Hur utvecklar man öppen källkod?

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hur utvecklar man öppen källkod?"

Transkript

1 Hur utvecklar man öppen källkod? Göran Landgren, Informatik Dataföreningen tisdag 21 april 2009

2 Innehåll En förståelse av hur öppen källkod är viktigt även om man inte är intresserad av att syssla med utveckling Bredda utvecklingsperspektivet Frågeställningar Vad är öppen källkod? Varför intressera sig för öppen källkods-utveckling? Vad kännetecknar utveckling av öppen källkod? Hur arbetar man inom ett öppen källkods-community? Hur man hittar och bedömer öppen källkods-produkter att vidareutveckla? Vilka verktyg behöver man? Licensmodeller? 2

3 Vad är öppen källkod? Ett system/program vars programkod är fritt tillgänglig att nyttja och förändra Öppen behöver inte vara gratis (och gratis behöver inte vara öppet) beror på licensmodellerna Utvecklas (vanligtvis) inom en sammanslutning (community) av utvecklare En sammanslutning av människor med ett delat intresse, men med olika bakgrunder, motiv och ekonomiska förutsättningar har inget direkt kommersiellt intresse Transparent utvecklingprocess utomstående kan bedöma produktens och processens kvalitet 3

4 Varför intressera sig för öppen källkods-utveckling? Behov av att bedöma en Ö.K.-produkts kvalitet Förstå ett programs upphov, nuvarande och kommande utveckling Arbetsformernas betydelse för utvecklingen Programmets kvalitet (buggar, nya features) Hur lätt är det att komma igång med användning av produkten Personliga motiv för att bli Ö.K.-utvecklare Ett programbehov ny Ö.K.-produkt Förbättra en befintlig Ö.K.-produkt Politiska/ideologiska motiv (anti-kommersiellt, free information, open formats, etc.) Karriär- och kompetensutvecklande motiv Sociala motiv 4

5 Varför intressera sig för öppen källkods-utveckling? Utvecklar-organisationers motiv Bemästra en specifik Ö.K.-produkt sälja support-tjänster på denna produkt Förbättra egna program genom att införliva öppen källkod Ex: Apache Commons Väcka liv i en egen, avsomnad, misslyckad produkt Ex: Netscape/Mozilla Övriga organisationers motiv Minska licenskostnader - byta ut en kommersiell produkt Behov av att utveckla en befintlig Ö.K.-program som redan används eller borde användas inom organisationen 5

6 Utvecklingens karaktär Drivs av ett programbehov (Stallman klåda ) Inte nödvändigtvis nyskapande (ex. Linux) Föregås av liten eller ingen analys (i huvudet på skaparen) Ingen genomtänkt designplan behövs Det blir lättare att attrahera utvecklare Användare kan också vara utvecklare Programmet måste fungera, men behöver ej vara färdigt exekverbart på många plattformar Att ladda ned och testa ett program är ofta det första steget mot att bli os-utvecklare Ärlighet i fråga om brister är en god sak tala om vad som är fel, sakas, etc. ofiltrerad kommunikation 6

7 Evolutionär programutveckling Fungerade kod kommer att kopieras Låt produkten växa fram produkten måste tillåta detta (arkitektur) Wicked problems Man försöker lösa fel problem vid första försöket Bygga vidare/förändra ett befintligt projekt Scaffolding (Raymond: Fetchmail) Forkning konflikt om produktens riktning eller grundläggande designprinciper kan vara positivt OpenOffice och NeoOffice Hur väljer man sida (vilken är återvändsgränden?) 7

8 Olika aspekter av utvecklingsarbetet och användning Programmering: nyutveckling och buggfix code-review Testning Lågnivåtest Högnivåtest: funktions- och acceptanstester (kvalificerad) buggrapportering Författa manualer och annan dokumentation Utveckla användarfall Utveckla produktens användningsområde Grafik och gränssnitt användbarhet, webbdesign (CSS, JavaScript, Flash, etc) Installation och konfigurering Utveckling av mallar och exempel 8

9 Öppen källkods-community Utveckling sker oftast inom ett community Är en sammanslutning av utvecklare och användare med ett delat intresse, kan ha olika bakgrund, motiv, ekonomiska förutsättningar och geografisk tillhörighet Har en egen kultur, normer, regler och konventioner Har experter (kärnan) och nybörjare Platt kommunikationsstruktur Communitets tillstånd återspeglar produktens kvalitet Deltagare: individer och organisationer Kompetens Utvecklas produkten?, i vilken riktning utvecklas den? 9

