40år 2 Vidare mot nya jubileumsår!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "www.fjalkingerortjanst.se 40år www.fjalkingerortjanst.se 2 Vidare mot nya jubileumsår!"

Transkript

1 40år 2 Vidare mot nya jubileumsår! J e r ke r L i n d s t r ö m, Pe r A n d e r s s o n o c h J o n a s G u l l b e rg h e t e r v i s o m f ö r Rö r t j ä n s t i F j ä l k i n ge AB vidare mot nya jubileumsår! När vi tog över efter företagets grundare Evert Åberg i februari 2010 hade vi själva både sett och varit med om mycket av utvecklingen inom Per började på Rörtjänst som sommarjobbare redan för 34 år sedan, Jerker har arbetat i företaget i 25 år och Det vi sett hittills sporrar tekniken inom vårt hantverk kommer att utvecklas hela tiden, vilket ger oss inspiration Att företaget vilar på en 40-årig tradition av kvalitet ger oss styrka, och vi fortsätter vår strävan att ha nöjda hänga med i tiden och skaffa oss och våra medarbetare Bredden har vi nämligen också redan, då vi arbetar både med service, industri och fjärrvärme, samt har en stor badrumsutställning som För våra medarbetare fortsätter vi att sträva efter att fritt arbete under eget ansvar ska gälla, precis som till hjälp när vi sedan tog över företaget och helt och hållet skulle vara kunder under våra tre första hade vi redan haft mycket kundkontakt, och mer hoppas vi på Som följd har vi fått utöka medarbetarskaran med en rörmontör ytterligare och är även framöver att få behålla gamla kunder och hälsa nya Målet är dock inte att bli ett större företag utan vi behåller gärna den familjära känslan man får av att inte Liksom vi hoppas på att behålla våra samarbetspar tners som också har långa traditioner inom sina gamla kunder och har till vår Utvecklas gör vi i stället på det sättet att vi ser till att 40år Trion som står bakom Rörtjänst i Fjälkinge, från vänster: Jerker Lindström, Jonas Gullberg och Per Andersson. Tidningen är producerad av goldhat reklambyrå. s WWW GOLDHAT NU Texter: Åsa Borglin. Bilder: Fotograf Kimme Persson fotografcd - Claes Dahlquist (sid 12-13).

2 3 40 års historia av rörtjänster H u r s å g d e t u t n ä r Rö r t j ä n s t i F j ä l k i n ge s t a r t a d e u p p e n gå n g i t i d e n? J o, v å re n 1973 g r u n d a d e Ev e r t Å b e rg f i r m a n i a l l e n ke l h e t i a n s l u t n i n g t i l l d e t e g n a b o s t a d s h u s e t. Garaget fick hysa verkstaden och källaren ett kontor där hustrun Irene intog positionen som ansvarig liknande uppgifter hos ett underklädesföretag men lämnade den tjänsten för att börja i familjeföretaget i stälevert hade i sin tur redan bra affärskontakter i branschen efter sex år i rörlägannat anlitades han av sina två svågrar som hade bygg- I början handlade det mycket om så kallade macka-jobb, säger Evert Det vill säga de både gjorde, och stod för underhåll av hela anläggningar med bensinpumpar, tankar och rör under jord åt bensinstationer längs hela ostkusten upp till tare för det var mycket handgrävning eftersom det var för trångt med kablar och rör för att kunna ha grävmaskin, sä började Evert Åberg hyra en lagerlokal vid Gamla vägen och 1982 byggdes kontoret som annad som stod på Sturups starten har industridelen i Nöbbelöv och Culinar i Fjälkinge som vi servar än i dag började vi jobba tillsammans med från första början 1984 uppfördes ännu en byggnad bredvid kontoret där företaget kunde ha verkstörre delen av en badrums- Hon delar sin tid på kontoret med att visa runt i utställningen och bland kollegorna heter det att hon praktiskt taget kan hela produktkata- alla fall blev några grabbar som jobbat så länge hos oss som tog över 2010, säger Företaget har tagit hand om mången Fjälking anställda har passerat oss under de här 40 åren, säsamtidigt poängterar I stort sett har han hållit sig med inte mer än i snitt tio anställda för att bibehålla den måna om vår personal och har sett till att åka på teater- och fotbollsresor tillsammans, säger Irene 2001 fick hon avlastning i det administrativa arbetet då dottern Camilla Bengtsson började jobba i familjeföretaäldrarna att dra sig tillbaka funderade hon på att ta över ägandet men beslöt sig för att nöja sig med att fortsätta ar- personal som jobbade med Han berättar att huset Redan runt den här tiden började företaget syssla med fjärrvärme och alltsedan skulle hamna i situationen att om jag tog över så skulle mamma och pappa aldrig få känna sig riktigt fria, säger Irene och Evert Åberg Flygbild över Rörtjänst lokaler i början av 1990-talet. Det gamla garaget och lagret är idag en stor utställningshall.

3 40år 4 Serviceföretaget med bredd S o m e t t f ö r e t a g m e d u n i k ko m p e t e n s o c h b r e d d ge n o m h e l a 4 0 å r s s a m l a d e e r f a r e n h e t e r ä r l i t e a v Rö r t j ä n s t i F j ä l k i n ge s s i g n u m a t t d ä r k a n m a n få hjälp med det mesta. Letar man efter gamla reservdelar heter det kör till Service har alltid varit en viktig del av verkstår den för ungefär der blir hjälpta med allt från läckande kranar till större arbar är det kul att vi har så varierande a rbet suppg if- Han har arbetat vid företaget i ett och ett halvt år och trivseln underlättar hans pend- Något som företaget har fått beröm för är att man möts av en person och inte en telefonsvarare när man om det inte går att skicka någon på en gång har kunder berättat att det är betydelsefullt att få en omedelbar bekräftelse på att ens ärende har registreras och en B a d r u m s r e n ove r i n g a r utgör en stor del av servicearbetena, men det görs även inom en cirkel med en radie alltså både kunder söderut, som i Yngsjö, och runtom Broby i norr, Hässleholm i väster och österut så långt Förutom privatpersoner hör bostadsrättsföreningar till kundkretsen och geoser vicekillar na Fem anställda tar hand om servicejobben och det är stor spridning på dem både arbetsmässigt och ålmån försöker man också tillgodose kundernas önskemål om att få en och samma person att komma vid uppreretaget och trevligt folk, något jag tror kunderna märker och uppskattar, säger Björn Bengtsson, med elva år i Bland tjänsterna tion av värmesystem även installation av gasspisar, där Rörtjänst i Fjälkinge är ensam i trakten om annars inte på närmre Fr. v: Tim Bauer, Linus Flink, Björn Bengtsson och Matthias Kroon. Saknas på bilden gör Carl Berg. Vatten. Eld och sand. Element som vi på INR älskar mer än något annat. I drygt 20 år har vi jobbat med glas som ett diskret ramverk i kombination med strilande vatten för att göra duschstunden till en ren njutning. Vår passion för design och funktion driver oss framåt och viljan att ständigt utmana oss själva genomsyrar allt vi gör. Att måttanpassa är för oss lika naturligt som att varje människa är unik. Vi är arkitekternas självklara val och vi får folk att sjunga varje dag. Bara en sån sak! Låt dig inspireras på

4 5 Industriservice och underhåll Rö r t j ä n s t i F j ä l k i n ge A B a r b e t a r a l l t j ä m t ge n t e m o t i n d u s t r i n. L i k s o m i f ö r e t a ge t s b a r n d o m p å 70 - t a l e t a n l i t a s d e f o r t f a r a n d e a v Ly c ke b y S t ä r ke l s e i N ö b b e l ö v o c h C u l i n a r f ö r a t t s e r v a o c h u n d e r h å l l a d e r a s Andra stora industrirörjobb har varit att dra gasledningar för hela Trelleborgs r ö r i n s t a l l a t i o n e r. Arbeten som handlar mycket efter att ha anställts i före- här kompetensen, ihop med om den men kan vid behov ta hjälp av både grundaren Evert Åberg och en gammal kollega, numera pensionär, gasmontör skaffade sig delägare Per Andersson ganska snart till industrijobb hemma i Skåne men förr tog vi till och med tillfälliga jobb utom- lulosapanna för hartsolja för MoDo:s pappersbruk, säger På den mindre skalan ingår till exempel att installera gasolvärmare till restau- att lära sig, utan handlar om att ha en blick för helheten och bästa slutresultat redan innan man sätter i gång, sä- Per Andersson gillar sitt Han syftar på tre veckor i Lissabon då de installerade brännaräkning, ett företag som tidigare låg i Malmö men numera Av dem, och även av konkurrerande säljare av brännare, drag på rekommendationer och var så långt uppe i landet Per Andersson Rörtjänst i Fjälkinges servicebil är alltid på språng i ur och skur, vinter som sommar, morgnar som kvällar.

