Nätverkande Marknadsföring och reklam

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nätverkande Marknadsföring och reklam"

Transkript

1 Affärsmannaskap

2 Vare sig du tänker starta och driva egen verksamhet eller satsar på en anställning så behöver du ha kunskap om affärsmässighet och gästerrelationer. Det här är ett komplement till övriga kompendier där vi behandlat följande områden: Gästbemötande hur vi ser ut och välkomnar våra gäster, hur välkomnande våra lokaler är. Hygien både när det gäller dig själv, de verktyg du hanterar m.m. Kunskap om produkter och de tjänster du erbjuder Första hjälpen Systematiskt arbetsmiljöarbete - SAM Nätverkande Att bygga upp ett nätverk är otroligt viktigt oavsett i vilken bransch man arbetar. Kanske är det extra viktigt om du tänker driva din egen verksamhet där det många gånger kan bli ensamt. Att ha ett kontaktnät med andra terapeuter att bolla idéer och problem med är väldigt utvecklande Var ödmjuk inför vad du kan och inte kan. Att kunna hänvisa en kund vidare till en annan terapeut visar att du är seriös och bara erbjuder det du är utbildad för Mentorskap och vidareutbildningar kan vara bra sätt att utvidga ditt nätverk. Du kan t ex ta kontakt med Almi för rådfrågning Marknadsföring och reklam Marknadsföring är en viktig del av vår verksamhet. Här är det viktigt att du funderar på hur du vill förmedla dina varor och tjänster. Här är det oftast din ekonomi som avgör vad du satsar på men det är också viktigt att du tänker ut vilken strategi du vill ha. Syftet med marknadsföring är att förmedla vad du erbjuder för att i slutändan kunna tjäna pengar på det du gör Vad är det du vill förmedla? Har du någon inriktning? Vilka metoder ska du använda? lokaltidning,, utskick, relationer, Radio, affischer, sociala medier Föredrag, kundkvällar och demonstrationer? Är du bekväm med att tala inför en grupp Välj strategi!!

3 Försäkringar Vilken typ av försäkringar behöver du? Ansvarsförsäkring. Försäkringsbolag, Kroppsterapeuterna e dyl Sakförsäkring Sociala avgifter, arbetsgivaravgifter Budgetarbete och administration Du bör känna till följande begrepp: Resultaträkning - Resultaträkningen innehåller konton som visar vad du har för intäkter och kostnader i rörelsen. Intäktskonton och kostnadskonton kallas med en gemensam beteckning för resultatkonton eftersom det är från dessa man utläser resultatet. Handkassa det samma som kontantkassa. Kalkylblad - Kalkylprogram grundar sig på principen att omfattande beräkningar är lättare att överblicka om de är uppställda i tabellform. Dessa tabeller kallas kalkylblad. Budget - En budget är en prognos över framtida planerade ekonomiska händelser. Genom att göra en budget så sätter man upp mål för hur man tänker spendera sina pengar Kassaflöde - Kassaflödet visar de verkliga in- och utbetalningarna i ett företag för en vald period. I en kassaflödesanalys går det se om det har gått ut mer pengar från företaget än vad som betalats in. Likviditet - Likvida medel, (likvida tillgångar), är direkt tillgängliga tillgångar så som kontanter i företagets kassa, eller pengar som finns på företagets olika konton. Omsättning - Summa rörelseintäkter. Avser nettoförsäljning efter rabatter exklusive mervärdeskatt och eventuella varuskatter. Traditionellt ett av de viktigaste måtten för att mäta ett företags storlek. Bruttoresultat Kallas även för rörelseresultat. Är det första redovisade resultatmåttet i resultaträkningen och består av omsättningen minus rörelsens kostnader. Nettoresultat - Nettoresultatet är hur mycket en person eller enhet tjänar efter vissa typer av tillåtna avdrag görs. Innan dessa avdrag görs det totala beloppet tjänat som ofta kallas bruttolön. Skillnaden mellan brutto och netto kan vara mycket viktigt, särskilt när det gäller saker som beskattning.

4 Nyckeltal Nyckeltal kalla ett tal som visar ett mått eller ett värde och används för att värdera ett företag eller en organisation och dess verksamhet. Lagerkontroll och inventering - Vid en inventering räknas och värderas varje produkt i varulagret. Regelbunden aktievärdering- Mäter värdet av aktieinnehavet i ett aktiebolag. Hur ska du prissätta? När du ska prissätta dina varor och tjänster behöver du bl a ta hänsyn till följande faktorer Tiden. Har du bestämt vad du behöver tjäna/timme så är det oftast det som bidrar mest till din prissättning. Personalkostnader är det som kostar mest i vår verksamhet. Vi syssla, nästan uteslutande med sk. one-to-onetjänster där det går en terapeut på varje gäst. Omkostnader. Vad behöver du för att utföra din behandling? Produkter, bänkpapper, bomull m.m. Vill du vara riktigt noga så räknar du ut vad du ska göra av med/behandling. Kommer du att ha fullbokat? Om du inte räknar med att alltid ha fullbokat så måste du också räkna med att din omsättning ska täcka in sk. luckor Har du tid och möjlighet till merförsäljning? Vilka behandlingar kan du räkna med merförsäljning. Ska du kanske lägga till lite mer tid efter de behandlingarna så att du verkligen hinner rekommendera produkter Vinst. Förmodligen vill du ha lite vinst också. Personalkostnader. Vad vill du ha i lön/timme? Kommer du att ha anställda? Overhead-kostnader. Hyra, el, vatten, städning, tvätt m.m. Duobehandlingar och gruppaktiviteter. Har jag möjlighet att erbjuda det? Här kan jag kanske tjäna lite mer/timme Vilka val har du om du vill starta eget företag? Ensam eller Tillsammans med vän, kollega? Vilka egenskaper krävs utav dig? Professionella egenskaper: Individuella och personliga, erfarenhetsmässiga, utbildningskunskaper

