Funktionstangenter i Microsoft Excel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Funktionstangenter i Microsoft Excel"

Transkript

1 Funktionstangenter i Microsoft Excel Funktionstangent F1 Visar Hjälp eller Officeassistenten F1+ SKIFT Förklaring F1+Alt Infogar ett diagramblad F1+Alt+Skift Infogar ett nytt kalkylblad F2 Redigerar den aktiva cellen F2+Skift Redigerar en cellkommentar F2+Alt Spara som F2+Alt+Skift Spara F3 Klistrar in ett namn i en formel F3+Skift Klistrar in en funktion i en formel F3+CTRL Definierar ett namn F3+ CTRL+Skift Skapar namn utifrån rad och kolumn -etiketter F4 Upprepar senaste åtgärd F4+Skift Upprepar senaste Sök(Sök nästa) F4+CTRL Stänger fönstret F4+ Alt Avslutar F5 Gå till F5+Skift Visar dialog-rutan Sök F5+CTRL Återställer fönstrets storlek F6 Flyttar till nästa fönsterruta F6+Skift Flyttar till föregående fönsterruta F6+CTRL Flyttar till nästa arbetsboksfönster F6+CTRL+Skift Flyttar till föregående arbetsboksfönster F7 Stavning F7+CTRL Flyttar fönstret F8 Utökar en markering F8+Skift Lägger till i markeringen F8+CTRL Ändrar storlek på fönstret F8+Alt Visar dialogrutan Makro F9 Beräknar alla blad i alla öppna arbets-böcker F9+Skift Beräknar det aktiva kalkylbladet F9+Ctrl Minimerar arbetsboken F10 Gör menyraden aktiv F10+Skift Visar en snabbmeny F10+CTRL Maximerar eller återställer arbetsboksfönstret F11 Skapar ett diagram F11+Skift Infogar ett nytt kalkylblad F11+CTRL Infogar ett makroblad från Microsoft Excel 4.0 F11+Alt Visar Visual Basic Editor F12 Spara som F12+Skift Spara F12+CTRL Öppna F12+CTRL+Skift Skriv ut Skriva in data med kortkommandon Bekräfta en cellinmatning RETUR Avbryta en cellinmatning ESC Upprepa den senaste åtgärden F4 eller CTRL+Y Påbörja en ny rad i samma cell ALT+RETUR Ta bort tecknet till vänster om insättningspunkten eller ta bort markerade data Ta bort tecknet till höger om insättningspunkten eller ta bort markerade data Ta bort text till slutet av raden CTRL+DEL Flytta ett tecken uppåt, nedåt, åt vänster eller åt höger Piltangenter Flytta till början av raden HOME BACKSTEG DEL

2 Redigera en cellkommentar SKIFT+F2 Skapa namn utifrån rad- och kolumnetiketter CTRL+SKIFT+F3 Fylla celler nedåt CTRL+D Fylla celler åt höger CTRL+R Fylla det markerade området med den aktuella inmatningen CTRL+RETUR Bekräfta inmatningen och flytta nedåt i markeringen RETUR Bekräfta inmatningen och flytta uppåt i markeringen SKIFT+RETUR Bekräfta inmatningen och flytta åt höger i markeringen TAB Bekräfta inmatningen och flytta åt vänster i markeringen SKIFT+TAB Kortkommandon i celler och formelfältet Påbörja en formel = (LIKHETSTECKEN) Avbryta en inmatning i cellen eller formelfältet ESC Redigera den aktiva cellen F2 Redigera den aktiva cellen och sedan tömma den, eller ta bort föregående tecken när du redigerar innehållet i cellen BACKSTEG Klistra in ett namn i en formel F3 Definiera ett namn CTRL+F3 Beräkna alla blad i alla öppna arbetsböcker F9 Beräkna det aktiva kalkylbladet SKIFT+F9 Infoga Autosumma-formeln ALT+= (LIKHETSTECKEN) Skriva in datumet CTRL+; (SEMIKOLON) Skriva in klockslaget CTRL+SKIFT+: (KOLON) Infoga en hyperlänk CTRL+K Bekräfta en cellinmatning RETUR Kopiera värdet från cellen ovanför till den aktiva cellen eller formelfältet CTRL+SKIFT+" (CITATTECKEN) Växla mellan att visa cellvärden och visa cellformler CTRL+` (GRAV ACCENT) Kopiera en formel från cellen ovanför till den aktiva cellen eller formelfältet CTRL+' (APOSTROF) Skriva in en formel som en matrisformel CTRL+SKIFT+RETUR Visa formelpaletten sedan du har skrivit ett giltigt funktionsnamn i formeln CTRL+A Infoga argumentnamn och parentestecken för en funktion sedan du har skrivit ett giltigt funktionsnamn i en formel CTRL+SKIFT+A Visa Autoavsluta-listan ALT+NEDPIL Formatera data med kortkommandon Visa kommandot Formatmall (Format-menyn) ALT+' (APOSTROF) Visa kommandot Celler (Format-menyn) CTRL+1 Använda talformatet Allmänt CTRL+SKIFT+~ Använda talformatet Valuta med två decimaler (negativa tal visas inom parentes) CTRL+SKIFT+$ Använda talformatet Procent utan decimaler CTRL+SKIFT+% Använda talformatet Exponentiell med två decimaler CTRL+SKIFT+^ Använda talformatet Datum med dag, månad och år CTRL+SKIFT+# Använda talformatet Tid med timme och minut samt AM eller PM Använda talformatet Tal med två decimaler, tusentalsavgränsare och minustecken - framför negativa värden CTRL+SKIFT+! Använda en ytterkant CTRL+SKIFT+& Ta bort alla kanter CTRL+SKIFT+_ Använda eller ta bort fetstil CTRL+F Använda eller ta bort kursivstil CTRL+K Använda eller ta bort understrykning CTRL+U Använda eller ta bort genomstrykning CTRL+5 Dölja rader CTRL+9 Visa rader CTRL+SKIFT+( Dölja kolumner CTRL+0 (NOLL) Visa kolumner CTRL+SKIFT+)

3 Redigera data med kortkommandon Redigera den aktiva cellen F2 Avbryta en inmatning i cellen eller formelfältet ESC Redigera den aktiva cellen och sedan tömma den, eller ta bort föregående tecken när du redigerar innehållet i cellen BACKSTEG Klistra in ett namn i formeln F3 Bekräfta en cellinmatning RETUR Skriva in en formel som en matrisformel CTRL+SKIFT+RETUR Visa formelpaletten sedan du har skrivit ett giltigt funktionsnamn i formeln CTRL+A Infoga argumentnamn och parentestecken för en funktion sedan du har skrivit ett giltigt funktionsnamn i en formel CTRL+SKIFT+A Kortommandon för att infoga, ta bort och kopiera markerade data Kopiera markeringen CTRL+C Klistra in markeringen CTRL+V Klippa ut markeringen CTRL+X Radera innehållet i markeringen DEL Infoga tomma celler CTRL+SKIFT+PLUSTECKEN Ta bort markeringen CTRL+ Ångra den senaste åtgärden CTRL+Z Kortkommandon för att flytta i markerade data Flytta antingen nedåt eller i den riktning som är vald på fliken Redigera (Verktyg-menyn, kommandot Alternativ) RETUR Flytta antingen nedåt eller motsatt den riktning som är vald på fliken Redigera (Verktyg-menyn, kommandot Alternativ) SKIFT+RETUR Flytta från vänster till höger eller flytta en cell nedåt om endast en kolumn är markerad TAB Flytta från höger till vänster eller flytta en cell uppåt om endast en kolumn är markerad SKIFT+TAB Flytta medsols till nästa hörn i markeringen CTRL+PUNKT Flytta åt höger mellan två markeringar som inte ligger bredvid varandra CTRL+ALT+HÖGERPIL Flytta åt vänster mellan två markeringar som inte ligger bredvid varandra CTRL+ALT+VÄNSTERPIL Markera data, celler, diagramposter och objekt med kortkommandon Kortkommandon för att markera celler, kolumner, rader eller objekt i kalkylblad och arbetsböcker Markera det aktuella området runt den aktiva cellen (det aktuella området är den yta som omges av tomma rader och kolumner) CTRL+SKIFT+* (ASTERISK) Utöka markeringen med en cell SKIFT+ piltangent Utöka markeringen till den sista cellen med data i samma kolumn eller rad som den aktiva cellen CTRL+SKIFT+ piltangent Utöka markeringen till början av raden SKIFT+HOME Utöka markeringen till början av kalkylbladet CTRL+SKIFT+HOME Utöka markeringen till den sista använda cellen i kalkylbladet (längst ned till höger) CTRL+SKIFT+END Markera hela kolumnen CTRL+BLANKSTEG Markera hela raden SKIFT+BLANKSTEG Markera hela kalkylbladet CTRL+A Markera endast den aktiva cellen om flera celler är markerade SKIFT+BACKSTEG Utöka markeringen nedåt en skärm SKIFT+PGDN Utöka markeringen uppåt en skärm SKIFT+PGUP Markera samtliga objekt i bladet när endast ett objekt är markerat CTRL+SKIFT+BLANKSTEG Växla mellan att visa objekt, dölja objekt och visa platshållare för objekt CTRL+6 Visa eller dölja verktygsfältet Standard CTRL+7 Om du arbetar i End-läge och vill Stänga av eller slå på End-läge END

