INTERNATIONELLA BEREDNINGEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "INTERNATIONELLA BEREDNINGEN"

Transkript

1 STADSLEDNINGSKONTORET PROTOKOLL FINANSAVDELNINGEN/INTERNATIONELLA ENHETEN Deltagare Sten Nordin Eva-Louise Erlandsson Slorach Margareta Björk Anna-Karin Åstedt Olle Zetterberg Gunnar Björkman Anne-Marie Tingeborn Christian Kamill Karin Källström INTERNATIONELLA BEREDNINGEN Protokoll 2/2012, fört vid sammanträde den 14 mars Sammanträdets öppnande. 2. till dagordning 3. Representationsmottagningar Då festvåningens kök kommer att vara stängt för renovering under första halvåret 2012 gäller förslagen till bifall under nämnda tidsperiod förutsatt att extern catering kan användas för genomförandet av representationsmottagningar i Stadshuset. 3.1 ISO/IEC JTC 1/SC 27 IT Security Techniques Working Group and Plenary Meeting. Fråga från Swedish Standards Institute (SIS) om stadens värdskap vid en representationsmottagning i Stadshuset, Gyllene Salen, måndagen den 7 maj 2012 kl för ca 250 personer. (Dnr /2012) Swedish Standards Institute (SIS) står den 7-15 maj 2012 värd för ett globalt ISOmöte om informationsteknik, ISO/IEC JTC 1/SC 27 IT Security Techniques Working Group and Plenary Meeting. Syftet med konferensen, som äger rum på Hotell Hilton vid Slussen, är att vidareutveckla standarder för informationssäkerhet, såsom kryptering, produktsäkerhet och för personlig integritet och personlig IDhantering. Det är ett årligt cirkulerande möte och målet är att skapa förutsättningar för rätt informationssäkerhet i samhället och i näringslivet. Till konferensen väntas ca 250 deltagare från ett 40-tal länder. En majoritet av dessa forskare, säkerhetsexperter, myndighetsrepresentanter, opinionsbildare och företrädare för intresseorganisationer kommer att vara från utlandet. Swedish Standards Institute,

2 SID 2 (12) genom Lars Flink, anhåller med anledning av detta om stadens värdskap vid en representationsmottagning, i Stadshuset, Gyllene Salen, måndagen den 7 maj 2012 kl för ca 250 personer. Ungefärlig kostnad för kanapéer och vin: : : - = : - Bifall enligt förfrågan. 3.2 Keystone Symposia on Molecular and Cellular Biology Fråga från Keystone Symposia on Molecular and Cellular Biology om stadens värdskap vid en representationsmottagning i Stadshuset, Gyllene Salen, torsdagen den 10 maj 2012 kl för ca 300 personer. (Dnr /2012) Keystone Symposia on Molecular and Cellular Biology är en ideell organisation som varje år producerar ett sextiotal symposier inom området Life Science. Organisationen, som i år firar sitt 40-års jubileum, arrangerar den 7-11 maj 2012 konferensen Proteomics, Interactomes på Clarion Hotel Sign. Symposiet är det första i en serie av tre som samtliga kommer att äga rum i Stockholm under en treårsperiod. Till mötet väntas ca 300 delegater varav en stor majoritet kommer att vara från utlandet. Ca 40% av deltagarna kommer att vara studenter och doktorander. Fokus på mötet är preklinisk medicinsk forskning, som i Sverige främst bedrivs inom Karolinska Institutet. Keystone Symposia on Molecular and Cellular Biology, genom James W. Aiken, har med anledning av detta inkommit med en förfrågan om stadens och landstingets värdskap vid en representationsmottagning i Stadshuset, Gyllene Salen, torsdagen den 10 maj 2012 kl för ca 300 personer. Stockholms läns landsting avslog förfrågan vid sitt möte onsdagen den 22 februari då mötet saknar stark koppling till den egna verksamheten. Ungefärlig kostnad för kanapéer och vin: 0: - + 0: - = 0: - Avslag th Marcel Grossmann Meeting on General Relativity Fråga från Stockholms Universitet (SU) om stadens värdskap vid en representationsmottagning i Stadshuset, Blå Hallen, tisdagen den 3 juli 2012 kl för ca 700 personer. (Dnr /2012)

3 SID 3 (12) Den 1-7 juli 2012 står Stockholms Universitet (SU) värd för The 13th Marcel Grossmann Meeting on Recent Development in Theoretical and Experimental General Relativity, Astrophysics, and Relativistic Field Theories. Kongressen är döpt efter matematikern Marcel Grossmann, som var vän och samarbetspartner med Albert Einstein. Konferensen äger rum vart tredje år och mötet i Stockholm är det första i Norden. Utifrån Einsteins relativitetsteori diskuteras de senaste forskningsresultaten inom teoretiska, experimentella och observationsinriktade studier av gravitation. Till konferensen, som äger rum på Aula Magna, väntas ca 700 forskare från hela världen. En majoritet av deltagarna kommer att vara från utlandet. Stockholms Universitet, genom Kjell Rosquist, anhåller med anledning av detta om stadens värdskap vid en representationsmottagning i Stadshuset, Blå Hallen, tisdagen den 3 juli 2012 kl för ca 700 personer. Ungefärlig kostnad för kanapéer och vin: : : - = : - Bifall enligt förfrågan 3.4 World Water Week Fråga från Stockholms International Water Institute (SIWI) om stadens värdskap vid en representationsmottagning i Stadshuset, Blå Hallen, måndagen den 27 augusti 2012 kl för ca personer. (Dnr /2012) Stockholm International Water Institute (SIWI) arrangerar den augusti 2012 den tjugoandra upplagan av World Water Week. Den så kallade världsvattenveckan är en årlig och välbesökt mötesplats för den internationella vattenvärlden. Genom Stockholm Water Prize, Stockholm Junior Water Prize, Stockholm Industry Water Award och veckans många seminarier, workshops och övriga möten har en unik plattform skapats i Stockholm för erfarenhetsutbyte och internationell samverkan inom vattenvärlden. Årets tema är Water and Food Security. Till programmet, som äger rum på Stockholmsmässan, väntas ca besökare. Deltagarna är forskare, vattenexperter och beslutsfattare från hela världen. En majoritet kommer att vara från utlandet. Stockholm Water Institute, genom Peter Forssman och Jens Berggren, har med anledning av detta inkommit med en förfrågan om stadens värdskap vid en representationsmottagning i Stadshuset, Blå Hallen, måndagen den 27 augusti 2012 kl för ca personer. Ungefärlig kostnad för mat och dryck: : : - = : -

4 SID 4 (12) Bifall enligt förfrågan. 3.5 Stockholm Water Prize Fråga från Stockholm International Water Institute (SIWI) om stadens värdskap vid en representationsmiddag i Stadshuset, Gyllene Salen, torsdagen den 30 augusti 2012 för ca 650 personer. (Dnr /2012) En av höjdpunkterna under World Water Week, som Stockholm International Water Institute (SIWI) i år arrangerar för den tjugoandra gången, är utdelandet av Stockholm Water Prize. Prisutdelningen äger rum i Blå Hallen med efterföljande middag i Gyllene Salen. Kvällen avslutas med kaffe och underhållning i Blå Hallen. H.M. Konungen är vattenprisets höge beskyddare och kommer att närvara vid evenemanget tillsammans med H.M. Drottningen. Till årets prisutdelning väntas ca 650 forskare, beslutsfattare, politiker och representanter för näringslivet från hela världen. Stockholm Water Institute, genom Peter Forssman och Jens Berggren, hemställer nu om att staden i likhet med tidigare år åtar sig värdskapet för evenemanget i Stadshuset och som värd för detsamma även bestrider kostnaden för hyra, personal (vakt, evenemangsvärdar och garderobspersonal) samt kuvertavgiften för 350 inbjudna gäster. Ungefärlig kostnad för mat & dryck samt personal: : : - = : - Bifall enligt förfrågan. 3.6 NATO Research and Technology Organization (RTO) Fråga från Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) om stadens värdskap vid en representationsmottagning i Stadshuset, Prinsens Galleri, onsdagen den 17 oktober 2012 kl för ca 150 personer. (Dnr /2012) Totalförsvarets forskningsanstalt (FOI) står den oktober 2012 värd för en konferens inom NATO Research and Technology Organization (RTO) och dess Modelling and Simulation Group. Temat för konferensen är Can You Transform Defence thru Simulation? Sverige är som medlem i Partnership for Peace programmet inom NATO mycket engagerat inom RTO. Till mötet, som äger rum på Electrum i Kista Science Park, väntas ca 150 deltagare varav en stor majoritet kommer att vara från utlandet. Totalförsvarets forskningsinstitut, genom Jan-Olof Lind, anhåller med anledning av detta om stadens värdskap vid en representationsmottagning i Stadshuset, Prinsens Galleri, onsdagen den 17 oktober

