VATTEN OCH VÄRME I GRÖN MILJÖ.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VATTEN OCH VÄRME I GRÖN MILJÖ."

Transkript

1 VATTEN OCH VÄRME I GRÖN MILJÖ. UTFÄRDA » VÄRMEPUMPAR» DATA, FAKTA, TILLBEHÖR

2 INNEHÅLL Kvalitet kommer inte till av en slump 03 Vi har energin för att förändra 04 Hur man värmer vatten med kyla 08 Våra produkter» Värmepumpuppvärmning luft vatten 10» Värmepumpuppvärmning vätska vatten 14» Bergvärme 20» Jordvärme 21» Teknisk data, tillbehör 24

3 KVALITET KOMMER INTE TILL AV EN SLUMP UTAN GENOM PRECISION. STIEBEL ELTRON har sedan 1924 stått för komfortabla installationer. Nu liksom då utvecklar vi produkter på högsta kvalitetsnivå. Vi kombinerar innovativ teknik, tillförlitlig kvalitet och märkesprodukter i bästa tradition. Okonventionellt tänkande och praktiska uppfinningar som har satt sin prägel på hela marknader har alltid utgjort vårt företags viktigaste kapital. Med samma entusiasm som när vi förut utvecklade dagens produkter arbetar vi nu fram optimala lösningar för framtiden. Att aldrig nöja sig med vad som redan uppnåtts och att aldrig välja den näst bästa vägen - det bestämmer även idag vårt företags handlande. Det gemensamma för alla produkter som har utvecklats av STIEBEL ELTRON är målsättningen att utveckla och tillverka marknadspassade produkter och fullt mogna system och att föra ut dem på en anspråksfull marknad. För vi anser att tekniska produkter bara kan fungera på så sätt. FÖRNYBARA ENERGISLAG Kapacitet av princip STIEBEL ELTRON erbjuder dig komfortabla lösningar inom förnybara energislag. Med ett stort urval av komponenter och komplexa systemlösningar vill vi bidra till att göra det daliga livet ännu en smula angenämare. Vilken teknik som är den bästa för just dig avgörs av samspelet mellan alla komponenter i den totala bostadsmiljön. Oavsett vilken detalj- eller systemlösning som du bestämmer dig för kan vi med våra högvärdiga produkter garantera att du med teknik från STIEBEL ELTRON alltid kommer att må bra hemma. I den här broschyren kan du se några exempel på hur du med förnybara energislag inte bara kan skydda miljön utan också få en utomordentligt ekonomisk och komfortabel boendemiljö

4 VI HAR ENERGIN FÖR ATT FÖRÄNDRA. Ett nytt sätt att tänka Med högmodern teknik från STIEBEL ELTRON får du möjlighet att minska energikostnaderna drastiskt inom dina egna fyra väggar. Tack vare högeffektiva system kan hushållen utnyttja förnybar energi året runt. Med värmepumpar, ventilationssystem med värmeåtervinning och solvärmesystem, som tar energin direkt från omgivningen och omvandlar den till värme för uppvärmning och varmvattenberedning. Systemen har på ett imponerande sätt bevisat sin ekonomi under långa praktiska tester. Med bara en värmepump kan man normalt minska uppvärmningskostnaden till hälften jämfört med ett konventionellt värmesystem. Med en sådan besparingspotential har investeringskostnaderna för ett system återbetalats efter några få år. Och med tanke på de ökande kostnaderna för fossila bränslen erbjuder systemen en unik säkerhet för hushållens energiförsörjning. Med STIEBEL ELTRON får hushållen tillgång till världens renaste, billigaste och säkraste energileverantör: naturen. Var med du också och svara själv för en stor del av din energiförsörjning. STIEBEL ELTRON låter dig njuta av ett unikt oberoende. Priset för eldningsolja på rekordnivå Mellan åren 2003 och 2005 steg priserna på råolja till mer än det dubbla och kostnaderna för gas följde med. Det är inte sannolikt att vi får se någon avgörande ändring av den här utvecklingen. Eftersom de fossila bränslena är en ändlig tillgång och de blir allt dyrare att utvinna kommer priserna på råolja och gas troligen att fortsätta att klättra uppåt. Den som nu bestämmer sig för en framtidsorienterad teknik bygger sin energiförsörjning på solid grund och då skonar man inte bara miljön utan sparar också mycket pengar. per 100 liter inklusive moms / / / /2007 Observera att de råoljepriser som visas är genomsnittliga värden för olika regioner i Tyskland och att regionala avvikelser förekommer. Källa: FastEnergy GmbH

5 4 % 9 % Faktorer som orsakar drivhuseffekt och klimatändringar Kvävedioxid 11 % Marknära ozon och hägatmosfärisk vattenånga 61 % 15 % Klor-flourkolväten Metan Koldioxid Källa: Prof. D. Schönewiese, Institut für Geophysik, Universität Frankfurt a. M. Ekonomiskt miljöskydd Användningen av förnyelsebara energislag är motiverad inte bara på ekonomiska grunder. En ansvarsfull hantering av dyrbara resurser kommer att bli en av framtidens viktigaste uppgifter och den lönar sig redan idag: Om man investerar i förnyelsebara energislag skyddar man dels miljön och kan dessutom dra fördel ekonomiskt. Jämförelse mellan olika värmesystem (uppvärmning och varmvatten) Energiförbrukning Olja Gasbrännvärde Pelletseldning Elvärmepumpar Index CO 2 -utsläpp Olja Gasbrännvärde Pelletseldning Elvärmepumpar Index Utgångspunkt centralvärme: System med senaste teknik. Källa: BWP e.v

