Idéer från kommunernas förslagsverksamhet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Idéer från kommunernas förslagsverksamhet"

Transkript

1 Idéer från kommunernas förslagsverksamhet Idépristävlingen och idékatalogen 10-årsjubilerar i år. Under dessa år har tusentalet idéer presenterats. 45 personer har belönats av Kommunförbundet för sammanlagt 27 goda förslag. Syftet med tävlingen och katalogen är att sätta fokus på den innovativa kraft som finns hos den enskilde medarbetaren. Denna kraft kan i hög grad bidra till att utveckla verksamheten. Hos varje medarbetare ligger denna kraft till nyskapande latent och den kan frigöras med rätt stimulans och resultera i utveckling. Varje anställd behöver känna att hon får utlopp för sin förmåga till utveckling och kreativt tänkande. När kreativiteten hos flera samverkar blir helheten större än delarna var för sig. En medarbetares idé kan utvecklas vidare av någon annan och helheten blir mer än delarna. När vi startade 1994 var det många som inte hade hört talas om förslagsverksamhet eller hade någon aktivitet inom området. Idag lär det inte vara många som inte har sett idékatalogen eller hört talas om idétävlingen. 75 kommuner av 289 har under årens lopp deltagit någon gång. Under perioden kan man skönja att bredden på verksamheten har ökat. Från att nästan helt varit inriktad på olika maskiner och verktyg är nu förslagen i hög grad även inriktad på administration, miljö och trivselskapande åtgärder. Att bedriva idé- och förslagsverksamhet är som att spela piano, när man slutar spela avklingar musiken väldigt fort. När man slutar att fråga efter idéer avstannar idéverksamheten lika snabbt. Besparingskrav, omorganisationer, utläggning av verksamhet på entreprenad är svårigheter som tar kraft från den spontana kreativa lusten. Vi behöver all den kreativitet vi kan få. Idéverksamheten är kraftigt underskattad i kommunal verksamhet. Statistiskt sett ligger vi långt efter andra branscher. Vi har inte tid, Vi är för få eller det ingår i jobbet är några vanliga argument eller bortförklaringar till varför det är som det är. Vi kan bli mycket bättre på att lära av varandra i stället för att försöka uppfinna allt själva. Jag vet att många tagit kontakter genom idékatalogen. Med digitala kameror och mejl blir det också mycket lättare att skicka idéer till varandra. I projektgruppen som är enväldig tävlingsjury, medverkar Carita Lundin, Svenska Kommunförbundet; Björn Berntsson, Göteborgs Gatu AB, Anders Liljeqvist Falu Kommun; Margareta Svensson Halmstads Kommun; Åke Widenrot Luleå Kommun; Karl Olofsson Helsingborgs Stad. Svenska Kommunförbundet i september 2003 Idékatalog

2 Innehåll Svenska Kommunförbundet 2003 Adress: Stockholm Tfn: Epost: ISBN: Text: Björn Berntsson, Göteborgs Gatu AB Omslag: Vinnande bidrag Form och produktion: Björn Hårdstedt Tryck: Katarina Tryck AB, Stockholm Distribution: Tfn , fax Idékatalog 2003

3 Årets pristagare Årets idéskörd innehåller som vanligt många goda karameller. Till bästa förslag i grenen Teknik har utsetts Stolpe vid tillfälliga avstängningar en idé av Leif Gustavsson och Conny Peterson från Skövde (Nr 10) Till bästa förslag i grenen Miljö och säkerhet har utsetts Oljeåtervinning en idé av Kenneth Granetoft, Peter Andersson, Nils-Eve Andersson och Andreas Nilsson från Kristianstad (Nr 41) Till bästa förslag i grenen Administration/organisation har utsetts Använda webmap/gis gaturegister i receptionen en idé av Bibbi Carlsson, Lotta Andréen och Susie Larsson från Mölndal (Nr 48) Utöver ära och berömmelse, blommor och diplom får pristagarna kr i premie för bästa förslag. Text och bilder till nedanstående förslag kan inte på långt när göra förslagen rättvisa, så ta kontakt för en mera utförlig beskrivningen. Frågor kring idékatalogen och förslagsverksamheten kan ställas till Björn Berntsson, Göteborgs Gatu AB, Tel: Frågor om enskilda förslag ställs naturligtvis till respektive kommuns kontaktperson eller till förslagsställarna. Urvalskriterier för bästa förslag 1. Nyhetsvärde. Förslaget ska skapa ett värde och inte vara känt sedan tidigare. 2. Användbarhet. Förslaget ska vara användbart i fler kommuner än den där förslaget väcktes. 3. Enkelhet. Motto ju enklare desto bättre. Förslaget ska kunna ha väckts av vem som helst. 4. Elegans/genialitet. Förslag som är unika för användning i en speciell kommun kan uppmärksammas pga stor elegans eller genialitet. Idékatalogen finns också på Idékatalog

4 Släpp fram idéerna sedan 1984 Den första Idékatalogen kom ut 1994 och tanken var att sprida idéer och återföra erfarenheter runt om i Sverige. En aktiv förslagsverksamhet skapar ett ökat engagemang och kvalitetstänkande, och ger ökad delaktighet hos alla medarbetare. När varje anställd själv får vara med och åstadkomma rationaliseringar och förbättringar i det dagliga arbetet, och få belöning för det, ökar också det ekonomiska medvetandet. Förslagsverksamheten finns inte på alla förvaltningar. Idékatalogen är ett försök att sprida idén om hur viktigt det är att ta vara på varje medarbetares kunnande och kreativitet. Genom att läsa om förslagen kan man själv på sin arbetsplats ta upp samma idé eller modifiera den utifrån de egna förutsättningarna. Där förslagsverksamheten finns är de översiktliga reglerna ganska likartade. Förslagsställaren får hälften av den vinst som förslaget ger företaget under första året det är infört. Men formerna för förslagsverksamheten kan skilja sig från olika förvaltningar. Vi frågade två av årets deltagande förvaltningar. Så här gör vi i Mölndal I stort sett alla som lämnar in förslag på Gatukontoret i Mölndal får välja en present ur förslagsskåpet, som sitter uppsatt på väggen in till matsalen. Vid julkaffet varje år presenteras årets förslagsställare och deras belönade förslag och var och en får ett diplom och en blomma. Alla förslag som innebär en faktisk förbättring får en stimulanspremie på 400 kronor. Efter ett år utvärderas en del förslag och eventuell belöning blir 50 procent av det som Gatukontoret sparar in på förslaget under ett år. Andra förslag beräknas med en gång vad besparingen blir. Anne-Lie Fant, som är nämndsekreterare, berättar att förslagsverksamheten har varit mycket aktiv på Mölndals Gatukontor sedan början av 1990-talet då förslagsverksamheten utlokaliserades till förvaltningarna och dåvarande direktören Olle Niste startade med presenter som belöningar. Vi har blivit bättre, men kan bli ännu bättre på att belöna administrativa förslag, säger Anne-Lie. Gatukontoret arbetar med kvalitetsprojekt sedan 1998 där alla anställda har deltagit. Detta har stimulerat till ytterligare förslag, vilka leder till bättre kvalitet i arbetet. Mölndals gatunämnd fattar beslut om gator och trafik, vatten och avlopp, parker och planteringar, avfallshantering och offentlig belysning. Som utförarnämnd svarar den för städning i kommunens lokaler och för skötsel av idrottsanläggningar. Gatunämnden svarar också för ärenden som gäller lokala trafikföreskrifter, parkeringstillstånd för rörelsehindrade med mera. Gatukontorets sex avdelningar arbetar åt gatunämnden. De sex avdelningarna är Administration, Projektering, Vatten- och avlopp, Gator och anläggning fastighetsservice, Parker och planteringar, Renhållning Teknisk service. 4 Idékatalog 2003

5 och så här gör vi i Kristianstad Förslagsverksamheten lever och frodas, säger Boel Stéen, personalsekreterare vid C4 Teknik i Kristianstad. Alla har möjlighet att lämna förslag. Bedömningen av det inlämnade förslaget sker utifrån våra riktlinjer för förslagsverksamhet. Belöningen kan bestå av en summa pengar eller en gåva. Uppmärksamheten kring belönade förslag är en viktig del i det hela. Det ska vara lite högtidligt och festligt. Samtliga belönade förslag presenteras i vårt personalblad Tekniska C4yran. Uppmärksamheten gör att fler lämnar förslag på förbättringar som man länge gått och funderat på. Syftet med förslagsverksamheten är att skapa ökat engagemang och delaktighet hos personalen, ta tillvara de anställdas erfarenheter, insikter och intresse för verksamheten samt stimulera nytänkande och nyskapande. Genomförandet av förslagen ska leda till höjd kvalitet och/eller sänkta kostnader för kommunens verksamhet samt förbättrad arbetsmiljö och miljöhänsyn. Samtliga anställda kan lämna förslag, enskilt eller i grupp. De som har som uppgift att utveckla verksamheten kan få en reducering av belöningen om förslaget ligger inom det egna ansvarsområdet. Ett förslag kan gälla nästan vad som helst: förändrade arbetsmetoder, höjd kvalitet, nya rutiner, tekniska förbättringar, organisationsförändringar, arbetsmiljöförbättringar, större hänsyn till miljön med mera. Förslaget kan beskriva ett problem och redogöra för lösningen, men förslaget kan också vara en idé som inte löser något upplevt problem utan innebär nytänkande. Handläggningstiden måste vara kort. Ersättning betalas ut för alla förslag som genomförs, normalt hälften av nettobesparingen för ett år. Om ett förslag är svårt att bedöma ekonomiskt bedöms det som Mycket värdefullt, Värdefullt eller Uppmuntran. Utbetalningen blir då 15 respektive 7 eller 2 procent av basbeloppet. Spridningen av förslag är viktig. Därför ska alla förslag som belönas rapporteras till personalkontoret som informerar vidare till förvaltningarna och publicerar vissa av förslagen i personaltidningen Cefyren. C4 Teknik står för Kristianstads kommuns samlade tekniska verksamhet. Vår uppgift är att förvalta och utveckla kommunens infrastruktur i form av gator, vägar, parker, fastigheter, fritidsanläggningar, vattenförsörjning samt yttre miljö. Vår målsättning är att hålla god service till låg kostnad, med andra ord VI FINNS I DIN VARDAG. För att finnas i vardagen krävs en ständig utveckling av medarbetare och arbetssätt. Våra medarbetare är fulla av goda idéer om hur man kan utföra arbetsuppgifterna och uppdragen på ett sätt som gör att kvalitet och service ständigt förbättras. Det handlar om engagemang och ett stort mått av intresse för det egna arbetet. Idékatalog

