VAL databaserna Exportfiler

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VAL databaserna Exportfiler"

Transkript

1 SLLIT VAL databaserna Exportfiler Exportfiler ur VAL databaserna för vårdgivare som vill följa upp den egna vårdproduktionen Ändrad GUPS (Gemensam Uppföljnings Plattform SLL) tillhandahåller en tjänst som gör det möjligt för vårdgivare som har tillgång till SLLnet att ladda hem exportfiler som innehåller de besök/ vårdtillfällen som vårdgivaren rapporterat in till GVR. Alla vårdhändelser i exportfilerna hämtas från VAL databaserna för öppen-, slutenvård samt debiteringar.

2 Innehållsförteckning 1 Övergripande beskrivning av tjänsten Hur du gör för att få åtkomst Ansökan om konto Filöverföringsprogram Koppla filöverföringsprogrammet till GUPS servern Innehåll, variabelförteckning Specifikation Slutenvårdsfil Specifikation Öppenvårdsfil Specifikation DEB fil (faktureringar från HEJ) Öppna filerna i Excel Övergripande beskrivning av tjänsten GUPS (Gemensam Uppföljnings Plattform SLL) tillhandahåller en tjänst som gör det möjligt för vårdgivare som har tillgång till SLLnet att via en SFTP tjänst ladda hem exportfiler från GUPS plattformen med den egna vårdproduktionen produktionen. Urvalet av vårdhändelser (besök, vårdtillfällen och fakturaunderlagsposter) till exportfilerna styrs av vårdgivarens företagskod enligt tabellen Foretag i Codeserver. Alla vårdhändelser i exportfilerna hämtas från VAL databaserna för öppen- och slutenvård samt debiteringar. VAL har i sin tur hämtat informationen från GVR (Gemensamt VårdRegister) dit vårdgivaren rapporterar vårdtillfällen och besök samt från HEJ systemet. Filer finns för vårdhändelser under innevarande och föregående år. Alla filer uppdateras med nya / ändrade vårdhändelser direkt efter VAL körningarna ungefär en vecka efter varje månadsskifte, se VAL handboken för exakt tidsschema. Exportfilerna lagras som komprimerade, tabbavgränsade textfiler och är främst till för att någon datakunnig person hos respektive producent skall kunna hantera informationen och förädla den genom att t ex läsa in filerna i Excel. I öppenvårdsfilen lagras varje besök som en rad, som sedan beskrivs av ett antal kolumner, i slutenvårdsfilen motsvarar en rad ett vårdtillfälle (se filspecifikationerna nedan). I DEB filen motsvarar en rad en debitering/kreditering per produkt. Det innebär att t ex ett besök med

3 flera produkter (en rad i OVR) förekommer som flera rader i DEB (en rad per produkt). Mer detaljerad information om kolumnerna finns i VAL handboken, se GUPS plattportalen: Observera att filerna bara innehåller koder, inga klartexter. För översättningar hänvisas till Codeserverns tabeller: 2 Hur du gör för att få åtkomst För att kunna utnyttja tjänsten måste du ha tillgång till SLLnet samt göra tre saker 1. Ansöka om konto 2. Installera ett filöverföringsprogram (om det inte redan finns på din dator) 3. Koppla filöverföringsprogrammet till GUPS servern 2.1 Ansökan om konto Ansökan om åtkomst (användarid och lösenord) görs till: Ange: Åtkomst till VAL databasens exportfiler. Kontaktperson (namn, telefon, e-postadress) Företagskod (dvs selekteringsvillkor för den egna produktionen). Endast besök och vårdtillfällen med angiven företagskod hämtas till exportfilerna, se tabellen Foretag i Codeserver) Efter inkommen ansökan kontaktar VAL/GUPS förvaltningen kontaktpersonen för vidare diskussioner. 2.2 Filöverföringsprogram För att kunna ladda hem filerna från GUPS plattformen måste du förutom ett användar id ha ett filöverföringsprogram installerat som använder sig av protokollet SFTP (WinSCP, Filezilla eller liknande). Eventuellt finns redan något användbart program installerat på er dator, annars finns möjlighet att ladda ner programvara från nätet. För punkt 2 och 3 rekommenderas att ni tar hjälp av er IT-resurs. 2.3 Koppla filöverföringsprogrammet till GUPS servern Filerna ligger på: SFTP server: Port: 22 sftp:// / Exempel på uppkoppling/inloggning via WinSCP

4 Användarnamn och lösenord ska du fått av GUPS/VAL förvaltningen enligt punkt 2.1 ovan.

5 3 Innehåll, variabelförteckning Mer detaljerad kolumninformation finns i VAL handboken, se GUPS portalen under fliken Information För översättningar, kod till klartext, hänvisas till kodservern: 3.1 Specifikation Slutenvårdsfil Specifikationen sorterad på variabelnamn i alfabetisk ordning. Filnamn: SLV_ÅÅÅÅ (Det finns två stycken filer, en för innevarande år och en för föregående). Om filen öppnas i t ex Excel kommer en rad motsvaras av ett vårdtillfälle. Vårdtillfället beskrivs sedan av den information som finns rapporterad i nedanstående kolumner. Observera att vissa kolumner kommer att sakna värden. Filen innehåller alla pågående samt avslutande vårdtillfällen under filnamns året. Observera att ett vårdtillfälle med inskrivningsdatum under t ex 2012 och ett utskrivningsdatum under 2013 förekommer i både 2012 och 2013 års fil. I 2012 års databas visas vårdtillfället som pågående vid årsskiftet 2012/13 (UTDAT= ). I 2013 års fil visas samma vårdtillfälle också som pågående tills patienten skrivs ut då UTDAT uppdateras med faktiskt utskrivningsdatum. Det innebär att ni måste hantera de dubbletter av vårdtillfällen som uppstår om ni slår ihop flera årsfiler. Variabel Typ Ant Innehåll Beskrivning AKUT C 1 Akut J, N. ALDER N 8 Ålder Ålder vid inskrivning. ANTAL N Alltid 1 Används för beräkningar i t ex pivottabeller ATG1 C 5 Operations- och åtgärdskod 1 ATG2 C 5 Se ovan. ATG3 C 5 Se ovan. ATG4 C 5 Se ovan. ATG5 C 5 Se ovan. ATG6 C 5 Se ovan. ATG7 C 5 Se ovan. ATG8 C 5 Se ovan. ATG9 C 5 Se ovan. ATG10 C 5 Se ovan. Operationer/åtgärder kodas enligt kodsystemet KKÅ- 97 (Klassifikation av Kirurgiska Åtgärder, 1997) eller fr o m 2006 även enligt KVÅ (klassifikation av vårdåtgärder). Värden, se Codeservers tabell Opkod AVD C 3 Del av kombikakod Tecken 9-11 i kombikakoden t ex M01.

6 Variabel Typ Ant Innehåll Beskrivning AVDTYP C 2 Avdelningstyp Den vårdande enhetens avdelningstyp enligt Kombika. Värden, se Codeservers tabell Avdtyp BASOMR C 7 Basområdeskod Behörighetsskyddad kolumn. Geografiskt område (basområde) inom vilket patientens bor vid inskrivningen. Exempel = Sergels Torg Värden, se Codeservers tabell Basomrny BUDOMR C 2 Budgetområde Uppdragets budgetområde utifrån uppdragstypen. Exempel: 02 = Närsjukvård geriatrik Värden, se Codeservers tabell Budomr DEBPER C 6 Senaste debiteringsperiod Senaste period som vårdtillfället debiterades (år, månad). Hämtas från HEJ-systemet via DEB VAL. DIAG1 C 7 Diagnoskod 1 Diagnoskod (enligt ICD-10), tilläggskod till diagnos, eller läkemedelskod (ATC). (Tom 1996: diagnoskod enligt ICD-9.) Värden, se Codeservers tabeller Diagnos och Atc DIAG2 C 7 Diagnoskod 2 Se ovan. DIAG3 C 7 Diagnoskod 3 Se ovan. DIAG4 C 7 Diagnoskod 4 Se ovan. DIAG5 C 7 Diagnoskod 5 Se ovan. DIAG6 C 7 Diagnoskod 6 Se ovan. DIAG7 C 7 Diagnoskod 7 Se ovan. DIAG8 C 7 Diagnoskod 8 Se ovan. DIAG9 C 7 Diagnoskod 9 Se ovan. DIAG10 C 7 Diagnoskod 10 Se ovan. DRG C 5 DRG-kod Diagnosrelaterad grupp Fr o m 2013 enligt kodförteckningen DRG-CC. Värden, se Codeservers tabell Produkt DRGKOST N 8 DRG-kostnad Belopp för DRG-ersättning i kronor, beräknat enligt basprislistan. DRGTYP C 1 Typ av DRG-kod (DRG-grupperare) Exempel K = Kostnadsytterfall Nord-DRG Värden, se Codeservers tabell ProduktTyp DRGVIKT N 10 DRG-vikt Vikt (poäng) för DRG-produkten. Fyra decimaler visas. DRIFTFORM C 3 Driftform Den vårdande enhetens driftform enligt Kombika. Exempe 02 = Privat. Värden, se Codeservers tabell driftform EJDEBORSAK C 3 Orsak till ej debitering via HEJ Exempel : ULP = Utomlänspatient EXTKOD1 C 5 Extradebitering1, kod Produktkod för tilläggsdebitering (exempelvis ET603), dvs en produkt som inte redovisas i någon av de specialiserade produktvariablerna ovan. EXTKOD2 C 5 Extradebitering 2, kod Dito för tilläggsprodukt 2. EXTKOD3 C 5 Extradebitering 3, kod Dito för tilläggsprodukt 3.

