40år 2 Vidare mot nya jubileumsår!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "www.fjalkingerortjanst.se 40år www.fjalkingerortjanst.se 2 Vidare mot nya jubileumsår!"

Transkript

1 40år 2 Vidare mot nya jubileumsår! J e r ke r L i n d s t r ö m, Pe r A n d e r s s o n o c h J o n a s G u l l b e rg h e t e r v i s o m f ö r Rö r t j ä n s t i F j ä l k i n ge AB vidare mot nya jubileumsår! När vi tog över efter företagets grundare Evert Åberg i februari 2010 hade vi själva både sett och varit med om mycket av utvecklingen inom Per började på Rörtjänst som sommarjobbare redan för 34 år sedan, Jerker har arbetat i företaget i 25 år och Det vi sett hittills sporrar tekniken inom vårt hantverk kommer att utvecklas hela tiden, vilket ger oss inspiration Att företaget vilar på en 40-årig tradition av kvalitet ger oss styrka, och vi fortsätter vår strävan att ha nöjda hänga med i tiden och skaffa oss och våra medarbetare Bredden har vi nämligen också redan, då vi arbetar både med service, industri och fjärrvärme, samt har en stor badrumsutställning som För våra medarbetare fortsätter vi att sträva efter att fritt arbete under eget ansvar ska gälla, precis som till hjälp när vi sedan tog över företaget och helt och hållet skulle vara kunder under våra tre första hade vi redan haft mycket kundkontakt, och mer hoppas vi på Som följd har vi fått utöka medarbetarskaran med en rörmontör ytterligare och är även framöver att få behålla gamla kunder och hälsa nya Målet är dock inte att bli ett större företag utan vi behåller gärna den familjära känslan man får av att inte Liksom vi hoppas på att behålla våra samarbetspar tners som också har långa traditioner inom sina gamla kunder och har till vår Utvecklas gör vi i stället på det sättet att vi ser till att 40år Trion som står bakom Rörtjänst i Fjälkinge, från vänster: Jerker Lindström, Jonas Gullberg och Per Andersson. Tidningen är producerad av goldhat reklambyrå. s WWW GOLDHAT NU Texter: Åsa Borglin. Bilder: Fotograf Kimme Persson fotografcd - Claes Dahlquist (sid 12-13).

2 3 40 års historia av rörtjänster H u r s å g d e t u t n ä r Rö r t j ä n s t i F j ä l k i n ge s t a r t a d e u p p e n gå n g i t i d e n? J o, v å re n 1973 g r u n d a d e Ev e r t Å b e rg f i r m a n i a l l e n ke l h e t i a n s l u t n i n g t i l l d e t e g n a b o s t a d s h u s e t. Garaget fick hysa verkstaden och källaren ett kontor där hustrun Irene intog positionen som ansvarig liknande uppgifter hos ett underklädesföretag men lämnade den tjänsten för att börja i familjeföretaget i stälevert hade i sin tur redan bra affärskontakter i branschen efter sex år i rörlägannat anlitades han av sina två svågrar som hade bygg- I början handlade det mycket om så kallade macka-jobb, säger Evert Det vill säga de både gjorde, och stod för underhåll av hela anläggningar med bensinpumpar, tankar och rör under jord åt bensinstationer längs hela ostkusten upp till tare för det var mycket handgrävning eftersom det var för trångt med kablar och rör för att kunna ha grävmaskin, sä började Evert Åberg hyra en lagerlokal vid Gamla vägen och 1982 byggdes kontoret som annad som stod på Sturups starten har industridelen i Nöbbelöv och Culinar i Fjälkinge som vi servar än i dag började vi jobba tillsammans med från första början 1984 uppfördes ännu en byggnad bredvid kontoret där företaget kunde ha verkstörre delen av en badrums- Hon delar sin tid på kontoret med att visa runt i utställningen och bland kollegorna heter det att hon praktiskt taget kan hela produktkata- alla fall blev några grabbar som jobbat så länge hos oss som tog över 2010, säger Företaget har tagit hand om mången Fjälking anställda har passerat oss under de här 40 åren, säsamtidigt poängterar I stort sett har han hållit sig med inte mer än i snitt tio anställda för att bibehålla den måna om vår personal och har sett till att åka på teater- och fotbollsresor tillsammans, säger Irene 2001 fick hon avlastning i det administrativa arbetet då dottern Camilla Bengtsson började jobba i familjeföretaäldrarna att dra sig tillbaka funderade hon på att ta över ägandet men beslöt sig för att nöja sig med att fortsätta ar- personal som jobbade med Han berättar att huset Redan runt den här tiden började företaget syssla med fjärrvärme och alltsedan skulle hamna i situationen att om jag tog över så skulle mamma och pappa aldrig få känna sig riktigt fria, säger Irene och Evert Åberg Flygbild över Rörtjänst lokaler i början av 1990-talet. Det gamla garaget och lagret är idag en stor utställningshall.