5 40år 6 Fjärrvärmeinstallatören S e d a n s kö t e r Rö r t j ä n s t i F j ä l k i n ge A B v i l l a i n s t a l l a t i o n e r n a a v f j ä r r v ä r m e å t C 4 E n e rg i. Eftersom det gjorts runt 200 per år ger det en samlad erfarenhet av totalt troende vid de fyra upphandlingar som varit under årens lopp och landade i somras ett betyg och varje arbete framåt är förstås en trygghet för oss, säger delägare Jerker Lind- bat med C4 Energi i år, På 2000-talet har arbetet inneburit installationer av färdiga värmeväxlarpaket och dess anslutning till rören Ett arbete som kräver lödlicens vilket bekostas åt alla Sedan ägarbytet för tre år sedan är det emellertid främst delägaren Jonas Gullberg som sköter alla fjärr- Erfarenheten går dock get började arbeta med fjärrvärme redan när det introducerades i trakten i början dock om enstaka jobb eftersom man var i starten med att bygga ut och det inte var allt med kundkontakt och att ordna med elektriker och isolering av rören samt eventuell utskrotning av gammal bra inkörsport till nya kunmycket i villaområden och blir som levande reklampe- Tidigt 90-tal tog det mer fart och de tio kommande åren handlade det om svetsning av fjärrvärmerören Jonas Gullberg sköter alla fjärrvärmearbeten, från första kontakten till utskrotningen av den gamla oljepannan. Om en anslutning till fjärrvärme kräver konvertering från direktverkande väldigt sällan arbetet kräver Han berättar att med jämna mellanrum får företaget även större installationer och fjärrvärmeuppdrag åt före- installationen åt The Absolut i samarbete med C4 Energi, K?<IDFG8E<C M+ GC8E IA7F7: C;: AB7II från: :- exkl. moms Snygg, diskret och distinkt K_\idfgXe\c GcXe j\i`\e i lkiljkx[ d\[ \e mxzb\ik jc k ]ifekgxe\c# \c\^xek j`[fgc k fz_ \kk `ek\^i\ixk# ] i ^Xk fjpec`^k# m\ek`cbfgg\c% K_\idf$ gxe\c M+ GcXe _Xi jbxgxkj ] i Xkk bfdy`e\ix dxo`dxc gi\jkxe[x d\[ \e dpzb\k \jk\k`jb bfejkilbk`fe% M ca d\ccxe fc`bx _ a[\i fz_ c e^[\i Æ ^XiXek\iXk \e\i^`\]]\bk`mk fz_ jk`c]lcck Ìßîîãá ÍñßÞß軼 ÀæéìßîîáÛîÛè ³ ½ ª ÂßæíãèáÜéìá Îßæ ª «ª ªª ãèàéºìßîîãá íß ñññ îâßìçéêûèßæ íß Blekingevägen 104 Tel: från: :- exkl. moms

6 7 Fjärrvärme från C4 Energi Tryggt, bekvämt, miljövänligt och lönsamt C4 Energi levererar fjärrvärme till cirka villor och cirka större fastigheter i centrala Kristianstad, Fjälkinge, Vä, Åsum och Åhus. Fjärrvärme är tryggt, bekvämt och, inte minst viktitgt, det är miljövänligt, säger Fjärrvärme-säljare Per-Göran Andersson, på C4 Energi. Höga el- och oljepriser gör att det inte tar så lång tid innan installationskostnaderna är insparade, fortsätter Per- Göran. Allöverket förser kunderna i Kristianstad, Vä, Åsum och Åhus med fjärrvärme, medan det i Fjälkinge finns separat panncentral som också eldas med flis. Så här fungerar det Fjärrvärme är ett slutet system som kan liknas vid kroppens blodomlopp. Vattnet värms upp med biobränsle i Allöverket och skickas ut i nätet. Via husets fjärrvärmecentral växlas sedan värmen ut i fastigheten. Enkelt att koppla in Det är mycket enkelt att koppla in sig på nätet, på de ställen där fjärrvärmeledningar redan finns i gatan. Kontakta oss gärna så kan vi se om ni kan få fjärrvärme snabbt, lätt och där vi kan erbjuda installation i samarbete med Rörtjänst i Fjälkinge AB, säger Per-Göran. Trygghetsavtal Teckna ett trygghetsavtal med oss. För endast 50 kronor i månaden följer vi kontinuerligt upp funktion och prestanda på din fjärrvärmecentral. I avtalet ingår också att vi byter ut rörliga komponenter som ventiler, pumpar och reglercentral om något går sönder. Vi har beredskap dygnet runt, avslutar Per-Göran. Är du intresserad av att få veta mer om fjärrrvärme eller trygghetsavtal, är du välkommen att kontakta oss på C4 Energi, Affärsområde Värme på telefon: , eller Allöverket Kallt vatten Varmt vatten Bad Tvätt Disk Anslutningsrör Fjärrvärmeledningar Fjärrvärmecenral Fjärrvärme-säljare Per-Göran Andersson på kundbesök. Fjärrvärme är ett slutet system. Det är tryggt, bekvämt och lönsamt, säger Per-Göran Andersson. Vi grattar alla (be)rör(da) till 40 årsjubiléet! AquaRent har löst vattenreningsproblem sedan 17 år i Kristianstad med omnejd. Vi har reningsutrustning för alla typer av vattenproblem, och utför service på alla typer av vattenfilter på marknaden. Analyser - Filter - Service AquaRent Sverige AB Mossvägen 12c Kristianstad Tel:

7 40år 8 Välkommen till utställningen Rö r t j ä n s t i F j ä l k i n ge A B v a r b l a n d d e f ö r s t a a t t b ö r j a m e d b a d r u m s u t s t ä l l n i n ga r. Re d a n f ö r o m k r i n g 17 å r s e d a n f ö d d e s i d é n e f t e r a t t k u n d e r h a d e e r f a r i t a t t b r o s c h y r e r n a s b i l d e r ga v e t t annat intr yck än hur produk terna sedan upplev d e s i v e r k l i g h e t e n. U t s t ä l l n i n ge n b l e v e t t s ä t t at t undvika besvikna miner ef ter at t ha levere rat badrumsinredning i enlighet med vad kunder e n ko m h a d e s e t t i e n f o l d e r. Fortfarande är Rörtjänst ett av få ställen i trakten där man kan få se exempel på badrumsinreddet har till och med hänt att en utställning upplevts så tilltalande att en kund som egentligen bara varit ute efter en ny packning till kranen för 18 kronor, beställt ett helt längre process att välja badra i ett till två år, säger Jerker Det betyder också att det är vanligt att en kund besöker utställningen fyra-fem gånger och kan gå där och titta i upp till ett par timmar I det ingår gratis hembe- Det är inte alltid det blir köp av till slut men servicenivån hålls alltigenom hög vilket gett god reklam från ställningen och den är stän- leverantörer till cirka 15, inklusive badrumsdetaljer, för att försäkra oss om att kunna produkterna väl, även när det gäller installationen av dem, Ledordet är produktkvalitet med lång tradition där Jerker Lindström och Camilla Bengtsson i den nästan 400 kvadratmeter stora utställningshallen. Miljöerna byggs upp i samspråk med leverantörerna och begränsas endast av kvadratmeter lokalyta står hos kund är att vi ger offert på totalentreprenad, med allt från rörläggeri till måleri, snickeri och kakling, säger Vid ungefär två tredjedelar av vår försäljning utför vi även installationerna medan en tredjedel enkom handöppettiderna för utställningen är vardagar klockan 10-16, eller enligt överensen nyhet i utställningsmilvisas efter deras återtåg i

8 9 Dansk badrumsdesign när den är som bäst! TryggT HåIIbarT FunktioneIIT PrisvärT StiIrenT TVM 7200 Badrumsprodukter för hela badrummet

9 40år 10 Komplett luft/vatten-system NIBE F2300 & NIBE VVM 500 Får vi presentera vårt mest effektiva och kompletta luft/ vatten-system! NIBE F2300 är en ny generation luft/vatten-värmepump för större bostäder och fastigheter. NIBE F2300 tillsammans med inomhusmodulen NIBE VVM 500 utgör en komplett enhet för värme och varmvatten. NIBE VVM 500 och NIBE F2300 är konstruerade tillsammans för optimal prestanda och för att möjliggöra största möjliga energi-besparing. Den inbyggda solslingan i NIBE VVM 500 och styrningen gör att energin från sol kan användas både för varmvatten och värme. Läs mer om våra värmepumpar på Smartast i familjen! NIBE F1245 en avancerad bergvärmepump som alla kan använda. Och den sänker din energikostnad med upp till 80%. Läs mer om våra bergvärmepumpar och se alla smarta funktioner på Taggar för NIBEs höstkampanj Upp till 80% besparing Smartphone-användare! Läs av koden och upplev mer av oss RÖRTJÄNST i FJÄLKINGE SÄLJER OCH INSTALLERAR NIBE VÄRMEPUMPAR Mora Rexx Energieffektiva blandare för kök och badrum. moraarmatur.se 1. Dagspress Stockholm 2. Dagspress Göteborg 3. Dagspress Malmö 4. Dagspress resten av lande 5. Utomhus Stockholm 6. Utomhus Göteborg 7. Utomhus Malmö 8. Monter på mässa 9. Populärpress 10. Populärpress kv 11. Populärpress 12. Fackpress 13. Proffspakete Vi kör på grönt Bäst i energiklassen. FM Mattsson 9000E II tvätt