7 Variabel Typ Ant Innehåll Beskrivning EXTKOD4 C 5 Extradebitering 4, kod Dito för tilläggsprodukt 4. EXTKOD5 C 5 Extradebitering 5, kod Dito för tilläggsprodukt 5. FMANAD C 6 Födelsemånad Behörighetsskyddad kolumn. Inklusive sekel. Möjliggör beräkning av ålder i månader för (framför allt) små barn. FTG C 4 Producerande företag Enligt SLL:s kodsystem. Värden, se Codeservers tabell Foretag HEJ C 1 Överfört till HEJ J = åtminstone någon produkt för vårdtillfället har överförts till HEJ. N = vårdtillfället är debiterbart men har ännu inte överförts till HEJ (produkter saknas). E = vårdtillfället är ej debiterbart. HSAID C 17 Identifikationskod Den vårdande enhetens HSA-id (Hälso- och sjukvårdens adressregister) IDNR C 20 Identitetsnummer Ett unikt löpnummer för varje individ (patient). I praktiken en kryptering av personnumret. Obs, ej samma IDNR som används i VAL databaserna. INDAT C 8 Inskrivningsdatum Inklusive sekel. INFORM C 1 Inskrivningsform Används endast inom psykiatrin. Värden, se Codeservers tabell Iform INR C 5 Inrättning Vårdande inrättning. ISAETT C 1 Inskrivningssätt Kallas även inskrivningskod. Värden, se Codeservers tabell Ikod KLIN C 3 Klinik Vårdande klinik. Värden, se Codeservers tabell Klinik Exempel 201 = Barnmedicin KOEN C 1 Kön K = kvinna, M = man. KOMBIKA C 11 Kombikakod Verksamhetsidentifiering. Motsvarar sammanslagning av kolumnerna INR, KLIN och AVD. Utskrivande avdelning för avslutade vårdtillfällen, inskrivande avdelning för inneliggande patienter. Värden, se Codeservers tabell AVD KSO C 2 Konsumerande SO Patientens beställarområde baserat på bosättning vid inskrivningen. Exempel 03 = Stockholm / Ekerö Värden, se Codeservers tabell Bestavd KYKOST N 8 Kostnadsytterfallsbelopp Belopp i kronor för kostnadsytterfallsersättning. KYVIKT N 8 Kostnadsytterfallsvikt LKF C 6 Län-kommunförsamling LKST C 30 Kommun / stadsdel i klartext Vikt (poäng) för kostnadsytterfallsersättningen, beräknad utifrån baspoängpriset. Patientens församling vid inskrivningen. Värden, se Codeservers tabell Lkf Patientens boende vid besöks- inskrivningsdatum MANAD C 2 Månad Månad för utskrivning. 99 = inneliggande eller utskriven efter den aktuella månadens slut.

8 Variabel Typ Ant Innehåll Beskrivning MODELL C 3 Ersättningsmodell Ny kolumn 2007 OMRKOD C 7 Områdeskod, betjäningsområde RAVD C 3 Remitterande avd/mottagning Typ av ersättningsmodell, t ex 008 = Slutenvård med produktrapportering. Värden, se Codeservers tabell Modell Gruppering av basområden. Patientens boende vid inskrivningen. Värden, se Codeservers tabell Omrkodny Del av kombika kod (tecken 9-11) Se codeservers tabell AVD för värden kombikakod RINR C 5 Remitterande Del av kombika kod (tecken 1-5) inrättning RKLIN C 3 Remitterande klinik Del av kombika kod (tecken 6-8) SKADEORS C 5 Skadeorsak Skadeorsakskod enligt ICD-10, kapitlen V-W-X-Y. Värden, se Codeservers tabell Diagnos STADSDEL C 2 Stadsdel Patientens boende vid inskrivningen. Värden, se Codeservers tabell Stadsdel STATUS C 1 Status för vårdtillfället U=utskriven P=pågående psykiatriskt S=pågående somatiskt. TOTDEB N 8 Totalt debiterat belopp Summa belopp som har debiterats för vårdtillfället, enligt vårdgivarens prislistor. Hämtas från HEJ-systemet via DEB. TOTKOST N 8 Totalkostnad Summa belopp för alla debiterbara produkter. Vilka produkter som ingår beror på vilken ersättningsmodell som gäller. TOTKOSTODEB N 8 Kostnad Summa belopp (enligt kodservern) för alla odebiterbara produkter. Vilka produkter som ingår beror på vilken ersättningsmodell som gäller. TOTVIKT N 8 Totalvikt Summa vikt (poäng) för alla debiterbara produkter, dvs alla som ingår i TOTKOST. TOTVIKTODEB N 8 Vikt Summa vikt (enligt kodservern) för alla odebiterbara produkter. UPPDRAG C 7 Uppdrag Det vårduppdrag från beställaren som detta vårdtillfälle hör till. Ett uppdrag är en väldefinierad mängd arbetsuppgifter för en viss verksamhet, t ex 7101 = Barnläkarmottagning Österåker. Värden, se Codeservers tabell Samverks UPPDRTYP C 3 Uppdragstyp Typ(gruppering) av uppdrag, t ex 133=Husläkarverksamhet, basåtagande Värden, se Codeservers tabell Uppdragstyp USAETT C 1 Utskrivningssätt Kallas även utskrivningskod. Exempel 01 = Till hemmet. Värden, se Codeservers tabell Ukod UTDAT C 8 Utskrivningsdatum Inklusive sekel. UTFORM C 1 Utskrivningsform Används endast inom psykiatrin. Värden, se Codeservers tabell Uform VDAG N 8 Vårdagsersättning Antal dagar som debiteras med vårddagsersättning. VDAGKOST N 8 Vårddagsersättning, belopp Belopp som debiteras med vårddagsersättning. VELAK C 5 Husläkarmottagning Kombikakod för patientens valda husläkarmottagning (listad hos).

9 Variabel Typ Ant Innehåll Beskrivning Hämtas från Huslval (ListOn). Värden, se Codeservers tabell Avd VESSB C 11 Kombikakod Vårdenhet för patient inskriven i särskilt boende. Hämtas från Huslval Värden, se Codeservers tabell Avd VHNR C 10 Vårdhändelsenummer Behörighetsskyddad kolumn. En unik kod för vårdtillfället. VDAGI N 8 Antal vårddagar inom kalenderåret VDAGH N 8 Antal vårddagar för hela vårdtillfället VTIDH N 8 Vårdtid för hela vårdtillfället VTIDI N 8 Vårdtid inom kalenderåret Endast de vårddagar som faller inom det aktuella året räknas (utdatum - indatum + 1). Utdatum - indatum + 1 YTTER N 8 Ytterfallsdagar Antal ytterfallsdagar Vårdtid för vårdtillfället räknas (utdat - indat). Endast den vårdtid som faller inom det aktuella året räknas. YTTKOST N 8 Ytterfallskostnad Belopp för ersättning för ytterfallsdagar, beräknat enligt basprislistan. YTTVIKT N 8 Ytterfallsvikt Vikt (poäng) för ytterfallsdagarna.

10 3.2 Specifikation Öppenvårdsfil Specifikationen sorterad på variabelnamn i alfabetisk ordning. Mer detaljerad kolumninformation finns i VAL handboken, se GUPS portalen under fliken information För översättningar, kod till klartext, hänvisas till kodservern: Filnamn: OVR_ÅÅÅÅ.zip (Det finns två stycken öppenvårdsfiler, en för innevarande år och en för föregående) Om filen öppnas i t ex Excel kommer rad motsvaras av ett besök. Besöket beskrivs sedan av den information som finns rapporterad i nedanstående kolumner. Observera att vissa kolumner kommer att sakna värden. Filerna innehåller de besök som gjort under filnamnsåret. Variabel Typ Ant Innehåll Beskrivning AKUT C 1 Akut J, N. ALDER N 8 Ålder Ålder vid besöket. ANTAL N Antal är alltid = 1 Används för beräkningar i t ex pivottabeller. ATG1 C 7 Åtgärds- /operationskod Operationer/åtgärder kodas enligt kodsystemet KKÅ-97 (Klassifikation av Kirurgiska Åtgärder, 1997) eller fr o m 2006 även enligt KVÅ (klassifikation av vårdåtgärder). Värden, se Codeservers tabell Opkod ATG2 C 7 ATG3 C 7 ATG4 C 7 ATG5 C 7 ATG6 C 7 ATG7 C 7 ATG8 C 7 ATG9 C 7 ATG10 C 7 AVDTYP C 2 Avdelningstyp Den vårdande enhetens avdelningstyp enligt Kombika. Värden, se Codeservers tabell BASOMR C 7 Basområdeskod Behörighetsskyddad kolumn. Geografiskt område (basområde) inom vilket patientens bor vid inskrivningen. Exempel = Sergels Torg Värden, se Codeservers tabell Basomrny BDAT C 8 Besöksdatum Inklusive sekel. BTYP C 1 Besökstyp 0-9, A P Exempel 0 = Nybesök Värden, se Codeservers tabell Btyp BUDOMR C 2 Budgetområde Uppdragets budgetområde utifrån uppdragstypen. Exempel: 02 = Närsjukvård geriatrik Värden, se Codeservers tabell Budomr DEBPER C 6 Senaste debiteringsperiod Senaste period som vårdtillfället debiterades (år, månad). Hämtas från HEJ-systemet via DEB VAL.