6 VÄRMEPUMPAR. SKÖRDA VÄRMEN FRÅN NATUREN. Vår omgivning är full av energi. Först när temperaturen sjunker ned till otroliga 273 C är all energi borta. Med en värmepump kan man samla in en del av den energi som finns i naturen och utnyttja den för uppvärmning eller varmvattenberedning. Ett sådant system är alltid ekonomiskt förnuftigt. Utvinningen av värmeenergi fungerar ända ned till 20 C utomhustemperatur. Räknat över hela året skänker naturen dig normalt mer än hälften av dina uppvärmningskostnader.

7 RZ_1602_ste_EE_Broschuere_SE.ind :59:50 Uhr

8 HUR MAN VÄRMER VATTEN MED KYLA. Lite fysik Normalt kan man bara utvinna värme ur en energikälla som har högre temperatur än den omedelbara omgivningen. Till exempel ur lågan i brännaren hos en värmepanna. Ett medium, vanligen vatten, strömmar runt energikällan och tar upp dess värme genom den stora temperaturskillnaden. Värmen strömmar från hög mot låg temperatur. Den energi som tas upp från lågan i brännaren transporterar vattenmediet bort dit där det behövs: till radiatorn. Värmepumptekniken fungerar i princip likadant. Men här är energikällan inte en brännarlåga utan själva omgivningsvärmen. Eftersom omgivningstemperaturen inte är så hög måste det medium som ska ta upp värmen vara kallare för att det också här ska uppstå en temperaturskillnad. Därför använder man inte vatten som medium utan ett fl ytande köldmedium. Principen är densamma som får ett kylskåp att fungera. Principen är enkel» 1 Ett flytande köldmedium förs till värmepumpens värmeväxlare (förångaren). Genom temperaturskillnaden tar köldmediet upp energi från omgivningen. Köldmediet övergår då till gasformigt tillstånd. Elektrisk energi» 2 Kompressor» 2 I kompressorn trycks det gasformiga köldmediet åter samman Kondensor Radiatorvärme Trycket orsakar en temperaturökning.» 3 En ytterligare värmeväxlare (kondensorn) transporterar värmen till värmesystemet. Köldmediet blir åter flytande. Uppvärmning Omgivningsvärme» 1 Förångare» 3 Returledning» 4 Trycket i expansionsventilen sjunker på nytt. Expansionsventil» 4

9 Energi i kretslopp Värmepumpen tar värme från omgivningen och för den vidare till värmesystemet. Processen fungerar så här: Ett köldmedium förs först till en värmeväxlare, en så kallad förångare, i värmepumpen. Där tar mediet upp värme från omgivningen. Köldmediet förångas. Köldmediet, som nu är gasformigt, sugs in i kompressorn och trycks samman. Trycket ökar och temperaturen stiger. En ytterligare värmeväxlare (kondensor) ombesörjer att värmen förs vidare till värmesystemet. Genom värmeavgivningen kondenserar köldmediet och blir åter flytande. Till sist sjunker trycket i expansionsventilen och kretsloppet börjar om från början. Genom högeffektiv teknik har STIEBEL ELTRON ständigt kunnat höja värmefaktorn hos sina värmepumpar. Den i stort sett enda energi som en värmepump behöver är elström för att driva kompressorn. Ur en kwh elström kan vissa av STIEBEL ELTRONs värmepumpar alstra upp till 5,0 kwh nyttig uppvärmnings-energi. Systemen fungerar extremt tillförlitligt och är praktiskt taget underhållsfria. Många system har redan gått över 25 år i felfri kontinuerlig drift

10 VÄRMEPUMP LUFT VATTEN. NJUT AV UTRYMMET. Ett gott vin bör lagras med samma kärlek som den som man sedan dricker det med. Här nere är temperaturen idealisk hela året runt. Angenämt svalt, men aldrig riktigt kallt. Att just det gamla pannrummet kunde byggas om till vinparadis beror på vår nya värmepumpanläggning. Den ställde vi nämligen helt enkelt ut på gården. Där står den bra och stör ingen. Det nya lediga utrymmet har blivit ett riktigt nöje för oss. Vinlagret är ju inte bara mycket snyggare och mer praktiskt, det luktar också mycket godare än den gamla hemska brännaren. Den väldiga oljetanken vill jag bara inte tänka på. Men nu går vi upp igen. Där är det varmt och skönt.

