INTERNATIONELLA BEREDNINGEN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "INTERNATIONELLA BEREDNINGEN"

Transkript

1 STADSLEDNINGSKONTORET PROTOKOLL FINANSAVDELNINGEN/INTERNATIONELLA ENHETEN Deltagare Sten Nordin Eva-Louise Erlandsson Slorach Margareta Björk Anna-Karin Åstedt Olle Zetterberg Gunnar Björkman Anne-Marie Tingeborn Christian Kamill Karin Källström INTERNATIONELLA BEREDNINGEN Protokoll 2/2012, fört vid sammanträde den 14 mars Sammanträdets öppnande. 2. till dagordning 3. Representationsmottagningar Då festvåningens kök kommer att vara stängt för renovering under första halvåret 2012 gäller förslagen till bifall under nämnda tidsperiod förutsatt att extern catering kan användas för genomförandet av representationsmottagningar i Stadshuset. 3.1 ISO/IEC JTC 1/SC 27 IT Security Techniques Working Group and Plenary Meeting. Fråga från Swedish Standards Institute (SIS) om stadens värdskap vid en representationsmottagning i Stadshuset, Gyllene Salen, måndagen den 7 maj 2012 kl för ca 250 personer. (Dnr /2012) Swedish Standards Institute (SIS) står den 7-15 maj 2012 värd för ett globalt ISOmöte om informationsteknik, ISO/IEC JTC 1/SC 27 IT Security Techniques Working Group and Plenary Meeting. Syftet med konferensen, som äger rum på Hotell Hilton vid Slussen, är att vidareutveckla standarder för informationssäkerhet, såsom kryptering, produktsäkerhet och för personlig integritet och personlig IDhantering. Det är ett årligt cirkulerande möte och målet är att skapa förutsättningar för rätt informationssäkerhet i samhället och i näringslivet. Till konferensen väntas ca 250 deltagare från ett 40-tal länder. En majoritet av dessa forskare, säkerhetsexperter, myndighetsrepresentanter, opinionsbildare och företrädare för intresseorganisationer kommer att vara från utlandet. Swedish Standards Institute,

2 SID 2 (12) genom Lars Flink, anhåller med anledning av detta om stadens värdskap vid en representationsmottagning, i Stadshuset, Gyllene Salen, måndagen den 7 maj 2012 kl för ca 250 personer. Ungefärlig kostnad för kanapéer och vin: : : - = : - Bifall enligt förfrågan. 3.2 Keystone Symposia on Molecular and Cellular Biology Fråga från Keystone Symposia on Molecular and Cellular Biology om stadens värdskap vid en representationsmottagning i Stadshuset, Gyllene Salen, torsdagen den 10 maj 2012 kl för ca 300 personer. (Dnr /2012) Keystone Symposia on Molecular and Cellular Biology är en ideell organisation som varje år producerar ett sextiotal symposier inom området Life Science. Organisationen, som i år firar sitt 40-års jubileum, arrangerar den 7-11 maj 2012 konferensen Proteomics, Interactomes på Clarion Hotel Sign. Symposiet är det första i en serie av tre som samtliga kommer att äga rum i Stockholm under en treårsperiod. Till mötet väntas ca 300 delegater varav en stor majoritet kommer att vara från utlandet. Ca 40% av deltagarna kommer att vara studenter och doktorander. Fokus på mötet är preklinisk medicinsk forskning, som i Sverige främst bedrivs inom Karolinska Institutet. Keystone Symposia on Molecular and Cellular Biology, genom James W. Aiken, har med anledning av detta inkommit med en förfrågan om stadens och landstingets värdskap vid en representationsmottagning i Stadshuset, Gyllene Salen, torsdagen den 10 maj 2012 kl för ca 300 personer. Stockholms läns landsting avslog förfrågan vid sitt möte onsdagen den 22 februari då mötet saknar stark koppling till den egna verksamheten. Ungefärlig kostnad för kanapéer och vin: 0: - + 0: - = 0: - Avslag th Marcel Grossmann Meeting on General Relativity Fråga från Stockholms Universitet (SU) om stadens värdskap vid en representationsmottagning i Stadshuset, Blå Hallen, tisdagen den 3 juli 2012 kl för ca 700 personer. (Dnr /2012)

3 SID 3 (12) Den 1-7 juli 2012 står Stockholms Universitet (SU) värd för The 13th Marcel Grossmann Meeting on Recent Development in Theoretical and Experimental General Relativity, Astrophysics, and Relativistic Field Theories. Kongressen är döpt efter matematikern Marcel Grossmann, som var vän och samarbetspartner med Albert Einstein. Konferensen äger rum vart tredje år och mötet i Stockholm är det första i Norden. Utifrån Einsteins relativitetsteori diskuteras de senaste forskningsresultaten inom teoretiska, experimentella och observationsinriktade studier av gravitation. Till konferensen, som äger rum på Aula Magna, väntas ca 700 forskare från hela världen. En majoritet av deltagarna kommer att vara från utlandet. Stockholms Universitet, genom Kjell Rosquist, anhåller med anledning av detta om stadens värdskap vid en representationsmottagning i Stadshuset, Blå Hallen, tisdagen den 3 juli 2012 kl för ca 700 personer. Ungefärlig kostnad för kanapéer och vin: : : - = : - Bifall enligt förfrågan 3.4 World Water Week Fråga från Stockholms International Water Institute (SIWI) om stadens värdskap vid en representationsmottagning i Stadshuset, Blå Hallen, måndagen den 27 augusti 2012 kl för ca personer. (Dnr /2012) Stockholm International Water Institute (SIWI) arrangerar den augusti 2012 den tjugoandra upplagan av World Water Week. Den så kallade världsvattenveckan är en årlig och välbesökt mötesplats för den internationella vattenvärlden. Genom Stockholm Water Prize, Stockholm Junior Water Prize, Stockholm Industry Water Award och veckans många seminarier, workshops och övriga möten har en unik plattform skapats i Stockholm för erfarenhetsutbyte och internationell samverkan inom vattenvärlden. Årets tema är Water and Food Security. Till programmet, som äger rum på Stockholmsmässan, väntas ca besökare. Deltagarna är forskare, vattenexperter och beslutsfattare från hela världen. En majoritet kommer att vara från utlandet. Stockholm Water Institute, genom Peter Forssman och Jens Berggren, har med anledning av detta inkommit med en förfrågan om stadens värdskap vid en representationsmottagning i Stadshuset, Blå Hallen, måndagen den 27 augusti 2012 kl för ca personer. Ungefärlig kostnad för mat och dryck: : : - = : -

4 SID 4 (12) Bifall enligt förfrågan. 3.5 Stockholm Water Prize Fråga från Stockholm International Water Institute (SIWI) om stadens värdskap vid en representationsmiddag i Stadshuset, Gyllene Salen, torsdagen den 30 augusti 2012 för ca 650 personer. (Dnr /2012) En av höjdpunkterna under World Water Week, som Stockholm International Water Institute (SIWI) i år arrangerar för den tjugoandra gången, är utdelandet av Stockholm Water Prize. Prisutdelningen äger rum i Blå Hallen med efterföljande middag i Gyllene Salen. Kvällen avslutas med kaffe och underhållning i Blå Hallen. H.M. Konungen är vattenprisets höge beskyddare och kommer att närvara vid evenemanget tillsammans med H.M. Drottningen. Till årets prisutdelning väntas ca 650 forskare, beslutsfattare, politiker och representanter för näringslivet från hela världen. Stockholm Water Institute, genom Peter Forssman och Jens Berggren, hemställer nu om att staden i likhet med tidigare år åtar sig värdskapet för evenemanget i Stadshuset och som värd för detsamma även bestrider kostnaden för hyra, personal (vakt, evenemangsvärdar och garderobspersonal) samt kuvertavgiften för 350 inbjudna gäster. Ungefärlig kostnad för mat & dryck samt personal: : : - = : - Bifall enligt förfrågan. 3.6 NATO Research and Technology Organization (RTO) Fråga från Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) om stadens värdskap vid en representationsmottagning i Stadshuset, Prinsens Galleri, onsdagen den 17 oktober 2012 kl för ca 150 personer. (Dnr /2012) Totalförsvarets forskningsanstalt (FOI) står den oktober 2012 värd för en konferens inom NATO Research and Technology Organization (RTO) och dess Modelling and Simulation Group. Temat för konferensen är Can You Transform Defence thru Simulation? Sverige är som medlem i Partnership for Peace programmet inom NATO mycket engagerat inom RTO. Till mötet, som äger rum på Electrum i Kista Science Park, väntas ca 150 deltagare varav en stor majoritet kommer att vara från utlandet. Totalförsvarets forskningsinstitut, genom Jan-Olof Lind, anhåller med anledning av detta om stadens värdskap vid en representationsmottagning i Stadshuset, Prinsens Galleri, onsdagen den 17 oktober