11 Variabel Typ Ant Innehåll Beskrivning DIAG1 C 7 Diagnoskod 1 Diagnoskod (enligt ICD-10), primärvårdsdiagnos. Värden, se Codeservers tabeller Diagnos, Diaprim (tom september 2013) och Atc DIAG2 C 7 Diagnoskod 2 Se ovan. DIAG3 C 7 Diagnoskod 3 Se ovan. DIAG4 C 7 Diagnoskod 4 Se ovan. DIAG5 C 7 Diagnoskod 5 Se ovan. DIAG6 C 7 Diagnoskod 6 Se ovan. DIAG7 C 7 Diagnoskod 7 Se ovan. DIAG8 C 7 Diagnoskod 8 Se ovan. DRGKOST N 8 DRG-kostnad Belopp i kronor enligt kodservern för den produkt som visas i variabeln DRG. DRGVIKT N 10 DRG-vikt Vikt enligt kodservern för den produkt som visas i variabeln DRG. 4 decimaler. DRIFTFOR M EJDEBORS AK C 2 Driftform Den vårdande enhetens driftform enligt Kombika. Exempel 02 = Privat. Värden, se Codeservers tabell driftform C 3 Orsak till ej debitering via HEJ Exempel: FEL = Fel har påträffats vid behandling i Ersmo VUN = Uppdraget är 0000 EMN = Modellen är 000 ULP = Utomlänspatient Värdet hämtas från Ersmo FMANAD C 6 Födelsemånad Inklusive sekel. Möjliggör beräkning av ålder i månader för (framför allt) små barn. Behörighetsskyddad kolumn. FTG C 4 Producerande företag Den vårdande enhetens företagskod hos SLL. Värden, se Codeservers tabell Foretag HEJ C 1 Överfört till HEJ J = åtminstone någon produkt för besöket har överförts till HEJ N = besöket är debiterbart men har ännu inte överförts till HEJ (produkter saknas) E = besöket är ej debiterbart. HSAID C 17 Identifikationskod Den vårdande enhetens HSA-id (Hälso- och sjukvårdens adressregister) IDNR C 20 Identitetsnummer Et unikt löpnummer för varje individ (patient). I praktiken en kryptering av personnumret. Obs, ej samma IDNR som används i VAL databaserna. INR C 5 Inrättning Vårdande inrättning. Värden, se Codeservers tabell Inr KLIN C 3 Klinik Vårdande klinik. Värden, se Codeservers tabell Klinik Exempel 201 = Barnmedicin KOEN C 1 Kön K = kvinna, M = man. KOKS1 C 4 Produktkod 1 Så långt möjligt redovisas besökets produkter i variablerna KOKS1 KOKS4 i ordning så att huvudersättningen redovisas före tilläggen. Värden, se Codeservers tabell Produkt KOKS2 C 4 Produktkod 2 Se ovan. KOKS3 C 4 Produktkod 3 Se ovan.

12 Variabel Typ Ant Innehåll Beskrivning KOKS4 C 4 Produktkod 4 Se ovan. KOMBIKA C 11 Kombikakod Verksamhetsidentifiering. Sammanslagning av kolumnerna INR, KLIN och AVD Värden, se Codeservers tabell Avd KSO C 2 Konsumerande SO Patientens beställarområde baserat på bosättning vid inskrivningen. Exempel 03 = Stockholm / Ekerö Värden, se Codeservers tabell Bestavd LKF C 6 Län-kommun- och församlingskod LKST C30 Kommun-stadsdel i klartext Patientens församling vid besöket enligt folkbokföringen. Värden, se Codeservers tabell LKF Patient boende i kommun/stadsdel vid besöket enligt folkbokföringen MANAD C 2 Månad Månad för besöket MODELL 3 Ersättningsmodell Typ av ersättningsmodell, t ex 106 = Husläkare vårdval med KVÅrapportering Värden, se Codeservers tabell Modell OMRKOD C 7 Områdeskod, betjäningsområde Patientens betjäningsområde vid besöket. Värden, se Codeservers tabell Omrkodny ORGNR 11 Organisationsnumm Utförarens (vårdenhetens) organisationsnummer. er PRODTYP C 1 Produkttyp Produkttyp för den första produkten (variabeln KOKS1). Värden, se Codeservers tabell Produkttyp RINR C 5 Remitterande inrättning Del av kombika kod (tecken 1 5) Se Codeservers tabell AVD för värden kombikakod RKLIN C 3 Remitterande klinik Del av kombika kod (tecken 6 8) Värden, se Codeservers tabell klinik RMOTT C 3 Remitterande avd/mottagning Del av kombika kod (tecken 9 11). Endast användbar i kombination med RINR och RKLIN STADSDEL C 5 Stadsdel Patientens boende stadsdel (inom Stockholms kommun) vid besöket. Värden, se Codeservers tabell Stadsdel TAXA C 2 Taxekod Avser patientavgift. Exempel: 008 = SLL frikort Värden, se Codeservers tabell TOTDEB N 8 Totalt debiterat Summa debiterat belopp för besöket enligt vårdgivarens prislistor. Hämtas från HEJ-systemet via DEB. TOTKOST N 8 Totalkostnad Summa belopp enligt basprislistan för alla debiterbara produkter utom eventuella avdragsprodukter. TOTKOSTO DEB N 8 Kostnad Summa belopp enligt basprislistan för alla odebiterbara produkter utom eventuella avdragsprodukter. Inklusive samtliga produkter på odebiterbara besök. TOTVIKT N 8 Totalvikt Summa vikt (poäng) för alla debiterbara produkter, dvs alla som ingår i TOTKOST. 4 decimaler. TOTVIKTO DEB N 8 Vikt Summa vikt (poäng) för alla odebiterbara produkter, dvs alla produkter som ingår i TOTKOSTODEB. 4 decimaler. TYP C 2 Variabeln grupperar besöken i ett antal grupper beroende på om produkter har rapporterats in eller genererats av Ersmo. Exempel PS = Produktsatt EJ = Ersätts ej

13 Variabel Typ Ant Innehåll Beskrivning UPPDRAG C 7 Uppdrag Det vårduppdrag från beställaren som detta vårdtillfälle hör till. Ett uppdrag är en väldefinierad mängd arbetsuppgifter för en viss verksamhet, t ex 7101 = Barnläkarmottagning Österåker. Värden, se Codeservers tabell Samverks UPPDRTYP C 3 Uppdragstyp Typ/gruppering av uppdrag, t ex 133=Husläkarverksamhet, basåtagande Värden, se Codeservers tabell Uppdragstyp VDG1 C 2 Vårdgivarkod 1 Vårdgivarkod = yrkeskategori. Värden, se Codeservers tabell Vdg VDG2 C 2 Vårdgivarkod 2 VDG3 C 2 Vårdgivarkod 3 VDG4 C 2 Vårdgivarkod 4 VDG5 C 2 Vårdgivarkod 5 VELAK C 11 Husläkarmottagning Kombikakod för patientens valda husläkarmottagning (listad på). Hämtas från HUSLVAL (ListOn) Värden, se Codeservers tabell Avd VESSB C 11 Vårdenhet särskilt boende VHNR C 10 Vårdhändelsenumme r Kombikakod för vårdenhet där patienten är inskriven i särskilt boende. Hämtas från HUSLVAL (ListOn) Värden, se Codeservers tabell Avd Behörighetsskyddad kolumn. En unik kod för besöket.

14 3.3 Specifikation DEB fil (faktureringsposter från HEJ systemet) Specifikationen sorterad på variabelnamn i alfabetisk ordning. Filnamn: DEB_ÅÅÅÅ.zip. Observera skillnad mot OVR- och SLV filen. Om DEB filen öppnas i t ex Excel kommer en rad motsvaras av en kreditering/debitering av en produkt. Det innebär att t ex ett besök med flera produkter (en rad i OVR) förekommer som flera rader i DEB, en eller flera rader per produkt,. Det kan också vara så att ett besök som i OVR endast har en produkt i DEB visas på flera rader om t ex produkten för besöket ändrats. DEB VAL kommer då att visa - en rad för den första debiteringen - en rad för kreditering av första debiteringen - en rad för ny debitering osv. Inga rader/poster tas bort eller uppdateras i DEB, alla sparas så att debiterings- och krediteringsflödet kan följas. Innehållet i exportfilen för DEB styrs av debiteringsperioden (DEBPER = debiteringar/krediteringar under filnamnsåret ). Det innebär t ex att för ett besök (produkt) som gjort under 2012 men debiterats under 2013 så kommer debiteringsposten att ligga i DEB_2013 filen (dock med förbrukningsår FBAAR=2012), till skillnad mot besöksposten som kommer att ligga i OVR_2012. Variabel Format Innehåll Kommentar AKUT C 1 Akut J = akut N = ej akut (förplanerad). ALDER N 8 Patientens ålder Patientens ålder (fyllda år) vid datumet HDAT, dvs normalt (utom vid dagersättning) vid inskrivningen/besöket. ANTAL N 8 Antal Antal av produkten. Heltal. Negativt för krediteringar och avdragsposter. APRIS N 8+2 Apris Kr och ören. Positivt eller 0. Fasta produktpriser är normalt i hela kronor, men belopp beräknade via produktvikten har normalt ören. AVTAL C 7 Avtalskod Det vårdavtal som uppdraget tillhör enligt kodservern. AVTALSTYP C 2 Avtalstyp Hämtas från kodservertabellen AVTAL. Värden, se Codeservers tabell AVTALSTYP. AVTORGNR C 10 Organisationsnummer Producentens organisationsnummer enligt vårdavtalet enligt ADA. Värden, se Codeservers tabell ORGNR för SLL interna enheter. Variabeln hette tidigare bara ORGNR. BASOMR C 7 Basområdeskod Behörighetsskyddad kolumn. Geografiskt område (basområde) inom vilket patientens bor vid inskrivningen. Exempel = Sergels Torg Värden, se Codeservers tabell Basomrny BELOPP N 8+2 Belopp (kostnad) Kr och ören. Negativt för krediteringar och avdragsposter. Fasta produktpriser är normalt i hela kronor, men belopp beräknade via produktvikten har normalt ören.

