Hej, här har vi samlat våra bästa försäkringar för dig som är egen företagare.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hej, här har vi samlat våra bästa försäkringar för dig som är egen företagare."

Transkript

1 1 Hej! Hej, här har vi samlat våra bästa försäkringar för dig som är egen företagare. Som medlem i Företagarna får du tillgång till förmåner och rabatter som endast ett stort företag kan förhandla fram. I kraft av våra ca medlemmar har vi tagit fram ett paket av speciellt anpassade förmåner för dig som är företagare. En viktig del i detta paket är försäkringar. För att du ska kunna fokusera på din verksamhet och inte oroa dig för allt som kan hända är det viktigt att ditt företag, du och din familj är rätt försäkrad. I din hand håller du en översikt över våra viktigaste försäkringar. Alla anpassade för dig som är företagare, med bra villkor och till ett bra pris. Du kan i lugn och ro gå igenom vad du behöver och sedan kontakta oss för ett förslag. Vi på Företagarna arbetar aktivt med att driva frågor som ska göra det enklare att starta, utveckla och äga företag. Målet är att Sverige ska bli Europas bästa land att vara företagare i. Vänliga Hälsningar Företagarna Försäkringar

2 på att: Tänk 3 GARANT GrundPlus GARANT Sjukvård Ditt grundskydd i vardagen Tryggt, snabbt och enkelt om du blir sjuk Dödsfallskapitalet utfaller, fritt från inkomstskatt, till dina efterlevande. Som ny medlem i Företagarna får du prova fritt i tre månader, förutsatt att du är fullt arbetsför samt att du uppfyller teckningskraven. I försäkringen ingår en livförsäkring med dödsfallskapital, ett väl tilltaget försäkringsbelopp som går att höja ytterligare. Det ger dig och dina efterlevande trygghet inför en ny oförutsedd ekonomisk situation. Du som företagare drabbas extra hårt vid sjukdom. Företagets intäkter minskar och ekonomin påverkas snabbt negativt. Långa köer inom den offentliga vården gör att också din privata ekonomi kan påverkas dramatiskt. Därför har vi på Företagarna inom konceptet GARANT försäkringar förhandlat fram en privat sjukvårdsförsäkring till dig som medlem. Långa köer inom vården gör att också din privata ekonomi kan påverkas dramatiskt. I GARANT GrundPlus ingår en sjukvårdsförsäkring som hjälper dig att snabbt få vård. Försäkringen ger dig tillgång till bra vård hos privata läkare och sjukhus. Om du skulle råka ut för en olycka och bli invalidiserad ger vår olycksfallsförsäkring dig ett rejält kapital. Täcker både arbete och fritid. Ersättning för resor vid vårdtillfället om de uppgår till minst 500 kr. Försäkringen ersätter också kostnader för resor vid vårdtillfället. Från och med 1 februari 2013 ingår även: Årlig hälsoprofil på webben Hälsoprogram för bättre vanor Personligt samtalsstöd Tillgång till snabb och bra vård Ersättning för läkarbesök och behandling hos sjukgymnast Ersättning för resor vid vårdtillfället om de uppgår till minst 500 kr. Dödsfallskapital till din familj. Du är snabbt tillbaka på jobbet. Du får ersättning för läkarbesök, behandling hos sjukgymnast, operationer och för hjälpmedel. Försäkringen ger dig tillgång till snabb och bra vård. Blir du sjuk eller råkar ut för ett olycksfall Försäkringen ersätter dessutom merkostnader som ett olycksfall drar med sig. Den gäller både i arbetet och på fritiden. Komplett försäkringsskydd i ett paket. Sjukvårds-, liv- och olycksfallsförsäkring. ersätter försäkringen kostnader för privatvård. Fotograf: Studio Zanzibar Många företagare saknar ett heltäckande försäkringsskydd. GARANT GrundPlus är ett försäkringspaket speciellt anpassat för företagare. Denna försäkring bör du alltid ha som en basförsäkring. GARANT Sjukvård Komplettera gärna med GARANT Intäkt. Fotograf: Studio Zanzibar GARANT GrundPlus 2

3 GARANT Inkomstskydd Fortsätt ta hand om dig Fyller på upp till normal lön Att en stor del av medlemmarna i Företagarna har tecknat GARANT försäkringar ser vi som ett förtroende. Därför vill vi gärna fortsätta vår relation och erbjuda en bra försäkring till dig när du fyllt 65 år. När din GARANT försäkring upphör vid 65 års ålder kommer du, oavsett ditt hälsotillstånd, automatiskt att erbjudas GARANT Senior. Det är ett viktigt försäkringsskydd som du och din make/maka/sambo kan behålla livet ut. Enda kravet är att du omfattats av GARANT försäkring under minst 6 månader. Försäkringen består av tre delar: En livförsäkring med 2,0 prisbasbelopp vid dödsfall till och med 67 års ålder. Från och med 68 års ålder trappas försäkringsbeloppet ner med stigande ålder. Vid utgången av den månad då den försäkrade fyller 80 år upphör livmomentet. En olycksfallsförsäkring som ersätter kostnader i samband med ett olycksfall samt invaliditetsersättning om skadan leder till invaliditet. Företagare är den grupp som får lägst ersättning vid långvarig sjukdom. Anställda, i både privat och offentlig verksamhet, har olika trygghetsavtal medan egenföretagare i regel saknar skydd utöver vad den allmänna sjukförsäkringen ger. Med gruppsjukförsäkringen GARANT Inkomstskydd, kan du minska ditt inkomstbortfall vid långvarig arbetsoförmåga med en skattefri månatlig ersättning anpassad till din inkomst. GARANT Inkomstskydd kan även Den ersätter även resekostnader, tandskador och förstörda kläder eller t.ex. glasögon. på a Tänk vara ett viktigt komplement till GARANT GrundPlus som tillsammans ger ett om fattande skydd vid sjukdom, olycksfall och dödsfall till dig och din familj. GARANT Inkomstskydd kan tecknas för medlemmar och kompanjoner till medlemmar i Företagarna mellan 18 och 59 år. Försäkringen gäller som längst till det år du fyller 65. tt: Slutligen ingår en sjukvårdsförsäkring som ger dig möjlighet att få snabb och bra vård när det passar dig. Behåll din liv-, olycksfalls- och sjukvårdsförsäkring efter du fyllt 65 (livmomentet upphör vid utgången av den månad då du fyller 80 år). Om din make, maka eller sambo är medförsäkrad sedan tidigare, kan han eller hon Komplettera med GARANT Intäkt om du eller någon annan nyckelperson skulle bli långvarigt sjuk. Ekonomiskt skydd vid sjukdom. Inkomsttillskott vid långvarig arbetsoförmåga. Skattefri ersättning. även teckna GARANT Senior. Täcker tex resekostnader vid vård, tandskador och förstörda kläder, glasögon eller hörapparater vid ett eventuellt olycksfall. Fotograf: Studio Zanzibar Fotograf: Magnus Laupa, Fredric Alm GARANT Senior GARANT Senior GARANT Inkomstskydd 5 4

4 6 7 Fri körsträcka. Hyrbil. Allrisk. GARANT Bil Självriskreducering vid viltolycka. Trygg och säker försäkring för dina fordon GARANT Bil är en försäkring anpassad för företagare på väg, oavsett hur mycket du kör. Du får ett heltäckande skydd som gör att din verksamhet inte stannar om bilen gör det. En komplett fordonsförsäk- på a Tänk ring med extra guldkant. Bland annat ingår hyrbil, fri körsträcka och allrisk. Du kan även teckna en tilläggsförsäkring för egendom och arbetsmaterial som ligger i din bil. Tack vare Företagarnas styrka kan vi erbjuda allt detta till en mycket förmånlig premie och med låg självrisk. GARANT Bil GARANT Bil När bilen är ditt kontor, din verkstad eller om du använder den för ren transport, drabbas affärerna hårt om något händer med ditt fordon. En bra försäkring ska inte vara krånglig och dyr. Därför har vi tagit fram GARANT Bil. tt: Du kan även teckna en tilläggsförsäkring för egendom och arbetsmaterial som ligger i din bil. Min personliga erfarenhet av Företagarnas försäkringar är att de är kundnära, smidiga och väl anpassade för mina behov som företagare. Därför är GARANT Bil ett välkommet tillskott för oss företagare! Fotograf: Studio Zanzibar Mats Lundqvist NextLevel Management AB Med GARANT Bil är ditt företags fordon rätt och bra försäkrade ute på vägen.

5 8 att: på Tänk 9 Välja rätt försäkring för dig och ditt företag! Försäkringsguiden Försäkringsguiden Här ser du enkelt och snabbt vilka försäkringar som passar till vilket tillfälle. Du kan sedan fördjupa dig i de försäkringar som du är intresserad. Försäkringar kan verka komplexa och svåra att förstå. Men det behöver inte vara så. I den här foldern har vi samlat viktig information på ett enkelt sätt. Du kan först se vilka försäkringar som just du behöver i matrisen här intill. Sedan är det bara att läsa om dem under respektive avsnitt. Behöver du ytterligare fördjupning hittar du det på vår hemsida, Tveka heller inte att kontakta oss om du känner att det finns frågor som du inte hittar svar på. Telefon växel: Medlemssupport: GARANT GrundPlus Liv-, Olycksfall- och Sjukvårdsförsäkringen, speciellt anpassad till dig som är egen företagare. GARANT Sjukvård Försäkringen som ger dig rätt och snabb vård vid sjukdom. GARANT Inkomstskydd Försäkringen som skyddar dig mot inkomstbortfall. GARANT Senior Liv-, olycksfall-, och Sjukvårdsförsäkringen för dig som fyllt 65. GARANT Kompanjon Försäkringen som ger dig trygghet om något skulle hända din kompanjon. GARANT Bil Försäkringen för ditt företags alla fordon. För företagaren För företagarens familj För företagarens kompanjon För den pensionerade företagaren För företaget Försäkringsguiden Välj rätt försäkring för dig och ditt företag Företagarna Försäkringar: GARANT Anställd Försäkringen för ditt företags viktigaste resurs dina anställda. GARANT Småföretag Försökringen som skyddar det lilla företaget. GARANT Intäkt Försäkringen som täcker upp intäktsborfall om något händer nyckelpersoner på företaget GARANT Pensionsrådgivning Försökringen som skyddar det lilla företaget.

6 10 11 GARANT Anställd Ta hand om din viktigaste resurs GARANT Pensionsrådgivning Bästa möjliga framtid för dig I ett mindre företag är alla nyckel en gruppförsäkring utan hälsodekla- GARANT Pensionsrådgivning personer. En längre sjukskrivning ration* för anställda i mindre företag. är en oberoende tjänst utan kan därför snabbt bli kostsam. En gruppförsäkring på samma villkor säljinslag som ger dig en tydlig GARANT Anställd Med GARANT Anställd får de anställda garanterat snabb vård vid sjukdom eller skada. GARANT Anställd gör det också lättare för dig att rekrytera och behålla ditt företags viktigaste resurs dina medarbetare. Försäkringen hjälper dig och företaget att uppfattas som en arbetsgivare som månar lite extra om sina anställda. Det som är speciellt med GARANT Anställd är att den kan tecknas som som normalt bara större företag får precis som vi på Företagarna vill ha det. Du kan teckna försäkringen för alla dina tillsvidareanställda som är mellan 18 och 64 år, fullt arbetsföra samt arbetar minst 25 % av en heltid. Försäkringen gäller som längst till försäkringstagaren är 67 år. I GARANT Anställd ingår Livförsäkring, Sjukvårdsförsäkring, Olycksfallsförsäkring, Händelseförsäkring och en Krisförsäkring. I mitt jobb som arbetsledare märker jag att GARANT Anställd ger extra trygghet för våra anställda. När jag fick problem med höfterna fick jag två nya höftkulor inopererade inom fyra månader. En sådan snabb service hade jag inte fått någon annanstans. Mats Tjulin BJ Marknadsbyggnads AB bild av vad du har att förvänta dig som ålderspensionär eller långtidssjukskriven. Allt fler företagare väljer att kombinera pension och eget företag, hur kommer det påverka din inkomst som pensionär? Det här ingår i tjänsten: Vi samlar in dina uppgifter för att simulera framtiden, hittar hålen och jämför olika lösningar för att hitta åtgärder som gör att du är nöjd och känner dig trygg inför pension eller långtidssjukskrivning. Informationen sammanställs i en pensionsrapport och ligger till grund för rådgivningsmötet. Tänk på att dina kompanjoner och din make/maka också kan ta del av Garant Pensionsrådgivning Rådgivningsmötet bokas via vår hemsida och genomförs via telefon. Under rådgivningen rätas eventuella frågetecken ut kring din pension som egenföretagare och vad som krävs för att uppnå önskad pensionsinkomst. Efter rådgivningen erhåller du en slutrapport där vi berättar hur du får rätt pensionsinkomst, sjukersättning och efterlevandeskydd. Helt enkelt hur du går till väga för att uppnå dina önskemål. Tänk på att: GARANT Pensionsrådgivning Unik gruppförsäkring utan hälsodeklaration.* Dina anställda undviker vårdköer och är snabbt tillbaka i arbetet. Olycksförsäkring Dygnet runt. Du blir attraktiv som arbetsgivare. *Utan hälsodeklaration gäller om GARANT Anställd tecknas inom 30 dagar efter nyanställning eller inom 30 dagar efter att företaget blivit medlem i Företagarna. Följande områden ingår i GARANT Pensionsrådgivning: Pris Ålderspension Pensionsförsäkring Sjukersättning Efterlevandeskydd Pensionsrådgivningen kostar kr och kan beställas på företagarna.se där du finner mer information om tjänsten.

7 13 12 GARANT Småföretag Anpassad för mindre företag GARANT Småföretag ger ett omfattande försäkringsskydd för företag som ägs/drivs av medlemmar i Företagarna. Försäkringen ger samma egendomsskydd som en traditionell försäkring och dessutom ingår t ex avbrotts- och ansvarsskydd. GARANT Småföretag är en av marknadens mest omfattande småföretagsförsäkringar med villkor som är anpassade för just små företag. Och detta till en mycket konkurrenskraftig premie. Försäkringen innehåller: Egendomsförsäkring Förmögenhetsbrott Avbrottsförsäkring Kundolycksfall Ansvarsförsäkring Krisskydd till anställda Rättsskydd inkl. skattemål Kyl- och frysförsäkring Tjänsteresa forsakringar.foretagarna.se/kampanj samt bifoga ditt befintliga försäkringsbrev. Redan andra dagen när jag tog över företaget så slog blixten ner och förstörde alla våra maskiner. Katastrof! Tack vare vår GARANT-försäkring fick vi dock snabb hjälp. Klockrent! Arne Lindqvist KS Plåtservice En av marknadens mest omfattande företagsförsäkringar. Anpassat till småföretag. Låga självrisker. * Erbjudandet om sänkning gäller endast vid 3 skadefria år samt till och med GARANT Småföretags huvudförfallodag Tänk också på att försäkringens omfattning och villkor i vissa fall kan skilja sig åt från din nuvarande försäkring. Vi reserverar oss för att där finns ett fåtal branscher som vi ej har möjlighet att erbjuda försäkring till. Fullständigt allriskskydd för företagets egendom. GARANT Småföretag Vi kan i de flesta fall sänka premien på din befintliga företagsförsäkring med upp till 10 %*. Det enda du behöver göra är att fylla i en enkel offertförfrågan på Fotograf: Magnus Laupa, Fredric Alm GARANT Småföretag på att: Tänk

8 14 Tänk på att: 15 Kombinera GARANT Intäkt med tex. GARANT Grund Plus för ett heltäckande skydd för ditt företag. GARANT Kompanjon Trygghet för dig och din kompanjon! GARANT Intäkt En ekonomisk trygghet för ditt företag Din kompanjon är en viktig del av är det normalt delägarens arvingar GARANT Intäkt är en trygghet för ekonomiska analyser eller beräk- ditt företagande. Skulle något hända som får ta över andelen i Företaget. ditt företag om du eller någon ningar av täckningsbidrag utan honom eller henne medför det nor- Med en kompanjonförsäkring kan du annan nyckelperson skulle bli sjuk valt ersättningsbelopp betalas malt stora problem, inte minst ekono- exempelvis använda ersättningen för eller råka ut för ett olycksfall. direkt till företaget. miskt. Därför finns vår medlemsförsäkring GARANT Kompanjon. Försäkringen ger dig ersättning om din kompanjon avlider. Vid behov kan din kompanjon också teckna till ett skydd som ger ersättning om han eller hon skulle bli svårt sjuk, en så kallad diagnos- försäkring. Diagnos- att köpa ut arvingarnas andel. Du väljer själv försäkringsbelopp när du tecknar försäkringen. När du ska teckna GARANT Kompanjon rekommenderar vi att du har upprättat ett kompanjonavtal. Företagarnas rådgivning kan hjälpa dig med både avtal och information om försäkringen. GARANT Intäkt är framtagen utifrån ditt behov som småföretagare. Försäkringen gör det möjligt för dig att, på ett enkelt sätt, försäkra dina affärsrisker. Med vår skräddarsydda intäktsförsäkring får du en ekonomisk trygghet som gör att du kan fokusera på att bli frisk. Den har Till skillnad mot vanlig sjuk- och olycksfallsförsäkring är det ditt företag som får ersättningen och du kan själv välja vad den ska användas till. På så sätt kan försäkringen fylla upp intäktsbortfallet under sjukfrånvaron. Försäkringen kan tecknas för ägare och andra nyckelpersoner och är och kompanjonförsäkringen kan enkel skadehantering, det krävs inga självklart avdragsgill i din bokföring. bägge tecknas separat. Vid dödsfall Tänk på att: Komplettera med GARANT Intäkt och tänk på att det kan vara bra att teckna ett kompanjonavtal i samband med den här försäkringen. GARANT Intäkt är ytterligare en försäkring från Företagarna som visar att de har småföretagarens bästa för ögonen. Den ger mitt företag ett ekonomiskt skydd om jag själv blir sjuk och inte kan arbeta, och det tycker jag känns tryggt. Leif Lästh Mindmill AB GARANT Kompanjon Ger dig ersättning om din kompanjon avlider eller blir långvarigt sjuk. Ger dig möjlighet att köpa ut ditt företag från arvingar. Enkelt sätt att försäkra affärsrisker Ersättning från första dagen Med GARANT Kompanjon och ett kompanjonavtal kan du fokusera på din verksamhet. Pengarna går direkt till företaget Blir intäkt i rörelsen Premie som är avdragsgill GARANT Intäkt

9 16 Det här är Företagarna Företagarna skapar bättre förutsättningar för att starta, driva, utveckla och äga företag i Sverige. Vårt arbete är att verka för företagande, företagares rättigheter och bidra till ett klimat som gör det lätt och attraktivt att driva företag. Det ska vara enkelt och det ska vara värt mödan att vara företagare. Företagarnas ledord är näringsfrihet och fri konkurrens. Vårt mål är att Sverige ska bli ett av Europas mest företagarvänliga länder. Vi är partipolitiskt obundna och vi samarbetar med alla som är för en mer företagarvänlig politik. Vi pratar med alla ministrar och opposition, fackföreningar och organisationer alla som vill arbeta för ett bättre företagarklimat och som inte bara ger tomma löften. Företagarna är Sveriges största företagarorganisation. Vi representerar företagare och har 260 lokalföreningar som utgör ett brett nätverk. Våra medlemmar är företagare som äger sina egna företag. Besöksadress Rådmansgatan 40 Postadress Företagarna Stockholm Medlemssupport: Öppettider: Måndag- torsdag: 08:30-16:30 Fredag: 08:30-15:00 Lunchstängt Företagarna Telefon Växel: Öppettider: vardagar Företagarna Försäkringar: Öppettider: vardagar

gruppförsäkring Ger dig som anställd ett omfattande försäkringsskydd för en tryggare tillvaro.

gruppförsäkring Ger dig som anställd ett omfattande försäkringsskydd för en tryggare tillvaro. gruppförsäkring Ger dig som anställd ett omfattande försäkringsskydd för en tryggare tillvaro. Ifs gruppförsäkring erbjuder en förmånlig försäkring till flera Principen med Ifs gruppförsäkring är att flera

Läs mer

och vägleder dig till ett anpassat försäkringsskydd

och vägleder dig till ett anpassat försäkringsskydd E t t an passat försäk ringss k ydd personförsäkringar och vägleder dig till ett anpassat försäkringsskydd Corbis/Scanpix Över 100 år av omtanke Där vi kommer ifrån måste man bry sig lite mer För drygt

Läs mer

Medlemsförsäkring för dig i SULF

Medlemsförsäkring för dig i SULF Medlemsförsäkring för dig i SULF gäller från 1 januari 2011 Teckna försäkringar på Snabb hjälp när den behövs som mest Ingen kan förutse hur livet ska bli. Om du skulle råka ut för något kan du behöva

Läs mer

Att tänka på som egen företagare

Att tänka på som egen företagare Att tänka på som egen företagare EKONOMI OCH FÖRSÄKRING FÖR LÄKARE MED EGET FÖRETAG Ta inga risker! Som egen företagare har du ansvar för verksamheten, dig själv och dina anställda. Det gäller därför att

Läs mer

En försäkring för olika händelser i livet

En försäkring för olika händelser i livet MEDLEMSFÖRSÄKRING FÖR DIG I BRANDMÄNNENS RIKSFÖRBUND AVTAL 40802 En försäkring för olika händelser i livet gäller från 1 januari 2012 Teckna försäkringar på Snabb hjälp när den behövs som mest Ingen kan

Läs mer

En försäkring för olika händelser i livet

En försäkring för olika händelser i livet medlemsförsäkring för dig i st En försäkring för olika händelser i livet Gäller från 1 juli 2013 Förmåner för dig som medlem! forenadeliv.se/st i samarbete med Snabb hjälp när den behövs som mest Ingen

Läs mer

Ledarnas medlemsförsäkringar

Ledarnas medlemsförsäkringar Ledarnas medlemsförsäkringar 2015 Trygghet för dig och din familj Ta del av den fullständiga förköpsinformationen på bliwa.se/ledarna innan du ansöker Ta del av den fullständiga förköpsinformationen på

Läs mer

och vägleder dig till ett anpassat försäkringsskydd

och vägleder dig till ett anpassat försäkringsskydd E t t an passat försäk ringss k ydd personförsäkringar och vägleder dig till ett anpassat försäkringsskydd Corbis/Scanpix Över 100 år av omtanke Där vi kommer ifrån måste man bry sig lite mer För drygt

Läs mer

Trygg med ST. försäkringsskydd för medlemmar

Trygg med ST. försäkringsskydd för medlemmar Trygg med ST försäkringsskydd för medlemmar 1 2 ST, 2007. Text: Sara Bergqvist Månsson. Form och Illustration: Fredrik Swahn. Tryck: Vitt Grafiska AB, augusti 2013. Upplaga: 5 000 ex. Beställ fler exemplar

Läs mer

Trygghet för hela familjen

Trygghet för hela familjen GRUPPFÖRSÄKRING Trygghet för hela familjen Movestics gruppförsäkring kan ge dig och dina efterlevande skydd vid bland annat olycksfall, sjukdom och dödsfall. Vi erbjuder försäkring till både dig, din partner

Läs mer

Fortsättningsförsäkring

Fortsättningsförsäkring Gäller fr o m 1 jan 2015 Fortsättningsförsäkring Har du till exempel slutat din anställning eller har ditt medlemskap i fackförbundet upphört? Vår fortsättningsförsäkring finns för dig som inte längre

Läs mer

MEDLEMS- FÖRSÄKRINGAR

MEDLEMS- FÖRSÄKRINGAR RPG MEDLEMS- FÖRSÄKRINGAR 1 RPG Medlemsförsäkringar Att som privatperson välja försäkringsskydd är inte alltid helt lätt. Att jämföra försäkringarnas innehåll kan vara knepigt. Därför har RPG valt att

Läs mer

Trygghet för dig och din familj. Skandias Gruppförsäkring. Gäller för perioden 1/1 31/12 2015.

Trygghet för dig och din familj. Skandias Gruppförsäkring. Gäller för perioden 1/1 31/12 2015. Trygghet för dig och din familj Skandias Gruppförsäkring. Gäller för perioden 1/1 31/12 2015. Trygghet Skandia kan skydda dig och din familj ekonomiskt vid olycksfall, sjukdom och dödsfall. Men även ge

Läs mer

Säker Person försäkringar med bondförnuft. Gäller från 2015 01 01

Säker Person försäkringar med bondförnuft. Gäller från 2015 01 01 SÄKER PERSON INFORMATION Säker Person försäkringar med bondförnuft Gäller från 2015 01 01 Innehåll Säker Person trygghet för dig som bor eller arbetar på landsbygden 3 Förmåner för dig som är medlem i

Läs mer

medlemsförsäkring för dig som är medlem i Polisförbundet Gäller fr o m 1 april 2011 En försäkring som gäller hela livet. Teckna försäkring idag!

medlemsförsäkring för dig som är medlem i Polisförbundet Gäller fr o m 1 april 2011 En försäkring som gäller hela livet. Teckna försäkring idag! medlemsförsäkring för dig som är medlem i Polisförbundet Gäller fr o m 1 april 2011 En försäkring som gäller hela livet. Teckna försäkring idag! Innan äventyret börjar Snabb hjälp när du behöver den som

Läs mer

FEMAvtals- och medlemsförsäkringar. för medlemmar i Metall

FEMAvtals- och medlemsförsäkringar. för medlemmar i Metall + FEMAvtals- och medlemsförsäkringar för medlemmar i Metall FEM+ Metalls medlemsförsäkringar och kollektiva försäkringar Att känna trygghet i livet är viktigt. Bra försäkringar är en del av trygghetsnätet.

Läs mer

Trygga försäkringar. för dig som är medlem i fackförbundet ST

Trygga försäkringar. för dig som är medlem i fackförbundet ST Trygga försäkringar för dig som är medlem i fackförbundet ST Förköpsinformation Det här är en kortfattad beskrivning av försäkringen och information som du har rätt att få enligt lag. Fullständiga villkor

Läs mer

Advokatsamfundets Försäkringsprogram 2015

Advokatsamfundets Försäkringsprogram 2015 Advokatsamfundets Försäkringsprogram 2015 VÄLKOMMEN TILL ADVOKATSAMFUNDETS FÖRSÄKRINGSPROGRAM Willis är ett av världens ledande företag inom risk management och försäkringsförmedling med huvudkontor i

Läs mer

Try het för di och din familj

Try het för di och din familj Try het för di och din familj Skandias Gruppförsäkrin Gäller för perioden 1/1 2013 31/12 2013 Try het Skandia kan skydda dig och din familj ekonomiskt vid olycksfall, sjukdom och dödsfall. Men även ge

Läs mer

Grundskydd Företagare

Grundskydd Företagare Kortfakta Genom erbjuds både pensionssparande och olika former av riskskydd. Pris Traditionell Pension: Fast avgift 120 kr/år + rörlig avgift 1,2 procent/år av Försäkringskapitalet + garantiavgift 0,5

Läs mer

Försäkring för händelser i livet

Försäkring för händelser i livet Försäkring för händelser i livet Produktöversikt Olycksfall Olycksfallsförsäkring Sjukdom Sjukförsäkring Diagnosförsäkring Förtidskapital Sjukvårdsförsäkring Dödsfall Livförsäkring Familjeskydd Barn Gravidförsäkring

Läs mer

Länsförsäkringar Jönköpings studentpaket täcker det mesta

Länsförsäkringar Jönköpings studentpaket täcker det mesta STUDENTPAKET ÅR 2012 FÖRKÖPSINFORMATION Länsförsäkringar Jönköpings studentpaket täcker det mesta Eftersom den som studerar har ett mycket sämre skydd än den som arbetar, är det viktigt att du ser över

Läs mer

IKEA/IKANO:s Gruppförsäkringar

IKEA/IKANO:s Gruppförsäkringar EXKLUSIVT för medarbetare i copyright Inter IKEA systems B.V. 2008 personförsäkringar IKEA/IKANO:s Gruppförsäkringar Speciellt framtagna för dig som är medarbetare. Corbis/Scanpix Över 100 år av omtanke

Läs mer

Trygga försäkringar. för dig som är medlem i Finansförbundet. I samarbete med

Trygga försäkringar. för dig som är medlem i Finansförbundet. I samarbete med Trygga försäkringar för dig som är medlem i Finansförbundet I samarbete med Sidan 2 Försäkringar för hela familjen till medlemspris Tack vare ett samarbete mellan Finansförbundet och Trygg-Hansa kan du

Läs mer

Bilförsäkringen som för våra medlemmar framåt

Bilförsäkringen som för våra medlemmar framåt GARANT Bil Bilförsäkringen som för våra medlemmar framåt När bilen är mer eller mindre ditt kontor, din verkstad eller om du använder den för ren transport, drabbas affärerna hårt när något händer med

Läs mer

Försäkringar genom HTF 2007

Försäkringar genom HTF 2007 Försäkringar genom HTF 2007 2 Försäkra förmånligt genom HTF Som medlem i HTF har du förmånen att kunna skaffa dig själv och din familj ett bra försäkringsskydd. Det är försäkringar som det är lätt att

Läs mer

Vad kan Anders och hans företag få för hjälp från Trygg-Hansa?

Vad kan Anders och hans företag få för hjälp från Trygg-Hansa? Sjukvård Förköpsinformation Det här är en kortfattad beskrivning av försäkringen och information som du har rätt att få enligt lag. Fullständiga villkor hittar du på vår webbplats eller ring vår Kundservice

Läs mer

Försäkring för bygg- och anläggningsbranschen

Försäkring för bygg- och anläggningsbranschen Försäkring för bygg- och anläggningsbranschen Det här är en branschanpassad försäkring för bygg- och anläggningsbranschen. Försäkringen ger ett väl anpassat skydd för ditt företag och dina anställda och

Läs mer

Svensk Handel Butiks- och Partihandelsförsäkring

Svensk Handel Butiks- och Partihandelsförsäkring Svensk Handel Butiks- och Partihandelsförsäkring Det här är en branschanpassad försäkring för Svensk Handels medlemmar. Försäkringen ger ett väl anpassat skydd för din butik eller partihandel och kan byggas

Läs mer

medlemsförsäkring för dig som är medlem i Polisförbundet Gäller fr o m 1 april 2015 Teckna försäkring idag!

medlemsförsäkring för dig som är medlem i Polisförbundet Gäller fr o m 1 april 2015 Teckna försäkring idag! medlemsförsäkring för dig som är medlem i Polisförbundet Gäller fr o m 1 april 2015 Teckna försäkring idag! Snabb hjälp när du behöver den som mest En bra gruppförsäkring är ett omtänksamt sätt att försäkra

Läs mer