Funktionstangenter i Microsoft Excel

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Funktionstangenter i Microsoft Excel"

Transkript

1 Funktionstangenter i Microsoft Excel Funktionstangent F1 Visar Hjälp eller Officeassistenten F1+ SKIFT Förklaring F1+Alt Infogar ett diagramblad F1+Alt+Skift Infogar ett nytt kalkylblad F2 Redigerar den aktiva cellen F2+Skift Redigerar en cellkommentar F2+Alt Spara som F2+Alt+Skift Spara F3 Klistrar in ett namn i en formel F3+Skift Klistrar in en funktion i en formel F3+CTRL Definierar ett namn F3+ CTRL+Skift Skapar namn utifrån rad och kolumn -etiketter F4 Upprepar senaste åtgärd F4+Skift Upprepar senaste Sök(Sök nästa) F4+CTRL Stänger fönstret F4+ Alt Avslutar F5 Gå till F5+Skift Visar dialog-rutan Sök F5+CTRL Återställer fönstrets storlek F6 Flyttar till nästa fönsterruta F6+Skift Flyttar till föregående fönsterruta F6+CTRL Flyttar till nästa arbetsboksfönster F6+CTRL+Skift Flyttar till föregående arbetsboksfönster F7 Stavning F7+CTRL Flyttar fönstret F8 Utökar en markering F8+Skift Lägger till i markeringen F8+CTRL Ändrar storlek på fönstret F8+Alt Visar dialogrutan Makro F9 Beräknar alla blad i alla öppna arbets-böcker F9+Skift Beräknar det aktiva kalkylbladet F9+Ctrl Minimerar arbetsboken F10 Gör menyraden aktiv F10+Skift Visar en snabbmeny F10+CTRL Maximerar eller återställer arbetsboksfönstret F11 Skapar ett diagram F11+Skift Infogar ett nytt kalkylblad F11+CTRL Infogar ett makroblad från Microsoft Excel 4.0 F11+Alt Visar Visual Basic Editor F12 Spara som F12+Skift Spara F12+CTRL Öppna F12+CTRL+Skift Skriv ut Skriva in data med kortkommandon Bekräfta en cellinmatning RETUR Avbryta en cellinmatning ESC Upprepa den senaste åtgärden F4 eller CTRL+Y Påbörja en ny rad i samma cell ALT+RETUR Ta bort tecknet till vänster om insättningspunkten eller ta bort markerade data Ta bort tecknet till höger om insättningspunkten eller ta bort markerade data Ta bort text till slutet av raden CTRL+DEL Flytta ett tecken uppåt, nedåt, åt vänster eller åt höger Piltangenter Flytta till början av raden HOME BACKSTEG DEL

2 Redigera en cellkommentar SKIFT+F2 Skapa namn utifrån rad- och kolumnetiketter CTRL+SKIFT+F3 Fylla celler nedåt CTRL+D Fylla celler åt höger CTRL+R Fylla det markerade området med den aktuella inmatningen CTRL+RETUR Bekräfta inmatningen och flytta nedåt i markeringen RETUR Bekräfta inmatningen och flytta uppåt i markeringen SKIFT+RETUR Bekräfta inmatningen och flytta åt höger i markeringen TAB Bekräfta inmatningen och flytta åt vänster i markeringen SKIFT+TAB Kortkommandon i celler och formelfältet Påbörja en formel = (LIKHETSTECKEN) Avbryta en inmatning i cellen eller formelfältet ESC Redigera den aktiva cellen F2 Redigera den aktiva cellen och sedan tömma den, eller ta bort föregående tecken när du redigerar innehållet i cellen BACKSTEG Klistra in ett namn i en formel F3 Definiera ett namn CTRL+F3 Beräkna alla blad i alla öppna arbetsböcker F9 Beräkna det aktiva kalkylbladet SKIFT+F9 Infoga Autosumma-formeln ALT+= (LIKHETSTECKEN) Skriva in datumet CTRL+; (SEMIKOLON) Skriva in klockslaget CTRL+SKIFT+: (KOLON) Infoga en hyperlänk CTRL+K Bekräfta en cellinmatning RETUR Kopiera värdet från cellen ovanför till den aktiva cellen eller formelfältet CTRL+SKIFT+" (CITATTECKEN) Växla mellan att visa cellvärden och visa cellformler CTRL+` (GRAV ACCENT) Kopiera en formel från cellen ovanför till den aktiva cellen eller formelfältet CTRL+' (APOSTROF) Skriva in en formel som en matrisformel CTRL+SKIFT+RETUR Visa formelpaletten sedan du har skrivit ett giltigt funktionsnamn i formeln CTRL+A Infoga argumentnamn och parentestecken för en funktion sedan du har skrivit ett giltigt funktionsnamn i en formel CTRL+SKIFT+A Visa Autoavsluta-listan ALT+NEDPIL Formatera data med kortkommandon Visa kommandot Formatmall (Format-menyn) ALT+' (APOSTROF) Visa kommandot Celler (Format-menyn) CTRL+1 Använda talformatet Allmänt CTRL+SKIFT+~ Använda talformatet Valuta med två decimaler (negativa tal visas inom parentes) CTRL+SKIFT+$ Använda talformatet Procent utan decimaler CTRL+SKIFT+% Använda talformatet Exponentiell med två decimaler CTRL+SKIFT+^ Använda talformatet Datum med dag, månad och år CTRL+SKIFT+# Använda talformatet Tid med timme och minut samt AM eller PM Använda talformatet Tal med två decimaler, tusentalsavgränsare och minustecken - framför negativa värden CTRL+SKIFT+! Använda en ytterkant CTRL+SKIFT+& Ta bort alla kanter CTRL+SKIFT+_ Använda eller ta bort fetstil CTRL+F Använda eller ta bort kursivstil CTRL+K Använda eller ta bort understrykning CTRL+U Använda eller ta bort genomstrykning CTRL+5 Dölja rader CTRL+9 Visa rader CTRL+SKIFT+( Dölja kolumner CTRL+0 (NOLL) Visa kolumner CTRL+SKIFT+)