15 Variabel Format Innehåll Kommentar BTYP C 1 Besökstyp Värden, se Codeservers tabell Btyp. DEBKRED C 1 Debitering/kreditering D= debitering K = kreditering eller annan avdragspost (negativt antal och belopp). DEBNR C 10 Debiteringsnummer Inledande bokstav D (Debiteringsuppgifter) för alla icke-manuella debiteringsposter från HEJ. Blankt för manuella debiteringar i HEJ. Blankt för debiteringsposter från Unilabs mammografi på S:t Göran. DEBPER C 6 Debiteringsperiod ÅÅÅÅMM. DEBTILLF C 1 Debiteringstillfälle Ny kolumn Tills vidare alltid = 4. Andra värden kan förekomma i framtiden om veckofakturering i HEJ skulle införas. DEBTYP C 1 Manuell/maskinell A = automatisk (via försystem till HEJ, dvs Ersmo eller Sectra RIS). M = manuell (direkt i HEJ). FAKSYS C 8 Faktureringssystem Anger vilket faktureringssystem som gjort debiteringen. För HEJ: HEJ. För Unilabs mammografi : CDIFAKT. FAKTMOTT C 5 Fakturamottagare Anges med HEJ:s kod, 5 siffror. FAKTUTST C 5 Fakturautställare Anges med HEJ:s kod, 5 siffror. Varje sjukhus och varje privat vårdcentral är upplagda som en egen fakturautställare. SLSO har en gemensam fakturautställare (10806) för alla sina vårdcentraler. FBAAR C 4 Förbrukningsår Slutenvård (utan dagersättning): utskrivningsår. Öppenvård: besöksår. Slutenvård och vårdperioder med dagersättning: året som denna dagersättningsprodukt gäller för (dagersättningsprodukter går inte över månads- och årsgränser). Kan användas av användaren för matchning mot rätt SLV/OVR-databas. FBASOMR C 7 Fysisk avd, basområde Det basområde där enheten är belägen. Hämtas från kodservertabellen FAVD FBMAAN C 2 Förbrukningsmånad Slutenvård (utom dagersättning): utskrivningsmånad. Öppenvård: besöksmånad. Slutenvård och vårdperioder med dagersättning: månaden som denna dagersättningsprodukt gäller för. FMANAD C 6 Patientens födelsemånad Behörighetsskyddad kolumn. Hämtas ur personnumret. Saknar värde för reservnummer (eftersom deras födelsedatum inte lagras i HEJ). Variabeln hette tom 2007 FMAAN. FTG C 4 Fakturautställarens företag Hämtas från HEJ. Kan vara 0000 för leverantörer utanför SLL. FTGTYP C 1 Företagstyp Hämtas från kodservertabellen FORETAG. Anger bland annat om företaget är en SLLförvaltning, ett SLL-bolag eller en privat vårdgivare.

16 Variabel Format Innehåll Kommentar HDAT C 8 Händelsedatum Slutenvård (utan dagersättning): inskrivningsdatum. Öppenvård: besöksdatum. Slutenvård och vårdperioder med dagersättning: första dagen i tidsperioden som denna dagersättningsprodukt gäller för. Uppgiften kan teoretiskt saknas för vissa manuella debiteringar av besök, men är i praktiken alltid ifylld. HKLASS C2 Händelseklass Ny kolumn 2010 IDNR C 20 Krypterat person- eller reservnummer Slutenvård och öppenvård: VK (vårdkontakt). Vårdperioder inom ASIH: VA (vårdansvar). I framtiden kan det tillkomma andra former av vårdansvar som vårdgivaren ersätts för. Kan saknas för manuella debiteringar. Obs, ej samma IDNR som används i VAL databaserna. KOEN C 1 Patientens kön K = Kvinna M = Man KREDAVPER C 6 Debiteringsperiod som krediteringen avser Ny kolumn 2008 ÅÅÅÅMM. Saknas för debiteringar och avdragsposter och vissa krediteringar. Nya HEJ knyter så långt möjligt varje kreditering till dess föregående debitering. Variabeln anger i vilken period den föregående debiteringen gjordes. Därigenom kan i princip en kreditfaktura referera till motsvarande debetfaktura. KREDAVTILLF C 1 Debiteringstillfälle som krediteringen avser Ny kolumn Se föregående kommentarer. KUND C 10 Kundnummer Anges med kundkod enligt HEJ och enligt patientens bosättning: 2 siffror områdestyp (01 = betjäningsområde, 91 = restområde för utrikespatienter mm) följd av 2 7 siffror område LAEN C 2 Patientens län Enligt folkbokföringen. LEV C 5 Leverantör Leverantör, anges med en kod bestående av S + de fyra sista (unika) tecknen i enhetens HSA-id enligt EK, exempelvis S3XL2. LKF C 2 Patientens län-kommunförsamling Enligt folkbokföringen. LKOMM C 4 Patientens län-kommun Enligt folkbokföringen. MODELL C 3 Ersättningsmodell Ersättningsmodell som gäller för vårdhändelsen. Värden, se Codeservers tabell Modell. Härleds av Ersmo, i första hand utifrån uppdragets uppgifter i kodservertabellen SAMVERKS. ORGNR C 10 Fakturautställarens organisationsnummer Hämtas från HEJ för SLL-enheter. PRISLEV C 5 Prisleverantör Anges med HEJ:s kod, 5 siffror. Kan exempelvis avse en klinik.

17 Variabel Format Innehåll Kommentar PRISTYP C 1 Pristyp Uppgiften anger hur produktpriset hämtats av HEJ: F = fast pris för produkten K = kreditering där priset hämtats från motsvarande debitering M = manuellt ändrat pris S = specialpris V = produktens vikt * fakturautställarens poängpris W = produktens vikt * prisleverantörens poängpris Y = produktens vikt * uppdragets poängpris PRODOMG C 1 Prouktomgång. Värden, se Codeservers tabell ProdOmgTyp. Anger vilken roll fakturautställaren i denna post har: U = utförare H = huvudleverantör (men inte själv utförare) R = ansvarig (för vårdperiod-asih eller för en MVC-period) (men inte nödvändigt utförare) M = remitterande enhet (vid obstetriska ultraljud) A = områdesansvarig (förekom tom 2012 inom geriatriken) Det kan finnas flera produktomgångar, oftast med samma produkter, för samma vårdhändelse. Se vidare avsnittet om Underleverantörer nedan. PRODTYP C 1 Produkttyp Hämtas från kodservertabellen PRODUKT, egenskap Produkttyp Värden, se Codeservers tabell Produkttyp För närvarande normalt = det första tecknet i produktkoden. PRODUCENT C 11 Producent Vårdenhet och motsvarande. Kombikakod. PRODUKT C 10 Produkt Värden, se Codeservers tabell PRODUKT. HEJ hanterar produktkoder på upp till 10 tecken. GVR och många lokala PAS-system kan dock bara hantera produktkoder på 5 tecken, så i praktiken är koden inte längre än så. Eventuellt kan längre produktkoder komma att användas vid manuella debiteringar direkt i HEJ. STADSDEL C 5 Stadsdel Patienten bor i stadsdel UPPDRAG C 7 Vårduppdrag Hämtas i första hand från Ersmo, i andra hand från kodserverns AVD utifrån producentens kombika. Värden, se Codeservers tabell SAMVERKS. UPPDRTYP C 3 Uppdragstyp Hämtas från kodservertabellen SAMVERKS. Värden, se Codeservers tabell UPPDRAGSTYP. UTDAT C 8 Utskrivningsdatum Slutenvård (utan dagersättning): utskrivningsdatum. Öppenvård: blankt. Slutenvård och vårdperioder med dagersättning: sista dagen i tidsperioden som denna dagersättningsprodukt gäller för.

18 Variabel Format Innehåll Kommentar VARDVAL C 1 Vårdval (auktoriserad vårdgivare) Anger om vårdgivaren auktoriserats enligt Vårdval Stockholm. Uppgiften härleds utifrån uppdragstypen. J eller N VHNR C 10 Vårdhändelsenummer Behörighetsskyddad kolumn G + 9 siffror för vårdtillfällen och besök från GVR (som i SLV och OVR). E + 9 siffror för ASIH-vårdperioder från GVR. G + blanktecken + punkt för cellprovtagningar från FUMS. Blankt för mammografiposter från Sectra RIS och för manuella debiteringar i HEJ. VIKT N 3+4 Vikt 4 decimaler. VTYP C 1 Vårdtyp S = sluten vård och vårdperioder-asih O = öppen vård.

19 4 Öppna filerna i Excel (Visas endast som exempel, detta supportas ej av SLLIT.) Filerna lagras komprimerade (xx.zip). Använd t ex komprimeringsprogrammet WinZip för att avkoda till ursprungligt textformat. Därefter: 1. OBS, starta Excel först 2. Öppna därefter exportfilen i Excel Klicka på Arkiv, öppna, välj Filformat Alla filer och därefter filnamn 2.1 Därefter, tänk på att: Avgränsade fält ska vara markerad 2.2 Kryssa för Tabb som avgränsare

20 2.3 Ändra dataformat från Allmänt till Text för vissa kolumner När filen öppnas på detta sätt bör du göra några förändringar i Kolumndataformatet. Datatypen för alla kolumner kommer troligtvis att vara förkryssad som Allmänt. För vissa av kolumnerna bör du byta till text som exemplet nedan. Detta bl a pga att inledande nollor inte kommer att visas i Allmänt läget. Exempel: KSO = 03 kommer att visas som KSO=3, UPPDRAG=0000 kommer att visas som UPPDRAG=0 vilket kan bli missvisande. Kolumnen LKST (kommun stadsdel) kommer att visa LKST= #NAMN? istället för t ex LKST= -Enskede-Årsta-Vantör.

Stockholms läns landsting Vårdval specialiserad kirurgisk rehabilitering efter vård på akutsjukhus, sluten vård

Stockholms läns landsting Vårdval specialiserad kirurgisk rehabilitering efter vård på akutsjukhus, sluten vård 1 (6) Avdelningen för Särskilda vårdfrågor Individuella vårdfrågor Stockholms läns landsting Vårdval specialiserad kirurgisk rehabilitering efter vård på akutsjukhus, sluten vård - rapporteringsanvisning

Läs mer

Stockholms läns landsting Vårdval Planerad specialiserad rehabilitering inom området lymfödem, sluten vård samt dagrehabilitering

Stockholms läns landsting Vårdval Planerad specialiserad rehabilitering inom området lymfödem, sluten vård samt dagrehabilitering 1 (10) Särskilda vårdfrågor Individuella vårdärenden Stockholms läns landsting Vårdval Planerad specialiserad rehabilitering inom området lymfödem, sluten vård samt dagrehabilitering - rapporteringsanvisning

Läs mer

Avtal om hjälpmedelscentralsverksamhet med inriktning mot kommunikation, kognition och databaserade synhjälpmedel

Avtal om hjälpmedelscentralsverksamhet med inriktning mot kommunikation, kognition och databaserade synhjälpmedel 1 (11) Avdelningen för Närsjukvård Rehabilitering-Habilitering-Hjälpmedel Stockholms läns landsting Avtal om hjälpmedelscentralsverksamhet med inriktning mot kommunikation, kognition och databaserade synhjälpmedel

Läs mer

Snabbguide till Avstämningsfunktionen 2.0

Snabbguide till Avstämningsfunktionen 2.0 Version 1.2 Snabbguide till Avstämningsfunktionen 2.0 För vårdgivare Version 1.2 1 (12) Innehållsförteckning AVSTÄMNINGSFUNKTIONEN ETT SYSTEM FÖR UPPFÖLJNING... 2 SÅ FUNGERAR DET... 2 DET FINNS I AVSTÄMNINGSFUNKTIONEN...