11 Kompaktmodell I lågenergihus upp till 160 m 2 kommer fördelarna hos den kompakta värmepumpen WPL 10 IK helt till sin rätt. Det är ett komplett aggregat med alla väsentliga komponenter färdiginstallerade. Alltifrån luftslangarna och radiatorcirkulationspumpen, via expansionskärlet och den interna tillsatsvärmen till säkerhetskopplingen och reglersystemet har WPL 10 IK alla de väsentliga komponenter som behövs för husuppvärmning. Det gör att den kompakta värmepumpens konstruktion inte bara är synnerligen energisparande, utan också extremt utrymmessparande. WPL IK Hög värmefaktor Tyst gång Kompakt utförande Enkel och snabb installation Idealisk för användning vid nybyggnad 10 11

12 EN BRA UPPSTÄLLNING FÖR VARJE BEHOV. Du väljer placering Den här värmepumpen mår bra även utomhus. Det robusta höljet gör att värmepumpen fyller sin uppgift perfekt också i trädgården eller på gården. Värmepumpen har en lugn gång, praktiskt taget helt utan bullerproblem. Bara elkabeln och tillförselledningarna till värmesystemet måste föras igenom källarväggen. Med en utomhusuppställning tjänar du mycket utrymme i källaren och får extra utnyttjbara ytor. WPL Variant för utomhusuppställning Fem olika kapaciteter Idealisk vid renovering Tyst gång Enkel installation

13 Uppvärmning med minsta möjliga utrymme Luft vattenvärmepumpen ger uppvärmning i kompakt form. Ända ned till 20 C kan värmepumpen ta ut tillräckligt med värmeenergi ur uteluften. Om ytterligare värme behövs, används tillsatsvärme. Till- och frånluften leds genom slangar som dras genom två olika hål i källarväggen. Ju lägre framledningstemperatur som behövs, desto högre blir värmepumpens verkningsgrad. Under drift går värmepumpen mjukt och lugnt. Den är redan försedd med nödvändiga säkerhetsanordningar. WPL med WPIC Variant för inomhusuppställning Tre olika kapaciteter Hög värmefaktor Användningsområde + 30 C till 20 C utetemperatur Tyst gång Upp till + 60 C radiatorframledningstemperatur Idealisk också för användning i äldre hus Kompakt installation tack vare WPIC (tillval) 12 13

14 VÄRMEPUMP VÄTSKA VATTEN. BYGG TILL EGEN ENERGI. När vi byggde ville vi också uppfylla en av våra stora önskningar: en egen trädgård. Det känns väldigt bra att vara självförsörjande. Därför bygger vi till så mycket vi kan för våra egna behov. Läcker färsk sallad på sommaren, nyttiga grönsaker till långt fram på hösten. Till och med mitt i vintern kan vi fortfarande skörda. Husets värmebehov hämtar vi utifrån.

15 Kopplad till jorden Vätska vattenvärmepumpen WPC är en komplett lösning för uppvärmning och varmvattenberedning. Värmeenergin tas från marken via ett borrat djuphål. WPC har redan en 200-literstank under sitt ljudisolerande ytterhölje. Alla säkerhets- och reglerkomponenter för helautomatisk drift är fast integrerade i konstruktionen. Värmepumpen kan installeras utan omständliga arbeten, även när utrymmet är begränsat. WPC Fyra kapaciteter Inbyggd varmvattentank Enkel installation och reglering Upp till + 60 C framledningstemperatur Inbyggd cirkulationspump Mycket tyst gång Kan kombineras med frånluftsmodel LWM

16 Ingen hetta i sommar I utförandet WPC cool imponerar värmepumpen genom en ytterligare unik extrafunktion. En integrerad värmeväxlare utför en kylfunktion under varma dagar. På så sätt kan man få rummen några grader svalare under högsommaren. Det här tillvalet fungerar problemfritt i kombination med golvvärme eller fläktkonvektorer, utan stor energiåtgång. WPC cool Kompakta aggregat med följande funktioner: uppvärmning, kylning och varmvattenberedning Enkel installation och reglering Upp till + 60 C framledningstemperatur Mycket tyst gång Minimal driftskostnad för kylning Kan kombineras med frånluftsmodel LWM 250

17 Frisk luft och bättre komfort Frånluftsmodulen LWM 250 kombinerar tre helt avgörande fördelar. Å ena sidan svarar den med sin ventilationsfunktion för ett hälsosamt luftutbyte och skyddar mot svampoch mögeltillväxt, särskilt i lågenergihus. Å andra sidan sänker den uppvärmningskostnaden, eftersom värme återvinns ur frånluften och återförs till köldbärarsystemet. Det medför att man klarar sig med en mindre värmekälla och får lägre installationskostnader

18 ENERGIKNIPPET. Använd energin mångsidigt Värmepumpen WPF är en effektiv energileverantör för både varmvatten och uppvärmning. Med inbyggd radiatorreglering, cirkulationspump, säkerhetsventil och integrerad tillsatsvärme är aggregatet komplett in i minsta detalj för uppställning i källaren. Värmepumpen är också lätt att anpassa till begränsade utrymmen. För genom sitt kompakta utförande utnyttjar WPF utrymmet lika effektivt som den utnyttjar energin under drift. En kraftfull design understryker även utseendemässigt värmepumpens speciella kvaliteter och höga kapacitet. WPF Fem kapaciteter Inbyggd värmepumpreglering Upp till + 60 C framledningstemperatur Mycket tyst gång

