INTERNATIONELLA BEREDNINGEN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "INTERNATIONELLA BEREDNINGEN"

Transkript

1 STADSLEDNINGSKONTORET PROTOKOLL FINANSAVDELNINGEN/INTERNATIONELLA ENHETEN Deltagare Sten Nordin Eva-Louise Erlandsson Slorach Margareta Björk Anna-Karin Åstedt Olle Zetterberg Gunnar Björkman Anne-Marie Tingeborn Christian Kamill Karin Källström INTERNATIONELLA BEREDNINGEN Protokoll 2/2012, fört vid sammanträde den 14 mars Sammanträdets öppnande. 2. till dagordning 3. Representationsmottagningar Då festvåningens kök kommer att vara stängt för renovering under första halvåret 2012 gäller förslagen till bifall under nämnda tidsperiod förutsatt att extern catering kan användas för genomförandet av representationsmottagningar i Stadshuset. 3.1 ISO/IEC JTC 1/SC 27 IT Security Techniques Working Group and Plenary Meeting. Fråga från Swedish Standards Institute (SIS) om stadens värdskap vid en representationsmottagning i Stadshuset, Gyllene Salen, måndagen den 7 maj 2012 kl för ca 250 personer. (Dnr /2012) Swedish Standards Institute (SIS) står den 7-15 maj 2012 värd för ett globalt ISOmöte om informationsteknik, ISO/IEC JTC 1/SC 27 IT Security Techniques Working Group and Plenary Meeting. Syftet med konferensen, som äger rum på Hotell Hilton vid Slussen, är att vidareutveckla standarder för informationssäkerhet, såsom kryptering, produktsäkerhet och för personlig integritet och personlig IDhantering. Det är ett årligt cirkulerande möte och målet är att skapa förutsättningar för rätt informationssäkerhet i samhället och i näringslivet. Till konferensen väntas ca 250 deltagare från ett 40-tal länder. En majoritet av dessa forskare, säkerhetsexperter, myndighetsrepresentanter, opinionsbildare och företrädare för intresseorganisationer kommer att vara från utlandet. Swedish Standards Institute,

2 SID 2 (12) genom Lars Flink, anhåller med anledning av detta om stadens värdskap vid en representationsmottagning, i Stadshuset, Gyllene Salen, måndagen den 7 maj 2012 kl för ca 250 personer. Ungefärlig kostnad för kanapéer och vin: : : - = : - Bifall enligt förfrågan. 3.2 Keystone Symposia on Molecular and Cellular Biology Fråga från Keystone Symposia on Molecular and Cellular Biology om stadens värdskap vid en representationsmottagning i Stadshuset, Gyllene Salen, torsdagen den 10 maj 2012 kl för ca 300 personer. (Dnr /2012) Keystone Symposia on Molecular and Cellular Biology är en ideell organisation som varje år producerar ett sextiotal symposier inom området Life Science. Organisationen, som i år firar sitt 40-års jubileum, arrangerar den 7-11 maj 2012 konferensen Proteomics, Interactomes på Clarion Hotel Sign. Symposiet är det första i en serie av tre som samtliga kommer att äga rum i Stockholm under en treårsperiod. Till mötet väntas ca 300 delegater varav en stor majoritet kommer att vara från utlandet. Ca 40% av deltagarna kommer att vara studenter och doktorander. Fokus på mötet är preklinisk medicinsk forskning, som i Sverige främst bedrivs inom Karolinska Institutet. Keystone Symposia on Molecular and Cellular Biology, genom James W. Aiken, har med anledning av detta inkommit med en förfrågan om stadens och landstingets värdskap vid en representationsmottagning i Stadshuset, Gyllene Salen, torsdagen den 10 maj 2012 kl för ca 300 personer. Stockholms läns landsting avslog förfrågan vid sitt möte onsdagen den 22 februari då mötet saknar stark koppling till den egna verksamheten. Ungefärlig kostnad för kanapéer och vin: 0: - + 0: - = 0: - Avslag th Marcel Grossmann Meeting on General Relativity Fråga från Stockholms Universitet (SU) om stadens värdskap vid en representationsmottagning i Stadshuset, Blå Hallen, tisdagen den 3 juli 2012 kl för ca 700 personer. (Dnr /2012)

