Nätverkande Marknadsföring och reklam

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nätverkande Marknadsföring och reklam"

Transkript

1 Affärsmannaskap

2 Vare sig du tänker starta och driva egen verksamhet eller satsar på en anställning så behöver du ha kunskap om affärsmässighet och gästerrelationer. Det här är ett komplement till övriga kompendier där vi behandlat följande områden: Gästbemötande hur vi ser ut och välkomnar våra gäster, hur välkomnande våra lokaler är. Hygien både när det gäller dig själv, de verktyg du hanterar m.m. Kunskap om produkter och de tjänster du erbjuder Första hjälpen Systematiskt arbetsmiljöarbete - SAM Nätverkande Att bygga upp ett nätverk är otroligt viktigt oavsett i vilken bransch man arbetar. Kanske är det extra viktigt om du tänker driva din egen verksamhet där det många gånger kan bli ensamt. Att ha ett kontaktnät med andra terapeuter att bolla idéer och problem med är väldigt utvecklande Var ödmjuk inför vad du kan och inte kan. Att kunna hänvisa en kund vidare till en annan terapeut visar att du är seriös och bara erbjuder det du är utbildad för Mentorskap och vidareutbildningar kan vara bra sätt att utvidga ditt nätverk. Du kan t ex ta kontakt med Almi för rådfrågning Marknadsföring och reklam Marknadsföring är en viktig del av vår verksamhet. Här är det viktigt att du funderar på hur du vill förmedla dina varor och tjänster. Här är det oftast din ekonomi som avgör vad du satsar på men det är också viktigt att du tänker ut vilken strategi du vill ha. Syftet med marknadsföring är att förmedla vad du erbjuder för att i slutändan kunna tjäna pengar på det du gör Vad är det du vill förmedla? Har du någon inriktning? Vilka metoder ska du använda? lokaltidning,, utskick, relationer, Radio, affischer, sociala medier Föredrag, kundkvällar och demonstrationer? Är du bekväm med att tala inför en grupp Välj strategi!!

3 Försäkringar Vilken typ av försäkringar behöver du? Ansvarsförsäkring. Försäkringsbolag, Kroppsterapeuterna e dyl Sakförsäkring Sociala avgifter, arbetsgivaravgifter Budgetarbete och administration Du bör känna till följande begrepp: Resultaträkning - Resultaträkningen innehåller konton som visar vad du har för intäkter och kostnader i rörelsen. Intäktskonton och kostnadskonton kallas med en gemensam beteckning för resultatkonton eftersom det är från dessa man utläser resultatet. Handkassa det samma som kontantkassa. Kalkylblad - Kalkylprogram grundar sig på principen att omfattande beräkningar är lättare att överblicka om de är uppställda i tabellform. Dessa tabeller kallas kalkylblad. Budget - En budget är en prognos över framtida planerade ekonomiska händelser. Genom att göra en budget så sätter man upp mål för hur man tänker spendera sina pengar Kassaflöde - Kassaflödet visar de verkliga in- och utbetalningarna i ett företag för en vald period. I en kassaflödesanalys går det se om det har gått ut mer pengar från företaget än vad som betalats in. Likviditet - Likvida medel, (likvida tillgångar), är direkt tillgängliga tillgångar så som kontanter i företagets kassa, eller pengar som finns på företagets olika konton. Omsättning - Summa rörelseintäkter. Avser nettoförsäljning efter rabatter exklusive mervärdeskatt och eventuella varuskatter. Traditionellt ett av de viktigaste måtten för att mäta ett företags storlek. Bruttoresultat Kallas även för rörelseresultat. Är det första redovisade resultatmåttet i resultaträkningen och består av omsättningen minus rörelsens kostnader. Nettoresultat - Nettoresultatet är hur mycket en person eller enhet tjänar efter vissa typer av tillåtna avdrag görs. Innan dessa avdrag görs det totala beloppet tjänat som ofta kallas bruttolön. Skillnaden mellan brutto och netto kan vara mycket viktigt, särskilt när det gäller saker som beskattning.

4 Nyckeltal Nyckeltal kalla ett tal som visar ett mått eller ett värde och används för att värdera ett företag eller en organisation och dess verksamhet. Lagerkontroll och inventering - Vid en inventering räknas och värderas varje produkt i varulagret. Regelbunden aktievärdering- Mäter värdet av aktieinnehavet i ett aktiebolag. Hur ska du prissätta? När du ska prissätta dina varor och tjänster behöver du bl a ta hänsyn till följande faktorer Tiden. Har du bestämt vad du behöver tjäna/timme så är det oftast det som bidrar mest till din prissättning. Personalkostnader är det som kostar mest i vår verksamhet. Vi syssla, nästan uteslutande med sk. one-to-onetjänster där det går en terapeut på varje gäst. Omkostnader. Vad behöver du för att utföra din behandling? Produkter, bänkpapper, bomull m.m. Vill du vara riktigt noga så räknar du ut vad du ska göra av med/behandling. Kommer du att ha fullbokat? Om du inte räknar med att alltid ha fullbokat så måste du också räkna med att din omsättning ska täcka in sk. luckor Har du tid och möjlighet till merförsäljning? Vilka behandlingar kan du räkna med merförsäljning. Ska du kanske lägga till lite mer tid efter de behandlingarna så att du verkligen hinner rekommendera produkter Vinst. Förmodligen vill du ha lite vinst också. Personalkostnader. Vad vill du ha i lön/timme? Kommer du att ha anställda? Overhead-kostnader. Hyra, el, vatten, städning, tvätt m.m. Duobehandlingar och gruppaktiviteter. Har jag möjlighet att erbjuda det? Här kan jag kanske tjäna lite mer/timme Vilka val har du om du vill starta eget företag? Ensam eller Tillsammans med vän, kollega? Vilka egenskaper krävs utav dig? Professionella egenskaper: Individuella och personliga, erfarenhetsmässiga, utbildningskunskaper

5 Affärs- och företagskunskaper: Regler och lagar för branschen, regler och lagar för företagande, ekonomiska och redovisningskunskaper. Mål och planering. Hur man formulerar ett mål Det kan vara svårt att formulerar bra mål. Ett sätt att göra det är att använda formeln SMART. Det är en förkortning av orden: Specifikt: Målet ska vara konkret och tydligt som möjligt. Mätbarhet ska kunna gå att kontrollera uppfyllelsen och se att man nått målet. Angeläget. Målet måste vara något man verkligen vill uppnå. Realistisktet måste vara möjligt att nå sitt mål. Tidsbestämt: För att ha kontroll över vägen fram till målet behövs en deadline, ett slutdatum när målet ska vara uppfyllt. Mall för målplanering Steg 1 Välj mål (Andligt, Socialt ). Nuläge: Önskat läge Steg 2 och 3 Mitt SMARTA mål är (Formulera det också som om det redan har hänt, inte som en kommande aktivitet): Målet är uppfyllt (datum): Steg 4 Det här kan jag göra för att uppnå mitt mål: För att nå målet kan jag göra följande den närmste tiden: Idag kan jag: Imorgon kan jag: Under veckan kan jag: Inom en månad kan jag: Steg 5 Handlingsplan. Det här ska jag göra för att nå målet: Så här ska jag göra det rent praktiskt: Jag gör det vid dessa tillfällen (Skriver in i min kalender): De här resurserna behöver jag för att kunna göra det: Tid (hur många timmar, dagar): Pengar: Utrustning, saker och övriga resurser: Kunskap och information: Jag får stöd/hjälp/råd av: Steg 6 Det här kan jag göra på en gång:.och det gör jag nu meddelsamma! Steg 7 Jag gör något varje dag, Även om det ibland bara blir något litet eller symbolisk. Exempel på sådant jag gör varje dag för att nå mitt mål är:

6 Steg 8 Sen följer jag regelbundet upp mitt målarbete och kontrollerar mina framsteg. Affärsplan ska skrivas: Varför skriva en affärsplan? Beslutsunderlag för om du ska starta eller inte starta eget. Det hjälper dig att tänka långsiktigt och hålla dig motiverad när det blir lite motigt. Du märker om det verkligen går att tjäna pengar på din idé. Du kommer att stöta på problem som du kan lösa innan du är igång. Den kommer att hjälpa dig att se dina starka och mindre starka sidor och därför veta vad du behöver hjälp med. Affärsplanen är till din hjälp när du ska sälja din idé till banker, myndigheter, investerare, kunder och leverantörer. En bra affärsplan bör innehålla: Affärsidén Beskriv kortfattat om din produkt/tjänst. Vem är kunden och varför ska de köpa av dig? Om dig Här ska du sälja dig själv. Din bakgrund är viktig om någon utomstående ska avgöra vilka möjligheter du har att lyckas med ditt företag. Berätta om dina personliga egenskaper, ditt nätverk, erfarenheter osv. Är ni fler så skriv lite om alla. Denna punkt är självklart främst för att kunna visa eventuella banker, investerare, etc. Produkt/tjänst Här beskriver du lite mer i detalj vad som utmärker din produkt/tjänst. Gör en lista på fördelar. Den är bra när du ska börja sälja. Ska du satsa på kvalité eller lågpris? Hur funkar ev. tillverkning och distribution? Berätta om dina planer framöver och hur din affärsidé kan utvecklas. Ska du vidareutveckla den till andra städer eller rent av utomlands? Kommer du att ha fler produkter och tjänster som kompletterar det du har idag? Marknaden/kunder Hur ser marknaden ut idag? Är den växande och hur ser prisbilden ut? Hur stort område ska du bearbeta? Hur ska du nå kunderna och är de privatpersoner eller företagare? Har du redan klara kunder? Hur ofta och hur mycket köper kunderna och hur betalar de? Så här skriver du en marknadsplan. Konkurrenter Beskriv konkurrenterna. Vilken är deras styrka och deras svagheter? Vad kommer du att göra bättre? Fråga dina vänner och bekanta vad de tycker om dina konkurrenter. Marknadsföring/försäljning Hur ska du synas och hur ska du skaffa kunder? Visitkort trycksaker och logga. Ska du ha en hemsida på Internet? Ska du sälja själv eller göra det via en återförsäljare? Hur mycket ska din produkt/tjänst kosta? Genomtänkta säljkampanjer och tävlingar kan ge bra extra fart på din försäljning Företagsform Aktiebolag, handelsbolag, ekonomisk förening eller enskild firma. Vilken företagsform eller bolagsform passar dig bäst? Skriv det i din affärsplan. Lokal/Utrustning Var ska du driva din verksamhet? Behöver du lager? Vilka behov har du av maskiner och inventarier? Ekonomi/budget Här beskriver du det uppskattade penningflödet, dina intäkter och kostnader. Den innefattar: o Resultatbudget Uppskattade kostnader och intäkter per årsbasis. o Likviditetsbudget Plan för kassaflödet i ditt företag. o Kapitalberäkning En uppskattning på hur mycket kapital du behöver. Finansiering Ska du finansiera det själv eller ta hjälp av banker och myndigheter? Vilka bidrag kan du få och kanske kan du ansöka om starta eget bidrag? Mål När ska du starta? Vart är du om t.ex. Ett, tre eller tio år? Har du anställda osv.

7 SWOT-Analys (Strength, weaknesses, opportunities, threats) Vilka styrkor, svagheter, möjligheter och hot finns? Skriv ner dessa och skriv även hur du ska lösa svagheter och hot och ta tillvara på styrkor och möjligheter. Hur du börjar med din affärsplan: 1. Mål- När ska affärsplanen vara klar? 2. Definiera för vem och varför du skriver. 3. Samla information. 4. Skriv kort och koncist. 5. Låt den vila några timmar eller dagar när du skrivit ett första utdrag. Det hjälper dig att få nya idéer och tankar. 6. Ta hjälp när det behövs. En affärsplan behöver inte vara en hel bok eller uppsats om exakt hur du ska gå tillväga. Den viktigaste anledningen att skriva en affärsplan är väcka tankar och få ner det på papper. Att göra en marknadsundersökning. Ju mer du vet om kunderna (och de möjliga kunderna) desto lättare kommer du att träffa rätt när du vill tillfredsställa deras behov. Som företagare vill du veta allt om kunderna. Du vill veta vad kunderna saknar, vad du kan bli bättre på och hur du ska göra för att bli bättre på ett sätt som tilltalar kunderna. Det kan du få veta om du gör kundundersökningar. Om du tycker att ditt företag är för litet för att ta reda på vad kunderna tycker så har du fel, allt handlar om i vilken omfattning du gör det. Du behöver ju inte anlita SIFO för att få reda på vad kunderna tycker. Du kan göra det på ett bättre och mer personligt sätt själv och som en positiv bieffekt kommer kunderna att känna att du faktiskt bryr dig om dem. Exempel på vad du vill veta i en marknadsundersökning: Vilka är de främsta anledningar för dina kunder att köpa just från dig? Vilka känslor de har efter att ha varit i kontakt med ditt företag? Vilket/vilka behov som din produkt har tillfredsställt? Vad de lärt sig av att ha kontakter med ditt företag? Vilka möjliga nya produkter/tjänster de kan tänkas köpa? Hur du kan förbättra nuvarande produkter/tjänster för att öka värdet på dem? Vad dina kunder inte gillar med dina nuvarande produkter? Vilka fördelar ger din produkt eller tjänst på riktigt? Hur är din produkt positionerad på marknaden just nu? Använder dina kunder din produkt eller tjänst på ett sätt som du inte vet? Finns det en möjlighet här? SWOT-analysen är en kartläggning av ditt företags styrkor och svagheter och de möjligheter och hot som kommer från omvärlden. SWOT-analysen gör det här jobbet åt dig: 1. Den visar de styrkor och svagheter och hot och möjligheter som kan ha betydelse för ditt företags verksamhet. 2. Den blir ett informations- och diskussionsunderlag som kan delas ut till dina nyckelmedarbetare så att de kan sätta sig in i företagets situation, fundera, dra sina egna slutsatser och komma med förslag. 3. Den kan bli ett fantastiskt bra underlag för dig när du ska formulera ditt företags kommunikationsbudskap. 4. Den hjälper dig att förutse frågor du kan komma att få från journalister och övriga målgrupper.

8 Ditt jobb är helt enkelt att ta öppna ett tomt dokument och börja analysera dina Styrkor, Svagheter, Möjligheter och vilka Hot som finns. Varifrån ska du arbeta? Hemifrån, hyra in dig hos annan företagare eller hyra egen lokal? Företagsform, vilken ska du välja? Det finns tre företagsformer i Sverige som är extra populära. - Enskild firma En enskild firma kan du ha om du som privatperson vill driva ett företag. Du ansvarar ensam för allt som du gör i firmans namn. Ett exempel är om du lånar pengar från en bank för att kunna köpa något till firman. Du är då ensam ansvarig för att de pengarna betalas tillbaka. Det är också du som ska betala skatt på eventuell vinst. - Aktiebolag Ett aktiebolag kan ägas av en eller flera delägare. Aktiebolaget (förkortas AB) är en egen juridisk person och betalar inkomstskatt med 26,3 % på sin vinst. Den som startar ett aktiebolag måste satsa pengar eller egendom (som bolaget har nytta av) i bolaget. Detta kallas aktiekapital, är det egendom så kallas det för apportegendom, och måste vara minst kronor. - Handelsbolag Handelsbolag (HB) är vanligt om två eller flera vill starta ett företag tillsammans. Ett handelsbolag är en egen juridisk person. Det innebär att bolaget kan vara den ena parten i affärer, avtal och liknande. Trots det har ägarna ansvaret för eventuella skulder som bolaget inte har råd att betala. Det är också ägarna som ska betala skatt om företaget går med vinst. Franchise är en affärsmodell där ett varumärke, koncept eller produkt kan användas av (distribueras av) en oberoende näringsidkare mot en avgift till varumärkesägaren. Metoden kan användas inom praktiskt taget varje område av vårt näringsliv där försäljning av varor, tjänster eller service finns. Begreppet franchising står för en förmån från en varumärkesägare till en person eller ett företag att mot en kostnad få använda det här beprövade affärskonceptet för att sälja produkter och tjänster i det aktuella namnet. Vissa normer måste följas för att skydda varumärkets status. Kända franchisekoncept är McDonald's, Pressbyrån, ICA, Polarn & Pyret och Indiska Magasinet. Prissättning är viktigt i alla företag. Hur vi än vrider och vänder styrs prissättningen alltid utifrån den efterfrågan och det utbud som finns. Det betyder dock inte att företagen helt saknar handlingsutrymme - tvärtom. Företaget kan använda sig av olika prisstrategier. Priset på en produkt bestäms av tre faktorer: Kostnaden Utbudet Efterfrågan Ett ex: Kostnaden för att köpa in ett par jeans för en butik är 200kr. Efter pålägg för övriga kostnader bör vi ta ut ett pris på 600kr. Utbudet av liknande jeans är ganska stort på orten så vi sätter priset till 549kr. (priset är dessutom mer psykologiskt). Efterfrågan på dessa jeans är dock lägre än vi trodde så vi måste sälja huvuddelen av jeansen till priset. 499kr.

