Kurs Poäng Produktionsteknik Produktionsteknik

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kurs Poäng Produktionsteknik Produktionsteknik"

Transkript

1 Produktionsteknik Automation Programmerbara styrsystem 7,5 Produktionsteknik Industriellt ledarskap Entrepreneurial Leadership 7,5 101 Automation Industriellt ledarskap Förändra och omvandla en affärsverksamhet Industriellt Ledarskap Industriellt ledarskap Industriell organisation 7,5 103 Effektivisering och LEAN Industriellt ledarskap Inre förnyelse av en affärsverksamhet Produktionsekonomi Industriellt ledarskap Leadership Theories 7,5 105 Produktionsteknik Industriellt ledarskap Ledarskap 7,5 106 Kvalitetsteknik Industriellt ledarskap Ledarskap: modeller, metoder och metaforer Underhåll och Service Industriellt ledarskap Ledarskapsteorier 7,5 108 Logistik Industriellt ledarskap Lokal innovation 22,5 109 MPS Industriellt ledarskap Management och entreprenörskap i småföretag 7,5 Industriellt ledarskap Organisation och ledarskap 7,5 Förbättringsarbete/Lean Agil produktutveckling 7,5 Förbättringsarbete/Lean Lean Production 7,5 Produktionsekonomi Industriell ekonomi 7,5 Produktionsekonomi Industriell ekonomi II 7,5 Produktionsekonomi Introduktion till ekonomistyrning 7,5 Produktionsteknik Byggnadsproduktion 1 7,5 Produktionsteknik Byggnadsproduktion 2 7,5 Produktionsteknik Byggteknik 1 7,5 Produktionsteknik Byggteknik 2 7,5 Produktionsteknik Computer Aided Engineering, CAE 7,5 Produktionsteknik Grundläggande byggnadsteknik och byggnadsmekanik 15 Produktionsteknik Produktionsteknik 7,5 Produktionsteknik Skogsproduktion och virkets användbarhet 7,5 Produktionsteknik Tillverkningsteknik 7,5 Produktionsteknik Träförädlingsteknik 7,5 Produktionsteknik Träindustriell produktionsteknik 7,5 Produktionsteknik Val av material och tillverkningsmetoder 7,5 Kvalitetsteknik Kvalitetsstyrning 7,5 Kvalitetsteknik Kvalitetsteknik 7,5 Kvalitetsteknik Mjukvarutestning 7,5 Produktionsteknik Material- och produktionsstyrning 7,5 Produktionsteknik Material- och produktionsstyrning II 7,5 Underhåll och service Tillståndsövervakningssystem I 7,5 Underhåll och service Byggnadsvård I 7,5 Underhåll och service Driftsäkerhet och underhållsteknologi 7,5 Underhåll och service Driftteknik 8 Underhåll och service Underhållsteknik 6

2 Logistik Befraktning och transportekonomi 4,5 Logistik Distributionssystem 6 Logistik Informationslogistiska problem och lösningar 7,5 Logistik Introduktion till Informationslogistik 30 Logistik Logistik 7,5 Logistik Logistik i försörjningskedjor 15 Logistik Logistik och controlling i försörjningskedjor 15 Logistik Logistikkvalitet och processledning 6 Logistik Logistikprojekt 6 Logistik Produktionslogistik 6 Logistik Skogsindustriell logistik 15 Logistik Strategisk logistik i en global kontext 7,5

3 Produktionsutvecklingsprocessen Affärsutveckling Business Development 15 Produktionsutvecklingsprocessen Affärsutveckling Entreprenörskap och grundläggande affärsutveckling 7,5 201 Affärsutveckling Affärsutveckling Företagande och affärsutveckling 7,5 202 Riskhantering Affärsutveckling Företagsekonomi II - Affärsutveckling och entreprenörskap 7,5 203 Utv-inn-processen, konceptutveckling Affärsutveckling Företagsutveckling inom SME med teknisk inriktning 7,5 204 Internet and Things Affärsutveckling Produktutveckling 7,5 205 LCA Utv-inn-processen, konceptutveckling Avancerad CAE-teknik i träindustrin 7,5 206 Beräkningsteknik Utv-inn-processen, konceptutveckling CAE / Träteknik Computer Aided Engineering 7,5 Utv-inn-processen, konceptutveckling Datorstödd elektronikkonstruktion 7,5 Utv-inn-processen, konceptutveckling Design Management 7,5 Utv-inn-processen, konceptutveckling Design och designprocess 30 Utv-inn-processen, konceptutveckling Design och produktion 30 Utv-inn-processen, konceptutveckling Design och produktutveckling 7,5 Utv-inn-processen, konceptutveckling Designprocesser 30 Utv-inn-processen, konceptutveckling Industriell design I 7,5 Utv-inn-processen, konceptutveckling Maskinkonstruktion I 7,5 Utv-inn-processen, konceptutveckling Problemlösning och modellering 7,5 Utv-inn-processen, konceptutveckling Produktdesign/metoder II 3 Utv-inn-processen, konceptutveckling Produktdesign/projektarbete III 12 Utv-inn-processen, konceptutveckling Produktutveckling och produktionsprocesser 9 Utv-inn-processen, konceptutveckling Prylar som pratar - Projektkurs i datorteknik 7,5 Utv-inn-processen, konceptutveckling Form och design I 30 Internet of Things Digitala Omgivningar: Informationssamhället och Sakernas Internet 15 LCA Livscykelkostnadsanalys 7,5 LCA Produktutveckling i ett livscykelperspektiv 7,5 Tillverkningsmetoder och material Materialkunskap Hållfasthetslära 7,5 Tillverkningsmetoder och material Materialkunskap Hållfasthetslära och maskinelement Skärande bearbetning Materialkunskap Konstruktionsmaterial 7,5 302 Fogning ex. svetsning Materialkunskap Materialet trä 7,5 303 Laser och vattenskärning Materialkunskap Materiallära 7,5 304 Ersättning konv. Material Materialkunskap Materialvetenskap för ingenjörer 7,5 305 Materialkunskap Materialkunskap Rit- och materialteknik Materialkombinationer Materialkunskap Ritteknik och materialteknik Gjutning Materialkunskap Trämateriallära 7, D-teknik Materialkunskap Virkeslära 7,5 Gjutning Betongkonstruktioner 7,5 3D-teknik 3D-grafik och animering 7,5 3D-teknik Grafiska designverktyg 15

4 Produktionskompetenser Mätteknik Mät- och reglerteknik 7 Produktionskompetenser CAD 3D CAD - Maskin 7,5 401 Form och läge CAD Datorstödd ritning - fortsättning 7,5 402 Ritningsläsning CAD Datorstödd ritning CAD 7,5 403 Mätteknik CAM CAM-teknik 7,5 404 CAD Elektronik Analog elektronik 7,5 405 CAM-beredning Elektronik Analog- och kraftelektronik CNC programmering Elektronik El- och datateknik bas 7,5 407 Elbehörighet Elektronik Elektrisk mätteknik 7,5 408 Elektronik Elektronik Elektriska maskiner 7,5 409 Mekanik Elektronik Elektronik 7,5 410 Hydraulik Elektronik Elkraft och elproduktion Styr- och reglerteknik Elektronik Elkraft och smarta nät 7,5 412 Ventilation, värme, energi Elektronik Elkraftteknik 1 7,5 Elektronik Elsystem och felsökning 6 Elektronik Elteknik 6 Elektronik Kraftelektronik 7,5 Elektronik Maskin- och elteknik 6 Elektronik Projektkurs Elektroteknik 7,5 Mekanik Byggnadsmekanik 7,5 Mekanik Mekanik 4 Hydraulik Hydraulik 3 Hydraulik Pneumatik 3 Hydraulik Pneumatik & hydraulik 6 Styr- och reglerteknik El- och reglerteknik 7,5 Styr- och reglerteknik Elteknik och reglerteknik III 13 Styr- och reglerteknik Programmerbara Styrsystem I 3 Styr- och reglerteknik Programmerbara Styrsystem II 3 Styr- och reglerteknik Reglerteknik 7,5 Styr- och reglerteknik Reglerteori 3 Styr- och reglerteknik Signaler och system 7,5 Ventilation, värme, energi Driftingenjörskurs 60 Ventilation, värme, energi Energi- och klimateffektivt byggande 7,5 Ventilation, värme, energi Energisystem i samhället 7,5 Ventilation, värme, energi Förbränningslära och värmetransport 7,5 Ventilation, värme, energi Konverteringsprocesser inom biobränsleproduktion 7,5 Ventilation, värme, energi Kylteknik och ventilation 4 Ventilation, värme, energi Termodynamik 5 Ventilation, värme, energi Termodynamik och statistisk fysik 7,5 Ventilation, värme, energi Ång- och värmeanläggningar 7 Ventilation, värme, energi Ånga och värmeöverföring 4