3 SID 3 (12) Den 1-7 juli 2012 står Stockholms Universitet (SU) värd för The 13th Marcel Grossmann Meeting on Recent Development in Theoretical and Experimental General Relativity, Astrophysics, and Relativistic Field Theories. Kongressen är döpt efter matematikern Marcel Grossmann, som var vän och samarbetspartner med Albert Einstein. Konferensen äger rum vart tredje år och mötet i Stockholm är det första i Norden. Utifrån Einsteins relativitetsteori diskuteras de senaste forskningsresultaten inom teoretiska, experimentella och observationsinriktade studier av gravitation. Till konferensen, som äger rum på Aula Magna, väntas ca 700 forskare från hela världen. En majoritet av deltagarna kommer att vara från utlandet. Stockholms Universitet, genom Kjell Rosquist, anhåller med anledning av detta om stadens värdskap vid en representationsmottagning i Stadshuset, Blå Hallen, tisdagen den 3 juli 2012 kl för ca 700 personer. Ungefärlig kostnad för kanapéer och vin: : : - = : - Bifall enligt förfrågan 3.4 World Water Week Fråga från Stockholms International Water Institute (SIWI) om stadens värdskap vid en representationsmottagning i Stadshuset, Blå Hallen, måndagen den 27 augusti 2012 kl för ca personer. (Dnr /2012) Stockholm International Water Institute (SIWI) arrangerar den augusti 2012 den tjugoandra upplagan av World Water Week. Den så kallade världsvattenveckan är en årlig och välbesökt mötesplats för den internationella vattenvärlden. Genom Stockholm Water Prize, Stockholm Junior Water Prize, Stockholm Industry Water Award och veckans många seminarier, workshops och övriga möten har en unik plattform skapats i Stockholm för erfarenhetsutbyte och internationell samverkan inom vattenvärlden. Årets tema är Water and Food Security. Till programmet, som äger rum på Stockholmsmässan, väntas ca besökare. Deltagarna är forskare, vattenexperter och beslutsfattare från hela världen. En majoritet kommer att vara från utlandet. Stockholm Water Institute, genom Peter Forssman och Jens Berggren, har med anledning av detta inkommit med en förfrågan om stadens värdskap vid en representationsmottagning i Stadshuset, Blå Hallen, måndagen den 27 augusti 2012 kl för ca personer. Ungefärlig kostnad för mat och dryck: : : - = : -

4 SID 4 (12) Bifall enligt förfrågan. 3.5 Stockholm Water Prize Fråga från Stockholm International Water Institute (SIWI) om stadens värdskap vid en representationsmiddag i Stadshuset, Gyllene Salen, torsdagen den 30 augusti 2012 för ca 650 personer. (Dnr /2012) En av höjdpunkterna under World Water Week, som Stockholm International Water Institute (SIWI) i år arrangerar för den tjugoandra gången, är utdelandet av Stockholm Water Prize. Prisutdelningen äger rum i Blå Hallen med efterföljande middag i Gyllene Salen. Kvällen avslutas med kaffe och underhållning i Blå Hallen. H.M. Konungen är vattenprisets höge beskyddare och kommer att närvara vid evenemanget tillsammans med H.M. Drottningen. Till årets prisutdelning väntas ca 650 forskare, beslutsfattare, politiker och representanter för näringslivet från hela världen. Stockholm Water Institute, genom Peter Forssman och Jens Berggren, hemställer nu om att staden i likhet med tidigare år åtar sig värdskapet för evenemanget i Stadshuset och som värd för detsamma även bestrider kostnaden för hyra, personal (vakt, evenemangsvärdar och garderobspersonal) samt kuvertavgiften för 350 inbjudna gäster. Ungefärlig kostnad för mat & dryck samt personal: : : - = : - Bifall enligt förfrågan. 3.6 NATO Research and Technology Organization (RTO) Fråga från Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) om stadens värdskap vid en representationsmottagning i Stadshuset, Prinsens Galleri, onsdagen den 17 oktober 2012 kl för ca 150 personer. (Dnr /2012) Totalförsvarets forskningsanstalt (FOI) står den oktober 2012 värd för en konferens inom NATO Research and Technology Organization (RTO) och dess Modelling and Simulation Group. Temat för konferensen är Can You Transform Defence thru Simulation? Sverige är som medlem i Partnership for Peace programmet inom NATO mycket engagerat inom RTO. Till mötet, som äger rum på Electrum i Kista Science Park, väntas ca 150 deltagare varav en stor majoritet kommer att vara från utlandet. Totalförsvarets forskningsinstitut, genom Jan-Olof Lind, anhåller med anledning av detta om stadens värdskap vid en representationsmottagning i Stadshuset, Prinsens Galleri, onsdagen den 17 oktober