9 All marknadsföring handlar ju om utmaningen att hitta sina kunder och visa dem varför det är bra för dem att göra affärer med dig. Marknadsföring handlar egentligen om allt från hur du och ditt företag ser ut till hur ni kommunicerar med brev, annonser, på sajten, i verkliga livet och - ja allt som bidrar till att ge den bild du vill ge av företaget, projektet eller produkten. Olika metoder kan vara: annonser, mail, mässor och internet. Att hålla presentationer om sin salong eller sina produkter, så gör du: Du behöver hitta ditt personliga uttryckssätt och skaffa dig kunskap om hur du förbereder och genomför en presentation. Du behöver få ökad kunskap i hur man planerar och genomför en presentation, och att du kan vända din nervositet till en framgångsfaktor. Tänk igenom detta: Innehållet i min presentation: Vad vill jag uppnå med min presentation? Vilken är min målgrupp? Hur hittar jag min röda tråd och skapar en bra mix mellan fakta och upplevelse? Inledning - hur får jag åhörarna att vilja lyssna? Huvudrätten variation på olika sätt för maximal inlärning Avslutning konsten att sätta punkt! Hjälpmedel som krycka eller inspiration Att göra och hantera manus och dokumentation Att anställa personal. Vad bör du tänka på? Anställningsmatematik Hur du avgör om du verkligen behöver anställa Vad kostar egentligen en medarbetare? Vad kostar VAB, sjukfrånvaro, rehabilitering och annat Smarta tips om att välja rätt anställningsform Vem ska du anställa? Hur du lätt avgör vilken slags person du behöver Åtta frågor som visar vad jobbet handlar om Hur du gör en arbetsbeskrivning Hur du genomför anställningsintervjuer Varningar med första intrycket Lär dig genvägarna till anställningsintervjun Hur du får tydliga svar Några ytterligare saker som gör intervjuerna bättre Du hittar rätt personer Hur du matchar kandidat med jobb Hur du bedömer och beslutar rätt Praktisk checklista Du erbjuder jobbet Visa upp ditt företags bästa sidor Hantera lönefrågan i tid Checklista för avslutet Du skriver ett bra avtal Hur du upprättar ett genomtänkt avtal Checklista för anställningsavtal: Hur du undviker att diskriminera Fler tips för att vara på rätt sida om lagen Hälsa och säkerhet på arbetsplatsen. Det finns en mängd lagar du behöver känna till (inte kunna utantill) Arbetstidslagen

10 Från den 1 augusti 2011 kan arbetsgivare låta anställda arbeta extra övertid utan särskilt tillstånd från Arbetsmiljöverket om det finns särskilda skäl för det och situationen inte har gått att lösa på annat rimligt sätt. Arbetstidslagen har regler om hur mycket man får arbeta per dygn, per vecka och per år. Den tar upp jourtid och beredskap, vilka raster och pauser man har rätt till och vad som gäller för nattvila. I arbetsmiljölagen finns dessutom särskilda regler om hur de som är under 18 år får arbeta. Arbetstidslagen gäller, med vissa undantag, allt arbete som utförs i Sverige. Lagen gäller oavsett om det är fråga om ett svenskt eller ett utländskt företag, så länge verksamheten bedrivs här. Arbetsmiljölagen I arbetsmiljölagen finns regler om skyldigheter för arbetsgivare och andra skyddsansvariga om att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet. Det finns också regler om samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare, till exempel regler om skyddsombudens verksamhet. Arbetsmiljön omfattar alla faktorer och förhållanden i arbetet: - tekniska - fysiska - arbetsorganisatoriska - sociala - arbetets innehåll Rapportering av olycksfall. Ha en pärm där du kan rapportera olika typer av olycksfall på arbetsplatsen innehållande: Datum, tid, plats för händelsen, personlig information om den drabbade, beskrivning av fallet. Hälsoskydd. Hygienlokaler Till hygienlokaler räknas bl.a. frisörer, massörer, fotvårdare, akupunktörer, tatuerare och piercare. För att inte kunder ska riskera att bli sjuka eller må dåligt av ett besök behöver verksamheten fungera på ett bra sätt. Det gäller hygienrutiner, städning, ventilation och avfallshantering. När hälsoskyddsinspektörerna från kommunens häsloskyddsenhet kommer på besök ska man kunna visa att allt detta fungerar och att det finns rutiner att följa. Det är förbjudet att utan anmälan driva eller arrangera; 1.verksamheter där allmänheten yrkesmässigt erbjuds hygienisk behandling som innebär risk för blodsmitta genom användning av skalpeller, akupunkturnålar, piercningsverktyg eller andra liknande skärande eller stickande verktyg 2.bassängbad som är upplåtna åt allmänheten eller som annars används av många människor. Anmälan ska vara skriftlig och kan göras på anmälningsblankett. Verksamheten får påbörjas tidigast sex veckor efter det att anmälan gjorts. Kommer anmälan in för sent kan verksamhetsutövaren bli tvungen att betala en s.k. miljösanktionsavgift. Lagen skrivs av socialstyrelsen. Datalagen och personuppgiftslagen. Datainspektionen är en myndighet som genom sin tillsynsverksamhet ska bidra till att behandlingen av personuppgifter inte leder till otillbörliga intrång i enskilda individers personliga integritet. Hela ditt liv registreras uppgifter om dig. I skolan, på banken, på jobbet, när du handlar, när du reser, när du går till doktorn, när du tar en försäkring eller lånar böcker på biblioteket. Registrering och behandling av personuppgifter är på många områden nödvändig för en fungerande verksamhet, men du har rätt till en fredad zon. Det står till och med inskrivet i grundlagen att du ska skyddas mot att din personliga integritet kränks genom att uppgifter om dig databehandlas.

11 Olika begrepp inom företagande: Affärsplan är en mer strukturerad och genomtänkt plan hur en affärsidé eller affärsverksamhet ska genomföras. Det gäller allt från marknadsföring till en mer noggrann kalkyl om verksamhetens intäkter och kostnader. Avskrivning är något som görs på de anläggningstillgångar man köpt in till företaget med s.k. längre livslängd. Avskrivning sker genom att inköpskostnaden delas upp på ett antal perioder, normalt antal räkenskapsår. Det kan ske månadsvis eller mest förekommande årsvis. Det betyder att kostnaden för företaget delas upp under flera perioder/år istället för att kostnaden bokförs direkt vid inköpet. Bokföring är till för att man ska få kontroll på företagets likviditet och resultat. Bokföringen måste ske löpande och i datumordning och innefatta alla företagets affärshändelser. Från bokföringen får man sedan fram företagets resultat för bokslutsåret. En budget är att man på ekonomisk basis gör en kalkyl med likviditetsanalys och handlingsplan för en viss period eller år. Ofta görs även budget för flera år framåt. Planen behandlar intäkter och kostnader och blir balanserad när dessa är lika stora. Dagskassa kallas i regel den totala summan av ett företags kontantförsäljning under en och samma dag. Driftskostnader är i princip alla de löpande kostnaderna i företaget. Kostnader som inte ingår är bl.a. inköp av varor för försäljning. Debet används i den sk. dubbla bokföringen i samband med kredit där summan av alla debetbelopp och kreditbelopp ska bli 0. Detta gäller alla verifikat och bokföringsordrar. Faktura är en räkning från säljaren till köparen och innebär att köparen har fått kredit med viss avtalad tid på inköpta varor eller tjänster. Om ej avtalad tid är gjord eller finns på fakturan gäller i regel 30 dagar. Förlust uppkommer då kostnaderna överstiger intäkterna vilket får till följd att det egna kapitalet minskar. Försäkringar är det många, speciellt nyföretagare, som inte tittar närmare på pga. kostnaden. Många försäkringar är mer eller mindre nödvändiga, så det kan bli ett stort avbräck om något händer. Allt kan hända i det dagliga livet. Därför gäller det att se om sitt försäkringsskydd. Vilka försäkringar du väljer är naturligtvis upp till dig själv, men tänk på att du har ett ansvar både mot dina kunder som mot dig själv och din familj. Visserligen extra kostnader men om det händer så... En hobbyverksamhet är en verksamhet som normalt inte genererar några större vinster och behöver inte anmälas hos Skatteverket. Skulle intäkterna däremot överstiga kr under kalenderåret är man skyldigt att till Skatteverket registrera verksamheten för moms. En intäkt i företaget är den ersättning man får för utfört arbete eller försålda varor. Moms är en skatt som läggs på alla varor och tjänster. Det är alltid slutkonsumenten som betalar denna skatt på produkten/tjänsten. Eftersom det alltid är slutkonsumenten som betalar denna skatt kommer momsen aldrig att ingå in din vinst i verksamheten. Du tar ut momsen från kunden och redovisar/betalar in den till Skatteverket.