3 40år 4 Serviceföretaget med bredd S o m e t t f ö r e t a g m e d u n i k ko m p e t e n s o c h b r e d d ge n o m h e l a 4 0 å r s s a m l a d e e r f a r e n h e t e r ä r l i t e a v Rö r t j ä n s t i F j ä l k i n ge s s i g n u m a t t d ä r k a n m a n få hjälp med det mesta. Letar man efter gamla reservdelar heter det kör till Service har alltid varit en viktig del av verkstår den för ungefär der blir hjälpta med allt från läckande kranar till större arbar är det kul att vi har så varierande a rbet suppg if- Han har arbetat vid företaget i ett och ett halvt år och trivseln underlättar hans pend- Något som företaget har fått beröm för är att man möts av en person och inte en telefonsvarare när man om det inte går att skicka någon på en gång har kunder berättat att det är betydelsefullt att få en omedelbar bekräftelse på att ens ärende har registreras och en B a d r u m s r e n ove r i n g a r utgör en stor del av servicearbetena, men det görs även inom en cirkel med en radie alltså både kunder söderut, som i Yngsjö, och runtom Broby i norr, Hässleholm i väster och österut så långt Förutom privatpersoner hör bostadsrättsföreningar till kundkretsen och geoser vicekillar na Fem anställda tar hand om servicejobben och det är stor spridning på dem både arbetsmässigt och ålmån försöker man också tillgodose kundernas önskemål om att få en och samma person att komma vid uppreretaget och trevligt folk, något jag tror kunderna märker och uppskattar, säger Björn Bengtsson, med elva år i Bland tjänsterna tion av värmesystem även installation av gasspisar, där Rörtjänst i Fjälkinge är ensam i trakten om annars inte på närmre Fr. v: Tim Bauer, Linus Flink, Björn Bengtsson och Matthias Kroon. Saknas på bilden gör Carl Berg. Vatten. Eld och sand. Element som vi på INR älskar mer än något annat. I drygt 20 år har vi jobbat med glas som ett diskret ramverk i kombination med strilande vatten för att göra duschstunden till en ren njutning. Vår passion för design och funktion driver oss framåt och viljan att ständigt utmana oss själva genomsyrar allt vi gör. Att måttanpassa är för oss lika naturligt som att varje människa är unik. Vi är arkitekternas självklara val och vi får folk att sjunga varje dag. Bara en sån sak! Låt dig inspireras på

4 5 Industriservice och underhåll Rö r t j ä n s t i F j ä l k i n ge A B a r b e t a r a l l t j ä m t ge n t e m o t i n d u s t r i n. L i k s o m i f ö r e t a ge t s b a r n d o m p å 70 - t a l e t a n l i t a s d e f o r t f a r a n d e a v Ly c ke b y S t ä r ke l s e i N ö b b e l ö v o c h C u l i n a r f ö r a t t s e r v a o c h u n d e r h å l l a d e r a s Andra stora industrirörjobb har varit att dra gasledningar för hela Trelleborgs r ö r i n s t a l l a t i o n e r. Arbeten som handlar mycket efter att ha anställts i före- här kompetensen, ihop med om den men kan vid behov ta hjälp av både grundaren Evert Åberg och en gammal kollega, numera pensionär, gasmontör skaffade sig delägare Per Andersson ganska snart till industrijobb hemma i Skåne men förr tog vi till och med tillfälliga jobb utom- lulosapanna för hartsolja för MoDo:s pappersbruk, säger På den mindre skalan ingår till exempel att installera gasolvärmare till restau- att lära sig, utan handlar om att ha en blick för helheten och bästa slutresultat redan innan man sätter i gång, sä- Per Andersson gillar sitt Han syftar på tre veckor i Lissabon då de installerade brännaräkning, ett företag som tidigare låg i Malmö men numera Av dem, och även av konkurrerande säljare av brännare, drag på rekommendationer och var så långt uppe i landet Per Andersson Rörtjänst i Fjälkinges servicebil är alltid på språng i ur och skur, vinter som sommar, morgnar som kvällar.

5 40år 6 Fjärrvärmeinstallatören S e d a n s kö t e r Rö r t j ä n s t i F j ä l k i n ge A B v i l l a i n s t a l l a t i o n e r n a a v f j ä r r v ä r m e å t C 4 E n e rg i. Eftersom det gjorts runt 200 per år ger det en samlad erfarenhet av totalt troende vid de fyra upphandlingar som varit under årens lopp och landade i somras ett betyg och varje arbete framåt är förstås en trygghet för oss, säger delägare Jerker Lind- bat med C4 Energi i år, På 2000-talet har arbetet inneburit installationer av färdiga värmeväxlarpaket och dess anslutning till rören Ett arbete som kräver lödlicens vilket bekostas åt alla Sedan ägarbytet för tre år sedan är det emellertid främst delägaren Jonas Gullberg som sköter alla fjärr- Erfarenheten går dock get började arbeta med fjärrvärme redan när det introducerades i trakten i början dock om enstaka jobb eftersom man var i starten med att bygga ut och det inte var allt med kundkontakt och att ordna med elektriker och isolering av rören samt eventuell utskrotning av gammal bra inkörsport till nya kunmycket i villaområden och blir som levande reklampe- Tidigt 90-tal tog det mer fart och de tio kommande åren handlade det om svetsning av fjärrvärmerören Jonas Gullberg sköter alla fjärrvärmearbeten, från första kontakten till utskrotningen av den gamla oljepannan. Om en anslutning till fjärrvärme kräver konvertering från direktverkande väldigt sällan arbetet kräver Han berättar att med jämna mellanrum får företaget även större installationer och fjärrvärmeuppdrag åt före- installationen åt The Absolut i samarbete med C4 Energi, K?<IDFG8E<C M+ GC8E IA7F7: C;: AB7II från: :- exkl. moms Snygg, diskret och distinkt K_\idfgXe\c GcXe j\i`\e i lkiljkx[ d\[ \e mxzb\ik jc k ]ifekgxe\c# \c\^xek j`[fgc k fz_ \kk `ek\^i\ixk# ] i ^Xk fjpec`^k# m\ek`cbfgg\c% K_\idf$ gxe\c M+ GcXe _Xi jbxgxkj ] i Xkk bfdy`e\ix dxo`dxc gi\jkxe[x d\[ \e dpzb\k \jk\k`jb bfejkilbk`fe% M ca d\ccxe fc`bx _ a[\i fz_ c e^[\i Æ ^XiXek\iXk \e\i^`\]]\bk`mk fz_ jk`c]lcck Ìßîîãá ÍñßÞß軼 ÀæéìßîîáÛîÛè ³ ½ ª ÂßæíãèáÜéìá Îßæ ª «ª ªª ãèàéºìßîîãá íß ñññ îâßìçéêûèßæ íß Blekingevägen 104 Tel: från: :- exkl. moms

