Välkomna till VBEF15. Byggproduktion

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Välkomna till VBEF15. Byggproduktion"

Transkript

1 Välkomna till VBEF15 Byggproduktion

2 Institutionen för Byggvetenskaper - byggproduktion! Projektering Byggproduktion Förvaltning Rivning Husbyggnad - anläggning

3 Lärdomar från CEQ och extra kursutvärdering - Utökade arbetsmiljömoment - Utökad entreprenadjuridik - Ge oss gärna återkoppling om ni tycker något behöver förtydligas

4 Kursmål Kursens övergripande mål är att ge kunskaper om ledning och produktionsstyrning av byggprojekt. Vidare är målsättningen att ge väsentliga kunskaper om att genomföra byggprojekt såsom kunskaper i tid- och resursplanering, aktivt kvalitetsarbete, miljöarbete, anbuds- och produktionskalkylering, arbetsmiljö och entreprenadjuridik.

5 Kursinnehåll Kursen är indelad i sex moduler: Kretsloppstänkande, kvalitet och miljö Kalkyl Planering Anbudsförfarande Arbetsmiljö Entreprenadjuridik (individuell)

6 Slutbetyg Betyget baseras på individuell tentamen och för slutbetyg krävs att alla gruppvis och individuellt inlämnade övningsuppgifter är godkända. Betygsskalan är UK, 3, 4 och 5.

7 Arbetsformer Övningar gruppvis (3-4 personer) Individuell litteratursökning och orientering inom ämnet. Arbetsplatsuppgift (Skyddsrond) OBS! Arbete utöver schemalagd tid kommer att behövas för att lösa uppgifterna.

8 Kursmaterial Harris F och McCaffer R, Modern Construction Management (6th Ed, eller senare), Blackwell Publishing, ISBN Kursmaterial, Avd. f byggproduktion AB 04, Svensk Byggtjänst, Gratis via Övningsmaterial, Avd. f byggproduktion

9 Lite Fakta

10

11

12

13

14

15 Varför är byggstyrning viktigt? Mycket resurser tillförs på kort tid Knappt med resurser Arbetsmiljöaspekt Tidsaspekt Miljö- och kretsloppsaspekt kr tid

16 Byggföretagets kärnverksamhet Utföra byggverksamhet Genomföra arbetet lönsamt och effektivt Vara konkurrenskraftig på byggmarknaden Ha en administrativ struktur som säkerställer att de ovanstående aspekter uppnås

17 Byggföretagets processer Marknadsföring Kalkylering Anbudsbedömningar Byggande och (projektering) Forskning och utveckling Administration

18 Informationshantering

19 Ostrukturerad information E-post meddelanden Digitala stillbilder av arbetsplasten Webbkamera eller filmer

20 Semistrukturerad information Böcker, rapporter och referenser Procedurer och regler Hemsidor och marknadsföringsmaterial

21 Strukturerad information Databaser (kostnad, arbetskraft, materialpriser etc) Byggdata (ritningar, beskrivningar och modeller etc) Planer och kalkyler

22 Kunskapshantering (Knowledge Management) Processer för att: Skapa, behålla, tillämpa, dela och förnya kunskap Knowledge management is therefore the broad process of acquiring, locating, organising, transferring and using the information expertise within a construction organisation (Harris och McCaffer)

23 Strategi för informationssystem Strategisk perspektiv måste ha stöd från byggföretagets olika ledningsfunktioner Informationshantering bör ses en möjlighet till konkurrensfördelar Tekniska hjälpmedel ger inte per automatik en konkurrensfördel

24 Brist på strategi kan medföra att: Olika informationsresurser inte är kompatibla med varandra För mycket information Förluster av information Missförständ av informationshanteringens roll Svag samverkan mellan informationshantering och beslutsprocesser