10 Hur leder man och arbetar inom ett community? Ledning: Utmaning att leda (ett stort antal) personer som är tids- och platsmässigt utspridda kan ha skilda motiv och kompetens tillhör kommersiella eller icke-kommersiella organisationer eller ingen org. alls Communitets kultur skapar förutsättningar och sätter begränsningar för hur det kan ledas Ledningsmodeller (K. Fogel) Den gode envåldshärskare Demokrati 10

11 Den gode envåldshärskaren Känner till programmets syfte och känner för programmet Kunna avgränsa systemet förstår problemdomän och programmets riktning Låter communitet sköta sig själv så mycket som möjligt Sätta ned foten när det behövs Säga JA och NEJ, med goda argument Har en förmåga att känna igen bra lösningar (genomförbara och underhållbara) lösningar Svårt att vara ond - missnöjda undersåtar kan alltid brytas sig ut (kopiera kungariket och flytta) kompromissvilja 11

12 Demokrati Ledningsgrupp av framstående utvecklare som väljs på något sätt Medlemmarna måste förtjäna sin plats (förmåga att tillföra) Väljs av andra medl. Omröstning vid viktiga förändringar och nyutveckling där communitet inte kan komma överens Har rätt att checka in kod (committa) Andra community-deltagare skickar patchar till gruppen Folkomröstning bland de övriga medlemmarna Styrelse i riktigt stora open source-projekt Sakai 12

13 Organisation och arbetsformer Modularisering som förutsättning för arbetsdelning Traditionella programutvecklingsmetoder och organisationsindelning funkar dåligt; istället: Agila metoder: Scrum, XP Leverera lite men ofta, omarbetning av koden, modultester Man kan olika projektroller Det är svårt kommendera någon, men man kan be eller ställa upp frivilliga utvecklare arbetar med det man är intresserad av undantag -> betalada utvecklare Lätt att öka på antalet medlemmar (falsifierar Brooks lag) p.g.a. kommunikationens karakatär 13

14

15 Programkvalitet Ger öppen källkod bättre program? E. Raymonds tre faktorer för os högre kvalitet Transparant utvecklingsprocess Leveranspolicy: anti-deadline policy Utvecklarna har själv valt att arbeta med produkten Utplattad och ofiltrerad kommunikation Code review: tillräckligt många utvecklare som tittar på koden ( Linus law, Raymond) Användare som själva är utvecklare kan rapportera buggar på ett kodnära sätt Automatiserad lågnivåtestning(ex. junit) Communities kan vara mycket uthålliga Standardisering och kvalitets-certifiering är oviktigt Följa öppna standards är däremot viktigt 15

16 Hur hittar man Ö.K-produkter? Börjar med ofta med användandet av programmet Hur hittar man produkten (och communitet)? (Free Software Directory) Hitta: källkod och ev. binära distributioner dokumentation och kommunikationsverktyg Förstå programmets källkod och arkitektur programspråk används ramverk? (ex: Spring, Hibenate) andra tekniker och språk (ex: Ajax, XML, CSS, etc) 16

17 Freshmeat

18 Sourceforge.net

19 Free Software Directory

20 Verktyg för utveckling av Ö.K Verktygen inte unika för open-sourcecommunities Kommunikations- och dokumenthanteringssystem Epost-listor Diskussionsforum Chat (IRC) Bloggverktyg Wiki Content management system (CMS) 20

21 Verktyg: Bugghantering Inrapportering av fel Beskrivning av felet Vad utlöste felet I vilken version uppstod felet Feature request / ändringsbegäran Att göra-lista Status och prioritering Öppen, löst, återöppnad,... Önskvärd, kritisk,... 21

22

23

24

25 Verkyg: Bugghantering och programkvalitet Även för yttervärlden Hur ser buggdatabasen ut Ingen inget görs Få buggar ingen jobbar, få använder produkten Många allvarliga buggar instabil Gamla allvarliga buggar hur bra fungerar communitet? Hälsosamt med en lagom lista med buggar Exempel på bugghanteringssystem Bugzilla, Jira, Trac... 25

26 Verktyg: Versionshantering Många som jobbar mot samma filer Hämta ut senaste versionen av en fil Jämföra olika versioner Sammanföra ändringar Leverera versionen vid en viss tidpunkt Täta releasecykler CVS, Subversion, Git, rc 3.0 Branch