10 11 En leverantör En faktura badrumsglädje Kontor och förbrukning designa din egen dusch Profil- och yrkeskläder Duschar från Macro kan du designa och utforma precis som du själv vill. Genom vatten, ånga och massage erbjuder vi formsäkra och funktionella produkter anpassade för din personliga stil i badrumet. Dokumenthantering Fäladsgatan 5, Kristianstad t Tel macro.se gullbergs.se Värmepump men dyrt ändå? DESIGN ROGER PERSSON Ring oss. Vi hjälper dig! Värmebaronen. Alltid personlig service. CELEBRATING OUR FIRST 50 YEARS WITH Brett sortiment av vedpannor och ackumulatorer. Besök Redan år 1962 förändrade vi synen på hur ett badrum skulle se ut. Ingen hade tidigare kombinerat badrumsspegeln med ett skåp. Sedan dess har vi fortsatt att utveckla lösningar som gör livet i badrummet enklare och stiligare. Nu firar vi våra första femtio år med en ny serie spegelskåp inspirerade av våra första modeller. Historien upprepar sig, fast i en ny samtida form och i nya färger. Fortfarande tillverkar vi alla våra badrumsmöbler i Dalstorp och levererar dem fabriksmonterade. Varje produkt är genomtänkt i minsta detalj för att klara krävande våtrumsmiljöer i många år. Det präglar hela vår tillverkningsprocess, materialval, konstruktionslösningar och säkerhet. Passionen och känslan för ett noggrant och precist hantverk lever i allra högsta grad kvar hemma i fabriken och i alla våra badrumsprodukter. SALLY HOLGER JENNY PIXI För solfångare och värmepump! Biomax för ved och pellets Vedolux vedpannor SPEGELSKÅPEN FINNS I FLERA FÄRGER w w w. s ved b er g s. s e

11 40år 12 Här är några exempel på A r b e t e t m e d a t t b y g ga e n v a c ke r g u l t e g l a d v i l l a i K i a b y ä r e t t e xe m p e l p å v a d Rö r t j ä n s t i F j ä l k i n ge A B h a r v a r i t d e l a k t i ga i t i l l s a m m a n s m e d s i n a m å n gå r i ga s a m a r b e t s p a r t n e r s. Lars och Monica Andersson heter ägarna till nybygget som stod klart förrörtjänst även förra gången Däremellan har de bott på lokala entreprenörer men också för att få bästa resultat, Hans fru Monica förtydli- Beskrivningen listade allt från vilka golv, tak och tapeter som Lars och Monica hade valt, till vilka lister, dörrar och handtag Det var otroligt många val som paret skulle ta ställning till, ned till minsta strömbryet jobb men samtidigt roligt, och vi jobbar ju inte, utan har haft all tid i världen att åka och titta på grejor, säger Mo- hus och vill tacka alla inblandade för ett gott arbete, säger - Fakta: Bostadsyta: 163 m² Länga för garage samt fotoateljé: 32 m² Uppvärmning: jordvärme Energiförbrukning/år (el, värme, varmvatten): cirka 8000 kwh Gästtoaletten i mataffären dagligdags vill Därför är lokala krafter extra måna om att göra ett bra Under ungefär ett år var de runt och kollade utbudet av till exempel inredning Båda såg också förde- mesta hos lokala företag varav en del via Rörtjänsts egen Totalentreprenör för projektet var Fjälkinge Byggservice AB som i sin tur kopplade in samarbetspartners som Rörtjänst och Colorama HBM Golvexpo, bland an- stallerade deras Nibe värmepump, rekommenderade ningar i garaget till vattenledningar som Lars grävde ned i marken för hoppupp- Det danska gula teglet med röda inslag fanns hos en och köket i massiv ek är från Exklusiva handdukstorkar Lars och Monica Andersson framför sitt hus i Kiaby. Svenska NORDHEM erbjuder ett brett sortiment med handdukstorkar som kan kopplas på vatten, el eller kombidrift. Det finns handdukstorkar i ytorna vit, antracit, krom och borstat rostfritt för att passa in i de flesta miljöer. Lars och Monica hade anlitat en arkitekt, Johan Wern- vara friska så att vi kan bo här i 20 år, tills vi är 80, säger önskemål som de plockat och - Huset är planerat därefter och är således rymligt, lättstädat, utan trösklar och föreslog att vi skulle ge alla hantverkare en rumsbeskrivning för att underlätta för dem att beställa material, sä- När det gäller badrummet är duschen hela 1 x 1 För mer information se vår hemsida. Rörtjänst i Fjälkinge gjorde rörjobben i hela huset, in- Kom in och välj ut Din favorit!

12 13 å trevliga Rörtjänstprojekt Linus framför värmepumpsanläggningen på Trolle-Ljungby Skola som installerades hösten Det blev en Nibe Fighter , jordvärme samt konvertering till cirka 100 radiatorer. Barnen hemma hos Christel och Dan i Balsby älskar sitt nya badrum som renoverades Bland annat: Badkar Sanova Happy D och badkarsblandare INR Linc 21. Bengt i Åhus med en vedanläggning från Värmebaronen: Combimax 30 samt tekniktank 1000 liter. Anläggningen installerades i januari 2012 Krister i Bromölla framför sin luft-vatten värmepump, Nibe Fighter samt VVM300. Den installerades under våren Bo i Axeltorp med sin markvärmepump av märket Nibe Fighter som han haft sedan hösten 2011 Leif i Kristianstad valde att göra sin badrumsrenovering under hösten )NREDNING OCH WC STOL ËR )$/S SERIE 3EVEN $

13 40år 14 Byggservice i stort och smått F j ä l k i n ge B y g gs e r v i c e A B ä r s e d a n m å n ga å r e n a v Rö r t j ä n s t i F j ä l k i n ge A B:s v i k t i ga s a m a r b e t s p a r t n e r s. Om en kund önskar ett arbete utfört som innefattar många olika hantverkskompetenser erbjuds nämligen kunden även samordnardet betyder totalentreprenad av arbetet och att all kommunikation och samordning av andra inblandade som avgör vem av oss som blir samordnare, respektive ende på om kunden tog en första kontakt med Rörtjänst eller oss, säger Pierre Lindström, delägare av Fjälkinge I andra fall faller samordnarrollen på det företag där Många kunder blir förvånade över att det går det sparar tid, varje arbetsmoment utförs efter vartannat utan större väntetid och samordna arbetet, utan att ha större kunskap och inblick i hur det ska utföras, är det lätt att man tappar tid på grund av dålig planering och framförhållning för varje yrkessamordningen i sig tar också mycket tid vilket kan vara tufft för en privatperson att hinna med vid sidan av Gänget bakom Fjälkinge Byggservice. Från vänster: Johan Tullgren, Fredrik Nilsson, Pierre Lindström och Leif Andersson. de hantverkare redan är etablerade samarbetspartners sedan länge, plus håller med en samordnare, är däremot alla med på noterna från dag mot samma mål, och i vårt fall, som samarbetat i runt 25 år, betyder det också att vi vet hur den andre vill ha saker och ting gjorda för att kunna utföra bästa möjliga arbete, säger Leif Andersson som startade Fjälkinge eller hon ringa runt till olika inblandade, säger Leif AnEtt exempel på ett vanligt samarbete är renovering av Andra fördelar är att det blir lättare för kunden med bara en offert och en lättar också för kunden när Byggservice som gör grovarbetet med att riva ner det När han och hans medarbetare gjort sitt, är det dags för målare, rörmokare, elektriker och plattsättare att ta form av underentreprenörer och därför är det viktigt att var och en kommer till i rätt vi för det extremt viktiga underarbetet, säger Pierre ett eventuellt fel slipper han nio och är bror till Rörtjänsts att köpa Fjälkinge Byggservice tillsammans med två kollegor, Fredrik Nilsson Rörtjänsts förra ägare Evert Åberg rycker dock även Leif Andersson fortfarande in vid behov, både på kontoret och manstrålar de båda före detta ägarna regelbundet vid bow- fungerar mycket bra med Leif Andersson är 65 år och började som snickare på även utanför jobbet och kändetsamma dekal gäller inom 440x240mm av totalt tio medarbetare va300sthar anknytning rav dekal sju-åtta 440x240mm det 300st varit vanligt att man redan känt någon på företaget innan man börjat jobba här, vilket skapat en familjär kompisanda, säger Leif An Alla har snickarutbildning och största delen har kommit direkt från avpierre Lindström sommarjobbade i företaget redan 1987 mellan årskurs åtta och het är ovärderlig och något vi förstås vill ta vara på, säger Fjälkinge Byggservice AB gör för övrigt allt från entimmes servicejobb hos privatkunder till att kontinuerligt sköta servicen åt stora fastighetsföretag, ombyggnationer av affärs- och kontorslokaler, tak- och fönstagskunder men fördelar nog arbetstiden ganska jämt mellan privat- och företagskunder skulle jag tro, säger Pier-

