Sammanträdesprotokoll

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanträdesprotokoll"

Transkript

1 Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN Plats och tid Stadshuset, Avesta, klockan 13:15 14:30 Beslutande Lars Isacsson (S), ordförande, , Susanne Berger (S) Laila Borger (S) Johan Thomasson (M) Gunilla Berglund (C) Susanne Berger (S), ersättare för Lars Isacsson som ordförande, 110 Övriga deltagande Anders Friberg, kommundirektör Siw Karlsson, ekonomichef Britt-Marie Färje, utredningssekreterare, sekreterare Thom Sandvik, VA-chef, 109 Utses att justera Johan Thomasson (M) med Gunilla Berglund (C) som ersättare Justeringens plats och tid Kommunkansliet tisdag 2 september 2014 klockan 16:00 Underskrifter Sekreterare Paragrafer Ordförande Justerande Sammanträde ANSLAG Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum Anslag sätts upp Anslag tas ner Protokollets förvaring Kommunkansliet Christina Hardyson

2 Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida 2 ÄRENDELISTA 89 Internremiss Juha Ristolas medborgarförslag om cykelbana från kyrkan till Kvarnvägen efter Rv 68 i Horndal 4 90 Internremiss Måns Lindholms och Adam Reuterskiölds medborgarförslag om hundrastgård centralt i Avesta 5 91 Internremiss Wanja Karlströms och Anna-Karin Nykänens medborgarförslag om rasthage för hundar i Avesta 7 92 Remiss Jenny Dahls medborgarförslag om ny belysning på Kyrkbron 8 93 Remiss - Rune Bergs (C) motion och Anita Berg Åsbergs, Karl-Johan Peterssons och Christer Bergkvists medborgarförslag om nytt tomtpris på färdiga villatomter i ytterområdena i Avesta kommun 9 94 Remiss Karin Perers (C) motion och Eva Gustafssons medborgarförslag om prioritering av arbetet med förnyelsen av den fysiska miljön i Fors centrum, Fors från ord till handling Remiss - Måns Lindholms och Adam Reuterskiölds medborgarförslag om att varannan måltid inom kommunalt drivna skolor, förskolor och äldreboenden ska vara helt vegetariska Remiss Anneli Karlssons och Anders Flodströms medborgarförslag om åtgärder för att leva upp till tillåtna bullernivåer från stambanan genom Fors tätort Samverkan mellan Landstinget och länets kommuner avseende ungdomsmottagnings- verksamhet Underlag för Ungdomspolitiskt program för Avesta kommun Månadsrapport för juli 2014, inkl årsprognos Kommunrevisionens rapport om statsbidrag för flyktingmottagande m m Ny placering av stiftelsemedel Riktlinjer för intraprenadpolicy Köp och sälj mellan kommunens förvaltningar Kommunkansliets investeringsansökan för nya fiberstamkablar vid industriområden och samförläggning till industriområden samt dokumenthanteringssystem för kommunens fibernät Gunilla Berglunds (C) motion om personalstrategi för äldreomsorgen Martti Hopponens (SD) motion om trygga medborgare i rörelse Gunilla Berglunds (C) och Karin Perers (C) motion om att ta del av satsningen på Tekniksprånget för att locka ingenjörer och naturvetare till välfärdssektorn Revidering av Södra Dalarnas Räddningstjänstförbunds förbundsordning 38

3 Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida 3 ÄRENDELISTA (forts) 109 Avesta Vatten och Avfall AB:s bildande av verksamhetsområde för dagvatten Region Dalarnas årsredovisning Upphörande av nu gällande redovisnings- reglemente för Avesta kommun Regler för kommunalt partistöd Avesta kommun Speedwaymuseum 48

4 Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida 4 89 Internremiss Juha Ristolas medborgarförslag om cykelbana från kyrkan till Kvarnvägen efter Rv 68 i Horndal Dnr KK14/ Juha Ristola anför att han vill lämna ett medborgarförslag som handlar om att öppna upp Horndal. Medborgarförslagsställaren skulle vilja få till en cykelbana från kyrkan till Kvarnvägen efter RV68. Det är en sträcka på ca 200 meter som fattas för att man skall kunna motionera ett varv runt Ängsbacken, som är det populäraste promenadsstråket, utan att behöva korsa RV68. Det skulle även underlätta en hel del för barn/ungdomar att ta sig upp till centrum då korsningen RV68/Kvarnvägen är en farlig korsning där bilar ofta håller en hastighet på ca 90km/h fast hastighetsbegränsningen är 50km/h. Medborgarförslagsställaren redovisar följande problem idag: - Farligt att passera rv68 p g a att fordon kör för fort. - Alternativ för barn idag att ta sig till skola, nya multiarena m m är att gå igenom skogen på kyrkåsen eller att gå via rinkenbacken som inte är upplyst och inte säker för barn att färdas på. Kommunfullmäktige beslutade 26 maj 2014 att medborgarförslaget skulle överlämnas till kommunstyrelsen för beredning och beslut. - Juha Ristolas medborgarförslag 10 maj Kommunfullmäktige 26 maj Arbetsutskottets beslut - Medborgarförslaget remitteras till teknisk service för yttrande. Medborgarförslagsställaren Teknisk service Sekretariatet

