LOKALVÅRD, SID. 516 Spädes med vatten till kostnadseffektiv brukslösning. Starkt fett- och smutslösande egenskaper.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "LOKALVÅRD, SID. 516 Spädes med vatten till kostnadseffektiv brukslösning. Starkt fett- och smutslösande egenskaper."

Transkript

1 UNDERHÅLLSKEMIKALIER industri / Rengöring / Hygien SORTIMENT & TILLVERKNING Ikaros unika avfettningsprodukter är framtagna med avseende på bästa funktion, hälsa, ekonomi och miljö. Produkterna är avsedda att användas inom all industriell verksamhet samt i mycket tuffa miljöer som gruv- och kärnkraftsindustri där specifika krav på funktion och säkerhet föreligger. Vår egen serie tvätt- och rengöringsprodukter har ett brett användningsområde anpassade för att möta framtida krav avseende hälsa och miljö. Rätt doserade rengör de effektivt till lägre kostnad och förbättrad ekonomi. Adermo är vår egen serie hudvårdsprodukter med unika funktionella och hudnära egenskaper. I sortimentet ingår bl. a. handrengöring, tvål och hudlotion. Produkterna i detta kapitel är inte prissatta, då priset beräknas utifrån er uppskattade årsvolym. Vid intresse, begär offert! ALKALISK AVFETTNING, SID. 496 LOKALVÅRD, SID. 516 Spädes med vatten till kostnadseffektiv brukslösning. Starkt fett- och smutslösande egenskaper. Högkoncentrerade produkter för rengöring av golv, fönster, våtutrymmen etc. SKUMRENGÖRING, SID. 497 SURA RENGÖRINGSMEDEL, SID. 519 Högalkaliskt skumrengöringsmedel, appliceras med skumtvättaggregat/skumspruta. Utmärkt för rengöring av vertikala ytor. LÅGSKUMMANDE, SID. 498 Används vid avfettningsarbeten där skumning kan utgöra ett problem, i karuselltvättar, kabintvättar samt i skurmaskiner och bad. TVÄTT OCH SKÖLJMEDEL, SID. 520 Tvättmedel för normalt smutsad tvätt, samt för svårlöst smuts på yrkeskläder, putsdukar, entrémattor etc. Löser fett, olja, sot etc. MIKROEMULSION, SID. 500 DISKMEDEL, SID. 521 En blandning av alkalisk avfettning och kallavfettning. Spädes med vatten. Högkoncentrerade fosfatfria flytande och pulverformiga diskmedel. KALLAVFETTNING, SID. 501 HYGIENARTIKLAR, SID. 522 Lösningsmedel för olja och andra feta föroreningar. Används i smådelstvättar och tvättmusslor. Kan ej spädas med vatten. Tvål som avlägsnar olja, fett, sot m.m, samt hudåterfettande tvålar och krämer för normal hudvård. RENGÖRING GRAFISK INDUSTRI, SID. 502 TILLBEHÖR, SID. 527 Högpresterande produkter för grafisk industri. Tvättvätskor och rengöringsmedel för bästa resultat. BILREKOND, SID. 507 Effektiva medel och tillbehör för utvändig och invändig bilvård. 494 Löser lätt rost, kalk, oxider etc. Spädes med vatten vilket gör dem kostnadseffektiva. Dispensers, Spenar, väggfästen m.m. AEROSOLER, SID. 530 Spray för olika ändamål. Beprövade produkter av högsta kvalitet.