5 Management och övrigt E-handel E-Business Management 15 Management och övrigt E-handel E-handel 7,5 501 E-handel E-handel E-marketing 7,5 502 Marknadsföring E-handel Från affärsmodell till digital verksamhet Försäljning E-handel Grunderna i IT-baserade medier 7,5 504 Inköp Marknadsföring Applied Marketing Analysis Internationella Affärer Marknadsföring Brand and Service Management 7,5 506 ISO Marknadsföring Business Marketing 7,5 507 ISO 9001 Marknadsföring Consumer Behaviour and Consumer Culture 7,5 508 FR 2000 Marknadsföring Erbjudandet Affärssystem Marknadsföring Från kundens perspektiv HR-frågor Marknadsföring Företagsekonomi I - Marknadsföring 7,5 511 HR-system Marknadsföring Företagsekonomi I - organisation, ledarskap och marknadsföring Strategifrågor Marknadsföring Företagsekonomi II - Konsumentbeteende 7,5 513 Knowledge Management Marknadsföring Företagsekonomi III - Marknadsföring och servicelogik 7,5 514 Projektledning Marknadsföring Företagsekonomi III - Sinnesmarknadsföring 7,5 515 Avtalsjuridik Marknadsföring Hållbart affärs- och marknadsföringsledarskap Företagsekonomi för ekonomer Marknadsföring International Marketing of Small and Medium Sized Companies 7,5 517 Företagsekonomi för icke-ekonomer Marknadsföring International Marketing Strategy EDI Marknadsföring Introduktion till företagsekonomi för marknadsförare 12,5 519 Sociala Medier Marknadsföring Introduktion till internationell försäljning och marknadsföring Sökordsoptimering Marknadsföring Marknadsföring 7,5 521 Offentlig Upphandling Marknadsföring Marknadsföring i mobila enheter 7,5 Marknadsföring Marknadskommunikation 7,5 Språk Marknadsföring Modern Marketing Practices Engelska Marknadsföring Strategy Analysis for Business Success in Mature Markets 7,5 602 Tyska Marknadsföring Värdeskapande Italienska Försäljning Affärsmannaskap med praktisk försäljningsteknik 7,5 Försäljning Avancerad teknisk försäljning 30 Försäljning Försäljning - verksamhet och teknik utifrån ett internationellt perspektiv 7,5 Försäljning Inköp och försäljning 7,5 Försäljning Internationell försäljning i praktiken 7,5 Försäljning Professionell försäljning - individ, organisation och marknad 30 Inköp Business Process and Supply Chain Management 15 Inköp Inköp 7,5 Inköp Strategiskt inköp och förhandling 6 Inköp Supply Chain Management 7,5 Internationella affärer Business Administration III - International Business and Global Marketing 15 Internationella affärer Business Relations 7,5 Internationella affärer Företagsekonomi II - Business Relations och Internationella affärspraktiker 15 Internationella affärer Global Strategic Management 7,5

6 Internationella affärer International Marketing 7,5 Internationella affärer Internationell företagsfinansiering och riskhantering 7,5 Internationella affärer Management och entreprenörskap i en glokal kontext 30 Internationella affärer Strategic Leadership in International Contexts 15 Internationella affärer Hållbar utveckling 7,5 ISO Industriell ekologi 7,5 ISO Miljöfrågorna 7,5 ISO Miljörätt 7,5 ISO Miljöteknik - Inriktning hållbar utveckling 7,5 ISO 9001 Normer och normgivning inom bolagsstyrning 7,5 Affärssystem Affärssystem 7,5 Affärssystem Affärssystem och redovisningsrutiner 7,5 Affärssystem Driva - förvalta en etablerad affärsverksamhet 30 Affärssystem Etablering av affärsprocesser 22,5 Affärssystem Introduktion till industriell verksamhet 7,5 Affärssystem Praktik och tillämpning - detaljhandel & Service Management 15 HR Arbetsrättslig fortsättningskurs 15 HR Arbetsrättslig grundkurs 15 HR Arbetsrättslig personal- och kompetensutveckling 15 HR Entreprenörskap: Individer, organisationer och samhället 7,5 HR Företagsekonomi I - Organisation och Ledarskap 7,5 HR Företagsekonomi med personalredovisning och statistik 15 HR Human Resource Management 7,5 HR Human Resource Management - praktik och tillämpning 15 HR Lön och löneadministration 7,5 HR Personalekonomi i teori och praktik 7,5 Strategifrågor Business Intelligence och beslutsstöd 7,5 Strategifrågor Entreprenörskap och verksamhetsutveckling 7,5 Strategifrågor Företagsekonomi III - Ledning och utveckling i handelsföretag 15 Strategifrågor Internationella affärsstrategier på tillväxtmarknader 12 Strategifrågor Managing Innovation and Entrepreneurship 15 Strategifrågor Organisation, ledarskap och utveckling 9 Strategifrågor Organisationsutveckling 7,5 Strategifrågor Organization Theories 7,5 Strategifrågor Strategisk kommunikation 15 Strategifrågor Strategisk ledning 7,5 Strategifrågor Strategisk management i tillverkningsindustrin 7,5 Strategifrågor Individen och företaget 7,5 Projektledning Att leda och organisera projekt och temporära organisationer 7,5 Projektledning Detaljprojektering - inriktning byggkonstruktion 7,5 Projektledning Grundläggande projektledning 7,5 Projektledning Projekt i byggnadsutformning - detaljprojektering 7,5 Projektledning Projekt i byggnadsutformning - systemhandlingar 7,5 Projektledning Projektledaren 7,5

