VATTEN OCH VÄRME I GRÖN MILJÖ.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VATTEN OCH VÄRME I GRÖN MILJÖ."

Transkript

1 VATTEN OCH VÄRME I GRÖN MILJÖ. UTFÄRDA » VÄRMEPUMPAR» DATA, FAKTA, TILLBEHÖR

2 INNEHÅLL Kvalitet kommer inte till av en slump 03 Vi har energin för att förändra 04 Hur man värmer vatten med kyla 08 Våra produkter» Värmepumpuppvärmning luft vatten 10» Värmepumpuppvärmning vätska vatten 14» Bergvärme 20» Jordvärme 21» Teknisk data, tillbehör 24

3 KVALITET KOMMER INTE TILL AV EN SLUMP UTAN GENOM PRECISION. STIEBEL ELTRON har sedan 1924 stått för komfortabla installationer. Nu liksom då utvecklar vi produkter på högsta kvalitetsnivå. Vi kombinerar innovativ teknik, tillförlitlig kvalitet och märkesprodukter i bästa tradition. Okonventionellt tänkande och praktiska uppfinningar som har satt sin prägel på hela marknader har alltid utgjort vårt företags viktigaste kapital. Med samma entusiasm som när vi förut utvecklade dagens produkter arbetar vi nu fram optimala lösningar för framtiden. Att aldrig nöja sig med vad som redan uppnåtts och att aldrig välja den näst bästa vägen - det bestämmer även idag vårt företags handlande. Det gemensamma för alla produkter som har utvecklats av STIEBEL ELTRON är målsättningen att utveckla och tillverka marknadspassade produkter och fullt mogna system och att föra ut dem på en anspråksfull marknad. För vi anser att tekniska produkter bara kan fungera på så sätt. FÖRNYBARA ENERGISLAG Kapacitet av princip STIEBEL ELTRON erbjuder dig komfortabla lösningar inom förnybara energislag. Med ett stort urval av komponenter och komplexa systemlösningar vill vi bidra till att göra det daliga livet ännu en smula angenämare. Vilken teknik som är den bästa för just dig avgörs av samspelet mellan alla komponenter i den totala bostadsmiljön. Oavsett vilken detalj- eller systemlösning som du bestämmer dig för kan vi med våra högvärdiga produkter garantera att du med teknik från STIEBEL ELTRON alltid kommer att må bra hemma. I den här broschyren kan du se några exempel på hur du med förnybara energislag inte bara kan skydda miljön utan också få en utomordentligt ekonomisk och komfortabel boendemiljö

4 VI HAR ENERGIN FÖR ATT FÖRÄNDRA. Ett nytt sätt att tänka Med högmodern teknik från STIEBEL ELTRON får du möjlighet att minska energikostnaderna drastiskt inom dina egna fyra väggar. Tack vare högeffektiva system kan hushållen utnyttja förnybar energi året runt. Med värmepumpar, ventilationssystem med värmeåtervinning och solvärmesystem, som tar energin direkt från omgivningen och omvandlar den till värme för uppvärmning och varmvattenberedning. Systemen har på ett imponerande sätt bevisat sin ekonomi under långa praktiska tester. Med bara en värmepump kan man normalt minska uppvärmningskostnaden till hälften jämfört med ett konventionellt värmesystem. Med en sådan besparingspotential har investeringskostnaderna för ett system återbetalats efter några få år. Och med tanke på de ökande kostnaderna för fossila bränslen erbjuder systemen en unik säkerhet för hushållens energiförsörjning. Med STIEBEL ELTRON får hushållen tillgång till världens renaste, billigaste och säkraste energileverantör: naturen. Var med du också och svara själv för en stor del av din energiförsörjning. STIEBEL ELTRON låter dig njuta av ett unikt oberoende. Priset för eldningsolja på rekordnivå Mellan åren 2003 och 2005 steg priserna på råolja till mer än det dubbla och kostnaderna för gas följde med. Det är inte sannolikt att vi får se någon avgörande ändring av den här utvecklingen. Eftersom de fossila bränslena är en ändlig tillgång och de blir allt dyrare att utvinna kommer priserna på råolja och gas troligen att fortsätta att klättra uppåt. Den som nu bestämmer sig för en framtidsorienterad teknik bygger sin energiförsörjning på solid grund och då skonar man inte bara miljön utan sparar också mycket pengar. per 100 liter inklusive moms / / / /2007 Observera att de råoljepriser som visas är genomsnittliga värden för olika regioner i Tyskland och att regionala avvikelser förekommer. Källa: FastEnergy GmbH

5 4 % 9 % Faktorer som orsakar drivhuseffekt och klimatändringar Kvävedioxid 11 % Marknära ozon och hägatmosfärisk vattenånga 61 % 15 % Klor-flourkolväten Metan Koldioxid Källa: Prof. D. Schönewiese, Institut für Geophysik, Universität Frankfurt a. M. Ekonomiskt miljöskydd Användningen av förnyelsebara energislag är motiverad inte bara på ekonomiska grunder. En ansvarsfull hantering av dyrbara resurser kommer att bli en av framtidens viktigaste uppgifter och den lönar sig redan idag: Om man investerar i förnyelsebara energislag skyddar man dels miljön och kan dessutom dra fördel ekonomiskt. Jämförelse mellan olika värmesystem (uppvärmning och varmvatten) Energiförbrukning Olja Gasbrännvärde Pelletseldning Elvärmepumpar Index CO 2 -utsläpp Olja Gasbrännvärde Pelletseldning Elvärmepumpar Index Utgångspunkt centralvärme: System med senaste teknik. Källa: BWP e.v

6 VÄRMEPUMPAR. SKÖRDA VÄRMEN FRÅN NATUREN. Vår omgivning är full av energi. Först när temperaturen sjunker ned till otroliga 273 C är all energi borta. Med en värmepump kan man samla in en del av den energi som finns i naturen och utnyttja den för uppvärmning eller varmvattenberedning. Ett sådant system är alltid ekonomiskt förnuftigt. Utvinningen av värmeenergi fungerar ända ned till 20 C utomhustemperatur. Räknat över hela året skänker naturen dig normalt mer än hälften av dina uppvärmningskostnader.

7 RZ_1602_ste_EE_Broschuere_SE.ind :59:50 Uhr

8 HUR MAN VÄRMER VATTEN MED KYLA. Lite fysik Normalt kan man bara utvinna värme ur en energikälla som har högre temperatur än den omedelbara omgivningen. Till exempel ur lågan i brännaren hos en värmepanna. Ett medium, vanligen vatten, strömmar runt energikällan och tar upp dess värme genom den stora temperaturskillnaden. Värmen strömmar från hög mot låg temperatur. Den energi som tas upp från lågan i brännaren transporterar vattenmediet bort dit där det behövs: till radiatorn. Värmepumptekniken fungerar i princip likadant. Men här är energikällan inte en brännarlåga utan själva omgivningsvärmen. Eftersom omgivningstemperaturen inte är så hög måste det medium som ska ta upp värmen vara kallare för att det också här ska uppstå en temperaturskillnad. Därför använder man inte vatten som medium utan ett fl ytande köldmedium. Principen är densamma som får ett kylskåp att fungera. Principen är enkel» 1 Ett flytande köldmedium förs till värmepumpens värmeväxlare (förångaren). Genom temperaturskillnaden tar köldmediet upp energi från omgivningen. Köldmediet övergår då till gasformigt tillstånd. Elektrisk energi» 2 Kompressor» 2 I kompressorn trycks det gasformiga köldmediet åter samman Kondensor Radiatorvärme Trycket orsakar en temperaturökning.» 3 En ytterligare värmeväxlare (kondensorn) transporterar värmen till värmesystemet. Köldmediet blir åter flytande. Uppvärmning Omgivningsvärme» 1 Förångare» 3 Returledning» 4 Trycket i expansionsventilen sjunker på nytt. Expansionsventil» 4

9 Energi i kretslopp Värmepumpen tar värme från omgivningen och för den vidare till värmesystemet. Processen fungerar så här: Ett köldmedium förs först till en värmeväxlare, en så kallad förångare, i värmepumpen. Där tar mediet upp värme från omgivningen. Köldmediet förångas. Köldmediet, som nu är gasformigt, sugs in i kompressorn och trycks samman. Trycket ökar och temperaturen stiger. En ytterligare värmeväxlare (kondensor) ombesörjer att värmen förs vidare till värmesystemet. Genom värmeavgivningen kondenserar köldmediet och blir åter flytande. Till sist sjunker trycket i expansionsventilen och kretsloppet börjar om från början. Genom högeffektiv teknik har STIEBEL ELTRON ständigt kunnat höja värmefaktorn hos sina värmepumpar. Den i stort sett enda energi som en värmepump behöver är elström för att driva kompressorn. Ur en kwh elström kan vissa av STIEBEL ELTRONs värmepumpar alstra upp till 5,0 kwh nyttig uppvärmnings-energi. Systemen fungerar extremt tillförlitligt och är praktiskt taget underhållsfria. Många system har redan gått över 25 år i felfri kontinuerlig drift

10 VÄRMEPUMP LUFT VATTEN. NJUT AV UTRYMMET. Ett gott vin bör lagras med samma kärlek som den som man sedan dricker det med. Här nere är temperaturen idealisk hela året runt. Angenämt svalt, men aldrig riktigt kallt. Att just det gamla pannrummet kunde byggas om till vinparadis beror på vår nya värmepumpanläggning. Den ställde vi nämligen helt enkelt ut på gården. Där står den bra och stör ingen. Det nya lediga utrymmet har blivit ett riktigt nöje för oss. Vinlagret är ju inte bara mycket snyggare och mer praktiskt, det luktar också mycket godare än den gamla hemska brännaren. Den väldiga oljetanken vill jag bara inte tänka på. Men nu går vi upp igen. Där är det varmt och skönt.