5 SID 5 (12) 2012 kl för ca 150 personer. Ungefärlig kostnad för mat och dryck: : : - = : - Bifall enligt förfrågan. 3.7 Consumers Act For Sustainability Fråga från Sveriges Konsumenter om stadens värdskap vid en representationsmottagning i Stadshuset, Prinsens Galleri, torsdagen den 15 november 2012 kl för ca 130 personer. (Dnr /2012) Den november 2012 står Sveriges Konsumenter värd för årsmötet inom den europeiska konsumentorganisationen BEUC. Själva årsmötet äger rum under den andra mötesdagen. Den 15 november arrangerar Sveriges Konsumenter ett högnivåmöte inom europeisk konsumentpolitik, Consumers Act For Sustainability. Till mötet, som kommer att äga rum inom Stockholm stad, väntas ca 130 deltagare varav en majoritet kommer att vara från utlandet. Merparten av deltagarna är företrädare för regeringen, myndigheter, näringsliv och konsumentrörelsen i hela Europa. Statsrådet Birgitta Ohlsson kommer att öppna konferensen. Dagarna i Stockholm är kopplade till Sveriges Konsumenters 20-årsjubileum och BEUC:s 50- årsjubileum. Sveriges Konsumenter, genom Örjan Brinkman, anhåller med anledning av detta om stadens värdskap vid en representationsmottagning i Stadshuset, Prinsens Galleri, torsdagen den 15 november 2012 kl för ca 130 personer. Ungefärlig kostnad för mat och dryck: : : - = : - Bifall enligt förfrågan 3.8 Idea to Product Global Fråga från Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) om stadens värdskap vid en representations-mottagning i Stadshuset, Prinsens Galleri, fredagen den 16 november 2012 kl för ca 150 personer. (Dnr /2012) Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) arrangerar den november 2012 en internationell tävling inom kommersialisering av innovation och forskning. Tävlingen, som går under namnet Idea to Product Global, grundades vid University of Texas at Austin Syftet med tävlingen är att fånga upp forskning

6 SID 6 (12) och innovation för kommersialisering på några av världens främsta universitet. Sedan starten har minst ett deltagande lag varje år gått vidare till en affärsplantävling, startat företag eller fått utökade forskningsanslag. Efter åtta år i Texas fick KTH 2011 uppdraget att arrangera tävlingen i Stockholm. Nästa år kommer tävlingen att flytta till Brasilien. Till årets tävling - som fokuserar på tre områden; ICT, Energy och LifeScience väntas ca 150 deltagare. Dessa är domare (framstående entreprenörer från Sverige och USA), professorer/lektorer samt tävlande studenter på kandidat- och forskarnivå från några av världens främsta skolor. Kungliga Tekniska Högskolan, genom Karina Töndevold, ansöker nu om att staden liksom i fjol åtar sig värdskapet för en representationsmottagning i Stadshuset, Prinsens Galleri, fredagen den 16 november 2012 kl för ca 150 personer. Ungefärlig kostnad för mat och dryck: : : - = : - Bifall enligt förfrågan 3.9 The 13th European Congress of Psychology Fråga från Sveriges Psykologförbund om stadens värdskap vid en representationsmottagning i Stadshuset, Blå Hallen och Gyllene Salen, onsdagen den 10 juli 2013 kl för ca personer. (Dnr /2009) Den 9-12 juli 2013 arrangerar Sveriges Psykologförbund, inom ramen för European Federation of Psychologists Associations, the 13th European Congress of Psychology. Mötet, som anordnas för första gången i Sverige, kommer att äga rum på Stockholmsmässan. Kongressen genomförs vartannat år och väntas i år locka ca delegater från ca 60 länder. Deltagarna kommer att vara forskare och praktiker verksamma inom psykologisk forskning och psykologisk praktik. Programmet kommer att ha fokus på såväl forskningsframsteg som tillämpningen av forsknings-resultaten. Sveriges Psykologförbund har med anledning av detta inkommit med en förfrågan om stadens och landstingets värdskap vid en representationsmottagning i Stadshuset, Blå Hallen och Gyllene Salen, onsdagen den 10 juli 2013 kl för ca personer. Stockholms läns landsting biföll förfrågan fredagen den 10 februari Ungefärlig kostnad för staden för mat och dryck: : : - = :-

7 SID 7 (12) Bifall till delat värdskap med SLL enligt förfrågan 4. Beslutsärenden 4.1 New City Foundation den maj 2012 i Paris, Frankrike Inbjudan är ställd till finansborgarrådet (Dnr /2012) Finansborgarrådet bjuds in av Paris borgmästare Bertrand Delanoe att delta i New City Foundations första årsmöte, den maj 2012 i Paris, Frankrike. New City Foundation är ett icke vinstdrivande schweiziskt institut med syfte att förbättra livskvaliteten i den globala staden, med särskilt fokus på nya städer i Asien, Mellanöstern, Latinamerika och Afrika. New City Foundation vill utveckla nya modeller för samarbete mellan det offentliga, privata och akademin. Detta möte ligger inte i linje med den internationella strategin då det kommer att fokusera på städer i Asien, Mellanöstern, Latinamerika och Afrika och dess utveckling och därför föreslås staden tackar nej till inbjudan. Staden tackar nej till inbjudan. 4.2 Politiskt toppmöte för nordiska huvudstäder den maj 2012 i Oslo Inbjudan är ställd till finansborgarrådet (Dnr /2012) Finansborgarrådet bjuds in av Oslos ordförande Fabian Stang att delta vid det politiska toppmötet för nordiska huvudstäder den15-16 maj Mötet är förberedande inför nästkommande nordiska huvudstadskonferens i Stockholm Samarbetet mellan de nordiska huvudstäderna genomförs bland annat genom flera återkommande konferenser. Finansborgarrådet bjuds alltid in till den nordiska huvudstadskonferensen, det politiska toppmötet samt den nordiska finanskonferensen. Förutom dessa finns ett flertal samarbeten på olika nivåer i staden. Det politiska toppmötet 2012 för nordiska huvudstäder i Oslo blir förberedande inför nordiska huvudstadskonferensen i Stockholm Vid mötet ska Stockholm presentera temat för kommande huvudstadskonferens som