4 Utöka markeringen till den sista cellen med data i samma kolumn eller rad som den aktiva cellen END, SKIFT+ piltangent Utöka markeringen till den sista använda cellen i kalkylbladet (längst ned till höger) END, SKIFT+HOME Utöka markeringen till den sista cellen i den aktiva raden; detta kortkommando är inte tillgängligt om du markerat kryssrutan Alternativa styrtangenter på fliken Övergång (Verktyg-menyn, kommandot Alternativ) END, SKIFT+RETUR Om SCROLL LOCK är på och du vill Slå på eller stänga av SCROLL LOCK SCROLL LOCK Bläddra uppåt eller nedåt en rad UPPIL ellernedpil Bläddra till höger eller vänster en kolumn VÄNSTERPIL ellerhögerpil Utöka markeringen till cellen överst till vänster i fönstret SKIFT+HOME Utöka markeringen till cellen nederst till höger i fönstret SKIFT+END Tips! När du använder bläddringstangenter (till exempel PGUP and PGDN) utan att SCROLL LOCK är på, flyttas markeringen lika långt som du bläddrar. behålla samma markering när du bläddrar slår du först på SCROLL LOCK. Kortkommandon för att markera celler med särskilda egenskaper Markera den aktuella regionen runt den aktiva cellen (den aktuella regionen är den yta som omges av tomma rader och kolumner) CTRL+SKIFT+* (ASTERISK) Markera den aktuella matrisen, det vill säga den matris som den aktiva cellen hör till CTRL+/ Markera alla celler med kommentarer CTRL+SKIFT+O (bokstaven O) Markera celler med ett innehåll som skiljer sig från jämförelsecellen i varje rad (för varje rad är jämförelsecellen i samma kolumn som den aktiva cellen) CTRL+\ Markera celler med ett innehåll som skiljer sig från jämförelsecellen i varje kolumn (för varje kolumn är jämförelsecellen i samma rad som den aktiva cellen) CTRL+SKIFT+ Markera endast de celler som det refereras direkt till i formler i markeringen CTRL+[ Markera alla celler som det refereras direkt eller indirekt till i formler i markeringen CTRL+SKIFT+{ Markera endast de celler med formler som refererar direkt till den aktiva cellen CTRL+] Markera alla celler med formler som refererar direkt eller indirekt till den aktiva cellen CTRL+SKIFT+} Markera endast synliga celler i den aktiva markeringen ALT+SEMIKOLON Kortkommandon för att markera diagramelement Markera föregående grupp med element Markera nästa grupp med element Markera nästa element i gruppen Markera föregående element i gruppen NEDPIL UPPIL HÖGERPIL VÄNSTERPIL Flytta och rulla i kalkylblad eller arbetsböcker med kortkommandon Flytta en cell i given riktning Piltangent Flytta till kanten av den aktuella dataregionen CTRL+ piltangent Flytta mellan olåsta celler i ett skyddat kalkylblad TAB Flytta till början av raden HOME Flytta till början av kalkylbladet CTRL+HOME Flytta till den sista cellen i kalkylbladet, i skärningen mellan den använda kolumnen längst till höger och den använda raden längst ned (längst ned till höger); cellen mittemot hemcellen, normalt A1 CTRL+END Flytta en skärm nedåt PGDN Flytta en skärm uppåt PGUP Flytta en skärm åt höger ALT+PGDN Flytta en skärm åt vänster ALT+PGUP Flytta till nästa blad i arbetsboken CTRL+PGDN Flytta till föregående blad i arbetsboken CTRL+PGUP

5 Flytta till nästa arbetsbok eller fönster CTRL+F6 eller CTRL+TAB Flytta till föregående arbetsbok eller fönster CTRL+SKIFT+F6 eller CTRL+SKIFT+TAB Flytta till nästa fönsterruta F6 Flytta till föregående fönsterruta SKIFT+F6 Bläddra så att den aktiva cellen visas CTRL+BACKSTEG Om du arbetar i End-läge och vill Stänga av eller slå på End-läge END Flytta ett datablock inom en rad eller kolumn END, piltangent Flytta till den sista cellen i kalkylbladet, i skärningen mellan den använda kolumnen längst till höger och den använda raden längst ned (längst med till höger); cellen mittemot hemcellen, normalt A1 END, HOME Utöka markeringen till den sista cellen i den aktiva raden; detta kortkommando är inte tillgängligt om du markerat kryssrutan Alternativa styrtangenter på fliken Övergång (Verktyg-menyn, kommandot Alternativ) END, RETUR Om SCROLL LOCK är på och du vill Slå på eller stänga av SCROLL LOCK SCROLL LOCK Flytta till cellen överst till vänster i fönstret HOME Flytta till cellen längst ned till höger i fönstret END Bläddra uppåt eller nedåt en rad UPPIL eller NEDPIL Bläddra en kolumn till vänster eller höger VÄNSTERPIL eller HÖGERPIL Tips! När du använder bläddringstangenter (som PGUP and PGDN) utan att SCROLL LOCK är på, flyttas markeringen lika långt som du bläddrar. behålla samma markering när du bläddrar slår du först på SCROLL LOCK. Skriva ut och förhandsgranska ett dokument med kortkommandon Visa dialogrutan Skriv ut (Arkiv-menyn) Arbeta i förhandsgranskningsläget CTRL+P Flytta runt på en inzoomad sida Piltangenterna Flytta en utzoomad sida i taget PGUP eller PGDN Gå till den första utzoomade sidan CTRL+UPPIL eller CTRL+VÄNSTERPIL Gå till den sista utzoomade sidan CTRL+NEDPIL eller CTRL+HÖGERPIL Arbeta i databaser, listor och pivottabeller med kortkommandon Kortkommandon i dataformulär Markera ett fält eller en kommandoknapp ALT+ tangent, där tangent är den understrukna bokstaven i namnet på fältet eller kommandot Flytta till samma fält i nästa post NEDPIL Flytta till samma fält i föregående post UPPIL Flytta till nästa redigerbara fält i posten TAB Flytta till föregående redigerbara fält i posten SKIFT+TAB Flytta till det första fältet i nästa post RETUR Flytta till det första fältet i föregående post SKIFT+RETUR Flytta till samma fält 10 poster framåt PGDN Flytta till samma fält 10 poster bakåt PGUP Flytta till nästa post CTRL+PGDN Flytta till den första posten CTRL+PGUP Flytta till början eller slutet av ett fält HOME eller END Flytta i fältet ett tecken åt vänster eller höger VÄNSTERPIL eller HÖGERPIL Utöka markeringen till början av fältet SKIFT+HOME Utöka markeringen till slutet av fältet SKIFT+END Markera tecknet till vänster SKIFT+VÄNSTERPIL Markera tecknet till höger SKIFT+HÖGERPIL

