Pivottabeller. Del 1. Dan-Rune Hanssen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Pivottabeller. Del 1. Dan-Rune Hanssen"

Transkript

1 Pivottabeller Del 1 Dan-Rune Hanssen

2 Innehållsförteckning Vad använder jag en pivottabell till?... 3 Hur skapar jag en pivottabell?... 4 Gör så här för att skapa en Pivottabell... 4 Beräkning av medellön... 7 Formatera pivotabellen... 7 Byt fält i Pivottabellen... 8 Pivotera tabellen... 9 Visa detaljinformation... 9 Dölj vissa fält Använda sidfält Använd flera sidfält Ändra Pivottabellens inställningar Formatalternativ Källdataalternativ Externa data Gruppering Gruppering av fält Gruppering av element i ett fält Gruppering på datumfält Gruppering på klockslag

3 En introduktion i Pivottabeller Vad använder jag en pivottabell till? När du behöver analysera stora datamängder som finns i en Excellista, Accessdatabas eller annan extern datakälla använder du lämpligast en Pivottabell. Det är ett mycket kraftfullt och flexibelt verktyg som på ett enkelt och interaktivt sätt kan göra stora datamängder överskådliga. Ordet Pivot betyder på engelska Rotera så man skulle kunna kalle det för en Roteringstabell istället. I Exemplet nedan visas hur man kan summera en hel lista och visa resultatet på ett pedagogiskt sätt. Man kan också i nästa steg visa denna information i form av ett s.k. Pivotdiagram. OBS! Bilderna i denna artikel är från Excel XP. En-dimensionell pivottabell Två-dimensionell pivottabell 3

4 Hur skapar jag en pivottabell? För att kunna skapa en pivottabell krävs att du har data lagrade i tabellform, antingen i ett kalkylblad eller externt. Samtliga fältnamn måste vara unika. I denna artikel kommer vi att analysera löner och ta fram önskad lönestatistik. Tabellstrukturen ser ut så här: TNS Personnr Ålder Kön Avdelning Region Efternamn Förnamn Lön Kvinna Marknadsföring Nord Abrahamsson Edna Man Redovisning Väst Abrahamsson Staffan Man Teknik och konstruktion Mitt Adolfsson Anders Man F&U Syd Ahlner Claes Kvinna Utbildning Mitt Ahlner Anette Man Redovisning Syd Ahlström Mats Man Marknadsföring Nord Ahlström Georgios Man Administration Nord Albertsson Gert Man Utbildning Mitt Albertsson Sverker Gör så här för att skapa en Pivottabell 1. Placera markören var som helst i tabellen 2. Klicka på menyn Data! Rapport för Pivottabell och Pivotdiagram 4

5 3. Vi väljer Microsoft Excel-lista eller databas. Klicka på Nästa 4. Tabellen markeras. Klicka på nästa 5. Välj På nytt kalkylblad och klicka på Slutför 6. Kalkylbladet visas på nedanstående sätt. 7. I rutan dataelement placerar du det fält i tabellen som ska analyseras. Det ska vara ett numeriskt fält 8. I rutan Radfält visar du det fält som ska visas radvis 9. I rutan Kolumnfält visar du det fält som ska visas kolumnvis 5

6 10. Nu ska du placera ut fältnamnen i Pivottabellen. Börja med det fält som ska analyseras. I detta fallet är det fältet Lön. Dra och släpp det i Dataområdet. 11. Den totala lönesumman visas 12. Dra sedan fältnamnet Avdelning från Fältlistan till Radfältet. (Rutan under Summa av lön) 13. Dra sedan fältet Kön från Fältlistan till Kolumnfältet (Rutan till höger om Summa av Lön) 6

