PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED TEKNISKA NÄMNDEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED TEKNISKA NÄMNDEN"

Transkript

1 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 1(30) Tekniska nämnden PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED TEKNISKA NÄMNDEN Plats ch tid: Årydssalen kl 13:15-19:00. Ajurnering kl. 15:30-15:50 Deltagande: Närvarande ledamt ch ersättare markerade med x, ersättare tjänstgörande sm rdinarie xx x x x x x x Ledamöter Leif Håkanssn, rdförande (S) Mats Dahlbm, l v rdförande (C) Britt Kilsäter, 2 v rdf (M) Anita Martinssn (S) Per Atmander (MP) Stig Jhanssn (S) Stig Nygren (M) Ersättare xxjan-erik Abrahamssn (S) Katrin Jhanssn (S) x Catarina Fld, (M) Patrik Lundberg (FP) Sten Hedlund (MP) x Ry J h anssn x Lars Hasselgren (M) Tjänstemän x EminaKvacic, tffårvaltningschef, ,183 x Susanne Andersen, eknm, x Camilla Bengtssn, eknm, x Jens Clemedtssn,!T-chef, , x Peter Hammarström, utredningsingenjör, x Per Ingströmer, trafikingenjör, 196 x Jnas Jhanssn, gatuingenjör, x Pelle Karlssn, städ- ch tf driftchef, , 183 x Lars Perssn, fastighetsingenjör, x Ida Schyberg, prcessingenjör, x Lars Strandberg, skrstensfejarmästare, , 183 x Lisa Sunessn, eknm, , 183 x Stan Weyns, miljöingenjör, , x Marie Luise Svenssn Wickström, gatu- ch parkchef, , x Jens Vikingssn, måltidschef, , 183, x Gertrud Perssn, sekreterare x x Övriga Ola Odebäck, knsult Anette Ericsn, verksamhetscntrller Tid för justering Vid sammanträdet behandlade ärenden: l

2 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 2(30) Tekniska nämnden Justeringsledamöter, /l«tb ~ ;L Mats Dahlbm Britt Kilsäter Justering av prtkllet har tillkännagivits på kmmunens anslagstavla i Rådhuset ua rtrud Perss~

3 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 3(30) Tekniska nämnden Innehållsf6rteckning Ändring i föredragningslistan Kmpass Karlshamn, infrmatin Eknmisk rapprt - januari-nvember Ny attestrdning 2015 Tekniska nämndens verksamhetsplan ch budget 2015 Budgetundersktt Dataenheten Delårsredvisning augusti 2014 VA-enheten Omfördelning V A 2015 Omfördelning av investeringsmedel inm V A mbyggnad av pumpstatin Strömma Infrmatin från V A-enheten Oznrening Stern ARV, infrmatin Infrmatin m anmälningar Planerat fastighetsunderhåll 2014, slutredvisning Planerat fastighetsunderhåll 2015 strategisk fastighetsplan Förfrågan från msrgsförvaltningen tvårätters inm särskilt bende i Karlshamns kmmun Föreläggande/förbud med vite livsmedelsverksam het Östratycke servicehus Gång- ch cykelväg till Sternö Presidiet infrmerar skrivelser Delegatin Beslutsuppföljning Avslutning

4 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 4(30) Tekniska nämnden TN Ändring i föredragningslistan Tekniska nämndens beslut att gdkänna föredragningslistan Sammanfattning Ärendet Förvaltningschefen infrmerar lyfts ur Två ärenden: Tekniska nämndens mål utifrån KF:s mål ch indikatrer samt Internbudget 2015 slås samman till en paragraf med ärendebeteckning Tekniska nämndens verksamhetsplan ch budget Ärendet Budgetundersktt Dataenheten läggs till

5 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 5(30) Tekniska nämnden TN Kmpass Karlshamn, infrmatin Tekniska nämndens beslut att gdkänna infrmatinen Sammanfattning Kmmunfullmäktige beslutade att införa ett prgram för styrning, uppföljning ch kvalite, Kmpass Karlshamn. Under hösten har förvaltningens enheter arbetat med att ta fram förslag till mål ch indikatrer sm ska passa in i de lika mrådena, nämndmål Enhetsledarna arbetar nu med att ta fram åtagande för sina verksamheter ch dessa kmmer att redvisas under januari Till dagens sammanträde har knsult Ola Odebäck ch verksamhetscntrller Anette Ericsn bjudits in för att infannera m Kmpass Karlshamn. Prtkllet ska skickas till Tf förvaltningschef Emina Kvacic Gatu- ch parkchef Marie Luise Svenssn Wickström VA-chefPatrik Helisberg IT-chef Jens Clemedtssn Städchef Pelle Karlssn F as tighetschef Ulf Ohlssn Kstchef Jens Vikingssn skrstensfejarmästare Lars Strandberg Trafikingenjör Per Ingströmer Eknm Susanne Andersen Eknm Camilla Bengtssn Eknm Lisa Sunessn

6 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 6(30) Tekniska nämnden TN Eknmisk rapprt- januari-nvember Tekniska nämndens beslut att gdkänna infrmatinen Sammanfattning Den eknmiska rapprten för periden januari-nvember är inte klar. Rapprten ska lämnas till eknmikntret Pr gnsen visar att det eknmiska läget är förändrat sedan den senaste redvisningen. Prgnstiserad helårsavvikelse för drift- ch investeringsbudget är O. Prtkllet ska skickas till Eknmikntret T f förvaltningschef Emina Kvacic Eknm Susanne Andersen Eknm Lisa Sunessn Eknm Camilla Bengtssn

7 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 7(30) Tekniska nämnden TN Ny attestrdning 2015 Tekniska nämndens beslut att anta ny attestrdning från ch med att attestrdning upprättad upphör att gälla Sammanfattning Ny attestrdning krävs från ch med årsskiftet på grund av ny mandatperid samt persnalförändringar inm tekniska nämndens verksamhetsmråde. Se bilaga 182/2014. Beslutsunderlag Ny attestrdning upprättad Prtkllet ska skickas till Tf förvaltningschef Emina Kvacic Eknm Susanne Andersen Eknm Lisa Sunessn Eknm Camilla Bengtssn Systemansvarig Jörgen Nilssn Envar attestant Eknmikntret Lönekntret

8 TEKNISKA NÄMNDENS ATTESTORDNING FR O M DRIFTBUDGET Besluts- Ansvar Verksamhet Verksamhetstext attest Ersättare 6 För-Valtningsattest Förv.chef Förvaltnledn kansli Förv.chef Eknm Teknisk nämnd övr GP CHSN W +ekaisk AämAEI feftf.vaieia td=4 MQ Teknisk nämnd förtr.valda MD AB Trafik P EIN Förv.chef /246 ParkerinQsövervakning P EIN Förv.chef Trafiksäkerhet P EIN Förv.chef Förråd LN MAWI, Förv.chef ~ ~ l!:!(",;..;,.,,.,,. ~~ ~~~ MA~NI S+P~. dgdgfi GC-väQar MAWI PARLIN, STPE ~ U+ Jd,/1,,.j,,... MAWI S+P~. dgdgfi Huvudgatr MAWI PARLIN, STPE ~ ~ l r.l-..,in..,trw MAWI S+P~. dgdgfi Lkalgatr MAWI PARLIN, STPE ~ ~ Cn..-L ölrl...,,;..;,.,...,,. dgdgfi MA~All, S+P~ Enskilda väqar JOJO H PARLIN, STPE ~ ~ ()ffantlirt hahr<:>ninrt dgdgfi MA~NI, S+P~ OffentliQ belysninq JOJO H PARLIN, STPE ~ ~ l.:;,.n,,.:;rtc:>c:>n&t' dgdgfi MA~NI, S+P~ Järnvägsspår JOJO H PARLIN, STPE ~ 1M l r.!..,t,,..,. rlalninl'l ~~ _nao'c-1'\n.-, 1 MAWI S+P~. dgdgfi Gatuavdelning persnal PARLIN MAWI, STPE ~ ~ VeFkstaEI MAV'41 S+P~. dgdgfi Verkstad PARLIN MAWI, STPE ~ +!&l- 1\A-::.c:>lrin tt'ntrnarlal l MAV!JI S+P~. dgdgh Maskin, trptmedel PARLIN MAWI, STPE Vattenförsörjning gemens PAHELL LIMO, PEHAM AvlppshanterinQ Qemens PAHELL LIMO, PEHAM Dagvattenhantering gemensam PAHELL LIMO, PEHAM VA Gemensamt PAHELL LIMO, PEHAM VA-avdelning, GS- persnal LIM O MAGPE, PEHAM Distributin av vatten LIM O MAGPE, PEHAM Avledning av spillvatten LIM O MAGPE, PEHAM Avledning av spillvatten LIM O MAGPE, PEHAM VA mätare LIM O MAGPE, PEHAM VA distributin, gemensamt LIM O MAGPE, PEHAM Rening av spillvatten PERKA LIMO, PERAN Avlppspumpstatiner PERKA LIMO, PERAN Rening av dagvatten PERKA LIMO, PERAN Prduktin av vatten P ERAN PERKA, LIMO Vattentrn ch tryckstegring P ERAN PERKA, LIMO Sternöl abratriet Förv.chef Eknm