11 Kompaktmodell I lågenergihus upp till 160 m 2 kommer fördelarna hos den kompakta värmepumpen WPL 10 IK helt till sin rätt. Det är ett komplett aggregat med alla väsentliga komponenter färdiginstallerade. Alltifrån luftslangarna och radiatorcirkulationspumpen, via expansionskärlet och den interna tillsatsvärmen till säkerhetskopplingen och reglersystemet har WPL 10 IK alla de väsentliga komponenter som behövs för husuppvärmning. Det gör att den kompakta värmepumpens konstruktion inte bara är synnerligen energisparande, utan också extremt utrymmessparande. WPL IK Hög värmefaktor Tyst gång Kompakt utförande Enkel och snabb installation Idealisk för användning vid nybyggnad 10 11

12 EN BRA UPPSTÄLLNING FÖR VARJE BEHOV. Du väljer placering Den här värmepumpen mår bra även utomhus. Det robusta höljet gör att värmepumpen fyller sin uppgift perfekt också i trädgården eller på gården. Värmepumpen har en lugn gång, praktiskt taget helt utan bullerproblem. Bara elkabeln och tillförselledningarna till värmesystemet måste föras igenom källarväggen. Med en utomhusuppställning tjänar du mycket utrymme i källaren och får extra utnyttjbara ytor. WPL Variant för utomhusuppställning Fem olika kapaciteter Idealisk vid renovering Tyst gång Enkel installation

13 Uppvärmning med minsta möjliga utrymme Luft vattenvärmepumpen ger uppvärmning i kompakt form. Ända ned till 20 C kan värmepumpen ta ut tillräckligt med värmeenergi ur uteluften. Om ytterligare värme behövs, används tillsatsvärme. Till- och frånluften leds genom slangar som dras genom två olika hål i källarväggen. Ju lägre framledningstemperatur som behövs, desto högre blir värmepumpens verkningsgrad. Under drift går värmepumpen mjukt och lugnt. Den är redan försedd med nödvändiga säkerhetsanordningar. WPL med WPIC Variant för inomhusuppställning Tre olika kapaciteter Hög värmefaktor Användningsområde + 30 C till 20 C utetemperatur Tyst gång Upp till + 60 C radiatorframledningstemperatur Idealisk också för användning i äldre hus Kompakt installation tack vare WPIC (tillval) 12 13

14 VÄRMEPUMP VÄTSKA VATTEN. BYGG TILL EGEN ENERGI. När vi byggde ville vi också uppfylla en av våra stora önskningar: en egen trädgård. Det känns väldigt bra att vara självförsörjande. Därför bygger vi till så mycket vi kan för våra egna behov. Läcker färsk sallad på sommaren, nyttiga grönsaker till långt fram på hösten. Till och med mitt i vintern kan vi fortfarande skörda. Husets värmebehov hämtar vi utifrån.

15 Kopplad till jorden Vätska vattenvärmepumpen WPC är en komplett lösning för uppvärmning och varmvattenberedning. Värmeenergin tas från marken via ett borrat djuphål. WPC har redan en 200-literstank under sitt ljudisolerande ytterhölje. Alla säkerhets- och reglerkomponenter för helautomatisk drift är fast integrerade i konstruktionen. Värmepumpen kan installeras utan omständliga arbeten, även när utrymmet är begränsat. WPC Fyra kapaciteter Inbyggd varmvattentank Enkel installation och reglering Upp till + 60 C framledningstemperatur Inbyggd cirkulationspump Mycket tyst gång Kan kombineras med frånluftsmodel LWM

16 Ingen hetta i sommar I utförandet WPC cool imponerar värmepumpen genom en ytterligare unik extrafunktion. En integrerad värmeväxlare utför en kylfunktion under varma dagar. På så sätt kan man få rummen några grader svalare under högsommaren. Det här tillvalet fungerar problemfritt i kombination med golvvärme eller fläktkonvektorer, utan stor energiåtgång. WPC cool Kompakta aggregat med följande funktioner: uppvärmning, kylning och varmvattenberedning Enkel installation och reglering Upp till + 60 C framledningstemperatur Mycket tyst gång Minimal driftskostnad för kylning Kan kombineras med frånluftsmodel LWM 250

17 Frisk luft och bättre komfort Frånluftsmodulen LWM 250 kombinerar tre helt avgörande fördelar. Å ena sidan svarar den med sin ventilationsfunktion för ett hälsosamt luftutbyte och skyddar mot svampoch mögeltillväxt, särskilt i lågenergihus. Å andra sidan sänker den uppvärmningskostnaden, eftersom värme återvinns ur frånluften och återförs till köldbärarsystemet. Det medför att man klarar sig med en mindre värmekälla och får lägre installationskostnader

18 ENERGIKNIPPET. Använd energin mångsidigt Värmepumpen WPF är en effektiv energileverantör för både varmvatten och uppvärmning. Med inbyggd radiatorreglering, cirkulationspump, säkerhetsventil och integrerad tillsatsvärme är aggregatet komplett in i minsta detalj för uppställning i källaren. Värmepumpen är också lätt att anpassa till begränsade utrymmen. För genom sitt kompakta utförande utnyttjar WPF utrymmet lika effektivt som den utnyttjar energin under drift. En kraftfull design understryker även utseendemässigt värmepumpens speciella kvaliteter och höga kapacitet. WPF Fem kapaciteter Inbyggd värmepumpreglering Upp till + 60 C framledningstemperatur Mycket tyst gång

19 Kapacitet och effektivitet sida vid sida Överallt där mycket stora energimängder behövs arbetar värmepumparna också med förenade krafter. Modulserien WPF Modul består av vätske vattenvärmepumpsystem som försörjer även större byggnader med förnyelsebar energi. Ur en kombination av upp till sex WPF-M-värmepumpar skapar systemet en värmeeffekt på upp till 100 kw. Det lämpar sig därmed också för uppvärmning av stora byggnader eller flerfamiljshus. Systemet reglerar sin värmeeffekt via max två reglercentraler, så att WPF Modul i praktiken kan köras som en enda stor värmeanläggning. Genom att modulen kan anpassas stegvis efter det aktuella värmebehovet innebär den ur både ekologisk och ekonomisk synpunkt en skräddarsydd energilösning för uppvärmning och varmvattenförsörjning. WPF M Tre kapaciteter Upp till + 60 C framledningstemperatur Mycket tyst gång Lämpar sig för kaskadkoppling vid stora effektbehov 18 19

20 BERGVÄRME. ENERGI FRÅN DJUPET. Bergvärme Värmekälla: berg Lämplig för värmepumparna WPF och WPC/WPC cools Värmepumparna WPC/WPC cool och WPF skapar sin värmeenergi från djupet. Borrning med djupverkan En vätske vattenvärmepump tar sin energi från djupet. Eftersom de undre marklagren inte avkyls på samma sätt som ytan har de en konstant temperatur året runt. Allt efter energibehovet kan man borra ett eller flera hål. Var och ett av borrhålen förses med en kollektorslang. Kollektorerna kopplas samman och levererar året runt tillräckligt med energi för uppvärmningen.

21 JORDVÄRME. FRÅN ENERGIFÄLTET I TRÄDGÅRDEN. Utnyttja marken Markkollektorerna samlar in den solstrålning som lagrats i marken. På grund av de stora jordvolymer som måste förflyttas lämpar sig kollektorerna bäst vid nybyggnad. Rörsystemet, som läggs ut över hela ytan, fungerar som en stor värmeväxlare. Rören läggs på cirka 1,5 meters djup, så att marken ovanför kan odlas eller användas som trädgård. Exakt hur stor yta som behövs beror i första hand av markens fuktighet. En kvadratmeter mark kan leverera W värmeeffekt. Vid medelvärdet 20 W/m 2 behöver en 10 kw värmepump bortåt 400 m 2 kollektoryta. Den noggranna beräkningen utförs alltid av en av STIEBEL ELTRONs återförsäljare. Markkollektor Värmekälla: mark/jord Rören läggs på ca 1,5 m djup För stora tomter Lämplig för värmepumparna WPC och WPF Värmepumparna WPF och WPC utnyttjar all den energi som finns tillgänglig i marken