2 IKAROS AB ÄR EN DISTRIBUTÖR ENLIGT REACH

3 UNDERHÅLLSKEMIKALIER Industri ALKALISKA AVFETTNINGSMEDEL SPÄDES MED VATTEN FÖR OLIKA TYPER AV INDUSTRIELL RENGÖRING Alkaliska avfettningsmedel späds med vatten vilket gör dem kostnadseffektiva. De har stark fettupplösande verkan. Används på både torra och våta ytor, men får aldrig torka in på objektet. Undvik direkt solljus vid exempelvis fordonstvätt. Ikaclean Kombi 243 Proclean För fordon, maskiner, verktyg och hårt smutsade verkstadsgolv. För manuell-, ramp-, borst-, samt högtryckstvättning. Högkoncentrerad. ph 13. Innehåller kaliumhydroxid. Art.nr L 200 Ikaclean Avfettning Plus För industriell rengöring och fordon. Mycket stark fett- och smutslösande verkan. Svanenmärkt. ph 13,2. Innehåller kaliumhydroxid. Art.nr x1 L 3x5 L 25 L 200 L 1000 L Naturol -22 Citron För industriell rengöring och hårt smutsade verkstadsgolv. Används med fördel i skurmaskiner. Stark fett- och smutslösande verkan. Fungerar som grovrengöring vid hög utspädning. ph 13,3. Innehåller natriumhydroxid Art.nr x5 L 25 L 200 L Ikaclean Avfettning Extra För kraftigt smutsade ytor av betong, gummi, klinker, målade ytor, plast och sten. Löser fett, hartsrester, olja, sot och andra svåravlägsnande föroreningar. ph 13,3. Innehåller kaliumhydroxid. Art.nr x5 L 25 L 200 L 496

4 ALKALISKA SKUMRENGÖRINGSMEDEL SPÄDES MED VATTEN FÖR OLIKA TYPER AV INDUSTRIELL RENGÖRING Högalkaliska skumrengöringsmedel, appliceras med skumtvättaggregat/skumspruta. Är utvecklat för att hänga kvar på vertikala ytor och skapar därigenom en mer effektiv rengöring. Vid exempelvis sotningsarbeten på restauranger har detta visat sig vara mycket fördelaktigt. Ikaclean Skumrengöring Vira För syntetiska viror och filtar, stativ, filter, massakar, latexrester från smetberedningar inom pappersindustrin. Löser fett, harts- & fiberrester, olja, sot och andra mycket svåravlägsnande föroreningar. Ger ett kraftigt skum. ph 14. Innehåller kaliumhydroxid. Art.nr L 1000 L Ikaclean Skumrengöring Tixo För livsmedelsindustrin, restaurangkök, kåpor, filter, kanalsystem, värmeväxlare m.m. Mycket stark fett- och smutslösande verkan på glas, järn, kakel, keramik, klinker, plast, rostfritt stål m.m. Extremt effektiv vid rengöring av metallfilter i bad. ph 14. Innehåller kaliumhydroxid. Art.nr L Tillbehör Skumspruta Nito Clean 2,8 liter För sanitets- och mindre produktionsytor. Sprutan kopplas till en vattenslang och med hjälp av vattentryck appliceras skummet på det tänkta objektet. Art.nr TT st Se Vätskehantering Sid 255 ring:

5 UNDERHÅLLSKEMIKALIER Industri ALKALISKA LÅGSKUMMANDE AVFETTNINGSMEDEL SPÄDES MED VATTEN FÖR OLIKA TYPER AV INDUSTRIELL RENGÖRING Starkt, frätande produkter för avfettningsarbeten där skumning kan utgöra ett problem. Används i karusell-, kabin-, verkstadstvättar samt i skurmaskiner och bad. Varje produkt är optimerad för speciell användning. Ikaclean Karuselltvätt, pulver För maskin- och motordelar i alla typer av industritvättar. Mycket bra rengörande och avfettande verkan. Snabb avrinning. Löser fett, harts, kåda, olja sot m.m. Innehåller korrisionsinhibitor som motverkar korrosion på järn och andra metaller. ph 12. Art.nr x4 L Ikaclean Karuselltvätt AL, flytande För rengöring av aluminium i alkaliska industritvättar och bad. Löser fett, hartsrester, olja, sot och andra svåravlägsnande föroreningar. Utmärkt för rengöring av aluminiumdetaljer. Innehåller korrosionsinhibitor. Lämplig för livsmedelsindustrin. ph 12,8. Art.nr x5 L 25 L 200 L Naturol -22 Karuselltvätt, flytande För alkaliska industritvättar och bad. Utmärkt för skurmaskiner. Löser fett, hartsrester, olja, sot och andra svåravlägsnande föroreningar i tvättar och bad. Även för kraftigt smutsade industrigolv. Innehåller korrosionsinhibitor. ph 14. Art.nr L 200 L 1000 L Ikaclean Golvskurmedel, flytande För kombiskurmaskiner, industrigolv, entréer etc. Löser fett, olja och andra svåravlägsnande föroreningar. Innehåller korrosionsinhibitor. ph 13,8. Art.nr x5 L 25 L 200 L 1000 L 498