5 SID 5 (12) 2012 kl för ca 150 personer. Ungefärlig kostnad för mat och dryck: : : - = : - Bifall enligt förfrågan. 3.7 Consumers Act For Sustainability Fråga från Sveriges Konsumenter om stadens värdskap vid en representationsmottagning i Stadshuset, Prinsens Galleri, torsdagen den 15 november 2012 kl för ca 130 personer. (Dnr /2012) Den november 2012 står Sveriges Konsumenter värd för årsmötet inom den europeiska konsumentorganisationen BEUC. Själva årsmötet äger rum under den andra mötesdagen. Den 15 november arrangerar Sveriges Konsumenter ett högnivåmöte inom europeisk konsumentpolitik, Consumers Act For Sustainability. Till mötet, som kommer att äga rum inom Stockholm stad, väntas ca 130 deltagare varav en majoritet kommer att vara från utlandet. Merparten av deltagarna är företrädare för regeringen, myndigheter, näringsliv och konsumentrörelsen i hela Europa. Statsrådet Birgitta Ohlsson kommer att öppna konferensen. Dagarna i Stockholm är kopplade till Sveriges Konsumenters 20-årsjubileum och BEUC:s 50- årsjubileum. Sveriges Konsumenter, genom Örjan Brinkman, anhåller med anledning av detta om stadens värdskap vid en representationsmottagning i Stadshuset, Prinsens Galleri, torsdagen den 15 november 2012 kl för ca 130 personer. Ungefärlig kostnad för mat och dryck: : : - = : - Bifall enligt förfrågan 3.8 Idea to Product Global Fråga från Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) om stadens värdskap vid en representations-mottagning i Stadshuset, Prinsens Galleri, fredagen den 16 november 2012 kl för ca 150 personer. (Dnr /2012) Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) arrangerar den november 2012 en internationell tävling inom kommersialisering av innovation och forskning. Tävlingen, som går under namnet Idea to Product Global, grundades vid University of Texas at Austin Syftet med tävlingen är att fånga upp forskning

6 SID 6 (12) och innovation för kommersialisering på några av världens främsta universitet. Sedan starten har minst ett deltagande lag varje år gått vidare till en affärsplantävling, startat företag eller fått utökade forskningsanslag. Efter åtta år i Texas fick KTH 2011 uppdraget att arrangera tävlingen i Stockholm. Nästa år kommer tävlingen att flytta till Brasilien. Till årets tävling - som fokuserar på tre områden; ICT, Energy och LifeScience väntas ca 150 deltagare. Dessa är domare (framstående entreprenörer från Sverige och USA), professorer/lektorer samt tävlande studenter på kandidat- och forskarnivå från några av världens främsta skolor. Kungliga Tekniska Högskolan, genom Karina Töndevold, ansöker nu om att staden liksom i fjol åtar sig värdskapet för en representationsmottagning i Stadshuset, Prinsens Galleri, fredagen den 16 november 2012 kl för ca 150 personer. Ungefärlig kostnad för mat och dryck: : : - = : - Bifall enligt förfrågan 3.9 The 13th European Congress of Psychology Fråga från Sveriges Psykologförbund om stadens värdskap vid en representationsmottagning i Stadshuset, Blå Hallen och Gyllene Salen, onsdagen den 10 juli 2013 kl för ca personer. (Dnr /2009) Den 9-12 juli 2013 arrangerar Sveriges Psykologförbund, inom ramen för European Federation of Psychologists Associations, the 13th European Congress of Psychology. Mötet, som anordnas för första gången i Sverige, kommer att äga rum på Stockholmsmässan. Kongressen genomförs vartannat år och väntas i år locka ca delegater från ca 60 länder. Deltagarna kommer att vara forskare och praktiker verksamma inom psykologisk forskning och psykologisk praktik. Programmet kommer att ha fokus på såväl forskningsframsteg som tillämpningen av forsknings-resultaten. Sveriges Psykologförbund har med anledning av detta inkommit med en förfrågan om stadens och landstingets värdskap vid en representationsmottagning i Stadshuset, Blå Hallen och Gyllene Salen, onsdagen den 10 juli 2013 kl för ca personer. Stockholms läns landsting biföll förfrågan fredagen den 10 februari Ungefärlig kostnad för staden för mat och dryck: : : - = :-