7 Projektledning Projektledning 7,5 Projektledning Projektledning I 15 Projektledning Projektledning II 15 Projektledning Projektledning och entreprenörskap 7,5 Projektledning Projektledning och teknisk kommunikation 7,5 Avtalsjuridik Handelsrätt II 15 Avtalsjuridik Handelsrättslig fortsättningskurs 15 Avtalsjuridik Handelsrättslig grundkurs 15 Avtalsjuridik Marknadsrätt 15 Avtalsjuridik Svensk affärsrätt 7,5 Avtalsjuridik Svensk affärsrätt för ingenjörer 7,5 Företagsekonomi för ekonomer Controller I - Ekonomistyrningssystem i företagande 7,5 Företagsekonomi för ekonomer Controller II - Kalkylsystem i företagande 7,5 Företagsekonomi för ekonomer Cost Accounting 7,5 Företagsekonomi för ekonomer Ekonomisk rapportering, finansiering och analys 7,5 Företagsekonomi för ekonomer Ekonomistyrning i flödesorienterad verksamhet 15 Företagsekonomi för ekonomer Ekonomistyrning och finansiering 7,5 Företagsekonomi för ekonomer Extern redovisning, finansiering och ekonomisk styrning II 15 Företagsekonomi för ekonomer Finansiering I 7,5 Företagsekonomi för ekonomer Finansiering II och investering 7,5 Företagsekonomi för ekonomer Flödesorienterad ekonomi- och verksamhetsstyrning 15 Företagsekonomi för ekonomer Företagandets ekonomi - att skapa, driva och förnya 30 Företagsekonomi för ekonomer Företagsekonomi I - affärsredovisning och budgetering 7,5 Företagsekonomi för ekonomer Företagsekonomi I - kalkylering och intern redovisning 7,5 Företagsekonomi för ekonomer Företagsekonomi I - redovisning och kalkylering 15 Företagsekonomi för ekonomer Företagsekonomi II - redovisning och finansiering 15 Företagsekonomi för ekonomer Företagsekonomi III - ekonomistyrning 15 Företagsekonomi för ekonomer Företagsekonomi III - organisation 15 Företagsekonomi för ekonomer Grundläggande redovisning II 7,5 Företagsekonomi för ekonomer International Finance 7,5 Företagsekonomi för ekonomer Kalkylering och investeringsbedömning 7,5 Företagsekonomi för ekonomer Koncernredovisning och revision 7,5 Företagsekonomi för ekonomer Management Control Systems 7,5 Företagsekonomi för ekonomer Redovisning III 7,5 Företagsekonomi för ekonomer Redovisningens teoriområden 7,5 Företagsekonomi för icke-ekonomer Grundläggande kalkylering 7,5 Företagsekonomi för icke-ekonomer Grundläggande redovisning I 7,5 EDI Affärsinformatik, Management Information Systems 15 EDI Big Data i verksamheter och samhälle 15 EDI Databasteori 7,5 Sociala Medier Digitala medier 7,5 Sociala Medier Ekosystem för sociala medier 7,5 Sociala Medier Sociala medier 7,5 Sociala Medier Web management 7,5

8 Språk Engelska Engelska, allmän kurs, fortsättningskurs 30 Språk Engelska Engelska, allmän kurs, grundkurs Engelska Engelska Engelska, allmän kurs, grundkurs (distans) II Tyska Engelska Engelska, allmän kurs, grundkurs I Italienska Engelska Kommunikation och affärsengelska 15 Tyska Tyska, allmän kurs (ej kandidatkurs) 30 Tyska Tyska, allmän kurs, grundkurs 30 Strategifrågor Kommunikation och organisation 7,5

Kurs. A B1 B2 B3 B4 C1 C2 Klassificering (1, 2, 3, 4, 5) Nivå (G, A, F)

Kurs. A B1 B2 B3 B4 C1 C2 Klassificering (1, 2, 3, 4, 5) Nivå (G, A, F) IH Kurs Hp Nivå (G, A, F) A B1 B2 B3 B4 C1 C2 Klassificering (1, 2, 3, 4, 5) HU nämt i mål HU nämt i innehåll Litteratur med HU HU examineras Nära kontakter med samhället Affärssystem/Applikationer 7,5

Läs mer

Läsordning 2015/16 - Sjökapten 4 år

Läsordning 2015/16 - Sjökapten 4 år Läsordning 2015/16 - Sjökapten 4 år K1 K2 K3 K4 Matematik 1 GS Grundl Säkerhet Fartygskonstruktion och stabilitet Tillämpad Matematik och mekanik Terrester Navigation Maritim engelska Tidvatten Radar ochsjövägsregler

Läs mer

UPPSAMLINGSTENTAMINA AUGUSTI 2017 Follow-up exams, August 2017

UPPSAMLINGSTENTAMINA AUGUSTI 2017 Follow-up exams, August 2017 UPPSAMLINGSTENTAMINA AUGUSTI 2017 Follow-up exams, August 2017 Måndag/Monday 21/8 09.00 13.00 ÖP Tisdag/Tuesday 22/8 09.00 13.00 ÖP Onsdag/Wednesday 23/8 09.00 13.00 ÖP Torsdag/Thursday 24/8 09.00 13.00

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Managing Technology & Business Projects, 120 poäng. Managing Technology & Business Projects, 180 ECTS

UTBILDNINGSPLAN. Managing Technology & Business Projects, 120 poäng. Managing Technology & Business Projects, 180 ECTS Dnr: 893/2005-510 Grundutbildningsnämnden för matematik, naturvetenskap och teknik UTBILDNINGSPLAN Managing Technology & Business Projects, 120 poäng Managing Technology & Business Projects, 180 ECTS Ansvarig

Läs mer

KURS- OCH TENTAMENSSCHEMA 2015/2016 INTERNATIONELLA CIVILEKONOMPROGRAMMET

KURS- OCH TENTAMENSSCHEMA 2015/2016 INTERNATIONELLA CIVILEKONOMPROGRAMMET 151009 KURS- OCH TENTAMENSSCHEMA 2015/2016 INTERNATIONELLA CIVILEKONOMPROGRAMMET Tentor för vårterminen (1/2 och framåt) är PRELIMINÄRA! Kurskod Kurstitel Kursperiod ÅK 1 712G20, 715G19, spanska 1 150817-150828

Läs mer

Läsårsplanering Lå Årskurs 1(antagna HT-16)

Läsårsplanering Lå Årskurs 1(antagna HT-16) Läsårsplanering Lå 2016-17 Årskurs 1(antagna HT-16) SO1 Elsystem och Felsökning 1ER21U Elsystem och Felsökning 1ER21U Lp2,3,4 Pumpar o Fläktar 1FT12U Pumpar o Fläktar 1FT12U Lp4,1,2 Fartyg System o komp

Läs mer

Examinatorer Ekonomihögskolan HT16- grundnivå Dnr: 2016/ Fastställd:

Examinatorer Ekonomihögskolan HT16- grundnivå Dnr: 2016/ Fastställd: Kurskod Kurs Hp Examinator Period Institution KALMAR 1FE501 Företagsekonomi I - redovisning och kalkylering 15 Ulrika Melin 1-2 7701 1FE501:1 Affärsredovisning och budgetering 7,5 Ulrika Melin 1 7701 1FE501:2

Läs mer

Fakulteten för teknik- och naturvetenskap. Utbildningsplan TGHEL, TGHME, TGHML

Fakulteten för teknik- och naturvetenskap. Utbildningsplan TGHEL, TGHME, TGHML Fakulteten för teknik- och naturvetenskap Utbildningsplan Programkod: Beslut om inrättande: Programmets benämning: TGHEL, TGHME, TGHML Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för teknik- och

Läs mer

Utbildningsplan Civilingenjör Industriell ekonomi för läsåret 2015/2016

Utbildningsplan Civilingenjör Industriell ekonomi för läsåret 2015/2016 Utbildningsplan Civilingenjör Industriell ekonomi för läsåret 2015/2016 Master Programme in Industrial and Management Engineering Utbildningsplanen är reviderad 2015-10-20 av enhetschef utbildnings- och

Läs mer

Utbildningsplan Civilingenjör Industriell ekonomi för läsåret 2011/2012

Utbildningsplan Civilingenjör Industriell ekonomi för läsåret 2011/2012 Utbildningsplan Civilingenjör Industriell ekonomi för läsåret 2011/2012 Denna Master Programme in Industrial and Management Engineering Utbildningsplanen är reviderad 2011-02-08 av enhetschef Utbildning

Läs mer

Antal behöriga sökande 1a hand. Antal behöriga sökande urvalsgrupp. Antal behöriga sökande 1a hand. Antal platser inkl. överintag

Antal behöriga sökande 1a hand. Antal behöriga sökande urvalsgrupp. Antal behöriga sökande 1a hand. Antal platser inkl. överintag Behöriga sökande och antagna till samtliga programutbildningar HT2008, urval 1 Sorterat efter lärosäte Till många utbildningar används andra urvalsgrupper än de nationella. Här har dock alla dessa fått

Läs mer

Utbildningsplan Civilingenjör Industriell ekonomi för läsåret 2014/2015

Utbildningsplan Civilingenjör Industriell ekonomi för läsåret 2014/2015 Utbildningsplan Civilingenjör Industriell ekonomi för läsåret 2014/2015 Master Programme in Industrial and Management Engineering Utbildningsplanen är reviderad 2013-10-29 av enhetschef Utbildning och