27 Licensmodeller Oerhört viktigt att förstå de olika licensmodellerna En juridisk utmaning! GPL (GNU General Public Licence) V1, V2 och V3 Copyleft: sprider sig till egen kod -> GPL Copyleft ger rätt att: använda och undersöka programmet kopiera och dela programmet med andra modifiera programmet distribuera modiferad och härledda program Kan vara nödvändigt att dela upp i delsystem med tydliga gränssnitt 27

28 Licensmodeller GNU Lesser General Public License kod kan länkas (ej derivat) in av proprietära program (utan att förändra licensformen) Apache License kräver INTE att modifierade varianter måste ha samma licens (men ursprunget skall anges) Common Development and Distribution License (SUN) Common Public License (IBM) Mozilla Public License Jämförelser mellan licenser oftware_licences 28

29 Bedömning av programkvalitet Communitiets status antal och typ av deltagare aktiviteter möjligheter att få hjälp och påvera utvecklingen Arkitektur nyttjande av kända standards flexibilitet (hur lätt är det att integrera mot andra system?) Produktens mognad Antal och typer av buggar Produktens potential Enkelhet att initera användande hur mycket måste konfigureras, etc 29

30 Hur kan en traditionell organisation bidra till Ö.K.-utv.? Använda öppen källkods-produkter (t.ex. utvecklingsverktyg och serverprogramvara) större användarbas, fostra användare Bidra ekonomiskt donera pengar, utrustning, lokaler, prylar, etc. det är svårt att köpa inflytande bidra med utvecklare (bästa sättet att få inflytande) bidra med användarfall och högnivåtestning (ovärderligt) Utveckla produkten och låta ändringarna gå tillbaka till communitet De egna ändringar kommer att ingå i de officiella produkten (man slipper modifiera sin version vid varje ny uppdatering) 30

Projekt intranät Office 365 av Per Ekstedt

Projekt intranät Office 365 av Per Ekstedt Projekt intranät Office 365 av Per Ekstedt 1 BESKRIVNING AV UTFÖRANDE Uppdraget planeras att genomföras med ett agilt arbetssätt samt best practice från Microsoft gällande SharePoint online. Uppdraget

Läs mer

Automatiskt byggande med Ant

Automatiskt byggande med Ant Automatiskt byggande med Ant Joakim Beijar Department of Computer Science Åbo Akademi University, FIN-205420 Åbo, Finland ACM Klassificering: D.2.9, D.2.6, K.6.3 ACM Special Intrest Groups: SIGSOFT 19

Läs mer

Examensarbete+! vid$csc,$kth!

Examensarbete+! vid$csc,$kth! Examensarbete+! vid$csc,$kth! EFFEKTIV MJUKVARUUTVECKLING MED CONTINUOUS INTEGRATION OCH AUTOMATISERING EFFECTIVE SOFTWARE DEVELOPMENT WITH CONTINUOUS INTEGRATION AND AUTOMATION Nyholm, Tobias E-postadress

Läs mer

Testmanagement för projektledare - vad varje projektledare bör känna till om test och kvalitetssäkring. Staffan Iverstam Testmanager QualityMinds

Testmanagement för projektledare - vad varje projektledare bör känna till om test och kvalitetssäkring. Staffan Iverstam Testmanager QualityMinds Testmanagement för projektledare - vad varje projektledare bör känna till om test och kvalitetssäkring Staffan Iverstam Testmanager QualityMinds Testmanagement för projektledare 2013 Staffan Iverstam Version

Läs mer

Open source på IT- företag

Open source på IT- företag Open source på IT- företag - FAKTORERNA SOM AVGÖR VALET ATT ANVÄNDA OPEN SOURCE ELLER INTE Kandidatuppsats, 15 högskolepoäng, SYSK02 i informatik Framlagd Författare: Handledare: Examinatorer: Maj 2014

Läs mer

Fjärrinstallation och IT-administration på distans

Fjärrinstallation och IT-administration på distans Beteckning: Institutionen för matematik, natur- och datavetenskap Fjärrinstallation och IT-administration på distans Jukka Kovalainen Mikael Jansson Juni 2009 Examensarbete, 15 högskolepoäng, C Datavetenskap

Läs mer

1 Definitioner och avgränsningar

1 Definitioner och avgränsningar PM 1 (23) Öppen programvara Enligt kommittédirektiven ska utredaren överväga för- och nackdelar för olika verksamheter i offentlig förvaltning med att använda öppen programvara samt lämna förslag om användningen

Läs mer

ÖPPEN MJUKVARUMIGRATION

ÖPPEN MJUKVARUMIGRATION Örebro universitet Handelshögskolan Informatik C Handledare: Johan Aderud Examinator: Anders Avdic HT -09 ÖPPEN MJUKVARUMIGRATION En studie om för- och nackdelar med en migration till öppen mjukvara Andreas