22 DATA, FAKTA, TILLBEHÖR. NOGGRANT DOKUMENTERAD INFORMATION.

23

24 LUFT VATTENVÄRMEPUMPAR Modell Luft vattenvärmepump WPL Typ WPL 10 I WPL 10 A WPL 10 IK Beställningsnr Driftsegenskaper Användningsgränser kalla sidan C 20 till + 30 Max. framledningstemperatur 2) C 60 Köldmedium R407C Temperatur kalla sidan C Framledningstemperatur WNA C Värmeeffekt L2/V35 kw Effektförbrukning kw Värmefaktor ε Uppställning Inomhus Utomhus Inomhus Kompakt Yttermått och vikt Yttermått grundaggregat (H x B x Dj) mm x 758 x x 967 x x 778 x 925 Vikt kg Förklaringar 1) Preliminär specifikation. 2) Ned till cirka 10 C utetemperatur; 50 C vid 20 C utetemperatur. Modell Luft vattenvärmepumpar WPL Tillbehör 1) Typ WPL 13 WPL 18 WPL 23 WPL 33 2) WPIC Beställningsnr Driftsegenskaper Användningsgränser kalla sidan C 20 till + 30 Max. framledningstemperatur C + 60 Köldmedium R407C Temperatur kalla sidan C Framledningstemperatur WNA C Värmeeffekt L2/V35 kw / / 19.0 Effektförbrukning kw / / 8.4 Värmefaktor ε / / 2.3 Uppställning Alla WPL-värmepumparna kan levereras i utföranden för utomhus- eller inomhusuppställning Lämplig för värmepump WPL 13 / WPL 18 / WPL 23 Yttermått och vikt Yttermått grundaggregat (H x B x Dj) mm x 784 x x 800 x Vikt kg

25 VÄTSKA VATTENVÄRMEPUMPAR Modell Vätska vattenvärmepumpar WPC och WPC cool Typ WPC 5 WPC 7 WPC 10 WPC 13 WPC 5 cool WPC 7 cool WPC 10 cool WPC 13 cool Beställningsnr Driftsegenskaper Användningsgränser kalla sidan C 5 till + 20 Max. framledningstemperatur C + 60 Nominell tankvolym liter I Köldmedium R410 A Temperatur kalla sidan C ± 0 Framledningstemperatur WNA C Värmeeffekt kw Effektförbrukning kw Värmefaktor ε Yttermått och vikt Yttermått (H x B x Dj) mm x 600 x 650 Vikt kg Modell Luft värmemodul LWM 250 Typ LWM 250 Beställningsnr Driftsegenskaper Luftflöde m³ / h Luftanslutningar ø mm 160 Yttermått och vikt Yttermått (H x B x Dj) mm 360 x 600 x 420 Vikt (inkl. emballage) kg 31 Modell Kylmodul WPAC Typ WPAC 1 WPAC 2 Beställningsnr Driftsegenskaper Anpassad för värmepump WPF 5 / 7 / 10 / 13 WPF 5 / 7 / 10 / 13 Yttermått och vikt Yttermått (H x B x Dj) mm 540 x 510 x x 600 x 170 Vikt kg

26 VÄTSKA VATTENVÄRMEPUMPAR Modell Vätska vattenvärmepumpar WPF Typ WPF 5 WPF 7 WPF 10 WPF 13 WPF 16 Beställningsnr Driftsegenskaper Användningsgränser kalla sidan C 5 till + 20 Max. framledningstemperatur C + 60 Köldmedium R410A Temperatur kalla sidan C ± 0 Framledningstemperatur WNA C Värmeeffekt L2/V35 kw Effektförbrukning kw Värmefaktor ε Yttermått och vikt Yttermått (H x B x Dj) mm 960 x 510 x 680 Vikt kg MODULVERSIONER Modell Modul-modell WPF M Typ WPF 10 M WPF 13 M WPF 16 M Beställningsnr Driftsegenskaper Användningsgränser kalla sidan C 5 bis + 20 Max. framledningstemperatur C + 60 Köldmedium R410A Temperatur kalla sidan C 0 Framledningstemperatur WNA C Värmeeffekt L2/V35 kw Effektförbrukning kw Värmefaktor ε Yttermått och vikt Yttermått (H x B x Dj) mm 970 x 510 x 640 Vikt kg

27 VÄTSKA VATTENVÄRMEPUMPAR Modell Vätska vattenvärmepumpar WPF Modul Typ WPF 20 Modul WPF 23 Modul WPF 26 Modul WPF 29 Modul WPF 32 Modul Beställningsnr Driftsegenskaper Användningsgränser kalla sidan C + 7 till + 20 / 5 till + 20 Max. framledningstemperatur C + 60 Köldmedium R410A Temperatur kalla sidan C + 10 ± ± ± ± ± 0 VFramledningstemperatur WNA C Värmeeffekt kw Effektförbrukning kw Värmefaktor ε Yttermått och vikt Dim singel enhet (H x B x Dj) mm 970 x 510 x 640 Dim modul (H x B x Dj) mm 970 x x 640 Nettovikt kg 110 (x 2) (x 2) (x 2) 26 27

28 TILLBEHÖR FÖR EN PERFEKT ENERGISTYRNING Måttbeställd komfort Dyrbar energi måste regleras rätt. Med moderna reglersystem från STIEBEL ELTRON har man allt under perfekt kontroll. Det spelar ingen roll om det gäller att styra ett enda aggregat, ett helt system eller en komplicerad anläggning som utnyttjar flera olika energikällor med STIEBEL ELTRONs reglerdon får man bästa möjliga grepp om allting. Den enkla manövreringen gör att alla aggregat lätt kan ställas in efter personliga önskemål, så att man enkelt kan få sin egen komfort. TILLBEHÖR VÄRMEPUMPAR FE 7 Rumsgivare som sköter inställningen av börvärdena för rumstemperatur. Dessutom kan den växla mellan driftlägena dagdrift, nattdrift och programdrift. I kombination med reglercentralerna WPM II och WPM i kan den användas för båda värmekretsarna. FEK-digital fjärrkontroll Den digitala fjärrkontrollen för värmepumpen WPC cool ger en bekväm inmatning, visning och reglering av kylning och uppvärmning. Apparaten tar hänsyn till den relativa luftfuktigheten, övervakar daggpunkten och förhindrar på så sätt kondensbildningen aktivt. WPM II Reglercentralen ansvarar för en optimal drift av värmepumpen och beräknar hur värmeenergin ska hanteras mest effektivt. De många olika funktionerna och den kombinerade symbol- och klartextvisningen på displayen gör att manövreringen av den avancerade tekniken går lekande lätt. MSM-tilläggsmodul Tilläggsmodulen MSM har eget tidsprogram och extra shuntkretsar. Den kan kombineras med reglercentral WPM II samt har möjlighet till reglering av simbassänger.

29 Installationsexempel DCO aktiv GSM Modul för fjärrövervakning via ett GSM-modem eller analogt modem. Finns som COMBOX-modul i väggmonteringshölje inklusive GSM-modem eller analogt modem och komplett ledningsdragning (COMBOX analog/combox GSM). ComSoft Programvaran ComSoft registrerar all information som är relevant för kundservicen. Vår servicepartner kan då avläsa alla inställningar och snabbt diagnostisera eventuella fel. Programmet stöder fjärr- övervakningen genom DCO aktiv GSM

30 TANKAR FÖR VÄRMEPUMPDRIFT Bufferttankar SBP 100, SBP 200 E, SBP 400 E, SBP 700 E, SBP 700 E SOL En perfekt komplettering till värmepumpar är SBP-bufferttankarna med 100, 200, 400 och 700 liter vattenvolym. Bufferttanken reducerar antalet från- och tillslag av värmepumpen, och den freonfria värmeisoleringen gör att värmeförlusterna är mycket låga. SBP 100 gör sig bra på väggen. SBP 100, 200, 400 och 700 med systemspecifikt anpassad buffertvolym Kan enkelt kombineras också med andra värmesystem Löser problem vid komplicerade värmeanläggningar Freonfri värmeisolering SBP 700 E SOL ger en optimal anslutning av solfångare via en 2,0 m 2 värmeväxlare med släta tuber som stöd för uppvärmningen Varmvattentankar SBB 300 / 301 / 302 WP, SBB 400 / 401 WP SOL Varmvattentank för värmepumpar i kombination med solanläggningar. Om båda värmeväxlarna används så kan även värmepumpar med högre värmeeffekter anslutas. Stor värmeväxlingsarea, vilket är nödvändigt för värmepumpsystem Stora varmvattenvolymer, kort uppvärmningstid Freonfri värmeisolering Värmeväxlaren är okänslig för kalkavlagringar TANKAR FÖR KOMPLETTERANDE SOLVÄRME Solvärmevarmvattentankar SBB plus Solvärmetankarna i serien SBB plus är högklassiga stående tankar (tryckkärl) som kan användas för ett godtyckligt antal tappställen. Ett direktsprutat polyuretanskumplastskikt (freonfri värmeisolering) ger låga värmeförluster. De två fast inbyggda värmeväxlarna med släta tuber, som är placerade upptill och nedtill, är emaljerade, okänsliga mot kalk-avlagringar och försedda med givarhylsor. Standardutrustad med signalanod av magnesium för korrisionsskydd Speciell solvärmetank Möjlighet till värmepumpdrift

31 Juridiska upplysningar Trots att stor omsorg har lagts ned vid utarbetandet kan vi inte garantera felfriheten hos den information som lämnas i denna broschyr. Uppgifter om utrustning och utrustningsegenskaper lämnas utan förbindelse. De utrustningsegenskaper som beskrivs i denna broschyr innebär inte någon utfästelse om beskaffenheten hos våra produkter. Vissa utrustningsegenskaper kan på grund av den ständigt fortlöpande utvecklingen av våra produkter ha förändrats eller blivit inaktuella. Våra kundrådgivare kan ge upplysningar om de vid varje tidpunkt gällande utrustningsegenskaperna. De bilder som återges i broschyren visar endast exempel på användningen. Figurerna visar också installationsdetaljer, tillbehör och specialutrustning som inte ingår i standardmässiga leveranser. Eftertryck helt eller delvis får endast ske efter tillstånd från utgivaren.