5 Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida 5 90 Internremiss Måns Lindholms och Adam Reuterskiölds medborgarförslag om hundrastgård centralt i Avesta Dnr KK14/ Måns Lindholm och Adam Reuterskiöld, anför följande i medborgarförslaget: Många utvärderingar från andra kommuner i vårt land visar att så gott som alla berörda parter trivs och uppskattar en inhägnad plats för hundar av alla de sorter. Här kan under årets alla dagar både hundägarna och deras hundar mötas i en trevlig gemenskap. För hundarnas del är det både positivt och roligt att få möta nya lekkamrater och för alla hussar och mattar är det minst lika givande att lära känna andra hundägare. Även hos tredje part, det vill säga allmänheten, är det många som kommer att tycka det är trevligt att få sitta ner på en bänk och dela både på hundarnas och hundfolkets glädje. För det lilla fåtal som är rädda för hundar eller inte alls tycker om dem känns det åtminstone positivt att hundarna stannar inom den inhägnade rastgården där de dessutom gör sina behov. Vissa enkla regler gäller och här kommer skyltar eller anslagstavla att sättas upp. Hundägaren ansvarar för att hålla rent efter hunden! Hundpåsarna läggs i den märkta soptunnan. Hundägaren har givetvis det fulla ansvaret för sin hund i hundrastgården. För kommunens del gäller att nätet kring hundrastgården är minst 1,60 m högt och ytan minimum 20 x 30 meter. En stark grind som är enkel att öppna och att stänga behövs. Med förhoppning om ett jakande besked så att vår fina stad får ännu en positiv attraktion. Medborgarförslagsställarna föreslår att hundrastgården blir en central mötesplats förslagsvis i Karlbergsparken eller annan lämplig plats. Medborgarförslagsställarnas förslag: - Avesta kommun beslutar om att bygga en hundrastgård centralt i Avesta. Kommunfullmäktige beslutade 16 juni 2014 att medborgarförslaget skulle överlämnas till kommunstyrelsen för beredning och beslut. Medborgarförslagsställarna Teknisk service Sekretariatet

6 Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida 6 90 (forts) - Måns Lindolms och Adam Reuterskiölds medborgarförslag 3 juni Kommunfullmäktige 16 juni Arbetsutskottets beslut - Medborgarförslaget remitteras till teknisk service för yttrande. Medborgarförslagsställarna Teknisk service Sekretariatet

7 Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida 7 91 Internremiss Wanja Karlströms och Anna-Karin Nykänens medborgarförslag om rasthage för hundar i Avesta Dnr KK14/ Wanja Karlström och Anna-Karin Nykänen anför följande i medborgarförslaget. Det är många hundägare som vill ha en rasthage med staket i Avesta, där de kan gå, aktivera och släppa sina hundar lösa under överinseende av sina ägare. De önskar också en bänk med bord där de kan sitta och fika och koppla av. Hundägarna vill också må bra med sina hundar i Avesta. Namnlistor i ärendet är inlämnade med 323 namn. Kommunfullmäktige beslutade 16 juni 2014 att överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning och beslut. - Wanja Karlströms och Anna-Karin Nykänens medborgarförslag 16 juni Kommunfullmäktige 16 juni Arbetsutskottets beslut - Medborgarförslaget remitteras till teknisk service för yttrande. Medborgarförslagsställarna Teknisk service Sekretariatet

8 Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida 8 92 Remiss Jenny Dahls medborgarförslag om ny belysning på Kyrkbron Dnr KK14/ Jenny Dahl anför i medborgarförslag att belysning sätts på Kyrkbron liknande den som finns i Leksand (Leksandsbron). Medborgarförslagsställaren tycker att det är mörkt och tror att ny belysning skulle lysa upp och vara ett trevligt välkomnande när man åker in mot staden. Komunfullmäktige beslutade 26 maj 2014 att medborgarförslaget skulle remitteras till kommunstyrelsen för beredning. - Jenny Dahls medborgarförslag 12 maj Kommunfullmäktige 26 maj Arbetsutskottets beslut - Medborgarförslaget remitteras till stadsmiljörådet och tekniska utskottet för yttrande. Medborgarförslagsställaren Stadsmiljörådet Kommunstyrelsen /Tekniskt utskott Sekretariat

9 Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida 9 93 Remiss - Rune Bergs (C) motion och Anita Berg Åsbergs, Karl-Johan Peterssons och Christer Bergkvists medborgarförslag om nytt tomtpris på färdiga villatomter i ytterområdena i Avesta kommun Dnr KK14/ Rune Berg (C), Anita Berg Åsberg, Karl-Johan Petersson och Christer Bergkvist anför i gemensam motion/medborgarförslag att kommunen för några år sedan erbjöd villatomter i Nordanö och Älvnäs till ett pris av kronor per tomt. Motionären och medborgarförslagsställarna vill att kommunen erbjuder de färdiga tomterna som finns i ytterområdena till ett liknande pris för att locka till nybyggnation även där. Ett erbjudande som kan medverka till kommunens satsning att öka befolkningen till personer till år Motionären och medborgarförslagsställarnas förslag: - De färdiga tomterna som finns i ytterområdena säljs till ett pris av kronor per tomt. Kommunfullmäktige beslutade 26 maj 2014 att motionen/medborgarförslaget skulle remitteras till kommunstyrelsen för beredning. - Rune Bergs (C) motion och Anita Berg Åsbergs, Karl-Johan Peterssons och Christer Bergkvists medborgarförslag 16 maj Kommunfullmäktige 26 maj Arbetsutskottets beslut - Motionen/medborgarförslaget remitteras till Västmanland-Dalarna miljö- och byggnadsnämnd och kommunkansliet Tillväxt för yttrande. Västmanland-Dalarna miljö- och byggnadsnämnd är samordnar yttrandet.. Västmanland-Dalarna miljö- och byggnadsnämnd Kommunstyrelsen Sekretariat