Läs mer

business critical systems? Är OSSg2 ett lämpligt steg mot Open Source på verksamhetskritiska IT-system?

business critical systems? Är OSSg2 ett lämpligt steg mot Open Source på verksamhetskritiska IT-system? Examensarbete i informatik Thesis work in informatics REPORT NO. 2008:035 ISSN: 1651-4769 Department of Applied Information Technology Is OSSg2 a suitable step towards Open Source on business critical

Läs mer

Detta dokument syftar till att ge en introduktion till RUP och bemöta argument såväl för som emot processen.

Detta dokument syftar till att ge en introduktion till RUP och bemöta argument såväl för som emot processen. Bakgrund Detta dokument syftar till att ge en introduktion till RUP och bemöta argument såväl för som emot processen. För att kunna diskutera om man skall använda RUP eller inte måste man dock ta ett steg

Läs mer

PHP kontra ASP. - Hur står sig PHP gentemot ASP inom svensk webbproduktion? Markus Luiga Katarina Melin Anna-Karin Wåhlin

PHP kontra ASP. - Hur står sig PHP gentemot ASP inom svensk webbproduktion? Markus Luiga Katarina Melin Anna-Karin Wåhlin Institutionen för Medievetenskap och Journalistik PHP kontra ASP - Hur står sig PHP gentemot ASP inom svensk webbproduktion? Markus Luiga Katarina Melin Anna-Karin Wåhlin Handledare: Magnus Baurén Vårterminen

Läs mer

Arbeta i projektform ARBETA I PROJEKTFORM 5.1. Version 1.0

Arbeta i projektform ARBETA I PROJEKTFORM 5.1. Version 1.0 ARBETA I PROJEKTFORM 5 5.1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning sid 3 5.1 Behovsanalys tänk nytt sid 4 5.2 En början och ett slut projektets liv sid 5 5.3 Vart ska vi och varför mål och syfte sid 6 5.4 Ett arbetssätt

Läs mer

Konstruera och anskaffa

Konstruera och anskaffa Konstruera och anskaffa www.informationssäkerhet.se 2 Upphovsrätt Tillåtelse ges att kopiera, distribuera, överföra samt skapa egna bearbetningar av detta dokument, även för kommersiellt bruk. Upphovsmannen

Läs mer

E-handels och IT ansvarig Rådet För Internationell handel VD för avslutade GEA projektet Ansvarig för SVEA projektet

E-handels och IT ansvarig Rådet För Internationell handel VD för avslutade GEA projektet Ansvarig för SVEA projektet Telefonintervju Förbundsjurist Svenska Kommun Förbundet Ansvarig för arbetet med att främja införandet av e-handel inom Sveriges kommuner och landsting Intervjuare Tove Mantzakanis Datum 2004-04-22 Vad

Läs mer

Bildgalleri Musicstage.se

Bildgalleri Musicstage.se Beteckning: Institutionen för matematik, natur- och datavetenskap Bildgalleri Musicstage.se Jeff Gaude Markus Hedström juni 2009 Examensarbete, 15 högskolepoäng, B Datavetenskap Datavetenskap Examinator:

Läs mer

Användbar webbdesign.

Användbar webbdesign. Examensarbete Användbar webbdesign. Vilka faktorer som är avgörande för att en användare ska uppleva användbarhet på en webbplats. Författare: Ellinor Grönfors Handledare: Peter Adiels Examinator: Patrik

Läs mer

Installationsguide för Debian GNU/Linux

Installationsguide för Debian GNU/Linux Installationsguide för Debian GNU/Linux Installationsguide för Debian GNU/Linux Copyright 2004 2010 Debian Installer-teamet Det här dokumentet innehåller installationsinstruktioner för Debian GNU/Linux

Läs mer

Institutionen för datavetenskap Department of Computer and Information Science

Institutionen för datavetenskap Department of Computer and Information Science Department of Computer and Information Science Examensarbete Titel av Jonathan Doherty LIU-IDA... ÅÅÅÅ-MM-DD Linköpings universitet SE-581 83 Linköping, Sweden Linköpings universitet 581 83 Linköping Examensarbete

Läs mer

Installationsguide för Debian GNU/Linux

Installationsguide för Debian GNU/Linux Installationsguide för Debian GNU/Linux Installationsguide för Debian GNU/Linux Copyright 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 Debian Installer-teamet Det här dokumentet innehåller installationsinstruktioner