6 Ikaclean Skumdämpare H1 utan silikon För skumkontroll i samband med skär- och rengöringsvätskor. Fullständigt dispergerbar. Klibbar inte. Används normalt i koncentrationer på 0,1-0,5 %. Lättflytande för enkel dosering. ph 8. Art.nr x5 L Ikaclean Skumdämpare H1 med silikon För skumkontroll i samband med alkaliska och sura rengöringsmedel. Fullständigt dispergerbar med vatten. Klibbar inte. Används normalt i koncentrationer på 0,1-0,3 %. ph 7,5. Art.nr x5 L IKAROS PRODUKTSERIE IKACLEAN Ikaclean är Ikaros produktserie för underhållskemikalier och rengöringsmedel. Ikaclean delas in i två undergrupper, Ikaclean Avfettning och Ikaclean Rengöring. Flera av produkterna har funnits i vårt sortiment under många år, men har fått nya, mer ändamålsenliga namn. De finns i olika förpackningar från praktisk sprayflaska till IBC och ibland även i tankbil. Ring gärna våra säljare de är experter på att hitta en passande lösning för just dina behov! Har du frågor, tveka inte att höra av dig till Ikaros säljavdelning, så hjälper vi dig tillrätta. IKACLEAN REXOL P AROMATFRI Produktbeskrivning: Flytande emulgerbart kallavfettningsmedel med starkt fettlösande egenskaper och obetydlig lukt. Angriper ej metaller, glas, plast- eller gummidetaljer. Löser smuts som fett, olja, tjära, tectyler, asfalt etc. Användning: Rexol-P används med fördel i smådelstvättar och tvättmusslor. Rexol-P är aromatfri och därmed att föredra ur användarhänseende före andra mer traditionella kallavfettningsmedel såsom lacknafta, fotogen, kristallolja etc. Dosering: Rexol-P används outspädd. Applicera med koncentratspruta eller pensel. Låt självverka i några minuter. Skölj med vatten (gärna högtryck), torka med trasa eller blås rent med tryckluft. Innehåll: n-paraffin, Tensider och Dipropylenglykolmetyleter. R65 Farligt. Kan ge lungskador vid förtäring. R66 Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor. S23 Undvik inandning av gas/dimma. S24 Undvik kontakt med huden. S62 Vid förtäring, framkalla ej kräkning. Kontakta genast läkare och visa denna förpackning eller etiketten. HÄLSOSKADLIG Innehåller: n-paraffin > 90 %. Artnr: Kod: G1 Nettoinnehåll: 5 liter AVFETTNING IKACLEAN AVFETTNING Vår serie för underhållskemikalier Alkalisk avfettning Skumrengöring Lågskummande Mikroemulsion Kallavfettning Bilvård. Den här produkten hette tidigare REXOL - P Ordertelefon RENGÖRING Vår serie för rengöringsmedel Lokalvård Sura rengöringsmedel Tvätt- och sköljmedel Diskmedel. ring:

7 UNDERHÅLLSKEMIKALIER Industri MIKROEMULSION - SPÄDES MED VATTEN KOMBINERAD AVFETTNING OCH TVÄTT I SAMMA PRODUKT En blandning av alkalisk avfettning och kallavfettning, ger en kostnadseffektiv produkt som både avfettar och tvättar fordon, maskiner, golv etc. Produkten späds normalt med 1-5 delar vatten. Koncentrerad produkt är tixotrop och hänger kvar på vertikala ytor. Används på både torra och våta ytor, men ska inte torka in på objektet. Ikaclean Kombi Micro N För fordon, lastbilskapell, motortvätt och industrigolv Blandas med vatten. Lämnar ingen rest (vit hinna). Löser effektivt vägsalt. Microemulsion baserade på N-paraffin. ph 10. Art.nr x5 L 25 L 200 L 1000 L Ikaclean Micro För fordon, maskiner, industrigolv etc. Löser fett, olja, sot, vägsalt och andra föroreningar. ph 10,5. Art.nr L 200 L 1000 L CLEANER 5L & CLEANER 10L Praktisk kemspruta med handpump. Används för mellan ph 7-14 Art.nr: 3275PE (5L), 3270PE (10L) Se sid