10 Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida Remiss Karin Perers (C) motion och Eva Gustafssons medborgarförslag om prioritering av arbetet med förnyelsen av den fysiska miljön i Fors centrum, Fors från ord till handling Dnr KK14/ Karin Perers (C) och Eva Gustafsson anför följande i gemensam motion/medborgarförslag: Fabulous Fors lyder svaret när unga berättar om sitt lokala centrum och om ortens utvecklingsmöjligheter. Fabulous Fors engelska för fantastiska Fors uttalas med sådan inlevelse att Fors blir force det engelska ordet för kraft. Ja, det finns verkligen kraft i Fors och hos forsborna som kunnigt och hängivet engagerar sig för Fors framtid. Förnyelsen drivs framåt av både unga och vuxna i Fors och omgivande landsbygd genom föreningar och andra grupper, bland annat fokusgrupper bildade vid möten i projektet Hållbara servicelösningar i Dalarnas och Gävleborgs län (finansierat av Tillväxtverket och länsstyrelserna). Under 2013 formaliserades samordningen av lokala initiativ i Föreningen Forsgruppen. Människor enskilt och tillsammans uträttar storverk. Många års dialog om den fysiska utformningen av Fors centrum blev under 2013 konkret när forsbor vandrade ut och iakttog, analyserade och värderade miljöer under ledning av landskapsarkitekter. Med sin yrkeserfarenhet som grund sammanfattade landskapsarkitekterna forsbornas tankar om Fors centrum i bilder och ritning som fick stort positivt gensvar. Vacker torgbildning med social funktion, lättillgänglig och snyggt utformad återvinningsstation, generösa busshållplatser med väderskydd, minipark där nuvarande kioskbyggnad är belägen, tydlighet vid vägskälet till Missionskyrkan och Folkets hus är några gemensamma slutsatser. Ytterligare dialog behövs för att i detalj avgöra exakt var de olika funktionerna ska placeras på de ytor som står till buds. Ett utmärkt underlag finns i redovisningarna från granskningen och idésamtalen som genomfördes med Fors IK som arrangör. Arbetet för förnyelse av Fors centrum är nu i ett skede då Avesta kommuns medverkan är absolut nödvändig. I åratal har kommunen i ord uttryckt sitt intresse. Det är hög tid att gå från ord till handling. Formella planändringar förutsätter kommunala beredningar och beslut. Verkställighet av idéer kan som på andra håll i kommunen även i Fors fordra samverkan mellan kommun, företag och invånare. Förslagsställarna Västmanland-Dalarna miljö- och byggnadsnämnd Tekniska utskottet Sekretariat

11 Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida (forts) Värdefull bakgrund finns i bland annat: - Vårt medborgarförslag/vår motion, 20 juni 2010, om förnyelse i Fors centrum: Att Avesta kommun tar initiativ till en samlad centrumplanering för ett förnyat Fors. - Kommunfullmäktiges tillstyrkan till detta, 28 mars Slutredovisning och aktivitetsrapport Fors förnyelse, etapp II, från Fors IK till Folkare - Landsbygdsforum, 25 november (finns i handlingarna) - Gåturer i Fors Suzanne de Laval, arkitekturanalys sthlm ab. (finns i handlingarna) - Fors centrum. Förslag till upprustning av centrummiljön. Gestaltningsprogram med - idéskisser. Rapportdel. Peder Melin, Ramböll. (finns i handlingarna) Redan den fördjupade översiktsplanen för Fors, antagen1998, lyfter fram behovet av utveckling av centrum. Vi som lever med Fors centrum börjar bli otåliga. Motionären och medborgarförslagsställarens förslag: - Att Avesta kommun högt prioriterar arbetet med förnyelsen av den fysiska miljön i Fors centrum. Kommunfullmäktige beslutade 26 maj 2014 att motionen/medborgarförslaget skulle remitteras till kommunstyrelsen för beredning. - Karin Perers (C) motion och Eva Gustafssons medborgarförslag 25 maj Kommunfullmäktige 26 maj Arbetsutskottets beslut - Motionen/medborgarförslaget remitteras till Västmanland-Dalarna miljö- och byggnadsnämnd och tekniska utskottet för kommunstyrelsen för yttrande. Tekniska utskottet samordnar yttrandet. Förslagsställarna Västmanland-Dalarna miljö- och byggnadsnämnd Tekniska utskottet Sekretariat