19 Kapacitet och effektivitet sida vid sida Överallt där mycket stora energimängder behövs arbetar värmepumparna också med förenade krafter. Modulserien WPF Modul består av vätske vattenvärmepumpsystem som försörjer även större byggnader med förnyelsebar energi. Ur en kombination av upp till sex WPF-M-värmepumpar skapar systemet en värmeeffekt på upp till 100 kw. Det lämpar sig därmed också för uppvärmning av stora byggnader eller flerfamiljshus. Systemet reglerar sin värmeeffekt via max två reglercentraler, så att WPF Modul i praktiken kan köras som en enda stor värmeanläggning. Genom att modulen kan anpassas stegvis efter det aktuella värmebehovet innebär den ur både ekologisk och ekonomisk synpunkt en skräddarsydd energilösning för uppvärmning och varmvattenförsörjning. WPF M Tre kapaciteter Upp till + 60 C framledningstemperatur Mycket tyst gång Lämpar sig för kaskadkoppling vid stora effektbehov 18 19

20 BERGVÄRME. ENERGI FRÅN DJUPET. Bergvärme Värmekälla: berg Lämplig för värmepumparna WPF och WPC/WPC cools Värmepumparna WPC/WPC cool och WPF skapar sin värmeenergi från djupet. Borrning med djupverkan En vätske vattenvärmepump tar sin energi från djupet. Eftersom de undre marklagren inte avkyls på samma sätt som ytan har de en konstant temperatur året runt. Allt efter energibehovet kan man borra ett eller flera hål. Var och ett av borrhålen förses med en kollektorslang. Kollektorerna kopplas samman och levererar året runt tillräckligt med energi för uppvärmningen.

21 JORDVÄRME. FRÅN ENERGIFÄLTET I TRÄDGÅRDEN. Utnyttja marken Markkollektorerna samlar in den solstrålning som lagrats i marken. På grund av de stora jordvolymer som måste förflyttas lämpar sig kollektorerna bäst vid nybyggnad. Rörsystemet, som läggs ut över hela ytan, fungerar som en stor värmeväxlare. Rören läggs på cirka 1,5 meters djup, så att marken ovanför kan odlas eller användas som trädgård. Exakt hur stor yta som behövs beror i första hand av markens fuktighet. En kvadratmeter mark kan leverera W värmeeffekt. Vid medelvärdet 20 W/m 2 behöver en 10 kw värmepump bortåt 400 m 2 kollektoryta. Den noggranna beräkningen utförs alltid av en av STIEBEL ELTRONs återförsäljare. Markkollektor Värmekälla: mark/jord Rören läggs på ca 1,5 m djup För stora tomter Lämplig för värmepumparna WPC och WPF Värmepumparna WPF och WPC utnyttjar all den energi som finns tillgänglig i marken

22 DATA, FAKTA, TILLBEHÖR. NOGGRANT DOKUMENTERAD INFORMATION.

23

24 LUFT VATTENVÄRMEPUMPAR Modell Luft vattenvärmepump WPL Typ WPL 10 I WPL 10 A WPL 10 IK Beställningsnr Driftsegenskaper Användningsgränser kalla sidan C 20 till + 30 Max. framledningstemperatur 2) C 60 Köldmedium R407C Temperatur kalla sidan C Framledningstemperatur WNA C Värmeeffekt L2/V35 kw Effektförbrukning kw Värmefaktor ε Uppställning Inomhus Utomhus Inomhus Kompakt Yttermått och vikt Yttermått grundaggregat (H x B x Dj) mm x 758 x x 967 x x 778 x 925 Vikt kg Förklaringar 1) Preliminär specifikation. 2) Ned till cirka 10 C utetemperatur; 50 C vid 20 C utetemperatur. Modell Luft vattenvärmepumpar WPL Tillbehör 1) Typ WPL 13 WPL 18 WPL 23 WPL 33 2) WPIC Beställningsnr Driftsegenskaper Användningsgränser kalla sidan C 20 till + 30 Max. framledningstemperatur C + 60 Köldmedium R407C Temperatur kalla sidan C Framledningstemperatur WNA C Värmeeffekt L2/V35 kw / / 19.0 Effektförbrukning kw / / 8.4 Värmefaktor ε / / 2.3 Uppställning Alla WPL-värmepumparna kan levereras i utföranden för utomhus- eller inomhusuppställning Lämplig för värmepump WPL 13 / WPL 18 / WPL 23 Yttermått och vikt Yttermått grundaggregat (H x B x Dj) mm x 784 x x 800 x Vikt kg

25 VÄTSKA VATTENVÄRMEPUMPAR Modell Vätska vattenvärmepumpar WPC och WPC cool Typ WPC 5 WPC 7 WPC 10 WPC 13 WPC 5 cool WPC 7 cool WPC 10 cool WPC 13 cool Beställningsnr Driftsegenskaper Användningsgränser kalla sidan C 5 till + 20 Max. framledningstemperatur C + 60 Nominell tankvolym liter I Köldmedium R410 A Temperatur kalla sidan C ± 0 Framledningstemperatur WNA C Värmeeffekt kw Effektförbrukning kw Värmefaktor ε Yttermått och vikt Yttermått (H x B x Dj) mm x 600 x 650 Vikt kg Modell Luft värmemodul LWM 250 Typ LWM 250 Beställningsnr Driftsegenskaper Luftflöde m³ / h Luftanslutningar ø mm 160 Yttermått och vikt Yttermått (H x B x Dj) mm 360 x 600 x 420 Vikt (inkl. emballage) kg 31 Modell Kylmodul WPAC Typ WPAC 1 WPAC 2 Beställningsnr Driftsegenskaper Anpassad för värmepump WPF 5 / 7 / 10 / 13 WPF 5 / 7 / 10 / 13 Yttermått och vikt Yttermått (H x B x Dj) mm 540 x 510 x x 600 x 170 Vikt kg