5 SID 5 (12) 2012 kl för ca 150 personer. Ungefärlig kostnad för mat och dryck: : : - = : - Bifall enligt förfrågan. 3.7 Consumers Act For Sustainability Fråga från Sveriges Konsumenter om stadens värdskap vid en representationsmottagning i Stadshuset, Prinsens Galleri, torsdagen den 15 november 2012 kl för ca 130 personer. (Dnr /2012) Den november 2012 står Sveriges Konsumenter värd för årsmötet inom den europeiska konsumentorganisationen BEUC. Själva årsmötet äger rum under den andra mötesdagen. Den 15 november arrangerar Sveriges Konsumenter ett högnivåmöte inom europeisk konsumentpolitik, Consumers Act For Sustainability. Till mötet, som kommer att äga rum inom Stockholm stad, väntas ca 130 deltagare varav en majoritet kommer att vara från utlandet. Merparten av deltagarna är företrädare för regeringen, myndigheter, näringsliv och konsumentrörelsen i hela Europa. Statsrådet Birgitta Ohlsson kommer att öppna konferensen. Dagarna i Stockholm är kopplade till Sveriges Konsumenters 20-årsjubileum och BEUC:s 50- årsjubileum. Sveriges Konsumenter, genom Örjan Brinkman, anhåller med anledning av detta om stadens värdskap vid en representationsmottagning i Stadshuset, Prinsens Galleri, torsdagen den 15 november 2012 kl för ca 130 personer. Ungefärlig kostnad för mat och dryck: : : - = : - Bifall enligt förfrågan 3.8 Idea to Product Global Fråga från Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) om stadens värdskap vid en representations-mottagning i Stadshuset, Prinsens Galleri, fredagen den 16 november 2012 kl för ca 150 personer. (Dnr /2012) Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) arrangerar den november 2012 en internationell tävling inom kommersialisering av innovation och forskning. Tävlingen, som går under namnet Idea to Product Global, grundades vid University of Texas at Austin Syftet med tävlingen är att fånga upp forskning

6 SID 6 (12) och innovation för kommersialisering på några av världens främsta universitet. Sedan starten har minst ett deltagande lag varje år gått vidare till en affärsplantävling, startat företag eller fått utökade forskningsanslag. Efter åtta år i Texas fick KTH 2011 uppdraget att arrangera tävlingen i Stockholm. Nästa år kommer tävlingen att flytta till Brasilien. Till årets tävling - som fokuserar på tre områden; ICT, Energy och LifeScience väntas ca 150 deltagare. Dessa är domare (framstående entreprenörer från Sverige och USA), professorer/lektorer samt tävlande studenter på kandidat- och forskarnivå från några av världens främsta skolor. Kungliga Tekniska Högskolan, genom Karina Töndevold, ansöker nu om att staden liksom i fjol åtar sig värdskapet för en representationsmottagning i Stadshuset, Prinsens Galleri, fredagen den 16 november 2012 kl för ca 150 personer. Ungefärlig kostnad för mat och dryck: : : - = : - Bifall enligt förfrågan 3.9 The 13th European Congress of Psychology Fråga från Sveriges Psykologförbund om stadens värdskap vid en representationsmottagning i Stadshuset, Blå Hallen och Gyllene Salen, onsdagen den 10 juli 2013 kl för ca personer. (Dnr /2009) Den 9-12 juli 2013 arrangerar Sveriges Psykologförbund, inom ramen för European Federation of Psychologists Associations, the 13th European Congress of Psychology. Mötet, som anordnas för första gången i Sverige, kommer att äga rum på Stockholmsmässan. Kongressen genomförs vartannat år och väntas i år locka ca delegater från ca 60 länder. Deltagarna kommer att vara forskare och praktiker verksamma inom psykologisk forskning och psykologisk praktik. Programmet kommer att ha fokus på såväl forskningsframsteg som tillämpningen av forsknings-resultaten. Sveriges Psykologförbund har med anledning av detta inkommit med en förfrågan om stadens och landstingets värdskap vid en representationsmottagning i Stadshuset, Blå Hallen och Gyllene Salen, onsdagen den 10 juli 2013 kl för ca personer. Stockholms läns landsting biföll förfrågan fredagen den 10 februari Ungefärlig kostnad för staden för mat och dryck: : : - = :-

7 SID 7 (12) Bifall till delat värdskap med SLL enligt förfrågan 4. Beslutsärenden 4.1 New City Foundation den maj 2012 i Paris, Frankrike Inbjudan är ställd till finansborgarrådet (Dnr /2012) Finansborgarrådet bjuds in av Paris borgmästare Bertrand Delanoe att delta i New City Foundations första årsmöte, den maj 2012 i Paris, Frankrike. New City Foundation är ett icke vinstdrivande schweiziskt institut med syfte att förbättra livskvaliteten i den globala staden, med särskilt fokus på nya städer i Asien, Mellanöstern, Latinamerika och Afrika. New City Foundation vill utveckla nya modeller för samarbete mellan det offentliga, privata och akademin. Detta möte ligger inte i linje med den internationella strategin då det kommer att fokusera på städer i Asien, Mellanöstern, Latinamerika och Afrika och dess utveckling och därför föreslås staden tackar nej till inbjudan. Staden tackar nej till inbjudan. 4.2 Politiskt toppmöte för nordiska huvudstäder den maj 2012 i Oslo Inbjudan är ställd till finansborgarrådet (Dnr /2012) Finansborgarrådet bjuds in av Oslos ordförande Fabian Stang att delta vid det politiska toppmötet för nordiska huvudstäder den15-16 maj Mötet är förberedande inför nästkommande nordiska huvudstadskonferens i Stockholm Samarbetet mellan de nordiska huvudstäderna genomförs bland annat genom flera återkommande konferenser. Finansborgarrådet bjuds alltid in till den nordiska huvudstadskonferensen, det politiska toppmötet samt den nordiska finanskonferensen. Förutom dessa finns ett flertal samarbeten på olika nivåer i staden. Det politiska toppmötet 2012 för nordiska huvudstäder i Oslo blir förberedande inför nordiska huvudstadskonferensen i Stockholm Vid mötet ska Stockholm presentera temat för kommande huvudstadskonferens som

8 SID 8 (12) ska hållas i Stockholm Staden tackar ja till inbjudan och representeras av äldre- och ytterstadsborgarrådet Joakim Larsson, biträdande borgarrådssekreterare Anna-Karin Åstedt samt biträdande stadsdirektör Gunnar Björkman th Conference of Mayors den 6-10 maj 2012, i Israel Inbjudan är ställd till finansborgarrådet (Dnr /2012) Finansborgarrådet bjuds in av Israels ambassadör i Sverige att delta i The 27th Conference of Mayors in Israel den 6-10 maj 2012 i Jerusalem, Tel Aviv och Haifa i Israel. Konferensen syftar till att vara ett tillfälle för borgmästare att träffas och diskutera gemensamma utmaningar och dela med sig av goda exempel inom hållbar stadsutveckling. Fokus kommer bland annat att vara på säkerhetsfrågor. Staden har tidigare fått inbjudningar att delta i den årliga borgmästarkonferensen, (IB , dnr /2004), (IB , dnr /2005) samt (IB , dnr /2009). Vid samtliga tillfällen har staden valt att tacka nej. Då finansborgarrådet inte har en tydlig roll i detta sammanhang samt att det inte faller inom ramen för de prioriteringar staden uttalat för det internationella arbetet föreslås staden att tacka nej till inbjudan. Staden tackar nej till inbjudan. 4.4 World Cities Summit Mayors Forum den 1 juli 2012, i Singapore. Inbjudan är ställd till finansborgarrådet (Dnr /2012) Finansborgarrådet bjuds in av Singapores minister för nationell utveckling, tillika ordförande för World Cities Summit Mayors Forum (WCSMF), att delta i en paneldebatt under WCSMF den 1 juli 2012 i Singapore. WCSMF är ett årligt evenemang som arrangeras av Centre for Liveable Cities i Singapore. Forumet kommer att utgöra en internationell plattform för borgmästare att diskutera best practice avseende high-density, high-liveability development strategies och urbana lösningar. Det övergripande temat för WCSMF 2011 är

