Idéer från kommunernas förslagsverksamhet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Idéer från kommunernas förslagsverksamhet"

Transkript

1 Idéer från kommunernas förslagsverksamhet Idépristävlingen och idékatalogen 10-årsjubilerar i år. Under dessa år har tusentalet idéer presenterats. 45 personer har belönats av Kommunförbundet för sammanlagt 27 goda förslag. Syftet med tävlingen och katalogen är att sätta fokus på den innovativa kraft som finns hos den enskilde medarbetaren. Denna kraft kan i hög grad bidra till att utveckla verksamheten. Hos varje medarbetare ligger denna kraft till nyskapande latent och den kan frigöras med rätt stimulans och resultera i utveckling. Varje anställd behöver känna att hon får utlopp för sin förmåga till utveckling och kreativt tänkande. När kreativiteten hos flera samverkar blir helheten större än delarna var för sig. En medarbetares idé kan utvecklas vidare av någon annan och helheten blir mer än delarna. När vi startade 1994 var det många som inte hade hört talas om förslagsverksamhet eller hade någon aktivitet inom området. Idag lär det inte vara många som inte har sett idékatalogen eller hört talas om idétävlingen. 75 kommuner av 289 har under årens lopp deltagit någon gång. Under perioden kan man skönja att bredden på verksamheten har ökat. Från att nästan helt varit inriktad på olika maskiner och verktyg är nu förslagen i hög grad även inriktad på administration, miljö och trivselskapande åtgärder. Att bedriva idé- och förslagsverksamhet är som att spela piano, när man slutar spela avklingar musiken väldigt fort. När man slutar att fråga efter idéer avstannar idéverksamheten lika snabbt. Besparingskrav, omorganisationer, utläggning av verksamhet på entreprenad är svårigheter som tar kraft från den spontana kreativa lusten. Vi behöver all den kreativitet vi kan få. Idéverksamheten är kraftigt underskattad i kommunal verksamhet. Statistiskt sett ligger vi långt efter andra branscher. Vi har inte tid, Vi är för få eller det ingår i jobbet är några vanliga argument eller bortförklaringar till varför det är som det är. Vi kan bli mycket bättre på att lära av varandra i stället för att försöka uppfinna allt själva. Jag vet att många tagit kontakter genom idékatalogen. Med digitala kameror och mejl blir det också mycket lättare att skicka idéer till varandra. I projektgruppen som är enväldig tävlingsjury, medverkar Carita Lundin, Svenska Kommunförbundet; Björn Berntsson, Göteborgs Gatu AB, Anders Liljeqvist Falu Kommun; Margareta Svensson Halmstads Kommun; Åke Widenrot Luleå Kommun; Karl Olofsson Helsingborgs Stad. Svenska Kommunförbundet i september 2003 Idékatalog

2 Innehåll Svenska Kommunförbundet 2003 Adress: Stockholm Tfn: Epost: ISBN: Text: Björn Berntsson, Göteborgs Gatu AB Omslag: Vinnande bidrag Form och produktion: Björn Hårdstedt Tryck: Katarina Tryck AB, Stockholm Distribution: Tfn , fax Idékatalog 2003

3 Årets pristagare Årets idéskörd innehåller som vanligt många goda karameller. Till bästa förslag i grenen Teknik har utsetts Stolpe vid tillfälliga avstängningar en idé av Leif Gustavsson och Conny Peterson från Skövde (Nr 10) Till bästa förslag i grenen Miljö och säkerhet har utsetts Oljeåtervinning en idé av Kenneth Granetoft, Peter Andersson, Nils-Eve Andersson och Andreas Nilsson från Kristianstad (Nr 41) Till bästa förslag i grenen Administration/organisation har utsetts Använda webmap/gis gaturegister i receptionen en idé av Bibbi Carlsson, Lotta Andréen och Susie Larsson från Mölndal (Nr 48) Utöver ära och berömmelse, blommor och diplom får pristagarna kr i premie för bästa förslag. Text och bilder till nedanstående förslag kan inte på långt när göra förslagen rättvisa, så ta kontakt för en mera utförlig beskrivningen. Frågor kring idékatalogen och förslagsverksamheten kan ställas till Björn Berntsson, Göteborgs Gatu AB, Tel: Frågor om enskilda förslag ställs naturligtvis till respektive kommuns kontaktperson eller till förslagsställarna. Urvalskriterier för bästa förslag 1. Nyhetsvärde. Förslaget ska skapa ett värde och inte vara känt sedan tidigare. 2. Användbarhet. Förslaget ska vara användbart i fler kommuner än den där förslaget väcktes. 3. Enkelhet. Motto ju enklare desto bättre. Förslaget ska kunna ha väckts av vem som helst. 4. Elegans/genialitet. Förslag som är unika för användning i en speciell kommun kan uppmärksammas pga stor elegans eller genialitet. Idékatalogen finns också på Idékatalog

4 Släpp fram idéerna sedan 1984 Den första Idékatalogen kom ut 1994 och tanken var att sprida idéer och återföra erfarenheter runt om i Sverige. En aktiv förslagsverksamhet skapar ett ökat engagemang och kvalitetstänkande, och ger ökad delaktighet hos alla medarbetare. När varje anställd själv får vara med och åstadkomma rationaliseringar och förbättringar i det dagliga arbetet, och få belöning för det, ökar också det ekonomiska medvetandet. Förslagsverksamheten finns inte på alla förvaltningar. Idékatalogen är ett försök att sprida idén om hur viktigt det är att ta vara på varje medarbetares kunnande och kreativitet. Genom att läsa om förslagen kan man själv på sin arbetsplats ta upp samma idé eller modifiera den utifrån de egna förutsättningarna. Där förslagsverksamheten finns är de översiktliga reglerna ganska likartade. Förslagsställaren får hälften av den vinst som förslaget ger företaget under första året det är infört. Men formerna för förslagsverksamheten kan skilja sig från olika förvaltningar. Vi frågade två av årets deltagande förvaltningar. Så här gör vi i Mölndal I stort sett alla som lämnar in förslag på Gatukontoret i Mölndal får välja en present ur förslagsskåpet, som sitter uppsatt på väggen in till matsalen. Vid julkaffet varje år presenteras årets förslagsställare och deras belönade förslag och var och en får ett diplom och en blomma. Alla förslag som innebär en faktisk förbättring får en stimulanspremie på 400 kronor. Efter ett år utvärderas en del förslag och eventuell belöning blir 50 procent av det som Gatukontoret sparar in på förslaget under ett år. Andra förslag beräknas med en gång vad besparingen blir. Anne-Lie Fant, som är nämndsekreterare, berättar att förslagsverksamheten har varit mycket aktiv på Mölndals Gatukontor sedan början av 1990-talet då förslagsverksamheten utlokaliserades till förvaltningarna och dåvarande direktören Olle Niste startade med presenter som belöningar. Vi har blivit bättre, men kan bli ännu bättre på att belöna administrativa förslag, säger Anne-Lie. Gatukontoret arbetar med kvalitetsprojekt sedan 1998 där alla anställda har deltagit. Detta har stimulerat till ytterligare förslag, vilka leder till bättre kvalitet i arbetet. Mölndals gatunämnd fattar beslut om gator och trafik, vatten och avlopp, parker och planteringar, avfallshantering och offentlig belysning. Som utförarnämnd svarar den för städning i kommunens lokaler och för skötsel av idrottsanläggningar. Gatunämnden svarar också för ärenden som gäller lokala trafikföreskrifter, parkeringstillstånd för rörelsehindrade med mera. Gatukontorets sex avdelningar arbetar åt gatunämnden. De sex avdelningarna är Administration, Projektering, Vatten- och avlopp, Gator och anläggning fastighetsservice, Parker och planteringar, Renhållning Teknisk service. 4 Idékatalog 2003

5 och så här gör vi i Kristianstad Förslagsverksamheten lever och frodas, säger Boel Stéen, personalsekreterare vid C4 Teknik i Kristianstad. Alla har möjlighet att lämna förslag. Bedömningen av det inlämnade förslaget sker utifrån våra riktlinjer för förslagsverksamhet. Belöningen kan bestå av en summa pengar eller en gåva. Uppmärksamheten kring belönade förslag är en viktig del i det hela. Det ska vara lite högtidligt och festligt. Samtliga belönade förslag presenteras i vårt personalblad Tekniska C4yran. Uppmärksamheten gör att fler lämnar förslag på förbättringar som man länge gått och funderat på. Syftet med förslagsverksamheten är att skapa ökat engagemang och delaktighet hos personalen, ta tillvara de anställdas erfarenheter, insikter och intresse för verksamheten samt stimulera nytänkande och nyskapande. Genomförandet av förslagen ska leda till höjd kvalitet och/eller sänkta kostnader för kommunens verksamhet samt förbättrad arbetsmiljö och miljöhänsyn. Samtliga anställda kan lämna förslag, enskilt eller i grupp. De som har som uppgift att utveckla verksamheten kan få en reducering av belöningen om förslaget ligger inom det egna ansvarsområdet. Ett förslag kan gälla nästan vad som helst: förändrade arbetsmetoder, höjd kvalitet, nya rutiner, tekniska förbättringar, organisationsförändringar, arbetsmiljöförbättringar, större hänsyn till miljön med mera. Förslaget kan beskriva ett problem och redogöra för lösningen, men förslaget kan också vara en idé som inte löser något upplevt problem utan innebär nytänkande. Handläggningstiden måste vara kort. Ersättning betalas ut för alla förslag som genomförs, normalt hälften av nettobesparingen för ett år. Om ett förslag är svårt att bedöma ekonomiskt bedöms det som Mycket värdefullt, Värdefullt eller Uppmuntran. Utbetalningen blir då 15 respektive 7 eller 2 procent av basbeloppet. Spridningen av förslag är viktig. Därför ska alla förslag som belönas rapporteras till personalkontoret som informerar vidare till förvaltningarna och publicerar vissa av förslagen i personaltidningen Cefyren. C4 Teknik står för Kristianstads kommuns samlade tekniska verksamhet. Vår uppgift är att förvalta och utveckla kommunens infrastruktur i form av gator, vägar, parker, fastigheter, fritidsanläggningar, vattenförsörjning samt yttre miljö. Vår målsättning är att hålla god service till låg kostnad, med andra ord VI FINNS I DIN VARDAG. För att finnas i vardagen krävs en ständig utveckling av medarbetare och arbetssätt. Våra medarbetare är fulla av goda idéer om hur man kan utföra arbetsuppgifterna och uppdragen på ett sätt som gör att kvalitet och service ständigt förbättras. Det handlar om engagemang och ett stort mått av intresse för det egna arbetet. Idékatalog