Läs mer

Avfall Sverige i sociala media

Avfall Sverige i sociala media Avfall Sverige i sociala media Sammanfattning 1. Inledning 2. Bakgrund och fakta 3. Syfte 4. Mål a. Budskap 5. Målgrupp 6. Handlingsplan a. Innehåll b. Kanaler c. Organisation 7. Förhållningssätt 8. Avslutning

Läs mer

Agil programutveckling

Agil programutveckling Agil programutveckling Pontus Evertsson D00, Lunds Tekniska Högskola d00pe@efd.lth.se Anna Jennerheim D00, Lunds Tekniska Högskola d00aj@efd.lth.se 2003-05-15 1 1. Inledning 3 2. Extreme Programming (XP)

Läs mer

Hur gör man kvalitetssystemet till en naturlig del i användarens vardag?

Hur gör man kvalitetssystemet till en naturlig del i användarens vardag? Hur gör man kvalitetssystemet till en naturlig del i användarens vardag? Comsel System Ab Oskar Nyman Lärdomsprov för ingenjörsexamen (YH) Utbildningsprogrammet för PRODUKTIONSEKONOMI Vasa 2013 2 Innehållsförteckning

Läs mer

Installationsguide för Debian GNU/Linux

Installationsguide för Debian GNU/Linux Installationsguide för Debian GNU/Linux Installationsguide för Debian GNU/Linux Copyright 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 Debian Installer-teamet Det här dokumentet innehåller installationsinstruktioner

Läs mer

FRAMTIDENS OPERATIVSYSTEM?

FRAMTIDENS OPERATIVSYSTEM? INSTITUTIONEN FÖR INFORMATIK Handelshögskolan vid Göteborgs universitet FRAMTIDENS OPERATIVSYSTEM? Syftet med denna uppsats är att beskriva Linux operativsystem. Linux är ett ungt gratis operativsystem

Läs mer

Agil utveckling ger system som uppfyller kraven. Och det blir roligare att arbeta i projekten

Agil utveckling ger system som uppfyller kraven. Och det blir roligare att arbeta i projekten AGIL UTVECKLING ETT KOMPENDIUM FRÅN CS Agil utveckling ger system som uppfyller kraven. Och det blir roligare att arbeta i projekten 1 DET 2 UTMANINGARNA med agil utveckling. HÄR ÄR AGILT Flexibilitet,

Läs mer

A brief exploration of the XP planning process The planning game

A brief exploration of the XP planning process The planning game A brief exploration of the XP planning process The planning game Master Thesis in Computing Science and Engineering, 20p Författare: Robert Jonsson c98rjn@cs.umu.se Handledare: Vitec Fastighetssystem AB:

Läs mer

Mötesteknik KAMP Företagsutveckling

Mötesteknik KAMP Företagsutveckling Mötesteknik KAMP Företagsutveckling Mötesteknik Allmänt... Fel! Bokmärket är inte definierat. Var förberedd... 4 Kallelse... 5 Agenda... 6 Tid... 9 Grundregler... 10 Protokoll, anteckningar mm... 11 Mall

Läs mer

SharePoint apps. SharePoint Apps. Elias Haddad Dany Abdelke. Examensarbete inom information- och programvarusystem, grundnivå Högskoleingenjör

SharePoint apps. SharePoint Apps. Elias Haddad Dany Abdelke. Examensarbete inom information- och programvarusystem, grundnivå Högskoleingenjör SharePoint Apps Examensarbete inom information- och programvarusystem, grundnivå Högskoleingenjör Degree Project in Information and Software Systems First Level Stockholm, Sweden 2013 Kurs II121X, 15hp

Läs mer

Fria och öppna programvaror inom kommunal verksamhet

Fria och öppna programvaror inom kommunal verksamhet Fria och öppna programvaror inom kommunal verksamhet Vägen mot öppna standarder? Free- and open source software in municipalities The way towards open standards? Datum: 2009-12-10 Version: Slutversion

Läs mer

SCRUM vs. XP en jämförelse mellan två lättviktsmetodiker

SCRUM vs. XP en jämförelse mellan två lättviktsmetodiker SCRUM vs. XP en jämförelse mellan två lättviktsmetodiker Phut Tran D01, Lund Tekniska Högskola d01pt@efd.lth.se 21 februari 2006 Innehållsförteckning ABSTRACT... 3 1 INLEDNING... 4 2 VAD ÄR EN LÄTTVIKTSMETODIK?

Läs mer