FUMK50020 Secvest trådlös öppningsdetektor mini SE Installationsanvisning Trådlös öppningsdetektor mini 14 Version 1.0 390350 09-2014 - 100 - Innehåll Förord...- 102 - Batterivarningsanvisningar...- 103

Läs mer

Tovenco Bruksanvisning

Tovenco Bruksanvisning Tovenco Bruksanvisning För system TIS, TES, TFS TIS: Tovenco Internal System Intern EC fläkt TES: Tovenco External System Extern EC/AC fläkt TFS: Tovenco Filtering System Recirkulering, kolfilter Tovenco

Läs mer

HOME 2G Portabel larmmottagare Användarmanual. NE41 13001-01 v1.0

HOME 2G Portabel larmmottagare Användarmanual. NE41 13001-01 v1.0 HOME 2G Portabel larmmottagare Användarmanual NE41 13001-01 v1.0 Innehållet i denna användarmanual kan komma att ändras utan föregående meddelande. NEAT Electronics AB förbehåller sig rätten att utveckla

Läs mer

Översatt från engelska av Elisabeth Gustavsson Intelligent laddningsaggregat IPC-1 Version 04/06 CE e24 021105 Bruksanvisning Artikelnummer 512266

Översatt från engelska av Elisabeth Gustavsson Intelligent laddningsaggregat IPC-1 Version 04/06 CE e24 021105 Bruksanvisning Artikelnummer 512266 Översatt från engelska av Elisabeth Gustavsson Intelligent laddningsaggregat IPC-1 Version 04/06 CE e24 021105 Bruksanvisning Artikelnummer 512266 Denna bruksanvisning hör till produkten. Den innehåller

Läs mer

BRUKSANVISNING. Bruksanvisning Trådlös fjärrkontroll. Svenska. OM-GS02-0112(1)-DAIKIN Art.nr: R08019037373A MODE TURBO TIMER CANCEL

BRUKSANVISNING. Bruksanvisning Trådlös fjärrkontroll. Svenska. OM-GS02-0112(1)-DAIKIN Art.nr: R08019037373A MODE TURBO TIMER CANCEL BRUKSANVISNING Bruksanvisning Trådlös fjärrkontroll Svenska QUIET CLOCK OM-GS02-0112(1)-DAIKIN Art.nr: R08019037373A BRC52A61/62/63 Fjärrkontrollsindikation 1 2 6 7 9 11 QUIET 3 4 5 13 12 8 CLOCK 10 i

Läs mer

Norgo Energy Meter Modell: NGE04

Norgo Energy Meter Modell: NGE04 Norgo Energy Meter Modell: NGE04 Introduktion Norgo Energy Meter är en produkt konstruerad och utvecklad i Danmark. Vårt mål är att hjälpa dig att begränsa din elförbrukning och samtidigt reducera utsläppen

Läs mer

BRUKSANVISNING. HANSATON - hörapparat SLIM

BRUKSANVISNING. HANSATON - hörapparat SLIM BRUKSANVISNING HANSATON - hörapparat SLIM Innehåll: Din hörapparat och sidomärkning 3 Slå på/av hörapparaten 4 Insättning och byte av batteri 5 Anvisningar om batterier 7 Inställning av volym 8 Växla hörselprogram

Läs mer

MLR-1105 (Batteridriven mottagare med dörrklocka) LMLT-711 (Strömbrytare/sändare för dörrklocka)

MLR-1105 (Batteridriven mottagare med dörrklocka) LMLT-711 (Strömbrytare/sändare för dörrklocka) MODELL: MLR-1105 (Batteridriven mottagare med dörrklocka) LMLT-711 (Strömbrytare/sändare för dörrklocka) Inlärningsknapp Knapp för val av ljudvolym Knapp för val av ringsignal Lysdiodsindikator EGENSKAPER:

Läs mer

Digital Clamp Meter. Operating manual

Digital Clamp Meter. Operating manual Digital Clamp Meter 20 Operating manual Fig 1. Voltage measurement DC and AC Illustrations Fig 2. Current measurement AC Fig 3. Diode test Continuity test Resistance Fig 4. Replacing battery 1 Voltage