6 Ingvar i Hässleholm, alla tiders kreatör Sverige har många duktiga och kreativa idégivare. Men Ingvar Nilsson från Hässleholm slår dem alla. Han riktigt sprutar ur sig idéer. Det har bland annat Kommunförbundets förslagskommitté kunnat konstatera under de gångna tio åren. Ingvar har också blivit uppmärksammad i pressen. Sopkärlsskopa används nu i hela landet Till exempel i Arbetet berättade man 1987 om Ingvars skopa som blir ett lyft för sopåkarna. Tidigare lyfte man soporna för hand dryga metern för att få in dem i sopkvarnen på tippbilen. Det fanns en hiss, men den var både obekväm, krånglig och tidsödande. Ingvar hittade på en konstruktion som gjorde det möjligt att välta över soporna från sopkärran till en stor skopa. Sedan matades soporna in i komprimatorn med hjälp av hydrauliken. Då var Ingvars uppfinning unik. Idag används den över hela Sverige. Enkelt men sparar ryggar Att lyfta skyltar är tungt och har kostat på många ryggar. Ingvar uppfann en skyltlyftare. Ett enkelt mekaniskt drev, som fungerar på samma sätt som domkraften för en personvagn. Enkelt och genialiskt. Det mångårige skyddsombudet presenterar ofta nya förslag som bidrar till att göra livet lättare för hans arbetskamrater. Naturligtvis är många av idéerna inriktade på att spara just ryggar. Flera av idéerna innebär också en ekonomisk vinst. Ofta räcker det numera med att enbart en man utför arbetsmomentet istället för som tidigare två. Ingvar har blivit flerfaldigt belönad för sina uppfinningar blev han utsedd till årets förslagsställare av Kommunförbundet med inte mindre än 25 deltagande förslag i Idé- 6 Idékatalog 2003

7 katalogen. I tävlingen Guldhjälmen, ett pris som tidningen Arbetarskydd delar ut kom han på tredjeplats. Det är en tävling som samlar hundratals deltagare. Guldhjälmen fick han ta emot vid en högtidlig ceremoni på regeringskansliet Rosenbad. Och naturligtvis har kommunens skyddskommitté i Hässleholm belönat honom ett antal gånger. Fler av Ingvars alla förslag Ett verktyg som enkelt riktar upp vridna och böjda skyltar (överst t h). Att gräva upp betongplint för trafikskyltrör har alltid varit ett tungt jobb. Ingvar har tagit fram en sorts sax som han för ner i plinten och kopplar till kranen på bilen. Med hjälp av hästkrafterna följer plinten lätt upp utan att man behöver gräva upp den (andra bilden uppifrån t h). Grisar, ja det vet alla som arbetar ute i gatan vad de är för några djur. Alla vet också att de är tunga att lyfta, men Ingvar hittade på en tvådelad länk med dubbar i ändarna. Dessa sticker man in i de befintliga hålen i gavlarna på grisarna och kopplar till bilkranen. Sedan är det bara att lyfta. Blomurnor kan också vara tunga att lyfta, men inte sedan Ingvar funnit på ett säkert lyftredskap som kopplas till bilkranen (tredje uppifrån t h). Blommor måste vattnas för att må gott. Numera görs detta av endast en man. På bilens tank finns en pump monterad som går att slå till från hyttan. Föraren vevar ned sidorutan, tar tag i munstycket som sitter på sidan, kör till blomlådorna och vattnar. Allt utan att gå ur bilen. Detta sparar inte bara en mans arbete utan också arbetsmiljön. Tidigare sköttes vattningen bakom bilen och då fick föraren stå där i avgasångorna. Sommartid växer gräs i skarvarna mellan kantstenarna. På sopmaskinerna monterade Ingvar en tank med godkänt ogräsbekämpningsmedel. I anslutning till tanken finns en högtryckspump som styrs med en knapp i hyttan. Framför bakhjulet sitter munstycket med backventil som ger punktbekämpning av ogräset. Vid städning i innerstaden var det inte alltid så lätt att komma till med sopmaskinen vid trånga utrymmen. Ingvar monterade en blåsmaskin och efter det kan föraren hydrauliskt inifrån hyttan höja, sänka eller svänga den i 80 grader, stänga eller öppna luftluckorna, gasa och stänga av motorn. Cykelställ står bäst på plana ytor. Men Ingvars cykelställ fungerar överallt. Varje sektion kan höjas eller sänkas individuellt. De kan monteras i rad och är exteriört både tilltalande och lätta att montera. Idékatalog

8 Baklämslyften underlättar bytet av baklämmar som nu kan ske på ett smidigt sätt av chauffören själv (t h). Brunnslock är tunga att lyfta speciellt när grus har pressats ner och kilat fast locket i sargen. Ingvar har löst även det problemet med ett genialt verktyg (nedan t h). Att byta ett skyltrör är ingen match med den domkraft som Ingvar anpassat till att kunna greppa om och lyfta rör. Det är bara att veva på. Deksellyftare, batterilåda, kantskärare, penna med brevöppnare, listan går att göra hur lång som helst, men någonstans måste vi sätta punkt. Uppfinnare även privat Jag började på Tekniska kontoret på Hässleholm för 39 år sedan, och om ett år ska jag gå i pension, berättar Ingvar, som har jobbat som reparatör på Gatukontorets verkstad Han kommer att sakna arbetskompisarna och det kreativa arbetet. Men att lägga av med uppfinnandet är det inte tal om. Som vice ordförande i Uppfinnarföreningen i Hässleholm fortsätter Ingvar att kreera idéer. Det är ett gäng som samlas var fjortonde dag för att diskutera och stimulera varandra. Uppfinnarföreningar finns i hela Sverige och alla har kontakt med varandra. Utöver uppfinnandet har Ingvar också andra intressen. Sommarstugan i Mellbystrand och motorbåten är något som han tillsammans med frugan njuter av under sommarmånaderna. Därutöver har han ett intresse för veteranmotorcyklar, som han har flera stycken av. Men till dessa håller hon ett säkerhetsavstånd med ungefär 25 meter. Allt enligt Ingvar. 8 Idékatalog 2003

9 Uppföljning av fjolårsvinnare: "Res klokt" "Res klokt" vann klassen Administration år Jan-Erik Lång och Klas Nyberg från gatukontoret i Helsingborg kom med denna idé som syftar till att lära barn i årskurs 6 att resa mer kollektivt. Många barn känner inte till något annat färdmedel än bil. Med det här förslaget lär sig eleverna att använda karta och tidtabell, arbeta i grupp, söka information, geografi, kultur, historia och att dokumentera. Visst var vi nyfikna på "vad som hände sedan", hur gick det? Peter Skantz berättar för oss: Projektet Res klokt lever vidare. Första året deltog 590 elever och senaste läsåret 750 av cirka elever i Helsingborg. Parallellt har Miljöverkstaden kompletterat med ett projekt Kulturjakten, där elever i årskurs 6 under en dag får ge sig ut på en orientering i staden och då skall de åka kollektivt. Vid olika kontroller skall de hitta svar på olika frågor. Eleverna får ett förköpskort för att åka på bussarna. Det som återstår av uppladdningen får de behålla efter orienteringen. Busskort till eleverna Våren 2002 beslutade kommunfullmäktige om nya regler för skoltransporter. Det betyder att alla grundskoleelever får busskort för att ta sig till skolan, oavsett de själva valt skolan eller fått den anvisad och om skolan ligger i Helsingborg eller någon av dess närmaste grannkommuner. Ett argument för detta beslut var bland annat att man på detta sätt skulle ge grundskoleelever en naturlig introduktion i att åka kollektivtrafik till skolan. Vi reser allt mer Samhällslivet består alltmer av resor. Kommunfullmäktige tyckte att det var utmärkt att på detta sätt få in en praktisk övning för många elever, dessutom utanför den egentliga skoltiden. Alla elever, som är berättigade till busskort får det ingen särskild ansökan behövs. Särskild skolskjuts anordnas för de elever, som inte kan ta sig till skolan med allmänna kommunikationer. Ett särskilt tvåårigt projekt har startats tillsammans med Skånetrafiken för att se till att förutsättningar skapas för att avveckla så mycket som möjligt av skolskjutsarna enligt den gamla ordningen. På sikt skall de särskilt anordnade skjutsarna ses som en komplettering till den vanliga linjetrafiken. Påverka till att välja kollektivt Från kommunens sida finns också en ambition att ytterligare påverka elevernas attityder till och kunskaper om kollektivtrafiken. Inom detta projekt skall vi också utveckla ett samarbete mellan den kommunala administrationen av grundskoleelevernas busskort och Skånetrafikens Kundcenter. Bland annat har vi här en ambition att kunna anlita personalen från denna samlade organisation för bussträning och information för dem inom särskolan som har färdtjänst samt den vanliga skolan. Läs mer på För frågor och mer information, kontakta Agneta Hyberg, telefon Idékatalog