9 SID 9 (12) Liveable and Sustainable Cities. WCSMF 2012 arrangeras i samband med Singapore International Water Week som kommer att hållas vid samma tidpunkt i juli. Stockholms vattenvecka, som arrangeras av Swedish Water Institute, SIWI, är dock den mest prestigefyllda av sitt slag. Evenemanget faller inte inom ramen för de prioriteringar som staden uttalat för det internationella arbetet. Staden tackar nej till inbjudan. 4.5 Inbjudan till ASEM meeting for Governors and Mayors den oktober 2012, I Berlin Tyskland Inbjudan är ställd till finansborgarrådet (Dnr /2011) Finansborgarrådet bjuds in att delta vid det andra Asia-Europe Meeting (ASEM) för borgmästare och guvernörer den oktober 2012 i Berlin, Tyskland. Asia-Europe Meeting (ASEM) är ett forum för informell dialog och samverkan mellan de 27 medlemsländerna i EU, kommissionen och sexton länder i öst-, sydoch sydostasien samt ASEAN-sekretariatet (The Association of Southeast Asian Nations). För andra gången arrangeras en konferens för företrädare på lokal nivå från Asien och Europa. Konferensen ämnar ta upp frågor såsom migration, integrationsfrågor, klimatförändring och lokalt styre. På detta sätt kan städer göra sin röst hörd på ett bättre sätt och gapet som ofta finns i dialogen mellan nationella och lokal nivå kan täppas till. Tanken är sedan att denna konferens ska ske vartannat år växelvis i en asiatisk och europeisk stad. Från svensk sida deltar utrikesdepartementet i ASEM-samarbetet och arbetar aktivt inom områden som trafficking, HIV/AIDS och mänskliga rättigheter. Ett deltagande vid detta evenemang bedöms inte falla inom ramen för de prioriteringar staden uttalat för det internationella arbetet.

10 SID 10 (12) Staden tackar nej till inbjudan. 4.6 Kieler Woche den juni 2012, i Kiel, Tyskland Inbjudan är ställd till finansborgarrådet (Dnr /2011) Finansborgarrådet bjuds in av ordföranden i kommunfullmäktige samt borgmästaren i Kiel för att delta i den årliga Kielveckan den juni i Kiel, Tyskland. Kiel firar sedan 130 år tillbaka den årliga Kielveckan i juni. I år sker firandet den juni och finansborgarrådet bjuds in som deltagare. Kielveckan fokuserar i år på medborgares delaktighet i den politiska processen. Veckan är ett folkligt evenemang för att samla Kiels vänorter och externa parter att möta stadens medborgare. Staden tar årligen emot inbjudningar till Kieler Woche, men har, då vi inte har vänortsavtal med Kiel, valt att inte delta i evenemanget. Staden tackar nej till inbjudan. 4.7 Crans Montana Forum den 28-1 juli, 2012 Inbjudan är ställd till finansborgarrådet (Dnr /2011) Finansborgarrådet bjuds in att delta i årsmötet för Crans Montana Forum den 28 juni till 1 juli 2012 i Baku, Azerbaijan. Crans Montana Forum är ett forum som startade 1989 i Schweiz för att sammankalla beslutsfattare från privat och offentlig sektor i respons till den ekonomiska och politiska strukturen efter kalla kriget. Målet var att skapa en mötesplats för östra och västra Europa, men har utvidgats till att även inkludera Centralasien, Mellanöstern och Afrika. Staden har fått inbjudningar till Crans Montana Forum vid flera tillfällen och tackat nej bland annat eftersom forumet har utrikespolitiska frågor som fokus. Så är fallet även denna gång och därför föreslås staden tacka nej till denna inbjudan. Staden tackar nej till inbjudan. 5. Anmälningsärenden

11 SID 11 (12) Ärenden som inkommit sent och inte kunnat behandlas av IB listas nedan som anmälningsärenden. 5.1 Studieresa till Berlin och London (Dnr /2012) Trafik- och arbetsmarknadsborgarrådet Ulla Hamilton har deltagit i studieresor till Medialabs i Berlin och London februari Studieresorna genomfördes och finansierades av Stockholm Business Region. Staden har tackat ja till inbjudan. Övriga anmälningsärenden 5.2 Samarbetsavtal med Sarajevo. (Dnr /2011) Finansborgarrådet har i ett brev från stadsdirektören i Sarajevo fått förfrågan om en kontaktperson i Stockholm för förnyat samarbete. Detta med anledning av att Sarajevo önskar att förstärka samarbetet mellan sina systrar städer i världen. Staden har ett samarbetsavtal med Sarajevo signerat 1997 och har bedrivit projekt i staden i och med återuppbyggnadsarbetet efter kriget. Utbildningsförvaltningen var med och byggde upp en gymnasieskola. Staden svarar och sänder kontaktuppgifterna till internationella enhetens chef. 6. Rapporter 7. Övriga frågor 8. Nästa möte Den 18 april 9. Avslutning

12 SID 12 (12) Vid protokollet Elsabet Malmvärn Justeras Sten Nordin

KOMMUNIKATIV PLATTFORM

KOMMUNIKATIV PLATTFORM KOMMUNIKATIV PLATTFORM ITS the Swedish way Samlingsbegrepp Wien 2012 ITS the Swedish way Samhällsbehov Innovativ R&D Affärslösningar ITS i samverkan mellan näringslivet myndigheter och akademi Budskap

Läs mer

Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad

Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad Kommunstyrelsen Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad Kommunstyrelsen beslöt på sammanträde den 22 augusti 2002, 183, att anta ett

Läs mer

Stockholm 2015-10-13 Dnr 2014/15:3358

Stockholm 2015-10-13 Dnr 2014/15:3358 Stockholm 2015-10-13 Dnr 2014/15:3358 Resans syfte Näringsutskottet beslutade den 26 mars 2015 att med en delegation besöka Seoul, Sydkorea den 5 12 september 2015. Med resan ville utskottet närmare studera

Läs mer

Ankom Stockholms läns landsting Handläggare: Viktoria Björk 2015-01- 2 3

Ankom Stockholms läns landsting Handläggare: Viktoria Björk 2015-01- 2 3 Stockholms läns landsting 1 (5) Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Forskning och innovation TJÄNSTE UTLÅTANDE Ankom Stockholms läns landsting Handläggare: Viktoria Björk 2015-01- 2 3 ISlHLtUB Landstingsstyrelsens

Läs mer

ITS World Congress Vienna 2012. ITS the Swedish way

ITS World Congress Vienna 2012. ITS the Swedish way ITS World Congress Vienna 2012 ITS the Swedish way Nationella ITS konferensen 19 september med demonstrationer och middag den 18 september Demonstrationer den 18 september Middag den 18 september på Norra

Läs mer

Svensk Förening för Tropikmedicin och Internationell Hälsa

Svensk Förening för Tropikmedicin och Internationell Hälsa Svensk Förening för Tropikmedicin och Internationell Hälsa Protokoll från styrelsemöte 26 april 2014 Lokal; Hemma hos Maria i Dalby-Viggeby Jerusalem utanför Uppsala Närvarande; Pia Appelgren, Helena Berggren,

Läs mer

Hållbarhet vid evenemang

Hållbarhet vid evenemang Hållbarhet vid evenemang Tom Hollowell, Sv Orienteringsförbundet 2011-05-18 1 ISO-standard för hållbarhet vid evenemang Vad menar vi (ISO) med hållbar utveckling development that meets the needs of the

Läs mer

STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGEN Vi Konsumenter

STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGEN Vi Konsumenter STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGEN Vi Konsumenter Fastställda av årsmötet 21 april 2015 1. Namn 2. Ändamål 3. Uppgift 4. Säte Föreningens namn är Vi Konsumenter Föreningen är en fristående, partipolitiskt