6 Kortkommandon i Autofilter-listor Visa Autofilter-listan för den aktiva kolumnen Markera cellen som innehåller kolumnetiketten och tryck sedan på ALT+NEDPIL Stänga Autofilter-listan för den aktiva kolumnen ALT+UPPIL Markera nästa element i Autofilter-listan NEDPIL Markera föregående element i Autofilter-listan UPPIL Markera det första elementet (Alla) i Autofilter-listan HOME Markera det sista elementet i Autofilter-listan END Filtrera listan med det markerade elementet i Autofilter-listan RETUR Kortkommandon i guiden Pivottabell Om du i steg 3 i guiden Pivottabell vill Markera nästa eller föregående fältknapp i listan UPPIL eller NEDPIL Markera fältknappen till vänster eller höger i en flerkolumnslista över fältknappar VÄNSTERPIL eller HÖGERPIL Flytta det markerade fältet till sidområdet ALT+P Flytta det markerade fältet till radområdet ALT+R Flytta det markerade fältet till kolumnområdet ALT+C Flytta det markerade fältet till dataområdet ALT+D Visa dialogrutan Pivotfält ALT+L Kortkommandon i sidfält i pivottabeller Markera föregående element i listan UPPIL Markera nästa element i listan NEDPIL Markera det första synliga elementet i listan HOME Markera det sista synliga elementet i listan END Visa det markerade elementet RETUR Kortkommandon vid gruppering och uppdelning av element i pivottabeller Gruppera markerade element i pivottabellen Dela upp markerade element i pivottabellen ALT+SKIFT+HÖGERPIL ALT+SKIFT+VÄNSTERPIL Arbeta med data med kortkommandon Dela upp grupper med rader eller kolumner ALT+SKIFT+VÄNSTERPIL Gruppera rader eller kolumner ALT+SKIFT+HÖGERPIL Visa eller dölja dispositionssymboler CTRL+8 Dölja markerade rader CTRL+9 Visa markerade rader CTRL+SKIFT+( Dölja markerade kolumner CTRL+0 (NOLL) Visa markerade kolumner CTRL+SKIFT+) Kortkommandon för menyer Visa en snabbmeny SKIFT+F10 Göra menyraden aktiv F10 eller ALT Visa programmets systemmeny (i programmets namnlist) ALT+BLANKSTEG Markera nästa eller föregående kommando på menyn eller undermenyn NEDPIL eller UPPIL (när menyn eller undermenyn visas) Markera menyn till vänster eller höger, eller, om en undermeny visas, växla mellan huvudmenyn och undermenyn VÄNSTERPIL eller HÖGERPIL Markera det första eller sista kommandot på menyn eller undermenyn HOME eller END Samtidigt stänga den huvudmeny och undermeny som visas ALT

7 Stänga den meny som visas, eller, om en undermeny visas, stänga endast undermenyn ESC Tips! Du kan alltid markera menykommandon i en synlig menyrad eller ett synligt verktygsfält genom att använda tangentbordet. Tryck på ALT så att menyraden markeras. (Ett verktygsfält markerar du genom att trycka på CTRL+TAB en eller flera gånger.) Tryck på tangenten för den understrukna bokstaven i menynamnet och sedan på bokstavstangenten för kommandot. Kortkommandon för verktygsfält Om du i ett verktygsfält vill Göra menyraden aktiv F10 eller ALT Markera nästa eller föregående verktygsfält CTRL+TAB eller CTRL+SKIFT+TAB Markera nästa eller föregående knapp eller meny i verktygsfältet TAB eller SKIFT+TAB (när ett verktygsfält är aktivt) Öppna den markerade menyn RETUR Utföra den åtgärd som är kopplad till den markerade knappen RETUR Skriva in text i den markerade textrutan RETUR Markera ett alternativ i en nedrullningsbar listruta eller nedrullningsbar meny till en knapp Piltangenter för att flytta mellan alternativen i listan eller menyn; RETUR för att markera ett alternativ (när en nedrullningsbar listruta är markerad) Kortkommandon för fönster och dialogrutor Om du i ett fönster vill Växla till nästa program ALT+TAB Växla till föregående program ALT+SKIFT+TAB Visa Start-menyn i Windows CTRL+ESC Stänga fönstret med den aktiva arbetsboken CTRL+W Återställa fönstret med den aktiva arbetsboken CTRL+F5 Växla till nästa fönster med en arbetsbok CTRL+F6 Växla till föregående fönster med en arbetsbok CTRL+SKIFT+F6 Utföra kommandot Flytta (arbetsbokens systemmeny, i namnlisten) CTRL+F7 Utföra kommandot Ändra storlek (arbetsbokens systemmeny, i namnlisten) CTRL+F8 Minimera arbetsboksfönstret till en ikon CTRL+F9 Maximera eller återställa arbetsboksfönstret CTRL+F10 Markera en mapp i dialogrutan Öppna eller Spara som (Arkiv-menyn) ALT+0 för att markera mapplistan och sedan piltangenterna för att markera mappen Välja en verktygsfältsknapp i dialogrutan Öppna eller Spara som (Arkiv-menyn) ALT+ siffra (1 för knappen längst till vänster, 2 för nästa, och så vidare) Uppdatera visningen av filer i dialogrutan Öppna eller Spara som (Arkiv-menyn) F5 Om du i en dialogruta vill Växla till nästa flik i dialogrutan CTRL+TAB eller CTRL+PGDN Växla till föregående flik i dialogrutan CTRL+SKIFT+TAB eller CTRL+PGUP Flytta till nästa alternativ eller alternativgrupp TAB Flytta till föregående alternativ eller alternativgrupp SKIFT+TAB Flytta mellan alternativ i en markerad nedrullningsbar listruta eller mellan alternativ i en alternativgrupp Piltangenter Utföra den åtgärd som är kopplad till den markerade knappen (knappen med prickad kontur) eller markera respektive avmarkera den aktiva kryssrutan BLANKSTEG Flytta till ett alternativ i en nedrullbar listruta Tangenten för den första bokstaven i alternativets namn (när en nedrullningsbar lista är aktiv) Markera ett alternativ eller markera eller avmarkera en kryssruta ALT+ bokstav, där bokstav är tangenten för den understrukna bokstaven i namnet på alternativet Öppna den markerade nedrullningsbara listrutan ALT+NEDPIL Stänga den markerade nedrullningsbara listrutan ESC Utföra den åtgärd som är kopplad till standardknappen i en dialogruta (knappen med fet kontur, oftast OK) RETUR Avbryta kommandot och stänga dialogrutan ESC Om du i en textruta vill

8 Flytta till början av inmatningen HOME Flytta till slutet av inmatningen END Flytta ett tecken åt vänster eller höger VÄNSTERPIL eller HÖGERPIL Flytta ett ord åt vänster eller höger CTRL+VÄNSTERPIL eller CTRL+HÖGERPIL Markera från insättningspunkten till början av inmatningen SKIFT+HOME Markera från insättningspunkten till slutet av inmatningen SKIFT+END Markera eller avmarkera ett tecken åt vänster SKIFT+VÄNSTERPIL Markera eller avmarkera ett tecken åt höger SKIFT+HÖGERPIL Markera eller avmarkera ett ord åt vänster CTRL+SKIFT+VÄNSTERPIL Markera eller avmarkera ett ord åt höger CTRL+SKIFT+HÖGERPIL Knappar för Office-assistenten Göra Office-assistenten till den aktiva pratbubblan ALT+F6. Repetera tills pratbubblan aktiverats. Markera ett hjälpavsnitt bland de som visas i Office-assistenten. ALT+avsnittsnummer (1 är det första avsnittet, 2 är det andra och så vidare) Stänga ett meddelande från Office-assistenten. ESC Få hjälp från Office-assistenten. F1 Visa nästa tips. ALT+N Visa föregående tips. ALT+B Stänga tips. ESC Visa eller dölj Office-assistenten i en guide. TAB för att markera knappen Office-assistenten, BLANKSTEG för att visa eller dölja Office-assistenten.