32 STIEBEL ELTRON AB BOX 206, FRIGGAGATAN KATRINEHOLM TELEFON FAX UTFÄRDA 03_07 SE_SE_5_03_07_BKN

Octopus för en hållbar framtid

Octopus för en hållbar framtid EN MILJÖVÄNLIG VÄRMEPUMP FÖR IDAG OCH IMORGON Octopus har utvecklat och tillverkat värmepumpar sedan 1981 och har genom flera års utveckling tagit fram det bästa för miljön och kunden. Den senaste produkten

Läs mer

Kort historia På ITV s hemsida berättar de om hur ITV var först i Sverige så började man att använda geotermisk energi i början av 70-talet i form av

Kort historia På ITV s hemsida berättar de om hur ITV var först i Sverige så började man att använda geotermisk energi i början av 70-talet i form av GEOTERMISK ENERGI Innehållsförteckning 2-3 Kort historia 4-5 Hur utvinns energin, bergvärme 6-7 Hur utvinns energin, jordvärme 8-9 Värmepumpen 10-11 Energiomvandlingarna 12-13 Miljövänlig? 14-15 Användning

Läs mer

Föreningen som varje år sparar. 1,3 miljoner kr. med gratis luft! Erfarenheter av en högeffektiv luft/vattenvärmepump i Oskarshamn

Föreningen som varje år sparar. 1,3 miljoner kr. med gratis luft! Erfarenheter av en högeffektiv luft/vattenvärmepump i Oskarshamn Föreningen som varje år sparar 1,3 miljoner kr med gratis luft! Erfarenheter av en högeffektiv luft/vattenvärmepump i Oskarshamn En värmepump, 15 hus och 207 lägenheter Luften omkring oss bjuder på gratis

Läs mer

Octopus för en hållbar framtid

Octopus för en hållbar framtid EN MILJÖVÄNLIG VÄRMEPUMP FÖR IDAG OCH IMORGON Octopus har utvecklat och tillverkat värmepumpar sedan 1981 och har genom flera års utveckling tagit fram det bästa för miljön och kunden. Den senaste produkten

Läs mer

Bergvärme & Jordvärme. Isac Lidman, EE1b Kaplanskolan, Skellefteå

Bergvärme & Jordvärme. Isac Lidman, EE1b Kaplanskolan, Skellefteå Bergvärme & Jordvärme Isac Lidman, EE1b Kaplanskolan, Skellefteå Innehållsförteckning Sid 2-3 - Historia Sid 4-5 - utvinna energi - Bergvärme Sid 6-7 - utvinna energi - Jordvärme Sid 8-9 - värmepumpsprincipen

Läs mer

IVT 495 TWIN. Värmepumpen som ger dubbel effekt med frånluft och jordvärme

IVT 495 TWIN. Värmepumpen som ger dubbel effekt med frånluft och jordvärme IVT 495 TWIN Värmepumpen som ger dubbel effekt med frånluft och jordvärme Högre besparing Trygghet för framtiden IVT har utvecklat ett helt nytt och unikt värmepumpssystem. Vi har kombinerat de bästa lösningarna

Läs mer

Bergvärme & Jordvärme. Anton Svedlund EE1C, Kaplanskolan, Skellefteå

Bergvärme & Jordvärme. Anton Svedlund EE1C, Kaplanskolan, Skellefteå Bergvärme & Jordvärme Anton Svedlund EE1C, Kaplanskolan, Skellefteå Innehållsförteckning Sida 2-3 - Kort historik Sida 4-5 - Utvinning av Bergvärme Sida 6-7 - Utvinning av Jordvärme Sida 8-11 - Värmepump

Läs mer

Rum att leva och arbeta i...

Rum att leva och arbeta i... Rum att leva och arbeta i... City Multi... kräver ett naturligt och behagligt inomhusklimat effektivt ekonomiskt flexibelt Vi tror det är luft tills vi vet vad vi egentligen andas in Det är inte alltid

Läs mer

Fläktkonvektorer. 2 års. vattenburna. Art.nr: 416-087, 416-111, 416-112 PRODUKTBLAD. garanti. Kostnadseffektiva produkter för maximal besparing!

Fläktkonvektorer. 2 års. vattenburna. Art.nr: 416-087, 416-111, 416-112 PRODUKTBLAD. garanti. Kostnadseffektiva produkter för maximal besparing! PRODUKTBLAD Fläktkonvektorer vattenburna Art.nr: 416-087, 416-111, 416-112 Kostnadseffektiva produkter för maximal besparing! 2 års garanti Jula AB Kundservice: 0511-34 20 00 www.jula.se 416-087, 416-111,

Läs mer

ComfortZone CE50 CE65. ComfortZone. Världens effektivaste frånluftsvärmepump. Steglös effekt från 2,7 6,5 kw med enbart frånluft.

ComfortZone CE50 CE65. ComfortZone. Världens effektivaste frånluftsvärmepump. Steglös effekt från 2,7 6,5 kw med enbart frånluft. Världens effektivaste frånluftsvärmepump. Steglös effekt från 2,7 6,5 kw med enbart frånluft. Svensktillverkad CE50 CE65 Svensktillverkad frånluftsvärmepump med världsunik lösning utnyttjar idag energin

Läs mer

LUFT/VATTENVÄRMEPUMPAR. alira. Ett bättre sätt att utnyttja luftens energi!

LUFT/VATTENVÄRMEPUMPAR. alira. Ett bättre sätt att utnyttja luftens energi! LUFT/VATTENVÄRMEPUMPAR alira www.ait.se Ett bättre sätt att utnyttja luftens energi! Mångsidig Dubbla luft/vattenvärmepumpar LWD 5 9 kw Stillfull Luft/vattenvärmepumpar LWA 7 31 kw Frekvensreglerad LW

Läs mer

Uppvärmning och nedkylning med avloppsvatten

Uppvärmning och nedkylning med avloppsvatten WASTE WATER Solutions Uppvärmning och nedkylning med avloppsvatten Återvinning av termisk energi från kommunalt och industriellt avloppsvatten Uc Ud Ub Ua a kanal b avloppstrumma med sil från HUBER och

Läs mer

Jordvärme, Bergvärme & värmepumpsprincipen. Maja Andersson EE1B El & Energiprogrammet Kaplanskolan Skellefteå

Jordvärme, Bergvärme & värmepumpsprincipen. Maja Andersson EE1B El & Energiprogrammet Kaplanskolan Skellefteå Jordvärme, Bergvärme & värmepumpsprincipen Maja Andersson EE1B El & Energiprogrammet Kaplanskolan Skellefteå Kort historik På hemsidan Wikipedia kan man läsa att bergvärme och jordvärme är en uppvärmningsenergi

Läs mer

KLIMATANLÄGGNING. Allt du behöver veta om. Allt du behöver veta om PEUGEOT REKOMMENDERAR STÖTDÄMPARE KLIMATANLÄGGNING PEUGEOT ORIGINALDELAR BATTERIET

KLIMATANLÄGGNING. Allt du behöver veta om. Allt du behöver veta om PEUGEOT REKOMMENDERAR STÖTDÄMPARE KLIMATANLÄGGNING PEUGEOT ORIGINALDELAR BATTERIET Allt du behöver veta om Allt du behöver veta om PEUGEOT REKOMMENDERAR BATTERIET BROMSAR PIRATTILLVERKNING UTBYTESDELAR AVGASSYSTEM BELYSNING SMÖRJMEDEL PARTIKELFILTRET STÖTDÄMPARE PEUGEOT ORIGINALDELAR

Läs mer

DAIKIN BERGVÄRME. Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus. Topptestade värmepumpar för alla svenska hem

DAIKIN BERGVÄRME. Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus. Topptestade värmepumpar för alla svenska hem DAIKIN BERGVÄRME Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus Topptestade värmepumpar för alla svenska hem Daikin Bergvärmepump RÄTT VÄRMEPUMP FÖR ALLA FÖRHÅLLANDEN Daikin Bergvärme gör det riktigt

Läs mer

Fakta om värmepumpar och anläggningar. Luft

Fakta om värmepumpar och anläggningar. Luft Fakta om värmepumpar och anläggningar jord berg Luft vatten Svenska föreningen, SVEP, är en organisation för seriösa tillverkare, importörer, installatörer och återförsäljare av värmepumpar. Medlemsföretagen

Läs mer

Daikin bergvärme. Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus. Topptestade värmepumpar för alla svenska hem

Daikin bergvärme. Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus. Topptestade värmepumpar för alla svenska hem Daikin bergvärme Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus Topptestade värmepumpar för alla svenska hem Daikin Bergvärmepump Rätt värmepump för alla förhållanden Daikin Bergvärme gör det riktigt