6 7 Fjärrvärme från C4 Energi Tryggt, bekvämt, miljövänligt och lönsamt C4 Energi levererar fjärrvärme till cirka villor och cirka större fastigheter i centrala Kristianstad, Fjälkinge, Vä, Åsum och Åhus. Fjärrvärme är tryggt, bekvämt och, inte minst viktitgt, det är miljövänligt, säger Fjärrvärme-säljare Per-Göran Andersson, på C4 Energi. Höga el- och oljepriser gör att det inte tar så lång tid innan installationskostnaderna är insparade, fortsätter Per- Göran. Allöverket förser kunderna i Kristianstad, Vä, Åsum och Åhus med fjärrvärme, medan det i Fjälkinge finns separat panncentral som också eldas med flis. Så här fungerar det Fjärrvärme är ett slutet system som kan liknas vid kroppens blodomlopp. Vattnet värms upp med biobränsle i Allöverket och skickas ut i nätet. Via husets fjärrvärmecentral växlas sedan värmen ut i fastigheten. Enkelt att koppla in Det är mycket enkelt att koppla in sig på nätet, på de ställen där fjärrvärmeledningar redan finns i gatan. Kontakta oss gärna så kan vi se om ni kan få fjärrvärme snabbt, lätt och där vi kan erbjuda installation i samarbete med Rörtjänst i Fjälkinge AB, säger Per-Göran. Trygghetsavtal Teckna ett trygghetsavtal med oss. För endast 50 kronor i månaden följer vi kontinuerligt upp funktion och prestanda på din fjärrvärmecentral. I avtalet ingår också att vi byter ut rörliga komponenter som ventiler, pumpar och reglercentral om något går sönder. Vi har beredskap dygnet runt, avslutar Per-Göran. Är du intresserad av att få veta mer om fjärrrvärme eller trygghetsavtal, är du välkommen att kontakta oss på C4 Energi, Affärsområde Värme på telefon: , eller Allöverket Kallt vatten Varmt vatten Bad Tvätt Disk Anslutningsrör Fjärrvärmeledningar Fjärrvärmecenral Fjärrvärme-säljare Per-Göran Andersson på kundbesök. Fjärrvärme är ett slutet system. Det är tryggt, bekvämt och lönsamt, säger Per-Göran Andersson. Vi grattar alla (be)rör(da) till 40 årsjubiléet! AquaRent har löst vattenreningsproblem sedan 17 år i Kristianstad med omnejd. Vi har reningsutrustning för alla typer av vattenproblem, och utför service på alla typer av vattenfilter på marknaden. Analyser - Filter - Service AquaRent Sverige AB Mossvägen 12c Kristianstad Tel:

7 40år 8 Välkommen till utställningen Rö r t j ä n s t i F j ä l k i n ge A B v a r b l a n d d e f ö r s t a a t t b ö r j a m e d b a d r u m s u t s t ä l l n i n ga r. Re d a n f ö r o m k r i n g 17 å r s e d a n f ö d d e s i d é n e f t e r a t t k u n d e r h a d e e r f a r i t a t t b r o s c h y r e r n a s b i l d e r ga v e t t annat intr yck än hur produk terna sedan upplev d e s i v e r k l i g h e t e n. U t s t ä l l n i n ge n b l e v e t t s ä t t at t undvika besvikna miner ef ter at t ha levere rat badrumsinredning i enlighet med vad kunder e n ko m h a d e s e t t i e n f o l d e r. Fortfarande är Rörtjänst ett av få ställen i trakten där man kan få se exempel på badrumsinreddet har till och med hänt att en utställning upplevts så tilltalande att en kund som egentligen bara varit ute efter en ny packning till kranen för 18 kronor, beställt ett helt längre process att välja badra i ett till två år, säger Jerker Det betyder också att det är vanligt att en kund besöker utställningen fyra-fem gånger och kan gå där och titta i upp till ett par timmar I det ingår gratis hembe- Det är inte alltid det blir köp av till slut men servicenivån hålls alltigenom hög vilket gett god reklam från ställningen och den är stän- leverantörer till cirka 15, inklusive badrumsdetaljer, för att försäkra oss om att kunna produkterna väl, även när det gäller installationen av dem, Ledordet är produktkvalitet med lång tradition där Jerker Lindström och Camilla Bengtsson i den nästan 400 kvadratmeter stora utställningshallen. Miljöerna byggs upp i samspråk med leverantörerna och begränsas endast av kvadratmeter lokalyta står hos kund är att vi ger offert på totalentreprenad, med allt från rörläggeri till måleri, snickeri och kakling, säger Vid ungefär två tredjedelar av vår försäljning utför vi även installationerna medan en tredjedel enkom handöppettiderna för utställningen är vardagar klockan 10-16, eller enligt överensen nyhet i utställningsmilvisas efter deras återtåg i

8 9 Dansk badrumsdesign när den är som bäst! TryggT HåIIbarT FunktioneIIT PrisvärT StiIrenT TVM 7200 Badrumsprodukter för hela badrummet