Excel kortkommando. Infoga rad, kolumn eller cell Ta bort rad, kolumn eller cell

Excel kortkommando. Infoga rad, kolumn eller cell Ta bort rad, kolumn eller cell Excel kortkommando Kommando Allmänt F10 Ctrl + B eller Skift + F5 Ctrl + G Ctrl + H Ctrl + i F1 Ctrl + N Ctrl + O Ctrl + P Ctrl + S F12 eller Alt + F2 Ctrl + W eller Alt + F4 Skift + F1 Skift + F10 Ctrl

Läs mer

KORTKOMMANDON I EXCEL

KORTKOMMANDON I EXCEL KORTKOMMANDON I EXCEL DEN ULTIMATA GUIDEN KORTKOMMANDON - ALLMÄNT Ctrl+C Ctrl+V Ctrl+X Ctrl+Z Ctrl+Y Ctrl+T eller Ctrl+L Ctrl+B Ctrl+H Ctrl+Q Ctrl+E Ctrl+D Ctrl+Shift+2 Ctrl+R Ctrl+Shift+L Alt+Shift+Högerpil

Läs mer

Lätt-fil för Kortkommandon första hjälpen för att effektivisera arbetet vid datorn. Sammanställd av Peter Essen Datoriet Lundby 2002-05-07

Lätt-fil för Kortkommandon första hjälpen för att effektivisera arbetet vid datorn. Sammanställd av Peter Essen Datoriet Lundby 2002-05-07 Sammanställd av Peter Essen Datoriet Lundby 2002-05-07 Sid. 2 Inledning... 4 Kortkommandon i Windows... 5 Växla mellan olika program... 6 Kortkommandon i MS Word... 8 Klipp och klistra... 15 Sök, Sök och

Läs mer

Kortkommandon Allmänna i Windows 7

Kortkommandon Allmänna i Windows 7 n Allmänna i Windows 7 F1 CTRL + C CTRL + X CTRL + V CTRL + Z CTRL + Y DELETE SKIFT + DELETE F2 CTRL + HÖGERPIL CTRL + CTRL + NEDPIL CTRL + UPPIL CTRL + SKIFT med en piltangent SKIFT med en piltangent

Läs mer

Information efter genomgång av Microsoft Excel 2010

Information efter genomgång av Microsoft Excel 2010 Information efter genomgång av Microsoft Excel 2010 Här följer lite information om vad vi gick igenom på en datastuga på biblioteket i Åkersberga. Excel är ett kalkylprogram. Förutom rena kalkyler kan

Läs mer

Användardokumentation NAB SOLUTIONS

Användardokumentation NAB SOLUTIONS Datum 2015-08-05 Kortkommandon NAV 2015 NAB Solutions Industrigatan 1 Södra Järnvägsgatan 14 Kongegårdsgatan 3 112 46 Stockholm 352 34 Växjö 431 90 Mölndal 08-50905000 0470-530000 031-787 90 90 nabsolutions.se

Läs mer

Microsoft. Excel 2010. Migrera till Excel 2001. från Excel 2003

Microsoft. Excel 2010. Migrera till Excel 2001. från Excel 2003 I den här guiden Migrera till Excel 2001 Microsoft skiljer sig rent utseendemässigt mycket, så vi har skapat den här guiden för att hjälpa dig att snabbare lära dig programmet. Här kan du läsa om de viktigaste

Läs mer

INSPIRA. Microsoft. Word 2007 Grunder

INSPIRA. Microsoft. Word 2007 Grunder INSPIRA Microsoft Word 007 Grunder Del 1 1. Introduktion till Word 8. Hantera dokument 15 3. Redigera text 30. Format 53 3 REDIGERA TEXT REDIGERA TEXT Flytta insättningspunkten 30 Markera text 31 Redigera

Läs mer

4 Kolumn Kalkylbladet är uppdelat i rader (horisontellt) och kolumner (vertikalt). Där dessa möts finns alltid en cell.

4 Kolumn Kalkylbladet är uppdelat i rader (horisontellt) och kolumner (vertikalt). Där dessa möts finns alltid en cell. Lathund för Microsoft Excel 1 2 9 4 Kolumn Kalkylbladet är uppdelat i rader (horisontellt) och kolumner (vertikalt). Där dessa möts finns alltid en cell. Innehåll Autofyll Celler Diagram Ändra diagramtyp

Läs mer

Grunderna i Excel. Identifiera gränssnittsobjekt som du kan använda för att utföra vanliga uppgifter.

Grunderna i Excel. Identifiera gränssnittsobjekt som du kan använda för att utföra vanliga uppgifter. Grunderna i Excel Excel är ett effektivt program för kalkylblad och dataanalys, men för att kunna använda det på bästa sätt måste du först förstå grunderna. I de här självstudierna beskrivs vissa av de

Läs mer

KALKYL OCH DIAGRAM. Kalkylbladet. 170 Datorkunskap Kalkyl och diagram

KALKYL OCH DIAGRAM. Kalkylbladet. 170 Datorkunskap Kalkyl och diagram 170 Datorkunskap Kalkyl och diagram KALKYL OCH DIAGRAM När du behöver göra beräkningar, diagram eller sammanställa större mängder data använder du Excel. Kalkylbladet Ett Excel-dokument kallas även för

Läs mer

Bryt ditt. musberoende! Kortkommandon för alla situationer

Bryt ditt. musberoende! Kortkommandon för alla situationer Bryt ditt Magnus Hultman musberoende! Kortkommandon för alla situationer I samarbete med: Word Word är förmodligen det mest använda programmet, även om Internet Explorer och Outlook närmar sig i användningsgrad.

Läs mer

Microsoft Excel Grundkurs

Microsoft Excel Grundkurs Microsoft Excel Grundkurs Excelfönstret Excels menyrad. Excels Verrktygsfält: Den övre raden heter Standard och innehåller knappar för att öppna, stänga, skriva ut mm. Den undre heter Formatera och används

Läs mer

INNEHÅLL DEL 2 FORMATERA KALKYL DEL 1 SKAPA KALKYL

INNEHÅLL DEL 2 FORMATERA KALKYL DEL 1 SKAPA KALKYL 1. INTRODUKTION TILL EXCEL 2008... 5 A. Docendo-pedagogiken...6 B. Hämta övningsfiler...7 C. Starta programmet...8 D. Avsluta programmet...8 E. Programfönstret...9 F. Elementgalleriet...10 G. Verktygslådan...11

Läs mer

Fältnamn /Rubrik Fältnamn /Rubrik Fältnamn /Rubrik Fältnamn /Rubrik Data Data Data Data Data Data Data Data

Fältnamn /Rubrik Fältnamn /Rubrik Fältnamn /Rubrik Fältnamn /Rubrik Data Data Data Data Data Data Data Data Datahantering i Excel Grundbegrepp I alla typer av databaser finns alltid en tabell där informationen i databasen fysiskt finns lagrad. Tabellen har samma enkla uppbyggnad som en tabell i ordbehandlingsprogrammet

Läs mer

Word kortkommando. 5. I rutan till höger klickar du på kommandot eller elementet.