26 VÄTSKA VATTENVÄRMEPUMPAR Modell Vätska vattenvärmepumpar WPF Typ WPF 5 WPF 7 WPF 10 WPF 13 WPF 16 Beställningsnr Driftsegenskaper Användningsgränser kalla sidan C 5 till + 20 Max. framledningstemperatur C + 60 Köldmedium R410A Temperatur kalla sidan C ± 0 Framledningstemperatur WNA C Värmeeffekt L2/V35 kw Effektförbrukning kw Värmefaktor ε Yttermått och vikt Yttermått (H x B x Dj) mm 960 x 510 x 680 Vikt kg MODULVERSIONER Modell Modul-modell WPF M Typ WPF 10 M WPF 13 M WPF 16 M Beställningsnr Driftsegenskaper Användningsgränser kalla sidan C 5 bis + 20 Max. framledningstemperatur C + 60 Köldmedium R410A Temperatur kalla sidan C 0 Framledningstemperatur WNA C Värmeeffekt L2/V35 kw Effektförbrukning kw Värmefaktor ε Yttermått och vikt Yttermått (H x B x Dj) mm 970 x 510 x 640 Vikt kg

27 VÄTSKA VATTENVÄRMEPUMPAR Modell Vätska vattenvärmepumpar WPF Modul Typ WPF 20 Modul WPF 23 Modul WPF 26 Modul WPF 29 Modul WPF 32 Modul Beställningsnr Driftsegenskaper Användningsgränser kalla sidan C + 7 till + 20 / 5 till + 20 Max. framledningstemperatur C + 60 Köldmedium R410A Temperatur kalla sidan C + 10 ± ± ± ± ± 0 VFramledningstemperatur WNA C Värmeeffekt kw Effektförbrukning kw Värmefaktor ε Yttermått och vikt Dim singel enhet (H x B x Dj) mm 970 x 510 x 640 Dim modul (H x B x Dj) mm 970 x x 640 Nettovikt kg 110 (x 2) (x 2) (x 2) 26 27

28 TILLBEHÖR FÖR EN PERFEKT ENERGISTYRNING Måttbeställd komfort Dyrbar energi måste regleras rätt. Med moderna reglersystem från STIEBEL ELTRON har man allt under perfekt kontroll. Det spelar ingen roll om det gäller att styra ett enda aggregat, ett helt system eller en komplicerad anläggning som utnyttjar flera olika energikällor med STIEBEL ELTRONs reglerdon får man bästa möjliga grepp om allting. Den enkla manövreringen gör att alla aggregat lätt kan ställas in efter personliga önskemål, så att man enkelt kan få sin egen komfort. TILLBEHÖR VÄRMEPUMPAR FE 7 Rumsgivare som sköter inställningen av börvärdena för rumstemperatur. Dessutom kan den växla mellan driftlägena dagdrift, nattdrift och programdrift. I kombination med reglercentralerna WPM II och WPM i kan den användas för båda värmekretsarna. FEK-digital fjärrkontroll Den digitala fjärrkontrollen för värmepumpen WPC cool ger en bekväm inmatning, visning och reglering av kylning och uppvärmning. Apparaten tar hänsyn till den relativa luftfuktigheten, övervakar daggpunkten och förhindrar på så sätt kondensbildningen aktivt. WPM II Reglercentralen ansvarar för en optimal drift av värmepumpen och beräknar hur värmeenergin ska hanteras mest effektivt. De många olika funktionerna och den kombinerade symbol- och klartextvisningen på displayen gör att manövreringen av den avancerade tekniken går lekande lätt. MSM-tilläggsmodul Tilläggsmodulen MSM har eget tidsprogram och extra shuntkretsar. Den kan kombineras med reglercentral WPM II samt har möjlighet till reglering av simbassänger.

29 Installationsexempel DCO aktiv GSM Modul för fjärrövervakning via ett GSM-modem eller analogt modem. Finns som COMBOX-modul i väggmonteringshölje inklusive GSM-modem eller analogt modem och komplett ledningsdragning (COMBOX analog/combox GSM). ComSoft Programvaran ComSoft registrerar all information som är relevant för kundservicen. Vår servicepartner kan då avläsa alla inställningar och snabbt diagnostisera eventuella fel. Programmet stöder fjärr- övervakningen genom DCO aktiv GSM