14 15 En komplett färgglad fackbutik C o l o r a m a H B M G o l v e x p o A B ä r y t t e r l i ga r e e n a v Rö r t j ä n s t i F j ä l k i n ge A B:s s t o r a s a m a r b e t s p a r t n e r s. Jag tror inte att det är en tillfällighet att just vi Speciellt när det gäller våtrum är det angeläget att arbesom Rörtjänst och Fjälkinge Byggservice vill känna stolthet över vårt arbete, säger Innan han själv hittade HBM Golvexpo hade han i ett företag som verkligen kunde entreprenadbiten när det gällde golv, kakel och Sedan 1999 driver han nämligen två Coloramabutiker i Bromölla och Söl- färgfackhandelskedja men som förutom färg och tapeter även säljer just golv, kakel Därav intresset för golv och av att kunna erbjuda sina butikskunder hjälp med golvtensen jag sökte och som jag I februari köpte han därför HBM Golvexpo av Inger Areskoug som dock är kvar dan dess ingår företaget i Co- komplett fackbutik genom att nu även kunna erbjuda Själv är han målare i grunden och har även jobbat mycket med entreprenadbi- HBM Golvexpo är betyder att de arbetar utefter stiftelsen Golvbranschens syn på hur tätt våtrum ska utföras och utsätts även för deras stickprovskontroller som säkerställer att de följer mast överdrivna, därför kan det inte gå fel, bara man fölhos de fastighetsägare där det trots allt gått fel märker Inger Areskoug stor efterfråva ringa runt till olika hantverksföretag som sedan skylliksom Pierre Lindström vid Fjälkinge Byggservice ser hon fördelar med att ha blir det mindre missar för vi vet hur den andre vill ha det, Företaget har sex anställda. Två plattsättare, en golvläggare, och tre som är kunder som skickas hit från Rörtjänst i Fjälkinge får det goda mottagande de är väri butiken på Colorama HBM Golvexpo hittar du: Från vänster: Patrick Ackeryd, Therese Lindberg och Inger Areskoug. LK Golvvärme Värme att längta hem till LK Golvvärme gör det möjligt att enkelt ansluta vattenburen golvvärme till din panna eller värmepump. Våra egentillverkade och kompletta system passar perfekt både vid nybygge och renovering. Tryggt, miljövänligt med överlägsen säkerhet. Två plattsättare och en golvläggare: Från vänster Lars Henrysson, Rikard Nord och Tibor Preisz Vi har färdiga lösningar för:

INSTALLERAT OCH KLART

INSTALLERAT OCH KLART INSTALLERAT OCH KLART Från inspiration till installation Comfort Installationsgruppen är resultatet av en sammanslagning av fyra rörfirmor i Kungshamn, Ljungskile, Henån och Lysekil. Tillsammans erbjuder

Läs mer

Vi levererar helhetslösningar

Vi levererar helhetslösningar R TM Vi levererar helhetslösningar Ett badrum är en helhet. Vi levererar den. Ett nytt badrum ska du leva med under lång som vi alla tycker oss ha för lite av. Men tar du dig att läsa vår broschyr, får

Läs mer

Pampig villa i original

Pampig villa i original Pampig villa i original Strax söder om Malmö ligger området Bellevue. På en av gatorna står en charmig 20-tals villa. Här har Per och Cecilia Bertland bott sedan augusti 2006 men huset köpte de redan i

Läs mer

Bilaga #1 Rumsbeskrivning till Underlag för offertförfrågan tillbyggnad av villa Västervångsgatan 19, Malmö. Anne Gyberg / Michael Gyberg

Bilaga #1 Rumsbeskrivning till Underlag för offertförfrågan tillbyggnad av villa Västervångsgatan 19, Malmö. Anne Gyberg / Michael Gyberg till Underlag för offertförfrågan tillbyggnad av villa Västervångsgatan 19, Malmö Anne Gyberg / Michael Gyberg Inledning Sida 2 av 8 Denna bilaga går igenom rum för rum och beskriver vad det är vi önskar

Läs mer

Skötselråd. Frånluftsvärmepump Nibe Fighter 310P

Skötselråd. Frånluftsvärmepump Nibe Fighter 310P BRF Taklöken Skötselråd Frånluftsvärmepump Nibe Fighter 310P Du som bostadsrättsägare i Brf Taklöken förutsätts sköta din frånluftsvärmepump själv. Om du inte utför regelbunden service på värmepumpen kan

Läs mer

Fjärrvärme från Feab. bekväm och miljövänlig uppvärmning

Fjärrvärme från Feab. bekväm och miljövänlig uppvärmning Fjärrvärme från Feab bekväm och miljövänlig uppvärmning En trygg, bekväm och miljövänlig värmekälla När du väljer fjärrvärme som värmekälla gör du ett val för bekvämlighet, trygghet och för miljön. Det

Läs mer

nyhet! Prisvärt för de mindre badrummen Lätt att planera och kombinera Allt du behöver för ett komplett badrum

nyhet! Prisvärt för de mindre badrummen Lätt att planera och kombinera Allt du behöver för ett komplett badrum nyhet! En baskollektion för hela badrummet, Prisvärd, Funktionell och Enkel. Prisvärt för de mindre badrummen Lätt att planera och kombinera Allt du behöver för ett komplett badrum Byggd på Svedbergs erfarenhet

Läs mer

VÄLKOMMEN IN I VÄRMEN HENSTAD 2013

VÄLKOMMEN IN I VÄRMEN HENSTAD 2013 VÄLKOMMEN IN I VÄRMEN HENSTAD 2013 Fjärrvärmekampanj 2013 Nytt erbjudande på grund av nya förutsättningar Tidigare intresse på området var över 30% Vi har sedan 2009 installerat fjärrvärme och konverterat

Läs mer

SOLVÄRME Spara energi och miljö med solvärme

SOLVÄRME Spara energi och miljö med solvärme SOLVÄRME Spara energi och miljö med solvärme Solen är en oändlig källa till förnybar energi. En resurs som ger smartare energianvändning för alla fastigheter som behöver värme och varmvatten under sommarhalvåret.

Läs mer

Kallstart -till glädje för miljön

Kallstart -till glädje för miljön Kallstart -till glädje för miljön - I ett villahushåll går en femtedel av energiförbrukningen till varmvatten och i lägenheter är andelen ännu högre. Därför gäller det att hela tiden hitta nya sätt att

Läs mer

Laila blandar. sina personliga favoriter

Laila blandar. sina personliga favoriter Laila blandar sina personliga favoriter Lite skandinavisk funkis och lite amerikansk villa, lite kitsch och lite gammaldags charm. När Laila Bagge Wahlgren och Niclas Wahlgren byggde sitt Trivselhus valde

Läs mer

Modern funkis med attityd Maria och Jonas hittade inget hus som de ville ha när det var dags att bygga nytt. Så istället ritade de sitt drömhus

Modern funkis med attityd Maria och Jonas hittade inget hus som de ville ha när det var dags att bygga nytt. Så istället ritade de sitt drömhus med attityd Maria och Jonas hittade inget hus som de ville ha när det var dags att bygga nytt. Så istället ritade de sitt drömhus själva och lät fiskarhedenvillan bygga det åt dem. Text Nathalie Carlsson

Läs mer

114 Vårt Nya Bad & spa

114 Vårt Nya Bad & spa Badrummet badar i ljus från tre generösa fönster. Duschen och badkaret har familjen lagt på en liten praktisk avsats. Den ljusa och orange handduken är av märket Abyss, kostar 595 kr/styck och kommer från

Läs mer

Fjärrvärme Enkelt och pålitligt i din vardag

Fjärrvärme Enkelt och pålitligt i din vardag Fjärrvärme Enkelt och pålitligt i din vardag Vad är fjärrvärme? Fjärrvärme är en effektiv och hållbar energilösning som ger dig en enkel och pålitlig vardag. Det är den vanligaste uppvärmningsformen i