Läs mer

Stockholms läns landsting Vårdval Planerad specialiserad rehabilitering inom området lymfödem, sluten vård samt dagrehabilitering

Stockholms läns landsting Vårdval Planerad specialiserad rehabilitering inom området lymfödem, sluten vård samt dagrehabilitering 1 (10) Särskilda vårdfrågor Individuella vårdärenden Stockholms läns landsting Vårdval Planerad specialiserad rehabilitering inom området lymfödem, sluten vård samt dagrehabilitering - rapporteringsanvisning

Läs mer

Stockholms läns landsting Avtal om habilitering på Bosse Råd, Stöd & Kunskapscenter

Stockholms läns landsting Avtal om habilitering på Bosse Råd, Stöd & Kunskapscenter 1 (11) Avdelningen för Närsjukvård Rehabilitering-Habilitering-Hjälpmedel Stockholms läns landsting Avtal om habilitering på Bosse Råd, Stöd & Kunskapscenter - rapporteringsanvisning gällande underlag

Läs mer

Registreringsrutiner för besök på obstetrisk ultraljudsmottagning

Registreringsrutiner för besök på obstetrisk ultraljudsmottagning 1 (12) Avdelningen för Närsjukvård (NSV) Kvinnor-Barn-Asyl Registreringsrutiner för besök på obstetrisk ultraljudsmottagning Gäller fr o m 2015-06-01 Senast uppdaterad: 2015-05-12 2015-05-11: Det tidigare

Läs mer

Stockholms läns landsting Avtal STI-mottagningar - rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning

Stockholms läns landsting Avtal STI-mottagningar - rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning 1 (10) Avdelningen för Närsjukvård Enheten för barn, kvinnor, unga och asyl Stockholms läns landsting Avtal STI-mottagningar - rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning RFSU,

Läs mer

Registreringsrutiner för besök på obstetrisk ultraljudsmottagning

Registreringsrutiner för besök på obstetrisk ultraljudsmottagning 1 (12) Avdelningen för Närsjukvård (NSV) Kvinnor-Barn-Asyl Registreringsrutiner för besök på obstetrisk ultraljudsmottagning Gäller fr o m 2015-06-01 Senast uppdaterad: 2017-02-07 Uppdateringar äldre än

Läs mer

Registreringsrutin för MVC/Barnmorskemottagningar i Stockholms läns landsting

Registreringsrutin för MVC/Barnmorskemottagningar i Stockholms läns landsting 1 (14) Närsjukvårdsavdelningen Enheten barn, kvinnor, unga och asyl Registreringsrutin för MVC/Barnmorskemottagningar i Stockholms läns landsting Gäller fr o m 1 april 2012 Senast uppdaterad: 2014-01-03

Läs mer

Stockholms läns landsting Tilläggsavtal gällande första linjen vid psykisk ohälsa hos barn och ungdom

Stockholms läns landsting Tilläggsavtal gällande första linjen vid psykisk ohälsa hos barn och ungdom 1 (12) Avdelningen för Närsjukvård Enheten för Allmänmedicin Stockholms läns landsting Tilläggsavtal gällande första linjen vid psykisk ohälsa hos barn och ungdom - rapporteringsanvisning gällande underlag

Läs mer

Specialiserad fysioterapi

Specialiserad fysioterapi SJUKVÅRDS- OCH OMSORGSKONTORET Norrtälje är värdkommun för Tiohundraprojektet, ett unikt samarbete med Stockholms läns landsting inom hälsa, sjukvård och omsorg RAPPORTERINGSANVISNING FÖR VÅRDVAL Specialiserad

Läs mer

Uppgifter om patienter som har skrivits ut från sluten hälso- och sjukvård

Uppgifter om patienter som har skrivits ut från sluten hälso- och sjukvård Bilaga 1 SOSFS Uppgifter om patienter som har skrivits ut från sluten hälso- och sjukvård Postbeskrivning Variabel Antal tecken Vårdkontakts-id 7 Personnummer 12 Kön 1 Folkbokföringsort 6 Sjukhus 6 Klinik

Läs mer

Registreringsrutin enligt förfrågningsunderlag Vårdval Barnavårdcentral

Registreringsrutin enligt förfrågningsunderlag Vårdval Barnavårdcentral 1 (15) Avdelningen för Närsjukvård (NSV) Kvinnor-Barn-Asyl Registreringsrutin enligt förfrågningsunderlag Vårdval Barnavårdcentral Gäller fr o m 2014-01-01 Senast uppdaterad: 2014-03-17 Uppdaterad information

Läs mer

Fakturaspecifikation i fil från producenter

Fakturaspecifikation i fil från producenter 2013-08-15 HSN Fakturaspecifikation i fil från producenter Varje leverantör som fakturerar tjänster enligt SLL:s FUMS-avtal ska leverera fakturaspecifikationsfiler till landstingets system FUMS. Uppgifter

Läs mer

Habiliteringsteamet Danderyds sjukhus, Rapporteringsanvisningar

Habiliteringsteamet Danderyds sjukhus, Rapporteringsanvisningar 1 (10) Avdelningen för närsjukvård Rehabilitering-Habilitering-Hjälpmedel Stockholms läns landsting Habiliteringsteamet Danderyds sjukhus, Rapporteringsanvisningar Gäller fr.o.m. 2015-01-01 Senast uppdaterad

Läs mer

VAL databaserna. Datalager för uppföljning av vårdhändelser i SLL Översiktlig beskrivning

VAL databaserna. Datalager för uppföljning av vårdhändelser i SLL Översiktlig beskrivning HSF VAL databaserna Datalager för uppföljning av vårdhändelser i SLL Översiktlig beskrivning 2014-01-01 Denna handbok beskriver översiktligt landstingets uppföljningsdatabaser i datalagret VAL. Utförligare

Läs mer

Registreringsrutiner för armprotesmottagning, gåskola och ortopedteknisk specialistläkarmottagning på Bräcke Diakoni RehabCenter Sfären (öppen vård)

Registreringsrutiner för armprotesmottagning, gåskola och ortopedteknisk specialistläkarmottagning på Bräcke Diakoni RehabCenter Sfären (öppen vård) Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Avdelningen för närsjukvård Rehabilitering-Habilitering-Hjälpmedel Registreringsrutiner för armprotesmottagning, gåskola och ortopedteknisk specialistläkarmottagning på

Läs mer

Handbok medicinsk registrering i PASiS webb-miljö

Handbok medicinsk registrering i PASiS webb-miljö Handbok medicinsk registrering i PASiS webb-miljö Allmänt sid 2 Medicinsk registrering översikt sid 4 Medicinsk registrering öppen vård sid 6 Besöksregistrerade vårdkontakter sid 6 Ej besöksregistrerade

Läs mer

Stockholms läns landsting Avtal om Jourläkarbil - rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning

Stockholms läns landsting Avtal om Jourläkarbil - rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning 1 (11) Avdelningen för Närsjukvård Allmän medicin Stockholms läns landsting Avtal om Jourläkarbil - rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning Gäller fr.o.m. 2014-01-01 Senast

Läs mer

Stockholms läns landsting Avtal om vuxenpsykiatrisk öppenvård och slutenvård. - rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning

Stockholms läns landsting Avtal om vuxenpsykiatrisk öppenvård och slutenvård. - rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning 1 (28) Avdelningen för Närsjukvård Psykiatrienheten Stockholms läns landsting Avtal om vuxenpsykiatrisk öppenvård och slutenvård - rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning

Läs mer

Registreringsrutin enligt förfrågningsunderlag för vårdval specialiserad fysioterapi

Registreringsrutin enligt förfrågningsunderlag för vårdval specialiserad fysioterapi 1 (16) Registreringsrutin enligt förfrågningsunderlag för vårdval specialiserad fysioterapi Gäller fr.o.m. 2015-06-01 Nytt: 2015-06-01 - Ny layout på rapporteringsanvisning - Tids-KVÅ ZV212, ZV216, ZV220

Läs mer

1 (25) Avdelningen för närsjukvård Enheten för Allmän medicin

1 (25) Avdelningen för närsjukvård Enheten för Allmän medicin 1 (25) Avdelningen för närsjukvård Enheten för Allmän medicin Stockholms läns landsting Tilläggsavtal Rehabilitering vid långvarig ospecifik smärta - rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning

Läs mer

Husläkarverksamhet med läkarinsatser inom basal hemsjukvård

Husläkarverksamhet med läkarinsatser inom basal hemsjukvård RAPPORTERINGSANVISNING FÖR VÅRDVAL Husläkarverksamhet med läkarinsatser inom basal hemsjukvård Vårdval i Norrtälje Gäller from 2015-11-01 (Ändringar mot tidigare gällande rapporteringsanvisning är markerade

Läs mer

Principer och riktlinjer för Ersättning

Principer och riktlinjer för Ersättning Sidan 1 (6) Principer och riktlinjer för Ersättning 1 Ersättningar Denna bilaga anger principer och riktlinjer för den Ersättning som kan utgå till Vårdgivaren i enlighet med vårdavtalet. Parterna är överens

Läs mer

Regler för GVR-tjänster med XMLformat

Regler för GVR-tjänster med XMLformat Regler för GVR-tjänster med XMLformat sida 1/10 Innehållsförteckning 1 Beskrivning... 3 2 Statuskoder... 3 3 Tjänstebeskrivningar... 3 3.1 Medicinska uppgifter... 3 3.1.1 GVRXMED1 - Registrering av medicinska

Läs mer

RAPP Användarhandbok Uppdaterad 2015-08-11 Annsofie Barkman SLL IT Mårten Sandin SLL IT

RAPP Användarhandbok Uppdaterad 2015-08-11 Annsofie Barkman SLL IT Mårten Sandin SLL IT RAPP Användarhandbok Uppdaterad 2015-08-11 Annsofie Barkman SLL IT Mårten Sandin SLL IT Ann Svensson SLL IT 1 2 Innehåll Allmänt om Rapp... 3 Att komma i gång... 3 Att logga in och ut... 3 Att orientera

Läs mer

SOSFS 2008:26 (M) Föreskrifter. Uppgiftsskyldighet till patientregistret. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2008:26 (M) Föreskrifter. Uppgiftsskyldighet till patientregistret. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS (M) Föreskrifter Uppgiftsskyldighet till patientregistret Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras myndighetens föreskrifter och allmänna råd.