25 Integration av informationssystem Dokumenthantering Interna databaser Informationsdatabaser Varukataloger

26 BIM Bygginformationsmodell

27 BIM Ett system för informationshantering Inte ett designverktyg

28 Vad innehåller då en BIMmodell? För en byggnadsinformationsmodell gäller följande: modellen består av objekt (ex. vägg, fönster, VA-ledning, vägprofil) objekten kläs med egenskaper (ex. geometri, ekonomi, tid, produktegenskaper) relationer skapas mellan objekten (ex. dörr till vägg, vägg till bjälklag, väggar till rum) ur modellen skapas olika "vyer" (ex. ritningar, tidplaner, kostnadskalkyler, energisimuleringar, materiallistor, och rumsytor)

29 De potentiella fördelarna med BIM är följande: En effektivare process. Materialeffektivitet minska spillet med mer exakta mängder vilket ju även är angeläget ur ett miljöperspektiv. Tidseffektivitet planera och bygga digitalt, prova olika lösningar innan man omsätter dem i verkligheten. Effektivare kommunikation genom processen via mer automatisk överföring av information mellan aktörerna. Kvalitetshöjning. Genom samordning via en 3D-modell kan konstruktionskrockar undvikas. Vid samordningsmöten kan alla titta på samma modell istället för sju olika ritningar det borde ge färre fel i projekteringen, vilket i sin tur borde spara mycket pengar.

30 Möjligheter? Hot?

31 Bakslag för Svedalabor mot Det blev ett rejält bakslag i Göta hovrätt för de 34 husägare som stämt Myresjöhus. Myresjöhus Myresjöhus behöver inte betala nio miljoner kronor till de 23 husägare som köpt sina hus i första hand. Dessutom ska husägarna betala Myresjöhus rättegångskostnader på drygt 1,1 miljoner kronor plus sina egna.

32 Etiska problem i byggsektorn (Vee and Skitmore, 2003) Otillbörlig samverkan i upphandlingen Mutor Slarv, vårdslöshet och försumlighet Bedrägeri Ohederlighet och orättvis behandling

33 Vad är etik? Gyllene regeln: Behandla andra som du själv vill bli behandlad" Detta är ett exempel Normativ etik. En grundläggande princip som alla handlingar kan bedömas mot.

34 Etik i byggsektorn Samhällsbyggnadsektorns etiska råd Ett antal etiska principer Prövning av anmälningar Sveriges Byggindustriers uppförandekoder Innebär i princip att gällande lagstiftning ska följas

35 Samhällsbyggnadssektorns etiska regler (1) Aktör inom samhällsbyggnadssektorn skall inte åta sig uppdrag som strider mot allmän rättsuppfattning, eller på annat sätt kan anses oacceptabelt från allmän synpunkt. Aktör skall verka för sund konkurrens och iaktta god marknadsföringssed.

36 Samhällsbyggnadssektorns etiska regler (2) Samarbetet med övriga parter inom ramen för ett uppdrag skall präglas av korrekta affärsrelationer, tydliga avtal och ömsesidig respekt. Aktör inom samhällsbyggnadssektorn skall inta en strikt hållning till s.k. kontakt- och relationsskapande åtgärder i form av t.ex. otillbörliga gåvor eller resor. Aktör inom samhällsbyggnadssektorn får inte anlita eller samarbeta med oseriösa aktörer. Så kallade svartjobb skall aktivt motverkas. Aktör inom samhällsbyggnadssektorn skall utföra sitt uppdrag fackmässigt och inom ramen för god affärssed. Alla uppdrag skall genomföras med sådan kompetens och sådana resurser som behövs för uppgiften. Aktör inom samhällsbyggnadssektorn får inte skada övriga parters eller kollegors anseende genom att opåkallat och utan saklig grund yttra sigkritiskt om deras förhållanden.

37 Bakslag för Svedalabor mot Det blev ett rejält bakslag i Göta hovrätt för de 34 husägare som stämt Myresjöhus. Myresjöhus Myresjöhus behöver inte betala nio miljoner kronor till de 23 husägare som köpt sina hus i första hand. Dessutom ska husägarna betala Myresjöhus rättegångskostnader på drygt 1,1 miljoner kronor plus sina egna.