3 Redigera data med kortkommandon Redigera den aktiva cellen F2 Avbryta en inmatning i cellen eller formelfältet ESC Redigera den aktiva cellen och sedan tömma den, eller ta bort föregående tecken när du redigerar innehållet i cellen BACKSTEG Klistra in ett namn i formeln F3 Bekräfta en cellinmatning RETUR Skriva in en formel som en matrisformel CTRL+SKIFT+RETUR Visa formelpaletten sedan du har skrivit ett giltigt funktionsnamn i formeln CTRL+A Infoga argumentnamn och parentestecken för en funktion sedan du har skrivit ett giltigt funktionsnamn i en formel CTRL+SKIFT+A Kortommandon för att infoga, ta bort och kopiera markerade data Kopiera markeringen CTRL+C Klistra in markeringen CTRL+V Klippa ut markeringen CTRL+X Radera innehållet i markeringen DEL Infoga tomma celler CTRL+SKIFT+PLUSTECKEN Ta bort markeringen CTRL+ Ångra den senaste åtgärden CTRL+Z Kortkommandon för att flytta i markerade data Flytta antingen nedåt eller i den riktning som är vald på fliken Redigera (Verktyg-menyn, kommandot Alternativ) RETUR Flytta antingen nedåt eller motsatt den riktning som är vald på fliken Redigera (Verktyg-menyn, kommandot Alternativ) SKIFT+RETUR Flytta från vänster till höger eller flytta en cell nedåt om endast en kolumn är markerad TAB Flytta från höger till vänster eller flytta en cell uppåt om endast en kolumn är markerad SKIFT+TAB Flytta medsols till nästa hörn i markeringen CTRL+PUNKT Flytta åt höger mellan två markeringar som inte ligger bredvid varandra CTRL+ALT+HÖGERPIL Flytta åt vänster mellan två markeringar som inte ligger bredvid varandra CTRL+ALT+VÄNSTERPIL Markera data, celler, diagramposter och objekt med kortkommandon Kortkommandon för att markera celler, kolumner, rader eller objekt i kalkylblad och arbetsböcker Markera det aktuella området runt den aktiva cellen (det aktuella området är den yta som omges av tomma rader och kolumner) CTRL+SKIFT+* (ASTERISK) Utöka markeringen med en cell SKIFT+ piltangent Utöka markeringen till den sista cellen med data i samma kolumn eller rad som den aktiva cellen CTRL+SKIFT+ piltangent Utöka markeringen till början av raden SKIFT+HOME Utöka markeringen till början av kalkylbladet CTRL+SKIFT+HOME Utöka markeringen till den sista använda cellen i kalkylbladet (längst ned till höger) CTRL+SKIFT+END Markera hela kolumnen CTRL+BLANKSTEG Markera hela raden SKIFT+BLANKSTEG Markera hela kalkylbladet CTRL+A Markera endast den aktiva cellen om flera celler är markerade SKIFT+BACKSTEG Utöka markeringen nedåt en skärm SKIFT+PGDN Utöka markeringen uppåt en skärm SKIFT+PGUP Markera samtliga objekt i bladet när endast ett objekt är markerat CTRL+SKIFT+BLANKSTEG Växla mellan att visa objekt, dölja objekt och visa platshållare för objekt CTRL+6 Visa eller dölja verktygsfältet Standard CTRL+7 Om du arbetar i End-läge och vill Stänga av eller slå på End-läge END