Läs mer

Antal behöriga sökande 1a hand

Antal behöriga sökande 1a hand Behöriga sökande och antagna till samtliga programutbildningar HT2008, urval 2 Sorterat efter lärosäte Till många utbildningar används andra urvalsgrupper än de nationella. Här har dock alla dessa fått

Läs mer

Studieplan för kandidatprogram i ledarskap kvalitet förbättring, 180 hp, läsåret 2016/2017

Studieplan för kandidatprogram i ledarskap kvalitet förbättring, 180 hp, läsåret 2016/2017 Studieplan för kandidatprogram i ledarskap kvalitet förbättring, 180 hp, läsåret 2016/2017 ÅRSKURS 1, kandidatprogram i ledarskap kvalitet förbättring 180 hp, lå 2016/2017 11 1TG231 Introduktion till kvalitetsteknik

Läs mer

Paragrafer: 1-9. Ordförande: Tomas Wahnström. Justeringsperson:

Paragrafer: 1-9. Ordförande: Tomas Wahnström. Justeringsperson: 1 Tid: Kl. 13.00 Plats: Högskolan i Borås, Allégatan 1, Tornrummet Närvarande ledamöter: Tomas Wahnström ordförande Agnes Nagy ledamot via Skype Malin Bengtsson ledamot Britt-Lis Johnsson sekreterare Paragrafer:

Läs mer

Civilingenjör Maskinteknik, 270hp (180 p) (antagna H04 o tidigare) Grundläggande behörighet samt Matematik E, Fysik B samt Kemi A.

Civilingenjör Maskinteknik, 270hp (180 p) (antagna H04 o tidigare) Grundläggande behörighet samt Matematik E, Fysik B samt Kemi A. 1 (6) Utbildningsplan civilingenjör Maskinteknik Utbildningens benämning Fastställande Civilingenjör Maskinteknik, 270hp (180 p) (antagna H04 o tidigare) Läsår 2007/08 Fastställt datum Fastställt av Reviderat

Läs mer

Tentamenstillfällen. 2013-07-09 och framåt Datavetenskap, Medieteknik och produktutveckling, Urbana studier

Tentamenstillfällen. 2013-07-09 och framåt Datavetenskap, Medieteknik och produktutveckling, Urbana studier Tentamenstillfällen Period: Institutioner: 2013-07-09 och framåt Datavetenskap, Medieteknik och produktutveckling, Urbana studier Måndag 2013-08-12 DA301T Informationssystem I 30.0 hp 14:15-18:15 1202

Läs mer

Lässystem Produktionsutveckling

Lässystem Produktionsutveckling Lässystem Produktionsutveckling Ledarskap och LEAN, 25 Yh-p projektledning, 25 Yh-p Produktionsutveckling 1, 25 Yh-p LIA 1, 25 Yh-p Kvalitet och hållbar produktion, 25 Yh-p Produktionsutveckling 2, 25

Läs mer

UPPSAMLINGSTENTAMINA AUGUSTI 2016 Follow-up exams, August 2016

UPPSAMLINGSTENTAMINA AUGUSTI 2016 Follow-up exams, August 2016 UPPSAMLINGSTENTAMINA AUGUSTI 2016 Follow-up exams, August 2016 Måndag/Monday 22/8 09.00 13.00 ÖP Tisdag/Tuesday 23/8 09.00 13.00 ÖP Onsdag/Wednesday 24/8 09.00 13.00 N320 Torsdag/Thursday 25/8 09.00 13.00

Läs mer

KURS- OCH TENTAMENSSCHEMA 2016/2017 INTERNATIONELLA CIVILEKONOMPROGRAMMET

KURS- OCH TENTAMENSSCHEMA 2016/2017 INTERNATIONELLA CIVILEKONOMPROGRAMMET 160420 KURS- OCH TENTAMENSSCHEMA 2016/2017 INTERNATIONELLA CIVILEKONOMPROGRAMMET Tentor för vårterminen (170201 och framåt) är PRELIMINÄRA! Kurskod Kurstitel Kursperiod ÅK 1 712G20, 715G19, spanska 1 160822-160902

Läs mer

Utbildningsplan Civilingenjör Maskinteknik för läsåret 2007/2008

Utbildningsplan Civilingenjör Maskinteknik för läsåret 2007/2008 Utbildningsplan Civilingenjör Maskinteknik för läsåret 2007/2008 MSc Programme in Mechanical Engineering Utbildningsplanen är fastställd 2006-11-16 av Dekanus Teknisk Fakultetsnämnd. Antagen H07 Denna

Läs mer

Nedan följer en guide till hur ansökningsblanketten ska fyllas i. Vänligen följ detta för att underlätta handläggningen.

Nedan följer en guide till hur ansökningsblanketten ska fyllas i. Vänligen följ detta för att underlätta handläggningen. Nedan följer en guide till hur ansökningsblanketten ska fyllas i. Vänligen följ detta för att underlätta handläggningen. Spara din ifyllda ansökan som Förnamn_Efternamn.docx Spara ej som pdf. Som en liten

Läs mer

Utbildningsplan Civilingenjör Industriell ekonomi för läsåret 2015/2016

Utbildningsplan Civilingenjör Industriell ekonomi för läsåret 2015/2016 Utbildningsplan Civilingenjör Industriell ekonomi för läsåret 2015/2016 Master Programme in Industrial and Management Engineering Utbildningsplanen är reviderad 2015-06-08 av Rektor. Denna utbildningsplan

Läs mer

Valinformation FEK eller NEK? Civilekonomprogrammet 8 November Henrik Nehler, Göran Hägg & Pernilla Mideskog

Valinformation FEK eller NEK? Civilekonomprogrammet 8 November Henrik Nehler, Göran Hägg & Pernilla Mideskog Valinformation FEK eller NEK? Civilekonomprogrammet 8 November 2016 Henrik Nehler, Göran Hägg & Pernilla Mideskog Agenda Interaktiv tillställning ställ frågor! Programinformation Information om utlandsstudier

Läs mer

Profilinfo DPU Peter Hallberg, Jonas Detterfelt Division of Machine Design Departement of Management and Engineering

Profilinfo DPU Peter Hallberg, Jonas Detterfelt Division of Machine Design Departement of Management and Engineering Profilinfo DPU3 2016-02-29 Peter Hallberg, Jonas Detterfelt Division of Machine Design Departement of Management and Engineering Masterspecialiseringar Starka master specialiseringar som står sig väl i

Läs mer

Ekonomiprogrammet 120/160 poäng läsåret 2000/2001

Ekonomiprogrammet 120/160 poäng läsåret 2000/2001 Enomiprogrammet 120/160 poäng läsåret 2000/2001 Kurser som angivits nedan med olika K-värden är krockskyddade dvs schemat är lagt så att schemapositionerna i varje läsperiod inte lliderar. Kurs med värdet

Läs mer

Högskoleingenjörsutbildning i maskinteknik, Södertälje Degree Programme in Mechanical Engineering 180,0 högskolepoäng

Högskoleingenjörsutbildning i maskinteknik, Södertälje Degree Programme in Mechanical Engineering 180,0 högskolepoäng Utbildningsplan Högskoleingenjörsutbildning i maskinteknik, Södertälje Degree Programme in Mechanical Engineering 180,0 högskolepoäng Gäller för antagna till utbildningen fr o m HT06. Utbildningens mål

Läs mer

Utbildningsplan Civilingenjör Industriell ekonomi för läsåret 2015/2016

Utbildningsplan Civilingenjör Industriell ekonomi för läsåret 2015/2016 Utbildningsplan Civilingenjör Industriell ekonomi för läsåret 2015/2016 Master Programme in Industrial and Management Engineering Utbildningsplanen är reviderad 2015-10-20 av Enhetschef utbildnings- och