BIM istället för 2D-CAD i byggprojekt

BIM istället för 2D-CAD i byggprojekt 2008:04 FORSKNINGSRAPPORT BIM istället för 2D-CAD i byggprojekt En jämförelse mellan dagens byggprocesser baserade på 2D-CAD och tillämpningar av BIM Rogier Jongeling Luleå tekniska universitet Institutionen

Läs mer

Siqs Modell för Kundorienterad Verksamhetsutveckling

Siqs Modell för Kundorienterad Verksamhetsutveckling Siqs Modell för Kundorienterad Verksamhetsutveckling 2010 1 Innehåll Välkommen att utveckla din verksamhet... 3 SIQs Modell för Kundorienterad Verksamhetsutveckling...4 5 Verksamhetsutveckling steg för

Läs mer

Lärarhandledning Byggprocessen

Lärarhandledning Byggprocessen Lärarhandledning Byggprocessen 1.Introduktion (Introbild, vid start namnet på föreläsaren) (I bilden kommer i tur och ordning följande ledord fram: Grundat 1934, 82 ägare från branschen, informationsverktyg

Läs mer

Hur undviker man att bli lurad? Metoder att motverka "Moral hazard" vid upphandling inom byggsektorn

Hur undviker man att bli lurad? Metoder att motverka Moral hazard vid upphandling inom byggsektorn Hur undviker man att bli lurad? Metoder att motverka "Moral hazard" vid upphandling inom byggsektorn Per Erik Eriksson Hans Lind April 2015 1 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Begreppet Moral hazard...

Läs mer

Företagsportal för samhällsbyggnadssektorn

Företagsportal för samhällsbyggnadssektorn Företagsportal för samhällsbyggnadssektorn En förstudie om förutsättningarna för en gemensam branschportal Rapport från BEAst ett projekt finansierat av SBUF (nr 12829) samt medverkande företag 6 december

Läs mer

MANUAL. företags samverkan. Introduktion till företagssamverkan och hur ni kan skapa mervärden för er själva

MANUAL. företags samverkan. Introduktion till företagssamverkan och hur ni kan skapa mervärden för er själva MANUAL företags samverkan Introduktion till företagssamverkan och hur ni kan skapa mervärden för er själva Denna manual ger en grundläggande introduktion till småföretagssamverkan och hur ni kan skapa

Läs mer

Sund offentlig upphandling 2014 1

Sund offentlig upphandling 2014 1 Sund offentlig upphandling 2014 1 Rapporten har tagits fram av Sveriges Byggindustrier och Stockholms Byggmästareförening genom ett branschutskott (LOU-utskottet) som representerar medlemsföretagen. Underlaget

Läs mer

Tillgängliga resurser. Definitionen av en sund budget. DU 2.1 Riskhantering och beredskapsplaner Definitionen av risk i projektledning.

Tillgängliga resurser. Definitionen av en sund budget. DU 2.1 Riskhantering och beredskapsplaner Definitionen av risk i projektledning. REVEAL Course PM3 Level 2 Advanced Topic: Project Management Reveal kurs projektledning Nivå Avancerad Ämne: Projektledning Modul 1: Projektets budget: resurser och definitionen av en sund budget DU 1.1

Läs mer

Ending the war between Sales & Marketing by Philip Kotler, Neil Rackham and Suj Krishnaswamy

Ending the war between Sales & Marketing by Philip Kotler, Neil Rackham and Suj Krishnaswamy Ending the war between Sales & Marketing by Philip Kotler, Neil Rackham and Suj Krishnaswamy Grupp 3 Inledning Produktdesigners har länge vetat om att de kan spara tid och pengar på att samarbeta med deras

Läs mer

Gemensamt kodsystem och dess betydelse för utvecklingen av BIM i anläggningsbranschen

Gemensamt kodsystem och dess betydelse för utvecklingen av BIM i anläggningsbranschen Gemensamt kodsystem och dess betydelse för utvecklingen av BIM i anläggningsbranschen Common code system and its importance for the development of BIM into the Civil Engineering Lars Fälth Marcus Ohlsson