Läs mer

Aqualux 750 Teknik Aqualux 500 Teknik GÖR VÄRMESYSTEMET FRAMTIDSSÄKERT! ETT EXEMPEL PÅ VAD SOM ÄR MÖJLIGT:

Aqualux 750 Teknik Aqualux 500 Teknik GÖR VÄRMESYSTEMET FRAMTIDSSÄKERT! ETT EXEMPEL PÅ VAD SOM ÄR MÖJLIGT: Aqualux 750 Teknik Aqualux 500 Teknik SVENSKTILLVERKAT GÖR VÄRMESYSTEMET FRAMTIDSSÄKERT! Energipriset har alltid förändrat sig beroende på tillgång och efter politikers beslut. Det var inte så länge sedan

Läs mer

Bättre ekonomi och miljösamvete med våra energismarta värme- och ventilationssystem

Bättre ekonomi och miljösamvete med våra energismarta värme- och ventilationssystem Bättre ekonomi och miljösamvete med våra energismarta värme- och ventilationssystem + = energismart När du står inför att bygga nytt hus har du alla möjligheter att redan från början välja rätt och få

Läs mer

Bättre ekonomi och miljösamvete med våra energismarta värme- och ventilationssystem

Bättre ekonomi och miljösamvete med våra energismarta värme- och ventilationssystem Bättre ekonomi och miljösamvete med våra energismarta värme- och ventilationssystem + = energismart När du står inför att bygga nytt hus har du alla möjligheter att redan från början välja rätt och få

Läs mer

STOBY ERBJUDER DIG IDÉ, KUNSKAP & KVALITET

STOBY ERBJUDER DIG IDÉ, KUNSKAP & KVALITET ENTREPRENAD LEVERANS AV INDUSTRIFÄRG BALLINGSLÖV STOBY FLYGAREGATAN12GATA ATANAN STOBY VÄXJÖ STOBY HALMSTAD BUTIK & ENTREPRENAD BUTIK, ENTREPRENAD, INDUSTRI & HUVUDKONTOR OKVÄGEN 6 BALLINGSLÖV STOBY NÄSSELVÄGEN

Läs mer

Tänd lamporna med stil.

Tänd lamporna med stil. Tänd lamporna med stil. Interiördetaljen som många glömmer. Tänker du på strömbrytare, som något du bara använder för att tända och släcka lampor med? Eller vägguttag, som ett nödvändig ont för att få

Läs mer

Föreningen som varje år sparar. 1,3 miljoner kr. med gratis luft! Erfarenheter av en högeffektiv luft/vattenvärmepump i Oskarshamn

Föreningen som varje år sparar. 1,3 miljoner kr. med gratis luft! Erfarenheter av en högeffektiv luft/vattenvärmepump i Oskarshamn Föreningen som varje år sparar 1,3 miljoner kr med gratis luft! Erfarenheter av en högeffektiv luft/vattenvärmepump i Oskarshamn En värmepump, 15 hus och 207 lägenheter Luften omkring oss bjuder på gratis

Läs mer

Fjärrvärme Anslutningprislista Gäller from 2014-04-01

Fjärrvärme Anslutningprislista Gäller from 2014-04-01 Fjärrvärme Anslutningprislista Gäller from 2014-04-01 Priser anslutning och installation av fjärrvärme till småhus Anslutning till fjärrvärmenätet Anslutningsavgift ROT-avdrag (50% av arbetskostnad 25

Läs mer

Stilfull tvåa med öppen spis och stor innergård i centrala Mariehamn

Stilfull tvåa med öppen spis och stor innergård i centrala Mariehamn Stilfull tvåa med öppen spis och stor innergård i centrala Mariehamn I detta fina hus från 1954 finner du denna lyxiga lägenhet om 61 m 2, två rum och kök. Lägenheten är stilfullt renoverad 2012, stenpelare

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Ålsta 3:197

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Ålsta 3:197 Utgåva 1:1 2013-04-11 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Ålsta 3:197 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Energideklaration av fastigheten Umeå Editshem 6 Björkvägen 52

Energideklaration av fastigheten Umeå Editshem 6 Björkvägen 52 Energideklaration av fastigheten Umeå Editshem 6 Björkvägen 52 Datum 2015-08-26 Energiexpert Linus Sandström Besiktningsdatum 2015-08-26 Rapport: Villauppgifter Fastighet Umeå Editshem 6 Kalkylerna grundas

Läs mer

52 3/2010 INTERIÖR TIMMERHUS

52 3/2010 INTERIÖR TIMMERHUS Det nya våningsplanet timras först upp under tak för att inte stockarna ska bli fuktiga av regn. Att stommen timras under tak är ett av kraven för att den ska räknas som q-märkt. 52 3/2010 Bygg ut uppåt

Läs mer

DITT ENERGIEFFEKTIVA A-HUS

DITT ENERGIEFFEKTIVA A-HUS DITT ENERGIEFFEKTIVA A-HUS BYGG FÖR FRAMTIDEN MED A-HUS Alla hus som kommer från A-hus tillverkas både med hänsyn till miljön och din plånbok. Klimatsmart boende är ett begrepp som ligger i tiden och innebär

Läs mer

VEDOLUX ROBUSTA MILJÖVÄNLIGA VEDPANNOR

VEDOLUX ROBUSTA MILJÖVÄNLIGA VEDPANNOR VEDOLUX ROBUSTA MILJÖVÄNLIGA VEDPANNOR SVENSKTILLVERKADE VEDOLUX Att elda med ved är det absolut billigaste sättet att värma sitt hus. Med Vedolux Lambda-serien blir det billigare och enklare än någonsin.

Läs mer

Sol och frånluft värmer Promenaden

Sol och frånluft värmer Promenaden Sol och frånluft värmer Promenaden Sedan våren 2010 får brf Promenaden i Falun värme och tappvarm vatten från solfångare och värmepumpar. Investeringen mer än halverar behovet av fjärrvärme. Föreningen

Läs mer

Ett riktigt hyggligt byggföretag

Ett riktigt hyggligt byggföretag Ett riktigt hyggligt byggföretag Anders Magnusson, Ola Magnusson och Niclas Carlbäck. Din kompletta byggare Sunne Byggnads AB är ett genuint familjeägt byggföretag som funnits i Sunne sedan Anders Magnusson

Läs mer

Energideklaration av fastigheten Umeå Rovfågeln 16 Falkvägen 6

Energideklaration av fastigheten Umeå Rovfågeln 16 Falkvägen 6 Energideklaration av fastigheten Umeå Rovfågeln 16 Falkvägen 6 Datum 2015-05-26 Energiexpert Linus Sandström Besiktningsdatum 2015-05-25 Rapport: Villauppgifter Kalkylerna grundas på följande uppgifter

Läs mer

Bygg och bo energismart i Linköping

Bygg och bo energismart i Linköping Bygg och bo energismart i Linköping Snart kommer du att flytta in i ett nybyggt hus i Linköping. Gratulerar! Att få planera och bygga sitt drömhus hör till höjdpunkterna i livet. Det är samtidigt ett stort

Läs mer

Fläktkonvektorer. 2 års. vattenburna. Art.nr: 416-087, 416-111, 416-112 PRODUKTBLAD. garanti. Kostnadseffektiva produkter för maximal besparing!

Fläktkonvektorer. 2 års. vattenburna. Art.nr: 416-087, 416-111, 416-112 PRODUKTBLAD. garanti. Kostnadseffektiva produkter för maximal besparing! PRODUKTBLAD Fläktkonvektorer vattenburna Art.nr: 416-087, 416-111, 416-112 Kostnadseffektiva produkter för maximal besparing! 2 års garanti Jula AB Kundservice: 0511-34 20 00 www.jula.se 416-087, 416-111,

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Blomkålssvampen 2

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Blomkålssvampen 2 Utgåva 1:1 2014-08-27 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Blomkålssvampen 2 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

klassisk vinterskrud villa i belysning heta kaxigt i färg lys upp din trädgård arkitektritat på landet renoveringstips skapa egna grupper

klassisk vinterskrud villa i belysning heta kaxigt i färg lys upp din trädgård arkitektritat på landet renoveringstips skapa egna grupper FÖR DIG SOM SKA BYGGA om OCH RENOVERA! VÅRT NYA HUS Nr.12 2012 belysning lys upp din trädgård teveprofilen Andrea engsäll inreder med detaljer vinterväxter skapa egna grupper 14 heta kaminer GÖR om köket

Läs mer

Solenergi. en del av framtiden! Sol & Energiteknik ingår i NIBE-koncernen

Solenergi. en del av framtiden! Sol & Energiteknik ingår i NIBE-koncernen Solenergi en del av framtiden! Sol & Energiteknik ingår i NIBE-koncernen En timmes solinstrålning mot jordytan motsvarar den energi mänskligheten förbrukar på ett helt år! Ett vanligt villatak tar emot