Läs mer

Möjlighet till fortsatta studier

Möjlighet till fortsatta studier Bilaga 1 till utbildningsplan för Agronomprogrammet - ekonomi Möjlighet till fortsatta studier Den student som har fullgjort 3 år av utbildningen på Agronomprogrammet - ekonomi med avlagd kandidatexamen

Läs mer

Platsgarantier för IDTs programstudenter vårterminen 2017

Platsgarantier för IDTs programstudenter vårterminen 2017 Platsgarantier för IDTs programstudenter vårterminen 2017 Civilingenjörsprogrammet i Robotik CCV20 Robotik 6 1 Lärande system DVA427 14118 7,5 V CCV20 Robotik 6 1 Reglerteknik ELA407 14120 7,5 V CCV20

Läs mer

Utbildningsplan. Fakulteten för teknik. Drift och underhållsteknik, 180 högskolepoäng Operation and Maintenance Engineering, 180 credits

Utbildningsplan. Fakulteten för teknik. Drift och underhållsteknik, 180 högskolepoäng Operation and Maintenance Engineering, 180 credits Dnr: 2016/3734 3.1.1.3 Utbildningsplan Fakulteten för teknik Drift och underhållsteknik, 180 högskolepoäng Operation and Maintenance Engineering, 180 credits Nivå Grundnivå Fastställande av utbildningsplan

Läs mer

Leif Rytting. Mikael Hilmersson. Joachim Timlon** Susanne Sandberg** Bertil Hultén. Philippe Daudi. Philippe Daudi

Leif Rytting. Mikael Hilmersson. Joachim Timlon** Susanne Sandberg** Bertil Hultén. Philippe Daudi. Philippe Daudi Ekonomihögskolan 2013-04-23 Examinatorer VT13 Dnr: UGA 2013/67-3.2.1- Revision 2 1FE610 Advertising Campaign Planning, 7,5 Olle Duhlin* 1IK400 Affärsinformatik - grundläggande datorkunskap, 4,5 John Jeansson*

Läs mer

EXAMINATORER VT15- GRUNDNIVÅ

EXAMINATORER VT15- GRUNDNIVÅ EXAMINATORER VT15- GRUNDNIVÅ KALMAR 1FE610 Advertising Campaign Planning, 7,5 hp Max-Mikael Björling* 1FE600 Affärsmannaskap med praktisk försäljningsteknik, 7,5 hp Hans Allmér* 1FE913 Affärssystem, 7,5

Läs mer

Automationsingenjör, 180 hp

Automationsingenjör, 180 hp 1 (5) Utbildningsplan för: Automationsingenjör, 180 hp Automation Engineering, 180 Credits Allmänna data om programmet Programkod Tillträdesnivå Diarienummer TAUMG Grundnivå MIUN 2013/2104 Högskolepoäng

Läs mer

Maskinteknik 180hp Campus Lindholmen

Maskinteknik 180hp Campus Lindholmen Maskinteknik 180hp Campus Lindholmen Maskinteknik 180hp Maskinteknik 180hp Programmet kännetecknas av: Yrkesrollen poängteras! En maskiningenjörsutbildning skall grundas på en stark bas av tekniska grunder,

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN FÖR UTBILDNINGSPROGRAMMET FÖR ELEKTROTEKNIK

UTBILDNINGSPLAN FÖR UTBILDNINGSPROGRAMMET FÖR ELEKTROTEKNIK UTBILDNINGSPLAN FÖR UTBILDNINGSPROGRAMMET FÖR ELEKTROTEKNIK vid Högskolan på Åland. Ingenjör YH 240 sp Avser utbildning som inletts fr.o.m. hösten 2006. Fastställd den 7 april 2006 av styrelsen för Högskolan

Läs mer

Utbildningsplan Civilingenjör Industriell ekonomi för läsåret 2013/2014

Utbildningsplan Civilingenjör Industriell ekonomi för läsåret 2013/2014 Utbildningsplan Civilingenjör Industriell ekonomi för läsåret 2013/2014 Denna Master Programme in Industrial and Management Engineering Utbildningsplanen är reviderad 2012-11-06 av enhetschef Utbildning

Läs mer

RESULTAT URVAL II - KURSER VÅRTERMINEN 2011 Anmkod Kurs Urvalsgrupp Lägsta meritvärde HB Barns lärande ur ett Reggio Emilia perspektiv II HSKP

RESULTAT URVAL II - KURSER VÅRTERMINEN 2011 Anmkod Kurs Urvalsgrupp Lägsta meritvärde HB Barns lärande ur ett Reggio Emilia perspektiv II HSKP RESULTAT URVAL II - KURSER VÅRTERMINEN 2011 Anmkod Kurs Urvalsgrupp Lägsta meritvärde HB-11011 Barns lärande ur ett Reggio Emilia perspektiv II HSKP 80 SA 995 HB-11311 Idrott och hälsa ALE 60 BI 12.00

Läs mer

Industrial Engineering and Management - Bachelor of Science in Engineering 180 Credits*

Industrial Engineering and Management - Bachelor of Science in Engineering 180 Credits* Sida 1(8) Utbildningsplan Industriell ekonomi - Högskoleingenjörsprogram 180 högskolepoäng Industrial Engineering and Management - Bachelor of Science in Engineering 180 Credits* 1. Programmets mål 1.1

Läs mer

Anmkod Kod Namn Sekt. Stud.takt Stud.form Inställd BII Alla antagna

Anmkod Kod Namn Sekt. Stud.takt Stud.form Inställd BII Alla antagna ANTAGNINGSSTATISTIK VT2013 Kurser BI Sökande med betyg från gymnasieskola och gymnasial vuxenutbildning utan kompletteringsbetyg BII Sökande med betyg från gymnasieskola och gymnasiel vuxenutbildning med

Läs mer

Dataekonomutbildning 2015-2018 (Antagna HT 2015)

Dataekonomutbildning 2015-2018 (Antagna HT 2015) Dataekonomutbildning 2015-2018 (Antagna HT 2015) DE1 System- och organisationsteori Redovisningens grunder och tekniker (7,5 Systemanalys och design Marknadsföring för ekonomer Organisationsdesign och

Läs mer

U T B I L D N I N G S P L A N

U T B I L D N I N G S P L A N Dnr: 66/2008/515 Grundutbildningsnämnden för matematik, naturvetenskap och teknik U T B I L D N I N G S P L A N Företagsingenjör med inriktning affärssystem och management, 180 högskolepoäng Bachelor of

Läs mer

Civilekonom Antagna Höst 2013

Civilekonom Antagna Höst 2013 UTBILDNINGSPLAN LÄSÅRET 2015/2016 Civilekonom Antagna Höst 2013 BESLUTSDATUM 2014-11-06 BESLUTSFATTARE Enhetschef, Utbildnings- och forskningsenheten Luleå tekniska universitet, 971 87 Luleå Telefon 0920-49

Läs mer

Arbetsmarknadsdag 2014-11-04. Lars Johansson, företagsrådgivare

Arbetsmarknadsdag 2014-11-04. Lars Johansson, företagsrådgivare Arbetsmarknadsdag 2014-11-04 Lars Johansson, företagsrådgivare Ett av alla teknikföretag Gemensam nämnare? I en globaliserad värld är kreativitet Sveriges styrka En miljon jobb och nästan hela exporten

Läs mer

Utbildningsplan för högskoleingenjörsprogrammen. 180 hp/120 p Uppsala universitet

Utbildningsplan för högskoleingenjörsprogrammen. 180 hp/120 p Uppsala universitet TEKNAT 2006/421 Utbildningsplan för högskoleingenjörsprogrammen 180 hp/120 p Uppsala universitet 2007/2008 Utbildningsplanen beslutad 19 mars 2007 av Tekniska utbildningsnämnden UTBILDNINGSPLAN FÖR HÖGSKOLEINGENJÖRS-

Läs mer

Utbildningsplan Civilingenjör Maskinteknik för läsåret 2015/2016

Utbildningsplan Civilingenjör Maskinteknik för läsåret 2015/2016 Utbildningsplan Civilingenjör Maskinteknik för läsåret 2015/2016 Master Programme in Mechanical Engineering Utbildningsplanen är reviderad 2014-12-16 av Enhetschef för utbildnings- och forskningsenheten.