6 Ingvar i Hässleholm, alla tiders kreatör Sverige har många duktiga och kreativa idégivare. Men Ingvar Nilsson från Hässleholm slår dem alla. Han riktigt sprutar ur sig idéer. Det har bland annat Kommunförbundets förslagskommitté kunnat konstatera under de gångna tio åren. Ingvar har också blivit uppmärksammad i pressen. Sopkärlsskopa används nu i hela landet Till exempel i Arbetet berättade man 1987 om Ingvars skopa som blir ett lyft för sopåkarna. Tidigare lyfte man soporna för hand dryga metern för att få in dem i sopkvarnen på tippbilen. Det fanns en hiss, men den var både obekväm, krånglig och tidsödande. Ingvar hittade på en konstruktion som gjorde det möjligt att välta över soporna från sopkärran till en stor skopa. Sedan matades soporna in i komprimatorn med hjälp av hydrauliken. Då var Ingvars uppfinning unik. Idag används den över hela Sverige. Enkelt men sparar ryggar Att lyfta skyltar är tungt och har kostat på många ryggar. Ingvar uppfann en skyltlyftare. Ett enkelt mekaniskt drev, som fungerar på samma sätt som domkraften för en personvagn. Enkelt och genialiskt. Det mångårige skyddsombudet presenterar ofta nya förslag som bidrar till att göra livet lättare för hans arbetskamrater. Naturligtvis är många av idéerna inriktade på att spara just ryggar. Flera av idéerna innebär också en ekonomisk vinst. Ofta räcker det numera med att enbart en man utför arbetsmomentet istället för som tidigare två. Ingvar har blivit flerfaldigt belönad för sina uppfinningar blev han utsedd till årets förslagsställare av Kommunförbundet med inte mindre än 25 deltagande förslag i Idé- 6 Idékatalog 2003

7 katalogen. I tävlingen Guldhjälmen, ett pris som tidningen Arbetarskydd delar ut kom han på tredjeplats. Det är en tävling som samlar hundratals deltagare. Guldhjälmen fick han ta emot vid en högtidlig ceremoni på regeringskansliet Rosenbad. Och naturligtvis har kommunens skyddskommitté i Hässleholm belönat honom ett antal gånger. Fler av Ingvars alla förslag Ett verktyg som enkelt riktar upp vridna och böjda skyltar (överst t h). Att gräva upp betongplint för trafikskyltrör har alltid varit ett tungt jobb. Ingvar har tagit fram en sorts sax som han för ner i plinten och kopplar till kranen på bilen. Med hjälp av hästkrafterna följer plinten lätt upp utan att man behöver gräva upp den (andra bilden uppifrån t h). Grisar, ja det vet alla som arbetar ute i gatan vad de är för några djur. Alla vet också att de är tunga att lyfta, men Ingvar hittade på en tvådelad länk med dubbar i ändarna. Dessa sticker man in i de befintliga hålen i gavlarna på grisarna och kopplar till bilkranen. Sedan är det bara att lyfta. Blomurnor kan också vara tunga att lyfta, men inte sedan Ingvar funnit på ett säkert lyftredskap som kopplas till bilkranen (tredje uppifrån t h). Blommor måste vattnas för att må gott. Numera görs detta av endast en man. På bilens tank finns en pump monterad som går att slå till från hyttan. Föraren vevar ned sidorutan, tar tag i munstycket som sitter på sidan, kör till blomlådorna och vattnar. Allt utan att gå ur bilen. Detta sparar inte bara en mans arbete utan också arbetsmiljön. Tidigare sköttes vattningen bakom bilen och då fick föraren stå där i avgasångorna. Sommartid växer gräs i skarvarna mellan kantstenarna. På sopmaskinerna monterade Ingvar en tank med godkänt ogräsbekämpningsmedel. I anslutning till tanken finns en högtryckspump som styrs med en knapp i hyttan. Framför bakhjulet sitter munstycket med backventil som ger punktbekämpning av ogräset. Vid städning i innerstaden var det inte alltid så lätt att komma till med sopmaskinen vid trånga utrymmen. Ingvar monterade en blåsmaskin och efter det kan föraren hydrauliskt inifrån hyttan höja, sänka eller svänga den i 80 grader, stänga eller öppna luftluckorna, gasa och stänga av motorn. Cykelställ står bäst på plana ytor. Men Ingvars cykelställ fungerar överallt. Varje sektion kan höjas eller sänkas individuellt. De kan monteras i rad och är exteriört både tilltalande och lätta att montera. Idékatalog

8 Baklämslyften underlättar bytet av baklämmar som nu kan ske på ett smidigt sätt av chauffören själv (t h). Brunnslock är tunga att lyfta speciellt när grus har pressats ner och kilat fast locket i sargen. Ingvar har löst även det problemet med ett genialt verktyg (nedan t h). Att byta ett skyltrör är ingen match med den domkraft som Ingvar anpassat till att kunna greppa om och lyfta rör. Det är bara att veva på. Deksellyftare, batterilåda, kantskärare, penna med brevöppnare, listan går att göra hur lång som helst, men någonstans måste vi sätta punkt. Uppfinnare även privat Jag började på Tekniska kontoret på Hässleholm för 39 år sedan, och om ett år ska jag gå i pension, berättar Ingvar, som har jobbat som reparatör på Gatukontorets verkstad Han kommer att sakna arbetskompisarna och det kreativa arbetet. Men att lägga av med uppfinnandet är det inte tal om. Som vice ordförande i Uppfinnarföreningen i Hässleholm fortsätter Ingvar att kreera idéer. Det är ett gäng som samlas var fjortonde dag för att diskutera och stimulera varandra. Uppfinnarföreningar finns i hela Sverige och alla har kontakt med varandra. Utöver uppfinnandet har Ingvar också andra intressen. Sommarstugan i Mellbystrand och motorbåten är något som han tillsammans med frugan njuter av under sommarmånaderna. Därutöver har han ett intresse för veteranmotorcyklar, som han har flera stycken av. Men till dessa håller hon ett säkerhetsavstånd med ungefär 25 meter. Allt enligt Ingvar. 8 Idékatalog 2003

9 Uppföljning av fjolårsvinnare: "Res klokt" "Res klokt" vann klassen Administration år Jan-Erik Lång och Klas Nyberg från gatukontoret i Helsingborg kom med denna idé som syftar till att lära barn i årskurs 6 att resa mer kollektivt. Många barn känner inte till något annat färdmedel än bil. Med det här förslaget lär sig eleverna att använda karta och tidtabell, arbeta i grupp, söka information, geografi, kultur, historia och att dokumentera. Visst var vi nyfikna på "vad som hände sedan", hur gick det? Peter Skantz berättar för oss: Projektet Res klokt lever vidare. Första året deltog 590 elever och senaste läsåret 750 av cirka elever i Helsingborg. Parallellt har Miljöverkstaden kompletterat med ett projekt Kulturjakten, där elever i årskurs 6 under en dag får ge sig ut på en orientering i staden och då skall de åka kollektivt. Vid olika kontroller skall de hitta svar på olika frågor. Eleverna får ett förköpskort för att åka på bussarna. Det som återstår av uppladdningen får de behålla efter orienteringen. Busskort till eleverna Våren 2002 beslutade kommunfullmäktige om nya regler för skoltransporter. Det betyder att alla grundskoleelever får busskort för att ta sig till skolan, oavsett de själva valt skolan eller fått den anvisad och om skolan ligger i Helsingborg eller någon av dess närmaste grannkommuner. Ett argument för detta beslut var bland annat att man på detta sätt skulle ge grundskoleelever en naturlig introduktion i att åka kollektivtrafik till skolan. Vi reser allt mer Samhällslivet består alltmer av resor. Kommunfullmäktige tyckte att det var utmärkt att på detta sätt få in en praktisk övning för många elever, dessutom utanför den egentliga skoltiden. Alla elever, som är berättigade till busskort får det ingen särskild ansökan behövs. Särskild skolskjuts anordnas för de elever, som inte kan ta sig till skolan med allmänna kommunikationer. Ett särskilt tvåårigt projekt har startats tillsammans med Skånetrafiken för att se till att förutsättningar skapas för att avveckla så mycket som möjligt av skolskjutsarna enligt den gamla ordningen. På sikt skall de särskilt anordnade skjutsarna ses som en komplettering till den vanliga linjetrafiken. Påverka till att välja kollektivt Från kommunens sida finns också en ambition att ytterligare påverka elevernas attityder till och kunskaper om kollektivtrafiken. Inom detta projekt skall vi också utveckla ett samarbete mellan den kommunala administrationen av grundskoleelevernas busskort och Skånetrafikens Kundcenter. Bland annat har vi här en ambition att kunna anlita personalen från denna samlade organisation för bussträning och information för dem inom särskolan som har färdtjänst samt den vanliga skolan. Läs mer på För frågor och mer information, kontakta Agneta Hyberg, telefon Idékatalog