7 Beräkning av medellön När du drar ett fält med numeriskt innehåll till Dataområdet får det som standard funktionen Summa. Om fältet innehåller text får det som standard funktionen Antal. Gör så här för att ändra till funktionen Medel: 1. Dubbelklicka på knappen Summa av Lön 2. Följande dialogruta visas 3. Klicka på Medel Formatera pivottabellen Eftersom en medelfunktion baseras på en division kommer den att generera en massa decimaler. Gör så här för att formatera pivottabellen. 4. Klicka på knappen Tal i ovanstående dialogruta 7

8 5. Välj Kategori Valuta, sätt antalet decimaler till 0. Resultatet blir följande: Byt fält i Pivottabellen Att byta fält i Pivottabellen för att visa informationen med en annan struktur är väldigt enkelt. Ta den fältknäpp du vill byta ut och dra den ur pivottabellen. En symbol med ett kryss visas. Dra sedan det nya fältet till den plats där du önskar. 8

9 Pivotera tabellen Att pivotera (rotera) en pivottabell för att ändra strukturen gör du genom att dra radfältet till kolumnfältet och vice versa. Resultatet kan bli på följande sätt: Informationen visas nu i omvänd ordning. Visa detaljinformation Om du tycker att vissa siffror är extra intressanta och vill se detaljerad information om dessa kan du göra på följande sätt: Markera den cell du vill analysera: Klicka på knappen Visa Detalj i verktygsfältet Pivottabell. OBS! Du kan också dubbelklicka i cellen. 9

10 Resultatet visas på ett separat kalkylblad Dölj vissa fält Om du vill dölja vissa element i kolumnen så klickar du på pilen längst till höger fältknappen och bockar av det fält du vill dölja. Klicka på OK 10

11 Resultatet blir följande: Använda sidfält Ett sidfält använder du när du vill göra ytterligare urval i en pivottabell, men bibehålla överskådligheten. Dra en fältetikett till sidfältet 11

12 Klicka på pilen och välj vilket element du vill titta på. Klicka på OK Resultatet blir följande: Använd flera sidfält Om du bara vill behöver ta fram ett enstaka värde baserat på flera olika kriterier i fälten kan du lägga upp samtliga fältnamn som sidfält 12

13 Ändra Pivottabellens inställningar Pivottabeller är skapade objekt. Till skillnad från kalkylblad så skapas pivottabellens rader och kolumner genom olika ingrepp från användaren. Dialogrutan Alternativ innehåller en mängd möjligheter att ändra inställningarna. Du kan spara mycket tid om du lär dig vilka möjligheter som finns. För att ta fram dialogrutan Alternativ, klicka på knappen Pivottabell i verktygsfältet Pivottabell: Följande meny visas: Klicka på Tabellalternativ. Följande dialogruta visas: 13

14 Standardinställningarna för Format och dataalternativ i pivottabellen visas i bilden ovan. Formatalternativ Alternativ Namn Summering av kolumner Summering av rader Autoformatera tabell Delsumma av dolda element Kombinera etiketter Bevara formateringen Upprepa elementetiketter på varje utskriven sida Märk totalvärden med * Sidlayout Fält per kolumn För felvärden, visa: För tomma celler, visa: Ange utskriftsrubriker Beskrivning Pivottabellens namn. Standard är Pivottabell n Visar en summering av kolumnerna under pivottabellen. Visar en summering av raderna till höger om pivottabellen. Kopplar en autoformatering till tabellen. Inkluderar dolda element från sidfälten i delsummorna. Sammanfogar cellerna för kolumn- och radetiketter för att göra tabellen mer kompakt och överskådlig. Bibehåller formatering när tabellen uppdateras. Infogar utskriftsrubriker Visar en asterisk (*) vid delsummor och totaler för att visa att de innehåller dolda element. Fungerar bara på pivottabeller baserade på OLAP-källa. Sidordning när bredden på pivottabellen blir större än en sida. Antal sidfält som ska visas innan Excel påbörjar en ny rad (eller kolumn) av sidfält. Anger vad som ska visas i en cell om ett felvärde uppstår. Detta inkluderar även #Division/0 Anger vad som ska visas i en cell om en cell är tom Används för att sätta kolumnrubriker som visas på varje utskriven sida av en rapport. 14