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Civilekonomprogrammet Inriktning teknik, 160/180 poäng

UTBILDNINGSPLAN. Civilekonomprogrammet Inriktning teknik, 160/180 poäng UTBILDNINGSPLAN Civilekonomprogrammet Inriktning teknik, 160/180 poäng Dnr: 186/333-01. Fastställd av högskolestyrelsen maj 1996 Reviderad av institutionsstyrelsen E 2001-01-19 Reviderad av institutionsstyrelsen

Läs mer

Automationsingenjör i mekatronik Kursplaner och betygskriterier ver.3 400 Yh-poäng 2014

Automationsingenjör i mekatronik Kursplaner och betygskriterier ver.3 400 Yh-poäng 2014 Kurser Automationsteknik Yh-poäng 40 ål och innehåll Kursen ska ge kunskaper om konstruktion och dimensionering av pneumatiska och hydrauliska system samt komponentkännedom. Kursen ska också ge förståelse

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Programmet för industriell teknik, 120 poäng. The Programme in Industrial Engineering, 180 ECTS

UTBILDNINGSPLAN. Programmet för industriell teknik, 120 poäng. The Programme in Industrial Engineering, 180 ECTS Dnr: 843/2005-510 Grundutbildningsnämnden för matematik, naturvetenskap och teknik UTBILDNINGSPLAN Programmet för industriell teknik, 120 The Programme in Industrial Engineering, 180 ECTS Ansvarig institution

Läs mer

Uppdaterat: 2015-09-14

Uppdaterat: 2015-09-14 Måndag 2015-10-26 Exchange Akvatisk biologi och naturvård Lars-Erik Widahl BI4024 Ord 2015-10-26 Fristående kurs Akvatisk biologi och naturvård Lars-Erik Widahl BI4024 Ord 2015-10-26 NGNTMh14 Akvatisk

Läs mer

Nationellt studieintyg

Nationellt studieintyg Nationellt studieintyg Sveriges högskolor och universitet Studieintyg för ( Personnummer ) Högskolan i Borås - -- Datum Utbildningsbibliotek, IKT och nya medier 7.5_ G 2015-06-22 1 Summa totalt: 7.5_ högskolepoäng

Läs mer

Ekonomprogrammet termin 7 ht13 mot civilekonomexamen, kull H10 S1HEP alla inrikt.

Ekonomprogrammet termin 7 ht13 mot civilekonomexamen, kull H10 S1HEP alla inrikt. Kurs/er att söka inom program inför höstterminen 2013 Ekonomprogrammet termin 5 HT2013 Kull H11 S1HEG Samtliga inriktningar Anmälan till kurser inom program hösten 2013 görs via www.antagning.se som öppnar

Läs mer

Utbildning med Steel. Högskoleingenjör Materialteknik

Utbildning med Steel. Högskoleingenjör Materialteknik Utbildning med Steel Högskoleingenjör Materialteknik Högskoleingenjör i Materialteknik är en utbildning som kommer att ge dig ett roligt och omväxlande jobb med möjlighet att göra karriär, fortsätta utvecklas

Läs mer

Svenska litteraturer och övriga hjälpmedel

Svenska litteraturer och övriga hjälpmedel Svenska litteraturer och övriga hjälpmedel Art.nr Titel Pris Styrteknik A 12062429 Styrteknik teori och övningar 195kr 12063193 Pneumatik, lärobok 195kr 12206245 Fortsättning Styrteknik-teori och övningar

Läs mer

Elkraftingenjör, 180 hp

Elkraftingenjör, 180 hp 1 (5) Utbildningsplan för: Elkraftingenjör, 180 hp Electric Power Engineering, 180 Credits Allmänna data om programmet Programkod Tillträdesnivå Diarienummer TEKRG Grundnivå MIUN 2010/1733 Högskolepoäng

Läs mer

Academicum Kompetenslista

Academicum Kompetenslista Drottninggatan 4 753 10 Uppsala T 018-15 72 09 info@academicum.se www.academicum.se Academicum Kompetenslista Korta vägen och Akademikertrainee Ett samarbete mellan Academicum, Uppsala universitet, Arbetsförmedlingen,

Läs mer

Termin A.kod Benämning Hp Kurstyp Urvalskriterier Platsfördelning Utbildningsnivå H16 79332 Akutsjukvård - 7,5 Avancerad. Högskolepoäng; 30-

Termin A.kod Benämning Hp Kurstyp Urvalskriterier Platsfördelning Utbildningsnivå H16 79332 Akutsjukvård - 7,5 Avancerad. Högskolepoäng; 30- Termin A.kod Benämning Hp Kurstyp Urvalskriterier Platsdelning Utbildnings 79332 Akutsjukvård - avancerade medicinska bedömningar 71649 Arbete, lärande, samhälle 75855 Arbetsliv, vardagserfarenheter och

Läs mer

Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2010:55) om kurser för teknikprogrammet; beslutade den XX maj 2015.

Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2010:55) om kurser för teknikprogrammet; beslutade den XX maj 2015. Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2010:55) om kurser för teknikprogrammet; beslutade den XX maj 2015. Med stöd av 4 kap. 5 gymnasieförordningen (2010:2039) föreskriver Skolverket

Läs mer

Poängplaner Vadsbogymnasiet

Poängplaner Vadsbogymnasiet Poängplaner Vadsbogymnasiet 2013-2016 Elever som börjar ht -13 Reviderad 2013 05 02 Bygg- och anläggningsprogrammetåk 1 Åk 2 Åk 3 Historia 1a1 50 50 Naturkunskap 1a1 50 50 Samhällskunskap 1a1 50 25 25

Läs mer

Datum Klass Kurs Examinator Kurskod Tid Typ

Datum Klass Kurs Examinator Kurskod Tid Typ Måndag 2014-10-27 NGNTMh13 Akvatisk biologi och naturvård Lasse Widahl BI4024 4h Ord 2014-10-27 SGFAFh14 Bostadsrätt - ombildning Per-Åke Irskog JU2009 5h Ord 2014-10-27 SGFAMh14(D) Bostadsrätt - ombildning

Läs mer

Handelshögskolan Umeå universitet

Handelshögskolan Umeå universitet Handelshögskolan Umeå universitet Civilekonom Produktchef Auktoriserad revisor Inköpsstrateg Forskare Projektledare Skatterådgivare Marketing Communication Manager Utredare Varumärkesstrateg Sales Manager

Läs mer

Tid. Klass Tisdag 2013-10-29 Exchange Affärskultur I Thomas Helgesson/Venilton Reinert FÖ2004

Tid. Klass Tisdag 2013-10-29 Exchange Affärskultur I Thomas Helgesson/Venilton Reinert FÖ2004 kod Måndag 2013-10-28 Fristående kurs Arbetsrätt 1 Louise Nilsson AO2001 2013-10-28 SGFAFh13 Bostadsrätt - ombildning Per-Åke Irskog JU2009 2013-10-28 SGFAMh13 Bostadsrätt - ombildning Per-Åke Irskog JU2009

Läs mer

Antal behöriga sökande 1a hand urvalsgrupp

Antal behöriga sökande 1a hand urvalsgrupp Antagna, behöriga sökande och lägsta jämförelsetal till HT2008, efter urval 2 Till många utbildningar används andra urvalsgrupper än de nationella. Här har dock alla dessa fått en asterisk (*) i kolumnen

Läs mer

Masterprogram i företagande och ledning 2015/2016

Masterprogram i företagande och ledning 2015/2016 Masterprogram i företagande och ledning 2015/2016 120 HP UPPSALA CAMPUS 100% De flesta företag och organisationer måste idag kunna hantera en omvärld som är globalt styrd. Denna komplexa verklighet har