Word kortkommando. 5. I rutan till höger klickar du på kommandot eller elementet. kortkommando Kortkommandon Koppla kortkommandon till menykommandon eller andra element Du kan koppla ett kortkommando till ett kommando, ett makro, ett teckensnitt, en autotextpost, en formatmall eller

Läs mer

a) Skapa en ny arbetsbok. b) Skriv in text och värden och ändra kolumnbredd enligt nedan.

a) Skapa en ny arbetsbok. b) Skriv in text och värden och ändra kolumnbredd enligt nedan. 102 Datorkunskap Kalkyl och diagram, övningar Kalkylbladet 1 Skriva in text och värden 170 172 a) Skapa en ny arbetsbok. b) Skriv in text och värden och ändra kolumnbredd enligt nedan. c) Ändra Torget

Läs mer

Programfönster. Daniel Cronholm, Sensus december

Programfönster. Daniel Cronholm, Sensus december Programfönster I den här övningen tränar du på olika programfönster. Alla övningar har facit och går att göra på egen hand. Om du ska göra datakörkortet är det här extra bra övningar att träna på. Daniel

Läs mer

Grundläggande Ordbehandling Microsoft Word

Grundläggande Ordbehandling Microsoft Word Grundläggande Ordbehandling Microsoft Word Programfönstret Namnlist Verktygsfält Menyrad Vågrät linjal Lodrät linjal Rullningslist Statusfält Menyer och Verktygsfält Visa eller dölja ett verktygsfält Högerklicka

Läs mer

Microsoft Office Excel, Grundkurs 1. Introduktion

Microsoft Office Excel, Grundkurs 1. Introduktion Dokumentation - Kursmaterial Innehåll 1. Introduktion 1.1. Programfönster 1.2. Inskrift och redigering 1.3. Cellformat 1.4. Arbeta med formler Kursövning E1.xlsx Egna Övningar E1E.xlsx - OnePRO IT, Bengt

Läs mer

INSPIRA. Microsoft. Excel 2007 Grunder

INSPIRA. Microsoft. Excel 2007 Grunder INSPIRA Microsoft Excel 2007 Grunder Del 1 1. Introduktion till Excel 8 2. Hantera en arbetsbok 15 3. Formler och format 38 1 INTRODUKTION TILL EXCEL INTRODUKTION TILL EXCEL Starta programmet 8 Avsluta

Läs mer

Komma igång med 3L Pro 2014. Komma igång med 3L. Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB

Komma igång med 3L Pro 2014. Komma igång med 3L. Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB Komma igång med 3L Innehåll LOGGA IN I 3L... 3 Verktyg och kortkommandon... 6 Övriga tangenter... 9 RAPPORTUTSKRIFT I 3L... 10 Instruktioner för att skriva till fil:... 11 Logga in i 3L Ikonen för 3L Pro

Läs mer

EXCEL 2010 FÖRDJUPNING

EXCEL 2010 FÖRDJUPNING EXCEL 2010 FÖRDJUPNING Microsoft Excel 2010 Fördjupning Inledning Mål och förkunskaper... 5 Pedagogiken... 5 Hämta övningsfiler... 6 Del 1 1 Diagram och bilder Skapa diagram... 7 Snabblayout... 8 Diagrammets

Läs mer

Grundkurs för Microsoft Excel 2003

Grundkurs för Microsoft Excel 2003 1 (224) Grundkurs för Microsoft Excel 2003 Med detta kursmaterial hoppas jag att du får en rolig och givande introduktion till kalkylprogrammet Excel. Efter att du gått igenom kursmaterialet ska du ha

Läs mer

Excel XP. Programfönster

Excel XP. Programfönster Excel XP Programfönster I den här övningen tränar du på olika programfönster. Alla övningar har facit och går att göra på egen hand. Om du ska göra datakörkortet är det här extra bra övningar att träna

Läs mer

Registerhantering för Excel 2003

Registerhantering för Excel 2003 1 (124) Registerhantering för Excel 2003 Med detta kursmaterial hoppas jag att du får en rolig och givande introduktion till hur du kan utnyttja Excel som ett registerprogram. Jag hoppas du kommer att

Läs mer

Snabbkommandon och andra nyttigheter i Calc

Snabbkommandon och andra nyttigheter i Calc Snabbkommandon och andra nyttigheter i Calc Markera... en enstaka cell. Klicka på cellen eller använd Piltangenterna. ett cellområde. Klicka på den första (övre vänstra ) cellen i området och dra sedan

Läs mer

Om du är nyfiken på hur du kan använda mus och tangentbord på nya sätt läser du avsnittet Mus och tangentbord: Nyheter i Windows.

Om du är nyfiken på hur du kan använda mus och tangentbord på nya sätt läser du avsnittet Mus och tangentbord: Nyheter i Windows. Tangentbordsgenvägar Windows 8.1, Windows RT 8.1 Windows 7 Windows Vista Windows 7 Windows 8.1, Windows RT 8.1 Windows 7 Windows Vista Obs! Om du är nyfiken på hur du kan använda mus och tangentbord på

Läs mer

Migrera till PowerPoint 2010

Migrera till PowerPoint 2010 I den här guiden Microsoft Microsoft PowerPoint 2010 skiljer sig rent utseendemässigt mycket, så vi har skapat den här guiden för att hjälpa dig att snabbare lära dig programmet. Här kan du läsa om de

Läs mer

INNEHÅLL EXCEL 2000 FORTSÄTTNING...

INNEHÅLL EXCEL 2000 FORTSÄTTNING... INNEHÅLL EXCEL 2000 FORTSÄTTNING... 2 LABORATIONSHÄFTETS MÅL...2 DIAGRAM... 2 Ändra färger, mönster, linjer och kantlinjer i diagram... 3 Formatera diagramelement... 3 Formatera delar och perspektiv i

Läs mer

INNEHÅLL EXCEL 2000... 2

INNEHÅLL EXCEL 2000... 2 INNEHÅLL EXCEL 2000... 2 ALLMÄNT... 2 LABORATIONSHÄFTETS MÅL... 2 HJÄLP... 2 NYTT... 2 MARKERA CELLER... 3 SKRIVA IN DATA... 4 Kolumnbredd och radhöjd... 4 Format... 4 Formler (Beräkningar)... 4 Hur formler

Läs mer

KALENDER2 Version 2.00 Ett program med stöd för talsyntes

KALENDER2 Version 2.00 Ett program med stöd för talsyntes KALENDER2 Version 2.00 Ett program med stöd för talsyntes Mars 2006 Programmet stöder talsyntes SAPI 4 och SAPI 5. Programmet kan spela upp ljudfiler (*.wav) OCH (*.mp3) Innehållsförteckning Rekommenderad

Läs mer

Word 2003. bengt hedlund

Word 2003. bengt hedlund Word 2003 bengt hedlund Det här dokumentet är tänkt underlätta för Dig när Du arbetar med Word. I kursen Datagrund, när Du skriver en rapport i någon annan kurs, eller i varje sammanhang när Du vill använda

Läs mer

Supernova med Internet Explorer. (SuperNova version 13 eller senare)

Supernova med Internet Explorer. (SuperNova version 13 eller senare) Supernova med Internet Explorer (SuperNova version 13 eller senare) 1 Innehåll Supernova med Internet Explorer... 1 1 Inledning... 3 1.1 Läsmarkör Supernovas markör på hemsidor... 3 1.2 Varför navigering?...

Läs mer

SÖKORDSREGISTER SÖKORD

SÖKORDSREGISTER SÖKORD SÖKORDSREGISTER SÖKORD A Absoluta referenser... 133 Anpassa... 17 -Anpassa menyer... 17 -Anpassa verktygsfält... 18 -Anpassa verktygsknappar... 19 Arbetsbladsmenyraden... 20 Arbetsbok... 21 -Ny arbetsbok...

Läs mer

Excel Övning 1 ELEV: Datorkunskap Sida 1 Niklas Schilke

Excel Övning 1 ELEV: Datorkunskap Sida 1 Niklas Schilke Datorkunskap Sida 1 Niklas Schilke Excel Inledning Microsoft Excel är ett kalkylprogram som ingår i Microsoft Office. Kalkyl betyder här beräkning så vi kan säga att Excel är ett program som används för

Läs mer

Sortera och filtrera listor

Sortera och filtrera listor Sortera och filtrera listor Excel är ett kraftfullt kalkylprogram, men det är också idealiskt för att skapa och hantera listor. En lista kan innehålla allt från e-postadresser till lagerartiklar, men för

Läs mer

Kopplingar via datalänk från Winbas till Excel samt Pivottabell 1 (13)

Kopplingar via datalänk från Winbas till Excel samt Pivottabell 1 (13) Kopplingar via datalänk från Winbas till Excel samt Pivottabell 1 (13) Skapa datakälla Första gången man gör en koppling till databasen måste man skapa en ny datakälla, denna källa kan sedan användas till

Läs mer

Grunderna i Word. Identifiera gränssnittsobjekt som du kan använda för att utföra vanliga uppgifter.