15 Källdataalternativ Alternativ Spara data med tabellayout Aktivera nedbrytning till detaljer Uppdatera när filen öppnas Uppdatera varje x minut Beskrivning Innebär att tabellen uppdateras snabbare Tillåter nedbrytning av individuella element i dataområdet. Uppdaterar data varje gång filen som innehåller databasen öppnas. Anger hur ofta en data ska uppdateras. Externa data Spara lösenord Bakgrundsfråga Optimera minnet Sparar lösenordet för den externa databasen i arbetsboken Kör den externa databasfrågan i bakgrunden så att du kan arbeta under uppdateringen av data. Reducerar mängden minne som används under uppdatering 15

16 Gruppering En gruppering i en pivottabell kan delas i två olika typer. Antingen grupperar man fälten eller så grupperar man elementen i en ett fält. När du grupperar fälten slår du samman flera fält till ett enda med ett nytt namn. Att gruppera elementen i ett fält betyder att du beroende på vad fältet innehåller för typ av information kan dela upp denna i mer överskådliga små delar. Gruppering av fält I exemplet ska vi presentera medellönerna för de olika avdelningarna. Tre avdelningar sysslar med likartad verksamhet och vi ska därför slå ihop de tre avdelningarna F & U, Ingenjör samt Teknik och konstruktion. Markera först fältet F & U, håll därefter ned Ctrl-tangenten och markera fälten Ingenjör och Teknik och konstruktion. Högerklicka i någon av de markerade cellerna. Följande snabbmeny visas: Välj Gruppera och visa detaljer! Gruppera 16

17 En ny avdelning med namnet Avdelning2 samt en ny Grupp har skapats. Vi döper om den nya gruppen till Data samt tar bort den ursprungliga Avdelningen ur pivottabellen. 17

18 Resultatet blir då på följande sätt: 18

19 Gruppering av element i ett fält Om ett fält innehåller numeriska data; Datum, Klockslag, Ålder etc kan du välja att dela upp dessa olika element i mindre enheter. I det första exemplet ska vi dela upp de anställda i olika åldersgrupper. Utgångsläget ser ut på följande sätt: Högerklicka varsomhelst i fältet Ålder. Följande snabbmeny visas: Välj Gruppera och visa detaljer! Gruppera 19

20 Följande dialogruta visas: Vi ändrar intervallet till 5 och klickar OK. Resultatet blir på följande sätt: Vi får en uppdelning på 5-års intervaller och tabellen blir lätt att analysera. 20

21 Gruppering på datumfält Om ett fält innehåller datum med giltigt datumformat så kan du göra en detaljerad gruppering på dessa. Pivottabellen ser på följande sätt: Högerklicka varsomhelst i fältet Datum. Följande snabbmeny visas: 21

22 Välj Gruppera och visa detaljer! Gruppera Följande dialogruta visas: Vi väljer Kvartal och År. (Om vi utelämnar År grupperas kvartalen oavsett år så om du har data över flera år måste du ta med År.) Resultatet blir följande: 22

23 Gruppering på klockslag Om du i datumfältet även angett klockslag för exempelvis en försäljningshändelse kan du visa vid vilka klockslag försäljning går bäst. Högerklicka varsomhelst i fältet Datum. Följande snabbmeny visas: Välj Gruppera och visa detaljer! Gruppera Följande dialogruta visas: Välj timmar och klicka på OK. Resultatet blir följande: 23

24 24

Microsoft. Excel 2010. Migrera till Excel 2001. från Excel 2003

Microsoft. Excel 2010. Migrera till Excel 2001. från Excel 2003 I den här guiden Migrera till Excel 2001 Microsoft skiljer sig rent utseendemässigt mycket, så vi har skapat den här guiden för att hjälpa dig att snabbare lära dig programmet. Här kan du läsa om de viktigaste

Läs mer

ÖVNINGAR TILL EXCEL KAPITEL 1.