9 40år 10 Komplett luft/vatten-system NIBE F2300 & NIBE VVM 500 Får vi presentera vårt mest effektiva och kompletta luft/ vatten-system! NIBE F2300 är en ny generation luft/vatten-värmepump för större bostäder och fastigheter. NIBE F2300 tillsammans med inomhusmodulen NIBE VVM 500 utgör en komplett enhet för värme och varmvatten. NIBE VVM 500 och NIBE F2300 är konstruerade tillsammans för optimal prestanda och för att möjliggöra största möjliga energi-besparing. Den inbyggda solslingan i NIBE VVM 500 och styrningen gör att energin från sol kan användas både för varmvatten och värme. Läs mer om våra värmepumpar på Smartast i familjen! NIBE F1245 en avancerad bergvärmepump som alla kan använda. Och den sänker din energikostnad med upp till 80%. Läs mer om våra bergvärmepumpar och se alla smarta funktioner på Taggar för NIBEs höstkampanj Upp till 80% besparing Smartphone-användare! Läs av koden och upplev mer av oss RÖRTJÄNST i FJÄLKINGE SÄLJER OCH INSTALLERAR NIBE VÄRMEPUMPAR Mora Rexx Energieffektiva blandare för kök och badrum. moraarmatur.se 1. Dagspress Stockholm 2. Dagspress Göteborg 3. Dagspress Malmö 4. Dagspress resten av lande 5. Utomhus Stockholm 6. Utomhus Göteborg 7. Utomhus Malmö 8. Monter på mässa 9. Populärpress 10. Populärpress kv 11. Populärpress 12. Fackpress 13. Proffspakete Vi kör på grönt Bäst i energiklassen. FM Mattsson 9000E II tvätt

10 11 En leverantör En faktura badrumsglädje Kontor och förbrukning designa din egen dusch Profil- och yrkeskläder Duschar från Macro kan du designa och utforma precis som du själv vill. Genom vatten, ånga och massage erbjuder vi formsäkra och funktionella produkter anpassade för din personliga stil i badrumet. Dokumenthantering Fäladsgatan 5, Kristianstad t Tel macro.se gullbergs.se Värmepump men dyrt ändå? DESIGN ROGER PERSSON Ring oss. Vi hjälper dig! Värmebaronen. Alltid personlig service. CELEBRATING OUR FIRST 50 YEARS WITH Brett sortiment av vedpannor och ackumulatorer. Besök Redan år 1962 förändrade vi synen på hur ett badrum skulle se ut. Ingen hade tidigare kombinerat badrumsspegeln med ett skåp. Sedan dess har vi fortsatt att utveckla lösningar som gör livet i badrummet enklare och stiligare. Nu firar vi våra första femtio år med en ny serie spegelskåp inspirerade av våra första modeller. Historien upprepar sig, fast i en ny samtida form och i nya färger. Fortfarande tillverkar vi alla våra badrumsmöbler i Dalstorp och levererar dem fabriksmonterade. Varje produkt är genomtänkt i minsta detalj för att klara krävande våtrumsmiljöer i många år. Det präglar hela vår tillverkningsprocess, materialval, konstruktionslösningar och säkerhet. Passionen och känslan för ett noggrant och precist hantverk lever i allra högsta grad kvar hemma i fabriken och i alla våra badrumsprodukter. SALLY HOLGER JENNY PIXI För solfångare och värmepump! Biomax för ved och pellets Vedolux vedpannor SPEGELSKÅPEN FINNS I FLERA FÄRGER w w w. s ved b er g s. s e

11 40år 12 Här är några exempel på A r b e t e t m e d a t t b y g ga e n v a c ke r g u l t e g l a d v i l l a i K i a b y ä r e t t e xe m p e l p å v a d Rö r t j ä n s t i F j ä l k i n ge A B h a r v a r i t d e l a k t i ga i t i l l s a m m a n s m e d s i n a m å n gå r i ga s a m a r b e t s p a r t n e r s. Lars och Monica Andersson heter ägarna till nybygget som stod klart förrörtjänst även förra gången Däremellan har de bott på lokala entreprenörer men också för att få bästa resultat, Hans fru Monica förtydli- Beskrivningen listade allt från vilka golv, tak och tapeter som Lars och Monica hade valt, till vilka lister, dörrar och handtag Det var otroligt många val som paret skulle ta ställning till, ned till minsta strömbryet jobb men samtidigt roligt, och vi jobbar ju inte, utan har haft all tid i världen att åka och titta på grejor, säger Mo- hus och vill tacka alla inblandade för ett gott arbete, säger - Fakta: Bostadsyta: 163 m² Länga för garage samt fotoateljé: 32 m² Uppvärmning: jordvärme Energiförbrukning/år (el, värme, varmvatten): cirka 8000 kwh Gästtoaletten i mataffären dagligdags vill Därför är lokala krafter extra måna om att göra ett bra Under ungefär ett år var de runt och kollade utbudet av till exempel inredning Båda såg också förde- mesta hos lokala företag varav en del via Rörtjänsts egen Totalentreprenör för projektet var Fjälkinge Byggservice AB som i sin tur kopplade in samarbetspartners som Rörtjänst och Colorama HBM Golvexpo, bland an- stallerade deras Nibe värmepump, rekommenderade ningar i garaget till vattenledningar som Lars grävde ned i marken för hoppupp- Det danska gula teglet med röda inslag fanns hos en och köket i massiv ek är från Exklusiva handdukstorkar Lars och Monica Andersson framför sitt hus i Kiaby. Svenska NORDHEM erbjuder ett brett sortiment med handdukstorkar som kan kopplas på vatten, el eller kombidrift. Det finns handdukstorkar i ytorna vit, antracit, krom och borstat rostfritt för att passa in i de flesta miljöer. Lars och Monica hade anlitat en arkitekt, Johan Wern- vara friska så att vi kan bo här i 20 år, tills vi är 80, säger önskemål som de plockat och - Huset är planerat därefter och är således rymligt, lättstädat, utan trösklar och föreslog att vi skulle ge alla hantverkare en rumsbeskrivning för att underlätta för dem att beställa material, sä- När det gäller badrummet är duschen hela 1 x 1 För mer information se vår hemsida. Rörtjänst i Fjälkinge gjorde rörjobben i hela huset, in- Kom in och välj ut Din favorit!