Läs mer

Transmitter Drift och Skötsel Afriso Ema AB 040-92 20 50 info@afriso.se

Transmitter Drift och Skötsel Afriso Ema AB 040-92 20 50 info@afriso.se APEX Transmitter Drift och Skötsel Afriso Ema AB 040-92 20 50 info@afriso.se 1. INNEHÅLL 2 2. SÄKERHET 3 SIDA 3. INSTALLATION 4 3.1. DIMENSIONER 4 4. ANSLUTNINGAR 7 5. KONFIGURERING 8 5.1. INSTÄLLNINGAR

Läs mer

BRUKSANVISNING. Logger XL

BRUKSANVISNING. Logger XL BRUKSANVISNING 000426 Logger XL Logger XL OBS! Om mellanproppen sitter ensam (utan en telefon i "ryggen") i jacket, bryts alla efterliggande jack bort. Om den skall sitta utan en telefon inkopplad kan

Läs mer

Tovenco Bruksanvisning

Tovenco Bruksanvisning Tovenco Bruksanvisning För system TDS Tovenco Damper System Tovenco AB Vinnersjövägen 9-11 810 40 Hedesunda Tele 0291-10750 Fax 0291-10940 info@tovenco.se www.tovenco.se Inledning Bäste kund, gratulerar!

Läs mer

REV 3. Användarmanual

REV 3. Användarmanual REV 3 Användarmanual Allmänt Metic räknar pulser från ett hjul som snurrar i fas med det material som man drar igenom. Hjulet är kalibrerat för att visa mm i displayen. Hjulet räknar i båda riktningarna

Läs mer

Läs igenom bruksanvisningen noggrant innan du börjar använda digitalkameran. Behåll den om du eventuellt skulle komma att behöva den senare.

Läs igenom bruksanvisningen noggrant innan du börjar använda digitalkameran. Behåll den om du eventuellt skulle komma att behöva den senare. Bruksanvisning Läs igenom bruksanvisningen noggrant innan du börjar använda digitalkameran. Behåll den om du eventuellt skulle komma att behöva den senare. Innehåll Innehåll i leveransen och kamerafunktioner...

Läs mer

Svensk bruksanvisning

Svensk bruksanvisning Versjon: 1.0 Andra Airon Wireless produkter Airon Wireless system är en serie produkter som ger dig en bra översikt över några av dina viktigaste hälsorelaterade uppgifter i samma applikation. Pröva även:

Läs mer

Bruksanvisning. SweetHeart. automatisk blodtrycksmätare med talfunktion

Bruksanvisning. SweetHeart. automatisk blodtrycksmätare med talfunktion Bruksanvisning SweetHeart automatisk blodtrycksmätare med talfunktion 1 Innehållsförteckning 01. Inledning... Sida -03 02. Beskrivning av apparaten... Sida -04 03. Ström...... Sida -05 04. Knapparnas placering...

Läs mer

Centronic SensorControl SC211-II

Centronic SensorControl SC211-II Centronic SensorControl SC211-II sv Monterings- och bruksanvisning Fjärrstyrd markis-rörelsesensor Viktig information för: Montörer / Elektriker / Användare Denna anvisning ska finnas tillgänglig tillsammans

Läs mer

Dielektrisk fuktmätare (lågfrekvent) Bruksanvisning Version 2.1 CE Artikelnummer: 100840

Dielektrisk fuktmätare (lågfrekvent) Bruksanvisning Version 2.1 CE Artikelnummer: 100840 Dielektrisk fuktmätare (lågfrekvent) Bruksanvisning Version 2.1 CE Artikelnummer: 100840 Denna publikation ersätter alla tidigare. Ingen del av denna bruksanvisning får reproduceras, bearbetas i elektroniska

Läs mer

Användarhandbok Nokia Universal Portable USB-laddare DC-18

Användarhandbok Nokia Universal Portable USB-laddare DC-18 Användarhandbok Nokia Universal Portable USB-laddare DC-18 Utgåva 1.3 SV Delar Den bärbara laddarens olika delar. 1 Micro-USB-kontakt 2 Kontaktgrepp 3 Indikator för batterinivå 4 Laddarkontakt 5 USB-kabel

Läs mer

TERMO-HYGROSTATION Instruktionsmanual

TERMO-HYGROSTATION Instruktionsmanual TERMO-HYGROSTATION Instruktionsmanual INLEDNING: Gratulerar till köpet av denna högklassiga Trådlösa Termo-Hygrostation, som är ett exempel på innovativ design och kvalitet. Den erbjuder radiostyrd tid,