10 Årets prisbelönta förslag inom området "Gata" 1. Batteritestare Förslagsställare: Jörn Wounlund, Gatubolaget Kontaktperson: Pia Kristensson, eller , e-post: Behovet uppstod när Skylt & Underhåll hyr ut skärmvagnar, vilka ska stå och lysa med orange blinkande lampor, ofta en hel natt. Om lamporna slocknade under natten ger det upphov till trafikfarliga situationer. När man skall hyra ut olika lampor för avstängningsarbeten måste man därför vara säker på att batterierna i lamporna räcker under hela tiden. Som det är nu så slängs det många batterier på grund av osäkerhet. Förslaget innebär att köpa in en batteritestare så att man kan man kolla hur lång livstid batterierna har kvar och därmed slipper slänga dugliga batterier. 2. Klammer till huvudledsskylt Förslagsställare: Jörn Wounlund. Tore Pettersson, Gatubolaget Kontaktperson: Pia Kristensson, eller , e-post: En hållare har tillverkats som placeras i ett skruvstycke. Därefter placerar man vägmärkesklamman i hållaren, drar ihop skruvstycket och så har man en klammer som passar huvudledsskyltar. Skyltar beställs från firman Plast & Plåt, medan klamrar beställs separat. För vanliga klamrar passar både runda, fyrkantiga och trekantiga skyltstolpar, medan däremot huvudledsskylten har en alldeles egen fason. För att lösa detta problem har Jörn och Tore tillverkat den föreslagna hållaren, som nu används i verksamheten på Gatubolaget. Andra kommuner använder andra fästen, s k BLF-fästen, men det kräver två extra skenor på skylten. I Göteborg däremot sitter huvudledsskylten ofta på master, typ belysning och liknande. De normala fästena som Gatubolaget använder lämpar sig för att borra, gänga och skruva fast skylten på stolpen. Däremot måste klämman tryckas till med den speciella hållaren. 3. Folder över Göteborgs Trafikinformation Förslagsställare: Claes Jönehall, Gatubolaget Kontaktperson: Björn Berntsson, , e-post: 10 Idékatalog 2003

11 En folder över Göteborgs Trafikinformation (GTIC) har tagits fram. Foldern skall användas vid träffar med kollektivtrafikföretag och för träffar med övriga samarbetspartner, och vid studiebesök och liknande tillfällen. Foldern innehåller information om kollektivtrafiken och vad som krävs av både utförarna, trafikföretagen i Göteborg, och informationsgivaren GTIC för att den samordnade informationen ska fungera. I ett senare skede har en liknande folder med information om hela verksamheten på Göteborgs Trafikinformation tagits fram på uppdrag av beställaren Trafikkontoret. Göteborgs Trafikinformation informerar inte bara om störningar i kollektivtrafiken utan arbetar med att ge allmänheten snabb och korrekt information och service kring frågor och synpunkter inom Trafikkontorets ansvarsområde. Frågorna kan handla om trafikomläggningar vid evenemang eller gatuarbeten, gatuunderhåll, gaturenhållning och parkering. 4. U-balksrensare Förslagsställare: Sven Ollvid, Gatubolaget Kontaktperson: Pia Kristensson, eller , e-post: När förhöjda övergångsställen byggs täpper dessa för så att vattnet inte kan rinna ner i brunnen vid sidan av vägen. För att lösa detta problem har man lagt u-balkar upp och ner vid övergångsstället för att vattnet ska kunna rinna genom u-balken ner i brunnen. Det blir ofta stopp i dessa på grund av löv, skräp med mera. Man har kunnat beställa spolning av dessa men det blir dyrt och skvätter ner folk. Genom att använda u-balksrensaren rensar man lätt utan att skvätta ner folk. Man kan montera ihop rensaren till olika längder. Sven har skurit till en platta av metall och monterat denna på snökäppar till behändiga u-balksrensare. Hål borrades i käpparna och därmed kunde Sven förlänga dem upp till 4 meter. U-balkarna är mellan 2 och 4 meter långa, så det är nödvändigt att ha flexibla längder. Idékatalog

12 5. Fräs- och sopaggregat till grävlastare Förslagsställare: Georg Nilsson, Patrik Nilsson, Tomas Sölving, Lars Håkansson och Lennart Olsson, Helsingborg. Kontaktperson: Peter Skantz, , e-post: Ett fräsaggregat monteras på grävlastarens arm för att användas till både asfalt- och stubbfräsning samt även till jordborrning under murar, häckar och dylikt. En uppsamlingsskopa med sopborste samlar upp fräst asfalt och alla typer av finare och grövre skräp. Skopan är också användbar vid spill i samband med olyckor. Förslaget innebär att istället för att skära, schakta och justera sättningar, hål och krackeleringar i asfaltytorna kan man nu fräsa för toppmassa och därmed förhindra framtida sättningar. 6. Lättare dra av grus vid gångbaneläggning Förslagsställare: Jörgen Losell, Kristianstad Kontaktperson: Boel Stéen, e-post: En stensättare måste traditionellt ligga på knä och dra av gruset till plattbädden tre gånger innan den är färdig för plattläggning. Det frestar väldigt mycket på knäna, särskilt när det är både fuktigt och kallt ute. Man måste vara två för att klara jobbet. Dessutom måste man hoppa upp och ner mellan arbetsuppgifterna; att dra av och kasta på grus. Jag har konstruerat en avdragare som vi inte behöver ligga på knä för att använda. Det är ett gammalt skyltrör som jag har svetsat ihop med ett stödhjul från en sopmaskin. Avdragaren har vajrar mellan handtaget och ner till järnet, där man fäster avdragslisten, en lång planka. Den går att vinkla så att bredden på avdragsytan kan ändras där gångbanan exempelvis blir smalare. Därmed slipper vi att hoppa upp och ner under arbetet, vi sparar både knäna och tid. Det går ju faktiskt fortare att arbeta stående än att krypa fram på knä, Kristianstad. 12 Idékatalog 2003

13 7. Avjämnare kopplad till arbetsmaskin Förslagsställare: Jörgen Losell, Kristianstad Kontaktperson: Boel Stéen, , e-post: Jörgen har också hittat på ett sätt att göra avjämningen av en gångbana enklare. Normalt sett är det både slitsamt och tar tid att avjämna en gångbana för hand med skyffel. Jörgen har tillverkat en avjämnare som kan kopplas till deras arbetsmaskin. Det innebär att arbetet går betydligt snabbare med mindre slit. Maskinen kan lätt byta avjämnare mot skopa när mer material skall köras fram till gångbanan. Avjämnaren sätts på maskinens pallhorn och på det viset kan den vinklas åt olika håll i förhållande till hur maskinen slår. 8. Ta från närmaste vattendrag istället för dricksvatten Förslagsställare: Stefan Mikaelsson och Göte Nilsson, Piteå Kontaktperson: Arne Nilzon, , e-post: Under sommarhalvåret används kommunens slambil till att vattna grusvägar. För att spara på tid och vattenkostnader kan vi med bilens vacumkompressor själva suga upp vatten ur närmaste vattendrag. Problemet med detta är att sten och sand följer med in i tanken, och detta medför att vi ofta måste öppna och rengöra den för att inte täppa till rören i vattenspridaren. Nu har vi tillverkat en sil som vi enkelt fäster på slangen för att eliminera detta problem. Vi har svetsat fast en järnstång på anordningen som fixerar slangen i horisontalläge utan att vi behöver stå och hålla i den. Detta är viktigt för att slangen inte ska dyka ner i botten, och därmed suga in onödigt mycket sand. Fördelarna med att själva suga upp vattnet är att vi sparar tid både på att fylla bilen, cirka 20 minuter i stället för 40 minuter varje gång, och den tid det tar att slippa åka till CF eller VK för att hämta vatten. Detta handlar om hundratals kubikmeter vatten varje sommar, och vi tycker att det är ett otroligt slöseri att använda dricksvatten för att sprida ut på vägarna. 9. Fästen som håller traktorn på vägen Förslagsställare: Roland Berg, Lars Hägglund och Anders Stenlund, Piteå Kontaktperson: Arne Nilzon, , e-post: I slutet av vintersäsongen när snökarmarna blivit höga och vuxit ut på körbanan måste dessa lastas bort, både för att vägarna blir smala och för att sikten blir för dålig i korsningarna. Till detta har vi tidigare använt en hjullastare med snöskopa och 3-4 lastbilar som forslat bort snön. Eftersom detta var både dyrt och tidsödande började vi att använda vår egen stora snölastare för mer effektiv lastning. Detta fungerar bra, men ett problem uppstod i och med att traktorn blev tvungen att gå i halva diket med fel lutning som följd. Därför har vi konstruerat två sidoförskjutningsfästen som flyttar snölastaren en halv meter till höger i förhållande till traktorn. Detta gör att traktorn inte behöver gå i diket. Kostnaden för sidofästena är cirka kronor per styck. På vårkanten har vi två snölastare i drift i bostadsområdena. Idékatalog