4 Utöka markeringen till den sista cellen med data i samma kolumn eller rad som den aktiva cellen END, SKIFT+ piltangent Utöka markeringen till den sista använda cellen i kalkylbladet (längst ned till höger) END, SKIFT+HOME Utöka markeringen till den sista cellen i den aktiva raden; detta kortkommando är inte tillgängligt om du markerat kryssrutan Alternativa styrtangenter på fliken Övergång (Verktyg-menyn, kommandot Alternativ) END, SKIFT+RETUR Om SCROLL LOCK är på och du vill Slå på eller stänga av SCROLL LOCK SCROLL LOCK Bläddra uppåt eller nedåt en rad UPPIL ellernedpil Bläddra till höger eller vänster en kolumn VÄNSTERPIL ellerhögerpil Utöka markeringen till cellen överst till vänster i fönstret SKIFT+HOME Utöka markeringen till cellen nederst till höger i fönstret SKIFT+END Tips! När du använder bläddringstangenter (till exempel PGUP and PGDN) utan att SCROLL LOCK är på, flyttas markeringen lika långt som du bläddrar. behålla samma markering när du bläddrar slår du först på SCROLL LOCK. Kortkommandon för att markera celler med särskilda egenskaper Markera den aktuella regionen runt den aktiva cellen (den aktuella regionen är den yta som omges av tomma rader och kolumner) CTRL+SKIFT+* (ASTERISK) Markera den aktuella matrisen, det vill säga den matris som den aktiva cellen hör till CTRL+/ Markera alla celler med kommentarer CTRL+SKIFT+O (bokstaven O) Markera celler med ett innehåll som skiljer sig från jämförelsecellen i varje rad (för varje rad är jämförelsecellen i samma kolumn som den aktiva cellen) CTRL+\ Markera celler med ett innehåll som skiljer sig från jämförelsecellen i varje kolumn (för varje kolumn är jämförelsecellen i samma rad som den aktiva cellen) CTRL+SKIFT+ Markera endast de celler som det refereras direkt till i formler i markeringen CTRL+[ Markera alla celler som det refereras direkt eller indirekt till i formler i markeringen CTRL+SKIFT+{ Markera endast de celler med formler som refererar direkt till den aktiva cellen CTRL+] Markera alla celler med formler som refererar direkt eller indirekt till den aktiva cellen CTRL+SKIFT+} Markera endast synliga celler i den aktiva markeringen ALT+SEMIKOLON Kortkommandon för att markera diagramelement Markera föregående grupp med element Markera nästa grupp med element Markera nästa element i gruppen Markera föregående element i gruppen NEDPIL UPPIL HÖGERPIL VÄNSTERPIL Flytta och rulla i kalkylblad eller arbetsböcker med kortkommandon Flytta en cell i given riktning Piltangent Flytta till kanten av den aktuella dataregionen CTRL+ piltangent Flytta mellan olåsta celler i ett skyddat kalkylblad TAB Flytta till början av raden HOME Flytta till början av kalkylbladet CTRL+HOME Flytta till den sista cellen i kalkylbladet, i skärningen mellan den använda kolumnen längst till höger och den använda raden längst ned (längst ned till höger); cellen mittemot hemcellen, normalt A1 CTRL+END Flytta en skärm nedåt PGDN Flytta en skärm uppåt PGUP Flytta en skärm åt höger ALT+PGDN Flytta en skärm åt vänster ALT+PGUP Flytta till nästa blad i arbetsboken CTRL+PGDN Flytta till föregående blad i arbetsboken CTRL+PGUP