Läs mer

BP: s etikhandbok. Vår etikhandbok. Detta tror vi på

BP: s etikhandbok. Vår etikhandbok. Detta tror vi på Vår etikhandbok Detta tror vi på 1 Innehåll Inledning 5 Vad vår handbok handlar om 7 Vår handbok är baserad på fyra grundpelare 9 Nolltolerans mot vedergällning 10 Etik- och efterlevnadsavdelningens roll

Läs mer

RoadMap för digital information om byggd miljö

RoadMap för digital information om byggd miljö RoadMap för digital information om byggd miljö Anders Ekholm, Lars Häggström, Bo Johansson, Väino Tarandi, Bo Tyrefors 2 Copyright författarna och Avdelningen för Projekteringsmetodik, LTH, Lunds Universitet

Läs mer

Kommunikationspolicy. för Malmö stad. kommunikationspolicy

Kommunikationspolicy. för Malmö stad. kommunikationspolicy Kommunikationspolicy för Malmö stad kommunikationspolicy Innehåll Principer för god kommunikation i Malmö stad 4 Krav på kommunikationen 8 Organisation och ansvar 9 Intern kommunikation Extern kommunikation

Läs mer

Boverket Byggkostnadsforum. Kv. Krönet. En studie av ett samverkansprojekt med strategi att reducera felkostnader

Boverket Byggkostnadsforum. Kv. Krönet. En studie av ett samverkansprojekt med strategi att reducera felkostnader Boverket Byggkostnadsforum Kv. Krönet En studie av ett samverkansprojekt med strategi att reducera felkostnader Kv. Krönet En studie av ett samverkansprojekt med strategi att reducera felkostnader Boverket

Läs mer

ISO 14001 certifiering av Wäst-Bygg AB?

ISO 14001 certifiering av Wäst-Bygg AB? ISO 14001 certifiering av Wäst-Bygg AB? Christina Andersson Uppsats för avläggande av kandidatexamen i naturvetenskap 15 hp Institutionen för biologi och miljövetenskap Göteborgs universitet Sammanfattning

Läs mer

KARIN FISCHER OCH MAJA HURTIG

KARIN FISCHER OCH MAJA HURTIG Utvärdering och utveckling av efterkalkyler - För ökad erfarenhetsåterföring hos Tommy Byggare AB Examensarbete inom högskoleingenjörsprogrammet Byggingenjör KARIN FISCHER OCH MAJA HURTIG Institutionen

Läs mer

KURSPLAN SÄLJARE/MARKNADSFÖRARE

KURSPLAN SÄLJARE/MARKNADSFÖRARE KURSPLAN SÄLJARE/MARKNADSFÖRARE 200 YH-POÄNG Säljare/marknadsförare 200 YHP 1 I N N E H Å L FÖRSÄLJNING... Fel! Bokmärket är inte definierat. MARKNADSFÖRING Teoretisk kurs...fel! Bokmärket är inte definierat.

Läs mer

Uppförandekod. Envac Group

Uppförandekod. Envac Group Uppförandekod Envac Group Innehåll Därför har Envac en uppförandekod 3 Pålitlighet 4 Kvalitet och prestation 4 Tillit och integritet 4 Fri och öppen konkurrens 4 Otillåtna ersättningar 4 Gåvor och representation

Läs mer

Stockholms Byggmästareförening VÅRENS KURSER 2012. Bygg. rätt sätt SIDAN 24. NYa PLAN- OCH BYGGLAGen, upphandlingar mm

Stockholms Byggmästareförening VÅRENS KURSER 2012. Bygg. rätt sätt SIDAN 24. NYa PLAN- OCH BYGGLAGen, upphandlingar mm Stockholms Byggmästareförening VÅRENS KURSER 2012 Bygg lufttätt på rätt sätt SIDAN 24 HÅLL DIG UPPDATERAD! NYa PLAN- OCH BYGGLAGen, entreprenadjuridik, upphandlingar mm 2 514 byggare valde oss Stockholms

Läs mer

Statushantering i Virtual Map med ledningssamordning i BIM

Statushantering i Virtual Map med ledningssamordning i BIM UPTEC W10 030 Examensarbete 30 hp September 2010 Statushantering i Virtual Map med ledningssamordning i BIM Status Management in Virtual Map with Pipe Coordination in BIM Jonas Genchel Referat Statushantering

Läs mer

Etisk uppförandekod. Guide till Linde Groups grundläggande principer för integritet på arbetsplatsen.