14 Årets vinnare i klassen Teknik: 10. Stolpe vid tillfälliga avstängningar Förslagsställare: Conny Peterson och Leif Gustavsson, Skövde Kontaktperson: Bo Bonander, , e-post: skovde.se Vi gräver ofta upp tillfälliga ganska grunda schakter, till exempel vid fjärrvärmearbeten. Vid dessa arbeten lägger vi ut stålplåt för bilarna att köra över. Stålplåtarna kan inte vara bredare än 2,5 meter om vi ska kunna frakta dem på våra bilar. Vid sådana tillfälliga avstängningar har vi hittills använt koner. Dessa är 60 centimeter breda och tar upp stor del av stålplåten, så utrymmet för bilisterna blir mycket begränsat. Konerna kan också lätt sparkas ner i schakterna och då ser inte trafikanterna avstängningen förrän det kan vara försent. Conny och Lars har föreslagit att man sätter upp en avstängningsstolpe. Idén kom från Conny, som han utvecklade tillsammans med Lars, som har tillverkat avstängningsstolpen. Den skruvas fast i stålplåten och sedan går det lätt att trä en avstängningsbräda genom stolpen. Idén spar utrymme på körplåtarna och stolpen går inte att sparka bort. Liknande konstruktioner finns inom husbyggnadsproduktionen, men har troligen inte tidigare använts på gatusidan. Den här stolpen har Conny och Leif tillverkat så att den ska passa just de plåtar som används inom kommunen. Den har inte inneburit några externa kostnader för tillverkning. Besparingen ligger i att slippa den vandalisering som tidigare under åren skett lite då och då. Stolpen har använts med gott resultat från vintern 2002/03. Vi tillverkade den här stolpen för att vi tyckte det var praktiskt för vårt arbete. Det är ofta vi arbetar på det sättet, eftersom vi tycker det ingår i arbetet att utveckla metoderna. Den här är den första idé vi lämnat in till förslagskommittén och det gjorde vi på uppmaning av en arbetskamrat, säger Conny och Leif. 11. Rör som underlättar rensning av rännstensbrunnar Förslagsställare: Sture Efraimsson, Sotenäs, Som kommunanställd i Sotenäs sedan 1975 har jag varit med om ett antal kalla och besvärliga vintrar, där ett stort problem har varit alla frusna rännsstensbrunnar. Samtliga anställda på Gatuavdelningen har upplevt detta som både tungt, kallt och vått, förutom att det naturligtvis var tidsödande. För att kunna rensa brunnarna måste vi pumpa bort den vattensamling som uppstår vid en frusen brunn. Därefter fick vi med ett vanligt järnspett hugga bort isen inne i brunnen, så det gick att komma åt vattenlåset och utloppet. Slutligen fick vi lägga oss på mage och sträcka ner armen så långt vi nådde för att försöka tina upp isen i utloppet med ånga. 14 Idékatalog 2003

15 Det här måste gå att göra på ett enklare sätt, tänkte jag. Jag bockade till ett 1 Ω tums rör så att det såg ut som en krok i ena änden. Kroken monterade jag i brunnen med böjen ( kaffepetterpipen ) upp i utloppet och klammade fast det och kapade det strax under gallret. Detta fungerade helt otroligt. Istället för 1-2 timmars arbete vid varje brunn tar det nu bara minuter. Det var främst när vi jobbade med de äldre rören av cement, som idén dök upp. De nyare rören är oftast av plast, men även när vi rensar dessa kan vi använda mitt rör. 12. Omvända gångjärn till sandlådor för bättre hållfasthet Förslagsställare: Byggservicegruppen, Snickeriverkstan, Sundsvall Kontaktperson: Eva-Britt Persson, , e-post: Vi tillverkar sandlådor i trä, till Utemiljö och Teknisk produktion/ teknisk service. Problemet är att med vanliga gångjärn går det inte att fästa locket till lådan. Locket sticker utanför själva lådan och då rinner det in vatten eller snö i lådan, sanden blir blöt och lådan sväller av fukten. Vi måste tillverka nya sandlådor varje år. Men genom att vända på det ena bläcket på ett vanligt gångjärn kan man fästa locket på sandlådorna utanför bakstycket och på så sätt rinner inte vatten (snö) in i lådan. Sanden hålls torrare och träet i lådan sväller inte, vilket har lett till att vi i stort sett har halverat antalet tillverkade lådor per år. Våra specialgångjärn gjorde vi tidigare själva, men nu har en firma börjat tillverka dessa åt oss. Idékatalog

Pneumatik/hydrauliksats

Pneumatik/hydrauliksats Studiehandledning till Pneumatik/hydrauliksats Art.nr: 53785 Den här studiehandledningen ger grunderna i pneumatik och hydralik. Den visar på skillnaden mellan pneumatik och hydraulik, den visar hur en

Läs mer

fastighetsägare i Växjö kommun

fastighetsägare i Växjö kommun Du som är fastighetsägare i Växjö kommun Det här är ditt ansvar för växtlighet, renhållning, snöröjning och att bygga i tomtgränsen 1 VI HAR DELAT ANSVAR Växjö kommun och du som fastighetsägare har ett

Läs mer

TILLSAMMANS TAR VI HAND OM GÖTEBORG. Lite information om ditt ansvar som fastighetsägare.

TILLSAMMANS TAR VI HAND OM GÖTEBORG. Lite information om ditt ansvar som fastighetsägare. TILLSAMMANS TAR VI HAND OM GÖTEBORG Lite information om ditt ansvar som fastighetsägare. Illustratör: Hans Åkerskog Februari 201 Ett samarbete mellan trafikkontoret, miljöförvaltningen, kretslopp och vatten

Läs mer

GRÖNARE TRÄDGÅRD ÖSTORPS BEVATTNING AB

GRÖNARE TRÄDGÅRD ÖSTORPS BEVATTNING AB GRÖNARE TRÄDGÅRD ÖSTORPS BEVATTNING AB Grönare Trädgård Vill du också ha mer tid över till att njuta av din trädgård? Med en automatisk bevattning i din trädgård får du en frodig grönska och tid över till

Läs mer

Så funkar EcoDry MANUAL. Fakta EcoDry: OBS. Läs igenom hela manualen innan montering påbörjas.

Så funkar EcoDry MANUAL. Fakta EcoDry: OBS. Läs igenom hela manualen innan montering påbörjas. MANUAL OBS. Läs igenom hela manualen innan montering påbörjas. Så funkar EcoDry Porslin Porslin är mycket mer hygieniskt och lättare att hålla rent än andra material som plast eller liknande. Urinslang

Läs mer

Du som är fastighetsägare. det här är ditt ansvar för växtlighet, renhållning och snöröjning

Du som är fastighetsägare. det här är ditt ansvar för växtlighet, renhållning och snöröjning Du som är fastighetsägare det här är ditt ansvar för växtlighet, renhållning och snöröjning Vi delar på jobbet Kommunen och fastighetsägaren har ett gemensamt ansvar för renhållning. Vi tar hand om körbanor,

Läs mer

Blomlådor för bättre trafiksäkerhet

Blomlådor för bättre trafiksäkerhet Blomlådor för bättre trafiksäkerhet Här kan du läsa om hur du själv förbättrar trafiksäkerheten på din gata. Blomlådor för bättre trafiksäkerhet Boende har möjlighet att ställa ut blomlådor på sin gata

Läs mer

Slamtömning. i Linköpings kommun

Slamtömning. i Linköpings kommun Slamtömning i Linköpings kommun 1 Tömning av enskilda avloppsanläggningar Tömning av enskilda avloppsanläggningar sker löpande under året enligt schemalagda turer. Slamavskiljare, slutna tankar och minireningsverk

Läs mer

Gäller 2016-01-01 2017-01-01. Råd och regler för enklare tömning av enskilt avlopp i Smedjebackens kommun

Gäller 2016-01-01 2017-01-01. Råd och regler för enklare tömning av enskilt avlopp i Smedjebackens kommun 1 Gäller 2016-01-01 2017-01-01 Råd och regler för enklare tömning av enskilt avlopp i Smedjebackens kommun 2 Denna skrift vänder sig till dig som har enskilt avlopp. Det kan vara ett minireningsverk, två,-och

Läs mer

Bygga och plantera i tomtgränsen

Bygga och plantera i tomtgränsen Bygga och plantera i tomtgränsen i Växjö kommun Vårda din tomt och förebygg olyckor Växjö kommun 2014-04-10 1 Tack för att du vårdar din tomt och förebygger olyckor Du som fastighetsägare och vi på Växjö