12 Medborgarförslagsställarna Bildningsstyrelsen Omsorgsstyrelsen Ungdomsrådet Pensionärsrådet Sekretariat Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida Remiss - Måns Lindholms och Adam Reuterskiölds medborgarförslag om att varannan måltid inom kommunalt drivna skolor, förskolor och äldreboenden ska vara helt vegetariska Dnr KK14/ Djurens parti Avesta Lokalavdelning följer uppmaningen från FN, Världsnaturfonden, Världscancerfonden, Livsmedelsverket, Naturvårdsverket, Naturskyddsföreningen och Djurens Rätt genom att verka för mer vegetarisk mat i offentlig verksamhet. I Sverige äter vi alldeles för mycket animaler, i snitt cirka 86 kg kött per person/år. Bara elva procent av invånarna äter tillräckligt med frukt och grönt enligt en aktuell undersökning från Statens Folkhälsoinstitut. Detta är mycket allvarligt med tanke på att de nya nordiska kostråden speciellt varnar för hög konsumtion av rött kött, smör och charkuterier som korv. Den gröna maten är bra för hälsan och dessutom bar för klimatet och miljön. Därför bör Avestas kommunpolitiker besluta om att varannan dag servera helt vegetariskt i skol- och förskolematsalar samt inom äldreomsorgen. Över hundra forskare och experter från Norden har granskat det aktuella vetenskapliga läget angående sambanden mellan det vi äter och olika sjukdomar. Tusentals vetenskapliga studier har gåtts igenom. De visar att risken för sjukdom minskar med en kost med mycket frukt och grönt, fibrer och vegetabiliska oljor. En kost som baseras på rött kött, chark och hårda animaliska fetter som smör och snabba kalorier ökar risken för en rad allvarliga sjukdomar. Förutom sjukdomar leder den höga köttkonsumtionen till många svårartade miljöproblem. Den globala skogsskövlingen beror till största delen på jakten efter ny odlingsmark som i huvudsak orsakas av den ökande köttkonsumtionen. Världens skogar håller på att krympa från 30 till 22 procent av jordklotets totala landyta enligt en färsk studie av forskare i Princeton som publicerats i Public Library of Science. Det hjälper inte att välja svenskt kött eftersom kraftfodret till djuren, sojan, i regel kommer från skövlade marker i exempelvis Sydamerika. I FN-rapporten Livestock s Long Shadow framhålls att köttproduktionen är en av de allra största miljöbovarna vad gäller jordförstörelse, förstörelse av vattenresurser, försurning och luftföroreningar.

13 Medborgarförslagsställarna Bildningsstyrelsen Omsorgsstyrelsen Ungdomsrådet Pensionärsrådet Sekretariat Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida (forts) Förändrade matvanor kan även leda till västenligt minskade växthusgasutsläpp. Det är ett huvudbudskap i rapporten Ett klimatvänligt jordbruk 2050 som tagits fram av Jordbruksverket. Rapporten lyfter fram den politiskt styrda delen av samhällsekonomin. Enligt rapporten krävs det politiska styrmedel för att minska köttkonsumtionen. Måltider har en stor potential att påverka människors konsumtionsbeteenden och ge signaler om vilken mat som tillgodoser hållbarhetskriterierna. I samband med upphandlingen kan kriterier sättas för lägsta förekomst av vegetariska dagar och maximal köttmängd per genomsnittlig serverad portion. En minskad köttkonsumtion motverkar utvecklingen mot en industriell köttindustri som bygger på en extrem stordrift vilket leder till ett stort lidande hos lantbruksdjuren. På talet fanns gårdar med fyra grisar i genomsnitt. I dag finns grisarna på mindre än 2000 gårdar varav många har över 1000 grisar. Verksamheten tar inte hänsyn till djurens behov. De bor på betonggolv, saknar sysselsättning och får aldrig komma ut. Enligt föreskrifterna ska 10 grisar dela på 9 kvadratmeter. En 100 kilo tung gris i dag har alltså mindre än en kvadratmeter. Argumentet att vi måste äta kött för att vi ska få i oss tillräckligt med proteiner håller inte. Det finns gott om icke-animaliska proteinlika produkter exempelvis soja, linser och bönor. Avesta kommuns kostchef Eva Södergård anser att barn och ungdomar äter alldeles för lite grönt och att vi borde minska andelen kött. Vegetariska dagar har provats i kommunen men då minskade ätandet på Karlfeldtgymnasiet/Domarhagsskolan med cirka 100 personer. Detta är inget bra argument emot varannan vegetarisk. Eleverna som inte gick i skolmatsalen kan inte veta hur maten smakade den dagen och vi vet inte den egentliga anledningen till att de uteblev. Att gå till skolmåltiden borden givetvis vara ett obligatoriskt inslag i barnens och ungdomarnas skoldag. Politiska styrmedel behövs för att hållbara matval ska bli norm. Kommunpolitiken kan genom styrmedlet varannan vegetarisk hjälpa till att förverkliga de nordiska kostråden samt internationella och svenska myndigheter miljöråd beträffande en hållbar matkonsumtion. Dessutom är det kärleksfullt gentemot djuren. Medborgarförslagsställarnas förslag: - Varannan måltid inom kommunalt drivna skolor, förskolor och äldreboenden ska vara helt vegetariska. Kommunfullmäktige beslutade 16 juni att medborgarförslaget skulle remitteras till kommunstyrelsen för beredning.

14 Medborgarförslagsställarna Bildningsstyrelsen Omsorgsstyrelsen Ungdomsrådet Pensionärsrådet Sekretariat Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida (forts) - Måns Lindolms och Adam Reuterskiölds medborgarförslag 3 juni Kommunfullmäktige 16 juni Arbetsutskottets beslut - Medborgarförslaget remitteras till bildningsstyrelsen, omsorgsstyrelsen, ungdomsrådet och pensionärsrådet för yttrande. Bildningsstyrelsen samordnar yttrandet.