5 Flytta till nästa arbetsbok eller fönster CTRL+F6 eller CTRL+TAB Flytta till föregående arbetsbok eller fönster CTRL+SKIFT+F6 eller CTRL+SKIFT+TAB Flytta till nästa fönsterruta F6 Flytta till föregående fönsterruta SKIFT+F6 Bläddra så att den aktiva cellen visas CTRL+BACKSTEG Om du arbetar i End-läge och vill Stänga av eller slå på End-läge END Flytta ett datablock inom en rad eller kolumn END, piltangent Flytta till den sista cellen i kalkylbladet, i skärningen mellan den använda kolumnen längst till höger och den använda raden längst ned (längst med till höger); cellen mittemot hemcellen, normalt A1 END, HOME Utöka markeringen till den sista cellen i den aktiva raden; detta kortkommando är inte tillgängligt om du markerat kryssrutan Alternativa styrtangenter på fliken Övergång (Verktyg-menyn, kommandot Alternativ) END, RETUR Om SCROLL LOCK är på och du vill Slå på eller stänga av SCROLL LOCK SCROLL LOCK Flytta till cellen överst till vänster i fönstret HOME Flytta till cellen längst ned till höger i fönstret END Bläddra uppåt eller nedåt en rad UPPIL eller NEDPIL Bläddra en kolumn till vänster eller höger VÄNSTERPIL eller HÖGERPIL Tips! När du använder bläddringstangenter (som PGUP and PGDN) utan att SCROLL LOCK är på, flyttas markeringen lika långt som du bläddrar. behålla samma markering när du bläddrar slår du först på SCROLL LOCK. Skriva ut och förhandsgranska ett dokument med kortkommandon Visa dialogrutan Skriv ut (Arkiv-menyn) Arbeta i förhandsgranskningsläget CTRL+P Flytta runt på en inzoomad sida Piltangenterna Flytta en utzoomad sida i taget PGUP eller PGDN Gå till den första utzoomade sidan CTRL+UPPIL eller CTRL+VÄNSTERPIL Gå till den sista utzoomade sidan CTRL+NEDPIL eller CTRL+HÖGERPIL Arbeta i databaser, listor och pivottabeller med kortkommandon Kortkommandon i dataformulär Markera ett fält eller en kommandoknapp ALT+ tangent, där tangent är den understrukna bokstaven i namnet på fältet eller kommandot Flytta till samma fält i nästa post NEDPIL Flytta till samma fält i föregående post UPPIL Flytta till nästa redigerbara fält i posten TAB Flytta till föregående redigerbara fält i posten SKIFT+TAB Flytta till det första fältet i nästa post RETUR Flytta till det första fältet i föregående post SKIFT+RETUR Flytta till samma fält 10 poster framåt PGDN Flytta till samma fält 10 poster bakåt PGUP Flytta till nästa post CTRL+PGDN Flytta till den första posten CTRL+PGUP Flytta till början eller slutet av ett fält HOME eller END Flytta i fältet ett tecken åt vänster eller höger VÄNSTERPIL eller HÖGERPIL Utöka markeringen till början av fältet SKIFT+HOME Utöka markeringen till slutet av fältet SKIFT+END Markera tecknet till vänster SKIFT+VÄNSTERPIL Markera tecknet till höger SKIFT+HÖGERPIL

6 Kortkommandon i Autofilter-listor Visa Autofilter-listan för den aktiva kolumnen Markera cellen som innehåller kolumnetiketten och tryck sedan på ALT+NEDPIL Stänga Autofilter-listan för den aktiva kolumnen ALT+UPPIL Markera nästa element i Autofilter-listan NEDPIL Markera föregående element i Autofilter-listan UPPIL Markera det första elementet (Alla) i Autofilter-listan HOME Markera det sista elementet i Autofilter-listan END Filtrera listan med det markerade elementet i Autofilter-listan RETUR Kortkommandon i guiden Pivottabell Om du i steg 3 i guiden Pivottabell vill Markera nästa eller föregående fältknapp i listan UPPIL eller NEDPIL Markera fältknappen till vänster eller höger i en flerkolumnslista över fältknappar VÄNSTERPIL eller HÖGERPIL Flytta det markerade fältet till sidområdet ALT+P Flytta det markerade fältet till radområdet ALT+R Flytta det markerade fältet till kolumnområdet ALT+C Flytta det markerade fältet till dataområdet ALT+D Visa dialogrutan Pivotfält ALT+L Kortkommandon i sidfält i pivottabeller Markera föregående element i listan UPPIL Markera nästa element i listan NEDPIL Markera det första synliga elementet i listan HOME Markera det sista synliga elementet i listan END Visa det markerade elementet RETUR Kortkommandon vid gruppering och uppdelning av element i pivottabeller Gruppera markerade element i pivottabellen Dela upp markerade element i pivottabellen ALT+SKIFT+HÖGERPIL ALT+SKIFT+VÄNSTERPIL Arbeta med data med kortkommandon Dela upp grupper med rader eller kolumner ALT+SKIFT+VÄNSTERPIL Gruppera rader eller kolumner ALT+SKIFT+HÖGERPIL Visa eller dölja dispositionssymboler CTRL+8 Dölja markerade rader CTRL+9 Visa markerade rader CTRL+SKIFT+( Dölja markerade kolumner CTRL+0 (NOLL) Visa markerade kolumner CTRL+SKIFT+) Kortkommandon för menyer Visa en snabbmeny SKIFT+F10 Göra menyraden aktiv F10 eller ALT Visa programmets systemmeny (i programmets namnlist) ALT+BLANKSTEG Markera nästa eller föregående kommando på menyn eller undermenyn NEDPIL eller UPPIL (när menyn eller undermenyn visas) Markera menyn till vänster eller höger, eller, om en undermeny visas, växla mellan huvudmenyn och undermenyn VÄNSTERPIL eller HÖGERPIL Markera det första eller sista kommandot på menyn eller undermenyn HOME eller END Samtidigt stänga den huvudmeny och undermeny som visas ALT