Läs mer

Ny internationell policy och ett utvecklat internationellt arbete

Ny internationell policy och ett utvecklat internationellt arbete 2013-09-24 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2013/545-105 Kommunstyrelsen Ny internationell policy och ett utvecklat internationellt arbete Förslag till beslut 1. Kommunstyrelsen noterar rapporten kartläggning

Läs mer

1.4 Godkännande av dagordning Dagordningen godkändes med tillägg 3.7, 4.3, 5.3 och 6.1

1.4 Godkännande av dagordning Dagordningen godkändes med tillägg 3.7, 4.3, 5.3 och 6.1 Protokoll, IKFF:s FS lördag 3 december 2011, kl 10.30 17 (kaffe fr 10.00) Stockholm, IKFF:s kansli Deltagande ledamöter: Birgitta Lorentzi, Annalena Vidlund, Kirsti Kolthoff, Emma Bjertén, Christina Hyllner,

Läs mer

INBJUDAN TILL ÅRSKONFERENSEN 2014

INBJUDAN TILL ÅRSKONFERENSEN 2014 INBJUDAN TILL ÅRSKONFERENSEN 2014 Svenska stadskärnor VÄLKOMMEN TILL ÅRSKONFERENSEN I VÄSTERÅS DEN 21-22 MAJ 2014 Årets största konferens och bankett håller vi i Västerås, Årets Stadskärna 2013! Här samlas

Läs mer

Urval av Kungafamiljens planerade programpunkter hösten 2014

Urval av Kungafamiljens planerade programpunkter hösten 2014 Pressinformation 2014-07-02 Urval av Kungafamiljens planerade programpunkter hösten 2014 Här kommer övergripande programinformation om Kungafamiljens officiella uppdrag för hösten 2014. Några programpunker

Läs mer

Fairtrade City Frågor & Svar

Fairtrade City Frågor & Svar Fairtrade City Frågor & Svar Vad är Fairtrade City? Fairtrade City är en diplomering till kommuner som engagerar sig för rättvis handel och etisk konsumtion. Diplomeringen innebär att kommunen lever upp

Läs mer

Inbjudan. Säkerhetsdagarna 2010 Grand Hôtel 18 19 november

Inbjudan. Säkerhetsdagarna 2010 Grand Hôtel 18 19 november Inbjudan Säkerhetsdagarna 2010 Grand Hôtel 18 19 november Mänskligt, personligt eller omöjligt För 24:e året i rad arrangeras Säkerhetsdagarna säkerhetsbranschens exklusiva kunskapsseminarium och en mötesplats

Läs mer

Reserapport om medverkan vid ICCA World Congress, Shanghai, P.R China 2-7 november 2013

Reserapport om medverkan vid ICCA World Congress, Shanghai, P.R China 2-7 november 2013 Sid 1 (8) Reserapport om medverkan vid ICCA World Congress, Shanghai, P.R China 2-7 november 2013 2013-11-12 Deltagare Tove Elvelid, Näringslivschef Gävle kommun och representant i Gävle Convention Bureaus

Läs mer

Styrelsemöte För Sverigeunionen av Soroptimistklubbar (organisationsnummer 878001-3192)

Styrelsemöte För Sverigeunionen av Soroptimistklubbar (organisationsnummer 878001-3192) PROTOKOLL 2011/12-1 1(4) Styrelsemöte För Sverigeunionen av Soroptimistklubbar (organisationsnummer 878001-3192) Plats: Täby Park Hotell, Täby Datum: 26 november 2011 Närvarande: Anita Westerström, Helena

Läs mer

NYHETSBREV 2011 # 2. Convention Bureau

NYHETSBREV 2011 # 2. Convention Bureau NYHETSBREV 2011 # 2 Lite klarare luft, lite starkare färger och en härlig energi efter sommarens ledighet. Hoppas att ni också känner så nu när hösten närmar sig. Efter sommarens många möten med vänner

Läs mer

SWECARE FOUNDATION. Förenar svensk hälsooch sjukvårdssektor för stärkt internationell export och konkurrenskraft

SWECARE FOUNDATION. Förenar svensk hälsooch sjukvårdssektor för stärkt internationell export och konkurrenskraft SWECARE FOUNDATION Förenar svensk hälsooch sjukvårdssektor för stärkt internationell export och konkurrenskraft 1 SWECARE Stiftelsen Swecare skall genom samverkan främja tillväxt, ökad internationell konkurrenskraft

Läs mer

Föreningens ordförande Lars Moberger hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat. Valdes Lars Moberger till ordförande för årsmötet.

Föreningens ordförande Lars Moberger hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat. Valdes Lars Moberger till ordförande för årsmötet. PROTOKOLL fört vid årsmöte med Mejeritekniskt Forum Tid 19 mars 2013, kl 13 Plats ClarionWinn Hotel, Gävle Närvarande 48 medlemmar 1 Årsmötets öppnande Föreningens ordförande Lars Moberger hälsade de närvarande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2010-03-01 1(12) Tid och plats: BESLUTANDE Ledamöter: kl. 13.00 14.45, Fotbollens Hus Robert Mörk (S), ordförande Birgitta Höijer (C) Bjarne Rasmussen (S) Annika Engelbrektsson (S) Marianne Högberg (S)

Läs mer

TISDAG 5 FEBRUARI. Maria Strömme, professor Uppsala universitet Jens Schollin, rektor Örebro universitet

TISDAG 5 FEBRUARI. Maria Strömme, professor Uppsala universitet Jens Schollin, rektor Örebro universitet SMÅFÖRETAGSDAGARNA 2013 Ö R E B R O S L O T T 5-6 F E B R U A R I TISDAG 5 FEBRUARI 08.30 REGISTRERING (ÖREBRO SLOTT) 09.30 ÖPPNANDE (RIKSSALEN, ÖREBRO SLOTT) Melker Schörling, ordförande Melker Schörling

Läs mer

Mötesplats social hållbarhet

Mötesplats social hållbarhet Mötesplats social hållbarhet Invigning 11 mars 2014 #socialhallbarhet Välkommen till Mötesplats social hållbarhet Cecilia Garme moderator Johan Carlson Generaldirektör, Folkhälsomyndigheten Ulrika Johansson

Läs mer

Rapport från World Conference on Social work and Social Development Action and Impact Stockholm 8-12 juli

Rapport från World Conference on Social work and Social Development Action and Impact Stockholm 8-12 juli 2012-08-21 Rapport från World Conference on Social work and Social Development Action and Impact Stockholm 8-12 juli Delar av styrelsen för Svensk Kuratorsförening har deltagit i World Conference on Social

Läs mer

Minnesanteckningar från Folkhälsoberedningens möte den 12 maj 2004

Minnesanteckningar från Folkhälsoberedningens möte den 12 maj 2004 Birgitta Larsson 2004-06-28 Minnesanteckningar från Folkhälsoberedningens möte den 12 maj 2004 Närvarande Agneta Niklasson (mp) ordförande Ingrid Eriksson (kd) Britt-Marie Gustavsson (c) Karim Alnejmi

Läs mer

HÖGSKOLAN I HALMSTAD Enheten för Lärarutbildning

HÖGSKOLAN I HALMSTAD Enheten för Lärarutbildning HÖGSKOLAN I HALMSTAD Enheten för Lärarutbildning Protokoll fört vid sammanträde med enheten för Lärarutbildningens styrelse 01-02-06 kl. 13.00 17.00 RBU_Torpet Heberg Närvarande: Lars-Peder Alingfeldt,

Läs mer

Better$use$of$space$ $ a$sustainable$focus$$

Better$use$of$space$ $ a$sustainable$focus$$ NationellITSKonferensden16417september The12 th SwedishNational ITSConference 2015 Betteruseofspace asustainablefocus Gothenburg16A17September2015 NationellITSKonferensden16417september 2015 svensk nationell

Läs mer

Stockholm International Water Institute. En samverkansplattform för Vatten och Läkemedel

Stockholm International Water Institute. En samverkansplattform för Vatten och Läkemedel Stockholm International Water Institute En samverkansplattform för Vatten och Läkemedel SIWI The Stockholm International Water Institute (SIWI) är ett policy institut som bidrar till det internationella

Läs mer

Mats Odell talar vid regionkommitténs byråmöte i Uppsala

Mats Odell talar vid regionkommitténs byråmöte i Uppsala http://kikaren.skl.se/artikel.asp?c=3985&a=62064 10.09.2009 Konferens Climate and Jobs Local solutions? Tisdagen den 8 september genomfördes en stor och lyckad konferens i Bryssel på temat Climate and