8 KALLAVFETTNINGSMEDEL - SPÄDES EJ MED VATTEN FÖR OLIKA TYPER AV INDUSTRIELL RENGÖRING Lösningsmedel som löser olja och andra feta föroreningar. Används med fördel i smådelstvättar och tvättmusslor, samt vid fordonsrengöring vintertid i kombination med ett alkaliskt avfettnings-medel. Skall användas på torra ytor och ska inte späs med vatten. Efterspola ytan med rent vatten. Ikaclean Rexol-P För smådelstvättar och tvättmusslor. Stark, löser asfalt, fett, leveransvax, olja, tectyl, tjära, vägsalt etc. Angriper inte glas, metall, plasteller gummidetaljer. Alternativ till lacknafta, fotogen, kristallolja etc. Aromatfri, obetydlig lukt. Baseras på N-paraffin. Används outspädd på torra underlag. Art.nr x5 L 25 L 200 L 1000 L Ikaclean Rexol-L För fordon, verkstadsindustrier, smådelstvättar och tvättmusslor. Löser asfalt, fett, leveransvax, olja, tectyl, tjära, vägsalt etc. Utmärkt för avvaxning. Lågaromatisk, liten egendoft. Baserad på alifatnafta. Används outspädd. Art.nr x5 L 25 L 200 L 1000 L Ikaclean Rexol-A För nya fordon, motorer, kapel m.m. Högaromatisk, löser tjärstänk och vägsalt. Används outspädd på torra underlag. Art.nr Art.nr parfym 3x5 L P P 25 L 200 L SMÅDELSTVÄTTAR Praktiska verkstadstvättar för rengöring och avfettning av t ex maskindelar. Övrig information se sid. 218 ring:

9 UNDERHÅLLSKEMIKALIER Grafisk industri TVÄTTVÄTSKOR, LÖSNINGSMEDEL & FÄRGBORTTAGNING FÖR GRAFISK INDUSTRI ETT URVAL AV PRODUKTER LÄMPLIGA FÖR TRYCKERIER, STORA SOM SMÅ Högpresterande produkter för bästa möjliga resultat. Vår långvariga erfarenhet garanterar rätt produkt till rätt användningsområde. Ikaclean Färgtvättvätska Automat För rengöring av gummidukar, valsar, cylindrar, plåtar etc. Används i automattvättar i ark- och rotationspressar. Löser effektivt tryckfärg. Medelsnabb avdunstning. Används i koncentrat, men är blandningsbar med vatten. Aromatfri och tensidfri. Flampunkt 62 C. Innehåller ej krom, konserveringsmedel, klorerande kolväten och är ej ackumulerande. Art.nr L Ikaclean Färgtvättvätska Speed För rengöring av gummidukar, gummivalsar, metallvalsar, plastvalsar, plåtar, färglådor etc. Kan även användas i automattvätt och fungerar bra i arkpressar där man använder Baldwin & Oxidry gummiduktstvätt. Löser effektivt tryckfärg. Avdunstar relativt snabbt. Används alltid i koncentrat. Aromatfri och tensidfri. Flampunkt 36 C. Innehåller ej krom, konserveringsmedel, klorerande kolväten och är ej ackumulerande. Art.nr L Ikaclean Kombi 256 Quick Wash Special För mindre och medelstora tryckpressar. Hybrid tvättvätska, används för manuell och automattvätt. Flampunkt ca 65 C. Art.nr L 502