8 SID 8 (12) ska hållas i Stockholm Staden tackar ja till inbjudan och representeras av äldre- och ytterstadsborgarrådet Joakim Larsson, biträdande borgarrådssekreterare Anna-Karin Åstedt samt biträdande stadsdirektör Gunnar Björkman th Conference of Mayors den 6-10 maj 2012, i Israel Inbjudan är ställd till finansborgarrådet (Dnr /2012) Finansborgarrådet bjuds in av Israels ambassadör i Sverige att delta i The 27th Conference of Mayors in Israel den 6-10 maj 2012 i Jerusalem, Tel Aviv och Haifa i Israel. Konferensen syftar till att vara ett tillfälle för borgmästare att träffas och diskutera gemensamma utmaningar och dela med sig av goda exempel inom hållbar stadsutveckling. Fokus kommer bland annat att vara på säkerhetsfrågor. Staden har tidigare fått inbjudningar att delta i den årliga borgmästarkonferensen, (IB , dnr /2004), (IB , dnr /2005) samt (IB , dnr /2009). Vid samtliga tillfällen har staden valt att tacka nej. Då finansborgarrådet inte har en tydlig roll i detta sammanhang samt att det inte faller inom ramen för de prioriteringar staden uttalat för det internationella arbetet föreslås staden att tacka nej till inbjudan. Staden tackar nej till inbjudan. 4.4 World Cities Summit Mayors Forum den 1 juli 2012, i Singapore. Inbjudan är ställd till finansborgarrådet (Dnr /2012) Finansborgarrådet bjuds in av Singapores minister för nationell utveckling, tillika ordförande för World Cities Summit Mayors Forum (WCSMF), att delta i en paneldebatt under WCSMF den 1 juli 2012 i Singapore. WCSMF är ett årligt evenemang som arrangeras av Centre for Liveable Cities i Singapore. Forumet kommer att utgöra en internationell plattform för borgmästare att diskutera best practice avseende high-density, high-liveability development strategies och urbana lösningar. Det övergripande temat för WCSMF 2011 är

9 SID 9 (12) Liveable and Sustainable Cities. WCSMF 2012 arrangeras i samband med Singapore International Water Week som kommer att hållas vid samma tidpunkt i juli. Stockholms vattenvecka, som arrangeras av Swedish Water Institute, SIWI, är dock den mest prestigefyllda av sitt slag. Evenemanget faller inte inom ramen för de prioriteringar som staden uttalat för det internationella arbetet. Staden tackar nej till inbjudan. 4.5 Inbjudan till ASEM meeting for Governors and Mayors den oktober 2012, I Berlin Tyskland Inbjudan är ställd till finansborgarrådet (Dnr /2011) Finansborgarrådet bjuds in att delta vid det andra Asia-Europe Meeting (ASEM) för borgmästare och guvernörer den oktober 2012 i Berlin, Tyskland. Asia-Europe Meeting (ASEM) är ett forum för informell dialog och samverkan mellan de 27 medlemsländerna i EU, kommissionen och sexton länder i öst-, sydoch sydostasien samt ASEAN-sekretariatet (The Association of Southeast Asian Nations). För andra gången arrangeras en konferens för företrädare på lokal nivå från Asien och Europa. Konferensen ämnar ta upp frågor såsom migration, integrationsfrågor, klimatförändring och lokalt styre. På detta sätt kan städer göra sin röst hörd på ett bättre sätt och gapet som ofta finns i dialogen mellan nationella och lokal nivå kan täppas till. Tanken är sedan att denna konferens ska ske vartannat år växelvis i en asiatisk och europeisk stad. Från svensk sida deltar utrikesdepartementet i ASEM-samarbetet och arbetar aktivt inom områden som trafficking, HIV/AIDS och mänskliga rättigheter. Ett deltagande vid detta evenemang bedöms inte falla inom ramen för de prioriteringar staden uttalat för det internationella arbetet.

10 SID 10 (12) Staden tackar nej till inbjudan. 4.6 Kieler Woche den juni 2012, i Kiel, Tyskland Inbjudan är ställd till finansborgarrådet (Dnr /2011) Finansborgarrådet bjuds in av ordföranden i kommunfullmäktige samt borgmästaren i Kiel för att delta i den årliga Kielveckan den juni i Kiel, Tyskland. Kiel firar sedan 130 år tillbaka den årliga Kielveckan i juni. I år sker firandet den juni och finansborgarrådet bjuds in som deltagare. Kielveckan fokuserar i år på medborgares delaktighet i den politiska processen. Veckan är ett folkligt evenemang för att samla Kiels vänorter och externa parter att möta stadens medborgare. Staden tar årligen emot inbjudningar till Kieler Woche, men har, då vi inte har vänortsavtal med Kiel, valt att inte delta i evenemanget. Staden tackar nej till inbjudan. 4.7 Crans Montana Forum den 28-1 juli, 2012 Inbjudan är ställd till finansborgarrådet (Dnr /2011) Finansborgarrådet bjuds in att delta i årsmötet för Crans Montana Forum den 28 juni till 1 juli 2012 i Baku, Azerbaijan. Crans Montana Forum är ett forum som startade 1989 i Schweiz för att sammankalla beslutsfattare från privat och offentlig sektor i respons till den ekonomiska och politiska strukturen efter kalla kriget. Målet var att skapa en mötesplats för östra och västra Europa, men har utvidgats till att även inkludera Centralasien, Mellanöstern och Afrika. Staden har fått inbjudningar till Crans Montana Forum vid flera tillfällen och tackat nej bland annat eftersom forumet har utrikespolitiska frågor som fokus. Så är fallet även denna gång och därför föreslås staden tacka nej till denna inbjudan. Staden tackar nej till inbjudan. 5. Anmälningsärenden

11 SID 11 (12) Ärenden som inkommit sent och inte kunnat behandlas av IB listas nedan som anmälningsärenden. 5.1 Studieresa till Berlin och London (Dnr /2012) Trafik- och arbetsmarknadsborgarrådet Ulla Hamilton har deltagit i studieresor till Medialabs i Berlin och London februari Studieresorna genomfördes och finansierades av Stockholm Business Region. Staden har tackat ja till inbjudan. Övriga anmälningsärenden 5.2 Samarbetsavtal med Sarajevo. (Dnr /2011) Finansborgarrådet har i ett brev från stadsdirektören i Sarajevo fått förfrågan om en kontaktperson i Stockholm för förnyat samarbete. Detta med anledning av att Sarajevo önskar att förstärka samarbetet mellan sina systrar städer i världen. Staden har ett samarbetsavtal med Sarajevo signerat 1997 och har bedrivit projekt i staden i och med återuppbyggnadsarbetet efter kriget. Utbildningsförvaltningen var med och byggde upp en gymnasieskola. Staden svarar och sänder kontaktuppgifterna till internationella enhetens chef. 6. Rapporter 7. Övriga frågor 8. Nästa möte Den 18 april 9. Avslutning

12 SID 12 (12) Vid protokollet Elsabet Malmvärn Justeras Sten Nordin

INTERNATIONELLA BEREDNINGEN

INTERNATIONELLA BEREDNINGEN STADSLEDNINGSKONTORET DAGORDNING FINANSAVDELNINGEN/IN TERNATIONELLA ENHETE N Deltagare Sten Nordin Eva-Louise Erlandsson Slorach Margareta Björk Anna-Karin Åstedt Olle Zetterberg Gunnar Björkman Anne-Marie

Läs mer

INTERNATIONELLA BEREDNINGEN

INTERNATIONELLA BEREDNINGEN STADSLEDNINGSKONTORET PROTOKOLL STABEN Deltagare Sten Nordin Carin Jämtin (förhinder) Margareta Björk Anna-Karin Åstedt Olle Zetterberg Staffan Ingvarsson Anne-Marie Tingeborn Anita Holmström Karin Källström

Läs mer

INTERNATIONELLA BEREDNINGEN

INTERNATIONELLA BEREDNINGEN STADSLEDNINGSKONTORET DAGORDNING FINANSAVDELNINGEN/IN TERNATIONELLA ENHETE N Deltagare Sten Nordin Eva-Louise Erlandsson Slorach Margareta Björk (förhinder) Anna-Karin Åstedt Olle Zetterberg Gunnar Björkman

Läs mer

Årsrapport Internationella beredningen och dess internationella ärenden 2015

Årsrapport Internationella beredningen och dess internationella ärenden 2015 Stadsledningskontoret Kommunikations- och omvärldsavdelningen Information Sida 1 (5) 2016-02-18 Internationella beredningen Internationella beredningen, IB, är en beredning under kommunstyrelsen som syftar

Läs mer

Bidragsfinansiering av Stockholm Science City/Stiftelsen Vetenskapsstaden

Bidragsfinansiering av Stockholm Science City/Stiftelsen Vetenskapsstaden PM 2007: RI (Dnr 301-3152/2007) Bidragsfinansiering av Stockholm Science City/Stiftelsen Vetenskapsstaden Borgarrådsberedningen föreslår kommunstyrelsen besluta följande Stiftelsen Vetenskapsstaden medges

Läs mer

KOMMUNIKATIV PLATTFORM

KOMMUNIKATIV PLATTFORM KOMMUNIKATIV PLATTFORM ITS the Swedish way Samlingsbegrepp Wien 2012 ITS the Swedish way Samhällsbehov Innovativ R&D Affärslösningar ITS i samverkan mellan näringslivet myndigheter och akademi Budskap

Läs mer

Seminariet tar avstamp i Europeiska temaåret för utvecklingssamarbete 2015 EYD2015.