12 Momspliktig verksamhet betyder att man driver en verksamhet som är momspliktig och därför ska redovisa momsen till Skatteverket. Om man har en hobbyverksamhet är även denna momspliktig när man kommer över kr i omsättning under ett kalenderår. Omsättningen är företagets totala försäljning av varor och tjänster under en viss period, vanligtvis under ett räkenskapsår. Omsättningen räknas ut efter avdrag av ev. rabatter och moms. Kassaflöde är ett företags inbetalningar och utbetalningar under en tidsperiod, gemensamt kallade betalningsströmmar. Kassaflödesanalys görs i årsredovisning och visar förändringen i likvida medel under en period, vanligen ett år. Börsnoterade företag lämnar en kassaflödesanalys kvartalsvis vanligen i förkortad version. När kassaflödet växer: Exempelvis genom att ta lån (då ökar ju likvida medel) När kassaflödet minskar: Exempelvis genom att ett företag betalar av ett lån (då sjunker ju likvida medel) Likvida medel betyder alla tillgångar man omgående kan omsätta i kontanter. Som t.ex. kassan, bankkonto, plusgirokonto. Ofta räknar man även in kundfordringar om dessa kan säljas vidare till andra bolag, trots att dessa inte omgående kan omsättas i kontanter. Lager kan bestå av råvaror, halvfabrikat och färdiga varor till försäljning. Inventering sker normalt för mindre företag vid bokslutet. För större företag finns ofta aktuellt lager i databas, som uppdateras vid varje inköp och försäljning. Provision är en ersättning som oftast räknas i procent på ett försäljningsbelopp. Resultatet får man fram genom att ta företagets intäkter och dra ifrån kostnader. Revision är den granskning en revisor gör av ett bolags inlämnade handlingar för räkenskapsåret. Revisorn gör slumpmässiga kontroller av siffror i bokföringen samt ser efter om styrelsen handlat efter god sed. Revisorn gör sedan ett uttalande om styrelsen kan beviljas ansvarsfrihet. Alla aktiebolag ska upprätta en årsredovisning för varje räkenskapsår. Årsredovisningen ska visas och tas upp på bolagsstämman tillsammans med revisionsberättelsen för godkännande av stämman. När räkenskapsåret är slut ska den löpande bokföringen avslutas i det som kallas årsbokslut. Här får man fram resultat- och balansräkning, verifikatlista och huvudbok.

ABC Ekonomiska termer

ABC Ekonomiska termer Ekonomiska begrepp I den ekonomiska redovisningen finns det ett antal termer som är viktiga att känna till som egen företagare. Drivhuset hjälper dig att reda ut begreppen på de allra vanligaste och beskriver

Läs mer

Skatter och bokföring Starta-Eget-Kurs SU Innovation 10 april 2013

Skatter och bokföring Starta-Eget-Kurs SU Innovation 10 april 2013 Skatter och bokföring Starta-Eget-Kurs SU Innovation 10 april 2013 Om Kyllenius Kyllenius hjälper företag att få en Effektiv ekonomi Vi hjälper våra kunder med löpande bokföring, deklarationer, löner och

Läs mer

AFFÄRSPLAN. En ungdomssatsning av NyföretagarCentrum för dig som är 18 35 år. Från idé till Eget Företag. Vi hjälper dig på vägen.

AFFÄRSPLAN. En ungdomssatsning av NyföretagarCentrum för dig som är 18 35 år. Från idé till Eget Företag. Vi hjälper dig på vägen. AFFÄRSPLAN En ungdomssatsning av NyföretagarCentrum för dig som är 18 35 år. Från idé till Eget Företag. Vi hjälper dig på vägen. INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Jag/vi och idén 2 Företagsägare och affärsidé 3

Läs mer

Startkapital med finansiering, likviditetsbudget och resultatbudget

Startkapital med finansiering, likviditetsbudget och resultatbudget EKONOMI Startkapital med finansiering, likviditetsbudget och resultatbudget Att göra en budget kan kännas som en ren gissningslek. Det är dock väldigt viktigt att tänka igenom den ekonomiskadelen i sitt

Läs mer

Blanketterna är framställda i Excel med formler för snabbare beräkningar. Ladda ner mallarna till datorn först innan du gör beräkningarna.

Blanketterna är framställda i Excel med formler för snabbare beräkningar. Ladda ner mallarna till datorn först innan du gör beräkningarna. Anvisningar till budgetmallar. Blanketterna är framställda i Excel med formler för snabbare beräkningar. Ladda ner mallarna till datorn först innan du gör beräkningarna. 1. Startkapitalbudget. En startkapitalbudget

Läs mer

Aktiebolagstjänst. Leif Malmborg. Aktiebolagstjänst www.ab.se leif@ab.se

Aktiebolagstjänst. Leif Malmborg. Aktiebolagstjänst www.ab.se leif@ab.se Leif Malmborg Aktiebolagstjänst www.ab.se leif@ab.se 1 Leif Malmborg Rådgivare Nyföretagarcentrum Personlig rådgivning, vanligtvis måndagskvällar ojämna veckor Allmän rådgivning Val av företagsform Ekonomi

Läs mer

VISMA EGET AKTIEBOLAG --- version för inkomståret 2011

VISMA EGET AKTIEBOLAG --- version för inkomståret 2011 VISMA EGET AKTIEBOLAG --- version för inkomståret 2011 Visma Eget Aktiebolag passar särskilt bra för dig som vill klara hela det mindre bolagets administration på egen hand när revisorstvånget försvann

Läs mer

Affärsplan för Starta eget

Affärsplan för Starta eget Affärsplan för Starta eget Innan du skickar in affärsplanen måste du vara registrerad i Trygghetsfonden, det vill säga anmäld av din arbetsgivare och din registrering/enskilda ansökan vara insänd till

Läs mer

Del 1 Praktikfall. Sven Tullgren och Studentlitteratur Praktikfall 1 5

Del 1 Praktikfall. Sven Tullgren och Studentlitteratur Praktikfall 1 5 1 Del 1 Praktikfall I denna första del av arbetsboken ska du arbeta med redovisning i olika företag. Det finns fem praktikfall av olika omfattning som du kan arbeta med. I det första får du lite tips och

Läs mer

Att starta företag. Innan du startar. Affärsidé 2011-09-07. Idé Pepp Talang. Vad? Varför? Hur?

Att starta företag. Innan du startar. Affärsidé 2011-09-07. Idé Pepp Talang. Vad? Varför? Hur? Att starta företag Idé Pepp Talang Innan du startar Vad? Varför? Hur? Affärsidé Enkel och kort Fördel om den är ny Behöver utvecklas med tiden Exempel på affärsidé: Att med ansvar och bästa service sälja

Läs mer

Stockholms NyföretagarCentrum. Stockholms NyföretagarCentrum är stängt mellan 23/12 och 9/1 Kostnadsfria seminarier Kurser

Stockholms NyföretagarCentrum. Stockholms NyföretagarCentrum är stängt mellan 23/12 och 9/1 Kostnadsfria seminarier Kurser Nyhetsbrev från Stockholms NyföretagarCentrum Nyhetsbrev Vecka 51 December 2010 till V2 Januari 2011 Stockholms NyföretagarCentrum är stängt mellan 23/12 och 9/1 Kostnadsfria seminarier Kurser Kostnadsfria

Läs mer

Företagets bokslut Daniel Nordström

Företagets bokslut Daniel Nordström Företagets bokslut Daniel Nordström Presentationens innehåll Begrepp Bokslut Tre typer av bokslut Vem skall göra ett bokslut? Förenklat bokslut Manuell bokföring och bokslut Justeringar vid företagets

Läs mer

Sveriges största aktör inom nyföretagarrådgivning!