30 TANKAR FÖR VÄRMEPUMPDRIFT Bufferttankar SBP 100, SBP 200 E, SBP 400 E, SBP 700 E, SBP 700 E SOL En perfekt komplettering till värmepumpar är SBP-bufferttankarna med 100, 200, 400 och 700 liter vattenvolym. Bufferttanken reducerar antalet från- och tillslag av värmepumpen, och den freonfria värmeisoleringen gör att värmeförlusterna är mycket låga. SBP 100 gör sig bra på väggen. SBP 100, 200, 400 och 700 med systemspecifikt anpassad buffertvolym Kan enkelt kombineras också med andra värmesystem Löser problem vid komplicerade värmeanläggningar Freonfri värmeisolering SBP 700 E SOL ger en optimal anslutning av solfångare via en 2,0 m 2 värmeväxlare med släta tuber som stöd för uppvärmningen Varmvattentankar SBB 300 / 301 / 302 WP, SBB 400 / 401 WP SOL Varmvattentank för värmepumpar i kombination med solanläggningar. Om båda värmeväxlarna används så kan även värmepumpar med högre värmeeffekter anslutas. Stor värmeväxlingsarea, vilket är nödvändigt för värmepumpsystem Stora varmvattenvolymer, kort uppvärmningstid Freonfri värmeisolering Värmeväxlaren är okänslig för kalkavlagringar TANKAR FÖR KOMPLETTERANDE SOLVÄRME Solvärmevarmvattentankar SBB plus Solvärmetankarna i serien SBB plus är högklassiga stående tankar (tryckkärl) som kan användas för ett godtyckligt antal tappställen. Ett direktsprutat polyuretanskumplastskikt (freonfri värmeisolering) ger låga värmeförluster. De två fast inbyggda värmeväxlarna med släta tuber, som är placerade upptill och nedtill, är emaljerade, okänsliga mot kalk-avlagringar och försedda med givarhylsor. Standardutrustad med signalanod av magnesium för korrisionsskydd Speciell solvärmetank Möjlighet till värmepumpdrift

31 Juridiska upplysningar Trots att stor omsorg har lagts ned vid utarbetandet kan vi inte garantera felfriheten hos den information som lämnas i denna broschyr. Uppgifter om utrustning och utrustningsegenskaper lämnas utan förbindelse. De utrustningsegenskaper som beskrivs i denna broschyr innebär inte någon utfästelse om beskaffenheten hos våra produkter. Vissa utrustningsegenskaper kan på grund av den ständigt fortlöpande utvecklingen av våra produkter ha förändrats eller blivit inaktuella. Våra kundrådgivare kan ge upplysningar om de vid varje tidpunkt gällande utrustningsegenskaperna. De bilder som återges i broschyren visar endast exempel på användningen. Figurerna visar också installationsdetaljer, tillbehör och specialutrustning som inte ingår i standardmässiga leveranser. Eftertryck helt eller delvis får endast ske efter tillstånd från utgivaren.

32 STIEBEL ELTRON AB BOX 206, FRIGGAGATAN KATRINEHOLM TELEFON FAX UTFÄRDA 03_07 SE_SE_5_03_07_BKN

NIBE Luft/vatten-värmepumpar. Hämta gratis energi från utomhusluften

NIBE Luft/vatten-värmepumpar. Hämta gratis energi från utomhusluften NIBE Luft/vatten-värmepumpar Hämta gratis energi från utomhusluften NIBE AIR/WATER 2 + Gratis energi, någon? Titta ut genom fönstret. Vad ser du? Gatan, huset mitt emot, träd, åkrar? Vi på NIBE ser en

Läs mer

NIBE Luft/vatten-värmepumpar. Hämta gratis energi från utomhusluften

NIBE Luft/vatten-värmepumpar. Hämta gratis energi från utomhusluften NIBE Luft/vatten-värmepumpar Hämta gratis energi från utomhusluften NIBE AIR/WATER 2 + Gratis energi, någon? Titta ut genom fönstret. Vad ser du? Gatan, huset mitt emot, träd, åkrar? Vi på NIBE ser en

Läs mer

EN NY GENERATION VÄRMEPUMPAR

EN NY GENERATION VÄRMEPUMPAR EN NY GENERATION VÄRMEPUMPAR NIBE Bergvärme NIBE BERGVÄRME 1 NIBE BERGVÄRME 2 + SOLVÄRME UNDER JORDEN EN ENORM ENERGIRESERV SOM BARA VÄNTAR PÅ ATT UTNYTTJAS. Titta ut genom fönstret. Vad ser du? Gatan?

Läs mer

NIBE Bergvärme. En ny generation värmepumpar NIBE BERGVÄRME 1

NIBE Bergvärme. En ny generation värmepumpar NIBE BERGVÄRME 1 NIBE Bergvärme En ny generation värmepumpar NIBE BERGVÄRME 1 NIBE BERGVÄRME 2 + Solvärme under jorden en enorm energireserv som bara väntar på att utnyttjas. Titta ut genom fönstret. Vad ser du? Gatan?

Läs mer

NIBE Bergvärme. En ny generation värmepumpar NIBE BERGVÄRME 1

NIBE Bergvärme. En ny generation värmepumpar NIBE BERGVÄRME 1 NIBE Bergvärme En ny generation värmepumpar NIBE BERGVÄRME 1 NIBE BERGVÄRME 2 + Solvärme under jorden en enorm energireserv som bara väntar på att utnyttjas. Titta ut genom fönstret. Vad ser du? Gatan?