7 Stänga den meny som visas, eller, om en undermeny visas, stänga endast undermenyn ESC Tips! Du kan alltid markera menykommandon i en synlig menyrad eller ett synligt verktygsfält genom att använda tangentbordet. Tryck på ALT så att menyraden markeras. (Ett verktygsfält markerar du genom att trycka på CTRL+TAB en eller flera gånger.) Tryck på tangenten för den understrukna bokstaven i menynamnet och sedan på bokstavstangenten för kommandot. Kortkommandon för verktygsfält Om du i ett verktygsfält vill Göra menyraden aktiv F10 eller ALT Markera nästa eller föregående verktygsfält CTRL+TAB eller CTRL+SKIFT+TAB Markera nästa eller föregående knapp eller meny i verktygsfältet TAB eller SKIFT+TAB (när ett verktygsfält är aktivt) Öppna den markerade menyn RETUR Utföra den åtgärd som är kopplad till den markerade knappen RETUR Skriva in text i den markerade textrutan RETUR Markera ett alternativ i en nedrullningsbar listruta eller nedrullningsbar meny till en knapp Piltangenter för att flytta mellan alternativen i listan eller menyn; RETUR för att markera ett alternativ (när en nedrullningsbar listruta är markerad) Kortkommandon för fönster och dialogrutor Om du i ett fönster vill Växla till nästa program ALT+TAB Växla till föregående program ALT+SKIFT+TAB Visa Start-menyn i Windows CTRL+ESC Stänga fönstret med den aktiva arbetsboken CTRL+W Återställa fönstret med den aktiva arbetsboken CTRL+F5 Växla till nästa fönster med en arbetsbok CTRL+F6 Växla till föregående fönster med en arbetsbok CTRL+SKIFT+F6 Utföra kommandot Flytta (arbetsbokens systemmeny, i namnlisten) CTRL+F7 Utföra kommandot Ändra storlek (arbetsbokens systemmeny, i namnlisten) CTRL+F8 Minimera arbetsboksfönstret till en ikon CTRL+F9 Maximera eller återställa arbetsboksfönstret CTRL+F10 Markera en mapp i dialogrutan Öppna eller Spara som (Arkiv-menyn) ALT+0 för att markera mapplistan och sedan piltangenterna för att markera mappen Välja en verktygsfältsknapp i dialogrutan Öppna eller Spara som (Arkiv-menyn) ALT+ siffra (1 för knappen längst till vänster, 2 för nästa, och så vidare) Uppdatera visningen av filer i dialogrutan Öppna eller Spara som (Arkiv-menyn) F5 Om du i en dialogruta vill Växla till nästa flik i dialogrutan CTRL+TAB eller CTRL+PGDN Växla till föregående flik i dialogrutan CTRL+SKIFT+TAB eller CTRL+PGUP Flytta till nästa alternativ eller alternativgrupp TAB Flytta till föregående alternativ eller alternativgrupp SKIFT+TAB Flytta mellan alternativ i en markerad nedrullningsbar listruta eller mellan alternativ i en alternativgrupp Piltangenter Utföra den åtgärd som är kopplad till den markerade knappen (knappen med prickad kontur) eller markera respektive avmarkera den aktiva kryssrutan BLANKSTEG Flytta till ett alternativ i en nedrullbar listruta Tangenten för den första bokstaven i alternativets namn (när en nedrullningsbar lista är aktiv) Markera ett alternativ eller markera eller avmarkera en kryssruta ALT+ bokstav, där bokstav är tangenten för den understrukna bokstaven i namnet på alternativet Öppna den markerade nedrullningsbara listrutan ALT+NEDPIL Stänga den markerade nedrullningsbara listrutan ESC Utföra den åtgärd som är kopplad till standardknappen i en dialogruta (knappen med fet kontur, oftast OK) RETUR Avbryta kommandot och stänga dialogrutan ESC Om du i en textruta vill

8 Flytta till början av inmatningen HOME Flytta till slutet av inmatningen END Flytta ett tecken åt vänster eller höger VÄNSTERPIL eller HÖGERPIL Flytta ett ord åt vänster eller höger CTRL+VÄNSTERPIL eller CTRL+HÖGERPIL Markera från insättningspunkten till början av inmatningen SKIFT+HOME Markera från insättningspunkten till slutet av inmatningen SKIFT+END Markera eller avmarkera ett tecken åt vänster SKIFT+VÄNSTERPIL Markera eller avmarkera ett tecken åt höger SKIFT+HÖGERPIL Markera eller avmarkera ett ord åt vänster CTRL+SKIFT+VÄNSTERPIL Markera eller avmarkera ett ord åt höger CTRL+SKIFT+HÖGERPIL Knappar för Office-assistenten Göra Office-assistenten till den aktiva pratbubblan ALT+F6. Repetera tills pratbubblan aktiverats. Markera ett hjälpavsnitt bland de som visas i Office-assistenten. ALT+avsnittsnummer (1 är det första avsnittet, 2 är det andra och så vidare) Stänga ett meddelande från Office-assistenten. ESC Få hjälp från Office-assistenten. F1 Visa nästa tips. ALT+N Visa föregående tips. ALT+B Stänga tips. ESC Visa eller dölj Office-assistenten i en guide. TAB för att markera knappen Office-assistenten, BLANKSTEG för att visa eller dölja Office-assistenten.