5 Affärs- och företagskunskaper: Regler och lagar för branschen, regler och lagar för företagande, ekonomiska och redovisningskunskaper. Mål och planering. Hur man formulerar ett mål Det kan vara svårt att formulerar bra mål. Ett sätt att göra det är att använda formeln SMART. Det är en förkortning av orden: Specifikt: Målet ska vara konkret och tydligt som möjligt. Mätbarhet ska kunna gå att kontrollera uppfyllelsen och se att man nått målet. Angeläget. Målet måste vara något man verkligen vill uppnå. Realistisktet måste vara möjligt att nå sitt mål. Tidsbestämt: För att ha kontroll över vägen fram till målet behövs en deadline, ett slutdatum när målet ska vara uppfyllt. Mall för målplanering Steg 1 Välj mål (Andligt, Socialt ). Nuläge: Önskat läge Steg 2 och 3 Mitt SMARTA mål är (Formulera det också som om det redan har hänt, inte som en kommande aktivitet): Målet är uppfyllt (datum): Steg 4 Det här kan jag göra för att uppnå mitt mål: För att nå målet kan jag göra följande den närmste tiden: Idag kan jag: Imorgon kan jag: Under veckan kan jag: Inom en månad kan jag: Steg 5 Handlingsplan. Det här ska jag göra för att nå målet: Så här ska jag göra det rent praktiskt: Jag gör det vid dessa tillfällen (Skriver in i min kalender): De här resurserna behöver jag för att kunna göra det: Tid (hur många timmar, dagar): Pengar: Utrustning, saker och övriga resurser: Kunskap och information: Jag får stöd/hjälp/råd av: Steg 6 Det här kan jag göra på en gång:.och det gör jag nu meddelsamma! Steg 7 Jag gör något varje dag, Även om det ibland bara blir något litet eller symbolisk. Exempel på sådant jag gör varje dag för att nå mitt mål är:

6 Steg 8 Sen följer jag regelbundet upp mitt målarbete och kontrollerar mina framsteg. Affärsplan ska skrivas: Varför skriva en affärsplan? Beslutsunderlag för om du ska starta eller inte starta eget. Det hjälper dig att tänka långsiktigt och hålla dig motiverad när det blir lite motigt. Du märker om det verkligen går att tjäna pengar på din idé. Du kommer att stöta på problem som du kan lösa innan du är igång. Den kommer att hjälpa dig att se dina starka och mindre starka sidor och därför veta vad du behöver hjälp med. Affärsplanen är till din hjälp när du ska sälja din idé till banker, myndigheter, investerare, kunder och leverantörer. En bra affärsplan bör innehålla: Affärsidén Beskriv kortfattat om din produkt/tjänst. Vem är kunden och varför ska de köpa av dig? Om dig Här ska du sälja dig själv. Din bakgrund är viktig om någon utomstående ska avgöra vilka möjligheter du har att lyckas med ditt företag. Berätta om dina personliga egenskaper, ditt nätverk, erfarenheter osv. Är ni fler så skriv lite om alla. Denna punkt är självklart främst för att kunna visa eventuella banker, investerare, etc. Produkt/tjänst Här beskriver du lite mer i detalj vad som utmärker din produkt/tjänst. Gör en lista på fördelar. Den är bra när du ska börja sälja. Ska du satsa på kvalité eller lågpris? Hur funkar ev. tillverkning och distribution? Berätta om dina planer framöver och hur din affärsidé kan utvecklas. Ska du vidareutveckla den till andra städer eller rent av utomlands? Kommer du att ha fler produkter och tjänster som kompletterar det du har idag? Marknaden/kunder Hur ser marknaden ut idag? Är den växande och hur ser prisbilden ut? Hur stort område ska du bearbeta? Hur ska du nå kunderna och är de privatpersoner eller företagare? Har du redan klara kunder? Hur ofta och hur mycket köper kunderna och hur betalar de? Så här skriver du en marknadsplan. Konkurrenter Beskriv konkurrenterna. Vilken är deras styrka och deras svagheter? Vad kommer du att göra bättre? Fråga dina vänner och bekanta vad de tycker om dina konkurrenter. Marknadsföring/försäljning Hur ska du synas och hur ska du skaffa kunder? Visitkort trycksaker och logga. Ska du ha en hemsida på Internet? Ska du sälja själv eller göra det via en återförsäljare? Hur mycket ska din produkt/tjänst kosta? Genomtänkta säljkampanjer och tävlingar kan ge bra extra fart på din försäljning Företagsform Aktiebolag, handelsbolag, ekonomisk förening eller enskild firma. Vilken företagsform eller bolagsform passar dig bäst? Skriv det i din affärsplan. Lokal/Utrustning Var ska du driva din verksamhet? Behöver du lager? Vilka behov har du av maskiner och inventarier? Ekonomi/budget Här beskriver du det uppskattade penningflödet, dina intäkter och kostnader. Den innefattar: o Resultatbudget Uppskattade kostnader och intäkter per årsbasis. o Likviditetsbudget Plan för kassaflödet i ditt företag. o Kapitalberäkning En uppskattning på hur mycket kapital du behöver. Finansiering Ska du finansiera det själv eller ta hjälp av banker och myndigheter? Vilka bidrag kan du få och kanske kan du ansöka om starta eget bidrag? Mål När ska du starta? Vart är du om t.ex. Ett, tre eller tio år? Har du anställda osv.