Seminariet tar avstamp i Europeiska temaåret för utvecklingssamarbete 2015 EYD2015. PRESSMEDDELANDEFRÅNINTERCULT 2015&11&05 Europa Direkt Intercult bjuder in till Seminarium om Bistånd och migration om EU, Sverige och bistånd Fredag den 13 november kl 13.00-15.00 på Europahuset, Regeringsgatan

Läs mer

Jämlik hälsa och vård

Jämlik hälsa och vård Foto: Clifford Shirley Välkommen till den 14:e nationella konferensen för nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård Jämlik hälsa och vård det goda mötet som nyckel till framgång Västerås 19-20 mars

Läs mer

Myndighetsforum Välkommen! möte 7 den 9 oktober 2012

Myndighetsforum Välkommen! möte 7 den 9 oktober 2012 Myndighetsforum Välkommen! möte 7 den 9 oktober 2012 Förslag till agenda Välkommen och presentation av närvarande Hans Rode Föregående möte Samverkan från idé till verkstad utbyte av erfarenheter Information

Läs mer

Internationella forskarsymposiet. 26 oktober 1 november

Internationella forskarsymposiet. 26 oktober 1 november Internationella forskarsymposiet 26 oktober 1 november Inbjudan Ett femtiotal av världens mest framstående forskare kommer den 26 oktober till den 1 november 2008 till Lund och Malmö. Under sin vecka i

Läs mer

INTERNATIONELLA BEREDNINGEN

INTERNATIONELLA BEREDNINGEN STADSLEDNINGSKONTORET PROTOKOLL STABEN Deltagare Sten Nordin Carin Jämtin (förhinder) Margareta Björk Anna-Karin Åstedt Olle Zetterberg Staffan Ingvarsson Karin Källström INTERNATIONELLA BEREDNINGEN Protokoll

Läs mer

Stockholm 2015-10-13 Dnr 2014/15:3358

Stockholm 2015-10-13 Dnr 2014/15:3358 Stockholm 2015-10-13 Dnr 2014/15:3358 Resans syfte Näringsutskottet beslutade den 26 mars 2015 att med en delegation besöka Seoul, Sydkorea den 5 12 september 2015. Med resan ville utskottet närmare studera

Läs mer

Ankom Stockholms läns landsting Handläggare: Viktoria Björk 2015-01- 2 3

Ankom Stockholms läns landsting Handläggare: Viktoria Björk 2015-01- 2 3 Stockholms läns landsting 1 (5) Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Forskning och innovation TJÄNSTE UTLÅTANDE Ankom Stockholms läns landsting Handläggare: Viktoria Björk 2015-01- 2 3 ISlHLtUB Landstingsstyrelsens

Läs mer

Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad

Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad Kommunstyrelsen Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad Kommunstyrelsen beslöt på sammanträde den 22 augusti 2002, 183, att anta ett

Läs mer

STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGEN Vi Konsumenter

STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGEN Vi Konsumenter STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGEN Vi Konsumenter Fastställda av årsmötet 21 april 2015 1. Namn 2. Ändamål 3. Uppgift 4. Säte Föreningens namn är Vi Konsumenter Föreningen är en fristående, partipolitiskt

Läs mer

Ansökan om värdskap för UITP:s världskongress och utställning i Stockholm 2019

Ansökan om värdskap för UITP:s världskongress och utställning i Stockholm 2019 1(5) Handläggare Jens Plambeck 08-6861651 jens.plambeck@sll.se Trafiknämnden 2015-04-14, punkt 10 Ansökan om värdskap för UITP:s världskongress och utställning i Stockholm 2019 Ärendebeskrivning Godkännande

Läs mer

Kulturförvaltningens ansvar i anslutning till Malmö som ledande stad i organisationen United Cities and Local Governments

Kulturförvaltningens ansvar i anslutning till Malmö som ledande stad i organisationen United Cities and Local Governments Malmö stad Kulturförvaltningen 1 (2) Datum 2016-02-10 Vår referens Fredrik Elg Utvecklingschef Tjänsteskrivelse Kulturförvaltningens ansvar i anslutning till Malmö som ledande stad i organisationen United

Läs mer

Rapport om deltagande på världsutställningen i Shanghai

Rapport om deltagande på världsutställningen i Shanghai Tjänsteutlåtande Datum: Diarienr: 10 november 2010 SBR 43-105/2010 Handläggare: Telefon: Susann Hellström 08-508 28081 Janey Mehks Till Styrelsen för Stockholm Business Region Rapport om deltagande på

Läs mer

Ny internationell policy och ett utvecklat internationellt arbete

Ny internationell policy och ett utvecklat internationellt arbete 2013-09-24 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2013/545-105 Kommunstyrelsen Ny internationell policy och ett utvecklat internationellt arbete Förslag till beslut 1. Kommunstyrelsen noterar rapporten kartläggning

Läs mer

ITS World Congress Vienna 2012. ITS the Swedish way

ITS World Congress Vienna 2012. ITS the Swedish way ITS World Congress Vienna 2012 ITS the Swedish way Nationella ITS konferensen 19 september med demonstrationer och middag den 18 september Demonstrationer den 18 september Middag den 18 september på Norra

Läs mer

Näringslivs- och planeringsutskottet

Näringslivs- och planeringsutskottet 2013-09-03 Näringslivs- och planeringsutskottet Tid: Tisdagen den 3 september 2013 kl. 13:00-14:00 Plats: Stigbygeln, Ryttmästaren Beslutande: Lennart Holmlund (S), ordf Anders Ågren (M) Marie-Louise Rönnmark

Läs mer

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för HSO Håbo.

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för HSO Håbo. Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för HSO Håbo. Tid: Tisdagen den 4 november 2014, kl 19 00-20 00. Närvarande: Solweig Lundkvist, ordförande, Anita Rosen, Rune Westerlund, Gunnar Egehult, Nils-Ove

Läs mer

Nyhetsbrev EU/Internationella relationer. God Jul och Gott Nytt År!