Microsoft. Excel 2010. Migrera till Excel 2001. från Excel 2003

Microsoft. Excel 2010. Migrera till Excel 2001. från Excel 2003 I den här guiden Migrera till Excel 2001 Microsoft skiljer sig rent utseendemässigt mycket, så vi har skapat den här guiden för att hjälpa dig att snabbare lära dig programmet. Här kan du läsa om de viktigaste

Läs mer

Använda direkthjälpen. Inbyggda hjälpfunktioner Använda hjälpen Använda fönstret Använda Använda övriga hjälpfunktioner

Använda direkthjälpen. Inbyggda hjälpfunktioner Använda hjälpen Använda fönstret Använda Använda övriga hjälpfunktioner Använda direkthjälpen Inbyggda hjälpfunktioner Använda hjälpen Använda fönstret Använda Använda övriga hjälpfunktioner Inbyggda hjälpfunktioner Adobe Reader 6.0 innehåller många inbyggda funktioner för

Läs mer

INSPIRA. Microsoft. Word 2007 Grunder

INSPIRA. Microsoft. Word 2007 Grunder INSPIRA Microsoft Word 007 Grunder Del 1 1. Introduktion till Word 8. Hantera dokument 15 3. Redigera text 30. Format 53 3 REDIGERA TEXT REDIGERA TEXT Flytta insättningspunkten 30 Markera text 31 Redigera

Läs mer

Grunderna i Excel. Identifiera gränssnittsobjekt som du kan använda för att utföra vanliga uppgifter.

Grunderna i Excel. Identifiera gränssnittsobjekt som du kan använda för att utföra vanliga uppgifter. Grunderna i Excel Excel är ett effektivt program för kalkylblad och dataanalys, men för att kunna använda det på bästa sätt måste du först förstå grunderna. I de här självstudierna beskrivs vissa av de

Läs mer

Microsoft Excel 2013 Grunder

Microsoft Excel 2013 Grunder EXCEL 2013 Grunder EXCEL 2013 Grunder Inledning Mål och förkunskaper...5 Pedagogiken...5 Hämta övningsfiler...6 1 Introduktion till Excel Starta programmet...7 Avsluta programmet...7 Programfönstret...8

Läs mer

Värmdö Gymnasium Datorkunskap DAA1201. Ordbehandling med Word 2002

Värmdö Gymnasium Datorkunskap DAA1201. Ordbehandling med Word 2002 Värmdö Gymnasium Datorkunskap DAA1201 Ordbehandling med Word 2002 Ordbehandling med Word 2002 Innehållsförteckning Grundläggande funktioner i Word 2002 (G)...6 Starta Word 2002...6 Olika delar i programfönstret...6

Läs mer

BRIGHT2 Version 2.00 Ett ordbehandlingsprogram med stöd för talsyntes

BRIGHT2 Version 2.00 Ett ordbehandlingsprogram med stöd för talsyntes BRIGHT2 Version 2.00 Ett ordbehandlingsprogram med stöd för talsyntes Mars 2006 Programmet stöder talsyntes SAPI 4 och SAPI 5. Programmet kan spela upp ljudfiler (*.wav) och (*.mp3) INNEHÅLLSFÖRTECKNING:

Läs mer

Dokumentation Word & Excel. Office 2010

Dokumentation Word & Excel. Office 2010 Dokumentation Word & Excel Office 2010 Tiina Janson/Immi Johnsson 2013 Innehållsförteckning Allmänna nyheter i Office 2010...4 Nytt gränssnitt... 4 Återställa arbete som inte sparats... 4 Menyflikar...

Läs mer

Word kortkommando. 5. I rutan till höger klickar du på kommandot eller elementet.

Word kortkommando. 5. I rutan till höger klickar du på kommandot eller elementet. kortkommando Kortkommandon Koppla kortkommandon till menykommandon eller andra element Du kan koppla ett kortkommando till ett kommando, ett makro, ett teckensnitt, en autotextpost, en formatmall eller

Läs mer

Innehåll. Sydkomp AB Sid 2

Innehåll. Sydkomp AB Sid 2 Innehåll Nyheter i Windows 7...5 Starta och avsluta Windows...5 Starta Windows...5 Avsluta Windows...5 Hjälp och support...5 Hantera fönster...5 Växla mellan fönster...5 Aero Glass...5 Flip...5 Flip 3D...6

Läs mer

Microsoft Office Excel, Grundkurs 1. Introduktion

Microsoft Office Excel, Grundkurs 1. Introduktion Dokumentation - Kursmaterial Innehåll 1. Introduktion 1.1. Programfönster 1.2. Inskrift och redigering 1.3. Cellformat 1.4. Arbeta med formler Kursövning E1.xlsx Egna Övningar E1E.xlsx - OnePRO IT, Bengt

Läs mer

INNEHÅLL EXCEL 2000 FORTSÄTTNING...