9 Besluts- Ansvar Verksamhet Verksamhetstext attest Ersättare Resursteam PAHELL LIMO, PEHAM 6559 g VA-Balanskntn Eknm ULHL e31gg 713QQ +eleväxel JeGt: E;IBE;, MAWA e31gg 714QQ QatakeAteF JeGt: E;IBE;, MAVJ/-A Kstadministratin JERE DISJ Försklr MARST JERE sklmåltider MARST JERE Pltjänster kstservice MARST JERE Kst msrg MARST JERE Försklr CHRSVEN JERE Sklmåltider CHRSVEN JERE Kst msrg CHRSVEN JERE Försklr DISJ JERE sklmåltider DISJ JERE Kst msrg DISJ JERE Pstvaktmästeri PKN FRWI Kpiering/Lager PKN FR W l Medbrgarkntrets leasingbilar PKN FR W l Kmmunens leasingbilar PKN FR W l Driftservice PKN FR W l e3agg 73~QQ \ 1.-.IA""";.;'"'f.-. ~~ ~~ ~.-.~1..-.~ P-KN ~ Drift arrangemangsgruppen PKN EVAP e3agg 733QQ \/..,lrti'y'i;;<"t..,,.ru nn ') P-KN P E;+ R e dagg 7d4GQ \ 1.-.l,f~ ;.;">t<>rrtrllnn 1 P-KN ~ e dagg ~ ln.-iftc"nr nn P-KN +M T amtskötsel PKN FR W l Drift centrala Karlshamn PKN EVAP edadg 7ddGG l\/..,lrti'y'i;;<"t..,,.nrnn ') P-E-+R PKN, ~RWI Drift yttermråden PETR PKN, FRWI eda4g 7d4GQ l\/..,l.rt""";;... f... ~~... '~"' -1 ~ PKN,PE;+R Drift Fritid FR W l PKN, PETR eda ag 73aGG l=ntr.anr.an<:>~rtr nn.an!at-r Entreprenadgruppen LAIR u edaeg ~ n..;n.. ~..,,,..... ~ "~::l'~... +M Driftgruppen TH u Fastighetsadministratin u Eknm ,81 Externt/internt uth. lkaler, kapkstn u Eknm Skllkaler, tekn service/underhåll ANN HO LP Skllkaler, drift/teknisk service PEKR ANNHO, LP Barnmsrgslkaler, teknisk service/underhåll ANN HO LP Barnmsrgslkaler, drift/teknisk service PEKR ANN HO Scialmsrgslkaler, teknisk service/underhål ANN HO LP Scialmsrgslkaler, drift/teknisk service PEKR ANNHO, LP Förvaltningslkaler, tekn service/underhåll ANN HO LP Förvaltningslkaler, drift/teknisk service PEKR ANNHO, LP Fritidslkaler, teknisk service/underhåll ANN HO LP Fritidslkaler, drift/teknisk service PEKR ANNHO, LP Kulturlkaler, teknisk service/underhåll ANN HO LP Kulturlkaler, drift/teknisk service PEKR ANNHO, LP Turismlkaler, teknisk service/underhåll ANN HO LP

10 Besluts- Ansvar Verksamhet Verksamhetstext attest Ersättare Turismlkaler, drift/teknisk service PEKR ANNHO, LP Väggasklan, teknisk service ANN HO LP VäQQasklan, drift/teknisk service PEKR ANNHO, LP Blandade lkaler, tekn service/underhåll ANN HO LP Blandade lkaler, drift/teknisk service PEKR ANNHO, LP T mställda lkaler ANN HO LP Tmställda lkaler PEKR ANNHO, LP Kntrs- affärslkaler, tekn service/underhåll ANN HO LP Kntrs- affärslkaler, drift/teknisk service PEKR ANNHO, LP Ovriga lkaler, tekn service/underhåll ANN HO LP Ovriga lkaler, drift/teknisk service PEKR ANNHO, LP Räddningsij lkaler, tekn service/underhåll ANN HO LP RäddninQstj lkaler, drift/teknisk service PEKR ANNHO, LP Bstadsfastigheter, tekn service/underhåll ANN HO LP Bstadsfastigheter, drift/teknisk service PEKR ANNHO, LP OffentliQa taletter, tekn service/underhåll ANN HO LP Offentliga taletter, drift/teknisk service PEKR ANNHO, LP Barnmsrgslkaler, underhåll CHOL ANNHO, LP ScialmsrQslkaler, underhåll CHOL ANNHO, LP Fritidslkaler, underhåll CHOL ANNHO, LP Kulturlkaler, underhåll CHOL ANNHO, LP Turismlkaler, underhåll CHOL ANNHO, LP VäQgasklan, underhåll CHOL ANNHO, LP ,81 Externt/internt uth. lkaler, förs, hyrr LP Allmän markreserv LISK VåtmarkAryd LISK Tätrtsnära mråden LISK Trgplatser LISK Klniträdgårdar LISK Kalkning LISK Hamnverksamhet LISK u Skgar MAWI LN städservice PKN EVAP Städservice, grupp 1 PKN EVAP Städservice, grupp 2 PKN EVAP Städservice, grupp 3 PKN EVAP stningstjänst LS Förv.chef Arbetsrder Prjektansvarig

11 TEKNISKA NÄMNDENS ATTESTORDNING FR O M Ansvar 6010 ~ 6020 ~ 6020 ~ Ansvar ARBETSORDER Besluts- Verksamhet Prjekt Prjekttext attest Ersättare Förråd Tubbaryd LN Förv.chef +W JJQQ J499 Gatl:leAI=leteA MbSI,ö.l S+P~. JGJGI=l Gatuenheten PARLIN MAWI, STPE, JOJOH +W 4JQQ 4499 Gatl:leAI=leteA MbSW S+P~. JGJGI=l Gatuenheten PARLIN MAWI, STPE, JOJOH +W ejqq e499 Gatl:leAI=leteA MbSI.A.I S+P~. JGJGI=l Gatuenheten PARLIN MAWI, STPE, JOJOH VA-enheten LIM O MAGPE, PAHELL VA-enheten LIM O MAGPE, PAHELL VA-enheten LIM O MAGPE, PAHELL VA-enheten PERKA LIMO, PAHELL VA-enheten PERKA LIMO, PAHELL VA-enheten PERKA LIMO, PAHELL BALANSKONTON Besluts- Slag Text attest Ersättare 1411 Förråd Tubbaryd LN Förv.chef Avräkning KEAB Eknm ASJOH BEHÖRIGHETSATTESTANTER OCH ERSÄTTARE Ansvar Namn Sfia Olssn Ann-Sfie "Ltta" Jhanssn Gamilla Bengtssn Signatur SOON ASJOH CA BEN RÄTTNING AV FELBOKFÖRDA POSTER (utöver rdinarie beslutsattestant) Förvaltningens eknmer beslutsattestanter inm Tekniska nämndens ansvarsmråde

12 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 8(30) Tekniska nämnden TN Tekniska nämndens verksamhetsplan ch budget 2015 Tekniska nämndens beslut att fastställa verksamhetsplan ch internbudget 2015 Sammanfattning l dkumentet Verksamhetsplan ch budget 2015 finns tekniska nämndens pririterade prjekt sm mynnar ut från de strategiska, övergripande dkument sm tagits fram av nämndens lika verksamheter under Eknmiska förutsättningar, nämndens arbete utifrån kmmunfullmäktiges mål ch indikatrer samt internkntrll finns med. Se bilaga 183/2014. Nettbudgetramen för 2015 exkl VA-enheten men inkl Dataenheten uppgår till tkr. Dataenheten kmmer från ch med 2015 att tillhöra kmmunledningsforvaltningen ch budgeten för Dataenheten ska till kmmunstyrelsen. Dataenhetens budget är underfinansierad med l 050 tkr. V A-enhetens internbudget 2015 : Intäkter ch kstnader enligt given ram tkr tar ut varandra. Se bilaga 183/2014. Tekniska nämnden tilldelades, enligt KF -beslut , t kr i extra budgetmedel för 2015 ch dessa har fördelats ut till prisjusteringar, drift- ch underhåll samt en ny tjänst sm fastighetssamrdnare. Semesteranläggningarna Långasjönäs ch Kallevik lyfts ur budgeten eftersm anläggningarna har sålts. strategiska enheten ska anställa en ANDT -strateg, alkhl-narktika-drger-tbak. Med anledning av detta kmmer samtliga nämnders budgetramar att justeras. Licenskstnader fo r Metakatalg kmmer att fördelas ut på kmmunens samtliga verksamheter. I nämndens interna kntrllplan 2015 justeras riskbedömningen när det gäller fastighetsunderhåll ch gatuunderhåll. Beslutsunderlag Dkument Verksamhetsplan ch budget 2015 Budgetram TN exkl VA-enheten 2015 Budgetram VA-enheten Prtkllet ska skickas till Tf forvaltningschef Emina Kvacic Gatu- ch parkchef Marie Luise Svenssn Wickström VA-chef Patrik Helisberg S tädchef Pelle Karlssn

13 KARLSHAMNS KOMMUN Tekniska nämnden PROTOKOLL 9(30) TN 183 frts!t-chef Jens Clemedtssn Fastighetschef Ulf Ohlssn skrstensfejarmästare Lars Strandberg Måltidschef J ens Vikingssn Eknm Susanne Andersen Eknm Lisa Sunessn Eknm Camilla Bengtssn Eknmikntret

14 Verksamhetsplan ch budget 2015 Nämnd: Tekniska nämnden 1. Sammanfattning Tekniska nämnden kmmer under nästa år att priritera prjekt sm mynnar ut från de strategiska, övergripande dkument sm tagits fram av nämndens lika verksamheter under När det gäller VA verksamheten handlar det främst m alla prjekt sm mynnar ut från den kmmunövergripande VA-plan sm tillsammans med kmmunens översiklsplan utgör viktigt samhällsutvecklingsverktyg. Gatuenheten kmmer att arbeta vidare med strategisk belysningsstrategi genm att utarbeta en pririteringsrdning ch tidplan kpplat till utredningen. Trafikenheten kmmer att vara viktigt bllplank vid genmförandet av ideer framtagna i vår parkeringsstrategc sm är en del av den kmmunövergripande översiktsplanen. Inm kstenheten är det den fördjupade kstutredningen sm kmmer att brytas ner till ett antal prjekt sm vi måste tids- ch kstnadsberäkna ch redvisa för KF i början av Det stra underhålls- ch utvecklingsbehvet kmmer att belysas i samband med den strategiska fastighetsutredningen sm måste tas fram i början av Den kmmer att påtala det exakta behvet av underhålt ny-, m- ch tillbyggnad inm kmmunens fastighetsbestånd kpplat till budget samt redgöra för ansvar inm de lika ägarknstellatiner sm idag existerar inm kmmunen. När det gäller kmmunens serviceverksamheter kmmer dessa att frtsätta sitt arbete med utveckling, effektivisering ch kundbemötande. Inm driftservice kmmer man att frtsätta att rendla den nya rganisatin sm nu kmmit på plats. Dataservice övergår frm årsskiftet till kmmunledningen.