Nyhetsbrev EU/Internationella relationer. God Jul och Gott Nytt År! Nyhetsbrev 6 2017 EU/Internationella relationer "Syftet med internationalisering handlar om att öka utbyte, förståelse och samverkan mellan människor, kulturer och nationer samt utveckla kommunens verksamheter

Läs mer

Vara i världen. Helena Torsell, Internationell samordnare

Vara i världen. Helena Torsell, Internationell samordnare Vara i världen Helena Torsell, Internationell samordnare STRATEGISKT VÄGVAL Hur skapar vi en attraktiv kommun? FRAMGÅNGSFAKTORER KOMPETENS INTERNATIONALISERING KULTUR 1995 Sverige blir medlem i EU Bas

Läs mer

Ett konkret demokratisamarbete med staden Suleimanya i irakiska Kurdistan Motion av Christer Öhgren (mp) (2001:71)

Ett konkret demokratisamarbete med staden Suleimanya i irakiska Kurdistan Motion av Christer Öhgren (mp) (2001:71) Utlåtande 2009:51 RI (Dnr 006-1637/2001) Ett konkret demokratisamarbete med staden Suleimanya i irakiska Kurdistan Motion av Christer Öhgren (mp) (2001:71) Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

Läs mer

Om Säkerhets- och försvarsföretagen

Om Säkerhets- och försvarsföretagen Om Säkerhets- och försvarsföretagen Säkerhets- och försvarsföretagen (SOFF) är en branschorganisation för företag inom säkerhets- och försvarsområdet med verksamhet i Sverige. Vi har 62 medlemsföretag

Läs mer

Hållbarhet vid evenemang

Hållbarhet vid evenemang Hållbarhet vid evenemang Tom Hollowell, Sv Orienteringsförbundet 2011-05-18 1 ISO-standard för hållbarhet vid evenemang Vad menar vi (ISO) med hållbar utveckling development that meets the needs of the

Läs mer

Möte med Norrbottens foikhälsopolitiska råd

Möte med Norrbottens foikhälsopolitiska råd Protokoll från Möte med Norrbottens foikhälsopolitiska råd Måndagen den 28 september 2009, 08.30 11.25 ~ 1-10 ande Maj-Britt Lindström Leif Wikman Britt Westerlund Övriga närvarande Doris Thomlund, enhetschef,

Läs mer

STADGAR för föreningen ULI Geoforum fastställda av extra årsmötet

STADGAR för föreningen ULI Geoforum fastställda av extra årsmötet STADGAR för föreningen ULI Geoforum fastställda av extra årsmötet 2012-03-27 1 Namn Föreningens namn är ULI Geoforum. 2 Ändamål ULI Geoforum är en ideell förening med syfte att sprida och effektivisera

Läs mer

Styrelsemöte För Sverigeunionen av Soroptimistklubbar (organisationsnummer 878001-3192)

Styrelsemöte För Sverigeunionen av Soroptimistklubbar (organisationsnummer 878001-3192) PROTOKOLL 2011/12-1 1(4) Styrelsemöte För Sverigeunionen av Soroptimistklubbar (organisationsnummer 878001-3192) Plats: Täby Park Hotell, Täby Datum: 26 november 2011 Närvarande: Anita Westerström, Helena

Läs mer

ASIA INTERNATIONAL IMPORT

ASIA INTERNATIONAL IMPORT April 2015 maj 2015 DUBAI UAE 30 mars 30 april 2015 NOBLE PRIZE EXHIBIT Från slutet av mars pågår en utställning kring Nobelpriset i Burj Khalifa. Utställningen är öppen 9.00-19.00 alla dagar utom fredag.

Läs mer

De urbana aspekterna i EU:s politik huvudpunkterna i en EU-agenda för städer

De urbana aspekterna i EU:s politik huvudpunkterna i en EU-agenda för städer De urbana aspekterna i EU:s politik huvudpunkterna i en EU-agenda för städer Christian Svanfeldt Europeiska kommissionen Regional- och stadspolitik Regional & SKL, Stockholm 18 November 2014 EU:s urbana

Läs mer

Handlingsplan för Fairtrade City Skellefteå

Handlingsplan för Fairtrade City Skellefteå Handlingsplan för Fairtrade City Skellefteå I december 2007 behandlade Skellefteå kommunfullmäktige (KF) en motion från Folkpartiet, skriven 2002, angående rättvis handel. En uppförandekod i kommunens

Läs mer

NYHETSBREV 2011 # 2. Convention Bureau

NYHETSBREV 2011 # 2. Convention Bureau NYHETSBREV 2011 # 2 Lite klarare luft, lite starkare färger och en härlig energi efter sommarens ledighet. Hoppas att ni också känner så nu när hösten närmar sig. Efter sommarens många möten med vänner

Läs mer

YTTRANDE. Datum 2016-06-02 Dnr 1601273. Remiss. Betänkandet EU på hemmaplan (SOU 2016:10)

YTTRANDE. Datum 2016-06-02 Dnr 1601273. Remiss. Betänkandet EU på hemmaplan (SOU 2016:10) Regionstyrelsen Maria Lindbom Handläggare 040-675 32 30 Maria.Lindbom@skane.se YTTRANDE Datum 2016-06-02 Dnr 1601273 1 (5) Kulturdepartementet 103 33 Stockholm Remiss. Betänkandet EU på hemmaplan (SOU

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut 1 (2) FÖRSLAG 2013:58 LS 1212-1649 Landstingsstyrelsens förslag till beslut Motion 2012:27 av Paul Lappalainen (MP) om att Stockholms läns landsting ska söka medlemskap i UNESCO:s Europeiska koalition

Läs mer

Förslag till bildande av Stiftelsen Flemingsberg Science och formerna för finansiering och drift av densamma

Förslag till bildande av Stiftelsen Flemingsberg Science och formerna för finansiering och drift av densamma 1 (9) Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Utveckling & styrning Landstingsstyrelsen Förslag till bildande av Stiftelsen Flemingsberg Science och formerna för finansiering och drift av densamma Ärendebeskrivning

Läs mer

Svensk Förening för Tropikmedicin och Internationell Hälsa

Svensk Förening för Tropikmedicin och Internationell Hälsa Svensk Förening för Tropikmedicin och Internationell Hälsa Protokoll från styrelsemöte 26 april 2014 Lokal; Hemma hos Maria i Dalby-Viggeby Jerusalem utanför Uppsala Närvarande; Pia Appelgren, Helena Berggren,

Läs mer

Stadgar för ProLiv Kronoberg

Stadgar för ProLiv Kronoberg 2010-03-01 1 Stadgar för ProLiv Kronoberg 1. Namn Föreningens namn är ProLiv Kronoberg - patientföreningen för prostatacancer i Kronobergs län - med registrerat säte i Växjö kommun. Patientföreningen är

Läs mer

Yttrande över Svenska Bordtennisförbundets ansökan om stöd till evenemang

Yttrande över Svenska Bordtennisförbundets ansökan om stöd till evenemang Tjänsteutlåtande Datum: Diarienr: 20 december 2012 203.8.3-451/2012 Handläggare: Telefon: Mattias Rindberg 08-508 285 90 mattias.rindberg@stockholm.se Till styrelsen för Stockholm Business Region Yttrande

Läs mer

INTERNATIONELLA BEREDNINGEN

INTERNATIONELLA BEREDNINGEN STADSLEDNINGSKONTORET PROTOKOLL STABEN Deltagare Sten Nordin Karin Wanngård (förhinder) Margareta Björk (förhinder) Anna-Karin Åstedt Olle Zetterberg Staffan Ingvarsson Anne-Marie Tingeborn Anita Holmström

Läs mer

Mötesplats social hållbarhet

Mötesplats social hållbarhet Mötesplats social hållbarhet Invigning 11 mars 2014 #socialhallbarhet Välkommen till Mötesplats social hållbarhet Cecilia Garme moderator Johan Carlson Generaldirektör, Folkhälsomyndigheten Ulrika Johansson

Läs mer

Nyhetsbrev EU/Internationella relationer

Nyhetsbrev EU/Internationella relationer Nyhetsbrev 4 2017 EU/Internationella relationer "Syftet med internationalisering handlar om att öka utbyte, förståelse och samverkan mellan människor, kulturer och nationer samt utveckla kommunens verksamheter

Läs mer

Urval av Kungafamiljens planerade programpunkter hösten 2014

Urval av Kungafamiljens planerade programpunkter hösten 2014 Pressinformation 2014-07-02 Urval av Kungafamiljens planerade programpunkter hösten 2014 Här kommer övergripande programinformation om Kungafamiljens officiella uppdrag för hösten 2014. Några programpunker

Läs mer

Protokoll nr 14 fört vid kommunstyrelsens sammanträde onsdagen den 6 september 2006 kl 15.30-15.45