10 Ikaclean Kombi IPA För färg och lack. Används inom kemisk/teknisk industri, stålteknisk industri och för rengöring. Löser nitrocellulosa, olja och vax. Används också i rengörings- & polermedel och är lämplig som frostskyddsvätska för vindrutespolare och tryckluftsbromsar. Isopropanol. Svag doft. Art.nr L 200 L Ikaclean Kombi Färgborttagning För cylinder och gummiduk. Rengör intorkad och hårt sittande tryckfärg på mottryckcylinder samt gummiduk. Flampunkt ca 40 C. Svag doft Art.nr x5 L IKATEX 9005 För putsning och polering av känsliga ytor. Se Torkmaterial Sid 477 ring:

11 UNDERHÅLLSKEMIKALIER Tryckeri RENGÖRING INOM FLEXOGRAFISKT TRYCK ETT URVAL AV PRODUKTER LÄMPLIGA FÖR TRYCKERIER Produkter som används för att göra rent inom flexografiskt tryckeri, valsar och färgverk för vattenbaserade färger inom wellpapp och kartongindustri. Ikaclean Kombi Flexo Gel Blue För rengöring av keramiska rastervalsar. Gelbaserat, alkaliskt, djupverkande rengöringsmedel. Art.nr 258 6x750 ml Ikaclean Kombi Six För rengöring av UV-färger inom färgverk, rastervalsar, rakelsystem m.m. Innehåller speciella vätmedel för att lösa vattenbaserade UV-färger. Svagt alkalisk. Art.nr L Ikaclean Kombi Seven För rengöring av spritbaserade färger inom maskinell rengöring av tryckdetaljer. Lämplig för t.ex. färglådor, slangar, raklar, valsar etc. Alkalisk. Art.nr L Ikaclean Kombi Nine För rengöring av vattenbaserade färger. Rengöringsmedel för ursköljning av färgverk. Har en uppmjukande och lösande effekt. Svagt alkalisk. Art.nr L 200 L 504

12 marknadens bästa torkprodukter! Ikatex är Ikaros egen produktlinje för alla tänkbara behov inom avtorkning. Vare sig du behöver torkdukar eller torkpapper för att rengöra dina händer, en kraftigt nedsmutsad maskindetalj, ett känsligt instrument eller lättrepade ytor finns här en produkt för dig. arna är anpassade för att förenkla åtkomst vid arbete. Ring gärna våra säljare - de är experter på att hitta en passande lösning för just dina behov! Nedan hittar du exempel på produkter i denna serie. ikatex 8095, 7085, 7065 och 7055 Textila torkdukar i olika material, såsom lakansväv, trikå, flanell med mera. en är bekvämt portabel med ett behändigt plasthandtag. Ikatex Mikro och Metrio Slitstarka och tåliga torkpapper. Hylslösa 1-lagersdukar för lättare avtorkning eller avtorkning av händer. arna finns med fler, tunnare rullar eller färre tjockare. Ikatex 9004, 9005, 9043 och Soft 83 Luddfria och våtstarka non-wovendukar för avtorkning av känsliga ytor i större förpackning. Perforering i locket gör dem lättåtkomliga vid fortlöpande arbete. Ikatex 9004 Rulle Slitstarka, högkvalitativa non-wovendukar på rulle för avtorkning av känsliga ytor. Det behändiga locket gör det enkelt att dra ur dukar, utan att rullen fläckas eller nedstänks. Ikatex 9004 och 9005 Box Slitstarka, luddfria non-wovendukar för avtorkning av känsliga ytor i en mindre, smart förpackning där dukarna görs lättåtkomliga genom olika perforeringar.

13 BILVÅRD Essex bilvårdskit Art.nr Essex Fälgrent 0,5 lit Essex Fönsterputs 0,5 lit Essex Insektsbort 0,5 lit Essex Snabbvax 0,5 lit Essex Super Shine 0,5 lit Essex Vaxschampo 0,5 lit Essex Vinyl 0,5 lit Bilsvamp 2 st

produktkatalog Tel. 0417-15015 Order: ronny@kontorsvaruhuset.se

produktkatalog Tel. 0417-15015 Order: ronny@kontorsvaruhuset.se produktkatalog Tel. 0417-15015 Order: ronny@kontorsvaruhuset.se Innehålsförteckning 6-9 Alkaliska rengöringsmedel Sanetin Solvynol Blue Solvynol Neutral Solvynol VEG Solvynol OC Solvynol HD Solvynol