7 SID 7 (12) Bifall till delat värdskap med SLL enligt förfrågan 4. Beslutsärenden 4.1 New City Foundation den maj 2012 i Paris, Frankrike Inbjudan är ställd till finansborgarrådet (Dnr /2012) Finansborgarrådet bjuds in av Paris borgmästare Bertrand Delanoe att delta i New City Foundations första årsmöte, den maj 2012 i Paris, Frankrike. New City Foundation är ett icke vinstdrivande schweiziskt institut med syfte att förbättra livskvaliteten i den globala staden, med särskilt fokus på nya städer i Asien, Mellanöstern, Latinamerika och Afrika. New City Foundation vill utveckla nya modeller för samarbete mellan det offentliga, privata och akademin. Detta möte ligger inte i linje med den internationella strategin då det kommer att fokusera på städer i Asien, Mellanöstern, Latinamerika och Afrika och dess utveckling och därför föreslås staden tackar nej till inbjudan. Staden tackar nej till inbjudan. 4.2 Politiskt toppmöte för nordiska huvudstäder den maj 2012 i Oslo Inbjudan är ställd till finansborgarrådet (Dnr /2012) Finansborgarrådet bjuds in av Oslos ordförande Fabian Stang att delta vid det politiska toppmötet för nordiska huvudstäder den15-16 maj Mötet är förberedande inför nästkommande nordiska huvudstadskonferens i Stockholm Samarbetet mellan de nordiska huvudstäderna genomförs bland annat genom flera återkommande konferenser. Finansborgarrådet bjuds alltid in till den nordiska huvudstadskonferensen, det politiska toppmötet samt den nordiska finanskonferensen. Förutom dessa finns ett flertal samarbeten på olika nivåer i staden. Det politiska toppmötet 2012 för nordiska huvudstäder i Oslo blir förberedande inför nordiska huvudstadskonferensen i Stockholm Vid mötet ska Stockholm presentera temat för kommande huvudstadskonferens som

8 SID 8 (12) ska hållas i Stockholm Staden tackar ja till inbjudan och representeras av äldre- och ytterstadsborgarrådet Joakim Larsson, biträdande borgarrådssekreterare Anna-Karin Åstedt samt biträdande stadsdirektör Gunnar Björkman th Conference of Mayors den 6-10 maj 2012, i Israel Inbjudan är ställd till finansborgarrådet (Dnr /2012) Finansborgarrådet bjuds in av Israels ambassadör i Sverige att delta i The 27th Conference of Mayors in Israel den 6-10 maj 2012 i Jerusalem, Tel Aviv och Haifa i Israel. Konferensen syftar till att vara ett tillfälle för borgmästare att träffas och diskutera gemensamma utmaningar och dela med sig av goda exempel inom hållbar stadsutveckling. Fokus kommer bland annat att vara på säkerhetsfrågor. Staden har tidigare fått inbjudningar att delta i den årliga borgmästarkonferensen, (IB , dnr /2004), (IB , dnr /2005) samt (IB , dnr /2009). Vid samtliga tillfällen har staden valt att tacka nej. Då finansborgarrådet inte har en tydlig roll i detta sammanhang samt att det inte faller inom ramen för de prioriteringar staden uttalat för det internationella arbetet föreslås staden att tacka nej till inbjudan. Staden tackar nej till inbjudan. 4.4 World Cities Summit Mayors Forum den 1 juli 2012, i Singapore. Inbjudan är ställd till finansborgarrådet (Dnr /2012) Finansborgarrådet bjuds in av Singapores minister för nationell utveckling, tillika ordförande för World Cities Summit Mayors Forum (WCSMF), att delta i en paneldebatt under WCSMF den 1 juli 2012 i Singapore. WCSMF är ett årligt evenemang som arrangeras av Centre for Liveable Cities i Singapore. Forumet kommer att utgöra en internationell plattform för borgmästare att diskutera best practice avseende high-density, high-liveability development strategies och urbana lösningar. Det övergripande temat för WCSMF 2011 är