Grunderna i Word. Identifiera gränssnittsobjekt som du kan använda för att utföra vanliga uppgifter. Grunderna i Word Word är ett effektivt ordbehandlings- och layoutprogram, men för att kunna använda det på bästa sätt måste du först förstå grunderna. I de här självstudierna beskrivs vissa av de aktiviteter

Läs mer

ORDBEHANDLIG MED OPEN OFFICE.ORG...2 PRINCIPER...2 STARTA PROGRAMMET...2 ARBETSINSTÄLLNINGAR...2

ORDBEHANDLIG MED OPEN OFFICE.ORG...2 PRINCIPER...2 STARTA PROGRAMMET...2 ARBETSINSTÄLLNINGAR...2 MED OPEN OFFICE 1 ORDBEHANDLIG MED OPEN OFFICE.ORG...2 PRINCIPER...2 STARTA PROGRAMMET...2 ARBETSINSTÄLLNINGAR...2 Marginaler...2 Sidnumrering...2 Och sedan Infoga/Fältkommando/Sidnummer...3 Radavstånd...3

Läs mer

Microsoft Excel 2013 Grunder

Microsoft Excel 2013 Grunder EXCEL 2013 Grunder EXCEL 2013 Grunder Inledning Mål och förkunskaper...5 Pedagogiken...5 Hämta övningsfiler...6 1 Introduktion till Excel Starta programmet...7 Avsluta programmet...7 Programfönstret...8

Läs mer

Innehållsförteckning. Skandinaviska Databöcker AB Excel 2007 grundkurs i

Innehållsförteckning. Skandinaviska Databöcker AB Excel 2007 grundkurs i Innehållsförteckning 1 Börja arbeta med Excel... 1 Starta Excel... 1 Öppna en fil... 1 Programinställningar... 2 Markören... 3 Flytta markören via tangentbordet... 3 Med tangenten Enter... 3 Med piltangenter

Läs mer

Kapitel 1 Introduktion Microsoft Excel 2003. Kapitel 2 Arbetsbok och kalkylblad

Kapitel 1 Introduktion Microsoft Excel 2003. Kapitel 2 Arbetsbok och kalkylblad Excel 2003 Grundkurs Innehåll Läs detta först 1 Kursens mål... X 2 Kursmaterialets uppläggning... X 3 Kursmaterialets utformning... XI 4 Installation av övningsfi ler... XI 5 Facit... XII 6 Innehåll på

Läs mer

Kommandon i menyfliksområdet På varje menyflik finns grupper och i varje grupp finns en uppsättning relaterade kommandon.

Kommandon i menyfliksområdet På varje menyflik finns grupper och i varje grupp finns en uppsättning relaterade kommandon. Snabbstartsguide Microsoft Excel 2013 ser annorlunda ut jämfört med tidigare versioner, så vi har skapat den här guiden så att du så snabbt som möjligt ska komma igång. Lägga till kommandon i verktygsfältet

Läs mer

LATHUND EXCEL 2003. RXK Läromedel Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 886 08 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se

LATHUND EXCEL 2003. RXK Läromedel Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 886 08 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se LATHUND EXCEL 2003 RXK Läromedel Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 886 08 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se Detta material är författat av RXK Läromedel. Mångfaldigande av någon del av eller hela innehållet

Läs mer

INTRODUKTION TILL LADOK

INTRODUKTION TILL LADOK Innehåll 1. Huvudmenyn... 2 2. Menyraden... 3 Arkiv... 3 Redigera... 3 Inställningar... 3 Special... 3 Funktion... 4 Hjälp... 4 3. Funktion och förflyttningar... 4 Förflyttning mellan fält... 4 Förflyttning

Läs mer

Microsoft. Access 2007. Grundkurs. www.databok.se

Microsoft. Access 2007. Grundkurs. www.databok.se Microsoft Access 2007 Grundkurs www.databok.se Innehållsförteckning 1 Börja arbeta med Access... 1 Vad är en databas?... 1 Starta Access 2007... 1 Skapa en ny databas... 2 Skärmbilden, arbetsytan och deras

Läs mer

Manual kontorssida för SkandiaMäklarna. september 2010, revision 1c

Manual kontorssida för SkandiaMäklarna. september 2010, revision 1c Manual kontorssida för SkandiaMäklarna september 2010, revision 1c AB Kalmar (huvudkontor): Box 751 Svensknabbevägen 30 391 27 Kalmar Tel vxl 0480-44 74 00 Fax 0480-44 74 01 Stockholm: Gustavslundsvägen

Läs mer

Din guide till. Ändra tillhörighetskoppling

Din guide till. Ändra tillhörighetskoppling Din guide till Ändra tillhörighetskoppling Januari 2013 Innehåll BAKGRUND... 3 Fastighetsutdrag... 3 Koppling objekt - internt företag... 4 Koppling användare - internt företag... 6 KORTKOMMANDON... 8

Läs mer

Tolv dagar med Microsoft Office Excel 2007

Tolv dagar med Microsoft Office Excel 2007 Tolv dagar med Microsoft Office Excel 2007 Innehållsförteckning Rundtur. Gränssnitt 2 Formatering 4 Kolumner och autofyll 5 Formler 6 Funktioner 7 Diagram 8 Utskrift 9 Rundtur. Databaser 10 Sök och ersätt

Läs mer

Introduktion till Winbas. excel till Winbas

Introduktion till Winbas. excel till Winbas Introduktion till Winbas excel till Winbas Skapa datakälla Första gången man gör en koppling till databasen måste man skapa en ny datakälla, denna källa kan sedan användas till flera olika kopplingar.

Läs mer

Märk ut nedanstående delar i skärmbilden

Märk ut nedanstående delar i skärmbilden Starta Excel och besvara sedan nedanstående frågor. Testa dig gärna fram när du försöker besvara frågorna. Märk ut nedanstående delar i skärmbilden 1. Office-knappen 2. Snabbåtkomst 3. Menyfliksområde

Läs mer

Microsoft Word. Lathund för. Innehåll. www.bit.mah.se/support. Autokorrigering. Autotext. Format

Microsoft Word. Lathund för. Innehåll. www.bit.mah.se/support. Autokorrigering. Autotext. Format Lathund för Microsoft Word Innehåll Autokorrigering 1 2 3 4 5 6 7 8 9 4 Format På denna rullgardinsmeny väljer du om du vill skriva brödtext, rubriker osv. Mycket bra verktyg om du arbetar med formatmallar.

Läs mer

Kalkylprogram. I övrigt kan man också söka på Google eller YouTube för att få mer information.

Kalkylprogram. I övrigt kan man också söka på Google eller YouTube för att få mer information. Anders Avdic 2018-09-14 Lektion kalkylprogram. Underlag och mallar för övningarna nedan finns i filen Excelunderlag. Färdiga lösningar finns i filerna Exempel hushållsutgifter, Exempel lånekalkyl och Exempel

Läs mer

MS WORD 97. Microsoft Word Lathund för att arbeta med kortkommandon. Utgivare Syncentralernas Datateam Stockholm

MS WORD 97. Microsoft Word Lathund för att arbeta med kortkommandon. Utgivare Syncentralernas Datateam Stockholm MS WORD 97 Microsoft Word 2013 Lathund för att arbeta med kortkommandon Utgivare Syncentralernas Datateam Stockholm 2013-01-19 Innehållsförteckning Öppna ett dokument.... 3 Öppna ett dokument från USB-minne....

Läs mer

Din guide till. Digitala assistenten

Din guide till. Digitala assistenten Din guide till Digitala assistenten Dec 2012 Innehåll SÅ HÄR SÄTTER DU DIGITALA ASSISTENTEN I ARBETE... 3 Steg 1 Skapa en ny kalenderhändelse... 3 Steg 2 Välj vad du vill att Digitala assistenten ska göra...