Protokoll nr 14 fört vid kommunstyrelsens sammanträde onsdagen den 6 september 2006 kl 15.30-15.45 Kommunstyrelsen Protokoll nr 14 fört vid kommunstyrelsens sammanträde onsdagen den 6 september 2006 kl 15.30-15.45 Justerat den 13 september 2006 Anslaget den 14 september 2006 Annika Billström Kristina

Läs mer

Stockholm 2015-10-13 Dnr 2014/15:3359

Stockholm 2015-10-13 Dnr 2014/15:3359 Stockholm 2015-10-13 Dnr 2014/15:3359 Resans syfte Näringsutskottet beslutade den 26 mars 2015 att med en delegation besöka New York och Washington, D.C., USA den 6 13 september 2015. Det övergripande

Läs mer

Mötesplats för demokrati och inflytande samt kontaktyta för samhällsservice

Mötesplats för demokrati och inflytande samt kontaktyta för samhällsservice Stadsdelsdirektörens stab Sida 1 (7) 2015-05-17 Handläggare: Marie Khoury 08 508 18 042 Till Farsta stadsdelsnämnd 2015-06-11 Mötesplats för demokrati och inflytande samt kontaktyta för samhällsservice

Läs mer

Vänortskommittén Sammanträdesrum Hedegärde, kl.17:00-18:35

Vänortskommittén Sammanträdesrum Hedegärde, kl.17:00-18:35 Sammanträde Plats och tid Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare Övriga Sammanträdesrum Hedegärde, kl.17:00-18:35 Alf Gillberg (S), Ordförande Ralph Steen (L), 1:e vice ordförande Gösta Dahlberg (M)

Läs mer

JU Stockholms läns landsting

JU Stockholms läns landsting JU Stockholms läns landsting Region Gotland Samverkansnämnden Stockholm - Gotland PROTOKOLL 1/2012 1(5) STOCKHOLMS LANS LANDSTING HÄLSO-OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN M 2012-09- 2 5 Datum Tid Plats Närvarande 2012-09-11

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsberedningen

Hälso- och sjukvårdsberedningen 1 (8) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Lillemor Ahlgren Justerat 2012-06-29 Hälso- och sjukvårdsberedningen Tid Onsdagen den 20 juni, 2012 kl. 09.00-12.00 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande

Läs mer

Europaforum XII Norra Sverige

Europaforum XII Norra Sverige Välkommen till Europaforum XII Norra Sverige Samtal, föreläsningar, debatter och position med fokus på sammanhållningspolitik, infrastruktur & energi Örnsköldsvik, 7-8 maj 2008 Europaforum XII Norra Sverige

Läs mer

Statsvetenskapliga Institutionen Yrkesförberedande praktik VT 2011 Handledare: Monica Andersson Praktikrapport

Statsvetenskapliga Institutionen Yrkesförberedande praktik VT 2011 Handledare: Monica Andersson Praktikrapport Praktikrapport Arbetsgivare: Föreningen Svenskar i Världen (SVIV), Stockholm Praktikperiodens längd: januari 2011 maj 2011, heltid Handledare: Karin Ehnblom-Palmquist, Generalsekreterare Adress: Näringslivets

Läs mer

Nyhetsbrev EU/Internationella relationer

Nyhetsbrev EU/Internationella relationer Nyhetsbrev 5 2017 EU/Internationella relationer "Syftet med internationalisering handlar om att öka utbyte, förståelse och samverkan mellan människor, kulturer och nationer samt utveckla kommunens verksamheter

Läs mer

Inbjudan. Säkerhetsdagarna 2010 Grand Hôtel 18 19 november

Inbjudan. Säkerhetsdagarna 2010 Grand Hôtel 18 19 november Inbjudan Säkerhetsdagarna 2010 Grand Hôtel 18 19 november Mänskligt, personligt eller omöjligt För 24:e året i rad arrangeras Säkerhetsdagarna säkerhetsbranschens exklusiva kunskapsseminarium och en mötesplats

Läs mer

Kommunhuset, A-salen, Tierp kl. 09:00 11:00

Kommunhuset, A-salen, Tierp kl. 09:00 11:00 Kommunhuset, A-salen, Tierp kl. 09:00 11:00 Lars-Peter Hållstrand (S), ordförande Catarina Deremar (C), 1:e vice ordförande Ulrika Löfgren (S) Håkan Thomsson (MP) Lars-Göran Wadström (V) Per Bergsten (M)

Läs mer

Sociala Medier & Offentlig sektor. En konferens för dig som arbetar inom offentlig sektor

Sociala Medier & Offentlig sektor. En konferens för dig som arbetar inom offentlig sektor En konferens för dig som arbetar inom offentlig sektor... och funderar på vad sociala medier betyder och vilken strategi din organisation ska bygga... I mer än 10 år har imcode Partner AB arbetat med att

Läs mer

Verksamhet. 1 Samverkansaktiviteter

Verksamhet. 1 Samverkansaktiviteter Verksamhet HSO Blekinge är en partipolitisk och religiöst obunden samverkansorganisation för länsövergripande medlemsföreningar, som i sin verksamhet organiserar personer med funktionshinder och/eller

Läs mer

Protokoll AU 2009-02-25. Protokoll, IKFF: s AU den 26 september 2008

Protokoll AU 2009-02-25. Protokoll, IKFF: s AU den 26 september 2008 Protokoll AU 2009-02-25 Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet Womens International League for Peace and Freedom Protokoll, IKFF: s AU den 26 september 2008 1 Formalia 1.1 Ordförande Ansa

Läs mer

1.4 Godkännande av dagordning Dagordningen godkändes med tillägg 3.7, 4.3, 5.3 och 6.1

1.4 Godkännande av dagordning Dagordningen godkändes med tillägg 3.7, 4.3, 5.3 och 6.1 Protokoll, IKFF:s FS lördag 3 december 2011, kl 10.30 17 (kaffe fr 10.00) Stockholm, IKFF:s kansli Deltagande ledamöter: Birgitta Lorentzi, Annalena Vidlund, Kirsti Kolthoff, Emma Bjertén, Christina Hyllner,

Läs mer

Internationell handläggare Motivering för avslutande av samarbete med Universidad Regiomontana (UR) inom ämnen som hör akademin.

Internationell handläggare Motivering för avslutande av samarbete med Universidad Regiomontana (UR) inom ämnen som hör akademin. Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling 2012-09-06 1 (1) Internationell handläggare Motivering för avslutande av samarbete med Universidad Regiomontana (UR) inom ämnenn som hörr akademin. Mälardalens

Läs mer

Stadgar för ProLiv Kronoberg

Stadgar för ProLiv Kronoberg 1 Stadgar för ProLiv Kronoberg 1 Namn Föreningens namn är ProLiv Kronoberg en patientförening med registrerat säte i Växjö kommun. Patientföreningen är en ideell förening med eget organisationsnummer som

Läs mer

Calmino group når ut internationellt med IBS-behandling

Calmino group når ut internationellt med IBS-behandling Sida 1 av 6 PARKNEWS from Sahlgrenska Science Park 1 June 2016 View in the browser Calmino group når ut internationellt med IBS-behandling Nu tar sig Calmino groups försäljning in på den internationella

Läs mer

Dnr 2015/16:2773

Dnr 2015/16:2773 2016-10-06 Dnr 2015/16:2773 Näringsutskottet beslutade den 7 april 2016 att med en delegation besöka Storbritannien i september 2016. Vidare fastställde utskottet den 9 juni 2016 att syftet med resan skulle

Läs mer

Så kan små och medelstora företag bli mer delaktiga i standardisering

Så kan små och medelstora företag bli mer delaktiga i standardisering Så kan små och medelstora företag bli mer delaktiga i standardisering Näringslivsorganisationer och standardiseringsorgan kan bidra till att öka medvetenheten bland små och medelstora företag om nyttan