9 SID 9 (12) Liveable and Sustainable Cities. WCSMF 2012 arrangeras i samband med Singapore International Water Week som kommer att hållas vid samma tidpunkt i juli. Stockholms vattenvecka, som arrangeras av Swedish Water Institute, SIWI, är dock den mest prestigefyllda av sitt slag. Evenemanget faller inte inom ramen för de prioriteringar som staden uttalat för det internationella arbetet. Staden tackar nej till inbjudan. 4.5 Inbjudan till ASEM meeting for Governors and Mayors den oktober 2012, I Berlin Tyskland Inbjudan är ställd till finansborgarrådet (Dnr /2011) Finansborgarrådet bjuds in att delta vid det andra Asia-Europe Meeting (ASEM) för borgmästare och guvernörer den oktober 2012 i Berlin, Tyskland. Asia-Europe Meeting (ASEM) är ett forum för informell dialog och samverkan mellan de 27 medlemsländerna i EU, kommissionen och sexton länder i öst-, sydoch sydostasien samt ASEAN-sekretariatet (The Association of Southeast Asian Nations). För andra gången arrangeras en konferens för företrädare på lokal nivå från Asien och Europa. Konferensen ämnar ta upp frågor såsom migration, integrationsfrågor, klimatförändring och lokalt styre. På detta sätt kan städer göra sin röst hörd på ett bättre sätt och gapet som ofta finns i dialogen mellan nationella och lokal nivå kan täppas till. Tanken är sedan att denna konferens ska ske vartannat år växelvis i en asiatisk och europeisk stad. Från svensk sida deltar utrikesdepartementet i ASEM-samarbetet och arbetar aktivt inom områden som trafficking, HIV/AIDS och mänskliga rättigheter. Ett deltagande vid detta evenemang bedöms inte falla inom ramen för de prioriteringar staden uttalat för det internationella arbetet.

10 SID 10 (12) Staden tackar nej till inbjudan. 4.6 Kieler Woche den juni 2012, i Kiel, Tyskland Inbjudan är ställd till finansborgarrådet (Dnr /2011) Finansborgarrådet bjuds in av ordföranden i kommunfullmäktige samt borgmästaren i Kiel för att delta i den årliga Kielveckan den juni i Kiel, Tyskland. Kiel firar sedan 130 år tillbaka den årliga Kielveckan i juni. I år sker firandet den juni och finansborgarrådet bjuds in som deltagare. Kielveckan fokuserar i år på medborgares delaktighet i den politiska processen. Veckan är ett folkligt evenemang för att samla Kiels vänorter och externa parter att möta stadens medborgare. Staden tar årligen emot inbjudningar till Kieler Woche, men har, då vi inte har vänortsavtal med Kiel, valt att inte delta i evenemanget. Staden tackar nej till inbjudan. 4.7 Crans Montana Forum den 28-1 juli, 2012 Inbjudan är ställd till finansborgarrådet (Dnr /2011) Finansborgarrådet bjuds in att delta i årsmötet för Crans Montana Forum den 28 juni till 1 juli 2012 i Baku, Azerbaijan. Crans Montana Forum är ett forum som startade 1989 i Schweiz för att sammankalla beslutsfattare från privat och offentlig sektor i respons till den ekonomiska och politiska strukturen efter kalla kriget. Målet var att skapa en mötesplats för östra och västra Europa, men har utvidgats till att även inkludera Centralasien, Mellanöstern och Afrika. Staden har fått inbjudningar till Crans Montana Forum vid flera tillfällen och tackat nej bland annat eftersom forumet har utrikespolitiska frågor som fokus. Så är fallet även denna gång och därför föreslås staden tacka nej till denna inbjudan. Staden tackar nej till inbjudan. 5. Anmälningsärenden

11 SID 11 (12) Ärenden som inkommit sent och inte kunnat behandlas av IB listas nedan som anmälningsärenden. 5.1 Studieresa till Berlin och London (Dnr /2012) Trafik- och arbetsmarknadsborgarrådet Ulla Hamilton har deltagit i studieresor till Medialabs i Berlin och London februari Studieresorna genomfördes och finansierades av Stockholm Business Region. Staden har tackat ja till inbjudan. Övriga anmälningsärenden 5.2 Samarbetsavtal med Sarajevo. (Dnr /2011) Finansborgarrådet har i ett brev från stadsdirektören i Sarajevo fått förfrågan om en kontaktperson i Stockholm för förnyat samarbete. Detta med anledning av att Sarajevo önskar att förstärka samarbetet mellan sina systrar städer i världen. Staden har ett samarbetsavtal med Sarajevo signerat 1997 och har bedrivit projekt i staden i och med återuppbyggnadsarbetet efter kriget. Utbildningsförvaltningen var med och byggde upp en gymnasieskola. Staden svarar och sänder kontaktuppgifterna till internationella enhetens chef. 6. Rapporter 7. Övriga frågor 8. Nästa möte Den 18 april 9. Avslutning