Läs mer

Bosch EHP AW Luft/vatten-värmepump

Bosch EHP AW Luft/vatten-värmepump Bosch EHP AW Luft/vatten-värmepump Bosch EHP AW är en ny generation luft/vattenvärmepumpar. Här förenar vi mer än 35 års erfarenhet av värmepumpteknik med den senaste utvecklingen. Resultatet blir en värmepump

Läs mer

SPARGUIDE. för bostadsbolagens uppvärmning

SPARGUIDE. för bostadsbolagens uppvärmning SPARGUIDE för bostadsbolagens uppvärmning Värme in, värme ut Uppvärmning Värmeförlust 10-15% Sol 3-7% Inneboende 3-6% Golv 15-20% Väggar 25-35% Ventilation 15-20% Husteknik VÄRME IN 5-10% Varmvatten 8-12%

Läs mer

Biobränsle. Biogas. Effekt. Elektricitet. Energi

Biobränsle. Biogas. Effekt. Elektricitet. Energi Biobränsle X är bränslen som har organiskt ursprung, biomassa, och kommer från de växter som lever på vår jord just nu. Exempel på X är ved, rapsolja, biogas och vissa typer av avfall. Biogas Gas som består

Läs mer

Kondenserande gaspanna. Varför Vaillant? För att vi erbjuder kraft, effektivitet och tillförlitlighet. ecocraft exclusiv

Kondenserande gaspanna. Varför Vaillant? För att vi erbjuder kraft, effektivitet och tillförlitlighet. ecocraft exclusiv Kondenserande gaspanna Varför Vaillant? För att vi erbjuder kraft, effektivitet och tillförlitlighet ecocraft exclusiv ecocraft exclusiv gaspanna Kraftfull gaspanna för de stora uppdragen i sex effektstorlekar

Läs mer

Bättre ekonomi och miljösamvete med våra energismarta värme- och ventilationssystem

Bättre ekonomi och miljösamvete med våra energismarta värme- och ventilationssystem Bättre ekonomi och miljösamvete med våra energismarta värme- och ventilationssystem + = energismart När du står inför att bygga nytt hus har du alla möjligheter att redan från början välja rätt och få

Läs mer

Oilon Geocube, MH, GT, SH och RE

Oilon Geocube, MH, GT, SH och RE Jordvärmepumpar Oilon Geocube, MH, GT, SH och RE Egnahemshus - Höghus - Industri Jordvärmepump Oilon Geocube 5 kw - 11 kw För byggnader på 90-300 m² Stor tappvattenproduktion Oilon Geocube -jordvärmepumpen

Läs mer

Berg-/jordvärmepumpar 6-17 kw. Utnyttja energin i berget för uppvärmning Effektiva bergvärmepumpar med 10 års garanti på kompressoren

Berg-/jordvärmepumpar 6-17 kw. Utnyttja energin i berget för uppvärmning Effektiva bergvärmepumpar med 10 års garanti på kompressoren Berg/jordvärmepumpar 617 kw Utnyttja energin i berget för uppvärmning Effektiva bergvärmepumpar med 10 års garanti på kompressoren geotherm plus geotherm Varför geotherm? För att berget/jorden levererar

Läs mer

Bättre ekonomi och miljösamvete med våra energismarta värme- och ventilationssystem

Bättre ekonomi och miljösamvete med våra energismarta värme- och ventilationssystem Bättre ekonomi och miljösamvete med våra energismarta värme- och ventilationssystem + = energismart När du står inför att bygga nytt hus har du alla möjligheter att redan från början välja rätt och få

Läs mer

Värmepumpar av. Joakim Isaksson, Tomas Svensson. Beta-verision, det kommer att se betydligt trevligare ut på hemsidan...

Värmepumpar av. Joakim Isaksson, Tomas Svensson. Beta-verision, det kommer att se betydligt trevligare ut på hemsidan... Värmepumpar av Joakim Isaksson, Tomas Svensson Beta-verision, det kommer att se betydligt trevligare ut på hemsidan... I denna avhandling om värmepumpar har vi tänkt att besvara följande frågor: Hur fungerar

Läs mer

DAIKIN BERGVÄRME. Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus. Topptestade värmepumpar för alla svenska hem

DAIKIN BERGVÄRME. Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus. Topptestade värmepumpar för alla svenska hem DAIKIN BERGVÄRME Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus Topptestade värmepumpar för alla svenska hem Daikin Bergvärmepump RÄTT VÄRMEPUMP FÖR ALLA FÖRHÅLLANDEN Daikin Bergvärme gör det riktigt

Läs mer

INSTALLATIONER SOM SPARAR PENGAR

INSTALLATIONER SOM SPARAR PENGAR INSTALLATIONER SOM SPARAR PENGAR REFERENSANLÄGGNINGAR VÄRMEPUMPAR Besparing: 29 000 kwh/år Besparing: 55 570 kwh/år Besparing: 44 500 kwh/år STIEBEL ELTRON AB FRIGGAGATAN 5 641 37 KATRINEHOLM TEL: +46

Läs mer

LAF 50 / 100 / 150. Kondensavfuktare för proffsbruk LAF. Utförande. Elvärme, tilläggsbeteckning -E,-ES och -E2S. Anslutning.

LAF 50 / 100 / 150. Kondensavfuktare för proffsbruk LAF. Utförande. Elvärme, tilläggsbeteckning -E,-ES och -E2S. Anslutning. Avfuktare 50 / 100 / 150 Kondensavfuktare för proffsbruk VEAB kondensavfuktare är konstruerade för professionellt bruk i applikationer där man ställer höga krav på kapacitet. är därför lämplig i byggen

Läs mer

Värmeåtervinning Serie PTG, SWT. www.kaeser.com

Värmeåtervinning Serie PTG, SWT. www.kaeser.com Värmeåtervinning Serie PTG, www.kaeser.com Utnyttja värmen skona miljön och spara pengar Varför behövs värmeåtervinning? Uppvärmning med varmluft Egentligen skulle frågan formuleras: Varför behövs inte

Läs mer

Elda inte för kråkorna!

Elda inte för kråkorna! Elda inte för kråkorna! Climate Solutions Sweden lanserar nu ett nytt koncept med värmepumpar för total återvinning av ventilationsvärmen i fastigheter. Värmeenergin i frånluften används och täcker behovet

Läs mer

Elomax 250 & 450. Det här är din nya chef i pannrummet.

Elomax 250 & 450. Det här är din nya chef i pannrummet. Elomax 250 & 450 Smartaste villavärmen! Det här är din nya chef i pannrummet. Elomax 250 & 450 Elomax. Hjärnan i ditt uppvärmningssystem. ELOMAX är designad för att möta framtiden. Den ersätter helt en

Läs mer

innehållsförteckning:

innehållsförteckning: innehållsförteckning: sida2: kort historik. sida3 ups,3 & 4 : hur man utvinner energi från energikällan, värmepump. sida 8: vilka energiomvandlingar sker. sida 9:för och nackdelar. sida 10: Användning

Läs mer

Fakta om värmepumpar och anläggningar

Fakta om värmepumpar och anläggningar Fakta om värmepumpar och anläggningar Svenska Värmepumpföreningen Svenska Värmepumpföreningen, SVEP, är en organisation för seriösa tillverkare och importörer av värmepumpar. Medlemsföretagen i SVEP lever

Läs mer

Kyl AMA PAK.5232. ...där den behövs!

Kyl AMA PAK.5232. ...där den behövs! Kyl AMA PAK.5232 PROCOOL GENERATION PunktKyla...där den behövs! PROCOOL med Många Möjligheter VAD ÄR PROCOOL? Ett portabelt luftkonditioneringssystem med ett specialkontruerat luftutblåsningsrör för att

Läs mer

URURU SARARA. Total. komfortlösning DAIKIN SÄTTER NY STANDARD FÖR KLIMATET

URURU SARARA. Total. komfortlösning DAIKIN SÄTTER NY STANDARD FÖR KLIMATET URURU SARARA Total komfortlösning DAIKIN SÄTTER NY STANDARD FÖR KLIMATET Rätt klimat för dig Vill du slippa tänka på klimatet på din arbetsplats? Bara känna att du alltid har ett skönt klimat på kontoret,

Läs mer

Luft-till-vatten splitsystem

Luft-till-vatten splitsystem Luft-till-vatten splitsystem systemarkitektur Luft-tiLL-vatten splitsystem Carrier presenterar Xp energy den innovativa värmelösningen för bostadsapplikationer luft-till-vatten splitsystem. vi konstruerade

Läs mer

Bygg och bo energismart i Linköping

Bygg och bo energismart i Linköping Bygg och bo energismart i Linköping Snart kommer du att flytta in i ett nybyggt hus i Linköping. Gratulerar! Att få planera och bygga sitt drömhus hör till höjdpunkterna i livet. Det är samtidigt ett stort

Läs mer

BESPARINGAR SOM VÄRMER

BESPARINGAR SOM VÄRMER BESPARINGAR SOM VÄRMER JVP SHW by nilan Sänk uppvärmningskostnaderna med en markvärmepump Uppvärmning och varmvatten BESPARINGAR SOM VÄRMER fylld med fördelar De energieffektiva JVP SHW-markvärmepumparna

Läs mer

IVT Nordic Inverter 12 KHR-N

IVT Nordic Inverter 12 KHR-N IVT Nordic Inverter KHR-N Vår mest kraftfulla luft/luft-värmepump. Nyhet! Lägre ljudnivå, bättre besparing och marknadens bästa trygghet. IVT Nordic Inverter KHR-N är en helt nyutvecklad luft/luft värmepump.