15 2. Nämndens analys av egna verksamheten ch viktiga m v ä ridstrender 3. Eknmiska förutsättningar 3.1 Eknmiska förutsättningar samt eventuella förändringar jämfört med tidigare år Enligt beslut i KF tillförs tekniska nämnden tkr 2015 för prisjusteringar, drift- ch underhåll ch ny tjänst sm fastighetssamrdnare. Gatuenheten tillförs -100 tkr underhåll utökade sträckr GC-vägar, -150 tkr tömning dagvattenbrunnar, ptthålslagningar ch avgifter avfall, tkr vinterväghållning, -250 tkr ffentlig belysning, -800 tkr utbildning, persnal ch licenser samt -100 tkr prisökningar elnät. Gatuenhetens budget för el-leverans minskas med tkr p g a lägre elpriser Fastighetsenheten tillförs tkr fastighetsunderhåll ch arbetsmiljö-åtgärder, -500 tkr prisökningar fjärrvärme, -500 tkr prisökningar elnätsamt ny tjänst sm fastighetssamrdnare. Fastighetsenhetens budget för el-leverans minskas med tkr p g a lägre elpriser. Dataenheten tillförs -500 tkr fiberanslutningar ch intäktsbrtfall backup. Driftenhetens verksamheter Entreprenadgruppen ch Driftgruppen flyttar över till Fastighetsenheten. VA planerar att höja taxrna från ch med 1 januari 2015, för att täcka nödvändiga kstnader sm verksamheten har. Brukningstaxan föreslås höjas med 5 % på både fast ch rörlig del, ch anslutningstaxan föreslås höjas till Steg 2 enligt den tre-stegsmdell sm WSP tg fram sm underlag inför 2014 års taxerevisin. Tekniska nämnden, ch VA, har fått i uppdrag att starta prjektering av nytt vattenverk vid Långasjön till en beräknad utgift på 10 mnkr. Utgiften kmmer att finansieras inm investeringsramen. VA-utbyggnadsplanen kmmer att starta under 2015 med första mrådet Matvik Hällaryd, för att sedan följa den utbyggnadsplan sm tgs fram av VA-enheten 2013.

16 4. Nämndens arbete utifrån kmmunfullmäktiges mål ch indikatrer 4.2 Delaktighet, dialg ch nyskapande präglar Karlshamn VA-enheten Relevant verksamhetsmål: En ändamålsenlig infrastruktur bidrar till ett växande näringsliv ch en attraktiv ch hållbar livsmiljö Nämndmål: Bibehålla gd kvalitet av vatten ch avlpp för Karlshamns kmmuns invånare ch företagare. Kntinuerligt värderar ch mprövar kmmunens vatten- ch avlppsanläggningar för att säkerställa framtida försörjning. Indikatrer Målnivå: Anmärkning på O anmärkningar vattenkvalitet Bräddning Uppdaterad VA-plan VA-plan ch översiktsplan samt att markförsörjningsstrategi är synkrniserad. Pririterade insatser /aktiviteter Utbyggnadsplanlandsbygd Reservvattentäkt Kmpetensförsörjning Gatuenheten Relevant verksamhetsmål: En ändamålsenlig infrastruktur bidrar till ett växande näringsliv ch en attraktiv ch hållbar livsmiljö Indikatrer Användare av GC-vägar Belysning 5-6 dagar efter felanmälan avseende pririterade gatr j vägar är avhjälpta Snödjup 3 ch 10 cm Genmfört pririterade tillgänglighetsförbättringar utifrån tillgänglighetsutredningen Pririterade insatser /aktiviteter Nämndmål: Vägar ch gatr ska vara säkra ch trygga för kmmuninvånarna Vägar ch gatr sm är tillgängliga för alla Målnivå:

17 Trafikenheten Relevant verksamhetsmål: Nämndmål: En ändamålsenlig Kmmunen ska bibehålla ch utveckla en hög infrastruktur bidrar till ett trafiksäkerhet ch tillgänglighet för alla trafikanter växande näringsliv ch en attraktiv ch hållbar livsmiljö Indikatrer Målnivå: Antal skadr i trafiken på -1% kmmunens gatr ch vägar Pririterade insatser /aktiviteter Fastighetsenheten Relevant verksamhetsmål: Nämndmål: En ändamålsenlig säkerställa ändamålsenliga lkaler utifrån infrastruktur bidrar till ett hyresgästernas behv ch kmmunen sm helhet. växande näringsliv ch en Möta hyresgästernas framtida behv av ändamålsenliga attraktiv ch hållbar lkaler. livsmiljö Indikatrer Målnivå: Anmälda fe l 100 % av de beslutade kntrllerna är utförda Kundundersökning 80 % av kmmuninvånarna upplever att de känner sig Yteffektivitet (BTA) trygga Pririterade insatser /aktiviteter stningsenheten Relevant verksamhetsmål: Nämndmål: En ändamålsenlig Utöka dialg med räddningstjänsten i syfte att minimera infrastruktur bidrar till ett risker förknippade med egenstning växande näringsliv ch en Kntrller enligt lagstiftning attraktiv ch hållbar livsmiljö Indikatrer Målnivå: Antal anmärkningar med egenstning i samband med brandskyddskntrll Pririterade insatser /aktiviteter

18 4.5 En effektiv ch innvativ rganisatin i framkant städenheten Relevant verksamhetsmål: Nämndmål: Kmmunkncernen är en Bedrivs kstnadseffektiv städverksamhet mdern ch attraktiv Kmmunens verksamheter städas med ändamålsenlig arbetsgivare med kvalitet prfessinella ch engagerade medarbetare Indikatrer Målnivå: Krnrjm2 Egenkntrll 1 gång per år/bjekt Pririterade insatser /aktiviteter Driftenheten Relevant verksamhetsmål: Kmmunkncernen är en mdern ch attraktiv arbetsgivare med prfessinella ch engagerade medarbetare Indikatrer Pririterade insatser /aktiviteter En frtlöpande dialg med Driftservice kunder Nämndmål: Verksamheten bedrivs i enlighet med grunduppdrag ch befintliga resurser. Målnivå: Titta över Driftservice rganisatin ch sätta den på plats Nämndmål: Säker ch kstnadseffektiv drift av kmmunens IT- system IT -system sm möter verksamhetens behv utifrån ett kncernperspektiv Målnivå: Dataenheten Relevant verksamhetsmål: Kmmunkncernen mprövar ch utvecklar kntinuerligt verksamheten utifrån uppdraget ch m värld s bevakning Indikatrer Mest kritiska system ha risk- ch sårbarhetsanalys Mer aktiv systemför val t ni ng Fungerande prcess ch priritering för!t-system under2015

19 Kstenheten Relevant verksamhetsmål: Nämndmål: Kmmunkncernen är Näringsrika ch säkra måltider sm uppskattas av långsiktigt hållbar matgästerna eknmiskt, scialt ch Matgästerna erbjuds valfrihet vid måltidssituatinen eklgiskt Öka andelen inköpta eklgiska livsmedel Indikatrer Målnivå: Brukarundersökning Beräkningar Antal valbara måltider (min. 2) Andel inköpta eklgiska livsmedel 25% Pririterade insatser j aktiviteter 5 Nämndens pririterade mråden för samplanering 5.1 Pririterade mråden för samplanering mellan verksamheter inm nämnden ch andra nämnders ansvarsmråden Nämndmål: Utveckla samarbete vid investeringsprjekt Pririterade insatser för samarbete Se till helheten, samförstånd Samarbetspartners inm kmmunen Kmmunens förvaltningar ch blag Nämndmål: Gränsdragning Pririterade insatser för samarbete Tydliga rll- ch resursfördelningar Samarbetspartners inm kmmunen l Kmmunens förvalt ningar ch blag 6 Nämndens servicelöften 6.1 Nämndens frmulerade servicelöften Se bilaga 2 7 Intern kntrll 2015 l bilaga 3 redvisas nämndens Interna kntrllplan för 2015

20 Bilaga 1 Eknmiska förutsättningar Förvaltningsledning, kansli A 6000 Utfall Driftredvisning 2013 Intäkter Persnalkstnader Övriga kstnader Bruttkstnader Nettkstnader Prgns Av- Budget vikelse Tekniska nämnden A 6001 Utfall Driftredvisning 2013 Intäkter Prgns 2014 Av- Budget vikelse Persnalkstnader -533 Övriga kstnader -60 Bruttkstnader -593 Nettkstnader Trafikenheten A 6003 Utfall Driftredvisning 2013 Intäkter Persnalkstnader Övriga kstnader Bruttkstnader Nettkstnader 743 Prgns Av- Budget vikelse

21 Gatuenheten A Utfall Prgns Av- Budget Driftredvisning vikelse Intäkter Persnalkstnader Övriga kstnader Bruttkstnader Nettkstnader Dataenheten A 631 Utfall Prgns Av- Budget Driftredvisning vikels e Intäkter Persnalkstnader Övriga kstnader Bruttkstnader Nettkstnader Kstenheten A 634 Utfall Prgns Av- Budget Driftredvisning vikels e Intäkter Persnalkstnader Övriga kstnader Bruttkstnader Nettkstnader

22 Driftenheten A 635 Utfall Prgns Av- Budget Driftredvisning vikelse Intäkter Persnalkstnader Övriga kstnader Bruttkstnader Nettkstnader Fastighetsenheten A Utfall Prgns Av- Budget Driftredvisning vikelse Intäkter Persnalkstnader s Övriga kstnader Bruttkstnader Nettkstnader städenheten A 637 Utfall Prgns Av- Budget Driftredvisning vikelse Intäkter Persnalkstnader ss Övriga kstnader Bruttkstnader Nettkstnader

23 stningsenheten A 639 Utfall Prgns Av- Budget Driftredvisning vikelse Intäkter Pers nalkstnader Övriga kstnader Bruttkstnader Nettkstnader VA-enheten A 65 Utfall Prgns Av- Budget Drift- & 2013* 2014 vikelse 2015 finansredvisning 2014 Intäkter Persnalkstnader Övriga kstnader Bruttkstnad drift Nettkstnader -54 *2013: exkl. Sternölabratriet

24 Bilaga 2 Nämndens servicelöften OBS! Kmpletterasjanuari 2015 HUVUDRUBRIK: Här anges servicelöftet [Rubriken ger en tydlig beskrivning vad medbrgaren ch/eller företagaren kan förvänta sig, dvs vad det är sm kmmunen lvar. Exempel på rubriker kan vara: Beslut m enklare bygglv inm fyra veckr, Erbjudande m att frtsätta b tillsammans på särskilt bende, Erbjuda plats inm försklan eller sklbarnmsrg inm tre månader, etc.] Direkt under huvudrubriken ges en krt inledning till vad servicelöftet handlar m ch dess sammanhang. Vårt servicelöfte: Här utvecklas servicelöftet sm är angivet i rubriken. Om vi inte håller vad vi lvar: Här beskrivs vad knsekvensen är m servicelöftet inte kan hållas. Den typiska frmuleringen sm vi använder är: "Om vi inte kan uppfylla garantin kmmer vi att undersöka vad sm inträffat, ge en förklaring till varför vi brustit i hanteringen ch snarast åtgärda prblemet.". Kntakt Under denna rubrik redvisas var medbrgaren/företagaren kan vända sig i frågr kpplade till servicelöftet.