12 SID 12 (12) Vid protokollet Elsabet Malmvärn Justeras Sten Nordin

UPPSALAS MÖTESINDUSTRI ÅRSRAPPORT 2013. Producerad av Uppsala Convention Bureau, Destination Uppsala 2014-09-24

UPPSALAS MÖTESINDUSTRI ÅRSRAPPORT 2013. Producerad av Uppsala Convention Bureau, Destination Uppsala 2014-09-24 UPPSALAS MÖTESINDUSTRI ÅRSRAPPORT 2013 VARFÖR EN ÅRSRAPPORT? Med sina två universitet, sjukhus och Svenska kyrkan har Uppsala en lång tradition av värdskap för kongresser och konferenser. Värdskapet, stadens

Läs mer

HÅLLBART FÖRETAGANDE Plattform för svenskt agerande

HÅLLBART FÖRETAGANDE Plattform för svenskt agerande HÅLLBART FÖRETAGANDE Plattform för svenskt agerande Inledning Med denna publikation vill den svenska regeringen ge sin grundsyn om hur den ser på frågor kring hållbart företagande, eller Corporate Social

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 VERKSAMHETSBERÄTTELSE Förord StAFs verksamhetsår 2012 har nått sitt slut och vi kan blicka tillbaka på tolv händelserika månader med många förändringar. I den här verksamhetsberättelsen presenteras

Läs mer

Årsrapport över Jönköpings kommuns internationella arbete 2012 Ks/2013:200 008

Årsrapport över Jönköpings kommuns internationella arbete 2012 Ks/2013:200 008 STADSKONTORET Administrativa avdelningen Kanslienheten Marie-Louise Ekö Kommunjurist 036-10 56 17 Årsrapport 2013-04-24 1 (8) Kommunstyrelsen Årsrapport över Jönköpings kommuns internationella arbete 2012

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012

Verksamhetsberättelse 2012 Verksamhetsberättelse 2012 2012 En hållbar demokratisk utveckling kräver transparenta och ansvarsfulla lokala och regionala demokratiskt förankrade organ, som genom närheten till invånarna har förutsättningar

Läs mer

Möten för tillväxt. En strategi för hur regeringen kan skapa regional och nationell tillväxt med hjälp av den svenska mötesindustrin.

Möten för tillväxt. En strategi för hur regeringen kan skapa regional och nationell tillväxt med hjälp av den svenska mötesindustrin. Möten för tillväxt En strategi för hur regeringen kan skapa regional och nationell tillväxt med hjälp av den svenska mötesindustrin i samarbete med Svensk'Turism'AB 17 augusti 2012 Vi ber inte om några

Läs mer

KS 3 5 MARS 2014. Policy och riktlinjer för internationellt arbete. Kommunstyrelsen

KS 3 5 MARS 2014. Policy och riktlinjer för internationellt arbete. Kommunstyrelsen KS 3 5 MARS 2014 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Dahlmann Christian Datum 2014-02-26 Diarienummer KSN-2014-0129 Kommunstyrelsen Policy och riktlinjer för internationellt arbete Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Möten för tillväxt. En strategi för hur regeringen kan skapa regional och nationell tillväxt med hjälp av den svenska mötesindustrin

Möten för tillväxt. En strategi för hur regeringen kan skapa regional och nationell tillväxt med hjälp av den svenska mötesindustrin Möten för tillväxt En strategi för hur regeringen kan skapa regional och nationell tillväxt med hjälp av den svenska mötesindustrin 17 mars 2011 Vi ber inte om några bidrag eller ändrade skatter, lagar