7 SWOT-Analys (Strength, weaknesses, opportunities, threats) Vilka styrkor, svagheter, möjligheter och hot finns? Skriv ner dessa och skriv även hur du ska lösa svagheter och hot och ta tillvara på styrkor och möjligheter. Hur du börjar med din affärsplan: 1. Mål- När ska affärsplanen vara klar? 2. Definiera för vem och varför du skriver. 3. Samla information. 4. Skriv kort och koncist. 5. Låt den vila några timmar eller dagar när du skrivit ett första utdrag. Det hjälper dig att få nya idéer och tankar. 6. Ta hjälp när det behövs. En affärsplan behöver inte vara en hel bok eller uppsats om exakt hur du ska gå tillväga. Den viktigaste anledningen att skriva en affärsplan är väcka tankar och få ner det på papper. Att göra en marknadsundersökning. Ju mer du vet om kunderna (och de möjliga kunderna) desto lättare kommer du att träffa rätt när du vill tillfredsställa deras behov. Som företagare vill du veta allt om kunderna. Du vill veta vad kunderna saknar, vad du kan bli bättre på och hur du ska göra för att bli bättre på ett sätt som tilltalar kunderna. Det kan du få veta om du gör kundundersökningar. Om du tycker att ditt företag är för litet för att ta reda på vad kunderna tycker så har du fel, allt handlar om i vilken omfattning du gör det. Du behöver ju inte anlita SIFO för att få reda på vad kunderna tycker. Du kan göra det på ett bättre och mer personligt sätt själv och som en positiv bieffekt kommer kunderna att känna att du faktiskt bryr dig om dem. Exempel på vad du vill veta i en marknadsundersökning: Vilka är de främsta anledningar för dina kunder att köpa just från dig? Vilka känslor de har efter att ha varit i kontakt med ditt företag? Vilket/vilka behov som din produkt har tillfredsställt? Vad de lärt sig av att ha kontakter med ditt företag? Vilka möjliga nya produkter/tjänster de kan tänkas köpa? Hur du kan förbättra nuvarande produkter/tjänster för att öka värdet på dem? Vad dina kunder inte gillar med dina nuvarande produkter? Vilka fördelar ger din produkt eller tjänst på riktigt? Hur är din produkt positionerad på marknaden just nu? Använder dina kunder din produkt eller tjänst på ett sätt som du inte vet? Finns det en möjlighet här? SWOT-analysen är en kartläggning av ditt företags styrkor och svagheter och de möjligheter och hot som kommer från omvärlden. SWOT-analysen gör det här jobbet åt dig: 1. Den visar de styrkor och svagheter och hot och möjligheter som kan ha betydelse för ditt företags verksamhet. 2. Den blir ett informations- och diskussionsunderlag som kan delas ut till dina nyckelmedarbetare så att de kan sätta sig in i företagets situation, fundera, dra sina egna slutsatser och komma med förslag. 3. Den kan bli ett fantastiskt bra underlag för dig när du ska formulera ditt företags kommunikationsbudskap. 4. Den hjälper dig att förutse frågor du kan komma att få från journalister och övriga målgrupper.