Sveriges största aktör inom nyföretagarrådgivning! Sveriges största aktör inom nyföretagarrådgivning! STIFTELSEN Genomförde 9 343 rådgivningar under 2010 Medverkar till att 2 000 företag startar per år 11 000 klienter i vår databas 65 rådgivare 10 anställda

Läs mer

Tentamen i Fö1001, Företagsekonomi A, 30hp

Tentamen i Fö1001, Företagsekonomi A, 30hp Tentamenskod: Tentamen i Fö1001, Företagsekonomi A, 30hp Delkurs: Externredovisning och räkenskapsanalys, 6 hp. Provkod:0530 Datum: 2013-11-07 Antal timmar: 14:15-19:15 Ansvarig lärare: Per Forsberg, Mats

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. UF-företagande FÖRETAGSNAMN:

ÅRSREDOVISNING. UF-företagande FÖRETAGSNAMN: Verksamhetsår: UF-företagets registrerings nr: VD:ns namn: Adress: Ort & Län: ÅRSREDOVISNING UF-företagande FÖRETAGSNAMN: UF Årsredovisningen ska laddas upp på www.ungforetagsamhet.se under perioden 1

Läs mer

Tentamen i Fö1001, Företagsekonomi A, 30hp

Tentamen i Fö1001, Företagsekonomi A, 30hp Tentamenskod: Tentamen i Fö1001, Företagsekonomi A, 30hp Delkurs: Externredovisning och räkenskapsanalys, 6 hp. Provkod:0530 Datum: 2014-03-27 Antal timmar: 5 Ansvarig lärare: Karin Seger 0761-88 88 45,

Läs mer

AFFÄRSPLAN. Namn. Företag. Adress. Telefon. E-post. Hemsida. Affärsplan. Sara Isaksson Pär Olofsson 2010.08.24

AFFÄRSPLAN. Namn. Företag. Adress. Telefon. E-post. Hemsida. Affärsplan. Sara Isaksson Pär Olofsson 2010.08.24 Namn Företag AFFÄRSPLAN Adress Telefon E-post Hemsida Affärsplan 2010.08.24 1 Sara Isaksson Pär Olofsson Innehåll AFFÄRSIDÉ 3 VISION, MÅL OCH STRATEGI 5 VERKSAMHET 7 KUND 8 KONKURRENTER 9 MARKNADSFÖRING

Läs mer

Affärsplan tips och råd till UF-företag och lärare 2013-14

Affärsplan tips och råd till UF-företag och lärare 2013-14 Affärsplan tips och råd till UF-företag och lärare 2013-14 Vad är en affärsplan? Affärsplanen är en beskrivning över vad ni ska göra i ert UF-företag under hela UF-året, dvs från starten fram till avvecklingen.

Läs mer

Grundläggande företagsekonomi 4p

Grundläggande företagsekonomi 4p Grundläggande företagsekonomi 4p Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: TE02 11FE00 OPUS2 Namn: Personnummer: Tentamensdatum: 2015-04-30 Tid: 09:00 12:00 Hjälpmedel: Årsredovisningslagen och Bokföringslagen

Läs mer

Företagsekonomi grundkurs, FOA134, Ten3, 4 hp

Företagsekonomi grundkurs, FOA134, Ten3, 4 hp Mälardalens högskola Företagsekonomi grundkurs, FOA134, Ten3, 4 hp Fredagen den 4 november 2016 kl. 14:30 18:30 Del 1 Kontaktperson för Del 1 är Yvonne Mattsson. Tentamensvakten har telefonnummer. Telefontid

Läs mer

Skatter och bokföring Starta Eget-Kurs Innovationskontoret SU 27 maj 2014

Skatter och bokföring Starta Eget-Kurs Innovationskontoret SU 27 maj 2014 Skatter och bokföring Starta Eget-Kurs Innovationskontoret SU 27 maj 2014 Om Kyllenius Kyllenius ger er Effektiv ekonomi Kyllenius hanterar allt som rör företags ekonomi. Vi hjälper våra kunder med allt

Läs mer

BOLAGSFORMER. Allmänt om bolagsformer

BOLAGSFORMER. Allmänt om bolagsformer Allmänt om bolagsformer Det är viktigt att välja rätt bolagsform, då den ger ramarna för verksamheten. Innan det är dags att slutgiltigt bestämma sig för vilken bolagsform man skall välja, är det bra att

Läs mer

Att välja företagsform

Att välja företagsform Att välja företagsform Ett kortseminarium för den som står i begrepp att starta eget Presenterat av Stockholms NyföretagarCentrum och Aktiebolagstjänst 1 Leif Malmborg leif@ab.se www.ab.se 2 Aktiebolagstjänsts

Läs mer

ATT STARTA FÖRETAG Vad ska du bli när du blir stor?

ATT STARTA FÖRETAG Vad ska du bli när du blir stor? Vad ska du bli när du blir stor? Svaret blir förmodligen olika beroende på vem som frågar. Men säkert är att CSN- blanketternas och tentornas tid är den period i livet då du bestämmer hur resten skall

Läs mer

Stockholms NyföretagarCentrum December 2008 Vecka 49

Stockholms NyföretagarCentrum December 2008 Vecka 49 Nyhetsbrev från Stockholms NyföretagarCentrum December 2008 Vecka 49 Kostnadsfria seminarier under månaden Minikurser Tullverket informerar Björn Lundén Information: Soloföretag Nutek: Inspiration - hur

Läs mer

Övningsuppgifter till Bokföring Björn Lundén och Anette Broberg 18:e upplagan

Övningsuppgifter till Bokföring Björn Lundén och Anette Broberg 18:e upplagan Övningsuppgifter till Bokföring av Björn Lundén och Anette Broberg 18:e upplagan Björn Lundén Information AB Box 84 820 64 Näsviken Tel:0650-541400 Fax: 0650-541401 info@blinfo.se www.blinfo.se Del 1

Läs mer

Testa och utveckla din företagsidé

Testa och utveckla din företagsidé Testa och utveckla din företagsidé TESTA OCH UTVECKLA DIN FÖRETAGSIDÉ Ännu har du inte bestämt dig för att starta, men du har en tydlig bild av vilken verksamhet du skulle ha i ditt företag om det blev

Läs mer

LE3 REDOVISNING & BOKFÖRING

LE3 REDOVISNING & BOKFÖRING LE3 REDOVISNING & BOKFÖRING FÖRE UPPGIFTER... 2 3.1 KOKOKADAI... 2 3.2 BONGO... 2 3.3 KONTERA... 2 UNDER UPPGIFTER... 3 3.4 SPANNARPS ALUMINIUM... 3 3.5 GIOVANNI SVENSSON... 3 3.6 ISGÄRDE... 3 3.7 SMYCKESKRINET...

Läs mer

Grundläggande företagsekonomi 7,5p

Grundläggande företagsekonomi 7,5p Grundläggande företagsekonomi 7,5p Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: TE02 11FE00 OPUS2 Namn: Personnummer: Tentamensdatum: 2012-08-15 Tid: 09:00 12:00 Hjälpmedel: Årsredovisningslagen och Bokföringslagen

Läs mer

c) Hur stort blir det bokförda värdet år 2010 efter att det årets avskrivningar är gjorda?

c) Hur stort blir det bokförda värdet år 2010 efter att det årets avskrivningar är gjorda? Bo Ekdahl Hörby Lärcenter Prov Redovisning, Namn: Uppgift 1 (4 p) Ett företag köpte en kopieringsmaskin för 120 000 kr år 2008. Man bedömer att den har en ekonomisk livslängd på 6 år. Man betalar hälften

Läs mer

Omtentamen i [Fö1001, Företagsekonomi A, 30hp]

Omtentamen i [Fö1001, Företagsekonomi A, 30hp] Tentamenskod: Omtentamen i [Fö1001, Företagsekonomi A, 30hp] Delkurs: [Externredovisning och räkenskapsanalys, 6 hp. Provkod:0530] Datum: [2013-12-14] Antal timmar: [14:15-19:15] Ansvarig lärare: [Per

Läs mer

Information från Skatteverket

Information från Skatteverket Information från Skatteverket Informationsträffar och besök Nyföretagarträffar och andra informationsträffar. Företagsbesök Nyföretagarinformationer Starta företag - Riktar sig till personer som funderar

Läs mer

Affärsplan. För Loh Electronics AB

Affärsplan. För Loh Electronics AB Affärsplan För Loh Electronics AB Adressinformation Denna affärsplan har upprättats av: Rolf Loh Telefon: 0703521425 Adress: Skog Skogsängen Mobiltelefon: 0703521425 Personnummer: 4510202312 Epost rolf@lohelectronics.se

Läs mer

Datum för tentamen 2007-11-11

Datum för tentamen 2007-11-11 Skriftligt prov i delkurs Inom kurs eller program Med kurskod Datum för tentamen 2007-11-11 Skrivningsansvarig lärare Affärsredovisning och budgetering 7,5hp Företagsekonomi A redovisning och kalkylering

Läs mer

Affärsplanen. Affärsidé. www.coompanion.se

Affärsplanen. Affärsidé. www.coompanion.se Affärsplanen Kom igång med er verksamhet med en affärsplan! Skriv ned er affärsidé, göra en omvärldsanalys och beskrivning av er marknad på så vis får ni god kunskap i hur ert kooperativ eller ekonomiska

Läs mer

Affärsplan för 2013- - - 2014- -.