25

26

27 Budgetram TN exkl VA Återst Återst löneökn Återst tillf tillf vinterväg- Extra Just Semester- Tekn Budget- Budget jan-mars ansl.minskn anslag hållning anslag kap.kstn ANDT anläggn just ram Ansvar Verksamhet Förv.ledning, kansli Teknisk nämnd Trafik Tubbaryd förråd Gatr, vägar, parkering Dataservice* Kstservice Driftservice** Fastighetsförvaltning** Markförvaltning Prduktinsskg städservice stningstjänst Summa Dataservice * Budgeten för Dataservice ska till KS OBS! Budgeten är underfinansierad med tkr. ** Budgeten för Entreprenadgruppen ch Driftgruppen ska flytta över från Driftservice till Fastighetsförvaltningen 2015.

28 Internbudget 2015 Tekniska nämnden V A-verksam h eten Intäkter enligt given ram tkr varav - Vatten - Spill - Dagvatten.. - Ovrigt tkr tkr tkr tkr Kstnader enligt given ram tkr varav - Persnal tkr - Kapitalkstnader tkr - Fasta fördelningar tkr.. - Ovrigt tkr

29 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL l 0(30) Tekniska nämnden TN Budgetundersktt Dataenheten Tekniska nämndens beslut att i fårsta hand kmmunstyrelsen tar Dataenhetens undersktt, l 050 tkr, eftersm tekniska nämnden inte ser någn möjlighet att klara det uppkmna underskttet inm egen budget att i andra hand underskttet fårdelas ut på kmmunens samtliga verksamheter Sammanfattning Dataenhetens undersktt l 050 tkr berr på flera rsaker. Bland annat ökade persnalkstnader får extra persnal, smmarvikarier ch mer övertid får att bibehålla service ch även klara de ökade krav sm användarna ställer på Dataenheten. Ökade driftkstnader då antalet användare ökar. Egna datrer till sklelever finns idag på högstadiet ch gymnasiet. Under nästa år kmmer även elever i årskurs 1-6 att :fa egna datrer. Knsultkstnaderna har ökat på grund av den stra utbyggnaden av det trådlösa nätet. Flera stra prjekt har startat samtidigt, Ephrte, lntranätet ch standardarbetsplatser. Mbiltelefnin med smarta telefner har ökat markant vilket innehär mer stöd till användarna. Från ch med l ska Dataenheten tillhöra kmmunledningsförvaltningen ch budgeten flyttas till kmmunstyrelsen. Beslutsunderlag Skrivelse från!t-chef Jens Clemedtssn Prtkllet ska skickas till Kmmunstyrelsen TF förvaltningschef Emina Kvacic!T-chef Jens Clemedtssn Eknm Susanne Andersen

VA-plan. Åtgärdsplan 2013-2021 Utbyggnadsplan 2014-2024. Karlshamns kommun

VA-plan. Åtgärdsplan 2013-2021 Utbyggnadsplan 2014-2024. Karlshamns kommun VA-plan Åtgärdsplan 2013-2021 Utbyggnadsplan 2014-2024 Karlshamns kmmun Bakgrund VA-planen i Karlshamns kmmun är den tredje delen av VA-plansarbetet innan den fjärde ch sista delen, implementering ch uppföljning

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Regionservice, Region Halland. Samverkad med arbetstagarorganisationerna 2015-02-23

Verksamhetsplan 2015 Regionservice, Region Halland. Samverkad med arbetstagarorganisationerna 2015-02-23 150210 Verksamhetsplan 2015 Reginservice, Regin Halland Samverkad med arbetstagarrganisatinerna 2015-02-23 1. Inledning Varje medarbetare inm Reginservice är en representant för de värderingar sm gäller

Läs mer

Riktlinjer för informationssäkerhet. ver 1.0. Antagen av Kommunstyrelsen 2013-05-29

Riktlinjer för informationssäkerhet. ver 1.0. Antagen av Kommunstyrelsen 2013-05-29 Riktlinjer för infrmatinssäkerhet ver 1.0 Antagen av Kmmunstyrelsen 2013-05-29 sid 2 (7) 1. Inledning Tanums kmmuns övergripande styrdkument inm IT-mrådet är IT-plicy för Tanums kmmun. Plicyn är antagen

Läs mer

Lägesrapport 3 för planeringsprojekt som har fått stöd av Delegationen för hållbara städer Väsby Sjöstad

Lägesrapport 3 för planeringsprojekt som har fått stöd av Delegationen för hållbara städer Väsby Sjöstad Stadsbyggnadskntret 2013-03-28 Fredrik Drtte 08-590 971 65 Dnr Fax 08-590 733 37 BN/2009:370 Fredrik.Drtte@upplandsvasby.se /Adressat/ Lägesrapprt 3 för planeringsprjekt sm har fått stöd av Delegatinen

Läs mer

Socialkontoret, Moravägen 4, Malung, kl. 09.00-12.10

Socialkontoret, Moravägen 4, Malung, kl. 09.00-12.10 G= Malung-Sälens kmmun 1 Plats ch tid Beslutande Scialkntret, Mravägen 4, Malung, kl. 09.00-12.10 Carina Albertssn (S), rdförande Brita Shlin (M), vice rdförande Birgitta Örjas (S) Jörgen Nrén (S) Britt-Marie

Läs mer

Projektnamn: Vägledning för ett hälsosamt åldrande Seniorguiden. upprättades: Upprättad av: Namn Therese Räftegård Färggren och Anna Jansson

Projektnamn: Vägledning för ett hälsosamt åldrande Seniorguiden. upprättades: Upprättad av: Namn Therese Räftegård Färggren och Anna Jansson PROJEKTPLAN Prjektnamn: Vägledning för ett hälssamt åldrande Senirguiden Prjektansvarig: Avdelning: Kunskapsutveckling Enhet: Uppväxtvillkr ch hälssamt åldrande Prjektplan Juni 2010 upprättades: Upprättad

Läs mer

1(2) För kännedom; Fullmäktiges. presidium. uppföljning. barn- och. iakttagelser: finns. lokalt. Behov. Omorganisering. g renodlat tjänsterna

1(2) För kännedom; Fullmäktiges. presidium. uppföljning. barn- och. iakttagelser: finns. lokalt. Behov. Omorganisering. g renodlat tjänsterna SLUTDOKUMENTT 2013-03-12 1(2) För kännedm; Fullmäktiges presidium Partiernas gruppledare Kmmunstyrelsen Barn- ch utbildningsnämnden Barn- ch utbildningsnämndens verksamhet i östra kmmundelen samt uppföljning

Läs mer

Kommunstyrelsens Ledningsutskott 2013-11-13 11 (22) BILDANDE AV GEMENSAM VÄXELORGANISATION - INFORMATION Dnr: LKS 2013-424-106

Kommunstyrelsens Ledningsutskott 2013-11-13 11 (22) BILDANDE AV GEMENSAM VÄXELORGANISATION - INFORMATION Dnr: LKS 2013-424-106 LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprtkll Kmmunstyrelsens Ledningsutsktt 2013-11-13 11 (22) 177 BILDANDE AV GEMENSAM VÄXELORGANISATION - INFORMATION Dnr: LKS 2013-424-106 För att kunna möta framtida kmmunikatinsutmaningar,

Läs mer

Dagvattenprogram, -Vad innebär det?

Dagvattenprogram, -Vad innebär det? Dagvattenprgram, -Vad innebär det? Åtgärd Ansvar Tid (klart) Beslutsinstans 11. Ta fram dagvattenprgram Kmmunstyrelsen 2016 Kmmunfullmäktige Med dagvatten avses (SNFS 1994:7) nederbördsvatten, dvs. regneller

Läs mer

Ange din projektidé. Beskriv även bakgrunden och problemet som har lett fram till din projektidé.