8 Ditt jobb är helt enkelt att ta öppna ett tomt dokument och börja analysera dina Styrkor, Svagheter, Möjligheter och vilka Hot som finns. Varifrån ska du arbeta? Hemifrån, hyra in dig hos annan företagare eller hyra egen lokal? Företagsform, vilken ska du välja? Det finns tre företagsformer i Sverige som är extra populära. - Enskild firma En enskild firma kan du ha om du som privatperson vill driva ett företag. Du ansvarar ensam för allt som du gör i firmans namn. Ett exempel är om du lånar pengar från en bank för att kunna köpa något till firman. Du är då ensam ansvarig för att de pengarna betalas tillbaka. Det är också du som ska betala skatt på eventuell vinst. - Aktiebolag Ett aktiebolag kan ägas av en eller flera delägare. Aktiebolaget (förkortas AB) är en egen juridisk person och betalar inkomstskatt med 26,3 % på sin vinst. Den som startar ett aktiebolag måste satsa pengar eller egendom (som bolaget har nytta av) i bolaget. Detta kallas aktiekapital, är det egendom så kallas det för apportegendom, och måste vara minst kronor. - Handelsbolag Handelsbolag (HB) är vanligt om två eller flera vill starta ett företag tillsammans. Ett handelsbolag är en egen juridisk person. Det innebär att bolaget kan vara den ena parten i affärer, avtal och liknande. Trots det har ägarna ansvaret för eventuella skulder som bolaget inte har råd att betala. Det är också ägarna som ska betala skatt om företaget går med vinst. Franchise är en affärsmodell där ett varumärke, koncept eller produkt kan användas av (distribueras av) en oberoende näringsidkare mot en avgift till varumärkesägaren. Metoden kan användas inom praktiskt taget varje område av vårt näringsliv där försäljning av varor, tjänster eller service finns. Begreppet franchising står för en förmån från en varumärkesägare till en person eller ett företag att mot en kostnad få använda det här beprövade affärskonceptet för att sälja produkter och tjänster i det aktuella namnet. Vissa normer måste följas för att skydda varumärkets status. Kända franchisekoncept är McDonald's, Pressbyrån, ICA, Polarn & Pyret och Indiska Magasinet. Prissättning är viktigt i alla företag. Hur vi än vrider och vänder styrs prissättningen alltid utifrån den efterfrågan och det utbud som finns. Det betyder dock inte att företagen helt saknar handlingsutrymme - tvärtom. Företaget kan använda sig av olika prisstrategier. Priset på en produkt bestäms av tre faktorer: Kostnaden Utbudet Efterfrågan Ett ex: Kostnaden för att köpa in ett par jeans för en butik är 200kr. Efter pålägg för övriga kostnader bör vi ta ut ett pris på 600kr. Utbudet av liknande jeans är ganska stort på orten så vi sätter priset till 549kr. (priset är dessutom mer psykologiskt). Efterfrågan på dessa jeans är dock lägre än vi trodde så vi måste sälja huvuddelen av jeansen till priset. 499kr.

9 All marknadsföring handlar ju om utmaningen att hitta sina kunder och visa dem varför det är bra för dem att göra affärer med dig. Marknadsföring handlar egentligen om allt från hur du och ditt företag ser ut till hur ni kommunicerar med brev, annonser, på sajten, i verkliga livet och - ja allt som bidrar till att ge den bild du vill ge av företaget, projektet eller produkten. Olika metoder kan vara: annonser, mail, mässor och internet. Att hålla presentationer om sin salong eller sina produkter, så gör du: Du behöver hitta ditt personliga uttryckssätt och skaffa dig kunskap om hur du förbereder och genomför en presentation. Du behöver få ökad kunskap i hur man planerar och genomför en presentation, och att du kan vända din nervositet till en framgångsfaktor. Tänk igenom detta: Innehållet i min presentation: Vad vill jag uppnå med min presentation? Vilken är min målgrupp? Hur hittar jag min röda tråd och skapar en bra mix mellan fakta och upplevelse? Inledning - hur får jag åhörarna att vilja lyssna? Huvudrätten variation på olika sätt för maximal inlärning Avslutning konsten att sätta punkt! Hjälpmedel som krycka eller inspiration Att göra och hantera manus och dokumentation Att anställa personal. Vad bör du tänka på? Anställningsmatematik Hur du avgör om du verkligen behöver anställa Vad kostar egentligen en medarbetare? Vad kostar VAB, sjukfrånvaro, rehabilitering och annat Smarta tips om att välja rätt anställningsform Vem ska du anställa? Hur du lätt avgör vilken slags person du behöver Åtta frågor som visar vad jobbet handlar om Hur du gör en arbetsbeskrivning Hur du genomför anställningsintervjuer Varningar med första intrycket Lär dig genvägarna till anställningsintervjun Hur du får tydliga svar Några ytterligare saker som gör intervjuerna bättre Du hittar rätt personer Hur du matchar kandidat med jobb Hur du bedömer och beslutar rätt Praktisk checklista Du erbjuder jobbet Visa upp ditt företags bästa sidor Hantera lönefrågan i tid Checklista för avslutet Du skriver ett bra avtal Hur du upprättar ett genomtänkt avtal Checklista för anställningsavtal: Hur du undviker att diskriminera Fler tips för att vara på rätt sida om lagen Hälsa och säkerhet på arbetsplatsen. Det finns en mängd lagar du behöver känna till (inte kunna utantill) Arbetstidslagen