ÖVNINGAR TILL EXCEL KAPITEL 1. ÖVNINGAR TILL EXCEL KAPITEL 1. 1. Skapa nedanstående kalkyl i Excel. I ruta B5 och B11 skall du inte skriva in värden utan Formler. I B5 skriver du = B2+B3+B4 och i B11 skriver du =B7+B8+B9+B10 I B13 skall

Läs mer

INNEHÅLL EXCEL 2000 FORTSÄTTNING...

INNEHÅLL EXCEL 2000 FORTSÄTTNING... INNEHÅLL EXCEL 2000 FORTSÄTTNING... 2 LABORATIONSHÄFTETS MÅL...2 DIAGRAM... 2 Ändra färger, mönster, linjer och kantlinjer i diagram... 3 Formatera diagramelement... 3 Formatera delar och perspektiv i

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Kapitel 1 - Specialtecken, radavstånd och Autokorrigering... 5 Nedsänkt text... 5 Upphöjd text... 5 Hårt blanksteg... 5 Normal text... 5 Autokorrigering... 5 Kapitel 2 - Numrerad

Läs mer

Excel 2007... 3 Formler... 4 Parenteser i formler... 4 Funktioner... 4 Format... 5 Procenträkning... 6 Procentuell andel... 6 Procentuell förändring

Excel 2007... 3 Formler... 4 Parenteser i formler... 4 Funktioner... 4 Format... 5 Procenträkning... 6 Procentuell andel... 6 Procentuell förändring Jan Johansson Excel 2007... 3 Formler... 4 Parenteser i formler... 4 Funktioner... 4 Format... 5 Procenträkning... 6 Procentuell andel... 6 Procentuell förändring (ökning/minskning)... 7 Påläggsprocent

Läs mer

January 2008 Daniel Cronholm Sensus 073 600 8000 daniel@biblios.se biblios.se/data

January 2008 Daniel Cronholm Sensus 073 600 8000 daniel@biblios.se biblios.se/data Blandade övningar I det här häftet har jag samlat lite blandade övningar. Vissa delar kanske vi inte hinner gå igenom, men de kan ändå vara av intresse. Man kan med andra ord säga att det är extraövningar

Läs mer

Dags att skriva uppsats?

Dags att skriva uppsats? Dags att skriva uppsats? Grundkurs i Word 2010 SDM Studentdatorutbildning vid Malmö högskola Att skriva i Word! 1 Börja skriva/skapa ditt dokument- något att tänka på 1 Spara ditt dokument 1 Bra att veta

Läs mer

Datakörkortet. behandlade ord

Datakörkortet. behandlade ord Datakörkortet behandlade ord Modul 4 Facit finns inte till alla uppgifter. I vissa fall är instruktionerna i uppgifterna tillräckligt detaljerade. 4A Formatera 1. Öppna boken formatera.xls. 2. Markera

Läs mer

Umeå universitet 2004-01-15 Tillämpad fysik och elektronik Åke Fransson. Första hjälpen i. Excel

Umeå universitet 2004-01-15 Tillämpad fysik och elektronik Åke Fransson. Första hjälpen i. Excel Umeå universitet 2004-01-15 Tillämpad fysik och elektronik Åke Fransson Första hjälpen i Excel Kapitel Innehåll Sida 1 VERKTYGSFÄLT OCH KOMMANDON 4 2 ARBETSYTAN 7 2.1 Kalkylblad 2.2 Markera 2.3 Radhöjd

Läs mer

Manual Enkät. Senselogic AB Version 2.3

Manual Enkät. Senselogic AB Version 2.3 Manual Enkät Senselogic AB Version 2.3 Innehållsförteckning 1 Användningsområde... 1 2 Inställningar för enkät... 1 2.1 Fliken Allmänt... 1 2.2 Fliken Frågor... 2 2.2.1 Textfråga... 3 2.2.2 Envalsfråga...