Läs mer

Styrelsemöte 2008-01-31 ABC-lokal

Styrelsemöte 2008-01-31 ABC-lokal PROTOKOLL Nr 8 år 10 Styrelsemöte 2008-01-31 ABC-lokal Närvarande 18.00-21.00 Anders Ohlsson (ordförande, vice kassör) Gunilla Wulkan Hughes (vice ordförande) Stefan Sjöström (kassör) Sofia Thente (sekreterare)

Läs mer

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Riktlinjer Internationellt arbete Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Datum: 2012-02-01 Dnr: Sida: 2 (7) Riktlinjer för internationellt arbete Kommunfullmäktiges beslut 62/02 Bakgrund

Läs mer

Stadgar för Prostatacancerföreningen Viktor

Stadgar för Prostatacancerföreningen Viktor Stadgar för Prostatacancerföreningen Viktor 1 Namn Föreningens namn är Prostatacancerföreningen Viktor, en patientförening i Blekinge med registrerat säte i Karlskrona kommun. Patientföreningen är en ideell

Läs mer

Var det politiska samtalet om Stockholm ska föras Skrivelse av Ann-Margarethe Livh (V)

Var det politiska samtalet om Stockholm ska föras Skrivelse av Ann-Margarethe Livh (V) PM 2013:190 RI (Dnr 016-274/2012) Var det politiska samtalet om Stockholm ska föras Skrivelse av Ann-Margarethe Livh (V) Borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande. Skrivelse

Läs mer

INBJUDAN TILL ÅRSKONFERENSEN 2014

INBJUDAN TILL ÅRSKONFERENSEN 2014 INBJUDAN TILL ÅRSKONFERENSEN 2014 Svenska stadskärnor VÄLKOMMEN TILL ÅRSKONFERENSEN I VÄSTERÅS DEN 21-22 MAJ 2014 Årets största konferens och bankett håller vi i Västerås, Årets Stadskärna 2013! Här samlas

Läs mer

Spelschema för årets fotbollsmästerskap! island tyskland Söndag 14/7 Växjö Arena, Växjö. Söndag 14/7 Kalmar Arena, Kalmar

Spelschema för årets fotbollsmästerskap! island tyskland Söndag 14/7 Växjö Arena, Växjö. Söndag 14/7 Kalmar Arena, Kalmar ! Onsdagen 10/7 Onsdagen 10/7 Torsdag 11/7 Torsdag 11/7, Fredag 12/7 Fredag 12/7 Lördag 13/7 Lördag 13/7 Söndag 14/7 Söndag 14/7 Måndag 15/7 Måndag 15/7 Tisdag 16/7 Tisdag 16/7 Onsdag 17/7 Onsdag 17/7

Läs mer

Strategi för kvalitets- och innovationsarbete inom staden och samarbete med högre utbildning och forskning

Strategi för kvalitets- och innovationsarbete inom staden och samarbete med högre utbildning och forskning PM 2015:79 RI (Dnr 138-723/2015) Strategi för kvalitets- och innovationsarbete inom staden och samarbete med högre utbildning och forskning Borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande.

Läs mer

Välkommen till AKC Årsmöte

Välkommen till AKC Årsmöte Nr 127, mars 2015 Välkommen till AKC Årsmöte Datum: söndag den 15 mars 2015 Tid: 14:00 Plats: Föreningens lokaler I och med detta meddelas följande: 1- Kallelse, dagordning, verksamhetsrapport * Du kallas

Läs mer

Internationella beredningens protokoll

Internationella beredningens protokoll Internationella beredningens protokoll Sammanträdet den 16 september 2015 Glenn Berggård, ordf. Maria Stenberg Anders Öberg Jens Sundström 1-13 Närvarande Agneta Lipkin (adjungerad) Anders Josefsson (adjungerad)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2010-03-01 1(12) Tid och plats: BESLUTANDE Ledamöter: kl. 13.00 14.45, Fotbollens Hus Robert Mörk (S), ordförande Birgitta Höijer (C) Bjarne Rasmussen (S) Annika Engelbrektsson (S) Marianne Högberg (S)

Läs mer

Förvaltningsberättelse för Mejeritekniskt Forum 1 januari 2013-31 december 2013

Förvaltningsberättelse för Mejeritekniskt Forum 1 januari 2013-31 december 2013 Förvaltningsberättelse för Mejeritekniskt Forum 1 januari 2013-31 december 2013 1 Förvaltningsberättelse Styrelsen för Mejeritekniskt Forum får härmed avgiva följande berättelse för verksamhetsåret 1 januari

Läs mer

Minnesanteckningar från Folkhälsoberedningens möte den 12 maj 2004

Minnesanteckningar från Folkhälsoberedningens möte den 12 maj 2004 Birgitta Larsson 2004-06-28 Minnesanteckningar från Folkhälsoberedningens möte den 12 maj 2004 Närvarande Agneta Niklasson (mp) ordförande Ingrid Eriksson (kd) Britt-Marie Gustavsson (c) Karim Alnejmi

Läs mer

Landstingets kansli 2011-04-29 KB 3/2011 Planeringsavdelningen, Hillevi Andersson Justerat 2011-05-10. Tid Fredagen den 29 april 2011 kl. 09.00-12.

Landstingets kansli 2011-04-29 KB 3/2011 Planeringsavdelningen, Hillevi Andersson Justerat 2011-05-10. Tid Fredagen den 29 april 2011 kl. 09.00-12. 1 (6) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Hillevi Andersson Justerat 2011-05-10 Kulturberedningen Tid Fredagen den 29 april 2011 kl. 09.00-12.00 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare

Läs mer

Utredning om förutsättningar för införande av rättvis handel, Fairtrade City, samt möjligheten att delta i nätverk för social hållbarhet

Utredning om förutsättningar för införande av rättvis handel, Fairtrade City, samt möjligheten att delta i nätverk för social hållbarhet Tjänsteutlåtande Koordinator 2015-08-17 Linda Nordberg 08-590 971 07 Dnr: linda.nordberg@upplandsvasby.se KS/2014:505 34661 Kommunstyrelsen Utredning om förutsättningar för införande av rättvis handel,

Läs mer

Styrgruppsmöte 2 - Forum för smarta elnät den 15 september 2016

Styrgruppsmöte 2 - Forum för smarta elnät den 15 september 2016 Styrgruppsmöte 2 - Forum för smarta elnät den 15 september 2016 Närvarande Nils Vikmång, Ordförande Karin Alvehag, Energimarknadsinspektionen Rémy Kolessar, Statens Energimyndighet Peter Vikström, Konsumentverket

Läs mer

INTRESSERAD AV OFFENTLIGA AFFÄRER MEN SVÅRT ATT FÅ UT DITT BUDSKAP? VI HAR LÖSNINGEN!

INTRESSERAD AV OFFENTLIGA AFFÄRER MEN SVÅRT ATT FÅ UT DITT BUDSKAP? VI HAR LÖSNINGEN! INTRESSERAD AV OFFENTLIGA AFFÄRER MEN SVÅRT ATT FÅ UT DITT BUDSKAP? VI HAR LÖSNINGEN! Utställarinformation 2016 2016 Upphandlingsdagarna är Sveriges största årliga konferens och mötesplats för de som berörs

Läs mer

UNITE-IT NÄTVERK FÖR DIGITAL DELAKTIGHET

UNITE-IT NÄTVERK FÖR DIGITAL DELAKTIGHET UNITE-IT NÄTVERK FÖR DIGITAL DELAKTIGHET Hanteras av UNITE-IT 2014 ALLMÄN ÖVERSIKT Unite-IT-nätverket har firat sitt andra projektår, men endast det första året med fullskalig verksamhet. Vi fortsätter

Läs mer

Stockholms stads utträde ur den internationella organisationen ECAD

Stockholms stads utträde ur den internationella organisationen ECAD Stadsledningskontoret Kommunikations- och omvärldsavdelningen Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) 2016-06-21 Handläggare Marc Zetterblom Telefon: 08-508 29 063 Till Kommunstyrelsen Stockholms stads utträde ur

Läs mer

PROGRAM FORSKARE + MOBILITET + SAMVERKAN = KREATIV MILJÖ?