Läs mer

Göteborgs universitet ser universitetsforskning och utbildning som en motor förf förnyelse och tillväxt

Göteborgs universitet ser universitetsforskning och utbildning som en motor förf förnyelse och tillväxt En regions och en nations långsiktiga l utveckling avgörs av förmf rmågan att attrahera, behålla och utveckla människor. Göteborgs universitet ser universitetsforskning och utbildning som en motor förf

Läs mer

Information om nätverksaktiviteter

Information om nätverksaktiviteter Information om nätverksaktiviteter Genom nätverksaktiviteterna sprider Landsbygdsnätverket information om landsbygdsprogrammet. Nätverksaktiviteterna syftar även till att underlätta metodutbyte och erfarenhetsutbyte

Läs mer

Nordiskt Forum 20 22 november 2009

Nordiskt Forum 20 22 november 2009 INBJUDAN TILL NORDISKT FORUM 2009 Nordiskt Forum är en mötesplats mellan forskare, odlare och intresserade som söker kunskap om och vill vidareutveckla den biodynamiska odlingen i Norden. Arrangör är och

Läs mer

Club Show 2013 AUGUSTI 2010

Club Show 2013 AUGUSTI 2010 AUGUSTI 2010 Club Show 2013 Hej! Hoppas alla haft en skön sommar! Dags igen för ett nyhetsbrev från klubbstyrelsen. Möten om framtidens SSRK Ingen sektion har ännu skickat in ansökan om att få arrangera

Läs mer

GREEN och GREEN 2020: Kontakter och samverkan med andra europeiska organisationer Trysil, 31 augusti 2014

GREEN och GREEN 2020: Kontakter och samverkan med andra europeiska organisationer Trysil, 31 augusti 2014 GREEN och GREEN 2020: Kontakter och samverkan med andra europeiska organisationer Trysil, 31 augusti 2014 Allmän I GREEN 2020 har samarbetet med andra europeiska aktörer fortsätts och utvecklats. Bortsett

Läs mer

LEVERANTÖR AV DET GODA MÖTET INNEHÅLL

LEVERANTÖR AV DET GODA MÖTET INNEHÅLL LEVERANTÖR AV DET GODA MÖTET INNEHÅLL OM TELETECH SNABB LEVERANS I SKANDINAVIEN TOLKUTRUSTNING FÖR MÖTEN OCH KONFERENSER AV-UTRUSTNING FÖR MÖTEN OCH EVENEMANG RÖSTNING UTRUSTNING VIDEOKONFERENS VILL DU

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte

Protokoll från styrelsemöte Protokoll från styrelsemöte Svensk Beteendemedicinsk Förening Tisdagen den 31:e mars 2015 kl 13.00-14.00 Anslut till Skype, via matilda.annerstedt. Härefter inbjuds du till Skype-grupp SBF. Ordföranden

Läs mer

Central Hotel, Vasagatan, Stockholm Tid: fredag den 6 juni kl 11.00 lördag den 7 juni kl 13.00 2008

Central Hotel, Vasagatan, Stockholm Tid: fredag den 6 juni kl 11.00 lördag den 7 juni kl 13.00 2008 Protokoll fört vid: Nordiskt Möte i Stockholm den 6-7 juni 2008. Plats: Central Hotel, Vasagatan, Stockholm Tid: fredag den 6 juni kl 11.00 lördag den 7 juni kl 13.00 2008 Omfattning: 1-8 Närvarande: Sverige

Läs mer

Lars Söderlund Lüning Consulting AB Uppsala Informationssäkerhet IT-säkerhet 7 Konsulter www.luning-consulting.se www.logeye.se

Lars Söderlund Lüning Consulting AB Uppsala Informationssäkerhet IT-säkerhet 7 Konsulter www.luning-consulting.se www.logeye.se 17799 27000 Översikt och aktuell status ISO/IEC 27000-serien Lars Söderlund, Lüning Consulting Lars Söderlund Lüning Consulting AB Uppsala Informationssäkerhet IT-säkerhet 7 Konsulter www.luning-consulting.se

Läs mer

Inbjudan Säkerhetsdagarna 2011 Grand Hôtel 10 11 november

Inbjudan Säkerhetsdagarna 2011 Grand Hôtel 10 11 november Inbjudan Säkerhetsdagarna 2011 Grand Hôtel 10 11 november Den Mänskliga faktorn För 25:e året i rad bjuder vi nu in till Säkerhetsdagarna säkerhetsbranschens exklusiva kunskapsseminarium och mötesplats.

Läs mer

Norra Djurgårdsstaden Innovation - förslag till ny inriktning, organisation och styrning

Norra Djurgårdsstaden Innovation - förslag till ny inriktning, organisation och styrning PM 2013: RI+RV (Dnr 021-1222/2012) Norra Djurgårdsstaden Innovation - förslag till ny inriktning, organisation och styrning Borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande. 1. Verksamheten

Läs mer

Horizon2020 nya möjligheter för svenska aktörer?

Horizon2020 nya möjligheter för svenska aktörer? Horizon2020 nya möjligheter för svenska aktörer? Judit Wefer, Enheten för EU-relationer Bild 1 Varför europeiskt samarbete? Resurser Forskningens behov Forskningsexcellence Gemensamma behov Bild 2 Bn 2007

Läs mer

Följ med EG Retail m.fl. till NRF. Retail s BIG Show, 13-16 januari 2013 i New York (vi åker den 10:e)

Följ med EG Retail m.fl. till NRF. Retail s BIG Show, 13-16 januari 2013 i New York (vi åker den 10:e) Följ med EG Retail m.fl. till NRF Retail s BIG Show, 13-16 januari 2013 i New York (vi åker den 10:e) Om NRF + 400 utställare 126 seminarier, föreläsningar och gruppdiskussioner Drygt 25 500 besökare från

Läs mer

Projekt Funktionshinder i etableringen bjuder in till vårens temaseminarier Kompetensutveckling 2015

Projekt Funktionshinder i etableringen bjuder in till vårens temaseminarier Kompetensutveckling 2015 Projekt Funktionshinder i etableringen bjuder in till vårens temaseminarier Kompetensutveckling 2015 Kulturformulering som verktyg i handläggarsamtal Andraspråksinlärning och andraspråksutveckling Migration

Läs mer

Svensk förening för Tropikmedicin och Internationell hälsa Protokoll från Årsmöte i Stockholm onsdagen 30 november 2011

Svensk förening för Tropikmedicin och Internationell hälsa Protokoll från Årsmöte i Stockholm onsdagen 30 november 2011 Svensk förening för Tropikmedicin och Internationell hälsa Protokoll från Årsmöte i Stockholm onsdagen 30 november 2011 1 Mötets öppnande. 2 Val av mötesordförande Helena Palmgren. 3 Val av mötessekreterare

Läs mer

UNITE-IT NÄTVERK FÖR DIGITAL DELAKTIGHET

UNITE-IT NÄTVERK FÖR DIGITAL DELAKTIGHET UNITE-IT NÄTVERK FÖR DIGITAL DELAKTIGHET Hanteras av UNITE-IT 2014 ALLMÄN ÖVERSIKT Unite-IT-nätverket har firat sitt andra projektår, men endast det första året med fullskalig verksamhet. Vi fortsätter

Läs mer

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Riktlinjer Internationellt arbete Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Datum: 2012-02-01 Dnr: Sida: 2 (7) Riktlinjer för internationellt arbete Kommunfullmäktiges beslut 62/02 Bakgrund

Läs mer

Stockholm 20 februari 2013

Stockholm 20 februari 2013 Stockholm 20 februari 2013 Den 20e februari 2013 arrangeras för femte året i rad succékonferensen Social Responsibility Day. Bakom konferensen står tidningen Miljöaktuellt och SIS tillsammans med flera

Läs mer

FÖRENINGEN NORDEN PITEÅ Vårbrev 2012

FÖRENINGEN NORDEN PITEÅ Vårbrev 2012 FÖRENINGEN NORDEN PITEÅ Vårbrev 2012 Styrelsen hälsar medlemmarna välkomna till årets verksamhet i Piteå. Kallelse till årsmöte. Tisdagen den 14 februari 2012 Plats: Vardagsrummet, Gamla Bryggeriet samma

Läs mer

INTRESSERAD AV OFFENTLIGA AFFÄRER MEN SVÅRT ATT FÅ UT DITT BUDSKAP? VI HAR LÖSNINGEN!

