Idéer från kommunernas förslagsverksamhet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Idéer från kommunernas förslagsverksamhet"

Transkript

1 Idéer från kommunernas förslagsverksamhet Idépristävlingen och idékatalogen 10-årsjubilerar i år. Under dessa år har tusentalet idéer presenterats. 45 personer har belönats av Kommunförbundet för sammanlagt 27 goda förslag. Syftet med tävlingen och katalogen är att sätta fokus på den innovativa kraft som finns hos den enskilde medarbetaren. Denna kraft kan i hög grad bidra till att utveckla verksamheten. Hos varje medarbetare ligger denna kraft till nyskapande latent och den kan frigöras med rätt stimulans och resultera i utveckling. Varje anställd behöver känna att hon får utlopp för sin förmåga till utveckling och kreativt tänkande. När kreativiteten hos flera samverkar blir helheten större än delarna var för sig. En medarbetares idé kan utvecklas vidare av någon annan och helheten blir mer än delarna. När vi startade 1994 var det många som inte hade hört talas om förslagsverksamhet eller hade någon aktivitet inom området. Idag lär det inte vara många som inte har sett idékatalogen eller hört talas om idétävlingen. 75 kommuner av 289 har under årens lopp deltagit någon gång. Under perioden kan man skönja att bredden på verksamheten har ökat. Från att nästan helt varit inriktad på olika maskiner och verktyg är nu förslagen i hög grad även inriktad på administration, miljö och trivselskapande åtgärder. Att bedriva idé- och förslagsverksamhet är som att spela piano, när man slutar spela avklingar musiken väldigt fort. När man slutar att fråga efter idéer avstannar idéverksamheten lika snabbt. Besparingskrav, omorganisationer, utläggning av verksamhet på entreprenad är svårigheter som tar kraft från den spontana kreativa lusten. Vi behöver all den kreativitet vi kan få. Idéverksamheten är kraftigt underskattad i kommunal verksamhet. Statistiskt sett ligger vi långt efter andra branscher. Vi har inte tid, Vi är för få eller det ingår i jobbet är några vanliga argument eller bortförklaringar till varför det är som det är. Vi kan bli mycket bättre på att lära av varandra i stället för att försöka uppfinna allt själva. Jag vet att många tagit kontakter genom idékatalogen. Med digitala kameror och mejl blir det också mycket lättare att skicka idéer till varandra. I projektgruppen som är enväldig tävlingsjury, medverkar Carita Lundin, Svenska Kommunförbundet; Björn Berntsson, Göteborgs Gatu AB, Anders Liljeqvist Falu Kommun; Margareta Svensson Halmstads Kommun; Åke Widenrot Luleå Kommun; Karl Olofsson Helsingborgs Stad. Svenska Kommunförbundet i september 2003 Idékatalog

2 Innehåll Svenska Kommunförbundet 2003 Adress: Stockholm Tfn: Epost: ISBN: Text: Björn Berntsson, Göteborgs Gatu AB Omslag: Vinnande bidrag Form och produktion: Björn Hårdstedt Tryck: Katarina Tryck AB, Stockholm Distribution: Tfn , fax Idékatalog 2003

3 Årets pristagare Årets idéskörd innehåller som vanligt många goda karameller. Till bästa förslag i grenen Teknik har utsetts Stolpe vid tillfälliga avstängningar en idé av Leif Gustavsson och Conny Peterson från Skövde (Nr 10) Till bästa förslag i grenen Miljö och säkerhet har utsetts Oljeåtervinning en idé av Kenneth Granetoft, Peter Andersson, Nils-Eve Andersson och Andreas Nilsson från Kristianstad (Nr 41) Till bästa förslag i grenen Administration/organisation har utsetts Använda webmap/gis gaturegister i receptionen en idé av Bibbi Carlsson, Lotta Andréen och Susie Larsson från Mölndal (Nr 48) Utöver ära och berömmelse, blommor och diplom får pristagarna kr i premie för bästa förslag. Text och bilder till nedanstående förslag kan inte på långt när göra förslagen rättvisa, så ta kontakt för en mera utförlig beskrivningen. Frågor kring idékatalogen och förslagsverksamheten kan ställas till Björn Berntsson, Göteborgs Gatu AB, Tel: Frågor om enskilda förslag ställs naturligtvis till respektive kommuns kontaktperson eller till förslagsställarna. Urvalskriterier för bästa förslag 1. Nyhetsvärde. Förslaget ska skapa ett värde och inte vara känt sedan tidigare. 2. Användbarhet. Förslaget ska vara användbart i fler kommuner än den där förslaget väcktes. 3. Enkelhet. Motto ju enklare desto bättre. Förslaget ska kunna ha väckts av vem som helst. 4. Elegans/genialitet. Förslag som är unika för användning i en speciell kommun kan uppmärksammas pga stor elegans eller genialitet. Idékatalogen finns också på Idékatalog

4 Släpp fram idéerna sedan 1984 Den första Idékatalogen kom ut 1994 och tanken var att sprida idéer och återföra erfarenheter runt om i Sverige. En aktiv förslagsverksamhet skapar ett ökat engagemang och kvalitetstänkande, och ger ökad delaktighet hos alla medarbetare. När varje anställd själv får vara med och åstadkomma rationaliseringar och förbättringar i det dagliga arbetet, och få belöning för det, ökar också det ekonomiska medvetandet. Förslagsverksamheten finns inte på alla förvaltningar. Idékatalogen är ett försök att sprida idén om hur viktigt det är att ta vara på varje medarbetares kunnande och kreativitet. Genom att läsa om förslagen kan man själv på sin arbetsplats ta upp samma idé eller modifiera den utifrån de egna förutsättningarna. Där förslagsverksamheten finns är de översiktliga reglerna ganska likartade. Förslagsställaren får hälften av den vinst som förslaget ger företaget under första året det är infört. Men formerna för förslagsverksamheten kan skilja sig från olika förvaltningar. Vi frågade två av årets deltagande förvaltningar. Så här gör vi i Mölndal I stort sett alla som lämnar in förslag på Gatukontoret i Mölndal får välja en present ur förslagsskåpet, som sitter uppsatt på väggen in till matsalen. Vid julkaffet varje år presenteras årets förslagsställare och deras belönade förslag och var och en får ett diplom och en blomma. Alla förslag som innebär en faktisk förbättring får en stimulanspremie på 400 kronor. Efter ett år utvärderas en del förslag och eventuell belöning blir 50 procent av det som Gatukontoret sparar in på förslaget under ett år. Andra förslag beräknas med en gång vad besparingen blir. Anne-Lie Fant, som är nämndsekreterare, berättar att förslagsverksamheten har varit mycket aktiv på Mölndals Gatukontor sedan början av 1990-talet då förslagsverksamheten utlokaliserades till förvaltningarna och dåvarande direktören Olle Niste startade med presenter som belöningar. Vi har blivit bättre, men kan bli ännu bättre på att belöna administrativa förslag, säger Anne-Lie. Gatukontoret arbetar med kvalitetsprojekt sedan 1998 där alla anställda har deltagit. Detta har stimulerat till ytterligare förslag, vilka leder till bättre kvalitet i arbetet. Mölndals gatunämnd fattar beslut om gator och trafik, vatten och avlopp, parker och planteringar, avfallshantering och offentlig belysning. Som utförarnämnd svarar den för städning i kommunens lokaler och för skötsel av idrottsanläggningar. Gatunämnden svarar också för ärenden som gäller lokala trafikföreskrifter, parkeringstillstånd för rörelsehindrade med mera. Gatukontorets sex avdelningar arbetar åt gatunämnden. De sex avdelningarna är Administration, Projektering, Vatten- och avlopp, Gator och anläggning fastighetsservice, Parker och planteringar, Renhållning Teknisk service. 4 Idékatalog 2003

5 och så här gör vi i Kristianstad Förslagsverksamheten lever och frodas, säger Boel Stéen, personalsekreterare vid C4 Teknik i Kristianstad. Alla har möjlighet att lämna förslag. Bedömningen av det inlämnade förslaget sker utifrån våra riktlinjer för förslagsverksamhet. Belöningen kan bestå av en summa pengar eller en gåva. Uppmärksamheten kring belönade förslag är en viktig del i det hela. Det ska vara lite högtidligt och festligt. Samtliga belönade förslag presenteras i vårt personalblad Tekniska C4yran. Uppmärksamheten gör att fler lämnar förslag på förbättringar som man länge gått och funderat på. Syftet med förslagsverksamheten är att skapa ökat engagemang och delaktighet hos personalen, ta tillvara de anställdas erfarenheter, insikter och intresse för verksamheten samt stimulera nytänkande och nyskapande. Genomförandet av förslagen ska leda till höjd kvalitet och/eller sänkta kostnader för kommunens verksamhet samt förbättrad arbetsmiljö och miljöhänsyn. Samtliga anställda kan lämna förslag, enskilt eller i grupp. De som har som uppgift att utveckla verksamheten kan få en reducering av belöningen om förslaget ligger inom det egna ansvarsområdet. Ett förslag kan gälla nästan vad som helst: förändrade arbetsmetoder, höjd kvalitet, nya rutiner, tekniska förbättringar, organisationsförändringar, arbetsmiljöförbättringar, större hänsyn till miljön med mera. Förslaget kan beskriva ett problem och redogöra för lösningen, men förslaget kan också vara en idé som inte löser något upplevt problem utan innebär nytänkande. Handläggningstiden måste vara kort. Ersättning betalas ut för alla förslag som genomförs, normalt hälften av nettobesparingen för ett år. Om ett förslag är svårt att bedöma ekonomiskt bedöms det som Mycket värdefullt, Värdefullt eller Uppmuntran. Utbetalningen blir då 15 respektive 7 eller 2 procent av basbeloppet. Spridningen av förslag är viktig. Därför ska alla förslag som belönas rapporteras till personalkontoret som informerar vidare till förvaltningarna och publicerar vissa av förslagen i personaltidningen Cefyren. C4 Teknik står för Kristianstads kommuns samlade tekniska verksamhet. Vår uppgift är att förvalta och utveckla kommunens infrastruktur i form av gator, vägar, parker, fastigheter, fritidsanläggningar, vattenförsörjning samt yttre miljö. Vår målsättning är att hålla god service till låg kostnad, med andra ord VI FINNS I DIN VARDAG. För att finnas i vardagen krävs en ständig utveckling av medarbetare och arbetssätt. Våra medarbetare är fulla av goda idéer om hur man kan utföra arbetsuppgifterna och uppdragen på ett sätt som gör att kvalitet och service ständigt förbättras. Det handlar om engagemang och ett stort mått av intresse för det egna arbetet. Idékatalog

6 Ingvar i Hässleholm, alla tiders kreatör Sverige har många duktiga och kreativa idégivare. Men Ingvar Nilsson från Hässleholm slår dem alla. Han riktigt sprutar ur sig idéer. Det har bland annat Kommunförbundets förslagskommitté kunnat konstatera under de gångna tio åren. Ingvar har också blivit uppmärksammad i pressen. Sopkärlsskopa används nu i hela landet Till exempel i Arbetet berättade man 1987 om Ingvars skopa som blir ett lyft för sopåkarna. Tidigare lyfte man soporna för hand dryga metern för att få in dem i sopkvarnen på tippbilen. Det fanns en hiss, men den var både obekväm, krånglig och tidsödande. Ingvar hittade på en konstruktion som gjorde det möjligt att välta över soporna från sopkärran till en stor skopa. Sedan matades soporna in i komprimatorn med hjälp av hydrauliken. Då var Ingvars uppfinning unik. Idag används den över hela Sverige. Enkelt men sparar ryggar Att lyfta skyltar är tungt och har kostat på många ryggar. Ingvar uppfann en skyltlyftare. Ett enkelt mekaniskt drev, som fungerar på samma sätt som domkraften för en personvagn. Enkelt och genialiskt. Det mångårige skyddsombudet presenterar ofta nya förslag som bidrar till att göra livet lättare för hans arbetskamrater. Naturligtvis är många av idéerna inriktade på att spara just ryggar. Flera av idéerna innebär också en ekonomisk vinst. Ofta räcker det numera med att enbart en man utför arbetsmomentet istället för som tidigare två. Ingvar har blivit flerfaldigt belönad för sina uppfinningar blev han utsedd till årets förslagsställare av Kommunförbundet med inte mindre än 25 deltagande förslag i Idé- 6 Idékatalog 2003

7 katalogen. I tävlingen Guldhjälmen, ett pris som tidningen Arbetarskydd delar ut kom han på tredjeplats. Det är en tävling som samlar hundratals deltagare. Guldhjälmen fick han ta emot vid en högtidlig ceremoni på regeringskansliet Rosenbad. Och naturligtvis har kommunens skyddskommitté i Hässleholm belönat honom ett antal gånger. Fler av Ingvars alla förslag Ett verktyg som enkelt riktar upp vridna och böjda skyltar (överst t h). Att gräva upp betongplint för trafikskyltrör har alltid varit ett tungt jobb. Ingvar har tagit fram en sorts sax som han för ner i plinten och kopplar till kranen på bilen. Med hjälp av hästkrafterna följer plinten lätt upp utan att man behöver gräva upp den (andra bilden uppifrån t h). Grisar, ja det vet alla som arbetar ute i gatan vad de är för några djur. Alla vet också att de är tunga att lyfta, men Ingvar hittade på en tvådelad länk med dubbar i ändarna. Dessa sticker man in i de befintliga hålen i gavlarna på grisarna och kopplar till bilkranen. Sedan är det bara att lyfta. Blomurnor kan också vara tunga att lyfta, men inte sedan Ingvar funnit på ett säkert lyftredskap som kopplas till bilkranen (tredje uppifrån t h). Blommor måste vattnas för att må gott. Numera görs detta av endast en man. På bilens tank finns en pump monterad som går att slå till från hyttan. Föraren vevar ned sidorutan, tar tag i munstycket som sitter på sidan, kör till blomlådorna och vattnar. Allt utan att gå ur bilen. Detta sparar inte bara en mans arbete utan också arbetsmiljön. Tidigare sköttes vattningen bakom bilen och då fick föraren stå där i avgasångorna. Sommartid växer gräs i skarvarna mellan kantstenarna. På sopmaskinerna monterade Ingvar en tank med godkänt ogräsbekämpningsmedel. I anslutning till tanken finns en högtryckspump som styrs med en knapp i hyttan. Framför bakhjulet sitter munstycket med backventil som ger punktbekämpning av ogräset. Vid städning i innerstaden var det inte alltid så lätt att komma till med sopmaskinen vid trånga utrymmen. Ingvar monterade en blåsmaskin och efter det kan föraren hydrauliskt inifrån hyttan höja, sänka eller svänga den i 80 grader, stänga eller öppna luftluckorna, gasa och stänga av motorn. Cykelställ står bäst på plana ytor. Men Ingvars cykelställ fungerar överallt. Varje sektion kan höjas eller sänkas individuellt. De kan monteras i rad och är exteriört både tilltalande och lätta att montera. Idékatalog

8 Baklämslyften underlättar bytet av baklämmar som nu kan ske på ett smidigt sätt av chauffören själv (t h). Brunnslock är tunga att lyfta speciellt när grus har pressats ner och kilat fast locket i sargen. Ingvar har löst även det problemet med ett genialt verktyg (nedan t h). Att byta ett skyltrör är ingen match med den domkraft som Ingvar anpassat till att kunna greppa om och lyfta rör. Det är bara att veva på. Deksellyftare, batterilåda, kantskärare, penna med brevöppnare, listan går att göra hur lång som helst, men någonstans måste vi sätta punkt. Uppfinnare även privat Jag började på Tekniska kontoret på Hässleholm för 39 år sedan, och om ett år ska jag gå i pension, berättar Ingvar, som har jobbat som reparatör på Gatukontorets verkstad Han kommer att sakna arbetskompisarna och det kreativa arbetet. Men att lägga av med uppfinnandet är det inte tal om. Som vice ordförande i Uppfinnarföreningen i Hässleholm fortsätter Ingvar att kreera idéer. Det är ett gäng som samlas var fjortonde dag för att diskutera och stimulera varandra. Uppfinnarföreningar finns i hela Sverige och alla har kontakt med varandra. Utöver uppfinnandet har Ingvar också andra intressen. Sommarstugan i Mellbystrand och motorbåten är något som han tillsammans med frugan njuter av under sommarmånaderna. Därutöver har han ett intresse för veteranmotorcyklar, som han har flera stycken av. Men till dessa håller hon ett säkerhetsavstånd med ungefär 25 meter. Allt enligt Ingvar. 8 Idékatalog 2003

9 Uppföljning av fjolårsvinnare: "Res klokt" "Res klokt" vann klassen Administration år Jan-Erik Lång och Klas Nyberg från gatukontoret i Helsingborg kom med denna idé som syftar till att lära barn i årskurs 6 att resa mer kollektivt. Många barn känner inte till något annat färdmedel än bil. Med det här förslaget lär sig eleverna att använda karta och tidtabell, arbeta i grupp, söka information, geografi, kultur, historia och att dokumentera. Visst var vi nyfikna på "vad som hände sedan", hur gick det? Peter Skantz berättar för oss: Projektet Res klokt lever vidare. Första året deltog 590 elever och senaste läsåret 750 av cirka elever i Helsingborg. Parallellt har Miljöverkstaden kompletterat med ett projekt Kulturjakten, där elever i årskurs 6 under en dag får ge sig ut på en orientering i staden och då skall de åka kollektivt. Vid olika kontroller skall de hitta svar på olika frågor. Eleverna får ett förköpskort för att åka på bussarna. Det som återstår av uppladdningen får de behålla efter orienteringen. Busskort till eleverna Våren 2002 beslutade kommunfullmäktige om nya regler för skoltransporter. Det betyder att alla grundskoleelever får busskort för att ta sig till skolan, oavsett de själva valt skolan eller fått den anvisad och om skolan ligger i Helsingborg eller någon av dess närmaste grannkommuner. Ett argument för detta beslut var bland annat att man på detta sätt skulle ge grundskoleelever en naturlig introduktion i att åka kollektivtrafik till skolan. Vi reser allt mer Samhällslivet består alltmer av resor. Kommunfullmäktige tyckte att det var utmärkt att på detta sätt få in en praktisk övning för många elever, dessutom utanför den egentliga skoltiden. Alla elever, som är berättigade till busskort får det ingen särskild ansökan behövs. Särskild skolskjuts anordnas för de elever, som inte kan ta sig till skolan med allmänna kommunikationer. Ett särskilt tvåårigt projekt har startats tillsammans med Skånetrafiken för att se till att förutsättningar skapas för att avveckla så mycket som möjligt av skolskjutsarna enligt den gamla ordningen. På sikt skall de särskilt anordnade skjutsarna ses som en komplettering till den vanliga linjetrafiken. Påverka till att välja kollektivt Från kommunens sida finns också en ambition att ytterligare påverka elevernas attityder till och kunskaper om kollektivtrafiken. Inom detta projekt skall vi också utveckla ett samarbete mellan den kommunala administrationen av grundskoleelevernas busskort och Skånetrafikens Kundcenter. Bland annat har vi här en ambition att kunna anlita personalen från denna samlade organisation för bussträning och information för dem inom särskolan som har färdtjänst samt den vanliga skolan. Läs mer på För frågor och mer information, kontakta Agneta Hyberg, telefon Idékatalog

10 Årets prisbelönta förslag inom området "Gata" 1. Batteritestare Förslagsställare: Jörn Wounlund, Gatubolaget Kontaktperson: Pia Kristensson, eller , e-post: Behovet uppstod när Skylt & Underhåll hyr ut skärmvagnar, vilka ska stå och lysa med orange blinkande lampor, ofta en hel natt. Om lamporna slocknade under natten ger det upphov till trafikfarliga situationer. När man skall hyra ut olika lampor för avstängningsarbeten måste man därför vara säker på att batterierna i lamporna räcker under hela tiden. Som det är nu så slängs det många batterier på grund av osäkerhet. Förslaget innebär att köpa in en batteritestare så att man kan man kolla hur lång livstid batterierna har kvar och därmed slipper slänga dugliga batterier. 2. Klammer till huvudledsskylt Förslagsställare: Jörn Wounlund. Tore Pettersson, Gatubolaget Kontaktperson: Pia Kristensson, eller , e-post: En hållare har tillverkats som placeras i ett skruvstycke. Därefter placerar man vägmärkesklamman i hållaren, drar ihop skruvstycket och så har man en klammer som passar huvudledsskyltar. Skyltar beställs från firman Plast & Plåt, medan klamrar beställs separat. För vanliga klamrar passar både runda, fyrkantiga och trekantiga skyltstolpar, medan däremot huvudledsskylten har en alldeles egen fason. För att lösa detta problem har Jörn och Tore tillverkat den föreslagna hållaren, som nu används i verksamheten på Gatubolaget. Andra kommuner använder andra fästen, s k BLF-fästen, men det kräver två extra skenor på skylten. I Göteborg däremot sitter huvudledsskylten ofta på master, typ belysning och liknande. De normala fästena som Gatubolaget använder lämpar sig för att borra, gänga och skruva fast skylten på stolpen. Däremot måste klämman tryckas till med den speciella hållaren. 3. Folder över Göteborgs Trafikinformation Förslagsställare: Claes Jönehall, Gatubolaget Kontaktperson: Björn Berntsson, , e-post: 10 Idékatalog 2003

11 En folder över Göteborgs Trafikinformation (GTIC) har tagits fram. Foldern skall användas vid träffar med kollektivtrafikföretag och för träffar med övriga samarbetspartner, och vid studiebesök och liknande tillfällen. Foldern innehåller information om kollektivtrafiken och vad som krävs av både utförarna, trafikföretagen i Göteborg, och informationsgivaren GTIC för att den samordnade informationen ska fungera. I ett senare skede har en liknande folder med information om hela verksamheten på Göteborgs Trafikinformation tagits fram på uppdrag av beställaren Trafikkontoret. Göteborgs Trafikinformation informerar inte bara om störningar i kollektivtrafiken utan arbetar med att ge allmänheten snabb och korrekt information och service kring frågor och synpunkter inom Trafikkontorets ansvarsområde. Frågorna kan handla om trafikomläggningar vid evenemang eller gatuarbeten, gatuunderhåll, gaturenhållning och parkering. 4. U-balksrensare Förslagsställare: Sven Ollvid, Gatubolaget Kontaktperson: Pia Kristensson, eller , e-post: När förhöjda övergångsställen byggs täpper dessa för så att vattnet inte kan rinna ner i brunnen vid sidan av vägen. För att lösa detta problem har man lagt u-balkar upp och ner vid övergångsstället för att vattnet ska kunna rinna genom u-balken ner i brunnen. Det blir ofta stopp i dessa på grund av löv, skräp med mera. Man har kunnat beställa spolning av dessa men det blir dyrt och skvätter ner folk. Genom att använda u-balksrensaren rensar man lätt utan att skvätta ner folk. Man kan montera ihop rensaren till olika längder. Sven har skurit till en platta av metall och monterat denna på snökäppar till behändiga u-balksrensare. Hål borrades i käpparna och därmed kunde Sven förlänga dem upp till 4 meter. U-balkarna är mellan 2 och 4 meter långa, så det är nödvändigt att ha flexibla längder. Idékatalog

12 5. Fräs- och sopaggregat till grävlastare Förslagsställare: Georg Nilsson, Patrik Nilsson, Tomas Sölving, Lars Håkansson och Lennart Olsson, Helsingborg. Kontaktperson: Peter Skantz, , e-post: Ett fräsaggregat monteras på grävlastarens arm för att användas till både asfalt- och stubbfräsning samt även till jordborrning under murar, häckar och dylikt. En uppsamlingsskopa med sopborste samlar upp fräst asfalt och alla typer av finare och grövre skräp. Skopan är också användbar vid spill i samband med olyckor. Förslaget innebär att istället för att skära, schakta och justera sättningar, hål och krackeleringar i asfaltytorna kan man nu fräsa för toppmassa och därmed förhindra framtida sättningar. 6. Lättare dra av grus vid gångbaneläggning Förslagsställare: Jörgen Losell, Kristianstad Kontaktperson: Boel Stéen, e-post: En stensättare måste traditionellt ligga på knä och dra av gruset till plattbädden tre gånger innan den är färdig för plattläggning. Det frestar väldigt mycket på knäna, särskilt när det är både fuktigt och kallt ute. Man måste vara två för att klara jobbet. Dessutom måste man hoppa upp och ner mellan arbetsuppgifterna; att dra av och kasta på grus. Jag har konstruerat en avdragare som vi inte behöver ligga på knä för att använda. Det är ett gammalt skyltrör som jag har svetsat ihop med ett stödhjul från en sopmaskin. Avdragaren har vajrar mellan handtaget och ner till järnet, där man fäster avdragslisten, en lång planka. Den går att vinkla så att bredden på avdragsytan kan ändras där gångbanan exempelvis blir smalare. Därmed slipper vi att hoppa upp och ner under arbetet, vi sparar både knäna och tid. Det går ju faktiskt fortare att arbeta stående än att krypa fram på knä, Kristianstad. 12 Idékatalog 2003

13 7. Avjämnare kopplad till arbetsmaskin Förslagsställare: Jörgen Losell, Kristianstad Kontaktperson: Boel Stéen, , e-post: Jörgen har också hittat på ett sätt att göra avjämningen av en gångbana enklare. Normalt sett är det både slitsamt och tar tid att avjämna en gångbana för hand med skyffel. Jörgen har tillverkat en avjämnare som kan kopplas till deras arbetsmaskin. Det innebär att arbetet går betydligt snabbare med mindre slit. Maskinen kan lätt byta avjämnare mot skopa när mer material skall köras fram till gångbanan. Avjämnaren sätts på maskinens pallhorn och på det viset kan den vinklas åt olika håll i förhållande till hur maskinen slår. 8. Ta från närmaste vattendrag istället för dricksvatten Förslagsställare: Stefan Mikaelsson och Göte Nilsson, Piteå Kontaktperson: Arne Nilzon, , e-post: Under sommarhalvåret används kommunens slambil till att vattna grusvägar. För att spara på tid och vattenkostnader kan vi med bilens vacumkompressor själva suga upp vatten ur närmaste vattendrag. Problemet med detta är att sten och sand följer med in i tanken, och detta medför att vi ofta måste öppna och rengöra den för att inte täppa till rören i vattenspridaren. Nu har vi tillverkat en sil som vi enkelt fäster på slangen för att eliminera detta problem. Vi har svetsat fast en järnstång på anordningen som fixerar slangen i horisontalläge utan att vi behöver stå och hålla i den. Detta är viktigt för att slangen inte ska dyka ner i botten, och därmed suga in onödigt mycket sand. Fördelarna med att själva suga upp vattnet är att vi sparar tid både på att fylla bilen, cirka 20 minuter i stället för 40 minuter varje gång, och den tid det tar att slippa åka till CF eller VK för att hämta vatten. Detta handlar om hundratals kubikmeter vatten varje sommar, och vi tycker att det är ett otroligt slöseri att använda dricksvatten för att sprida ut på vägarna. 9. Fästen som håller traktorn på vägen Förslagsställare: Roland Berg, Lars Hägglund och Anders Stenlund, Piteå Kontaktperson: Arne Nilzon, , e-post: I slutet av vintersäsongen när snökarmarna blivit höga och vuxit ut på körbanan måste dessa lastas bort, både för att vägarna blir smala och för att sikten blir för dålig i korsningarna. Till detta har vi tidigare använt en hjullastare med snöskopa och 3-4 lastbilar som forslat bort snön. Eftersom detta var både dyrt och tidsödande började vi att använda vår egen stora snölastare för mer effektiv lastning. Detta fungerar bra, men ett problem uppstod i och med att traktorn blev tvungen att gå i halva diket med fel lutning som följd. Därför har vi konstruerat två sidoförskjutningsfästen som flyttar snölastaren en halv meter till höger i förhållande till traktorn. Detta gör att traktorn inte behöver gå i diket. Kostnaden för sidofästena är cirka kronor per styck. På vårkanten har vi två snölastare i drift i bostadsområdena. Idékatalog

14 Årets vinnare i klassen Teknik: 10. Stolpe vid tillfälliga avstängningar Förslagsställare: Conny Peterson och Leif Gustavsson, Skövde Kontaktperson: Bo Bonander, , e-post: skovde.se Vi gräver ofta upp tillfälliga ganska grunda schakter, till exempel vid fjärrvärmearbeten. Vid dessa arbeten lägger vi ut stålplåt för bilarna att köra över. Stålplåtarna kan inte vara bredare än 2,5 meter om vi ska kunna frakta dem på våra bilar. Vid sådana tillfälliga avstängningar har vi hittills använt koner. Dessa är 60 centimeter breda och tar upp stor del av stålplåten, så utrymmet för bilisterna blir mycket begränsat. Konerna kan också lätt sparkas ner i schakterna och då ser inte trafikanterna avstängningen förrän det kan vara försent. Conny och Lars har föreslagit att man sätter upp en avstängningsstolpe. Idén kom från Conny, som han utvecklade tillsammans med Lars, som har tillverkat avstängningsstolpen. Den skruvas fast i stålplåten och sedan går det lätt att trä en avstängningsbräda genom stolpen. Idén spar utrymme på körplåtarna och stolpen går inte att sparka bort. Liknande konstruktioner finns inom husbyggnadsproduktionen, men har troligen inte tidigare använts på gatusidan. Den här stolpen har Conny och Leif tillverkat så att den ska passa just de plåtar som används inom kommunen. Den har inte inneburit några externa kostnader för tillverkning. Besparingen ligger i att slippa den vandalisering som tidigare under åren skett lite då och då. Stolpen har använts med gott resultat från vintern 2002/03. Vi tillverkade den här stolpen för att vi tyckte det var praktiskt för vårt arbete. Det är ofta vi arbetar på det sättet, eftersom vi tycker det ingår i arbetet att utveckla metoderna. Den här är den första idé vi lämnat in till förslagskommittén och det gjorde vi på uppmaning av en arbetskamrat, säger Conny och Leif. 11. Rör som underlättar rensning av rännstensbrunnar Förslagsställare: Sture Efraimsson, Sotenäs, Som kommunanställd i Sotenäs sedan 1975 har jag varit med om ett antal kalla och besvärliga vintrar, där ett stort problem har varit alla frusna rännsstensbrunnar. Samtliga anställda på Gatuavdelningen har upplevt detta som både tungt, kallt och vått, förutom att det naturligtvis var tidsödande. För att kunna rensa brunnarna måste vi pumpa bort den vattensamling som uppstår vid en frusen brunn. Därefter fick vi med ett vanligt järnspett hugga bort isen inne i brunnen, så det gick att komma åt vattenlåset och utloppet. Slutligen fick vi lägga oss på mage och sträcka ner armen så långt vi nådde för att försöka tina upp isen i utloppet med ånga. 14 Idékatalog 2003

15 Det här måste gå att göra på ett enklare sätt, tänkte jag. Jag bockade till ett 1 Ω tums rör så att det såg ut som en krok i ena änden. Kroken monterade jag i brunnen med böjen ( kaffepetterpipen ) upp i utloppet och klammade fast det och kapade det strax under gallret. Detta fungerade helt otroligt. Istället för 1-2 timmars arbete vid varje brunn tar det nu bara minuter. Det var främst när vi jobbade med de äldre rören av cement, som idén dök upp. De nyare rören är oftast av plast, men även när vi rensar dessa kan vi använda mitt rör. 12. Omvända gångjärn till sandlådor för bättre hållfasthet Förslagsställare: Byggservicegruppen, Snickeriverkstan, Sundsvall Kontaktperson: Eva-Britt Persson, , e-post: Vi tillverkar sandlådor i trä, till Utemiljö och Teknisk produktion/ teknisk service. Problemet är att med vanliga gångjärn går det inte att fästa locket till lådan. Locket sticker utanför själva lådan och då rinner det in vatten eller snö i lådan, sanden blir blöt och lådan sväller av fukten. Vi måste tillverka nya sandlådor varje år. Men genom att vända på det ena bläcket på ett vanligt gångjärn kan man fästa locket på sandlådorna utanför bakstycket och på så sätt rinner inte vatten (snö) in i lådan. Sanden hålls torrare och träet i lådan sväller inte, vilket har lett till att vi i stort sett har halverat antalet tillverkade lådor per år. Våra specialgångjärn gjorde vi tidigare själva, men nu har en firma börjat tillverka dessa åt oss. Idékatalog

Släpp fram idéerna! IDÉKATALOG 96. 84 belönade förslag från gatukontorens förslagsverksamhet SVENSKA KOMMUNFÖRBUNDET

Släpp fram idéerna! IDÉKATALOG 96. 84 belönade förslag från gatukontorens förslagsverksamhet SVENSKA KOMMUNFÖRBUNDET Släpp fram idéerna! IDÉKATALOG 96 84 belönade förslag från gatukontorens förslagsverksamhet SVENSKA KOMMUNFÖRBUNDET Svenska Kommunförbundet 1996 Adress: 118 82 Stockholm. Tfn: 08-772 41 00. E-post: gata@svekom.se

Läs mer

MILJÖ OCH KOMMUNIKATION...5

MILJÖ OCH KOMMUNIKATION...5 Sammanfattning Syftet med det här projektet är att lära oss och förstå så mycket som möjligt om företagets marknad, organisation, administration och framtidsplaner och sedan göra en nulägesanalys utifrån

Läs mer

En totalanalys av. Maria Björcke & Therese Eierborg SP3a

En totalanalys av. Maria Björcke & Therese Eierborg SP3a En totalanalys av Maria Björcke & Therese Eierborg SP3a VARBERGS GYMNASIESKOLA PROJEKT 4 1(34) Innehållsförteckning SAMMANFATTNING... 2 INLEDNING... 3 BAKGRUND... 3 SYFTE... 3 METOD... 3 FÖRETAGETS MARKNAD...

Läs mer

En bekvämare vardag. Nr 1-2012. Fortsatt fiberutbyggnad. När vi fick bakterier i vattnet. Nu börjar vi samla in matavfall. Här utför vi arbeten i vår

En bekvämare vardag. Nr 1-2012. Fortsatt fiberutbyggnad. När vi fick bakterier i vattnet. Nu börjar vi samla in matavfall. Här utför vi arbeten i vår En tidning till alla hushåll i Söderhamn från Söderhamn NÄRA om Söderhamn NÄRA En bekvämare vardag Nr 1-2012 Fortsatt fiberutbyggnad När vi fick bakterier i vattnet Nu börjar vi samla in matavfall Här

Läs mer

Miljö SLAMTÖMNING. Hållbar utveckling. Friskt. vatten. Sophämtning. Miljö. Återvinning. spillvatten. vlopp. Sortera avfa. sortera avfall.

Miljö SLAMTÖMNING. Hållbar utveckling. Friskt. vatten. Sophämtning. Miljö. Återvinning. spillvatten. vlopp. Sortera avfa. sortera avfall. Dricksvatten Miljö SLAMTÖMNING Friskt vatten Miljö Hållbar utveckling Sophämtning Återvinning spillvatten vlopp sortera avfall Sortera avfa avlopp Framtid Hej Ö-viksbo! Jag heter Gerth Mattebo och är vd

Läs mer

Borlänges nya esplanad

Borlänges nya esplanad Gruppförsändelse (samhällsinformation) till samtliga postavlämningsställen Prisbelönat kundcenter Sidan 13 Information om byggande, boende och miljö i borlänge Nr 1 Mars 2006 Borlänges nya esplanad Sidan

Läs mer

MASTHUGGS. nytt 2-07. Bostadsrättsföreningen. Masthugget

MASTHUGGS. nytt 2-07. Bostadsrättsföreningen. Masthugget nytt Bostadsrättsföreningen MASTHUGGS 2-07 Masthugget Så blev Nya Masthugget grönt Två nya i styrelsen Tommie tar farväl efter 18 år 14 ställde ut Enkätresultaten delas ut Hemma hos familjen Pedersen Ledare

Läs mer

TPU Delrapport de tre första åren

TPU Delrapport de tre första åren TPU Delrapport de tre första åren 1 I N N E H Å L L 4 Förord 6 Arbetssättet 7 Citat 11 Historik 12 Påbörjade projekt 14 Förslagsverksamheten på linjer med TPU 15 Positiva effekter på produktiviteten pilotobjekten

Läs mer

Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör?

Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör? Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Patrik Persson Tommy Andersson Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör? What does it take to become a successful entrepreneur? Företagsekonomi C-uppsats

Läs mer

NUMMER 16 / 1 NOVEMBER 2007 / WWW.BYGGNADSARBETAREN.SE

NUMMER 16 / 1 NOVEMBER 2007 / WWW.BYGGNADSARBETAREN.SE NUMMER 16 / 1 NOVEMBER 2007 / WWW.BYGGNADSARBETAREN.SE Gruvstadens Häxan Sol kan bota onda ryggar hus räddas från att RASA Målarna skjuter upp union med Byggnads Här får säsongsarbetarna lön hela året

Läs mer

Gryaabs verksamhet 2009 Process Vattenbehandling Slambehandling Projekt Aktiviteter Personal Årsredovisning

Gryaabs verksamhet 2009 Process Vattenbehandling Slambehandling Projekt Aktiviteter Personal Årsredovisning för ett renare hav Gryaabs verksamhet 2009 Process Vattenbehandling Slambehandling Projekt Aktiviteter Personal Årsredovisning Det här är Gryaab...4 VD har ordet...4 Reningsprocessen...6 Gryaabs slam

Läs mer

BRA MILJÖTEKNIK LAPPLANDS VILDMARK. Reningsverket som ligger mitt i TRYGGHETEN AVGJORDE GUIDE: EGET AVLOPP GEMENSAMT RENINGSVERK

BRA MILJÖTEKNIK LAPPLANDS VILDMARK. Reningsverket som ligger mitt i TRYGGHETEN AVGJORDE GUIDE: EGET AVLOPP GEMENSAMT RENINGSVERK BRA MILJÖTEKNIK EN TIDNING FRÅN: VÅREN 2015 TRYGGHETEN AVGJORDE Reidar och Annika satte tryggheten främst när de bytte avlopp. SID 6 GUIDE: EGET AVLOPP Den som ska investera i ett nytt avlopp har mycket

Läs mer

nonstop Familjedag i Hallstahammar Mälarenergi nr 3-08

nonstop Familjedag i Hallstahammar Mälarenergi nr 3-08 nonstop Mälarenergi nr 3-08 Mälarenergi bjöd på mumsig stadsnätskabel Dags att stänga fritidshuset Vårt världsberömda Stadsnät Utomhusbelysning Kretsloppstänk på Tomta gård Familjedag i Hallstahammar Mälarenergi

Läs mer

stcc- CIrkusen drar igång 41 43 2: Ledare: Support i vardagen 6 8: Lyckad kostnadsjakt 18 22: Tuffa seglare går i mål 32 33: Swecon växlar upp

stcc- CIrkusen drar igång 41 43 2: Ledare: Support i vardagen 6 8: Lyckad kostnadsjakt 18 22: Tuffa seglare går i mål 32 33: Swecon växlar upp 2: Ledare: Support i vardagen 6 8: Lyckad kostnadsjakt 18 22: Tuffa seglare går i mål 32 33: Swecon växlar upp No 2 / 2015. stcc- CIrkusen drar igång 41 43 heter, människor och maskiner y44 sidor reportage,

Läs mer

BADRUMS MAKEOVER. Vilken värmekälla passar just ditt hus? INSTALLERA BERGVÄRME. Var noga med. certifieringar. - Så går det till

BADRUMS MAKEOVER. Vilken värmekälla passar just ditt hus? INSTALLERA BERGVÄRME. Var noga med. certifieringar. - Så går det till & EN TIDNING FRÅN RÖRMANNEN I BROMMA Två sköna exempel på BADRUMS MAKEOVER Vilken värmekälla passar just ditt hus? Sänk husets energiförbrukning med luft Ha torrt på fötterna: Var noga med certifieringar

Läs mer

ROADS ASFALTENS GRÖNA FRAMTID ÄR HÄR/10-14

ROADS ASFALTENS GRÖNA FRAMTID ÄR HÄR/10-14 ROADS 3 2010 TIDNINGEN OM BALLAST, BELÄGGNING OCH VÄGSERVICE ASFALTENS GRÖNA FRAMTID ÄR HÄR/10-14 MÖT TRAFIKVERKETS GD GUNNAR MALM/6 MER GATUUNDERHÅLL FÖR PENGARNA/8 ANSVAR HELA VÄGEN NÄR VÄGSERVICE TAR

Läs mer

i paddan Allt du inte visste om isolerade kopparrör Bättre att köpa ett filter än att få sina hushållsmaskiner förstörda PRESSKOPPLINGEN

i paddan Allt du inte visste om isolerade kopparrör Bättre att köpa ett filter än att få sina hushållsmaskiner förstörda PRESSKOPPLINGEN N o 2 / 2014 Värsta PRESSKOPPLINGEN Tävla och vinn! idéer, nyheter och lösningar från dahl Skaffa länspump innan du behöver den sid. 15 Allt du inte visste om isolerade kopparrör sid. 18 Så får du plats

Läs mer

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2 Örebro Kommun En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB Delrapport SATSA 2010, vers 2 Markör Marknad och Kommunikation AB, Box 396, 701 47 Örebro Telefon:

Läs mer

TRAFIKMILJÖ & SÄKERHET

TRAFIKMILJÖ & SÄKERHET ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Nr 2 DECEMBER 2013 TRAFIKMILJÖ Missa inte KÖP RÄTT VINTERDÄCK Torkel Hallander leder dig rätt & SÄKERHET TEST! VILKEN ALKOMÄTARE ÄR SÄKRAST?

Läs mer

Välkommen till Kundservice!

Välkommen till Kundservice! NR 1 DECEMBER 2013 Välkommen till Kundservice! VD har ordet Nybos organisation Möt våra förvaltare Så ska vi bli ännu bättre! På gång Satsning på utemiljö - och mera Använd hemsidan! VD har ordet: Kundfokus

Läs mer

DÄCK Nr 1 2011. Inte störst, inte billigast men absolut bäst! Biltransportör med känsla för Nitrogen. Fortsatt framåt för Däckteam.

DÄCK Nr 1 2011. Inte störst, inte billigast men absolut bäst! Biltransportör med känsla för Nitrogen. Fortsatt framåt för Däckteam. DÄCK Nr 1 2011 Inte störst, inte billigast men absolut bäst! Fortsatt framåt för Däckteam Biltransportör med känsla för Nitrogen Vårtrimma bilen När han drömmer sig bort på resan, ser vi till att han kommer

Läs mer

MÅSTE INNOVATIONER VARA AV METALL? Att tänka om och skapa nytt i kommuner, landsting och regioner

MÅSTE INNOVATIONER VARA AV METALL? Att tänka om och skapa nytt i kommuner, landsting och regioner MÅSTE INNOVATIONER VARA AV METALL? Att tänka om och skapa nytt i kommuner, landsting och regioner MÅSTE INNOVATIONER VARA AV METALL? Att tänka om och skapa nytt i kommuner, landsting och regioner Politiker

Läs mer

En olycka händer så lätt

En olycka händer så lätt En olycka händer så lätt Handledning och faktafördjupning Målgrupp 9-13 år En olycka händer så lätt Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Grafisk form: Per Steffensen Illustrationer: Sanna Pärli

Läs mer

PÅ FRAMKANT KAN TJANA BRA

PÅ FRAMKANT KAN TJANA BRA Nr 4 2012 FORSKNING FÖR FRAMTIDENS SKOGSBRUK SKOGFORSK TESTAR STORA BRISTER I AVVERKNINGS- PLANERINGEN "DROPPENS" PAPPA: ENTREPRENÖR & INNOVATÖR ULF SANDSTRÖM, SMF: FÖRMYNDERIET HINDRAR UTVECKLINGEN TEMA

Läs mer

Politik är inte tystnad och hemligheter det är att ge svar och öppenhet

Politik är inte tystnad och hemligheter det är att ge svar och öppenhet Bråda dagar för Jenny Full fart i odlingarna mitten Register för miljoner övertogs av chefer Sidan 7 Tårtkalas på SöS Sidan 8 Att tänka på om du blir sjuk Sidan 16 nummer 5 2011 Ledaren Politik är inte

Läs mer

Kunskap förenar och förädlar #2 2009. sid 20. european manufacturing. Måleriet i Umeå har sparat energi, motsvarande årsförbrukningen

Kunskap förenar och förädlar #2 2009. sid 20. european manufacturing. Måleriet i Umeå har sparat energi, motsvarande årsförbrukningen A magazine EN TIDNING for FÖR employees ANSTÄLLDA VID VOLVO at LASTVAGNAR the tuve plant UMEÅ volvo #2 2009 HYTTEN ENERGIBESPARING! Måleriet i Umeå har sparat energi, motsvarande årsförbrukningen av 2.300

Läs mer

RVF Utveckling 2004:11

RVF Utveckling 2004:11 Identifieringssystem för behållare för hushållsavfall RVF Utveckling 2004:11 ISSN 1103-4092 RVF Utveckling 2004:11 ISSN 1103-4092 RVF Service AB Tryck: Daleke Grafiska 2004 Upplaga: 1000 ex Förord Frågan

Läs mer

BRAND- KOLL NATT- VANDRING SKAPARGLÄDJE SMARRIGT. I mina kvarter. 4-08 Fr. Förvaltaren. Hur mår din brandvarnare? Finns där för barnen

BRAND- KOLL NATT- VANDRING SKAPARGLÄDJE SMARRIGT. I mina kvarter. 4-08 Fr. Förvaltaren. Hur mår din brandvarnare? Finns där för barnen I mina kvarter 4-08 Fr. Förvaltaren BRAND- KOLL Hur mår din brandvarnare? NATT- VANDRING Finns där för barnen SKAPARGLÄDJE Kreativa hantverkare SMARRIGT Tre testar lördagsgodis VI RINGER DIG OCH DINA GRANNAR

Läs mer

ROADS KVINNORS KOMPETENS STÅR HÖGT I KURS/9. Stabil asfalt ersätter betong/4 Beläggningen som sväljer buller/8 Byggboom hotar grusmålet /14

ROADS KVINNORS KOMPETENS STÅR HÖGT I KURS/9. Stabil asfalt ersätter betong/4 Beläggningen som sväljer buller/8 Byggboom hotar grusmålet /14 ROADS 5 2006 TIDNINGEN OM BALLAST OCH BELAGGNING KVINNORS KOMPETENS STÅR HÖGT I KURS/9 Stabil asfalt ersätter betong/4 Beläggningen som sväljer buller/8 Byggboom hotar grusmålet /14 Midnatt råder, tyst

Läs mer

Att utvärdera informationsinsatser inom renhållningsbranschen. RVF Utveckling 02:11 ISSN 1103-4092. RVF Utveckling

Att utvärdera informationsinsatser inom renhållningsbranschen. RVF Utveckling 02:11 ISSN 1103-4092. RVF Utveckling Att utvärdera informationsinsatser inom renhållningsbranschen RVF Utveckling 02:11 ISSN 1103-4092 RVF Utveckling RVF Utveckling 02:11 ISSN 1103-4092 RVF Service AB Tryck: Daleke Grafiska AB 2002 Upplaga:

Läs mer