PROGRAM FORSKARE + MOBILITET + SAMVERKAN = KREATIV MILJÖ? PROGRAM FORSKARE + MOBILITET + SAMVERKAN = KREATIV MILJÖ? STOCKHOLM MEETING 27 SEPTEMBER 2012 PROGRAM Moderator: K-G Bergström 13:30 Agneta Bladh, Vetenskap & Allmänhet (VA) och Barbara Cannon, Kungl.

Läs mer

Styrelsemöte för Stockholm Business Region AB (org nr )

Styrelsemöte för Stockholm Business Region AB (org nr ) PROTOKOLL nr 1 Sammanträdesdag 3 februari 2009 Kl. 16.30 17.45 Styrelsemöte för Stockholm Business Region AB (org nr 556491-6798) Justeras: Sten Nordin Carin Jämtin (s) Närvarande: Ordförande Vice ordförande

Läs mer

Utökning av tider för vigslar och registreringar av partnerskap

Utökning av tider för vigslar och registreringar av partnerskap Utlåtande 2008: RI (Dnr 011-2813/2007) Utökning av tider för vigslar och registreringar av partnerskap i Stadshuset Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande 1. Stadsledningskontorets

Läs mer

Bilaga 7.1. Förslag till. Årsberättelse 2013 2014-03-06

Bilaga 7.1. Förslag till. Årsberättelse 2013 2014-03-06 Bilaga 7.1 Förslag till Årsberättelse 2013 2014-03-06 Årsberättelse 2013 för Hela Norden ska leva Inledning Hela Norden ska leva (HNSL) startade 1994 som ett nätverk där alla nordiska länder deltog. Därefter

Läs mer

Kraftsamling inom Hållbar utveckling på LiU. Mats Eklund Professor Industriell miljöteknik Linköpings Universitet

Kraftsamling inom Hållbar utveckling på LiU. Mats Eklund Professor Industriell miljöteknik Linköpings Universitet Kraftsamling inom Hållbar utveckling på LiU Mats Eklund Professor Industriell miljöteknik Linköpings Universitet 1 Utbildning Tekniska fakulteten Civilingenjör Energi-miljö-management Masterprogram Energy

Läs mer

Ingå vänortsavtal med städer i Rumänien Motion (2015:28) av Erik Slottner och Sofia Modigh (båda KD)

Ingå vänortsavtal med städer i Rumänien Motion (2015:28) av Erik Slottner och Sofia Modigh (båda KD) Utlåtande 2016:25 RI (Dnr 106-867/2015) Ingå vänortsavtal med städer i Rumänien Motion (2015:28) av Erik Slottner och Sofia Modigh (båda KD) Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande.

Läs mer

Stadgar för Branschorganisationen Svensk Elektronik

Stadgar för Branschorganisationen Svensk Elektronik Stadgar för Branschorganisationen Svensk Elektronik Antagna vid konstituerande möte i Stockholm den 2010-01-21 Reviderade vid föreningsmöte i Stockholm 2015-05-21, fastställda den 2015-12-03 Namn 1 Föreningens

Läs mer

Framtidsbild för Kista Science City. Uppdatering av visionen för de kommande tio åren

Framtidsbild för Kista Science City. Uppdatering av visionen för de kommande tio åren Remissvar Dnr 2012/3.2.2/84 Sid. 1(8) 2012-04-23 Handläggare: Susanna Höglund, 08-508 297 58 Till Finansroteln Framtidsbild för Kista Science City. Uppdatering av visionen för de kommande tio åren Svar

Läs mer

Sweden-Japan Foundation

Sweden-Japan Foundation Medlemskap En mötesplats för affärer, forskning och högre utbildning som ger tillgång till information om och kontakter med Japan Evenemang Nätverk Nyheter Stipendier Rekrytering Information Rådgivning

Läs mer

EUROPA NOSTRA SVERIGE

EUROPA NOSTRA SVERIGE EUROPA NOSTRA SVERIGE Organisationen Europa Nostra (Vårt Europa), bildades 1963 i syfte att internationellt uppmärksamma och värna om det gemensamma europeiska kulturarvet. Europa Nostra är en paraplyorganisation

Läs mer

Affärsmöjligheter inom avfallshantering, vattenrening och sanering i Tjeckien 24-25 januari 2005 i Prag

Affärsmöjligheter inom avfallshantering, vattenrening och sanering i Tjeckien 24-25 januari 2005 i Prag Inbjudan till miljöteknikseminarium med workshop Lena Sommestad leder delegation till Tjeckien Affärsmöjligheter inom avfallshantering, vattenrening och sanering i Tjeckien 24-25 januari 2005 i Prag Sveriges

Läs mer

Skolstyrelsen (motsv) fvb till samtliga skolledare Skolchefen (motsv) Landstinget Högskolan

Skolstyrelsen (motsv) fvb till samtliga skolledare Skolchefen (motsv) Landstinget Högskolan 2005-12-20 06/01 Skolstyrelsen (motsv) fvb till samtliga skolledare Skolchefen (motsv) Landstinget Högskolan SKOLLEDARFORUM GÄVLEBORG Mod, lust och kompetens att leda skolan BAKGRUND/SYFTE Skolan som samhällsinstitution

Läs mer

Koncernkontoret Möten & Internationella Relationer

Koncernkontoret Möten & Internationella Relationer Koncernkontoret Möten & Internationella Relationer Chris Marschall Enhetschef 040-675 33 01 SMS 0721-998171 Christina.marschall@skane.se INFORMATION Datum 2015-08-12 Version Dnr 1501279 1 (5) Handledning

Läs mer

ÅRSMÖTE 2017 Föreningen Klimatkommunernas årsmötesdagar mars 2017 i Jönköping

ÅRSMÖTE 2017 Föreningen Klimatkommunernas årsmötesdagar mars 2017 i Jönköping KALLELSE OCH DAGORDNING ÅRSMÖTE 2017 Föreningen Klimatkommunernas årsmötesdagar 30-31 mars 2017 i Jönköping Jönköping ljuset vid Vättern och den forna tändsticksstaden 1 Välkomna till Klimatkommunernas

Läs mer

Stockholm 20 februari 2013

Stockholm 20 februari 2013 Stockholm 20 februari 2013 Den 20e februari 2013 arrangeras för femte året i rad succékonferensen Social Responsibility Day. Bakom konferensen står tidningen Miljöaktuellt och SIS tillsammans med flera

Läs mer

UNDERLAG TILL SIRAS ÅRSMÖTE 2010

UNDERLAG TILL SIRAS ÅRSMÖTE 2010 UNDERLAG TILL SIRAS ÅRSMÖTE 2010 ÅRSMÖTET HÅLLS I ANSLUTNING TILL KONFERENSEN ARBETSLIV I FÖRÄNDRING I MALMÖ DATUM: TORSDAG 20 MAJ TID: 17.30-18.30 LOKAL: MALMÖ HÖGSKOLA, SAL 541 DAGORDNING 1..Mötets öppnande

Läs mer

KS 16 11 APRIL 2012. Uppsala Health Summit. Kommunstyrelsen. Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås besluta

KS 16 11 APRIL 2012. Uppsala Health Summit. Kommunstyrelsen. Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås besluta KS 16 11 APRIL 2012 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Sterte Eva Datum 2012-03-21 Diarienummer KSN-2012-0524 Kommunstyrelsen Uppsala Health Summit Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås besluta

Läs mer

Sydsvensk regionbildning ideell förening

Sydsvensk regionbildning ideell förening Anteckningar från ledningsgruppsmöte onsdagen den 15 januari 2014 i Växjö Närvarande: Martin Myrskog, Landstinget Kronoberg Peter Hogla, Regionförbundet Södra Småland Johan Assarsson, projektledare Peter

Läs mer