Läs mer

Kursutbud distans Gymnasiekurser

Kursutbud distans Gymnasiekurser Kursutbud distans Gymnasiekurser Kursstarter Sökperioder Ansökan görs via www.falun.se/vux 8 januari 18 november - 14 december 12 februari 6 januari 25 januari 19 mars 10 februari 1 mars 23 april 17 mars

Läs mer

Läroplan för utbildningsprogrammet för elektroteknik vid Högskolan på Åland. Ingenjör YH elektroteknik 160 sv

Läroplan för utbildningsprogrammet för elektroteknik vid Högskolan på Åland. Ingenjör YH elektroteknik 160 sv 22111 MARIEHAMN Datum : Sida 1 av 9 Läroplan för utbildningsprogrammet för elektroteknik vid Högskolan på Åland. Ingenjör YH elektroteknik 160 sv Läroplanen gäller tillsvidare och avser utbildning som

Läs mer

TkF/KT. Hösten Allmän kemi x x Analytisk kemi x x Anläggnings- och apparatteknik x Apparatteknik I x Apparatteknik II

TkF/KT. Hösten Allmän kemi x x Analytisk kemi x x Anläggnings- och apparatteknik x Apparatteknik I x Apparatteknik II 163 KT- avdelningens allmänna tentamensdagar 2006-2007 OBS! Anmälan till tentamen är obligatorisk och utgår kl. 13.00 tre arbetsdagar före tentamenstillfället. Tentamina hålls i auditorierna Ael, Stina

Läs mer

Specialisering bem Beräkningsmekanik

Specialisering bem Beräkningsmekanik Specialisering bem Beräkningsmekanik LP LP LP LP FHLN05 7,5 A Beräkningsbaserad materialmodellering FMEN20 7,5 A Kontinuumsmekanik från 8 till 7,5 hp MMV02 9 A Numerisk värmeöverföring 2 FKM070 7,5 A Avancerad

Läs mer

Läroplan för gymnasieskolan Läroplan för kommunal och statlig utbildning för vuxna

Läroplan för gymnasieskolan Läroplan för kommunal och statlig utbildning för vuxna mmzir s ' T^'o 000305436 Läroplaner 1989:28 Läroplan för gymnasieskolan Läroplan för kommunal och statlig utbildning för vuxna 1989-04-20 SÖ fastställer med stöd av gymnasieförordningen (SFS 87:743) 10

Läs mer

SGENK Ekonomprogrammet 180 hp

SGENK Ekonomprogrammet 180 hp Översikt kursval HT05/VT06 06-0-0 SGENK Ekonomprogrammet 80 hp Antagningstermin vt 06 Gävle IT-distans Halvfart Handelsrättslig översiktskurs 5 hp JU00A 57 Gävle IT-distans Halvfart Ledarskap och Organisation

Läs mer

Produktutveckling för M4 och M5

Produktutveckling för M4 och M5 Produktutveckling för M4 och M5 Profil inom produktutveckling på M Programmet Peter Hallberg IEI / Maskinkonstruktion Vad är produktutveckling Skapa nya produkter och tjänster Innovation (ta fram något

Läs mer

Sökande till samtliga kurser HT2011 - HÖGSKOLAN I BORÅS

Sökande till samtliga kurser HT2011 - HÖGSKOLAN I BORÅS Sökande till samtliga kurser HT2011 - HÖGSKOLAN I BORÅS Kursen måste ha minst en sökande för att inkluderas här, sökande inkluderar även obehöriga. Anmälnings-kod Utbildningsnamn Antal sökande första hand

Läs mer

Utbildningsplan Civilingenjör Teknisk fysik och elektroteknik för läsåret 2015/2016

Utbildningsplan Civilingenjör Teknisk fysik och elektroteknik för läsåret 2015/2016 Utbildningsplan Civilingenjör Teknisk fysik och elektroteknik för läsåret 2015/2016 Master Programme in Engineering Physics and Electrical Engineering Utbildningsplanen är reviderad 2014-11-06 av Enhetschef

Läs mer

Elkraftingenjör, 180 hp

Elkraftingenjör, 180 hp 1 (6) Utbildningsplan för: Elkraftingenjör, 180 hp Electric Power Engineering, 180 Credits Allmänna data om programmet Programkod Tillträdesnivå Diarienummer TEKRG Grundnivå MIUN 2010/1733 Högskolepoäng

Läs mer

Skandinaviens nordligaste tekniska universitet Forskning & utbildning i världsklass FAKTA PÅ FICKAN. ltu.se

Skandinaviens nordligaste tekniska universitet Forskning & utbildning i världsklass FAKTA PÅ FICKAN. ltu.se Skandinaviens nordligaste tekniska universitet Forskning & utbildning i världsklass FAKTA PÅ FICKAN 2017 ltu.se VÅRASTYRKOR n Spetsforskning n Utbildning och forskning i nära samarbete med näringsliv och

Läs mer

Paragrafer: 1-18. Ordförande: Tomas Wahnström. Justeringsperson: Viktor Wernersson

Paragrafer: 1-18. Ordförande: Tomas Wahnström. Justeringsperson: Viktor Wernersson 1 Tid: Kl. 13.00 Plats: Högskolan i Borås, Allégatan 1, Rum D861 Närvarande ledamöter: Tomas Wahnström ordförande Agnes Nagy ledamot Bo Ohlsson ledamot Viktor Wernersson ledamot Britt-Lis Johnsson sekreterare

Läs mer

U T B I L D N I N G S P L A N

U T B I L D N I N G S P L A N Dnr: 1023/2007-515 Grundutbildningsnämnden för matematik, naturvetenskap och teknik U T B I L D N I N G S P L A N Högskoleingenjörsutbildning i maskinteknik, 180 högskolepoäng Inriktningar: - Produktutveckling

Läs mer

Programschema för Innovation, produktion och logistik högskoleingenjörsprogram, 180 hp

Programschema för Innovation, produktion och logistik högskoleingenjörsprogram, 180 hp Programschema för Innovation, produktion och logistik högskoleingenjörsprogram, 180 hp Programkod: Gäller för läsåret 2015/2016 Programschemat är beslutat av utbildningsledare Annika Björklund vid akademin

Läs mer

Prislista. för. Hermods Distansgymnasium. Prislista för program och enstaka kurser, läsåret 2017/18

Prislista. för. Hermods Distansgymnasium. Prislista för program och enstaka kurser, läsåret 2017/18 Prislista för Hermods Distansgymnasium Prislista för program och enstaka kurser, läsåret 2017/18 Pris i SEK för program Läsåret 2017/2018 Program Totalpris per Varav Elevavgift/läsår Inriktning läsår statsbidrag

Läs mer

Utbildningsplan Civilingenjör Maskinteknik för läsåret 2016/2017

Utbildningsplan Civilingenjör Maskinteknik för läsåret 2016/2017 Utbildningsplan Civilingenjör Maskinteknik för et 2016/2017 Master Programme in Mechanical Engineering Utbildningsplanen är reviderad 2016-05-31 av Chef för Utbildnings- och forskningsenheten. Denna utbildningsplan

Läs mer

EFTERANMÄLNINGAR BEAKTAS INTE! Hösten Allmän kemi x x Analytisk kemi I x x Analytisk kemi II x Anläggnings- och apparatteknik x Apparatteknik I

EFTERANMÄLNINGAR BEAKTAS INTE! Hösten Allmän kemi x x Analytisk kemi I x x Analytisk kemi II x Anläggnings- och apparatteknik x Apparatteknik I KT-avdelningens tentamenstillfällen OBS! Anmälan till tentamen är obligatorisk och sker via MinPlan för kurser som finns i kursdatabasen. Anmälan börjar 1 månad före tentamenstillfället och utgår fem arbetsdagar

Läs mer

Möjlighet till fortsatta studier

Möjlighet till fortsatta studier Bilaga 1 till utbildningsplan för Agronomprogrammet - ekonomi Möjlighet till fortsatta studier Den student som har fullgjort 3 år av utbildningen på Agronomprogrammet - ekonomi med avlagd kandidatexamen