Ange din projektidé. Beskriv även bakgrunden och problemet som har lett fram till din projektidé. Sida 1 / 5 PROJEKTPLAN Det är bligatriskt att ta fram en prjektplan för prjektet. Prjektplanen utgör underlag för priritering mellan ansökningar ch för beslut m stöd. Prjektplanen ska ha följande innehåll:

Läs mer

Information från socialkontorets ledningsgrupp

Information från socialkontorets ledningsgrupp PROTOKOLL LEDNINGSTRÄFF 2015-10-20 Närvarande: Berit Nrén, Christina Kvarnström, Erika Hanssn, Fredrik Nilssn, Inger Engström, Lena Sjölin, Peder Hanssn, Sture Veräjä, Åsa Israelssn, Eva Åkerlund Infrmatin

Läs mer

Aktivitets- och internkontrollplan, bilaga till nämndsplan Lokala nämnden Halmstad år 2015

Aktivitets- och internkontrollplan, bilaga till nämndsplan Lokala nämnden Halmstad år 2015 Aktivitets- ch internkntrllplan, bilaga till nämndsplan Lkala nämnden Halmstad år 2015 [Reviderad 2015-05-18] Lkala nämndens uppdrag Det övergripande uppdraget för lkal nämnd är att ur ett invånarperspektiv

Läs mer

Folkhälsoplan 2012-2014 BRÅ- och Folkhälsorådet

Folkhälsoplan 2012-2014 BRÅ- och Folkhälsorådet Flkhälsplan 2012-2014 BRÅ- ch Flkhälsrådet I Nrdanstigs kmmun anser vi att brttsförebyggande arbete ch en väl utvecklad flkhälsa är viktiga framgångsfaktrer för att göra kmmunen trygg ch attraktiv att

Läs mer

PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED TEKNISKA NÄMNDEN

PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED TEKNISKA NÄMNDEN KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL l (3 l) Tekniska nämnden 2014-06-25 PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED TEKNISKA NÄMNDEN Plats och tid: Mörrumssalen kl13:15-16:30. Ajournering kl. 14:35-15:00. Deltagande: Närvarande

Läs mer

KALLELSE 1(1) 2015-10-09. Parlamentariska nämnden extra sammanträde. Tid: 2015-10-16, kl 09:00-12:00 Plats: Regionens hus, sal A

KALLELSE 1(1) 2015-10-09. Parlamentariska nämnden extra sammanträde. Tid: 2015-10-16, kl 09:00-12:00 Plats: Regionens hus, sal A KALLELSE 1(1) 2015-10-09 Parlamentariska nämnden extra sammanträde Tid: 2015-10-16, kl 09:00-12:00 Plats: Reginens hus, sal A Ärenden Val av prtklljusterare Fastställande av dagrdning Anmälan av prtkll

Läs mer

PERSONALSTRATEGI. för 2009-2013 KORSHOLMS KOMMUN. Godkänd av kommunfullmäktige 9.6.2005 Uppdaterad av kommunstyrelsen 18.8.2009

PERSONALSTRATEGI. för 2009-2013 KORSHOLMS KOMMUN. Godkänd av kommunfullmäktige 9.6.2005 Uppdaterad av kommunstyrelsen 18.8.2009 KORSHOLMS KOMMUN Gda arbetsplatser Rätt dimensinerad persnal Rätt kmpetens Mtiverad ch engagerad persnal med vilja att utvecklas i sitt arbete Ledarskap Hälssamma arbets- platser Med-arbetarskap Lön ch

Läs mer

Revisionsrapport. Investeringar. Katrineholms kommun. Annika Hansson, Cert kommunal revisor Jukka Törrö November 2011

Revisionsrapport. Investeringar. Katrineholms kommun. Annika Hansson, Cert kommunal revisor Jukka Törrö November 2011 Revisinsrapprt Investeringar granskning med utgångspunkt i gd eknmisk hushållning Katrinehlms kmmun Annika Hanssn, Cert kmmunal revisr Jukka Törrö Nvember 2011 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning ch

Läs mer

Lokalförsörjningsplan 2011

Lokalförsörjningsplan 2011 Lkalförsörjningsplan 2011 Limhamn-Bunkefl stadsdelsförvaltning Reviderad 2011-05-31 Upprättad Datum: Versin: Sammanställning: Förvaltning: Enhet: 1.0 Eva Fröding Limhamn-Bunkefl stadsdelsförvaltning Kansli-

Läs mer

PRELIMINÄR BOKSLUTSRAPPORT. December 2011

PRELIMINÄR BOKSLUTSRAPPORT. December 2011 PRELIMINÄR BOKSLUTSRAPPORT December 2011 Resultatet Årets resultat är 35 Mkr, vilket är 32 Mkr bättre än budget men 14 Mkr sämre än föregående år. Budgetavvikelser för 2011: Nämnderna 2 Mkr bättre än budget.

Läs mer

--- - - - Arsredovisning 2005. Pensionsförval~ningen --- - - * l-andstinget. i Ostergötland

--- - - - Arsredovisning 2005. Pensionsförval~ningen --- - - * l-andstinget. i Ostergötland --- - - - Arsredvisning 2005 Pensinsförval~ningen --- - - I * l-andstinget i Ostergötland *=~ 1 LedningsstabenIeknmigruppen Annika Hjertkvist 2006-03-01 LiÖ 2006-18 Landstingsstyre Isen Årsredvisning för

Läs mer

Avfallsplan. för Piteå Kommun. Bilaga 2 Miljöbedömning inklusive miljökonsekvensbeskrivning. Antagen av kommunfullmäktige 2010-XX-XX

Avfallsplan. för Piteå Kommun. Bilaga 2 Miljöbedömning inklusive miljökonsekvensbeskrivning. Antagen av kommunfullmäktige 2010-XX-XX Avfallsplan för Piteå Kmmun 2010 2020 Bilaga 2 Miljöbedömning inklusive miljöknsekvensbeskrivning Antagen av kmmunfullmäktige 2010-XX-XX 1 Definitiner ch begrepp Miljöbedömning av planer ch prgram är den

Läs mer

Styrdokument. Innehållsförteckning. 1. Inledning 1.1 Mål och riktlinjer för verksamheten 1.2 FN:s barnkonvention 1.3 En nationell handlingsplan

Styrdokument. Innehållsförteckning. 1. Inledning 1.1 Mål och riktlinjer för verksamheten 1.2 FN:s barnkonvention 1.3 En nationell handlingsplan Styrdkument Dkumenttyp: Regler Beslutat av: Kmmunfullmäktige Fastställelsedatum: 2013-05-06 76 Ansvarig: Rådet för funktinshinderfrågr Revideras: Valår Följas upp: Vid behv REGLEMENTE FÖR SVENLJUNGA KOMMUNS

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren nr 32. Räkenskapsåret 716406-7477. för

Årsredovisning. Brf Fiskaren nr 32. Räkenskapsåret 716406-7477. för Årsredvisning för Brf Fiskaren nr 32 716406-7477 Räkenskapsåret 2013 1(9) Styrelsen för Brf Fiskaren nr 32 får härmed avge årsredvisning fr räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Infrmatin m verksamheten

Läs mer

Riktlinjer för externfinansierade forskningsprojekt vid Högskolan i Skövde

Riktlinjer för externfinansierade forskningsprojekt vid Högskolan i Skövde Rektr BESLUT 2015-03-17 Dnr HS Riktlinjer för externfinansierade frskningsprjekt vid Högsklan i Skövde Eknmiavdelningen vid Högsklan i Skövde har riktlinjer för externfinansierade frskningsprjekt. Dkumentet

Läs mer

KOMMUNIKATIONSPLAN. Digital Agenda för Västra Mälardalen samt Tillgänglighet till Hållbar IT. Revisionshistorik. Bilagor

KOMMUNIKATIONSPLAN. Digital Agenda för Västra Mälardalen samt Tillgänglighet till Hållbar IT. Revisionshistorik. Bilagor KOMMUNIKATIONSPLAN Digital Agenda för Västra Mälardalen samt Tillgänglighet till Hållbar IT Prjektägare:, Mikael Lagergren Prjektledare: Per Fröling ch Mttagare: Deltagare i prjektet ch andra intressenter.

Läs mer

Underlag inför mål och budget 2015-2017 för. Miljönämnden

Underlag inför mål och budget 2015-2017 för. Miljönämnden Underlag inför mål ch budget 2015-2017 för Miljönämnden Miljö- ch samhällsbyggnadsförvaltningen/ APRIL 2014 Innehåll Visin ch mål... 3 Nöjda invånare... 4 Hållbar samhällsutveckling... 5 Attraktiv arbetsgivare...

Läs mer

Vad är kompetens och vad är rätt kompetens?

Vad är kompetens och vad är rätt kompetens? Vad är kmpetens ch vad är rätt kmpetens? Det är dags att börja med att definiera detta. Om du ställer frågan vad behöver man kunna för att utföra sina arbetsuppgifter så blir det ftast lite lättare. Det

Läs mer

PROTOKOLL Tekniska nämnden 2016-02-17

PROTOKOLL Tekniska nämnden 2016-02-17 sid 1 av 5 Plats och tid: Asarumssalen, klockan 13:15 - Beslutande: Mats Dahlbom Ordförande (C) Britt Kilsäter Ledamot (M) Anneli Bengtsson Vice Ordf. (S) Katrin Johansson Ledamot (S) Lars Hasselgren Ledamot

Läs mer

Råd och riktlinjer för mobil försäljning av mat i Mjölby, Mantorp och Skänninge

Råd och riktlinjer för mobil försäljning av mat i Mjölby, Mantorp och Skänninge Råd ch riktlinjer för mbil försäljning av mat i Mjölby, Mantrp ch Skänninge Beslutade av kmmunstyrelsen Framtagna av Tekniska kntret, Miljökntret, Byggnadskntret, Näringslivskntret ch Medbrgarservice Namn:

Läs mer

Sweco Environment AB. Org.nr 556346-0327 säte Stockholm Ingår i Sweco-koncernen

Sweco Environment AB. Org.nr 556346-0327 säte Stockholm Ingår i Sweco-koncernen Ljusdals kmmun UPPDRAGSNUMMER 1529146000 FALUN 2010-04-09 Swec Envirnment AB Falun Pär Jhanssn Håkan Danielssn 1 (17) Swec Vatten & Miljö Parkgatan 3 Bx 1902, 791 19 Falun Telefn 023-464 00 Telefax 023-464

Läs mer

1(16) Uppföljning. Ändrad: 2014-12-01

1(16) Uppföljning. Ändrad: 2014-12-01 1(16) Uppföljning 2(16) Arbetsmiljöplicy 3 Systematiska arbetsmiljöarbetet 4 Årsplan - systematiska arbetsmiljöarbetet 5 Friskvårdsplicy 6 Tbak, Alkhl ch Drgplicy 6 Lagar ch föreskrifter 6 Ansvar 7 Förvaring