INNEHÅLL EXCEL 2000 FORTSÄTTNING... INNEHÅLL EXCEL 2000 FORTSÄTTNING... 2 LABORATIONSHÄFTETS MÅL...2 DIAGRAM... 2 Ändra färger, mönster, linjer och kantlinjer i diagram... 3 Formatera diagramelement... 3 Formatera delar och perspektiv i

Läs mer

Använda Hjälp. Använda Hjälp Innehåll Index Bakåt 1

Använda Hjälp. Använda Hjälp Innehåll Index Bakåt 1 Använda Hjälp Använda Hjälp Innehåll Index Bakåt 1 Använda Hjälp Använda direkthjälpen Programmet Adobe Acrobat Reader innehåller fullständig dokumentation i ett lättillgängligt PDF-baserat hjälpsystem.

Läs mer

a) Skapa en ny arbetsbok. b) Skriv in text och värden och ändra kolumnbredd enligt nedan.

a) Skapa en ny arbetsbok. b) Skriv in text och värden och ändra kolumnbredd enligt nedan. 102 Datorkunskap Kalkyl och diagram, övningar Kalkylbladet 1 Skriva in text och värden 170 172 a) Skapa en ny arbetsbok. b) Skriv in text och värden och ändra kolumnbredd enligt nedan. c) Ändra Torget

Läs mer

Dautagrunder Windows Vista

Dautagrunder Windows Vista 2011 Dautagrunder Windows Vista Torsten Nilsson Thor Stone Education 2011-09-20 Grunderna i Windows Vista: alla avsnitt Syftet med avsnitten i Grunderna för Windows är att ge en introduktion till persondatorer

Läs mer

Word 2003. bengt hedlund

Word 2003. bengt hedlund Word 2003 bengt hedlund Det här dokumentet är tänkt underlätta för Dig när Du arbetar med Word. I kursen Datagrund, när Du skriver en rapport i någon annan kurs, eller i varje sammanhang när Du vill använda

Läs mer

Skriva. Dokument. Formatera. Redigera. Bilder. SmartArt. Stavning. Tabeller

Skriva. Dokument. Formatera. Redigera. Bilder. SmartArt. Stavning. Tabeller Skriva Dokument Formatera Bilder Redigera SmartArt Stavning Tabeller Britt Tågmark britt.tagmark@gmail.com Senast ändrad 2014-12-26 Innehåll INTRODUKTION... 1 SKÄRMBILDEN... 1 Namnlist... 2 Menyflikar...

Läs mer

Allmänna nyheter i Microsoft Office 2010

Allmänna nyheter i Microsoft Office 2010 Innehåll Allmänna nyheter i Microsoft Office 2010...4 Nytt användargränssnitt...4 Fliken Arkiv (Microsoft Office Backstage)...5 Anpassa verktygsfältet snabbåtkomst...7 Kortkommandon...7 Nytt filformat...8

Läs mer

Umeå universitet 2004-01-15 Tillämpad fysik och elektronik Åke Fransson. Första hjälpen i. Excel

Umeå universitet 2004-01-15 Tillämpad fysik och elektronik Åke Fransson. Första hjälpen i. Excel Umeå universitet 2004-01-15 Tillämpad fysik och elektronik Åke Fransson Första hjälpen i Excel Kapitel Innehåll Sida 1 VERKTYGSFÄLT OCH KOMMANDON 4 2 ARBETSYTAN 7 2.1 Kalkylblad 2.2 Markera 2.3 Radhöjd

Läs mer

ORDBEHANDLIG MED OPEN OFFICE.ORG...2 PRINCIPER...2 STARTA PROGRAMMET...2 ARBETSINSTÄLLNINGAR...2

ORDBEHANDLIG MED OPEN OFFICE.ORG...2 PRINCIPER...2 STARTA PROGRAMMET...2 ARBETSINSTÄLLNINGAR...2 MED OPEN OFFICE 1 ORDBEHANDLIG MED OPEN OFFICE.ORG...2 PRINCIPER...2 STARTA PROGRAMMET...2 ARBETSINSTÄLLNINGAR...2 Marginaler...2 Sidnumrering...2 Och sedan Infoga/Fältkommando/Sidnummer...3 Radavstånd...3

Läs mer

IT ikapp. Handbok i dator- och internetanvändning. IT-ikapp är ett handledningsmaterial för utbildning av nybörjare inom dator och internet.