Läs mer

ALTERNATIV VID VAL/START AV FUNKTIONER I MELIOR

ALTERNATIV VID VAL/START AV FUNKTIONER I MELIOR ALTERNATIV VID VAL/START AV FUNKTIONER I MELIOR Generellt i programmet fungerar Windows-standard när det gäller att bläddra, öppna och stänga fönster ALT + understruken bokstav trycka TAB tills dess önskad

Läs mer

Beställning till Husfoto. Handledning

Beställning till Husfoto. Handledning Beställning till Husfoto Handledning Datum: 13 mars 2012 Innehåll Inställningar... 2 Så här gör du en beställning... 4 Så här hämtar du materialet... 7 Hur sparas filerna?... 8 Support...11 Kortkommandon

Läs mer

Ctrl+Z, Ctrl+Skift+Z eller Ctrl+Y (kan konfigureras)

Ctrl+Z, Ctrl+Skift+Z eller Ctrl+Y (kan konfigureras) Nytt projekt Nytt bibliotek Öppna Stäng Spara Spara som Återgå till senast automatiskt sparade Importera Spara text Lägg till Exportera layout som PDF Exportera sida som+f55 EPS Skriv ut Avsluta Skicka

Läs mer

Tangentbordsgenvägar

Tangentbordsgenvägar Tangentbordsgenvägar Musnavigering Mittknappen (hjul) Panorera Centrera vy igen Klicka + dra Dubbelklicka Vänsterknappen Högerknappen Verktygsprocess Klicka Snabbmeny Klicka Panorera Klicka + mellanslagstangenten

Läs mer

Kortkommandon i COSMIC

Kortkommandon i COSMIC 1 (7) Utfärdare sdatum i COSMIC Cambio 2014-04-25 i COSMIC Cambio + Healthcare Systems AB Brigadgatan 14, 587 58 Linköping 013-20 03 00 Ringvägen 100, 118 60 Stockholm 08-691 49 00 www.cambio.se 2 (7)

Läs mer

Musnavigering. Mittknappen (hjul) Panorera. Klicka + dra. Centrera vy igen. Dubbelklicka. Snabbmeny. Verktygsprocess. Klicka. Klicka.

Musnavigering. Mittknappen (hjul) Panorera. Klicka + dra. Centrera vy igen. Dubbelklicka. Snabbmeny. Verktygsprocess. Klicka. Klicka. BLUEBEAM REVU TANGENTBORDSGENVÄGAR Musnavigering Mittknappen (hjul) Panorera Centrera vy igen Klicka + dra Dubbelklicka Vänsterknappen Högerknappen Verktygsprocess Klicka Snabbmeny Klicka Panorera Klicka

Läs mer

Introduktion. Fönster

Introduktion. Fönster Introduktion En dator är ett verktyg eller redskap som är bra att använda till många olika saker. Ett datorsystem består av många olika delar. Det är en bildskärm, ett tangentbord, en mus och huvudenheten

Läs mer

Databasunderhåll i Säljstöd. Maj 2011

Databasunderhåll i Säljstöd. Maj 2011 Databasunderhåll i Säljstöd Maj 2011 AB Kalmar (huvudkontor): Box 751 Svensknabbevägen 30 391 27 Kalmar Tel vxl 0480-44 74 00 Fax 0480-44 74 01 Stockholm: Gustavslundsvägen 30 167 51 Bromma Tel 08-720

Läs mer

1. DEFINIERADE TABELLER. 1.1 Definiera en Excel-tabell

1. DEFINIERADE TABELLER. 1.1 Definiera en Excel-tabell 1. DEFINIERADE TABELLER Det finns ingen enskild funktionalitet i Excel som är så underutnyttjad som Tabellverktyget. Trots att möjligheten att definiera tabeller funnits sedan 2006 då Excel 2007 introducerades,

Läs mer

Tangentbordsgenvägar

Tangentbordsgenvägar Tangentbordsgenvägar Musnavigering Mittknappen (hjul) Panorera Centrera vy igen Klicka + dra Dubbelklicka Vänsterknappen Högerknappen Verktygsprocess Klicka Snabbmeny Klicka Panorera Klicka + mellanslagstangenten

Läs mer

OpenBook Laptop Kommandon

OpenBook Laptop Kommandon OpenBook Laptop Kommandon Laptop Kommandon - Läsning: Skifta läsning av Tal Läs Dialogrutan i Tabbordning Läs Förvald Knapp i Dialogrutan Läs Aktuell Kontroll i Dialogruta Läs Tecken Läs Ord Bokstavera

Läs mer

Revu Handledning: Markeringslista

Revu Handledning: Markeringslista Revu Handledning: Markeringslista Markeringslistan är en specialanpassad flik med horisontell layout som ger dig kraftfulla funktioner för att hantera, komma åt, granska och summera markeringar i en PDF-fil.

Läs mer

Microsoft Excel 2010 Grunder

Microsoft Excel 2010 Grunder EXCEL 2010 GRUNDER EXCEL 2010 GRUNDER Microsoft Excel 2010 Grunder Inledning Mål och förkunskaper...5 Docendo-pedagogiken...5 Hämta övningsfiler...6 del 1 1 Introduktion till Excel Starta programmet...7

Läs mer

Pivottabeller. Del 1. Dan-Rune Hanssen

Pivottabeller. Del 1. Dan-Rune Hanssen Pivottabeller Del 1 Dan-Rune Hanssen Innehållsförteckning Vad använder jag en pivottabell till?... 3 Hur skapar jag en pivottabell?... 4 Gör så här för att skapa en Pivottabell... 4 Beräkning av medellön...

Läs mer

E-post. A. Windows Mail. Öppna alternativ. Placera ikonen på skrivbordet.

E-post. A. Windows Mail. Öppna alternativ. Placera ikonen på skrivbordet. E-post A. Windows Mail Öppna alternativ Klicka på startknappen Startmenyn öppnas Klicka på Alla Program Leta reda på Windows Mail Dubbelklicka Windows Mail öppnas. Om ikonen ligger i Start-menyn Klicka

Läs mer

SENIORER SENIORER. Grundläggande IT för. Windows 7. Grundläggande IT för. Windows 7. Eva Ansell Marianne Ahlgren. Eva Ansell Marianne Ahlgren

SENIORER SENIORER. Grundläggande IT för. Windows 7. Grundläggande IT för. Windows 7. Eva Ansell Marianne Ahlgren. Eva Ansell Marianne Ahlgren 600 IT för seniorer Windows 7.qxp 2011-06-0 10:27 Sida 1 Eva Ansell Marianne Ahlgren Eva Ansell Marianne Ahlgren Grundläggande IT för SENIORER Windows 7 Det här är en bok för dig som behöver grundläggande

Läs mer

Grundkurs 2 IKT. Dan Haldin Ålands lyceum

Grundkurs 2 IKT. Dan Haldin Ålands lyceum Grundkurs 2 IKT Dan Haldin Ålands lyceum IT 2 GRUNDKURS 2 I DATABEHANDLING VID ÅLANDS LYCEUM I den här boken kommer du att lära dig de program som behövs för att klara Datakörkortets Modul 4 (Microsoft

Läs mer

Ett enkelt Kalkylexempel - Fruktaffären

Ett enkelt Kalkylexempel - Fruktaffären Ett enkelt Kalkylexempel - Fruktaffären Öppna en ny arbetsbok genom att gå upp i Arkivmenyn och där välja Nytt ange Arbetsbok. Eller klicka på knappen för ny arbetsbok. Du skall nu göra en kalkyl för ett

Läs mer

Migrera till Word 2010

Migrera till Word 2010 I den här guiden Microsoft Microsoft Word 2010 skiljer sig rent utseendemässigt mycket, så vi har skapat den här guiden för att hjälpa dig att snabbare lära dig programmet. Här kan du läsa om de viktigaste

Läs mer

Inställningstips Windows 8

Inställningstips Windows 8 @ Inställningstips Windows 8 2015 07-14 Ändra muspekare: 1. Navigera till Start fönstret (enklast att trycka på Windows tangenten.) 2. Skriv: mus, och sökfältet visast automatiskt. 2(11) 3. Välj: Inställningar,

Läs mer

INSTRUKTION FÖR ATT TA UT SALDON PER KODSTRÄNG TILL EXCEL och ANVÄNDA PIVOTTABELL FÖR ATT PRESENTERA UTFALL:

INSTRUKTION FÖR ATT TA UT SALDON PER KODSTRÄNG TILL EXCEL och ANVÄNDA PIVOTTABELL FÖR ATT PRESENTERA UTFALL: INSTRUKTION FÖR ATT TA UT SALDON PER KODSTRÄNG TILL EXCEL och ANVÄNDA PIVOTTABELL FÖR ATT PRESENTERA UTFALL: Ta ut rapport i ORFI Gå in i ORFI Välj Resultatboken Välj Åtgärd/Navigera/Rapporter/Standardrapporter

Läs mer

ALEPH ver. 16 Introduktion

ALEPH ver. 16 Introduktion Fujitsu, Westmansgatan 47, 582 16 Linköping INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SKRIVBORDET... 1 2. FLYTTA RUNT M.M.... 2 3. LOGGA IN... 3 4. VAL AV DATABAS... 4 5. STORLEK PÅ RUTORNA... 5 6. NAVIGATIONSRUTA NAVIGATIONSTRÄD...