INTRESSERAD AV OFFENTLIGA AFFÄRER MEN SVÅRT ATT FÅ UT DITT BUDSKAP? VI HAR LÖSNINGEN! INTRESSERAD AV OFFENTLIGA AFFÄRER MEN SVÅRT ATT FÅ UT DITT BUDSKAP? VI HAR LÖSNINGEN! Utställarinformation 2016 2016 Upphandlingsdagarna är Sveriges största årliga konferens och mötesplats för de som berörs

Läs mer

Bilaga 7.1. Förslag till. Årsberättelse 2013 2014-03-06

Bilaga 7.1. Förslag till. Årsberättelse 2013 2014-03-06 Bilaga 7.1 Förslag till Årsberättelse 2013 2014-03-06 Årsberättelse 2013 för Hela Norden ska leva Inledning Hela Norden ska leva (HNSL) startade 1994 som ett nätverk där alla nordiska länder deltog. Därefter

Läs mer

Verksamhetsplan 2011 1:a halvåret

Verksamhetsplan 2011 1:a halvåret Verksamhetsplan 2011 1:a halvåret 2011-03-02 -- Verksamhetsplan VK 2015 -- 1 Värt att Se En skärgård i Världsklass Tidningen Båtliv producerar en artikel om projektet "En skärgård i världsklass" som kommer

Läs mer

Sydgruppen: Bangladesh, Bhutan, Indien, Maldiverna, Nepal, Pakistan, Sri Lanka, SAARC

Sydgruppen: Bangladesh, Bhutan, Indien, Maldiverna, Nepal, Pakistan, Sri Lanka, SAARC Praktikrapport 1. Allmän information Utrikesdepartementet (UD), Enheten för Asien- och Oceanien Sydgruppen: Bangladesh, Bhutan, Indien, Maldiverna, Nepal, Pakistan, Sri Lanka, SAARC Postadress: Utrikesdepartementet,

Läs mer

Lillemor Nordenhammar ledamot Monica Ringdahl ledamot. Kerstin Öhrn Vetenskapliga rådet 5d

Lillemor Nordenhammar ledamot Monica Ringdahl ledamot. Kerstin Öhrn Vetenskapliga rådet 5d Styrelseprotokoll nr 1/2013 Plats: SRATs kansli Stockholm Närvarande: Yvonne Nyblom ordförande Ingela Jägestrand vice ordförande Anna Magnusson sekreterare Mari Carlsson ledamot Lillemor Nordenhammar ledamot

Läs mer

Välkommen till SKNT:s årskonferens den 9-11 maj 2012

Välkommen till SKNT:s årskonferens den 9-11 maj 2012 Välkommen till SKNT:s årskonferens den 9-11 maj 2012 Välkommen till Linköping och SKNT:s årskonferens den 9-11 maj 2012 Kompetensförsörjning och internationalisering Inriktningen på årets konferens är

Läs mer

The 9 th Swedish National ITS Conference 2012. From Action Plans to Action the Swedish Model

The 9 th Swedish National ITS Conference 2012. From Action Plans to Action the Swedish Model The 9 th Swedish National ITS Conference 2012 From Action Plans to Action the Swedish Model 19 September Kista, Stockholm Hosts: Partners: The Swedish National ITS Conference 2012 From Action Plan to Action

Läs mer

Program. Årsmöte. 11-12 november, 2014. Elite Park Avenue Hotel, Göteborg

Program. Årsmöte. 11-12 november, 2014. Elite Park Avenue Hotel, Göteborg Program Årsmöte 11-12 november, 2014 Elite Park Avenue Hotel, Göteborg PROGRAM Tisdagen den 11 november 11.00 Registrering 11.30 Lunch Göteborg Energi bjuder på lunch Moderator Annika Johannesson 13.00

Läs mer

PROTOKOLL FÖRT VID FÖRENINGEN NORDENS STYRELSEMÖTE

PROTOKOLL FÖRT VID FÖRENINGEN NORDENS STYRELSEMÖTE PROTOKOLL FÖRT VID FÖRENINGEN NORDENS STYRELSEMÖTE ONSDAGEN DEN 13 JUNI 2008 1 Styrelsen Protokoll 3/2008 06 13 Protokoll från möte med Föreningen Nordens styrelse Datum: Fredagen den 13 juni 2008 Tid:

Läs mer

Närvarande: Johan Andersson, Tina Bengtsson, Gunn Hellbom, Karin Festin, Ingela Sandström, Margareta Toftevall, Marie Ullatti, Jenny Öhqvist

Närvarande: Johan Andersson, Tina Bengtsson, Gunn Hellbom, Karin Festin, Ingela Sandström, Margareta Toftevall, Marie Ullatti, Jenny Öhqvist PROTOKOLL STYRELSEMÖTE FÖR SPECIALKLUBBEN FÖR BEARDED COLLIE 2009-10-20 Närvarande: Johan Andersson, Tina Bengtsson, Gunn Hellbom, Karin Festin, Ingela Sandström, Margareta Toftevall, Marie Ullatti, Jenny

Läs mer

Utredning om förutsättningar för införande av rättvis handel, Fairtrade City, samt möjligheten att delta i nätverk för social hållbarhet

Utredning om förutsättningar för införande av rättvis handel, Fairtrade City, samt möjligheten att delta i nätverk för social hållbarhet Tjänsteutlåtande Koordinator 2015-08-17 Linda Nordberg 08-590 971 07 Dnr: linda.nordberg@upplandsvasby.se KS/2014:505 34661 Kommunstyrelsen Utredning om förutsättningar för införande av rättvis handel,

Läs mer

RADIO RIU 98,9 FM SÄNDNINGSATERIAL FÖR VECKA 21 201205 26-27

RADIO RIU 98,9 FM SÄNDNINGSATERIAL FÖR VECKA 21 201205 26-27 V21 RADIO RIU 98,9 FM SÄNDNINGSATERIAL FÖR VECKA 21 201205 26-27 Samarbetsorganisationen för Invandrarföreningar i Uppsala Skolgatan 18. 753-16 UPPSALA Telefon: 018-69 45 80 eller 072-9139386 http://www.siuppsala.se/radio

Läs mer

Protokoll från samordningsgruppens möte den 1 april 2004 i Västerås

Protokoll från samordningsgruppens möte den 1 april 2004 i Västerås Protokoll från samordningsgruppens möte den 1 april 2004 i Västerås Närvarande: Anna-Lena Sörenson, Östergötland, ordf Agneta Jansson, Västra Götaland Ann Lindman, Gävleborg Cecilia Carpelan, Stockholm

Läs mer

Välkommen till SKNT:s årskonferens den 9-11 maj 2012

Välkommen till SKNT:s årskonferens den 9-11 maj 2012 Välkommen till SKNT:s årskonferens den 9-11 maj 2012 Camilla Lejon Bengt Westman Linda Wennerholm Leif Erlandsson Björn Nordén Colin Moon Klas Danerlöv Hans Stråberg Robert Wickman Troed Troedsson Annete

Läs mer

EN UNIK MÖJLIGHET. Småland och Blekinge gör gemensam satsning

EN UNIK MÖJLIGHET. Småland och Blekinge gör gemensam satsning EN UNIK MÖJLIGHET. Småland och Blekinge gör gemensam satsning för att marknadsföra regionen och dess näringsliv på en internationell arena. 2010 deltar man i världsutställningen i Shanghai, Expo 2010.