Affärsplan för 2013- - - 2014- -. Affärsplan för UF för perioden: 2013- - - 2014- -. Skola: Ort: UF-region: Dalarna Rådgivare: Företag: UF-lärare: Affärsidén (Formulera en affärsidé som svarar på vad ni ska göra, vem ni ska sälja till

Läs mer

Ekonomiska grundbegrepp

Ekonomiska grundbegrepp Nedan skall vi gå igenom olika ekonomiska grundbegrepp som kommer att vara aktuella i samband med resursplanering och budgetering. Dessa grundbegrepp är viktiga att skilja på för att du ska kunna sammanställa

Läs mer

Välkommen till nyföretagarprogrammet Kick Start. Introduktion - ansvar, åtagande, förväntningar

Välkommen till nyföretagarprogrammet Kick Start. Introduktion - ansvar, åtagande, förväntningar Välkommen till nyföretagarprogrammet Kick Start Introduktion - ansvar, åtagande, förväntningar Det här är programmet för dig som vill vända och vrida på din affärsidé för att skriva en affärsplan - planen

Läs mer

Uppgift 2 (2 p) Budgetar kan användas som ekonomiska styrmedel. Ange på vilka sätt man kan styra verksamheten med hjälp av budgetering.

Uppgift 2 (2 p) Budgetar kan användas som ekonomiska styrmedel. Ange på vilka sätt man kan styra verksamheten med hjälp av budgetering. Bo Ekdahl Prov Företagsekonomi B Hörby Lärcenter Planering och budgetering Budgetuppföljning och analys Namn: Uppgift 1 (3 p) I boken skrivs det att planering bör göras med flera olika tidshorisonter.

Läs mer

Nyhetsbrev från. Nyhetsbrev Vecka 24 Juni 2011

Nyhetsbrev från. Nyhetsbrev Vecka 24 Juni 2011 Nyhetsbrev från Stockholms NyföretagarCentrum Nyhetsbrev Vecka 24 Juni 2011 Kostnadsfria seminarier Kurser Hotspot Farsta: Sommarerbjudande! Kostnadsfria seminarier Ett bra sätt att förbereda sig är att

Läs mer

Bokföring på balanskonton. Daniel Nordström

Bokföring på balanskonton. Daniel Nordström Bokföring på balanskonton Daniel Nordström Presentationens innehåll Begrepp Ekonomiska begrepp Tre olika affärshändelser Balanskonton Bokföring av tillgångar Bokföring av skulder och eget kapital Löpande

Läs mer

Förbered dig gärna inför besöket hos NyföretagarCentrum genom att skriva ut och fylla i nedanstående affärsplan! Personnummer:. Adress:..

Förbered dig gärna inför besöket hos NyföretagarCentrum genom att skriva ut och fylla i nedanstående affärsplan! Personnummer:. Adress:.. Affärsplan Förbered dig gärna inför besöket hos NyföretagarCentrum genom att skriva ut och fylla i nedanstående affärsplan! Fyll i det du kan, vi hjälper dig med det övriga. Finns handlingar som har direkt

Läs mer

KOMPANJONSAVTAL. Inledning

KOMPANJONSAVTAL. Inledning Inledning KOMPANJONSAVTAL Ofta ägs och drivs företag av två eller flera personer tillsammans och det är då viktigt att upprätta ett gemensamt kompanjonsavtal som reglerar samarbetet. Kompanjonsavtal är

Läs mer

Enskild firma. Allmänt

Enskild firma. Allmänt Enskild firma 1/4 Allmänt Väljer du att driva företaget som en enskild firma är det viktigt att veta att du själv ansvarar för allt du gör i företagets namn, t.ex. att avtal hålls och skulder betalas.

Läs mer

Bokföring med BAS-kontoplan i litet företag eller förening

Bokföring med BAS-kontoplan i litet företag eller förening Bokföring med BAS-kontoplan i litet företag eller förening Christer Svensson 2011-2012 Att lära sig bokföra är mycket mycket lätt men... du har väl hört historien om läraren som sa: Ni tror kanske att

Läs mer

i. Beskrivning av varan/tjänsten Identifiera och definiera målgruppen Kartlägg och beskriv hur marknaden för din produkt ser ut

i. Beskrivning av varan/tjänsten Identifiera och definiera målgruppen Kartlägg och beskriv hur marknaden för din produkt ser ut 1 (5) Checklista Starta Bolag Steg 1. Du har en idé Den här checklistan är tänkt att hjälpa dig som har en affärsidé och vill starta ett företag eller redan bedriver någon verksamhet under till exempel

Läs mer

Redovisning för fastighetsmäklare 7,5 hp

Redovisning för fastighetsmäklare 7,5 hp Redovisning för fastighetsmäklare 7,5 hp Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: Ten SRE011, URE011 FM1 Namn: Personnummer: Tentamensdatum: 2012-10-15 Tid: 09.00-13.00 Hjälpmedel: Lagtexter (t ex Årsredovisningslagen

Läs mer

Årsredovisning 2010 HSB Bostadsrättsförening Kornet i Göteborg produkt Miljövänlig

Årsredovisning 2010 HSB Bostadsrättsförening Kornet i Göteborg produkt Miljövänlig Årsredovisning 2010 HSB Bostadsrättsförening Kornet i Göteborg Förklaringar Förvaltningsberättelse: Texten i årsredovisningen, där styrelsen berättar om verksamheten, kallas förvaltningsberättelse. Förvaltningsberättelsen

Läs mer

Årsredovisning 2010 / 2011 HSB Täppan Göteborg

Årsredovisning 2010 / 2011 HSB Täppan Göteborg Årsredovisning 2010 / 2011 HSB Täppan Göteborg Förklaringar Förvaltningsberättelse: Texten i årsredovisningen, där styrelsen berättar om verksamheten, kallas förvaltningsberättelse. Förvaltningsberättelsen

Läs mer

Coompanions affärsplan

Coompanions affärsplan Coompanions affärsplan Innehållsförteckning affärsplan: 1 Vår idé Affärsidé 2 Vi som företagare Kontaktinfo Medlemmar och kompetenser Medlemmarnas kontaktuppgifter Styrelse Värdegrund Rådgivare/Nätverk

Läs mer

BOKFÖRING PÅ 10 MINUTER

BOKFÖRING PÅ 10 MINUTER BOKFÖRING PÅ 10 MINUTER En snabbguide till grunderna i bokföring ATT BOKFÖRA Att bokföra handlar om att visa hur pengar rör sig i ett företag, det vill säga ekonomisk aktivitet. I slutet av ett år, ett

Läs mer

Skatteverket Anette Jaldell

Skatteverket Anette Jaldell Skatteverket Anette Jaldell Deklarera Enskild Näringsverksamhet 1 Förenklat årsbokslut NE-blanketten 2 Enskild firma Ansvarar själv för företagets skulder Ska registreras hos Skatteverket (även hos Bolagsverket

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 Reglerna innehåller grundläggande krav på arbetsmiljöarbetet Reglerna utvecklar och preciserar hur arbetsgivaren ska gå tillväga för att uppfylla sitt arbetsmiljöansvar

Läs mer

» Industriell ekonomi

» Industriell ekonomi » Industriell ekonomi FÖ4 Företagandet Norrköping 2013-01-21 Magnus Moberg Magnus Moberg 1 » Välkommen» Syfte och tidsplan» Annat material FÖ4 Företagandet http://www.skatteverket.se/foretagorganisationer/blanketterbroschyrer/broschyrer/info/462.4.39f16f103821c58f680007865.html»

Läs mer

Tentamen Företagsekonomi B Externredovisning & Räkenskapsanalys 7,5 hp. Datum: Skrivtid: 3 timmar

Tentamen Företagsekonomi B Externredovisning & Räkenskapsanalys 7,5 hp. Datum: Skrivtid: 3 timmar MITTUNIVERSITETET Institutionen för samhällsvetenskap Företagsekonomiska ämnesenheten i Sundsvall Carl-Michael Unger Tentamen Företagsekonomi B Externredovisning & Räkenskapsanalys 7,5 hp Datum: 2011-05-06