Läs mer

Lilla guiden till Systematiskt arbete med miljörisker

Lilla guiden till Systematiskt arbete med miljörisker Lilla guiden till Systematiskt arbete med miljörisker Brschyren är i A5-frmat det innebär att när du skrivit ut den så skall sidrna bara vikas ihp på mitten ch häftas. Du måste skriva ut dubbelsidigt för

Läs mer

SAMVERKANSAVTAL VIMMERBY KOMMUN 2013

SAMVERKANSAVTAL VIMMERBY KOMMUN 2013 Samverkansavtal SAMVERKANSAVTAL VIMMERBY KOMMUN 2013 1 Vimmerby kmmun vill skapa förutsättningar för ett psitivt arbetsklimat, en gd hälsa ch en gd arbetsmiljö, där inflytande, delaktighet ch utveckling

Läs mer

Ar.redovlsning.. PensionsförvaJtflingen. *~~e~~~!inget

Ar.redovlsning.. PensionsförvaJtflingen. *~~e~~~!inget Ar.redvlsning.. PensinsförvaJtflingen *~~e~~~!inget *~ 1 LedningsstabenIeknmigruppen Annika Hjertkvist 2007-02-27 LiÖ 2007-18 Landstingsstyrelsen Årsredvisning för pensinsförvaltningen 2006 Sammanfattning

Läs mer

Revisionsrapport. Intern kontroll snöröjning. Vänersborgs kommun. Datum 2011-10-13. Henrik Bergh. Revisionskonsult kommunal sektor

Revisionsrapport. Intern kontroll snöröjning. Vänersborgs kommun. Datum 2011-10-13. Henrik Bergh. Revisionskonsult kommunal sektor Revisinsrapprt Intern kntrll snöröjning Vänersbrgs kmmun Datum 2011-10-13 Henrik Bergh Revisinsknsult kmmunal sektr Innehållsförteckning 1. Uppdrag ch genmförande... 3 2. Sammanfattning... 3 3. Revisinell

Läs mer

Verksamhetsbera ttelse 2014 Campus Alingsa s

Verksamhetsbera ttelse 2014 Campus Alingsa s Verksamhetsbera ttelse 2014 Campus Alingsa s Innehåll INLEDNING... 3 1. UTBILDNINGAR... 4 1.1 Högre utbildning... 5 1.2 Yrkeshögskla... 6 2. SAMVERKAN OCH UTVECKLING... 6 2.1 Westum... 6 2.1.1 KOBRA...

Läs mer

Revisionsrapport. Lokalsamordning. Vänersborgs kommun. Datum 2011-10- 13. Henrik Bergh. Revisionskonsult kommunal sektor

Revisionsrapport. Lokalsamordning. Vänersborgs kommun. Datum 2011-10- 13. Henrik Bergh. Revisionskonsult kommunal sektor Revisinsrapprt Lkalsamrdning Vänersbrgs kmmun Datum 2011-10- 13 Henrik Bergh Revisinsknsult kmmunal sektr Innehållsförteckning 1. Uppdrag ch genmförande... 3 2. Sammanfattning... 3 3. Revisinell bedömning...

Läs mer

Riktlinjer för upphandling av konsulttjänster och entreprenader inom mark, anläggnings och byggsektorn

Riktlinjer för upphandling av konsulttjänster och entreprenader inom mark, anläggnings och byggsektorn Tekniska nämnden 2012 01 26 3 10 Tekniska nämndens arbetsutsktt 2012 01 12 13 25 Dnr 2011/937.05 Riktlinjer för upphandling av knsulttjänster ch entreprenader inm mark, anläggnings ch byggsektrn Ärendebeskrivning

Läs mer

Workshop kulturstrategi för Nacka

Workshop kulturstrategi för Nacka Wrkshp kulturstrategi för Nacka Wrkshp: Syftet med wrkshppen var att inleda prcessen med att ta fram en kulturstrategi för Nacka kmmun. Närvarande: Olika kulturchefer i Nacka kmmun. Wrkshppen leddes av

Läs mer

Årsredovisning Armada Kanalfastigheter AB

Årsredovisning Armada Kanalfastigheter AB 3 '' 3 Årsredvisning Armada Kanalfastigheter AB Org.nr Räkenskapsår 214-1-1-214-12-31 Årsredvisning för räkenskapsåret 214-1-1-214-12-31 Styrelsen ch verkställande direktören för Armada Kanaifastigheter

Läs mer

Till samtliga partier representerade med kommunalråd i Uppsala kommun

Till samtliga partier representerade med kommunalråd i Uppsala kommun 2014 04 17 Till samtliga partier representerade med kmmunalråd i Uppsala kmmun I Uppsala finns ett starkt engagemang för natur ch miljö. Naturskyddsföreningen Uppsala har över 6000 medlemmar ch vill bidra

Läs mer

Rapport delprojektgrupp HR i genomförandefasen aug 2012- jan 2014 hemsjukvårdsreformen

Rapport delprojektgrupp HR i genomförandefasen aug 2012- jan 2014 hemsjukvårdsreformen Rapprt delprjektgrupp HR i genmförandefasen aug 2012- jan 2014 hemsjukvårdsrefrmen HR gruppen HR gruppen deltagare har bestått av de fyra persnalcheferna för landstingets västra, centrala, östra länsdelar

Läs mer

Sammanställning av diskussionskarusellen

Sammanställning av diskussionskarusellen Sammanställning av diskussinskarusellen Bilaga 1 Uppgiften var: Att summera, srtera ch lyfta fram det viktigaste i vad alla sagt kring varje specifik fråga, samt dkumentera det skriftligt. Obs! Samtliga

Läs mer

Konsekvensanalys Miljökonsekvensbeskrivning

Konsekvensanalys Miljökonsekvensbeskrivning Knsekvensanalys Miljöknsekvensbeskrivning Översiktsplan för Örnsköldsviks kmmun antagen 17 december 2012 Ft: Charltte Hedlund 1 Sammanfattning Knsekvensanalys (miljöknsekvensbeskrivning) Denna knsekvensanalys

Läs mer

Bildningsförvaltningens pedagogiska IKT-strategi för skolutveckling med hjälp av digitala verktyg 2013-2016

Bildningsförvaltningens pedagogiska IKT-strategi för skolutveckling med hjälp av digitala verktyg 2013-2016 Rapprt 1 (5) Datum 2013-06-03 Förslag till; Bildningsförvaltningens pedaggiska IKT-strategi för sklutveckling med hjälp av digitala verktyg 2013-2016 IT i sig kan inte förbättra elevernas lärande, däremt

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens plan för funktionshinder 2016-2025

Vård- och omsorgsnämndens plan för funktionshinder 2016-2025 Vård- ch msrgsnämndens plan för funktinshinder 2016-2025 INLEDNING 3 Visin.3 Värdegrund ch nämndens mål 3 Verksamhetsidé.3 KOMMUNGEMENSAMT ARBETE.4 Eknmi 5 Jämställdhet.5 Histrik.7 Övergripande mvärldsperspektiv.8

Läs mer

Checklista förändringsledning best practice Mongara AB

Checklista förändringsledning best practice Mongara AB Checklista förändringsledning best practice Mngara AB Detta dkument ska ses sm ett underlag för vilka frågeställningar vi jbbar med inm ramen för förändringsledning. I dkumentet har vi valt att se prcessen

Läs mer

Guide för hur bildar man en kaninhoppningsklubb ansluten till SKHRF. Även innehållande kunskap om hur man håller möten

Guide för hur bildar man en kaninhoppningsklubb ansluten till SKHRF. Även innehållande kunskap om hur man håller möten Guide för hur bildar man en kaninhppningsklubb ansluten till SKHRF Även innehållande kunskap m hur man håller möten 1 2012-12-27 Hur man bildar en kaninhppningsklubb ch sedan ansluter den till förbundet

Läs mer

Beredningsplan för Transportplan för Nyköpings kommun

Beredningsplan för Transportplan för Nyköpings kommun Dnr KK14/308 BEREDNINGSPLAN STYRDOKUMENT Beredningsplan för Transprtplan för Nyköpings kmmun Beslutad av Kmmunstyrelsen 2015-02-09, 33 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Bakgrund ch syfte med styrdkumentet...

Läs mer

Plan för systematiskt säkerhets- och arbetsmiljöarbete inom Oxelösunds kommun

Plan för systematiskt säkerhets- och arbetsmiljöarbete inom Oxelösunds kommun Plan för systematiskt säkerhets- ch arbetsmiljöarbete inm Oxelösunds kmmun Fastställd Göran Wide Kmmunchef inm Oxelösunds kmmun 2 (6) Innehåll 1 Inledning 1.1 Plan för systematiskt säkerhets- ch arbetsmiljöarbete

Läs mer

PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED TEKNISKA NÄMNDEN

PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED TEKNISKA NÄMNDEN KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 1(23) Tekniska nämnden 2012-06-27 PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED TEKNISKA NÄMNDEN Plats ch tid: Mörrumssalen, Rådhuset kl 13: 15-16:30, Å jurnering kl 14:30-14:55, Deltagande:

Läs mer

att överlämna ärendet till socialnämnden utan eget ställningstagande.

att överlämna ärendet till socialnämnden utan eget ställningstagande. Scialnämndens arbetsutsktt Utdrag ur PROTOKOLL 2016-12-01 115 Revidering av lkala värdighetsgarantier för äldremsrgen SN-2016/250 Beslut Arbetsutskttet beslutar att överlämna ärendet till scialnämnden

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2004

Kvalitetsredovisning 2004 Säters kmmun, Kvalitetsredvisning 2004 SÄTERS KOMMUN Barn- ch utbildningsförvaltningen Kvalitetsredvisning 2004 1 Säters kmmun, Kvalitetsredvisning 2004 1. Inledning...4 2. Bakgrund...4 3. Organisatin...4

Läs mer

Alternativbeskrivning för VA och väg samt terminalfrågan

Alternativbeskrivning för VA och väg samt terminalfrågan för ch väg samt terminalfrågan Gdkännande Urvalet av alternativ gdkänt för spridning av styrgruppen 2003-12-02. Dkumentet gdkänt för spridning ch publicering på Internet, 2003-12-19 av prjektledaren Trsten