Läs mer

Affärsmöjligheter inom avfallshantering, vattenrening och sanering i Tjeckien 24-25 januari 2005 i Prag

Affärsmöjligheter inom avfallshantering, vattenrening och sanering i Tjeckien 24-25 januari 2005 i Prag Inbjudan till miljöteknikseminarium med workshop Lena Sommestad leder delegation till Tjeckien Affärsmöjligheter inom avfallshantering, vattenrening och sanering i Tjeckien 24-25 januari 2005 i Prag Sveriges

Läs mer

FoU Välfärdskonferens 2014 Kunskap i praktiken - om brukarmedverkan, uppföljning och annat viktigt. 28 29 augusti 2014 Vänersborg

FoU Välfärdskonferens 2014 Kunskap i praktiken - om brukarmedverkan, uppföljning och annat viktigt. 28 29 augusti 2014 Vänersborg FoU Välfärdskonferens 2014 Kunskap i praktiken - om brukarmedverkan, uppföljning och annat viktigt. 28 29 augusti 2014 Vänersborg Välkommen till Vänersborg! I år går intresseföreningen FoU Välfärds konferens

Läs mer

Nationellt snöskoterforum

Nationellt snöskoterforum Inbjudan Nationellt snöskoterforum Foto: Conny Olofsson Nationellt snöskoterforum Nationella Snöskoterrådet tillsammans med Östersunds kommun och Östersunds snöskoterklubb hälsar dig varmt välkommen till

Läs mer

att godkänna samarbetsavtal mellan NyföretagarCentrum Uppsala och Uppsala kommun enligt bilaga.

att godkänna samarbetsavtal mellan NyföretagarCentrum Uppsala och Uppsala kommun enligt bilaga. KS 17 26 nov 2014 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Ingeberg Lars Linder Cecilia Datum 2014-10-29 Diarienummer KSN-2014-1136 Kommunstyrelsen Nyföretagarcentrum-samarbetsavtal Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

B o r l ä n g e 2 6 2 8 m a j

B o r l ä n g e 2 6 2 8 m a j Borlänge 26 28 maj Välkommen till Quality Hotel Galaxen i Borlänge Äntligen! Nya möjligheter i en ny tid. Nu är fönstret vidöppet för den som vill utveckla kommunens säkerhetsarbete, med skydd mot olyckor

Läs mer

Annika Eriksson, kommunsekreterare Gunnar Tidemand, kommundirektör JanÅke Hermansson, bitr kommundirektör

Annika Eriksson, kommunsekreterare Gunnar Tidemand, kommundirektör JanÅke Hermansson, bitr kommundirektör Plats och tid Stadshuset, sammanträdesrum Kongsvinger kl 8.30-11.30 Beslutande Övriga deltagande Claes Pettersson ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Sten Fransson (s) Inger Hjerpe (s) Claes Axelson (v) Jan

Läs mer

EUROPA NOSTRA SVERIGE

EUROPA NOSTRA SVERIGE EUROPA NOSTRA SVERIGE Organisationen Europa Nostra (Vårt Europa), bildades 1963 i syfte att internationellt uppmärksamma och värna om det gemensamma europeiska kulturarvet. Europa Nostra är en paraplyorganisation

Läs mer

KS 16 11 APRIL 2012. Uppsala Health Summit. Kommunstyrelsen. Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås besluta

KS 16 11 APRIL 2012. Uppsala Health Summit. Kommunstyrelsen. Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås besluta KS 16 11 APRIL 2012 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Sterte Eva Datum 2012-03-21 Diarienummer KSN-2012-0524 Kommunstyrelsen Uppsala Health Summit Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås besluta

Läs mer

Dokumentet om detta ska fyllas i och lämnas tillbaka till skolan. Bifogar även ett brev från skolledningen angående nya läroplanen.

Dokumentet om detta ska fyllas i och lämnas tillbaka till skolan. Bifogar även ett brev från skolledningen angående nya läroplanen. Utflykten till Skansen var en härligt blöt dag! Vi såg många djur och hade en fantastisk klass som det var en fröjd att åka på utflykt med, och de tog även hänsyn till andra passagerare på både Roslagsbanan

Läs mer

Ledningsenheten 2008-02-26 FU 2/08 Uppdragsavdelningen, Margareta Samuelsson Justerat 2008-03-06. Tid Tisdagen den 26 februari 2008 kl. 09.00 12.

Ledningsenheten 2008-02-26 FU 2/08 Uppdragsavdelningen, Margareta Samuelsson Justerat 2008-03-06. Tid Tisdagen den 26 februari 2008 kl. 09.00 12. 1 (6) Ledningsenheten Uppdragsavdelningen, Justerat 2008-03-06 Folkhälsoutskottet Tid Tisdagen den 26 februari 2008 kl. 09.00 12.00 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare Kronobergsrummet,

Läs mer

Så skapar du en framgångsrik ägarförändring i tuffare tider. Inbjudan till seminarium med. business matchmaking. En aktivitet inom Deloitte Access

Så skapar du en framgångsrik ägarförändring i tuffare tider. Inbjudan till seminarium med. business matchmaking. En aktivitet inom Deloitte Access Så skapar du en framgångsrik ägarförändring i tuffare tider En aktivitet inom Deloitte Access Inbjudan till seminarium med business matchmaking Ägarförändring är en komplicerad process i vanliga fall och

Läs mer

SPECIALINBJUDAN - MÖTESINDUSTRINS TILLVÄXTDAG

SPECIALINBJUDAN - MÖTESINDUSTRINS TILLVÄXTDAG Tobias Krantz Svenskt Näringsliv tidigare forskningsminister - en av dagen huvudtalare SPECIALINBJUDAN - MÖTESINDUSTRINS TILLVÄXTDAG 6 mars - Mötesindustrins Tillväxtdag Möten för tillväxt Så heter det

Läs mer

Kalendarium läsåret 2013/2014 Ung Företagsamhet i Östergötland För utbildningskonceptet UF-företagande

Kalendarium läsåret 2013/2014 Ung Företagsamhet i Östergötland För utbildningskonceptet UF-företagande Kalendarium läsåret 2013/2014 Ung Företagsamhet i Östergötland För utbildningskonceptet UF-företagande Anmälan kommer att krävas till flera av nedanstående aktiviteter och vissa har även platsbegränsning.

Läs mer

Kommunstyrelsen 1999-1

Kommunstyrelsen 1999-1 Arbetsutskottet 1(6 1(6 Datum: 23 23 november, 2012 2009 Plats och tid Stadshuset i Strömstads kommun, 23 november, 2012 kl. 09.00 12.00 ande m tum Ronnie Brorsson, Strömstads kommun Clas-Åke Sörkvist,

Läs mer

Landstingets kansli 2011-04-29 KB 3/2011 Planeringsavdelningen, Hillevi Andersson Justerat 2011-05-10. Tid Fredagen den 29 april 2011 kl. 09.00-12.

Landstingets kansli 2011-04-29 KB 3/2011 Planeringsavdelningen, Hillevi Andersson Justerat 2011-05-10. Tid Fredagen den 29 april 2011 kl. 09.00-12. 1 (6) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Hillevi Andersson Justerat 2011-05-10 Kulturberedningen Tid Fredagen den 29 april 2011 kl. 09.00-12.00 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare

Läs mer

Nya tider för upphandling med tillgänglighet i fokus! Konferens den 24 november 2010

Nya tider för upphandling med tillgänglighet i fokus! Konferens den 24 november 2010 Konferens Välkommen till en nordisk heldagskonferens i Göteborg onsdagen. Arrangörer för konferensen är Västra Götalandsregionen, Nordiska Högskolan för Folkhälsovetenskap och Handikappförbundens samarbetsorganisation

Läs mer

Högre utbildning och forskning i Brasilien

Högre utbildning och forskning i Brasilien Högre utbildning och forskning i Brasilien Science withoutborders och Sveriges nationella erbjudande Mikael Román, Brasília mikael.roman@growthanalysis.se Andreas Larsson, Stockholm Andreas.Larsson@tillvaxtanalys.se

Läs mer

KFF Kansli konferens 13.30-16.00. Tommy Cedervall (fp) ordförande

KFF Kansli konferens 13.30-16.00. Tommy Cedervall (fp) ordförande Folkhälsorådet 2012-11-20 1(15) Plats och tid KFF Kansli konferens 13.30-16.00 Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Tommy Cedervall (fp) ordförande Tommy Cedervall(FP),

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsemöte för Dusty Road Blues

Protokoll fört vid styrelsemöte för Dusty Road Blues Protokoll fört vid styrelsemöte för Dusty Road Blues Tid: Onsdagen den 12 mars 2014 Plats: Föreningslokalen på Drottninggatan 2, Tidaholm Närvarande: Jan-Yngve Ekstedt, ordförande Anneli Persson, kassör

Läs mer

Call for Abstracts. NCCS konferens Kunskapsutveckling i vårdvetenskap Etik, Evidens och Estetik. 9-11 april 2008 Borås, Sverige

Call for Abstracts. NCCS konferens Kunskapsutveckling i vårdvetenskap Etik, Evidens och Estetik. 9-11 april 2008 Borås, Sverige Call for Abstracts NCCS konferens Kunskapsutveckling i vårdvetenskap Etik, Evidens och Estetik 9-11 april 2008 Borås, Sverige En årlig konferens för forskare, doktorander, vårdlärare, vårdprofessioner

Läs mer

Välkomna till årsmöte och vårkonferens 2009!