Läs mer

NIBE LUFT/VATTEN. NIBE Luft/vatten UPPVÄRMNING MED HÄNSYN TILL PLÅNBOK OCH MILJÖ

NIBE LUFT/VATTEN. NIBE Luft/vatten UPPVÄRMNING MED HÄNSYN TILL PLÅNBOK OCH MILJÖ NIBE LUFT/VATTEN NIBE Luft/vatten UPPVÄRMNING MED HÄNSYN TILL PLÅNBOK OCH MILJÖ + GRATIS ENERGI, NÅGON? Titta ut genom fönstret. Vad ser du? Gatan, huset mitt emot, träd, åkrar? Vi på NIBE ser en gratis

Läs mer

NIBE Luft/vatten-värmepumpar. Hämta gratis energi från utomhusluften

NIBE Luft/vatten-värmepumpar. Hämta gratis energi från utomhusluften NIBE Luft/vatten-värmepumpar Hämta gratis energi från utomhusluften + Gratis energi, någon? Titta ut genom fönstret. Vad ser du? Gatan, huset mitt emot, träd, åkrar? Vi på NIBE ser en gratis energikälla

Läs mer

20 år. En trygg investering för din bostad - år efter år. Danfoss värmepumpar. varme.danfoss.se. av energibesparing MAKING MODERN LIVING POSSIBLE

20 år. En trygg investering för din bostad - år efter år. Danfoss värmepumpar. varme.danfoss.se. av energibesparing MAKING MODERN LIVING POSSIBLE MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Danfoss värmepumpar En trygg investering för din bostad - år efter år 20 år av energibesparing Med en beräknad livslängd på mer än 20 år kommer investeringen i en Danfoss

Läs mer

värmepumpar och anläggningar Värmepumpen, en miljövänlig, ekonomisk och energi besparande uppvärmningsteknik

värmepumpar och anläggningar Värmepumpen, en miljövänlig, ekonomisk och energi besparande uppvärmningsteknik 140925 en, en miljövänlig, ekonomisk och energi besparande uppvärmningsteknik Vår största energikälla är solen. Den värmer bl.a. upp luften, jorden, berggrunden och vattnet. Bara en minimal mängd av den

Läs mer

NIBE Frånluft. En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1

NIBE Frånluft. En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1 NIBE Frånluft En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1 2 NIBE FRÅNLUFT + Varför kasta bort energi när man kan återvinna den? En frånluftsvärmepump är i princip ett energiåtervinningssystem. Den tar

Läs mer

NIBE Frånluft. En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1

NIBE Frånluft. En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1 NIBE Frånluft En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1 2 NIBE FRÅNLUFT + Varför kasta bort energi när man kan återvinna den? En frånluftsvärmepump är i princip ett energiåtervinningssystem. Den tar

Läs mer

NIBE Frånluft. En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1

NIBE Frånluft. En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1 NIBE Frånluft En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1 2 NIBE FRÅNLUFT + Varför kasta bort energi när man kan återvinna den? En frånluftsvärmepump är i princip ett energiåtervinningssystem. Den tar

Läs mer

NIBE Frånluft EN NY GENERATION VÄRMEPUMPAR

NIBE Frånluft EN NY GENERATION VÄRMEPUMPAR NIBE Frånluft EN NY GENERATION VÄRMEPUMPAR + VARFÖR KASTA BORT ENERGI NÄR MAN KAN ÅTERVINNA DEN? En frånluftsvärmepump är i princip ett energiåtervinningssystem. Den tar upp energi från den varma inomhusluften

Läs mer

NIBE FRÅNLUFT. NIBE Frånluft. En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1

NIBE FRÅNLUFT. NIBE Frånluft. En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1 NIBE FRÅNLUFT NIBE Frånluft En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1 2 NIBE FRÅNLUFT Varför kasta bort energi när man kan återvinna den? En frånluftsvärmepump är i princip ett energiåtervinningssystem.

Läs mer

STORA VÄRMEPUMPS- BOKEN

STORA VÄRMEPUMPS- BOKEN STORA VÄRMEPUMPS- BOKEN NYTTIG KUNSKAP, VÄGLEDNING OCH INSPIRATION NÄR DU FUNDERAR PÅ ATT KÖPA VÄRMEPUMP Innehåll Inledning 5 Energispartips 6 KAPITEL 1 Grundläggande om värmepumpar 7 Värmepumpen en klok

Läs mer

omfort komplett bruk för bostäder ochkommersiellt DAIKIN ALTHERMA VÄRMEKATALOG

omfort komplett bruk för bostäder ochkommersiellt DAIKIN ALTHERMA VÄRMEKATALOG komplett omfort för bostäder ochkommersiellt bruk DAIKIN ALTHERMA VÄRMEKATALOG Värme, varmvatten och kyla Hållbara energilösningar för användning i hem och för kommersiellt bruk 2 3 Du och din kund har

Läs mer

Bosch Värmepumpar, juni 2014. Bosch Värmepumpar. Trygg värme från säker källa

Bosch Värmepumpar, juni 2014. Bosch Värmepumpar. Trygg värme från säker källa Bosch Värmepumpar, juni 2014 Bosch Värmepumpar Trygg värme från säker källa Bosch ditt trygga val för värme och varmvatten Störst i Europa och med över 100 års erfarenhet av värme. Robert Bosch började

Läs mer

Innehåll. Värme i villan... 5. Huset... 6. Distributionssystem... 10. Byte av distributionssystem... 13. Jämnare temperatur med styrsystem...

Innehåll. Värme i villan... 5. Huset... 6. Distributionssystem... 10. Byte av distributionssystem... 13. Jämnare temperatur med styrsystem... Värmeivillan Innehåll Värme i villan.......................................................... 5 Huset.................................................................... 6 Distributionssystem...............................................