10 Från den 1 augusti 2011 kan arbetsgivare låta anställda arbeta extra övertid utan särskilt tillstånd från Arbetsmiljöverket om det finns särskilda skäl för det och situationen inte har gått att lösa på annat rimligt sätt. Arbetstidslagen har regler om hur mycket man får arbeta per dygn, per vecka och per år. Den tar upp jourtid och beredskap, vilka raster och pauser man har rätt till och vad som gäller för nattvila. I arbetsmiljölagen finns dessutom särskilda regler om hur de som är under 18 år får arbeta. Arbetstidslagen gäller, med vissa undantag, allt arbete som utförs i Sverige. Lagen gäller oavsett om det är fråga om ett svenskt eller ett utländskt företag, så länge verksamheten bedrivs här. Arbetsmiljölagen I arbetsmiljölagen finns regler om skyldigheter för arbetsgivare och andra skyddsansvariga om att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet. Det finns också regler om samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare, till exempel regler om skyddsombudens verksamhet. Arbetsmiljön omfattar alla faktorer och förhållanden i arbetet: - tekniska - fysiska - arbetsorganisatoriska - sociala - arbetets innehåll Rapportering av olycksfall. Ha en pärm där du kan rapportera olika typer av olycksfall på arbetsplatsen innehållande: Datum, tid, plats för händelsen, personlig information om den drabbade, beskrivning av fallet. Hälsoskydd. Hygienlokaler Till hygienlokaler räknas bl.a. frisörer, massörer, fotvårdare, akupunktörer, tatuerare och piercare. För att inte kunder ska riskera att bli sjuka eller må dåligt av ett besök behöver verksamheten fungera på ett bra sätt. Det gäller hygienrutiner, städning, ventilation och avfallshantering. När hälsoskyddsinspektörerna från kommunens häsloskyddsenhet kommer på besök ska man kunna visa att allt detta fungerar och att det finns rutiner att följa. Det är förbjudet att utan anmälan driva eller arrangera; 1.verksamheter där allmänheten yrkesmässigt erbjuds hygienisk behandling som innebär risk för blodsmitta genom användning av skalpeller, akupunkturnålar, piercningsverktyg eller andra liknande skärande eller stickande verktyg 2.bassängbad som är upplåtna åt allmänheten eller som annars används av många människor. Anmälan ska vara skriftlig och kan göras på anmälningsblankett. Verksamheten får påbörjas tidigast sex veckor efter det att anmälan gjorts. Kommer anmälan in för sent kan verksamhetsutövaren bli tvungen att betala en s.k. miljösanktionsavgift. Lagen skrivs av socialstyrelsen. Datalagen och personuppgiftslagen. Datainspektionen är en myndighet som genom sin tillsynsverksamhet ska bidra till att behandlingen av personuppgifter inte leder till otillbörliga intrång i enskilda individers personliga integritet. Hela ditt liv registreras uppgifter om dig. I skolan, på banken, på jobbet, när du handlar, när du reser, när du går till doktorn, när du tar en försäkring eller lånar böcker på biblioteket. Registrering och behandling av personuppgifter är på många områden nödvändig för en fungerande verksamhet, men du har rätt till en fredad zon. Det står till och med inskrivet i grundlagen att du ska skyddas mot att din personliga integritet kränks genom att uppgifter om dig databehandlas.

11 Olika begrepp inom företagande: Affärsplan är en mer strukturerad och genomtänkt plan hur en affärsidé eller affärsverksamhet ska genomföras. Det gäller allt från marknadsföring till en mer noggrann kalkyl om verksamhetens intäkter och kostnader. Avskrivning är något som görs på de anläggningstillgångar man köpt in till företaget med s.k. längre livslängd. Avskrivning sker genom att inköpskostnaden delas upp på ett antal perioder, normalt antal räkenskapsår. Det kan ske månadsvis eller mest förekommande årsvis. Det betyder att kostnaden för företaget delas upp under flera perioder/år istället för att kostnaden bokförs direkt vid inköpet. Bokföring är till för att man ska få kontroll på företagets likviditet och resultat. Bokföringen måste ske löpande och i datumordning och innefatta alla företagets affärshändelser. Från bokföringen får man sedan fram företagets resultat för bokslutsåret. En budget är att man på ekonomisk basis gör en kalkyl med likviditetsanalys och handlingsplan för en viss period eller år. Ofta görs även budget för flera år framåt. Planen behandlar intäkter och kostnader och blir balanserad när dessa är lika stora. Dagskassa kallas i regel den totala summan av ett företags kontantförsäljning under en och samma dag. Driftskostnader är i princip alla de löpande kostnaderna i företaget. Kostnader som inte ingår är bl.a. inköp av varor för försäljning. Debet används i den sk. dubbla bokföringen i samband med kredit där summan av alla debetbelopp och kreditbelopp ska bli 0. Detta gäller alla verifikat och bokföringsordrar. Faktura är en räkning från säljaren till köparen och innebär att köparen har fått kredit med viss avtalad tid på inköpta varor eller tjänster. Om ej avtalad tid är gjord eller finns på fakturan gäller i regel 30 dagar. Förlust uppkommer då kostnaderna överstiger intäkterna vilket får till följd att det egna kapitalet minskar. Försäkringar är det många, speciellt nyföretagare, som inte tittar närmare på pga. kostnaden. Många försäkringar är mer eller mindre nödvändiga, så det kan bli ett stort avbräck om något händer. Allt kan hända i det dagliga livet. Därför gäller det att se om sitt försäkringsskydd. Vilka försäkringar du väljer är naturligtvis upp till dig själv, men tänk på att du har ett ansvar både mot dina kunder som mot dig själv och din familj. Visserligen extra kostnader men om det händer så... En hobbyverksamhet är en verksamhet som normalt inte genererar några större vinster och behöver inte anmälas hos Skatteverket. Skulle intäkterna däremot överstiga kr under kalenderåret är man skyldigt att till Skatteverket registrera verksamheten för moms. En intäkt i företaget är den ersättning man får för utfört arbete eller försålda varor. Moms är en skatt som läggs på alla varor och tjänster. Det är alltid slutkonsumenten som betalar denna skatt på produkten/tjänsten. Eftersom det alltid är slutkonsumenten som betalar denna skatt kommer momsen aldrig att ingå in din vinst i verksamheten. Du tar ut momsen från kunden och redovisar/betalar in den till Skatteverket.