Läs mer

Kommunhusets, Heby kommun, 16 september kl. 15.00 ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Kommunhusets, Heby kommun, 16 september kl. 15.00 ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats ch tid Brandstatinen, Heby kmmun 13.00 14.30 Beslutande Mats Jennische(M), rdförande Olf Nilssn(S), vice rdförande Margaretha Quistberg (S) Anders Birgerssn (C) Per Erikssn

Läs mer

FU 2000 Generella arbetsmiljökrav

FU 2000 Generella arbetsmiljökrav Systemmdell FU 2000 Handling 7.4 Giltig från Versinsnummer Antal sidr 2010-03-31 Utgåva J 7 Diarienummer Utgivningsdatum Antal bilagr F10-2409/PE50 2010-03-31 0 Beslutsfattare CGD Stab Persnal Handläggande

Läs mer

Sätra skolas kvalitetsredovisning 2014-2015

Sätra skolas kvalitetsredovisning 2014-2015 Grundskla Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(12) 2015-06-03 Sätra sklas kvalitetsredvisning 2014-2015 1. Organisatin Sätra skla är en F-6 skla ch har under läsåret 2014-2015 haft 169 elever. Dessa

Läs mer

Vetlanda kommun. Granskning av Överförmyndarverksamheten

Vetlanda kommun. Granskning av Överförmyndarverksamheten Revisinsrapprt 2013 Genmförd på uppdrag av de förtrendevalda revisrerna i Vetlanda kmmun Vetlanda kmmun Granskning av Överförmyndarverksamheten Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...3 2.1. Bakgrund...

Läs mer

Riktlinjer för arbete med nyanlända elever

Riktlinjer för arbete med nyanlända elever Barn- ch sklförvaltning Lunds stad Riktlinjer för arbete med nyanlända elever Adress: Arkivgatan 5 222 29 Lund Telefn vx: 046-35 50 00 Telefax: 046-35 83 66 E-pst:mats.dahl @lund.se Internet: www.lund.se

Läs mer

Arsredovisning Kalmar Läns Musikstiftelse

Arsredovisning Kalmar Läns Musikstiftelse Arsredvisning Kalmar Läns Musikstiftelse Räkenskapsår 2014-01-01-2014-12-31 1 (11) Arsredvisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31 styrelsen för Kalmar Läns Musikstiftelse avger härmed följande

Läs mer

Arbetsutskottet Angarnsrummet, Tunahuset, Tuna torg 2, Vallentuna tisdagen den 15 mars 2005 kl 17.00

Arbetsutskottet Angarnsrummet, Tunahuset, Tuna torg 2, Vallentuna tisdagen den 15 mars 2005 kl 17.00 Myndighetsnämndens för teknik ch miljö AU Myndighetsnämndens för teknik ch miljö Plats ch tid för sammanträdet Arbetsutskttet Angarnsrummet, Tunahuset, Tuna trg 2, Vallentuna tisdagen den 15 mars 2005

Läs mer

REV Informerar Riksförbundet Enskilda Vägar. Dagvatten

REV Informerar Riksförbundet Enskilda Vägar. Dagvatten REV Infrmerar Dagvatten December 2014 REV Infrmerar Inledning Under senare år har fkus ökat på frågr kring hantering av dagvatten ch dräneringsvatten. Bakgrunden till detta är bl.a. de prgnser sm gör gällande

Läs mer

Identifiera, förebygga och motverka osakliga könsskillnader i kärnverksamheten

Identifiera, förebygga och motverka osakliga könsskillnader i kärnverksamheten 1 (5) Avdelningen för gemensamma kundfrågr 2015-02-27 Ändringsdatum Serienummer Versin Identifiera, förebygga ch mtverka sakliga könsskillnader i kärnverksamheten Målgrupp De här riktlinjerna riktar sig

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats ch tid Karlskrna 13:00-15.30 ande Stefan Haskå, M, rdf Jan Carlssn, S, v rdf Britt-Marie Angergård Grönqvist, M Kerstin Pabrn, FP Ola Frslin, FP Lena Hlst, C Karin Wibe

Läs mer

Komplettering av ansökan Att fläta samman socialt och ekologiskt i framtidens städer, projekt P21, KTH, Avdelningen för Urbana och Regionala Studier

Komplettering av ansökan Att fläta samman socialt och ekologiskt i framtidens städer, projekt P21, KTH, Avdelningen för Urbana och Regionala Studier Kmplettering av ansökan Att fläta samman scialt ch eklgiskt i framtidens städer, prjekt P21, KTH, Avdelningen för Urbana ch Reginala Studier I följande kmplettering av tidigare ansökan till Delegatinen

Läs mer

Förskolechefen har under läsåret utbildat personalen i pedagogisk dokumentation.

Förskolechefen har under läsåret utbildat personalen i pedagogisk dokumentation. Kvalitetsredvisning Läsåret 2012/2013 - Redvisning av resultat - Kristallens förskla, Brgmästarens förskla, Karlsviks förskla Försklechef Catarina Ek Systematiskt kvalitetsarbete Kristallens förskla, Brgmästarens

Läs mer

Delårsrapport. Foto; Jakob Dahlström. ljusdal.se

Delårsrapport. Foto; Jakob Dahlström. ljusdal.se Delårsrapprt 2015 Ft; Jakb Dahlström ljusdal.se Förvaltningsberättelse Förvaltningsberättelse Styrmdell 1 Utvecklingsstrategi 2 Fullmäktigemål 6 Eknmisk översikt 8 Eknmiska sammanställningar Resultaträkning

Läs mer

Kravspecifikation / Uppdragsbeskrivning

Kravspecifikation / Uppdragsbeskrivning Kravspecifikatin / Uppdragsbeskrivning Prjektledare / Utvecklare Knsulttjänst för prjektledning ch kmpetensförstärkning i Sametingets IT Utvecklingsprjekt Bakgrund Sametinget bedriver några starkt utvecklingsinriktade

Läs mer

Leverantörsbetalningar

Leverantörsbetalningar Varje år betalar Sveriges 290 kmmuner felaktigt ut hundratals miljner krnr i egentliga eller felaktiga transaktiner. Med några enkla åtgärder skulle en str del av dessa kunna undvikas! Dkumentet avser

Läs mer

Svar på motion från Emil Broberg (V) m.fl Städning av vårdlokaler i egen regi (LiÖ 2015-185)

Svar på motion från Emil Broberg (V) m.fl Städning av vårdlokaler i egen regi (LiÖ 2015-185) Svar på mtin från Emil Brberg (V) m.fl Städning av vårdlkaler i egen regi (LiÖ 2015-185) Mtinärerna berör en viktig fråga. Städning av vårdlkaler utgör en viktig del för att skapa en gd inmhusmiljö för

Läs mer

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI GÖTEBORGS MILJÖVETENSKAPLIGA CENTRUM, GMV,

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI GÖTEBORGS MILJÖVETENSKAPLIGA CENTRUM, GMV, KOMMUNIKATIONSSTRATEGI GÖTEBORGS MILJÖVETENSKAPLIGA CENTRUM, GMV, VID CHALMERS OCH GÖTEBORGS UNIVERSITET FASTSTÄLLD: 2011-05-19 1 INNEHÅLL 1.Kmmunikatinsstrategins syfte, mfattning ch gränser... 3 2.Övergripande

Läs mer

Växtverk & Framtidstro!

Växtverk & Framtidstro! 2010 Växtverk & Framtidstr! Rapprt från en förstudie m ungdmar, delaktighet ch framtidstr i Hallstahammar Med stöd av Leader Nrra Mälarstranden LMK Pedagg 2010-11-04 ! Rapprt Växtverk & framtidstr Bakgrund

Läs mer

Kommunrevisionen: granskning av generella IT-kontroller 2014

Kommunrevisionen: granskning av generella IT-kontroller 2014 KMMUNLEDNINGSKNTRET Handläggare Ditz Catrin Nilssn Maria Datum 2015-02-03 Diarienummer KSN-2014-1679 Kmmunstyrelsen Kmmunrevisinen: granskning av generella IT-kntrller 2014 Förslag till beslut Kmmunstyrelsen

Läs mer

Plattformsmo te Vattenplattformen fo r Horisont 2020

Plattformsmo te Vattenplattformen fo r Horisont 2020 Plattfrmsm te Vattenplattfrmen f r Hrisnt 2020 Stckhlm 18 mars 2014 Infrmatin från Vinnva m Hrisnt 2020 (H2020) Jessica Umegård, Natinell kntaktpersn (NCP) för H2020, Vinnva Se presentatin. Den eurpeiska

Läs mer

IT-strategin ersätter tidigare IT-strategi från 2004-12-16. (CF 10-503/04).

IT-strategin ersätter tidigare IT-strategi från 2004-12-16. (CF 10-503/04). Rektrs beslut Rektr 2011-01-31 MDH1.5-1066/10 Handläggare Tmmy Stridh IT-strategi Beslut Rektr beslutar att fastställa bifgad IT-strategi. IT-strategin ersätter tidigare IT-strategi från 2004-12-16. (CF

Läs mer

Bredbandspolicy för Skurups kommun

Bredbandspolicy för Skurups kommun Plicy 1 (11) Bredbandsplicy för Skurups kmmun Kmpletteringsdkument - IT-infrastrukturprgram, Skurups kmmun, 2002 - En förutsättning för BAS-satsningen Sammanfattning Medbrgares, företags ch rganisatiners

Läs mer

Anslutning av mikroproduktion

Anslutning av mikroproduktion 2015-05-06 Trllhättan Anslutning av mikrprduktin Detta gäller när man vill ansluta mikrprduktin till Trllhättan Energi Elnät ch att prducera till egen förbrukning. Följande krav förutsätter att prduktinsanläggningen

Läs mer

Översyn av kosten och hela matsituationen. Stimulansbidrag. Krögaren Leif Mannerström involverad. Maten distribueras varm.