Läs mer

IVT 633. Frånluftsvärmepump med inbyggd fjärrvärmeväxlare

IVT 633. Frånluftsvärmepump med inbyggd fjärrvärmeväxlare IVT 633 Frånluftsvärmepump med inbyggd fjärrvärmeväxlare Komplett värmepump för värme, varmvatten, ventilation och IVT 633 är den nya generationens värmepump. Den är utvecklad för att motsvara moderna

Läs mer

AQUASNAP JUNIOR ETT STARKT HJÄRTA I EN LITEN KROPP 30RA/30RH LUFTKYLD VÄTSKEKYLARE KYLMASKIN VÄRMEPUMP

AQUASNAP JUNIOR ETT STARKT HJÄRTA I EN LITEN KROPP 30RA/30RH LUFTKYLD VÄTSKEKYLARE KYLMASKIN VÄRMEPUMP AQUASNAP JUNIOR LUFTKYLD VÄTSKEKYLARE KYLMASKIN VÄRMEPUMP 30RA/30RH ETT STARKT HJÄRTA I EN LITEN KROPP ALLA VIKTIGA KOMPONENTER FINNS REDAN INBYGGDA... Med Aquasnap Junior är vår redan så populära Aquasnap-produktfamilj

Läs mer

Varför Vaillant? För att vi erbjuder vägghängd komfort med maximal effektivitet för de stora behoven. Vägghängd gaspanna

Varför Vaillant? För att vi erbjuder vägghängd komfort med maximal effektivitet för de stora behoven. Vägghängd gaspanna Vägghängd gaspanna Varför Vaillant? För att vi erbjuder vägghängd komfort med maximal effektivitet för de stora behoven ecotec plus VC 806/5-5 / VC 1006/5-5 / VC 1206/5-5 ecotec plus för de fullvuxna skräddarsydda

Läs mer

Systemlösnings presentation del 1. JP Walther AB 2013

Systemlösnings presentation del 1. JP Walther AB 2013 Systemlösnings presentation del 1. JP Walther AB 2013 Vattenburen energi för egnahem/vannburen varme för bolig och hyttan Värmesystem med vattenmantling Ger möjlighet till *Förbrukarvatten/tappvarmvatten

Läs mer

Berg-/jordvärmepumpar 6-17 kw. Varför Vaillant? För att vi använder energin i berget-/jorden för att värma ditt hem

Berg-/jordvärmepumpar 6-17 kw. Varför Vaillant? För att vi använder energin i berget-/jorden för att värma ditt hem Berg-/jordvärmepumpar 6-17 kw Varför Vaillant? För att vi använder energin i berget-/jorden för att värma ditt hem geotherm plus geotherm Varför geotherm? För att berget-/jorden levererar energin Idéer

Läs mer

Carrier 30NQC-Heat 60 Carrier 30NQE-Heat 60. Jord/Bergvärmepumpar med ny högtemperaturteknik CARRIER VÄRLDSLEDANDE INOM KYLA, VÄRME OCH VENTILATION

Carrier 30NQC-Heat 60 Carrier 30NQE-Heat 60. Jord/Bergvärmepumpar med ny högtemperaturteknik CARRIER VÄRLDSLEDANDE INOM KYLA, VÄRME OCH VENTILATION Carrier 30NQC-Heat 60 Carrier 30NQE-Heat 60 Jord/Bergvärmepumpar med ny högtemperaturteknik CARRIER VÄRLDSLEDANDE INOM KYLA, VÄRME OCH VENTILATION Värmepumpar är det självklara valet för allt fler som

Läs mer

eq Luftbehandlingsaggregat Nya Semco Roterande Värmeväxlare med marknadens bästa kylåtervinning

eq Luftbehandlingsaggregat Nya Semco Roterande Värmeväxlare med marknadens bästa kylåtervinning eq Luftbehandlingsaggregat Nya Semco Roterande Värmeväxlare med marknadens bästa kylåtervinning Två av de viktigaste faktorerna som påverkar inomhusluft är lufttemperaturen och luftfuktigheten, men att

Läs mer

ECODAN LUFT/VATTEN INVERTER. Ny revolutionerande teknik och ett komplett system för värme/varmvatten

ECODAN LUFT/VATTEN INVERTER. Ny revolutionerande teknik och ett komplett system för värme/varmvatten ECODAN LUFT/VATTEN INVERTER Ny revolutionerande teknik och ett komplett system för värme/varmvatten Ny effektiv och miljövänlig teknik sänker dina kostnader Ecodan ett komplett system I uteluften finns

Läs mer

Transkritisk CO2 kylning med värmeåtervinning

Transkritisk CO2 kylning med värmeåtervinning Transkritisk CO2 kylning med värmeåtervinning Författare: Kenneth Bank Madsen, Danfoss A/S & Peter Bjerg, Danfoss A/S Transkritiska CO 2 system har erövrat stora marknadsandelar de senaste åren, och baserat

Läs mer

Luft/vatten. Hydrobox. www.ecodan.se

Luft/vatten. Hydrobox. www.ecodan.se Luft/vatten Hydrobox www.ecodan.se Hydrobox - det tysta, effektiva och miljövänliga värmesystemet för villor Ecodan Hydrobox är Mitsubishi Electrics tysta, effektiva och miljövänliga värmesystem som ger

Läs mer

Luft/vattenvärmepumpar. Trygg och energisnål uppvärmning för villor.

Luft/vattenvärmepumpar. Trygg och energisnål uppvärmning för villor. Luft/vattenvärmepumpar Trygg och energisnål uppvärmning för villor. En smidig installation som sparar pengar från första dagen. I den här broschyren har vi samlat all information du behöver om våra luft/vattenvärmepumpar.

Läs mer

VILLAVÄRME Ecodan Next Generation Luft-vatten värmepump. www.mitsubishivillavarme.se

VILLAVÄRME Ecodan Next Generation Luft-vatten värmepump. www.mitsubishivillavarme.se VILLAVÄRME Ecodan Next Generation Luft-vatten värmepump www.mitsubishivillavarme.se Spara pengar med nya Ecodan Next Generation det tysta, effektiva och miljövänliga värmesystemet som ger dig ett behagligare

Läs mer

PROBLEMET. att välja rätt system och förnuftig driftform.

PROBLEMET. att välja rätt system och förnuftig driftform. L U F T B E H A N D L I N G I S I M H A L L A R PROBLEMET att välja rätt system och förnuftig driftform. En möjlighet är att ventilera ut fukten. Detta kan kombineras med värmeåtervinning och/eller återluftsdrift.

Läs mer

Luft/vattenvärmepumpar. Trygg och energisnål uppvärmning för villor.

Luft/vattenvärmepumpar. Trygg och energisnål uppvärmning för villor. Luft/vattenvärmepumpar Trygg och energisnål uppvärmning för villor. En smidig installation som sparar pengar från första dagen. I den här broschyren har vi samlat all information du behöver om våra luft/vattenvärmepumpar.

Läs mer

LAF 50 / 100 / 150. Kondensavfuktare för proffsbruk. Utförande. Elvärme, tilläggsbeteckning -E,-ES och -E2S. Anslutning.

LAF 50 / 100 / 150. Kondensavfuktare för proffsbruk. Utförande. Elvärme, tilläggsbeteckning -E,-ES och -E2S. Anslutning. Avfuktare 50 / 100 / 150 Kondensavfuktare för proffsbruk VEAB kondensavfuktare är konstruerade för professionellt bruk i applikationer där man ställer höga krav på kapacitet. är därför lämplig i byggen

Läs mer

Gaspanna ecocompact. Stående enhet med kondenserande gaspanna. ecocompact VSC 126/2 C VSC 196/2 C VSC 246/2 C

Gaspanna ecocompact. Stående enhet med kondenserande gaspanna. ecocompact VSC 126/2 C VSC 196/2 C VSC 246/2 C Gaspanna ecocompact Stående enhet med kondenserande gaspanna ecocompact VSC 126/2 C VSC 196/2 C VSC 246/2 C Nya tider... varma idéer till framtidssäkrad Idéer för intelligent bostadskomfort Vaillant har

Läs mer

Halvera Mera med Climate Solutions Energieffektiv Värme och Kyla

Halvera Mera med Climate Solutions Energieffektiv Värme och Kyla Climate Solutions Sweden AB Dåntorpsvägen 33 HL SE-136 50 HANINGE www.climatesolutions.se Phone: +46 8 586 10460 Mob: +46 8 76 525 0470 Mitt namn: Bertil Forsman Korta fakta Climate Solutions: Företaget

Läs mer

37 NYA LÖSNINGAR PÅ DINA KUNDERS PROBLEM.

37 NYA LÖSNINGAR PÅ DINA KUNDERS PROBLEM. 37 NYA PRODUKTER. 37 NYA LÖSNINGAR PÅ DINA KUNDERS PROBLEM. Det är en ny vinter nu. Det enda vi med säkerhet vet är att det är då människor funderar på hur de värmer upp sina hus. Och det är då värmepumpar

Läs mer

Framtidens. ergvärmepump DAIKIN ALTHERMA VÄRMEPUMP FÖR BERGVÄRME

Framtidens. ergvärmepump DAIKIN ALTHERMA VÄRMEPUMP FÖR BERGVÄRME Framtidens ergvärmepump DAIKIN ALTHERMA VÄRMEPUMP FÖR BERGVÄRME Daikin Altherma värmepump för bergvärme fördelar Geotermisk energi är en fri energikälla som kan användas för uppvärmning och varmvatten.