12 13 å trevliga Rörtjänstprojekt Linus framför värmepumpsanläggningen på Trolle-Ljungby Skola som installerades hösten Det blev en Nibe Fighter , jordvärme samt konvertering till cirka 100 radiatorer. Barnen hemma hos Christel och Dan i Balsby älskar sitt nya badrum som renoverades Bland annat: Badkar Sanova Happy D och badkarsblandare INR Linc 21. Bengt i Åhus med en vedanläggning från Värmebaronen: Combimax 30 samt tekniktank 1000 liter. Anläggningen installerades i januari 2012 Krister i Bromölla framför sin luft-vatten värmepump, Nibe Fighter samt VVM300. Den installerades under våren Bo i Axeltorp med sin markvärmepump av märket Nibe Fighter som han haft sedan hösten 2011 Leif i Kristianstad valde att göra sin badrumsrenovering under hösten )NREDNING OCH WC STOL ËR )$/S SERIE 3EVEN $

13 40år 14 Byggservice i stort och smått F j ä l k i n ge B y g gs e r v i c e A B ä r s e d a n m å n ga å r e n a v Rö r t j ä n s t i F j ä l k i n ge A B:s v i k t i ga s a m a r b e t s p a r t n e r s. Om en kund önskar ett arbete utfört som innefattar många olika hantverkskompetenser erbjuds nämligen kunden även samordnardet betyder totalentreprenad av arbetet och att all kommunikation och samordning av andra inblandade som avgör vem av oss som blir samordnare, respektive ende på om kunden tog en första kontakt med Rörtjänst eller oss, säger Pierre Lindström, delägare av Fjälkinge I andra fall faller samordnarrollen på det företag där Många kunder blir förvånade över att det går det sparar tid, varje arbetsmoment utförs efter vartannat utan större väntetid och samordna arbetet, utan att ha större kunskap och inblick i hur det ska utföras, är det lätt att man tappar tid på grund av dålig planering och framförhållning för varje yrkessamordningen i sig tar också mycket tid vilket kan vara tufft för en privatperson att hinna med vid sidan av Gänget bakom Fjälkinge Byggservice. Från vänster: Johan Tullgren, Fredrik Nilsson, Pierre Lindström och Leif Andersson. de hantverkare redan är etablerade samarbetspartners sedan länge, plus håller med en samordnare, är däremot alla med på noterna från dag mot samma mål, och i vårt fall, som samarbetat i runt 25 år, betyder det också att vi vet hur den andre vill ha saker och ting gjorda för att kunna utföra bästa möjliga arbete, säger Leif Andersson som startade Fjälkinge eller hon ringa runt till olika inblandade, säger Leif AnEtt exempel på ett vanligt samarbete är renovering av Andra fördelar är att det blir lättare för kunden med bara en offert och en lättar också för kunden när Byggservice som gör grovarbetet med att riva ner det När han och hans medarbetare gjort sitt, är det dags för målare, rörmokare, elektriker och plattsättare att ta form av underentreprenörer och därför är det viktigt att var och en kommer till i rätt vi för det extremt viktiga underarbetet, säger Pierre ett eventuellt fel slipper han nio och är bror till Rörtjänsts att köpa Fjälkinge Byggservice tillsammans med två kollegor, Fredrik Nilsson Rörtjänsts förra ägare Evert Åberg rycker dock även Leif Andersson fortfarande in vid behov, både på kontoret och manstrålar de båda före detta ägarna regelbundet vid bow- fungerar mycket bra med Leif Andersson är 65 år och började som snickare på även utanför jobbet och kändetsamma dekal gäller inom 440x240mm av totalt tio medarbetare va300sthar anknytning rav dekal sju-åtta 440x240mm det 300st varit vanligt att man redan känt någon på företaget innan man börjat jobba här, vilket skapat en familjär kompisanda, säger Leif An Alla har snickarutbildning och största delen har kommit direkt från avpierre Lindström sommarjobbade i företaget redan 1987 mellan årskurs åtta och het är ovärderlig och något vi förstås vill ta vara på, säger Fjälkinge Byggservice AB gör för övrigt allt från entimmes servicejobb hos privatkunder till att kontinuerligt sköta servicen åt stora fastighetsföretag, ombyggnationer av affärs- och kontorslokaler, tak- och fönstagskunder men fördelar nog arbetstiden ganska jämt mellan privat- och företagskunder skulle jag tro, säger Pier-

14 15 En komplett färgglad fackbutik C o l o r a m a H B M G o l v e x p o A B ä r y t t e r l i ga r e e n a v Rö r t j ä n s t i F j ä l k i n ge A B:s s t o r a s a m a r b e t s p a r t n e r s. Jag tror inte att det är en tillfällighet att just vi Speciellt när det gäller våtrum är det angeläget att arbesom Rörtjänst och Fjälkinge Byggservice vill känna stolthet över vårt arbete, säger Innan han själv hittade HBM Golvexpo hade han i ett företag som verkligen kunde entreprenadbiten när det gällde golv, kakel och Sedan 1999 driver han nämligen två Coloramabutiker i Bromölla och Söl- färgfackhandelskedja men som förutom färg och tapeter även säljer just golv, kakel Därav intresset för golv och av att kunna erbjuda sina butikskunder hjälp med golvtensen jag sökte och som jag I februari köpte han därför HBM Golvexpo av Inger Areskoug som dock är kvar dan dess ingår företaget i Co- komplett fackbutik genom att nu även kunna erbjuda Själv är han målare i grunden och har även jobbat mycket med entreprenadbi- HBM Golvexpo är betyder att de arbetar utefter stiftelsen Golvbranschens syn på hur tätt våtrum ska utföras och utsätts även för deras stickprovskontroller som säkerställer att de följer mast överdrivna, därför kan det inte gå fel, bara man fölhos de fastighetsägare där det trots allt gått fel märker Inger Areskoug stor efterfråva ringa runt till olika hantverksföretag som sedan skylliksom Pierre Lindström vid Fjälkinge Byggservice ser hon fördelar med att ha blir det mindre missar för vi vet hur den andre vill ha det, Företaget har sex anställda. Två plattsättare, en golvläggare, och tre som är kunder som skickas hit från Rörtjänst i Fjälkinge får det goda mottagande de är väri butiken på Colorama HBM Golvexpo hittar du: Från vänster: Patrick Ackeryd, Therese Lindberg och Inger Areskoug. LK Golvvärme Värme att längta hem till LK Golvvärme gör det möjligt att enkelt ansluta vattenburen golvvärme till din panna eller värmepump. Våra egentillverkade och kompletta system passar perfekt både vid nybygge och renovering. Tryggt, miljövänligt med överlägsen säkerhet. Två plattsättare och en golvläggare: Från vänster Lars Henrysson, Rikard Nord och Tibor Preisz Vi har färdiga lösningar för:

VÄSTERVIK. Familjen Qviberg/Gjörloff MÖBLERAR NYA HUSET. med sina egentillverkade möbler

VÄSTERVIK. Familjen Qviberg/Gjörloff MÖBLERAR NYA HUSET. med sina egentillverkade möbler 05 VÄSTERVIK 2011 Familjen Qviberg/Gjörloff MÖBLERAR NYA HUSET med sina egentillverkade möbler Höstrusk och harmoni Nu byggs många nya bostäder i Västervik, både villor och bostadsrätter. Kanske just din

Läs mer

Fyndar synkat på loppis. Samlar på designklassiker. emot konstens alla regler

Fyndar synkat på loppis. Samlar på designklassiker. emot konstens alla regler VÄSTERVIK NR 12 EN INSPIRATIONSTIDNING OM BO & BYGG MISSA INTE BoDagen Västervik 25/4 Utställare på Stora Torget Massor av villavisningar av mäklare LÄS MER PÅ SID 3 Ulf och Anette bygger emot konstens

Läs mer

BADRUMS MAKEOVER. Vilken värmekälla passar just ditt hus? INSTALLERA BERGVÄRME. Var noga med. certifieringar. - Så går det till

BADRUMS MAKEOVER. Vilken värmekälla passar just ditt hus? INSTALLERA BERGVÄRME. Var noga med. certifieringar. - Så går det till & EN TIDNING FRÅN RÖRMANNEN I BROMMA Två sköna exempel på BADRUMS MAKEOVER Vilken värmekälla passar just ditt hus? Sänk husets energiförbrukning med luft Ha torrt på fötterna: Var noga med certifieringar

Läs mer

det bästa vi gjort! s4-5

det bästa vi gjort! s4-5 Ut med el-elementen! Spara 850 000:- Familjen Johansson bytte bort oljepannan, sparade 250 000 s3 Benny sänkte sin energiförbrukning s6 En informationstidning Berghogens Rör AB Värmepump det bästa vi gjort!

Läs mer

Värmesystem i vardagen

Värmesystem i vardagen flexibla värmesystem Tillverkare & Rådgivare 3 Värmesystem i vardagen Några småhusägares erfarenhet av att byta värmesystem Värmesystemen i vardagen Några småhusägares erfarenhet av att byta värmesystem

Läs mer

Arabiens Gård har fått nytt liv

Arabiens Gård har fått nytt liv VÄSTERVIK NR 9 EN INSPIRATIONSTIDNING OM BO & BYGG HantverksGuiden hitta din lokala hantverkare! Hälsa på hemma hos familjerna Boman och Eriksson Arabiens Gård har fått nytt liv FAMILJEN LUNDBLAD RENOVERERAR

Läs mer

linköping Stilrent hos familjen. Kennas i Hjulsbro En tidning om att bygga och bo i Linköping

linköping Stilrent hos familjen. Kennas i Hjulsbro En tidning om att bygga och bo i Linköping 01 linköping 2012 Stilrent hos familjen. Kennas i Hjulsbro En tidning om att bygga och bo i Linköping Varnytt pa bostadsfronten BoGuiden är en ny tidning i Linköping som kommer ut till alla villor och

Läs mer

Nu säljer vi Miljö-el

Nu säljer vi Miljö-el Lyngby Gård och 10 000 m3 biogödsel KUNDTIDNING FRÅN C4 ENERGI NR 1 MAJ 2015 Nu säljer vi Miljö-el Fjärrvärme & Fjärrkyla växer INNEHÅLL Öppet måndag fredag 8-16 044-780 75 20 C4 Energi Kundservice Vi

Läs mer

HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS HITTA RÄTT HANTVERKARE FINANSIERA RENOVERINGEN RUSTA UPP STUGAN ALLT OM DITT ROTAVDRAG

HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS HITTA RÄTT HANTVERKARE FINANSIERA RENOVERINGEN RUSTA UPP STUGAN ALLT OM DITT ROTAVDRAG HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS HITTA RÄTT HANTVERKARE FINANSIERA RENOVERINGEN RUSTA UPP STUGAN ALLT OM DITT ROTAVDRAG DISTRIBUERAS MED SYDSVENSKAN 24 MARS 2010 2 HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS Rotavdraget

Läs mer

En katalog med fantastiska badrum bland tips, produkter och badrumspersonligheter.

En katalog med fantastiska badrum bland tips, produkter och badrumspersonligheter. En katalog med fantastiska badrum bland tips, produkter och badrumspersonligheter. 2012 13 Eelsa billgren hjälper dig göra 10 badrummet vackrare och mer spännande. se några av hennes bästa tips och idéer

Läs mer

En tidning om stambyten. Dags för stambyte? www.m3bygg.se

En tidning om stambyten. Dags för stambyte? www.m3bygg.se En tidning om stambyten. 2013 Dags för stambyte? www.m3bygg.se 2 Att vi har lång erfarenhet och stor kompetens att arbeta med kvarboende har gett M3 Bygg ett gott rykte. Vi tar alltid hänsyn till att vi

Läs mer

Drömboende ANDERS HYRA ELLER KÖPA BOSTAD UTOMLANDS? Isabelle McAllister om belysningen: Jag har dimmer på allt. Man ska aldrig ge upp

Drömboende ANDERS HYRA ELLER KÖPA BOSTAD UTOMLANDS? Isabelle McAllister om belysningen: Jag har dimmer på allt. Man ska aldrig ge upp ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN OP COMMUNICATION ANNONS MEDFÖLJER AFTONBLADET 29 NOVEMBER 2014 HYRA ELLER KÖPA BOSTAD UTOMLANDS? Experten om hur du ska tänka Isabelle McAllister om belysningen:

Läs mer

JAG, en ent rep renör?

JAG, en ent rep renör? Ef tersom det vi gjorde var okänt för de flesta så intresserade sig många för vad vi gjorde och blev nyfikna Tove West lund, ShapeUp Club JAG, en ent rep renör? Många inbillar sig att det är SVÅRT att

Läs mer

Borlänges nya esplanad

Borlänges nya esplanad Gruppförsändelse (samhällsinformation) till samtliga postavlämningsställen Prisbelönat kundcenter Sidan 13 Information om byggande, boende och miljö i borlänge Nr 1 Mars 2006 Borlänges nya esplanad Sidan

Läs mer

HÄSSLEHOLM. Europaforum växer I både storlek och betydelse. s.2. Sol och vind framtidens energi s.8. De nya tågstoppen Mycket mer, mycket närmre. s.

HÄSSLEHOLM. Europaforum växer I både storlek och betydelse. s.2. Sol och vind framtidens energi s.8. De nya tågstoppen Mycket mer, mycket närmre. s. En annonsbilaga från HÄSSLEHOLM Europaforum växer I både storlek och betydelse. s.2 Sol och vind framtidens energi s.8 De nya tågstoppen Mycket mer, mycket närmre. s.6 Jag och min familj flyttade till

Läs mer

FÖRST TILL KVARN. Henrik Thelin har installerat hundratals matavfallskvarnar sid. 4. Välplanerat badrumsbyte. argument för solvärme

FÖRST TILL KVARN. Henrik Thelin har installerat hundratals matavfallskvarnar sid. 4. Välplanerat badrumsbyte. argument för solvärme TRYCK JUNI - 2013 Värsta PRESSKOPPLINGEN Tävla och vinn! IDÉER, NYHETER OCH LÖSNINGAR sid. 12 7sid. 16 FRÅN DAHL Välplanerat badrumsbyte Källsortera med vacuumtoalett sid. 8 argument för solvärme Spola

Läs mer

Framsynt information från Baker Tilly Halmstad för och om ägarledda företag Nr 6 Juni 2015

Framsynt information från Baker Tilly Halmstad för och om ägarledda företag Nr 6 Juni 2015 Framsynt information från Baker Tilly Halmstad för och om ägarledda företag Nr 6 Juni 2015 Hej och välkommen! Här kommer den sjätte utgåvan av Runt hörnet. Denna gång kan du läsa om AnnCharlott Castler

Läs mer

STAYHARD utmanar JONAS HALLBERG. Har kunden alltid rätt? MODEBUTIKEN. Bästa vägen till en burk ärtsoppa SID 13 SID 6

STAYHARD utmanar JONAS HALLBERG. Har kunden alltid rätt? MODEBUTIKEN. Bästa vägen till en burk ärtsoppa SID 13 SID 6 EG-DOMSTOLEN: Kunden ska stå för returkostnaden EXPERTEN SVARAR: Vad gäller vid import? EN DAG MED: Arkdesign Sweden NUMMER 5 FEBR APRIL 2011 FÖR DIG SOM SÄLJER PÅ NÄTET Har kunden alltid rätt? Stefan

Läs mer

YGG- & INREDNINGSGUIDEN

YGG- & INREDNINGSGUIDEN Bromma BROMMA KANSKE BÄST I SVERIGE PÅ BYGG OCH INREDNING? BYGG- & INREDNINGSGUIDEN Ett inspirationsmagasin från Bromma Byggcentrum! Massor av bygg & inredning tips för hela hemmet! Badrummet du drömmer

Läs mer

Villahissen Aritco 4000, Aritco 6000

Villahissen Aritco 4000, Aritco 6000 Villahissen Aritco 4000, Aritco 6000 TM Innehåll...2-3 Funderat på hiss?...4-5 6 Innehåll 26 9 23 En hiss - ett smart val...6-7 En hiss - ett enkelt val...8-9 En hiss- ett snyggt val...10-11 En resa börjar

Läs mer

JAG, EN ENT REP RENÖR?