Läs mer

Laser Avståndsmätare. Användarhandbok och användningsguide

Laser Avståndsmätare. Användarhandbok och användningsguide Laser Avståndsmätare Användarhandbok och användningsguide Inledning: Length Master LM 1000 cx mäter avståndet genom att sända ut infraröda strålar mot målet, som omedelbart beräknar avståndet genom att

Läs mer

hjälpsamma team via cspolaroid@camarketing.com.

hjälpsamma team via cspolaroid@camarketing.com. Polaroid ZIP Bläckfria Fototryck Bruksanvisning {Allmän Produktbild} Hej! Välkommen till Polaroid -familjen. Den här bruksanvisningen erbjuder dig en kort genomgång av din nya Mini-skrivare. För mer information

Läs mer

Bruksanvisning FRT 5400. Digital stolvåg 56-420. OBS! Läs igenom bruksanvisningen innan produkten tas i bruk.

Bruksanvisning FRT 5400. Digital stolvåg 56-420. OBS! Läs igenom bruksanvisningen innan produkten tas i bruk. Bruksanvisning FRT 5400 Digital stolvåg OBS! Läs igenom bruksanvisningen innan produkten tas i bruk. 56-420 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRORD...3 ALLMÄN INFORMATION...3 SÄKERHETSINSTRUKTIONER...3 MILJÖ...4

Läs mer

Dator i BC2.5-serien. BRUKSANVISNING Reebok-BC2.5-2110719

Dator i BC2.5-serien. BRUKSANVISNING Reebok-BC2.5-2110719 SV Dator i BC2.5-serien BRUKSANVISNING Reebok-BC2.5-2110719 Funktioner och egenskaper: 1. START: Efter att ha tryckt på knappen Enter, kommer 0:00 att börja blinka. Då kan du ställa in tiden med knapparna

Läs mer

SwemaMan 7 Bruksanvisning vers 1.00 MB20140521

SwemaMan 7 Bruksanvisning vers 1.00 MB20140521 SwemaMan 7 Bruksanvisning vers 1.00 MB20140521 OBS! Innan du börjar mäta med ditt nya instrument läs kapitel 6. Grundinställningar (Set). Vid leverans är k2-faktor aktiv. SWEMA AB Pepparvägen 27 123 56

Läs mer

TTS är stolta över att ingå i

TTS är stolta över att ingå i Garanti & Support Denna produkt är försedd med ett års garanti för fel som uppstår vid normal användning. Vid missbruk av det Speed Tracker eller vid öppning av enheten upphör garantin. Allt utöver garantireparationer

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 1 Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga eller

Läs mer

FÄLTMÄTINSTRUKTION TESTO 177-H1

FÄLTMÄTINSTRUKTION TESTO 177-H1 1(10) 1. Allmänt Dataloggern Testo 177-H1 mäter fukt och temperatur samt daggpunkt. Den används för att lagra och läsa ut separata mätvärden samt hela mätsekvenser. Värdena mäts, sparas och överförs till

Läs mer

TAMTRON OY KRANVÅG SCS PLUS ANVÄNDARMANUAL

TAMTRON OY KRANVÅG SCS PLUS ANVÄNDARMANUAL TAMTRON OY KRANVÅG SCS PLUS ANVÄNDARMANUAL Tamtron Oy Kranvåg SCS PLUS Användarmanual i Copyright (c) Tamtron Oy, 2000 dokumentnr: 9063-ENG DOKUMENTNR: 9063-ENG skapat: KPi 1993-05-06 ändrat: TAu 1996-12-03

Läs mer

Din Cool Control. Symbolbeskrivning Varningar: OBSERVERA Följ alltid de anvisningar som är

Din Cool Control. Symbolbeskrivning Varningar: OBSERVERA Följ alltid de anvisningar som är Din Cool Control Cool Control Symbolbeskrivning...41 Viktig information 43 Användning för avsett ändamål...43 För din säkerhet...43 1 Förberedelse och idrifttagning 44 Leverans...44 Uppställning och anslutning...44

Läs mer

Datum 2013-01-22 Kategori Personvågar Kund GP+ Skribent Linn Björklund. Test 8 personvågar Billig våg utklassar dyra konkurrenter

Datum 2013-01-22 Kategori Personvågar Kund GP+ Skribent Linn Björklund. Test 8 personvågar Billig våg utklassar dyra konkurrenter Datum 2013-01-22 Kategori Personvågar Kund GP+ Skribent Linn Björklund Test 8 personvågar Billig våg utklassar dyra konkurrenter Det är inte bara 1 400 kronor i prisskillnad mellan vågarna i vårt test.