12 Momspliktig verksamhet betyder att man driver en verksamhet som är momspliktig och därför ska redovisa momsen till Skatteverket. Om man har en hobbyverksamhet är även denna momspliktig när man kommer över kr i omsättning under ett kalenderår. Omsättningen är företagets totala försäljning av varor och tjänster under en viss period, vanligtvis under ett räkenskapsår. Omsättningen räknas ut efter avdrag av ev. rabatter och moms. Kassaflöde är ett företags inbetalningar och utbetalningar under en tidsperiod, gemensamt kallade betalningsströmmar. Kassaflödesanalys görs i årsredovisning och visar förändringen i likvida medel under en period, vanligen ett år. Börsnoterade företag lämnar en kassaflödesanalys kvartalsvis vanligen i förkortad version. När kassaflödet växer: Exempelvis genom att ta lån (då ökar ju likvida medel) När kassaflödet minskar: Exempelvis genom att ett företag betalar av ett lån (då sjunker ju likvida medel) Likvida medel betyder alla tillgångar man omgående kan omsätta i kontanter. Som t.ex. kassan, bankkonto, plusgirokonto. Ofta räknar man även in kundfordringar om dessa kan säljas vidare till andra bolag, trots att dessa inte omgående kan omsättas i kontanter. Lager kan bestå av råvaror, halvfabrikat och färdiga varor till försäljning. Inventering sker normalt för mindre företag vid bokslutet. För större företag finns ofta aktuellt lager i databas, som uppdateras vid varje inköp och försäljning. Provision är en ersättning som oftast räknas i procent på ett försäljningsbelopp. Resultatet får man fram genom att ta företagets intäkter och dra ifrån kostnader. Revision är den granskning en revisor gör av ett bolags inlämnade handlingar för räkenskapsåret. Revisorn gör slumpmässiga kontroller av siffror i bokföringen samt ser efter om styrelsen handlat efter god sed. Revisorn gör sedan ett uttalande om styrelsen kan beviljas ansvarsfrihet. Alla aktiebolag ska upprätta en årsredovisning för varje räkenskapsår. Årsredovisningen ska visas och tas upp på bolagsstämman tillsammans med revisionsberättelsen för godkännande av stämman. När räkenskapsåret är slut ska den löpande bokföringen avslutas i det som kallas årsbokslut. Här får man fram resultat- och balansräkning, verifikatlista och huvudbok.

Starta eget företag. En kortfattad överblick över det mesta man bör känna till när man startar eget företag. Innehållsförteckning

Starta eget företag. En kortfattad överblick över det mesta man bör känna till när man startar eget företag. Innehållsförteckning Starta eget företag En kortfattad överblick över det mesta man bör känna till när man startar eget företag En god idé lönar sig bättre än hårt arbete, en god idé lönar sig inte utan hårt arbete. Leif Malmborg

Läs mer

Starta företag 2010:1. Information och vägledning från myndigheterna. Fundera. Starta. Driva. Utveckla. Avveckla

Starta företag 2010:1. Information och vägledning från myndigheterna. Fundera. Starta. Driva. Utveckla. Avveckla Starta företag Information och vägledning från myndigheterna 2010:1 Fundera Jag funderar på att starta företag. Vad ska jag tänka på? Starta Jag har bestämt mig för att starta företag. Hur gör jag? Driva

Läs mer

Examensarbete VT-08 Butikschefsutbildningen

Examensarbete VT-08 Butikschefsutbildningen Examensarbete VT-08 Butikschefsutbildningen The Black Dahlia Camilla Sjöberg och Ingrid Ludvigson BC2 Textilhögskolan i Borås 2008-06-02 Med handledning av Martin Behre 1 Sammanfattning Svenskorna är kända

Läs mer

Starta företag 2013:2. Information och vägledning från myndigheterna. Fundera. Starta. Driva. Utveckla. Avveckla

Starta företag 2013:2. Information och vägledning från myndigheterna. Fundera. Starta. Driva. Utveckla. Avveckla Starta företag Information och vägledning från myndigheterna 2013:2 Fundera Jag funderar på att starta företag. Vad ska jag tänka på? Starta Jag har bestämt mig för att starta företag. Hur gör jag? Driva

Läs mer

Starta företag 2011:1. Information och vägledning från myndigheterna. Fundera. Starta. Driva. Utveckla. Avveckla