Läs mer

Kom igång med WinPig Slakt

Kom igång med WinPig Slakt Kom igång med WinPig Slakt Generella funktioner 1 Filter (sökfunktion) 1 Olika typer av filter 1 Genvägsikoner 2 Allmänt att tänka på 3 Förutsättningar 3 Snabbkommandon och funktioner 3 Sök-ikonen 3 Ta

Läs mer

TEIE17 Industriell ekonomi

TEIE17 Industriell ekonomi TEIE17 Industriell ekonomi Resurslab B Excel I denna laboration ska du titta närmare på kalkylprogrammet Excel från Microsoft. Många tror att Excel är något att bara göra lite diagram i och summera lite

Läs mer

Användarhandledning. KomMed Medlemssystem. Innehåll

Användarhandledning. KomMed Medlemssystem. Innehåll KomMed Medlemssystem Användarhandledning 140902. V11. Senaste version av detta dokument hittar du på KomMeds startsida. Innehåll 1. Att komma igång... 2 1.1 Inloggning... 2 1.2 KomMed arbetsyta... 3 1.3

Läs mer

Microsoft Excel 2013 Grunder

Microsoft Excel 2013 Grunder EXCEL 2013 Grunder EXCEL 2013 Grunder Inledning Mål och förkunskaper...5 Pedagogiken...5 Hämta övningsfiler...6 1 Introduktion till Excel Starta programmet...7 Avsluta programmet...7 Programfönstret...8

Läs mer

Administration IdrottOnline Förbund Administration

Administration IdrottOnline Förbund Administration Uppdaterad 2011-03-02 Administration IdrottOnline Förbund Administration Inledning IdrottOnline är idrottens verktyg för kommunikation och administration. IdrottOnline ägs och utvecklas av Riksidrottsförbundet,

Läs mer

PHOCA GALLERY (v 3.2.3)

PHOCA GALLERY (v 3.2.3) Joomla Guide 2.5.11 PHOCA GALLERY Sida 1 av 37 PHOCA GALLERY (v 3.2.3) I denna guide får du veta mer om: Inledningen till PHOCA GALLERY: Vad är ett Phoca Gallery Phoca Gallery Kontrollpanelen Stegen i

Läs mer

Webbverktyg/ eportfolio

Webbverktyg/ eportfolio Webbverktyg/ eportfolio vägledning i programmet och praktisk användarguide Bengt Engström, Projektsamordnare Peter Åhnberg, Projektadministratör Ansvarig företagskontakter Ansvarig webbverktyg/eportfolio

Läs mer

Dokumentation Word & Excel. Office 2010

Dokumentation Word & Excel. Office 2010 Dokumentation Word & Excel Office 2010 Tiina Janson/Immi Johnsson 2013 Innehållsförteckning Allmänna nyheter i Office 2010...4 Nytt gränssnitt... 4 Återställa arbete som inte sparats... 4 Menyflikar...

Läs mer

En introduktion till. en webb baserad tjänst för enkäter av olika slag. version 4.4

En introduktion till. en webb baserad tjänst för enkäter av olika slag. version 4.4 En introduktion till en webb baserad tjänst för enkäter av olika slag version 4.4 Sida 1/26 - INNEHÅLL - 1 Allmänt...3 2 Allmänt om tjänsten...3 2.1 Strukturen...3 2.2 Vad behövs för att köra i gång?...3

Läs mer

DC UTBILDNING Excel 2013 fördjupningskurs EX13FÖ-1

DC UTBILDNING Excel 2013 fördjupningskurs EX13FÖ-1 DC UTBILDNING Excel 2013 fördjupningskurs EX13FÖ-1 Excel fördjupningskurs 2013, upplaga 1 DC UTBILDNING Box 1023 251 10 HELSINGBORG tel. 042-26 22 00 e-post: admin@dcutbildning.com Internet: www.dcutbildning.se

Läs mer

Läsa dokument/information i advantum

Läsa dokument/information i advantum Läsa dokument/information i advantum Förhandsgranskning Välj vilken funktion du vill ha på fönstret genom att klicka på knappen i fönstrets övre högra hörn. Intryckt knapp = du granskar varje dokument