Översyn av kosten och hela matsituationen. Stimulansbidrag. Krögaren Leif Mannerström involverad. Maten distribueras varm. BOLLEBYGD Mycket liten kmmun i Västra Götaland, i närheten av Brås. 8,2 tusen inv., varav,3 tusen 65+ (6,2 %), därav 337 80+ (4, %). Andelen äldre ch äldre-äldre är ungefär sm genmsnittet för landet. Andelen

Läs mer

Sammanträdesdatum. 246 Dnr 646/15

Sammanträdesdatum. 246 Dnr 646/15 ' GJ ~""y SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sammanträdesdatum. '- TRANAs KOMMUN 2015 11 02 Sida 16 (36)." KOMMUNSTRYRELSENS AU 246 Dnr 646/15 Förslag till riktlinjer för uppvaktning Kansli- ch persnalchef Maria Ejhed

Läs mer

Förslag på samarbetsorganisation för gemensam plattform för nationellt digitalt folkbibliotek

Förslag på samarbetsorganisation för gemensam plattform för nationellt digitalt folkbibliotek Förslag på samarbetsrganisatin för gemensam plattfrm för natinellt digitalt flkbiblitek 1 Inledning ch bakgrund Kmmunakuten AB har fått i uppdrag att arbeta fram ett förslag på samarbetsrganisatin för

Läs mer

Handläggare Eva Lindkvist Vivi Havia 08-523 015 76 08-523 020 67 lindkvist.eva@sodertalie.se vivi. haviabsodertalie.se

Handläggare Eva Lindkvist Vivi Havia 08-523 015 76 08-523 020 67 lindkvist.eva@sodertalie.se vivi. haviabsodertalie.se b Södertal je kmmun 01-10-31 Tjansteskrivelse Dnr UNI1 Kntr Utbildningskntret Handläggare Eva Lindkvist Vivi Havia 08-53 015 76 08-53 00 67 lindkvist.eva@sdertalie.se vivi. haviabsdertalie.se utbildningsnämnden

Läs mer

Aktivitets- och internkontrollplan, bilaga till nämndsplan Lokala nämnden Halmstad år 2015

Aktivitets- och internkontrollplan, bilaga till nämndsplan Lokala nämnden Halmstad år 2015 Aktivitets- ch internkntrllplan, bilaga till nämndsplan Lkala nämnden Halmstad år 2015 [Reviderad 2015-08-28] Lkala nämndens uppdrag Det övergripande uppdraget för lkal nämnd är att ur ett invånarperspektiv

Läs mer

Nätverket för hållbart byggande och förvaltande i kallt klimat. Christer Johansson, Umeå kommun (adminstration) Angéla Ekman-Nätt(koordination)

Nätverket för hållbart byggande och förvaltande i kallt klimat. Christer Johansson, Umeå kommun (adminstration) Angéla Ekman-Nätt(koordination) Kvalitetsprgram ÖN Wrkshp - Kvalitetsprgram ÖN Sammanställning av praktiska övningar Byggandet på Ön kmmer trligen att bli ett av de största byggprjekten i Umeås histria. Byggbranschen i Umeå, via Nätverket

Läs mer

Smultronbackens Förskola kvalitetsredovisning 2014-2015

Smultronbackens Förskola kvalitetsredovisning 2014-2015 Förskla Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(11) 2015-07-02 Smultrnbackens Förskla kvalitetsredvisning 2014-2015 1. Organisatin Smultrnbackens förskla bildar tillsammans med Åshammars förskla ett

Läs mer

Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna i Jönköpings kommun. Jönköpings kommun Granskning av användaradministrationen

Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna i Jönköpings kommun. Jönköpings kommun Granskning av användaradministrationen Revisinsrapprt 2010 Genmförd på uppdrag av revisrerna i Jönköpings kmmun Jönköpings kmmun Granskning av användaradministratinen Innehåll 1. Bakgrund ch syfte... 3 2. Metd ch avgränsning... 3 3. Begreppsförklaringar...

Läs mer

YH och internationalisering

YH och internationalisering YH ch internatinalisering Myndigheten för yrkeshögsklan ISBN-nr: 978-91-87073-25-0 Dnr: MYH 2015/140 Omslagsbild: Bildarkivet 1 (10) Datum: 2014-12-16 Dnr: MYH 2015/140 Rapprt Yrkeshögsklan ch internatinalisering

Läs mer

ÅRSRAPPORT AVSEENDE ÅR 2010

ÅRSRAPPORT AVSEENDE ÅR 2010 ÅRSRAPPORT AVSEENDE ÅR 2010 SAMORDNINGSFÖRBUNDET MÖLNDAL PARTILLE HÄRRYDA LERUM ALINGSÅS Finansiell samrdning mellan FÖRSÄKRINGSKASSAN KOMMUNEN ARBETSFÖRMEDLINGEN REGIONEN Sida 1 av 13 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Ledning för kvalitet i vård och omsorg

Ledning för kvalitet i vård och omsorg Ledning för kvalitet i vård ch msrg Förrd Denna skrift riktar sig till förtrendevalda, vårdgivare ch chefer med ansvar för vård ch msrg. Syftet är att stimulera till att utvecklingen av kvalitetssystem

Läs mer

Undersökning av seniorers informationsbehov Sundsvalls kommun

Undersökning av seniorers informationsbehov Sundsvalls kommun Undersökning av senirers infrmatinsbehv Sundsvalls kmmun Impera kmmunikatin AB Innehållsförteckning Inledning... 3 Syfte... 3 Metd ch genmförande... 3 Målgrupp ch Svarsfrekvens... 3 Brtfallsredvisning...

Läs mer

Tillgänglighet för oss, tillgängligt för dig

Tillgänglighet för oss, tillgängligt för dig Tillgänglighet för ss, tillgängligt för dig Vilka är UA? Riksförbundet Unga Allergiker är en rganisatin för unga ch av unga sm finns till för att upplysa ch påverka, men framförallt för att inspirera,

Läs mer

Omsorgsnämnden!!"#$%& 08-01-28

Omsorgsnämnden!!#$%& 08-01-28 Omsrgsnämnden!!"#$%& 08-01-28 '( Denna rapprt är 2008 års kvalitetsredvisning/verksamhetsplan för RE vård ch gruppbstäder. Plenheten, hälsfrämjande arbetet, behvsbedömarrganisatinen, medicinskt ansvarig

Läs mer

Kommunikationsplan Miljö- och samhällsnytta 2011-2012 - Vi skapar ren välfärd

Kommunikationsplan Miljö- och samhällsnytta 2011-2012 - Vi skapar ren välfärd Kmmunikatinsplan Miljö- ch samhällsnytta 2011-2012 - Vi skapar ren välfärd Sammanfattning Avfall Sverige 1 planerar att genmföra en pininsbildande kampanj riktad mt samhällsintressenter på lika nivåer

Läs mer

~'A REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Ett regionalt näri.ngslivsinrikta forskningsprogram Högskolan i Jönköping 2014-03 2017-12.

~'A REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Ett regionalt näri.ngslivsinrikta forskningsprogram Högskolan i Jönköping 2014-03 2017-12. Referens Emil Hesse ~'A ~~ Beteckning R 25313 1(4) Underlag till prjektbeslut Prjektnamn: Prjektägare: År ch månad för prjektstart: År ch månad för prjektavslut: status: Ett reginalt näri.ngslivsinrikta

Läs mer

Taxor och avgifter - Översiktlig granskning av den interna kontrollen

Taxor och avgifter - Översiktlig granskning av den interna kontrollen www.pwc.se Revisinsrapprt Taxr ch avgifter - Översiktlig granskning av den interna kntrllen Per Åke Brunström Certifierad kmmunal revisr September 2015 Innehåll Sammanfattning... 2 1. Inledning... 3 1.1.

Läs mer

Intern kontroll inom Försörjningsstöd

Intern kontroll inom Försörjningsstöd Revisinsrapprt Intern kntrll inm Försörjningsstöd Inger Kullberg Cert. kmmunal revisr Anna Gröndahl Stadsrevisinen i Örebr kmmun Intern kntrll inm försörjningsstöd Innehållsförteckning 1 Sammanfattning

Läs mer

Vatten- och avloppsverksamheten i Kristianstads kommun 2014 - särredovisning

Vatten- och avloppsverksamheten i Kristianstads kommun 2014 - särredovisning Vatten- och avloppsverksamheten i Kristianstads kommun 2014 - särredovisning Verksamhetsberättelse för VA-avdelningen 2014 Uppdrag C4 Teknik jobbar för ett kranvatten som är hälsosamt och rent, för skyddat

Läs mer

Avsiktsförklaring och riktlinjer

Avsiktsförklaring och riktlinjer Fastställd av kmmunfullmäktige 2005-03-29 Avsiktsförklaring ch riktlinjer Umeå kmmuns samverkan med den sciala frivilligsektrn Innehåll Om samverkan med den sciala frivilligsektrn Bakgrund... 3 Definitiner...

Läs mer

Mats, Jenny och Marcus skall kolla så att de har access till banken i dagsläget.

Mats, Jenny och Marcus skall kolla så att de har access till banken i dagsläget. Prtkll Styrelsemöte 2 Dag: 2016-01-13 Tid: 18.30-21.30 Plats: Hans ch Lena Hedström Närvarande: Mats Jhanssn, Marcus Pallvid, Jenny Längström Elamssn, Hans Hedström, Christf Sjökvist 1. Mötets öppnande

Läs mer

Slutrapport Uppdragsutbildning ITM

Slutrapport Uppdragsutbildning ITM Slutrapprt Uppdragsutbildning ITM Upprättad av: Martina Granhlm, ADV Dkumentansvarig: Datum: Larsa Nicklassn, ADV 2013-04-226 Slutrapprt Uppdragsutbildning ITM 1 Bakgrund 3 1.1 Prblemfrmulering 3 1.2 Prjektets

Läs mer

Beskrivning av Metakatalog. Sundsvalls kommun

Beskrivning av Metakatalog. Sundsvalls kommun Beskrivning av Metakatalg Sundsvalls kmmun Innehåll 1. ALLMÄNT OM METAKATALOGEN... 3 2. SYFTE... 3 2.1 AUTOMATISERING AV IT-ADMINISTRATION... 3 2.1.1 Effektivisering av IT-administratin... 4 2.2 VIDAREUTNYTTJANDE

Läs mer