Starta företag 2011:1. Information och vägledning från myndigheterna. Fundera. Starta. Driva. Utveckla. Avveckla Starta företag Information och vägledning från myndigheterna 2011:1 Fundera Jag funderar på att starta företag. Vad ska jag tänka på? Starta Jag har bestämt mig för att starta företag. Hur gör jag? Driva

Läs mer

Att starta ett eget företag

Att starta ett eget företag Institutionen för mat, hälsa och miljö MHM Att starta ett eget företag Hur gör man? Atosa Majd Examensarbete 10 poäng Kostekonomiprogrammet Handledare: Solveig Björcke & Gunvor Fröberg Examinator: Marianne

Läs mer

Att välja företagsform

Att välja företagsform 5. ADMINISTRATION Introduktion Starta och driva företag 3 Registrera företaget 5 Ansökan om F-skatt 6 Försäkringar 8 När företaget är igång 10 Fördjupning Val av företagsform 12 Olika företagsformer 13

Läs mer

En totalanalys av. Maria Björcke & Therese Eierborg SP3a

En totalanalys av. Maria Björcke & Therese Eierborg SP3a En totalanalys av Maria Björcke & Therese Eierborg SP3a VARBERGS GYMNASIESKOLA PROJEKT 4 1(34) Innehållsförteckning SAMMANFATTNING... 2 INLEDNING... 3 BAKGRUND... 3 SYFTE... 3 METOD... 3 FÖRETAGETS MARKNAD...

Läs mer

GÖR DIN EGEN AFFÄRSPLAN!

GÖR DIN EGEN AFFÄRSPLAN! GÖR DIN EGEN AFFÄRSPLAN! - En nödvändig vägledning till Dig som tänker starta eller driver eget företag Mer information finns på www.nyforetagarcentrum.se pdf-version 010911 Varför Affärsplan...? Arbetet

Läs mer

HAND BOK. Projektplanering. Niklas Ulfvens #8 1997

HAND BOK. Projektplanering. Niklas Ulfvens #8 1997 HAND Projektplanering BOK Niklas Ulfvens #8 1997 SVENSKA STUDIECENTRALEN 1997 1 ISBN 951-97713-2-8 Tryckeri: Forsbergs Tryckeri, Jakobstad 1997 2 Förord Projekt har blivit en allt vanligare arbetsform

Läs mer

Så här enkelt fixar du finansiering till ditt företag

Så här enkelt fixar du finansiering till ditt företag Så här enkelt fixar du finansiering till ditt företag Magnus Nilselid, VD SpeedLedger Se till att det blir roligare att driva företag! Jag har drivit småföretag vid två olika tillfällen och tvärtemot vad

Läs mer

FIRMA ELLER AKTIEBOLAG?

FIRMA ELLER AKTIEBOLAG? FIRMA ELLER AKTIEBOLAG? Av Jan-Erik W Persson Senast uppdaterad 2010-11-10 1 FIRMA ELLER AKTIEBOLAG? Det finns stora skillnader när det gäller regler för skatter, förmåner etc för dig som driver ditt företag

Läs mer

SKA DU BYTA FIRMAN TILL AKTIEBOLAG

SKA DU BYTA FIRMAN TILL AKTIEBOLAG SKA DU BYTA FIRMAN TILL AKTIEBOLAG och hur du i så fall byter på lättaste sättet Av Jan-Erik W Persson Senast uppdaterad 2012-04-03 1 FIRMA ELLER AKTIEBOLAG? Det finns stora skillnader när det gäller regler

Läs mer

Tips & trix för dig som ska starta eget

Tips & trix för dig som ska starta eget Tips & trix för dig som ska starta eget *************************************************************************************************** Innehållsförteckning ****************************************************************************************************

Läs mer

246845/Starta Eget A5 22 99-10-10 12.57 Sidan 1. Bli din egen chef

246845/Starta Eget A5 22 99-10-10 12.57 Sidan 1. Bli din egen chef 246845/Starta Eget A5 22 99-10-10 12.57 Sidan 1 1 246845/Starta Eget A5 22 99-10-10 12.57 Sidan 2 Starta eget Rexit levererar denna bok i föreliggande skick utan garantier i någon form. Vi förberhåller

Läs mer

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN BOKFÖRING ÄR MER ÄN ATT FÖRA BOK. VAD SOM INGÅR I BEGREPPET BOKFÖRING FÖRKLARAS I DENNA HANDLEDNING FÖR DIG SOM STARTAR EGET. VI TAR OCKSÅ UPP HUR VIKTIGT DET ÄR ATT GÖRA EN BUDGET. Bokföring har funnits

Läs mer

Välkommen till kursen Bokföring grundkurs. "Nyckeln till all framgång är kunskap"

Välkommen till kursen Bokföring grundkurs. Nyckeln till all framgång är kunskap Välkommen till kursen Bokföring grundkurs "Nyckeln till all framgång är kunskap" Första blocket Ekonomiska grundbegrepp Den här kursen består av 6 block och där varje block innehåller en teoretisk beskrivning,