Läs mer

Datum för tentamen 2007-03-25 Skrivningsansvarig lärare Carina Åresved-Gustavsson

Datum för tentamen 2007-03-25 Skrivningsansvarig lärare Carina Åresved-Gustavsson Skriftligt prov i delkurs Affärsredovisning och budgetering 5p Inom kurs eller program Företagsekonomi 1-10p inr. ekonomistyrning (distans) Med kurskod FEK106 Datum för tentamen 2007-03-25 Skrivningsansvarig

Läs mer

Företagets löpande bokföring. Daniel Nordström

Företagets löpande bokföring. Daniel Nordström Företagets löpande bokföring Daniel Nordström Presentationens innehåll Begrepp Vem sköter bokföringen? Bokföringslagen Kontering före registrering Praktiskt bokföringsarbete Verifikationer Kontering vid

Läs mer

4. Ett företag har vid årets början respektive slut nedanstående tillgångar, skulder och eget kapital:

4. Ett företag har vid årets början respektive slut nedanstående tillgångar, skulder och eget kapital: 2p 1. Ett företag köper i början av 2008 en maskin för 100 000 kr. Man beräknar att den ska kunna användas under 5 år och att restvärdet då är noll. a. Hur stor är företagets utgift 2008? Svar: 100 000

Läs mer

TPYT02 Produktionsekonomi och kvalitet

TPYT02 Produktionsekonomi och kvalitet TPYT02 Produktionsekonomi och kvalitet Lektion 1 Introduktion, Företaget i samhället, Årsredovisning Martin Kylinger Institutionen för Ekonomisk och Industriell utveckling Avdelningen för produktionsekonomi

Läs mer

Spelregler för. hästföretagare - beskattning

Spelregler för. hästföretagare - beskattning Spelregler för hästföretagare - beskattning Spelregler för hästföretagare - beskattning Hästintresset ökar i Sverige. Det tycker vi är jätteroligt, samtidigt får vi fler och fler frågor från hästföretagare

Läs mer

MALL FÖR AF F Ä R S P L A N FÖR START AV NÄRINGSVERKSAMHET. Personnummer: (10 siffror) Service Vård och Administration Teknik Integration Bryggan

MALL FÖR AF F Ä R S P L A N FÖR START AV NÄRINGSVERKSAMHET. Personnummer: (10 siffror) Service Vård och Administration Teknik Integration Bryggan MALL FÖR AF F Ä R S P L A N FÖR START AV NÄRINGSVERKSAMHET Namn: Personnummer: (10 siffror) Inskriven på AF kontor: (Välj ett alternativ) Service Vård och Administration Teknik Integration Bryggan *Detta

Läs mer

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Byggproduktion

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Byggproduktion Årsredovisning Resultat och Balansräkning Bokföring eller Redovisning Bokföring Notera affärshändelser på olika konton. Sker löpande under bokföringsåret Redovisning Sammanställning, och värdering av företagets

Läs mer

Affärsplanen ditt sätt att planera företagsstarten

Affärsplanen ditt sätt att planera företagsstarten Affärsplanen ditt sätt att planera företagsstarten Affärsplanen ditt sätt att planera företagsstarten Affärsplanen Innehåll Affärsplanen 2 Produkten/tjänsten Marknaden och kunderna Konkurrenterna Strategi

Läs mer

Att göra när du startar aktiebolag

Att göra när du startar aktiebolag Att göra när du startar aktiebolag Förbered inför registrering av aktiebolaget Du kan starta ett aktiebolag ensam eller tillsammans med en eller flera andra personer. Även företag och föreningar kan starta

Läs mer

T E N T A M E N S S K R I V N I N G

T E N T A M E N S S K R I V N I N G Apotekarprogrammet (MAPTY/F2APO), T8 Företagsekonomi för icke-ekonomer FIE840, VT 2010 T E N T A M E N S S K R I V N I N G Torsdag 3 juni 2010, kl 08.00-12.30 Lokal: Universitetets skrivsal, Viktoriagatan

Läs mer

LABORATION 1 - Skapa ett fiktivt medieproducerande företag Medieproduktion och entreprenörskap 7,5 hp

LABORATION 1 - Skapa ett fiktivt medieproducerande företag Medieproduktion och entreprenörskap 7,5 hp LABORATION 1 - Skapa ett fiktivt medieproducerande företag Medieproduktion och entreprenörskap 7,5 hp Målsättning Målet med laborationen är att studenten ska få kännedom om hur det går till att starta

Läs mer

Våga Växa: Start av två nya grupper i höst

Våga Växa: Start av två nya grupper i höst Nyhetsbrev från Stockholms NyföretagarCentrum Nyhetsbrev Vecka 28 Juli till Vecka 32 augusti 2011 Våga Växa: Start av två nya grupper i höst Mentor Eget Företag: Start av ny grupp i höst Kostnadsfria seminarier

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 med ändringar i AFS 2003:4 Reglerna innehåller grundläggande krav på arbetsmiljöarbetet Reglerna utvecklar och preciserar hur arbetsgivaren ska gå tillväga för

Läs mer

Leif Malmborg Aktiebolagstjänst. presenterar Från enskild firma eller handelsbolag till aktiebolag

Leif Malmborg Aktiebolagstjänst. presenterar Från enskild firma eller handelsbolag till aktiebolag Leif Malmborg Aktiebolagstjänst presenterar Från enskild firma eller handelsbolag till aktiebolag Hur får du använda aktiekapitalet Fördelar/nackdelar; enskild firma - handelsbolag - aktiebolag Formalia

Läs mer

Större kassa med effektivare fakturering

Större kassa med effektivare fakturering Större kassa med effektivare fakturering Cash is king. Detta bekanta uttryck är så sant som det är sagt. Kanske inte cash i sin faktiskt fysiska form, men definitivt dess funktion i ett företag. Att företag

Läs mer

Bokslutskommuniké Sleepo AB (publ) (SLEEP) 29 juli 2016 Styrelsen för Sleepo AB

Bokslutskommuniké Sleepo AB (publ) (SLEEP) 29 juli 2016 Styrelsen för Sleepo AB Bokslutskommuniké 2015-06-01 2016-05-31 Sleepo AB (publ) 556857-0146 (SLEEP) 29 juli 2016 Styrelsen för Sleepo AB Sleepo AB är ett e-handelsbolag som säljer möbler och heminredning på nätet med ett uttalat

Läs mer

God Jul och Gott Nytt År

God Jul och Gott Nytt År Nyhetsbrev från Stockholms NyföretagarCentrum December 2008 Vecka 52 Januari 2009 Vecka 3 2008 var återigen ett rekordår! Kostnadsfria seminarier Kurser Minikurser Solskenshistoria Starten av företaget

Läs mer

Redovisat eget kapital i balansräkningen. 2011 Bengt Bengtsson

Redovisat eget kapital i balansräkningen. 2011 Bengt Bengtsson Redovisat eget kapital i balansräkningen 2011 Bengt Bengtsson Redovisat eget kapital i balansräkningen Företagets skuld till ägaren Skillnaden mellan företagets tillgångar och skulder brukar benämnas företagets

Läs mer

Delårsrapport kvartal 3 2009

Delårsrapport kvartal 3 2009 H1 COMMUNICATION AB (publ) Delårsrapport kvartal 3 2009 1 H1 Communication delårsrapport tredje kvartalet 2009 Omsättningen ökade 68,8% Netto omsättningen uppgick till 12,2 MSEK vilket var en ökning med

Läs mer

Analys av den periodiserade redovisningen nyckeltal / relationstal. 2011 Bengt Bengtsson

Analys av den periodiserade redovisningen nyckeltal / relationstal. 2011 Bengt Bengtsson Analys av den periodiserade redovisningen nyckeltal / relationstal 2011 Bengt Bengtsson Analys av den periodiserade redovisningen Nyckeltal/relationstal Kassaflödesanalys är ett exempel på räkenskapsanalys.

Läs mer

Affärsplan. Företaget. Verksamhet. Affärsplanen färdigställd datum. Företagsnamn. Adress. Besöksadress. E-post. Företagsform.

Affärsplan. Företaget. Verksamhet. Affärsplanen färdigställd datum. Företagsnamn. Adress. Besöksadress. E-post. Företagsform. Affärsplan Affärsplanen färdigställd datum Företaget Företagsnamn Adress Postnr Ort Besöksadress Telefon Organisationsnr E-post Kontaktperson Tel kontaktperson Företagsform Webbsida Bankförbindelse och

Läs mer

tentaplugg.nu av studenter för studenter

tentaplugg.nu av studenter för studenter tentaplugg.nu av studenter för studenter Kurskod Kursnamn R0007N Företagsanalys Datum Material Kursexaminator Betygsgränser Tentamenspoäng Övrig kommentar Uppladdad av Beatrice Beskriva processen med att

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Tentamen i företagsekonomi för diverse program den 16 oktober 2015.