Läs mer

produktkatalog jan 2010

produktkatalog jan 2010 produktkatalog jan 2010 cleaning technology TEL 0455-566 40, TEL FAX 0455-56640, 49, FAX EMAIL 0455-566 info@sanego.se, 49, EMAIL info@sanego.se, www.sanego.se www.sanego.se MILJÖMÄRKT 313 088 Solvynol

Läs mer

PRODUKTKATALOG. Lokal/Fastighet Hygien Disk/tvätt Avfettning/bilvård Personligt skydd System Plum. www.biokleen.se

PRODUKTKATALOG. Lokal/Fastighet Hygien Disk/tvätt Avfettning/bilvård Personligt skydd System Plum. www.biokleen.se www.biokleen.se PRODUKTKATALOG Lokal/Fastighet Hygien Disk/tvätt Avfettning/bilvård Personligt skydd System Plum Biokleen ligger i framkant i utvecklingen av miljöanpassade produkter. Redan 2003 blev våra

Läs mer

Hotell Restaurang Café Catering Sjukvård Kommuner Industri. Produktkatalog. Produkter och system för Disk, Tvätt, Rengöring, Hygien och Desinfektion

Hotell Restaurang Café Catering Sjukvård Kommuner Industri. Produktkatalog. Produkter och system för Disk, Tvätt, Rengöring, Hygien och Desinfektion Hotell Restaurang Café Catering Sjukvård Kommuner Industri Produktkatalog Produkter och system för Disk, Tvätt, Rengöring, Hygien och Desinfektion Varsågod! En ny katalog som innehåller ett brett sortiment

Läs mer

Lilla städskolan rent på Papyrus vis

Lilla städskolan rent på Papyrus vis Supporting you I Sverige är Papyrus den ledande grossisten för finpapper, packprodukter och förbrukningsvaror. Vi har alltid värnat om produkterna och deras kvalitet, men har också insett vikten av att

Läs mer

LÖSNINGAR FÖR DINA TVÄTTBEHOV

LÖSNINGAR FÖR DINA TVÄTTBEHOV LÖSNINGAR FÖR DINA TVÄTTBEHOV Ren tvätt varje gång! Nilfisk marknadsför tvättmedel för professionell tvätt inom olika områden. Våra tvättmedel har utvecklats för att möta behoven hos professionella tvättinrättningar.

Läs mer

PRODUKTKATALOG. Klotterborttagare - Skuggborttagare - Klotterskydd Fasadtvätt - Impregnering - Färgborttagare Specialprodukter

PRODUKTKATALOG. Klotterborttagare - Skuggborttagare - Klotterskydd Fasadtvätt - Impregnering - Färgborttagare Specialprodukter PRODUKTKATALOG Klotterborttagare - Skuggborttagare - Klotterskydd Fasadtvätt - Impregnering - Färgborttagare Specialprodukter OM OSS KUNSKAP Allt börjar med kunskap! MPE erbjuder branschens mest omfattande

Läs mer

Certified. Produktkatalog

Certified. Produktkatalog Certified Produktkatalog Y O U C A N R E L Y O N Y O U C A N R E L Y O N Välkommen till vår produktkatalog! Historien om CERTIFIED och systerdivisionerna dateras ända till 1919. CERTIFIED är en division

Läs mer

en skinande vardag De bästa städprodukterna för hemmastädare och proffs badrum, duschväggar och WC Handla på pthome.se redan idag

en skinande vardag De bästa städprodukterna för hemmastädare och proffs badrum, duschväggar och WC Handla på pthome.se redan idag De bästa städprodukterna för hemmastädare och proffs Ta bort det farliga dammet Kalkfritt, rent och fräscht i badrum, duschväggar och WC Enklaste sättet till skinande fönster Skinande och rena golv Rent

Läs mer

ER SERVICEPARTNER INOM RESTAURANG OCH STORKÖK

ER SERVICEPARTNER INOM RESTAURANG OCH STORKÖK www.diskbolaget.se 2 ER SERVICEPARTNER INOM RESTAURANG OCH STORKÖK Personligt ansvar, snabba leveranser, god service och teknisk kompetens till bra priser. Vi kan från våra bussar leverera en trygghet

Läs mer

Välkommen till vår produktkatalog!