Läs mer

INSTRUKTION FÖR ISBANESPOLNING PÅ ÖSTERSKÄRSSKOLAN

INSTRUKTION FÖR ISBANESPOLNING PÅ ÖSTERSKÄRSSKOLAN INSTRUKTION FÖR ISBANESPOLNING PÅ ÖSTERSKÄRSSKOLAN På vintern använder vi fotbollsplanen på nedre skolgården för isbana så att barnen kan åka skridskor både på och efter skoltid. Traditionsenligt så är

Läs mer

Skötsel av markanläggning under garantitiden

Skötsel av markanläggning under garantitiden STADSBYGGNADS- OCH MILJÖFÖRVALTNINGEN Tekniska enheten 2014-11-13 0 (7) Skötsel av markanläggning under garantitiden Bilaga till Teknisk handbok Version 1 2014-12-01 Sundbybergs stad, 172 92 Sundbyberg

Läs mer

Tips och råd för villa- och fritidshusägare med egna avloppsanläggningar

Tips och råd för villa- och fritidshusägare med egna avloppsanläggningar Tips och råd för villa- och fritidshusägare med egna avloppsanläggningar I Knivsta kommun finns närmare 2 000 avloppsanläggningar, som töms med olika intervaller. Om du vill veta vad som gäller för just

Läs mer

Vattnet finns överallt även inuti varje människa.

Vattnet finns överallt även inuti varje människa. Bygg en karusell tillsammans. Ställ er i en ring och kroka fast i varandras armar. När karusellen inte får energi står den still. En av er låtsas sätta i kontakten. Karusellen börjar snurra. Dra ut kontakten.

Läs mer

FARTHINDER & UPPHÖJDA KORSNINGAR

FARTHINDER & UPPHÖJDA KORSNINGAR Tryckfolder Version 1.04 TERRAKOMP FRAMTIDENS HÅLLBARA STENSÄTTNING FARTHINDER & UPPHÖJDA KORSNINGAR TERRAKOMP, VAD ÄR DET? Att bygga ett attraktivt naturstensfarthinder i stadsmiljö är en tidskrävande

Läs mer

Hur du anlägger och sköter din gräsmatta från Hemmanet

Hur du anlägger och sköter din gräsmatta från Hemmanet Hur du anlägger och sköter din gräsmatta från Hemmanet Användning av gräsmattan Hemmanets färdiga gräsmatta håller att gå på genast efter utläggning. I början ska mera slitande användning undvikas tills

Läs mer

Typer Höjd Innehåll Ma. Koi Foder Material Diameter kub.vatten i dammen per dag (BEADS)

Typer Höjd Innehåll Ma. Koi Foder Material Diameter kub.vatten i dammen per dag (BEADS) Bruksanvisning Typer Höjd Innehåll Ma. Koi Foder Material Diameter kub.vatten i dammen per dag (BEADS) Lär känna din UB UltraBead Filter Vi uppmuntrar dig att nogrant studera den här bilden för att få

Läs mer

VINTER. 6. LÄGG INTE FÅGELMAT PÅ MARKEN Använd fågelbord eller fröautomater så undviker du att locka dit råttor, kråkfåglar, duvor och måsar.

VINTER. 6. LÄGG INTE FÅGELMAT PÅ MARKEN Använd fågelbord eller fröautomater så undviker du att locka dit råttor, kråkfåglar, duvor och måsar. En stad består av många händer och huvuden som måste samarbeta för att allt ska fungera effektivt. Som fastighetsägare har du en viktig roll här, om din fastighet ligger vid en av Västerås stads gator.

Läs mer

OPTIHEAT. Vattenburen golvvärme. Så här monterar du OPTIHEAT. Inte som alla andra -enklare, snålare, genialisk!

OPTIHEAT. Vattenburen golvvärme. Så här monterar du OPTIHEAT. Inte som alla andra -enklare, snålare, genialisk! OPTIHEAT Vattenburen golvvärme Inte som alla andra -enklare, snålare, genialisk! Så här monterar du OPTIHEAT Olika metoder att montera OPTIHEAT OPTIHEAT är det enklaste sättet att lägga in vattenburen

Läs mer

Manual NitroClean automatisk poolrobot

Manual NitroClean automatisk poolrobot Manual NitroClean automatisk poolrobot Grattis till ditt köp av den automatiska poolroboten NitroClean. NitroClean är enkel att använda och underhåller din pool utan någon ansträngning. Genom att följa

Läs mer

Hur en slambrunn/slamavskiljare fungerar

Hur en slambrunn/slamavskiljare fungerar Hur en slambrunn/slamavskiljare fungerar Avloppsslam Slam bildas vid all rening av avloppsvatten. Beroende på typ av avlopp indelas avloppsvattnet upp i svartvatten (toaletter, bad-, disk- och tvättvatten)

Läs mer

Tvättmaskins service Stora grovtvättmaskinen slutade att pumpa ut vatten, efter en egen felsökning och service så fungerar den nu igen.

Tvättmaskins service Stora grovtvättmaskinen slutade att pumpa ut vatten, efter en egen felsökning och service så fungerar den nu igen. Arbetsrapport Västeräng 2014 Detta är en väldigt kort rapport med bilder på de större projekten vi gjort på Västeräng under Sommaren. Jag har försökt få med så många bilder på människor som hjälpt till

Läs mer

LEKTIONSPLANERING & UTBILDNINGSMATERIAL

LEKTIONSPLANERING & UTBILDNINGSMATERIAL LEKTIONSPLANERING & UTBILDNINGSMATERIAL Den här lärarhandledningen ger dig som lärare kunskap om hur vattnets kretslopp fungerar och tips på hur du kan lägga upp lektionerna. I materialet får du och din

Läs mer

Instruktioner för att bygga Inrha Hobbyväxthus

Instruktioner för att bygga Inrha Hobbyväxthus 1 Instruktioner för att bygga Inrha Hobbyväxthus Inrha Hobbyväxthus är lätta att montera upp med endast ett litet antal verktyg. Dessa instruktioner gäller alla modeller, en del instruktioner gäller bara

Läs mer

Manual Förflytta defekt fordon

Manual Förflytta defekt fordon Manual Förflytta defekt fordon Fordon 360 Plus Författarna och Liber AB Version 1.0 Får kopieras 1 Anledning till förflyttning Arbetar du i eller med fordon kommer du troligtvis att behöva förflytta defekta

Läs mer

Dag- och dräneringsvatten. Riktlinjer och regler hur du ansluter det på rätt sätt. orebro.se

Dag- och dräneringsvatten. Riktlinjer och regler hur du ansluter det på rätt sätt. orebro.se Dag- och dräneringsvatten. Riktlinjer och regler hur du ansluter det på rätt sätt. 1 orebro.se Var rädd om ditt hus! Om du ansluter ditt dag- och dräneringsvatten rätt, minskar du risken för översvämning

Läs mer

Vad är en översvämning?

Vad är en översvämning? ÖVERSVÄMNING Vad är en översvämning? Med översvämning menas att vatten täcker ytor utanför den normala gränsen för sjö, vattendrag eller hav. Översvämning kan dels ske utmed vattendrag, men också drabba

Läs mer

Lättläst sammanfattning av Stockholms miljöprogram

Lättläst sammanfattning av Stockholms miljöprogram Lättläst sammanfattning av Stockholms miljöprogram Stockholms stad behöver hjälp De senaste 20 åren har Stockholms luft och vatten blivit mycket renare. Ändå är miljöfrågorna viktigare än någonsin. Alla

Läs mer

Tips och råd för villa- och fritidshusägare med egna avloppsanläggningar

Tips och råd för villa- och fritidshusägare med egna avloppsanläggningar Tips och råd för villa- och fritidshusägare med egna avloppsanläggningar I Norrtälje kommun finns närmare 24 000 avloppsanläggningar, som töms med olika intervaller. Om du vill veta vad som gäller för

Läs mer

Information till dig som bor i Landskrona

Information till dig som bor i Landskrona Samhällsinformation från Landskrona stad Landskrona stad Information till dig som bor i Landskrona Foto: Karolina Nyberg Den här broschyren är en information till dig som bor i Landskrona. Anledningen

Läs mer

Koncept 1- Planteringsborr Koncept 2 - Hacka Koncept 3 - Planteringsrör Koncept 4 - Kapselplanterare

Koncept 1- Planteringsborr Koncept 2 - Hacka Koncept 3 - Planteringsrör Koncept 4 - Kapselplanterare Befintliga koncept Av de fem koncept som togs fram förra veckan har såddröret och mikroprepareringsskon sorterats bort eftersom det inte går att vidareutveckla dessa konceptet med avseende på Peter s såddrör.