Läs mer

Värm poolen! Nya kunder. Övrigt

Värm poolen! Nya kunder. Övrigt Värm poolen! Vi erbjuder en produkt för dig som förbrukar mycket värme på sommaren under månaderna maj-sept. t. ex. för dig som har pool. Kontakta oss så berättar vi mer! Nya kunder Vi erbjuder anslutning

Läs mer

Mer än bara värme. Energieffektiv fjärrvärme för ett hållbart Göteborg

Mer än bara värme. Energieffektiv fjärrvärme för ett hållbart Göteborg 1 Mer än bara värme Energieffektiv fjärrvärme för ett hållbart Göteborg 2 Tillsammans kan vi bidra till en hållbar stad. Och sänka dina energikostnader. I 150 år har vi jobbat nära dig. För du vet väl

Läs mer

THERMOTECH Golvvärme. Vi gör det enkelt för dig

THERMOTECH Golvvärme. Vi gör det enkelt för dig THERMOTECH Golvvärme Vi gör det enkelt för dig VÄLKOMMEN TILL THERMOTECHS VÄRLD Thermotech startade när intresset för golvvärme började upptäckas av de stora VVS-tillverkarna. Idén var att utveckla färdiga

Läs mer

Snart får du ett nytt badrum! Information från Svenska Bostäder om badrumsombyggnad

Snart får du ett nytt badrum! Information från Svenska Bostäder om badrumsombyggnad Snart får du ett nytt badrum! Information från Svenska Bostäder om badrumsombyggnad Alla hus åldras och behöver renoveras Vid en badrumsombyggnad får badrum och el-installationer en ny modern standard

Läs mer

Elomax 250 & 450. Det här är din nya chef i pannrummet.

Elomax 250 & 450. Det här är din nya chef i pannrummet. Elomax 250 & 450 Smartaste villavärmen! Det här är din nya chef i pannrummet. Elomax 250 & 450 Elomax. Hjärnan i ditt uppvärmningssystem. ELOMAX är designad för att möta framtiden. Den ersätter helt en

Läs mer

ENPLANSGRUPPEN. Sellerivägen Sörbyängen. uppför 6 st enplansvillor med äganderätt

ENPLANSGRUPPEN. Sellerivägen Sörbyängen. uppför 6 st enplansvillor med äganderätt ENPLANSGRUPPEN uppför 6 st enplansvillor med äganderätt Sellerivägen Sörbyängen Kontakt: Magnus Olsén 070-759 23 76 eller Peter Lindahl 070-655 35 19 BOSTADSFAKTA Sellerivägen Örebro Antal rum och storlek:

Läs mer

Enkät för dem som inte ännu fått sin Miniuppgradering

Enkät för dem som inte ännu fått sin Miniuppgradering Enkät för dem som inte ännu fått sin Miniuppgradering 1. Anser du att Miniuppgradering är rätt beteckning på åtgärdspaketet? a. Ja, hyreshöjningen blir ju väldigt måttlig b. Nej, så många åtgärder kan

Läs mer

Stor Sommarkampanj. 696:-/m 2. Juni, Juli, Augusti/15. Kährs Ek Nouvaeu Snow

Stor Sommarkampanj. 696:-/m 2. Juni, Juli, Augusti/15. Kährs Ek Nouvaeu Snow Ek Nouvaeu Snow Vi gör ett kostnadsfritt hembesök och gör en bedömning om vad som behövs göras och vad det kostar hos just Er. 696:-/m 2 Ordinarie pris 780:-/m 2 Stor Sommarkampanj Juni, Juli, Augusti/15

Läs mer

Egenproducerad energi - så funkar det

Egenproducerad energi - så funkar det Page 1 of 6 Egenproducerad energi - så funkar det Taggar på denna artikel Byta solfångare, Köpa solfångare, solceller, solcellspanel Att producera egen energi till villan blir inte alltid en ekonomisk

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Sädeskornet 57

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Sädeskornet 57 Utgåva 1:1 2014-03-04 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Sädeskornet 57 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Planeringshjälp DITT NYA KÖK/TVÄTT/FÖRVARING/BAD FRÅN IDÉ TILL VERKLIGHET FYLL I DINA KONTAKTUPPGIFTER HÄR: NAMN ADRESS LEVERANSADRESS

Planeringshjälp DITT NYA KÖK/TVÄTT/FÖRVARING/BAD FRÅN IDÉ TILL VERKLIGHET FYLL I DINA KONTAKTUPPGIFTER HÄR: NAMN ADRESS LEVERANSADRESS Planeringshjälp DITT NYA KÖK/TVÄTT/FÖRVARING/BAD FRÅN IDÉ TILL VERKLIGHET FYLL I DINA KONTAKTUPPGIFTER HÄR: NAMN ADRESS LEVERANSADRESS POSTNR ORT TELEFON MOBIL DATUM E-POST Vedums köksprocess steg för

Läs mer

Nyhet! Nyhet! Nytt liv i eldstaden

Nyhet! Nyhet! Nytt liv i eldstaden i4 Nyhet! Nyhet! Nytt liv i eldstaden 1 Värme och stil för dig och din eldstad Gammaldags charm och atmosfär är underbart. Kyla, drag och höga uppvärmningskostnader är det inte. Med Contura i4 förvandlas

Läs mer

Fjärrvärme positiv energi

Fjärrvärme positiv energi FJÄRRVÄRME Anslutningsinformation och priser 2012 Fjärrvärme positiv energi Fjärrvärme är positiv energi. Med fjärrvärme kan du lämna bekymren bakom dig. Den ger en säker och bekväm uppvärmning. Med de

Läs mer

Prisvärda lägenheter endast några minuter från Sollentuna Centrum

Prisvärda lägenheter endast några minuter från Sollentuna Centrum FRESTA Prisvärda lägenheter endast några minuter från Sollentuna Centrum Prisvärda och ljusa bostadsrätter med ljust läge några minuter från Sollentuna Centrum. Nära vatten och grönska precis bredvid det

Läs mer

c/o Sommarnöjen Små hus. Stor arkitektur. Allt ingår.

c/o Sommarnöjen Små hus. Stor arkitektur. Allt ingår. c/o Sommarnöjen Små hus. Stor arkitektur. Allt ingår. c/o Sommarnöjen Vi ger dig ett vackert hus. Och tid att njuta av det. Hos oss finner du Sveriges största sortiment av Attefallshus, små fritidshus

Läs mer

Energideklaration av fastigheten Umeå Lövsågen 35 Lagmansgatan 60F

Energideklaration av fastigheten Umeå Lövsågen 35 Lagmansgatan 60F Energideklaration av fastigheten Umeå Lövsågen 35 Lagmansgatan 60F Datum 2015-04-22 Energiexpert Linus Sandström Besiktningsdatum 2015-04-21 Rapport: Villauppgifter Kalkylerna grundas på följande uppgifter

Läs mer

Första steget. Andra saker som du ska tänka på är hur ser tomten ut?

Första steget. Andra saker som du ska tänka på är hur ser tomten ut? Husköpet Att köpa hus En dröm om ett eget hus, ett hem som du vill leva i länge. Alla tankar om hur du vill ha det, hur du vill leva och bo kan bli verklighet. Stort eller litet, modernt eller gammaldags.

Läs mer

Karlstad - Norra Stockfallet EGNA VAL. Brf Solslingan

Karlstad - Norra Stockfallet EGNA VAL. Brf Solslingan Karlstad - Norra Stockfallet EGNA VAL Brf Solslingan Inredningsstilar Våra inredningsstilar är noga utvalda. I bilderna längre fram ser du exempel på våra stilar som du kan göra som egna val. Vårt grundutförande

Läs mer

hemma hos uppvärmningssystem som kombinerar bergvärme med solfångare och därför ger en nära nog försumbar elräkning.

hemma hos uppvärmningssystem som kombinerar bergvärme med solfångare och därför ger en nära nog försumbar elräkning. hemma hos 17 Byggentreprenör Magnus Olsén har hus som både yrke och hobby. När han och hans fru lät bygga sitt eget drömhus för några år sedan ville han förverkliga alla de idéer han samlat på sig genom

Läs mer

ett modernt servicekoncept

ett modernt servicekoncept ett modernt servicekoncept Traditionell distributionshandel ett modernt servicekoncept I 40 år har AJ Produkter levererat inredning till kontor, skola, lager och industri. Konceptet har varit detsamma

Läs mer

Modernt värmesystem för väggar, golv och tak. www.m-therm.com

Modernt värmesystem för väggar, golv och tak. www.m-therm.com Modernt värmesystem för väggar, golv och tak. Member of: Uppvärmning i väggen: Använd M-Therms 24 volt uppvärmning och få en hälsosam miljö som är ekonomisk, pålitlig, lätt att använda, flexibel och bekväm.