10 Årets prisbelönta förslag inom området "Gata" 1. Batteritestare Förslagsställare: Jörn Wounlund, Gatubolaget Kontaktperson: Pia Kristensson, eller , e-post: Behovet uppstod när Skylt & Underhåll hyr ut skärmvagnar, vilka ska stå och lysa med orange blinkande lampor, ofta en hel natt. Om lamporna slocknade under natten ger det upphov till trafikfarliga situationer. När man skall hyra ut olika lampor för avstängningsarbeten måste man därför vara säker på att batterierna i lamporna räcker under hela tiden. Som det är nu så slängs det många batterier på grund av osäkerhet. Förslaget innebär att köpa in en batteritestare så att man kan man kolla hur lång livstid batterierna har kvar och därmed slipper slänga dugliga batterier. 2. Klammer till huvudledsskylt Förslagsställare: Jörn Wounlund. Tore Pettersson, Gatubolaget Kontaktperson: Pia Kristensson, eller , e-post: En hållare har tillverkats som placeras i ett skruvstycke. Därefter placerar man vägmärkesklamman i hållaren, drar ihop skruvstycket och så har man en klammer som passar huvudledsskyltar. Skyltar beställs från firman Plast & Plåt, medan klamrar beställs separat. För vanliga klamrar passar både runda, fyrkantiga och trekantiga skyltstolpar, medan däremot huvudledsskylten har en alldeles egen fason. För att lösa detta problem har Jörn och Tore tillverkat den föreslagna hållaren, som nu används i verksamheten på Gatubolaget. Andra kommuner använder andra fästen, s k BLF-fästen, men det kräver två extra skenor på skylten. I Göteborg däremot sitter huvudledsskylten ofta på master, typ belysning och liknande. De normala fästena som Gatubolaget använder lämpar sig för att borra, gänga och skruva fast skylten på stolpen. Däremot måste klämman tryckas till med den speciella hållaren. 3. Folder över Göteborgs Trafikinformation Förslagsställare: Claes Jönehall, Gatubolaget Kontaktperson: Björn Berntsson, , e-post: 10 Idékatalog 2003

11 En folder över Göteborgs Trafikinformation (GTIC) har tagits fram. Foldern skall användas vid träffar med kollektivtrafikföretag och för träffar med övriga samarbetspartner, och vid studiebesök och liknande tillfällen. Foldern innehåller information om kollektivtrafiken och vad som krävs av både utförarna, trafikföretagen i Göteborg, och informationsgivaren GTIC för att den samordnade informationen ska fungera. I ett senare skede har en liknande folder med information om hela verksamheten på Göteborgs Trafikinformation tagits fram på uppdrag av beställaren Trafikkontoret. Göteborgs Trafikinformation informerar inte bara om störningar i kollektivtrafiken utan arbetar med att ge allmänheten snabb och korrekt information och service kring frågor och synpunkter inom Trafikkontorets ansvarsområde. Frågorna kan handla om trafikomläggningar vid evenemang eller gatuarbeten, gatuunderhåll, gaturenhållning och parkering. 4. U-balksrensare Förslagsställare: Sven Ollvid, Gatubolaget Kontaktperson: Pia Kristensson, eller , e-post: När förhöjda övergångsställen byggs täpper dessa för så att vattnet inte kan rinna ner i brunnen vid sidan av vägen. För att lösa detta problem har man lagt u-balkar upp och ner vid övergångsstället för att vattnet ska kunna rinna genom u-balken ner i brunnen. Det blir ofta stopp i dessa på grund av löv, skräp med mera. Man har kunnat beställa spolning av dessa men det blir dyrt och skvätter ner folk. Genom att använda u-balksrensaren rensar man lätt utan att skvätta ner folk. Man kan montera ihop rensaren till olika längder. Sven har skurit till en platta av metall och monterat denna på snökäppar till behändiga u-balksrensare. Hål borrades i käpparna och därmed kunde Sven förlänga dem upp till 4 meter. U-balkarna är mellan 2 och 4 meter långa, så det är nödvändigt att ha flexibla längder. Idékatalog

12 5. Fräs- och sopaggregat till grävlastare Förslagsställare: Georg Nilsson, Patrik Nilsson, Tomas Sölving, Lars Håkansson och Lennart Olsson, Helsingborg. Kontaktperson: Peter Skantz, , e-post: Ett fräsaggregat monteras på grävlastarens arm för att användas till både asfalt- och stubbfräsning samt även till jordborrning under murar, häckar och dylikt. En uppsamlingsskopa med sopborste samlar upp fräst asfalt och alla typer av finare och grövre skräp. Skopan är också användbar vid spill i samband med olyckor. Förslaget innebär att istället för att skära, schakta och justera sättningar, hål och krackeleringar i asfaltytorna kan man nu fräsa för toppmassa och därmed förhindra framtida sättningar. 6. Lättare dra av grus vid gångbaneläggning Förslagsställare: Jörgen Losell, Kristianstad Kontaktperson: Boel Stéen, e-post: En stensättare måste traditionellt ligga på knä och dra av gruset till plattbädden tre gånger innan den är färdig för plattläggning. Det frestar väldigt mycket på knäna, särskilt när det är både fuktigt och kallt ute. Man måste vara två för att klara jobbet. Dessutom måste man hoppa upp och ner mellan arbetsuppgifterna; att dra av och kasta på grus. Jag har konstruerat en avdragare som vi inte behöver ligga på knä för att använda. Det är ett gammalt skyltrör som jag har svetsat ihop med ett stödhjul från en sopmaskin. Avdragaren har vajrar mellan handtaget och ner till järnet, där man fäster avdragslisten, en lång planka. Den går att vinkla så att bredden på avdragsytan kan ändras där gångbanan exempelvis blir smalare. Därmed slipper vi att hoppa upp och ner under arbetet, vi sparar både knäna och tid. Det går ju faktiskt fortare att arbeta stående än att krypa fram på knä, Kristianstad. 12 Idékatalog 2003

13 7. Avjämnare kopplad till arbetsmaskin Förslagsställare: Jörgen Losell, Kristianstad Kontaktperson: Boel Stéen, , e-post: Jörgen har också hittat på ett sätt att göra avjämningen av en gångbana enklare. Normalt sett är det både slitsamt och tar tid att avjämna en gångbana för hand med skyffel. Jörgen har tillverkat en avjämnare som kan kopplas till deras arbetsmaskin. Det innebär att arbetet går betydligt snabbare med mindre slit. Maskinen kan lätt byta avjämnare mot skopa när mer material skall köras fram till gångbanan. Avjämnaren sätts på maskinens pallhorn och på det viset kan den vinklas åt olika håll i förhållande till hur maskinen slår. 8. Ta från närmaste vattendrag istället för dricksvatten Förslagsställare: Stefan Mikaelsson och Göte Nilsson, Piteå Kontaktperson: Arne Nilzon, , e-post: Under sommarhalvåret används kommunens slambil till att vattna grusvägar. För att spara på tid och vattenkostnader kan vi med bilens vacumkompressor själva suga upp vatten ur närmaste vattendrag. Problemet med detta är att sten och sand följer med in i tanken, och detta medför att vi ofta måste öppna och rengöra den för att inte täppa till rören i vattenspridaren. Nu har vi tillverkat en sil som vi enkelt fäster på slangen för att eliminera detta problem. Vi har svetsat fast en järnstång på anordningen som fixerar slangen i horisontalläge utan att vi behöver stå och hålla i den. Detta är viktigt för att slangen inte ska dyka ner i botten, och därmed suga in onödigt mycket sand. Fördelarna med att själva suga upp vattnet är att vi sparar tid både på att fylla bilen, cirka 20 minuter i stället för 40 minuter varje gång, och den tid det tar att slippa åka till CF eller VK för att hämta vatten. Detta handlar om hundratals kubikmeter vatten varje sommar, och vi tycker att det är ett otroligt slöseri att använda dricksvatten för att sprida ut på vägarna. 9. Fästen som håller traktorn på vägen Förslagsställare: Roland Berg, Lars Hägglund och Anders Stenlund, Piteå Kontaktperson: Arne Nilzon, , e-post: I slutet av vintersäsongen när snökarmarna blivit höga och vuxit ut på körbanan måste dessa lastas bort, både för att vägarna blir smala och för att sikten blir för dålig i korsningarna. Till detta har vi tidigare använt en hjullastare med snöskopa och 3-4 lastbilar som forslat bort snön. Eftersom detta var både dyrt och tidsödande började vi att använda vår egen stora snölastare för mer effektiv lastning. Detta fungerar bra, men ett problem uppstod i och med att traktorn blev tvungen att gå i halva diket med fel lutning som följd. Därför har vi konstruerat två sidoförskjutningsfästen som flyttar snölastaren en halv meter till höger i förhållande till traktorn. Detta gör att traktorn inte behöver gå i diket. Kostnaden för sidofästena är cirka kronor per styck. På vårkanten har vi två snölastare i drift i bostadsområdena. Idékatalog