Läs mer

Bruksanvisning för Wonder Core Smart WCS-61

Bruksanvisning för Wonder Core Smart WCS-61 WCS-61 Bruksanvisning för Wonder Core Smart Innan du börjar använda träningsredskapet läs igenom avsnittet Säkerhetsinformation noggrant för att säkerställa en korrekt användning. När du har läst igenom

Läs mer

MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning

MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning Med 120 sekunders MP3 och 45 sekunders CD skakminne Läs alltid igenom bruksanvisningen innan du börjar använda spelaren.. Öppna aldrig spelaren då risken finns för

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön)

B R U K S A N V I S N I N G. Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön) B R U K S A N V I S N I N G Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön) 1 Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön) SÄKERHETSFÖRESKRIFTER BRUKSANVISNING Läs bruksanvisningen

Läs mer

Denna manual är utgiven av Conrad Electronic GmbH, Tyskland.

Denna manual är utgiven av Conrad Electronic GmbH, Tyskland. Manual Precisionsvåg Sid XX XX Tryck Denna manual är utgiven av Conrad Electronic GmbH, Tyskland. Användarinstruktionerna reflekterar gällande tekniska specifikationer vid tiden för tryckning. Vi förbehåller

Läs mer

BRUKSANVISNING SVENSKA

BRUKSANVISNING SVENSKA INNEHÅLL Generellt... 2 BRUKSANVISNING SVENSKA I kartongen skall det finnas 3 Batterivård. 3 Installation. 4 Översikt. 5 Funktioner. 6 Övriga funktioner.. 8 Snabbguide för att komma igång.. 9 Skötsel och

Läs mer

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 SV 2 8 + AUX IN DC IN 9 V A 3 5 SÄKERHET OCH INSTALLATION 5 RF-exponeringsvarning 5 Viktig varningsinformation om batteri 6 ÖVERSIKT 6 Kompatibilitet med Bluetooth-enhet 6 Kontroller

Läs mer

MYSON STANDARD. SE Monterings- och bruksanvisning

MYSON STANDARD. SE Monterings- och bruksanvisning SE Monterings- och bruksanvisning Myson Standard är en modern, robust elradiator fylld med miljövänlig olja. Klass I - 230V / 400V - 50 Hz www.myson.se MYSON STANDARD SÄKERHETSINFORMATION Följande informationstexter

Läs mer

Egenskaper. Lådans innehåll SWE

Egenskaper. Lådans innehåll SWE SWE Egenskaper ASA-30 kan användas antingen som en extra siren ansluten till ditt larmsystem eller som en självständig siren ansluten till en fjärrkontroll och/eller trådlösa detektorer. - Trådlös anslutning

Läs mer

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A. Bruksanvisning RCR-22

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A. Bruksanvisning RCR-22 FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A Bruksanvisning S RCR-22 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

Nokia Extra Power DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Extra Power DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Extra Power DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alla rättigheter förbehållna. Inledning Med Nokia Extra Power DC-11/DC-11K (hädanefter DC-11) kan du ladda upp batterierna i två kompatibla

Läs mer

Lådans innehåll. Innan du använder larmsystemet för första gången

Lådans innehåll. Innan du använder larmsystemet för första gången 72 SWE Lådans innehåll 1 x PIR trådlös rörelsedetektor immun mot sällskapsdjur 1 x Konsol 1 x Bruksanvisning Den ASA-40 högpresterande trådlösa rörelsedetektor immun mot sällskapsdjur. Denna rörelsedetektor

Läs mer

62 MAX/62 MAX + Infrared Thermometer

62 MAX/62 MAX + Infrared Thermometer 62 MAX/62 MAX + Infrared Thermometer Användarhandbok (Swedish) April 2012 Rev. 1, 11/12 2012 Fluke Corporation. All rights reserved. Specifications are subject to change without notice. All product names

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 1 Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga

Läs mer

Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk.

Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk. Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk. 2 INNEHÅLL Introduktion Knappfunktioner Installation Placering Uppkoppling av basstationen Laddning av handenheten

Läs mer

För att bevara produkten i detta skick och för säker användning måste du som användare följa bruksanvisningen!

För att bevara produkten i detta skick och för säker användning måste du som användare följa bruksanvisningen! Översatt från engelska av Elisabeth Gustavsson Universaltermostat UT 100 Bruksanvisning Artikelnummer 615910 Denna bruksanvisning hör till produkten. Den innehåller viktig information om driftsättning

Läs mer

Bruksanvisning KABA MAUER 82021

Bruksanvisning KABA MAUER 82021 Bruksanvisning KABA MAUER 82021 Innehållsförteckning 1. Användningstips 2. Signaler och deras betydelse 3. Användningssätt 4. Standardutförande 4.1 Funktion parallell-användning 4.1.1 Öppning med första-

Läs mer

Rotronic CP11 CO2-logger

Rotronic CP11 CO2-logger Rotronic CP11 CO2-logger Teknisk data Mätområde, noggrannhet: Koldioxid 0...5000ppmCO2 ± 30ppmCO2 ± 5% av mätvärdet Relativ fukt 0.1...99.95%RF ± 2,5%RF (10...90%RF) Temperatur -20...60 C ± 0,3 C (vid

Läs mer

Benefit Sports 300 996101

Benefit Sports 300 996101 Benefit Sports 300 996101 1 Säkerhetsinstruktioner Konsultera med läkare innan användning Om du känner smärta i bröst, yrsel eller andfåddhet avbryt träningen och kontakta läkare. Använd inte kläder som

Läs mer

Trådlös 2,4 GHz bärbar Baby Monitor Denver SC15 Bruksanvisning Var vänlig läs hela bruksanvisningen noga innan du börjar använda din Baby Monitor.

Trådlös 2,4 GHz bärbar Baby Monitor Denver SC15 Bruksanvisning Var vänlig läs hela bruksanvisningen noga innan du börjar använda din Baby Monitor. Trådlös 2,4 GHz bärbar Baby Monitor Denver SC15 Bruksanvisning Var vänlig läs hela bruksanvisningen noga innan du börjar använda din Baby Monitor. Innehåll och funktioner Funktioner KAMERA: 1. Antenn 2.

Läs mer

SNABBT BESKED OM NÄR DU KAN KÖRA SÄKERT!

SNABBT BESKED OM NÄR DU KAN KÖRA SÄKERT! SE SNABBT BESKED OM NÄR DU KAN KÖRA SÄKERT! Ladda ner appen via: Besök oss på www.time2drive.se 1 2 3 4 5 6 ANVÄNDARMANUAL Ladda ner appen från din appbutik och följ instruktionerna. Sätt i munstycket

Läs mer

SK102Z ANVÄNDARMANUAL. Självnivellerande krysslaser

SK102Z ANVÄNDARMANUAL. Självnivellerande krysslaser SK102 ANVÄNDARMANUAL Självnivellerande krysslaser SK102Z VARNING: För din personliga säkerhet, LÄS igenom alla instruktioner innan användning. SPARA ALLA VARNINGAR OCH INSTRUKTIONER FÖR FRAMTIDA REFERENS.

Läs mer

Bruksanvisning Kaffekvarn. Kaffeemühle / Coffee grinder CM 70 Serie

Bruksanvisning Kaffekvarn. Kaffeemühle / Coffee grinder CM 70 Serie Bruksanvisning Kaffekvarn Kaffeemühle / Coffee grinder CM 70 Serie Innehållsförteckning Säkerhetsinformation... 3 Uppackning... 4 Krav på installationsplatsen... 4 Före första användningen... 5 Justering

Läs mer

MANUAL HEARTON A10 KORTVERSION PÅ SVENSKA

MANUAL HEARTON A10 KORTVERSION PÅ SVENSKA MANUAL HEARTON A10 KORTVERSION PÅ SVENSKA Halvautomatisk extern defibrillator Cupola Hjärtstartare HeartOn A10 Generalagent: Cupola AB www.cupola.se 0510-14150 Vid reklamation, kompletterande inköp samt

Läs mer

Quadraglo. MSD0320 Bruksanvisning. Varning! Varning! ÅLDER FRÅN 8 ÅR. Läs denna bruksanvisning innan Ni använder produkten ------ 1 ------

Quadraglo. MSD0320 Bruksanvisning. Varning! Varning! ÅLDER FRÅN 8 ÅR. Läs denna bruksanvisning innan Ni använder produkten ------ 1 ------ ÅLDER FRÅN 8 ÅR Quadraglo MSD0320 Bruksanvisning Läs denna bruksanvisning innan Ni använder produkten Varning! - Tänk på följande vid användningen av laddaren: Vid rök, stark lukt eller ljud, bör Ni stänga

Läs mer

Elektrisk kabelvinsch

Elektrisk kabelvinsch Bruksanvisning Elektrisk kabelvinsch VANOS250 / VANOS450 / VANOS450A Bruksanvisningen är en kopia VANOS250 / VANOS450 230V/50Hz Elektrisk kabelvinsch med fjärrkontroll Den elektriska kabelvinschen är avsedd

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning till Abilica Trex 3 Art. nr. 555 033

Bruks- och monteringsanvisning till Abilica Trex 3 Art. nr. 555 033 Bruks- och monteringsanvisning till Abilica Trex 3 Art. nr. 555 033 Modell T-1600 EA VARNING: För att undvika brand, elektriska stötar eller andra skador, läs följande säkerhetsföreskrifter innan du använder

Läs mer

CX82 Digital Klockradio med Dubbla alarmtider

CX82 Digital Klockradio med Dubbla alarmtider CX82 Digital Klockradio med Dubbla alarmtider Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Lyktstolpe Hybrid. Artikelnummer 9130-1176

B R U K S A N V I S N I N G. Lyktstolpe Hybrid. Artikelnummer 9130-1176 B R U K S A N V I S N I N G Lyktstolpe Hybrid Artikelnummer 9130-1176 Lyktstolpe hybrid FÖRPACKNINGENS INNEHÅLL A. Lanterna B. Nedre stolpe C. Mellan stolpe D. Övre stolpe E. Övre kruka F. Undre kruka

Läs mer

web: www.injektor.com 2003-09-12 e-mail: info@injektor.com fax: 0709 66 78 96 tel: kontor 08-753 00 04, Toby Edmundsson mobil: 0704 38 01 99, Jan

web: www.injektor.com 2003-09-12 e-mail: info@injektor.com fax: 0709 66 78 96 tel: kontor 08-753 00 04, Toby Edmundsson mobil: 0704 38 01 99, Jan Quick-Start Manual TempRecord Temprecord är ett välbeprövat system för att ta in mätdata och möjliggöra senare analys av dessa. Företaget har funnits en längre tid på marknaden och borgar för god kvalitet.

Läs mer

Vi hoppas att du ska vara nöjd med din nya produkt

Vi hoppas att du ska vara nöjd med din nya produkt Vi hoppas att du ska vara nöjd med din nya produkt Bacapp ger endast en uppskattning av hur mycket alkohol du har i blodet via ett utandningsprov. För att få reda på ditt verkliga värde krävs ett blodprov.

Läs mer

Swedish DM-18. Bärbar CD-spelare. Svensk bruksanvisning ALL RIGHTS RESERVED COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS A/S. www.denver-electronics.

Swedish DM-18. Bärbar CD-spelare. Svensk bruksanvisning ALL RIGHTS RESERVED COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS A/S. www.denver-electronics. DM-18 Bärbar CD-spelare Svensk bruksanvisning ALL RIGHTS RESERVED COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com SÂKERHETSÅTGÄRDER För att undvika att anläggningen skadas bör den inte förvaras

Läs mer

Bee-Bot Laddningsbar, barnvänlig, programmerbar golvrobot

Bee-Bot Laddningsbar, barnvänlig, programmerbar golvrobot Bee-Bot Laddningsbar, barnvänlig, programmerbar golvrobot USER GUIDE www.tts-shopping.com Bee-Bot är en prisbelönt programmerbar golvrobot med en enkel, barnvänlig layout som är en perfekt utgångspunkt

Läs mer

CORENTIUM CANARY. Bruksanvisning

CORENTIUM CANARY. Bruksanvisning CORENTIUM CANARY Bruksanvisning !! CANARY Bäste kund Vi vill tacka dig för att du har köpt ett CANARY-instrument. Läs följande instruktioner noggrant och behåll dem fram för framtida bruk. CANARY Corentium