Välkommen till vår produktkatalog! Y O U C A N R E L Y O N Y O U 2 C A N R E L Y O N Välkommen till vår produktkatalog! Historien om CERTIFIED och systerdivisionerna dateras ända till 1919. CERTIFIED är en division av NCH Sverige (se längst

Läs mer

Vad gör Activa golvvårdsprodukter unika?

Vad gör Activa golvvårdsprodukter unika? Produktguide 2008 Vad gör Activa golvvårdsprodukter unika? Vad är det som gör Activa golvvårdsprodukter unika och vad är fördelen med att använda just dessa produkter? Vi ska försöka ge en kortfattad förklaring.

Läs mer

MINSKA RISKEN FÖR ALLERGIER OCH EKSEM STÄDNING

MINSKA RISKEN FÖR ALLERGIER OCH EKSEM STÄDNING MINSKA RISKEN FÖR ALLERGIER OCH EKSEM STÄDNING MINSKA RISKEN FÖR ALLERGIER OCH EKSEM STÄDNING PREVENT Prevent, f.d. Arbetarskyddsnämnden 1996 1:a upplagan, 1:a tryckningen TEXT: Ann-Beth Antonsson, IVL

Läs mer

Produktkatalog. Intervju med en kund... Quality Spa & Resort bytte till Vikur för priserna och kvalitetens skull

Produktkatalog. Intervju med en kund... Quality Spa & Resort bytte till Vikur för priserna och kvalitetens skull Intervju med en kund... Quality Spa & Resort bytte till Vikur för priserna och kvalitetens skull Produktkatalog STÄD NR Efter investeringar på närmare en halv miljard kronor öppnade under våren 007 Quality

Läs mer

Total Korrosionsskydds Produkter

Total Korrosionsskydds Produkter Q U E D A L I T Y S Y S T E M S R E G I T E R E N V I R O N M E N T A L S Y S T E M R E G I S T E R D E Total Korrosionsskydds Produkter Miljö Vänliga VpCI /MCI Teknologi COLOR KEY: VpCI Elektronikprodukter

Läs mer

Cargo Oil AB Vi är ett helsvenskt privat ägt oberoende oljebolag med huvudkontor

Cargo Oil AB Vi är ett helsvenskt privat ägt oberoende oljebolag med huvudkontor Cargo Oil AB Vi är ett helsvenskt privat ägt oberoende oljebolag med huvudkontor i Partille och produktion av smörjmedel i 7 länder. Företaget grundades 1971 och var under åren 1971 1995 verksamt under

Läs mer

vår miljö miljöguiden för kontoret www.kontorab.se

vår miljö miljöguiden för kontoret www.kontorab.se vår miljö miljöguiden för kontoret www.kontorab.se ÄR DET SÅ HÄR VI VILL HA DET... 2 ... eller så här? Global uppvärmning, försurning, växande avfallsberg etc. Listan kan göras lång när det gäller de hot

Läs mer

k L an f okala a ör Produkter & Tjänster ekomma vvikelser

k L an f okala a ör Produkter & Tjänster ekomma vvikelser Lokala avvikelser kan förekomma Produkter & Tjänster VÄLKOMMEN TILL DITEC Välkommen som kund hos DITEC - Sveriges största bilvårdskedja. Vi finns på cirka 100 platser i landet och har som mål att leverera

Läs mer

för barn - Information och råd till gravida och småbarnsföräldrar Torr bakom öronen om hygienprodukter

för barn - Information och råd till gravida och småbarnsföräldrar Torr bakom öronen om hygienprodukter Torr bakom öronen om hygienprodukter för barn - Information och råd till gravida och småbarnsföräldrar [Framsida] Torr bakom öronen om hygienprodukter för barn - Information och råd till gravida och småbarnsföräldrar

Läs mer

DIN PARTNER I TEXTILVÅRD OCH HYGIEN

DIN PARTNER I TEXTILVÅRD OCH HYGIEN DIN PARTNER I TEXTILVÅRD OCH HYGIEN Vic Kemi grundades 1968 av Erling Andersson och består idag av huvudkontor och lager i Borås, samt försäljningskontor och akutlager i Stockholm och Oslo. Vi har varit