Välkomna till årsmöte och vårkonferens 2009! Välkomna till årsmöte och vårkonferens 2009! Länsteatrarna i Sverige och Folkteatern i Gävleborg bjuder in till vårkonferens i Gävle den 24 mars kl. 19.00 26 mars kl. 14.00 Årets vårmöte startar med en

Läs mer

Vår verkstad. Utvecklar människor och affärer.

Vår verkstad. Utvecklar människor och affärer. Vår verkstad Utvecklar människor och affärer. Västerås Science Park är en inspirerande och innovativ miljö och mötesplats för företag i tillväxt där människor, idéer, kunskap och kapital kan mötas och

Läs mer

Stadgar/vedtekter för samverkansorganisationen FINNSAM

Stadgar/vedtekter för samverkansorganisationen FINNSAM 2015-05-31 1(5) Stadgar/vedtekter för samverkansorganisationen FINNSAM 2015-05-31 2(5) 1 Organisationens namn Organisationens namn är FINNSAM - Finnbygder i samverkan. FINNSAM har sitt säte i den kommun

Läs mer

Projekten Inclusive Europe och Networking Europe

Projekten Inclusive Europe och Networking Europe Minnesanteckningar TN Advisory Board Plats; Arbetsmiljöforum Tid; 10 12 Närvarande Försäkringskassan ESF-huvudkontoret Södertälje kommun Handisam Arbetsförmedlingen Länsstyrelsen Sensus Arbetsmiljöforum,

Läs mer

Årsmötet Protokoll 2009-04-24

Årsmötet Protokoll 2009-04-24 Svensk Förening för Glesbygdsmedicin Årsmötet Protokoll 2009-04-24 Tid: Fredagen den 24 april 2008 kl. 08.00 09.30 Plats: Närvarande: Hemavan Se bilagd närvarolista 1 Öppnande Föreningens ordförande Anders

Läs mer

Kalendarium läsåret 2015/2016 Ung Företagsamhet i Östergötland UF-företagande

Kalendarium läsåret 2015/2016 Ung Företagsamhet i Östergötland UF-företagande Kalendarium läsåret 2015/2016 Ung Företagsamhet i Östergötland UF-företagande Anmälan kommer att krävas till flera av nedanstående aktiviteter och vissa har även platsbegränsning. Vi skickar ut separata

Läs mer

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20 Stadgar Villaägarna Göteborg Antagna vid årsmöte 2013-03-20 1 2 (6) ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHETSOMRÅDE 1. Villaägarna Göteborg är en partipolitiskt obunden sammanslutning, ideell förening, av medlemmar i Villaägarnas

Läs mer

2 Val av justerare (utöver ordförande) Beslutades att utse Inge-Britt Lundin att utöver ordförande justera dagens protokoll

2 Val av justerare (utöver ordförande) Beslutades att utse Inge-Britt Lundin att utöver ordförande justera dagens protokoll 1 (5) - Funktionshindersrörelsen i samverkan! Justerat 2015-05-08 Protokoll för styrelsen 2015-04-15 Närvarande: Lena Ringstedt, ordförande Inge-Britt Lundin, 1:a vice ordförande Lennart Håwestam, 2:a

Läs mer

Hållbart fiske Mat och klimat Friska djur. Prioriterade frågor inom jordbruks- och fiskeområdet under Sveriges ordförandeskap i EU

Hållbart fiske Mat och klimat Friska djur. Prioriterade frågor inom jordbruks- och fiskeområdet under Sveriges ordförandeskap i EU Hållbart fiske Mat och klimat Friska djur Prioriterade frågor inom jordbruks- och fiskeområdet under Sveriges ordförandeskap i EU Fler exemplar av broschyren går att beställa på telefon: 08-405 27 50 eller

Läs mer

Intresset för hållbara och smarta städer fortsätter att växa

Intresset för hållbara och smarta städer fortsätter att växa Intresset för hållbara och smarta städer fortsätter att växa FN:s utvecklingsagenda efter 2015 (SDG, UN-Habitat) New Climate Economy-rapporten IEA Energy Technology Perspectives 2016 Tema i samarbetet

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL SVENSKA STADSKÄRNORS ÅRSKONFERENS VISBY, GOTLAND 30-31 MAJ 2013

VÄLKOMMEN TILL SVENSKA STADSKÄRNORS ÅRSKONFERENS VISBY, GOTLAND 30-31 MAJ 2013 VÄLKOMMEN TILL SVENSKA STADSKÄRNORS ÅRSKONFERENS VISBY, GOTLAND 30-31 MAJ 2013 VÄLKOMMEN TILL TVÅ DAGAR AV INSPIRATION OCH NÄTVERK Det finns en god anledning till att städer ofta beskrivs som levande

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte med Skånes Roddförbund 2007-03-12 på Malmö Roddklubb

Protokoll fört vid årsmöte med Skånes Roddförbund 2007-03-12 på Malmö Roddklubb Protokoll fört vid årsmöte med Skånes Roddförbund 2007-03-12 på Malmö Roddklubb Närvarande: 14 medlemmar representerade Helsingborgs Roddklubb, Höganäs Roddförening, Landskrona Roddklubb, Malmö Roddklubb

Läs mer

BUSINESS ARENA MALMÖ 2015

BUSINESS ARENA MALMÖ 2015 BUSINESS ARENA MALMÖ 2015 Clarion Hotel & Congress Malmö Live 7 maj Programöversikt CMYK Positiv/svart, används där färg inte är möjligt Negativ/vit, används mot färgade mörka bakgrunder partners Business

Läs mer

Terrorism och krig i en virtuell värld

Terrorism och krig i en virtuell värld > Hela denna sida är en annons från Sif < Nätverket Hans Blix om IT-säkerhet: Terrorism och krig i en virtuell värld Under Sweden ICT Week får du en unik chans att lyssna till världens mest kände utlandssvensk

Läs mer

Anders Petersson (kanslichef), Bo Basun, Ulf Nersing, Kaisa Adlercreutz, Arne Lindqvist och Maria Lindgren-Persson.

Anders Petersson (kanslichef), Bo Basun, Ulf Nersing, Kaisa Adlercreutz, Arne Lindqvist och Maria Lindgren-Persson. Sid 1 (3) Protokoll från Styrelsemöte i Skyrev Närvarande: Adjungerade: Plats: Göran Johansson, Lennart Ledin (ordförande), Lena Joelsson och Lars Blomberg (v ordförande). Bo Andersson, Anita Lundgren

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsemöte i SRRS/C. 2004-11-18 kl. 19.00 Telefonmöte.

Protokoll fört vid styrelsemöte i SRRS/C. 2004-11-18 kl. 19.00 Telefonmöte. Protokoll fört vid styrelsemöte i SRRS/C 2004-11-18 kl. 19.00 Telefonmöte. Deltagare: Ordf. Magnus Forsberg, Karin Nilsson, Maria Hjelm, Reidar Otterbjörk, Päranders Wärja och fr o m 115 Patrik Steen.

Läs mer

Parallella arrangemang. Norra Europas största fackmässa för hotell, restaurang och storkök

Parallella arrangemang. Norra Europas största fackmässa för hotell, restaurang och storkök Parallella arrangemang Norra Europas största fackmässa för hotell, restaurang och storkök erbjudande! Mässan du inte vill missa Boka plats på GastroNord eller Vinordic senast 31 maj 2013 så får du Affärspaketet

Läs mer

Bran schi nrikt ad lä rling sutbildning inom besöksnäringen

Bran schi nrikt ad lä rling sutbildning inom besöksnäringen VIP Branschinriktad lärlingsutbildning VÄRDSKAP I PRAKTIKEN inom besöksnäringen Branschinriktat projekt inom besöksnäringen. November 2012 Mars 2013 Samarbetsprojekt mellan Arbetsförmedlingen och Entreprenörerna

Läs mer