Etisk uppförandekod. Guide till Linde Groups grundläggande principer för integritet på arbetsplatsen. Etisk uppförandekod. Guide till Linde Groups grundläggande principer för integritet på arbetsplatsen. 0 Etisk uppförandekod Innehåll Meddelande från koncernledningen.......................... 04 1. Etiska

Läs mer

Saabs CODE OF CONDUCT

Saabs CODE OF CONDUCT Code of Conduct Saabs CODE OF CONDUCT InnEHÅLL Betydelsen av att vara ett ansvarstagande företag... 1 1. Inledning... 2 2. Regelverk... 3 3. Våra arbetsplatser... 4 4. Affärsetik är nyckeln till att skapa

Läs mer

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg Lärande och utveckling i vardagen förutsättningar och verktyg Om Carpe - bakgrund I detta material nämns Carpe som en enhet. Fram till och med 30 juni 2014 består Carpe av två delar, Forum Carpe och projekt

Läs mer

Informationsflödet i byggbranschens varuförsörjningsprocess

Informationsflödet i byggbranschens varuförsörjningsprocess Informationsflödet i byggbranschens varuförsörjningsprocess Elin Larsson Emelie Rising Examensarbete för civilingenjörsutbildning vid Väg- och Vattenbyggnadsprogrammet Lunds Universitet Lunds Tekniska

Läs mer

Etik och korruptionsrisker i samhällsbyggnadssektorn

Etik och korruptionsrisker i samhällsbyggnadssektorn Kapitelrubrik Etik och korruptionsrisker i samhällsbyggnadssektorn Rapport no. 3 2012 Författare Anna Wersäll Första utgåva 2012 ISBN: 978-91-980090-8-8 Copyright Grafisk design: Charlotte Bäckström Etik

Läs mer

Riskhantering i praktiken Med exempel från byggverksamhet

Riskhantering i praktiken Med exempel från byggverksamhet CMB-RAPPORT 2007 Riskhantering i praktiken Med exempel från byggverksamhet Roger Flanagan, Carol Jewell och Jennie Johansson Byggnadsekonomi, Institutionen för bygg- och miljöteknik Centrum för management

Läs mer

EKONOMI BOKFÖRING SKATTE- KUNSKAP AFFÄRSIDÉ FÖRETAGS- PROFIL MARKNAD. Vill du. Starta eget företag SÄLJKUNSKAP KUND- PROCESSER JURIDIK

EKONOMI BOKFÖRING SKATTE- KUNSKAP AFFÄRSIDÉ FÖRETAGS- PROFIL MARKNAD. Vill du. Starta eget företag SÄLJKUNSKAP KUND- PROCESSER JURIDIK AFFÄRSIDÉ FÖRETAGS- PROFIL MARKNAD EKONOMI BOKFÖRING SKATTE- KUNSKAP Vill du Starta eget företag SÄLJKUNSKAP KUND- PROCESSER JURIDIK Utgiven av Trygghetsstiftelsen maj 2010-1300 ex. Text N-G Kolfeldt,

Läs mer

Offentlig upphandlare. en studiemedelsberättigad heltidsutbildning 400 YH-poäng

Offentlig upphandlare. en studiemedelsberättigad heltidsutbildning 400 YH-poäng Offentlig upphandlare en studiemedelsberättigad heltidsutbildning 400 YH-poäng Vill du arbeta med både juridik och ekonomi? Tycker du dessutom om att leda projekt? Då är utbildningen till Offentlig upphandlare

Läs mer

Innovationsupphandling

Innovationsupphandling Innovationsupphandling Strategier och metoder för effektiv innovationsupphandling i Sverige med fokus på förkommersiell upphandling EY och Karolinska Universitetssjukhuset i samarbete Förord Karolinska

Läs mer