Läs mer

2004-11-14. Manual för RN - 20. www.radonelektronik.se

2004-11-14. Manual för RN - 20. www.radonelektronik.se 2004-11-14 Manual för RN - 20 www.radonelektronik.se Display för direktavläsning av radonhalt Blinkande indikering för pågående mätning. Blinkar rött vid fel eller vid störning! Beskrivning Radonmätaren

Läs mer

Bruksanvisning GEMINI G

Bruksanvisning GEMINI G Bruksanvisning GEMINI G 061340-104 06.09.2011 Allmänna anvisningar För din egen säkerhet Dokumentation Innan du börjar arbeta med GEMINI G måste du ta del av den här bruksanvisningen och bekanta dig med

Läs mer

MEMOdayplanner 3. Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timmarsversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timmarsversion. Rev E SE

MEMOdayplanner 3. Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timmarsversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timmarsversion. Rev E SE Bruksanvisning MEMOdayplanner 3 Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timmarsversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timmarsversion Rev E SE 2 Innehållsförteckning 1. Inledning... 5 1.1 Två olika varianter,

Läs mer

LEGO Energimätare. Att komma igång

LEGO Energimätare. Att komma igång LEGO Energimätare Att komma igång Energimätaren består av två delar: LEGO Energidisplay och LEGO Energilager. Energilagret passar in i botten av energidisplayen. För att montera energilagret låter du det

Läs mer

OCS-T Högupplöst Digital Kranvåg

OCS-T Högupplöst Digital Kranvåg OCS-T Högupplöst Digital Kranvåg Innehåll 1. Säkerhet... 3 2. Innehåll... 4 3. Specifikationer... 4 4. Kapacitet... 4 5. Dimensioner och vikt... 5 6. Skärm och knappar... 5 Knappar på vågen... 5 Knappar

Läs mer

FOR ACNE MOT AKNE AKNEN HOITOON IMOD AKNE

FOR ACNE MOT AKNE AKNEN HOITOON IMOD AKNE MANUAL ART NO SR09A 24h HEALING PROCESS Stimulates the bodys own healing powers naturally Stimulerar kroppens egen läkningskraft på ett naturligt sätt. FOR ACNE MOT AKNE AKNEN HOITOON IMOD AKNE MANUAL

Läs mer

Få ditt skrivbord att vibrera med musik

Få ditt skrivbord att vibrera med musik Användarmanual Paddy Vibe BT Edition Få ditt skrivbord att vibrera med musik 1. Produkt information Paddy Vibe BT Edition är en innovativ 360 högtalare som skapar ljud enli gt principen för resonans. Den

Läs mer

Användarhandbok Dubbla bärbara laddare 5200/9000/12000 mah

Användarhandbok Dubbla bärbara laddare 5200/9000/12000 mah Användarhandbok Dubbla bärbara laddare 5200/9000/12000 mah Utgåva 1.0 SV Användarhandbok Dubbla bärbara laddare 5200/9000/12000 mah Innehåll Säkerhetsinformation 3 Om din bärbara laddare 4 Knappar och

Läs mer

ALERTpager, Repeaterstation

ALERTpager, Repeaterstation Bruksanvisning ALERTpager, Repeaterstation Artikelnr: 464 303 ALERTpager, Repeaterstation är en kombinerad sändare och mottagare som sänder vidare signalerna från ALERTpager personsökare. Innehållsförteckning

Läs mer

Digital Blodtrycksmätare SC 6360 För mätning på överarmen. Bruksanvisning

Digital Blodtrycksmätare SC 6360 För mätning på överarmen. Bruksanvisning Digital Blodtrycksmätare SC 6360 För mätning på överarmen Bruksanvisning Innehållsförteckning Introduktion Speciella egenskaper hos SC 6360 Säkerhetsinstruktioner Hur man startar SC 6360/Byta batterier

Läs mer

Infraröd termometer IR-270H Bruksanvisning Artikelnr: 12 20 03

Infraröd termometer IR-270H Bruksanvisning Artikelnr: 12 20 03 Infraröd termometer IR-270H Bruksanvisning Artikelnr: 12 20 03 Version 05/06 CE Avsedd användning Produkten är batteridriven och används till beröringsfri temperaturmätning på föremål eller ytor. En inställbar

Läs mer