Läs mer

Protokoll 2014-05-08 Arbetsutskottet. Regionförbundets arbetsutskott

Protokoll 2014-05-08 Arbetsutskottet. Regionförbundets arbetsutskott 48 Organ Plats och tid Regionförbundets arbetsutskott Fryshuset, Stockholm Torsdagen den 8 maj 2014, kl 08.30-14.00 ande Lars Blomberg ordförande Leif Larsson vice ordförande Åke Nilsson Ulf Nilsson Mona

Läs mer

Årsredovisning 2012 Västsvenska Turistrådet AB

Årsredovisning 2012 Västsvenska Turistrådet AB Årsredovisning 2012 Västsvenska Turistrådet AB Västsvenska Turistrådet AB - en del av Årsredovisning 2012 för Västsvenska Turistrådet AB Medborgarperspektivet Kommentar: Ur medborgarperspektiv för boende

Läs mer

Årsredovisning 2013 Västsvenska Turistrådet AB

Årsredovisning 2013 Västsvenska Turistrådet AB Årsredovisning 2013 Västsvenska Turistrådet AB Västsvenska Turistrådet AB - en del av 1 Årsredovisning 2013 för Västsvenska Turistrådet AB Sammanfattning 2013 Turismen i Västra Götaland omsätter ca 35

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 Förord 2013 var för StAf:s del ett år med många förändringar, där den mest betydelsefulla var att StAF:s nya verksamhetschef, Maria Fogelström Kylberg, tillträdde i april. Årets

Läs mer

INTERNATIONELL STRATEGI

INTERNATIONELL STRATEGI INTERNATIONELL STRATEGI STRATEGI FÖR INTERNATIONELLT TILLVÄXT- OCH UTVECKLINGSARBETE I GISLAVEDS KOMMUN 1 Sammanfattning Strategin för internationellt tillväxt- och utvecklingsarbete klargör hur Gislaveds

Läs mer

Förutsättningar för ett regionalt nätverk för klimatanpassning

Förutsättningar för ett regionalt nätverk för klimatanpassning NR C 82 MARS 2015 RAPPORT Förutsättningar för ett regionalt nätverk för klimatanpassning Philip Thörn, Susanna Roth & Johan Strandberg Författare: Philip Thörn, Susanna Roth, Johan Strandberg Medel från:

Läs mer

EUROPEISKA UNIONEN Regionkommittén

EUROPEISKA UNIONEN Regionkommittén EUROPEISKA UNIONEN Regionkommittén Regionkommittén och det svenska EU-ordförandeskapet Uttalande av Regionkommitténs ordförande Luc Van den Brande Regionkommitténs ordförande Genom att samarbeta med regioner

Läs mer

Praktisk handledning. En guide för folkhögskolor som vill söka projektmedel för transnationellt samarbete

Praktisk handledning. En guide för folkhögskolor som vill söka projektmedel för transnationellt samarbete Praktisk handledning En guide för folkhögskolor som vill söka projektmedel för transnationellt samarbete 1 Innehå llsfö rteckning FOLACs roll sid 3 Finns det stöd det transnationella arbetet i folkhögskolornas

Läs mer

Utvecklingsspår för arbetet med besöksnäringen och kulturella och kreativa näringar

Utvecklingsspår för arbetet med besöksnäringen och kulturella och kreativa näringar Utvecklingsspår för arbetet med besöksnäringen och kulturella och kreativa näringar Uppsala län, december 2014 Sammanfattning Landstinget i Uppsala län, Regionförbundet Uppsala län/visit Uppland, Uppsala

Läs mer

NYA PENGAR TILL DET NYSKAPANDE

NYA PENGAR TILL DET NYSKAPANDE NYA PENGAR TILL DET NYSKAPANDE en modell för Kulturbryggans mäklarverksamhet Slutrapport 2013-06-17 NYA PENGAR TILL DET NYSKAPANDE en modell för Kulturbryggans mäklarverksamhet INNEHÅLL SAMMANFATTNING

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

Driva arbetet med den regionala utvecklingsstrategin

Driva arbetet med den regionala utvecklingsstrategin Regionala utvecklingsnämnden Karin Swensson Utvecklingsstrateg 044-309 32 09 Karin.Swensson@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-04-09 Dnr 1500175 1 (16) Regionala utvecklingsnämnden Verksamhetsinformation