Läs mer

5 ÅRS GARANTI Midea M idea nordic nordic v är v M är epu M Mpska M t pska alog t alog 2012

5 ÅRS GARANTI Midea M idea nordic nordic v är v M är epu M Mpska M t pska alog t alog 2012 5 ÅRS GARANTI Midea nordic värmepumpskatalog 2012 nordic värmepumpskatalog 2012 Midea Design Series 5.05 20 db 5 ÅRS GARANTI Premier Nordic Premier Nordic Heatpump Heatpump Premier Nordic Premier Nordic

Läs mer

Flexibla värmesystem utan gränser.

Flexibla värmesystem utan gränser. Flexibla värmesystem utan gränser. Bara hos CTC. Valfrihet med Energyflex. På CTC har vi alltid hyllat principen om flexibla system. Det är därför du alltid får Energyflex på köpet när du investerar i

Läs mer

20 år. En trygg investering för din bostad - år efter år. Danfoss värmepumpar. varme.danfoss.se. av energibesparing MAKING MODERN LIVING POSSIBLE

20 år. En trygg investering för din bostad - år efter år. Danfoss värmepumpar. varme.danfoss.se. av energibesparing MAKING MODERN LIVING POSSIBLE MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Danfoss värmepumpar En trygg investering för din bostad - år efter år 20 år av energibesparing Med en beräknad livslängd på mer än 20 år kommer investeringen i en Danfoss

Läs mer

SOLVÄRME Spara energi och miljö med solvärme

SOLVÄRME Spara energi och miljö med solvärme SOLVÄRME Spara energi och miljö med solvärme Solen är en oändlig källa till förnybar energi. En resurs som ger smartare energianvändning för alla fastigheter som behöver värme och varmvatten under sommarhalvåret.

Läs mer

Fastighetsvärme. med pellets som energikälla

Fastighetsvärme. med pellets som energikälla Fastighetsvärme med pellets som energikälla Fullutrustad värmemodul 00 kw med 40 m pelletssilo Fullutrustad Modulvärme från Baxi Modulvärme kan via den inbyggda värmeväxlaren enkelt kopplas mot befintligt

Läs mer

Oljefria kolvkompressorer Serie DENTAL

Oljefria kolvkompressorer Serie DENTAL www.kaeser.com Oljefria kolvkompressorer Serie DENTA kapacitet 65 till 950 l/min Tryck 10 bar Skäl till att välja KAESER dentalkompressorer Som användare förväntar du dig framför allt säker tryckluftsförsörjning

Läs mer

LUFTKONDITIONERING Prislista 2003

LUFTKONDITIONERING Prislista 2003 LUFTKONDITIONERING Prislista 2003 Enkelsplit DUO-utförande Inverter Kassettmodeller Vägg- / Takmontage Portabla aggregat Tel. 08-445 77 90, Fax 08-445 77 99 - e-post: info@tpiab.com www.tpiab.com Vi har

Läs mer

Biobränsle. Effekt. Elektricitet. Energi. Energianvändning

Biobränsle. Effekt. Elektricitet. Energi. Energianvändning Biobränsle X är bränslen som har organiskt ursprung, biomassa, och kommer från de växter som lever på vår jord just nu. Exempel på X är ved, rapsolja, biogas och vissa typer av avfall. Effekt Beskriver

Läs mer

Lämpöässä Vm allt du behöver. Vm 6.0 Vm 9.0 Vm 11.0 Vm 14.0 Vm 17.0

Lämpöässä Vm allt du behöver. Vm 6.0 Vm 9.0 Vm 11.0 Vm 14.0 Vm 17.0 Lämpöässä Vm allt du behöver Vm 6.0 Vm 9.0 Vm 11.0 Vm 14.0 Vm 17.0 Finlands starkaste 1983-2013 Lämpöässäs Vm-jordvärmepump värmer, kyler och producerar varmvatten för ditt hem enkelt, förmånligt och miljövänligt

Läs mer

Biobränsle. Biogas. Biomassa. Effekt. Elektricitet

Biobränsle. Biogas. Biomassa. Effekt. Elektricitet Biobränsle Bränslen som har organiskt ursprung och kommer från de växter som finns på vår jord just nu. Exempelvis ved, rapsolja, biogas, men även från organiskt avfall. Biogas Gas, huvudsakligen metan,

Läs mer

Pressmapp. Fröling Heizkessel- und Behälterbau GmbH Industriestraße 12 A-4710 Grieskirchen. Internet: www.froeling.com e-mail: info@froeling.

Pressmapp. Fröling Heizkessel- und Behälterbau GmbH Industriestraße 12 A-4710 Grieskirchen. Internet: www.froeling.com e-mail: info@froeling. Pressmapp Fröling Heizkessel- und Behälterbau GmbH Industriestraße 12 A-4710 Grieskirchen Internet: www.froeling.com e-mail: info@froeling.com Peter Norrbin Tel. +46 (70) 203 85 50 peter.norrbin@telia.com

Läs mer

AKVA-standardtank. AKVASAN-tank för installation i efterhand

AKVA-standardtank. AKVASAN-tank för installation i efterhand Värme ur vatten Värme enligt mått En Akvaterm-ackumulatortank kan kombineras med de flesta värmekällor oberoende av värmesystem. Akvaterms standardmodeller omfattar varmvattentankar för villor, allt från

Läs mer

THERMOTECH Golvvärme. Vi gör det enkelt för dig

THERMOTECH Golvvärme. Vi gör det enkelt för dig THERMOTECH Golvvärme Vi gör det enkelt för dig VÄLKOMMEN TILL THERMOTECHS VÄRLD Thermotech startade när intresset för golvvärme började upptäckas av de stora VVS-tillverkarna. Idén var att utveckla färdiga

Läs mer

LUFT/VATTENVÄRMEPUMPAR DUAL. alira LWD. Ett bättre sätt att utnyttja luftens energi!

LUFT/VATTENVÄRMEPUMPAR DUAL. alira LWD. Ett bättre sätt att utnyttja luftens energi! LUFT/VATTENVÄRMEPUMPAR DUAL alira www.ait.se Ett bättre sätt att utnyttja luftens energi! Mångsidig alira -serien 5 9 kw Uppvärmning, kylning och varmvattenberedning efter behov. Dubbla luft/vattenvärmepumpar

Läs mer

Varför värma ditt hus med annat än solen?

Varför värma ditt hus med annat än solen? Varför värma ditt hus med annat än solen? HYSS Hybrid Solar System Ett nytt värmesystem med solen som drivkraft året om! 10 ÅRS GARANTI LÄGSTA MÖJLIGA ENERGIKOSTNAD KLOK INVESTERING ÖKAD KOMFORT SMART

Läs mer

värmepumpar och anläggningar Värmepumpen, en miljövänlig, ekonomisk och energi besparande uppvärmningsteknik

värmepumpar och anläggningar Värmepumpen, en miljövänlig, ekonomisk och energi besparande uppvärmningsteknik 140925 en, en miljövänlig, ekonomisk och energi besparande uppvärmningsteknik Vår största energikälla är solen. Den värmer bl.a. upp luften, jorden, berggrunden och vattnet. Bara en minimal mängd av den

Läs mer

SKÖTSELANVISNING. Thermia värmepump 086U4254

SKÖTSELANVISNING. Thermia värmepump 086U4254 SKÖTSELANVISNING Thermia värmepump Robust 086U4254 Innehållsförteckning 1 Viktig information... 4 1.1 Säkerhetsföreskrifter...4 1.2 Skydd............................................................ 4

Läs mer

VÄRMEGARDIN. Det är dags att förnya synen vi har på våra fönster idag. Här finns en hel värld av energi att ta vara på!

VÄRMEGARDIN. Det är dags att förnya synen vi har på våra fönster idag. Här finns en hel värld av energi att ta vara på! VÄRMEGARDIN Det är dags att förnya synen vi har på våra fönster idag. Här finns en hel värld av energi att ta vara på! Genom att lyssna på vad konsumenten kan tänka sig att göra för att spara energi har

Läs mer

svensktillverkad kvalitet

svensktillverkad kvalitet svensktillverkad kvalitet 2 Idéen som blev ett företag En dålig värmepump och en innovativ entreprenör. Det blev startskottet för ComfortZone som bildades 2001 och vars värmepumpar idag förser många hus

Läs mer

VITOCAL. Värmepumpar

VITOCAL. Värmepumpar VITOCAL Värmepumpar 2 Värmepumparna från Viessmann är märkta med kvalitetsmärket för värmepumpar en garanti för hög kvalitetsnivå En gratis värmekälla direkt runt husknuten Energi blir hela tiden dyrare.