Läs mer

Registreringsrutin för MVC/Barnmorskemottagningar i Stockholms läns landsting

Registreringsrutin för MVC/Barnmorskemottagningar i Stockholms läns landsting 1 (14) Närsjukvårdsavdelningen Enheten barn, kvinnor, unga och asyl Registreringsrutin för MVC/Barnmorskemottagningar i Stockholms läns landsting Gäller fr o m 1 april 2015 (Datum för senaste Förfrågningsunderlag)

Läs mer

Stockholms läns landsting Vårdval ASiH rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning

Stockholms läns landsting Vårdval ASiH rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning Avdelningen för Närsjukvård Geriatrik Stockholms läns landsting rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning Gäller fr.o.m. 2017-01-01 Revideringshistorik finns på nästa sida

Läs mer

MOBIL KASSA FÖR ENHETER MED VÅRDPERIODSREGISTRERING I TAKECARE

MOBIL KASSA FÖR ENHETER MED VÅRDPERIODSREGISTRERING I TAKECARE MOBIL KASSA FÖR ENHETER MED VÅRDPERIODSREGISTRERING I TAKECARE 1 ALLMÄNT OM BESÖKSREGISTRERING I MOBIL KLINIK... 3 ALLMÄNT OM MOBIL KASSA... 3 REGISTRERING I MOBIL KASSA... 3 BESÖKSREGISTRERING, STEG 1,2,3...

Läs mer

Stockholms läns landsting LOV Vårdval Läkarinsatser i särskild boende rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning

Stockholms läns landsting LOV Vårdval Läkarinsatser i särskild boende rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning Avdelningen för Närsjukvård Geriatrik Stockholms läns landsting rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning Gäller fr.o.m. 2016-01-01 Revisionshistorik Datum Utförd av Kommentar

Läs mer

Fotsjukvårdsverksamhet

Fotsjukvårdsverksamhet RAPPORTERINGSANVISNING FÖR VÅRDVAL Fotsjukvårdsverksamhet Vårdval i Norrtälje Gäller fr o m 2014-09-01 1 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning... 2 2 Introduktion till registreringsrutin... 3 2.1

Läs mer

Stockholms läns landsting Vårdval Rehabilitering för långvarig smärta med eller utan samsjuklighet och för utmattningssyndrom

Stockholms läns landsting Vårdval Rehabilitering för långvarig smärta med eller utan samsjuklighet och för utmattningssyndrom 1 (23) Avdelningen för närsjukvård Rehabilitering-Habilitering-Hjälpmedel Stockholms läns landsting Vårdval Rehabilitering för långvarig smärta med eller utan samsjuklighet och för utmattningssyndrom -

Läs mer

Handbok medicinsk registrering i PASiS

Handbok medicinsk registrering i PASiS Handbok medicinsk registrering i PASiS Allmänt sid 2 Funktionstangenter i SP Personsökning i bilden Patientmenyn Medicinsk registrering öppen vård sid 3 DRG sid 5 Byt huvuddiagnos/bidiagnos sid 5 Vårdåtgärder

Läs mer

Innehåll filer KPP Psykiatri i SAS VA SKL

Innehåll filer KPP Psykiatri i SAS VA SKL 1 (9) 2017-02-13 Innehåll filer KPP Psykiatri i SAS VA SKL Allmänt Använd de dataset som har inlogg i namnet, inte de som heter publ. Notera att data är summerat. Antal celler motsvarar alltså inte antalet

Läs mer

Sammanställning över taxekoder som kan användas vid rapportering av vårdhändelser i öppen vård

Sammanställning över taxekoder som kan användas vid rapportering av vårdhändelser i öppen vård Sammanställning över taxekoder som kan användas vid rapportering av vårdhändelser i öppen vård Översikt över de taxekoder som kan användas vid rapportering av öppenvårdsbesök. För de flesta vårdgrenar

Läs mer

Socialstyrelsens författningssamling. Socialstyrelsens föreskrifter om uppgiftsskyldighet till Socialstyrelsens patientregister;

Socialstyrelsens författningssamling. Socialstyrelsens föreskrifter om uppgiftsskyldighet till Socialstyrelsens patientregister; Socialstyrelsens författningssamling Ansvarig utgivare: Chefsjurist Eleonore Källstrand Nord SOSFS 2012:X (M) Utkom från trycket den 2012 Socialstyrelsens föreskrifter om uppgiftsskyldighet till Socialstyrelsens

Läs mer

Registreringsrutiner för sjukgymnastik och lymfödembehandling på Röda korsets sjukhus (öppen vård)

Registreringsrutiner för sjukgymnastik och lymfödembehandling på Röda korsets sjukhus (öppen vård) Hälso- och sjukvårdsnämndes förvaltning Sektionen för individuella vårdärenden Fredrik Persson Registreringsrutiner för sjukgymnastik och lymfödembehandling på Röda korsets sjukhus (öppen vård) Gäller

Läs mer

Användarhandbok 20110411

Användarhandbok 20110411 Användarhandbok 20110411 Ann Svensson SLL IT RAPP...3 ALLMÄNT OM RAPP... 3 ATT KOMMA I GÅNG... 3 ATT LOGGA IN OCH UT... 3 ATT ORIENTERA SIG I SYSTEMET... 4 HUVUDFLIKAR... 5 PERSONLIGA INSTÄLLNINGAR...

Läs mer

Flödesbeskrivning Meddix SVP. Öppen psykiatrisk tvångsvård. Öppen rättspsykiatrisk vård

Flödesbeskrivning Meddix SVP. Öppen psykiatrisk tvångsvård. Öppen rättspsykiatrisk vård Flödesbeskrivning Meddix SVP Öppen psykiatrisk tvångsvård och Öppen rättspsykiatrisk vård 2011-01-13 Ewa Lundström Sida 2/23 Innehållsförteckning 1 Bakgrund...4 2 Huvudsida...5 3 Administration...6 3.1

Läs mer

Vårdfaktura Bokföringsfil och Kontering

Vårdfaktura Bokföringsfil och Kontering Version 2.3 Vårdfaktura Bokföringsfil och Kontering 2 (11) VAL AV BOKFÖRINGSFIL... 3 VAL AV KONTERINGSMODELL... 4 KONTERA OCH GODKÄNNA FAKTURA... 5 KONTERA EN POST... 6 HÄMTA/SKAPA BOKFÖRINGSFIL... 8 ADMIN

Läs mer

Registreringsrutin enligt förfrågningsunderlag för vårdval specialiserad fysioterapi

Registreringsrutin enligt förfrågningsunderlag för vårdval specialiserad fysioterapi 1 (16) Registreringsrutin enligt förfrågningsunderlag för vårdval specialiserad fysioterapi Gäller fr o m 2012-05-01 Senast uppdaterad: 2012-03-13 2 (16) 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning...

Läs mer

Snabbguide till Vårdfaktura

Snabbguide till Vårdfaktura Snabbguide till Vårdfaktura För vårdgivare Version 3.0 - framtagen 2015-09-29 av Mikael Öman 1 (8) Innehållsförteckning VÅRDFAKTURA ETT SYSTEM FÖR E-FAKTURERING... 2 SÅ FUNGERAR DET... 2 DET FINNS I VÅRDFAKTURA...

Läs mer

Gäller fr.o.m (24) Avdelningen för närsjukvård Enheten för Allmän medicin

Gäller fr.o.m (24) Avdelningen för närsjukvård Enheten för Allmän medicin 1 (24) Avdelningen för närsjukvård Enheten för Allmän medicin Stockholms läns landsting Tilläggsavtal Rehabilitering vid långvarig ospecifik smärta - rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning

Läs mer

STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING. VAL databaserna. Datalager för uppföljning av vårdhändelser i SLL

STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING. VAL databaserna. Datalager för uppföljning av vårdhändelser i SLL STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING VAL databaserna Datalager för uppföljning av vårdhändelser i SLL 2014-01-30 Ändrad. 20141031 Denna handbok beskriver landstingets uppföljningsdatabaser i datalagret VAL. Vårdgivare

Läs mer

Stockholms läns landsting Avtal om vuxenpsykiatrisk öppenvård - rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning

Stockholms läns landsting Avtal om vuxenpsykiatrisk öppenvård - rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning 1 (28) Avdelningen för Närsjukvård Psykiatri Stockholms läns landsting Avtal om vuxenpsykiatrisk öppenvård - rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning Gäller fr.o.m. 2014-01-01

Läs mer

Vårdfaktura lathund för Vårdgivare

Vårdfaktura lathund för Vårdgivare 1 (23) Vårdfaktura lathund för Vårdgivare 2 (23) INTRODUKTION... 3 ATT KOMMA IGÅNG... 3 HJÄLP... 3 SUPPORT... 3 ATT ORIENTERA SIG I SYSTEMET... 3 SÄKER INLOGGNING MED ETJÄNSTEKORT... 4 Kortläsare... 4

Läs mer

Registreringsrutin enligt förfrågningsunderlag för vårdval Primärvårdsrehabilitering, Norrtälje

Registreringsrutin enligt förfrågningsunderlag för vårdval Primärvårdsrehabilitering, Norrtälje 1 (28) Rehab- Habilitering och Hjälpmedel Registreringsrutin enligt förfrågningsunderlag för vårdval Primärvårdsrehabilitering, Norrtälje Gäller fr o m 2014-01-01 2 (28) 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning...