15 Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida Remiss Anneli Karlssons och Anders Flodströms medborgarförslag om åtgärder för att leva upp till tillåtna bullernivåer från stambanan genom Fors tätort Dnr KK14/ Anneli Karlsson och Anders Flodström anför i medborgarförslag att de inte är nöjda med Trafikverkets besked och vänder sig därför till Avesta kommun och Västmanland-Dalarna miljö- och byggnadsnämnd, som har det lokala tillsynsansvaret enligt miljöbalken. De anser och hoppas att Avesta kommun kräver att den tidigare neutrala undersökningen används eller att en ny görs där kommunen deltar. De vill också att Avesta kommun medverkar till att planer fastställs, tidsplaneras och utförs för nödvändiga åtgärder med mål att tillåtna bullernivåer ej överskrids vid något tillfälle och över tiden. Anneli Karlssons och Anders Flodströms förslag: - Avesta kommun vidtar åtgärder enligt ovan och med beaktande av medsända bilagor från Stora Enso och Trafikverket. Kommunfullmäktige beslutade 16 juni att medborgarförslaget skulle remitteras till kommunstyrelsen för beredning. - Anneli Karlssons och Anders Flodströms medborgarförslag 12 juni Kommunfullmäktige 16 juni Arbetsutskottets beslut - Medborgarförslaget remitteras till Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning för yttrande. Medborgarförslagsställarna Västmanland-Dalarna miljö- och byggnadsnämnd Sekretariat

16 Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida Samverkan mellan Landstinget och länets kommuner avseende ungdomsmottagningsverksamhet Dnr KK14/ Region Dalarna anför att ungdomsmottagningarna är ett gemensamt åtagande och verksamhet ska finnas i alla länets kommuner. Ungdomsmottagningarnas arbete har fokus på förebyggande insatser och ger möjlighet att tidigt upptäcka hälsorisker både på individnivå och mer generellt. Väl fungerande ungdomsmottagningar kan på detta sätt bidra till en förbättrad folkhälsa. Likalydande beslut i länets kommuner och i landstinget ska ligga till grund för utarbetande av lokala samverkansavtal mellan kommuner och landstinget om verksamhet vid länets ungdomsmottagningar. Kommun och landsting föreslås samverkan i gemensamma lokaler för ungdomsmottagningen kring den gemensamma målgruppen ungdomar. På mottagningen ska erbjudas multiprofessionell kompetens; medicinsk och psykosocial, som ger ungdomar möjlighet att på ett och samma ställe få råd och stöd i de olika frågor och problem som utvecklingen från barn till vuxen medför. Syftet med lokala avtal mellan landstinget och länets kommuner är att reglera och att stärka samverkan kring driften av ungdomsmottagningarna. Överenskommelsen ska tydliggöra samarbetets omfattning och former för parternas ansvar. Mål med överenskommelsen är att skapa förutsättningar för att kunna planera och genomgöra hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande insatser av god kvalitet och med god tillgänglighet. För sjukvårdsbesök ska den sökande hänvisas till rätt instans (vårdcentral, samtalsmottagning för barn och unga, öppenvårdspsykiatri eller annan enhet). Besöken på ungdomsmottagningen föreslås vara avgiftsfria för de besök som är inom ungdomsmottagningens uppdrag. Region Dalarna ser också en väl fungerande och utvecklad verksamhet på länets alla ungdomsmottagningar som ett viktigt bidrag till målet om Dalarna som Sveriges bästa ungdomsregion. Omsorgsstyrelsen Sekretariat

17 Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida (forts) Kommunerna och landstinget rekommenderas att godkänna förslag till samverkan mellan landstinget och länets kommuner avseende ungdomsmottagningsverksamhet: 1. Åldergräns för länets ungdomsmottagningar ska vara år. 2. Besök inom ramen för ungdomsmottagningarnas ansar ska vara kostnadsfria. 3. Kostnadsansvaret mellan kommun och landsting ska fördelas på följande sätt: - Landstinget ansvarar för sjuksköterska/barnmorska/läkare, provtagning, IT-kostnader för ländstingets vårdinformationssystem, läkemedel och kondomer samt länssamordnaruppdrag. - Kommunen ansvarar för kurator, IT-kostnader för kommunens dokumentationssystem sam anvisar och bekostar lokaler för ungdomsmottagningen. 4. Landstingsstyrelse respektive ansvarig nämnd i kommunerna fastställer verksamhetsbeskrivning enligt bilaga. 5. Lokala överenskommelser ska tecknas i varje kommun. - Region Dalarna skrivelse 7 maj Arbetsutskottets beslut - Skrivelsen från Region Dalarna angående ungdomsmottagningsverksamheten lämnas till omsorgsstyrelsen för beredning och beslut. Omsorgsstyrelsen Sekretariat