Läs mer

Bruksanvisning. Programvara för analys av blodsockerresultat Version 3.01. Visa mätresultat. Visa olika slags rapporter

Bruksanvisning. Programvara för analys av blodsockerresultat Version 3.01. Visa mätresultat. Visa olika slags rapporter Bruksanvisning Visa mätresultat Visa olika slags rapporter Gör individuella mätarinställningar Spara flera användare Programvara för analys av blodsockerresultat Version 3.01 För användning med alla Bayers

Läs mer

Microsoft Office Excel, Grundkurs 1. Introduktion

Microsoft Office Excel, Grundkurs 1. Introduktion Dokumentation - Kursmaterial Innehåll 1. Introduktion 1.1. Programfönster 1.2. Inskrift och redigering 1.3. Cellformat 1.4. Arbeta med formler Kursövning E1.xlsx Egna Övningar E1E.xlsx - OnePRO IT, Bengt

Läs mer

BUSINESS INTELLIGENCE VERSION 7.1

BUSINESS INTELLIGENCE VERSION 7.1 BUSINESS INTELLIGENCE VERSION 7.1 INNEHÅLL: 1. Introduktion...2 2. Inloggning...3 3. Formulär...4 4. Nytt frågeformulär...5 5. Ändra befintligt frågeformulär...8 6. Frågeutskrift...10 7. Utskrift av Demoformulär...11

Läs mer

Vidamic Easy SMS CRM. Användarmanual

Vidamic Easy SMS CRM. Användarmanual Vidamic Easy SMS CRM Användarmanual Innehållsförteckning Introduktion 3 1.1 Systemkrav Installation 4 2.1 Första gången du startar Vidamic Easy SMS CRM 2.2 Avinstallera Vidamic Easy SMS CRM Skicka ett

Läs mer

Adobe DREAMWEAVER. CS6 Grunder

Adobe DREAMWEAVER. CS6 Grunder Adobe DREAMWEAVER CS6 Grunder I denna bok har vi använt svensk version av Dreamweaver CS6 och Windows 7. Om du använder andra versioner kan det se lite annorlunda ut hos dig. Har du installerat programmet

Läs mer

när du arbetar med uppsatser och andra långa texter

när du arbetar med uppsatser och andra långa texter Tricks i Word när du arbetar med uppsatser och andra långa texter Åsa Kronkvist Högskolan Kristianstad Våren 2007 Innehåll Dags att skriva uppsats?... 3 Att tänka på innan du börjar... 3 Spara klokt...

Läs mer

Mobilus Digital Rehab AB. 3.2 Användarmanual. (Ver. 3.2.1: Rev. A)

Mobilus Digital Rehab AB. 3.2 Användarmanual. (Ver. 3.2.1: Rev. A) Mobilus Digital Rehab AB 3.2 Användarmanual (Ver. 3.2.1: Rev. A) Användarmanual Ver. 3.2.1: Rev. A Innehåll 1. ANVÄNDA PROGRAMMET... 4 1.1 LAYOUT... 4 1.2 NAVIGERA... 5 2. SÖKA BILDER... 7 2.1 SÖK MED

Läs mer

Word-guide Introduktion

Word-guide Introduktion Word-guide Introduktion På det kognitionsvetenskapliga programmet kommer du läsa kurser inom flera olika vetenskapsområden och för varje vetenskapsområde finns ett speciellt sätt att utforma rapporter.

Läs mer

Grunderna i Excel. Identifiera gränssnittsobjekt som du kan använda för att utföra vanliga uppgifter.

Grunderna i Excel. Identifiera gränssnittsobjekt som du kan använda för att utföra vanliga uppgifter. Grunderna i Excel Excel är ett effektivt program för kalkylblad och dataanalys, men för att kunna använda det på bästa sätt måste du först förstå grunderna. I de här självstudierna beskrivs vissa av de

Läs mer