Läs mer

ATT FÖRBEREDA EGET FÖRETAG

ATT FÖRBEREDA EGET FÖRETAG ATT FÖRBEREDA EGET FÖRETAG Arbetsmaterial Har du fått detta arbetsmaterial i din hand så funderar du förstås på att starta eget företag. Vi på ALMI Företagspartner ser som vår uppgift att ge dig verktygen

Läs mer

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN BOKFÖRING ÄR MER ÄN ATT FÖRA BOK. VAD SOM INGÅR I BEGREPPET BOKFÖRING FÖRKLARAS I DENNA HANDLEDNING FÖR DIG SOM STARTAR EGET. VI TAR OCKSÅ UPP HUR VIKTIGT DET ÄR ATT GÖRA EN BUDGET. Information till enskilda

Läs mer

DITT FÖRETAGSKÖP. Kunskaps- och arbetsmaterial inför köp av företag

DITT FÖRETAGSKÖP. Kunskaps- och arbetsmaterial inför köp av företag DITT FÖRETAGSKÖP Kunskaps- och arbetsmaterial inför köp av företag DITT FÖRETAGSKÖP Kunskaps- och arbetsmaterial inför köp av företag Innehållsförteckning Ditt företagsköp. Inledning...7 Preliminära

Läs mer

LYCKAS SOM EN FRILANSANDE KREATÖR

LYCKAS SOM EN FRILANSANDE KREATÖR LYCKAS SOM EN FRILANSANDE KREATÖR Text och illustration av Sophie Ottosson INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Våga drömma 3 2. Förberedelser 4 3. Mål och syfte 4 4. Vilken företagsform 5 5. Den unika idén 6-7 6.

Läs mer

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN 13:e uppdaterade upplagan

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN 13:e uppdaterade upplagan BOKFÖRING ÄR MER ÄN ATT FÖRA BOK. VAD SOM INGÅR I BEGREPPET BOKFÖRING FÖRKLARAS I DENNA HANDLEDNING FÖR DIG SOM STARTAR EGET. VI TAR OCKSÅ UPP HUR VIKTIGT DET ÄR ATT GÖRA EN BUDGET. Information till enskilda

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

SÅ HÄR ENKELT FIXAR DU FINANSIERINGEN TILL DITT FÖRETAG

SÅ HÄR ENKELT FIXAR DU FINANSIERINGEN TILL DITT FÖRETAG SÅ HÄR ENKELT FIXAR DU FINANSIERINGEN TILL DITT FÖRETAG Magnus Nilselid, VD SpeedLedger INNEHÅLL Förord...3 5 konkreta tips hur du enklare får kredit hos banken...4-15 Tips nr 1: Ha koll på verksamhet

Läs mer

FÖRENINGAR. - grunderna i ekonomi för ideella föreningar MARITA ISAKSSON

FÖRENINGAR. - grunderna i ekonomi för ideella föreningar MARITA ISAKSSON FÖRENINGAR - grunderna i ekonomi för ideella föreningar MARITA ISAKSSON Får kopieras om källan anges. Marita Isaksson 2009 INNEHÅLL BOKFÖRA DEN IDEELLA FÖRENINGENS EKONOMI s. 1 Bokföring s. 2 Att bokföra

Läs mer

Att starta och driva tillväxtföretag. Några råd på vägen

Att starta och driva tillväxtföretag. Några råd på vägen Att starta och driva tillväxtföretag Några råd på vägen Att starta och driva tillväxtföretag Några råd på vägen 2 Utgivare: Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien och CONNECT Sverige, 1999 Box 5073, 102 42

Läs mer

Företagsköp. Kunskaps- och arbetsmaterial inför köp av företag

Företagsköp. Kunskaps- och arbetsmaterial inför köp av företag Företagsköp Kunskaps- och arbetsmaterial inför köp av företag 1 Observera att de siffror, skatte- och räntesatser etc, som redovisas i denna broschyr är hämtade från ett praktikfall från 2005-2006. Det

Läs mer

Starta eget. ABC i att starta företag 21 enkla steg att följa för att komma igång. Läs mer på sid 6-7

Starta eget. ABC i att starta företag 21 enkla steg att följa för att komma igång. Läs mer på sid 6-7 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS December 2008 Starta eget Affärside: Action Entertainer - möt en entreprenör med många bollar i luften. Läs mer på sid14 Starta företag

Läs mer

Utbildningskatalog Våren 2008

Utbildningskatalog Våren 2008 Vi hjälper företag att växa Utbildningskatalog Våren 2008 10 goda råd för att lyckas som företagare Sidan 3 Ditt bästa nätverk en aktiv styrelse Sidan 5 VD-utbildning sid 4 Rekryteringsutbildning sid 4

Läs mer

MANUAL. företags samverkan. Introduktion till företagssamverkan och hur ni kan skapa mervärden för er själva

MANUAL. företags samverkan. Introduktion till företagssamverkan och hur ni kan skapa mervärden för er själva MANUAL företags samverkan Introduktion till företagssamverkan och hur ni kan skapa mervärden för er själva Denna manual ger en grundläggande introduktion till småföretagssamverkan och hur ni kan skapa

Läs mer