Sammanträdesprotokoll

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanträdesprotokoll"

Transkript

1 Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN Plats och tid Stadshuset, Avesta, klockan 13:15 14:30 Beslutande Lars Isacsson (S), ordförande, , Susanne Berger (S) Laila Borger (S) Johan Thomasson (M) Gunilla Berglund (C) Susanne Berger (S), ersättare för Lars Isacsson som ordförande, 110 Övriga deltagande Anders Friberg, kommundirektör Siw Karlsson, ekonomichef Britt-Marie Färje, utredningssekreterare, sekreterare Thom Sandvik, VA-chef, 109 Utses att justera Johan Thomasson (M) med Gunilla Berglund (C) som ersättare Justeringens plats och tid Kommunkansliet tisdag 2 september 2014 klockan 16:00 Underskrifter Sekreterare Paragrafer Ordförande Justerande Sammanträde ANSLAG Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum Anslag sätts upp Anslag tas ner Protokollets förvaring Kommunkansliet Christina Hardyson

2 Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida 2 ÄRENDELISTA 89 Internremiss Juha Ristolas medborgarförslag om cykelbana från kyrkan till Kvarnvägen efter Rv 68 i Horndal 4 90 Internremiss Måns Lindholms och Adam Reuterskiölds medborgarförslag om hundrastgård centralt i Avesta 5 91 Internremiss Wanja Karlströms och Anna-Karin Nykänens medborgarförslag om rasthage för hundar i Avesta 7 92 Remiss Jenny Dahls medborgarförslag om ny belysning på Kyrkbron 8 93 Remiss - Rune Bergs (C) motion och Anita Berg Åsbergs, Karl-Johan Peterssons och Christer Bergkvists medborgarförslag om nytt tomtpris på färdiga villatomter i ytterområdena i Avesta kommun 9 94 Remiss Karin Perers (C) motion och Eva Gustafssons medborgarförslag om prioritering av arbetet med förnyelsen av den fysiska miljön i Fors centrum, Fors från ord till handling Remiss - Måns Lindholms och Adam Reuterskiölds medborgarförslag om att varannan måltid inom kommunalt drivna skolor, förskolor och äldreboenden ska vara helt vegetariska Remiss Anneli Karlssons och Anders Flodströms medborgarförslag om åtgärder för att leva upp till tillåtna bullernivåer från stambanan genom Fors tätort Samverkan mellan Landstinget och länets kommuner avseende ungdomsmottagnings- verksamhet Underlag för Ungdomspolitiskt program för Avesta kommun Månadsrapport för juli 2014, inkl årsprognos Kommunrevisionens rapport om statsbidrag för flyktingmottagande m m Ny placering av stiftelsemedel Riktlinjer för intraprenadpolicy Köp och sälj mellan kommunens förvaltningar Kommunkansliets investeringsansökan för nya fiberstamkablar vid industriområden och samförläggning till industriområden samt dokumenthanteringssystem för kommunens fibernät Gunilla Berglunds (C) motion om personalstrategi för äldreomsorgen Martti Hopponens (SD) motion om trygga medborgare i rörelse Gunilla Berglunds (C) och Karin Perers (C) motion om att ta del av satsningen på Tekniksprånget för att locka ingenjörer och naturvetare till välfärdssektorn Revidering av Södra Dalarnas Räddningstjänstförbunds förbundsordning 38

3 Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida 3 ÄRENDELISTA (forts) 109 Avesta Vatten och Avfall AB:s bildande av verksamhetsområde för dagvatten Region Dalarnas årsredovisning Upphörande av nu gällande redovisnings- reglemente för Avesta kommun Regler för kommunalt partistöd Avesta kommun Speedwaymuseum 48

4 Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida 4 89 Internremiss Juha Ristolas medborgarförslag om cykelbana från kyrkan till Kvarnvägen efter Rv 68 i Horndal Dnr KK14/ Juha Ristola anför att han vill lämna ett medborgarförslag som handlar om att öppna upp Horndal. Medborgarförslagsställaren skulle vilja få till en cykelbana från kyrkan till Kvarnvägen efter RV68. Det är en sträcka på ca 200 meter som fattas för att man skall kunna motionera ett varv runt Ängsbacken, som är det populäraste promenadsstråket, utan att behöva korsa RV68. Det skulle även underlätta en hel del för barn/ungdomar att ta sig upp till centrum då korsningen RV68/Kvarnvägen är en farlig korsning där bilar ofta håller en hastighet på ca 90km/h fast hastighetsbegränsningen är 50km/h. Medborgarförslagsställaren redovisar följande problem idag: - Farligt att passera rv68 p g a att fordon kör för fort. - Alternativ för barn idag att ta sig till skola, nya multiarena m m är att gå igenom skogen på kyrkåsen eller att gå via rinkenbacken som inte är upplyst och inte säker för barn att färdas på. Kommunfullmäktige beslutade 26 maj 2014 att medborgarförslaget skulle överlämnas till kommunstyrelsen för beredning och beslut. - Juha Ristolas medborgarförslag 10 maj Kommunfullmäktige 26 maj Arbetsutskottets beslut - Medborgarförslaget remitteras till teknisk service för yttrande. Medborgarförslagsställaren Teknisk service Sekretariatet

5 Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida 5 90 Internremiss Måns Lindholms och Adam Reuterskiölds medborgarförslag om hundrastgård centralt i Avesta Dnr KK14/ Måns Lindholm och Adam Reuterskiöld, anför följande i medborgarförslaget: Många utvärderingar från andra kommuner i vårt land visar att så gott som alla berörda parter trivs och uppskattar en inhägnad plats för hundar av alla de sorter. Här kan under årets alla dagar både hundägarna och deras hundar mötas i en trevlig gemenskap. För hundarnas del är det både positivt och roligt att få möta nya lekkamrater och för alla hussar och mattar är det minst lika givande att lära känna andra hundägare. Även hos tredje part, det vill säga allmänheten, är det många som kommer att tycka det är trevligt att få sitta ner på en bänk och dela både på hundarnas och hundfolkets glädje. För det lilla fåtal som är rädda för hundar eller inte alls tycker om dem känns det åtminstone positivt att hundarna stannar inom den inhägnade rastgården där de dessutom gör sina behov. Vissa enkla regler gäller och här kommer skyltar eller anslagstavla att sättas upp. Hundägaren ansvarar för att hålla rent efter hunden! Hundpåsarna läggs i den märkta soptunnan. Hundägaren har givetvis det fulla ansvaret för sin hund i hundrastgården. För kommunens del gäller att nätet kring hundrastgården är minst 1,60 m högt och ytan minimum 20 x 30 meter. En stark grind som är enkel att öppna och att stänga behövs. Med förhoppning om ett jakande besked så att vår fina stad får ännu en positiv attraktion. Medborgarförslagsställarna föreslår att hundrastgården blir en central mötesplats förslagsvis i Karlbergsparken eller annan lämplig plats. Medborgarförslagsställarnas förslag: - Avesta kommun beslutar om att bygga en hundrastgård centralt i Avesta. Kommunfullmäktige beslutade 16 juni 2014 att medborgarförslaget skulle överlämnas till kommunstyrelsen för beredning och beslut. Medborgarförslagsställarna Teknisk service Sekretariatet

6 Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida 6 90 (forts) - Måns Lindolms och Adam Reuterskiölds medborgarförslag 3 juni Kommunfullmäktige 16 juni Arbetsutskottets beslut - Medborgarförslaget remitteras till teknisk service för yttrande. Medborgarförslagsställarna Teknisk service Sekretariatet

7 Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida 7 91 Internremiss Wanja Karlströms och Anna-Karin Nykänens medborgarförslag om rasthage för hundar i Avesta Dnr KK14/ Wanja Karlström och Anna-Karin Nykänen anför följande i medborgarförslaget. Det är många hundägare som vill ha en rasthage med staket i Avesta, där de kan gå, aktivera och släppa sina hundar lösa under överinseende av sina ägare. De önskar också en bänk med bord där de kan sitta och fika och koppla av. Hundägarna vill också må bra med sina hundar i Avesta. Namnlistor i ärendet är inlämnade med 323 namn. Kommunfullmäktige beslutade 16 juni 2014 att överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning och beslut. - Wanja Karlströms och Anna-Karin Nykänens medborgarförslag 16 juni Kommunfullmäktige 16 juni Arbetsutskottets beslut - Medborgarförslaget remitteras till teknisk service för yttrande. Medborgarförslagsställarna Teknisk service Sekretariatet

8 Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida 8 92 Remiss Jenny Dahls medborgarförslag om ny belysning på Kyrkbron Dnr KK14/ Jenny Dahl anför i medborgarförslag att belysning sätts på Kyrkbron liknande den som finns i Leksand (Leksandsbron). Medborgarförslagsställaren tycker att det är mörkt och tror att ny belysning skulle lysa upp och vara ett trevligt välkomnande när man åker in mot staden. Komunfullmäktige beslutade 26 maj 2014 att medborgarförslaget skulle remitteras till kommunstyrelsen för beredning. - Jenny Dahls medborgarförslag 12 maj Kommunfullmäktige 26 maj Arbetsutskottets beslut - Medborgarförslaget remitteras till stadsmiljörådet och tekniska utskottet för yttrande. Medborgarförslagsställaren Stadsmiljörådet Kommunstyrelsen /Tekniskt utskott Sekretariat

9 Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida 9 93 Remiss - Rune Bergs (C) motion och Anita Berg Åsbergs, Karl-Johan Peterssons och Christer Bergkvists medborgarförslag om nytt tomtpris på färdiga villatomter i ytterområdena i Avesta kommun Dnr KK14/ Rune Berg (C), Anita Berg Åsberg, Karl-Johan Petersson och Christer Bergkvist anför i gemensam motion/medborgarförslag att kommunen för några år sedan erbjöd villatomter i Nordanö och Älvnäs till ett pris av kronor per tomt. Motionären och medborgarförslagsställarna vill att kommunen erbjuder de färdiga tomterna som finns i ytterområdena till ett liknande pris för att locka till nybyggnation även där. Ett erbjudande som kan medverka till kommunens satsning att öka befolkningen till personer till år Motionären och medborgarförslagsställarnas förslag: - De färdiga tomterna som finns i ytterområdena säljs till ett pris av kronor per tomt. Kommunfullmäktige beslutade 26 maj 2014 att motionen/medborgarförslaget skulle remitteras till kommunstyrelsen för beredning. - Rune Bergs (C) motion och Anita Berg Åsbergs, Karl-Johan Peterssons och Christer Bergkvists medborgarförslag 16 maj Kommunfullmäktige 26 maj Arbetsutskottets beslut - Motionen/medborgarförslaget remitteras till Västmanland-Dalarna miljö- och byggnadsnämnd och kommunkansliet Tillväxt för yttrande. Västmanland-Dalarna miljö- och byggnadsnämnd är samordnar yttrandet.. Västmanland-Dalarna miljö- och byggnadsnämnd Kommunstyrelsen Sekretariat

10 Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida Remiss Karin Perers (C) motion och Eva Gustafssons medborgarförslag om prioritering av arbetet med förnyelsen av den fysiska miljön i Fors centrum, Fors från ord till handling Dnr KK14/ Karin Perers (C) och Eva Gustafsson anför följande i gemensam motion/medborgarförslag: Fabulous Fors lyder svaret när unga berättar om sitt lokala centrum och om ortens utvecklingsmöjligheter. Fabulous Fors engelska för fantastiska Fors uttalas med sådan inlevelse att Fors blir force det engelska ordet för kraft. Ja, det finns verkligen kraft i Fors och hos forsborna som kunnigt och hängivet engagerar sig för Fors framtid. Förnyelsen drivs framåt av både unga och vuxna i Fors och omgivande landsbygd genom föreningar och andra grupper, bland annat fokusgrupper bildade vid möten i projektet Hållbara servicelösningar i Dalarnas och Gävleborgs län (finansierat av Tillväxtverket och länsstyrelserna). Under 2013 formaliserades samordningen av lokala initiativ i Föreningen Forsgruppen. Människor enskilt och tillsammans uträttar storverk. Många års dialog om den fysiska utformningen av Fors centrum blev under 2013 konkret när forsbor vandrade ut och iakttog, analyserade och värderade miljöer under ledning av landskapsarkitekter. Med sin yrkeserfarenhet som grund sammanfattade landskapsarkitekterna forsbornas tankar om Fors centrum i bilder och ritning som fick stort positivt gensvar. Vacker torgbildning med social funktion, lättillgänglig och snyggt utformad återvinningsstation, generösa busshållplatser med väderskydd, minipark där nuvarande kioskbyggnad är belägen, tydlighet vid vägskälet till Missionskyrkan och Folkets hus är några gemensamma slutsatser. Ytterligare dialog behövs för att i detalj avgöra exakt var de olika funktionerna ska placeras på de ytor som står till buds. Ett utmärkt underlag finns i redovisningarna från granskningen och idésamtalen som genomfördes med Fors IK som arrangör. Arbetet för förnyelse av Fors centrum är nu i ett skede då Avesta kommuns medverkan är absolut nödvändig. I åratal har kommunen i ord uttryckt sitt intresse. Det är hög tid att gå från ord till handling. Formella planändringar förutsätter kommunala beredningar och beslut. Verkställighet av idéer kan som på andra håll i kommunen även i Fors fordra samverkan mellan kommun, företag och invånare. Förslagsställarna Västmanland-Dalarna miljö- och byggnadsnämnd Tekniska utskottet Sekretariat

11 Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida (forts) Värdefull bakgrund finns i bland annat: - Vårt medborgarförslag/vår motion, 20 juni 2010, om förnyelse i Fors centrum: Att Avesta kommun tar initiativ till en samlad centrumplanering för ett förnyat Fors. - Kommunfullmäktiges tillstyrkan till detta, 28 mars Slutredovisning och aktivitetsrapport Fors förnyelse, etapp II, från Fors IK till Folkare - Landsbygdsforum, 25 november (finns i handlingarna) - Gåturer i Fors Suzanne de Laval, arkitekturanalys sthlm ab. (finns i handlingarna) - Fors centrum. Förslag till upprustning av centrummiljön. Gestaltningsprogram med - idéskisser. Rapportdel. Peder Melin, Ramböll. (finns i handlingarna) Redan den fördjupade översiktsplanen för Fors, antagen1998, lyfter fram behovet av utveckling av centrum. Vi som lever med Fors centrum börjar bli otåliga. Motionären och medborgarförslagsställarens förslag: - Att Avesta kommun högt prioriterar arbetet med förnyelsen av den fysiska miljön i Fors centrum. Kommunfullmäktige beslutade 26 maj 2014 att motionen/medborgarförslaget skulle remitteras till kommunstyrelsen för beredning. - Karin Perers (C) motion och Eva Gustafssons medborgarförslag 25 maj Kommunfullmäktige 26 maj Arbetsutskottets beslut - Motionen/medborgarförslaget remitteras till Västmanland-Dalarna miljö- och byggnadsnämnd och tekniska utskottet för kommunstyrelsen för yttrande. Tekniska utskottet samordnar yttrandet. Förslagsställarna Västmanland-Dalarna miljö- och byggnadsnämnd Tekniska utskottet Sekretariat

12 Medborgarförslagsställarna Bildningsstyrelsen Omsorgsstyrelsen Ungdomsrådet Pensionärsrådet Sekretariat Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida Remiss - Måns Lindholms och Adam Reuterskiölds medborgarförslag om att varannan måltid inom kommunalt drivna skolor, förskolor och äldreboenden ska vara helt vegetariska Dnr KK14/ Djurens parti Avesta Lokalavdelning följer uppmaningen från FN, Världsnaturfonden, Världscancerfonden, Livsmedelsverket, Naturvårdsverket, Naturskyddsföreningen och Djurens Rätt genom att verka för mer vegetarisk mat i offentlig verksamhet. I Sverige äter vi alldeles för mycket animaler, i snitt cirka 86 kg kött per person/år. Bara elva procent av invånarna äter tillräckligt med frukt och grönt enligt en aktuell undersökning från Statens Folkhälsoinstitut. Detta är mycket allvarligt med tanke på att de nya nordiska kostråden speciellt varnar för hög konsumtion av rött kött, smör och charkuterier som korv. Den gröna maten är bra för hälsan och dessutom bar för klimatet och miljön. Därför bör Avestas kommunpolitiker besluta om att varannan dag servera helt vegetariskt i skol- och förskolematsalar samt inom äldreomsorgen. Över hundra forskare och experter från Norden har granskat det aktuella vetenskapliga läget angående sambanden mellan det vi äter och olika sjukdomar. Tusentals vetenskapliga studier har gåtts igenom. De visar att risken för sjukdom minskar med en kost med mycket frukt och grönt, fibrer och vegetabiliska oljor. En kost som baseras på rött kött, chark och hårda animaliska fetter som smör och snabba kalorier ökar risken för en rad allvarliga sjukdomar. Förutom sjukdomar leder den höga köttkonsumtionen till många svårartade miljöproblem. Den globala skogsskövlingen beror till största delen på jakten efter ny odlingsmark som i huvudsak orsakas av den ökande köttkonsumtionen. Världens skogar håller på att krympa från 30 till 22 procent av jordklotets totala landyta enligt en färsk studie av forskare i Princeton som publicerats i Public Library of Science. Det hjälper inte att välja svenskt kött eftersom kraftfodret till djuren, sojan, i regel kommer från skövlade marker i exempelvis Sydamerika. I FN-rapporten Livestock s Long Shadow framhålls att köttproduktionen är en av de allra största miljöbovarna vad gäller jordförstörelse, förstörelse av vattenresurser, försurning och luftföroreningar.

13 Medborgarförslagsställarna Bildningsstyrelsen Omsorgsstyrelsen Ungdomsrådet Pensionärsrådet Sekretariat Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida (forts) Förändrade matvanor kan även leda till västenligt minskade växthusgasutsläpp. Det är ett huvudbudskap i rapporten Ett klimatvänligt jordbruk 2050 som tagits fram av Jordbruksverket. Rapporten lyfter fram den politiskt styrda delen av samhällsekonomin. Enligt rapporten krävs det politiska styrmedel för att minska köttkonsumtionen. Måltider har en stor potential att påverka människors konsumtionsbeteenden och ge signaler om vilken mat som tillgodoser hållbarhetskriterierna. I samband med upphandlingen kan kriterier sättas för lägsta förekomst av vegetariska dagar och maximal köttmängd per genomsnittlig serverad portion. En minskad köttkonsumtion motverkar utvecklingen mot en industriell köttindustri som bygger på en extrem stordrift vilket leder till ett stort lidande hos lantbruksdjuren. På talet fanns gårdar med fyra grisar i genomsnitt. I dag finns grisarna på mindre än 2000 gårdar varav många har över 1000 grisar. Verksamheten tar inte hänsyn till djurens behov. De bor på betonggolv, saknar sysselsättning och får aldrig komma ut. Enligt föreskrifterna ska 10 grisar dela på 9 kvadratmeter. En 100 kilo tung gris i dag har alltså mindre än en kvadratmeter. Argumentet att vi måste äta kött för att vi ska få i oss tillräckligt med proteiner håller inte. Det finns gott om icke-animaliska proteinlika produkter exempelvis soja, linser och bönor. Avesta kommuns kostchef Eva Södergård anser att barn och ungdomar äter alldeles för lite grönt och att vi borde minska andelen kött. Vegetariska dagar har provats i kommunen men då minskade ätandet på Karlfeldtgymnasiet/Domarhagsskolan med cirka 100 personer. Detta är inget bra argument emot varannan vegetarisk. Eleverna som inte gick i skolmatsalen kan inte veta hur maten smakade den dagen och vi vet inte den egentliga anledningen till att de uteblev. Att gå till skolmåltiden borden givetvis vara ett obligatoriskt inslag i barnens och ungdomarnas skoldag. Politiska styrmedel behövs för att hållbara matval ska bli norm. Kommunpolitiken kan genom styrmedlet varannan vegetarisk hjälpa till att förverkliga de nordiska kostråden samt internationella och svenska myndigheter miljöråd beträffande en hållbar matkonsumtion. Dessutom är det kärleksfullt gentemot djuren. Medborgarförslagsställarnas förslag: - Varannan måltid inom kommunalt drivna skolor, förskolor och äldreboenden ska vara helt vegetariska. Kommunfullmäktige beslutade 16 juni att medborgarförslaget skulle remitteras till kommunstyrelsen för beredning.

14 Medborgarförslagsställarna Bildningsstyrelsen Omsorgsstyrelsen Ungdomsrådet Pensionärsrådet Sekretariat Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida (forts) - Måns Lindolms och Adam Reuterskiölds medborgarförslag 3 juni Kommunfullmäktige 16 juni Arbetsutskottets beslut - Medborgarförslaget remitteras till bildningsstyrelsen, omsorgsstyrelsen, ungdomsrådet och pensionärsrådet för yttrande. Bildningsstyrelsen samordnar yttrandet.

15 Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida Remiss Anneli Karlssons och Anders Flodströms medborgarförslag om åtgärder för att leva upp till tillåtna bullernivåer från stambanan genom Fors tätort Dnr KK14/ Anneli Karlsson och Anders Flodström anför i medborgarförslag att de inte är nöjda med Trafikverkets besked och vänder sig därför till Avesta kommun och Västmanland-Dalarna miljö- och byggnadsnämnd, som har det lokala tillsynsansvaret enligt miljöbalken. De anser och hoppas att Avesta kommun kräver att den tidigare neutrala undersökningen används eller att en ny görs där kommunen deltar. De vill också att Avesta kommun medverkar till att planer fastställs, tidsplaneras och utförs för nödvändiga åtgärder med mål att tillåtna bullernivåer ej överskrids vid något tillfälle och över tiden. Anneli Karlssons och Anders Flodströms förslag: - Avesta kommun vidtar åtgärder enligt ovan och med beaktande av medsända bilagor från Stora Enso och Trafikverket. Kommunfullmäktige beslutade 16 juni att medborgarförslaget skulle remitteras till kommunstyrelsen för beredning. - Anneli Karlssons och Anders Flodströms medborgarförslag 12 juni Kommunfullmäktige 16 juni Arbetsutskottets beslut - Medborgarförslaget remitteras till Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning för yttrande. Medborgarförslagsställarna Västmanland-Dalarna miljö- och byggnadsnämnd Sekretariat

16 Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida Samverkan mellan Landstinget och länets kommuner avseende ungdomsmottagningsverksamhet Dnr KK14/ Region Dalarna anför att ungdomsmottagningarna är ett gemensamt åtagande och verksamhet ska finnas i alla länets kommuner. Ungdomsmottagningarnas arbete har fokus på förebyggande insatser och ger möjlighet att tidigt upptäcka hälsorisker både på individnivå och mer generellt. Väl fungerande ungdomsmottagningar kan på detta sätt bidra till en förbättrad folkhälsa. Likalydande beslut i länets kommuner och i landstinget ska ligga till grund för utarbetande av lokala samverkansavtal mellan kommuner och landstinget om verksamhet vid länets ungdomsmottagningar. Kommun och landsting föreslås samverkan i gemensamma lokaler för ungdomsmottagningen kring den gemensamma målgruppen ungdomar. På mottagningen ska erbjudas multiprofessionell kompetens; medicinsk och psykosocial, som ger ungdomar möjlighet att på ett och samma ställe få råd och stöd i de olika frågor och problem som utvecklingen från barn till vuxen medför. Syftet med lokala avtal mellan landstinget och länets kommuner är att reglera och att stärka samverkan kring driften av ungdomsmottagningarna. Överenskommelsen ska tydliggöra samarbetets omfattning och former för parternas ansvar. Mål med överenskommelsen är att skapa förutsättningar för att kunna planera och genomgöra hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande insatser av god kvalitet och med god tillgänglighet. För sjukvårdsbesök ska den sökande hänvisas till rätt instans (vårdcentral, samtalsmottagning för barn och unga, öppenvårdspsykiatri eller annan enhet). Besöken på ungdomsmottagningen föreslås vara avgiftsfria för de besök som är inom ungdomsmottagningens uppdrag. Region Dalarna ser också en väl fungerande och utvecklad verksamhet på länets alla ungdomsmottagningar som ett viktigt bidrag till målet om Dalarna som Sveriges bästa ungdomsregion. Omsorgsstyrelsen Sekretariat

17 Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida (forts) Kommunerna och landstinget rekommenderas att godkänna förslag till samverkan mellan landstinget och länets kommuner avseende ungdomsmottagningsverksamhet: 1. Åldergräns för länets ungdomsmottagningar ska vara år. 2. Besök inom ramen för ungdomsmottagningarnas ansar ska vara kostnadsfria. 3. Kostnadsansvaret mellan kommun och landsting ska fördelas på följande sätt: - Landstinget ansvarar för sjuksköterska/barnmorska/läkare, provtagning, IT-kostnader för ländstingets vårdinformationssystem, läkemedel och kondomer samt länssamordnaruppdrag. - Kommunen ansvarar för kurator, IT-kostnader för kommunens dokumentationssystem sam anvisar och bekostar lokaler för ungdomsmottagningen. 4. Landstingsstyrelse respektive ansvarig nämnd i kommunerna fastställer verksamhetsbeskrivning enligt bilaga. 5. Lokala överenskommelser ska tecknas i varje kommun. - Region Dalarna skrivelse 7 maj Arbetsutskottets beslut - Skrivelsen från Region Dalarna angående ungdomsmottagningsverksamheten lämnas till omsorgsstyrelsen för beredning och beslut. Omsorgsstyrelsen Sekretariat

18 Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida Underlag för Ungdomspolitiskt program för Avesta kommun Dnr KK14/ Åtta ungdomar har sommaren 2014 arbetat fram ett underlag för ungdomspolitiskt program för Avesta kommun. Ungdomarna har analyserat LUPP-enkäten (Lokal uppföljning av ungdomspolitiken) som genomfördes De har tagit del av föreläsningar, intervjuat ungdomar och på många andra sätt arbetat fram det här underlaget för det ungdomspolitiska programmet i Avesta kommun. Eftersom ungdomarna har arbetat utifrån LUPP har de använt olika kategorier därifrån, men de har också lagt till egna. Miljö och informationsspridning var de kategorier som de själva kom på därför att de insåg att det var kategorier som inte finns med i LUPP men ändå påverkar ungdomarna. Skolan var den LUPP-kategori som inte fått en egen rubrik, de har istället inkluderat skolfrågor under sina andra kategorier. Under alla kategorier har ungdomarna tre olika huvudrubriker: - Problemen - Målen - Åtgärderna Alla punkter som de har skrivit är i skrivna i prioritetsordning, det de prioriterar mest är första punkten och det de prioriterar minst är sista punkten. - Underlag för ungdomspolitiskt program, 24 juli Kommunkansliet Sekretariatet

19 Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida (forts) Arbetsutskottets beslut - Feriearbetarnas rapport sommaren 2014 godkänns som underlag för ett ungdomspolitiskt program i Avesta kommun. - Ett ungdomspolitiskt program utarbetas och behandlas av kommunfullmäktige senast mars Uppdrag till kommunkansliet att samordna arbetet. - Kommunstyrelsens arbetsutskott utses till politisk styrgrupp. Kommunkansliet Sekretariatet

20 Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida Månadsrapport för juli 2014, inkl årsprognos Dnr KK14/ Controller Ann-Sofi Hopstadius överlämnar månadsrapport juli 2014, inklusive årsprognos. Styrelsernas ekonomiska utfall efter juli månad visar ett överskott i förhållande till budget med +6,2 mkr. Kommunstyrelsen och omsorgsstyrelsen redovisar ett överskott med + 2,9 mkr vardera, bildningsstyrelsen - 0,3 mkr samt miljö och bygg +0,3 mkr. Skatteintäkter och generella statsbidrag +3,5 och finansnetto + 1,5. Kommunens totala resultat är +26,6 mkr. Förväntat resultat enligt budget är +11,6 mkr, vilket innebär en positiv avvikelse mot budget med +15 mkr. Årsprognosen för styrelserna är ett överskott med + 7 mkr. Omsorgsstyrelsens prognos -1,50 mkr. Styrelsen har erhållit tilläggsanslag för ökade driftskostnader med 2,5 mkr, vilket har förbättrat läget. Fler faktorer påverkar prognosen. Nystartsjobben har haft positiva effekter för kostnaderna för försörjningsstödet. Försörjningsstödet har sjunkit och prognostiseras till - 3,6 mkr, vilket kan jämföras med 2013 då utfallet för helåret var -5,6 mkr. Nystartsjobben är ofinansierade med -2 mkr på årsbasis. Kommunstyrelsen visar en positiv prognos med + 8 mkr. Här utgör poster för ej färdigställda investeringar, vakanta tjänster, lönepott, återbetalning från Södra Dalarnas räddningstjänstförbund en betydande del av överskottet. Bildningsstyrelsens prognos pekar på en budget i balans efter det tillskott med 2,5 mkr som styrelsen fick i maj. Kötrycket är stort inom förskoleverksamheten och beräknas fortsätta hela Antalet elever i grundskolan har från första halvåret 2012 till 15/ ökat med 115 elever. För skatteintäkter och generella statsbidrag visar den senaste prognosen ett utfall som beräknas bli cirka 7 mkr bättre än budgeterat. Finansnettot förväntas bli ca 1,5 mkr bättre än budget. Prognosen för årsresultatet per juli beräknas till 18,0 mkr, vilket är 16,2 mkr bättre än budgeterat resultat. Investeringar för perioden uppgår till 21,5 mkr. De utgörs av IT-investeringar, förbättrat vägunderhåll, sport- och friluftsområden.

21 Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida (forts) Den av kommunfullmäktige beslutade investeringsvolymen uppgår nu till 45 mkr efter beslut i maj. Årets investeringsvolym beräknas uppgå till cirka 45 mkr. Den inkluderar då även investeringar som fortsätter sen förra året, vilka uppgår till 14,9 mkr. Den uppgår totalt för den senaste 12-månadersperioden till timmar. Övertiden har minskat med cirka timmar den senaste 12-månadersperioden. Juli 2014 Januari 2014 Förändring jan-jul Juli Antalet timmar för timanställda ökar och uppgår till Det är en ökning sen motsvarande tid förra året med timmar. Ökningen motsvarar ca + 3,5 årsansställda. Juli 2014 Januari 2014 Förändring jan-jul Juli Antalet årsanställda har under året ökat, med 1,6 årsarbetare. I jämförelse med motsvarande period 2013 har antalet årsanställda minskat med - 8 årsanställda. Juli 2014 Januari 2014 Förändring jan-jul Juli , ,6 +1, ,2

22 Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida (forts) För kommunen uppgår nu sjuktalet till 6,12 % för den senast 12-månadersperioden. En ökning kan noteras sen förra året, då nivån var 5,56 %. Alla styrelser/nämnder ökar sina sjuktal under året. Kommunkansliet, inklusive tekniskt utskott, har ökat sen förra månaden och uppgår till, 4,54 %, (4,98 %). Siffran inom parantes är motsvarande period Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning ligger på 3,87 %, (2,37 %) för 12- månadersprioden, en låg nivå, men en betydande ökning kan noteras i förhållande till motsvarande tid förra året. Omsorgsförvaltningen ökat till 6,93 %, (5,83 %) för de senaste 12 månader och bildningsförvaltningen noterar också en ökning till 5,81 %, (5,60 %). Korttidsfrånvaron, dag 1-14, uppgår till 5,6 dagar, och den nivån har legat fast under hela Nivån för samma period 2013 var 6,5 dagar. Kommunens arbete med att ha en budget i balans fortsätter. Styrelserna aviserar ett fortsatt arbete med åtgärder för att klara sina ekonomiska åtaganden.

Svar på motion om att ta del av satsningen på Tekniksprånget

Svar på motion om att ta del av satsningen på Tekniksprånget SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN sammanträdesdatum 2014-10-09 F~E' : S 23 (40) 172 Dnr 2014/453 Svar på motion om att ta del av satsningen på Tekniksprånget INLEDNING Carola Gunnarsson (C] och Gustaf

Läs mer

Svar på motion om att ta del av satsningen på Tekniksprånget

Svar på motion om att ta del av satsningen på Tekniksprånget l (2) 2014-09-19 DIARlEN R: 2013/419 KOMMUNSTYRELSEN Per-Olov Rapp SALA KOMMUN Kommunstyrelsens förvaltmng Ink. 2014-09- 2 4 Diarlenr..'

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll OMSORGSSTYRELSEN Plats och tid Omsorgsförvaltningen, kl 14:00-15:55 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Wojciech Nedzewicz (MP), ordförande Jan-Åke Andersson (S) Elisabeth

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN Plats och tid Prästgatan 50 onsdag 18 februari 2015 kl 09:00-10:50 Beslutande Susanne Berger (S), ordförande Mikael Westberg (S) Jan-Åke Andersson (S), ersättare för

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN Plats och tid Prästgatan 50 onsdag 13 maj 2015 kl 09:00-10:20 Beslutande Lars Isacsson (S), ordförande Susanne Berger (S) Mikael Westberg (S) Fredrik Mattsson (M),

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll KOMMUNFULLMÄKTIGE Plats och tid Fors Folketshus, klockan 16:45-17:00 Beslutande Lars Isacsson (S), ordförande Laila Borger (S) Jan-Åke Andersson (S) Pia Aronsson (V) Henrik Öhrn (MP)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN Plats och tid Stadshuset, Avesta, klockan 8:00-9:05 Beslutande Lars Isacsson (S), ordförande Susanne Berger (S) Patrik Sundin (S) Johan Thomasson (M) Gunilla Berglund

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN Plats och tid Stadshuset, Avesta, klockan 10:00-10.15 Beslutande Lars Isacsson (S), ordförande Patrik Engström (S) Johan Thomasson (M) Lis Linnberg (FP) Anita Tärneborg

Läs mer

Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa 29 beslutande, enligt bifogad närvarolista.

Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa 29 beslutande, enligt bifogad närvarolista. DALS-EDS KOMMUN Kommunfullmäktige 2006-04-19 Plats och tid Utsiktens Aula, Ed onsdag den 19 april, 2006 klockan 19.00 19.45 Beslutande Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN Plats och tid Stadshuset, Avesta, klockan 14:00-13:55 Beslutande Lars Isacsson (S), ordförande Susanne Berger (S) Laila Borger (S) Johan Thomasson (M) Gunilla Berglund

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN Plats och tid Prästgatan 50 tisdag 21 april 2015 kl 09:00-11:10 Beslutande Lars Isacsson (S), ordförande Mikael Westberg (S) Johan Thomasson (M) Krister Nilsson (KL)

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1998-10-12 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll BILDNINGSSTYRELSEN Plats och tid Förvaltningskansliet kockan 14:00-15:40 Beslutande Mikael Westberg (S) ordförande Ulf Bengtsson (S) ersättare för Maria Andersson (S) Blerta Krenzi

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

2015-06-02. 2. Lillebil Lundqvists (MP) motion och Henrik Öhrns medborgarförslag om miljögifter och farliga kemikalier i förskolor

2015-06-02. 2. Lillebil Lundqvists (MP) motion och Henrik Öhrns medborgarförslag om miljögifter och farliga kemikalier i förskolor Datum 2015-06-02 Sida 1 Kommunfullmäktige, ordinarie ledamöter Kallelse/föredragningslista Styrelse: Plats: Kommunfullmäktige Fors Folkets hus Tid: Måndag 15 juni 2015 klockan 15:00 OBS! Skogsdag 15 juni

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

Socialnämnden 2014-11-11 1. Ingela Melchersson (S) Birgitta Antonsson (KD) Britt Hogenstedt (M) Rune Sandberg (KD) Elisabeth Cobb (M)

Socialnämnden 2014-11-11 1. Ingela Melchersson (S) Birgitta Antonsson (KD) Britt Hogenstedt (M) Rune Sandberg (KD) Elisabeth Cobb (M) 2014-11-11 1 Plats och tid Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Carl August-rummet, kommunkontoret Tisdagen den 11november 2014 klockan 9:30-11:30 Ove Bäck (C), ordförande Maria Gustafsson (S), 2:e vice

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (11) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Beslutande Stig Eng (c) Ordförande Monica Olsson

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesdatum 2011-05-31 14 (33) 139 Dnr 2011/105 Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd INLEDNING

Läs mer

Protokoll 2013-04-03

Protokoll 2013-04-03 2013-04-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2013-04-03, klockan 17:00 17:10 Beslutande Dan-Åke Moberg (S) Mats Hellgren (M) Christer Thörner (S) Margareta Engman (M) Annica Moberg (S)

Läs mer

Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Vindeln, måndagen den 8 april 2013, kl 08.30-15.00

Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Vindeln, måndagen den 8 april 2013, kl 08.30-15.00 2013-04-08 1(10) Plats och tid Beslutande Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Vindeln, måndagen den 8 april 2013, kl 08.30-15.00 Ewa-May karlsson, (c), ordförande Tomas Nilssson, (m) Mathias Haglund,

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-12-03 1 Innehållsförteckning Ärende 118 Godkännande av dagordning... 3 119 Individärende... 4 120 Individärende... 5 121 Uppsökande verksamhet... 6 122 Ekonomi... 7 123 Avdelningschefstjänst inom

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-06-11 Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-06-11 Utbildningsnämndens arbetsutskott Tid och plats 2015-06-11 - i Kommunhuset klockan 13.00-15.30 Beslutande Björn Zorec (FP) - ordförande Kenny Lärkevie (C) - 1:e vice ordförande Leif Svensson (S) - 2:e vice ordförande Gunilla Edman (S)

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Skoghall, kl 18.30-18:55 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga närvarande Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline

Läs mer

Gamla Byn AB Årsstämma 2013-06-20. Laila Borger (S)

Gamla Byn AB Årsstämma 2013-06-20. Laila Borger (S) Sida 1 Plats och tid Stadshuset, Avesta, klockan 08:30 08:40 ande Laila Borger (S) Övriga deltagande Göran Johansson, ordförande Anders Friberg, kommundirektör Jan Näslund, VD Örjan Bengs, ekonomichef

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN Plats och tid Prästgatan 50 kl 09.00-10.45 Beslutande Lars Isacsson (S), ordförande Susanne Berger (S) Wojciech Nedzewicz (MP) Gunilla Berglund (C) Övriga deltagande

Läs mer

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-17.50 ande Övriga närvarande Se bifogad uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Sten Ekström, revisionens ordförande, 22 Utses att justera Benny Eriksson

Läs mer

PROTOKOLL 1 (15) 2014-01-15

PROTOKOLL 1 (15) 2014-01-15 PROTOKOLL 1 (15) 2014-01-15 Personalnämnden Plats och tid Stadshuset kl. 13.00-16.10 Beslutande Harriet Classon (S), ordförande Lennart Burvall (S) Monica Grape (M) Tomas Teglund (S) Maria Wiksten (KD)

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott 2012-01-17 1. Klockan 09.15-09:25 för rast. Maria Gustafsson (S) Kommunkontoret, Ödeshög ...

Socialnämndens arbetsutskott 2012-01-17 1. Klockan 09.15-09:25 för rast. Maria Gustafsson (S) Kommunkontoret, Ödeshög ... 2012-01-17 1 Plats och tid Kommunkontoret, Ödeshög, tisdagen den 17 januari 2012 klockan 08:15-11:30 Beslutande Birgitta Widén Blomberg (KD), ordförande Ove Bäck (C) Maria Gustafsson (S) Övriga deltagande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) 2004-02-04 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 09.45-11.20 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) Kanslichef Per Hildingson Utvecklingschef

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 19 maj 2015 kl. 8:30-9:10 Plats KS-salen, stadshuset Omfattning 37-38 Beslutande Anders Andersson (C) Christina Fosnes (M) Bertil Dahl (V) Inger Hilmansson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen 2007-03-06 1 (22) Plats och tid Rådsalen, Rådhuset, Askersund, 2007-03-06 kl. 14.00-15.20. Beslutande Bo Trygg (s), ordförande Per Eriksson (s) Siv Ahlstrand

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2007-08-09 1(13) Plats och tid Nämndrummet, Skillingehus Kl 14.00-16.20 Beslutande Jan Andersson (c) Gunnel Elg (kd) Christer Holmgren, tjg. ers. för Sofie Larsson (m) Sören Ståhlgren (s) Sonja Kling (s)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄK TIGES REVISORER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 13.15 17.00 Beslutande Leif Nilsson (S), ordföran de Stig Johansson (M) Anders Eriksson (C) Maire Lautakoski

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll Sida 1 Plats och tid Förbundsdirektionen Beslutande Ulrica Persson Shiro Biranvand Bengt Lindgren Jan Johansson Seija Ojala Stig Henriksson Marjatta Nurmi Lars Andersson Ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 15.00-15.15 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2006-11-22 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Tommy Nilsson (s) ordf Lars Olsson (c)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll Sida 1(14) Plats och tid Förbundsdirektionen kl.09.00 11.50 på Lärcenter i Fagersta Beslutande Övriga deltagande Ulrica Persson Shiro Biranvand Helena Skagerberg Jan Johansson Jan

Läs mer

Sammanträdet öppnas: Ärenden: Kungörelse/underrättelse. Kommunfullmäktige sammanträder onsdagen den 14 oktober 2015, kl. 18.

Sammanträdet öppnas: Ärenden: Kungörelse/underrättelse. Kommunfullmäktige sammanträder onsdagen den 14 oktober 2015, kl. 18. Kungörelse/underrättelse Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige sammanträder onsdagen den 14 oktober 2015, kl. 18.30, i Lindberghallen, Djurås. Sammanträdet öppnas: Upprop Val av justerare, plats och tid

Läs mer

Fullmäktigesalen i Harmånger. 1. Upprop, val av justerare/rösträknare jämte tid och plats för protokollets justering.

Fullmäktigesalen i Harmånger. 1. Upprop, val av justerare/rösträknare jämte tid och plats för protokollets justering. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunfullmäktige KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Fullmäktigesalen i Harmånger. Tid: Måndag 24 september 2012 kl. 18:00. 1. Upprop, val av justerare/rösträknare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(15) Sammanträdesdatum 2014-05-14

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(15) Sammanträdesdatum 2014-05-14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(15) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08.30 12.00 Ledamöter Tjänstgörande ersättare Thomas Lidberg (S), ordförande Mira Wedenberg (M) vice ordförande Sören Söderström

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-28

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-28 Barn- och ungdomsnämnden Paragraf Ärendelista Sammanträdesdatum 2014-08-28 69 Budgetuppföljning och ekonomisk redovisning år 2014 70 Budget skolskjuts 2015 71 Återremiss motion om förskola i Vallberga

Läs mer

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-10. Underskrifter ANSLAG/BEVIS

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-10. Underskrifter ANSLAG/BEVIS Plats och tid Sammanträdesrummet Mästaren, kl 14.00-16.45 ande Claes Jägevall (FP) ordf Laila Gröhn (FP) ersätter Alda Daniel (FP) Claes-Gunnar Almestål (FP) Ann-Britt Danielsson (M) Peo Andersson (M)

Läs mer

Godkännande av dagordning. Verksamhetscheferna informerar. Ou-budget 2014 och verksamhetsmål 2014. Lokala värdighetsgarantier.

Godkännande av dagordning. Verksamhetscheferna informerar. Ou-budget 2014 och verksamhetsmål 2014. Lokala värdighetsgarantier. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunstyrelsens omsorgsutskott KALLELSE till sammanträde Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Kommunkontoret i Bergsjö Tid: Onsdag 16 oktober 2013 kl. 08:30 1. Val av

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2011-02-15 Sid: 1 Instans Allmänna utskottet Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 13.00-16.50 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Nicklas Huuva (KD) ordförande Bengt-Göran

Läs mer

2015-05-26. Anders Einarsson, kommunchef Anders Simonsson, sekreterare Susanne Glans, ekonomichef 38. Tisdagen den 2 juni, klockan 8.

2015-05-26. Anders Einarsson, kommunchef Anders Simonsson, sekreterare Susanne Glans, ekonomichef 38. Tisdagen den 2 juni, klockan 8. 1(5) Plats och tid Tisdagen den 26 maj, klockan 8.00-11.00 Ordförande Beslutande Övriga närvarande Tjänstemän Tid och plats för justering Emma Isfeldt (S) Christer Johansson (M) Anders Einarsson, kommunchef

Läs mer

Eva Borg (S) Kommunstyrelsens förvaltning

Eva Borg (S) Kommunstyrelsens förvaltning Kommunstyrelsens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Kungsbackarummet Klockan 10.00-11.50 Beslutande Ledamöter Per Ödman (M), ordförande Hans Forsberg (M) Fredrik Hansson (C) Eva Borg (S)

Läs mer

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV)

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV) 7HYLTE KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-04-13 1 (7) Plats och tid Räddningsstationen, Hyltebruk kl 08.30 12.00 Beslutande Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister

Läs mer

... Helena Andrén.... Leif-Åke Johansson.... Staffan Korsgren BEVIS

... Helena Andrén.... Leif-Åke Johansson.... Staffan Korsgren BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2010-05-18 1 (12) Plats och tid Konferensrummet, tekniska kontoret, Rådhuset, Askersund 2010-05-18, kl.15.00-17.30. Beslutande Leif-Åke Johansson (s), ordförande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll OMSORGSSTYRELSEN Plats och tid Omsorgsförvaltningen, kl 14:00-15:50 Beslutande Övriga deltagande Jan-Åke Andersson (S), ordförande Kirsti Andersson (S) Anders Westman (S) Amanda Isacsson

Läs mer

Samhällsbyggnadsnämnden

Samhällsbyggnadsnämnden Plats och tid Bonaren kl. 17.00-19.00 ande Per Gren, Socialdemokraterna Per-Olof Qvick, Nya Moderaterna Liselott Nydén, Socialdemokraterna Ann Hall Gustafsson, Centerpartiet Ewa Jägevall, Folkpartiet Liberalerna

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Plats och tid Sammanträdesrum Yxningen, Nya kommunhuset, kl 13.30 14.45 Beslutande Ledamöter Lennart Haraldsson (S), ordförande Magnus Hesse (M), vice ordförande Elisabeth Edlund (S) Mira Wedenberg (M)

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens Arbetsutskott 2011-10-03. Kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 3 oktober 2011, klockan 08.00 09.

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens Arbetsutskott 2011-10-03. Kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 3 oktober 2011, klockan 08.00 09. Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 3 oktober 2011, klockan 08.00 09.00 Britt-Inger Fröberg (S) ordförande Tobias Nordlander (S) Göran Strandlund (V) Övriga deltagande Frank

Läs mer

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (19) Plats och tid Vård- och omsorgsförvaltningen klockan 13.30-17.30 Beslutande Se bifogad deltagarlista. Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista Övriga deltagare

Läs mer

ANSLAG Avesta Vatten och Avfall AB

ANSLAG Avesta Vatten och Avfall AB Plats och tid Prästgatan 50, kl 13:15-16:30 Beslutande Patrik Engström (S), ordförande Tord Birgersson (V) Gunnar Månsson (M), ersättare för Mia Bergkvist (S) Mikael Karlsson (KL) Christer Bergkvist (C),

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Stadshuset, Storrummet, onsdagen den 1 april 1998, klockan 17.00-17.25 Beslutande Dan-Åke Moberg Carl-Gustav Thunström Marianne Arvidsson Anette Larsson, tjg ers Annica Eriksson Torbjörn

Läs mer

Per-Inge Pettersson, C Rosie Folkesson, S Gunilla Aronsson, C Tommy Ejnarsson, V Mikael Petersson, FP Carina Littorin 57

Per-Inge Pettersson, C Rosie Folkesson, S Gunilla Aronsson, C Tommy Ejnarsson, V Mikael Petersson, FP Carina Littorin 57 Sammanträdesprotokoll 1 (10) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl. 14.00-16.20 Beslutande Lars Rosander,C Mattias Wärnsberg, S Åke Nilsson, KD Tomas Söreling, S Pär Edgren, M ej 57 Carola

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2004-05-25 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-14.05 Beslutande Christer Gustafsson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m) Inga-Lill Andersson Hjelm (s) Myrna

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige 1 Plats och tid s sessionssal kl. 18.30-18.50 ande Enligt till protokollet bilagd uppropslista Övriga närvarande Tage Dalteg, kommunchef och sekreterare Utses att justera Lars Kyrkeryd (m) och Linda Danielsson

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (10) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S)

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum Sida Vård- och omsorgsnämnden 2008-05-15 1

Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum Sida Vård- och omsorgsnämnden 2008-05-15 1 Vård- och omsorgsnämnden 2008-05-15 1 Plats och Tid sammanträdesrum Norrtull 2008-05-15 kl 08.00-12.10 Beslutande Anne Sörqvist (c) ordf Anelia Dotcheva (c) Gunnar Dahlstrand (c) Terttu Martinsson (c)

Läs mer

2013-12-09. Dag och tid Tisdagen den 14 januari 2014, klockan 15:00

2013-12-09. Dag och tid Tisdagen den 14 januari 2014, klockan 15:00 Kommunstyrelsen Kallelse och föredragningslista 2013-12-09 1 (6) Dag och tid Tisdagen den 14 januari 2014, klockan 15:00 Plats Beredning Rinmansalen Kommunstyrelsens arbetsutskotts beredning: Tisdagen

Läs mer

Sammanträdesdatum 2015-05-28. 2 Val av två protokolljusterare samt dag för justering

Sammanträdesdatum 2015-05-28. 2 Val av två protokolljusterare samt dag för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-05-28 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 28 maj 2015, 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två protokolljusterare samt dag för justering

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Dnr RD 2005/176. Förbundsordning för Region Dalarna

Dnr RD 2005/176. Förbundsordning för Region Dalarna Dnr RD 2005/176 Förbundsordning för Region Dalarna 1 Förbundets ändamål Kommunalförbundets ändamål är att vara ett samverkansorgan för kommunerna och landstinget i Dalarnas län för att tillvarata länets

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 8 september 2015 kl. 8:30-9:15 Plats KS-salen, stadshuset Omfattning 63-66 ande Christina Fosnes (M) Johan Persson (S) Dzenita Abaza (S) Bertil Dahl (V)

Läs mer

Samhällsbyggnad, miljö och service 2009-10-22

Samhällsbyggnad, miljö och service 2009-10-22 Samhällsbyggnad, miljö och service 2009-10-22 Plats och tid Stadshuset, Kongsvinger, kl 13.00-16.30 Beslutande Inger Hjerpe, ordförande (S) Nils-Gunnar Andersson (S) Torgny Danielsson (S) Marika Jakobsson

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 25 augusti 2015 kl. 8:30-9:50 Plats KS-salen, stadshuset Omfattning 58-62 ande Anders Andersson (C) Christina Fosnes (M) Johan Persson (S) Dzenita Abaza

Läs mer

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10)

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Hotell Dacke, Virserum kl. 08.30-11.15 Beslutande Bo Bergman Lars Hagberg Laila Ekström Lars Rosander Annelie Milton-Björk Övriga deltagande

Läs mer

2011-11-10 2014-12-15 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 15 december, 2014, kl. 15.00 15.30 Beslutande

2011-11-10 2014-12-15 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 15 december, 2014, kl. 15.00 15.30 Beslutande 2011-11-10 2014-12-15 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 15 december, 2014, kl. 15.00 15.30 Beslutande Ledamöter Yoomi Renström (S) Ordförande Håkan Englund (S), 1:e vice ordförande

Läs mer

Eva Marklund, sekreterare. Bo Lundkvist, Eva Jonasson ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige

Eva Marklund, sekreterare. Bo Lundkvist, Eva Jonasson ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige Plats och tid Centrumhuset, Robertsfors 2014-04-23, kl 18.00-20.10 Beslutande Samtliga ledamöter med undantag av: Gunnar Parment (v) ingen ersättare Kenneth Isaksson (m) ingen ersättare Moritz Isaksson

Läs mer

Reglemente för Kommunfullmäktiges Revisorer

Reglemente för Kommunfullmäktiges Revisorer Reglemente för Kommunfullmäktiges Revisorer 1 REGLEMENTE FÖR KOMMUNFULLMÄKTIGES REVISORER Antagen av kommunfullmäktige 28 maj 2007 98. 1 Revisionens formella reglering För revisionsverksamheten gäller

Läs mer

ANSLAG Avesta VA och Avfall AB

ANSLAG Avesta VA och Avfall AB Plats och tid Prästgatan 50 onsdag 18 september kl 13:15-15:30 Beslutande Patrik Engström (S), ordförande Tord Birgersson (V) Lennart Karlsson (M) Mikael Karlsson (AIL) Harry Eliasson (S), ersättare för

Läs mer

Per Ödman (M), ordförande Hans Forsberg (M) Fredrik Hansson (C)

Per Ödman (M), ordförande Hans Forsberg (M) Fredrik Hansson (C) Kommunstyrelsens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Kungsbackarummet, stadshuset Klockan 08.30 10.25 Beslutande Ledamöter Per Ödman (M), ordförande Hans Forsberg (M) Fredrik

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-12 1 (5) Roland Åkesson (C), ordförande Britt-Marie Domeij (M)

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-12 1 (5) Roland Åkesson (C), ordförande Britt-Marie Domeij (M) Sida Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-12 1 (5) Plats och tid Kommunhuset den 12 juni 2015 kl. 08.00 10.00 Beslutande Roland Åkesson (C), ordförande Britt-Marie Domeij (M) Lars Hollner (S) Ann Petersson

Läs mer

ÅTVIDABERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-11-27

ÅTVIDABERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-11-27 Kf 144 Ks 208 Dnr 2007-269 269 Medlemskap i Kommuninvest ekonomisk förening Ärendebeskrivning Åtvidabergs kommuns intresseanmälan om medlemskap i Kommuninvest ekonomisk förening har behandlats av föreningens

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2003-02-24 1 (20) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2003-02-24 kl. 19.00-20.30. Beslutande Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Eva Arvidsson (s) Per Eriksson

Läs mer

Rune Berg, c Laila Borger, s Ordförande Kalle Hedin, s, Kurt Kvarnström, s. Eva Gustavsson

Rune Berg, c Laila Borger, s Ordförande Kalle Hedin, s, Kurt Kvarnström, s. Eva Gustavsson Sida 1 Plats och tid Konferensrum, Corneliusgatan 15, kl 15,00 17,20 Beslutande Övriga deltagande Roy Uppgård, kd Rune Berg, c Laila Borger, s Ordförande Kalle Hedin, s, Kurt Kvarnström, s Eva Gustavsson,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄK TIGES REVISORER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 15.00 17.45 Beslutande Leif Nilsson (S), ordföran de Stig Johansson (M) Anders Eriksson (C) Maire Lautakoski

Läs mer

Beslutande Göran Häggfors (m) ordförande. Bertil Dahl. Anders Andersson (c) Inger Hilmansson (fp)

Beslutande Göran Häggfors (m) ordförande. Bertil Dahl. Anders Andersson (c) Inger Hilmansson (fp) KALMAR KOMMUN PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS Sammanträdesdag ARBETSUTSKOTT 2007-09-18 179 Tid 8.30-9.45 Plats Stadshuset Omfattning 178-185 ande Göran Häggfors (m) ordförande Bertil Dahl (v) Anders Andersson

Läs mer

Ulrika Lilljeberg (C), ordförande Kenneth Dahlström (C) Anne-Lie Stenberg (M), 1:e vice ordförande

Ulrika Lilljeberg (C), ordförande Kenneth Dahlström (C) Anne-Lie Stenberg (M), 1:e vice ordförande 1(12) Plats och tid Kommunhuset, rum Insjön, 13.00-15.35 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ulrika Lilljeberg (C), ordförande Kenneth Dahlström (C) Anne-Lie Stenberg (M), 1:e vice ordförande

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-11-24. Omsorgskontorets sammanträdesrum 2011-11-24 kl. 12.00 15.30

Sammanträdesdatum 2011-11-24. Omsorgskontorets sammanträdesrum 2011-11-24 kl. 12.00 15.30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Plats och sammanträdestid Beslutare Övriga deltagare Justeringens plats och tid Omsorgskontorets sammanträdesrum kl. 12.00 15.30 Leif Andersson (s) Roger Persson (s) tjg

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2013-03-05 35 Plats och tid Mobergsalen kommunhuset Emmaboda, 2013-03-05, 13:00 14:30 Beslutande Övriga deltagare Tema Ann-Marie Fagerström (s) ordförande Stig-Ove Andersson (s) Bo Eddie Rossbol (s) Jan-Olof

Läs mer

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 2013-01-22 1 (13)

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 2013-01-22 1 (13) 2013-01-22 1 (13) Plats och tid Älmhults kommunhus 22 januari 2013 kl. 8.30 10.45 Beslutande Övriga deltagande Vidar Lundbäck (C), ordförande Ann Johansson (S), andre vice ordförande Annelie Olin (C) Gun-Britt

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-06-17. KilArena, tisdag 17 juni 2014, 18.00 OBS! 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

Sammanträdesdatum 2014-06-17. KilArena, tisdag 17 juni 2014, 18.00 OBS! 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-06-17 PLATS OCH TID KilArena, tisdag 17 juni 2014, 18.00 OBS! FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1 Upprop 2 Val av två justerare samt

Läs mer

Elving Andersson (C) Ordförande Said Olsson (M) 1:e vice ordförande AnnKristin Allvin (MP)

Elving Andersson (C) Ordförande Said Olsson (M) 1:e vice ordförande AnnKristin Allvin (MP) SAMMANTRÄDE Socialnämndens arbetsutskott PLATS OCH TID Stadshuset, lokal Kasen kl. 13:30-15:50 LEDAMÖTER SNAU SNAU-I Elving Andersson (C) Ordförande Said Olsson (M) 1:e vice ordförande AnnKristin Allvin

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Karl-Erik Kruse (S), ordf. Christer Laurell (C) Leif Hägg (M) Gunnar Bengtsson (S), ej tjg ers

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Karl-Erik Kruse (S), ordf. Christer Laurell (C) Leif Hägg (M) Gunnar Bengtsson (S), ej tjg ers 1 Plats och tid Kommunhuset, kl 15.00 16.35 Beslutande Karl-Erik Kruse (S), ordf. Christer Laurell (C) Leif Hägg (M) Övriga deltagare Gunnar Bengtsson (S), ej tjg ers Kommunchef Åsa Ratcovich Ekonomichef

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 136

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 136 136 Plats och tid Kommunhuset, Åstorp kl. 18.00 19.00 Beslutande Karlsson, Gunilla (s) ordförande Iona, Cimpoeru (s) Lucy, Glinka (s) Axelsson, Bodil (fp) Berglund, Tony (s) Andersson, Annika (s) Hassel,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll Sida 1(15) 2011-06-22 Plats och tid kl. 09.00 10.00 på Lärcenter i Fagersta Beslutande Övriga deltagande Ulrica Persson Shiro Biranvand Helena Skagerberg Jan Johansson Gustav El Rachidi

Läs mer

Snabbprotokoll kommunfullmäktige 10 oktober 2011

Snabbprotokoll kommunfullmäktige 10 oktober 2011 1 (5) ANTECKNINGAR Karin Lundmark 08-535 301 22, karin.lundmark@huddinge.se Snabbprotokoll kommunfullmäktige Svar på medborgarförslag 1. Lösningen på parkeringsproblemen Bengt Nilsson har lämnat in ett

Läs mer

Utdrag ur Sammanträdesprotokoll

Utdrag ur Sammanträdesprotokoll 1 (1) Kommunstyrelsen Utdrag ur Sammanträdesprotokoll Sammanträde med Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Onsdag den 12 oktober 2011 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal A 287, kl 13:30-14:34 Sekreterare

Läs mer

Barbro Johansson, kontorschef Nina Thiel, resultatenhetschef Väsby Vård och Omsorg Lidia Wasniewski, controller Jenny Magnusson, nämndsekreterare

Barbro Johansson, kontorschef Nina Thiel, resultatenhetschef Väsby Vård och Omsorg Lidia Wasniewski, controller Jenny Magnusson, nämndsekreterare Produktionsstyrelsen 2012-05-15 1 Plats och tid Beslutande Messingen, Love Almqvists torg 1, lokal: Ragnvald Tisdagen den 15 maj 2012, klockan 19:00-21.40 Ledamöter: Johan Hjelmstrand (M), ordf. Kent Hjalmarsson

Läs mer

Revisionsreglemente för Lunds kommuns revisorer

Revisionsreglemente för Lunds kommuns revisorer 1 Revisionsreglemente för Lunds kommuns revisorer Revisionens formella reglering 1 För revisionsverksamheten gäller bestämmelser i kommunal lag, bestämmelser som påverkar kommunal revision i annan lagstiftning,

Läs mer

Medborgarförslag anbudsskola. (AU 376) KS 2014-409

Medborgarförslag anbudsskola. (AU 376) KS 2014-409 kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-01-13 20 Medborgarförslag anbudsskola. (AU 376) KS 2014-409 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Arbetsutskottets förslag Arbetsutskottet

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Samlingssalen, Kyrkbacksskolan, Kopparberg Tid 18.30-20.05 Beslutande Enligt bilaga. Övriga deltagande Anders Andersson, sekreterare Bo Wallströmer, tillförordnad

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2006-08-16 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 08.30-14.50 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera ens tid och plats Tommy Nilsson (s) ordf Lars Olsson (c) v ordf Bo-Anders Thornberg (m) Kommunchef

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9 2010-01-27 1-9 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.35 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunchef Svante Melander Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2013-03-04 Sid 1 av 16 Plats Tranemosalen, kommunkontoret, Tranemo Tid 18.00 21.00 Beslutande Enligt närvarolista 2/2013 Övriga närvarande Annika Hedvall, kommunchef Sebastian Olofsson, funktionschef Eva-Karin

Läs mer

Kommunkontoret, Nedre Fryken, onsdag 30 november 2011, kl 15.00

Kommunkontoret, Nedre Fryken, onsdag 30 november 2011, kl 15.00 Socialnämnden 2011-11-30 Kallelse/Underrättelse Sammanträdesdatum 1(17) Plats och tid Kommunkontoret, Nedre Fryken, onsdag 30 november 2011, kl 15.00 Föredragningslista Ärende 1 Val av justerande 2 Föregående

Läs mer

Andreas Trygg (V) Rådhuset, Köping 2012-05-10 ... ... Elizabeth Salomonsson. ... Ola Saaw. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Andreas Trygg (V) Rådhuset, Köping 2012-05-10 ... ... Elizabeth Salomonsson. ... Ola Saaw. Justeringen har tillkännagivits genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Rådhuset, Köping, kl 08.30 11.30 ande Elizabeth Salomonsson ordförande Roger Eklund (S) v ordförande Andreas Trygg (V) ledamot Ola Saaw (M) ledamot Jenny Adolphson

Läs mer