Läs mer

EXCEL. Pivottabeller

EXCEL. Pivottabeller EXCEL 2016 Pivottabeller INLEDNING Mål och förkunskaper...5 Pedagogiken...5 Hämta övningsfiler...6 1 TABELLER Skapa tabell...7 Verktyget Snabbanalys...7 Fliken Infoga...8 Ta bort tabellområde...9 Redigera

Läs mer

Microsoft Word Lathund för att arbeta med kortkommandon. Utgivare Syncentralernas Datateam Stockholm

Microsoft Word Lathund för att arbeta med kortkommandon. Utgivare Syncentralernas Datateam Stockholm Microsoft Word 2013 Lathund för att arbeta med kortkommandon Utgivare Syncentralernas Datateam Stockholm 2013-01-19 Innehållsförteckning Öppna ett dokument.... 3 Öppna ett dokument från USB-minne... 4

Läs mer

Inställningstips Windows 8

Inställningstips Windows 8 @ Inställningstips Windows 8 2015 07-14 Ändra muspekare: 1. Navigera till Start fönstret (enklast att trycka på Windows tangenten.) 2. Skriv: mus, och sökfältet visast automatiskt. Inställningstips - Windows

Läs mer

En introduktion till WeavePoint 7 demo version. Att använda ett vävprogram

En introduktion till WeavePoint 7 demo version. Att använda ett vävprogram En introduktion till WeavePoint 7 demo version Demoversionen är det fullständiga WeavePoint med undantag för att det inte går att spara egna mönster. Det går att testa olika sätt att skriva ut de exempel

Läs mer

Automatisera uppgifter med Visual Basic-makron

Automatisera uppgifter med Visual Basic-makron Automatisera uppgifter med Visual Basic-makron Låt dig inte skrämmas även om du inte är bekant med makron. Ett makro är bara en inspelad rad tangenttryckningar och instruktioner som du kan använda för

Läs mer

Preliminärt utbildningsinnehåll

Preliminärt utbildningsinnehåll 2009-01-29 1 (6) Preliminärt utbildningsinnehåll MS Windows XP Pro Grunderna för hur Windows fungerar Begrepp Skrivbordet Aktivitetsfältet Startmenyn Fönsterhantering, menyval och dialogrutor Växla mellan

Läs mer

Dolphin Guide Dokument

Dolphin Guide Dokument Dolphin Guide Dokument Utgivare Syncentralens Datateam Stockholm 2015-07-13 Innehållsförteckning Skriva ett dokument... 3 Spara... 3 Avancerat sparande... 4 Spara ändringar i dokument... 5 Spara dokument

Läs mer

LATHUND FRONTPAGE 2000

LATHUND FRONTPAGE 2000 LATHUND FRONTPAGE 2000 RXK Läromedel AB, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se Detta material är författat av RXK Läromedel AB.

Läs mer

Dolphin Guide Dokument

Dolphin Guide Dokument Dolphin Guide Dokument Utgivare Syncentralens Datateam Stockholm 2015-07-13 Innehållsförteckning Skriva ett dokument... 3 Spara... 3 Avancerat sparande... 4 Spara ändringar i dokument... 5 Spara dokument

Läs mer

Diagram för olika situationer

Diagram för olika situationer 7 Diagram för olika situationer Med hjälp av diagram kan du ta fram trender och prognoser för givna data. Dina diagram ger dig en visuell möjlighet att visa upp dina siffror. En av de största fördelarna

Läs mer

ORDBEHANDLIG MED MICROSOFT WORD... 2 PRINCIPER... 2 STARTA PROGRAMMET... 2 ARBETSINSTÄLLNINGAR...

ORDBEHANDLIG MED MICROSOFT WORD... 2 PRINCIPER... 2 STARTA PROGRAMMET... 2 ARBETSINSTÄLLNINGAR... MED MICROSOFT WORD 1 ORDBEHANDLIG MED MICROSOFT WORD... 2 PRINCIPER... 2 STARTA PROGRAMMET... 2 ARBETSINSTÄLLNINGAR... 2 Marginaler... 2 Sidnumrering... 2 Radavstånd... 3 VISNINGSLÄGEN... 3 SPARA DOKUMENT...

Läs mer

UTBILDNINGSMATERIAL. Procapita. Mina sidor

UTBILDNINGSMATERIAL. Procapita. Mina sidor UTBILDNINGSMATERIAL Procapita Mina sidor Vård och Omsorg 2011 Procapita ett verksamhetssystem... 3 Tangentbord/musen... 3 Menyrad... 4 Första gången du loggar in i Procapita... 5 Du kommer inte in i Procapita...

Läs mer

Det numeriska tangentbordet

Det numeriska tangentbordet Det numeriska tangentbordet Det finns några fler tangenter än de som vi tidigare tittat på som man kan ha användning för. Vi ska titta lite närmare på dem. Den första tangenten som man bör bekanta sig

Läs mer

EXCEL. Pivottabeller

EXCEL. Pivottabeller EXCEL 2013 Pivottabeller EXCEL 2013 Grunder INLEDNING Mål och förkunskaper...5 Pedagogiken...5 Hämta övningsfiler...6 1 TABELLER Skapa tabell...7 Verktyget Snabbanalys...7 Fliken Infoga...8 Ta bort tabellområde...9

Läs mer

6 PIVOTTABELLER SKAPA PIVOTTABELL. Skapa pivottabell

6 PIVOTTABELLER SKAPA PIVOTTABELL. Skapa pivottabell 6 PIVOTTABELLER PIVOTTABELLER Skapa pivottabell 00 Redigera källdata 0 Formatera pivottabell 0 Anpassa pivottabell 05 Göra beräkningar i pivottabell 09 Skapa pivotdiagram från pivottabell Extra övningar

Läs mer

LATHUND WINDOWS 2000. RXK Läromedel, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk.

LATHUND WINDOWS 2000. RXK Läromedel, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk. LATHUND WINDOWS 2000 RXK Läromedel, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se Detta material är författat av RXK Läromedel. Mångfaldigande

Läs mer

LATHUND POWERPOINT 2000

LATHUND POWERPOINT 2000 LATHUND POWERPOINT 2000 RXK Läromedel AB, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se Detta material är författat av RXK Läromedel Mångfaldigande

Läs mer

Skrivbordet innehåller färre ikoner, men det fungerar som tidigare att lägga till genvägar.

Skrivbordet innehåller färre ikoner, men det fungerar som tidigare att lägga till genvägar. Skrivbordet... 1 Aero... 1 Anpassa skrivbordet och aktivera Aero-tema... 1 Ändra storlek på skrivbordsikoner... 1 Ändra skärmupplösning... 1 Startmenyn... 2 Sök... 3 Aktivitetsfältet... 3 Förhandsgranska

Läs mer

Innehåll Datorkunskap

Innehåll Datorkunskap Innehåll Datorkunskap Kapitel 1 Läs Detta Först 1 Kursmaterialets Uppläggning... 4 2 Kursmaterialets Utformning... 5 3 Installation av Övningsfiler... 5 Kapitel 2 Allmän IT-Kunskap 1 Datorn i Samhället...

Läs mer

Huvudfönstret för GroupWise

Huvudfönstret för GroupWise Huvudfönstret för Det mesta arbetet i utförs i huvudfönster. Huvudfönstrets olika delar beskrivs nedan. HUVUDMENY visas längst upp i och innehåller menypunkter: Arkiv, Redigera, Visa, Åtgärder, Verktyg,

Läs mer