Läs mer

Programschema för Innovation och produktdesign - civilingenjörsprogram, 300 hp

Programschema för Innovation och produktdesign - civilingenjörsprogram, 300 hp Programschema för Innovation och produktdesign - civilingenjörsprogram, 300 hp Programkod: Gäller för läsåret 2015/2016 Programschemat är beslutat av utbildningsledare Annika Björklund vid akademin för

Läs mer

Möjlighet till fortsatta studier

Möjlighet till fortsatta studier Bilaga 1 till utbildningsplan för Agronomprogrammet - ekonomi Möjlighet till fortsatta studier Den student som har fullgjort 3 år av utbildningen på Agronomprogrammet - ekonomi med avlagd kandidatexamen

Läs mer

Utbildning i maskin- och produktionsteknik (240 SP)

Utbildning i maskin- och produktionsteknik (240 SP) Examen: YH-examen inom teknik Examensbenämning: Ingenjör (YH) Beräknad studietid: 4 år -» Allmänna kompetenser» Kärnkompetenser Kontaktuppgifter: Enheter Utbildningsansvariga Yrkeshögskolan Novia 2016

Läs mer

Program, huvudområden och övrig utbildning som respektive nämnd ansvarar för

Program, huvudområden och övrig utbildning som respektive nämnd ansvarar för Sida 1 Program, huvudområden och övrig utbildning som respektive nämnd ansvarar för Programnämnden för maskinteknik och design (MD) Examen Program med nyantagning 2012-13 Civ ing H ing Kandidat Magister

Läs mer

Kursutbud distans Gymnasiekurser

Kursutbud distans Gymnasiekurser Kursutbud distans Gymnasiekurser Kursstarter Sökperioder Ansökan görs via www.falun.se/vux 9 januari 28 november 15 december (21 december NTI) 13 februari 7 januari 26 januari 20 mars 11 februari 2 mars

Läs mer

Lärarlagen IDT 2014/2015

Lärarlagen IDT 2014/2015 Lärarlagen IDT 2014/2015 Lärarlaget datalogi Grundläggande programmering Programmering Datastrukturer, algoritmer och programk. Objektorienterad programmering Funktionell programmering med F# caroline

Läs mer

Kursutbud distans Gymnasiekurser

Kursutbud distans Gymnasiekurser Kursutbud distans Gymnasiekurser Kursstarter Sökperioder Ansökan görs via www.falun.se/vux 24 april 18 mars 6 april 29 maj 22 april 11 maj 3 juli 22 april 11 maj 21 augusti 29 april 3 augusti 25 september

Läs mer

Prislista. för. Hermods Distansgymnasium. Prislista för program och enstaka kurser, läsåret 2015/16

Prislista. för. Hermods Distansgymnasium. Prislista för program och enstaka kurser, läsåret 2015/16 Prislista för Hermods Distansgymnasium Prislista för program och enstaka kurser, läsåret 2015/16 Pris i SEK för program Läsåret 2015/2016 Program Totalpris per Varav Elevavgift/läsår Inriktning läsår statsbidrag

Läs mer

Civilingenjör i teknisk design, 300 hp

Civilingenjör i teknisk design, 300 hp 1 (7) Utbildningsplan för: Civilingenjör i teknisk design, 300 hp Master of Science in Engineering - Industrial Design Engineering, 300 credits Allmänna data om programmet Programkod Tillträdesnivå Diarienummer

Läs mer

Digital tjänsteutveckling, kandidat Antagna Höst 2014

Digital tjänsteutveckling, kandidat Antagna Höst 2014 UTBILDNINGSPLAN LÄSÅRET 2015/2016 Digital tjänsteutveckling, kandidat Antagna Höst 2014 BESLUTSDATUM 2014-11-06 BESLUTSFATTARE Enhetschef Utbildnings- & forskningsenheten Luleå tekniska universitet, 971

Läs mer

AFFÄRSPROGRAM FÖR INDIVIDER OCH FÖRETAG

AFFÄRSPROGRAM FÖR INDIVIDER OCH FÖRETAG PROGRAMUTBUD AFFÄRSPROGRAM FÖR INDIVIDER OCH FÖRETAG BUSINESS IN PROGRESS IHM MANAGEMENT IS DOING THINGS RIGHT, LEADERSHIP IS DOING THE RIGHT THINGS. PETER DRUCKER IHM School in Progress IHM verkar mitt

Läs mer

Handelshögskolan Umeå universitet

Handelshögskolan Umeå universitet Handelshögskolan Umeå universitet Civilekonom Produktchef Auktoriserad revisor Inköpsstrateg Forskare Projektledare Skatterådgivare Marketing Communication Manager Utredare Varumärkesstrateg Sales Manager

Läs mer

Högskoleingenjörsutbildning i maskinteknik, Södertälje Degree Programme in Mechanical Engineering 180,0 högskolepoäng

Högskoleingenjörsutbildning i maskinteknik, Södertälje Degree Programme in Mechanical Engineering 180,0 högskolepoäng Utbildningsplan Högskoleingenjörsutbildning i maskinteknik, Södertälje Degree Programme in Mechanical Engineering 180,0 högskolepoäng Gäller för antagna till utbildningen fr o m HT13. Utbildningens mål

Läs mer

Programschema för Innovation och produktdesign - civilingenjörsprogram, 300 hp

Programschema för Innovation och produktdesign - civilingenjörsprogram, 300 hp Programschema för Innovation och produktdesign - civilingenjörsprogram, 300 hp Programkod: Gäller för läsåret 2016/2017 Programschemat är beslutat av utbildningsledare Annika Björklund vid akademin för

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Högskoleingenjörsutbildning i datateknik, 180 högskolepoäng. Computer Engineering Programme, 180 ECTS Credits

UTBILDNINGSPLAN. Högskoleingenjörsutbildning i datateknik, 180 högskolepoäng. Computer Engineering Programme, 180 ECTS Credits Dnr: 1013/2007-510 Grundutbildningsnämnden för matematik, naturvetenskap och teknik UTBILDNINGSPLAN Högskoleingenjörsutbildning i datateknik, 180 högskolepoäng Computer Engineering Programme, 180 ECTS

Läs mer

Handelshögskolan Umeå universitet

Handelshögskolan Umeå universitet Handelshögskolan Umeå universitet Civilekonom Produktchef Auktoriserad revisor Inköpsstrateg Forskare Projektledare Skatterådgivare Marketing Communication Manager Utredare Varumärkesstrateg Sales Manager

Läs mer

Platsgarantier för IDTs programstudenter höstterminen 2017

Platsgarantier för IDTs programstudenter höstterminen 2017 Platsgarantier för IDTs programstudenter höstterminen 2017 Civilingenjörsprogrammet i Robotik CCV20 Robotik 5 1 Komplexa elektroniksystem ELA427 24052 7,5 V CCV20 Robotik 5 1 Datorstödd produktutveckling

Läs mer

VAD DRÖMMER DU OM? PROGRAM MALMÖ TEKNIKPROGRAMMET SAMHÄLLSBYGGANDE & MILJÖ DESIGN & PRODUKTUTVECKLING SAMHÄLLSVETENSKAPSPROGRAMMET BETEENDEVETENSKAP

VAD DRÖMMER DU OM? PROGRAM MALMÖ TEKNIKPROGRAMMET SAMHÄLLSBYGGANDE & MILJÖ DESIGN & PRODUKTUTVECKLING SAMHÄLLSVETENSKAPSPROGRAMMET BETEENDEVETENSKAP VAD DRÖMMER DU OM? PROGRAM MALMÖ TEKNIKPROGRAMMET SAMHÄLLSBYGGANDE & MILJÖ DESIGN & PRODUKTUTVECKLING SAMHÄLLSVETENSKAPSPROGRAMMET BETEENDEVETENSKAP HOTELL- OCH TURISMPROGRAMMET TURISM & RESOR HANDELS-

Läs mer