Tentamen i företagsekonomi för diverse program den 16 oktober 2015. Tentamen i företagsekonomi för diverse program den 16 oktober 2015. Hjälpmedel: Kalkylator Instruktioner: 1. Dina svar lämnas på svarsblanketten som finns sist i skrivningen. Kladdar får (och bör) lämnas

Läs mer

Reflektioner från föregående vecka

Reflektioner från föregående vecka Reflektioner från föregående vecka Investeringsbedömning (forts) Resultat- och balansräkning Finansieringsanalys av ett bostadsköp Jämförelse mellan bostadsrätt och villa Boendekostnadskalkyl Hur ska köpet

Läs mer

Liber AB. b Upprätta likviditetsbudget för 20x1. Utdrag ur Thomasson/Den nya affärsredovisningen 13 uppl. 2014. Spridning förbjuden.

Liber AB. b Upprätta likviditetsbudget för 20x1. Utdrag ur Thomasson/Den nya affärsredovisningen 13 uppl. 2014. Spridning förbjuden. 6 KAPITEL 2 b Upprätta likviditetsbudget för 20x1. Ingående likvida medel 0 Inbetalningar Ägarinsättning 100 Banklån 200 Försäljning 650 +950 Utbetalning Inköp av maskiner 240 Inköp av råmaterial 250 Div

Läs mer

Produktionsekonomi och kvalitet

Produktionsekonomi och kvalitet TPYT02 Produktionsekonomi och kvalitet Föreläsning 1 Introduktion, Företaget i samhället, Grundläggande begrepp Martin Kylinger Institutionen för Ekonomisk och Industriell utveckling Avdelningen för produktionsekonomi

Läs mer

Utvecklat för de nya bokföringsreglerna Tre funktioner som förenklar Löpande rutiner Årsrutiner deklarationen förenklade årsbokslutet

Utvecklat för de nya bokföringsreglerna Tre funktioner som förenklar Löpande rutiner Årsrutiner deklarationen förenklade årsbokslutet Utvecklat för de nya bokföringsreglerna Sedan några år gäller nya och enklare regler för bokföring i enskilda firmor. Samtidigt med förenklingarna infördes ett krav på att alla firmor måste göra ett riktigt

Läs mer

Kostnadsfria seminarier under månaden

Kostnadsfria seminarier under månaden Nyhetsbrev från Stockholms NyföretagarCentrum November 2008 Vecka 48 Kostnadsfria seminarier under månaden Minikurser: - Att utveckla en hemsida - Sökmotoroptimering - Tips på hur du får massor av nya

Läs mer

Rivstart - STARTA EGET

Rivstart - STARTA EGET Rivstart - STARTA EGET Rivstart är en av Sveriges absolut populäraste böcker om att starta eget med över 36 000 läsare (januari 2010). Det här är den enda ständigt aktuella och alltid uppdaterade Starta

Läs mer

VISION AFFÄRSIDÈ STRATEGIER & ÖVERGRIPANDE MÅL FOKUSOMRÅDEN

VISION AFFÄRSIDÈ STRATEGIER & ÖVERGRIPANDE MÅL FOKUSOMRÅDEN Frågeställningar Detta material är tänkt att finnas som ett hjälpmedel eller stöd kring vilka frågeställningar som kan vara relevanta att ta upp inom olika områden som berör ett företag. VISION AFFÄRSIDÈ

Läs mer

Grundläggande företagsekonomi 4p

Grundläggande företagsekonomi 4p Grundläggande företagsekonomi 4p Provmoment: TE02 Ladokkod: 11FE00 Tentamen ges för: OPUS2 startår 2016 Kod: Tentamensdatum: 2017-04-28 Tid: 09:00 12:00 Hjälpmedel: Årsredovisningslagen och Bokföringslagen

Läs mer

Företag eftersträvar att ha unika strategier tex till sina kunder. Uppge och förklara de två vanligaste typstrategierna som tas upp i FE100.

Företag eftersträvar att ha unika strategier tex till sina kunder. Uppge och förklara de två vanligaste typstrategierna som tas upp i FE100. Uppgift/Fråga: 1 121101 BEDÖMNINGSMALL a) Fyll i perspektiven på rätt plats i bilden: (6p) Whi sid 9- b) Beskriv kort Whittingtons Klassiska och Evolutionistiska perspektiv. Whi sid 18- ORG Uppgift/Fråga:

Läs mer

Årsredovisning. Röda Korset Storsjökretsen 893203-4880

Årsredovisning. Röda Korset Storsjökretsen 893203-4880 1(8) Årsredovisning Röda Korset Storsjökretsen Styrelsen för Röda Korset Storsjökretsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 2014-01-01 -. Om inte annat särskilt

Läs mer

All rådgivning på ett ställe. Spelregler för hästföretagare. Beskattning

All rådgivning på ett ställe. Spelregler för hästföretagare. Beskattning All rådgivning på ett ställe Spelregler för hästföretagare Beskattning Spelregler för hästföretagare Beskattning Hästintresset ökar i Sverige. Det tycker vi är jätteroligt, samtidigt får vi fler och fler

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB ÅRSREDOVISNING 2010 för Effnet AB Årsredovisning omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Tilläggsupplysningar 5 Effnet AB Årsredovisning 2010 Sida 2 / 7 Styrelsen och

Läs mer

Smakstart i företaget!

Smakstart i företaget! Medlemsavgift i 3 månader Ev a-kasseavgift tillkommer. Läs mer på unionen.se/egenforetagare 50% Dessutom resten av första året om du nyligen har eller funderar på att starta eget. Smakstart i företaget!

Läs mer

REDOVISNINGENS GRUNDER

REDOVISNINGENS GRUNDER REDOVISNINGENS GRUNDER Tid: 3 h Bokföring Texten får medtas 28.08.2006 Hjälpmedel: Kalkylator ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

Information från Skatteverket 2014-05-10

Information från Skatteverket 2014-05-10 Information från Skatteverket 2014-05-10 Vår vision är ett samhälle där alla vill göra rätt för sig Med vänlig hälsning Skatteverket Starta företag? Hjälp att komma igång och att komma vidare! Efter kontakt

Läs mer

Delårsrapport för Xavitech AB (publ)

Delårsrapport för Xavitech AB (publ) T.+46(0) 611 55 61 00 F.+46(0) 611 78 25 10 E.info@xavitech.com W.xavitech.com Delårsrapport för Xavitech AB (publ) Januari mars Omsättningen minskade med 43 % till 1 190 tkr (2 093 tkr) Orderingången

Läs mer

Delårsrapport Q2 för 2014/2015 2014-10-01 till 2014-12-31

Delårsrapport Q2 för 2014/2015 2014-10-01 till 2014-12-31 Delårsrapport Q2 för 2014/2015 2014-10-01 till 2014-12-31 1 Sammanfattning av delårsrapport (koncernen) Andra kvartalet 2014-10-01 till 2014-12-31 (tkr) Nettoomsättningen uppgick till 6 712 Rörelseresultatet

Läs mer

Bilaga 3; Anvisningar blanketter för ekonomisk rapportering till SvFF

Bilaga 3; Anvisningar blanketter för ekonomisk rapportering till SvFF 1 Bilaga 3; Anvisningar blanketter för ekonomisk rapportering till SvFF Denna beskrivnings syfte är att dels underlätta för föreningarna vid den ekonomiska rapporteringen till Svenska Fotbollförbundet,

Läs mer

Affärsplan en första skiss

Affärsplan en första skiss Affärsplan en första skiss Affärsplanen färdigställd datum Företaget Företagsnamn Adress Postnr Ort Besöksadress Telefon Organisationsnr E-post Kontaktperson Tel kontaktperson Företagsform Webbsida Bankförbindelse

Läs mer

AFFÄRSPLAN UF-företagande

AFFÄRSPLAN UF-företagande Verksamhetsår: Skola: VD:ns namn: Adress: E-post: AFFÄRSPLAN UF-företagande FÖRETAGSNAMN: UF Innehåll 1. ORGANISATION OCH PERSONAL... 3 Förklara vad som ingår i de olika ansvarsområdena... 3 2. NÄTVERK...

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer