Arbeta smart med Wilo

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Arbeta smart med Wilo"

Transkript

1 Information för installatörer Arbeta smart med Wilo Spara tid och förenkla ditt arbete med högeffektiva pumpar Wilo-Stratos PICO: med automatisk avluftning Wilo-Appen: alltid närvarande Pumpar som används: översiktlig produktbeskrivning Sidan 8 Sidan 12 Sidan 16

2 Dirk Winterkamp, Lab Technician WILO SE Testa det minsta för att åstadkomma det största, det kallar jag Pioneering for You. En modern pump är en komplex produkt där varje detalj spelar stor roll. Våra testmetoder lämnar ingenting åt slumpen. Genom att alltid ligga i framkant så har vi kontinuerligt optimerat kapaciteten och livslängden på våra produkter. Läs mer på Wilo-Geniax Wilo-Stratos PICO Wilo-Stratos Wilo-Stratos GIGA Wilo-SiBoost Smart Helix EXCEL

3 Ledare 3 Ledare Under arbetsdagen ställs du som installatör inför nya utmaningar. Du vill utföra ett gott arbete och göra dina kunder nöjda. Vårt mål är därför att underlätta din vardag med våra produkter och anläggningslösningar. Redan 1872 började vi på Wilo att utveckla våra visionära idéer till intelligenta lösningar, som ständigt sätter nya standarder på marknaden. Vår företagsgrundare Caspar Ludwig Opländer hade som mål att genom sin koppar- och mässingsfabrik förbättra och underlätta människornas vattenförsörjning. I denna broschyr vill vi bland annat presentera Wilo-Appen, som hjälper till vid pumpbyte och tillhandahåller en mängd tekniska detaljer och tips. Dessutom får du lära dig mer om den automatiska avluftningsfunktionen hos pumpen Wilo-Stratos PICO, en funktion som förenklar ditt arbete och sparar mycket tid. På följande sidor kan du läsa om hur våra produkter gör din arbetsdag enklare det är Pioneering for You.

4 4 Innehåll Innehållsförteckning 6 Inget åt slumpen 8 Wilo-Stratos PICO 12 Wilo-Appen En intervju med Niko Kösling, Senior Manager Service Business Consultant på WILO SE, om fördelarna med Wilos produkter och det omfattande serviceutbudet. Så sparar du tid: Vid idrifttagning tar Wilo-Stratos PICO över en del av arbetet och hjälper installatören. Från utbytesinformation till pumpguide: Den kostnadsfria appen samlar all viktig information.

5 16 Produkterna under användning 18 Teknisk information 22 Datum Från källare till takvåning: Wilos pumpar kan användas på alla möjliga platser i fastigheten. Pumpar, kurvor och produktfördelar: Pumpinformationen och alla detaljer i överblick. Wilo på väg: Vi besöker regelbundet mässor och fackkonferenser och anordnar kundutbildningar.

6 Ett personligt utbyte av erfarenheter är mycket viktigt för oss, därför har vi globalt investerat i utbildningslokaler där vi bedriver utbildning på plats med hjälp av professionella pumpoch anläggningsexperter. Niko Kösling, Senior Manager Service Business Consultant, WILO SE

7 Efterfrågad 7 Inget åt slumpen Hur kan Wilo garantera så pass hög kvalitet? Vår slogan Pioneering for You är inte bara ett tomt påstående. Vi lever efter denna slogan varje dag. Det börjar redan då vi testar produkterna: Vi utvecklingar nämligen bara tekniska lösningar som vi själva övertygas av. Under det löpande utvecklingsarbetet måste varje produkt genomgå ett stort antal processer och kontinuerligt uppdateras av datorsimuleringar och olika labbtester. Det dröjer ett tag innan våra innovationer börjar produceras, eftersom vi hela tiden kontrollerar och reviderar våra produkters kvalitet och tillförlitlighet. Därför har alla pumpar som vi släpper ut på marknaden en lång livslängd och lever upp till kundernas krav på tillförlitlighet. Hur ser Wilo på monteringsförfarandet och produktens användarvänlighet? Det är naturligtvis väldigt viktigt för oss att såväl installation som användning är enkel och intuitiv. Många av våra pumpserier kan till och med monteras utan verktyg, och vår rödaknappen teknologi säkerställer att våra produkter kan manövreras på ett smidigt sätt. Vidare erbjuder vi våra servicepartner målinriktade utbildningar, där vi i detalj visar hur det dagliga arbetet kan effektiviseras med hjälp av våra produkter. Ett personligt utbyte av erfarenheter är mycket viktigt för oss, därför har vi väl utrustade utbildningslokaler där vi bedriver utbildning på plats med hjälp av professionella pump- och anläggningsexperter. Detta utbildningspaket omfattar även underhållsarbeten, inspektioner och översyn. Vår grundprincip Wilo förblir din pumpexpert i vått och torrt tar vi på stort allvar vår service upphör inte efter installationen. Både före och efteråt bistår vi våra partner med tips och råd. Vilka är fördelarna med Wilos produkter? Utöver den enastående servicen erbjuder Wilo smarta pumpar: De är hållbara, tysta, energisnåla och anpassar sig noggrant efter moderna prestandakrav och systemlösningar. En intelligent regleringsmjukvara ser till att effektiviteten bibehålls även vid varierande belastning. Dessutom är många av våra produkter näst intill ljudlösa, exempelvis Wilo- Stratos PICO. Mer information finns under följande länk: installatoerer

8 Snabbare idrifttagning, tack vare avluftningsfunktionen från Wilo Behaglig och effektiv. Den automatiska avluftningsfunktionen från Wilo sparar värdefull tid vid varje pumpinstallation. Arbetet går snabbare och lämnar mer tid åt andra uppgifter. För den som arbetar med snäva tidsramar är varje minut värdefull. Wilo hjälper installatörer med installationer både under och före monteringen. Installatörernas arbetsdagar går ofta inte att planera, eftersom oförutsedda händelser ofta inträffar därför gäller det att agera snabbt och spontant. När det gäller nödfall och kundsupport är ingen dag den andra lik. En god grundplanering med tilltagna tidsmarginaler kan visserligen underlätta arbetsförloppet, men oplanerade händelser inträffar nästan dagligen.

9 Wilo-Stratos PICO 9 Assistans för installatören Om en installatör har tagit över ett företags fastighetsförvaltning eller om en privatperson rapporterar ett problem kan man vara säker på en sak: Lösningen på problemet kan aldrig gå för snabbt. Så tidigt som vid monteringen av pumpen kan tid sparas, t.ex. med Wilo- Stratos PICO. Med sin inbyggda avluftningsfunktion sparas värdefull tid redan under idrifttagningen. Oönskad luft i rotorrummet kan enkelt slussas ut med avluftningsfunktionen. Efter den automatiska avluftningen måste pumpen inte ställas in och återstartas, utan försätts automatiskt i driftläge. Wilo-Stratos PICO, den bekväma Wilo-Stratos PICO är en premium-högeffektiv pump primärt avsedd för värmecirkulation i en- och tvåfamiljshus samt för klimattillämpningar och industriella cirkulationsanläggningar.

10 10 Wilo-Stratos PICO Den enkla hanteringen underlättar arbetet. 11 Detaljerad information på sidan 18 En knapptryckning räcker Hanteringen är enkel: Med den tydliga skärmen, den översiktliga menystyrningen och den beprövade rödaknappen teknologin är alla inställningsparametrar mycket lätta att identifiera och kontrollera. Det behövs endast en knapptryckning för att aktivera den automatiska avluftningsfunktionen på Wilo-Stratos PICO. Mer information finns under följande länk: installatoerer På skärmen kan avläsas när avluftningsrutinen är aktiverad och när den är avslutad. Eftersom pumpen redan är korrekt inställd före installationen sparas värdefull tid vid idrifttagningen. Praktisk indikering Tack vare den tydliga skärmen med den översiktliga menystyrningen är alla inställningsparametrar lätta att kontrollera. Bara kläm fast, Sammankoppla och starta pumpen. Den verktygslösa anslutningen och den tydliga skärmen.

11 10 Wilo-Stratos PICO Den enkla hanteringen underlättar arbetet. 11 Detaljerad information på sidan 18 En knapptryckning räcker Hanteringen är enkel: Med den tydliga skärmen, den översiktliga menystyrningen och den beprövade rödaknappen teknologin är alla inställningsparametrar mycket lätta att identifiera och kontrollera. Det behövs endast en knapptryckning för att aktivera den automatiska avluftningsfunktionen på Wilo-Stratos PICO. Mer information finns under följande länk: installatoerer På skärmen kan avläsas när avluftningsrutinen är aktiverad och när den är avslutad. Eftersom pumpen redan är korrekt inställd före installationen sparas värdefull tid vid idrifttagningen. Praktisk indikering Tack vare den tydliga skärmen med den översiktliga menystyrningen är alla inställningsparametrar lätta att kontrollera. Bara kläm fast, Sammankoppla och starta pumpen. Den verktygslösa anslutningen och den tydliga skärmen.

12 Wilo-Appen: Den kompetenta medhjälparen finns alltid till hands Från utbytesinformation till besparingskalkylator. All information om produktportföljen samlas i den kostnadsfria appen, som kan användas i en smartphone eller en surfplatta. En stor del av datan och funktionerna installeras på enheten direkt efter nedladdningen på så vis behöver installatören inte bekymra sig vid bristfällig mottagning och internetåtkomst. Denna smarta medhjälpare besvarar alla frågor kring Wilos produktportfölj på några sekunder. Större delen av informationen och funktionerna installeras direkt på den mobila enheten och är därmed tillgänglig även i offline-läge. Ungefär hur mycket pengar sparar jag genom att montera den nya cirkulationspumpen? Den här frågan är säkert bekant för de flesta installatörer. För den som inte vill spendera tid på att rota igenom en bunt bilagor och lappar står Wilo-Appen till tjänst.

13 Wilo-appen 13 Onlinekatalogen ger en god överblick Vidare assisteras installatörerna av Wilo- Appen vid service- och monteringstillfällenas förberedelser och efterarbeten. I den interaktiva utbytesinformationen, Wilo-Pumplotsen, finns en förteckning över vilka gamla pumpar som kan bytas ut mot en viss Wilo-produkt. I denna förteckning, där tusentals vanliga pumpar listas, finns alla möjliga utbytesrekommendationer med information om passande utbytestillbehör om ett sådant krävs. Utöver sökfunktionen för Wilo-produkter, en pumpguide som listar grundprinciperna för värmeledningspumpar samt en minikatalog över pumpar, finns även ett verktyg för pumpdimensionering, vilket underlättar arbetsdagen. Mata in önskad driftpunkt för pumpen så övertar Wilos server pumpdimensioneringen och rekommenderar en passande Wilo-pump.. Snabbhjälp Wilo-Appen gör en individuell beräkning av kundens el- och CO 2 -besparingspotential på bara några sekunder. Mer information finns under följande länk: artisians-se/support-och-verktyg/ app Verktygen hjälper dig direkt på plats, även offline. Felsökningsassistenten innehåller information om felkoder och åtgärder. Därmed sparas värdefull tid som kan användas till nästa uppdrag.

14 14 Wilo-Stratos PICO 15 Wilo-Appen samlar hela pumpvärlden och många funktioner och nyheter kring Wilo i din smartphone eller surfplatta. Hela produktportföljen i överblick Ett viktigt verktyg i appen är felsökningsassistenten, som hjälper installatören att direkt fastställa felorsaken. Vid problem bistår felmeddelandeassistenten genast med relevant information om hur problemet kan lösas. WiloAppen kan dock göra mer än så: Besparingskalkylatorn beräknar noggrannt och fackmannamässigt sänkningen av elkostnaderna och CO2-utsläppen vid användning av en energieffektiv högeffektiv pump från Wilo jämfört med en oreglerad värmeledningspump. Appen tillhandahåller även aktuella nyheter, tips och tricks för hela Wilos produktportfölj, en enhetskalkylator och en ficklampa. Wilo-Appen, den övertygande: Wilo-appen kan laddas ned kostnadsfritt från App Store, Google Play och från BlackBerry World. För övriga smartphones och surfplattor finns Wilo-appen som webb-app på app.wilo.com. Felsökningsassistenten ger information för åtgärdande vid felmeddelanden Interaktiv utbytesinformation för värmeledningsoch tappvarmvattenpumpar med den populära Wilo-Pumplotsen Onlinekatalog med snabb och okomplicerad åtkomst till all produktinformation Besparingskalkylator för elkostnaderna och CO2-utsläppen Pumpdimensionering med rekommendation om passande Wilo-pump Om frågor skulle dyka upp så besvaras dessa av respektive kontaktperson som du hittar under menyn för kontakter. App Store is a service mark of Apple Inc. app.wilo.com/de Den överskådliga appen ger massor av extrainformation. Android is a trademark of Google Inc. Wilo-Appen kan laddas ned kostnadsfritt från App Store, Google Play och från BlackBerry World. För övriga smartphones finns Wilo-Appen som webb-app på app.wilo.com.

15 14 Wilo-Stratos PICO 15 Wilo-Appen samlar hela pumpvärlden och många funktioner och nyheter kring Wilo i din smartphone eller surfplatta. Hela produktportföljen i överblick Ett viktigt verktyg i appen är felsökningsassistenten, som hjälper installatören att direkt fastställa felorsaken. Vid problem bistår felmeddelandeassistenten genast med relevant information om hur problemet kan lösas. WiloAppen kan dock göra mer än så: Besparingskalkylatorn beräknar noggrannt och fackmannamässigt sänkningen av elkostnaderna och CO2-utsläppen vid användning av en energieffektiv högeffektiv pump från Wilo jämfört med en oreglerad värmeledningspump. Appen tillhandahåller även aktuella nyheter, tips och tricks för hela Wilos produktportfölj, en enhetskalkylator och en ficklampa. Wilo-Appen, den övertygande: Wilo-appen kan laddas ned kostnadsfritt från App Store, Google Play och från BlackBerry World. För övriga smartphones och surfplattor finns Wilo-appen som webb-app på app.wilo.com. Felsökningsassistenten ger information för åtgärdande vid felmeddelanden Interaktiv utbytesinformation för värmeledningsoch tappvarmvattenpumpar med den populära Wilo-Pumplotsen Onlinekatalog med snabb och okomplicerad åtkomst till all produktinformation Besparingskalkylator för elkostnaderna och CO2-utsläppen Pumpdimensionering med rekommendation om passande Wilo-pump Om frågor skulle dyka upp så besvaras dessa av respektive kontaktperson som du hittar under menyn för kontakter. App Store is a service mark of Apple Inc. app.wilo.com/de Den överskådliga appen ger massor av extrainformation. Android is a trademark of Google Inc. Wilo-Appen kan laddas ned kostnadsfritt från App Store, Google Play och från BlackBerry World. För övriga smartphones finns Wilo-Appen som webb-app på app.wilo.com.

16 16 Produkterna under användning Pioneering for You från källare till takvåningen Värme Värmen är hjärtat i ett hus, vare sig om klassiska element eller golvvärme används. Wilos effektiva värmecirkulationspumpar sörjer inte bara för värme och trygghet, de hjälper dig även att spara energi och pengar. Tappvarmvatten (VVC) Vatten är ett livsmedel som har de högsta kvalitetskraven. Det gäller även tekniken som reglerar och säkerställer försörjningen av tappvarmvattnet. Cirkulationspumpar från Wilo är lösningen för alla som ställer höga krav på material, manövrering och komfort. Klimat Individuell rumskomfort innebär att man själv kan reglera temperaturen hemma. Klimatanläggningar som drivs med Wilo-pumpar ger maximal komfort till låga elkostnader.

17 17 Skanna QR-koden för mer information om Wilos pumpar och deras användningsområden! Solvärme För den som vill använda solenergi för sin förbrukning, t.ex. för värme och varmvatten, använder pumpar från Wilo. De är tack vare en verkningsgradsoptimerad hydraulik mycket effektiva och passar därmed perfekt för solvärmeanläggningar. Jordvärme I samband med energiomvandling får jordvärme en allt större betydelse. Wilo har rätt lösningar för effektiv och bekväm användning av jordvärme och är därmed din perfekta samarbetspartner.

18 18 Teknisk information Teknisk information Wilo-Stratos PICO, den bekväma: Wilo-Stratos PICO med automatisk avluftning förenklar installationen. Produktfördelar: Dynamic Adapt för kontinuerlig självanpassning Unik pumpavluftning Tydlig LCD som visar aktuell effektförbrukning och ackumulerad kwh Reset-funktion för återställning av elmätaren eller fabriksinställningar Ny funktion: Knapplås för skydd av inställda värden Verktygslös elektrisk anslutning med hjälp av Wilo- Connector Vänta på avluftning? Inte längre. Utförlig produktinformation om Wilo-Stratos PICO finns på

19 19 Wilo-Yonos PICO, den okomplicerade Wilo-Yonos PICO är en av de mest kompatibla pumparna på marknaden och fungerar därav utmärkt som ersättningspump i de flesta värmesystem. Produktfördelar: Enkel att montera i trånga utrymmen tack vare Wilo- Vinkelkontakt Verktygslös elektrisk anslutning med hjälp av Wilo- Connector Unik pumpavluftningsfunktion LED för inställning av börvärdet i steg på 0,1 m och för visning av förbrukningen Enkel inställning vid byte av en oreglerad standardpump med förvalsbara varvtalssteg, t.ex. Wilo-Star-RS Självklart: uppfyller ErP H/m , 25, 30/ , 30/1-8 15, 25, 30/1-4 Wilo-Yonos PICO Q/m³/h Utförlig produktinformation om Wilo-Yonos PICO finns på

20 20 Teknisk information Teknisk information Wilo-Stratos, den mångfaldiga Wilo-Stratos kan integreras i alla system med hjälp av en IF-modul, även i efterhand. Därför kommer den att fungera utmärkt även i framtiden. Produktfördelar: För användning i värme-, kyl- och klimatanläggningar från -10 C till +110 C Hög verkningsgrad tack vare ECM teknologi Manövrering på framsidan ger enkel tillgång till anslutningsutrymmet och skärmen kan monteras i valfritt läge Enkel installation och idrifttagning tack vare röda-knappen Stödjer kommunikation för fastighetsautomation (BMS) i alla system tack vare uppgraderingsbar gränssnittsmodul Utförlig produktinformation om Wilo-Stratos finns på

21 21 Wilo-Yonos MAXO, den praktiska Wilo-Yonos MAXO med Wilo-Kontakter med skruvförlustskydd kan installeras snabbt och enkelt. Produktfördelar: För användning i värme-, kyl- och klimatanläggningar från -20 C till +110 C Högsta verkningsgrad tack vare ECM teknologi LED-indikator för böruppfordringshöjd och felmeddelanden Snabb och bekväm elanslutning med Wilo-Stickkontakt Enkel drift och manövrering Säkring av anläggningstillgängligheten genom summalarm, standard på alla typer Tappa bort skruvarna vid monteringen? Ingen risk med Wilo-Yonos MAXO! Utförlig produktinformation om Wilo-Yonos MAXO finns på

22 22 Datum Träffa Wilo personligen: Alla viktiga datum Datum Evenemang VA-Mässa (Karlstad, Norrköping, Falun) Teoretisk och praktisk pumputbildning på huvudkontoret i Växjö, datum enligt överenskommelse (Frankfurt) ISH 2015 ISH är den världsledande mässan för områdena bad-, byggnads-, energi- och klimatteknik samt förnybar energi. Det är det största expoeventet för kombinationen vatten och energi. Besök Wilo på ISH 2015! Mer information finns på

23 Skanna koden och se själv! Allt jag behöver veta i fickformat. Appen Wilo-Assistent är ett praktiskt hjälpmedel för ditt arbete. Mobil och snabb information som bl a innehåller: felsökningsassistent, pumputbytesprogram, produktinformation, besparingskalkylator och mycket mer. Vissa verktyg fungerar även offline! Wilo gör det enkelt! Läs mer på Appen Wilo-Assistent, fördelar och innehåll: Felsökningsassistenten innehåller information om felkoder och åtgärder Pumputbytesprogrammet (Wilo-Pumplotsen) innehåller interaktiv utbytesinformation för pumpar Online-katalogen ger snabb och enkel tillgång till all produktinformation Besparingskalkylatorn ger information om driftkostnad och CO 2 -emmision Pumpdimensionering ger en rekommendation på passande Wilo-pumpar

24 Pioneering for You WILO Nordic AB Stinavägen Växjö T F

20 år. En trygg investering för din bostad - år efter år. Danfoss värmepumpar. varme.danfoss.se. av energibesparing MAKING MODERN LIVING POSSIBLE

20 år. En trygg investering för din bostad - år efter år. Danfoss värmepumpar. varme.danfoss.se. av energibesparing MAKING MODERN LIVING POSSIBLE MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Danfoss värmepumpar En trygg investering för din bostad - år efter år 20 år av energibesparing Med en beräknad livslängd på mer än 20 år kommer investeringen i en Danfoss

Läs mer

NIBE FRÅNLUFT. NIBE Frånluft. En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1

NIBE FRÅNLUFT. NIBE Frånluft. En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1 NIBE FRÅNLUFT NIBE Frånluft En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1 2 NIBE FRÅNLUFT Varför kasta bort energi när man kan återvinna den? En frånluftsvärmepump är i princip ett energiåtervinningssystem.

Läs mer

NIBE Frånluft. En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1

NIBE Frånluft. En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1 NIBE Frånluft En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1 2 NIBE FRÅNLUFT + Varför kasta bort energi när man kan återvinna den? En frånluftsvärmepump är i princip ett energiåtervinningssystem. Den tar

Läs mer

NIBE Frånluft EN NY GENERATION VÄRMEPUMPAR

NIBE Frånluft EN NY GENERATION VÄRMEPUMPAR NIBE Frånluft EN NY GENERATION VÄRMEPUMPAR + VARFÖR KASTA BORT ENERGI NÄR MAN KAN ÅTERVINNA DEN? En frånluftsvärmepump är i princip ett energiåtervinningssystem. Den tar upp energi från den varma inomhusluften

Läs mer

NIBE Frånluft. En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1

NIBE Frånluft. En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1 NIBE Frånluft En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1 2 NIBE FRÅNLUFT + Varför kasta bort energi när man kan återvinna den? En frånluftsvärmepump är i princip ett energiåtervinningssystem. Den tar

Läs mer

THE DIFFERENCE IS ABAX. Världens ledande leverantör av elektronisk körjournal.

THE DIFFERENCE IS ABAX. Världens ledande leverantör av elektronisk körjournal. THE DIFFERENCE IS ABAX Världens ledande leverantör av elektronisk körjournal. THE DIFFERENCE IS ABAX ABAX har tre värdeskapande element som gör det möjligt för företaget att skapa en konkurrenskraftig

Läs mer

Välkomna till Stoneridge Nordic

Välkomna till Stoneridge Nordic Produktkatalog 2012 Välkomna till Stoneridge Nordic Jag är mycket stolt och glad att kunna presentera nästa steg i vårt företags utveckling, nämligen vår satsning på åkerier. Vi har under 2011 byggt ett

Läs mer

NIBE Frånluft. En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1

NIBE Frånluft. En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1 NIBE Frånluft En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1 2 NIBE FRÅNLUFT + Varför kasta bort energi när man kan återvinna den? En frånluftsvärmepump är i princip ett energiåtervinningssystem. Den tar

Läs mer

Vi ser till att du får. till att göra det du är bäst på

Vi ser till att du får. till att göra det du är bäst på VI HJÄLPER SVERIGES BYGGARE ATT UTFÖRA SITT JOBB ÄNNU BÄTTRE Würth hela vägen bygg Vi ser till att du får TID ÖVER till att göra det du är bäst på Bra, Bättre, Bäst betala för den kvalitet du behöver Rätt

Läs mer

TropicBox INNEHÅLLSFÖRTECKNING. 1. Sammanfattning. 2. Innehållsförteckning. 3. Utgångspunkter. 4. Användarstudie. 5. Koncept och visualisering

TropicBox INNEHÅLLSFÖRTECKNING. 1. Sammanfattning. 2. Innehållsförteckning. 3. Utgångspunkter. 4. Användarstudie. 5. Koncept och visualisering är en applikation som gör det möjligt för dig att enkelt reglera värmen i huset. Därefter ska man kunna följa statistiken över sin elförbrukning och dess kostnader. Möjligheten att ställa värmen inom en

Läs mer

Energisnåla värmelösningar för små och stora fastigheter. Värmepumpar för mark, sjö, berg, luft och sol.

Energisnåla värmelösningar för små och stora fastigheter. Värmepumpar för mark, sjö, berg, luft och sol. Energisnåla värmelösningar för små och stora fastigheter. Värmepumpar för mark, sjö, berg, luft och sol. Vad blev det av pannrummet? Pannrummen har genomgått en formidabel omvandling från ett smutsigt,

Läs mer

NIBE Bergvärme. En ny generation värmepumpar NIBE BERGVÄRME 1

NIBE Bergvärme. En ny generation värmepumpar NIBE BERGVÄRME 1 NIBE Bergvärme En ny generation värmepumpar NIBE BERGVÄRME 1 NIBE BERGVÄRME 2 + Solvärme under jorden en enorm energireserv som bara väntar på att utnyttjas. Titta ut genom fönstret. Vad ser du? Gatan?

Läs mer

NIBE Bergvärme. En ny generation värmepumpar NIBE BERGVÄRME 1

NIBE Bergvärme. En ny generation värmepumpar NIBE BERGVÄRME 1 NIBE Bergvärme En ny generation värmepumpar NIBE BERGVÄRME 1 NIBE BERGVÄRME 2 + Solvärme under jorden en enorm energireserv som bara väntar på att utnyttjas. Titta ut genom fönstret. Vad ser du? Gatan?

Läs mer

THE DIFFERENCE IS ABAX. Världens ledande leverantör av elektronisk körjournal.

THE DIFFERENCE IS ABAX. Världens ledande leverantör av elektronisk körjournal. THE DIFFERENCE IS ABAX Världens ledande leverantör av elektronisk körjournal. THE DIFFERENCE IS ABAX ABAX har tre värdeskapande element som gör det möjligt för företaget att skapa en konkurrenskraftig

Läs mer

Värmepumpar & Luftkonditionering

Värmepumpar & Luftkonditionering Värmepumpar & Luftkonditionering En värmepump är ett av det mest rena och effektiva uppvärmningssystem du kan välja idag. Värmepumpen utvinner energin från utomhusluften som är en förnyelsebar energikälla

Läs mer

Allt inom it snabbt och säkert

Allt inom it snabbt och säkert Allt inom it snabbt och säkert Simply Faster HISTORIK Per Eriksson, VD på Dustin sedan 2007 Inköp av it-produkter ska vara enkelt och gå snabbt 1984 startade Ulla och Bosse Lundevall familjeföretaget Dustin,

Läs mer

Vad är Dynamics NAV MyWay?... 3. Hur är Dynamics NAV MyWay uppbyggt?... 4. Vilka typer av företag passar Dynamics NAV MyWay för?... 5. Ekonomi...

Vad är Dynamics NAV MyWay?... 3. Hur är Dynamics NAV MyWay uppbyggt?... 4. Vilka typer av företag passar Dynamics NAV MyWay för?... 5. Ekonomi... Produktöversikt för Microsoft Dynamics NAV MyWay Innehåll Vad är Dynamics NAV MyWay?... 3 Hur är Dynamics NAV MyWay uppbyggt?... 4 Vilka typer av företag passar Dynamics NAV MyWay för?... 5 Ekonomi...

Läs mer

Underhållsprogram för automatiska entrélösningar. ASSA ABLOY Entrance Systems

Underhållsprogram för automatiska entrélösningar. ASSA ABLOY Entrance Systems Underhållsprogram för automatiska entrélösningar ASSA ABLOY Entrance Systems Del av ett komplett erbjudande ASSA ABLOY Entrance Systems är din fullservicepartner när det gäller underhåll. Vårt underhållserbjudande

Läs mer

EN NY GENERATION VÄRMEPUMPAR

EN NY GENERATION VÄRMEPUMPAR EN NY GENERATION VÄRMEPUMPAR NIBE Bergvärme NIBE BERGVÄRME 1 NIBE BERGVÄRME 2 + SOLVÄRME UNDER JORDEN EN ENORM ENERGIRESERV SOM BARA VÄNTAR PÅ ATT UTNYTTJAS. Titta ut genom fönstret. Vad ser du? Gatan?

Läs mer

WebPublish. Sju fördelar med. WebPublish. Faktaproduktion och formgivning i ett - för smidigt arbete och ett lyckat resultat.

WebPublish. Sju fördelar med. WebPublish. Faktaproduktion och formgivning i ett - för smidigt arbete och ett lyckat resultat. WebPublish Faktaproduktion och formgivning i ett - för smidigt arbete och ett lyckat resultat. WebPublish är ett modernt och kraftfullt publiceringsverktyg som anpassas individuellt för varje organisation.

Läs mer

Installera på några sekunder, njut i åratal.

Installera på några sekunder, njut i åratal. MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Installera på några sekunder, njut i åratal. NYA living by Danfoss termostater. Uppgradera nu gör vardagen lite bekvämare. Installera och glöm oroa dig inte över programmeringen

Läs mer

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTREDNING Projekt: Författare: Version: Elever i behov av särskilt IT-stöd v3.3.017 Förvaltning/avdelning: Godkänd av beställare: Senast ändrad: Utbildningsförvaltningen,

Läs mer

Kunskap och engagemang ingår alltid. CG Drives & Automations serviceerbjudande

Kunskap och engagemang ingår alltid. CG Drives & Automations serviceerbjudande Kunskap och engagemang ingår alltid CG Drives & Automations serviceerbjudande Vi lägger all vår energi på att spara din! Att spara energi handlar inte bara om din elräkning. Det handlar om att kunna lita

Läs mer

EXPERTRÅD OCH TIPS FÖR EN BÄTTRE ARBETSMILJÖ. Gigantmagasinet hösten 2014 MAKING BETTER WORKPLACES

EXPERTRÅD OCH TIPS FÖR EN BÄTTRE ARBETSMILJÖ. Gigantmagasinet hösten 2014 MAKING BETTER WORKPLACES EXPERTRÅD OCH TIPS FÖR EN BÄTTRE ARBETSMILJÖ Gigantmagasinet hösten 2014 MAKING BETTER WORKPLACES MAKING BETTER WORKPLACES SKAPA EN BÄTTRE ARBETS- MILJÖ GENOM EFFEKTIV HANTERING & ELIMINERING AV SKADLIGA

Läs mer

Drivna av en passion att utveckla våra kunder, har SuperOffice blivit en av Europas ledande leverantörer av CRM-lösningar.

Drivna av en passion att utveckla våra kunder, har SuperOffice blivit en av Europas ledande leverantörer av CRM-lösningar. Caesar CRM CRM på ditt sätt Drivna av en passion att utveckla våra kunder, har SuperOffice blivit en av Europas ledande leverantörer av CRM-lösningar. Vill du öka er försäljning, kundlojalitet och lönsamhet?

Läs mer

NIBE Luft/vatten-värmepumpar. Hämta gratis energi från utomhusluften

NIBE Luft/vatten-värmepumpar. Hämta gratis energi från utomhusluften NIBE Luft/vatten-värmepumpar Hämta gratis energi från utomhusluften + Gratis energi, någon? Titta ut genom fönstret. Vad ser du? Gatan, huset mitt emot, träd, åkrar? Vi på NIBE ser en gratis energikälla

Läs mer

100 % passerkontroll med FlexAir

100 % passerkontroll med FlexAir 100 % passerkontroll med FlexAir 100% 100 % PASSERKONTROLL ENKELT SÄKERT EKONOMISKT FlexAir Det säkra valet Med FlexAir passerkontrollsystem från Scantron gör du alltid det rätta valet eftersom systemet

Läs mer

Specialist på bostadsrätt

Specialist på bostadsrätt Specialist på bostadsrätt Vi anser oss vara specialister Specialister på att underlätta ditt arbete. Tack vare vår nästan 100-åriga erfarenhet av att arbeta med bostadsrätter så vet vi hur betydelsefullt

Läs mer

Värmepumpar och solsystem för villor. Värmepumpslösningar från mark, sjö, berg, luft och sol.

Värmepumpar och solsystem för villor. Värmepumpslösningar från mark, sjö, berg, luft och sol. Värmepumpar och solsystem för villor. Värmepumpslösningar från mark, sjö, berg, luft och sol. Bara hos CTC. Valfrihet med Energyflex. Installerar du en värmepump från CTC, ingår Energyflex. Det ger dig

Läs mer

I pärmen känner alla igen sig

I pärmen känner alla igen sig I pärmen känner alla igen sig Marcus Bengtsson på Tengbom, Nils Holmberg på NCC, Inge Johansson på Backgårdens Bygg, Johanna Holm Bodin och Erika Persson på Basark använder Pärmen.se. De uppskattar alla

Läs mer