18 Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida Underlag för Ungdomspolitiskt program för Avesta kommun Dnr KK14/ Åtta ungdomar har sommaren 2014 arbetat fram ett underlag för ungdomspolitiskt program för Avesta kommun. Ungdomarna har analyserat LUPP-enkäten (Lokal uppföljning av ungdomspolitiken) som genomfördes De har tagit del av föreläsningar, intervjuat ungdomar och på många andra sätt arbetat fram det här underlaget för det ungdomspolitiska programmet i Avesta kommun. Eftersom ungdomarna har arbetat utifrån LUPP har de använt olika kategorier därifrån, men de har också lagt till egna. Miljö och informationsspridning var de kategorier som de själva kom på därför att de insåg att det var kategorier som inte finns med i LUPP men ändå påverkar ungdomarna. Skolan var den LUPP-kategori som inte fått en egen rubrik, de har istället inkluderat skolfrågor under sina andra kategorier. Under alla kategorier har ungdomarna tre olika huvudrubriker: - Problemen - Målen - Åtgärderna Alla punkter som de har skrivit är i skrivna i prioritetsordning, det de prioriterar mest är första punkten och det de prioriterar minst är sista punkten. - Underlag för ungdomspolitiskt program, 24 juli Kommunkansliet Sekretariatet

19 Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida (forts) Arbetsutskottets beslut - Feriearbetarnas rapport sommaren 2014 godkänns som underlag för ett ungdomspolitiskt program i Avesta kommun. - Ett ungdomspolitiskt program utarbetas och behandlas av kommunfullmäktige senast mars Uppdrag till kommunkansliet att samordna arbetet. - Kommunstyrelsens arbetsutskott utses till politisk styrgrupp. Kommunkansliet Sekretariatet

20 Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida Månadsrapport för juli 2014, inkl årsprognos Dnr KK14/ Controller Ann-Sofi Hopstadius överlämnar månadsrapport juli 2014, inklusive årsprognos. Styrelsernas ekonomiska utfall efter juli månad visar ett överskott i förhållande till budget med +6,2 mkr. Kommunstyrelsen och omsorgsstyrelsen redovisar ett överskott med + 2,9 mkr vardera, bildningsstyrelsen - 0,3 mkr samt miljö och bygg +0,3 mkr. Skatteintäkter och generella statsbidrag +3,5 och finansnetto + 1,5. Kommunens totala resultat är +26,6 mkr. Förväntat resultat enligt budget är +11,6 mkr, vilket innebär en positiv avvikelse mot budget med +15 mkr. Årsprognosen för styrelserna är ett överskott med + 7 mkr. Omsorgsstyrelsens prognos -1,50 mkr. Styrelsen har erhållit tilläggsanslag för ökade driftskostnader med 2,5 mkr, vilket har förbättrat läget. Fler faktorer påverkar prognosen. Nystartsjobben har haft positiva effekter för kostnaderna för försörjningsstödet. Försörjningsstödet har sjunkit och prognostiseras till - 3,6 mkr, vilket kan jämföras med 2013 då utfallet för helåret var -5,6 mkr. Nystartsjobben är ofinansierade med -2 mkr på årsbasis. Kommunstyrelsen visar en positiv prognos med + 8 mkr. Här utgör poster för ej färdigställda investeringar, vakanta tjänster, lönepott, återbetalning från Södra Dalarnas räddningstjänstförbund en betydande del av överskottet. Bildningsstyrelsens prognos pekar på en budget i balans efter det tillskott med 2,5 mkr som styrelsen fick i maj. Kötrycket är stort inom förskoleverksamheten och beräknas fortsätta hela Antalet elever i grundskolan har från första halvåret 2012 till 15/ ökat med 115 elever. För skatteintäkter och generella statsbidrag visar den senaste prognosen ett utfall som beräknas bli cirka 7 mkr bättre än budgeterat. Finansnettot förväntas bli ca 1,5 mkr bättre än budget. Prognosen för årsresultatet per juli beräknas till 18,0 mkr, vilket är 16,2 mkr bättre än budgeterat resultat. Investeringar för perioden uppgår till 21,5 mkr. De utgörs av IT-investeringar, förbättrat vägunderhåll, sport- och friluftsområden.

21 Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida (forts) Den av kommunfullmäktige beslutade investeringsvolymen uppgår nu till 45 mkr efter beslut i maj. Årets investeringsvolym beräknas uppgå till cirka 45 mkr. Den inkluderar då även investeringar som fortsätter sen förra året, vilka uppgår till 14,9 mkr. Den uppgår totalt för den senaste 12-månadersperioden till timmar. Övertiden har minskat med cirka timmar den senaste 12-månadersperioden. Juli 2014 Januari 2014 Förändring jan-jul Juli Antalet timmar för timanställda ökar och uppgår till Det är en ökning sen motsvarande tid förra året med timmar. Ökningen motsvarar ca + 3,5 årsansställda. Juli 2014 Januari 2014 Förändring jan-jul Juli Antalet årsanställda har under året ökat, med 1,6 årsarbetare. I jämförelse med motsvarande period 2013 har antalet årsanställda minskat med - 8 årsanställda. Juli 2014 Januari 2014 Förändring jan-jul Juli , ,6 +1, ,2

22 Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida (forts) För kommunen uppgår nu sjuktalet till 6,12 % för den senast 12-månadersperioden. En ökning kan noteras sen förra året, då nivån var 5,56 %. Alla styrelser/nämnder ökar sina sjuktal under året. Kommunkansliet, inklusive tekniskt utskott, har ökat sen förra månaden och uppgår till, 4,54 %, (4,98 %). Siffran inom parantes är motsvarande period Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning ligger på 3,87 %, (2,37 %) för 12- månadersprioden, en låg nivå, men en betydande ökning kan noteras i förhållande till motsvarande tid förra året. Omsorgsförvaltningen ökat till 6,93 %, (5,83 %) för de senaste 12 månader och bildningsförvaltningen noterar också en ökning till 5,81 %, (5,60 %). Korttidsfrånvaron, dag 1-14, uppgår till 5,6 dagar, och den nivån har legat fast under hela Nivån för samma period 2013 var 6,5 dagar. Kommunens arbete med att ha en budget i balans fortsätter. Styrelserna aviserar ett fortsatt arbete med åtgärder för att klara sina ekonomiska åtaganden.