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Källsätter 1:9

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Källsätter 1:9 Utgåva 1:1 2014-08-01 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Källsätter 1:9 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2015-05-04 Fastighetsbeteckning: Timmelsta 1:7 Adress/ort: Timmelsta 2, Västerås Besiktigad av (certnr): Mikael Bergwall (5511) Företag:

Läs mer

TRE EXEMPEL FRÅN VERKLIGHETEN.

TRE EXEMPEL FRÅN VERKLIGHETEN. TRE EXEMPEL FRÅN VERKLIGHETEN. EUROPA 6, GAMLA STAN I Gamla stan ligger fastigheten Europa 6, med anor från sent 1300-tal. Under årsskiftet 2009-2010 började bostadsrättsföreningens styrelse se sig om

Läs mer

Vi håller vad vi lovar Vi kommer i tid och håller avtalade tider Vi är noggranna och gör ett bra jobb Vi använder sunt förnuft!

Vi håller vad vi lovar Vi kommer i tid och håller avtalade tider Vi är noggranna och gör ett bra jobb Vi använder sunt förnuft! Vi håller vad vi lovar Vi kommer i tid och håller avtalade tider Vi är noggranna och gör ett bra jobb Vi använder sunt förnuft! BVSAB BYGG & VVS SPECIALISTEN Allt inom bygg & VVS www.bvsab.com 2 Vi ARbEtAR

Läs mer

VARFÖR SKA JAG ANLITA EN ELKONSULT? För att låta göra en elritning

VARFÖR SKA JAG ANLITA EN ELKONSULT? För att låta göra en elritning VARFÖR SKA JAG ANLITA EN ELKONSULT? För att låta göra en elritning En elritning är elinstallatörens (elektrikerns) underlag för elinstallationen. Med en genomtänkt ritning underlättas dennes arbete och

Läs mer

INSTALLATIONER SOM SPARAR PENGAR

INSTALLATIONER SOM SPARAR PENGAR INSTALLATIONER SOM SPARAR PENGAR REFERENSANLÄGGNINGAR VÄRMEPUMPAR Besparing: 29 000 kwh/år Besparing: 55 570 kwh/år Besparing: 44 500 kwh/år STIEBEL ELTRON AB FRIGGAGATAN 5 641 37 KATRINEHOLM TEL: +46

Läs mer

ECODAN LUFT/VATTEN INVERTER. Ny revolutionerande teknik och ett komplett system för värme/varmvatten

ECODAN LUFT/VATTEN INVERTER. Ny revolutionerande teknik och ett komplett system för värme/varmvatten ECODAN LUFT/VATTEN INVERTER Ny revolutionerande teknik och ett komplett system för värme/varmvatten Ny effektiv och miljövänlig teknik sänker dina kostnader Ecodan ett komplett system I uteluften finns

Läs mer

Bergvärme & Jordvärme. Isac Lidman, EE1b Kaplanskolan, Skellefteå

Bergvärme & Jordvärme. Isac Lidman, EE1b Kaplanskolan, Skellefteå Bergvärme & Jordvärme Isac Lidman, EE1b Kaplanskolan, Skellefteå Innehållsförteckning Sid 2-3 - Historia Sid 4-5 - utvinna energi - Bergvärme Sid 6-7 - utvinna energi - Jordvärme Sid 8-9 - värmepumpsprincipen

Läs mer

Geberits moderna badrumsprodukter för 2015

Geberits moderna badrumsprodukter för 2015 Pressinformation från Geberit Februari 2015 Geberits moderna badrumsprodukter för 2015 I år är det badrummen vi renoverar och inreder! I trendspaningarna för 2015 ser vi personligt designade badrum med

Läs mer

Inredarens val. Sjödalen, Huddinge preliminär

Inredarens val. Sjödalen, Huddinge preliminär Inredarens val Sjödalen, Huddinge preliminär 3D Inredning och inspiration Vi samarbetar med IKEA när vi inreder våra bostäder Inredarens val Till din nya lägenhet har vi tagit fram en inredning som vi

Läs mer

OPTIHEAT. Vattenburen golvvärme. Så här monterar du OPTIHEAT. Inte som alla andra -enklare, snålare, genialisk!

OPTIHEAT. Vattenburen golvvärme. Så här monterar du OPTIHEAT. Inte som alla andra -enklare, snålare, genialisk! OPTIHEAT Vattenburen golvvärme Inte som alla andra -enklare, snålare, genialisk! Så här monterar du OPTIHEAT Olika metoder att montera OPTIHEAT OPTIHEAT är det enklaste sättet att lägga in vattenburen

Läs mer

PM Råd och anvisningar vid ombyggnad

PM Råd och anvisningar vid ombyggnad 1 av (6) PM Råd och anvisningar vid ombyggnad Inledning Många vill bygga om sina bostadsrätter framför allt kök och våtutrymmen. Många bygger i egen regi med eget arbete, vänner, inhyrda hantverkare med

Läs mer

Värm ditt hus med fjärrvärme Här kan du läsa om hur anslutningen går till

Värm ditt hus med fjärrvärme Här kan du läsa om hur anslutningen går till Värm ditt hus med fjärrvärme Här kan du läsa om hur anslutningen går till Positiv energi fjärrvärme från Tekniska verken Med fjärrvärme får du behaglig värme när det behövs och varmvatten året runt, till

Läs mer

Kungsäter Kök Dalbo Gårdshorn 21 519 92 Kungsäter Tel. +46320-20 70 30 Fax +46320-811 60 info@kungsaterkok.se www.kungsaterkok.se

Kungsäter Kök Dalbo Gårdshorn 21 519 92 Kungsäter Tel. +46320-20 70 30 Fax +46320-811 60 info@kungsaterkok.se www.kungsaterkok.se PERSONLIGA KÖK Kungsäter Kök Dalbo Gårdshorn 21 519 92 Kungsäter Tel. +46320-20 70 30 Fax +46320-811 60 info@kungsaterkok.se www.kungsaterkok.se Made in Halland. Inte långt ifrån Varberg, ca 3 mil österut

Läs mer

inredning Brf vitklövern, AlSike

inredning Brf vitklövern, AlSike inredning Brf vitklövern, ALSIKE INnehåll Välkommen till Brf Vitklövern sid 3 Inredning: kök sid 4 Inredning: KÖK/ÖVRIGA YTOr sid 5 Inredning: BAd sid 6 Med reservation för eventuella produktändringar

Läs mer

Steget mot framtiden. Synergi i optimalt energiutnyttjande. Fueltech

Steget mot framtiden. Synergi i optimalt energiutnyttjande. Fueltech Steget mot framtiden Synergi i optimalt energiutnyttjande Fueltech Mikael Jönsson Anders Persberg Energismart Boende Framtidens möjligheter med huset som kraftkälla! Var kommer Co2 utsläppen ifrån? Bostäder

Läs mer

VÄRMEPUMPSKÖP Luft/luftvärmepump

VÄRMEPUMPSKÖP Luft/luftvärmepump EN GUIDE INFÖR VÄRMEPUMPSKÖP Luft/luftvärmepump Värmekostnader är tråkiga men nödvändiga i ett land som Sverige. För att minska dem krävs rätt uppvärmning som fungerar för just ditt hem. En värmepump kan

Läs mer

Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget

Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget POLICY FÖR SKÖTSEL OCH RENOVERING 1(6) Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget Ansvar för skötsel och renovering Enligt 13 i Föreningens stadgar gäller att Bostadsrättshavaren

Läs mer

Skenet bedrar Huset är till för att vi ska vara inne i det och ha det trevligt, inte för att vi ska stå utanför och beundra det.