Läs mer

Thermia Robust. En högeffektiv fastighetsvärmepump

Thermia Robust. En högeffektiv fastighetsvärmepump Thermia Robust En högeffektiv fastighetsvärmepump Thermia Robust för plånboken och miljön Fastighetsvärmepumpen Thermia Robust är en smart investering både på kort och lång sikt. Den betalar sig snabbt

Läs mer

Vi ger dig nästa generations värme!

Vi ger dig nästa generations värme! Vi ger dig nästa generations värme! erfarenhet, kompetens och nätverk skapar mervärde! www.ivt.se VÄRMEPUMPCENTER ROTEK MALMÖ AB 040-42 41 30 046-211 41 30 www.rotek.se Samtal med Jan och Gunnar Tjernberg

Läs mer

Bra att veta innan du skaffar värmepump! Ingen kan mer om värme än vi

Bra att veta innan du skaffar värmepump! Ingen kan mer om värme än vi Bra att veta innan du skaffar värmepump! Ingen kan mer om värme än vi Ingen kan mer om värme än vi Att byta värmesystem är ett stort ingrepp i ditt hus, och ofta en stor investering. Det finns många uppvärmningsmetoder

Läs mer

DHP-L 4 DHP-L 6 DHP-L 8 DHP-L 10 DHP-L 12 DHP-L

DHP-L 4 DHP-L 6 DHP-L 8 DHP-L 10 DHP-L 12 DHP-L Värmepumpar Danfoss värmepumpar - markvärme DHP-L Danfoss DHP-L Värmepump i lägre modell utan VVB som använder mark, berg, sjö eller grundvatten som värmekälla. Värmepumpen kan kombineras med DWH varmvattenberedare

Läs mer

www.mitsubishi-aircon.se LUFT/VATTEN INVERTER 70 C FASTIGHET Hetvattenpump CAHV P500

www.mitsubishi-aircon.se LUFT/VATTEN INVERTER 70 C FASTIGHET Hetvattenpump CAHV P500 www.mitsubishi-aircon.se LUFT/VATTEN INVERTER 70 C FASTIGHET Hetvattenpump CAHV P500 Höj temperaturen med 70 C Inverter LUFT/VATTEN INVERTER 70 C Mitsubishi Electrics nya, energieffektiva högtempererande

Läs mer

Solenergi. 2015 Lösningar för solvärme och solel med paneler som lämpar sig för alla typer av tak. Ditt tak kan betala en del av din elräkning!

Solenergi. 2015 Lösningar för solvärme och solel med paneler som lämpar sig för alla typer av tak. Ditt tak kan betala en del av din elräkning! Solenergi 2015 Lösningar för solvärme och solel med paneler som lämpar sig för alla typer av tak. Ditt tak kan betala en del av din elräkning! Plannja Solenergilösningar Solenergi är en oändlig, fri och

Läs mer

PRODUKTBLAD VÄRMEPUMP LUFT/VATTEN

PRODUKTBLAD VÄRMEPUMP LUFT/VATTEN Kostnadseffektiva produkter för maximal besparing! Anslut energisparprodukter för vattenburen värme maximalt för pengarna! Om din bostad har vattenburen värme kan du reducera dina uppvärmningskostnader

Läs mer

Värmepump för husets hela värme-, varmvatten- och ventilationsbehov CE50 / CE65 / CE50-65 ECO. En serie högeffektiva frånluftsvärmepumpar

Värmepump för husets hela värme-, varmvatten- och ventilationsbehov CE50 / CE65 / CE50-65 ECO. En serie högeffektiva frånluftsvärmepumpar Värmepump för husets hela värme-, varmvatten- och ventilationsbehov NYHET! ECO- SERIEN Vi introducerar ECO-serien En ny högeffektiv frånluftsvärmepump CE50 / CE65 / CE50-65 ECO En serie högeffektiva frånluftsvärmepumpar

Läs mer

Spara miljön och många sköna tusenlappar

Spara miljön och många sköna tusenlappar Spara miljön och många sköna tusenlappar Indol är en supereffektiv värmepumpsberedare som sparar upp till 75% av kostnaderna för varmvatten i jämförelse med en vanlig elvarmvattenberedare. Hemligheten

Läs mer

DET LÖNAR SIG ALLTID

DET LÖNAR SIG ALLTID DET LÖNAR EKONOMI VÄRME ENKELHET MILJÖ TRYGGHET SIG ALLTID Luften är fri Luft-luftvärmepump Innova. Marknadsförs av Ahlsell Sverige AB. Säljs via återförsäljare inom vitvaruhandeln, byggvaruhus och kylinstallatörer.

Läs mer

NYHET! Vi är unika. Våra värmepumpar med. alpha-innotec sverige. värmepumpar

NYHET! Vi är unika. Våra värmepumpar med. alpha-innotec sverige. värmepumpar NYHET! alpha-innotec sverige. Vi är unika. Våra värmepumpar med. värmepumpar En produkt många fördelar Så enkelt. Så bekvämt. En för allt Uppvärmning och varmvattenberedning i en och samma enhet. Värmecentralen

Läs mer

20år Med en beräknad livslängd på mer än 20 år kommer investeringen i en Danfoss värmepump ge god komfort och bra prestanda - år efter år.

20år Med en beräknad livslängd på mer än 20 år kommer investeringen i en Danfoss värmepump ge god komfort och bra prestanda - år efter år. Danfoss värmepumpar En trygg investering för din bostad - år efter år 20år Med en beräknad livslängd på mer än 20 år kommer investeringen i en Danfoss värmepump ge god komfort och bra prestanda - år efter

Läs mer

Vad är viktigt vid val av nytt luftbehandlingsaggregat?

Vad är viktigt vid val av nytt luftbehandlingsaggregat? Vad är viktigt vid val av nytt luftbehandlingsaggregat? Det är många faktorer som påverkar ditt val av nytt system för ventilation. Vi vill ge dig några tips som förenklar processen. VAD ÄR VIKTIGT VID

Läs mer

lindab vi förenklar byggandet Solus från Lindab Det självklara valet helt enkelt

lindab vi förenklar byggandet Solus från Lindab Det självklara valet helt enkelt lindab vi förenklar byggandet Solus från Lindab Det självklara valet helt enkelt Det självklara valet helt enkelt Tänk dig ett temperaturutjämnande kylbaffelsystem där värme och kylaggregat aldrig mer

Läs mer

Roth Fördelarshunt Pro

Roth Fördelarshunt Pro Roth Fördelarshunt Pro Med termisk reglerventil för konstant framledningstemperatur och helautomatiskt varvtalsstyrd cirkulationspump. Fördelarshunten används tillsammans med Roth Golvvärmefördelare och

Läs mer

Effektiva och energisnåla!

Effektiva och energisnåla! Honeywell luftkylare: Effektiva och energisnåla! Honeywell luftkylare är det perfekta alternativet för dig som behöver kyla ner luften men som inte har lust eller möjlighet att göra hål i väggen för att

Läs mer

Andas frisk luft hemma

Andas frisk luft hemma Fläktar Luftbehandlingsaggregat Luftdistributionsprodukter Brandsäkerhet Luftkonditionering Luftridåer och värmeprodukter Tunnelfläktar Andas frisk luft hemma Bostadsventilation Vi äter och dricker ca

Läs mer

värmekapacitet ner till -20 ºC anslutning värmepanna anslutning solpanel OUTDOOR TEMPERATURE RETROFIT

värmekapacitet ner till -20 ºC anslutning värmepanna anslutning solpanel OUTDOOR TEMPERATURE RETROFIT AQUAREA T-CAP 100 % kapacitet vid -15 C AQUAREA T-CAP - ett AQUAREA MXF // MONO-BLOCK // T-CAP // ENDAST UPPVÄRMNING // ENFAS // TREFAS ENFAS TREFAS UTOMHUSENHET WH-MXF09D3E5 WH-MXF12D6E5 WH-MXF09D3E8

Läs mer

Högeffektiv värmeåtervinning med CO2

Högeffektiv värmeåtervinning med CO2 Högeffektiv värmeåtervinning med CO2 Marknadsandelen för kylsystem med transkritiskt CO 2 har ökat på senare år. Sedan 2007 har marknaden i Danmark rört sig bort från konventionella kylsystem med HFC eller

Läs mer

Sol och frånluft värmer Promenaden

Sol och frånluft värmer Promenaden Sol och frånluft värmer Promenaden Sedan våren 2010 får brf Promenaden i Falun värme och tappvarm vatten från solfångare och värmepumpar. Investeringen mer än halverar behovet av fjärrvärme. Föreningen

Läs mer

Energi. Ekonomi. Mitsubishi Electric G-inverter. En luftvärmepump för nordiskt klimat som ger hög värmeeffekt och optimal inomhusmiljö.

Energi. Ekonomi. Mitsubishi Electric G-inverter. En luftvärmepump för nordiskt klimat som ger hög värmeeffekt och optimal inomhusmiljö. Changes for the Better Energi & Ekonomi Mitsubishi Electric G-inverter. En luftvärmepump för nordiskt klimat som ger hög värmeeffekt och optimal inomhusmiljö. Introduktion av Mitsubishi Electric G-inverter

Läs mer