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN Plats och tid Fridolinsalen, Avesta, klockan 14:00-16:45 Beslutande Övriga deltagande Lars Isacsson (S), ordförande Mikael Westberg (S) Jan-Åke Andersson (S) Patrik

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll KOMMUNFULLMÄKTIGE Plats och tid Fors Folketshus, klockan 15:00 19:20 Vid sammanträdets inledning framför Roland Söderberg (MP) dikten En bön för 2000-talet av Jonas Gardell Beslutande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN Plats och tid Stadshuset, Avesta, klockan 8:00-9:05 Beslutande Lars Isacsson (S), ordförande Susanne Berger (S) Patrik Sundin (S) Johan Thomasson (M) Gunilla Berglund

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN Plats och tid Stadshuset, Avesta, klockan 13:15-14:40 Beslutande Lars Isacsson (S), ordförande Susanne Berger (S) Johan Thomasson (M) Jan-Åke Andersson (S), ersättare

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll BILDNINGSSTYRELSEN Plats och tid Beslutande Förvaltningskansliet klockan 14:00-16:50 Mikael Westberg (S) ordförande Maria Andersson (S) Ulf Bengtsson (S) Isa-Susanne Kenving (V) Jonas

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll KOMMUNFULLMÄKTIGE Plats och tid Fors Folkets hus, klockan 15:00-20.10 Beslutande Vid sammanträdets inledning framför Henrik Öhrn (MP) dikten Invandrarna av Bosse Parnevik. Lennart

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 12.30-14.30 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (67) Kommunstyrelsen 2004-08-24

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (67) Kommunstyrelsen 2004-08-24 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (67) Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 13.00-16.45 Beslutande Övriga deltagande Bert Öhlund, ordförande Harriet Classon Philip Cohen Eva Enqvist Tore Gabrielsson

Läs mer

Innehållsförteckning. Årsredovisning Avesta kommun 2014 3

Innehållsförteckning. Årsredovisning Avesta kommun 2014 3 Årsredovisning 2014 Innehållsförteckning Fem år i siffror 4 Kommunens organisation 5 Vart gick skattepengarna? 6 Vision 8 Förvaltningsberättelse 10 Samhällsekonomisk utveckling 11 Regional utveckling

Läs mer

Thomas Eklund (V), ersättande gruppledare Hans Karlsson, kommunchef Mathias Brandt, kommunsekreterare Jessica Jansson, ekonomichef del av mötet

Thomas Eklund (V), ersättande gruppledare Hans Karlsson, kommunchef Mathias Brandt, kommunsekreterare Jessica Jansson, ekonomichef del av mötet 1(45) Plats och tid Kommunhuset, Plenisalen, kl. 13.00-15.15 Beslutande Ledamöter Se bilagd förteckning Ersättare Thomas Lönn (S), ej tjänstgörande Ulla Werdin (GL), ej tjänstgörande Övriga närvarande

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 119 Plats och tid Orrefors skola, matsalen, klockan 18.00-20.40 Beslutande Inger Rydbrink, ordförande Björn Hult, 1:e vice ordförande Nils Grönqvist, 2:e vice ordförande Markus Lund Brith-Louise

Läs mer

548 Kommunstyrelsens ärendelista. 549 Jämförelseprojektet Mellannyckeln LSS. 550 Finspångs samordningsförbund

548 Kommunstyrelsens ärendelista. 549 Jämförelseprojektet Mellannyckeln LSS. 550 Finspångs samordningsförbund 2009-12-14 Paragrafer 548 Kommunstyrelsens ärendelista 549 Jämförelseprojektet Mellannyckeln LSS 550 Finspångs samordningsförbund 551 Taxor idrotts- och fritidsanläggningar 2010 552 Slutrapport till Länsstyrelsen

Läs mer

Budget för år 2013 med utblick 2014-2016

Budget för år 2013 med utblick 2014-2016 Budget för år 2013 med utblick 2014-2016 Katrin Thoor, 0531-52 60 38 katrin.thoor@bengtsfors.se TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2012-10-23 1(40) Budget för år 2013 (2014-2016) v:\klk\gemensam\tjänsteskrivelser\2012\kommunstrateg

Läs mer

Gabriel Melki (S) och Edip Noyan (M)

Gabriel Melki (S) och Edip Noyan (M) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[18] Kommunstyrelsen 2011-11-07 Plats och tid Kommunalhuset i Tumba, 2:3, kl 16:00-17:00 Beslutande Enligt bilaga Ersättare Övriga deltagande Enligt bilaga Åsa Ratcovich (kommundirektör),