Läs mer

För husägaren. Bosch Värmepumpar Trygg värme från säker källa

För husägaren. Bosch Värmepumpar Trygg värme från säker källa 1 För husägaren Bosch Värmepumpar Trygg värme från säker källa Innehåll Val av uppvärmningssystem...4 Miljövänlig värme...6 Välja rätt värmepumpstyp...8 Ekonomi & besparing...10 Produkter Berg-, Sjö- &

Läs mer

Luft/vatten-värmepumpar. Sveriges största leverantör av villavärmeprodukter

Luft/vatten-värmepumpar. Sveriges största leverantör av villavärmeprodukter Luft/vatten-värmepumpar Sveriges största leverantör av villavärmeprodukter 2 NIBE FIGHTER 2020 TRYGGHETSFÖRSÄKRING Det svenska värmerekordet Det svenska värmerekordet på +38 grader sattes 1947. Några år

Läs mer

Värmepump för klimatets skull. Allt hänger ihop

Värmepump för klimatets skull. Allt hänger ihop Välj rätt värmepump Innehåll Värmepump för klimatets skull 3 Allt hänger ihop 3 Så fungerar värmepumpen 4 Kolla värmefaktorn för hela året 6 Gör en ärlig kalkyl 7 Välj utifrån ditt hus 8 Värmen sprider

Läs mer

NIBE Fastighetsvärmepumpar HITTAR VÄRME ÖVERALLT

NIBE Fastighetsvärmepumpar HITTAR VÄRME ÖVERALLT NIBE Fastighetsvärmepumpar HITTAR VÄRME ÖVERALLT NIBE FASTIGHETSVÄRME 2 + Solvärme under jorden en enorm energireserv som bara väntar på att utnyttjas. Titta ut genom fönstret. Vad ser du? Gatan? Huset

Läs mer

Spara pengar på att välja rätt värmepump

Spara pengar på att välja rätt värmepump Spara pengar på att välja rätt värmepump Vi befinner oss mitt uppe i ett energiskifte. Tusentals svenskar överger direktel och olja för att i stället välja att installera en värmepump. Vad du ska välja

Läs mer

Energisnåla värmelösningar för små och stora fastigheter. Värmepumpar för mark, sjö, berg, luft och sol.

Energisnåla värmelösningar för små och stora fastigheter. Värmepumpar för mark, sjö, berg, luft och sol. Energisnåla värmelösningar för små och stora fastigheter. Värmepumpar för mark, sjö, berg, luft och sol. Vad blev det av pannrummet? Pannrummen har genomgått en formidabel omvandling från ett smutsigt,

Läs mer

NIBE Villapannor. Fortsättningen på en lång tradition NIBE VILLAPANNOR 1

NIBE Villapannor. Fortsättningen på en lång tradition NIBE VILLAPANNOR 1 NIBE Villapannor Fortsättningen på en lång tradition NIBE VILLAPANNOR 1 2 NIBE VILLAPANNOR + NIBE villapannor en naturlig fortsättning på en lång tradition Under årtusenden har människor värmt sig vid

Läs mer

Bra att veta innan du skaffar värmepump! Ingen kan mer om värme än vi

Bra att veta innan du skaffar värmepump! Ingen kan mer om värme än vi Bra att veta innan du skaffar värmepump! Ingen kan mer om värme än vi Ingen kan mer om värme än vi Att byta värmesystem är ett stort ingrepp i ditt hus, och ofta en stor investering. Det finns många uppvärmningsmetoder

Läs mer

Reviderad utgåva 2006. Värme i villan

Reviderad utgåva 2006. Värme i villan Reviderad utgåva 2006 Värme i villan 2 Andreas Bylund/Folio Innehåll Värme i villan 4 Att bygga nytt 6 Klimatskalet 8 Ventilation 10 Värmespridningen i huset 12 Anpassad värme med styrsystem 16 Elvärme

Läs mer

ALTHERMA LUFT/VATTEN VÄRMEPUMP DEN INTELLIGENTA VÄGEN TILL KOMFORT

ALTHERMA LUFT/VATTEN VÄRMEPUMP DEN INTELLIGENTA VÄGEN TILL KOMFORT ALTHERMA LUFT/VATTEN VÄRMEPUMP DEN INTELLIGENTA VÄGEN TILL KOMFORT VERKNINGSGRAD & LÖNSAMHET MED STÄNDIGT STIGANDE ENERGIPRISER Folk blir mer och mer medvetna om värmekostnaden. Traditionella uppvärmningssystem

Läs mer

20 C men hur och till vilken kostnad i Sverige? Energikunskap 10 p. Fall 3

20 C men hur och till vilken kostnad i Sverige? Energikunskap 10 p. Fall 3 20 C men hur och till vilken kostnad i Sverige? Energikunskap 10 p. Fall 3 Stefan A. Johansson Uppsala universitet Helsingborg 2004-05-05 stefanajohansson@yahoo.se 1 Sammanfattning Energi som inte används

Läs mer

Värmepumpar med den senaste tekniken

Värmepumpar med den senaste tekniken Version 14.01 Värmepumpar med den senaste tekniken Överskådlig pekskärm Dubbla scrollkompressorer för bästa årsbesparing EC-cirkulationspumpar för lägsta driftkostnad Lågtrycksgas för längsta livslängd

Läs mer