Läs mer

Var rädd om ryggen! Röj snö med en

Var rädd om ryggen! Röj snö med en Var rädd om ryggen! Röj snö med en snöslunga Kan det verkligen vara skojigt att skotta snö? Ja, absolut! I varje fall om du har investerat i en snöslunga. Sådana finns i många prisklasser från ett par

Läs mer

PAPPA ÄR UNDERSKÖTERSKA DANIEL LEHTO EN JULIASAGA

PAPPA ÄR UNDERSKÖTERSKA DANIEL LEHTO EN JULIASAGA PAPPA ÄR UNDERSKÖTERSKA DANIEL LEHTO EN JULIASAGA Daniel Lehto 2011 daniellehto@yahoo.se Till Julia PAPPA ÄR UNDERSKÖTERSKA DANIEL LEHTO Pappa jobbar på ett boende för gamla människor. Det är ett roligt

Läs mer

Vattenpass, vattenlås, vattenhjul

Vattenpass, vattenlås, vattenhjul Vattenundersökningar åk 5-6; station a) Eller: Jordens dragningskraft åk 5-6 Vattenpass, vattenlås, vattenhjul 1. Dra en vågrät och en lodrät linje på tavlan med hjälp av vattenpasset. Vätskan är tyngre

Läs mer

SINGLE LEG SHELTON GRAVEL BAND SLITSDRÄNERINGSMASKIN

SINGLE LEG SHELTON GRAVEL BAND SLITSDRÄNERINGSMASKIN SINGLE LEG SHELTON GRAVEL BAND SLITSDRÄNERINGSMASKIN BRUKSANVISNING SHELTON SPORTSTURF DRAINAGE SOLUTIONS BAUMBER HOUSE BAUMBER HORNCASTLE LINCOLNSHIRE LN9 5NF ENGLAND Tel 01507 578288 Fax 01507 578790

Läs mer

Husets Historia. När människorna utvecklade sin byggteknik så började man bygga husen tätare istället för att bo glest utanför städerna som förut.

Husets Historia. När människorna utvecklade sin byggteknik så började man bygga husen tätare istället för att bo glest utanför städerna som förut. Så här kan möjligen ett utav de första hemmen ha sett ut på stenåldern- en grotta. Egentligen är det ingen specifik person som har uppfunnit huset, det har utvecklats av människor igenom tiderna allteftersom

Läs mer

Tömning av enskilt avlopp - det här behöver du veta

Tömning av enskilt avlopp - det här behöver du veta Tömning av enskilt avlopp - det här behöver du veta En informationsfolder till dig som har tömning av enskilt avlopp i Gnesta kommun Din avloppsanläggning ska skydda miljön Anledningen till att vi har

Läs mer

För bättre trafiksäkerhet Blomlådor på gatan

För bättre trafiksäkerhet Blomlådor på gatan För bättre trafiksäkerhet Blomlådor på gatan Enköpings kommun Blomlådor för bättre trafiksäkerhet Boende har möjligheten att ställa ut blomlådor på sin gata för att minska bilarnas hastighet. Vilka krav

Läs mer

Danielle hängde av sig kläderna och satte på lite musik, gick in i badrummet och började fylla upp vatten i

Danielle hängde av sig kläderna och satte på lite musik, gick in i badrummet och började fylla upp vatten i Ensamhet Danielle hade precis slutat jobbet och var på väg hemåt för en lugn och stilla fredagskväll för sig själv. Hon hade förberett med lite vin och räkor, hade inhandlat doftljus och köpt några bra

Läs mer

Under stadens gator finns ett rörsystem för

Under stadens gator finns ett rörsystem för Skånska vattentornssällskapet Under stadens gator finns ett rörsystem för vatten och avlopp, ett rörsystem där vattnet med rätt tryck skall nå abonnenten och där avloppet utan problem skall komma fram

Läs mer

Råd och regler för enklare tömning av enskilt avlopp

Råd och regler för enklare tömning av enskilt avlopp Råd och regler för enklare tömning av enskilt avlopp Avfalls- och återvinningsenheten Stadshuset, 721 87 Västerås Vill du ha svar på dina frågor? Tfn: 021-39 00 00 E-post: kontaktcenter@vasteras.se Hemsida:

Läs mer

Om man googlar på coachande

Om man googlar på coachande Coachande ledarskap Låt medarbetaren Att coacha sina medarbetare är inte alltid lätt. Men det allra viktigaste är att låta medarbetaren finna lösningen själv, att inte ta över och utföra den åt denne.

Läs mer

Uppgift: 1 På spaning i hemmet.

Uppgift: 1 På spaning i hemmet. Julias Energibok Uppgift: 1 På spaning i hemmet. Min familj tänker redan ganska miljösmart, men det finns såklart saker vi kan förbättra. Vi har redan bytt ut alla vitvaror till mer energisnåla vitvaror.

Läs mer

Kommentar till ABVA 91 Råd och anvisningar till fastighetsägare rörande vatten & avlopp i Robertsfors kommun

Kommentar till ABVA 91 Råd och anvisningar till fastighetsägare rörande vatten & avlopp i Robertsfors kommun Kommentar till ABVA 91 Råd och anvisningar till fastighetsägare rörande vatten & avlopp i Robertsfors kommun Detta meddelande är ett komplement till ABVA, som innehåller bestämmelser för brukande av kommunens

Läs mer

Så funkar det med sopkärl!

Så funkar det med sopkärl! Så funkar det med sopkärl! Fakta och goda råd inför bytet från säck till kärl. Därför byter vi sopsäckarna till kärl. Nu byter vi ut sopsäcken mot kärl av plast, etapp för etapp, i Lysekils kommun. De

Läs mer

Färdig gräsmatta. - Ett bra underlag resulterar i en slitstarkare och grönare gräsmatta som tål både torka och regn bättre.

Färdig gräsmatta. - Ett bra underlag resulterar i en slitstarkare och grönare gräsmatta som tål både torka och regn bättre. Färdig gräsmatta - Ett bra underlag resulterar i en slitstarkare och grönare gräsmatta som tål både torka och regn bättre. - Ett normalt år kan man börja rulla ut gräs från mitten av maj och hålla på fram

Läs mer

QUIKPOINT FOGSPRUTA BRUKSANSVISNING

QUIKPOINT FOGSPRUTA BRUKSANSVISNING QUIKPOINT FOGSPRUTA BRUKSANSVISNING Fogsprutan med påmonterad borrmaskin 1 INNEHÅLLFÖRTECKNING * Säkerhetsföreskrifter Sida 3 * Tillbehör 4 * Montering av munstycke 4 * Montering av matarskruv 5 * Montering

Läs mer

Råd och regler för enklare tömning av enskilt avlopp Västerås

Råd och regler för enklare tömning av enskilt avlopp Västerås Råd och regler för enklare tömning av enskilt avlopp Västerås www.vafabmiljo.se kundservice@vafabmiljo.se Tel: 020-120 22 20 www.facebook.com/vafabmiljo Om du har ett enskilt avlopp med trekammarbrunn,

Läs mer

Vika Förskola Spring önskelista 20100209

Vika Förskola Spring önskelista 20100209 Vika Förskola Spring önskelista 20100209 Då vi har en gård som är mycket exponerad för solen känns solskydd extra viktigt. Backen upp mot rutschkanan där det kan vara mycket sol vill vi ha som den är eftersom

Läs mer

ca 8 m Gatans bredd är ca 7 m. Om gatan är smalare ökas avståndet mellan lådorna. Om gatan är bredare kan avståndet minskas.

ca 8 m Gatans bredd är ca 7 m. Om gatan är smalare ökas avståndet mellan lådorna. Om gatan är bredare kan avståndet minskas. 2005 Till Er som vill ställa ut blomlådor för en bättre trafiksäkerhet Blomlådor för ökad trafiksäkerhet startade som ett projekt i Luleå 1992. Då det visat sig ha en mycket god effekt har modellen spritt

Läs mer

Medborgarmöte Förslag till Hastighetsplan för Bara, Klågerup och Holmeja i Svedala kommun

Medborgarmöte Förslag till Hastighetsplan för Bara, Klågerup och Holmeja i Svedala kommun 2013-10-03 MINNESANTECKNINGAR Medborgarmöte Förslag till Hastighetsplan för Bara, Klågerup och Holmeja i Svedala kommun Plats och tid: Klågerupskolans matsal, kl.18:30-21:00 Närvarande: Åhörare: 25-talet

Läs mer

Luftförvärmare- Manual + Faktablad

Luftförvärmare- Manual + Faktablad Luftförvärmare- Manual + Faktablad Luftförvärmarens funktion och hur den är konstruerad Luftförvärmare är ett riktigt energismart och miljövänligt sätt att värma upp ett hus på. Den här luftförvärmaren

Läs mer

Projektmaterial. PRO folkhögskola

Projektmaterial. PRO folkhögskola Projektmaterial PROJEKTRAPPORT ITIS PRO folkhögskola Folkbildningsnätets Pedagogiska resurser Folkbildningsrådet Box 730 101 34 Stockholm 08-412 48 00 www.resurs.folkbildning.net PROJEKTRAPPORT ITIS Pensonärernas

Läs mer

informerar om LOD Lokalt Omhändertagande av Dagvatten

informerar om LOD Lokalt Omhändertagande av Dagvatten informerar om LOD Lokalt Omhändertagande av Dagvatten 1 Bild 1. Exempel på bra vattenavledning från hus. Utfört med betongränna och lite makadam i änden för att slippa eventuell jorderosion. Bild 2. Ett

Läs mer

MINNESANTECKNINGAR FRÅN SAMRÅDSMÖTE FÖR PROGRAM TILL. Tid: Tisdagen den 12 oktober 2010 kl. 18:00-19:15