IT ikapp. Handbok i dator- och internetanvändning. IT-ikapp är ett handledningsmaterial för utbildning av nybörjare inom dator och internet. IT ikapp Handbok i dator- och internetanvändning IT-ikapp är ett handledningsmaterial för utbildning av nybörjare inom dator och internet. IT-ikapp Handbok i dator- och internetanvändning Version 1.0 2010

Läs mer

PRONTO! Användarmanual. Mjukvaruversion 3.3. För Pronto! 18 V3

PRONTO! Användarmanual. Mjukvaruversion 3.3. För Pronto! 18 V3 PRONTO! Användarmanual För Pronto! 18 V3 Mjukvaruversion 3.3 Juli 2011 Manualens uppbyggnad Denna manual är i tre delar. Del 1 är riktad till nybörjare som har liten erfarenhet av datorer eller liknande

Läs mer

Att använda Word xp för PM- och uppsatsskrivning Anders Avdic

Att använda Word xp för PM- och uppsatsskrivning Anders Avdic Ver 4.0 2007-08-15 Att använda Word xp för PM- och uppsatsskrivning av Anders Avdic Innehållsförteckning: 1 INLEDNING 1 2 GRUNDERNA I ORDBEHANDLING 3 2.1 Starta Word 3 2.2 Menyer och verktygsfält i Word

Läs mer

Telofax 6.2. Leverantörsregister för Windows 9x och Windows NT 4

Telofax 6.2. Leverantörsregister för Windows 9x och Windows NT 4 Telofax 6.2 Leverantörsregister för Windows 9x och Windows NT 4 Glamsen utveckling 2000 2 Innehållsförteckning SÅ HÄR FUNGERAR TELOFAX...5 INMATNING...7 ÄNDRA...8 KOPIERA...9 LEVERANTÖRSBEDÖMNING...10

Läs mer

Använda Hjälp. Använda direkthjälpen

Använda Hjälp. Använda direkthjälpen Använda Hjälp Använda Hjälp Innehåll Index Bakåt 1 Använda Hjälp Använda direkthjälpen Programvaran Adobe Acrobat Reader 5.1 innehåller fullständig dokumentation i ett lättillgängligt PDF-baserat hjälpsystem.

Läs mer

POWER POINT 2010 GRUNDER

POWER POINT 2010 GRUNDER POWER POINT 2010 GRUNDER Microsoft PowerPoint 2010 Grunder Inledning Mål och förkunskaper...5 Pedagogiken...5 Hämta övningsfiler...6 Del 1 1 Introduktion till PowerPoint Starta programmet...7 Avsluta programmet...7

Läs mer

ORDBEHANDLIG MED MICROSOFT WORD... 2 PRINCIPER... 2 STARTA PROGRAMMET... 2 ARBETSINSTÄLLNINGAR...

ORDBEHANDLIG MED MICROSOFT WORD... 2 PRINCIPER... 2 STARTA PROGRAMMET... 2 ARBETSINSTÄLLNINGAR... MED MICROSOFT WORD 1 ORDBEHANDLIG MED MICROSOFT WORD... 2 PRINCIPER... 2 STARTA PROGRAMMET... 2 ARBETSINSTÄLLNINGAR... 2 Marginaler... 2 Sidnumrering... 2 Radavstånd... 3 VISNINGSLÄGEN... 3 SPARA DOKUMENT...

Läs mer

Lathund Windows 7 & nyheterna i Office 2010

Lathund Windows 7 & nyheterna i Office 2010 Lexicon lathund Nyheterna i MS Office 2010 Lathund Windows 7 & nyheterna i Office 2010 Använda och anpassa Windows 7 Allmänna nyheter i Office 2010 Nyheter i Word 2010 Nyheter i Excel 2010 Nyheter i PowerPoint

Läs mer

Common Desktop Environment: Användarhandbok. Sun Microsystems, Inc. 901 San Antonio Blvd. Palo Alto, CA 94303 U.S.A.

Common Desktop Environment: Användarhandbok. Sun Microsystems, Inc. 901 San Antonio Blvd. Palo Alto, CA 94303 U.S.A. Common Desktop Environment: Användarhandbok Sun Microsystems, Inc. 901 San Antonio Blvd. Palo Alto, CA 94303 U.S.A. Artikelnummer: 805-0011 August 1997 Copyright 1997 Sun Microsystems, Inc. 901 San Antonio

Läs mer

Huvudmanual Magna Cura Social dokumentation Omsorgspersonal

Huvudmanual Magna Cura Social dokumentation Omsorgspersonal Huvudmanual Magna Cura Social dokumentation Omsorgspersonal Januari 2013 / UL 1. INLEDNING Denna utbildningsmanual är upplagd som en lathund för Magna Cura. Vi kommer att följa manualen under utbildningen

Läs mer