Läs mer

Produktguide för industrin

Produktguide för industrin Produktguide för industrin Issue 5 Att göra det rätta valet Med denna omfattande produktguide kan du lätt hitta de bästa Loctite produkterna för att lösa tekniska problem inom såväl tillverkningsindustrin

Läs mer

DEN HÅLLBARA FÄRGEN MÅLA GOLV ARBETSRÅD INOMHUS

DEN HÅLLBARA FÄRGEN MÅLA GOLV ARBETSRÅD INOMHUS DEN HÅLLBARA FÄRGEN MÅLA GOLV ARBETSRÅD INOMHUS MÅLA TRÄ- och BETONGGOLV INOMHUS Beckers erbjuder olika alternativ när du skall måla träoch betonggolv. Vilken produkt du väljer beror på typ av golvyta.

Läs mer

Våra rena sidor. att städa med hjärtat

Våra rena sidor. att städa med hjärtat Våra rena sidor att städa med hjärtat Projektledare Therése Sjödin Grafisk formgivning Therése Sjödin Foto Matts Skagshöj, Patrik Leonardsson, istock photo Innehållsförteckning Förord 5 Varför städar vi

Läs mer

3M Tejp och lim. Produktguide. Bästa. fäste med. rätt teknik

3M Tejp och lim. Produktguide. Bästa. fäste med. rätt teknik 3M Tejp och lim Produktguide Bästa fäste med rätt teknik Möjligheterna är obegränsade Läs och låt dig inspireras Goda råd och idéer Det är mycket lättare att uppnå perfekt resultat med tejp och lim om

Läs mer

Golvkunskap. Av Björn Ljungquist www.abljungquist.se 2007-07-07. Inledning

Golvkunskap. Av Björn Ljungquist www.abljungquist.se 2007-07-07. Inledning 1 Golvkunskap Av Björn Ljungquist www.abljungquist.se 2007-07-07 Inledning Sedan städning blivit ett etablerat yrke, som kräver kunskaper och kompetens samt ger en hel del människor sin dagliga utkomst,

Läs mer

Swep Städsystem. Bäst har blivit ännu bättre

Swep Städsystem. Bäst har blivit ännu bättre Swep Städsystem Bäst har blivit ännu bättre Inget slår Swep! Mer än 40 års framgång är ingen slump. Redan när Swep lanserades var succén omedelbar, och marknadens första för-preparerade moppsystem satte

Läs mer

Konsten att tvätta och vårda sina händer. Hygien och funktion i perfekt harmoni

Konsten att tvätta och vårda sina händer. Hygien och funktion i perfekt harmoni Konsten att tvätta och vårda sina händer Hygien och funktion i perfekt harmoni I harmoni med dina hygienbehov Rena och torra händer är säkra händer Handhygien är viktigt för att du skall hålla dig frisk.

Läs mer

STÄDNING OCH UNDERHÅLL

STÄDNING OCH UNDERHÅLL STÄDANVISNINGAR OFFENTLIGA MILJÖER för CC Höganäs kakel och klinker. VÄRDA ATT VÅRDA Golv i offentliga miljöer väljs av speciella orsaker. I köpcentrumet ska golvet vara både funktionellt och vackert,

Läs mer

Våra produkter är godkända enligt ledande internationella standarder.

Våra produkter är godkända enligt ledande internationella standarder. Våra produkter är godkända enligt ledande internationella standarder. 208 Personal ska på ett enkelt sätt kunna överföra vätskor mellan behållare. VÄTSKEHANTERING God miljösäkerhet förutsätter rätt arbetsverktyg.

Läs mer

Moppar och städutrustning. Helhetskoncept för städningen.

Moppar och städutrustning. Helhetskoncept för städningen. Moppar och städutrustning. Helhetskoncept för städningen. Städa smart och miljövänligt. Vi vet att det ställs stora krav på professionell städning idag. Därför har vi utvecklat ett helhetskoncept för moppar

Läs mer