JAG, EN ENT REP RENÖR? Att starta företag har verkligen varit en häf tig resa. Jag har vuxit som människa. Hanna Jörnhammar, Linliving JAG, EN ENT REP RENÖR? Jag vet ingen ENT REP RENÖR som har lyckats med sin första idé. De

Läs mer

Vi är proffs på rörinstallationer!

Vi är proffs på rörinstallationer! Allt vi vill är att du är utomordentligt nöjd! Öppna ochn! läs tidninge en Du kan vinneapump luft/luftvärmykel! eller en elc En informationstidning från Falkenbergs Värmeteknik AB 2014 Vi är proffs på

Läs mer

EN HEL TIDNING FULLMATAD MED INSPIRATION! BYGG- PORTALEN GUIDAR DIG RÄTT! SIDAN 2. Här går de på djupet efter vatten och värme SIDAN 17

EN HEL TIDNING FULLMATAD MED INSPIRATION! BYGG- PORTALEN GUIDAR DIG RÄTT! SIDAN 2. Här går de på djupet efter vatten och värme SIDAN 17 Annonsbilaga FRÅN Bulldog Media Group AB i samarbete med byggportalen.se BYGGVAREN 9 maj 2012 2012 Bulldog Media Group AB BYGG- PORTALEN GUIDAR DIG RÄTT! SIDAN 2 Här går de på djupet efter vatten och värme

Läs mer

NIBE F1255: MARKNADENS BÄSTA ÅRSVÄRMEFAKTOR

NIBE F1255: MARKNADENS BÄSTA ÅRSVÄRMEFAKTOR PROFFSNYTT Nr. 1/2014 NIBE F1255: MARKNADENS BÄSTA ÅRSVÄRMEFAKTOR VINTER ÅRET OM I EUROPAS MODERNASTE TESTLABB NIBE SATSAR PÅ LUFT/LUFT-VÄRMEPUMPAR MED BERGVÄRMETRYGGHET EN VÄRLD EN FRAMTID EN LEVERANTÖR

Läs mer

MEST SÅLDA FÖRBRÄNNINGSTOALETT!

MEST SÅLDA FÖRBRÄNNINGSTOALETT! Annonsbilaga FRÅN Bulldog Media Group AB 5 september 2012 Hem & Hus Bulldog Media Group AB 6-9 september: Hem & Villamässan i Göteborg! Foto: www.byggportalen.se VÄRLDENS MEST SÅLDA FÖRBRÄNNINGSTOALETT!

Läs mer

Energismart komfort med Uponor Golvvärme. VattENFÖr- BrUkNiNG. Livet efter One Tonne Life klimatskalet. VÄrmEPUmPEN. kakelugnar. en viktig uppfinning

Energismart komfort med Uponor Golvvärme. VattENFÖr- BrUkNiNG. Livet efter One Tonne Life klimatskalet. VÄrmEPUmPEN. kakelugnar. en viktig uppfinning ENErGismarta mars 2012 Pris 29 kronor FÅ koll PÅ DiN VattENFÖr- BrUkNiNG Hög mysfaktor med kakelugnar rätt material FÖr GOlVVÄrmE VÄrmEPUmPEN en viktig uppfinning Livet efter One Tonne Life klimatskalet

Läs mer

värmepumpen Energismart komfort med Uponor Golvvärme För HemmeT steg TIll ett smarta lösningar med golvvärme så Tar du Hand Om på Hem &Villamässan

värmepumpen Energismart komfort med Uponor Golvvärme För HemmeT steg TIll ett smarta lösningar med golvvärme så Tar du Hand Om på Hem &Villamässan OkTOBer 2012 BOendedrömmar på Hem &Villamässan smarta lösningar För HemmeT steg TIll ett 4ENErgisMArt BADrUM spara pengar med golvvärme så Tar du Hand Om värmepumpen europas energisnålaste tv glödlampan

Läs mer

Varma nyårshälsningar!

Varma nyårshälsningar! nonstop Mälarenergi nr 4-10 Varma nyårshälsningar! TEMA FJÄRRVÄRME Varför en ny förbränningsanläggning? Hur drivs projektet? Vilka frågor är avgörande? Tävla med nyårsnattens hjältar. Aroseken satsar på

Läs mer

ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN VILLAÄGARNAS RIKSFÖRBUND ANNONS. Nya lagkrav för småhusägare vid årsskiftet sidan 16 ANNONS ANNONS

ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN VILLAÄGARNAS RIKSFÖRBUND ANNONS. Nya lagkrav för småhusägare vid årsskiftet sidan 16 ANNONS ANNONS ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN VILLAÄGARNAS RIKSFÖRBUND ANNONS Nya lagkrav för småhusägare vid årsskiftet sidan 16 ANNONS ANNONS BILAGAN DISTRIBUERAS I DAGENS NYHETER SEPTEMBER 2005 2 ANNONS

Läs mer

Förnyelsebar energi, energieffektivisering. användning av fossila bränslen är verktyg för att komma tillrätta med klimatförändringarna.

Förnyelsebar energi, energieffektivisering. användning av fossila bränslen är verktyg för att komma tillrätta med klimatförändringarna. - eneroi En informationstidningpoolen från Energikontor Sydost i samklang med hela energi branschen 1 Naturlig energi! Människan ligger bakom den pågående klimatförändringen. De ökande koldioxidutsläppen

Läs mer