Läs mer

Tio utmaningar för ett hållbart Norrköping

Tio utmaningar för ett hållbart Norrköping IEI Datum 2015-01-09 Mats Eklund Sara Gustafsson Tio utmaningar för ett hållbart Norrköping Slutsatser från forskningsprogrammet Hållbara Norrköping (2010-2013) Mats Eklund och Sara Gustafsson LIU-IEI-RR--14/00219

Läs mer

Verksamhetsberättelse SverIGeS KrISTNA råd och SverIGeS FrIKyrKoSAMråD

Verksamhetsberättelse SverIGeS KrISTNA råd och SverIGeS FrIKyrKoSAMråD Verksamhetsberättelse SverIGeS KrISTNA råd och SverIGeS FrIKyrKoSAMråD 2013 & 2014 ekumenik Kyrkornas vilja att samtala, samarbeta och att söka enhet kallas ekumenik. Ekumenik kommer från det grekiska

Läs mer

Samverkan kring hållbar stadsutveckling inom Mistra Urban Futures. Göteborgsregionens kommunalförbund 2014. Bild: Mostphotos.

Samverkan kring hållbar stadsutveckling inom Mistra Urban Futures. Göteborgsregionens kommunalförbund 2014. Bild: Mostphotos. Samverkan kring hållbar stadsutveckling inom Mistra Urban Futures Göteborgsregionens kommunalförbund 2014 1 Bild: Mostphotos. Förord Göteborgsregionens kommunalförbund, GR, är en av sju parter i det internationella

Läs mer

Kompletteringar till styrelsens sammanträde 23 oktober 2014

Kompletteringar till styrelsens sammanträde 23 oktober 2014 Kompletteringar till styrelsens sammanträde 23 oktober 2014 Efter att presidiet berett ärenden till styrelsen har ytterligare två brådskande ärenden inkommit till Kommunförbundet Norrbotten. Avseende en

Läs mer

Sveriges Konsumenter. Verksamhetsberättelse

Sveriges Konsumenter. Verksamhetsberättelse Sveriges Konsumenter Verksamhetsberättelse 2012 2 Innehållsförteckning Förkortningar... 3 1. Styrelsens berättelse... 5 2. Så har vi arbetat... 8 2.1 Nationellt arbete... 8 2.2 Internationellt arbete...

Läs mer

Handlingar till sammanträde med regionutvecklingsnämnden. 29 januari 2015

Handlingar till sammanträde med regionutvecklingsnämnden. 29 januari 2015 Handlingar till sammanträde med regionutvecklingsnämnden 29 januari 2015 1 (4) Föredragningslista Sammanträde med regionutvecklingsnämnden den 29 januari 2015 (föregås av utbildningsdag 28 januari) Plats:

Läs mer

AKTUELLT NUMMER ÅRGÅNG 15. Nyheter från standardiseringen inom elområdet

AKTUELLT NUMMER ÅRGÅNG 15. Nyheter från standardiseringen inom elområdet AKTUELLT NUMMER 3X Månad 2008 ÅRGÅNG 15 Nyheter från standardiseringen inom elområdet Innehåll: Europastandardiseringens framtidsplaner 3 Direkt från SEK 4 IEC Council meeting 2012 5 IEC SMB 13 Reseberättelse

Läs mer

Projekt - barnkonvention och barnfattigdom

Projekt - barnkonvention och barnfattigdom Projekt - barnkonvention och barnfattigdom Sammanställning 29 augusti 2014 Folkhälsoteamet i norra Örebro län Sara Gustavsson - projektledare barn och unga Innehåll Innehåll... 1 1. Inledning... 2 2. Projektet...

Läs mer

Unga maskulinitet och våld. Slutrapportering av uppdrag om attityder till maskulinitet och jämställdhet

Unga maskulinitet och våld. Slutrapportering av uppdrag om attityder till maskulinitet och jämställdhet Unga maskulinitet och våld Slutrapportering av uppdrag om attityder till maskulinitet och jämställdhet Unga, maskulinitet och våld Slutrapportering av uppdrag om attityder till maskulinitet och jämställdhet

Läs mer

Arbetsrapport. Vad kan vi lära av policyanalys i USA och Kanada?

Arbetsrapport. Vad kan vi lära av policyanalys i USA och Kanada? Arbetsrapport R2004:017 Vad kan vi lära av policyanalys i USA och Kanada? En översikt av utvalda analysinstitut, organisationer och myndigheter med verksamhet inom ITPS område Helena Jonsson Franchi Magnus

Läs mer