Läs mer

Beskrivning av variabler

Beskrivning av variabler SOSFS Bilaga 5 2 Beskrivning av variabler Vårdkontakts-id Personnummer Kön Folkbokföringsort Sjukhus Klinik Identitetsbeteckning för vårdkontakt. Anges med ett 15-siffrigt löpnummer som är unikt för varje

Läs mer

Handbok PRIVERA FÖR VÅRDGIVARE. Ver 1.2

Handbok PRIVERA FÖR VÅRDGIVARE. Ver 1.2 Handbok PRIVERA FÖR VÅRDGIVARE Ver 1.2 2 Innehåll Vad är Privera...3 Rapportering till landstinget Västmanland...4 Registrerar besök...5 Skicka fil...8 Mottagna filer...9 Rätta besök/ersätta fil...9 Ta

Läs mer

Stockholms läns landsting Mottagningen för hemlösa - rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning

Stockholms läns landsting Mottagningen för hemlösa - rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning 1 (20) Avdelningen för Närsjukvård Psykiatri Stockholms läns landsting Stockholms läns landsting Mottagningen för hemlösa - rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning Gäller

Läs mer

Registreringshandbok för husläkare med basal hemsjukvård 2015-01-01

Registreringshandbok för husläkare med basal hemsjukvård 2015-01-01 Registreringshandbok för husläkare med basal hemsjukvård 2015-01-01 Avdelningen för Närsjukvård Nyheter och förtydliganden är rödmarkerade Uppdatering 2015-09-17: Följande KVÅ- kombinationer (max två plus

Läs mer

Stockholms läns landsting Avtal STI-mottagningar - rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning

Stockholms läns landsting Avtal STI-mottagningar - rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning 1 (10) Avdelningen för Närsjukvård Enheten för barn, kvinnor, unga och asyl Stockholms läns landsting Avtal STI-mottagningar - rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning RFSU,

Läs mer

Frågor och svar WebCare

Frågor och svar WebCare Frågor och svar WebCare Detta dokument ger svar på en del vanliga frågor om WebCare och hur systemet används. Ytterligare info finns i dokumentet Funktionsbeskrivning som finns länkad från WebCare samt

Läs mer

Registreringsrutiner för Erikastiftelsen i Stockholms läns landsting

Registreringsrutiner för Erikastiftelsen i Stockholms läns landsting Hälso- och sjukvårdsnämndes förvaltning Sektionen för individuella vårdärenden Fredrik Persson Registreringsrutiner för Erikastiftelsen i Stockholms läns landsting Gäller fr o m 1 januari 2010 Senast uppdaterad

Läs mer

Teknisk specifikation CVR

Teknisk specifikation CVR Teknisk specifikation CVR 2016 Utvecklingsavdelningen HSF 2 (8) Innehållsförteckning 1 CVR centrala väntetidsregistret... 3 2 Kontaktuppgifter... 3 3 Tekniska förutsättningar... 3 4 Införande, förvaltning

Läs mer

Registreringshandbok för fotsjukvårdsverksamhet 2015-01-01 Avdelningen för Närsjukvård

Registreringshandbok för fotsjukvårdsverksamhet 2015-01-01 Avdelningen för Närsjukvård Registreringshandbok för fotsjukvårdsverksamhet 2015-01-01 Avdelningen för Närsjukvård Uppdaterad 2015-06-22 version 2.5 Page 1 Innehåll 1. Allmän information... 4 2. Kombikakod... 4 3. Produkter... 5

Läs mer

Primärkodningens betydelse för KPP - (Kostnad Per Patient) 17 mars 2017

Primärkodningens betydelse för KPP - (Kostnad Per Patient) 17 mars 2017 Primärkodningens betydelse för KPP - (Kostnad Per Patient) 17 mars 2017 Rikssektionen för Diagnoskodning Stockholm Primärkodningens betydelse för KPP Den är obefintlig 2 MEN TILLSAMMANS Primärkodning +

Läs mer

mobil KASSA Copyright Joliv AB 2012 Joliv AB Linslagargränd 1 721 30 Västerås Tel: 021-470 89 00 info@joliv.se www.joliv.se

mobil KASSA Copyright Joliv AB 2012 Joliv AB Linslagargränd 1 721 30 Västerås Tel: 021-470 89 00 info@joliv.se www.joliv.se mobil KASSA Grundbegrepp Patienters väg genom vården delas in i vad som i GVR kallas vårdperioder som kopplas till en patientkategori, t ex Målgrupp 1 Byte av målgrupp innebär att en vårdperiod avslutas

Läs mer

SOSFS 2013:35 (M) Föreskrifter. Uppgiftsskyldighet till Socialstyrelsens patientregister. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2013:35 (M) Föreskrifter. Uppgiftsskyldighet till Socialstyrelsens patientregister. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS (M) Föreskrifter Uppgiftsskyldighet till Socialstyrelsens patientregister Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras myndighetens föreskrifter

Läs mer

Introduktion BAS On-Line

Introduktion BAS On-Line Introduktion BAS On-Line Välkommen till Aon Hewitts portal för arbetsvärdering Innehåll Inloggning Din profil Värdering Filhantering Rankingtablå 3 4 5 9 12 Support 15 2 Inloggning För att logga in trycker

Läs mer

Vårdgivare Skåne PRIVA. För offentlig och privat vårdpersonal. Filspecifikation PRIVA - Region Skåne

Vårdgivare Skåne PRIVA. För offentlig och privat vårdpersonal. Filspecifikation PRIVA - Region Skåne Vårdgivare Skåne För offentlig och privat vårdpersonal... / IT / IT-stöd och tjänster A-Ö / PRIVA PRIVA Inom används programmet Priva för administration av ersättningar till privata vårdgivare. Priva-systemet

Läs mer

RAPP Användarhandbok Uppdaterad Annsofie Barkman SLL IT Mårten Sandin SLL IT

RAPP Användarhandbok Uppdaterad Annsofie Barkman SLL IT Mårten Sandin SLL IT 1 RAPP Användarhandbok Uppdaterad 2017-04-04 Annsofie Barkman SLL IT Mårten Sandin SLL IT Ann Svensson SLL IT 1 Innehåll Allmänt om Rapp... 3 Att komma i gång... 3 Att logga in och ut... 3 Att orientera

Läs mer

Stockholms läns landsting Vårdval för Primärvårdsrehabilitering - rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning

Stockholms läns landsting Vårdval för Primärvårdsrehabilitering - rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning 1 (26) Avdelningen för närsjukvård Rehab- Habilitering och Hjälpmedel Stockholms läns landsting Vårdval för Primärvårdsrehabilitering - rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Region Skåne landsting

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Region Skåne landsting Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Region Skåne landsting Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 11-04-12 Exder

Läs mer

Handledning för Örebro Kommun

Handledning för Örebro Kommun Handledning för Örebro Kommun Fristående faktura SFTI Fulltextfaktura Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast uppdaterat: 10-12-07 Exder Örebro Kommun, Fristående

Läs mer

Förlängning av avtal med Psykiatri Sydväst HSN, Psykiatri Nordväst HSN, Norra Stockholms Psykiatri, Psykiatri Södra samt Psykiatricentrum Södertälje

Förlängning av avtal med Psykiatri Sydväst HSN, Psykiatri Nordväst HSN, Norra Stockholms Psykiatri, Psykiatri Södra samt Psykiatricentrum Södertälje Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2017-11-01 1 (3) HSN 1211-1327 Handläggare: Mats Nilsson Hälso- och sjukvårdsnämnden 2017-12-19 Förlängning av avtal med Psykiatri Sydväst HSN, Psykiatri

Läs mer

Frågor och svar om vårdval ryggkirurgi

Frågor och svar om vårdval ryggkirurgi 1 (10) Frågor och svar om vårdval ryggkirurgi Är det någon teknisk förändring i GVR-filen som krävs för Vårdval eller är det samma specifikation som tidigare? Det är samma specifikation. Hur håller ni

Läs mer

Lathund över PASiS funktioner i webbmiljö Grå Starr - Kataraktoperationer

Lathund över PASiS funktioner i webbmiljö Grå Starr - Kataraktoperationer 1(14) Lathund över PASiS funktioner i webbmiljö Grå Starr - Kataraktoperationer Innehållsförteckning Inloggning...2 Besöksregistrering...4 Vårdkontakter...7 Frikort...9 Medicinsk registrering...10 Personuppgifter...13

Läs mer

Flex - Manual. Innehåll

Flex - Manual. Innehåll Flex Manual Innehåll Introduktion... 3 På- och avloggning... 4 Startsida... 5 Specificera & ladda upp indatafil... 6 Välj information... 7 Namnge & godkänn beställning... 8 Hämta beställning... 9 Välj

Läs mer

Checklista inför driftstart av Specialiserad gynekologi i öppenvård

Checklista inför driftstart av Specialiserad gynekologi i öppenvård 1 (5) Avdelningen för Somatisk Specialistvård Avtalsenheten Checklista inför driftstart av Specialiserad gynekologi i öppenvård Uppföljning inför driftstart, utförs cirka 2 veckor innan driftstart i de

Läs mer

Allmänpsykiatri PVS - Journalsystem

Allmänpsykiatri PVS - Journalsystem Stockholms läns landsting NVSO 1997-12-16 Sida 1(8) Minnesanteckningar begreppsmodellering Allmänpsykiatri PVS - Journalsystem 1997-12-11 Plats: Astrakan, Gävlegatan 22, Stockholm Närvarande: Göran Holmberg,