MINNESANTECKNINGAR FRÅN SAMRÅDSMÖTE FÖR PROGRAM TILL. Tid: Tisdagen den 12 oktober 2010 kl. 18:00-19:15 2010-10-14 MINNESANTECKNINGAR FRÅN SAMRÅDSMÖTE FÖR PROGRAM TILL DETALJPLAN FÖR GÅRÖ 1:69 (ÅVC) I GNOSJÖ TÄTORT Plats: Kommunhuset, Sessionssalen Tid: Tisdagen den 12 oktober 2010 kl. 18:00-19:15 Närvarande:

Läs mer

HARLEQUIN Svenk bruksanvisning

HARLEQUIN Svenk bruksanvisning Gelato HARLEQUIN Svenk bruksanvisning Delar Motorenhet Till och från knapp Lock Axel Omrörare Kylbehållare Figurer Stäng Öppna 1 2 3 4 5 6 Arbetssätt Glass tillverkas genom att de tillredda ingredienserna

Läs mer

Skötselmanual för mark

Skötselmanual för mark Skötselmanual för mark 2011-11-11 1 Bruksgräsmatta Dött gräs, ris och grenar samt sand efter vinterväghållning och övrigt skräp avlägsnas. Klippning Gräset hålles 5-12 cm högt. Gräset får ej vid något

Läs mer

S i d a 1. Goda råd. från en erfaren. kranförare

S i d a 1. Goda råd. från en erfaren. kranförare S i d a 1 Goda råd från en erfaren kranförare S i d a 2 Beställning av kranen När du ska beställa kranen för ett lyft, måste du göra klart att lasten är färdig att koppla (eller gärna förbered med stroppar)

Läs mer

Information om utplacering av blomlådor

Information om utplacering av blomlådor Information om utplacering av blomlådor Arvidsjaurs kommun Uppdaterad: 2016-06-07 Arvidsjaurs kommun Information om utplacering av blomlådor För att öka uppmärksamheten och minska hastigheten finns möjlighet

Läs mer

Material som kan orsaka statisk elektricitet, tex. plaströr, får inta användas, eftersom detta kan orsaka explosioner.

Material som kan orsaka statisk elektricitet, tex. plaströr, får inta användas, eftersom detta kan orsaka explosioner. Tips och råd om mottagnings förhållanden till ett förråd/ en silo Det finns flera leverantörer och modeller av pellets förråd och pellets silo på marknaden. Undersök i första hand om det finns något som

Läs mer

Insekternas värld Jorden i fara, del 1. KG Johansson

Insekternas värld Jorden i fara, del 1. KG Johansson Insekternas värld Jorden i fara, del 1 KG Johansson SMAKPROV Publicerad av Molnfritt Förlag Copyright 2014 Molnfritt Förlag Den fulla boken har ISBN 978-91-87317-31-6 Boken kan laddas ned från nätbutiker

Läs mer

- Höstterminen 2012 började med ett gemensamt tema på hela förskolan, Djur och natur i vår närmiljö.

- Höstterminen 2012 började med ett gemensamt tema på hela förskolan, Djur och natur i vår närmiljö. - Höstterminen 2012 började med ett gemensamt tema på hela förskolan, Djur och natur i vår närmiljö. Vår grupp var ny, med 3-åringar som kom från olika förskolor och med olika erfarenheter. Vi började

Läs mer

Att använda Ignucell Drain i arbeten för isolering och dränering av källare

Att använda Ignucell Drain i arbeten för isolering och dränering av källare Augusti 2010 Att använda Ignucell Drain i arbeten för isolering och dränering av källare Ignucell Drains specialutvecklade konstruktion gör den till det bästa alternativet för de flesta typer av arbeten

Läs mer

GÖR ETT EGET SLUTET KRETSLOPP

GÖR ETT EGET SLUTET KRETSLOPP VATTNETS KRETSLOPP 1. GÖR ETT EGET SLUTET KRETSLOPP SYFTE & BAKGRUND: Att visa på hur vattnet i naturen ständigt rör sig i ett kretslopp. DU HÄR BEHÖVER DU: Glasburk med lock Små stenar eller lecakulor

Läs mer

Säkerhet på löpande band

Säkerhet på löpande band Säkerhet på löpande band Tekniska landvinningar och förändrade arbetssätt har sedan länge samverkat för att öka såväl effektivitet som säkerhet inom bergmaterialindustrin. Men där sådant som krossar och

Läs mer

GÖR ETT EGET SLUTET KRETSLOPP

GÖR ETT EGET SLUTET KRETSLOPP VATTNETS KRETSLOPP 1. GÖR ETT EGET SLUTET KRETSLOPP SYFTE & BAKGRUND: Att visa på hur vattnet i naturen ständigt rör sig i ett kretslopp. DU HÄR BEHÖVER DU: Glasburk med lock Små stenar eller lecakulor

Läs mer

Jämställd snöröjning. Svar på uppdrag från kommunfullmäktige. Lägesrapport

Jämställd snöröjning. Svar på uppdrag från kommunfullmäktige. Lägesrapport Dnr Sida 1 (7) 2016-04-27 Handläggare Susanne Pettersson 08-508 262 68 Till Trafiknämnden 2016-05-19 Jämställd snöröjning. Svar på uppdrag från kommunfullmäktige. Lägesrapport Förslag till beslut 1. Trafiknämnden

Läs mer

Information till dig som är intresserad av att ställa ut blomlådor på din gata för att minska bilarnas hastighet.

Information till dig som är intresserad av att ställa ut blomlådor på din gata för att minska bilarnas hastighet. 1 (5) Låt gatan blomma! Information till dig som är intresserad av att ställa ut blomlådor på din gata för att minska bilarnas hastighet. Vad gäller för gatan där blomlådorna placeras? Du som ansvarar

Läs mer

Att vårda ett gammalt teakdäck. (2009-02-08)

Att vårda ett gammalt teakdäck. (2009-02-08) Att vårda ett gammalt teakdäck. (2009-02-08) Har man en båt från 1985 och teakdäcket är i original så krävs det lite underhåll och varsamhet om man inte vill byta det inom en snar framtid. Vår 360 hade

Läs mer

OBS! LÄS NEDANSTÅENDE NOGA!!!

OBS! LÄS NEDANSTÅENDE NOGA!!! Sida 1 av 5 Upplysningar rörande utflyttningsstädning och frånträde av lägenheter OBS! LÄS NEDANSTÅENDE NOGA!!! På följande sidor finns ett städprotokoll som vi följer utan undantag när vi besiktigar en

Läs mer

Information vid tömning av slamanläggning

Information vid tömning av slamanläggning Information vid tömning av slamanläggning Tips och råd till dig som väntar besök av slambil Beställ tömning på www.sormlandvatten.se eller 0150-800 100 Frihöjd 4 meter Vägen ska ha en bärighet för tung

Läs mer

Albin går på toaletten

Albin går på toaletten Albin går på toaletten Det är en helt vanlig dag hemma hos Albin. Albin bor hemma hos mamma och pappa i ett helt vanligt hus. Han är sex år gammal. Igår kväll åt Albin spaghetti och köttfärssås till middag.

Läs mer

Nu sätter vi i gång! ons, okt 12, 2009

Nu sätter vi i gång! ons, okt 12, 2009 Nu sätter vi i gång! ons, okt 12, 2009 Den här veckan startar vi vår uppfräschning av EFS kyrkan! i sidan Byggnytt kan du få se vad som händer under några intensiva veckor. Vi har en kostnadsberäkning

Läs mer

Instruktionsbok med reservdelslista. Lunningsvinsch V6500

Instruktionsbok med reservdelslista. Lunningsvinsch V6500 Instruktionsbok med reservdelslista Lunningsvinsch V6500 Tillverkare: Generalagent: Fransgård Maskinfabrik A/S Närlant Import AB Fredbjergvej 132 Filarevägen 8 DK-9640 Farsø 703 75 Örebro Tele: +45 98

Läs mer

Mitt Jobb svenska som andraspråk

Mitt Jobb svenska som andraspråk Sara elektriker AV-nummer 41511tv 2 Programvinjett /Sara är i en lägenhet, hon spikar, borrar och monterar./ SARA elektriker. Jag är utbildad starkströmselektriker. Jag har ju alltid gillat mycket tekniska

Läs mer

När något går sönder. Så här vårdar du lägenhetens utrustning

När något går sönder. Så här vårdar du lägenhetens utrustning När något går sönder Så här vårdar du lägenhetens utrustning När något går sönder Med regelbunden skötsel av inredning och maskiner, slipper du onödiga kostnader. Vårda din lägenhet och gemensamma utrymmen

Läs mer

Skyddsombudet en arbetskamrat och facklig kompis

Skyddsombudet en arbetskamrat och facklig kompis Ditt skyddsombud Skyddsombudet en arbetskamrat och facklig kompis Ligger du vaken om nätterna och grubblar över hur skyddsombudet har det? Inte det? Byggnads vet i alla fall att många skyddsombud funderar

Läs mer

Ge din VTX en ny bakdel!