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2013-03-19 101 (146) Plats och tid Stadshuset, Verdesalen, kl 14.30-16.45 Beslutande Paul Lindvall (M) ordförande Linnea Darell (FP) 1:e vice ordförande Lena Micko (S) 2:e vice ordförande

Läs mer

PROTOKOLL 1 (54) 2014-06-18

PROTOKOLL 1 (54) 2014-06-18 PROTOKOLL 1 (54) 2014-06-18 Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl. 13.00-17.50 Beslutande Övriga deltagare Lorents Burman (S) Anders Bergström, förvaltningschef skol- och Rickard

Läs mer

Budget 2015. Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan

Budget 2015. Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan Budget 2015 Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan Innehållsförteckning Organisation och övergripande kommentar Fullmäktigebeslut 3 Kommunstyrelsens ordförande 4-5 Kommunens organisation

Läs mer

ORSA KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2011

ORSA KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2011 ORSA KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2011 Hit gick skattepengarna 2011 100 kr i skatt till Orsa kommun fördelades så här 2011 2010 28,10 kr 29,57 kr Äldre- och handikappomsorg 20,64 kr 21,27 kr Grundskola och fritidsverksamhet

Läs mer

Kommunfullmäktiges sammanträde

Kommunfullmäktiges sammanträde Sidan 1(3) Kallelse och ärendelista till Kommunfullmäktiges sammanträde Tid: Onsdag den 29 april. 2015, kl 18:30 Plats: Fullmäktigesalen i Stadshuset Ledamot som är förhindrad att delta vid sammanträdet

Läs mer

Handlingar till ovanstående ärenden finns tillgängliga på kommunkontoret under expeditionstid.

Handlingar till ovanstående ärenden finns tillgängliga på kommunkontoret under expeditionstid. KUNGÖRELSE Vingåkers kommunfullmäktige kallas härmed till sammanträde i Åbrogården, stora salen, 2014-12-15, kl. 14.00. Sammanträdet kan även ses på Web-TV på Vingåkers kommuns hemsida, www.vingaker.se.

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 337 Kommunstyrelsen 2010-08-30

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 337 Kommunstyrelsen 2010-08-30 Sammanträdesdatum 337 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.45 Beslutande Inger Rydbrink, ordförande (s) Christina Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s)

Läs mer

Delårsrapport Orsa kommun 140731

Delårsrapport Orsa kommun 140731 Delårsrapport Orsa kommun 14731 1 2 Delårsrapport 214 3 4 Delårsrapport 214 De första sju månaderna 6 Kommunens bolag 7 Kommentar till delårsresultat och prognos 8 Kommentarer till balansräkningen och

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 284 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.45 Beslutande Markus Lund, ordförande (s), utom 125 Stig Davidson, ordförande (c), 125 Evy Annér (s) Kaj Göransson (s)

Läs mer

Sammanfattning. Alliansens planeringsdirektiv med budget 2010-2012

Sammanfattning. Alliansens planeringsdirektiv med budget 2010-2012 Planeringsdirektiv med budget 2010 2012 Sammanfattning Alliansen tror på Halmstad. Vi tror på att Halmstads redan goda livsmiljö kan förbättras. Vi är säkra på att Halmstad även i fortsättningen kommer

Läs mer

1 Sammanträdets inledning. 2. Allmänhetens frågestund (med anledning av de ärenden som finns på dagordningen) Marina Wallin (S), ersättare i Hallbo

1 Sammanträdets inledning. 2. Allmänhetens frågestund (med anledning av de ärenden som finns på dagordningen) Marina Wallin (S), ersättare i Hallbo HALLSBERGS KOMMUN KALLELSE Kommunfullmäktige Plats och tid Alléskolan i Hallsberg, aulan, måndagen den 4 maj 2015 för sammanträde kl 18.30 Ärenden 1 Sammanträdets inledning 2. Allmänhetens frågestund (med

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 1 (44) Plats och tid Ovalen, stadshuset, måndag 24 november 2014, kl. 13.00 17.10 Beslutande Peter Roslund (S), ordf Rune Berglund (S) Helena Stenberg (S) Brith Fäldt (V) Lars-Olof Pettersson (S) Ann-Louise

Läs mer

215 Kommunstyrelsens ärendelista. 216 Rapportering enligt internkontrollplan. 218 Månadsrapport för pensionsportföljen april 2014

215 Kommunstyrelsens ärendelista. 216 Rapportering enligt internkontrollplan. 218 Månadsrapport för pensionsportföljen april 2014 2014-06-02 Paragrafer 215 Kommunstyrelsens ärendelista Beslutsärenden 216 Rapportering enligt internkontrollplan 217 Ajournering 218 Månadsrapport för pensionsportföljen april 2014 219 Skuldförvaltarrapport

Läs mer

Budget 2014. Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan

Budget 2014. Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan Budget 2014 Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan Innehållsförteckning Organisation och övergripande kommentar Fullmäktigebeslut 3 Kommunstyrelsens ordförande 4-5 Kommunens organisation

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2013-10-23 1 () Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Hallstahammar, klockan 18.30 21.05 Beslutande Ordföranden Rolf Hahre (S), samt ledamöter enligt bifogad förteckning Övriga deltagande

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 156 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.00 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s), utom 85 Kaj Göransson (s)

Läs mer