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Landstinget i Östergötland

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Landstinget i Östergötland Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Landstinget i Östergötland Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 11-04-10 Exder

Läs mer

GVR Regler för GVR-tjänster

GVR Regler för GVR-tjänster Version 1.4 GVR Regler för GVR-tjänster Ver 1.4 Version Datum Författare Ändringshistorik v.1.3 2014-11-14 Magnus Haglund, Tieto VKTYP (kontakttyp) för tjänsten GVRBES2 och tjänsten GVRBESK2 ska inte längre

Läs mer

Socialstyrelsens författningssamling. Ändring i föreskrifterna (SOSFS 2008:26) om uppgiftsskyldighet till patientregistret

Socialstyrelsens författningssamling. Ändring i föreskrifterna (SOSFS 2008:26) om uppgiftsskyldighet till patientregistret 2013:30 (M) Föreskrifter Ändring i föreskrifterna ( 2008:26) om uppgiftsskyldighet till patientregistret Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling () publiceras myndighetens

Läs mer

Handledning. Exder efaktura för Svefaktura 1.0. Expert Systems 2010 Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00

Handledning. Exder efaktura för Svefaktura 1.0. Expert Systems 2010 Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Handledning Exder efaktura för Svefaktura 1.0 Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-12-14 Exder efaktura Sida 2 av 24 Innehållsförteckning

Läs mer

Fakturaportal för Särskilt Tandvårdsstöd

Fakturaportal för Särskilt Tandvårdsstöd Manual 3.1 Fakturaportal för Särskilt Tandvårdsstöd Nyhet 2014-09-30 - Registrera räkning: Välj den del av Särskilt Tandvårdsstöd som räkningen avser. Även patienter med intyg om N-tandvård eller F-tandvård

Läs mer

Husläkarverksamhet med läkarinsatser inom basal hemsjukvård 2015-11-01

Husläkarverksamhet med läkarinsatser inom basal hemsjukvård 2015-11-01 Norrtälje är värdkommun för Tiohundraprojektet, ett unikt samarbete med Stockholms läns landsting inom hälsa, sjukvård och omsorg SJUKVÅRDS- OCH OMSORGSKONTORET REGISTRERINGSHANDBOK FÖR Husläkarverksamhet

Läs mer

Handbok för registrering av diagnostiska standarddoser. April 2015

Handbok för registrering av diagnostiska standarddoser. April 2015 Handbok för registrering av diagnostiska standarddoser April 2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING REGISTRERING... 1 Klinikens och kontaktpersonens uppgifter... 2 Lägg till ny CT-skanner... 3 Begäran om ny skannermodell...

Läs mer

Rutinbeskrivning Avstämningsmall Övriga Bilagor BR Bilagor

Rutinbeskrivning Avstämningsmall Övriga Bilagor BR Bilagor Rutinbeskrivning Avstämningsmall Övriga Bilagor BR Bilagor Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1. ALLMÄNT... 3 2. BR-BILAGOR... 4 2.1 STARTFLIKEN BALANSKONTON... 4 2.2 SPECIFIKATIONER TILL BILAGA...

Läs mer

Lathund. Manuell fakturering i Tandvårdsfönster

Lathund. Manuell fakturering i Tandvårdsfönster 1 (32) Lathund Manuell fakturering i Tandvårdsfönster Sida 1/32 2 (32) Innehållsförteckning 1 Allmänt... 3 1.1 Övergripande beskrivning... 3 1.2 Förutsättningar... 3 2 Manuell fakturering av ej förhandsbedömd

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Region Skåne landsting

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Region Skåne landsting Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Region Skåne landsting Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 11-03-31

Läs mer

Lifecare SVP - Användarhandledning

Lifecare SVP - Användarhandledning Beskrivning Diarienr: Ej tillämpligt 1(51) Dokument ID: 09-242801 Fastställandedatum: 2017-10-10 Giltigt t.o.m.: 2018-10-10 Upprättare: Ann-Katrin I Troeng Fastställare: Ann-Katrin Troeng Lifecare SVP

Läs mer

Hej och välkomna! Lisa Hellgård. Koordinator för Nationellt kvalitetsregister för ÖNH-sjukvård (Nio delregister, varav åtta på plattformen Stratum)

Hej och välkomna! Lisa Hellgård. Koordinator för Nationellt kvalitetsregister för ÖNH-sjukvård (Nio delregister, varav åtta på plattformen Stratum) Hej och välkomna! Lisa Hellgård Koordinator för Nationellt kvalitetsregister för ÖNH-sjukvård (Nio delregister, varav åtta på plattformen Stratum) Bakgrund: Magister i farmaceutisk biovetenskap, specialiserad

Läs mer

Onlineuppdatering av GVR med XMLformat

Onlineuppdatering av GVR med XMLformat GVR Onlineuppdatering av GVR med XMLformat 201602 Onlineuppdatering av GVR med XMLformat sida 1/ GVR Onlineuppdatering av GVR med XMLformat 201602 Innehållsförteckning 1 Beskrivning... 3 2 Anrop av GVR

Läs mer

LEX INSTRUKTION LEX LDAP

LEX INSTRUKTION LEX LDAP LEX INSTRUKTION LEX LDAP Innehållsförteckning LEX INSTRUKTION LEX LDAP... 1 1 INLEDNING... 1 2 INSTALLATION... 2 3 LEXLDAPSERVICE - KLIENTEN... 3 3.1 HUVUDFÖNSTER... 3 3.2 INSTÄLLNINGAR... 4 3.2.1 Lex...

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Karlskoga kommun

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Karlskoga kommun Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Karlskoga kommun Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-11-12 Exder Fristående

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsstatistikens termer, begreppsdefinitioner och regelverk (Lf98)

Hälso- och sjukvårdsstatistikens termer, begreppsdefinitioner och regelverk (Lf98) 2002-03-08 Dnr 1(1) s er, begreppsdefinitioner och regelverk (Lf98) Lf 98 är resultatet av ett samlat och gemensamt arbete mellan samtliga regioner och landsting, Gotlands kommun, Socialstyrelsen, Svenska

Läs mer

REGELVERK FÖR RAPPORTERING AV VÅRDKONTAKTER I STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING 2012

REGELVERK FÖR RAPPORTERING AV VÅRDKONTAKTER I STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING 2012 Utvecklingsavdelningen Strategiska enheten och Vårdinformatik 2012-01-01 Version 1.0 HSN 1111-1413 REGELVERK FÖR RAPPORTERING AV VÅRDKONTAKTER I STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING 2012 2 (14) Innehåll 1. INLEDNING...

Läs mer

Manual WebPriva. Webbaserat system för produktionsredovisning av privata vårdgivare som innehar vårdavtal med Region Skåne

Manual WebPriva. Webbaserat system för produktionsredovisning av privata vårdgivare som innehar vårdavtal med Region Skåne 1 Manual WebPriva Webbaserat system för produktionsredovisning av privata vårdgivare som innehar vårdavtal med Region Skåne Systemförvaltningsgrupp Köpt och såld vård Gäller fr.o.m. 2 Innehåll Innehåll...

Läs mer

Förlängning av avtal med Stockholms läns sjukvårdsområde, SLSO, Norra Stockholms psykiatri, om Länsakuten

Förlängning av avtal med Stockholms läns sjukvårdsområde, SLSO, Norra Stockholms psykiatri, om Länsakuten Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2017-11-08 1 (2) Handläggare: Moa Isacsson 2017-12-19 Förlängning av avtal med Stockholms läns sjukvårdsområde, SLSO, Norra Stockholms psykiatri, om Länsakuten

Läs mer

Handledning för Fristående Svefaktura

Handledning för Fristående Svefaktura Handledning för Fristående Svefaktura Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-07-12 Exder Fristående Svefaktura Sida 2 av 20 Innehållsförteckning

Läs mer

Vårdkontaktsregistrering i VAS

Vårdkontaktsregistrering i VAS Styrande dokument Regeldokument Riktlinje Sida 1 (10) Vårdkontaktsregistrering i VAS Inledning Vårdkontakt är kontakt mellan patient och hälso- och sjukvårdspersonal för utredning, behandling, rådgivning

Läs mer

Registreringsrutiner för Öron- näsa- halsmottagning, vårdval i Stockholms läns landsting

Registreringsrutiner för Öron- näsa- halsmottagning, vårdval i Stockholms läns landsting Somatisk specialistvård Specialistenhet 1 (11) Registreringsrutiner för Öron- näsa- halsmottagning, vårdval i Stockholms läns landsting Gäller fr.o.m. 2013-01-01 Senast uppdaterad 2014-05-23 2014-02-18:

Läs mer

Beställning av Tandvårdsintyg, T99Wi Handledning

Beställning av Tandvårdsintyg, T99Wi Handledning Beställning av Tandvårdsintyg, T99Wi Handledning Innehåll Allmänt om tandvårdsintyg och T99-reformen...2 Systemstart...2 Beställning av nytt tandvårdsintyg...5 Sök patient...6 Exempel...6 Områdeskod...8

Läs mer

Veronika Stemme Gudrun Jonsson Mats Karlsson Hector Reyes

Veronika Stemme Gudrun Jonsson Mats Karlsson Hector Reyes Journalgranskning avseende användande av tilläggskod T91 för rapportering av rehabiliteringsinsatser under 2012 vid Brommageriatriken och Danderydsgeriatriken i Stockholms läns landsting Veronika Stemme

Läs mer

Dokumentation. Postbeskrivning för fakturerings- och uppföljningsunderlag för öppenvård Vårdavtal, m fl

Dokumentation. Postbeskrivning för fakturerings- och uppföljningsunderlag för öppenvård Vårdavtal, m fl Process - Process: Uppföljningsprocessen Dokumet ID - Document ID: Dokumenttyp - Document type: Sida - Page: 1.6 beslutad 1(10) 01054 Projekt - Project: Diarienr Postbeskrivning Postbeskrivning för öppen

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Landstinget i Östergötland

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Landstinget i Östergötland Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Landstinget i Östergötland Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad:

Läs mer