Ge din VTX en ny bakdel! Ge din VTX en ny bakdel! Av: Håkan Kvarnström, VTX Riders Sweden Som bekant har inte VTX 1800 den vackraste av bakar i originalutförande. Denna sida visar hur man kan modifiera baken så att den ser mindre

Läs mer

Nyhetsbrev Drottningplan nr. 7

Nyhetsbrev Drottningplan nr. 7 Det här är ett nyhetsbrev om ombyggnationen av Drottningplan. Nyhetsbrev Drottningplan nr. 7 Asfaltering på väg Att jobba intill vägen kan vara ett farligt jobb. Det vittnar markanläggaren Tobias Warnberg

Läs mer

Tank, brunn eller både och!

Tank, brunn eller både och! Tank, brunn eller både och! En enskild avloppsanläggning består vanligtvis av en slamavskiljare och en infiltrations- eller markbäddsanläggning. Syftet med anläggningen är både att rena avloppsvattnet

Läs mer

Självbyggarens hus står på betongplintar

Självbyggarens hus står på betongplintar SJÄLVBYGGARENS SOMMARSTUGA DEL 2 GRUNDEN I del 1 av självbyggarens sommarstuga visade vi hur du snickrar vägg- och golvsektioner. I detta nummer bestämmer vi var huset skall stå samt anlägger en grund

Läs mer

Anders Berggren HGU arbete 2010 Ingelsta Golfklubb

Anders Berggren HGU arbete 2010 Ingelsta Golfklubb Anders Berggren HGU arbete 2010 Ingelsta Golfklubb 1 Innehållsförtäckning: 3 Bakgrund 4 Val av arbete 4 Syftet med infiltrationsbrunnar 4-5 Systemets uppbyggnad 6 Vattenprov 7 Framtida Krav 8 Slutord 2

Läs mer

Ditt ansvar som fastighetsägare

Ditt ansvar som fastighetsägare Ditt ansvar som fastighetsägare Väg och trottoar 7 meter Gångbanor Fastighetsägaren ska hålla rent på alla gångytor i omedelbar närhet till fastigheten. Det gäller dygnet runt, året om. Gångbanor, trappor

Läs mer

Bedömningsstöd till Tummen upp! Teknik Kartläggning årskurs 6

Bedömningsstöd till Tummen upp! Teknik Kartläggning årskurs 6 Bedömningsstöd till Tummen upp! Teknik Kartläggning årskurs 6 Kursplanerna i Lgr 11 är uppbyggda efter rubrikerna syfte, centralt innehåll och kunskapskrav. Syftestexten avslutas med vilka förmågor som

Läs mer

Bilaga 1 Barnens avfallsplan

Bilaga 1 Barnens avfallsplan 34 Bilaga 1 Barnens avfallsplan Bakgrund Inför arbetet med avfallsplanen 2016-2019 bjöds ett antal referensgrupper in för att diskutera hur de berörs av avfallsfrågor. I en grupp träffade vi bland annat

Läs mer

Viksnäsudde 2015. Under vårvintern 2015 blåste taket av från den släckta fyren på Viksnäsudde.

Viksnäsudde 2015. Under vårvintern 2015 blåste taket av från den släckta fyren på Viksnäsudde. Viksnäsudde 2015 Under vårvintern 2015 blåste taket av från den släckta fyren på Viksnäsudde. Den f.d. fyren används i dag som ett sjömärke vid farleden väster om Mariestad. Det unika sjömärket riskerades

Läs mer

tillsammans tar vi hand om göteborg. Lite information om ditt ansvar som fastighetsägare.

tillsammans tar vi hand om göteborg. Lite information om ditt ansvar som fastighetsägare. tillsammans tar vi hand om göteborg. Lite information om ditt ansvar som fastighetsägare. Vi vill gärna se Göteborg som ett stort hushåll, där många olika familjer lever tillsammans. Precis som i ett hushåll

Läs mer

Blomlådor för en bättre trafiksäkerhet!

Blomlådor för en bättre trafiksäkerhet! ! 2010-04-21 Sida 2(5) Information för dig som är intresserad av att ställa ut blomlådor på din gata för att minska bilarnas hastighet. Vilka regler som gäller kan du läsa mer om här. En grundförutsättning

Läs mer

Råd och regler för enklare tömning av enskilt avlopp

Råd och regler för enklare tömning av enskilt avlopp Råd och regler för enklare tömning av enskilt avlopp Gäller för Södertälje och Nykvarns kommuner från och med 2013-12-01 www.telge.se Om du har ett enskilt avlopp med minireningsverk, trekammarbrunn, tvåkammarbrunn,

Läs mer

Bygginstruktion Bygg en dubbelgrind med stolpar

Bygginstruktion Bygg en dubbelgrind med stolpar Bygginstruktion Bygg en dubbelgrind med stolpar En vacker dubbelgrind som dessutom är lätt att bygga låter väl perfekt? Det tuffaste momentet är faktiskt att få plintarna på plats, men särskilt svårt är

Läs mer

TRALL & TRÄDÄCK SÅ ENKELT ATT DU GÖR DET SJÄLV! www.grabber.se

TRALL & TRÄDÄCK SÅ ENKELT ATT DU GÖR DET SJÄLV! www.grabber.se TRALL & TRÄDÄCK SÅ ENKELT ATT DU GÖR DET SJÄLV! www.grabber.se TRALL & TRÄDÄCK Ge huset ett riktigt lyft. En trall eller ett trädäck kan skapa en inbjudande veranda framför huset eller varför inte lägga

Läs mer

INFORMATION TILL BOENDE OM BLOMLÅDOR. Blomlådor för bättre trafiksäkerhet! Starta en ökad medvetenhet om trafiksäkerhet

INFORMATION TILL BOENDE OM BLOMLÅDOR. Blomlådor för bättre trafiksäkerhet! Starta en ökad medvetenhet om trafiksäkerhet 1 (6) INFORMATION TILL BOENDE OM BLOMLÅDOR Blomlådor för bättre trafiksäkerhet! Starta en ökad medvetenhet om trafiksäkerhet För att få en ökad trafiksäkerhet är det viktigt att vi alla börjar prata om

Läs mer

Vattenanslutning: Vattenspolning: Ström vattenspoln: Mått: Urinavlopp: Montering: Nedfallsrör: Toalettsits:

Vattenanslutning: Vattenspolning: Ström vattenspoln: Mått: Urinavlopp: Montering: Nedfallsrör: Toalettsits: MANUAL OBS. Läs igenom hela manualen innan montering påbörjas. Så funkar EcoDry Porslin Porslin är mycket mer hygieniskt och lättare att hålla rent än andra material som plast eller liknande. Urinslang

Läs mer

Snötillverkning

Snötillverkning Detta är 8;e säsongen (5;e i Åbysäcken). Mål 1 är som tidigare ca 700 m bana (1100 m åkning). Mål 2 är ca 1800 m rundbana. Vi tillverkar snö oavsett hur mycket natursnö det kommer. År 2011 såg vi att 50

Läs mer

Flyttbara farthinder. Ett sätt att förbättra trafiksäkerheten på din bostadsgata

Flyttbara farthinder. Ett sätt att förbättra trafiksäkerheten på din bostadsgata Flyttbara farthinder Ett sätt att förbättra trafiksäkerheten på din bostadsgata Flyttbara farthinder Om du som boende på en villagata upplever att hastigheten på gatan är för hög finns det möjlighet att

Läs mer

Idag ska jag till djurparken! Wow vad kul det ska bli. Det var 2 år sedan jag var där sisst? Hur gammal var Rut då?

Idag ska jag till djurparken! Wow vad kul det ska bli. Det var 2 år sedan jag var där sisst? Hur gammal var Rut då? MATTE PÅ ZOO HEJSAN! Jag heter Mattias och jag är 8 år. Jag kallas Matte, det har jag gjort sedan jag var väldigt liten. Jag har tre syskon. Elin, Matilda och Rut. Elin är två år mindre än mig. Matilda

Läs mer

Erfarenheter lagning 3D djur hösten 2016 Våren 2017

Erfarenheter lagning 3D djur hösten 2016 Våren 2017 Eskilstuna har under inomhussäsongen höst/vår 2016/2017 ägnat oss åt att renovera hela vårt bestånd av 3D djur, vi har lagat över 60 djur, vissa djur på båda sidorna. Vi har samlat på oss massor av erfarenheter

Läs mer

Fastighetsägarens egna arbete Vallebygden VA. Bakgrund:

Fastighetsägarens egna arbete Vallebygden VA. Bakgrund: Fastighetsägarens egna arbete Vallebygden VA Bakgrund: Fastighetsägarna har ansvaret att utföra en del egna arbeten (arbeten på egen tomt), de arbeten som utförs där kan i viss mån påverka stamnätens funktion

Läs mer

Klimatanläggning i förarhytt

Klimatanläggning i förarhytt Hjullastare Grävmaskin Grävlastare Teleskoptruck Dumper Klimatanläggning i förarhytt Klimatet i förarhytten är en viktig arbetsmiljöfaktor På förare av hjullastare, grävmaskiner, grävlastare, teleskoptruckar

Läs mer

Används oftast som snickarhammare För att slå i stora spikar Du kan dra ut spikar med klon

Används oftast som snickarhammare För att slå i stora spikar Du kan dra ut spikar med klon Klohammare Används oftast som snickarhammare För att slå i stora spikar Du kan dra ut spikar med klon Penhammare Lämplig för mindre spikar Penen (baksidan) används för att fästa spikar Finns i olika storlekar

Läs mer