14 Årets vinnare i klassen Teknik: 10. Stolpe vid tillfälliga avstängningar Förslagsställare: Conny Peterson och Leif Gustavsson, Skövde Kontaktperson: Bo Bonander, , e-post: skovde.se Vi gräver ofta upp tillfälliga ganska grunda schakter, till exempel vid fjärrvärmearbeten. Vid dessa arbeten lägger vi ut stålplåt för bilarna att köra över. Stålplåtarna kan inte vara bredare än 2,5 meter om vi ska kunna frakta dem på våra bilar. Vid sådana tillfälliga avstängningar har vi hittills använt koner. Dessa är 60 centimeter breda och tar upp stor del av stålplåten, så utrymmet för bilisterna blir mycket begränsat. Konerna kan också lätt sparkas ner i schakterna och då ser inte trafikanterna avstängningen förrän det kan vara försent. Conny och Lars har föreslagit att man sätter upp en avstängningsstolpe. Idén kom från Conny, som han utvecklade tillsammans med Lars, som har tillverkat avstängningsstolpen. Den skruvas fast i stålplåten och sedan går det lätt att trä en avstängningsbräda genom stolpen. Idén spar utrymme på körplåtarna och stolpen går inte att sparka bort. Liknande konstruktioner finns inom husbyggnadsproduktionen, men har troligen inte tidigare använts på gatusidan. Den här stolpen har Conny och Leif tillverkat så att den ska passa just de plåtar som används inom kommunen. Den har inte inneburit några externa kostnader för tillverkning. Besparingen ligger i att slippa den vandalisering som tidigare under åren skett lite då och då. Stolpen har använts med gott resultat från vintern 2002/03. Vi tillverkade den här stolpen för att vi tyckte det var praktiskt för vårt arbete. Det är ofta vi arbetar på det sättet, eftersom vi tycker det ingår i arbetet att utveckla metoderna. Den här är den första idé vi lämnat in till förslagskommittén och det gjorde vi på uppmaning av en arbetskamrat, säger Conny och Leif. 11. Rör som underlättar rensning av rännstensbrunnar Förslagsställare: Sture Efraimsson, Sotenäs, Som kommunanställd i Sotenäs sedan 1975 har jag varit med om ett antal kalla och besvärliga vintrar, där ett stort problem har varit alla frusna rännsstensbrunnar. Samtliga anställda på Gatuavdelningen har upplevt detta som både tungt, kallt och vått, förutom att det naturligtvis var tidsödande. För att kunna rensa brunnarna måste vi pumpa bort den vattensamling som uppstår vid en frusen brunn. Därefter fick vi med ett vanligt järnspett hugga bort isen inne i brunnen, så det gick att komma åt vattenlåset och utloppet. Slutligen fick vi lägga oss på mage och sträcka ner armen så långt vi nådde för att försöka tina upp isen i utloppet med ånga. 14 Idékatalog 2003

15 Det här måste gå att göra på ett enklare sätt, tänkte jag. Jag bockade till ett 1 Ω tums rör så att det såg ut som en krok i ena änden. Kroken monterade jag i brunnen med böjen ( kaffepetterpipen ) upp i utloppet och klammade fast det och kapade det strax under gallret. Detta fungerade helt otroligt. Istället för 1-2 timmars arbete vid varje brunn tar det nu bara minuter. Det var främst när vi jobbade med de äldre rören av cement, som idén dök upp. De nyare rören är oftast av plast, men även när vi rensar dessa kan vi använda mitt rör. 12. Omvända gångjärn till sandlådor för bättre hållfasthet Förslagsställare: Byggservicegruppen, Snickeriverkstan, Sundsvall Kontaktperson: Eva-Britt Persson, , e-post: Vi tillverkar sandlådor i trä, till Utemiljö och Teknisk produktion/ teknisk service. Problemet är att med vanliga gångjärn går det inte att fästa locket till lådan. Locket sticker utanför själva lådan och då rinner det in vatten eller snö i lådan, sanden blir blöt och lådan sväller av fukten. Vi måste tillverka nya sandlådor varje år. Men genom att vända på det ena bläcket på ett vanligt gångjärn kan man fästa locket på sandlådorna utanför bakstycket och på så sätt rinner inte vatten (snö) in i lådan. Sanden hålls torrare och träet i lådan sväller inte, vilket har lett till att vi i stort sett har halverat antalet tillverkade lådor per år. Våra specialgångjärn gjorde vi tidigare själva, men nu har en firma börjat tillverka dessa åt oss. Idékatalog

Pneumatik/hydrauliksats

Pneumatik/hydrauliksats Studiehandledning till Pneumatik/hydrauliksats Art.nr: 53785 Den här studiehandledningen ger grunderna i pneumatik och hydralik. Den visar på skillnaden mellan pneumatik och hydraulik, den visar hur en

Läs mer

Du som är fastighetsägare. det här är ditt ansvar för växtlighet, renhållning och snöröjning

Du som är fastighetsägare. det här är ditt ansvar för växtlighet, renhållning och snöröjning Du som är fastighetsägare det här är ditt ansvar för växtlighet, renhållning och snöröjning Vi delar på jobbet Kommunen och fastighetsägaren har ett gemensamt ansvar för renhållning. Vi tar hand om körbanor,

Läs mer

Bygga och plantera i tomtgränsen

Bygga och plantera i tomtgränsen Bygga och plantera i tomtgränsen i Växjö kommun Vårda din tomt och förebygg olyckor Växjö kommun 2014-04-10 1 Tack för att du vårdar din tomt och förebygger olyckor Du som fastighetsägare och vi på Växjö

Läs mer

TILLSAMMANS TAR VI HAND OM GÖTEBORG. Lite information om ditt ansvar som fastighetsägare.

TILLSAMMANS TAR VI HAND OM GÖTEBORG. Lite information om ditt ansvar som fastighetsägare. TILLSAMMANS TAR VI HAND OM GÖTEBORG Lite information om ditt ansvar som fastighetsägare. Illustratör: Hans Åkerskog Februari 201 Ett samarbete mellan trafikkontoret, miljöförvaltningen, kretslopp och vatten

Läs mer

Så funkar EcoDry MANUAL. Fakta EcoDry: OBS. Läs igenom hela manualen innan montering påbörjas.

Så funkar EcoDry MANUAL. Fakta EcoDry: OBS. Läs igenom hela manualen innan montering påbörjas. MANUAL OBS. Läs igenom hela manualen innan montering påbörjas. Så funkar EcoDry Porslin Porslin är mycket mer hygieniskt och lättare att hålla rent än andra material som plast eller liknande. Urinslang

Läs mer

Tips och råd för villa- och fritidshusägare med egna avloppsanläggningar

Tips och råd för villa- och fritidshusägare med egna avloppsanläggningar Tips och råd för villa- och fritidshusägare med egna avloppsanläggningar I Norrtälje kommun finns närmare 24 000 avloppsanläggningar, som töms med olika intervaller. Om du vill veta vad som gäller för

Läs mer

Hur en slambrunn/slamavskiljare fungerar

Hur en slambrunn/slamavskiljare fungerar Hur en slambrunn/slamavskiljare fungerar Avloppsslam Slam bildas vid all rening av avloppsvatten. Beroende på typ av avlopp indelas avloppsvattnet upp i svartvatten (toaletter, bad-, disk- och tvättvatten)

Läs mer

LEKTIONSPLANERING & UTBILDNINGSMATERIAL

LEKTIONSPLANERING & UTBILDNINGSMATERIAL LEKTIONSPLANERING & UTBILDNINGSMATERIAL Den här lärarhandledningen ger dig som lärare kunskap om hur vattnets kretslopp fungerar och tips på hur du kan lägga upp lektionerna. I materialet får du och din

Läs mer

FARTHINDER & UPPHÖJDA KORSNINGAR

FARTHINDER & UPPHÖJDA KORSNINGAR Tryckfolder Version 1.04 TERRAKOMP FRAMTIDENS HÅLLBARA STENSÄTTNING FARTHINDER & UPPHÖJDA KORSNINGAR TERRAKOMP, VAD ÄR DET? Att bygga ett attraktivt naturstensfarthinder i stadsmiljö är en tidskrävande

Läs mer

Säkerhet på löpande band

Säkerhet på löpande band Säkerhet på löpande band Tekniska landvinningar och förändrade arbetssätt har sedan länge samverkat för att öka såväl effektivitet som säkerhet inom bergmaterialindustrin. Men där sådant som krossar och

Läs mer

Koncept 1- Planteringsborr Koncept 2 - Hacka Koncept 3 - Planteringsrör Koncept 4 - Kapselplanterare

Koncept 1- Planteringsborr Koncept 2 - Hacka Koncept 3 - Planteringsrör Koncept 4 - Kapselplanterare Befintliga koncept Av de fem koncept som togs fram förra veckan har såddröret och mikroprepareringsskon sorterats bort eftersom det inte går att vidareutveckla dessa konceptet med avseende på Peter s såddrör.

Läs mer

Ditt ansvar som fastighetsägare

Ditt ansvar som fastighetsägare Ditt ansvar som fastighetsägare Väg och trottoar 7 meter Gångbanor Fastighetsägaren ska hålla rent på alla gångytor i omedelbar närhet till fastigheten. Det gäller dygnet runt, året om. Gångbanor, trappor

Läs mer

Vattnet finns överallt även inuti varje människa.

Vattnet finns överallt även inuti varje människa. Bygg en karusell tillsammans. Ställ er i en ring och kroka fast i varandras armar. När karusellen inte får energi står den still. En av er låtsas sätta i kontakten. Karusellen börjar snurra. Dra ut kontakten.

Läs mer

Lättläst sammanfattning av Stockholms miljöprogram

Lättläst sammanfattning av Stockholms miljöprogram Lättläst sammanfattning av Stockholms miljöprogram Stockholms stad behöver hjälp De senaste 20 åren har Stockholms luft och vatten blivit mycket renare. Ändå är miljöfrågorna viktigare än någonsin. Alla

Läs mer

Tömning av enskilt avlopp - det här behöver du veta

Tömning av enskilt avlopp - det här behöver du veta Tömning av enskilt avlopp - det här behöver du veta En informationsfolder till dig som har tömning av enskilt avlopp i Gnesta kommun Din avloppsanläggning ska skydda miljön Anledningen till att vi har

Läs mer

Råd och regler för enklare tömning av enskilt avlopp. Till våra kunder i Härryda, Lerum och Partille kommuner

Råd och regler för enklare tömning av enskilt avlopp. Till våra kunder i Härryda, Lerum och Partille kommuner Råd och regler för enklare tömning av enskilt avlopp Till våra kunder i Härryda, Lerum och Partille kommuner Denna skrift vänder sig till dig som har enskilt avlopp. Det kan vara ett minireningsverk, en

Läs mer

Dag- och dräneringsvatten. Riktlinjer och regler hur du ansluter det på rätt sätt. orebro.se

Dag- och dräneringsvatten. Riktlinjer och regler hur du ansluter det på rätt sätt. orebro.se Dag- och dräneringsvatten. Riktlinjer och regler hur du ansluter det på rätt sätt. 1 orebro.se Var rädd om ditt hus! Om du ansluter ditt dag- och dräneringsvatten rätt, minskar du risken för översvämning

Läs mer

Husets Historia. När människorna utvecklade sin byggteknik så började man bygga husen tätare istället för att bo glest utanför städerna som förut.

Husets Historia. När människorna utvecklade sin byggteknik så började man bygga husen tätare istället för att bo glest utanför städerna som förut. Så här kan möjligen ett utav de första hemmen ha sett ut på stenåldern- en grotta. Egentligen är det ingen specifik person som har uppfunnit huset, det har utvecklats av människor igenom tiderna allteftersom

Läs mer

Information till dig som bor i Landskrona

Information till dig som bor i Landskrona Samhällsinformation från Landskrona stad Landskrona stad Information till dig som bor i Landskrona Foto: Karolina Nyberg Den här broschyren är en information till dig som bor i Landskrona. Anledningen

Läs mer

Instruktioner för att bygga Inrha Hobbyväxthus

Instruktioner för att bygga Inrha Hobbyväxthus 1 Instruktioner för att bygga Inrha Hobbyväxthus Inrha Hobbyväxthus är lätta att montera upp med endast ett litet antal verktyg. Dessa instruktioner gäller alla modeller, en del instruktioner gäller bara

Läs mer

Vattenpass, vattenlås, vattenhjul

Vattenpass, vattenlås, vattenhjul Vattenundersökningar åk 5-6; station a) Eller: Jordens dragningskraft åk 5-6 Vattenpass, vattenlås, vattenhjul 1. Dra en vågrät och en lodrät linje på tavlan med hjälp av vattenpasset. Vätskan är tyngre

Läs mer

Manual Förflytta defekt fordon

Manual Förflytta defekt fordon Manual Förflytta defekt fordon Fordon 360 Plus Författarna och Liber AB Version 1.0 Får kopieras 1 Anledning till förflyttning Arbetar du i eller med fordon kommer du troligtvis att behöva förflytta defekta

Läs mer

Används oftast som snickarhammare För att slå i stora spikar Du kan dra ut spikar med klon

Används oftast som snickarhammare För att slå i stora spikar Du kan dra ut spikar med klon Klohammare Används oftast som snickarhammare För att slå i stora spikar Du kan dra ut spikar med klon Penhammare Lämplig för mindre spikar Penen (baksidan) används för att fästa spikar Finns i olika storlekar

Läs mer

Färdig gräsmatta. - Ett bra underlag resulterar i en slitstarkare och grönare gräsmatta som tål både torka och regn bättre.

Färdig gräsmatta. - Ett bra underlag resulterar i en slitstarkare och grönare gräsmatta som tål både torka och regn bättre. Färdig gräsmatta - Ett bra underlag resulterar i en slitstarkare och grönare gräsmatta som tål både torka och regn bättre. - Ett normalt år kan man börja rulla ut gräs från mitten av maj och hålla på fram

Läs mer

Uppgift: 1 På spaning i hemmet.

Uppgift: 1 På spaning i hemmet. Julias Energibok Uppgift: 1 På spaning i hemmet. Min familj tänker redan ganska miljösmart, men det finns såklart saker vi kan förbättra. Vi har redan bytt ut alla vitvaror till mer energisnåla vitvaror.

Läs mer

Luftförvärmare- Manual + Faktablad

Luftförvärmare- Manual + Faktablad Luftförvärmare- Manual + Faktablad Luftförvärmarens funktion och hur den är konstruerad Luftförvärmare är ett riktigt energismart och miljövänligt sätt att värma upp ett hus på. Den här luftförvärmaren

Läs mer

Information om dag- och dräneringsvatten

Information om dag- och dräneringsvatten Information om dag- och dräneringsvatten Lokalt omhändertagande av dagvatten I den här broschyren vill vi informera dig som fastighetsägare om hur du på bästa sätt tar hand om ditt dag- och dräneringsvatten

Läs mer

Slamtömning små avlopp. Råd och regler för tömning av slam från små avloppsanläggningar. orebro.se

Slamtömning små avlopp. Råd och regler för tömning av slam från små avloppsanläggningar. orebro.se Slamtömning små avlopp. Råd och regler för tömning av slam från små avloppsanläggningar. orebro.se Slam från enskilda avlopp är ett hushållsavfall som regleras av Miljöbalken och kommunens renhållningsföreskrifter.

Läs mer

Material som kan orsaka statisk elektricitet, tex. plaströr, får inta användas, eftersom detta kan orsaka explosioner.

Material som kan orsaka statisk elektricitet, tex. plaströr, får inta användas, eftersom detta kan orsaka explosioner. Tips och råd om mottagnings förhållanden till ett förråd/ en silo Det finns flera leverantörer och modeller av pellets förråd och pellets silo på marknaden. Undersök i första hand om det finns något som

Läs mer

Typer Höjd Innehåll Ma. Koi Foder Material Diameter kub.vatten i dammen per dag (BEADS)

Typer Höjd Innehåll Ma. Koi Foder Material Diameter kub.vatten i dammen per dag (BEADS) Bruksanvisning Typer Höjd Innehåll Ma. Koi Foder Material Diameter kub.vatten i dammen per dag (BEADS) Lär känna din UB UltraBead Filter Vi uppmuntrar dig att nogrant studera den här bilden för att få

Läs mer

Råd och regler för enklare tömning av enskilt avlopp

Råd och regler för enklare tömning av enskilt avlopp Råd och regler för enklare tömning av enskilt avlopp Avfalls- och återvinningsenheten Stadshuset, 721 87 Västerås Vill du ha svar på dina frågor? Tfn: 021-39 00 00 E-post: kontaktcenter@vasteras.se Hemsida:

Läs mer

Tvättmaskins service Stora grovtvättmaskinen slutade att pumpa ut vatten, efter en egen felsökning och service så fungerar den nu igen.

Tvättmaskins service Stora grovtvättmaskinen slutade att pumpa ut vatten, efter en egen felsökning och service så fungerar den nu igen. Arbetsrapport Västeräng 2014 Detta är en väldigt kort rapport med bilder på de större projekten vi gjort på Västeräng under Sommaren. Jag har försökt få med så många bilder på människor som hjälpt till

Läs mer

LÄGGNINGS- ANVISNING. Med planering, noggrannhet och riktiga redskap bygger du enkelt din mur och lägger ditt utegolv själv.

LÄGGNINGS- ANVISNING. Med planering, noggrannhet och riktiga redskap bygger du enkelt din mur och lägger ditt utegolv själv. LÄGGNINGS- ANVISNING Med planering, noggrannhet och riktiga redskap bygger du enkelt din mur och lägger ditt utegolv själv. Mest tidskrävande är underarbetet. När du har gjort det ordentligt blir belöningen

Läs mer

Gäller 2012-01-01 2013-01-01. Råd och regler för enklare tömning av enskilt avlopp i Smedjebackens kommun

Gäller 2012-01-01 2013-01-01. Råd och regler för enklare tömning av enskilt avlopp i Smedjebackens kommun 1 Gäller 2012-01-01 2013-01-01 Råd och regler för enklare tömning av enskilt avlopp i Smedjebackens kommun 2 Denna skrift vänder sig till dig som har enskilt avlopp. Det kan vara ett minireningsverk, trekammarbrunn,

Läs mer

KOM IHÅG ATT TA DEL AV BRUKS- OCH UNDERHÅLLSANVISNINGAR FÖR DRÄNERINGSRÖREN OCH INSAMLINGSBRUNNEN!

KOM IHÅG ATT TA DEL AV BRUKS- OCH UNDERHÅLLSANVISNINGAR FÖR DRÄNERINGSRÖREN OCH INSAMLINGSBRUNNEN! MARKBÄDD FÖR AVLOPPSVATTEN i marken nedgrävd eller terrasserad anläggning för behandling av avloppsvatten genom vilken avloppsvatten som förbehandlats åtminstone i en slamavskiljare renas genom ett filtrerande

Läs mer

Råd och regler för enklare tömning av enskilt avlopp

Råd och regler för enklare tömning av enskilt avlopp Råd och regler för enklare tömning av enskilt avlopp Gäller för Ödeshögs kommun från och med 2014-07-01 www.odeshog.se 1 Om du har ett enskilt avlopp med minireningsverk, trekammarbrunn, tvåkammarbrunn,

Läs mer

Tank, brunn eller både och!

Tank, brunn eller både och! Tank, brunn eller både och! En enskild avloppsanläggning består vanligtvis av en slamavskiljare och en infiltrations- eller markbäddsanläggning. Syftet med anläggningen är både att rena avloppsvattnet

Läs mer

Att tänka efter före. En handbok om att förebygga skador.

Att tänka efter före. En handbok om att förebygga skador. Att tänka efter före En handbok om att förebygga skador. Inbrott Att kunna känna sig trygg i sina lokaler är en självklarhet. Det finns mycket du kan göra för att förebygga inbrott. Med till exempel ett

Läs mer

Insekternas värld Jorden i fara, del 1. KG Johansson

Insekternas värld Jorden i fara, del 1. KG Johansson Insekternas värld Jorden i fara, del 1 KG Johansson SMAKPROV Publicerad av Molnfritt Förlag Copyright 2014 Molnfritt Förlag Den fulla boken har ISBN 978-91-87317-31-6 Boken kan laddas ned från nätbutiker

Läs mer

DE NYA K KS IDÉERNA ALLT OM HUR DU FÖRNYAR DITT VIKTIGASTE RUM TIPS OCH IDÉER MÅTT OCH FAKTA

DE NYA K KS IDÉERNA ALLT OM HUR DU FÖRNYAR DITT VIKTIGASTE RUM TIPS OCH IDÉER MÅTT OCH FAKTA DE NYA K KS IDÉERNA ALLT OM HUR DU FÖRNYAR DITT VIKTIGASTE RUM TIPS OCH IDÉER MÅTT OCH FAKTA Tänk med tumstocken när du planerar köket Se till att avståndet mellan spis, diskho och kyl känns komfortabelt.

Läs mer

Instruktioner för montage av rutschkanor i rostfritt stål av typerna DPP och Basic

Instruktioner för montage av rutschkanor i rostfritt stål av typerna DPP och Basic Instruktioner för montage av rutschkanor i rostfritt stål av typerna DPP och Basic Tack för ditt förtroende. Din belöning kommer att vara en kvalitetsprodukt och dina barns glädje. Inledning I handen har

Läs mer

SLM - Flödesmätare för tätningsvatten BRUKSANVISNING

SLM - Flödesmätare för tätningsvatten BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING 1/6 1 INSTALLATION SLM - Flödesmätare för tätningsvatten BRUKSANVISNING 1.1 Montering SLM är försedd med en monteringsplatta för enklare installation. SLM kan monteras genom att lossa en

Läs mer

Råd och regler för enklare tömning av enskilt avlopp Västerås

Råd och regler för enklare tömning av enskilt avlopp Västerås Råd och regler för enklare tömning av enskilt avlopp Västerås www.vafabmiljo.se kundservice@vafabmiljo.se Tel: 020-120 22 20 www.facebook.com/vafabmiljo Om du har ett enskilt avlopp med trekammarbrunn,

Läs mer

Var rädd om ryggen! Röj snö med en

Var rädd om ryggen! Röj snö med en Var rädd om ryggen! Röj snö med en snöslunga Kan det verkligen vara skojigt att skotta snö? Ja, absolut! I varje fall om du har investerat i en snöslunga. Sådana finns i många prisklasser från ett par

Läs mer

Värme och väder. Solen värmer och skapar väder

Värme och väder. Solen värmer och skapar väder Värme och väder Solen värmer och skapar väder Värmeenergi Värme är en form av energi Värme är ett mått på hur mycket atomerna rör på sig. Ju varmare det är desto mer rör de sig. Värme får material att

Läs mer

GÖR ETT EGET SLUTET KRETSLOPP

GÖR ETT EGET SLUTET KRETSLOPP VATTNETS KRETSLOPP 1. GÖR ETT EGET SLUTET KRETSLOPP SYFTE & BAKGRUND: Att visa på hur vattnet i naturen ständigt rör sig i ett kretslopp. DU HÄR BEHÖVER DU: Glasburk med lock Små stenar eller lecakulor

Läs mer

GÖR ETT EGET SLUTET KRETSLOPP

GÖR ETT EGET SLUTET KRETSLOPP VATTNETS KRETSLOPP 1. GÖR ETT EGET SLUTET KRETSLOPP SYFTE & BAKGRUND: Att visa på hur vattnet i naturen ständigt rör sig i ett kretslopp. DU HÄR BEHÖVER DU: Glasburk med lock Små stenar eller lecakulor

Läs mer

Albin går på toaletten

Albin går på toaletten Albin går på toaletten Det är en helt vanlig dag hemma hos Albin. Albin bor hemma hos mamma och pappa i ett helt vanligt hus. Han är sex år gammal. Igår kväll åt Albin spaghetti och köttfärssås till middag.

Läs mer

PAPPA ÄR UNDERSKÖTERSKA DANIEL LEHTO EN JULIASAGA

PAPPA ÄR UNDERSKÖTERSKA DANIEL LEHTO EN JULIASAGA PAPPA ÄR UNDERSKÖTERSKA DANIEL LEHTO EN JULIASAGA Daniel Lehto 2011 daniellehto@yahoo.se Till Julia PAPPA ÄR UNDERSKÖTERSKA DANIEL LEHTO Pappa jobbar på ett boende för gamla människor. Det är ett roligt

Läs mer

OPTIHEAT. Vattenburen golvvärme. Så här monterar du OPTIHEAT. Inte som alla andra -enklare, snålare, genialisk!

OPTIHEAT. Vattenburen golvvärme. Så här monterar du OPTIHEAT. Inte som alla andra -enklare, snålare, genialisk! OPTIHEAT Vattenburen golvvärme Inte som alla andra -enklare, snålare, genialisk! Så här monterar du OPTIHEAT Olika metoder att montera OPTIHEAT OPTIHEAT är det enklaste sättet att lägga in vattenburen

Läs mer

Ur stämmoprotokoll och räkenskaper.

Ur stämmoprotokoll och räkenskaper. Ur stämmoprotokoll och räkenskaper. 1965.05.06 Bland övriga frågor, tog Reymond Skjulstad upp frågan om man inte genom eget arbete på vägen skulle kunna underhålla och förbättra den till en ringa kostnad.

Läs mer

Av Eva Sahlström publicerad i Friluftsliv nr 4, 2004 (med bilder av Patrik Ritzén)

Av Eva Sahlström publicerad i Friluftsliv nr 4, 2004 (med bilder av Patrik Ritzén) Livet på sin spets Att du ska ha isdubbar med dig när du ger dig ut på naturis vet du förstås, men vilka dubbar ska du köpa? Fungerar en enkel klassiker som Hansadubben lika bra som en tre gånger så dyr

Läs mer

Instruktion start-drift och stopp av konstsnöanläggning Hagatorpet 2014-2015 Uppstart av lanskanoner och slädar (högtryckssystem)

Instruktion start-drift och stopp av konstsnöanläggning Hagatorpet 2014-2015 Uppstart av lanskanoner och slädar (högtryckssystem) Instruktion start-drift och stopp av konstsnöanläggning Hagatorpet 2014-2015 Uppstart av lanskanoner och slädar (högtryckssystem) 1. Följ rören längs mossen (bakvägen 1,5 km) till rörens slut, koppla in

Läs mer

Medborgarmöte Förslag till Hastighetsplan för Bara, Klågerup och Holmeja i Svedala kommun

Medborgarmöte Förslag till Hastighetsplan för Bara, Klågerup och Holmeja i Svedala kommun 2013-10-03 MINNESANTECKNINGAR Medborgarmöte Förslag till Hastighetsplan för Bara, Klågerup och Holmeja i Svedala kommun Plats och tid: Klågerupskolans matsal, kl.18:30-21:00 Närvarande: Åhörare: 25-talet

Läs mer

Kommentar till ABVA 91 Råd och anvisningar till fastighetsägare rörande vatten & avlopp i Robertsfors kommun

Kommentar till ABVA 91 Råd och anvisningar till fastighetsägare rörande vatten & avlopp i Robertsfors kommun Kommentar till ABVA 91 Råd och anvisningar till fastighetsägare rörande vatten & avlopp i Robertsfors kommun Detta meddelande är ett komplement till ABVA, som innehåller bestämmelser för brukande av kommunens

Läs mer

Detta är en rapport över installationen av avloppsreningsverket på Västeräng 2014

Detta är en rapport över installationen av avloppsreningsverket på Västeräng 2014 Detta är en rapport över installationen av avloppsreningsverket på Västeräng 2014 Bakgrund Västerängs tidigare avloppslösning bestod i två stycken 3kammar brunnar på 12m3 totalt. Ansluten till dem fanns

Läs mer

Sadelgrenrör. Sadelgrenrör för markrör

Sadelgrenrör. Sadelgrenrör för markrör Sadelgrenrör Sadelgrenrör för markrör Sadelgrenrör till markrör Anslutningar en felkälla Anslutningar på existerande avloppsnät leder ofta till driftstörningar. Orsaken till detta kan vara både dåliga

Läs mer

SKÖTSEL OCH STÄDNING GOLV LINOLEUMMATTA OLJADE ELLER SÅPADE TRÄGOLV STEN- OCH KLINKER

SKÖTSEL OCH STÄDNING GOLV LINOLEUMMATTA OLJADE ELLER SÅPADE TRÄGOLV STEN- OCH KLINKER SKÖTSEL OCH STÄDNING Bostadens material och ytskikt är i regel tåliga och lätta att hålla rena. De flesta materialleverantörer har omfattande dokumentation om materialens egenskaper i olika avseenden,

Läs mer

Inlämning steg 4. 4.1 Inventera kända koncept och idéer

Inlämning steg 4. 4.1 Inventera kända koncept och idéer Inlämning steg 4 4.1 Inventera kända koncept och idéer För att kunna förenkla framtagandet av ett vinnande koncept är det viktigt att inventera redan befintliga lösningar på liknande problem. Vid inventeringen

Läs mer

Projektmaterial. PRO folkhögskola

Projektmaterial. PRO folkhögskola Projektmaterial PROJEKTRAPPORT ITIS PRO folkhögskola Folkbildningsnätets Pedagogiska resurser Folkbildningsrådet Box 730 101 34 Stockholm 08-412 48 00 www.resurs.folkbildning.net PROJEKTRAPPORT ITIS Pensonärernas

Läs mer

indream WR-201 Windows Cleaning Robot Bruksanvisning

indream WR-201 Windows Cleaning Robot Bruksanvisning indream WR-201 Windows Cleaning Robot Bruksanvisning Tack för köpet av din fönsterputsrobot. Vi hoppas du ska bli riktigt nöjd med produkten. Läs mer om roboten på www.indream.dk Copyright Copyright 2012

Läs mer

Råd och regler för enklare tömning av enskilt avlopp

Råd och regler för enklare tömning av enskilt avlopp Råd och regler för enklare tömning av enskilt avlopp Gäller för Ludvika kommun www.ludvika.se Om du har ett enskilt avlopp med minireningsverk, trekammarbrunn, tvåkammarbrunn, sluten tank eller en fosforfälla,

Läs mer

Alla experiment. Mälaren. En sammanställning av samtliga experiment. 1. Gör ett eget slutet kretslopp. Visste du att...

Alla experiment. Mälaren. En sammanställning av samtliga experiment. 1. Gör ett eget slutet kretslopp. Visste du att... Alla experiment En sammanställning av samtliga experiment. Mälaren 1. Gör ett eget slutet kretslopp Att visa på hur vattnet i naturen ständigt rör sig i ett kretslopp. Vatten avges från växterna och stiger

Läs mer

Försäljning genom. Service telefon 026-13 13 30

Försäljning genom. Service telefon 026-13 13 30 Försäljning genom. Service telefon 026-13 13 30 1 10 9 2 INSTRUKTION MJUKGLASSMASKIN Daglig drift & skötsel På morgonen: 1. Tryck på STOP knappen, sedan på PRODUKTIONS knappen. 2. När maskinen stannat

Läs mer

Allmänna energispartips för hushåll

Allmänna energispartips för hushåll Allmänna energispartips för hushåll I ett hushåll fördelas energiförbrukningen ungefär enligt bilden nedan. Nedan följer ett antal tips på hur man kan spara på den energin. I de flesta fall har det att

Läs mer

INFORMATION TILL BOENDE OM BLOMLÅDOR. Blomlådor för bättre trafiksäkerhet! Starta en ökad medvetenhet om trafiksäkerhet

INFORMATION TILL BOENDE OM BLOMLÅDOR. Blomlådor för bättre trafiksäkerhet! Starta en ökad medvetenhet om trafiksäkerhet 1 (6) INFORMATION TILL BOENDE OM BLOMLÅDOR Blomlådor för bättre trafiksäkerhet! Starta en ökad medvetenhet om trafiksäkerhet För att få en ökad trafiksäkerhet är det viktigt att vi alla börjar prata om

Läs mer

Nu kör vi igång med ombyggnad av lillstugan samt röjning!

Nu kör vi igång med ombyggnad av lillstugan samt röjning! Nu kör vi igång med ombyggnad av lillstugan samt röjning! På årsfesten informerade vi om att vi måste ta vår del av arbetet inför nya Storsjögården. Det innebär att vi skall röja vårt mtrl. i gamla stugan

Läs mer

Screwfinder +46 8 756 44 22 Gelbgjutarevägen 4 kontakt@screwfinder.se 171 48 Solna, Sverige www.screwfinder.se

Screwfinder +46 8 756 44 22 Gelbgjutarevägen 4 kontakt@screwfinder.se 171 48 Solna, Sverige www.screwfinder.se Demontera gipsskivan hel! Slipp Städningen! Slipp använda andningsskydd/skyddsmask! Slipp använda luftrenare/dammfälla! Du behöver inte plasta in arbetsområdet! Vad är Screwfinder och vad gör den? Screwfinder

Läs mer

DU KAN GÖRA VÄRLDEN RENARE. en informationsbroschyr om vatten och avfall

DU KAN GÖRA VÄRLDEN RENARE. en informationsbroschyr om vatten och avfall DU KAN GÖRA VÄRLDEN RENARE en informationsbroschyr om vatten och avfall I vattenverket gör vi vattnet rent. VATTENVERKET Svampen är vårt vatten torn som gör att vattnet kan tryckas ut i kranarna. I avloppsreningsverket

Läs mer

Installationsanvisningar för BIOROCK 2011

Installationsanvisningar för BIOROCK 2011 Installationsanvisningar för 2011 LÄS NOGA HELA MANUALEN INNAN INSTALLATION AB Evergreen Solutions West 08 4100 77 27 031 744 07 37 040 630 29 66 Innehåll Det viktigaste kom ihåg inför din installation:...

Läs mer

Kall luft sugs in via baksidan på solfångaren. Luften värms upp. Den varma luften blåses in i källaren.

Kall luft sugs in via baksidan på solfångaren. Luften värms upp. Den varma luften blåses in i källaren. 0 Klart på en helg Kall luft sugs in via baksidan på solfångaren. SVÅRIGHETSGRAD: LÄTT SVÅRT Det gäller att mäta noga för placering av solfångaren. Köp hellre en som är lite för stor, och beställ solfångaren

Läs mer

Arbetsmiljöverket. Krav på arbetsmiljön för slamtömmarna

Arbetsmiljöverket. Krav på arbetsmiljön för slamtömmarna Arbetsmiljöverket Krav på arbetsmiljön för slamtömmarna Agnita Wärn, Arbetsmiljöinspektör, Stockholm och Cecilia Chressman, Arbetsmiljöinspektör, Linköping 2013-04-03 1 Arbetsmiljöverket Tidigare Arbetarskyddsstyrelsen

Läs mer

Frågor och svar angående om bygget av Stigbergsgaraget

Frågor och svar angående om bygget av Stigbergsgaraget Frågor och svar angående om bygget av Stigbergsgaraget Den 15 oktober 2013 hade projektledningen för bygget av Stigbergsgaraget två möten med de boende och företagare som bor och verkar vid Stigberget.

Läs mer

GLU Gymnasial lärlingsutbildning

GLU Gymnasial lärlingsutbildning Branschspecifik checklista arbetsmiljö/riskanalys Arbetsplats: Kontor och dataarbetsplats Vet personalen hur arbetsbord och stol justeras? Om flera personer delar på en arbetsplats, är det lätt att anpassa

Läs mer

Tips på för- och efterarbete till Temat Robinson möter H 2 O

Tips på för- och efterarbete till Temat Robinson möter H 2 O Tips på för- och efterarbete till Temat Robinson möter H 2 O UPPTECH Västra Holmgatan 34 A, 553 23 Jönköping Tfn 036-106077, upptech@jonkoping.se, www.upptech.se FAST VATTEN - IS På jakt efter vatten i

Läs mer

LEKTIONSPLANERING & UTBILDNINGSMATERIAL

LEKTIONSPLANERING & UTBILDNINGSMATERIAL LEKTIONSPLANERING & UTBILDNINGSMATERIAL Den här lärarhandledningen för åk 4-9 ger dig som lärare kunskap om hur vattnets kretslopp fungerar och tips på hur du kan lägga upp lektionerna. I materialet får

Läs mer

Gäller 2014-01-01 2015-01-01. Råd och regler för enklare tömning av enskilt avlopp i Smedjebackens kommun

Gäller 2014-01-01 2015-01-01. Råd och regler för enklare tömning av enskilt avlopp i Smedjebackens kommun 1 Gäller 2014-01-01 2015-01-01 Råd och regler för enklare tömning av enskilt avlopp i Smedjebackens kommun Denna skrift vänder sig till dig som har enskilt avlopp. Det kan vara ett minireningsverk, två,-och

Läs mer

Elbilstävlingen. Tilläggsuppdrag till. Magneter och Motorer. och. Rörelse och Konstruktion

Elbilstävlingen. Tilläggsuppdrag till. Magneter och Motorer. och. Rörelse och Konstruktion 060508 Elbilstävlingen Tilläggsuppdrag till Magneter och Motorer och Rörelse och Konstruktion Av: Pauliina Kanto NO-lärare och NTA-utbildare, Håbo kommun 1 Inledning Dessa tilläggsuppdrag passar utmärkt

Läs mer

Grodor. Malmö Naturskola. Små grodorna, små grodorna är lustiga att se Ej öron, ej öron, ej svansar hava de

Grodor. Malmö Naturskola. Små grodorna, små grodorna är lustiga att se Ej öron, ej öron, ej svansar hava de Grodor Små grodorna, små grodorna är lustiga att se Ej öron, ej öron, ej svansar hava de Fel. Grodor har både öron och svans. Öronen sticker inte ut på kroppen som på människor men de finns där. Örat syns

Läs mer

LÄGGINSTRUKTION BERGO MULTISPORT. Läs igenom hela instruktionen innan du installerar ditt Bergo Multisportgolv.

LÄGGINSTRUKTION BERGO MULTISPORT. Läs igenom hela instruktionen innan du installerar ditt Bergo Multisportgolv. LÄGGINSTRUKTION BERGO MULTISPORT Läs igenom hela instruktionen innan du installerar ditt Bergo Multisportgolv.!! Vid installationen behövs: Gummi eller plasthammare, måttband, sticksåg eller dyl., krita,

Läs mer

Sågverksgatan 10 652 21 Karlstad Tel: 054-85 33 60 Fax: 054-85 33 61 berne@gossman.se - www.gossman.se

Sågverksgatan 10 652 21 Karlstad Tel: 054-85 33 60 Fax: 054-85 33 61 berne@gossman.se - www.gossman.se Var noga med att du får rätt djup när du gräver. Det är lika viktigt att du också får rätt bredd, tänk på att det är lättare att jobba om du har lite svängrum. Obs! Tänk på att du kanske måste ner med

Läs mer

TRALL & TRÄDÄCK SÅ ENKELT ATT DU GÖR DET SJÄLV! www.grabber.se

TRALL & TRÄDÄCK SÅ ENKELT ATT DU GÖR DET SJÄLV! www.grabber.se TRALL & TRÄDÄCK SÅ ENKELT ATT DU GÖR DET SJÄLV! www.grabber.se TRALL & TRÄDÄCK Ge huset ett riktigt lyft. En trall eller ett trädäck kan skapa en inbjudande veranda framför huset eller varför inte lägga

Läs mer

Tömning av båtlatrin. Ulf Andersson

Tömning av båtlatrin. Ulf Andersson Tömning av båtlatrin Snart kommer en lag som säger att de båtar som har septiktank måste tömma den i hamn. Senare i förlängningen tro mig, så blir det förbud mot all tömning i Östersjön både för fritidsbåtar

Läs mer

Min dag med Per-Erik Jakobsson den f.d. brandmannen som numera är enhetschef för serviceenheten

Min dag med Per-Erik Jakobsson den f.d. brandmannen som numera är enhetschef för serviceenheten Min dag med Per-Erik Jakobsson den f.d. brandmannen som numera är enhetschef för serviceenheten Per-Erik snart 60 år har i många år jobbat med att bygga upp kommunförrådet och sedan en omorganisation 2007

Läs mer

6sätt att slippa bottenmåla

6sätt att slippa bottenmåla 6 sätt att slippa bottenmåla Äntligen! Nu slipper du bottenmåla Varje år försöker du överlista dem. Havstulpanerna. Och varje år står du där i snålblåsten, med värkande armar och målar tappert botten på

Läs mer

Lärarmaterial. Teknik med hus och broar. Mål ur Lgr 11: Arbetsintervju

Lärarmaterial. Teknik med hus och broar. Mål ur Lgr 11: Arbetsintervju sidan 1 Mål ur Lgr 11: Eleven ska kunna dokumentera i form av skisser med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt fysiska eller digitala bilder. (Teknik 4-6) Eleven ska känna till

Läs mer

Är ditt avlopp grönt, gult eller rött? ÅTGÄRDA FÖRBÄTTRA

Är ditt avlopp grönt, gult eller rött? ÅTGÄRDA FÖRBÄTTRA Är ditt avlopp grönt, gult eller rött? ÅTGÄRDA FÖRBÄTTRA OK Ställ diagnos på ditt avlopp med hjälp av Svea Avloppsguide. Bildspelet tar cirka fem minuter. Föregående 1 Jag ger dig lite tumregler, men det

Läs mer

Burken Berta och flaskan Frans. - En saga om pant

Burken Berta och flaskan Frans. - En saga om pant Burken Berta och flaskan Frans - En saga om pant Fakta om burken 1 1 miljard dryckesburkar säljs varje år i Sverige och av dessa återvinns 90 %. Alla pantade aluminiumburkar kan bli till nya burkar, utan

Läs mer

Bilaga 1 Barnens avfallsplan

Bilaga 1 Barnens avfallsplan 34 Bilaga 1 Barnens avfallsplan Bakgrund Inför arbetet med avfallsplanen 2016-2019 bjöds ett antal referensgrupper in för att diskutera hur de berörs av avfallsfrågor. I en grupp träffade vi bland annat

Läs mer

Petrus Dahlin & Sofia Falkenhem. Mirjas guldhalsband

Petrus Dahlin & Sofia Falkenhem. Mirjas guldhalsband Petrus Dahlin & Sofia Falkenhem Mirjas guldhalsband www.kalleskavank.se www.rabensjogren.se Det har gått en vecka sedan Dilsa och jag löste fallet. Nu är det helg och jag cyklar bort till Mirja. Solen

Läs mer

Användarhandbok Luftkonditionering Breeze www.trygghandel.se 0771-222030

Användarhandbok Luftkonditionering Breeze www.trygghandel.se 0771-222030 2008-07-08. Sida 1 av 14 Användarhandbok Luftkonditionering Breeze 2008-07-08. Sida 2 av 14 Förord Gratulerar till ditt val av Luftkonditionering Denna manual är generell för fler modeller av luftkonditioneringar,

Läs mer

Viktig information till dig som äger en fastighet försedd med slamavskiljare

Viktig information till dig som äger en fastighet försedd med slamavskiljare Viktig information till dig som äger en fastighet försedd med slamavskiljare Mekanisk avvattning av slamavskiljare 1 Tömning av slamavskiljare Vid tömning av slamavskiljare används idag mobila reningsverk.

Läs mer

Vattenfelsbrytare esystop

Vattenfelsbrytare esystop 150317 sida 1 av 2 Installationen bör utföras av en fackman. Vattenfelsbrytaren esystop är anpassad till branschregler Säker Vatteninstallation. För installation av magnetventil i systemet se separat blad

Läs mer

SKAPA RUM FÖR DINA KÄRL

SKAPA RUM FÖR DINA KÄRL 1 SKAPA RUM FÖR DINA KÄRL KÄRLSTORLEKAR 140 l 1 190 l 370 l 2 660 l 2 HÖJD 106,5 cm 107,5 cm 106,8 cm 121,9 cm BREDD 48,4 cm 55,9 cm 77 cm 125,5 cm DJUP 55 cm 69 cm 81,1 cm 77,4 cm Skapa rum för kärlet

Läs mer

UPPDRAG: AVLOPP. Toaletten - slasktratt eller sparbössa

UPPDRAG: AVLOPP. Toaletten - slasktratt eller sparbössa UPPDRAG: AVLOPP In till samhället fraktas nyttigheter i form av olika material, mat, bränsle och vatten. Resurserna används och blir avfall av olika slag: fasta sopor, vattensopor och sopor i gasform.

Läs mer

1 Bygg- och miljöförvaltningens tjänsteskrivelse 2010-05-20

1 Bygg- och miljöförvaltningens tjänsteskrivelse 2010-05-20 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (6) 2010-05-20 Tekniska nämnden Dnr Ten 2010/107 Utvärdering av driftentreprenader inom VA, parkskötsel och gaturenhållning Förslag till beslut Bygg- och miljöförvaltningens förslag

Läs mer

1769 av Nicholas Cugnot 1885 Carl Benz tvåtaktsmotor (gas)

1769 av Nicholas Cugnot 1885 Carl Benz tvåtaktsmotor (gas) Bilar 1769 av Nicholas Cugnot 1885 Carl Benz tvåtaktsmotor (gas) T- Ford 1908-1927 av Henry Ford, Ford Motor Company Michigan USA 1950-60-70 amerikanska V8 motorer Vad är orsaken till att människan utvecklar

Läs mer

K-400 K-3800 K-750 K-7500

K-400 K-3800 K-750 K-7500 K-400 K-3800 K-750 K-7500 GB p. 1 DE p. 3 FR p. 5 NL p. 7 IT p. 9 ES p. 11 PT p. 13 SV p. 15 DA p. 17 NO p. 19 FI p. 21 HR p. 23 PL p. 25 RO p. 27 CZ p. 29 HU p. 31 GR p. 33 RU p. 35 Figures p. 37 RIDGE

Läs mer

Tack för att du ta hand om pumpstationen på din tomt. Pumpstation

Tack för att du ta hand om pumpstationen på din tomt. Pumpstation Tack för att du ta hand om pumpstationen på din tomt Pumpstation Allmänt om tryckavlopp Tryckavlopp är en teknik för att pumpa avloppsvattnet från fastigheten till Norrköping Vatten och Avfalls ledningsnät.

Läs mer

Några frågor om Ditt INOMHUSKLIMAT. Energi. Frågorna besvaras genom att Du sätter ett kryss i rutan för det svarsalternativ som passar Dig bäst.

Några frågor om Ditt INOMHUSKLIMAT. Energi. Frågorna besvaras genom att Du sätter ett kryss i rutan för det svarsalternativ som passar Dig bäst. Lghnr Några frågor om Ditt INOMHUSKLIMAT Energi Frågorna besvaras genom att Du sätter ett kryss i rutan för det svarsalternativ som passar Dig bäst. Skicka in det ifyllda formuläret så fort som möjligt.

Läs mer