Skenet bedrar Huset är till för att vi ska vara inne i det och ha det trevligt, inte för att vi ska stå utanför och beundra det. Skenet bedrar Huset är till för att vi ska vara inne i det och ha det trevligt, inte för att vi ska stå utanför och beundra det. Av: Stina Kallin Räcket till verandan i okantad panel. Diskuterat frma hur

Läs mer

FJÄRRVÄRME EFFEKTIVT BEKVÄMT MILJÖKLOKT

FJÄRRVÄRME EFFEKTIVT BEKVÄMT MILJÖKLOKT FJÄRRVÄRME EFFEKTIVT BEKVÄMT MILJÖKLOKT VAD ÄR FJÄRRVÄRME? Ett av de smartaste sätten att få en behaglig inomhustemperatur tycker vi. Idén med fjärrvärme är enkel: man delar på en värmekälla istället för

Läs mer

Inredarens val. Brf Ofelia, preliminär

Inredarens val. Brf Ofelia, preliminär Inredarens val Brf Ofelia, preliminär Inredning och inspiration Vi samarbetar med IKEA när vi inreder våra bostäder Inredarens val Till din nya lägenhet har vi tagit fram en inredning som vi kallar Inredarens

Läs mer

FOTOGRAFiSKA. intervju med Fotografiskas grundare Per Broman och utställningsansvariga Min-Jung Jonsson

FOTOGRAFiSKA. intervju med Fotografiskas grundare Per Broman och utställningsansvariga Min-Jung Jonsson FOTOGRAFiSKA intervju med Fotografiskas grundare Per Broman och utställningsansvariga Min-Jung Jonsson Text: Erica Hjertqvist och Julia Hörnell Foto: Julia Hörnell Layout: Erica Hjertqvist och julia hörnell

Läs mer

Inredarens val. Skogsstjärnan, preliminär

Inredarens val. Skogsstjärnan, preliminär Inredarens val Skogsstjärnan, preliminär Inredning och inspiration Vi samarbetar med IKEA när vi inreder våra bostäder Inredarens val Till din nya lägenhet har vi tagit fram en inredning som vi kallar

Läs mer

2400mm. Vi kan golv i alla former!

2400mm. Vi kan golv i alla former! 2400mm Vi kan golv i alla former! Vi kan kalla oss proffs Att kalla sig proffs betyder inte bara att man är mycket skicklig på sitt jobb och lämnar ett högkvalitativt resultat efter sig, det innebär också

Läs mer

Solenergi som framtiden älskar.

Solenergi som framtiden älskar. Solenergi som framtiden älskar. Grundat 1997 Djurmo mellan Borlänge och Leksand, Dalarna Leverantör av flexibla värmesystem med solvärme. Leverantör och installatör av solcellsanläggningar för elproduktion

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Frötjärn 6

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Frötjärn 6 Utgåva 1:1 2014-12-02 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Frötjärn 6 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

BILD. Välj fjärrvärme! - Bra för dig och miljön

BILD. Välj fjärrvärme! - Bra för dig och miljön BILD Välj fjärrvärme! - Bra för dig och miljön En värdefull investering Det råder inte längre något tvivel om att ditt val av uppvärmning påverkar klimatet. Våra hem behöver värme under en stor del av

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2015-09-21 Fastighetsbeteckning: Pjäxan 1 Adress/ort: Pjäxgr 1, Höör Besiktigad av (certnr): Kristian Fridlund (5842) Företag: Eklund & Eklund

Läs mer

NGN INSPIRERANDE OCH FIN BILD HYRESGÄSTENS VAL FARKOSTVÄGEN

NGN INSPIRERANDE OCH FIN BILD HYRESGÄSTENS VAL FARKOSTVÄGEN NGN INSPIRERANDE OCH FIN BILD HYRESGÄSTENS VAL FARKOSTVÄGEN DAGS ATT VÄLJA! Det börjar bli dags att göra dina personliga val i lägenheten. Valen är framtagna tillsammans med arkitektbyrån Equator. Ambitionen

Läs mer

Granhäcksvägen 3B Götaland Kommun Ale Storlek 3 rum (2 sovrum) / 73.7 m² Område Surte Tillträde tidigast

Granhäcksvägen 3B Götaland Kommun Ale Storlek 3 rum (2 sovrum) / 73.7 m² Område Surte Tillträde tidigast Län Västra Gatuadress Götaland Kommun Ale Storlek 3 rum (2 sovrum) / 73.7 m² Område Surte Tillträde tidigast 2013-04-25 " Surtes bästa utsikt! Ljus och lättmöblerad bostad högst upp i huset utan insyn.

Läs mer

Ackumulatortankar. Får värmen att räcka längre

Ackumulatortankar. Får värmen att räcka längre Ackumulatortankar Får värmen att räcka längre Publikationer utgivna av Energimyndigheten kan beställas eller laddas ned via www.energimyndigheten.se eller beställas genom att skicka e-post till energimyndigheten@cm.se

Läs mer

STYRSÖ BLACK & WHITE ENTREPRENAD- OCH RUMSBESKRIVNING

STYRSÖ BLACK & WHITE ENTREPRENAD- OCH RUMSBESKRIVNING ENTREPRENAD- OCH RUMSBESKRIVNING GENERELLT ENTREPRENADBESKRIVNIG ENTREPRENADBESKRIVNING UTG. 2 2014-08-08 Åtagande gäller nybyggnation av enfamiljshus baserat på plan- och fasadritningar, leveransbeskrivning

Läs mer

Representativ GAVELLÄGENHET, 130 m 2, 5 R+K våning I på Torggatan 21

Representativ GAVELLÄGENHET, 130 m 2, 5 R+K våning I på Torggatan 21 Representativ GAVELLÄGENHET, 130 m 2, 5 R+K våning I på Torggatan 21 Presentation Representativ och rymlig bostadsvåning i centrum av Mariehamn. Gavellägenheten som ligger på våning I har två öppna spisar,

Läs mer

Stambytet i John Mattsons lägenheter på Agavägen/Larsbergsvägen

Stambytet i John Mattsons lägenheter på Agavägen/Larsbergsvägen Stambytet i John Mattsons lägenheter på Agavägen/Larsbergsvägen 1. Hur upplevde du säkerheten mot inbrott/stöld i din lägenhet under stambytet? a. God, inga problem b. Bristfällig 19% God, inga problem

Läs mer

Nyöppnat i Haninge. Nilfisk ALTO Center. För proffs och hemmafixare

Nyöppnat i Haninge. Nilfisk ALTO Center. För proffs och hemmafixare Nyöppnat i Haninge Nilfisk ALTO Center För proffs och hemmafixare Högtryckstvättar och tillbehör för all sorts rengöring utomhus Städ och rengöring ansågs länge som ett fysiskt krävande arbete. Det skrubbades

Läs mer

Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget

Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget BRF FINNBERGET POLICY FÖR SKÖTSEL OCH RENOVERING 1(6) Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget Ansvar för skötsel och renovering Enligt 13 i föreningens stadgar gäller: Bostadsrättshavaren

Läs mer

Byggnadsfakta ENERGIDEKLARATION. Adress: Runiusgatan 1-3 Fastighetsbeteckning: Snöfrid 4. Byggnadsår: 1931

Byggnadsfakta ENERGIDEKLARATION. Adress: Runiusgatan 1-3 Fastighetsbeteckning: Snöfrid 4. Byggnadsår: 1931 ENERGIDEKLARATION Byggnadsfakta Adress: Runiusgatan 1-3 Fastighetsbeteckning: Snöfrid 4 Byggnadsår: 1931 Antal våningsplan: 4 Bostadsyta (BOA): 2 467 m 2 Lokalyta (LOA): 201 m 2 Garageyta: 200 m 2 Antal

Läs mer

GRUNDFOS SOLOLIFT+ SOLOLIFT+ SKAPA NYA FACILITETER DÄR DE BEHÖVS

GRUNDFOS SOLOLIFT+ SOLOLIFT+ SKAPA NYA FACILITETER DÄR DE BEHÖVS GRUNDFOS SOLOLIFT+ SOLOLIFT+ SKAPA NYA FACILITETER DÄR DE BEHÖVS DET FINNS EN SOLOLIFT+ FÖR VARJE BEHOV Små avloppspumpstationer Grundfos Sololift+ Grundfos Sololift+ är konstruerad speciellt för att hantera

Läs mer

Län Västra Götaland Typ Lägenhet Kommun Ale Storlek 51.5 m2 Område Surte Tillträde tidigast Gatuadress Granhäcksvägen 1d

Län Västra Götaland Typ Lägenhet Kommun Ale Storlek 51.5 m2 Område Surte Tillträde tidigast Gatuadress Granhäcksvägen 1d Granhäcksvägen 1d Län Västra Götaland Typ Lägenhet Kommun Ale Storlek 51.5 m2 Område Surte Tillträde tidigast Gatuadress Granhäcksvägen 1d Nu kan vi erbjuda ännu en bostadsrätt i populära Brf Granhäcken!

Läs mer

På vilket sätt präglar ditt intresse

På vilket sätt präglar ditt intresse Text: Erik Laquist Bild: Felix Gerlach Felix Gerlach: Född 1984 och uppvuxen i Malmö, där han är bosatt även i dag. Utbildning: Fotoskolan i Gamleby, Reklam och magasin, 2004 2006. Karriär: Blandade frilansuppdrag

Läs mer

Trots 140 års erfarenhet är vi rätt gröna.

Trots 140 års erfarenhet är vi rätt gröna. 9000E Trots 140 års erfarenhet är vi rätt gröna. 2 FM Mattsson 9000E Nya kranar är en lönsam investering både för miljön och plånboken. För hushållens uppvämning av varmvatten återgår ungefär 10 terawattimmar,

Läs mer